För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Böndagar

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

Vad var egentligen böndagar?[redigera | redigera wikitext]

Böndagar är av den världsliga överheten förordnade tacksägelse-, bot- och böndagar och som förekommer i de flesta protestantiska kyrkor. I Sverige var det Gustav Vasa som år 1554 påbjöd åtta böndagar i följd till avvärjande av oväder och landsolyckor, varefter stadgades att fyra böndagar efter varandra skulle hållas varje år.

Till en början förlades de till fredagar. År 1676 bestämdes att de stora böndagarna skulle vara fyra till antalet. De firades då fortfarande på fredagar, men från och med 1773 på lördagar. Under en period växlade de dessutom mellan lördagar och söndagar för att efter 1807 enbart hållas på söndagar.[1]

Från och med 1807 firades i Svenska kyrkan böndagarna på fyra speciella söndagar, för särskilda böneämnen. Dessa böndagar avskaffades dock i 1983 års evangeliebok i Sverige, men i Finland lever traditionen vidare. Av de ursprungliga böndagarna är det bara Tacksägelsedagen som fortfarande har en egen söndag i den Svenska kyrkoalmanackan.

Förväxla ej böndagarna med bönsöndagen eller gångedagarna.

Fastställandet av våra böndagar[redigera | redigera wikitext]

Datum för böndagarna fastställdes för ett år i taget av kungen genom det så kallade böndagsplakatet. Av hävd kungordes böndagsplakatet på nyårsdagen. Plakaten upplästes från predikstolen och anslogs kanske på kyrkdörren. Prästerskapet hölls ansvarigt för att folket kände till dagarna. Under perioden 1676–1807 fördelade sig böndagarna på följande sätt:

  • första böndagen, Botdagen inföll vanligen i mars eller april, men ibland i maj
  • andra böndagen, Reformationsdagen inföll vanligen i maj eller juni men ibland i april
  • tredje böndagen, Missionsdagen inföll vanligen i juni eller juli men ibland i augusti
  • fjärde böndagen, Tacksägelsedagen inföll vanligen i augusti, september eller oktober men ibland i november.[2]

Avvikelser förekom[redigera | redigera wikitext]

De datum som angavs i böndagsplakatet följdes emellertid inte slaviskt. Detta gällde inte minst i de svenska lappmarkerna. Den första böndagen inföll ofta vid en tidpunkt då det var svårt att färdas och de övriga böndagar då den fjällsamiska befolkningen befann sig långt från kyrkplatserna. Under 1700-talet började man därför alltmer anpassa böndagarna till för befolkningen lämpliga tidpunkter. Så fastställdes böndagarna i Jokkmokk 1730 till Larsmäss (10 augusti), helgamäss (1 november), Andersmäss (30 november) och tredjedag jul. Vid Sorsele lappkapell firades 1743 endast den första böndagen vid rätt tid. Övriga böndagar hölls vid Persmäss (29 juni), Larsmäss (10 augusti) och söndagen före domsöndagen. Vid socknens huvudkyrka i Lycksele firades böndagarna däremot på de tidpunkter som fastställdes i böndagsplakatet.[2]

Böndagarna och lagen[redigera | redigera wikitext]

Plakaten innehöll en skarp skrivning av ärkebiskopen där folket uppmanades att noga iakttaga böndagarna. Att ge sig av till kyrkan (bara svårt sjuka fick lov att hålla sig undan), och där ångra och begråta sina synder och uppriktigt lova bot och bättring och be om hjälp att leva syndfritt. Detta skulle avhjälpa rikets olyckor och även bättra allmogens timliga välfärd.

Drevs handel på en böndag fick både säljaren och köparen betala böter. Kunde någon av parterna inte betala böterna fick han ett straff, 14 dagar på vatten och bröd. All världslig överhet från överståthållaren och landshövdingarna till länsmän och kronofogdar, all andlig överhet från biskopar till kaplaner skulle tillse att böndagen hölls i helgd enligt den av konungen utfärdade befallningen. Beivrade dessa personer inte de överträdelser de fick vetskap om fick även överhetspersonerna betala böter.

Böndagarnas betydelse för dig som släktforskare[redigera | redigera wikitext]

Du kan i din forskning i bland annat tingsprotokollen finna dateringar och referenser till dessa böndagar.

Våra allmänna böndagar 1661–1807[redigera | redigera wikitext]

År 1:a böndagen 2:a böndagen 3:e böndagen 4:e böndagen
1661 24 maj  ?? 19 juli --
1662 20 juni 18 juli 15 augusti --
1663 26 juni 24 juli 21 augusti --
1664 17 juni 15 juli 12 augusti --
1665 16 juni 14 juli 11 augusti --
1666 15 juni 13 juli 10 augusti --
1667  ??  ??  ?? --
1668 19 juni 17 juli 14 augusti --
1669 18 juni 16 juli 13 augusti --
1670 17 juni 15 juli 12 augusti --
1671 30 juni 28 juli 25 augusti --
1672 14 juni 12 juli 9 augusti --
1673 13 juni 11 juli 8 augusti --
1674  ??  ??  ?? --
1675 11 juni 9 juli 6 augusti --
1676 14 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1677 27 april 15 juni 13 juli 10 augusti
1678 26 april 14 juni 12 juli 16 augusti
1679 25 april 20 juni 18 juli 15 augusti
1680 23 april 11 juni 9 juli 6 augusti
1681 29 april 10 juni 8 juli 5 augusti
1682 28 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1683 27 april 8 juni 6 juli 3 augusti
1684 11 april 13 juni 11 juli 8 augusti
1685 24 april 19 juni 17 juli 14 augusti
1686 23 april 11 juni 9 juli 6 augusti
1687 15 april 10 juni 8 juli 5 augusti
1688 27 april 15 juni 13 juli 10 augusti
1689 26 april 14 juni 12 juli 9 augusti
1690 25 april 20 juni 18 juli 15 augusti
1691 24 april 12 juni 10 juli 7 augusti
1692 22 april 10 juni 8 juli 5 augusti
1693 28 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1694 27 april 15 juni 13 juli 10 augusti
1695 26 april 7 juni 5 juli 2 augusti
1696 24 april 12 juni 10 juli 7 augusti
1697 16 april 11 juni 9 juli 4 augusti
1698 29 april 17 juni 15 juli 12 augusti
1699 28 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1700 27 april 15 juni 13 juli 10 augusti
1701 12 april 7 juni 12 juli 9 augusti
1702 18 april 13 juni 11 juli 8 augusti
1703 22 maj 19 juni 17 juli 14 augusti
1704 8 april 17 juni 15 juli 12 augusti
1705 14 april 9 juni 7 juli 4 augusti
1706 13 april 8 juni 6 juli 3 augusti
1707 10 maj 14 juni 12 juli 9 augusti
1708 24 april 12 juni 10 juli 7 augusti
1709 30 april 18 juni 16 juli 13 augusti
1710 22 april 10 juni 15 juli 12 augusti
1711 21 april 9 juni 14 juli 11 augusti
1712 4 april 6 juni 4 juli 29 augusti
1713 24 april 5 juni 10 juli 28 augusti
1714 9 april 4 juni 9 juli 6 augusti
1715 29 april 3 juni 8 juli 12 augusti
1716 13 april 1 juni 6 juli 3 augusti
1717 3 maj 21 juni 19 juli 16 augusti
1718 30 maj 20 juni 1 augusti 29 augusti
1719 24 april 19 juni 17 juli 14 augusti
1720 29 april 17 juni 15 juli 12 augusti
1721 28 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1722 6 april 15 juni 13 juli 10 augusti
1723 26 april 14 juni 12 juli 9 augusti
1724 24 april 12 juni 10 juli 7 augusti
1725 23 april 11 juni 9 juli 6 augusti
1726 29 april 17 juni 15 juli 12 augusti
1727 28 april 16 juni 14 juli 11 augusti
1728 5 april 21 juni 19 juli 16 augusti
1729 25 april 13 juni 11 juli 29 augusti
1730 24 april 5 juni 17 juli 28 augusti
1731 7 maj 18 juni 23 juli 27 augusti
1732 28 april 9 juni 21 juli 1 september
1733 20 april 8 juni 20 juli 14 september
1734 5 april 10 maj 14 juni 6 september
1735 18 april 9 maj 13 juni 5 september
1736 2 april 7 maj 4 juni 3 september
1737 22 april 13 maj 10 juni 2 september
1738 14 april 5 maj 9 juni 15 september
1739 6 april 11 maj 22 juni 14 september
1740 18 april 9 maj 20 juni 19 september
1741 10 april 22 maj 19 juni 18 september
1742 9 april 21 maj 18 juni 17 september
1743 15 april 6 maj 10 juni 9 september
1744 6 april 18 maj 15 juni 14 september
1745 19 april 10 maj 14 juni 13 september
1746 11 april 30 maj 20 juni 12 september
1747 10 april 22 maj 19 juni 11 september
1748 15 april 6 maj 17 juni 16 september
1749 7 april 26 maj 16 juni 15 september
1750 6 april 25 maj 15 juni 14 september
1751 12 april 31 maj 21 juni 13 september
1752 10 april 22 maj 19 juni 11 september
1753 4 april 1 juni 29 juni 21 september
1754 26 april 17 maj 21 juni 27 september
1755 25 april 30 maj 20 juni 26 september
1756 9 april 14 maj 18 juni 24 september
1757 22 april 27 maj 7 oktober 11 november
1758 21 april 26 maj 16 juni 6 oktober
1759 6 april 18 maj 22 juni 5 oktober
1760  ??  ??  ??  ??
1761 17 april 22 maj 19 juni 9 oktober
1762 23 april 11 juni 9 juli 8 oktober
1763 15 april 6 maj 17 juni 7 oktober
1764 30 mars 18 maj 22 juni 5 oktober
1765 19 april 17 maj 14 juni 11 oktober
1766 11 april 30 maj 20 juni 10 oktober
1767 3 april 22 maj 26 juni 9 oktober
1768 15 april 6 maj 17 juni 7 oktober
1769 14 april 26 maj 16 juni 6 oktober
1770 6 april 18 maj 22 maj 5 oktober
1771 19 april 31 maj 21 juni 4 oktober
1772 3 april 8 maj 19 juni 9 oktober
1773 24 april 15 maj 12 juni 2 oktober
1774 16 april 7 maj 2 juli 1 oktober
1775 1 april 13 maj 17 juni 30 september
1776 20 april 11 maj 15 juni 5 oktober
1777 12 april 3 maj 14 juni 11 oktober
1778 14 mars 4 april 9 maj 10 oktober
1779 13 mars 17 april 5 juni 9 oktober
1780 4 mars 8 april 3 juni 14 oktober
1781 10 mars 21 april 16 juni 13 oktober
1782 9 mars 13 april 1 juni 12 oktober
1783 1 mars 6 april 6 juli 21 oktober
1784 13 mars 2 maj 4 juli 9 oktober
1785 6 mars 10 april 29 maj 23 oktober
1786 5 mars 7 maj 2 juli 8 oktober
1787 4 mars 15 april 8 juli 14 oktober
1788 9 mars 4 maj 20 juli 12 oktober
1789 22 mars 10 maj 19 juli 25 oktober
1790 7 mars 1 maj 25 juli 30 oktober
1791 13 mars 14 maj 17 juli 8 oktober
1792 18 mars 5 maj 8 juli 13 oktober
1793 2 mars 20 april 27 juli 12 oktober
1794 15 mars 3 maj 21 juni 11 oktober
1795 21 mars 25 april 13 juni 10 oktober
1796 5 mars 23 april 4 juni 8 oktober
1797 4 mars 6 maj 17 juni 14 oktober
1798 17 mars 5 maj  ?? 13 oktober
1799 2 mars 20 april  ?? 5 oktober
1800 8 mars 26 april 14 juni 11 oktober
1801 7 mars 18 april 13 juni 10 oktober
1802 6 mars 3 april 8 maj 9 oktober
1803 5 mars 23 april 11 juni 22 oktober
1804 3 mars 22 april 3 juni  ??
1805 2 mars 5 maj 30 juni 19 oktober
1806 1 mars 20 april 15 juni 18 oktober
1807 7 mars 19 april 21 juni 17 oktober

Referensmaterial[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ”Då inföll böndagarna”. Sveriges Släktforskarförbund. http://www.genealogi.se/tid.htm#D%C3%A5_inf%C3%B6ll_b%C3%B6ndagarna. Läst 18 december 2012. 
  2. 2,0 2,1 Bergling, Ragnar (1964). Kyrkstaden i övre Norrland: kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Meddelanden från Uppsala universitets geografiska institution. Ser. A, 99-0276152-6 ; 195Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 3. Umeå: Skytteanska samf.. Libris 181704