För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Norrbottens län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Norrbottens län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4296689 Arjeplogs församling A I:1, 1740-1772 A I Husförhörslängder 1, 1740-1772 Ett dödsår 1727 och ett 1739.
4296689 Arjeplogs församling A I:2, 1772-1826 A I Husförhörslängder 2, 1772-1826 1804-1825, se även D II:2.
Med ortsregister.
Med separat personregister i exp.
4296689 Arjeplogs församling C:1, 1719-1790 C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1790 (1719--1790-01).
Kyrkobok endast för Silbojokk -1735, därefter även för Arjeplog.
Första uppslagen födelse- och dopbok för kyrkoherden Johan Laestadius d.y:s barn 1734-1755.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1731--1796-01.
Död- och begravningsbok 1730-1795.
Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt eller avlösning 1743-1823.
4296689 Arjeplogs församling C:2, 1720-1735 C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1735 Kyrkobok endast för Arjeplog 1720--1755-03.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1730-1735.
Död- och begravningsbok 1724-1736.
Kyrkoräkenskaper 1719-1811.
Pålysningar 1767-1774.
4296690 Arjeplogs församling D II:1, 1774-1803 D II Kommunionlängder 1, 1774-1803 Inneh. även:
Förteckning å utdelade lappska böcker 1747-1803.
Förteckning å utdelade premier för undervisning 1778-1798.
Förteckning över duk- och pungpenningar m.m. 1770-1803.
Förteckning över kollekter till konsistoriet och Piteå skolbyggnad 1777-1803.
4296690 Arjeplogs församling D II:2, 1804-1825 D II Kommunionlängder 2, 1804-1825
4296690 Arjeplogs församling H III:1, 1735-1918 H III Bilagor till födelse- och dopboken 1, 1735-1918 1735-1787, 1875-1918
Lev 74/1972
Dopsedlar m m
Lucka 1876, 1880, 1883
Inneh. bl.a:
Utdrag ur födelse- och dopbok
Dopsedlar vid nöddop
(och dödsfall)
Legalisationsbevis
För 1918 månadsuppgifter från barnmorska
4296690 Arjeplogs församling L I a:1, 1642-1719 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1642-1719 "Häri även Gåvo- och inventarieförteckningar 1641-1750;
Series pastorum för Silbojokk 1640-1730;
Series pastorum för Arjeplog 1641-1876"
4296690 Arjeplogs församling L I a:2, 1731-1844 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1731-1844 Kapsel
Kvittenser till kyrkokassan
4296690 Arjeplogs församling L I a:3, 1805-1826 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1805-1826 Ficka
Häri även räkenskaper för fattigvård 1805-1826
4296690 Arjeplogs församling L I a:5, 1870-1884 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1870-1884 Ficka
4296691 Arjeplogs församling A I:3, 1855-1864 A I Husförhörslängder 3, 1855-1864 Lev. 33/1962.
Med uppgifter från 1865 och 1938.
Med separat personregister i exp.
4296692 Arvidsjaurs församling A I:1, 1744-1774 A I Förhörsböcker 1, 1744-1774 Skilda förhörs- och kommunionlängder.
4296692 Arvidsjaurs församling A I:2, 1772-1802 A I Förhörsböcker 2, 1772-1802
4296692 Arvidsjaurs församling A I:3, 1803-1813 A I Förhörsböcker 3, 1803-1813
4296693 Arvidsjaurs församling A I:4, 1813-1823 A I Förhörsböcker 4, 1813-1823
4296693 Arvidsjaurs församling A I:5, 1823-1833 A I Förhörsböcker 5, 1823-1833
4296693 Arvidsjaurs församling A I:6, 1834-1845 A I Förhörsböcker 6, 1834-1845
4296694 Arvidsjaurs församling C:1, 1719-1772 C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1772 Endast dopbok 1719-1730.
Slutet av boken saknas (sid. 665-677).
Inneh. även:
Vigselbok 1720-1772
Död-
och begravningsbok 1732-1772
Kyrkoräkenskaper 1719-1772.
4296694 Arvidsjaurs församling C:2, 1773-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1848 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1773-1848
Död- och begravningsbok 1773-1815, 1832-1848
Kyrkoräkenskaper 1773-1812.
4296694 Arvidsjaurs församling D I:1, 1832-1845 D I Konfirmationsböcker 1, 1832-1845 1832-1833, 1835, 1841-1845.
Konfirmationslistor.
Lev. 21/1955.
4296694 Arvidsjaurs församling D II:1, 1775-1803 D II Kommunionlängder 1, 1775-1803
4296694 Arvidsjaurs församling H I:1, 1768-1873 H I Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1768-1873 Strödda bilagor.
Däribland schematisk karta över förhörsrotarna.
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:1, 1654-1719 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1654-1719 "Film GH 444; Nr 7/1955
Inneh. även:
Strödda dopanteckningar 1654-1702
Inventarieförteckningar 1649-1779
Series pastorum 1640-1889"
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:2, 1812-1888 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1812-1888 "Film GH 444; 7/1955
Skuld- och
huvudbok
Skuldboken 1814-1883."
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:3, 1812-1875 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1812-1875 Special
4296695 Arvidsjaurs församling A I:7, 1846-1851 A I Förhörsböcker 7, 1846-1851 Lev. 47/1952.
4296695 Arvidsjaurs församling A I:8, 1853-1863 A I Förhörsböcker 8, 1853-1863 Lev. 37/1962.
4296695 Arvidsjaurs församling C:3, 1849-1891 C Födelse- och dopböcker 3, 1849-1891 Inb.
Lev. 173/1972.
4296696 Älvsby församling A I:1, 1809-1817 A I Husförhörslängder 1, 1809-1817
4296696 Älvsby församling A I:2, 1818-1830 A I Husförhörslängder 2, 1818-1830 För 1830 mycket ofullständiga anteckningar
4296696 Älvsby församling A I:3, 1830-1839 A I Husförhörslängder 3, 1830-1839 Defekt
Innehåller även:
In- och utflyttningslängder 1833-1836 (fragment av utflyttningslängd
1839)
Ett löst blad (del av register och fol. 1) levererad till landsarkivet i april 2011. Bladet är inte skannat eller mikrofilmat.
4296697 Älvsby församling A I:4, 1840-1851 A I Husförhörslängder 4, 1840-1851 Lev. 72/1951
Defekt
4296697 Älvsby församling B I:1, 1837-1861 B I Inflyttningslängder 1, 1837-1861 Lev. 72/1951
Häfte
1861 ofullständig
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1837-1860
4296697 Älvsby församling C:1, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1833-1861 1833-1861 mars
Lev. 72/1951
4296698 Älvsby församling A I:5, 1851-1861 A I Husförhörslängder 5, 1851-1861 Lev. 72/1951
4296698 Älvsby församling E I:1, 1809-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1809-1861 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1808-1860
4296699 Gällivare församling A I:1, 1776-1822 A I Husförhörslängder 1, 1776-1822 Omf. två längder 1776-1803, 1804-1822.
4296699 Gällivare församling A I:2, 1823-1838 A I Husförhörslängder 2, 1823-1838
4296699 Gällivare församling C I:1, 1759-1768 C I Födelse- och dopböcker 1, 1759-1768 Defekt i början
Inneh. även:
Förhörsbok 1758-1767
Vigselbok 1742-1776(1777)
Död- och begravningsbok 1744-1764
Förteckning över de byar hos vilka kateketen Per Jänberg lärt ungdomen i
bok 1751-1762.
4296699 Gällivare församling C I:2, 1775-1827 C I Födelse- och dopböcker 2, 1775-1827 Lucka 1798-04-11--1802-09-17
Några uppg. fr 1774
Inneh. även:
Kommunionbok 1776-1822
Vigselbok 1778-1827
Död- och begravningsbok 1775-1819
4296699 Gällivare församling C I:3, 1830-1834 C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1834 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1834.
Död- och begravningsbok 1830-1834.
Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.
Fattigkassans special 1854-1858.
4296700 Gällivare församling A I:3, 1839-1845 A I Husförhörslängder 3, 1839-1845 Lev. 5/1953.
Delvis använd som kladd vid avfattande av ämbetsskrivelser m.m.
4296700 Gällivare församling A I:4, 1846-1854 A I Husförhörslängder 4, 1846-1854 Lev. 5/1953
4296700 Gällivare församling A I:5a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5a, 1855-1864 Lev. 40/1973
4296700 Gällivare församling A I:5b, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5b, 1855-1864 Lev. 40/1973.
Inneh. även:
Kommunionlängd 1877-1881.
4296701 Gällivare församling C I:3, 1830-1834 C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1834 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1834.
Död- och begravningsbok 1830-1834.
Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.
Fattigkassans special 1854-1858.
4296701 Gällivare församling C I:4, 1846-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1846-1859 Lev. 71/1962
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1846-1860 april
Död- och begravningsbok 1846-1859
4296701 Gällivare församling C I:5, 1859-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1859-1861 Maj 1859-1861 sept
Lev. 71/1962
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1860 sept-1861
Död- och begravningsbok 1860-1862 febr
4296702 Hietaniemi församling A I:1, 1783-1801 A I Husförhörslängder 1, 1783-1801
4296702 Hietaniemi församling A I:2, 1801-1814 A I Husförhörslängder 2, 1801-1814 Innehåller även:
Förteckning över in- och utflyttade 1806
Anteckning angående konfirmationsläsning 1806
4296702 Hietaniemi församling A I:3, 1814-1826 A I Husförhörslängder 3, 1814-1826 På sista bladet register över svenska invånare
4296702 Hietaniemi församling A I:4, 1827-1840 A I Husförhörslängder 4, 1827-1840 1827-1838(1840)
Något defekt
4296703 Hietaniemi församling C:1, 1721-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1778 Innehåller även:
Förhörsbok 1741-1746
Död- och begravningsbok 1733-1803
4296703 Hietaniemi församling C:2, 1779-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1830 "1813-1820 särskild uppställning för ""ryska sidan""
Innehåller även:
Längder för nattvardsungdom 1800-1835"
4296703 Hietaniemi församling D II:2, 1786-1822 D II Kommunionlängder 2, 1786-1822 "1786-1812 (1822)
Utgörs av 2 längder; på sista sidan strödda kommunion- anteckningar t o m 1822
I volymens början förteckning över utlämnade katekeser och abc-böcker"
4296703 Hietaniemi församling D II:1, 1736-1778 D II Kommunionlängder 1, 1736-1778 Utgörs av 5 längder
Innehåller även:
Förteckning över insamlade lasarettsmedel 1788-1837
Räkenskaper för kollekt 1788-1837
4296703 Hietaniemi församling E I:1, 1804-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1861 Vigselbok
Förteckning över lysningssedlar 1805-1855 ingår
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1804-1861
4296704 Hietaniemi församling A I:5 a, 1838-1847 A I Husförhörslängder 5 a, 1838-1847 Lev. 17/1952
4296704 Hietaniemi församling A I:5 b, 1837-1847 A I Husförhörslängder 5 b, 1837-1847 Lev. 17/1952
Avser tjänstefolk
4296704 Hietaniemi församling A I:6, 1848-1858 A I Husförhörslängder 6, 1848-1858 Lev. 17/1952
4296704 Hietaniemi församling A I:7, 1859-1868 A I Husförhörslängder 7, 1859-1868 Lev. 59/1972
4296704 Hietaniemi församling C:3, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1861 Lev. 17/1952
Innehåller även:
Konfirmationsbok 1872-1892
4296705 Jokkmokks församling A I:1, 1758-1780 A I Husförhörslängder 1, 1758-1780 Luckor fol. 48-114, 122-124, 127-133
4296705 Jokkmokks församling A I:2, 1782-1828 A I Husförhörslängder 2, 1782-1828
4296705 Jokkmokks församling A I:3, 1815-1825 A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4296705 Jokkmokks församling A I:4, 1826-1839 A I Husförhörslängder 4, 1826-1839 Anteckningar till 1845
4296706 Jokkmokks församling C:1, 1701-1736 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1736 Lucka 1712-1713
Inneh. även:
Vigselbok 1701-1735
Begravningsbok 1701-1736
4296706 Jokkmokks församling C:2, 1736-1776 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1776 Inneh. även:
Vigselbok 1736-1776 i kapsel
4296706 Jokkmokks församling C:3, 1776-1814 C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1814 Inneh. även:
Lysnings- och vigsel 1776-1782
Död- och begravningsbok 1776-1782
4296706 Jokkmokks församling C:4, 1815-1848 C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1848 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1815-1854
4296707 Jokkmokks församling D II:1, 1781-1801 D II Kommunionlängder 1, 1781-1801 Kapslad
4296707 Jokkmokks församling E I:1, 1783-1814 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1783-1814 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1783-1867
4296707 Jokkmokks församling H I:1, 1743-1817 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1743-1817 1 Ficka
Strödda bilagor till kyrkobokföringen
4296707 Jokkmokks församling L I b:1, 1746-1843 L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1746-1843 1746-1836 (1843) Inb.
Special
1837-1843 överkorsade
Inneh. även:
Inventarieförteckning 1698-1829
4296707 Jokkmokks församling L I d:1, 1760-1834 L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1, 1760-1834 Bunt
4296708 Jokkmokks församling A I:5, 1839-1846 A I Husförhörslängder 5, 1839-1846 1839-1844(1846)
Bok för Jokkmokks och Kvikkjokks församlingar
Lev. 68/1951
I slutet av boken ant. om anmälningar till skolgång
4296708 Jokkmokks församling A I:6, 1845-1854 A I Husförhörslängder 6, 1845-1854 Lev. 6/1951
Häri register över lapparna inom pastoratet. Utsocknes tjänstefolk förda
separat i slutet av boken
4296708 Jokkmokks församling A I:7, 1856-1867 A I Husförhörslängder 7, 1856-1867 Lev. 108/1972
4296708 Jokkmokks församling C:5, 1849-1867 C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1867 Lev. 19/1963
4296708 Jokkmokks församling E I:2, 1855-1867 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1867 Lev. 108/1972
4296709 Jukkasjärvi församling A I:1, 1763-1794 A I Husförhörslängder 1, 1763-1794 "Luckor (enl gamla pag.) s. 54-55, 58-59, 62-63; slutet
saknas."
4296709 Jukkasjärvi församling A I:2, 1795-1827 A I Husförhörslängder 2, 1795-1827 Enstaka tidigare uppgifter.
4296709 Jukkasjärvi församling A I:3, 1828-1840 A I Husförhörslängder 3, 1828-1840 Lev. 1946
4296709 Jukkasjärvi församling C:3, 1792-1842 C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1842 Inbundna
Lev. 1939
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1792-1850.
Död- och begravningsbok 1792-1850.
4296710 Jukkasjärvi församling A I:4, 1841-1851 A I Husförhörslängder 4, 1841-1851 "1841-1849 (51)
Lev. 103/1952
Anm.: Innehållsförteckning och personregister i volymen.
Innehåller även:
Konfirmationslängd 1850;
Förteckning över nattvardsgäster 1844-1850;
Förslag till friplatser vid 1851 års lappbarnsskola;
Series pastorum 1774-1832;
Om tillkomsten av kyrkan i Vittangi 1846;
Bestämmelser om pastors tjänstgöring i Jukkasjärvi gamla kyrka u å;
Pastor Lindstedts förklaringar till domkapitlet över religionsvården m m i
församlingen 1852 (koncept)."
4296710 Jukkasjärvi församling A I:5, 1851-1860 A I Husförhörslängder 5, 1851-1860 Lev. 17/1963.
Med anteckningar för åren 1861 och 1862.
Volymen defekt och år 1914 kompletterad.
4296710 Jukkasjärvi församling C:2, 1719-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1751 "Inbundna.
1719-12-23--1751.
Lev. 103/1952.
Luckor; omkastningar i bladföljden; innehållsregister i volymen.
Innehåller även:
Catech.-längd för Svappavaara gruvlag 1783-1793.
Kommunionlängd för D:o 1774-1807. Vigselbok 1720--1751-05-22.
Begravningsbok 1719-1742."
4296710 Jukkasjärvi församling C:4, 1842-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1850 Inbundna.
Lev. 103/1952.
Inneh. även:
Kyrkoräkenskaper 1783-1850. Fattigvårdsräkenskaper 1844-1850.
Uppställningar över dagsverksersättningar vid kyrkoreparationer
1785-1786.
4296710 Jukkasjärvi församling C:5, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1861 1850-12-29--1861-04-14.
Lev. 17/1963
Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1860. Död- och begravningsbok
1851--1861-01-20.
Testamentspenningar 1866.Lasarettsmedel 1864-1866.
4296711 Karesuando församling A I:1, 1816-1825 A I Förhörsböcker 1, 1816-1825 "Luckor fr. 1-3v,29h-31v,123,126; komplettering till
början och 29h-31v av kyrkoherde E Bohlin.
Boken fylld av anteckningar av L.L.Laestadius, se register i bandet samt
Bohlin, Norrbotten 1938. Se även Brännström Olaus: Laestadius och hans
gärning./Biogr. Enskilda personer)."
4296711 Karesuando församling A I:2, 1826-1837 A I Förhörsböcker 2, 1826-1837 Anteckningar av Laestadius som i A I:1.
4296711 Karesuando församling A I:3, 1837-1852 A I Förhörsböcker 3, 1837-1852 "Lev. 48/1953.
Särskilda längder över Kautokeinolappar resp. över ""ryska undersåtar"", som
efter kristendomsförhör admitterats till nattvarden åren 1837-1850.
Inneh. även:
Längd över nattvardsgäster från andra församlingar, svenska och angränsande
utändska, 1848-1874; förteckning över omyndiga lappflickan Ella Blinds till
förmyndaren överlämnade egendom, 1844; ett inbördes testamente,
1850."
4296711 Karesuando församling A I:4, 1852-1865 A I Förhörsböcker 4, 1852-1865 Lev. 20/1963.
Med personregister och enstaka anteckningar från 1872, 1876 och 1891 (fol.
37).
4296711 Karesuando församling C:1, 1813-1874 C Födelse- och dopböcker 1, 1813-1874 Lev. 48/1953.
Inneh. även:
Vigsel- resp. dödbok för åren 1813-1874.
4296711 Karesuando församling C:2, 1875-1894 C Födelse- och dopböcker 2, 1875-1894 1875-1894 (1895).
Lev. 45/1972.
Anteckningar t.o.m. april 1895.
Inneh. även:
In- o. utflyttningslängd 1855-1895.
4296712 Karl Gustavs församling A I:1, 1784-1820 A I Husförhörslängder 1, 1784-1820 Gäller även området för nuv. Karunki församl. i
Finland
I slutet av vol. några anteckningar vid 1818 års
fattigrotefördelning
4296712 Karl Gustavs församling A I:2, 1818-1828 A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Häri register över inhyseshjon och
backstugesittare
4296712 Karl Gustavs församling A I:3, 1828-1838 A I Husförhörslängder 3, 1828-1838 Inneh. även:
Förteckn. över flyttningsattester u.å. (1833 o. 1834)
4296713 Karl Gustavs församling B:1, 1835-1836 B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1836 Lev. 79/1951
1835 - 1836 28/1
4296713 Karl Gustavs församling C:1, 1793-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1793-1825 1793 - 1825 13/3
Omfattar även den finska församlingsdelen (nuv. Karunki) t o m
1820
4296713 Karl Gustavs församling D II:1, 1798-1802 D II Kommunionlängder 1, 1798-1802 "Inbunden (i omslag) 1798 - 1802 (03)
Defekt.
Särskild längd för tjänstefolk
Innehåller även:
Anteckningar om kyrkans inkomster 1807-1808, och dess utgifter 1803-1808;
anteckningar om stamboksmedel och kollekter 1803-1806; förteckning över uppburna tionden av fisk 1804; pastors privata räkenskaper och anteckningar rörande sitt jordbruk, över
utgiven sockenspannmål m m 1803-1809."
4296713 Karl Gustavs församling D II:2, 1803-1816 D II Kommunionlängder 2, 1803-1816 Består av två längder, 1803-1807 och
1811-1816
4296714 Karl Gustavs församling E I:1, 1798-1809 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1798-1809 "Kapsel
1798 - 1809 8/1
Defekt; utgör del av ett förut större band
Gäller även området för nuvarande finska Karunki"
4296714 Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1817-1857 Innehåller även:
Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och
för influtna lasarettsmedel 1784-1806
4296714 Karl Gustavs församling F:1, 1762-1817 F Död- och begravningsböcker 1, 1762-1817 1762 - 20/7 1817
Gäller även området för nuvarande finska Karungi
Innehåller även:
Avlösningslängd 1789-1817
4296714 Karl Gustavs församling L I a:1, 1784-1831 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 1, 1784-1831 Innehåller även:
Kyrkoinventarium 1784-05-04 med tillägg t o m 1831.
4296715 Karl Gustavs församling A I:4, 1839-1848 A I Husförhörslängder 4, 1839-1848 Lev. 79/1951
Inneh. förteckn. över gratialister
4296715 Karl Gustavs församling A I:5, 1849-1858 A I Husförhörslängder 5, 1849-1858 Lev. 86/1962
Inneh. förteckn. övergratialister
I slutet av vol. anteckningar om för brott dömda personer 1843-1857
4296715 Karl Gustavs församling A I:6, 1859-1866 A I Husförhörslängder 6, 1859-1866 Lev. 99/1972
Med register över backstugu- o. inhysesfolk
4296716 Karl Gustavs församling B:2, 1846-1850 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1850 Lev. 79/1951
1846 29/4 - 1850
4296716 Karl Gustavs församling C:2, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1861 Lev. 79/1951
1825 - 1861 1/3
4296716 Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1817-1857 Innehåller även:
Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och
för influtna lasarettsmedel 1784-1806
4296716 Karl Gustavs församling E I:4, 1858-1861 E I Lysning- och vigselböcker 4, 1858-1861 Lev. 86/1962
1858 - 24/2 1861
Innehåller även:
Anteckningar om präster i Karl Gustavs församling 1761-1900 och Series Pastorum 1782-1873
4296716 Karl Gustavs församling D I:1, 1822-1894 D I Konfirmationsböcker 1, 1822-1894 Lev. 43/1953
År 1857 saknas
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1817-1860
4296717 Jokkmokks församling A I:1, 1781-1828 A I Husförhörslängder 1, 1781-1828
4296717 Jokkmokks församling A I:2, 1821-1841 A I Husförhörslängder 2, 1821-1841 Inneh. även:
Längd över nattvardsgäster 1847-1849
4296717 Jokkmokks församling C:1, 1784-1849 C Födelse- och dopböcker 1, 1784-1849 Inneh. även:
Kyrko- och fattigräkenskaper 1812-1839
4296717 Jokkmokks församling L I:1, 1784-1798 L I Räkenskaper för kyrka. 1, 1784-1798 Inb.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1784-1798.
4296717 Jokkmokks församling A I:3, 1841-1863 A I Husförhörslängder 3, 1841-1863 Lev. 19/1963
Inneh. även:
Anteckningar om HKH kronprins Carls besök i Kvikkjokk 15-16 aug 1858 samt
Herman Milbergs besök 7 juli 1850
4296717 Jokkmokks församling C:2, 1850-1897 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1897 1850-1878, 1880-1897
Lev. 115/1972
År 1875 se Jokkmokk C: 6
4296717 Jokkmokks församling F:1, 1784-1897 F Död- och begravningsböcker 1, 1784-1897 1784--1897-04-16
Lev. 68/1951 (fr. p.ä. i Jokkmokk)
Uppgifter om begr. saknas 1877 nov - 1879 mars
Häri ant. om försålda lappska böcker
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1784-1894
Förteckn. å kollekter 1818-1839
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:1, 1736-1777 A I Husförhörslängder 1, 1736-1777 "Defekt; består av tre längder. Inneh:
personregister."
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:2, 1778-1800 A I Husförhörslängder 2, 1778-1800 "Defekt; enbart förhörslängd. Inneh:
personregister."
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:3, 1801-1818 A I Husförhörslängder 3, 1801-1818 Inneh: personregister, även i exp.
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:4, 1819-1827 A I Husförhörslängder 4, 1819-1827 Utom längd efter gårdsnummer finns en alfabetisk
uppställning efter personnamn samt alfab. längd över tjänstefolk.
Med personregister i exp.
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:5, 1828-1833 A I Husförhörslängder 5, 1828-1833 Med personregister i exp.
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:6, 1834-1842 A I Husförhörslängder 6, 1834-1842 Har personregister (ej för hustrur och
barn).
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:7, 1843-1852 A I Husförhörslängder 7, 1843-1852 Utom längd efter gårdsnummer finns alfabetisk
uppställning efter personnamn.
Inneh: personregister.
Inneh. även:
Series comministrorum 1660-1857.
4296720 Luleå domkyrkoförsamling A I:8, 1853-1862 A I Husförhörslängder 8, 1853-1862 Lika som för A I:7.
4296720 Luleå domkyrkoförsamling A I:9, 1863-1869 A I Husförhörslängder 9, 1863-1869 Lika som för A I:7.
4296721 Luleå domkyrkoförsamling B I:1, 1834-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1834-1860 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1834-1860
4296721 Luleå domkyrkoförsamling B I:2, 1861-1879 B I Inflyttningslängder 2, 1861-1879 1861-1878(79)
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1861-1878
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:1, 1689-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1737 1689 12/10-1737
Fram till september 1706 enbart dopbok
Upplagd 1687 men första bladet bortrivet, i övrigt luckor 19/2-13/9 1691,
10/12 1693-1697
Innehåller även (i kolumnsystem):
Vigselbok 1709-1737
Död- och begravningsbok 1690-1737
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:2, 1738-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1780 Häri en notis om Luleå stads brand 1762 24/5
Innehåller även (i kolumnsystem): Vigselbok 1738-1780
Död- och begravningsbok 1738-1780
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:3, 1781-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1809 Innehåller även i (kolumnsystem): Vigselbok 1781-1814
Död- och begravningsbok 1781-1809
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:4, 1810-1833 C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1833 Innehåller även:
Vigselbok 1815-1833
Död- och begravningsbok 1810-1833
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:5, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1861 1834-1860(61)
Delvis lucka sept.-dec. 1836 på grund av defekt blad
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1834-1860
Död- och begravningsbok 1834-1860(61)
4296722 Luleå domkyrkoförsamling D I:1, 1875-1894 D I Konfirmationsböcker 1, 1875-1894
4296722 Luleå domkyrkoförsamling D II:1, 1786-1801 D II Kommunionlängder 1, 1786-1801 Utgöres av två längder, vardera med alfabetisk
uppställning över tjänstefolk
4296722 Luleå domkyrkoförsamling E I:1, 1861-1888 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1888
4296722 Luleå domkyrkoförsamling F:1, 1861-1876 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1876
4296722 Luleå domkyrkoförsamling F:2, 1877-1894 F Död- och begravningsböcker 2, 1877-1894
4296723 Nederkalix församling A I:1, 1732-1738 A I Husförhörslängder 1, 1732-1738 Häfte i kapsel
Upplagd t o m 1740
4296723 Nederkalix församling A I:2, 1770-1805 A I Husförhörslängder 2, 1770-1805 Defekt
4296724 Nederkalix församling A I:3 a, 1805-1816 A I Husförhörslängder 3 a, 1805-1816 Inneh. även:
Räkenskaper över insamling för orgelverk
4296724 Nederkalix församling A I:3 b, 1805-1816 A I Husförhörslängder 3 b, 1805-1816 Ett brevkoncept rör. döva och dumba i församlingen
inklistrat i början i längden
Inneh. även:
Insaml. för orgelverk, forts. från A I: 3 a
4296725 Karesuando församling P:1, 1720-1923 P Övriga handlingar 1, 1720-1923 Inb.
Se mikrokort S 2507 (7).
Aug Ljungs familjeregister. Copy-flowkopia av original i kyrkoarkivet.
Se även film 1/1969.
4296726 Nederkalix församling A I:4 a, 1817-1828 A I Husförhörslängder 4 a, 1817-1828
4296726 Nederkalix församling A I:4 b, 1817-1828 A I Husförhörslängder 4 b, 1817-1828
4296727 Nederkalix församling A I:5 a, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 a, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 b, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 b, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 c, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 c, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 d, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 d, 1829-1838 Inneh. även:
In- och utflyttningslängd 1834-1845
4296729 Nederkalix församling C I:3, 1761-1816 C I Födelse- och dopböcker 3, 1761-1816 Inneh. även:
Vigselbok 1761-1816
Död- och begravningsbok 1761-1816
4296729 Nederkalix församling C I:4, 1817-1840 C I Födelse- och dopböcker 4, 1817-1840 Inneh. även:
Vigselbok 1817-1840
Död- och begravningsbok 1817-1844
4296730 Nederkalix församling D II:1, 1742-1770 D II Kommunionlängder 1, 1742-1770 Består av två längder
4296730 Nederkalix församling D II:2, 1771-1792 D II Kommunionlängder 2, 1771-1792 Består av 3 längder, varav 2 (1771-1778 och 1779-1785)
jämsides löpande
4296730 Nederkalix församling D II:3, 1793-1810 D II Kommunionlängder 3, 1793-1810 "Består av två jämnsides löpande längder; defekt i
slutet"
4296730 Nederkalix församling D II:4, 1811-1824 D II Kommunionlängder 4, 1811-1824 Utgöres av 2 jämnsides löpande längder
4296731 Nederkalix församling L I a:1, 1656-1715 L I a Räkenskaper för kyrka. 1, 1656-1715 "Inbunden.
1656-06-24--1715-05-14
Utgöres av inkomst- och utgiftsbok. För 1714-1715 enbart inkomstbok.
1703-1713 avskrift av verif. för varje år. I slutet av vol. räkning över
vinpenningar 1656-1688.
Å de fyra sista bladen kladdräkenskaper 1701-1713.
Inneh. Även:
Kollektbok 1656-1688
Inventarium för kyrkan 1649 med tillägg 1656 och 1701; 1704
D:o för prästbolet 1656.
Visitationsprot. 1701, 1705.
Längd över husdelning 1685."
4296731 Nederkalix församling L I a:2, 1715-1753 L I a Räkenskaper för kyrka. 2, 1715-1753 Inbunden.
1715-05-01--1753
Inkomst- och utgiftsbok.
Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1722, 1726, 1730, 1741, 1749, 1764.
Inventarieförteckn. 1710, 1716
(tillägg 1725-36), 1739, 1761
(tillägg odat.)
4296732 Nederkalix församling A I:6 a, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 a, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekt 1866, 1883
4296732 Nederkalix församling A I:6 b, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 b, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1869, 1871-1873, 1878,
1879
4296732 Nederkalix församling A I:6 c, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 c, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1864, 1867, 1875-1876,
1880-1883
4296733 Nederkalix församling A I:7 a, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 a, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslag 1-253
Defekt i slutet av volymen
4296733 Nederkalix församling A I:7 b, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 b, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslags 255-509 + (blyertsfolierade) 510-512
Med ortsregister
4296733 Nederkalix församling A I:7 c, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 c, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslag 510-765
Med ortsregister
4296734 Nederkalix församling A I:8 a, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 a, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 1-301
Inneh. även:
Förteckningar över folkmängden, uppsyningsmännen i byarna, barn vilka av
föräldrarna förvägrats dopbekräftelse, beväringsmän 1860-1862 samt diverse
kladdförteckningar
4296735 Nederkalix församling A I:8 b, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 b, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 303-604
Inneh: samma typ av förteckningar som i vol. A I: 8 a
4296735 Nederkalix församling A I:8 c, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 c, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 606-894
Inneh. samma typ av förteckningar som i A I: 8 a
4296736 Nederkalix församling B:1, 1827-1833 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1833 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Förteckning över soldater
1840-1847 spridda år
4296736 Nederkalix församling B:2, 1846-1880 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1880 Lev. 92/1975
Inflyttningslängd 1846-1879
4296736 Nederkalix församling C I:6, 1841-1860 C I Födelse- och dopböcker 6, 1841-1860 Lev. 74/1963
vol. maskinfolierad
Med överkorsade födelse och dopanteckningar 2/1 - 15/5 1861
4296736 Nederkalix församling E I:1, 1842-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1861 "1842 - 5/3 1861
Lev. 74/1963
Inneh. även:
Anteckningar vid husförhör 1861-1885
Kladdräkenskaper för kyrka 1873-1883
Längd över uppburna missionsmedel 1879-1884
Anteckningar till bibeltexter, u.å. ""Satser predikade af Laestadianer"",
u.å."
4296736 Nederkalix församling F:1, 1845-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1861 "Lev. 83/1968
Inneh. även:
Uppgift på skolbarnens undervisning 1864;
Matrikel över barn underhållna av fattigvårdsstyrelsen 1869;
Visitationsprotokoll 1855-1886;
Förteckning över gravbrev å enskilda gravplatser 1870-1894;
Avskrifter av Kungl. brev 1817
(om kyrkostugor) och 1868 (om-
ny begravningsplats);
Förteckning å torplägenheter under Nederkalix prästbord,
upprättad o. 1875;
Förteckning över viktigare händelser inom socknen
(inrättningar inom socknen) 1880-1881;
Uppgifter om märkligare kommunalstämmor 1869-1877;
Avskrifter av handlingar rör.
äganderätten till kyrkovallen i
Nederkalix 1877-1881;
Avskrift av skogshushållningsplan
för kyrkoherdebostället 1877;
Avskrift av Abraham Hülphers beskrivning över Nederkalix;
Tal och verser vid ryssgravens
invigning den 6/10 1883 av kontraktprosten Wiklund"
4296737 Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1836-1845 A I Husförhörslängder 1, 1836-1845 Lev. 19/1953
4296737 Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1856-1866 A I Husförhörslängder 2, 1856-1866 Lev. 84/1962
4296739 Gällivare församling P V:1, 1742-1894 P V Avskrifter av kyrkböcker 1, 1742-1894 August Ljungs familjeregister
4296740 Korpilombolo församling A I:1, 1856-1860 A I Husförhörslängder 1, 1856-1860 Lev. 4/1963
4296740 Korpilombolo församling A I:2, 1860-1866 A I Husförhörslängder 2, 1860-1866 Lev. 97/1973.
Inneh. även:
Förteckning över dömda och straffade 1851-1863 spr år.
4296740 Korpilombolo församling A I:3, 1865-1875 A I Husförhörslängder 3, 1865-1875 1865-1874(1875).
Lev 97/1973
4296740 Korpilombolo församling A I:4, 1875-1885 A I Husförhörslängder 4, 1875-1885 1875-1884(1885).
Lev 97/1973.
Inneh. även: Befolkningsstatistiska uppgifter 1880.
Förteckning över obefintliga 1880.
4296740 Korpilombolo församling A I:5, 1885-1894 A I Husförhörslängder 5, 1885-1894 Lev 97/1973.
Inneh. även:
Förteckning över personer dömda för brott 1889,1890,1893.
Förteckning över obefintliga 1890.
Befolkningsstatistiska uppgifter 1890.
Series pastorum 1618-1879.
Serien avslutad
4296741 Arvidsjaurs församling A I:9, 1863-1874 A I Förhörsböcker 9, 1863-1874 Lev. 1/1972.
4296741 Arvidsjaurs församling A I:10, 1875-1884 A I Förhörsböcker 10, 1875-1884 Lev. 173/1972.
4296742 Arvidsjaurs församling A I:11a, 1885-1887 A I Förhörsböcker 11a, 1885-1887 Lev. 173/1972.
4296742 Arvidsjaurs församling A I:11b, 1885-1887 A I Förhörsböcker 11b, 1885-1887 Lev. 173/1972.
4296743 Älvsby församling A I:6, 1862-1873 A I Husförhörslängder 6, 1862-1873 Lev. 3/1973
4296743 Älvsby församling A I:7, 1874-1883 A I Husförhörslängder 7, 1874-1883 Lev. 3/1973
4296744 Älvsby församling A I:8 a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8 a, 1884-1893 Lev. 3/1973
4296744 Älvsby församling A I:8 b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8 b, 1884-1893 Lev. 3/1973
4296744 Älvsby församling A I:8 c, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8 c, 1884-1893 Lev. 3/1973
4296745 Gällivare församling A I:6, 1865-1876 A I Husförhörslängder 6, 1865-1876 Lev. 80/1973.
Spridda anteckningar t.o.m. 1892.
Inneh. även:
Handlingar rör vaccination 1871-1877.
4296746 Gällivare församling A I:7, 1869-1890 A I Husförhörslängder 7, 1869-1890 Lev. 80/1973.
Avser nomader.
Inneh. även:
Folkmängdsuppgifter 1876-1880. Handling rör vaccination 1869-1884.
4296746 Gällivare församling A I:8, 1877-1890 A I Husförhörslängder 8, 1877-1890 Lev. 80/1973.
Spridda anteckningar t.o.m. 1894.
4296747 Gällivare församling A I:9a, 1890-1895 A I Husförhörslängder 9a, 1890-1895 Lev 48/1979.
4296747 Gällivare församling A I:9b, 1890-1895 A I Husförhörslängder 9b, 1890-1895 Lev 48/1979.
Inneh även:
Folkmängdsuppgifter 1890, 1892, 1893.
4296747 Gällivare församling A I:9c, 1890-1895 A I Husförhörslängder 9c, 1890-1895 Lev 48/1979.
4296749 Hietaniemi församling A I:8, 1869-1879 A I Husförhörslängder 8, 1869-1879 Häri anteckning om inskription i Hietaniemis mindre kyrkklocka
Lev. 59/1972
4296750 Hietaniemi församling A I:9, 1880-1890 A I Husförhörslängder 9, 1880-1890 Lev. 52/1976
4296750 Hietaniemi församling A I:10, 1891-1895 A I Husförhörslängder 10, 1891-1895 Lev. 52/1976
Med byaregister samt person- register till Armasjärvi
Innehåller även:
Längd över obefintliga 1892-1901
Förteckning över nattvardsgångar 1892-1895
Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1892-1895
Förteckning över kyrko- och skolråd 1891-1895
Förteckning över för brott straffade boende i Hietaniemi 1891-1895
Anteckningar angående kyrkans orgel 1893-1945
Serien avslutad
4296751 Jokkmokks församling A I:9, 1868-1877 A I Husförhörslängder 9, 1868-1877 Lev. 108/1972
Sidorna 234-259 omkastade
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1868-1877
4296751 Jokkmokks församling A I:8, 1866- A I Husförhörslängder 8, 1866- Lev. 108/1972
Upplagd men ej förd
4296752 Jokkmokks församling A I:10 a, 1878-1889 A I Husförhörslängder 10 a, 1878-1889 Lev. 108/1972
4296752 Jokkmokks församling A I:10 b, 1878-1889 A I Husförhörslängder 10 b, 1878-1889 Lev. 108/1972
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1878-1889
4296753 Jokkmokks församling A I:11 a, 1890-1897 A I Husförhörslängder 11 a, 1890-1897 Lev. 108/1972
4296753 Jokkmokks församling A I:11 b, 1890-1897 A I Husförhörslängder 11 b, 1890-1897 Lev. 108/1972
Serien avslutad
4296754 Jokkmokks församling A I:4, 1864-1878 A I Husförhörslängder 4, 1864-1878 Lev. 115/1972
Inneh. även:
Uppgift om in- och utflyttade 1867-1878
Uppgift om antal män o. kvinnor vid 1860-1870-talet
Uppgift om vilka, som gratis erhållit lappska böcker 31 okt. 1866
Anteckningar om kommunionmedel 1867-1878
4296754 Jokkmokks församling A I:5, 1880-1897 A I Husförhörslängder 5, 1880-1897 Lev. 115/1972
Serien avslutad
4296755 Karl Gustavs församling A I:7, 1866-1875 A I Husförhörslängder 7, 1866-1875 Lev. 99/1972
Inneh. även:
Förteckning över dömda personer 1872
4296755 Karl Gustavs församling A I:8, 1876-1885 A I Husförhörslängder 8, 1876-1885 Lev. 99/1972
Inneh. även:
Förteckning över dömda personer 1875-1885
4296756 Karl Gustavs församling A I:9, 1886-1895 A I Husförhörslängder 9, 1886-1895 Lev. 99/1972
Inneh. även:
Förteckning över dömda personer 1887-1892
Serien avslutad
4296757 Jukkasjärvi församling A I:6, 1861-1870 A I Husförhörslängder 6, 1861-1870 Lev. 8/1972.
4296757 Jukkasjärvi församling A I:7, 1871-1880 A I Husförhörslängder 7, 1871-1880 Lev. 1/1973.
4296757 Jukkasjärvi församling A I:8, 1881-1890 A I Husförhörslängder 8, 1881-1890 Lev. 1/1973.
Innehåller även: Bok över obefintliga 1881-1890.
4296758 Luleå domkyrkoförsamling A I:12b, 1874-1877 A I Husförhörslängder 12b, 1874-1877 Lev. 65/1972.
Personregister.
4296758 Luleå domkyrkoförsamling A I:13b, 1878-1880 A I Husförhörslängder 13b, 1878-1880 Lev. 65/1972.
Personregister.
4296758 Luleå domkyrkoförsamling A I:14d, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14d, 1881-1885 Lev. 65/1972.
Personregister.
4296758 Luleå domkyrkoförsamling A I:15c, 1888-1892 A I Husförhörslängder 15c, 1888-1892 Lev. 65/1972.
Personregister.
4296758 Luleå domkyrkoförsamling A I:16e, 1893-1895 A I Husförhörslängder 16e, 1893-1895 Lev. 65/1972.
Personregister.
Serien avslutad
4296759 Luleå domkyrkoförsamling A I:11, 1869-1874 A I Husförhörslängder 11, 1869-1874 Lev. 65/1972.
Inneh: personregister.
4296759 Luleå domkyrkoförsamling A I:12a, 1874-1877 A I Husförhörslängder 12a, 1874-1877 Lev. 65/1972.
Inneh: personregister.
4296760 Luleå domkyrkoförsamling A I:13a, 1878-1880 A I Husförhörslängder 13a, 1878-1880 Lev. 65/1972.
Inneh: personregister.
4296761 Luleå domkyrkoförsamling A I:14a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14a, 1881-1885 Lev. 65/1972.
4296761 Luleå domkyrkoförsamling A I:14b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14b, 1881-1885 Lev. 65/1972.
4296761 Luleå domkyrkoförsamling A I:14c, 1881-1891 A I Husförhörslängder 14c, 1881-1891 Lev. 65/1972.
4296762 Luleå domkyrkoförsamling A I:15a, 1886-1892 A I Husförhörslängder 15a, 1886-1892 Lev. 65/1972.
Inneh: personregister.
4296762 Luleå domkyrkoförsamling A I:15b, 1886-1892 A I Husförhörslängder 15b, 1886-1892 Lev. 65/1972.
4296763 Luleå domkyrkoförsamling A I:15d, 1891-1892 A I Husförhörslängder 15d, 1891-1892 Lev. 65/1972. Supplement till husförhörslängderna
1886-1892.
4296763 Luleå domkyrkoförsamling A I:16a, 1893-1895 A I Husförhörslängder 16a, 1893-1895 Lev. 65/1972.
4296764 Luleå domkyrkoförsamling A I:16b, 1893-1895 A I Husförhörslängder 16b, 1893-1895 Lev. 65/1972.
4296764 Luleå domkyrkoförsamling A I:16c, 1893-1895 A I Husförhörslängder 16c, 1893-1895 Lev. 65/1972.
4296764 Luleå domkyrkoförsamling A I:16d, 1893-1895 A I Husförhörslängder 16d, 1893-1895 Lev. 65/1972.
4296766 Jokkmokks församling K I:1, 1812-1849 K I Sockenstämmoprotokoll 1, 1812-1849 Inb.
Inneh. även:
Strödda kyrkorådsprotokoll
1830-1846
Strödda
fattigvårdsstyrelseprotokoll
och handlingar 1838-1849
4296766 Jokkmokks församling K IV c:2, 1735-1759 K IV c Skolrådshandlingar 2, 1735-1759 Inb.
Jokkmokks lappskola
4296766 Jokkmokks församling K IV b:1, 1732-1873 K IV b Förteckningar över skolpliktiga barn 1, 1732-1873 Inb.
Skolmatrikel
Matrikeln har utgivits i scriptumnr. 9, red Egil Johansson
4296766 Jokkmokks församling K IV c:3, 1760-1830 K IV c Skolrådshandlingar 3, 1760-1830 Inb.
Jokkmokks lappskola
4296766 Övertorneå församling K I:6, 1845-1850 Odat K I Sockenstämmoprotokoll. 6, 1845-1850 Odat Sockenstämmohandlingar 1845-1850, odat.
Kapsel.
4296766 Övertorneå församling H II a:2, 1833-1850 H II a Bilagor till flyttningslängder 2, 1833-1850 Strödda bilagor.
Kapsel.
4296766 Övertorneå församling P:1, 1710-1885 P Övriga handlingar 1, 1710-1885 "Inb.
Uppbördslängder för sockenmedel m.m. 1710-1804, 1885.
Bundna utan kronol. ordning.
Inneh. bl.a.:
Uppbördsbok för sockeninbördesutskylder 1780-1785, 1795-1799.
Röklängd 1795.
Tingsprot. i utdrag 1710-1794.
KB:s res. och utslag 1780, 1787, 1803.
Dagbok av komm.-lantmät. 1787-1789 (rör. Burträsk; 1789-1792, 1803-1804
(rör. Övertorneå)).
Protokoll över auktion å lösdriverska 1885-06-22."
4297612 Nederluleå församling A I:1a, 1708- A I Husförhörslängder 1a, 1708- "Upplagd 1708.
Åldersuppgifter, dödsdata o.dyl. saknas;
uppg. om kommunion fr.o.m. 1707;
anteckningar avseende husförhör t.o.m. 1738."
4297612 Nederluleå församling A I:1b, 1708- A I Husförhörslängder 1b, 1708- "Upplagd 1708.
(titel: ""Skriftebok för Luhla Bondförsambling"").
Lika som för vol. 1 a.
Inneh. även:
Fattigvårdshandl. (2 inklistr. blad) 1842, 1857;
Ant. om influtna låneräntor m.m. 1798, 1799."
4297612 Nederluleå församling A I:2a, 1732-1739 A I Husförhörslängder 2a, 1732-1739
4297612 Nederluleå församling A I:2b, 1732-1739 A I Husförhörslängder 2b, 1732-1739
4297612 Nederluleå församling A I:2c, 1732-1739 A I Husförhörslängder 2c, 1732-1739
4297613 Nederluleå församling A I:3a, 1740-1748 A I Husförhörslängder 3a, 1740-1748
4297613 Nederluleå församling A I:3b, 1740-1748 A I Husförhörslängder 3b, 1740-1748 "Tredje delen av förhörsbok 1740-47, avseende ""norrfjär- dingen"", saknas."
4297613 Nederluleå församling A I:4a, 1749-1764 A I Husförhörslängder 4a, 1749-1764
4297613 Nederluleå församling A I:4b, 1749-1764 A I Husförhörslängder 4b, 1749-1764
4297613 Nederluleå församling A I:4c, 1749-1764 A I Husförhörslängder 4c, 1749-1764 "Förhörsbok 1765-1775 saknas;
obs. kommunionlängd för samma tid, D II:1."
4297614 Nederluleå församling A I:5a, 1776-1805 A I Husförhörslängder 5a, 1776-1805 Inga ant. om kommunion.
4297614 Nederluleå församling A I:5b, 1776-1805 A I Husförhörslängder 5b, 1776-1805 Inga ant. om kommunion.
4297614 Nederluleå församling A I:5c, 1776-1805 A I Husförhörslängder 5c, 1776-1805 Inga ant. om kommunion.
4297615 Nederluleå församling A I:6a, 1806-1820 A I Husförhörslängder 6a, 1806-1820
4297616 Nederluleå församling A I:6b, 1806-1820 A I Husförhörslängder 6b, 1806-1820
4297616 Nederluleå församling A I:6c, 1806-1820 A I Husförhörslängder 6c, 1806-1820
4297617 Nederluleå församling A I:7a, 1821-1831 A I Husförhörslängder 7a, 1821-1831 Första bladet saknas.
4297617 Nederluleå församling A I:7b, 1821-1831 A I Husförhörslängder 7b, 1821-1831
4297618 Nederluleå församling A I:7c, 1821-1831 A I Husförhörslängder 7c, 1821-1831
4297618 Nederluleå församling A I:7d, 1821-1831 A I Husförhörslängder 7d, 1821-1831 Inneh. även:
Tabell över livkompaniets rotar inom Luleå, med namnförändringar 1700-1820.
Dito för Råneå socken.
4297619 Nederluleå församling A I:8a, 1832-1842 A I Husförhörslängder 8a, 1832-1842
4297620 Nederluleå församling A I:8b, 1832-1842 A I Husförhörslängder 8b, 1832-1842
4297620 Nederluleå församling A I:8c, 1832-1842 A I Husförhörslängder 8c, 1832-1842
4297621 Nederluleå församling A I:9a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9a, 1843-1852 Lev. 50/1951
4297621 Nederluleå församling A I:9b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9b, 1843-1852 Lev. 50/1951
4297622 Nederluleå församling A I:9c, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9c, 1843-1852 Lev. 50/1951
4297623 Nederluleå församling B I:1, 1802-1824 B I In- och utflyttningslängder 1, 1802-1824 "Flyttningsdata 1811-1821.
Luckor.
Inflyttningar 1802-10-01--1806, 1811 (2 ant.), 1816-10-01--1822,
1824;
utflyttningar 1802-10-01--1805, 1816-10-01--1822, 1824.
Inneh. även:
""Särskilda anteckn."" (om upplästa kungörelser) 1873-1874."
4297623 Nederluleå församling B I:2, 1815-1828 B I In- och utflyttningslängder 2, 1815-1828 "(1815)1822-1828.
Upplagd 1822;
inflyttningar fr o m 1815, utflyttningar fr o m 1822.
Inneh. alfabetiskt register över utsocknes tjänstefolk, med hänvisn. till attestnummer eller pag. i förhörsbok (A I:8a-c).
Inneh. även:
Fört. över folk i Skatamark, Hundsjö, Brobyn o Vibbyn avseende plikt att deltaga i ett arbete uå"
4297623 Nederluleå församling B I:3, 1828-1861 B I In- och utflyttningslängder 3, 1828-1861 Lev. 50/1951.
Alfabetiskt uppställd.
4297624 Nederluleå församling C:1, 1696-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1696-1725 Smärre defekter (textbortfall).
Inneh. även, i kolumnsystem:
Vigselbok 1706 aug.- 1725.
Död- och begravningsbok
1706 aug.- 1725.
4297624 Nederluleå församling C:2, 1726-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1742 Inneh. även, i kolumnsystem:
Vigselbok 1726-1742
Död- och begravningsbok 1726-1742 (i slutet uppg. om avrättade m.m.
1732-1760).
4297624 Nederluleå församling C:3, 1743-1764 C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1764 Inneh. även, i kolumnsystem:
Vigselbok 1743-1764
Död- och begravningsbok 1743-1764.
4297625 Nederluleå församling C:4, 1765-1800 C Födelse- och dopböcker 4, 1765-1800 1765-1800-04-30.
4297626 Nederluleå församling C:5, 1800-1822 C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1822 1800-05-01--1822-05-02.
4297626 Nederluleå församling C:6, 1822-1843 C Födelse- och dopböcker 6, 1822-1843 1822-05-01--1843.
4297627 Nederluleå församling E I:1, 1765-1820 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1765-1820 "Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1765-1823
Förteckning å för ""grova lustar
och missgärningar straffade"" 1765-1780."
4297627 Nederluleå församling E I:2, 1821-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1821-1861 1821--1861-04.
Lev. 50/1951.
4297628 Nederluleå församling D I:1, 1846-1850 D I Konfirmationsböcker 1, 1846-1850 Lev. 50/1951.
Häfte
4297628 Nederluleå församling D II:1a, 1765-1780 D II Kommunionböcker 1a, 1765-1780
4297628 Nederluleå församling D II:1b, 1765-1780 D II Kommunionböcker 1b, 1765-1780 1781-1805 saknas.
4297629 Nederluleå församling D II:2, 1821-1832 D II Kommunionböcker 2, 1821-1832 I slutet av vol. Register över numrerade gårdar i
Gamla staden.
4297629 Nederluleå församling D II:3a, 1832-1848 D II Kommunionböcker 3a, 1832-1848 Lev. 50/1951.
4297629 Nederluleå församling D II:3b, 1832-1848 D II Kommunionböcker 3b, 1832-1848 Lev. 50/1951.
4297630 Nederluleå församling F:1, 1824-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1824-1861 1824--1861-01-31.
Lev. 50/1951.
1824 end. dödsdata.
4297630 Nederluleå församling H II:1, 1798-1841 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1798-1841 Omfattar åren 1798, 1803-1828, 1835-1841.
Inneh. även:
Spridda bilagor till förhörs- och församlingsböcker u å. 1838, 1860.
Spridda bilagor till konfirmations- och kommunionlängder 1774-1775, 1845.
Spridda bilagor till död- o begravningsböcker u å, 1859, 1888.
Spridda handlingar utplockade ur husförhörslängderna u å 1845-1870.
4297630 Nederluleå församling H II:2, 1841-1843 H II Bilagor till flyttningslängder 2, 1841-1843 Lev. 36/1968.
4297630 Nederluleå församling H II:3, 1844-1845 H II Bilagor till flyttningslängder 3, 1844-1845 Lev. 36/1968.
4297631 Nederluleå församling A I:10a, 1854-1863 A I Husförhörslängder 10a, 1854-1863 Lev. 69/1963
4297631 Nederluleå församling A I:10b, 1854-1863 A I Husförhörslängder 10b, 1854-1863 Lev. 69/1963
Uppslag 63 defekt
4297877 Nederluleå församling A I:10c, 1854-1863 A I Husförhörslängder 10c, 1854-1863 Lev. 69/1963
4297877 Nederluleå församling C:7, 1844-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1844-1860 Lev. 95/1952.
4297878 Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1818-1825 A I Husförhörslängder 1, 1818-1825 "Egentliga längden 1819-1825; tjänstefolk upptas i alfabetisk ordning 1818-1825 i slutet av boken, med kolumner för in- och
utflyttning samt dödsfalls- anteckningar
Personregister i slutet av vol."
4297878 Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1825-1835 A I Husförhörslängder 2, 1825-1835 Personregister i slutet av vol.
4297878 Nedertorneå-Haparanda församling C:1, 1814-1823 C Födelse- och dopböcker 1, 1814-1823 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1814-1823
Död- och begravningsbok 1814-1823
4297878 Nedertorneå-Haparanda församling C:2, 1824-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1824-1843
4297879 Nedertorneå-Haparanda församling A I:3, 1836-1846 A I Husförhörslängder 3, 1836-1846 Lev. 19/1953
Personregister i slutet av vol.
4297879 Nedertorneå-Haparanda församling A I:4, 1847-1855 A I Husförhörslängder 4, 1847-1855 Lev. 19/1953
Personregister i slutet av vol.
4297880 Nedertorneå-Haparanda församling A I:5, 1856-1865 A I Husförhörslängder 5, 1856-1865 Lev. 84/1962
Alfabetiskt register över backstugusittare och inhysingar
Inneh. även:
Haparanda by
4297880 Nedertorneå-Haparanda församling C:3, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1861 1844 - 1861 juni
Lev. 84/1962
Inneh. även:
Särskild födelse- och dopbok för Haparanda 1851-1861 22/6
4297880 Nedertorneå-Haparanda församling E I:1, 1823-1849 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1849 1823 14/9 - 1849
Lev. 36/1953
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1824-1861
4297880 Nedertorneå-Haparanda församling E I:2, 1850-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1861 Lev. 84/1962
Omfattar särskild bok för Haparanda 1851 okt - 1861 maj
4297881 Överkalix församling A I a:5, 1825-1834 A I a Förhörsböcker 5, 1825-1834 Häri påbörjad in- och utflyttningslängd 1829-1830.
Lev. 1937.
4297881 Överkalix församling A I a:6, 1835-1845 A I a Förhörsböcker 6, 1835-1845 "Lev. 1943.
I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
4297881 Överkalix församling A I b:1, 1772-1807 A I b Husförhörsprotokoll 1, 1772-1807 Inbunden.
Serien avslutad
4297882 Överkalix församling C:1, 1691-1700 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1700 Kapsel.
Innehåller även:
Vigselbok 1689-1699.
Begravningsbok 1689-1699.
Anteckningar om kyrkans restfordringar 1706-1707.
4297882 Överkalix församling C:2, 1709-1774 C Födelse- och dopböcker 2, 1709-1774 1709-06-06 -- 1774.
Före 1724 enbart dopbok.
Innehåller även:
Vigselbok 1710-1792.
Begravningsbok 1709-1792.
Avlösningslängd 1727-1791.
4297882 Överkalix församling C:3, 1775-1825 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1825 I kapsel.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1793-1825.
Död- och begravningsbok 1793-1825.
4297882 Överkalix församling C:4, 1826-1844 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1844 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1826-1847.
Död- och begravningsbok 1826-1847.
4297883 Överkalix församling D II:1, 1755-1814 D II Kommunionlängder 1, 1755-1814 Kommunionbok.
7 längder.
4297883 Överkalix församling L I a:1, 1640-1699 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 1, 1640-1699 "1640-1683,(99).
Lev 51/1953.
Innehållsförteckning i volymens början.
Särskild räkning över vinpengar 1650-1681samt anteckningar om kyrkans utestående fordringar:
Innehåller även:
Räkning å pungpenningar 1650-1680; förhörslängder 1693, 1697-1699; skriftbok 1698-1699; kyrkoinventarium (fragment), odat;
uppgifter å ägor skänkta till Överkalix
prästbol 1639 och å jord som ""långt tillförne"" varit given prästbolet (fragment) odat; resolution på klander över jorddonationer till prästbolet, 1642 (avskrift); förbindelser av socknemännen att på egen bekostnad bygga prästgård (avskrift) odat samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan (fragment) 1630-1644.
"
4297884 Överkalix församling L I a:2, 1683-1754 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 2, 1683-1754 "1683-04-22--1754. Defekt genom utrivna blad:
Innehållsförteckning i volymen.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1710-1754; kollekträkenskaper 1710-1730; inventarieförteckningar för gamla kyrkan, som nedbrann 1690 och för nya kyrkan 1699-1730 med tillägg t o m
1754 samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1729."
4297884 Överkalix församling L I a:3, 1755-1806 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 3, 1755-1806 "Defekt (del av 1756 saknas):
Innehållsförteckning i volymen.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1755-1806; förteckning över kollekter 1755-1804; inventarium för kyrkan 1762; inventarium för prästbordet 1711-03-27; Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1850."
4297884 Överkalix församling L I a:4, 1806-1827 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 4, 1806-1827 1806-05-01--1827-05-01.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1806-1827.
4297884 Överkalix församling L I a:6, 1827-1848 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 6, 1827-1848 1827-05-01--1848-05-01.
Inbunden i kapsel.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1827-1848.
Fattigräkenskaper 1836-1846.
4297884 Överkalix församling L I a:5, 1813-1834 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 5, 1813-1834 1813-05-01--1834-05-01.
Häfte i kapsel.
Ej summerad.
Innehåller även:
Kladd över fattigmedel 1813-1834.
4297885 Överkalix församling A I a:7, 1845-1852 A I a Förhörsböcker 7, 1845-1852 "Lev. 83/1952.
I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
4297885 Överkalix församling A I a:8, 1853-1860 A I a Förhörsböcker 8, 1853-1860 "Lev. 71/1953.
I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
4297885 Överkalix församling B:1, 1851-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1862 Lev. 71/1953.
Innehåller även:
Prostvisitationsprotokoll 1861.
4297885 Överkalix församling C:5, 1845-1863 C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1863 1845 -- 1863-01-13. Lev. 71/1953.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1848--1863-02-02.
Död- och begravningsbok 1848--1865-01-03.
4297886 Övertorneå församling A I a:1, 1781-1801 A I a Husförhörslängder. 1, 1781-1801
4297886 Övertorneå församling A I a:2a, 1807-1819 A I a Husförhörslängder. 2a, 1807-1819 "Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall
o. flyttningar; enstaka anteckningar 1820."
4297886 Övertorneå församling A I a:2b, 1807-1819 A I a Husförhörslängder. 2b, 1807-1819 "Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall
o. flyttningar; enstaka anteckningar 1820.
Inneh. även:
Längd över brudar intagna barnaföderskor 1805-05-05--1812-04-26."
4297886 Övertorneå församling A I a:3, 1819-1830 A I a Husförhörslängder. 3, 1819-1830
4297887 Övertorneå församling A I a:4, 1830-1842 A I a Husförhörslängder. 4, 1830-1842
4297887 Övertorneå församling A I b:1, 1810-1854 A I b Förhörsprotokoll. 1, 1810-1854 "Inb.
Bundna utan ordning; register i vol.
Prot. saknas 1812-1814, 1823-1825, 1830-1840.
Gälla även Hietaniemi 1810-1849 (spr. år) och Pajala 1810-1845. Platser i
nuv. Junosuando och Tärendö förek. sporadiskt 1815-1842, i Korpilombolo
1810-1854 samt i till Ryssland avträtt område t.o.m. 1820.
Inneh. även bl.a.:
Utdrag ur förhörs- o. komm.-bok betr. vissa byar i Övertorneå 1844.
Konfirmationslängder 1798-1805, 1832-1835.
Stat. uppg. om nattvardsbarn i Hietaniemi 1841-1845.
Sockenst.-prot. för Hietaniemi 1826-01-07 (utdrag).
Uppbördslängder för pastorstionden i Pajala 1835-1839.
Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Övertorneå 1837-1849, odat.
Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Hietaniemi 1837-1838,
1846-1849.
Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Pajala 1837-1841.
Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Korpilombolo 1838-1849.
Uppbördslängder för stamboksmedel 1838-1849.
K. brev i avskr. ang. dispos. av pastoralier fr. Pajala efter utbrytn.
1843-05-06."
4297888 Övertorneå församling C:1, 1718-1801 C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1801 Lucka sept. 1723-10--1725.
Omfattar 1718-1723 även Kengis bruk, Pajala, Junosuando och Tärendö,
1722-1801 Korpilombolo, i övrigt även församlingens forna finska område,
därav Muonioniska t.o.m. 1767.
Inneh. även:
Vigselbok 1726-1783.
Död- och begravningsbok 1737-1801.
4297888 Övertorneå församling C:2, 1802-1818 C Födelse- och dopböcker 2, 1802-1818 "Gäller även Korpilombolo och finska området ( längden
uppdelad i ""svensk andel"" och ""rysk andel"" fr.o.m. 1810).
Inneh. även:
Vigselbok 1802-1818.
Död- och begravningsbok 1802-1818."
4297888 Övertorneå församling C:3, 1819-1845 C Födelse- och dopböcker 3, 1819-1845 "Omfattar område i nuv. Korpilombolo och t.o.m. 1820-10
även finska området (under rubr. ""ryska barn"").
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1819-1865.
Död- och begravningsbok 1819-1854.
Series pastorum 1618-1894."
4297889 Övertorneå församling L I a:2, 1777-1808 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 2, 1777-1808 "1777--1808-05-01.
Defekta; innefatta hela pastoratet (t.o.m. 1800) utom Hietaniemi.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1777-1808.
Gävle stads stambok vid moderkyrkan och Hietaniemi 1778-1780.
Kollektbok 1788-1809 (luckor).
Influtna lasaretts- o. kollektmedel 1777, 1779-1781.
Influtna subsidiemedel 1777-1788.
Installationsprotokoll med inventarie- och arkivförteckning 1788-07-14.
Prostvisitationsprotokoll 1793-12-01."
4297889 Övertorneå församling L I a:3, 1808-1824 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 3, 1808-1824 Kyrkoräkenskaper för Övertorneå församling
1808-05-01--1824-05-01.
Till Ryssland avträdd del av ÖT upptages t.o.m. 1820.
4297890 Övertorneå församling A I a:5, 1842-1852 A I a Husförhörslängder. 5, 1842-1852 1842-1851(1852).
Lev. 115/1952.
4297891 Övertorneå församling A I a:6, 1852-1863 A I a Husförhörslängder. 6, 1852-1863 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Frejdenotiser i slutet av vol.
4297891 Övertorneå församling C:4, 1846-1870 C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1870 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1866-1870
4297891 Övertorneå församling F:1, 1855-1870 F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1870 Inb.
Lev. 75/1972.
Inneh.även:
In-och utflyttningslängd 1868-1870
4297892 Överluleå församling A I:1 a, 1831-1840 A I Husförhörslängder 1 a, 1831-1840 Gäller även Edefors församlings område
4297892 Överluleå församling A I:1 b, 1831-1840 A I Husförhörslängder 1 b, 1831-1840
4297892 Överluleå församling A I:2 a, 1841-1848 A I Husförhörslängder 2 a, 1841-1848 Lev. 85/1951
Gäller även Edefors församlings område
4297892 Överluleå församling A I:2 b, 1841-1848 A I Husförhörslängder 2 b, 1841-1848 Lev. 85/1951
4297893 Överluleå församling A I:2 c, 1841-1848 A I Husförhörslängder 2 c, 1841-1848 Lev. 85/1951
Inneh. även:
In- och utflyttningsbok 1840-1865
4297893 Överluleå församling A I:3 a, 1849-1858 A I Husförhörslängder 3 a, 1849-1858 Lev. 11/1959
Gäller även Edefors församlings område
4297893 Överluleå församling A I:3 b, 1849-1858 A I Husförhörslängder 3 b, 1849-1858 Lev. 11/1959
4297893 Överluleå församling A I:3 c, 1849-1858 A I Husförhörslängder 3 c, 1849-1858 Lev. 11/1959
4297894 Överluleå församling A I:4 a, 1859-1863 A I Husförhörslängder 4 a, 1859-1863 Lev. 41/1964
4297894 Överluleå församling A I:4 b, 1859-1863 A I Husförhörslängder 4 b, 1859-1863 Lev. 41/1964
4297894 Överluleå församling A I:4 c, 1859-1863 A I Husförhörslängder 4 c, 1859-1863 Lev. 41/1964
4297895 Överluleå församling C:1, 1831-1855 C Födelse- och dopböcker 1, 1831-1855 Lev. 85/1951
4297895 Överluleå församling C:2, 1856-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1856-1865 Lev. 43/1972
4297895 Överluleå församling E I:1, 1831-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1866 1831-1865 (66)
Lev. 85/1951
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1831-1865
4297896 Pajala församling A I:1, 1764-1772 A I Förhörsböcker 1, 1764-1772 Inneh. även:
Kommunionlängder 1764-1808.
4297896 Pajala församling A I:2, 1772-1802 A I Förhörsböcker 2, 1772-1802 "Blad nr. 77-80, 147-194, 197-189 saknas.
Å sid. 2 anteckn. om ""tullförsnillningsmedel 1852"".
Skannad."
4297897 Pajala församling A I:3, 1806-1818 A I Förhörsböcker 3, 1806-1818 (1806), 1807-1818.
Anteckn. om födelser, dödsfall m.m. fr.o.m. 1800.
Blad felplacerade vid bindningen.
Inneh. även:
Kladdräkensk. för fattigvård 1860.
4297897 Pajala församling A I:4, 1819-1828 A I Förhörsböcker 4, 1819-1828 Defekt i början och slutet.
Inneh. även:
Kladdräkensk. för fattigvård 1850-1860 (klotter i större delen av
vol.)
4297897 Pajala församling A I:5, 1828-1841 A I Förhörsböcker 5, 1828-1841 1828-1837, (1841).
Defekt.
I slutet längder för tjänstefolk 1838-1839.
4297898 Pajala församling C:1, 1743-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1743-1763 "1743-11-01 - 1763-01-10.
Lucka 1749-1751; flera defekter; efter 1756-08-08 strödda uppgifter.
Pajala kapellförs. förek. under rubr. ""finska församlingen"" o. omfattar
området för nuv. Pajala, Junosuando och Tärendö (1743-1756) samt områden i
nuv. Finland.
Inneh. även:
Födelse- och dopbok för Kengis bruksförs. 1744-1748 (under rubriken
""svenska församlingen"", avseende Kengis bruk, Junosuando och Tornefors
masugnar).
Kommunionlängder 1731-1757.
Vigselbok 1728-1758.
Död- och begravningsbok 1728-1747."
4297898 Pajala församling C:2, 1761-1776 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1776 1761-11-09 -- 1776.
Avser enbart Kengis bruksförsamling (Kengis o. Svansteins bruk, Junosuando
och Tornefors masugnar, samt Svappavaara kopparverk).
Inneh. bl.a. även:
Förhörslängd för Kangis bruksförsamling 1761-1776.
Kommunionlängder för Kengis bruksförsamling 1761-1780.
Vigselbok för Kengis bruksförsamling 1762-1776.
Död- och begravningsbok för dito 1762-1775.
Förteckn. å bruksfolk, u.å.
4297898 Pajala församling C:3, 1767-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1767-1831 1767-03-27 -- 1831-04-07.
Flera defekter.
En längd med kolumner för födde, vigde o. döde t.o.m. 1781, därefter
särskilda längder.
Församlingens finska område upptages t.o.m. 1820 omfattar i övrigt även
området för Junosuando, Tärendö och Muonionalusta senare avskilda
församlingar.
Inneh. även:
Födelse- och dopbok för Kengis bruksförsamling (samma omf. som i vol. C: 2)
1776-1830.
Vigselbok 1768-1781.
Död- och begravningsbok 1767-1814, 1825-1831.
4297898 Pajala församling L I:1, 1764-1805 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1764-1805 "1764-05-01 - 1805-01-28.
En del blad omkastade; 1765 års räkenskaper defekta.
Beröra även nuv. finska församl.
Kolari, Kittilä, Muonioniska, Turtola, Enontekiäinen och Tervola samt
svenska församl.Tärendö, Junosuando, Vittangi, Jukkasjärvi, Korpilombolo,
Muonionalusta och Kengis bruksförs.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1764-1805.
Kollektböcker 1781-1816, 1821.
Inventarieförteckning 1788.
Notis om kyrkans brand 1787."
4297898 Pajala församling L I:2, 1805-1821 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1805-1821 1805-01-28 - 1821-07-14.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1805-1822.
4297898 Pajala församling L I:3, 1822-1843 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1822-1843 1822-07-14 - 1843-05-14.
4297898 Pajala församling L I:4, 1843-1846 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1843-1846 1843-05-01 - 1846-05-13.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1822-1846.
Uppbördslängd för vinpengar, påskmål etc. 1837-1841.
Se Övertorneå A I b:1.
4297899 Piteå stadsförsamling A I:1a, 1812-1822 A I Husförhörslängder 1a, 1812-1822
4297899 Piteå stadsförsamling A I:2a, 1823-1831 A I Husförhörslängder 2a, 1823-1831 Inb.
4297900 Piteå stadsförsamling A I:3a, 1832-1841 A I Husförhörslängder 3a, 1832-1841 Inb.
Häri uppgift om antal in- o. utflyttade 1832-1834 samt en uppställning över
kvarter, indelning i förhörsläg o. tider för deras inlysning till
husförhör.
4297901 Piteå stadsförsamling A I:4a, 1842-1851 A I Husförhörslängder 4a, 1842-1851 Inb. Lev. 61/1952.
4297901 Piteå stadsförsamling A I:5a, 1852-1861 A I Husförhörslängder 5a, 1852-1861 Inb. Lev. 3/1964.
Med person- samt kvartersregister.
4297901 Piteå stadsförsamling A I:5b, 1852-1861 A I Husförhörslängder 5b, 1852-1861 Inb. Lev. 3/1964.
4297902 Piteå stadsförsamling C:1, 1703-1806 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1806 1703-06-24--1806.
Inneh. även:
Vigselbok 1703-1806.
Dödbok 1703-1806.
Luckor. Se personreg. i pärm,exp.
4297902 Piteå stadsförsamling C:2, 1823-1841 C Födelse- och dopböcker 2, 1823-1841 1842 års födelse-, vigsel- och dödböcker påbörjade men
överstrukna.
Inneh. även:
Vigselbok 1823-1841.
Dödbok 1823-1841.
4297902 Piteå stadsförsamling B:1, 1842-1859 B In- och utflyttningslängder 1, 1842-1859 Lev. 3/1964
4297902 Piteå stadsförsamling C:3, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1842-1861 1842--1861-03-01. Lev. 3/1964.
4297902 Piteå stadsförsamling K I:1, 1739-1842 K I Sockenstämmoprotokoll. 1, 1739-1842 Lev. 43/ 1967.
Lucka 1768-1832.
Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1742-1766 spr. år,
Prostetingsprotokoll 1728-1759 spr. år,
Visitationsprotokoll 1753-1758,
1754-1755 ang. inköp av orgelverk av orgelbyggaren i Stockholm Gren av Stråle,
Äktenskapslysningar 1836-1860.
4297902 Piteå stadsförsamling F:1, 1842-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1842-1861 1842--1861-07-09. Lev. 3/1964.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok
1842--1871-05-21.
4297903 Piteå landsförsamling A I:1, 1720-1749 A I Förhörsböcker 1, 1720-1749 "Med särskilda längder för soldater och över barn, som ""begynt läsa uti bok"".
Häri även Förhörsbok för stadsförsamlingen."
4297903 Piteå landsförsamling A I:2, 1750-1770 A I Förhörsböcker 2, 1750-1770 Med särskilda längder för lapphushåll och för soldater.
4297904 Piteå landsförsamling A I:3a, 1789-1817 A I Förhörsböcker 3a, 1789-1817 För Långviks glasbruk t.o.m. 1817.
Med särskild längd för lappfolk.
4297904 Piteå landsförsamling A I:3b, 1789-1806 A I Förhörsböcker 3b, 1789-1806
4297905 Piteå landsförsamling A I:3c, 1789-1806 A I Förhörsböcker 3c, 1789-1806
4297905 Piteå landsförsamling A I:3d, 1789-1806 A I Förhörsböcker 3d, 1789-1806
4297905 Piteå landsförsamling A I:3e, 1789-1806 A I Förhörsböcker 3e, 1789-1806
4297915 Överkalix församling A I a:1, 1730-1754 A I a Förhörsböcker 1, 1730-1754 Består av tre längder.
Innehåller även:
Visitationsprotokoll 1730-01-25, 1749-02-19.
4297915 Överkalix församling A I a:2, 1749-1790 A I a Förhörsböcker 2, 1749-1790 1749-1784 (1790).
4 längder.
Innehåller även:
Konfirmationslängd 1748 och förteckning på de fattigaste av allmogens ogifta döttrar 1773.
4297915 Överkalix församling A I a:3, 1772-1814 A I a Förhörsböcker 3, 1772-1814 "2 längder; anteckningar om dödsfall från 1769."
4297915 Överkalix församling A I a:4, 1814-1825 A I a Förhörsböcker 4, 1814-1825 1814-1824 (1825).
4297916 Piteå landsförsamling A I:4a, 1807-1817 A I Förhörsböcker 4a, 1807-1817
4297916 Piteå landsförsamling A I:4b, 1807-1817 A I Förhörsböcker 4b, 1807-1817 Med anteckningar angående bänkrum.
4297917 Piteå landsförsamling A I:4c, 1807-1817 A I Förhörsböcker 4c, 1807-1817
4297917 Piteå landsförsamling A I:4d, 1807-1817 A I Förhörsböcker 4d, 1807-1817
4297917 Piteå landsförsamling A I:4e, 1807-1817 A I Förhörsböcker 4e, 1807-1817 Med anteckningar angående bänkrum.
4297918 Piteå landsförsamling A I:5a, 1817-1825 A I Förhörsböcker 5a, 1817-1825
4297918 Piteå landsförsamling A I:5b, 1817-1825 A I Förhörsböcker 5b, 1817-1825
4297919 Piteå landsförsamling A I:5c, 1817-1825 A I Förhörsböcker 5c, 1817-1825
4297919 Piteå landsförsamling A I:5d, 1817-1825 A I Förhörsböcker 5d, 1817-1825
4297919 Piteå landsförsamling A I:5e, 1817-1825 A I Förhörsböcker 5e, 1817-1825 Med särskild längd för lappallmogen.
4297920 Piteå landsförsamling A I:6a, 1826-1833 A I Förhörsböcker 6a, 1826-1833
4297921 Piteå landsförsamling A I:6b, 1826-1833 A I Förhörsböcker 6b, 1826-1833 Med särskild längd för lappallmogen.
4297922 Piteå landsförsamling A I:7a, 1835-1843 A I Förhörsböcker 7a, 1835-1843
4297923 Piteå landsförsamling A I:8a, 1844-1853 A I Förhörsböcker 8a, 1844-1853 Leverans 55/1951.
4297924 Piteå landsförsamling A I:8b, 1844-1853 A I Förhörsböcker 8b, 1844-1853 Leverans 55/1951.
4297925 Piteå landsförsamling A I:7b, 1835-1843 A I Förhörsböcker 7b, 1835-1843
4297926 Piteå landsförsamling A I:7c, 1835-1843 A I Förhörsböcker 7c, 1835-1843 Med särskild längd för lappallmogen.
4297927 Piteå landsförsamling A I:8c, 1844-1853 A I Förhörsböcker 8c, 1844-1853 Leverans 55/1951.
4297928 Piteå landsförsamling A I:8d, 1844-1853 A I Förhörsböcker 8d, 1844-1853 Leverans 55/1951.
4297929 Piteå landsförsamling B:1, 1833-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1860
4297929 Piteå landsförsamling C I:1, 1658-1713 C I Födelse- och dopböcker 1, 1658-1713 "1658-04-14--1688-11-21 endast dopbok,
1688-11-22--1695-04-29 endast födelsebok. För tiden 1697-10-24--1713 framgår inte av anteckningar om datum betecknar födelse- eller dopdag.
Häri även Vigselbok 1686-05-24--1695; Död- och begravningsbok 1656-05-10--1696-02-23."
4297929 Piteå landsförsamling C I:2, 1714-1756 C I Födelse- och dopböcker 2, 1714-1756 1714-1728 endast dopbok.
4297929 Piteå landsförsamling C I:3, 1757-1763 C I Födelse- och dopböcker 3, 1757-1763 Innehåller även:
Vigselbok 1757-1763 och
Dödbok 1757-1763.
4297929 Piteå landsförsamling C I:4, 1764-1782 C I Födelse- och dopböcker 4, 1764-1782 Häri även Vigselbok 1764-1782 och
Dödbok 1764-1782.
4297930 Piteå landsförsamling C I:5, 1783-1793 C I Födelse- och dopböcker 5, 1783-1793 Innehåller även:
Dödbok 1783-1793.
4297930 Piteå landsförsamling C I:6, 1794-1803 C I Födelse- och dopböcker 6, 1794-1803 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1794-1807.
4297930 Piteå landsförsamling C I:7, 1804-1815 C I Födelse- och dopböcker 7, 1804-1815
4297930 Piteå landsförsamling C I:8, 1816-1825 C I Födelse- och dopböcker 8, 1816-1825
4297931 Piteå landsförsamling C I:9, 1826-1836 C I Födelse- och dopböcker 9, 1826-1836
4297931 Piteå landsförsamling C I:10, 1833-1839 C I Födelse- och dopböcker 10, 1833-1839 1839-07-06. Duplett.
4297931 Piteå landsförsamling C I:11, 1837-1851 C I Födelse- och dopböcker 11, 1837-1851
4297932 Piteå landsförsamling E I:1, 1727-1756 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1727-1756 "Häri även Dödbok 1727-1756; Bänkdelningslängder 1723-1770."
4297932 Piteå landsförsamling E I:2, 1783-1805 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1783-1805 1783-1799 endast vigselbok.
4297932 Piteå landsförsamling E I:3, 1806-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1806-1830 "Lucka 1819--1826-10-07.
Det förlorade partiet har rekonstruerats i pastorsämbetet.
Häri även Död- och begravningsbok 1825 fol. 80-82; Bänkdelningslängd 1831."
4297932 Piteå landsförsamling E I:4, 1831-1854 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1831-1854 Häri även Död- och begravningsbok 1831-1854.
Leverans 55/1951.
4297933 Piteå landsförsamling D II:1, 1734-1739 D II Kommunionlängder 1, 1734-1739 Med särskild längd för soldater.
4297933 Piteå landsförsamling D II:2, 1782-1790 D II Kommunionlängder 2, 1782-1790
4297933 Piteå landsförsamling D II:3, 1799-1813 D II Kommunionlängder 3, 1799-1813 Med särskild längd för lappar.
4297933 Piteå landsförsamling F:1, 1808-1819 F Död- och begravningsböcker 1, 1808-1819 1808--1819-05-15.
Häri även Kyrkoräkenskaper 1832-05-01--1862-04-30. Redovisning för inköp och utdelning av Nya testamenten 1836-1849.
4297933 Piteå landsförsamling F:2, 1826-1831 F Död- och begravningsböcker 2, 1826-1831 1826-09-23--1831-04-24.
Häri även Lysnings- och vigselbok 1826-1831. Dublett.
4297934 Piteå landsförsamling H I:1, 1717-1749 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken. 1, 1717-1749 Kapsel. Med personregister i exp.
Inneh. även: Inventarieförteckningar vilka registrerats i
bouppteckningsregistret.
4297934 Piteå landsförsamling H I:2, 1779-1914 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken. 2, 1779-1914 Kapsel.
Inneh. även:
Strödda handlingar i fascikelomslag,
inkomna med lev. 35/1964.
4297935 Piteå landsförsamling L I a:1, 1629-1659 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1629-1659 Häri även begravningsbok 1650-05-25--1656, protokoll vid prostting 1650-1652, inventarieförteckning för kyrkan 1642, inventarieförteckning för prästgården 1649.
4297935 Piteå landsförsamling L I a:2, 1659-1715 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1659-1715 Häri även inventarieförteckning 1695, förteckning över gåvor till kyrkan 1740.
4297935 Piteå landsförsamling L I a:3, 1716-1755 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1716-1755
4297936 Piteå landsförsamling L I a:4, 1756-1784 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1756-1784
4297936 Piteå landsförsamling L I a:5, 1785-1806 L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1785-1806
4297936 Piteå landsförsamling L I a:6, 1807-1832 L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1807-1832 1807--1832-04-30.
Häri även fattigräkenskaper 1826-1832.
4297937 Piteå landsförsamling A I:9a, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9a, 1854-1861 Inbunden.
Leverans 35/1964.
Med register till vol. 9 a-e och enstaka anteckningar för 1862.
4297937 Piteå landsförsamling A I:9b, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9b, 1854-1861 Inbunden.
Leverans 35/1964.
Med enstaka anteckningar för 1862.
4297938 Piteå landsförsamling A I:9c, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9c, 1854-1861 Inbunden.
Leverans 35/1964.
4297938 Piteå landsförsamling A I:9d, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9d, 1854-1861 Inbunden.
Leverans 35/1964. Med enstaka anteckningar för 1862.
4297938 Piteå landsförsamling A I:9e, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9e, 1854-1861 Inbunden.
Leverans 35/1964.
Med enstaka anteckningar för 1862.
4297938 Piteå landsförsamling C I:12, 1852-1860 C I Födelse- och dopböcker 12, 1852-1860
4297938 Piteå landsförsamling E I:5, 1855-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1855-1860 Leverans 35/1964.
Häri även Död- och begravningsbok 1855-1860 (a tergo).
4297939 Pajala församling P:1, 1838-1884 P Övriga handlingar 1, 1838-1884 "Inb. Se mikrokort 62289 (9).
(Lev. 14/1955).
""Pajala familjeregister""
Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -
Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
4297940 Nederkalix församling A I:9 a, 1869-1878 A I Husförhörslängder 9 a, 1869-1878 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Befolkningsstatistik 1865
Förteckning över icke döpta 1862-1870
4297940 Nederkalix församling A I:9 b, 1869-1878 A I Husförhörslängder 9 b, 1869-1878 Lev. 92/1975
4297940 Nederkalix församling A I:9 c, 1869-1878 A I Husförhörslängder 9 c, 1869-1878 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Befolkningsstatistik 1869
4297941 Nederkalix församling A I:9 d, 1869-1878 A I Husförhörslängder 9 d, 1869-1878 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Förteckning över avsöndringar 1867-1876
4297941 Nederkalix församling A I:10 a, 1879-1890 A I Husförhörslängder 10 a, 1879-1890 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Befolkningsstatistik 1880
Förteckning över värnpliktiga som ej vapenövats 1887
Förteckning över icke döpta 1871-1894
Avlösningslängd 1860-1889
4297941 Nederkalix församling A I:10 b, 1879-1890 A I Husförhörslängder 10 b, 1879-1890 Lev. 92/1975
4297942 Nederkalix församling A I:10 c, 1879-1890 A I Husförhörslängder 10 c, 1879-1890 Lev. 92/1975
4297942 Nederkalix församling A I:10 d, 1879-1890 A I Husförhörslängder 10 d, 1879-1890 Lev. 92/1975
4297942 Nederkalix församling A I:10 e, 1878-1890 A I Husförhörslängder 10 e, 1878-1890 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Längd över obefintliga 1879-1890
4297942 Nederkalix församling A I:10 f, 1879-1890 A I Husförhörslängder 10 f, 1879-1890 Lev. 92/1975
4297943 Nederluleå församling A I:11a, 1864-1874 A I Husförhörslängder 11a, 1864-1874 1864-1873 (1874)
Lev. 24/1972
4297943 Nederluleå församling A I:11b, 1864-1874 A I Husförhörslängder 11b, 1864-1874 1864-1873 (1874)
Lev. 24/1972
4297944 Nederluleå församling A I:11c, 1864-1874 A I Husförhörslängder 11c, 1864-1874 1864-1873 (1874)
Lev. 24/1972
4297944 Nederluleå församling A I:11d, 1864-1874 A I Husförhörslängder 11d, 1864-1874 1864-1873 (1874)
Lev. 24/1972
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga
4297944 Nederluleå församling A I:12a, 1874-1884 A I Husförhörslängder 12a, 1874-1884 Lev. 24/1972
4298121 Nederluleå församling A I:12b, 1874-1884 A I Husförhörslängder 12b, 1874-1884 Lev. 24/1972
4298121 Nederluleå församling A I:12c, 1874-1884 A I Husförhörslängder 12c, 1874-1884 Lev. 24/1972
4298122 Nederluleå församling A I:12d, 1874-1884 A I Husförhörslängder 12d, 1874-1884 Lev. 24/1972
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga
4298123 Nederluleå församling A I:13a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13a, 1885-1894 "Lev. 24/1972
Innehåller även:
Förteckning över dövstumma o. blinda 1885-1894;
Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1892-1893."
4298123 Nederluleå församling A I:13b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13b, 1885-1894 Lev. 24/1972
4298124 Nederluleå församling A I:13c, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13c, 1885-1894 Lev. 24/1972
Inneh. även:
Series pastorum 1706-1830.
4298124 Nederluleå församling A I:13d, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13d, 1885-1894 Lev. 24/1972
Inneh. även:
Series pastorum 1832-1898.
4298125 Nederluleå församling A I:13e, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13e, 1885-1894 Lev. 24/1972
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga
Serien avslutad
4298126 Nedertorneå-Haparanda församling A I:6, 1866-1876 A I Husförhörslängder 6, 1866-1876 Lev. 37/1974
4298127 Nedertorneå-Haparanda församling A I:7, 1877-1886 A I Husförhörslängder 7, 1877-1886 Lev. 37/1974
Med personregister i slutet av vol.
4298127 Nedertorneå-Haparanda församling A I:8, 1887-1896 A I Husförhörslängder 8, 1887-1896 "Lev. 37/1974
Inneh. även:
Förteckning över nattvardsgångar 1892-1894;
Kyrko- och skolrådsledamöter 1887-1896;
Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1893;
Utdrag ur födelseboken 1891-1895;
Anteckningar om präster och prästval.
Serien avslutad"
4298128 Överkalix församling A I a:9 a, 1861-1870 A I a Förhörsböcker 9 a, 1861-1870 Lev. 77/1972.
4298128 Överkalix församling A I a:9 b, 1861-1870 A I a Förhörsböcker 9 b, 1861-1870 Lev. 77/1972.
I slutet separata längder över lappar, lösa inhysingar, gratialister och utsocknes nattvardsgäster.
4298129 Överkalix församling A I a:10 a, 1871-1880 A I a Förhörsböcker 10 a, 1871-1880 Lev. 57/1976.
Separat längd över inhysesfolk.
4298129 Överkalix församling A I a:10 b, 1871-1880 A I a Förhörsböcker 10 b, 1871-1880 Lev. 57/1976.
Separat längd över inhysesfolk.
4298130 Överkalix församling A I a:11 a, 1881-1890 A I a Förhörsböcker 11 a, 1881-1890 Lev. 57/1976.
Separat längd över inhysesfolk.
4298130 Överkalix församling A I a:11 b, 1881-1890 A I a Förhörsböcker 11 b, 1881-1890 Lev. 57/1976.
Separat längd över inhysesfolk samt förteckning över lappar.
Innehåller även:
Längd över obefintliga.
4298131 Överluleå församling A I:5 a, 1863-1874 A I Husförhörslängder 5 a, 1863-1874 1863-1872(74)
Lev. 43/1972
4298131 Överluleå församling A I:5 b, 1863-1874 A I Husförhörslängder 5 b, 1863-1874 1863-1872(74)
Lev. 43/1972
4298132 Överluleå församling A I:5 c, 1863-1873 A I Husförhörslängder 5 c, 1863-1873 Lev. 43/1972
4298132 Överluleå församling A I:6 a, 1874-1884 A I Husförhörslängder 6 a, 1874-1884 1874-1883(84)
Lev. 43/1972
4298133 Överluleå församling A I:6 b, 1874-1884 A I Husförhörslängder 6 b, 1874-1884 1874-1883(84)
Lev. 43/1972
4298134 Överluleå församling A I:6 c, 1874-1884 A I Husförhörslängder 6 c, 1874-1884 1874-1883(84)
Lev. 43/1972
4298134 Överluleå församling A I:7 a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 7 a, 1884-1893 Lev. 43/1972
Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1885-1892
4298135 Överluleå församling A I:7 b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 7 b, 1884-1893 Lev. 43/1972
Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1884-1890
4298136 Överluleå församling A I:7 c, 1884-1893 A I Husförhörslängder 7 c, 1884-1893 Lev. 43/1972
4298137 Pajala församling P:1, 1838-1884 P Övriga handlingar 1, 1838-1884 "Inb. Se mikrokort 62289 (9).
(Lev. 14/1955).
""Pajala familjeregister""
Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -
Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
4298137 Pajala församling A I:6, 1885-1890 A I Förhörsböcker 6, 1885-1890 Husförhörslängd.
Lev. 15/1978.
I slutet av vol. förteckning över nomader, tjänstehjon m.m., inhyses m.fl.,
särskild förteckning över finska undersåtar, backstugu-, inhyses- o.
fattighjon.
4298138 Pajala församling A I:7 a, 1890-1894 A I Förhörsböcker 7 a, 1890-1894 Husförhörslängd.
Lev. 15/1978.
4298138 Pajala församling A I:7 b, 1890-1894 A I Förhörsböcker 7 b, 1890-1894 Husförhörslängd.
Lev. 15/1978.
Serien avslutad
4298139 Övertorneå församling A I a:7, 1864-1873 A I a Husförhörslängder. 7, 1864-1873 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Frejdenotiser i slutet av vol.
4298139 Övertorneå församling A I a:8, 1874-1883 A I a Husförhörslängder. 8, 1874-1883 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Frejdenotiser i slutet av vol.
4298140 Nederkalix församling K I:1, 1726-1752 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 1, 1726-1752 Inb.
Lev. 56/1964
Inneh. även:
Utdrag av protokoll vid Nederkalix tingslags häradsrätt
1755-03-25 och 1758-10-18.
4298140 Nederkalix församling K I:2, 1817-1827 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 2, 1817-1827 Lev. 19/1964
Vol. kapslad
Inneh. även:
Fattigkommitténs prot. 1825-12-31
Förteckning över fattigrotar och fattiga 1826.
4298140 Nederkalix församling K I:3, 1827-1834 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 3, 1827-1834 Lev. 19/1964
Vol. kapslad
Inneh. även:
Fattigkommitténs prot. 1827-1834
Spannmålsfördelningsdeputerades
prot. 1832-12-08
4298140 Nederkalix församling K I:4, 1834-1844 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 4, 1834-1844 Lev. 19/1964
Vol. kapslad
Inneh. även:
Fattigvårdsdeputerades prot.
1836-11-26.
Magasinsdelägarnes prot. 1835-1844.
Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1841-05-09 o.-
1842-04-17.
Prot. vid sammanträde med fiskelägenhetsarrendatorerna
1842-05-01.
4298140 Nederkalix församling K I:5, 1844-1851 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 5, 1844-1851 Lev. 19/1964
Vol. kapslad
Inneh. även:
Magasinsdelägarnes prot. 1845-1851.
Prot. vid sammanträde med rotehållarne 1849-05-20.
Prot. vid lärareval 1849-09-16.
4298140 Nederkalix församling K I:6, 1851-1862 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar. 6, 1851-1862 Lev. 19/1964
Vol. kapslad.
Inneh. även:
Magasinsdelägarnes prot. 1851-1853, 1857.
Brandstodsbolagsdelägarnes
prot. 1854-04-02.
Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1854-04-30 o. -
1858-03-21.
4298141 Övertorneå församling N:1, 1768-1778 N Visitationshandlingar, inventarieförteckningar 1, 1768-1778 Inb. Visitationsprotokoll.
Lev. 115/1952.
Gälla Hietaniemi 1768, Pajala 1775,1778 och hela pastoratet 1776.
Inneh. även:
Avskrift av jordebok av år 1749.
4298141 Övertorneå församling G I:3, 1830-1859 G I Befolkningsstatistiska tabeller 3, 1830-1859 Bunt.
Gälla dels församlingen, dels pastoratet,vari upptages ÖT, Hietaniemi samt
t.o.m. 1844 Pajala.
4298141 Övertorneå församling G I:2, 1773-1829 G I Befolkningsstatistiska tabeller 2, 1773-1829 Bunt.
Häri nat.- och mort. tabeller fr. 1773 för Övertorneå förs. och fr. 1788
för pastoratet (Ö.T.,Hietaniemi, Pajala samt t.o.m. 1811 Muonioniska) samt
folkmängdstab. från 1775 vart 5:te år. En nat- och mort. tab. enbart för
Pajala 1801.
4298142 Övertorneå församling H V:1, 1751-1793 H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker 1, 1751-1793 Lysningshandlingar.
Kapsel.
Lev. 3/1958.
4298142 Övertorneå församling H V:2, 1787-1859 H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker 2, 1787-1859 Lysningsattester.
Spr. år.
Kapsel.
Lev. 75/1972.
4298142 Övertorneå församling H II a:1, 1829-1864 H II a Bilagor till flyttningslängder 1, 1829-1864 Flyttningsattester. Kapsel.
Lev. 75/1972.
4298142 Övertorneå församling H II a:3, 1865-1872 H II a Bilagor till flyttningslängder 3, 1865-1872 Flyttningsattester. Kapsel.
Lev. 75/1972.
4298142 Övertorneå församling H II a:4, 1873-1887 H II a Bilagor till flyttningslängder 4, 1873-1887 Flyttningsattester. Kapsel.
Lev. 75/1972.
4298142 Övertorneå församling H II a:5, 1888-1899 H II a Bilagor till flyttningslängder 5, 1888-1899 Flyttningsattester. Kapsel.
Lev. 75/1972.
4298142 Övertorneå församling J:1, 1612-1827 J Skrivelser 1, 1612-1827 "Inb. Huvudsakl. avskrifter, numrerade, utan
kronologisk ordn; register i volymens början.
Nr 10, 17, 18, 53-59 saknas.
Häri bl.a.:
Brev och resol. fr. K. Maj:t i avskr. 1612-1782, orig. 1765-03-06.
Brev och resol från KB 1755-1792.
Brev och resol. från konsistorium 1764-1827.
Inneh. även:
Sockenstämmoprotokoll 1772.
Fört. å dokument om laxfiske 1612-1773.
Tingsprot. i utdrag, längder och syneprot. rör. laxfisken, råskillnader
m.m. 1732-1787.
Allm. kungörelser fr. KB 1748; 1764-1788."
4301597 Råneå församling A I a:1, 1693-1719 A I a Husförhörslängder 1, 1693-1719 "Utgöres av katekismilängder; något defekt"
4301597 Råneå församling A I a:2, 1730-1745 A I a Husförhörslängder 2, 1730-1745 "Defekt i vol. början; i förhörslängden lucka 1741-1744
Anteckningar om kommunion även 1746 och 1747
Födelse- och andra data saknas"
4301597 Råneå församling A I a:3, 1745-1766 A I a Husförhörslängder 3, 1745-1766 "Består av tre längder; utan födelseårtal
Inneh. även:
""Prästerskapets överenskommelse med samtliga församlingar i Västerbotten""
1681"
4301598 Råneå församling A I a:4, 1770-1807 A I a Husförhörslängder 4, 1770-1807 "1770-1798 (1807)
Efter pag. 256 i A I: 4 följer pag. 257 i
A I: 5; pag. 257-278 i slutet av
A I: 4 avser tiden 1800-1807 och pag. 246-256 tiden 1770-1805
Volymen fel inbunden
Inneh. även:
Längder över konfirmationsungdom 1781-1798, 1801-1807."
4301598 Råneå församling A I a:5, 1800-1815 A I a Husförhörslängder 5, 1800-1815 1800-1814 (1815)
Boken består av två längder:
sid 256-384, sid 1-198
Pag. 257-382 utgör forts.från
A I: 4 men sträcker sig till 1814, pag. 157-198 torde vara en rekonstr. o.
forts. i tid o. rum av A I: 4 pag. 157-178
4301598 Råneå församling A I a:6, 1816-1827 A I a Husförhörslängder 6, 1816-1827
4301599 Råneå församling A I a:7 a, 1827-1837 A I a Husförhörslängder 7 a, 1827-1837
4301599 Råneå församling A I a:7 b, 1827-1837 A I a Husförhörslängder 7 b, 1827-1837 Inneh. även:
Förteckning över kyrkotagna 1833-1834
Längd över utflyttade u.å.
4301600 Råneå församling A I a:8 a, 1838-1848 A I a Husförhörslängder 8 a, 1838-1848 Lev. 43/1952
4301600 Råneå församling A I a:8 b, 1838-1848 A I a Husförhörslängder 8 b, 1838-1848 Lev. 43/1952
4301601 Råneå församling A I a:9 a, 1849-1859 A I a Husförhörslängder 9 a, 1849-1859 Lev. 9/1964
4301602 Råneå församling A I a:9 b, 1849-1859 A I a Husförhörslängder 9 b, 1849-1859 Lev. 9/1964
4301602 Råneå församling A I a:9 c, 1849-1859 A I a Husförhörslängder 9 c, 1849-1859 Lev. 9/1964
4301603 Råneå församling A I a:10 a, 1859-1869 A I a Husförhörslängder 10 a, 1859-1869 Lev. 58/1975
Delad i två volymer, I och II
4301604 Råneå församling A I a:10 b, 1859-1869 A I a Husförhörslängder 10 b, 1859-1869 Lev. 58/1975
4301604 Råneå församling A I a:10 c, 1859-1869 A I a Husförhörslängder 10 c, 1859-1869 Lev. 58/1975
4301605 Råneå församling C:1, 1693-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1733 "1693 2/7 - 1733
Lucka 1714 15/12 - 1715 11/7 genom bortrivet blad; blad borta även i
volymens början och slut
Inneh. även:
Vigselbok 1693-1747"
4301605 Råneå församling C:2, 1734-1767 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1767
4301605 Råneå församling C:3, 1768-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1795 Lucka 1770 27/2 - 15/5
(blad borta)
Inneh. även:
Vigselbok 1768-1795
Död- och begravningsbok 1768-1795
4301605 Råneå församling C:4, 1796-1819 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1819 1796 - 1819 24/1
Inneh. även:
Vigselbok 1796-1819
Död- och begravningsbok 1796-1819
4301605 Råneå församling C:5, 1819-1837 C Födelse- och dopböcker 5, 1819-1837 1819 - 1837 29/4
Inneh. även:
Vigselbok 1819-1838
Död- och begravningsbok 1819-1837
4301606 Råneå församling D II:1, 1768-1789 D II Kommunionlängder 1, 1768-1789 Består av två längder
4301606 Råneå församling D II:2, 1790-1816 D II Kommunionlängder 2, 1790-1816 Består av två längder
4301606 Råneå församling E I:1, 1749-1767 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1749-1767 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1749-1767
4301606 Råneå församling F:1, 1693-1752 F Död- och begravningsböcker 1, 1693-1752 1693 1/5 - 1748 (1750, 1752)
4301607 Råneå församling B:1, 1835-1848 B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1848 Lev. 43/1952
4301607 Råneå församling B:2, 1849-1888 B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1888 Lev. 58/1975
4301607 Råneå församling C:6, 1837-1869 C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1869 1837 14/11 - 1869
Lev. 9/1964
Inneh. även:
Vigselbok 1838-1852 (fr o m 1847 1/5 även lysningsbok)
Död- och begravningsbok
1838-1869
4301607 Råneå församling E I:2, 1853-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1861 1853 - 4/8 1861
Lev. 9/1964
Inneh. även:
Anteckningar vid husförhör 1863-1865
Visitations- och inventeringsprotokoll m m 1852-1886
4301612 Piteå landsförsamling A I:10a, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10a, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972.
Fol. 1-300.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301612 Piteå landsförsamling A I:10b, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10b, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 301-588.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301613 Piteå landsförsamling A I:10c, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10c, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 589-868.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301613 Piteå landsförsamling A I:10d, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10d, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 869-1185.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301613 Piteå landsförsamling A I:10e, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10e, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 1186-1470.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301614 Piteå landsförsamling A I:10f, 1862-1870 A I Förhörsböcker 10f, 1862-1870 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 1471-1628.
Med enstaka anteckningar för 1861.
4301614 Piteå landsförsamling A I:11a, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11a, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol.1-280
4301615 Piteå landsförsamling A I:11b, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11b, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol. 281-520.
4301615 Piteå landsförsamling A I:11c, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11c, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol.521-815.
4301616 Piteå landsförsamling A I:11d, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11d, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol.817-1087.
4301616 Piteå landsförsamling A I:11e, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11e, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol.1089-1367.
4301616 Piteå landsförsamling A I:11f, 1871-1879 A I Förhörsböcker 11f, 1871-1879 Inbunden.
Leverans 27/1972
Fol.1369-1528.
4301617 Piteå landsförsamling A I:12a, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12a, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol. 1-456.
Häri även Förteckning över nattvardsgångar.
4301618 Piteå landsförsamling A I:12b, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12b, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol.457-912.
4301619 Piteå landsförsamling A I:12c, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12c, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol. 913-1320.
4301619 Piteå landsförsamling A I:12d, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12d, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol.1321-1688.
4301620 Piteå landsförsamling A I:12e, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12e, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol.1689-2152.
4301620 Piteå landsförsamling A I:12f, 1880-1891 A I Förhörsböcker 12f, 1880-1891 Inbunden.
Leverans 56/1976.
Fol.2153-2355.
Häri även längd över obefintliga.
4301621 Piteå stadsförsamling A I:6a, 1861-1871 A I Husförhörslängder 6a, 1861-1871 Inb. Lev. 13/1972.
4301621 Piteå stadsförsamling A I:6b, 1861-1871 A I Husförhörslängder 6b, 1861-1871 Inb. Lev. 13/1972.
4301622 Piteå stadsförsamling A I:7a, 1872-1881 A I Husförhörslängder 7a, 1872-1881 Inb. Lev. 13/1972.
4301622 Piteå stadsförsamling A I:7b, 1872-1881 A I Husförhörslängder 7b, 1872-1881 Inb. Lev. 13/1972.
4301623 Piteå stadsförsamling A I:8a, 1882-1892 A I Husförhörslängder 8a, 1882-1892 1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.
Inneh. även:
Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1889-1891.
Register över gårdsägare o. husfäder m.m., pag. 1-650 i A I:8a,
9b.
4301623 Piteå stadsförsamling A I:8b, 1882-1892 A I Husförhörslängder 8b, 1882-1892 1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga.
4301624 Tärendö församling A I:1, 1882-1891 A I Husförhörslängder. 1, 1882-1891 Lev. 53/1987.
Kopia av register se L I d:1.
4301624 Tärendö församling A I:2, 1892-1896 A I Husförhörslängder. 2, 1892-1896 Lev. 53/1987.
4301625 Råneå församling A I a:11 a, 1870-1879 A I a Husförhörslängder 11 a, 1870-1879 Lev. 58/1975
4301625 Råneå församling A I a:11 b, 1870-1879 A I a Husförhörslängder 11 b, 1870-1879 Lev. 58/1975
4301625 Råneå församling A I a:11 c, 1870-1879 A I a Husförhörslängder 11 c, 1870-1879 Lev. 58/1975
Register över husbönder
4301625 Råneå församling A I a:11 d, 1870-1879 A I a Husförhörslängder 11 d, 1870-1879 Lev. 58/1975
Inneh. även:
Uppgift om folkmängden 1877-1878
4301626 Råneå församling A I a:12 a, 1880-1889 A I a Husförhörslängder 12 a, 1880-1889 Lev. 58/1975
Längd över hemmansägare
4301626 Råneå församling A I a:12 b, 1880-1889 A I a Husförhörslängder 12 b, 1880-1889 Lev. 58/1975
Längd över hemmansägare och hushåll
4301627 Råneå församling A I a:12 c, 1880-1889 A I a Husförhörslängder 12 c, 1880-1889 Lev. 58/1975
4301627 Råneå församling A I a:12 d, 1880-1889 A I a Husförhörslängder 12 d, 1880-1889 Lev. 58/1975
Inneh. även:
Längd över obefintliga
4443225 Arjeplogs församling A I:4, 1865-1881 A I Husförhörslängder 4, 1865-1881 Lev. 74/1972.
4443225 Arjeplogs församling A I:5, 1882-1891 A I Husförhörslängder 5, 1882-1891 Lev. 74/1972.
4443225 Silbojokks församling C:1, 1717-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1730 Leverans 35/1957.
Konceptanteckningar förda i slutet av 1599 (1608) års kyrkohandbok, tryckt i Stockholm 1637. Boken levererad från pastorsämbetet i Kvikkjokk.
En blyertsanteckning vars år etc. ej kunnat fastställas.
1729 saknas.
För de år som sammanfalla med Arjeplog C: 1 finnas 1719-1728 de flesta i sistnämnda bok upptagna notiser. För 1730 endast 2 notiser, den ena i Arjeplog C: 1 förd under 1728.
En, odaterad, notis i Silbojokk C: 1 synes ej vara införd i Arjeplog C: 1. Några avvikelser beträffande namn (särskilt på faddrar) och tid (jämför ovan) mellan de båda böckerna förekomma.
Innehåller även:
Kommunionlängdsfragment 1719.
Strödda tacksägelseanteckningar utan årsangivelse.
Tiondelängdsfragment utan årsangivelse.
Tiondelängdsfragment 1719 (Silbojokk och Arjeplog).
Olika slags anteckningar på svenska och lappska.
4443412 Övertorneå församling A I a:9a, 1884-1893 A I a Husförhörslängder. 9a, 1884-1893 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Anteckningar om väderlek 1879-1893.
Frejdenotiser i slutet av vol.
4443412 Övertorneå församling A I a:9b, 1884-1893 A I a Husförhörslängder. 9b, 1884-1893 Lev. 75/1972.
Inneh. även:
Förteckning över nattvardsgångar 1885-1893.
Notiser om inbrott i kyrkan 1887.Frejdenotiser i slutet av vol.
Obs: Volymen felpaginerad sid 337-357.
4443412 Övertorneå församling L I a:1, 1646-1718 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 1, 1646-1718 Lev. 39/1956.
Inneh. även:
Kyrkoräkenskaper för Hietaniemi 1646-1660.
Biskopsvisitationsprotokoll för Övertorneå och Hietaniemi 1654
(inventarium), 1701, 1705, 1730, 1741, 1749, 1764.
Inventarieförteckningar 1654 (även för Hietaniemi), 1677, 1683 (för
Hietaniemi), 1688-1720.
Prästgårdsinventarium 1693?, 1713 (möjligen 1683).
Förteckning å kyrkans egendom som rövats av fienden i januari
1717.
4443413 Karesuando församling A I:5, 1866-1875 A I Förhörsböcker 5, 1866-1875 Lev. 45/1972.
4443413 Karesuando församling A I:6, 1876-1885 A I Förhörsböcker 6, 1876-1885 Lev. 45/1972.
Inneh. även:
Straffjournal 1876-1885.
4443413 Karesuando församling A I:7, 1886-1895 A I Förhörsböcker 7, 1886-1895 Lev. 45/1872.
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1886-1895.
Längd över allmänna nattvardsgångar 1886-1896.
Mantalskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1885-1894.
Straffjournal 1886-1895.
Serien avslutad

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: