Bến Tre, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang mỹ thạnh - Mỹ Thạnh, Giồng Trôm District, Ben Tre, Vietnam
 • Martyrs' Cemetery of Bến Tre - Hữu Định, Châu Thành, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang triều châu - Phú Hưng, Bến Tre, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang nhà thờ - Mỹ Thạnh, Giồng Trôm District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang căn cứ - Mỹ Thạnh, Giồng Trôm District, Ben Tre, Vietnam
 • Mộ Phần Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng - Mỹ Thạnh, Giồng Trôm District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Huyện Châu Thành - Tam Phước, Châu Thành, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Giồng Trôm - ĐT885, Lương Qưới, Giồng Trôm, Bến Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt Sỹ - Tam Phước, Châu Thành, Ben Tre, Vietnam - Tam Phước, Châu Thành, Ben Tre, VietnamTam Phước, Châu Thành, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc - Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc District, Ben Tre, Vietnam
 • Khu Đất Thánh Cái Mơn 1 - Vĩnh Thành, Chợ Lách District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mỏ Cày Nam - Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Huyện Thạnh Phú - TT. Thạnh Phú, Thạnh Phú District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Cái Nhum - Long Thới, Chợ Lách District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Tân Xuân - Tân Xuân, Ba Tri District, Ben Tre, Vietnam
 • Mộ cụ ông Lê Văn Phước, cụ bà Nguyễn Thị Quá - Mỹ Hưng, Thạnh Phú District, Ben Tre, Vietnam, +84 90 374 00 53
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Chợ Lách - Hoà Nghĩa, Chợ Lách District, Ben Tre, Vietnam
 • Đất Thánh Họ Đạo Rạch Dầu - Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre - An Thủy, Ba Tri District, Ben Tre, Vietnam
 • Đất Thánh Công Giáo Cái Bông - An Ngãi Trung, Ba Tri District, Ben Tre, Vietnam
 • Võ Gia chi mộ - 277 ấp Phú Tây, An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vang Quới Đông - Vang Quới Đông, Bình Đại District, Ben Tre, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Thạnh Phước - Thạnh Phước, Bình Đại District, Ben Tre, Vietnam
 • Nhà Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Sỹ - QL57, Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, Vietnam
 • Martyrs Cemetery Binh Dai district - Bình Thới, Bình Đại District, Ben Tre, Vietnam