Tây Ninh, Vietnam Cemeteries

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vietnam Wiki Topics
Flag of Vietnam.svg.png
Beginning Research
Record Types
Vietnam Background
Local Research Resources

Cemetery Information[edit | edit source]

List of Cemeteries[edit | edit source]

  • Martyrs cemetery Hoa Thanh district - Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Vietnam
  • Nghĩa trang Bàu Ếch - Trường Tây, Hòa Thành District, Tây Ninh Province, Vietnam
  • Nghĩa trang Liên xã DMC khu CB - Unnamed Road, Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Vietnam
  • Duong Minh Chau Martyrs Cemetery - TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu District, Tây Ninh Province, Vietnam
  • Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tân Biên Đồi 82 - Thạnh Tây, Tân Biên District, Tây Ninh Province, Vietnam
  • Nghĩa Trang Tân Lập - Unnamed Road, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Vietnam