Hưng Yên, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang Minh Khai, TP Hưng Yên - Minh Khai, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang - P. Lam Sơn, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Nhân Dục - P. Hiền Nam, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang CHÙA DIỀU - P. An Tảo, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, +84 221 3867 199
 • Nghia trang thon cao - Bảo Khê, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Lê Lợi, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn An Xá, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên - An Viên, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Cánh Đồng Xanh - Hồng Nam, Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn Tiên Cầu - Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hùng Cường - Phượng Hoàng, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Duyên Yên - Ngọc Thanh, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Quảng Châu - Đ. Vào xã Hoàng Hạnh, Quảng Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Lương Bằng - Lương Bằng, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Tân Hưng - Tân Hưng, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Lương Hội - Lương Bằng, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Duyên Yên - Unnamed Road, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Nhật Tân - Cao Đông, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã An Viên huyện Tiên Lữ - Unnamed Road, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Động Xá - Lương Bằng, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang bà Loan - Unnamed Road, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Quê Lâm, Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên - Minh Hoàng, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mai Viên - Song Mai, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Tam Nông - Unnamed Road, Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Phú Cường - Phú Cường, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Công Bi - thôn Bông Thượng, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mụa - Vũ Xá, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Trịnh Mĩ - Unnamed Road, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nội Viên - Xã Nội viên -Yên,, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vườn Thánh - Đông Khu, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Toàn Thắng - Đường Hũng, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Thuần Hưng - Unnamed Road, Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Thôn Hải Yến - Hải Triều, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Đào - Unnamed Road, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Trương Xá - QL39A, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Unnamed Road, Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Ngọc Trúc - Unnamed Road, Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Thuần Lễ - Thuần Hưng, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Thôn Trung - P. Bùi Thị Cúc, TT. Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Yên Khê - Yên Khê, Việt Hòa,, Việt Hoà, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • nghĩa trang thôn tiên quán - Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hung Yen, Vietnam, +84 97 422 77 15
 • NGHĨA TRANG THÔN ĐA QUANG - Dị Chế, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Tiểu Quan xã Phùng Hưng huyện Khoái Châu - Phùng Hưng, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo xứ Ngọc Đồng - Ngọc Thanh, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Quang - Hồng Quan, Ân Thi District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Đồng Mình - Đồng Minh, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Đào Xá - Vĩnh Xá - Chùa Chuông, Đào Xá, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Gốc Táo - Đội 8, Kim Động, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Hải Triều - Lương Trụ, Tiên Lữ District, Lương Trụ Tiên Lữ Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Phần Ba - Ngọc Nha, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Phạm Ngũ Lão - QL39A, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Quang Hưng - 39B, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Tập - Dai Tap, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Hồng Vân - ĐT200, Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Hạ - Unnamed Road, Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam
 • Phần mộ Họ Đỗ Hữu, Quan Xuyên, Thành Công, Khoái Châu, HưngYên - Quan Xuyên, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Đại Hưng - Đại Hưng, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Phùng Hưng - Phùng Hưng, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ tt Ân Thi - ĐT200, TT. Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang họ mai - Ba Đông, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Đông Kết, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn Bình Dân - ĐT206, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam, +84 91 358 27 69
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng Tiến - Hồng Tiến, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Khê - Liên Khê, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩ trang liệt sĩ xã Đông Ninh - Đông Ninh, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Dũng - Trung Dũng, Tiên Lữ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Chấn Đông - Hoan Long, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Nghi Xuyên - Unnamed Road, Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Phú - Yên Phú, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Đường Ngang - Liên Khê, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Yên Vĩnh - Dạ Trạch, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn An Cảnh - Unnamed Road, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Trắc Điền - Trắc Điền, Ân Thi District, Hung Yen, Vietnam
 • Lien Khe Cemetery - 204, Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Liêu Xá - QL39A, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xóm Đông Kim - Unnamed Road, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Đình Cao - Đình Cao, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Gạo Bắc - ĐT200, Hồ Tùng, Ân Thi, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Thúng úp - An Vĩ, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Martyrs Cemetery - Ngọc Long, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang thôn Khóa Nhu - Unnamed Road, Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Hoàn Long - Ngân Hạnh, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ thị trấn Yên Mỹ - TT. Yên Mỹ, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Cây Đa, An Khải - 20°51'55.8"N 106°06'30., 3 Nguyễn Thị Thập, Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Đức Nhuận - Dạ Trạch, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lý Thường Kiệt - Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn Kim Tháp - Thôn Kim Tháp, xã, Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Chi Lăng - Dai Tap, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Mả Vường - Đào Du, My Hao, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang họ nhà Mai - nghia trang ho mai, Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Long Hưng - Long Hưng, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Trần Cao - TT. Trần Cao, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Minh Châu - Minh Châu, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam, +84 221 3975 202
 • Nghĩa trang Bãi Ta - Xuân Dục, My Hao, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hào - QL5, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tống Trân - Tống Trân, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Bá Khê - ĐT379, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ - Dạ Trạch, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Long Đằng - Khu Công Nghiệp Minh Đức, Xã Minh Đức, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Bình Tân - Đường Bình Tân, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Vĩnh Khúc - Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Châu - Tân Châu, Khoái Châu, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Xuân Bản - Xuân Bản, My Hao, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Phan Sào Nam - Phan Sào Nam, Phù Cừ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Hàm Tử - Unnamed Road, Khoái Châu, Hưng Yên, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ - Dương Hòa, My Hao, Hung Yen, Vietnam
 • Mộ bà Nguyễn Thị Cậy - Đào Dương, Ân Thi District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Tiến - Tân Tiến, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Phụng Công - Phụng Công, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Giai Phạm, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Thắng Lợi - Thắng Lợi, Văn Giang, Hung Yen, Vietnam