Slätthög Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Slätthög parish, Sweden)
Jump to navigation Jump to searchGuide to Slätthög Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Slätthög Church

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Slätthög Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names [edit | edit source]

Alebäck, Allmänningen Bästerna, Arnehall, Arnhult Norrgård-Södergård, Aspedal,


Backstuga ; Arnhult Norrgård- Södergård-  Berg- Bredahorva- Broaskog- Bråten- Bästerna Norrgård- Södergård- Södergård- Uppbördsgård-Hässleberg- Hössjö Bryggaregård- Kattagård- Stammagård- Södergård- Klasentorp Bengtsgård- Hällagård- Södergård- Kopparås- Kulla- Källevik- Kängshult- Lillahult- Lindhult Rusthåll- Littelhult- Lyåsa Norrgård- Södergård- Madebråten- Misterhult- Moheboda Norrgård- Mosshult- Målen- Ringshult- Skruva Rusthåll- Skövelåkra- Strömhult Säteri- Tolestorp- Åboda Rusthåll- Älmhult Västergård- Östergård, Banke Kvarn, Bengtsgården Klasentorp, Berg, Bergsholm, Björkehult, Björkelund Målen- Rothässle Rusthåll, Björkeshult, Björnaryd, Boarydstorp, Bokelid Hässleberg- Målen, Bokelund, Bredahorva, Broaskog, Brostugan, Brotorpet, Bryggaregården Hässjö, Brånen, Bråten, Bygget, Bäckaryd


Dalen, Dammarna-Kvarn, Damsryd, Djupadal,


Eneberg, Enet,


Feremo(en), Flishult, Flygeln, Fläsehult, Fållen Härlatorp Norrgård- Kängshult, Fällan, Fällorna(Fällorne), Föreberg- Kvarn, Manufakturverk, Föreboda, Förhult, Förnär,


Gamleboda-Kvarn, Garphyltan, Gatestugan, Granstorp, Grenadjärtorp Lindhult Rusthåll- Rothässle Rusthåll - Åboda Rusthåll, Grunnahem, Grönaberg, Grönahult, Gröndal, Gyslätt, Gåverås, Gästgivaret Hössjö Bryggaregård. Gölsjöskruv (Gjölsjöaskruv),


Hacket, Hagsjötorp(et), Hakatorp, Hallen, Hansaboda, Havil, Hjortadal Bästerna, Hjälmaryd (Hjelmaryd), Hultet Klasentorp Skåningagård- Slätthög Prästgård, Hällagården Klasentorp, Hällaryd, Härlatorp Norrgård- Södergård, Hässleberg, Hässlelund (Hesslelund), Höjden, Hökaboda, Hökaslätt- Lilla, Hössjö (Hösjö) Bryggaregård; Gästgivari, Kattagård- Nilsagård- Norrgård- Persgård- Stammagård- Södergård- Torparegård- Uragård,


Ideberg Lilla, Illavänt,


Jonsboda, Jätsberg,


Kalvö, Klasentorp; Norrgård- Persgård- Rustmästaregård- Skåningagård- Södergård, Klinten Flishult- Strömhult Säteri, Klövadal, Klövarör, Kopparås, Kulla, Kullerås, Kvarnen; Banke, Åboda- Älmhult Östergård, Källevik Kängshult- Strömhult Säteri, Kängshult (Kengshult), Kängshultstorp,


Liatorpet, Lillahult, Lillaryd; Grunnahem- Klasentorp Hällagård- Lusseboda, Lillegården Lyåsa, Lindhult Rusthåll #9, Linnekullen, Littelhult, Lunden, Lusseboda, Lyckan, Lyåsa Lillegård- Norrgård- Södergård, Långstorp, Lätthult Rusthåll # 8, Lönsberg, Lönshult, Lövfällan, Lövhult, Lövsjöudden,


Madebråten, Medelhult Rusthåll #8, Misterhult, Mo(e)n, Moheda Norrgård- Södergård, Mossen (Måssen), Mosshult, Målen,


Nabben, Norrahult, Norratorp Klasentorp Rustmästaregård- Rickelsboda, Norrhult- Lilla, Nybygget; Björkeshult- Bästerna Norrgård- Misterhult- Älmhult Västergård,


Olofstorp, Osbrotorp, Oxhagen,


Petersborg, Planen, Prästgården Slätthög,


Rickelsboda, Ringshult, rosenlund, Rotens, Rothässle Rusthåll #3, Runddal, Rusthållet; #3 Älmhult Östergård- #8 Åboda- # 9 Lindhult- # 9 Skruva-Lätthult,


Sjöanäs, Sjöfällan, Sjöudden, Skrythult, Sköndal, Skövelåkra, Smörhögen, Soldattorp ; # 122 Hässleberg- Arnhult Norrgård- Berg- Bästerna Norrgård- Södergård- Föreberg- Gamleboda- Grönaberg- Hösjö Norrgård- Nilsagård- Klasentorp Hällagård- Kulla- Lyåsa Norrgård- Mosshult- Målen- Skövelåkra- Tolestorp, Spekelid, Stenhyllan, Stensbäck, Stjörnelund, Strömhult Säteri, Strömsberg, Stupin, Svarvehult, Svenstorp Bäterna Norrgård- Älmhult Östergård, Sågen, Sällstorp, Södrahult,  Södratorp Broaskog- Hössjö Bryggaregård- Tolestorp,


Tingsbacken, Tolestorp, Torteryd,


Ulvsnäs, Uppbördsgården Bästerna, Uragården Hössjö, Utnäs,


Vaktstugan, Väseboda, Västergården Älmhult, Västerås, Västeräng, Västratorp,


Östergården Älmhult, Österhult, Östratorp,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Slätthög Parish 1843-1854, AI;13, Husförhörslängd. Ort register.