Bắc Ninh, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Bac Ninh City Cemetery - Vũ Ninh, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • They House Parish Cemetery - Vũ Ninh, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, +84 96 248 63 77
 • Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Bắc Ninh - 3 Đ. Phúc Sơn, P, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Điều Sơn - P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang khu Thượng Đồng - Vạn An, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Khu Phương Vỹ - P. Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang phường Thị Cầu - Đường Xóm Trại, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Bồ Sơn - Xóm núi, tp., Võ Cường, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Thiềm sơn - P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đồng Thiên Hội - P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang phường Vân Dương - Vân Dương, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, +84 339 266 933
 • Nghĩa Trang Đồng Nghệ - Khu, Phúc Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Gx. Ngô Khê - Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Phương Liễu - Phương Liễu, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghia trang Dong Boi - P. Đáp Cầu, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ- Phong Khê - Phong Khê, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Hòa Long - Viện Phong, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn Đông Dương - Đông Dương, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thôn Sơn - Unnamed Road, 0241, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Khu Thanh Sơn - Đấu Mã, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Lạc Vệ - Lạc Vệ, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Châm Khê - Phong Khê, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Vườn Bông - Nghĩa trang Vườn Bông
 • Vườn Thánh Xuân hoà - Đại Xuân, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ phường Kim Chân
 • Nghĩa Trang Thôn Phương Cầu - Phương Liễu, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Nam Sơn - Tự Thôn, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Phần mộ thân phụ mẫu Bà Chúa - Hoàng hậu triều Trần - Xuân Đồng, Hoà Long, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Long - Unnamed Road, Hoà Long, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Khu Sơn Trái Nhà Tuấn - Ném Sơn, Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Nguyễn Thế - Thuy Hoa, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Đình Cả - Nội Duệ, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tam Đa - Phấn Động, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang thị trấn Lim 2 - Lim, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Phượng Mao - QL18, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Nội Duệ - Nội duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hiên Vân - Hiên Vân, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Địa - Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Liên Bão - Hoài Thượng, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Đình Bảng Cemetery - Tân Hồng, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Đài Tưởng Niệm Liệt Sỹ Xã Long Châu - Long Châu, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Vĩnh Thế - Unnamed Road, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang thôn Rền - Cảnh Hưng, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Dũng Liệt - Dũng Liệt, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Chân Lạc - Dũng Liệt, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Lâm - ĐT276, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang thị trấn Chờ - ĐT286, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Trungg - Yên Trung, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Phù Lưu - Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ xã tân chi - Tân Chi, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Chờ - ĐT295, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam, +84 93 674 92 83
 • Nghĩa Trang liệt sỹ xã Ninh Sơn - Ninh Sơn, Việt Yên District, Bac Giang, Vietnam
 • Tượng đài liệt sĩ huyện Yên Phong - TT. Chờ, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sỹ Xã Vân Hà - Vân Hà, Việt Yên District, Bac Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Lương - Phù Lương, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Tiến - Đông Thái, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đồng Nguyên - Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Kim Bảng - Hương Mạc, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên việt - Đông Cứu, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Tiên Du - Hai Bà Trưng, TT. Lim, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Trạm Lộ - Ngọc Nội, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Lăng mộ cụ Nguyễn Hữu đời thứ 8 - : Nghĩa Trang Đồng Nghè, làng Đông Hồ, xã Song, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Thượng - Unnamed Road, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
 • Phu Chan Martyr Cemetery - ĐT179, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ - Mão Điền, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Tiêu Sơn - Nội Duệ, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Thượng - Chợ Giữa, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Cầu Mới - Đình Bảng, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang An Lạc Viên - Đình Bảng, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang - Phú Hòa, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mãn Xá - Hà Mãn, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Việt Đoàn - 87 ĐT276, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Chờ - Đường Không Tên, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đồng Kỵ - Trang Hạ, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ Cảnh Hưng - Cảnh Hưng, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Trung Thành - Đại Lai, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Huề Đông - Đại Lai, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang ls xã Tam Giang - Vọng Nguyệt, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đông Thọ - Đông Thọ, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Tân Hồng - Tân Hồng, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Xã Đại Đồng - Đại Đồng, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Phường Bình Đảng - Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Thiên Đức - Thiên Đức, Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Địa Thôn Đại Thượng, Đại Trung - Đại Đồng, Tiên Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Ngọc Thượng - Phú Hòa, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Vườn thánh Tử Nê(nghĩa trang Tử Nê) - ĐT280, Tử Nê, Lương Tài, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Hương Mạc - Hương Mạc, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Song Hồ - Đường Nhánh 2, TT. Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
 • Ngĩa trang Liệt Sỹ xã Gia Đông - Gia Đông, Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Ngũ Thái - Đồng Ngư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
 • nghĩa trang liệt sĩ xã an bình - Nguyễn Cư Đạo, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Văn Môn - Văn Môn, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Bái - Đại Bái, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhân Thắng - Nhân Thắng, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thất Tinh - Thôn, Cẩm Xá, Gia Bình, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ phường Châu Khê - Lý Thường Kiệt, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Gia Bình - Lê Văn Thịnh, TT. Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh, Vietnam
 • Mộ cụ Đinh Văn Chi - Đồng Cũ, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Tam Giang - Vọng Nguyệt, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Ngọc Xá - Ngọc Xá, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Hương Triện - Hương Triện, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Tiến - Yên Hậu, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang NHÂN DÂN thôn An Trụ - thôn, An Trụ, Lương Tài, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Lai Hạ - Lai Hạ, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Hoà - Mỹ Duệ, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân Hữu - Nhân Hữu, Gia Bình District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ - Unnamed Road, Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Mỹ Hương - Mỹ Hương, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Xã Lâm Thao - Lâm Thao, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Định - Bình Định, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quảng Phú - Quảng Phú, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Lai Hạ - Lai Hạ, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Trinh Phú - Trinh Phú, Lương Tài District, Bac Ninh Province, Vietnam