Register of Tongan Oral Histories U to Z

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pacific Island Guide  >  Register of Tongan Oral Histories

Table of Contents[edit | edit source]

Register Surnames A to E
Register Surnames Fa to Fz
Register Surnames G to K
Register Surnames La to Lz
Register Surnames Ma to Mz
Register Surnames N to P
Register Surnames Q to S
Register Surnames Ta to Taz
Register Surnames Tea to Toz
Register Surnames Tua to Tz
Register Surnames U to Z

Last Name First Names Residence About place
Tape mp3
Transcript
PAF
Uasike Siosi 'Anamanu Talafo’ou
Uasila’a 'Alifeleti Feletoa
Uele Pauliasi Tu’ivai Matamaka
Uhi Halamehi Kolofo’ou
'Uhila Paea he Lotu Fasi
Ula Sione Misa Neiafu
Ula Sunia Hafoka Ma’ufanga
'Unga Siaosi Latunipulu Nuku'alofa Neiafu (Vava'u) 8 795707 Item 9
'Unga Willis Lui Ha'alaufuli Ha'alaufuli 870 795892 Item 73
Usaleva 'Amelia Kolovai
Uta’ata Siosaia Vailea Kanokupolu
Va’asini 'Ulupou Falaleu
Vaea Isileli Fa’emahafu Lapaha
Va’emanu 'Akosita Ha’alaufuli
Vaha Elisi Hunga
Vaha’i Vilisoni Fahitaha Fo’ui
Vaiangina (Tafakula) Siale 'Ohonua 'Eua 147 795710 Item 3
Vaiangina Siofilisi 'Ohonua 'Eua
Vaiasini Amiame Niutoua
Vaikaiki Salesi Moi’ofisi Nukunuku
Vaikeli Misieli Mu’a ('Eua)
Vaikeli Soana Siulolovao Tokomololo
Vailahi Samiuela Tongamama’o (N.F.)
Vailala Sela Loloahi 'Ohonua
Vailea 'Ana Tiueti Falehau
Vailea Faletoa 'Otea
Vailea Lesieli 'Ohonua
Vaitai Salome Taula Ha’alaufuli
Vaitaki Salesi Mokofisi Nukunuku
Vaitohi Tevita Malapo
Vaka Finehika Teufolau Kolofo’ou
Vaka Ma’ata Taufa Ha’alaufuli
Vaka Malakai Fata’ulua
Vaka Mele Kaufonua’amanu Kolofo’ou
Vaka Saula Lusaka Kolofo’ou
Vaka Tevita 'Ahau
Vakalahi 'Atunaisa Tu’itupou

Vakameilalo Tupou Fasi
Vakasiuloa Filipe Hihifo (Hp)
Vakataupule Setaita Ma’ufanga
Vaka’uta Fanguna Pangai ('Eua)
Vaka’uta 'Isileli Pangai ('Eua)
Vake Ketu’u Ha’ano
Vake Silia Nuku’alofa
Vake Sione Sapa’ata
Valingi Mele Tupou Falaleu
Vave Ane Houmakelikao
Vave Suli 'Ohonua
Vea Kalolaine 'Ohonua
Vea Siosiua Ha’afeva
Vea Tevita Ha’afeva
Veatapu Molitoni Hihifo (Hp)
Ve’ehala 'Asinate Tupou Liahona
Vehikite 'Ilisapesi Finau Haveluloto
Vehikite Samuela Koloa
Vehikite Sione Mailefihi Talafo’ou
Veituna Ane 'Ohonua
Vi Mele Sileni Nukunuku
Vila Mele Tonga 'Alakifonua
Vilisoni Vaha’i Fo’ui
Vuni Seini Fakalelu Fasi