An Giang, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nghĩa Trang

Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang giáo xứ Núi Tượng - An Bình, Thoại Sơn, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Mỹ Hoà - 550 Hà Hoàng Hổ, Mỹ Hòa, Mỹ Hòa Long Xuyên, Hà Hoàng Hổ, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Vietnam
 • Hoa viên Nghĩa trang Thành phố Long Xuyên - ĐT943, Khóm Tây Huề 1, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Vietnam, +84 296 3211 483
 • Nghĩa Trang - Mỹ Đức, Châu Phú District, An Giang Province, Vietnam
 • Martyrs cemetery in An Giang - QL91, TT. An Châu, Châu Thành, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang - ĐT951, Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Long Sơn - Long Sơn, An Giang, Phú Tân District, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Xã Mỹ Hòa Hưng - Ấp An 2,Xã Mỹ Tp. Long Xuyên, Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Vòng Núi Sam, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chợ Mới - Long Điền A, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam
 • Đất thánh giáo xứ An Châu - TT. An Châu, Châu Thành District, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Khánh Hòa - Khánh An, An Phú District, An Giang Province, Vietnam
 • Đất Thánh Giáo xứ Cần Xây - Unnamed Road, P. Bình Đức, Châu Thành, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - TX.Tân Châu - Long An, Tân Châu, An Giang Province, Vietnam
 • Khu mộ họ Nguyễn - Kiến An, Chợ Mới District, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Phú - Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú District, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhà Thờ Phú An - ĐT954, Phú An, Phú Tân, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Hoà Lạc - ĐT951, Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Địa Tân Trung - Tân Trung, Phú Tân District, An Giang Province, Vietnam
 • Martyrs Cemetery Tinh Bien District - QL91, An Phú, Tịnh Biên, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Xã Thới Sơn - ĐT948, Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa địa xã Lương Phi - Lương Phi, Tri Tôn, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân xã Tân Phú - ấp Tân Thạnh, Tân Phú, Châu Thành, An Giang, Vietnam
 • Đất Thánh Công Giáo FATIMA - Cần Đăng, Châu Thành District, An Giang Province, Vietnam
 • Nhà Hoả Táng Mỹ Hoà - Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Chợ Mới - ĐT942, Long Điền A, Chợ Mới, An Giang, Vietnam
 • Huy Military Cemetery- Vo van kiet, 34/17 tổ 12đường, Phạm Ngọc Thạch, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang 638888, Vietnam, +84 94 363 62 00
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Tân - Phú Thọ, Phú Tân District, An Giang Province, Vietnam
 • Phần mộ Gia Tộc Họ NGUYỄN - Ông Ba LONG - An Hòa, Tịnh Biên, An Giang Province, Vietnam
 • Phần mộ gia đình Lâm Hữu Dụng - 98, TT. Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Tri Tôn - ĐT948, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang, Vietnam
 • Gia Mộ Họ Nguyễn - 505, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Núi Voi - Núi Voi, Tịnh Biên, An Giang Province, Vietnam