För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Mall:Dokumentation/doc

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Användning[redigera wikitext]

Mallen Runeberg.org används för att länka till Projekt Runeberg, på samma sätt som man skulle göra en extern länk, men med alla snedstreck utbytta mot vertikala streck i mallanropet. Sista parametern (sista ledet i adressen) kan lämpligen åtföljas av mellanslag och en länktext. Länktexten ska i normalfallet alltså inte vara en egen parameter. När man vill länka till startsidan för ett verk (vilket är rätt ovanligt), kan sista parametern inledas endera med index.html eller med mellanslag.

Mallens uppgift är att fylla i rätt författare, titel och årtal, för att skapa en användbar källhänvisning. Mallen kan inte vara heltäckande. Den ger inte användbar information för samtliga verk i Projekt Runeberg. Avsikten är att täcka de vanligaste användningsfallen och att utöka mallen efterhand.

Mallens kod är något krånglig, vilket visserligen gör att mallen är svår att uppdatera, men desto lättare att använda.

Arbetsgång[redigera wikitext]

  1. Leta på rätt sida i Projekt Runeberg, till exempel för en biografi om Harald Sohlman, sidan http://runeberg.org/sbh/b0482.html
  2. Kopiera adressen och lägg till artikelnamnet, som en extern länk, [http://runeberg.org/sbh/b0482.html Sohlman, Harald]
  3. Ta bort det inledande http://, byt Hakparenteserna runt URL:en [ ] mot dubbla Klammerparenteser {{ }} och Snedstrecken / mot vertikala streck |
  4. Nu är anropet klart: {{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}}
  5. När sidan sparas, visas resultatet: Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (2:a upplagan, 1906)

Exempel[redigera wikitext]

Anrop Resultat
{{runeberg.org|authors|tingsten.html Herbert Tingsten}} Herbert Tingsten, författarpresentation i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|biblblad|1940|0019.html Centralbiblioteken 10 år}} Centralbiblioteken 10 år i Biblioteksbladet (1940)
{{runeberg.org|blaabog|1910|0105.html Elberling, Carl}} Elberling, Carl i Ove Krak, Kraks Blå Bog (1910)
{{runeberg.org|svcohrs|0017.html Stockholm}} Stockholm i Edvard Cohrs, Cohrs' atlas över Sverige (1928)
{{runeberg.org|brehm|ryggrad|0100.html Knotten}} Knotten i Alfred Brehm, Djurens lif (2:a upplagan, 1888), De ryggradslösa djuren
{{runeberg.org|dbl|13|0119.html Pingel, Christian}} Pingel, Christian i Carl Frederik Bricka, Dansk biografisk Lexikon (1. udgave, 1899)
{{runeberg.org|dialektl|0059.html Berg-söta}} Berg-söta i Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon (1862–1867)
{{runeberg.org|ekbohrn|0571.html Helikofon}} Helikofon i Carl Magnus Ekbohrn, Förklaringar över 100,000 främmande ord och namn m.m. (1936)
{{runeberg.org|eurkonst|0114.html Dumas, Marie}} Dumas, Marie i Arvid Ahnfelt, Europas konstnärer (1887)
{{runeberg.org|fataburen|1930|0009.html Skogaholms herrgård till Skansen}} Skogaholms herrgård till Skansen i Fataburen (8:e bandet, 1930)
{{runeberg.org|haandlex|1|0341.html Dampkjøkken}} Dampkjøkken i Chr. Johnsen, Norsk Haandlexikon for almennyttige Kundskaber (1881)
{{runeberg.org|histbib|4|0299.html Blad ur konung Gustaf III:s och drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria}} Blad ur konung Gustaf III:s och drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria i Historiskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe (1875-1880) Fjerde delen
{{runeberg.org|hvemerhvem|1930|0198.html Hovdenak, Nils Olaf}} Hovdenak, Nils Olaf i Hjalmar Steenstrup, Hvem er Hvem? (1930)
{{runeberg.org|ink|1|0699.html Brandrør}} Brandrør i Haakon Nyhuus, Illustreret norsk konversationsleksikon (1907–1913)
{{runeberg.org|kulbild|1-5|0129.html Häfla hammarsmedja}} Häfla hammarsmedja i Svenska kulturbilder (första utgåvan, 1929-1932)
{{runeberg.org|lantuppsl|0471.html Hopfogning av virke}} Hopfogning av virke i Herman Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923)
{{runeberg.org|linnstrom|1|0300.html Ekbohrn, C. M.}} Ekbohrn, C. M. i Hjalmar Linnström , Svenskt boklexikon. Åren 1830–1865 (1867–1884)
{{runeberg.org|muslex|0612.html Nilsson, Christina}} Nilsson, Christina i J. Leonard Höijer, Musik-Lexikon (1864)
{{runeberg.org|nf Nordisk familjebok}} Nordisk familjebok i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|nfaa| Första bandet A-Barograf}} Första bandet A-Barograf i Nordisk familjebok (1:a upplagan, 1876)
{{runeberg.org|nfaa|0123.html Aftonfjärilar}} Aftonfjärilar i Nordisk familjebok (1:a upplagan, 1876)
{{runeberg.org|nfm|1939|0300.html Den moderna televisionstekniken}} Den moderna televisionstekniken i Nordisk familjeboks månadskrönika (1939)
{{runeberg.org|nordflor|224.html Luktviol}} Luktviol i Carl Lindman, Bilder ur Nordens flora (2:a upplagan, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1917–1926)
{{runeberg.org|pgosterg|0301.html Engström, Einar}} Engström, Einar i Porträttgalleri från Östergötland (1937)
{{runeberg.org|rostrad|1932|0123.html Lyssnargrupper}} Lyssnargrupper i Röster i Radio (1932)
{{runeberg.org|salmonsen|2|12|0891.html Jena}} Jena i Christian Blangstrup, Salmonsens Konversationsleksikon (2. udgave, 1922)
{{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}} Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (2:a upplagan, 1906)
{{runeberg.org|sfl|6|0223.html Hjelmqvist, Bengt}} Hjelmqvist, Bengt i Svenskt författarlexikon 6. 1966-1970
{{runeberg.org|spg|21|0098.html Louise Pyk}} Louise Pyk i Adolf Lindgren och Nils Personne, Svenskt porträttgalleri (1897), vol. XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister
{{runeberg.org|sqvinnor|0297.html Maria Euphrosina}} Maria Euphrosina i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
{{runeberg.org|statskal|1925|0245.html Stenhammar, Waldemar}} Stenhammar, Waldemar i Sveriges statskalender 1925
{{runeberg.org|svda|1926|0063.html Ekmanska regeringen}} Ekmanska regeringen i Svenska Dagbladets Årsbok - fjärde årgången, händelserna 1926 (1927)
{{runeberg.org|sveapres|0151.html 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz}} 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz i Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614–1898 (1899)
{{runeberg.org|svekon19|2|0243.html Mimmi Zetterström}} Mimmi Zetterström i Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (1928), II. Från Karl XV till sekelslutet
{{runeberg.org|svetym|0643.html Oskar}} Oskar i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (1:a upplagan, 1922)
{{runeberg.org|svlartid|1924|0301.html Direktör S. A. Tornberg 60 år}} Direktör S. A. Tornberg 60 år i Svensk Läraretidning (1924)
{{runeberg.org|svlihist|0210.html Carl David af Wirsén}} Carl David af Wirsén i Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag (6:e upplagan, 1904)
{{runeberg.org|tektid|1931s|0003.html Fribordsbestämmelser}} Fribordsbestämmelser i Teknisk Tidskrift (1931), avdelningen för Skeppsbyggnadskonst
{{runeberg.org|uppfinn|7|0395.html Skrufångare}} Skrufångare i Friedrich Georg Wieck, Uppfinningarnas bok (1873-1875), del 7: Verldshandeln
{{runeberg.org|uppsalla|0686.html Recipiend}} Recipiend i B. Lundström och A. Montgomery, Uppslagsbok för alla (ny upplaga, 1910)
{{runeberg.org|vemardet|1957|1002.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är det 1957
{{runeberg.org|vemarhon|0337.html Nivert, Marianne}} Nivert, Marianne i Vem är hon : kvinnor i Sverige : biografisk uppslagsbok (1988), ISBN 91-1-863422-2
{{runeberg.org|vemarvem|sthlm62|1332.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är Vem? : Stor-Stockholm (2:a upplagan, 1962)
{{runeberg.org|vemindu|0021.html Algers, Börge}} Algers, Börge i Gunnar Prawitz, Vem är vem inom handel och industri? 1944–45
{{runeberg.org|vemvardet|0159.html Rodhe, Eva}} Rodhe, Eva i Vem var det? (1944)

Se även[redigera wikitext]