Vĩnh Phúc, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang thành phố Vĩnh yên - Đ. Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Núi Trống - Unnamed Road, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang Vĩnh Yên - Kim Long, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Vĩnh Sơn - Unnamed Road, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Thanh Tước Cemetery - Thanh Lâm, Vinh Puch, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hương Sơn - Hương Sơn, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Đại Đồng - Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang - Hương Sơn, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Gò Ba Mẫu - Thôn Ngọc Hà - Thái Hòa, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Quất Lưu - Quất Lưu, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ Phúc Yên - Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Nhân Nghĩa,Xã Sơn Lôi,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc - Thôn Nhân Nghĩa, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang 72 Xóm Giữa - Quất Lưu, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Phù Liễn - Unnamed Road, Tam Dương, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Xã Bá Hiến - Ba Hien, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Vĩnh Sơn - Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Phú Đa - Phú Đa, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Lũng Hòa - Lũng Hoà, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Mả Thạch - Đạo Tú, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Đôn Nhân - Don Nhan, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Gò Tre - Yên Dương, Tam Đảo District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thanh Lâm - Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ - Khai Quang, Vĩnh Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Chỏm Vung - Đức Bác, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bì La Thôn - Đồng Ích, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Bắc Bình - Bắc Bình, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân thôn Nội - Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Đồng Nội - Nguyễn Lương Bằng, Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang thông Việt An - Việt Xuân, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Lực Điền - Unnamed Road, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thanh Tước - Tiền Châu, Phúc Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Bình Dương - Bình Dương, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Thanh Trù - Quất Lưu, Bình Xuyên District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang gia đình- Chi 1, dòng họ Nguyễn Phúc - Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Nội Điện - An Hòa, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Thôn Bàn Giang - Phú Thịnh, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Đồng Bả - Unnamed Road, Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Đồng Củ - Bắc Bình, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nghinh Tiên - Nghinh Tiên, Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • nghĩa trang xã vân trục - Vân Trục, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Phường Tích Sơn - Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • nghĩa trang thổ tang - Unnamed Road, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Dộc Mai - Hải Lựu, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Cầm Cào - Unnamed Road, Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Tiên-Thị Trấn Yên Lạc - Làng Tiên, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ Tứ Trưng - ĐT304, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang Tứ Kỳ - Bình Dương, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Ba Bậc - Đồng Thịnh, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Cam Giá - Cam Giá, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Trung-Thị Trấn Yên Lạc - Thôn Trung, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân - Hưng Đạo, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Tuân Chính - Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Đông - Sơn Đông, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Cemetery - Đồng Thịnh, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ - Đường liên xã Cao Phong, Liên Hoà, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam, +84 91 355 74 14
 • Nghĩa trang Liệt sỹ thị trấn Tam Sơn - ĐT307B, Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Yên Lạc - ĐT305, TT. Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Vân - Thanh Vân, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Lý Nhân - Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Phường Xuân Hòa - Trần Phú, Nam Viên, TP, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ phường Xuân Hòa - Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Thái Hòa - Thái Hòa, Lập Thạch District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Lạc - TT. Yên Lạc, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩ Trang Liệt Sỹ , Xã Vân Xuân - Unnamed Road, Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn vĩnh khang - Unnamed Road, Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Xuân - Unnamed Road, Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyệt Đứ - Nguyệt Đức, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Tam Đảo - Tam Dao, Tam Đảo District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Thôn, Hà Trì, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 28000, Vietnam, +84 211 3839 203
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Hồ Sơn - Hồ Sơn, Tam Đảo District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sỹ - Xã Trung Nguyên - Trunbg Nguyên, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Hồng - Tam Hồng, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thị Trấn Thổ Tang - ĐT304, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam, +84 96 144 28 20
 • Nghĩa trang liệt sỹ Đạo Tú - Đạo Tú, Tam Dương District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Tiến - Văn Tiến, Yên Lạc District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Đồng Quế - ĐT307, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nhạo Sơn - ĐT307, Nhạo Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Hương Canh - Quốc Lộ 2, TT. Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Phương - Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Phương, Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Nam Viên - Trần Phú, Nam Viên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sông Lô - Nhạo Sơn, Sông Lô District, Vinh Phuc Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Xã Lãng Công - Tỉnh Lộ 307, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Vietnam