För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Kristianstads län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Kristianstads län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Kristianstads län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4015745 Borrby församling B:1, 1815-1864 B In- och utflyttningslängder 1, 1815-1864 Inb.
4015745 Borrby församling C:1, 1701-1788 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1788 Inb.
Omfattar 1701-08-16--1788-12-07.
Luckor 1702-07-21--1703-05-17 och
1703-08-25--1708-05-09.
Åren 1755 och 1756 skadade.
4015745 Borrby församling C:2, 1788-1851 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1851 Inb.
Med anteckningar om kyrktagning
1811-1815.
4015746 Glimåkra församling C:1, 1693-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1729 T.o.m. 1729-08-16. Åren 1693-1724 endast dopbok. Register i DDSS.
4015746 Glimåkra församling C:2, 1729-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1751 Fr.o.m. 1729-09-01. Register i DDSS.
4015746 Glimåkra församling C:3, 1752-1800 C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1800 Register i DDSS.
4015746 Glimåkra församling C:4, 1801-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1835 Register i DDSS.
4015746 Glimåkra församling C:5, 1836-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1862 Kapsel. T.o.m. 1862-04-13. Register i DDSS.
4015746 Glimåkra församling D I:1, 1808-1882 D I Längder över nattvardsungdom Konfirmationsböcker 1, 1808-1882 Arkivkartong.
4015747 Osby församling C:1, 1647-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 Med anteckningar om admonitioner.
4015747 Osby församling C:2, 1690-1732 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1732
4015747 Osby församling C:3, 1733-1771 C Födelse- och dopböcker 3, 1733-1771 Med anteckning om admonitioner.
4138482 Gladsaxs församling B:2, 1825-1861 B Flyttningslängder 2, 1825-1861 Inflyttningslängd.
4138482 Gladsaxs församling B:3, 1825-1861 B Flyttningslängder 3, 1825-1861 Utflyttningslängd.
4138482 Gladsaxs församling C:1, 1653-1699 C Födelse- och dopböcker 1, 1653-1699 Luckor 1654, 1696-1697.
4138482 Gladsaxs församling C:2, 1721-1779 C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1779 Luckor 1776-1778.
4138482 Gladsaxs församling C:3, 1780-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1836
4138482 Gladsaxs församling C:4, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861
4138482 Gladsaxs församling E I:1, 1837-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1855
4145875 Vallby församling C I :1, 1756-1812 C I
Födelse- och dopböcker
1, 1756-1812 Bunt.
4145875 Vallby församling C I :2, 1813-1860 C I
Födelse- och dopböcker
2, 1813-1860
4484123 Näsums församling L I:1, 1662-1709 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1709 1709 års räkenskaper ofullständiga.
4484123 Näsums församling L I:2, 1710-1752 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1710-1752
4484123 Näsums församling L I:3, 1753-1811 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1753-1811
4484123 Näsums församling L I:4, 1812-1817 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1812-1817
4488866 Andrarums församling C:1, 1706-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1722
4488866 Andrarums församling C:2, 1722-1734 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1734 Register i DDSS.
4488866 Andrarums församling C:3, 1807-1812 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1812
4488866 Andrarums församling C:4, 1860-1878 C Födelse- och dopböcker 4, 1860-1878 Avskrift 1860-1875.
4488866 Andrarums församling E I:1, 1860-1895 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1860-1895 Avskrift 1860-1875.
4488866 Andrarums församling F:1, 1860-1885 F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1885 Avskrift 1860-1874.
4488867 Andrarums församling H II:1, 1854-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1854-1865 Bunt. Inflyttningsattester.
4488868 Andrarums församling L I a:1, 1692-1721 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1692-1721
4488868 Andrarums församling L I a:2, 1722-1776 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1722-1776
4488868 Andrarums församling L I a:3, 1782-1833 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1833
4488869 Eljaröds församling C:1, 1722-1746 C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1746
4488869 Eljaröds församling C:2, 1860-1884 C Födelse- och dopböcker 2, 1860-1884
4488869 Eljaröds församling E I:1, 1860-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1860-1894 Avskrift 1860-1873.
4488869 Eljaröds församling F:1, 1860-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1894 Avskrift 1860-1874.
4488869 Eljaröds församling H II:1, 1854-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1854-1865
4488870 Eljaröds församling L I a:1, 1622-1715 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1622-1715
4488870 Eljaröds församling L I a:2, 1716-1780 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1780
4488870 Eljaröds församling L I a:3, 1781-1837 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1837
4488871 Höja församling A I:1, 1813-1815 A I Husförhörslängder 1, 1813-1815
4488871 Höja församling A I:2, 1816-1820 A I Husförhörslängder 2, 1816-1820
4488871 Höja församling A I:3, 1821-1825 A I Husförhörslängder 3, 1821-1825
4488871 Höja församling A I:4, 1825-1829 A I Husförhörslängder 4, 1825-1829
4488871 Höja församling A I:5, 1829-1833 A I Husförhörslängder 5, 1829-1833
4488871 Höja församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4488872 Höja församling A I:7, 1837-1841 A I Husförhörslängder 7, 1837-1841
4488872 Höja församling A I:8, 1841-1846 A I Husförhörslängder 8, 1841-1846
4488872 Höja församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4488872 Höja församling B:1, 1826-1834 B Flyttningslängder 1, 1826-1834
4488872 Höja församling B:2, 1834-1842 B Flyttningslängder 2, 1834-1842 Inflyttningslängd 1834-1841. Utflyttningslängd 1834-1842.
4488872 Höja församling B:3, 1842-1849 B Flyttningslängder 3, 1842-1849
4488919 Höja församling C:1, 1693-1764 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1764
4488919 Höja församling C:2, 1765-1785 C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1785
4488919 Höja församling C:3, 1786-1834 C Födelse- och dopböcker 3, 1786-1834
4488919 Höja församling C:5, 1834-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1860
4488919 Höja församling E I:1, 1816-1831 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1831 Lysningsbok.
4488920 Höja församling H II:1, 1782-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1782-1819 Luckor 1784, 1793-1796, 1798, 1801, 1803-1810. För enskilda år endast enstaka attester.
4488920 Höja församling H II:2, 1820-1828 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1828 Lucka 1826-1827.
4488921 Höja församling L I:1, 1588-1661 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1588-1661
4488921 Höja församling L I:2, 1662-1726 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1662-1726
4488921 Höja församling L I:3, 1727-1780 L I Kyrkoräkenskaper 3, 1727-1780 Se H I:1. Dupletträkenskaper
1710-11, 1721, 1735-36 samt di-
verse räkenskapshandlingar 1825-
1851.
4488921 Höja församling L I:4, 1781-1830 L I Kyrkoräkenskaper 4, 1781-1830
4488922 Ängelholms församling A I:1, 1812-1822 A I Husförhörslängder 1, 1812-1822 Lucka 1815-1817.
4488922 Ängelholms församling A I:2, 1822-1825 A I Husförhörslängder 2, 1822-1825
4488922 Ängelholms församling A I:3, 1825-1830 A I Husförhörslängder 3, 1825-1830
4488922 Ängelholms församling A I:4, 1829-1837 A I Husförhörslängder 4, 1829-1837
4488922 Ängelholms församling A I:6, 1837-1838 A I Husförhörslängder 6, 1837-1838
4488922 Ängelholms församling A I:7, 1839-1843 A I Husförhörslängder 7, 1839-1843
4488923 Ängelholms församling A I:8, 1843-1846 A I Husförhörslängder 8, 1843-1846 Med några anteckningar för 1847.
4488923 Ängelholms församling A I:9, 1846-1848 A I Husförhörslängder 9, 1846-1848 Bunt.
4488923 Ängelholms församling A I:10, 1848-1849 A I Husförhörslängder 10, 1848-1849 Med några anteckningar för 1850.
4488923 Ängelholms församling A I:11, 1849-1850 A I Husförhörslängder 11, 1849-1850 Bunt.
4488923 Ängelholms församling A I:12, 1850-1851 A I Husförhörslängder 12, 1850-1851
4488925 Ängelholms församling A I:18, 1860-1861 A I Husförhörslängder 18, 1860-1861 Bunt.
4488926 Ängelholms församling B:1, 1839-1860 B Flyttningslängder 1, 1839-1860 Bunt. Utflyttningslängd, 1839-04-30--1860-10-24.
4488926 Ängelholms församling C I:1, 1689-1766 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1766 1689-1720 endast dopbok. 1689 ofullständig.
4488926 Ängelholms församling C I:2, 1767-1834 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1834
4488926 Ängelholms församling C I:3, 1835-1862 C I Födelse- och dopböcker 3, 1835-1862 Register i DDSS.
4488927 Ängelholms församling H II:1, 1819-1826 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1819-1826 Arkivbox.
4488928 Ängelholms församling H II:2, 1827-1834 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1827-1834
4488929 Ängelholms församling H II:3, 1835-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1835-1841
4488930 Ängelholms församling H II:4, 1842-1849 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1842-1849
4488931 Ängelholms församling H II:5, 1850-1857 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1850-1857
4488932 Ängelholms församling H II:6, 1858-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1858-1865
4488933 Ängelholms församling H II:6, 1858-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1858-1865
4488934 Ängelholms församling L I a:1, 1662-1720 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1720
4488934 Ängelholms församling L I a:2, 1721-1802 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1802
4488934 Ängelholms församling L I a:3, 1803-1849 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1803-1849 "Häri även; Räkning över Ängelholms
stads enskilda kyrkomedel 1787-1805."
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling A I:1, 1838-1845 A I Husförhörslängder 1, 1838-1845 Inb.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling A I:2, 1845-1849 A I Husförhörslängder 2, 1845-1849 Inb.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling A I:3, 1849-1852 A I Husförhörslängder 3, 1849-1852 Inb.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling A I:4, 1851-1857 A I Husförhörslängder 4, 1851-1857 Inb.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling A I:5, 1857-1864 A I Husförhörslängder 5, 1857-1864 Inb.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling B:2, 1845-1859 B Flyttningslängder 2, 1845-1859 Inflyttningslängd.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling B:1, 1833-1837 B Flyttningslängder 1, 1833-1837 Häfte. Utflyttningslängd.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling B:3, 1845-1863 B Flyttningslängder 3, 1845-1863 Utflyttningslängd.
4488935 Ängelholms garnisonsförsamling C:1, 1845-1863 C Födelse- och dopböcker 1, 1845-1863 Inb. Register i DDSS.
4488936 Ängelholms garnisonsförsamling H II:1, 1816-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1816-1832 Inb.
Omfattar även permissionsbevis.
4488937 Ängelholms garnisonsförsamling H II:2, 1833-1843 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1833-1843 Inb.
Omfattar även permissionsbevis.
4488938 Ängelholms garnisonsförsamling H II:3, 1844-1859 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1844-1859 Inb.
Omfattar även permissionsbevis.
4488939 Rebbelberga församling A I:1, 1812-1813 A I Husförhörslängder 1, 1812-1813 Bunt.
4488939 Rebbelberga församling A I:2, 1818-1826 A I Husförhörslängder 2, 1818-1826
4488939 Rebbelberga församling A I:3, 1826-1831 A I Husförhörslängder 3, 1826-1831
4488939 Rebbelberga församling A I:4, 1831-1836 A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4488939 Rebbelberga församling A I:5, 1845-1849 A I Husförhörslängder 5, 1845-1849
4488939 Rebbelberga församling A I:6, 1849-1851 A I Husförhörslängder 6, 1849-1851 Bunt.
4488939 Rebbelberga församling A I:7, 1851-1854 A I Husförhörslängder 7, 1851-1854 Bunt.
4488939 Rebbelberga församling A I:8, 1854-1857 A I Husförhörslängder 8, 1854-1857
4488939 Rebbelberga församling A I:9, 1857-1861 A I Husförhörslängder 9, 1857-1861
4488939 Rebbelberga församling B:1, 1857-1861 B Flyttningslängder 1, 1857-1861 Inflyttningslängd.
4488939 Rebbelberga församling B:2, 1857-1861 B Flyttningslängder 2, 1857-1861 Utflyttningslängd.
4488939 Rebbelberga församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4488940 Rebbelberga församling C:1, 1738-1796 C Födelse- och dopböcker 1, 1738-1796
4488940 Rebbelberga församling C:2, 1793-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1861
4488940 Rebbelberga församling L I a:1, 1718-1800 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1718-1800 Bunt. Huvudräkenskaper.
4488941 Ausås församling A I:1, 1787-1799 A I Husförhörslängder 1, 1787-1799
4488941 Ausås församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818
4488941 Ausås församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4488941 Ausås församling A I:4, 1823-1827 A I Husförhörslängder 4, 1823-1827
4488941 Ausås församling A I:5, 1827-1832 A I Husförhörslängder 5, 1827-1832
4488942 Ausås församling A I:6, 1832-1837 A I Husförhörslängder 6, 1832-1837
4488942 Ausås församling A I:7, 1837-1840 A I Husförhörslängder 7, 1837-1840
4488942 Ausås församling A I:8, 1840-1844 A I Husförhörslängder 8, 1840-1844
4488942 Ausås församling A I:9, 1844-1847 A I Husförhörslängder 9, 1844-1847
4488943 Ausås församling A I:10, 1847-1851 A I Husförhörslängder 10, 1847-1851
4488943 Ausås församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4488943 Ausås församling A I:12, 1855-1861 A I Husförhörslängder 12, 1855-1861
4488943 Ausås församling B:1, 1853-1862 B Flyttningslängder 1, 1853-1862 Utflyttningslängd.
4488944 Ausås församling C:1, 1646-1686 C Födelse- och dopböcker 1, 1646-1686 Dopbok. Lucka 1682-83.
4488944 Ausås församling C:2, 1687-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1687-1756
4488944 Ausås församling C:3, 1757-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1805
4488944 Ausås församling C:4, 1806-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1862
4488944 Ausås församling H I:6, 1823-1852 "H I Bilagor till kyrkobokföringen

(utom inflyttningsattester) "

6, 1823-1852 Lysningshandlingar.
4488944 Ausås församling H I:8, 1853-1861 "H I Bilagor till kyrkobokföringen

(utom inflyttningsattester) "

8, 1853-1861 Lysningshandlingar.
4488945 Ausås församling H II:1, 1769-1818 H II Inflyttningsattester 1, 1769-1818 Luckor 1770-94, 1797-99, 1802-03, 1811-12 och 1814.
Endast en attest har bevarats för vartdera av åren 1769 och 1818.
4488945 Ausås församling H II:2, 1819-1825 H II Inflyttningsattester 2, 1819-1825
4488945 Ausås församling H II:3, 1826-1832 H II Inflyttningsattester 3, 1826-1832
4488946 Ausås församling H II:3, 1826-1832 H II Inflyttningsattester 3, 1826-1832
4488946 Ausås församling H II:4, 1833-1836 H II Inflyttningsattester 4, 1833-1836
4488946 Ausås församling H II:5, 1837-1840 H II Inflyttningsattester 5, 1837-1840
4488946 Ausås församling H II:6, 1841-1845 H II Inflyttningsattester 6, 1841-1845
4488946 Ausås församling H II:7, 1846-1849 H II Inflyttningsattester 7, 1846-1849
4488947 Ausås församling H II:7, 1846-1849 H II Inflyttningsattester 7, 1846-1849
4488947 Ausås församling H II:8, 1850-1853 H II Inflyttningsattester 8, 1850-1853
4488947 Ausås församling H II:9, 1854-1857 H II Inflyttningsattester 9, 1854-1857
4488948 Ausås församling H II:9, 1854-1857 H II Inflyttningsattester 9, 1854-1857
4488948 Ausås församling H II:10, 1858-1861 H II Inflyttningsattester 10, 1858-1861
4488949 Ausås församling L I:1, 1662-1717 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1717 Inbunden.
Huvudräkenskaper.
4488949 Ausås församling L I:2, 1718-1784 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1718-1784 Inbunden.
Huvudräkenskaper.
4488949 Ausås församling L I:3, 1785-1828 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1828 Inbunden.
Huvudräkenskaper.
4488950 Starby församling A I:1, 1813-1817 A I Husförhörslängder 1, 1813-1817
4488950 Starby församling A I:2, 1817-1820 A I Husförhörslängder 2, 1817-1820
4488950 Starby församling A I:3, 1821-1825 A I Husförhörslängder 3, 1821-1825
4488950 Starby församling A I:4, 1825-1828 A I Husförhörslängder 4, 1825-1828
4488950 Starby församling A I:5, 1829-1833 A I Husförhörslängder 5, 1829-1833
4488950 Starby församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4488950 Starby församling A I:7, 1837-1841 A I Husförhörslängder 7, 1837-1841
4488950 Starby församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4488950 Starby församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4488951 Starby församling C:1, 1692-1785 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1785 1692-1750 endast dopbok.
4488951 Starby församling C:2, 1786-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1786-1843
4488951 Starby församling C:4, 1844-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1860
4488951 Höja församling H II:1, 1782-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1782-1819 Luckor 1784, 1793-1796, 1798, 1801, 1803-1810. För enskilda år endast enstaka attester.
4488951 Höja församling H II:2, 1820-1828 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1828 Lucka 1826-1827.
4488952 Starby församling L I:1, 1662-1726 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1726
4488952 Starby församling L I:2, 1727-1781 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1727-1781
4488952 Starby församling K V:1, 1847-1902 K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 1, 1847-1902 Innerhåller fattigvårdsstyrelsens
protokoll 1847-84,
sockennämndens protokoll 1861-62, kommunalnämndens protokoll 1863-1902 samt redogörelser för fattigäckor 1848-1902.
4488953 Strövelstorps församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818 L-län.
4488953 Strövelstorps församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823 L-län.
4488953 Strövelstorps församling A I:5, 1823-1827 A I Husförhörslängder 5, 1823-1827 L-län.
4488953 Strövelstorps församling A I:7, 1827-1832 A I Husförhörslängder 7, 1827-1832 L-län.
4488954 Strövelstorps församling A I:9, 1832-1837 A I Husförhörslängder 9, 1832-1837 L-län.
4488954 Strövelstorps församling A I:11, 1837-1840 A I Husförhörslängder 11, 1837-1840 L-län.
4488954 Strövelstorps församling A I:13, 1840-1844 A I Husförhörslängder 13, 1840-1844 L-län.
4488954 Strövelstorps församling A I:15, 1844-1847 A I Husförhörslängder 15, 1844-1847 L-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:17, 1847-1851 A I Husförhörslängder 17, 1847-1851 L-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:4, 1818-1823 A I Husförhörslängder 4, 1818-1823 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:6, 1823-1827 A I Husförhörslängder 6, 1823-1827 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:8, 1827-1832 A I Husförhörslängder 8, 1827-1832 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:10, 1832-1837 A I Husförhörslängder 10, 1832-1837 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:12, 1837-1840 A I Husförhörslängder 12, 1837-1840 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:14, 1840-1844 A I Husförhörslängder 14, 1840-1844 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:16, 1844-1847 A I Husförhörslängder 16, 1844-1847 M-län.
4488955 Strövelstorps församling A I:18, 1847-1851 A I Husförhörslängder 18, 1847-1851 M-län.
4488956 Strövelstorps församling C:1, 1646-1686 C Födelse- och dopböcker 1, 1646-1686 Dopbok.
4488956 Strövelstorps församling C:2, 1687-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1687-1756
4488956 Strövelstorps församling C:3, 1757-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1805
4488956 Strövelstorps församling C:4, 1806-1859 C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1859
4488957 Strövelstorps församling H II:1, 1795-1807 H II Inflyttningsattester 1, 1795-1807 Luckor 1798-99 och 1801.
4488957 Strövelstorps församling H II:2, 1808-1813 H II Inflyttningsattester 2, 1808-1813
4488957 Strövelstorps församling H II:3, 1814-1819 H II Inflyttningsattester 3, 1814-1819
4488958 Strövelstorps församling H II:4, 1820-1824 H II Inflyttningsattester 4, 1820-1824
4488958 Strövelstorps församling H II:5, 1825-1829 H II Inflyttningsattester 5, 1825-1829
4488958 Strövelstorps församling H II:6, 1830-1835 H II Inflyttningsattester 6, 1830-1835
4488959 Strövelstorps församling H II:7, 1836-1840 H II Inflyttningsattester 7, 1836-1840
4488959 Strövelstorps församling H II:8, 1841-1843 H II Inflyttningsattester 8, 1841-1843
4488959 Strövelstorps församling H II:9, 1844-1846 H II Inflyttningsattester 9, 1844-1846
4488960 Strövelstorps församling H II:10, 1847-1850 H II Inflyttningsattester 10, 1847-1850
4488960 Strövelstorps församling H II:11, 1851-1855 H II Inflyttningsattester 11, 1851-1855
4488961 Strövelstorps församling H II:12, 1856-1860 H II Inflyttningsattester 12, 1856-1860
4488962 Strövelstorps församling L I:1, 1662-1717 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1717 Huvudräkenskaper.
4488962 Strövelstorps församling L I:2, 1718-1784 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1718-1784 D:o. Med anteckningar om tionde och landgillen.
4488962 Strövelstorps församling L I:3, 1785-1828 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1828 D:o.
4488962 Strövelstorps församling L I:4, 1829-1873 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1829-1873 Huvudräkenskaper.
4488963 Björnekulla församling A I:1, 1812-1813 A I Husförhörslängder 1, 1812-1813 Inbunden.
4488963 Björnekulla församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Inbunden.
4488963 Björnekulla församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823 Inbunden.
4488963 Björnekulla församling A I:4, 1824-1828 A I Husförhörslängder 4, 1824-1828 Bunt.
4488963 Björnekulla församling A I:5, 1828-1838 A I Husförhörslängder 5, 1828-1838 Inbunden.
4488963 Björnekulla församling A I:6, 1838-1845 A I Husförhörslängder 6, 1838-1845 Inbunden.
4488963 Björnekulla församling A I:7, 1846-1849 A I Husförhörslängder 7, 1846-1849 Inbunden. Med ortregister i volymens början.
4488963 Björnekulla församling A I:8, 1850-1854 A I Husförhörslängder 8, 1850-1854
4488963 Björnekulla församling B:1, 1830-1860 B Flyttningslängder 1, 1830-1860 Inbunden. 1845 och 1847-1860 endast utflyttningslängder.
4488964 Björnekulla församling C:1, 1689-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1777 Inbunden. Lucka 1695-1713.
Häri även särskild födelsebok för prästfamiljen 1670-1797.
4488964 Björnekulla församling C:2, 1778-1845 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1845 Inbunden.
4488964 Björnekulla församling E:1, 1829-1858 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1829-1858 Inbunden. Endast lysningsbok.
4488965 Björnekulla församling H II:1, 1825-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1825-1830
4488965 Björnekulla församling H II:9, 1845-1846 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1846
4488965 Björnekulla församling H II:10, 1847-1848 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1847-1848
4488965 Björnekulla församling H II:11, 1849-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1849-1850
4488966 Björnekulla församling L I a:1, 1742-1821 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1742-1821 Inbunden. Med utdrag ur tiondejordeboken i volymens början.
4488967 Västra Broby församling A I:1, 1812-1813 A I Husförhörslängder 1, 1812-1813 Endast för Broby sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:2, 1814-1817 A I Husförhörslängder 2, 1814-1817 Endast för Broby sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:3, 1818-1824 A I Husförhörslängder 3, 1818-1824 Endast för Hyllinge sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:4, 1818-1829 A I Husförhörslängder 4, 1818-1829 1818-1824 endast för Broby och 1825-1829 endast för Hyllinge.
4488967 Västra Broby församling A I:5, 1824-1828 A I Husförhörslängder 5, 1824-1828 Endast för Broby sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:6, 1828-1838 A I Husförhörslängder 6, 1828-1838 Endast för Broby sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:7, 1829-1845 A I Husförhörslängder 7, 1829-1845 Endast för Hyllinge sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:8, 1838-1845 A I Husförhörslängder 8, 1838-1845 Häfte. Endast för Broby sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:9, 1845-1855 A I Husförhörslängder 9, 1845-1855 Endast för Hyllinge sockendel.
4488967 Västra Broby församling A I:10, 1846-1851 A I Husförhörslängder 10, 1846-1851 Endast för Broby sockendel.
4488968 Västra Broby församling C:1, 1689-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1777 Luckor: 1692-07-10--1697, 1699-04-02--1713-06-26, 1765-01-30--1765-08-26.
4488968 Västra Broby församling C:2, 1778-1845 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1845
4488968 Västra Broby församling L I a:1, 1742-1821 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1742-1821 Inbunden. I volymens början anteckning angående tionde till akademien i Lund.
4488978 Önnestads församling A I:1, 1796-1803 A I Husförhörslängder 1, 1796-1803
4488978 Önnestads församling A I:2, 1803-1810 A I Husförhörslängder 2, 1803-1810
4488978 Önnestads församling A I:3, 1811-1820 A I Husförhörslängder 3, 1811-1820
4488978 Önnestads församling A I:4, 1820-1826 A I Husförhörslängder 4, 1820-1826
4488978 Önnestads församling A I:5, 1826-1829 A I Husförhörslängder 5, 1826-1829
4488978 Önnestads församling A I:6, 1829-1836 A I Husförhörslängder 6, 1829-1836
4488979 Önnestads församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4488979 Önnestads församling A I:8, 1841-1848 A I Husförhörslängder 8, 1841-1848
4488979 Önnestads församling A I:9, 1848-1854 A I Husförhörslängder 9, 1848-1854
4488980 Önnestads församling B:1, 1836-1851 B Flyttningslängder 1, 1836-1851 Inflyttningslängd 1836-1850. Utflyttningslängd 1836-1851.
4488980 Önnestads församling C:1, 1695-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1730
4488980 Önnestads församling C:2, 1731-1752 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1752
4488980 Önnestads församling C:3, 1753-1796 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1796
4488980 Önnestads församling C:4, 1797-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1797-1850
4488980 Önnestads församling D I:1, 1799-1895 "D I Längder över nattvardsungdom

Konfirmationsböcker "

1, 1799-1895 Arkivbox. Längder 1799-1801, 1807, 1810, 1813-1815, 1817-1819 samt 1885-1895. Vissa år inbundna med kommunionlängderna.
4488981 Önnestads församling H II:1, 1759-1769 H II Inflyttningsattester 1, 1759-1769
4488981 Önnestads församling H II:2, 1780-1792 H II Inflyttningsattester 2, 1780-1792
4488981 Önnestads församling H II:3, 1793-1807 H II Inflyttningsattester 3, 1793-1807
4488981 Önnestads församling H II:4, 1808-1814 H II Inflyttningsattester 4, 1808-1814
4488982 Önnestads församling H II:5, 1815-1820 H II Inflyttningsattester 5, 1815-1820 År 1816 med enstaka attester.
4488982 Önnestads församling H II:6, 1821-1826 H II Inflyttningsattester 6, 1821-1826 År 1824 med enstaka attester.
4488982 Önnestads församling H II:7, 1827-1830 H II Inflyttningsattester 7, 1827-1830
4488982 Önnestads församling H II:8, 1831-1833 H II Inflyttningsattester 8, 1831-1833
4488982 Önnestads församling H II:9, 1834-1836 H II Inflyttningsattester 9, 1834-1836
4488982 Önnestads församling H II:10, 1838-1840 H II Inflyttningsattester 10, 1838-1840 År 1837 enstaka attest.
4488983 Önnestads församling H II:14, 1850-1852 H II Inflyttningsattester 14, 1850-1852
4488983 Önnestads församling H II:15, 1853-1855 H II Inflyttningsattester 15, 1853-1855
4488983 Önnestads församling H II:16, 1856-1860 H II Inflyttningsattester 16, 1856-1860
4488984 Önnestads församling L I:1, 1662-1701 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1701 Huvudräkenskaper.
4488984 Önnestads församling L I:2, 1702-1730 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1702-1730 Huvudräkenskaper.
4488984 Önnestads församling L I:3, 1731-1811 L I Kyrkoräkenskaper 3, 1731-1811 Huvudräkenskaper.
4488985 Färlövs församling A I:1, 1771-1774 A I Husförhörslängder 1, 1771-1774 Häfte.
4488985 Färlövs församling A I:2, 1774-1782 A I Husförhörslängder 2, 1774-1782 Häfte. Med anteckningar om datum för husförhör 1774-1780 för Färlöv och 1773-1781 för Norra Strö.
4488985 Färlövs församling A I:3, 1782-1816 A I Husförhörslängder 3, 1782-1816 Inb. Med anteckningar om datum för husförhör 1782-1786 för Färlöv, och 1783-1785 för norra Strö samt anteckning om
befolkningen i Färlöv och Norra Strö vid 1815 års skattskrivning.
4488985 Färlövs församling A I:4, 1816-1831 A I Husförhörslängder 4, 1816-1831 Inb. Med anteckning om påpekanden vid läsmöten i Färlöv och Norra Strö 1824 och 1828: anteckningar om examen i Bjärlöv 1816 och Roalöv 1827 samt anteckningar om söndagsskolan i Norra Strö 1825.
4488985 Färlövs församling A I:5, 1831-1836 A I Husförhörslängder 5, 1831-1836 Inb. Med ortsregister: anteckningar om folkmängden i Färlöv och Norra Strö 1831 samt anteckningar om beredningskommitté, ting, taxering och markegång 1831-1832.
4488986 Färlövs församling A I:6, 1836-1841 A I Husförhörslängder 6, 1836-1841 Inb. Med anteckningar om tiondeinbetalning 1840-1841.
4488986 Färlövs församling A I:7, 1841-1847 A I Husförhörslängder 7, 1841-1847 Inb. Med anteckningar om dagsverken 1843 samt om betalning 1844-1848.
4488986 Färlövs församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Inb.
4488986 Färlövs församling B:1, 1831-1841 B Flyttningslängder 1, 1831-1841 Häften.
4488987 Färlövs församling C I:1, 1690-1716 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1716 Dopbok. Med anteckningar om introduktion 1694-1713 lucka 1695-1697. Anteckningar om gåvor till kyrkan och fattigvården vid trolovningar i Färlöv och Norra Strö 1714-1715, anteckningar om gåvor till kyrkan 1700-1710 lucka 1703-1707 samt anteckningar om tavlepengar i Färlöv 1695-1714 luckor 1699-1709 samt 1711 och i Norra Strö 1712-1714.
4488987 Färlövs församling C I:2, 1768-1831 C I Födelse- och dopböcker 2, 1768-1831 Sidorna 1, 19-20, 93-108 samt 119-122 skadade. Med anteckning 1842 om barn som förklarats äkta samt förteckning på sjukdomar.
4488987 Färlövs församling C I:3, 1832-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1832-1861 Med anteckningar om dödfödda i Färlöv 1849-1852 och i Norra Strö 1848-1852.
4488987 Färlövs församling E I:1, 1835-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1835-1861 Register i DDSS.
4488988 Färlövs församling H II:1, 1760-1769 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1760-1769 Bunt.
4488988 Färlövs församling H II:2, 1770-1779 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1770-1779 Bunt.
4488988 Färlövs församling H II:3, 1780-1789 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1780-1789 Bunt.
4488989 Färlövs församling H II:3, 1780-1789 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1780-1789 Bunt.
4488989 Färlövs församling H II:4, 1790-1799 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1790-1799 Bunt.
4488989 Färlövs församling H II:5, 1800-1823 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1800-1823 Bunt. Lucka 1806-1821.
4488990 Färlövs församling H II:10, 1841-1845 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1841-1845 Bunt.
4488990 Färlövs församling H II:11, 1846-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1846-1850 Bunt.
4488991 Färlövs församling L I:1, 1662-1706 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1706 Inb.
4488991 Färlövs församling L I:2, 1749-1811 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1749-1811 Inb. Med anteckning om Färlövs kyrkas fordringar 1751.
4488992 Norra Strö församling A I:1, 1831-1836 A I Husförhörslängder 1, 1831-1836 Inb.
4488992 Norra Strö församling A I:2, 1836-1841 A I Husförhörslängder 2, 1836-1841 Inb.
4488992 Norra Strö församling A I:3, 1841-1846 A I Husförhörslängder 3, 1841-1846 Inb.
4488992 Norra Strö församling A I:4, 1846-1850 A I Husförhörslängder 4, 1846-1850 Inb.
4488992 Norra Strö församling C:1, 1690-1740 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1740 Inb. 1690-1737 dopbok. Lucka 1734. Med anteckning om utom-
äktenskapliga barns dop 1692-
1697, om introduktion 1692-
1697 samt om tavlepengar 1716- 1718.
4488992 Norra Strö församling C:2, 1741-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1825 Inb. 1822-1825 koncept.
4488992 Norra Strö församling C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 Inb. Med anteckning om lands-
hövding, biskop och häradsprost
1826 samt anteckning från 1828 om kronotionde, kyrkans behållning m.m.
4488993 Norra Strö församling H II:2, 1841-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1841-1850 Bunt.
4488994 Norra Strö församling L I:1, 1680-1715 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1715 Inb.
4488994 Norra Strö församling L I:2, 1715-1766 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1715-1766 Inb.
4488995 Åhus församling A I:2, 1814-1822 A I Husförhörslängder 2, 1814-1822 Omfattar Åhus.
4488995 Åhus församling A I:1, 1813-1822 A I Husförhörslängder 1, 1813-1822 Omfattar byarna Ripa, Hernestad, Horna och Yngsjö.
4488995 Åhus församling A I:3, 1823-1832 A I Husförhörslängder 3, 1823-1832 Omfattar byarna Ripa,
Hernestad, Horna och Yngsjö.
4488995 Åhus församling A I:4, 1823-1835 A I Husförhörslängder 4, 1823-1835 Omfattar Åhus.
4488995 Åhus församling A I:6, 1835-1847 A I Husförhörslängder 6, 1835-1847 Omfattar Åhus.
4488996 Åhus församling C I:1, 1706-1723 C I Födelse- och dopböcker 1, 1706-1723 1706-juli 1715 endast dopbok.
4488996 Åhus församling C I:2, 1724-1747 C I Födelse- och dopböcker 2, 1724-1747 Luckor: 1744-02-18--12-25, 1745-02-06, 1745-12-04--1746-10-20.
4488996 Åhus församling C I:3, 1749-1773 C I Födelse- och dopböcker 3, 1749-1773
4488996 Åhus församling C I:4, 1774-1792 C I Födelse- och dopböcker 4, 1774-1792
4488996 Åhus församling C I:5, 1793-1823 C I Födelse- och dopböcker 5, 1793-1823 Med anteckningar årsvis om antalet vaccinationer 1805-1808.
4488996 Åhus församling C I:6, 1824-1845 C I Födelse- och dopböcker 6, 1824-1845
4488997 Åhus församling L I:1, 1706-1738 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1706-1738 Inb.
4488997 Åhus församling L I:2, 1739-1779 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1739-1779 Inb.
4488997 Åhus församling L I:3, 1780-1821 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1780-1821 Inb.
4488997 Åhus församling L I:4, 1822-1859 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1822-1859 Inb.
4488998 Brösarps församling A I:1, 1806-1811 A I Husförhörslängder 1, 1806-1811 Häft.
4488998 Brösarps församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818
4488998 Brösarps församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4488998 Brösarps församling A I:4, 1823-1828 A I Husförhörslängder 4, 1823-1828
4488998 Brösarps församling A I:5, 1828-1834 A I Husförhörslängder 5, 1828-1834
4488998 Brösarps församling A I:6, 1833-1840 A I Husförhörslängder 6, 1833-1840
4488999 Brösarps församling A I:7, 1840-1844 A I Husförhörslängder 7, 1840-1844
4488999 Brösarps församling A I:8, 1845-1852 A I Husförhörslängder 8, 1845-1852
4488999 Brösarps församling A I:9, 1851-1856 A I Husförhörslängder 9, 1851-1856 Med uppgifter om förtroendemän.
4488999 Brösarps församling A I:10, 1856-1861 A I Husförhörslängder 10, 1856-1861 Med uppgifter om förtroendemän.
4489000 Ravlunda församling B:1, 1833-1842 B Flyttningslängder 1, 1833-1842 Häfte.
4489000 Brösarps församling B:1, 1842-1861 B Flyttningslängder 1, 1842-1861 Även uppgifter om andra slags inlämnade och utgående attester.
4489000 Brösarps församling C:1, 1701-1739 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1739 Lucka 1709-09-29--1711-05-07.
4489000 Brösarps församling C:2, 1740-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1780
4489000 Brösarps församling C:3, 1781-1840 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1840
4489000 Brösarps församling C:5, 1841-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1861
4489001 Ravlunda församling H II:1, 1799-1809 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1799-1809 Bunt. Med någon äldre attest.
4489001 Ravlunda församling H II:2, 1810-1815 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1810-1815 Bunt.
4489001 Ravlunda församling H II:3, 1816-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1816-1820 Bunt.
4489001 Brösarps församling L I a:1, 1720-1764 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1764 Kyrckio-Stool.
4489001 Brösarps församling L I a:2, 1765-1820 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1765-1820 Räkenskaps Stohl.
4489002 Borrby församling A I:1, 1813-1817 A I Husförhörslängder 1, 1813-1817 Inbunden.
4489002 Borrby församling A I:2, 1818-1820 A I Husförhörslängder 2, 1818-1820 Inbunden.
4489002 Borrby församling A I:3, 1820-1825 A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Inbunden.
4489002 Borrby församling A I:4, 1824-1832 A I Husförhörslängder 4, 1824-1832 Inbunden.
Åren 1824-1825 duplett.
4489002 Borrby församling A I:5, 1833-1837 A I Husförhörslängder 5, 1833-1837 Inbunden.
4489002 Borrby församling A I:6, 1837-1840 A I Husförhörslängder 6, 1837-1840 Inbunden.
4489003 Borrby församling A I:7, 1842-1847 A I Husförhörslängder 7, 1842-1847 Inbunden.
Omfattar åren 1842-1844.
Borrby och Tullstorp samt för åren 1845-1847 endast Borrby.
4489003 Borrby församling A I:8, 1842-1847 A I Husförhörslängder 8, 1842-1847 Inbunden.
Omfattar åren 1842-1844 Sandby och Blästorp samt åren 1845-1847 Sandby, Blästorp och Tullstorp.
4489003 Borrby församling A I:9, 1847-1852 A I Husförhörslängder 9, 1847-1852 Inbunden.
Borrby och Tullstorp.
4489003 Borrby församling A I:10, 1847-1852 A I Husförhörslängder 10, 1847-1852 Inbunden.
Sandby och Blästorp.
4489004 Borrby församling A I:11, 1852-1857 A I Husförhörslängder 11, 1852-1857 Inbunden.
Borrby och Tullstorp.
4489004 Borrby församling A I:12, 1852-1857 A I Husförhörslängder 12, 1852-1857 Inbunden.
Sandby och Blästorp.
4489004 Borrby församling A I:13, 1857-1861 A I Husförhörslängder 13, 1857-1861 Inbunden.
Borrby.
4489004 Borrby församling A I:14, 1857-1861 A I Husförhörslängder 14, 1857-1861 Inbunden.
Tullstorp, Sandby och Blästorp.
4489005 Borrby församling C:3, 1852-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1852-1862 Inb.
1862-09-25--1862-10-01 kommer efter död- och begravnings- anteckningarna.
4489005 Borrby församling E:1, 1815-1857 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1857 Inb.
4489005 Borrby församling E:2, 1857-1863 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1857-1863 Inb.
Omfattar 1857-12-04--1863.
Även anteckningar om uttagen lysning 1864-01-17.
4489005 Borrby församling D II:1, 1783-1795 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1783-1795 Inb.
4489006 Borrby församling H II:1, 1783-1799 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1783-1799 Inb.
4489006 Borrby församling H II:2, 1800-1810 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1800-1810 Inb.
4489006 Borrby församling H II:3, 1811-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1811-1819 Inb.
4489006 Borrby församling H II:4, 1820-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1820-1825 Inb.
4489007 Borrby församling H II:5, 1826-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1826-1830 Inb.
4489007 Borrby församling H II:6, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1831-1835 Inb.
4489007 Borrby församling H II:7, 1836-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1836-1840 Inb.
4489007 Borrby församling H II:8, 1841-1845 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1841-1845 Inb.
4489008 Borrby församling H II:9, 1846-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1846-1850 Inb.
4489008 Borrby församling H II:10, 1851-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1851-1854 Inb.
4489008 Borrby församling H II:11, 1855-1857 H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1855-1857 Inb.
4489008 Borrby församling H II:12, 1858-1860 H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1858-1860 Inb.
Attesterna nr 5 och 6 lösa.
4489008 Borrby församling L I a:3, 1775-1827 L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1775-1827 Inb.
Med tionde jordebok.
4489009 Barkåkra församling A I:1, 1812-1813 A I Husförhörslängder 1, 1812-1813 Häfte.
4489009 Barkåkra församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818
4489009 Barkåkra församling A I:3, 1818-1826 A I Husförhörslängder 3, 1818-1826
4489009 Barkåkra församling A I:4, 1826-1831 A I Husförhörslängder 4, 1826-1831
4489009 Barkåkra församling A I:5, 1831-1836 A I Husförhörslängder 5, 1831-1836
4489009 Barkåkra församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840
4489009 Barkåkra församling A I:7, 1840-1845 A I Husförhörslängder 7, 1840-1845
4489010 Barkåkra församling A I:8, 1845-1849 A I Husförhörslängder 8, 1845-1849
4489010 Barkåkra församling A I:9, 1849-1854 A I Husförhörslängder 9, 1849-1854
4489010 Barkåkra församling A I:10, 1854-1856 A I Husförhörslängder 10, 1854-1856
4489010 Barkåkra församling A I:11, 1857-1861 A I Husförhörslängder 11, 1857-1861
4489010 Barkåkra församling B:1, 1822-1856 B Flyttningslängder 1, 1822-1856 Utflyttningslängd 1822-1856, inflyttningslängd 1841-1856.
4489010 Barkåkra församling B:2, 1857-1861 B Flyttningslängder 2, 1857-1861 Inflyttningslängd.
4489010 Barkåkra församling B:3, 1857-1861 B Flyttningslängder 3, 1857-1861 Utflyttningslängd.
4489011 Barkåkra församling C I:2, 1736-1796 C I Födelse- och dopböcker 2, 1736-1796
4489011 Barkåkra församling C I:3, 1793-1856 C I Födelse- och dopböcker 3, 1793-1856
4489011 Barkåkra församling C I:5, 1856-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1856-1861
4489011 Barkåkra församling E I:1, 1826-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1826-1861
4489011 Barkåkra församling F I:1, 1828-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1828-1861
4489012 Barkåkra församling H II:1, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1831-1835
4489012 Barkåkra församling H II:2, 1836-1840 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1836-1840
4489013 Barkåkra församling L I:1, 1718-1800 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1718-1800 Huvudräkenskaper.
4489014 Vankiva församling A I:1, 1810- A I Husförhörslängder 1, 1810-
4489014 Vankiva församling A I:2, 1822-1826 A I Husförhörslängder 2, 1822-1826
4489014 Vankiva församling A I:3, 1827-1830 A I Husförhörslängder 3, 1827-1830
4489014 Vankiva församling A I:4, 1830-1833 A I Husförhörslängder 4, 1830-1833
4489014 Vankiva församling A I:5, 1834-1837 A I Husförhörslängder 5, 1834-1837
4489014 Vankiva församling A I:6, 1837-1841 A I Husförhörslängder 6, 1837-1841 (Defekt).
4489015 Vankiva församling A I:7, 1842-1845 A I Husförhörslängder 7, 1842-1845
4489015 Vankiva församling A I:8, 1846-1849 A I Husförhörslängder 8, 1846-1849
4489015 Vankiva församling A I:9, 1849-1851 A I Husförhörslängder 9, 1849-1851
4489015 Vankiva församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4489015 Vankiva församling B:1, 1827-1850 B Flyttningslängder 1, 1827-1850
4489016 Vankiva församling C I:1, 1690-1710 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1710
4489016 Vankiva församling C I:2, 1711-1761 C I Födelse- och dopböcker 2, 1711-1761
4489016 Vankiva församling C I:3, 1762-1813 C I Födelse- och dopböcker 3, 1762-1813
4489016 Vankiva församling C I:4, 1814-1860 C I Födelse- och dopböcker 4, 1814-1860
4489016 Vankiva församling E I:1, 1814-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1860
4489017 Vankiva församling H II:1, 1774-1795 H II Inflyttningsattester 1, 1774-1795 Lucka 1791-92.
4489017 Vankiva församling H II:2, 1796-1813 H II Inflyttningsattester 2, 1796-1813
4489017 Vankiva församling H II:3, 1814-1828 H II Inflyttningsattester 3, 1814-1828
4489017 Vankiva församling H II:4, 1830-1836 H II Inflyttningsattester 4, 1830-1836
4489018 Vankiva församling L I:1, 1598-1888 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1598-1888 Kyrkoräkenskaper 1598-1723, 1875-1888.
4489019 Norra Åkarps församling A I:1, 1806-1819 A I Husförhörslängder 1, 1806-1819 Dubbel foliering.
4489019 Norra Åkarps församling A I:2, 1812-1815 A I Husförhörslängder 2, 1812-1815
4489019 Norra Åkarps församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820
4489019 Norra Åkarps församling A I:4, 1820-1827 A I Husförhörslängder 4, 1820-1827
4489019 Norra Åkarps församling A I:5, 1827-1831 A I Husförhörslängder 5, 1827-1831
4489020 Norra Åkarps församling A I:6, 1832-1836 A I Husförhörslängder 6, 1832-1836
4489020 Norra Åkarps församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4489020 Norra Åkarps församling A I:8, 1840-1845 A I Husförhörslängder 8, 1840-1845
4489020 Norra Åkarps församling A I:9, 1846-1851 A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4489021 Norra Åkarps församling C I:1, 1690-1732 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1732
4489021 Norra Åkarps församling C I:2, 1733-1763 C I Födelse- och dopböcker 2, 1733-1763
4489021 Norra Åkarps församling C I:3, 1764-1803 C I Födelse- och dopböcker 3, 1764-1803 Register i DDSS.
4489021 Norra Åkarps församling C I:4, 1804-1845 C I Födelse- och dopböcker 4, 1804-1845 Register i DDSS.
4489022 Norra Åkarps församling H II:1, 1802-1874 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1802-1874 A - L.
4489022 Norra Åkarps församling H II:2, 1802-1874 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1802-1874 M - Ö.
4489023 Norra Åkarps församling L I:1, 1707-1760 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1707-1760
4489023 Norra Åkarps församling L I:2, 1761-1844 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1844
4489024 Östra Broby församling A I:1, 1812-1821 A I Husförhörslängder 1, 1812-1821 Lucka 1814-1817.
4489024 Östra Broby församling A I:2, 1820-1825 A I Husförhörslängder 2, 1820-1825
4489024 Östra Broby församling A I:3, 1826-1830 A I Husförhörslängder 3, 1826-1830
4489024 Östra Broby församling A I:4, 1831-1836 A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4489024 Östra Broby församling A I:5, 1837-1841 A I Husförhörslängder 5, 1837-1841
4489025 Östra Broby församling A I:6, 1841-1844 A I Husförhörslängder 6, 1841-1844
4489025 Östra Broby församling A I:7, 1845-1850 A I Husförhörslängder 7, 1845-1850
4489025 Östra Broby församling A I:8, 1851-1853 A I Husförhörslängder 8, 1851-1853
4489025 Östra Broby församling A I:9, 1853-1860 A I Husförhörslängder 9, 1853-1860 Innehåller även förteckningar över soldater i Östra Broby och Emmislöv, gratialister i Östra Broby samt meddelanden om präst- gårdens och klockareboställets areal.
4489025 Östra Broby församling B:1, 1835-1860 B Flyttningslängder 1, 1835-1860 Innehåller även flyttnings- längder för Emmislövs församling.
4489026 Östra Broby församling C:1, 1647-1676 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1676 Endast dopbok. Luckor för delar av 1657 och 1658. Innehåller även spridda absolutionsanteckningar samt en anteckning om prostvisitation 1654-06-27.
4489026 Östra Broby församling C:2, 1690-1732 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1732 Luckor för delar av 1717, 1718 och 1719. Med särskild födelse- och dopbok för kyrkoherdens familj 1688-1705. Anteckningar om installationer, visitationer m.m. 1690-1716 och 1739. Förteckning över kyrkoråds ledamöter
1723.
Undersökning om gossens i Denningarum Åke Frennessons frestelse 1736.
Absolutionslängd 1721-1749.
4489026 Östra Broby församling C:3, 1733-1777 C Födelse- och dopböcker 3, 1733-1777 Innehåller även anteckningar om visitation 1754-09-15 samt absolutionslängd 1754-1758 och 1763-1777.
4489026 Östra Broby församling C:4, 1778-1833 C Födelse- och dopböcker 4, 1778-1833 Innehåller även absolutionslängd 1778-1816.
Register i DDSS.
4489026 Östra Broby församling C:6, 1834-1848 C Födelse- och dopböcker 6, 1834-1848 Innehåller även absolutionslängd 1835-1853. Register i DDSS.
4489026 Östra Broby församling C:8, 1849-1863 C Födelse- och dopböcker 8, 1849-1863 Register i DDSS.
4489026 Östra Broby församling E:1, 1849-1864 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1849-1864 Register i DDSS.
4489026 Östra Broby församling F:1, 1849-1863 F Död- och begravningsböcker 1, 1849-1863 Register i DDSS.
4489102 Östra Broby församling D II:1, 1749-1759 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1749-1759
4489102 Östra Broby församling D II:2, 1760-1770 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1760-1770
4489102 Östra Broby församling D II:3, 1771-1779 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1771-1779
4489103 Östra Broby församling H II:1, 1787-1800 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1787-1800
4489103 Östra Broby församling H II:2, 1801-1804 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1804
4489103 Östra Broby församling H II:3, 1805-1808 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1805-1808
4489103 Östra Broby församling H II:4, 1809-1812 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1809-1812
4489103 Östra Broby församling H II:5, 1813-1815 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1813-1815
4489103 Östra Broby församling H II:6, 1816-1818 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1816-1818
4489104 Östra Broby församling H II:7, 1819-1821 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1819-1821
4489104 Östra Broby församling H II:8, 1822-1824 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1822-1824
4489104 Östra Broby församling H II:9, 1825-1827 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1825-1827
4489105 Östra Broby församling H II:10, 1828-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1828-1830
4489105 Östra Broby församling H II:11, 1831-1833 H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1831-1833
4489105 Östra Broby församling H II:12, 1834-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1834-1835
4489106 Östra Broby församling L I a:1, 1662-1707 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1707 Med beskrivning över kyrkan, inventering av mobilier etc.
4489106 Östra Broby församling L I a:2, 1708-1750 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1708-1750
4489106 Östra Broby församling L I a:3, 1751-1823 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1751-1823 Med anteckningar från 1752 om sedan 1718 utestående fordringar.
4489106 Östra Broby församling L I a:4, 1824-1884 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1824-1884 Räkenskaperna för 1872 i utdrag.
4489107 Emmislövs församling A:1, 1813- A Husförhörslängder 1, 1813- Bunt. Med anteckningar om kommunioner.
4489107 Emmislövs församling A:2, 1818-1820 A Husförhörslängder 2, 1818-1820 Inb. Med uppgift från 1821.
4489107 Emmislövs församling A:3, 1821-1825 A Husförhörslängder 3, 1821-1825 Inb.
4489107 Emmislövs församling A:4, 1831-1836 A Husförhörslängder 4, 1831-1836 Inb.
4489107 Emmislövs församling A:5, 1837-1842 A Husförhörslängder 5, 1837-1842 Inb.
4489107 Emmislövs församling A:6, 1843-1846 A Husförhörslängder 6, 1843-1846 Inb. Med uppgifter från 1847 och 1848.Häri även förteckningar över sexmän och kyrkorådsledamöter.
4489107 Emmislövs församling A:7, 1847-1851 A Husförhörslängder 7, 1847-1851 Inb.
4489107 Emmislövs församling A:8, 1852-1862 A Husförhörslängder 8, 1852-1862 Inb. Med uppgifter från 1863 och anteckningar om folkmängden 1860.
4489108 Emmislövs församling C:1, 1647-1683 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1683 Inb. Kyrkobok.
4489108 Emmislövs församling C:2, 1690-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1777 Inb. Kyrkobok.
4489108 Emmislövs församling C:3, 1778-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1778-1851 Inb. Kyrkobok. Register i DDSS.
4489108 Emmislövs församling C:6, 1852-1863 C Födelse- och dopböcker 6, 1852-1863 Inb. Register i DDSS.
4489108 Emmislövs församling C:5, 1844-1868 C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1868 Inb. Duplettkyrkobok.
4489109 Emmislövs församling D II:1, 1749-1759 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1749-1759 Inb. Häri även skämtanteckningar.
4489109 Emmislövs församling D II:2, 1760-1779 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1760-1779 Bunt. Första bladet ofullständigt.
4489110 Emmislövs församling L I a:1, 1662-1710 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1710 "Inb. Med egenhändigt undertecknat meddelande från generalguver- nören att han skänker boken till socknen med påminnelse om kungl. förordning; medskrivning över kyrkan, inventering av mobilier etc."
4489110 Emmislövs församling L I a:2, 1711-1790 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1711-1790 Inb. Med anteckningar om kyrkobehållningstionden 1767 - 1769.
4489111 Vittskövle församling A I:1, 1825-1826 A I Husförhörslängder 1, 1825-1826
4489111 Vittskövle församling A I:2, 1826-1830 A I Husförhörslängder 2, 1826-1830
4489111 Vittskövle församling A I:3, 1830-1837 A I Husförhörslängder 3, 1830-1837
4489111 Vittskövle församling A I:4, 1837-1849 A I Husförhörslängder 4, 1837-1849
4489111 Vittskövle församling A I:5, 1849-1857 A I Husförhörslängder 5, 1849-1857
4489111 Vittskövle församling A I:6, 1856-1861 A I Husförhörslängder 6, 1856-1861
4489111 Vittskövle församling B:1, 1833-1861 B Flyttningslängder 1, 1833-1861 Inflyttningslängd 1833-1834, 1845-1861. Utflyttningslängd 1833-1841, 1845-1861.
4489112 Vittskövle församling C I:1, 1688-1741 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1741
4489112 Vittskövle församling C I:2, 1742-1823 C I Födelse- och dopböcker 2, 1742-1823
4489112 Vittskövle församling C I:3, 1824-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1824-1861 Register i DDSS.
4489113 Vittskövle församling H I:1, 1682-1706 H I Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1682-1706 Häri även odaterade.
4489113 Vittskövle församling H I:2, 1708-1741 H I Bilagor till kyrkobokföringen 2, 1708-1741 Bilagor 1708, 1712-1714 (enstaka), 1715-1724, 1726-1737 och 1741.
4489113 Vittskövle församling H II:1, 1742-1753 H II Inflyttningsattester 1, 1742-1753
4489114 Vittskövle församling H II:2, 1754-1768 H II Inflyttningsattester 2, 1754-1768 Lucka 1762.
4489114 Vittskövle församling H II:3, 1770-1781 H II Inflyttningsattester 3, 1770-1781
4489115 Vittskövle församling H II:4, 1782-1789 H II Inflyttningsattester 4, 1782-1789
4489115 Vittskövle församling H II:5, 1790-1797 H II Inflyttningsattester 5, 1790-1797
4489115 Vittskövle församling H II:6, 1812-1828 H II Inflyttningsattester 6, 1812-1828 Lucka 1818-1823. Häri även enstaka kyrkoboksutdrag 1809, 1811-1813.
4489115 Vittskövle församling H II:7, 1829-1834 H II Inflyttningsattester 7, 1829-1834
4489116 Vittskövle församling H II:7, 1829-1834 H II Inflyttningsattester 7, 1829-1834
4489116 Vittskövle församling H II:8, 1835-1839 H II Inflyttningsattester 8, 1835-1839
4489116 Vittskövle församling H II:9, 1840-1848 H II Inflyttningsattester 9, 1840-1848
4489117 Vittskövle församling H II:9, 1840-1848 H II Inflyttningsattester 9, 1840-1848
4489117 Vittskövle församling H II:10, 1849-1857 H II Inflyttningsattester 10, 1849-1857
4489119 Degeberga församling A I:1, 1825-1826 A I Husförhörslängder 1, 1825-1826
4489119 Degeberga församling A I:2, 1826-1830 A I Husförhörslängder 2, 1826-1830
4489119 Degeberga församling A I:3, 1831-1837 A I Husförhörslängder 3, 1831-1837
4489119 Degeberga församling A I:4, 1837-1849 A I Husförhörslängder 4, 1837-1849
4489119 Degeberga församling A I:5, 1849-1857 A I Husförhörslängder 5, 1849-1857
4489119 Degeberga församling A I:6, 1856-1861 A I Husförhörslängder 6, 1856-1861
4489120 Degeberga församling C I:1, 1688-1749 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1749
4489120 Degeberga församling C I:2, 1750-1844 C I Födelse- och dopböcker 2, 1750-1844
4489120 Degeberga församling C I:3, 1845-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1845-1861 Register i DDSS.
4489121 Huaröds församling A I:1, 1802-1813 A I Husförhörslängder 1, 1802-1813 Bunt. Luckor: 1805, 1807, 1809, 1811-1812.
4489121 Huaröds församling A I:2, 1814-1818 A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4489121 Huaröds församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4489121 Huaröds församling A I:4, 1823-1839 A I Husförhörslängder 4, 1823-1839 Med förteckning över kyrkorådsledamöter, valda 1826.
4489121 Huaröds församling A I:5, 1839-1849 A I Husförhörslängder 5, 1839-1849 Bunt.
4489121 Huaröds församling A I:6, 1849-1856 A I Husförhörslängder 6, 1849-1856
4489121 Huaröds församling B:1, 1826-1851 B Flyttningslängder 1, 1826-1851 Bunt. Lucka i utflyttningslängden 1832.
Inflyttningslängd endast 1850-1851.
4489122 Huaröds församling C I:1, 1689-1729 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1729
4489122 Huaröds församling C I:2, 1730-1767 C I Födelse- och dopböcker 2, 1730-1767
4489122 Huaröds församling C I:3, 1768-1819 C I Födelse- och dopböcker 3, 1768-1819
4489122 Huaröds församling C I:4, 1820-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1820-1861
4489123 Huaröds församling H II:1, 1800-1816 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1816 Inbunden.
4489123 Huaröds församling H II:2, 1817-1826 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1826 Inbunden.
4489123 Huaröds församling H II:3, 1827-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1827-1836 Inbunden.
4489123 Huaröds församling H II:4, 1837-1846 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1837-1846 Inbunden.
4489124 Huaröds församling L I a:1, 1662-1727 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1727 Huvudräkenskaper jämte förteckning över årliga landgillet.
4489124 Huaröds församling L I a:2, 1728-1783 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1728-1783 Huvudräkenskaper, jämte förteckning över årliga landgillet.
4489124 Huaröds församling L I a:3, 1784-1822 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1822 Huvudräkenskaper jämte utdrag ur tionde- och landejordeböckerna. Häri även series pastorum.
4489124 Huaröds församling D II:1, 1827-1856 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1827-1856 1827-1852 Bunt. 1852-1856 Häfte.
4489125 Hörröds församling A I:1, 1810-1831 A I Husförhörslängder 1, 1810-1831
4489125 Hörröds församling A I:2, 1813-1816 A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4489125 Hörröds församling A I:3, 1832-1837 A I Husförhörslängder 3, 1832-1837 "Omfattar även Maglehem. Med förteckning över tjänstemän i Hörröd och Maglehem; förteckning över fattighjonen i Hörröd och Maglehem; förteckning på skattefria i Hörröd och Maglehem 1832 samt anteckningar om folkmängden i Hörröd och Maglehem."
4489125 Hörröds församling A I:4, 1837-1846 A I Husförhörslängder 4, 1837-1846 "Med förteckning över förtroende- och tjänstemän; utdrag ur jordeboken 1836 samt anteckningar om Hörröds hemman 1729."
4489125 Hörröds församling A I:5, 1846-1855 A I Husförhörslängder 5, 1846-1855 "Med anteckning om antalet fattighjon; utdrag ur mantalslängden 1850; förteckning över förtroende- och tjänstemän; utdrag ur jordeboken 1836; anteckningar om Hörröds hemman 1729 samt förteckning över barnen i Hörröd och Maglehem."
4489126 Hörröds församling B:1, 1797-1861 B Flyttningslängder 1, 1797-1861 Inflyttningslängd. Luckor 1798-1799 samt 1814-1836.
4489126 Hörröds församling B:2, 1812-1816 B Flyttningslängder 2, 1812-1816 Omfattar även Maglehem.
4489126 Hörröds församling B:3, 1817-1837 B Flyttningslängder 3, 1817-1837 Omfattar även Maglehem.
4489126 Hörröds församling B:4, 1837-1861 B Flyttningslängder 4, 1837-1861 Utflyttningslängd.
4489126 Hörröds församling C I:1, 1687-1782 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1782 Lucka 1700-04-27--1724-02-13.
4489126 Hörröds församling C I:2, 1783-1819 C I Födelse- och dopböcker 2, 1783-1819
4489126 Hörröds församling C I:3, 1820-1852 C I Födelse- och dopböcker 3, 1820-1852
4489126 Hörröds församling E I:1, 1833-1856 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1856 Omfattar även Maglehem. Med intyg om frihet att ingå äktenskap 1837-1856.
4489126 Hörröds församling F I:1, 1838-1856 F I Död- och begravningsböcker 1, 1838-1856
4489127 Hörröds församling L I a:1, 1662-1715 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1715 Huvudräkenskaper.
4489127 Hörröds församling L I a:2, 1716-1790 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1790 Huvudräkenskaper.
4489127 Hörröds församling L I a:3, 1791-1848 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1791-1848 Huvudräkenskaper.
4489128 Maglehems församling A I:1, 1796-1817 A I Husförhörslängder 1, 1796-1817 Lucka 1799-1815.
4489128 Maglehems församling A I:2, 1810-1823 A I Husförhörslängder 2, 1810-1823
4489128 Maglehems församling A I:3, 1813-1815 A I Husförhörslängder 3, 1813-1815
4489128 Maglehems församling A I:4, 1823-1832 A I Husförhörslängder 4, 1823-1832
4489129 Maglehems församling A I:5, 1837-1846 A I Husförhörslängder 5, 1837-1846
4489129 Maglehems församling A I:6, 1846-1855 A I Husförhörslängder 6, 1846-1855
4489130 Maglehems församling B:1, 1800-1849 B Flyttningslängder 1, 1800-1849 Inflyttningslängd. Lucka 1814-1836.
4489130 Maglehems församling B:2, 1837-1850 B Flyttningslängder 2, 1837-1850 Utflyttningslängd.
4489130 Maglehems församling C I:1, 1687-1744 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1744 Luckor 1696-10-04--1697-01-31 samt 1697-05-01--1723. Med förteckning på Maglehems församlings gamles och unges framsteg i katekismi lära.
4489130 Maglehems församling C I:2, 1745-1802 C I Födelse- och dopböcker 2, 1745-1802
4489130 Maglehems församling C I:3, 1803-1829 C I Födelse- och dopböcker 3, 1803-1829
4489131 Maglehems församling H II:1, 1850-1860 H II Inflyttningsattester 1, 1850-1860
4489132 Maglehems församling L I:1, 1680-1719 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1719 Huvudräkenskaper. Lucka 1702.
4489132 Maglehems församling L I:2, 1791-1838 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1838 Huvudräkenskaper.
4489132 Maglehems församling L I:3, 1839-1854 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1839-1854 Huvudräkenskaper.
4489133 Everöds församling A I:1, 1791-1801 A I Husförhörslängder 1, 1791-1801 Inb.
4489133 Everöds församling A I:2, 1804-1813 A I Husförhörslängder 2, 1804-1813 Inb. Lucka 1809.
4489133 Everöds församling A I:3, 1813-1827 A I Husförhörslängder 3, 1813-1827 Inb.
4489133 Everöds församling A I:4, 1828-1829 A I Husförhörslängder 4, 1828-1829 Inb.
4489133 Everöds församling A I:5, 1830-1834 A I Husförhörslängder 5, 1830-1834 Inb.
4489134 Everöds församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840 Inb.
4489134 Everöds församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Inb.
4489134 Everöds församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Inb.
4489134 Everöds församling B:1, 1822-1840 B Flyttningslängder 1, 1822-1840 Inb.
4489135 Everöds församling C:1, 1688-1800 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1800 Inb. Till 1787 endast dopbok.
Lucka 1776-05-09--1787.
4489135 Everöds församling C:2, 1801-1854 C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1854 Inb.
4489135 Everöds församling C:3, 1801-1856 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1856 Inb. Duplett.
4489135 Everöds församling C:5, 1857-1863 C Födelse- och dopböcker 5, 1857-1863 Inb. Duplett.
4489136 Everöds församling H II:1, 1776-1789 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1776-1789 Inb. Luckor 1777-1778, 1780, 1785.
För 1776 endast en attest.
4489136 Everöds församling H II:2, 1790-1794 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1790-1794 Inb.
4489136 Everöds församling H II:3, 1795-1799 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1795-1799 Inb.
4489136 Everöds församling H II:4, 1800-1804 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1800-1804 Inb.
4489136 Everöds församling H II:5, 1805-1809 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1805-1809 Inb.
4489137 Everöds församling H II:6, 1810-1813 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1810-1813 Inb.
4489137 Everöds församling H II:7, 1814-1816 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1814-1816 Inb.
4489137 Everöds församling H II:8, 1817-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1817-1819 Inb.
4489137 Everöds församling H II:9, 1820-1823 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1820-1823 Inb.
4489137 Everöds församling H II:15, 1840-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1840-1841 Inb.
4489138 Everöds församling H II:16, 1842-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1842-1844 Inb.
4489138 Everöds församling H II:17, 1845-1846 H II Bilagor till flyttningslängden 17, 1845-1846 Inb.
4489138 Everöds församling H II:18, 1847-1848 H II Bilagor till flyttningslängden 18, 1847-1848 Inb.
4489138 Everöds församling H II:19, 1849-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 19, 1849-1850 Inb.
4489139 Everöds församling H II:20, 1851-1852 H II Bilagor till flyttningslängden 20, 1851-1852 Inb.
4489139 Everöds församling H II:21, 1853-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 21, 1853-1854 Inb.
4489139 Everöds församling H II:22, 1855-1857 H II Bilagor till flyttningslängden 22, 1855-1857 Inb.
4489139 Everöds församling H II:23, 1858- H II Bilagor till flyttningslängden 23, 1858- Inb.
4489139 Everöds församling H II:24, 1859- H II Bilagor till flyttningslängden 24, 1859- Inb.
4489139 Everöds församling H II:25, 1860- H II Bilagor till flyttningslängden 25, 1860- Inb.
4489140 Everöds församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Inb.
4489140 Everöds församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Inb.
4489140 Everöds församling B:2, 1841-1865 B Flyttningslängder 2, 1841-1865 Inb.
4489140 Everöds församling C:4, 1855-1865 C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1865 Inb.
4489140 Everöds församling E:1, 1841-1865 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1865 Inb.
4489140 Östra Sönnarslövs församling A I:12, 1853-1858 A I Husförhörslängder 12, 1853-1858 Inb.
4489140 Östra Sönnarslövs församling A I:13, 1858-1863 A I Husförhörslängder 13, 1858-1863 Inb.
4489140 Östra Sönnarslövs församling C:5, 1852-1865 C Födelse- och dopböcker 5, 1852-1865
4489141 Everöds församling L I a:1, 1680-1715 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1715 Inb. Huvudräkenskaper.
4489141 Everöds församling L I a:2, 1770-1846 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1770-1846 Inb. Huvudräkenskaper.
4489141 Everöds församling L I a:3, 1847-1877 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1847-1877 Inb. Huvudräkenskaper.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:1, 1802-1813 A I Husförhörslängder 1, 1802-1813 Inb. Lucka 1807.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:2, 1807- A I Husförhörslängder 2, 1807- Häfte.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:3, 1812- A I Husförhörslängder 3, 1812- Häfte.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:4, 1813-1818 A I Husförhörslängder 4, 1813-1818 Inb.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:5, 1818-1822 A I Husförhörslängder 5, 1818-1822 Inb.
4489142 Östra Sönnarslövs församling A I:6, 1823-1827 A I Husförhörslängder 6, 1823-1827 Inb.
4489143 Östra Sönnarslövs församling A I:7, 1828-1833 A I Husförhörslängder 7, 1828-1833 Inb.
4489143 Östra Sönnarslövs församling A I:8, 1833-1839 A I Husförhörslängder 8, 1833-1839 Inb.
4489143 Östra Sönnarslövs församling A I:9, 1839-1845 A I Husförhörslängder 9, 1839-1845 Inb.
4489143 Östra Sönnarslövs församling A I:10, 1845-1848 A I Husförhörslängder 10, 1845-1848 Inb.
4489143 Östra Sönnarslövs församling A I:11, 1848-1853 A I Husförhörslängder 11, 1848-1853 Inb.
4489144 Östra Sönnarslövs församling C:1, 1692-1773 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1773 Dopbok. Börjar 1692-10-23.
4489144 Östra Sönnarslövs församling C:2, 1774-1800 C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1800
4489144 Östra Sönnarslövs församling C:4, 1801-1852 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1852
4489144 Östra Sönnarslövs församling C:3, 1801-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1846 Duplett.
4489145 Lyngsjö församling A I:1, 1811-1821 A I Husförhörslängder 1, 1811-1821
4489145 Lyngsjö församling A I:2, 1829-1832 A I Husförhörslängder 2, 1829-1832
4489145 Lyngsjö församling A I:3, 1838-1853 A I Husförhörslängder 3, 1838-1853
4489145 Lyngsjö församling A I:4, 1854-1861 A I Husförhörslängder 4, 1854-1861
4489145 Lyngsjö församling B:1, 1839-1894 B Flyttningslängder 1, 1839-1894 Inflyttningslängder 1839-50 (endast enstaka anteckningar 1846), 1862-94. Utflyttningslängder 1839-52 (lucka 1849), 1862-94.
4489145 Lyngsjö församling C:1, 1752-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1752-1861
4489145 Lyngsjö församling L:1, 1752-1827 L Räkenskaper 1, 1752-1827 Kyrkoräkenskaper.
4489146 Fågeltofta församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4489146 Fågeltofta församling A I:2, 1818-1823 A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4489146 Fågeltofta församling A I:3, 1823-1828 A I Husförhörslängder 3, 1823-1828
4489146 Fågeltofta församling A I:4, 1831-1836 A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4489146 Fågeltofta församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840
4489146 Fågeltofta församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4489146 Fågeltofta församling A I:7, 1846-1856 A I Husförhörslängder 7, 1846-1856
4489147 Fågeltofta församling A I:8, 1856-1861 A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Med personregister.
4489147 Fågeltofta församling B:1, 1835-1861 B Flyttningslängder 1, 1835-1861 Inflyttningslängd.
4489147 Fågeltofta församling B:2, 1835-1851 B Flyttningslängder 2, 1835-1851 Utflyttningslängd.
4489147 Fågeltofta församling B:3, 1854-1861 B Flyttningslängder 3, 1854-1861 Utflyttningslängd.
4489147 Fågeltofta församling C:1, 1709-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1778 Lucka 1765. Huvudsakligen enbart dopanteckningar t.o.m. 1718.
4489147 Fågeltofta församling C:2, 1779-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1834 Häri även död- och begravningsbok för åren 1779-1834.
4489147 Fågeltofta församling C:3, 1813-1837 C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1837 Duplett.
4489148 Fågeltofta församling H II:1, 1822-1838 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1822-1838
4489148 Fågeltofta församling L I a:1, 1744-1809 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1744-1809 Huvudräkenskaper.
4489149 Förslövs församling A I:1, 1784-1798 A I Husförhörslängder 1, 1784-1798 Lucka 1794 och 1797.
4489149 Förslövs församling A I:2, 1804-1816 A I Husförhörslängder 2, 1804-1816 Lucka 1806-08 och 1815.
4489149 Förslövs församling A I:3, 1817-1821 A I Husförhörslängder 3, 1817-1821
4489149 Förslövs församling A I:4, 1822-1827 A I Husförhörslängder 4, 1822-1827
4489150 Förslövs församling A I:5, 1827-1833 A I Husförhörslängder 5, 1827-1833
4489150 Förslövs församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4489150 Förslövs församling A I:7, 1837-1844 A I Husförhörslängder 7, 1837-1844
4489150 Förslövs församling A I:9, 1845-1849 A I Husförhörslängder 9, 1845-1849
4489150 Förslövs församling A I:8, 1841-1843 A I Husförhörslängder 8, 1841-1843
4489150 Förslövs församling B:1, 1811-1827 B Flyttningslängder 1, 1811-1827 Inflyttningslängder 1813-15,
1818-20, 1823-27.Utflyttnings-
längder 1809, 1811-21 (22),
1823-1827.
4489150 Förslövs församling B:2, 1828-1859 B Flyttningslängder 2, 1828-1859 Luckor i inflyttningslängden
1831-40 och 1843, i utflyttnings-
längden 1831, 1832, 1836-40.
4489151 Förslövs församling C:1, 1711-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1748
4489151 Förslövs församling C:2, 1749-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1828
4489151 Förslövs församling C:4, 1829-1875 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1875 D:o.
4491179 Nosaby församling H II:10, 1841-1844 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 10, 1841-1844
4491179 Nosaby församling H II:11, 1845-1848 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 11, 1845-1848
4491179 Nosaby församling H II:12, 1849-1851 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 12, 1849-1851
4491179 Nosaby församling H II:13, 1852- H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 13, 1852-
4491180 Nosaby församling L I:1, 1662-1712 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1712 Med generalguvernörens brev om bokens förande 1663 samt en över-
sikt över kyrkobyggnaden, kyrkans
mobilier och inkomster.
4491180 Nosaby församling L I:2, 1713-1773 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1773
4491180 Nosaby församling L I:3, 1774-1848 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1848
4491181 Fjälkestads församling A I:1, 1797-1803 A I Husförhörslängder 1, 1797-1803
4491181 Fjälkestads församling A I:2, 1813-1819 A I Husförhörslängder 2, 1813-1819
4491181 Fjälkestads församling A I:3, 1819-1830 A I Husförhörslängder 3, 1819-1830
4491181 Fjälkestads församling A I:4, 1830-1835 A I Husförhörslängder 4, 1830-1835
4491181 Fjälkestads församling A I:5, 1835-1840 A I Husförhörslängder 5, 1835-1840
4491182 Fjälkestads församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4491182 Fjälkestads församling A I:7, 1846-1854 A I Husförhörslängder 7, 1846-1854
4491182 Fjälkestads församling B:1, 1829-1853 B Flyttningslängder 1, 1829-1853 Kuvert. In- och utflyttningslängder 1829-1835, utflyttningslängd 1836 o. 1853 samt två längder u.å.
4491183 Fjälkestads församling C:1, 1747-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1787 Endast dopbok 1747-1759.
4491183 Fjälkestads församling C:2, 1788-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1836 Arkivkartong.
4491183 Fjälkestads församling C:4, 1837-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1860
4491183 Fjälkestads församling D II:1, 1783-1800 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1783-1800 Omfattar åren 1783, 1786-1792,1794-1800.
4491183 Fjälkestads församling D II:2, 1801-1835 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1801-1835 Arkivkartong. Omfattar åren 1801-1820, 1823-1831,1834-1835.
4491184 Fjälkestads församling H II:1, 1768-1800 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1768-1800 Bunt. Spridda år.
4491184 Fjälkestads församling H II:2, 1801-1810 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1801-1810 Bunt.
4491184 Fjälkestads församling H II:3, 1811-1817 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1811-1817 Bunt.
4491184 Fjälkestads församling H II:4, 1818-1823 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1818-1823 Bunt.
4491185 Fjälkestads församling H II:5, 1824-1829 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1824-1829 Bunt.
4491185 Fjälkestads församling H II:10, 1850-1855 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 10, 1850-1855 Bunt.
4491185 Fjälkestads församling H II:11, 1856-1860 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 11, 1856-1860 Bunt.
4491186 Fjälkestads församling L I:1, 1585-1657 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1585-1657 Inb. Huvudräkenskaper 1592-1657.Med förordning om räkenskapernas förande 1609-09-08. Skrivelser av år 1558 (i volymens början).
4491186 Fjälkestads församling L I:2, 1680-1717 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1680-1717 Inb.
4491186 Fjälkestads församling L I:3, 1718-1772 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1718-1772 Inb.
4491186 Fjälkestads församling L I:4, 1773-1845 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1773-1845 Inb.
4491187 Råbelövs församling A I:1, 1813-1819 A I Husförhörslängder 1, 1813-1819 Bunt.
4491187 Råbelövs församling A I:2, 1819-1830 A I Husförhörslängder 2, 1819-1830 Inb.
4491187 Råbelövs församling A I:3, 1831-1835 A I Husförhörslängder 3, 1831-1835 Inb.
4491187 Råbelövs församling C:1, 1747-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1787 Inb. Endast dopbok de första åren.
4491187 Råbelövs församling C:2, 1788-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1836 Inb.
4491187 Råbelövs församling H II:1, 1814-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1814-1830 Bunt.
4491187 Råbelövs församling H II:2, 1831-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1831-1850 Bunt. Lucka 1841.
4491188 Råbelövs församling L I:1, 1683-1732 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1732 Inb. Huvudräkenskaper.
4491188 Råbelövs församling L I:2, 1733-1836 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1733-1836 Inb. Huvudräkenskaper.
4491189 Österslövs församling A I:1-2, 1749-1750 A I Husförhörslängder 1-2, 1749-1750 Arkivkartong.
4491189 Österslövs församling A I:3, 1751-1756 A I Husförhörslängder 3, 1751-1756 Arkivkartong.
4491189 Österslövs församling A I:4, 1766-1781 A I Husförhörslängder 4, 1766-1781 Arkivkartong. Luckor 1770 och 1779.
4491190 Österslövs församling A I:4, 1766-1781 A I Husförhörslängder 4, 1766-1781 Arkivkartong. Luckor 1770 och 1779.
4491190 Österslövs församling A I:5, 1781-1789 A I Husförhörslängder 5, 1781-1789 Arkivkartong.
4491190 Österslövs församling A I:6, 1793-1800 A I Husförhörslängder 6, 1793-1800
4491190 Österslövs församling A I:7, 1800-1810 A I Husförhörslängder 7, 1800-1810
4491190 Österslövs församling A I:8, 1811-1814 A I Husförhörslängder 8, 1811-1814
4491191 Österslövs församling A I:9, 1814-1819 A I Husförhörslängder 9, 1814-1819
4491191 Österslövs församling A I:10, 1819-1826 A I Husförhörslängder 10, 1819-1826
4491191 Österslövs församling A I:11, 1827-1835 A I Husförhörslängder 11, 1827-1835
4491191 Österslövs församling A I:12, 1836-1845 A I Husförhörslängder 12, 1836-1845
4491191 Österslövs församling A I:13, 1846-1854 A I Husförhörslängder 13, 1846-1854
4491192 Österslövs församling A I:14, 1855-1859 A I Husförhörslängder 14, 1855-1859
4491192 Österslövs församling A I:15, 1860-1863 A I Husförhörslängder 15, 1860-1863
4491193 Österslövs församling C:1, 1690-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1733
4491193 Österslövs församling C:2, 1734-1770 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1770
4491193 Österslövs församling C:4, 1771-1817 C Födelse- och dopböcker 4, 1771-1817 Arkivkartong.
4491193 Österslövs församling C:5, 1818-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1818-1862
4491193 Österslövs församling B:1, 1863-1894 B Flyttningslängder 1, 1863-1894
4491194 Näsums församling A I:1, 1775-1789 A I Husförhörslängder 1, 1775-1789
4491194 Näsums församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820
4491194 Näsums församling A I:3, 1822-1827 A I Husförhörslängder 3, 1822-1827
4491195 Näsums församling A I:4, 1828-1835 A I Husförhörslängder 4, 1828-1835
4491195 Näsums församling A I:5, 1836-1843 A I Husförhörslängder 5, 1836-1843
4491195 Näsums församling B:1, 1815-1861 B Flyttningslängder 1, 1815-1861 Inflyttningslängd.
4491195 Näsums församling B:2, 1816-1861 B Flyttningslängder 2, 1816-1861 Utflyttningslängd.
4491196 Näsums församling C:1, 1700-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1725 Dopbok.
Register i DDSS.
4491196 Näsums församling C:2, 1726-1748 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1748 Dopbok 1726-43.
Register i DDSS.
4491196 Näsums församling C:3, 1750-1772 C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1772 Register i DDSS.
4491196 Näsums församling C:4, 1773-1821 C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1821 T.o.m. 1821-05-26. Register i DDSS.
4491196 Näsums församling C:6, 1821-1841 C Födelse- och dopböcker 6, 1821-1841 Fr.o.m. 1821-04-30. register i DDSS.
4491196 Näsums församling E:1, 1820-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1820-1861 Register i DDSS.
4491196 Näsums församling C:5, 1818-1841 C Födelse- och dopböcker 5, 1818-1841 Duplett.
4491197 Näsums församling D II:1, 1779-1790 "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

1, 1779-1790 Med tabeller över kommunioner och kommunikanternas antal 1787-1790.
4491197 Näsums församling D II:2, 1791-1808 "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

2, 1791-1808 Med tabeller över kommunioner och kommunikanternas antal
1791-maj 1808.
4491197 Näsums församling D II:3, 1808-1818 "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

3, 1808-1818
4491198 Näsums församling H II:1, 1803-1818 H II Inflyttningsattester 1, 1803-1818 Luckor 1805-06, 1817.
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:2, 1820-1827 A I Husförhörslängder 2, 1820-1827
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:3, 1827-1830 A I Husförhörslängder 3, 1827-1830
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:4, 1830-1836 A I Husförhörslängder 4, 1830-1836
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:5, 1836-1842 A I Husförhörslängder 5, 1836-1842
4491199 Östra Vemmerlövs församling A I:6, 1842-1847 A I Husförhörslängder 6, 1842-1847
4491200 Östra Vemmerlövs församling A I:7, 1847-1852 A I Husförhörslängder 7, 1847-1852
4491200 Östra Vemmerlövs församling A I:8, 1852-1857 A I Husförhörslängder 8, 1852-1857 Bunt.
4491200 Östra Vemmerlövs församling A I:9, 1857-1862 A I Husförhörslängder 9, 1857-1862 Bunt.
4491200 Östra Vemmerlövs församling B:1, 1827-1850 B Flyttningslängder 1, 1827-1850 Inflyttningslängd 1828-1842, 1846-1847. Utflyttningslängd 1827-1850.
4491201 Östra Vemmerlövs församling B:2, 1849-1867 B Flyttningslängder 2, 1849-1867 Inflyttningslängd 1849-1867. Utflyttningslängd 1851-1867.
4491201 Östra Vemmerlövs församling C I:1, 1733-1799 C I Födelse- och dopböcker 1, 1733-1799 Bunt. Luckor 1734, 1736.
4491201 Östra Vemmerlövs församling C I:2, 1800-1843 C I Födelse- och dopböcker 2, 1800-1843
4491201 Östra Vemmerlövs församling C I:5, 1843-1862 C I Födelse- och dopböcker 5, 1843-1862
4491202 Östra Vemmerlövs församling H II:1, 1808-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1840 Bunt.
4491203 Östra Vemmerlövs församling H II:1, 1808-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1840 Bunt.
4491204 Östra Vemmerlövs församling H II:2, 1841-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1841-1854
4491204 Östra Vemmerlövs församling L I a:1, 1712-1770 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1712-1770 Huvudräkenskaper.
4491205 Östra Tommarps församling A I:1, 1806-1808 A I Husförhörslängder 1, 1806-1808 Bunt.
4491205 Östra Tommarps församling A I:2, 1814-1818 A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4491205 Östra Tommarps församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4491205 Östra Tommarps församling A I:4, 1823-1828 A I Husförhörslängder 4, 1823-1828
4491205 Östra Tommarps församling A I:5, 1828-1833 A I Husförhörslängder 5, 1828-1833
4491205 Östra Tommarps församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4491205 Östra Tommarps församling A I:7, 1837-1840 A I Husförhörslängder 7, 1837-1840
4491206 Östra Tommarps församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4491206 Östra Tommarps församling A I:9, 1846-1851 A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4491206 Östra Tommarps församling A I:10, 1852-1856 A I Husförhörslängder 10, 1852-1856
4491206 Östra Tommarps församling A I:11, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11, 1856-1863
4491206 Östra Tommarps församling B:1, 1825-1861 B Flyttningslängder 1, 1825-1861 Inflyttningslängd.
4491206 Östra Tommarps församling B:2, 1825-1861 B Flyttningslängder 2, 1825-1861 Utflyttningslängd.
4491207 Östra Tommarps församling C I:1, 1663-1699 C I Födelse- och dopböcker 1, 1663-1699
4491207 Östra Tommarps församling C I:2, 1721-1779 C I Födelse- och dopböcker 2, 1721-1779 1721-1739 endast dopbok. Lucka 1763-1767.
4491207 Östra Tommarps församling C I:3, 1780-1836 C I Födelse- och dopböcker 3, 1780-1836
4491208 Östra Tommarps församling C I:5, 1837-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1837-1861
4491208 Östra Tommarps församling E I:1, 1837-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1855
4491208 Östra Tommarps församling F I :1, 1837-1861 F I
Död- och begravningsböcker
1, 1837-1861
4491208 Östra Tommarps församling H II:1, 1809-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1809-1854 Luckor 1810-1811, 1813-1816, 1818-1819, 1821-1827, 1829, 1831-1832, 1835-1837.
4491208 Östra Tommarps församling L I a:1, 1767-1835 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1767-1835 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4491209 Östra Ljungby församling A I:1, 1814-1819 A I Husförhörslängder 1, 1814-1819
4491209 Östra Ljungby församling A I:2, 1819-1825 A I Husförhörslängder 2, 1819-1825
4491209 Östra Ljungby församling A I:3, 1825- A I Husförhörslängder 3, 1825-
4491209 Östra Ljungby församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4491209 Östra Ljungby församling A I:5, 1831-1834 A I Husförhörslängder 5, 1831-1834
4491209 Östra Ljungby församling A I:6, 1834-1840 A I Husförhörslängder 6, 1834-1840
4491209 Östra Ljungby församling A I:7, 1840-1842 A I Husförhörslängder 7, 1840-1842
4491209 Östra Ljungby församling A I:8, 1842-1844 A I Husförhörslängder 8, 1842-1844
4491210 Östra Ljungby församling A I:9, 1844-1850 A I Husförhörslängder 9, 1844-1850
4491210 Östra Ljungby församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4491210 Östra Ljungby församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4491210 Östra Ljungby församling B:1, 1815-1860 B Flyttningslängder 1, 1815-1860 Inflyttningslängder 1815-1822, 1829, 1832, 1842-1860 samt utflyttningslängder 1815-1822, 1824-1860.
4491211 Östra Ljungby församling C I:1, 1689-1760 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1760 Lucka 1690-05-04--1691-04-26.
4491211 Östra Ljungby församling C I:2, 1761-1818 C I Födelse- och dopböcker 2, 1761-1818
4491211 Östra Ljungby församling C I:4, 1818-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1818-1861
4491211 Östra Ljungby församling H I:1, 1809-1900 H I Bilagor till kyrkobokföringen (utom inflyttningsattester) 1, 1809-1900
4491211 Östra Ljungby församling E I:1, 1858-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1861
4491212 Östra Ljungby församling H II:1, 1810-1817 H II Inflyttningsattester 1, 1810-1817
4491212 Östra Ljungby församling H II:2, 1818-1821 H II Inflyttningsattester 2, 1818-1821
4491212 Östra Ljungby församling H II:3, 1822-1826 H II Inflyttningsattester 3, 1822-1826
4491212 Östra Ljungby församling H II:4, 1827-1832 H II Inflyttningsattester 4, 1827-1832
4491213 Östra Ljungby församling H II:4, 1827-1832 H II Inflyttningsattester 4, 1827-1832
4491213 Östra Ljungby församling H II:5, 1833-1839 H II Inflyttningsattester 5, 1833-1839
4491213 Östra Ljungby församling H II:6, 1840-1846 H II Inflyttningsattester 6, 1840-1846
4491213 Östra Ljungby församling H II:7, 1847-1852 H II Inflyttningsattester 7, 1847-1852
4491214 Östra Ljungby församling L I:1, 1722-1771 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1771 Räkenskaperna för 1722-1726 och 1768-1771 är skadade.
4491214 Östra Ljungby församling L I:2, 1772-1818 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1818 Huvudräkenskaper.
4491215 Källna församling A I:1, 1814-1819 A I Husförhörslängder 1, 1814-1819
4491215 Källna församling A I:2, 1820-1822 A I Husförhörslängder 2, 1820-1822 Källna by och Hjelmslund saknas.
4491215 Källna församling A I:3, 1823-1825 A I Husförhörslängder 3, 1823-1825
4491215 Källna församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4491215 Källna församling A I:5, 1831-1834 A I Husförhörslängder 5, 1831-1834
4491215 Källna församling A I:6, 1844-1850 A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4491215 Källna församling A I:7, 1850-1855 A I Husförhörslängder 7, 1850-1855
4491215 Källna församling A I:8, 1856-1860 A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Med anteckningar om nattvardsgång 1856-1860.
4491215 Källna församling B:1, 1843-1860 B Flyttningslängder 1, 1843-1860
4491216 Källna församling C:1, 1689-1760 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1760
4491216 Källna församling C:2, 1761-1833 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1833
4491216 Östra Ljungby församling F I:1, 1853-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1853-1861
4491217 Källna församling H II:1, 1823-1829 H II Inflyttningsattester 1, 1823-1829
4491217 Källna församling H II:2, 1830-1837 H II Inflyttningsattester 2, 1830-1837
4491217 Källna församling H II:3, 1838-1846 H II Inflyttningsattester 3, 1838-1846
4491217 Källna församling H II:4, 1847-1857 H II Inflyttningsattester 4, 1847-1857
4491218 Källna församling L I:1, 1666-1771 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1771 Luckor 1672-1694, 1696-1706.
4491218 Källna församling L I:2, 1772-1817 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1817
4491219 Össjö församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4491219 Össjö församling A I:2, 1818-1823 A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4491219 Össjö församling A I:3, 1823-1827 A I Husförhörslängder 3, 1823-1827
4491219 Össjö församling A I:4, 1827-1833 A I Husförhörslängder 4, 1827-1833
4491219 Össjö församling A I:5, 1833-1838 A I Husförhörslängder 5, 1833-1838
4491219 Össjö församling A I:6, 1838-1843 A I Husförhörslängder 6, 1838-1843
4491220 Össjö församling A I:7, 1843-1847 A I Husförhörslängder 7, 1843-1847
4491220 Össjö församling A I:8, 1848-1853 A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4491220 Össjö församling A I:9, 1853-1856 A I Husförhörslängder 9, 1853-1856
4491220 Össjö församling A I:10, 1856-1859 A I Husförhörslängder 10, 1856-1859
4491221 Össjö församling B:1, 1796-1820 B Flyttningslängder 1, 1796-1820 Inflyttningslängd 1813-1820. Utflyttningslängd 1796-1820.
4491221 Össjö församling B:2, 1821-1837 B Flyttningslängder 2, 1821-1837 Kapsel.
4491221 Össjö församling B:3, 1838-1861 B Flyttningslängder 3, 1838-1861
4491221 Össjö församling C I:1, 1689-1767 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1767
4491221 Össjö församling C I:2, 1768-1814 C I Födelse- och dopböcker 2, 1768-1814
4491221 Össjö församling C I:4, 1815-1856 C I Födelse- och dopböcker 4, 1815-1856
4491221 Össjö församling C I:6, 1856-1861 C I Födelse- och dopböcker 6, 1856-1861 Med memorial 1868-1869.
4491222 Össjö församling E I:1, 1749-1784 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1749-1784 Med anteckning angående domkapitlets memorial 1759-04-04.
4491222 Össjö församling E I:2, 1785-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1785-1853 Med anteckning om utdelning av Fruntimmerssällskapets biblar. Utdrag ur Kungl. förordningar angående vigsel och testamente 1810 och 1818.
4491222 Össjö församling E I:3, 1854-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1854-1860
4491222 Össjö församling E I:4, 1858-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1858-1861 Duplett.
4491223 Össjö församling H II:1, 1782-1813 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1782-1813 För år 1782 endast en attest. Luckor 1785, 1788-1789, 1791-1793, 1795-1798 och 1802.
4491224 Össjö församling L I a:1, 1662-1720 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1720 Bunt. Luckor 1699-1703. Åren 1698 och 1708 ofullständiga. Starkt fuktskadad.
4491224 Össjö församling L I a:2, 1721-1805 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1805 Bunt.
4491224 Össjö församling L I a:3, 1806-1910 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1806-1910 Inbunden.
4491225 Östra Hoby församling A I:1, 1808-1811 A I Husförhörslängder 1, 1808-1811 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:2, 1812-1819 A I Husförhörslängder 2, 1812-1819 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:3, 1817-1820 A I Husförhörslängder 3, 1817-1820 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:4, 1821-1824 A I Husförhörslängder 4, 1821-1824 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:5, 1824-1827 A I Husförhörslängder 5, 1824-1827 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:6, 1827-1832 A I Husförhörslängder 6, 1827-1832 Bunt. Fuktskadad.
4491225 Östra Hoby församling A I:7, 1832-1835 A I Husförhörslängder 7, 1832-1835 Bunt. Fuktskadad.
4491226 Östra Hoby församling A I:8, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8, 1836-1843 Bunt. Fuktskadad.
4491226 Östra Hoby församling A I:9, 1843-1847 A I Husförhörslängder 9, 1843-1847 Bunt. Starkt fuktskadad.
4491226 Östra Hoby församling A I:10, 1848-1853 A I Husförhörslängder 10, 1848-1853 Inb.
4491227 Östra Hoby församling A I:11, 1853-1859 A I Husförhörslängder 11, 1853-1859 Inb.
4491227 Östra Hoby församling A I:12, 1859-1860 A I Husförhörslängder 12, 1859-1860 Inb.
4491228 Östra Hoby församling B:1, 1847-1861 B Flyttningslängder 1, 1847-1861 Bunt.
Fuktskadad.
Utflyttningslängd 1847-1850, 1857-1861.
Inflyttningslängd 1848-1850, 1857-1860.
4491228 Östra Hoby församling E:1, 1848-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1860 Inb. Häri även utdrag ur vigselboken 1841-1849.
4491228 Östra Hoby församling C:1, 1777-1801 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1801 Bunt. Fuktskadad.
4491228 Östra Hoby församling C:2, 1798-1832 C Födelse- och dopböcker 2, 1798-1832 Bunt. Fuktskadad.
4491228 Östra Hoby församling C:4, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1861 Bunt. Fuktskadad.
4493334 Östra Hoby församling H II:1, 1839-1842 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1839-1842 Inb. Häri även ett fåtal attester för 1833, 1838, 1843, 1845, 1846.
4493334 Östra Hoby församling H II:2, 1843-1846 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1843-1846 Inb. Med en attest för 1869.
4493334 Östra Hoby församling H II:3, 1847-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1847-1850 Inb.
4493334 Östra Hoby församling H II:4, 1851-1853 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1851-1853 Inb.
4493334 Östra Hoby församling H II:5, 1854-1856 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1854-1856 Inb.
4493334 Östra Hoby församling L I a:1, 1796-1860 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1796-1860 Inb. Huvudräkenskaper.
4493335 Övraby församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820
4493335 Övraby församling A I:2, 1822-1826 A I Husförhörslängder 2, 1822-1826
4493335 Övraby församling A I:3, 1826-1832 A I Husförhörslängder 3, 1826-1832
4493335 Övraby församling A I:4, 1832-1838 A I Husförhörslängder 4, 1832-1838
4493335 Övraby församling A I:5, 1838-1844 A I Husförhörslängder 5, 1838-1844
4493336 Övraby församling A I:6, 1844-1851 A I Husförhörslängder 6, 1844-1851
4493336 Övraby församling A I:8, 1858-1861 A I Husförhörslängder 8, 1858-1861
4493336 Övraby församling B:3, 1851-1854 B Flyttningslängder 3, 1851-1854 Inflyttningslängd.
4493336 Övraby församling B:4, 1855-1858 B Flyttningslängder 4, 1855-1858 Inflyttningslängd.
4493337 Övraby församling B:1, 1833-1846 B Flyttningslängder 1, 1833-1846 Utflyttningslängd.
4493337 Övraby församling B:2, 1847-1861 B Flyttningslängder 2, 1847-1861 Utflyttningslängd.
4493337 Övraby församling C:1, 1684-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1743 Luckor 1686-1690, 1701, 1712, 1731. För åren 1685, 1691, 1713-1715 endast spridda notiser.
4493337 Övraby församling C:2, 1745-1791 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1791 Lucka 1754.
4493337 Övraby församling C:3, 1792-1826 C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1826
4493337 Övraby församling C:5, 1826-1850 C Födelse- och dopböcker 5, 1826-1850
4493337 Övraby församling C:7, 1851-1876 C Födelse- och dopböcker 7, 1851-1876
4493337 Övraby församling L I:1, 1775-1836 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1836 Huvudräkenskaper.
4493338 Benestads församling A I:1, 1826-1832 A I Husförhörslängder 1, 1826-1832
4493338 Benestads församling A I:2, 1832-1838 A I Husförhörslängder 2, 1832-1838
4493338 Benestads församling A I:3, 1838-1845 A I Husförhörslängder 3, 1838-1845
4493338 Benestads församling A I:4, 1845-1851 A I Husförhörslängder 4, 1845-1851
4493338 Benestads församling A I:5, 1851-1857 A I Husförhörslängder 5, 1851-1857
4493338 Benestads församling A I:6, 1858-1860 A I Husförhörslängder 6, 1858-1860
4493338 Benestads församling B:1, 1833-1846 B Flyttningslängder 1, 1833-1846 Utflyttningslängd.
4493338 Övraby församling B:5, 1859-1862 B Flyttningslängder 5, 1859-1862 Inflyttningslängd.
4493338 Benestads församling B:2, 1847-1861 B Flyttningslängder 2, 1847-1861 Utflyttningslängd.
4493339 Benestads församling C I:1, 1686-1743 C I Födelse- och dopböcker 1, 1686-1743 För åren 1689, 1699, 1705, 1706-1708, 1711-1713 endast enstaka notiser.
4493339 Benestads församling C I:2, 1745-1791 C I Födelse- och dopböcker 2, 1745-1791 Luckor 1746, 1748, 1751-1754.
4493339 Benestads församling C I:3, 1792-1826 C I Födelse- och dopböcker 3, 1792-1826
4493339 Benestads församling C I:5, 1826-1850 C I Födelse- och dopböcker 5, 1826-1850
4493339 Benestads församling C I:6, 1851-1861 C I Födelse- och dopböcker 6, 1851-1861
4493339 Benestads församling L I a:1, 1775-1835 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1835
4493340 Östra Herrestads församling A I:1, 1823-1826 A I Husförhörslängder 1, 1823-1826 Med register.
4493340 Östra Herrestads församling A I:2, 1827-1832 A I Husförhörslängder 2, 1827-1832
4493340 Östra Herrestads församling A I:3, 1832-1838 A I Husförhörslängder 3, 1832-1838 Med register
4493340 Östra Herrestads församling A I:4, 1838-1841 A I Husförhörslängder 4, 1838-1841
4493340 Östra Herrestads församling A I:5, 1842-1845 A I Husförhörslängder 5, 1842-1845
4493340 Östra Herrestads församling A I:6, 1848-1853 A I Husförhörslängder 6, 1848-1853
4493340 Östra Herrestads församling A I:7, 1854-1858 A I Husförhörslängder 7, 1854-1858
4493340 Östra Herrestads församling A I:8, 1860-1861 A I Husförhörslängder 8, 1860-1861
4493341 Östra Herrestads församling B:1, 1828-1861 B Flyttningslängder 1, 1828-1861 Luckor 1837-1838, inflyttning 1840.
4493341 Östra Herrestads församling C I:1, 1806-1844 C I Födelse- och dopböcker 1, 1806-1844
4493341 Östra Herrestads församling C I:3, 1845-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1845-1861
4493341 Östra Herrestads församling H II:1, 1806-1811 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1806-1811
4493341 Östra Herrestads församling H II:2, 1812-1816 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1812-1816
4493341 Östra Herrestads församling H II:3, 1817-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1817-1819
4493342 Östra Herrestads församling H II:4, 1820-1822 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1820-1822
4493342 Östra Herrestads församling H II:5, 1823-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1823-1825
4493342 Östra Herrestads församling H II:6, 1826-1828 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1826-1828
4493342 Östra Herrestads församling H II:7, 1829-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1829-1836 Lucka 1831-1835.
4493342 Östra Herrestads församling H II:8, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1831-1835
4493342 Östra Herrestads församling H II:9, 1837-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1837-1839
4493342 Östra Herrestads församling H II:10, 1840-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1840-1841
4493343 Östra Ingelstads församling A I:1, 1828-1831 A I Husförhörslängder 1, 1828-1831 Inb.
4493343 Östra Ingelstads församling A I:2, 1832-1838 A I Husförhörslängder 2, 1832-1838 Inb.
4493343 Östra Ingelstads församling A I:3, 1842-1847 A I Husförhörslängder 3, 1842-1847 Inb.
4493343 Östra Ingelstads församling A I:4, 1848-1853 A I Husförhörslängder 4, 1848-1853 Inb.
4493343 Östra Ingelstads församling A I:5, 1854-1858 A I Husförhörslängder 5, 1854-1858 Inb.
4493343 Östra Ingelstads församling A I:6, 1858-1861 A I Husförhörslängder 6, 1858-1861 Inb.
4493344 Östra Ingelstads församling C:1, 1806-1856 C Födelse- och dopböcker 1, 1806-1856 Inb.
4493344 Östra Ingelstads församling C:3, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1857-1861 Inb.
4493344 Östra Ingelstads församling E:1, 1857-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1857-1861 Inb.
4493344 Östra Ingelstads församling H II:1, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1831-1835 Inb.
4493345 Onslunda församling A I:1, 1780-1802 A I Husförhörslängder 1, 1780-1802 Luckor 1783-1794, 1796 och 1800.
4493345 Onslunda församling A I:2, 1804-1810 A I Husförhörslängder 2, 1804-1810
4493345 Onslunda församling A I:3, 1814-1822 A I Husförhörslängder 3, 1814-1822
4493345 Onslunda församling A I:4, 1823-1829 A I Husförhörslängder 4, 1823-1829
4493345 Onslunda församling A I:5, 1829-1833 A I Husförhörslängder 5, 1829-1833
4493345 Onslunda församling A I:6, 1833-1840 A I Husförhörslängder 6, 1833-1840
4493346 Onslunda församling A I:7, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7, 1841-1849
4493346 Onslunda församling A I:8, 1850-1856 A I Husförhörslängder 8, 1850-1856
4493346 Onslunda församling A I:9, 1857-1869 A I Husförhörslängder 9, 1857-1869
4493347 Onslunda församling C:1, 1692-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1722 Luckor 1703-07-02--1706-05-27,
1719-04-25--1720-02.
4493347 Onslunda församling C:2, 1795-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1795-1825 Boken börjar 1795-05-20 och är uppställd efter byar och hemman. Med anteckning om kyrkoböckernas förstörande genom eldsvåda 1795-05-19.
4493347 Onslunda församling C:4, 1826-1844 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1844
4493348 Onslunda församling C:5, 1845-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1861
4493348 Onslunda församling L I:1, 1663-1702 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1663-1702 Huvudräkenskaper.
4493348 Onslunda församling L I:2, 1711-1775 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1711-1775 Huvudräkenskaper. Fol. 33-210 (fol. 133, 155 och 158 saknas).
4493348 Onslunda församling L I:3, 1782-1864 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1864 Huvudräkenskaper.
4493349 Örkelljunga församling A I:1, 1790-1809 A I Husförhörslängder 1, 1790-1809 Bunt. Luckor 1791-1795, 1798-1800, 1803-1804, 1806.
4493349 Örkelljunga församling A I:2, 1809-1810 A I Husförhörslängder 2, 1809-1810 Med ortsregister.
4493349 Örkelljunga församling A I:3, 1810-1811 A I Husförhörslängder 3, 1810-1811 Med ortsregister.
4493349 Örkelljunga församling A I:4, 1812-1814 A I Husförhörslängder 4, 1812-1814 Med ortsregister.
4493350 Örkelljunga församling A I:5, 1820-1824 A I Husförhörslängder 5, 1820-1824 Volym I. Med ortsregister. Med spridda dödsnotiser 1850-1880.
4493350 Örkelljunga församling A I:6, 1820-1824 A I Husförhörslängder 6, 1820-1824 Volym II. Med spridda dödsnotiser 1850-1880.
4493350 Örkelljunga församling A I:7, 1824-1830 A I Husförhörslängder 7, 1824-1830 Volym I. Med ortsregister. Med spridda dödsnotiser 1850-1880.
4493350 Örkelljunga församling A I:8, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8, 1824-1830 Volym II. Med ortsregister.
4493351 Örkelljunga församling A I:9, 1830-1835 A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Volym I. Med ortsregister.
4493351 Örkelljunga församling A I:10, 1830-1835 A I Husförhörslängder 10, 1830-1835 Volym II. Med ortsregister.
4493352 Örkelljunga församling A I:11, 1836-1842 A I Husförhörslängder 11, 1836-1842 Volym I. Med ortsregister.
4493352 Örkelljunga församling A I:12, 1836-1842 A I Husförhörslängder 12, 1836-1842 Volym II. Med ortsregister.
4493352 Örkelljunga församling A I:13, 1842-1846 A I Husförhörslängder 13, 1842-1846 Volym I. Med ortsregister.
4493352 Örkelljunga församling A I:14, 1842-1846 A I Husförhörslängder 14, 1842-1846 Volym II. Med ortsregister.
4493353 Örkelljunga församling A I:15, 1846-1853 A I Husförhörslängder 15, 1846-1853 Volym I. Med ortsregister.
4493353 Örkelljunga församling A I:16, 1846-1853 A I Husförhörslängder 16, 1846-1853 Volym II. Med ortsregister.
4493354 Örkelljunga församling C I:1, 1722-1749 C I Födelse- och dopböcker 1, 1722-1749
4493354 Örkelljunga församling C I:2, 1751-1772 C I Födelse- och dopböcker 2, 1751-1772
4493354 Örkelljunga församling C I:3, 1773-1786 C I Födelse- och dopböcker 3, 1773-1786
4493354 Örkelljunga församling C I:4, 1787-1802 C I Födelse- och dopböcker 4, 1787-1802
4493354 Örkelljunga församling C I:5, 1803-1812 C I Födelse- och dopböcker 5, 1803-1812
4493355 Örkelljunga församling C I:6, 1813-1828 C I Födelse- och dopböcker 6, 1813-1828
4493355 Örkelljunga församling C I:7, 1829-1863 C I Födelse- och dopböcker 7, 1829-1863
4493355 Örkelljunga församling E I:2, 1815-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1815-1853 Endast vigselbok 1815-1842.
4493355 Örkelljunga församling E I:1, 1814-1842 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1842 Endast lysningsbok.
4493356 Örkelljunga församling D II:1, 1692-1705 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1692-1705 Inbunden. 1705 topografiskt uppställd med spridda ålders- och dödsnotiser. Anteckning om ett hittebarns dop på första pärmens insida. Fuktskadad.
4493356 Örkelljunga församling D II:2, 1789-1800 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1789-1800 Bunt. Luckor 1790-1791.
4493356 Örkelljunga församling D II:3, 1801-1808 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1801-1808 Bunt.
4493357 Örkelljunga församling L I:1, 1662-1711 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1711
4493357 Örkelljunga församling L I:2, 1718-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1718-1786 Luckor 1719, 1720 och 1766. 1718 års räkenskaper på lösa, skadade blad.
4493357 Örkelljunga församling L I:3, 1787-1867 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1787-1867
4493358 Rya församling A I:1, 1812-1820 A I Husförhörslängder 1, 1812-1820 Med ortsregister.
4493358 Rya församling A I:2, 1820-1824 A I Husförhörslängder 2, 1820-1824 Med ortsregister. Med en anteckning från 1878. Fuktskadad.
4493358 Rya församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Med ortsregister. Registret fuktskadad.
4493358 Rya församling A I:4, 1830-1836 A I Husförhörslängder 4, 1830-1836 Med ortsregister. Fuktskadad.
4493358 Rya församling A I:5, 1836-1842 A I Husförhörslängder 5, 1836-1842 Med ortsregister.
4493358 Rya församling A I:6, 1842-1849 A I Husförhörslängder 6, 1842-1849 Med ortsregister.
4493359 Rya församling C I:1, 1689-1781 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1781 Oäkta barn 1689-1751, 1757-1768, 1773, 1777-1778. Äkta barn 1705-1781.
4493359 Rya församling C I:2, 1782-1823 C I Födelse- och dopböcker 2, 1782-1823
4493359 Rya församling C I:3, 1824-1863 C I Födelse- och dopböcker 3, 1824-1863
4493359 Rya församling E I:2, 1815-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1815-1853
4493359 Rya församling E I:1, 1814-1842 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1842 Endast lysningsbok.
4493360 Rya församling D II:1, 1693-1740 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1693-1740 1705 uppställd topografiskt med död- och flyttningsanteckningar samt spridda anteckningar om ålder. 1709-1740 alfabetiskt uppställd.
4493360 Rya församling L I:1, 1662-1720 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1720
4493360 Rya församling L I:2, 1721-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1786
4493360 Rya församling L I:3, 1787-1868 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1787-1868
4493361 Örkeneds församling A I:1, 1772-1783 A I Husförhörslängder 1, 1772-1783
4493361 Örkeneds församling A I:2, 1783-1787 A I Husförhörslängder 2, 1783-1787
4493361 Örkeneds församling A I:3, 1785-1795 A I Husförhörslängder 3, 1785-1795
4493361 Örkeneds församling A I:4, 1795-1800 A I Husförhörslängder 4, 1795-1800
4493361 Örkeneds församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4493361 Örkeneds församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4493361 Örkeneds församling A I:7, 1810-1813 A I Husförhörslängder 7, 1810-1813
4493361 Örkeneds församling A I:9, 1813-1817 A I Husförhörslängder 9, 1813-1817 Supplement.
4493361 Örkeneds församling A I:8, 1813-1818 A I Husförhörslängder 8, 1813-1818
4493361 Örkeneds församling A I:10, 1818-1821 A I Husförhörslängder 10, 1818-1821
4493362 Örkeneds församling A I:11, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11, 1821-1825
4493362 Örkeneds församling A I:12, 1825-1832 A I Husförhörslängder 12, 1825-1832
4493362 Örkeneds församling A I:13, 1833-1837 A I Husförhörslängder 13, 1833-1837
4493363 Örkeneds församling A I:14, 1837-1841 A I Husförhörslängder 14, 1837-1841
4493363 Örkeneds församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845
4493364 Örkeneds församling A I:16, 1842-1847 A I Husförhörslängder 16, 1842-1847 I. Arkivkartong.
4493364 Örkeneds församling A I:17, 1842-1847 A I Husförhörslängder 17, 1842-1847 II. Arkivkartong.
4493364 Örkeneds församling A I:18, 1847-1853 A I Husförhörslängder 18, 1847-1853
4493364 Örkeneds församling B:1, 1826-1861 B Flyttningslängder 1, 1826-1861 1861 endast utflyttningslängd.
4493365 Örkeneds församling C:1, 1721-1771 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1771 Åren 1721-1746 endast dopbok.
4493365 Örkeneds församling C:2, 1772-1800 C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1800 Register i DDSS.
4493365 Örkeneds församling C:3, 1801-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1831
4493365 Örkeneds församling C:5, 1832-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1862 Arkivkartong. Register i DDSS.
4493365 Örkeneds församling E I:1, 1832-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1861 T.o.m. 1861-01-20. Endast vigselbok.
Register i DDSS.
4493366 Örkeneds församling D II:1, 1748-1757 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1748-1757
4493366 Örkeneds församling L I:1, 1741-1828 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1741-1828 Inb. Huvudräkenskaper.
4493367 Osby församling A I:1, 1781-1795 A I Husförhörslängder 1, 1781-1795 Med ortsregister.
4493367 Osby församling A I:2, 1795-1812 A I Husförhörslängder 2, 1795-1812 Lucka: Större delen av Hasslaröds by. Med ortsregister.
4493367 Osby församling A I:3, 1811-1822 A I Husförhörslängder 3, 1811-1822 Med ortsregister.
4493368 Osby församling A I:4, 1822-1831 A I Husförhörslängder 4, 1822-1831 Med ortsregister.
4493368 Osby församling A I:5, 1831-1837 A I Husförhörslängder 5, 1831-1837 Med ortsregister.
4493369 Osby församling A I:6, 1837-1840 A I Husförhörslängder 6, 1837-1840 Med ortsregister.
4493369 Osby församling A I:7, 1840-1845 A I Husförhörslängder 7, 1840-1845 Med ortsregister.
4493370 Osby församling A I:8, 1845-1850 A I Husförhörslängder 8, 1845-1850 Med ortsregister.
4493370 Osby församling B:1, 1811-1838 B Flyttningslängder 1, 1811-1838 Häfte.
4493370 Osby församling B:2, 1839-1850 B Flyttningslängder 2, 1839-1850
4493371 Osby församling C:4, 1772-1799 C Födelse- och dopböcker 4, 1772-1799 Register i DDSS.
4493371 Osby församling C:5, 1800-1830 C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1830
4493371 Osby församling C:7, 1831-1851 C Födelse- och dopböcker 7, 1831-1851
4493371 Osby församling E I:1, 1814-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1830 Häfte.
4493372 Osby församling L I:1, 1663-1702 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1663-1702 Inb. 1663 ofullständig.
4493372 Osby församling L I:2, 1703-1750 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1703-1750 Inb.
4493372 Osby församling L I:3, 1751-1832 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1751-1832 Inb.
4493373 Oppmanna församling A I:1, 1818-1819 A I Husförhörslängder 1, 1818-1819
4493373 Oppmanna församling A I:2, 1820-1823 A I Husförhörslängder 2, 1820-1823
4493373 Oppmanna församling A I:3, 1824-1828 A I Husförhörslängder 3, 1824-1828
4493373 Oppmanna församling A I:4, 1828-1831 A I Husförhörslängder 4, 1828-1831
4493373 Oppmanna församling A I:5, 1831-1835 A I Husförhörslängder 5, 1831-1835
4493373 Oppmanna församling A I:6, 1834-1838 A I Husförhörslängder 6, 1834-1838
4493373 Oppmanna församling A I:7, 1837-1840 A I Husförhörslängder 7, 1837-1840
4493374 Oppmanna församling A I:8, 1840-1845 A I Husförhörslängder 8, 1840-1845 Med förteckning över sexmän 1841-1845.
4493374 Oppmanna församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4493374 Oppmanna församling A I:10, 1850-1855 A I Husförhörslängder 10, 1850-1855 Med förteckning över sexmän.
4493374 Oppmanna församling B:1, 1817-1850 B Flyttningslängder 1, 1817-1850 Lucka 1819-1835.
4493375 Oppmanna församling C I:1, 1693-1717 C I Födelse- och dopböcker 1, 1693-1717
4493375 Oppmanna församling C I:2, 1718-1742 C I Födelse- och dopböcker 2, 1718-1742 Lucka 1720-01-01--1720-03-17.
4493375 Oppmanna församling C I:3, 1743-1766 C I Födelse- och dopböcker 3, 1743-1766
4493375 Oppmanna församling C I:4, 1767-1811 C I Födelse- och dopböcker 4, 1767-1811 Lucka 1767-10-19--1768-05-25. T.o.m. 1811-01-06.
4493376 Oppmanna församling C I:6, 1811-1820 C I Födelse- och dopböcker 6, 1811-1820 T.o.m. 1820-01-24.
4493376 Oppmanna församling C I:7, 1817-1861 C I Födelse- och dopböcker 7, 1817-1861 1817--1820-01-24 duplett. T.o.m. 1861-03-12. Med anteckning om barnmorska.
4493377 Oppmanna församling H II:1, 1746-1785 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1746-1785 En för vartdera av åren 1746, 1756, 1758, därefter några årligen (fullständigare för år 1777). Enstaka år saknas.
4493377 Oppmanna församling H II:2, 1786-1794 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1786-1794
4493377 Oppmanna församling H II:3, 1795-1803 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1795-1803
4493378 Oppmanna församling H II:4, 1804-1810 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1804-1810
4493378 Oppmanna församling H II:5, 1811-1814 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1811-1814
4493378 Oppmanna församling H II:6, 1815-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1815-1820 Lucka 1816. Några från 1857, 1863.
4493379 Oppmanna församling H II:7, 1821-1826 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1821-1826 1821-1822 endast ett fåtal.
4493379 Oppmanna församling H II:8, 1827-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1827-1832
4493379 Oppmanna församling H II:12, 1851-1855 H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1851-1855
4493380 Oppmanna församling H II:13, 1856-1859 H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1856-1859
4493380 Oppmanna församling H II:14, 1860-1864 H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1860-1864
4493381 Oppmanna församling L I:1, 1662-1714 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1714
4493381 Oppmanna församling L I:2, 1715-1772 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1715-1772
4493381 Oppmanna församling L I:3, 1773-1840 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1773-1840
4493382 Vånga församling A I:1, 1817-1819 A I Husförhörslängder 1, 1817-1819
4493382 Vånga församling A I:2, 1819-1823 A I Husförhörslängder 2, 1819-1823
4493382 Vånga församling A I:3, 1824-1827 A I Husförhörslängder 3, 1824-1827
4493382 Vånga församling A I:4, 1828-1831 A I Husförhörslängder 4, 1828-1831
4493451 Vånga församling A I:5, 1831-1834 A I Husförhörslängder 5, 1831-1834
4493451 Vånga församling A I:6, 1834-1837 A I Husförhörslängder 6, 1834-1837 Bunt.
4493451 Vånga församling A I:7, 1837-1840 A I Husförhörslängder 7, 1837-1840 Med anteckning om sexmän och fjärdningsmän 1839.
4493451 Vånga församling A I:8, 1840-1845 A I Husförhörslängder 8, 1840-1845 Med anteckning om sexmän 1841-1845.
4493452 Vånga församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med anteckning om sexmän årligen.
4493452 Vånga församling A I:10, 1850-1856 A I Husförhörslängder 10, 1850-1856 Med anteckning om sexmän 1850-1856.
4493452 Vånga församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4493452 Vånga församling B:1, 1865-1894 B Flyttningslängder 1, 1865-1894
4493453 Vånga församling C I:1, 1690-1692 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1692 Register i DDSS.
4493453 Vånga församling C I:2, 1693-1717 C I Födelse- och dopböcker 2, 1693-1717 Register i DDSS.
4493453 Vånga församling C I:3, 1718-1742 C I Födelse- och dopböcker 3, 1718-1742
4493453 Vånga församling C I:4, 1743-1766 C I Födelse- och dopböcker 4, 1743-1766
4493454 Vånga församling C I:5, 1767-1810 C I Födelse- och dopböcker 5, 1767-1810
4493454 Vånga församling C I:7, 1811-1820 C I Födelse- och dopböcker 7, 1811-1820 T.o.m. 1820-02-14.
4493454 Vånga församling C I:8, 1817-1861 C I Födelse- och dopböcker 8, 1817-1861 1817--1820-02-14 duplett. T.o.m. 1861-03-18.
Med anteckning om barnmorska.
4493455 Vånga församling L I:1, 1680-1732 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1732
4493455 Vånga församling L I:2, 1733-1841 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1733-1841 Första bladet för år 1816 inbundet i 1813 års räkenskaper.
4493456 Oderljunga församling A I:1, 1831-1835 A I Husförhörslängder 1, 1831-1835
4493456 Oderljunga församling A I:2, 1841-1845 A I Husförhörslängder 2, 1841-1845
4493456 Oderljunga församling A I:3, 1846-1850 A I Husförhörslängder 3, 1846-1850
4493457 Oderljunga församling C:1, 1680-1767 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1767 T.o.m. 1767-09-25. Åren 1680-1699 endast dopbok.
4493457 Oderljunga församling C:2, 1783-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1783-1816
4493457 Oderljunga församling C:4, 1817-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1817-1861
4493457 Oderljunga församling E I:1, 1817-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1861
4493458 Oderljunga församling L I:1, 1832-1874 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1832-1874 Inbunden. Huvudräkenskaper. Dessutom
anteckning om kyrkans tionde samt utdrag ur jordeboken över kyrkans landgille och jordskyldspenningar för år 1810. Det senare finns även i K I:1.
4493459 Perstorps församling A I:1, 1841-1845 A I Husförhörslängder 1, 1841-1845
4493459 Perstorps församling A I:2, 1846-1850 A I Husförhörslängder 2, 1846-1850
4493460 Perstorps församling C I :2, 1817-1861 C I
Födelse- och dopböcker
2, 1817-1861
4493460 Perstorps församling C I :1, 1680-1767 C I
Födelse- och dopböcker
1, 1680-1767 1680-10-24 -- 1767-10-07.
4493461 Ravlunda församling A I:1, 1779-1802 A I Husförhörslängder 1, 1779-1802
4493461 Ravlunda församling A I:2, 1804-1812 A I Husförhörslängder 2, 1804-1812 Häfte.
4493461 Ravlunda församling A I:3, 1813-1818 A I Husförhörslängder 3, 1813-1818
4493461 Ravlunda församling A I:4, 1818-1823 A I Husförhörslängder 4, 1818-1823
4493462 Ravlunda församling A I:5, 1823-1828 A I Husförhörslängder 5, 1823-1828
4493462 Ravlunda församling A I:6, 1828-1833 A I Husförhörslängder 6, 1828-1833
4493462 Ravlunda församling A I:7, 1833-1840 A I Husförhörslängder 7, 1833-1840
4493462 Ravlunda församling A I:8, 1840-1845 A I Husförhörslängder 8, 1840-1845
4493462 Ravlunda församling A I:9, 1845-1852 A I Husförhörslängder 9, 1845-1852
4493462 Ravlunda församling A I:10, 1851-1856 A I Husförhörslängder 10, 1851-1856 Med uppgifter om förtroendemän.
4493462 Ravlunda församling A I:11, 1856-1861 A I Husförhörslängder 11, 1856-1861 Med uppgifter om förtroendemän.
4493463 Ravlunda församling B:1, 1833-1842 B Flyttningslängder 1, 1833-1842 Häfte.
4493463 Ravlunda församling B:2, 1842-1861 B Flyttningslängder 2, 1842-1861 Omfattar 1842-1849 även uppgifter om andra slags inlämnande och utgående attester.
4493463 Ravlunda församling C:1, 1701-1749 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1749 Skadad. Lucka 1709-09-29--1711-05-01.
4493463 Ravlunda församling C:2, 1750-1818 C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1818
4493463 Ravlunda församling C:3, 1819-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1819-1861 Skadad.
4493464 Ravlunda församling H II:4, 1821-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1821-1825 Bunt.
4493464 Ravlunda församling H II:5, 1826-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1826-1830 Bunt.
4493464 Ravlunda församling H II:6, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1831-1835 Häfte.
4493465 Ravlunda församling L I a:1, 1711-1784 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1711-1784 Inb. Kyrckio Stohl.
4493466 Rörums församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820 Inb.
4493466 Rörums församling A I:2, 1820-1826 A I Husförhörslängder 2, 1820-1826 Inb.
4493466 Rörums församling A I:3, 1827-1832 A I Husförhörslängder 3, 1827-1832 Inb.
4493466 Rörums församling A I:4, 1832-1841 A I Husförhörslängder 4, 1832-1841 Inb.
4493466 Rörums församling A I:5, 1842-1847 A I Husförhörslängder 5, 1842-1847 Inb.
4493466 Rörums församling A I:6, 1847-1852 A I Husförhörslängder 6, 1847-1852 Inb.
4493466 Rörums församling A I:7, 1852-1857 A I Husförhörslängder 7, 1852-1857 Inb.
4493466 Rörums församling A I:8, 1857-1862 A I Husförhörslängder 8, 1857-1862 Inb.
4493467 Rörums församling B:1, 1849-1867 B Flyttningslängder 1, 1849-1867 Inb. Inflyttningslängd 1849-1867. Utflyttningslängd 1851-1867.
4493467 Rörums församling C:1, 1777-1815 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1815 Inb.
4493467 Rörums församling C:2, 1816-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1816-1843 Inbunden.
4493467 Rörums församling C:3, 1843-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1843-1862 Inb.
4493467 Rörums församling D II:1, 1801-1816 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1801-1816 Bunt.
4493467 Rörums församling H II:1, 1808-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1840 Inb.
4493468 Rörums församling H II:2, 1841-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1841-1854 Inb.
4493468 Rörums församling L I a:1, 1714-1769 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1769 Bunt. Huvudräkenskaper. Lucka 1743.
4493469 Riseberga församling A I:1, 1810-1813 A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4493469 Riseberga församling A I:2, 1813-1819 A I Husförhörslängder 2, 1813-1819
4493469 Riseberga församling A I:3, 1820-1823 A I Husförhörslängder 3, 1820-1823
4493470 Riseberga församling A I:4, 1823-1826 A I Husförhörslängder 4, 1823-1826
4493470 Riseberga församling A I:5, 1827-1831 A I Husförhörslängder 5, 1827-1831
4493471 Riseberga församling A I:6, 1832-1836 A I Husförhörslängder 6, 1832-1836 Del I. Omfattar Farstorps, Nybro
och Bonarps rotar.
4493471 Riseberga församling A I:7, 1832-1836 A I Husförhörslängder 7, 1832-1836 Del II. Omfattar Riseberga, Östanskogs och Ljungby rotar.
4493472 Riseberga församling A I:8, 1842-1846 A I Husförhörslängder 8, 1842-1846 Del I.
4493472 Riseberga församling A I:9, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9, 1842-1846 Del II.
4493473 Riseberga församling A I:10, 1847-1850 A I Husförhörslängder 10, 1847-1850 Del I. Omfattar bl.a. Riseberga
och Farstorps rotar.
4493473 Riseberga församling A I:11, 1847-1850 A I Husförhörslängder 11, 1847-1850 Del II. Omfattar bl.a. Ljungby
rote.
4493473 Riseberga församling A I:12, 1847-1850 A I Husförhörslängder 12, 1847-1850 Del III. Omfattar bl.a. Bonarps
och Nybro rotar.
4493473 Riseberga församling B:1, 1850-1851 B Flyttningslängder 1, 1850-1851 Bunt. Utflyttningslängd.
4493474 Riseberga församling C:1, 1689-1764 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1764 Inb.
4493474 Riseberga församling C:2, 1765-1795 C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1795 Inb.
4493474 Riseberga församling C:3, 1795-1820 C Födelse- och dopböcker 3, 1795-1820 Inb.
4493475 Riseberga församling C:5, 1821-1839 C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1839 Inb.
4493475 Riseberga församling C:6, 1841-1852 C Födelse- och dopböcker 6, 1841-1852 Bunt. Ofullständig. Slutar 02-02.
4493475 Riseberga församling E:1, 1795-1839 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1795-1839 Inb.
4493476 Riseberga församling H II:1, 1788-1795 H II Inflyttningsattester 1, 1788-1795 Lucka 1791.
4493476 Riseberga församling H II:2, 1796-1801 H II Inflyttningsattester 2, 1796-1801
4493476 Riseberga församling H II:3, 1802-1806 H II Inflyttningsattester 3, 1802-1806
4493476 Riseberga församling H II:4, 1807-1811 H II Inflyttningsattester 4, 1807-1811
4493476 Riseberga församling H II:5, 1812-1815 H II Inflyttningsattester 5, 1812-1815
4493477 Riseberga församling H II:5, 1812-1815 H II Inflyttningsattester 5, 1812-1815
4493477 Riseberga församling H II:6, 1816-1818 H II Inflyttningsattester 6, 1816-1818
4493477 Riseberga församling H II:7, 1819-1822 H II Inflyttningsattester 7, 1819-1822
4493477 Riseberga församling H II:8, 1823-1824 H II Inflyttningsattester 8, 1823-1824
4493477 Riseberga församling H II:9, 1825-1826 H II Inflyttningsattester 9, 1825-1826
4493477 Riseberga församling H II:10, 1827-1829 H II Inflyttningsattester 10, 1827-1829
4493478 Riseberga församling H II:10, 1827-1829 H II Inflyttningsattester 10, 1827-1829
4493478 Riseberga församling H II:11, 1830-1833 H II Inflyttningsattester 11, 1830-1833
4493478 Riseberga församling H II:12, 1835-1840 H II Inflyttningsattester 12, 1835-1840
4493479 Riseberga församling H II:12, 1835-1840 H II Inflyttningsattester 12, 1835-1840
4493479 Riseberga församling H II:13, 1841-1846 H II Inflyttningsattester 13, 1841-1846
4493479 Riseberga församling H II:14, 1847-1852 H II Inflyttningsattester 14, 1847-1852
4493480 Riseberga församling H II:14, 1847-1852 H II Inflyttningsattester 14, 1847-1852
4493480 Riseberga församling H II:15, 1853-1858 H II Inflyttningsattester 15, 1853-1858
4493480 Riseberga församling H II:16, 1859-1864 H II Inflyttningsattester 16, 1859-1864
4493481 Riseberga församling L I:1, 1662-1722 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1722 Lucka 1709-10.
4493481 Riseberga församling L I:2, 1723-1781 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1781
4493481 Riseberga församling L I:3, 1782-1793 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1793
4493481 Riseberga församling L I:4, 1794-1837 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1794-1837
4493481 Riseberga församling L I:5, 1838-1851 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1838-1851 (Med avskrift av jordebok 1825
och med utdrag av tiondelängd
1840).
4493482 Färingtofta församling A I:1, 1806-1813 A I Husförhörslängder 1, 1806-1813 Del I.
4493482 Färingtofta församling A I:2, 1806-1813 A I Husförhörslängder 2, 1806-1813 Del II.
4493482 Färingtofta församling A I:3, 1813-1819 A I Husförhörslängder 3, 1813-1819
4493482 Färingtofta församling A I:4, 1819-1823 A I Husförhörslängder 4, 1819-1823
4493482 Färingtofta församling A I:5, 1823-1827 A I Husförhörslängder 5, 1823-1827
4493482 Färingtofta församling A I:6, 1827-1831 A I Husförhörslängder 6, 1827-1831
4493483 Färingtofta församling A I:7, 1832-1834 A I Husförhörslängder 7, 1832-1834
4493483 Färingtofta församling A I:8, 1834-1841 A I Husförhörslängder 8, 1834-1841
4493483 Färingtofta församling A I:9, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9, 1842-1846
4493483 Färingtofta församling A I:10, 1847-1850 A I Husförhörslängder 10, 1847-1850
4493484 Färingtofta församling C:1, 1689-1795 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1795 Inb. Lucka 1750.
4493484 Färingtofta församling C:2, 1795-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1795-1839 Inb. Börjar 09-03.
4493484 Färingtofta församling C:3, 1840-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1851 Bunt.
4493484 Riseberga församling D II:1, 1795-1803 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1795-1803 Inb.
4493485 Riseberga församling H II:1, 1788-1795 H II Inflyttningsattester 1, 1788-1795 Lucka 1791.
4493485 Riseberga församling H II:2, 1796-1801 H II Inflyttningsattester 2, 1796-1801
4493485 Riseberga församling H II:3, 1802-1806 H II Inflyttningsattester 3, 1802-1806
4493485 Riseberga församling H II:4, 1807-1811 H II Inflyttningsattester 4, 1807-1811
4493485 Riseberga församling H II:5, 1812-1815 H II Inflyttningsattester 5, 1812-1815
4493485 Riseberga församling H II:6, 1816-1818 H II Inflyttningsattester 6, 1816-1818
4493485 Riseberga församling H II:7, 1819-1822 H II Inflyttningsattester 7, 1819-1822
4493485 Riseberga församling H II:8, 1823-1824 H II Inflyttningsattester 8, 1823-1824
4493485 Riseberga församling H II:9, 1825-1826 H II Inflyttningsattester 9, 1825-1826
4493485 Riseberga församling H II:10, 1827-1829 H II Inflyttningsattester 10, 1827-1829
4493485 Riseberga församling H II:11, 1830-1833 H II Inflyttningsattester 11, 1830-1833
4493486 Färingtofta församling L I a:1, 1662-1722 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1662-1722 Lucka 1709-1710
4493486 Färingtofta församling L I a:2, 1723-1787 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1723-1787
4493486 Färingtofta församling L I a:3, 1788-1793 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 3, 1788-1793
4493486 Färingtofta församling L I a:4, 1794-1837 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 4, 1794-1837
4493487 Södra Mellby församling A I:4, 1840-1849 A I Husförhörslängder 4, 1840-1849
4493487 Södra Mellby församling A I:5, 1849-1858 A I Husförhörslängder 5, 1849-1858
4493487 Södra Mellby församling A I:6, 1858-1863 A I Husförhörslängder 6, 1858-1863 Sid. 1-10 skadade.
4493488 Södra Mellby församling A I:1, 1818-1823 A I Husförhörslängder 1, 1818-1823 Med anteckningar från 1824-1825.
4493488 Södra Mellby församling A I:2, 1828-1833 A I Husförhörslängder 2, 1828-1833
4493488 Södra Mellby församling A I:3, 1833-1840 A I Husförhörslängder 3, 1833-1840
4493489 Södra Mellby församling B:1, 1827-1850 B Flyttningslängder 1, 1827-1850 1848-1850 endast utflyttningslängd.
4493489 Södra Mellby församling B:2, 1848-1883 B Flyttningslängder 2, 1848-1883 Inflyttningslängd 1848-1883, utflyttningslängd 1850-1883.
4493489 Södra Mellby församling C:1, 1703-1714 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1714
4493489 Södra Mellby församling C:2, 1714-1778 C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1778 1739 ofullständigt.
4493489 Södra Mellby församling C:3, 1779-1820 C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1820
4493489 Södra Mellby församling C:4, 1821-1827 C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1827
4493489 Södra Mellby församling C:5, 1827-1846 C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1846
4493490 Södra Mellby församling E I:1, 1853-1883 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1853-1883
4493490 Södra Mellby församling C:6, 1846-1883 C Födelse- och dopböcker 6, 1846-1883
4493490 Södra Mellby församling H II:1, 1806-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1806-1820 Bunt. Lucka 1808-1819.
4493490 Södra Mellby församling H II:2, 1821- H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821- Bunt.
4493490 Södra Mellby församling H II:3, 1825- H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1825-
4493490 Södra Mellby församling H II:4, 1826- H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1826-
4493490 Södra Mellby församling L I a:1, 1720-1767 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1767 Inb.
4493490 Södra Mellby församling L I a:2, 1768-1829 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1768-1829 Inb.
4493491 Simrishamns församling A I:1, 1800-1811 A I Husförhörslängder 1, 1800-1811 Bunt.
4493491 Simrishamns församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820
4493491 Simrishamns församling A I:3, 1820-1825 A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Bunt.
4493491 Simrishamns församling A I:4, 1825-1830 A I Husförhörslängder 4, 1825-1830
4493491 Simrishamns församling A I:5, 1831-1837 A I Husförhörslängder 5, 1831-1837 Bunt.
4493492 Simrishamns församling A I:6, 1837-1846 A I Husförhörslängder 6, 1837-1846 Omfattar första och andra kvarteret.
4493492 Simrishamns församling A I:7, 1837-1846 A I Husförhörslängder 7, 1837-1846 Bunt. Omfattar tredje och fjärde kvarteret.
4493492 Simrishamns församling A I:8, 1847-1852 A I Husförhörslängder 8, 1847-1852 Omfattar första och andra kvarteret.
4493492 Simrishamns församling A I:9, 1847-1852 A I Husförhörslängder 9, 1847-1852 Omfattar tredje och fjärde kvarteret.
4493493 Simrishamns församling B:1, 1822-1839 B Flyttningslängder 1, 1822-1839
4493493 Simrishamns församling B:2, 1840-1851 B Flyttningslängder 2, 1840-1851
4493493 Simrishamns församling C:1, 1724-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1759 Fuktskador 1724-1725.
4493493 Simrishamns församling C:2, 1761-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1813
4493493 Simrishamns församling C:4, 1814-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1814-1835
4493493 Simrishamns församling C:6, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1836-1861
4493494 Simrishamns församling E I:1, 1821-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1821-1861
4493494 Simrishamns församling F:1, 1787-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1787-1861
4493494 Simrishamns församling D II:1, 1789-1800 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1789-1800 Bunt.
4493495 Simrishamns församling H II:1, 1815-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1815-1836 Lucka 1821-1822.
4493496 Simrishamns församling H I:1, 1827-1882 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1827-1882 Bunt. Spridda år. Rödmärkt.
4493496 Simrishamns församling L I a:2, 1674-1698 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1674-1698 Bunt. Huvudräkenskaper. Spridda år.
4493496 Simrishamns församling L I a:1, 1643-1688 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1643-1688 Bunt. Huvudräkenskaper 1673-1688.
Inventarieförteckningar,
revisionsberättelser över kyrkoräkenskaperna samt anteckningar om jordskylds- penningar 1643-1663.
4493496 Simrishamns församling L I a:3, 1699-1850 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1699-1850 Bunt. Huvudräkenskaper Luckor
1700-1737, 1739-1773, 1798-1802.
4493496 Simrishamns församling A I:10, 1853-1861 A I Husförhörslängder 10, 1853-1861 Omfattar första och andra kvarteret.
4493496 Simrishamns församling A I:11, 1853-1861 A I Husförhörslängder 11, 1853-1861 Omfattar tredje och fjärde kvarteret.
4493496 Simrishamns församling B:3, 1852-1861 B Flyttningslängder 3, 1852-1861
4493497 Simris församling A I:1, 1811-1813 A I Husförhörslängder 1, 1811-1813 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:2, 1814-1819 A I Husförhörslängder 2, 1814-1819 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:3, 1820-1822 A I Husförhörslängder 3, 1820-1822 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:4, 1823-1834 A I Husförhörslängder 4, 1823-1834 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:5, 1834-1842 A I Husförhörslängder 5, 1834-1842 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:6, 1837-1838 A I Husförhörslängder 6, 1837-1838 Fuktskadad.
4493497 Simris församling A I:7, 1842-1846 A I Husförhörslängder 7, 1842-1846 Förvaras i arkivbox.
4493497 Simris församling A I:8, 1847-1856 A I Husförhörslängder 8, 1847-1856 Förvaras i arkivbox.
4493497 Simris församling A I:9, 1856-1862 A I Husförhörslängder 9, 1856-1862
4493498 Simris församling B:1, 1845-1862 B Flyttningslängder 1, 1845-1862 Arkivbox.
4493498 Simris församling C:1, 1689-1761 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1761 Bunt. Fuktskadad.
4493498 Simris församling C:2, 1762-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1816 Bunt. Fuktskadad.
4493498 Simris församling C:4, 1817-1832 C Födelse- och dopböcker 4, 1817-1832
4493498 Simris församling C:5, 1833-1846 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1846
4493498 Simris församling C:6, 1846-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1846-1862
4493498 Simris församling D II:1, 1745-1810 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1745-1810 Lucka 1804-1808.
4493499 Simris församling H II:1, 1797-1815 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1797-1815 Bunt.
4493499 Simris församling H II:2, 1816-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1816-1825 Bunt.
4493499 Simris församling H II:3, 1826-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1826-1835 Bunt.
4493499 Simris församling H II:5, 1836-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1836-1844 Bunt.
4493500 Simris församling H II:6, 1845-1860 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1845-1860 Bunt.
4493500 Simris församling L I a:1, 1662-1706 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1706 Bunt. Huvudräkenskaper. Starkt fuktskadade. Lucka 1669-1675.
4493500 Simris församling L I a:2, 1708-1766 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1708-1766 Inb. Huvudräkenskaper.
4493500 Simris församling L I a:3, 1767-1862 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1767-1862 Inb. Huvudräkenskaper.
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:1, 1813-1819 A I Husförhörslängder 1, 1813-1819
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:2, 1819-1822 A I Husförhörslängder 2, 1819-1822
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:3, 1823-1833 A I Husförhörslängder 3, 1823-1833
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:4, 1833-1842 A I Husförhörslängder 4, 1833-1842 Fuktskadad.
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:5, 1837-1842 A I Husförhörslängder 5, 1837-1842
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:6, 1842-1846 A I Husförhörslängder 6, 1842-1846
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:7, 1846-1856 A I Husförhörslängder 7, 1846-1856 Bunt.
4493714 Östra Nöbbelövs församling A I:8, 1856-1862 A I Husförhörslängder 8, 1856-1862 Bunt.
4493715 Östra Nöbbelövs församling C:1, 1689-1761 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1761
4493715 Östra Nöbbelövs församling C:2, 1762-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1816
4493715 Östra Nöbbelövs församling C:4, 1817-1832 C Födelse- och dopböcker 4, 1817-1832
4493715 Östra Nöbbelövs församling C:5, 1833-1846 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1846
4493715 Östra Nöbbelövs församling C:6, 1846-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1846-1862
4493716 Östra Nöbbelövs församling H II:1, 1845-1860 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1845-1860 Bunt.
4493716 Östra Nöbbelövs församling L I a:1, 1662-1703 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1703 Inb.
Huvudräkenskaper.
Lucka 1669-1675.
4493716 Östra Nöbbelövs församling L I a:2, 1704-1775 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1775 Inb. Huvudräkenskaper.
4493716 Östra Nöbbelövs församling L I a:3, 1776-1862 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1776-1862 Inb. Huvudräkenskaper.
4493717 Stiby församling A I:1, 1790-1807 A I Husförhörslängder 1, 1790-1807
4493717 Stiby församling A I:2, 1807-1811 A I Husförhörslängder 2, 1807-1811
4493717 Stiby församling A I:3, 1812-1817 A I Husförhörslängder 3, 1812-1817
4493717 Stiby församling A I:4, 1817-1821 A I Husförhörslängder 4, 1817-1821
4493717 Stiby församling A I:5, 1821-1824 A I Husförhörslängder 5, 1821-1824
4493717 Stiby församling A I:6, 1824-1829 A I Husförhörslängder 6, 1824-1829
4493718 Stiby församling A I:7, 1829-1834 A I Husförhörslängder 7, 1829-1834 Inbunden.
4493718 Stiby församling A I:8, 1834-1838 A I Husförhörslängder 8, 1834-1838 Inbunden.
4493718 Stiby församling A I:9, 1838-1842 A I Husförhörslängder 9, 1838-1842 Inbunden.
4493718 Stiby församling A I:10, 1842-1845 A I Husförhörslängder 10, 1842-1845
4493718 Stiby församling A I:11, 1845-1849 A I Husförhörslängder 11, 1845-1849
4493719 Stiby församling A I:12, 1849-1854 A I Husförhörslängder 12, 1849-1854
4493719 Stiby församling A I:13, 1854-1859 A I Husförhörslängder 13, 1854-1859
4493719 Stiby församling A I:14, 1859-1865 A I Husförhörslängder 14, 1859-1865
4493719 Stiby församling B:1, 1850-1880 B Flyttningslängder 1, 1850-1880 Inflyttningslängd.
4493719 Stiby församling B:2, 1850-1880 B Flyttningslängder 2, 1850-1880 Utflyttningslängd.
4493720 Stiby församling C I:1, 1742-1798 C I Födelse- och dopböcker 1, 1742-1798 1742-1761 endast dopbok.
4493720 Stiby församling C I:2, 1799-1852 C I Födelse- och dopböcker 2, 1799-1852 Bunt.
4493720 Stiby församling C I:5, 1853-1880 C I Födelse- och dopböcker 5, 1853-1880
4493720 Stiby församling H II:1, 1847-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1847-1854 Bunt.
4493721 Stiby församling L I a:1, 1710-1789 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1789 Bunt. Huvudräkenskaper.
4493721 Stiby församling L I a:2, 1790-1861 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1861 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4493722 Sankt Olofs församling A I:1, 1813-1816 A I Husförhörslängder 1, 1813-1816 Inb.
4493722 Sankt Olofs församling A I:2, 1816-1830 A I Husförhörslängder 2, 1816-1830 Inb.
4493722 Sankt Olofs församling A I:3, 1830-1831 A I Husförhörslängder 3, 1830-1831 Inb.
4493722 Sankt Olofs församling A I:4, 1832-1835 A I Husförhörslängder 4, 1832-1835 Inb.
4493722 Sankt Olofs församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Inb.
4493722 Sankt Olofs församling A I:6, 1840-1844 A I Husförhörslängder 6, 1840-1844 Inb.
4493723 Sankt Olofs församling A I:7, 1845-1854 A I Husförhörslängder 7, 1845-1854 Inb.
4493723 Sankt Olofs församling A I:8, 1854-1861 A I Husförhörslängder 8, 1854-1861 Inb.
4493724 Sankt Olofs församling B:1, 1845-1865 B Flyttningslängder 1, 1845-1865 Bunt.
4493724 Sankt Olofs församling C:1, 1801-1840 C Födelse- och dopböcker 1, 1801-1840 Inb.
4493724 Sankt Olofs församling C:2, 1840-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1840-1865 Inb.
4493725 Sankt Olofs församling H II:1, 1827-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1827-1832 Bunt. Lucka 1828.
4493725 Sankt Olofs församling H II:2, 1833-1838 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1833-1838 Bunt.
4493726 Sankt Olofs församling H II:3, 1839-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1839-1844 Bunt.
4493726 Sankt Olofs församling H II:4, 1845-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1845-1850 Bunt.
4493726 Sankt Olofs församling L I a:1, 1770-1799 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1770-1799 Inb. Huvudräkenskaper.
4493727 Kverrestads församling A I:1, 1779-1796 A I Husförhörslängder 1, 1779-1796 Bunt. Luckor: 1780-1782, 1788-1789.
4493727 Kverrestads församling A I:2, 1797-1806 A I Husförhörslängder 2, 1797-1806 Bunt. Lucka 1805.
4493727 Kverrestads församling A I:3, 1807-1813 A I Husförhörslängder 3, 1807-1813 Bunt. Lucka 1812.
4493728 Kverrestads församling A I:4, 1813-1818 A I Husförhörslängder 4, 1813-1818 Inb. Med register.
4493728 Kverrestads församling A I:5, 1818-1820 A I Husförhörslängder 5, 1818-1820 Inb. Med register.
4493728 Kverrestads församling A I:6, 1820-1826 A I Husförhörslängder 6, 1820-1826 Inb. Med register.
4493728 Kverrestads församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Inb. Med register.
4493728 Kverrestads församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Inb. Med register.
4493728 Kverrestads församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Inb. Med register.
4493729 Kverrestads församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Bunt. Med register.
4493729 Kverrestads församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Bunt. Med register.
4493729 Kverrestads församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4493729 Kverrestads församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4493730 Kverrestads församling B:1, 1793-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1793-1835 Bunt. Enbart utflyttningslängd 1793. Lucka 1794-1810, 1821-1826.
4493730 Kverrestads församling C:1, 1694-1731 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1731 Inb. Börjar 06-21, slutar 09-30, lucka 1725-06-18--1729-10-19.
4493730 Kverrestads församling C:2, 1731-1776 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1776 Inb.
4493730 Kverrestads församling C:3, 1777-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1795 Inb.
4493730 Kverrestads församling C:4, 1796-1810 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1810 Inb.
4493730 Kverrestads församling C:5, 1811-1826 C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1826 Inb.
4493730 Kverrestads församling C:7, 1827-1853 C Födelse- och dopböcker 7, 1827-1853 Inb.
4493730 Kverrestads församling C:8, 1853-1861 C Födelse- och dopböcker 8, 1853-1861
4493731 Kverrestads församling D II:2, 1759-1791 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1759-1791 Inb. Fuktskadad.
4493731 Kverrestads församling H II:1, 1774-1794 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1774-1794 Bunt. Lucka 1782.
4493731 Kverrestads församling H II:2, 1795-1810 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1795-1810 Bunt. Lucka 1806.
4493731 Kverrestads församling H II:3, 1812-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1812-1820 Bunt. Lucka 1819.
4493732 Kverrestads församling H II:4, 1821-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1821-1832 Bunt.
4493732 Kverrestads församling H II:5, 1833-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1833-1841 Bunt.
4493732 Kverrestads församling H II:6, 1842-1854 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1842-1854 Bunt.
4493733 Kverrestads församling H II:7, 1855-1872 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1855-1872 Bunt. Lucka 1857, 1866.
4493734 Kverrestads församling L I a:1, 1689-1712 "L I a Kyrkoräkenskaper

Huvudräkenskaper "

1, 1689-1712 Inb. Något fuktskadad i början.
4493734 Kverrestads församling L I a:2, 1712-1784 "L I a Kyrkoräkenskaper

Huvudräkenskaper "

2, 1712-1784 Inb.
4493734 Kverrestads församling L I a:3, 1785-1866 "L I a Kyrkoräkenskaper

Huvudräkenskaper "

3, 1785-1866 Inb. Med utdrag ur tiondejordeboken.
4493735 Smedstorps församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4493735 Smedstorps församling A I:2, 1818-1820 A I Husförhörslängder 2, 1818-1820
4493735 Smedstorps församling A I:3, 1820-1826 A I Husförhörslängder 3, 1820-1826
4493735 Smedstorps församling A I:4, 1826-1831 A I Husförhörslängder 4, 1826-1831
4493736 Smedstorps församling A I:5, 1831-1835 A I Husförhörslängder 5, 1831-1835
4493736 Smedstorps församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840
4493736 Smedstorps församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4493737 Smedstorps församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4493737 Smedstorps församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4493737 Smedstorps församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4493737 Smedstorps församling B:1, 1819-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1819-1835 Bunt. Lucka 1821-1826.
4493738 Smedstorps församling C:1, 1690-1731 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1731 Slutar 1731-03-28.
4493738 Smedstorps församling C:2, 1731-1753 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1753 Börjar 1731-05-11. Luckor: 1735-01-01 -- 1735-11-12, 1738-09-10 -- 1739-10-27.
4493738 Smedstorps församling C:3, 1754-1776 C Födelse- och dopböcker 3, 1754-1776
4493738 Smedstorps församling C:4, 1777-1795 C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1795
4493738 Smedstorps församling C:5, 1796-1810 C Födelse- och dopböcker 5, 1796-1810
4493739 Smedstorps församling C:6, 1811-1822 C Födelse- och dopböcker 6, 1811-1822
4493739 Smedstorps församling C:8, 1822-1853 C Födelse- och dopböcker 8, 1822-1853
4493739 Smedstorps församling C:9, 1853-1861 C Födelse- och dopböcker 9, 1853-1861 1853-1860(61)
4493739 Smedstorps församling D II:1, 1754-1770 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1754-1770 Inb.
4493739 Smedstorps församling D II:3, 1771-1793 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1771-1793 Inb.
4493740 Smedstorps församling H II:1, 1773-1785 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1773-1785 Bunt. Lucka 1782.
4493740 Smedstorps församling H II:2, 1786-1796 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1786-1796 Bunt.
4493741 Smedstorps församling H II:3, 1797-1810 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1797-1810 Bunt. Lucka 1806.
4493741 Smedstorps församling H II:4, 1812-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1812-1820 Bunt. Lucka 1816.
4493741 Smedstorps församling H II:5, 1821-1826 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1826 Bunt.
4493742 Smedstorps församling H II:6, 1827-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1827-1835 Bunt.
4493742 Smedstorps församling H II:7, 1836-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1836-1841 Bunt.
4493743 Smedstorps församling H II:8, 1842-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1842-1850 Bunt.
4493744 Smedstorps församling H II:9, 1852-1859 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1852-1859 Bunt.
4493744 Smedstorps församling H II:10, 1860-1869 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1860-1869 Bunt. Lucka 1866-1868, med enstaka undantag.
4493745 Smedstorps församling L I a:1, 1664-1701 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

1, 1664-1701 Inb. Fuktskadad.
4493745 Smedstorps församling L I a:2, 1705-1778 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

2, 1705-1778 Inb.
4493745 Smedstorps församling L I a:3, 1779-1866 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

3, 1779-1866 Inb.
4493746 Skånes-Fagerhults församling A I:1, 1808-1840 A I Husförhörslängder 1, 1808-1840 Omfattar även Boalt, Långhult och
Smedhult i Hishults socken.
Längder för åren 1808-1809, 1812,
1826-1830, 1833-1840.
Med gårdsregister till längderna
1826-1840.
4493746 Skånes-Fagerhults församling C:1, 1732-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1732-1778 Börjar 1732-08-22 Lucka: 1744.
4493746 Skånes-Fagerhults församling C:2, 1779-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1843
4493746 Skånes-Fagerhults församling L I:1, 1756-1825 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1756-1825 Inb.
4493747 Norra Mellby församling A I:1, 1818-1826 A I Husförhörslängder 1, 1818-1826 Med ortsregister.
4493747 Norra Mellby församling A I:2, 1826-1835 A I Husförhörslängder 2, 1826-1835 Med ortsregister.
4493747 Norra Mellby församling A I:3, 1835-1838 A I Husförhörslängder 3, 1835-1838 Med ortsregister.
4493747 Norra Mellby församling A I:4, 1839-1842 A I Husförhörslängder 4, 1839-1842 Med ortsregister.
4493748 Norra Mellby församling A I:5, 1842-1845 A I Husförhörslängder 5, 1842-1845 Med ortsregister.
4493748 Norra Mellby församling A I:6, 1846-1850 A I Husförhörslängder 6, 1846-1850 Med ortsregister.
4493748 Norra Mellby församling B:1, 1798-1844 B Flyttningslängder 1, 1798-1844
4493748 Norra Mellby församling B:2, 1845-1867 B Flyttningslängder 2, 1845-1867
4493749 Norra Mellby församling C I:1, 1690-1726 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1726 Lucka 1694-03-04 - sexagesima 1695.
4493749 Norra Mellby församling C I:2, 1783-1825 C I Födelse- och dopböcker 2, 1783-1825
4493749 Norra Mellby församling C I:3, 1826-1863 C I Födelse- och dopböcker 3, 1826-1863
4493750 Tjörnarps församling A I:1, 1818-1826 A I Husförhörslängder 1, 1818-1826 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling A I:2, 1826-1834 A I Husförhörslängder 2, 1826-1834 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling A I:3, 1835-1838 A I Husförhörslängder 3, 1835-1838 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling A I:4, 1839-1842 A I Husförhörslängder 4, 1839-1842 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling A I:5, 1843-1845 A I Husförhörslängder 5, 1843-1845 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling A I:6, 1846-1850 A I Husförhörslängder 6, 1846-1850 Med ortsregister.
4493750 Tjörnarps församling B:1, 1798-1844 B Flyttningslängder 1, 1798-1844
4493750 Tjörnarps församling B:2, 1845-1867 B Flyttningslängder 2, 1845-1867
4493751 Tjörnarps församling C I:1, 1784-1844 C I Födelse- och dopböcker 1, 1784-1844
4493751 Tjörnarps församling C I:2, 1845-1863 C I Födelse- och dopböcker 2, 1845-1863
4493751 Tjörnarps församling E I:1, 1845-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1845-1866
4493751 Norra Mellby församling H II:1, 1781-1801 H II Inflyttningsattester 1, 1781-1801
4493751 Norra Mellby församling H II:2, 1784-1817 H II Inflyttningsattester 2, 1784-1817
4493751 Tjörnarps församling L I:1, 1782-1858 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1782-1858
4493752 Brönnestads församling A I:1, 1799-1807 A I Husförhörslängder 1, 1799-1807 Omfattar åren 1799-1801, 1804 och 1807.
4493752 Brönnestads församling A I:2, 1809-1811 A I Husförhörslängder 2, 1809-1811
4493752 Brönnestads församling A I:3, 1812-1814 A I Husförhörslängder 3, 1812-1814
4493752 Brönnestads församling A I:4, 1815-1821 A I Husförhörslängder 4, 1815-1821
4493752 Brönnestads församling A I:5, 1821-1826 A I Husförhörslängder 5, 1821-1826
4493752 Brönnestads församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831
4493752 Brönnestads församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835
4493753 Brönnestads församling A I:8, 1835-1840 A I Husförhörslängder 8, 1835-1840
4493753 Brönnestads församling A I:9, 1840-1845 A I Husförhörslängder 9, 1840-1845
4493753 Brönnestads församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4493754 Brönnestads församling A I:11, 1851-1856 A I Husförhörslängder 11, 1851-1856
4493754 Brönnestads församling A I:12, 1855-1860 A I Husförhörslängder 12, 1855-1860
4493755 Brönnestads församling C I:1, 1649-1690 C I Födelse- och dopböcker 1, 1649-1690 Dopbok.
4493755 Brönnestads församling C I:2, 1691-1771 C I Födelse- och dopböcker 2, 1691-1771 Omfattar åren 1691-1768 samt en
notis för år 1771. De första
åren endast dopbok.
4493755 Brönnestads församling C I:3, 1773-1827 C I Födelse- och dopböcker 3, 1773-1827
4493755 Brönnestads församling C I:5, 1783-1790 C I Födelse- och dopböcker 5, 1783-1790 Duplett.
4493755 Brönnestads församling C I:7, 1828-1861 C I Födelse- och dopböcker 7, 1828-1861
4493755 Brönnestads församling H I:1, 1810-1855 H I Bilagor till kyrkobokföringen (utom inflyttningsattester) 1, 1810-1855 Bilagor.
4493756 Brönnestads församling H II:1, 1783-1805 H II Inflyttningsattester 1, 1783-1805 Attester 1783 (enstaka),
1788-1805.
4493756 Brönnestads församling H II:2, 1806-1816 H II Inflyttningsattester 2, 1806-1816 Lucka 1807.
4493756 Brönnestads församling H II:3, 1817-1827 H II Inflyttningsattester 3, 1817-1827
4493757 Brönnestads församling H II:6, 1841-1846 H II Inflyttningsattester 6, 1841-1846
4493757 Brönnestads församling H II:7, 1847-1852 H II Inflyttningsattester 7, 1847-1852
4493757 Brönnestads församling H II:8, 1853-1859 H II Inflyttningsattester 8, 1853-1859
4493757 Brönnestads församling H II:9, 1860-1867 H II Inflyttningsattester 9, 1860-1867
4493757 Brönnestads församling L I:2, 1777-1853 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1853 Huvudräkenskaper. Med anteckning
om kyrkans tionde 1813.
4493758 Stoby församling A I:1, 1827-1828 A I Husförhörslängder 1, 1827-1828
4493758 Stoby församling A I:2, 1829-1831 A I Husförhörslängder 2, 1829-1831
4493758 Stoby församling A I:3, 1832-1835 A I Husförhörslängder 3, 1832-1835
4493758 Stoby församling A I:4, 1835-1839 A I Husförhörslängder 4, 1835-1839
4493760 Stoby församling C I:1, 1778-1832 C I Födelse- och dopböcker 1, 1778-1832
4493760 Stoby församling C I:2, 1833-1861 C I Födelse- och dopböcker 2, 1833-1861 Register i DDSS.
4493760 Stoby församling E I:1, 1833-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1861 T.o.m. januari 1861. Register i DDSS.
4493761 Stoby församling H II:1, 1795-1844 H II Inflyttningsattester 1, 1795-1844 Lucka 1824-1843. Attester 1795 (1), 1797 (enstaka) 1798, 1821 (1) och 1823. 1844 (enstaka).
4493761 Stoby församling H II:2, 1829-1833 H II Inflyttningsattester 2, 1829-1833
4493761 Stoby församling H II:5, 1844-1849 H II Inflyttningsattester 5, 1844-1849
4493762 Stoby församling H II:6, 1850-1856 H II Inflyttningsattester 6, 1850-1856
4493763 Norra Sandby församling A I:1, 1827-1828 A I Husförhörslängder 1, 1827-1828
4493763 Norra Sandby församling A I:2, 1829-1831 A I Husförhörslängder 2, 1829-1831
4493763 Norra Sandby församling A I:3, 1832-1835 A I Husförhörslängder 3, 1832-1835
4493763 Norra Sandby församling A I:4, 1835-1839 A I Husförhörslängder 4, 1835-1839
4493763 Norra Sandby församling A I:5, 1839-1846 A I Husförhörslängder 5, 1839-1846
4493763 Norra Sandby församling A I:6, 1846-1853 A I Husförhörslängder 6, 1846-1853
4493763 Norra Sandby församling C I:1, 1778-1832 C I Födelse- och dopböcker 1, 1778-1832
4493763 Norra Sandby församling C I:2, 1833-1861 C I Födelse- och dopböcker 2, 1833-1861 T.o.m. mars 1861.
4493816 Ignaberga församling A I:1, 1822-1826 A I Husförhörslängder 1, 1822-1826
4493816 Ignaberga församling A I:2, 1834-1836 A I Husförhörslängder 2, 1834-1836
4493816 Ignaberga församling A I:3, 1837-1841 A I Husförhörslängder 3, 1837-1841
4493816 Ignaberga församling A I:4, 1842-1845 A I Husförhörslängder 4, 1842-1845
4493817 Ignaberga församling A I:6, 1849-1850 A I Husförhörslängder 6, 1849-1850
4493817 Ignaberga församling A I:5, 1846-1848 A I Husförhörslängder 5, 1846-1848
4493817 Ignaberga församling A I:7, 1851-1855 A I Husförhörslängder 7, 1851-1855
4493817 Ignaberga församling B:1, 1827-1850 B Flyttningslängder 1, 1827-1850
4493817 Ignaberga församling B:2, 1851-1860 B Flyttningslängder 2, 1851-1860
4493818 Ignaberga församling C I:1, 1690-1710 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1710 Luckor 1700-11-01--1701-06-23, 1706-09-29--1707-01-27.
4493818 Ignaberga församling C I:2, 1711-1761 C I Födelse- och dopböcker 2, 1711-1761
4493818 Ignaberga församling C I:3, 1762-1813 C I Födelse- och dopböcker 3, 1762-1813
4493818 Ignaberga församling C I:4, 1814-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1814-1859
4493818 Ignaberga församling E I:1, 1814-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1860 Register i DDSS.
4493818 Ignaberga församling F I:1, 1814-1859 F I Död- och begravningsböcker 1, 1814-1859 Register i DDSS.
4493819 Ignaberga församling H II:1, 1802-1820 H II Inflyttningsattester 1, 1802-1820
4493819 Ignaberga församling H II:2, 1821-1827 H II Inflyttningsattester 2, 1821-1827
4493819 Ignaberga församling H II:3, 1828-1835 H II Inflyttningsattester 3, 1828-1835
4493820 Ignaberga församling L I:1, 1671-1712 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1671-1712
4493820 Ignaberga församling L I:2, 1713-1777 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1713-1777
4493820 Ignaberga församling L I:3, 1778-1832 L I Kyrkoräkenskaper 3, 1778-1832
4493821 Tryde församling A I:1, 1791-1801 A I Husförhörslängder 1, 1791-1801 Häften. 1791, 1798 samt 1800 skadade. Häri även anteckningar om antalet kommunianter 1791 samt anteckningar om sexmän 1801.
4493821 Tryde församling A I:2, 1801-1808 A I Husförhörslängder 2, 1801-1808 "Häften. 1802, 1804 samt 1805 skadade. Luckor: Tryde by 1-16 1802, Tryde by 1-6 1803 samt Tryde by 1-4 1804. Häri även anteckningar om var husförhören hållits 1801, samt 1805-1807; anteckningar om sexmän 1801, samt förteckning på de personer som vid Kåseholms gård antecknats i mantalslängden 1806."
4493821 Tryde församling A I:3, 1808-1814 A I Husförhörslängder 3, 1808-1814 Häften. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1808-1814.
4493821 Tryde församling A I:4, 1813-1819 A I Husförhörslängder 4, 1813-1819
4493822 Tryde församling A I:5, 1819-1825 A I Husförhörslängder 5, 1819-1825 Häri även anteckningar om husförhörshållande 1815-1825.
4493822 Tryde församling A I:6, 1826-1836 A I Husförhörslängder 6, 1826-1836 Lucka för Everöds by. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1827-1835.
4493822 Tryde församling A I:7, 1826-1835 A I Husförhörslängder 7, 1826-1835 Everöd.
4493822 Tryde församling A I:8, 1836-1845 A I Husförhörslängder 8, 1836-1845 Lucka för Everöds by. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1836-1840 samt anteckningar om byarnas mantal.
4493822 Tryde församling A I:9, 1836-1845 A I Husförhörslängder 9, 1836-1845 Everöd.
4493822 Tryde församling A I:10, 1845-1850 A I Husförhörslängder 10, 1845-1850 Lucka för Everöds by. Häri även anteckningar om husförhörshållande samt anteckningar om folkmängden 1849.
4493824 Tryde församling A I:11, 1845-1850 A I Husförhörslängder 11, 1845-1850 Everöd.
4493824 Tryde församling A I:12, 1850-1855 A I Husförhörslängder 12, 1850-1855 Lucka för Everöds by. Häri även anteckningar om hemmantalen och folkmängden 1850.
4493824 Tryde församling A I:13, 1850-1856 A I Husförhörslängder 13, 1850-1856 Everöd. Häri även anteckningar om folkmängden 1850.
4493824 Tryde församling A I:14, 1855-1860 A I Husförhörslängder 14, 1855-1860 Häri även anteckningar om folkmängden 1857 samt anteckningar om gratialister.
4493824 Tryde församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Everöd. Häri även anteckningar om folkmängden 1857.
4493825 Tryde församling B:2, 1852-1857 B Flyttningslängder 2, 1852-1857 Häfte. Utflyttningslängd.
4493825 Tryde församling B:3, 1858-1862 B Flyttningslängder 3, 1858-1862 Inflyttningslängd 1859-1862. Utflyttningslängd 1858-1862.
4493825 Tryde församling B:1, 1791-1842 B Flyttningslängder 1, 1791-1842
4493825 Tryde församling C I:1, 1688-1731 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 "Dopbok. Lucka 1697-1700. Häri även anteckningar om introduktion för samma år; anteckningar om kyrkoherdens död 1697 och kyrkoherdeinstallation 1700; anteckningar om gudstjänster, katekesförhör, kommunioner och upplästa kungörelser 1700-1731; anteckningar om gåva till kyrkan 1723; förteckning på döpta 1700-1722; förteckning på vigda 1700-1731 samt förteckning på begravda 1700-1730."
4493825 Tryde församling C I:2, 1732-1775 C I Födelse- och dopböcker 2, 1732-1775 "Dopbok 1732-1745. Häri även förteckning på kyrkoherdar 1490-1878; anteckningar om introduktion 1732-1775; förteckning på uppsyningsmän 1737 samt verser för åren 1736-1743."
4493825 Tryde församling C I:3, 1776-1791 C I Födelse- och dopböcker 3, 1776-1791
4493825 Tryde församling C I:4, 1791-1841 C I Födelse- och dopböcker 4, 1791-1841 Häri även anteckningar om gåvor till kyrkan 1791-1792 samt anteckningar om oroligheterna i Ljunits härad 1811.
4493825 Tryde församling C I:6, 1842-1861 C I Födelse- och dopböcker 6, 1842-1861
4493826 Tryde församling H II:1, 1733-1792 H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 1, 1733-1792 Häfte.
4493826 Tryde församling H II:2, 1791-1800 H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 2, 1791-1800 Häfte.
4493826 Tryde församling H II:3, 1800-1807 H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 3, 1800-1807 Häfte.
4493827 Tryde församling H II:4, 1805-1814 H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 4, 1805-1814 Häfte.
4493827 Tryde församling H II:5, 1809-1815 H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 5, 1809-1815 Häfte.
4493828 Spjutstorps församling A I:1, 1826-1836 A I Husförhörslängder 1, 1826-1836
4493828 Spjutstorps församling A I:2, 1836-1845 A I Husförhörslängder 2, 1836-1845
4493828 Spjutstorps församling A I:3, 1845-1852 A I Husförhörslängder 3, 1845-1852
4493828 Spjutstorps församling A I:4, 1851-1856 A I Husförhörslängder 4, 1851-1856 Häri även anteckningar om folkmängden 1850-1851.
4493828 Spjutstorps församling A I:5, 1854-1860 A I Husförhörslängder 5, 1854-1860 Häri även anteckningar om folkmängden 1857 samt 1859.
4493829 Spjutstorps församling C:1, 1688-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1769 "Dopbok 1688-1745. Lucka 1698-1700.
Häri även förteckning över pastorer i Tryde 1490-1878; anteckningar av pastor Ingelsten om sig själv; anteckningar om introduktion 1688-1698 och 1700-1769; anteckningar om gudstjänster, kollekter, katekesförhör och kommunioner 1700-1706; förteckning på döpta 1700-1721; förteckning på vigda 1700-1720 samt förteckning på begravda 1700-1720."
4493829 Spjutstorps församling C:2, 1770-1791 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1791
4493829 Spjutstorps församling C:3, 1791-1841 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1841 Häri även anteckning om uppsättandet av ny altartavla 1790.
4493829 Spjutstorps församling C:4, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1861
4493829 Spjutstorps församling L I:1, 1667-1696 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1667-1696 Inbunden. Lucka 1670-1673.
Häri även kommentarer till kyrkans utgifter 1689-1702.
4493830 Tranås församling A I:1, 1779-1804 A I Husförhörslängder 1, 1779-1804 Luckor 1784-1792, 1796.
4493830 Tranås församling A I:2, 1804-1810 A I Husförhörslängder 2, 1804-1810
4493831 Tranås församling A I:3, 1806-1813 A I Husförhörslängder 3, 1806-1813
4493831 Tranås församling A I:4, 1814-1822 A I Husförhörslängder 4, 1814-1822
4493831 Tranås församling A I:5, 1823-1829 A I Husförhörslängder 5, 1823-1829
4493831 Tranås församling A I:6, 1830-1833 A I Husförhörslängder 6, 1830-1833
4493831 Tranås församling A I:7, 1833-1839 A I Husförhörslängder 7, 1833-1839
4493832 Tranås församling A I:8, 1840-1849 A I Husförhörslängder 8, 1840-1849
4493832 Tranås församling A I:9, 1850-1856 A I Husförhörslängder 9, 1850-1856
4493832 Tranås församling A I:10, 1856-1869 A I Husförhörslängder 10, 1856-1869
4493832 Tranås församling B:1, 1831-1860 B Flyttningslängder 1, 1831-1860
4493833 Tranås församling C:1, 1692-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1720 Luckor 1702-02-05--1706-07-01, 1715-07-10--1716-05-21.
4493833 Tranås församling C:2, 1718-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1751 Boken uppställd efter byar och hemman. Några hemman saknas.
Tranås nr 1 har anteckningar endast för åren 1745-1749. För Tranås nr 4 saknas anteckningar.
4493833 Tranås församling C:3, 1795-1825 C Födelse- och dopböcker 3, 1795-1825 Börjar 1795-05-20. Boken uppställd efter byar och hemman.
Under prästgården börjar anteckningarna 1778.
4493833 Tranås församling C:4, 1821-1844 C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1844
4493833 Tranås församling C:6, 1845-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1845-1861
4493833 Tranås församling C:5, 1821-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1860 Duplett.
4493833 Tranås församling E I:1, 1833-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1861
4493834 Tranås församling L I:1, 1697-1777 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1777 Huvudräkenskaper.
4493834 Tranås församling L I:2, 1787-1864 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1787-1864 Huvudräkenskaper.
4493835 Matteröds församling A I:1, 1798-1804 A I Husförhörslängder 1, 1798-1804
4493835 Matteröds församling A I:2, 1809-1815 A I Husförhörslängder 2, 1809-1815
4493835 Matteröds församling A I:3, 1815-1820 A I Husförhörslängder 3, 1815-1820
4493835 Matteröds församling A I:4, 1821-1826 A I Husförhörslängder 4, 1821-1826
4493835 Matteröds församling A I:5, 1826-1831 A I Husförhörslängder 5, 1826-1831
4493836 Matteröds församling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4493836 Matteröds församling A I:7, 1835-1840 A I Husförhörslängder 7, 1835-1840
4493836 Matteröds församling A I:8, 1840-1846 A I Husförhörslängder 8, 1840-1846
4493836 Matteröds församling A I:9, 1846-1851 A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4493837 Matteröds församling C:1, 1690-1773 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1773 Vissa år endast dopbok.
4493837 Matteröds församling C:2, 1773-1827 C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1827
4493837 Matteröds församling C:4, 1828-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1861
4493838 Matteröds församling H II:1, 1788-1806 H II Inflyttningsattester 1, 1788-1806
4493838 Matteröds församling H II:2, 1808-1818 H II Inflyttningsattester 2, 1808-1818
4493838 Matteröds församling H II:5, 1843-1852 H II Inflyttningsattester 5, 1843-1852
4493838 Matteröds församling H II:6, 1853-1862 H II Inflyttningsattester 6, 1853-1862
4493838 Matteröds församling L I:1, 1777-1870 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1777-1870 Huvudräkenskaper.
4493839 Finja församling A I:1, 1793-1816 A I Husförhörslängder 1, 1793-1816 Bunt. 14 häften. 1793, 1795, 1796, 1797, 1799-1800, 1800-1801,
1801-1802, 1802-1803, 1803-1804, 1804, 1806-1807, 1807-1809, 1810-1812, 1813-1816.
4493839 Finja församling A I:2, 1816-1822 A I Husförhörslängder 2, 1816-1822 Inb. Ortregister.
4493839 Finja församling A I:3, 1833-1838 A I Husförhörslängder 3, 1833-1838 Inb. Ortregister.
4493839 Finja församling A I:4, 1837-1843 A I Husförhörslängder 4, 1837-1843 Inb. Ortregister.
4493839 Finja församling A I:5, 1843-1846 A I Husförhörslängder 5, 1843-1846 Inb.
4493840 Finja församling A I:6, 1846-1851 A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 Inb. Ortregister.
4493840 Finja församling A I:7, 1851-1856 A I Husförhörslängder 7, 1851-1856 Inb.
4493840 Finja församling A I:8, 1856-1861 A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Inb. Ortregister.
4493840 Finja församling B:1, 1834-1842 B Flyttningslängder 1, 1834-1842 Häfte. Inflyttade till 1841-09-18, utflyttade till 1842-04-13.
4493840 Finja församling B:2, 1841-1862 B Flyttningslängder 2, 1841-1862 Infl.l. börjar 1841, utfl.l.
börjar 1842.
4493840 Finja församling B:3, 1863-1894 B Flyttningslängder 3, 1863-1894 Inb. Med anteckningar 1895.
4493840 Hörja församling B:1, 1841-1862 B Flyttningslängder 1, 1841-1862
4493840 Hörja församling B:2, 1863-1872 B Flyttningslängder 2, 1863-1872 Inb.
4493840 Hörja församling B:3, 1873-1894 B Flyttningslängder 3, 1873-1894 Inb.
4493841 Finja församling C:1, 1690-1775 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1775 Inb. Slutar 1775-02-12.
1690-1746 endast dopbok.
4493841 Finja församling C:2, 1775-1817 C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1817 Inb. 1775-04-01--1817-01-04.
4493841 Finja församling C:3, 1817-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1862 Inb.
4493841 Finja församling E:1, 1818-1841 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1841 Inb. Slutar 1841-01-11.
4493841 Finja församling E:2, 1841-1862 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1841-1862 Inb.
4493842 Finja församling D II:1, 1740-1762 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1740-1762 Inb.
4493842 Finja församling D II:2, 1763-1779 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1763-1779 Inb.
4493842 Finja församling D II:3, 1794-1810 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1794-1810 Inb. Lucka 1811-1815.
4493843 Finja församling H II:1, 1781-1791 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1781-1791 Bunt.
4493843 Finja församling H II:2, 1792-1803 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1792-1803 Bunt. Lucka 1801-1802.
4493844 Finja församling H II:3, 1801-1807 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1801-1807 Inb.
4493844 Finja församling H II:4, 1808-1813 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1808-1813 Inb.
4493844 Finja församling H II:5, 1813-1817 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1813-1817 Inb.
4493844 Finja församling H II:6, 1818-1823 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1818-1823 Inb. Lucka 1822.
4493844 Finja församling H II:7, 1820-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1820-1825 Inb. Lucka 1821.
4493845 Finja församling H II:8, 1826-1833 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1826-1833 Bunt.
4493846 Finja församling L I a:1, 1683-1714 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1714 Inb. Huvudräkenskaper.
4493846 Finja församling L I a:2, 1715-1780 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1715-1780 Inb. Huvudräkenskaper.
4493846 Finja församling L I a:3, 1781-1824 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1824 Inb. Huvudräkenskaper.
4493847 Hörja församling A I:1, 1794-1822 A I Husförhörslängder 1, 1794-1822 Bunt. 12 häften: 1794, 1795, 1796,
1799-1800, 1800-1802, 1801-1802, 1802-1803, 1803, 1807-1809, 1810-1812, 1813-1816, 1816-1822 med ortregister.
4493847 Hörja församling A I:2, 1833-1838 A I Husförhörslängder 2, 1833-1838 Inb. Ortregister.
4493847 Hörja församling A I:3, 1838-1843 A I Husförhörslängder 3, 1838-1843 Inb. Ortregister.
4493847 Hörja församling A I:4, 1843-1846 A I Husförhörslängder 4, 1843-1846 Inb. Ortregister.
4493848 Hörja församling A I:5, 1846-1851 A I Husförhörslängder 5, 1846-1851 Inb. Ortregister.
4493848 Hörja församling A I:6, 1851-1856 A I Husförhörslängder 6, 1851-1856 Inb. Ortregister.
4493848 Hörja församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 Inb. Ortregister.
4493849 Hörja församling C:1, 1690-1775 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1775 Inb. Slutar 1775-03-25. Endast dopbok 1690--1747-10-15. Register i DDSS.
4493849 Hörja församling C:2, 1775-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1816 Inb. Börjar 1775-03-26. Register i DDSS.
4493849 Hörja församling C:3, 1817-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1862 Söndrigt band. Register i DDSS.
4493849 Hörja församling E:1, 1818-1840 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1840 Inb. Endast vigselbok 1822-1833.
Register i DDSS.
4493849 Hörja församling E:2, 1841-1862 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1841-1862 Register i DDSS.
4493850 Hörja församling D II:1, 1740-1762 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1740-1762 Inb.
4493850 Hörja församling D II:2, 1763-1779 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1763-1779 Inb.
4493850 Hörja församling D II:3, 1794-1809 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1794-1809 Inb.
4493851 Hörja församling H II:1, 1826-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1826-1835 Bunt.
4493851 Hörja församling H II:2, 1836-1845 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1836-1845 Bunt.
4493852 Hörja församling L I a:1, 1662-1711 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1711 Inb. Huvudräkenskaper.
4493852 Hörja församling L I a:2, 1712-1763 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1712-1763 Inb. Huvudräkenskaper.
4493852 Hörja församling H V:1, 1770-1803 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1770-1803 Bunt. Lysningskartor.
4493853 Röke församling A I:1, 1810-1825 A I Husförhörslängder 1, 1810-1825 Bunt.
4493853 Röke församling A I:2, 1826-1830 A I Husförhörslängder 2, 1826-1830 Inb.
4493853 Röke församling A I:3, 1831-1835 A I Husförhörslängder 3, 1831-1835 Inb.
4493853 Röke församling A I:4, 1836-1841 A I Husförhörslängder 4, 1836-1841 Inb.
4493853 Röke församling A I:5, 1842-1845 A I Husförhörslängder 5, 1842-1845 Inb.
4493853 Röke församling A I:6, 1846-1850 A I Husförhörslängder 6, 1846-1850 Inb.
4493853 Röke församling B:1, 1845-1860 B Flyttningslängder 1, 1845-1860
4493854 Röke församling C:1, 1647-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 Med förlikning mellan klockaren i Röke och Röke gårdsåbor om utgivande av ränta till klockaren 1688-10-05.
Märkliga händelser 1693-1695.
Kollekter 1689-1690.
Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:2, 1690-1720 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1720 Anteckningar om visitation 1690-1719. Anteckning om fattiga 1742.
Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:3, 1734-1751 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1751 Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:4, 1755-1782 C Födelse- och dopböcker 4, 1755-1782 Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:5, 1783-1802 C Födelse- och dopböcker 5, 1783-1802 Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:6, 1803-1823 C Födelse- och dopböcker 6, 1803-1823 Register i DDSS.
4493854 Röke församling C:8, 1824-1854 C Födelse- och dopböcker 8, 1824-1854 Register i DDSS.
4493854 Röke församling D II:1, 1805-1812 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1805-1812 Fotokopior.
4493855 Röke församling H II:1, 1765-1799 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1765-1799 Serien inbunden.
4493855 Röke församling H II:2, 1800-1809 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1800-1809
4493855 Röke församling H II:3, 1810-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1810-1819
4493855 Västra Torups församling H II:1, 1810-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1810-1819 Inb.
4493856 Röke församling H II:4, 1820-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1820-1829
4493856 Röke församling H II:5, 1830-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1830-1839
4493857 Röke församling L I:1, 1680-1734 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1680-1734 Inb.
4493857 Röke församling L I:2, 1733-1794 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1733-1794 Inb.
4493858 Västra Torups församling A I:1, 1824-1830 A I Husförhörslängder 1, 1824-1830 Bunt.
4493858 Västra Torups församling A I:2, 1831-1835 A I Husförhörslängder 2, 1831-1835 Inb.
4493858 Västra Torups församling A I:3, 1836-1841 A I Husförhörslängder 3, 1836-1841 Inb.
4493858 Västra Torups församling A I:4, 1842-1845 A I Husförhörslängder 4, 1842-1845 Inb.
4493858 Västra Torups församling A I:5, 1845-1850 A I Husförhörslängder 5, 1845-1850 Inb.
4493858 Västra Torups församling B:2, 1845-1860 B Flyttningslängder 2, 1845-1860 Fascikel.
4493859 Västra Torups församling C:1, 1690-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1720
4493859 Västra Torups församling C:2, 1734-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1751
4493859 Västra Torups församling C:3, 1752-1782 C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1782
4493859 Västra Torups församling C:4, 1783-1823 C Födelse- och dopböcker 4, 1783-1823 Register i DDSS.
4493859 Västra Torups församling C:5, 1824-1854 C Födelse- och dopböcker 5, 1824-1854 Register i DDSS.
4493859 Röke församling C:7, 1813-1859 C Födelse- och dopböcker 7, 1813-1859 Bunt. Duplettbok. Även V.T. 1813-1859. Vigselbok 1841-1859,
anteckning dödbok 1841-1859.
4493860 Västra Torups församling L I:1, 1662-1706 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1706 Serien inbunden.
4493860 Västra Torups församling L I:2, 1707-1757 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1707-1757
4493860 Västra Torups församling L I:3, 1758-1824 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1824
4493861 Träne församling A I:1, 1813-1817 A I Husförhörslängder 1, 1813-1817 Inb.
4493861 Träne församling A I:2, 1817-1822 A I Husförhörslängder 2, 1817-1822 Bunt. Innehåller 5 häften.
4493861 Träne församling A I:3, 1822-1823 A I Husförhörslängder 3, 1822-1823 Bunt.
4493861 Träne församling A I:4, 1824-1830 A I Husförhörslängder 4, 1824-1830 Inb.
4493862 Träne församling A I:5, 1830-1835 A I Husförhörslängder 5, 1830-1835 Inb.
4493862 Träne församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Bunt.
4493863 Träne församling C:1, 1692-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1748 Inb. Sid. 13-18, 141-142 och 253-306 saknas.
Lucka 1697-07-11--1708-05-03.
4493863 Träne församling C:2, 1768-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1825 Inb.
4493863 Träne församling C:3, 1824-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1824-1861 Inb. Dublett.
I volymens slut sammandrag över födda och döda 1824-1861.
4493864 Träne församling H II:1, 1772-1811 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1772-1811 Inflyttningsattester. Serien i buntar.
4493864 Träne församling H II:2, 1812-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1812-1819
4493864 Träne församling H II:3, 1820-1822 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1820-1822
4493864 Träne församling H II:4, 1823-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1823-1825
4493865 Träne församling H II:5, 1827-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1827-1829
4493865 Träne församling H II:6, 1830-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1830-1832
4493865 Träne församling H II:7, 1833-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1833-1835
4493866 Träne församling H II:8, 1836-1838 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1836-1838
4493866 Träne församling H II:9, 1839-1851 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1839-1851 Luckor: 1843-1847, 1849-1850.
4494587 Träne församling L I:1, 1662-1709 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1709 Inb.
4494587 Träne församling L I:2, 1710-1759 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1710-1759 Inb.
4494587 Träne församling L I:3, 1760-1842 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1760-1842 Inb.
4494588 Djurröds församling A I:1, 1813-1817 A I Husförhörslängder 1, 1813-1817 Inb.
4494588 Djurröds församling A I:2, 1817-1823 A I Husförhörslängder 2, 1817-1823 Bunt. Innehåller 4 häften.
4494588 Djurröds församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Bunt.
4494588 Djurröds församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Inb.
4494588 Djurröds församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Bunt.
4494589 Djurröds församling C:1, 1692-1752 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1752 Inb. sid. 51-52, 321-328 saknas,
229-296 är uppbrända,
201-228 är brandskadade.
Lucka 1697-05-09--1708-05-03.
4494589 Djurröds församling C:2, 1768-1845 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1845 Inb. Med anteckningar rörande
absolution åren 1775, 1844 och 1845.
4494589 Djurröds församling C:3, 1824-1863 C Födelse- och dopböcker 3, 1824-1863 Inb. Duplett. I volymens slut
sammandrag över födda och döda
1824-1862.
4494589 Djurröds församling H II:1, 1812-1819 H II Bilagor till flyttningslängderna, inflyttningsattester 1, 1812-1819 Bunt.
4494589 Djurröds församling L I:1, 1662-1713 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1713 Inb.
4494589 Djurröds församling L I:2, 1714-1777 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1714-1777 Inb.
4494590 Äsphults församling A I:3, 1813-1830 A I Husförhörslängder 3, 1813-1830
4494590 Äsphults församling A I:4, 1833-1840 A I Husförhörslängder 4, 1833-1840
4494590 Äsphults församling A I:5, 1846-1849 A I Husförhörslängder 5, 1846-1849
4494590 Äsphults församling A I:6, 1848-1856 A I Husförhörslängder 6, 1848-1856
4494590 Äsphults församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861
4494590 Äsphults församling B:1, 1755-1776 B Flyttningslängder 1, 1755-1776
4494590 Äsphults församling B:2, 1833-1861 B Flyttningslängder 2, 1833-1861 Inflyttningslängd.
4494590 Äsphults församling B:3, 1833-1862 B Flyttningslängder 3, 1833-1862 Utflyttningslängd.
4494590 Äsphults församling B:4, 1862-1877 B Flyttningslängder 4, 1862-1877
4494590 Äsphults församling B:5, 1878-1893 B Flyttningslängder 5, 1878-1893
4494591 Äsphults församling C:1, 1755-1832 C Födelse- och dopböcker 1, 1755-1832 Kapsel.
4494591 Äsphults församling C:2, 1833-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1833-1862
4494591 Äsphults församling E I:1, 1833-1859 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1859
4494591 Äsphults församling E I:2, 1859-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1859-1862
4494591 Äsphults församling A I:1, 1779-1788 A I Husförhörslängder 1, 1779-1788 Arkivkartong.
4494592 Äsphults församling L I a:1, 1753-1831 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1753-1831 Kapsel. Huvudräkenskaper.
4494592 Äsphults församling L I a:2, 1832-1882 L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1832-1882 Huvudräkenskaper.
4494593 Västra Vrams församling A I:1, 1805-1821 A I Husförhörslängder 1, 1805-1821 Inb.
Omfattar längder 1805-1811 för hela församlingen, 1813-1821 för V. Vrams by.
4494593 Västra Vrams församling A I:2, 1811-1822 A I Husförhörslängder 2, 1811-1822 Inb.
Omfattar längder 1811-1822 för Skettilljunga,
1817-1819 för Tullsåkra,
Rya och Tollarp.
4494594 Västra Vrams församling A I:3, 1811-1847 A I Husförhörslängder 3, 1811-1847 Inb.
Omfattar Tullsåkra,
Rya och Tollarp.
4494594 Västra Vrams församling A I:4, 1811-1847 A I Husförhörslängder 4, 1811-1847 Inb.
Omfattar längder 1811-1847 för Torparelagen,
1818-1819 för Skettilljunga.
4494595 Västra Vrams församling A I:6, 1823-1847 A I Husförhörslängder 6, 1823-1847 Inb. Omfattar Skettilljunga.
4494595 Västra Vrams församling A I:5, 1822-1847 A I Husförhörslängder 5, 1822-1847 Inb. Omfattar Västra Vrams by.
4494596 Västra Vrams församling A I:7, 1847-1850 A I Husförhörslängder 7, 1847-1850 Inb. Omfattar Västra Vrams by.
4494596 Västra Vrams församling A I:8, 1847-1850 A I Husförhörslängder 8, 1847-1850 Inb. Omfattar Skettilljunga.
4494596 Västra Vrams församling A I:10, 1847-1850 A I Husförhörslängder 10, 1847-1850 Inb. Omfattar Torparelagen.
4494596 Västra Vrams församling A I:9, 1847-1854 A I Husförhörslängder 9, 1847-1854 Inb.
Omfattar Tullsåkra, Rya och Tollarp.
4494596 Västra Vrams församling A I:11, 1850-1855 A I Husförhörslängder 11, 1850-1855 Bunt.
3 häften.
Omfattar längder 1851-1855 för Västra Vrams by,
1854-1855 för Tullsåkra,
Rya och Tollarp, 1850-1854 för Skettilljunga, 1850-1855 för Torparelagen.
4494596 Västra Vrams församling B I:1, 1835-1862 B I Inflyttningslängder 1, 1835-1862 Bunt.
Även för Östra Vram.
Lucka 1855-1857.
Häri även utflyttningslängd för Västra och Östra Vram 1818-1834, utflyttningslängd 1809.
4494597 Västra Vrams församling C:1, 1688-1717 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1717 Dopbok med enstaka födelsenotiser.
4494597 Västra Vrams församling C:2, 1718-1747 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1747 Dopbok 1718-1721. Med duplettanteckningar 1696-1697.
4494597 Västra Vrams församling C:3, 1747-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1810
4494597 Västra Vrams församling C:5, 1811-1830 C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1830
4494597 Västra Vrams församling C:7, 1830-1863 C Födelse- och dopböcker 7, 1830-1863
4494597 Västra Vrams församling E:1, 1830-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1861
4494597 Västra Vrams församling F:1, 1830-1862 F Död- och begravningsböcker 1, 1830-1862
4494598 Västra Vrams församling H II:1, 1793-1813 H II Inflyttningsattester 1, 1793-1813 Bunt.
Finns 1793, 1794 och 1800-1813.
Häri även spridda attester för Östra Vram,
hinderslöshetsbevis för samma år för Östra och Västra Vram samt inflyttningslänger 1811-1813 för Västra och Östra Vram.
4494598 Östra Vrams församling H II:1, 1810-1829 H II Inflyttningsattester 1, 1810-1829
4494598 Västra Vrams församling H II:2, 1813-1815 H II Inflyttningsattester 2, 1813-1815 Bunt.
4494598 Västra Vrams församling H II:3, 1816-1818 H II Inflyttningsattester 3, 1816-1818 Bunt.
Häri även inflyttningslängd 1815-1816 och utflyttningslängd 1811, 1815-1817 för Västra och Östra Vram.
4494598 Västra Vrams församling H II:4, 1819-1821 H II Inflyttningsattester 4, 1819-1821 Bunt. Häri även inflyttningslängd 1819-1821 och utflyttningslängd 1820 för Västra och Östra Vram.
4494599 Västra Vrams församling H II:5, 1822-1824 H II Inflyttningsattester 5, 1822-1824 Bunt.
Häri även inflyttningslängd 1822 för
Västra och Östra Vram.
4494599 Västra Vrams församling H II:6, 1825-1827 H II Inflyttningsattester 6, 1825-1827 Bunt.
4494599 Östra Vrams församling H II:1, 1810-1829 H II Inflyttningsattester 1, 1810-1829
4494599 Västra Vrams församling H II:7, 1828-1830 H II Inflyttningsattester 7, 1828-1830 Bunt. Häri även in- och utflyttningslängd 1828 för Västra och Östra Vram.
4494600 Västra Vrams församling L I a:1, 1662-1706 "L I a Räkenskaper för kyrkan

Huvudräkenskaper "

1, 1662-1706 Inb.
136 fol.
Häri även beskrivning över kyrkan och inventarieförteckning, avlöningsrulla för ett förmodligen danskt friskyttekompani,
som sedermera förflyttades till Landskrona,
kvittens undertecknad av en major 1677-01-20 Landskrona,
avräkning med överste Mortens bataljon i Kristianstad 08-19--09-19 utan år.
4494600 Västra Vrams församling L I a:2, 1707-1748 "L I a Räkenskaper för kyrkan

Huvudräkenskaper "

2, 1707-1748 Inb.
Med förteckning över Västra Vrams landgillspengar efter jordeboken utan år.
4494600 Västra Vrams församling L I a:3, 1749-1819 "L I a Räkenskaper för kyrkan

Huvudräkenskaper "

3, 1749-1819 Inb.
Med utdrag av kyrkoräkenskaper 1818.
4494600 Västra Vrams församling L I a:4, 1820-1872 "L I a Räkenskaper för kyrkan

Huvudräkenskaper "

4, 1820-1872 Inb.
4494602 Östra Vrams församling L I a:1, 1662-1711 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

1, 1662-1711 Inb. 132 fol. Häri även anteckningar i volymens början fol. 4 om kyrkobyggnaden, kyrkans inventarier samt kyrkans inkomster, dessutom förteckning över arrendatorer av kyrkojorden 1672-1699.
4494602 Östra Vrams församling L I a:2, 1712-1762 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

2, 1712-1762 "Inb. Med ""extrakt af kyrkiornes jordebok på landgillspenningar""."
4494602 Östra Vrams församling L I a:3, 1763-1861 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

3, 1763-1861 Inb. Slutar 1861-05-01. 456 pag.
4494603 Linderöds församling A I:1, 1833-1839 A I Husförhörslängder 1, 1833-1839
4494603 Linderöds församling A I:2, 1839-1848 A I Husförhörslängder 2, 1839-1848
4494603 Linderöds församling A I:3, 1848-1855 A I Husförhörslängder 3, 1848-1855
4494603 Linderöds församling A I:4, 1856-1861 A I Husförhörslängder 4, 1856-1861
4494603 Linderöds församling B:1, 1755-1776 B Flyttningslängder 1, 1755-1776
4494603 Linderöds församling B:2, 1833-1861 B Flyttningslängder 2, 1833-1861 Inflyttningslängd.
4494603 Linderöds församling B:3, 1833-1862 B Flyttningslängder 3, 1833-1862 Utflyttningslängd.
4494603 Linderöds församling C:1, 1755-1832 C Födelse- och dopböcker 1, 1755-1832 Arkivkartong.
4494603 Linderöds församling C:3, 1833-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1862 Kapsel.
4494603 Linderöds församling E I:1, 1833-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1862
4494603 Linderöds församling L I a:1, 1753-1831 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1753-1831 Huvudräkenskaper. Lucka 1818.
4494603 Linderöds församling L I a:2, 1832-1893 L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1832-1893 Huvudräkenskaper.
4494604 Ullstorps församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4494604 Ullstorps församling A I:2, 1818-1822 A I Husförhörslängder 2, 1818-1822 Inbunden.
4494604 Ullstorps församling A I:3, 1821-1826 A I Husförhörslängder 3, 1821-1826
4494604 Ullstorps församling A I:4, 1826-1835 A I Husförhörslängder 4, 1826-1835
4494604 Ullstorps församling A I:5, 1836-1848 A I Husförhörslängder 5, 1836-1848
4494604 Ullstorps församling A I:6, 1851-1855 A I Husförhörslängder 6, 1851-1855
4494604 Ullstorps församling A I:7, 1855-1861 A I Husförhörslängder 7, 1855-1861
4494604 Ullstorps församling B:1, 1856-1861 B Flyttningslängder 1, 1856-1861
4494605 Ullstorps församling C I:1, 1694-1806 C I Födelse- och dopböcker 1, 1694-1806 Bunt. Lucka 1716.
4494605 Ullstorps församling C I:2, 1807-1838 C I Födelse- och dopböcker 2, 1807-1838
4494605 Ullstorps församling C I:3, 1839-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861
4494605 Ullstorps församling D II:1, 1696-1732 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1696-1732 Lucka 1728-1730. Fuktskadad.
4494606 Ullstorps församling H II:1, 1790-1811 H II Inflyttningsattester 1, 1790-1811 Lucka 1795.
4494606 Ullstorps församling H II:2, 1812-1820 H II Inflyttningsattester 2, 1812-1820
4494607 Ullstorps församling H II:3, 1821-1824 H II Inflyttningsattester 3, 1821-1824
4494607 Ullstorps församling H II:4, 1825-1829 H II Inflyttningsattester 4, 1825-1829
4494607 Ullstorps församling H II:5, 1830-1834 H II Inflyttningsattester 5, 1830-1834
4494608 Ullstorps församling H II:6, 1835-1839 H II Inflyttningsattester 6, 1835-1839
4494608 Ullstorps församling H II:7, 1840-1845 H II Inflyttningsattester 7, 1840-1845
4494608 Ullstorps församling H II:8, 1846-1854 H II Inflyttningsattester 8, 1846-1854 Lucka 1851-1853.
4494609 Ullstorps församling L I a:1, 1726-1790 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1726-1790
4494609 Ullstorps församling L I a:2, 1791-1870 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1870
4494610 Bollerups församling C:1, 1700-1751 C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1751 Bunt.
4494610 Bollerups församling C:2, 1751-1807 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1807 Bunt.
4494610 Bollerups församling C:3, 1807-1824 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1824 Inb.
4494610 Bollerups församling C:4, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1861 Inb.
4494611 Vitaby församling A I:1, 1818-1823 A I Husförhörslängder 1, 1818-1823
4494611 Vitaby församling A I:2, 1828-1833 A I Husförhörslängder 2, 1828-1833
4494611 Vitaby församling A I:3, 1833-1840 A I Husförhörslängder 3, 1833-1840 Sidorna 1-7 saknas.
4494611 Vitaby församling A I:4, 1840-1848 A I Husförhörslängder 4, 1840-1848
4494612 Vitaby församling A I:5, 1847-1855 A I Husförhörslängder 5, 1847-1855
4494612 Vitaby församling A I:6, 1855-1861 A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4494613 Vitaby församling B:1, 1827-1838 B Flyttningslängder 1, 1827-1838 1838 endast inflyttningslängd.
4494613 Vitaby församling B:2, 1838-1856 B Flyttningslängder 2, 1838-1856 1838 endast utflyttningslängd.
4494613 Vitaby församling B:3, 1855-1883 B Flyttningslängder 3, 1855-1883 Utflyttningslängd 1855-1883,
Inflyttningslängd 1857-1883.
4494613 Vitaby församling C:1, 1714-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1778 Lucka 1739-05-02--1739-12-31.
4494613 Vitaby församling C:2, 1779-1820 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1820
4494614 Vitaby församling C:3, 1827-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1851
4494614 Vitaby församling C:4, 1852-1883 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1883
4494614 Vitaby församling E I:2, 1853-1883 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1883
4494614 Vitaby församling H II:1, 1807-1821 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1807-1821 Häfte. Finns 1807 och 1821.
4494614 Vitaby församling L I a:1, 1783-1904 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1904 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4494615 Vallby församling A I:1, 1815-1818 A I Husförhörslängder 1, 1815-1818 Bunt.
4494615 Vallby församling A I:2, 1819-1823 A I Husförhörslängder 2, 1819-1823
4494615 Vallby församling A I:3, 1823-1839 A I Husförhörslängder 3, 1823-1839 För åren 1837-1839 blott enstaka anteckningar.
4494615 Vallby församling A I:4, 1846-1849 A I Husförhörslängder 4, 1846-1849
4494615 Vallby församling A I:5, 1850-1854 A I Husförhörslängder 5, 1850-1854
4494615 Vallby församling A I:6, 1857-1859 A I Husförhörslängder 6, 1857-1859
4494615 Vallby församling A I:7, 1859-1865 A I Husförhörslängder 7, 1859-1865
4494616 Vallby församling H II:1, 1825-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1825-1835 Bunt. Luckor 1826-1828, 1830.
4494616 Vallby församling H II:2, 1836-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1836-1840 Bunt.
4494616 Vallby församling H II:3, 1841-1845 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1841-1845 Bunt.
4494617 Vallby församling H II:4, 1846-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1846-1850 Bunt.
4494617 Vallby församling H II:5, 1851-1855 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1851-1855 Bunt.
4494618 Vallby församling H II:6, 1856-1859 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1856-1859 Bunt.
4494618 Vallby församling H II:7, 1860-1864 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1860-1864 Bunt.
4494619 Bolshögs församling A I:1, 1823-1839 A I Husförhörslängder 1, 1823-1839
4494619 Bolshögs församling A I:2, 1846-1852 A I Husförhörslängder 2, 1846-1852
4494619 Bolshögs församling A I:3, 1852-1859 A I Husförhörslängder 3, 1852-1859
4494619 Bolshögs församling C I:1, 1717-1809 C I Födelse- och dopböcker 1, 1717-1809 Bunt. Lucka 1728-1733.
4494619 Bolshögs församling C I:2, 1810-1861 C I Födelse- och dopböcker 2, 1810-1861 Bunt.
4494620 Västra Karups församling A I:1, 1790-1794 A I Husförhörslängder 1, 1790-1794 Bunt. 1793 saknas.
4494620 Västra Karups församling A I:2, 1795-1800 A I Husförhörslängder 2, 1795-1800 Bunt. Längder 1795, 1798, 1800.
4494620 Västra Karups församling A I:3, 1801-1806 A I Husförhörslängder 3, 1801-1806 Bunt. 1802 saknas.
4494621 Västra Karups församling A I:4, 1807-1811 A I Husförhörslängder 4, 1807-1811 Bunt.
4494621 Västra Karups församling A I:5, 1811-1816 A I Husförhörslängder 5, 1811-1816 Inb.
4494621 Västra Karups församling A I:6, 1825-1830 A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Inb.
4494622 Västra Karups församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Inb.
4494622 Västra Karups församling A I:8, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8, 1836-1841 Inb. Första och andra roten.
4494622 Västra Karups församling A I:9, 1836-1841 A I Husförhörslängder 9, 1836-1841 Inb. Tredje och fjärde roten.
4494622 Västra Karups församling A I:10, 1836-1841 A I Husförhörslängder 10, 1836-1841 Inb. Femte och sjätte roten.
4494622 Västra Karups församling A I:11, 1842-1851 A I Husförhörslängder 11, 1842-1851 Inb.
4494623 Västra Karups församling B:1, 1825-1830 B Flyttningslängder 1, 1825-1830 Bunt. 1830 endast utflyttningslängd.
4494623 Västra Karups församling B:2, 1832-1860 B Flyttningslängder 2, 1832-1860 Inb. 1832 och 1860 endast utflyttningslängd.
4494623 Västra Karups församling C:1, 1689-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1737 Inb.
4494623 Västra Karups församling C:2, 1738-1773 C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1773 Inb.
4494623 Västra Karups församling C:3, 1775-1792 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1792 Inb.
4494624 Västra Karups församling C:4, 1793-1854 C Födelse- och dopböcker 4, 1793-1854 Inb.
4494624 Västra Karups församling C:7, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1836-1861 Inb.
4494624 Västra Karups församling C:5, 1811-1825 C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1825 Bunt. Duplett.
4494624 Västra Karups församling C:6, 1826-1831 C Födelse- och dopböcker 6, 1826-1831 Bunt. Duplett.
4494625 Västra Karups församling E:1, 1811-1836 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1836 Inb.
4494625 Västra Karups församling E:2, 1835-1860 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1835-1860 Inb. Duplett.
4494625 Västra Karups församling E:3, 1836-1854 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1836-1854 Inb.
4494625 Västra Karups församling F:1, 1836-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1836-1861 Inb.
4494625 Västra Karups församling D II:1, 1815-1830 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1815-1830 Bunt. Lucka 1828-1829.
4494626 Västra Karups församling H II:1, 1801-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1801-1819 Serien i buntar.
4494626 Västra Karups församling H II:2, 1820-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1829
4494627 Västra Karups församling H II:3, 1830-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1830-1839
4494627 Västra Karups församling H II:6, 1860-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1860-1865
4494628 Västra Karups församling L I:1, 1710-1810 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1810 Bunt.
4494628 Västra Karups församling L I:2, 1721-1763 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1763 Inb.
4494628 Västra Karups församling L I:3, 1764-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1764-1810 Inb.
4494628 Västra Karups församling L I:4, 1811-1859 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1811-1859 Inb.
4494629 Hovs församling A I:1, 1791-1802 A I Husförhörslängder 1, 1791-1802 Bunt.
4494629 Hovs församling A I:2, 1803-1811 A I Husförhörslängder 2, 1803-1811 Bunt.
4494629 Hovs församling A I:3, 1811-1816 A I Husförhörslängder 3, 1811-1816 Bunt.
4494629 Hovs församling F:1, 1744-1773 F Död- och begravningsböcker 1, 1744-1773 Inb.
4494630 Torekovs församling A I:1, 1813-1835 A I Husförhörslängder 1, 1813-1835 Bunt.
4494630 Torekovs församling A I:2, 1836-1839 A I Husförhörslängder 2, 1836-1839 Inb.
4494630 Torekovs församling A I:3, 1839-1843 A I Husförhörslängder 3, 1839-1843 Inb.
4494630 Torekovs församling A I:4, 1843-1850 A I Husförhörslängder 4, 1843-1850 Inb.
4494630 Torekovs församling B:1, 1764-1861 B Flyttningslängder 1, 1764-1861 Inb. Lucka 1816-1840.
Endast enstaka uppgifter för inflyttningslängder 1764-1815
och för utflyttningslängder 1771-1815. För 1861 endast utflyttningslängd.
4494631 Torekovs församling C:1, 1707-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1861 Inb. Endast enstaka uppgifter
1707-1737.
4494631 Torekovs församling D II:1, 1751-1767 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1751-1767
4494631 Torekovs församling D II:2, 1767-1777 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1767-1777
4494631 Torekovs församling D II:3, 1777-1786 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1777-1786
4494631 Torekovs församling D II:4, 1786-1835 D II Längder över nattvardsgäster 4, 1786-1835
4494632 Torekovs församling H II:1, 1771-1831 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1771-1831 Serien i buntar.
4494632 Torekovs församling H II:2, 1832-1849 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1832-1849
4494632 Torekovs församling L I a:1, 1662-1731 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1731 Inb.
4494632 Torekovs församling L I a:3, 1732-1810 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1732-1810 Inb.
4494633 Vinslövs församling A I:1, 1750-1802 A I Husförhörslängder 1, 1750-1802 Luckor åren 1752-1758, 1761-1765, 1768-1769, 1781-1783, 1786-1790, 1795-1800.
4494633 Vinslövs församling A I:2, 1802-1816 A I Husförhörslängder 2, 1802-1816 Lucka 1805.
4494633 Vinslövs församling A I:3, 1816-1821 A I Husförhörslängder 3, 1816-1821 Med ortregister.
4494633 Vinslövs församling A I:4, 1821-1826 A I Husförhörslängder 4, 1821-1826 Del I. Med ortregister.
4494633 Vinslövs församling A I:5, 1821-1826 A I Husförhörslängder 5, 1821-1826 Del II. Med ortregister.
4494634 Vinslövs församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 Del I. Med ortregister.
4494634 Vinslövs församling A I:7, 1826-1831 A I Husförhörslängder 7, 1826-1831 Del II. Med ortregister.
4494634 Vinslövs församling A I:8, 1832-1835 A I Husförhörslängder 8, 1832-1835
4494634 Vinslövs församling A I:9, 1835-1840 A I Husförhörslängder 9, 1835-1840
4494635 Vinslövs församling A I:10, 1840-1845 A I Husförhörslängder 10, 1840-1845 Med ortregister.
4494635 Vinslövs församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4494635 Vinslövs församling B:1, 1831-1833 B Flyttningslängder 1, 1831-1833
4494635 Vinslövs församling B:2, 1833-1842 B Flyttningslängder 2, 1833-1842
4499479 Vinslövs församling C I:1, 1647-1677 C I Födelse- och dopböcker 1, 1647-1677 Lucka 1673-05-11--1676.
4499479 Vinslövs församling C I:2, 1691-1735 C I Födelse- och dopböcker 2, 1691-1735 Lucka 1696-10-18--1705.
4499479 Vinslövs församling C I:3, 1739-1767 C I Födelse- och dopböcker 3, 1739-1767 Lucka 1739-04-15--1739-08.
4499479 Vinslövs församling C I:4, 1768-1803 C I Födelse- och dopböcker 4, 1768-1803
4499479 Vinslövs församling C I:5, 1804-1822 C I Födelse- och dopböcker 5, 1804-1822
4499480 Vinslövs församling C I:6, 1823-1848 C I Födelse- och dopböcker 6, 1823-1848
4499480 Vinslövs församling C I:8, 1849-1861 C I Födelse- och dopböcker 8, 1849-1861
4499480 Vinslövs församling E I:1, 1815-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1855
4499480 Vinslövs församling E I:2, 1856-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1856-1862
4499480 Vinslövs församling F I:1, 1815-1862 F I Död- och begravningsböcker 1, 1815-1862
4499480 Vinslövs församling D I:1, 1833-1840 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1833-1840 Bunt.
4499481 Vinslövs församling H II:1, 1800-1812 H II Inflyttningsattester 1, 1800-1812
4499481 Vinslövs församling H II:2, 1813-1817 H II Inflyttningsattester 2, 1813-1817
4499481 Vinslövs församling H II:3, 1817-1824 H II Inflyttningsattester 3, 1817-1824
4499482 Vinslövs församling H II:3, 1817-1824 H II Inflyttningsattester 3, 1817-1824
4499482 Vinslövs församling H II:4, 1825-1832 H II Inflyttningsattester 4, 1825-1832 1826 endast enstaka attester.
4499482 Vinslövs församling L I:1, 1662-1703 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1703
4499482 Vinslövs församling L I:2, 1704-1739 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1739
4499482 Vinslövs församling L I:3, 1740-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1740-1804
4499483 Nävlinge församling A I:1, 1802-1811 A I Husförhörslängder 1, 1802-1811
4499483 Nävlinge församling A I:2, 1816-1821 A I Husförhörslängder 2, 1816-1821 Med ortregister.
4499483 Nävlinge församling A I:3, 1821-1825 A I Husförhörslängder 3, 1821-1825 Med ortregister.
4499483 Nävlinge församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4499483 Nävlinge församling A I:5, 1832-1835 A I Husförhörslängder 5, 1832-1835
4499483 Nävlinge församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840
4499483 Nävlinge församling A I:7, 1840-1845 A I Husförhörslängder 7, 1840-1845 Med ortregister.
4499483 Nävlinge församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4499483 Nävlinge församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4499483 Nävlinge församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4499484 Nävlinge församling C I:1, 1691-1799 C I Födelse- och dopböcker 1, 1691-1799 Luckor 1695-04-03--1696, 1703-11-01--1704.
4499484 Nävlinge församling C I:2, 1800-1862 C I Födelse- och dopböcker 2, 1800-1862
4499484 Nävlinge församling E I:1, 1815-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1861 Register i DDSS.
4499484 Nävlinge församling F I:1, 1815-1862 F I Död- och begravningsböcker 1, 1815-1862 Register i DDSS.
4499484 Nävlinge församling L I:1, 1662-1712 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1712
4499484 Nävlinge församling L I:2, 1713-1768 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1768
4499484 Nävlinge församling L I:3, 1769-1851 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1769-1851
4499485 Sörby församling A I:1, 1822-1845 A I Husförhörslängder 1, 1822-1845
4499485 Sörby församling A I:2, 1846-1851 A I Husförhörslängder 2, 1846-1851
4499485 Sörby församling B:1, 1823-1849 B Flyttningslängder 1, 1823-1849 1823-1834 svårt skadat.
4499486 Sörby församling C I:1, 1649-1710 C I Födelse- och dopböcker 1, 1649-1710 Enbart dopbok 1649-06-03--1688, 1709-1710.
4499486 Sörby församling C I:2, 1710-1766 C I Födelse- och dopböcker 2, 1710-1766 Enbart dopbok 1710--1747-04-30.
4499486 Sörby församling C I:3, 1767-1776 C I Födelse- och dopböcker 3, 1767-1776 T.o.m. 1776-03-27.
4499486 Sörby församling C I:4, 1776-1849 C I Födelse- och dopböcker 4, 1776-1849
4499486 Sörby församling E I:1, 1823-1850 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1850 T.o.m. 1850-01-24. Luckor 1825, 1828, 1839, 1842. Enbart lysningsbok.
4499487 Sörby församling H II:1, 1794-1823 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1794-1823
4499487 Sörby församling H II:2, 1824-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1824-1836
4499488 Sörby församling H II:3, 1837-1851 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1837-1851
4499488 Sörby församling H II:4, 1852-1860 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1852-1860
4499489 Sörby församling L I:1, 1662-1712 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1712
4499489 Sörby församling L I:2, 1713-1780 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1780
4499489 Sörby församling L I:3, 1781-1822 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1822
4499490 Gumlösa församling A I:1, 1821-1846 A I Husförhörslängder. 1, 1821-1846 Lucka 1836-1840.
4499490 Gumlösa församling A I:2, 1836-1840 A I Husförhörslängder. 2, 1836-1840
4499490 Gumlösa församling A I:3, 1846-1851 A I Husförhörslängder. 3, 1846-1851
4499491 Gumlösa församling C I:1, 1649-1709 C I Födelse- och dopböcker 1, 1649-1709 Endast dopbok 1649-1688. Fr.o.m. 1649-05-27.
4499491 Gumlösa församling C I:2, 1710-1766 C I Födelse- och dopböcker 2, 1710-1766
4499491 Gumlösa församling C I:3, 1776-1849 C I Födelse- och dopböcker 3, 1776-1849
4499492 Gumlösa församling H II:1, 1794-1821 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1794-1821
4499492 Gumlösa församling H II:2, 1822-1837 H II Bilagor till flyttningslängder 2, 1822-1837
4499493 Gumlösa församling H II:3, 1838-1851 H II Bilagor till flyttningslängder 3, 1838-1851
4499493 Gumlösa församling H II:4, 1852-1860 H II Bilagor till flyttningslängder 4, 1852-1860
4499494 Gumlösa församling L I:1, 1675-1720 L I Räkenskaper till kyrkan 1, 1675-1720 1680-1685 fel inbundet. Med anteckning om instruktion för räkenskapernas förande från gen. guv. 168.
4499494 Gumlösa församling L I:2, 1721-1780 L I Räkenskaper till kyrkan 2, 1721-1780
4499494 Gumlösa församling L I:3, 1781-1822 L I Räkenskaper till kyrkan 3, 1781-1822 1820-1822 fel inbundet.
4499494 Gumlösa församling L I:4, 1825-1891 L I Räkenskaper till kyrkan 4, 1825-1891
4499495 Vittsjö församling A I:1, 1806-1819 A I Husförhörslängder 1, 1806-1819
4499495 Vittsjö församling A I:2, 1812-1815 A I Husförhörslängder 2, 1812-1815
4499495 Vittsjö församling A I:3, 1817-1820 A I Husförhörslängder 3, 1817-1820
4499496 Vittsjö församling A I:4, 1820-1827 A I Husförhörslängder 4, 1820-1827 I.
4499496 Vittsjö församling A I:5, 1820-1827 A I Husförhörslängder 5, 1820-1827 II.
4499496 Vittsjö församling A I:6, 1827-1832 A I Husförhörslängder 6, 1827-1832
4499496 Vittsjö församling A I:7, 1832-1836 A I Husförhörslängder 7, 1832-1836
4499496 Vittsjö församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840
4499497 Vittsjö församling A I:9, 1840-1845 A I Husförhörslängder 9, 1840-1845
4499497 Vittsjö församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4499498 Vittsjö församling C:1, 1690-1717 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1717
4499498 Vittsjö församling C:2, 1718-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1749
4499498 Vittsjö församling C:3, 1749-1770 C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1770
4499498 Vittsjö församling C:4, 1771-1800 C Födelse- och dopböcker 4, 1771-1800
4499498 Vittsjö församling C:5, 1801-1832 C Födelse- och dopböcker 5, 1801-1832
4499498 Vittsjö församling C:6, 1833-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1833-1862
4499499 Vittsjö församling H II:1, 1802-1874 H II Inflyttningsattester 1, 1802-1874 Alfabetiskt ordnade A-M.
4499499 Vittsjö församling H II:2, 1802-1874 H II Inflyttningsattester 2, 1802-1874 Alfabetiskt ordnade N-Ö.
4499500 Vittsjö församling L I:1, 1662-1705 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1705 Huvudbok.
4499500 Vittsjö församling L I:2, 1707-1760 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1707-1760 Huvudbok.
4499500 Vittsjö församling L I:3, 1761-1844 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1761-1844 Arkivkartong. Huvudbok.
4499501 Visseltofta församling A I:1, 1733-1804 A I Husförhörslängder 1, 1733-1804 Bunt. Lucka 1734-1779.
4499501 Visseltofta församling A I:2, 1805-1818 A I Husförhörslängder 2, 1805-1818
4499501 Visseltofta församling A I:3, 1818-1824 A I Husförhörslängder 3, 1818-1824
4499501 Visseltofta församling A I:4, 1824-1833 A I Husförhörslängder 4, 1824-1833
4499501 Visseltofta församling A I:5, 1833-1837 A I Husförhörslängder 5, 1833-1837
4499502 Visseltofta församling A I:6, 1837-1841 A I Husförhörslängder 6, 1837-1841
4499502 Visseltofta församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4499502 Visseltofta församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4499502 Visseltofta församling B:1, 1826-1850 B Flyttningslängder 1, 1826-1850 Bunt. Lucka utflyttningslängd 1812.
4499503 Visseltofta församling C I:1, 1650-1690 C I Födelse- och dopböcker 1, 1650-1690 Lucka: 1658-09-26--1659-11-06.
4499503 Visseltofta församling C I:2, 1690-1747 C I Födelse- och dopböcker 2, 1690-1747 Fol. 1-63, 76-94 samt 145-149.
4499503 Visseltofta församling C I:3, 1747-1824 C I Födelse- och dopböcker 3, 1747-1824
4499503 Visseltofta församling C I:4, 1824-1862 C I Födelse- och dopböcker 4, 1824-1862 Register i DDSS.
4499504 Visseltofta församling H II:1, 1714-1740 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1714-1740 Arkivkartong.
Lucka 1715-1720.
4499504 Visseltofta församling H II:2, 1741-1759 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1741-1759 Arkivkartong.
4499504 Visseltofta församling H II:3, 1770-1803 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1770-1803 Arkivkartong.
Luckor 1776, 1779-1801.
4499504 Visseltofta församling H II:4, 1812-1828 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1812-1828 Inb.
4499505 Visseltofta församling H II:6, 1842-1856 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1842-1856 Inb.
4499506 Visseltofta församling H II:7, 1856-1864 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1856-1864 Inb.
4499507 Visseltofta församling L I a:1, 1680-1719 L I a Kyrkoräkenskaper 1, 1680-1719 Inbunden.
4499507 Visseltofta församling L I a:2, 1720-1779 L I a Kyrkoräkenskaper 2, 1720-1779 Inbunden.
4499507 Visseltofta församling L I a:4, 1780-1837 L I a Kyrkoräkenskaper 4, 1780-1837 Inbunden.
4499508 Verums församling A I:1, 1805-1818 A I Husförhörslängder 1, 1805-1818 Inb.
4499508 Verums församling A I:2, 1818-1825 A I Husförhörslängder 2, 1818-1825 Inb.
4499508 Verums församling A I:3, 1825-1832 A I Husförhörslängder 3, 1825-1832 Inb.
4499508 Verums församling A I:4, 1832-1837 A I Husförhörslängder 4, 1832-1837 Inb.
4499508 Verums församling A I:5, 1837-1841 A I Husförhörslängder 5, 1837-1841 Inb.
4499509 Verums församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845 Inb.
4499509 Verums församling A I:7, 1846-1850 A I Husförhörslängder 7, 1846-1850 Inb.
4499509 Verums församling B I:1, 1826-1836 B I Inflyttningslängder 1, 1826-1836 Bunt.
4499509 Verums församling B I:2, 1838-1851 B I Inflyttningslängder 2, 1838-1851 Inb.
4499510 Verums församling C I:1, 1647-1690 C I Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 Inb.
4499510 Verums församling C I:2, 1747-1824 C I Födelse- och dopböcker 2, 1747-1824 Inb.
4499510 Verums församling C I:3, 1824-1863 C I Födelse- och dopböcker 3, 1824-1863 Inb. Register i DDSS.
4499511 Verums församling L I a:1, 1662-1708 L I a Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1708 Inb.
4499511 Verums församling L I a:2, 1709-1802 L I a Kyrkoräkenskaper 2, 1709-1802 Inb.
4499511 Verums församling L I a:4, 1812-1827 L I a Kyrkoräkenskaper 4, 1812-1827 Bunt. Koncepträkenskaper.
4499511 Verums församling L I a:3, 1803-1875 L I a Kyrkoräkenskaper 3, 1803-1875 Inb.
4499512 Vä församling A I:1, 1809-1818 A I Husförhörslängder 1, 1809-1818 Inb.
4499512 Vä församling A I:2, 1821-1825 A I Husförhörslängder 2, 1821-1825 Inb.
4499512 Vä församling A I:3, 1826-1831 A I Husförhörslängder 3, 1826-1831 Inb.
4499512 Vä församling A I:4, 1832-1843 A I Husförhörslängder 4, 1832-1843 Inb.
4499512 Vä församling B:1, 1824-1843 B Flyttningslängder 1, 1824-1843 Inb.
Inflyttningslängder
1824-1841. Utflyttningslängder 1824-1843.
4499513 Vä församling C:1, 1688-1744 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1744
4499513 Vä församling C:2, 1744-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1777
4499513 Vä församling C:3, 1778-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1778-1850
4499513 Vä församling C:4, 1827-1858 C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1858 Duplett.
4499514 Vä församling A I:5, 1844-1856 A I Husförhörslängder 5, 1844-1856 Inb.
4499514 Vä församling A I:6, 1857-1861 A I Husförhörslängder 6, 1857-1861 Inb.
4499514 Vä församling B:2, 1843-1860 B Flyttningslängder 2, 1843-1860 Inb. Utflyttningslängder.
4499514 Vä församling C:5, 1859-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1859-1862 Häfte. Duplett.
4499514 Vä församling B:3, 1862-1869 B Flyttningslängder 3, 1862-1869 Inb. Utflyttningslängd 1862-1869. Inflyttningslängd 1863-1869.
4499514 Vä församling B:4, 1870-1894 B Flyttningslängder 4, 1870-1894 Inb.
4499515 Vä församling H II:6, 1842-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1842-1844 Häfte.
4499515 Vä församling H II:7, 1845-1847 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1845-1847 Häfte.
4499515 Vä församling H II:8, 1848-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1848-1850 Häfte.
4499516 Vä församling L I a:1, 1669-1701 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

1, 1669-1701 Inb. Pag. 117-118 fel inbundna mellan pag. 121-122.
4499516 Vä församling L I a:2, 1705-1743 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

2, 1705-1743 Inb.
4499517 Köpinge församling A I:1, 1811-1817 A I Husförhörslängder 1, 1811-1817
4499517 Köpinge församling A I:2, 1817-1821 A I Husförhörslängder 2, 1817-1821
4499517 Köpinge församling A I:3, 1821-1825 A I Husförhörslängder 3, 1821-1825
4499517 Köpinge församling A I:4, 1826-1829 A I Husförhörslängder 4, 1826-1829
4499518 Köpinge församling A I:5, 1829-1832 A I Husförhörslängder 5, 1829-1832
4499518 Köpinge församling A I:6, 1831-1836 A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4499518 Köpinge församling A I:7, 1835-1838 A I Husförhörslängder 7, 1835-1838
4499519 Köpinge församling A I:8, 1838-1843 A I Husförhörslängder 8, 1838-1843
4499519 Köpinge församling A I:9, 1840-1847 A I Husförhörslängder 9, 1840-1847 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4499519 Köpinge församling A I:10, 1844-1851 A I Husförhörslängder 10, 1844-1851 Köpinge by.
4499520 Köpinge församling A I:10, 1844-1851 A I Husförhörslängder 10, 1844-1851 Köpinge by.
4499520 Köpinge församling A I:11, 1847-1851 A I Husförhörslängder 11, 1847-1851 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4499520 Köpinge församling A I:13, 1852-1861 A I Husförhörslängder 13, 1852-1861 Köpinge by.
4499520 Köpinge församling A I:12, 1852-1861 A I Husförhörslängder 12, 1852-1861 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4499521 Köpinge församling B:1, 1825-1861 B Flyttningslängder 1, 1825-1861 Inflyttningslängder 1839-50.
Utflyttningslängder 1825, 1828-30, 1832-33, 1835, 1839-61.
4499522 Köpinge församling C:1, 1752-1793 C Födelse- och dopböcker 1, 1752-1793
4499522 Köpinge församling C:2, 1794-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1794-1825
4499522 Köpinge församling C:3, 1823-1845 C Födelse- och dopböcker 3, 1823-1845 Duplett.
4499522 Köpinge församling C:4, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861
4499523 Köpinge församling H II:1, 1769-1790 H II Inflyttningsattester 1, 1769-1790
4499523 Köpinge församling H II:2, 1801-1814 H II Inflyttningsattester 2, 1801-1814 Lucka 1803. Endast enstaka attester 1801-02.
4499523 Köpinge församling H II:3, 1815-1818 H II Inflyttningsattester 3, 1815-1818
4499523 Köpinge församling H II:4, 1819-1821 H II Inflyttningsattester 4, 1819-1821
4499524 Köpinge församling H II:4, 1819-1821 H II Inflyttningsattester 4, 1819-1821
4499524 Köpinge församling H II:5, 1822-1826 H II Inflyttningsattester 5, 1822-1826
4499524 Köpinge församling H II:6, 1827-1830 H II Inflyttningsattester 6, 1827-1830
4499525 Köpinge församling H II:7, 1831-1834 H II Inflyttningsattester 7, 1831-1834
4499525 Köpinge församling H II:8, 1835-1838 H II Inflyttningsattester 8, 1835-1838
4499525 Köpinge församling H II:9, 1839-1842 H II Inflyttningsattester 9, 1839-1842
4499526 Köpinge församling L I:1, 1752-1804 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1752-1804
4499526 Köpinge församling L I:2, 1804-1895 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1804-1895
4499527 Skepparslövs församling A I:1, 1810-1817 A I Husförhörslängder 1, 1810-1817 Bunt. Omfattar en längd för varje år. Med anteckning om dag och plats för husförhören i längderna 1812-1815 och 1817, kladd till 1810 års husförhörslängd.
4499527 Skepparslövs församling A I:2, 1818-1822 A I Husförhörslängder 2, 1818-1822 Bunt. Omfattar en längd för varje år. Med anteckning om dag och plats för husförhören i längderna 1818-1822. 1820 års längd fuktskadad.
4499527 Skepparslövs församling A I:3, 1823-1826 A I Husförhörslängder 3, 1823-1826 Bunt. Omfattar en längd för varje år. Med anteckning om tid och plats för husförhören i längderna 1823-1825.
4499527 Skepparslövs församling A I:4, 1827-1831 A I Husförhörslängder 4, 1827-1831 Bunt. Omfattar en längd för varje år. Med anteckningar om tid och plats för husförhören i längden 1827.
4499528 Skepparslövs församling A I:5, 1834-1836 A I Husförhörslängder 5, 1834-1836 Bunt. Omfattar en längd
för varje år.
4499528 Skepparslövs församling A I:6, 1837-1840 A I Husförhörslängder 6, 1837-1840 Bunt. Omfattar en längd
för varje år.
4499528 Skepparslövs församling A I:7, 1841-1843 A I Husförhörslängder 7, 1841-1843 Inb.
4499528 Skepparslövs församling A I:8, 1844-1846 A I Husförhörslängder 8, 1844-1846 Inb.
4499934 Skepparslövs församling A I:9, 1847-1849 A I Husförhörslängder 9, 1847-1849 Inb.
4499934 Skepparslövs församling A I:10, 1850-1852 A I Husförhörslängder 10, 1850-1852 Inb.
4499935 Skepparslövs församling C:1, 1734-1762 C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1762 Inb.
4499935 Skepparslövs församling C:2, 1751-1809 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1809 Inb.
4499935 Skepparslövs församling C:3, 1815-1843 C Födelse- och dopböcker 3, 1815-1843 Inb. Födde, vigde och döde är i särskild avdelning med titelblad för varje år tillsammans antecknade.
4499935 Skepparslövs församling C:4, 1843-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1862 Inb. Duplett.
4499936 Skepparslövs församling L I a:1, 1662-1707 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

1, 1662-1707 Inb.
4499936 Skepparslövs församling L I a:2, 1708-1761 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

2, 1708-1761 Inb. I volymens slut jordbok över fastigheter, räntor och landgillen till Åsums och Skepparslövs kyrkor.
4499936 Skepparslövs församling L I a:3, 1762-1899 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

3, 1762-1899 Inb.
4499942 Ramsåsa församling C I:1, 1689-1762 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1762 Luckor 1694 och 1742.
4499942 Ramsåsa församling C I:2, 1762-1842 C I Födelse- och dopböcker 2, 1762-1842
4499942 Ramsåsa församling C I:4, 1843-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1843-1861
4499942 Ramsåsa församling H II:1, 1804-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1804-1825 Bunt.
4499942 Ramsåsa församling H II:2, 1826-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1826-1839 Bunt.
4499942 Ramsåsa församling L I a:1, 1710-1785 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1785 Bunt. (1710)1723-1785.
4499948 Fågeltofta församling B:4, 1889-1896 B Flyttningslängder 4, 1889-1896 Inflyttningslängd 1889-1895, utflyttningslängd 1890-1896.
4499949 Fågeltofta församling C:4, 1835-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1861 Häri även död- och begravningsbok för åren 1835-1861.
4499950 Önnestads församling A I:10, 1855-1861 A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4499950 Önnestads församling B:2, 1851-1876 B Flyttningslängder 2, 1851-1876 Inflyttningslängd 1851-1868. Utflyttningslängd 1851-1876.
4499950 Önnestads församling B:3, 1863-1876 B Flyttningslängder 3, 1863-1876
4499950 Önnestads församling B:4, 1877-1891 B Flyttningslängder 4, 1877-1891
4499950 Önnestads församling B:5, 1886-1894 B Flyttningslängder 5, 1886-1894 (Med flyttningsanteckningar även 1895).
4499950 Önnestads församling C:6, 1851-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1851-1862
4499951 Färlövs församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4499951 Färlövs församling A I:10, 1855-1861 A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4499951 Färlövs församling A I:11, 1855-1861 A I Husförhörslängder 11, 1855-1861
4499952 Färlövs församling B:2, 1842-1859 B Flyttningslängder 2, 1842-1859 Inflyttningslängd.
4499952 Färlövs församling B:3, 1842-1861 B Flyttningslängder 3, 1842-1861 Utflyttningslängd.
4499952 Färlövs församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894
4499952 Färlövs församling F I:1, 1855-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1855-1861
4499953 Norra Strö församling A I:5, 1851-1859 A I Husförhörslängder 5, 1851-1859 Inb.
4499953 Norra Strö församling A I:6, 1858-1868 A I Husförhörslängder 6, 1858-1868 Inb.
4499954 Norra Strö församling B:1, 1862-1883 B Flyttningslängder 1, 1862-1883 Inb.
4499954 Norra Strö församling B:2, 1884-1894 B Flyttningslängder 2, 1884-1894 Inb.
4499955 Osby församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Del I.
4499955 Osby församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Del II.
4499955 Osby församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4499956 Osby församling B:3, 1851-1869 B Flyttningslängder 3, 1851-1869
4499956 Osby församling B:4, 1870-1894 B Flyttningslängder 4, 1870-1894
4499956 Osby församling C:8, 1852-1863 C Födelse- och dopböcker 8, 1852-1863 Register i DDSS.
4499956 Osby församling E I:2, 1852-1863 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1863 Register i DDSS.
4499957 Näsums församling A I:6, 1844-1852 A I Husförhörslängder 6, 1844-1852
4499957 Näsums församling A I:7, 1853-1861 A I Husförhörslängder 7, 1853-1861
4499957 Näsums församling A I:8, 1853-1861 A I Husförhörslängder 8, 1853-1861 Supplementband omfattande byn Klagstorp.
4499957 Näsums församling B:3, 1862-1868 B Flyttningslängder 3, 1862-1868
4499957 Näsums församling B:4, 1869-1871 B Flyttningslängder 4, 1869-1871 Utflyttningslängd.
4499957 Näsums församling B:5, 1873-1894 B Flyttningslängder 5, 1873-1894
4499957 Näsums församling C:7, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1842-1861 Register i DDSS.
4499958 Loshults församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4499958 Loshults församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4499958 Loshults församling B:1, 1851-1884 B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1884 Inb.
4499958 Loshults församling B:2, 1885-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1885-1894 Inb.
4499959 Örkeneds församling A I:19, 1853-1858 A I Husförhörslängder 19, 1853-1858
4499959 Örkeneds församling A I:20, 1858-1863 A I Husförhörslängder 20, 1858-1863
4499960 Örkeneds församling B:2, 1861-1890 B Flyttningslängder 2, 1861-1890
4499960 Örkeneds församling B:3, 1891-1895 B Flyttningslängder 3, 1891-1895
4499961 Åhus församling A I:10, 1853-1861 A I Husförhörslängder 10, 1853-1861 Omfattar Åhus. Personregister.
4499961 Åhus församling A I:9, 1853-1861 A I Husförhörslängder 9, 1853-1861 Omfattar byarna Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4499961 Åhus församling B:1, 1852-1871 B Flyttningslängder 1, 1852-1871
4499961 Åhus församling B:2, 1872-1894 B Flyttningslängder 2, 1872-1894
4499961 Åhus församling C I:7, 1846-1860 C I Födelse- och dopböcker 7, 1846-1860
4499962 Nosaby församling A I:11, 1855-1859 A I Husförhörslängder 11, 1855-1859 Arkivkartong.
4499962 Nosaby församling A I:12, 1860-1861 A I Husförhörslängder 12, 1860-1861
4499962 Nosaby församling B:4, 1843-1870 B Flyttningslängder 4, 1843-1870 Inflyttningslängd.
4499962 Nosaby församling B:6, 1871-1894 B Flyttningslängder 6, 1871-1894
4499962 Nosaby församling B:5, 1843-1870 B Flyttningslängder 5, 1843-1870 Utflyttningslängd.
4499962 Nosaby församling C:9, 1850-1878 C Födelse- och dopböcker 9, 1850-1878 Duplett.
4499962 Nosaby församling E I:1, 1859-1869 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1859-1869 Med några anteckningar 1870. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4499962 Nosaby församling F:1, 1859-1869 F Död- och begravningsböcker 1, 1859-1869 Med några anteckningar 1870. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4499963 Fjälkestads församling A I:8, 1853-1856 A I Husförhörslängder 8, 1853-1856
4499963 Fjälkestads församling A I:9, 1857-1860 A I Husförhörslängder 9, 1857-1860
4499963 Fjälkestads församling B:2, 1855-1860 B Flyttningslängder 2, 1855-1860 Utflyttningslängd 1855-1860. Inflyttningslängd 1858-1860.
4499963 Fjälkestads församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4499963 Fjälkestads församling E I:1, 1858-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1860 Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4499964 Norra Åsums församling A I:11, 1853-1856 A I Husförhörslängder 11, 1853-1856
4499964 Norra Åsums församling A I:12, 1857-1860 A I Husförhörslängder 12, 1857-1860
4499965 Norra Åsums församling B:2, 1840-1857 B Flyttningslängder 2, 1840-1857 Utflyttningslängd 1840-1857. Inflyttningslängd 1850-1856.
4499965 Norra Åsums församling B:3, 1857-1878 B Flyttningslängder 3, 1857-1878 Inflyttningslängd.
4499965 Norra Åsums församling B:5, 1879-1894 B Flyttningslängder 5, 1879-1894
4499965 Norra Åsums församling B:4, 1858-1878 B Flyttningslängder 4, 1858-1878 Utflyttningslängd.
4499965 Norra Åsums församling C I:5, 1843-1864 C I Födelse- och dopböcker 5, 1843-1864
4499966 Björnekulla församling A I:9, 1855-1863 A I Husförhörslängder 9, 1855-1863 Inbunden.
4499966 Björnekulla församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894 Inbunden.
4499966 Björnekulla församling C:3, 1845-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1845-1860 Inbunden.
4499967 Västra Broby församling A I:11, 1851-1856 A I Husförhörslängder 11, 1851-1856 Endast för Broby sockendel.
4499967 Västra Broby församling A I:12, 1856-1863 A I Husförhörslängder 12, 1856-1863 Endast för Broby sockendel.
4499967 Västra Broby församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894 Inbunden.
4499967 Västra Broby församling C:3, 1845-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1845-1860
4499968 Riseberga församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 I.
4499968 Riseberga församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 II.
4499968 Riseberga församling A I:15, 1856-1861 A I Husförhörslängder 15, 1856-1861 I.
4499968 Riseberga församling A I:16, 1856-1861 A I Husförhörslängder 16, 1856-1861 II.
4499969 Riseberga församling B:2, 1852-1861 B Flyttningslängder 2, 1852-1861 Inb. Inflyttningslängd.
4499969 Riseberga församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894 Inb.
4499969 Riseberga församling B:3, 1852-1861 B Flyttningslängder 3, 1852-1861 Inb. Utflyttningslängd.
4499969 Riseberga församling C:7, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1852-1861
4499969 Riseberga församling E:2, 1852-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1861 Inb.
4499970 Färingtofta församling A I:11, 1850-1855 A I Husförhörslängder 11, 1850-1855
4499970 Färingtofta församling A I:12, 1856-1861 A I Husförhörslängder 12, 1856-1861
4499970 Färingtofta församling B:1, 1852-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1852-1861 Inflyttningslängd.
4499970 Färingtofta församling B:3, 1862-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1862-1894
4499970 Färingtofta församling B:2, 1852-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1852-1861 Utflyttningslängd.
4499970 Färingtofta församling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861
4499970 Färingtofta församling E:1, 1852-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1861
4499971 Klippans församling A I:10, 1856-1861 A I Husförhörslängder 10, 1856-1861
4499971 Klippans församling B:3, 1856-1863 B Flyttningslängder 3, 1856-1863 Inflyttningslängd.
4499971 Klippans församling B:5, 1859-1904 B Flyttningslängder 5, 1859-1904 Flyttningar från Vedby till Gråmanstorp.
4499971 Klippans församling B:6, 1864-1888 B Flyttningslängder 6, 1864-1888 Inflyttningslängd (avskrift).
4499971 Klippans församling B:7, 1889-1901 B Flyttningslängder 7, 1889-1901
4499971 Klippans församling B:4, 1857-1888 B Flyttningslängder 4, 1857-1888 Utflyttningslängd.
4499972 Klippans församling C I:4, 1852-1878 C I Födelse- och dopböcker 4, 1852-1878
4499972 Klippans församling E I:3, 1852-1884 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1852-1884
4499972 Klippans församling F I:1, 1852-1894 F I Död- och begravningsböcker 1, 1852-1894
4499973 Vedby församling A I:9, 1857-1864 A I Husförhörslängder 9, 1857-1864
4499973 Vedby församling B:2, 1856-1863 B Flyttningslängder 2, 1856-1863 Inflyttningslängd.
4499973 Vedby församling B:4, 1859-1903 B Flyttningslängder 4, 1859-1903 Inflyttade från Gråmanstorp.
4499973 Vedby församling B:5, 1864-1888 B Flyttningslängder 5, 1864-1888 Inflyttningslängd.
4499973 Vedby församling B:6, 1889-1901 B Flyttningslängder 6, 1889-1901 Inflyttningslängd 1889-1899. Utflyttningslängd 1889-1901.
4499973 Vedby församling B:3, 1857-1888 B Flyttningslängder 3, 1857-1888 Utflyttningslängd.
4499973 Vedby församling C I:4, 1852-1878 C I Födelse- och dopböcker 4, 1852-1878
4499973 Vedby församling E I:1, 1852-1884 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1884
4499973 Vedby församling F I:1, 1852-1897 F I Död- och begravningsböcker 1, 1852-1897 T.o.m. 1897-08-03.
4499974 Västra Sönnarslövs församling A I:8, 1854-1861 A I Husförhörslängder 8, 1854-1861
4499974 Västra Sönnarslövs församling B:2, 1850-1860 B Flyttningslängder 2, 1850-1860
4499974 Västra Sönnarslövs församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4499974 Västra Sönnarslövs församling C I :3, 1853-1861 C I
Födelse- och dopböcker
3, 1853-1861
4499975 Kvidinge församling A I:9, 1855-1859 A I Husförhörslängder 9, 1855-1859
4499975 Kvidinge församling A I:10, 1860-1865 A I Husförhörslängder 10, 1860-1865 I.
4499975 Kvidinge församling A I:11, 1860-1865 A I Husförhörslängder 11, 1860-1865 II.
4499976 Kvidinge församling B:2, 1850-1860 B Flyttningslängder 2, 1850-1860
4499976 Kvidinge församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4499976 Kvidinge församling C:5, 1860-1887 C Födelse- och dopböcker 5, 1860-1887
4499977 Linderöds församling B:4, 1862-1884 B Flyttningslängder 4, 1862-1884
4499977 Linderöds församling B:5, 1885-1894 B Flyttningslängder 5, 1885-1894
4499978 Västra Vrams församling A I:12, 1855-1860 A I Husförhörslängder 12, 1855-1860
4499978 Västra Vrams församling A I:13, 1860-1863 A I Husförhörslängder 13, 1860-1863 Inb.
4499979 Västra Vrams församling B I:1, 1835-1862 B I Inflyttningslängder 1, 1835-1862 Bunt.
Även för Östra Vram.
Lucka 1855-1857.
Häri även utflyttningslängd för Västra och Östra Vram 1818-1834, utflyttningslängd 1809.
4499979 Västra Vrams församling B I:2, 1864-1880 B I Inflyttningslängder 2, 1864-1880 Inb. Med ant. 1881.
4499979 Östra Vrams församling B I:1, 1877-1894 B I Inflyttningslängder 1, 1877-1894 Inbunden.
4499979 Västra Vrams församling B I:3, 1881-1894 B I Inflyttningslängder 3, 1881-1894 Inb.
4499980 Oppmanna församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4499980 Oppmanna församling B:2, 1850-1864 B Flyttningslängder 2, 1850-1864 Inflyttningslängd.
4499980 Oppmanna församling B:4, 1865-1894 B Flyttningslängder 4, 1865-1894
4499980 Oppmanna församling B:3, 1850-1864 B Flyttningslängder 3, 1850-1864 Utflyttningslängd.
4499981 Trolle-Ljungby församling A I:9, 1852-1860 A I Husförhörslängder 9, 1852-1860 Västra Ljungby.
4499981 Trolle-Ljungby församling A I:10, 1855-1860 A I Husförhörslängder 10, 1855-1860 Ö. Ljungby och Tosteberga.
4499981 Trolle-Ljungby församling A I:11, 1855-1860 A I Husförhörslängder 11, 1855-1860 Vanneberga.
4499982 Trolle-Ljungby församling B:3, 1852-1880 B Flyttningslängder 3, 1852-1880 Inb.
4499982 Trolle-Ljungby församling B:4, 1881-1894 B Flyttningslängder 4, 1881-1894 Inb.
4499982 Trolle-Ljungby församling C:3, 1857-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1857-1860 Register i DDSS.
4499983 Ivö församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4499988 Kiaby församling B:2, 1861-1880 B Flyttningslängder 2, 1861-1880
4499988 Kiaby församling B:3, 1881-1894 B Flyttningslängder 3, 1881-1894
4499989 Gustav Adolfs församling A I:5, 1856-1863 A I Husförhörslängder 5, 1856-1863 Inb.
4499989 Gustav Adolfs församling B:1, 1852-1877 B Flyttningslängder 1, 1852-1877 Inb. Inflyttningslängd t o m 1876.
4499989 Gustav Adolfs församling B:2, 1877-1894 B Flyttningslängder 2, 1877-1894 Inb. Inflyttningslängd t o m 1876.
4499989 Gustav Adolfs församling C:6, 1857-1864 C Födelse- och dopböcker 6, 1857-1864 Inb. Slutar 1864-05-25.
4499989 Rinkaby församling A I:5, 1856-1863 A I Husförhörslängder 5, 1856-1863 Inb.
4499989 Rinkaby församling C:6, 1857-1864 C Födelse- och dopböcker 6, 1857-1864 Inb. Slutar 1864-06-20.
4499990 Fjälkinge församling B:1, 1830-1869 B Flyttningslängder 1, 1830-1869
4499991 Fjälkinge församling B:2, 1870-1888 B Flyttningslängder 2, 1870-1888
4499991 Fjälkinge församling B:3, 1889-1894 B Flyttningslängder 3, 1889-1894
4499991 Fjälkinge församling C:7, 1837-1869 C Födelse- och dopböcker 7, 1837-1869 Register i DDSS.
4499992 Nymö församling A I:5, 1841-1852 A I Husförhörslängder 5, 1841-1852
4499992 Nymö församling A I:6, 1852-1862 A I Husförhörslängder 6, 1852-1862
4499992 Nymö församling B:1, 1870-1894 B Flyttningslängder 1, 1870-1894
4499993 Ivetofta församling A I:8, 1849-1856 A I Husförhörslängder 8, 1849-1856
4499993 Ivetofta församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860
4499993 Ivetofta församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894 Inb.
4499993 Ivetofta församling C I:6, 1858-1860 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 6, 1858-1860 Register i DDSS.
4499994 Perstorps församling A I:3, 1851-1856 A I Husförhörslängder 3, 1851-1856
4499994 Perstorps församling A I:4, 1856-1861 A I Husförhörslängder 4, 1856-1861
4499994 Perstorps församling B:1, 1873-1894 B Flyttningslängder 1, 1873-1894
4499995 Oderljunga församling A I:4, 1851-1855 A I Husförhörslängder 4, 1851-1855
4499995 Oderljunga församling A I:5, 1856-1861 A I Husförhörslängder 5, 1856-1861
4499995 Oderljunga församling B:1, 1862-1878 B Flyttningslängder 1, 1862-1878
4499995 Oderljunga församling B:2, 1878-1894 B Flyttningslängder 2, 1878-1894
4499996 Norra Åkarps församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4499996 Norra Åkarps församling A I:11, 1856-1862 A I Husförhörslängder 11, 1856-1862
4499997 Norra Åkarps församling B:1, 1851-1870 B Flyttningslängder 1, 1851-1870
4499997 Norra Åkarps församling B:2, 1871-1894 B Flyttningslängder 2, 1871-1894
4499997 Norra Åkarps församling C I:5, 1846-1862 C I Födelse- och dopböcker 5, 1846-1862 Register i DDSS.
4499998 Vankiva församling A I:11, 1855-1859 A I Husförhörslängder 11, 1855-1859
4499998 Vankiva församling A I:12, 1859-1862 A I Husförhörslängder 12, 1859-1862
4499998 Vankiva församling B:2, 1851-1860 B Flyttningslängder 2, 1851-1860
4499998 Vankiva församling B:3, 1861-1877 B Flyttningslängder 3, 1861-1877
4499998 Vankiva församling B:4, 1877-1894 B Flyttningslängder 4, 1877-1894
4499998 Vankiva församling F I:2, 1860-1885 F I Död- och begravningsböcker 2, 1860-1885
4499999 Ausås församling B:2, 1862-1888 B Flyttningslängder 2, 1862-1888
4499999 Ausås församling B:3, 1889-1894 B Flyttningslängder 3, 1889-1894
4500000 Starby församling A I:10, 1851-1856 A I Husförhörslängder 10, 1851-1856
4500000 Starby församling A I:11, 1856-1861 A I Husförhörslängder 11, 1856-1861
4500000 Starby församling B:1, 1851-1860 B Flyttningslängder 1, 1851-1860
4500000 Starby församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4500001 Strövelstorps församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 L-län.
4500001 Strövelstorps församling A I:21, 1855-1861 A I Husförhörslängder 21, 1855-1861 L-län.
4500001 Strövelstorps församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 M-län.
4500001 Strövelstorps församling A I:22, 1855-1861 A I Husförhörslängder 22, 1855-1861 M-län.
4500002 Strövelstorps församling B:1, 1853-1862 B Flyttningslängder 1, 1853-1862 Utflyttningslängd.
4500002 Strövelstorps församling B:2, 1862-1877 B Flyttningslängder 2, 1862-1877
4500002 Strövelstorps församling B:3, 1878-1894 B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4500002 Strövelstorps församling C:5, 1860-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1860-1861
4500003 Stoby församling A I:7, 1854-1858 A I Husförhörslängder 7, 1854-1858
4500003 Stoby församling A I:8, 1858-1861 A I Husförhörslängder 8, 1858-1861 I.
4500003 Stoby församling A I:9, 1858-1861 A I Husförhörslängder 9, 1858-1861 II.
4500004 Stoby församling B:2, 1848-1861 B Flyttningslängder 2, 1848-1861
4500004 Stoby församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4500004 Norra Sandby församling A I:7, 1854-1858 A I Husförhörslängder 7, 1854-1858
4500004 Norra Sandby församling A I:8, 1858-1861 A I Husförhörslängder 8, 1858-1861 I.
4500004 Norra Sandby församling A I:9, 1858-1861 A I Husförhörslängder 9, 1858-1861 II.
4500004 Norra Sandby församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4500005 Ignaberga församling A I:8, 1855-1859 A I Husförhörslängder 8, 1855-1859
4500005 Ignaberga församling A I:9, 1859-1862 A I Husförhörslängder 9, 1859-1862
4500005 Ignaberga församling B:3, 1878-1894 B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4500005 Ignaberga församling C I:5, 1860-1894 C I Födelse- och dopböcker 5, 1860-1894 Register i DDSS.
4500005 Ignaberga församling F I:2, 1860-1890 F I Död- och begravningsböcker 2, 1860-1890 Register i DDSS.
4500006 Örkelljunga församling A I:17, 1852-1863 A I Husförhörslängder 17, 1852-1863 Volym I. Uppslag 1-243.
4500006 Örkelljunga församling A I:18, 1852-1863 A I Husförhörslängder 18, 1852-1863 Volym II. Uppslag 244-476.
4500006 Örkelljunga församling B:1, 1852-1866 B Flyttningslängder 1, 1852-1866 Inflyttningslängd 1852-1863. Utflyttningslängd 1852-1866.
4500007 Örkelljunga församling B:2, 1867-1884 B Flyttningslängder 2, 1867-1884
4500007 Örkelljunga församling B:3, 1885-1895 B Flyttningslängder 3, 1885-1895
4500007 Örkelljunga församling E I:3, 1854-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1854-1864
4500008 Rya församling A I:7, 1850-1851 A I Husförhörslängder 7, 1850-1851
4500008 Rya församling A I:8, 1852-1862 A I Husförhörslängder 8, 1852-1862
4500008 Rya församling B:1, 1852-1862 B Flyttningslängder 1, 1852-1862
4500008 Rya församling B:2, 1877-1895 B Flyttningslängder 2, 1877-1895
4500009 Förslövs församling A I:10, 1850-1854 A I Husförhörslängder 10, 1850-1854
4500009 Förslövs församling A I:11, 1854-1863 A I Husförhörslängder 11, 1854-1863
4500009 Förslövs församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Lucka 1871-74.
4500010 Grevie församling A I:11, 1850-1854 A I Husförhörslängder 11, 1850-1854
4500010 Grevie församling A I:12, 1854-1863 A I Husförhörslängder 12, 1854-1863
4500010 Grevie församling B:1, 1860-1894 B Flyttningslängder 1, 1860-1894 Lucka 1871-1874.
4500011 Tryde församling B:4, 1862-1880 B Flyttningslängder 4, 1862-1880
4500011 Tryde församling B:5, 1881-1894 B Flyttningslängder 5, 1881-1894
4500012 Skepparslövs församling A I:11, 1853-1856 A I Husförhörslängder 11, 1853-1856 Inb.
4500012 Skepparslövs församling A I:12, 1857-1860 A I Husförhörslängder 12, 1857-1860 Inb.
4500012 Skepparslövs församling B:1, 1858-1871 B In- och utflyttningslängder 1, 1858-1871 Inb. Inflyttningslängd.
4500012 Skepparslövs församling B:3, 1871-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1871-1894 Inb.
4500012 Skepparslövs församling B:2, 1858-1871 B In- och utflyttningslängder 2, 1858-1871 Inb. Utflyttningslängd.
4500012 Skepparslövs församling C:5, 1843-1864 C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1864 Inb.
4500012 Skepparslövs församling E:1, 1855-1864 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1855-1864 Arkivkartong.
4500013 Köpinge församling B:2, 1862-1875 B Flyttningslängder 2, 1862-1875
4500013 Köpinge församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4500014 Västra Karups församling A I:12, 1851-1857 A I Husförhörslängder 12, 1851-1857 Bunt. Ortreg.
4500015 Västra Karups församling A I:13, 1857-1860 A I Husförhörslängder 13, 1857-1860 Inb. Del 1. Ortreg.
4500015 Västra Karups församling A I:14, 1857-1860 A I Husförhörslängder 14, 1857-1860 Inb. Del 2. Ortreg.
4500015 Västra Karups församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Inbunden.
4500016 Torekovs församling A I:5, 1850-1855 A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Inb.
4500016 Torekovs församling A I:6, 1856-1860 A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Inb.
4500016 Torekovs församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Inb.
4500017 Sörby församling A I:3, 1852-1855 A I Husförhörslängder 3, 1852-1855
4500017 Sörby församling A I:4, 1855-1861 A I Husförhörslängder 4, 1855-1861
4500017 Sörby församling B:2, 1850-1861 B Flyttningslängder 2, 1850-1861
4500017 Sörby församling B:3, 1862-1878 B Flyttningslängder 3, 1862-1878
4500017 Sörby församling B:4, 1879-1894 B Flyttningslängder 4, 1879-1894
4500017 Sörby församling C I:6, 1850-1862 C I Födelse- och dopböcker 6, 1850-1862 Register i DDSS.
4500017 Gumlösa församling A I:4, 1852-1855 A I Husförhörslängder. 4, 1852-1855
4500017 Gumlösa församling A I:5, 1856-1861 A I Husförhörslängder. 5, 1856-1861
4500017 Gumlösa församling B:1, 1882-1894 B Flyttningslängder 1, 1882-1894
4500017 Gumlösa församling C I:4, 1850-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1850-1861 Register i DDSS.
4500018 Vinslövs församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister.
4500018 Vinslövs församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister.
4500018 Vinslövs församling B:3, 1843-1861 B Flyttningslängder 3, 1843-1861
4500018 Vinslövs församling B:4, 1862-1873 B Flyttningslängder 4, 1862-1873
4500018 Vinslövs församling B:5, 1874-1894 B Flyttningslängder 5, 1874-1894
4500018 Nävlinge församling B:1, 1874-1894 B Flyttningslängder 1, 1874-1894
4500019 Tjörnarps församling A I:7, 1850-1853 A I Husförhörslängder 7, 1850-1853
4500019 Tjörnarps församling A I:8, 1854-1859 A I Husförhörslängder 8, 1854-1859
4500019 Tjörnarps församling A I:9, 1860-1863 A I Husförhörslängder 9, 1860-1863
4500019 Tjörnarps församling B:3, 1867-1894 B Flyttningslängder 3, 1867-1894
4500020 Häglinge församling B:1, 1861-1890 B Flyttningslängder 1, 1861-1890
4500020 Häglinge församling B:2, 1891-1894 B Flyttningslängder 2, 1891-1894
4500021 Norra Mellby församling A I:7, 1851-1853 A I Husförhörslängder 7, 1851-1853
4500021 Norra Mellby församling A I:8, 1854-1859 A I Husförhörslängder 8, 1854-1859
4500021 Norra Mellby församling A I:9, 1860-1862 A I Husförhörslängder 9, 1860-1862
4500021 Norra Mellby församling B:3, 1867-1894 B Flyttningslängder 3, 1867-1894
4500022 Brönnestads församling B:1, 1862-1894 B Flyttningslängder 1, 1862-1894
4500023 Träne församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Inb.
4500023 Träne församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Inb.
4500023 Träne församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Inb.
4500023 Träne församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Inb.
4500023 Träne församling B:1, 1823-1859 B Flyttningslängder 1, 1823-1859 Inb.
Luckor: infl. 1825 och
utfl. 1858.
4500023 Träne församling B:2, 1859-1894 B Flyttningslängder 2, 1859-1894 Inb.
4500024 Träne församling C:4, 1826-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1869 Inb.
4500024 Djurröds församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845 Inb.
4500024 Djurröds församling A I:7, 1846-1850 A I Husförhörslängder 7, 1846-1850 Inb.
4500024 Djurröds församling A I:8, 1851-1855 A I Husförhörslängder 8, 1851-1855 Inb.
4500024 Djurröds församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Inb.
4500024 Djurröds församling C:4, 1846-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1869 Inb.
4500025 Munka-Ljungby församling A I:15, 1860-1861 A I Husförhörslängder 15, 1860-1861
4500025 Munka-Ljungby församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4500026 Tåssjö församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4500027 Knislinge församling B:1, 1861-1869 B In- och utflyttningslängder 1, 1861-1869 Inb.
4500027 Knislinge församling B:2, 1870-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1870-1894 Inb.
4500027 Knislinge församling C:1, 1851-1862 C Födelse- och dopböcker 1, 1851-1862 Register i DDSS.
4500028 Kviinge församling A I:8, 1851-1854 A I Husförhörslängder 8, 1851-1854 Inb.
4500028 Kviinge församling A I:10, 1857-1861 A I Husförhörslängder 10, 1857-1861 Inb. Med anteckningar om donationer, mantalssatt jord, fyrkar, markegångstaxa. Ortreg.
4500028 Kviinge församling B:2, 1851-1861 B Flyttningslängder 2, 1851-1861 Inb. Inflyttningslängd endast 1857-1861.
4500028 Kviinge församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894 Inb.
4500029 Gryts församling A I:5, 1853-1856 A I Husförhörslängder 5, 1853-1856 Inb.
4500029 Gryts församling A I:6, 1857-1861 A I Husförhörslängder 6, 1857-1861 Inb. Ortreg. Med anteckningar om sexmän.
4500029 Gryts församling B:1, 1851-1861 B Flyttningslängder 1, 1851-1861 Inb. Inflyttningslängd endast 1857-1861.
4500029 Gryts församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894 Inb.
4500030 Huaröds församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 Med ortsregister.
4500030 Huaröds församling B:2, 1852-1861 B Flyttningslängder 2, 1852-1861
4500030 Huaröds församling B:3, 1862-1886 B Flyttningslängder 3, 1862-1886
4500030 Huaröds församling C I:7, 1887-1894 C I Födelse- och dopböcker 7, 1887-1894
4500030 Huaröds församling E I:1, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1861
4500031 Hörröds församling A I:6, 1855-1861 A I Husförhörslängder 6, 1855-1861 Med ortsregister.
4500031 Hörröds församling B:5, 1862-1879 B Flyttningslängder 5, 1862-1879
4500031 Hörröds församling B:6, 1880-1894 B Flyttningslängder 6, 1880-1894
4500031 Hörröds församling C I:5, 1853-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1853-1861 Register i DDSS.
4500032 Maglehems församling A I:7, 1855-1861 A I Husförhörslängder 7, 1855-1861
4500032 Maglehems församling B:3, 1850-1861 B Flyttningslängder 3, 1850-1861
4500032 Maglehems församling B:4, 1862-1880 B Flyttningslängder 4, 1862-1880
4500032 Maglehems församling B:5, 1881-1894 B Flyttningslängder 5, 1881-1894
4500032 Maglehems församling C I:4, 1853-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Register i DDSS.
4500033 Vittskövle församling B:2, 1862-1875 B Flyttningslängder 2, 1862-1875
4500033 Vittskövle församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4500033 Vittskövle församling E I:1, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1861 Register i DDSS.
4500033 Degeberga församling B:1, 1856-1861 B Flyttningslängder 1, 1856-1861
4500033 Degeberga församling B:2, 1862-1875 B Flyttningslängder 2, 1862-1875
4500033 Degeberga församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4500034 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:8, 1867-1885 B Flyttningslängder 8, 1867-1885
4500034 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:9, 1886-1894 B Flyttningslängder 9, 1886-1894
4500034 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling F I:4, 1860-1869 F I Död- och begravningsböcker 4, 1860-1869 Register i DDSS.
4500035 Vittsjö församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4500035 Vittsjö församling A I:12, 1856-1862 A I Husförhörslängder 12, 1856-1862
4500035 Vittsjö församling B:1, 1871-1894 B Flyttningslängder 1, 1871-1894
4500036 Visseltofta församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4500036 Visseltofta församling A I:10, 1856-1861 A I Husförhörslängder 10, 1856-1861
4500036 Visseltofta församling B:2, 1850-1862 B Flyttningslängder 2, 1850-1862
4500036 Visseltofta församling B:3, 1863-1877 B Flyttningslängder 3, 1863-1877
4500036 Visseltofta församling B:4, 1878-1894 B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4500036 Visseltofta församling F I:1, 1847-1862 F I Död- och begravningsböcker 1, 1847-1862 Register i DDSS.
4500037 Verums församling A I:8, 1851-1855 A I Husförhörslängder 8, 1851-1855 Inb.
4500037 Verums församling A I:9, 1856-1861 A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Inb.
Ortregister.
4500037 Verums församling B I:3, 1850-1862 B I Inflyttningslängder 3, 1850-1862 Inb.
4500037 Verums församling B I:4, 1878-1894 B I Inflyttningslängder 4, 1878-1894 Inb.
4500037 Verums församling F I:1, 1847-1862 F I Död- och begravningsböcker 1, 1847-1862 Inb. Register i DDSS.
4500041 Röke församling A I:7, 1851-1854 A I Husförhörslängder 7, 1851-1854 Inb.
4500041 Röke församling A I:8, 1855-1860 A I Husförhörslängder 8, 1855-1860 Inb. Ortreg.
4500041 Röke församling B:2, 1861-1886 B Flyttningslängder 2, 1861-1886 Inb.
4500041 Röke församling B:3, 1887-1894 B Flyttningslängder 3, 1887-1894 Inb.
4500041 Röke församling C:9, 1855-1869 C Födelse- och dopböcker 9, 1855-1869 T.o.m. 1869-06-21. Register i DDSS.
4500041 Röke församling E:1, 1855-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1855-1860 Inb. Register i DDSS.
4500042 Västra Torups församling A I:6, 1850-1854 A I Husförhörslängder 6, 1850-1854 Inb.
4500042 Västra Torups församling A I:7, 1854-1860 A I Husförhörslängder 7, 1854-1860 Inb. Ortregister.
4500042 Västra Torups församling C:6, 1855-1869 C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1869 T o m 1869-06-08. Register i DDSS.
4500043 Ängelholms församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894
4500044 Höja församling A I:10, 1851-1856 A I Husförhörslängder 10, 1851-1856
4500044 Höja församling A I:11, 1856-1861 A I Husförhörslängder 11, 1856-1861
4500044 Höja församling B:4, 1850-1861 B Flyttningslängder 4, 1850-1861
4500044 Höja församling B:5, 1861-1894 B Flyttningslängder 5, 1861-1894
4500045 Färlövs församling A I:12, 1861-1868 A I Husförhörslängder 12, 1861-1868
4500045 Färlövs församling A I:13, 1868-1876 A I Husförhörslängder 13, 1868-1876
4500046 Färlövs församling A I:14, 1876-1881 A I Husförhörslängder 14, 1876-1881
4500047 Färlövs församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885
4500048 Färlövs församling A I:16, 1886-1891 A I Husförhörslängder 16, 1886-1891
4500049 Färlövs församling A I:17, 1891-1896 A I Husförhörslängder 17, 1891-1896
4500050 Norra Strö församling A I:7, 1868-1878 A I Husförhörslängder 7, 1868-1878 Inb.
4500050 Norra Strö församling A I:8, 1878-1881 A I Husförhörslängder 8, 1878-1881 Inb.
4500050 Norra Strö församling A I:9, 1881-1885 A I Husförhörslängder 9, 1881-1885 Inb.
4500051 Norra Strö församling A I:10, 1886-1891 A I Husförhörslängder 10, 1886-1891 Inb.
4500051 Norra Strö församling A I:11, 1891-1896 A I Husförhörslängder 11, 1891-1896 Inb.
4500052 Ausås församling A I:13, 1861-1867 A I Husförhörslängder 13, 1861-1867
4500052 Ausås församling A I:14, 1868-1875 A I Husförhörslängder 14, 1868-1875
4500053 Ausås församling A I:15, 1875-1880 A I Husförhörslängder 15, 1875-1880
4500054 Ausås församling A I:16, 1880-1891 A I Husförhörslängder 16, 1880-1891
4500055 Starby församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4500055 Starby församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4500055 Starby församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4500055 Starby församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4500056 Starby församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4500056 Starby församling A I:17, 1886-1891 A I Husförhörslängder 17, 1886-1891
4500057 Strövelstorps församling A I:23, 1861-1866 A I Husförhörslängder 23, 1861-1866
4500058 Strövelstorps församling A I:24, 1867-1872 A I Husförhörslängder 24, 1867-1872
4500059 Strövelstorps församling A I:25, 1873-1877 A I Husförhörslängder 25, 1873-1877
4500060 Strövelstorps församling A I:26, 1877-1883 A I Husförhörslängder 26, 1877-1883 L-län.
4500061 Strövelstorps församling A I:27, 1877-1883 A I Husförhörslängder 27, 1877-1883 M-län.
4500061 Strövelstorps församling A I:29, 1884-1888 A I Husförhörslängder 29, 1884-1888 M-län.
4500062 Strövelstorps församling A I:28, 1884-1888 A I Husförhörslängder 28, 1884-1888 L-län.
4500063 Strövelstorps församling A I:30, 1889-1892 A I Husförhörslängder 30, 1889-1892
4500064 Åhus församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Omfattar Åhus.
4500064 Åhus församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866 Omfattar Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4500065 Åhus församling A I:13, 1866-1871 A I Husförhörslängder 13, 1866-1871 Åhus.
4500065 Åhus församling A I:14, 1866-1871 A I Husförhörslängder 14, 1866-1871 Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4500066 Åhus församling A I:15, 1871-1876 A I Husförhörslängder 15, 1871-1876 Åhus.
4500066 Åhus församling A I:16, 1871-1877 A I Husförhörslängder 16, 1871-1877 Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4500067 Åhus församling A I:17, 1877-1882 A I Husförhörslängder 17, 1877-1882 Åhus.
4500068 Åhus församling A I:18, 1877-1890 A I Husförhörslängder 18, 1877-1890 Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4500069 Åhus församling A I:19, 1883-1890 A I Husförhörslängder 19, 1883-1890 Omfattar endast Åhus.
4500070 Björnekulla församling A I:10, 1863-1869 A I Husförhörslängder 10, 1863-1869 Inbunden.
4500070 Björnekulla församling A I:11, 1869-1875 A I Husförhörslängder 11, 1869-1875 Inbunden.
4500071 Björnekulla församling A I:12, 1875-1880 A I Husförhörslängder 12, 1875-1880 Inbunden.
4500071 Björnekulla församling A I:13, 1880-1886 A I Husförhörslängder 13, 1880-1886 Inbunden.
4500072 Björnekulla församling A I:14, 1880-1886 A I Husförhörslängder 14, 1880-1886 Inbunden. Endast Björnekulla Nr 6.
4500072 Björnekulla församling A I:15, 1886-1891 A I Husförhörslängder 15, 1886-1891 Inbunden.
4500072 Björnekulla församling A I:16, 1886-1891 A I Husförhörslängder 16, 1886-1891 Inbunden. Endast Björnekulla Nr 6.
4500073 Västra Broby församling A I:13, 1863-1869 A I Husförhörslängder 13, 1863-1869 Endast för Broby sockendel.
4500073 Västra Broby församling A I:14, 1869-1875 A I Husförhörslängder 14, 1869-1875 Endast för Broby sockendel.
4500074 Västra Broby församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Endast för Broby sockendel.
4500074 Västra Broby församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Endast för broby sockendel.
Med några anteckningar 1886.
4500074 Västra Broby församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Endast för Broby sockendel.
4500075 Ängelholms församling A I:19, 1862-1865 A I Husförhörslängder 19, 1862-1865
4500075 Ängelholms församling A I:20, 1866-1869 A I Husförhörslängder 20, 1866-1869
4500076 Ängelholms församling A I:21, 1870-1874 A I Husförhörslängder 21, 1870-1874 Del I. Uppslag 1-242.
4500076 Ängelholms församling A I:22, 1870-1874 A I Husförhörslängder 22, 1870-1874 Del II. Uppslag 243-477 samt register.
4500077 Ängelholms församling A I:23, 1875-1879 A I Husförhörslängder 23, 1875-1879 Del I. Uppslag 1-255.
4500077 Ängelholms församling A I:24, 1875-1879 A I Husförhörslängder 24, 1875-1879 Del II. Uppslag 256-501 samt register.
4500078 Ängelholms församling A I:25, 1880-1884 A I Husförhörslängder 25, 1880-1884 Del I. Uppslag 1-273.
4500078 Ängelholms församling A I:26, 1880-1884 A I Husförhörslängder 26, 1880-1884 Del II. Uppslag 274-546 samt register.
4500079 Ängelholms församling A I:27, 1885-1889 A I Husförhörslängder 27, 1885-1889 Del I. Uppslag 1-223.
4500079 Ängelholms församling A I:28, 1885-1889 A I Husförhörslängder 28, 1885-1889 Del II. Uppslag 224-434 samt register.
4500079 Ängelholms församling A I:29, 1885-1889 A I Husförhörslängder 29, 1885-1889 Del III. Uppslag 435-726 samt register.
4500080 Höja församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4500080 Höja församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4500081 Höja församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4500081 Höja församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4500082 Höja församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4500082 Höja församling A I:17, 1886-1891 A I Husförhörslängder 17, 1886-1891
4500083 Rebbelberga församling A I:10, 1861-1866 A I Husförhörslängder 10, 1861-1866
4500083 Rebbelberga församling A I:11, 1866-1871 A I Husförhörslängder 11, 1866-1871
4500083 Rebbelberga församling A I:12, 1871-1876 A I Husförhörslängder 12, 1871-1876
4500084 Rebbelberga församling A I:13, 1876-1881 A I Husförhörslängder 13, 1876-1881
4500084 Rebbelberga församling A I:14, 1882-1886 A I Husförhörslängder 14, 1882-1886
4500084 Rebbelberga församling A I:15, 1886-1896 A I Husförhörslängder 15, 1886-1896
4500085 Barkåkra församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866 Volym I.
4500085 Barkåkra församling A I:13, 1861-1866 A I Husförhörslängder 13, 1861-1866 Volym II.
4500085 Barkåkra församling A I:14, 1866-1871 A I Husförhörslängder 14, 1866-1871 Volym I.
4500085 Barkåkra församling A I:15, 1866-1871 A I Husförhörslängder 15, 1866-1871 Volym II.
4500086 Barkåkra församling A I:16, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16, 1871-1876 Volym I.
4500086 Barkåkra församling A I:17, 1871-1876 A I Husförhörslängder 17, 1871-1876 Volym II.
4500086 Barkåkra församling A I:18, 1876-1881 A I Husförhörslängder 18, 1876-1881 Volym I.
4500086 Barkåkra församling A I:19, 1876-1881 A I Husförhörslängder 19, 1876-1881 Volym II.
4500087 Barkåkra församling A I:20, 1881-1886 A I Husförhörslängder 20, 1881-1886 Volym I.
4500087 Barkåkra församling A I:21, 1881-1886 A I Husförhörslängder 21, 1881-1886 Volym II.
4500088 Barkåkra församling A I:22, 1886-1896 A I Husförhörslängder 22, 1886-1896 Volym I.
4500088 Barkåkra församling A I:23, 1886-1896 A I Husförhörslängder 23, 1886-1896 Volym II.
4500089 Norra Åkarps församling A I:12, 1862-1868 A I Husförhörslängder 12, 1862-1868
4500089 Norra Åkarps församling A I:13, 1869-1874 A I Husförhörslängder 13, 1869-1874
4500089 Norra Åkarps församling A I:14, 1874-1879 A I Husförhörslängder 14, 1874-1879
4500090 Norra Åkarps församling A I:15, 1880-1885 A I Husförhörslängder 15, 1880-1885
4500090 Norra Åkarps församling A I:16, 1886-1896 A I Husförhörslängder 16, 1886-1896
4500104 Vankiva församling A I:13, 1860-1865 A I Husförhörslängder 13, 1860-1865
4500104 Vankiva församling A I:14, 1866-1869 A I Husförhörslängder 14, 1866-1869
4500104 Vankiva församling A I:15, 1870-1874 A I Husförhörslängder 15, 1870-1874
4500105 Vankiva församling A I:16, 1874-1877 A I Husförhörslängder 16, 1874-1877
4500105 Vankiva församling A I:17, 1877-1882 A I Husförhörslängder 17, 1877-1882
4500106 Vankiva församling A I:18, 1879-1884 A I Husförhörslängder 18, 1879-1884 Kärråkra.
4500106 Vankiva församling A I:19, 1883-1892 A I Husförhörslängder 19, 1883-1892
4500107 Borrby församling A I:15, 1862-1866 A I Husförhörslängder 15, 1862-1866 Inbunden.
Borrby.
4500107 Borrby församling A I:16, 1862-1866 A I Husförhörslängder 16, 1862-1866 Inbunden.
Tullstorp, Sandby och Blästorp.
4500108 Borrby församling A I:17, 1867-1871 A I Husförhörslängder 17, 1867-1871 Inbunden.
Borrby.
4500108 Borrby församling A I:18, 1867-1871 A I Husförhörslängder 18, 1867-1871 Inbunden.
Tullstorp, Sandby och Blästorp.
4500109 Borrby församling A I:19, 1872-1877 A I Husförhörslängder 19, 1872-1877 Inbunden.
Borrby.
4500109 Borrby församling A I:20, 1872-1877 A I Husförhörslängder 20, 1872-1877 Inbunden.
Tullstorp, Sandby och Blästorp.
4500109 Borrby församling A I:21, 1877-1884 A I Husförhörslängder 21, 1877-1884 Inbunden.
Borrby och Tullstorp.
4500110 Borrby församling A I:22, 1877-1884 A I Husförhörslängder 22, 1877-1884 Inbunden.
Sandby och Blästorp.
4500110 Borrby församling A I:23, 1884-1893 A I Husförhörslängder 23, 1884-1893 Inbunden.
Borrby och Tullstorp.
4500110 Borrby församling A I:24, 1884-1893 A I Husförhörslängder 24, 1884-1893 Inbunden.
Sandby och Blästorp.
4500111 Östra Hoby församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Inb.
4500111 Östra Hoby församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Inb.
4500112 Östra Hoby församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Inb.
4500113 Östra Hoby församling A I:16, 1876-1881 A I Husförhörslängder 16, 1876-1881 Inb.
4500114 Östra Hoby församling A I:17, 1882-1894 A I Husförhörslängder 17, 1882-1894 Inb. I. Hoby.
4500114 Östra Hoby församling A I:18, 1882-1894 A I Husförhörslängder 18, 1882-1894 Inb. II. Kvarnby och Skillinge.
4500115 Emmislövs församling A:9, 1863-1867 A Husförhörslängder 9, 1863-1867 Inb.
4500115 Emmislövs församling A:10, 1868-1870 A Husförhörslängder 10, 1868-1870 Inb.
4500116 Emmislövs församling A:11, 1871-1880 A Husförhörslängder 11, 1871-1880 Inb.
4500116 Emmislövs församling A:12, 1880-1889 A Husförhörslängder 12, 1880-1889 Inb.
4500116 Emmislövs församling A:13, 1889-1895 A Husförhörslängder 13, 1889-1895 Inb.
4500117 Östra Broby församling A I:10, 1860-1868 A I Husförhörslängder 10, 1860-1868 Innehåller även förteckningar över soldater och gratialister i Östra Broby och Emmislöv.
4500118 Östra Broby församling A I:11, 1868-1880 A I Husförhörslängder 11, 1868-1880 Del I, Fol. 1-471.
4500119 Östra Broby församling A I:12, 1868-1880 A I Husförhörslängder 12, 1868-1880 Del II, Fol. 472-935.
Innehåller även förteckningar över soldater och gratialister i Östra Broby och Emmislöv.
4500120 Östra Broby församling A I:13, 1880-1893 A I Husförhörslängder 13, 1880-1893 Innehåller även förteckningar över soldater och gratialister i Östra Broby och Emmislöv.
4500120 Östra Broby församling A I:14, 1888-1895 A I Husförhörslängder 14, 1888-1895
4500121 Båstads församling A I:1, 1870-1876 A I Husförhörslängder 1, 1870-1876
4500121 Båstads församling A I:2, 1876-1887 A I Husförhörslängder 2, 1876-1887
4500122 Båstads församling A I:3, 1888-1895 A I Husförhörslängder 3, 1888-1895
4500123 Bollerups församling A I:1, 1861-1869 A I Husförhörslängder 1, 1861-1869 Inb.
4500123 Bollerups församling A I:2, 1869-1876 A I Husförhörslängder 2, 1869-1876 Inb.
4500123 Bollerups församling A I:3, 1877-1885 A I Husförhörslängder 3, 1877-1885 Inb.
4500124 Glemminge församling A I:8, 1865-1875 A I Husförhörslängder 8, 1865-1875
4500124 Glemminge församling A I:9, 1876-1885 A I Husförhörslängder 9, 1876-1885
4500125 Ingelstorps församling A I:9, 1861-1867 A I Husförhörslängder 9, 1861-1867
4500125 Ingelstorps församling A I:12, 1880-1885 A I Husförhörslängder 12, 1880-1885
4500125 Ingelstorps församling A I:13, 1886-1896 A I Husförhörslängder 13, 1886-1896
4500126 Ingelstorps församling A I:10, 1868-1873 A I Husförhörslängder 10, 1868-1873
4500127 Ingelstorps församling A I:11, 1874-1880 A I Husförhörslängder 11, 1874-1880
4500128 Tosterups församling A I:4, 1865-1875 A I Husförhörslängder 4, 1865-1875
4500128 Tosterups församling A I:5, 1875-1885 A I Husförhörslängder 5, 1875-1885
4500129 Övraby församling A I:9, 1861-1868 A I Husförhörslängder 9, 1861-1868
4500129 Övraby församling A I:10, 1868-1876 A I Husförhörslängder 10, 1868-1876
4500129 Övraby församling A I:11, 1877-1881 A I Husförhörslängder 11, 1877-1881
4500129 Övraby församling A I:12, 1882-1886 A I Husförhörslängder 12, 1882-1886
4500130 Glimåkra församling A I:17, 1861-1870 A I Husförhörslängder 17, 1861-1870 I Pag 1 -221.
4500130 Glimåkra församling A I:18, 1861-1870 A I Husförhörslängder 18, 1861-1870 II Pag 222-429b
4500130 Glimåkra församling A I:19, 1861-1870 A I Husförhörslängder 19, 1861-1870 III Pag 430-652.
4500131 Glimåkra församling A I:20, 1870-1883 A I Husförhörslängder 20, 1870-1883 I Pag 1 -281
4500131 Glimåkra församling A I:21, 1870-1883 A I Husförhörslängder 21, 1870-1883 II Pag 282-526
4500132 Glimåkra församling A I:22, 1870-1883 A I Husförhörslängder 22, 1870-1883 III Pag 527-761
4500133 Glimåkra församling A I:23, 1883-1895 A I Husförhörslängder 23, 1883-1895 I Pag 1 -233. Södra och östra fjärdingarna.
4500133 Glimåkra församling A I:24, 1883-1895 A I Husförhörslängder 24, 1883-1895 II Pag 234-470. Östra fjärdingen.
4500134 Glimåkra församling A I:25, 1883-1895 A I Husförhörslängder 25, 1883-1895 III Pag 1 -226. Västra och norra fjärdingarna.
4500134 Glimåkra församling A I:26, 1883-1895 A I Husförhörslängder 26, 1883-1895 IV Pag 227-476. Norra fjärdingen.
4500135 Hammenhögs församling A I:8, 1863-1868 A I Husförhörslängder 8, 1863-1868
4500135 Hammenhögs församling A I:9, 1868-1875 A I Husförhörslängder 9, 1868-1875
4500136 Hammenhögs församling A I:10, 1875-1884 A I Husförhörslängder 10, 1875-1884
4500136 Hammenhögs församling A I:11, 1885-1889 A I Husförhörslängder 11, 1885-1889
4500137 Hannas församling A I:2, 1863-1868 A I Husförhörslängder 2, 1863-1868
4500137 Hannas församling A I:3, 1868-1875 A I Husförhörslängder 3, 1868-1875
4500137 Hannas församling A I:4, 1875-1884 A I Husförhörslängder 4, 1875-1884
4500137 Hannas församling A I:5, 1884-1890 A I Husförhörslängder 5, 1884-1890 .
4500138 Vallby församling A I:8, 1864-1868 A I Husförhörslängder 8, 1864-1868
4500138 Vallby församling A I:9, 1867-1875 A I Husförhörslängder 9, 1867-1875
4500138 Vallby församling A I:10, 1876-1886 A I Husförhörslängder 10, 1876-1886 Vallby nr 1-37.
4500139 Vallby församling A I:11, 1876-1886 A I Husförhörslängder 11, 1876-1886 Vallby nr 38-socknens slut.
4500139 Vallby församling A I:12, 1887-1896 A I Husförhörslängder 12, 1887-1896
4500140 Östra Herrestads församling A I:9, 1862-1868 A I Husförhörslängder 9, 1862-1868
4500140 Östra Herrestads församling A I:10, 1867-1878 A I Husförhörslängder 10, 1867-1878
4500140 Östra Herrestads församling A I:11, 1878-1884 A I Husförhörslängder 11, 1878-1884
4500140 Östra Herrestads församling A I:12, 1884-1890 A I Husförhörslängder 12, 1884-1890
4500141 Östra Ingelstads församling A I:7, 1862-1868 A I Husförhörslängder 7, 1862-1868 Inb.
4500141 Östra Ingelstads församling A I:8, 1869-1878 A I Husförhörslängder 8, 1869-1878 Inb.
4500141 Östra Ingelstads församling A I:9, 1878-1884 A I Husförhörslängder 9, 1878-1884 Inb.
4500141 Östra Ingelstads församling A I:10, 1884-1890 A I Husförhörslängder 10, 1884-1890 Inb.
4500142 Hjärnarps församling A I:11, 1865-1870 A I Husförhörslängder 11, 1865-1870 Del I.
4500142 Hjärnarps församling A I:12, 1865-1870 A I Husförhörslängder 12, 1865-1870 Del II.
4500143 Hjärnarps församling A I:13, 1871-1880 A I Husförhörslängder 13, 1871-1880 Del I.
4500143 Hjärnarps församling A I:14, 1871-1880 A I Husförhörslängder 14, 1871-1880 Del II.
4500144 Hjärnarps församling A I:15, 1881-1895 A I Husförhörslängder 15, 1881-1895 Del I.
4500144 Hjärnarps församling A I:16, 1881-1895 A I Husförhörslängder 16, 1881-1895 Del II.
4500145 Tåstarps församling A I:9, 1865-1870 A I Husförhörslängder 9, 1865-1870
4500145 Tåstarps församling A I:10, 1871-1880 A I Husförhörslängder 10, 1871-1880
4500146 Tåstarps församling A I:11, 1881-1895 A I Husförhörslängder 11, 1881-1895
4500147 Hjärsås församling A I:1, 1861-1868 A I Husförhörslängder 1, 1861-1868
4500147 Hjärsås församling A I:2, 1869-1876 A I Husförhörslängder 2, 1869-1876
4500148 Hjärsås församling A I:3, 1876-1885 A I Husförhörslängder 3, 1876-1885
4500148 Hjärsås församling A I:4, 1886-1894 A I Husförhörslängder 4, 1886-1894
4500149 Gualövs församling A I:5, 1861-1866 A I Husförhörslängder 5, 1861-1866
4500149 Gualövs församling A I:6, 1866-1870 A I Husförhörslängder 6, 1866-1870 Med några anteckningar för 1871.
4500149 Gualövs församling A I:7, 1871-1875 A I Husförhörslängder 7, 1871-1875
4500149 Gualövs församling A I:8, 1876-1880 A I Husförhörslängder 8, 1876-1880
4500149 Gualövs församling A I:9, 1881-1892 A I Husförhörslängder 9, 1881-1892
4500150 Ivetofta församling A I:10, 1861-1867 A I Husförhörslängder 10, 1861-1867 Inb.
4500151 Ivetofta församling A I:11, 1866-1871 A I Husförhörslängder 11, 1866-1871 Inb.
4500152 Ivetofta församling A I:12, 1872-1877 A I Husförhörslängder 12, 1872-1877 Inb.
4500153 Ivetofta församling A I:13, 1878-1887 A I Husförhörslängder 13, 1878-1887 Inb.
4500172 Ivetofta församling A I:14, 1886-1896 A I Husförhörslängder 14, 1886-1896 Inb. Ivetofta, Råby, Grödby nr 1-7.
4500172 Ivetofta församling A I:15, 1886-1896 A I Husförhörslängder 15, 1886-1896 Inb. Grödby nr 8-25, Åby, Edenryd
och Krogstorp.
4500173 Norra Åsums församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865
4500174 Norra Åsums församling A I:14, 1866-1871 A I Husförhörslängder 14, 1866-1871
4500175 Norra Åsums församling A I:15, 1871-1879 A I Husförhörslängder 15, 1871-1879
4500176 Norra Åsums församling A I:16, 1880-1885 A I Husförhörslängder 16, 1880-1885
4500177 Norra Åsums församling A I:17, 1885-1893 A I Husförhörslängder 17, 1885-1893 Volym I.
4500177 Norra Åsums församling A I:18, 1885-1893 A I Husförhörslängder 18, 1885-1893 Volym II.
4500178 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 I. Nr 1-82.
4500178 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 II. Nr 84-181.
4500179 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 III. Nr 182-246 samt förorter.
4500180 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:17, 1865-1871 A I Husförhörslängder 17, 1865-1871 I. Nr 1-125.
4500181 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:18, 1865-1871 A I Husförhörslängder 18, 1865-1871 II. Nr 126-246.
4500181 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:19, 1865-1871 A I Husförhörslängder 19, 1865-1871 III. Nr 249-272 samt förorter.
4500182 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:20, 1871-1879 A I Husförhörslängder 20, 1871-1879 I. Nr 1-100.
4500183 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:21, 1871-1879 A I Husförhörslängder 21, 1871-1879 II. Nr 101-202.
4500184 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:22, 1871-1879 A I Husförhörslängder 22, 1871-1879 III. Nr 204-273.
4500184 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:23, 1871-1879 A I Husförhörslängder 23, 1871-1879 IV. Förorter.
4500185 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:24, 1879-1888 A I Husförhörslängder 24, 1879-1888 I. Nr 1-99.
4500186 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:25, 1879-1888 A I Husförhörslängder 25, 1879-1888 II. Nr 100-202.
4500186 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:26, 1879-1888 A I Husförhörslängder 26, 1879-1888 III. Nr 204-273.
4500187 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:26, 1879-1888 A I Husförhörslängder 26, 1879-1888 III. Nr 204-273.
4500187 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:27, 1879-1888 A I Husförhörslängder 27, 1879-1888 IV. Nr 275 samt förorter.
4500188 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:28, 1889-1894 A I Husförhörslängder 28, 1889-1894 I. Nr 1-69.
4500188 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:29, 1889-1894 A I Husförhörslängder 29, 1889-1894 II. Nr 70-125.
4500189 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:30, 1889-1894 A I Husförhörslängder 30, 1889-1894 III. Nr 126-197.
4500189 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:31, 1889-1894 A I Husförhörslängder 31, 1889-1894 IV. Nr 199-246.
4500190 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:32, 1889-1894 A I Husförhörslängder 32, 1889-1894 V. Nr 247- samt förorter.
4500190 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:33, 1889-1894 A I Husförhörslängder 33, 1889-1894 VI. Förorter.
4500190 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:34, 1889-1894 A I Husförhörslängder 34, 1889-1894 VII. Nr 196 samt förorter.
4500191 Klippans församling A I:11, 1861-1866 A I Husförhörslängder 11, 1861-1866 Gråmanstorp, Rösa, Smålarp, Åningstorp, Holm och Mammarp.
4500191 Klippans församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866 Åby, Ugglarp och Bjärsgård.
4500191 Klippans församling A I:13, 1867-1871 A I Husförhörslängder 13, 1867-1871
4500192 Klippans församling A I:14, 1872-1877 A I Husförhörslängder 14, 1872-1877
4500193 Klippans församling A I:16, 1877-1890 A I Husförhörslängder 16, 1877-1890 Åby 1-5 och 6.
4500193 Klippans församling A I:17, 1877-1890 A I Husförhörslängder 17, 1877-1890 Åby 5 och 6-10, Åby gård och Åby allmänning samt Klippan och Mammarp.
4500194 Vedby församling A I:10, 1864-1869 A I Husförhörslängder 10, 1864-1869
4500194 Vedby församling A I:11, 1870-1875 A I Husförhörslängder 11, 1870-1875
4500195 Vedby församling A I:12, 1875-1885 A I Husförhörslängder 12, 1875-1885 Volym I.
4500195 Vedby församling A I:13, 1875-1885 A I Husförhörslängder 13, 1875-1885 Volym II.
4500196 Västra Sönnarslövs församling A I:9, 1862-1867 A I Husförhörslängder 9, 1862-1867
4500196 Västra Sönnarslövs församling A I:10, 1867-1875 A I Husförhörslängder 10, 1867-1875
4500197 Västra Sönnarslövs församling A I:11, 1876-1885 A I Husförhörslängder 11, 1876-1885
4500197 Västra Sönnarslövs församling A I:12, 1886-1895 A I Husförhörslängder 12, 1886-1895
4500198 Gryts församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Inb.
4500198 Gryts församling A I:8, 1871-1876 A I Husförhörslängder 8, 1871-1876 Inb.
4500199 Gryts församling A I:9, 1876-1882 A I Husförhörslängder 9, 1876-1882 Inb.
4500199 Gryts församling A I:10, 1882-1895 A I Husförhörslängder 10, 1882-1895 Inb.
4500200 Knislinge församling A I:1, 1861-1868 A I Husförhörslängder 1, 1861-1868 Inb.
4500200 Knislinge församling A I:2, 1869-1876 A I Husförhörslängder 2, 1869-1876 Inb.
4500201 Knislinge församling A I:3, 1877-1885 A I Husförhörslängder 3, 1877-1885 Inb.
4500201 Knislinge församling A I:4, 1886-1894 A I Husförhörslängder 4, 1886-1894 Inb.
4500202 Kviinge församling A I:11, 1861-1870 A I Husförhörslängder 11, 1861-1870 Inb.
4500202 Kviinge församling A I:12, 1870-1876 A I Husförhörslängder 12, 1870-1876 Inb.
4500203 Kviinge församling A I:13, 1876-1882 A I Husförhörslängder 13, 1876-1882 Inb.
4500203 Kviinge församling A I:14, 1882-1894 A I Husförhörslängder 14, 1882-1894 Inb.
4500204 Kvidinge församling A I:12, 1866-1874 A I Husförhörslängder 12, 1866-1874 I.
4500204 Kvidinge församling A I:13, 1866-1874 A I Husförhörslängder 13, 1866-1874 II.
4500205 Kvidinge församling A I:14, 1875-1884 A I Husförhörslängder 14, 1875-1884 I.
4500205 Kvidinge församling A I:15, 1875-1884 A I Husförhörslängder 15, 1875-1884 II.
4500206 Kvidinge församling A I:16, 1885-1894 A I Husförhörslängder 16, 1885-1894 I.
4500206 Kvidinge församling A I:17, 1885-1894 A I Husförhörslängder 17, 1885-1894 II.
4500207 Hörups församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4500207 Hörups församling A I:13, 1866-1875 A I Husförhörslängder 13, 1866-1875
4500207 Hörups församling A I:14, 1876-1885 A I Husförhörslängder 14, 1876-1885
4500207 Hörups församling A I:15, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15, 1886-1895
4500208 Löderups församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865
4500209 Löderups församling A I:17, 1866-1875 A I Husförhörslängder 17, 1866-1875 Löderups by.
4500209 Löderups församling A I:18, 1866-1875 A I Husförhörslängder 18, 1866-1875 Hagestad.
4500210 Löderups församling A I:19, 1876-1885 A I Husförhörslängder 19, 1876-1885 Löderups by.
4500210 Löderups församling A I:20, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20, 1876-1885 Hagestad.
4500211 Löderups församling A I:21, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21, 1886-1895 Löderups by.
4500211 Löderups församling A I:22, 1886-1895 A I Husförhörslängder 22, 1886-1895 Hagestad.
4500212 Valleberga församling A I:4, 1862-1867 A I Husförhörslängder 4, 1862-1867
4500213 Valleberga församling A I:5, 1880-1885 A I Husförhörslängder 5, 1880-1885
4500213 Valleberga församling A I:6, 1886-1895 A I Husförhörslängder 6, 1886-1895
4500214 Munka-Ljungby församling A I:16, 1862-1866 A I Husförhörslängder 16, 1862-1866 Volym I. Uppslag 1-201. Munka-Ljungby - Axtorp 2.
4500214 Munka-Ljungby församling A I:17, 1862-1866 A I Husförhörslängder 17, 1862-1866 Volym II. Uppslag 202-424. Axtorp 3 - slut.
4500215 Munka-Ljungby församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Volym I. Uppslag 1-240. Munka-Ljungby - Rävetofta 1.
4500215 Munka-Ljungby församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Volym II. Uppslag 241-482. Räfvetofta 1 - slut.
4500216 Munka-Ljungby församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Volym I. Uppslag 1-245. Aggarp - Munka-Ljungby 5.
4500216 Munka-Ljungby församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Volym II. Uppslag 246-495. Munka-Ljungby - slut.
4500217 Munka-Ljungby församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Volym I. Uppslag 1-264. Aggarp - Munka-Ljungby 5.
4500217 Munka-Ljungby församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 Volym II. Uppslag 265-530. Munka-Ljungby 5 - slut.
4500218 Munka-Ljungby församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Volym I. Uppslag 1-276. Aggarp - Munka-Ljungby 4.
4500218 Munka-Ljungby församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 Volym II. Uppslag 277-570. Munka-Ljungby 5 - slut.
4500219 Munka-Ljungby församling A I:26, 1886-1890 A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 Volym I. Uppslag 1-250. Aggarp - Kroppåkra.
4500219 Munka-Ljungby församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Volym II. Uppslag 251-605. Munka-Ljungby - slut.
4500220 Tåssjö församling A I:11, 1859-1861 A I Husförhörslängder 11, 1859-1861
4500220 Tåssjö församling A I:12, 1862-1868 A I Husförhörslängder 12, 1862-1868
4500220 Tåssjö församling A I:13, 1869-1870 A I Husförhörslängder 13, 1869-1870
4500221 Tåssjö församling A I:14, 1871-1879 A I Husförhörslängder 14, 1871-1879
4500221 Tåssjö församling A I:15, 1879-1887 A I Husförhörslängder 15, 1879-1887
4500226 Näsums församling A I:9, 1861-1871 A I Husförhörslängder 9, 1861-1871
4500227 Näsums församling A I:10, 1872-1879 A I Husförhörslängder 10, 1872-1879
4500228 Näsums församling A I:11, 1880-1894 A I Husförhörslängder 11, 1880-1894 I.
4500228 Näsums församling A I:12, 1880-1894 A I Husförhörslängder 12, 1880-1894 II.
4500229 Onslunda församling A I:10, 1869-1878 A I Husförhörslängder 10, 1869-1878
4500229 Onslunda församling A I:11, 1878-1883 A I Husförhörslängder 11, 1878-1883
4500230 Onslunda församling A I:12, 1883-1894 A I Husförhörslängder 12, 1883-1894
4500231 Spjutstorps församling A I:6, 1861-1865 A I Husförhörslängder 6, 1861-1865
4500231 Spjutstorps församling A I:7, 1866-1870 A I Husförhörslängder 7, 1866-1870
4500231 Spjutstorps församling A I:8, 1871-1875 A I Husförhörslängder 8, 1871-1875
4500231 Spjutstorps församling A I:9, 1875-1880 A I Husförhörslängder 9, 1875-1880
4500231 Spjutstorps församling A I:10, 1880-1886 A I Husförhörslängder 10, 1880-1886
4500232 Tranås församling A I:11, 1869-1878 A I Husförhörslängder 11, 1869-1878
4500232 Tranås församling A I:12, 1878-1883 A I Husförhörslängder 12, 1878-1883
4500232 Tranås församling A I:13, 1883-1894 A I Husförhörslängder 13, 1883-1894
4500233 Rya församling A I:9, 1862-1869 A I Husförhörslängder 9, 1862-1869
4500233 Rya församling A I:10, 1869-1875 A I Husförhörslängder 10, 1869-1875
4500233 Rya församling A I:11, 1876-1885 A I Husförhörslängder 11, 1876-1885
4500233 Rya församling A I:12, 1885-1895 A I Husförhörslängder 12, 1885-1895
4500234 Örkelljunga församling A I:19, 1863-1870 A I Husförhörslängder 19, 1863-1870 Volym I. Uppslag 1-261.
4500234 Örkelljunga församling A I:20, 1863-1870 A I Husförhörslängder 20, 1863-1870 Volym II. Uppslag 262-485.
4500235 Örkelljunga församling A I:21, 1870-1876 A I Husförhörslängder 21, 1870-1876 Volym I. Uppslag 1-272.
4500235 Örkelljunga församling A I:22, 1870-1876 A I Husförhörslängder 22, 1870-1876 Volym II. Uppslag 273-534.
4500236 Örkelljunga församling A I:23, 1876-1885 A I Husförhörslängder 23, 1876-1885 Volym I. Uppslag 1-281.
4500236 Örkelljunga församling A I:24, 1876-1885 A I Husförhörslängder 24, 1876-1885 Volym II. Uppslag 282-561.
4500237 Örkelljunga församling A I:25, 1885-1896 A I Husförhörslängder 25, 1885-1896 Volym I. Uppslag 1-286.
4500237 Örkelljunga församling A I:26, 1885-1896 A I Husförhörslängder 26, 1885-1896 Volym II. Uppslag 287-573.
4500238 Örkeneds församling A I:21, 1864-1877 A I Husförhörslängder 21, 1864-1877 I.
4500239 Örkeneds församling A I:22, 1864-1877 A I Husförhörslängder 22, 1864-1877 II.
4500240 Örkeneds församling A I:23, 1877-1890 A I Husförhörslängder 23, 1877-1890 I.
4500241 Örkeneds församling A I:24, 1877-1890 A I Husförhörslängder 24, 1877-1890 II.
4500242 Källna församling A I:9, 1861-1865 A I Husförhörslängder 9, 1861-1865
4500242 Källna församling A I:10, 1866-1870 A I Husförhörslängder 10, 1866-1870
4500242 Källna församling A I:11, 1871-1875 A I Husförhörslängder 11, 1871-1875
4500243 Källna församling A I:12, 1876-1882 A I Husförhörslängder 12, 1876-1882
4500243 Källna församling A I:13, 1883-1895 A I Husförhörslängder 13, 1883-1895
4500244 Össjö församling A I:11, 1859-1861 A I Husförhörslängder 11, 1859-1861
4500244 Össjö församling A I:12, 1862-1868 A I Husförhörslängder 12, 1862-1868
4500245 Össjö församling A I:13, 1868-1869 A I Husförhörslängder 13, 1868-1869
4500245 Össjö församling A I:14, 1870-1877 A I Husförhörslängder 14, 1870-1877
4500245 Össjö församling A I:15, 1878-1887 A I Husförhörslängder 15, 1878-1887
4500246 Östra Ljungby församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4500246 Östra Ljungby församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4500246 Östra Ljungby församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4500247 Östra Ljungby församling A I:15, 1876-1882 A I Husförhörslängder 15, 1876-1882
4500247 Östra Ljungby församling A I:16, 1883-1894 A I Husförhörslängder 16, 1883-1894
4500248 Perstorps församling A I:5, 1861-1869 A I Husförhörslängder 5, 1861-1869
4500248 Perstorps församling A I:6, 1869-1875 A I Husförhörslängder 6, 1869-1875
4500248 Perstorps församling A I:7, 1875-1880 A I Husförhörslängder 7, 1875-1880
4500248 Perstorps församling A I:8, 1880-1885 A I Husförhörslängder 8, 1880-1885
4500248 Perstorps församling A I:9, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9, 1885-1894
4500249 Oderljunga församling A I:6, 1861-1869 A I Husförhörslängder 6, 1861-1869
4500249 Oderljunga församling A I:7, 1869-1875 A I Husförhörslängder 7, 1869-1875
4500250 Oderljunga församling A I:8, 1875-1880 A I Husförhörslängder 8, 1875-1880
4500251 Oderljunga församling A I:9, 1880-1885 A I Husförhörslängder 9, 1880-1885
4500251 Oderljunga församling A I:10, 1885-1894 A I Husförhörslängder 10, 1885-1894
4500252 Färingtofta församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865
4500252 Färingtofta församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870
4500253 Färingtofta församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875
4500253 Färingtofta församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880
4500254 Färingtofta församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885
4500255 Färingtofta församling A I:18, 1886-1892 A I Husförhörslängder 18, 1886-1892
4500256 Riseberga församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 I.
4500256 Riseberga församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 II.
4500257 Riseberga församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 I.
4500257 Riseberga församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 II.
4500258 Riseberga församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 I.
4500258 Riseberga församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 II.
4500259 Riseberga församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 I.
4500260 Riseberga församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 II.
4500261 Riseberga församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 I.
4500262 Riseberga församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 II.
4500263 Riseberga församling A I:27, 1886-1891 A I Husförhörslängder 27, 1886-1891 I.
4500264 Riseberga församling A I:28, 1886-1891 A I Husförhörslängder 28, 1886-1891 II.
4500265 Gladsaxs församling A I:12, 1863-1868 A I Husförhörslängder 12, 1863-1868
4500265 Gladsaxs församling A I:13, 1868-1873 A I Husförhörslängder 13, 1868-1873
4500266 Gladsaxs församling A I:14, 1874-1879 A I Husförhörslängder 14, 1874-1879
4500266 Gladsaxs församling A I:15, 1880-1889 A I Husförhörslängder 15, 1880-1889
4500267 Järrestads församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865
4500267 Järrestads församling A I:9, 1866-1871 A I Husförhörslängder 9, 1866-1871
4500267 Järrestads församling A I:10, 1871-1876 A I Husförhörslängder 10, 1871-1876
4500268 Järrestads församling A I:11, 1876-1880 A I Husförhörslängder 11, 1876-1880
4500268 Järrestads församling A I:12, 1881-1886 A I Husförhörslängder 12, 1881-1886
4500269 Simrishamns församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Omfattar första och andra kvarteret.
4500269 Simrishamns församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Omfattar andra och tredje kvarteret.
4500270 Simrishamns församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870
4500271 Simrishamns församling A I:15, 1871-1876 A I Husförhörslängder 15, 1871-1876 Omfattar första och andra kvarteret.
4500271 Simrishamns församling A I:16, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16, 1871-1876 Omfattar andra och tredje kvarteret.
4500272 Simrishamns församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Omfattar kvarter 1 - 11.
4500272 Simrishamns församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Omfattar kvarter 12 - slut.
4500273 Simrishamns församling A I:19, 1881-1886 A I Husförhörslängder 19, 1881-1886
4500274 Simris församling A I:10, 1862-1872 A I Husförhörslängder 10, 1862-1872
4500274 Simris församling A I:11, 1872-1880 A I Husförhörslängder 11, 1872-1880
4500275 Simris församling A I:12, 1880-1885 A I Husförhörslängder 12, 1880-1885
4500275 Simris församling A I:13, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13, 1885-1894
4500722 Östra Nöbbelövs församling A I:9, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9, 1862-1872
4500722 Östra Nöbbelövs församling A I:10, 1872-1880 A I Husförhörslängder 10, 1872-1880
4500723 Östra Nöbbelövs församling A I:11, 1880-1885 A I Husförhörslängder 11, 1880-1885
4500723 Östra Nöbbelövs församling A I:12, 1885-1894 A I Husförhörslängder 12, 1885-1894
4500724 Skånes-Fagerhults församling A I:4, 1861-1865 A I Husförhörslängder 4, 1861-1865 Med ortsregister.
4500724 Skånes-Fagerhults församling A I:5, 1865-1882 A I Husförhörslängder 5, 1865-1882
4500724 Skånes-Fagerhults församling A I:6, 1882-1894 A I Husförhörslängder 6, 1882-1894
4500725 Kverrestads församling A I:14, 1861-1867 A I Husförhörslängder 14, 1861-1867 Inb.
4500725 Kverrestads församling A I:15, 1868-1874 A I Husförhörslängder 15, 1868-1874 Inb.
4500725 Kverrestads församling A I:16, 1875-1885 A I Husförhörslängder 16, 1875-1885 Inb.
4500726 Smedstorps församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4500726 Smedstorps församling A I:12, 1866-1874 A I Husförhörslängder 12, 1866-1874
4500727 Smedstorps församling A I:13, 1875-1884 A I Husförhörslängder 13, 1875-1884
4500727 Smedstorps församling A I:14, 1884-1895 A I Husförhörslängder 14, 1884-1895
4500729 Ignaberga församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4500729 Ignaberga församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4500729 Ignaberga församling A I:12, 1870-1873 A I Husförhörslängder 12, 1870-1873
4500730 Ignaberga församling A I:13, 1874-1877 A I Husförhörslängder 13, 1874-1877
4500730 Ignaberga församling A I:14, 1877-1882 A I Husförhörslängder 14, 1877-1882
4500730 Ignaberga församling A I:15, 1883-1891 A I Husförhörslängder 15, 1883-1891
4500731 Norra Sandby församling A I:10, 1862-1867 A I Husförhörslängder 10, 1862-1867 I.
4500731 Norra Sandby församling A I:11, 1862-1867 A I Husförhörslängder 11, 1862-1867 II.
4500731 Norra Sandby församling A I:12, 1868-1883 A I Husförhörslängder 12, 1868-1883 I.
4500731 Norra Sandby församling A I:13, 1868-1883 A I Husförhörslängder 13, 1868-1883 II.
4500732 Stoby församling A I:10, 1862-1867 A I Husförhörslängder 10, 1862-1867 I.
4500732 Stoby församling A I:11, 1862-1867 A I Husförhörslängder 11, 1862-1867 II.
4500733 Stoby församling A I:12, 1867-1872 A I Husförhörslängder 12, 1867-1872 I.
4500733 Stoby församling A I:13, 1867-1872 A I Husförhörslängder 13, 1867-1872 II.
4500734 Stoby församling A I:14, 1872-1878 A I Husförhörslängder 14, 1872-1878 I.
4500734 Stoby församling A I:15, 1872-1878 A I Husförhörslängder 15, 1872-1878 II.
4500735 Stoby församling A I:16, 1872-1874 A I Husförhörslängder 16, 1872-1874 Hässleholm.
4500735 Stoby församling A I:17, 1874-1878 A I Husförhörslängder 17, 1874-1878 Hässleholm.
4500735 Stoby församling A I:18, 1878-1890 A I Husförhörslängder 18, 1878-1890 I.
4500736 Stoby församling A I:19, 1878-1890 A I Husförhörslängder 19, 1878-1890 II.
4500736 Stoby församling A I:20, 1878-1890 A I Husförhörslängder 20, 1878-1890 III.
4500737 Stoby församling A I:21, 1878-1890 A I Husförhörslängder 21, 1878-1890 Hässleholm.
4500737 Stoby församling A I:22, 1878-1890 A I Husförhörslängder 22, 1878-1890 Hässleholm.
4500738 Brönnestads församling A I:13, 1861-1867 A I Husförhörslängder 13, 1861-1867
4500739 Brönnestads församling A I:14, 1868-1873 A I Husförhörslängder 14, 1868-1873
4500740 Brönnestads församling A I:15, 1873-1882 A I Husförhörslängder 15, 1873-1882
4500740 Brönnestads församling A I:16, 1883-1894 A I Husförhörslängder 16, 1883-1894
4500741 Häglinge församling A I:10, 1864-1868 A I Husförhörslängder 10, 1864-1868
4500742 Häglinge församling A I:11, 1868-1878 A I Husförhörslängder 11, 1868-1878
4500742 Häglinge församling A I:12, 1879-1891 A I Husförhörslängder 12, 1879-1891
4500743 Norra Mellby församling A I:10, 1863-1866 A I Husförhörslängder 10, 1863-1866
4500743 Norra Mellby församling A I:11, 1867-1872 A I Husförhörslängder 11, 1867-1872
4500744 Norra Mellby församling A I:12, 1873-1888 A I Husförhörslängder 12, 1873-1888
4500745 Tjörnarps församling A I:10, 1863-1867 A I Husförhörslängder 10, 1863-1867
4500745 Tjörnarps församling A I:11, 1867-1874 A I Husförhörslängder 11, 1867-1874
4500745 Tjörnarps församling A I:12, 1875-1887 A I Husförhörslängder 12, 1875-1887
4500746 Bolshögs församling A I:4, 1867-1876 A I Husförhörslängder 4, 1867-1876
4500746 Bolshögs församling A I:5, 1876-1886 A I Husförhörslängder 5, 1876-1886 Volym I. Gnalöv, Glimminge 1-7.
4500746 Bolshögs församling A I:6, 1876-1886 A I Husförhörslängder 6, 1876-1886 Volym II. Glimminge 7-15, Västanbäck.
4500746 Bolshögs församling A I:7, 1887-1896 A I Husförhörslängder 7, 1887-1896
4500747 Stiby församling A I:15, 1865-1871 A I Husförhörslängder 15, 1865-1871 Inbunden.
4500747 Stiby församling A I:16, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16, 1871-1876 Inbunden.
4500747 Stiby församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Inbunden.
4500748 Stiby församling A I:18, 1881-1886 A I Husförhörslängder 18, 1881-1886 Inbunden.
4500748 Stiby församling A I:19, 1886-1891 A I Husförhörslängder 19, 1886-1891 Inbunden.
4500749 Östra Tommarps församling A I:12, 1863-1868 A I Husförhörslängder 12, 1863-1868
4500749 Östra Tommarps församling A I:13, 1868-1873 A I Husförhörslängder 13, 1868-1873
4500750 Östra Tommarps församling A I:14, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14, 1873-1880
4500750 Östra Tommarps församling A I:15, 1880-1889 A I Husförhörslängder 15, 1880-1889
4500751 Östra Vemmerlövs församling A I:10, 1861-1868 A I Husförhörslängder 10, 1861-1868
4500751 Östra Vemmerlövs församling A I:11, 1869-1874 A I Husförhörslängder 11, 1869-1874 .
4500752 Östra Vemmerlövs församling A I:12, 1874-1880 A I Husförhörslängder 12, 1874-1880
4500752 Östra Vemmerlövs församling A I:13, 1880-1886 A I Husförhörslängder 13, 1880-1886
4500753 Östra Vemmerlövs församling A I:14, 1886-1894 A I Husförhörslängder 14, 1886-1894
4500754 Finja församling A I:9, 1861-1866 A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Inb.
4500754 Finja församling A I:10, 1867-1875 A I Husförhörslängder 10, 1867-1875 Inb.
4500754 Finja församling A I:11, 1876-1878 A I Husförhörslängder 11, 1876-1878 Inb.
4500755 Finja församling A I:12, 1879-1884 A I Husförhörslängder 12, 1879-1884 Inb. Ortregister.
4500756 Finja församling A I:13, 1885-1895 A I Husförhörslängder 13, 1885-1895 Inb. Ortregister.
4500757 Hörja församling A I:8, 1861-1866 A I Husförhörslängder 8, 1861-1866 Inb.
4500757 Hörja församling A I:9, 1867-1875 A I Husförhörslängder 9, 1867-1875 Inb.
4500758 Hörja församling A I:10, 1876-1881 A I Husförhörslängder 10, 1876-1881 Inb.
4500758 Hörja församling A I:11, 1882-1892 A I Husförhörslängder 11, 1882-1892 Inb. Ortregister.
4500759 Matteröds församling A I:10, 1874-1882 A I Husförhörslängder 10, 1874-1882
4500759 Matteröds församling A I:11, 1883-1894 A I Husförhörslängder 11, 1883-1894
4500760 Röke församling A I:9, 1861-1869 A I Husförhörslängder 9, 1861-1869 Inb.
4500760 Röke församling A I:10, 1869-1875 A I Husförhörslängder 10, 1869-1875 Inb.
4500761 Röke församling A I:11, 1876-1881 A I Husförhörslängder 11, 1876-1881 Inb.
4500761 Röke församling A I:12, 1882-1892 A I Husförhörslängder 12, 1882-1892 Inb.
4500762 Västra Torups församling A I:8, 1861-1869 A I Husförhörslängder 8, 1861-1869 Inb. Ortregister.
4500762 Västra Torups församling A I:9, 1869-1876 A I Husförhörslängder 9, 1869-1876 Inb. Ortregister.
4500763 Västra Torups församling A I:10, 1876-1881 A I Husförhörslängder 10, 1876-1881 Inb. Ortregister.
4500763 Västra Torups församling A I:11, 1882-1891 A I Husförhörslängder 11, 1882-1891 Inb. Ortregister.
4500764 Gumlösa församling A I:6, 1861-1868 A I Husförhörslängder. 6, 1861-1868
4500764 Gumlösa församling A I:7, 1868-1876 A I Husförhörslängder. 7, 1868-1876
4500764 Gumlösa församling A I:8, 1877-1885 A I Husförhörslängder. 8, 1877-1885
4500764 Gumlösa församling A I:9, 1885-1892 A I Husförhörslängder. 9, 1885-1892
4500765 Nävlinge församling A I:11, 1861-1866 A I Husförhörslängder 11, 1861-1866
4500765 Nävlinge församling A I:12, 1867-1871 A I Husförhörslängder 12, 1867-1871
4500765 Nävlinge församling A I:13, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13, 1872-1881
4500766 Nävlinge församling A I:14, 1881-1890 A I Husförhörslängder 14, 1881-1890
4500766 Nävlinge församling A I:15, 1890-1896 A I Husförhörslängder 15, 1890-1896
4500767 Sörby församling A I:5, 1861-1868 A I Husförhörslängder 5, 1861-1868
4500767 Sörby församling A I:6, 1868-1876 A I Husförhörslängder 6, 1868-1876
4500767 Sörby församling A I:7, 1876-1885 A I Husförhörslängder 7, 1876-1885
4500767 Sörby församling A I:8, 1885-1892 A I Husförhörslängder 8, 1885-1892
4500768 Vinslövs församling A I:14, 1861-1867 A I Husförhörslängder 14, 1861-1867
4500769 Vinslövs församling A I:15, 1867-1871 A I Husförhörslängder 15, 1867-1871
4500770 Vinslövs församling A I:16, 1872-1880 A I Husförhörslängder 16, 1872-1880
4500771 Vinslövs församling A I:17, 1879-1890 A I Husförhörslängder 17, 1879-1890
4500772 Vinslövs församling A I:18, 1890-1895 A I Husförhörslängder 18, 1890-1895
4505075 Verums församling A I:11, 1873-1878 A I Husförhörslängder 11, 1873-1878 Inb.
4505075 Verums församling A I:12, 1878-1887 A I Husförhörslängder 12, 1878-1887 Inb.
4505076 Visseltofta församling D II:2, 1838-1866 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1838-1866 Arkivbox. Innehåller 1 inb. vol. och
18 häften.
4505076 Visseltofta församling D II:3, 1867-1873 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1867-1873
4505076 Visseltofta församling A I:11, 1873-1878 A I Husförhörslängder 11, 1873-1878
4505076 Visseltofta församling A I:12, 1878-1888 A I Husförhörslängder 12, 1878-1888
4505077 Vittsjö församling A I:13, 1862-1868 A I Husförhörslängder 13, 1862-1868
4505077 Vittsjö församling A I:14, 1869-1873 A I Husförhörslängder 14, 1869-1873
4505078 Vittsjö församling A I:17, 1886-1895 A I Husförhörslängder 17, 1886-1895
4505079 Västra Karups församling A I:15, 1860-1867 A I Husförhörslängder 15, 1860-1867 Inb. Del I. Med ortregister.
4505079 Västra Karups församling A I:16, 1860-1867 A I Husförhörslängder 16, 1860-1867 Inb. Del II. Med ortregister.
4505080 Västra Karups församling A I:18, 1867-1873 A I Husförhörslängder 18, 1867-1873 Inb. Del I.
4505080 Västra Karups församling A I:19, 1867-1873 A I Husförhörslängder 19, 1867-1873 Inb. Del II.
4505081 Västra Karups församling A I:20, 1867-1873 A I Husförhörslängder 20, 1867-1873 Inb. Del III.
4505082 Västra Karups församling A I:21, 1874-1884 A I Husförhörslängder 21, 1874-1884 Inb. Del I.
4505082 Västra Karups församling A I:22, 1874-1884 A I Husförhörslängder 22, 1874-1884 Inb. Del II.
4505083 Västra Karups församling A I:22, 1874-1884 A I Husförhörslängder 22, 1874-1884 Inb. Del II.
4505083 Västra Karups församling A I:23, 1874-1884 A I Husförhörslängder 23, 1874-1884 Inb. Del III.
4505084 Västra Karups församling A I:24, 1884-1894 A I Husförhörslängder 24, 1884-1894 Inb. Del I. Med ortregister.
4505085 Benestads församling A I:7, 1861-1868 A I Husförhörslängder 7, 1861-1868
4505085 Benestads församling A I:8, 1869-1876 A I Husförhörslängder 8, 1869-1876
4505085 Benestads församling A I:9, 1877-1881 A I Husförhörslängder 9, 1877-1881
4505085 Benestads församling A I:10, 1882-1886 A I Husförhörslängder 10, 1882-1886
4505086 Tryde församling A I:22, 1875-1880 A I Husförhörslängder 22, 1875-1880
4505086 Tryde församling A I:24, 1880-1885 A I Husförhörslängder 24, 1880-1885
4505087 Ramsåsa församling A I:9, 1863-1873 A I Husförhörslängder 9, 1863-1873
4505087 Ramsåsa församling A I:10, 1874-1886 A I Husförhörslängder 10, 1874-1886
4505088 Ullstorps församling A I:8, 1861-1868 A I Husförhörslängder 8, 1861-1868 Inbunden.
4505088 Ullstorps församling A I:9, 1869-1876 A I Husförhörslängder 9, 1869-1876 Inbunden.
4505088 Ullstorps församling A I:10, 1877-1885 A I Husförhörslängder 10, 1877-1885 Inbunden.
4505088 Ullstorps församling A I:11, 1886-1896 A I Husförhörslängder 11, 1886-1896 Inbunden.
4505089 Trolle-Ljungby församling A I:16, 1867-1870 A I Husförhörslängder 16, 1867-1870
4505090 Trolle-Ljungby församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4505091 Trolle-Ljungby församling A I:19, 1881-1891 A I Husförhörslängder 19, 1881-1891 Västra Ljungby och Vanneberga 1-32.
4505091 Trolle-Ljungby församling A I:20, 1881-1891 A I Husförhörslängder 20, 1881-1891 Vanneberga 32-39, Östra Ljungby
och Tosteberga.
4505092 Ivö församling A I:8, 1861-1868 A I Husförhörslängder 8, 1861-1868
4505092 Ivö församling A I:9, 1869-1874 A I Husförhörslängder 9, 1869-1874
4505092 Ivö församling A I:10, 1875-1879 A I Husförhörslängder 10, 1875-1879
4505092 Ivö församling A I:11, 1880-1885 A I Husförhörslängder 11, 1880-1885
4505093 Kiaby församling A I:7, 1861-1866 A I Husförhörslängder 7, 1861-1866
4505093 Kiaby församling A I:8, 1867-1874 A I Husförhörslängder 8, 1867-1874
4505094 Rinkaby församling A I:6, 1863-1876 A I Husförhörslängder 6, 1863-1876 Inb.
4505094 Rinkaby församling A I:7, 1875-1890 A I Husförhörslängder 7, 1875-1890 Inb. Med några ant. för 1891.
4505095 Fjälkestads församling A I:10, 1861-1868 A I Husförhörslängder 10, 1861-1868
4505095 Fjälkestads församling A I:11, 1869-1873 A I Husförhörslängder 11, 1869-1873 I
4505096 Nosaby församling A I:15, 1875-1879 A I Husförhörslängder 15, 1875-1879
4505097 Oppmanna församling A I:14, 1870-1875 A I Husförhörslängder 14, 1870-1875
4505097 Oppmanna församling A I:15, 1876-1878 A I Husförhörslängder 15, 1876-1878
4505098 Oppmanna församling A I:18, 1891-1896 A I Husförhörslängder 18, 1891-1896
4505163 Verums församling A I:10, 1861-1867 A I Husförhörslängder 10, 1861-1867 Inb.
4505163 Verums församling D II:5, 1867-1873 D II Längder över nattvardsgäster 5, 1867-1873 Inb.
4505164 Vittsjö församling A I:15, 1874-1880 A I Husförhörslängder 15, 1874-1880
4505164 Vittsjö församling A I:16, 1880-1885 A I Husförhörslängder 16, 1880-1885
4505165 Torekovs församling A I:7, 1860-1867 A I Husförhörslängder 7, 1860-1867 Inb. Med personregister.
4505165 Torekovs församling A I:8, 1867-1873 A I Husförhörslängder 8, 1867-1873 Inb. Med personregister.
4505166 Torekovs församling A I:9, 1874-1884 A I Husförhörslängder 9, 1874-1884 Inb. Med personregister.
4505166 Torekovs församling A I:10, 1884-1894 A I Husförhörslängder 10, 1884-1894 Inb. Med personregister.
4505167 Västra Karups församling A I:17, 1860-1867 A I Husförhörslängder 17, 1860-1867 Inb. Del III. Med ortregister.
4505168 Västra Karups församling A I:25, 1884-1894 A I Husförhörslängder 25, 1884-1894 Inb. Del II. Med ortregister.
4505168 Västra Karups församling A I:26, 1884-1894 A I Husförhörslängder 26, 1884-1894 Inb. Del III. Med ortregister.
4505169 Tryde församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865
4505169 Tryde församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4505169 Tryde församling A I:20, 1870-1875 A I Husförhörslängder 20, 1870-1875
4505170 Tryde församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Everöd.
4505170 Tryde församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Everöd.
4505170 Tryde församling A I:21, 1870-1875 A I Husförhörslängder 21, 1870-1875 Everöd.
4505170 Tryde församling A I:23, 1875-1880 A I Husförhörslängder 23, 1875-1880 Everöd.
4505171 Trolle-Ljungby församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866 Västra Ljungby.
4505171 Trolle-Ljungby församling A I:13, 1861-1866 A I Husförhörslängder 13, 1861-1866 Vanneberga.
4505171 Trolle-Ljungby församling A I:14, 1861-1866 A I Husförhörslängder 14, 1861-1866 Östra Ljungby.
4505171 Trolle-Ljungby församling A I:15, 1861-1866 A I Husförhörslängder 15, 1861-1866 Tosteberga.
4505172 Trolle-Ljungby församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4505173 Kiaby församling A I:9, 1875-1879 A I Husförhörslängder 9, 1875-1879
4505173 Kiaby församling A I:10, 1880-1885 A I Husförhörslängder 10, 1880-1885
4505173 Kiaby församling A I:11, 1886-1894 A I Husförhörslängder 11, 1886-1894
4505174 Gustav Adolfs församling A I:6, 1863-1876 A I Husförhörslängder 6, 1863-1876 Inb.
4505174 Gustav Adolfs församling A I:7, 1875-1889 A I Husförhörslängder 7, 1875-1889 Inb.
4505175 Fjälkinge församling A I:11, 1863-1867 A I Husförhörslängder 11, 1863-1867
4505175 Fjälkinge församling A I:12, 1868-1873 A I Husförhörslängder 12, 1868-1873
4505175 Fjälkinge församling A I:13, 1873-1880 A I Husförhörslängder 13, 1873-1880
4505176 Fjälkinge församling A I:14, 1880-1889 A I Husförhörslängder 14, 1880-1889
4505176 Fjälkinge församling A I:15, 1889-1894 A I Husförhörslängder 15, 1889-1894
4505177 Nymö församling A I:7, 1863-1868 A I Husförhörslängder 7, 1863-1868
4505177 Nymö församling A I:8, 1868-1873 A I Husförhörslängder 8, 1868-1873
4505177 Nymö församling A I:9, 1873-1882 A I Husförhörslängder 9, 1873-1882
4505177 Nymö församling A I:10, 1883-1889 A I Husförhörslängder 10, 1883-1889
4505177 Nymö församling A I:11, 1890-1894 A I Husförhörslängder 11, 1890-1894
4505178 Fjälkestads församling A I:12, 1869-1873 A I Husförhörslängder 12, 1869-1873 II
4505178 Fjälkestads församling A I:13, 1874-1878 A I Husförhörslängder 13, 1874-1878 I
4505179 Fjälkestads församling A I:14, 1874-1878 A I Husförhörslängder 14, 1874-1878 II
4505179 Fjälkestads församling A I:15, 1879-1883 A I Husförhörslängder 15, 1879-1883 I
4505179 Fjälkestads församling A I:16, 1879-1883 A I Husförhörslängder 16, 1879-1883 II
4505180 Fjälkestads församling A I:17, 1884-1894 A I Husförhörslängder 17, 1884-1894
4505181 Nosaby församling A I:13, 1861-1866 A I Husförhörslängder 13, 1861-1866
4505181 Nosaby församling A I:14, 1867-1874 A I Husförhörslängder 14, 1867-1874
4505182 Nosaby församling A I:16, 1880-1885 A I Husförhörslängder 16, 1880-1885
4505182 Nosaby församling A I:17, 1885-1889 A I Husförhörslängder 17, 1885-1889 """Stadsdelen""."
4505183 Nosaby församling A I:18, 1885-1889 A I Husförhörslängder 18, 1885-1889 """Landsdelen""."
4505184 Nosaby församling A I:19, 1890-1894 A I Husförhörslängder 19, 1890-1894
4505185 Österslövs församling A I:16, 1860-1866 A I Husförhörslängder 16, 1860-1866
4505185 Österslövs församling A I:17, 1866-1871 A I Husförhörslängder 17, 1866-1871
4505186 Österslövs församling A I:18, 1871-1881 A I Husförhörslängder 18, 1871-1881
4505186 Österslövs församling A I:19, 1881-1893 A I Husförhörslängder 19, 1881-1893
4505187 Oppmanna församling A I:12, 1861-1864 A I Husförhörslängder 12, 1861-1864
4505187 Oppmanna församling A I:13, 1865-1869 A I Husförhörslängder 13, 1865-1869
4505188 Oppmanna församling A I:16, 1879-1883 A I Husförhörslängder 16, 1879-1883
4505188 Oppmanna församling A I:17, 1884-1891 A I Husförhörslängder 17, 1884-1891
4506263 Vånga församling A I:12, 1861-1864 A I Husförhörslängder 12, 1861-1864
4506263 Vånga församling A I:13, 1865-1869 A I Husförhörslängder 13, 1865-1869
4506264 Vånga församling A I:14, 1870-1875 A I Husförhörslängder 14, 1870-1875
4506265 Vånga församling A I:15, 1876-1878 A I Husförhörslängder 15, 1876-1878 Volym I.
4506265 Vånga församling A I:16, 1876-1878 A I Husförhörslängder 16, 1876-1878 Volym II.
4506266 Vånga församling A I:17, 1879-1883 A I Husförhörslängder 17, 1879-1883
4506266 Vånga församling A I:18, 1884-1891 A I Husförhörslängder 18, 1884-1891
4506267 Vånga församling A I:19, 1891-1896 A I Husförhörslängder 19, 1891-1896
4506268 Hästveda församling A I:9, 1861-1869 A I Husförhörslängder 9, 1861-1869
4506268 Hästveda församling A I:10, 1869-1876 A I Husförhörslängder 10, 1869-1876
4506269 Hästveda församling A I:11, 1876-1883 A I Husförhörslängder 11, 1876-1883
4506269 Hästveda församling A I:12, 1883-1892 A I Husförhörslängder 12, 1883-1892 I. Uppslag 1-237.
4506269 Hästveda församling A I:13, 1883-1892 A I Husförhörslängder 13, 1883-1892 II. Uppslag 238-479.
4506270 Farstorps församling A I:8, 1861-1870 A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4506270 Farstorps församling A I:9, 1870-1878 A I Husförhörslängder 9, 1870-1878
4506271 Farstorps församling A I:10, 1879-1888 A I Husförhörslängder 10, 1879-1888
4506271 Farstorps församling A I:11, 1888-1895 A I Husförhörslängder 11, 1888-1895
4506272 Träne församling A I:11, 1861-1868 A I Husförhörslängder 11, 1861-1868 Inb.
4506272 Träne församling A I:12, 1869-1874 A I Husförhörslängder 12, 1869-1874 Inb.
4506273 Träne församling A I:13, 1875-1879 A I Husförhörslängder 13, 1875-1879 Inb.
4506273 Träne församling A I:14, 1880-1884 A I Husförhörslängder 14, 1880-1884 Inb.
4506274 Träne församling A I:15, 1885-1890 A I Husförhörslängder 15, 1885-1890 Inb.
4506274 Träne församling A I:16, 1891-1897 A I Husförhörslängder 16, 1891-1897 Inb.
4506275 Djurröds församling A I:10, 1861-1868 A I Husförhörslängder 10, 1861-1868 Inb.
4506275 Djurröds församling A I:11, 1869-1874 A I Husförhörslängder 11, 1869-1874 Inb.
4506275 Djurröds församling A I:12, 1875-1879 A I Husförhörslängder 12, 1875-1879 Inb.
4506276 Djurröds församling A I:13, 1880-1884 A I Husförhörslängder 13, 1880-1884 Inb.
4506276 Djurröds församling A I:14, 1885-1890 A I Husförhörslängder 14, 1885-1890 Inb.
4506277 Äsphults församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865
4506277 Äsphults församling A I:9, 1865-1871 A I Husförhörslängder 9, 1865-1871
4506277 Äsphults församling A I:10, 1871-1878 A I Husförhörslängder 10, 1871-1878
4506278 Äsphults församling A I:11, 1879-1890 A I Husförhörslängder 11, 1879-1890
4506278 Äsphults församling A I:12, 1891-1894 A I Husförhörslängder 12, 1891-1894
4506279 Västra Vrams församling A I:14, 1864-1867 A I Husförhörslängder 14, 1864-1867 Inb.
4506279 Västra Vrams församling A I:15, 1867-1874 A I Husförhörslängder 15, 1867-1874 Inb. Del I.
4506280 Västra Vrams församling A I:16, 1867-1874 A I Husförhörslängder 16, 1867-1874 Inb. Del II.
4506280 Västra Vrams församling A I:17, 1873-1883 A I Husförhörslängder 17, 1873-1883 Inb. Del I.
4506281 Västra Vrams församling A I:18, 1873-1886 A I Husförhörslängder 18, 1873-1886 Inb. Del II.
4506281 Västra Vrams församling A I:20, 1887-1893 A I Husförhörslängder 20, 1887-1893 Inb. Del II.
4506281 Västra Vrams församling A I:19, 1882-1893 A I Husförhörslängder 19, 1882-1893 Inb. Del I.
4506282 Östra Vrams församling A I:6, 1863-1883 A I Husförhörslängder 6, 1863-1883 Inb.
4506282 Östra Vrams församling A I:7, 1881-1892 A I Husförhörslängder 7, 1881-1892 Inb.
4506283 Linderöds församling A I:5, 1865-1871 A I Husförhörslängder 5, 1865-1871
4506283 Linderöds församling A I:6, 1871-1878 A I Husförhörslängder 6, 1871-1878
4506284 Linderöds församling A I:7, 1878-1890 A I Husförhörslängder 7, 1878-1890
4506284 Linderöds församling A I:8, 1891-1894 A I Husförhörslängder 8, 1891-1894
4506285 Köpinge församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Köpinge by.
4506285 Köpinge församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506285 Köpinge församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Köpinge by.
4506285 Köpinge församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506286 Köpinge församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Köpinge by.
4506286 Köpinge församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506286 Köpinge församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Köpinge by.
4506287 Köpinge församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506287 Köpinge församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Köpinge by.
4506287 Köpinge församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506288 Köpinge församling A I:24, 1886-1892 A I Husförhörslängder 24, 1886-1892 Köpinge by.
4506288 Köpinge församling A I:25, 1886-1892 A I Husförhörslängder 25, 1886-1892 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4506289 Vä församling A I:7, 1862-1866 A I Husförhörslängder 7, 1862-1866 Inb.
4506289 Vä församling A I:8, 1866-1871 A I Husförhörslängder 8, 1866-1871 Inb.
4506290 Vä församling A I:9, 1872-1878 A I Husförhörslängder 9, 1872-1878 Inb. I. Fol. 1-269.
4506290 Vä församling A I:10, 1872-1878 A I Husförhörslängder 10, 1872-1878 Inb. II. Fol. 270-494.
4506291 Vä församling A I:11, 1879-1888 A I Husförhörslängder 11, 1879-1888 Inb. I. Fol. 1-377.
4506291 Vä församling A I:12, 1879-1888 A I Husförhörslängder 12, 1879-1888 Inb. II. Fol. 400-640.
4506292 Vä församling A I:13, 1889-1894 A I Husförhörslängder 13, 1889-1894 Inb. I. Fol. 1-400.
4506292 Vä församling A I:14, 1889-1894 A I Husförhörslängder 14, 1889-1894 Inb. II. Fol. 401-651.
4506293 Skepparslövs församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Inb.
4506293 Skepparslövs församling A I:14, 1866-1871 A I Husförhörslängder 14, 1866-1871 Inb.
4506294 Skepparslövs församling A I:15, 1872-1880 A I Husförhörslängder 15, 1872-1880 Inb.
4506294 Skepparslövs församling A I:16, 1881-1891 A I Husförhörslängder 16, 1881-1891 Inb.
4509447 Maglehems församling A I:8, 1861-1867 A I Husförhörslängder 8, 1861-1867
4509447 Maglehems församling A I:9, 1867-1872 A I Husförhörslängder 9, 1867-1872
4509448 Maglehems församling A I:10, 1873-1878 A I Husförhörslängder 10, 1873-1878
4509448 Maglehems församling A I:11, 1879-1884 A I Husförhörslängder 11, 1879-1884
4509449 Maglehems församling A I:12, 1884-1890 A I Husförhörslängder 12, 1884-1890
4509449 Maglehems församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895
4509450 Hörröds församling A I:7, 1861-1867 A I Husförhörslängder 7, 1861-1867
4509450 Hörröds församling A I:8, 1867-1872 A I Husförhörslängder 8, 1867-1872
4509450 Hörröds församling A I:9, 1872-1878 A I Husförhörslängder 9, 1872-1878
4509450 Hörröds församling A I:10, 1878-1884 A I Husförhörslängder 10, 1878-1884
4509451 Hörröds församling A I:11, 1884-1890 A I Husförhörslängder 11, 1884-1890
4509451 Hörröds församling A I:12, 1891-1895 A I Husförhörslängder 12, 1891-1895
4509452 Huaröds församling A I:8, 1861-1870 A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4509452 Huaröds församling A I:9, 1871-1880 A I Husförhörslängder 9, 1871-1880
4509453 Huaröds församling A I:10, 1881-1890 A I Husförhörslängder 10, 1881-1890
4509454 Östra Sönnarslövs församling A I:14, 1863-1865 A I Husförhörslängder 14, 1863-1865 Inb.
4509454 Östra Sönnarslövs församling A I:15, 1866-1869 A I Husförhörslängder 15, 1866-1869 Inb.
4509454 Östra Sönnarslövs församling A I:16, 1870-1874 A I Husförhörslängder 16, 1870-1874 Inb.
4509455 Östra Sönnarslövs församling A I:17, 1874-1879 A I Husförhörslängder 17, 1874-1879 Inb.
4509455 Östra Sönnarslövs församling A I:18, 1879-1883 A I Husförhörslängder 18, 1879-1883 Inb.
4509456 Östra Sönnarslövs församling A I:19, 1883-1890 A I Husförhörslängder 19, 1883-1890 Inb.
4509456 Östra Sönnarslövs församling A I:20, 1890-1893 A I Husförhörslängder 20, 1890-1893 Inb.
4509457 Lyngsjö församling A I:5, 1861-1865 A I Husförhörslängder 5, 1861-1865
4509457 Lyngsjö församling A I:6, 1866-1870 A I Husförhörslängder 6, 1866-1870
4509457 Lyngsjö församling A I:7, 1871-1875 A I Husförhörslängder 7, 1871-1875
4509457 Lyngsjö församling A I:8, 1876-1880 A I Husförhörslängder 8, 1876-1880
4509458 Lyngsjö församling A I:9, 1881-1885 A I Husförhörslängder 9, 1881-1885
4509458 Lyngsjö församling A I:10, 1886-1891 A I Husförhörslängder 10, 1886-1891
4509459 Everöds församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Inb.
4509459 Everöds församling A I:12, 1866-1869 A I Husförhörslängder 12, 1866-1869 Inb.
4509459 Everöds församling A I:13, 1870-1874 A I Husförhörslängder 13, 1870-1874 Inb.
4509460 Everöds församling A I:14, 1874-1879 A I Husförhörslängder 14, 1874-1879 Inb.
4509460 Everöds församling A I:15, 1879-1885 A I Husförhörslängder 15, 1879-1885 Inb.
4509461 Everöds församling A I:16, 1885-1890 A I Husförhörslängder 16, 1885-1890 Inb.
4509461 Everöds församling A I:17, 1890-1894 A I Husförhörslängder 17, 1890-1894 Inb.
4509462 Andrarums församling A I:1, 1867-1875 A I Husförhörslängder 1, 1867-1875
4509462 Andrarums församling A I:3, 1875-1881 A I Husförhörslängder 3, 1875-1881
4509463 Andrarums församling A I:4, 1881-1885 A I Husförhörslängder 4, 1881-1885
4509463 Andrarums församling A I:5, 1886-1890 A I Husförhörslängder 5, 1886-1890
4509464 Eljaröds församling A I:1, 1867-1875 A I Husförhörslängder 1, 1867-1875
4509464 Eljaröds församling A I:2, 1875-1881 A I Husförhörslängder 2, 1875-1881
4509464 Eljaröds församling A I:3, 1881-1885 A I Husförhörslängder 3, 1881-1885
4509464 Eljaröds församling A I:4, 1886-1890 A I Husförhörslängder 4, 1886-1890
4509465 Ravlunda församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866
4509465 Ravlunda församling A I:13, 1866-1871 A I Husförhörslängder 13, 1866-1871
4509465 Ravlunda församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4509466 Ravlunda församling A I:15, 1876-1881 A I Husförhörslängder 15, 1876-1881
4509466 Ravlunda församling A I:16, 1882-1888 A I Husförhörslängder 16, 1882-1888
4509466 Ravlunda församling A I:17, 1888-1894 A I Husförhörslängder 17, 1888-1894
4509467 Brösarps församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4509467 Brösarps församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870
4509467 Brösarps församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875
4509468 Brösarps församling A I:14, 1876-1881 A I Husförhörslängder 14, 1876-1881
4509468 Brösarps församling A I:15, 1882-1888 A I Husförhörslängder 15, 1882-1888
4509469 Brösarps församling A I:16, 1888-1894 A I Husförhörslängder 16, 1888-1894
4509470 Fågeltofta församling A I:9, 1862-1868 A I Husförhörslängder 9, 1862-1868 Med ortsregister.
4509470 Fågeltofta församling A I:10, 1868-1875 A I Husförhörslängder 10, 1868-1875 Med ortsregister.
4509471 Fågeltofta församling A I:11, 1875-1881 A I Husförhörslängder 11, 1875-1881 Med ortsregister.
4509471 Fågeltofta församling A I:12, 1881-1887 A I Husförhörslängder 12, 1881-1887 Med ortsregister.
4509472 Fågeltofta församling A I:13, 1888-1894 A I Husförhörslängder 13, 1888-1894
4509473 Sankt Olofs församling A I:9, 1861-1867 A I Husförhörslängder 9, 1861-1867 Inb.
4509473 Sankt Olofs församling A I:10, 1867-1876 A I Husförhörslängder 10, 1867-1876 Inb.
4509473 Sankt Olofs församling A I:11, 1876-1883 A I Husförhörslängder 11, 1876-1883 Inb.
4509474 Sankt Olofs församling A I:12, 1883-1890 A I Husförhörslängder 12, 1883-1890 Inb.
4509474 Sankt Olofs församling A I:13, 1891-1896 A I Husförhörslängder 13, 1891-1896 Inb.
4509475 Rörums församling A I:9, 1862-1868 A I Husförhörslängder 9, 1862-1868 Inb.
4509475 Rörums församling A I:10, 1868-1874 A I Husförhörslängder 10, 1868-1874 Inb.
4509475 Rörums församling A I:11, 1874-1880 A I Husförhörslängder 11, 1874-1880 Inb.
4509476 Rörums församling A I:12, 1880-1886 A I Husförhörslängder 12, 1880-1886 Inb.
4509476 Rörums församling A I:13, 1886-1894 A I Husförhörslängder 13, 1886-1894 Inb.
4509477 Förslövs församling A I:12, 1863-1870 A I Husförhörslängder 12, 1863-1870
4509477 Förslövs församling A I:13, 1870-1876 A I Husförhörslängder 13, 1870-1876
4509478 Förslövs församling A I:14, 1876-1882 A I Husförhörslängder 14, 1876-1882
4509479 Förslövs församling A I:15, 1882-1891 A I Husförhörslängder 15, 1882-1891 I.
4509479 Förslövs församling A I:16, 1882-1891 A I Husförhörslängder 16, 1882-1891 II.
4509480 Osby församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4509481 Osby församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Del I.
4509481 Osby församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Del II.
4509482 Osby församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Del I.
4509482 Osby församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Del II.
4509483 Osby församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Del I.
4509484 Osby församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Del II.
4509485 Osby församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Del I.
4509486 Osby församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Del II.
4509487 Osby församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Del I.
4509488 Osby församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Del II.
4509489 Loshults församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4509489 Loshults församling A I:12, 1866-1871 A I Husförhörslängder 12, 1866-1871
4509490 Loshults församling A I:13, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13, 1872-1881
4509491 Loshults församling A I:14, 1882-1895 A I Husförhörslängder 14, 1882-1895
4509492 Södra Mellby församling A I:7, 1863-1868 A I Husförhörslängder 7, 1863-1868
4509492 Södra Mellby församling A I:8, 1868-1874 A I Husförhörslängder 8, 1868-1874
4509493 Södra Mellby församling A I:9, 1874-1880 A I Husförhörslängder 9, 1874-1880
4509493 Södra Mellby församling A I:10, 1880-1887 A I Husförhörslängder 10, 1880-1887
4509494 Vitaby församling A I:7, 1861-1866 A I Husförhörslängder 7, 1861-1866
4509494 Vitaby församling A I:8, 1866-1873 A I Husförhörslängder 8, 1866-1873
4509495 Vitaby församling A I:9, 1873-1879 A I Husförhörslängder 9, 1873-1879
4509495 Vitaby församling A I:10, 1879-1887 A I Husförhörslängder 10, 1879-1887
4509496 Vitaby församling A I:11, 1887-1895 A I Husförhörslängder 11, 1887-1895 I.
4509496 Vitaby församling A I:12, 1887-1895 A I Husförhörslängder 12, 1887-1895 II.
4510652 Grevie församling A I:14, 1870-1876 A I Husförhörslängder 14, 1870-1876
4510653 Grevie församling A I:15, 1876-1882 A I Husförhörslängder 15, 1876-1882
4510654 Grevie församling A I:16, 1882-1891 A I Husförhörslängder 16, 1882-1891 I.
4510654 Grevie församling A I:17, 1882-1891 A I Husförhörslängder 17, 1882-1891 II.
4510655 Hovs församling A I:4, 1870-1876 A I Husförhörslängder 4, 1870-1876 Inb.
4510655 Hovs församling A I:5, 1876-1888 A I Husförhörslängder 5, 1876-1888 Inb.
4510656 Hovs församling A I:6, 1888-1895 A I Husförhörslängder 6, 1888-1895 Inb.
4510657 Ängelholms garnisonsförsamling A I:6, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6, 1864-1873 Inb.
4510657 Ängelholms garnisonsförsamling A I:7, 1873-1883 A I Husförhörslängder 7, 1873-1883 Inb.
4510658 Kristianstads garnisonsförsamling A I:8, 1873-1883 A I Husförhörslängder 8, 1873-1883 I Staben, tygstaben, 5-7.
4510658 Kristianstads garnisonsförsamling A I:9, 1873-1883 A I Husförhörslängder 9, 1873-1883 II 8-10, avskedade, änkor.
4510659 Vittskövle församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865
4510659 Vittskövle församling A I:8, 1865-1869 A I Husförhörslängder 8, 1865-1869
4510659 Vittskövle församling A I:9, 1870-1875 A I Husförhörslängder 9, 1870-1875
4510660 Vittskövle församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880
4510660 Vittskövle församling A I:11, 1881-1885 A I Husförhörslängder 11, 1881-1885
4510661 Vittskövle församling A I:12, 1886-1890 A I Husförhörslängder 12, 1886-1890
4510661 Vittskövle församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895
4510662 Degeberga församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865
4510662 Degeberga församling A I:8, 1865-1869 A I Husförhörslängder 8, 1865-1869
4510662 Degeberga församling A I:9, 1870-1875 A I Husförhörslängder 9, 1870-1875
4510663 Degeberga församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880
4510663 Degeberga församling A I:11, 1881-1885 A I Husförhörslängder 11, 1881-1885
4510664 Degeberga församling A I:12, 1886-1891 A I Husförhörslängder 12, 1886-1891
4510664 Degeberga församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895
4510665 Önnestads församling A I:11, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11, 1862-1870
4510665 Önnestads församling A I:12, 1871-1876 A I Husförhörslängder 12, 1871-1876
4510666 Önnestads församling A I:13, 1877-1884 A I Husförhörslängder 13, 1877-1884
4510667 Önnestads församling A I:14, 1885-1890 A I Husförhörslängder 14, 1885-1890
4510668 Kristianstads garnisonsförsamling A I:7, 1867-1873 A I Husförhörslängder 7, 1867-1873
4510700 Andrarums församling A I:6, 1891-1898 A I Husförhörslängder 6, 1891-1898
4510700 Andrarums församling B:1, 1869-1874 B Flyttningslängder 1, 1869-1874 Bunt. Brandskadad.
4510700 Andrarums församling B:2, 1875-1894 B Flyttningslängder 2, 1875-1894
4510701 Ausås församling A I:17, 1892-1901 A I Husförhörslängder 17, 1892-1901
4510701 Ausås församling B:3, 1889-1894 B Flyttningslängder 3, 1889-1894
4510702 Barkåkra församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894 Inflyttningslängd och utflyttningslängd.
4510703 Benestads församling A I:11, 1886-1897 A I Husförhörslängder 11, 1886-1897
4510703 Benestads församling B:3, 1861-1876 B Flyttningslängder 3, 1861-1876
4510703 Benestads församling B:4, 1877-1894 B Flyttningslängder 4, 1877-1894
4510704 Björnekulla församling A I:17, 1891-1897 A I Husförhörslängder 17, 1891-1897 Inbunden. Endast Björnekulla Nr 6.
4510704 Björnekulla församling A I:18, 1891-1900 A I Husförhörslängder 18, 1891-1900 Inbunden.
4510704 Björnekulla församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894 Inbunden.
4510705 Bollerups församling A I:4, 1886-1897 A I Husförhörslängder 4, 1886-1897 Inb.
4510705 Bollerups församling B:1, 1862-1876 B Flyttningslängder 1, 1862-1876 Inb.
4510705 Bollerups församling B:2, 1877-1894 B Flyttningslängder 2, 1877-1894 Inb.
4510706 Bolshögs församling B:1, 1867-1894 B Flyttningslängder 1, 1867-1894
4510706 Borrby församling B:2, 1865-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1865-1894 Inb.
4510707 Västra Broby församling A I:18, 1891-1899 A I Husförhörslängder 18, 1891-1899 Endast för Broby sockendel.
4510707 Västra Broby församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894 Inbunden.
4510708 Östra Broby församling B:2, 1861-1877 B Flyttningslängder 2, 1861-1877 För 1877 endast början av året.
4510708 Östra Broby församling B:3, 1861-1896 B Flyttningslängder 3, 1861-1896 För 1896 endast enstaka upp- gifter. Innehåller även flytt- ningslängder för Emmislövs församling t.o.m. 1895.
4510708 Brönnestads församling B:1, 1862-1894 B Flyttningslängder 1, 1862-1894
4510708 Brösarps församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894
4510708 Båstads församling B:1, 1870-1894 B Flyttningslängder 1, 1870-1894
4510708 Degeberga församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4510709 Djurröds församling A I:15, 1891-1897 A I Husförhörslängder 15, 1891-1897 Inb.
4510710 Eljaröds församling A I:5, 1891-1898 A I Husförhörslängder 5, 1891-1898
4510710 Eljaröds församling B:1, 1875-1894 B Flyttningslängder 1, 1875-1894
4510711 Farstorps församling B:1, 1892-1894 B Flyttningslängder 1, 1892-1894
4510711 Finja församling B:3, 1863-1894 B Flyttningslängder 3, 1863-1894 Inb. Med anteckningar 1895.
4510711 Fjälkestads församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4510711 Fjälkinge församling B:3, 1889-1894 B Flyttningslängder 3, 1889-1894
4510711 Fågeltofta församling B:4, 1889-1896 B Flyttningslängder 4, 1889-1896 Inflyttningslängd 1889-1895, utflyttningslängd 1890-1896.
4510712 Färingtofta församling A I:19, 1892-1897 A I Husförhörslängder 19, 1892-1897
4510712 Färingtofta församling B:3, 1862-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1862-1894
4510712 Färlövs församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894
4510713 Förslövs församling A I:17, 1891-1900 A I Husförhörslängder 17, 1891-1900 I.
4510713 Förslövs församling A I:18, 1891-1900 A I Husförhörslängder 18, 1891-1900 II.
4510713 Förslövs församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Lucka 1871-74.
4510714 Gladsaxs församling A I:16, 1890-1899 A I Husförhörslängder 16, 1890-1899
4510714 Gladsaxs församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894
4510715 Glemminge församling A I:10, 1886-1897 A I Husförhörslängder 10, 1886-1897
4510715 Glemminge församling B:3, 1885-1894 B Flyttningslängder 3, 1885-1894
4510715 Glemminge församling B:2, 1861-1885 B Flyttningslängder 2, 1861-1885
4510716 Glimåkra församling B:2, 1861-1882 B Flyttningslängder 2, 1861-1882
4510716 Glimåkra församling B:3, 1883-1894 B Flyttningslängder 3, 1883-1894
4510717 Grevie församling A I:18, 1891-1900 A I Husförhörslängder 18, 1891-1900 I.
4510717 Grevie församling A I:19, 1891-1900 A I Husförhörslängder 19, 1891-1900 II.
4510717 Grevie församling B:1, 1860-1894 B Flyttningslängder 1, 1860-1894 Lucka 1871-1874.
4510717 Gryts församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894 Inb.
4510718 Klippans församling A I:18, 1890-1900 A I Husförhörslängder 18, 1890-1900 Åby 1-5 och 6.
4510718 Klippans församling A I:19, 1890-1900 A I Husförhörslängder 19, 1890-1900 Åby 5 och 6-10, Åby gård och Åby allmänning samt Klippan och Mammarp.
4510718 Klippans församling B:7, 1889-1901 B Flyttningslängder 7, 1889-1901
4510719 Gualövs församling A I:10, 1892-1899 A I Husförhörslängder 10, 1892-1899 Med några anteckningar för 1900.
4510719 Gualövs församling B:1, 1878-1894 B Flyttningslängder 1, 1878-1894
4510720 Gumlösa församling A I:10, 1893-1899 A I Husförhörslängder. 10, 1893-1899
4510720 Gumlösa församling B:1, 1882-1894 B Flyttningslängder 1, 1882-1894
4510721 Gustav Adolfs församling A I:8, 1890-1899 A I Husförhörslängder 8, 1890-1899 Inb.
4510721 Gustav Adolfs församling B:2, 1877-1894 B Flyttningslängder 2, 1877-1894 Inb. Inflyttningslängd t o m 1876.
4510722 Hammenhögs församling A I:12, 1890-1899 A I Husförhörslängder 12, 1890-1899
4510722 Hammenhögs församling B:2, 1863-1890 B Flyttningslängder 2, 1863-1890
4510722 Hammenhögs församling B:3, 1890-1894 B Flyttningslängder 3, 1890-1894
4510723 Hannas församling A I:6, 1890-1899 A I Husförhörslängder 6, 1890-1899
4510723 Hannas församling B:1, 1863-1892 B Flyttningslängder 1, 1863-1892
4510723 Hannas församling B:2, 1892-1894 B Flyttningslängder 2, 1892-1894
4510724 Hjärsås församling B:3, 1869-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1869-1894
4510724 Hjärnarps församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4510724 Hovs församling B:1, 1870-1894 B Flyttningslängder 1, 1870-1894 Inb.
4510725 Huaröds församling A I:11, 1891-1900 A I Husförhörslängder 11, 1891-1900
4510725 Huaröds församling C I:7, 1887-1894 C I Födelse- och dopböcker 7, 1887-1894
4510726 Häglinge församling A I:13, 1891-1900 A I Husförhörslängder 13, 1891-1900
4510726 Häglinge församling B:2, 1891-1894 B Flyttningslängder 2, 1891-1894
4510727 Hästveda församling A I:14, 1893-1899 A I Husförhörslängder 14, 1893-1899
4510727 Hästveda församling B:2, 1861-1886 B Flyttningslängder 2, 1861-1886
4510727 Hästveda församling B:3, 1887-1894 B Flyttningslängder 3, 1887-1894
4510728 Höja församling A I:18, 1892-1899 A I Husförhörslängder 18, 1892-1899
4510728 Höja församling B:5, 1861-1894 B Flyttningslängder 5, 1861-1894
4510729 Hörja församling A I:12, 1893-1899 A I Husförhörslängder 12, 1893-1899 Inb.
4510729 Hörja församling B:3, 1873-1894 B Flyttningslängder 3, 1873-1894 Inb.
4510729 Hörröds församling B:6, 1880-1894 B Flyttningslängder 6, 1880-1894
4510729 Hörups församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894
4510730 Ignaberga församling A I:16, 1891-1899 A I Husförhörslängder 16, 1891-1899
4510730 Ignaberga församling B:3, 1878-1894 B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4510731 Ivetofta församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894 Inb.
4510731 Ivö församling A I:12, 1886-1899 A I Husförhörslängder 12, 1886-1899
4510731 Ivö församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4510760 Grevie församling A I:13, 1864-1869 A I Husförhörslängder 13, 1864-1869
4511306 Järrestads församling A I:13, 1886-1898 A I Husförhörslängder 13, 1886-1898
4511306 Järrestads församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4511306 Kiaby församling B:3, 1881-1894 B Flyttningslängder 3, 1881-1894
4511306 Knislinge församling B:2, 1870-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1870-1894 Inb.
4511307 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:9, 1886-1894 B Flyttningslängder 9, 1886-1894
4511307 Kristianstads garnisonsförsamling A I:10, 1883-1898 A I Husförhörslängder 10, 1883-1898
4511307 Kristianstads garnisonsförsamling B:3, 1866-1894 B Flyttningslängder 3, 1866-1894
4511308 Kverrestads församling A I:17, 1885-1899 A I Husförhörslängder 17, 1885-1899 Inb.
4511308 Kverrestads församling B:2, 1836-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1860 Bunt.
4511308 Kverrestads församling B:3, 1861-1888 B In- och utflyttningslängder 3, 1861-1888 Inb.
4511308 Kverrestads församling B:4, 1889-1894 B In- och utflyttningslängder 4, 1889-1894 Inb.
4511309 Kvidinge församling A I:18, 1895-1899 A I Husförhörslängder 18, 1895-1899 I.
4511310 Kvidinge församling A I:19, 1895-1899 A I Husförhörslängder 19, 1895-1899 II.
4511310 Kvidinge församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4511310 Kviinge församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894 Inb.
4511310 Källna församling B:2, 1861-1872 B Flyttningslängder 2, 1861-1872
4511310 Källna församling B:3, 1873-1894 B Flyttningslängder 3, 1873-1894
4511311 Köpinge församling A I:26, 1892-1899 A I Husförhörslängder 26, 1892-1899 Köpinge by.
4511311 Köpinge församling A I:27, 1892-1899 A I Husförhörslängder 27, 1892-1899 Gringelstad, Ugerup, Mosslunda.
4511311 Köpinge församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4511311 Linderöds församling B:5, 1885-1894 B Flyttningslängder 5, 1885-1894
4511311 Loshults församling B:2, 1885-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1885-1894 Inb.
4511312 Lyngsjö församling A I:11, 1892-1899 A I Husförhörslängder 11, 1892-1899
4511312 Lyngsjö församling B:1, 1839-1894 B Flyttningslängder 1, 1839-1894 Inflyttningslängder 1839-50 (endast enstaka anteckningar 1846), 1862-94. Utflyttningslängder 1839-52 (lucka 1849), 1862-94.
4511312 Löderups församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894 Med enstaka anteckningar för 1895.
4511312 Maglehems församling B:5, 1881-1894 B Flyttningslängder 5, 1881-1894
4511313 Munka-Ljungby församling A I:28, 1891-1899 A I Husförhörslängder 28, 1891-1899 Volym I. Uppslag 1-250. Aggarp - Kroppåkra.
4511313 Munka-Ljungby församling A I:29, 1891-1899 A I Husförhörslängder 29, 1891-1899 Volym II. Uppslag 251-594. Munka-Ljungby - slut.
4511313 Munka-Ljungby församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4511314 Norra Mellby församling A I:13, 1888-1897 A I Husförhörslängder 13, 1888-1897 I.
4511314 Norra Mellby församling A I:14, 1888-1897 A I Husförhörslängder 14, 1888-1897 II.
4511314 Norra Mellby församling B:3, 1867-1894 B Flyttningslängder 3, 1867-1894
4511315 Norra Sandby församling A I:14, 1883-1900 A I Husförhörslängder 14, 1883-1900
4511315 Norra Sandby församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4511315 Norra Strö församling B:2, 1884-1894 B Flyttningslängder 2, 1884-1894 Inb.
4511315 Norra Åkarps församling B:2, 1871-1894 B Flyttningslängder 2, 1871-1894
4511316 Norra Åsums församling A I:19, 1893-1898 A I Husförhörslängder 19, 1893-1898 Volym I.
4511316 Norra Åsums församling A I:20, 1893-1898 A I Husförhörslängder 20, 1893-1898 Volym II.
4511316 Norra Åsums församling B:5, 1879-1894 B Flyttningslängder 5, 1879-1894
4511317 Nosaby församling B:6, 1871-1894 B Flyttningslängder 6, 1871-1894
4511317 Nymö församling B:1, 1870-1894 B Flyttningslängder 1, 1870-1894
4511317 Näsums församling B:5, 1873-1894 B Flyttningslängder 5, 1873-1894
4511317 Nävlinge församling B:1, 1874-1894 B Flyttningslängder 1, 1874-1894
4511317 Oderljunga församling B:2, 1878-1894 B Flyttningslängder 2, 1878-1894
4511317 Oppmanna församling B:4, 1865-1894 B Flyttningslängder 4, 1865-1894
4511318 Osby församling A I:23, 1891-1900 A I Husförhörslängder 23, 1891-1900 Del I.
4511319 Osby församling A I:24, 1891-1900 A I Husförhörslängder 24, 1891-1900 Del II.
4511319 Osby församling B:4, 1870-1894 B Flyttningslängder 4, 1870-1894
4511319 Perstorps församling B:1, 1873-1894 B Flyttningslängder 1, 1873-1894
4511319 Ravlunda församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4511319 Rebbelberga församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4511320 Rinkaby församling A I:8, 1890-1899 A I Husförhörslängder 8, 1890-1899 Inb.
4511321 Riseberga församling A I:29, 1892-1897 A I Husförhörslängder 29, 1892-1897 I.
4511322 Riseberga församling A I:30, 1892-1897 A I Husförhörslängder 30, 1892-1897 II.
4511322 Riseberga församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894 Inb.
4511322 Rya församling B:2, 1877-1895 B Flyttningslängder 2, 1877-1895
4511323 Röke församling A I:13, 1892-1897 A I Husförhörslängder 13, 1892-1897 Inb.
4511323 Röke församling B:3, 1887-1894 B Flyttningslängder 3, 1887-1894 Inb.
4511323 Rörums församling B:2, 1868-1894 B Flyttningslängder 2, 1868-1894 Inb.
4511324 Sankt Olofs församling B:2, 1866-1894 B Flyttningslängder 2, 1866-1894 Inb.
4511324 Simris församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894
4511325 Simrishamns församling A I:20, 1886-1899 A I Husförhörslängder 20, 1886-1899 Omfattar nr. 1 - 125.
4511325 Simrishamns församling A I:21, 1886-1899 A I Husförhörslängder 21, 1886-1899 Omfattar nr. 126 - slut.
4511325 Simrishamns församling B:4, 1862-1894 B Flyttningslängder 4, 1862-1894
4511326 Skepparslövs församling A I:17, 1890-1900 A I Husförhörslängder 17, 1890-1900 Inb.
4511326 Skepparslövs församling B:3, 1871-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1871-1894 Inb.
4511327 Skånes-Fagerhults församling B:3, 1882-1894 B Flyttningslängder 3, 1882-1894 Inb.
4511327 Smedstorps församling B:2, 1861-1888 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1888 Inb.
4511327 Smedstorps församling B:3, 1889-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1889-1894 Inb.
4511328 Spjutstorps församling A I:11, 1887-1900 A I Husförhörslängder 11, 1887-1900
4511329 Starby församling A I:18, 1892-1899 A I Husförhörslängder 18, 1892-1899
4511329 Starby församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4511329 Stiby församling A I:20, 1892-1897 A I Husförhörslängder 20, 1892-1897 Inbunden.
4511329 Stiby församling B:3, 1881-1894 B Flyttningslängder 3, 1881-1894
4511330 Stoby församling A I:23, 1891-1899 A I Husförhörslängder 23, 1891-1899 I.
4511331 Stoby församling A I:24, 1891-1899 A I Husförhörslängder 24, 1891-1899 II.
4511332 Stoby församling A I:25, 1891-1899 A I Husförhörslängder 25, 1891-1899 Hässleholm.
4511333 Stoby församling A I:26, 1891-1899 A I Husförhörslängder 26, 1891-1899 Hässleholm.
4511333 Stoby församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4511334 Strövelstorps församling A I:31, 1893-1898 A I Husförhörslängder 31, 1893-1898
4511334 Strövelstorps församling B:3, 1878-1894 B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4511334 Södra Mellby församling B:3, 1884-1894 B Flyttningslängder 3, 1884-1894
4511335 Sörby församling A I:9, 1893-1899 A I Husförhörslängder 9, 1893-1899
4511335 Sörby församling B:4, 1879-1894 B Flyttningslängder 4, 1879-1894
4511336 Tjörnarps församling A I:13, 1887-1897 A I Husförhörslängder 13, 1887-1897
4511336 Tjörnarps församling B:3, 1867-1894 B Flyttningslängder 3, 1867-1894
4511336 Torekovs församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Inb.
4511337 Tosterups församling A I:6, 1886-1897 A I Husförhörslängder 6, 1886-1897
4511337 Tosterups församling B:1, 1861-1880 B Flyttningslängder 1, 1861-1880
4511337 Tosterups församling B:2, 1881-1894 B Flyttningslängder 2, 1881-1894
4511337 Tranås församling B:2, 1863-1894 B Flyttningslängder 2, 1863-1894
4511338 Trolle-Ljungby församling A I:21, 1892-1899 A I Husförhörslängder 21, 1892-1899
4511338 Trolle-Ljungby församling B:4, 1881-1894 B Flyttningslängder 4, 1881-1894 Inb.
4511339 Tryde församling A I:25, 1880-1901 A I Husförhörslängder 25, 1880-1901 Everöd.
4511339 Tryde församling A I:26, 1885-1901 A I Husförhörslängder 26, 1885-1901 Volym I. Tryde, Kåseholm och Sällshög.
4511340 Tryde församling A I:27, 1885-1901 A I Husförhörslängder 27, 1885-1901 Volym II. Tomelilla.
4511340 Tryde församling B:4, 1862-1880 B Flyttningslängder 4, 1862-1880
4511340 Tryde församling B:5, 1881-1894 B Flyttningslängder 5, 1881-1894
4511340 Träne församling B:2, 1859-1894 B Flyttningslängder 2, 1859-1894 Inb.
4511341 Tåssjö församling A I:16, 1887-1899 A I Husförhörslängder 16, 1887-1899
4511341 Tåssjö församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4511342 Tåstarps församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4511342 Ullstorps församling B:2, 1862-1876 B Flyttningslängder 2, 1862-1876
4511342 Ullstorps församling B:3, 1877-1894 B Flyttningslängder 3, 1877-1894
4511342 Vallby församling B:1, 1867-1894 B Flyttningslängder 1, 1867-1894
4511342 Valleberga församling B:1, 1879-1894 B Flyttningslängder 1, 1879-1894
4511343 Vankiva församling A I:20, 1893-1899 A I Husförhörslängder 20, 1893-1899
4511343 Vankiva församling B:4, 1877-1894 B Flyttningslängder 4, 1877-1894
4511344 Vedby församling A I:14, 1886-1901 A I Husförhörslängder 14, 1886-1901 Volym I.
4511344 Vedby församling A I:15, 1886-1901 A I Husförhörslängder 15, 1886-1901 Volym II.
4511344 Vedby församling B:4, 1859-1903 B Flyttningslängder 4, 1859-1903 Inflyttade från Gråmanstorp.
4511344 Vedby församling B:6, 1889-1901 B Flyttningslängder 6, 1889-1901 Inflyttningslängd 1889-1899. Utflyttningslängd 1889-1901.
4511345 Verums församling A I:13, 1888-1899 A I Husförhörslängder 13, 1888-1899 Inb.
4511345 Verums församling B I:4, 1878-1894 B I Inflyttningslängder 4, 1878-1894 Inb.
4511345 Vinslövs församling B:5, 1874-1894 B Flyttningslängder 5, 1874-1894
4511346 Visseltofta församling A I:13, 1888-1899 A I Husförhörslängder 13, 1888-1899
4511346 Visseltofta församling B:4, 1878-1894 B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4511346 Vitaby församling B:4, 1884-1894 B Flyttningslängder 4, 1884-1894
4511346 Vittsjö församling B:1, 1871-1894 B Flyttningslängder 1, 1871-1894
4511346 Vittskövle församling B:3, 1876-1894 B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4511346 Vånga församling B:1, 1865-1894 B Flyttningslängder 1, 1865-1894
4511346 Vä församling B:4, 1870-1894 B Flyttningslängder 4, 1870-1894 Inb.
4511346 Västra Karups församling B:3, 1860-1894 B Flyttningslängder 3, 1860-1894 Inbunden.
4511346 Västra Sönnarslövs församling B:3, 1861-1894 B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4511347 Västra Torups församling A I:12, 1892-1897 A I Husförhörslängder 12, 1892-1897 Inb. Ortregister.
4511347 Västra Torups församling B:3, 1887-1894 B Flyttningslängder 3, 1887-1894 Inbunden.
Med särskild längd för från Hörja till Västra Torup och Röke flyttade 1887.
4511348 Västra Vrams församling A I:21, 1892-1899 A I Husförhörslängder 21, 1892-1899 Inb. Del I.
4511348 Västra Vrams församling A I:22, 1893-1899 A I Husförhörslängder 22, 1893-1899 Inb. Del II.
4511348 Västra Vrams församling B I:3, 1881-1894 B I Inflyttningslängder 3, 1881-1894 Inb.
4511349 Åhus församling A I:20, 1890-1899 A I Husförhörslängder 20, 1890-1899 Åhus.
4511350 Åhus församling A I:21, 1890-1899 A I Husförhörslängder 21, 1890-1899 Yngsjö, Ripa, Horna och Hernestad.
4511350 Åhus församling B:2, 1872-1894 B Flyttningslängder 2, 1872-1894
4511351 Ängelholms församling A I:30, 1890-1899 A I Husförhörslängder 30, 1890-1899 Del I.
4511351 Ängelholms församling A I:31, 1890-1899 A I Husförhörslängder 31, 1890-1899 Del II.
4511352 Ängelholms församling A I:32, 1890-1899 A I Husförhörslängder 32, 1890-1899 Del III.
4511352 Ängelholms församling B:2, 1862-1894 B Flyttningslängder 2, 1862-1894
4511352 Äsphults församling B:5, 1878-1893 B Flyttningslängder 5, 1878-1893
4511352 Äsphults församling B:6, 1894- B Flyttningslängder 6, 1894-
4511353 Önnestads församling A I:15, 1891-1899 A I Husförhörslängder 15, 1891-1899
4511353 Önnestads församling B:5, 1886-1894 B Flyttningslängder 5, 1886-1894 (Med flyttningsanteckningar även 1895).
4511353 Örkelljunga församling B:3, 1885-1895 B Flyttningslängder 3, 1885-1895
4511353 Örkeneds församling B:3, 1891-1895 B Flyttningslängder 3, 1891-1895
4511354 Össjö församling A I:16, 1887-1899 A I Husförhörslängder 16, 1887-1899
4511354 Össjö församling B:4, 1861-1894 B Flyttningslängder 4, 1861-1894
4511354 Österslövs församling B:1, 1863-1894 B Flyttningslängder 1, 1863-1894
4511355 Östra Herrestads församling A I:13, 1890-1899 A I Husförhörslängder 13, 1890-1899
4511355 Östra Herrestads församling B:2, 1862-1879 B Flyttningslängder 2, 1862-1879
4511355 Östra Herrestads församling B:3, 1880-1894 B Flyttningslängder 3, 1880-1894
4511355 Östra Hoby församling B:2, 1861-1893 B Flyttningslängder 2, 1861-1893 Inb.
4511355 Östra Hoby församling B:3, 1893-1894 B Flyttningslängder 3, 1893-1894
4513196 Östra Ingelstads församling A I:11, 1890-1899 A I Husförhörslängder 11, 1890-1899 Inb.
4513196 Östra Ingelstads församling B:1, 1862-1879 B In- och utflyttningslängder 1, 1862-1879 Inb.
4513196 Östra Ingelstads församling B:2, 1880-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1880-1894 Inb.
4513196 Östra Ljungby församling B:2, 1861-1872 B Flyttningslängder 2, 1861-1872
4513196 Östra Ljungby församling B:3, 1873-1894 B Flyttningslängder 3, 1873-1894
4513196 Östra Nöbbelövs församling B:1, 1862-1894 B Flyttningslängder 1, 1862-1894
4513197 Östra Sönnarslövs församling A I:21, 1894-1900 A I Husförhörslängder 21, 1894-1900 Inb.
4513197 Östra Sönnarslövs församling B:1, 1878-1894 B Flyttningslängder 1, 1878-1894 Inb.
4513198 Östra Tommarps församling A I:16, 1890-1899 A I Husförhörslängder 16, 1890-1899
4513198 Östra Tommarps församling B:3, 1862-1894 B Flyttningslängder 3, 1862-1894
4513199 Östra Vemmerlövs församling B:3, 1868-1894 B Flyttningslängder 3, 1868-1894
4513199 Östra Vrams församling A I:8, 1892-1899 A I Husförhörslängder 8, 1892-1899 Inb.
4513199 Östra Vrams församling B I:1, 1877-1894 B I Inflyttningslängder 1, 1877-1894 Inbunden.
4513200 Övraby församling A I:13, 1886-1897 A I Husförhörslängder 13, 1886-1897
4513200 Övraby församling B:6, 1861-1876 B Flyttningslängder 6, 1861-1876
4513200 Övraby församling B:7, 1877-1893 B Flyttningslängder 7, 1877-1893
4513200 Övraby församling B:8, 1894-1895 B Flyttningslängder 8, 1894-1895 Inflyttningslängd 1894. Utflyttningslängd 1894-1895.
4513201 Everöds församling A I:18, 1894-1900 A I Husförhörslängder 18, 1894-1900
4513201 Everöds församling B:3, 1866-1877 B Flyttningslängder 3, 1866-1877 Inb.
4513201 Everöds församling B:4, 1878-1894 B Flyttningslängder 4, 1878-1894 Inb.
4513202 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling E I:5, 1855-1869 E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1855-1869 Register i DDSS.
4513202 Östra Ljungby församling E I:1, 1858-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1861
4513203 Ramsåsa församling A I:11, 1886-1900 A I Husförhörslängder 11, 1886-1900
4513203 Ramsåsa församling B:1, 1861-1894 B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4538496 Förslövs församling E:1, 1823-1850 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1850 Lysningsbok. Luckor 1832, 1836-
1842.
4538496 Förslövs församling D II:1, 1785-1802 "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

1, 1785-1802
4538496 Förslövs församling H II:1, 1824-1848 H II Inflyttningsattester 1, 1824-1848 Omfattar åren 1824, 1829, 1830,
1835, 1841-43 (under samtliga
dessa år endast enstaka attes-
ter) samt 1844-48.
4538496 Förslövs församling H II:3, 1853-1856 H II Inflyttningsattester 3, 1853-1856
4538496 Förslövs församling H II:4, 1857-1860 H II Inflyttningsattester 4, 1857-1860 Endast enstaka attester 1858.
4538497 Förslövs församling L I:2, 1715-1780 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1715-1780
4538497 Förslövs församling L I:3, 1781-1827 L I Kyrkoräkenskaper 3, 1781-1827
4538498 Grevie församling A I:1, 1785-1811 A I Husförhörslängder 1, 1785-1811 Omfattar åren 1785-88, 1790,
1798, 1810-1811.
4538498 Grevie församling A I:2, 1789-1814 A I Husförhörslängder 2, 1789-1814 Omfattar åren 1789, 1792, 1794-1795, 1797, 1805-1808, 1812-1814.
4538498 Grevie församling A I:3, 1815-1820 A I Husförhörslängder 3, 1815-1820
4538498 Grevie församling A I:4, 1818-1822 A I Husförhörslängder 4, 1818-1822
4538499 Grevie församling A I:5, 1822-1827 A I Husförhörslängder 5, 1822-1827
4538499 Grevie församling A I:6, 1827-1833 A I Husförhörslängder 6, 1827-1833
4538499 Grevie församling A I:7, 1833-1837 A I Husförhörslängder 7, 1833-1837
4538499 Grevie församling A I:8, 1837-1841 A I Husförhörslängder 8, 1837-1841
4538500 Grevie församling A I:9, 1841-1846 A I Husförhörslängder 9, 1841-1846
4538500 Grevie församling A I:10, 1846-1849 A I Husförhörslängder 10, 1846-1849
4538501 Grevie församling C:1, 1714-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1748
4538501 Grevie församling C:2, 1749-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1828
4538501 Grevie församling C:4, 1829-1874 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1874 Duplett.
4538502 Grevie församling D II:1, 1785-1801 "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

1, 1785-1801
4538502 Grevie församling L I:2, 1715-1780 L I Kyrkoräkenskaper 2, 1715-1780
4538502 Grevie församling L I:3, 1781-1829 L I Kyrkoräkenskaper 3, 1781-1829
4538503 Trolle-Ljungby församling A I:1, 1825- A I Husförhörslängder 1, 1825- Häfte. Upprättad efter branden.
4538503 Trolle-Ljungby församling A I:2, 1825-1826 A I Husförhörslängder 2, 1825-1826 Häfte.
4538503 Trolle-Ljungby församling A I:3, 1826-1831 A I Husförhörslängder 3, 1826-1831 Inb.
4538503 Trolle-Ljungby församling A I:4, 1831-1837 A I Husförhörslängder 4, 1831-1837 Häfte. Delvis fuktskadat, ex. fol. 160-180.
4538504 Trolle-Ljungby församling A I:5, 1837-1841 A I Husförhörslängder 5, 1837-1841 Häfte.
4538504 Trolle-Ljungby församling A I:6, 1841-1846 A I Husförhörslängder 6, 1841-1846 Inb. Anteckningar om husförhörs
och förtroendemän.
4538504 Trolle-Ljungby församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855 Inb. Omfattar byarna
Västra Ljungby 1846-1852 och Östra Ljungby 1846-1855. Förteckningar över barn,
som får uppfostringshjälp,
torp, husförhör, barnmorskor.
4538504 Trolle-Ljungby församling A I:8, 1846-1855 A I Husförhörslängder 8, 1846-1855 Inb.
Omfattar byarna Tosteberga
och Vanneberga.
Förteckningar över husförhör och husförhörsrotar.
4538504 Trolle-Ljungby församling B:1, 1826-1838 B Flyttningslängder 1, 1826-1838 Inb. Anmärkningar om frejd.
En inflyttningsattest 1843.
4538504 Trolle-Ljungby församling B:2, 1839-1851 B Flyttningslängder 2, 1839-1851 Inb.
4538505 Trolle-Ljungby församling C:1, 1818-1856 C Födelse- och dopböcker 1, 1818-1856 Inb. Upprättad 1825-09-02.
1818-1824 avskrift av duplett- födelseboken.
Register i DDSS.
4538505 Trolle-Ljungby församling C:2, 1818-1857 C Födelse- och dopböcker 2, 1818-1857 Inb. Duplett.
Med en anteckning från 1858.
4538505 Trolle-Ljungby församling D II:2, 1818-1827 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1818-1827 Häfte. Defekt. I 1818 års längd
saknas V. Ljungby och början av Vanneberga, i 1827 års längd
slutet av Tosteberga.
4538505 Trolle-Ljungby församling D II:1, 1788-1798 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1788-1798 Inb.
4538506 Gualövs församling A I:1, 1826-1831 A I Husförhörslängder 1, 1826-1831 Inb.
4538506 Gualövs församling A I:2, 1841-1846 A I Husförhörslängder 2, 1841-1846 Häfte. Förteckningar över förtroendemän, husförhör.
4538506 Gualövs församling A I:3, 1846-1855 A I Husförhörslängder 3, 1846-1855
4538506 Gualövs församling A I:4, 1855-1860 A I Husförhörslängder 4, 1855-1860
4538506 Gualövs församling B:1, 1878-1894 B Flyttningslängder 1, 1878-1894
4538506 Gualövs församling C:4, 1857-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1857-1860 Register i DDSS.
4538506 Gualövs församling C:1, 1702-1705 C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1705 Bunt. Fragment av kyrkoboken, som
förstördes vid brand 1825.
Register i DDSS.
4538506 Gualövs församling C:2, 1742-1750 C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1750 Bunt. D:o. Brandskadad.
Register i DDSS.
4538506 Gualövs församling C:3, 1818-1856 C Födelse- och dopböcker 3, 1818-1856 Inb. Upprättad 1825-09-02.
1818-1824 avskrift av duplettfödelseboken.
Register i DDSS.
4538506 Gualövs församling D II:1, 1775-1794 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1775-1794 Inb.
4538506 Gualövs församling D II:2, 1819-1845 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1819-1845 Inb.
4538507 Gustav Adolfs församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820 Inb.
4538507 Gustav Adolfs församling A I:2, 1821-1831 A I Husförhörslängder 2, 1821-1831 Inb.
4538507 Gustav Adolfs församling A I:3, 1831-1845 A I Husförhörslängder 3, 1831-1845 Inb.
4538507 Gustav Adolfs församling A I:4, 1845-1855 A I Husförhörslängder 4, 1845-1855 Inb.
4538508 Gustav Adolfs församling C:1, 1690-1716 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1716 Inb.
4538508 Gustav Adolfs församling C:2, 1716-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1749 Inb.
4538508 Gustav Adolfs församling C:3, 1749-1820 C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1820 Inb.
4538508 Gustav Adolfs församling C:5, 1821-1856 C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1856 Inb.
4538508 Gustav Adolfs församling C:4, 1813-1858 C Födelse- och dopböcker 4, 1813-1858 Häft. Duplett.
4538509 Gustav Adolfs församling H II:1, 1801-1813 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

1, 1801-1813 Luckor 1803 och 1805.
4538509 Gustav Adolfs församling H II:2, 1814-1820 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

2, 1814-1820
4538509 Gustav Adolfs församling H II:3, 1821-1841 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

3, 1821-1841 Lucka 1823.
4538509 Gustav Adolfs församling H II:4, 1842-1866 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

4, 1842-1866 Luckor 1849-1850 och 1854.
4538510 Gustav Adolfs församling L I:1, 1663-1711 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1663-1711 Häft. Åren 1663, 1706-1707, 1711 ofullständiga.
4538510 Gustav Adolfs församling L I:2, 1713-1759 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1759 Inb. Med utdrag ur jordeboken om kyrkans årliga ränta.
4538510 Gustav Adolfs församling L I:3, 1760-1823 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1760-1823 Inb. Med utdrag ur landgillejordeboken 1767 och kostnadsförslag till kyrkans restaurering 1824.
4538510 Gustav Adolfs församling D II:1, 1852-1878 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1852-1878 Bunt. 26 häft. Lucka 1862, 1869, 1872.
4538511 Rinkaby församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820 Inb.
4538511 Rinkaby församling A I:2, 1820-1831 A I Husförhörslängder 2, 1820-1831 Inb.
4538511 Rinkaby församling A I:3, 1832-1844 A I Husförhörslängder 3, 1832-1844 Inb.
4538511 Rinkaby församling A I:4, 1845-1856 A I Husförhörslängder 4, 1845-1856 Inb.
4538512 Rinkaby församling C:1, 1717-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1729 Inb.
4538512 Rinkaby församling C:2, 1729-1775 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1775 Inb.
4538512 Rinkaby församling C:3, 1776-1823 C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1823 Inb.
4538512 Rinkaby församling C:5, 1824-1856 C Födelse- och dopböcker 5, 1824-1856 Inb.
4538512 Rinkaby församling C:4, 1813-1858 C Födelse- och dopböcker 4, 1813-1858 Häft. Duplett.
4538513 Rinkaby församling H II:1, 1821-1845 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

1, 1821-1845
4538513 Rinkaby församling H II:2, 1846-1866 "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

2, 1846-1866 Lucka 1854.
4538514 Fjälkinge församling A I:1, 1783-1797 A I Husförhörslängder 1, 1783-1797 Längder 1783, 1785, 1787, 1791-97.
4538514 Fjälkinge församling A I:2, 1798-1811 A I Husförhörslängder 2, 1798-1811
4538514 Fjälkinge församling A I:3, 1812-1813 A I Husförhörslängder 3, 1812-1813
4538514 Fjälkinge församling A I:4, 1813-1820 A I Husförhörslängder 4, 1813-1820 Fjälkinge by.
4538514 Fjälkinge församling A I:5, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5, 1813-1820 Legeveds by.
4538514 Fjälkinge församling A I:6, 1820-1830 A I Husförhörslängder 6, 1820-1830
4538515 Fjälkinge församling A I:7, 1830-1835 A I Husförhörslängder 7, 1830-1835
4538515 Fjälkinge församling A I:8, 1835-1841 A I Husförhörslängder 8, 1835-1841
4538515 Fjälkinge församling A I:9, 1841-1852 A I Husförhörslängder 9, 1841-1852
4538515 Fjälkinge församling A I:10, 1852-1862 A I Husförhörslängder 10, 1852-1862
4538516 Fjälkinge församling C:1, 1690-1719 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1719 Dopbok.
4538516 Fjälkinge församling C:2, 1720-1746 C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1746 Lucka 1737-02-20--1738.
4538516 Fjälkinge församling C:3, 1737-1799 C Födelse- och dopböcker 3, 1737-1799
4538516 Fjälkinge församling C:4, 1800-1836 C Födelse- och dopböcker 4, 1800-1836
4538517 Fjälkinge församling H II:1, 1790-1803 H II Inflyttningsattester 1, 1790-1803 Lucka 1793-94. År 1802 endast en
attest.
4538517 Fjälkinge församling H II:2, 1804-1810 H II Inflyttningsattester 2, 1804-1810
4538517 Fjälkinge församling H II:3, 1811-1816 H II Inflyttningsattester 3, 1811-1816
4538518 Fjälkinge församling H II:3, 1811-1816 H II Inflyttningsattester 3, 1811-1816
4538518 Fjälkinge församling H II:4, 1817-1821 H II Inflyttningsattester 4, 1817-1821 Lucka 1819. År 1818 endast en attest och 1821 ett fåtal
attester.
4538518 Fjälkinge församling H II:5, 1821-1825 H II Inflyttningsattester 5, 1821-1825
4538518 Fjälkinge församling H II:6, 1827-1830 H II Inflyttningsattester 6, 1827-1830
4538518 Fjälkinge församling H II:7, 1831-1835 H II Inflyttningsattester 7, 1831-1835
4538519 Fjälkinge församling H II:8, 1836-1840 H II Inflyttningsattester 8, 1836-1840
4538520 Fjälkinge församling L I:1, 1705-1749 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1705-1749 Huvudräkenskaper.
4538520 Fjälkinge församling L I:2, 1750-1809 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1809 D:o.
4538520 Fjälkinge församling L I:3, 1810-1860 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1810-1860 D:o.
4538521 Nymö församling A I:1, 1814-1820 A I Husförhörslängder 1, 1814-1820
4538521 Nymö församling A I:2, 1820-1830 A I Husförhörslängder 2, 1820-1830
4538521 Nymö församling A I:3, 1830-1835 A I Husförhörslängder 3, 1830-1835
4538521 Nymö församling A I:4, 1835-1841 A I Husförhörslängder 4, 1835-1841
4538521 Nymö församling C:1, 1747-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1799
4538521 Nymö församling C:2, 1800-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1862 Register i DDSS.
4538521 Nymö församling L I:1, 1662-1712 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1712 Huvudräkenskaper.
4538521 Nymö församling L I:2, 1713-1770 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1770 D:o.
4538521 Nymö församling L I:3, 1771-1848 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1771-1848 D:o.
4538522 Ivö församling A I:1, 1786-1817 A I Husförhörslängder 1, 1786-1817
4538522 Ivö församling A I:2, 1820-1834 A I Husförhörslängder 2, 1820-1834
4538522 Ivö församling A I:3, 1834-1840 A I Husförhörslängder 3, 1834-1840
4538522 Ivö församling A I:4, 1840-1845 A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4538522 Ivö församling A I:5, 1845-1850 A I Husförhörslängder 5, 1845-1850
4538522 Ivö församling A I:6, 1850-1855 A I Husförhörslängder 6, 1850-1855
4538522 Ivö församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861
4538522 Ivö församling B:1, 1835-1860 B Flyttningslängder 1, 1835-1860
4538523 Ivö församling C:1, 1695-1786 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1786 Register i DDSS.
4538523 Ivö församling C:2, 1787-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1860 Register i DDSS.
4538523 Ivö församling E:1, 1836-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1836-1861 Lysningsbok.
4538524 Ivö församling H II:1, 1781-1800 H II Inflyttningsattester 1, 1781-1800
4538524 Ivö församling H II:2, 1801-1810 H II Inflyttningsattester 2, 1801-1810
4538524 Ivö församling H II:3, 1811-1820 H II Inflyttningsattester 3, 1811-1820
4538525 Ivö församling H II:4, 1821-1830 H II Inflyttningsattester 4, 1821-1830
4538525 Ivö församling H II:5, 1831-1838 H II Inflyttningsattester 5, 1831-1838
4538526 Ivö församling L I:1, 1768-1867 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1768-1867 Huvudräkenskaper.
4538527 Kiaby församling A I:1, 1799-1812 A I Husförhörslängder 1, 1799-1812
4538527 Kiaby församling A I:2, 1815-1819 A I Husförhörslängder 2, 1815-1819
4538527 Kiaby församling A I:3, 1840-1845 A I Husförhörslängder 3, 1840-1845
4538527 Kiaby församling A I:4, 1845-1850 A I Husförhörslängder 4, 1845-1850
4538528 Kiaby församling A I:5, 1851-1855 A I Husförhörslängder 5, 1851-1855
4538528 Kiaby församling A I:6, 1856-1860 A I Husförhörslängder 6, 1856-1860
4538528 Kiaby församling B:1, 1835-1843 B Flyttningslängder 1, 1835-1843
4538529 Kiaby församling C:1, 1697-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1759 Lucka 1701-04-28 -- 1702-04-27 samt 1730.
Register i DDSS.
4538529 Kiaby församling C:2, 1760-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1816 Register i DDSS.
4538529 Kiaby församling C:3, 1817-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1860 Register i DDSS.
4538529 Kiaby församling L I:1, 1768-1841 L I Kyrkoräkenskaper 1, 1768-1841 Huvudräkenskaper.
4538530 Gladsaxs församling A I:1, 1800-1814 A I Husförhörslängder 1, 1800-1814 Bunt, 8 häften. Luckor 1802 och 1807.
4538530 Gladsaxs församling A I:2, 1814-1818 A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4538530 Gladsaxs församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4538530 Gladsaxs församling A I:4, 1823-1828 A I Husförhörslängder 4, 1823-1828
4538530 Gladsaxs församling A I:5, 1828-1833 A I Husförhörslängder 5, 1828-1833
4538530 Gladsaxs församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4538530 Gladsaxs församling A I:7, 1837-1840 A I Husförhörslängder 7, 1837-1840
4538531 Gladsaxs församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4538531 Gladsaxs församling A I:9, 1846-1851 A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4538531 Gladsaxs församling A I:10, 1852-1856 A I Husförhörslängder 10, 1852-1856
4538531 Gladsaxs församling A I:11, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11, 1856-1863
4538531 Gladsaxs församling B:1, 1812-1824 B Flyttningslängder 1, 1812-1824
4538532 Gladsaxs församling E I:2, 1844-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1844-1861
4538532 Gladsaxs församling F:1, 1837-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1837-1861
4538532 Gladsaxs församling L I a:1, 1767-1835 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1767-1835 Inb. Huvudräkenskaper.
4538533 Glemminge församling A I:1, 1818-1827 A I Husförhörslängder 1, 1818-1827 Bunt. För åren 1824-1827 blott spridda anteckningar.
4538533 Glemminge församling A I:2, 1827-1835 A I Husförhörslängder 2, 1827-1835 Bunt.
4538533 Glemminge församling A I:3, 1835-1840 A I Husförhörslängder 3, 1835-1840 Bunt.
4538533 Glemminge församling A I:4, 1840-1846 A I Husförhörslängder 4, 1840-1846 Bunt.
4538533 Glemminge församling A I:5, 1846-1850 A I Husförhörslängder 5, 1846-1850 Bunt.
4538534 Glemminge församling C I:1, 1756-1806 C I Födelse- och dopböcker 1, 1756-1806 Bunt.
4538534 Glemminge församling C I:2, 1806-1856 C I Födelse- och dopböcker 2, 1806-1856 Bunt. Lucka 1807-1825.
4538535 Glemminge församling A I:6, 1851-1855 A I Husförhörslängder 6, 1851-1855
4538535 Glemminge församling A I:7, 1856-1864 A I Husförhörslängder 7, 1856-1864
4538535 Glemminge församling B:1, 1848-1860 B Flyttningslängder 1, 1848-1860
4538535 Glemminge församling C I:4, 1856-1862 C I Födelse- och dopböcker 4, 1856-1862
4538535 Tosterups församling A I:3, 1855-1865 A I Husförhörslängder 3, 1855-1865
4538535 Tosterups församling C:4, 1856-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1856-1862
4538536 Glemminge församling H II:1, 1826-1832 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1826-1832 Bunt. Häri även en attest för 1848.
4538536 Glemminge församling H II:2, 1833-1838 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1833-1838 Bunt.
4538536 Glemminge församling H II:3, 1839-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1839-1844 Bunt.
4538537 Glemminge församling H II:3, 1839-1844 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1839-1844 Bunt.
4538537 Glemminge församling H II:4, 1845-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1845-1850 Bunt.
4538537 Glemminge församling H II:5, 1851-1852 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1851-1852 Bunt. Häri även attester för 1846, 1849.
4538538 Tosterups församling A I:1, 1827-1835 A I Husförhörslängder 1, 1827-1835 Bunt.
4538538 Tosterups församling A I:2, 1840-1846 A I Husförhörslängder 2, 1840-1846 Bunt.
4538538 Tosterups församling C:1, 1756-1806 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1806 Bunt.
4538538 Tosterups församling C:2, 1826-1856 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1856 Bunt.
4538538 Tosterups församling D II:1, 1695-1763 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1695-1763 Bunt.
4538539 Tosterups församling H II:1, 1826-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1826-1836 Bunt.
Häri även en attest för 1846.
4538539 Tosterups församling H II:2, 1837-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1837-1850 Bunt.
4538539 Tåstarps församling L I a:1, 1680-1711 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1711 Inb.
4538540 Glimåkra församling A I:1, 1772-1783 A I Husförhörslängder 1, 1772-1783
4538540 Glimåkra församling A I:2, 1784-1786 A I Husförhörslängder 2, 1784-1786
4538540 Glimåkra församling A I:3, 1785-1795 A I Husförhörslängder 3, 1785-1795
4538540 Glimåkra församling A I:4, 1796-1800 A I Husförhörslängder 4, 1796-1800
4538540 Glimåkra församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4538540 Glimåkra församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4538540 Glimåkra församling A I:7, 1810-1813 A I Husförhörslängder 7, 1810-1813
4538540 Glimåkra församling A I:8, 1813-1818 A I Husförhörslängder 8, 1813-1818
4538540 Glimåkra församling A I:9, 1818-1821 A I Husförhörslängder 9, 1818-1821
4538541 Glimåkra församling A I:10, 1821-1825 A I Husförhörslängder 10, 1821-1825
4538541 Glimåkra församling A I:11, 1825-1832 A I Husförhörslängder 11, 1825-1832
4538541 Glimåkra församling A I:12, 1832-1837 A I Husförhörslängder 12, 1832-1837
4538542 Glimåkra församling A I:13, 1837-1846 A I Husförhörslängder 13, 1837-1846
4538542 Glimåkra församling A I:14, 1846-1851 A I Husförhörslängder 14, 1846-1851
4538543 Glimåkra församling A I:15, 1851-1856 A I Husförhörslängder 15, 1851-1856
4538543 Glimåkra församling A I:16, 1856-1862 A I Husförhörslängder 16, 1856-1862
4538543 Glimåkra församling B:1, 1825-1861 B Flyttningslängder 1, 1825-1861
4538544 Glimåkra församling H II:1, 1747-1769 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1747-1769 Lucka 1759.
4538544 Glimåkra församling H II:2, 1770-1799 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1770-1799
4538545 Glimåkra församling L I:1, 1741-1828 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1741-1828 Inb. Huvudräkenskaper.
4538545 Glimåkra församling L I:2, 1771-1878 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1771-1878 Arkivkartong. Huvudräkenskaper i duplett. 1814-1873. Spridda år. Verifikationer 1771-1878. Spridda år. Specialräkenskaper 1819-1873. Luckor:1826-1852, 1870-1872. Räkenskaper för ministeriella förrättningar 1828-1833.
4538569 Häglinge församling A I:1, 1819-1824 A I Husförhörslängder 1, 1819-1824
4538569 Häglinge församling A I:2, 1824-1830 A I Husförhörslängder 2, 1824-1830
4538569 Häglinge församling A I:3, 1831-1834 A I Husförhörslängder 3, 1831-1834
4538569 Häglinge församling A I:4, 1834-1839 A I Husförhörslängder 4, 1834-1839
4538570 Häglinge församling A I:5, 1839-1844 A I Husförhörslängder 5, 1839-1844
4538570 Häglinge församling A I:6, 1844-1849 A I Husförhörslängder 6, 1844-1849
4538570 Häglinge församling A I:7, 1849-1853 A I Husförhörslängder 7, 1849-1853
4538570 Häglinge församling A I:8, 1854-1859 A I Husförhörslängder 8, 1854-1859
4538571 Häglinge församling A I:9, 1859-1863 A I Husförhörslängder 9, 1859-1863
4538571 Häglinge församling C I:1, 1806-1856 C I Födelse- och dopböcker 1, 1806-1856
4538571 Häglinge församling C I:3, 1856-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1856-1861
4538571 Häglinge församling E I:1, 1834-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1834-1861 Före 1846 endast lysningsbok.
4538571 Häglinge församling H II:1, 1835-1844 H II Inflyttningsattester 1, 1835-1844
4538572 Häglinge församling H II:2, 1845-1854 H II Inflyttningsattester 2, 1845-1854
4538572 Häglinge församling H II:3, 1855-1862 H II Inflyttningsattester 3, 1855-1862
4538572 Häglinge församling L I:1, 1808-1853 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1808-1853 Huvudräkenskaper.
4538573 Hörups församling A I:2, 1750-1772 A I Husförhörslängder 2, 1750-1772
4538573 Hörups församling A I:3, 1813-1817 A I Husförhörslängder 3, 1813-1817
4538573 Hörups församling A I:4, 1818-1822 A I Husförhörslängder 4, 1818-1822
4538573 Hörups församling A I:5, 1821-1828 A I Husförhörslängder 5, 1821-1828 Med enstaka uppgifter för 1829.
4538573 Hörups församling A I:6, 1828-1835 A I Husförhörslängder 6, 1828-1835 Med enstaka uppgifter för 1836.
4538573 Hörups församling A I:7, 1835-1840 A I Husförhörslängder 7, 1835-1840
4538573 Hörups församling A I:8, 1840-1846 A I Husförhörslängder 8, 1840-1846 Med enstaka uppgifter för 1847 och 1848.
4538574 Hörups församling A I:9, 1846-1852 A I Husförhörslängder 9, 1846-1852
4538574 Hörups församling A I:10, 1852-1856 A I Husförhörslängder 10, 1852-1856
4538574 Hörups församling A I:11, 1857-1861 A I Husförhörslängder 11, 1857-1861
4538574 Hörups församling B:1, 1851-1862 B Flyttningslängder 1, 1851-1862
4538574 Hörups församling C I:6, 1857-1865 C I Födelse- och dopböcker 6, 1857-1865
4538574 Hörups församling E I:1, 1824-1883 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1883
4538575 Hörups församling C I:1, 1684-1803 C I Födelse- och dopböcker 1, 1684-1803 1684-1692 endast dopbok.
4538575 Hörups församling C I:3, 1804-1856 C I Födelse- och dopböcker 3, 1804-1856
4538576 Hörups församling A I:1, 1692-1736 A I Husförhörslängder 1, 1692-1736 Fol. 20 saknas.
4538576 Hörups församling D II:2, 1732-1750 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1732-1750
4538576 Hörups församling D II:3, 1750-1767 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1750-1767
4538576 Hörups församling D II:4, 1767-1808 D II Längder över nattvardsgäster 4, 1767-1808 Skadad.
4538576 Hörups församling D II:5, 1809-1835 D II Längder över nattvardsgäster 5, 1809-1835
4538577 Hörups församling H II:1, 1821-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1821-1840 Inb. Maskäten.
4538577 Hörups församling L I a:1, 1699-1759 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1699-1759 Med extrakt ur jordebok och
likvidation med prosten Östman
för 1768.
4538577 Hörups församling L I a:2, 1760-1802 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1802
4538578 Hammenhögs församling A I:1, 1820-1825 A I Husförhörslängder 1, 1820-1825
4538578 Hammenhögs församling A I:2, 1830-1834 A I Husförhörslängder 2, 1830-1834
4538578 Hammenhögs församling A I:3, 1835-1840 A I Husförhörslängder 3, 1835-1840
4538578 Hammenhögs församling A I:4, 1841-1845 A I Husförhörslängder 4, 1841-1845
4538579 Hammenhögs församling A I:5, 1846-1848 A I Husförhörslängder 5, 1846-1848
4538579 Hammenhögs församling A I:6, 1849-1855 A I Husförhörslängder 6, 1849-1855
4538579 Hammenhögs församling A I:7, 1855-1862 A I Husförhörslängder 7, 1855-1862
4538580 Hammenhögs församling B:1, 1847-1862 B Flyttningslängder 1, 1847-1862
4538580 Hammenhögs församling C I:1, 1692-1740 C I Födelse- och dopböcker 1, 1692-1740 Lucka 1739, endast en anteckning 1740.
4538580 Hammenhögs församling C I:2, 1741-1767 C I Födelse- och dopböcker 2, 1741-1767
4538580 Hammenhögs församling C I:3, 1767-1820 C I Födelse- och dopböcker 3, 1767-1820
4538580 Hammenhögs församling C I:4, 1821-1857 C I Födelse- och dopböcker 4, 1821-1857
4538580 Hammenhögs församling C I:6, 1857-1862 C I Födelse- och dopböcker 6, 1857-1862
4538581 Hammenhögs församling H II:1, 1801-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1801-1829 Bunt. Luckor: 1804-1806, 1809-1811, 1813-1816, 1821.
4538581 Hammenhögs församling H II:2, 1830-1842 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1830-1842 Bunt. Fuktskadad.
4538582 Hammenhögs församling H II:3, 1843-1850 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1843-1850 Bunt. Fuktskadad.
4538582 Hammenhögs församling L I a:1, 1696-1775 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1696-1775
4538582 Hammenhögs församling L I a:2, 1776-1868 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1776-1868
4538583 Hannas församling A I:1, 1849-1862 A I Husförhörslängder 1, 1849-1862
4538583 Hannas församling C I:1, 1692-1767 C I Födelse- och dopböcker 1, 1692-1767 Luckor: 1694-1696, 1718-1720.
4538583 Hannas församling C I:2, 1767-1820 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1820
4538583 Hannas församling C I:3, 1821-1862 C I Födelse- och dopböcker 3, 1821-1862
4538583 Hannas församling H II:1, 1803-1850 H II Bilagor tll flyttningslängden 1, 1803-1850 Bunt. Luckor 1804-1805, 1809-1811, 1813-1816, 1821, 1823.
4538583 Hannas församling L I a:1, 1696-1802 L I a Kyrkoräkenskaper. Huvudräkenskaper 1, 1696-1802 Inbunden.
4538584 Hjärnarps församling A I:1, 1818-1822 A I Husförhörslängder 1, 1818-1822
4538584 Hjärnarps församling A I:2, 1822-1826 A I Husförhörslängder 2, 1822-1826
4538584 Hjärnarps församling A I:3, 1826-1830 A I Husförhörslängder 3, 1826-1830 Med enstaka anteckningar från 1831.
4538584 Hjärnarps församling A I:4, 1831-1834 A I Husförhörslängder 4, 1831-1834
4538584 Hjärnarps församling A I:5, 1834-1837 A I Husförhörslängder 5, 1834-1837
4538585 Hjärnarps församling A I:6, 1838-1840 A I Husförhörslängder 6, 1838-1840
4538585 Hjärnarps församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4538586 Hjärnarps församling A I:8, 1846-1851 A I Husförhörslängder 8, 1846-1851
4538586 Hjärnarps församling A I:9, 1851-1865 A I Husförhörslängder 9, 1851-1865 Del I: Hjärnarp-Turegården.
4538586 Hjärnarps församling A I:10, 1851-1865 A I Husförhörslängder 10, 1851-1865 Del II: Boarp - Lilla Borrstorp.
4538586 Hjärnarps församling B:1, 1826-1835 B Flyttningslängder 1, 1826-1835 Inflyttningslängden 1831-1832 saknas.
4538586 Hjärnarps församling B:2, 1836-1860 B Flyttningslängder 2, 1836-1860
4538587 Hjärnarps församling C:1, 1762-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1799 Arkivkartong.
4538587 Hjärnarps församling C:2, 1800-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1835
4538587 Hjärnarps församling C:4, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1860
4538588 Hjärnarps församling O II:1, 1716-1855 O II Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord. 1, 1716-1855 Bunt. För spridda år.
4538588 Hjärnarps församling D II:1, 1811-1829 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1811-1829 Arkivkartong.
4538588 Hjärnarps församling H II:1, 1791-1825 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1791-1825 Inflyttningsattester. Luckor 1792-1800, 1802-1806 och 1808-1810.
4538588 Hjärnarps församling L I a:1, 1662-1710 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1710 Inb. 1704 ofullständiga.
4538588 Hjärnarps församling L I a:2, 1751-1826 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1751-1826 Inb.
4538589 Tåstarps församling A I:1, 1822-1826 A I Husförhörslängder 1, 1822-1826 Kapsel.
4538589 Tåstarps församling A I:2, 1826-1830 A I Husförhörslängder 2, 1826-1830
4538589 Tåstarps församling A I:3, 1831-1834 A I Husförhörslängder 3, 1831-1834
4538589 Tåstarps församling A I:4, 1835-1837 A I Husförhörslängder 4, 1835-1837 Kapsel. Ofullständig.
4538589 Tåstarps församling A I:5, 1838-1840 A I Husförhörslängder 5, 1838-1840 Arkivkartong.
4538589 Tåstarps församling A I:6, 1840-1845 A I Husförhörslängder 6, 1840-1845 Arkivkartong.
4538589 Tåstarps församling A I:7, 1846-1851 A I Husförhörslängder 7, 1846-1851 Arkivkartong.
4538589 Tåstarps församling A I:8, 1852-1865 A I Husförhörslängder 8, 1852-1865
4538590 Tåstarps församling C:1, 1763-1835 C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1835
4538590 Tåstarps församling C:3, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1860
4538590 Tåstarps församling L I a:2, 1712-1715 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1712-1715 Bunt. 1712 ofullständiga.
4538590 Tåstarps församling L I a:3, 1751-1826 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1751-1826 Inb.
4538591 Hästveda församling A I:1, 1811-1812 A I Husförhörslängder 1, 1811-1812 Med ortreg.
4538591 Hästveda församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Med ortreg.
4538591 Hästveda församling A I:3, 1819-1824 A I Husförhörslängder 3, 1819-1824 Med ortreg.
4538591 Hästveda församling A I:4, 1824-1827 A I Husförhörslängder 4, 1824-1827 Med ortreg.
4538591 Hästveda församling A I:5, 1827-1832 A I Husförhörslängder 5, 1827-1832 Med ortreg.
4538591 Hästveda församling A I:6, 1832-1839 A I Husförhörslängder 6, 1832-1839 Med ortreg.
4538592 Hästveda församling A I:7, 1839-1849 A I Husförhörslängder 7, 1839-1849 Med ortreg.
4538592 Hästveda församling A I:8, 1850-1861 A I Husförhörslängder 8, 1850-1861 Med ortreg.
4538592 Hästveda församling B:1, 1828-1860 B Flyttningslängder 1, 1828-1860
4538593 Hästveda församling C I:1, 1690-1733 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1733 Register i DDSS.
4538593 Hästveda församling C I:2, 1734-1765 C I Födelse- och dopböcker 2, 1734-1765 Register i DDSS.
4538593 Hästveda församling C I:3, 1766-1792 C I Födelse- och dopböcker 3, 1766-1792 Register i DDSS.
4538593 Hästveda församling C I:4, 1793-1828 C I Födelse- och dopböcker 4, 1793-1828 Register i DDSS.
4538593 Hästveda församling C I:5, 1828-1860 C I Födelse- och dopböcker 5, 1828-1860 Register i DDSS.
4538594 Hästveda församling L I:1, 1714-1762 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1762 Inb. I volymens början anteckningar rörande kyrkans tionde och övriga räntor.
4538594 Hästveda församling L I:2, 1763-1832 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1763-1832 Inb. I volymens början anteckningar rörande kyrkans tionde och övriga räntor.
4538595 Farstorps församling A I:1, 1813-1819 A I Husförhörslängder 1, 1813-1819
4538595 Farstorps församling A I:2, 1819-1824 A I Husförhörslängder 2, 1819-1824
4538595 Farstorps församling A I:3, 1824-1827 A I Husförhörslängder 3, 1824-1827
4538595 Farstorps församling A I:4, 1827-1832 A I Husförhörslängder 4, 1827-1832
4538595 Farstorps församling A I:5, 1832-1840 A I Husförhörslängder 5, 1832-1840
4538596 Farstorps församling A I:6, 1840-1850 A I Husförhörslängder 6, 1840-1850 Å fol. 299 anteckningar om lösdrivare.
4538596 Farstorps församling A I:7, 1850-1860 A I Husförhörslängder 7, 1850-1860
4538597 Farstorps församling C:2, 1690-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1733 Register i DDSS.
4538597 Farstorps församling C:3, 1734-1765 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1765 Med anteckning om begravning i tysthet 1752.
Register i DDSS.
4538597 Farstorps församling C:4, 1766-1792 C Födelse- och dopböcker 4, 1766-1792 Register i DDSS.
4538597 Farstorps församling C:5, 1793-1828 C Födelse- och dopböcker 5, 1793-1828 Register i DDSS.
4538597 Farstorps församling C:6, 1828-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1860 Register i DDSS.
4538598 Farstorps församling L I:1, 1710-1762 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1710-1762 Inb. I volymens början anteckningar angående kyrkans tionde och årliga räntor.
4538598 Farstorps församling L I:2, 1763-1832 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1763-1832 Inb. I volymens början anteckningar angående kyrkans tionde och årliga räntor.
4538599 Hjärsås församling D II:1, 1837-1867 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1837-1867 1867 års längd defekt.
4538600 Ingelstorps församling A I:1, 1804-1808 A I Husförhörslängder 1, 1804-1808
4538600 Ingelstorps församling A I:2, 1813-1819 A I Husförhörslängder 2, 1813-1819
4538600 Ingelstorps församling A I:3, 1819-1825 A I Husförhörslängder 3, 1819-1825
4538600 Ingelstorps församling A I:4, 1825-1832 A I Husförhörslängder 4, 1825-1832
4538600 Ingelstorps församling A I:5, 1832-1843 A I Husförhörslängder 5, 1832-1843
4538600 Ingelstorps församling A I:6, 1843-1850 A I Husförhörslängder 6, 1843-1850
4538600 Ingelstorps församling A I:7, 1850-1855 A I Husförhörslängder 7, 1850-1855
4538601 Ingelstorps församling B:1, 1806-1847 B Flyttningslängder 1, 1806-1847 Bunt. Inflyttningslängd 1813-1841. Utflyttningslängd 1806-1847.
4538601 Ingelstorps församling C I:1, 1678-1784 C I Födelse- och dopböcker 1, 1678-1784 Bunt. Luckor 1683-1685, 1706-1722.
4538601 Ingelstorps församling C I:2, 1784-1841 C I Födelse- och dopböcker 2, 1784-1841 Bunt.
4538601 Ingelstorps församling L I a:1, 1697-1730 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1730
4538601 Ingelstorps församling L I a:2, 1759-1803 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1803
4538602 Ingelstorps församling A I:8, 1855-1861 A I Husförhörslängder 8, 1855-1861
4538602 Ingelstorps församling B:2, 1847-1878 B Flyttningslängder 2, 1847-1878 Inflyttningslängd 1847-1877. Utflyttningslängd 1847-1878.
4538602 Ingelstorps församling C I:5, 1842-1868 C I Födelse- och dopböcker 5, 1842-1868
4538603 Valleberga församling A I:1, 1843-1850 A I Husförhörslängder 1, 1843-1850
4538603 Valleberga församling A I:2, 1850-1855 A I Husförhörslängder 2, 1850-1855
4538603 Valleberga församling C I:1, 1678-1784 C I Födelse- och dopböcker 1, 1678-1784 Luckor 1682-1685, 1706-1722.
4538603 Valleberga församling C I:2, 1784-1841 C I Födelse- och dopböcker 2, 1784-1841
4538604 Valleberga församling A I:3, 1855-1861 A I Husförhörslängder 3, 1855-1861
4538604 Valleberga församling C I:3, 1842-1865 C I Födelse- och dopböcker 3, 1842-1865
4538605 Valleberga församling L I a:1, 1695-1729 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1729 Åren 1695, 1723, 1726-1729 ofullständiga.
4538605 Valleberga församling L I a:2, 1732-1766 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1766
4538605 Valleberga församling L I a:3, 1767-1858 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1767-1858
4538606 Ivetofta församling A I:1, 1801-1813 A I Husförhörslängder 1, 1801-1813 Inb. 1 längd pr år 1802-1813.
4538606 Ivetofta församling A I:2, 1813-1818 A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Inb. Med ant. om invånarantal 1814-1817 och förteckning över
rusthåll och rotar i volymens slut.
4538606 Ivetofta församling A I:3, 1818-1826 A I Husförhörslängder 3, 1818-1826 Inb. Förteckning över husförhör 1818-1825, över sexmän 1819-1823 i volymens slut. Fuktskadad.
4538607 Ivetofta församling A I:4, 1826-1832 A I Husförhörslängder 4, 1826-1832 Inb. Fuktskadad, särsk. fol. 58-79.
4538607 Ivetofta församling A I:5, 1832-1840 A I Husförhörslängder 5, 1832-1840 Inb. För Ivetofta by endast enstaka ant. efter 1835.
4538607 Ivetofta församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840 Inb. Endast Ivetofta by. Ant. om
nykterhet 1840 fol. 174.
4538608 Ivetofta församling A I:7, 1840-1849 A I Husförhörslängder 7, 1840-1849 Inb. Med enstaka ant. 1850-1854.
Fuktskadad, särsk. fol. 1-2.
4538608 Ivetofta församling B:1, 1814-1839 B Flyttningslängder 1, 1814-1839 Inb. Börjar 1814-05-01.
4538608 Ivetofta församling B:2, 1840-1861 B Flyttningslängder 2, 1840-1861 Inb. Inflyttningslängden till 1861-06-23, utflyttningslängden till 1861-03-27.
4538609 Ivetofta församling C I:1, 1733-1760 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 1, 1733-1760 Inb. Börjar 1733-10-22. Luckor 1734-07-01--1736-07-19, 1737-03-25--1739-09-03,
1760-11-27--1760-12-31.
Register i DDSS.
4538609 Ivetofta församling C I:2, 1761-1785 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 2, 1761-1785 Inb. Med ant. om visitation och
gallring av lysningskartor 1785.
Register i DDSS.
4538609 Ivetofta församling C I:3, 1786-1814 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 3, 1786-1814 Inb. Register i DDSS.
4538609 Ivetofta församling C I:4, 1815-1839 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 4, 1815-1839 Inb. Med förteckning över sjukdomar.
Register i DDSS.
4538609 Ivetofta församling C I:5, 1840-1858 C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 5, 1840-1858 Inb. Slutar 1858-04-19. Register i DDSS.
4538609 Ivetofta församling H V:1, 1814-1846 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1814-1846 Inb. Börjar 1814-05-01. Hinders-
löshetsbevis och anteckningar
om hinderslöshet. Med ant. om
lysning från och med 1824, om vigsel från och med 1836.
4538610 Ivetofta församling H II:1, 1808-1818 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1808-1818 Med en attest 1804 och en 1807.
4538610 Ivetofta församling H II:2, 1819-1823 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1819-1823
4538611 Järrestads församling A I:1, 1807-1815 A I Husförhörslängder 1, 1807-1815 Bunt.
4538611 Järrestads församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Bunt.
4538611 Järrestads församling A I:3, 1820-1825 A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Bunt.
4538611 Järrestads församling A I:4, 1825-1830 A I Husförhörslängder 4, 1825-1830
4538611 Järrestads församling A I:5, 1830-1838 A I Husförhörslängder 5, 1830-1838
4538611 Järrestads församling A I:6, 1838-1846 A I Husförhörslängder 6, 1838-1846
4538611 Järrestads församling A I:7, 1847-1861 A I Husförhörslängder 7, 1847-1861
4538612 Järrestads församling B:1, 1822-1860 B Flyttningslängder 1, 1822-1860
4538612 Järrestads församling C:1, 1689-1776 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1776 Luckor 1708-1713 och 1734-1738
4538612 Järrestads församling C:2, 1777-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1777-1835
4538612 Järrestads församling C:4, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861
4538612 Järrestads församling H II:1, 1825-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1825-1836
4538612 Järrestads församling L I a:1, 1773-1817 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1817 Inb. Huvudräkenskaper 1773-1801. Koncepträkenskaper 1815-1817.
4538613 Kvidinge församling A I:1, 1803-1812 A I Husförhörslängder 1, 1803-1812
4538613 Kvidinge församling A I:2, 1813-1817 A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4538613 Kvidinge församling A I:3, 1818-1823 A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4538613 Kvidinge församling A I:4, 1823-1829 A I Husförhörslängder 4, 1823-1829
4538614 Kvidinge församling A I:5, 1829-1837 A I Husförhörslängder 5, 1829-1837
4538614 Kvidinge församling A I:6, 1837-1841 A I Husförhörslängder 6, 1837-1841
4538615 Kvidinge församling A I:7, 1841-1847 A I Husförhörslängder 7, 1841-1847
4538615 Kvidinge församling A I:8, 1847-1855 A I Husförhörslängder 8, 1847-1855
4538615 Kvidinge församling B:1, 1838-1850 B Flyttningslängder 1, 1838-1850
4538616 Kvidinge församling C:1, 1720-1776 C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1776
4538616 Kvidinge församling C:2, 1777-1793 C Födelse- och dopböcker 2, 1777-1793
4538616 Kvidinge församling C:4, 1794-1859 C Födelse- och dopböcker 4, 1794-1859
4538617 Kvidinge församling E:1, 1794-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1794-1861
4538617 Kvidinge församling F:1, 1794-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1794-1861
4538618 Kvidinge församling H II:1, 1788-1806 H II Inflyttningsattester 1, 1788-1806 Lucka 1790-91.
4538618 Kvidinge församling H II:2, 1807-1813 H II Inflyttningsattester 2, 1807-1813
4538618 Kvidinge församling H II:3, 1814-1820 H II Inflyttningsattester 3, 1814-1820
4538621 Kvidinge församling H II:4, 1821-1826 H II Inflyttningsattester 4, 1821-1826
4538621 Kvidinge församling H II:5, 1827-1832 H II Inflyttningsattester 5, 1827-1832
4538621 Kvidinge församling H II:6, 1833-1837 H II Inflyttningsattester 6, 1833-1837
4538621 Kvidinge församling H II:7, 1838-1841 H II Inflyttningsattester 7, 1838-1841
4538621 Kvidinge församling H II:10, 1850-1852 H II Inflyttningsattester 10, 1850-1852
4538622 Kvidinge församling L I:1, 1662-1731 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1731 Huvudräkenskaper.
4538622 Kvidinge församling L I:2, 1732-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1786 D:o.
4538622 Kvidinge församling L I:3, 1787-1833 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1787-1833 Huvudräkenskaper.
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:1, 1813-1817 A I Husförhörslängder 1, 1813-1817
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:2, 1818-1821 A I Husförhörslängder 2, 1818-1821
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:3, 1822-1829 A I Husförhörslängder 3, 1822-1829
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:4, 1829-1837 A I Husförhörslängder 4, 1829-1837
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:5, 1837-1841 A I Husförhörslängder 5, 1837-1841
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:6, 1841-1847 A I Husförhörslängder 6, 1841-1847
4538623 Västra Sönnarslövs församling A I:7, 1847-1854 A I Husförhörslängder 7, 1847-1854
4538623 Västra Sönnarslövs församling B:1, 1838-1849 B Flyttningslängder 1, 1838-1849
4538624 Västra Sönnarslövs församling C I :1, 1720-1791 C I
Födelse- och dopböcker
1, 1720-1791
4538624 Västra Sönnarslövs församling C I :2, 1792-1852 C I
Födelse- och dopböcker
2, 1792-1852
4538624 Västra Sönnarslövs församling E I:1, 1792-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1792-1860
4538624 Västra Sönnarslövs församling F I:1, 1792-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1792-1861
4538624 Västra Sönnarslövs församling H II:1, 1836-1844 H II Inflyttningsattester 1, 1836-1844
4538625 Västra Sönnarslövs församling L I:1, 1662-1731 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1731 Huvudräkenskaper.
4538625 Västra Sönnarslövs församling L I:2, 1732-1779 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1779 Huvudräkenskaper.
4538625 Västra Sönnarslövs församling L I:4, 1780-1832 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1780-1832 Huvudräkenskaper.
4538626 Klippans församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4538626 Klippans församling A I:2, 1818-1823 A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4538626 Klippans församling A I:3, 1823-1829 A I Husförhörslängder 3, 1823-1829
4538626 Klippans församling A I:4, 1829-1831 A I Husförhörslängder 4, 1829-1831
4538626 Klippans församling A I:5, 1831-1835 A I Husförhörslängder 5, 1831-1835
4538627 Klippans församling A I:6, 1835-1845 A I Husförhörslängder 6, 1835-1845
4538627 Klippans församling A I:7, 1845-1849 A I Husförhörslängder 7, 1845-1849
4538628 Klippans församling A I:8, 1850- A I Husförhörslängder 8, 1850- Klippan saknas.
4538628 Klippans församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4538628 Klippans församling B:1, 1820-1833 B Flyttningslängder 1, 1820-1833 Inflyttningslängden luckor 1820, 1822-1830 och utflyttningslängden 1820.
4538628 Klippans församling B:2, 1834-1856 B Flyttningslängder 2, 1834-1856 Inflyttningslängd 1834-1838 och 1846-1855. Utflyttningslängd 1835-1838 och 1846-1856.
4538629 Klippans församling C I:1, 1782-1817 C I Födelse- och dopböcker 1, 1782-1817
4538629 Klippans församling C I:2, 1818-1854 C I Födelse- och dopböcker 2, 1818-1854
4538629 Klippans församling E I:1, 1831-1854 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1854
4538630 Klippans församling H II:1, 1785-1819 H II Inflyttningsattester 1, 1785-1819 Luckor 1788, 1791, 1795-1798 och 1813. Endast enstaka attester 1814-1816.
4538630 Klippans församling H II:2, 1821-1826 H II Inflyttningsattester 2, 1821-1826
4538630 Klippans församling H II:3, 1828-1830 H II Inflyttningsattester 3, 1828-1830
4538630 Klippans församling H II:4, 1831-1836 H II Inflyttningsattester 4, 1831-1836
4538631 Klippans församling L I a:1, 1777-1856 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1777-1856 (5 blad utskurna ur 1845 års räkenskaper).
4538632 Vedby församling A I:1, 1818-1823 A I Husförhörslängder 1, 1818-1823
4538632 Vedby församling A I:2, 1823-1829 A I Husförhörslängder 2, 1823-1829
4538632 Vedby församling A I:3, 1829-1831 A I Husförhörslängder 3, 1829-1831
4538632 Vedby församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835
4538632 Vedby församling A I:5, 1835-1844 A I Husförhörslängder 5, 1835-1844
4538633 Vedby församling A I:6, 1845-1849 A I Husförhörslängder 6, 1845-1849
4538633 Vedby församling A I:7, 1850- A I Husförhörslängder 7, 1850-
4538633 Vedby församling A I:8, 1851-1855 A I Husförhörslängder 8, 1851-1855
4538633 Vedby församling B:1, 1834-1856 B Flyttningslängder 1, 1834-1856 Inflyttningslängd 1834-1855. Utflyttningslängd 1835-1856.
4538634 Vedby församling C I:1, 1782-1824 C I Födelse- och dopböcker 1, 1782-1824
4538634 Vedby församling C I:2, 1825-1854 C I Födelse- och dopböcker 2, 1825-1854
4538634 Vedby församling L I a:1, 1740-1750 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1740-1750
4538634 Vedby församling L I a:2, 1751-1820 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1751-1820
4538634 Vedby församling L I a:3, 1821-1857 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1821-1857
4538635 Knislinge församling D II:1, 1837-1868 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1837-1868
4538635 Knislinge församling H II:1, 1798-1817 H II Inflyttningsattester 1, 1798-1817
4538636 Kviinge församling A I:1, 1815-1818 A I Husförhörslängder 1, 1815-1818 Inb. Med två dödsnotiser för 1822.
4538636 Kviinge församling A I:2, 1818-1824 A I Husförhörslängder 2, 1818-1824 Inb. Med enstaka anteckningar för 1825.
4538636 Kviinge församling A I:3, 1824-1831 A I Husförhörslängder 3, 1824-1831 Inb.
4538636 Kviinge församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Inb. Med två anteckningar för 1836.
4538636 Kviinge församling A I:5, 1834-1842 A I Husförhörslängder 5, 1834-1842 Inb. Med en flyttningsnotis för 1843 (s. 20).
4538636 Kviinge församling A I:6, 1842-1849 A I Husförhörslängder 6, 1842-1849 Inb. Kviinge prästgård saknas.
4538637 Kviinge församling A I:7, 1849-1853 A I Husförhörslängder 7, 1849-1853 Inb. Med en dödsnotis för 1854 (s. 49).
4538637 Kviinge församling A I:9, 1853-1857 A I Husförhörslängder 9, 1853-1857 Inb. Med anteckningar om mönstring och val av sexmän.
4538637 Kviinge församling B:1, 1818-1850 B Flyttningslängder 1, 1818-1850 Häft. Infl. 1818-1837, 1840, 1848-1850 med anteckning om sexman och utfl. 1818-1850.
4538638 Kviinge församling C:1, 1647-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 T o m 1690-04-27. Inb. 1647-1688 endast dopbok. Fol 1 har gått förlorat efter renovering. Luckor 1650-01-06 -- 1650-12-31, 1669-12-05 -- 1670-06-24, 1684-05-07 -- 1688-01-06. Med avskrift av Kristian IV:s påbud om hållande av kyrkoböcker
4538638 Kviinge församling C:2, 1690-1779 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1779 Inb.
4538638 Kviinge församling C:3, 1780-1837 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1837 Inb. T o m 1837-07-16. Register i DDSS.
4538638 Kviinge församling C:4, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861 Inb. Register i DDSS.
4538638 Kviinge församling E:1, 1818-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1861 Inb. Lysningsbok med anteckningar om vigsel.
Register i DDSS.
4538639 Kviinge församling H II:1, 1672-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1672-1825 Bunt. Attester 1672, 1754, 1770, 1780, 1807-1808, 1810, 1814, 1816-1825.
4538639 Kviinge församling H II:2, 1827-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1827-1840 Bunt. Lucka 1833. 1835 endast 1 attest.
4538640 Kviinge församling H II:3, 1841-1852 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1841-1852 Bunt. 1843 endast 1 attest.
4538640 Kviinge församling H II:4, 1853-1861 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1853-1861 Bunt. 1855 endast 1 attest. Med enstaka bilagor till födelse- och dopboken samt kommunionlängden.
4538641 Kviinge församling L I a:1, 1680-1727 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1727 Inb. Kircke Stool. Lucka 1683-1685.
4538641 Kviinge församling L I a:2, 1728-1785 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1728-1785 Inb. Kyrkiostol.
4538641 Kviinge församling L I a:3, 1786-1867 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1867 Inb. Kyrko-Stol.
4538642 Gryts församling A I:1, 1814-1821 A I Husförhörslängder 1, 1814-1821 Inb. Med enstaka yngre dödsnotiser.
4538642 Gryts församling A I:2, 1818-1824 A I Husförhörslängder 2, 1818-1824 Inb. Med en födelsenotis och en flyttningsnotis för 1825 (s.158).
4538642 Gryts församling A I:3, 1842-1849 A I Husförhörslängder 3, 1842-1849 Inb.
4538642 Gryts församling A I:4, 1853-1854 A I Husförhörslängder 4, 1853-1854 Inb. Duplett. Med anteckning om sexmän.
4538642 Kviinge församling B:1, 1818-1850 B Flyttningslängder 1, 1818-1850 Häft. Infl. 1818-1837, 1840, 1848-1850 med anteckning om sexman och utfl. 1818-1850.
4538643 Gryts församling C:1, 1647-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1690 Inb. 1647-1688 endast dopbok. Med avskrift av Kristian IV:s påbud om hållande av kyrkoböcker. Finns t.o.m. 1690-05-21.
4538643 Gryts församling C:2, 1690-1803 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1803 Inb. Med särskild notis om ett oäkta barn 1693 (fol.100)
4538643 Gryts församling C:3, 1804-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1804-1861 Inb. Register i DDSS.
4538643 Gryts församling E:1, 1818-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1861 Inb. Lysningsbok med anteckningar om vigsel. Med
enskilda anteckningar av prosten T.S. Cederborg.
Register i DDSS.
4538644 Gryts församling H II:1, 1758-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1758-1825 Bunt. Attester 1758-1759, 1761, 1765-1766, 1769, 1807-1808, 1810, 1814, 1816-1818, 1820-1822, 1824-1825.
4538644 Gryts församling H II:2, 1826-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1826-1839 Bunt. Lucka 1830.
4538644 Gryts församling H II:3, 1840-1849 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1840-1849 Bunt.
4538645 Gryts församling H II:4, 1850-1861 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1850-1861 Bunt.
4538646 Gryts församling L I a:1, 1680-1729 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1729 Inb. Kircke Stool.
4538646 Gryts församling L I a:2, 1730-1785 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1730-1785 Inb. Kyrko-Bok.
4538646 Gryts församling L I a:3, 1786-1867 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1867 Inb. Kyrko Stol.
4538647 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:1, 1809-1814 A I Husförhörslängder 1, 1809-1814 Band i bunt. Med anteckning om plats för husförhör.
4538647 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:2, 1814-1820 A I Husförhörslängder 2, 1814-1820
4538647 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:3, 1820-1825 A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Med anteckningar för enstaka fastigheter även för tiden 1815-1819.
4538648 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:4, 1825-1830 A I Husförhörslängder 4, 1825-1830
4538648 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:5, 1830-1836 A I Husförhörslängder 5, 1830-1836 Med anteckningar om folkmängden.
4538649 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:7, 1842-1847 A I Husförhörslängder 7, 1842-1847
4538650 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:6, 1837-1844 A I Husförhörslängder 6, 1837-1844
4538651 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:8, 1847-1855 A I Husförhörslängder 8, 1847-1855 Nr 1-78.
4538651 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:9, 1849-1855 A I Husförhörslängder 9, 1849-1855 Nr 79-181.
4538651 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:10, 1849-1855 A I Husförhörslängder 10, 1849-1855 Nr 182-246 samt förorter och cellfängelset.
4538652 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Nr 1-82.
4538652 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Nr 83-175.
4538652 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Nr 176-246 samt förorter och cellfängelset.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:1, 1822-1833 B Flyttningslängder 1, 1822-1833
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:3, 1834-1843 B Flyttningslängder 3, 1834-1843 Inflyttningslängd. 1843 omfattar endast Nr 1-228.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:4, 1838-1867 B Flyttningslängder 4, 1838-1867 Bunt. Inflyttningslängd 1843-1844 (1843 endast Nr 229-285) samt utflyttningslängd 1838-1867 spridda år.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:2, 1834-1839 B Flyttningslängder 2, 1834-1839 Utflyttningslängd.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:5, 1841-1850 B Flyttningslängder 5, 1841-1850 Utflyttningslängd.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:6, 1848-1850 B Flyttningslängder 6, 1848-1850 Utflyttningslängd, kladdbok.
4538653 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling B:7, 1855-1861 B Flyttningslängder 7, 1855-1861 Utflyttningslängd, kladdbok.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:1, 1646-1661 C I Födelse- och dopböcker 1, 1646-1661 Dopbok.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:2, 1668-1689 C I Födelse- och dopböcker 2, 1668-1689 Dopbok över u.ä. barn 1668-11-15 -- 1689-02-03 samt dopbok 1670 -- 1689-04-21.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:3, 1689-1718 C I Födelse- och dopböcker 3, 1689-1718 Dopbok. Luckor 1693-11-02 -- 1695-02-14, 1698-03-26 -- 1699-07-13 samt 1706-02-12 -- 1707-10-03. Med enstaka anteckningar om dop 1719.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:4, 1719-1749 C I Födelse- och dopböcker 4, 1719-1749 1719-1746 endast dopbok. Luckor 1726-07-21 -- 1726-10-13, 1727-04-14 -- 1727-09-02, 1728-02-03 -- 1728-03-16 samt 1729-10-04 -- 1729-12-27.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:5, 1750-1766 C I Födelse- och dopböcker 5, 1750-1766 Lucka 1750-11-17 -- 1751-01-14.
4538654 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:6, 1767-1792 C I Födelse- och dopböcker 6, 1767-1792
4538655 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:7, 1793-1806 C I Födelse- och dopböcker 7, 1793-1806 Band i bunt.
4538655 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:8, 1807-1833 C I Födelse- och dopböcker 8, 1807-1833 Register i DDSS.
4538655 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:10, 1834-1846 C I Födelse- och dopböcker 10, 1834-1846 Register i DDSS.
4538655 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:11, 1846-1855 C I Födelse- och dopböcker 11, 1846-1855 Register i DDSS.
4538655 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling C I:12, 1855-1864 C I Födelse- och dopböcker 12, 1855-1864 Register i DDSS.
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling E I:2, 1692-1707 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1692-1707
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling E I:1, 1668-1686 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1668-1686
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling E I:3, 1807-1833 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1807-1833 Band i bunt. 1809-1821 endast vigselbok. Häri även lysnings- och vigselbok för Vä 1834-1869.
Register i DDSS.
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling E I:4, 1834-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1834-1855
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling F I:1, 1689-1717 F I Död- och begravningsböcker 1, 1689-1717 Begravningsbok. Lucka 1711-04-18 -- 1711-06-08.
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling F I:2, 1767-1791 F I Död- och begravningsböcker 2, 1767-1791
4538656 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling F I:3, 1834-1859 F I Död- och begravningsböcker 3, 1834-1859 Band i bunt. Register i DDSS.
4538657 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:1, 1809-1822 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1809-1822 Spridda år.
4538657 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:20, 1845- H II Bilagor till flyttningslängden 20, 1845-
4538657 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:21, 1846- H II Bilagor till flyttningslängden 21, 1846-
4538657 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:22, 1847- H II Bilagor till flyttningslängden 22, 1847-
4538658 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:23, 1848- H II Bilagor till flyttningslängden 23, 1848-
4538658 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:24, 1849- H II Bilagor till flyttningslängden 24, 1849-
4538658 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:25, 1850- H II Bilagor till flyttningslängden 25, 1850-
4538659 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:26, 1851- H II Bilagor till flyttningslängden 26, 1851-
4538659 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:27, 1852- H II Bilagor till flyttningslängden 27, 1852-
4538660 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:28, 1853- H II Bilagor till flyttningslängden 28, 1853-
4538660 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:29, 1854- H II Bilagor till flyttningslängden 29, 1854-
4538660 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:30, 1855- H II Bilagor till flyttningslängden 30, 1855-
4538661 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:31, 1856- H II Bilagor till flyttningslängden 31, 1856-
4538661 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:32, 1857- H II Bilagor till flyttningslängden 32, 1857-
4538662 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:33, 1858- H II Bilagor till flyttningslängden 33, 1858-
4538662 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:34, 1859- H II Bilagor till flyttningslängden 34, 1859-
4538663 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling H II:35, 1860- H II Bilagor till flyttningslängden 35, 1860-
4538664 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling L I:1, 1753-1775 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1753-1775 Inb. Lucka 1760-1766. Räkenskaper och verifikationer.
4538664 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling L I:2, 1776-1802 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1776-1802 Inb. Räkenskaper och verifikationer.
4538665 Kristianstads garnisonsförsamling A I:1, 1811-1820 A I Husförhörslängder 1, 1811-1820
4538665 Kristianstads garnisonsförsamling A I:2, 1821-1831 A I Husförhörslängder 2, 1821-1831 Lucka 1822.
4538666 Kristianstads garnisonsförsamling A I:3, 1832-1837 A I Husförhörslängder 3, 1832-1837
4538666 Kristianstads garnisonsförsamling A I:4, 1838-1849 A I Husförhörslängder 4, 1838-1849
4538667 Kristianstads garnisonsförsamling A I:5, 1850-1857 A I Husförhörslängder 5, 1850-1857
4538667 Kristianstads garnisonsförsamling A I:6, 1858-1866 A I Husförhörslängder 6, 1858-1866
4538667 Kristianstads garnisonsförsamling B:2, 1832-1865 B Flyttningslängder 2, 1832-1865 Inflyttningslängd.
4538667 Kristianstads garnisonsförsamling B:1, 1830-1865 B Flyttningslängder 1, 1830-1865 Utflyttningslängd.
4538667 Kristianstads garnisonsförsamling B:3, 1866-1894 B Flyttningslängder 3, 1866-1894
4538667 Ängelholms garnisonsförsamling B:4, 1864-1883 B Flyttningslängder 4, 1864-1883 Register i DDSS.
4538668 Kristianstads garnisonsförsamling C:1, 1797-1816 C Födelse- och dopböcker 1, 1797-1816 Register i DDSS.
4538668 Kristianstads garnisonsförsamling C:2, 1817-1829 C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1829 Register i DDSS.
4538668 Kristianstads garnisonsförsamling C:3, 1830-1865 C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1865 Register i DDSS.
4538668 Kristianstads garnisonsförsamling E:1, 1830-1865 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1865 Register i DDSS.
4538668 Kristianstads garnisonsförsamling F:1, 1830-1865 F Död- och begravningsböcker 1, 1830-1865 Register i DDSS.
4538669 Kristianstads garnisonsförsamling H II:1, 1798-1816 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1798-1816 1798-1810 spridda år.
4538669 Kristianstads garnisonsförsamling H II:2, 1817-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1820
4538669 Kristianstads garnisonsförsamling H II:3, 1821-1830 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1821-1830
4538669 Kristianstads garnisonsförsamling H II:4, 1831-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1831-1835
4538670 Norra Åsums församling A I:1, 1808-1819 A I Husförhörslängder 1, 1808-1819
4538670 Norra Åsums församling A I:2, 1820-1823 A I Husförhörslängder 2, 1820-1823 Omfattar en längd för varje år. Med anteckningar om husförhörsställen.
4538671 Norra Åsums församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 1824 och 1826 anteckningar om husförhörsställen.
4538671 Norra Åsums församling A I:4, 1831-1836 A I Husförhörslängder 4, 1831-1836 Längden 1834-1835 något fuktskadad.
4538671 Norra Åsums församling A I:5, 1832-1833 A I Husförhörslängder 5, 1832-1833 Bunt. Fragment.
4538672 Norra Åsums församling A I:6, 1837-1840 A I Husförhörslängder 6, 1837-1840 Omfattar en längd för varje år.
4538672 Norra Åsums församling A I:7, 1841-1844 A I Husförhörslängder 7, 1841-1844 Endast enstaka anteckningar för 1844.
4538672 Norra Åsums församling A I:8, 1844-1846 A I Husförhörslängder 8, 1844-1846
4538673 Norra Åsums församling A I:9, 1847-1849 A I Husförhörslängder 9, 1847-1849
4538673 Norra Åsums församling A I:10, 1850-1852 A I Husförhörslängder 10, 1850-1852
4538673 Norra Åsums församling B:1, 1843-1849 B Flyttningslängder 1, 1843-1849 Inflyttningslängd. Med anteckningar om kristendomskunskap och äktenskapsförbindelser.
4538674 Norra Åsums församling C I:1, 1751-1809 C I Födelse- och dopböcker 1, 1751-1809
4538674 Norra Åsums församling C I:2, 1777-1797 C I Födelse- och dopböcker 2, 1777-1797
4538674 Norra Åsums församling C I:3, 1810-1811 C I Födelse- och dopböcker 3, 1810-1811 Bunt. Kladd. Födelse- och dopanteckningar.
4538674 Norra Åsums församling C I:4, 1815-1843 C I Födelse- och dopböcker 4, 1815-1843
4538674 Norra Åsums församling C I:7, 1846-1849 C I Födelse- och dopböcker 7, 1846-1849
4538674 Norra Åsums församling E I:1, 1839-1854 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1854 Register i DDSS.
4538674 Norra Åsums församling E I:2, 1855-1865 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1865 Register i DDSS.
4538675 Norra Åsums församling H II:1, 1796-1800 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1796-1800
4538675 Norra Åsums församling H II:2, 1801-1803 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1803
4538675 Norra Åsums församling H II:3, 1804-1808 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1804-1808
4538675 Norra Åsums församling H II:4, 1809-1812 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1809-1812
4538676 Norra Åsums församling H II:4, 1809-1812 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1809-1812
4538676 Norra Åsums församling H II:5, 1813-1815 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1813-1815
4538676 Norra Åsums församling H II:6, 1816-1817 H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1816-1817
4538676 Norra Åsums församling H II:7, 1818-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1818-1819
4538677 Norra Åsums församling H II:8, 1820-1821 H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1820-1821
4538677 Norra Åsums församling H II:9, 1822-1823 H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1822-1823
4538677 Norra Åsums församling H II:10, 1824-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1824-1825
4538677 Norra Åsums församling H II:11, 1826-1827 H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1826-1827
4538678 Norra Åsums församling H II:12, 1828-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1828-1829
4538678 Norra Åsums församling H II:13, 1830-1831 H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1830-1831
4538678 Norra Åsums församling H II:14, 1832-1833 H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1832-1833
4538678 Norra Åsums församling H II:15, 1834-1835 H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1834-1835
4538678 Norra Åsums församling H II:16, 1836-1837 H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1836-1837
4538679 Norra Åsums församling H II:16, 1836-1837 H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1836-1837
4538679 Norra Åsums församling H II:17, 1838-1839 H II Bilagor till flyttningslängden 17, 1838-1839
4538679 Norra Åsums församling H II:18, 1840-1841 H II Bilagor till flyttningslängden 18, 1840-1841
4538679 Norra Åsums församling H II:19, 1842-1843 H II Bilagor till flyttningslängden 19, 1842-1843
4538680 Norra Åsums församling L I a:1, 1682-1719 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

1, 1682-1719
4538680 Norra Åsums församling L I a:2, 1720-1761 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

2, 1720-1761
4538680 Norra Åsums församling L I a:3, 1762-1891 "L I a Räkenskaper för kyrka

Huvudräkenskaper "

3, 1762-1891
4538680 Norra Åsums församling L I b:1, 1854-1864 L I b Räkenskaper för kyrka Specialer 1, 1854-1864 Inbunden.
4538681 Löderups församling A I:2, 1750-1762 A I Husförhörslängder 2, 1750-1762
4538681 Löderups församling A I:3, 1763-1801 A I Husförhörslängder 3, 1763-1801 Fuktskadad. Spridda år.
4538681 Löderups församling A I:4, 1813-1817 A I Husförhörslängder 4, 1813-1817
4538681 Löderups församling A I:5, 1818-1821 A I Husförhörslängder 5, 1818-1821 Med enstaka uppgifter för 1822.
4538682 Löderups församling A I:6, 1821-1826 A I Husförhörslängder 6, 1821-1826
4538682 Löderups församling A I:7, 1826-1833 A I Husförhörslängder 7, 1826-1833 Med enstaka uppgifter för 1834.
4538682 Löderups församling A I:8, 1833-1839 A I Husförhörslängder 8, 1833-1839
4538682 Löderups församling A I:9, 1839-1846 A I Husförhörslängder 9, 1839-1846 Med enstaka yngre uppgifter. Löderupsby.
4538683 Löderups församling A I:10, 1839-1846 A I Husförhörslängder 10, 1839-1846 Enstaka yngre uppgifter. Hagestad.
4538684 Löderups församling C I:1, 1684-1788 C I Födelse- och dopböcker 1, 1684-1788 1684-1692 endast dopbok. Luckor 1708-01-29--1708-06-13, 1711-02-13--1712-01-17. (utlånas som fotokopia).
4538684 Löderups församling C I:2, 1789-1832 C I Födelse- och dopböcker 2, 1789-1832
4538685 Löderups församling A I:11, 1846-1852 A I Husförhörslängder 11, 1846-1852 Löderups by. Med enstaka uppgifter för 1853.
4538685 Löderups församling A I:12, 1846-1852 A I Husförhörslängder 12, 1846-1852 Hagestad. Med enstaka uppgifter för 1853.
4538685 Löderups församling A I:13, 1852-1856 A I Husförhörslängder 13, 1852-1856 Löderups by. Med en uppgift för 1866.
4538685 Löderups församling A I:14, 1852-1856 A I Husförhörslängder 14, 1852-1856 Hagestad.
4538686 Löderups församling A I:15, 1857-1861 A I Husförhörslängder 15, 1857-1861
4538686 Löderups församling B:1, 1851-1862 B Flyttningslängder 1, 1851-1862
4538686 Löderups församling C I:3, 1833-1856 C I Födelse- och dopböcker 3, 1833-1856
4538686 Löderups församling C I:4, 1857-1865 C I Födelse- och dopböcker 4, 1857-1865
4538686 Löderups församling E I:1, 1824-1852 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1852 Lysningsbok med anteckningar om vigsel.
4538686 Löderups församling E I:2, 1852-1883 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1883
4538687 Löderups församling A I:1, 1692-1736 A I Husförhörslängder 1, 1692-1736 Skadad. Spridda år.
4538687 Löderups församling D II:1, 1732-1750 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1732-1750 Fuktskadad.
4538687 Löderups församling D II:2, 1750-1773 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1750-1773 Skadad.
4538688 Löderups församling D II:3, 1773-1787 D II Längder över nattvardsgäster 3, 1773-1787
4538688 Löderups församling D II:4, 1787-1812 D II Längder över nattvardsgäster 4, 1787-1812
4538688 Löderups församling D II:5, 1812-1821 D II Längder över nattvardsgäster 5, 1812-1821
4538689 Löderups församling H II:1, 1791-1800 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1791-1800 Bunt. Fuktskadad. Lucka 1792.
4538689 Löderups församling H II:2, 1801-1808 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1808 Bunt. Fuktskadad.
4538689 Löderups församling H II:3, 1809-1820 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1809-1820 Bunt. Fuktskadad. Luckor 1812-1813, 1818. 1817 endast 1 prästsedel.
4538690 Löderups församling H II:4, 1821-1825 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1821-1825
4538690 Löderups församling H II:5, 1826-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1826-1840
4538691 Löderups församling L I a:1, 1694-1725 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1694-1725 Med extrakt ur jordebok och specifikation på kontanta lån av kronan från Löderups och Hörups kyrkor 1709-1715.
4538691 Löderups församling L I a:2, 1726-1783 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1726-1783
4538691 Löderups församling L I a:3, 1784-1854 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1854 Med markegångsuppgifter.
4538692 Loshults församling A I:1, 1780-1795 A I Husförhörslängder 1, 1780-1795
4538692 Loshults församling A I:2, 1795-1812 A I Husförhörslängder 2, 1795-1812
4538692 Loshults församling A I:3, 1813-1823 A I Husförhörslängder 3, 1813-1823
4538692 Loshults församling A I:4, 1823-1831 A I Husförhörslängder 4, 1823-1831
4538693 Loshults församling A I:5, 1832-1836 A I Husförhörslängder 5, 1832-1836
4538693 Loshults församling A I:6, 1837-1839 A I Husförhörslängder 6, 1837-1839
4538693 Loshults församling A I:7, 1840-1845 A I Husförhörslängder 7, 1840-1845
4538693 Loshults församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4538694 Loshults församling C:1, 1648-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1690 Att observera vid användandet av det äldre kyrkobokförings- materialet: c:a 1685 ändras byanamnet Västratorp till Gnubbefälle.
4538694 Loshults församling C:2, 1690-1738 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1738
4538694 Loshults församling C:3, 1739-1788 C Födelse- och dopböcker 3, 1739-1788
4538695 Loshults församling C:4, 1788-1838 C Födelse- och dopböcker 4, 1788-1838
4538695 Loshults församling C:5, 1839-1863 C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1863 Register i DDSS.
4538696 Loshults församling L I:1, 1680-1720 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1720 Inb. Huvudräkenskaper.
4538696 Loshults församling L I:2, 1721-1778 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1778 Inb.
4538697 Munka-Ljungby församling A I:1, 1819-1832 A I Husförhörslängder 1, 1819-1832 Bunt.
4538697 Munka-Ljungby församling A I:2, 1831-1839 A I Husförhörslängder 2, 1831-1839
4538697 Munka-Ljungby församling A I:4, 1844-1845 A I Husförhörslängder 4, 1844-1845
4538697 Munka-Ljungby församling A I:3, 1839-1844 A I Husförhörslängder 3, 1839-1844 Bunt.
4538698 Munka-Ljungby församling A I:5, 1845-1846 A I Husförhörslängder 5, 1845-1846 Bunt.
4538698 Munka-Ljungby församling A I:6, 1846-1848 A I Husförhörslängder 6, 1846-1848
4538698 Munka-Ljungby församling A I:7, 1848-1849 A I Husförhörslängder 7, 1848-1849
4538698 Munka-Ljungby församling A I:8, 1849-1850 A I Husförhörslängder 8, 1849-1850 Bunt.
4538698 Munka-Ljungby församling A I:9, 1850-1851 A I Husförhörslängder 9, 1850-1851 Bunt.
4538699 Munka-Ljungby församling A I:10, 1851-1852 A I Husförhörslängder 10, 1851-1852
4538699 Munka-Ljungby församling A I:11, 1852-1853 A I Husförhörslängder 11, 1852-1853 Bunt.
4538699 Munka-Ljungby församling A I:12, 1853-1855 A I Husförhörslängder 12, 1853-1855 Bunt.
4538700 Munka-Ljungby församling A I:13, 1855-1857 A I Husförhörslängder 13, 1855-1857
4538700 Munka-Ljungby församling A I:14, 1857-1859 A I Husförhörslängder 14, 1857-1859 Bunt.
4538701 Munka-Ljungby församling B:1, 1821-1838 B Flyttningslängder 1, 1821-1838 Utflyttningslängd. Luckor 1823, 1828-1831.
4538701 Munka-Ljungby församling B:2, 1839-1861 B Flyttningslängder 2, 1839-1861 Utflyttningslängd.
4538702 Munka-Ljungby församling C I:1, 1688-1809 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1809
4538702 Munka-Ljungby församling C I:2, 1810-1863 C I Födelse- och dopböcker 2, 1810-1863 Bunt. T.o.m. 1863-01-14.
4538702 Munka-Ljungby församling E I:1, 1846-1874 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1846-1874 Bunt. Fr.o.m. 1863 endast lysningsbok. T.o.m. 1874-05-22.
4538703 Munka-Ljungby församling H II:1, 1762-1793 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1762-1793 Bunt. Lucka 1785.
4538704 Munka-Ljungby församling H II:1, 1762-1793 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1762-1793 Bunt. Lucka 1785.
4538705 Munka-Ljungby församling H II:2, 1794-1814 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1794-1814 Bunt.
4538706 Munka-Ljungby församling H II:3, 1815-1837 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1815-1837 Bunt.
4538707 Munka-Ljungby församling H II:4, 1837-1852 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1837-1852 Bunt.
4538708 Munka-Ljungby församling H II:5, 1853-1865 H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1853-1865 Bunt.
4538709 Tåssjö församling A I:1, 1813-1818 A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4538709 Tåssjö församling A I:2, 1818-1823 A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4538709 Tåssjö församling A I:3, 1823-1827 A I Husförhörslängder 3, 1823-1827 Bunt.
4538709 Tåssjö församling A I:4, 1828-1833 A I Husförhörslängder 4, 1828-1833
4538709 Tåssjö församling A I:5, 1833-1838 A I Husförhörslängder 5, 1833-1838 Bunt.
4538709 Tåssjö församling A I:6, 1838-1843 A I Husförhörslängder 6, 1838-1843
4538710 Tåssjö församling A I:7, 1843-1849 A I Husförhörslängder 7, 1843-1849 Bunt. Starkt fuktskadad.
4538710 Tåssjö församling A I:8, 1849-1853 A I Husförhörslängder 8, 1849-1853 Bunt. Starkt fuktskadad.
4538710 Tåssjö församling A I:9, 1853-1856 A I Husförhörslängder 9, 1853-1856 Bunt.
4538710 Tåssjö församling A I:10, 1856-1859 A I Husförhörslängder 10, 1856-1859 Bunt.
4538711 Tåssjö församling H II:1, 1831-1836 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1831-1836 Bunt.
4538711 Tåssjö församling C I:1, 1690-1767 C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1767
4538711 Tåssjö församling C I:2, 1768-1814 C I Födelse- och dopböcker 2, 1768-1814
4538711 Tåssjö församling C I:3, 1815-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1815-1861 Bunt.
4538712 Tåssjö församling L I a:1, 1662-1720 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1720 Bunt. 1719 ofullständig.
4538712 Tåssjö församling L I a:2, 1721-1803 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1803 Bunt.
4538712 Tåssjö församling L I a:3, 1804-1910 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1804-1910 Inb.
4538713 Nosaby församling A I:1-2, 1793-1811 A I Husförhörslängder 1-2, 1793-1811 Arkivkartong. 1) 1793-1794. Med förteckning över fortifikationsstaten i Kristianstad 1794. 2) 1795-1796. Med förteckning över fortifikationsstaten i Kristianstad 1796. 3) 1806-1807. Omfattar Balsby. Med uppgifter om lantvärnsnr
1808-1809.
1) Omfattar Nosaby. Med uppgifter från 1812.
2) Omfattar Hammar. Med uppgifter från 1812 och 1813 samt med förteckning över personer som hörde till Hammars sätesgård 1812.
3) Omfattar Åraslöv. Med upp gifter från 1812.
4) Omfattar Näsby. Med uppgifter från 1812.
5) Omfattar Balsby.
4538713 Nosaby församling A I:3-4, 1812-1819 A I Husförhörslängder 3-4, 1812-1819 Arkivkartong. 1) Omfattar Nosaby.
2) Omfattar Hammar. Med uppgifter från 1813.
3) Omfattar Åraslöv. Med uppgifter från 1813.
4) Omfattar Näsby. Med uppgifter från 1813.
5) Omfattar Balsby. Med uppgifter från 1813.
4538713 Nosaby församling A I:5, 1820-1829 A I Husförhörslängder 5, 1820-1829 Med uppgifter från 1830 och 1834.
4538714 Nosaby församling A I:6, 1829-1835 A I Husförhörslängder 6, 1829-1835 Arkivkartong.
4538714 Nosaby församling A I:7, 1835-1839 A I Husförhörslängder 7, 1835-1839 Med uppgifter från 1840.
4538714 Nosaby församling A I:8, 1840-1846 A I Husförhörslängder 8, 1840-1846
4538715 Nosaby församling A I:9, 1845-1849 A I Husförhörslängder 9, 1845-1849 Med uppgifter från 1850.
4538715 Nosaby församling A I:10, 1850-1854 A I Husförhörslängder 10, 1850-1854 Med uppgifter från 1855 och 1856.
4538715 Nosaby församling B:2, 1835-1842 B Flyttningslängder 2, 1835-1842 Inflyttningslängd.
4538715 Nosaby församling B:1, 1795- B Flyttningslängder 1, 1795- Bunt.
4538715 Nosaby församling B:3, 1835-1842 B Flyttningslängder 3, 1835-1842 Utflyttningslängd.
4538716 Nosaby församling C:1, 1682-1696 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1696 Lucka januari-mars 1689.
4538716 Nosaby församling C:2, 1699-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1699-1733 Lucka 1728.
4538716 Nosaby församling C:3, 1734-1753 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1753
4538716 Nosaby församling C:4, 1754-1810 C Födelse- och dopböcker 4, 1754-1810 Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4538716 Nosaby församling C:5, 1810-1846 C Födelse- och dopböcker 5, 1810-1846 Arkivkartong.
4538716 Nosaby församling C:8, 1847-1858 C Födelse- och dopböcker 8, 1847-1858
4538717 Nosaby församling H II:1, 1803-1811 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1803-1811 Lucka 1805.
4538717 Nosaby församling H II:2, 1812-1817 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1812-1817
4538717 Nosaby församling H II:3, 1818-1821 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1818-1821
4538717 Nosaby församling H II:4, 1822-1825 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1822-1825
4538718 Nosaby församling H II:5, 1826-1829 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1826-1829
4538718 Nosaby församling H II:6, 1830-1832 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 6, 1830-1832
4538718 Nosaby församling H II:7, 1833-1835 H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 7, 1833-1835
4587557 Åhus församling A I:5, 1833-1846 A I Husförhörslängder 5, 1833-1846 Omfattar byarna Ripa, Hernestad, Horna och Yngsjö.
4587557 Åhus församling A I:8, 1848-1854 A I Husförhörslängder 8, 1848-1854 Omfattar Åhus.
4587557 Åhus församling A I:7, 1846-1854 A I Husförhörslängder 7, 1846-1854 Omfattar byarna Ripa, Hernestad, Horna och Yngsjö.
4587558 Hjärsås församling B:1, 1830-1859 B In- och utflyttningslängder 1, 1830-1859 Bunt. Koncept. Enbart utflyttning. Luckor: 1833-1837, 1841-1842, 1853, 1858.
4587558 Hjärsås församling B:2, 1861-1869 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1869
4587558 Hjärsås församling B:3, 1869-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1869-1894
4587558 Hjärsås församling H II:1, 1793-1817 H II Inflyttningsattester 1, 1793-1817
4587558 Hjärsås församling H I:1, 1781-1869 "H I Bilagor till husförhörslängden och församlings-

boken "

1, 1781-1869 Med luckor.
4587558 Hjärsås församling H I:1, 1781-1869 "H I Bilagor till husförhörslängden och församlings-

boken "

1, 1781-1869 Med luckor.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: