Tiền Giang, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • nghĩa trang - Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - Tân Lý Đông, Châu Thành District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Cái Bè - Văn Hóa K3, TT. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Long Định - ĐT867, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Hoà - Trung Hòa, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Công viên nghĩa trang Tân Lập - Tân Lý Đông, Châu Thành District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Cái Bè Tiền Giang - Thiện Trí, Cái Bè District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bình Phan - Bình Phan, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang ba giồng - Tân Lý Đông, Châu Thành District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Vĩnh Bình - Nguyễn Văn Côn, TT. Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang, Vietnam, +84 98 875 14 69
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ An Thạnh Thủy - An Thạnh Thủy, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Partiotic Martyr Cemetory Tien Giang Province - QL1A, Phước Thạnh, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Hoa Kiều - Nhị Mỹ, Cai Lậy District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Thị Xã Cai Lậy - QL1A, Thanh Hoà, Cai Lậy, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Chợ Gạo - Long Bình Điền, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Gò Công Đông - ấp Gò Lức, huyện Đông,, Tân Đông, Gò Công, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Gò Công Tây - Thiện Chí, TT. Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang, Vietnam
 • Đất Thánh Giáo Xứ BA GIỒNG - 448, ĐT866B, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Long Định I - Long Định, Tân Phước District, Tien Giang, Vietnam
 • Nhà mồ ông Nguyễn Phương - Phú Cường, Cai Lậy District, Tien Giang, Vietnam, +84 888 168 903
 • Nghĩa Trang Cây Quéo - TT. Cai Lậy, Cai Lậy District, Tien Giang, Vietnam
 • Phần mộ bà Nguyễn Thị Có - Unnamed Road, Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang, Vietnam
 • Gò thổ (nghĩa địa công cộng thị trấn Vĩnh Bình) - ĐT827, TT. Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bình Ninh - Bình Ninh, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Quơn Long - Quơn Long, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Bình Thạnh - Tân Bình Thạnh, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Đât thánh Giáo xứ Tín Đức - 35 ĐT864, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
 • Đất Thánh Giáo xứ Tân Hiệp - Unnamed Road, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang, Vietnam
 • Cai Be Dist. Martyrs Cemetery - QL1A, Thiện Trí, Cái Bè, Tiền Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoà Định - áp hoà thạnh cũ, Hoà Định, Chợ Gạo, Tiền Giang, Vietnam
 • Công viên nghĩa trang Vạn Phước viên - Tân Lý Đông, Châu Thành District, Tien Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Chợ Gạo - Long Bình Điền, Chợ Gạo District, Tien Giang, Vietnam
 • Mộ nhạc sĩ Anh Việt Thu - Unnamed Road, An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang, Vietnam