Bạc Liêu, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghia Trang Tu Tran - Nam Sông Hậu, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Vietnam
 • Nghĩa Trang - 11a Trần Huỳnh, Phường 1, Bạc Liêu, Vietnam
 • Đất thánh Bạc Liêu - ĐT976, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Vietnam
 • Nghĩa trang Triều Châu - TT. Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bac Lieu, Vietnam
 • Mộ Đốc Phủ Cao Minh Thạnh - 99 Lò Rèn, Phường 5, Bạc Liêu, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu - Hòa Bình District, Hòa Bình, Bac Lieu, Vietnam, +84 98 450 93 23
 • Nghĩa địa Phước Hải - Unnamed Road,, Vĩnh Mỹ A, Hoà Bình, Bạc Liêu, Vietnam
 • Đất Thánh giáo xứ Nàng Rền - Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa địa huyện Phước Long - Unnamed Road, Phước Long, Bạc Liêu, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ Phước Long - Phước Long, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Giá Rai - Hộ Phòng, Giá Rai District, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa Địa Dị Tỳ - Ngan Dừa, Hồng Dân District, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Định Thành - Định Thành, Dong Hai, Bac Lieu, Vietnam
 • Đất Thánh Họ Đạo Ninh Sơn - khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã, Giá Rai, Bạc Liêu, Vietnam
 • Ngĩa trang liệt sĩ huyện phước long - Phước Long, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Bến Bàu - Vĩnh Lộc A, Hồng Dân District, Bac Lieu, Vietnam