Kiên Giang, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa Trang Người Hoa Tỉnh Kiên Giang - Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Tà Kiết - Thạnh Lộc, Thành phố Rạch Giá, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Kiên Lương - ĐT11, Bình An, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Hoa viên Nghĩa trang Kiên Giang - Mỹ Lâm, Hòn Đất District, Kien Giang, Vietnam
 • Cemetery Kien Giang Province - 1022 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Kênh 3A - Unnamed Road Tân Hịêp, Tân Hiệp A, Tân Hịêp, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Hoa Viên Vĩnh Hằng - Mỹ Lâm, Hòn Đất District, Kien Giang, Vietnam, +84 93 188 45 45
 • Nghĩa trang xã Lại Sơn - Unnamed Road, Lại Sơn, Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Hoa Viên Nghĩa Trang An Lạc Viên - Mong Thọ B, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Địa Tự Lập - Cà Đao, Vĩnh Hoà Phú, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Trung Thành - Kinh 8, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Kênh Trời Đánh - Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Khu Mộ Dòng Họ Phó - Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Hợp Châu - Tân An, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Thánh Gia - Thạch Trị, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Tân Thuận - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo Xứ Đồng Tâm - Tân An, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Public cemeteries - Dương Tơ, Phú Quốc, Kien Giang, Vietnam
 • Phu Quoc Martyrs Cemetery - Dương Đông, Phú Quốc, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo Xứ Giusee - Thạch Đông B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Trinh Vương - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Gx Hải Châu - Thạch Trị, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang GX Vinh Sơn - Unnamed Rd,, Tân Hiệp B, Tân Hịêp, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Hòn Đất - TT. Hòn Đất, Hòn Đất District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vĩnh Hòa Hiệp - Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Hiệp Tâm - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhà Thờ An Tôn - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang người hoa tà niên - Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Tân Chu K5 - Tân Hiệp A, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên - Đường số 28, Pháo Đài, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Thức Hóa K5 - Tân Hiệp A, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện An Biên - Đông Thái, An Biên District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Vô Nhiễm - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện An Minh - Đông Hưng, An Minh District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Gx Giu Đức - Kinh 8, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Bình Sơn Hoàn Đất - Bình Sơn, Hòn Đất District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang nhà thờ Hòa Hưng - Hoà An, Giồng Riềng, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đất Thánh Vinh Sơn - Tân Hiệp B, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Cemetery Tan Hiep - Thạch Đông, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang GX. Tân Bùi Kênh 4A - Tân Hiệp A, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam
 • Martyrs Cemetery - TT. Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kien Giang, Vietnam
 • Khu Mộ Dòng Họ Trần – Điền Chủ Trần Như Long - 883 QL61, TT. Minh Lương, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vân Khánh - Vân Khánh, An Minh District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Gò Quao - QL61, Định An, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất - QL80, Sơn Kiên, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Tuy - Vĩnh Tuy, Long Mỹ District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Vĩnh Thuận - TT. Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận District, Kien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gò Quao - QL61, Định An, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa Địa Vĩnh Thuận - TT. Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận District, Kien Giang, Vietnam
 • Huỳnh gia chi mộ - Unnamed Road, Tân Hội, Tân Hịêp, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang gx Đài Đức Mẹ - TT. Tân Hiệp, Tân Hịêp, Kien Giang, Vietnam