För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Jämtlands län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Jämtlands län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4261698 Ytterhogdals församling A I:8, 1832-1837 A I Husförhörslängder 8, 1832-1837
4261698 Ytterhogdals församling A I:9, 1838-1845 A I Husförhörslängder 9, 1838-1845
4261698 Ytterhogdals församling A I:10, 1846-1851 A I Husförhörslängder 10, 1846-1851
4261698 Ytterhogdals församling A I:11, 1851-1860 A I Husförhörslängder 11, 1851-1860
4261698 Ytterhogdals församling C:1, 1681-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1722 Innehåller även:
strödda anteckningar om personer i Färila, Överhogdal och Ljusdal.
4270439 Svegs församling A I:1, 1791-1806 A I Husförhörslängder. 1, 1791-1806 Arkivkartong.
Anm.: i vissa längder förekommer dödanteckningar redan från 1780-talet.
4270439 Svegs församling D II:1, 1700- D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 1, 1700- Anm.: ungefärlig datering.
4270439 Svegs församling D II:2, 1795-1807 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 2, 1795-1807 Anm.: omfattar även Linsäll samt byarna Fågelsjö och Tandsjö i Los, Hälsingland.
4270439 Svegs församling L I a:1, 1706-1928 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1706-1928 Arkivbox.
4301583 Undersåkers lappförsamling A I:1, 1821-1835 A I Husförhörslängder. 1, 1821-1835
4301583 Undersåkers lappförsamling A I:2, 1836-1846 A I Husförhörslängder. 2, 1836-1846
4301583 Undersåkers lappförsamling A I:3, 1847-1867 A I Husförhörslängder. 3, 1847-1867
4301583 Undersåkers lappförsamling C:1, 1783-1877 C Födelse- och dopböcker. 1, 1783-1877 Inneh. även:
vigselbok 1783-1877,
död- och begravningsbok 1783-1877,
anteckningar om Handöls och Kolåsens kapells invigning 1851, Vallbo kapells invigning 1863.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301583 Åre församling A I:1, 1765-1784 A I Husförhörslängder 1, 1765-1784
4301583 Åre församling A I:2, 1783-1792 A I Husförhörslängder 2, 1783-1792 Även en anteckning från 1802.
4301583 Åre församling A I:3, 1805-1814 A I Husförhörslängder 3, 1805-1814
4301583 Åre församling A I:4, 1815-1827 A I Husförhörslängder 4, 1815-1827 1827 enstaka uppgifter.
4301583 Åre församling A I:5, 1827-1837 A I Husförhörslängder 5, 1827-1837 1837 enstaka uppgifter.
4301584 Åre församling A I:6, 1837-1846 A I Husförhörslängder 6, 1837-1846 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301584 Åre församling A I:7, 1847-1856 A I Husförhörslängder 7, 1847-1856
4301584 Åre församling A I:8, 1857-1865 A I Husförhörslängder 8, 1857-1865
4301584 Åre församling C:1, 1689-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1759 Innehåller även:
särskild dopbok för lappar 1755-1757.
4301585 Åre församling C:2, 1763-1811 C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1811 Innehåller även:
särskild födelse- och dopbok för lappar 1768-1772(?),
4301585 Åre församling C:3, 1812-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1812-1846 Innehåller även:
postprotokoll vid Frösö postkontor oktober och november 1776 (gammal pärmfyllnad).
4301585 Åre församling C:4, 1845-1883 C Födelse- och dopböcker 4, 1845-1883 Uppgifterna 1871-1883 överstrukna.
4301585 Åre församling F:1, 1846-1871 F Död- och begravningsböcker 1, 1846-1871 1871 enstaka uppgifter.
4301585 Åre församling L I a:1, 1613-1690 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1613-1690
4301586 Åre församling L I b:1, 1761-1812 "L I b Räkenskaper för kyrkan

Specialräkenskaper "

1, 1761-1812
4301586 Åre församling L I b:2, 1812-1836 "L I b Räkenskaper för kyrkan

Specialräkenskaper "

2, 1812-1836
4301587 Alsens församling A I:1, 1749-1754 A I Husförhörslängder 1, 1749-1754
4301587 Alsens församling A I:2, 1752-1783 A I Husförhörslängder 2, 1752-1783 Anm.: omfattar även särskild längd för husförhör för barn.
4301587 Alsens församling A I:3, 1766-1785 A I Husförhörslängder 3, 1766-1785 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301587 Alsens församling A I:4, 1782-1810 A I Husförhörslängder 4, 1782-1810
4301587 Alsens församling A I:5, 1811-1820 A I Husförhörslängder 5, 1811-1820
4301587 Alsens församling A I:6, 1821-1831 A I Husförhörslängder 6, 1821-1831
4301587 Alsens församling A I:7, 1832-1842 A I Husförhörslängder 7, 1832-1842 Anm: 1842 enstaka uppgifter.
4301588 Alsens församling A I:8, 1843-1854 A I Husförhörslängder 8, 1843-1854
4301588 Alsens församling A I:9, 1855-1861 A I Husförhörslängder 9, 1855-1861
4301588 Alsens församling B:1, 1846-1860 B Flyttningslängder 1, 1846-1860 Arkivbox.
4301588 Alsens församling C:1a, 1689-1810 C Födelse- och dopböcker 1a, 1689-1810 "Innehåller även:
anteckningar om kyrkans inkomster 1689,
kyrkoinventarium 1689-1768,
""märkvärdiga händelser"" 1704."
4301588 Alsens församling C:1b, 1689-1810 C Födelse- och dopböcker 1b, 1689-1810 Innehåller även:
visitationshandling (Alsen och Mattmar) 1750,
bänkdelningslängd 1690,
kyrkogårdsdelning 1690,
längd över komministrar upprättad 1865.
4301589 Alsens församling C:2, 1811-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1811-1860 Inneåller även:
anteckningar om präster bl.a. herr Ola i Trång, odat.
4301589 Alsens församling D II:1, 1767-1787 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1767-1787
4301589 Alsens församling D II:2, 1794-1810 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1794-1810
4301589 Alsens församling E I:1, 1857-1895 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1857-1895 Inneh. även:
lysningsbok för pastoratet 1857-1869,
förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter i Alsen 1895-1906 och Mattmar 1895-1902,
förteckning över använda texter och psalmer vid begravningar, konfirmationer m.m. 1893-1906.
4301589 Alsens församling F:1, 1811-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1860 Innehåller även:
avskrift av några uppgifter i födelseboken 1689-1691,
anteckningar om fiskodlingsförsök 1864-(1873).
4301589 Alsens församling L I a:1, 1582-1729 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

1, 1582-1729 "Inneh. även:
sammanställning av Abr. L:son Burman över speciella utgifter 1689-1729,
fört. över kyrkoegendomen under Offerdals prästgäll, infört av stiftsskrivaren Jens Michelsen efter ""ett gammalt inventarie-
register"" (1551),
kyrkans inventarium 1614, 1648."
4301590 Alsens församling L I a:2, 1729-1781 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

2, 1729-1781
4301590 Alsens församling L I b:1, 1777-1791 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

1, 1777-1791 Arkivkartong. Inneh. även:
fattigräkenskaper 1777-1791.
4301590 Alsens församling L I a:3, 1782-1821 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

3, 1782-1821
4301590 Alsens församling L I b:2, 1791-1815 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

2, 1791-1815 Inneh. även:
fattigräkenskaper 1791-1815.
4301590 Alsens församling L I b:3, 1815-1885 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

3, 1815-1885 Inneh. även:
fattigräkenskaper 1815-1882,
kollekträkenskaper 1848-1915.
4301590 Alsens församling L I a:4, 1821-1852 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

4, 1821-1852
4301591 Ängersjö församling L I a:1, 1669-1751 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 1, 1669-1751 Kapellets räkenskapsbok.
4301591 Ängersjö församling L I a:2, 1751-1874 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 2, 1751-1874
4301591 Ängersjö församling L I a:3, 1787-1871 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 3, 1787-1871 Kapellets special- och skuldbok.
4301591 Ängersjö församling L I a:4, 1821-1875 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 4, 1821-1875 Kapellets journal.
4301591 Ängersjö församling L II b:1, 1886-1888 L II b Räkenskaper för skola (verifikationer) 1, 1886-1888 Innehåller bl.a.:
räkenskaper för skolbygge 1886-1888.
4301592 Offerdals församling C:1, 1642-1668 C Födelse- och dopböcker 1, 1642-1668 "Dopbok.
Anm.: Volymen är - med undantag av två anteckningar från 1700-talets början - förd av Olof Bertilsson, kapellan i Sveg 1636-1642; kyrkoherde i Offerdal 1642-1669. Volymen är delvis fel inbunden.
Dopboken 1642-1668 omfattar Offerdals pastorat. 1653-1654 saknas.
Innehåller även:
Dödsnotis med personalia 1667 (?)."
4301592 Offerdals församling C:2, 1688-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1799 (Ministerialböckerna omfattar t.o.m. 1781 även lappar och under tiden därefter strödda anteckningar rör. lappar. Jfr Undersåkers lappförsamlings arkiv.)
Innehåller även:
Anteckning om k. resolution rörande gudstjänsterna i pastoratet 1741.
4301592 Offerdals församling C:3, 1769-1777 C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1777
4301592 Offerdals församling C:4, 1800-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1800-1861 Innehåller även:
Ett fåtal anteckningar om födda lappar.
4301593 Ås församling A I:1, 1707-1754 A I Husförhörslängder 1, 1707-1754
4301593 Ås församling A I:2, 1755-1776 A I Husförhörslängder 2, 1755-1776
4301593 Ås församling A I:3, 1776-1814 A I Husförhörslängder 3, 1776-1814
4301593 Ås församling A I:4, 1825-1835 A I Husförhörslängder 4, 1825-1835
4301593 Ås församling A I:5, 1835-1856 A I Husförhörslängder 5, 1835-1856 1856 enstaka uppgifter.
4301594 Alanäs församling A I:1, 1809-1829 A I Husförhörslängder 1, 1809-1829
4301594 Alanäs församling A I:2, 1838-1852 A I Husförhörslängder 2, 1838-1852
4301594 Alanäs församling A I:3, 1853-1861 A I Husförhörslängder 3, 1853-1861
4301594 Alanäs församling C:1, 1810-1856 C Födelse- och dopböcker 1, 1810-1856 Innehåller även:
utdrag ur Ströms ministerialböcker 1698-1833 rörande alanäsbor.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301594 Alanäs församling C:2, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1857-1861 Arkivkartong.
4301594 Alanäs församling L I a:1, 1808-1851 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1808-1851
4301594 Alanäs församling L I a:2, 1823-1852 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1823-1852 Kladd.
4301595 Älvros församling A I:1, 1829-1838 A I Husförhörslängder 1, 1829-1838 Anm.: flera blad urklippta ur boken.
4301595 Älvros församling C:1, 1798-1809 C Födelse- och dopböcker 1, 1798-1809
4301595 Älvros församling L I a:1, 1656-1705 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1656-1705 Arkivbox.
4301595 Älvros församling L I b:1, 1683-1800 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1, 1683-1800 Arkivbox.
4301596 Älvros församling L I b:2, 1801-1831 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 2, 1801-1831 Arkivbox.
4301596 Älvros församling L I b:3, 1832-1840 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 3, 1832-1840 Arkivbox.
4301609 Alsens församling A I:10, 1862-1871 A I Husförhörslängder 10, 1862-1871
4301609 Alsens församling A I:11, 1872-1881 A I Husförhörslängder 11, 1872-1881
4301609 Alsens församling A I:12, 1882-1889 A I Husförhörslängder 12, 1882-1889
4301610 Alanäs församling A I:4, 1862-1871 A I Husförhörslängder 4, 1862-1871
4301610 Alanäs församling A I:5, 1872-1881 A I Husförhörslängder 5, 1872-1881
4301610 Alanäs församling A I:6, 1882-1892 A I Husförhörslängder 6, 1882-1892
4301611 Älvros församling A I:2, 1839-1846 A I Husförhörslängder 2, 1839-1846
4301611 Älvros församling A I:3, 1871-1880 A I Husförhörslängder 3, 1871-1880
4301611 Älvros församling A I:4, 1881-1890 A I Husförhörslängder 4, 1881-1890
4301655 Åsarne församling H I:1, 1882-1893 H I Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok 1, 1882-1893 Inneh. även:
bil. till serie B 1879, 1893,
bil. till serie C 1888, 1890,
bil. till serie E 1873-1899,
summariska folkmängds-
redogörelser 1891-1894.
4301655 Åsarne församling L I a:2, 1829-1870 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudböcker och bokslut 2, 1829-1870 Arkivbox.
Innehåller:
kyrkospecial.
4301656 Brunflo församling A I:1, 1741-1753 A I Husförhörslängder. 1, 1741-1753
4301656 Brunflo församling A I:2, 1807-1817 A I Husförhörslängder. 2, 1807-1817 Anm.:1817 enstaka uppgifter.
4301656 Brunflo församling A I:3, 1817-1827 A I Husförhörslängder. 3, 1817-1827
4301656 Brunflo församling A I:4, 1828-1838 A I Husförhörslängder. 4, 1828-1838
4301657 Brunflo församling A I:5, 1839-1847 A I Husförhörslängder. 5, 1839-1847 Inneh. även: räkenskapsanteckningar över stamboksmedel 1844-1847, odat.
4301657 Brunflo församling A I:6, 1848-1855 A I Husförhörslängder. 6, 1848-1855 Inneh. även: räkenskapsanteckningar över stamboksmedel 1853-1855
4301658 Brunflo församling A I:7, 1856-1863 A I Husförhörslängder. 7, 1856-1863
4301659 Brunflo församling C:1, 1689-1741 C Födelse- och dopböcker. 1, 1689-1741 "Anm.: två ant. för 1740, en för 1741. För år 1741, se även C:5.
Inneh. även:
series pastorum et comministrorum 1362-1847;
"
4301659 Brunflo församling C:2, 1742-1763 C Födelse- och dopböcker. 2, 1742-1763 "Inneh. även:
ant. om adjunkter 1746-1811;
"
4301659 Brunflo församling C:3, 1764-1772 C Födelse- och dopböcker. 3, 1764-1772
4301659 Brunflo församling C:4, 1773-1794 C Födelse- och dopböcker. 4, 1773-1794
4301659 Brunflo församling C:5, 1795-1843 C Födelse- och dopböcker. 5, 1795-1843 Inneh. även:
kort utdrag av socknens dopböcker över de där födda, som ej år 1795 avlidit 1720-1794.
4301659 Brunflo församling C:6, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker. 6, 1844-1861
4301660 Brunflo församling D II:1, 1799-1807 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 1, 1799-1807
4301660 Brunflo församling E I:1, 1811-1857 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1811-1857
4301660 Brunflo församling F:1, 1773-1837 F Död- och begravningsböcker. 1, 1773-1837
4301660 Brunflo församling F:2, 1838-1867 F Död- och begravningsböcker. 2, 1838-1867
4301660 Brunflo församling H II:1, 1781-1894 H II Bilagor till flyttningslängd. 1, 1781-1894
4301660 Brunflo församling L I a:1, 1692-1745 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 1, 1692-1745 Inneh. även:
Kyrkoinventarium odat. från 1600-talet med tillägg till 1743. Förteckning över kyrkans documenter 1726 med senare anmärkningar (här upp-
tages ett stort antal medeltida brev).
4301660 Brunflo församling L I a:2, 1746-1785 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 2, 1746-1785 Inneh. även:
Kyrkoinventarium 1753.
4301660 Brunflo församling L I a:3, 1786-1832 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 3, 1786-1832 Inneh. även: kyrkoinventarier och inventeringsprotokoll 1807-1861.
4301660 Brunflo församling L I a:4, 1776-1876 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 4, 1776-1876 Arkivkartong. Tiondesmör och högtidsoffer. Förteckning över gåvor, skulder m.m. (för hela pastoratet).
4301661 Bräcke församling A I:1, 1807-1816 A I Husförhörslängder. 1, 1807-1816
4301661 Bräcke församling A I:2, 1817-1827 A I Husförhörslängder. 2, 1817-1827
4301661 Bräcke församling A I:3, 1827-1837 A I Husförhörslängder. 3, 1827-1837
4301661 Bräcke församling A I:4, 1838-1848 A I Husförhörslängder. 4, 1838-1848
4301661 Bräcke församling A I:5, 1848-1855 A I Husförhörslängder. 5, 1848-1855
4301661 Bräcke församling A I:6, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 6, 1856-1861
4301661 Bräcke församling C:1, 1781-1841 C Födelse- och dopböcker. 1, 1781-1841 Inneh. även:
ant. om timade märkvärdiga händelser som tilldragit sig i socknen,(-1815).
4301661 Bräcke församling C:2, 1841-1861 C Födelse- och dopböcker. 2, 1841-1861 Inneh. även:
ant. om märkvärdiga händelser som tilldragit sig i socknen (avskr.) 1729-1815.
4301662 Bräcke församling E I:1, 1841-1861 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1841-1861 Vigselbok.
4301662 Bräcke församling H II:1, 1789-1893 H II Bilagor till flyttningslängd. 1, 1789-1893
4301662 Bräcke församling L I a:1, 1582-1663 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

1, 1582-1663 Inneh. även:
inventariefört. 1613.
4301662 Bräcke församling L I a:2, 1658-1768 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

2, 1658-1768 Inneh. även:
tiondespannmålsräkningar 1681-1694,
inventariefört. 1658 med
tillägg 1690.
4301662 Bräcke församling L I a:3, 1768-1850 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

3, 1768-1850 Inneh. även:
inventariefört. 1775-1801.
4301662 Nyhems församling A I:1, 1858-1861 A I Husförhörslängder. 1, 1858-1861
4301663 Bergs församling A I:1, 1695-1756 A I Husförhörslängder 1, 1695-1756
4301663 Bergs församling A I:2, 1772-1780 A I Husförhörslängder 2, 1772-1780
4301663 Bergs församling A I:3, 1778-1817 A I Husförhörslängder 3, 1778-1817
4301663 Bergs församling A I:4a, 1818-1826 A I Husförhörslängder 4a, 1818-1826
4301663 Bergs församling A I:4b, 1818-1826 A I Husförhörslängder 4b, 1818-1826
4301664 Bergs församling A I:5, 1827-1836 A I Husförhörslängder 5, 1827-1836
4301664 Bergs församling A I:6, 1837-1844 A I Husförhörslängder 6, 1837-1844
4301665 Bergs församling A I:7, 1845-1853 A I Husförhörslängder 7, 1845-1853
4301665 Bergs församling A I:8, 1854-1861 A I Husförhörslängder 8, 1854-1861
4301666 Bergs församling B:1, 1834-1861 B Flyttningslängder 1, 1834-1861 Arkivbox.
Inflyttningsbok 1844, 1847-1860.
Utflyttningsbok 1843, 1847-1861.
Förteckning över flyttningsattester 1834-1837, 1842-1844, 1846-1848.
4301666 Bergs församling C:1, 1695-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1738
4301666 Bergs församling C:2, 1739-1774 C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1774
4301666 Bergs församling C:3, 1775-1843 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1843 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301666 Bergs församling C:4, 1843-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1861
4301667 Bergs församling D II:1, 1772-1785 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 1, 1772-1785
4301667 Bergs församling D II:2, 1785-1805 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 2, 1785-1805
4301667 Bergs församling D II:3, 1806-1818 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 3, 1806-1818 Anm.: I slutet av volymen finns en särskild längd för vissa byar.
4301667 Bergs församling E I:1, 1843-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1843-1861
4301667 Bergs församling H II:1, 1777-1849 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1777-1849
4301667 Bergs församling H II:2, 1850-1864 H II Bilagor till flyttningslängd 2, 1850-1864
4301667 Bergs församling H II:3, 1865-1879 H II Bilagor till flyttningslängd 3, 1865-1879
4301667 Bergs församling H II:4, 1880-1967, odat. H II Bilagor till flyttningslängd 4, 1880-1967, odat. Luckor 1892-1905, 1907-1930, 1932-1960.
4301668 Bergs församling L I a:1, 1695-1746 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1695-1746 Anm: Defekt i början.
4301668 Bergs församling L I a:2, 1746-1800 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1746-1800 Inneh. även:
Räkenskaper för Åsarne 1758-1801.
4301668 Bergs församling L I b:3, 1796-1864 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 3, 1796-1864 Inkomstspecial.
4301668 Bergs församling L I b:1, 1778-1885 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1778-1885 Arkivbox.
Inneh. räkenskaper bl.a. rörande:
Gåvor till kyrkan 1778-1864,
vin- och byggnadssäd 1796-1830.
4301669 Bergs församling L I b:2, 1780-1850 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 2, 1780-1850 Arkivbox. Inneh. bl.a.:
Tiondelängder för pastortet.
Anm.: spr. år.
4301669 Bergs församling L I b:4, 1797-1856 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 4, 1797-1856 Skuldbok.
4301669 Bergs församling L I a:3, 1800-1899 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 3, 1800-1899
4301669 Bergs församling L I b:1, 1778-1885 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1778-1885 Arkivbox.
Inneh. räkenskaper bl.a. rörande:
Gåvor till kyrkan 1778-1864,
vin- och byggnadssäd 1796-1830.
4301670 Föllinge församling A I:1, 1693-1760 A I Husförhörslängder 1, 1693-1760
4301670 Föllinge församling A I:2, 1761-1800 A I Husförhörslängder 2, 1761-1800
4301670 Föllinge församling A I:3, 1801-1812 A I Husförhörslängder 3, 1801-1812
4301670 Föllinge församling A I:4, 1812-1822 A I Husförhörslängder 4, 1812-1822
4301670 Föllinge församling A I:5, 1823-1831 A I Husförhörslängder 5, 1823-1831
4301671 Föllinge församling A I:6, 1832-1852 A I Husförhörslängder 6, 1832-1852
4301671 Föllinge församling A I:7, 1853-1861 A I Husförhörslängder 7, 1853-1861 1861 enstaka uppgifter.
4301672 Föllinge församling C:1, 1737-1776 C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1776 Anm.: defekt 1773-1775.
4301672 Föllinge församling C:2, 1777-1805 C Födelse- och dopböcker 2, 1777-1805
4301672 Föllinge församling C:3, 1806-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1806-1861 Anm.: födelsebok för slutet av 1807 och början av 1808 saknas.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4301672 Föllinge församling D II:1, 1761-1800 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1761-1800 Arkivbox.
4301672 Föllinge församling H III:1, 1853-1891 H III Bilagor till födelse- och dopbok 1, 1853-1891
4301672 Föllinge församling L I a:1, 1692-1758 "L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper

"

1, 1692-1758
4301672 Föllinge församling L I a:2, 1758-1803 "L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper

"

2, 1758-1803
4301673 Föllinge församling L I a:3, 1803-1828 "L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper

"

3, 1803-1828
4301673 Föllinge församling L I b:2, 1823-1829 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 2, 1823-1829
4301673 Föllinge församling L I e:1, 1784-1874 L I e Räkenskaper för kyrkan. Verifikationer 1, 1784-1874 Luckor.
4301673 Föllinge församling A I:1, 1746-1798 A I Husförhörslängder. 1, 1746-1798 """Skriftebok för Jämtlands lappmark,inrättad år 1746 av Ol.E. Sebrelius.""
Innehåller:
Förhörsbok för Hede, Undersåkers, Ovikens, Offerdals, Hammerdals och Ströms lappmarker 1746-1757. Förhörsbok, antagligen upplagd 1768 samt för år 1798, omfattande Hammerdals och Ströms lappmarker.
"
4301673 Föllinge församling A I:2, 1804-1822 A I Husförhörslängder. 2, 1804-1822 Anm.: volymen avser Föllinge och Ströms lappar.
4301673 Föllinge församling A I:3, 1823-1866 A I Husförhörslängder. 3, 1823-1866 "Innehåller:
1823-1833(1836) för Föllinge lappförsamling, omfattande Frostvikens och Hotagens lappar. 1835-1866 (med strödda anteckningar till 1887) för Hotagens lappar; 1833-1842 för Frostvikens lappar.
. "
4301673 Föllinge församling C:1, 1800-1853 C Födelse- och dopböcker. 1, 1800-1853
4301674 Hammerdals församling A I:3, 1755-1787 A I Husförhörslängder 3, 1755-1787
4301674 Hammerdals församling A I:4a, 1807-1817 A I Husförhörslängder 4a, 1807-1817
4301674 Hammerdals församling A I:4b, 1807-1817 A I Husförhörslängder 4b, 1807-1817
4301674 Hammerdals församling A I:5a, 1817-1829 A I Husförhörslängder 5a, 1817-1829
4301674 Hammerdals församling A I:5b, 1817-1829 A I Husförhörslängder 5b, 1817-1829
4301675 Hammerdals församling E I:1, 1853-1870 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1853-1870 Lysningsbok för Hammerdals pastorat.
Anm: 1853--1870-02-25.
4301675 Hammerdals församling E I:2, 1835-1870 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1835-1870 Vigselbok.
4301675 Hammerdals församling H II:1, 1783-1855 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1783-1855
4301675 Hammerdals församling H II:2, 1856-1869 H II Bilagor till flyttningslängd 2, 1856-1869
4304305 Offerdals församling B:1, 1766-1774 B Flyttningslängder 1, 1766-1774 In- och utflyttningslängd.
Innehåller även: Längder å församlingens invånare 1766-1776.
4304305 Offerdals församling B:2, 1833-1894 B Flyttningslängder 2, 1833-1894 In- och utflyttningslängd.
4304305 Offerdals församling D I:1, 1729-1835 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1729-1835 Strödda år.
4304305 Offerdals församling D II:1, 1756-1780 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1756-1780 Omfattar även lappar.
4304305 Offerdals församling D II:2, 1781-1803 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1781-1803 Omfattar även lappar från fjällen i Offerdal, Kall och Föllinge.
4304305 Offerdals församling E I:1, 1800-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1861 Vigselbok. Lucka 1829.
Innehåller även:
Ett fåtal anteckningar om vigda lappar.
4304305 Offerdals församling F:1, 1800-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1800-1861 Innehåller även:
ett fåtal anteckningar om avlidna lappar.
4304306 Revsunds församling A I:1, 1729-1771 A I Husförhörslängder. 1, 1729-1771 Inneh. även:
husförhörslängd för Bodsjö 1729-1756.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304307 Revsunds församling C:2, 1757-1836 C Födelse- och dopböcker. 2, 1757-1836 Inneh. även:
vigselbok 1757-1835,
död- och begravningsbok 1757-1836,
avlösningslängd 1775-1820.
4304307 Revsunds församling C:3, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1836-1861 Inneh. även:
flyttningslängd 1856-1861,
märkvärdiga händelser 1000-
talet-1851,
flyttningslängd för Bodsjö 1852-1861.
4304307 Revsunds församling D II:1, 1776-1790 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 1, 1776-1790
4304307 Revsunds församling D II:2, 1790-1804 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 2, 1790-1804
4304307 Revsunds församling E I:1, 1836-1861 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1836-1861 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1836-1861.
4304307 Revsunds församling H II:1, 1772-1888 H II Bilagor till flyttningslängd. 1, 1772-1888 Inneh. även:
bilagor för Bodsjö och Nyhem 1877-1881.
4304308 Bodsjö församling A I:1, 1697-1726 A I Husförhörslängder. 1, 1697-1726
4304308 Bodsjö församling A I:2, 1757-1804 A I Husförhörslängder. 2, 1757-1804
4304308 Bodsjö församling A I:3, 1805-1816 A I Husförhörslängder. 3, 1805-1816
4304308 Bodsjö församling A I:4, 1817-1826 A I Husförhörslängder. 4, 1817-1826
4304308 Bodsjö församling A I:5, 1838-1847 A I Husförhörslängder. 5, 1838-1847
4304308 Bodsjö församling A I:6, 1847-1856 A I Husförhörslängder. 6, 1847-1856 Anm.: 1856 enstaka uppgifter.
4304308 Bodsjö församling A I:7, 1857-1862 A I Husförhörslängder. 7, 1857-1862
4304309 Bodsjö församling C:1, 1689-1787 C Födelse- och dopböcker. 1, 1689-1787 Anm.: inga anteckningar för åren 1712-1716, 1722-1724 och 1741-1750.
4304309 Bodsjö församling C:2, 1799-1836 C Födelse- och dopböcker. 2, 1799-1836
4304309 Bodsjö församling C:3, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1836-1861
4304309 Bodsjö församling L I a:1, 1659-1781 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

1, 1659-1781 Inneh. även:
fattigräkenskaper 1758-1793,
räkning för spannmålstertialen 1681-1694,
kvitto å arbete för kyrkan 1689,
inventarieförteckning 1782 med tillägg.
4304309 Bodsjö församling L I a:2, 1781-1846 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

2, 1781-1846 Inneh. även:
inventarieförteckning 1782
med tillägg.
4304309 Bodsjö församling D II:1, 1765-1801 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 1, 1765-1801
4304310 Aspås församling A I:1, 1707-1766 A I Husförhörslängder 1, 1707-1766
4304310 Aspås församling A I:2, 1769-1789 A I Husförhörslängder 2, 1769-1789
4304310 Aspås församling A I:3, 1790-1816 A I Husförhörslängder 3, 1790-1816
4304310 Aspås församling A I:4, 1817-1827 A I Husförhörslängder 4, 1817-1827
4304310 Aspås församling A I:5, 1827-1837 A I Husförhörslängder 5, 1827-1837
4304311 Aspås församling A I:6, 1837-1856 A I Husförhörslängder 6, 1837-1856
4304311 Aspås församling A I:7, 1857-1864 A I Husförhörslängder 7, 1857-1864
4304311 Aspås församling C:1, 1689-1726 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1726 Anm.: defekt.
4304311 Aspås församling C:2, 1727-1814 C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1814
4304312 Aspås församling C:3, 1815-1865 C Födelse- och dopböcker 3, 1815-1865
4304312 Aspås församling L I a:1, 1582-1710 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper m.m. (utom verifikationer) 1, 1582-1710
4304312 Aspås församling L I a:2, 1712-1784 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper m.m. (utom verifikationer) 2, 1712-1784
4304312 Aspås församling L I a:3, 1784-1873 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper m.m. (utom verifikationer) 3, 1784-1873 Innehåller även:
förteckning över kyrkans lånereversaler 1833-1863.
4304313 Ås församling A I:6, 1857-1864 A I Husförhörslängder 6, 1857-1864
4304313 Ås församling C:1, 1727-1810 C Födelse- och dopböcker 1, 1727-1810
4304313 Ås församling C:2, 1811-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1811-1865
4304313 Ås församling L I a:1, 1582-1710 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1582-1710 Inbunden.
4304313 Ås församling L I a:2, 1711-1815 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1711-1815 1 st band i arkivbox.
4304314 Rödöns församling A I:1, 1711-1721 A I Husförhörslängder 1, 1711-1721
4304314 Rödöns församling A I:2, 1722-1754 A I Husförhörslängder 2, 1722-1754
4304314 Rödöns församling A I:3, 1755-1786 A I Husförhörslängder 3, 1755-1786
4304314 Rödöns församling A I:4, 1787-1799 A I Husförhörslängder 4, 1787-1799
4304314 Rödöns församling A I:5, 1800-1809 A I Husförhörslängder 5, 1800-1809
4304314 Rödöns församling A I:6, 1810-1819 A I Husförhörslängder 6, 1810-1819
4304315 Borgvattnets församling A I:1, 1805-1814 A I Husförhörslängder. 1, 1805-1814
4304315 Borgvattnets församling A I:2, 1815-1830 A I Husförhörslängder. 2, 1815-1830
4304315 Borgvattnets församling A I:3, 1831-1840 A I Husförhörslängder. 3, 1831-1840
4304315 Borgvattnets församling A I:4, 1841-1852 A I Husförhörslängder. 4, 1841-1852
4304315 Borgvattnets församling A I:5, 1853-1862 A I Husförhörslängder. 5, 1853-1862
4304315 Borgvattnets församling C:1, 1782-1835 C Födelse- och dopböcker. 1, 1782-1835
4304315 Borgvattnets församling C:2, 1835-1883 C Födelse- och dopböcker. 2, 1835-1883
4304315 Borgvattnets församling E I:1, 1835-1883 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1835-1883 Vigselbok.
4304315 Borgvattnets församling L I a:1, 1782-1848 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvud- och specialräkenskaper. "

1, 1782-1848 Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1811-1833,
Inventariefört. 1786-1849.
4304316 Bergs församling A I:9, 1862-1870 A I Husförhörslängder 9, 1862-1870
4304316 Bergs församling A I:10, 1871-1881 A I Husförhörslängder 10, 1871-1881
4304317 Bergs församling A I:11, 1881-1887 A I Husförhörslängder 11, 1881-1887
4304317 Bergs församling A I:12a, 1886-1896 A I Husförhörslängder 12a, 1886-1896 Fol. 1-237. Bergsbyn-Prästbordet.
4304317 Bergs församling A I:12b, 1886-1896 A I Husförhörslängder 12b, 1886-1896 Fol. 238-477. Qvitsle-Östervigge.
4304318 Brunflo församling A I:8a, 1863-1873 A I Husförhörslängder. 8a, 1863-1873 Fol. 1-226. Backen-Ope.
4304318 Brunflo församling A I:8b, 1863-1873 A I Husförhörslängder. 8b, 1863-1873 Fol. 227-439. Optand-Änge.
4304318 Brunflo församling A I:9a, 1874-1883 A I Husförhörslängder. 9a, 1874-1883 Fol. 1-220. Backen-Ope.
4304318 Brunflo församling A I:9b, 1874-1883 A I Husförhörslängder. 9b, 1874-1883 Fol. 221-438. Optand-Änge.
4304319 Brunflo församling A I:10a, 1884-1895 A I Husförhörslängder. 10a, 1884-1895 Fol. 1-237. Backen-Ope.
Anm.: 1895 enstaka uppgifter.
4304319 Brunflo församling A I:10b, 1884-1895 A I Husförhörslängder. 10b, 1884-1895 Fol. 238-474. Optand-Änge samt tjänstgörande vid järnvägen.
Anm.: 1895 enstaka uppgifter.
4304319 Brunflo församling A I:10c, 1885-1894 A I Husförhörslängder. 10c, 1885-1894 Fol. 1-85. Odensala (supplement).
4304320 Bräcke församling A I:7, 1862-1873 A I Husförhörslängder. 7, 1862-1873 Inneh. även:
ant. om tall med inristningar 1595, odat.
4304320 Bräcke församling A I:8, 1874-1884 A I Husförhörslängder. 8, 1874-1884 Anm.: fol. 196 överhoppat, trol. p.g.a. felpaginering.
4304320 Bräcke församling A I:9, 1885-1892 A I Husförhörslängder. 9, 1885-1892 Anm.: 1893 enstaka uppgifter.
4304321 Föllinge församling A I:8, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8, 1862-1872 1872 enstaka uppgifter.
4304321 Föllinge församling A I:9, 1872-1881 A I Husförhörslängder 9, 1872-1881
4304322 Föllinge församling A I:10, 1882-1891 A I Husförhörslängder 10, 1882-1891
4304323 Åsarne församling A I:1, 1861-1870 A I Husförhörslängder 1, 1861-1870
4304323 Åsarne församling A I:2, 1871-1880 A I Husförhörslängder 2, 1871-1880
4304323 Åsarne församling A I:3, 1881-1891 A I Husförhörslängder 3, 1881-1891
4304347 Bodsjö församling A I:8, 1863-1873 A I Husförhörslängder. 8, 1863-1873
4304347 Bodsjö församling A I:9, 1874-1880 A I Husförhörslängder. 9, 1874-1880
4304347 Bodsjö församling A I:10, 1880-1891 A I Husförhörslängder. 10, 1880-1891 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304347 Bodsjö församling A I:11, 1891-1895 A I Husförhörslängder. 11, 1891-1895
4304348 Aspås församling A I:8, 1865-1874 A I Husförhörslängder 8, 1865-1874
4304348 Aspås församling A I:9, 1875-1884 A I Husförhörslängder 9, 1875-1884
4304348 Aspås församling A I:10, 1885-1895 A I Husförhörslängder 10, 1885-1895
4304349 Ås församling A I:7, 1865-1874 A I Husförhörslängder 7, 1865-1874
4304349 Ås församling A I:8, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8, 1875-1884
4304349 Ås församling A I:9, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9, 1885-1894
4304350 Borgvattnets församling A I:6, 1863-1874 A I Husförhörslängder. 6, 1863-1874
4304350 Borgvattnets församling A I:7, 1875-1884 A I Husförhörslängder. 7, 1875-1884
4304350 Borgvattnets församling A I:8, 1885-1894 A I Husförhörslängder. 8, 1885-1894
4304520 Frösö församling A I:1, 1693-1723 A I Husförhörslängder 1, 1693-1723
4304520 Frösö församling A I:2, 1746-1763 A I Husförhörslängder 2, 1746-1763
4304520 Frösö församling A I:3, 1763-1781 A I Husförhörslängder 3, 1763-1781
4304520 Frösö församling A I:4, 1778-1811 A I Husförhörslängder 4, 1778-1811
4304520 Frösö församling A I:5, 1812-1821 A I Husförhörslängder 5, 1812-1821
4304521 Frösö församling A I:6, 1822-1831 A I Husförhörslängder 6, 1822-1831
4304521 Frösö församling A I:7, 1832-1842 A I Husförhörslängder 7, 1832-1842
4304521 Frösö församling A I:8, 1843-1851 A I Husförhörslängder 8, 1843-1851
4304521 Frösö församling A I:9, 1852-1859 A I Husförhörslängder 9, 1852-1859 Anm.: lucka fol. 113.
4304522 Frösö församling A I:10, 1860-1863 A I Husförhörslängder 10, 1860-1863
4304522 Frösö församling C:1, 1692-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1777
4304522 Frösö församling C:2, 1779-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1836 Lucka: 1834-09-21 / 1835-11-06.
4304522 Frösö församling C:3, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1837-1861
4304523 Frösö församling D II:1, 1795-1811 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1795-1811
4304523 Frösö församling E I:1, 1847-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1847-1861
4304523 Frösö församling L I a:1, 1764-1819 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1764-1819
4304523 Frösö församling L I a:2, 1817-1846 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1817-1846
4304524 Frostvikens församling A I:1, 1813-1822 A I Husförhörslängder 1, 1813-1822 Anm.: defekt i slutet.
4304524 Frostvikens församling A I:2, 1823-1841 A I Husförhörslängder 2, 1823-1841 Anm.: defekt i början och slutet.
4304524 Frostvikens församling A I:3, 1842-1847 A I Husförhörslängder 3, 1842-1847
4304524 Frostvikens församling A I:4, 1848-1852 A I Husförhörslängder 4, 1848-1852
4304524 Frostvikens församling A I:5, 1853-1860 A I Husförhörslängder 5, 1853-1860
4304524 Frostvikens församling C:1, 1842-1871 C Födelse- och dopböcker 1, 1842-1871
4304524 Frostvikens församling L I a:1, 1794-1825 "L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper

"

1, 1794-1825 Häftad.
4304524 Frostvikens församling L I a:2, 1826-1865 "L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper

"

2, 1826-1865
4304524 Frostvikens församling L I b:1, 1845-1910 "L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper

"

1, 1845-1910 Arkivbox.
4304524 Frostvikens församling A I:1, 1842-1856 A I Husförhörslängder. 1, 1842-1856
4304524 Frostvikens församling A I:2, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 2, 1856-1861
4304524 Frostvikens församling C:1, 1842-1873 C Födelse- och dopböcker. 1, 1842-1873
4304525 Fors församling A I:1, 1693-1742 A I Husförhörslängder 1, 1693-1742 Liber Catechumenorum.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304525 Fors församling A I:2, 1802-1812 A I Husförhörslängder 2, 1802-1812 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-88.
4304525 Fors församling A I:3, 1813-1822 A I Husförhörslängder 3, 1813-1822 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-89.
4304525 Fors församling A I:4, 1823-1832 A I Husförhörslängder 4, 1823-1832 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-103.
4304525 Fors församling A I:5, 1833-1843 A I Husförhörslängder 5, 1833-1843 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-113. Inneh. även: Röklängd.
4304525 Fors församling A I:6, 1843-1851 A I Husförhörslängder 6, 1843-1851 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-119.
4304526 Fors församling A I:7, 1851-1860 A I Husförhörslängder 7, 1851-1860 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-217.
4304526 Fors församling B:1, 1852-1860 B Flyttningslängder 1, 1852-1860 Arkivkartong. En anteckning om inflyttning 1852.
4304526 Fors församling C:1, 1689-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1757 Födelse- och dopbok 1689-1718, 1726-12-03--1736-05-24, 1739-1757.
Inneh. även:
Kyrkoinventarium 1689-10-24 med senare tillägg. Anteckning om kyrkans årliga inkomst 1689.
4304526 Fors församling C:2, 1758-1827 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1827
4304526 Fors församling C:3, 1828-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1828-1860 T.o.m. juni 1838 endast födelsebok.
4304526 Fors församling H I:1, 1741-1967 H I Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok 1, 1741-1967
4304526 Fors församling L I a:1, 1757-1829 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 1, 1757-1829 Kyrkoräkenskapsbok.
4304526 Fors församling L I b:2, 1830-1843 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper. 2, 1830-1843 Skuldbok. Kyrkans utlånta medel 1830-1857,
kyrkans skuld 1839-1843.
4304527 Häggenås församling A I:1, 1804-1815 A I Husförhörslängder. 1, 1804-1815
4304527 Häggenås församling A I:2, 1816-1825 A I Husförhörslängder. 2, 1816-1825
4304527 Häggenås församling A I:3, 1826-1833 A I Husförhörslängder. 3, 1826-1833
4304527 Häggenås församling A I:4, 1834-1843 A I Husförhörslängder. 4, 1834-1843
4304527 Häggenås församling A I:5, 1844-1851 A I Husförhörslängder. 5, 1844-1851
4304528 Häggenås församling A I:6, 1852-1862 A I Husförhörslängder. 6, 1852-1862
4304528 Häggenås församling C:1, 1693-1738 C Födelse- och dopböcker. 1, 1693-1738
4304528 Häggenås församling C:2, 1741-1799 C Födelse- och dopböcker. 2, 1741-1799
4304528 Häggenås församling C:3, 1798-1833 C Födelse- och dopböcker. 3, 1798-1833 Anm.: för 1801 inga anteckningar om vigda eller döda.
4304529 Häggenås församling C:4, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker. 4, 1834-1861
4304529 Häggenås församling D II:1, 1757-1806 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster). 1, 1757-1806
4304529 Häggenås församling L I a:1, 1692-1750 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 1, 1692-1750
4304529 Häggenås församling L I a:2, 1751-1804 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 2, 1751-1804
4304529 Häggenås församling L I a:3, 1804-1905 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 3, 1804-1905 Inneh. bl.a.: Räkning för reparationer av tornbyggnad 1877-1881.
4304529 Häggenås församling L I b:1, 1805-1829 L I b Specialräkenskaper för kyrka. 1, 1805-1829 Kyrkokladd.
4304529 Häggenås församling L I b:3, 1829-1868 L I b Specialräkenskaper för kyrka. 3, 1829-1868 Kyrkokladd.
4304529 Häggenås församling L I b:2, 1810-1827 L I b Specialräkenskaper för kyrka. 2, 1810-1827 Skuldbok.
4304530 Hammerdals församling A I:1, 1694-1705 A I Husförhörslängder 1, 1694-1705
4304530 Hammerdals församling A I:2, 1730-1750 A I Husförhörslängder 2, 1730-1750
4304531 Hammerdals församling A I:6a, 1830-1840 A I Husförhörslängder 6a, 1830-1840
4304531 Hammerdals församling A I:6b, 1830-1840 A I Husförhörslängder 6b, 1830-1840
4304531 Hammerdals församling A I:7a, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7a, 1841-1849
4304531 Hammerdals församling A I:7b, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7b, 1841-1849
4304532 Hammerdals församling A I:8a, 1850-1861 A I Husförhörslängder 8a, 1850-1861
4304532 Hammerdals församling A I:8b, 1850-1861 A I Husförhörslängder 8b, 1850-1861
4304533 Hammerdals församling B:1, 1850-1862 B Flyttningslängder 1, 1850-1862
4304533 Hammerdals församling C:1, 1687-1779 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1779 Anm.: i slutet av volymen även register över födda, döpta, vigda och döda samt ett söndrigt blad, utgörande fragment av en år 1760 försvunnen vigsel- och dödbok.
4304533 Hammerdals församling C:2, 1780-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1834
4304533 Hammerdals församling C:3, 1835-1870 C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1870
4304534 Hede församling C:1, 1777-1863 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1863
4304534 Hede församling H II:1, 1834-1965 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1834-1965
4304534 Hede församling L I a:1, 1726-1764 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper och bokslut 1, 1726-1764
4304534 Hede församling L I a:2, 1764-1856 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper och bokslut 2, 1764-1856
4304534 Hede församling L I b:1, 1822-1842 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1822-1842
4304534 Hede församling L I b:2, 1850-1881 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 2, 1850-1881 Arkivbox. Auktionsprotokoll vid försäljning av kyrkans ost. Lucka: 1851-1852.
4304534 Hede församling L I d:1, 1823-1899 L I d Räkenskaper för kyrkan. Verifikationer 1, 1823-1899 Strödda år.
4304534 Tännäs lappförsamling A I:1, 1826-1853 A I Husförhörslängder 1, 1826-1853 Jfr Tännäs AI:5.
4304534 Tännäs lappförsamling A I:2, 1854-1873 A I Husförhörslängder 2, 1854-1873 Inneh. även:
Förteckning över lappar 1750-1861.
4304534 Tännäs lappförsamling C:1, 1851-1858 C Födelse- och dopböcker 1, 1851-1858 Inneh. även:
lysnings- och vigselbok 1851-1854, 1857-1855,
död- och begravningsbok 1851-1855, 1857-1859.
4304535 Ytterhogdals församling C:2, 1722-1764 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1764
4304535 Ytterhogdals församling C:3, 1765-1832 C Födelse- och dopböcker 3, 1765-1832 Innehåller även:
duplettdopbok för Ytterhogdal och Överhogdal 1833-1839.
4304535 Ytterhogdals församling C:4, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1861
4304535 Ytterhogdals församling D I:1, 1840- D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1840- Arkivbox.
4304535 Ytterhogdals församling D II:1, 1759-1771 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1759-1771
4304535 Ytterhogdals församling H II:1, 1806-1899, odat. H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1806-1899, odat. Inflyttningsattester för pastoratet.
4304535 Ytterhogdals församling L I a:1, 1656-1694 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1656-1694 Anm.: antar efter 1691 karaktär av kladdräkenskap.
4304536 Överhogdals församling A I:1, 1808-1821 A I Husförhörslängder 1, 1808-1821
4304536 Överhogdals församling A I:2, 1822-1831 A I Husförhörslängder 2, 1822-1831
4304536 Överhogdals församling A I:3, 1831-1845 A I Husförhörslängder 3, 1831-1845
4304536 Överhogdals församling A I:4, 1846-1862 A I Husförhörslängder 4, 1846-1862
4304536 Överhogdals församling C:1, 1691-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1861
4304536 Överhogdals församling H I:1, 1747-1899, odat. H I Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok 1, 1747-1899, odat. Inneh. även:
bil. till flyttningslängder 1898-1899,
4304536 Överhogdals församling L I a:2, 1718-1797 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 2, 1718-1797 Kyrkokladd. Luckor.
4304536 Överhogdals församling L I a:3, 1738-1815 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 3, 1738-1815 Huvudräkenskaper.
4304536 Överhogdals församling L I a:1, 1650-1897 L I a Räkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer) 1, 1650-1897 Arkivbox.
Innehåller bl.a.:
kvittenser 1650-1897,
fört. över kyrkans fordringar 1784-1854,
gåvospecialer 1796-1817,
auktionslistor 1797-1842.
4304537 Hallens församling A I:1, 1693-1702 A I Husförhörslängder 1, 1693-1702
4304537 Hallens församling A I:2, 1731-1777 A I Husförhörslängder 2, 1731-1777
4304537 Hallens församling A I:3, 1778-1816 A I Husförhörslängder 3, 1778-1816
4304537 Hallens församling A I:4, 1817-1827 A I Husförhörslängder 4, 1817-1827
4304537 Hallens församling A I:5, 1827-1837 A I Husförhörslängder 5, 1827-1837
4304537 Hallens församling A I:6, 1838-1857 A I Husförhörslängder 6, 1838-1857
4304538 Hallens församling A I:7, 1858-1861 A I Husförhörslängder 7, 1858-1861
4304538 Hallens församling C:1, 1693-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1787
4304538 Hallens församling C:2, 1788-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1861
4304538 Hallens församling H II:1, 1755-1897 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1755-1897
4304538 Hallens församling L I a:1, 1616-1688 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 1, 1616-1688 Lucka 1658-1660.
4304538 Hallens församling L I a:2, 1689-1780 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 2, 1689-1780
4304538 Hallens församling L I a:4, 1780-1795 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 4, 1780-1795 Inkomstspecial.
4304539 Hackås församling A I:1, 1781-1802 A I Husförhörslängder 1, 1781-1802
4304539 Hackås församling A I:2, 1803-1813 A I Husförhörslängder 2, 1803-1813
4304539 Hackås församling A I:3, 1814-1835 A I Husförhörslängder 3, 1814-1835
4304539 Hackås församling A I:4, 1835-1845 A I Husförhörslängder 4, 1835-1845 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304539 Hackås församling A I:5, 1846-1854 A I Husförhörslängder 5, 1846-1854
4304539 Hackås församling A I:6, 1855-1861 A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4304540 Hackås församling C:1, 1748-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1763
4304540 Hackås församling C:2, 1814-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1861
4304540 Hackås församling L I a:1, 1755-1785 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 1, 1755-1785
4304540 Hackås församling L I a:2, 1785-1812 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 2, 1785-1812
4304540 Hackås församling L I b:1, 1802-1821 L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 1, 1802-1821 Arkivbox. Koncepträkenskaper.
4304540 Hackås församling L I a:3, 1812-1856 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 3, 1812-1856 Arkivbox.
4304541 Hällesjö församling A I:1, 1815-1825 A I Husförhörslängder 1, 1815-1825
4304541 Hällesjö församling A I:2, 1826-1835 A I Husförhörslängder 2, 1826-1835
4304541 Hällesjö församling A I:3, 1836-1845 A I Husförhörslängder 3, 1836-1845
4304541 Hällesjö församling A I:4, 1846-1855 A I Husförhörslängder 4, 1846-1855
4304541 Hällesjö församling A I:5, 1856-1861 A I Husförhörslängder 5, 1856-1861
4304542 Hällesjö församling B:1, 1855-1861 B Flyttningslängder 1, 1855-1861 Arkivbox.
4304542 Hällesjö församling C:1, 1689-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1757 Inneh. även:
ant. om kyrkans årliga inkomst,
bänkdelningslängd 1689,
inventarieförteckning 1689 m. tillägg.
4304542 Hällesjö församling C:2, 1758-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1825
4304542 Hällesjö församling C:3, 1826-1856 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1856
4304542 Hällesjö församling C:4, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1857-1861
4304542 Hällesjö församling E I:1, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1861
4304542 Hällesjö församling H II:1, 1833-1880 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1833-1880
4304543 Östersunds församling A I a:1, 1795-1805 A I a Husförhörslängder 1, 1795-1805 Inneh. även:
födelse- och dopbok 1795-1811,
fört. över födda ur andra böcker 1789-1794,
vigselbok 1795-1798, 1803-1806, 1811,
död- och begravningsbok 1795-1812.
4304543 Östersunds församling A I a:2, 1806-1821 A I a Husförhörslängder 2, 1806-1821 Anm.: 1821 enstaka uppgifter.
Inneh. även:
flyttningslängd 1806-1813.
4304543 Östersunds församling A I a:3, 1821-1831 A I a Husförhörslängder 3, 1821-1831 Anm.: för åren 1827-1829 endast strödda anteckningar. 1831 enstaka uppgifter.
Inneh. även:
flyttningslängd 1821-1831.
4304543 Östersunds församling A I a:4, 1831-1840 A I a Husförhörslängder 4, 1831-1840 Anm.: volymen är på flera ställen felbunden.
Inneh. även:
flyttningslängd 1831-1840.
4304543 Östersunds församling A I a:5, 1841-1848 A I a Husförhörslängder 5, 1841-1848 Inneh. även:
flyttningslängd 1841-1848.
4304544 Östersunds församling A I a:6, 1849-1856 A I a Husförhörslängder 6, 1849-1856 Anm.: personregister till husförhörslängden har upprättats i landsarkivet.
Inneh. även:
flyttningslängd 1849-1856.
4304544 Östersunds församling A I a:7, 1857-1863 A I a Husförhörslängder 7, 1857-1863
4304544 Östersunds församling C:1, 1789-1851 C Födelse- och dopböcker 1, 1789-1851 Anm.: för tiden 1789-1811 avskrift (jfr ovan).
Inneh. även:
död- och begravningsbok 1795-1851 (52).
4304544 Östersunds församling C:2, 1852-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1852-1860 Inneh. även:
död- och begravningsbok 1852-1861.
4304544 Östersunds församling B:1, 1845-1862 B Flyttningslängder 1, 1845-1862 "Anm: inflyttningslängd 1845, 1847-1857, 1859, 1861-1862; utflyttningslängd 1846-1856.
Delar av volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar."
4304544 Östersunds församling D II:1, 1822-1863 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1822-1863
4304544 Östersunds församling E I:1, 1821-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1821-1860 Anm: jfr Brunflo EI:2.
4304545 Östersunds församling L I a:1, 1810-1881 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1810-1881 Inneh. även:
räkenskaper för fattiga 1812-1851.
4304545 Östersunds församling L I c:1, 1803-1851 L I c Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper m.m. 1, 1803-1851 Arkivbox. Anm.: lucka 1815-1840.
Inkomst- och utgiftsbok.
4304546 Offerdals församling A I:1, 1690-1696 A I Husförhörslängder 1, 1690-1696 Anm.: Defekta längder, påträffade som pärmfyllnad i Mattmars husförhörslängd 1749-1766.
4304546 Offerdals församling A I:2, 1734-1744 A I Husförhörslängder 2, 1734-1744
4304546 Offerdals församling A I:3, 1745-1756 A I Husförhörslängder 3, 1745-1756 Anm.: 1756 enstaka uppgifter.
4304546 Offerdals församling A I:4, 1756-1782 A I Husförhörslängder 4, 1756-1782 Innehåller även:
Utkast till församlingsbok för Offerdals församling enl. kyrkoherde Olof Bertilssons anteckningar från 1600-talets mitt (upprättat av F. Wimmercrantz).
4304546 Offerdals församling A I:5, 1777-1804 A I Husförhörslängder 5, 1777-1804
4304546 Offerdals församling A I:6, 1804-1813 A I Husförhörslängder 6, 1804-1813
4304546 Offerdals församling A I:7, 1814-1824 A I Husförhörslängder 7, 1814-1824 Innehåller även:
Husförhörslängder för lappar som bo inom socknen 1821-1823.
Anm.: 1824 enstaka uppgifter.
4304547 Offerdals församling A I:8, 1824-1833 A I Husförhörslängder 8, 1824-1833 Innehåller även:
Husförhörslängd för lappar som finnas i Offerdal 1824-1833.
4304547 Offerdals församling A I:9a, 1834-1845 A I Husförhörslängder 9a, 1834-1845 Fol. 1-241. Anm.: 1845 enstaka uppgifter.
4304547 Offerdals församling A I:9b, 1834-1845 A I Husförhörslängder 9b, 1834-1845 Fol. 242-387. Innehåller även: Husförhörslängd för lappar 1834-1844. Anm.: 1845 enstaka uppgifter.
4304551 Sunne församling A I:1, 1754-1766 A I Husförhörslängder 1, 1754-1766 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304551 Sunne församling A I:2, 1776-1805 A I Husförhörslängder 2, 1776-1805
4304551 Sunne församling A I:3, 1806-1816 A I Husförhörslängder 3, 1806-1816
4304551 Sunne församling A I:4, 1816-1826 A I Husförhörslängder 4, 1816-1826
4304551 Sunne församling A I:5, 1827-1838 A I Husförhörslängder 5, 1827-1838
4304552 Norderö församling A I:1, 1813-1824 A I Husförhörslängder 1, 1813-1824
4304552 Norderö församling A I:2, 1825-1838 A I Husförhörslängder 2, 1825-1838
4304552 Norderö församling A I:3, 1839-1848 A I Husförhörslängder 3, 1839-1848
4304552 Norderö församling A I:4, 1850-1862 A I Husförhörslängder 4, 1850-1862 1862 enstaka uppgifter.
4304552 Sunne församling K II a:1, 1863-1885 K II a Kyrkostämmans och (fr.o.m. 1947) kyrkofullmäktiges protokoll 1, 1863-1885 Innehåller även protokoll för pastoratet 1863-1884.
4304552 Norderö församling C:1, 1692-1838 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1838 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304552 Norderö församling C:2, 1839-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1839-1862
4304552 Norderö församling D II:1, 1767-1813 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1767-1813
4304552 Norderö församling L I a:1, 1582-1691 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1582-1691 Anm.: inbunden i ett gammalt missale.
4304552 Norderö församling L I b:1, 1739-1796 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1739-1796
4304552 Norderö församling L I c:1, 1678-1855 L I c Räkenskaper för kyrkan. Verifikationer 1, 1678-1855
4304552 Norderö församling L I b:2, 1780-1807 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 2, 1780-1807 Gåvobok.
4304553 Nyhems församling A I:2, 1862-1873 A I Husförhörslängder. 2, 1862-1873
4304553 Nyhems församling A I:3, 1874-1880 A I Husförhörslängder. 3, 1874-1880
4304553 Nyhems församling A I:4, 1881-1890 A I Husförhörslängder. 4, 1881-1890 Inneh. även:
bok över obefintliga.
4304553 Nyhems församling A I:5, 1891-1895 A I Husförhörslängder. 5, 1891-1895 Inneh. även:
bok över obefintliga.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4304554 Fors församling A I:8, 1861-1870 A I Husförhörslängder 8, 1861-1870 Förhörs- och communionbok.
Fol. 1-299. Inneh. även: uppgift om försvarslösa och sockenhjon.
4304554 Fors församling A I:9, 1871-1880 A I Husförhörslängder 9, 1871-1880 Fol. 1-231.
4304554 Fors församling A I:10, 1881-1890 A I Husförhörslängder 10, 1881-1890 Fol. 1-259.
4304555 Frostvikens församling A I:6, 1860- A I Husförhörslängder 6, 1860- Anm.: fullständigt upplagd för 1860 men utan några anteckningar om deltagande i husförhör eller nattvardsgång, däremot med hänvisningar till uppslagsnummer i närmast föregående och efterföljande husförhörslängd.
4304555 Frostvikens församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865
4304555 Frostvikens församling A I:8, 1866-1870 A I Husförhörslängder 8, 1866-1870
4304555 Frostvikens församling A I:9, 1871-1880 A I Husförhörslängder 9, 1871-1880
4304555 Frostvikens församling A I:10, 1881-1891 A I Husförhörslängder 10, 1881-1891
4304556 Frostvikens församling A I:3, 1861-1865 A I Husförhörslängder. 3, 1861-1865
4304556 Frostvikens församling A I:4, 1866-1870 A I Husförhörslängder. 4, 1866-1870
4304556 Frostvikens församling A I:5, 1871-1891 A I Husförhörslängder. 5, 1871-1891
4304557 Frösö församling A I:11, 1864-1874 A I Husförhörslängder 11, 1864-1874
4304557 Frösö församling A I:12, 1874-1884 A I Husförhörslängder 12, 1874-1884 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4304557 Frösö församling A I:13, 1884-1893 A I Husförhörslängder 13, 1884-1893
4304558 Hackås församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Anm.: fol. 41-46 saknas, sannolikt pga felpaginering.
4304558 Hackås församling A I:8, 1871-1881 A I Husförhörslängder 8, 1871-1881
4304558 Hackås församling A I:9, 1881-1889 A I Husförhörslängder 9, 1881-1889
4304558 Hackås församling A I:10, 1889-1896 A I Husförhörslängder 10, 1889-1896
4304558 Hackås församling A I:1, 1881-1895 A I Husförhörslängder 1, 1881-1895 Anm.: fol. 40 saknas, sannolikt pga felpaginering.
4304559 Hallens församling A I:8, 1862-1878 A I Husförhörslängder 8, 1862-1878 Inneh. även:
förteckning över gratialister.
4304559 Hallens församling A I:9, 1879-1891 A I Husförhörslängder 9, 1879-1891 Inneh. även:
förteckning över gratialister i Hallen och Marby, odat.
4304559 Hallens församling A I:10, 1891-1895 A I Husförhörslängder 10, 1891-1895
4304560 Norderö församling A I:5, 1862-1873 A I Husförhörslängder 5, 1862-1873
4304560 Norderö församling A I:6, 1874-1883 A I Husförhörslängder 6, 1874-1883
4304560 Norderö församling A I:7, 1884-1894 A I Husförhörslängder 7, 1884-1894
4304561 Överhogdals församling A I:5, 1863-1890 A I Husförhörslängder 5, 1863-1890
4304562 Häggenås församling A I:7, 1862-1871 A I Husförhörslängder. 7, 1862-1871 Inneh. även:
datum för nattvardsgångar.
4304562 Häggenås församling A I:8, 1872-1881 A I Husförhörslängder. 8, 1872-1881 Inneh. även:
anteckningar om barn i skolåldern.
4304562 Häggenås församling A I:9, 1882-1891 A I Husförhörslängder. 9, 1882-1891 Inneh. även:
datum för nattvardsgångar,
anteckningar om barn i skolåldern.
4304563 Hällesjö församling A I:6, 1862-1872 A I Husförhörslängder 6, 1862-1872 1872 enstaka uppgifter.
4304563 Hällesjö församling A I:7, 1872-1882 A I Husförhörslängder 7, 1872-1882 1882 enstaka uppgifter.
4304563 Hällesjö församling A I:8, 1882-1891 A I Husförhörslängder 8, 1882-1891
4304564 Offerdals församling A I:12a, 1867-1878 A I Husförhörslängder 12a, 1867-1878 Fol. 1-287. Almåsa-Rise.
4304564 Offerdals församling A I:12b, 1867-1878 A I Husförhörslängder 12b, 1867-1878 Fol. 288-560. Risgård-Österulvsås.
4304564 Offerdals församling A I:13a, 1879-1889 A I Husförhörslängder 13a, 1879-1889 Fol. 1-271. Almåsa-Rise.
4304565 Offerdals församling A I:13b, 1879-1889 A I Husförhörslängder 13b, 1879-1889 Fol. 272-572. Risgård-Österulvsås.
4304566 Ovikens församling A I:11, 1863-1875 A I Husförhörslängder 11, 1863-1875
4304566 Ovikens församling A I:12a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 12a, 1875-1884 Backen- Norrgården.
Anm.: fol. 208 saknas, trol. pga felpaginering.
4304567 Ovikens församling A I:12b, 1875-1885 A I Husförhörslängder 12b, 1875-1885 Orrgården- Österåsen samt lappar i Oviksfjällen.
Anm.: 1885 enstaka uppgifter.
4304567 Ovikens församling A I:13a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13a, 1885-1894 Backen- Löfdalen.
Anm.: fol. 151 och 214 saknas trol. pga. felpaginering.
4304567 Ovikens församling A I:13b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13b, 1885-1894 Myre- Österåsen samt lappar i Oviksfjällen.
Innehåller även.:
anteckningar om åbor i Bilsåsen samt vissa kyrkoskrivna i Myssjö
4304568 Östersunds församling A I a:8a, 1863-1872 A I a Husförhörslängder 8a, 1863-1872 Fol. 1-195.
Inneh. även:
personregister till AI:8a-b.
4304568 Östersunds församling A I a:8b, 1863-1872 A I a Husförhörslängder 8b, 1863-1872 Fol. 196-412.
Inneh. även:
bok över obefintliga 1866-1872 (1885).
4304569 Östersunds församling A I a:9a, 1873-1878 A I a Husförhörslängder 9a, 1873-1878 Fol. 1-247
Inneh. även:
personregister till AI:9a-b.
4304569 Östersunds församling A I a:9b, 1873-1878 A I a Husförhörslängder 9b, 1873-1878 Fol. 248-470.
Inneh. även:
bok över obefintliga 1866-1878 (1899).
4304569 Östersunds församling A I a:10a, 1879-1882 A I a Husförhörslängder 10a, 1879-1882 Fol. 1-240.
Inneh. även:
personregister till AI:10a-b.
4304569 Östersunds församling A I a:10b, 1879-1882 A I a Husförhörslängder 10b, 1879-1882 Fol. 241-481.
Inneh. även:
bok över obefintliga 1879-1882 (1888).
4304570 Östersunds församling A I b:1, 1883-1885 A I b Register till husförhörslängder 1, 1883-1885 Register till AIa:11a-b.
4304570 Östersunds församling A I a:11a, 1883-1887 A I a Husförhörslängder 11a, 1883-1887 Fol. 1-333.
Anm: Lucka 1886. 1887 enstaka uppgifter.
4304570 Östersunds församling A I a:11b, 1883-1887 A I a Husförhörslängder 11b, 1883-1887 Fol. 334-674.
Inneh. även:
bok över obefintliga 1883-1887.
Anm: Lucka 1886. 1887 enstaka uppgifter.
4304571 Östersunds församling A I a:12a, 1886-1895 A I a Husförhörslängder 12a, 1886-1895 Fol. 1-300.
Anm: 1895 enstaka uppgifter.
4304571 Östersunds församling A I a:12b, 1886-1895 A I a Husförhörslängder 12b, 1886-1895 Fol. 301-600.
Anm: 1895 enstaka uppgifter.
4304572 Östersunds församling A I b:2, 1886-1894 A I b Register till husförhörslängder 2, 1886-1894 Register till AIa:12a-c.
4304572 Östersunds församling A I a:12c, 1886-1895 A I a Husförhörslängder 12c, 1886-1895 Fol. 601-1200.
Inneh. även:
bok över obefintliga 1888-1895.
Anm: 1895 enstaka uppgifter.
4304573 Ragunda församling A I:6, 1861-1872 A I Husförhörslängder. 6, 1861-1872
4304573 Ragunda församling A I:7, 1873-1882 A I Husförhörslängder. 7, 1873-1882 Inneh. även:
bok över obefintliga 1873-1882.
4304574 Ragunda församling A I:8, 1883-1889 A I Husförhörslängder. 8, 1883-1889 Inneh. även:
bok över obefintliga 1889-1894.
4304575 Ragunda församling A I:9, 1889-1895 A I Husförhörslängder. 9, 1889-1895 Inneh. även:
bok över obefintliga 1889-1894.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4304576 Revsunds församling A I:10, 1864-1873 A I Husförhörslängder. 10, 1864-1873
4304576 Revsunds församling A I:11, 1874-1880 A I Husförhörslängder. 11, 1874-1880
4304576 Revsunds församling A I:12, 1880-1890 A I Husförhörslängder. 12, 1880-1890 Inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1880-1881.
4304577 Revsunds församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder. 13, 1891-1895 Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4304579 Rödöns församling A I:12, 1865-1876 A I Husförhörslängder 12, 1865-1876
4304579 Rödöns församling A I:13, 1877-1887 A I Husförhörslängder 13, 1877-1887
4304580 Näskotts församling A I:9, 1865-1876 A I Husförhörslängder 9, 1865-1876
4304580 Näskotts församling A I:10, 1877-1885 A I Husförhörslängder 10, 1877-1885
4304580 Näskotts församling A I:11, 1886-1895 A I Husförhörslängder 11, 1886-1895
4305042 Offerdals församling A I:10, 1846-1857 A I Husförhörslängder 10, 1846-1857
4305042 Offerdals församling A I:11, 1858-1866 A I Husförhörslängder 11, 1858-1866
4305043 Offerdals församling H II:1, 1747-1875 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1747-1875
4305043 Offerdals församling L I a:1, 1582-1702 L I a Huvudräkenskaper. 1, 1582-1702 Innehåller även:
Kyrkoinventarium 1614, 1648. Fört. å prästgårdens ägor (1500-tal).
Fört. å byggnadsskyldige för kyrkogårdsmuren 1651.
Bänklängd 1632.
4305043 Offerdals församling L I a:2, 1702-1757 L I a Huvudräkenskaper. 2, 1702-1757
4305044 Offerdals församling L I a:3, 1751-1785 L I a Huvudräkenskaper. 3, 1751-1785 Anm.: 1751-1757 likalydande med LIa:2.
4305044 Offerdals församling L I a:4, 1785-1821 L I a Huvudräkenskaper. 4, 1785-1821
4305044 Offerdals församling L I a:5, 1821-1854 L I a Huvudräkenskaper. 5, 1821-1854 Innehåller även:
Revisionsberättelser 1851-1852.
4305044 Offerdals församling L I b:1, 1751-1769 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

1, 1751-1769 Arkivkartong. Kladdräkenskaper. Lucka 1756-1766.
4305044 Offerdals församling L V d:3, 1767-1769 "L V d Diverse räkenskaper rörande kyrkan och dess inredning samt

det frivilliga kyrkliga arbetet. "

3, 1767-1769 Arkivkartong. Räkenskaper rör. nya kyrkobyggnaden.
Innehåller även:
Ant. rör. spåntaket 1723.
4305044 Offerdals församling L I d:1, 1676-1817 "L I d Räkenskaper för kyrkan.

Verifikationer. "

1, 1676-1817
4305044 Offerdals församling L V d:1, 1695-1728 "L V d Diverse räkenskaper rörande kyrkan och dess inredning samt

det frivilliga kyrkliga arbetet. "

1, 1695-1728 Räkenskaper rör. ny kyrkklocka. Innehåller även:
fört. å gåvor till kyrkan 1768-1770.
4305044 Offerdals församling L V d:2, 1753-1756 "L V d Diverse räkenskaper rörande kyrkan och dess inredning samt

det frivilliga kyrkliga arbetet. "

2, 1753-1756 Arkivkartong. Räkenskaper rör. orgelverket.
4305044 Offerdals församling L I b:2, 1782-1845 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

2, 1782-1845 Kladdräkenskaper.
4305045 Ovikens församling A I:1, 1726-1746 A I Husförhörslängder 1, 1726-1746
4305045 Ovikens församling A I:2, 1747-1761 A I Husförhörslängder 2, 1747-1761
4305045 Ovikens församling A I:3, 1755-1777 A I Husförhörslängder 3, 1755-1777
4305045 Ovikens församling A I:4, 1777-1808 A I Husförhörslängder 4, 1777-1808 Lucka 1806-1807.
4305045 Ovikens församling A I:5, 1806-1815 A I Husförhörslängder 5, 1806-1815 Anm:. särskild längd över fjäll- och sockenlappar i slutet av boken.
4305046 Ovikens församling A I:6, 1816-1826 A I Husförhörslängder 6, 1816-1826 Anm.: särskild längd över fjäll- och sockenlappar i slutet av boken.
4305046 Ovikens församling A I:7, 1827-1838 A I Husförhörslängder 7, 1827-1838 Anm.: särskild längd över fjäll- och sockenlappar i slutet av boken.
4305046 Ovikens församling A I:8, 1839-1847 A I Husförhörslängder 8, 1839-1847
4305047 Ovikens församling A I:9, 1848-1855 A I Husförhörslängder 9, 1848-1855
4305047 Ovikens församling A I:10, 1856-1862 A I Husförhörslängder 10, 1856-1862
4305048 Ovikens församling B:1, 1826-1862 B Flyttningslängder 1, 1826-1862 Inflyttningslängd 1826-1861,
utflyttningslängd 1826-1862.
4305048 Ovikens församling C:1, 1705-1732 C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1732
4305048 Ovikens församling C:2, 1732-1767 C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1767
4305048 Ovikens församling C:3, 1768-1811 C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1811
4305048 Ovikens församling C:4, 1812-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1812-1861
4305049 Ovikens församling D II:1, 1777-1789 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1777-1789
4305049 Ovikens församling D II:2, 1790-1806 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1790-1806
4305049 Ovikens församling E I:1, 1688-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1688-1862 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305049 Ovikens församling F:1, 1770-1827 F Död- och begravningsböcker 1, 1770-1827
4305050 Ovikens församling L I a:1, 1594-1696 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 1, 1594-1696 Inneh. även:
prästgårds- och kyrkoinventarium 1683.
Anm.: inb. i gammalt missale.
4305050 Ovikens församling L I a:2, 1697-1755 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 2, 1697-1755 Inneh. även:
prästgårds- och kyrkoinventarium 1695,
tiondedelningslängd för Oviken, Hackås och Myssjö 1695.
4305050 Ovikens församling L I b:1, 1752-1765 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper. 1, 1752-1765 "Inkomstspecial. Inneh. även:
special för fattigkassan 1752-1765;
räk. rör. kyrkbygget 1755-1763 (jfr LIa:4)."
4305050 Ovikens församling L I a:4, 1755-1777 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 4, 1755-1777 "Inneh. även:
räkenskaper rör. kyrkobygget 1755-1763;
räkning med prosten Daniel Salins sterbhus 1765-1772."
4305050 Ovikens församling L I a:3, 1755-1766 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 3, 1755-1766
4305050 Ovikens församling L I a:5, 1777-1812 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 5, 1777-1812
4305051 Ovikens församling L I b:2, 1784-1866 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper. 2, 1784-1866 "Inkomstspecial. Inneh. även:
special för fattigkassan 1784-1866;
spec. för lasarettsmedel 1861-1866."
4305051 Ovikens församling L I a:6, 1812-1850 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 6, 1812-1850 Inneh. även:
skuldbok 1812-1823.
4305051 Ovikens församling L I b:3, 1812-1874 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper. 3, 1812-1874 Special.
4305051 Ovikens församling L I b:4, 1823-1851 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper. 4, 1823-1851 Skuldbok.
4305051 Ovikens församling P I:2, 1732-1748 P I Privata handlingar, handlingar ang. utdikningar m.m. 2, 1732-1748 """Diarium Owikense Ol. Flodalini ab anno 1732"". Anm.: inb. i medeltida missale av pergament.
Inneh.:
fattigräkenskaper 1732-1740,
kyrkoherde Flodalins anteckningar om förrättningar 1732-1748,
dop- och lysnings-, vigsel och dödanteckningar för Oviken, Myssjö och Hackås 1732-1748."
4305052 Myssjö församling C:1, 1703-1752 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1752 Innehåller även:
släkttavla över släkten Oldberg.
Anm.: före 1897 var denna volym sammanbunden med Oviken C:1.
4305052 Myssjö församling C:2, 1748-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1813
4305052 Myssjö församling C:3, 1814-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1861
4305052 Myssjö församling F:1, 1701-1753 F Död- och begravningsböcker 1, 1701-1753 Lucka 1736-1737.
4305053 Revsunds församling A I:2, 1772-1780 A I Husförhörslängder. 2, 1772-1780 Inneh. även:
kommunionlängd 1761-1775.
4305053 Revsunds församling A I:3, 1781-1792 A I Husförhörslängder. 3, 1781-1792
4305053 Revsunds församling A I:4, 1793-1804 A I Husförhörslängder. 4, 1793-1804 Inneh. även:
fört. över flyttande tjänstefolk.
4305053 Revsunds församling A I:5, 1805-1816 A I Husförhörslängder. 5, 1805-1816
4305053 Revsunds församling A I:6, 1817-1828 A I Husförhörslängder. 6, 1817-1828
4305053 Revsunds församling A I:7, 1829-1839 A I Husförhörslängder. 7, 1829-1839
4305054 Revsunds församling A I:8, 1849-1857 A I Husförhörslängder. 8, 1849-1857
4305054 Revsunds församling A I:9, 1858-1863 A I Husförhörslängder. 9, 1858-1863
4305054 Revsunds församling C:1, 1688-1757 C Födelse- och dopböcker. 1, 1688-1757 Inneh. även:
vigselbok 1688-1757,
död- och begravningsbok 1688-1757,
Anm.: personregister i expeditionen.
4305055 Rätans församling A I:1, 1827-1836 A I Husförhörslängder 1, 1827-1836
4305055 Rätans församling A I:2, 1837-1853 A I Husförhörslängder 2, 1837-1853
4305055 Rätans församling A I:3, 1854-1862 A I Husförhörslängder 3, 1854-1862
4305056 Rödöns församling A I:11, 1858-1864 A I Husförhörslängder 11, 1858-1864
4305056 Rödöns församling B:1, 1825-1849 B Flyttningslängder 1, 1825-1849 Anm.: jfr även AI:7 1825 (makulerade).
4305056 Rödöns församling C:1, 1688-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1715
4305056 Rödöns församling C:2, 1716-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1751
4305056 Rödöns församling C:3, 1751-1819 C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1819 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305056 Rödöns församling C:4, 1820-1864 C Födelse- och dopböcker 4, 1820-1864
4305057 Rödöns församling H II:1, 1713-1896 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1713-1896 Lucka 1759-1863.
4305057 Rödöns församling L I a:1, 1691-1802 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1691-1802 2 st band.
Luckor 1736-1737.
4305057 Rödöns församling L I b:1, 1695-1761 L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1695-1761 Handlingar i arkivbox.
Strödda räkenskaper.
4305057 Rödöns församling L I a:2, 1809-1914 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1809-1914 1 st band.
4305058 Ragunda församling A I:1, 1782-1823 A I Husförhörslängder. 1, 1782-1823 Lucka 1809-1822.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305058 Ragunda församling A I:2, 1825-1835 A I Husförhörslängder. 2, 1825-1835 Inneh. även:
flyttningslängder 1826-1827.
Anm.: 1835 enstaka uppgifter.
4305058 Ragunda församling A I:3, 1835-1848 A I Husförhörslängder. 3, 1835-1848
4305058 Ragunda församling A I:4, 1849-1855 A I Husförhörslängder. 4, 1849-1855
4305059 Ragunda församling A I:5, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 5, 1856-1861
4305059 Ragunda församling C:1, 1818-1860 C Födelse- och dopböcker. 1, 1818-1860 Inneh. även:
lysnings- och vigselbok 1818-1860,
död- och begravningsbok 1818-1860.
4305059 Ragunda församling L I a:1, 1692-1799 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

1, 1692-1799
4305059 Ragunda församling L I a:2, 1799-1852 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

2, 1799-1852
4305059 Ragunda församling L I a:3, 1852-1910 "L I a Räkenskaper för kyrka.

Huvudräkenskaper. "

3, 1852-1910
4305060 Ströms församling A I a:1, 1780-1792 A I a Husförhörslängder 1, 1780-1792 Fragmentarisk. Innehåller endast en del av socknen.
4305060 Ströms församling A I a:2, 1812-1822 A I a Husförhörslängder 2, 1812-1822 1822 enstaka uppgifter.
4305060 Ströms församling A I a:3, 1822-1834 A I a Husförhörslängder 3, 1822-1834
4305060 Ströms församling A I a:4, 1834-1846 A I a Husförhörslängder 4, 1834-1846
4305060 Ströms församling A I a:5, 1847-1854 A I a Husförhörslängder 5, 1847-1854
4305061 Ströms församling A I a:6, 1855-1861 A I a Husförhörslängder 6, 1855-1861 Defekt.
4305061 Ströms församling C:1, 1695-1790 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1790 Lucka 1712-1713, del av 1714.
4305061 Ströms församling C:2, 1791-1851 C Födelse- och dopböcker 2, 1791-1851
4305061 Ströms församling C:3, 1852-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1852-1862
4305061 Ströms församling L I a:1, 1667-1737 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1667-1737 Luckor 1681-1684, 1717.
4305062 Ströms församling L I a:2, 1738-1813 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1738-1813
4305062 Ströms församling L I a:3, 1813-1851 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 3, 1813-1851
4305063 Storsjö församling A I:1, 1808-1823 A I Husförhörslängder 1, 1808-1823
4305063 Storsjö församling A I:2, 1824-1834 A I Husförhörslängder 2, 1824-1834
4305063 Storsjö församling A I:3, 1834-1853 A I Husförhörslängder 3, 1834-1853
4305063 Storsjö församling A I:4, 1854-1878 A I Husförhörslängder 4, 1854-1878
4305063 Storsjö församling C:1, 1750-1776 C Födelse- och dopböcker 1, 1750-1776 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305063 Storsjö församling C:2, 1834-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1834-1850
4305063 Storsjö församling C:3, 1851-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1860
4305063 Storsjö församling L I a:1, 1752-1869 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1752-1869
4305063 Storsjö församling L I b:1, 1822-1835 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1822-1835
4305064 Stuguns församling A I:1, 1692-1804 A I Husförhörslängder. 1, 1692-1804 Anm.: from 1780 huvudsakligen kommunionlängd.
Inneh. även:
konfirmationslängd 1780-1781(?),
kommunionlängd 1720.
4305064 Stuguns församling A I:2, 1805-1815 A I Husförhörslängder. 2, 1805-1815 Anm.: 1815 enstaka uppgifter.
4305064 Stuguns församling A I:3, 1815-1824 A I Husförhörslängder. 3, 1815-1824
4305064 Stuguns församling A I:4, 1825-1834 A I Husförhörslängder. 4, 1825-1834 Inneh. även:
flyttningslängd 1830-1837.
4305064 Stuguns församling A I:5, 1835-1845 A I Husförhörslängder. 5, 1835-1845 Inneh. även:
flyttningslängd 1838-1845.
4305064 Stuguns församling A I:6, 1846-1852 A I Husförhörslängder. 6, 1846-1852 Inneh. även:
flyttningslängd 1846.
4305065 Stuguns församling A I:7, 1853-1861 A I Husförhörslängder. 7, 1853-1861
4305065 Stuguns församling C:1, 1689-1797 C Födelse- och dopböcker. 1, 1689-1797 Anm.: lucka 1721-1731.
Inneh. även:
vigselbok 1689-1720, 1738-1797,
död- och begravningsbok 1689-1720, 1741-1797,
kyrkoinventarium 1690,
bänkdelningslängd 1689,
ant. om kyrkans årliga inkomst 1690.
4305065 Stuguns församling C:2, 1798-1851 C Födelse- och dopböcker. 2, 1798-1851 Inneh. även:
vigselbok 1798-1851,
död- och begravningsbok 1798-1851.
4305065 Stuguns församling C:3, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1852-1861 Inneh. även:
död- och begravningsbok 1852-1860 (61).
Anm: 1861 enstaka uppgifter.
4305065 Stuguns församling L I a:1, 1757-1835 "L I a Räkenskaper för kyrkan.

Huvudräkenskaper. "

1, 1757-1835
4305065 Stuguns församling L I b:3, 1838-1862 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

3, 1838-1862 Arkivkartong. Kyrkokassans kladdräk.
4305065 Stuguns församling L I b:1, 1831-1840 "L I b Räkenskaper för kyrkan.

Specialräkenskaper. "

1, 1831-1840 Arkivkartong. Utlåningsbok.
Inneh. även:
kyrkokassans verifikationer 1786-1861,
fattigkassans utlåningsbok 1831-1840,
fattigkassans kladdräk. 1848-1852,
fattigkassans verifikationer 1815-1838,
verif. rör. sockenjämnaden 1860-1861.
4305066 Ströms församling A I a:7, 1862-1869 A I a Husförhörslängder 7, 1862-1869
4305066 Ströms församling A I a:8 a, 1869-1875 A I a Husförhörslängder 8 a, 1869-1875
4305067 Ströms församling A I a:9, 1876-1886 A I a Husförhörslängder 9, 1876-1886 1886 enstaka uppgifter.
4305067 Ströms församling A I a:8 b, 1869-1889 A I a Husförhörslängder 8 b, 1869-1889 Endast byarna Sporrsjönäs, Stamsele, Stamåsen, Storhöjden, Trångåsen, Täxan.
4305068 Ströms församling A I a:10 a, 1886-1897 A I a Husförhörslängder 10 a, 1886-1897 Fol. 1-200. Alavattnet-Gärde.
4305068 Ströms församling A I a:10 b, 1886-1897 A I a Husförhörslängder 10 b, 1886-1897 Fol. 201-414. Gärdnäs-Risnäs.
4305068 Ströms församling A I a:10 c, 1886-1897 A I a Husförhörslängder 10 c, 1886-1897 Fol. 415-790. Lövberga, Risselås-Öjarn.
4305128 Rödöns församling A I:7, 1820-1829 A I Husförhörslängder 7, 1820-1829
4305128 Rödöns församling A I:8, 1830-1840 A I Husförhörslängder 8, 1830-1840
4305128 Rödöns församling A I:9, 1841-1850 A I Husförhörslängder 9, 1841-1850
4305128 Rödöns församling A I:10, 1850-1858 A I Husförhörslängder 10, 1850-1858 1858 enstaka uppgifter.
4305129 Rätans församling C:1, 1695-1792 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1792
4305129 Rätans församling C:2, 1793-1856 C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1856
4305129 Rätans församling C:3, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1857-1861
4305129 Rätans församling H II:1, 1850-1899 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1850-1899
4305129 Rätans församling L I a:1, 1751-1816 L I a Räkenskaper för kyrka och församling, huvudräkenskaper 1, 1751-1816
4305129 Rätans församling L I a:2, 1816-1887 L I a Räkenskaper för kyrka och församling, huvudräkenskaper 2, 1816-1887
4305129 Rätans församling L I b:4, 1856-1892 L I b Räkenskaper för kyrka och församling, specialräkenskaper 4, 1856-1892 Arkivbox. Kladd över frivilliga gåvor.
4305129 Rätans församling L I b:1, 1819-1849 L I b Räkenskaper för kyrka och församling, specialräkenskaper 1, 1819-1849 Arkivbox. Innehåller bland annat:
förteckning över kyrkans penningar och reverser 1819,
tiondelängder 1842-1849.
4305130 Storsjö församling A I:5, 1879-1885 A I Husförhörslängder 5, 1879-1885
4305130 Storsjö församling A I:6, 1885-1894 A I Husförhörslängder 6, 1885-1894
4305614 Marieby församling A I:1, 1807-1816 A I Husförhörslängder. 1, 1807-1816
4305614 Marieby församling A I:2, 1817-1827 A I Husförhörslängder. 2, 1817-1827
4305614 Marieby församling A I:3, 1828-1838 A I Husförhörslängder. 3, 1828-1838
4305614 Marieby församling A I:4, 1839-1847 A I Husförhörslängder. 4, 1839-1847 Inneh. även:
ant. om flyttningar, odat. Ant. om stamboksmedlen byvis 1843-1864, odat.
4305614 Marieby församling A I:5, 1847-1863 A I Husförhörslängder. 5, 1847-1863
4305614 Marieby församling C:1, 1770-1794 C Födelse- och dopböcker. 1, 1770-1794 Anm.: lucka 1792 - 1794-04-19.Inneh. även:död- och begravningsbok 1770-1794.
4305614 Marieby församling C:2, 1795-1861 C Födelse- och dopböcker. 2, 1795-1861 Inneh. även:
förteckning över födda 1703-1794, död- och begravningsbok 1795-1867.
4305614 Marieby församling L I a:1, 1692-1830 L I a Räkenskaper för kyrka. 1, 1692-1830 Inneh. även:
kyrkoinventarier 1704-1869. Stambok för Brunflo orgelverk 1807.
4305615 Lockne församling A I:1, 1695-1717 A I Husförhörslängder. 1, 1695-1717 Inneh. även:
fattigräkenskaper 1704-1738.
4305615 Lockne församling A I:2, 1718-1727 A I Husförhörslängder. 2, 1718-1727 Anm.: bokens första blad med anteckningar rör. Vålbacken saknas.
4305615 Lockne församling A I:3, 1818-1827 A I Husförhörslängder. 3, 1818-1827
4305615 Lockne församling A I:4, 1828-1838 A I Husförhörslängder. 4, 1828-1838
4305616 Lockne församling A I:5, 1839-1847 A I Husförhörslängder. 5, 1839-1847 Anm.: 1847 enstaka uppgifter.
4305616 Lockne församling A I:6, 1847-1855 A I Husförhörslängder. 6, 1847-1855 Anm.: 1855 enstaka uppgifter.
4305616 Lockne församling A I:7, 1855-1862 A I Husförhörslängder. 7, 1855-1862 Inneh. även:
anteckningar om folkmängden 1860-1864.
4305617 Lockne församling C:1, 1809-1818 C Födelse- och dopböcker. 1, 1809-1818 Inneh. även:
vigselbok 1809-1818, död- och begravningsbok 1809-1818, kommuionlängd för Marieby 1795-1807.
4305617 Lockne församling C:2, 1819-1852 C Födelse- och dopböcker. 2, 1819-1852 Inneh. även:
vigselbok 1819-1829, 1835-1854, död- och begravningsbok 1819-1863.
4305617 Lockne församling C:3, 1853-1862 C Födelse- och dopböcker. 3, 1853-1862 Inneh. även:
vigselbok 1855-1862.
4305617 Lockne församling E I:1, 1777-1805 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1777-1805 Arkivkartong. Hinderlöshetsintyg.
4305617 Lockne församling H II:1, 1741-1898 H II Bilagor till flyttningslängd. 1, 1741-1898
4305617 Lockne församling L I a:1, 1710-1732 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 1, 1710-1732 Inneh. även:
specialräkenskaper för fattigvård 1710-1732.
4305617 Lockne församling L I a:2, 1753-1800 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 2, 1753-1800 Inneh. även:
kyrkoinventarier 1754, 1773, 1818, 1842.
4305617 Lockne församling L I a:4, 1800-1894 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer). 4, 1800-1894
4305618 Hammerdals församling L I a:1, 1663-1719 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1663-1719 Anm.: defekt i början.
4305618 Hammerdals församling L I a:2, 1720-1753 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1720-1753
4305618 Hammerdals församling L I a:3, 1781-1845 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 3, 1781-1845
4305618 Hammerdals församling L I a:4, 1815-1828 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 4, 1815-1828 Special.
4305618 Hammerdals församling L I a:5, 1740-1830 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 5, 1740-1830 Arkivbox. Lucka: 1744-1808. Specialkladd.
4305618 Hammerdals församling L I a:6, 1677-1852 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 6, 1677-1852 Arkivbox. Strödda räkenskaper.
4305619 Hammerdals församling L I a:8, 1863-1872 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 8, 1863-1872 Lucka 1866-1871.
4305619 Hammerdals församling L I d:2, 1857-1895 L I d Räkenskaper för kyrka. Verifikationer 2, 1857-1895 Luckor. Innehåller bl. a.:
kontrakt 1857,
förteckning över ingivna räkningar 1858,
saldo 1858-1860,
auktion på överblivet materiel 1858.
4305620 Hede församling A I:1, 1808-1815 A I Husförhörslängder 1, 1808-1815
4305620 Hede församling A I:2, 1816-1826 A I Husförhörslängder 2, 1816-1826
4305620 Hede församling A I:3, 1826-1836 A I Husförhörslängder 3, 1826-1836
4305620 Hede församling A I:4, 1837-1845 A I Husförhörslängder 4, 1837-1845
4305620 Hede församling A I:5, 1846-1856 A I Husförhörslängder 5, 1846-1856
4305620 Hede församling A I:6, 1857-1875 A I Husförhörslängder 6, 1857-1875 Anm.: delvis parallellförd med AI:7. 1875 enstaka uppgifter.
4305621 Vemdalens församling A I:1, 1808-1815 A I Husförhörslängder 1, 1808-1815 Anm.: vissa uppgifter för Nyhus och Grinden i Vemdalen, från Våhlan i Qvisthån samt från Berget i Ytterhån saknas.
4305621 Vemdalens församling A I:2, 1816-1825 A I Husförhörslängder 2, 1816-1825
4305621 Vemdalens församling A I:3, 1826-1836 A I Husförhörslängder 3, 1826-1836
4305621 Vemdalens församling A I:4, 1837-1845 A I Husförhörslängder 4, 1837-1845
4305621 Vemdalens församling A I:5, 1846-1854 A I Husförhörslängder 5, 1846-1854
4305621 Vemdalens församling A I:6, 1855-1863 A I Husförhörslängder 6, 1855-1863 Anm: 1863 enstaka uppgifter.
4305622 Vemdalens församling C:1, 1786-1863 C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1863 Inneh. även:
uppgift om två gamla byggnader, odat.
4305622 Vemdalens församling L I a:1, 1727-1765 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1727-1765
4305622 Vemdalens församling L I a:2, 1765-1897 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1765-1897
4305622 Vemdalens församling L I b:1, 1822-1840 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1822-1840
4305623 Ytterhogdals församling A I:1, 1741-1753 A I Husförhörslängder 1, 1741-1753 Anm.: längden är enligt anteckning i volymens början upplagd 1731 men omfattar anteckningar om nattvardsgång 1741-1753 och har personanteckningar t o m 1765.
4305623 Ytterhogdals församling A I:2, 1785-1793 A I Husförhörslängder 2, 1785-1793 Anm.: 1793 enstaka uppgifter.
4305623 Ytterhogdals församling A I:3, 1793-1800 A I Husförhörslängder 3, 1793-1800 Anm.: 1800 enstaka uppgifter.
4305623 Ytterhogdals församling A I:4, 1800-1808 A I Husförhörslängder 4, 1800-1808 Anm.: 1808 enstaka uppgifter.
4305623 Ytterhogdals församling A I:5, 1807-1813 A I Husförhörslängder 5, 1807-1813 Anm.: 1813 enstaka uppgifter.
4305623 Ytterhogdals församling A I:6, 1813-1825 A I Husförhörslängder 6, 1813-1825
4305623 Ytterhogdals församling A I:7, 1826-1831 A I Husförhörslängder 7, 1826-1831 Innehåller även:
förteckning över kyrkorådsledamöter.
4305624 Ytterhogdals församling L I a:2, 1691-1718 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1691-1718
4305624 Ytterhogdals församling L I d:1, 1712-1896 L I d Räkenskaper för kyrka. Verifikationer 1, 1712-1896
4305624 Ytterhogdals församling L I a:3, 1718-1761 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 3, 1718-1761
4305624 Ytterhogdals församling L I b:1, 1731-1761 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1, 1731-1761 Arkivbox. Inkomstspecial.
4305625 Ytterhogdals församling L I a:4, 1761-1800 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 4, 1761-1800
4305625 Ytterhogdals församling L I b:2, 1786-1835 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 2, 1786-1835 Inkomstspecial 1786-1801,
skuldbok 1830-1835.
4305625 Ytterhogdals församling L I a:5, 1801-1883 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 5, 1801-1883
4305625 Ytterhogdals församling L I b:4, 1835-1881 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 4, 1835-1881 Skuldbok.
4305625 Ytterhogdals församling L I b:5, 1853-1867 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 5, 1853-1867 Memorial.
4305626 Marby församling A I:1, 1769-1779 A I Husförhörslängder 1, 1769-1779
4305626 Marby församling A I:2, 1779-1816 A I Husförhörslängder 2, 1779-1816
4305626 Marby församling A I:3, 1827-1837 A I Husförhörslängder 3, 1827-1837
4305626 Marby församling A I:4, 1838-1857 A I Husförhörslängder 4, 1838-1857
4305626 Marby församling A I:5, 1858-1865 A I Husförhörslängder 5, 1858-1865
4305626 Marby församling B:1, 1854-1894 B Flyttningslängder 1, 1854-1894 Utflyttningslängd 1854-1894 (lucka 1859-1861),
inflyttningslängd 1856-1894 (lucka 1861).
4305626 Marby församling C:1, 1764-1823 C Födelse- och dopböcker 1, 1764-1823
4305626 Marby församling C:2, 1824-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1824-1861 Lucka: 1837-1838.
4305626 Marby församling H II:1, 1829-1899 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1829-1899
4305626 Marby församling L I a:1, 1714-1767 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 1, 1714-1767
4305626 Marby församling L I a:2, 1812-1825 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 2, 1812-1825 Inkomstspecial.
4305627 Hotagens församling A I:1, 1812-1831 A I Husförhörslängder 1, 1812-1831
4305627 Hotagens församling A I:2, 1832-1854 A I Husförhörslängder 2, 1832-1854
4305627 Hotagens församling A I:3, 1855-1863 A I Husförhörslängder 3, 1855-1863
4305627 Hotagens församling B:1, 1855-1881 B Flyttningslängder 1, 1855-1881 Anm.: endast 2 inflyttningsanteckningar för år 1881.
4305627 Hotagens församling C:1, 1846-1894 C Födelse- och dopböcker 1, 1846-1894
4305627 Hotagens församling D II:1, 1810- D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1810- Arkivbox. Kommunikanter 1810-01-17.
4305627 Hotagens församling L I a:1, 1796-1827 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1796-1827
4305627 Hotagens församling L I b:1, 1806-1880 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper 1, 1806-1880 Förteckning över för kyrkan försålda varor 1806,
kladdräkenskaper 1823-1827,
kyrkans gåvobok 1859-1880.
4305627 Hotagens församling L I a:2, 1827-1869 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1827-1869
4305627 Hotagens lappförsamling C:1, 1855-1894 C Födelse- och dopböcker. 1, 1855-1894
4305628 Näs församling A I:1, 1817-1826 A I Husförhörslängder. 1, 1817-1826 Inneh. även:
flyttningslängder 1827-1833.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305628 Näs församling A I:2, 1827-1837 A I Husförhörslängder. 2, 1827-1837
4305628 Näs församling A I:3, 1838-1847 A I Husförhörslängder. 3, 1838-1847 Inneh. även:
flyttningslängder 1841-1842.
4305628 Näs församling A I:4, 1848-1856 A I Husförhörslängder. 4, 1848-1856 Inneh. även:
flyttningslängder 1851-1853,ant. om nattvardsgångar 1848-1856, ant. om stamboksmedel 1851-1856, ant. om missionsmedel 1856.
4305629 Näs församling A I:5, 1857-1861 A I Husförhörslängder. 5, 1857-1861 Inneh. även:
ant om nattvardsgångar 1857-1860, ant. om stamboksmedel 1857, ant om riksmedel 1858-1861.
Anm: 1861 enstaka uppgifter.
4305629 Näs församling B:1, 1857-1860 B Flyttningslängder. 1, 1857-1860 Inneh. även:
lysningsbok 1858-1866.
4305629 Näs församling C:1, 1704-1778 C Födelse- och dopböcker. 1, 1704-1778 Inneh. även:
vigselbok 1691-1777, räkensk. fär kyrka 1738-1739, räkensk. för fattiga 1738-1739.
4305629 Näs församling C:2, 1809-1847 C Födelse- och dopböcker. 2, 1809-1847 Inneh. även:
vigselbok 1809-1847, död- och begravningsbok 1809-1847.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305629 Näs församling C:3, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1847-1861 Inneh. även:
vigselbok 1848-1861, död- och begravningsbok 1847-1861.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305629 Näs församling D II:1, 1798-1808 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder). 1, 1798-1808
4305630 Håsjö församling A I:1, 1815-1825 A I Husförhörslängder. 1, 1815-1825
4305630 Håsjö församling A I:2, 1826-1835 A I Husförhörslängder. 2, 1826-1835
4305630 Håsjö församling A I:3, 1836-1845 A I Husförhörslängder. 3, 1836-1845
4305630 Håsjö församling A I:4, 1846-1855 A I Husförhörslängder. 4, 1846-1855
4305630 Håsjö församling A I:5, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 5, 1856-1861
4305630 Håsjö församling B:1, 1855-1861 B Flyttningslängder. 1, 1855-1861 Hft.
4305630 Håsjö församling C:1, 1689-1757 C Födelse- och dopböcker. 1, 1689-1757
4305631 Håsjö församling C:2, 1758-1849 C Födelse- och dopböcker. 2, 1758-1849
4305631 Håsjö församling C:3, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1850-1861
4305631 Håsjö församling E I:1, 1850-1861 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1850-1861
4305631 Håsjö församling L I a:1, 1692-1819 L I a Räkenskaper för kyrka. 1, 1692-1819 Räkenskapsbok. Lev. 80/1942.
1692-04-30 - 1819.
4305632 Kalls församling A I:1, 1695-1783 A I Husförhörslängder 1, 1695-1783
4305632 Kalls församling A I:2, 1805-1814 A I Husförhörslängder 2, 1805-1814
4305632 Kalls församling A I:3, 1815-1826 A I Husförhörslängder 3, 1815-1826 Anm: omfattar ej Huså.
4305632 Kalls församling A I:4, 1827-1836 A I Husförhörslängder 4, 1827-1836
4305632 Kalls församling A I:5, 1837-1845 A I Husförhörslängder 5, 1837-1845
4305633 Kalls församling A I:6, 1846-1855 A I Husförhörslängder 6, 1846-1855
4305633 Kalls församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861
4305634 Kalls församling C:1, 1688-1766 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1766 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305634 Kalls församling C:2, 1767-1804 C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1804
4305634 Kalls församling C:3, 1805-1853 C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1853
4305635 Kalls församling C:4, 1853-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861
4305635 Kalls församling E I:1, 1853-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1853-1862 Vigselbok. Inneh. även: sockenstämmoprot. (avskr.) 1862, kommunalstämmoprot. (avskr.) 1863,
register till sockenstämmo- och kommunalstämmoprot. 1862-1863, kyrkobyggnadsräkenskaper 1865-1868,
auktionsprotokoll 1866.
4305636 Klövsjö församling A I:1, 1827-1836 A I Husförhörslängder 1, 1827-1836
4305636 Klövsjö församling A I:2, 1837-1854 A I Husförhörslängder 2, 1837-1854
4305636 Klövsjö församling A I:3, 1854-1862 A I Husförhörslängder 3, 1854-1862 Innehåller även för 1862 längd för Galberget i Oviken och Börtnan i Berg.
4305636 Klövsjö församling C:1, 1695-1793 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1793
4305636 Klövsjö församling C:2, 1793-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1861 Lucka 1802-02-01--1807-09-25.
4305637 Klövsjö församling H II:1, 1851-1910 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1851-1910
4305637 Klövsjö församling L I a:1, 1582-1750 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 1, 1582-1750
4305637 Klövsjö församling L I a:2, 1751-1819 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 2, 1751-1819
4305638 Linsells församling A I:1, 1811-1818 A I Husförhörslängder 1, 1811-1818 1818 enstaka uppgifter.
4305638 Linsells församling A I:2, 1818-1828 A I Husförhörslängder 2, 1818-1828
4305638 Linsells församling A I:3, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3, 1829-1839 1839 enstaka uppgifter.
4305638 Linsells församling A I:4, 1839-1847 A I Husförhörslängder 4, 1839-1847 1847 enstaka uppgifter.
4305638 Linsells församling A I:5, 1847-1859 A I Husförhörslängder 5, 1847-1859
4305638 Linsells församling A I:6, 1860-1869 A I Husförhörslängder 6, 1860-1869
4305639 Linsells församling C:1, 1807-1849 C Födelse- och dopböcker 1, 1807-1849
4305639 Linsells församling C:2, 1850-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1865
4305639 Linsells församling D I:1, 1833-1894 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1833-1894 Arkivbox. Lucka 1834-1876.
4305639 Linsells församling L I b:1, 1778-1817 L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 1, 1778-1817 Arkivbox.
Specialräkenskaper.
4305639 Linsells församling L I b:2, 1818-1864 L I b Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 2, 1818-1864 Arkivbox.
Kladdräkenskaper.
Saknas: 1820, 1825 - 1827, 1839, 1841, 1848, 1849, (1850 defekt), 1858, 1859, 1862.
4305639 Linsells församling L I c:1, 1828-1880 L I c Räkenskaper för kyrkan, verifikationer 1, 1828-1880 Strödda år.
4305640 Lillhärdals församling A I:1, 1706- A I Husförhörslängder 1, 1706-
4305640 Lillhärdals församling A I:2, 1808-1819 A I Husförhörslängder 2, 1808-1819
4305640 Lillhärdals församling A I:3, 1819-1828 A I Husförhörslängder 3, 1819-1828
4305640 Lillhärdals församling A I:4, 1829-1839 A I Husförhörslängder 4, 1829-1839 1839 enstaka uppgifter.
4305640 Lillhärdals församling A I:5, 1839-1847 A I Husförhörslängder 5, 1839-1847
4305640 Lillhärdals församling A I:6, 1847-1854 A I Husförhörslängder 6, 1847-1854
4305640 Lillhärdals församling A I:7, 1855-1862 A I Husförhörslängder 7, 1855-1862
4305641 Lillhärdals församling C:1, 1691-1793 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1793
4305641 Lillhärdals församling C:2, 1795-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1795-1865
4305641 Lillhärdals församling D II:1, 1768-1807 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 1, 1768-1807
4305641 Lillhärdals församling H II:1, 1809-1880 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1809-1880
4305642 Lillhärdals församling L I a:1, 1582-1655 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1582-1655 Arkivbox.
4305642 Lillhärdals församling L I a:2, 1656-1706 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1656-1706
4305642 Lillhärdals församling L I b:1, 1722-1743 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper, dagböcker m.m. 1, 1722-1743 Arkivbox.
4305642 Lillhärdals församling L I b:2a, 1743-1796 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper, dagböcker m.m. 2a, 1743-1796 Arkivbox.
4305642 Lillhärdals församling L I b:2b, 1792-1853 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper, dagböcker m.m. 2b, 1792-1853 Arkivbox.
4305642 Lillhärdals församling L I a:3, 1706-1855 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 3, 1706-1855 Arkivbox.
Innehåller även:
räkning på gjutning av klocka 1792.
4305643 Lits församling A I:1, 1739-1766 A I Husförhörslängder. 1, 1739-1766
4305643 Lits församling A I:2, 1750-1795 A I Husförhörslängder. 2, 1750-1795
4305643 Lits församling A I:3, 1796-1805 A I Husförhörslängder. 3, 1796-1805
4305643 Lits församling A I:4, 1806-1815 A I Husförhörslängder. 4, 1806-1815
4305643 Lits församling A I:5, 1816-1824 A I Husförhörslängder. 5, 1816-1824
4305644 Lits församling A I:6, 1825-1834 A I Husförhörslängder. 6, 1825-1834
4305644 Lits församling A I:7a, 1835-1844 A I Husförhörslängder. 7a, 1835-1844 Inneh. även:
ant. om nybygget Nyby, ant. om folkmängden 1835, 1843, div. ant. om Lits socken.
4305644 Lits församling A I:7b, 1835-1844 A I Husförhörslängder. 7b, 1835-1844
4305644 Lits församling A I:8a, 1845-1852 A I Husförhörslängder. 8a, 1845-1852 Anm.: norra sidan om älven.
Inneh. även:
längd över skriftebarn i Lit och Kyrkås 1846-1852, ant. om folkmängden 1845, 1849.
4305644 Lits församling A I:8b, 1845-1852 A I Husförhörslängder. 8b, 1845-1852 Anm.: södra sidan om älven.
4305645 Lits församling A I:9a, 1853-1862 A I Husförhörslängder. 9a, 1853-1862 Anm.: norra sidan om älven.
Inneh.även:
konfirmationslängd 1861,
ant. om nattvardsgång 1853-1862, ant. om folkmängden 1853, 1855, 1860-1861,
ant. om bidrag till missionen 1862-1863,
ant. om tidningsprenumeration 1863.
4305645 Lits församling A I:9b, 1853-1862 A I Husförhörslängder. 9b, 1853-1862 Anm.: södra sidan om älven.
Inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1853-1862, ant. om bidrag tillmissionen 1862-1863.
4305645 Lits församling C:1, 1694-1726 C Födelse- och dopböcker. 1, 1694-1726 Inneh. även:
vigselbok 1695-1725, död- och begravningsbok 1694-1725.
4305646 Lits församling C:2, 1739-1803 C Födelse- och dopböcker. 2, 1739-1803 Inneh. även:
vigselbok 1739-1803, död- och begravningsbok 1739-1803.
4305646 Lits församling C:3, 1804-1852 C Födelse- och dopböcker. 3, 1804-1852 Inneh. även:
vigselbok 1804-1852, död- och begravningsbok 1804-1852.
4305646 Lits församling C:4, 1853-1870 C Födelse- och dopböcker. 4, 1853-1870 Inneh. även:
vigselbok 1853-1870, död- och begravningsbok 1853-1870.
4305646 Lits församling B:1, 1848-1860 B Flyttningslängder. 1, 1848-1860 Inneh. även:
flyttningslängd för kyrkås 1848-1860.
4305647 Kyrkås församling A I:1, 1805-1824 A I Husförhörslängder. 1, 1805-1824
4305647 Kyrkås församling A I:2, 1825-1843 A I Husförhörslängder. 2, 1825-1843
4305647 Kyrkås församling A I:3, 1844-1860 A I Husförhörslängder. 3, 1844-1860
4305647 Kyrkås församling C:1, 1693-1799 C Födelse- och dopböcker. 1, 1693-1799 Inneh. även:
vigselbok 1693-1796,
död- och begravningsbok 1693-1799.
4305647 Kyrkås församling C:2, 1800-1861 C Födelse- och dopböcker. 2, 1800-1861 Inneh. även:
lysnings- och vigselbok 1800-1861,
död- och begravningsbok 1800-1861.
4305710 Mörsils församling A I:1, 1695-1782 A I Husförhörslängder 1, 1695-1782
4305710 Mörsils församling A I:2, 1795-1814 A I Husförhörslängder 2, 1795-1814 Lucka: 1806-1812.
4305710 Mörsils församling A I:3, 1815-1826 A I Husförhörslängder 3, 1815-1826
4305710 Mörsils församling A I:4, 1827-1837 A I Husförhörslängder 4, 1827-1837
4305710 Mörsils församling A I:5, 1846-1855 A I Husförhörslängder 5, 1846-1855
4305710 Mörsils församling A I:6, 1856-1866 A I Husförhörslängder 6, 1856-1866
4305710 Mörsils församling C:1, 1688-1798 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1798
4305710 Mörsils församling C:2, 1799-1826 C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1826
4305710 Mörsils församling C:3, 1826-1864 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1864 Lucka 1861-1863.
4305710 Mörsils församling D II:1, 1789-1805 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionslängder) 1, 1789-1805
4305710 Mörsils församling H II:1, 1821-1889 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1821-1889
4305711 Mörsils församling L I a:1, 1692-1750 L I a Räkenskaper för kyrka och församling (utom verifikationer) 1, 1692-1750 Arkivbox.
4305711 Mörsils församling L I a:2, 1783-1812 L I a Räkenskaper för kyrka och församling (utom verifikationer) 2, 1783-1812 Arkivbox.
4305711 Mörsils församling L I a:3, 1812-1879 L I a Räkenskaper för kyrka och församling (utom verifikationer) 3, 1812-1879 Arkivbox.
4305711 Ljusnedals församling A I:1, 1816-1827 A I Husförhörslängder 1, 1816-1827
4305711 Ljusnedals församling A I:2, 1828-1847 A I Husförhörslängder 2, 1828-1847
4305711 Ljusnedals församling A I:3, 1848-1859 A I Husförhörslängder 3, 1848-1859 1857-1859 enstaka uppgifter.
4305711 Ljusnedals församling A I:4, 1859-1875 A I Husförhörslängder 4, 1859-1875 1874-1875 enstaka uppgifter.
4305711 Ljusnedals församling B:1, 1857-1861 B Flyttningslängder 1, 1857-1861 Arkivbox.
4305711 Ljusnedals församling C:1, 1749-1792 C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1792 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305712 Ljusnedals församling C:2, 1793-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1862
4305712 Ljusnedals församling L I a:2, 1771-1836 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 2, 1771-1836
4305712 Ljusnedals församling L I a:3, 1789-1790 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 3, 1789-1790 Mapp. Kyrkokladd samt fattigkladd 1789-1790.
4305712 Ljusnedals församling L I a:4, 1821-1837 L I a Räkenskaper för kyrka (utom verifikationer) 4, 1821-1837 Kyrkokladd samt fattigkladd 1821-1837.
4305713 Mattmars församling A I:1, 1749-1766 A I Husförhörslängder 1, 1749-1766
4305713 Mattmars församling A I:2, 1767-1783 A I Husförhörslängder 2, 1767-1783
4305713 Mattmars församling A I:3, 1784-1810 A I Husförhörslängder 3, 1784-1810
4305713 Mattmars församling A I:4, 1811-1820 A I Husförhörslängder 4, 1811-1820
4305713 Mattmars församling A I:5, 1821-1831 A I Husförhörslängder 5, 1821-1831
4305713 Mattmars församling A I:6, 1832-1855 A I Husförhörslängder 6, 1832-1855 Innehåller även:
anteckningar till husförhörslängden 1832-1842.
4305714 Mattmars församling A I:7, 1855-1863 A I Husförhörslängder 7, 1855-1863 1863 enstaka uppgifter.
4305714 Mattmars församling B:1, 1846-1860 B Flyttningslängder 1, 1846-1860
4305714 Mattmars församling C:1, 1689-1821 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1821 Innehåller även:
ant. om märklig händelse 1781.
4305714 Mattmars församling C:2, 1822-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1860
4305714 Mattmars församling L I a:1, 1582-1753 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1582-1753
4305715 Myssjö församling A I:1, 1779-1802 A I Husförhörslängder 1, 1779-1802
4305715 Myssjö församling A I:2, 1803-1813 A I Husförhörslängder 2, 1803-1813
4305715 Myssjö församling A I:3, 1814-1835 A I Husförhörslängder 3, 1814-1835 Anm: 1835 enstaka uppgifter.
4305715 Myssjö församling A I:4, 1835-1845 A I Husförhörslängder 4, 1835-1845 Anm: 1845 enstaka uppgifter.
4305715 Myssjö församling A I:5, 1846-1854 A I Husförhörslängder 5, 1846-1854
4305715 Myssjö församling A I:6, 1855-1861 A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4305716 Myssjö församling L I a:1, 1582-1755 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 1, 1582-1755 Inneh. även:
inventarieförteckningar 1613 och 1680-talet.
4305716 Myssjö församling L I a:2, 1755-1812 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 2, 1755-1812
4305716 Myssjö församling L I a:3, 1812-1869 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper. 3, 1812-1869 Inneh. även:
skuldbok 1812-1824, kallelse till kyrkorådsmöte, odat.
4305716 Myssjö församling L I b:1, 1812-1862 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialräkenskaper. 1, 1812-1862
4305717 Näskotts församling A I:1, 1735-1777 A I Husförhörslängder 1, 1735-1777
4305717 Näskotts församling A I:2, 1779-1805 A I Husförhörslängder 2, 1779-1805
4305717 Näskotts församling A I:3, 1810-1820 A I Husförhörslängder 3, 1810-1820
4305717 Näskotts församling A I:4, 1820-1829 A I Husförhörslängder 4, 1820-1829
4305717 Näskotts församling A I:5, 1830-1841 A I Husförhörslängder 5, 1830-1841 Lucka: 1840.
4305717 Näskotts församling A I:6, 1841-1849 A I Husförhörslängder 6, 1841-1849
4305718 Näskotts församling A I:7, 1850-1858 A I Husförhörslängder 7, 1850-1858 Anm.: 1858 enstaka uppgifter.
4305718 Näskotts församling A I:8, 1858-1864 A I Husförhörslängder 8, 1858-1864
4305718 Näskotts församling C:1, 1688-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729
4305718 Näskotts församling C:2, 1730-1800 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1800
4305718 Näskotts församling C:3, 1800-1864 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1864
4305718 Näskotts församling L I a:1, 1608-1707 L I a Kyrkokassans räkenskaper (utom verifikationer) 1, 1608-1707 Kyrkoräkenskapsbok.
4305718 Näskotts församling L I a:2, 1756-1819 L I a Kyrkokassans räkenskaper (utom verifikationer) 2, 1756-1819 Räkenskapsbok.
4305718 Näskotts församling L I a:3, 1819-1918 L I a Kyrkokassans räkenskaper (utom verifikationer) 3, 1819-1918 Anmärkning: på första försättsbladets insida anteckning om kommunionsilvrets vikt.
4305719 Sundsjö församling A I:1, 1758-1789 A I Husförhörslängder. 1, 1758-1789 Inneh. även:
kommunionanteckningar 1758-1801.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305719 Sundsjö församling A I:2, 1817-1828 A I Husförhörslängder. 2, 1817-1828 Inneh. även:
series pastorum et comministrorum
för pastoratet, upprättad 1816.
4305719 Sundsjö församling A I:3, 1829-1840 A I Husförhörslängder. 3, 1829-1840
4305719 Sundsjö församling A I:4, 1840-1848 A I Husförhörslängder. 4, 1840-1848 Inneh. även:
flyttningslängd 1846-1847.
enstaka uppgifter 1848.
4305719 Sundsjö församling A I:5, 1848-1855 A I Husförhörslängder. 5, 1848-1855 Inneh. även:
flyttningslängd 1852-1855,
ant. om folkmängd
1851.
4305719 Sundsjö församling A I:6, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 6, 1856-1861 Inneh. även:
flyttningslängd 1856-1857,
ant. om folkmängd
1856,
ant. om prästbordets taxerings-
värde, odat.
4305720 Sundsjö församling C:1, 1688-1765 C Födelse och dopböcker. 1, 1688-1765 Inneh. även:
vigselbok 1688-1764,
död och begravningsbok 1688-1765.
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305720 Sundsjö församling C:2, 1766-1829 C Födelse och dopböcker. 2, 1766-1829 Inneh. även:
vigselbok
1766-1829,
död och begravningsbok 1766-1829.
4305720 Sundsjö församling C:3, 1830-1861 C Födelse och dopböcker. 3, 1830-1861 "Inneh. även:
flyttningslängd
1858-1861,
hist. ant. om byarna
odat.,
""märkvärdiga händelser"" 1822."
4305720 Sundsjö församling E I:1, 1830-1861 E I Lysnings- och vigselböcker. 1, 1830-1861 Anm.: för tiden 1830-1857 endast
vigselbok.
Inneh. även:
död- och begravningsbok 1830-1861.
4305721 Sunne församling A I:6, 1838-1847 A I Husförhörslängder 6, 1838-1847
4305721 Sunne församling A I:7, 1847-1857 A I Husförhörslängder 7, 1847-1857 Anm.: 1847 enstaka uppgifter.
4305721 Sunne församling A I:8, 1858-1862 A I Husförhörslängder 8, 1858-1862
4305721 Sunne församling K II a:1, 1863-1885 K II a Kyrkostämmans och (fr.o.m. 1947) kyrkofullmäktiges protokoll 1, 1863-1885 Innehåller även protokoll för pastoratet 1863-1884.
4305722 Sunne församling C:1, 1691-1762 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1762 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305722 Sunne församling C:2, 1763-1838 C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1838
4305722 Sunne församling C:3, 1839-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1839-1862
4305722 Sunne församling D II:1, 1785-1805 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1785-1805
4305722 Sunne församling L I a:1, 1689-1749 "L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper

"

1, 1689-1749
4305722 Sunne församling L I a:2, 1750-1817 "L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper

"

2, 1750-1817
4305723 Sunne församling L I b:1, 1817-1856 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1, 1817-1856 Innehåller bl.a.:
kyrkokassans skuldbok 1817-1839.
4305723 Sunne församling L I b:2, 1828-1857 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 2, 1828-1857 Räkenskaper rörande gåvor till kyrkan.
4305724 Svegs församling L I b:1, 1715-1770 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1, 1715-1770 Kyrkokladd.
4305724 Svegs församling L I b:2, 1770-1801 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 2, 1770-1801 Kyrkokladd.
4305725 Svegs församling L I b:3, 1801-1845 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 3, 1801-1845 Kyrkokladd.
4305726 Tännäs församling A I:1, 1805-1815 A I Husförhörslängder 1, 1805-1815
4305726 Tännäs församling A I:2, 1816-1825 A I Husförhörslängder 2, 1816-1825 "I volymen upptages ""Midskogen"" tillhörande Hede."
4305726 Tännäs församling A I:3, 1826-1836 A I Husförhörslängder 3, 1826-1836
4305726 Tännäs församling A I:4, 1837-1845 A I Husförhörslängder 4, 1837-1845
4305726 Tännäs församling A I:5, 1833-1840 A I Husförhörslängder 5, 1833-1840 """Communion för fjällmännen."""
4305726 Tännäs församling A I:6, 1846-1856 A I Husförhörslängder 6, 1846-1856 1856 enstaka uppgifter.
4305726 Tännäs församling A I:7, 1856-1874 A I Husförhörslängder 7, 1856-1874
4305727 Tännäs församling C:1, 1749-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1860 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305727 Tännäs församling C:2, 1848-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1848-1850 Födelse- och dopbok för Tännäs by (annotationsbok).
Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305727 Tännäs församling L I a:1, 1751-1859 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 1, 1751-1859 Bl.a. skuldböcker.
4305727 Tännäs församling L I a:4, 1846-1889 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 4, 1846-1889 Kyrkokladd.
4305727 Tännäs församling L I a:3, 1822-1846 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 3, 1822-1846 Kyrkokladd.
4305727 Tännäs församling L I a:2, 1801-1822 L I a Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer) 2, 1801-1822 Bl.a. kyrkokladd.
4305728 Undersåkers församling A I:1, 1784-1826 A I Husförhörslängder 1, 1784-1826 Inneh.: längder 1784-1792, 1805-1814, 1815-1826.
Inneh. även: ofullständig,
odaterad räkenskapsbok för postkontor.
4305728 Undersåkers församling A I:2, 1827-1837 A I Husförhörslängder 2, 1827-1837
4305728 Undersåkers församling A I:3, 1838-1845 A I Husförhörslängder 3, 1838-1845 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4305728 Undersåkers församling A I:4, 1846-1855 A I Husförhörslängder 4, 1846-1855
4305728 Undersåkers församling A I:5, 1856-1863 A I Husförhörslängder 5, 1856-1863 Inneh. även: anteckningar om
flyttningar 1859-1864.
4305729 Undersåkers församling C:1, 1689-1784 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1784 Inneh. även:
vigselbok 1688-1784,
begravningsbok (tidvis äv. dödbok) 1688-1784,
födelse- och dopbok för lappar 1757-1781,
död- och begravningsbok för lappar 1780-1782.
Anm.: ministerialuppgifter om lappar före 1757 resp. 1780 ingår i serie C, E och F.
4305729 Undersåkers församling C:2, 1784-1841 C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1841 Inneh. även:
vigselbok 1785-1821, 1824-1841,
död- och begravningsbok.
4305729 Undersåkers församling C:3, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1842-1861 Inneh. även:
död- och begravningsbok 1841-1861.
4305729 Undersåkers församling E I:1, 1842-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1861 Anm.: 1861 enstaka uppgifter.
Inneh. även:
fört. över lysningssedlar 1857-1864.
4305729 Undersåkers församling H II:1, 1747-1890 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1747-1890
4305729 Undersåkers församling L I a:1, 1692-1736 L I a Kyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 1, 1692-1736 Arkivbox.
Med visitationsanteckningar angående räkenskaper 1722, series comministrorum.
4305729 Undersåkers församling L I a:2, 1736-1783 L I a Kyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 2, 1736-1783 Arkivbox.
4305729 Undersåkers församling L I a:3, 1784-1812 L I a Kyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 3, 1784-1812 Arkivbox.
4305730 Lockne församling A I:8 a, 1863-1872 A I Husförhörslängder. 8 a, 1863-1872 Berge-Rossbol.
4305730 Lockne församling A I:8 b, 1863-1872 A I Husförhörslängder. 8 b, 1863-1872 Tand-Östbyn. Inneh. även:
anteckningar om folkmängden 1865-1876, anteckningar om nattvardsgång 1863-1864, anteckningar om nattvardsungd. 1867-1870.
4305730 Lockne församling A I:9 a, 1873-1884 A I Husförhörslängder. 9 a, 1873-1884 Berge-Loke.
Anm.: 1884 enstaka uppgifter.
4305730 Lockne församling A I:9 b, 1873-1884 A I Husförhörslängder. 9 b, 1873-1884 Långänge-Östbyn. Inneh. även:
bok över obefintliga 1873-1884, ant. om nattvardsungdom 1871-1877.
Anm.: 1884 enstaka uppgifter.
4305730 Lockne församling A I:10, 1884-1894 A I Husförhörslängder. 10, 1884-1894 Inneh. även:
ant. om nattvardsungdom 1885.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4305731 Marieby församling A I:6, 1863-1873 A I Husförhörslängder. 6, 1863-1873
4305731 Marieby församling A I:7, 1874-1884 A I Husförhörslängder. 7, 1874-1884
4305731 Marieby församling A I:8, 1884-1894 A I Husförhörslängder. 8, 1884-1894 Inneh. även:
bok över obefintliga.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4305732 Näs församling A I:6, 1861-1871 A I Husförhörslängder. 6, 1861-1871 Inneh. även:
bok över obefintliga 1870, ant. om nattvardsgångar 1861-1871, ant. om stamboksmedel 1862-1869.
Anm: 1871 enstaka uppgifter.
4305732 Näs församling A I:7, 1871-1881 A I Husförhörslängder. 7, 1871-1881 Inneh. även:
bok över obefintliga 1871-1880, ant. om nattvardsgångar 1872-1881, ant. om folkmängden 1871-1878.
Anm: 1881 enstaka uppgifter.
4305732 Näs församling A I:8, 1881-1889 A I Husförhörslängder. 8, 1881-1889 Inneh. även:
bok över obefintliga 1881-1889, ant. om nattvardsgångar 1881-1884.
4305732 Näs församling A I:9, 1890-1895 A I Husförhörslängder. 9, 1890-1895 Inneh. även:
bok över obefintliga 1890-1894, fört. över konfirmander 1892-1894, ant. om nattvardsgångar 1890-1894.
Anm: 1895 enstaka uppgifter.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4305733 Sunne församling A I:9, 1862-1874 A I Husförhörslängder 9, 1862-1874 Anm.: 1874 enstaka uppgifter.
4305733 Sunne församling A I:10, 1874-1884 A I Husförhörslängder 10, 1874-1884 Anm.: 1884 enstaka uppgifter.
4305733 Sunne församling A I:11, 1884-1894 A I Husförhörslängder 11, 1884-1894 Anm.: 1894 enstaka uppgifter.
4305734 Marby församling A I:6, 1865-1878 A I Husförhörslängder 6, 1865-1878
4305734 Marby församling A I:7, 1879-1895 A I Husförhörslängder 7, 1879-1895
4305735 Hammerdals församling A I:9a, 1861-1870 A I Husförhörslängder 9a, 1861-1870 Anm.: norra delen av församlingen.
4305735 Hammerdals församling A I:9b, 1861-1870 A I Husförhörslängder 9b, 1861-1870 Anm.: södra delen av församlingen.
4305736 Hammerdals församling A I:10a, 1871-1882 A I Husförhörslängder 10a, 1871-1882
4305736 Hammerdals församling A I:10b, 1871-1882 A I Husförhörslängder 10b, 1871-1882
4305737 Hammerdals församling A I:11a, 1883-1893 A I Husförhörslängder 11a, 1883-1893 Bye-Kakuåsen.
4305737 Hammerdals församling A I:11b, 1883-1893 A I Husförhörslängder 11b, 1883-1893 Kilen-Åsen.
4305738 Hede församling A I:7, 1864-1884 A I Husförhörslängder 7, 1864-1884 Anm.: delvis parallellförd med AI:6. 1884 enstaka uppgifter.
4305738 Hede församling A I:8, 1884-1889 A I Husförhörslängder 8, 1884-1889
4305739 Vemdalens församling A I:7, 1863-1872 A I Husförhörslängder 7, 1863-1872
4305739 Vemdalens församling A I:8, 1873-1884 A I Husförhörslängder 8, 1873-1884 Anm: 1884 enstaka uppgifter.
4305739 Vemdalens församling A I:9, 1884-1893 A I Husförhörslängder 9, 1884-1893
4305740 Ytterhogdals församling A I:12, 1861-1868 A I Husförhörslängder 12, 1861-1868
4305740 Ytterhogdals församling A I:13, 1868-1877 A I Husförhörslängder 13, 1868-1877
4305740 Ytterhogdals församling A I:14, 1877-1886 A I Husförhörslängder 14, 1877-1886
4305741 Ytterhogdals församling A I:15, 1887-1896 A I Husförhörslängder 15, 1887-1896
4305796 Hotagens församling A I:4, 1864-1876 A I Husförhörslängder 4, 1864-1876 Inneh. även:
förteckning över socknens äldste 1873.
4305796 Hotagens församling A I:5, 1877-1883 A I Husförhörslängder 5, 1877-1883
4305796 Hotagens församling A I:6, 1884-1896 A I Husförhörslängder 6, 1884-1896
4305796 Hotagens lappförsamling A I:1, 1884-1892 A I Husförhörslängder. 1, 1884-1892
4305797 Kalls församling A I:8, 1862-1875 A I Husförhörslängder 8, 1862-1875
4305797 Kalls församling A I:9, 1876-1884 A I Husförhörslängder 9, 1876-1884 Se även
A:10 vad gäller byarna Beljom, Bergsjön, Blåmyran, Brattäggen, Digernäset, Fäviken, Granberg, Gärde, Huså, Kjoland, Kolåsen, Sandviken, Smedjeviken, Sulviken, Sölvsved, Tjärntorpet samt Västerkjoland som omkr. 1879 överförts till egen husförhörslängd.
4305797 Kalls församling A I:10, 1878-1889 A I Husförhörslängder 10, 1878-1889 Anm.: omfattar Huså bruk samt byarna enligt ovanstående anmärkning.
4305797 Kalls församling A I:11, 1885-1892 A I Husförhörslängder 11, 1885-1892 Anm.: rörande vissa byar, jfr AI:10. Inneh. bl.a. husförhörhörslängd för Huså bruk 1890-1892.
4305798 Håsjö församling A I:6, 1862-1872 A I Husförhörslängder. 6, 1862-1872 Anm.: 1872 enstaka uppgifter.
4305798 Håsjö församling A I:7, 1872-1881 A I Husförhörslängder. 7, 1872-1881
4305798 Håsjö församling A I:8, 1882-1891 A I Husförhörslängder. 8, 1882-1891
4305799 Lillhärdals församling A I:8, 1863-1875 A I Husförhörslängder 8, 1863-1875
4305799 Lillhärdals församling A I:9, 1876-1885 A I Husförhörslängder 9, 1876-1885
4305799 Lillhärdals församling A I:10, 1886-1895 A I Husförhörslängder 10, 1886-1895 Uppslag 92-94 är blanka sidor.
4305800 Kyrkås församling A I:4, 1861-1880 A I Husförhörslängder. 4, 1861-1880 Inneh. även:
ant. om obefintliga
1861-1880,
ant. om nattvardsgång 1861-1872 ant. om kyrkan, odat.
4305800 Kyrkås församling A I:5, 1881-1895 A I Husförhörslängder. 5, 1881-1895 Inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1881-1891,
ant. om folkmängden
1880-1894.
Serien upphörd. Fortsätter i
form av församlingsböcker, se serie A II a.
4305801 Lits församling A I:10a, 1863-1872 A I Husförhörslängder. 10a, 1863-1872 Anm.: norra sidan om älven.
Inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1863-1872, historik rör. 1863-1865.
4305801 Lits församling A I:10b, 1863-1873 A I Husförhörslängder. 10b, 1863-1873 Anm.: södra sidan om älven.
inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1863-1872. 1863-1872 (73).
4305801 Lits församling A I:11a, 1873-1881 A I Husförhörslängder. 11a, 1873-1881 Anm.: norra sidan om älven.
Inneh. även:
ant. ang. obefintliga 1873-1880, ant. om nattvardsgång 1873-1880.
1873-1880 (81).
4305801 Lits församling A I:11b, 1873-1881 A I Husförhörslängder. 11b, 1873-1881 Anm.: södra sidan om älven.
1873-1880 (81).
4305802 Lits församling A I:12a, 1881-1891 A I Husförhörslängder. 12a, 1881-1891 Anm.: norra sidan om älven.
Inneh. även:
ant. om nattvardsgång 1881-1891.
1881-1890 (91).
4305802 Lits församling A I:12b, 1881-1891 A I Husförhörslängder. 12b, 1881-1891 Anm.: södra sidan om älven.
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1881-1891, ant. om folkmängden 1881-1890.
1881-1890 (91).
4305803 Mörsils församling A I:7, 1865-1876 A I Husförhörslängder 7, 1865-1876
4305803 Mörsils församling A I:8, 1876-1885 A I Husförhörslängder 8, 1876-1885
4305803 Mörsils församling A I:9, 1886-1895 A I Husförhörslängder 9, 1886-1895
4305804 Mattmars församling A I:8, 1863-1882 A I Husförhörslängder 8, 1863-1882 Innehåller även:
anteckningar om gratialister och hästjägare vid Alsens skvadron, fältjägare vid Livkompaniet.
4305804 Mattmars församling A I:9, 1883-1892 A I Husförhörslängder 9, 1883-1892 Innehåller även:
anteckningar om gratialister.
4305805 Myssjö församling A I:7, 1862-1872 A I Husförhörslängder 7, 1862-1872
4305805 Myssjö församling A I:8, 1873-1882 A I Husförhörslängder 8, 1873-1882
4305805 Myssjö församling A I:9, 1883-1893 A I Husförhörslängder 9, 1883-1893 Anm.: 1893 enstaka uppgifter.
4305806 Klövsjö församling A I:4, 1862-1871 A I Husförhörslängder 4, 1862-1871 Innehåller även anteckningar om husförhör, nattvardsgång m.m. 1862-1871.
4305806 Klövsjö församling A I:5, 1872-1881 A I Husförhörslängder 5, 1872-1881 Innehåller även:
anteckningar om husförhör och nattvardsgång 1870-1882,
förteckning över förtroendemän 1878-1883.
4305806 Klövsjö församling A I:6, 1883-1893 A I Husförhörslängder 6, 1883-1893 Innehåller även:
anteckningar om husförhör och nattvardsgång 1883-1892,
förteckning över förtroendemän 1878-1890.
4305807 Sundsjö församling A I:7, 1862-1874 A I Husförhörslängder. 7, 1862-1874
4305807 Sundsjö församling A I:8, 1874-1884 A I Husförhörslängder. 8, 1874-1884 Inneh. även:
ant. om Huggnäset, Revsund,
ant. om obefintliga 1874-1884,
ant. oc folkmängd
1874-1888.
4305807 Sundsjö församling A I:9, 1885-1894 A I Husförhörslängder. 9, 1885-1894 Inneh. även:
ant. om Huggnäset, Revsund,
ant. om folkmängd 1888-1896.
4305808 Stuguns församling A I:8, 1861-1871 A I Husförhörslängder. 8, 1861-1871
4305808 Stuguns församling A I:9, 1872-1877 A I Husförhörslängder. 9, 1872-1877
4305808 Stuguns församling A I:10, 1878-1880 A I Husförhörslängder. 10, 1878-1880 Inneh. även:
fört. över obefintliga 1878-1880.
4305809 Stuguns församling A I:11, 1881-1889 A I Husförhörslängder. 11, 1881-1889 Inneh. även:
fört. över obefintliga 1881-1889.
4305810 Linsells församling A I:7, 1870-1879 A I Husförhörslängder 7, 1870-1879
4305810 Linsells församling A I:8, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8, 1880-1891 1891 enstaka uppgifter.
4305811 Svegs församling A I:2, 1870- A I Husförhörslängder. 2, 1870- Hft.
4305811 Svegs församling A I:3, 1871-1880 A I Husförhörslängder. 3, 1871-1880 Inneh. även.:
bok över obefintliga 1870-1880.
ant. om nattvardsgångar 1871-1880.
4305811 Svegs församling A I:4, 1881-1892 A I Husförhörslängder. 4, 1881-1892 Inneh. även.:
bok över obefintliga 1881-1891,
ant. om nattvardsgångar 1881-1891,
ant. om folkmängden 1888.
1892 enstaka uppgifter.
4305812 Ljusnedals församling A I:6, 1879-1885 A I Husförhörslängder 6, 1879-1885
4305812 Tännäs församling A I:8, 1864-1885 A I Husförhörslängder 8, 1864-1885 1885 enstaka uppgifter.
4305813 Undersåkers församling A I:6, 1861-1876 A I Husförhörslängder 6, 1861-1876 Anm.: 1876 enstaka uppgifter.
4305813 Undersåkers församling A I:7, 1876-1885 A I Husförhörslängder 7, 1876-1885 "Inneh. även: förteckning över ""på okänd ort vistandes""."
4305814 Undersåkers församling A I:8a, 1886-1894 A I Husförhörslängder 8a, 1886-1894 Dalen-Rista.
4305814 Undersåkers församling A I:8b, 1886-1894 A I Husförhörslängder 8b, 1886-1894 "Romo-Änge.
Inneh. även: förteckning över ""på okänd ort vistandes"".
Serien upphörd.
Fortsätter i form av församlings- böcker. Se serie A II a."
4305815 Undersåkers lappförsamling A I:4, 1868-1877 A I Husförhörslängder. 4, 1868-1877 Inneh. även:
anteckningar om folkmängden 1870-1879.
4305815 Undersåkers lappförsamling A I:5, 1878-1895 A I Husförhörslängder. 5, 1878-1895 Inneh. även:
anteckningar om obefintliga 1878-1895.
Serien upphörd. Fortsätter i form av Församlingsböcker, se serie
A II a.
4449044 Åre församling A I:9, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9, 1866-1876 1876 enstaka uppgifter.
4449044 Åre församling A I:10, 1876-1884 A I Husförhörslängder 10, 1876-1884 1884 enstaka uppgifter.
4449044 Åre församling A I:11, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11, 1884-1893

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: