Register of Tongan Oral Histories Tea to Toz

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pacific Island Guide  >  Register of Tongan Oral Histories

Table of Contents[edit | edit source]

Register Surnames A to E
Register Surnames Fa to Fz
Register Surnames G to K
Register Surnames La to Lz
Register Surnames Ma to Mz
Register Surnames N to P
Register Surnames Q to S
Register Surnames Ta to Taz
Register Surnames Tea to Toz
Register Surnames Tua to Tz
Register Surnames U to Z

Last Name First Names Residence About place
Tape mp3
Transcript
PAF
Teaupa Otolose Malapo
Tei Katalaine Angina Nuku'alofa Tongatapu 902 795892 Item 88
Teisina Mele 'Uiha
Telefoni Katalina Mu’a (N.F.)
Telefoni Tangaloa Viliami Leimatu’a
Tesi Pisila Lupe Ma’ufanga
Teu Samiuela 'O’ua
Teuloi Uinise Fua’amotu
Tiueti Silia 'Otea
To’a Susana Pahu
Tohi Ilisapeti Ui? Ha’apai
Tohi Ilisapesi 'Uiha
Tohu’ia Meleane 'Atata
Tokelau Tongamoa Fata’ulua ('Eua)
Toki Viliami Sapa’ata (N.F.)
Tokolahi Kaliopasi Havelu
Toluta’au 'Ilaise Nautoka
Tomu or Kioa Viliami Nuku’alofa
Tomuniki Tomasi Koulo
Tonga Fisi’ihoi Kolofo’ou
Tonga Mele Sapa’ata
Tonga Peni Pukotala
Tonga Penisimani Fakavale Kolofo’ou
Tonga Samiu Nautoka
Tonga Sisimangumangu Lopeti Neiafu
Tonga Sosiua Makave
Tonga Viliami Tungua
Topui Feleti Tufuvai
Toutaiolepo 'Anita Kolomotu’a