Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Sveriges Församlingar genom Tiderna, Skatteförvaltningen Riksskatteverket, Graphic Systems AB. Göteborg 1989. See [http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html Sveriges Församlingar genom Tiderna] <br>
[[Category:Parishes_in_Stockholm_City,_Sweden]] [[Category:Stockholm_CityStockholm City, Sweden]]

Navigation menu