För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Gävleborgs län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Gävleborgs län med följande information:

 • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
 • Namnet på församlingen
 • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
 • Volym och period (år)
 • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande).

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4261700 Färila församling A I Förhörsböcker 20, 1861-1866 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261701 Färila församling A I Förhörsböcker 21, 1866-1870 Inb. Husförshörslängd Lev. 22/1972
4261701 Färila församling A I Förhörsböcker 22, 1868-1870 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261702 Färila församling A I Förhörsböcker 23, 1871-1873 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 1, 1700-1730 Omfattar två längder: den ena upplagd omkr. 1700, den andra upplagd 1730.
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 2, 1738-1748
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 3, 1745-1757
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 4, 1749-1758
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 6, 1765-1772
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 7, 1773-1780
4261712 Forsa församling A I Husförhörslängder 8, 1781-1788
4261713 Forsa församling A I Husförhörslängder 9, 1789-1798 Inneh även: Anteckningar om kyrkotukten (undersökningar m.m.) 1790-1794.
4261713 Forsa församling A I Husförhörslängder 10 a, 1799-1808
4261713 Forsa församling A I Husförhörslängder 10 b, 1799-1808 Inneh även: Uppgifter om hopsamlade lasarettsmedel 1808.
4261713 Forsa församling AI Husförhörslängder 11a, 1808-1818
4261713 Forsa församling A I Husförhörslängder 11 b, 1808-1818
4261714 Forsa församling A I Husförhörslängder 12 a, 1819-1830
4261714 Forsa församling A I Husförhörslängder 12 b, 1819-1830
4261714 Forsa församling A I Husförhörslängder 13 a, 1831-1840
4261714 Forsa församling A I Husförhörslängder 13 b, 1831-1840
4261715 Forsa församling B In- och utflyttningsböcker 1, 1826-1846 Inneh: Inflyttningsbok 1826-1846 25/2. Utflyttningsbok 1826-1846 30/6.
4261715 Forsa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1738 Defekt i början. Inneh även Vigselbok 1693-1737. Död- och begravningsbok 1693-1739 28/1. Defekt 1695 och 1696. Saknas 1/1 1722-10/3 1723.
4261715 Forsa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1774 Inneh även: Död- och begravningsbok 1737 1/5-1774 24/4.
4261715 Forsa församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1833 Inneh även: Död- och begravningsbok 1774-1831.
4261716 Forsa församling D I Konfirmationsböcker 1, 1784-1856 Längder saknas 1849-1852.
4261716 Forsa församling D II Kommunionlängder 1, 1741-1764
4261716 Forsa församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1737-1816.45454545455 Fr.o.m. 1803 även lysningsbok
4261717 Färila församling A I Förhörsböcker 24, 1871-1875 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261718 Färila församling A I Förhörsböcker 25 a, 1876-1880 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261718 Färila församling A I Förhörsböcker 25 b, 1876-1880 Inb. Husförhörslängd Lev 22/1972
4261719 Färila församling A I Förhörsböcker 26 a, 1881-1885 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261719 Färila församling A I Förhörsböcker 26 b, 1881-1885 Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
4261720 Färila församling A I Förhörsböcker 27 a, 1886-1890 Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
4261720 Färila församling A I Förhörsböcker 27 b, 1886-1890 Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
4261721 Färila församling A I Förhörsböcker 28 a, 1891-1896 Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Inneh. även: Lysningshandlingar 1896-1897 Attest om frigivning från fängelse 1896.
4261721 Färila församling A I Förhörsböcker 28 b, 1891-1896 Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Serien avslutad
4261734 Forsa församling A I Husförhörslängder 14 a, 1840-1846 Lev. 81/1951
4261734 Forsa församling A I Husförhörslängder 14 b, 1840-1846 (1839) 1840-1846 Lev. 81/1951
4261734 Forsa församling A I Husförhörslängder 15 a, 1847-1850 Lev. 81/1951
4261734 Forsa församling A I Husförhörslängder 15 b, 1847-1850 Lev. 81/1951
4261735 Forsa församling A I Husförhörslängder 16 a, 1851-1855
4261735 Forsa församling A I Husförhörslängder 16 b, 1851-1855
4261735 Forsa församling A I Husförhörslängder 17 a, 1856-1860
4261735 Forsa församling A I Husförhörslängder 17 b, 1856-1860
4261736 Forsa församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1851 Lev. 81/1951 Inneh även: Död- och begravningsbok 1832-1851.
4261736 Forsa församling C Födelse- och dopböcker 7, 1852-1864 Lev. 27/1963 Inneh även: Död- och begravningsbok (med personalia) 1852-1 febr 1858.
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 1, 1739-1754 Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1751-1754 m m.
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 2, 1754-1764 Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1756-1765. Längder över sexmän och byvakter 1755-1763 m m.
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 3, 1765-1774 Inneh även: Längder över sexmän och byvakter 1765-1774.
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1787 Inneh även: Längder över nattvardsgäster 1780-1787. Längder över sexmän och byvakter 1775-1786 m m.
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 5, 1788-1800
4261737 Gnarps församling A I Husförhörslängder 6, 1801-1808
4261743 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I a Register till husförhörslängderna 1, 1795-1825 Upprättat 1894-1896
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 1, 1783-1789 Omf. kv. II
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 2 a, 1789-1796 Omf. kv. III
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 2 b, 1789-1794 Omf. kv. IV
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 3 a, 1795-1802 Omf. kv. I, 14-19 rotarna (västra delen)
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 3 b, 1795-1802 Omf. kv. II
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 3 c, 1795-1802 Omf. kv. III
4261744 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 3 d, 1795-1802 Omf. kv. IV
4261745 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 4 a, 1802-1806 Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten = Södermalm
4261745 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 4 b, 1802-1806 Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
4261745 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 4 c, 1802-1806 Omf. kv II
4261745 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 4 d, 1802-1806 Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby Rote 9 = Sätra samt Nynäs
4261745 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 4 e, 1802-1806 Omf. kv. IV
4261746 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 5 a, 1806-1811 Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten är Södermalm
4261746 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 5 b, 1806-1811 Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
4261746 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 5 c, 1806-1811 Omf. kv. II
4261746 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 5 d, 1806-1811 Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby ote 9 = Sätra samt Nynäs
4261746 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 5 e, 1806-1811 Omf. kv. IV
4261747 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 6 a, 1811-1815 Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen)
4261747 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 6 b, 1811-1815 Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
4261747 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 6 c, 1811-1815 Omf. kv. II
4261747 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 6 d, 1811-1815 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4261747 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 e, 1816-1820 Omf. kv. IV
4261748 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 a, 1816-1820 Omf. kv. I, 1-15 rotarna (östra delen)
4261748 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 b, 1816-1820 Omf. kv. I, 16-21 rotarna (västra delen)
4261748 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 c, 1816-1820 Omf. kv. II
4261748 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 d, 1816-1820 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4261748 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 7 e, 1816-1820 Omf. kv. IV
4261749 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 8 a, 1821-1825 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4261749 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 8 b, 1821-1825 Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
4261749 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 8 c, 1821-1825 Omf. kv. II
4261749 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 8 d, 1821-1825 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4261749 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 8 e, 1821-1825 Omf. kv. IV
4261750 Forsa församling A I Husförhörslängder 18 a, 1861-1870 Med enstaka anteckningar för 1871.
4261750 Forsa församling A I Husförhörslängder 18 b, 1861-187 Med enstaka anteckningar för 1871.
4261751 Forsa församling A I Husförhörslängder 19 a, 1871-1880 Lev. 16/1872
4261751 Forsa församling A I Husförhörslängder 19 b, 1871-1880 Lev. 16/1972
4261752 Forsa församling A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 (1896) Lev. 16/1972
4261752 Forsa församling A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 (1896) Lev. 16/1972
4262125 Alfta församling A I Husförhörslängder 1, 1678-1716
4262125 Alfta församling A I Husförhörslängder 2, 1718-1748
4262125 Alfta församling A I Husförhörslängder 3 a, 1750-1761
4262125 Alfta församling A I Husförhörslängder 3 b, 1750-1761
4262126 Alfta församling A I Husförhörslängder 4 a, 1762-1786 (1788) Defekt i början och slutet. Byn Runemo saknas.
4262126 Alfta församling A I Husförhörslängder 4 b, 1762-1786 (1788) Defekt i början och slutet.
4262127 Alfta församling A I Husförhörslängder 5 a, 1787-1793 (1794)
4262127 Alfta församling A I Husförhörslängder 5 b, 1787-1793 (1794)
4262128 Alfta församling A I Husförhörslängder 6 a, 1794-1801 Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
4262128 Alfta församling A I Husförhörslängder 6 b, 1794-1801 Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
4262129 Alfta församling A I Husförhörslängder 7 a, 1803-1810
4262129 Alfta församling A I Husförhörslängder 7 b, 1803-1810
4262130 Alfta församling A I Husförhörslängder 8 a, 1811-1817 (1820)
4262130 Alfta församling A I Husförhörslängder 8 b, 1811-1817 (1820)
4262131 Alfta församling A I Husförhörslängder 9 a, 1818-1824 (1825)
4262131 Alfta församling A I Husförhörslängder 9 b, 1818-1824 (1825)
4262132 Alfta församling A I Husförhörslängder 10 a, 1825-1830
4262132 Alfta församling A I Husförhörslängder 10 b, 1825-1830
4262132 Alfta församling A I Husförhörslängder 11 a, 1831-1835
4262132 Alfta församling A I Husförhörslängder 11 b, 1831-1835
4262133 Alfta församling A I Husförhörslängder 12 a, 1836-1840 (1841)
4262133 Alfta församling A I Husförhörslängder 12 b, 1836-1840 (1841)
4262133 Alfta församling A I Husförhörslängder 12 c, 1836-1845 Omfattar två längder: 1) 1836-1842 2) 1843-1845 Upptar Getryggen, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
4262134 Alfta församling B I In- och utflyttningslängder 1, 1753-1839 (1840) Inflyttningslängd saknas 1770-1775. Utflyttningslängd saknas 1770-1774.
4262134 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1678-1721 Antagligen avskrift av en nu försvunnen bok samt av följande bok. Inneh. även: Död- och begravningsbok 1688-1717 (saknas: aug 1709 - maj 1710; okt 1712 - maj 1717).
4262134 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1688-1711 1688-1711 28/5 Inneh. även: Vigselbok 1705-1706? (defekt). Död- och begravningsbok 1688-1702 30/11.
4262135 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1722-1749 Inneh. även: Kyrkokassans huvudbok 1678-1690 (1691)
4262135 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1750-1806 Inneh. även: Vigselbok 1749 1/5 - 1806. Död- och begravningsbok 1749 1/5 - 1806.
4262136 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1807-1850
4262138 Alfta församling D I Konfirmationslängder 1, 1750-1865 1838-1843 saknas.
4262138 Alfta församling D II Kommunionlängder 1, 1751-1758
4262138 Alfta församling D II Kommunionlängder 2, 1769-1788
4262139 Alfta församling D II Kommunionlängder 3, 1789-1806
4262139 Alfta församling D II Kommunionlängder 4, 1807-1827
4262140 Alfta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1807-1860
4262140 Alfta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1807-1851 (1852) Lev. 64/1974
4262140 Alfta församling N II Inventarie- och arkivförteckningar 1, 1679-1870 Inventarie- och memorialbok
4262140 Alfta församling P I Övriga handlingar 4, 1812-1837 Kapsel Spr år Inneh. bl a Ett dopbevis 1812 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1833
4262140 Alfta församling P I Övriga handlingar 10, odat- Pärmfyllnad. (till kyrkbok 1688-1711)
4262140 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1843-1857 Volymen delad i tre upplägg 1843-1847, 1848-1852, 1853-1857.
4262141 Alfta församling A I Husförhörslängder 13 a, 1841-1845 (1846) Lev. 69/1951
4262141 Alfta församling A I Husförhörslängder 13 b, 1841-1845 (1846) Lev. 69/1951
4262141 Alfta församling A I Husförhörslängder 14 a, 1846-1850 Lev. 69/1951
4262141 Alfta församling A I Husförhörslängder 14 b, 1846-1850 Lev. 69/1951
4262142 Alfta församling A I Husförhörslängder 14 c, 1846-1850 Lev. 69/1951
4262142 Alfta församling A I Husförhörslängder 15 a, 1851-1855 Lev. 64/1962
4262142 Alfta församling A I Husförhörslängder 15 b, 1851-1855 Lev. 64/1962
4262142 Alfta församling A I Husförhörslängder 15 c, 1851-1855 Lev. 64/1962 Upptar Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
4262143 Alfta församling A I Husförhörslängder 16 a, 1856-1860 Lev. 64/1962 Register över utanvidsfolk i Alfta (1856-1860), topografiskt ordnat se H: 1.
4262143 Alfta församling A I Husförhörslängder 16 b, 1856-1860 Lev. 64/1962
4262143 Alfta församling A I Husförhörslängder 16 c, 1856-1860 Lev. 64/1962 Upptar Furumo, Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåtterne och Svabensverk.
4262143 Alfta församling B I In- och utflyttningslängder 2, 1840-1861
4262143 Alfta församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1851-1861 Lev. 64/1962
4262143 Alfta församling F Död- och begravningsböcker 2, 1852-1860 (1861) Lev. 66/1974
4262144 Alfta församling A I Husförhörslängder 17 a, 1861-1865 Lev. 60/1969
4262144 Alfta församling A I Husförhörslängder 17 b, 1861-1865 Lev. 60/1969
4262144 Alfta församling A I Husförhörslängder 17 c, 1861-1865 Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
4262145 Alfta församling A I Husförhörslängder 19 a, 1866-1870 Lev. 60/1969 Med personregister över utanvidsfolket, se H I: 1.
4262145 Alfta församling A I Husförhörslängder 19 b, 1866-1870 Lev. 60/1969
4262145 Alfta församling A I Husförhörslängder 19 c, 1866-1870 Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1803
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1811
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1817
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1829 Enstaka anteckning 1830
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1835
4262233 Åmots församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1841
4262234 Åmots församling B In- och utflyttningslängder 1, 1799-1833 Inflyttningslängd 1809-1812. Utflyttningslängd 1810-1812 saknas. Inneh. även: Vigselbok 1799-1803 Lysnings- och vigselbok 1804-1860
4262234 Åmots församling C Födelse- och dopböcker 1, 1798-1861
4262234 Åmots församling F Död- och begravningsböcker 1, 1798-1861
4262234 Åmots församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1802-1870 Inb. Special Lev. 2/1973
4262234 Åmots församling L II a Räkenskaper för skola 1, 1858-1894 Kapsel. Räkenskaper Lev. 2/1973 Anm.: 5 häften avseende huvudräkenskaper, skolhusbyggnad o. reparationer Inneh. även: Summarisk folkmängdsredogörelse 1860-1894 Kungörelser ang. befolknings- statistik 1927, 1929 Skuldbok för kyrkokassan 1824-1834 Skuldsedlar för kyrkokassan 1906-1907 Klockkassans räkenskaper 1844-1872 Kollektbok 1865-1874 Bibelkassans räkenskaper 1865-1875 Missionsmedlens räkenskaper 1859-1874.
4262235 Åmots församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1848 Lev. 62/1953
4262235 Åmots församling A I Husförhörslängder 8, 1849-1855 Lev. 38/1964
4262235 Åmots församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Lev. 38/1964
4262235 Åmots församling B In- och utflyttningslängder 2, 1834-1860 Lev. 62/1953
4262236 Alfta församling A I Husförhörslängder 20 a, 1871-1875 Lev. 66/1974
4262236 Alfta församling A I Husförhörslängder 20 b, 1871-1875 Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1871-1875.
4262237 Alfta församling A I Husförhörslängder 21 a, 1876-1880 Lev. 66/1974
4262237 Alfta församling A I Husförhörslängder 21 b, 1876-1880 Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880.
4262238 Alfta församling A I Husförhörslängder 22 a, 1881-1882 (1883) Lev. 66/1974
4262238 Alfta församling A I Husförhörslängder 22 b, 1881-1885 Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1881-1885.
4262239 Alfta församling A I Husförhörslängder 23, 1883-1885 Lev. 66/1974
4262239 Alfta församling A I Husförhörslängder 24 a, 1886-1890 Lev. 66/1974
4262240 Alfta församling A I Husförhörslängder 24 b, 1886-1890 Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890.
4262240 Alfta församling A I Husförhörslängder 25 a, 1891-1895 Lev. 66/1974
4262241 Alfta församling A I Husförhörslängder 25 b, 1891-1895 Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1891-1895.
4262242 Åmots församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Lev. 38/1964
4262242 Åmots församling A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Lev. 200/1972
4262242 Åmots församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Lev. 200/1972
4262669 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 4 a, 1783-1790 (1791) Anm.: Omfattar även finnförsamlingen och Annefors bruk
4262669 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 4 b, 1783-1790 (1791)
4262669 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1788-1790 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
4262669 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 6 a, 1791-1798
4262669 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 6 b, 1791-1798
4262670 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 9, 1807-1816 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
4262670 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 10 a, 1813-1818
4262670 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 10 b, 1813-1818
4262670 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 11, 1816-1823 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
4262671 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 12 a, 1819-1825
4262671 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 12 b, 1819-1825
4262671 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 13, 1824-1830 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
4262672 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 15 a, 1831-1835
4262672 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 15 b, 1831-1835
4262672 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 15 c, 1831-1835 (1836) Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
4262673 Åmots församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Lev. 200/1972
4262673 Åmots församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Lev. 200/1972
4262674 Åmots församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Lev. 200/1972
4262674 Åmots församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Lev. 58/1973 Serien avslutad
4262704 Arbrå församling A I Husförhörslängder 1, 1752-1766 (1779) Inneh. även: Kommunionlängder 1747-1752. Konfirmationslängder 1756-1761,1764-1773,1791-1805. Längder å dödfödda 1767,1769,1774.
4262704 Arbrå församling A I Husförhörslängder 2, 1768-1777
4262704 Arbrå församling A I Husförhörslängder 3, 1777-1783
4262705 Arbrå församling A I Husförhörslängder 4, 1784-1794
4262705 Arbrå församling A I Husförhörslängder 5, 1794-1802
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 6a, 1802-1807 (1808)
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 6b, 1802-1807 (1808)
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 7a, 1807-1817 Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1817.
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 7b, 1807-1817 Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1816.
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 8a, 1817-1824
4262706 Arbrå församling A I Husförhörslängder 8b, 1817-1824
4262707 Arbrå församling A I Husförhörslängder 9a, 1824-1830
4262707 Arbrå församling A I Husförhörslängder 9b, 1824-1830
4262707 Arbrå församling A I Husförhörslängder 10a, 1830-1835
4262707 Arbrå församling A I Husförhörslängder 10b, 1830-1835
4262707 Arbrå församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1839
4262708 Arbrå församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1860 In- och utflyttningslängder Anm.: Innehåller utflyttningslängd för 1806, 1811-1860.För 1826 endast antalet inflyttade. Flyttningslängd 1806-1860. Inneh. även: Fattigräkenskaper 1791-1801.
4262708 Arbrå församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1727 Inneh. även: Förteckning å dödfödda barn 1769-1803 Inflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1805 Utflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1797, 1801-1805 Vigselbok 1714-1734 Död- och begravningsbok 1714-1715 Kyrkoräkenskaper 1684-1694 Visitationsprotokoll 1690-1774 (även för Undersvik) Inventarium över Arbrå kyrka och prästgård samt prästbordet i Undersvik 1684 Tillägg till inventarium för Arbrå 1690, 1700, 1700-1706 Inventarium för Arbrå kyrka och prästgård 1713 (tillägg 1732, 1739, 1742) Inventarium för Undersviks prästbord 1713 Inventarium för Arbrå och Undersviks prästgårdar 1717 Tillägg till inventarium för Undersviks kyrka 1739 Inventarium för Arbrå och Undersviks kyrkor 1745 Berättelse av kkh P.P. Aurivillius om hans tillträde till ämbetet och avgång därifrån 1715
4262708 Arbrå församling C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1787
4262708 Arbrå församling C Födelse- och dopböcker 3a, 1788-1861
4262709 Arbrå församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1734-1825 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1745-1805
4262709 Arbrå församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1826-1861
4262709 Arbrå församling F Död- och begravningsböcker 1, 1804-1861 Inb.
4262710 Arbrå församling A I Husförhörslängder 12, 1840-1845 Lev. 23/1952 Anm.: Isteby. Se Undersvik A I 1845-1849.
4262710 Arbrå församling A I Husförhörslängder 13a, 1846-1850 Lev. 23/1952
4262710 Arbrå församling A I Husförhörslängder 13b, 1846-1850 Lev. 23/1952
4262710 Arbrå församling A I Husförhörslängder 14a, 1851-1855 Lev. 28/1962
4262711 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 16 a, 1836-1840
4262711 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 16 b, 1836-1840
4262711 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 16 c, 1836-1840 Lev 34/1949. Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk.
4262711 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 17 c, 1841-1845 Lev 42/1949 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk Blad 1 saknas
4262711 Bollnäs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1783-1805 In- och utflyttningslängd. Inneh. även: Konfirmationsbok 1783-1802.
4262711 Bollnäs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1805-1825 Inflyttningslängd. Inneh. även: Utflyttningslängd 1806.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 2, 1846-1850 Lev 69/1953. Häri även husförhörslängd rörande Katrineberg 1846-1849.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1849-1860 Lev. 112/1972 Utdrag ur Hanebo husförhörslängd. Volymen delad i två upplägg: 1849-1853 och 1856-1860. 1854 och 1855 saknas.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1855 Lev. 14/1957 Omfattar även Annefors samt delar av Bollnäs församling.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 3, 1855-1860 Lev 14/1962.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 20 c, 1856-1861 Lev 14/1962 Anm.: Omfattar Annefors och Katrineberg
4262712 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1843-1861 Lev. 16/1952. 1843 3/4 - 1861 28/12. Häri även Död- och begravningsbok 1843 20/10 - 1861 24/12.
4262712 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 4, 1849-1850 Lev. 16/1953 Utdrag ur Bollnäs förhörsbok.
4262713 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1869 Lev 111/1972. 1861-1869 (1870). Med folkmängdsuppgifter 1863, 1864.
4262713 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1870-1880 Lev 77/1977. Volymen delad i två delar, 1870-1874, 1875-1880. Häri även böcker över obefintliga (A III) 1870-1850; folkmängdsuppgifter (G II), 1870.
4262713 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 6, 1881-1890 Lev 77/1977. Volymen delad i två delar, 1881-1885, 1886-1890. Häri även böcker över obefintliga (A III) 1881-1890.
4262716 Arbrå församling A I Husförhörslängder 14b, 1851-1855 Lev. 28/1962
4262716 Arbrå församling A I Husförhörslängder 15a, 1856-1860 Lev. 28/1962
4262716 Arbrå församling A I Husförhörslängder 15b, 1856-1860 Lev. 28/1962
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 1, 1708-1732 1708-1732(1735) För 1733-1735 summariska anteckningar
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 2, 1736-1746 Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll m m 1747-1810
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 3, 1747-1764
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 4, 1765-1771 Även anteckningar efter 1771
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 5, 1772-1779
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 6, 1780-1787
4262717 Årsunda församling A I Husförhörslängder 7, 1787-1794
4262718 Årsunda församling A I Husförhörslängder 8, 1795-1808 Inneh. även: Konfirmationsbok 1803-1808
4262718 Årsunda församling A I Husförhörslängder 9, 1809-1814 Inneh. även: Flyttningsbok 1809-1812; utflyttningsbok 1812 saknas
4262718 Årsunda församling A I Husförhörslängder 10, 1814-1818
4262718 Årsunda församling A I Husförhörslängder 11, 1819-1824 Enstaka anteckningar efter 1825
4262719 Årsunda församling A I Husförhörslängder 12 a, 1825-1836 Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 1-109 samt 1831-1836 uppslag 108-213
4262719 Årsunda församling A I Husförhörslängder 12 b, 1825-1836 Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 110-226 samt 1831-1836 uppslag 2-107
4262719 Årsunda församling A I Husförhörslängder 13 a, 1837-1846 Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 2-107 samt 1842-1846 uppslag 1-125
4262719 Årsunda församling A I Husförhörslängder 13 b, 1837-1846 Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 110-217 samt 1842-1846 uppslag 130-270
4262720 Årsunda församling A I Husförhörslängder 14 a, 1847-1856 Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 1-131 samt 1852-1856 uppslag 1-131
4262720 Årsunda församling A I Husförhörslängder 14 b, 1847-1856 Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 132-226 samt 1852-1856 uppslag 132-259
4262721 Årsunda församling A I Husförhörslängder 15 a, 1857-1866 Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 1-113 samt 1862-1866 uppslag 1-166
4262721 Årsunda församling A I Husförhörslängder 15 b, 1857-1866 Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 113b-248 samt 1862-1866 uppslag 167-307 Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1861
4262721 Årsunda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1840-1894 Lev. 14/1972
4262726 Årsunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1764 Åren 1738-1739 saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1764 Död- och begravningsbok 1734-1764 Avlösningslängder 1735-1763 Series pastorum 1500-tal.-1813
4262726 Årsunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1793 Inbunden i bunt Inneh. även: Vigselbok 1765-1794 Död- och begravningsbok 1765-1799 Avlösningslängder 1767-1781
4262726 Årsunda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1825 Inneh. även: Flyttningslängder 1821-1839 Lysnings- och vigselbok 1795-1861 Död- och begravningsbok 1800-1825
4262726 Årsunda församling D I Konfirmationsböcker 1, 1747-1764 1765-1775 saknas
4262726 Årsunda församling D I Konfirmationsböcker 2, 1776-1791 Häften i kapsel; 1792-1802 saknas
4262726 Årsunda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861 Lev. 78/1951
4262726 Årsunda församling F Död- och begravningsböcker 1, 1826-1861 Lev. 78/1951
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1693-1699 1700-1706 saknas.
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1707-1721
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1722-1740
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1741-1765
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1766-1794 Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1768-1800.
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1795-1810
4262727 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1811-1816
4262728 Årsunda församling A I Husförhörslängder 16 a, 1867-1870 Lev. 14/1972
4262728 Årsunda församling A I Husförhörslängder 16 b, 1867-1870 Lev. 14/1972
4262728 Årsunda församling A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Lev. 14/1972
4262728 Årsunda församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880
4262729 Årsunda församling A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 Lev. 14/1972
4262729 Årsunda församling A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1885 Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1881-1885
4262729 Årsunda församling A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1886-1891 Husförhörsförteckningar 1886-1890 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1886-1890 Förteckning över dövstumma och blinda 1886-1890 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1886-1890 Kyrko- och skolrådsledamöter 1883-1894 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna 1886-1890 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1886-1890
4262730 Årsunda församling A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890
4262730 Årsunda församling A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1891-1895 Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1891-1895 Förteckning över dövstumma och blinda 1891-1895 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1891-1895 Kyrko- och skolrådsledamöter 1891-1898 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna 1891-1895 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1891-1895
4262730 Årsunda församling A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 Lev. 14/1972 Inneh. även: Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över obefintliga 1891-1895
4262731 Arbrå församling A I Husförhörslängder 16a, 1861-1865 Lev. 186/1972
4262731 Arbrå församling A I Husförhörslängder 16b, 1861-1865 Lev. 186/1972
4262731 Arbrå församling A I Husförhörslängder 17a, 1866-1871 Lev. 186/1972
4262731 Arbrå församling A I Husförhörslängder 17b, 1866-1871 Lev. 186/1972
4262732 Arbrå församling A I Husförhörslängder 18a, 1871-1876 Lev. 186/1972
4262732 Arbrå församling A I Husförhörslängder 18b, 1871-1876 Lev. 186/1972
4262732 Arbrå församling A I Husförhörslängder 19a, 1877-1880 Lev. 96/1973
4262733 Arbrå församling A I Husförhörslängder 19b, 1877-1880 Lev. 96/1973
4262733 Arbrå församling A I Husförhörslängder 20a, 1880-1885 Lev. 96/1973 Inneh. även: Längd över soldater Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
4262733 Arbrå församling A I Husförhörslängder 20b, 1880-1885 Lev. 96/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
4262735 Arbrå församling A I Husförhörslängder 21a, 1885-1889 Lev. 83/1974 Inneh.även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1880-1884. Förteckning över förvaltare av kyrko- och skolkassorna u. å.
4262735 Arbrå församling A I Husförhörslängder 21b, 1885-1889 Lev. 83/1974 Inneh. även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1887. Mantalsskrivnings- ochfolkmängdsuppgifter 1885-1886.
4262736 Arbrå församling A I Husförhörslängder 22a, 1890-1894 Lev. 83/1974
4262736 Arbrå församling A I Husförhörslängder 22b, 1890-1894 Lev. 83/1974
4262743 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1817-1824
4262743 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1825-1830
4262743 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1838
4262744 Bergsjö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1728-1799 1760-1759 saknas. Infl. 1728-1759; utfl. 1728-1759, 1777-1799. Inneh även: Inkomster för kyrkan (vinpenningar) 1753-1761. Utgifter för fattigvård 1753-1801.
4262744 Bergsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1706 Endast födelsebok 1682-1687. Notskrift från omslaget - se pergamentbrevsaml. Inneh även: Vigselbok 1688-1705. Död- och begravningsbok 1688-1706. Kopia av skriv. Till domkap. i Uppsala, odat.
4262744 Bergsjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1752 Särskild förteckn. på dödfödda och begravda 1730-1800. Inneh även: Vigselbok 1706-1752. Död- och begravningsbok 1707-1758. Inventarieförteckningar 1707-1758. Uppgifter ang. kyrka och kyrkogård samt prästbordet. Series pastorum 1481-1864. Märkliga händelser 1709-1752.
4262744 Bergsjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1836
4262744 Bergsjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1753-1860 1753-1804 endast vigselbok.
4262745 Bergsjö församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 1, 1628-1669 Kapsel Anm.: Huvudsakligen förteckning över gåvor etc., Inkomster 1628-1669 Utgifter 1648-1669 Inneh. även: Syner och värderingar ang prästgård m m 1628-1655
4262745 Bergsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1648-1742 Kapsel Anm.: Ofullständig Enstaka notiser 1757-1758. Inneh. även: Huvudräkning för fattigvård 1718-1742 Visitationsprotokoll 1688-1706 Syner ang prästgårdar 1620, 1682
4262745 Bergsjö församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 2, 1710-1753 Kapsel Inneh. även: Sockenstämmans protokoll 1710-1760 Utdrag av inkomna skrivelser 1712-1716 Specialräkenskaper för fattigvård 1710-1741 Specialräkenskaper för kollekt 1710-1742
4262745 Bergsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1741-1802 Kapsel Anm.: Inkomster 1743-1802, utgifter 1741-1802 Inneh. även: Special för kyrkokassan 1741-1802 Räkenskaper för fattigvård 1741-1802
4262745 Bergsjö församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 3, 1751-1779 Kapsel Strödda räkenskaper
4262745 Bergsjö församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 4, 1778-1801 Kapsel 1778--1801-04 Special över inkomster Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård, inkomster 1778-1801.
4262745 Bergsjö församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 6, 1814-1841 Kapsel Anm.1: Lucka 1835-1836. Anm.2: Upptage inkomster 1815-1841, utgifter 1814-1841. Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård 1814-1841 Specialräkenskaper för kollekt 1818-1841 Specialräkenskaper för lassarettsmedel 1818-1841
4262745 Bergsjö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1753-1860
4262745 Bergsjö församling L V Övriga räkenskaper 2, 1754-1818 Inb Specialräkenskaper för lasarettsmedel
4262746 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1845 Lev. 54/1951
4262746 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1854 Lev. 54/1951
4262746 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 13 a, 1855-1860 Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register för a-b.
4262746 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 13 b, 1855-1860 Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register se a.
4262747 Bergsjö församling B In- och utflyttningslängder 2, 1816-187 Lev. 54/1951
4262747 Bergsjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1860 Lev. 54/1951 Dubblettdopbok.
4262747 Bergsjö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1861 Lev. 54/1951 1837-1861 3/2
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 1, 1697-1724
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 2, 1730, 1746-1749 Defekt i början.
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 3, 1750-1759
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 4, 1779-1793 Defekt i slutet.
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 5a, 1800-1810
4262748 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 5b, 1800-1810
4262778 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 6a, 1808-1812
4262778 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 6b, 1808-1812
4262778 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 7a, 1813-1818 (1819)
4262778 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 7b, 1813-1818 (1819)
4262778 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 7c, 1813-1818 (1819)
4262779 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 8a, 1819-1827
4262779 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 8b, 1819-1827
4262779 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 8c, 1819-1827
4262779 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 9a, 1828-1832
4262779 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 9b, 1828-1832
4262780 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 10, 1833-1838
4262781 Bjuråkers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1813-1839 Inflyttningslängd synes vara blott sporadiskt förd. I utflyttningslängd saknas 1818. För 1819 endast obetydliga anteckningar.
4262781 Bjuråkers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1716-1754 Inneh även: In- och utflyttningslängd 1716-1754. Vigselbok 1716-1754. Död- och begravningsbok 1716-1754. Anteckningar uppå ond och god bedrift samt vad sällsamt och underligt sig tilldragit 1716-1744.
4262781 Bjuråkers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1792 Inneh även: Vigselbok 1755-1792. Död- och begravningsbok 1755-1792. Series pastorum 1675-1851.
4262781 Bjuråkers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1840
4262782 Hassela församling A I Husförhörslängder 1, 1779-1797 Inneh även: Kommunionbok 1826-1828. Kommunionbok för vissa gårdar i Bjuråker (Sniptorp, Oxåsen, Linderås, Furuberg, Elgåsen, Moräng) 1826-1828.
4262782 Hassela församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1804 Innh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1851-1857
4262782 Hassela församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1818 Inneh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1841-1851
4262782 Hassela församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1829 Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Torp, Bergsjö och Bjuråker 1826-1843.
4262782 Hassela församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1839 Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1836-1843.
4262783 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 14 a, 1862-1871 Lev. 204/1972.
4262783 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 14 b, 1862-1871 Lev. 204/1972
4262784 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 15 a, 1872-1876 Lev. 57/1974
4262784 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 15 b, 1872-1876 Lev. 57/1974
4262785 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 16 a, 1877-1886 Lev. 57/1974
4262785 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 16 b, 1877-1886 Lev. 57/1974
4262786 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 17 a, 1887-1892 Lev. 57/1974
4262786 Bergsjö församling A I Husförhörslängder 17 b, 1887-1892 Lev. 57/1974
4262787 Hassela församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1871 Lev 11/1972 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1862-1871 till Bergsjö, Bjuråker och Ljusdal hörande kommunikanter 1862-1869
4262787 Hassela församling A I Husförhörslängder 9, 1872-1877 Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1872-1877
4262792 Bjuråkers församling D II Kommunionlängder 1, 1758-1785 Omfattar två längder. Defekter.
4262792 Bjuråkers församling D II Kommunionlängder 2, 1824-1832
4262792 Bjuråkers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1793-1863 1804-1807; 1818-1861. Se Norrbo E:1.
4262792 Bjuråkers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1793-1840
4262793 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 11a, 1839-1845 Lev. 53/1952
4262793 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 11b, 1839-1845 Lev. 53/1952
4262794 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 12a, 1846-1857 Lev. 15/1962
4262794 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 12b, 1846-1857 Lev. 15/1962
4262795 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 13a, 1858-1863 Lev. 15/1962
4262795 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 13b, 1858-1863 Lev. 15/1962
4262795 Bjuråkers församling B In- och utflyttningslängder 2, 1840-1889 (1890) Lev. 97/1972
4262796 Bjuråkers församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1871 Lev. 53/1952
4262796 Bjuråkers församling F Död- och begravningsböcker 2, 1841-1871 Lev. 15/1962
4262797 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1738-1759 Inneh. även: Inflyttningslängd 1743-1759 Utflyttningslängd 1741-1754, 1759 Konfirmationslängd 1738-1759
4262831 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 2 a, 1760-1775 Anm.: Omfattar även finnförsamlingen
4262831 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 2 b, 1760-1775 Inneh. även: Inflyttningslängd 1760-1772 Utflyttningslängd 1760-1773 Konfirmationslängd 1760-1775
4262831 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 3 a, 1777-1782 Anm.: Omfattar även finnförsamlingen
4262831 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 3 b, 1777-1782 (1791) Inneh. även: Inflyttningslängd 1779-1782 Utflyttningslängd 1779-1783 Konfirmationslängd 1776-1777, 1779-1782
4262832 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 7 a, 1798-1804
4262832 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 7 b, 1798-1804
4262832 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 8 a, 1805-1812 (13)
4262832 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 8 b, 1805-1812 (13)
4262833 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 14 a, 1826-1830
4262833 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 14 b, 1826-1830
4262834 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1698-1733 Luckor 1698 31/8-1699 30/4, 1703 6/1-1704 22/2, 1719 14/6-1720 6/3 samt resten av 1720.
4262834 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1769
4262834 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1790 Lucka dec. 1776-dec. 1777.
4262834 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1826
4262834 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1861 (Lev.18/1950; Återlev. 1953) Lev. 23/1962. Inneh. även: Special för fattigkassan 1/5 1794-30/4 1801.
4262835 Norrbo församling D II Kommunionlängder 1, 1691-1717 Ett flertal luckor.
4262835 Norrbo församling D II Kommunionlängder 2, 1739-1752
4262835 Norrbo församling D II Kommunionlängder 3, 1809-1835
4262835 Norrbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1803-1861 Inneh även: Fattigräkenskaper 1755-1801. Lysnings- och vigselbok för Bjuråker 1804-1807, 1818-1861.
4262835 Norrbo församling H I a Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1779-1863 Inneh. även: Bilagor till födelse- och dopbok 1877, 1779-1863 Komplement till konfirmationslängden 1869, 1891 Komplement till husförhörslängden, februari 1770 Bilaga till kommunionslängden 1860
4262836 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 14a, 1864-1870 (1871) Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över barn för vilka uppfostringshjälp erhålles från Serafimerorden u.å. (1860-talet).Förteckning över dömda 1866.Förteckning över nattvardsgäster 1867, 1868.
4262836 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 14b, 1864-1870 Lev. 97/1972
4262837 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 15a, 1871-1876 (1877) Lev. 97/1972
4262837 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 15b, 1871-1876 (1877) Med folkmängdsuppgifter 1870, 1871.
4262838 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 16a, 1877-1881 Lev. 97/1972
4262839 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 16b, 1877-1885 Lev. 97/1972Volymen utgöres av två hopbundna längder och med följande dubbelfoliering: längd 1877-1881 å fol. 483-571, längd 1881-1885 å fol. 326-623. Inneh även:Husförhörslängd 1881-1885 del II Förteckning över obefintliga 1881-1 885 fol. 616.Förteckning över baptister samt blinda och döva 1880-talet fol. 622-623.
4262839 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Lev. 97/1972Fol 193-199 saknas.
4262840 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 18a, 1886-1895 (1896) Lev. 97/1972
4262840 Bjuråkers församling A I Husförhörslängder 18b, 1886-1895 Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över obefintliga 1886-1896.
4262870 Bollnäs församling D I Konfirmationsböcker 1, 1803-1841
4262870 Bollnäs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1765-1832
4262870 Bollnäs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1795-1861 För 1808-1809 särskild längd för dem som stupat i fält.
4262870 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 2, 1744-1778 Flyttningsattester
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 3, 1791-1863 Strödda lösa bilagor
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 4, 1800-1806 Flyttningsattester
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 5, 1836-1838 Lev. 1941 Flyttningsattester
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 6, 1840-1849 Lev. 14/1951 Lysningshandlingar
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 7, 1843-1847 Lev. 14/1951 Flyttningsattester
4262871 Bollnäs församling H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884) 8, 1845-1849 Lev. 14/1951 Tillståndsbevis att emigrera
4262872 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1670-1703 Inb i kapsel Anm.. Räkenskaperna omfattar förutom special 1670-1703; Räkning mellan präst och kyrkvär- dar 1675-1688, 1690-1695, Kyrkvinsräkning 1672-1675, 1682-1686 Räkning för mässhake 1672-1673 Föräringar till fattiga av brudgummar och andra 1675-1690 Föräringar till stora klockanns omgjutning 1689 Frivilliga gåvor till kyrkan 1696 Frivilliga gåvor till fattiga 1696 Inneh. även: Visitationsprotokoll 1690, 1699, 1701, 1704 Avskrifter av handlingar ang prästbolet och dess fiske, fä- bodar m m 1377-1728 Prästgårdsinventarium 1696 Kyrkans invigningsbrev (avskrift) 1468 Anteckning om kyrkans brand 1590, 1711
4262872 Bollnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1704-1795 Inb i kapsel Inneh. även: Visitationsprotokoll 1712, 1752, 1768, 1795 Inventarieförteckningar 1712, 1713 med tillägg till 1724,1766, 1795, 1803, 1805, 1810 Avskrifter av skrivelser ang pension 1757, 1767 ang socken- magsin 1768 Undersökning efter inbrott i sak- ristian 1810
4262872 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 2, 1714-1743 Inb i kapsel Avser tiden 1714-05-01--1743-04-30 Kladd
4262872 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 3, 1743-1770 Inb i kapsel Avser tiden 1743-05-01--1770-04-30 Kladd
4262873 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 4, 1770-1791 Inb i kapsel Avser tiden 1770-05-01--1791-04-30 Kladd
4262873 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 5, 1791-1844 Inb i kapsel Avser tiden 1791-05-01--1801-04-30, 1837-05-01--1844-04-30 Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigmedel, lasarettsmedel och kollekter samma år
4262873 Bollnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1795-1801 Inb Inneh. även: Skuldbok 1804-1805 Visitationsprotokoll 1813, 1850, 1857, 1864, 1878 (även omfattande Annefors och Katrineberg) Inventarieförteckningar 1822, 1825, 1827, 1829, 1836, 1840, 1850, 1864, 1866, 1867, 1868, 1870 (även Annefors och Katrine- berg kapell) Avskrifter av skrivelser ang an- läggande av kapell vid Annefors bruk 1838, ang underhåll av grav 1840, ang upplåtande av hälften av stomhemmanet Finnfara till komministerboställe 1837 Series pastorum 1741-1840 Series comministrorum 1739-1834
4262873 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 6, 1801-1835 Kapsel Avser tiden 1801-05-01--1835-04-30 Kladd Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigkassan 1801-05-01--1835-04-30 och för lasarettsmedel 1801-05-01-- -1805-04-30
4262874 Bollnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1801-1876 Inb Inneh. även: Fattigkassans huvudräkning 1801-05-01--1847-11-01
4262874 Bollnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1877-1883 Ficka
4262874 Bollnäs församling L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker 1, 1789-1832 Inb lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1802-1832
4262874 Bollnäs församling L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker 2, 1829-1833 Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1829-1834
4262874 Bollnäs församling L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker 3, 1832-1850 Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1832-1847
4262874 Bollnäs församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 9, 183118321843- Ficka Spridda räkenskapshandlingar utan datum Lev 18/1950 och 93/1951
4262875 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 17 a, 1841-1845 Lev 93/1951
4262875 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 17 b, 1841-1845 Lev 93/1951
4262892 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 18 a, 1846-1850 Lev 93/1951
4262892 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 18 b, 1846-1850 Lev 93/1951
4262893 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 19 a, 1851-1855 Lev 23/1962 Se även Katrineberg A I: 5
4262893 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 19 b, 1851-1855 Lev 23/1962
4262894 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 20 a, 1856-1860 (1861) Lev 23/1962
4262894 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 20 b, 1856-1860 (1861) Lev 23/1962
4262895 Bollnäs församling B In- och utflyttningslängder 3, 1840-1860 In- och utflyttningslängd. Lev. 93/1951.
4262895 Bollnäs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1861 Lev. 33/1953.
4262895 Bollnäs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1833-1861 Lev. 93/1951.
4262896 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 21 a, 1861-1865 Lev 110/1972

Södra delen

4262896 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 21 b, 1861-1865 Lev 110/1972 Norra delen
4262897 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 22 a, 1866-1870 Lev 110/1972 Södra delen
4262897 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 22 b, 1866-1870 Lev 110/1972 Norra delen
4262898 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 23 a, 1871-1875 Lev 110/1972 Södra delen
4262898 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 23 b, 1871-1875 Lev 110/1972 Södra delen
4262898 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 23 c, 1871-1875 Lev 110/1972 Norra delen
4262898 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 23 d, 1871-1875 Lev 110/1972 Norra delen
4262899 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 24 a, 1876-1880 Lev 76/1977 Södra delen A
4262899 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 24 b, 1876-1880 Lev 76/1977 Södra delen B
4262899 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 24 c, 1876-1880 Lev 76/1977 Norra delen A
4262900 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 24 d, 1876-1880 Lev 76/1977 Norra delen B
4262901 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 25 a, 1881-1885 Lev 76/1977 Södra delen A
4262901 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 25 b, 1881-1885 Lev 76/1977 Södra delen B
4262901 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 25 c, 1881-1885 Lev 76/1977 Norra delen A
4262955 Delsbo församling A I Husförhörslängder 1, 1673-1705 Defekt i början
4262955 Delsbo församling A I Husförhörslängder 2, 1695-1720 Innehåller även: Begravningsbok 1688--1702-11-30
4262955 Delsbo församling A I Husförhörslängder 3, 1766-1771
4262955 Delsbo församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1784
4262955 Delsbo församling A I Husförhörslängder 5 a, 1787-1794 För 1787 endast ofullständiga uppgifter
4262956 Delsbo församling A I Husförhörslängder 5 b, 1787-1794 För 1787 endast ofullständiga uppgifter
4262956 Delsbo församling A I Husförhörslängder 6 a, 1795-1801 En del anteckningar om förhör även 1802
4262956 Delsbo församling A I Husförhörslängder 6 b, 1795-1801 En del anteckningar om förhör även 1802
4262956 Delsbo församling A I Husförhörslängder 7 a, 1802-1809
4262956 Delsbo församling A I Husförhörslängder 7 b, 1802-1809 Även förteckning över vargeringskarlar
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 8 a, 1809-1815
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 8 b, 1809-1815
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 9 a, 1816-1823 Innehåller även: Referat (fragment) av socken-stämmoprotokoll angående intäkter till kyrkan uå, m m
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 9 b, 1816-1823 Även flera anteckningar för 1824 Innehåller även: Anteckningar rörande biblar
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 10 a, 1824-1829 Innehåller även: Instruktion för tillvägagångs-sättet vid husförhör 1824
4262957 Delsbo församling A I Husförhörslängder 10 b, 1824-1829 Diverse korta anteckningar på sista bladen
4262958 Delsbo församling A I Husförhörslängder 11 a, 1830-1835 Soldatlängd 1830-1834, för 1835 ofullständiga anteckningar, undantagsvis förhör
4262958 Delsbo församling A I Husförhörslängder 11 b, 1830-1835 Soldatlängd 1830-1834
4262959 Delsbo församling A I Husförhörslängder 12 a, 1835-1843 Uppgifter för 1843 ofullständiga
4262959 Delsbo församling A I Husförhörslängder 12 b, 1835-1843 Uppgifter för 1843 ofullständiga
4262960 Delsbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1734 Före 1717-05-01 endast dopbok Lucka 1726-02-24 --05-01
4262960 Delsbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1790 Defekt i början; luckor 1736-06-27 - 1737-03-03, 1741-10-04 - 1742-04-29 Innehåller även: Vigselbok 1734-1790 Död- och begravningsbok 1734-1790
4262960 Delsbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1828 Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1791-1828 Död- och begravningsbok 1791-1819
4262960 Delsbo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1861
4262960 Delsbo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1904 Duplettbok
4264756 Delsbo församling D I Konfirmationsböcker 1, 1834-1839
4264756 Delsbo församling D II Kommunionlängder 1, 1721-1732 Början saknas, troligen även defekt i slutet
4264756 Delsbo församling D II Kommunionlängder 2, 1778-1793
4264757 Delsbo församling D II Kommunionlängder 3, 1793-1807
4264757 Delsbo församling D II Kommunionlängder 4, 1807-1822 Innehåller även bl a: PM om enskild skrift 1820-1821
4264757 Delsbo församling D II Kommunionlängder 5, 1822-1832 Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1812-1814, 1825-1838 Förteckning över personer som med villkor av pastors bifall få gå till nattvard Föreskrifter om tillträde till nattvard
4264757 Delsbo församling D II Kommunionlängder 6, 1836-1841
4264758 Delsbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1643-1669 Inb Anm.: Huvudbok 1643-1652 Special 1653-1669 Inneh. även: Organisträkning 1662-1670 Fattigräkenskaper 1653-1663 Inventarieförteckning u å Handlingar ang kyrka 1653-1670 Handlingar ang prästbordet 1474-1685
4264758 Delsbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1653-1712 Inb Anm.: Endast huvudbok Inneh. även: Utlåningsbok 1844-1883 Fattigräkenskaper 1661, 1668-1717 (huvudbok) Skrivelser 1454 (kopia), 1654-1682 Inventarieförteckning och hand- lingar 1653, 1665, 1673, 1682 Handlingar ang kyrka 1653-1670 Prästboställshandlingar 1653-1686
4264758 Delsbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1717-1734 Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1717-1734
4264758 Delsbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1734-1762 Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1734-1762
4264758 Delsbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1762-1802 Kapsel Anm. 1: Utgöres av huvudbok och inkomstspecial Anm. 2: Specialen avser endast 1762-1775 Inneh. även: Huvudbok och inkomstspecial över fattigmedel 1762-1775 Lista å utdelade fattigmedel 1821 Pålysningsbok 1819-1824 Förteckning över rekvirenter av nya psalmboken 1821
4264758 Delsbo församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialier 1, 1776-1802 Kapsel Anm.: Tidigare L I: 6 Inneh. även: Fattigräkenskaper 1776-1802
4264759 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 25 d, 1881-1885 Lev 76/1977 Norra delen B
4264759 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 25 e, 1881-1885 Lev 76/1977 Norra delen C
4264760 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 26 a, 1886-1890 Lev 76/1977 Södra delen A
4264760 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 26 b, 1886-1890 Lev 76/1977 Södra delen B
4264761 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 26 c, 1886-1890 Lev 76/1977 Norra delen A
4264762 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 26 d, 1886-1890 Lev 76/1977 Norra delen B
4264762 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 26 e, 1886-1890 Lev 76/1977 Norra delen C
4264763 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27 a, 1891-1895 Lev 76/1977 Södra delen A
4264763 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27 b, 1891-1895 Lev 76/1977 Södra delen B
4264764 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27 c, 1891-1895 Volym 27 c: 1 Lev 76/1977 Fol 1 - 315 Norra delen
4264764 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27c:1, 1891-1895 Volym 27 c: 2 Lev 76/1977 Fol 316 - 650. Norra delen A
4264765 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27 d, 1891-1895 Lev 76/1977 Norra delen B
4264765 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 27 e, 1891-1895 Lev 76/1977 Norra delen
4264769 Enångers församling A I Husförhörslängder 1, 1712-1750 Innehåller 1-årslängder, 1724 och 1726 års saknas
4264769 Enångers församling A I Husförhörslängder 2 a, 1751-1768 Innehåller 1-årslängder, 1752, 1758, 1759, 1762, 1766 års saknas
4264769 Enångers församling A I Husförhörslängder 2 b, 1769-1788 Innehåller 1-årslängder, 1771(?), 1773, 1779, 1782-1783, 1785-1786 års saknas Inneh. även: Konfirmationsbok 1770-1780
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 7 a, 1823-1829
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 7 b, 1823-1829 Inneh. även: Förteckning över ynglingar i församlingen som vid 1829 års början ingå i nationalbeväringen
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 8 a, 1830-1835
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 8 b, 1830-1835
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 9 a, 1835-1840
4264770 Enångers församling A I Husförhörslängder 9 b, 1835-1840
4264771 Enångers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1812-1837
4264771 Enångers församling B In- och utflyttningslängder 2, 1838-1861 Lev. 55/1972 Inneh. även: Kommunionbok 1866-1870
4264771 Enångers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1710 1688 16/12-1710 15/4 Defekt i början Inneh. även: Födelse- och dopbok för Njutånger 1698-1710 Vigselbok 1691-1698 Begravningsbok 1688 17/3-1701, 1707, 1709 För 1695-97, 1707, 1709 endast ett fåtal anteckningar Begravningsbok för Njutånger 1698-1699 1/5, 1703 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän och byvaktare 1692 8/5
4264771 Enångers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1755 Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1710-1755 Vigselbok 1710-1755 Död- och begravningsbok 1710-1755 Luckor: 1713 sept-1715 febr, 1716 före 30/9, från 1718 5/6 till 1719 29/4 Referat av sockenstämmobeslut 1710-1755 Vad sällsamt etc 1721 (ryssarnas härjningar), 1723, 1727 (skadedjur)
4264771 Enångers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1800 Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1756-1789 Lysnings- och vigselbok 1756-1800 Död- och begravningsbok 1756-1800 Längd över personer, som undergått kyrkoplikt 1770-1799 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän, korvaktare m fl uppsyningsmän för kyrkan, byvaktare 1771?, 1774 Sockenstämmoreferat och protokoll 1756-1800 Vad sällsamt etc 1769, 1771 (vaccinationsprotokoll), 1793 Protokoll över rättsliga undersökningar 1779-1785 "Attester till dem som med gårdsavel farit att dem förbyta eller försälja" 1777-1785 Protokoll vid undersökning å riksarkivet av vissa Enångers församlings kyrkoböcker 1921 7/9 med RA:s sigill, hopfäst med 2 handl av 1928: Protokoll över rättskemisk undersökning av bläcket (23 mars) och brev till kyrkoherden i Enånger (11 april)
4264771 Enångers församling C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1862 1801-1862 1/1
4264772 Delsbo församling A I Husförhörslängder 13 a, 1843-1848 Lev. 75/1951
4264772 Delsbo församling A I Husförhörslängder 13 b, 1843-1848 Lev. 75/1951
4264773 Delsbo församling A I Husförhörslängder 14 a, 1849-1857 1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
4264773 Delsbo församling A I Husförhörslängder 14 b, 1849-1857 1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
4264774 Delsbo församling A I Husförhörslängder 15 a, 1867-1874 Lev. 64/1972
4264774 Delsbo församling A I Husförhörslängder 15 b, 1867-1874 Lev. 64/1972
4264775 Delsbo församling A I Husförhörslängder 16 a, 1875-1882 Lev. 122/1972
4264775 Delsbo församling A I Husförhörslängder 16 b, 1875-1882 Lev. 122/1972
4264776 Delsbo församling A I Husförhörslängder 17 a, 1883-1892 Lev. 122/1972
4264777 Delsbo församling A I Husförhörslängder 17 b, 1883-1892 Lev. 122/1972
4264797 Enångers församling D I Konfirmationsböcker 1, 1807-1897 Lev. 55/1972 1808, 1814 saknas
4264797 Enångers församling D II Kommunionlängder 1, 1761-1783 Innehåller 2 längder: 1761-1776 och 1777-1783
4264797 Enångers församling D II Kommunionlängder 2, 1784-1789
4264797 Enångers församling D II Kommunionlängder 3, 1845-1866
4264797 Enångers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1861
4264798 Enångers församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 1, 1622-1667 1622-1667 (68). Inb i kapsel. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Kyrkotunneräkning 1628-1644 Skrivelser i kopia ang d:o 1644 Hospitalspenningeräkning 1636-1653. Förteckning över döda 1641. Inventarieförteckning 1655, 1659. Längd över givare av nya kyrkoklockan 1663. Bänklängder 1660, u å. Handlingar ang kyrkliga boställen 1628-1629, 1639, 1662
4264798 Enångers församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 2, 1659-1797 Inb. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Visitationsprotokoll 1690, 1694, 1696, 1698, 1699, 1701, 1706, 1708, 1710, 1713, 1715 (avse även Njutånger) samt inven- tarieförteckningar och handlingar 1959, 1670, 1691, 1696, 1711, 1712, 1717
4264798 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1, 1706-1727 Inb. Specialräkenskaper
4264798 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 2, 1710-1782 Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över avskickade kollekter 1710-1722
4264798 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 3, 1766-1799 Inb. Specialräkenskaper. Anm: Inneh inkomstbok 1766-1788. Utgiftbok 1766-1799. Inneh även: Räkning över insamlade kollekter 1766-1769
4264798 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 4, 1782-1802 Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Skuldbok 1802-1857
4264799 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 5, 1795-1839 Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över utlån ur kyrkokassan 1827-1833
4264799 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 6, 1802-1854 Inb. Specialräkenskaper
4264799 Enångers församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 3, 1802-1895 Inb. Huvudräkenskaper. Lev 55/1972 Inneh även: Fattigkassans huvudräkning 1802-1848 Altartavlefondens huvudräkning 1894-1896. Kyrkobyggnadskassans huvudräkning 1879
4264799 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 7, 1817-1839 Inb. Skuldbok
4264799 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 9, 1854-1896 Inb i kapsel. Specialräkenskaper. Lev 55/1972. Inneh även: Altartavlefondens räkenskaper 1894-1897
4264799 Enångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 8, 1839-1876 Inb. Kladd. Lev 55/1972
4264800 Enångers församling A I Husförhörslängder 10 a, 1840-1844 Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckningar över byvaktare 1844 samt över medlemmar i nykterhetsförening 1841 1/2
4264800 Enångers församling A I Husförhörslängder 10 b, 1840-1844 Lev. 45/1951
4264800 Enångers församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1849 Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckning över kyrkorådets ledamöter samt över byvaktare hösten 1847-1848
4264801 Enångers församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1860 Lev. 47/1962 Häri även förteckning över byvaktare 1855-1859
4264801 Enångers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1801-1861 Inneh. även: Kommunionlängd 1871 5/3
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 1, 1721-1736 1721-1735 (1736)Förhörsbok
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 2, 1736-1755 Förhörsbok
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 3, 1744-1763 Förhörsbok
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 4, 1764-1765 1764-1765 (?) Förhörsbok
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 5 a, 1766-1774 Förhörsbok
4264802 Färila församling A I Förhörsböcker 5 b, 1775-1780 Förhörsbok
4264803 Färila församling A I Förhörsböcker 6 a, 1781-1795 Förhörsbok
4264803 Färila församling A I Förhörsböcker 6 b, 1781-1795 Förhörsbok
4264803 Färila församling A I Förhörsböcker 7 a, 1795-1807 Förhörsbok
4264803 Färila församling A I Förhörsböcker 7 b, 1795-1807 Förhörsbok
4264803 Färila församling A I Förhörsböcker 7 c, 1795-1807 Förhörsbok
4264804 Färila församling A I Förhörsböcker 8, 1807-1812 Förhörsbok
4264804 Färila församling A I Förhörsböcker 9 a, 1813-1819 Förhörsbok
4264804 Färila församling A I Förhörsböcker 9 b, 1813-1819 Förhörsbok
4264804 Färila församling A I Förhörsböcker 10 a, 1820-1827 1820-1826 (1827) Förhörsbok
4264804 Färila församling A I Förhörsböcker 10 b, 1820-1827 Förhörsbok
4264805 Färila församling A I Förhörsböcker 11, 1827-1832 1827-1831 (1832) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1827-1831
4264805 Färila församling A I Förhörsböcker 12, 1832-1836 Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1832-1836
4264805 Färila församling A I Förhörsböcker 13, 1837-1841 Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1837-1841
4264805 Färila församling A I Förhörsböcker 14, 1842-1846 Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1842-1846
4264805 Färila församling A I Förhörsböcker 15, 1845-1857 Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande lillskogs och Risarvs rotar.
4264806 Färila församling A I Förhörsböcker 16 a, 1847-1852 1847-1851 (1852) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1847-1851
4264806 Färila församling A I Förhörsböcker 16 b, 1847-1856 1847-1851 (1856) Förhörsbok
4264806 Färila församling A I Förhörsböcker 17, 1859-1866 Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande Lillskogs och Risarvs rotar.
4264807 Färila församling B In- och utflyttningslängder 1, 1759-1860 Gäller även Los 1759-1846. Omfattar inflyttningslängd 1763-1860 (lucka 1794-1796). Utflyttningslängd 1759-1860.
4264807 Färila församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1743 1688-1731 är volymen upplagd efter byar o s v.
4264807 Färila församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1787 Volymen är upplagd efter byar o s v. Lucka 1779-1786.
4264807 Färila församling C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1861
4264807 Färila församling C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1862 Duplett
4264808 Färila församling D II Kommunionlängder 1, 1749-1754
4264808 Färila församling D II Kommunionlängder 2, 1755-1765 Gäller även Karsvall i Los.
4264808 Färila församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1711-1769 Inneh. även: In- och utflyttningslängd 1722-1758. Död- och begravningsbok 1711-1752. Statistik över födde och döde 1721-1738.
4264808 Färila församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1770-1861
4264808 Färila församling F Död- och begravningsböcker 1, 1752-1806
4264808 Färila församling F Död- och begravningsböcker 2, 1807-1861
4264809 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 1, 1623-1636 Band i kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Kyrkoinventarium för Färila och Kårböle 1633 (?) Anteckning om fattigmedel 1632 (?)
4264809 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 2, 1652-1725 Kyrkoräkenskaper Anm: Avser huvudräkenskaper 1652-1680 Specialräkenskaper 1692-1725 Inneh även: Födelse- och dopbok 1692-1703 Inventarium, odat Anteckningar om präster, avlidna m m
4264809 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 3, 1680-1709 Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Visitationsprotokoll 1690-1732 Prästgårdsinventarium 1680 Kyrkoinventarium 1680-1722 Utdrag ur häradsrättsprotokoll 1759-03-31 ang Kårbölebornas medverkan i Färila kyrko- och prästgårdsbyggnad
4264809 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 4, 1709-1738 Kapsel Kyrkoräkenskaper
4264809 Färila församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 1, 1725-1747 Kapsel Specialräkenskaper Inneh även: Fattigräkenskaper 1725-1743 Special för Kårböle kapell 1725-1746
4264809 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 6, 1738-1773 Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Avskrift av kungl brev 1612-11-11 Visitationsprotokoll 1739-1771 Kyrkoinventarium 1752, 1764 Series pastorum 1623-1742
4264810 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 7, 1773-1798 Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Vinsädslista 1781-1787 Avskrifter av kyrkans reverser 1788-1789 Visitationshandlingar 1781-1798 Inventarieförteckning 1795 (omfattar även Los kyrka) Berättelse om Färila nya kyrkas uppbyggande 1781-1782 Anteckning om kyrkans 100-års jubileum 1883
4264810 Färila församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 2, 1798-1847 Kapsel Kyrkoräkenskaper Anm: Avser specialräkenskaper 1798-1801 Kyrkokassans skuldbok 1801-1847 Fattigkassans skuldbok 1801-1847
4264810 Färila församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 8, 1801-1874 Huvudbok Inneh även: Fattigkassans huvudbok 1801-1865
4264810 Färila församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 3, 1801-1847 Specialräkenskaper
4264811 Färila församling A I Förhörsböcker 18, 1852-1856 Förhörsbok Anm: Häri även förteckning över gratialister 1855 samt anmälan av Erik Olofsson Fayers död 1856. Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1857.
4264811 Färila församling A I Förhörsböcker 19 a, 1855-1861 Förhörsbok Anm. 1: Boken har huvudsakligen tjänstgjort som kommunionlängd. Anm. 2: Häri även förteckning över gratialister 1856-1862 samt över åtalade och dömda personer 1857-1861.
4264811 Färila församling A I Förhörsböcker 19 b, 1857-1865 Förhörsbok Lev. 46/1962.
4264879 Enångers församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Lev. 55/1972
4264880 Enångers församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1879 Inb i kapsel Lev. 55/1972 Personregister
4264881 Enångers församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1885 Lev. 55/1972 Personregister Inneh. även: På särskild lista ur mantalslängden avförda personer 1880-1890. Statistika uppgifter rör folkräkningen 1880. Förteckning över adelsmän inom församlingen. Uppgifter ang dövstumma, blinda och spetälska inom Enångers, Nianfors och Njutångers församlingar. Förteckning över beväringar 1881-1887.
4264882 Enångers församling A I Husförhörslängder 16 a, 1886-1894 Lev. 55/1972
4264882 Enångers församling A I Husförhörslängder 16 b, 1886-1894 Lev. 55/1972 Personregister till A I: 16 a-b Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1880-1893. Statistiska uppgifter i samband med mantalsskrivningen 1889 Utdrag ur folkmängdstab. 1891 Förteckning över beväringar 1888-1893 Lista över landsstormsmän 1891 Förteckning över byvaktare 1891
4264984 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 9 a, 1826-1830 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4264984 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 9 b, 1826-1830 Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
4264984 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 9 c, 1826-1830 Omf. kv. II
4264984 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 9 d, 1826-1830 Omf. kv III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4264984 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 9 e, 1826-1830 Omf. kv. IV (östra delen)
4264985 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 10 a, 1831-1835 Omf. kv I, 1-13 rotarna (östra delen)
4264985 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 10 b, 1831-1835 Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
4264986 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 10 c, 1831-1835 Omf. kv. II
4264986 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 10 d, 1831-1835 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4264986 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 10 e, 1831-1835 Omf. kv. IV
4264987 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 11 a, 1836-1840 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4264987 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 11 b, 1836-1840 Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
4264987 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 11 c, 1836-1840 Omf. kv. II
4264987 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 11 d, 1836-1840 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4264988 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 11 e, 1836-1840 Omf. kv. IV
4264988 Gävle Heliga Trefaldighets församling B I In- och utflyttningslängder 1, 1833-1835
4264988 Gävle Heliga Trefaldighets församling B I In- och utflyttningslängder 2, 1836-1838 1836-1838 13/10
4264988 Gävle Heliga Trefaldighets församling B I In- och utflyttningslängder 3, 1838-1842 1838 15/10-1842 12/11
4264989 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 1, 1695-1711 Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1695-1711 Död- och begravningsbok 1695-1711 Avlösningslängd 1695-1702, 1704-1711
4264989 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 2, 1712-1725 Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1712-1725 Död- och begravningsbok 1712-1725 Avlösningslängd 1712-1725
4264990 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 3, 1726-1739 Av anteckn. före år 1736 framgår ej , om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1726-1739 Död- och begravningsbok 1726-1739 Avlösningslängd 1726-1739
4264990 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 4, 1740-1752 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1740-1752 Död- och begravningsbok 1740-1752 Avlösningslängd 1740-1742, 1744-1746, 1748-1751
4264990 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 5, 1753-1769 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1753-1769 Död- och begravningsbok 1753-1769 Avlösningslängd 1753-1765, 1768-1769
4264991 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 6, 1770-1789 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1770-1789 Död- och begravningsbok 1770-1789 Förteckning över dem, som åtnjutit begravningshjälp ur fattigkassan 1787-1788
4264991 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 7, 1790-1800 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1790-1800 Död- och begravningsbok 1790-1800
4264992 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 8, 1801-1810 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1801-1810 Död- och begravningsbok 1801-1810
4264992 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 9, 1811-1821 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1811-1821 Död- och begravningsbok 1811-1821
4264992 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 10, 1822-1825 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1822-1825 Död- och begravningsbok 1822-1825
4264993 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 11, 1826-1830 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1826-1830 Död- och begravningsbok 1826-1830
4264993 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 12, 1831-1837 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1831-1837 Död- och begravningsbok 1831-1837
4264993 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 13, 1838-1845 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1838-1845 Död- och begravningsbok 1838-1845
5075973 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 c, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. II
5075973 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 d, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. III
4264997 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 e, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4264997 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 f, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV (Strömsbro)
4264998 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 a, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, Östra delen nr 0-218 samt 2:a avdelningen
4264998 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 b, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
4264998 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 c, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-120
4264999 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 d, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 121-242
4264999 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 e, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. III
4264999 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 f, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 1-160
4265000 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 g, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 161-282
4265000 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 h, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. V
4265000 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 17 i, 1866-1870 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
4265001 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 c, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
4265001 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 a, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 1-218
4265001 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 b, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
4265002 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 d, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-114; Gamla nr 75-80, 157-242
4265002 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder Lev. 44/1972 Omf. kv. III
4265002 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 e, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 174-229
4265003 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 g, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4265003 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 h, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. V
4265004 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 i, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
4265004 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 18 j, 1871-1875 Lev. 44/1972 Omf. stadens baracker, provisoriska barnhuset, kajmursbaracken sam järnvägens baracker ("Barackboken") Betecknas i flyttningslängden som ("pag.--/B")
4265004 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 19, 1869-1893 Lev. 44/1972 Omf. Utom församlingen boende.
4265005 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 c, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
4265005 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 a, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-85)
4265006 Gävle Heliga Trefaldighets församling D II Kommunionlängder 1, 1818-1831 1818 7/6-1831
4265007 Gävle Heliga Trefaldighets församling D II Kommunionlängder 2, 1832-1842
4265007 Gävle Heliga Trefaldighets församling H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1685-1706 Strödda bilagor till kyrkobokföringen.
4265008 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 12 a, 1841-1845 Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4265008 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 12 b, 1841-1845 Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
4265008 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 12 c, 1841-1845 Lev. 21/1952 Omf. kv. II
4265009 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 12 d, 1841-1845 Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4265009 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 12 e, 1841-1845 Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
4265009 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 13 a, 1846-1850 Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4265009 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 13 b, 1846-1850 Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
4265010 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 13 c, 1846-1850 Lev. 21/1952 Omf. kv. II
4265010 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 13 d, 1846-1850 Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4265010 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 13 e, 1846-1850 Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
4265011 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 14 a, 1851-1855 Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4265011 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 14 b, 1851-1855 Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
4265011 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 14 c, 1851-1855 Lev. 52/1962 Omf. kv. II, 1-14 rotarna
4265012 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 14 d, 1851-1855 Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4265012 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 14 e, 1851-1855 Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-16 rotarna jämte Bonan. Lyckan, Gröndahl och Limön
4265012 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 a, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4265012 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 b, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
4265013 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 c, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. II jämte Gustafsbro
4265013 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 d, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
4265013 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 e, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-15 rotarna jämte Fiskartorpet, Bönan, Engesberg, Nyvall, Lyckan, Gröndahl och Limö
4265013 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 15 f, 1856-1860 Lev. 52/1962 Omf. kv. IV jämte Strömsbro, Sätra, Nynäs, Fredriksskans m m
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling B I In- och utflyttningslängder 4, 1842-1852 1842 12/11-1852 Lev. 21/1952
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling B I In- och utflyttningslängder 5, 1853-1861 Lev. 52/1962
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 14, 1846-1850 Lev. 21/1952 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1846-1850 Död- och begravningsbok 1846-1850
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 15, 1851-1855 Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1855 Död- och begravningsbok 1851-1855
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 16, 1856-1859 Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1856-1859 Död- och begravningsbok 1856-1859
4265014 Gävle Heliga Trefaldighets församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 17, 1860- Lev. 52/1962 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1860 Död- och begravningsbok 1860
4265015 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 a, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
4265015 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 16 b, 1861-1865 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
4265020 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 b, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
4265020 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 d, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-111; gamla nummer spridda 75-231 1/2
4265021 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 e, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
4265021 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 f, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. III
4265021 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 g, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4265022 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 h, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 28-65)
4265022 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 i, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 85a - 309 1/2 jämte barack F, R, S, T, och U)
4265022 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 20 j, 1876-1880 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
4265023 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 c, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
4265023 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 a, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte Kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-97)
4265024 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 b, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
4265024 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 d, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-117; gamla nummer (spr) 74-231 1/2
4265024 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 e, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
4265025 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 f, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
4265025 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 g, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-168
4265025 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 h, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4265026 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 i, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-163)
4265026 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 j, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 66-309) jämte barack F, R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättningen samt fattiggårdspersonal + sjömanshemmet
4265026 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 21 k, 1881-1885 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
4265027 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 c, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
4265028 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 a, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a samt kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-90)
4265028 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 b, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
4265029 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 d, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 3-118; gamla nummer (spr) 75-231 1/2
4265029 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 e, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv, II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte vretnummer 53-60b
4265030 Gnarps församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1870 Lev. 76/1962
4265031 Gnarps församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1871-1875. Vid husförhör uppburna medel 1872.
4265032 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 f, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
4265032 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 g, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-179
4265032 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 h, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4265033 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 i, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-201)
4265034 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 j, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnr. 76-309) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetarinrättningen jämte fattiggårdsperonal
4265034 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 22 k, 1886-1890 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
4265035 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 c, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
4265035 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 d, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. supplement till kv. I, 2:a avdelningen jämte särskilt register över Atlas-området Benämnes i flyttningslängden I: 2 S
4265036 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 a, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 9-94)
4265036 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 b, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
4265037 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 e, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-118; gamla nummer (spr) 75-231 1/2
4265037 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 f, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte (spr) vretnr. 49-70
4265038 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 g, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv, III, 1:a avdelningen nr 1-103
4265038 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 h, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-183
4265039 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 i, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
4265040 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 j, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, I:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-202)
4265041 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 k, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (vretnr 20 a - 23 b) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättning samt fattiggårdsperonal
4265041 Gävle Heliga Trefaldighets församling A I Husförhörslängder 23 l, 1891-1895 Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro) Serien avslutad
4265042 Gnarps församling A I Husförhörslängder 7 b, 1808-1824
4265042 Gnarps församling A I Husförhörslängder 7 a, 1808-1824
4265042 Gnarps församling A I Husförhörslängder 8 a, 1824-1829
4265042 Gnarps församling A I Husförhörslängder 8 b, 1824-1829 Enstaka uppgifter från 1830-tal.
4265043 Gnarps församling A I Husförhörslängder 9, 1830-1834 Inneh även: Förteckningar å dem som undergått kyrkoplikt 1789-1834.
4265043 Gnarps församling A I Husförhörslängder 10, 1835-1840 Inneh även: Förteckning å dem som undergått kyrkoplikt 1835, 1837. Förteckning å sexmän 1837-1841.
4265043 Gnarps församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845
4265044 Gnarps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1785-1860 Infl. 1786-1860 (1861), utfl. 1785-1860. Inneh även: Vissa förhörsboksuppgifter.
4265044 Gnarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1677-1735 Inneh även: Vigselbok 1688-1734 (lucka 1727-28). Död- och begravningsbok 1688-1735. Förteckning över kyrkogårdens gravar och planritning 1696. Märkliga händelser 1695-1716 m m.
4265044 Gnarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1758 Inneh även: Vigselbok 1736-1754 (1755). Död- och begravningsbok 1736-1757. Märkliga händelser 1741-1742.
4265044 Gnarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1830 Inneh även: Vigselbok 1757-1823 (defekt 1818).
4265044 Gnarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861
4265045 Gnarps församling D I Konfirmationsböcker 1, 1784-1851 1766-1783 saknas.
4265045 Gnarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1861
4265045 Gnarps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1757-1809 Endast dödbok 1757-1786.
4265045 Gnarps församling F Död- och begravningsböcker 2, 1810-1861
4265045 Gnarps församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1770-1876 Strödda bilagor till kyrkoböcker Kapsel
4265046 L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1693-1739 Inb. Special Anm. Enstaka anteckn. för 1740-tal Innehåller även: Specialräkenskaper för kollekt 1693-1736 Förteckning på präster som i Gnarps kyrka sjungit sin första mässa 1693-1717
4265046 Gnarps församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1706-1768 Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Visitationsprotokoll 1690-1761 Handlingar ang. installation 1717, 1750 Inventarieförteckningar u å, 1696-1760-tal (?) Huvudräkenskaper för fattigvård 1718-1787
4265046 Gnarps församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1740-1756 Inb. Special. Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1740-1756 Dito för kollekt 1740-1756
4265046 Gnarps församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 3, 1757-1787 1757 - 1787-05-01. Inb. Special Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1769 - 1787-05-01
4265046 Gnarps församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1767-1787 1767 - 1787-05-01. Inb. Huvudräkenskaper. Innehåller även Visitationsprotokoll 1767-1828 Inventarie- och arkiv- förteckningar 1767-1828 Handlingar ang prästbordet (avskr. av k brev) 1685
4265046 Gnarps församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1787-1849 1787-05-01 - 1824-05-01 (1849-05-01) Inb. Huvudräkenskaper Anm: Särskild huvudräkning för orgelverket 1813 - 1849-05-01 samt special för d:o 1824-05-01 - 1849-05-01 Innehåller även: Huvudräkenskaper för fattigvård 1787-05-01 - 1824-05-01
4265046 Gnarps församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 4, 1787-1824 1787-05-01 - 1824-05-01 Inb. Special Anm: Specialräkenskaper för orgelverket 1813-1824 Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1787-05-01 - 1824-05-01
4265047 Gnarps församling L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker 1, 1801-1824 Kapsel 1801-05-01 - 1824-05-01 Skuldbok Anm: Lucka 1802/03 - 1814/15 Särskilt för orgelverket 1815-1824 Innehåller även: Skuldbok för fattigkassan 1801-05-01 - 1824-05-01 (Lucka 1802/03 - 1811/12)
4265047 Gnarps församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 8, 1827-1846 Inb. Kapsel 1827-05-01 - 1846-05-01 Special Innehåller även: Special för fattigkassan 1827-05-01 - 1846-05-01
4265047 Gnarps församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 4, 1824-1899 Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Huvudräkenskaper för fattigkassan 1824-1847
4265047 Gnarps församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 7, 1824-1864 Inb. Specialräkenskaper Lev 10/1947
4265048 Gnarps församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Lev. 24/1953
4265048 Gnarps församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Lev. 76/1962
4265048 Gnarps församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Lev. 76/1962
4265073 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 1, 1765-1783
4265073 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 2, 1784-1800
4265073 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1807
4265073 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1813
4265073 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1819
4265074 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1826
4265074 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1831
4265074 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 8, 1832-1836
4265074 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 9, 1837-1841
4265075 Hälsingtuna församling B I Inflyttningslängder 1, 1797-1833 Inneh. även: utflyttningar 1787-1833
4265075 Hälsingtuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 Inneh. även: Vigselbok 1688-1722, defekt (1702-1704, 1708, 1711 saknas) Död- och begravningsbok 1688-1722 (1700-1701 maj saknas) Kyrkoräkenskaper 1686-1778 1/5 (1728 1/5-1729 saknas) Visitationsprotokoll 1690-1768 Inventarieförteckningar (delvis tills. med visit.-prot.) 1734, 1753-1754 Syneprotokoll 1697 Series pastorum (upplagd 1821) 1588-1856
4265075 Hälsingtuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1799 Defekt. 1732-1734 april saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1750 Lysningsbok 1750-1796 Lysnings- och vigselbok 1796-1799 Död- och begravningsbok 1734-1799, defekt; (1767-1768, 1781-1782 saknas; 1783 saknas några anteckningar)
4265075 Hälsingtuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1843 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1800-1842 Död- och begravningsbok 1800-1842
4265076 Hälsingtuna församling D I Konfirmationsböcker 1, 1796-1877 Omfattar 1796-1808, 1812-1850, 1852-1877
4265076 Hälsingtuna församling D II Kommunionlängder 1, 1834-1841
4265076 Hälsingtuna församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1835-1843
4265076 Hälsingtuna församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1780-1844 Bilagor.
4265077 Hälsingtuna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1784 Inb. Kyrkoräkenskaper. special Anm.: Är även skuldbok och tidvis huvudbok. Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1734-1784. Kollektbok 1734-1784. Längd å byvaktare 1766.
4265077 Hälsingtuna församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1752-1788 Kapsel. Kyrkoräkenskaper, kladd Anm.: Omf. 1752-1762, 1780-1788. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper, kladd 1752-1762, 1780-1788.
4265077 Hälsingtuna församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1784-1853 Kapsel. Kyrkoräkenskaper, special Anm.: Omf. 1784-1801, 1848-1853. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper 1784-1801. Socken-och sockenvägbyggnadskassans räkenskaper 1848-1857.
4265077 Hälsingtuna församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1784-1801 Inb. Kyrkoräkenskaper, huvudbok Inneh.även: Fattigkassans skuldbok 1822-1878.
4265077 Hälsingtuna församling L I Räkenskaper för kyrka 6, 1803-1826 Kyrkoräkenskaper, kladd Inneh. även: Fattigkassans kladd 1802-1808.
4265078 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 10 a, 1842-1846
4265078 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 10 b, 1842-1846
4265078 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1851
4265079 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1856
4265079 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 13, 1857-1862
4265079 Hälsingtuna församling B I Inflyttningslängder 2, 1834-1861 Lev. 35/1953 In- och utflyttningsbok
4265079 Hälsingtuna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1861 Lev. 53/1962 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1844-1861 Lysnings- och vigselbok 1844-1861
4265080 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 14 a, 1862-1871
4265080 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 14 b, 1862-1871
4265080 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 15 a, 1871-1880
4265080 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 15 b, 1871-1880 Innehåller även: Förteckning över obefintliga 1871-1880
4265081 Gnarps församling A I Husförhörslängder 17 a, 1876-1885 Lev. 73/1973
4265081 Gnarps församling A I Husförhörslängder 17 b, 1876-1885 Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1876-1885.
4265082 Gnarps församling A I Husförhörslängder 18 a, 1886-1895 Lev. 73/1973
4265082 Gnarps församling A I Husförhörslängder 18 b, 1886-1895 Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över båtsmän och landstormsmän födda 1857-1873. Serien avslutad
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 1 a, 1723-1750 1727-1737 saknas. 1723, 1744, 1745, 1746 defekta. Inneh. särskilda längder över förhör med barn 1753-1760; särskild längd över förhör med utflyttade 1748.
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 1 b, 1751-1759 (1760)
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 2, 1765-1770 (1771)
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 3, 1772-1778
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 4 a, 1778-1785 (1786)
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 4 b, 1778-1785 (1786)
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 5 a, 1786-1793
4265092 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 5 b, 1786-1793
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 6 a, 1794-1800
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 6 b, 1794-1800
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 7 a, 1801-1807
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 7 b, 1801-1807
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 8 a, 1808-1814
4265093 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 8 b, 1808-1814
4265094 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 9 a, 1815-1820
4265094 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 9 b, 1815-1820
4265094 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 10 a, 1821-1826
4265094 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 10 b, 1821-1826
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 11 a, 1827-1831
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 11 b, 1827-1831
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 12 a, 1832-1836
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 12 b, 1832-1836
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 13 a, 1837-1841
4265095 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 13 b, 1837-1841
4265096 Hamrånge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1760 Inneh. även: Vigselbok 1722-1730
4265096 Hamrånge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1827
4265096 Hamrånge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1779-1861
4265096 Hamrånge församling F Död- och begravningsböcker 1a, 1722-1790 Lucka 1727 18/10-1737
4265096 Hamrånge församling F Död- och begravningsböcker 2, 1791-1861
4265097 Hamrånge församling H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1780-1830 Flyttningsattester. Saknas för åren 1792, 1796, 1806-1807. Innehåller även: Strödda attester av annat slag.
4265097 Hamrånge församling L I a Räkenskaper för kyrka: Huvudräkenskaper m.m. 1, 1702-1752 Inb. Huvudräkenskaper Inneh. även: Sockenstämmoprot. 1751. De fattigas kassakontor 1730/31 De fattigas spannmålskontor 1730/31. Visitationsprot. 1708,1712,1727,1730,1747,1749,1752,1754. Inventarieförteckningar 1731-1746, 1752. Husesyn å prästbostället 1730.
4265098 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 14 a, 1842-1846 Lev. 4/1952
4265098 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 14 b, 1842-1846 Lev. 4/1952
4265098 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 15 a, 1847-1851 Lev. 4/1952
4265098 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 15 b, 1847-1851 Lev. 4/1952
4265099 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 16 a, 1852-1856 Lev. 51/1962
4265099 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 16 b, 1852-1856 Lev. 51/1962
4265099 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 17 a, 1857-1861 Lev. 51/1962
4265099 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 17 b, 1857-1861 Lev. 51/1962
4265099 Hamrånge församling B I In- och utflyttningslängder 1, 1804-1860 Lev. 4/1952 Inneh. även: Fattigkasseräkning 1778-1801
4265099 Hamrånge församling C Födelse- och dopböcker 3a, 1828-1861 Lev. 4/1952
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1773 Defekt
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 2, 1773-1779 En del förhörsanteckningar 1780
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 3 a, 1780-1790 Uppgifter om födda även 1791-1793
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 3 b, 1780-1790 Födelseanteckningar även 1791-1793
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 4 a, 1794-1800
4265100 Hanebo församling A I Husförhörslängder 4 b, 1794-1800
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 5 a, 1801-1808
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 5 b, 1801-1808
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 6 a, 1809-1814
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 6 b, 1809-1814
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 7 a, 1815-1821
4265101 Hanebo församling A I Husförhörslängder 7 b, 1815-1821
4265102 Hanebo församling A I Husförhörslängder 8 a, 1822-1827
4265102 Hanebo församling A I Husförhörslängder 8 b, 1822-1827
4265102 Hanebo församling A I Husförhörslängder 9 a, 1828-1834
4265102 Hanebo församling A I Husförhörslängder 9 b, 1828-1834
4265103 Hanebo församling A I Husförhörslängder 10 a, 1835-1839
4265103 Hanebo församling A I Husförhörslängder 10 b, 1835-1839
4265103 Hanebo församling A I Husförhörslängder 11 a, 1840-1844 Anteckningar om hospitalsmedel 1840-1842
4265103 Hanebo församling A I Husförhörslängder 11 b, 1840-1844 Utgöres av soldatlängd
4265104 Hanebo församling B Flyttningslängder 1, 1774-1841 Luckor 1780-1787, 1793 Inneh. även: Konfirmationslängder 1774-1843
4265104 Hanebo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1678-1831 Luckor 1691-1695 (ett parti av 1695 bevarat?) Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1678-1855 (före 1803 endast vigslar) Död- och begravningsbok 1678-1832 (före 1773 endast dödbok)
4265106 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 16 c, 1881-1890 Fol. 1-286 (300), Åvik
4265106 Hälsingtuna församling A I Husförhörslängder 16 a, 1881-1890 Fol. 1-326
4265107 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 18 a, 1861-1865 Lev. 12/1972
4265107 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 18 b, 1861-1865 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265107 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 19 a, 1866-1870 Lev. 12/1972
4265107 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 19 b, 1866-1870 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265108 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 20 a, 1871-1875 Lev. 12/1972
4265108 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 20 b, 1871-1875 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265108 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 21 a, 1876-1880 Lev. 12/1972
4265108 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 21 b, 1876-1880 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265109 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 22 a, 1881-1885 Lev. 12/1972
4265109 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 22 b, 1881-1885 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265110 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 23 a, 1886-1890 Lev. 12/1972
4265110 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 23 b, 1886-1890 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4265111 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 24 a, 1891-1894 Lev. 12/1972
4265111 Hamrånge församling A I Husförhörslängder 24 b, 1891-1894 Lev. 12/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga. Serien avslutad
4265129 Hanebo församling A I Husförhörslängder 12 a, 1845-1850 Lev. 14/1952 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1845-1849
4265129 Hanebo församling A I Husförhörslängder 12 b, 1845-1850 Lev. 14/1952
4265130 Hanebo församling A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1860 Lev. 11/1964 Inneh. även: Längd över skriftebarn 1850-1859
4265130 Hanebo församling A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1860 Lev. 11/1964
4265130 Hanebo församling A I Husförhörslängder 14, 1852-1861 Lev. 11/1964 Inneh. även: Förteckning över gratialister 1853
4265130 Hanebo församling B Flyttningslängder 2, 1842-1894 Lev. 57/1973
4265130 Hanebo församling C Födelse- och dopböcker 2 a, 1832-1861 Lev. 14/1952 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1856-1861 Död- och begravningsbok 1833-1861
4265131 Harmångers församling A I Husförhörslängder 1, 1755-1766
4265131 Harmångers församling A I Husförhörslängder 2, 1766-1773
4265131 Harmångers församling A I Husförhörslängder 3, 1773-1780 Häri även förteckning över byvaktare 1773-1780, Diverse räkenskaper 1781-1782
4265131 Harmångers församling A I Husförhörslängder 4, 1781-1791 Häri även lasaretts- och hospitalsmedel 1789
4265132 Harmångers församling A I Husförhörslängder 5, 1791-1799 Häri även Inflyttningslängd 1793-1799-05-16, Utflyttningslängd 1793-1799-10-05, Inflyttningslängd för Jättendal 1793-1796, Utflyttningslängd för Jättendal 1794-1796, Förteckning över konfirmander 1791-1792, 1797-1798
4265132 Harmångers församling A I Husförhörslängder 6, 1799-1806 Häri även Inflyttningslängd 1799-1805, Utflyttningslängd 1799-1805, Förteckning över konfirmander 1799-1806
4265132 Harmångers församling A I Husförhörslängder 7, 1806-1812 Häri även diverse räkenskaper 1808-1809, 1811
4265133 Harmångers församling A I Husförhörslängder 8, 1813-1826 Häri även förteckning över konfirmander 1814-1819, Hospitalsräkenskaper 1818, 1820, 1822, 1824 och 182
4265133 Harmångers församling A I Husförhörslängder 9, 1827-1831 Häri även diverse räkenskaper 1826-1832
4265133 Harmångers församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1838 Defekt Häri även Hospitalsräkenskaper 1832-1836
4265134 Hanebo församling A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1870 Lev. 4/1969 Inneh. även: Längd på personer som enl Kungl. cirkuläret den 20 jan 1865 böra från husförhörslängden avföras Förteckning på personer utan stadig bostad
4265134 Hanebo församling A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1870 Lev. 4/1969 Inneh. även: Förteckning på beväringsmanskap 1861-1866 (även för Segerta 1865) Förteckning å nattvardsbarn 1860-1870 Förteckning å gratialister
4265135 Hanebo församling A I Husförhörslängder 16, 1868-1877 Lev. 57/1973 Rotarna Katrineberg, Håkanbo och Tönse
4265135 Hanebo församling A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 Lev. 57/1973
4265135 Hanebo församling A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 Lev. 57/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist, personer som avförts ur husförhörslängden och gratialister Förteckning över nattvardsungdom
4265135 Hanebo församling A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1880 Lev. 57/1973
4265136 Hanebo församling A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 Lev. 57/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist, personer som avförts ur husförhörslängden, gratialister och dövstumma Förteckning över nattvardsungdom
4265136 Hanebo församling A I Husförhörslängder 19, 1878-1883 Lev. 57/1973 Rotarna Katrineberg, Håkanbo och Tönsen
4265136 Hanebo församling A I Husförhörslängder 20 a, 1881-1885 Lev. 57/1973 Kapsel
4265136 Hanebo församling A I Husförhörslängder 20 b, 1881-1885 Lev. 57/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Personer som avförts ur husförhörslängden, gratialister, sinnessjuka, dövstumma, blinda och spetälska Förteckning över nattvardsungdom
4265137 Hanebo församling A I Husförhörslängder 21 a, 1886-1890 Lev. 57/1973 Kapsel
4265137 Hanebo församling A I Husförhörslängder 21 b, 1886-1890 Lev. 57/1973 Kapsel Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist, personer som avförts ur husförhörslängden, gratialister, pensionärer ur korpralernas pensionskassa, tjänstgörande soldater, sinnessjuka, dövstumma, blinda, spetälska och barnhusbarn Förteckning över nattvardsungdom
4265137 Hanebo församling A I Husförhörslängder 22, 1884-1900 Lev. 57/1973 Rotarna Katrineberg, Håkanbo och Tönsen
4265138 Hanebo församling A I Husförhörslängder 23 a, 1891-1895 Lev. 57/1973
4265138 Hanebo församling A I Husförhörslängder 23 b, 1891-1895 Lev. 57/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist, personer som avförts ur husförhörslängden, gratialister, pensionärer ur korpralernas pensionskassa, sinnesskuka, spetälska och dövstumma Serien avslutad
4265142 Harmångers församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1709 1688-1709-07-05 Inneh fr o m 1707-09-22 födelse- och dopbok, dessförinnan dopbok Häri även uppgifter om vigda (kronpenningar i räkenskaperna) 1689-1709-05-01 Uppgifter om begravda a) under rubrik döda o. begr. 1688-1696-10-04, b) i räkenskaperna (testamenten, resp begravne) 1689-1709-05-01, Kyrkoräkenskaper, specialer 1689-1709-05-01, Skuldbok 1689-1695, 1708, Fattigräkenskaper, gåvor 1694, 1708, Kollekt-(pung-, offer-) penningar 1689-1709-05-01
4265142 Harmångers församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1709-1755 1709-07-31--1755-02-17 Häri även vigselbok 1709-11-01--1755, Död- och begravningsbok 1709-05-09--1755, Kyrkoräkenskaper, huvudräkning 1709-05-01--1756-05-01, Fattigräkenskaper, huvudräkning 1715-05-01--1733, Visitationshandlingar, inventarieförteckningar 1710 med tillägg till 1736, 1719, 1726, 1736, 1739, 1745, 1753, 1754, 1755, 1760 (även för Jättendal), Handlingar ang kyrka, kyrkogård m m ang Jättendals kapellbord 1358, 1680 prästgårdsinventarium 1740, 1745, ang tornspiran till kyrkan 1755, Sällsamma händelser 1709-05-01-07-00
4265142 Harmångers församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1756-1796 1756--1796-05-01 Häri även vigselbok 1756-1793, död- och begravningsbok 1756-1796-04-18, kyrkoräkenskaper, huvudbok 1756-05-01--1793-05-01, visitationshandlingar, inventarieförteckningar 1763, 1767, 1772, 1772, 1784, 1787, 1793, 1796 (även för Jättendal), Berättelse om 1:a koppympningen 1769
4265142 Harmångers församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1796-1850 1796-05-07--1850-02-23 Häri även lysnings- och vigselbok 1794-05-25--1850, död- och begravningsbok 1796-05-01---1851-02-12, Kyrkoräkenskaper, huvudbok 1793-05-01--1796-05-01
4265143 Harmångers församling D II Kommunionlängder 1, 1764-1776
4265143 Harmångers församling D II Kommunionlängder 2, 1776-1789
4265143 Harmångers församling D II Kommunionlängder 3, 1809-1813
4265143 Harmångers församling D II Kommunionlängder 4, 1814-1818
4265143 Harmångers församling L I a Räkenskaper för kyrka, Huvudböcker 1, 1650-1709 Häri även räkenskaper och referat ang ljuskronan 1704, Längder över byväktare 1652, åldermän 1663, sexmän 1669, Visitationshandlingar 1649-1717, Inventarieförteckningar 1649-1717, Handlingar ang prästgård 1649-1739, Series Pastorum 1593-1745, 1661-1720, 1674-1766
4265143 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 1, 1709-1792 Specialier 1709-1792, Skuldbok 1735-1748, Häri även Kollekträkenskaper 1709-1766, 1784-1792 (även för Jättendal), Kvittenser på kollektmedel 1744, Protokollsutdrag ang kollekt för reparation av klockstapeln 1747
4265143 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 2, 1759-1802 Specialer 1759-1802, Skuldbok 1787-1796, Anordning varefter vinsäden skall inbetalas 1763, Häri även fattigkassans specialier 1772-1796 och fattigkassans skuldbok 1787-1796
4265143 Harmångers församling L I a Räkenskaper för kyrka, Huvudböcker 2, 1795-1802 Inb Häri även skuldbok för kyrkkassan 1801-1851
4265144 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 3, 1796-1819 Häfte i kapsel Skuldbok, Häri även Skuldbok för fattigkassan 1796-1827
4265144 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 4, 1796-1822 Kapsel Kladdräkenskaper, 1796-1799, 1796-1803, 1805-1814, 1814-1822 Häri även fattigräkenskaper 1796-1822
4265144 Harmångers församling L Id Räkenskaper för kyrka, verifikatione 1, 1796-1829 Spr år
4265144 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 6, 1818-1850 Skuldbok
4265144 Harmångers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 7, 1822-1852 Anordning varefter vinsäden betalas 1822-1851, Anordning varefter byggningssäden betalas 1845-1848, Häri även fattigräkenskaper 1822-1852
4265145 Harmångers församling A I Husförhörslängder 11, 1839-1845 Lev 59/1951 Häri även Flyttningsanteckningar 1841, 1843 (kladdanteckningar), Vid husförhören insamlade hospitalsmedel 1839-1943, Förteckning å ordinarie båtsmän, Diverse kladdanteckningar
4265145 Harmångers församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1853 Lev 59/1951 Häri även flyttningsanteckningar 1847-1853 (kladdanteckningar med luckor), Förteckning på 1850 års gratialister, Diverse anteckningar
4265145 Harmångers församling A I Husförhörslängder 13, 1854-1862 Lev 22/1963 Häri även flyttningsanteckningar 1854-1859 spr år
4265145 Harmångers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1881 Lev 28/1953 Lucka 1820 Häri även in- och utflyttningslängder för Jättendal 1805-1869
4265145 Harmångers församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1850-1879 Lev 22/1963 Häri även lysnings- och vigselbok 1851-1880, Död- och begravningsbok 1851-1879, Skolkassans räkenskapskladd 1890-1912
4265146 Hassela församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1839
4265146 Hassela församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1709 1705-1706 24/6 saknas; en del av år 1692 återfinnes å sista bladet klistrat på pärmen. Inneh även: Förhörsbok 1689-1692 Död- och begravningsbok 1706-1708
4265146 Hassela församling C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1774 Inneh även: Vigselbok 1706-1774. Död- och begravningsbok 1706-1774. Beskrivning över kyrkan och bogårdsdelning 1709. Kyrkoinventarium 1709, 1729. Anteckning om kyrkans och bogårdens reparation 1707-1766. Historiska anteckningar om Hasselas första bebyggelse, hederliga män, födda i Hassela 1626-1657, traditioner eller händelser och berättelser.
4265146 Hassela församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1853
4265146 Hassela församling D I Konfirmationsböcker 1, 1745.5-
4265146 Hassela församling D I Konfirmationsböcker 2, 1785-1864
4265146 Hassela församling D II Kommunionlängder 1, 1763-1796 4 längder: 1763-1768, 1769-1775, 1776-1781, 1782-1789. Inneh även: Konfirmationsbok 1762-1771, 1773-1775.
4265146 Hassela församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1861
4265146 Hassela församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1861 Inneh även: Förteckning över tillökningen i Hassela av vissa byar t o m 1782. Längd å "hederlige män" födda i Hassela omkring 1600-1700. Traditioner och märkliga händelser t o m 1782. Berättelser om finbladiga sågverks anläggande i Hassela 1753-1783.
4265147 Hassela församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1628-1672 Häfte i ficka Lev 1938 Inneh. även: Inventarium år 1628 och 1638.
4265147 Hassela församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1648-1751 Band i kapsel Lev 1938 Inneh. även: Skuldbok 1706-1751 Fattigräkenskaper 1719-1750 Visitationsprot. med inventarium 1690 Inventarium 1707
4265147 Hassela församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1751-1802 Inb Lev 1938
4265147 Hassela församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1777-1801 Inb Lev 1938 Inneh. även: Kladd för Hassela kyrko- och fattigkassor 1826-1862 Fattigräkenskaper 1773-1801.
4265147 Hassela församling L V Övriga räkenskaper 2, 1779-1791 Häfte i kapsel Vinpenningar Lev 1938 Inneh. även: Förteckning över kyrkorådsledamöter 1782 Förteckning över sexmän 1780-1787.
4265147 Hassela församling L V Övriga räkenskaper 6, 1825-1834 Kapsel Vinpenningar Lev 1938
4265147 Hassela församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 3, 1826-1845 odat Häfte i kapsel Kyrko- och fattigkladd Lev 1938 Anm.: Fattigräkenskaper 1826-1827 1836-1845. Inneh. även: Skuldbok 1830 (duplett) Förteckning på pastoralier odat
4265148 Hassela församling A I Husförhörslängder 6 a, 1840-1857 Lev 27/1952
4265148 Hassela församling A I Husförhörslängder 6 b, 1840-1857 Lev 27/1952
4265148 Hassela församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1861 Lev 54/1964 1: Med ortsregister. 2: Med ett flertal anteckningar för 1862 och enstaka för 1863 och 1864
4265148 Hassela församling B In- och utflyttningslängder 2, 1840-1861 Lev. 27/1952
4265148 Hassela församling C Födelse- och dopböcker 5, 1854-1868 Lev. 54/1964
4265149 Harmångers församling A I Husförhörslängder 14, 1863-1872 Lev 116/1973
4265149 Harmångers församling A I Husförhörslängder 15, 1873-1882 Lev 116/1973 Häri även förteckning över obefintliga 1873-1882
4265150 Harmångers församling A I Husförhörslängder 16, 1883-1893 Lev 116/1973 Med register över Ströms bruk, Stocka såg och Stockaviken Häri även förteckning över obefintliga 1883-1893, Förteckning över båtsmän 1883-1893
4265151 Hassela församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1882 Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1878-1882
4265151 Hassela församling A I Husförhörslängder 11, 1883-1887 Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1883-1887
4265403 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 1, 1688-1723 Defekt i början; anteckningar från 1710- och 1720-talen ofullständiga?
4265403 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 2, 1724-1728
4265403 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 3, 1728-1739 Genomgående numrering av de upptagna personerna
4265403 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 4, 1740-1752 Genomgående numrering av de upptagna personerna Särskild förteckning på barn 1748-1749, 1751 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1726-1755
4265404 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 5, 1750-1768 Genomgående numrering av de upptagna personerna Inneh. även: Längder över nattvardsungdom (1750), 1755-1769
4265404 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 6, 1755-1767 o. 1750(?), 1755-1767 Nummer som korrespondera med dem i A I: 3-5 Partierna för 1767 synas härröra från annan volym Ofullständig
4265405 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 7, 1769-1775 Innehåller även: Längder över nattvardsungdom (1765), 1769-1787
4265405 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 8, 1776-1782
4265406 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 9, 1783-1789
4265406 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 10 a, 1790-1796
4265406 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 10 b, 1790-1796
4265406 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 11 a, 1797-1803
4265406 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 11 b, 1797-1803
4265407 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 12, 1804-1810
4265407 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 13, 1811-1815 1811-1815(1816)
4265408 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 14 a, 1816-1820
4265408 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 14 b, 1816-1820
4265409 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 15 a, 1821-1828
4265409 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 15 b, 1821-1828
4265410 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 16 a, 1828-1833
4265410 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 16 b, 1828-1833
4265411 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 17 a, 1833-1843 Utgöres av två längder 1833-1838, 1838-1843
4265411 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 17 b, 1833-1843
4265411 Hedesunda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1815
4265411 Hedesunda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1816-1861
4265412 Hassela församling A I Husförhörslängder 12, 1888-1892 Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1888-1892
4265413 Hedesunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1727 Inneh. även: Vigselbok 1688-1726 Begravningsbok 1688-1724
4265413 Hedesunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1761 Inneh. även: Vigselbok 1728-1761 Begravningsbok 1728-1761
4265413 Hedesunda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1762-1784 Inneh. även: Vigselbok 1762-1784 Död- och begravningsbok 1762-1784
4265413 Hedesunda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1785-1821 Inneh. även: Vigselbok 1785-1793 Lysnings- och vigselbok 1794-1821 Död- och begravningsbok 1785-1821
4265414 Hedesunda församling D I Konfirmationslängder 1, 1773-1803
4265414 Hedesunda församling H II Bilagor till in- och utflyttningslängden 1, 1727-1755 Med personregister.
4265414 Hedesunda församling H II Bilagor till in- och utflyttningslängden 2, 1778-1803 Med personregister.
4265414 Hedesunda församling H II Bilagor till in- och utflyttningslängden 3, 1804-1826
4265415 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 18 a, 1843-1847 Lev. 45/1952
4265415 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 18 b, 1843-1847 Lev. 45/1952
4269659 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 19 a, 1848-1852 Lev. 45/1952
4269659 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 19 b, 1848-1852 Lev. 45/1952
4269660 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 20 a, 1853-1857 Lev. 60/1962
4269660 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 20 b, 1853-1857 Lev. 60/1962
4269661 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 21 a, 1858-1866 Lev. 58/1972 Innehåller även: Insamlingar till bibelfonden 1858-1866 spr år
4269661 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 21 b, 1858-1866 Lev. 58/1972
4269662 Hedesunda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1822-1861 Lev. 45/1952 Inneh. även: Vigselbok 1822-1861 Död- och begravningsbok 1822-1861
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 1, 1749-1756
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 2, 1757-1772
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 3, 1776-1777 (1778)
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 4 a, 1778-1785 (1787)
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 4 b, 1778-1786 (1787)
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 5 a, 1786-1794 (1796)
4269663 Hille församling A I Husförhörslängder 5 b, 1786-1794 (1796)
4269664 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 22 a, 1867-1871 Lev. 58/1972
4269664 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 22 b, 1867-1871 Lev. 58/1972
4269665 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 23 a, 1872-1876 Lev. 78/1975
4269665 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 23 b, 1872-1876 Lev. 78/1975
4269666 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 24 a, 1877-1881 Lev. 78/1975
4269666 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 24 b, 1877-1881 Lev. 78/1975
4269666 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 24 c, 1877-1881 Lev. 78/1975
4269667 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 25 a, 1882-1891 Lev. 78/1975
4269667 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 25 b, 1882-1891 Lev. 78/1975
4269667 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 25 c, 1882-1891 Lev. 78/1975
4269668 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 26 a, 1892-1896 Lev. 78/1975
4269668 Hedesunda församling A I Husförhörslängder 26 b, 1892-1896 Lev. 78/1975 Serien avslutad
4269908 Hille församling A I Husförhörslängder 16, 1839-1844 Lev. 113/1952
4269908 Hille församling A I Husförhörslängder 17, 1845-1849 Lev. 113/1952
4269909 Hille församling A I Husförhörslängder 18, 1842-1851 Lev. 113/1952
4269909 Hille församling A I Husförhörslängder 19, 1851-1864 Lev. 63/1962 Med luckor, kompletteras delvis av A I: 20.
4269910 Hille församling A I Husförhörslängder 20, 1851-1860 Lev. 63/1962 Med luckor. Kompletterar delvis A I: 19.
4269911 Hille församling B I Inflyttningslängder 2, 1799-1847 Lev. 113/1952Inneh. även: Utflyttningslängd 1799-1847 Konfirmationsbok 1804-1888
4269911 Hille församling B I Inflyttningslängder 3, 1848-1884 Lev. 79/1973 Inneh. även: Utflyttningslängd 1848-1884
4269911 Hille församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1861 Lev. 113/1952
4269911 Hille församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1861 Lev. 113/1952
4269911 Hille församling F Död- och begravningsböcker 1, 1824-1861 Lev. 113/1952
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 1, 1740-1753 Omkring 1740-1753
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 2, 1768-1775
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 3, 1776-1784
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 4, 1785-1792
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 5, 1793-1799
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 6, 1800-1813
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 7, 1819-1826
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1832
4269912 Högs församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1848 1833-1847 (1848) Inneh. även: Konfirmationsbok 1846-1849
4269913 Högs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1839 1729 endast dopbok. Inneh. även: Vigselbok 1729-1803 Lysnings- och vigselbok 1804-1839 (inga anteckningar 1822) Död- och begravningsbok 1729-1839
4269913 Högs församling D I Konfirmationsböcker 1, 1814-1823 Omfattar 1814-1819, 1821-1823. Lev. från Forsa 1946
4269913 Högs församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 1, 1659-1773 1659--1773-05-01 Band i kapsel Inkomst- och utgiftsbok Inneh. även: Fattigräkenskaper 1736--1773-05-01 Visitationshandlingar och inventarieförteckningar 1679 1690, 1737, 1754, 1762, 1786.
4269913 Högs församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 2, 1692-1754 1692--1754-05-01. Inb Inkomst- och utgiftsbok Inneh. även: Fattigräkenskaper 1692--1754-05-01. Kollekträkenskaper 1732-1778 (lucka 1757-1758)
4269913 Högs församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 3, 1754-1802 1754-05-01--1802-05-01 Inb Inkomst- och utgiftsbok Inneh. även: Skuldbok för kyrka 1801-05-01--1832-05-01 Fattigräkenskaper 1754-05-01--1802-05-01 med särskilda räkenskaper för utdelning ur fattigkassan 1762-1801 Skuldbok för fattigvård 1802-05-01--1832-05-01
4269913 Högs församling L I c Räkenskaper för kyrkan, verifikationer 1, 1754-1806 Inb (kvittenser)
4269913 Högs församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1773-1802 1773-05-01--1802-05-01. Inb Inneh. även: Fattigräkenskaper 1773-05-01--1802-05-01 Sockenhistoriska anteckningar 1764-1769
4269913 Högs församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 4, 1801-1803 1801-05-01--1803-05-01 Ficka Inkomst- och utgiftsböcker Inneh. även: Fattigräkenskaper 1801-05-01--1802-05-01
4269914 Hille församling A I Husförhörslängder 21, 1861-1870 Lev. 79/1973
4269914 Hille församling A I Husförhörslängder 23, 1871-1880 Lev. 51/1975
4269915 Hille församling A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Lev. 51/1975
4269916 Hille församling A I Husförhörslängder 25 a, 1886-1890 Lev. 51/1975
4269916 Hille församling A I Husförhörslängder 25 b, 1886-1890 Lev. 51/1975
4269917 Hille församling A I Husförhörslängder 27, 1891-1895 Lev. 51/1975 Serien avslutad
4269918 Hille församling A I Husförhörslängder 6, 1794-1800 Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1794-1799.
4269918 Hille församling A I Husförhörslängder 7, 1801-1807 (1808) Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1800-1807.
4269918 Hille församling A I Husförhörslängder 8, 1808-1813 (1814) Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1810-1813.
4269919 Hille församling A I Husförhörslängder 9, 1814-1819 (1820) Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1814-1816.
4269919 Hille församling A I Husförhörslängder 10, 1820-1825
4269919 Hille församling A I Husförhörslängder 11, 1824-1828 (1829)
4269920 Hille församling A I Husförhörslängder 12, 1826-1831
4269920 Hille församling A I Husförhörslängder 13, 1829-1833 Inneh. även: Avlösningslängd 1829-1833.
4269921 Hille församling A I Husförhörslängder 14, 1832-1841
4269921 Hille församling A I Husförhörslängder 15, 1834-1838 (1839) Inneh. även: Avlösningslängd 1834-1839.
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 1, 1697-1733
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 2, 1733-1771
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 3, 1771-1793
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 4, 1795-1820 1795-1800, 1809-1820
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 5, 1801-1808
4269922 Hille församling D II Kommunionlängder 6, 1821-1843
4269923 Hille församling B I Inflyttningslängder 1, 1764-1769 Inneh. även: Utflyttningslängd 1750-1771, 1784, 1797-1798. Husförhör med kronobåtsmän 1749 Konfirmationsböcker 1737-1785, 1791, 1794-1799 Kyrkobyggnadskassans inkomster 1824-1858
4269923 Hille församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1724 Är upplagd i bokstavsordning
4269923 Hille församling C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1778 Inneh. även: Vigselbok 1724-1778 (lucka delar av åren 1767 och 1768) Död- och begravningsbok 1724-1778
4269923 Hille församling C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1823 Inneh. även: Lysnings-och vigselbok 1779-1823 Död- och begravningsbok 1779-1823
4269941 Högs församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1853 Lev 32/1963
4269941 Högs församling A I Husförhörslängder 11, 1854-1860 Lev 32/1963 Med ortsregister
4269941 Högs församling A I Husförhörslängder 12, 1860-1864 Lev 32/1963 1860-(64) Med ett flertal anteckningar för åren 1861-1864 samt ortsregister.
4269941 Högs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1840-1868 Lev. 32/1963
4269941 Högs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1840-1868 Lev. 32/1963 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1840-1868 Död- och begravningsbok 1840-1868
4269942 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1800 1780-1800(1802) Tre längder Inneh. även: Anteckningar om uppbörd av vinpenningar 1791, 1797 Uppbörd till kapellet 1791, 1792, 1794, 1796, 1797, 1799 Uppbörd till lasarettet 1791, 1792, 1796, 1797, 1799 Uppbörd av hospitals- och stamboksmedel 1797
4269942 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1810
4269942 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1820 Två längder
4269942 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1826 Inneh. även: In- och utflyttningslängd 1824 Räkenskaper för vin- och lasarettsmedel 1822-1827
4269943 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1836 Två längder Inneh. även: Anteckningar om folkmängden 1830, 1831 Anteckningar om antalet communicanter 1828-1835
4269943 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1841 1837-1841(1842) Inneh. även: Anteckning om skolbarn 1839
4269943 Sandvikens församling C Födelse- och dopböcker
4269943 Sandvikens församling D I Konfirmationsböcker 1, 1787-1797 Lucka 1790, 1796
4269943 Sandvikens församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1832 Inneh. även: Listor över döda 1827-1832
4269943 Sandvikens församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1664-1729 Huvudbok Inneh. även: Kyrkoinventarier 1665, 1670 Anteckn. om kyrkan 1621, 1696, 1698
4269943 Sandvikens församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1730-1798 Huvudbok Inneh. även: Kyrkoinventarier 1742-1748, 1785, 1869
4269943 Sandvikens församling L I b Specialräkenskaper 1, 1780-1817 3 häften i arkivkartong Inneh. även: Fattigkassans inkomster 1813-1817 Influtna lasarettsmedel 1813-1817 Influtna kollekter 1813-1817 Pålysningsbok 1813-1817
4269943 Sandvikens församling L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1798-1801 Huvudbok Inneh. även: Förteckning på de hemmansåboer och utanvidsfolk som frivilligt deltar i kapellpredikantens avlöning 1827, 1828, defekt
4269944 Sandvikens församling L I b Specialräkenskaper 2, 1801-1878
4269944 Sandvikens församling L I c Skuldböcker 1, 1817-1834
4269944 Sandvikens församling L I b Specialräkenskaper 3, 1820-1861 Inneh. även: Fattigräkenskaper 1820-1861 Kollekträkenskaper 1820-1861 Stamboksmedel 1837-1860 Bibelkassans räkenskaper 1855-1861 Influtna medel till missionssällskapets kassa 1854-1856
4269945 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1851 Lev. 70/1951 En längd för åren 1842-1846, en för åren 1847-1851 Inneh. även: Längder över nattvardsbarn 1846-1851
4269945 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1860 Lev. 31/1964 Enstaka anteckningar 1861 Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1852-1860
4269945 Sandvikens församling B I Inflyttningslängder 1, 1836-1860 In- och utflyttningslängd Lev. 70/1951 Luckor åren 1852-1853
4269946 Ovansjö församling D I Konfirmationsböcker 1 a, 1742-1775 1742-1775(1776) Volymen upptar endast gossar
4269946 Ovansjö församling D I Konfirmationsböcker 1 b, 1742-1775 1742-1775(1776) Volymen upptar endast flickor
4269946 Ovansjö församling D I Konfirmationsböcker 2, 1788-1837 1805-1811 saknas Inneh. även: Anteckning om sockenskolmästare 1812
4269946 Ovansjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1741-1824 För tiden 1741-1747 endast vigselbok
4269946 Ovansjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1825-1861
4269946 Ovansjö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1741-1828 1741-1828(1829) För tiden 1741-1759 endast begravningsbok Inneh. även: Död- och begravningsbok för Högbo 1811-1828(1829)
4269946 Ovansjö församling F Död- och begravningsböcker 2, 1829-1861 1829-1861(1862)
4269947 Högs församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1867 Lev 74/1973 1861-1867 (1868)
4269947 Högs församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1875 Lev 74/1973 1868-1875 (1876)
4269947 Högs församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885 Lev 74/1973 1876-1885 (1886)
4269947 Högs församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1895 Lev 74/1973 1886-1895 (1896) Inneh. även: Register över obefintliga Förteckning över kronobåtsmän
4269948 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Lev. 35/1973 Inneh. även: Förteckning över personer som utflyttat utan att ha uttagit betyg
4269948 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 Lev. 34/1973 Inneh. även: Förteckning över gratialister Förteckning över personer med okänd vistelseort Förteckning över personer skrivna enskilt
4269948 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1876 Lev. 34/1973 Personregister i volymen samt separat register i volym A I a: 1 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över personer med okänd vistelseort
4269949 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1880 Lev. 34/1973 Personregister i volymen samt separat register i volym A I a: 1 Inneh. även: Förteckning över personer som sakna stadig hemvist Förteckning över obefintliga
4269949 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1885 Lev. 34/1973 Personregister i volymen samt separat register i A I a: 1 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga Förteckning över gratialister Folkmängden 1881-1884 Förteckning över antalet vaccinerade barn 1882, 1883
4269950 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1890 Lev. 34/1973 Personregister i volymen samt separaat register i A I a: 1 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga Förteckning över personer skrivna enskilt Folkmängden 1885-1890 Förteckning över gratialister Förteckning över metodister
4269950 Sandvikens församling A I Husförhörslängder 15 a, 1891-1895 Kapsel Lev. 34/1973 Personregister i volymen samt separat register i A I a: 1 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga Förteckning över personer skrivna enskilt Förteckning över gratialister Folkmängden 1891-1895
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 1, 1752-1756
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 2, 1757-1762 Inneh. även: Konfirmationslängd 1758-1762 för Hudiksvall och Idenor
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 3, 1769-1775
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 4 a, 1777-1785 Inneh. även: Förteckning över flyttningsattester 1782-1785, 1787
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 4 b, 1777-1785 Inneh. även: Förteckning över flyttningsattester 1782-1785
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 5 a, 1786-1795 Avser huvudsakligen 1786-1792 Inneh. även: Förteckning över flyttningsattester 1786-1793, 1795 Konfirmationslängd 1786-1795
4269952 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 5 b, 1786-1795 Avser huvudsakligen 1786-1792 Inneh. även: Förteckning över flyttningsattester 1786-1793, 1795
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 6 a, 1795-1806 Kapsel Avser huvudsakligen 1800-1806 Inneh. även: Utflyttningslängd 1796-1803 Konfirmationslängd 1798-1803
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 6 b, 1795-1806 Avser huvudsakligen 1800-1806 Inneh. även: Utflyttningslängd 1796-1803 Anteckning om uppbörd till fattigskolan 1797
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 7 a, 1807-1812
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 7 b, 1807-1812
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 8 a, 1813-1818
4269953 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 8 b, 1813-1818
4269954 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 9 a, 1819-1824
4269954 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 9 b, 1819-1824 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationsbok 1819-1824
4269954 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 10 a, 1825-1829
4269954 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 10 b, 1825-1829 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1825-1829 Avlösningslängd 1829 Anteckning om uppbörd till hospitalet och "stadens pedagogi" 1827-1829
4269955 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 11 a, 1830-1834
4269955 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 11 b, 1830-1834 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1830-1834 Avlösningslängd 1830-1834
4269955 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 12 a, 1835-1840
4269955 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 12 b, 1835-1840 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1835-1840 Avlösningslängd 1835-1839
4269956 Hudiksvalls församling B I Inflyttningslängder 1, 1803-1830 Inneh. även: Utflyttningslängd 1805 saknas
4269956 Hudiksvalls församling B I Inflyttningslängder 2, 1831-1852 (1853) Inneh. även: Utflyttningslängd
4269956 Hudiksvalls församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1716-1801 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1716-1801 Död- och begravningsbok 1716-1801 Kollektbok 1729-1750
4269956 Hudiksvalls församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1801-1861 Inneh. även: Lysnings- och vigslebok 1801-1847 Död- och begravningsbok 1801-1861
4269957 Hudiksvalls församling D II Kommunionlängder 1, 1791-1807 3 längder: 1791-1795, 1796-1801, 1802-1807
4269957 Hudiksvalls församling D II Kommunionlängder 2, 1808-1825 3 längder: 1808-1813, 1814-1819, 1820-1825
4269957 Hudiksvalls församling D II Kommunionlängder 3, 1826-1837 2 längder: 1826-1831, 1832-1837
4269957 Hudiksvalls församling D II Kommunionlängder 4, 1838-1841
4269958 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1790-1798 1803 Kapsel
4269958 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 2, 1829-1837 Kapsel 1834 saknas
4269958 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 3, 1838-1844 Kapsel
4269959 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 4, 1845-1847 Kapsel
4269959 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 5, 1848-1849 1851 Kapsel
4269960 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 6, 1852-1855 Kapsel
4269960 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 7, 1856-1859 Kapsel
4269961 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 8, 1860-1864 Kapsel
4269961 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 9, 1865-1867 Kapsel
4269962 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 10, 1868-1870 Kapsel
4269962 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 11, 1871-1872 Kapsel
4269963 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 12, 1873-1874 Kapsel
4269963 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 13, 1875-1876 Kapsel
4269964 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 14, 1877-1878 Kapsel
4269964 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 15, 1879-1880 Kapsel
4269965 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 16, 1881-1883 Kapsel
4269966 Hudiksvalls församling H II Bilagor till flyttningslängder 17, 1884-1885 Kapsel
4269967 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 1, 1627-1675 Inb i kapsel Inneh även Hospitalets inventarium 1729 Summarisk räkning över hospitalsmededlen 1729-1747 Förteckningar över i hospitalet intagna 1714-1740
4269967 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 2, 1658-1745 Inb Spr år Häri även: Skuldbok 1659-1666
4269967 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 3, 1668-1673 Kuvert
4269967 Hudiksvalls församling L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 1, 1714-1801 Inb Kyrkoräkenskaper Inneh även Räkenskaper för orgelverket 1714-1715, 1732-1733, 1748-1749 Avskrift av magistratsprotokoll 1753 ang stads- och landsförsamlingens deltagande i prästval Visitationshandlingar (även Idenor) 1754, 1813, 1824, 1835 Inventarie- och arkivförteckningar 1717, 1729, 1751, 1754, 1781, 1803, 1805, 1808, 1813, 1825, 1826, 1835 Inventarie- och arkivförteck- ningar för Idenor 1781, 1808, 1813, 1825, 1826, 1835 Avskrifter av k. kammarkollegiet och KB:s brev 1720 rör under- hållsspannmål åt kyrkoherden Series pastorum 1650-1851 Kyrkvärdarnas namn 1669-1753 Märkvärdiga händelser 1690-1813 Minnesmärken om gravarna 1731
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 4, 1745-1762 Inb
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 5, 1762-1769 Häften i kapsel (7 st)
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 6, 1770-1782 Inb
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 7, 1782-1799 Inb
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 8, 1799-1828 Inb
4269968 Hudiksvalls församling L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 9, 1828-1851 Inb
4269969 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 13 a, 1841-1845 Lev. 104/1952
4269969 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 13 b, 1841-1845 Lev. 104/1952 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1841-1845 Avlösningslängd 1841-1845
4269969 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 14 a, 1846-1850 Lev. 104/1952
4269969 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 14 b, 1846-1850 Lev. 104/1952 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1846-1850 Avlösningslängd 1846-1850 Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1846-1850
4269970 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 15 a, 1851-1855 Lev. 50/1961
4269970 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 15 b, 1851-1855 Lev. 50/1961 Personregister i volymen (jfr A I: 15 c) Inneh. även: Konfirmationslängd 1851-1855 Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1851-1854 Avlösningslängd 1851-1854
4269970 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 16 a, 1856-1860 Lev. 50/1961
4269970 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 16 b, 1856-1860 Lev. 50/1961 Personregister i volymen Inneh. även: Konfirmationslängd 1856-1858, 1860 Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1856-1857 Avlösningslängd 1856
4269970 Hudiksvalls församling B I Inflyttningslängder 3, 1853-1861 Lev. 50/1961 Inneh. även: Utflyttningslängd
4269970 Hudiksvalls församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1861 Lev. 50/1961
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 17 c, 1861-1870 Lev. 84/1973 Tre separata register I, II, III upprättade vid skilda tidpunkter varvid registren aktualiserats I: alfabetiskt ordnat; vissa folhänvisningar även avseende A I: 18 a, b (koncept) II: alfabetiskt ordnat; utgör avskrift med få ändringar av personregister III III: ordnat efter folnr i A I: 17 a, b
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 c, 1871-1880 Personregister Lev. 84/1973 "Gamla boken", alfabetiskt ordnad Med jämförelselista mellan gårdsnumren i husförhörslängderna 1871-1880 och 1881-1890
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 d, 1871-1880 Peronregister Lev. 84/1973 "Nya boken", alfabetiskt ordnad (avskrift av A I: 18 c) Med jämförelselista mellan gårdsnumren i husförhörslängderna 1871-1880 och 1881-1890
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 e, 1871-1880 Personregister ("Matrikel") Lev. 84/1973 Alfabetiskt ordnad efter släktnamn Duplett(?) av A I: 18 f
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 f, 1871-1880(?) Kapsel Personregister ("Matrikel") Lev. 84/1973 Alfabetiskt ordnad efter släktnamn (koncept)
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 e, 1881-1890 (1891) Personregister Band i kapsel Lev. 84/1973 (A I: 19 e) "Äldre boken", alfabetiskt ordnad efter släktnamn samt delvis ordnad efter bok och folnr. Med lista över husnumrens folnr i förhörsboken
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 f, 1881-1890 (1891) Personregister Band i kapsel Lev. 84/1973 (A I: 19 f). Alfabetiskt ordnad efter släktnamn
4269971 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 g, 1881-1890 (1891) Personregister ("Matrikel") Lev. 84/1973 Alfabetiskt ordnad efter släktnamn Folhänvisning kan avse endera "hyresfolk" (A I: 19 a, 19 b) eller "gårdsägare" (A I: 19 c, 19 d) Serien avslutad
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 1, 1752-1769 Kapsel
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 2, 1770-1775
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 3, 1776-1780
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 4, 1781-1789
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 5, 1790-1799 Inneh. även: Utflyttningslängder 1790-1799
4269977 Idenors församling A I Husförhörslängder 6, 1800-1805 Inneh. även: Utflyttningslängder 1803, 1805-1806
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 7, 1806-1812 Inneh. även: Utflyttningslängd 1807-1808 Konfirmationslängder 1806-1808
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 8, 1812-1817
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 9, 1818-1823
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1829 Inneh. även: Räkenskaper över Gävle hospitalsmedel 1824-1828
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 11, 1829-1834 Inneh. även: Konfirmationslängder 1829-1834
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 12, 1834-1838 Inneh. även: Konfirmationslängder 1836-1838
4269978 Idenors församling A I Husförhörslängder 13, 1839-1843 Inneh. även: Konfirmationslängder 1839-1843
4269979 Idenors församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1801 1729-1801 16/3 Ovisst om uppg. 1729-1749 avse födelse- eller dop Inneh. även: Vigselbok 1729-1781 Lysnings- och vigselbok 1782-1800 Död- och begravningsbok 1729-1801 3/2 Ovisst om uppg 1729-1748 avse död eller begravning Räkenskaper för kyrka 1734 1/5-1802 Räkenskaper ang. klockstapeln 1747 Biskopsvisitationsprotokoll 1754 Prostvisitationsprotokoll u.å. Inventarie- och arkivförteckningar 1729-1747 samt 1751, 1754, 1781, 1803, 1808 med arkivförteckningar Handlingar ang. kyrka och kyrkogård 1732-1748 Historiska anteckningar 1733-1749 m m
4269979 Idenors församling C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1879
4269979 Idenors församling D II Kommunionlängder 1, 1750-1758
4269979 Idenors församling D II Kommunionlängder 2, 1789-1804
4269979 Idenors församling D II Kommunionlängder 3, 1805-1845
4269980 Idenors församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1881 Inga anteckningar 1831, 1852
4269980 Idenors församling F Död- och begravningsböcker 1, 1801-1881
4269980 Idenors församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1655-1689 Kapsel Inneh även: Födelsebok 1735-1736 (ovisst om uppg avser födelse eller dop) Vigselbok 1729-1735 Dödbok 1729-1736 (ovisst om uppg avser död eller begravning) Protokoll vid biskopsvisitation 1688 Protokoll vid prostvisitation 1690 Inventarieförteckningar 1655, 1673, 1688, 1690 Syneprotokoll 1688
4269980 Idenors församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1692-1734 Kapsel Anm.: 1705-05-01--1716 saknas Inneh även: Protokoll vid prostvisitation 1696, 1698, 1699, 1708 Inventarieförteckning 1717 Gravplatsindelning av kyrkogården 1732 Syneprotokoll 1729
4269980 Idenors församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1705-1761 Kapsel 1705--1761-05-01 Anm.: 1715-1716, 1748-05-01--1756-05-01 saknas
4269980 Idenors församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 2, 1765-1816 Inb 1765-05-01--1816-05-01
4269980 Idenors församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 3, 1801-1826 Inb Inneh. även: Skuldbok för fattigvård 1801-05-01 --1825-05-01
4269980 Idenors församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 5, 1816-1855 Inb Inneh. även: Särskilda räkenskaper för "Nya kyrkobyggnadskassan" 1816-06-01-- 1855-05-01
4269981 Idenors församling A I Husförhörslängder 14, 1844-1853 Lev. 109/1952 Två längder, en för åren 1844-1848, en för åren 1849-1853 Inneh. även: Förteckningar över nattvardsungdom, en för varje förhörslängd
4269981 Idenors församling A I Husförhörslängder 15, 1854-1861 Lev. 51/1961 Två längder: 1854-1858 och 1859-1861 Inneh. även: Konfirmationslängder (en för varje förhörslängd) 1854-1861
4269981 Idenors församling B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1877 Lev. 109/1952 Utflyttningslängder endast för åren 1828-1869
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 1, 1764-1772 Häri även Kyrkoräkenskaper 1779-1785; Fattigräkenskaper 1779-1785.
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 2, 1772-1786
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1813
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1825
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1837
4269982 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 6, 1839-1844
4269982 Ilsbo församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1832 1817-1820 saknas
4269982 Ilsbo församling B In- och utflyttningslängder 2, 1834-1894
4269983 Ilsbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1735-1834 Enstaka anteckningar 1825. Häri även Vigselbok 1752-1802; Lysnings- och vigselbok 1803-1845; Död- och begravningsbok 1735-1846, lucka 1785?; Biskopsvisitationsprotokoll 1754; Handlingar rörande kyrklig jord etc 1782.
4269983 Ilsbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1833-1863 Duplettdopbok Häri även Konfirmationsbok 1871-1894.
4269983 Ilsbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1861
4269983 Ilsbo församling D II Kommunionlängder 1, 1753-17541808 Leverans 57/1962. Endast fragment. Häri även Lasarettsräkenskaper 1839-1859, ofullständigt.
4269983 Ilsbo församling D II Kommunionlängder 2, 1763-1787
4269983 Ilsbo församling D II Kommunionlängder 3, 1788-1813
4269983 Ilsbo församling D II Kommunionlängder 4, 1812-u.å. Endast fragment.
4269983 Ilsbo församling D II Kommunionlängder 5, 1818-1854
4269983 Ilsbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1846-1861 Leverans 57/1952
4269983 Ilsbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1847-1861 Leverans 57/1952
4269984 Järvsö församling A I Husförhörslängder 1, 1692-1729 Volymen består av sammanbundna häften med var sin uppslagsbeteckning. Delvis ofullständig?
4269984 Järvsö församling A I Husförhörslängder 2 a, 1722-1734
4269984 Järvsö församling A I Husförhörslängder 3, 1736-1753 Möjligen upplagd redan 1730.
4269984 Järvsö församling A I Husförhörslängder 4, 1754-1766 1767-1775 saknas.
4269985 Järvsö församling A I Husförhörslängder 5 a, 1776-1784 Strödda anteckningar 1785.
4269985 Järvsö församling A I Husförhörslängder 5 b, 1776-1784 Strödda anteckningar 1785.
4269985 Järvsö församling A I Husförhörslängder 6 a, 1786-1792 Även anteckningar 1785.
4269985 Järvsö församling A I Husförhörslängder 6 b, 1786-1792 Även anteckningar 1785.
4269986 Järvsö församling A I Husförhörslängder 7, 1793-1799
4269986 Järvsö församling A I Husförhörslängder 8 a, 1800-1805
4269986 Järvsö församling A I Husförhörslängder 8 b, 1800-1805 Även anteckningar 1799.
4269987 Järvsö församling A I Husförhörslängder 9 a, 1806-1810
4269987 Järvsö församling A I Husförhörslängder 9 b, 1806-1810 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1806-1810.
4269987 Järvsö församling A I Husförhörslängder 10 a, 1810-1815
4269987 Järvsö församling A I Husförhörslängder 10 b, 1810-1815 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1811-1815.
4269988 Järvsö församling A I Husförhörslängder 11 a, 1816-1823 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1816-1823.
4269988 Järvsö församling A I Husförhörslängder 11 b, 1816-1823
4269989 Järbo församling A I Husförhörslängder 1, 1861-1865 Lev. 191/1972
4269989 Järbo församling A I Husförhörslängder 2, 1866-1872 Lev. 191/1972
4269989 Järbo församling A I Husförhörslängder 3, 1871-1875 Lev. 86/1973 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1871-1875 Folkmängdsuppgifter 1872-1875.
4269990 Järbo församling A I Husförhörslängder 4, 1876-1880 Lev. 86/1973 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880 Folkmängdsuppgifter 1876-1877 Series pastorum et comministrorum 1530-talet-1885.
4269990 Järbo församling A I Husförhörslängder 5, 1881-1885 Lev. 86/1973 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1881-1885.
4269990 Järbo församling A I Husförhörslängder 6, 1886-1895 Lev. 86/1973 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1895 Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1886-1893 Folkmängdsuppgifter 1886-1889 Mantalsskrivningsuppgifter 1886-1893 Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1888-1893. Serien avslutad
4269991 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 17 a, 1861-1870 (1871) Lev. 84/1973 Avser huvudsakligen gårdsägare Med separat förteckning över mantalsskrivna men ej kyrkoskrivna personer 1868-1870 (fol 468)
4269991 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 17 b, 1861-1870 (1871) Lev. 84/1973 Avser dels gårdsägare (fr. fol 1), dels hyresfolk (= hf) (fr. fol 112) Inneh. även: Längd över obefintliga 1865-1870
4269992 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 a, 1871-1880 (1881) Lev. 84/1973 Avser huvudsakligen gårdsägare Med separat förteckning över mantalsskrivna men ej kyrkoskrivna personer 1872-1878 (sista foluppslag) Inneh. även: Längd över obefintliga 1871-1881 (fol 440)
4269992 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 18 b, 1871-1880 (1881) Lev. 84/1973 Avser dels gårdsägare från fol 1, dels hyresfolk (= hf) från fol 128; Cellfängelset fol 457 Agö fyr fol 462 Järnvägen fol 466 Sjömanshuset fol 476
4269993 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 c, 1880-1890 Lev. 84/1973 Gårdsägare, del 1 (kv. 1, kv. 2, västra stadsdelen, mellersta stadsdelen samt del av kv. 3)
4269993 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 d, 1881-1890 (1891) Lev. 84/1973 Gårdsägare, del 2 (forts. kv. 3 samt kv. 4)
4269994 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 a, 1880-1890 Lev. 84/1973 Hyresfolk, del 1 (A-S)
4269994 Hudiksvalls församling A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1890 (1891) Kapsel Lev. 84/1973 Hyresfolk, del 2 (S-Ö) jämte Cellfängelset, Ago fyr, Järnvägen m m Inneh. även: Längder över obefintliga 1881-1891
4269995 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1857 Leverans 57/1952
4269995 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1861 Leverans 18/1863
4269995 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1871 Leverans 50/1972
4269995 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1881 Leverans 50/1972
4269995 Ilsbo församling A I Husförhörslängder 11, 1882-1893 Leverans 50/1972
4270023 Järvsö församling A I Husförhörslängder 12 a, 1824-1830
4270023 Järvsö församling A I Husförhörslängder 12 b, 1824-1830 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1824-1830.
4270024 Järvsö församling A I Husförhörslängder 13 a, 1831-1835
4270024 Järvsö församling A I Husförhörslängder 13 b, 1831-1835 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1831-1835.
4270025 Järvsö församling A I Husförhörslängder 14 a, 1836-1840
4270025 Järvsö församling A I Husförhörslängder 14 b, 1836-1840 Innehåller även: In- och utflyttningslängder1836-1839.
4270026 Järvsö församling B Flyttningslängder 1, 1689-1766 Innehåller även: Bänklängder 1689, 1692-1715. Gravdelningslängd (med plankarta) 1690. Märkliga händelser 1689.
4270026 Järvsö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1679-1705 1679-1689 endast dopbok. Innehåller även: Vigselbok 1681-1722. Begravningsbok 1681-1721.
4270026 Järvsö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1756
4270026 Järvsö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1797
4270026 Järvsö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1798-1854
4270027 Järvsö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1722-1809 1722-1728 endast vigselbok. Innehåller även: Begravningsbok 1722-1731. Död- och begravningsbok 1732-1809.
4270027 Järvsö församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1810-1852 Innehåller även: Död- och begravningsbok 1810-1852.
4270028 Järvsö församling L I a Kyrkoräkenskaper 1, 1628-1674 Kapsel Huvudräkenskaper Innehåller även: Inventarieförteckningar, 1628, 1647 och 1662.
4270028 Järvsö församling L I a Kyrkoräkenskaper 2, 1674-1802 Kapsel Huvudräkenskaper Anm: 1718-05-01--1720-05-01 saknas Innehåller även: Inventarieförteckning 1682 etc
4270028 Järvsö församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 1, 1681-1706 Kapsel Special Innehåller även: Special för fattigvård 1681-1698
4270028 Järvsö församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 2, 1706-1730 Kapsel Special
4270028 Järvsö församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 3, 1730-1777 Kapsel Special
4270029 Järvsö församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 4, 1777-1802 Kapsel Special
4270029 Järvsö församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 5, 1802-1843 Special Anm: Omfattar även skuldbok för kyrka, 1802-1819. Innehåller även: Skuldbok för fattigvård, 1802-1819
4270030 Järvsö församling A I Husförhörslängder 15 a, 1841-1845 Lev. 6/1953. Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1841-1845.
4270030 Järvsö församling A I Husförhörslängder 15 b, 1841-1845 Lev. 6/1953.
4270031 Järvsö församling A I Husförhörslängder 16 a, 1846-1850 Lev. 6/1953.
4270031 Järvsö församling A I Husförhörslängder 16 b, 1846-1850 Lev. 6/1953. Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1846-1850.
4270031 Järvsö församling A I Husförhörslängder 17 a, 1851-1854 Lev. 20/1956.
4270032 Järvsö församling A I Husförhörslängder 17 b, 1851-1854 Lev. 20/1956.
4270032 Järvsö församling A I Husförhörslängder 18 a, 1854-1857 Lev. 12/1960.
4270032 Järvsö församling A I Husförhörslängder 18 b, 1854-1857 Lev. 12/1960.
4270033 Järvsö församling A I Husförhörslängder 19 a, 1857-1861 Lev. 25/1963. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1857-1860.
4270033 Järvsö församling A I Husförhörslängder 19 b, 1857-1861 Lev. 25/1963. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1857-1860. En konfirmationsattest 1859.
4270033 Järvsö församling B Flyttningslängder 2, 1851-1861 Lev. 25/1963.
4270033 Järvsö församling C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1861 Lev. 25/1963.
4270033 Järvsö församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1852-1860 Lev. 25/1963. Duplett.
4270033 Järvsö församling F Död- och begravningsböcker 2, 1853-1861 Lev. 25/1963.
4270034 Idenors församling A I Husförhörslängder 16, 1862-1872 Lev. 85/1973 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1862-1871 Längd över obefintliga 1862-1872
4270034 Idenors församling A I Husförhörslängder 17, 1873-1880 Lev. 85/1973 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1871-1880 Längd över obefintliga 1873-1880
4270034 Idenors församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1891 Lev. 85/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1881-1891
4270035 Järvsö församling A I Husförhörslängder 20 a, 1861-1865 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1861-1865.
4270035 Järvsö församling A I Husförhörslängder 20 b, 1861-1865 Lev. 29/1972. Innehåller även: Förteckning över obefintliga 1865.
4270036 Järvsö församling A I Husförhörslängder 21 a, 1866-1870 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1866-1870.
4270036 Järvsö församling A I Husförhörslängder 21 b, 1866-1870 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1866-1870.
4270037 Järvsö församling A I Husförhörslängder 22 a, 1871-1875 22 a I. Lev. 29/1972. Fol 1-197.
4270037 Järvsö församling A I Husförhörslängder 22 a:1, 1871-1875 22 a II. Lev. 29/1972. Fol 198-440. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1871-1875.
4270037 Järvsö församling A I Husförhörslängder 22 b, 1871-1875 22 b I. Lev. 29/1972. Fol 441-673.
4270037 Järvsö församling A I Husförhörslängder 22 b II. Lev. 29/1972. Fol 675-880. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan o bibelkassan 1871-1875.
4270038 Järvsö församling A I Husförhörslängder 23 a, 1876-1880 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1876-1880.
4270038 Järvsö församling A I Husförhörslängder 23 b, 1876-1880 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1876-1880.
4270350 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 11, 1844-1853 Lev. 33/1952. Häri även flyttningsanteckningar 1844-1853 (kladdanteckningar)
4270350 Jättendals församling A I Husförhörsböcke 12, 1854-1862 Lev. 83/1962. Häri även uppgift å in- och utflyttade från resp. till Harmånger 1855-1862 (spridda år)
4270350 Jättendals församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1837-1860 Lev. 33/1952 Häri även lysnings- och vigselbok 1837-1878, död- och begravningsbok 1837-1878
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 1, 1740-1754 Defekt
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 2, 1758-1769 Häri även förteckning över nattvardsbarn 1768 Förteckning över byvakter 1761-1768
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 3, 1770-1776 Häri även förteckning över byvakter 1770, 1771, 1773-1775.
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 4, 1777-1795
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 5, 1796-1805 Häri även Inflyttningslängd 1796-1804 Utflyttningslängd 1801-1804
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 6, 1806-1811 Häri även anteckningar om insamlade lasarettsmedel 1810-1811
4270351 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 7, 1812-1821
4270352 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 8, 1822-1829 Häri även anteckningar om stamboks- och hospitalsmedel 1822-1829
4270352 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 9, 1830-1835 Häri även anteckningar om hospitalsmedel 1830-1835
4270352 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 10, 1836-1842 Häri även anteckningar om hospitalsmedel 1842-1843
4270353 Jättendals församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1713 Häri även vigselbok 1690-1713, begravningsbok 1688-1695, 1712-1713, kyrkoräkenskaper 1689-1714, 1739 Specificerat register i volymens slut
4270353 Jättendals församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1714-1776 Häri även vigselbok 1714-1776, död- och begravningsbok 1714-1776, Prostetingsprotokoll 1736, 1761, 1772, Inventarieförteckningar 1717, 1739, 1745, 1754, 1767 Kyrkans huvudräkenskaper 1714-1759 Avskrift av prosten O. Bromans anteckning om inskriften på runstenen i Jättendals kyrkomur odat
4270353 Jättendals församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1777-1836 Häri även lysnings- och vigselbok 1777-1836, död- och begravningsbok 1777-1837, Kyrkans huvudräkenskaper 1759-1802 Berättelse om den första koppympningen 1769
4270353 Jättendals församling D I Konfirmationsböcker 1, 1811-1833
4270353 Jättendals församling D II Kommunionlängder 1, 1782-1800 Inbunden
4270353 Jättendals församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1773-1776 Kapsel Strödda bilagor 1773, 1776
4270354 Jättendals församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1650-1714 Häri även Extrakt av privilegiebrev 1650, 1676, Förteckning över sexmän, kyrkvaktare och byvaktare 1664, 1667, 1674, Visitationsprotokoll 1688, 1690, Inventarieförteckningar 1650, 1688, 1709, Av E Agrivillius byggt och påkostat på Harmångers och Jättendals prästbord 1715-1737
4270354 Jättendals församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1714-1766 Innehåller bl a Kollektpenningar 1714-1766, Frivilliga gåvor och bötespenningar, kronopenningar 1714-1758, Testamenten 1714-1758, Kyrkans vinsäd 1713-1758
4270354 Jättendals församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1759-1801 Häri även fattigräkenskaper 1772-1796, skuldbok för kyrkan och fattigkassan 1787-1796
L I b Räkenskaper för kyrka, specialier|3, 1796-1822|Kyrkokladd, Häri även kladd- räkenskaper för fattigkassan 1799-1822
4270354 Jättendals församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 4, 1796-1838 Skuldbok, Häri även skuldbok för fattigkassan 1796-1835
4270354 Jättendals församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier Special Häri även special för fattigkassan 1822-1842, Anteckningar ang utlånade böcker 1840-1860
4270355 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1823 De första bladen är utrivna. Volymen delad i två upplägg 1812-1817; 1818-1823.
4270355 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1834 Volymen delad i två upplägg 1824-1829; 1830-1834.
4270355 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1846 Volymen delad i två upplägg 1836-1841; 1842-1846.
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1819
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1826
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1833
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1839
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1845
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1852
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1858
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1866
4270355 Kårböle församling A I Husförhörslängder 9, 1866- Serien avslutad.
4270355 Kårböle församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1662-1726 Kyrkoräkenskaper Anm.: 1726 års räkenskaper ofullständiga. Innehåller även: Kyrkoinventarium 1662 (med tillägg till 1727), 1690; Anteckning om nybyggnad av klockstapelen i Färila 1639.
4270355 Kårböle församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1724-1873 Kyrkoräkenskaper Innehåller även: Fattigkassans huvudräkning 1819-1866; Kyrkoinventarier 1732 (med tillägg till 1748), 1764,1781; Visitationsprotokol 1752,1771.
4270355 Kårböle församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1729-1831 Kyrkokladd Anmärkning: Lucka 1747-1762.
4270355 Kårböle församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1746-1847 Special Innehåller även: Fattigkassans special 1746-1847; Kyrkoinventarium 1795; Uppgift om antagande av klockare 1748.
4270355 Kårböle församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1806-1847 Skuldbok Innehåller även: Fattigkassans skuldbok 1831-1847.
4270356 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 13, 1863-1873 Lev. 113/1972. Häri även insamling för de fattiga vid husförhör 1865-1872, Befolkningsstatistiska uppgifter 1863-1872 (lucka 1871)
4270356 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 14, 1873-1883 Lev. 113/1972. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1873-1883, Befolkningsstatistiska uppgifter 1875-1879, Insamling till sockenbiblioteket 1873-1883 (lucka 1876-1878)
4270356 Jättendals församling A I Husförhörsböcker 15, 1884-1893 Lev. 113/1972. Häri även befolkningsstatistiska uppgifter 1875-1893, Insamling till bibelkassan 1884-1893
4270357 Järvsö församling A I Husförhörslängder 24 a, 1881-1885 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse över insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1881-1885.
4270357 Järvsö församling A I Husförhörslängder 24 b, 1881-1885 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse över insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1881-1885.
4270358 Järvsö församling A I Husförhörslängder 25 a, 1886-1895 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1886-1894.
4270359 Järvsö församling A I Husförhörslängder 25 b, 1886-1895 Lev. 29/1972. Innehåller även: Redogörelse för insamlade medel till kyrkan, skolan och bibelkassan 1886-1894. Serien avslutad
4270371 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 1 a, 1767-1781
4270371 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 1 b, 1767-1781
4270371 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 2 a, 1781-1790
4270371 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 2 b, 1781-1790
4270372 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 3 a, 1791-1800 Innehåller även: Anteckning om stamboksmedel 1796-1798 Anteckning om lasaretts- och fattigmedel 1800
4270372 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 3 b, 1791-1800 Innehåller även: Anteckning om byvakter 1799Anteckning om lasarettsmedel 1799
4270372 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 4 a, 1801-1807
4270372 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 4 b, 1801-1807
4270373 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 5 a, 1808-1813
4270373 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 5 b, 1808-1813
4270373 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 6 a, 1813-1818
4270373 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 6 b, 1813-1818
4270374 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 7 a, 1819-1826 Innehåller även: Räkenskaper för insamlade medel till hospital 1825, 1826
4270374 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 7 b, 1819-1827 Innehåller även: Räkenskaper för stamboks-, hospitals- och vinpenningar 1825
4270375 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 8 a, 1827-1832 (33)
4270375 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 8 b, 1827-1832 (33) Innehåller även: Förteckning över dem som undergått kyrkoplikt 1829-1832Räkenskaper för hospitalsmedel 1827-1832
4270376 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 9, 1832-1840 Innehåller även: Avlösningslängder 1833Räkenskaper över insamlade hospitalsmedel 1832-1840
4270377 Ljusdals församling B I In- och utflyttningslängder 1, 1776-1796 Omfattar inflyttningslängd 1776, 1779-1795. Utflyttningslängd 1776-1777, 1779-1784, 1786-1788, 1795-1796.
4270377 Ljusdals församling B I In- och utflyttningslängder 2, 1796-1860 Luckor 1798-1802, 1805. Inneh. även: Konfirmationsbok 1803-1865. Längd över spannmålsutdelning åt fattiga 1803-1804.
4270377 Ljusdals församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1680-1731 Inneh. även: Vigselbok 1708-1731.
4270377 Ljusdals församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1732-1810
4270377 Ljusdals församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1811-1854
4270378 Ljusdals församling D I Konfirmationsböcker 1, 1778-1796 1793, 1794 saknas.
4270378 Ljusdals församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1732-1830
4270378 Ljusdals församling F Död- och begravningsböcker 1, 1739-1791
4270378 Ljusdals församling F Död- och begravningsböcker 2, 1792-1843
4270379 Ljusdals församling L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1, 1617-1886 kapsel Verifikationer Anm: Strödda år
4270379 Ljusdals församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 1, 1629-1680 Kapsel Huvudräkning Anm: 1664-1672 saknas Omslagen - se pergament brevsamlingen. Inneh även: Kyrko- och prästgårdsinventarium 1629 med tillägg till 1665 Skrivelse från Ljusdals kronofiskehus 1687 (?)
4270379 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 1, 1629-1677 Kapsel Specialräkenskaper Inneh även: Kyrko- och prästgårdsinventarium 1629-1636 Handlinar ang prästbordet 1670 Förteckning över fattiga 1663-1672
4270379 Ljusdals församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 2, 1688-1713 (1721) Kapsel Huvudräkenskaper Anm: 1688 års räkenskaper är defekta Inneh även: Skuldbok 1703-1721 Visitationshandlingar 1690, 1699, 1700, 1703, 1707, 1712, 1714 Inventering 1708
4270379 Ljusdals församling L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 3, 1713-1797 Kapsel Huvudräkenskaper Inneh även: Visitationshandlingar 1716, 1722, 1742, 1752, 1755, 1757, 1775, 1776, 1784, 1813 Handlingar rörande kyrkans ombyggnad 1753, 1754 Inventarieförteckning 1722, 1752, 1755, 1775, 1776 Avskrifter av skrivelser 1765, 1767 Avskrift av tur för lagmans- tingspredikningar 1763 Anteckningar om historiska händelser 1784-1789 Series pastorum 1406-1901, 1593-1802
4270380 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 2, 1713-1735 Kapsel Specialräkenskaper Inneh även: Skuldbok 1725-1735
4270380 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 3, 1735-1766 Kapsel Specialräkenskaper
4270380 Ljusdals församling L V Övriga räkenskaper 2, 1749-1772 Ficka. Vinräkenskaper
4270381 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 4, 1766-1801 Inb Spesialräkenskaper Inneh även: Huvudbok 1797-1801
4270381 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 5, 1773-1796 Kapsel Specialräkenskaper Anm: Omfattar åren 1773-1774, 1784-1785, 1789-1791, 1795-1796 Inneh även: Fattigräkenskaper 1773-1796, Kollektbok 1773, 1784, 1789, 1790, 1795
4270381 Ljusdals församling L I c Skuldböcker 1, 1795-1816 Inb Skuldbok Inneh även: Skuldbok för fattigkassan 1795-1816
4270381 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 6, 1801-1835 Inb Specialräkenskaper
4270382 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 7, 1808-1818 Kapsel Kyrkokladd Innh även: Fattigkladd 1808-1818
4270382 Ljusdals församling L I c Skuldböcker 2, 1816-1835 Inb skuldbok Inneh även: Fattigkassans skuldbok 1816-1835
4270382 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 8, 1818-1829 Kapsel Kyrkokladd Inneh även: Fattigkladd 1818-1829
4270382 Ljusdals församling L I b Specialräkenskaper för kyrkan 9, 1829-1840 Kapsel Kyrkokladd Inneh även: Fattigkladd 1829-1840 Inkomstbok för bibelkassan 1830-1840
4270382 Ljusdals församling L I c Skuldböcker 3, 1834-1848 Kapsel Skuldbok Inneh även: Skuldbok för fattigkassan 1834-1848 Skuldbok för bibelkassan 1834-1848 Skuldbok för skolkassan 1834-1848 Skuldbok för invalidkassan 1834-1835
4270383 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Lev. 6/1952 Innehåller även: Uppburna hospitalsmedel (efter byar) 1841-1845 Förteckning över dem som undergått kyrkoplikt 1841-1845
4270383 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Lev. 6/1952 Innehåller även: Uppburna medel till bibelkassan 1846-1850 Förteckning över dem som undergått kyrkoplikt 1846-1850
4270384 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Lev. 30/1952 Innehåller även: Uppburna medel till bibelkassan 1851-1855 (se även A I:13) Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt 1851-1855
4270384 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Lev. 30/1952 Innehåller även: Redovisning för till bibelkassan uppburna medel 1856-1860
4270385 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1860 Lev. 30/1952. Duplettexemplar. Innehåller även: Uppburna medel till bibelkassan 1851-1855 (se även A I: 12)
4270385 Ljusdals församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1855-1861 Lev. 30/1952.
4270385 Ljusdals församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1831-1861 Lev. 6/1952. Inneh. även: Död- och begravningsbok 1844-1861.
4270386 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1865 Lev. 112/1972 Omfattar även Annefors.
4270386 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 Lev. 112/1972 Omfattar även Annefors.
4270386 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 11, 1870-1874 Lev. 78/1977
4270386 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 12, 1875-1879 Lev. 78/1977
4270386 Bollnäs församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1890 Lev. 78/1977 Volymen delad i två upplägg: 1881-1885, 1886-1890.
4270387 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Lev. 156/1973 Innehåller även: Förteckning över soldater 1861-1865 Förteckning över nattvardsungdom 1863-1867
4270388 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 19 a, 1866-1871 Lev. 156/1973
4270388 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 19 b, 1866-1871 Lev. 156/1973 Innehåller även: Förteckning över församlingens äldsta 1862-1871 Förteckning över soldater 1866-1871Mantalsskrivningsuppgifter 1867. Folkmängdsuppgifter 1870.
4270389 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 18 a, 1863-1867 Lev. 156/1973
4270389 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 18 b, 1864-1868 Lev. 156/1973
4270390 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 20 a, 1871-1875 Lev. 156/1973 Innehåller även: Historiska anteckningar 1870-1871
4270390 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 20 b, 1871-1875 Lev. 156/1973
4270390 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 20 c, 1871-1875 Lev. 156/1973 Innehåller även: Förteckning över soldater 1871-1875 Förteckning över församlingens äldsta 1871-1875.
4270437 Los församling A I Husförhörsböcker 1, 1748-1753
4270437 Los församling A I Husförhörsböcker 2, 1812-1844
4270437 Los församling C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1777 1748 17/7-1977 6/7.
4270437 Los församling D II Kommunionlängder 1, 1755-1772 1755 5/1-1771 29/9.
4270437 Los församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1752-1775 1752 16/4-1775 22/12. Inneh. även: Död- och begravningsbok 1753 23/9-1774 23/3.
4270437 Los församling L I c Räkenskaper för kyrkan, specialer 2, 1794-1847 Inb. 1794--1847-04-30 Inkomst- o. utgiftsbok Inneh. även: Inkomstbok för fattigkassan 1803-1847-04-30 Utgiftsbok för fattigkassan 1822-05-01-1847-04-30.
4270438 Los församling A I Husförhörsböcker 3, 1845-1846 1845-1846 (47). Lev. 50/1953.
4270438 Los församling A I Husförhörsböcker 4, 1847-1855 Lev. 58/1963. Med ortsregister. Inneh. även: Längd över enskild kyrkoplikt för lägersmål 1846-1855.
4270438 Los församling A I Husförhörsböcker 5, 1856-1861 Lev. 58/1963. Med ortsregister. Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1860-1861.
4270438 Los församling B In- och utflyttningslängder 1, 1847-1861 Lev. 58/1963.
4270438 Los församling C Födelse- och dopböcker 2 b, 1847-1862 1847-1862 1/3. Lev. 58/1963.
4270438 Los församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1862 1847-1862 23/2. Lev. 58/1963.
4270438 Los församling F Död- och begravningsböcker 1, 1847-1862 1847-1862 22/2. Lev. 58/1963.
4270448 Los församling A I Husförhörsböcker 6, 1861-1869 Lev. 56/1972. Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1862-1869.
4270448 Los församling A I Husförhörsböcker 7, 1861-1869 Lev. 56/1972. Avser Hamra kappellag. Med personregister främst i volymen.
4270448 Los församling A I Husförhörsböcker 8, 1870-1874 Lev. 182/1972. Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1870-1874.
4270448 Los församling A I Husförhörsböcker 9, 1875-1879 Lev. 182/1972. Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1875-1876.
4270449 Los församling A I Husförhörsböcker 10, 1880-1884 Lev. 182/1972. Förteckning över obefintliga sid 270-272.
4270449 Los församling A I Husförhörsböcker 11, 1885-1889 Lev. 182/1972. Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1885-1889.
4270449 Los församling A I Husförhörsböcker 12, 1890-1894 Lev. 182/1972. Förteckning över obefintliga sid 285 Serien avslutad.
4270450 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 21 a, 1876-1880 Lev. 156/1973 Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1876
4270450 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 21 b, 1876-1880 Lev. 156/1973 Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1876
4270450 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 21 c, 1876-1880 Lev. 156/1973 Innehåller även: Förteckning över soldater 1876-1880 Förteckning över församlingens äldsta 1876 Folkmängdsuppgifter 1876.
4270451 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 22 a, 1881-1885 1881-1885 (1883). Lev. 93/1974 Innehåller även: Förteckning över spetälskesjuka Folkmängdsuppgifter 1883
4270451 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 22 b, 1881-1882 1881-1882 (1883). Lev. 93/1974 Innehåller även: Förteckning över spetälskesjuka Folkmängdsuppgifter 1883
4270451 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 22 c, 1881-1882 1881-1882 (1883). Lev. 93/1974 Innehåller även: Förteckning över spetälskesjuka Folkmängdsuppgifter 1883
4270452 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 23 a, 1883-1887 (1882) 1883-1887 (1888) Lev. 156/1973
4270452 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 23 b, 1883-1887 (1882) 1883-1887 (1888). Lev. 156/1973
4270453 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 23 c, 1883-1887 1883-1887 (1888). Lev. 156/1973
4270453 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 23 d, 1883-1887 Lev. 156/1973
4270454 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 24 a, 1888-1896 Lev. 156/1973 Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1888
4270454 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 24 b, 1888-1896 Lev. 156/1973
4270454 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 24 c, 1888-1894 Lev. 156/1973 Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1888
4270455 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 24 d, 1888-1893 1888-1893 (1894). Lev. 156/1973
4270456 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 27, 1895-1896 (1894) 1895-1896. Lev. 156/1973 Supplement till A I: 24 c Serien avslutad
4270456 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 26, 1894-1896 Lev. 156/1973 Supplement till A I: 24 d
4270456 Ljusdals församling A I Husförhörslängder 25, 1890-1896 Lev. 156/1973. Supplement till A I: 24 d Endast ett fåtal byar
4270500 Mo församling A I Husförhörslängder 1, 1743-1756 (1783) Två längder: 1743-1749, 1749-1756. För Flors manufakturi särskila längder, omfattande åren 1743-1783 (1781 saknas). Häri även förteckning över inflyttade tjänstehjon 1752, förteckning över nattvardsbarn 1744-1756, kladdförteckning över konfirmander, odaterad.
4270500 Mo församling A I Husförhörslängder 2, 1757-1784 Tre längder, omfattande 1757-1764, 1766-1772, 1773-1784.
4270500 Mo församling A I Husförhörslängder 3, 1784-1803 Två längder, omfattande 1784-1803, 1800-1802.
4270500 Mo församling A I Husförhörslängder 4, 1803-1809
4270500 Mo församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1815
4270501 Mo församling A I Husförhörslängder 6, 1816-1822
4270501 Mo församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1827
4270501 Mo församling A I Husförhörslängder 8, 1828-1832
4270501 Mo församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1837
4270501 Mo församling A I Husförhörslängder 10, 1838-1840 Häri även förteckning över gratialister 1838-1840, förteckning å personer som undergått kyrkoplikt 1839-1840.
4270502 Mo församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1849 Häri även konfirmandlängd 1808-1894.
4270502 Mo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1753 Häri även vigselbok 1694 11/11-1753, dödbok 1694-1753 (med enstaka anteckningar om begravning), anteckning om val av klockare 1733.
4270502 Mo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1812 Häri även vigselbok 1754-1812, dödbok 1754-1812 (från 1805 även uppgifter om begravning).
4270502 Mo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1839 Häri även lysnings- och vigselbok 1813-1839, död- och begravningsbok 1813-1839.
4270503 Mo församling D II Kommunionlängder 1, 1694-1743 Defekt; lucka 1710-1736. Består av flera längder (1694-1702, 1703-1709, 1699-1706, 1704-1709, 1737-1742). Häri även konfirmationslängder 1736-1743.
4270503 Mo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1625-1726 Kyrkoräkenskaper Häri ingår anteckningar om gåvor till kyrkan 1635-1654 och angående skuld 1705, kvittenser 1710, 1711, 1721. Häri även visitationsprotokoll för Mo och Rengsjö 1690, 1693 (def.), 1699 (defekt), 1701,1704, 1708, 1712, 1716, 1725, 1727 (defekt), inventeringsprotokoll 1624-1654, prästgårdsinventarium 1625.
4270503 Mo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1727-1802 Kyrkoräkenskaper Häri ingår skuldbok för kyrkokassa 1809-1839 och för orgelverkskassa 1838-1839. Häri även skuldbok för fattigkassa 1809-1841, visitationshandlingar 1733 (Mo), 1752, 1781, 1783, 1792 för Mo och Rengsjö, inventeringsprotokoll 1733, 1752, 1781, 1807.
4270503 Mo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1738-1802 Special. Räkenskaper 1799-05-01 - 1802-03-28. Häri även kollektbok 1738-1802, "avkopierade och vidimerade kvittenser för kyrkans säkerhet" (inventarium) 1738-1752, 1797 (?).
4270503 Mo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1802-1843 Special. Innehåller bl. a.: Special för orgelverkskassa 1839-1840.
4270503 Mo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1802-1908 Huvudbok Häri ingår huvudbok för staket- och reparationsfond 1875-1891 samt för kyrkobyggnadskassa 1897-1908. Häri även huvudbok för skolkassa 1847-1908, huvudbok för fattigkassa 1802-1847.
4270503 Mo församling L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 2, 1869-1938 Arkivbox. Räkenskaper rörande prästgården 1869 och 1913, kassabok för prästgårdsbyggnadskassan 1873-1912, kassabok för uppbörd till prästerskapets avlöning m.m. 1887-1902, debiteringslängd för extra uppbörd till kyrkans reparation 1901-1907, bilagor till kassaboken för prästgårdsbyggnadskassan 1900-1902, räkenskaper till kyrkoreparationskassan 1902, kassabok för diverse inkomster till kyrkokassan 1919-1938.
4270504 Mo församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Lev. 46/1953 Häri även förteckning å personer som undergått kyrkoplikt 1841-1845.
4270504 Mo församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1851 Lev. 46/1953 Häri även förteckning å personer som undergått kyrkoplikt 1846-1851, Förteckning över de till åren äldste i socknen 1848.
4270504 Mo församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1856 Lev. 52/1963 Fol 1-266. Häri även husförhörslängd för Näcktjärns rote 1855-1861. Häri även förteckningar över barn, som uppfostras av fattigvården, över gratialister och över personer som undergått kyrkoplikt m m.
4270504 Mo församling A I Husförhörslängder 14, 1858-1863 Lev. 52/1963 Pag 1-6, fol 7-321. Häri även husförhörslängd för Näcktjärns rote 1862-1868, förteckningar över barn, som uppfostras av fattigvården, över gratialister, soldater, personer som undergått kyrkoplikt m m.
4270504 Mo församling B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1894 Lev. 213/1972
4270505 Mo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1840-1866 Lev. 52/1963
4270505 Mo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1840-1868 Lev. 52/1963 Häri även dödbok 1840-1866 samt lysnings- och vigselbok för Rengsjö 1840-1869.
4270506 Mo församling A I Husförhörslängder 15 a, 1864-1873 Lev. 213/1972 Häri även förteckning på för brott tilltalade och fällda personer 1868-1872, förteckning på personer vilka i Mo kyrka undergått enskild skrift för lägersmål 1864-1870, uppgifter på personer som icke får komma i åtnjutande av nattvarden innan de låtit sig enskilt skriftas och avlösas 1860-tal och 1870-tal.
4270506 Mo församling A I Husförhörslängder 15 b, 1864-1873 Lev. 213/1972 Häri även förteckning på personer vilkas vistelseort är okänd 1870-talet, förteckning på barn som njuter understöd av Kungl. Serafimerordensgillet, personer som blivit införda uti den särskilda mantalsförteckningen, personer som begivit sig till Amerika utan utflyttningsbetyg.
4270507 Mo församling A I Husförhörslängder 16, 1874-1878 Lev. 213/1972 Häri även förteckning på barn som åtnjuta uppfostringsbidrag från Serafimerordensgillet 1870-talet, förteckning på personer som inte är berättigade att begå nattvard, förrän de undergått enskild skrift 1874-1878, förteckning på obefintliga 1873-1878, mantals- men ej kyrkoskrivna personer 1876.
4270507 Mo församling A I Husförhörslängder 17, 1879-1883 Lev. 213/1972 Häri även obefintliga personer 1879-1883, förteckning på barn för vilka uppfostringshjälp åtnjutes, förteckning på personer som böra undergå enskild skrift innan de begå nattvard 1874-1883.
4270507 Mo församling A I Husförhörslängder 18, 1884-1890 Lev. 213/1972 Häri även förteckning över obefintliga 1874, 1879-1890, förteckning över barn för vilka uppfostringshjälp åtnjutes 1880-tal, förteckning över personer som äro oberättigade att begå nattvard innan de undergått enskild skrift 1874-1884, mantals- men ej kyrkoskrivna personer 1885.
4270508 Mo församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1899 1891-1895, 1896-1899 Lev. 213/1972 Häri även förteckning över obefintliga 1874, 1882-1896. Serien avslutad.
4272145 Norrala församling A I Husförhörslängder 1, 1747-1782 1747, 1752-1754, 1756, 1759, 1763, 1766, 1771 -1773, 1776-1777, 1782 Bunt av 14 häften Vissa häften defekta Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1754, 1759, 1771-1773, 1777, 1784 Födelseböcker 1754, 1759, 1763, 1771-1773 Konfirmationslängder 1754, 1759, 1763, 1766, 1771-1773 Lysningsböcker 1754, 1759, 1763, 1771-1773 (även för Trönö) Dödböcker 1754, 1759, 1763, 1771-1773
4272145 Norrala församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1821
4272145 Norrala församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1827
4272146 Norrala församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1834 Inneh. även: Förteckning å personer som undergått enskild skrift 1832-1834
4272146 Norrala församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1840 Inneh. även: Förteckning å personer som undergått kyrkoplikt 1836-1837
4272146 Norrala församling B In- och utflyttningslängder 1, 1804-1840 Defekt
4272147 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 1, 1674-1708 Defekt Topografiskt uppställd Inneh. även: Vigselbok 1692-1708 Död- och begravningsbok 1680-1729
4272147 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 2, 1708-1742 1708-1740, 1742 Inneh. ett antal dödsuppgifter för födda Topografiskt uppställd Inneh. även: Längd över inflyttningsattester 1738-1739 Längd över utflyttningsattester 1739-1740 Vigselbok 1708-1740 Död- och begravningsbok 1708-1740 Befolkningsstatistiska tabeller 1721-1741 Utdrag av sockenstämmoprotokoll 1740 Kvittenser å charta sigillata medel i avskrift 1736-1740
4272147 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 3, 1740-1777 Topografiskt uppställd Inneh. dödsuppgifter för födda Inneh. även: Inflyttningslängd 1741-1751 Utflyttningslängd 1741-1749 Vigselbok 1741-1775 Död- och begravningsbok 1741-1777 Befolkningsstatistiska tabeller 1740-1755 Förteckning över till hög ålder komne 1748-1761 Förteckning över sådana som undergått kyrkoplikt 1741-1792 Förteckning över charta sigillata avgifter för brudelysningar i Norrala och Trönö 1736-1747 Avskrifter av kvittenser för dito 1740-1748
4272147 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1822 Inneh. även: Vigselbok 1775-1822 Död- och begravningsbok 1775-1822
4272147 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 5, 1823-1859 Duplett
4272148 Norrala församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1643-1801 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Avskrift av skrivelse från ärkebiskopen 1647 Protokoll vid prosteting 1734, 1742 Ant. över behållna kollekter 1738-1751 Kollekter fr. Uppsala stift 1759-1760 Inventarieförteckningar 1648, 1673, 1690 (tillägg 1692, 1693), 1699,1709, 1728, 1742, 1748, 1754 (tillägg 1775), 1797 Biskopsvisitationer 1690, 1754 (i Trönö). Prostvisitationer 1699, 1701, 1704, 1708, 1712, 1725, 1727, 1730, 1731, 1735, 1737, 1742, 1748 (avser delvis även Trönö) Installationer 1709, 1715, 1775, 1797, 1807 Jordeboksextrakt för Norrala och Trönö 1751 Syner och beskrivninga(delvis rör. Trönö) 1648-1690 Berättelse rör. kyrkans byggande och reparationer 1734-1823 Series pastorum et comminist. 1374-1823 Historiska anteckningar 1741-1763 Inventering av Norrala kyrko- o. fattigkassor 1805-1807.
4272148 Norrala församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1801 Special Inneh. även: Special över håvpenningar och kollekter 1727-1801 Historiska anteckningar 1766.
4272149 Norrala församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1848 1841-1848(1852) Lev. 67/1951
4272149 Norrala församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1865 Lev. 2/1956
4272149 Norrala församling B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1862 Lev. 47/1963 Lucka 1849-1851
4272149 Norrala församling C Födelse- och dopböcker 6, 1823-1862 Lev. 67/1951 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1823-1862 Död- och begravningsbok 1823-1862
4272150 Norrala församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1874 Lev. 91/1973 Separat längd för Djupviks och Utviks sågverk m fl 1875 i ficka i pärmen Inneh. även: Längd över obefintliga 1866-1874
4272150 Norrala församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1879 Lev. 91/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1874-1879
4272151 Norrala församling A I Husförhörslängder 10, 1880-1884 Lev. 91/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1880-1884
4272152 Norrala församling A I Husförhörslängder 11, 1885-1889 Lev. 91/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1885-1889 Förteckning på odöpta och olagligen döpta barn 1878-1886 Förteckning på antalet nattvardsgäster 1885-1886 Förteckning på dövstumma och blinda samt utackorderade barnhusbarn 1885-1889 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1886
4272153 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 18 a, 1886-1890 Lev. 35/1972 Inneh. även: Förteckning över personer utan bestämd hemvist 1886-1890.
4272153 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 18 b, 1886-1890 Lev. 35/1972 Avser huvudsakligen Iggesunds bruk. Med personregister.
4272154 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 19 a, 1891-1895 Lev. 35/1972 Inneh. även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1894-1899 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1890-1896 Förteckning över obefintliga 1886-1896.
4272154 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 19 b, 1891-1895 Lev. 35/1972 Avser huvudsakligen Iggesunds bruk. Med register. Serien avslutad
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 1, 1799-1813 Omfattar två längder: 1799-1806, 1807-1813
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 2, 1814-1825 Omfattar två längder: 1814-1819, 1820-1825 Inneh. även: Konfirmationslängd 1813, 1815, 1817, 1818, 1820 Förteckning över byvaktare 1814-1825, på bakre pärmens insida
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 3, 1825-1834 Omfattar två längder: 1825-1829, 1830-1834 Inneh. även: Konfirmationslängd 1823, 1825, 1827, 1829 Avlösningslängd 1831-1832, på bakre försättsbladet
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 4, 1833-1838 Inneh. även: Avlösningslängd 1831-1836 Längd över byvaktare 1833-1838
4272155 Nianfors församling B In- och utflyttningslängder 1, 1801-1837 I början förd som protokoll över attester, med hänvisning till förhörsbok, även i fortsättningen sådan hänvisning Inneh. även: Kyrko- och fattigräkenskaper för byarna Niarne och Karlsnäs 1854 1/5 - 1864 (special, huvudbok och skuldbok) Fattigräkenskaper för hela församlingen 1819 1/5 - 1823 1/5
4272155 Nianfors församling C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1861 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1799-1861 (före 1816 endast vigselbok). Har flera luckor i år (1813-16, 1818-20, 1822, 1826-27, 1830, 1836, 1838-39, 1841-42, 1849, 1851) utan att vara defekt Död- och begravningsbok 1799-1861 (1842 ingen anteckning)
4272155 Nianfors församling D II Kommunionlängder 1, 1831-1835 1831 10/7-1835 11/10
4272155 Nianfors församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1813, 1828-1899 Bilagor. Leverans 36/1972, 144/1988. Spridda år.
4272155 Nianfors församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1799-1822 1799-10-27--1822-04-30 Kyrkoräkenskaper Anm.: Inneh. inkomstbok 1799-10-27--1813-04-30 Inkomst- o. utgiftsbok 1813-05-01--1822-04-30. Huvudbok 1813-05-01--1822-04-30.
4272155 Nianfors församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1822- 1822-06-01 Räkning över oblater till kyrkan, okvitt. Inneh. även: Kvitterad räkning på Nianfors skola 1864-01-07 Okvitterad reversal å lev. av bötesandel till fattigkassan 1863-03-02.
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 5, 1838-1847 Lev. 36/1952 Två längder: en för 1838-1842; en för 1843-1847 Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1838-1847 Längd över byvaktare 1838-1844
4272155 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 6, 1848-1860 Lev. 57/1963
4272155 Nianfors församling B In- och utflyttningslängder 2, 1848-1861 Lev. 57/1963
4272156 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 1, 1712-1726 Inneh. 1-årslängder. Mellan 1715 och 1716 års längder kommer en odaterad längd utan början och en dito utan början (och slut), den förra möjligen en komplettering till 1715 års, den senare tydligen en fortsättning av samma längd.
4272156 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 2, 1737-1789 Inneh. 1-årslängder. Luckor för följande år: 1741-1946, 1748-1749, 1751, 1753, 1759 Se även A I:13
4272156 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 3, 1781-1794
4272157 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 4, 1795-1803
4272157 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 5, 1804-1811
4272157 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 6, 1812-1818
4272157 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 7, 1818-1823
4272158 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 8, 1824-1829
4272158 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 9, 1829-1834
4272158 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 10, 1834-1840
4272159 Njutångers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1781 1710 17/7-1781 27/4 (jfr C: 2) Inneh. även: Inflyttningsbok 1710 29/5-1781 2/1 Utflyttningsbok 1710 20/11-1781 30/4 Vigselbok 1710 26/6-1780 Död- och begravningsbok 1710 29/5-1781 23/4 Referat av sockenstämmobeslut 1710 21/8-1768 10/5 Anteckningar om reparationer å kyrkan 1705-1707 Anteckning o den mindre klockans anskaffande 1726.
4272159 Njutångers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1761 1722 4/7-1761 12/4 (jfr C: 1) Inneh. även: In- och utflyttningsbok 1723 16/3-1761 2/3 Vigselbok 1722 14/10-1761 19/4 Död- och begravningsbok 1722 22/6-1761 21/4.
4272159 Njutångers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1854 1781 19/5-1854 6/1 Häri även förteckning över dödfödda 1796-1829. Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1797-1859
4272159 Njutångers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1781-1878 Omfattar vigselbok 1781-1795, lysnings- och vigselbok 1860-1878. Inneh. även: In- och utflyttningsbok 1781-1838 Konfirmationsbok 1796-1818, 1834-1873 Död- och begravningsbok 1782 16/11-1872. Defekt i början.
4272160 Njutångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialer 1, 1629-1697 Inb. i kapsel Specialräkning Anm.: Lucka 1650 Inneh. även: Huvudbok 1697-1748 Inventarium ant. 1629, 1690, 1711 Anteckningar om gåvor till kyrkan 1688, 1689.
4272160 Njutångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialer 2, 1710-1772 Inb. i kapsel. Specialräkning Anm.1: Lucka 1763-1764. Anm.2: Fuktskadad Inneh. även: Kollekträkning 1710-1772.
4272160 Njutångers församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker 1, 1748-1797 Inb. i kapsel Huvudbok Inneh. även: Kyrkoinventarier 1737-1892(med tillägg till 1924) Visitationer 1737-1892 Anteckningar om kyrkans reparationer 1726-1777.
4272160 Njutångers församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialer 5, 1772-1802 Inb. Specialräkning Lev. 51/1954
4272160 Njutångers församling L I c Räkenskaper för kyrka. Skuldböcker 2, 1802-186

0|Inb. Skuldbok

4272161 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 11, 1840-1844 Lev. 32/1952 Häri förteckning över båtsmän
4272161 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 12, 1845-1849 Lev. 32/1952 I slutet av volymen uppgifter angående uteslutningar från nattvard av straffade och andra
4272161 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 14, 1851-1860 Lev. 56/1963 Med ortsregister och förteckning på rotebåtsmän
4272161 Njutångers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1839-1890 Lev. 35/1972
4272161 Njutångers församling C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1859 Duplett Lev. 32/1952
4272161 Njutångers församling C Födelse- och dopböcker 6, 1860-1867.85714285714 Duplett Lev. 32/1952
4272162 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 13, 1727-1751 Häften i bunt Lev. 51/1954 Luckor 1737-1740, 1747, 1750
4272162 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 15, 1861-1870 Lev. 35/1972 Inneh. även: Förteckning över personer utan bestämd hemvist 1864-1870
4272162 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 16, 1871-1879 (1880) Lev. 35/1972 Med register över Igesunds bruksbefolkning. Inneh. även: Förteckning över personer utan bestämd hemvist 1879-1880.
4272163 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 17 a, 1880-1885 Lev. 35/1972
4272163 Njutångers församling A I Husförhörsböcker 17 b, 1880-1885 Lev. 35/1972 Avser huvudsakligen Iggesunds bruk. Med personregister. Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1880-1885.
4272164 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 7, 1861-1871 Lev. 36/1972
4272164 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 8, 1872-1881 Lev. 36/1972
4272164 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 9, 1882-1891 Lev. 36/1972
4272164 Nianfors församling A I Husförhörsböcker 10, 1892-1895 Lev. 36/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1892-1895 Serien avslutad
4272189 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 1, 1767-1777
4272189 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 2, 1778-1792 Några få anteckningar från 1792. Ett blad "Qvarnbergs finn" inklistrat vid uppslag 95.
4272189 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 3, 1792-1802
4272189 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 4, 1800-1803
4272190 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 5, 1803-1810 Strödda notiser även från 1802. De flesta uppslagens anteckningar stannar vid år 1809.
4272190 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 6, 1804-1810
4272190 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 7, 1811-1815
4272190 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 8, 1811-1821
4272191 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 9, 1816-1821
4272191 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 10, 1822-1827 Anteckningar från 1827 sporadiska. Personregister.
4272192 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 11, 1822-1827 Anteckningar från 1827 sporadiska. Personregister ordnat efter byarna. På de två sista bladen strödda anteckningar rör. vissa räkenskaper 1822, 1823, 1826, 1827.
4272192 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 12, 1827-1835 Egentligen upplagd för åren 1827-1831 men med anteckningar t o m 1835. Först och sist i volymen blad inneh. strödda anteckningar om räkenskaper 1831-1833 bl a lasarettsmedel.
4272192 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 13, 1828-1838 På första bladet och på sista pärmens insida några anteckningar rör. räkenskaper 1831, 1835, 1836.
4272193 Ovanåkers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1800-1818 Inneh. även: Konfirmationsböcker 1800-1818. En anteckning om kyrkoplikt 1806 (sista sidan).
4272193 Ovanåkers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1804-1833 Inneh. även: Uppgift på antalet barn, som vaccinerats under åren 1804-1826 (i slutet av boken).
4272193 Ovanåkers församling D I Konfirmationsböcker 1, 1785-1799
4272193 Ovanåkers församling D II Kommunionlängder 1, 1822-1831
4272193 Ovanåkers församling D II Kommunionlängder 2, 1831-1832
4272193 Ovanåkers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1861
4272193 Ovanåkers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1772-1803 Inneh. även: Series pastorum 1639-1823.
4272193 Ovanåkers församling F Död- och begravningsböcker 2, 1804-1861 På de sista bladen i volymen inklistrade 1) Översikt av gängse sjukdomar under 1:a kvart. 1860, 2) P.M. ang. en del med allm.hälsovården sammanhängande ämnen, dat. 1860 30/12.
4272194 Ovanåkers församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1698-1752 Inkomstbok
4272194 Ovanåkers församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1779-1797 Inkomst- och utgiftsbok Inneh. även: Inkomst- o. utgiftsbok för fattigkassan 1779 1/5 - 1797 30/4
4272194 Ovanåkers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1794-1799 Skuldbok Inneh. även: Inkomst- o. utgiftsbok för fattigkassan 1794 1/5 - 1799 30/4
4272195 Ovanåkers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 2, 1795-1802 Skuldbok Inneh. även: Diverse räkningar 1728-1763, 1741-1772 Tiondebok (pastoralier) 1859-1869 (utgifter 1867-1868) Räkningar vid kyrkoreparationen 1801 Räkning över utsäde och avtröskning å prästbordets säd 1862-1876 Räkning över spånad m.m. 1856-1861
4272195 Ovanåkers församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1797-1801 Inkomst- och utgiftsbok Slutar egentligen 1802 10/1 Inneh. även: Skuldbok för kyrkokassan 1801 1/5 - 1830 30/4 Inkomst- o. utgiftsbok för fattigkassan 1797 1/5 - 1801 30/4 (1802 10/1) Skuldbok för fattigkassan 1816 1/5 - 1830 30/4
4272195 Ovanåkers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 3, 1799-1800 Skuldbok Inneh. även: Inkomst- o. utgiftsbok för fattigkassan 1799 1/5 - 1800 30/4 (utgiftsboken till 1801)
4272195 Ovanåkers församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1801-1835 Inkomst- och utgiftsbok
4272195 Ovanåkers församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 6, 1814-1831 Inkomst- och utgiftsbok Inneh. även: Inkomst- o. utgiftsbok för fattigkassan 1814 1/5 - 1831 30/4 (inkomstboken t.o.m. 1831 29/5)
4272195 Ovanåkers församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 5, 1830-1863 Skuldbok Inneh. även: Huvudräkning för folkskolekassan 1847-1848
4272196 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 11 a, 1816-1822 Innehåller alfabetiskt personregister för Gysinge rote; se i övrigt 10 a
4272196 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 11 b, 1816-1822 Innehåller alfabetiskt personregister för Grönsinka rote; se i övrigt 10 a
4272197 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 12 a, 1822-1828 Se 11 a
4272197 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 12 b, 1822-1828 Se 11 b
4272197 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 13 a, 1828-1832 Lika med 11 a Inneh. även: Förteckning över dem som undergått uppenbar eller enskild skrift 1829-1832
4272197 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 13 b, 1828-1832 Lika med 11 b
4272198 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 14 a, 1833-1838 Lika med 11 a
4272198 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 14 b, 1833-1838 Lika med 11 b
4272198 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 15 a, 1838-1843 Lika med 11 a
4272198 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 15 b, 1838-1843 Lika med 11 b
4272199 Österfärnebo församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1837 Lev. 46/1954
4272199 Österfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 1688-1722(1725 1/1) Fr o m 1722 2/5 även födelseanteckningar Inneh. även: Vigselbok 1688-1722 Begravningsbok 1688-1722 (23 6/1) Avlösningslängder 1693-1695, 1699, 1701, 1703, 1704, 1714-1716, 1719-1722 Uppgifter om för brott exekuterade 1695, 1704, 1711, 1720 (i begravningslängden) Förteckning på till skolgång anmälda barn 1725 Kyrkoräkenskap 1687
4272199 Österfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1773 Före 1721 2/5 endast dopbok Inneh. även: Vigselbok 1721-1773 Död- och begravningsbok 1721-1773 (före 1736 12/12 endast begravningsbok)
4272199 Österfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1801 Inneh. även: Vigselbok 1774-1801 Död- och begravningsbok 1774-1801 Förteckning över hemligt och uppenbart skriftade 1797-1801
4272199 Österfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1802-1862
4272200 Österfärnebo församling D I Konfirmationsböcker 1, 1727-1737 1728 och 1733 saknas
4272200 Österfärnebo församling D II Kommunionlängder 1, 1692-1735 1692-1735(1736) Strödda år; häften i kapsel Inneh. även: Förhörsprotokoll 1729-1733 Förhörslängder 1734-1737 (defekta)
4272200 Österfärnebo församling D II Kommunionlängder 2, 1731-1734
4272200 Österfärnebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1802-1862
4272200 Österfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1802-1862 Inneh. även: Historiska anteckningar 1837-1839
4272200 Österfärnebo församling H II Bilagor till flyttningslängden 1719-1836 Flyttningsbetyg. 1720-1806, 1813-1816, 1823 saknas.
4272200 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1645-1721 Huvudräkning Anm. Häri ingår förteckning över gåvor till kyrkan 1636-1645 Inneh. Kyrko- och prästgårdsinventarium 1633, 1645, 1692. Biskopsvisitationsprotokoll 1692 Series pastorum 1593-(1721) Series comministrorum 1668 (1721)
4272201 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1690-1703 1690-1697, 1702- 1703 Uppbördslängder Anm.: Häri ingår tionde- och restlängder
4272201 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1694-1724 Specialräkning Inneh. även: Protokoll ang. reparation av bogårdens tak m.m. 1707 Fattigräkenskap 1694- 1724 Kollekträkenskap 1694-1724 Prostetingsprotokoll, prästbords- och kyrkoinventarium 1703 Prostvisitationsprotokoll 1718 Uppgift över murade gravar i kyrkan.
4272201 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 4, 1708-1753 1708-1725, 1752-1753 Verifikat till kyrkoräkenskaper Anm.: 1752-1753 avser sålda, från kyrkobyggnaden 1752 överblivna materialer. Inneh. även: Kladd för skolkassan 1861-1863. Verifikat för fattigkassa och kollektmedel 1708-1725 Räkenskap för bokkassa 1863 Prostvisitationsprotokoll 1872 Anteckningar ang. tornuret
4272202 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 5, 1721-1756 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Fattigräkenskaper 1721-1756 Biskopsvisitationsprotokoll 1722 Inventarium 1722, 1753 Prostvisitationsprot. 1726, 1730, 1735, 1753, 1756
4272202 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 6, 1724-1785 Special för kyrkokassan Inneh. även: Fattigräkenskaper 1724-1785 Kollekträkenskaper 1726, 1756-1759, 1764-1769 Räkning å Charta Sigillata - avgifter för lysningssedlar 1733-1748 Lasarettsfondens räkenskaper 1750-1752
4272202 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 7, 1725-1881 Verifikat till kyrkokassan Anm.: Delvis skadade.
4272202 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 8, 1757-1796 Kyrkoräkning och skuldbok Inneh. även: Fattigräkenskap 1757-1796 Skuldbok för fattigkassan 1786-1796 Prostvisationsprotokoll 1759, 1762,1765,1769
4272203 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 9, 1785-1801 Special för kyrkokassa Häri ingår skuldbok 1795 samt avskrifter av reverser 1780-1786 Inneh. även: Special för fattigkassa 1785-1801 Skuldbok för fattigkassa 1795 Reverser för fattigkassa 1780-1786 i avskrift
4272203 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 10, 1796-1801 Huvudbok för kyrkokassa

Anm : Häri ingår skuldbok 1801-1817 Inneh. även: Huvudbok för fattigkassa 1796-1801 Skuldbok för fattigkassa 1801-1807

4272203 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 11, 1801-1839 Special för kyrkokassa
4272203 Österfärnebo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 12, 1809-1864 Kladdräkenskaper, redovisningshandlingar Anm: Kladd. utgöres av 3 häften: 1849-05-06- 1856-04-27,1859-12-18- 1856-05-14, av vilkadet senare är defekt, samt koncept till huvudräkn. 1809-1812, 1814, 1815; revisionsberättelser 1849, 1852, 1854. Lev. 22/1955 1837-1838 Inneh. även: Kladd för fattigkassan 1837-1838, 1849-1856,1859-1865. Koncept till huvudräkning för fattigkassa 1809-1812, 1814, 1815. Kladd för orgelbyggnadskassa 1837-1838, 1849-1856 Kladd för altarkassa 1860-1865 Kladd för lasarettsmedel 1860-1865.
4272204 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 16 a, 1843-1848 Lev. 71/1952
4272204 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 16 b, 1843-1848 Lev. 71/1952
4272204 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 17 a, 1848-1853 Lev. 71/1952
4272204 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 17 b, 1848-1853 Lev. 71/1952
4272205 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 18 a, 1853-1860 1853-1857, 1860 Lev. 58/1954
4272205 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 18 b, 1853-1857 Lev. 58/1954
4272205 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 19, 1858-1862 Lev. 58/1954 Motsvarar med avseende på byarna de med b signerade delarna Inneh. även: Enskilt skriftade 1861-1863
4272205 Österfärnebo församling B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1888 Lev. 158/1972
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1758 Två längder. Omfattar även särskild barnförhörslängd 1752-1754. Innehåller även förteckning över byvakter 1753-1757.
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 2, 1766-1778 Två längder. Innehåller även förteckning över byvaktare 1767-1778.
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 3, 1779-1785 Defekt i slutet.
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 4, 1784-1794 Två längder.
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 5, 1795-1802 Defekt i slutet.
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 6, 1803-1810
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 7, 1810-1815
4272208 Norrbo församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1829 Två längder.
4272209 Norrbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1736 Jfr även L I:1. Inneh även: Inflyttningslängd 1688-1734. Utflyttningslängd 1688-1733. Vigselbok 1688-1736. Död- och begravningsbok 1688-1736. Protokoll över gravplatserna i kyrkan och på kyrkogården 1699. Anteckningar om ond och god bedrift etc. 1690-1722.
4272209 Norrbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1768 (69) Inneh. även: In- och utflyttningslängd 1729-1772, 1793-1808. Förteckning över nattvardsungdom 1794-1804. Vigselbok 1729-1802. Död- och begravningsbok 1729-1774. Anteckningar om byggandet eller reparerandet av kyrka och andra byggnader (tiondelade, sockenstuga, skolmästarebostad m.m.) 1822-1852. Vad sällsamt sig tilldragit 1729-1769.
4272209 Norrbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1843 Inneh även: Död- och begravningsbok 1775-1843
4272210 Norrbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, Huvudräkenskaper. 1, 1616-1694 Kyrkoräkenskaper Anm. 1: Omfattar endast strödda år. Anm. 2: Två volymer, som varit inbundna i pergamentsblad, vilka nu förvaras särskilt. Se pergamentbrevsam. Inneh. även: Födelse- och dopbok 1688-1694 Vigselbok 1688-1693 Död- o. begravningsbok 1688-1694 Fattigräkenskap 1694 Kyrkoinventariun 1615, 1630, 1669 (alla med senare tillägg) Bjuråkers kyrkoinventarium 1630 Visitationsprotokoll 1671 Prostetingsprotokoll 1684 Anteckningar om sexmän 1693 -"- pastoralierna m. m. 1695 Förteckning på dem, som tvättat kyrkan 1696.
4272210 Norrbo församling L I a Räkenskaper för kyrka, Huvudräkenskaper. 2, 1683-1742 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Kyrkoinventarium 1669 m. senare tillägg Visitationprotokoll1671(avskrift); 1690 (även Bjuråker) Prostetingsprot. för Norrbo och Bjuråker 1694, 1696, 1700, 1706, 1710, 1713, 1724 Prostetingsprot. för Norrbo 1698, 1702, 1736 Prostetingsprot. för Bjuråker 1699, 1701, 1737.
4272210 Norrbo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper. 1, 1693-1736 Kyrkokassans special. Inneh. även: Längder å kyrkans åldermän, kyrkovärdar, sexmän, kyrkovaktare, byvakter, spögubbar (stockmästare och kistkarlar) 1693-1732 Anteckning om en kvarn på prästbordets mark 1707 Anteckning om ett missbildat kalvfoster 1695.
4272210 Norrbo församling L I d Räkenskaper för kyrka. Verifikationer. 1, 1694-1841 Kapsel. Strödda verifikationer
4272210 Norrbo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper. 2, 1734-1755 Special (kladd)
4272210 Norrbo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper. 3, 1755-1826 1755-1801, (1826) Special Anm.: Defekt i början. Inneh. Inkomstspecial 1758-1801 Utgiftsspecial 1775-1787 Skuldebok 1820-1826 Räkenskap för försålt virke 1819 -1821. Inneh. även: Konfirmationslängd 1804-1894.
4272210 Norrbo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper. 5, 1779-1788 Special (kladd) Inneh. även: Fattigkassans kladd 1779-1788 Pålysning odat.-1807.
4272210 Norrbo församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper. 6, 1791-1826 Special (kladd) Inneh. även: Fattigkassans kladd 1791-1826.
4272211 Norrbo församling A I Husförhörslängder 9, 1829-1853 Lev. 56/1952 Fyra längder. Inneh även: Förteckning över sexmän 1839-1845.
4272211 Norrbo församling A I Husförhörslängder 10, 1854-1881 Lev. 98/1972 Består av tre längder 1854-1866, 1867-1876, 1877-1881.
4272212 Norrbo församling B I Inflyttningslängder 1, 1809-1860 In- och utflyttningslängd. Lev. 56/1952
4272212 Norrbo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1888 Lev. 98/1972
4272212 Norrbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1844-1888 Lev. 98/1972
4272213 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 1, 1692-1721 Består av två längder, upprättade resp 1692 och 1712 Inneh. även: Kommunionlängd 1722-1727 Bänklängd (påbörjad) 1730?
4272213 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 2, 1721-1736 Inneh. även: Barnförhörslängder 1738-1753, 1750-1764(65), 1765-1775
4272213 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 3, 1737-1756 Inneh. uppg. om föräldrar Häri även fört. över lediga nummer i kom.-längd samt över ståndspers. som ej hava sedlar 1752
4272214 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 4, 1757-1760 Häri även fört. Över lediga nummer i kom.-längden, förn. 1759, resp över ståndspers. som ej hava sedlar Särskild kommunionlängd 1757-1760
4272214 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 5, 1761-1776 Fört. över lediga nummer, resp. ståndspersoners nummer
4272214 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 6, 1777-1783 1777-1783(1784)
4272215 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 7, 1784-1792
4272215 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 8 a, 1793-1804 Består av 2 längder (1794-1800, 1801-1804); felande tidsperiod i volym 8 a återfinnes i 8 b och vice versa
4272215 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 8 b, 1793-1804 Se 8 a
4272216 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 9 a, 1804-1810 Tidsluckor i volym 9 a utfyllas genom volym 9 b
4272216 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 9 b, 1804-1810 Se 9 a
4272216 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 10 a, 1810-1816 Volym 10 a och 10 b samt de följande a- och b-volymerna representera var sin del av församlingen
4272216 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 10 b, 1810-1816 Se volym 10 a
4272217 Norrbo församling A I Husförhörslängder 11, 1882-1900 Lev. 98/1972 Består av två längder 1882-1891, 1892-1900. Församlingsbok 1895-1900. Serien avslutad
4272241 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 1, u.å.- 1600-tal Inneh. även: Längd över förhör med ungdom 1700-1716 och nattvardsungdom 1722-1742 Särskild längd över förhör med soldater
4272241 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 2, 1724-1745 Särskild längd över förhör med soldater 1743
4272242 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 14, 1837-1845 Lev. 39/1951
4272242 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 15, 1839-1848 Lev. 39/1951
4272243 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 16, 1847-1860 Lev. 93/1963 Med enstaka anteckningar för 1861. Inneh. även: Längd över ordinarie soldater 1847-1860. Redogörelse för vid husförhör insamlade medel 1847-1859.
4272243 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 17, 1852-1860 Lev. 93/1963
4272243 Ovanåkers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1834-1860 Lev. 39/1951
4272244 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 20 a, 1861-1865 Lev. 58/1954 Inneh. även: Enskilt skriftade 1863-1864 Diverse smärre längder 1861-1865
4272244 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 20 b, 1863-1865 Lev. 58/1954
4272244 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 21 a, 1866-1875 Lev. 158/1972 Inneh. även: Enskilt skriftade samt förteckning över befäl och soldater vid Fernebo kompani
4272245 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 21 b, 1866-1875 Lev. 158/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga samt personer förrymda från socknen
4272245 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 22 a, 1876-1885 Lev. 158/1972
4272245 Österfärnebo församlin A I Husförhörslängder 22 b, 1876-1885 Lev. 158/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga
4272246 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 23 a, 1886-1895 Lev. 76/1975
4272246 Österfärnebo församling A I Husförhörslängder 23 b, 1886-1895 Lev. 76/1975 Inneh. även: Förteckning över obefintliga Serien avslutad
4272247 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 18 a, 1862-1867 Lev. 114/1973
4272247 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 18 b, 1862-1867 Lev. 114/1973
4272247 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 18 c, 1862-1867 (1861) 1862-1867 Lev. 114/1973
4272247 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 19 a, 1867-1875 Lev. 114/1973
4272247 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 19 b, 1867-1875 Lev. 114/1973
4272248 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 19 c, 1867-1875 Lev. 114/1973
4272248 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 20 a, 1876-1880 Lev. 114/1973
4272248 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 20 b, 1876-1880 Lev. 114/1973
4272248 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 20 c, 1876-1880 Lev. 114/1973
4272248 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 21 a, 1881-1885 Lev. 114/1973
4272249 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 21 b, 1881-1885 Lev. 114/1973
4272249 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 22 c, 1884-1893 Öjungs kapellag.
4272249 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 22 a, 1886-1890 Lev. 56/1974
4272250 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 22 b, 1886-1890 Lev. 56/1974
4272250 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 23 a, 1891-1895 Lev. 56/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4272250 Ovanåkers församling A I Husförhörsböcker 23 b, 1891-1895 Lev. 56/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga. Serien avslutad
4272259 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 3, 1746-1763
4272259 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 4 a, 1764-1776 Inneh. även: Utflyttningslängd 1776-1777
4272259 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 4 b, 1764-1776 Inneh. även: Konfirmationslängd 1778-1787
4272260 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 5 a, 1776-1782 1776-1782(1787) Innehåller en särskild längd för utom församlingen födde
4272260 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 5 b, 1776-1782 1776-1782(1787) Innehåller en särskild längd för utom församlingen födde samt för soldater
4272261 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 6 a, 1788-1794 1788-1794(1813)
4272261 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 6 b, 1787-1794 1787-1794(1795)
4272261 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 6 c, 1788-1794
4272262 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 7 a, 1794-1800 1794-1800(1801) Anteckningar om märkliga händelser 1821-1822
4272262 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 7 b, 1794-1800 1794-1800(1801)
4272262 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 8 a, 1801-1807
4272262 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 8 b, 1801-1807 1801-1807(1808)
4272263 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 9 a, 1808-1813
4272263 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 9 b, 1808-1813
4272263 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 10 a, 1814-1819 1814-1819(1820) Inneh. även: Förteckning å krigsmän som njuta underhåll
4272263 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 10 b, 1814-1819 1814-1819(1820) Inneh. även: Förteckning å kringsmän som njuta underhåll samt å utevarande soldater
4272264 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 11 a, 1820-1825 Inneh. även: Förteckning å krigsmän som n njuta underhål
4272264 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 11 b, 1820-1825
4272265 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 12 a, 1826-1830 Inneh. även: Anteckningar för mantalsskrivning
4272265 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 12 b, 1826-1830 Inneh. även: Förteckningar över personer som undergått kyrkoplikt 1816-1830
4272266 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 13 a, 1831-1835 1831-1835(1836) Inneh. även: Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt 1831-1832
4272266 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 13 b, 1831-1835 Inneh. även: Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt 1831-1832
4272267 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 14 a, 1836-1840
4272267 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 14 b, 1836-1840
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1705 Inneh. även: Vigselbok 1671-1705 Begravningsbok 1671-1705 Series pastorum 1670-1707
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1740 Inneh. även: Vigselbok 1706-1740 Begravningsbok 1706-1740 En vigsel 1725 är antecknade i födelseboken för år 1735
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1741-1766 Inneh. även: Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt 1765-1766
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1767-1800 Särskild längd över oäkta barns födelse i slutet av volymen 1767-1795 Inneh. även: Förteckning på dem, som undergått kyrkoplikt 1790-1792
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1801-1822
4272268 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 6, 1823-1845
4272363 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1639-1696 1639-1674 (1696) Kyrkoräkenskaper Anm.: Innehåller special och skuldbok samt även anteckningar om utdelning till de fattiga. Inneh. även: Avskrift 1603 av ett brev 1293 Anteckningar om vinsädens betalning till Ovansjökyrka 1660-1697,1755-1764 Kassainventarium 1670 Förteckning på främmande fattig, som hava fått hjälp av kyrkan 1663-1666. Kyrkoinventarium 1638 Anteckning om sockenallmäningens ängar, odat. Gåvor till kyrkan 1645-1648 Reparationer på kyrkan 1646-1648 Anteckning om gjutning av ny klocka 1669 Bänkdelningslängder 1714,1722,1734,odat. Anteckning om nybyggnad på prästgården 1715.
4272363 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1670-1697 Kyrkoräkenskaper Anm.: Inneh. sammandrag 1670-1673, special 1674-1697 samt även anteckningar om utdelning till de fattiga. Inneh. även: Visitationsprotokoll 1692 Föräringar till kyrkan 1670-1697 Anteckningar om reparationer i kyrkan 1671-1697 Anteckningar om året 1697
4272363 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1698-1742 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Fattigräkenskaper 1717-1741 Kyrkoinventarier 1698-1700,1708 Prästgårdsinventarier 1698-1700, 1708.
4272364 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1708-1740 Kyrkoräkenskaper Anm.: Innehåller utom kyrkokassans special gåvor till orgeln 1714, förteckning på soldater, som före sin avresa hava givit till Herrans hus 1714; Anteckningar om i kyrkkistan deponerad medel 1722-1730. Inneh. även: Fattigkladd 1708-1716 Specifikationer på dem som giva till de fattige säd 1712-1716
4272364 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1741-1763 Kyrkoräkenskaper Anm.: Innehåller utom special även räkenskaper över vin- och byggningssäden 1751-1752.
4272364 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1742-1801 Kyrkoräkenskaper Anm.: Innehåller utom huvudbok även räkenskaper för kyrkans skuld 1761-1781
4272365 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 7, 1763-1801 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskapen är "journal".
4272365 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 8, 1801-1839 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskapen är special.
4272365 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 9, 1801-1908 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskapen är huvudbok Inneh. även: Fattigkassans huvudbok 1801-1847
4272366 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 10, 1803-1836 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskaper är skuldbok Inneh. även: Fattigkassan skuldbok 1801-1836
4272366 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 11, 1836-1896 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskapen är skuldbok Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1836-1847
4272366 Ovansjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 12, 1839-1888 Kyrkoräkenskaper Anm.: Räkenskapen är special Inneh. även: Förteckning å försålda familjegravar 1883-1886.
4272367 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 15 a, 1841-1845 Lev. 77/1951
4272367 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 15 b, 1841-1845 Lev. 77/1951
4272368 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 18 a, 1846-1850 Lev. 77/1951
4272368 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 18 b, 1846-1850 Lev. 77/1951
4272369 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 19 a, 1851-1855 Lev. 14/1964 Volymen kapslad
4272369 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 19 b, 1851-1855 Lev. 14/1964 Volymen kapslad
4272370 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 21 a, 1856-1860 Lev. 14/1964 Med ett antal anteckningar för 1861 Inneh. även: Förteckning över utflyttade, som ej uttagit betyg, u.å. (1850-tal)
4272370 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 21 b, 1856-1860 Lev. 14/1964 Med några anteckningar även för 1861
4272371 Ovansjö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1813 Lev. 77/1951 Lucka i utflyttningslängden 1811-1813
4272371 Ovansjö församling B In- och utflyttningslängder 2, 1834-1860 1834-1860(1861) Lev. 77/1951
4272371 Ovansjö församling C Födelse- och dopböcker 7, 1846-1861 Lev. 14/1964
4272372 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 22 a, 1861-1865 Lev. 114/1972
4272372 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 22 b, 1861-1865 Lev. 114/1972
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1741-1765 Omf. 6 längder: 1741-1744, 1745-1749, 1750-1753, 1754-1757, 1758-1761, 1762-1765
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1766-1788 Omf. 2 längder: 1766-1775, 1776-1786 Även anteckningar 1787-1788
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1807 Omf. 2 längder, 1787-1797, 1797-1807
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1807-1814 (1815) Lev. 9/1949
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1822 (1823) Lev. 9/1949
4272373 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1823-1827 (1828) Lev. 9/1949
4272374 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1853-1861 Lev. 30/1964. Inneh. två längder, den första för åren 1853-1858, den andra för tiden 1859-1861.
4272374 Ramsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1853-1861 1853-1861 27/10. Lev. 30/1964.
4272374 Ramsjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1853-1860 Lev. 30/1964.
4272374 Ramsjö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1853-1860 Lev. 30/1964.
4272375 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1870 Lev. 12/1974.
4272375 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1871-1875 Lev. 12/1974.
4272375 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1876-1885 Lev. 12/1974.
4272375 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1882-1886 Lev. 12/1974.
4272376 Ramsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1886-1892 Lev. 12/1974.
4272377 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 23 a, 1866-1870 Lev. 43/1973
4272377 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 23 b, 1866-1870 Lev. 43/1973
4272378 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 24 a, 1871-1875 Lev. 66/1975
4272378 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 24 b, 1871-1875 Lev. 66/1975
4272379 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 25 a, 1876-1880 Lev. 66/1975
4272379 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 25 b, 1876-1880 Lev. 66/1975
4272380 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 26 a, 1881-1885 Lev. 66/1975
4272380 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 26 b, 1881-1885 Lev. 66/1975
4272381 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 27 a, 1886-1890 Lev. 66/1975
4272381 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 27 b, 1886-1890 Lev. 66/1975
4272382 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 28 a, 1891-1895 Lev. 66/1975
4272382 Ovansjö församling A I Husförhörslängder 28 b, 1891-1895 Lev. 66/1975 Serien avslutad
4272401 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1833 Lev. 9/1949
4272401 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1843 (1844) Lev. 12/1949 Omf. 2 längder 1834-1838 (39), 1839-1843 (44)
4272401 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1848 (1849) Lev. 9/1949
4272402 Rengsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1746 1694 15/5-1746 Luckor (omf. 1694-1696 28/12, 1697 6/5-1699 2/2, 1700 2/2-1726 /3, 1726 13/12-1746) Inneh. även: Vigselbok 1694 28/10-1746 Död- och begravningsbok 1694 1/5-1746
4272402 Rengsjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1805 Lev. 12/1949 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1747-1805 Död- och begravningsbok 1747-1810
4272402 Rengsjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1806-1859 Lev. 12/1949 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1806-1860 (61) Död- och begravningsbok 1811-1859
4272403 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1849-1855 Lev. 12/1964
4272403 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1865 Lev. 12/1964 Omf. 2 längder: 1856-1860, 1861-1865
4272403 Rengsjö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1861 Lev. 39/1953 Lucka 1824-1829 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1807-1894 (lucka: 1823-1827)
4272403 Rengsjö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1860-1881 Lev. 10/1973
4272403 Rengsjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1881 Lev. 10/1973 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1860-1880.
4272404 Rogsta församling A I Husförhörslängder 1, 1751-1766
4272404 Rogsta församling A I Husförhörslängder 2, 1765-1786
4272404 Rogsta församling A I Husförhörslängder 3, 1786-1790
4272405 Rogsta församling A I Husförhörslängder 4, 1790-1797 Enstaka anteckningar 1798
4272405 Rogsta församling A I Husförhörslängder 5, 1801-1807
4272405 Rogsta församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1817 1808 och 1817 ofullständiga
4272405 Rogsta församling A I Husförhörslängder 7, 1817-1829
4272406 Rogsta församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1835
4272406 Rogsta församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840
4272406 Rogsta församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845
4272407 Rogsta församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1857 Lev. 5/1964
4272407 Rogsta församling A I Husförhörslängder 12 a, 1857-1863 Lev. 5/1964
4272407 Rogsta församling A I Husförhörslängder 12 b, 1857-1863 Lev. 5/1964
4272408 Rogsta församling B In- och utflyttningslängder 1, 1752-1832 Omfattar infl. 1752-1762, 1813-1816, 1821-1832; utfl. 1752-1763, 1813-1814, 1816-1817, 1821-1823. Åren 1764-1812, 1818-1820 saknas helt
4272408 Rogsta församling B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1860 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1860-1865
4272408 Rogsta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1812 1688-1812 21/4 Åren 1690-1692 saknas. Ovisst om födelse- eller dopdatum avses 1688-1747, födelse- och dopbok 1748-1812 Inneh. även: Vigselbok 1699-1803 (enstaka anteckning tidigare; 1701-1717, 1723-1746 saknas) Lysnings- och vigselbok 1804-1811 Begravningsbok 1690-1751 9/5 (1699, 1704 saknas) Död- och begravningsbok 1757 12/5-1811
4272408 Rogsta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1812-1861 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1814-1858 Lysnings- och vigselbok 1812-1861 Död- och begravningsbok 1812-1861
4272408 Rogsta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1858 Duplett.
4272409 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1874 (1875) Lev. 10/1973 Inneh. även: Förteckning över beväringsynglingar 1870-1876 Förteckning över soldater 1866-1874
4272409 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1880 Lev. 10/1973 Inneh. även: Förteckning över beväringsskyldiga 1876, 1878-1881 Förteckning över obefintliga 1875-1880
4272410 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Lev. 10/1973 Inneh. även: Förteckning över beväringskyldiga 1882-1886 Förteckning över obefintliga 1881-1885
4272410 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 15 a, 1886-1895 Lev. 10/1973 Inneh. även: Förteckning över beväringsskyldiga 1888 Förteckning över värnpliktiga 1895 Folkmängdsstatistik 1886-1895 Förteckning över kyrkorådsledamöter 1898-1904 Förteckning över skolrådsledamöter 1898-1904
4272410 Rengsjö församling A I Husförhörslängder 15 b, 1886-1895 Lev. 10/1973 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1895
4272411 Rogsta församling D I Konfirmationsböcker 1, 1858-1869
4272411 Rogsta församling

D I Konfirmationsböcker

2, 1870-1894
4272411 Rogsta församling D II Kommunionlängder 1, 1760-1777 1764 saknas Inneh. även: Fragment av husförhörsbok omkr. 1751
4272411 Rogsta församling D II Kommunionlängder 2, 1778-1789
4272411 Rogsta församling D II Kommunionlängder 3, 1833-1852
4272411 Rogsta församling L I b Räkenskaper för kyrka. Specialer 5, 1830-1872 Kapsel Specialräkenskaper nm.: Lucka 1834-1848. Inneh. även: Specialräkenskaper för skolan 1873-1885 Specialräkenskaper för fattigvården 1830-1832, 1834-1841 Skuldbok för kyrkobyggnadskassan 1803-1829.
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 1, 1774-1780
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 2, 1780-1792 Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1780-1789 Längder över nattvardsungdom 1780-1789
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 3, 1793-1800
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 4, 1801-1808
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 5, 1809-1816
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 6, 1817-1823
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1833
4272412 Segersta församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1840
4272413 Segersta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1678-1752 Inneh. även: Vigselbok 1678-1753 Dödbok 1678-1753 Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt 1730-1749
4272413 Segersta församling C Födelse- och dopböcker

Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1750-1844 (t o m 1802 endast vigslar) Död- och begravningsbok 1750-1844 (t o m 1759 endast dödbok)

4272414 Segersta församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Lev. 38/1954
4272414 Segersta församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Lev. 38/1954 Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1846-1850
4272414 Segersta församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1858 Lev. 91/1963 Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1851-1853 samt anteckningar ang. kollekt vid husförhör 1853-1856
4272414 Segersta församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1860 Lev. 63/1968
4272414 Segersta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1845-1861 Lev. 91/1963 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1845-1861 Död- och begravningsbok 1845-1861
4272415 Skogs församling A I Husförhörsböcker 1, 1737-1751 Utgöres av 3 längder
4272415 Skogs församling A I Husförhörsböcker 2, 1760-1787 1760-1779, 1779-1787 1779-1787 avser endast Granön, Sunnäs och Tvärån
4272415 Skogs församling A I Husförhörsböcker 3, 1779-1786
4272415 Skogs församling A I Husförhörsböcker 4, 1789-1802
4272416 Skogs församling A I Husförhörsböcker 5, 1795-1802 Granön, Sunnäs och Tvärå i volym 4
4272416 Skogs församling A I Husförhörsböcker 6, 1802-1813
4272416 Skogs församling A I Husförhörsböcker 7 a, 1814-1825 I
4272416 7 b, 1814-1825|II
4272417 Skogs församling A I Husförhörsböcker 8 a, 1826-1835 I
4272417 Skogs församling A I Husförhörsböcker 8 b, 1826-1835 II
4272418 Skogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1737 Inneh. även: Vigselbok 1716-1737 Dödbok 1716-1737 Skrivelser från biskop och konsistorium i avskrift 1712-1716 K. Maj:ts res. 25/3 1714 om stockstraff Hovrättsresolution 1714 Protokoll vid prosteting 1734, 1738 Kyrkoräkenskaper 1689, 1695-1737 Anteckningar om kollekter 1729, u.å. Inventarium 1689, 1699 Prostvisitationsprotokoll 1699, 1701, 1704, 1708, 1712, 1716, 1721, 1724, 1727, 1730, 1731 Biskopsvisitationsprotokoll 1712
4272418 Skogs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1799 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1738-1799 Död- och begravningsbok 1738-1799 Sockenstämmoprotokoll 1813 Protokoll vid prosteting 1742, 1748, 1785 Inventering av kyrko- och fattigkassor 1790, 1797, 1805, 1816 Prostvisitationsprotokoll 1754, 1769, 1787, 1793, 1818 Rannsakningsprotokoll 1809, 1814
4272418 Skogs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1861 Inneh. även: Uppgifter över totala antalet samt u.ä. födda barn i Skogs sn varje år 1800- 1900
4272418 Skogs församling D II Kommunionlängder 1, 1757-1773
4272418 Skogs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1864 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1800-1864 Protokoll över kyrkoherdeval 1806 Protokoll över kyrkoherdeinstallationer 1799, 1808, 1834 Protokoll över inventeringar och ekonomiska besiktningar 1800, 1824, 1829, 1831, 1834, 1835, 1838, 1841, 1843, 1845 (avser kyrkans kassor m m) Kyrkoinventarium u.å. (1833?) Förteckning över handlingar tillhörande prästbordet u.å. (1833?) Prostvisitationsprotokoll 1834 Biskopsvisitationsprotokoll 1838 Series pastorum 1530-1891 Series comministrorum 1641-1894 Beskrivning över Skogs sockens gamla kyrkor etc u.å. (1833?)
4272418 Skogs församling L I a Kyrkokassans huvudräkenskaper 1, 1715-1795 Lev. 1943 Inneh. även: Kyrkoinventarier 1735 och 1754 Biskopsvisitationsprotokoll 1754
4272418 Skogs församling P I Övriga handlingar 4, 1795-1860 Diverse handlingar

Lev 8/1964, 28/1972 Inneh. bl. a.: Handlingar ang sjösänkning 1854 Röstsedel vid sockenskrivareval 1860 Brev från Olof Thyrisson till bonden Anders Söderwall 1815 Brev från Olof Ersson-Sverdström till kh N N Arvén i Skog 1795 Inneh. även:

Kvittens å betald skuld till fattigkassan 1851 Kyrkorådsprotokoll 1819-1852 Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1754-1807 Kvitto till material till kyrkobygge m.m. 1803 Kronofogdens redogörelser för folkskoleavgiften för 1846-1850 Kollektlistor 1789-1798 Tornurskassans huvudbok 1816-1827 Tornurskassans kladd 1818-1822 Syneprotokoll 1755 Bänklängd 1743
4272419 Skogs församling A I Husförhörsböcker 9 a, 1836-1845 Lev. 22/1952 1836-1840: norra sockendelen 1841-1845: södra sockendelen
4272419 Skogs församling A I Husförhörsböcker 9 b, 1836-1845 Lev. 22/1952 1836-1840: södra sockendelen 1841-1845: norra sockendelen
4272420 Skogs församling A I Husförhörsböcker 10 a, 1846-1855 Lev. 22/1952 1846-1850: norra sockendelen 1851-1855: södra sockendelen
4272420 Skogs församling A I Husförhörsböcker 10 b, 1846-1855 Lev. 22/1952 1846-1850: södra sockendelen 1851-1855: norra sockendelen
4272420 Skogs församling A I Husförhörsböcker 11 a, 1856-1850 Lev. 22/1952
4272420 Skogs församling A I Husförhörsböcker 11 b, 1856-1860 Lev. 22/1952
4272420 Skogs församling B Flyttningslängder 1, 1821-1845 Lev. 67/1953
4272420 Skogs församling B Flyttningslängder 2, 1846-1895 Lev. 28/1972
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 1, 1708-1740 Flera perioder: 1708-1725 (övre delen); 1726-1730 (nedre delen); 1717-1720 (båtsmän); 1717-1725 (bruksfolk); 1727-1731 (övre delen); 1734; 1736; 1737-1740. Häri även Examinationslängd 1717; Anteckningar om nattvardsungdom 1736-1739
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 2, 1747-1757 2 längder: 1747-1755 (övre delen) 1754-1757 (nedre eller östra delen)
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 3 a, 1761-1767 Häri även Kommunionlängd 1757-1760
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 3 b, 1761-1767 II. Östra delen
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 4 a, 1768-1775 I. Västra delen Anteckningar om kommunion saknas. Häri även Utflyttningslängd 1772-1774
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 4 b, 1768-1775 Anteckningar om kommunion saknas
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 5 a, 1776-1783 I. Västra delen. Defekt i början och slutet Häri även Uppbördsanteckningar, odat.
4272421 Söderala församling A I Husförhörslängder 5 b, 1776-1783 II. Östra delen
4272422 Söderala församling A I Husförhörslängder 6 a, 1784-1791 I. Västra delen Häri även Anteckningar om hospitals-, lasaretts- och stamboksmedel 1785-1790
4272422 Söderala församling A I Husförhörslängder 6 b, 1784-1791 Häri även Anteckningar angående lasaretts- och stamboksmedel 1785-1788, 1791-1792; samt om folkmängden 1784
4272422 Söderala församling A I Husförhörslängder 7 a, 1792-1802 I. Västra delen Häri även Antecknnigar om lasaretts-, hospitals- och stamboksmedel samt klockkassa 1792-1802
4272422 Söderala församling A I Husförhörslängder 7 b, 1792-1802 II. Östra delen Häri även Anteckningar om lasaretts-, hospitals- och stamboksmedel samt klockkassa 1793-1802
4272423 Söderala församling A I Husförhörslängder 8 a, 1803-1809 I. Västra delen Häri även Räkenskapsanteckningar beträffande hospitalsmedel och klockkassa 1803-1810
4272423 Söderala församling A I Husförhörslängder 8 b, 1803-1809 II. Östra delen Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel och klockkassa 1803-1808
4272423 Söderala församling A I Husförhörslängder 9 a, 1810-1815 I. Västra delen Häri även Anteckningar angående vid husförhör insamlade medel 1814-1815; summa in- och utflyttade 1811
4272423 Söderala församling A I Husförhörslängder 9 b, 1810-1815 II. Östra delen Häri även Räkenskapsanteckningar om lasarettsmedel och klockkassa 1810
4272424 Söderala församling A I Husförhörslängder 10 a, 1816-1821 I. Västra delen
4272424 Söderala församling A I Husförhörslängder 10 b, 1816-1821 II. Östra delen
4272424 Söderala församling A I Husförhörslängder 11 a, 1822-1825 (1826) I. Västra delen Födelseanteckningar även 1827, 1828
4272424 Söderala församling A I Husförhörslängder 11 b, 1822-1825 (1826) II. Östra delen
4272425 Söderala församling A I Husförhörslängder 12 a, 1826-1830 Häri även förteckningar över personer, födda 1737-1812
4272425 Söderala församling A I Husförhörslängder 12 b, 1826-1830 Innehåller bl.a. Förteckning över personer, födda 1754-1811
4272425 Söderala församling A I Husförhörslängder 13, 1829-1831 (1850) Defekt (blad utrivna på flera ställen). Avser bruken.
4272425 Söderala församling A I Husförhörslängder 14 a, 1831-1836 I. Västra delen
4272425 Söderala församling A I Husförhörslängder 14 b, 1831-1836 II. Östra delen
4272426 Söderala församling B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1851 t.o.m. 1851 maj
4272426 Söderala församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1743 1695 1/5-1743 Häri även Lysnings- och vigselbok 1695-1744; Död- och begravningsbok 1726-1744; Bänklängder 1687-1743; "Vad sällsamt i socknen sig tilldragit" 1695-1772
4272426 Söderala församling C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1815
4272426 Söderala församling C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1856 Uppgift även om kyrkotagning och absolution.
4272427 Skogs församling A I Husförhörsböcker 12 a, 1861-1870 Lev. 28/1972
4272427 Skogs församling A I Husförhörsböcker 12 b, 1861-1870 Lev. 28/1972
4272427 Skogs församling A I Husförhörsböcker 13 a, 1871-1875 Lev. 28/1972
4272428 Skogs församling A I Husförhörsböcker 13 b, 1871-1875 Lev. 28/1972
4272428 Skogs församling A I Husförhörsböcker 14 a, 1876-1880 Lev. 28/1972
4272428 Skogs församling A I Husförhörsböcker 14 b, 1876-1880 Lev. 28/1972
4272429 Skogs församling A I Husförhörsböcker 15 a, 1881-1885 Lev. 28/1972
4272429 Skogs församling A I Husförhörsböcker 15 b, 1881-1885 Lev. 28/1972
4272429 Skogs församling A I Husförhörsböcker 16 a, 1886-1894 Lev. 28/1972
4272430 Skogs församling A I Husförhörsböcker 16 b, 1886-1894 Lev. 28/1972 Serien avslutad
4272431 Segersta församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Lev. 63/1968 Inneh. även: Längd över nattvardsungdom 1863-1865
4272431 Segersta församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Lev. 78/1973 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1866-1875 Förteckning över personer som vistas på okänd ort 1866-1875
4272431 Segersta församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Lev. 78/1973 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1876, 1877
4272431 Segersta församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Lev. 78/1973 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1881-1885 Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1880-talet
4272432 Segersta församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Lev. 78/1973 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1886-1890
4272432 Segersta församling A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Lev. 78/1973 Inneh. även: Förteckning över nattvardsbarn 1891-1894 Bok över obefintliga 1895
4272433 Rogsta församling A I Husförhörslängder 13 a, 1864-1873 Lev. 2/1974
4272433 Rogsta församling A I Husförhörslängder 13 b, 1864-1873 Lev. 2/1974
4272433 Rogsta församling A I Husförhörslängder 14, 1874-1882 Lev. 2/1974
4272434 Rogsta församling A I Husförhörslängder 15, 1883-1890 Lev. 2/1974
4272434 Rogsta församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Lev. 2/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga Serien avslutad
4272460 Söderala församling D I Konfirmationsböcker 1, 1737-1827 1737-1738, 1820, 1823, 1825-1827
4272460 Söderala församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1744-1782 Häri även Död- och begravningsbok 1744-1782
4272460 Söderala församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1783-1803 I slutet kontraktsprostens erinring angående lysningskartornas uppställning, 1804. Häri även Död- och begravningsbok 1783-1815
4272460 Söderala församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1804-1865
4272460 Söderala församling F Död- och begravningsböcker 1, 1816-1865 med kortfattade nekrologer Häri även Anteckning om invigning av kolerakyrkogård å holme i Ljusnefjärden 1854
4272461 Söderala församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1657-1801 Kyrkoräkenskaper Häri även Skuldbok1757-1760; Fattigräkenskaper 1732-1801; Visitationsprotokoll 1690-1746; Inventarieprotokoll 1659(tillägg - 1726); 1690( tillägg - 1708 ); 1733; 1737 (tillägg - 1740); 1746; Prästgårdsinventarium 1621, 1686-1690, 1696.
L I b Räkenskaper för kyrka, specialier|1, 1695-1731|Special för kyrkokassa. Utlåningsbok 1726-1728 Häri ingår Fattigräkenskaper 1726-1730; Kollekträkenskaper 1695-1733.
4272461 Söderala församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1735-1769 Kapsel. Special för kyrkokassa Häri även Special för fattigräkenskaper 1735-1765.
4272461 Söderala församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 3, 1769-1802 Special för kyrkokassa. Inkomsträkning för tornurskassa 1781-1790 Häri även Lasarettsinkomster 1773-1781; Kollekträkenskaper 1773-1789.
4272462 Söderala församling L I c Skuldböcker för kyrkan 1, 1783-1795 Kapsel Skuldbok för tomtkassan och tornurskassan 1790-1794 Häri även Skuldbok för fattigkassan 1783-1795.
4272462 Söderala församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 4, 1786-1792 Kapse Räkenskaper. Utgöres av strödda listor och förteckningar.
4272462 Söderala församling L I c Skuldböcker för kyrkan 2, 1795-1809 Skuldbok Häri även Skuldbok för fattigkassan 1795-1809.
4272462 Söderala församling L V a Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 5, 1800-1847 1800?-1847. Kapsel Skuldbok för klockkassa Häri även Skuldbok för invalidkassa 1825-1846
4272462 Söderala församling L I c Skuldböcker för kyrkan 3, 1801-1833 Häri även Skuldbok för fattigkassan 1801-1833.
4272462 Söderala församling L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 5, 1802-1849 Special för kyrkokassa.
4272463 Söderala församling A I Husförhörslängder 15 a, 1836-1845 I. Västra delen Leverans 51/1951 Två längder, en för 1836-1840, en för 1841-1845. Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel och klockkassa 1836-1845.
4272463 Söderala församling A I Husförhörslängder 15 b, 1836-1845 II. Östra delen Leverans 51/1951 Två längder, en för 1836-1840, en för 1841-1845. Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel.
4272463 Söderala församling A I Husförhörslängder 16 a, 1846-1850 I. Västra delen Leverans 51/1951
4272463 Söderala församling A I Husförhörslängder 16 b, 1846-1850 II. Östra delen Leverans 51/1951
4272464 Söderala församling A I Husförhörslängder 17 a, 1851-1855 Leverans 24/1964
4272464 Söderala församling A I Husförhörslängder 17 b, 1851-1855 Leverans 24/1964
4272464 Söderala församling A I Husförhörslängder 18 a, 1856-1860 Leverans 24/1964 Häri även Anteckningar om absolution 1856-1861
4272464 Söderala församling A I Husförhörslängder 18 b, 1856-1860 Leverans 24/1964
4272465 Söderala församling B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1878 Inbunden kapsel Leverans 65/1973
4272465 Söderala församling C Födelse- och dopböcker 5, 1857-1865 Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 22 c, 1876-1880 Kapsel. Register Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 23 e, 1881-1885 Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 e, 1886-1890 Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 f, 1886-1890 Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 e, 1891-1895 Leverans 65/1973
4272466 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 f, 1891-1895 Leverans 65/1973 Serien avslutad.
4272467 Söderala församling A I Husförhörslängder 19 a, 1861-1865 Leverans 65/1973 Förteckning över enskilt skriftade
4272467 Söderala församling A I Husförhörslängder 19 b, 1861-1865 Leverans 65/1973
4272468 Söderala församling A I Husförhörslängder 20 a, 1866-1870 Leverans 65/1973 Förteckning över enskilt skriftade
4272468 Söderala församling A I Husförhörslängder 20 b, 1866-1870 Leverans 65/1973
4272469 Söderala församling A I Husförhörslängder 21 a, 1871-1875 Leverans 65/1973 Förteckning över enskilt skriftade
4272469 Söderala församling A I Husförhörslängder 21 b, 1871-1875 Leverans 65/1973
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 1 b, 1733-1737 1733-1737 ff Utgöres av längd 1733-1737 samt en odaterad längd, som tydligen är dess fortsättning. Innehåller även: Förteckning över nattvardsungdom 1736, 1739
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 2, 1749-1764 1749-1764 (1765) Avser tjänstefolk. Består av 3 längder: 1749, 1750-1753, 1754-1764 (1765), varav de två senare äro upplagda även som in- och utflyttningslängder
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 3, 1756-1764
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 4, 1766-1769 Även anteckning 1772-1774. Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1766-1769 Längder över nattvardsungdom 1767, 1769
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 5, 1769-1777 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1770-1774 Längder över nattvardsungdom 1770, 1772, 1774
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 6, 1778-1785 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1778-1785 Förteckning över nattvardsungdom 1778-1784
4272479 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 7, 1785-1791 1785-1791 (1792) Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1785-1791 Förteckning över nattvardsundom 1785-1791
4272480 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 8, 1792-1799 Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1792-1799 Förteckning över nattvardsungdom 1792-1799
4272480 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 9, 1800-1806 Med personregister Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1800-1806 Förteckning över nattvardsungdom 1800-1806
4272480 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 10, 1807-1812 Med personregister Innehåller även: Utflyttningslängd 1807 In- och utflyttningslängder 1810-1812 Förteckning över nattvardsungdom 1807-1812
4272481 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 11, 1813-1818 Med personregister Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1813-1818 Förteckning över nattvardsungdom 1813-1818
4272481 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 12, 1818-1823 Med personregister Innehåller även: In- och utflyttningslängder 1818-1819 Uppgifter om antal in- och utflyttade samt vaccinerade 1821-1823
4272482 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 13, 1824-1830 Med personregister
4272482 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 14, 1831-1836 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1834-1836
4272482 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 15, 1836-1841 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1836-1840
4272483 Söderhamns församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1721-1800 1721 5/8-1800
4272483 Söderhamns församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1801-1857
4272484 Söderhamns församling D II Kommunionlängder 2, 1761-1779(1784) Häri även förteckningar över sockenbud 1773, 1780-1784
4272484 Söderhamns församling D II Kommunionlängder 3, 1780-1798 Häri även förteckning över sockenbud ("privata skriftermål") 1784-1795
4272484 Söderhamns församling D II Kommunionlängder 4, 1799-1806 Alfabetisk uppställning 1803-1806
4272484 Söderhamns församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1739-1861 1739-1802 endast vigselbok Innehåller även: Kollektbok 1736-1815
4272484 Söderhamns församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1739-1857 Före 1803 endast dödbok. Efter vissa år står en av "provincial-medicus" gjord sammanfattning av dödsorsakerna och hälsotillståndet.
4272484 Söderhamns församling F I Död- och begravningsböcker 2, 1793-1834 Förteckning över avlidna
4272484 Söderhamns församling L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 1, 1643-1688 Kyrkoräkenskaper Innehåller även: Biskopsvisitationsprotokoll 1690, prostvisitationsprotokoll 1699, 1701 och 1704, inventarieförteckning 1690 med tillägg 1700, 1708 samt historiska anteckningar 1645 - 1690.
4272485 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 16, 1841-1845 Lev. 41/1951 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1841-1845
4272485 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 17, 1846-1850 Lev. 41/1951 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1846-1850
4272486 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 Lev. 25/1964 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1851-1855
4272486 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 19, 1856-1860 Lev. 25/1964 Med personregister Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1856-1860
4272487 Söderhamns församling B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1860 Lev. 41/1951
4272487 Söderhamns församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1858-1867 Lev. 187/72 Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1862-1873 Död- och begravningsbok 1858-1869
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 22 c, 1871-1875 Lev. 187/72 Register till husförhörslängd
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 23 e, 1876-1880 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 e, 1881-1885 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 f, 1881-1885 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd Avser Stugsund
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 f, 1886-1890 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4272488 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 g, 1886-1890 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4272488 Sandarne församling A I Husförhörslängder 12 b, 1886-1890 Lev. 188/1972 Register
4272489 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 20 a, 1861-1865 Lev. 187/72 pag. 2-281 Med personregister Innehåller även: Förteckning över mantalsskrivningen
4272489 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 20 b, 1861-1865 Lev. 187/72 pag. 282-597 Med personregister (pag 575-582) Innehåller även: Förteckning över nattvardsungdom 1861-1865 (pag 585-597) Husförhörslängd för Sandarne 1861-1865
4272490 Söderala församling A I Husförhörslängder 22 a, 1876-1880 Leverans 65/1973
4272491 Söderala församling A I Husförhörslängder 22 b, 1876-1880 Leverans 65/1973 Förteckning över enskilt skriftade
4272491 Sandarne församling A I Husförhörslängder 6, 1876-1880 Lev. 65/1973 Avser Sandarne snickerifabriks personal
4272492 Söderala församling A I Husförhörslängder 23 a, 1881-1885 Leverans 65/1973
4272492 Söderala församling A I Husförhörslängder 23 b, 1881-1885 Leverans 65/1973
4272492 Söderala församling A I Husförhörslängder 23 c, 1881-1885 Leverans 65/1973
4272493 Söderala församling A I Husförhörslängder 23 d, 1881-1885 Leverans 65/1973
4272494 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 a, 1886-1890 Leverans 65/1973
4272494 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 b, 1886-1890 Leverans 65/1973
4272494 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 c, 1886-1890 Leverans 65/1973
4272495 Söderala församling A I Husförhörslängder 24 d, 1886-1890 Leverans 65/1890
4272496 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 a, 1891-1895 Leverans 65/1973
4272496 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 b, 1891-1895 Leverans 65/1973
4272497 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 c, 1891-1895 Leverans 65/1973 Förteckning över inskrivna vid sjömanshus
4272497 Söderala församling A I Husförhörslängder 25 d, 1891-1895 Leverans 65/1973
4274507 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 12 a, 1795-1801
4274507 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 12 b, 1795-1801
4274507 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 12 c, 1795-1801 Duplett av A I: 12 a
4274507 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 12 d, 1795-1801 Duplett av A I: 12 b
4274508 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 13 a, 1802-1808
4274508 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 13 b, 1802-1808
4274508 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 13 c, 1802-1808 Duplett av A I: 13 a
4274508 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 13 d, 1802-1808 Duplett av A I: 13 b
4274509 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 14 a, 1809-1816
4274509 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 14 b, 1809-1816
4274509 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 14 c, 1809-1816 Duplett av A I: 14 a
4274509 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 14 d, 1809-1816 Duplett av A I: 14 b
4274510 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 15 a, 1815-1820 1815-1820(1821)
4274510 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 15 b, 1815-1820 1815-1820(1821)
4274511 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 16 a, 1817-1836 1817-1836(1837)
4274511 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 16 b, 1817-1836 1817-1836(1837)
4274511 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 16 c, 1832-1837 Duplett till A I: 16 a för 1832-1837
4274511 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 16 d, 1832-1837 Duplett till A I: 16 b för 1832-1837
4274512 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 17 a, 1837-1841 1837-1841(1842)
4274512 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 17 b, 1837-1841 1837-1841(1842)
4274513 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 18 a, 1842-1846 1842-1846(1847) Inneh. även: Anteckningar om uppbörd vid förhören 1842-1846
4274513 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 18 b, 1842-1846 1842-1846(1847)
4274514 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 19 a, 1847-1851 1847-1851(1852) Lev. 10/1952
4274514 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 19 b, 1847-1851 1847-1851(1852) Lev. 10/1952
4274515 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 20 a, 1848-1861 1848-1861(1862) Lev. 10/1952 Mera osystematisk konceptlängd(?) till A I: 19 a, 21 a
4274515 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 20 b, 1848-1861 1848-1861(1862) Lev. 10/1952 Mera osystematisk konceptlängd(?) till A I: 19 b, 21 b
4274516 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 21 a, 1852-1861 Lev. 10/1952
4274516 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 21 b, 1852-1861 Lev. 10/1952
4274517 Torsåkers församling B In- och utflyttningslängder 1, 1752-1787 1752-1787(1795) För tiden 1788-1795 finnes blott anteckningar om antalet in- och utflyttade. 1790 dock ett fåtal utflyttade namngivna. För tiden 1752-1773 består inflyttnings- längden av avskrifter av attesterna Luckor: I inflyttningslängden april 1773-1775 Dito i utflyttningslängden 1766-sept 1768 1788-1810 saknas, troligen förstörd vid brand 1836
4274517 Torsåkers församling B In- och utflyttningslängder 2, 1811-1846 Längderna har karaktär av prot. över attesterna
4274517 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1715 Inneh. även: Vigselbok 1689-1715 Begravningsbok 1689-1715
4274517 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1746 Inneh. även: Vigselbok 1716-1746 Begravningsbok 1716-1746
4274517 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1779 Inneh. även: Vigselbok 1747-1779 Begravningsbok 1747-1779 I volymen finnes en längd över kyrkoherde Joh. Nässmans barn 1711-1735 Från 1769 upptar begravnings- boken även dödsdata
4274517 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1806 Inneh. även: Vigselbok 1780-1812 Död- och begravningsbok 1780-1804 Längd över till hemlig och uppenbar kyrkoplikt dömda 1780-1806 Från 1803 upptar vigselboken även lysningsdata
4274517 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 5, 1807-1846
4274518 Torsåkers församling B In- och utflyttningslängder 3, 1847-1861 Lev. 10/1952
4274518 Torsåkers församling C Födelse- och dopböcker 7, 1847-1861 Lev. 10/1952
4274519 Torsåkers församling D II Kommunionlängder 1, 1747-1764 Längderna är topografiskt upplagda Volymen omfattar tre längder 1747-1754, 1758-1759, 1761-1764
4274519 Torsåkers församling D II Kommunionlängder 2, u.å.- Kladdar till kommunionlängd Endast ett par blad
4274519 Torsåkers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1813-1861
4274519 Torsåkers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1805-1862
4274519 Torsåkers församling H I Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1738-1767 1738-1767,u.å. Strödda bilagor till kyrkobokföringen.
4274520 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1655-1700 Kyrkoräkenskaper Inneh.: Special 1655-1700 Skuldbok 1682-1684 Anteckning om kollekter till kyrkans utvidgning 1685 Längd å vinpenningar, uppburna av dem, som ej äga jord 1693-1698 Inneh. även: Visitationsprotokoll (inkl.inven- tarium) 1692 Anteckning om klockstapelns byggande 1695 Anteckningar pm gåvor till kyrkan av kyrkoherde Henric Myrander
4274520 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1701-1802 Kyrkoräkenskaper Inneh.: Special 1701-1712 Huvudbok 1713-1802-04-30 Skulbok 1788-05-01-1795
4274520 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1713-1755 Special
4274520 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1717-1763 Avskrifter av verifikationer Anm.: Häri ingår kassainventering 1725
4274521 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1723-1850 Strödda räkenskapshandlingar
4274521 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 6, 1756-1802 Kyrkokladd Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll 1804-08-26 1806-11-30 Inneh.även, forts. Protokoll med socknens äldste 1807
4274521 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 7, 1802-1875 1802-05-01-1875 Huvudbok Inneh. även: Fattigkassans huvudbok 1802-05-01 1847-11-01
4274521 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 8, 1808-1832 1808-05-01-1832-04-30 Skuldbok Inneh.även: Fattigkassans skuldbok 1802-05-01 1832-04-30
4274521 Torsåkers församling L I Räkenskaper för kyrka 9, 1832-1875 1832-05-01-1875 Skuldbok Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1832-05-01 1847-11-01 Anteckningar om uppsagde skulder till Torsåkers kyrko-och fattigkassors 1838-1858.
4274522 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 22 a, 1862-1865 Lev. 202/1972 Inneh. även: Förteckning över ljuspengar 1862-1865 Uppgift om folkmängden 1861-1865
4274522 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 22 b, 1862-1865 Lev. 202/1972
4274523 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 23 a, 1866-1870 Lev. 202/1972
4274523 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 23 b, 1866-1870 Lev. 202/1972
4274524 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 24 a, 1871-1875 Lev. 74/1975
4274524 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 24 b, 1871-1875 Lev. 74/1975
4274525 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 25 a, 1876-1880 Lev. 74/1975 Inneh. även: Förteckning över insamlingar vid förhör 1876-1880
4274525 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 25 b, 1876-1880 Lev. 74/1975 Inneh. även: Förteckning över insamlingar vid förhör 1876-1880
4274526 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 26 a, 1881-1890 Lev. 74/1975 Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1881 Förteckning över insamlingar vid husförhör till inköp av biblar för nattvardsungdom 1881-1889
4274527 Alfta församling A I Husförhörslängder 1, 1844-1861 Lev. 62/1951
4274527 Alfta församling B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1871 1846 1/5 - 1867; 1871 Lev. 62/1951
4274527 Alfta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1844-1854 Lev. 62/1951
4274527 Alfta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1855-1861 Lev. 65/1974
4274527 Alfta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1844-1861 (1870) Lev. 62/1951
4274528 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 1, 1702-1710 (1696)1702-1710(1711, 1722)
4274528 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 2, 1710-1731 1710-1731(1733)
4274528 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 3, 1725-1746 Inneh. även: Längder över förhör i och för utflyttningsattester 1736-1744, 1746 Avskrifter av två utflyttningsattester 1746 Konfirmationslängd 1730-1744 Kyrkorådsprotokoll 1726-1739, odat
4274528 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 4, 1736-1753 Inneh. även: Längder över förhör i och för utflyttningsattester 1747-1752, 1762-1766 Längder över inflyttade 1751, 1752 Konfirmationslängder 1745-1768
4274529 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 5, 1746-1758 1746-1758(1772) Med anteckningar om dödsår fram till 1772
4274529 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 6, 1754-1764
4274529 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 7, 1759-1766
4274530 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 8 a, 1766-1772 Huvudsakligen bruksfolk
4274530 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 8 b, 1766-1772 Huvudsaklingen bondebefolkningen
4274530 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 8 c, 1767-1773 Hela församlingen
4274531 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 9 a, 1773-1779
4274531 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 9 b, 1773-1779
4274531 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 9 c, 1774-1780 Hela församlingen
4274532 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 10 a, 1780-1786
4274532 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 10 c, 1780-1786
4274532 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 10 b, 1781-1788 Samma område som A I: 10 a
4274533 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 11 a, 1787-1793 1787-1793(1794)
4274533 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 11 b, 1787-1793 1787-1793(1794)
4274533 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 11 c, 1788-1794 1788-1794(1795) Samma område som A I: 11 a
4274534 Alfta församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1871 Lev. 65/1974
4274534 Alfta församling A I Husförhörslängder 3, 1871-1875 Lev. 65/1974
4274534 Alfta församling A I Husförhörslängder 4, 1876-1880 Lev. 65/1974 Med personregister i volymen.
4274534 Alfta församling A I Husförhörslängder 5, 1881-1885 Lev. 65/1974 Med personregister i volymen. Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4274534 Alfta församling A I Husförhörslängder 6, 1886-1892 Lev. 65/1974 Med personregister i volymen. Inneh. även: Förteckning över obefintliga.
4274535 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 21 a, 1866-1870 Lev. 187/72 Med personregister
4274535 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 21 b, 1866-1870 Lev. 187/72 Med personregister å fol 611 Innehåller även: Förteckning över nattvardsungdom 1866-1870
4274536 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 22 a, 1871-1875 Lev. 187/72
4274536 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 22 b, 1871-1875 Lev. 187/72 Med personregister å fol 633 Innehåller även: Förteckning över nattvardsungdom 1871-1875
4274537 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 23 a, 1876-1880 Lev. 123/73
4274537 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 23 b, 1876-1880 Lev. 123/73 Ägareförteckning efter 1876 års reglering
4274537 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 23 c, 1876-1880 Lev. 123/73
4274538 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 23 d, 1876-1880 Lev. 123/73
4274538 Sandarne församling A I Husförhörslängder 7, 1877-1880 Lev. 188/1972 Register se A I: 8
4274538 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 a, 1881-1885 Lev. 123/73 Ägareförteckning enligt nya regleringen
4274539 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 b, 1881-1885 Lev. 123/73
4274539 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 c, 1881-1885 Lev. 123/73

Förteckning över mosaiska trosbekännare

4274540 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 24 d, 1881-1885 Lev. 123/73
Avser Stugsund
4274540 Sandarne församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1885 Lev. 188/1972 Register se A I: 8
4274540 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 a, 1886-1890 Lev. 123/73 Ägareförteckning enligt nya regleringen
4274541 Sandarne församling A I Husförhörslängder 14, 1891-1895 Lev. 188/1972
4274542 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 f, 1891-1895 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4274542 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 g, 1891-1895 Lev. 123/73 Register till husförhörslängd
4274542 Sandarne församling A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Lev 188/1972 Register Serien avslutad
4274543 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 b, 1886-1890 Lev. 123/73
4274543 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 c, 1886-1890 Lev. 123/73 Förteckning över mosaiska trosbekännare Förteckning över personer på okänd ort
4274543 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 d, 1886-1890 Lev. 123/73
4274544 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 25 e, 1886-1890 Lev. 123/73 Avser Stugsund
4274544 Sandarne församling A I Husförhörslängder 12 a, 1886-1890 Lev. 188/1972
4274545 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 a, 1891-1895 Lev. 123/73 Ägareförteckning enligt nya regleringen
4274545 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 b, 1891-1895 Lev. 123/73
4274546 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 c, 1891-1895 Lev. 123/73
4274546 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 d, 1891-1895 Lev. 123/73
Förteckning över mosaiska trosbekännare
4274546 Söderhamns församling A I Husförhörslängder 26 e, 1891-1895 Lev. 123/73 Avser Stugsund
4274561 Trönö församling A I Husförhörslängder 1, 1762-1775 Utgöres av häften i kapsel Defekta; 1771 saknas Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1764-1770 Födelsebok 1764-1770, 1772 Konfirmationsbok 1762-1770 Vigselbok 1764-1770 Dödbok 1764-1770
4274561 Trönö församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1803 1797-1803(1804)
4274561 Trönö församling A I Husförhörslängder 3, 1804-1810
4274561 Trönö församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1816 1811-1816(1817)
4274561 Trönö församling A I Husförhörslängder 5, 1817-1823
4274562 Trönö församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1828
4274562 Trönö församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1835 1834-1835 ofullständig Inneh. även: Avlösningslängder 1826-1830
4274562 Trönö församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1841 1836-1841(1843) Inneh. även: Avlösningslängd 1838
4274563 Trönö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1727 1671-1727(1730) Före 1690 endast dopbok Register i topografisk uppställning efter yrken Inneh. även: Vigselbok 1689-1725 Dödsuppgifter för födda samt föräldrar 1690-1780
4274563 Trönö församling C Födelse- och dopböcker 2 a, 1728-1760 Inneh. även: Vigseluppgifter för föräldrar m fl 1728-1755 Dödsuppgifter för födda m fl 1732-1776 Statistiska uppgifter 1721-1742
4274563 Trönö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1823 Anteckn. om dödfödda 1782, 1817, 1819 Inneh. även: In- och utflyttningsbok 1815-1825 Lysnings- och vigselbok 1775-1824 (före 1803 endast vigselbok) Död- och begravningsbok 1775-1823 (1824)
4274563 Trönö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1750-1772 Vigselbok Inneh. även: In och utflyttningslängd 1749-1770 Konfirmationsbok 1730-1779 Död- och begravningsbok 1749-1776 Förhörslängd 1730-1760
4274564 Trönö församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1849 Lev. 63/1953
4274564 Trönö församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Lev. 109/1964 Inneh. även: Längder över nattvardsungdom 1853-1856
4274564 Trönö församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1865 Lev. 109/1964 Inneh. även: Kommunionanteckningar 1856-1864
4274564 Trönö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1823 Anteckn. om dödfödda 1782, 1817, 1819 Inneh. även: In- och utflyttningsbok 1815-1825 Lysnings- och vigselbok 1775-1824 (före 1803 endast vigselbok) Död- och begravningsbok 1775-1823 (1824)
4274564 Trönö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1861 Lev. 65/1953 Inneh. även: Vigselbok 1825-1861
4274564 Trönö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1861 Lev. 65/1953 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1826-1861
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder Inneh. även: Konfirmationslängd 1755-1775
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder 2, 1777-1800 Defekt och felbunden
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1807
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder 4, 1807-1824 Inneh. även: Förteckning över byvaktare 1816-1823
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder 5, 1823-1832 (1833) Inneh. även: Inflyttningslängd 1823-1833 Utflyttningslängd 1823-1833
4274565 Undersviks församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1845
4274566 Undersviks församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1855 Lev. 9/1952
4274566 Undersviks församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Lev. 45/1967
4274566 Undersviks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1860 In- och utflyttningslängder 1838-1855 (1856), 1859-1860 Lev. 9/1952 In- och utflyttningslängd 1857, löst blad sist i volymen. Lev 331/2008
4274566 Undersviks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1799 Inneh. även: Vigselbok 1739-1795 Död- och begravningsbok 1739-1794 Kyrkoinventarium 1700 med tillägg 1707 Kyrkoräkenskaper 1684-1693 Bänklängd 1765 Inflyttningslängd 1742-1766 Utflyttningslängd 1743-1766
4274566 Undersviks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1861 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1807-1861
4274566 Undersviks församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1807-1861
4274566 Undersviks församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1757-1774 Kapsel Bilagor till kyrkoböckerna
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 1, 1709-1740 Inneh. även: Avskrift av biskop Spegels skrivelse den 30 okt 1712 angående lämplig läslängd
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 2, 1740-1773
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 3, 1753-1755
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 4 a, 1756-1759
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 4 b, 1756-1759
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 5, 1760-1763
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 6 a, 1764-1775
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 6 b, 1764-1775
4274567 Valbo församling A I Husförhörslängder 7, 1776-1788
4274568 Valbo församling A I Husförhörslängder 8, 1789-1805 Inneh. även: Två födelseuppgifter 1801, 1804
4274568

Valbo församling

A I Husförhörslängder 9 a, 1806-1811
4274568 Valbo församling A I Husförhörslängder 9 b, 1806-1811
4274568 Valbo församling A I Husförhörslängder 10 a, 1812-1816
4274568 Valbo församling A I Husförhörslängder 10 b, 1812-1816
4274569 Valbo församling A I Husförhörslängder 11 a, 1816-1820
4274569 Valbo församling A I Husförhörslängder 11 b, 1816-1820
427456 Valbo församling A I Husförhörslängder 12 a, 1821-1825
4274569 Valbo församling A I Husförhörslängder 12 b, 1821-1825
4274569 Valbo församling A I Husförhörslängder 13 a, 1826-1830
4274569 Valbo församling A I Husförhörslängder 13 b, 1826-1830
4274570 Valbo församling A I Husförhörslängder 14 a, 1831-1835
4274570 Valbo församling A I Husförhörslängder 14 b, 1831-1835
4274570 Valbo församling A I Husförhörslängder 15 a, 1836-1840
4274570 Valbo församling A I Husförhörslängder 15 b, 1836-1840
4274571 Valbo församling A I Husförhörslängder 16 a, 1841-1845 Lev. 112/1952
4274571 Valbo församling A I Husförhörslängder 16 b, 1841-1845 Lev. 112/1952
4274572 Valbo församling A I Husförhörslängder 17 a, 1846-1850 Lev. 112/1952
4274572 Valbo församling A I Husförhörslängder 17 b, 1846-1850 Lev. 112/1952
4274573 Valbo församling A I Husförhörslängder 18 a, 1851-1861 Lev. 29/1964
4274573 Valbo församling A I Husförhörslängder 18 b, 1851-1861 Lev. 29/1964
4274574 Valbo församling B In- och utflyttningslängder 1, 1752-1817
4274574 Valbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1740 Lucka åren 1729-1730 (1731) Inneh. även: Vigselbok 1688-1740 Avskrift av k. brev 1733 15/8 Avskrift av konsist. comitiales brev 1743 12/9 Avskrift av synodalprot. 1725 25/2, 1728 15/2 Avskrift av landstingsprot. för Ovansjö 1730 6/10
4274574 Valbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1801 Året 1742 defekt Inneh. även: Vigselbok 1741-1805
4274574 Valbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1802-1826 Ett blad från år 1825 är felaktigt inbundet i år 1826 Inneh. även: Vigselbok 1806-1826
4274574 Valbo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1851
4274575 Undersviks församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Lev. 45/1967 Inneh. även: Uppgifter över folkmängden 1861-1865 Vaccinerade 1863, 1865 Register över soldater
4274575 Undersviks församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 Lev. 82/1974 Inneh. även: Längd över obefintliga
4274575 Undersviks församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1875 Lev. 82/1974 Separat längd över gratialister och militärer Inneh. även: Längd över obefintliga
4274575 Undersviks församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1880 Lev. 82/1974 Separat längd över gratialister och militärer Inneh. även: Längd över obefintliga
4274576 Undersviks församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1885 Lev. 82/1974 Separat längd över gratialister och militärer Inneh. även: Längd över obefintliga
4274576 Undersviks församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1894 Lev. 82/1974 Separat längd över gratialister och militärer Inneh. även: Längd över obefintliga
4274577 Trönö församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1873 Lev. 92/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1866-1873
4274577 Trönö församling A I Husförhörslängder 13, 1874-1879 Lev. 92/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1874-1879
4274577 Trönö församling A I Husförhörslängder 14, 1880-1885 Lev. 92/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1880-1885
4274578 Trönö församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Lev. 92/1973 Inneh. även: Längd över obefintliga 1886-1890
4274579 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 26 b, 1881-1890 Lev. 74/1975 Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1881 Förteckning över insamlingar vid husförhör till inköp av biblar för nattvardsungdom 1881-1889
4274580 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 27 a, 1891-1895 Lev. 74/1975 Inneh. även: Kommunionlängder 1891-1895 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1891-1893
4274580 Torsåkers församling A I Husförhörslängder 27 b, 1891-1895 Lev. 74/1975 Inneh. även: Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1891 Förteckning över obefintliga personer 1891-1895 Serien avslutad
4274591 Valbo församling D II Kommunionlängder 1, 1709-1733
4274591 Valbo församling D II Kommunionlängder 2, 1733-1778 Inneh. även: Längd å nattvardsungdom 1729-1778
4274591 Valbo församling D II Kommunionlängder 3, 1835-1845 Kapsel
4274591 Valbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1810-1846
4274591 Valbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1753-1826
4274592 Valbo församling L I a Huvudräkenskaper för kyrka 1, 1651-1694 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Inventarieförteckning 1661 (översedd 1671)
4274592 Valbo församling L I a Huvudräkenskaper för kyrka 2, 1697-1741 Kyrkoräkenskaper Anm: 1697 års räkenskap är defekt Inneh. även: Avskrifter av brev 1463, 1480, 1542-03-05, 1632-02-17, 1654-08-25, 1654-06-21, 1736-06-09, 1748-05-09, 1760-08-07 Kyrkoinventarium, odat (med tillägg till 1727)
4274592 Valbo församling L I a Huvudräkenskaper för kyrka 3, 1741-1802 Kyrkoräkenskaper Inneh. även: Visitationshandlingar 1752, 1850, 1861, 1876 Inventarieförteckningar 1752 (med tillägg till 1808), 1829 (med tillägg till 1849), 1850, 1861, 1876
4274592 Valbo församling L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1753-1770 Kyrkoräkenskaper (special) Anm: Omfattar även lasarettsmedlen Inneh. även: Fattigräkenskaper 1753-1770
4274592 Valbo församling L I b Specialräkenskaper för kyrka 2, 1770-1780 Kyrkoräkenskaper (special)
Anm: Omfattar även lasarettsmedlen Inneh. även: 
Fattigräkenskaper 1770-1780
4274592 Valbo församling L I c Skuldböcker och fördelningsböcker 1, 1780-1816 Kyrkokassans skuldbok Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1782-1816
4274592 Valbo församling L I b Specialräkenskaper för kyrka 3, 1780-1799 Kyrkoräkenskaper (special) Anm: Omfattar även lasarettsmedlen Inneh. även: Fattigräkenskaper 1780-179
4274592 Valbo församling L I b Specialräkenskaper för kyrka 4, 1799-1815 Kyrkoräkenskaper (special) Anm: Omfattar även lasarettsmedlen Inneh. även: Fattigräkenskaper 1799-1815 Verifikationer 1798-1814
4274593 Valbo församling B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1851 Lev. 112/1952
4274593 Valbo församling B In- och utflyttningslängder 3, 1852-1861 Lev. 29/1964
4274593 Valbo församling C Födelse- och dopböcker 6, 1852-1861 Lev. 29/1964
4274593 Valbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1847-1861 Lev. 29/1964
4274593 Valbo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1827-1861 Lev. 112/1952
4274594 Voxna församling A I Husförhörslängder 1, 1779-1794 Omf. två längder: 1779-1785, 1786-1792 med anteckning t o m 1794 (1795). Inneh. även: Inflyttningslängder 1785-1786. Utflyttningslängder 1785-1787.
4274594 Voxna församling A I Husförhörslängder 2, 1794-1808 Omf. två längder: 1794-1800, 1801-1808. Uppsl. 3.9-10 def.
4274594 Voxna församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1819 Omf. två längder 1808-1813, 1814-1819.
4274594 Voxna församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1837 Omf. två längder: 1820-1826, 1827-1837. På bakre pärmens insida: anteckn. om kungsringning efter HKH prinsessan Sophia Albertina 1829 5-8/4.
4274594 Voxna församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1844
4274595 Voxna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1759-1803 1759 14/10-1803 Inneh. även: Vigselbok 1759-1804 15/7, sista året även lysningsanteckningar. Begravningsbok 1759 23/9-1803 samt förteckning över personer från andra församlingar som begravts i Voxna 1763-1778 ( i allm. från Ore 1763-73, 2 fr. Älvdalen 1775, 1777, 2 från Los och Tenn skog 1778).
4274595 Voxna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1804-1841 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1804-1841. Kyrkoräkenskaper 1793 1/5-1801 30/4. Fattigräkenskaper 1793 1/5-1801 30/4.
4274595 Voxna församling D II Kommunionlängder 1, 1785-1823 1785 maj - 1823 23/3 Inneh. även: Konfirmationsbok 1786-1788, 1790-1794, 1805-1810, 1812-1817.
4274595 Voxna församling D II Kommunionlängder 2, 1823-1841 1823 19/5 - 1841
4274595 Voxna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1861 Inneh. även: Avlösningslängder 1848-1862. Kyrkoräkenskaper 1785 1/5-1801 30/4. Fattigräkenskaper 1785 1/5-1801 30/4.
4274596 Voxna församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850 Lev. 5/1952 Inneh. även: Konfirmationsbok 1846-1850
4274596 Voxna församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855 Lev. 67/1964
4274596 Voxna församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Lev. 67/1964
4274596 Voxna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1860 (1861) Lev. 54/1953
4274596 Voxna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1842-1861 Lev. 67/1964 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1842-1861.
4274597 Voxna församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Lev. 55/1974 Betygsuppgifter 1861-1865 Insamling vid husförhör 1861-1865.
4274597 Voxna församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 Lev. 55/1974 Betygsuppgifter 1866-1870 Insamling vid husförhör 1867-1870.
4274597 Voxna församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1875 Lev. 55/1974 Insamling vid husförhör 1871-1875.
4274597 Voxna församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1880 Lev. 55/1974 Insamling vid husförhör 1877-1880.
4274598 Voxna församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1885 Lev. 55/1974
4274598 Voxna församling A I Husförhörslängder 14, 1884-1885 Lev. 55/1974 Avser Mattsmyra kapellag, överfört från Ovanåker 1884 18/4. Inneh. även: Husförhörslängd för Ovanåker (Mattsmyra) 1881-1884.
4274598 Voxna församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Lev. 55/1974 Inneh. även: Antal kommunikanter 1886-1889.
4274598 Voxna församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Lev. 55/1974
4274599 Valbo församling A I Husförhörslängder 19 a, 1862-1870 Lev. 37/1972
4274599 Valbo församling A I Husförhörslängder 19 b, 1862-1870 Lev. 37/1972
4274600 Valbo församling A I Husförhörslängder 20 a, 1871-1880 Lev. 37/1972
4274601 Valbo församling A I Husförhörslängder 20 b, 1871-1880 Lev. 37/1972
4274602 Valbo församling A I Husförhörslängder 21 a, 1881-1889 Lev. 37/1972
4274602 Valbo församling A I Husförhörslängder 21 b, 1881-1889 Lev. 37/1972
4448373 Enångers församling A I Husförhörslängder 3, 1790-1797
4448373 Enångers församling A I Husförhörslängder 4, 1797-1807
4448373 Enångers församling A I Husförhörslängder 5, 1807-1816 Inneh. även: Kommunionlängder eller -protokoll 1870-1873
4448373 Enångers församling A I Husförhörslängder 6 a, 1816-1822
4448373 Enångers församling A I Husförhörslängder 6 b, 1816-1822

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: