Quảng Trị, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghia trang Thi xa Quang Tri - Phường 1, Quảng Trị, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nhà bia Ghi Danh Anh Hùng Liệt Sỹ Phường An Đôn - An Đôn, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam, +84 845 465 797
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Triệu Tài - Triệu Tài, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Hải Thượng - Hải Thượng, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Nại Cửu - Unnamed Road, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Triệu Đông - Unnamed Road, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Triệu Long - Triệu Long, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang làng An Trú - An Trú, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Hải Phú - Hải Phú, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Martyrs Cemetery Trieu Phong District - TT. ái Tử, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Trà Liên - Unnamed Road, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa Trang Lục Bàu - Nghĩa Trang Lục Bàu Làng Thanh Lê Quảng Trị, 520000, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Triệu Trạch - Triệu Trạch, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Họ Trần Đình - Hải Thọ, Hải Lăng District, Hải Lăng Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thị Trấn Ái Tử - Triệu Ái, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa địa Cồn Cả - Cồn Cả, thôn, Đại Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Hải Vĩnh - Hải Vĩnh, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà - Unnamed Road, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Triệu Sơn - Triệu Sơn, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Highway 9 Martyrs' Cemetery - 634 QL9, Phường 4, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Hoàng Sây - Hải Quế, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Địa Phú Lễ - Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Truong Son National Martyrs Cemetery - Vĩnh Trường, Gio Linh District, Quảng Trị Province, Vietnam, +84 233 3883 318
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Hải Lăng - QL1A, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang Vĩnh Lại - Vĩnh Lại, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Triệu Lăng - Thôn 4, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa địa Đồng Eo - Hải Tân, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Sơn - Hải Sơn, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Triệu Đại - Đại Hòa, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Ban Quảng Lý Dự Án Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn - 91 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam, +84 233 3854 273
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Triệu Đại - Thôn, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Cam Hiếu - Cam Hiếu, Cam Lộ District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Cổ Luỹ (Rú) - Hải Ba, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Mộ Hoàng Thiều - QL9D, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam
 • Đài tưởng niệm NTLS xã Hải Tân - Hải Tân, Hải Lăng District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Lăng Nguyễn Tộc Vĩnh Lại - Unnamed Road, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam, +84 348 674 622
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ xã Gio Mai - Gio Mai, Gio Linh District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị - Unnamed Road, Cam Lộ, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa Địa Họ Nguyễn Tiền - Unnamed Road, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - Triệu Phú, Triệu Phong District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Quật Xá - Cam Thành, Cam Lộ District, Quảng Trị Province, Vietnam
 • Khu nghĩa địa Cồn De- Unnamed Road, Gio Linh, Quảng Trị, Vietnam