Open main menu

Changes

no edit summary
Back to [[Portal: Stockholm|Stockholm Portal Page]]►
==Parish Location== Härad (District): Does not apply to parishes in the city. See the City jurisdictional offices instead. <br>
Län Härad (CountyDistrict): Under Does not apply to parishes in the Stockholms Överståthållarskap (like a governor) between July 29, 1634 and 1967city. Stockholm See the City merged with Stockholm County in 1967jurisdictional offices instead.<br>
==History==Known as Vantör 1957-01-01 <br>For Vantör Län (County): Under the Stockholms Överståthållarskap (like a governor) between July 29, 1634 and 1967. Stockholm City merged with Stockholm County in medieval times see: Brännkyrka1967. <br>
==History ==Mother Parish====1957-01-01 broke from Brännkyrka. <br>
====Annex Parish====Known as Vantör 1957-01-01 <br> For Vantör in medieval times see: Brännkyrka. <br>
====Parishes Created from VantörMother Parish ====
1957-01-01 broke from Brännkyrka. <br>
====Repository History and Record LossAnnex Parish ====
==Places Associated to the Parish======StreetsParishes Created from Vantör ====
====RoteRepository History and Record Loss ====
====Kvarter==Places Associated to the Parish ==
====Neighboring ParishesStreets ====
==== Rote ====
==Church Records=='''Födda / Döpta (Birth / Christening):'''<br>Kvarter ====
'''Lysning / Vigda (Banns / Marriage):'''==== Neighboring Parishes ====
'''Döda / Begravda (Death / Burial):''' '''Husförhör (Household Examination):'''== Church Records ==
'''Inflyttning Födda / Döpta (Moving-InBirth / Christening):'''<br>
'''Utflyttning Lysning / Vigda (Moving-OutBanns / Marriage):'''
'''Flyttningsbetyg Döda / Begravda (Moving CertificateDeath / Burial):'''
'''Kyrkoräkenskaper Husförhör (Church AccountsHousehold Examination):'''
== Related Sources=====Cemeteries======Court======Property======Local Histories======Maps======Military======Newspapers======Probate======Taxation======Vital Records==='''Inflyttning (Moving-In):'''
==Societies and Libraries=='''Utflyttning (Moving-Out):'''
==Websites=='''Flyttningsbetyg (Moving Certificate):'''
==References==Sveriges Församlingar genom Tiderna, Skatteförvaltningen Riksskatteverket, Graphic Systems AB. Göteborg 1989.<br>'''Kyrkoräkenskaper (Church Accounts):'''
== Related Sources == === Cemeteries === === Court === === Property === === Local Histories === === Maps === === Military === === Newspapers === === Probate === === Taxation === === Vital Records === == Societies and Libraries == == Websites == == References == Sveriges Församlingar genom Tiderna, Skatteförvaltningen Riksskatteverket, Graphic Systems AB. Göteborg 1989.<br>  [[Category:SwedenSwedish Parishes]][[Category: Stockholm CityStockholm_City]]
Moderator, Reviewer, editor, pagecreator
10,747

edits