För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Hjälp:Specialtecken

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Symboler och andra specialtecken inte finns på ditt tangentbord kan införas genom en särskild sekvens av tecken. Dessa sekvenser kallas HTML entities. Till exampel, genom att skriva följande sekvens av tecken → när den skrivs kommer den sedan att visas som en högerpil HTML symbolen → och — när den infogas kommer att visas som ett tankestreck HTML symbolen — .


HTML symboler
á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ ">> Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « <span title="<">< ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ


Några specialtecken för olika ämnesområden:

Hur den ser ut Vad du skriver

Diakritiska tecken:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Kommantering:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Kommersiella symboler:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Nedsänkta tecken:
x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Upphöjda tecken:
x1 x2 x3 or
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

Kombinerade:
ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.
1 Hectare = 1 E4 m²

  • The latter methods of sub/superscripting cannot be used in the most general context, as they rely on Unicode support which may not be present on all users' machines. For the 1-2-3 superscripts, it is nevertheless preferred when possible (as with units of measurement) because most browsers have an easier time formatting lines with it.


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or

x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308; x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> = 8.85 &times;

10<sup>&minus;12</sup> C&sup2; / J m.


1 hectare = 1 E4 m&sup2

Grekiska tecken:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Mattematiska tecken:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇐ ⇓ ⇑ ⇔
→ ↓ ↑ ← ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; 
&rArr; &lArr; &dArr; &uArr; &hArr;
&rarr; &darr; &uarr; &larr; &harr;

Mall:Contributor Help badge

Annan formatering[redigera | redigera wikitext]