Hậu Giang, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Hoa viên nghĩa trang nhân dân Hậu Giang - Son Trang Tien Canh Hau Giang, số 6 QL 61, xã Thạnh Hòa, Thạnh Hoà, Phụng Hiệp, Hậu Giang, +84 98 397 38 25
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tỉnh Hậu Giang - Quốc Lộ 61B, Vị Trung, Vị Thuỷ, Hậu Giang, Vietnam
 • Son Trang Tien Canh Hau Giang - Số 08, Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Vị Thanh, Hậu Giang 910000, Vietnam, +84 91 714 82 88
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thành Phố Ngã Bảy - Huyện Phụng Hiệp - Hiệp Lợi, Tân Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang họ đạo Phụng Hiệp - Hiệp Thành, Tân Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa Địa Hỏa Lựu - Vị Thanh - Phường VII, Vị Thanh, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang huyện Châu Thành A - QL61, Thanh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân Thị Xã Long Mỹ - TT. Long Mỹ, Long Mỹ District, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân Dân - Hùng Vương, Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Châu Thành - Đông Phước A, Châu Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nhân Dân - Unnamed Road, Đông Phú, Cái Răng, Hậu Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang Thái Hải - Hiệp Thành, Tân Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Trà Lồng - Trà Lồng, Long Mỹ District, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa trang giáo xứ Kim Phụng - Hiệp Lợi, Tân Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Đất Thánh Thái Hải - Hiệp Thành, Tân Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Nghĩa Trang Dân Lập Năm Đạt - Đông Phú, Châu Thành, Hau Giang, Vietnam
 • Mộ Trần Minh Tuấn - QL61C, Hoả Lựu, Vị Thanh, Hậu Giang, Vietnam