Ninh Bình, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang nhân dân Tp Ninh Bình - Ninh Nhất, Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Phúc Sơn - Ninh Tiến, Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Địa Ninh Mỹ - Ninh Mỹ, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Ninh Mỹ - Ninh Mỹ, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mả Lội - Ninh Khang, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đồng Quang - Ninh Tiến, Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Núi Dụ - Ninh Khánh, Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đống - Hoàng Sơn, Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Bạch Cừ - Ninh Khang, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang thô Cổ Loan - Phan Chu Trinh, Nam Thành, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Áng Cao - QL38B, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Ninh An - Ninh An, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Ninh Hải - Ninh Hải, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Yên Khánh - QL10, Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ xã Ninh Giang - Đ. QL1, Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ xã Trường Yên - Trường Yên, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Phù Long - Gia Vân, Gia Viễn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • NghĩaTrang Gia Viễn - Gia Thắng, Gia Viễn District, Gia Viễn Ninh Bình, Vietnam
 • Quần thể mộ Dương Tộc - Trường Yên, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ tp Tam Điệp - Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Gia Lập - Gia Lap, Gia Viễn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Sa Lung - Yên Từ, Yên Mô District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đức Hậu - Unnamed Road, Gia Viễn, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Yên Mô - ĐT480, TT. Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn La Mai - Đ. QL1, Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Địa Đức Hậu - Gia Trung, Gia Viễn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Ông Voi - Vân Tiến, Khánh Vân - Xóm 2, Vân Tiến, Yên Khánh, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo Xứ Dưỡng Điềm - Hội Ninh, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Yên Mô - QL12B, TT. Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Đức Hậu - Gia Trung, Gia Viễn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ phường Trung Sơn - Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Lê - Lại Thành, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • nghĩa trang liệt sĩ xã Khánh Thủy - xóm 7, Khánh Thuỷ, Yên Khánh, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân xã Khánh Cường - Khánh Cường, Yên Khánh District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vườn Me - TT. Me, Gia Viễn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Mả Chơi (thôn Hiền Lương) - Văn Phú, Nho Quan District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Kim Bình - Chất Bình, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Giáo Họ Tuy Trung - xóm,14a, Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Mô Hàng - Mo Hang cemetery - QL12B, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình, Vietnam
 • NGHĨA TRANG HOÀ LẠC - xóm 4, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Phần mộ dòng họ Phạm Bá - Đông Yên, Yên Mô District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Hàng Xóm Văn Hoá - Lạng Phong, Nho Quan District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Kim Chính, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Yên Tế - Đông Yên, Yên Mô District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nho Quan - QL12B, Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Phúc Lại - Phúc Lại, Yên Mô District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ Quỳnh Lưu - QL 12B, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Đồi Bồ - Unnamed Road, Thanh Binh, Nho Quan, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang gò cao - Văn Phú, Nho Quan District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Trị Sở - Giáo Xứ Thuần Hậu - Unnamed Road, An Hoà, Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân xóm 8 Định Hoá - Unnamed Road, Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam