För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Landsarkivet i Göteborg

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Länk till Huvudsidan

Landsarkivet i Göteborg, är ett av Sveriges olika landsarkiv och har primärt ansvar för alla offentliga arkivhandlingar i Västra Götalands län och för deponerade arkiv från privatpersoner, stiftelser, företag med flera i detta område. Huvudsätet är byggnaden på Geijersgatan 1, Göteborg som byggdes efter arkitekt Gustaf Améen's ritningar och stod klar 1911 då verksamheten startade.[1]Landsarkivet i Göteborg har också en större depå på Polstjärnegatan, Lindholmen, Göteborg.

Information
Landsarkivet gla.jpg
[redigera | redigera wikitext]

Landsarkivet i Göteborg (GLA)

Västra Götalands län
Postadress: Box 19035, 400 12 Göteborg
Gatu- ochbesöksadress: Arkivgatan 9A
Telefon: 010-476 78 00
Fax: 010-476 78 87
E-post: landsarkivet.gla@riksarkivet.se
Internet: Riksarkivet/GLA

Historia[redigera | redigera wikitext]

Genom en överenskommelse mellan staten och Göteborgs stad år 1908 berättigades staden att för all framtid till landsarkivet överlämna bland annat protokoll och handlingar från magistraten, stadsfullmäktigeoch kommunala nämnder samt från församlingarna, kyrkofullmäktige och kyrkliga nämnder. Stadens rätt att överlämna arkivalier inskränktes att gälla sådana, som var äldre än 30 år. Överenskommelsen omförhandlades 1974, varvid de kommunala handlingarna i landsarkivet omvandlades till en deposition som i sin tur hävdes 1979 (materialet förvaras idag i Regionarkivet Göteborg/Vänersborg).[2]

Före 1998 omfattade landsarkivets distrikt Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmlands län, men idag Västra Götalands län. Det gemensamma namnet för Landsarkiven och Riksarkivet var fram till 2010 Statens arkiv.

Överenskommelsen 1908[redigera | redigera wikitext]

Staten anslog 201 350 kronor till den nya landsarkivbyggnaden och staden Göteborg, inklusive tomtvärdet, 450 000 kronor.[3]

Överenskommelsen från gick 1908 ut på följande, i sammandrag:

 1. Staden överlåter avgifts- och gravationsfritt en tomt med äganderätt till Kronan för uppförandet av ett landsarkiv.
 2. Byggnaden är avsedd för Göteborgs och Bohus län, Göteborgs stad och efter prövning av Kungl. Maj:t vissa andra län - från 1911 Skaraborgs och Älvsborgs län, samt året därpå även Värmlands län.
 3. Staden bidrag med 150 000 kr till ursprungsbyggnaderna, vilka bör räcka minst 30 år. För eventuella tillbyggnader bidrar staden med en procentandel av kostnaderna som motsvarar det utrymme stadens arkivalier upptar.
 4. För all framtid äger staden rätt att leverera arkivhandlingar från dessa myndigheter: Rådhusrätten, upphörda domstolar, Magistraten, Stadsfullmäktige (inklusive underlydande nämnder och styrelser). Poliskammaren, Polisdomstolen, församlingar och kyrkofullmäktige, samt underlydande nämnder. Endast handlingar äldre än 30 år omfattas, för yngre handlingar gäller att Landsarkivet avgör om det finns plats. Domkapitlet bör beredas plats om de vill leverera.[4]

Ombyggnation[redigera | redigera wikitext]

I början av 2010 påbörjades en om- och utbyggnad av landsarkivet på Geijersgatan 1 i Göteborg och som nu är klar. Redan 2002 hade ägaren Klippan Kulturfastigheter AB ansökt om bygglov, men byggprojektet försenades sju år på grund av överklaganden. Nybyggnaden ovan mark är 5000 kvadratmeter stor och har ritats av White arkitekter. Under mark i parken anläggs även ett parkeringsdäck. En ny entré kommer att byggas i hörnet mot korsningen Viktor Rydbergsgatan / Arkivgatan. I och med ombyggnaden kommer den tidigare muren mot Viktor Rydbergsgatan att tas bort, vilket öppnar upp och gör det möjligt för allmänheten att passera genom den lilla parken.[5]

Källor/Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982, Agne Rundqvist, Ralf Scander, Anders Bothén, Elof Lindälv, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982 s. 84
 2. Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1974:200; Göteborgs kommunstyrelses arkiv (kommunstyrelseavtal) volym F1:1, akt 39, samt Göteborgs stadsarkivs ämbetsarkiv, volym F 1 x61:5 (båda arkiven förvaras vid Regionarkivet Göteborg/Vänersborg)
 3. Nordby & Lönnroth, (2012), s. 32
 4. Nordby & Lönnroth, (2012), s. 32
 5. Mall:Tidskriftsref fckLRfckLR

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Göteborgs kommunalkalender 1973, årgång XXXXV, red. Gunnar Bergsten, utgiven av Göteborgs stadskansli, Elanders boktryckeri, Göteborg 1973 s. 277
 • Landsarkivet i Göteborg 1911-2011 : byggnader, människor och handlingar, [Serie: Arkiv i väst, 0283-4855 ; 11], Peter Nordby & Louise Lönnroth, Landsarkivet i Göteborg 2012 ISBN 978-91-979866-2-5