Hải Dương, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa Trang Thành Phố Hải Dương - Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Tứ Minh - Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Hải Dương - 26b Chương Dương, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Cầu Cương - Yết Kiêu, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000, Vietnam, +84 90 414 89 33
 • Nghĩa trang thiên chúa Phú Tảo - QL5B, Gia Lộc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hải Dương - Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hải Dương
 • Nghĩa trang Đạo Trần Nội - Unnamed Road, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Thanh Bình - Unnamed Road, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Phường Tứ Minh - Khu Tứ Thông, Phường Tứ Minh, Thành Phố, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ Phường Hải Tân - Yết Kiêu, P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang thiên chúa giáo Trần Nội - quán thánh, Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Quan Tiên - TT. Lai Cách, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam, +84 91 918 91 98
 • Nghĩa trang liệt sĩ phường thạch khôi - quán thánh, Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang đạo khu 1 - 64, ĐT39B, Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân KDC Phú Tảo - Thạch Khôi - Unnamed Road, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân dân Phường Ngọc Châu - P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang bình minh - 145 Lê Thanh Nghị, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Phú Lương - Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Phường Ngọc Châu - Trần Thánh Tông, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiên chúa giáo - Nhân Nghĩa, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân KDC Phú Thọ - Unnamed Road, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Thượng Đạt - Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Bảo Sài - P. Bui Thị Xuân, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ Xã Nam Đồng - Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ Phường Tứ Minh - Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân - Unnamed Road, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân hảo thôn - QL37, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân khu Trần Nội - Đường KDC Nguyễn Xá, Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Bình - P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • nghĩa trang liệt sỹ xã an châu - An Châu, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thái bình - Đường KDC Nguyễn Xá, Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ phường Thạch Khôi - Unnamed Road, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Hòa - Cẩm Hòa, Việt Hoà, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Minh Tân - Minh Tân, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Thượng Đạt - Thượng Đạt, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ phường Ái Quốc - Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đồng Lạc - QL37, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Quyết Thắng - Quyết Thắng, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam, +84 90 257 48 80
 • Nghĩa Trang Giáo xứ Kim Bịch, Nam sách, Hải Dương - Unnamed Road, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thị Trấn Lai Cách - QL5, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Thống Nhất - Unnamed Road, Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Lai Cách - QL5, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ xã Cộng Hoà - An Điền, Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Ngọc SƠN - Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Âm Hồn - Âm Hồn, Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam, +886 989 456 666
 • Nghĩa Trang( Thôn Hoàng Gia ) - Hoàng Gia, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Tráng Kỷ - Tráng Kỷ, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Tiền Tiến - Tiền Tiến, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Tý Thôn Nghĩa Xá- Xã Đại Đồng -huyện Tứ Kỳ -tỉnh Hải Dương - Nghĩa Xá, Tứ Kỳ, Hai Duong, Vietnam, +84 97 587 46 86
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Anh Kim Thành Hải Dương - Kim Anh, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Tân Trường - QL5, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Thanh Quang, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Gia Lộc - 158 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam, +84 327 059 389
 • Nghĩa trang giáo xứ Kim Bịch - Unnamed Road, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Xã Thanh Khê - Đồng Quang, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang - La Nội, Chí Linh District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Cẩm Sơn - Thôn 3, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Thị trấn Thanh Hà (Đống Cao) - Đường đê, TT. Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Việt Hồng - Cố Chấm, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang - Thanh Xuân, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Gia Tân - Lãng Xuyên, Gia Lộc District, Hai Duong, Vietnam
 • Phần mộ NTM - An Bình, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ An Bình - xã An Bình, An Bình, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang - Unnamed Road, Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn thiên đông xã kim tân huyện kim thành tỉnh hải dương - Kim Tân, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Địa Kỳ Tây - ĐT390B, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Tân An - Tân An, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang xã Liên Mạc - Unnamed Road, Lên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Kim Đính - xóm Giổ, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Làng Gạo (Đống Miễu) - Mạnh Tân, Gia Lộc District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Tống Thượng - Quang Trung, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Phường Nghĩa Hưng - Lê Thanh Nghị, TT. Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Bối Tượng - Bối Tượng, Lương Điền, Cẩm Giàng,, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang xã Quốc Tuấn - Quốc Tuấn, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Minh Tân - Uông Hạ, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Mộ Ông Phương - Thăng Long, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Bo - Thanh Xá, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Gia Lương - Gia Lương, Gia Lộc District, Hai Duong, Vietnam
 • nghĩa trang - Ngũ Phúc, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang xã - Ngọc Liên, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Thanh Quang - QL37, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Tiến - Tân Tiến,, Tân Tiến, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang thôn duẩn khê - Long Xuyên, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Mộ CỤ gia tộc Phạm Đình - Hiệp Cát, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Xá - Bến xe, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Hưng Đạo - Unnamed Road, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ Cẩm Chế - Kỳ Tây, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ , Cẩm Sơn - Unnamed Road, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Lương Xá - Lương Điền,, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Gia Khánh - Unnamed Road, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam
 • Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Kim Thành - 131 Đường 20-9, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Địa Giáo Xứ Kẻ Sặt - Tráng Liệt, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sỹ Xã Đại Đồng - Nghĩa Xá, Tứ Kỳ, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang chùa mớii - Thanh Lang, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Thái Thịnh - Hiến Thành, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Đồng Bửa - Đồng Bửa, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Dương - Trâm Phúc, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam, +84 334 838 364
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Nam Trung - Xã, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Kẻ Sặt - Ba Đình, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Trường Thành - Đường Trường Thành, Trườn Thành, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Địa Kẻ Sặt - Tráng Liệt, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Nam Trung - Nguyễn Đăng Lành, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Lạc - Hồng Lạc, Thanh Hà, Đại Điền, tt. Thanh Hà, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Hồng Khê - Hồng Khê, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Phú Điền - Lâm Xá, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ - Vũ Thanh Cao, Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Đồng Khê - Lương Điền,, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Thái Thịnh - Thái Thịnh, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • 墓地 - Thái Dương, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Kim Xuyến - AH14, Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Thạch Lỗi - Thạch Lỗi, Cẩm Giàng District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Thái Học - xóm Vôi, Chí Linh District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Thanh Hà - ĐT390, TT. Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn La B - Unnamed Road, Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Thôn Phương Chử Đông - Unnamed Road, TT. An Lão, An Lão, Hải Phòng, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Định - Định, Cẩm, Cẩm Giàng District, Bac Ninh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang thôn Khuê Bích - Thôn Khuê Bích, xã, Thượng Quận, Kinh Môn, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang phật giáo - Trần Hưng Đạo, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ thị trấn Phú Thái - tt. Phú Thái, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam
 • Luong Dien Martyr Cemetery - Lương Điền,, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thanh Lang - Thanh Lang, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Mộ Tổ thôn Đồng Bửa - Đồng Bửa, Thanh Hà, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ xã PHẠM MỆNH - Dương Nham, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Kim Thành - Trần Hưng Đạo, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Quốc Tuấn - QL37, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tân Dân - QL37, Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang văn đức - Unnamed Road, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang xã tráng liệt - đường camilo xã tráng liệt, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiến Thành - Hiến Thành, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo Xứ Kẻ Sặt - Trần Hưng Đạo, TT. Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa trang Liên Hòa - Liên Hòa, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Hiệp Hoà - An Bộ, Kinh Môn, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Bình Xuyên - Bình Xuyên, Bình Giang District, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương - Kim Lương, Kim Thành, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa Trang thôn Xuân Nẻo - Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Nghĩa Dũng, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Tứ Xuyên - Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hai Duong, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ kinh môn - 285 Đ. Trần Hưng Đạo, TT. An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Kinh Môn - Cộng Hòa, TT. An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương, Vietnam
 • Trung tâm dịch vụ tang lễ Hải Dương - 6B Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam