Vĩnh Long, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Martyrs Cemetery, Vinh Long Province - QL1A, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Vietnam, +84 270 3822 442
 • Nghĩa địa Quảng Đông - Đường Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long, Vietnam
 • Mộ phần Khương Hữu Đáng - Tân Ngãi, Vĩnh Long, Vinh Long, Vietnam
 • Mộ phần Dominico Khương Hữu Đáng - 26 Đường 1/5, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Vietnam
 • Phùng Gia Chi mộ - 18e ĐH15, Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam
 • Nghĩa Địa Vườn Keo - Đồng Phú, Long Hồ District, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân dân Lộc Hòa - Phú Đức, Lộc Hoà, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Long Hồ - QL1A, Lộc Hoà, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam
 • Nghĩa Trang Long Hiệp - Long An, Long Hồ District, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa Trang Hậu Lộc - Hậu Lộc, Tam Bình District, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Mang Thít - ĐT903, Tân An Hội, Mang Thít, Vĩnh Long, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình - Nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình, Võ Tấn Đức, Tam Bình, Vĩnh Long, Vietnam
 • Martyrs Cemetery Dawn Town - Quốc Lộ 1A, Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long, Vietnam
 • Mộ SirMinecraftGuys - Cái Vồn, Bình Minh, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân dân xã Tân Lược - Tân Lược, Bình Tân, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mai Phốp - Trung Hiếu, Vũng Liêm District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất thánh họ đạo Tân Phú - Phú Thịnh, Tam Bình District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất Thánh gx Tam Bình - Tường Lộc, Tam Bình District, Vinh Long, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Vũng Liêm - QL53, Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long, Vietnam
 • Đất Thánh Nhà Thờ Mai Phốp (2) - Trung Hiếu, Vũng Liêm District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Đức Hoà - Trung Thành Đông, Vũng Liêm District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất Thánh Họ Đạo Tam Bình - Đường Đất Thánh Nhà Thờ, Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long 890000, Vietnam
 • Đất Thánh họ đạo Mỹ Chánh - Chánh An, Mang Thít District, Vinh Long, Vietnam
 • Đất Thánh Lưu Gia - Xuân Hiệp, Trà Ôn District, Vinh Long, Vietnam