Thanh Hóa, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang - P. Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Đông Thọ - P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Xã Hoằng Quỳ - Hoằng Quý, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Nam Ngạn - P. Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Bãi Bầu - 26 Ỷ Lan, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Mai Chữ - Đông Nam, Đông Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa địa bải chắn - Đông Yên, Đông Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Quan Nội - Nghĩa trang Quan Nội, Hoằng Anh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Cự Đà - Cự Đà, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Quảng Hưng - Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng - P. Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Thiệu Dương - Thiệu Dương, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Vĩnh Gia - Hoằng Phượng, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang vân tập - Unnamed Road, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang Thiệu Khánh - Thiệu Khánh, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Dinh Đông Thanh - Đông Thanh, Đông Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Bắc Bằng Chổng Vịt - Unnamed Road, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Tượng đài liệt sỹ xã Đông Nam - Unnamed Road, Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa địa Cồn Bù - Unnamed Road, Hoằng Phú, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thọ Sơn - Thôn 1, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân dân Quảng Tiến - Khu phố Thọ Xuân, Đường Trần Khánh Dư, Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bái Trúc Hợp Én - Hợp Én, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đá Bia - Hoàng Giang, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang bãi Dứa - Thuần Lộc, Hậu Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang - Văn Lộc, Hậu Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Khu Lăng Mộ LÊ CHÍ - Ngọc Tháp, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Quảng Bình, Quảng Xương District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Mỹ Điện - Mỹ Điện, Hậu Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Đạt Tiến - Tế Tân, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Vân Trinh - ĐT504, Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
 • Khu lăng mộ gia tộc họ Vũ- Hoàng Sơn, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang - Unnamed Road, Thiệu Quang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Đồng Tiến - Đồng Tiến, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Trò Lò - Thôn 4, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Làng Long Hưng - Tế Tân, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đồng Làn - xóm 2, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang thôn Phục lễ - Hoằng Lưu, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang côn cương - Tế Lợi, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Làng Đông Châu - Tế Tân, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Dân Lý - Dân Lý, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Đất Thánh Giang Sơn - Unnamed Road, Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bãi Sau - Unnamed Road, Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang Mả Bản - Unnamed Road, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đông Cao - Trung Chính, Nông Cống District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vạn Hà - TT. Vạn Hà, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Địa Xã Hoằng Tiến - Hoằng Tiến, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Vận - Thiệu Vận, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Phúc - Thiệu Phúc, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Quảng Xương - QL1A, Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam, +84 583 106 970
 • Nghĩa Trang Liệt SĨ THiệu Đô - Thiệu Đô, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Hoằng Hải - Hoằng Tiến, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Cồn Sắn - Unnamed Road, Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa địa Bái Tràm - Unnamed Road, Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, Vietnam
 • nghĩa trang định tiến - Unnamed Road, Định Tiến, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Chu - Hà Bình, Hà Trung District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ Huyện Thiệu Hóa - Thiệu Phú, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Viên - Thiệu Viên, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Xuân Thành - Xuân Thành, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang làng Vực Phác - Định Long, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Ngọc Đỉnh - Hoằng Hà, Hoằng Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Hậu Lộc - Mỹ Lộc, Hậu Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Kỳ Sơn - Phong Lộc, Hậu Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Thành Bảo - Unnamed Road, Thiệu Thành, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Khu nghĩa địa - Mậu Lâm, Như Thanh District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang chọi gà - Thiệu Công, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang xã Quảng Bình - QL1A, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
 • Đài Tưởng Niệm Liệt Sỹ Xã Tân Khang - ĐT506, Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang - Hải An, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Định Tường - Định Tường, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Họ Phùng - Thanh Thủy, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đông Thành - Xuân Yên, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Tiến - Thiệu Tiến, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Mộ ông Trang bà Ký - Unnamed Road, Hoằng Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang thị trấn Nưa - Unnamed Road, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bãi Lạc - Hợp Thành, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Lầy - Hợp Thành, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa địa Bản Nông - Thôn Cốc Thôn, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Định Liên - Định Liên, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Ninh - Yên Ninh, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam - Yên Ninh, Yên Định District, Thanh Hoa, VietnamYên Ninh, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xuân Vinh - Xuân Vinh, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang định tân - Ngõ Dưới, Định Tân, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Tâm - Thiệu Tâm, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Định Hải -Định Hải, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Lăng mộ Thượng Thư Bộ Lại Lê Trạc Tú - Thôn 6, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang xuân khán - Xuân Khánh, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang - Đồi Lau, Thạch Thành District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Định Hưng - Định Hưng, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Định Tăng - Định Tăng, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nông Trường " Nguyễn Duy Sơn " - Unnamed Road, Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • nghĩa trang Định Tăng - Châu Bối - Định Tăng, Định Tăng, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang - Xuân Lâm, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang - Họ Đỗ - Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Lê Gia - Hải Ninh, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang C5 - Nga Tiến, Nga Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Ngọc - Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Vĩnh Tân - Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thọ Trường - Thọ Trường, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang Yên lộc - Thọ Xuân - Yên Định, Yên Bái, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thiệu Ngọc - Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bãi Vừng - Thành Kim, Thạch Thành District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa địa phía Nam xã Quảng Nham - Unnamed Road, Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đồng Trung - Yên Bái, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Nghệ - Hà Long, Hà Trung District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Thị trấn Quán Lào - Khu I,, Định Long, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Thái - Yên Thái, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Trường - Yên Trường, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang thọ lập - Thọ Lập, Thọ Xuân District, Thanh Hoa 449960, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Phú Sơn - Unnamed Road , Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Vietnam - Unnamed Road , Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Vietnam Unnamed Road , Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Vietnam
 • Đất Thánh Giáo Xứ Ngọc Lẫm - Unnamed Road, Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang Trường Sơn - Nghĩa trang Trường Sơn, Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Khu mộ Ông Nguyễn Văn Bản - Thành Kim, Thạch Thành District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang hoạ nguyễn đình - Thạch Bình, Thạch Thành District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xuân Lập - Xuân Lập, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vườn Trát - Nga Hưng, Nga Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang - Hải Lĩnh, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Xuân Lai - Xuân Lai, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Xuân Yên 2 - Xuân Yên, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Phong - Unnamed Road, Yên Phong, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Chùa Ngói - thôn Quý I,, Thiệu Chính, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
 • Công viên nghĩa trang Xã Quang trung - Lê Thánh Tông, P. Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • nghĩa trang xuân nguyên - Unnamed Road,, Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Khánh Trang - Nga Hưng, Nga Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Địa Xã Xuân Phong- Unnamed Road, Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bỉm Sơn - P. Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoa, Vietnam
 • Cồn Lăng-Khu Nghĩa Trang Xuân Thịnh - Thôn 6, Triệu Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Hùng - Yên Hùng, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam - Yên Hùng, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Xuân Lập - Xuân Lập, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Yên Bái - Yên Bái, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Ngĩa Trang Yên Lạc - Yên Lạc, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam - Yên Lạc, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang thạch định - Unnamed Road, Thạc định, Thạch Thành, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liêt Sĩ Yên Hùng - Yên Hùng, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa địa xã Nga Thanh - Nga Thành, Nga Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • nghĩa trang yên bái - Unnamed Road, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Tâm - Unnamed Road, Yên Tâm, Yên Định, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Giang - Yên Giang, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • ườn Thánh Giáo xứ Tân Hải - Nga Phú, Nga Sơn District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Xuân Yên - Xuân Yên, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa Trang Quảng Phú - Quảng Phú, Thọ Xuân District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Ngĩa trang liệt sỹ Hải Lĩnh - Hải Lĩnh, Tĩnh Gia District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Mộ Hoàng Tộc - QL10, Nga An, Nga Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang Mậu Dịch - Unnamed Road, Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa Trang Yên Trung - Yên Trung, Yên Định District, Thanh Hoa, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Mơ - TL 513, Xuân Bình, Như Xuân, Thanh Hoá, Vietnam - TL 513, Xuân Bình, Như Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Lê - Lại Thành, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam
 • ghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Thọ Lâmm - ĐT506, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam