Stockholm Livgardet till häst Parish, Stockholm City, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

History[edit | edit source]

Created in 1772
1772 - 1793 Lätta dragonkåren av Livgardet or Konungens liv- och hustrupper
1793 - 1797 Livhusarregementet
1797 - 1806 Konungens lätta liv- och dragonregemente
1806 - 1927 Livgardet till häst
April 30, 1927 Dissolved and the members went to their respective parishes according to residence.

  • Parishes Created From
Stockholm Livgardet till häst Parish, Stockholm City, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Stockholms Överståthållarskap July 29, 1634 - 1967, Stockholm City merged with Stockholm County 1967
Landskap Uppland
Härad add here
Tingslag not applicable
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names[edit | edit source]

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes

Collections[edit | edit source]

The original records associated to this parish are preserved with the Stockholm City Archives. See their website at: Stockholms stadsarkiv

  • Church Records
  • Court Records
  • Military Records

Related Sources[edit | edit source]

  • Digital
  • Printed

Societies and Libraries[edit | edit source]

References[edit | edit source]

Sveriges Församlingar genom Tiderna, Skatteförvaltningen Riksskatteverket, Graphic Systems AB. Göteborg 1989. See Sveriges Församlingar genom Tiderna