Trà Vinh, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang Thành phố Trà Vinh - Phường 9, Trà Vinh, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Trà Vinh - Phường 9, Trà Vinh, Tra Vinh, Vietnam
 • Trà Vinh'in marttyyrihautausmaa - đường 30 tháng 3, Long Đức, Trà Vinh, Vietnam
 • The Chinese cemetery - Điện Biên Phủ, Phường 9, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Cam Son - Long Đức, Trà Vinh, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh Cao Đài - Phường 9, Trà Vinh, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Châu Thành - Hai Tháng Chín, TT. Châu Thành, Châu Thành, Trà Vinh, Vietnam
 • Cemetery - Đại Phước, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa trang đất thánh Bãi Xan - Đại Phước, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh Nhị Long - Nhị Long, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Hoà Lạc - Sơn Thông, Lương Hoà A, Châu Thành, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang - QL53, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Vĩnh Hoà - Kim Hòa, Cầu Ngang District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Cầu Ngang - 3 Tháng 2, TT. Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghia Trang Liet Si - 585 QL 53, tt. Càng Long, Càng Long tt. Càng Long, Càng Long Trà Vinh, TT. Càng Long, Càng Long, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Càng Long - QL53, TT. Càng Long, Càng Long, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân xã Kim Hòa - Unnamed Road, Kim Hoà, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh Họ Đạo Đức Mỹ - Đức Mỹ, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Cầu Ngang - Sơn Vọng, Mỹ Hoà, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Cái Hô - Đức Mỹ, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa trang Tập Ngãi - Tập Ngãi, Tiểu Cần District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Huyện Tiểu Cần - Phú Cần, Tiểu Cần District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Huyện Trà Cú - HL 28, Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh, Vietnam, +84 376 593 345
 • Đất Thánh họ đạo Giồng Lớn - Unnamed Road, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Huyện Cầu Ngang - QL53, Mỹ Hoà, Cầu Ngang, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa địa Sùng Chính - Mỹ Hòa, Cầu Ngang District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tiểu Cần - QL60, Phú Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Gò Lức - Đường số 2, T2, khu dân cư ấp 9c, An Trường A, Càng Long, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Kinh Long Hội - Tân An, Càng Long District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sỹ Huyện Cầu Kè - Cầu Kè, Cầu Kè District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Xã Định An - Định An, Trà Cú District, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Rạch Lọp - Tập Ngãi, Tiểu Cần District, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh giáo họ Phú Long- Long Hữu - Long Hữu, Duyên Hải District, Tra Vinh, Vietnam
 • Đất Thánh Vĩnh Kim - Vĩnh Kim, Cầu Ngang District, Tra Vinh, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mai Phốp - Trung Hiếu, Vũng Liêm District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất thánh nhà thờ Mặc Bắc - QL60, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh, Vietnam
 • Đất thánh giáo xứ Bông Bót Bà My - Tam Ngãi, Cầu Kè District, Tra Vinh, Vietnam