Open main menu

English to Swedish Numbers in Word Form


Cardinal Swedish Ordinal Swedish
1 en, ett 1st första
2 två 2nd andra
3 tre 3rd tredje
4 fyra 4th fjärde
5 fem 5th femte
6 sex 6th sjätte
7 sju 7th sjunde
8 åtta 8th åttonde
9 nio 9th nionde
10 tio 10th tionde
11 elva 11th elfte
12 tolv 12th tolfte
13 tretton 13th trettonde
14 fjorton 14th fjortonde
15 femton 15th femtonde
16 sexton 16th sextonde
17 sjutton 17th sjuttonde
18 aderton, arton 18th adertonde
19 nitton 19th nittonde
20 tjugo 20th tjugonde
21 tjugoen/ett 21st tjugoförsta
22 tjugotvå 22nd tjugoandra
23 tjugotre 23rd tjugotredje
24 tjugofyra 24th tjugofjärde
25 tjugofem 25th tjugofemte
26 tjugosex 26th tjugosjätte
27 tjugosju 27th tjugosjunde
28 tjugoåtta 28th tjugoåttonde
29 tjugonio 29th tjugonionde
30 trettio 30th trettionde
31 trettioen/ett 31st trettioförsta
40 fyrtio 40th fyrtionde
50 femtio 50th femtionde
60 sextio 60th sextionde
70 sjuttio 70th sjuttionde
80 åttio 80th åttionde
90 nittio 90th nittionde
100 ett/en hundra 100th en/ett hundrade
200 två hundra 200th två hundrade
1000 ett/en tusen 1000th en/ett tusende

References

FamilySearch. Genealogical Word List, Swedish. Family History Department, Salt Lake City, 1997