Nghệ An, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

  • Ben Thuy Ward Cemetery - Đại lộ Ven sông, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
  • Cemetery - Xóm Mỹ Dạ, Thành phố Vinh, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa trang xã Minh Hợp - ĐT531B, Minh Hơp, Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam
  • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Diễn Kỷ - Diễn Kỷ, Diễn Châu District, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa Trang Xóm 7 - Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn District, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Diễn Yên - Diễn Yên, Diễn Châu District, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa Trang Họ Tôn - Võ Liệt, Thanh Chương District, Nghe An, Vietnam
  • NGHĨA TRANG - Cao Sơn, Anh Sơn District, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa địa Kẻ Mẻn - Lam Sơn, Đô Lương District, Nghe An, Vietnam
  • Nghĩa Trang Eo Đền - Sơn Trường, Hương Sơn, Ha Tinh, Vietnam