Cà Mau, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa Trang TP. Cà Mau - Unnamed Road,, An Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
 • Nghĩa Trang 10 Liệt Sĩ Hòn Khoai - 427 Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
 • Ca Mau Martyrs Cemetery - 441 Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
 • Nghĩa trang từ trần thành phố Cà Mau - Phường 9, Tân Xuyên, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa địa Triều Châu - Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
 • Hon Khoai Martyrs Cemetery - 449 Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
 • Nguyễn Trung Cang chi mộ - Ngọc Khánh, Đầm Dơi District, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa trang liêt sĩ huyện Trần Văn Thời - Lợi An, Trần Văn Thời District, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Định Thành - Định Thành, Dong Hai, Bac Lieu, Vietnam
 • Nghĩa trang huyện Cái Nước - TT. Cái Nước, Cái Nước District, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa trang Họ Đạo Huyện Sử - Trí Phải, Thới Bình, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thới Bình - QL63, Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau, Vietnam
 • Nghĩa Trang Huyện Năm Căn - TT. Năm Căn, Năm Căn District, Ca Mau, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Năm Căn - Đường Nguyễn Tất Thành, TT. Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau, Vietnam