För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Södermanland: Militärt

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

I Södermanland har följande större militära övningsplatser funnits

Malma hed[redigera | redigera wikitext]

Malma hed är ett stort öppet sandhedsområde i Malmköping och som var mötesplats för Södermanlands regemente. Det är på initiativ av Gustav Adolf von Siegroth som Malma hed blir en permant övningsplats för det Södermanländska regementet. Innan dess övade man på olika platser i landskapet, bl.a. Nyköping, Mariefred och Eskilstuna. Malma hed invigs som övningsplats den 6 juni 1774 och förblir en sådan fram till 1921. Då flyttar Södermanlands regemente till Strängnäs och de kaserner som byggts där börjar användas.

Strängnäs[redigera | redigera wikitext]

Kungl. Maj:t tar den 25 januari 1907 beslut om att Södermanlands regemente ska förläggas till Strängnäs. Det dröjer dock ända till 3 juli 1921 innan regementet marscherar in och tar de två färdigbygda kasernerna i besittning. Södermanlands regemente får som ett infanteriregemente beteckningen I10.

I 1936 års försvarsbeslut beslöts det att vissa infanteriregementen skulle delas upp och även få en stridsvagnsbataljon. I november 1936 beslutas det att I10 ska vara en av dessa platser och organistationen skulle träda i kraft 1 oktober 1939. Tidsplanen försköts dock p.g..a. kriget och i Strängnäs blir det 1942 ett pansarregemente (P3).

Militär indelning genom århundraden[redigera | redigera wikitext]

Den militära indelningen för Södermanland har varit följande:

1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Efter Gustav Vasas frihetskrig sattes en ständig fänika upp i Södermanland. Första chefen var Johan Thomas Roos som sedemera efterträddes av Nils Helsing år 1557.

Senare bildades det två fänikor för Södermanland, den norra och den södra. Under Erik XIX:s tid blev det tre fänikor, Rekarne-, Gripsholms- och Nyköpings fänikor.

Det var dock mer praktiskt ur administrativ synvinkel hålla ihop soldaterna i ett hertigdöme. Man bildade Södermanlands storregemente som bestod av Hertig Karls hertigdöme ( området var större delen av Södermanland, Närke, Värmland och några socknar i norra Västergötland).

1634 års regeringsform[redigera | redigera wikitext]

Storregementet delades under Gustav II Adolf regeringstid upp i två landskapsregementen (ca 1627), Södermanlands regemente och Närke- Värmlands regemente. Denna uppdelning fastställdes sedan i 1634 års regeringsform. Den sade att Sveriges armé skulle bestå av tjugo infanteriregementen och sju av dessa fanns i Finland. Till detta tillkom bl.a. 8 för kavalleriet.

För Södermanlands del är det främst följande regementen som är aktuella:

 • Södermanlands regemente (Infanteriet)
 • Östergötlands och Södermanlands ryttare (kavalleriet)

Tillfälliga förband under 1700-1721[redigera | redigera wikitext]

Under det stora Nordiska kriget i början av 1700-talet sattes det upp många tillfälliga förband. Många av dessa förlorades vid Poltava år 1709, men nyuppsattet igen något eller några år senare.

 • Östgöta (och Södermanlands) tremänningsregemente, år 1700-1703 samt 1712-1721 (vid upplösningen 1703 tillfördes de till Upplands tremänningar)
 • Upplands (Södermanlands, Västmanlands och Dalarna) femmänningsregemente, år 1703-1720

Krigsmaktens organisation 1815[redigera | redigera wikitext]

 • Södermanlands regemente, ingick i 2:a Infanteribrigaden

Militära inskrivningsområden 1886-1969[redigera | redigera wikitext]

Södermanlands regementes inskrivningsområde, år 1886-1901

 • Ko 108 Livkompaniområdet (runt Nyköping)
 • Ko 109 Vingåker
 • Ko 110 Nyköping
 • Ko 111 Oppunda
 • Ko 112 Strängnäs
 • Ko 113 Österrekarne
 • Ko 114 Västerrekarne
 • Ko 115 Gripsholm

Södermanlands inskrivningsområde (Io 10) för 1902-1969

 • Ro 42 Katrineholm
 • Ro 43 Nyköping
 • Ro 44 Eskilstuna
 • Ro 45 Västerås (från Västmanlands Io 1928, farvaras dock här)

Arméns förband 1902[redigera | redigera wikitext]

Efter 1901 års försvarsbeslut

 • I10 Södermanlands regemente, Malma hed (Malmköping)

Arméns förband 1945[redigera | redigera wikitext]

 • P3 Södermanlands pansarregemente, Strängnäs

Under 2:a världskriget sattes det dessutom upp dubbleringsfältförband (uppgift enligt 1941 års mobiliseringsverk).

 • I10 Södermanlands regementes dubbleringsförband blev I:a Västmanlands stridsvagnsbataljon
 • K1 Livregementets till häst fick bl.a. XIII:e kavalleribataljonen/Södermanlands kavalleribataljon

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

För att sammanställa denna artikel har bl.a. följande material genomlästs, helt eller delvis: