För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

International Genealogical Index (IGI)

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan
GEO Globe.jpg

International Genealogical Index (IGI) är en datafil som skapats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Den publicerades första gången 1973 och fortsatte att växa fram till och med december 2008. Den innehåller flera hundra miljoner poster, varje uppteckning beskriver en händelse, till exempel en födelse, ett dop (kristning), ett giftermål eller ett dödsfall.

Information i IGI kom från två källor:

  1. En del av av posterna i IGI blev indexerade av släktforskarvolontärer från samlingar av folkbokförings- och kyrko-register (ca. 460 miljoner namn). Indexerade register är värdefulla uppgifter som leder till primärkällor. Tyvärr ledde försöken för att förhindra dubbletter i registret till att vissa indexerade poster uteslöts.
  1. 2 En del av informationen i IGI kom från medlemmar i kyrkan och handlar om deras förfäder (ca. 430 miljoner namn). Kvaliteten på denna information varierar kraftigt. Dubbletter och inkonsekvent information är vanlig. Man bör därför alltid kontrollera dessa poster gentemot andra uppgifter och primära källor.

Åtkomst till International Genealogical Index[redigera | redigera wikitext]

Under årens lopp har tillgång till IGI förändrats med teknikens utveckling. Första var den tillgänglig på mikrokort, därefter blev IGI tillgänglig på CD-skivor och numera som en databas på Internet.

Idag publicerar FamilySearch tusentals samlingar av vitala och kyrko-register för många platser i världen online. Indexerade poster från IGI-databasen behandlas konsekvent med andra indexerade register, utgiven för ett land land eller stat och organiserade i samlingar som de hämtats ifrån.

Utför man en vanlig sökning på FamilySearch.org söka det både i IGI's indexerade poster tillsammans med miljarder andra, mer nyligen indexerade poster. Sökning av enbart poster från International Genealogical Index görs genom att man väljer samlingen International Genealogical Index (IGI) från listan över historiska uppteckningar. Från samlingens egna sida kan du välja att antingen söka indexerade poster frivilliga eller poster som donerats till samlingen.

Begränsningar i IGI[redigera | redigera wikitext]

International Genealogical Index är ett bra "finna-hjälpmedel". Kontrollera alltid de ursprungliga källorna. Uppteckningarna innehåller ofta inte all information från originaldokument, såsom dödsfallsdatum eller namn på ytterligare släktingar/familjemedlemmar. Ibland har bara delar av kyrkoböckerna eller de andra källorna indexerats.

Dagens tillämpning av International Genealogical Index adresserar viktiga brister i den föregående tillämpningen. De har emellertid inte att kunnat tillrättats till fullo i nuvarande version.

  1. Tidigare kunde man inte söka på stad eller församlingsnamn i IGI, endast efter ett land och en underavdelning (t.ex. en amerikansk delstat eller ett svenskt län). Användare kompenserade genom att söka efter batchnummer istället. Sökning på batchnummer stöds fortfarande, men de flesta användare föredrar att söka på namn i stället för nummer.

  2. Tidigare, blandades indexerade poster och bidragsposter tillsammans i en enda databas/samling. Tillförlitligheten på de två delarna är väldigt olika, så användarna behövde veta källan (varifrån uppgiften kom) till varje resultat i sin träfflista. Användare kunde, genom att kontrollera den första siffran i batchnumret varje resultat veta varifrån uppgiften kom. Tabeller över batchnummer hjälpte användarna att känna igen indexerade ("extraherade") poster och poster där användare bidragit med uppgifter. Idag söks de två posttyperna separat från varandra, det hjälper användarna att skilja mellan dem.

  3. Medans IGI växte kom den att innehålla en enorm mängd dubbletter. Ursprungligen var IGI tänkt som en fil som innehöll bara en post/uppteckning för varje födsel, varje äktenskap o.s.v. som någonsin har inträffat. När nya uppteckningar indexerades, har vissa poster kasserats som dubbletter av befintliga IGI-poster. För att kompensera för denna begränsning, när en post inte återfinns bland indexerade poster, sök även bland posterna i delen med användarnas bidrag också.

  4. De ursprungliga källorna för poster i IGI visas/länkas inte. För en indexerad post, leta upp filmens nummer på FamilySearch i Family History Library Catalog. För en post som en användare bidragit med, kan bidragsgivaren eventuellt ha angett en källa. Se hitta källan för IGI's batchnummer för ytterligare information.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1973   Ursprungligen publicerad som the Computer File Index (datafilsindexet). Registret publicerades vid starten på microfiche. Innehöll ca 20 miljoner poster. Omkring 80% var från registerutdrag.
1975   Denna microfiche-utgåva innehöll ca 34 miljoner namn.
1981   Detta, den 4:e version var den första som blev kallad för International Genealogical Index. Den innehöll ca 81 miljoner poster.
1984   Antalet poster var nu upp i 108 miljoner. Denna utgåva fanns även till försäljning till allmänheten.
1988   Första publiceringen på cd-skivor (CD-ROM). Var en del av FamilySearch DOS-datorprogram. Innehöll 147 miljoner namn. Exkluderade vissa indexerade poster från 1984 års upplaga.
1992   Microfiche-edition. Innehöll 187 miljoner namn. Omkring 94.5% var indexerade.
Mars 1993   CD-ROM-version tog längre tid att färdigställa. Den innehöll över 200 miljoner namn från över 90 länder.
Juli 1994   CD-ROM-utgåvan av 1994 års version utfärdades som ett tillägg med 42 miljoner poster. Inkluderade även de poster som tagits bort från cd-upplagan 1988. Dublett-antalet ökade jämfört med tidigare utgåvor.
1997   CD-ROM. Ett tillägg ökade antalet poster från 240 till 284 miljoner, varav 100 miljoner var utdrags/indexerade poster.
24 maj 1999   FamilySearch internetsida publicerades. Inte alla 285 miljoner IGI-poster var tillgängliga från start, de släpptes fortlöpande regionsvis.

För ytterligare information kan man läsa Ancestry Insider, “When was the IGI?” The Ancestry Insider daterad 4 januari 2011).

Täckning för Norden[redigera | redigera wikitext]

Ytterligare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Life After the IGI Livet efter IGI, ett föredrag av Robert Raymond berättar här sin åsikt.

Ytterligare ett antal bloginlägg av Ancestry Insider som handlar om IGI.

es=Índice Genealógico Internacional