Nam Định, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Nam Vân - Nam Van, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Mỹ Xá - Mỹ Xá, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Phường Lộc Hạ - Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Cánh Phượng - Lộc Hòa, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam, +84 228 3849 402
 • Martyrs Cemetery City - 448 Trần Huy Liệu, Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Gia Hòa - Lộc An, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Tân An - Lộc Hoà - Lộc Hòa, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Lộng Đồng - Tân Thành, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Lộc An - Thị Kiều, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Mỹ Phúc - Mỹ Phúc, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nam Toàn - Nam Toàn, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Xã Tân Thành - Xóm 3, Vụ Bản District, Nam Dinh 420000, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Xã Điền Xá - Điền Xá, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam, +84 94 296 35 43
 • Nghĩa trang Nội Mồ - Unnamed Road, Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Quả Linh - Thành Lợi, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mỹ Thành - Mỹ Thành, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang - làng Hữu Bị A, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Quang Trung - Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Dương A - Nam Thắng, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang họ tộc Tô Văn - Hồng Quang, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Trung Thành, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Trung Quyên - Mỹ Lộc, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Giáp Đông - Hồng Quang, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa An 1 - Vân Đồn, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Chấn- xã Hồng Quang - QL21A, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân miền Giáp Nhất - Quang Trung, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Trung Phu - thôn Trung Phu, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Cemetery - Thành Lợi, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Quang Trung - Quang Trung, Vụ Bản District, Quang Trung Vụ Bản Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vườn Dơ - Trung Thành, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ xã Nam Cường - Đường Thanh Khê, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Nam Hồng - Nam Ninh Hải, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Giang - Giáp Tư, TP. Nam Định, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Mỹ Hà - Mỹ Hà, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mả Sắn - Tân Thịnh, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Hậu - Nhân Hậu, Lý Nhân District, Hà Nam, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nam Xá - Điền Xá, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Mộ Trạng nguyên Lương Thế Vinh - Unnamed Road, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Nam Hồng 1 - Đường Vàng, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định, Vietnam, +84 94 545 71 26
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Hoa - Nam Hoa, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Liên Bảo - Liên Bảo, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang LS xã Mỹ Tiến - Mỹ Tiến, Mỹ Lộc District, Nam Dinh, Vietnam
 • NGHĨA TRANG KHU 1 TRUNG LAO - Trung Đôn, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Hưng - Hop Hung, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Chùa Giác - xóm Quế, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ - Bảo Minh, Liêm Minh, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Thắng - Nam Thắng, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Trung Thành - QL38B, Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Vọc - Bình Minh, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Cố Bản - Nghĩa trang nhân dân Cố Bản
 • Nghĩa trang nhân dân Đồng Quan - Nam Hồng, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Nam Hồng 2 - Nam Hồng, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Vĩnh Đoạn - Nam Hồng, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang thị trấn cổ lễ - 91-62 Hữu Nghị, TT. Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Môn Nha - Hiển Khánh, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Nam Hồng B - Nam Ninh Hải, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Cồn Đỏ - QL21A, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa địa thôn Dịch Diệp - Trực Chính, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Dương Độ - Đê Tả Sông Đào, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thông Trung Đông - Unnamed Road,, Trung Đôn, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Địa - 53A, Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Trung Nghĩa - Liêm Minh, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam, +84 91 309 59 38
 • Nghĩa trang liệt sĩ Nam Thanh - Nam Thanh, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang - QL37B, Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam
 • Thanh Binh Cemeter - QL21A, Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa địa An Lãng - Trực Chính, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Cổ Lễ - Hữu Nghị, TT. Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Hiển Khánh - Hiển Khánh, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Trực Mỹ, Yên Cường, Ý Yên, Nam Định - Yên Cường, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nam Lạng - Unnamed Road, Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam, +84 98 574 91 40
 • Nghĩa Trang Thôn Hạ Lao - Nam Thanh, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa địa Tiền Vinh - Nam Thái, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Nam Thái - Nam Thái, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Trực Tuấn - Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Thành Tàn - Thôn Từ Liêm, Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang An Cư. Xuân Vinh. Xuân Trường. Nam Định - Xuân Vinh, Xuân Trường District, Nam Dinh, Vietnam, +84 91 931 89 82
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Xuân Thủy - Xuân Thủy, Xuân Trường District, Nam Dinh, Vietnam
 • Martyrs Cemetery - Trực Chính, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định - ĐT489, TT. Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Vĩnh Hào - Vĩnh Hào, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang La Xuyên - Yên Ninh, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Yên Lộc - Tân Dân, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nghĩa Thái - Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Xuân Hồng - Xuan Hong, Xuân Trường District, Nam Dinh, Vietnam
 • nghia trang Phuc Chi - Yên Thắng, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang 3 thôn, thôn Phương Hưng, thôn Trung, thôn Hoàng Giang - Phương Hưng, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Trực Thái - Trực Thái, Trực Ninh, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - Tam Thanh, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ - ĐT488B, Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Địa - Hải Anh, Hải Hậu District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Nam Lợi - Nam Lợi, Nam Trực District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân - Unnamed Rd,, Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Yên Trung - Yên Trung, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Kinh Thanh - Thanh Bình ,Yên Thọ, Yên Phương, Ý Yên, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Tam Thanh - Tam Thanh, Vụ Bản District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Khang Giang - 30 Xóm, Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định, Vietnam
 • nghĩa trang liệt sĩ Yên Cường - Yên Cường, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Xuân Nam - Xuân Vinh, Xuân Trường District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Nghĩa Minh - Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Minh, Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ xã Yên Nhân - Yên Nhân, Nghĩa Hưng District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Đồng - Yên Đồng, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thắng - Yên Thắng, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Yên Tân - Yên Tân, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Cemeteries Upper East - Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Đài - Xuân Đài, Xuân Trường District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Tiến - Yên Tiến, Ý Yên District, Nam Dinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Hải Hưng - QL21A, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định, Vietnam