Quảng Bình, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

 • Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Hới, Quảng Bình - Bắc Lý, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Trạch - Sơn Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Bắc Lý - Đồng Phú, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Làng Biểu Lệ - Biểu Lệ, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Nam Làng - Phú Lương, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Lê - Cảnh Dương, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Silver Stone Cemetery - Phú Vinh, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Cemetery - Unnamed Road, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Niên Thánh - xóm Thượng, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sỹ phường Đức Ninh Đông - Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Sót - Thuận Bài, Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt Sĩ Phú Hải - 128 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ xã vĩnh ninh - Vĩnh Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Phúc Trạch - Thôn Ba, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang liệt sĩ - Đồng Phú, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Nam Lý - Nam Sách, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang LS xã Lương Ninh - Cô Tấm, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Phương - Hương Phượng, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang huyện Tuyên Hoá - Sơn Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Quảng Thạch - Minh Sơn, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Phường Quảng Phúc - Đơn Sa, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Họ Dương Văn - Mai Thuỷ, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ Xã Quảng Thủy - Quảng Thủy, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Trường - QL12A, Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Khu Lăng mộ họ Lê Văn - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã lộc ninh - Hồ Biểu Chánh, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sỹ Nam Gianh - Đ. QL1, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang làng Vĩnh Phước - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã Liên Trạch - Liên Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Trái - Gia Cóc, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Đức Ninh, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Lăng Mộ Họ Mai Manh - Đồng Sơn, Quảng Bình, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Phan Huy Chú, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Địa Thôn Cưa Phú - Bảo Xuân, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam
 • Khu lăng mộ họ Võ - Unnamed Road, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Quán Hàu - Unnamed Road, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Hữu Nghị - TT. NT Việt Trung, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang gia ninh - Đ. QL1, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang xã cự nẫm - Unnamed Road, Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang rậy mớc - Mỹ Hà-Mỹ Sơn, Mỹ Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ - Xã Võ Ninh - Xóm 5, thôn Trung, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Duy Ninh - Duy Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ Phường Ba Đồn - Chu Văn An, Trường Sơn, tx Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Nhân Trạch - Unnamed Road, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Tam Bảo - Hoành Phố, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Hiển Vinh - Hiển Vinh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang nhân dân Bàu Sen - Phúc Trạch, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Nguyễn Hữu - Unnamed Road, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Châu - Quảng Châu, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ xã Văn Hóa - Văn Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy - Mai Thuỷ, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Phong Hóa - Cẩm Tràng, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Đồng Chòi - Đường Đồng Chòi, Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Quảng Văn, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sĩ Xã Sen Thủy - Sen Thủy, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa địa làng Cao Cựu - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Lăng mộ chi nhánh họ Đậu - xóm Cồn, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam, +84 91 303 10 24
 • Nghĩa Trang Họ Nguyễn - Cảnh Dương, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Vạn Trạch - xóm Đông, Bố Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Minh Hóa - Kiều Tiến, Minh Hoá, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang xã An Ninh - An Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang thôn Vĩnh Phước Nam - Unnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam Unnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, VietnamUnnamed Road, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang TNXP Vạn Ninh - Đồng Sơn, Quảng Bình, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc - QL1A, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang xã Cảnh Dương - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Đền thờ Liệt sĩ Khe Gát - Đ. Hồ Chí Minh, Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã An Thủy - An Thủy, Lệ Thủy District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa Trang Họ Trương - Unnamed Road, Phú Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang Liệt sĩ Thị Xã Ba Đồn - Chu Văn An, Trường Sơn, tx Ba Đồn, Quảng Bình, Vietnam
 • Mộ đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Quảng Đông, Quảng Trạch District, Quang Binh Province, Vietnam
 • khu nghĩa trang họ Nguyễn - thôn, Lại Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Hóa - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Nghĩa địa xã Cảnh Dương - Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Lộc - ĐT2B, Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa Trang gia đình ông Trương Văn Kiên - đội 1, Phú Hòa Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghia Trang Liet Si TNXP Cuc 4 - 5 Nguyễn Thị Thập, An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa địa làng Diên Trường - Diên Trường Quảng Sơn, Tân Xuân, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang Xuân Mai - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam - Mai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, VietnamMai Hóa, Tuyên Hóa District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đền thờ Liệt sỹ TNXP xã Vạn Ninh - Vạn Ninh, Quảng Ninh District, Quang Binh Province, Vietnam
 • Đài Tưởng Niệm Liệt Sỹ Xã Thuận Hóa - Unnamed Road, Thuận Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Vietnam
 • Nghĩa trang họ Trần Văn - Bến Cơn Tắt, Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam
 • Nhà bia tưởng niệm xã Hoa Thuỷ - Unnamed Road, Hoa Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam