Hà Tĩnh, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang Tân Vĩnh
 • Nghĩa Trang xã Tân Lộc
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Thọ
 • Nghĩa Trang Hòn Đâm
 • Nghĩa Địa Eo Đền
 • Nghĩa trang gia đình Hồ Đình Lộc
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Cẩm Xuyên
 • Nghĩa trang An Lộc - Việt Nam, Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Vietnam
 • Nghĩa trang Bình Lộc - Việt Nam, Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Vietnam
 • Nghĩa trang xóm 10 - Sơn Trường, Hương Sơn, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa địa XÓm 3 - Đức Lĩnh, Vũ Quang, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kỳ Anh - Kỳ Thọ, Kỳ Anh District, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài - 26-3, Đại Nài, Hà Tĩnh, Vietnam
 • Nghĩa trang Khúc Còn - Tân Lâm Hương, Thạch Hà District, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đồng Mô - TT. Thạch Hà, Thạch Hà District, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thạch Vĩnh - Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà District, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Cồn Cao - Thạch Hồng, Hà Tĩnh, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Mằn - Ích Hậu, Lộc Hà District, Ha Tinh, Vietnam
 • Lăng họ Nguyễn Trọng - Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Cồn Vạc - Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Ha Tinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Sơn Giang - Thôn 9, Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Vietnam