För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Älvsborgs län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Älvsborgs län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Älvsborgs län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4001174 Frändefors församling C Födelse- och dopböcker 1, 1751-1781 Häri även vigselbok 1751-1781, död- och begravningsbok 1751-1781 samt series pastorum och series comministrorum för åren 1411-1772.
4001174 Frändefors församling C Födelse- och dopböcker 2, 1803-1825 Häri även vigselbok 1803-1825 samt död- och begravningsbok 1803-1825.
4001174 Frändefors församling C Födelse- och dopböcker 6, 1826-1856 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4001174 Frändefors församling C Födelse- och dopböcker 9, 1857-1860 Häri även vigselbok s.å. samt död- och begravningsbok 1857-1862 8/6.
4001174 Frändefors församling D I Konfirmationsböcker 2, 1857-1889 Kartong. 1 band 1 häfte samt lösa handlingar. Konfirmations-
kladd 1857-1859 omf. även Brålanda s.å. samt Sundals-Ryr 1857. Konfirmationsbok 1860-1889 omf. pastoratet. Häri även lysningsbok 1853-1856 omfattar pastoratet.
4001174 Frändefors församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1857-1860 Inbunden. Lysningsbok. Omfattar past.
4001174 Frändefors församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1719-1756 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar och kollekter 1720-1756.
4001174 Frändefors församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1801 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även kollektmedel s.å. Lucka 1793-96.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1702 Häri även vigselbok 1693-1702, död- och begravningsbok 1689-1702, kyrkoräkenskaper 1689-1707, visitationshandl. och inventarieförteckn. 1695-1701, handl. ang. kyrka och kyrkliga fastigheter 1695-1721, anteckn. om Anders Tohlssons av Erik Persson inköpta del i grav 1707.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1731 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1732-1776 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1800 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1801-1826 Häri även lysnings- och vigselbok 1801-1811, död- och begravningsbok 1801-1828.
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 6, 1827-1849
4001175 Färgelanda församling C Födelse- och dopböcker 9, 1850-1860
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1780 Spridda år. Kladd 1767-1780. Häri även Gunnarsnäs 1770, Järn 1770-1771 och Holm 1771. Häri även vigselbok 1647-1779, dödbok 1647-1701, sockenstämmoprotokoll 1652-1694, kyrkoräkenskaper 1652-1780 allt spridda år samt visitationsprotokoll 1688, 1689, inventarieförteckningar 1688, 1689 och 1700. I volymen finnes även diverse handlingar rör. kyrkan m.m. vilka redovisas på O- och P-serierna.
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1751 Häri även vigselbok 1707-1751, lucka 1731 samt dödbok 1707-1751, luckor 1723 och 1731.
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1814 Häri även vigselbok och dödbok s. å.
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 4, 1761-1779 Häri även vigselbok 1761-1779 och dödbok 1761-1780, kyrkoräkenskaper 1761-1779, fattigvårdsräkenskaper 1761-1779, kollekträkenskaper 1761-1779, handling ang. kyrkan 1769 samt kyrkojournal och avlösningslängd 1761-1780.
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 5, 1780-1791 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigvårdsräkenskaper, kollekträkenskaper och kyrkojournal s. å.
4001176 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 6, 1791-1810 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigvårdsräkenskaper och kyrkojournal 1791-1811 samt håvpengar 1791-1810.
4036866 Ods församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1774 Häri även in- och utflyttningslängder för pastoratet 1749-1761, vigselbok 1688-1782, död- och begravningsbok 1688-1778, sockenstämmoprotokoll 1680-1777, kyrkoräkenskaper 1682-1755, biskopsvisitationsprotokoll 1711-1750, omf. past. prostvisitationsprotokoll 1722-1774, omf. past., inventarieförteckning 1687-1767, specifikation av prästgårdens ägor, biskoposresolution om vinsäden 1714, bänklängd 1689, kyrkobalkarnas fördelning, beskrivning av pastoratet, series pastorum 1394-1780 et comministrorum 1654-1844, d:o d:o 1889, samt anteckningar om märkvärdiga händelser.
4036866 Ods församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1782-1850, död- och begravningsbok 1779-1851, lucka 1784-1785 samt sockenstämmo- protokoll 1778-1782. Med reg.
4036866 Ods församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1795-1819 Bunt. Omf. past. Luckor 1804, 1807, 1809-1811, 1813-1814, 1816, 1818.
4036866 Ods församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1755-1834 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1823-1834.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1828 Med ortreg.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1832 Med ortreg.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 3, 1832-1836 Med ortreg. Häri även husförhörslängd med ortreg. för Källunga samma år.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1843 Med ortreg. samt anteckningar om hållna husförhör. Häri även statistiska uppgifter ang. folkmängden 1835.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 5, 1843-1849 Med ortreg. samt roteregister. Häri även anteckning om folkmängden 1844.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1857 Med ort- och roteregister. Häri även anteckning om folkmängden 1850, 1856.
4036867 Skölvene församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1861 Med ort- och roteregister. Häri även anteckning om folkmängden 1860.
4036867 Skölvene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1740 Häri även in- och utflyttningslängd 1706-1735, vigselbok 1706-1740,död- och begravningsbok 1706-1740, fattigräkenskaper 1716-1738, visitationshandlingar 1706-1767, inventarieförteckning för kyrkan 1714 samt historiska händelser 1726. Omf. pastoratet.
4036867 Skölvene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1770 Födelsebok. Häri även in- och utflyttningslängd 1740-1769, vigselbok 1740-1769, död- och begravningsbok 1740-1769, avvittringshandlingar 1725-1767, fattigräkenskaper 1740-1767, vinsädeshandling 1700, folkmängdsuppgift 1754, historiska händelser u.å. samt sockenstämmoprotokoll 1740-1766. Omf. pastoratet.
4058251 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 5, 1787-1807 Finnes 1787 30/12 - 1807 2/2. Sid. 1-192. Häri även vigselbok 1788-1807, dödbok 1788-1810.
4058251 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 6, 1807-1831 Finnes 1807 31/1 - 1831 27/1. Häri även vigselbok 1808-1830, dödbok 1810-1831.
4058251 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 7, 1831-1853 Finnes 1831 1/1 - 1853 3/1. Sid. 1-276.
4058251 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 10, 1853-1860 Sid. 1-123. Häri även vigselbok 1853-1861 11/1.
4058251 Högsäters församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1850 Finnes 1831-1850 12/11.Inb. Sid. 1-180. Omf. pastoratet.
4058251 Högsäters församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1861 Finnes 1850-1861 10/5. Inb. Sid. 1-141 + opag. Med summarisk uppgift 1854-1863. Omfattar pastoratet.
4058251 Högsäters församling F Död- och begravningsböcker 1, 1831-1861
4058251 Högsäters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1801-1868 Kartong. Spridda år. 3 häften samt lösa handlingar, omf. även Rännelanda 1789-1887 spr. år, Lerdal 1794-1862 spr. år. Häri även bilagor till husförhörslängderna 1806-1895 spr. år omf. past., bilagor till lysnings- och vigselboken, död- och begravningsboken 1801-1811 spr. år samt för Rännelanda
bilagor till konfirmationsboken 1863, 1868, död- och begravningsboken 1881.
4058251 Högsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1795 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1747-1759 och kollekter 1729-1778 spridda år.
4058251 Högsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1737-1787 Inkomstspecial. Häri även fattigräkenskaper och kollekter s.å.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 1, 1758-1778 Med ortreg.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 2, 1783-1794
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1811
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1815 Häri även utflyttningslängd 1813-1814.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 5, 1815-1821 Med ortreg.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1826 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1821-1823.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1828 Med ortreg.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 8, 1828-1835 Med ortreg.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1841 Med ortreg.
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 10, 1842-1849
4093610 Fritsla församling A I Husförhörslängder 11, 1850-1860
4093610 Fritsla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1783 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4093610 Fritsla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1846 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4093610 Fritsla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1860 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4093610 Fritsla församling L I
Räkenskaper för kyrka, äldre serie
1, 1669-1821 Lucka 1676-1696. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1669-1696, inventarieförteckning 1673, anteckning ang. prästgårdens inventarier odat. 1600-talet, anteckning ang. reparation av kyrkan odat. 1600-talet, stolrumslängder 1692, 1725 samt anteckning ang. pastors tillträde 1669.
4093611 Skephults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1785 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4093611 Skephults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1786-1860 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4093611 Skephults församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1667-1840 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1669-1696, inventarieförteckningar 1669-1729, stolrumslängd 1673, anteckningar ang. prästgårdens inventarium u.å.-1600 talet, anteckning ang. reparation av kyrkan 1667-1674 samt anteckning
ang. pastors tillträde 1669.
4093720 Istorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1745 Lucka 1687, 1697. Häri även vigselbok 1682-1745, lucka
1697 samt död- och begravningsbok 1682-1745.
4093720 Istorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1809 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år samt in- och utflyttningslängd 1747-1788, omf. past.
4093720 Istorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1860 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4093720 Istorps församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1826-1848 Lysningsbok. Omf. past.
4138465 Borgstena församling C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1704 Häri även vigselbok och dödbok samma år, inkomst- och utgiftsspecial 1659-1711, skuldbok 1657-1706 (lucka 1669-1686), utgiftsspecial för fattigkassan 1676-1684 samt inventarieförteckning 1689.
4138465 Borgstena församling C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1760 Häri även vigselbok 1705-1760, dödbok 1704-1760, sockenstämmoprotokoll 1711-1739 samt inventarieförteckning 1716.
4138465 Borgstena församling C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1823 Häri även vigselbok 1761-1824 samt dödbok 1761-1824.
4138465 Borgstena församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1849 Häri även vigselbok 1824-1847 (lucka 1839-1844) samt dödbok 1824-1850.
4138465 Borgstena församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860
4138465 Borgstena församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860
4138465 Borgstena församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4138465 Borgstena församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1752 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även sockenstämmoprotokoll 1740-1760 samt inventarieförteckning 1749.
4138465 Borgstena församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1753-1810 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även sockenstämmoprotokoll 1762-1783, fattigkassans huvudbok 1785-1810 samt inventarieförteckning 1779.
4138465 Borgstena församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1806 Inkomst- och utgiftsspecial och skuldbok 1786-1806. Häri även fattigkassan samma år.
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 1, 1802-1815
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1828
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1836 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1834.
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1847 Med ortreg.
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1854 Med ortreg.
4138466 Broddarps församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1861 Med ortreg.
4138466 Broddarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1850-1880
4138466 Broddarps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1880
4359465 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1732-1745 Spridda år. Omf. även Rödene 1732.
4359465 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1767-1773
4359465 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1774-1782
4359465 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1804-1814
4359465 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1815-1821 Med ortreg.
4359466 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1821-1828 Med ortreg.
4359466 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1828-1835 Med ortreg.
4359466 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1835-1847 Med ortreg.
4359467 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Häri även in- och utflyttningslängd 1760-1795, 1812 sept. (luckor 1784, 1791, 1794). Omf. past. Vigselbok 1688-1730, död- och begravningsbok 1688-1730, lucka 1726, konfirmationsbok 1765-1788,
lucka 1784, omf. past., sockenstämmoprotokoll 1698-1719,
kyrkoräkenskaper 1688-1704, bänkrums- och kyrkobalkslängd 1719, inventarieförteckningar 1688, 1711, anteckning om prästgårdsinventarierna och prästgård 1688, 1723, om straffade personer 1823-1824, avskrift av kungl. maj:ts resolutioner 1714, 1719, brev från Jesper Swedberg till prästerskapet i stiftet med påminnelser om ändring i vissa missförhållanden, som framkommit vid visitationerna 1704, sällsamma händelser 1699 samt avskrift ur Örslösa kyrkobok om nödåren 1596-1598.
4359467 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1771 Häri även vigselbok 1730-1771, död- och begravningsbok 1730-1771, kyrkoräkenskaper 1730-1762 samt fattigräkenskaper 1731-1753.
4359467 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1771-1812 Häri även vigselbok 1771-1812 samt död- och begravningsbok 1770-1812.
4359468 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1813-1849 Häri även lysnings- och vigselbok 1813-1842 samt död- och begravningsbok 1813-1849. Omf. även. Rödene. Duplett fr.o.m. 1815.
4359468 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1815-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1815-1850. Omf. även Bälinge, Rödene, Hemsjö och Ödenäs.
4359468 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 6, 1843-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1843-1849 samt död- och begravningsbok 1843-1850. Omf.även Rödene. Duplett.
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1742-1748 Luckor 1743,1746.
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1768-1784
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1784-1790
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1791-1799
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1799-1808 Med personregister.
4359469 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1808-1817 Med personregister.
4359470 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1817-1824 Med personregister.
4359470 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1824-1830 Med personregister.
4359470 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Med personregister.
4359470 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1835-1839 Med personregister.
4359470 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1839-1847 Med personregister.
4359471 Alingsås stadsförsamling B I Inflyttningslängder 1, 1815-1849 Omf. past. Häri även utflyttningslängd s.å.
4359471 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1720-1726, vigselbok 1688-1730, begravningsbok 1688-1729, lucka 1720-1722, sockenstämmoprotokoll 1698-1719, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1688-1748, (inventarieförteckning
1711 omf. även past.), anteckning
om gåva av Jonas Alströmer 1742, utdelade fattigpenningar 1705 samt avskrift av kungl. förordning rör. sexmän m.m. 1719.
4359471 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1769 Häri även lysnings- och vigselbok
1730-1790, död- och begravnings-
bok 1730-1790, avlösningslängder
1764-1780, kyrkorådsbeslut 1732,
specialräkningar för kyrko- och
fattigkassorna 1730-1752 samt kollekträkenskaper 1731-1752.
4359471 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1809
4359471 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1849
4359471 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1859 Dopkladd. Omf. past.
4359471 Alingsås stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1791-1850 Häri även död- och begravnings-
bok samma år.
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 1, 1736-1749 Luckor 1737, 1739, 1741, 1743-1744, 1747-1748. Häri även husförhörslängder för Bälinge 1745-1746 ,1749.
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1813
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1819
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1827 Med ortreg.
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1849 Med ortreg.
4359472 Rödene församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1860 Inb. Fol. I, 1-63, 64. Med ortreg.
4359472 Rödene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1737 Luckor 1705-1710, 1718-1719, 1726-1727. Dopbok. Häri även begravningsbok 1698-1737, lucka 1699-1701, 1705-1710, 1718-1720, sockenstämmoprotokoll 1699-1832, kyrkoräkenskaper 1699-1798 samt över utlånade medel u.å. inventarieförteckningar 1700, 1711 samt bänkdelning 1731.
4359472 Rödene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1817 Häri även vigselbok 1767-1815, död- och begravningsbok 1767-1817, kyrkoräkenskaper 1767-1799 samt fattigräkenskaper 1767-1799.
4359472 Rödene församling C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860 Häri även vigselbok 1850-1861, död- och begravningsbok 1850-1860.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1830 Delvis med ortreg.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortreg.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1841 Med ortreg.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1849 Med ortreg.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg.
4359477 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Med ortreg.
4359477 Södra Säms församling C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1849 Häri även vigsel- och dödböcker 1749-1849, kyrkiräkenskaper 1749-1823, inventarieförteckning 1745 samt div. anteckningar om gåvor till kyrkan 1781-1784.
4359477 Södra Säms församling C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1860 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4359478 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1818 Delvis med ortreg.
4359478 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1834 Med ortreg. Omf. Tvärreds förs. 1829-1830 samt delen Handbolaget 1826-1834.
4359478 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1840 Med ortreg.
4359478 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1849 Med ortreg.
4359479 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg.
4359479 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Med ortreg.
4359479 Tvärreds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1819-1842
4359480 Tvärreds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1773 Häri även vigselbok 1726-1773, död- och begravningsbok 1725-1774, sockenstämmoprotokoll 1724-1749, visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1728, 1732, handlingar rör. gränstvist mellan Tvärred och Dannike 1693 samt rör. skänkta böcker av kyrkoherde Daniel Ödman 1736-1741.
4359480 Tvärreds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1836 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4359480 Tvärreds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1837-1860 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4359480 Tvärreds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1798 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1728 samt förteckning över Kungl. förordningar 1734, 1738.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1830 Luckor 1815, 1819-1823. Delvis med ortreg.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortreg.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1840 Med ortreg.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1849 Med ortreg.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg.
4359481 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Med ortreg.
4359481 Finnekumla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1809 Lucka 1745 3/12-1748 29/1. Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, sockenstämmoprotokoll 1702-1746, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1694-1707, inventarieförteckning 1727, stoldelningslängd 1727 samt inventarieförteckning över fru Maria Ribbings lösöre på Sundbyholm 1657.
4359481 Finnekumla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1831 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, avskrifter av kungl. förordningar 1734-1736, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1735-1821, inventarieförteckning 1736 samt anteckning om böcker skänkta av Daniel Ödman 1736-1739.
4359481 Finnekumla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år jämte kyrkoräkenskaper special, 1821-1835.
4359481 Finnekumla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1633-1735 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1631, 1675.
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1830 Delvis med ortregister
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortregister
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1841 Med ortregister
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1850 Med ortregister
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortregister
4359482 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1861 Med ortregister
4359482 Grönahögs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1750-1860 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1755-1824, protokoll vid kyrkokassoinventering 1758 jämte stoldelningslängd 1728-1785.
4359483 Gällstads församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1821 Delvis med ortreg.
4359483 Gällstads församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1830 Delvis med ortreg.
4359483 Gällstads församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835 Med ortreg.
4359483 Gällstads församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840 Med ortreg.
4359484 Gällstads församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortreg.
4359484 Gällstads församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1856 Med ortreg.
4359484 Gällstads församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 Med ortreg.
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1814-1823 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1823-1833 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 3, 1833-1842 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 4, 1842-1845 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 5, 1845-1852 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 6, 1852-1859 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling B In- och utflyttningslängder 7, 1859-1866 Omfattar pastoratet
4359485 Gällstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1738 Häri även vigselbok 1724-1747, död- och begravningsbok 1724-1747, sockenstämmoprotokoll
1724-1736, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1680-1736, visitationsprotokoll 1704, inventarieförteckning 1727, stoldelningslängd 1733, kyrkobalkslängd 1727 samt div. anteckningar.
4359485 Gällstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1796 Häri även vigselbok 1747-1796, död- och begravningsbok 1748-1796, sockenstämmoprotokoll
1737-1750, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1736-1796 samt inventarieförteckning 1737.
4359485 Gällstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1797-1838 Häri även vigselbok 1797-1838, död- och begravningsbok 1797-1838 samt kyrkoräkenskaper, special, 1796-1825 vari ingår Södra Säm 1824-1825.
4359485 Gällstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1839-1860 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4359486 Gällstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1776-1812 Kartong. Inflyttningsattester.
Omf. past. Lucka 1777-1792.
4359487 Gällstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1813-1825 Kartong. Inflyttningsattester.
Omf. past.
4359487 Gällstads församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1633-1672 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1600-1672, samt för Södra Säm 1611-1619 och Grönahög u.å. inventarieförteckningar 1595 för Gällstad och 1595-1608 för Södra Säm samt series pastorum 1544-1767 omf. past.
4359488 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1811-1821 Delvis med ortregister
4359488 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1821-1829 Delvis med ortregister
4359488 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1830-1834
4359488 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1835-1841
4359488 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1841-1850
4359488 Marbäcks församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1723-1747 Häri även vigselbok 1725-1747, död- och begravningsbok 1724-1747, sockenstämmoprotokoll 1702-1749, kyrkoräkenskaper, huvud, 1680-1742, inventarieförteckning 1724, stoldelningslängd 1726, anteckningar rör. mordet å komminister Nils Stenius 1684 samt anteckningar rör. gravplats för fältväbel Lars Björkman 1708.
4359488 Marbäcks församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1849 Häri även vigselbok 1748-1849, lucka 1769, 1789, död- och begravningsbok 1748-1849, kyrkoräkenskaper, huvud, 1743-1836, inventarieförteckning 1744, anteckning av kyrkoherde Daniel Ödman rör. av honom skänkta böcker 1736-1796 samt avskrift av A.M. Biörnskiölds donationsbrev 1752.
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1764-1769 Omfattar även Åmåls landsförsamling samma år
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1770-1776 Omfattar även Åmåls landsförsamling samma år
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1777-1782 Defekt häfte
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1785-1790 Med personregister
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1799-1804 Med personregister
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1805-1809 Anteckningar till längden, med personregister
4359489 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1810-1815 Med personregister
4359490 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1815-1820 Med personregister
4359490 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Med personregister
4359490 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1825-1830 Med personregister
4359490 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1831-1835 Med personregister.
Häri även konfirmationsbok 1835
4359491 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Med personregister
4359491 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Med personregister
4359491 Åmåls stadsförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1844
4359492 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1735 Omfattar även Åmåls landsförsamling. Häri även kyrkoräkenskaper 1703-1750 samt inventarieförteckningar 1719-1746, spridda år
4359492 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1762 Omfattar även Åmåls landsförsamling, med anteckningar om kyrkobokens förande
4359492 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1788 Duplett, omfattar även Åmåls landsförsamling
4359493 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1774-1798 Duplett, omfattar även Åmåls landsförsamling
4359493 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1789-1826 Omfattar även Åmåls landsförsamling
4359493 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1827-1857 Duplett, 1827-1847, 1855-1857, omfattar även Åmåls landsförsamling
4359493 Åmåls stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 8, 1827-1859 1827-1847, 1850-1859, fattar även Åmåls landsförsamling
4359494 Åmåls stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1736-1803 Vigselbok, omfattar även Åmåls landsförsamling. Häri även död- och begravningsbok för stads- och landsförsamlingarna 1736-1768 samt förteckning över dödfödda barn i stads- och landsförsamlingarna 1765-1797, spridda år.
4359494 Åmåls stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1753-1839 Vigselbok, defekt, omfattar även Åmåls landsförsamling
4359494 Åmåls stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1839-1860 Vigsellängd 1839-1842, 1855-1860, omfattar även Åmåls landsförsamling
4359494 Åmåls stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1751-1826 Omfattar även Åmåls landsförsamling
4359494 Åmåls stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1827-1860 Omfattar även Åmåls landsförsamling
4359495 Åmåls stadsförsamling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1880-1920 Bunt. Häri även bilagor till flyttningslängderna 1793-1895, födelse- och dopboken 1726-1884, konfirmationsboken 1891-1894, lysnings- och vigselboken 1888-1894, död- och begravningsboken 1882-1895, för Åmåls landsförsamling: bilagor till husförhörslängden 1875-1884 spr. år, flyttningslängden 1818-1860 spr. år, födelse- och dopboken u.å., 1894, lysnings- och vigselboken 1888-1893 spr. år samt död- och begravningsboken 1879-1894 spr. år
4359495 Åmåls stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1843-1847
4359495 Åmåls stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1847-1849 Omfattar även Åmåls landsförsamling
4359495 Åmåls stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1751-1869 Omfattar även landsförsamlingen. Special 1751-1825. Huvudräkenskaper 1826-1869. Häri även lasaretts- medel 1760, inventarieförteckning 1759, 1792.
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 1, 1821-1826
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1830 Med ortreg. Häri även inflyttningslängd 1829
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835 Med ortreg.
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1838 Med ortreg.
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1840 Med ortreg.
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1845
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1855
4359496 Angereds församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1860 Med ortreg.
4359497 Angereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1753-1773 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år samt sockenstämmoprotokoll 1762,1788, kyrkoräkenskaper 1763-1772, fattigräkenskaper 1788-1820.
4359497 Angereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1845-1865 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4359497 Angereds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1783-1820 Flyttningsbetyg, spr. år, omf. även Bergum. Häri även konfirmationsböcker1831-1868, 1867-1894, omf. även Bergum, samt bilagor till husförhörslängden1861-1903, födelse- och dopboken 1868, u.å., konfirmationsboken 1866.
4359497 Angereds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1820-1839 Flyttningsbetyg.
4359497 Angereds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1840-1865 Flyttningsbetyg.
4359498 Angereds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1840-1865 Flyttningsbetyg.
4359498 Angereds församling L I aa Kyrkokassans räkenskapsböcker 1, 1773-1868 Huvudräkenskaper.
4359499 Revesjö församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1815 Luckor 1793-1805, 1807.
4359499 Revesjö församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1831 Med ortreg. Lucka 1817.
4359499 Revesjö församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1839
4359499 Revesjö församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4359499 Revesjö församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1854
4359499 Revesjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1750-1842 Lucka 1801. Häri även vigselbok
1751-1841, luckor 1752, 1759, 1765, 1801, 1821, död- och beg-
ravningsbok 1751-1842, luckor
1753,1801, sockenstämmoprotokoll
1741-1771 samt kyrkoräkenskaper
1750-1812.
4359499 Revesjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1840-1860 Häri även vigselbok 1840-1855 samt död- och begravningsbok 1840-1861 30/1.
4359499 Revesjö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1793-1823 Specialräkenskaper. Spridda år.
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 1, 1749-1797 Spridda år
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1812
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1828
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1838
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1848
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1852
4359500 Björketorps församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1864
4359501 Björketorps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1865 Inflyttningslängden har lucka 1838-1854.
4359501 Björketorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1743 Häri även vigsel- och dödböcker 1681-1743.
4359501 Björketorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1821 Band i bunt. Sid. 1-458 (Lucka 1786-1800). Häri även in- o. utflyttningslängd 1751-1776 spr. år, vigselbok 1744-1821 (lucka 1786-1800) samt död- och begravningsbok 1744-1821 (lucka 1786-1800).
4359501 Björketorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1822-1860 Häri även vigselbok 1822-1860, dödbok 1822-1861 samt konfirmationslängd för pastoratet 1859-1878.
4359501 Björketorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1650-1697 Gåvospecial med spridda utgiftsanteckningar. Häri även sockenstämmoprotokoll 1685-1724, fattigräkenskaper 1687-1697, odat. inventarieförteckning samt visitationsprotokoll 1681. Arkivkartong.
4359501 Björketorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1698-1753 Huvudräkenskaper 1698-1736, inkomstspecial med spridda utgiftsanteckningar 1737-1753. Häri även sockenstämmoprotokoll 1720-1754, fattigräkenskaper 1698-1734 samt inventarieförteckningar 1637 (avskrift), 1698 och 1748. Arkivkartong.
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1798 Spridda år. 1748 omf. även Töllsjö.
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 2, 1799-1812
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1828
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1838
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1848
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1852
4359502 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1863
4359503 Bollebygd församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1865 Inflyttningslängden har lucka 1838-1854.
4359503 Bollebygd församling C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1740 Häri även vigsel- och dödböcker 1682-1740
4359503 Bollebygd församling C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1784 Häri även flyttningslängd 1751-1773 samt vigsel-och dödböcker 1741-1784.
4359503 Bollebygd församling C Födelse- och dopböcker 3, 1785-1803 Spridda år. Koncept. Häri även vigselbok 1786-1803 och dödbok 1789-1803.
4359503 Bollebygd församling C Födelse- och dopböcker 4, 1785-1822 Lucka 1791-1799. Häri även vigselbok 1785-1821 och dödbok 1785-1822.
4359503 Bollebygd församling C Födelse- och dopböcker 5, 1822-1860 Häri även vigsel- och dödböcker 1822-1860.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1802 Häri även konfirmationsbok 1791.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1811
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1815
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1820 Häri även konfirmationsbok 1817.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1830 Häri även konfirmationsbok 1820-1830.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1840 Häri även konfirmationsbok 1830-1840.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1850 Häri även konfirmationsbok 1841-1850.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359504 Bäcke församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359505 Bäcke församling C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1799 Häri även vigselbok 1734-1799 samt död- och begravningsbok 1734-1799.
4359505 Bäcke församling C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1859 Häri även vigselbok 1804-1861 samt död- och begravningsbok 1800-1860.
4359505 Bäcke församling C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1859 Dopbok.
4359505 Bäcke församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1763-1818 Häri även sockenstämmoprotokoll 1800-1805, fattigräkenskaper 1797-1818 samt u.å., inventarie-
förteckn. 1763-1806, avskrift av reglemente om fattigvård.
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 1, 1749-1755
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1778
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 3, 1779-1797
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 4, 1798-1810 Häri även konfirmationsbok u.å.
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1815
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1820 Häri även konfirmationsbok 1817 samt anteckningar om folkmängden 1817.
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1820-1825, samt statistiska uppgifter rörande folkmängden 1820.
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1830 samt statistiska uppgifter rörande folkmängden 1825.
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 9, 1830-1835
4359506 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 10, 1836-1840
4359557 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1845, samt längd över fattighjon.
4359557 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359557 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359557 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359558 Ödskölts församling C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1787 Lucka 1784. Häri även vigselbok för Ödskölt 1734-1787, lucka 1769, för Bäcke 1786-1790 1/1 samt död- och begravningsbok för Ödskölt 1734-1787, luckor 1741, 1774-1775, 1784, för Bäcke 1776 18/4-9/6, 1782 13/3-1784 4/1 och 1785 mars-1789 18/6.
4359558 Ödskölts församling C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1861 Häri även vigselbok 1788-1861 samt död- och begravningsbok 1788-1860.
4359558 Ödskölts församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1717-1865 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1717, prostvisitationsprotokoll 1730 1/6, kyrkvärdar och sexmän 1729, 1779, 1792-1794, stoldelningslängd 1728, anteckn. rör. kyrkan och bokens innehåll.
4359558 Ödskölts församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1794-1806 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1794-1806, verifikation till skolräkenskaper 1871 och kungörelse rör. auktion i Lilla Vassbotten.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1797 Västra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1797 Östra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 3, 1797-1804 Västra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 4, 1802-1807 Västra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 5, 1804-1807 Östra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1812 Västra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 7, 1808-1812 Östra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 8, 1813-1819 Västra delen.
4359559 Brålanda församling A I Husförhörslängder 9, 1813-1819 Östra delen.
4359560 Brålanda församling A I Husförhörslängder 10, 1819-1824 Östra delen.
4359560 Brålanda församling A I Husförhörslängder 11, 1820-1824 Västra delen.
4359560 Brålanda församling A I Husförhörslängder 12, 1824-1828
4359560 Brålanda församling A I Husförhörslängder 13, 1829-1833
4359561 Brålanda församling A I Husförhörslängder 14, 1834-1839
4359561 Brålanda församling A I Husförhörslängder 15, 1839-1844
4359562 Brålanda församling A I Husförhörslängder 17, 1851-1855
4359562 Brålanda församling A I Husförhörslängder 18, 1856-1860
4359563 Brålanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1836 Inb.
4359563 Brålanda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1837-1848 In- och utflyttning.
4359563 Brålanda församling B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1860 In- och utflyttning.
4359563 Brålanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1727-1778 Inb. Häri även vigselbok 1727-1778, död- och begravningsbok 1727-1775.
4359563 Brålanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1781 Inb. Häri även vigselbok 1779-1781, död- och begravningsbok 1779-1781.
4359563 Brålanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1842 Inb. Häri även vigselbok 1803-1841, död- och begravningsbok 1803-1843.
4359563 Brålanda församling C Födelse- och dopböcker 7, 1847-1860 Inb. Häri även vigselbok 1847-1860, död- och begravningsbok 1846-1862, kyrkojournal 1899-1910.
4359563 Brålanda församling C Födelse- och dopböcker 6, 1842-1860 Häri även vigselbok 1842-1860, dödbok 1843-1862.
4359563 Brålanda församling G II Kyrkojournaler 1, 1787-1792 Inb. Kyrkojournal. Häri även födelse- och dopbok 1787-1791, vigselbok 1787-1791, död- och begravningsbok 1787-1792, räkenskaper för kyrkan 1787-1791, fattigvårdsräkenskaper 1787-1791, kollekträkenskaper 1787-1791, lasarettsräkenskaper 1787-1791.
4359563 Brålanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1760 Band i bunt. Inkomst- o. utgiftsspecial. Häri även håvpengar 1741-1760, visitationsprotokoll 1748 19/6 omf. Brålanda o. Sundals-Ryr.
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1777
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1807
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1812
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1819
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1824
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1829
4359564 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1834
4359565 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1839
4359565 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 9, 1839-1843
4359565 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1851
4359565 Sundals-Ryrs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1848
4359566 Sundals-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1781 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359566 Sundals-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1803-1847 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359566 Sundals-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1809 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359566 Sundals-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1847 Häri även vigselbok 1836-1847 och dödbok 1836-1848.
4359566 Sundals-Ryrs församling D II Kommunionlängder 1, 1789-1819 Spridda år.
4359566 Sundals-Ryrs församling G II Kyrkojournaler 1, 1810-1827 Kartong. 1 band, 2 häften. Häri även födelse-, vigsel- och dödböcker s.å.
4359566 Sundals-Ryrs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1745-1778 Huvudräkenskaper.
Häri även kollektmedel 1775-1778.
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 1, 1761-1767
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 2, 1768-1774
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 3, 1774-1780
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 4, 1781-1786
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 5, 1787-1795
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 6, 1796-1803 Med ortreg.
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 7, 1804-1808 Med ortreg.
4359567 Gestads församling A I Husförhörslängder 8, 1809-1813 Med ortreg.
4359568 Gestads församling A I Husförhörslängder 9, 1814-1818 Del av Timmervik och Lund saknas.
4359568 Gestads församling A I Husförhörslängder 10, 1819-1824 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1823.
4359568 Gestads församling A I Husförhörslängder 11, 1824-1829 Med ortreg. Del av Timmervik och torpen under Lövås och fattighuset saknas. häri även konfirmationsbok 1824-1828. Lucka 1826.
4359568 Gestads församling A I Husförhörslängder 12, 1829-1835 Balltorp saknas. Häri även konfirmationsbok 1829-1832. Lucka 1830.
4359568 Gestads församling A I Husförhörslängder 13, 1836-1841 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1836-1839.
4359569 Gestads församling A I Husförhörslängder 14, 1842-1846 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1844-1845.
4359569 Gestads församling A I Husförhörslängder 15, 1846-1851 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359569 Gestads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1826 Häri även vigselbok 1842.
4359569 Gestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1833
4359569 Gestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1714 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1680 samt stoldelning- och kyrkobalkslängder 1681, 1704, 1712.
4359569 Gestads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1844 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 1, 1736-1759 Delvis defekt. Lucka 1737-1741. Häri även flyttningslängd 1740 och konfirmationsböcker 1737-1740.
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 2, 1760-1783
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 3, 1783-1798
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 4, 1798-1812
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1830
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1834
4359570 Långareds församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1843
4359571 Långareds församling A I Husförhörslängder 8, 1843-1849
4359571 Långareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1778 Dopbok 1705-1742.
4359571 Långareds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1843
4359571 Långareds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1849 Häri även sockenstämmoprotokoll för Fullestad 1824-1838.
4359571 Långareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1656-1748 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmas protokoll 1693, inkomstspecial odat. 1600-t.-1714
spr. år, invent.förteckning 1656-1711 spr. år och stolrums-
längd 1727.
4359572 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1797
4359572 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1814
4359572 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1820 Med ortreg.
4359572 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1828
4359572 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1835
4359573 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1842 Med ortreg.
4359573 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1851
4359573 Stora Mellby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1802-1840 Lucka 1811-1812. Omf. past.
4359573 Stora Mellby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1840-1861 Omf. past.
4359574 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 Inb. Lucka 1720. Häri även vigselbok 1688-1747, död- och begravningsbok 1688-1741, lucka 1697-1702, sockenstämmoprotokoll 1690-1762, kyrkoräkenskaper 1688-1729 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1719, förteckning över prästgårdens ägor u.å.
4359574 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1758 Inb.Häri även vigselbok 1748-1758, död-och begravningsbok 1743-1758, sockenstämmoprotokoll 1727-1765, kyrkoräkenskaper 1729-1752, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1708-1803 samt förteckning över kungl.förordningar 1749.
4359574 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1794 Inb.Häri även lysnings- och vigselbok 1757-1817, lucka 1769, samt död- och begravningsbok 1757-1802, lucka 1764 okt.-1766 april. Omf.past.
4359574 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1794-1816 Inb.Omf.past.
4359575 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1817-1850 Inb.Omf.past.
4359575 Stora Mellby församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1872 Omf. past.
4359575 Stora Mellby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1802-1852 Omf. past.
4359575 Stora Mellby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1764 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1746-1763.
4359575 Stora Mellby församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1763-1780 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1763-1780.
4359575 Stora Mellby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1797-1799 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1797-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1802-1803.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1797 Med ortregister. Häri även längd över in- och utflyttade 1793.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1816 Med ortregister.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Med ortregister.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1828 Med ortregister.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1835 Med ortregister.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1842 Med ortregister.
4359576 Erska församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1851
4359576 Erska församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1757 Luckor 1695-1699, 1702, 1716, 1720-1721. Häri även vigselbok 1688-1757, lucka 1691, 1696, 1699, 1708-1721, 1724, död- och begravningsbok 1688-1758, luckor 1695-1703, 1709-1716, 1719-1721, 1727, sockenstämmoprotokoll 1722, 1752-1755, kyrkoräkenskaper 1690-1754 samt inventarieförteckningar 1689-1728.
4359576 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1810-1829, odat Bunt. Attester.Omf.past. Luckor 1814, 1821-1822.
4359576 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1859 Bunt. Attester. Omf.past. Luckor 1834-1843, 1845-1849, 1851-1854. Med en lös handling för Lagmansered 1860.
4359576 Erska församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1763 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1746-1762, sockenstämmoprotokoll 1757 samt födelse- och dopbok 1746-1755 och död- och begravningsbok 1746-1749. Duplett.
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1797
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1814 Fragment.
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1820
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1827
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1835 Med ortreg.
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1842 Med ortreg.
4359577 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1852
4359577 Lagmansereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1757 Luckor 1697-1700, 1720-1721. Häri även vigselbok 1692-1757, luckor 1697-1698, 1700-1701, 1703, 1708-1721, död- och begravningsbok 1692-1758, luckor
1697-1702, 1709-1722, kyrkoräken-
skaper huvud- och special, 1692-1762, inventarieför-
teckningar 1692-1739 samt kyrko-
balkslängd 1727.
4359577 Lagmansereds församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1765-1829 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1793-1829, fattigräkenskaper 1793-1829 samt inventarieförteckningar 1803-1821.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1814 Med ortreg. Häri även anteckningar om inflyttade 1797-1798.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Med ortreg.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1828 Med ortreg.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1835 Med ortreg.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1844 Med ortreg.
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1852
4359578 Magra församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1863 Inb. Med ortregister.
4359578 Magra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1723 Lucka 1696-1697, 1700-1703, 1720. Häri även vigselbok 1688-1723, luckor 1696-1703, 1710-1712, 1714, 1717-1720, död- och begravningsbok 1688-1723, luckor 1699-1703, 1711-1712, sockenstämmoprotokoll 1646-1707, kyrkoräkenskaper, special, 1675-1723 samt inventarieför-
teckningar u.å.-1742.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1774 Utom Kvantenburgs rote.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 2, 1781-1786 Utom Kvantenburgs rote.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1796 Med ortreg.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 4, 1796-1803 Med ortreg. Utom Kvantenburgs rote.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 5, 1804-1808 Med ortreg. Utom Kvantenburgs rote.
4359580 Bolstads församling A I Husförhörslängder 6, 1809-1813 Med ortreg. Utom Kvantenburgs rote. Häri även konfirmationsbok
1812 samt utdrag ur fattigvårds-
räkenskaperna 1829.
4359581 Bolstads församling A I Husförhörslängder 7, 1814-1818 Med ortreg. Utom Kvantenburgs rote.
4359581 Bolstads församling A I Husförhörslängder 8, 1819-1824 Omfattande Kåreby och Torps samt del av södra Hagens rotar saknas. Utom norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote. Häri även konfirmationsbok
1823.
4359581 Bolstads församling A I Husförhörslängder 9, 1824-1828 Med ortreg.
4359581 Bolstads församling A I Husförhörslängder 10, 1829-1835 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1824-1835.
4359581 Bolstads församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1842 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1836-1839.
4359582 Bolstads församling A I Husförhörslängder 12, 1843-1846 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1842, 1844-1845.
4359582 Bolstads församling A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1846-1850.
4359582 Bolstads församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1851-1855.
4359583 Bolstads församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1856-1860.
4359583 Bolstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1826 Häri även vigselbok 1842.
4359583 Bolstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1826-1844 Lucka 1827-1829. Omf. past.
4359583 Bolstads församling B In- och utflyttningslängder 3, 1845-1860
4359584 Bolstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1833
4359584 Bolstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1842 Duplett, omfattar pastoratet
4359584 Bolstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1843 Häri även vigselanteckningar under samma år. Omf. past. Duplett.
4359584 Bolstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1856 Omfattar pastoratet
4359584 Bolstads församling C Födelse- och dopböcker 6, 1857-1860 Omfattar pastoratet
4359585 Bolstads församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1763-1840 Omfattar pastoratet
4359585 Bolstads församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1843-1860 Omfattar pastoratet
4359585 Bolstads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1763-1811 Omfattar pastoratet
4359585 Bolstads församling F Död- och begravningsböcker 2, 1812-1845 Omfattar pastoratet
4359585 Bolstads församling F Död- och begravningsböcker 3, 1845-1860
4359586 Bolstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1451-1648 Omfattar pastoratet. Leverans från Karlstads högre allmänna läroverk. Originalvolymen förvaras i pergamentbrevskåp 2. Ersatt i magasinet av inbunden fotokopia.
4359586 Bolstads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1844 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1764, stolrumslängd 1764 samt grav-
platsdelning 1769.
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 1, 1761-1774
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1780
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 3, 1781-1786
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 4, 1787-1795 Med ortreg.
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 5, 1796-1803
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 6, 1803-1808 Med ortreg.
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 7, 1809-1813
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 8, 1814-1818 Med ortreg.
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1824 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1823.
4359587 Erikstads församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1829 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1824-1828. Lucka 1827.
4359588 Erikstads församling A I Husförhörslängder 11, 1829-1834 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1829-1833. Lucka 1830, 1832.
4359588 Erikstads församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1841 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1836-1841. Lucka 1838.
4359588 Erikstads församling A I Husförhörslängder 13, 1842-1846 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1843-1845.
4359588 Erikstads församling A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359589 Erikstads församling A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359589 Erikstads församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359590 Erikstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1826 Häri även vigselbok 1842.
4359590 Erikstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1860
4359590 Erikstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1833 Luckor 1771 24/9-1771 dec., 1772 10/10-1772 dec. Häri även anteckning rörande prästgårdsbranden 1767.
4359590 Erikstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1840 Kladd.
4359590 Erikstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1859
4359590 Erikstads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1860
4359590 Erikstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1888 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1769 stoldelningslängd 1769.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 1, 1711-1717
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 2, 1729-1736 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 3, 1737-1744 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 4, 1745-1750 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 5, 1768-1774 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 6, 1775-1780 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 7, 1781-1786 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstads socken.
4359591 Grinstads församling A I Husförhörslängder 8, 1787-1795 Med ortreg. Häri även Kvantenburgs rote, Bolstad.
4359592 Grinstads församling A I Husförhörslängder 9, 1795-1803 Med ortreg. Häri även Kvantenburgs rote, Bolstad.
4359592 Grinstads församling A I Husförhörslängder 10, 1803-1809 Med ortreg. Häri även Kvantenburgs rote, Bolstad.
4359592 Grinstads församling A I Husförhörslängder 11, 1808-1813 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstad.
4359592 Grinstads församling A I Husförhörslängder 12, 1814-1818 Häri även Kvantenburgs rote, Bolstad.
4359592 Grinstads församling A I Husförhörslängder 13, 1819-1823 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken samma år samt konfirmationsbok 1823
4359593 Grinstads församling A I Husförhörslängder 14, 1824-1828 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken samma år samt konfirmationsbok 1825.
4359593 Grinstads församling A I Husförhörslängder 15, 1829-1835 Häri även husförhörslängder för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken och Våtekärr i Erikstads socken
samma år samt konfirmationsbok 1829, 1831.
4359593 Grinstads församling A I Husförhörslängder 16, 1836-1841 Häri även husförhörslängder för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken samt Våtekärr i Erikstads socken
samma år samt konfirmationsbok 1836-1837, 1840.
4359593 Grinstads församling A I Husförhörslängder 17, 1842-1846 Med ortreg. Häri även husförhörslängder för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken samt Våtekärr i Erikstads socken
samma år samt konfirmationsbok 1842-1845.
4359594 Grinstads församling A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Med ortreg. Häri även husförhörslängder för norra, södra och östra Ödetorp i Kvantenburgs rote, Bolstads socken samt konfirmationsbok 1846-1849.
4359594 Grinstads församling A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359595 Grinstads församling A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359596 Grinstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1826 Häri även lysnings- och vigselbok 1842 samt vinräkenskaper 1843.
4359596 Grinstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1860
4359596 Grinstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1842 Finnes 1763-1833, 1842.
Häri även födelse- och dopböcker för Bolstad, Gestad och Erikstad 1842.
4359596 Grinstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1842 Dopkladd.
4359596 Grinstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1859 Avskrift i utdrag. Häri även skolexamensprotokoll 1869-1882.
4359596 Grinstads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1860
4359596 Grinstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1867 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å., stoldelningslängd u.å. samt gravplatsdelning 1774.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1745-1812 Bunt om 9 häften. Åren 1745, 1749, 1751, 1756, 1759, 1761-1765, 1771, 1773, 1808-1812.
Häri även husförhörslängder för Hulared 1751, 1754, 1759, för Ljungsarp 1757, 1764, för Nittorp 1763 och för Ölsremma 1765. Längderna har ursprungligen varit sammanbundna med pastoratets längder 1808-1812 och församl. 1745-1773.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1811-1830 Bunt om 4 häften. Med ortreg. 1824-1830.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835 Inb. Med ortreg.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840 Inb. Med ortreg.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1849 Inb. Med ortreg.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1855 Inb. Med ortreg.
4359597 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Inb. Med ortreg.
4359597 Dalstorps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1861 Bunt om 4 häften. Omf. past.
4359598 Dalstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1750 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359598 Dalstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1796 Häri även vigselbok 1751-1795 och dödbok 1751-1796.
4359598 Dalstorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1797-1861 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359598 Dalstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1653-1712 Räkenskapsanteckningar samt gåvospecial 1653-1663, specialräkenskaper 1663-1712 samt skuldbok 1698-1706. Häri även div. andra anteckningar och protokoll såsom visitationer, inventarieförteckningar, series pastorum, stolrum m.m. Innehållsförteckn. i vol.
4359598 Dalstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1712-1761 Specialräkenskaper samt sockenstämmoprotokoll 1740-1758 och fattigkassan 1747-1760.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1830 Bunt om 9 häften. Åren 1748, 1749, 1756, 1767, 1808-1812, 1814-1818, 1818-1823, 1823-1827, 1827-1830. Häri även husförhörs-
längd för Ljungsarp 1749 och Öls-
remma 1749, 1756. Längderna ha ursprungligen varit sammanbundna med Dalstorps past. längder 1745-1798.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortreg.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1840 Med ortreg.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1849 Med ortreg.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg.
4359599 Hulareds församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Med ortreg.
4359599 Hulareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1773 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359599 Hulareds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1860 Häri även vigselbok s.å. och dödbok 1775-1861.
4359599 Hulareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1658-1751 Inneh.: gåvospecial 1658-1673, skuldboksanteckn. 1666-1671, utgiftsspecial 1661-1673, räken-
skapsanteckn. 1667, ang. in-
ventering av kyrkokassan 1658, 1667 samt specialräkensk. 1677-1751. Häri även sockenst. prot. 1667-1719 spridda år, anteckn. om sockenstämma i sam-
band med kyrkoräkensk. 1677-1741, specialräkens. för fattigvården 1747-1751, invent. förteckn. 1637-1749 spridda år, anteckn. om gåvor 1670, stoldelningslängd 1675, 1732, anteckn. om klockstapel 1669 m.m. Inneh. förteckn. i vol.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 1, 1752-1830 Bunt om 9 häften. Omf. åren 1752, 1755-1758, 1760, 1768, 1809-1812, 1817-1821, 1818-1822, 1823-1827, 1827-1830. Häri även husförhörslängder för Nittorp 1753, 1755 samt för Ölsremma 1758. Längderna ha ursprungligen varit sammanbundna med pastor-
atets längder 1745-1798.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortreg.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1840 Med ortreg.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1849 Med ortreg.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg.
4359600 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Med ortreg.
4359601 Ljungsarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1760 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359601 Ljungsarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1806 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4359601 Ljungsarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1861 Häri även vigselbok 1807-1860 och dödbok 1807-1861.
4359601 Ljungsarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1652-1723 Spridda år. Med anteckning om sockenstämmor samt inventarie-
förteckningar 1637, 1683, 1703.
4359601 Ljungsarps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1724-1807 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1744-1807, sockenst.
prot. 1740-1755 spridda år, anteckn. om böter och sockenst. beslut 1749, 1751 o. u. å. samt inventarieförteckning för kyrkan 1745.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 1, 1750-1812 Bunt om 3 häften. Åren 1750, 1798, 1808-1812. Längderna ha ursprungligen varit sammanbund-
na med past. längder 1745-1798.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1819
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1824
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1827
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1830 Med roteregister.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1835 Med ortregister.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Med ortregister.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1850 Med ortregister.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1855 Med ortregister.
4359602 Nittorps församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861 Med ortregister.
4359604 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1830 Bunt om 7 häften. Omf. åren 1748, 1773, 1807-1812, 1817-1821, 1818-1823, 1822-1827, 1827-1830. Luckor 1749-1772, 1774-1806.
4359604 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 2, 1807-1817 Häri även Ljungsarp s.å.
4359604 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1849 Bunt om 3 häften.
4359604 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1855
4359604 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1861
4359604 Ölsremma församling C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1861 Endast spridda anteckningar under åren 1736-1747. Häri även vigselbok 1749-1860 och död- och begravningsbok 1749-1861.
4359604 Ölsremma församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1663-1752 Special 1672-1752 samt inkomstspecial för medel till kyrkans nybyggnad 1663. Häri även sockenst. protokoll 1707-1752 spridda år samt inventarieförteckningar för kyrkan 1637, 1683, 1747.
4359604 Ölsremma församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1752-1822 Häri även sockenst. prot. 1754-1755 samt räkenskaper för fattigvården 1753-1822 spridda år.
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1815
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1820
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1826 Häri även utfl.längd 1829 och längd över nattvardsungdom 1829.
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1835 Häri även infl.längd 1830-1834, utfl.längd 1830-1835 och konfirmationslängder 1828-1832.
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1840
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1851
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4359605 Gesäters församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Häri även konfirmationslängder 1856-1860.
4359606 Gesäters församling B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1860 In- och utflyttning. Häri även lysningsbok 1835-1861.
4359606 Gesäters församling C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1733 Häri även lysningsbok 1707-1759,
dödbok 1707-1740, sockenst.prot.
1715-1730, kyrkoräkenskaper 1701-1731 och inventarieförteckningar 1701 och 1721.
4359606 Gesäters församling C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1827 Häri även vigselbok 1759-1827,
dödbok 1762-1827, visitationsprot. 1794 och 1806 samt invent.fört. 1788.
4359606 Gesäters församling C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1860 Häri även vigselbok 1827-1835 samt dödbok 1827-1861.
4359606 Gesäters församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1751-1788 Häri även sockenstämmoprot. 1752-1789.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 1, 1786-1793 Med ortreg.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1805 Med ortreg.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1811 Med ortreg.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1816 Med ortreg.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1821 Med ortreg.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1826 Med ortreg och roteindelning samt anteckning om personer, som erhållit biblar. Häri även konfirmationsbok 1825.
4359607 Håbols församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1833 Med ortreg. och roteindelning. Häri även utflyttningslängd 1833 samt konfirmationsbok 1827-1828.
4359677 Håbols församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1840 Med ortreg. och roteindelning, längder över rote- och fattig-
hjon samt lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1834-1840.
4359677 Håbols församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Med register och roteförteckning.
Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4359677 Håbols församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Med register och roteförteckning.
Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359678 Håbols församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Med register och roteförteckning.
Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359678 Håbols församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Med register och roteförteckning.
Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359678 Håbols församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1860 In- och utflyttningslängd. Lucka 1832.
4359679 Håbols församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1736 Luckor 1723 12/4-2/10, 1724 23/8-1725 14/2. Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1688-1736 samt utflyttningslängd 1706.
4359679 Håbols församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1755 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1737-1755.
4359679 Håbols församling C Födelse- och dopböcker 3, 1759-05-14-1822 Häri även vigselbok 1756-1822 samt död- och begravningsbok 1756-1815.
4359679 Håbols församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-05-02-1840 För tiden 1833-1840 duplett. Lucka 1832. Häri även död- och begravningsbok 1823-1841.
4359679 Håbols församling C Födelse- och dopböcker 7, 1841-1860 För tiden 1841-1859 duplett. Häri även död- och begravningsbok 1842-1860 samt längd över inbetalda fattigprocent 1860-1861.
4359679 Håbols församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1823-1860
4359679 Håbols församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1761 Special 1736-1761, huvudräkenskaper 1750-1760. Häri även fattigkassans special 1749-1761, visitationsprotokoll 1737 för Håbol och Nössemark.
4359679 Håbols församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1834 Special 1761-1811, huvudräkning 1761-1834. Häri även fattig-
kassans räkning 1782-1834 samt fattigkassans special 1761-1811.
4359680 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1816 Med ortreg. (ofullständigt).
4359680 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1827 Med ortreg. Å bakre pärmen anteckningar till husförhörs-
längden. Häri även konfirmations-
bok 1823-1828 samt anteckningar rörande utgjorda dagsverken vid Eds prästgård 1824 15/6-10/7.
4359680 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1835 Med ortreg. Häri även konfirma-
tionsbok 1829-1835 samt statistiska uppgifter om folk-
mängden 1831 och 1833.
4359680 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840 Med ortreg. och förteckning över rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1836-1840 samt uppgifter om folkmängden 1835, 1838-1840.
4359680 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1846 Med ortreg. och förteckning över rotehjon och avskedade soldater samt förteckning å utgivna arbetsattester. Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4359681 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 Med förteckning över värnpliktiga 1850-1851, över husförhörsturer 1851 samt över utfärdade arbetsattester 1847-1850. Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359681 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855 Med ortreg. och förteckningar över husförhörsturer, värn- pliktiga 1852-1855, utfärdade arbetsattester 1851-1855. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4359681 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Med ortreg. och förteckning över husförhörsturer och utfärdade arbetsattester. Häri även konfirmationsbok 1856-1858.
4359681 Nössemarks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1852
4359681 Nössemarks församling B In- och utflyttningslängder 2, 1853-1860 Häri även förteckning över sockenbiblioteket 1873, sockenbibliotekets utlåningsjournal 1863-1883, boklåneregister 1881-1882, räkenskaper för sockenbiblioteket 1863-1881.
4359682 Nössemarks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1789 Lucka 1785 15/8-1786 4/5. Häri även vigselbok 1748-1789, död- och begravningsbok 1749-1778, 1785-1789, series pastorum 1783-1886 samt anteckning rör. komminister Nils Myrdins avsättning 1856.
4359682 Nössemarks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1856 Finnes 1817-1855 (1856). Häri även in- och utflyttningslängd 1822-1828.
4359682 Nössemarks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1829 Duplett. Häri även lysnings- och vigselbok 1820-1836, död- och begravningsbok 1817-1836.
4359682 Nössemarks församling C Födelse- och dopböcker 4, 1856-1860 Häri även kyrko- och skolrådsprotokoll 1878-1898.
4359682 Nössemarks församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1789 Special. Häri även fattigkassans special 1746-1789 samt inventarieförteckning 1749.
4359682 Nössemarks församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1789-1826 Special 1789-1810, huvudräkning 1809-1826. Häri även fattig-
kassans special 1789-1810, fattigkassans huvudräkning 1809-1826, inventarieförteckning
1790 samt anteckningar från kriget 1808-1809.
4359683 Rölanda församling A I Husförhörslängder 1, 1788-1805 Häri även konfirmationsböcker 1788.
4359683 Rölanda församling A I Husförhörslängder 2, 1806-1815 Häri även konfirmationsböcker 1815, 1817, vigselbok 1816-1817 och födelse- och dopbok 1816-1819 omf. pastoratet.
4359683 Rölanda församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1820
4359683 Rölanda församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1826
4359683 Rölanda församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1834 Häri även inflyttningslängder 1830-1835 och utflyttningslängder 1830-1834 samt konfirmationsböcker 1830-1834 även som för Gesäter flyttningslängder 1828-1829.
4359684 Rölanda församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1840
4359684 Rölanda församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4359684 Rölanda församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4359684 Rölanda församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1856
4359685 Rölanda församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4359685 Rölanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1861
4359685 Rölanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1726 Häri även lysningsbok 1717-1731, dödbok 1717-1729, sockenstämmoprot. 1719-1729, kyrkoräkensk. 1701-1725 och invent. förteckn. 1720 och 1724.
4359685 Rölanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1758 Häri även lysningsbok 1730-1759, dödbok 1729-1758, sockenstämmoprot. 1729-1759, kyrkokassans huvudräkensk. 1727-1730, prostvisitationsprot.1767, invent. förteckn. 1729, 1737 med kompl. t.o.m. 1771, stolrumslängd 1724 samt handlingar ang. kyrkogården 1734 och om pastors tillträde 1737.
4359685 Rölanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1758-1831 Häri även lysnings- och dödbok 1759-1827, skolstyrelseprot. 1846-1854 och reglemente för flyttbar folkskola 1842. Omf. past.
4359685 Rölanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1858 Häri även dödbok 1828-1859 och vigselbok 1827-1835.
4359685 Rölanda församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1835-1849 Omf. past.
4359685 Rölanda församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1835-1875 Lucka 1861-1871. Vigselbok 1839-1845
4359686 Rölanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1824-1838
4359686 Rölanda församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1770-1852 Häri även räkenskaper för fattigvård 1826-1852 samt inventarier för kyrkan 1788.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1805 Häri även anteckning om nattvardsgäster från Dals-Ed och Bohuslän.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1810 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för följande hemman i Nössemark: Bodalsviken, Dammarna, Diserud, Ekeliden, Finserud, Grötesbo, Näset, Tolserud och Ulviken.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1815 Med ortreg.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1821 Med ortreg.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 5, 1822-1826 Med ortreg. Å bakre pärmen anteckningar till längden, förteckningar över rotar och hemman, anteckningar rör. utdelade biblar 1826. Häri även konfirmationsbok 1822 och 1825.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1833 Med orteg.
och förteckning över rotarna. Häri även konfirmationsbok 1827-1828, 1830-1831 och 1833.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1840 Med ortreg. och förteckning över hemmanen, fördelade på rotar. Häri även konfirmationsbok 1834-1840.
4359688 Töftedals församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Med ortreg. och längder över rote- och fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4359689 Töftedals församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortreg. och roteförteckning
samt längder över rote- och fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4359689 Töftedals församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortreg. och roteförteckning samt längder över rote- och fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1851-1855 samt förteckning över skolstyrelsens ledamöter 1853.
4359689 Töftedals församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortreg. och längder över rote- och fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4359689 Töftedals församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1860
4359689 Töftedals församling G II Kyrkojournaler 1, 1810-1835 Lucka 1832 15/10-31/12. Häri även dopkladd 1819-1835
samt vigselkladd 1811-1835.
4359690 Töftedals församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1767 Finnes 1706 20/10-1718 26/5, 1720 21/11-1755 4/6, 1756-1767 15/1. Häri även vigselbok 1706-1767 samt begravningsbok 1706-1767.
4359690 Töftedals församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1822 Finnes 1768-1771, 1773-1822 17/11. Häri även vigselbok 1769-1822 samt död- och begravningsbok 1768-1822.
4359690 Töftedals församling C Födelse- och dopböcker 3, 1823-1852 Finnes 1823 8/5-1831, 1833-1852. Häri även död- och begravningsbok
1823-1853.
4359690 Töftedals församling C Födelse- och dopböcker 5, 1835-1858 Finnes 1835 6/5-1858. Häri även kyrkojournal 1835-1858.
4359690 Töftedals församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1823-1861 Finnes 1823-1831, 1833-1836, 1838-1861 15/3.
4359690 Töftedals församling F Död- och begravningsböcker 1, 1853-1860 Häri även födelse- och dopbok (duplett) 1853-1860 samt förteckning över inbetalta fattigprocent 1860-1861.
4359690 Töftedals församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1789 Finnes 1729-1789 25/5. Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigkassan 1750-1789, inventarieförteckningar 1749-1784 samt anteckningar om invigning av ny kyrka 1749.
4359690 Töftedals församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1789-1897 "Huvudräkenskaper 1789-1897; specialräkenskaper 1789-1814. Häri även fattigkassans huvudräkenskaper 1789-1860 och fattigkassans specialräkenskaper 1789-1814."
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1795 Med ortreg.
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 2, 1795-1805 Med ortreg.
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1811 Med ortreg.
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1817 Med ortreg.
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1821 Med ortreg.
4359691 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1826 Med ortreg. och förteckning över rotarna.
4359692 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1833 Med ortreg. och förteckning över rotarna och sexmän.
4359692 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1840 Med ortreg. och förteckning över rotarna.
4359692 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Med ortreg. och förteckning över rotarna och rotehjon.
4359692 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4359693 Dals-Eds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1830-1860 Inflyttningslängden 1832 antagligen ofullständig, utflyttningslängden 1832 saknas.
4359693 Dals-Eds församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1834-1852
4359693 Dals-Eds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-05-15-1753 1740-1748 endast dopbok. Luckor 1724 9/3-14/6, 1725 14/7-27/11. Häri även inflyttningsanteckningar 1706-1709, utflyttnings- anteckningar 1706-1707, lysnings- och vigselbok 1706-1753, död- och begravningsbok 1706-1753, stoldelningslängd 1730 samt data om klockare i Ed 1712-1838.
4359693 Dals-Eds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1811-04-24 Luckor 1756 8/4-6/12, 1788 27/3-14/8. Häri även vigselbok 1754-1806 samt död- och begravningsbok 1754-1806.
4359693 Dals-Eds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1823-05-11-1846 Häri även död- och begravningsbok 1823-1846.
4359693 Dals-Eds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1848
4359693 Dals-Eds församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1830-1861 1860-1861 endast vigselbok.
4359694 Dals-Eds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1684-1717 Special 1684-1717. Spridda räkenskapsanteckningar 1688-
1707. Häri även sockenstämmoprotokoll 1686-1717, kollekträkenskaper 1707-1709, visitationsprotokoll 1688-1708, odat.inventarieförteckning,
odat. stolrumslängd, anteckningar om klockareval 1707 och utflyttningar från Håbol 1809.
4359694 Dals-Eds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1824 Huvudräkenskaper 1761-1824, special 1761-1811. Häri även
fattigkassans huvudbok 1784-1824 samt fattigkassans special
1761-1811.
4359694 Dals-Eds församling P Övriga handlingar och handskrifter 3, 1800-1810 Kyrkojournal. Häri även födelse- och dopkladd 1800-1810, vigsel-
kladd 1800-1811, död- och begravningskladd 1800-1810 samt förteckning över kyrktagna
1800-1806.
4359694 Dals-Eds församling C Födelse- och dopböcker 5, 1847-1874-05-12 Duplett. Lucka 1859 7/10-1865 24/4. Häri även förteckning över kyrktagna 1865-1874.
4359694 Dals-Eds församling P Övriga handlingar och handskrifter 2, 1789-1799 Kyrkojournal. Häri även födelse- och dopkladd 1789-1799, vigsel- kladd 1789-1799, död- och begravningskladd 1789-1799 samt förteckning över kyrktagna
1790-1799.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1766-1801 Häften i bunt.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1803-1818 Häften i bunt.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1818-1821 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1821-1824 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1830-1835 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1834-1841 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1841-1846 Inbunden.
4359695 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1846-1852 Inbunden.
4359696 Fors församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Omf. även Åsbräcka 1689-1690. Häri även lysnings- och vigselbok
1688-1730, luckor 1689, 1699-1701. Omfattar även Rommele och Åsbräcka spr. år. Död- och begravningsbok 1689-1730, lucka 1700-1701. Stolrumslängd 1688.
4359696 Fors församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1799 Häri även lysnings- och vigselbok
1730-1799, död- och begravnings-
bok 1730-1799.
4359696 Fors församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1860 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1800-1860, död- och begravningsbok s.å. avlösnings-
längd 1831-1848 spr. år.
4359696 Fors församling (P-län) D II Kommunionlängder 1, 1752-1779 Inbunden. Lucka 1767-1770.
4359697 Rommele församling A I Husförhörslängder 1, 1772-1835 17 st. häften i bunt. Spridda år. Åren 1781, 1795, 1803-1805, 1810, 1811-1812 med folkmängds-
uppgifter, år 1785 omf. även Fors rote, 1825-1830 med för-
teckn. å hemman omf. past., 1830-
1835 med förteckning å socken-
hjon.
4359697 Rommele församling A I Husförhörslängder 2, 1834-1839 Med ortreg. och förteckn. å fattighjon samt personer utan bestämd hemvist.
4359697 Rommele församling A I Husförhörslängder 3, 1840-1846 Med ortreg. och förteckn. å personer utan bestämd hemvist.
4359697 Rommele församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1852 Med ortreg. och förteckn. å personer utan bestämd hemvist.
4359697 Rommele församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1862 Inb. Med hemmans- och rote-
register samt förteckning över personer med obestämd hemvist.
4359697 Rommele församling B In- och utflyttningslängder 1, 1790-1836 Omf. past.
4359697 Rommele församling B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1861 Omf. past. Inflyttn. 1836-1861, utflyttn. 1837-1861.
4359698 Rommele församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Häri även vigselbok s.å., luckor 1700-1701, 1710, död- och be-
gravningsbok 1687-1729, lucka 1700-1701 samt series pastorum omf. past. före 1525-1725.
4359698 Rommele församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1830 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å., series pastorum och series comministro-
rum omf. past. 1727-1893, säll-
samma händelser omf. past. 1711-
1780 samt anteckn. om enskild skrift 1830.
4359698 Rommele församling C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1861 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok 1831-1860 samt avlösnings-
längd 1833-1845 spridda år.
4359698 Rommele församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1771-1808 Kartong omf. pastoratet, luckor 1772-1776, 1778, 1779.
4359698 Rommele församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1751-1834 Huvudräkenskaper 1751-1834, in-
komstspecial 1752-1788 spridda år samt anteckn. om gåva 1731. Häri även div. protokoll, räken-
skapshandlingar m.m. enligt spec. på de olika serierna.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 1, 1772-1825 Häften i bunt.
1772-1775 I
1776-II
1783-1784. Med födelseant. 1784 23/11. III.
1785 Med folkmängduppgifter IV
1796 Med folkmängduppgifter V
1803 Med folkmängduppgifter VI
1806
VII
1810 Med folkmängduppgifter VIII
1811 Med folkmängduppgifter IX
1812 Med folkmängduppgifter X
1813-1814
XI
1815-1817
XII
1818-1821
XIII
1821-1825
XIV
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1830 Inb.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835 Inb.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1840 Inb.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1846 Inb.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1852 Inb.
4359699 Upphärads församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1862 Inb.
4359700 Upphärads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Inb. Häri även lysnings- o. vig-
selbok 1688-1729, död- och be-
gravningsbok 1702-1730, stolrums-
längd 1727 4/10.
4359700 Upphärads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1785 Inb. Häri även vigsel- och död-
bok 1730-1785.
4359700 Upphärads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1786-1860 Inb. Häri även vigsel- och död-
bok 1786-1860, avlösningslängd 1833-1848.
4359700 Upphärads församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1680-1754 Inb. Spridda år. Häri även spe-
cialräkenskaper för kyrkan 1683-
1754, skuldbok 1692-1805, spr. år, håv- och kollektpengar 1723-
1754 spr. år, vinsädesmedel 1709-
1746 spr. år, inventarieförteck-
ning 1747 och u.å. stolrumslängd 1727.
4359700 Upphärads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1754-1833 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1757-1829 spridda år, håvpengar och kollek-
ter 1754-1830 spridda år, inven-
tarieförteckning 1700-talet, stolrumslängd 1727 4/10 och kyrkobalkslängd 1731 31/8.
4359701 Åsbräcka församling A I Husförhörslängder 1, 1776-1834 14 häften i bunt. Spridda år.
4359701 Åsbräcka församling A I Husförhörslängder 2, 1834-1846 Med ortreg. och förteckn. på personer utan bestämd hemvist.
4359701 Åsbräcka församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1853 Med ortreg.
4359701 Åsbräcka församling A I Husförhörslängder 4, 1853-1861 Med ortreg. och förteckn. på personer utan bestämd hemvist.
4359701 Åsbräcka församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Luckor 1689-1690, 1717. Häri även vigselbok 1688-1729 spridda år och död- och begravningsbok 1688-1729 lucka 1700-1702.
4359701 Åsbräcka församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1860 Häri även lysnings- och vigselbok
och död- och begravningsbok s. å. samt avlösningslängd 1830-1848.
4359701 Åsbräcka församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1746 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även sockenstämmoprotokoll, håvpengar och kollekter, inventarieförteckningar, stolrumslängd samt gåvor till kyrkan spridda år.
4359701 Åsbräcka församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1746-1831 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll, protokollsutdrag om tingshusbyggnad i Lilla Edet, håvpengar och kollekter samt inventarieförteckningar spridda år.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 1, 1778-1781 Västra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1807 Västra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 3, 1802-1807 Östra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1812 Östra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 5, 1809-1812 Västra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 6, 1813-1819 Östra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1819 Västra delen.
4359702 Frändefors församling A I Husförhörslängder 8, 1819-1824 Västra delen.
4359703 Frändefors församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1824 Östra delen.
4359703 Frändefors församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1829
4359703 Frändefors församling A I Husförhörslängder 11, 1829-1833
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1819
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1837 Med ortreg.
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 3, 1837-1841 Med ortreg.
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1844 Med ortreg.
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1852 Med ortreg.
4362926 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 6, 1852-1861 Med ortreg.
4362926 Östra Frölunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1728-1830 Med reg. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4362926 Östra Frölunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1831-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4362927 Östra Frölunda församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1807-1837 Inflyttningsattester.
4362927 Östra Frölunda församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 2, 1847-1860 Inflyttningsattester.
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1819
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1837 Med ortregister.
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 4, 1837-1841 Med ortregister.
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Med ortregister.
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1857 Med ortregister.
4362928 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1861 Med ortregister.
4362929 Håcksviks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1708 Duplett. Häri även vigselbok 1704-1708, lucka 1705, död- och begravningsbok 1704-1708 samt kyrkoräkenskaper, huvud och special, 1689-1719, spridda år.
4362929 Håcksviks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1829 Häri även vigselbok 1704-1829, luckor 1705, 1722, 1753, 1755, 1763, 1765, 1796, 1800-1801, samt död- och begravningsbok 1704-1829.
4362929 Håcksviks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1860 samt död- och begravningsbok 1830-1861.
4362930 Håcksviks församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1807-1837 Kartong. Inflyttningsattester.
4362930 Håcksviks församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 2, 1847-1880 Kartong. Inflyttningsattester.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 1, 1775- Omf. även Mårdaklev.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1812
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1820
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1837 Med ortreg.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1841 Med ortreg.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1844 Med ortreg.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1857 Med ortreg.
4362931 Kalvs församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1861 Med ortreg.
4362931 Kalvs församling B I In- och utflyttningslängder 1, 1812-1861 Omf. past.
4362932 Kalvs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1738 Sista anteckningen 1738 25/3 (26/3). Häri även vigselbok 1702-1737, död- och begravningsbok 1702-1737, kyrkoräkenskaper, special, 1696-1738, inventarieförteckning 1702 samt series pastorum (omf. past.) 1577-1744.
4362932 Kalvs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1780 Första anteckningen 1740 5/5. Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4362932 Kalvs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1835 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4362932 Kalvs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4362932 Kalvs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1840-1861 Lysningsböcker omf. past.
4362933 Kalvs församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1797-1820 Inflyttningsattester. Omf. past.
4362933 Kalvs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1798 Specialräkenskaper. Lucka 1750-1783.
4362933 Kalvs församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1795-1811 Specialräkenskaper. Inkomst. Häri även fattigkassan samma år.
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 1, 1772-
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1812
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1819
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1837 Med ortregister.
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1840 Med ortregister.
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1844 Med ortregister.
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1852 Med ortregister.
4362934 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1861 Med ortregister.
4362935 Mårdaklevs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1723 Lucka 1714. Häri även vigselbok 1711, död- och begravningsbok 1710-1711 samt kyrkoräkenskaper, special, 1696-1776, lucka 1745-1775.
4362935 Mårdaklevs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1829 Häri även vigselbok 1744-1829, luckor 1766, 1768, 1769, 1773, 1778, 1780, 1797, samt död- och begravningsbok 1744-1829.
4362935 Mårdaklevs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1860 samt död- och begravningsbok 1830-1861.
4362935 Mårdaklevs församling H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1807-1837 Kartong. Inflyttningsattester.
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1816
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1830 Med ortsregister.
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1827 Med ortsregister.
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1850 Med ortsregister.
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1858 Med ortsregister.
4362936 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 6, 1858-1861
4362937 Kungsäters församling B Flyttningslängder 1, 1821-1833
4362937 Kungsäters församling B Flyttningslängder 4, 1862-1878
4362937 Kungsäters församling B Flyttningslängder 2, 1837-1859 Lucka 1850-57.
4362937 Kungsäters församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1794 Innehåller även visitationsprotokoll och inventering av kyrkans skrud 1770.
4362937 Kungsäters församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1798-1838
4362937 Kungsäters församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861
4362937 Kungsäters församling B Flyttningslängder 3, 1850-1858 In- och utflyttningslängd 1850-1855. Inflyttningslängd 1858.
4362938 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 1, 1789-1813 Luckor 1792, 1800, 1804 och 1809.
Enstaka attester 1806-1813.
4362939 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 2, 1815-1824
4362939 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 3, 1825-1836 1825 enstaka attester.
4362940 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 3, 1825-1836 1825 enstaka attester.
4362940 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 4, 1837-1852 1841-42 enstaka attester.
4362941 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 4, 1837-1852 1841-42 enstaka attester.
4362941 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 5, 1853-1879 1858 enstaka attest. Attesterna
1859-76 ojämt förvarade.
4362941 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 6, 1880-1900 1897 enstaka attest.
4362941 Kungsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1765 Specialräkenskaper.
4362941 Kungsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1800 Huvud- och specialräkenskaper.
Lucka 1738-67.
4362941 Kungsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1773-1879 Innehåller specialräkenskaper
1773-1826. Gåvobok för kyrko- och fattigkassorna 1826-52, gåvobok för kyrkokassan 1836-55
samt diverse räkenskapshandlingar 1832-79.
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1816 Lucka 1805.
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1831 Lucka 1826-1827. Med ortsregister.
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1827 Med ortsregister.
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1828
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1849 Med ortsregister.
4362942 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1859 Med ortsregister.
4362942 Grimmareds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1810
4362942 Grimmareds församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1811-1838
4362942 Grimmareds församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1817
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1831 Med ortsregister.
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1827 Med ortsregister.
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1850 Med ortsregister.
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1859 Med ortsregister.
4362943 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1858-1862 Med ortsregister.
4362944 Gunnarsjö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1797
4362944 Gunnarsjö församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1798-1838
4362944 Gunnarsjö församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1824 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1826 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1829 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1832 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1834
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 6, 1832-1841 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1851 Med ortreg.
4362945 Kinna församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1861 Med ortreg.
4362945 Kinna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1825 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1762-1824.
4362945 Kinna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1860
4362945 Kinna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1825-1860
4362945 Kinna församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1860
4362945 Kinna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1761-1874 Lucka 1792-1803. Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassan 1781-1872, lucka 1791-1803, samt inventarie-
förteckningar u.å.-1819.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 1, 1758-1777
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1821 Med ortreg.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1826 Med ortreg. Häri även flyttnings-
längder 1822-1823.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1828 Med ortreg.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1835 Med ortreg.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1841 Med ortreg.
4362946 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1850 Med ortreg.
4362947 Kinnarumma församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1748 Häri även vigselbok 1681-1748, luckor 1714, 1716, 1725, död- och begravningsbok 1681-1747, lucka 1714-1716, samt visitationsprotokoll 1680.
4362947 Kinnarumma församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1843 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4362947 Kinnarumma församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1665-1816 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1665-1696, inventarieförteckning 1729, stolrumslängd 1674 samt anteckning om pastors tillträde u.å. (1600-talet).
4362947 Kinnarumma församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1755-1804 Protokoll. Med anteckning om hemligt skriftermål 1791-1804. Häri även kyrko- och fattig-
kassans specialräkenskaper 1755-1805 samt inventarieför-
teckning 1758-1830.
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 1, 1763-1778
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 2, 1786-1794
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 3, 1795-1805
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 4, 1806-1812
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 5, 1812-1818
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 6, 1819-1828
4362948 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 7, 1829-1840
4362949 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Med ortreg. samt förteckning över lösdrivare.
4362949 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4362949 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortreg. samt förteckning över lösdrivare och admitterade.
4362949 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortreg. samt förteckningar över lösdrivare, admitterade, sexmän, vaccinationspersonal, ledamöter i kyrkorådet, fattigdirektionen och sundhetsnämnden. Häri även anteckningar om folkmängden i bruksförsamlingen 1855-1860.
4362949 Billingsfors bruksförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1851
4362950 Billingsfors bruksförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1738-1855 Bunt. Födelse- och dopbok 1738-1762. Födelse- och dopkladd 1834-1855. Häri även bilaga till flyttningslängden 1872, bilagor till lysnings- och vigselboken 1853-1871, samt konfirmationslängd 1796-1850.
4362950 Billingsfors bruksförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1806 Inb. Häri även vigselbok samt död och begravningsbok 1763-1806, avskrift av kungl. Maj:ts utslag ang. äktenskap 1777.
4362950 Billingsfors bruksförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1860 Inb. Häri även förteckning över utsocknes barn döpta i Billingsfors 1857-1860.
4362950 Billingsfors bruksförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1807-1860
4362950 Billingsfors bruksförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1807-1860 Häri även förteckning över utsocknes personer, som blivit begravda i Billingsfors 1808-1859.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 1, 1711-1718 Häfte.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 2, 1720-1726 Inb.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 3, 1757- Inb.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 4, 1769-1773 Inb. Häri även konfirmationsbok 1769-1773.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 5, 1774-1785 Finnes 1774-1779 (1785). Inb. Häri även konfirmationsbok 1775-1778, 1789.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 6, 1774-1779 Inb. Häri även konfirmationsbok 1779-1788, 1791, 1793-1795.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 7, 1780-1784 Inb.
4362951 Laxarby församling A I Husförhörslängder 8, 1785-1788 Inb. Häri även konfirmationsbok
för Edsleskog 1781 o. 1783.
4362952 Laxarby församling A I Husförhörslängder 9, 1787-1794 Inb.
4362952 Laxarby församling A I Husförhörslängder 10, 1795-1800 Inb.
4362952 Laxarby församling A I Husförhörslängder 11, 1806-1810 Inb.
4362952 Laxarby församling A I Husförhörslängder 12, 1811-1815 Inb. Häri även kommunionlängd 1820-1824.
4362952 Laxarby församling A I Husförhörslängder 13, 1812-1815 Inb.
4362953 Laxarby församling A I Husförhörslängder 14, 1816-1820 Inb. Med anteckn. om folkmängds-
uppgifter 1819.
4362953 Laxarby församling A I Husförhörslängder 15, 1821-1827 Inb. Med anteckn. om folkmängds-
uppgifter 1821-1825.
4362953 Laxarby församling A I Husförhörslängder 16, 1826-1831 Inb.
4362953 Laxarby församling A I Husförhörslängder 17, 1831-1835 Inb. Häri även konfirmationsbok 1833.
4362954 Laxarby församling A I Husförhörslängder 18, 1836-1840 Inb. Häri även konfirmationsbok 1836, 1839.
4362954 Laxarby församling A I Husförhörslängder 19, 1841-1845 Inb.
4362954 Laxarby församling A I Husförhörslängder 20, 1846-1850 Inb.
4362955 Laxarby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1801-1837
4362955 Laxarby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1837-1859
4362955 Laxarby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1742 Häri även vigselbok samt dödbok s.å.
4362955 Laxarby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1762 Häri även vigselbok samt dödbok s.å.
4362955 Laxarby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1794 Finnes 1763-1785, 1794. Häri även vigselbok samt dödbok 1763-1784.
4362955 Laxarby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1782-1855
4362955 Laxarby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1858 Duplett
4362955 Laxarby församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1786-1860
4362955 Laxarby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1787-1860
4362956 Laxarby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1794-1833 Kartong. Attester spr. år med utlysningslängd. 1809-1833.
4362956 Laxarby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1810-1882 Kartong. Attester med utlysnings-
längd 1853-1882.
4362956 Laxarby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1716 Inb. Inkomst- och utgiftsspecial 1662-1694, spridda år, huvud-
räkenskaper 1695-1716, skuldbok 1669 samt gåva 1697. Häri även kristendomsförhör 1686, socken-
stämmoprotokoll 1685, håv-
penningar 1666-1713, spridda år, inventarieförteckning 1662-1706, spridda år, samt stolrumslängd 1706 28/12.
4362956 Laxarby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1717-1788 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även inventariefört. 1728-1758.
4362956 Laxarby församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1743-1757 Häfte i bunt. Gåvospecial. Häri även fattigkassans gåvospecial 1753-1757.
4362957 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1758-1771
4362957 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1771-1783 Med ortreg.
4362957 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1784-1799 Häri även längder över nattvardsungdom 1792-1798.
4362957 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1800-1810 Med ortreg.
4362958 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1821 Med ortreg. Häri även längder över sexmän och fattigdirektionens ledamöter 1820 och fattighjon 1815-1821 samt längder över nattvardsungdom 1811-1823.
4362958 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1829 Häri även längder över nattvardsungdom 1824-1829.
4362958 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1835 Med ortreg. Häri även förteckn. över beväringsynglingar ställda på tillväxt 1835 samt längder över inflyttade 1831-1835, utflyttade 1831-1836 och över nattvardsungdom 1830-1835.
4362959 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1840 Med ortreg. Häri även längder över in- och utflyttade och nattvardsungdom 1836-1839.
4362959 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1845 Med ortreg. Häri även längd över inflyttade 1840-1844, utflyttade 1840-1845 samt över nattvardsungdom 1840-1844.
4362959 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1851 Häri även längd över inflyttade 1845-1850, utflyttade 1845-1851 samt över nattvardsungdom 1845-1848.
4362959 Torrskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1804-1819 Spridda år. Inflytt. 1804-1819, utflyttn. 1804-1822.
4362961 Vårviks församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1751 Med längd över soldater 1748.
4362961 Vårviks församling A I Husförhörslängder 2, 1768-1771 Slutet av husförhörslängden, omf. Nygården, Hult, Östra och Västra Kärr, Eketegen, Kollsbodane, Liden, Bergerud, Tömte, Kockerud och Pålserud, saknas. Häri även en mycket ofullständig husförhörslängd 1758-1767.
4362961 Vårviks församling A I Husförhörslängder 3, 1771-1788 Innehåller 3 st. längder 1771-1776 (med ortreg.) 1777-1782, 1783-1788.
4362961 Vårviks församling A I Husförhörslängder 4, 1789-1794
4362961 Vårviks församling A I Husförhörslängder 5, 1795-1805 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1800-1805.
4362962 Vårviks församling A I Husförhörslängder 6, 1805-1822 Med ortreg., förteckning över fattighjon 1813-1814, dito över avskedade soldater och rotehjon 1810. Häri även konfirmationsbok 1807-1820.
4362962 Vårviks församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1828 Med ortreg.
4362963 Vårviks församling A I Husförhörslängder 8, 1828-1833 Häri även inflyttningslängder 1830-1832, utflyttningslängder 1830-1833 samt konfirmationsbok 1822-1832.
4362963 Vårviks församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1837 Med ortreg. Häri även inflyttningslängder 1833-1837, utflyttningslängder 1833-1838 samt konfirmationsbok 1833-1837.
4362963 Vårviks församling A I Husförhörslängder 10, 1838-1842 Med ortreg., längder över gratialister, rotehjon och personer utan bestämd hemvist. Häri även inflyttningslängder 1838-1842, utflyttningslängder 1838-1843 samt konfirmationsbok 1838-1842.
4362963 Vårviks församling A I Husförhörslängder 11, 1843-1850 Med ortreg. Häri även inflyttningslängd 1843-1849, utflyttningslängd 1843-1850 samt konfirmationsbok 1843-1849.
4362963 Vårviks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1868 Utlysningslängd. Några anteckningar 1870.
4362964 Vårviks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1692 Häri även räkenskaper för kyrkokassan 1662-1699 samt inventarieförteckning 1671.
4362964 Vårviks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1740 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsböcker 1707-1741, visitationsprotokoll 1733 samt inventarieförteckning 1742.
4362964 Vårviks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1767 Häri även vigselbok 1753-1767 samt död- och begravningsbok 1740-1767.
4362964 Vårviks församling C Födelse- och dopböcker 4, 1768-1829 Häri även vigselbok 1768-1830 samt dödbok 1768-1830.
4362964 Vårviks församling C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1852 samt död- och begravningsbok 1830-1867.
4362965 Vårviks församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1753 Huvudräkenskaper. Sammandrag för åren 1696-1699. Häri även inventarieförteckningar 1707, 1733.
4362965 Vårviks församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1825 Gåvospecial. Häri även specialräkenskaper för fattigkassan 1782-1825.
4363285 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1804 Häri även konfirmationsbok 1791-1793.
4363285 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1811 Häri även statistiska uppgifter rörande folkmängden u.å., räkenskaper för kyrkan 1810-1811, vinsädesräkenskaper 1810, stamboksräkenskaper 1810.
4363285 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1815 Häri även konfirmationsbok 1815.
4363285 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1819 Häri även konfirmationsbok 1817.
4363285 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1822, 1824.
4363286 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1825-1829.
4363286 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1830-1835.
4363286 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4363286 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4363287 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4363287 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4363288 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4363288 Ärtemarks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1859 In- och utflyttning.
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1745-1761, odat
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1815 Häri även lysnings- och vigselbok 1777-1815 samt död- och begravningsbok 1777-1816.
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1834 Häri även vigselbok 1816-1835 och dödbok 1816-1834 samt inventarieförteckning för kyrkan 1818.
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1854 Duplettkladd.
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 5, 1835-1854 Häri även vigselbok 1835-1855 samt dödbok 1835-1854.
4363289 Ärtemarks församling C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1860
4363289 Ärtemarks församling L I Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1736-1807 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1798-1807, samt inventarieförteckn. 1748.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1816 Med ortreg.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1823 Med ortreg.Omf.även Hålanda
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1825 Med ortreg.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1832 Med ortreg.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 5, 1832-1838 Med ortreg.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1844
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1850 Med ortreg.
4363290 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1854 Med ortreg.
4363291 Ale-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1732 Lucka 1692. Häri även lysnings- och vigselbok 1693-1732 samt död- och begravningsbok 1688-1732.
4363291 Ale-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1773 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4363291 Ale-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1824 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4363291 Ale-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1861 Häri även vigselbok 1825-1860 samt död- och begravningsbok 1824-1861.
4363291 Ale-Skövde församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1733-1773 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1733.
4363291 Ale-Skövde församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1774-1825 Huvudräkenskaper.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 1, 1822-1825 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1828 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1832 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1836 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1845 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1855 Med ortreg.
4363292 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1861 Inb. Pag. 1-127. Med ortregister.
4363292 Sankt Peders församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1744 Häri även Lysnings- och vigselbok 1694-1744, luckor 1707, 1710 samt begravningsbok 1688-1744, lucka 1705-1713.
4363292 Sankt Peders församling C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1831 Häri även vigselbok 1745-1831,luckor 1773, 1803,
1810 samt död- och begravningsbok 1745-1831.
4363292 Sankt Peders församling C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1861 Häri även Lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1832-1860.
4363292 Sankt Peders församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1630-1744 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1647-1674 samt fattigräkenskaper 1724-1735.
4363292 Sankt Peders församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1638-1723 Specialräkenskaper. Lucka 1694. Häri även visitationsprotokoll 1673, 1692 samt historiska anteckningar 1838.
4363292 Sankt Peders församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1642-1774 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1682, inventarieförteckning 1733, anteckningar ang. kyrkan odat. 1800-talet samt kyrkobalkslängden 1690.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 1, 1822-1825 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1828 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1833 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1836 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1844 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1855 Med ortreg.
4363293 Tunge församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1860 Inb. Pag. 1-119. Med ortregister.
4363293 Tunge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1733 Häri även lysnings- och vigselbok 1694-1732, luckor 1698, 1718-1721, begravningsbok 1694-1733, lucka 1697-1708, samt inventarieförteckning 1693.
4363293 Tunge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1831 Häri även vigselbok 1733-1831, lucka 1772 samt död- och begravningsbok 1733-1831, lucka 1766.
4363293 Tunge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1832-1860 samt död- och begravningsbok 1832-1861.
4363293 Tunge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1829 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1733.
4363294 Hillareds församling A I Husförhörslängder 1, 1837-1849 Med ortreg.
4363294 Hillareds församling A I Husförhörslängder 2, 1850-1855 Med ortreg.
4363294 Hillareds församling A I Husförhörslängder 3, 1855-1861 Med ortreg.
4363294 Hillareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1785 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4363294 Hillareds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1786-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1860 samt död- och begravningsbok 1786-1861.
4363294 Hillareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1721-1851 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777-1831, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1732-1763 samt besiktning och reparation av koret i Hillareds kyrka 1812-1817.
4363295 Ljushults församling A I Husförhörslängder 1, 1837-1849 Med ortreg.
4363295 Ljushults församling A I Husförhörslängder 2, 1849-1854 Med ortreg.
4363295 Ljushults församling A I Husförhörslängder 3, 1854-1858 Med ortreg. samt förteckning över beväringar 1855-1858.
4363296 Ljushults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1703 Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok och kyrkoräkenskaper samma år samt inventarieförteckning 1693.
4363296 Ljushults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1749 Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1714-1759 samt inventarieförteckning 1739.
4363296 Ljushults församling C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1785 Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1759-1786 samt inventarieförteckning 1763.
4363296 Ljushults församling C Födelse- och dopböcker 4, 1786-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Lucka vigselboken 1826-1857.
4363296 Ljushults församling C Födelse- och dopböcker 5, 1815-1854 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Kladd.
4363297 Roasjö församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1811 Med ortreg. Omf. även Ljushult samma år.
4363297 Roasjö församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1850 Med ortreg.
4363297 Roasjö församling A I Husförhörslängder 3, 1850-1855 Med ortreg.
4363297 Roasjö församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1859 Med ortreg.
4363297 Roasjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1733 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år, kyrko-
räkenskaper 1678-1733 samt inventarieförteckningar 1693-1734.
4363297 Roasjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1770 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år, kyrko-
räkenskaper 1734-1770, inven-
tarieförteckningar 1739, 1763 samt bänkdelningslängd 1744.
4363297 Roasjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1826 Med anteckning rörande vinsädens
fördelning 1810. Häri även vigselbok 1770-1825, död- och begravningsbok 1770-1826, kyrkoräkenskaper 1771-1825, fattigräkenskaper 1775-1823 samt rörande tillbyggnader av och reparationer å kyrkan och kyrktornet m.m. 1690-1817.
4363297 Roasjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1861 Häri även vigselbok 1858-1860 samt död- och begravningsbok 1827-1860.
4363297 Roasjö församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1797-1823 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1811 Med ortreg. Omf. även Hillared samma år.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 2, 1812- Med ortreg. samt längd över gratialister och förstärkningsmanskap. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 3, 1813- Med ortreg. samt längd över i Borås skattskrivna drängar och gratialister. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 4, 1814- Med ortreg. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 5, 1815- Med ortreg. samt förteckning rörande utdelade Evangeliska sällskapets skrifter, förteckning över vaccinerade 1815 samt ynglingar, födda år 1794. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 6, 1816- Med ortreg. samt förteckning över åbor, som i skattskrivningslängden antecknas till bevillning för gårdfarihandels idkande 1816 samt över ynglingar födda 1795. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 7, 1817- Med ortreg. samt förteckning på beväringsynglingar födda 1796, vaccinerade barn 1816, personer anmälda till gårdfarihandel 1817 samt om avkortning av 1816 års skatt. Häri även längd över utflyttade 1816. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 8, 1818- Med ortreg. samt förteckning på vaccinerade barn 1817, anteckning om gjorda dagsverken vid sockenstugebyggnaden 1818, förteckning på innehavare av biblar och nya testamentet 1817, på underåriga barn 1817 samt beväringsynglingar 1797. Häri även längd över utflyttade 1817. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 9, 1819- Med ortreg. samt längd över beväringsungdom 1819, anteckning rör. minderåriga barn 1818, förteckningar på utdelade nya testamenten 1817-1819, biblar 1815-1819 samt över vaccinerade barn 1818. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 10, 1820- Med ortreg. samt förteckning över beväringsynglingar 1820, personer som äga minderåriga barn, personer som erhålla biblar 1815-1821, veneriskt smittade personer 1818-1821 samt vaccinerade barn 1819. Omf. past.
4363298 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 11, 1821- Med ortreg. samt anteckningar rör. Olof Anderssons död på Ljushults krog 1821, samt vaccinerade barn 1820, förteckning över avkortningsbevis för mimderåriga barn och över beväringsmanskap 1821. Omf. past.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 12, 1822- Med ortreg. samt förteckning på dem som äga minderåriga barn 1822, över vaccinerade barn 1821-1822, anteckning rör. personer intagna på Borås lasarett och kurhus samt anteckning om åbon Jacob Andersson i Snärsbo Backegården 1822, förteckning på soldater och beväringar 1822, över kyrkorådsledamöter m.m. samt i prästgården examinerade barn 1822. Omf. past.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 13, 1823- Med ortreg. samt förteckning över kyrkorådsledamöter m.m. beväringar och soldater 1824, personer som äga minderåriga barn och vaccinerade barn 1823. Omf. past.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 14, 1824-1825 Med ortreg. samt förteckning på vaccinerade barn 1824, avskrift av skrivelse från länsstyrelsen i Vänersborg till kronobefallningsman Runbom ang. vaccinationen 1824, förteckning på ynglingar födda 1805 samt soldater och beväringar 1824-1825. Omf. past.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 15, 1826- Med ortreg. samt förteckning över vaccinerade barn 1826 samt över soldater och beväringar 1826-1827. Häri även längd över utflyttade 1827. Omf. past.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 16, 1827-1837 Med ortreg. samt förteckning över beväringar 1828, 1830 och dagsverken vid sockenmagasinsbyggnaden 1828. Häri även längd över utflyttade 1830.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 17, 1837-1849 Med ortreg. samt förteckning över beväringsynglingar 1839-1849, över ordningsmän 1840, längd över soldater 1840 samt anteckning rörande nykterhetsföreningen 1841 och rör. subskription på Arndts skrifter 1841.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 18, 1849-1853 Med anteckning rör. utgivna medikamenter mot rödsot 1853.
4363299 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 19, 1853-1856
4363299 Sexdrega församling B In- och utflyttningslängder 1, 1798-1853 Omf. past.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1720 Häri även vigselbok 1684-1720, begravningsbok 1684-1720, sockenstämmoprotokoll 1678, kyrkoräkenskaper 1645-1720, visitationsprotokoll 1704, inventarieförteckningar 1645-1652, omf. past., prästgårdens ägor och hus 1645-1652 samt stoldelningslängd 1683.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1745 Häri även vigselbok och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1721-1758, inventarieförteckningar 1731-1763 samt synehandlingar å prästgården 1739-1769.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 3, 1745-1770 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år samt kyrkoräkenskaper 1689-1710.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 4, 1770-1801 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år samt kyrkoräkenskaper 1773-1798.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 5, 1802-1857 Häri även vigselbok 1802-1825 samt död- och begravningsbok 1802-1857.
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 6, 1824-1854 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Kladd
4363300 Sexdrega församling C Födelse- och dopböcker 7, 1860- Utdrag ur födelsebok.
4363301 Sexdrega församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1789-1807 Topografiskt uppställd, omfattar pastoraret
4363301 Sexdrega församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1739-1760 Flyttningsattester. Omf. past.
4363301 Sexdrega församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1839 Flyttningsattester. Omf. past.
4363302 Sexdrega församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1840-1849 Flyttningsattester. Omf. past.
4363302 Sexdrega församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1850-1860 Flyttningsattester. Omf. past.
4363303 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1751-1770 Gåvospecial. Häri även födelse- och dopbok, vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Kladd.
4363303 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1758-1773 Huvudräkenskaper.
4363304 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1705-1729 Finnes 1705, 1710-1729. Gåvospecial. Häri även födelse- och dopbok, vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Kladd.
4363304 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1730-1751 Gåvospecial. Häri även födelse- och dopbok, vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Kladd.
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 1, 1807-1812
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1814
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1815
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1818
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1828
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1834
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 7, 1839-1841
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1845
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 9, 1845-1851
4363305 Länghems församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 Med ortreg.
4363305 Länghems församling B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1855 Omf. past.
4363305 Länghems församling B In- och utflyttningslängder 2, 1855-1869, odat Omf. past. Utflyttningslängd 1855 18/10-1863 7/4 samt odat. Inflyttningslängd 1855-1864 (början defekt) med utflyttnings-
längd 1863 3/10-1864 10/11 och 1869 okt.-dec.
4363306 Länghems församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1715 Luckor 1700-1701, 1705, 1707. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1690-1715, socken-
stämmoprotokoll 1655-1705, kyrko-
räkenskaper 1629-1691, inventa-
rieförteckningar 1629-1702, byggnadskontrakt rörande klock-
stapel vid Länghems kyrka 1692 samt div. anteckningar rör. in-
köp till kyrka och prästgård 1674-1690.
4363306 Länghems församling C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1755 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1716-1755, sockenstämmoprotokoll 1715-1752, inventarieförteckning 1715, stol-
delningslängd 1719 samt series pastorum 1553-1876.
4363306 Länghems församling C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1814 Luckor 1759 1/1-7/7 och 1760. Häri även vigselbok 1769-1814, luckor 1756-1768, död- och be-
gravningsbok 1756-1814, luckor 1759-1760, inventarieförteck-
ningar 1771-1810, anteckning ang. kyrkomurens förbättrande samt reparationer och tillbygg-
nad av kyrkan m.m. 1772-1799.
4363306 Länghems församling C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1855 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1815-1855 samt avskrift av grevinnan Mariana H. Sparres arvingars gåvobrev 1822.
4363306 Länghems församling C Födelse- och dopböcker 5, 1856-1862 Inb. Opag. Häri även lysnings- och vigselbok 1856-1863 samt död- och begravningsbok 1856-1863.
4363307 Länghems församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1732-1818 Omf. past. Spr. år.
4363307 Länghems församling D II Kommunionlängder 2, 1835-1848
4363308 Länghems församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1821-1838 Omf. past. Spr. år.
4363309 Länghems församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1691-1726 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1697, vi-
sitationsprotokoll 1704 samt av-
tal ang. div. reparationsarbeten å kyrkan 1715-1724.
4363309 Länghems församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1780 Specialräkenskaper.
4363309 Länghems församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1842 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1809-1812.
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1817
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Med ortreg.
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1831
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1840 2 h.
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 5, 1845-1851 Med ortreg.
4363310 Dannike församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1860 Med ortreg.
4363310 Dannike församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1749 Lucka 1734-1735. Häri även vigselbok 1714-1745, lucka 1731, 1740, död- och begravningsbok 1714-1746, lucka 1731, samt sockenstämmoprotokoll 1719-1733.
4363310 Dannike församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1831 Lucka 1756. Häri även vigselbok 1752-1831, luckor 1756, 1816, död- och begravningsbok 1750-1831, luckor 1754, 1756 samt inventarieförteckningar 1771-1790.
4363310 Dannike församling C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1860 Häri även vigselbok 1832-1863 samt död- och begravningsbok 1832-1863.
4363310 Dannike församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1771-1812 Specialräkenskaper.
4363311 Månstads församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1814
4363311 Månstads församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Med ortreg.
4363311 Månstads församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1831 Ofullständig.
4363311 Månstads församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1850
4363311 Månstads församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1858
4363311 Månstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1728-1814 Lucka 1763-1765. Åren 1728-1749 endast dopbok. Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1728-1814 luckor 1763-1765 och 1768, sockenstämmoprotokoll 1732-1764 spridda år, avskrift av domkapitlets utslag ang. gudstjänstordning i past. 1778, inventarieförteckningar 1771 och 1777 samt anteckn. om kyrkogårdsmurens delning 1732.
4363311 Månstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1815-1860 Häri även vigselbok 1817-1863 samt död- och begravningsbok 1815-1863.
4363311 Månstads församling D II Kommunionlängder 1, 1822-1841 Häri även S Åsarp 1828-1841.
4363311 Månstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1728-1796 Inkomst- och utgiftsspecial.
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 1, 1781-1812 Spridda år.
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1835
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1840
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1846
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1851 Lev. 354/1952.
4363312 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1863 Lev. 10/1953.
4363313 Fuxerna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1729 spr. år,
död- och begravningsbok 1688-1729, lucka 1701, sockenstämmoprotokoll 1699 18/7, stolrumslängd 1690 9/12.
4363313 Fuxerna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1786 Häri även vigsel och dödbok 1730-1786.
4363313 Fuxerna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1787-1846 Häri även vigsel- och dödbok s.å. samt avlösningslängd 1831-1841.
4363313 Fuxerna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1860 Häri även vigsel- och begravningsbok 1847-1860 (Lev. 354/1952).
4363313 Fuxerna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1803 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar och kollekter 1735-1803, sockenstämmoprotokoll
1735-1803, spridda år, inventarieförteckning 1736 med kompl. t.o.m. 1784. Skuldbok 1769-1794 spridda år.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1815 Häri även husförhörslängd för Skallsjö 1813-1815. Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1822 Med ortreg. Defekt.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1825 Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1831 Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1834 Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1837 Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1840 Med ortreg.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1845 Defekt.
4363314 Lerums församling A I Husförhörslängder 9, 1845-1854 Defekt.
4363315 Lerums församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1862
4363315 Lerums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1822 1787-1792 29/4, 1793 12/5-1796 7/2 enbart dopbok. Häri även lysnings- och vigselbok 1744-1822, död- och begravnings-
bok 1744-1822, sockenstämmopro-
tokoll 1743-1748, stoldelnings-
längd 1703.
4363315 Lerums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1823-1865 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok 1823-1865.
4363316 Lerums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1775-1836 1775-1819 spridda år, därefter varje år.
4363316 Lerums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1837-1852
4363317 Lerums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1853-1870
4363317 Lerums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1743-1866 Special. Med anteckning om över-
seende av kyrkoräkenskaperna 18/8 1762. Häri även inventarie-
förteckning för kyrkan 19/9 1744 och 8/8 1786 samt kyrkoräken-
skaper för Skallsjö 1857-1866.
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1726-1768 20 häften i bunt. Med div. andra olika förteckn. och uppgifter. Häri även kommunionlängd 1732-1755 spridda år, konfirma-
tionsbok 1763-1768 spridda år samt folkmängdsuppgift 1760-1763.
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1734-1735
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1778-1783
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1790-1797
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1796-1800
4363318 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1801-1808
4363319 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1808-1812 Häri även utflyttn.längder u.å. samt anteckn. om socken-
biblioteket 1858-1871.
4363319 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1813-1818 Häri även utflyttn.längd 1813-1816 samt konfirmationsbok 1814-1818.
4363319 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1824-1828 Häri även konfirmationsbok 1828.
4363319 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1828-1833 Häri även konfirmationsbok 1830-1833.
4363319 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1834-1839 Häri även konfirmationsbok 1834-1838.
4363320 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1840-1845 Häri även konfirmationsbok 1839-1843.
4363320 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1846-1851 Häri även konfirmationsbok s.å.
4363320 Holms församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1860
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1761 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkojournal och avlösningslängd s.å. samt sockenstämmoprotokoll 1751-1761 spridda år.
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1796 Finnes 1761-1779 och 1794-1796. Häri även vigselbok 1761-1780 spridda år, dödbok 1761-1779, kyrkoräkenskaper 1761-1780, fattigräkenskaper 1761-1781, kollekträkenskaper 1761-1780, kyrkojournal 1761-1780, avlösningslängder 1761-1780.
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1849 Häri även vigselbok 1776-1851 lucka 1777 och dödbok 1776-1849.
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1797 Häri även kommunionlängder 1799-1807 lucka 1803-1805, vigselbok 1780-1797, dödbok 1780-1798, kyrkoräkenskaper 1780-1798, fattigräkenskaper 1780-1804, kollekträkenskaper 1780-1804, kyrkojournal och avlösnignslängd 1780-1798.
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 5, 1798-1819 Häri även vigselbok 1798-1822 luckor 1809, 1819-1821, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigräkenskaper och kyrkojournal 1798-1818, kollekträkenskaper 1798-1819. I kyrkojournalen förteckning över upplästa kungörelser och förordningar 1816-1818.
4363321 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 7, 1830-1851 Häri även vigselbok 1830-1851 samt dödbok och kyrkojournal 1830-1852.
4363321 Holms församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1749-1761 Inkomst- och utgiftsspecial spridda år. Häri även fattig-
räkenskaper 1749, 1761, kollekt-
räkenskaper 1749-1761 och lasarettsmedel 1756-1760.
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 1, 1776-1779
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 2, 1778-1788
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 3, 1789-1800
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 4, 1801-1807
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 5, 1807-1812
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 6, 1813-1818 Häri även konfirmationsbok 1813-1818.
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 7, 1819-1823
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 8, 1823-1828 Med folkmängdsuppgift 1825.
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 9, 1834-1839 Häri även konfirmationsbok 1834-1839.
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 10, 1839-1845 Inb.
4363322 Järns församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1851 Inb.
4363322 Järns församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1859
4363323 Järns församling C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1849 Lucka 1708. Häri även vigselbok 1707-1851 och dödbok 1707-1849.
4363323 Järns församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1780 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigräken-
skaper, kollekter, kyrkojournal s.å. samt avlösningslängd 1761-1784.
4363323 Järns församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1792 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigräken-
skaper, kollekter s.å. samt kyrkojournal 1780-1797 lucka 1793-1796 och avlösningslängd 1784-1792 lucka 1788-1789.
4363323 Järns församling C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1832 Häri även vigselbok och dödbok s.å. kyrkoräkenskaper och fattig-
räkenskaper 1811-1834, kollekter 1811-1849 luckor 1817, 1827 samt kyrkojournal 1811-1832.
4363323 Järns församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1700-1820 Luckor 1703-1706, 1805. Häri även håvpengar och kollekter 1727-1796 spridda år, inventarie-
förteckning 1700-talet och stolrumslängd 1776.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 1, 1761-1770 Med ortreg.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 2, 1781-1790 Med ortreg. Häri även utflyttn.längd 1783-1790 och inflyttn.längd 1788.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 3, 1791-1795 Häri även utflyttn.längd 1791-1795.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 4, 1796-1800
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 5, 1802-1806 Med ortreg. Häri även inflyttn.längder 1804-1809, dito för Färgelanda 1806-1809, utflyttn.längder 1802-1809, dito för Färgelanda 1806-1809, statistiska uppgifter ang. in- och utflyttn. 1806-1808 omf. past., konfirmationsböcker för Färgelanda 1804-1806.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 6, 1810-1816 Häri även div. andra anteckningar samt konfirmationsböcker 1811-1815.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 7, 1816-1823 Med ortreg. Häri även div. andra anteckningar.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 8, 1820-1826 Häri även inkomstspecialer för kyrkan 1817-1818, 1823, för fattigvård 1818 och för kyrkan i Färgelanda 1823, och div. andra anteckningar.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 9, 1827-1830 Med ortreg. och div. andra anteckningar. Häri även konfirmationslängd 1830.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 10, 1830-1835 Med ortreg. och div. andra anteckningar. Häri även konfirmationsböcker 1832-1836.
4363338 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortreg. och div. andra anteckningar. Häri även konfirmationsböcker odat. 1800-talet.
4363339 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1846 Med ortreg. och div. andra anteckningar.
4363339 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortreg.
4363339 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortreg. och div. andra anteckningar. Häri även konfirmationsböcker s.å.
4363339 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirmationsböcker 1856-1860.
4363340 Ödeborgs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1724 Luckor 1709-1711, 1718-1719, 1723. Häri även vigselbok 1690-1722, död- och begravningsbok 1688-1722,
kyrkoräkenskaper 1684-1701, dito för kollekt 1691-1694 samt invent.förteckning 1695.
4363340 Ödeborgs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1747 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4363340 Ödeborgs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1748-1793 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4363340 Ödeborgs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1793-1834 Häri även död- och begravningsbok s.å. samt lysnings- och vigselbok 1793-1811.
4363340 Ödeborgs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1835-1860 Häri även död- och begravningsbok 1835-1862.
4363340 Ödeborgs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1701-1742 Huvudräkenskaper.
4363340 Ödeborgs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1730-1790 Huvudräkenskaper.
4363340 Ödeborgs församling L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1746-1766 Huvudräkenskaper.
4363340 Ödeborgs församling L III Räkenskaper för fattigvård 2, 1766-1801 Huvudräkenskaper.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1792 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1815 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1818 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1820 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1821 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1824 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1826 Med ortreg.
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1829
4363341 Örby församling A I Husförhörslängder 9, 1829-1832
4363342 Örby församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1835
4363342 Örby församling A I Husförhörslängder 11, 1832-1841 Med ortreg.
4363342 Örby församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1851 Med ortreg.
4363342 Örby församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1861 Med ortreg.
4363343 Örby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1825 Omf. även Kinna.
4363343 Örby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1826-1860 Omf. även Kinna. Inflyttningslängd.
4363343 Örby församling B In- och utflyttningslängder 3, 1826-1860 Omf. även Kinna. Utflyttningslängd.
4363343 Örby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1825 Häri även lysnings- och vigselbok, lucka 1791, samt död- och begravningsbok 1762-1824.
4363343 Örby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1848
4363343 Örby församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1825 Lysningsbok. Omf. även Kinna.
4363343 Örby församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1825-1857 Omf. även Kinna.
4363343 Örby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1825-1861
4363344 Örby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1848-1860
4363344 Örby församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1858-1861
4363344 Örby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1815-1839 Inflyttningsattester.
Spridda år. Omf. även Kinna.
4363344 Örby församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1761-1877 Lucka 1790-1803. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1782-1864, lucka 1790-1803, samt inventarieförteckningar
u.å.-1804.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1792 Med ortreg.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1816 Med ortreg.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1824 Med ortreg.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1832 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Solberga sam-
ma år.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 5, 1833-1837 Med ortreg. Häri även husförhörs-
längd för Solberga samma år.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1843 Med ortreg. Häri även anteckning om brandförsäkring 1838 för kyrkan.
4363345 Kölaby församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1851 Med ortreg.
4363346 Kölaby församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1857 Häri även husförhörslängd för Solberga samma år.
4363346 Kölaby församling A I Husförhörslängder 9, 1858-1863
4363347 Kölaby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1739 Finnes 1706-1736, 1739. Häri även vigselbok 1706-1739, död- och begravningsbok 1706-1739, kyrkoräkenskaper
(gåvospecial) 1651-1750 samt inventarieförteck-
ningar 1706, 1716.
4363347 Kölaby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1826 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1739.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1792 Med ortreg.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1810 Med ortreg. Häri även husför-
hörslängd för Smula 1811-1816.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1816 Med ortreg. Häri även husför-
hörslängd för Smula 1793-1810.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 4a, 1817-1824 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Smula samma år samt in- och utflyttningslängder 1827-1832, omf. past.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 4b, 1817-1824 Skaraborgslänsdelen. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 5a, 1825-1832 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 5b, 1825-1832 Skaraborgslänsdelen. Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 6a, 1833-1837 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 6b, 1833-1861 Finnes 1833-1837, 1858-1861.
Skaraborgslänsdelen. Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 7a, 1838-1843 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 7b, 1838-1843 Skaraborgslänsdelen. Med ortreg.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 8a, 1844-1851 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg.
4363348 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 8b, 1844-1851 Skaraborgslänsdelen. Med ortreg.
4363349 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1857 Älvsborgs- och Skaraborgsläns-
delarna. Häri även husförhörs-
längd för Smula samma år.
4363349 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 10, 1858-1863 Älvsborgslänsdelen. Häri även husförhörslängd för Smula samma år.
4363349 Norra Åsarps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1804-1812 Omf. past.
4363350 Norra Åsarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1739 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1716-1739, omf. past., vigselbok 1687-1739, död- och begravningsbok 1689-1733, 1740, kyrkoräkenskaper 1692-1753, visitationsprotokoll 1716-1737 och syneprotokoll 1716, 1729.
4363350 Norra Åsarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1793 Häri även vigselbok 1740-1791, död- och begravningsbok 1740-1793, in- och utflyttnings-
längder 1740-1790 samt visita-
tionsprotokoll 1739-1760. Omf. past.
4363350 Norra Åsarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1845 Häri även födelse- och dopbok för Smula 1793-1845, för Kölaby 1793-1845, Solberga 1793-1849, vigselbok 1793-1849, för hela pastoratet samt död- och begrav-
ningsbok för Norra Åsarp, Smula och Kölaby 1793-1845, Solberga 1793-1849 och series pastorum 1584-1874, omf. past.
4363350 Norra Åsarps församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1738-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1755-1768 samt visitations-
protokoll och inventarieför-
teckning 1739, 1758.
4363351 Smula församling A I Husförhörslängder 1 a, 1838-1843 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg.
4363351 Smula församling A I Husförhörslängder 1 b, 1838-1843 Skaraborgslänsdelen. Med ortreg.
4363351 Smula församling A I Husförhörslängder 2 a, 1844-1851 Älvsborgslänsdelen. Med ortreg.
4363351 Smula församling A I Husförhörslängder 2 b, 1844-1851 Skaraborgslänsdelen. Med ortreg.
4363351 Smula församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1738 Häri även vigselbok 1692-1736, död- och begravningsbok 1692-1739, kyrkoräkenskaper
(special) 1692-1751, fattig-
räkenskaper 1717-1792 samt in-
ventarieförteckningar 1692-1716.
4363351 Smula församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1830 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1739.
4363351 Smula församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1831 Gåvospecial. Häri även fattigräkenskaper samma år, för Solberga kyrko- och fattigräkenskaper 1792-1828.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 1, 1774-1792 Med ortreg.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 2, 1793-1816 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängder 1817-1826, omf. past.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 3, 1817-1824 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängder 1833-1846, omf. past.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 4, 1838-1843 Med ortreg.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 5, 1844-1851 Med ortreg.
4363352 Solberga församling (R-län) A I Husförhörslängder 6, 1858-1869
4363352 Solberga församling (R-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1739 Finnes 1697-1737, 1739. Häri även vigselbok 1697-1737, död- och begravningsbok 1697-1736, 1739, kyrkoräkenskaper 1697-1760, fattigräkenskaper 1697-1760 samt inventarieförteckning 1706, 1716.
4363352 Solberga församling (R-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1739.
4363353 Timmele församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1817
4363353 Timmele församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1823
4363353 Timmele församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1831 Med ortreg.
4363353 Timmele församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1841
4363353 Timmele församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1848
4363354 Timmele församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1715 Lucka 1698. Häri även vigselbok 1689-1715, död- och begravningsbok 1689-1715, skrivelser och resolutioner 1663-1743, sockenstämmoprotokoll 1684-1715, kyrkoräkenskaper 1689-1709, kollekträkenskaper 1715, vinräkenskaper 1716-1720, inventarieförteckning u.å.-1715, visitationsprotokoll 1704, 1715, kyrkobalkslängd 1698, stolrumslängd 1689-1691, synehandlingar 1684, 1711, series pastorum 1682-1684, beskrivning över Timmele, Brunn och Vist landsförsamlingar u.å. samt sällsamma händelser 1685-1717. Omf. även Brunn och Vist.
4363354 Timmele församling C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1756 Häri även in- och utflyttningslängder 1716-1761, vigselbok 1716-1758, död- och begravningsbok 1716-1758, sockenstämmoprotokoll 1716-1759, kyrkoräkenskaper 1715-1757, valhandling 1741, inventarieförteckning u.å., visitationsprotokoll 1715-1760, stolrumslängd 1720-1739, kyrkobalkslängd 1717-1750, kyrkoreparationer 1717-1780, prästgården tillhöriga ägor 1688-1722, synehandlingar 1712-1733, series pastorum 1593-1844 samt sällsamma händelser 1718-1788. Omf. även Brunn och Vist.
4363354 Timmele församling C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1807 Häri även lysnings- och vigselbok 1759-1806, död- och begravningsbok 1759-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1770-1773. Omf. även Brunn och Vist.
4363354 Timmele församling C Födelse- och dopböcker 4, 1807-1864 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4363355 Timmele församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassan 1795-1830, vinsädeskassan 1795-1830 samt brandstodskassan 1795-1820. Omf. även Brunn och Vist.
4363355 Timmele församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1774-1832 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1807-1831, lasarettskassan 1807-1810, vinsädeskassan 1816-1842 samt brandstodskassan 1777-1819.
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 1, 1779-1792
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1824 Med ortreg.
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Med ortreg.
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1840 Med ortreg.
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1852 Med ortreg.
4363356 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1867 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1867, omf. past.
4363356 Blidsbergs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1799-1840 Häri även in- och utflyttningslängd för Dalum 1819-1829 och Humla 1819-1829.
4363356 Blidsbergs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1863 Omf. past.
4363356 Blidsbergs församling D II Kommunionlängder 1, 1803-1819
4363356 Blidsbergs församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1653-1766 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1653-1741, inventarieförteckningar 1632-1686, handlingar ang. prostgården 1653-1713, avskrift av domboken ang. sockenskogarna 1646-1671 samt stolrumslängd 1658.
4363357 Blidsbergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1741 Finnes 1695, 1708-1741.
Häri även vigselbok 1708-1741, död- och begravningsbok 1708-1741. Omf. past. Kyrkoräkenskaper 1741-1782 samt sällsamma händelser 1711-1781.
4363357 Blidsbergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1817 Häri även lysnings- och vigselbok 1741-1816 samt död- och begravningsbok 1741-1818.
4363357 Blidsbergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1867 Häri även lysnings- och vigselbok 1816-1867 samt död- och begravningsbok 1819-1867.
4363357 Blidsbergs församling L I aa Räkenskaper för kyrka: kyrkokassans räkenskapsböcker 1, 1689-1814 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar för pastoratet 1695-1755.
4363357 Blidsbergs församling L I aa Räkenskaper för kyrka: kyrkokassans räkenskapsböcker 2, 1782-1820 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1819-1820 samt lasarettskassan 1819-1820.
4363357 Blidsbergs församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1776-1799 Protkoll. Häri även kyrkokassans skuldbok 1777-1799.
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1807
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1815
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1825 Med ortreg.
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1840 Med ortreg.
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1848 Med ortreg.
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1853 Med ortreg.
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1856
4363358 Böne församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Med ortreg.
4363358 Böne församling B In- och utflyttningslängder 1, 1792-1861 Häri även vissa anteckningar för
år 1862 strukna. Omf. past.
4363358 Böne församling C Födelse och dopböcker 1, 1721-1760 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1721-1756, lucka för utflyttade 1724-1734, vigselbok 1721-1760, död- och begravningsbok 1721-1760, avskrifter av kungl. brev, protokollsutdrag m.m. 1547-1749, sockenstämmoprotokoll 1721-1760,
kyrkoräkenskaper 1721-1748, vinsädesräkenskaper 1730-1744, visitationsprot. och inventarie-
förteckningar 1721-1755, prästgårdens inventarium och tillhöriga ägor u.å., stolrumslängd 1700-1744 samt sällsamma händelser 1751-1759. Omf. past.
4363359 Böne församling C Födelse och dopböcker 2, 1761-1791 Häri även död- och begravnings-
bok 1761-1791 samt visitations-
protokoll 1760.
Omf. past.
4363359 Böne församling C Födelse och dopböcker 3, 1792-1861 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1791-1861, luckor 1814, 1820
samt död- och begravningsbok 1792-1861.
4363359 Böne församling C Födelse och dopböcker 4, 1829-1862 Bunt. Kladd 1829, 1831-1836, 1843, 1845, 1852-1853, 1862. Häri även kladd till dödbok spridda år 1829-1862, konfirmationsbok 1831-1863, omf. past.
4363359 Böne församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1766 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1710-1717 samt inventarieför-
teckningar 1642-1710.
4363360 Dalums församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1824
4363360 Dalums församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1830
4363360 Dalums församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1840
4363360 Dalums församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1852
4363360 Dalums församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1867
4363360 Dalums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1741-1819 Häri även lysnings- och vigselbok 1741-1819 samt död- och begravningsbok 1741-1820, 1824.
4363360 Dalums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1820-1867 Häri även lysnings- och vigselbok, lucka 1827, samt död- och begravningsbok samma år.
4363360 Dalums församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1815 Specialräkenskaper.
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 1, 1802-1815 Omf. även Strängsered 1815-1825.
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1825 Med ortreg.
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1838
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1847
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1855
4363361 Gullereds församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4363361 Gullereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1766 Lucka 1728-1730. Häri även in- och utflyttningslängd 1785-1789, vigselbok 1693-1816, lucka 1728-1735, död- och begravnings-
bok 1692-1766, sockenstämmo-
protokoll 1694-1755 samt förteckning å årligen upplästa förordningar 1754-1765.
4363361 Gullereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1861 Lucka 1790. Häri även vigselbok 1822-1839 samt död- och begravningsbok 1767-1861, lucka 1791.
4363361 Gullereds församling D II Kommunionlängder 2, 1880-1890 Finnes 1880, 1890. Bunt. Anteckningar om nattvardsgäster. Häri även bilaga till konfirmationsboken 1882, till lysnings- och vigselboken 1893, till död- och begravningsboken 1890, kyrktalslängd för Strängsered 1878. Födelse- och dopbok (kladd) 1856, 1858, omf. även Strängsered.
4363361 Gullereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1822 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1748, 1750.
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1819
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1824
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1830
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1840
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1852
4363362 Humla församling A I Husförhörslängder 6, 1852-1867
4363362 Humla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1867 Häri även lysnings- och vigselbok 1740-1866 samt död- och begravningsbok 1740-1867.
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1804
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1815
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1823 Med ortreg.
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1838 Med ortreg.
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1842
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 6, 1842-1849
4374310 Hössna församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1856
4374311 Hössna församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Häri även anteckning om ut-
flyttade 1861.
4374311 Hössna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1822 Omf. past.
4374311 Hössna församling B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1861 Omf. past.
4374312 Hössna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1763 Lucka 1693 14/7-1694 2/5. Häri även in- och utflyttningslängd 1737-1809, omf. past., vigsel-
bok 1692-1816, spridda år, död- och begravningsbok 1692-1764, sockenstämmoprotokoll 1692-1754, vinsädesräkenskaper 1763-1771 samt avskrifter av Kungl. förordningar och cirkulär
1741.
4374312 Hössna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1817-1839 samt död- och begravningsbok 1765-1861.
4374312 Hössna församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1841-1861 Omf. past.
4374312 Hössna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1828 Huvudräkenskaper. Häri även skrivelser och resolutioner 1736-1739, sockenstämmoprotokoll 1748 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1732-1836, omf. past.
4374312 Hössna församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1816 Specialräkenskaper. Häri även för Gullered 1791-1816, Sträng-
sered 1790-1806 samt lysnings-
bok 1836-1841, omf. past.
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1807
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1815
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1836
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1845
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1856
4374313 Knätte församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860
4374314 Knätte församling C Födelse- och dopböcker 1, 1792-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1792-1862 samt död- och begravningsbok 1792-1861.
4374314 Knätte församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1794 Specialräkenskaper m.m. Häri även inventarieförteckningar 1671, 1710.
4374314 Knätte församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1795-1824 Specialräkenskaper. Häri även fattig- och lasarettskassan 1822-1824.
4374315 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1807
4374315 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1815
4374315 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4374315 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1835
4374315 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1846
4374316 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1852
4374316 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1856
4374316 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4374316 Kölingareds församling D II Kommunionlängder 1, 1789-1826 Spridda år.
4374317 Kölingareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1792-1862 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4374317 Kölingareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1712-1791 Specialräkenskaper.
4374317 Kölingareds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1800 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även specialräkenskaper för fattigkassan 1775-1801.
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1808
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1821
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1841
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1852
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 6, 1852-1856
4374318 Liareds församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860
4374318 Liareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1792-1861 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravningsbok
samma år.
4374320 Bredareds församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1843 Med ortreg.
4374320 Bredareds församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1848 Med ort- och rotereg.
4374320 Bredareds församling A I Husförhörslängder 11, 1849-1856 Med ort- och rotereg.
4374320 Bredareds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1798-1845 Omf. past.
4374320 Bredareds församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1861 Omf. past. Häri även sockenstämmoprotokoll för Tämta 1839-1845 samt fattigräkenskaper för Sandhult 1828-1835.
4374321 Bredareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1714 Häri även vigselbok 1688-1714 (även för Sandhult 1688-1702) dödbok 1688-1714 (även för Sandhult 1688, 1691) socken- stämmoprotokoll 1688-1706, kyrkoräkenskaper 1671-1707, kollekträkenskaper 1681-1703, inventarieförteckningar u.å., 1651, synehandlingar 1688 samt protokoll vid husdelning i prästgården 1692.
4374321 Bredareds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1825 Häri även vigselbok 1715-1825 samt död- och begravningsbok 1719-1825.
4374321 Bredareds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1862 Häri även vigselbok 1826-1858, lucka 1836-1856, samt död- och begravningsbok 1826-1862.
4374321 Bredareds församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1857 Häri även lysnings- och vigselbok för Sandhult, Tämta och Vänga 1817-1858, samt Hedared 1817-1849.
4374321 Bredareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1783 Huvudräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1767-1783, visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1704-1771 samt stolrumslängd 1706.
4374321 Bredareds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1706-1746 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1706-1746, kollekträkenskaper 1704-1735 samt sockenstämmoprotokoll 1707-1750.
4374322 Hedareds församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1828 Med ortreg. samt anteckning rör. hållna husförhör 1817-1818.
4374322 Hedareds församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1835
4374322 Hedareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1770-1849 Häri även vigselbok 1770-1835 samt död- och begravningsbok 1770-1850.
4374322 Hedareds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1784 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1738-1784, sockenstämmoprotokoll 1738-1762 samt inventarie- förteckningar 1748, 1771.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1773 Omf. även Hedared.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 2, 1774-1808 Omf. även Hedared.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1816 Med ortreg. Omf. även Hedared.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1825 Med ortreg.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1831 Med ortreg.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortreg.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 7a, 1835-1838 Del. I. Med ortreg.
4374323 Sandhults församling A I Husförhörslängder 7b, 1835-1838 Del. II. Med ort- och roteregister.
4374324 Sandhults församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1843 Med ort- och
roteregister.
4374324 Sandhults församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1849 Med ort- och
roteregister.
4374324 Sandhults församling A I Husförhörslängder 10, 1849-1855 Med ort- och roteregister.
4374325 Sandhults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1699 Häri även födelse- och dopbok för Hedared samma år, vigselbok för Sandhult och Hedared 1688-1699, död- och begravningsbok för Sandhult och Hedared 1689-1699, kyrkoräkenskaper 1648-1697,sockenstämmoprotokoll 1688-1696 samt inventarieförteckning 1648-1709
4374325 Sandhults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1762 Häri även vigselbok 1702-1761 samt död- och begravningsbok 1700-1762. Omf. även Hedared.
4374325 Sandhults församling C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1827 Häri även vigselbok 1763-1825 samt död- och begravningsbok 1763-1826. Omf. även Hedared för tiden 1763-1769.
4374325 Sandhults församling C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1862 Häri även vigselbok 1826-1835 samt död- och begravningsbok 1826-1862.
4374325 Sandhults församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1769 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1697-1749 samt inventarieförteckningar 1760, 1771.
4374325 Sandhults församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1744 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1790 Fragment. 3 blad.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 2, 1794-1801 Första bladet (för Ansered, Bläsebol och delvis Bonared) saknas.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1808
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1813 Med anteckning om husförhörs hållande.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1821 Med ortreg. och anteckning över hållna husförhör. Häri även längd över inflyttade 1814-1819 och utflyttade 1814-1820.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1826 Med ortreg. samt längder över fattighjon, hantverkare och soldater.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Med ortreg. samt längder över fattighjon, hantverkare och soldater.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1835 Med ortreg. samt längder över fattighjon och soldater. Även med anteckningar rör. för lönskaläge skriftade personer 1833-1836.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med anteckningar om utdelade biblar samt över fattighjon, hantverkare och pensionärer.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1845 Med ortreg. samt längder över fattighjon, hantverkare och pensionärer.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1849 Med ortreg. samt längder över fattighjon och hantverkare.
4374326 Hyssna församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med ortreg., längder över fattighjon och hantverkare samt spridda anteckningar t.o.m 1909.
4374326 Hyssna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1841
4374327 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1742 Med anteckningar om sexmän 1728, 1741 samt om deras befogenhet att indriva restantier 1731 och acta parochialia u.å. Häri även vigselbok 1690-1742 och död- och begravningsbok 1681-1742.
4374327 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1758 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4374327 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1759-1794 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å. Luckor i dödboken 1786, 1790-1792.
4374327 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1795-1800 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1795-1801.
4374327 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1801-1841 Häri även vigselbok 1802-1841 och död- och begravningsbok 1801-1841.
4374327 Hyssna församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1861 Med avvittringsanteckningar.
4374327 Hyssna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1693-1742 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å., inventarieförteckning 1693 och visitationsprotokoll 1708.
4374327 Hyssna församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1830 Specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper s.å.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1796
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1801 Med anteckningar rör. längdens förande.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1808 Ofullständig.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1814 Ofullständig.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1818 Tre skrivna blad.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1826 Med ortreg. samt längd över fattighjon.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1829 Med ortreg. samt längd över fattighjon.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 8, 1829-1835 Med ortreg. register över skatte-,krono- och frälsegårdar samt längd över fattighjon.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med längder över fattighjon och hantverkare samt förteckning över 32 i Sätila och Hyssna bosatta personer som av kammarrätten blevo dömda att betala ej närmare bestämda avgifter. Häri även kriminalregister 1837-1838.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1845 Med ortreg.
4374329 Sätila församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1849 Med ortreg. och längder över pensionärer och hantverkare.
4374329 Sätila församling B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1841 Inflyttningslängd 1818-1840 och utflyttningslängd 1818-1841 16/8.
4374330 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1741 Häri även lysnings- och vigselbok 1690-1742, död och begravningsbok 1681-1741, skrivelser och resolutioner från K. Maj:t 1681-1721, sockenstämmoprotokoll 1720,
1727-1737, anteckningar ang. prästval 1741, prostvisitation 1702, avskrift av K. Maj:ts resol. 1689 ang. tionden, avskrift av tingsrättsprotokoll 1693-1695 rör. dagsverken åt kyrkan, anteckningar betr. kyrkan 1727-1729 och sällsamma händelser 1714,1720, Prästvalsanteckningar och prostvisitationer, omf. past.
4374330 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1755 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4374330 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1776 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., series pastorum (1529-)-1876 och series comministrorum 1759-1865, omf. past. samt anteckningar ang. kyrklig jord 1782.
4374330 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1802 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4374330 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 5, 1803-1841 Häri även vigselbok, död- och begravningsbok, anteckning rör. sakristians uppförande m.m. 1841.
4374330 Sätila församling D II Kommunionlängder 1, 1845-1861 Kartong. 4 häften, 1 band. Topografiskt uppställd.
4374330 Sätila församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1837 Häri även avvittringsanteckning 1836.
4374330 Sätila församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1838-1850
4374331 Sätila församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1781-1840 Kartong. Omf. pastoratet.
4374331 Sätila församling L I ab Räkenskaper för kyrka : Specialräkenskaper 1, 1693-1742 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1693, fattigräkenskaper 1693-1742 och inventarieförteckning 1693.
4374331 Sätila församling L I ab Räkenskaper för kyrka : Specialräkenskaper 2, 1742-1775 Specialräkenskaper. Häri även fattig- och vinräkenskaper samt inventarieförteckningar s.å. och anteckningar om orgelinvigningen 1761.
4374331 Sätila församling L I ab Räkenskaper för kyrka : Specialräkenskaper 3, 1776-1800 Specialräkenskaper. Häri även fattig och vinräkenskaper s.å.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 1, 1763-1769
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 2, 1769-1772
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1812
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 4, 1812-1816
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1820 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1823 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1825 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1831 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 10, 1835-1842 Med ortreg.
4374332 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1840-1844.
4374333 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 12, 1845-1853 Med ortreg.
4374333 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 13, 1853-1861 Med ortreg.
4374333 Skepplanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1832 Omf. past.
4374333 Skepplanda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1844 Omf. past.
4374333 Skepplanda församling B In- och utflyttningslängder 3, 1845-1861 Omf. past.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1715 Lucka 1689-1692. Häri även lysnings- och vigselbok 1693-1717
samt begravningsbok 1688-1719.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1739 Häri även vigselbok 1719-1739 samt begravningsbok 1720-1739.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1740-1775 Häri även vigselbok 1740-1775 samt begravningsbok 1740-1775.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1776-1799 Häri även vigselbok och begravningsbok samma år.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1839 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374334 Skepplanda församling C Födelse- och dopböcker 6, 1840-1861 Häri även vigselbok 1840-1860 samt död- och begravningsbok 1840-1861.
4374335 Skepplanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1753-1775 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374335 Skepplanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1776-1785 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374335 Skepplanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1786-1800 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374781 Skepplanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1801-1823 Kartong. Omf. past.
4374781 Skepplanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1673-1742 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1676-1694, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1673-1733, stolrumslängd 1664, handlingar ang. kyrktornet 1685, kyrkobalkslängd 1676, ang. prästgårdsbyggnaden 1678, tillträdessyn på prästgården 1693 samt märkliga händelser 1635-1676.
4374781 Skepplanda församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1742-1781 Huvudräkenskaper jämte enstaka verifikationer. Häri även inventarieförteckning 1764.
4374781 Skepplanda församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1815 Huvudräkenskaper.
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1816
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1825 Med ortreg.
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1831 Med ortreg.
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1839 Med ortreg.
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1850 Med ortreg.
4374782 Hålanda församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1855 Med ortreg.
4374783 Hålanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1732 Häri även lysnings- och vigselbok 1693-1732 samt begravningsbok 1687-1732.
4374783 Hålanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1773 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok s.å.
4374783 Hålanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1811 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok s.å.
4374783 Hålanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1812-1861 Häri även vigselbok 1812-1860 samt död- och begravningsbok 1815-1861.
4374783 Hålanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1773 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1747.
4374783 Hålanda församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1774-1796 Huvudräkenskaper. Häri även series pastorum 1593-1834.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 1, 1739-1766 7 häften i bunt. Häri även konfirmationsbok 1739-1766 spridda år.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 2, 1779-1789 Med ortreg.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 3, 1789-1802
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 4, 1809-1814 Häri även konfirmationsbok 1813.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1824 Häri även konfirmationsbok 1819-1824.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1829 Häri även konfirmationsbok 1825-1828.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1830-1835.
4374784 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4374785 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1846 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4374785 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1851 Häri även konfirmationsbok 1846-1851.
4374785 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1852-1855 samt div. andra förteckningar och uppgifter.
4374785 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860 samt div. andra förteckningar och uppgifter.
4374785 Skålleruds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1861 Inflyttning 1816-1860, utflyttning 1816-1861. Med duplett 1866-1878.
4374786 Skålleruds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1799 Lucka 1757-1781.
4374786 Skålleruds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1780 Häri även vigselbok 1761-1779 lucka 1771-1773, dödbok 1762-1780, kyrkoräkenskaper och fattigvårdsräkenskaper 1761-1780, kollekter 1761-1838,kyrkojournal 1761-1780 samt avlösningslängd 1761-1811.
4374786 Skålleruds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1849 Häri även vigselbok 1776-1851 och dödbok 1776-1849.
4374786 Skålleruds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1860 Häri även vigselbok 1828-1849 lucka 1833, dödbok 1828-1860 och kyrkojournal 1828-1859.
4374786 Skålleruds församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1880 Lucka 1861-1869. Häri även vigselbok 1851-1860 och dödbok 1850-1877 lucka 1861-1869. Kladd.
4374786 Skålleruds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1700-1774 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar 1704-1774 samt inventarieförteckningar 1700-1785 båda spridda år.
4374786 Skålleruds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1761 Specialer. Häri även fattigräkenskaper och kollekter s.å., lasarettsmedel 1755, 1760 samt kyrkojournal 1749-1761.
4374786 Skålleruds församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1889 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777, håvpengar 1774-1811, övriga räkenskaper 1848-1889 samt inventarieförteckning 1831.
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 1, 1779-1792
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 2, 1791-1801
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1810
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1816
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 5, 1815-1821 Häri även konfirmantionsbok 1817, 1820 samt statistiska uppgifter rörande folkmängden i Steneby pastorat.
4374787 Steneby församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1826 Häri även konfirmationsbok 1821-1825, samt statiska uppgifter rörande folkmängden 1820.
4374788 Steneby församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1830, samt statistiska uppgifter rörande folkmängden i Steneby pastorat 1820, 1825 samt utdelade biblar 1827.
4374788 Steneby församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4374788 Steneby församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4374789 Steneby församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4374789 Steneby församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4374790 Steneby församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4374790 Steneby församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4374790 Steneby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1860 In- och utflyttning. Häri även in- och utflyttningslängd för Ödskölt 1807-1860._
4374791 Steneby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1701 Dopbok. Häri även vigselbok 1688-1701, begravningsbok 1688-1701, sockenstämmoprotokoll 1680-1684, kyrkoräkenskaper 1670-1702, visitationsprotokoll 1697 samt tabell över gudstjänstens förrättade i pastoratet under julhelgerna 1680-1688. Sockenstämmoprotokoll för Ödskölt 1701.(Dop-, vigsel- begravningsbok, visitationsprotokoll samt tabell över gudstjänsternas förrättande omf. hela pastoratet).
4374791 Steneby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1741 Häri även vigselbok 1702-1742, död- och begravningsbok 1705-1739. Omf. även pastoratet, samt kyrkoräkenskaper 1702-1748.
4374791 Steneby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1742-1773 Häri även vigselbok 1742-1779,död- och begravningsbok 1742-1773.
4374791 Steneby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1774-1829 Häri även vigselbok 1776-1830 samt död- och begravningsbok 1773-1830.
4374791 Steneby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1830-1859 Häri även lysnings- och vigselbok 1831-1861 samt död- och begravningsbok 1831-1860.
4374792 Steneby församling L I Räkenskskaper för kyrka 1, 1718-1791 Huvudräkenskaper. Häri även protokoll vid biskopsvisitationer 1750, vid prostvisitationer 1730, 1732, vid kyrkoinstallationer 1732 och kaplansval 1730, inventarieförteckning för kyrkan 1729-1764, stoldelningslängd u.å. förteckningar över kyrkoföreståndare, sexmän, klockare och kyrkoväktare u.å. 1778 samt över personer som arbetat på kyrkan 1791. Omfattar pastoratet.
4374792 Steneby församling L I Räkenskskaper för kyrka 4, 1791-1808 Inkomstspecial. Häri även fattigräkenskaper 1791-1808 samt
kyrkojournal 1791-1834.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1810 Häri även konfirmationsbok 1799 samt vinsädesräkenskaper 1805.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1815
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1820
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1820-1823, 1825.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4374793 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4374794 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4374794 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4374794 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4374794 Tisselskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1860 Häri även in- och utflyttningslängd för Bäcke 1807-1860.
4374795 Tisselskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1725-1752 Häri även vigselbok 1725-1738 samt död- och begravningsbok
1725-1751.
4374795 Tisselskogs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1830 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1753-1830.
4374795 Tisselskogs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1860 Häri även vigselbok 1831-1860 samt död- och begravningsbok s.å.
4374795 Tisselskogs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1684-1746 Häri även sockenstämmoprotokoll 1687, inventarieförteckning 1684, anteckn. om kyrkovärdar och sexmän 1684, ant. rör. bokens givare 1684, div. ant. 1728 samt roteregister.
4374795 Tisselskogs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1861 Häri även sockenstämmoprotokoll 1799-1827, fattigräkenskaper 1803-1829, inventarieförteckn. u.å., stoldelningslängd 1725, ant. om kyrkovärdar och sexmän u.å., och 1772-1801 samt ant. rör. kyrkan 1722-1741 och om bokens innehåll.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1820 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1821 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1822 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1825 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1831 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1838 Inb.
4374796 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1840 Inb.
4374797 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1845 Inb.
4374797 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1854 Band i bunt.
4374797 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1862 Inb.
4374797 Stora Lundby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1844 Häri även in- och utflyttningslängder för Skallsjö, Lerum, Angered och Bergum.
4374798 Stora Lundby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1725 Häri även vigsel- och dödbok 1689-1725, sockenstämmoprotokoll 1712 17/8, kyrkoräkenskaper 1687-1725 och visitationsprotokoll 1686 3-6/6, och stoldelningslängd 1687 30/3.
4374798 Stora Lundby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1762 Häri även vigsel- och dödbok 1726-1763, sockenstämmoprotokoll 1738, 1740, kyrkoräkenskaper 1726-1762, skuldbok 1736-1737 och inventarieförteckning 1729-1762 spridda år.
4374798 Stora Lundby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1844 Häri även vigselbok 1762-1844, dödbok 1763-1845 samt biografiska uppgifter ang. hovpredikanten och kyrkoherden Nicol. Engelke, som avled 1783 7/12.
4374798 Stora Lundby församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1839- Häfte i bunt. Häri även dödbok s.å.
4374798 Stora Lundby församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1839-1849 Band i bunt. Häri även lysnings- och vigselbok för Skallsjö, Bergum, Lerum och Angered s.å. samt diarium för Stora Lundby s.å.
4374799 Stora Lundby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1770-1870 Kartong. Spridda år.
4374799 Stora Lundby församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1763-1840 Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial 1763-1773, huvudräkenskaper 1773-1840. Häri även inventarium över kyrkans egendom 1763.
4374799 Stora Lundby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1865 Omfattar pastoratet
4374799 Stora Lundby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1845-1865 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1818 Lucka 1805-1807. Omf. 8 häften.
1. 1803-1804. Häri även anteckning till konfirmationsboken, anteckning rör. prästgårdarna och deras avkastning samt tiondelängd, allt u.å.
2. 1808.
3. 1810-1812.
4. 1812.
5. 1811-1812.
6. 1812-1815. Med längd över fattighjon.
7. 1814-1816.
8. 1816-1818.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1830 6 häften.
1. 1818-1820. Med anteckningar till husförhörslängden. Häri även längd över utflyttade 1819, uppgifter till mantalsskrivningen och beredningskommitten 1819, flyttningsbetyg för inspektor J.E.Een med familj samt anteckning rör. folkmängden.
2. 1821-1823.
3. 1823-1825.
4. 1825-1826. Med anteckning rör. folkmängden.
5. 1826-1828.
6. 1828-1830.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1832 Omf. Kullings häradsdel. Med ortreg., roteindelning och anteckningar till längden. Häri även statistiska uppgifter rör. fattighjonen 1829.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1832 Omf. Ale häradsdel. Med ortreg. och roteindelning. Häri även förteckning över personer, som erhållit biblar av Göteborgs bibelsällskapsförråd 1830-1834 samt statistiska uppgifter rör. fattiga o. barnhusbarn 1830, 1832.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1833 Omf. endast Kullings häradsdel. Med ortreg. och roteindelning.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1835 Omf. Ale och Kullings häradsdelar. Med ortreg. och roteindelning.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1839 Omf. Ale och Kullings häradsdelar. Med anteckning om utdelade biblar och om fattighjon.
4374800 Östads församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1842 Omf. Ale häradsdel. Med ortreg. och roteindelning, anteckning om rotemästare 1842, utdelade biblar 1840-1842 samt längd över fattighjon 1840.
4374800 Östads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1826 Med innehållsförteckning. Inflyttningslängd 1822-1825, utflyttningslängd 1821-1826. Häri även förteckning över utfärdade lysningshandlingar 1823-1824 juli, kyrkorådsprotokoll 1820-1825, räkenskaper för kyrka 1822-1826 samt kladdräkenskaper för kyrko-, fattigvårds- och lasarettsmedel 1816-1825, anteckning om stamboksmedel 1822-1826, anteckning om utdelade biblar 1817-1824, förteckning å åbor som betala ved till prästgården 1821, utestående prästrättigheter 1822, prostlådans expedition 1822-1826 samt ämbetsbrev 1824-1825.
4374801 Östads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1709 Häri även vigselbok 1672-1678, kopia av guvernörens brev om sabbatsbrott 1675 7/5, sockenstämmoprotokoll 1676-1699, spridda år, kyrkoräkenskaper 1669-1714, visitationsprotokoll 1674, inventarieförteckning 1633, anteckning om gåvor till kyrkan 1654, 1655, 1686, 1690, anteckning om kyrkonybyggning 1690 samt avskrifter av böner vid kyrkoårets böndagar u.å. 1679-1681.
4374801 Östads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1736 Häri även vigselbok 1715-1736, död- och begravningsbok 1715-1736, sockenstämmoprotokoll 1715-1736, spridda år, kyrkoräkenskaper 1715-1802, inkomst- och utgiftsspecial, fattigräkenskaper 1729-1802, förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1733, 1735, anteckning om prostvisitation 1723, bänkrumslängd 1725, anteckning om uppförande av tornbyggnad vid kyrkan 1777, d:o ang. kyrkomurens uppförande 1732-1735 ang. målning av tornet 1779, d:o ang. Östads barnhus byggnad 1772, d:o om sällsamma händelser 1733, förteckning över hemmantalen u.å.
4374801 Östads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1758 Lucka 1737 16/5-17/9. Häri även lysnings- och vigselbok 1736-1737, vigselbok 1738-1800, lucka 1796, begravningsbok 1736-1800, sockenstämmoprotokoll 1736-1794, luckor 1744-1749, 1764, 1768-1769, 1772-1774, 1777-1783, 1786, 1789-1791, fattigräkenskaper, special, 1736-1784, protokoll vid biskopsvisitationer 1736, 1747, 1767, bänkrumslängd 1725, sällsamma händelser 1736, series pastorum 1739-1764, förteckning över hemmantalan samt innehållsförteckning.
4374801 Östads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1753-1861 Duplett. Häri även vigselbok, duplett, 1753-1860 samt död- och begravningsbok, duplett, 1753-1860.
4374801 Östads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1758-1838 Häri även vigselbok 1800-1838, död- och begravningsbok 1800-1838, gravdelningslängd 1812 samt series pastorum 1633-1842.
4374801 Östads församling D II Kommunionlängder 1, 1787-1815 Lucka 1795-1797.
4374802 Östads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1763-1830 Kartong. Inflyttningsattester.
4374802 Östads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1732-1815 Häri även utdrag av sockenstämmoprotokoll 1822, inventarium för kyrka 1733, prästgårdens inventarium 1804, utgående skrivelser 1817-1825 samt anteckning ang. väderlek, skördeavkastning och utsäde 1819-1858.
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 1, 1784-1787
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1806
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1813
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1818
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1820 Med ortregister.
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1821
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 7, 1822-1827
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1834 Med ortreg.
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1839
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1846
4374804 Torestorps församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1861
4374804 Torestorps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1860 Omf. även past.
4374805 Torestorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1785-1833 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok under samma år.
4374805 Torestorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1834-1861 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374805 Torestorps församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1857 Lysningsbok. Omf. past.
4374806 Torestorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1789-1815 Kartong. Inflyttningsattester. Omf. past.
4374806 Torestorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1816-1830 Kartong. Inflyttningsattester. Omf. past.
4374806 Torestorps församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1784-1866 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1822 samt inventarieförteckning 1798.
4374806 Torestorps församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 2, 1785-1823 Gåvospecial. Häri även fattigräkenskaper 1785-1823, lasarettsräkenskaper 1806-1822 samt kollekter 1800-1806.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 1, 1784-1794
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1812
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1818 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1820 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1821 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1827 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1833 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1839 Med ortreg.
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1846
4374807 Älekulla församling A I Husförhörslängder 10, 1847-1861
4374808 Älekulla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1812 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374808 Älekulla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1813-1861 Häri även vigselbok 1814-1861 samt död- och begravningsbok 1813-1861.
4374808 Älekulla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1651-1755 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å. samt stolrumslängd 1685.
4374808 Älekulla församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1756-1793 Specialräkenskaper.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 1, 1782-1789
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1805
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1813
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1818
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1820 Del I. Omf. Marksdelen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 6, 1818-1820 Del II. Omf. Kindsdelen eller Skänklingen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1827 Del I. Omf. Marksdelen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1827 Del II. Omf. Kindsdelen eller Skänklingen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 9, 1827-1834 Del I. Omf. Marksdelen. Häri även inflyttningslängd u.å.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 10, 1827-1834 Del II. Omf. Kindsdelen eller Skänklingen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 11, 1829-1843 Omf. Kindsdelen eller Skänklingen. Ett häfte för varje år.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 12, 1834-1842 Omf. Kindsdelen eller Skänklingen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 13, 1835-1839 Med ortreg. Omf. Marksdelen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 14, 1840-1846 Med ortreg. Omf. Marksdelen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 15, 1843-1846 Omf. Kindsdelen eller Skänklingen.
4374809 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 16, 1844-1860 Luckor 1848, 1858-1859. Omf. Kindsdelen eller Skänklingen. Ett häfte per år.
4374810 Öxabäcks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1792 Inb. Luckor 1705, 1712. Häri även vigselbok 1668-1792, luckor 1671-1684, 1691-1695, 1697-1703, 1705-1716, 1720, 1735, 1744-1749, samt död- och begravningsbok 1668-1792, luckor 1705, 1712-1713.
4374810 Öxabäcks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1851 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374810 Öxabäcks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1852-1860 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok 1852-1860, med fyra anteckningar för år 1861, samt död- och begravningsbok 1852-1860, med åtta anteckningar för år 1861.
4374810 Öxabäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1676-1724 Specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1680 samt stolrumslängd 1685, 1689.
4374810 Öxabäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 2, 1725-1783 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1771-1783.
4374810 Öxabäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 3, 1784-1866 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1798.
4374810 Öxabäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 4, 1790-1814 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4374811 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4374811 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Med roteförteckning och tomtlängd för Trollhättan.
4374811 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1838 Med roteförteckning och person- register till Trollhätte rotar samt register på åboar i Trollhättan 1838.
4374812 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1853 Med roteförteckning och ortreg. Trollhätte rotar omfatta endast åren 1838-1842.
4374813 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 5, 1843-1854 Med ort- och personreg., förteckning å fattighjon och försvarslösa personer samt anteckning om varest husförhör hållits 1848-1853. Omfattar endast Trollhätte rotar.
4374813 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1855 Omfattar Trollhättans och Stavereds rotar. Med förteckning å fattighjon och försvarslösa personer samt register över Trollhättans åboar.
4374814 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1697 Omf. även Västra Tunhem och Väne-Åsaka,enstaka anteckningar. Häri även vigselbok 1688-1697, omf. även Västra Tunhem och Väne-Åsaka, begravningsbok 1688-1697, sockenstämmoprotokoll 1738, kyrkans huvudräkenskaper 1680-1738, inventarium 1705, med tillägg u.å., och 1744, gåva till kyrkan 1739.
4374814 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1779 Födelsebok 1702-1744, luckor 1703-1712, 1717-1718, födelse- och dopbok 1744-1779. Häri även vigselbok 1712-1779, dödbok 1712-1744, död- och begravningsbok 1745-1779.
4374814 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1818 Lucka 1786-1792. Häri även vigselbok 1780-1786, lysnings- och vigselbok 1801-1817, död- och begravningsbok 1780-1818, anteckning om bokens inköp och register 1780.
4374814 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 5, 1818-1843 Häri även död- och begravningsbok 1818-1843.
4374814 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 6, 1843-1857 Häri även död- och begravningsbok 1844-1857.
4374815 Gärdhems församling L I a Kyrkokassans räkenskapsböcker 1, 1762-1793 Kyrkokassans inkomstspecial. Häri även fattigkassans huvud- räkenskaper 1792-1817, special- räkenskaper 1792-1801, konton mellan fattigkassan och kyrkoherde Eric Olofsson 1790-1794, konton mellan fattig- kassan och framlidne kyrkoherde Hellstenii sterbhus 1799.
4374815 Gärdhems församling L I a Kyrkokassans räkenskapsböcker 2, 1792-1801 Huvudräkenskaper 1792-1797, specialräkenskaper 1792-1801. Häri även fattigkassans special- räkenskaper 1762-1793, räkenskaper för lasarettsmedel 1789-1793.
4374815 Gärdhems församling L I a Kyrkokassans räkenskapsböcker 3, 1795-1809 Kladd. Inkomst- och utgifts- specialer. Häri även fattig- kassans inkomst- och utgiftsspecialer 1795-1809, anteckning om bokens inköp och pris 1795.
4374815 Gärdhems församling "N Visitationshandlingar samt inventarie- och

arkivförteckningar "

1, 1643-1683 "Inventarieförteckning 1643-1683, luckor 1644-1653, 1655-1658, 1660-1661, 1663-1682. Häri även dopbok 1643, vigselbok 1643(?), brev från landshövding Makeléer ang. indrivning in natura eller pengar för av kyrkan till enskilda utlånt kalk 1686, sockenstämmoprotokoll 1653-1687, kyrkans specialräkenskaper 1645-1687, ""orsakerne till beswärliga slutet på Gerdhems räckningar..."", odaterad, förteckning på de personer som lånat kalk av kyrkan 1676, anteckning om bokens inköp."
4374816 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4374816 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1823 Med roteförteckning.
4374816 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1838 Med roteförteckning.
4374816 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1853 Med längd över fattighjon och försvarslösa, roteförteckning och
ortregister samt anteckning om
hållna husförhör 1849-1852.
4374817 Väne-Åsaka församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1700 Födelse- och dopbok 1688-1697, omf. även Gärdhem och Björke, dopbok 1697-1700, omf. även Gärdhem. Häri även vigselbok 1688-1704, omf. även Gärdhem och Björke, begravningsbok 1688-1703, omf. även Björke, länsstyrelsens i Älvsborgs län resolution ang. vitesförbud att under gudstjänst beträda andra personer tilldelat kyrkobänksutrymme 1734, sockenstämmoprotokoll 1738-1784, kyrkans special- och huvudräkenskaper 1684-1784, kyrkans inventarium 1680-talet, 1744, bänklängd 1652, 1658, 1732, delningslängd för kyrkogårdsmuren 1768, register 1680-talet.
4374817 Väne-Åsaka församling C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1779 Dopbok 1712-1735, lucka 1713-1722, födelsebok 1736-1741, dopbok 1742, födelsebok 1743, dopbok 1744, födelse- och dopbok 1745-1779. Häri även vigselbok 1729-1779, begravningsbok 1712-1735, dödbok 1736-1741, begravningsbok 1742, dödbok 1743-1744, död- och begravnings-
bok 1745-1779.
4374817 Väne-Åsaka församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1818 Lucka 1786-1792. Häri även vigselbok 1780-1796, lysnings- och vigselbok 1801-1817, död- och
begravningsbok 1780-1818, anteck-
ning om bokens inköp 1780.
4374817 Väne-Åsaka församling C Födelse- och dopböcker 4, 1818-1852 Häri även död- och begravningsbok
samma år.
4374817 Väne-Åsaka församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1762-1793 Inkomstspecial 1762-1793, ut-
giftsspecial 1767. Kladd. Häri även fattigvårdens huvudräken-
skaper 1796-1817, inkomst- och utgiftsspecial 1792-1801, lasarettsmedel 1789-1793.
4374818 Kilanda församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1838 Kartong. Häften. Luckor 1791-1794, 1796-1797. För åren 1836-1838 fragment av husförhörs-
längd. Omf. även Starrkärr.
4374818 Kilanda församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1844 Inb.
4374818 Kilanda församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1846 Inb.
4374818 Kilanda församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1852 Bunt. 2 band.
4374819 Kilanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1760 Luckor 1715, 1718-1719, 1721. Häri även vigselbok 1697-1787, luckor 1702, 1704, 1709-1710, 1712, 1714-1716, 1718-1722, 1750, död- och begravningsbok 1697-1779, luckor 1714, 1716-1722, kollekträkenskaper 1697-1699 samt inventarieförteckning 1767.
4374819 Kilanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1842 Häri även lysnings- och vigselbok 1788-1842 samt död- och begravningsbok 1780-1842.
4374819 Kilanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1850 Duplett. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374819 Kilanda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1861 Häri även vigselbok 1843-1861 samt död- och begravningsbok 1843-1861.
4374819 Kilanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1664-1746 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1702 och 1745, fattigräkenskaper 1726, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1666-1738 samt stolrumslängd 1694.
4374819 Kilanda församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1747-1825 Huvud- och specialräkenskaper.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 1, 1750-1761 Omf. även Fritsla.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 2, 1758-1778
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 3, 1783-1789
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 4, 1793-1796 Med anteckning om utfärdade flyttningsbevis 1791-1804.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 5, 1797-1800 Med anteckning om utfärdade flyttningsbevis 1794-1801.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 6, 1800-1805
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 7, 1805-1807
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 8, 1807-1810 Med anteckning om utfärdade flyttningsbevis 1808.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 9, 1810-1815
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 10, 1815-1821 Med ortreg.
4374820 Seglora församling A I Husförhörslängder 11, 1820-1826 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1821-1823.
4374835 Seglora församling A I Husförhörslängder 12, 1826-1828 Med ortreg.
4374835 Seglora församling A I Husförhörslängder 13, 1828-1835 Med ortreg.
4374835 Seglora församling A I Husförhörslängder 14, 1835-1841 Med ortreg.
4374835 Seglora församling A I Husförhörslängder 15, 1842-1849
4374835 Seglora församling A I Husförhörslängder 16, 1850-1860
4374835 Seglora församling B In- och utflyttningslängder 1, 1824-1827 Häri även konfirmationsbok 1824-1826. Omf. past.
4374835 Seglora församling B In- och utflyttningslängder 2, 1828-1850 Omf. past.
4374835 Seglora församling B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1861 Omf. past.
4374836 Seglora församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1706 Häri även vigsel- och begravninsbok samma år, sockenstämmoprotokoll 1649-1696, kyrkoräkenskaper, special, 1602-1681, inventarieförteckningar 1611-1669, stoldelningslängder 1664-1671, handlingar ang. prästgården och pastors tillträde 1669-1681. För Fritsla: kyrkoräkenskaper 1600-1625 och inventarieförteckning 1634. För Kinnarumma: Kyrkoräkenskaper 1604-1627, inventarieförteckning 1634 samt anteckning ang. pastors tillträde och kyrkans tillstånd 1600. För Skepphult: kyrkoräkenskaper 1604-1630 samt inventarieförteckningar 1600, 1634.
4374836 Seglora församling C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1766 Med anteckning om vinsäd. Häri även vigsel- och dödböcker samma år samt series pastorum 1593-1880.
4374836 Seglora församling C Födelse- och dopböcker 3, 1767-1826 Med anteckning om vinsädens fördelning. Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4374836 Seglora församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1860 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4374836 Seglora församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1828-1860 Annotationsbok. Omf. past.
4374836 Seglora församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1815 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1696, visitationsprotokoll 1680, 1686, 1704, inventarieförteckning 1681-1729 samt förteckning över prästgårdens ägor 1759.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1820 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1822 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1825 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1831 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1835 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1838 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1840 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1845 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1854 Med ortreg.
4374837 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1862 Med ortreg.
4374838 Skallsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1729 Finnes 1689-1714, 1729. Dopbok. Även vigsel- och begravningsbok 1692-1716, 1729, sockenstämmoprotokoll 1689-1729, spridda år, kyrkoräkenskaper 1687-1729, inventarieförteckning 1732, stoldelningslängd 1686 samt anteckningar om sällsamma händelser 1689-1803, spridda år.
4374838 Skallsjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1773 Häri även vigsel- och begravningsbok 1730-1773, sockenstämmoprotokoll 1732, 1738 och 1788, kyrkoräkenskaper 1730-1773, inventarieförteckning
1732, förteckning på sexmän m.m. 1734.
4374838 Skallsjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1834 Häri även lysnings- och vigselbok
1774-1834 och död- och begravningsbok samma år.
4374838 Skallsjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1865 Häri även lysnings- och vigselbok
samt död- och begravningsbok samma år.
4374839 Skallsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1787-1835 Finnes 1787, 1806, 1807, 1811, 1814, 1815, 1817-1835.
4374839 Skallsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1836-1851
4374840 Skallsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1852-1870
4374840 Skallsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 1, 1774-1856 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning för kyrkan
1815 12/6.
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 1, 1793-1819 Bunt om 6 häften. 1793-1798, 1797-1800, 1800-1803, 1804-1811, 1812-1815, 1817-1819.
Början av längden 1804-1811 saknas, slutet av längden 1812-1815 defekt.
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1823 Häri även folkmängdsanteckning 1820.
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1826 Häri även folkmängdsanteckning 1825.
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1828
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1831
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1834
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1837
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1840
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1849
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 11, 1850-1855
4374841 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860
4374842 Ambjörnarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1767 Häri även vigselbok s.å. och begravningsbok s.å.
4374842 Ambjörnarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1810 Häri även vigselbok s.å., begravningsbok 1768-1773, död- och begravningsbok 1774-1789 11/5, 1790-1810.
4374842 Ambjörnarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1811-1853 Häri även vigselbok s.å. och död- och begravningsbok s.å.
4374842 Ambjörnarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1854-1860 Häri även lysnings- och vigselbok
s.å. och död- och begravningsbok s.å.
4374842 Ambjörnarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1841 Inb. Huvudräkenskaper och specialer spridda år. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1819-1841, förteck-
ning över kyrkans inventarier 1690 jämte tillägg intill 1719, dito 1820 20/5 jämte tillägg 1821-1827, förteckning enligt kungl. förordningen 1828 17/4 över kyrkan och dess inventarier 1830 1/7 jämte tillägg 1831-1835, anteckn. om inbrott och stöld i kyrkan.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1834 14 häften i bunt. 1774, 1781-1787, 1790-1795, 1795-1800, 1801-1804, 1810-1812, 1815-1817, 1817-1819, 1819-1820, 1820-1823, 1823-1826, 1826-1828, 1828-1831, 1831-1834. Med ortreg. I häft.
nr 6 statistiska uppgifter rör. folkmängden u.å., i nr 11 dito år 1825.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 2, 1834-1837 Med ortreg.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1840 Med ortreg.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1845 Med ortreg.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1849 Med ortreg.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1855 Med ortreg.
4374843 Mossebo församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Med ortreg.
4374844 Mossebo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1767 Spridda år. Häri även vigselbok och begravningsbok spridda år. Inneh.förteckn. i volymen.
4374844 Mossebo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1826 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok spridda år. Inneh.förteckn. i vol.
4374844 Mossebo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4374844 Mossebo församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1831-1860 Kartong.
4374844 Mossebo församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1861 Huvud- och specialräkenskaper spridda år. Häri även olika andra noteringar ss. fattig-
vårdsräkenskaper 1819-1855, stol-
delningslängd 1685, inventarie-
förteckningar spridda år, an-
teckningar om kyrkan och uppförande av ny klockstapel 1689. Inneh.förteckn. i vol.
4374845 Sjötofta församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1841 10 häften i bunt. 1797-1800, 1800-1803, 1818-1820, 1820-1823, 1823-1826, 1826-1828, 1829-1831, 1831-1834, 1834-1837, 1838-1841.
Med ortreg. I häft. nr 4 och 5 folkmängdsuppgifter 1820, 1825.
4374845 Sjötofta församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1860 Inb. Fyra längder: 1841-1845, 1846-1849, 1850-1855, 1856-1860.
(Lev. 72/1951.)
4374845 Sjötofta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1762 Häri även vigselbok 1731-1762 spridda år och begravningsbok 1731-1762.
4374845 Sjötofta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1787 Häri även vigselbok 1763-1787 spridda år och begravningsbok 1763-1787.
4374845 Sjötofta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1788-1833 Häri även vigselbok 1789-1794, 1796-1833, begravningsbok 1788-1792 och död- och begravningsbok 1793-1833.
4374845 Sjötofta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1858 Häri även vigselbok och dödbok s.å. (Lev. 72/1951.)
4374845 Sjötofta församling C Födelse- och dopböcker 5, 1859-1860 Häri även vigselbok och dödbok s.å. (Lev. 72/1951.)
4374845 Sjötofta församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1838 Huvud- och specialräkenskaper
spridda år. Häri även fattigkassans huvudräkenskaper 1819-1839, inventarieförteckningar spridda år. m.m. Inneh. förteckn. i volymen.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1819 5 häften i bunt. 1795-1800, 1800-1803, 1812-1816, 1815-1818, 1818-1819. Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1808 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1820 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1824 Med ortreg. Häri även statistiska uppgifter rör. folkmängden i past. 1820.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 5, 1823-1826 Med ortreg. Dito 1825.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1828 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1830 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1833 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 9, 1834-1837 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 10, 1838-1840 Med ortreg.
4374846 Tranemo församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortreg.
4374847 Tranemo församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med ortreg.
4374847 Tranemo församling A I Husförhörslängder 13, 1850-1856 Med ortreg.
4374847 Tranemo församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Med ortreg.
4374847 Tranemo församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1860 Omfattar pastoratet
4374849 Tranemo församling C Födelse- och dopböcker 8, 1806-1827
4374849 Tranemo församling C Födelse- och dopböcker 9, 1828-1853
4374849 Tranemo församling C Födelse- och dopböcker 10, 1854-1860
4374849 Tranemo församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1821-1861 Omf. past.
4374850 Tranemo församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1790-1820 Omf. past. Lucka 1793.
4374850 Tranemo församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1752 Huvud- och specialräkenskaper spridda år. Häri även olika andra noteringar ss. inventarieförteckn., anteckn. om kyrkans reparationer och tillbyggnad m.m. Inneh.förteckn. i volymen.
4374850 Tranemo församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1753-1860 Huvud- och specialräkenskaper spridda år. Häri även olika andra noteringar ss. fattigkassans huvudräkenskaper 1819-1855, biskopsvisitation 1820, inventarieförteckn. m.m. Inneh.förteckn. i volymen.
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1779 Häri även konfirmationsbok 1775-1784, luckor 1781, 1783.
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1780-1786
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1786-1790 Häri även konfirmationsbok 1788-1792, lucka 1789.
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1794-1800
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1806-1810
4374851 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1811-1815 Med hemmansförteckning.
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1821
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1821-1826 Med summarisk folkmängdsuppgift
1823. Häri även födelsebok 1805.
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1831 Med summarisk folkmängdsuppgift 1830.
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1830-1835
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1841-1845
4374852 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1846-1850
4374853 Edsleskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1801-1838
4374853 Edsleskogs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1839-1860
4374853 Edsleskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1861
4374853 Edsleskogs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1785-1860
4374853 Edsleskogs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1786-1860
4374853 Edsleskogs församling L I aa Kyrkokassans räkenskapsböcker 1, 1645-1713 Band i bunt. Specialer 1645-1708 samt skuldbok 1666-1713 spridda år.
Häri även dopbok 1687-1688, sockenstämmoprotokoll 1685-1706 spridda år, håvpenningar 1669-1708 spridda år, inventarieförteckningar och visitationsprotokoll 1659-1697 spridda år, historiska anteckningar 1500-1679 spridda år, series pastorum 1491-1819 spridda år samt historiska anteckningar om pastoratet från 1600-talet.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1807 Häri även konfirmationsbok 1796-1807, lucka 1804.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1806-1812 Häri även konfirmationsbok 1808-1812.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1815 Häri även konfirmationsbok 1813-1832.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1821 Med statistiska uppgifter om folkmängden. Häri även kommunionlängd 1821-1829.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1821-1827 Med statistiska uppgifter om folkmängden 1821-1826. Häri även stolrumslängd u.å.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 Häri även stolrumslängd u.å.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1833-1840.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Med statistiska uppgifter om folkmängden 1838-1839.
4374854 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Med statistiska uppgifter om folkmängden.
4374855 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4374855 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1855 2/9.
4374855 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4374855 Fröskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1803-1837 Inb. Inflyttn. 1803-1836. Utflyttn. 1807-1837.
4374855 Fröskogs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1837-1860 Inb. In- och utflyttning.
4374856 Fröskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1750 Luckor 1718-1719, 1738-1749. Häri även vigselbok 1703-1744 spr. år, dödbok 1707-1739, luckor 1718-1719, 1726-1727, räkenskaper för kyrkan, några anteckningar 1745-1754 spr. år.
4374856 Fröskogs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1729-1764 Häri även vigselbok 1729-1763, lucka 1741, samt dödbok 1729-1763.
4374856 Fröskogs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1764-1819 Häri även vigselbok 1764-1819 samt dödbok 1764-1819.
4374856 Fröskogs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1820-1850 Häri även vigselbok 1820-1850 samt dödbok 1820-1850.
4374856 Fröskogs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1851-1860 Häri även vigselbok 1851-1860, dödbok 1851-1860, förteckn. över sockenbiblioteket 1862 samt utlånade böcker 1862-1879.
4374856 Fröskogs församling L I a Kyrkokassans räkenskaper 2, 1728-1819 Häfte i bunt. Inkomstspecial 1729-1819, utgiftsspecial 1728-1742. Spridda år. Häri även räkenskaper för fattigvård 1729-1819 spr. år, håvpengar 1729-1819, bibliotekskassan 1864 samt förteckn. över utlånade böcker 1798-1809 spr. år.
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1786-1800
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1800-1805
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1806-1812
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1811-1816 Med anteckningar om folkmängd 1814.
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1816-1822
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1821-1825
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1826-1830
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1831-1835
4374857 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1836-1842
4374858 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1841-1846
4374858 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4374858 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4374858 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4374860 Mo församling (P-län) L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1655-1716 Inkomst- och utgifts-
special 1655-1716, skuldbok 1688-1712, gåva till kyrkan odat.
Häri även anteckn. om dop 1687 samt begravde 1686 och 1687, sockenstämmoprotokoll 1676, 1685, 1686, håvpengar och kollekt 1669-1717 spridda år, inventarieförteckning 1663 25/7.
4374860 Mo församling (P-län) L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 3, 1746-1778 Band i bunt. Inkomstspecial 1746-1778 samt utgiftsspecial 1766-1788 spridda år. Häri även fattigräkenskaper 1746-1812, kollekter 1749-1776 spr. år.
4374860 Mo församling (P-län) L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 5, 1786-1836 Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även räkenskaper för fattigvård 1786-1836, kollektmedel 1809-1836 spridda år.
4374861 Tydje församling A I Husförhörslängder 1, 1773-1781 Häri även längder över utflyttade 1781
4374861 Tydje församling A I Husförhörslängder 2, 1781-1790
4374861 Tydje församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1717 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1712, död- och begravningsbok 1688-1717, sockenstämmoprotokoll 1672-1673 samt kyrkoräkenskaper 1659-1717.
4374861 Tydje församling C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1768 Häri även lysnings- och vigselbok 1723-1768, död- och begravninggsbok 1718-1768, sockenstämmoprot. 1754-1757, kyrkoräkenskaper 1731-1756 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1735.
4374861 Tydje församling C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1825 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374861 Tydje församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1757-1805 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1798.
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 1, 1757-1761 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1780-1781. Omf. även Tydje.
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 2, 1773-1780 Med ortreg.
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 3, 1781-1791
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 4, 1792-1797
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 5, 1797-1805 Omf. även Tydje 1797-1804
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 6, 1806-1811 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374862 Tösse församling A I Husförhörslängder 7, 1812-1816 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374863 Tösse församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1820 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374863 Tösse församling A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374863 Tösse församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374863 Tösse församling A I Husförhörslängder 11, 1831-1838 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374863 Tösse församling A I Husförhörslängder 12, 1839-1844 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374864 Tösse församling A I Husförhörslängder 13, 1845-1850 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374864 Tösse församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1856 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374865 Tösse församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Omf. även Tydje. Med ortreg
4374865 Tösse församling B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1860 Tösse med Tydje, kartong
4374865 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 8, 1863-1914 Tösse med Tydje. 5 häften i dåligt skick. Födelse- och dopkladd. Häri även utlysningskladd över flyttning och äktenskap 1882-1904 samt dödbokskladd 1883-1905, kopior av död- och begravningsbok 1847-1860, konfirmationsbok 1826-1873, tacksägelsebok 1848-1881. Kartong
4374866 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1716 Häri även död- och begravningsbok
1699-1716, kyrkoräkenskaper 1697-1717 samt Tydje sockenstämmoprotokoll 1717-1760, kyrkoräkenskaper 1717-1722 och inventarieförteckning 1728
4374866 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 2, 1717-1755 Häri även in- och utflyttningslängd 1751-1756, lysnings- och vigselbok 1717-1764, död- och begravningsbok 1718-1761, sockenstämmoprotokoll 1717-1760, kyrkoräkenskaper 1725-1771 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1729-1748
4374866 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1781 Häri även vigselbok 1765-1781, död- och begravningsbok 1762-1781 samt för Tösse och Tydje in- och utflyttningslängd 1781-1783
4374866 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 4, 1782-1833 Häri även vigselbok 1782-1829 samt död- och begravningsbok 1782-1843. Omf. även Tydje från och med år 1825
4374866 Tösse församling C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1859 Tösse med Tydje, opaginerad duplett
4374866 Tösse församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1825-1860 Tösse med Tydje samt
Ånimskog
4374866 Tösse församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1805 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1784-1790 Med ortreregister
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1798-1805 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok för stads- och landsförsamlingarna 1804.
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1804-1810 Med ortregister. och anteckningar till längden.
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1810-1815
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1815-1820 Med ortregister
4374867 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1821-1826 Med ortregister
4374868 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1826-1831 Med ortregregister
4374868 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Med ortregregister. Häri även konfirmationsbok 1835.
4374868 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med ortregister
4374868 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister. Häri även förteckning över beväringsynglingar 1833.
4374868 Åmåls landsförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1860
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1736-1740 Med ortreg. Häri även längd över utflyttade 1738-1740 samt konfirmationsbok 1739-1740.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1741-1746 Häri även konfirmationsbok 1743, 1747.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1747-1751
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1752-1761 Häri även konfirmationsbok 1758-1762.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1762-1767 Häri även konfirmationsbok 1763-1769.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1768-1773 Med ortreg.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1780-1786 Med ortreg.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1787-1792 Med ortreg.
4374869 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1792-1796 Häri även längd över utflyttade 1794-1796.
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1797-1799
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1800-1805 Med ortreg.
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1806-1811 Med ortreg.
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1812-1816 Med ortreg.
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1816-1820 Med ortreg.
4374870 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1820-1826 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1817-1820.
4374871 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1826-1834 Med ortreg.
4374871 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1833-1840 Med ortreg.
4374871 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 18, 1841-1849 Med ortreg.
4374872 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 19, 1850-1856 Med ortreg.
4374872 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Med ortreg.
4374872 Ånimskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1817-1835
4374872 Ånimskogs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1838-1860
4374873 Ånimskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1737 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år
4374873 Ånimskogs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1778 Häri även in- och utflyttningslängd 1750-1783, vigselbok 1737-1778 samt död- och begravningsbok 1737-1778
4374873 Ånimskogs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1817 Häri även vigselbok 1779-1816 samt död- och begravningsbok 1779-1816
4374873 Ånimskogs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1817-1849
4374873 Ånimskogs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860
4374873 Ånimskogs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1817-1860 Häri även död- och begravningsbok 1817-1860
4374873 Ånimskogs församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1688-1741 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1709-1737 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1697-1735.
4374873 Ånimskogs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1796 Finnes 1722, 1737-1796. Räkensk.ang.ny kyrkklocka. Specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1737-1775.
4374874 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1832 Lucka för tomt n:ris 64-75.
4374874 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1832 Endast t.o.m. tomt 63.
4374874 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1841 Tomt 1-81.
4374875 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1846
4374875 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1859
4374875 Ulricehamns församling B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1846 Luckor 1841, 1845. Inflyttningslängd. Häri även för Brunn 1833-1847, lucka 1846, Timmele 1833-1848, luckor 1841, 1846, samt för Vist 1833-1848, lucka 1846.
4374875 Ulricehamns församling B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1846 Utflyttningslängd. Lucka 1841. Häri även för Brunn 1833-1847 lucka 1846, Timmele 1833-1848, lucka 1846 samt Vist 1833-1848, lucka 1846.
4374876 Ulricehamns församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1689 Häri även vigselbok 1688-1689, död- och begravningsbok 1688-1689, sockenstämmoprotokoll 1675-1690, kyrkoräkenskaper 1633-1678, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1629-1690 samt stolrumslängd 1676.
4374876 Ulricehamns församling C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1767 Lucka 1730. Häri även vigselbok 1724-1767, lucka 1727-1730, död- och begravningsbok 1724-1767, lucka 1727-1730, skrivelser och resolutioner 1691-1720, sockenstämmoprotokoll 1725-1731, kyrkoräkenskaper, huvud, 1724-1768, kollekträkenskaper 1725, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1750, donationshandling Johanna Sundberg 1724, utdrag av Skara domkapitels protokoll ang. ny tornspira 1749, protokoll ang. kyrkans grundval 1757, stolrumslängd 1769-1801, kyrkobalkslängd 1792 samt series pastorum 1724-1885.
4374876 Ulricehamns församling C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1823 Häri även vigselbok 1768-1824 samt död- och begravningsbok 1768-1823.
4374876 Ulricehamns församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1871 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374877 Ulricehamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1828-1830 Attester. Omf. past.
4374877 Ulricehamns församling L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1768-1827 Huvudräkenskaper. Häri även för kyrkokassan 1761-1773.
4374877 Ulricehamns församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1814 Specialräkenskaper.
4374878 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1817-1822
4374878 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1823-1832
4374878 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1831-1847 Med ortreg.
4374878 Vists församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1807-1871 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 1, 1779-1791
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 2, 1792-1798
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1823
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1831 Med ortreg.
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 5, 1833-1841 Med ortreg.
4374879 Brunns församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1847
4374879 Brunns församling C Födelse- och dopböcker 1, 1807-1871 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374879 Brunns församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1832 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1807-1832, lasarettskassan 1807-1817 samt vinsädeskassan 1816-1859.
4374880 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1767-1781
4374880 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1811
4374880 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1827
4374880 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1835 Med ortreg.
4374880 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1847
4374880 Algutstorps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1781-1850 Häri även konfirmationsbok 1790-1880, förteckning över kungl. förordningar 1638-1753, pastorsämbetets journal över ank. och exp. skrivelser 1758-1766, anteckningar om reparationsarbeten m.m. vid kyrkorna och prästgård 1742-1763 samt series pastorum u.å. Omf. past.
4374880 Algutstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1767 Häri även flyttningslängder 1748-1781, vigsel- samt död- och begravningsbok 1748-1767, konfirmationsbok 1764, 1769-1789 samt sockenstämmoprotokoll 1768-1789. Omf. past.
4374880 Algutstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1851 Finnes t.o.m. 1851 13/1.
Häri även vigselbok 1768-1851, luckor 1782-1783, 1805, 1816, 1830 samt död- och begravningsbok 1768-1851.
4374880 Algutstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1711-1768 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1742-1753 samt inventarieförteckning och visitationsprotokoll 1723,1754.
4374880 Algutstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1768-1862 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även för fattigkassan 1800-1850.
4374881 Asklanda församling A I Husförhörslängder 1, 1823-1841
4374881 Asklanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1778 Häri även vigselbok 1722-1778, dödbok 1722-1778, sockenstämmoprotokoll 1724-1770 spr. år, kyrkoräkenskaper 1722-1769, fattigräkenskaper 1722-1769, anteckn. om Sällerhögs brobygge 1775.
4374881 Asklanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1815 Häri även vigselbok 1779-1815 spr. år, dödbok 1779-1815 (lucka 1788), märkliga händelser 1780, 1782.
4374882 Bergstena församling A I Husförhörslängder 1, 1739-1802 Häften i bunt. Häri även konfirmationslängd 1741-1754, luckor 1743 och 1751
4374882 Bergstena församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1829 Inb.
4374882 Bergstena församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1849 Inb.
4374882 Bergstena församling C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1821 Inb. Häri även Fullestad 1816.
4374882 Bergstena församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1849 Inb.
4374883 Fullestads församling A I Husförhörslängder 1, 1757-1783
4374883 Fullestads församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1829
4374883 Fullestads församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1849
4374883 Fullestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1821 Inb. Häri även Bergstena 1797 och 1816.
4374883 Fullestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1849 Inb.
4374883 Fullestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1674-1750 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1674-1692, inventarieförteckning 1685 samt anteckning om eldsvåda i kyrkan 1692.
4374883 Fullestads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1751-1806 Band i bunt. Huvudräkenskaper. Skuldbok 1788-1804.
4374884 Kvinnestads församling A I Husförhörslängder 1, 1823-1834
4374884 Kvinnestads församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1841
4374884 Kvinnestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1778 Häri även vigselbok 1722-1779 spridda år, dödbok 1722-1778, sockenstämmoprotokoll 1724-1770 spridda år, kyrkoräkenskaper 1722-1769, fattigräkenskaper 1722-1768.
4374884 Kvinnestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1815 Häri även vigselbok 1779-1815 spridda år, dödbok 1779-1815, vinsädesräkning 1816-1823, omf. även Nårunga 1821-1823 samt Asklanda, Ljur och Ornunga 1816-1823.
4374884 Kvinnestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1784-1823 Inkomstspecial 1784-1823 samt utgiftsspecial 1785-1823, lucka 1799-1803. Häri även fattigräkenskaper 1785-1823, vinsädesräkenskaper 1784-1822.
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1741-1757 Lucka 1743-1745, 1747. Häri även konfirmationslängder 1738-1754.
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1757-1783 Lucka 1770-1771.
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1782-1795
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1796-1812
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1813-1830
4374945 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1830-1849
4374946 Lena församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1745-1807 In- och utflyttning. Omf. pastoratet. Luckor 1761-1775.
4374946 Lena församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 2, 1808-1837 In- och utflyttning. Omf. pastoratet.
4374946 Lena församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 3, 1837-1849 In- och utflyttning. Omf. pastoratet. Häri även för Långared kyrkoräkenskaper 1748-1832 samt fattigräkenskaper 1795-1832.
4374946 Lena församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1781 Dopbok 1705-1745. Häri även vigsel- och begravningsbok 1705-1738, div. bilagor och kungörelseböcker 1704-1717 spridda år, visitationsprotokoll 1713-1727 spridda år, inventarieförteckningar för Lena 1711, Långared, Fullestad och Bergstena odat. 1700-talet samt för pastoratet 1808 och 1825 samt series pastorum och comministrorum uppr. 1799.
4374946 Lena församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1782-1850
4374946 Lena församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 1, 1738-1747 Vigselbok. Häri även dödbok 1738-1747. Omf. pastoratet. Räkenskaper för kyrkan 1732-1753.
4374946 Lena församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 2, 1747-1762 Vigselbok. Häri även dödbok 1747-1779. Omf. pastoratet.
4374946 Lena församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 3, 1762-1850 Vigselbok 1762-1775, 1780-1783 och 1794-1802. Omf. pastoratet.
4374946 Lena församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 1, 1780-1852 Inb. Omf. pastoratet.
4374947 Lena församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1686-1732 Band i bunt. Med anteckn. om kyrkokassans specialer 1687-1724 spridda år. Häri även kollektmedel 1706-1745 samt visitationsprotokoll 1704 och inventarieförteckn. 1687-1695 spridda år.
4374947 Lena församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1832 Bunt. Häri även fattigräkenskaper 1795-1832 samt vinsädeskassan 1849-1901. Omf. pastoratet.
4374947 Lena församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 3, 1754-1817 Band i bunt. Lucka 1775-1776.
4374948 Ljurs församling A I Husförhörslängder 1, 1823-1834
4374948 Ljurs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1766 Med fört. å rotor 1725-1748. Häri även vigselbok 1722-1767. Lucka 1739, dödbok 1722-1766, sockenstämmoprotokoll 1723-1783, kyrkoräkenskaper 1722-1769, fattigräkenskaper 1722-1767, anteckn. om kyrkans uppbyggnad 1626-1732 spridda år samt stol-
rumslängd 1732 13/5.
4374948 Ljurs församling D II Kommunionlängder 1, 1796-1842 Lucka 1805-1815. Häri även kon-
firmationsbok 1846-1849, omf. past.
4374948 Ljurs församling K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1784-1786 Häri även kyrkoräkenskaper 1680-1786, lucka 1724-1769, in-
ventarieförteckning 1687 o. 1702.
4374948 Ljurs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1769-1786 Inkomst- och utgiftsspecial 1769-1786 samt skuldbok 1763-1784. Häri även fattig-
räkenskaper 1769-1786, vinsädes-
räkning 1769-1784.
4374948 Ljurs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1786-1847 Inkomstspecial 1786-1837, 1846-1847 samt utgiftsspecial 1786-1823, 1831-1835, 1846-1847. Häri även räkenskaper för skolan 1832-1847, lucka 1838-1845, fattigräkenskaper 1786-1847, lasarettskassan 1799-1847, vaccinationskassan 1819-1833.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 1, 1763-1781 Omf. även Norska Skogsbygden.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 2, 1785-1799 Omf. även Norska Skogsbygden och Ljur. Häri även in- och utflyttningslängder 1784-1799 spr. år omf. även Ljur, konfirmationsbok 1785-1790, 1793-1795, kommunionlängd 1785-1790, omf. även Ljur och N. Skogsbygden.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1833 Omf. även Norska Skogsbygden.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1842 Omf. även Norska Skogsbygden och Ljur.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 5, 1843-1851 Omf. även Norska Skogsbygden och Ljur. Här även konfirmationsbok 1847-1848 omf. pastoratet, utdrag ur mantalslängd u.å. för Ljur.
4374949 Nårunga församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1862 Omf. även Norska Skogsbygden o. Ljur.
4374949 Nårunga församling B In- och utflyttningslängder 1, 1843-1877 Omf. även pastoratet 1847-1860, Norska Skogsbygden 1860-1877, Ljur 1843-1847, 1860-1877, Asklanda, Kvinnestad, Ornunga 1850-1877 enstaka anteckn. Häri även konfirmationsbok 1844-1845 omf. även Ljur och Norska Skogsbygden.
4374950 Nårunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1723 Omf. även Norska Skogsbygden. Häri även vigselbok 1722-1723 Norska Skogsbygden.
4374950 Nårunga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1766 Omf. även Norska Skogsbygden. Häri även vigsel- och dödbok 1722-1766, omf. även Norska Skogsbygden,
sockenstämmoprotokoll 1724-1766,
omf. även Norska Skogsbygden,
kyrkoräkenskaper 1722-1767, omf. även Norska Skogsbygden,
fattigräkenskaper 1722-1767,
omf. även Norska Skogsbygden.
Längd för prästrättigheter 1725-1747, stolrumslängd 1729 samt kyrkobalkslängd 1755.
4374950 Nårunga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1799 Omf. även Ljur och Norska Skogsbygden. Häri även flyttningslängder 1768-1783 Ljur o. N. Skogsbygden, Vigselbok- och dödbok 1767-1799 Ljur o. N. Skogsbygden.
4374950 Nårunga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1779-1842 Delvis duplett. Omf. pastoratet. Häri även vigselbok- och dödbok 1779-1842.
4374951 Nårunga församling C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1872 Omf. även Norska Skogsbygden o. Ljur 1843-1873 Ornunga, Asklanda, Kvinnestad 1843-1872, dödbok 1843-1873, Norska Skogsbygden 1843-1873, Ljur 1843-1872, Asklanda, Kvinnestad 1843-1846, Ornunga 1843-1846 och 1867.
4374951 Nårunga församling D II Kommunionlängder 1, 1796-1842 Lucka 1810-1814. Omf. även Norska Skogsbygden.
4374951 Nårunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1723 Huvudräkenskaper 1701-1723, inkomst- och utgiftsspecial 1680-1700 och utgifter för prästgårdsbyggnad 1690 okt.
Omf. även Norska Skogsbygden.
Med anteckningar om kyrkovärdar,
sexmän, rotemästare 1680, registeranteckn. samt anteckn. om stöld 1699 13/6 av kalken samt om inköp av ny 1702 6/4. Häri även vinsädesräkenskaper 1691-1696, inventarieförteckn. 1680 med tillägg 1705.
4374951 Nårunga församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1753-1799 Inkomstspecial 1767-1799, skuldbok 1753-1784, luckor 1754-1756, 1761, utgiftsspecial 1767-1799, omf. även Norska Skogsbygden. Häri även fattigräkenskaper 1784-1799, vinsädesräkenskaper 1767-1800, lasarettsräkenskaper 1784-1785.
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 1, 1784-1812 Omf. även Kvinnestad
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1834 Häri även födelseanteckningar 1829, 1830, konfirmationsbok 1830 omf. även Asklanda o. Kvinnestad 1830, vigselanteckningar u.å., anmärkningar ur riksdagsbeslut 1830.
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1841
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1852 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda. Häri även utflyttn.längd 1844, omf. även Kvinnestad o. Asklanda, dödbok 1844 Kvinnestad o. Asklanda.
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1843 Omfattar endast Överby rote.
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1862 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda.
4374952 Ornunga församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1872 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda.
Häri även konfirmationsbok 1855-1871, 1877, omf. Kvinnestad o. Asklanda.
4374952 Ornunga församling B In- och utflyttningslängder 1, 1844-1876 Infl. 1844-1847, 1850-1876. Utfl. 1844-1847, 1850-1872, omf. även Kvinnestad och Asklanda. Häri även kommunionlängd 1844.
4374953 Ornunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1778 Häri även vigselbok 1722-1779 dödbok 1722-1778, luckor 1765-1772, 1773-1776, sockenstämmoprotokoll 1724-1749, lucka 1748, kyrkoräkenskaper 1722-1770, fattigräkenskaper 1722-1769.
4374953 Ornunga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1815 Häri även vigselbok 1779-1816, lucka 1806, dödbok 1779-1815.
4374953 Ornunga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1843 Lucka 1830-1835. Omf. även Asklanda o. Kvinnestad. Häri även vigselbok 1827-1875. Luckor 1830, 1837, 1842-1872. Omf. även Asklanda, luckor 1830-1838, 1842-1872 och Kvinnestad, luckor 1830-1838, 1842-1871, dödbok 1827-1843, lucka 1830-1835 omf. även Asklanda o. Kvinnestad, upplästa kungörelser 1847 3/1-12/2.
4374953 Ornunga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1873 Inb. Omf. även Asklanda o. Kvinnestad. Häri även dödbok 1844-1873 för Asklanda, Kvinnestad.
4374953 Ornunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1785-1876 Inkomst- och utgiftspecial 1785-1843, skuldbok 1816-1876. Häri även fattigräkenskaper 1785-1847, vinsädespengar 1785-1822.
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1781
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 2, 1782-1793
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 3, 1793-1811
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1826
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1836 Med ortreg.
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1847
4374954 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1861 Med ortregister och anteckning om husförhörs hållande 1848-1860. Spridda år.
4374954 Södra Härene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1768-1850 Häri även vigselbok 1768-1851 samt död- och begravningsbok 1768-1851.
4374954 Södra Härene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1851-1889 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok s.å. samt död- och begravningsbok s.å.
4374954 Södra Härene församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1768-1884 Huvudräkenskaper 1768-1834, skuldbok 1735-1884.
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1732-1746 Luckor 1733-1735, 1737, 1739, 1741, 1743-1745. Sex häften i bunt. Häri även husförhörslängd för Ödenäs 1742.
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1767-1772
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1773-1783
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1784-1797
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1800-1813
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1813-1819 Med ortreg.
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1820-1827 Med ortreg.
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1827-1835 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Rödene samma år.
4374955 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1836-1848 Med ortreg.
4374955 Bälinge församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1733-1774 Luckor 1744-1748, 1757-1773. Häri även vigselbok 1733-1783, lucka 1772-1777, dödbok 1738-1775, div. räkenskapsanteckningar 1751, 1760 samt kommunionlängd 1736.
4374955 Bälinge församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1849 Häri även vigselbok 1785-1827 samt död- och begravningsbok 1784-1849.
4374955 Bälinge församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1811 Huvudräkenskaper och verifikationer.
4374956 Hols församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1794
4374956 Hols församling A I Husförhörslängder 2, 1795-1811 Med ortreg.
4374956 Hols församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1826 Med ortreg.
4374956 Hols församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1845
4374956 Hols församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1854
4374956 Hols församling B In- och utflyttningslängder 1, 1797-1849 Häri även förteckning över avvittringsbevis 1798-1824. Omf. past.
4374956 Hols församling C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1829 Häri även vigselbok, död- och begravningsbok samma år, konfirmationsbok 1787-1796, inventarieförteckning u.å. series pastorum 1589-1893 samt kungörelser 1754-1764.
4374956 Hols församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1849 Häri även vigsel- och dödböcker 1830-1849 samt födelse-, vigsel- och dödböcker för Horla 1832-1849.
4374956 Hols församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1677-1799 Protokoll. Med sockennämndens protokoll 1801. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud och special, 1671-1747, inventarie-
förteckningar 1671-1786, u.å., omf. även Horla u.å., stolrumslängd 1706 samt anteckning ang. gudstjänst-
ordningen i pastoratet 1804, 1816.
4374956 Hols församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1831 Huvudräkenskaper. Lucka 1759-1764. Häri även fattigkassan 1810-1831.
4374956 Hols församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1810 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan, huvud-, special- och skuldbok, 1764-1814.
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 1, 1775-1796 Häri även Oryd och Holskaryd tillhörande Hols församling.
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1812 Häri även Oryd och Holskaryd tillhörande Hols församling.
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1826 Häri även Kärtareds rote tillhörande Hols församling.
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1846 Häri även Oryds rote tillhörande Hols församling.
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1853
4374957 Horla församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1864 Inb. Med ortregister.
4374957 Horla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1831 Häri även vigselbok 1700-1830, spridda år, död- och begravningsbok 1700-1831, för-
teckning över upplästa kungl. förordningar 1754-1761.
4374957 Horla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1779 Lucka 1761-1764. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1712-1773 för Hol 1773 samt inventarie-
förteckning 1600-talet-1728.
4374957 Horla församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1805 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1772-1805.
4374957 Horla församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1779-1831 Huvudräkenskaper. Häri även för fattigkassan 1817-1831, skolkassan 1867-1873, för Hol 1867-1875, för Siene 1867-1873, vaccinationskassan 1877-1880, omf. past. samt bibelskillings-
kassan 1870-1879, omf. past.
4374958 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1781 Häri även husförhörslängd för Tumberg samma år.
4374958 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 2, 1782-1792 Häri även husförhörslängd för Tumberg samma år.
4374958 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 3, 1793-1811 Häri även husförhörslängd för Tumberg samma år.
4374958 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1827 Häri även husförhörslängd för Tumberg samma år.
4374958 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1847 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Tumberg samma år.
4374958 Kullings-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1706 Häri även vigselbok 1688-1706 samt död- och begravningsbok 1688-1709. Omf. även Tumberg.
4374958 Kullings-Skövde församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1850 Häri även vigselbok 1768-1851 samt död- och begravningsbok 1768-1851. Omf. även Tumberg.
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1797
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1812 Med ortreg.
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1826 Med ortreg.
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1846 Med ortreg.
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1853
4374959 Siene församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1863 Band i bunt. Med ortregister.
4374959 Siene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1800 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år samt förteckning över upplästa kungörelser 1754-1763.
4374959 Siene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1849 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4374959 Siene församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1763 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1756-1761 samt sockenstämmoprotokoll 1730, 1732-1735.
4374959 Siene församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1734-1837 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även för fattigkassan 1762-1837, lasarettskassan 1774-1790, inventarieförteckning 1700t-1815 samt anteckning ang. kyrkans reparation 1777-1824.
4374960 Landa församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1768-1781
4374960 Landa församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1793-1811
4374960 Landa församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1811-1827
4374960 Landa församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1826-1835
4374960 Landa församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1834-1847
4374960 Landa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1768-1850 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374960 Landa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1851-1894 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok s.å. och död- och begravningsbok s.å.
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1812 Häri även Vässända-Naglum och Väne-Ryr
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 2, 1811-1812 Häri även Vassända-Naglum och Väne-Ryr
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1813 Omfattar pastoratet
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1814 Omfattar pastoratet
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1816 Omfattar pastoratet
4374961 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1823
4374962 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1826 Omfattar pastoratet
4374962 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 8, 1824-1827
4374962 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 9, 1828-1833
4374962 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1846
4374963 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 11, 1837-1838
4374963 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 12, 1839-1845 Kv. Rosen och Kransen.
4374964 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 13, 1839-1845 Kv. Blomman och Liljan.
4374964 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 14, 1845-1847 Samtida namnregister. Häri även kommunionlängd 1848.
4374964 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 15, 1845-1855 Samtida namnregister. Kv. Kransen.
4374964 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 16, 1845-1855 Samtida namnregister. Kv. Rosen.
4374965 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 17, 1845-1855 Samtida namnregister. Kv. Liljan.
4374965 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 18, 1845-1855 Samtida namnregister. Kv. Blomman.
4374965 Vänersborgs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1831-1852 Vänersborgs stad 1831-1833, 1840-1852, Vänersborgs pastorat 1834-1840, Vänersborgs landsförsamling 1831-1833.
4374966 Vänersborgs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1715 Dopbok 1702-1715. Häri även flyttningslängder 1690-1698, vigselböcker och dödböcker 1690-1700, skrivelser från K.B., domkapitel, domprost m.fl. 1704, sockenstämmoprotokoll 1690-1704, kyrkokassans huvudräkenskaper 1690-1700, visitationsprotokoll 1690, 1713, inventarieför-
teckningar odat. 1600-talet, stolrumslängder 1685, 1697 samt anteckningar om sällsamma händelser 1688-1718.
4374966 Vänersborgs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1776-1819 Häri även vigselböcker och dödböcker s.å. samt för Vassända-Naglum och Väne-Ryr födelse-, vigsel- och dödböcker 1792-1819
4374966 Vänersborgs församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1820-1837 Häri även vigsel- och dödböcker s.å. Omfattar pastoratet
4374967 Väne-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1743-1791 Häri även in- och utflyttningslängd 1743-1766 (luckor 1745, 1749, 1754, 1758, 1760 och 1764), lysnings- och vigselbok 1743-1791, lucka 1788, död- och begravningsbok 1743-1789, sockenstämmoprotokoll 1745-1771, spridda år, kyrkobalkslängd 1746 samt anteckning om sällsamma händelser 1745-1762.
4374967 Vänersborgs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1838-1860 Vänersborgs stad 1838-1860, Vassända 1838-1842, Naglum 1838-1842, Väne-Ryr 1838-1842. Häri även förteckning på utsocknes barn födda i Vänersborg 1848
4374967 Vänersborgs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1838-1860 Vänersborgs pastorat 1838-1840, stadsförsamling 1841-1860, landsförsamling 1841-1842. Häri även dödbok för Vänersborgs stadsförsamling 1838-1860, för Vassända 1838-1841, för Naglum 1838-1841, för Väne-Ryr 1838-1842.
4374967 Vänersborgs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1841-1849 Kladd, omfattar Vänersborgs landsförsamling. Häri även födelse- och dopböcker för Vassända-Naglum 1841-1847, för Väne-Ryr 1841-1846 samt dödbok för Vassända-Naglum 1841-1849 och för Väne-Ryr 1841-1847.
4374967 Väne-Ryrs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1832 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassan 1830-1832 samt inventarieförteckning 1745, 1786.
4374967 Vänersborgs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1780-1831 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1786 samt anteckn. om eldsvåda 1777.
4374967 Vänersborgs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1786-1831 Specialer.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 1, 1753-1812 Luckor 1754, 1760, 1763, 1774 och 1811.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Med ortreg.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1823 Med ortreg.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 4, 1823-1827 Med ortreg.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1830 Med ortreg.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1832 Med ortreg.
4374968 Hajoms församling A I Husförhörslängder 7, 1832-1834
4374969 Hajoms församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1837 Med ortreg.
4374969 Hajoms församling A I Husförhörslängder 9, 1837-1847 Med ortreg.
4374969 Hajoms församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1853 Med ortreg.
4374969 Hajoms församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1861 Med ortreg.
4374970 Hajoms församling B In- och utflyttningslängder 1, 1848-1860
4374970 Hajoms församling C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1758 Häri även vigsel- och dödbok samma år samt in- och utflyttningslängder 1742-1754, lucka 1748-1753.
4374970 Hajoms församling C Födelse- och dopböcker 2, 1759-1800 Häri även vigselbok 1759-1799 samt dödbok 1759-1799.
4374970 Hajoms församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1829 Häri även vigsel- och dödbok 1801-1828 samt in- och utflytt-
ningslängd 1814-1835, luckor 1815, 1833-1834.
4374970 Hajoms församling C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1845 Häri även vigsel- och dödbok 1829-1845 samt in- och utflytt-
ningslängd 1834-1844, lucka 1835.
4374970 Hajoms församling C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1860 Häri även vigselbok 1845-1852, lucka 1851, död- och begravnings-
bok 1845-1861 samt in- och ut-
flyttningslängd 1845-1848.
4374970 Hajoms församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1860
4374971 Hajoms församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1754 Huvudräkenskaper. Häri även inventarium för kyrkan 1709, bänklängd 1728 samt protokoll ang. delning av kyrkogårdsmuren 1724.
4374971 Hajoms församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1754-1908 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även huvud- och special-
räkenskaper för fattigmedel 1754-1833 samt bänkdelnings-
längder 1756 och 1763 samt inventarium för kyrkan 1815.
4374971 Hajoms församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1775-1806 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även inkomst- och utgifts-
special för de fattiga samma år samt en efter hemmanen uppställd längd å betalda midsommar-
penningar.
4374972 Fotskäls församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1700-1709 Huvudräkenskaper 1700-1709 spr. år. Skuldbok 1701-1705 och böteslängder 1700-talet. Med diverse enskilda räkenskapsanteckningar 1800-1861 spr. år. Häri även sockenstämmoprotokoll 1700-1703 (lucka 1701), inventarieförteckning 1700 21/10, stolrumslängd 1700-talet.
4374975 Vänersnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1827-1837
4374975 Vänersnäs församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1851
4374975 Vänersnäs församling A I Husförhörslängder 3, 1851-1861 Med ortreg.
4374975 Vänersnäs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1759-1825 Häri även konfirmationsbok 1755-
1835, kommunionlängd 1756-1761, vigselbok 1785-1800 samt socken-
stämmoprotokoll 1753-1754.
4374976 Vänersnäs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1827-1855
4374976 Vänersnäs församling B In- och utflyttningslängder 3, 1855-1880
4374976 Vänersnäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1757-1821 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1816-1850, samt död- och be-
gravningsbok 1809-1820.
4374976 Vänersnäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1816-1873 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok samma år.
4374976 Vänersnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1723-1810 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1723-1757 samt tabeller över rov-
djursfångst 1862-1870.
4374977 Ullasjö församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1813 Luckor 1799, 1801-1804, 1809.
4374977 Ullasjö församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1831 Med ortreg.
4374977 Ullasjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1716-1748 Lucka 1726. Häri även vigselbok 1716-1748, luckor 1725-1731, 1734, 1743, död- och begravningsbok 1716-1748, luckor 1725, 1743, sockenstämmoprot. 1734-1749, spridda år, kyrkoräkenskaper 1710-1748, inventarieförteckning u.å., anteckning ang. eldsvåda i Ullasjö prästgård 1714, samt series pastorum u.å.
4374977 Ullasjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1816 Lucka 1801. Häri även vigselbok 1749-1815, luckor 1753, 1771, 1801, död- och begravningsbok 1749-1815, luckor 1753, 1801, sockenstämmoprotokoll 1752-1773 samt kyrkoräkenskaper 1749-1812.
4374977 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1814-1823 Finnes 1814, 1823. Kartong. Lösa handlingar födelse- och dopkladdar, omf. Redslared 1813-1828, Ullasjö 1811-1828, Örsås 1812-1828. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok s. å. Kladd omf. Redslared 1813-1828, Ullasjö 1811-1828, Örsås 1812-1828 samt kommunionlängder för Redslared 1840-1843, Ullasjö 1826-1831, Örsås 1836-1840.
1811 kyrkoräkenskaper för Ullasjö församling.
Kartong.
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1815 Luckor 1802-1804, 1809, 1811. Häri även en ofullständig husförhörslängd för Redslared omfattande slutet av 1814 t o m 1815.
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1820
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1823 Med ortreg.
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1825 Med ortreg.
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1828
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 6, 1828-1831 Med ortreg.
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1839
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1845
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 9, 1846-
4374978 Örsås församling A I Husförhörslängder 10, 1847-1853 Med ortreg.
4374979 Örsås församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1748 Luckor 1697-1713, 1747. Häri även vigselbok 1689-1748, luckor 1697-1713, 1747, död- och begravningsbok 1689-1748, luckor 1697-1713, 1747, sockenstämmoprotokoll 1733-1749, kyrkoräkenskaper, special, 1714-1748 samt inventarieförteckning u.å.
4374979 Örsås församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1818 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1753-1772 och kyrkoräkenskaper, special, 1749-1808.
4374979 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1814-1823 Finnes 1814, 1823. Kartong. Lösa handlingar födelse- och dopkladdar, omf. Redslared 1813-1828, Ullasjö 1811-1828, Örsås 1812-1828. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok s. å. Kladd omf. Redslared 1813-1828, Ullasjö 1811-1828, Örsås 1812-1828 samt kommunionlängder för Redslared 1840-1843, Ullasjö 1826-1831, Örsås 1836-1840.
1811 kyrkoräkenskaper för Ullasjö församling.
Kartong.
4374979 Örsås församling C Födelse- och dopböcker 3, 1819-1860 Häri även vigselbok 1819-1857 samt död- och begravningsbok 1819-1860.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1736-
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1745-
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1746-1748
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1749-1751 Häri även in- och utflyttningslängd 1746-1759, spridda år.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1752-1782
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1782-1801
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1801-1816 Med ortreg.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1817-1824 Med ortreg.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1825-1831 Med ortreg.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1831-1842 Med ortreg.
4374980 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1841-1850 Med ortreg.
4374980 Torpa församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1850 Häri även in- och utflyttningslängd för Brämhult 1836-1850, Fristad 1836-1849, Gingri 1836-1849 och Borgstena 1836-1849.
4374981 Torpa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1757-1796 Häri även lysnings- och vigselbok 1757-1844 samt död- och begravningsbok 1757-1843.
4374981 Torpa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1797-1849
4374981 Torpa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1860 Duplett, lucka 1852-1856
4374981 Torpa församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 2, 1857-1860 Duplett.
4374981 Torpa församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 1, 1844-1850
4374981 Torpa församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 3, 1851-1860 Lucka 1852-1856.
4374982 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1805 Omf. även Grude och Vesene.
4374982 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1834
4374982 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1850 Omf. även Grude.
4374982 Södra Björke församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1852 Häri även lysnings- och vigselbok 1824-1853. Omf. past.
4374982 Södra Björke församling C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1853 Lucka 1799. Häri även in- och utflyttningslängder 1803-1823, vigselbok 1786-1824, luckor 1795, 1806, 1809, 1818, samt död- och begravningsbok 1786-1853, lucka 1849.
4374982 Södra Björke församling D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt förda 1, 1829-1852 Omf. past. Häri även förteckning över av koppor avlidna 1717 omf. även Grude och Hudene
4374982 Södra Björke församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1848-1883 Kartong. spr. år omf. pastoratet.
4374983 Södra Vånga församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1840 Med ortreg.
4374983 Södra Vånga församling A I Husförhörslängder 2, 1840-1861 Med ortreg.
4374983 Södra Vånga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 Dopbok. Häri även vigselbok 1689-1724, död- och begravningsbok 1689-1723 samt stoldelningslängd 1675, 1688.
4374983 Södra Vånga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1850 Häri även lysnings- och vigselbok samt död -och begravningsbok samma år.
4374983 Södra Vånga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1861 Endast en anteckning 1861 (1/1).
4374983 Södra Vånga församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860
4374983 Södra Vånga församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4374983 Södra Vånga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1700 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll, omf. past., 1736-1755 samt inventarieförteckning 1688.
4374983 Södra Vånga församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1701-1799 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1793-1799 samt inventarieförteckningar 1793, 1797.
4374983 Södra Vånga församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1797-1830 Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för vinkassan 1796-1832.
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1802
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1815
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1838
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1847
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1855
4374984 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4374984 Strängsereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1799 Lucka 1713. Häri även in- och utflyttningslängd 1785-1793, lucka 1790-1792, vigselbok 1692-1816, spr. år, död- och begravningsbok 1692-1799, lucka 1724-1725, 1791, sockenstämmoprotokoll 1693-1754 samt sällsam händelse 1736.
4374984 Strängsereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1822-1839 samt död- och begravningsbok 1800-1861.
4374984 Strängsereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1716-1747 Huvudräkenskaper. Häri även skolrumslängd 1671.
4374984 Strängsereds församling L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 1, 1835-1940 Vinsädeskassan. Häri även utflyttningslängd 1822-1840, omf. past.
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 1, 1775-
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 2, 1790-1798 Lucka 1791-1795.
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 3, 1798-1803
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 4, 1803-1806
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 5, 1806-1808
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1812
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 7, 1811-1815
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 8, 1815-1819
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1820
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 10, 1820-1822 Med ortreg.
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 11, 1822-1825 Med ortreg.
4374985 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1827
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 13, 1827-1829
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 14, 1830-1832
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 15, 1832-1835
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 16, 1838-1844
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 17, 1844-1848
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 18, 1845-1849 Med ortreg.
4374986 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 19, 1849-1852 Med ortreg.
4374987 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1755 Häri även vigselbok 1688-1800, död- och begravningsbok 1688-1800, sockenstämmoprotokoll 1697-1770, visitationsprotokoll 1674-1746, omf. past. inventarieförteckningar 1697-1767 samt stolrumslängd 1721.
4374987 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1796
4374987 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1850 Duplett. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374987 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1797-1833 Häri även lysnings- och vigselbok 1801-1833 samt död- och begravningsbok 1797, 1801-1833.
4374987 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1848 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4374988 Starrkärrs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1801-1816 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374988 Starrkärrs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1817-1830 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374989 Starrkärrs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1817-1830 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374990 Starrkärrs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1831-1846 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374991 Starrkärrs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1847-1866 Inflyttningsattester. Omf. past.
4374992 Starrkärrs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1744 Band i bunt. Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även inventarieförteckning 1713.
4374992 Starrkärrs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1745-1823 Band i bunt. Huvudräkenskaper.
4374992 Starrkärrs församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1771-1809 Inb. Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1771-1822.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1812 Luckor 1804-1805, 1807, 1809.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1830 Lucka 1825-1827.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1828
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1839 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 6, 1846- Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4374993 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1853 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4374993 Svenljunga församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1854 Omf. past.
4374994 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1741 Spridda år. Häri även vigselbok 1732-1739, död- och begravningsbok 1733-1741, sockenstämmoprotokoll 1732 samt kyrkoräkenskaper 1733-1742.
4374994 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1748 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1714-1748 samt inventarieförteckningar 1719, 1732.
4374994 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1820 Häri även vigselbok 1749-1820, luckor 1806-1811, 1813, död- och begravningsbok 1749-1820, luckor 1806-1811, 1813, sockenstämmoprotokoll 1752-1773, lucka 1756-1761, samt kyrkoräkenskaper 1749-1812, lucka 1806-1811.
4374994 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1835 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4374994 Svenljunga församling C Födelse- och dopböcker 6, 1836-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1835-1856 samt död- och begravningsbok 1836-1860. För Ullasjö: Födelse- och dopbok 1816-1860, lysnings- och vigselbok 1816-1856 samt död- och begravningsbok 1816-1860.
4374994 Svenljunga församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1824-1853 Lysningsbok. Omf. past.
4375492 Svenljunga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1769-1825 Inflyttningsattester. Omf. past.
4375493 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818 Med roteförteckning.
4375493 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Med roteförteckning.
4375493 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1838 Med roteförteckning.
4375493 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1853 Med roteförteckning.
4375493 Västra Tunhems församling B In- och utflyttningslängder 1, 1759-1782 "Omf. past. Inflyttningslängd 1759-1760, utflyttningslängd 1759-1782, luckor 1764, 1766 och 1769; för 1767 endast en anteckning. Häri även längd över trolovade 1733 1/5-1785 12/11, lucka 1739-1742."
4375493 Västra Tunhems församling B In- och utflyttningslängder 2, 1808-1848 Omf. past. Inflyttningslängd 1808 23/10-1848 21/9, utflyttningslängd 1808 21/10-1848 16/10, lucka 1813-1823.
4375494 Västra Tunhems församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1744 Omf. även Gärdhem och Björke. Födelse- och dopbok 1688-1697, dopbok 1712-1744. Luckor 1697 14/5-1712 30/4 och 1737 26/11-1738 22/11. Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1689, vigselbok 1688-1744, begravningsbok 1688-1697, dödbok
1712-1744, avskrifter av protokoll och brev ang. yppig-
heten i allmänna levnadssättet år 1792, kyrkoräkenskaper 1677-1711, redovisning för medel
åt av vådeld drabbade församlingsbor 1784-1785, kyrkans
inventarium 1705 och 1744, bänk-
delningslängd 1655, balkdelnings-
längd 1786 och u.å., beskrivning
av prästgårdens ägor och rågångar
u.å., series pastorum 1610-1682,
1701, predikometod över augsburgska bekännelsen 1695, anteckning om danska härens härjningar i V. Tunhem 1612.
4375494 Västra Tunhems församling C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1780 Födelse- och dopbok 1702 11/5-1780 6/1, lucka 1707 27/4-1744 27/12. Häri även vigselbok 1745-1779, lucka 1761 5/1-1762, död- och begravningsbok
1745-1775 18/11, kyrkans räken-
skaper 1712-1735 11/5.
4375494 Västra Tunhems församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1817 Lucka 1782 29/3-1783 3/8. Häri även födelse- och dopbok för Norra Björke, Gärdhem och Väne-Åsaka 1786-1792, vigselbok för Västra Tunhem 1780 6/1-1786 6/1, lysnings- och vigselbok för hela pastoratet 1786 17/2-1800 28/12, lysnings- och vigselbok för Västra Tunhem 1801 22/2-1802 29/12, vigselbok för Västra Tunhem 1803-1811, lysnings- och vigselbok för Västra Tunhem 1811 10/2-1817 22/11, död- och begravningsbok för Västra Tunhem
1780 7/1-1818 1/1, Norra Björke 1787 28/1-1792 9/12, Väne-Åsaka 1787 4/11-1792 26/12, dödbok för Gärdhem 1787 2/1-1788 19/9, död- och begravningsbok för Gärdhem 1789-1792.
4375494 Västra Tunhems församling C Födelse- och dopböcker 4, 1818-1849 Häri även död- och begravnings-
bok 1818-1849.
4375495 Västra Tunhems församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1844 Omf. past.
4375495 Västra Tunhems församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1845-1846 Omf. past. Lucka 1846 18/5-1846 31/12. Häri även konfirmationsbok
1805-1867 spr. år omf. pastoratet
samt kommunionslängd 1875-1876.
4375495 Västra Tunhems församling L I aa Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1793 Inkomstspecial. Häri även vinsädeskassans huvudräkenskaper 1816-1817, fattigvårdskassans huvudräkenskaper 1792-1817, specialräkenskaper 1792-1801, barnmorskefondens och vaccinationskassans huvudräken-
skaper 1816-1817, Trollhätte Bergsmäns kassas huvudräkenskaper
1811-1817.
4375495 Västra Tunhems församling L I aa Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1801 Huvudräkenskaper 1793, inkomst- och utgiftsspecial 1792-1801. Häri även fattigvårdskassans inkomst- och utgiftsspecial 1762-1793, anteckning om lasarettsmedel 1791 och två odaterade räkenskapsanteckningar.
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1809 Finnes 1792-1807 (1809).
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1815
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1837
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1848
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1856
4375496 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860
4375496 Fivlereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1792-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1792-1862 samt död- och begravningsbok 1792-1861.
4375496 Fivlereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1789-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassan 1823-1830.
4375496 Fivlereds församling D II Kommunionlängder 1, 1709-1739 Finnes 1709-1733, 1739.
Häri även Kölingared 1723-1733, 1739 samt kyrko- och fattigräkenskaper (gåvospecial) för Fivlered 1734-1759.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 1, 1730-1766 "18 häften i bunt omfattande åren 1730-1733, 1742,1744,1750-1751,1751,1752,1753-1756 (1753 även husförhörslängd över ungdomen), 1754,1756,1757,1758 (även husförhörslängd över ungdomen), 1759,1760-1762,1761,1762-1763, 1763-1764,1764,1765-1766 med längd över soldater åren 1730-1734,1744,1750-1751,1751,
1752,1753,1756,1757,1758,1759,
1760-1762,1761 (även ryttare),1762-1763 (även ryttare),1763-1764 (även ryttare),1764,1765-1766;
längd över inhyseshjon åren 1730-1734,1744,1750-1751, 1751, 1752,1753,1754,1756,1757,1758,1759,1760-1762,1761,1762-1763,1763 - 1764, 1764, 1765-1766.
Häri även husförhörslängder för Hajom 1730-1751, Luckor: 1735-1743, 1745-1749."
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 2, 1766-1767
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 3, 1767-1813 "10 häften i bunt omfattande åren 1767,1768,1769,1771,1772,1773,1811-1812,1812-1813 med längd över soldater samma år, längd över inhysesfolk åren 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773;längd över torpare 1812, 1812-1813, längd över fattighjon 1812, 1812-1813,längd över sockenhantverkare 1812, 1812-1813 samt anteckning rörande födda barn 1813."
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1819 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1823 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 6, 1823-1827 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1830 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1832 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 9, 1832-1834 Med ortreg.
4375497 Berghems församling A I Husförhörslängder 10, 1834-1835 Med ortreg.
4375498 Berghems församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1837 Med ortreg.
4375498 Berghems församling A I Husförhörslängder 12, 1837-1843 Med ortreg.
4375498 Berghems församling A I Husförhörslängder 13, 1843-1850 Med ortreg.
4375498 Berghems församling A I Husförhörslängder 14, 1850-1858 Med ortreg.
4375498 Berghems församling A I Husförhörslängder 15, 1858-1860 Med ortreg. Häri även krominalreg.1847-1849.
4375498 Berghems församling B In- och utflyttningslängder 1, 1848-1860
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1696 Häri även vigselbok 1681-1692,1696, dödbok 1681-1696, samt sockenstämmoprotokoll 1622, 1654,1664. Omf. även Hajom.
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 2, 1698-1745 Omf. även Hajom t.o.m. 1712. Häri även vigsel- och dödbok 1698-1745. Omf. även Hajom t.o.m. 1712 samt in- och utflyttningslängd 1742-1746 (endast Berghem).
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1791 Häri även in- och utflyttningslängder 1753-1759, 1764-1780, samt vigsel- och begravningsbok 1746-1791.
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 4, 1792-1829 Häri även in- och utflyttningslängder 1814-1827, lucka 1815, vigsel- samt död- och begravningsbok 1792-1828.
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1845 Häri även inflyttningslängder 1828-1845, utflyttningslängder 1828-1844, vigselbok 1829-1844 samt död- och begravningsbok 1829-1845 13/7.
4375499 Berghems församling C Födelse- och dopböcker 6, 1845-1861 Häri även in- och utflyttningslängder 1845-1848, vigselbok 1845-1850 samt död- och begravningsbok 1845-1861.
4375499 Berghems församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1848-1860
4375500 Berghems församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1734 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll för Hajom 1742, visitationsprotokoll 1680,1691,1704, inventarieförteckning för kyrkan 1709, bänkdelningslängder 1687,1715,1730 samt förteckningar över kyrkovärdar och sexmän.
4375500 Berghems församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1735-1768 Huvudräkenskaper. Häri även förteckning över upplästa kungl. förordningar 1744-1747 samt bänkrumslängd 1749.
4375500 Berghems församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1759-1780 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvården samma år.
4375500 Berghems församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1768-1908 Huvudräkenskaper. Häri även huvudräkenskaper för fattigmedel samma år,inventarieförteckning för kyrkan 1815 samt bänklängd 1772.
4375500 Berghems församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1787-1813 Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för de fattiga samma år.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1821
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1826
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1830 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1835 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1838 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1840 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1845 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1855 Med ortreg.
4375501 Bergums församling A I Husförhörslängder 9, 1855-1864
4375502 Bergums församling C I Födelse- och dopböcker t o m 1991-06-30 1, 1741-1773 Lucka 1757 maj-1758. Häri även vigselbok 1742-1772 samt dödbok 1741-1773.
4375502 Bergums församling C I Födelse- och dopböcker t o m 1991-06-30 2, 1773-1845 Häri även lysnings- och vigsel- bok samt död- och begravningsbok 1773-1844.
4375502 Bergums församling C I Födelse- och dopböcker t o m 1991-06-30 3, 1845-1865 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok
4375502 Bergums församling H II Bilagor till flyttningslängder t o m 1967 1, 1821-1886 Kartong med attester
4375502 Bergums församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling, huvudräkenskaper 1, 1773-1844 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1803
4375503 Borås församling A I Husförhörslängder 1, 1741- Fuktskadad och ofullständig. Omf. 1:a-2:a kvarteren.
4375503 Borås församling A I Husförhörslängder 2, 1745-1754 Omf. åren 1745-1746, 1748-1754.
4375503 Borås församling A I Husförhörslängder 3, 1755-1791 Del I. 4 längder: 1:a 1755-1761,
2:a 1762-1769, 3:a 1770-1782, 4:e 1783-1791.
4375503 Borås församling A I Husförhörslängder 4, 1755-1791 Del II. 4 längder: 1:a 1755-1761,
2:a 1762-1769, 3:e 1770-1782,
4:e 1783-1791.
4375504 Borås församling A I Husförhörslängder 5, 1789-1809 Del I.
4375504 Borås församling A I Husförhörslängder 6, 1789-1809 Del II.
4375504 Borås församling A I Husförhörslängder 7, 1810-1824 Del I. Med tomtreg. och reg. på dem, som bo utom staden.
4375504 Borås församling A I Husförhörslängder 8, 1810-1824 Del II. 1:a avd. 1810-1816,
2:a avd. 1817-1824. Med tomtreg.
och reg. på dem, som bo utom staden.
4375505 Borås församling A I Husförhörslängder 9, 1824-1830 Del I. Med ort- och tomtregister (för A I: 10 och 16).
4375505 Borås församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1830 Del II.
4375505 Borås församling A I Husförhörslängder 11, 1830-1838 Med personregister. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375505 Borås församling A I Husförhörslängder 12, 1830-1840 Med ortregister. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375506 Borås församling A I Husförhörslängder 13, 1838-1845 Del I. Med personregister. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375506 Borås församling A I Husförhörslängder 14, 1838-1845 Del II. Med personregister. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375506 Borås församling A I Husförhörslängder 15, 1841-1850 Med ortregister. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375507 Borås församling A I Husförhörslängder 16, 1845-1850 Del I. Häri även anteckning om
rotarnas omfattning.
4375507 Borås församling A I Husförhörslängder 17, 1845-1850 Del II. Häri även anteckning om rotarnas omfattning.
4375507 Borås församling B I Inflyttningslängder 1, 1787-1817 Anteckningar för 1791 och delar av 1790 och 1792 saknas. Omfattar även Torpa och Brämhult. Häri även utflyttningslängd s.å. och samma församling
4375507 Borås församling B I Inflyttningslängder 2, 1818-1838 Omfattar även Torpa och Brämhult 1818-1835. Häri även utflyttningslängd 1818-1839 (för Torpa och Brämhult 1818-1835)
4375507 Borås församling B I Inflyttningslängder 3, 1839-1850 Häri även utflyttningslängd s.å.
4375508 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 1, 1642-07-08-1683-02-09 Dopbok med innehållsregister. Inga anteckningar från slutet av år 1643. Häri även födelseanteckningar, vilka som föräldrarnas hemort anger gårdar, upptagna i Sandhults husförhörslängder, vigselbok 1642-1683, begravningsbok 1642-1683, sockenstämmoprotokoll 1654-1661, anteckningar om bidrag till en fånge i Turkiet 1661 5/7, om hjälp åt en landsflyktig tysk präst 1669 13/8 samt angående tionden från Fristad, Borgstena, Torpa och Gingri 1642.
4375508 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 2, 1683-02-14-1717-12-26 Dopbok 1683-02-14 - 1695-02-12, 1714 jan. Födelse- och dopbok 1714-01-2 - 1717-11-26. Lucka 1695-1713. Häri även vigselbok 1683 11/4-1693 3/2, 1714 20/1-1718 6/1 samt begravningsbok 1683 14/2-1695 23/2, 1714 3/1-1718 5/1 samt ant. om orsaken till att boken ånyo började användas.
4375509 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 3, 1695-1714-06-09 Häri även vigselbok 1695 3/1-1714 3/1 samt begravningsbok 1695-1714 3/1
4375509 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 4, 1718-01-04-1724-04-23 Häri även vigselbok 1718-1740 16/4 samt begravningsbok 1718 6/1-1738 30/6
4375509 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 5, 1724-04-22-1749-06-20
4375509 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 6, 1749-06-27-1803
4375509 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 7, 1804-1849
4375510 Borås församling C II Födelse- och dopböcker, duplett- eller kladdserien 1, 1835-1849 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1835-1847 26/9 samt död- och begravningsbok 1835-1846 1/3.
4375510 Borås församling C II Födelse- och dopböcker, duplett- eller kladdserien 2, 1857-1860 Finnes 1857-1860 21/1
4375510 Borås församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1a, 1738-1743 Fuktskadad.
4375510 Borås församling E I Lysnings- och vigselböcker, huvudserien 1, 1740-04-27-1796 Med innehållsförteckning Vigselbok. Omf.
även Torpa 1740-1756. Häri även begravningsbok 1738 9/7-1747,
död- och begravningsbok 1748-1797, avskrifter av Sundhetskommissionens cirkulär och andra underrättelser om smittosamma sjukdomar samt ant.
om tacksägelse för det misslyckade revolutionsförsöket och om vådeld i Borås 1756 3/12.
4375510 Borås församling E I Lysnings- och vigselböcker, huvudserien 2, 1797-1845-01-17 Lev. 1921. Vigselbok.
4375510 Borås församling E II Lysnings- och vigselböcker, duplett- eller kladdserien 1, 1831-1850 Omf. past.
4375510 Borås församling E II Lysnings- och vigselböcker, duplett- eller kladdserien 2, 1851-1860 Vigselbok. Lucka 1852-1856. Ett fåtal ant. för 1851, endast en för 1860.
4375510 Borås församling F I Död- och begravningsböcker, huvudserien 1, 1798-1850
4375510 Borås församling F II Död- och begravningsböcker, duplett- eller kladdserien 1, 1851-1860 Finnes 1851-1860 29/1
Lucka 1852-1856, endast ett fåtal ant. för 1851.
4375511 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 15, 1851- Häri även attest för Gingri.
4375511 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 16, 1852-
4375511 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 17, 1853-
4375511 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 18, 1854-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 19, 1855-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 20, 1856-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 21, 1857-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 22, 1858-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 23, 1859-
4375512 Borås församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 24, 1860-
4375513 Borås församling L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper) 1, 1770-1792 Huvudräkenskaper med kyrkovärd-
arna. Häri även kyrkokassans skuldbok 1763-1794, fattigkassans
huvudräkensk. 1770-1792 samt skuldbok 1771-1794, räkenskaper
för kyrktornets koppartäckning 1792, för hospitalets rep. 1792 samt för kopparslagaren Häggenbilds fond för de fattiga
1789-1792.
4375513 Borås församling L I ba Räkenskaper för kyrka: kyrkovärdarnas redovisningar 1, 1660-1681 Luckor 1663-1665, 1669-1673,1675.
4375513 Borås församling L I ba Räkenskaper för kyrka: kyrkovärdarnas redovisningar 2, 1682-1686
4375514 Borås församling L I ba Räkenskaper för kyrka: kyrkovärdarnas redovisningar 3, 1687-1693 Häri även vinsädesräkenskaper t.o.m. vol. 24.
4375514 Borås församling L I ba Räkenskaper för kyrka: kyrkovärdarnas redovisningar 4, 1694-1699
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 1, 1745-1757 Häri även in- och utflyttningslängd 1746-1752. Spridda år.
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 2, 1760-1800
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1812 Häri även inventarieförteckning 1749, 1760.
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1824 Med ortregister
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1838 Med ortregister
4375516 Brämhults församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1850 Med ortregister
4375516 Brämhults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1768 Häri även vigselbok 1732-1768, död- och begravningsbok 1730-1768 samt sockenstämmoprotokoll 1730-1754.
4375516 Brämhults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1769-1844, luckor 1827, 1831-1833, 1837-1843, samt död- och begravningsbok 1769-1850.
4375516 Brämhults församling C Födelse- och dopböcker 4, 1857-1859 Duplett
4375516 Brämhults församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1857-1860 Duplett
4375516 Brämhults församling F Död- och begravningsböcker 1, 1851-1859 Duplett. 1851, 1857-1859
4375517 Brämhults församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1678-1742 Specialräkenskaper. Spridda år.
Häri även brandstodskassan 1775-1820.
4375517 Brämhults församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1697-1740 Kartong med två häften. Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1704, fattigräkenskaper 1730-1739, kollekträkenskaper 1861-1872.
4375517 Brämhults församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1742-1776 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år samt vinsädeskassan 1757-1775.
4375517 Brämhults församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1776-1802 Specialräkenskaper. Häri även fattig- och vinräkenskaper samma år.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1816 Lucka 1803-1805.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1826 Med ortsregister.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1827 Med ortsregister.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1828
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1831 Med ortsregister.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1849 Med ortsregister.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1859 Med ortsregister.
4375518 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 8, 1859-1862 Med ortsregister.
4375519 Karl Gustavs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1780
4375519 Karl Gustavs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1781-1837
4375519 Karl Gustavs församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1838-1860
4375519 Karl Gustavs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1821 Specialräkenskaper.
4375520 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4375520 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Med roteförteckning.
4375520 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1838 Med roteförteckning.
4375520 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1853 Med roteförteckning längd över försvarslösa och uppgift om håll-
na husförhör 1848-1853.
4375520 Norra Björke församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1697 Omf. även Tunhem 1688-1689, 1692 och Åsaka 1689. Häri även vigsel-
bok 1690-1695, begravningsbok 1688-1697, sockenstämmoprotokoll 1739-1781 samt defekt protokoll u.å., kyrkokassans inkomst-
special 1670-1784, utgiftsspe-
cial 1673-1784, bänkdelnings-
längd 1652-1756, lucka 1653-1755, kyrkans inventarium 1680-talet med tillägg från 1700-talets förra hälft, register 1680-talet.
4375520 Norra Björke församling C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1779 Födelse- och dopbok 1702-1708, lucka 1709-1719, födelsebok 1720-1744, födelse- och dopbok 1745-1780. Häri även vigselbok 1744-1779, död- och begravnings-
bok 1702-1708, dödbok 1720-1744, död- och begravningsbok 1745-1779 och samtida register.
4375520 Norra Björke församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1817 Lucka 1786-1792. Häri även lys-
nings- och vigselbok 1812-1817, lysningsbok 1780-1811, död- och begravningsbok 1780-1817, an-
teckning om bokens inköp 1780.
4375520 Norra Björke församling C Födelse- och dopböcker 4, 1818-1872 Häri även död- och begravnings-
bok samma år.
4375520 Norra Björke församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1762-1793 Inkomstspecial. Häri även fattig-
kassans huvudräkenskaper 1792-
1817, inkomst- och utgiftsspe-
cial 1792-1801.
4375520 Norra Björke församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1818 Specialer. Häri även fattig-
kassans inkomst- och utgifts-
special 1762-1793, inkomstspe-
cial 1801-1818, utgiftsspecial 1801-1815, lasarettsmedel, in-
komstspecial 1787-1808, lucka 1794-1808.
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1809 Lucka 1802.
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1831 Häri även en fotokopia i färg av en ofullständig husförhörslängd för Redslared omfattande slutet av 1814 - 1815 som ligger i Örsås A I:1
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1839
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 5, 1846-
4375521 Redslareds församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1853
4375521 Redslareds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1749 Häri även vigselbok 1715-1748, död- och begravningsbok 1714-
1749, sockenstämmoprotokoll 1737-
1750, kyrkoräkenskaper, special,
1714-1749 samt inventarieför-
teckning 1714.
4375521 Redslareds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1827 Häri även vigselbok 1750-1827, luckor 1756, 1762-1764, 1787-
1788, 1795, 1797, 1798, 1801, död- och begravningsbok 1750-
1827, sockenstämmoprotokoll 1752-1772 samt kyrkoräkenskaper, special, 1750-1807.
4375521 Redslareds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1828-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1855, luckor 1831, 1838, 1850, samt död- och begravningsbok 1828-1861, lucka 1850.
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 1, 1749-1754 Lucka 1753. Med ortreg. Omf. past.
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 2, 1763-1802 Luckor 1764-1775, 1778.
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 3, 1766-1775
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 4, 1803-1810
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1826 Med ortreg.
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1842 Med ortreg.
4375522 Rångedala församling A I Husförhörslängder 7, 1843-1852 Med ortreg.
4375522 Rångedala församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1832 Omfattar pastoratet
4375522 Rångedala församling B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1849 Omfattar pastoratet
4375523 Rångedala församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1725 Häri även vigselbok 1722-1728, död- och begravningsbok 1688-1725, luckor 1691 maj-1694 aug., 1699 23/1-1701 12/1, sockenstämmoprotokoll 1687-1733, kyrkoräkenskaper, special, 1694-1715 samt prästgårdens inventarium u.å.
4375523 Rångedala församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1755 Häri även vigselbok 1729-1755, död- och begravningsbok 1726-1752, sockenstämmoprotokoll 1735-1768, samt kyrkoräkenskaper, special 1723-1750.
4375523 Rångedala församling C Födelse- och dopböcker 3, 1767-1805 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Häri även byordning 1826.
4375523 Rångedala församling C Födelse- och dopböcker 4, 1807-1849 Omfattar pastoratet
4375523 Rångedala församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1809-1847 Lysningsbok. Omf. past. För Varnum lysnings- och vigselbok 1799-1807 samt död- och begravningsbok 1799-1808.
4375523 Rångedala församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1809-1849 Omf. past. Häri även för Varnum födelse- och dopbok 1799-1807.
4375523 Rångedala församling F Död- och begravningsböcker 1, 1807-1850 Omf. past. (Äspered från 1806).
4375523 Rångedala församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1768 Huvudräkenskaper. Häri även in-
ventarieförteckningar 1688-1795 samt visitationsprotokoll 1705-1755. Omf. past.
4375524 Toarps församling A I Husförhörslängder 1, 1767-1774 Häri även in- och utflyttningslängder 1767-1773, födelse- och dopbok 1746-1806, lucka 1774 19/5-1776 7/4, konfirmationsböcker 1769-1845, luckor 1774-1809, 1817, vigselbok 1787-1806, död- och begravningsbok 1746-1806, luckor 1762-1764, 1775, kyrkoräkenskaper, special, 1746-1773, fattigräkenskaper 1746-1770 samt konfirmationsböcker för Äspered 1772-1845, luckor 1773-1809, 1817, 1845.
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 2, 1776-1778
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 3, 1789-1792
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 4, 1799-1804
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 5, 1805-1810
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 6, 1810-1826
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1835 Med ortreg.
4375525 Toarps församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1842 Med ortreg.
4375526 Toarps församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1850 Med ortreg.
4375526 Toarps församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1858 Med ortreg.
4375527 Toarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1711 Häri även vigselbok 1688-1711, lucka 1693-1697, död- och begravningsbok 1688-1711, luckor 1693, 1695, 1697, sockenstämmoprotokoll 1688-1725 samt stoldelningslängd 1688.
4375527 Toarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1746 Häri även vigselbok 1726-1746, död- och begravningsbok 1726-1745, kyrkoräkenskaper, special, 1725-1746 samt fattigräkenskaper, special, 1740-1746.
4375527 Toarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860 Häri även Äspered samma år.
4375527 Toarps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860 Häri även Äspered samma år.
4375527 Toarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1776 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1773 samt inventarieförteckningar 1706-1795.
4375528 Äspereds församling A I Husförhörslängder 1, 1776-1810 Luckor 1777, 1779, 1781-1788, 1792-1798.
4375528 Äspereds församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1825 Med ortreg.
4375528 Äspereds församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1845 Med ortreg.
4375528 Äspereds församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1852 Med ortreg.
4375528 Äspereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1738 Luckor 1698, 1703-1711. Häri även vigselbok 1689-1739,
luckor 1697, 1703-1721, död- och begravningsbok 1689-1746, lucka 1703-1711, sockenstämmoprotokoll 1688-1738 samt inventarieförteckning 1687.
4375528 Äspereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1805 Lucka 1784. Häri även vigselbok 1767-1808, luckor 1768, 1774, 1783, 1786, 1788, 1806, död- och begravningsbok 1767-1805, lucka 1784.
4375528 Äspereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1755 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1716-1795.
4375528 Äspereds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1872 Huvud- och specialräkenskaper.
4375530 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1824 Häri även Väne-Ryr s.å.
4375530 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1828 Häri även Väne-Ryr s.å.
4375530 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1836 Häri även Väne-Ryr s.å.
4375530 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840 Vassända. Häri även Väne-Ryr s.å.
Lev 235/1952.
4375531 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Naglum. Lev 235/1952.
4375531 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1845 Naglum. Lev 235/1952.
4376044 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1845 "Vassända. Häri även Väne-Ryr och Vänersborgs sn, Gamle stads rote s.å. I slutet av volymen ""För-
teckning på manskapet"". Lev. 235/1952."
4376044 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1855 Vassända. Häri även Väne-Ryr 1846-1852.
4376044 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1856 Naglum.
4376045 Vassända-Naglums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1700 Omfattar även Väne-Ryr
4376045 Vassända-Naglums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1701-1743 Omfattar Naglum
4376045 Vassända-Naglums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1791 Omfattar Vassända
4376045 Vassända-Naglums församling C Födelse- och dopböcker 4, 1744-1792 Omfattar Naglum
4376045 Vassända-Naglums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1859 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omfattar även Väne-Ryr
4376045 Vassända-Naglums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1785 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1722, 1745-1786.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 1, 1737-1744 Omf. även Tärby 1737-1760.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 2, 1749-1763
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 3, 1764-1767
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 4, 1768-1771
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 5, 1770-1776
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 6, 1777-1780 Omf. även Tärby 1778-1780.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 7, 1780-1809 Lucka 1799.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 8, 1810-1820 Med ortreg.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 9, 1820-1826
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1836
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1846 Med ortreg.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1853 Omf. även Tärby 1846-1858.
4376046 Varnums församling A I Husförhörslängder 13, 1853-1858 Med ortregister.
4376047 Varnums församling B In- och utflyttningslängder 1, 1737-1748 Omf. även Tärby 1737-1763. Spridda år.
4376047 Varnums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1756 Luckor 1707, 1709-1721. Häri även vigselbok 1688-1785, luckor 1692, 1698, 1701-1702, 1705, 1707-1722, 1726-1727, 1730, 1735-1736, 1769, 1773, död- och begravningsbok 1688-1762, luckor 1701-1704, 1707-1721, 1745-1750, socken-
stämmoprotokoll 1690-1756, visitationsprotokoll 1726, 1755 samt kyrkoräkenskaper, special, 1707-1710.
4376047 Varnums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1798 Häri även vigselbok 1785-1798, död- och begravningsbok 1768-1798 samt sockenstämmoprotokoll 1757-1797, lucka 1784-1793.
4376047 Varnums församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1677-1689 Protokoll. Häri även kyrko-
räkenskaper, special, 1654-1688 samt inventarieförteckning 1654.
4376047 Varnums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1830 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1685-1817.
4376047 Varnums församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1769-1803 Specialräkenskaper.
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 1, 1763-
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 2, 1764-1768
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 3, 1768-1776
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 4, 1777-1802 Luckor 1779, 1789-1793.
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 5, 1803-1809
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 6, 1810-1826 Med ortreg.
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1836
4376048 Tärby församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1846
4376049 Tärby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1734 Lucka 1696. Häri även in- och utflyttningslängder 1690, 1732, vigselbok 1698-1760, spridda år, död- och begravningsbok 1689-1738, luckor 1711, 1729 sockenstämmoprotokoll 1685-1745, kyrkoräkenskaper 1686-1728.
4376049 Tärby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1735-1761 Häri även död- och begravningsbok 1739-1761, sockenstämmoprotokoll 1746-1759, kyrkoräkenskaper 1732-1798 samt lasarettsräkenskaper 1791-1797.
4376049 Tärby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1762-1807 Häri även vigselbok 1765-1808, död- och begravningsbok 1762-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1764-1799.
4376049 Tärby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1830 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1706-1795.
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1746-1785 11 häften i bunt. Spridda år. År 1746 omf. även Björketorp.
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1799-1812
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1828
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1837
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1849
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1852
4376050 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1861
4376050 Töllsjö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1864 Spridda år.
4376051 Töllsjö församling C Födelse- och dopbok 1, 1681-1760 Bunt. Spridda år. Med födelse- o dopbok 1859-1860. Häri även vigselbok och dödbok s.å. Delvis kladd.
4376051 Töllsjö församling C Födelse- och dopbok 2, 1681-1743 Häri även dödbok s.å. samt vigselbok 1681-1742.
4376051 Töllsjö församling C Födelse- och dopbok 3, 1743-1858 Lucka 1787-1803. Häri även vigselbok 1743-1860 samt dödbok 1743-1861 spridda år.
4376051 Töllsjö församling C Födelse- och dopbok 4, 1791-1811 Koncept spridda år. Häri även vigselbok 1787-1804 och dödbok 1787-1809 båda spridda år.
4376051 Töllsjö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1698-1764 Specialer. Häri även sockenstämmoprotokoll 1749, 1764, specialer för fattigvård 1698-1736, 1761, 1762, 1764, håv- och kollektmedel 1698-1764 och inventarieförteckningar 1698, 1748.
4376051 Töllsjö församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1854 Specialer. Häri även sockenstämmoprot. 1766-1845 spridda år, specialer för fattigvård 1764-1845, håv- och kollektmedel 1764-1854 spridda år samt lasarettsmedel 1776-1799.
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1793-1810
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1810-1814 Med ortreg.
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1814-1820 Med ortreg.
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1821-1826 Med ortreg. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1826-1831 Med ortreg.
4376052 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortreg. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376053 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1836-1841 Med ortreg. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376053 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Med ortreg. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376054 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1845-1850 Med ortreg. Omf. även Valbo-Ryr samma år. Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4376054 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1851-1855. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376054 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1856-1860. Omf. även Valbo-Ryr samma år.
4376055 Torps församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1815 Häri även kyrkojournal 1811-1820.
Omf. även Valbo-Ryr.
4376055 Torps församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 2, 1821-1860 Omf. även Valbo-Ryr.
4376055 Torps församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 3, 1832-1864 Utflyttningslängd. Kladd.
4376055 Torps församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1755 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4376055 Torps församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1798 Häri även vigselbok 1756-1832 samt död- och begravningsbok 1756-1820.
4376055 Torps församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1799-1828
4376055 Torps församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1860
4376055 Torps församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1860 Vigselbok.
4376055 Torps församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 1, 1820-1860
4376055 Torps församling (P-län) K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1720-1750 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1720-1773, spridda år, fattigräkenskaper 1742-1746, samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1748. Omf. även Valbo-Ryr.
4376055 Torps församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1777-1806 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1790-1795,
kollekträkenskaper 1777-1806 samt
kyrkojournal 1777-1801.
4376056 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 1, 1793-1804
4376056 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1810
4376056 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1814
4376056 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1820 Med ortregister. Häri även bänk-
rumslängd 1816.
4376056 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1831 Med ortreg.
4376057 Valbo-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1766 Lucka 1706. Häri även vigselbok 1702-1764 samt död- och begrav-
ningsbok 1733-1766.
4376057 Valbo-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1825 Häri även vigselbok 1766-1836 samt död- och begravningsbok 1767-1830.
4376057 Valbo-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1860
4376057 Valbo-Ryrs församling D II Kommunionlängder 1, 1775-1779
4376057 Valbo-Ryrs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1836-1860 Häri även död- och begravnings-
bok 1830-1860.
4376057 Valbo-Ryrs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1850 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1821-
1850 samt kyrkojournal 1781-
1807.
4376059 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1847-1860 Inb. Fol. I, 1-352. Med ortreg.
4376059 Alingsås landsförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1860 Inb. Inflyttningslängd. Häri även Bälinge, Hemsjö, Rödene och
Ödenäs.
4376059 Alingsås landsförsamling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1861 Inb. Utflyttningslängd. Häri även
Bälinge, Hemsjö, Rödene och Ödenäs.
4376059 Alingsås landsförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1850-1860 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok 1850-1861, död- och begravningsbok 1850-1861.
4376060 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1849-1860 Inb. Fol. I, 1-127, 142. Med ortregister.
4376060 Bälinge församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1850-1861 samt död- och begravningsbok 1850-1860.
4376061 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1847-1856 Inb. Fol. I-IV, 1-232. Med personreg.
4376061 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Inb. Fol. I-III, 1-267, I á tergo. Med personreg.
4376061 Alingsås stadsförsamling B I Inflyttningslängder 2, 1850-1860
4376061 Alingsås stadsförsamling B II Utflyttningslängder 1, 1850-1860
4376061 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 6, 1850-1860 Inb. Häri även vigselbok 1850-1860, död- och begravnings-
bok 1850-1861.
4376062 Alingsås stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1852-1853 Bunt. Dopkladd. Omf. past.
4376062 Alingsås stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1853 Bunt. Duplett. Omf. pastoratet.
4376062 Alingsås stadsförsamling H I Bilagor till husförhörslängden 1, 1746-1865 Bunt. Bilagor 1746-1803, förteckning över för brott dömde personer m.m. 1825-1865, omf. past.
Häri även flyttningshandl. 1753-1780, bilagor till födelseboken 1752-1867, spr. år, (omf. past.), bilagor till dödboken
1751-1863 och 1893, (omf.past.), förteckn. över nattvardsbarn i landsförs., Rödene och Bälinge som erhållit biblar m.m. samt vårdslösat med innanläsningen 1822, 1832, förteckningar över utlämnade biblar i Hemsjö och Ödenäs u.å., bilagor till Hemsjö husförhörslängd 1870-1895 (spridda år).
4376062 Alingsås stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1793-1843 Omf. past.
4376063 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1846-1855 Med personregister. Häri även uppgift å vaccinerade barn 1856, konfirmationsbok 1852-1856 omf. även landsförsamlingen 1853-1856, inventarieförteckning 1856 samt tiondeanteckningar u.å. och 1866-1880
4376063 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ort- och personregister. Häri även uppgift å vaccinerade barn 1857 samt konfirmationsbok 1857
4376064 Åmåls stadsförsamling B In- och utflyttningslängder 2, 1844-1860 Inflyttningslängd 1852-1860, utflyttningslängd 1844-1860
4376064 Åmåls stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1850-1852 Inflyttningsattester, omfattar även Åmåls landsförsamling
4376065 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1850-1855
4376065 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1855-1860
4376065 Marbäcks församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860 Häri även vigselbok, död- och begravningsbok s.å. samt sammandrag av kyrkokassans, skolkassans, gåvomedels-, kyrkoprydnadsfonds- samt orgelkassans räkenskaper 1925-1926.
4376066 Borås församling A I Husförhörslängder 18, 1850-1860 Inb. Del. I. Med anteckning om rotarnas omfattning.
4376066 Borås församling A I Husförhörslängder 19, 1850-1860 Inb. Del.II. Med anteckn. om rotarnas omfattning.
4376066 Borås församling A I Husförhörslängder 20, 1850-1860 Inb. Del.III. Med ortregister och anteckning om rotarnas om-
fattning.
4376067 Borås församling B I Inflyttningslängder 4, 1851-1860 Inflyttningslängd
4376067 Borås församling B II Utflyttningslängder 1, 1851-1860 Utflyttningslängd
4376067 Borås församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 8, 1850-1860 Inb.
4376067 Borås församling E I Lysnings- och vigselböcker, huvudserien 3, 1851-04-27-1860-11-23
4376067 Borås församling F I Död- och begravningsböcker, huvudserien 2, 1851-1860
4376068 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1850-1860 Inb. Fol. I, 1-283, 288-298. Med ortreg.
4376068 Torpa församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860
4376068 Torpa församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 1, 1851-1860
4376068 Torpa församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 2, 1851-1860
4376068 Torpa församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1860 Inflyttningslängd
4376068 Torpa församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1860 Utflyttningslängd
4376069 Erska församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1864 Inbunden. Med ortregister.
4376070 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1864 Inb. Med ortregister.
4376070 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1810-1829, odat Bunt. Attester.Omf.past. Luckor 1814, 1821-1822.
4376070 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1859 Bunt. Attester. Omf.past. Luckor 1834-1843, 1845-1849, 1851-1854. Med en lös handling för Lagmansered 1860.
4376071 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1863 Inb. Med ortregister samt roteregister.
4376071 Stora Mellby församling C Födelse- och dopböcker 7, 1851-1866 Inb. Häri även födelse- och dopbok för Magra 1851-1866, Erska 1851-1864, Lagmansered 1851-1866.
4376071 Stora Mellby församling F Död- och begravningsböcker 2, 1839-1872 Inb. Omf. pastoratet.
4376071 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1810-1829, odat Bunt. Attester.Omf.past. Luckor 1814, 1821-1822.
4376071 Stora Mellby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1859 Bunt. Attester. Omf.past. Luckor 1834-1843, 1845-1849, 1851-1854. Med en lös handling för Lagmansered 1860.
4376072 Bollebygd församling D I Konfirmationsböcker 1, 1779-1877 Kartong. Två buntar konfirmationslängder 1805-1858 respektive 1876-1877 omfattande pastoratet, med lucka 1835.
Ett defekt band med halva fram- respektive bakpärm samt flera sidor bortskurna. Bandet innehåller konfirmationsbok för Bollebygd 1779-1797, för Björke- torp 1779-1795 och för Töllsjö 1779-1796. Häri även flyttnings- anteckningar spridda år och sidor 1779-1797 samt kladd- räkenskaper för prästens tionde? 1788-1794.
4376072 Bollebygd församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1777-1828 Kartong. Före 1805 spridda år. Omf. pastoratet.
4376073 Bollebygd församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1829-1835 Kartong. Omf. pastoratet.
4376073 Bollebygd församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1836-1849 Kartong. Omf. pastoratet.
4376074 Brålanda församling A I Husförhörslängder 16, 1845-1850
4376075 Gestads församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4376075 Gestads församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4376075 Gestads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1860
4376075 Gestads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1860
4376076 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Inb. Fol. I, 1-233, 235, 250.
4376076 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Inb. Fol. I, 1-257.
4376076 Sundals-Ryrs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1860 Inb. Sid. I-II, 1-40, 1-65 a tergo. Med förteckning över arbetsattester 1865-1874.
4376076 Sundals-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1848-1860 Inb. (Sid. 1-94, 1-364). Häri även vigselbok 1848-1860, död- och begravningsbok 1849-1862.
4376077 Brämhults församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1860 Fol. 1-194. Med ortregister
4376077 Brämhults församling B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1854, 1857-1860- Inflyttning
4376077 Brämhults församling B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1860 Utflyttning
4376077 Brämhults församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1851-1860
4376077 Brämhults församling F Död- och begravningsböcker 2, 1851-1860
4376078 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Inb. Fol. I-VIII, 1-442.
Med ortreg., förteckning över
rotarna samt skolråds- och kyrkorådsledamöter 1851.
4376078 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Inb. Fol. I-IX, 1-455.
Med ortreg. och förteckn. över
rotarna.
4376078 Dals-Eds församling F Död- och begravningsböcker 1, 1847-1860 Opaginerad. A tergo inbetalda fattigprocentmedel 1860-1861.
4376079 Håbols församling P Övriga handlingar och handskrifter 3, 1809-1821 Kyrkojournal. Häri även dopkladd 1809-1821, vigselkladd 1810-1821,
död- och begravningsbok 1809-1821 samt längd över kyrktagna 1800-1803.
4376079 Håbols församling P Övriga handlingar och handskrifter 4, 1822-1835 Kyrkojournal. Häri även dopkladd 1822-1831, vigselkladd 1822-1833 samt död- och begravningsbok (kladd) 1822-1833.
4376080 Dalstorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1785-1800 Inflyttningsattester. Omf. past.
4376080 Dalstorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1801-1820 Inflyttningsattester. Omf. past.
4376081 Dalstorps församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1758-1780,odat Lysningshandlingar. Omf. pastoratet. (Lev. 83/1960 och tidigare).
4376703 Dalstorps församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1781-1800 Lysningshandlingar. Omf. past.
4376703 Dalstorps församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 3, 1801-1830 Lysningshandlingar. Omf. past.
4376703 Dalstorps församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 4, 1831-1840 Lysningshandlingar. Omf. past.
4376703 Dalstorps församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 5, 1831-1840 Avvittringshandlingar.
4376704 Hudene församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1855 Inb. Sid. I-III, fol. 1-169. med ortreg.
4376704 Hudene församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Inb. Sid. I-V, fol. 1-173, 25 1/2, 74 1/2, 102 1/2, 103 1/2, 109 1/2, 131 1/2, 136 1/2, 140 1/2, 150 1/2, 160 1/2. Med ortregister.
4376705 Ods församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1861 Inb. (Fol. I-II, 1-225). Med ortregister och förteckning över rotar.
4376705 Ods församling B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1874 Inb. Inflyttningslängd. Omf. past.
4376705 Ods församling B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1874 Inb. Utflyttningslängd. Omf. past.
4376705 Ods församling C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1879 Inb. Omf. past.
4376705 Ods församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1851-1894 Inb. Omf. past.
4376705 Ods församling F Död- och begravningsböcker 1, 1851-1894 Inb. Omf. past.
4376706 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1856 Med hemmansregister. Fol. 1-53.
4376706 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1862 Med hemmansregister. Sid. I, fol. 1-54.
4376706 Södra Björke församling B In- och utflyttningslängder 2, 1853-1860 Inflyttningslängd. Omf. past. Sid. 1-43.
4376706 Södra Björke församling B In- och utflyttningslängder 3, 1853-1861 Utflyttningslängd. Omf. past. Sid 1-53.
4376706 Södra Björke församling C Födelse- och dopböcker 2, 1854-1861 Finnes 1854-1861 7/2 Omf. past. Häri även special för bibelskillingkassan 1862-1863 omf. past. Sid. 1-69.
4376706 Södra Björke församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1854-1861 Finnes 1854-1861 juni. Omf. past. Sid. 1-47.
4376706 Södra Björke församling F Död- och begravningsböcker 1, 1854-1861 Finnes 1854-1861 2/4. Omf. past. Sid 1-43.
4376707 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1849-1860 Inb. Fol. I, 1-273, 288-289. Med ortreg.
4376707 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 6, 1850-1860 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok 1850-1861, död- och begravningsbok 1850-1861.
4376708 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1860 Inb. Fol. I. 1-136, 144. Med ortregister.
4376708 Ödenäs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860 Häri även vigselbok 1850-1861, död- och begravningsbok 1850-1861.
4376709 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1858 Inb. Fol. 1-64. Med ortregister.
4376709 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 6, 1858-1865 Inb. Fol. 1-1, 2-2, 3-70,
71 a-c, 72-73, 81-182. Omf. äv.
Tarsled.
4376709 Herrljunga församling B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1870 Inb. Omf. past.
4376709 Herrljunga församling C Födelse- och dopböcker 6, 1850-1871 Finnes 1850-1871 maj.
Inb. Omf. past.
4376709 Herrljunga församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1871 Finnes 1850-1871 april.
Inb. Häri äv. död- och begravningsbok s.å. Omf. past.
4376710 Råggärds församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Inb. Ortreg. Fol. I-II, 1-178. Med förteckning över gratia-
lister samt uppgift om födda, döda och folkmängden 1853.
4376710 Råggärds församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Inb. Ortreg. Fol. I, 1-170. Med förteckning över gratialister samt folkmängdsuppgift 1860.
4376711 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 4, 1856-1861 Omf. past. Med hemmans- och roteregister.
4376712 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 8, 1850-1861 Med hemmans- och torpregister samt förteckningar över kvinnor som arbeta för väveriet (Rydboholm), gift arbetspersonal,
icke gifta manspersoner, icke gifta kvinnspersoner samt soldater och soldatboställen.
4376712 Kinnarumma församling C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1860 Häri även vigselbok 1844-1860 samt död- och begravningsbok 1844-1860.
4376713 Kungsäters församling B Flyttningslängder 3, 1850-1858 In- och utflyttningslängd 1850-1855. Inflyttningslängd 1858.
4376713 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 1, 1789-1813 Luckor 1792, 1800, 1804 och 1809.
Enstaka attester 1806-1813.
4376714 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 2, 1815-1824
4376714 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 3, 1825-1836 1825 enstaka attester.
4376714 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 4, 1837-1852 1841-42 enstaka attester.
4376714 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 5, 1853-1879 1858 enstaka attest. Attesterna
1859-76 ojämt förvarade.
4376714 Kungsäters församling H II Inflyttningsattester 6, 1880-1900 1897 enstaka attest.
4376715 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1859 Fol. I-II, 1-106A, 106B-294A, 294B-321. Med ortreg. Häri även längd över inflyttade 1851-1859, över utflyttade 1852-1859 samt över nattvardsungdom 1852-1859.
4376715 Torrskogs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1853-1909 Finnes 1853, 1867, 1897, 1909. Inb. Omf. även Vårvik 1853-1863. Häri även dopbok 1897-1909, begravningsbok 1897-1909 samt längd över kyrkotagning 1897-1906.
4376716 Vårviks församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1860 Inb. Häri även konfirmationslängd 1850-1859, inflyttningslängd 1850-1860, utflyttande 1850-1861.
4376717 Sexdrega församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1820-1840 Topografiskt uppställd, omfattar pastoraret
4376717 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1770-1790 Gåvospecial. Häri även födelse- och dopbok, vigselbok, död- och begravningsbok samma år samt fattigräkenskaper 1776-1790. Kladd.
4376717 Sexdrega församling L I Räkenskaper för kyrka 6, 1790-1801 Gåvospecial. Häri även födelse- och dopbok, vigselbok, död- och begravningsbok samt fattigräkenskaper samma år. Kladd.
4376718 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1851-1856 Inb. Ortreg. Fol. I-II, 1-314. Häri även längd över nattvards-
barn 1851.
4376718 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Inb. Ortreg. Fol. I-II, 1-313.
4376718 Holms församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 8, 1850-1860 Häri även vigselbok 1851-1860 och dödbok 1850-1860.
4376718 Holms församling (P-län) H VI Bilagor till död- och begravningsboken 1, 1842-1867 Kartong innehållande 4 band. Tacksägelseböcker med längder över sjuka omf. även Järn 1841-1890 samt Skållerud 1841-1909.
4376719 Järns församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1856 Inb. Fol. I-II, 1-135.
4376719 Järns församling A I Husförhörslängder 13, 1857-1861 Inb. Fol. I-IV, 1-160.
4376720 Ödeborgs församling D II Kommunionlängder 1, 1806-1857 Bunt. Lucka 1813-1848.
4376721 Norra Åsarps församling L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1792-1831 Huvudräkenskaper. Häri även in- och utflyttningslängder 1793-1804, konfirmationsbok 1793-1832 samt vinsädesräken-
skaper 1791-1831. Omf. past.
4376722 Bredareds församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1867 Inb. Sid. 1-454. Med ort- och roteregister.
4376722 Bredareds församling D II Kommunionlängder 1, 1714-1775 Top. uppställd.
4376722 Bredareds församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1746-1767 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1746-1767, kollekträkenskaper 1736-1758 samt sockenstämmoprotokoll 1751-1767.
4376723 Östads församling A I Husförhörslängder 9, 1839-1861 Inb. Sid. 1-594. Omf. Kullings häradsdel 1839-1842, Ale och Kullings häradsdelar 1842-1861. Med ortregister.
4376723 Östads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1827-05-01-1860
4376724 Svenljunga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1769-1825 Inflyttningsattester. Omf. past.
4376724 Svenljunga församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1772-1895 Spridda år. Omf. past. Häri även bilagor till födelse- och dopboken 1748-1849 spr. år omf. past. samt bilagor till död- och begravningsboken 1804-1856 spr. år omf. past.
4376724 Svenljunga församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1764-1829 Lysningshandlingar. Omf. past.
4376725 Hyssna församling A I Husförhörslängder 13, 1850-1855 Med ortregister. Häri även uppgift för brott ådömda personer 1842-1855.
4376725 Hyssna församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Med ortregister. Häri även uppgift å för brott dömda personer 1842-1863.
4376725 Hyssna församling B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1862
4376725 Hyssna församling C Födelse- och dopböcker 6, 1842-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1842-1860 samt död- och begravningsbok 1842-1861.
4376726 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1866 Inb. Sid. I-VIII, 1-51, 53-214, 214 a-273, 273 a-466, 466 a-491, 491 a-652, 657-660, 665. Med ortregister.
4376726 Gärdhems församling C Födelse- och dopböcker 7, 1858-1872 Inb. Sid. 1-155, fol. 1-30 a tergo. Häri även död- och begravningsbok.
4376726 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860 Stavereds samt Trollhättans övre och nedre rotar. Med rote- och ortregister samt anteckning om husförhör. Häri även Trollhättans husförhörslängd 1860-1862 samt anteckning om obefintliga i Gärdhem 1860.
4376727 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1871 Inb. Sid. I-V, 1-133, 133a-322, 322a-384. Med ortreg. Häri även längd över obefintliga.
4376728 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1866 Inb. Sid 1-20, 22-315, 315 a-322,
I-VIII a tergo. Med ortregister.
4376728 Väne-Åsaka församling C Födelse- och dopböcker 5, 1852-1872 Finnes 1852-1872 25/5. Inb. Sid. 1-81, a tergo: sid 1-28, fol. 1-39. Häri även död- och begrav-
ningsbok s.å.
4376729 Rångedala församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1858 Med ortreg.
4376729 Rångedala församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860 Häri även födelse- och dopbok för Varnum och Tärby samma år.
4376729 Rångedala församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 3, 1850-1860 Omfattar pastoratet. Två anteckningar för Tärby 1861.
4376729 Rångedala församling F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1860 Häri även död- och begravningsbok för Varnum och Tärby samma år.
4376729 Rångedala församling B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1858 Inflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4376729 Rångedala församling B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1858 Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4376729 Rångedala församling B In- och utflyttningslängder 5, 1859-1860 Omfattar pastoratet
4376730 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med ortregister.
4376730 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med ortregister.
4376730 Edsleskogs församling L I aa Kyrkokassans räkenskapsböcker 2, 1703-1792 Bunt. Huvudräkenskaper 1760-1792 samt specialer 1703-1759. Häri även visitationsprotokoll 1713, inventarieförteckningar 1703-1757 spr. år, stolrumslängd och kyrkobalkslängd 1705, 1712.
4376730 Edsleskogs församling L I aa Kyrkokassans räkenskapsböcker 3, 1732-1867 Band i bunt. Huvudräkenskaper och specialer spridda år. Häri även inventarieförteckningar 1792, 1817 samt omkostnadsuppgift
för prästgårdsbyggnaderna1815.
4376731 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1846-1855 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1852.
4376731 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1857.
4376732 Ulricehamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1831-1832 Attester. Omf. past. Häri även enstaka bilagor till husförhörs- längden, lysnings- och vigsel- boken samt död- och begravnings- boken s.å.
4376732 Ulricehamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1841-1843 Attester. Omf. past. Häri även enstaka bilagor till lysnings- och vigselboken s.å.
4376732 Ulricehamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1846-1878 Attester. Omf. past. Lucka 1847-1872. Häri även enstaka bilagor till lysnings- och
vigselboken samt död- och begravningsboken 1846.
4376733 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1861 Med ortregister samt anteckning om husförhörs hållande 1848-1858, lucka 1853.
4376733 Algutstorps församling B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1871 Inb. Omf. past.
4376733 Algutstorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1889 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4376734 Hols församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1864 Band i bunt. Med ortregister.
4376734 Hols församling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1872 Inb. Omf. past.
4376734 Hols församling C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1872 Inb. Omf. past.
4376734 Hols församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1872 Inb. Omf. past.
4376734 Hols församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1872 Inb. Omf. past.
4376735 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1861 Med anteckning om husförhörs hållande 1848-1860, luckor 1849, 1853-1854. Häri även Tumbergs husförhörslängd 1848-1861.
4376736 Lena församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1870 Inb. Fol. 1-279. Omf. past.
4376736 Lena församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1885 Inb. Omf. även Bergstena och Fullestad s.å. samt Långared 1850-1870.
4376736 Lena församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker 4, 1850-1895 Inb. Omf. även Bergstena och Fullestad s.å. samt Långared 1850-1870.
4376736 Lena församling (P-län) F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1895 Inb. Omf. även Bergstena och Fullestad s.å. samt Långared 1850-1870.
4376737 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1869 Inb. Fol. I-II, s. 1-448, a tergo I. Naglum.
4376737 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1869 Inb. Fol. I-II, s. 1-416, a tergo I. Vassända.
4376737 Vassända-Naglums församling B In- och utflyttningslängder 1, 1841-1865 Häri även Väne-Ryr 1841-1861
4376738 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 19, 1856-1869 Sid. I-XVIII, 1-353. Samtida namnregister Kv. Kransen.
4376738 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 20, 1856-1869 Sid. I-XXX, 1-701. Samtida namnregister Kv. Rosen.
4376739 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 21, 1856-1869 Sid. I-XXII, 1-153, 155-463. Samtida namnregister Kv. Liljan.
4376739 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 22, 1856-1869 Sid. I-XVIII, 1-301. Samtida namnregister Kv. Blomman.
4376740 Väne-Ryrs församling A I Husförhörslängder 1, 1851-1869 Inb. Ortreg. Sid. I-X, 1-191.
4376741 Berghems församling D I Konfirmationsböcker 1, 1814-1848 Häri även konfirmationsbok för Hajom 1836-1848, inflyttningsanteckningar för Berghem 1805, lysningsbok för Berghem och Hajom 1805-1848, kyrkorådets protokoll 1817 9/6, tornbyggnadskommittens protokoll 1815-1820, räkenskaper för tornbyggnad 1816-1820, series pastorum 1540-1870 samt märkliga händelser 1814 2/6.
4376741 Berghems församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1780-1829 Attester
4376744 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1851-1862 Inbunden.
4376744 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1861-1878 Inbunden. Häri även förteckning över obefintliga 1865-1878.
4376744 Fors församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1879-1897 Inbunden.
4376745 Fritsla församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1874 Inbunden. Med ortregister samt förklaring av läsetecken.
4376745 Fritsla församling A I Husförhörslängder 13, 1874-1886 Inbunden. Med ortregister. Fol. 1-152, 312-336 på grund av felpag.
4376746 Seglora församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1870 Inb. Med ortreg. samt förklaring av läsetecken.
4376746 Seglora församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1881 Inb. Med ortreg.
4376747 Rommele församling A I Husförhörslängder 6, 1862-1879 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1865-1879.
4376748 Åsbräcka församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1879 Inb.
4376749 Älekulla församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1871 Inb. Med register.
4376749 Älekulla församling A I Husförhörslängder 12, 1872-1895 Inb. Med förteckning över husförhörsrotar.
4376750 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 9, 1855-1860 Inb. Sid.I, 1-141. Med ortreg.
4376750 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 11, 1860-1869 Inb.
4376751 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 12, 1870-1877 Inb.
4376751 Ale-Skövde församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1889 Inb.
4376752 Angereds församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1865 Med ortreg.
4376752 Angereds församling A I Husförhörslängder 10, 1865-1872 Inb. Med ortreg.
4376752 Angereds församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1880 Inb. Med ortreg. Häri även bok över obefintliga 1872-1880.
4376752 Angereds församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1890 Inb. Med ortreg. Häri även bok över obefintliga 1881-1891.
4376753 Berghems församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1872 Häri även kriminalregister s.å.
4376753 Berghems församling A I Husförhörslängder 17, 1873-1885 Häri även kriminalregister s.å.
4376754 Björketorps församling A I Husförhörslängder 8, 1865-1874 I
4376754 Björketorps församling A I Husförhörslängder 9, 1865-1874 II
4376755 Björketorps församling A I Husförhörslängder 10, 1875-1887
4376755 Björketorps församling A I Husförhörslängder 11, 1887-1897
4376756 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 8, 1864-1873 I
4376756 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 II
4376756 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 10, 1873-1886 I
4376757 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1886 II
4376758 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1898 I
4376758 Bollebygd församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1898 II
4376759 Hyssna församling A I Husförhörslängder 15, 1862-1866 Inb.
4376759 Hyssna församling A I Husförhörslängder 16, 1867-1873 Inb.
4376759 Hyssna församling A I Husförhörslängder 17, 1874-1881 Inb.
4376759 Hyssna församling A I Husförhörslängder 18, 1882-1890 Inb.
4376760 Kinna församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1871 Inb.
4376760 Kinna församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1881 Inb.
4376760 Kinna församling A I Husförhörslängder 11, 1882-1894 Inb.
4376761 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1867 Inb. Med förteckning över soldater u.å., över gratialister 1840-1862.
4376761 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 9, 1880-1895 Inb. Dito. Häri även förteckning över obefintliga 1881-1895.
4376761 Östra Frölunda församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1879 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4376762 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870
4376762 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1876
4376762 Grönahögs församling A I Husförhörslängder 9, 1877-1890
4376763 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4376763 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1871-1876
4376763 Marbäcks församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1877-1890
4376764 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1869 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4376764 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 9, 1869-1880 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4376764 Håcksviks församling A I Husförhörslängder 10, 1880-1895 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4376765 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1868 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4376765 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 10, 1868-1879 Inb. Dito.
4376765 Mårdaklevs församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1895 Inb. Dito. Häri även förteckning över obefintliga 1882-1895.
4376766 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Inbunden.
4376766 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1876 Inbunden.
4376766 Finnekumla församling A I Husförhörslängder 9, 1877-1890 Inbunden. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4386876 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1868 Inb.
4386876 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 12, 1869-1878 Inb.
4386876 Skallsjö församling A I Husförhörslängder 13, 1879-1887 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1878-1884.
4386877 Kalvs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1868 Inb. Med förteckning över soldater och gratialister u.å.
4386877 Kalvs församling A I Husförhörslängder 10, 1868-1880 Inb. Medförteckning över soldater och gratialister u.å.
4386877 Kalvs församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1895 Inb. Med förteckning över
soldater och gratialister u.å.
4386878 Hajoms församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1872 Häri även kriminalregister s.å.
4386878 Hajoms församling A I Husförhörslängder 13, 1873-1885 Häri även kriminalregister s.å.
4386879 Horreds församling A I Husförhörslängder 17, 1862-1870 Med ortreg.
4386879 Horreds församling A I Husförhörslängder 18, 1862-1876 Med ortreg.
4386879 Horreds församling A I Husförhörslängder 19, 1877-1886 Med ortreg.
4386879 Horreds församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1894 Med ortreg.
4386880 Bergums församling A I Husförhörslängder 10, 1865-1872
4386880 Bergums församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1880
4386880 Bergums församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1890
4386881 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 12, 1863-1869 Inb.
4386881 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1875 Inb.
4386881 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 14, 1875-1882 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1875-1881.
4386881 Stora Lundby församling A I Husförhörslängder 15, 1882-1894 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4386882 Hillareds församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1877 Inb. Med ortreg.
4386882 Hillareds församling A I Husförhörslängder 5, 1877-1884 Inb. Med ortreg.
4386882 Hillareds församling A I Husförhörslängder 6, 1885-1894 Inb. Med ortreg.
4386883 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 20, 1856-1866 Inb. Med register.
4386883 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 21, 1866-1877 Inb. Med register.
4386884 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 22, 1877-1884 Inb. Med register.
4386884 Sexdrega församling A I Husförhörslängder 23, 1885-1894 Inb. Med register.
4386885 Holsljunga församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 4, 1861-1872 Inb.
4386885 Holsljunga församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 5, 1873-1883 Inb.
4386886 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 5, 1861-1872 Inb.
4386886 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 6, 1873-1883 Inb.
4386887 Älvsereds församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1873 Inb.
4386887 Älvsereds församling A I Husförhörslängder 5, 1873-1883 Inb.
4386888 Roasjö församling A I Husförhörslängder 5, 1859-1871 Inb. med ortreg.
4386888 Roasjö församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1877 Inb. med ortreg.
4386888 Roasjö församling A I Husförhörslängder 7, 1877-1883 Inb. med ortreg.
4386888 Roasjö församling A I Husförhörslängder 8, 1883-1890 Inb. med ortreg.
4386889 Månstads församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1865 Inb. Sid. I-IX, uppslag 1-73. Med ortregister.
4386889 Månstads församling A I Husförhörslängder 7, 1865-1876 Inb.
4386889 Månstads församling A I Husförhörslängder 8, 1876-1889 Inb.
4386889 Månstads församling A I Husförhörslängder 9, 1890-1895 Inb.
4386890 Södra Åsarps församling A I Husförhörslängder 5, 1860-1865
4386890 Södra Åsarps församling A I Husförhörslängder 6, 1865-1876 Inb.
4386890 Södra Åsarps församling A I Husförhörslängder 7, 1876-1890 Inb.
4386890 Södra Åsarps församling A I Husförhörslängder 8, 1891-1896 Inb.
4386891 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Inb.
4386891 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1880 Inb.
4386891 Ambjörnarps församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1896 Inb.
4386892 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1871 Inb.
4386892 Kinnarumma församling A I Husförhörslängder 12, 1872-1891 Inb.
4386893 Östads församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1867 Inb.
4386893 Östads församling A I Husförhörslängder 11, 1868-1877 Inb.
4386893 Östads församling A I Husförhörslängder 12, 1878-1884 Inb.
4386893 Östads församling A I Husförhörslängder 13, 1885-1894 Inb.
4386894 Ljushults församling A I Husförhörslängder 4, 1859-1870 Band i bunt.
4386894 Ljushults församling A I Husförhörslängder 5, 1870-1877 Band i bunt.
4386895 Ljushults församling A I Husförhörslängder 6, 1877-1883 Inb.
4386895 Ljushults församling A I Husförhörslängder 7, 1883-1890 Inb.
4386896 Mossebo församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1870 Inb.
4386896 Mossebo församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1880 Inb.
4386896 Mossebo församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1897 Inb.
4386897 Torestorps församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1871 Inb. Med register och förteckning över husförhörsrotar.
4386897 Torestorps församling A I Husförhörslängder 13, 1872-1881 Inb. Hemmanen i alfabetisk ordning.
4386897 Torestorps församling A I Husförhörslängder 14, 1882-1897 Inb.
4386898 Tranemo församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1870 Inb.
4386898 Tranemo församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1880 Inb.
4386898 Tranemo församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1896 Inb.
4386898 Tranemo församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1896 Inb.
4386899 Tunge församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1871 Inb.
4386899 Tunge församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1878 Inb.
4386899 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1871 Inb.
4386899 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1878 Inb.
4386899 Sankt Peders församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1887 Inb. Omf. även Tunge.
4386900 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Inb.
4386900 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1876 Inb.
4386901 Tvärreds församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1890 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4387322 Sjötofta församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1870 Inb.
4387322 Sjötofta församling A I Husförhörslängder 4, 1871-1880 Inb.
4387322 Sjötofta församling A I Husförhörslängder 5, 1881-1895 Inb.
4387323 Skephults församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1873 Med ortreg., samt förklaring av läsetecken.
4387323 Skephults församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1895 Med ortreg., samt förklaring av läsetecken.
4387324 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1871
4387324 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1878
4387325 Skepplanda församling A I Husförhörslängder 16, 1878-1895
4387326 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 20, 1852-1856 Häfte i bunt. Med hemmansregister, roteindelning, husförhörstur samt anteckning om utdelade hel-biblar 1852-1861.
4387326 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 21, 1856-1860 Inb. Med hemmansregister, roteindelning och husförhörstur.
4387326 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 22, 1860-1863 Inb.
4387327 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 23, 1863-1872 Inb.
4387327 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 24, 1873-1891 Inb.
4387327 Starrkärrs församling A I Husförhörslängder 25, 1891-1897 Inb.
4387328 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1856 Med hemmansregister.Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4387328 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Med hemmans- och torpreg.Häri även husförhörslängd för Ullasjö samma år.
4387329 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1872 Band i kapsel.
4387329 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 11, 1872-1880 Band i kapsel. Omf. även Ullasjö.
4387329 Svenljunga församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1890 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387330 Ullasjö församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1872 Band i kapsel.
4387330 Ullasjö församling A I Husförhörslängder 4, 1881-1890 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387331 Revesjö församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1856 Inb. Med hemmaregister.
4387331 Revesjö församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Inb. Med torp- och hemmans-
register.
4387331 Revesjö församling A I Husförhörslängder 8, 1860-1872 Inb.
4387331 Revesjö församling A I Husförhörslängder 9, 1873-1880 Inb. Omf. även Redslared. Häri
även bok över obefintliga.
4387331 Revesjö församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1890 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387332 Redslareds församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1856 Inbunden, med hemmans- och roteregister.
4387332 Redslareds församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Med hemmans- och ortregister samt ant. om personer som ej begå nattvarden resp. ej vill gå i skolan samt om insamling till Nya Testamenten 1858 och om dagsverken 1859.
4387332 Redslareds församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1872 Inb.
4387332 Redslareds församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1890 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387333 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 7, 1863-1879
4387333 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 8, 1878-1895 I. Häri även vaccinationslängder 1880-1891.
4387333 Fuxerna församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1895 II.
4387334 Örsås församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1856 Inb. Med hemmansregister.
4387334 Örsås församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1861 Inb. Med hemmansregister och torpregister samt förteckning över gåvor till Nya Testamenten.
4387334 Örsås församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1872 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4387335 Örsås församling A I Husförhörslängder 14, 1873-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4387335 Örsås församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4387336 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1873 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4387336 Dalstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1887 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4387337 Istorps församling A I Husförhörslängder 17, 1862-1873 Inb.
4387337 Istorps församling A I Husförhörslängder 18, 1862-1876 Inb.
4387338 Istorps församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1887 Inb.
4387338 Istorps församling A I Husförhörslängder 20, 1887-1896 Inb.
4387339 Kilanda församling A I Husförhörslängder 5, 1852-1855 Häfte i bunt.
4387339 Kilanda församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Inb.
4387339 Kilanda församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1863 Inb.
4387339 Kilanda församling A I Husförhörslängder 8, 1863-1874 Inb.
4387339 Kilanda församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1894 Inb.
4387340 Ölsremma församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1891 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4387341 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1877 Gårdsregister.
4387341 Karl Gustavs församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1889
4387342 Nittorps församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1875
4387342 Nittorps församling A I Husförhörslängder 12, 1874-1890 Häri även förteckn. över obefint-
liga s.å.
4387343 Sätila församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1855 Inb. Sid. 1-349. Med ortregister och förteckning över pensionärer och straffade.
4387343 Sätila församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1861 Inb. Sid. 1-350. Med ortregister och förteckning över pensionärer och straffade.
4387343 Sätila församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1866 Inb.
4387344 Sätila församling A I Husförhörslängder 15, 1867-1873 Inb.
4387344 Sätila församling A I Husförhörslängder 16, 1874-1881 Inb.
4387344 Sätila församling A I Husförhörslängder 17, 1882-1890 Inb.
4387345 Hulareds församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1891 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4387346 Upphärads församling A I Husförhörslängder 8, 1863-1876 Inb.
4387346 Upphärads församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1892 Inb.
4387347 Ljungsarps församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1882 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4387348 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1873 Inb.
4387348 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1885 Inb.
4387348 Töllsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1885 Inb.
4387349 Fotskäls församling A I Husförhörslängder 1, 1858-1861 Inbunden. Fol. 1-106. Med ortreg. samt förteckning över soldater och gratialister.
4387349 Fotskäls församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1870 Inbunden.
4387349 Fotskäls församling A I Husförhörslängder 3, 1871-1880 Inbunden.
4387349 Fotskäls församling A I Husförhörslängder 4, 1881-1890 Inbunden.
4387350 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1869 Med ortsregister.
4387350 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1879 Med gårdsregister.
4387350 Grimmareds församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1888 Med gårdsregister.
4387351 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Med gårdsregister.
4387351 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1878 Med gårdsregister.
4387351 Gunnarsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1878-1889 Med gårdsregister.
4387352 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Med gårdsregister.
4387352 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1878 Med gårdsregister.
4387352 Kungsäters församling A I Husförhörslängder 9, 1878-1889 Med gårdsregister.
4387353 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 17, 1847-1861 Band i bunt. Omfattar Marksdelen.
4387353 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 18, 1847-1861 Häfte i bunt. Omfattar Skänklingen eller Kindsdelen.
4387353 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 19, 1862-1871 Inb. Med reg. Omf. Marks-delen.
4387353 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 20, 1862-1871 Inb. Med reg. Omf. Kinds-delen.
4387354 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 21, 1872-1881 Inb. Omf. Marks-delen.
4387354 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 22, 1872-1897 Inb. Omf. Kinds-delen.
4387354 Öxabäcks församling A I Husförhörslängder 23, 1882-1894 Inb. Omf. Marks-delen.
4387355 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1866
4387355 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 15, 1862-1875
4387355 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1886
4387355 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 17, 1887-1896
4387356 Lerums församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1867 Med ortregister.
4387356 Lerums församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1873
4387356 Lerums församling A I Husförhörslängder 13, 1873-1878 Med ortregister.
4387356 Lerums församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1888 Med ortregister.
4387357 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 1, 1855-1859 Inb. Fol. 1-126. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister. Häri även husförhörslängd (ofullständig) för Fotskäl 1855-1859.
4387357 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 2, 1858-1861 Inb. Fol. 1-124, sid. 125-141. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister. Häri även konfirmationsbok 1860-1862, sockenstämmoprotokoll för Surteby-Kattunga 1858-1859, för Fotskäl och Tostared 1858, gällstämmoprotokoll 1858-1859 samt protokoll vid skollärare- och klockareval i Fotskäl 1858.
4387357 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1870 Inb. Surteby.
4387357 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1870 Inb. Kattunga.
4387358 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 5, 1871-1880 Inb. Surteby.
4387358 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 6, 1881-1890 Inb. Kattunga.
4387358 Surteby-Kattunga församling A I Husförhörslängder 7, 1881-1890 Inb. Surteby.
4387359 Tostareds församling A I Husförhörslängder 1, 1858-1860 Inb. Fol. 1-41, opag. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister.
4387359 Tostareds församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1870 Inb.
4387359 Tostareds församling A I Husförhörslängder 3, 1871-1880 Inb.
4387359 Tostareds församling A I Husförhörslängder 4, 1881-1890 Inb.
4387360 Örby församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1871 Inb. Del I.
4387360 Örby församling A I Husförhörslängder 15, 1862-1871 Inb. Del II.
4387361 Örby församling A I Husförhörslängder 16, 1872-1881 Inb. Del I.
4387361 Örby församling A I Husförhörslängder 17, 1872-1881 Inb. Del II.
4387368 Hålanda församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1861 Inb. Sid. I, 1-197. Med ortreg. och förteckning över rotar. Häri även bok över obefintliga 1855-1861.
4387368 Hålanda församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1864 Inb.
4387368 Hålanda församling A I Husförhörslängder 10, 1864-1869 Inb.
4387368 Hålanda församling A I Husförhörslängder 11, 1864-1874 Inb.
4387369 Hålanda församling A I Husförhörslängder 12, 1870-1877 Inb.
4387369 Hålanda församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1889 Inb.
4387370 Gällstads församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1871 Med ortreg.
4387370 Gällstads församling A I Husförhörslängder 9, 1870-1876 Med ortreg.
4387371 Gällstads församling A I Husförhörslängder 10, 1877-1890 Med ortreg.
4387372 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Med ortreg.
4387372 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1876 Med ortreg.
4387372 Södra Säms församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1891 Med ortreg. Häri även längder över obefintliga 1876-1891
4387373 Ljurs församling A I Husförhörslängder 2, 1873-1881
4387373 Nårunga församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1867 Omf. även Norska Skogsbygden o. Ljur.
4387374 Nårunga församling A I Husförhörslängder 8, 1867-1873 Omf. även Norska Skogsbygden o. Ljur.
4387374 Nårunga församling A I Husförhörslängder 9, 1873-1881
4387374 Nårunga församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1896
4387374 Skogsbygdens församling A I Husförhörslängder 1, 1873-1881
4387375 Brunns församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1845 Duplett.
4387375 Brunns församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1862
4387375 Brunns församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1872 Inb.
4387375 Brunns församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1887 Inb.
4387376 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1847-1862
4387376 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1862-1874 Inb.
4387376 Vists församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1875-1888 Inb.
4387377 Timmele församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1862
4387378 Timmele församling A I Husförhörslängder 7, 1862-1872 Inb.
4387379 Timmele församling A I Husförhörslängder 8, 1872-1877 Inb.
4387379 Timmele församling A I Husförhörslängder 9, 1878-1888 Inb.
4387380 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/1, 1863-1868 Häri även bok över obefintliga s.å.
4387380 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/2, 1868-1876 Häri även bok över obefintliga s.å.
4387381 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/3, 1877-1884 I.
4387381 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/4, 1877-1884 II.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4387382 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/5, 1884-1890 I.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4387382 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/6, 1884-1890 II.
4387382 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/7, 1884-1890 III.
4387383 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/8, 1891-1894 I.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4387383 Trollhättans församling A
Husförhörslängder
A I/9, 1891-1894 II.
4387384 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1870 Inb.
4387384 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 7, 1870-1874 Inb.
4387385 Ulricehamns församling A I Husförhörslängder 8, 1875-1887 Inb.
4387386 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Finnes 1861-1865 (1866). Häri även
konfirmationsbok 1863-1865 samt ofullständig längd över arbets-
attester 1863.
4387387 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1875 Häri även konfirmationsbok 1866-1875 samt utlysningslängd 1869-1875.
4387387 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1885 Häri även konfirmationsbok 1876-1882.
4387388 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok 1886-1890.
4387388 Nössemarks församling A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt längd över obefintliga 1871-1895.
4387389 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1881 Inb. Sid. I-VI, fol. 1-310. Med rote- och ortförteckning samt uppgift om straffade 1873.
4387389 Gärdhems församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1881 Inb. Sid. I-V, fol. 311-622. Med rote- och ortförteckning samt längd över försvarslösa. Häri även bok över obefintliga s.å.
4387390 Ornunga församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1872 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda.
4387390 Ornunga församling A I Husförhörslängder 10, 1873-1877 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda.
4387390 Ornunga församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1894 Omf. även Kvinnestad o. Asklanda.
4387391 Böne församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Fol. 1-68. Med ortreg. Häri även uppgift om bibelskillingen 1864-1865.
4387391 Böne församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876
4387391 Böne församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1884
4387391 Böne församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1895
4387392 Liareds församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1866 Fol. 1-119. Med ortreg. Häri även uppgift om 1861-1865 års bibelskillingar.
4387392 Liareds församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1874
4387392 Liareds församling A I Husförhörslängder 10, 1875-1894
4387393 Knätte församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Fol. 1-91. Med ortreg. Häri även uppgift om 1862 och 1864 års bibelskillingar.
4387393 Knätte församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876
4387393 Knätte församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1884
4387393 Knätte församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1895
4387394 Gesäters församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1866
4387394 Gesäters församling A I Husförhörslängder 11, 1866-1875
4387394 Gesäters församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1885 Häri även konfirmationslängder 1876-1879.
4387394 Gesäters församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1890 Häri även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4387394 Gesäters församling A I Husförhörslängder 14, 1891-1894 Häri även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
4387396 Väne-Ryrs församling A I Husförhörslängder 3, 1870-1882 Inb.
4387396 Väne-Ryrs församling A I Husförhörslängder 4, 1883-1895 Inb.
4387397 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1881 Inb. Sid I-VI, fol. 1-314. Med rote- och ortförteckning.
4387397 Väne-Åsaka församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1881 Inb. Sid I-VI, fol. 315-611. Med rote- och ortförteckning samt längd över försvarslösa. Häri även bok över obefintliga s.å.
4387398 Norra Björke församling A I Husförhörslängder 6, 1872-1895 Inb. Sid. I-IV, fol. 1-232. Med rote- och ortförteckning, längd över försvarslösa samt uppgifter om sinnessjuka och idioter.
4387399 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1867 Inb. Sid. I-VII, 1-672 + 494 A, 652 A. Med ortregister och uppgift om plats för hållna husförhör 1853-1866. Häri även bok över obefintliga s.å.
4387400 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1881 Inb. Sid I-V, fol. 1-361. Med rote- och ortförteckning.
4387400 Västra Tunhems församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1881 Inb. Sid I-VII, fol. 362-717. Med rote- och ortförteckning, längd över lösdrivare och försvarslösa samt anteckningar om husförhör 1867-1871. Häri även
bok över obefintliga s.å.
4387401 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 23, 1870-1881 I. Kvarteret Kransen. Häri även folkmängdsuppgifter 1870, 1880.
4387401 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 24, 1870-1881 II.Kvarteret Rosen. Häri även folkmängdsuppgifter 1880.
4387401 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 25, 1870-1881 III. Kvarteret Liljan.
4387402 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 26, 1870-1881 IV. Kvarteret Blomman.
4387402 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 27, 1882-1892 I. Kvarteret Kransen. Häri även förteckning över oäkta barn, som åtnjuter fattigförsörjning.
4387402 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 28, 1882-1892 II. Kvarteret Rosen.
4387403 Örby församling A I Husförhörslängder 18, 1882-1894 Inb. Del I.
4387403 Örby församling A I Husförhörslängder 19, 1882-1894 Inb. Del II.
4387425 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 29, 1882-1892 III. Kvarteret Liljan.
4387425 Vänersborgs församling A I Husförhörslängder 30, 1882-1892 IV. Kvarteret Blomman.
4387426 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 12, 1870-1882 I Inb. Omf. Naglum. Häri även folkmängdsuppgifter 1880.
4387426 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 14, 1883-1893 I Inb. Omf. Naglum. Häri även folkmängdsuppgifter 1882.
4387427 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 13, 1870-1882 II Inb. Omf. Vassända. Häri även folkmängdsuppgifter 1880.
4387427 Vassända-Naglums församling A I Husförhörslängder 15, 1883-1893 II Inb. Omf. Vassända. Häri även bok över obefintliga s.å. samt
folkmängdsuppgifter 1882.
4387428 Dannike församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1865 Med ortreg.
4387428 Dannike församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1876 Inb. Fol. 1-159. Med ortregister, förteckning över soldater samt anteckning om husförhör 1870.
4387428 Dannike församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1888 Inb. Fol. 1-101 för 1876-1881, 1-116 för 1882-1888. Med ortregister, förteckning över rotarna samt uppgift ang. folkmängden 1881, 1884-1887.
4387428 Dannike församling A I Husförhörslängder 10, 1888-1895 Inb. Fol. 1-143. Med ortregister, förteckning över rotarna samt uppgift ang. folkmängden 1888-1894.
4387429 Länghems församling A I Husförhörslängder 11, 1860-1865 Med ortreg.
4387429 Länghems församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1875 Inb. Fol. 1-206. Med ortregister o. förteckning över soldater.
4387429 Länghems församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Inb. Fol. 1-199. Med förteckning över soldater.
4387430 Länghems församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Inb. Fol. 1-199. Med ortregister.
4387430 Länghems församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1892 Inb. Fol. 1-210. Med ortregister.
4387431 Rångedala församling A I Husförhörslängder 9, 1859-1867 Inb. med ortregister.
4387431 Rångedala församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876 Inb. med ortregister.
4387431 Rångedala församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1886 Inb. med ortregister.
4387432 Kölaby församling A I Husförhörslängder 10, 1864-1874 Inb.
4387432 Kölaby församling A I Husförhörslängder 11, 1870-1874 Inb. Dublett. Häri även Solberga 1876-1874.
4387432 Kölaby församling A I Husförhörslängder 12, 1874-1894 Inb. Omf. även Solberga s.å. Häri även folkmängdsuppgifter 1874-1894, Solberga s.å., för-
teckning över obefintliga 1871-1890, Solberga 1887-1890.
4387433 Brämhults församling A I Husförhörslängder 8, 1860-1869
4387433 Brämhults församling A I Husförhörslängder 9, 1870-1879
4387433 Brämhults församling A I Husförhörslängder 10, 1880-1891
4387434 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1871 Inb. Skaraborgslänsdelen. Häri även husförhörslängd för Smula s.å. och kollekträkenskaper 1864-1872.
4387434 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 12, 1864-1872 Inb. Älvsborgslänsdelen. Häri även husförhörslängd för Smula s.å. och kollekträkenskaper 1864-1868 omf. past., folkmängds-
uppgifter 1868 omf. past.
4387434 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 13b, 1872-1874 Inb. Älvsborgsdelen. Häri även husförhörslängd för Smula s.å.
4387434 Norra Åsarps församling A I Husförhörslängder 14, 1874-1894 Inb. Älvsborgs- och Skaraborgs-
delarna. Häri även husförhörs-
längd för Smula s.å., förteck-
ning över obefintliga 1874-1894, folkmängdsuppgifter även för Smula 1876-1894. Med förteckning över allmänna nattvardsgångar 1874-1894.
4387435 Borås församling A I Husförhörslängder 21, 1860-1867 Del I. Tomt. 1-229,423-428. Rote I-VII, fol. 1-441.
4387435 Borås församling A I Husförhörslängder 22, 1860-1867 Del II. Tomt. 230-422. Rote
VIII-XI. Fol. 2-312.
4387435 Borås församling A I Husförhörslängder 23, 1860-1867 Del III. Med ortreg. Rote XII-XIII. Fol. 7-438.
4387436 Borås församling A I Husförhörslängder 24, 1868-1874 Del I. Tomt. 1-428. Rote I-XI. Fol. 3-518.
4387436 Borås församling A I Husförhörslängder 25, 1868-1874 Del II. Med ortreg. Rote XII-XIII. Fol.9-241
Häri även bok över obef. s.å.
4387437 Borås församling A I Husförhörslängder 26, 1874-1880 Del I. Tomt. 3-199. Rote I-XI. Fol. 3-282
4387437 Borås församling A I Husförhörslängder 27, 1874-1880 Del II. Tomt. 202-428. Fol 3-198
4387437 Borås församling A I Husförhörslängder 28, 1874-1877 Del III. Med ortreg. Rote XII-XIII. Fol. 1-246
Häri även bok över obef. s.å.
4387438 Borås församling A I Husförhörslängder 29, 1877-1882 Del I. Med ortreg. Rote XII. Fol. 2-477.
4387438 Borås församling A I Husförhörslängder 30, 1877-1882 Del II. Med ortreg. Rote XIII. Fol. 2-493.
Häri även bok över obef. s.å.
4387439 Borås församling A I Husförhörslängder 31, 1880-1886 Del I. Tomt. 3-99. Fol.4-422.
4387439 Borås församling A I Husförhörslängder 32, 1880-1886 Del II. Tomt. 102½-199. Fol. 4-311
4387439 Borås församling A I Husförhörslängder 33, 1880-1886 Del III. Tomt. 202-428. Fol. 2-467.
4387440 Borås församling A I Husförhörslängder 34, 1882-1886 Del I. Med ortreg. Rote XII. Fol. 1-302
4387440 Borås församling A I Husförhörslängder 35, 1882-1886 Del II. Med ortreg. Rote XIII. Fol. 1-231. Häri även bok över obef. s.å.
4387441 Borås församling A I Husförhörslängder 36, 1887-1892 Del I. Tomt. 3-144. Litt. A. Fol. 2-279
4387441 Borås församling A I Husförhörslängder 37, 1887-1892 Del II. Tomt. 145-299½. Litt. B. Fol. 280-568.
4387441 Borås församling A I Husförhörslängder 38, 1887-1892 Del III. Tomt. 300-429. Litt. C. Fol. 569-857
4387441 Borås församling A I Husförhörslängder 39, 1887-1892 Del IV. Med ortreg. Litt. D. Fol. 858-1146.
4387442 Borås församling A I Husförhörslängder 40, 1887-1892 Del V. Med ortreg. Litt. E. Fol. 1147-1435 å.
4387442 Borås församling A I Husförhörslängder 41, 1887-1892 Del VI. Med ortreg. Litt.F. Fol. 1436-1726 tt.
4387442 Borås församling A I Husförhörslängder 42, 1887-1892 Del VII. Med tomtregister. Litt. G. Fol. 1727-1824. Häri även bok över obef. s.å.
4387443 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1860-1869 Fol. 1-264.
4387443 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1870-1879 Fol. 1-316.
4387444 Torpa församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1880-1892 Fol. 1-442.
4387445 Fristads församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1870 Med ortreg.
4387445 Fristads församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1878 Med ortreg.
4387446 Fristads församling A I Husförhörslängder 13, 1879-1891 Med ortreg.
4387447 Tärby församling A I Husförhörslängder 9, 1859-1866 Häri även anteckningar om folkmängden i förs. 1860-1863.
4387447 Tärby församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876
4387447 Tärby församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1886
4387448 Borgstena församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1873 Med ortreg.
4387448 Borgstena församling A I Husförhörslängder 7, 1874-1892 Med ortreg.
4387449 Toarps församling A I Husförhörslängder 11, 1859-1867 Inb. Med ortregister.
4387449 Toarps församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1880 Inb. Med ortregister.
4387450 Toarps församling A I Husförhörslängder 13, 1877-1887 Inb. Med ortregister.
4387451 Gingri församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1870 Med ortreg.
4387451 Gingri församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1879 Med ortreg.
4387451 Gingri församling A I Husförhörslängder 7, 1879-1892 Med ortreg.
4387452 Vänga församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1880 Omf. även Tämta s.å.
4387453 Äspereds församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1859 Inb. Med ortregister.
4387453 Äspereds församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1867 Inb. Med ortregister.
4387453 Äspereds församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1876 Inb. Med ortregister.
4387453 Äspereds församling A I Husförhörslängder 8, 1877-1886 Inb. Med ortregister.
4387454 Öra församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1880 Inb.
4387454 Alboga församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1880 Inb.
4387454 Alboga församling A I Husförhörslängder 7, 1880-1897 Inb. Häri även husförhörslängd för Öra s.å.
4387455 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1866
4387455 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1878
4387455 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 10, 1879-1885
4387455 Fivlereds församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1894
4387456 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1866
4387456 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876
4387456 Kölingareds församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1894
4387457 Molla församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1879 Inb.
4387457 Molla församling A I Husförhörslängder 6, 1879-1897 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4387458 Ods församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1879 Inb.
4387458 Ods församling A I Husförhörslängder 8, 1879-1897 Inb. Häri även folkmängdsupp- gifter 1882-1897 samt bok över obefintliga 1879-1897.
4387459 Bredareds församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1877 Inb.
4387459 Bredareds församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1894 Inb.
4387477 Sandhults församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1867 Inb. Sid.I-IV, 1-653. Med ortregister.
4387477 Sandhults församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1877 Inb.
4387478 Sandhults församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1894 Inb. Del I.
4387478 Sandhults församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1894 Inb. Del II.
4387479 Algutstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1880 Inb.
4387480 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1877 Inb.
4387480 Södra Härene församling A I Husförhörslängder 9, 1878-1895 Inb.
4387481 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1878 Häri även husförhörslängd för Tumberg s.å.
4387481 Kullings-Skövde församling A I Husförhörslängder 8, 1878-1894
4387482 Varnums församling A I Husförhörslängder 14, 1859-1866 Inb.
4387482 Varnums församling A I Husförhörslängder 15, 1867-1876 Inb.
4387482 Varnums församling A I Husförhörslängder 16, 1877-1886 Inb.
4387483 Härna församling A I Husförhörslängder 6, 1858-1870 Inb. Omf. även Fänneslunda och Grovare.
4387484 Bergstena församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1860 Inb. Fol. I-II, 1-120. Med rote- och ortregister samt förteckning över soldater och gratialister.
4387484 Bergstena församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1870 Inb.
4387484 Bergstena församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1887 Inb.
4387485 Fullestads församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1860 Inb. sid. I, fol. 1-106. Med ort- och roteregister samt förteckning över soldater.
4387485 Fullestads församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1870 Inb.
4387485 Fullestads församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1887 Inb.
4387486 Siene församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1868 Inb. Med ortregister samt anteckning om tid och plats för husförhör 1864-1867.
4387486 Siene församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1880 Inb. Med ortregister.
4387486 Siene församling A I Husförhörslängder 9, 1880-1894 Inb. Med ortregister.
4387487 Hols församling A I Husförhörslängder 7, 1864-1880 Inb. Med ortregister.
4387487 Hols församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1894 Inb.
4387488 Horla församling A I Husförhörslängder 7, 1864-1880 Inb. Med ortregister.
4387488 Horla församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1894 Inb. Med ortregister.
4387489 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1850-1860 Inb. Fol. I, 1-193. Med ortregister och register efter mantalslängden. Register över soldater och gratialister i pärmen.
4387489 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4387489 Lena församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1871-1887
4387490 Hössna församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1869 Inb.
4387490 Hössna församling A I Husförhörslängder 10, 1870-1878 Inb.
4387490 Hössna församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1891 Inb.
4387491 Gullereds församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1869 Inb. Omf. även Strängsered.
4387491 Gullereds församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1878 Inb. Omf. även Strängsered.
4387491 Gullereds församling A I Husförhörslängder 9, 1878-1894 Inb.
4387491 Strängsereds församling A I Husförhörslängder 7, 1878-1894 Inb.
4387492 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1870 Inb.
4387493 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1880 Inb. Del I.
4387493 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1880 Inb. Del II.
4387494 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1862-1873 Omfattar även Norra Säm.
4387494 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1874-1886
4387494 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 6, 1874-1886 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1874-1884.
4387495 Skölvene församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1873 Med ortregister. Häri även husförhörslängd för Källunga s.å.
4387495 Skölvene församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1886 Med ortregister. Häri även förteckning över obefintliga 1870-1877 och uppgifter om folkmängd 1873-1877.
4387495 Källunga församling A I Husförhörslängder 7, 1874-1886
4387496 Blidsbergs församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1880
4387497 Broddarps församling A I Husförhörslängder 7, 1862-1872 Med ortreg.
4387497 Broddarps församling A I Husförhörslängder 8, 1873-1884 Inb.
4387497 Broddarps församling A I Husförhörslängder 9, 1885-1894 Inb.
4387498 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1881 Inb. Häri även husförhörslängd för Landa s.å.
4387499 Bäcke församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1861-1863.
4387499 Bäcke församling A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok 1868 samt förteckning över obefintliga 1866-1870.
4387499 Bäcke församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn över obefintliga s.å.
4387499 Bäcke församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4387500 Bäcke församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4387500 Bäcke församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4387500 Bäcke församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt förteckn. över obefintliga 1891-1895.
4387501 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1860-1877
4387501 Bälinge församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1877-1896
4387502 Dalums församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1880
4387503 Humla församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1881
4387504 Eggvena församling A I Husförhörslängder 6, 1872-1884 Inb.
4387505 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 5, 1862-1872 Med ortregister.
4387505 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 6, 1873-1884 Inbunden.
4387505 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 7, 1885-1894 Inbunden.
4387506 Remmene församling A I Husförhörslängder 6, 1865-1871 Band i bunt. Omf. även Fölene.
4387506 Remmene församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1884 Inb.
4387506 Fölene församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1884 Inb.
4387507 Grude församling A I Husförhörslängder 3, 1856-1862
4387507 Grude församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1874
4387507 Grude församling A I Husförhörslängder 5, 1874-1886
4387508 Jällby församling A I Husförhörslängder 3, 1856-1862 Inb. Med ortregister. Sid. I-V, uppslag 1-16, 16 1/2, 17-44, sid. VI.
4387508 Jällby församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1874
4387508 Jällby församling A I Husförhörslängder 5, 1874-1886
4387509 Vesene församling A I Husförhörslängder 5, 1857-1862 Inb. Med ortreg. och längd över soldater. Sid. I-V, uppslag 1-36, 36½, 37-53, 53½, 54-64, 64½, 65, 65½, 66-84, sid. VI.
4387509 Vesene församling A I Husförhörslängder 6, 1862-1874
4387509 Vesene församling A I Husförhörslängder 7, 1874-1886
4387510 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 7, 1865-1871 Omf. även Tarsled.
4387510 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1884
4387510 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1884 Inb.
4387511 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 6, 1862-1874
4387511 Södra Björke församling A I Husförhörslängder 7, 1874-1886
4387512 Södra Vånga församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obefintliga 1864-1871.
4387512 Södra Vånga församling A I Husförhörslängder 4, 1871-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4387513 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 6, 1860-1871 Inb.
4387513 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 7, 1872-1880 Inb.
4387513 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 8, 1881-1894 Inb.
4387514 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 6, 1862-1872 Med ortreg.
4387514 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 7, 1873-1884 Inb.
4387514 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 8, 1885-1894 Inb.
4387515 Möne församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obefintliga 1864-1871.
4387515 Möne församling A I Husförhörslängder 6, 1871-1883 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387516 Rödene församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1877 Inb.
4387516 Rödene församling A I Husförhörslängder 8, 1877-1896 Inb. Häri även uppgifter om personer som lämnat församlingen utan flyttningsbetyg u.å., 1883.
4387648 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1861-1863.
4387648 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok 1868 samt förteckn över obefintl. 1866-1870.
4387648 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4387649 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4387649 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4387650 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4387650 Ödskölts församling A I Husförhörslängder 21, 1891-1894 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4387651 Hällstads församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4387651 Hällstads församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1883 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4387652 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4387652 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok s.å. Lucka 1869.
4387653 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å.
4387653 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Del I.
4387653 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Del II. Häri även konfirmationsbok 1876-1881.
4387654 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Häri även längd över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1882-1885.
4387654 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4387654 Fröskogs församling A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Häri även längd över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1891-1894.
Serien avslutad.
4387655 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1860-1865 Pag. 1-321.
4387655 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1865-1870 Pag. 1-383.
4387656 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1870-1875 Pag. 1-398.
4387657 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1886 Pag. I-XI, 1-330. Häri även konfirmationsbok 1876-1884.
4387657 Torrskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1896 Pag. 1-342. Häri även konfirmationsbok 1886-1891. Lucka 1890.
4387658 Laxarby församling A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 Inb. Sid. I-II, fol. 1-416. Med
ortregister.
4387659 Laxarby församling A I Husförhörslängder 22, 1856-1860 Inb. Sid. I, fol. 1-76, 78-421. Med ortregister och för-
teckning på gratialister.
4387660 Laxarby församling A I Husförhörslängder 23, 1861-1865
4387661 Laxarby församling A I Husförhörslängder 24, 1866-1870
4387662 Laxarby församling A I Husförhörslängder 25, 1871-1875
4387663 Laxarby församling A I Husförhörslängder 26, 1876-1880
4387664 Laxarby församling A I Husförhörslängder 27, 1881-1885
4387665 Laxarby församling A I Husförhörslängder 28, 1886-1890
4387666 Laxarby församling A I Husförhörslängder 29, 1891-1895
4387667 Hudene församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1871
4387667 Hudene församling A I Husförhörslängder 9, 1872-1882
4387667 Hudene församling A I Husförhörslängder 10, 1883-1895
4387668 Murums församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obe-
fintliga.
4387668 Murums församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1882 Inb. Häri även bok över obe-
fintliga.
4387669 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1877
4387669 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1877-1895
4387670 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1860-1873
4387671 Alingsås landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1873-1889
4387672 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1861-1864
4387672 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1865-1876
4387673 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1876-1887
4387674 Alingsås stadsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1887-1894 I Häri även förteckning över obefintliga.
4387675 Vårviks församling A I Husförhörslängder 13, 1860-1865
4387675 Vårviks församling A I Husförhörslängder 14, 1865-1870
4389622 Vårviks församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å.
4389622 Vårviks församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å.
4389623 Vårviks församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å.
4389623 Vårviks församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1895 Häri även konfirmationsbok 1886-1894.
4389624 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister. Pag. 1-333.
4389624 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Pag. 1-220.
4389625 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Pag. 1-320. Häri även obefintliga s.å.
4389625 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Pag. 1-245. Häri även obefintliga s.å.
4389626 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Pag. 1-410. Häri även obefintliga s.å.
4389626 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Pag. 1-290. Häri även obefintliga s.å.
4389627 Åmåls landsförsamling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Pag. 1-290. Häri även obefintliga s.å.
4389628 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Pag. 1-453.
4389628 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Pag. 1-333.
4389629 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Pag. 1-407.
4389630 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Pag. 1-350.
4389631 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Pag. 1-505. Häri även obefintliga s.å.
4389632 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 21a, 1886-1890 Del I. Pag. 1-290.
4389632 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 21b, 1886-1890 Del II. Pag. 1-243. Häri även obefintliga s.å.
4389633 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 22a, 1890-1895 Del I. Pag. 1-221.
4389633 Åmåls stadsförsamling A I Husförhörslängder 22b, 1890-1895 Del II. Pag. 222-442. Häri även obefintliga s.å.
4389634 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1866 Häri även konfirmationsbok 1861-1864.
4389634 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870
4389635 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1876
4389635 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1881
4389636 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885
4389637 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Häri även inskrivningslista för år 1888.
4389637 Ärtemarks församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895
4389638 Järns församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckning över rotar.
4389638 Järns församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckningar över fördelningen av hemmanen i skatte, krono och frälse samt över soldater och gratialister samt uppgift om folkmängd 1870.
4389639 Järns församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Inb. Rotregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med nyckel för läsetecken, förteckningar över fördelningen av hemmanen i skatte, krono och frälse samt över soldater, gratialister, kyrkvärd, mantalsskrivningar och mormoner (medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) samt uppgift om folkmängd 1871-1875.
4389639 Järns församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Inb. Ortegister. Häri även konfirmationsbok 1876 och 1880. Med förteckningar över fördelningen av hemmanen i skatte, krono och frälse samt över soldater, gratialister, kyrkvärd, nämndeman, vaccinatör, mantalsskrivningar och mormoner (medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) samt uppgift om folkmängd 1876-1880, sid. 437-440, avskrifter av brev och skrivelser.
4389640 Järns församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Inb. Ortegister. Häri även konfirmationsbok 1883-1885. Med förteckningar över fördelningen av hemmanen i skatte, krono och frälse samt över soldater och gratialister, kyrkvärd, nämndeman, vaccinatör, mantalsskrivningar, mormoner (medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga), dövstumma, svagsinta, lösdrivare och obefintliga, sid. 340-343, avskrifter av brev och skrivelser.
4389640 Järns församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med för-
teckningar över husförhör, ej konfirmerade, dövstumma och blinda, sinneslöa, mantalsskrivningar, gratialister, vaccinatör, soldater och lösdrivare samt uppgift om folkmängd 1887-1890. Uppslag 50, dopsedel och dopattest, sid. 257 och 262, avskrifter av och svar på brev och skrivelser.
4389640 Järns församling A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok 1891-1894. Med förteckningar över dövstumma, församlingens äldsta medlemmar, sinnessjuka och idioter, kyrkomän
ej mantalsskrivna, gratialister, soldater samt kvarstående obefintliga.
4389641 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1860-1865, samt förteckning över nattvardsbarn 1861-1865.
4389641 Billingsfors bruksförsamling A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1865-1868, samt förteckning över nattvardsbarn 1866-1867.
4389642 Frändefors församling A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 I.
4389643 Frändefors församling A I Husförhörslängder 20, 1861-1865 II.
4389644 Frändefors församling A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 I.
4389645 Frändefors församling A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 II. Häri även förteckning över obefintliga.
4389646 Frändefors församling A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 I.
4389647 Frändefors församling A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 II.
4389648 Frändefors församling A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 I.
4389649 Frändefors församling A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 II.
4389650 Frändefors församling A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 I.
4389651 Frändefors församling A I Husförhörslängder 28, 1881-1885 II. Häri även förteckning över obefintliga.
4389652 Frändefors församling A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 I.
4389653 Frändefors församling A I Husförhörslängder 30, 1886-1890 II. Häri även förteckning över obefintliga.
4389654 Frändefors församling A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 I.
4389655 Frändefors församling A I Husförhörslängder 32, 1891-1895 II. Häri även förteckning över obefintliga.
4389656 Bolstads församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4389657 Bolstads församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok s.å.
4389658 Bolstads församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å.
samt längd över obefintliga s.å.
4389659 Bolstads församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga s.å.
4390361 Bolstads församling A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga s.å.
4390362 Bolstads församling A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga s.å.
4390363 Bolstads församling A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt längd över obe-
fintliga s.å.
4390364 Brålanda församling A I Husförhörslängder 19, 1861-1865
4390365 Brålanda församling A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390366 Brålanda församling A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390367 Brålanda församling A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390368 Brålanda församling A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390369 Brålanda församling A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390370 Brålanda församling A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Häri även förteckn. över obefintliga s.å.
4390371 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4390371 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4390372 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1875
4390372 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 20, 1876-1880
4390373 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 21, 1881-1885
4390373 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Häri även förteckning över obefintl. s.å.
4390373 Edsleskogs församling A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Häri även förteckning över obefintl. s.å.
4390374 Erikstads församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4390374 Erikstads församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4390374 Erikstads församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å.
4390375 Erikstads församling A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok 1876-1879.
4390375 Erikstads församling A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok 1880-1885 samt förteckning över obefintliga s.å.
4390376 Erikstads församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok 1886-1890 samt förteckning över obefintliga s.å.
4390376 Erikstads församling A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894.
4390377 Erska församling A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 Inbunden.
4390377 Erska församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1886 Inbunden. Med ortregister.
4390377 Erska församling A I Husförhörslängder 11, 1887-1897 Inbunden. Med ortregister.
4390378 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4390378 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1866-1870
4390379 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4390379 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Häri även förteckning över obefintiga s.å.
4390379 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4390380 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4390380 Mo församling (P-län) A I Husförhörslängder 20, 1891-1896 Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4390381 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 Inb.
4390381 Lagmansereds församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1887 Inb. Med ortregister.
4390382 Magra församling A I Husförhörslängder 8, 1863-1873 Inb. Med ortregister.
4390382 Magra församling A I Husförhörslängder 9, 1873-1886 Inb.
4390382 Magra församling A I Husförhörslängder 10, 1887-1896 Inb. Med ortregister.
4390383 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1873 Inb. Med ortregister. Sid. 429 t.o.m. 448 saknas på grund av felpag. Med förteckning över försvarslösa i Mellby socken 1869.
4390384 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1887 Inb. Del I.
4390384 Stora Mellby församling A I Husförhörslängder 11, 1874-1887 Inb. Med ortregister. Del II.
4390385 Råggärds församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1861-1862.
4390385 Råggärds församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1875 Inb.
4390386 Råggärds församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1885 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1877-1885.
4390386 Råggärds församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom s.å.
4390386 Råggärds församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1891-1894.
4390387 Långareds församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1861 Fol. I-II, 1-342. Med ort-
register, roteregister, för-
teckning på soldater och gratialister samt folkmängds-
uppgift 1860 31/12.
4390388 Långareds församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1871
4390389 Långareds församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1879
4390390 Långareds församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1890
4390391 Långareds församling A I Husförhörslängder 13, 1891-1897
4390392 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1877
4390393 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Inb. Med ortreg. Häri även konfirmationsböcker 1861-1865.
4390393 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Inb. Med ortreg. Häri även konfirmationsböcker 1866-1870, obefintliga, tjänstgörande soldater, gratialistlängd s.å.
4390393 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Inb. Med ortreg. Häri även obefintliga s.å.
4390394 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1885 Inb. Med ortreg. Häri även anteckning ang. folkmängden 1875-1885.
4390394 Ödeborgs församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1895 Inb. Med ortreg. Häri även obefintliga s.å.
4390764 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Inb. Omf. pastoratet. Häri även Konfirmationsböcker s.å.
4390765 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Inb. Med ortreg. Omf. pastoratet.
Häri även konfirmations-
böcker s.å.
4390766 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Inb. Omf. pastoratet. Häri även Konfirmationsböcker 1871-1874.
4390767 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Inb. Omf. pastoratet. Häri även Konfirmationsböcker 1876-1879.
4390768 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 16, 1881-1890 Inb. Häri även redogörelse för folkmängden 1880-1891.
4390769 Torps församling (P-län) A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Inb. Omf. pastoratet. Häri även redogörelse för folkmängden s.å.
4390770 Valbo-Ryrs församling A I Husförhörslängder 6, 1881-1890
4390771 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1861-1863.
4390771 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok 1867.
4390771 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4390772 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4390772 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4390773 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4390773 Tisselskogs församling A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga 1891-1894.
4390774 Töftedals församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1864-1865.
4390774 Töftedals församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1875 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom s.å.
4390775 Töftedals församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1885 Band i bunt. Häri även förteckning över
nattvardsungdom s.å.
4390775 Töftedals församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885 Inb.
4390775 Töftedals församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1895 Inb. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1886-1894.
4390776 Steneby församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Inb. Häri även förteckn. över nattvardsungdom 1861-1863.
4390776 Steneby församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Inb. Häri även förteckn. över nattvardsungdom 1867.
4390777 Steneby församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Inb. Häri även folkmängdsstatistik 1870-1875 omf. past., förteckn. över nattvardsungdom 1871-1874, obefintlighetslängd 1871-1875.
4390778 Steneby församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Inb. Häri även folkmängdsstatistik 1876-1879. Omf. past., förteckn. över nattvardsungdom 1876-1880, obefintlighetslängd s.å.
4390779 Steneby församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Inb. Häri även folkmängdsstatistik 1880-1884, omf. past., obefintlighetslängd 1881-1885, samt förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4390780 Steneby församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Inb. Häri även folkmängdsstatistik 1885-1889 omf. past., obefintlighetslängd 1886-1890, förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4390781 Steneby församling A I Husförhörslängder 20, 1891-1894 Inb. Häri även folkmängdsstatistik 1890-1893 omf. past., obefintlighetslängd 1891-1894 samt förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4390782 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1862-1865.
4390783 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok s.å.
4390784 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok s.å.
4390785 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok s.å.
4390786 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok s.å.
4390787 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok s.å.
4390788 Holms församling (P-län) A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Häri även obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1891-1894.
4390789 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4390790 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4390791 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4390792 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4390793 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 I.
4390793 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 II. Häri även konfirmationsbok 1883-1884.
4392051 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392052 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 22, 1891-1896 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt förteckn. över obefintl. 1891-1896.
4392053 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Del I. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1861-1862, 1864-1865.
4392053 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Del II.
4392054 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1875 Del I. Häri även folkmängdsuppgift 1874 samt förteckning över nattvardsungdom 1866-1870, lucka 1868.
4392054 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1875 Del II. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1871-1873.
4392055 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1885 Del I.
4392055 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1885 Del II.
4392056 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1895 Del I.
4392056 Dals-Eds församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1895 Del II.
4392057 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1856 Inb. Sid. 1-14, fol. 1-208. Med ortregister och roteförteckning, förteckning på ledamöter av olika nämnder och styrelser i socken samt på soldater och gratialister. Häri även konfirmationsbok 1854-1855.
4392057 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Inb. Sid. 1-12, fol. 1-208. Med ortregister och förteckning på ledamöter av olika nämnder och styrelser i socknen samt på gratialister,soldater 1856 och sexmän 1856, 1861. Häri även konfirmationsbok 1856-1861.
4392058 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392058 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392059 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392060 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392061 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392062 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392063 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 21, 1891-1896 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt förteckn. över obefintliga 1891-1896.
4392064 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Inb. Med ortreg. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392065 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Inb. Med ortreg. Med förteckning över medlemmar i kyrkoråd, skolråd, särskilda tillsyningsmän, sexmän. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392066 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Inb. Med ortreg. Häri även förteckning över obefintliga 1865-1875 sid. 494.
4392067 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 22, 1876-1885 Inb. Med ort- och rotereg. samt förteckning över kyrko- och skolråd, tillsyningsmän, sexmän. Obefintliga 1876-1885 sid. 495, soldater inom pastoratet sid. 497, pensions- och gratiallängd sid. 498.
4392068 Gestads församling A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392069 Gestads församling A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4392070 Gestads församling A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4392071 Gestads församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4392072 Gestads församling A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4392073 Gestads församling A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckning över obefintliga s.å.
4392074 Grinstads församling A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392075 Grinstads församling A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4392076 Grinstads församling A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4392077 Grinstads församling A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392078 Grinstads församling A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392079 Grinstads församling A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. s.å.
4392080 Grinstads församling A I Husförhörslängder 27, 1891-1895 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintl. 1891-1895.
4392130 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1863-1865.
4392130 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392131 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392131 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392132 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Band i bunt. Häri även konfirmationsbok s.å.
4392132 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å. samt förteckn. över obefintliga s.å.
4392132 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 20, 1891-1896 Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt förteckn. över obefintliga 1891-1896.
4392133 Håbols församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1864.
4392134 Håbols församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Häri även konfirmationsbok 1866-1871 och folkmängdsuppgift 1872.
4392135 Håbols församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885 Häri även konfirmationsbok s.å.
4392136 Håbols församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å., folkmängdsuppgift 1887-1890.
4392137 Håbols församling A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894, bok över obefintliga 1891-1895, folkmängdsuppgift 1891.
4392138 Högsäters församling A I Husförhörslängder 25, 1861-1865 Del I. Fol. 1-275. Med ortregister, roteindelning, folkmängd, förteckning över gratialister.
4392138 Högsäters församling A I Husförhörslängder 26, 1861-1865 Del II. Fol. 286-568. Häri även bok över obefintliga s. 538-543.
4392139 Högsäters församling A I Husförhörslängder 27, 1866-1875 Del I. Fol. 1-336. Med ortregister, roteindelning, förteckn. över gratialister.
4392139 Högsäters församling A I Husförhörslängder 28, 1866-1875 Del. II. Fol. 337-672. Med ortregister. Häri även bok över obefintliga sid. 626-633.
4392140 Högsäters församling A I Husförhörslängder 29, 1876-1885 Del I. Fol. 1-325. Med ortregister, roteindelning, förteckn. över gratialister, soldater.
4392140 Högsäters församling A I Husförhörslängder 30, 1876-1885 Del II. Fol. 326-649. Häri även bok över obefintliga 584-590 samt längd över nattvardsungdom 595-618.
4392141 Högsäters församling A I Husförhörslängder 31, 1886-1890 Sid. I. Fol. 1-491. Med förteckn. över folkmängd, gratialister, soldater, döva, blinda etc. Häri även bok över obefintliga sid. 476-479 samt längd över nattvardsungdom s. 480-491.
4392142 Högsäters församling A I Husförhörslängder 32, 1891-1896 Sid I, fol. 1-446. Med roteindelning, folkmängd, förteckn. över soldater, gratialister, döva, blinda, sinnessjuka. Häri även bok över obefintliga sid 395-397 samt längd över nattvardsungdom sid 402-411.
4392143 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1860-1865.
4392143 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392144 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 15, 1876-1885 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392145 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392145 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392146 Lerdals församling A I Husförhörslängder 19, 1861-1865
4392146 Lerdals församling A I Husförhörslängder 20, 1866-1875 Inb.
4392147 Lerdals församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1885 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1876-1885.
4392147 Lerdals församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Inb. Häri även förtecknig över nattvardsbarn 1886-1889.
4392147 Lerdals församling A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Inb.
4392148 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4392148 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1875 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1867-1873.
4392149 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1885 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392149 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4392149 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Inb. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1891-1894.
4392150 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392151 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392152 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392153 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392153 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392154 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392154 Sundals-Ryrs församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Häri även fört. över obefintl. s.å.
4392155 Rölanda församling A I Husförhörslängder 11, 1860-1866
4392156 Rölanda församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1875
4392157 Rölanda församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1885 Häri ing. redogör. för folkmängden/stat.tab./ 1879-1885.
4392158 Rölanda församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1890 Häri ing. även konfirmationsböcker samma år.
4392158 Rölanda församling A I Husförhörslängder 15, 1891-1894 Häri ing. även konfirmationsböcker samma år.
4392159 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckningar över rotar, soldater, mantalsskrivningar 1861-1865 och förtroendemän i kyrklig och kommunal organisation samt lösdrivare.
4392160 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckning över rotar, soldater, kyrkovärd, mantalsskrivningar 1866-1869, folkmängden den 31 dec. 1870 samt lösdrivare.
4392161 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckning över rotar, soldater, gratialister, förtroendemän i kyrklig och kommunal organisation, pensionärer, lösdrivare samt uppgifter om folkskolans ambulation.
4392162 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. Med förteckning över rotar, soldater, gratialister, pensionärer ur sjömanshusfonden i Åmål, lösdrivare samt förtroendemän i kyrklig och kommunal organisation.
4392163 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok 1884-1885. Med förteckning över tjänstgörande präster, husförhörsrotar, soldater, gratialister, sinnessjuka, dövstumma och lösdrivare.
4392164 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok s.å. med förteckning över husförhörsrotar, allmänna nattvardsgångar, förtroendemän i kyrkoråd och skolråd, dövstumma och blinda, gratialister, sjömansänkor, sinnessjuka, lösdrivare samt mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter.
4392165 Skålleruds församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Inb. Ortregister. Häri även konfirmationsbok 1891-1894. Med förteckning över betygsgrader, ej konfirmerade, dövstumma och blinda, förtroendemän i kyrkoråd och skolråd, kyrkvärd, gratialister, pensionärer ur Åmåls sjömanshuskassa, sinnessjuka, lösdrivare samt mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter.
4392166 Vänersnäs församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1878
4392166 Vänersnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1878-1896 Inb. Med folkmängdsanteckningar 1885-1895. Häri även bok över o-
befintliga s.å.
4392168 Tösse församling A I Husförhörslängder 16, 1860-1865 Omf. även Tydje. Med reg.
4392169 Tösse församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Omf. även Tydje. Med reg.
4392199 Tösse församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1876 Tösse med Tydje. Häri även konfirmationsbok 1871-1875
4392200 Tösse församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Tösse med Tydje. Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4392201 Tösse församling A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Tösse med Tydje. Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4392203 Tösse församling A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Tösse med Tydje. Häri även längd över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1891-1894
4392204 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Pag. 1-408.
4392205 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Pag. 1-479.
4392206 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Pag. 1-495. Häri även bok över nattvardsungdom samma år.
4392207 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Pag. 1-540. Häri även bok över nattvardsungdom samma år.
4392208 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 25, 1881-1886 Pag. 1-543. Häri även bok över
nattvardsungdom samma år.
4392209 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 Pag. 1-551. Häri även bok över nattvardsungdom samma år.
4392210 Ånimskogs församling A I Husförhörslängder 27, 1891-1895 Pag. 1-480. Häri även längd över obefintliga samma år, samt förteckning över nattvardsungdom 1891-1894.
4392211 Bredareds församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1859-1894 Inb. Fol. 1-136, 139-248, 250-387. Omf. pastoratet.
4392212 Starrkärrs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1845-1861 Häfte.
Omfattar pastoratet
4392212 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1849-1861 Inb.
Häri även vigselbok 1849-1862 6/3 samt död- och begravningsbok 1849-1862 9/2.
4392212 Starrkärrs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1851-1860 Inb.
Duplett.
Häri även vigselbok 1851-1860, duplett, samt död- och begravningsbok 1851-1860, duplett.
4392212 Starrkärrs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1846-1862 Häfte i bunt.
Lysningsbok för Starrkärr 1846-1862 22/6, Kilanda 1846-1861, Nödinge 1846-1862 16/2 Häri även konfirmationsbok 1838, 1841-1863 omf. pastoratet.
4392213 Sätila församling B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1862 Inb. Sid. 1-160. Inflyttningslängd 1841-1860, utflyttningslängd 1841-1862.
4392213 Sätila församling C Födelse- och dopböcker 6, 1842-1860 Inb. Sid. 1-575. Häri även vigselbok 1842-1860 samt död- och begravningsbok 1842-1861 5/5.
4392213 Sätila församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1851-1861 Inb. Opag. Lysnings- och vigselbok 1851-1861 5/5.
4392214 Svenljunga församling B In- och utflyttningslängder 2, 1855-1861 Omf. past. Inflyttningslängd t.o.m.22/4 1861. Utflyttningslängd t.o.m.26/9 1861.
4392214 Svenljunga församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1855-1860 Omf.past.
4392215 Västra Tunhems församling B In- och utflyttningslängder 3, 1848-1872 Inb. Sid. 1-107, a tergo 1-117. Omf. past. Inflyttningslängd för Västra Tunhem 1848-1872 maj, för Gärdhem 1848-1872 mars, för Väne-Åsaka 1848-1872 juli, för Norra Björke 1848-1872 maj, utflyttningslängd för Västra Tunhem, Gärdhem och Väne-Åsaka 1848-1872 april, för Norra Björke 1848-1871. Häri även Trollhättans in- och utflyttningslängd 1857-1859.
4392215 Västra Tunhems församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1872 Finnes 1850-1872 16/6. Inb. Sid. 1-263, a tergo 1-121. Häri även död- och begravningsbok 1850-1872 18/6.
4392215 Västra Tunhems församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1848-1870 Inb. Sid. 1-372 + 249 A-B. Omf. past. Häri även Trollhättans lysnings- och vigselbok 1857-1859.
4443001 Frändefors församling A I Husförhörslängder 12, 1834-1839
4443001 Frändefors församling A I Husförhörslängder 13, 1839-1844
4443002 Frändefors församling A I Husförhörslängder 14, 1845-1850
4443002 Frändefors församling A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Del I.
4443003 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 1, 1737-1747
4443003 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 2, 1752-1760
4443003 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 3, 1761-1771 Med ort- och rotereg. och förteckn. på soldater 1765.
4443003 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 4, 1781-1790 Häri även inflyttn.längder 1787, utflyttn.längder 1783-1791, konfirmationsböcker 1781-1785 samt div. andra anteckningar.
4443003 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 5, 1791-1795 Med ortreg. Häri även utflyttn.längder 1792-1795.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 1, 1767-1812 Med anteckning om hållna husförhör 1767-1818.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1822 Med ortreg.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1830 Med ortreg.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1835 Med ortreg.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1838 Med ortreg. Omf. även Vänga samma år.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1843 Med ortreg. Omf. även Vänga samma år.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1849 Med ortreg.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 8, 1849-1855 Med ortreg.
4443004 Tämta församling A I Husförhörslängder 9, 1855-1870 Med ortreg. och roteregister.
4443004 Tämta församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1832-1835 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1832-1835, död- och begravningsbok för Vänga 1837-1862, samt lasarettskassan 1835-1836 för hela pastoratet.
4443005 Tämta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1697 Häri även död- och begravningsbok 1691-1698, sockenstämmoprotokoll 1704-1768, kyrkoräkenskaper 1688-1833, fattigräkenskaper 1829-1834 samt inventarieförteckningar 1691-1772.
4443005 Tämta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1787 Häri även vigselbok 1704-1786, död- och begravningsbok 1704-1781, samt för Vänga födelse- och dopbok 1704-1747, vigselbok 1704-1746 samt död- och begravningsbok 1704-1747.
4443005 Tämta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1787-1862 Häri även vigselbok 1787-1835 samt död- och begravningsbok 1787-1862.
4443005 Tämta församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1716-1779 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1716-1779.
4443005 Tämta församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1769-1839 Häri även kyrkoräkenskaper 1779-1831 samt fattigräkenskaper 1779-1831.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 1, 1767-1790 Med anteckning om hållna husför-
hör 1767-1790.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 2, 1791-1812
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1822 Med ortreg. samt anteckning om hållna husförhör 1791-1818.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1828 Med ortreg.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1835 Med ortreg.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 6, 1843-1849 Med ortreg.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1855 Med ortreg.
4443006 Vänga församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1870 Inb. Husförhörslängd. Häri även bilaga, utdrag ur fångför-
teckning 1863.
4443007 Vänga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1693 Häri även vigselbok 1688-1693, död- och begravningsbok 1688-
1693, sockenstämmoprotokoll 1704-
1756, kyrkoräkenskaper 1688-1835 samt inventarieförteckningar 1716, 1771.
4443007 Vänga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1862 Häri även vigselbok 1748-1835 samt död- och begravningsbok 1748-1836.
4443007 Vänga församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1768-1845 Protokoll. Häri även kyrkoräken-
skaper 1771-1830 samt fattig-
räkenskaper 1771-1830.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1828 Med ortreg.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1832 Med ortreg.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1843 Med ortreg. Häri även uppgift å folkmängden 1835, 1840.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 4, 1843-1849 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1844.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1857 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1850, 1856.
4443008 Källunga församling A I Husförhörslängder 6, 1857-1861 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1860.
4443008 Källunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1750-1832 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1824-1832.
4443009 Ods församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1814
4443009 Ods församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817 Häri även husförhörslängd för Öra 1813-1817.
4443009 Ods församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1830 Häri även husförhörslängd för Öra 1816-1830. Med ortreg.
4443009 Ods församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1843 Med ortreg.
4443009 Ods församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1854 Med ortreg.
4443009 Ods församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1849 Omf. past. Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1868-1933, samt bibelkassans räkenskaper för pastoratet 1868-1873.
4443010 Skölvene församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1818 Häri även in- och utflyttningslängd 1770-1838, konfirmationsbok 1815-1816, vigselbok 1770-1818, dödbok 1770-1818, lysningssedlar 1792-1808, avvittringshandlingar 1770-1809, visitationsprotokoll 1774-1817, inventarieförteckningar 1774-1800, series pastorum 1792 samt socken- och gällstämmoprotokoll 1770-1819. Omf. pastoratet.
4443010 Skölvene församling C Födelse- och dopböcker 4, 1819-1861 Häri även in- och utflyttningslängder 1838-1861, lysnings- och vigselbok 1819-1861 samt död- och begravningsbok 1819-1861. Omf. pastoratet.
4443010 Skölvene församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1795-1832 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1795-1832 samt vinsädesräkenskaper 1824-1831.
4443011 Vesene församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1820
4443011 Vesene församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1834 Med ortreg.
4443011 Vesene församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1850 Med ortreg. Häri även Jällby samma år.
4443011 Vesene församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1857 Inb. Med hemmanregister och register över backstugor. Sid. I-II. Uppslag 1-85.
4443011 Vesene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1814 Lucka 1749-1750. Häri även in- och utflyttningslängd 1734-1816, spridda år, konfirmationsbok 1751, vigselbok 1707-1815, död- och begravningsbok 1708-1814, anteckning om kollekter 1739-1757, inventarieförteckning 1714, sällsamma händelser 1750-1763 samt series pastorum 1681-1733.
4443011 Vesene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1815-1853 Häri även in- och utflyttnings- längd 1819-1822, vigselbok 1815-1824 samt död- och begravningsbok 1815-1853.
4443012 Öra församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1813
4443012 Öra församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1843 Med ortreg.
4443012 Öra församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1852
4443012 Öra församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1861 Inb. Med ortregister.
4443012 Öra församling D II Kommunionlängder 1, 1807-1867 Luckor 1811-1830, 1836.
4443012 Öra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1850 Luckor 1743, 1746. Häri även lysnings- och vigselbok 1748-1850, död- och begravningsbok 1747-1850 samt inventarieförteckning 1745.
4443012 Öra församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1778 Häri även sockenstämmoprotokoll 1748-1781, samt kollekträkenskaper 1735-1778.
4443012 Öra församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1886 Huvudräkenskaper 1778-1830, skuldbok 1831-1886. Häri även fattigkassans skuldbok 1823-1868.
4443012 Ods församling K III Kyrkorådets protokoll och handlingar 1, 1865-1906 Kartong. Kallelse till kyrkorådet. Lös handling. Häri även handlingar rörande skolväsendet 1901-1906, verifikationer för kyrkokassan 1875, revisionsberättelse rör. skolkassan i Ods pastorat 1853, verifikationer för postväskan 1874 samt specialräkenskaper för Öra skolkassa 1852-1875, handl. ang. förmynderskap 1831-1837, fattigförsörjningen 1847, byggnation av ny fattigstuga 1862, omf. past., kyrkokassans lånespecial 1782-1831 med fattigkassan 1828-1831, kvittensbok för kollekt 1824-1862, omf. past. Protokoll och handlingar Alboga: sockenstämman 1829, 1891, kommunalstämman 1863, kyrkorådet 1907, skolrådet 1853, 1901, 1904, Alboga kyrkokassas lånespecial 1783-1831, specialräkenskaper med kollekträkenskaper 1795-1831, verifikationer 1880-1881. Molla: kyrkokassans lånespecial med fattigkassans skuldbok 1782-1831, sockenbibliotekets räkenskaper 1872-1886, arrendekontrakt för kyrkan 1849, 1859, fattigkassans verifikationer 1861, skolregle- mente och stadgar för biblioteket 1871, förteckning över skol- pliktiga barn 1878-1883, spr. år. samt Öra kyrkokassas special- räkenskaper 1763-1830 med fattigkassans skuldbok 1831.
4443013 Hudene församling A I Husförhörslängder 1, 1758-1768
4443013 Hudene församling A I Husförhörslängder 2, 1776-1804 Omfattar även Jällby.
4443013 Hudene församling A I Husförhörslängder 3, 1804-1819
4443013 Hudene församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1835 Med ortreg. Omfattar även Jällby.
4443013 Hudene församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1850 Med ortreg.
4443014 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 1, 1802-1815
4443014 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1836 Med ortreg. Häri även husförhörs-
längd för Broddarp och Eriks-
berg 1835-1836.
4443014 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1847 Med ortreg.
4443014 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1854 Med ortreg.
4443014 Mjäldrunga församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861 Med ortreg.
4443014 Mjäldrunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1850-1880
4443014 Mjäldrunga församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1880
4443014 Mjäldrunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1793-1830 Huvud- och specialräkenskaper jämte skuldbok. Häri även för-
teckning på till Eriksbergs sockenbibliotek inköpta böcker u.å.
4443016 Älvsereds församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1828 Bunt.
4443016 Älvsereds församling A I Husförhörslängder 2, 1828-1844 Inb.
4443016 Älvsereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1777 Häfte.
4443016 Älvsereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1834 Inb.
4443016 Älvsereds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1861 Inb.
4443016 Älvsereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1659-1745 Räkenskaper.
4443017 Högsäters församling A I Husförhörslängder 8, 1794-1799 Sid. I-VI, fol. l-l80. Med anteckn. om pastor loci m.m. 1794. Häri även konfirmationsbok 1795-1800 samt längd över kyrkans utlånade böcker 1847-1856.
4443017 Högsäters församling A I Husförhörslängder 9, 1800-1806 Sid. I-III, fol. 1-162. Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1801-1807, 1810-1811.
4443017 Högsäters församling A I Husförhörslängder 10, 1807-1811 Fol. 1-190.
4443017 Högsäters församling A I Husförhörslängder 11, 1812-1816 Sid. I-II, fol. 1-192. Medortregister. Häri även om ungdomsförhör av klockaren (Mässefallsskola) 1816-1825, 1827-1828.
4443017 Högsäters församling A I Husförhörslängder 12, 1817-1820 Sid. I. fol. 1-200. Med ortregister. Häri även om ungdomsförhör av klockaren (Mässefallsskola) 1825-1826.
4443018 Högsäters församling A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Sid. I, fol. 1-210.
4443018 Högsäters församling A I Husförhörslängder 18, 1841-1845 Sid. I, fol. 211-400.
4443018 Högsäters församling A I Husförhörslängder 19, 1846-1850 Sid. I-V, fol. 1-237. Med ortregister.
4443018 Högsäters församling A I Husförhörslängder 20, 1846-1850 Sid. I-III, fol. 237-410. Med ortregister.
4443019 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1719 Finnes 1688 28/2 - 1708 3/5 och 1719 13/2. 4:o. Sid. 1-346. Med register och en privat anteckning u.å. Häri även vigselbok 1686-1716 och 1719, dödbok 1686-1714, sockenstämmoprotokoll 1685 11/10,
1691 21/12, kyrkoräkenskaper 1680-1720, lucka 1707-1717, pungpengar och kollekter 1685-1720 spridda år, inventarie-
förteckningar 1685 och u.å., visitationsprotokoll 1697 21/2, handl. ang. kyrkan 1685-1695 och u.å., spr. år. omf. pastoratet 1695 och u.å., kyrkobalkslängd 1778 10/6, kyrkobalkslängd 1685 11/10 och 1728 8/9.
4443019 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 2, 1708-1720 Finnes 1708 6/6 - 1720 2/12.
4:o. Sid. 1-326 + 1a-10a. Med anteckning om födelse av kyrko-
herde Svalas barn 1682-1703 samt register. Häri även dödbok 1714-1716, kyrkoräkenskaper 1696-1736, lucka 1719-1723, fattigräkenskaper 1731-1736, pungpengar och kollekter 1696-1736 spridda år, inventarieförteckning 1698, handl. ang. kyrkan 1710, 1714-1715. Omf. pastoratet 1710 och 1715.
4443019 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 3, 1720-1752 Finnes 1720 4/5 - 1752 13/1. Lucka 1723. 4:o. Sid. 1-508. Med roteindelning u.å. samt register. Häri även vigselbok 1720-1752 6/1, dödbok 1721-1751, kyrkoräkenskaper 1685-1709, 1722-1724, handlingar ang. kyrkan 1732, 1735.
4443019 Högsäters församling C Födelse- och dopböcker 4, 1752-1788 Finnes 1752 11/2 - 1788 6/1. 4:o. Sid. 1-376. Häri även vigselbok 1752-1782, dödbok 1752-1776, lucka 1774 jan.-1775 aug., kyrkoräkenskaper 1736-1737, fattigräkenskaper 1736-1737, kollekter 1736-1737.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1774-1780
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1800-1812 Häri även konfirmationsbok 1801-1803, 1806.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1812-1817 Häri även konfirmationsbok 1815 och folkmängdsuppgift 1813.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1816-1822 Med lysningsanteckningar 1822-1825.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1821-1825 Häri även statistiska uppgifter över in- och utflyttning 1822-1825 samt konfirmationsbok 1821-1824.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1825-1831 Häri även konfirmationsbok 1827-1829 samt förteckning över gratialister.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1832-1835 samt förteckning över gratialister.
4443020 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1836-1841 Häri även folkmängdsuppgifter 1841 och 1845 m.m.
4443021 Järbo församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1829- In- och utflyttning.
4443021 Järbo församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1860 In- och utflyttning.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 1, 1656-1713 Luckor 1662-1687, 1706. Häri även vigselbok 1656-1715 lucka 1662-1693, dödbok 1694-1709 lucka 1701-1706, sockenstämmo-
protokoll 1680, 1685, 1689, 1701, kyrkoräkenskaper 1672-1716 samt handlingar ang. kyrkan och kyrkogården 1656-1694 och odat. 1600-t.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1742 Lucka 1721-1724. Häri även vigselbok 1720-1742 lucka 1722-1724, 1726, dödbok 1724-1741, kyrkoräkenskaper 1695-1747, fattigvårds-
räkenskaper 1744-1746, kollekt-
räkenskaper 1722-1747 spridda år samt inventarieförteckning 1737.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 3, 1742-1779 Häri även vigselbok 1742-1780 lucka 1752, dödbok 1742-1780, kyrkoräkenskaper 1747-1776, fattigräkenskaper 1747-1776, kollekträkenskaper 1747-1775 spridda år och visitations-
protokoll 1753 omf. även Råggärd och Lerdal.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1819 Häri även vigselbok 1780-1818 och dödbok 1781-1818.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 5, 1819-1842 Häri även vigselbok 1819-1842 och dödbok 1819-1844.
4443021 Järbo församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 8, 1843-1860 Häri även vigselbok 1843-1860 (1861 14/1), dödbok 1843-1860.
4443021 Järbo församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1834 Huvudräkenskaper. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1820-1834 och kollekter 1729-1834 spridda år.
4443021 Järbo församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1839 Inkomstspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper s.å. och kollekter 1778-1839.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1691 Finnes 1689, 1691.
Enstaka anteckningar. Häri även vigselbok och dödbok 1687-1704 spridda år, sockenstämmoproto-
koll 1685, 1689, kyrkoräken-
skaper 1642-1709, fattigutdel-
ningar 1743-1758 spridda år, inventarieförteckning 1688 och stolrumslängd 1665.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1691-1721 Luckor 1709, 1716. Häri även vigselbok 1691-1708 luckor 1703, 1706, dödbok 1692-1719 spridda år, kyrkoräkenskaper 1750-1758, fattigvårdsräkenskaper 1750-1758 och kollekter 1750-1758.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1725-1760 Med div. anteckningar. Häri även vigselbok 1725-1757 luckor 1727, 1737, 1741, 1745, dödbok 1725-1759 och kyrkoräkenskaper 1699-1720.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1763-1807 Häri även vigselbok 1760-1807 luckor 1772, 1781 och dödbok 1760-1806 lucka 1801-1805.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 5, 1807-1835 Häri även vigselbok 1807-1830 lucka 1828 och dödbok 1807-1830.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 6, 1815-1836 Duplett. Häri även vigselbok 1815-1859 lucka 1857 och dödbok 1815-1860.
4443022 Råggärds församling C Födelse- och dopböcker 7, 1837-1860 Häri även förteckning över skolrådets ledemöter samt skol-
rådsprotokoll 1871 9/2, 1874 3/2, 11/2, 1875 9/2.
4443022 Råggärds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1699-1814 Huvudräkenskaper. Häri även kollekter 1734-1735, 1737, 1748.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 1, 1753-1757 Med soldatförteckning 1753. Häri även konfirmationsbok 1754-1757, 1768-1769.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 2, 1758-1764 Häri även konfirmationsbok 1759-1766.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 3, 1764-1775
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 4, 1774-1785 Häri även konfirmationsbok 1775-1785.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 5, 1785-1794 Häri även konfirmationsbok 1786-1794.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 6, 1800-1808 Häri även konfirmationsbok 1803-1809, 1811.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 7, 1812-1816 Häri även konfirmationsbok 1814 och lysningsanteckningar t.o.m. 1820.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1820 Häri även konfirmationsbok 1818-1819 och lysningsanteckningar t.o.m. 1825.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Häri även statistiska uppgifter om in- och utflyttade samt konfirmationsbok s.å.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 Med folkmängdsuppgifter 1826-1828. Häri även konfirmationsbok 1826, 1829.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 11, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1836-1839.
4443023 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1839
4443024 Rännelanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1675-1707 Spridda år. Häri även begravningsbok 1656-1684 och kyrkoräkenskaper 1670-1688.
4443024 Rännelanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1776 Häri även vigselbok och begravningsbok s.å.
4443024 Rännelanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1842 Häri även vigselbok s.å. och dödbok 1777-1843.
4443024 Rännelanda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1876 Duplett. Häri även vigselbok 1836-1868 spridda år, utlysningslängd 1836-1876, tacksägelselängd 1836-1876 och avlösningslängd 1836-1876.
4443024 Rännelanda församling C Födelse- och dopböcker 6, 1843-1860 Häri även vigselbok och dödbok 1843-1861.
4443024 Rännelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1776 Huvudräkenskaper 1696-1725, inkomstspecial 1726-1776, utgiftsspecial 1726-1729.
4443024 Rännelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1856 Huvudräkenskaper 1807-1809, inkomstspecial 1777-1856.
4443025 Hällstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1746 Omf. pastoratet 1737-1746. Häri även vigselbok 1701-1750, pastoratet 1740-1750, samt död- och begravningsbok 1701-1746, pastoratet 1737-1746.
4443025 Hällstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1761 Luckor 1753, 1756. Häri även in- och utflyttningslängd 1746-1761, lucka 1754-1756, vigselbok 1757-1761 samt död- och begravningsbok 1747-1761, luckor 1753, 1756. För Murum: Födelse- och dopbok 1701-1760, luckor 1705, 1709-1746, 1753, in- och utflyttningslängd 1746-1761, lucka 1754-1756, vigselbok 1701-1760, luckor 1702-1703, 1705, 1707, 1716-1756, samt död- och begravningsbok 1701-1760, luckor 1717-1746, 1753. För Södra Vånga: Födelse- och dopbok 1747-1760, in- och utflyttningslängd 1746-1761, lucka 1754-1756, vigselbok 1758-1760 samt död- och begravningsbok 1747-1760, lucka 1753. För Möne: Födelse- och dopbok 1747-1760, lucka 1753, in- och utflyttningslängd 1746-1761, lucka 1754-1756, vigselbok 1756-1760 samt död- och begravningsbok 1747-1760, lucka 1753.
4443025 Hällstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1765-1829 Häri även lysnings- och vigselbok 1766-1833 samt död- och begravningsbok 1766-1850.
4443025 Hällstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1834-1849.
4443025 Hällstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1645-1700 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även bänkdelningslängd u.å. samt inventarieförteckning 1694.
4443025 Hällstads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1761 Huvudräkenskaper. Häri även Skara domkapitels utslag ang. gudstjänsterna i Hällstads församling 1750 samt visitations-
protokoll och inventarieför-
teckningar, omf. past., 1701-1774.
4443025 Hällstads församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1749-1797 Lucka 1751-1773. Specialräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1784-1796.
4443025 Hällstads församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1774-1847 Lucka 1839-1844. Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1793-1862, vinsädeskassan 1825-1861, lucka 1831-1847, samt inventarieförteckningar 1793-1864.
4443026 Härna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1734 Lucka 1724-1728. Häri även vigsel-
bok 1709-1734, lucka 1721-1728, död- och begravningsbok 1709-1723, skrivelser och resolutioner 1651-1667, socken-
stämmoprotokoll 1704-1734, kyrko-
räkenskaper 1652-1699, 1704 samt inventarieförteckning u.å.
4443026 Härna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1735-1802 Lucka 1737. Häri även vigsel- samt död- och begravningsböcker 1735-1799, lucka 1737-1738, 1764-1765, samt sockenstämmo-
protokoll 1736-1806.
4443026 Härna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1799-1852 Häri även lysnings- och vigselbok
samt död- och begravningsbok samma år.
4443026 Härna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1699-1767 Band i bunt. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1699 samt inventarieförteckningar 1701-1749.
4443026 Härna församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1794-1831 Special. Häri även fattigkassan samma år.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1772
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 2, 1800-1805 Omf. även Möne samma år.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1810 Omf. även Möne samma år.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1820 Omf. även Möne samma år. Häri även förteckning över värn-
pliktiga i pastoratet 1829.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1826 Omf. även Möne samma år.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1833 Med ortreg.
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 7, 1833-1840
4443027 Murums församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1861 Med ortreg.
4443028 Herrljunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1723 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1688 samt stoldelningslängd 1706.
4443028 Herrljunga församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1710-1759 Specialräkenskaper.
4443028 Herrljunga församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1749-1796 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1749-1795 samt lasarettskassan 1777-1795.
4443028 Herrljunga församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1759-1847 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1816-1847.
4443029 Remmene församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1825
4443029 Remmene församling A I Husförhörslängder 2, 1833-1841
4443029 Remmene församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1847 Med ortreg.
4443029 Remmene församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1858 Inb. Fol. 1-62. Med ortregister.
4443029 Remmene församling A I Husförhörslängder 5, 1858-1865 Inb. Fol. 1-88, 100-164. Med ortregister.
4443030 Istorps församling A I Husförhörslängder 1, 1752-1776
4443030 Istorps församling A I Husförhörslängder 2, 1776-1800 Lucka 1779-1780.
4443030 Istorps församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1809
4443031 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 1, 1762-1797 Luckor 1779-1787, 1791-1793.
4443031 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1805
4443031 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1813
4443031 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1826 Lucka 1818-1819.
4443031 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1831 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1828-1830.
4443032 Öxnevalla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1853 Häri även lysnings- och vigselbok 1763-1853, lucka 1804, samt död- och begravningsbok 1763-1853.
4443032 Öxnevalla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1854-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443032 Öxnevalla församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1760-1777 Lysningshandlingar.
4443032 Öxnevalla församling L I Räkenskaper för kyrka, äldre serie 1, 1663-1753 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1728.
4443032 Öxnevalla församling L I Räkenskaper för kyrka, äldre serie 2, 1754-1888 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4443033 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1845-1850 Häri även konfirmationsbok 1845-1849.
4443033 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 13, 1850-1855 Häri även konfirmationsbok 1854-1855.
4443034 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4443034 Örs församling (P-län) B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1859
4443034 Örs församling (P-län) H VI Bilagor till död- och begravningsboken 1, 1840-1900 Kartong. Innehållande 1 band 1 häfte samt lösa handlingar. Tacksägelseböcker med förböner för sjuka 1840-1900, attester 1867-1900 omf. Dalskog 1864-1900. Häri även bilagor till konfirmationsboken 1887, för Järn 1909.
4443035 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 7, 1793-1811 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattigvårdsräkenskaper, kollekter och kyrkojournal s. å.
4443035 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 8, 1811-1833 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkojournal s.å. samt kyrko-, fattigvårds- och kollekträkenskaper 1811-1841.
4443035 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 9, 1815-1859
4443035 Örs församling (P-län) C Födelse- och dopböcker 10, 1833-1851 Kladd. Häri även vigselbok 1833-1845 och predikojournal 1833-1851.
Lev. 124/1952.
4443035 Örs församling (P-län) E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1815-1860 Häri även dödbok 1815-1859.
4443035 Örs församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 1, 1700-1750 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar s.å. samt div. inventarieförteckningar och visitationsprotokoll enl. lappförteckning.
4443035 Örs församling (P-län) L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1877 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar och kollekter 1750-1809, kyrkobyggnadskassan 1859-1875, sakristiefondskassan 1854-1875 samt div. längder etc. enligt lappförteckning.
4443186 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med ortreg. Häri även konfirmationsböcker 1856-1860.
4443187 Färgelanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1830 Omf. pastoratet.
4443187 Färgelanda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1830-1853 Omf. pastoratet.
4443187 Färgelanda församling B In- och utflyttningslängder 3, 1856-1860
4443188 Färgelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1701-1715 Huvudräkenskaper. Häri även kommunionlängd 1700-t., inflyttningslängd 1727-1730 samt anteckn. om lagning av kyrkklockan 1731.
4443188 Färgelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1735 Häri även kyrkobalkslängd odat. 1700-t. samt anteckning om gravplats 1719 och om prästgårds-
byggnaderna 1725.
4443188 Färgelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1735-1864 Huvudräkenskaper och verifikationer spridda år.
4443188 Färgelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1765-1829 Huvudräkenskaper och specialer spridda år.
4443189 Gingri församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1803 Med ortreg.
4443189 Gingri församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1837 Med ortreg.
4443189 Gingri församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1850 Med ortreg.
4443189 Gingri församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1860 Med ortreg.
4443189 Gingri församling B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1894 Inflyttningslängd.
4443189 Gingri församling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1894 Utflyttningslängd.
4443189 Gingri församling C Födelse- och dopböcker 1, 1663-1746 Lucka 1676-1700. Häri även vigselbok 1664-1746, dödbok 1663-1747, sockenstämmoprotokoll 1667-1766, inkomst- och utgiftsspecial för kyrkokassan 1667-1707 och skuldbok för kyrkokassan 1684-1707 samt inventarieförteckning 1667.
4443189 Gingri församling C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1801 Lucka 1748-1749. Häri även vigselbok 1748-1801, lucka 1753-1790, dödbok 1748-1800 samt inventarieförteckning 1760.
4443189 Gingri församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1824 Häri även vigselbok 1801-1824 samt dödbok 1801-1824.
4443189 Gingri församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1848 Häri även vigselbok 1824-1847, lucka 1839-1844, samt dödbok 1824-1850.
4443189 Gingri församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860
4443189 Gingri församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860
4443189 Gingri församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 1, 1758-1774 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1821 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1826 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1822-1823.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1828 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1835 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1841 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1850 Med ortreg.
4443190 Skephults församling A I Husförhörslängder 8, 1850-1860 Med ortreg.
4443191 Alboga församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1814
4443191 Alboga församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1830 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Molla 1814-1830.
4443191 Alboga församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1844 Med ortreg.
4443191 Alboga församling A I Husförhörslängder 4, 1842-1854 Med ortreg.
4443191 Alboga församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1861 Inb. Med ortreg.
4443191 Alboga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1810 Luckor 1711,1720,1746. Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1810, död- och begravningsbok 1688-1810, sockenstämmoprotokoll 1689-1781,
kyrkoräkenskaper 1682-1768, inventarieförteckning 1689, samt register.
4443191 Alboga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1811-1850 Häri även lysnings- och vigselbok, samt död- och begravningsbok 1811-1850.
4443191 Alboga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1768-1885 Huvudräkenskaper 1768-1831, skuldbok 1832-1885. Häri även,
a tergo, fattigräkenskaper 1823-1868.
4443191 Ods församling K III Kyrkorådets protokoll och handlingar 1, 1865-1906 Kartong. Kallelse till kyrkorådet. Lös handling. Häri även handlingar rörande skolväsendet 1901-1906, verifikationer för kyrkokassan 1875, revisionsberättelse rör. skolkassan i Ods pastorat 1853, verifikationer för postväskan 1874 samt specialräkenskaper för Öra skolkassa 1852-1875, handl. ang. förmynderskap 1831-1837, fattigförsörjningen 1847, byggnation av ny fattigstuga 1862, omf. past., kyrkokassans lånespecial 1782-1831 med fattigkassan 1828-1831, kvittensbok för kollekt 1824-1862, omf. past. Protokoll och handlingar Alboga: sockenstämman 1829, 1891, kommunalstämman 1863, kyrkorådet 1907, skolrådet 1853, 1901, 1904, Alboga kyrkokassas lånespecial 1783-1831, specialräkenskaper med kollekträkenskaper 1795-1831, verifikationer 1880-1881. Molla: kyrkokassans lånespecial med fattigkassans skuldbok 1782-1831, sockenbibliotekets räkenskaper 1872-1886, arrendekontrakt för kyrkan 1849, 1859, fattigkassans verifikationer 1861, skolregle- mente och stadgar för biblioteket 1871, förteckning över skol- pliktiga barn 1878-1883, spr. år. samt Öra kyrkokassas special- räkenskaper 1763-1830 med fattigkassans skuldbok 1831.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1820-1828 Med ortreg. samt längder över fattighjon.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1827-1832 Med ortreg. Häri även husförhörslängd med ortreg. för Norra Säm samma år.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1832-1835 Med ortreg. Häri även husförhörslängd med ortreg. för Norra Säm samma år.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1836-1843 Med ortreg. Häri även uppgift å folkmängden 1835, 1840.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1843-1849 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1844.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1850-1856 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1850, 1856.
4443192 Hovs församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1857-1861 Med ort- och roteregister. Häri även uppgift å folkmängden 1860.
4443193 Molla församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1814
4443193 Molla församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1844 Med ortreg.
4443193 Molla församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1854 Med ortreg.
4443193 Molla församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1861 Inb. Med ortregister och roteförteckning.
4443193 Molla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1824 Födelsebok 1688-1748. Lucka 1746. Födelse- och dopbok 1749-1824. Häri även vigselbok 1688-1824, dödbok 1688-1824, sockenstämmoprotokoll 1687-1782, kyrkoräkenskaper 1682-1755, inventarieförteckning 1687-1694 samt bänklängd 1689-1755.
4443193 Molla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1850 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1825-1850.
4443193 Molla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1755-1848 Specialräkenskaper 1755-1782, skuldbok 1831-1848. Häri även fattigkassans skuldbok 1823-1848 (a tergo) samt kollekträkenskaper 1755-1830.
4443193 Ods församling K III Kyrkorådets protokoll och handlingar 1, 1865-1906 Kartong. Kallelse till kyrkorådet. Lös handling. Häri även handlingar rörande skolväsendet 1901-1906, verifikationer för kyrkokassan 1875, revisionsberättelse rör. skolkassan i Ods pastorat 1853, verifikationer för postväskan 1874 samt specialräkenskaper för Öra skolkassa 1852-1875, handl. ang. förmynderskap 1831-1837, fattigförsörjningen 1847, byggnation av ny fattigstuga 1862, omf. past., kyrkokassans lånespecial 1782-1831 med fattigkassan 1828-1831, kvittensbok för kollekt 1824-1862, omf. past. Protokoll och handlingar Alboga: sockenstämman 1829, 1891, kommunalstämman 1863, kyrkorådet 1907, skolrådet 1853, 1901, 1904, Alboga kyrkokassas lånespecial 1783-1831, specialräkenskaper med kollekträkenskaper 1795-1831, verifikationer 1880-1881. Molla: kyrkokassans lånespecial med fattigkassans skuldbok 1782-1831, sockenbibliotekets räkenskaper 1872-1886, arrendekontrakt för kyrkan 1849, 1859, fattigkassans verifikationer 1861, skolregle- mente och stadgar för biblioteket 1871, förteckning över skol- pliktiga barn 1878-1883, spr. år. samt Öra kyrkokassas special- räkenskaper 1763-1830 med fattigkassans skuldbok 1831.
4443194 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1836 Häri även konfirmationsbok 1834.
4443194 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1846 Med ortregister.
4443194 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 3, 1847-1854 Med ortregister.
4443194 Eriksbergs församling A I Husförhörslängder 4, 1855-1861 Med ortregister.
4443194 Eriksbergs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1793-1831 Häri även konfirmationsbok 1791-1840, lucka 1817, 1829, 1833 samt sockenstämmoprotokoll 1796-1823. Omf. past.
4443194 Eriksbergs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1849 Häri även konfirmationsbok 1841-1847, sockenstämmoprotokoll 1856-1862, kyrkostämmoprotokoll
1863-1874, kyrkorådsprotokoll 1871, skolrådsprotokoll 1865-1873 samt visitationsprotokoll 1852-1859. Omfattar pastoratet.
4443194 Eriksbergs församling B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1880 Inflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4443194 Eriksbergs församling B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1880 Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4443195 Eriksbergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1766 Luckor 1757 5/2-1758 3/4,
1759 17/3-1765 27/5.
Häri även födelse- och dopbok för Mjäldrunga 1711-1766 och Broddarp 1712-1766, lysnings- och vigselbok, omf. past. 1712-1790, luckor 1760-1765, 1775-1784, död- och begravningsbok omf. past. 1713-1766, lucka 1759 21/11 - 1765 14/4, gällstämmoprotokoll 1718-1720, 1725, 1850, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar omf. past. 1706-1852, beskrivning över Eriksbergs kyrka m.m. u.å.,
anteckningar om Broddarps kyrkklocka och klockstapel 1837, projekt till pastoralierna samt tablå 1850 och series pastorum u.å. -1862.
4443195 Eriksbergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1839 Luckor Eriksberg 1776, 1782, Mjäldrunga 1781-1782, Broddarp 1822. Häri även lysnings- och vigselbok 1767, 1790-1839, död- och begravningsbok 1767-1839, lucka 1778 samt förteckning över
utfärdade lysningssedlar 1794-1817, lucka 1815. Omfattar pastoratet.
4443195 Eriksbergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, kyrkokassans skuldbok 1852-1876, fattigkassan 1852-1862 och vinsädeskassan 1863-1876. Omfattar pastoratet.
4443195 Eriksbergs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1850-1880
4443195 Eriksbergs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1880 Omfattar pastoratet.
4443195 Eriksbergs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1880
4443196 Grude församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1835
4443196 Grude församling A I Husförhörslängder 2, 1850-1856
4443196 Grude församling C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 Häri även vigselbok 1647-1689, död- och begravningsbok 1647-1690, sockenstämmoprot. 1645-1717, kyrkoräkenskaper, special, 1646-1729, visitationsprot. och inventarieförteckningar 1645-1680.
4443196 Grude församling C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1793 Häri även vigselbok 1750-1793, död- och begravningsbok 1748-1793, in- och utflyttningslängder 1751-1784, sockenstämmoprot. 1748-1793, kyrkoräkenskaper, 1747-1793 samt sällsamma händelser 1749-1750.
4443196 Grude församling C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1853 Häri även in- och utflyttningslängd 1802-1822, vigselbok 1794-1822, död- och begravningsbok 1794-1853, sockenstämmoprot. 1794-1853, kyrkorådsprot. 1818-1839, kyrkoräkenskaper, 1793-1831 samt inventarieförteckning u.å.
4443197 Hudene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1674 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., kyrkoräkenskaper special 1645-1722 och inventarieförteckningar 1645, 1657.
4443197 Hudene församling C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1824 Häri även in- och utflyttningslängd 1774-1823, luckor 1785-1798, 1800-1801, vigselbok och död- och begravningsbok 1774-1824, vinsädeskassan 1828-1862, omf. past. 1828-1851 samt inventarieförteckning 1771.
4443197 Hudene församling C Födelse- och dopböcker 3, 1825-1853 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4443198 Högsäters församling A I Husförhörslängder 13, 1821-1825 Sid. I, fol. 1-216. Med ortregister.
4443198 Högsäters församling A I Husförhörslängder 14, 1825-1830 Sid. 1-484. Med ortregister. Med anteckning om antalet inflyttade 1826-1827. Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4443198 Högsäters församling A I Husförhörslängder 15, 1831-1835 Sid. I-III, fol. 1-623. Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4443198 Högsäters församling A I Husförhörslängder 16, 1836-1840 Sid. I-III, fol. 1-339. Med ortregister. Med förteckning över rotehjon, soldater, gratialister, pensionärer samt barn efter vid Lilla Edet omkomna soldater 1830 som erhålla uppfostringshjälp och barn som erhålla d:o av serafimerordensgillet.
4443199 Lerdals församling A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1849.
4443199 Lerdals församling A I Husförhörslängder 17, 1851-1855
4443199 Lerdals församling A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med folkmängdsuppgift 1860.
4443199 Råggärds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860 Kartong. 2 band samt lösa handlingar. Luckor 1830, 1836-1839, 1857, omf. Lerdal 1829, 1831-1860 spr. år. Häri även konfirmationsbok 1840.
4443200 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1846
4443200 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1856
4443200 Södra Vings församling B In- och utflyttningslängder 1, 1794-1852 Luckor 1821-1822, 1827-1829, 1831, 1833-1834. Häri även in- och utflyttningslängd för pastoratet 1794.
4443201 Södra Vings församling C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1749 Häri även vigselbok 1704-1749, död- och begravningsbok 1704-1744, skrivelser och resolutioner 1695-1748, sockenstämmoprotokoll 1704-1765, visitationsprotokoll 1704-1730, omf. past., inskription å Vings kyrkklockor 1748 samt anteckning om släkten Oxehufvud 1683-1701.
4443201 Södra Vings församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1791 Häri även vigselbok 1755-1790, död- och begravningsbok 1745-1791, visitationsprotokoll 1742-1817, omf. past., samt anteckning om reparation av kyrkan 1768, 1783.
4443201 Södra Vings församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1835 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443201 Södra Vings församling C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1852 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443202 Eggvena församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1825
4443202 Eggvena församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1841
4443202 Eggvena församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1847 Med ortreg.
4443202 Eggvena församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1858 Inb. Fol. 1-95. Med ortregister.
4443202 Eggvena församling A I Husförhörslängder 5, 1858-1872 Inb. Fol. 1-113. Med ortregister.
4443202 Eggvena församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1749 Specialräkenskaper.
4443203 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Häri även vigsel- och begravningsbok 1688-1730, sockenstämmoprotokoll 1752-1786, huvudräkenskaper för kyrka 1688-1694, anteckningar am dep. av pengar 1730, inventarieförteckning 1730 samt sällsamma händelser 1720.
4443203 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1774 Häri även vigselbok 1730-1775 samt död- och begravningsbok 1730-1773.
4443203 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1810 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1775-1810, specialräkenskaper för kyrkan och fattigkassan 1775-1811, vinsädeskassan 1774-1810, samt anteckningar om temperatur och nederbörd 1784, 1794, 1805.
4443203 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1836 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4443203 Hemsjö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1850 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4443203 Hemsjö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1659-1774 Band i kapsel. Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1698-1732.
4443203 Hemsjö församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1733-1764 Inb. Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1737-1762 samt handlingar rör. bänkdelning 1731 och u.å.
4443203 Hemsjö församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1831 Inb. Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även för fattigkassan 1813-1831, vinsädeskassan 1827-1830, tredjedelskassan 1825-1831, inventarieförteckning 1776, bänkdelning 1770, anteckning om kyrkogårdens indelning 1776, om byggnad och reparation av kyrkan 1700-1779, summariska uppgifter om födda, vigde och döde 1774-1795, 1800, series pastorum 1417-1815, series comministrorum 1686-1778 samt förteckning över ståndspersoner boende i socken.
4443204 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 1, 1732-1749 Luckor 1733-1735, 1737, 1739, 1741-1744, 1747.Omf. även Rödene och Bälinge 1748 samt konfirmationsbok 1747.
4443204 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1814
4443204 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1822 Med ortreg.
4443204 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1837 Med ortreg. Häri även längd över utflyttade samma år.
4443204 Ödenäs församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1849 Med ortreg.
4443204 Ödenäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1726 Luckor 1695-1696, 1704-1720. Häri även vigselbok 1698-1725, lucka 1705-1710, begravningsbok 1688-1726, lucka 1705-1711, sockenstämmoprotokoll 1698-1785, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1688-1793, vinsädesräkenskaper 1737-1748 samt inventarieförteckningar 1688, 1711.
4443204 Ödenäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1764 Häri även vigselbok 1732-1765, dödbok 1731-1764, kyrkoräkenskaper 1737-1765 samt inventarieförteckning 1748. Kladd.
4443204 Ödenäs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1730-1826 Lucka 1769-1774. Häri även vigselbok 1731-1826, dödbok 1731-1826, specialräkenskaper för kyrkokassan 1765-1824, fattigkassan 1765-1824 samt för vinsädeskassan 1764-1811.
4443204 Ödenäs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1849 Häri även dödbok samma år.
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 1, 1756-1797 Endast fragment, 1 blad, 1756 - 1760 omfattande Lida. Luckor 1761-1767, 1773 och1781-1787.
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1805
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1812
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 4, 1812-1823 Lucka 1818-1820.
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 5, 1817-1819
4443205 Horreds församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1821 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1827
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1831 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok
1828-1830.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1834 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 10, 1834-1837 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 11, 1837-1840 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 12, 1840-1844 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 13, 1844-1848 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 14, 1848-1852 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 15, 1852-1856 Med ortreg.
4443206 Horreds församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1862 Med ortreg.
4443207 Horreds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1761 Luckor 1686-1688, 1690-1691, 1693, 1695, 1697-1698. Häri även vigselbok 1699-1761, luckor 1705, 1716, 1722, 1724, samt död- och begravningsbok 1685-1761, luckor 1687-1691, 1693-1695, 1697-1698, 1703, 1716.
4443207 Horreds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1856 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443207 Horreds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1857-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443207 Horreds församling L I Räkenskaper för kyrka, äldre serie 1, 1653-1756 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1680, 1682.
4443207 Horreds församling L I Räkenskaper för kyrka, äldre serie 2, 1757-1860 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1818
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1821 Med ortreg.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1823 Med ortreg.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1827 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1827.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1831 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1829-1831.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1834 Med ortreg.
4443208 Istorps församling A I Husförhörslängder 10, 1834-1837 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 11, 1837-1840 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 12, 1840-1844 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 13, 1844-1848 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 14, 1848-1852 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 15, 1852-1856 Med ortreg.
4443209 Istorps församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1862 Med ortreg.
4443209 Istorps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1808-1820 Omf. past.
4443209 Istorps församling B In- och utflyttningslängder 2, 1821-1848 Omf. past.
4443209 Istorps församling B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1871 Omf. past.
4443210 Istorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1774-1790 Kartong. Omf. pastoratet.
4443211 Istorps församling L I a Räkenskaper för kyrka, äldre allmän serie 1, 1665-1739 Specialräkenskaper. Häri även skrivelser och resolutioner 1652-1719, sockenstämmoprotokoll 1681-1711, spr. år, visitations-
protokoll och inventarieförteckningar u.å.-1704 samt prästgårdens ägor och bänkrumslängd u.å.
4443211 Istorps församling L I a Räkenskaper för kyrka, äldre allmän serie 2, 1740-1749 Specialräkenskaper. Häri även skrivelser och resolutioner 1760-1774, inventarieförteckning för Horred 1754 samt series pastorum et comministrorum 1566-1777.
4443211 Istorps församling L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1725-1798 Specialräkenskaper. Häri även skrivelser och resolutioner 1652, sockenstämmoprotokoll 1680, kyrkoräkenskaper 1646-1678, prästgårdens ägor u.å. samt inventarieförteckning u.å.
4443212 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1825-1829.
4443212 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1830-1835.
4443212 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4443212 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1846 Häri även konfirmationsbok 1841-1846.
4443212 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 12, 1847-1852 Häri även konfirmationsbok 1847-1849
4443212 Dalskogs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1861 Häri även utlysningslängd 1857.
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 1, 1779-1783
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 2, 1784-1788
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 3, 1790-1796
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 4, 1796-1801
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 5, 1808-1813 Häri även konfirmationsbok 1810.
4443213 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 6, 1813-1817 Häri även konfirmationsbok 1812-1817.
4443355 Frändefors församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Del II.
4443355 Frändefors församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Del I.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 1, 1775-1788 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1797 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 3, 1797-1811 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 4, 1807-1815 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1822 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 6, 1816-1818 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 7, 1822-1824 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 8, 1832-1842 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1850 Med ortreg.
4443356 Fristads församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1824 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1846 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling A I Husförhörslängder 3, 1832-1841 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1850 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1869 Med ortreg.
4443357 Borgstena församling B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1894 Inflyttningslängd.
4443357 Borgstena församling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1894 Utflyttningslängd.
4443358 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1827
4443358 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1843 Häri även uppgift å folkmängden 1835, 1840.
4443358 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1849 Häri även uppgift å folkmängden 1844.
4443358 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1857 Häri även uppgift å folkmängden 1850, 1856.
4443358 Norra Säms församling A I Husförhörslängder 5, 1858-1861 Häri även uppgift å folkmängden 1860.
4443359 Holsljunga församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1812-1828 Bunt.
4443359 Holsljunga församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 2, 1829-1844 Inb.
4443359 Holsljunga församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 3, 1845-1856 Inb. Häri även kriminalregister för Mjöbäcks pastorat 1850-1877.
4443359 Holsljunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1757 Häri även vigsel- och dödböcker 1712-1748.
4443359 Holsljunga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1796-1834 Häri även vigsel- och dödböcker 1796-1834.
4443359 Holsljunga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4443359 Holsljunga församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1654-1745 Bunt.
4443360 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1818-1828 Bunt.
4443360 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 2, 1829-1844 Inb.
4443360 Mjöbäcks församling A I Husförhörslängder och församlingsböcker 3, 1845-1855 Inb. Anteckn. om folkmängden. Häri även husförhörslängd för Älvsered samma år.
4443360 Mjöbäcks församling G II Övriga längder 1, 1850-1863 Kartong. Kriminalregister. Omf. past. Med uppgifter om straffade 1852-1935. Häri även utflytt-
ningslängd 1820-1828, lysnings- och vigselbok 1845-1861. Omf. past., bilagor till död- och begravningsboken 1819, 1847-1857, omf. även Älvsered, sockenstämmans prot. och handl. 1859-1862, kyrkostämmans handl. 1864-1877, skolrådsprot. 1874, kommunalstämmans prot. och handl. 1863, 1864, 1866, 1868, Holsljunga sockenstämmoprotokoll och handlingar 1860-1862, kyrko-
stämmoprotokoll 1864, kyrkoråds-
protokoll 1875, skolrådsproto-
koll 1869, kommunalstämmans protokoll 1864, 1869, Älvsered sockenstämmoprotokoll 1859, 1861, 1862, kyrkostämmoprotokoll 1865, 1874, kommunalstämmoproto-
koll 1876, 1877.
4443360 Mjöbäcks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860 Omf. past.
4443360 Mjöbäcks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1777 Band i bunt. Häri även dödböcker 1712-1776 samt vigselbok 1712-1777.
4443360 Mjöbäcks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1834 Inb. Häri även vigsel- och dödböcker 1779-1834.
4443360 Mjöbäcks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1861 Häri även lysnings- och vigselböcker 1835-1861 samt död- och begravningsböcker 1835-1861.
4443360 Mjöbäcks församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1811-1830 Bunt. Omfattar pastoratet.
4443360 Mjöbäcks församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1659-1745 Häfte i bunt.
4443360 Mjöbäcks församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1746-1860 Inb. Huvudbok. Häri även räken-
skaper för fattigvård 1814-1885, ljuskassan 1814-1820, över prosten S.J. Meullers donation 1836-1854 samt kollekträkenskaper 1836-1858.
4443361 Högsäters församling A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 Stor folio. Sid. I-III, fol. 1-236. Med ortregister. Med uppgift om folkmängden i Västra Dals kontrakt 1853.
4443361 Högsäters församling A I Husförhörslängder 22, 1851-1855 Stor folio. Sid. I-III, fol. 237-476. Med ortregister.
4443361 Högsäters församling A I Husförhörslängder 23, 1856-1860 Stor folio. Sid. I-VII, fol. 1-236. Med ortregister, roteindelning, förteckning över gratialister och kommunala tjänstemän.
4443362 Högsäters församling A I Husförhörslängder 24, 1856-1860 Stor folio. Sid I-V, fol. 237-476. Med ortregister.
4443362 Högsäters församling B In- och utflyttningslängder 1, 1814-1830 In- och utflyttning spridda år. Häri även inflyttning för Järbo 1817-1818, 1824, 1827, för Lerdal 1821, för Råggärd 1817, 1827 och för Rännelanda 1818, 1821.
4443362 Högsäters församling B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1852 In- och utflyttning.
4443362 Högsäters församling B In- och utflyttningslängder 3, 1852-1860 In- och utflyttning.
4443362 Högsäters församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1827-1856 Kartong. Spr. år. Omf. past.
4443362 Högsäters församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1816-1848 Gåvor samt charta sigillatæavgifter på lysningssedlar. Omf. past. Häri även förteckning på lysningssedlar 1816-1848 lucka 1833-1834 samt kollekter och exponenda 1816-1848 båda omf. past.
4443363 Lerdals församling A I Husförhörslängder 11, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1822-1824.
4443363 Lerdals församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1830 Häri även konfirmatinsbok 1826-1827.
4443363 Lerdals församling A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1832-1833 samt folkmängdsuppgift 1832.
4443363 Lerdals församling A I Husförhörslängder 14, 1836-1840
4443363 Lerdals församling A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4443364 Lerdals församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1751
4443364 Lerdals församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1813 Finnes 1752-1787, 1813.
4443364 Lerdals församling C Födelse- och dopböcker 3, 1788-1812 Finnes 1788-1800, 1812.
4443364 Lerdals församling C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1831 Finnes 1806, 1819-1831.
4443364 Lerdals församling C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1859
4443364 Lerdals församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1859 Lucka 1856-1857. Häri även dödbok 1843-1861.
4443364 Lerdals församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1692-1819 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1746-1751 och kollektmedel 1727-1818.
4443364 Lerdals församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1835 Inkomstspecial. Häri även fattigräkenskaper 1792-1835 och kollekter 1792-1835.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 1, 1751-1755
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 2, 1755-1760
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 3, 1760-1766
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 4, 1772-1784 Häri även konfirmationsbok 1773-1782, 1784.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 5, 1812-1817 Med folkmängdsuppgift 1813. Häri även konfirmationsbok 1815-1817.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 6, 1817-1821 Häri även konfirmationsbok 1818, 1820.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1821-1824.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1827-1830.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1832-1834 och folkmängdsuppgift 1832.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med folkmängdsuppgift 1837. Häri även konfirmationsbok 1840.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1841-1842.
4443365 Råggärds församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok 1847-1848 samt kyrkojournal 1862-1872.
4443365 Råggärds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860 Kartong. 2 band samt lösa handlingar. Luckor 1830, 1836-1839, 1857, omf. Lerdal 1829, 1831-1860 spr. år. Häri även konfirmationsbok 1840.
4443366 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok s.å.
4443366 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 14, 1846-1850
4443366 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 15, 1851-1855
4443366 Rännelanda församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1857-1859.
4443366 Rännelanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1860 Finnes 1827, 1829, 1831-1860. Bunt. 1 band samt lösa handlingar.
4443367 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 1, 1777-1794
4443367 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 2, 1794-1812 Med ortreg.
4443367 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1824 Med ortreg.
4443367 Södra Vings församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1835
4443368 Fänneslunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1799 Häri även vigselbok 1741-1798, död- och begravningsbok 1741-1799 samt sockenstämmoprotokoll 1740-1804.
4443368 Fänneslunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1852 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4443369 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 1, 1777-1810
4443369 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1831
4443369 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1844
4443369 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 4, 1844-1852
4443369 Kärråkra församling A I Husförhörslängder 5, 1852-1860 Inb. Fol. I, 1-48. Med förteckning över soldater samt ortregister.
4443369 Kärråkra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1736 Lucka 1715. Häri även vigselbok 1706-1732, luckor 1712, 1725-1729, död- och begravningsbok 1706-1734, sockenstämmoprotokoll 1708-1753, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1705-1736 samt inventarieförteckningar 1714-1746.
4443369 Kärråkra församling C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1777 Lucka 1743-1744. Häri även vigselbok 1736-1777, luckor 1743-1744, 1756, 1757 samt död- och begravningsbok 1736-1777, lucka 1743-1744. För Börstig: In- och utflyttningslängd 1754. För Brismene: Födelse- och dopbok 1748-1751, vigselbok 1748-1751, död- och begravningsbok 1748-1751.
4443369 Kärråkra församling C Födelse- och dopböcker 3, 1758-1780 Kladd. Häri även vigselbok 1758-1776, död- och begravningsbok 1758-1780 samt kyrkoräkenskaper special 1758-1783.
4443369 Kärråkra församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1804 Häri även död- och begravningsbok 1778-1804.
4443369 Kärråkra församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1810 Specialräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1777-1810.
4443370 Murums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1699 Häri även död- och begravnings-
bok 1688-1700.
4443370 Murums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1830 Häri även vigselbok, kladd, 1765, 1767 samt död- och be-
gravningsbok 1765-1767.
4443370 Murums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1766-1850 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1766-1850, luckor 1835, 1837, samt död- och begravnings-
bok 1766-1850.
4443370 Murums församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860
4443370 Murums församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4443370 Murums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1646-1699 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även konfirmationsbok 1798-1824, omf. past. Anteckningar om sockenstämmorpr. 1638-1686, spridda år, in-
ventarieförteckningar 1646-1696 samt enskilda räkenskaps-
anteckningar 1846-1847.
4443370 Murums församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1773 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1751 samt inventarieförteckning 1770.
4443370 Murums församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1796 Specialräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1781-1795.
4443370 Murums församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1774-1863 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1793-1862, vinsädeskassan 1825-1859 samt inventarieförteckningar 1793-1864.
4443370 Murums församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1797-1831 Specialräkenskaper. Häri även för vinkassan 1797-1832.
4443371 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1812
4443371 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1825
4443371 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1841
4443371 Herrljunga församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1847
4443371 Herrljunga församling B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1847 Häri även konfirmationsbok 1821-1825, vigselbok 1758-1842, förteckning på prästgårdens ägor m.m. 1758-1787, stolrumslängd 1770 samt series pastorum et comministrorum 1593-1858. Omf. past.
4443371 Herrljunga församling B In- och utflyttningslängder 2, 1847-1849 Häri även konfirmationsbok 1844-1862 samt uppbördslängd 1870. Omf. past.
4443371 Herrljunga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1742 Häri även skrivelser och resolutioner 1703-1741 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1706-1714. Omf. past.
4443371 Herrljunga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1802 Häri även död- och begravnings-
bok 1758-1802. Omf. past.
4443371 Herrljunga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1830 Häri även födelse- och dopbok för pastoratet 1811-1830 samt död- och begravningsbok för Herrljunga 1803-1830, Eggvena 1811-1829, Fölene, Remmene och Tarsled 1811-1830.
4443371 Herrljunga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1849 Häri även födelse- och dopbok för pastoratet 1831-1850 samt död- och begravningsbok hela pastoratet 1831-1850.
4443371 Herrljunga församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1843-1849 Vigselbok. Omf. past.
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1790
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 2, 1790-1812
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1825
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1841
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1847 Med ortreg.
4443372 Fölene församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1858 Inb. Fol. 1-81. Med ortregister.
4443372 Fölene församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1816-1830.
4443373 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1812
4443373 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1825 Med ortreg.
4443373 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1841
4443373 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1847 Med ortreg.
4443373 Tarsleds församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1858 Inb. Fol. 1-81. Med ortregister.
4443373 Tarsleds församling D II Kommunionlängder 1, 1844-1849
4443373 Tarsleds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1724-1833 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1816-1833.
4443374 Istorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1757-1773 Kartong. Omf. pastoratet.
4443375 Istorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1791-1810 Kartong. Omf. pastoratet.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1834 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1837 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 8, 1837-1840 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1844 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1848 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 11, 1849-1851 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1856 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1862 Med ortreg.
4443376 Öxnevalla församling B In- och utflyttningslängder 1, 1781-1790
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1688-1756 19 häften i bunt. Häri även konfirmationsbok 1751 samt kommunionlängder 1712-1756.
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1794
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1796-1806
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1806-1811
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1815 Med div. uppgifter om fattighjon etc. Häri även konfirmationsbok 1813.
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1820 Med div. uppgifter om fattighjon etc. Häri även konfirmationsbok 1818.
4443377 Dalskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1820 samt uppgift å konfirmationsbarn 1821-1825.
4443378 Dalskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1757 Lucka 1740-1742. Häri även vigselbok 1702-1761 lucka 1737-1742, dödbok 1702-1761 luckor 1738-1740, 1741-1743.
4443378 Dalskogs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1849 Häri även vigselbok 1761-1851 lucka 1801, dödbok 1761-1849 och stolrumslängd 1747.
4443378 Dalskogs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1797-1825 Häri även vigselbok, dödbok, kyrkoräkenskaper,
fattigvårdsräkenskaper, kollekter och kyrkojournal s.å.
4443378 Dalskogs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1825-1855 Häri även vigselbok s.å., dödbok 1825-1854, kollekter 1825-1836 och 1845 samt kyrkojournal 1825-1855.
4443378 Dalskogs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1855-1861 Sid. 1-46, a tergo 1-413. Födelse- och dopbok 1855-1861 15/2. Häri även lysnings- och vigselbok 1855-1861 7/2, död- och begravningsbok 1855-1860 samt kyrkojournal 1855-1916 16/7.
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1778-1788
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 2, 1790-1800
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 3, 1802-1808
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1815
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1815-1820 Häri även konfirmationsbok 1815-1818.
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1825.
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1829 Häri även konfirmationsbok 1826-1828.
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1836 Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4443379 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1841 Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4443380 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1846 Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4443380 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1851 Häri även kommunionlängd 1857-1858.
4443380 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1857 Häri även kommunionlängd 1859-1865 och konfirmationsbok 1854.
4443380 Gunnarsnäs församling A I Husförhörslängder 13, 1857-1861
4443380 Gunnarsnäs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1860
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1849 Häri även vigselbok 1708-1851 och dödbok 1707-1849.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1780 Häri även vigselbok 1761-1779, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattig-
vårdsräkenskaper, kollekter och kyrkojournal 1761-1780 samt avlösningslängd 1761-1784.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1796 Häri även vigselbok 1780-1793, dödbok, kyrkoräkenskaper, fattig-
vårdsräkenskaper, kollekter och kyrkojournal 1780-1796 samt avlösningslängder 1784-1796.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1797-1822 Häri även vigselbok 1796-1822, dödbok 1796-1822, kyrkoräkenskap-
er 1796-1822, fattigvårdsräken-
skaper 1796-1822, lasarettsmedel 1814-1821 och kyrkojournal 1796-1822 och kollekter 1797-1821.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1822-1842 Häri även vigselbok och dödbok s.å., kyrkoräkenskaper 1822-1851, fattigvårdsräkenskaper
1822-1851, kollekträkenskaper 1822-1843 samt kyrkojournal och förteckning över upplästa kungörelser 1822-1843.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1843-1846 Duplett. Söndriga blad.
4443381 Gunnarsnäs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1847-1876 Häri även lysningsbok 1843-1876, dödbok 1843-1876 samt kyrkojournal och avlösningslängd 1846-1876.
4443381 Gunnarsnäs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1705-1801 Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar och kollekter spridda år.
4443382 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 7, 1818-1822 Häri även konfirmationsbok 1818-1822.
4443382 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 8, 1823-1828 Häri även konfirmationsbok 1824-1828.
4443382 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1828-1832 Häri även konfirmationsbok 1829-1832.
4443382 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1833-1838 Häri även konfirmationsbok 1833-1838.
4443382 Örs församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1838-1845 Häri även konfirmationsbok 1839.
4443399 Frändefors församling A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Del II.
4443399 Frändefors församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1835
4443399 Frändefors församling B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1848
4443399 Frändefors församling B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1860
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 6, 1795-1801 Häri även inflyttn.längder 1795-1796 och utflyttn.längder 1795-1800.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 7, 1802-1806 Häri även inflyttn.längder 1803-1805, utflyttn.längder 1802-1805, konfirmationsböcker 1804-1805 samt div. andra anteckningar.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1810 Häri även konfirmationsböcker 1807-1810 samt div. andra anteckningar.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 9, 1810-1814 Häri även konfirmationsböcker 1811-1815 samt div. andra anteckningar.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 10, 1812-1819 Häri även div. andra anteckningar.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 11, 1818-1824 Häri även div. andra anteckningar.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1830 Häri även div. andra anteckningar samt ortreg.
4443400 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 13, 1830-1835 Häri även div. andra anteckningar samt ortreg. och konfirmations-
böcker 1831-1836.
4443401 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 14, 1835-1841 Med ortreg. och div. andra anteckningar.
4443401 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Med ortreg. och div. andra anteckningar.
4443401 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Med ortreg. och div. andra anteckningar. Häri även konfirmationsböcker 1851, omf. past.
4443401 Färgelanda församling A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med ortreg. Häri även konfirmationsböcker 1853-1855.
4443402 Färgelanda församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1812-1856 Omf. pastoratet.
4443402 Färgelanda församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1856-1861 Omf. pastoratet.
4443402 Färgelanda församling F Död- och begravningsböcker 1, 1829-1862
4443402 Färgelanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1799-1883 Kartong. Spr. år omf. past.
4443403 Fristads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1894 Inflyttningslängd
4443403 Fristads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1894 Utflyttningslängd
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1655-1704 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1655-1703, omfattar pastoratet, begravningsbok 1655-1698, omf. även Gingri, sockenstämmobeslut 1663-1702, kyrkoräkenskaper 1659-1714, avgifter för brudkronan och låneräkenskaper 1659-1714, kyrkoinventarium 1654 samt anteckningar om prästgårdens lott i Örebron.
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1749 Band i kapsel. Häri även sockenstämmoprot. (några omf. past.) 1704-1735, vigselbok 1704-1759, dödbok 1704-1754.
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1786 Häri även vigselbok 1760-1789, dödbok 1755-1786, sockenstämmoprotokoll 1752-1783, inventarieförteckning 1779 samt series pastorum, comministrorum et adjuncttorum 1417-1819.
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1785-1824 Häri även vigselbok 1791-1824, dödbok 1784-1824.
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1824-1848 Häri även vigselbok 1824-1847, lucka 1839-1844 samt dödbok 1824-1850.
4443403 Fristads församling C Födelse- och dopböcker 7, 1850-1860
4443403 Fristads församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860
4443403 Fristads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4443404 Fristads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1817 Inkomst- och utgiftsspecial 1781-1785, huvudbok 1785-1817. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1786-1817, orgelverkskassan 1798-1817, vinsädeskassan 1798-1817 samt skuldbok för kyrko-, fattig- och orgelkassorna 1796-1817.
4443404 Fristads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1785-1818 Inkomst- och utgiftsspecial och skuldbok. Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan s.å.
4443405 Jällby församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1819
4443405 Jällby församling A I Husförhörslängder 2, 1850-1856 Inb. Ortregister i pärmen. Uppsl. 1-44.
4443405 Jällby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1853 Lucka 1714-1718. Häri även in- och utflyttningslängd 1736-1822, luckor
1785-1801, 1817-1818, vigselbok 1708-1824, död- och begravningsbok 1707-1853, konfirmationsbok 1737-1747, lucka 1739, omf. även Vesene, inventarieförteckning 1714, sällsamma händelser 1751-1763 samt series pastorum 1709-1732.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 1, 1747-1753 Fol. 1-108. Med förtecking över soldater. Häri även konfirma-
tionsbok 1748-1753.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 2, 1754-1758 Sid. I-V, fol. 1-103. Med ortregister.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 3, 1758-1763 Fol. 1-104.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 4, 1763-1768 Sid. I-IX, fol. l-98. Häri även konfirmationsbok 1759-1765.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 5, 1768-1773 Fol. l-105. Häri även konfirmationsbok 1769-1773.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 6, 1773-1784 Fol. 1-207. Häri även konfirmationsbok 1778-1784.
4443406 Högsäters församling A I Husförhörslängder 7, 1784-1794 Fol. 1-145. Häri även konfirmationsbok 1785-1793.
4443407 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Häri konfirmationsbok 1841.
4443407 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4443407 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4443407 Järbo församling (P-län) A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1857, 1859.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 1, 1726-1729 Med förteckning över soldater.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 2, 1746-1753 Häri även konfirmationsbok 1747, 1750-1752.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 3, 1753-1758
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 4, 1758-1763
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 5, 1769-1773 Häri även konfirmationsbok 1769-1774, 1784.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 6, 1774-1784 Häri även konfirmationsbok 1775-1783.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 7, 1784-1794 Häri även konfirmationsbok 1785-1791, 1793-1794.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 8, 1794-1813 Med anteckn. om pastor loci m.m. 1794. Häri även konfirmationsbok 1800-1801, 1805-1810.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 9, 1812-1817 Med folkmängdsuppgift 1813, Häri även anteckn. om in- och utflyttning 1815-1816, konfirmationsbok 1814, 1816-1817.
4443408 Lerdals församling A I Husförhörslängder 10, 1817-1820 Häri även konfirmationsbok 1818-1819.
4443409 Södra Vings församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1766 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1689-1730 samt stoldelningslängd 1748.
4443409 Södra Vings församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1794 Huvud- och specialräkenskaper.
4443409 Södra Vings församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1794-1850 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även för fattigkassan 1794-1850 samt inventarieförteckningar 1795-1832.
4443421 Grovare församling C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1801 Luckor 1761, 1764, 1770. Häri även vigselbok 1741-1798, luckor 1742, 1747-1749, 1751, 1758, 1761, 1763-1764, 1766-1767, 1770-1771, 1779, 1790, 1793, död- och begravningsbok 1740-1799, luckor 1751, 1756, 1758, 1761, 1770, samt sockenstämmoprotokoll 1740-1798 och för Fänneslunda 1787.
4443421 Grovare församling C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1852 Häri även lysnings- och vigselbok
samt död- och begravningbok samma
år.
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1773
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1810 Omf. även Södra Vånga samma år.
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1816 Omf. även Södra Vånga samma år.
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1832 Med ortreg.
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 5, 1833-1840
4443422 Hällstads församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1861 Med ortreg.
4443422 Hällstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1795-1828 Lucka 1807-1815. Omf. past. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1762-1777.
4443422 Hällstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1828-1839 Häri även konfirmationsbok 1828-1850. Luckor 1831-1834, 1837-1840 samt vinsädeskassan 1845-1847. Omf. past.
4443422 Hällstads församling B In- och utflyttningslängder 3, 1840-1850 Omfattar pastoratet
4443422 Hällstads församling B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Inflyttningslängd 1850-1855, utflyttningslängd 1850-1860. Omf. past.
4443422 Hällstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860
4443422 Hällstads församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860
4443422 Hällstads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4443423 Härna församling A I Husförhörslängder 1, 1769-1794 Omf. även Fänneslunda och Grovare. Häri även konfirmations-
bok 1796.
4443423 Härna församling A I Husförhörslängder 2, 1794-1811 Med ortreg. Omf. även Fänneslunda
och Grovare.
4443423 Härna församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1828 Med ortreg. Omf. även Fänneslunda
och Grovare.
4443423 Härna församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1845 Med ortreg. Omf. även Fänneslunda
och Grovare.
4443423 Härna församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1857 Med ortreg. Omf. även Fänneslunda
och Grovare.
4443423 Härna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1852 Omf. även Fänneslunda och Grovare.
4443424 Möne församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1772
4443424 Möne församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1833 Med ortreg.
4443424 Möne församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1840
4443424 Möne församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1861 Med ortreg.
4443424 Möne församling C Födelse- och dopböcker 1, 1766-1850 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok samma år.
4443424 Möne församling C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1860
4443424 Möne församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1859
4443424 Möne församling F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4443424 Möne församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1700-1774 Huvudräkenskaper. Häri även in-
ventarieförteckning 1768-1774.
4443424 Möne församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1765-1831 Specialräkenskaper. Lucka 1767-1796. Häri även vinkassan 1796-1831.
4443424 Möne församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1857 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1793-1862, vinsädeskassan 1825-1848 samt inventarieförteckningar 1793-1864.
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1780
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1811
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1827
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1835
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1847
4443425 Bråttensby församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1861 Med ortregister samt uppgift om husförhörs hållande 1848-1860. Luckor 1849-1851, 1853. Häri även Landa husförhörslängd samma år.
4443425 Bråttensby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1768-1850 Häri även vigselbok 1768-1851 samt död- och begravningsbok 1768-1850.
4443425 Bråttensby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1851-1894 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok s.å. samt död- och begravningsbok s.å.
4443425 Bråttensby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1769 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1729-1769 samt sockenstämmoprotokoll 1743-1768.
4443425 Bråttensby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1769-1833 Specialräkenskaper. Häri även huvud- och specialräkenskaper för fattigkassan 1769-1827.
4443426 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1732-1748 Luckor 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743-1745, 1747.
4443426 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1837 Med ortreg.
4443426 Hemsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1837-1848 Med ortreg.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: