Quảng Bình, Vietnam Cemeteries

Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information

List of Cemeteries

 • Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Hới, Quảng Bình - Bắc Lý, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Trạch - Sơn Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Bắc Lý - Đồng Phú, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Biểu Lệ - Biểu Lệ, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nam Làng - Phú Lương, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Lê - Cảnh Dương, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Silver Stone Cemetery - Phú Vinh, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Cemetery - Unnamed Road, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Niên Thánh - xóm Thượng, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sỹ phường Đức Ninh Đông - Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Sót - Thuận Bài, Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ Phú Hải - 128 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã vĩnh ninh - Vĩnh Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Phúc Trạch - Thôn Ba, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ - Đồng Phú, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Nam Lý - Nam Sách, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang LS xã Lương Ninh - Cô Tấm, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Phương - Hương Phượng, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang huyện Tuyên Hoá - Sơn Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Quảng Thạch - Minh Sơn, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Phường Quảng Phúc - Đơn Sa, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Họ Dương Văn - Mai Thuỷ, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ Xã Quảng Thủy - Quảng Thủy, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Trường - QL12A, Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Khu Lăng mộ họ Lê Văn - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã lộc ninh - Hồ Biểu Chánh, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sỹ Nam Gianh - Đ. QL1, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Vĩnh Phước - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Liên Trạch - Liên Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Trái - Gia Cóc, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Đức Ninh, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Lăng Mộ Họ Mai Manh - Đồng Sơn, Quảng Bình, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Phan Huy Chú, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Địa Thôn Cưa Phú - Bảo Xuân, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Khu lăng mộ họ Võ - Unnamed Road, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Quán Hàu - Unnamed Road, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Hữu Nghị - TT. NT Việt Trung, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang gia ninh - Đ. QL1, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang xã cự nẫm - Unnamed Road, Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang rậy mớc - Mỹ Hà-Mỹ Sơn, Mỹ Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Xã Võ Ninh - Xóm 5, thôn Trung, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Duy Ninh - Duy Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Phường Ba Đồn - Chu Văn An, Trường Sơn, tx Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân Trạch - Unnamed Road, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Tam Bảo - Hoành Phố, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Hiển Vinh - Hiển Vinh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Bàu Sen - Phúc Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Nguyễn Hữu - Unnamed Road, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Châu - Quảng Châu, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Văn Hóa - Văn Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy - Mai Thuỷ, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Phong Hóa - Cẩm Tràng, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Chòi - Đường Đồng Chòi, Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Quảng Văn, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Xã Sen Thủy - Sen Thủy, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa địa làng Cao Cựu - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Lăng mộ chi nhánh họ Đậu - xóm Cồn, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam, +84 91 303 10 24
 • Nghĩa Trang Họ Nguyễn - Cảnh Dương, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Vạn Trạch - xóm Đông, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Minh Hóa - Kiều Tiến, Minh Hoá, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang xã An Ninh - An Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Vĩnh Phước Nam - Unnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam Unnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, VietnamUnnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang TNXP Vạn Ninh - Đồng Sơn, Quảng Bình, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc - QL1A, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Cảnh Dương - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Đền thờ Liệt sĩ Khe Gát - Đ. Hồ Chí Minh, Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã An Thủy - An Thủy, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Trương - Unnamed Road, Phú Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ Thị Xã Ba Đồn - Chu Văn An, Trường Sơn, tx Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Mộ đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Quảng Đông, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • khu nghĩa trang họ Nguyễn - thôn, Lại Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Hóa - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa địa xã Cảnh Dương - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Lộc - ĐT2B, Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang gia đình ông Trương Văn Kiên - đội 1, Phú Hòa Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghia Trang Liet Si TNXP Cuc 4 - 5 Nguyễn Thị Thập, An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa địa làng Diên Trường - Diên Trường Quảng Sơn, Tân Xuân, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Xuân Mai - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, VietnamMai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đền thờ Liệt sỹ TNXP xã Vạn Ninh - Vạn Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đài Tưởng Niệm Liệt Sỹ Xã Thuận Hóa - Unnamed Road, Thuận Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Trần Văn - Bến Cơn Tắt, Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nhà bia tưởng niệm xã Hoa Thuỷ - Unnamed Road, Hoa Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam