För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Södermanlands län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Södermanlands län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4093729 Björnlunda församling E I:1, 1815-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1815-1861.
4093729 Björnlunda församling F:1, 1762-1815 F Död- och begravningsböcker 1, 1762-1815 "Innehåller även:
1) Längd å nattvardsungdom 1775-1813;
2) Utflyttningslängd 1763-1808;
3) Vigselbok 1762-1815."
4093729 Björnlunda församling L I a:1, 1647-1684 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. 1, 1647-1684 "Innehåller även:
1) Dopbok 1682, 1684, 1731;
2) Vigselbok 1682, 1731-1761;
3) Dödbok 1682, 1684, 1731-1762;
4) Sockenstämmoprotokoll 1648-1683 (strödda protokoll);
5) Kyrkoinventarium 1648;
6) Prästgårdsinventarium 1650;
7) Series pastorum ca 1575-1798;
8) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1671, 1706-1762;
9) Anteckningar om förbättringar å prästgården 1650-1659."
4093729 Björnlunda församling L I a:2, 1708-1731 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. 2, 1708-1731 Bl a kyrkokassans skuldbok 1775-1810. Innehåller även husförhörslängd 1760, räkningar för Essenska fonden 1814-1843 och kyrkobyggnadskassan 1839-1843.
4093730 Fogdö församling C:1, 1681-1750 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1750 "Innehåller även vigselbok 1681-1754, begravningsbok 1681-1750, in- och utflyttningslängd 1688-1754, sockenstämmoprotokoll 1681-1751 samt ""Hvad Sällsamt i socknen sig tilldragit hafver"" 1681-1798."
4093730 Fogdö församling C:2, 1751-1807 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1807 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1754-1807, död- och begravningsbok 1751-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1753-1834.
4093730 Fogdö församling C:3, 1808-1847 C Födelse- och dopböcker 3, 1808-1847 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1808-1847 och död- och begravningsbok 1808-1847.
4093730 Fogdö församling L I a:1, 1635-1735 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1635-1735 Räkenskaper för inkomster och utgifter.
Innehåller även bänkdelningar 1690, 1748,
kyrkoinventarier 1635, 1681, 1691, 1716, 1734, 1824,
anteckningar rörande inventarietillökning 1635-1824,
annales pastorum ecclesiae Fougdoniae c:a 1530- c:a 1890,
prästgårdsinventarium 1681,
förteckning på i Bergshammars grav begravda 1643-1871 samt
förteckning på i Hesselbyholms grav begravda 1748-1861.
4093731 Forssa församling B:2, 1828-1861 B In- och utflyttninglängder 2, 1828-1861 Utflyttningslängd.
4093731 Forssa församling C:1, 1682-1798 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1798 1682-1689, 1712-1719, 1724-1743, 1746-1798. Saknas för mellan- liggande år. Innehåller även dödbok 1682-1798 och vigselbok 1712-1799 (om luckor se under E I resp F), kyrkans skuldbok 1715-1716.
4093731 Forssa församling C:2, 1799-1840 C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1840 Innehåller även vigselbok och dödbok samma år.
4093731 Forssa församling C:3, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 3, 1848-1859 Duplett.
4093731 Forssa församling L I a:1, 1630-1693 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1630-1693 "Kyrkoräkenskaper 1630-1693. Innehåller även:
1) Sockenstämmoprotokoll 1694-1732;
2) Avskrifter och utdrag av myndigheters skrivelser 1681-1731;
3) Kyrkoinventarier 1630, 1684, 1694, 1714, 1728;
4) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1660-1729."
4093731 Forssa församling L I a:3, 1727-1753 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1727-1753 Specialräkning.
4093732 Helgarö församling A I:6, 1795-1803 A I Husförhörslängder 6, 1795-1803 Bandet defekt.
4093732 Helgarö församling A I:7, 1804-1812 A I Husförhörslängder 7, 1804-1812 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1811-1812.
4093732 Helgarö församling A I:8, 1813-1818 A I Husförhörslängder 8, 1813-1818 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
4093732 Helgarö församling A I:9, 1819-1824 A I Husförhörslängder 9, 1819-1824 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1824. Bandet defekt.
4093732 Helgarö församling A I:10, 1825-1830 A I Husförhörslängder 10, 1825-1830 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825.
4093732 Helgarö församling A I:11, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11, 1831-1835 Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
4093732 Helgarö församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
4093732 Helgarö församling C:1, 1681-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1755 "Innehåller även vigselbok 1681-1717, 1723-1733 och 1743-1755, dödbok 1681-1755, flyttningslängd 1688-1710, 1715-1752 och 1754, sockenstämmans protokoll 1681-1755, balkdelning 1681, series comministrorum 1556-1809,
förteckning på sammanskott till Karin Larsdotters inlösen på Strängnäs hospital (1726) och
""Märkliga händelser"" 1681-1731."
4093741 Ludgo församling C:1, 1715-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1715-1861 "T o m 1861-01-27. För 1855 finnes för ett fall blyertsanteckningar ""hör till Spelvik"". Möjligen kan flera misstänkas.
Innehåller även lysnings- och vigselbok
(gäller även Spelvik åren 1852-1860) 1715-1752, 1774-1861-02-03 och död- och begravningsbok 1715-1752, 1764-1861-07-05."
4093741 Ludgo församling D II:1, 1736-1740 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1736-1740 Med ortregister.
4093741 Ludgo församling L I a:1, 1642-1715 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1642-1715 Kyrkoräkning 1642-1677, 1684-1687, 1695-1715. Volymen är defekt.
Innehåller även födelse- och dopbok 1682-1715, vigselbok 1684-1700, 1713-1715, dödbok 1684-1704, 1713-1715, kyrkoinventarier 1641-, 1687, 1694, prästgårdsinventarier 1627, 1656, 1683, husesyn 1683, anteckningar om gåvor till kyrkan 1666, 1683, 1686, balklängd 1641,
bänkdelningar 1644, 1694, 1708, anteckningar om upplåtelse av gravplats i kyrkan åt Oloff Grillsson Stånghgreen 1683.
4093777 Stenkvista församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4093777 Stenkvista församling B:1, 1727-1769 B Flyttningslängder 1, 1727-1769 Inflyttningslängd 1727-1763 och
utflyttningslängd 1727-1769.
Avlösningslängd 1726-1761.
4093777 Stenkvista församling B:3, 1831-1860 B Flyttningslängder 3, 1831-1860
4093777 Stenkvista församling C:1, 1730-1804 C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1804 Innehåller även lysnings- och
vigselbok 1778-1804 och död- och begravningsbok 1778-1804 samt längd över vaccinerade barn 1804.
4093778 Svärta församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även förteckning över vigde 1845, förteckning på båtsmän och blinde i socknen, odat . (omkring 1841-1845) och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning 1844-1845.
4093778 Svärta församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även vigselbok 1846-1856, uppgifter om folkmängdens storlek 1847-1855, uppgifter om antalet vaccinerade barn 1846-1855, K. B:s kungörelser (avskrifter) 1849 och 1851, uppgifter om ledamöter i nämnder, styrelser och kommittéer och om andra socknens förtroendemän (sexmän, snöfogdar) 1842, 1846-1856 och odat., förteckningar på personer som åtnjuta fattigdel, samt på blinde och båtsmän i socknen, odat. (omkring 1846-1850), och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning, odat (omkring 1846-1850).
4093778 Svärta församling C:1, 1681-1750 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1750 To m februari 1750.
4093778 Svärta församling C:2, 1735-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1735-1777 Innehåller även dödbok 1735-1777.
4138498 Strängnäs domkapitel A 1:6, 1668-1670 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 6, 1668-1670
4138498 Strängnäs domkapitel A 1:7, 1670-1674 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 7, 1670-1674 Även koncept 1674-1675.
4138527 Strängnäs domkapitel A 1:15, 1696-1701 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 15, 1696-1701
4138527 Strängnäs domkapitel A 1:16, 1701-1706 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 16, 1701-1706
4138527 Strängnäs domkapitel A 1:17, 1706-1709 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 17, 1706-1709
4138527 Strängnäs domkapitel A 1:18, 1709-1711 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 18, 1709-1711
4138534 Strängnäs domkapitel A 1:19, 1711-1721 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 19, 1711-1721
4138534 Strängnäs domkapitel A 1:20, 1721-1724 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 20, 1721-1724 Även koncept.
4138536 Strängnäs domkapitel A 1:25, 1733- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 25, 1733-
4138536 Strängnäs domkapitel A 1:26, 1734-1735 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 26, 1734-1735
4138536 Strängnäs domkapitel A 1:27, 1736-1737 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 27, 1736-1737
4138536 Strängnäs domkapitel A 1:28, 1738-1739 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 28, 1738-1739
4138612 Strängnäs domkapitel A 1:75, 1804- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 75, 1804-
4138612 Strängnäs domkapitel A 1:76, 1805- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 76, 1805-
4138612 Strängnäs domkapitel A 1:77, 1806- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 77, 1806-
4138612 Strängnäs domkapitel A 1:78, 1807- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 78, 1807-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:93, 1822- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 93, 1822-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:94, 1823- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 94, 1823-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:95, 1824- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 95, 1824-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:96, 1825- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 96, 1825-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:97, 1826- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 97, 1826-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:98, 1827- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 98, 1827-
4138615 Strängnäs domkapitel A 1:99, 1828- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 99, 1828-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:111, 1840- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 111, 1840-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:112, 1841- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 112, 1841-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:113, 1842- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 113, 1842-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:114, 1843- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 114, 1843-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:115, 1844- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 115, 1844-
4138618 Strängnäs domkapitel A 1:116, 1845- A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 116, 1845-
4138701 Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 79, 1766-
4138702 Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 79, 1766-
4138702 Strängnäs domkapitel E 2 a:80, 1766- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 80, 1766-
4138703 Strängnäs domkapitel E 2 a:81, 1767- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 81, 1767-
4138703 Strängnäs domkapitel E 2 a:82, 1767- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 82, 1767-
4138703 Strängnäs domkapitel E 2 a:83, 1767- E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter) 83, 1767-
4139998 Strängnäs domkapitel A 1:46, 1771-1772 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 46, 1771-1772
4139998 Strängnäs domkapitel A 1:46:1, 1773-1774 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 46:1, 1773-1774
4139998 Strängnäs domkapitel A 1:48, 1775-1776 A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie) 48, 1775-1776
4146962 Aspö församling A I:1, 1726-1744 A I Husförhörslängder 1, 1726-1744 Innehåller även utgiftskladd för kyrkan odat. (1750?) och 1751.
4146962 Aspö församling A I:2, 1750-1769 A I Husförhörslängder 2, 1750-1769
4146962 Aspö församling A I:3, 1770-1785 A I Husförhörslängder 3, 1770-1785 Innehåller även förteckning å nattvardsungdom 1772-1780.
4146962 Aspö församling A I:4 a, 1785-1794 A I Husförhörslängder 4 a, 1785-1794 Omfattar Säby, Skärs och Lagnö rotar.
4146962 Aspö församling A I:4 b, 1785-1794 A I Husförhörslängder 4 b, 1785-1794 Omfattar Husby och Magrö rotar.
4146962 Aspö församling A I:5, 1795-1803 A I Husförhörslängder 5, 1795-1803
4146962 Aspö församling A I:6, 1804-1812 A I Husförhörslängder 6, 1804-1812
4146963 Aspö församling A I:7, 1813-1818 A I Husförhörslängder 7, 1813-1818
4146963 Aspö församling A I:8, 1819-1823 A I Husförhörslängder 8, 1819-1823
4146963 Aspö församling A I:9, 1824-1828 A I Husförhörslängder 9, 1824-1828
4146963 Aspö församling A I:10, 1829-1834 A I Husförhörslängder 10, 1829-1834
4146963 Aspö församling A I:11, 1834-1839 A I Husförhörslängder 11, 1834-1839 Innehåller även konfirmationslängd 1834-1838.
4146963 Aspö församling A I:12, 1839-1843 A I Husförhörslängder 12, 1839-1843 Innehåller även konfirmationslängd 1839-1843.
4146963 Aspö församling A I:13, 1844-1849 A I Husförhörslängder 13, 1844-1849 Innehåller även konfirmationslängd 1844-1849.
4146964 Aspö församling A I:14, 1850-1854 A I Husförhörslängder 14, 1850-1854 Innehåller även konfirmationslängd 1850-1854.
4146964 Aspö församling A I:15, 1855-1860 A I Husförhörslängder 15, 1855-1860 Innehåller även konfirmationslängd 1855-1861.
4146964 Aspö församling B:1, 1806-1860 B Flyttningslängder 1, 1806-1860 Innehåller även skuldböcker 1862-1871 m.m.
4146964 Aspö församling C:1, 1693-1828 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1828 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1693-1828 och död- och begravningsbok 1693-1828.
4146964 Aspö församling C:2, 1829-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1829-1861 1829--1861-08-23. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1829-1860 och död- och begravningsbok 1829-1861.
4146965 Aspö församling K I:1, 1701-1747 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1701-1747 Protokoll. Innehåller även catechismiförhörslängd 1702-1726(?),
avskrifter av Kungl. och myndigheters skrivelser 1687, 1699, 1704-1753,
kyrkoinventarier 1701, 1725, prästgårdsinventarium odaterat,
anteckningar om tillökning av kyrkoinventarier 1715-1747
(strödda år), kyrkobalksdelning 1628, bänklängder 1627, 1718,
series pastorum 1390, 1607-1900,
anteckningar rörande utdelning till de fattiga 1702-1747 (spridda år),
avskrifter av häradsrättens fastebrev å byte mellan Peder Sparre och
biskopen m.fl. av Aspö gamla prästgård mot två gårdar i Husby 1653-06-10.
4146965 Aspö församling L I a:1, 1605-1647 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1605-1647 Kyrkoräkenskaper. Ett flertal blad utrivna.
Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1652-1664, 1667-1701, kyrkoinventarium 1685, prästgårdsinventarium odaterat, husesyn å prästgården 1694 och odaterat (den senare defekt), anteckningar om utdelning till fattiga 1669-1685, räkning för kyrkobyggnad 1686-1689.
4146965 Aspö församling L I a:2, 1666-1746 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1666-1746 Kyrkoräkenskaper 1666-1701. Kyrkokassans kladd 1739-1746.
Innehåller även kollekträkningar 1739-1746.
4146974 Åkers församling A I:1, 1689-1732 A I Husförhörslängder 1, 1689-1732 Volymen upplagd 1689, längderna börjar 1692.
4146974 Åkers församling A I:2, 1736-1757 A I Husförhörslängder 2, 1736-1757
4146974 Åkers församling A I:3, 1758-1764 A I Husförhörslängder 3, 1758-1764 Volymen upplagd 1758, ofullständig. Innehåller även kommunionlängd 1765-1766.
4146975 Åkers församling A I:4, 1764-1780 A I Husförhörslängder 4, 1764-1780
4146975 Åkers församling A I:5, 1780-1790 A I Husförhörslängder 5, 1780-1790
4146976 Åkers församling A I:6, 1790-1799 A I Husförhörslängder 6, 1790-1799
4146976 Åkers församling A I:7, 1800-1808 A I Husförhörslängder 7, 1800-1808 Enstaka notiser även för 1809.
4146976 Åkers församling A I:8, 1809-1815 A I Husförhörslängder 8, 1809-1815 Enstaka notiser även för 1816.
4146977 Åkers församling A I:9, 1816-1825 A I Husförhörslängder 9, 1816-1825 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1825 och lysningslängd 1825-09-18--1825-12-31.
4146977 Åkers församling A I:10, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1826-1830 och
förteckning på oförmedlade och förmedlade mantal i Åkers och Ärja socknar, odat (1826-1830).
4146977 Åkers församling A I:11, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11, 1831-1835 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1832 och 1834-1835 samt handling till längd över nattvardsungdom 1833 (löst blad).
4146978 Åkers församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1836-1840 och längder över nattvardsungdom 1836-1840.
4146978 Åkers församling C:1, 1676-1709 C Födelse- och dopböcker 1, 1676-1709 1676-1703-10 enbart dopbok. Register i volymens början. Volymen upplagd för sockensstämmoprotkoll 1665, efter
1709 endast använd för detta ändamål, se anteckningen i volymens början.
Innehåller även vigselbok 1689-1708, begravningsbok 1689-1709,
sockenstämmoprotokoll 1665-1764 (luckor, se innehållsförteckningen i volymens början),
kyrkoinventarium 1688,
prästgårdssyn 1675, 1679, räkenskaper för prästgården och prästbordet 1677-1700,
protokoll vid rannsakning om vederlaget 1685,
relation om biskop Lithmans tillträde 1674,
relation om biskop Bilbergs tillträde 1701,
series vicariorum 1651-1765,
vedleveranser till biskop Lithman 1676 samt
timmerleveranser till sockenstallet 1676.
4146978 Åkers församling C:2, 1709-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1709-1733 Innehåller även vigselbok 1709-1747 och död- och begravningsbok 1709-1762 (1709-1737 enbart begravningsbok).
4146978 Åkers församling C:3, 1734-1775 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1775 Innehåller även vigselbok 1748-1806 och trolovningslängd 1752-1788.
4146979 Åkers församling C:4, 1776-1825 C Födelse- och dopböcker 4, 1776-1825
4146979 Åkers församling C:5, 1825-1855 C Födelse- och dopböcker 5, 1825-1855 1825-05 - 1855-12. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1825-1855.
4146979 Åkers församling F:1, 1763-1802 F Död- och begravningsböcker 1, 1763-1802 Dödbok. Delvis personaliebok.
4146979 Åkers församling F:2, 1803-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1803-1860 1803-01-1861-02. Med anteckningar från 1861 som omskrivits i volym F:3.
4146980 Årdala församling A I:1, 1747-1756 A I Husförhörslängder 1, 1747-1756 Med ortregister. Innehåller även siffror uppställda efter rotar och hemman (rörande nattvardsgång och husförhör?) 1747-1756.
4146980 Årdala församling A I:2, 1767-1783 A I Husförhörslängder 2, 1767-1783 Med ortregister. Längden är för vart hemman delad i två upplägg: 1767-1776 och 1777-1783. Några anteckningar även 1784-1785.
4146980 Årdala församling A I:3, 1784-1803 A I Husförhörslängder 3, 1784-1803 Med ortregister. Två upplägg: 1784-1793 uppslag 1-189, 1794-1803 uppslag 190-352.
4146980 Årdala församling A I:4, 1804-1819 A I Husförhörslängder 4, 1804-1819 Med ortregister. Tre upplägg: 1804-1808 uppslag 1-160, 1809-1813 uppslag 161-291, 1814-1819 uppslag 291-394.
4146981 Årdala församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ortregister och register över gratialister.
4146981 Årdala församling B:1, 1828-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1861 Inflyttningslängd 1828-03-25 - 1861.
4146981 Årdala församling B:2, 1828-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1828-1861 Utflyttningslängd 1828-06-13 - 1861.
4146981 Årdala församling C:1, 1682-1732 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1732 "Med undantag för kortare perioder företrädesvis endast dopbok. Innehåller även vigselbok 1695-1697, 1710-1729; begravningsbok 1682-1706, 1709-1732; anteckningar om prästgårdshusens och -jordens förfall 1684."
4146981 Årdala församling C:2, 1733-1809 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1809 "Enbart dopbok 1733-1746-05-01. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1733-1809 (1733-1794 enbart vigselbok); död- och begravningsbok 1733-1809 (1733-1745 enbart begravningsbok)."
4146981 Årdala församling C:3, 1810-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1849 "Innehåller även lysnings- och vigselbok 1810-1860; död- och begravningsbok 1810-1849; lysnings- och vigselbok för Forssa
1849-1877."
4146981 Årdala församling C:4, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1859 Duplett.
4146981 Årdala församling C:5, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1861 Innehåller även död- och begravningsbok för samma år.
4146982 Årdala församling A I:5, 1820-1829 A I Husförhörslängder 5, 1820-1829 Med ortregister. Två upplägg: 1820-1824 uppslag 3-106, 1825-1829 uppslag 106-233.
4146982 Årdala församling A I:6, 1830-1834 A I Husförhörslängder 6, 1830-1834 Med ortregister.
4146982 Årdala församling A I:7, 1835-1839 A I Husförhörslängder 7, 1835-1839 Med ortregister. Innehåller även anteckning om utdelning av 15 st biblar från Södermanlands bibelsällskap 1836.
4146982 Årdala församling A I:8, 1840-1849 A I Husförhörslängder 8, 1840-1849 Med ortregister. Två upplägg: 1840-1844 uppslag 1-192, 1845-1849 uppslag 1-195.
4146982 Årdala församling A I:9, 1850-1855 A I Husförhörslängder 9, 1850-1855 Med ortregister.
4146983 Ärla församling A I:1, 1719-1739 A I Husförhörslängder 1, 1719-1739 Anteckningar saknas 1727-1735. Innehåller även
in- och utflyttningslängd 1727-1778 (1779) och
avlösningslängd 1742-1768.
4146983 Ärla församling A I:2, 1755-1765 A I Husförhörslängder 2, 1755-1765 1755-1764 (1765). Innehåller även spridda anteckningar 1801-1806 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i
A I:6 och 7.
4146983 Ärla församling A I:3, 1765-1779 A I Husförhörslängder 3, 1765-1779 Innehåller även spridda anteckningar 1814-1817 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i
A I:7 och 8.
4146983 Ärla församling A I:4, 1780-1789 A I Husförhörslängder 4, 1780-1789
4146983 Ärla församling A I:5 a, 1790-1798 A I Husförhörslängder 5 a, 1790-1798 Omfattar Flättorps- samt Östra och Västra Hedmorarotarna.
4146983 Ärla församling A I:5 b, 1790-1798 A I Husförhörslängder 5 b, 1790-1798 Omfattar Södra, Hagby- och Hamrarotarna.
4146984 Ärla församling A I:6 a, 1799-1805 A I Husförhörslängder 6 a, 1799-1805 Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
4146984 Ärla församling A I:6 b, 1799-1805 A I Husförhörslängder 6 b, 1799-1805 Fördelningen mellan volym a) och b) densammma som i A I:5.
4146984 Ärla församling A I:7 a, 1806-1814 A I Husförhörslängder 7 a, 1806-1814 Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
4146984 Ärla församling A I:7 b, 1806-1814 A I Husförhörslängder 7 b, 1806-1814 Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
4146984 Ärla församling A I:8, 1815-1820 A I Husförhörslängder 8, 1815-1820 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1817-1820 och
strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister
E Ph Pladecius omkring 1812-1822 och odaterat.
4146985 Ärla församling A I:9, 1821-1825 A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Innehåller även strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1822-1823 och odaterat.
4146985 Ärla församling A I:10, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10, 1826-1830
4146985 Ärla församling A I:11, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11, 1831-1835
4146996 Ärla församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4146996 Ärla församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1841-1845.
4146996 Ärla församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-1850.
4146997 Ärla församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855.
4146997 Ärla församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860.
4146998 Ärla församling B:1, 1801-1818 B Flyttningslängder 1, 1801-1818 "Uppgifter för ett och samma år återfinnas stundom på flera olika ställen.
Innehåller även förteckning på ""måla"", levererad från gårdar i Rasbo socken 1788 (1789?)."
4146998 Ärla församling C:1, 1674-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1674-1715 1674-05 - 1715-07. Dopbok. Innehåller även vigselbok 1674--1751-03 (fr o m 1737 även med spridda anteckningar om avvittringar, morgongåvor, testamenten m m), död- och begravningsbok 1674-05 - 1751-04 (huvudsakligen begravningsbok 1674-1736, huvudsakligen dödbok 1737-1740, död- och begravningsbok 1741-1751), och skrivelse rörande kyrkobokföringen från pastor i Stenkvista och Ärla till komminister i Ärla 1739.
4146998 Ärla församling C:2, 1715-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1780 1715-08 - 1780-12.
4146998 Ärla församling C:3, 1781-1804 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1804 Innehåller även vigeselbok 1781 - 1819-07, död- och begravningsbok 1781--1821-09, och spridda anteckningar av komminister E Ph Pladecius i skilda ämnen bl a rörande komministerbostället Ottinge och om ämbetsförrättningar i olika kyrkor 1811-1822.
4146998 Ärla församling C:4, 1805-1831 C Födelse- och dopböcker 4, 1805-1831 1805 - 1831-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1819-09 - 1834 (ordningsföljden är: 1832-09--1834-12, 1829-01--1832-07, 1819-09--1828-12), död- och begravningsbok 1821-11 - 1831, spridda anteckningar om komministerbostället Ottinge m m (bl a om husesyner) 1817-1822, spridda avskrifter av pålysningar 1821-1822 och
spridda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1816-1823.
4146998 Ärla församling C:5, 1831-1850 C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1850 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1835-1850 och /från slutet/ död- och begravningsbok 1832-1850.
4146998 Ärla församling C:7, 1851-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1851-1861 1851 - 1861-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1851 - 1861-02 och från slutet/ död- och begravningsbok 1851 - 1861-09.
4146998 Ärla församling E I:1, 1751-1780 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1751-1780 1751-10 - 1780. För 1752-1760 och 1765 även uppgifter om trolovningsdagen (dock ej fullständiga).
Innehåller även död- och begravningsbok 1751-05 - 1780.
4146999 Barva församling A I:1, 1784-1793 A I Husförhörslängder 1, 1784-1793
4146999 Barva församling A I:2, 1794-1808 A I Husförhörslängder 2, 1794-1808 1794-1807 (08?). Innehåller även längd å nattvardsungdom 1796-1803.
4146999 Barva församling A I:3, 1818-1822 A I Husförhörslängder 3, 1818-1822 Med register över gårdar och åboar. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1820-1822.
4146999 Barva församling A I:4, 1823-1829 A I Husförhörslängder 4, 1823-1829 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1823-1829.
4146999 Barva församling A I:5, 1830-1835 A I Husförhörslängder 5, 1830-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1830-1835.
4146999 Barva församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
4147000 Barva församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1841-1845 och in- och utflyttningslängd 1841-1845.
4147000 Barva församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1846-1850 och
in- och utflyttningslängd 1846-1850.
4147000 Barva församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1851-1855 och
in- och utflyttningslängd 1851-1855.
4147000 Barva församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1856-1860 och
in- och utflyttningslängd 1856-1860.
4147001 Barva församling B:1, 1814-1840 B Flyttningslängder 1, 1814-1840
4147001 Barva församling C:1, 1756-1851 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1851 "Innehåller även
Längd över lagligen trolovade 1756-1786;
Vigselbok 1756-1850;
Dödbok 1756-1851."
4147001 Barva församling L I a:1, 1650-1756 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1650-1756 "I kapsel. Innehåller även: 1) Sockenstämmoprotokoll för Barva 1650-1652, 1654-1657, 1744;
2) Sockenstämmoprotokoll för Jäder 1746-1767 (strödda protokoll);
3) Kyrkoinventarium 1657 med senare tillägg;
4) Räkningar för fattigmedel 1746-1752."
4147001 Barva församling L I a:2, 1733-1764 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1733-1764 Specialräkning. Kapsel. Svårt fuktskadad.
4147001 Barva församling O I a:2, 1659-1661 O I a Handlingar angående kyrkan 2, 1659-1661 "Stambok för insamling till kyrkklocka. Volymen skadad. I denna volym hava sedermera införts följande anteckningar:
1) Räkningar för inköp av kyrkklocka 1660-1661;
2) Kommunionlängd 1688, 1752-1761;
3) Anteckningar om födda 1688;
4) Kyrkokladd 1676-1681."
4147002 Bergshammars församling A I:1, 1724-1755 A I Husförhörslängder 1, 1724-1755 Något defekt med sönderrivna blad. Med ortregister. Husförhörslängden fördelad i två upplägg a) med början 1724 och förd ännu 1740, b) 1745-1755. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1734-1748.
4147002 Bergshammars församling A I:2, 1763-1782 A I Husförhörslängder 2, 1763-1782 Fördelad i två upplägg:
a) 1763-1772, b) 1773-1782.
4147002 Bergshammars församling A I:3, 1783-1789 A I Husförhörslängder 3, 1783-1789 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1789.
4147002 Bergshammars församling A I:4, 1790-1801 A I Husförhörslängder 4, 1790-1801 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1790.
4147002 Bergshammars församling A I:5, 1801-1805 A I Husförhörslängder 5, 1801-1805 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806.
4147002 Bergshammars församling A I:6, 1806-1815 A I Husförhörslängder 6, 1806-1815 Med register. Husförhörslängden är delad i två upplägg: a) 1806-1810, b) 1811-1815. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1815, avskrift av Kungl. brev om kyrkoplikt 1780-02-11, längd å personer som anmält sig till avkortning i kronoskylder 1806-1815.
4147002 Bergshammars församling A I:7, 1816-1825 A I Husförhörslängder 7, 1816-1825 Med register. Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1816-1820, b) 1821-1825. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1816-1825.
4147003 Bergshammars församling A I:8, 1826-1835 A I Husförhörslängder 8, 1826-1835 Husförhörslängden är fördelad i två upplägg a) 1826-1830, b) 1831-1835. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1835.
4147003 Bergshammars församling A I:9, 1836-1845 A I Husförhörslängder 9, 1836-1845 Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1836-1840, b) 1841-1845. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1845 (46).
4147003 Bergshammars församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850, längd å nattvardsungdom 1846-1851.
4147003 Bergshammars församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855 in- och utflyttningslängd 1851-1855.
4147003 Bergshammars församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1859, in- och utflyttningslängd 1856-1860.
4147004 Bergshammars församling C:1, 1680-1734 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1734 Innehåller även vigselbok 1680-1733, dödbok 1680-1734, avskrifter av Kungl. Maj:ts och myndigheters skrivelser 1684-1697, avskrift av gravbrev för W. Momma 1671-11-01, anteckningar om tillökning i kyrkoinventariet 1713-1718.
4147004 Bergshammars församling C:2, 1734-1770 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1770 Innehåller även vigselbok 1734-1767, dödbok 1734-1770. Flerstädes äro i vol. blad utrivna, varigenom vigselboken blivit defekt.
4147004 Bergshammars församling C:3, 1770-1802 C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1802 Innehåller även vigselbok 1770-1801, dödbok 1770-1802. Efter vigselbokens slut äro ett antal blad utklippta.
4147004 Bergshammars församling C:4, 1801-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1861 Innehåller även vigselbok 1801-1861, dödbok 1801-1861. På några ställen äro förmodligen blanka blad utklippta.
4147004 Bergshammars församling L I a:1, 1661-1761 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1661-1761 Innehåller även sockenstämmans protokoll 1661-1679, balkdelning 1663, bänklängder 1667, 1673 och
kyrkoinventarier 1679, 1757.
4147005 Bettna församling A I:1, 1765-1783 A I Husförhörslängder 1, 1765-1783
4147005 Bettna församling A I:2 a, 1794-1803 A I Husförhörslängder 2 a, 1794-1803 I. Norra roten.
4147005 Bettna församling A I:2 b, 1794-1803 A I Husförhörslängder 2 b, 1794-1803 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4147005 Bettna församling A I:3 a, 1804-1811 A I Husförhörslängder 3 a, 1804-1811 I. Norra roten. Några anteckningar från 1812. Innehåller även: Ekonomiska notiser odat och 1835.
4147005 Bettna församling A I:3 b, 1804-1811 A I Husförhörslängder 3 b, 1804-1811 II Kyrkoroten och Västra roten.
4147005 Bettna församling A I:4 a, 1812-1816 A I Husförhörslängder 4 a, 1812-1816 I. Innehåller även: Anteckningar om löneutbetalningar 1839-1843 samt löst flyttningsbetyg 1815.
4147005 Bettna församling A I:4 b, 1812-1816 A I Husförhörslängder 4 b, 1812-1816 II.
4147006 Bettna församling A I:5 a, 1817-1821 A I Husförhörslängder 5 a, 1817-1821 I. Norra och Östra rotarna.
4147006 Bettna församling A I:5 b, 1817-1821 A I Husförhörslängder 5 b, 1817-1821 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4147006 Bettna församling A I:6 a, 1822-1826 A I Husförhörslängder 6 a, 1822-1826 I. Norra och Östra rotarna.
4147006 Bettna församling A I:6 b, 1822-1826 A I Husförhörslängder 6 b, 1822-1826 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar
om löneutbetalningar 1844-1847.
4147006 Bettna församling A I:7 a, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7 a, 1826-1830 I. Norra och Östra rotarna.
4147006 Bettna församling A I:7 b, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7 b, 1826-1830 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4147006 Bettna församling A I:8 a, 1831-1834 A I Husförhörslängder 8 a, 1831-1834 I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar
om nattvardsgångar 1833.
4147006 Bettna församling A I:8 b, 1831-1834 A I Husförhörslängder 8 b, 1831-1834 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar
om nattvardsgångar 1832-(1834).
4147007 Bettna församling A I:9 a, 1834-1836 A I Husförhörslängder 9 a, 1834-1836 I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar
om nattvardsgångar 1834-1835.
4147007 Bettna församling A I:9 b, 1834-1836 A I Husförhörslängder 9 b, 1834-1836 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4147007 Bettna församling A I:10 a, 1837-1841 A I Husförhörslängder 10 a, 1837-1841 I. Norra och Östra rotarna.
4147007 Bettna församling A I:10 b, 1837-1841 A I Husförhörslängder 10 b, 1837-1841 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1838-1840.
4147007 Bettna församling A I:11 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1841-1845 I. Norra och Östra rotarna.
4147007 Bettna församling A I:11 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1841-1845 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1841-1845.
4147012 Bettna församling A I:12 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850 I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1846-1850.
4147012 Bettna församling A I:12 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4147012 Bettna församling A I:13 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1855 I. Norra och Östra rotarna.
4147012 Bettna församling A I:13 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1855 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1851-1855.
4147013 Bettna församling A I:14 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1860 I. Norra och Östra rotarna.
4147013 Bettna församling A I:14 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1860 II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1856-1860.
4147013 Bettna församling B:1, 1826-1843 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1843 Gäller tiden 1826-1842 (1843).
Omfattar även: Strödda odaterade
anteckningar om in- och utflytt- ning.
4147013 Bettna församling B:2, 1843-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1843-1861 Gäller tiden 1843-1860 (1861).
Omfattar även: Strödda anteck-
ningar om antalet in- och ut- flyttade 1840-1857.
4147013 Bettna församling C:1, 1688-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1738 Defekt. Delar av 1735 och början av 1736 års anteckningar för- lorade.
4147013 Bettna församling C:2, 1739-1790 C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1790 Kapsel.
4147013 Bettna församling C:3, 1791-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1810 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1791-1810;
2) Dödbok 1791-1810."
4147014 Bettna församling C:4, 1811-1840 C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1840 "Gäller tiden 1811-1839 (1840).
Innehåller även:
1) Vigselbok 1811-1821;
2) Död- och begravningsbok 1811-1839 (1840)."
4147014 Bettna församling C:5, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1840-1861
4147014 Bettna församling D II:1, 1757-1783 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1757-1783 Band. Kommunionlängd.
4147014 Bettna församling E I:1, 1703-1790 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1703-1790 Defekt. Innehåller även: Dödbok 1703-1790. Anteckningar om döda saknas för slutet av 1748 och början av 1749.
4147014 Bettna församling E I:2, 1822-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1822-1861
4147014 Bettna församling F:1, 1840-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1840-1861 Dödbok.
4147014 Bettna församling L I a:1, 1671-1793 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1793 "Kapsel. Kyrkoräkning.
Innehåller även:
1) Kyrkoinventarier 1687, 1695, 1772;
2) Prästgårdsinventarier 1682, 1703, 1759;
3) Anteckningar om föräringar till kyrkan och reparationer därå 1687-1781;
4) Bänklängd 1664;
5) Balkdelningar 1725, 1783."
4147014 Bettna församling L I a:2, 1695-1718 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1695-1718 "Kapsel. Kyrkokladd. Innehåller även:
1) Kyrkokassans skuldbok 1704-1716(?);
2) Kyrkokassans koncepträkning 1783-1793;
3) Fattigkassans koncepträkning
1783-1793."
4147015 Björkviks församling A I:1, 1688-1709 A I Husförhörslängder 1, 1688-1709 Defekt. Dateringen enligt i volymen förekommande anteckningar. 1688 betecknad det år de i volymen förekommande anteckningar om nattvardsgång avse. Året är att med tämlig visshet anse som volymens tillkomstår. 1709 är året för yngsta daterade anteckningen. Volymen kan ha använts längre.
4147015 Björkviks församling A I:2, 1747-1751 A I Husförhörslängder 2, 1747-1751
4147015 Björkviks församling A I:3, 1752-1756 A I Husförhörslängder 3, 1752-1756 Innehåller även utflyttningslängd 1754-1755 och längd å nattvardsungdom 1754.
4147015 Björkviks församling A I:4, 1757-1767 A I Husförhörslängder 4, 1757-1767 Innehåller även utflyttningslängd 1763 och
längd på nattvardsungdom, odat.
4147016 Björkviks församling A I:5 a, 1768-1781 A I Husförhörslängder 5 a, 1768-1781
4147016 Björkviks församling A I:5 b, 1768-1781 A I Husförhörslängder 5 b, 1768-1781
4147017 Björkviks församling A I:6 a, 1781-1792 A I Husförhörslängder 6 a, 1781-1792
4147017 Björkviks församling A I:6 b, 1781-1792 A I Husförhörslängder 6 b, 1781-1792
4147017 Björkviks församling A I:7 a, 1793-1800 A I Husförhörslängder 7 a, 1793-1800
4147017 Björkviks församling A I:7 b, 1793-1800 A I Husförhörslängder 7 b, 1793-1800
4147018 Björkviks församling A I:8 a, 1801-1811 A I Husförhörslängder 8 a, 1801-1811
4147018 Björkviks församling A I:8 b, 1801-1811 A I Husförhörslängder 8 b, 1801-1811
4147018 Björkviks församling A I:9 a, 1812-1818 A I Husförhörslängder 9 a, 1812-1818
4147018 Björkviks församling A I:9 b, 1812-1818 A I Husförhörslängder 9 b, 1812-1818
4147019 Björkviks församling A I:10 a, 1819-1823 A I Husförhörslängder 10 a, 1819-1823
4147019 Björkviks församling A I:10 b, 1819-1823 A I Husförhörslängder 10 b, 1819-1823
4147019 Björkviks församling A I:11 a, 1824-1828 A I Husförhörslängder 11 a, 1824-1828
4147019 Björkviks församling A I:11 b, 1824-1828 A I Husförhörslängder 11 b, 1824-1828
4147020 Björkviks församling A I:12 a, 1829-1834 A I Husförhörslängder 12 a, 1829-1834 Omfattar västra rotarna. Innehåller även
uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
4147020 Björkviks församling A I:12 b, 1829-1834 A I Husförhörslängder 12 b, 1829-1834 Omfattar östra rotarna. Innehåller även
uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
4147020 Björkviks församling A I:13 a, 1834-1839 A I Husförhörslängder 13 a, 1834-1839 Omfattar västra rotarna. Innehåller även
uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1834-1838.
4147020 Björkviks församling A I:13 b, 1834-1839 A I Husförhörslängder 13 b, 1834-1839 Omfattar östra rotarna. Innehåller även
uppgift om nattvardsgästernas antal 1834-1838.
4147021 Björkviks församling A I:14 a, 1839-1845 A I Husförhörslängder 14 a, 1839-1845 Omfattar västra rotarna.
4147021 Björkviks församling A I:14 b, 1839-1845 A I Husförhörslängder 14 b, 1839-1845 Omfattar östra rotarna. Innehåller även
längd över personer, som sakna laga försvar och ingenstädes äro skrivna 1839-1845.
4147021 Björkviks församling B:1, 1807-1841 B Flyttningslängder 1, 1807-1841
4147021 Björkviks församling C:1, 1688-1701 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1701
4147021 Björkviks församling C:2, 1702-1734 C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1734
4147021 Björkviks församling C:3, 1735-1757 C Födelse- och dopböcker 3, 1735-1757
4147021 Björkviks församling C:4, 1758-1805 C Födelse- och dopböcker 4, 1758-1805 Något defekt.
4147024 Björkviks församling C:5, 1806-1841 C Födelse- och dopböcker 5, 1806-1841
4147024 Björkviks församling E I:1, 1686-1758 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1686-1758 "Innehåller även död- och begravningsbok 1686-1758,
anteckningar om kyrkobyggnad och reparationer 1685-1791,
""Märkliga händelser"" 1690-1875."
4147024 Björkviks församling E I:2, 1759-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1759-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1759-1861.
4147025 Björnlunda församling A I:1, 1764-1773 A I Husförhörslängder 1, 1764-1773 Något defekt. Innehåller även kommunionlängd 1785.
4147025 Björnlunda församling A I:2, 1774-1783 A I Husförhörslängder 2, 1774-1783 Med ortregister.
4147025 Björnlunda församling A I:3, 1784-1793 A I Husförhörslängder 3, 1784-1793 Med ortregister.
4147025 Björnlunda församling A I:4, 1794-1804 A I Husförhörslängder 4, 1794-1804
4147026 Björnlunda församling A I:5, 1805-1813 A I Husförhörslängder 5, 1805-1813
4147026 Björnlunda församling A I:6, 1814-1817 A I Husförhörslängder 6, 1814-1817
4147026 Björnlunda församling A I:7, 1818-1823 A I Husförhörslängder 7, 1818-1823
4147027 Björnlunda församling A I:8, 1824-1826 A I Husförhörslängder 8, 1824-1826
4147027 Björnlunda församling A I:9, 1827-1830 A I Husförhörslängder 9, 1827-1830 Innehåller även: Anteckning om ett åsknedslag i kyrktornet 1823.
4147027 Björnlunda församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med ortregister i volymens slut, soldatänkeregister i dess början. Innehåller även: Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
4147028 Björnlunda församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 "Med ortregister och soldatänkeregister i volmen slut. Innehåller även:
1) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840;
2) Förteckning på kyrkorådets medlemmar 1827;
3) Längd över sexmän 1836-1837."
4147028 Björnlunda församling C:1, 1731-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1799
4147028 Björnlunda församling C:2, 1800-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1852
4147029 Blacksta församling A I:1, 1735-1749 A I Husförhörslängder 1, 1735-1749 "Husförhörslängden är
fördelad i två upplägg:
a) 1735-1743;
b) 1744-1749.
Innehåller även:
1) Längd å nattvardsungdom 1743;
2) Communionlängd 1743;
3) Förteckning å ungdom som lärt
läsa i bok 1727-1734."
4147029 Blacksta församling A I:2, 1750-1755 A I Husförhörslängder 2, 1750-1755 "Innehåller även:
""Förteckning på barnens förkofring i Christendoms Kunskapen"" 1750-1755."
4147029 Blacksta församling A I:3, 1756-1764 A I Husförhörslängder 3, 1756-1764 "Innehåller även:
1) ""Förteckning på barnen och
deras förkofring i Christendomen""
1756-1764;
2) Utflyttningslängd 1762-1763;
3) Längd å nattvardsungdom
1762-1763."
4147029 Blacksta församling A I:4, 1765-1784 A I Husförhörslängder 4, 1765-1784 "Fördelad i två upplägg:
a) 1765-1774;
b) 1775-1784."
4147029 Blacksta församling A I:5, 1785-1803 A I Husförhörslängder 5, 1785-1803 "Fördelad i två upplägg:
a) 1785-1794;
b) 1795-1803."
4147029 Blacksta församling A I:6, 1803-1815 A I Husförhörslängder 6, 1803-1815 "Med ortregister. Fördelad i tre upplägg:
a) 1803-1807;
b) 1808-1810(1811);
c) 1811-1815.
Innehåller även:
Förteckning å gåvor till byggnadskassan 1811-1815."
4147029 Blacksta församling A I:7, 1816-1830 A I Husförhörslängder 7, 1816-1830 "Med ortregister.
Fördelad i tre upplägg:
a) 1816-1820;
b) 1821-1825;
c) 1826-1830."
4147030 Blacksta församling A I:8, 1831-1841 A I Husförhörslängder 8, 1831-1841 "Med ortregister.
1831-1840(1841)
Innehåller även:
1) Förteckning över vaccinerade
1833-1840;
2) Förteckning över nattvardsdagar 1833-1840;
3) Förteckning över förhörskollekter 1831-1840."
4147030 Blacksta församling A I:9, 1841-1850 A I Husförhörslängder 9, 1841-1850 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Förteckning över förmedlade
och oförmedlade hemmanstalet
odaterat;
2) Årstabeller rörande befolkningen 1840-1845;
3) Förteckning över förhörskollekter 1841-1846."
4147030 Blacksta församling A I:10, 1851-1860 A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom
1851, 1853, 1855, 1857 och 1859;
2) Årstabeller rörande befolkningen 1855-1860."
4147030 Blacksta församling B:1, 1838-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1861
4147030 Blacksta församling C:1, 1721-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1769 "Anteckningar rörande födda
1721-1724 synas vara ofullständiga (jfr L I:1), volymen är defekt, så att 1725 års anteckningar om födda liksom större delen av 1726 års saknas.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1724-1769;
2) Dödbok 1724-1769."
4147030 Blacksta församling C:2, 1769-1866 C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1866 "För 1865 och 1866 äro
anteckningarna ej fullständiga,
se anmärkning i volymen vid
början av 1865.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1770-1862;
2) Dödbok 1770-1866;
3) Kyrkoinventarium 1770 (med
tillägg till 1864, delvis i bakpärmen)."
4147030 Blacksta församling L I a:1, 1668-1701 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkningar 1, 1668-1701 "Innehåller även:
1) Födelsebok 1669, 1688 och
1724;
2) Vigselbok 1669, 1689-1723;
3) Dödbok 1669, 1679, 1688-1723;
4) Kyrkoinventarium 1668;
5) Kyrkoinventariets tillökning
1670-1700;
6) Överenskommelse om prästgårdens fiskerätt 1697."
4147031 Bogsta församling A I:1, 1787-1802 A I Husförhörslängder 1, 1787-1802 "Volymen är fördelad i fyra upplägg:
a) 1787-1792;
b) 1793-1796;
c) 1797-1800;
d) 1801-1802.
Dateringen av a) grundar sig på anteckningen av volymens inköp år 1787."
4147031 Bogsta församling A I:2, 1803-1807 A I Husförhörslängder 2, 1803-1807 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1803-1808.
4147031 Bogsta församling A I:3, 1808-1810 A I Husförhörslängder 3, 1808-1810 Med ortregister.
4147031 Bogsta församling A I:4, 1810-1819 A I Husförhörslängder 4, 1810-1819 "Med ortregister.
Fördelad i två upplägg:
a) 1810-1814;
b) 1815-1819."
4147031 Bogsta församling A I:5, 1819-1824 A I Husförhörslängder 5, 1819-1824 "Med ortregister.
Fördelad i två upplägg:
a) 1819-1823;
b) 1823-1824."
4147031 Bogsta församling A I:6, 1824-1830 A I Husförhörslängder 6, 1824-1830 "Med ortregister.
Fördelad i två upplägg:
a) 1824-1827;
b) 1827-1830.
Innehåller även:
1) Inflyttningslängd 1827-1830;
2) Utflyttningslängd 1828-1830."
4147031 Bogsta församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Med ortregister.
Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1831-1835.
4147031 Bogsta församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) In- och utflyttningslängd 1838-1840;
2) Längd å nattvardsungdom 1836-1840."
4147032 Bogsta församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) In- och utflyttningslängd 1841-1845;
2) Längd å nattvardsungdom 1841-1845."
4147032 Bogsta församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 "Med ortregister.
Innehåller även
1) In- och utflyttningslängd 1846-1850;
2) Längd å nattvardsungdom 1846-1850."
4147032 Bogsta församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) In- och utflyttningslängd 1851-1855;
2) Längd å nattvardsungdom 1851-1855."
4147032 Bogsta församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) In- och utflyttningslängd 1856-1860;
2) Längd å nattvardsungdom 1856-1860."
4147032 Bogsta församling C:1, 1674-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1674-1730 Med register (nytt).
Saknas: 1711-1713 (till större delen) samt 1726-1728 (delvis).
Födelseboken är under åren 1674-1687 med säkerhet ofullständigt förd.
Volymen är skadad och mycket defekt (börjar med pag. 50), varigenom en del av födelseboken, en del av dödboken (se nedan) samt sannolikt hela vigselboken för angiven tid gått förlorade. Även inuti volymen samt troligen i dess slut defekter. Förelåg i band av 1864 med felaktig inbindning (se registersidan i volymen).
Innehåller även: Dödbok 1673-1729 (ang. luckor se under F).
4147032 Bogsta församling C:2, 1744-1806 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1806 "Volymen synes vara defekt (börjar med pag. 57- dock ej fullständigt paginerad) - är nybunden år 1864.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1744-1806 (se närmare under E);
2) Dödbok 1742-1805 (se närmare under F);
3) Trolovning 1762."
4147032 Bogsta församling C:3, 1807-1822 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1822 "Konserverad 1934/35.
Volymen är skadad genom en gång skedt utrivande av oskrivna blad.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1807-1822;
2) Dödbok 1807-1822."
4147032 Bogsta församling C:4, 1823-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861 "1823--1861-05-01. Innehåller även: 1) Vigselbok 1823-1860;
2) Dödbok 1823--1861-05-01."
4147032 Bogsta församling L I a:1, 1732-1760 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1732-1760 Kyrkokladd.
Innehåller även:
Räkningar för fattigpenningar 1732-1759.
4147033 Bälinge församling A I:1, 1689-1713 A I Husförhörslängder 1, 1689-1713 1689-1690,1695-1696,1699-1710(13).Katekismilängd. Vol. är tämligen svårt fuktskadad. Defekt i början. Äldsta upplägget, härrörande från kyrkoherde Ericus Erici Lundii tid (död april 1691), har daterats till tiden 1689-1690 på grund av data för nattvardsgång (detta upplägg defekt).
4147033 Bälinge församling A I:2, 1794-1809 A I Husförhörslängder 2, 1794-1809 "Fördelad i tre upplägg:
1) Anteckningar från 1794;
2) Anteckningar från 1795-1799;
3) Anteckningar från 1800-1809."
4147033 Bälinge församling A I:3, 1810-1815 A I Husförhörslängder 3, 1810-1815 Upplagd endast för åren 1810-1814 men har anteckningar om avgång även för 1815.
4147033 Bälinge församling A I:4, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4, 1816-1820
4147033 Bälinge församling A I:5, 1821-1825 A I Husförhörslängder 5, 1821-1825 Uppslag 1-172. Med ortregister.
4147041 Bälinge församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 1826-1830(31). Uppslag 1-175. Med ortregister.
4147041 Bälinge församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Uppslag 1-191. Med ortregister.
4147041 Bälinge församling A I:8, 1836-1839 A I Husförhörslängder 8, 1836-1839 "Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom
1838-1839;
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1838-1839;
3) Förteckning på torp etc., som hava fyra vaccinerade barn 1837."
4147041 Bälinge församling A I:9, 1839-1844 A I Husförhörslängder 9, 1839-1844 "Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1840-1844;
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1839-1844."
4147041 Bälinge församling B:1, 1794-1816 B In- och utflyttningslängder 1, 1794-1816 "Innehåller:
1) Utflyttningslängd 1794-1816;
2) Inflyttningslängd 1802-1816."
4147041 Bälinge församling B:2, 1838-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1838-1860 Med januari - mars 1861, som skrivits om i B:3.
4147042 Bälinge församling C:1, 1688-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1712 "Anteckningar för 1688 defekta. Konserverad 1934/1935.
Vol., som delvis är skadad, utgör ett samlingsband, däri åtminstone två ursprungliga skilda volymer ingå.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1688-1711;
2) Dödbok 1694-1711(12);
3) Sockenstämmoprotokoll 1695-1702;
4) Kyrkokassans skuldbok 1666-1691;
5) Kyrkokassans huvudräkning 1678-1680,1687-1711;
6) Kyrkokassans specialräkning 1692-1711;
7) Kyrkoinventarier 1688, 1694;
8) Anteckningar om tillökning i inventariet 1694-1724;
9) Bänkdelning 1693."
4147042 Bälinge församling C:2, 1712-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1742 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1712-1742;
2) Död- och begravningsbok 1712-1742."
4147042 Bälinge församling C:3, 1742-1789 C Födelse- och dopböcker 3, 1742-1789 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1742-1789;
2) Död- och begravningsbok 1742-1789."
4147042 Bälinge församling C:4, 1790-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1835 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1790-1835;
2) Dödbok 1790-1835."
4147042 Bälinge församling C:5, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1860 "Med anteckningar januari - mars 1861, som skrivits om i C:7. I bokens slut finnes särskild längd över oäkta barn 1836-1839. Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1836-1861;
2) Död- och begravningsbok 1836-1861."
4147042 Bälinge församling L I a:1, 1609-1692 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1609-1692 Luckor 1656 och 1673-1681. Räkenskapen innehåller även anteckningar om gåvor till invetariet och andra gåvor in natura. Innehåller även sockenordning 1614, prästgårdsinventarium 1609, husesyn å prästgården 1654,
bänkdelning 1670 och synodalstadga 1656.
4147043 Bärbo församling A I:1, 1746-1754 A I Husförhörslängder 1, 1746-1754 Volymen är ett i senare tid åstadkommet samlingsband av två volymer. Innehåller även:
Kyrkokassans huvudräkning 1745-1862.
4147043 Bärbo församling A I:2, 1755-1779 A I Husförhörslängder 2, 1755-1779 "Fördelad i tre upplägg:
1) 1755-1761;
2) 1762-1770;
3) 1771-1779."
4147043 Bärbo församling A I:3, 1780-1794 A I Husförhörslängder 3, 1780-1794 "Fördelad i två upplägg:
1) 1780-1789;
2) 1790-1794."
4147043 Bärbo församling A I:4, 1795-1807 A I Husförhörslängder 4, 1795-1807
4147043 Bärbo församling A I:5, 1807-1813 A I Husförhörslängder 5, 1807-1813 Med ortregister. Innehåller även utflyttningslängd 1812.
4147043 Bärbo församling A I:6, 1813-1819 A I Husförhörslängder 6, 1813-1819 Med ortregister.
4147043 Bärbo församling A I:7, 1819-1825 A I Husförhörslängder 7, 1819-1825 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1822-1825.
4147043 Bärbo församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1826-1830.
4147043 Bärbo församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 "Med ortregister i volymens slut. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1831-1835;
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835;
3) Förteckning på personer, som föreslås erhålla biblar från Södermanlands bibelsällskap 1832-1833."
4147044 Bärbo församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ortregister i volymens slut. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840 och
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
4147044 Bärbo församling C:1, 1651-1754 C Födelse- och dopböcker 1, 1651-1754 "Gäller tiden 1651-1666, 1688, 1696-1709, 1711-1754. Kapsel.
Saknas för mellanliggande år. Denna volym är skänkt av riksrådet Schering Rosenhane. Den har vid ett par tillfällen restaurerats och ombundits tyvärr så att texten här och var skadats.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1651-1665, 1738-1753;
2) Dödbok 1651-1665, 1697-1698, 1720-1753;
3) Kyrkans huvudräkning 1650-1745;
4) Kyrkoinventarier c:a 1650, 1735, 1807, 1814 (se närmare under N);
5) Anteckningar om inventariets förbättring 1690-1739;
6) Series pastorum 1567-1820;
7) Prostvisitationsprotokoll 1782, 1795, 1820;
8) Anteckningar om kyrkoreparation 1677;
9) Anteckningar om gravbyggnad (Rosenhane-Creutz) 1784;
10) ""Om kyrkioherdarnes förändringar"" 1649-1773;
11) Balkdelning 1651;
12) Sockenstadgor 1650-talet
(se närmare under O)."
4147044 Bärbo församling C:2, 1754-1811 C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1811 Innehåller även vigselbok 1756-1810, dödbok 1755-181 och
in- och utflyttningslängd 1822-1825.
4147044 Bärbo församling C:3, 1812-1825 C Födelse- och dopböcker 3, 1812-1825 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1860,
lysnings- och vigselbok 1812-1861 och död- och begravningsbok 1812-1861.
4147044 Bärbo församling C:5, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1848-1859 Duplett. Innehåller även
duplett av vigselbok 1848-1859 och duplett av dödbok 1848-1859.
4147045 Dunkers församling A I:1, 1736-1742 A I Husförhörslängder 1, 1736-1742 Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1736-1742, inflyttningslängd för Dunker
1735-1738, husförhörslängd för Lilla Malma 1736-1741 och utflyttningslängd för Lilla Malma 1736-1738, 1740-1742.
4147045 Dunkers församling A I:2, 1743-1747 A I Husförhörslängder 2, 1743-1747 Defekt i början. Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1744-1747, inflyttningslängd för Dunker 1744,
utflyttningslängd för Lilla Malma 1744-1747, inflyttningslängd för Lilla Malma 1744, husförhörslängd för Lilla Malma 1744-1746 och avlösningslängd 1745-1749.
4147045 Dunkers församling A I:3, 1747-1762 A I Husförhörslängder 3, 1747-1762 Fördelad i två upplägg:
1747-1754 (med register i volymens slut),
1755-1762 (utan register).
Innehåller även utlyttningslängd 1758-1762 och längd å nattvardsungdom 1748-1761.
4147045 Dunkers församling A I:4, 1762-1771 A I Husförhörslängder 4, 1762-1771 Uppslag 1- 235. Volymen är något skadad i början och troligen defekt i slutet. Vid en senare inbindning har densamma skurits för hårdt, varigenom texten något stympats.
4147046 Dunkers församling A I:5, 1772-1781 A I Husförhörslängder 5, 1772-1781 Med ortregister. Uppslag 26 saknas. Vid en någon gång före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning har volymen alltför hårdt skurits, varigenom texter något skadats, särskildt hava foliesiffrorna så godt som fullständigt bortskurits.
4147046 Dunkers församling A I:6, 1782-1791 A I Husförhörslängder 6, 1782-1791 Volymen har vid någon före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning skurits allt för nära texten.
4147046 Dunkers församling A I:7, 1792-1801 A I Husförhörslängder 7, 1792-1801 Med ortregister.
4147047 Dunkers församling A I:8, 1802-1810 A I Husförhörslängder 8, 1802-1810
4147047 Dunkers församling A I:9, 1811-1816 A I Husförhörslängder 9, 1811-1816 Med ortregister.
4147047 Dunkers församling A I:10, 1817-1821 A I Husförhörslängder 10, 1817-1821
4147047 Dunkers församling A I:11, 1822-1826 A I Husförhörslängder 11, 1822-1826 Med ortregister.
4147047 Dunkers församling A I:12, 1827-1831 A I Husförhörslängder 12, 1827-1831 Med ortregister.
4147048 Dunkers församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835
4147048 Dunkers församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1836-1840.
4147048 Dunkers församling B:1, 1816-1846 B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1846 T o m 1846-07-31.
4147048 Dunkers församling C:1, 1666-1705 C Födelse- och dopböcker 1, 1666-1705 Innehåller även
vigselbok 1666-1705, dödbok 1666-1705 och avlösningslängd 1693-1727.
4147048 Dunkers församling C:2, 1706-1764 C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1764 Innehåller även vigselbok 1706-1764 och dödbok 1706-1764.
4147048 Dunkers församling C:3, 1765-1827 C Födelse- och dopböcker 3, 1765-1827 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1765-1827 och död- och begravningsbok 1765-1827.
4147049 Eskilstuna Klosters församling A I a:1, 1779-1788 A I a Husförhörslängder, gemensam serie 1, 1779-1788 Gemensam för alla församlingar.
4147049 Eskilstuna Klosters församling A I a:2 a, 1789-1799 A I a Husförhörslängder, gemensam serie 2 a, 1789-1799 Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1790-1799 (med personregister).
Se även D II:1-3.
4147049 Eskilstuna Klosters församling A I a:2 b, 1789-1799 A I a Husförhörslängder, gemensam serie 2 b, 1789-1799 Kloster och Fors 1789-1798.
Se även D II:1-3.
4147050 Eskilstuna Klosters församling A I a:3 a, 1799-1800 A I a Husförhörslängder, gemensam serie 3 a, 1799-1800 Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1799-1800 (med personregister).
Se även D II:1-3.
4147050 Eskilstuna Klosters församling A I a:3 b, 1799-1800 A I a Husförhörslängder, gemensam serie 3 b, 1799-1800 Kloster och Fors 1799-1800 (med ortregister).
Se även D II:1-3.
Serien avslutad. se vidare serierna A I b-f.
4147050 Eskilstuna Klosters församling A I b:1, 1801-1804 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

1, 1801-1804 Med personregister.
4147050 Eskilstuna Klosters församling A I b:2, 1804-1808 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

2, 1804-1808 Med personregister.
4147050 Eskilstuna Klosters församling A I b:3, 1809-1812 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

3, 1809-1812 Med personregister.
4147075 Eskilstuna Klosters församling A I b:4, 1812-1814 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

4, 1812-1814 Med personregister.
4147075 Eskilstuna Klosters församling A I b:5, 1814-1816 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

5, 1814-1816 Med personregister.
4147075 Eskilstuna Klosters församling A I b:6, 1817-1819 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

6, 1817-1819 Med personregister.
4147075 Eskilstuna Klosters församling A I b:7, 1819-1822 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

7, 1819-1822 Med personregister.
4147075 Eskilstuna Klosters församling A I b:8, 1823-1825 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

8, 1823-1825 Med personregister.
4147076 Eskilstuna Klosters församling A I b:9, 1826-1828 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

9, 1826-1828 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder (konceptartade, bland anteckningar till förhören i vol:s början och slut) 1827, 1829.
4147076 Eskilstuna Klosters församling A I b:10, 1829-1831 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

10, 1829-1831 Med personregister. Innehåller även
konfirmationslängder (koncept) 1830-1832.
4147076 Eskilstuna Klosters församling A I b:11, 1832-1835 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

11, 1832-1835 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1833-1834, 1836.
4147076 Eskilstuna Klosters församling A I b:12, 1836-1839 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

12, 1836-1839 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1837-1839.
4147077 Eskilstuna Klosters församling A I b:13, 1839-1843 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

13, 1839-1843 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1840-1844.
4147077 Eskilstuna Klosters församling A I b:14, 1844-1848 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

14, 1844-1848 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1845-1849.
4147078 Eskilstuna Klosters församling A I c:1, 1800-1802 A I c Husförhörslängder för Fristaden 1, 1800-1802 Med personregister.
4147078 Eskilstuna Klosters församling A I c:2, 1803-1805 A I c Husförhörslängder för Fristaden 2, 1803-1805 Med personregister.
4147078 Eskilstuna Klosters församling A I c:3, 1805-1809 A I c Husförhörslängder för Fristaden 3, 1805-1809 Med personregister.
4147078 Eskilstuna Klosters församling A I c:4, 1810-1812 A I c Husförhörslängder för Fristaden 4, 1810-1812 Med personregister.
4147078 Eskilstuna Klosters församling A I c:5, 1812-1814 A I c Husförhörslängder för Fristaden 5, 1812-1814 Med personregister.
4147079 Eskilstuna Klosters församling A I c:6, 1814-1816 A I c Husförhörslängder för Fristaden 6, 1814-1816 Med personregister.
4147079 Eskilstuna Klosters församling A I c:7, 1817-1819 A I c Husförhörslängder för Fristaden 7, 1817-1819 Med personregister.
4147079 Eskilstuna Klosters församling A I c:8, 1820-1821 A I c Husförhörslängder för Fristaden 8, 1820-1821 Med personregister.
4147079 Eskilstuna Klosters församling A I c:9, 1822-1824 A I c Husförhörslängder för Fristaden 9, 1822-1824 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder (konceptartade, bland husförhörsanteckningar i volymens slut) 1823-1825.
4147080 Eskilstuna Klosters församling A I c:10 a, 1825-1826 A I c Husförhörslängder för Fristaden 10 a, 1825-1826 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (koncept) 1826-1827.
4147080 Eskilstuna Klosters församling A I c:10 b, 1826- A I c Husförhörslängder för Fristaden 10 b, 1826- För gården n:r 19 i Fristaden.
4147080 Eskilstuna Klosters församling A I c:11, 1826-1828 A I c Husförhörslängder för Fristaden 11, 1826-1828 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (koncept) 1827.
4147080 Eskilstuna Klosters församling A I c:12, 1829-1831 A I c Husförhörslängder för Fristaden 12, 1829-1831 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (koncept) 1830-1832.
4147080 Eskilstuna Klosters församling A I c:13, 1832-1834 A I c Husförhörslängder för Fristaden 13, 1832-1834 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1833-1834.
4147081 Eskilstuna Klosters församling A I c:14, 1834-1836 A I c Husförhörslängder för Fristaden 14, 1834-1836 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder (1835) 1836-1837.
4147081 Eskilstuna Klosters församling A I c:15, 1837-1840 A I c Husförhörslängder för Fristaden 15, 1837-1840 Med personregister.
Innehåller även
knfirmationslängder 1838-1840.
4147082 Eskilstuna Klosters församling A I c:16, 1840-1844 A I c Husförhörslängder för Fristaden 16, 1840-1844 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1841-1845.
4147082 Eskilstuna Klosters församling A I c:17, 1845-1849 A I c Husförhörslängder för Fristaden 17, 1845-1849 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1846-1850.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:1, 1800-1803 A I d Husförhörslängder för Tunafors 1, 1800-1803 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:2, 1804-1808 A I d Husförhörslängder för Tunafors 2, 1804-1808 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:3, 1809-1812 A I d Husförhörslängder för Tunafors 3, 1809-1812 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:4, 1813-1816 A I d Husförhörslängder för Tunafors 4, 1813-1816 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:5, 1817-1820 A I d Husförhörslängder för Tunafors 5, 1817-1820 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:6, 1821-1825 A I d Husförhörslängder för Tunafors 6, 1821-1825 Med personregister.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:7, 1826-1830 A I d Husförhörslängder för Tunafors 7, 1826-1830 Med personregister.
Innehåller även
längd å nattvardsbarn (bland konceptanteckningar i volymens början) 1826, 1828-1830.
4147083 Eskilstuna Klosters församling A I d:8, 1831-1836 A I d Husförhörslängder för Tunafors 8, 1831-1836 Innehåller även
konfirmationslängder 1832-1836.
Serien avslutad. Se vidare serien A I f.
4147084 Eskilstuna Klosters församling A I e:1, 1800-1804 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 1, 1800-1804 Med ortregister.
4147084 Eskilstuna Klosters församling A I e:2, 1805-1808 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 2, 1805-1808 Med ortregister.
4147084 Eskilstuna Klosters församling A I e:3, 1808-1812 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 3, 1808-1812 Med ortregister.
4147084 Eskilstuna Klosters församling A I e:4, 1812-1815 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 4, 1812-1815 Med ortregister.
4147084 Eskilstuna Klosters församling A I e:5, 1816-1818 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 5, 1816-1818 Med ortregister.
4147093 Eskilstuna Klosters församling A I e:11, 1839-1843 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 11, 1839-1843 Innehåller även
konfirmationslängder 1840-1844.
4147093 Eskilstuna Klosters församling A I e:12, 1844-1848 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 12, 1844-1848 Innehåller även
konfirmationslängder 1845-1849.
4147093 Eskilstuna Klosters församling A I f:1, 1801-1804 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 1, 1801-1804 Med ortregister.
4147093 Eskilstuna Klosters församling A I f:2, 1805-1810 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 2, 1805-1810 Med ortregister.
4147093 Eskilstuna Klosters församling A I f:3, 1811-1813 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 3, 1811-1813 Med ortregister.
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:6, 1819-1823 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 6, 1819-1823 Med ortregister.
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:7 a, 1823-1826 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 7 a, 1823-1826 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängd 1824-1826 (bland konceptanteckningarna i vol:s början och slut).
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:7 b, 1826- A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 7 b, 1826- Över soldater i Kloster och Fors.
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:8, 1826-1830 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 8, 1826-1830 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början) 1828-1831.
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:9, 1831-1836 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 9, 1831-1836 1831-1835 (1836).
Innehåller även
konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
4147094 Eskilstuna Klosters församling A I e:10, 1836-1839 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 10, 1836-1839 Innehåller även
konfirmationslängder 1837-1839.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:4, 1814-1817 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 4, 1814-1817 Med ortregister.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:5, 1818-1822 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 5, 1818-1822 Med ortregister.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:6, 1822-1826 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 6, 1822-1826 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i volymens början och slut) 1823-1827.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:7, 1826-1831 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 7, 1826-1831 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början och slut) 1828-1831.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:8, 1831-1835 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 8, 1831-1835 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
4147095 Eskilstuna Klosters församling A I f:9, 1836-1840 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 9, 1836-1840 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.
Innehåller även
knfirmationslängder 1837-1841.
4147096 Eskilstuna Klosters församling A I f:10, 1841-1845 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 10, 1841-1845 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.
Innehåller även
konfirmationslängder 1842-1846.
4147096 Eskilstuna Klosters församling A I f:11, 1846-1850 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 11, 1846-1850 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.
Innehåller även
konfirmationslängder 1847-1851.
4147097 Eskilstuna Klosters församling B:1, 1806-1818 B Flyttningslängder 1, 1806-1818
4147097 Eskilstuna Klosters församling B:2, 1819-1830 B Flyttningslängder 2, 1819-1830
4147097 Eskilstuna Klosters församling B:3, 1831-1839 B Flyttningslängder 3, 1831-1839
4147097 Eskilstuna Klosters församling B:4, 1840-1849 B Flyttningslängder 4, 1840-1849
4147097 Eskilstuna Klosters församling C:1, 1666-1689 C Födelse- och dopböcker 1, 1666-1689 "Vol. är i början defekt. För år 1665 blott få anteckningar bevarade.- Årsrubrikerna ange vol. omfatta ""Fors församling"", varmed tydligen förstås hela pastoratet vid denna tid.
Innehåller även
vigselbok 1663-1689,
dödbok 1665-1689."
4147098 Eskilstuna Klosters församling C:2, 1731-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1756 Innehåller även
vigselbok 1731-1756,
dödbok 1731-1756,
anteckningar om inskription å den 1769 omgjutna klockan.
4147098 Eskilstuna Klosters församling C:3, 1756-1784 C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1784 "Innehåller även
vigselbok 1756-1784,
dödbok 1757-1784,
series pastorum 1593-1785,
anteckningar om den för delaktighet i Messeniernas ""sammansvärjning"" anklagade Christopher Siggonis 1651."
4147098 Eskilstuna Klosters församling C:4, 1785-1803 C Födelse- och dopböcker 4, 1785-1803 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1785-1803,
dödbok 1785-1803.
4147098 Eskilstuna Klosters församling C:5, 1804-1815 C Födelse- och dopböcker 5, 1804-1815 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1804-1815,
dödbok 1804-1815.
4147099 Eskilstuna Klosters församling C:6, 1816-1824 C Födelse- och dopböcker 6, 1816-1824 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1816-1824,
dödbok 1816-1824.
4147099 Eskilstuna Klosters församling C:7, 1824-1834 C Födelse- och dopböcker 7, 1824-1834 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1824-1834,
död- och begravningsbok 1824-1834.
4147099 Eskilstuna Klosters församling C:8, 1835-1847 C Födelse- och dopböcker 8, 1835-1847 För Eskilstuna stad.
Innehåller även
lysnings- och vigselbok för staden 1835-1847,
död- och begravningsbok för staden 1835-1847.
4147100 Eskilstuna Klosters församling C:9, 1835-1856 C Födelse- och dopböcker 9, 1835-1856 För Kloster och Fors.
Innehåller även lysnings- och vigselbok för Kloster och Fors 1835-1856,
död- och begravningsbok för Kloster och Fors 1835-1856.
4147100 Eskilstuna Klosters församling D II:1, 1736-1760 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1736-1760 Gemensamt för alla församlingarna.
4147100 Eskilstuna Klosters församling D II:2, 1761-1769 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1761-1769 Gemensamt för alla församlingarna.
4147100 Eskilstuna Klosters församling D II:3, 1770-1778 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1770-1778 Gemensamt för alla församlingarna.
4147101 Ytterenhörna församling A I:1, 1780-1789 A I Husförhörslängder 1, 1780-1789
4147101 Ytterenhörna församling A I:2, 1790-1799 A I Husförhörslängder 2, 1790-1799
4147101 Ytterenhörna församling A I:3, 1800-1808 A I Husförhörslängder 3, 1800-1808 Med enstaka anteckningar från 1809.
4147101 Ytterenhörna församling A I:4, 1809-1814 A I Husförhörslängder 4, 1809-1814 Med enstaka anteckningar från 1815. Innehåller även längd å soldater, odat. (1809-1814).
4147101 Ytterenhörna församling A I:5, 1815-1820 A I Husförhörslängder 5, 1815-1820
4147101 Ytterenhörna församling A I:6, 1821-1825 A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 Innehåller även statistik över flyttningar 1821-1825.
4147101 Ytterenhörna församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830
4147102 Ytterenhörna församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835
4147102 Ytterenhörna församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840
4147102 Ytterenhörna församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845
4147102 Ytterenhörna församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4147106 Ytterenhörna församling C I:1, 1695-1753 C I Födelse- och dopböcker 1, 1695-1753
4147106 Ytterenhörna församling C I:2, 1754-1786 C I Födelse- och dopböcker 2, 1754-1786
4147106 Ytterenhörna församling C I:3, 1790-1844 C I Födelse- och dopböcker 3, 1790-1844
4147106 Ytterenhörna församling C I:4, 1848-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1848-1859 Dubblett.
4147107 Överenhörna församling A I:1, 1765-1776 A I Husförhörslängder 1, 1765-1776 Volymen i tre delar: uppslag 1-27 (1765-1771), uppslag 28-56 (1772-1774) och uppslag 57-88 (1775-1776).
4147107 Överenhörna församling A I:2, 1777-1788 A I Husförhörslängder 2, 1777-1788 Volymen i två delar: uppslag 1-62 (1777-1784) och uppslag 62-85 (1785-1788). Med anteckningar från 1791.
4147107 Överenhörna församling A I:3, 1788-1799 A I Husförhörslängder 3, 1788-1799
4147107 Överenhörna församling A I:4, 1800-1810 A I Husförhörslängder 4, 1800-1810 Volymen i tre delar: uppslag 1-109 (1800-1808), uppslag 110-188 (1809-1810) och uppslag 198-222 (1800-1810, förefaller vara en längd över tegeldrängar).
4147107 Överenhörna församling A I:5, 1811-1816 A I Husförhörslängder 5, 1811-1816
4147107 Överenhörna församling A I:6, 1817-1822 A I Husförhörslängder 6, 1817-1822 Med en anteckning från 1823.
4147107 Överenhörna församling A I:7, 1823-1830 A I Husförhörslängder 7, 1823-1830 Volymen i två delar: uppslag 1-112 (1823-1827) och uppslag 113-175 (1828-1830).
4147108 Överenhörna församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835
4147108 Överenhörna församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840
4147108 Överenhörna församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845
4147108 Överenhörna församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4147109 Överenhörna församling C I:1, 1703-1744 C I Födelse- och dopböcker 1, 1703-1744
4147109 Överenhörna församling C I:2, 1745-1790 C I Födelse- och dopböcker 2, 1745-1790
4147109 Överenhörna församling C I:3, 1791-1811 C I Födelse- och dopböcker 3, 1791-1811
4147109 Överenhörna församling C I:4, 1812-1855 C I Födelse- och dopböcker 4, 1812-1855
4147110 Flens församling A I:1, 1707-1747 A I Husförhörslängder 1, 1707-1747 "Fördelad i två upplägg, paginerad 1-206 (varav dock paginerad 187-188 saknas) 1707-1730 med ortregister till första upplägget; paginerad 1-43, resten opaginerad 1734-1746(47). Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1707-1732, 1734-1746."
4147110 Flens församling A I:2, 1747-1756 A I Husförhörslängder 2, 1747-1756 Med ortregister.
4147110 Flens församling A I:3, 1757-1766 A I Husförhörslängder 3, 1757-1766 Med ortregister.
4147110 Flens församling A I:4, 1767-1776 A I Husförhörslängder 4, 1767-1776 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1768-1776.
4147110 Flens församling A I:5, 1777-1786 A I Husförhörslängder 5, 1777-1786
4147110 Flens församling A I:6, 1787-1796 A I Husförhörslängder 6, 1787-1796 Med ortregister.
4147110 Flens församling A I:7, 1797-1806 A I Husförhörslängder 7, 1797-1806 Med ortregister.
4147110 Flens församling A I:8, 1807-1816 A I Husförhörslängder 8, 1807-1816 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:9, 1816-1820 A I Husförhörslängder 9, 1816-1820 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:10, 1821-1826 A I Husförhörslängder 10, 1821-1826 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Med ortregister.
4147111 Flens församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med ortregister.
4147112 Flens församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Med ortregister.
4147112 Flens församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Med ortregister.
4147112 Flens församling B:1, 1833-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1861
4147112 Flens församling C:1, 1693-1751 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1751
4147112 Flens församling C:2, 1752-1833 C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1833
4147112 Flens församling C:3, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1861 Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1833-1861, död- och begravningsbok 1833-1861.
4147112 Flens församling E I:1, 1798-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1798-1861 Paginerad 252-283. Innehåller även död- och begravningsbok 1798-1861 (paginerad 3-45).
4147112 Flens församling L I a:1, 1658-1737 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1658-1737 Huvudräkning. Fuktskadad. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1657-1658.
4147112 Flens församling L I a:2, 1658-1788 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1658-1788 Kyrkokassans huvudräkning 1658-1680. Inkomstspecial 1705-1732. Utgiftsspecial 1750-1788. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1705(?)-1787, kyrkoinventarium 1695 (tillägg intill 1727) och bänklängder 1664,1674.
4147112 Flens församling L I a:3, 1787-1832 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1787-1832 Specialräkning för utgifter t o m 1932. Kyrkokassans skuldbok 1787-1830. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1787-1830(32), fattigkassans skuldbok 1787-1831 och lasarettsmedelsräkning 1787-1809.
4147113 Floda församling A I:1, 1749-1758 A I Husförhörslängder 1, 1749-1758 Innehåller även: Kommunionlängd 1747-1750.
4147113 Floda församling A I:2, 1758-1767 A I Husförhörslängder 2, 1758-1767 Defekt. Folio 1-11 saknas.
4147113 Floda församling A I:3 a, 1768-1778 A I Husförhörslängder 3 a, 1768-1778 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147114 Floda församling A I:3 b, 1768-1778 A I Husförhörslängder 3 b, 1768-1778 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147114 Floda församling A I:3 c, 1768-1778 A I Husförhörslängder 3 c, 1768-1778 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147114 Floda församling A I:4 a, 1779-1788 A I Husförhörslängder 4 a, 1779-1788 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147114 Floda församling A I:4 b, 1779-1788 A I Husförhörslängder 4 b, 1779-1788 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147114 Floda församling A I:4 c, 1779-1788 A I Husförhörslängder 4 c, 1779-1788 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147115 Floda församling A I:5 a, 1790-1803 A I Husförhörslängder 5 a, 1790-1803 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147115 Floda församling A I:5 b, 1790-1803 A I Husförhörslängder 5 b, 1790-1803 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147115 Floda församling A I:5 c, 1790-1803 A I Husförhörslängder 5 c, 1790-1803 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147115 Floda församling A I:6 a, 1804-1819 A I Husförhörslängder 6 a, 1804-1819 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147115 Floda församling A I:6 b, 1804-1819 A I Husförhörslängder 6 b, 1804-1819 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147130 Floda församling A I:6 c, 1804-1819 A I Husförhörslängder 6 c, 1804-1819 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147130 Floda församling A I:7 a, 1819-1824 A I Husförhörslängder 7 a, 1819-1824 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147130 Floda församling A I:7 b, 1819-1824 A I Husförhörslängder 7 b, 1819-1824 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147130 Floda församling A I:7 c, 1819-1824 A I Husförhörslängder 7 c, 1819-1824 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147130 Floda församling A I:8 a, 1824-1832 A I Husförhörslängder 8 a, 1824-1832 Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
4147130 Floda församling A I:8 b, 1824-1832 A I Husförhörslängder 8 b, 1824-1832 Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
4147131 Floda församling A I:8 c, 1824-1832 A I Husförhörslängder 8 c, 1824-1832 Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
4147131 Floda församling A I:9 a, 1832-1836 A I Husförhörslängder 9 a, 1832-1836 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
4147131 Floda församling A I:9 b, 1832-1836 A I Husförhörslängder 9 b, 1832-1836 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
4147131 Floda församling A I:10 a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10 a, 1836-1840 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
4147132 Floda församling A I:10 b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10 b, 1836-1840 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
4147132 Floda församling A I:11 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1841-1845 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
4147132 Floda församling A I:11 b, 1841-1846 A I Husförhörslängder 11 b, 1841-1846 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
Gäller 1841-1845 (1846).
4147133 Floda församling A I:12 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
4147133 Floda församling A I:12 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
4147134 Floda församling A I:13 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1855 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
4147134 Floda församling A I:13 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1855 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
4147135 Floda församling A I:14 a, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1861 Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
Gäller 1856-1860 (1861).
4147135 Floda församling A I:14 b, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1861 Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
Gäller 1856-1860 (1861).
4147136 Floda församling B:1, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1861
4147136 Floda församling C:1, 1688-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1715 "Födelsebok 1688-03-08--1715-03-01. Med register. Volymen är defekt i det att pag. 142-143 saknas. Om paginering och foliering se i övrigt registerbladet.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1686--1715-01-23;
2) Dödbok 1690--1715-03-13."
4147136 Floda församling C:2 , 1715-1754 C Födelse- och dopböcker 2 , 1715-1754 "Födelsebok 1715-03-16--1754-04-04. Sista anteckningen för 1754 torde avse 02-04 (april senare till- skrivet). Innehåller även:
1) Vigselbok 1715-03-16--1753;
2) Dödbok 1715-03-16-
-1754-02-08;
3) Längd på tjänstefolk som uttagit besked mikaelitid 1750 (fol. 187 v)."
4147136 Floda församling C:3, 1754-1774 C Födelse- och dopböcker 3, 1754-1774 "Födelsebok 1754-02-17--1774.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1754-1785;
2) Dödbok 1754-02-20--1778."
4147137 Floda församling C:4, 1775-1820 C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1820
4147137 Floda församling C:5 , 1821-1872 C Födelse- och dopböcker 5 , 1821-1872
4147137 Floda församling E I:1, 1786-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1786-1861 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1792-1795,
utflyttningslängd 1803-1846 och inflyttningslängd 1809-1846.
4147137 Floda församling F:1, 1779-1835 F Död- och begravningsböcker 1, 1779-1835
4147137 Floda församling F:2, 1836-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1836-1861
4147137 Floda församling L I a:1, 1655-1687 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper. 1, 1655-1687 Omfattar åren 1655-1665, 1670-1687. Innehåller även visitatör Erl. Bromans berättelse om kyrkokassans ställning vid visitationen 1671-05-22, kyrkoinventarier 1662 och 1672, prästgårdsinventarium 1662, föräringar till kyrkan 1659-1666, dödbok 1673-1676, sockenstämmoprotokoll 1657-1674, rotelängd 1664 och Kungl brev rörande prästerskapets uppbörd (avskrift) 1687-10-08.
4147138 Fogdö församling A I:1, 1688-1709 A I Husförhörslängder 1, 1688-1709 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1754-1771, avskrift av myndigheters brev 1720-1730 och kyrkokassans skuldbok 1723-1732.
4147138 Fogdö församling A I:2, 1728-1734 A I Husförhörslängder 2, 1728-1734
4147138 Fogdö församling A I:3, 1725-1736 A I Husförhörslängder 3, 1725-1736 Längd över vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) över förhören 1724-1737 och längd över nattvardsungdom 1723-1735 (strödda år).
4147138 Fogdö församling A I:4, 1735-1741 A I Husförhörslängder 4, 1735-1741
4147138 Fogdö församling A I:5, 1737-1747 A I Husförhörslängder 5, 1737-1747 Längd över de vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) vid husförhören 1737-1756 och
längd över nattvardsungdom 1737-1745.
4147138 Fogdö församling A I:6, 1742-1749 A I Husförhörslängder 6, 1742-1749
4147138 Fogdö församling A I:7, 1750-1763 A I Husförhörslängder 7, 1750-1763
4147139 Fogdö församling A I:8, 1764-1775 A I Husförhörslängder 8, 1764-1775
4147139 Fogdö församling A I:9, 1776-1786 A I Husförhörslängder 9, 1776-1786
4147139 Fogdö församling A I:10, 1786-1795 A I Husförhörslängder 10, 1786-1795
4147139 Fogdö församling A I:11, 1795-1803 A I Husförhörslängder 11, 1795-1803
4147139 Fogdö församling A I:12, 1804-1812 A I Husförhörslängder 12, 1804-1812 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1809, 1811-1812.
4147145 Fogdö församling A I:13, 1813-1818 A I Husförhörslängder 13, 1813-1818 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
4147145 Fogdö församling A I:14, 1819-1824 A I Husförhörslängder 14, 1819-1824 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1825.
4147145 Fogdö församling A I:15, 1825-1830 A I Husförhörslängder 15, 1825-1830
4147145 Fogdö församling A I:16, 1831-1835 A I Husförhörslängder 16, 1831-1835
4147145 Fogdö församling A I:17, 1836-1840 A I Husförhörslängder 17, 1836-1840
4147146 Forssa församling A I:1, 1747-1756 A I Husförhörslängder 1, 1747-1756 Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
4147146 Forssa församling A I:2, 1757-1766 A I Husförhörslängder 2, 1757-1766 Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
4147146 Forssa församling A I:3, 1767-1784 A I Husförhörslängder 3, 1767-1784
4147146 Forssa församling A I:4, 1785-1810 A I Husförhörslängder 4, 1785-1810 1785-1809(10).
4147146 Forssa församling A I:5, 1810-1824 A I Husförhörslängder 5, 1810-1824
4147147 Forssa församling A I:6, 1825-1834 A I Husförhörslängder 6, 1825-1834 "Med ortregister. Två upplägg:
a) Husförhörslängd 1825-1829 (folio 1-148);
b) Husförhörslängd 1830-1834, folio 1-81, (mycket onöjaktig foliering)."
4147147 Forssa församling A I:7, 1835-1839 A I Husförhörslängder 7, 1835-1839
4147147 Forssa församling A I:8, 1840-1844 A I Husförhörslängder 8, 1840-1844
4147147 Forssa församling B:1, 1828-1861 B In- och utflyttninglängder 1, 1828-1861 Inflyttningslängd.
4147148 Frustuna församling A I:1, 1786-1795 A I Husförhörslängder 1, 1786-1795
4147148 Frustuna församling A I:2, 1801-1809 A I Husförhörslängder 2, 1801-1809 Med ortregister.
4147148 Frustuna församling A I:3, 1810-1815 A I Husförhörslängder 3, 1810-1815 Med ortregister.
4147148 Frustuna församling A I:4, 1816-1827 A I Husförhörslängder 4, 1816-1827 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1819-1825.
4147149 Frustuna församling A I:5, 1828-1835 A I Husförhörslängder 5, 1828-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1834.
4147149 Frustuna församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840 Med ortregister. Innehåller även
utflyttningslängd 1834 och
längd över nattvardsungdom
1835-1836.
4147149 Frustuna församling C:1, 1688-1749 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1749 1688-11-02 - 1747, 1748-10-11 - 1749-02-23.
Innehåller även: Födelse- och dopbok för Kattnäs 1723 - 1730-04-01.
4147216 Frustuna församling C:2, 1751-1844 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1844 1751-05-28 - 1782-11-15,
1786-06-27 - 1844-05-03.
4147216 Frustuna församling E I:1, 1730-1794 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1730-1794 Vigselbok. Innehåller även död-och begravningsbok 1730 - 1793-07-02
4147216 Frustuna församling E I:2, 1795-1842 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1795-1842 Vigselbok 1795-1833 och 1837-1842. Innehåller även vigselbok för Kattnäs 1838.
4147216 Frustuna församling F:1, 1793-1844 F Död- och begravningsböcker 1, 1793-1844 1793-09-23 - 1844-04-08.
4147217 Gillberga församling A I:1, 1749-1786 A I Husförhörslängder 1, 1749-1786 "Med ortregister. Volymen är fuktskadad och något defekt. Fördelad i fyra upplägg:
1) För åren 1749-1758;
2) För åren 1759-1768, 3) För åren 1770-1779,
4) För åren 1780-1786."
4147217 Gillberga församling A I:2, 1786-1796 A I Husförhörslängder 2, 1786-1796 "Volymen är delad i två upplägg:
a) Uppslag 1-69 åren 1786-1791;
b) Uppslag 70 ff. åren 1792-1796.
Volymen är i tryck ursprungligen avsedd för tiden 1775-1784.
Över dessa årtal hava sedermera klistrats remsor i tryck upptagande åren 1785-1794.
Dessa remsor hava på grund av fuktverkan till större delen bortfallit. Vissa ligga dock ännu lösa i volymen."
4147217 Gillberga församling A I:3, 1797-1805 A I Husförhörslängder 3, 1797-1805 Med ortregister.
4147218 Gillberga församling A I:4, 1806-1810 A I Husförhörslängder 4, 1806-1810 Med ortregister.
4147218 Gillberga församling A I:5, 1811-1816 A I Husförhörslängder 5, 1811-1816 Fuktskadad, första bladet bortrivet. Innehåller även
längd å nattvardsungdom 1808.
4147218 Gillberga församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Med ortregister.
4147218 Gillberga församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Med ortregister. Innehåller även
konfirmationslängd 1821-1825.
4147219 Gillberga församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller även
konfirmationslängd 1827-1830.
4147219 Gillberga församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835.
4147219 Gillberga församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1839.
4147220 Gillberga församling B:1, 1806-1823 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1823
4147220 Gillberga församling B:2, 1824-1853 B In- och utflyttningslängder 2, 1824-1853
4147220 Gillberga församling C:1, 1677-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1677-1725 "Volymen är svårt fuktskadad och mycket defekt.
För åren 1680-1690, 1695-1697; 1701, 1704-1708 och 1714-1715 finnas inga födelse- boksanteckningar. Vissa andra års anteckningar defekta. Innehåller även vigselbok 1692-1730 och
dödbok 1702-1760."
4147220 Gillberga församling C:2, 1725-1797 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1797 1725 - 1797-08-22. Volymen är något defekt.
Innehåller även
vigselbok 1732 - 1797-06-23 och
dödbok 1781 - 1797-06-28.
4147220 Gillberga församling C:3, 1780-1842 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1842 Innehåller även
död- och begravningsbok 1780-1842 och
lysnings- och vigselbok 1780-1837.
4147220 Gillberga församling L I a:1, 1682-1739 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1739 "Volymen är något defekt i början. -Ur densamma har kh. G.A. Höijer på sin tid uttagit någon del, med därå tecknad redogörelse för hans fullgörande av byggnadsskyldighet m.m.
I det uttagnas ställe har han insatt nya blad och därå skrivit den under 5) här nedan nämnda redogörelsen av 1834.
Innehåller även:
1) Anteckningar ur domkapitlets brev m.m. 1749-1792;
2) Fattigräkenskaper 1681-1699;
3) Series pastorum 1643-1884;
4) Anteckningar om reparationer och förbättringar å prästgården 1749-1775; 1797-1806;
5) Av kh. G.A. Höijer uppsatt redogörelse för orsakerna till prästgårdens ombyggnad under hans tid 1834;
6) Kyrkoinventarier 1711, 1795;
7) Anteckningar om inventariets förökning 1796-1809."
4147221 Gryts församling A I:1, 1763-1772 A I Husförhörslängder 1, 1763-1772 Med ortregister. Volymen är enligt anteckning upplagd år 1764.
4147221 Gryts församling A I:2, 1773-1782 A I Husförhörslängder 2, 1773-1782 Med ortregister.
4147221 Gryts församling A I:3, 1783-1792 A I Husförhörslängder 3, 1783-1792 Med ortregister.
4147221 Gryts församling A I:4, 1793-1799 A I Husförhörslängder 4, 1793-1799 Med ortregister.
4147222 Gryts församling A I:5, 1799-1806 A I Husförhörslängder 5, 1799-1806 Med ortregister.
4147222 Gryts församling A I:6, 1806-1810 A I Husförhörslängder 6, 1806-1810
4147222 Gryts församling A I:7 a, 1811-1816 A I Husförhörslängder 7 a, 1811-1816 Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
4147222 Gryts församling A I:7 b, 1811-1816 A I Husförhörslängder 7 b, 1811-1816 Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
4147222 Gryts församling A I:8 a, 1817-1822 A I Husförhörslängder 8 a, 1817-1822 Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
4147223 Gryts församling A I:8 b, 1817-1822 A I Husförhörslängder 8 b, 1817-1822 Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
4147223 Gryts församling A I:9 a, 1823-1827 A I Husförhörslängder 9 a, 1823-1827 Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
4147223 Gryts församling A I:9 b, 1823-1827 A I Husförhörslängder 9 b, 1823-1827 Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
4147223 Gryts församling A I:10, 1828-1832 A I Husförhörslängder 10, 1828-1832 Med ortregister. Innehåller även:
Längd på nattvardsungdom 1831.
4147223 Gryts församling A I:11, 1832-1836 A I Husförhörslängder 11, 1832-1836 Med ortregister. Innehåller även:
Längd på nattvardsungdom 1832-
1836.
4147224 Gryts församling A I:12, 1837-1842 A I Husförhörslängder 12, 1837-1842 Med ortregister. Innehåller även:
Längd på nattvardsungdom 1837-
1842.
4147224 Gryts församling A I:13, 1843-1847 A I Husförhörslängder 13, 1843-1847 Med ortregister. Innehåller även:
Längd på nattvardsungdom 1843-
1847.
4147224 Gryts församling A I:14, 1848-1852 A I Husförhörslängder 14, 1848-1852 Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-
längd 1848-1852.
4147225 Gryts församling A I:15, 1853-1857 A I Husförhörslängder 15, 1853-1857 Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-
längd 1853-1857.
4147225 Gryts församling A I:16, 1858-1861 A I Husförhörslängder 16, 1858-1861 Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-
längd 1858-1861.
4147226 Gryts församling B:1, 1828-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1861 "Flyttningslängder. Innehåller:
1) Inflyttningslängd 1828-1860;
2) Utflyttningslängd 1828-
1861-05-13."
4147226 Gryts församling C:1, 1695-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1733 "Gäller 1695-1706, 1723-1733.
Saknas för mellanliggande år.
Innehåller även: 1) Catechismi-
förhörsbok c:a 1700-1720;
2) Längd på nattvardsungdom 1700-1706;
3) Vigselbok 1695-1702, 1723- 1740, 1748-1762;
4) Begravningsbok 1695-1702, 1730-1736, 1754-1763."
4147226 Gryts församling C:2, 1733-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1813 "Innehåller även: 1) Död- och begravningsbok 1763-1813;
2) Lysnings- och vigselbok 1764-
1813;
3) Räkningar för sockenkassan 1815-1833."
4147226 Gryts församling C:3, 1814-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1861 "Innehåller även: 1) Lysning- och
vigselbok 1814-1861;
2) Död- och begravningsbok 1814-1861."
4147226 Gryts församling L I a:1, 1631-1749 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.

Huvudräkenskaper och specialer "

1, 1631-1749 "Kyrkoräkenskaper. Gäller 1631-
1642, 1647-1663, 1670-1749.
Saknas för mellanliggande år.
Innehåller även:
1) Series pastorum c:a 1600-1764;
2) Sockenstämmoprotokoll 1678;
3) Balkdelningslängder 1636, 1672."
4147226 Gryts församling L I a:2, 1699-1732 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.

Huvudräkenskaper och specialer "

2, 1699-1732 Specialräkning.
4147227 Gåsinge församling A I:1, 1790-1798 A I Husförhörslängder 1, 1790-1798
4147227 Gåsinge församling A I:2, 1799-1807 A I Husförhörslängder 2, 1799-1807 Med ortregister. Volymen, som i början är något defekt, innehåller enstaka död- och utflyttningsnotiser även för 1808 och 1809.
4147251 Gåsinge församling A I:3, 1814-1819 A I Husförhörslängder 3, 1814-1819 Med ortregister.
4147251 Gåsinge församling A I:4, 1820-1824 A I Husförhörslängder 4, 1820-1824 Med ortregister.
4147252 Gåsinge församling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1830.
4147252 Gåsinge församling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller ävenlängd å nattvardsungdom 1831-1835.
4147252 Gåsinge församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
4147253 Gåsinge församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
4147253 Gåsinge församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1846-1847, 1850.
4147254 Gåsinge församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855.
4147254 Gåsinge församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1860.
4147254 Gåsinge församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
4147255 Gåsinge församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1868, 1870.
4147255 Gåsinge församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även
längd å nattvardsungdom 1871-1875.
4147256 Gåsinge församling B:1, 1829-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1861 Saknas för åren 1847-1848.
4147256 Gåsinge församling B:2, 1861-1888 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1888
4147256 Gåsinge församling C:1, 1686-1749 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1749 "Volymen är svårt skadad med betydliga defekter.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1690-1739;
2) Dödbok 1691-1724, 1745-1775, 1783-1794,1811;
3) Längd å nattvardsungdom 1721;
4) Kyrkoinventarier 1693, 1744,1769;
5) Prostvisitationsprotokoll 1693-1805 (om årtalen se närmare under N);
6) Prästgårdsinventarium 1691;
7) Sockenstämmoprotokoll 1667,1692-1707;
8) Syner å prästgården 1674-02-12, 1683-06-18 (sistnämnda defekt);
9) Syn å prästgårdens fäbodar 1668-01-14;
10) Avskrift av Häradsrättens tillstånd till deras anläggning 1641-09-27;
11) Anteckning om reparation å prästgården 1668-1678;
12) Räkenskaper för kyrkan 1668-1683, 1709-1745;
13) Längd å gåvor till kyrkan och de fattiga från till hälsan återställda 1691-1744;
14) Räkenskaper för fattigmedlen 1709-1745;
15) Kollekträkningar 1713-1744. Bladet pag. 243-244 anträffades löst inlagdt i C:3. Därpå upptages dödbok för jan.-aug. 1811."
4147256 Gåsinge församling C:2, 1750-1798 C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1798 "Pag. 2-425. I volymen saknas pag. 1, 16-17, 180-181, 202-203, 222-223, 248-249, 262-265, 268-269, 290-291, 393-396, 414-421, varvid dock lucka i texten synes hava uppstått blott pag. 16-17 och 414-421.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1744-1766, 1769-1798;
2) Dödbok 1795-08-26--1798;
3) Huvudräkning för kyrkokassan 1746-1798;
4) Huvudräkning för fattigkassan 1746-1798."
4147256 Gåsinge församling C:3, 1799-1842 C Födelse- och dopböcker 3, 1799-1842 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1799-1842;
2) Dödbok 1799-1842;
3) Dillnäs lysnings- och vigselbok 1841-1842."
4147256 Gåsinge församling C:4, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1861 Okt. 1842 - 1861. Innehåller även
vigselbok 1843-1861 och dödbok okt.1842-1861.
4147257 Gåsinge församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1877, 1880.
4147257 Gåsinge församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1881-1884.
4147258 Dillnäs församling A I:1, 1771-1786 A I Husförhörslängder 1, 1771-1786 Med ortregister. Upplagd för tiden t.o.m 1780, har emellertid av flyttnings m.fl. anteckningar att sluta användts ännu 1786.
4147258 Dillnäs församling A I:2, 1787-1799 A I Husförhörslängder 2, 1787-1799 Innehåller även husförhörslängd (fr.o.m. fol. 63) 1821-1824 (jfr A I:4).
4147258 Dillnäs församling A I:3, 1799-1808 A I Husförhörslängder 3, 1799-1808 Med ortregister.
4147258 Dillnäs församling A I:4, 1808-1829 A I Husförhörslängder 4, 1808-1829 "Fördelad i tre upplägg:
1) 1808-1817;
2) 1817-1824 (jämför A I:2);
3) 1825-1829.
Ortregister till sista upplägget."
4147258 Dillnäs församling A I:5, 1829-1835 A I Husförhörslängder 5, 1829-1835 "Fördelad i två upplägg:
1) 1829-1833;
2) 1834-1835.
Med ortregister till båda uppläggen i volymens slut.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1829-1835."
4147258 Dillnäs församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
4147258 Dillnäs församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
4147258 Dillnäs församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister.
4147259 Dillnäs församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med ortregister.
4147259 Dillnäs församling A I:10, 1855-1860 A I Husförhörslängder 10, 1855-1860 Med ortregister.
4147259 Dillnäs församling B:1, 1829-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860
4147259 Dillnäs församling C:1, 1691-1784 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1784 "1691-1777, 1784. Mycket defekt. Saknas för 1778-1783.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1691-1735, 1744-1784 (saknas för mellanliggande år);
2) Dödbok 1692-1784;
3) Kopiebok 1681-1705;
4) Kyrkoinventarier 1695, 1770, 1792, 1821 (se närmare under N);
5) Kyrkoräkenskap (huvudräkning) 1692-1787;
6) Fattigräkenskap (huvudräkning) 1705-1787;
7) Husesyneinstrument (avskrift) 1695, 1699, 1703."
4147259 Dillnäs församling C:2, 1785-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1785-1825 "Fuktskadad.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1785-1825;
2) Dödbok 1785-1825."
4147259 Dillnäs församling C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1826-1861;
2) Dödbok 1826-1861."
4147260 Halla församling A I:1, 1689-1760 A I Husförhörslängder 1, 1689-1760 "Volymen fördelad i tre upplägg:
a) 1776-1780;
b) 1743-ca1750;
c) 1752-ca1760 (fragmentarisk). Ortregister saknas.
Volymen är synnerligen illa faren och betydligt defekt. I början saknas flera blad, av vilka en del är till större delen bortklippta.
Av den 1752 upplagda avdelningen är blott ett ringa fragment bevarat."
4147260 Halla församling A I:2, 1776-1795 A I Husförhörslängder 2, 1776-1795 "Defekt. Volymen är fördelad i fyra upplägg:
a) 1776-1780;
b) 1781-1785;
c) 1786-1790;
d) 1791-1795.
Ortregister saknas."
4147260 Halla församling A I:3, 1802-1813 A I Husförhörslängder 3, 1802-1813 "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:
a) 1802-1806;
b) 1807-1812(1813).
Seprata ortregister till uppläggen."
4147260 Halla församling A I:4, 1813-1822 A I Husförhörslängder 4, 1813-1822 "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:
a) 1813-1817;
b) 1818-1822."
4147260 Halla församling A I:5, 1823-1830 A I Husförhörslängder 5, 1823-1830 "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:
a) 1823-1826;
b) 1826-1830.
Med två ortregister, varav det förras överstrukna siffror avser 1:a upplägget, de senare tillskrivna det 2:a upplägget. Det andra ortregistret (i volymens slut) avser 2:a upplägget."
4147261 Halla församling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Innehåller även husförhörslängd 1846-1850.
4147261 Halla församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4147261 Halla församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4147261 Halla församling A I:9, 1851-1860 A I Husförhörslängder 9, 1851-1860 "Fördelad i två upplägg, vart för sig folierat:
1) Åren 1851-1855;
2) Åren 1856-1860.
Ortregister saknas."
4147261 Halla församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4147261 Halla församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4147261 Halla församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875
4147261 Halla församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880
4147261 Halla församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1882-1885 och längd över nattvardsungdom i Vrena 1882.
4147262 Halla församling B:1, 1806-1860 B Flyttningslängder 1, 1806-1860
4147262 Halla församling B:2, 1861-1878 B Flyttningslängder 2, 1861-1878
4147262 Halla församling C:1, 1702-1792 C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1792 Volymen är defekt. Innehåller även vigselbok 1736-1746, 1757, 1761-1792 och dödbok 1735-1765, 1771-1792.
4147262 Halla församling C:2, 1793-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1835 Innehåller även vigselbok 1793-1836, dödbok 1793-1835 och diverse anteckningar av kyrkoherde E. Ph. Pladecius,
odat.
4147262 Halla församling C:3, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1861 Innehåller även vigselbok oktober 1836-1861 och dödbok 1836-1861.
4147262 Halla församling C:4, 1861-1875 C Födelse- och dopböcker 4, 1861-1875 Innehåller även död- och begravningsbok 1861-1888.
4147262 Halla församling E I:1, 1861-1885 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1885 Innehåller även lysnings- och vigselbok för Vrena 1861-1885.
4147262 Halla församling L I a:1, 1604-1753 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer 1, 1604-1753 "Kyrkoräkenskaper.
Innehåller även:
1) Kyrkoinventarier 1604, 1610, 1655, 1668, 1696;
2) Prästgårdsinventarier 1604, 1655, 1668, 1696;
3) Protokoll vid biskopsvisitation 1720;
4) Anteckningar om inventariets tillökning 1668, 1706-1720;
5) Bänklängder 1702, 1749;
6) Balkdelningslängd 1692;
7) Vrena kyrkoinventarium 1610."
4147277 Hammarby församling A I:1, 1788-1809 A I Husförhörslängder 1, 1788-1809 "Volymen är något defekt.
Volymen är fördelad i tre upplägg, vardera för sig folierad:
a) 1788-1796;
b) 1797-1805;
c) 1805-1885."
4147277 Hammarby församling A I:2, 1810-1820 A I Husförhörslängder 2, 1810-1820 "Med ortregister.
Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierad:
a) 1810-1814;
b) 1815-1820."
4147278 Hammarby församling A I:3, 1821-1825 A I Husförhörslängder 3, 1821-1825 Med ortregister.
4147278 Hammarby församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4147278 Hammarby församling A I:5, 1831-1835 A I Husförhörslängder 5, 1831-1835 Innehåller även kommunionlängd 1831-1835.
4147278 Hammarby församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Innehåller även kommunionlängd 1836-1840 och uppgift om folkmängden 1836.
4147278 Hammarby församling C:1, 1696-1774 C Födelse- och dopböcker 1, 1696-1774 Innehåller även vigselbok 1696-1774, dödbok 1696-1774,kyrkoinventarier (1695), 1747 ochbänklängder 1748, 1762.
4147278 Hammarby församling C:2, 1775-1858 C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1858 Innehåller även vigselbok 1775-1858, dödbok 1775-1858, kyrkoinventarium 1826 och protokoll över prostinventering 1826.
4147279 Helgarö församling A I:1, 1725-1737 A I Husförhörslängder 1, 1725-1737 Innehåller även anteckningar vid de årliga husförhören 1724-1739, husförhörslängd för Fogdö, odat (1748-1749), konfirmationslängd 1726-1727, konfirmationslängd för Fogdö och Helgarö 1748 och 1750, konfirmationslängd för Fogdö 1749 och 1751-1753 och längd på dagsverken och naturaprestationer till kyrkobyggnad, avseende Fogdö, odat.
4147279 Helgarö församling A I:2, 1750-1764 A I Husförhörslängder 2, 1750-1764 År 1738-1749 saknas. Anteckning om husförhör 1755-1764. Bandet defekt.
4147279 Helgarö församling A I:3, 1764-1775 A I Husförhörslängder 3, 1764-1775
4147279 Helgarö församling A I:4, 1776-1786 A I Husförhörslängder 4, 1776-1786
4147279 Helgarö församling A I:5, 1786-1795 A I Husförhörslängder 5, 1786-1795
4147280 Helgarö församling C:2, 1756-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1825 Innehåller även vigselbok 1756-1825, dödbok 1756-1825, flyttningslängd 1756-1777 och sockenstämmoprotokoll 1756-1825.
4147280 Helgarö församling D II:1, 1742-1757 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1742-1757 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1749.
4147280 Helgarö församling D II:2, 1766-1776 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1766-1776 Defekt.
4147280 Helgarö församling L I a:1, 1635-1750 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1635-1750 Innehåller även kyrkoinventarier 1635, 1689 med
anteckningar om inventariets tillökning 1635-1729,
bänkdelningar 1690, 1699 och 1750, förteckning å i Edebygraven bisatta intill 1732 samt handlingar rörande Gustaf Jesper Cruus donationer 1727-1731.
4147281 Helgesta församling A I:1, 1758-1771 A I Husförhörslängder 1, 1758-1771 Volymen, som i början är något defekt, har tryckt formulär för tiden 1758-1767 samt har genom strykningar och ändringar upplagts ånyo för åren 1768-1777. Den nya uppläggningen synes dock hava använts blott för åren 1768-1771.
4147281 Helgesta församling A I:2, 1772-1780 A I Husförhörslängder 2, 1772-1780 Med ortregister. Volymen, som delvis är folierad, är fördelad i två upplägg: 1772-1775 och 1775-1780.
4147281 Helgesta församling A I:3, 1780-1793 A I Husförhörslängder 3, 1780-1793 Volymen, som är opaginerad, är fördelad i två upplägg: 1780-1789 och 1790-1793. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1785-1792.
4147281 Helgesta församling A I:4, 1793-1805 A I Husförhörslängder 4, 1793-1805 Med ortregister. Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierade: folio 1-111 omfattar tiden 1793-1799 och folio 1-126 omfattar tiden 1800-1805.
Innehåller även längd å nattvardsungdom
1794-1795, 1798.
4147282 Helgesta församling A I:5, 1805-1812 A I Husförhörslängder 5, 1805-1812 Med ortregister.
4147282 Helgesta församling A I:6, 1812-1818 A I Husförhörslängder 6, 1812-1818 Med ortregister.
4147282 Helgesta församling A I:7, 1818-1824 A I Husförhörslängder 7, 1818-1824 Med ortregister.
4147282 Helgesta församling A I:8, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8, 1824-1830 Med ortregister.
4147282 Helgesta församling A I:9, 1831-1836 A I Husförhörslängder 9, 1831-1836 Med ortregister.
4147283 Helgesta församling A I:10, 1836-1841 A I Husförhörslängder 10, 1836-1841 Med ortregister. Innehåller även
uppgift om antalet nattvardsgäster 1836-1841.
4147283 Helgesta församling B:1, 1806-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1860
4147283 Helgesta församling C:1, 1689-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1723 Med smärre luckor. Innehåller även vigselbok 1689-1718, med smärre luckor, dödbok 1689-1718, med smärre luckor, kyrkoinventarier 1689, 1706-1726, balkdelning, odat, bänkdelning 1687, anteckningar om sockenstugans reparation 1706 samt avskrift av Kungl. brev m m 1617-1742.
4147283 Helgesta församling C:2, 1726-1761 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1761 Volymen är defekt i det att pagineringen 147-160 och 259-260(3) saknas. Därav har i födelseboken vållats en lucka för sista delen av 1760 och början av 1761.
Innehåller även vigselbok 1726-1768 och dödbok 1726-1765.
4147283 Helgesta församling C:3, 1762-1854 C Födelse- och dopböcker 3, 1762-1854 Innehåller även vigselbok 1771-1854 och dödbok 1766-1854.
4147283 Helgesta församling L I a:1, 1639-1725 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1639-1725 Kyrkoräkenskaper. (I bokens innehållsförteckning upptages jämväl födelse-, vigsel och dödbok- dock hava dessa troligen aldrig däri förts.)
Innehåller även kyrkoinventarier 1594, 1617, 1640, 1655, prästgårdsinventarier
1594, 1617, 1640, 1655, 1689, husesyn 1690, längd å gåvor till kyrkan 1639-1652, 1656-1699,
anteckningar om förbättringar å kyrka och prästgård 1640-1652, 1671-1680 och series pastorum
1594-1800.
4147283 Helgesta församling L I a:2, 1708-1752 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1708-1752 "Specialräkning (""kladd"") 1708-1751. Skuldbok 1720-1752."
4147284 Husby-Oppunda församling A I:1, 1733-1749 A I Husförhörslängder 1, 1733-1749 Innehåller även dopbok 1689-1707,
vigselbok 1689-1693, dödbok 1689-1708 (lakun 1703-1704),
kyrkoräkenskaper 1689-1706, fattigräkenskaper 1699-1739, kollekträkningar 1696-1707, sockenstämmoprotokoll 1689-1705,1710-1712, prostvisitationsprotokoll 1710 samt bänkdelning 1691.
4147284 Husby-Oppunda församling A I:2, 1756-1762 A I Husförhörslängder 2, 1756-1762 Innehåller även kyrkans specialräkning 1763-1783.
4147284 Husby-Oppunda församling A I:3, 1763-1773 A I Husförhörslängder 3, 1763-1773 Gäller tiden 1763-1772 (1773).
4147284 Husby-Oppunda församling A I:4, 1774-1783 A I Husförhörslängder 4, 1774-1783
4147284 Husby-Oppunda församling A I:5, 1784-1793 A I Husförhörslängder 5, 1784-1793
4147284 Husby-Oppunda församling A I:6, 1794-1803 A I Husförhörslängder 6, 1794-1803
4147285 Husby-Oppunda församling A I:7, 1804-1812 A I Husförhörslängder 7, 1804-1812
4147285 Husby-Oppunda församling A I:8, 1813-1826 A I Husförhörslängder 8, 1813-1826 "Gäller tiden 1813-1825(1826). Fördelad i två upplägg:
a) 1813-1818;
b) 1819-1825 (1826)."
4147285 Husby-Oppunda församling A I:9, 1826-1831 A I Husförhörslängder 9, 1826-1831
4147285 Husby-Oppunda församling A I:10, 1832-1836 A I Husförhörslängder 10, 1832-1836
4147285 Husby-Oppunda församling A I:11, 1837-1841 A I Husförhörslängder 11, 1837-1841 Gäller tiden 1837-1840 (1841). Endast enstaka uppgifter från år 1841. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1837, 1838, 1841.
4147286 Husby-Oppunda församling C:1, 1671-1689 C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1689 Nybands vid arkivets ordnande 1925-, förut häfte. Sannolikt defekt, varigenom dödboksanteck- ningarna upphör 1684.
Innehåller även vigsellängd 1671-1689 och begravningslängd 1671-1684.
4147286 Husby-Oppunda församling C:2, 1710-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1742 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1710-1754,
död- och begravningsbok 1710-1754,
kommunionlängd 1710-1734,
sockenstämmoprotokoll 1713-1777,
specialräkning för kyrkokassan 1710-1763 samt prostvisitationsprotokoll 1713.
4147286 Husby-Oppunda församling C:3, 1742-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1742-1836 Innehåller även lysnings-och vigselbok 1755-1835, död- och begravningsbok 1755-1836 samt vaccinationslängd 1805-1806.
4147287 Husby-Rekarne församling A I:1, 1689-1690 A I Husförhörslängder 1, 1689-1690 Innehåller även kommunionlängder 1689-1694, förteckning över soldater 1720-1721, förteckning över nattvardsungdom 1723 och förteckning över vid förhör frånvarande 1723.
4147287 Husby-Rekarne församling A I:2, 1755-1762 A I Husförhörslängder 2, 1755-1762
4147287 Husby-Rekarne församling A I:3, 1763-1770 A I Husförhörslängder 3, 1763-1770
4147287 Husby-Rekarne församling A I:4, 1771-1774 A I Husförhörslängder 4, 1771-1774 Ortregister till denna längd finnes i A I:5.
4147287 Husby-Rekarne församling A I:5, 1774-1783 A I Husförhörslängder 5, 1774-1783
4147287 Husby-Rekarne församling A I:6, 1784-1793 A I Husförhörslängder 6, 1784-1793
4147288 Husby-Rekarne församling A I:7, 1794-1801 A I Husförhörslängder 7, 1794-1801
4147288 Husby-Rekarne församling A I:8, 1801-1809 A I Husförhörslängder 8, 1801-1809
4147288 Husby-Rekarne församling A I:9, 1810-1815 A I Husförhörslängder 9, 1810-1815
4147288 Husby-Rekarne församling A I:10, 1816-1820 A I Husförhörslängder 10, 1816-1820 "Omfattar halva församlingen; Husby, Hållsta och Älunda rotarna saknas."
4147300 Husby-Rekarne församling A I:11, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11, 1821-1825
4147300 Husby-Rekarne församling A I:12, 1826-1830 A I Husförhörslängder 12, 1826-1830
4147300 Husby-Rekarne församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835
4147300 Husby-Rekarne församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Innehåller även anmärkningar vid skattskrivningar 1835-1838.
4147301 Husby-Rekarne församling C:1, 1670-1752 C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1752 Innehåller även vigsellängd 1670-1752 och begravningslängd 1669 ?, 1670-1752.
4147301 Husby-Rekarne församling C:2, 1753-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1816 Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1753-1816, död- och begravningslängder 1753-1816 samt pastors- och komministerlängd 1593-1763.
4147301 Husby-Rekarne församling C:3, 1817-1843 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1843 Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1817-1843 och död- och begravningslängder 1817-1843.
4147301 Husby-Rekarne församling L I a:1, 1622-1662 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1622-1662 Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även anteckningar angående inventarium (1604-1606),
inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1606 och 1611,
inventarieförteckning för kyrkan 1622,
två skuldlängder (1650-talet ?) och
bänklängd 1623.
4147301 Husby-Rekarne församling L I a:2, 1658-1709 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1658-1709 Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1658,
inventarieförteckning för prästgårdens ägor 1672, inventarieförteckning för klockaregården 1683, kyrkans inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1706, prästgårdens inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1699, stadgar (angående böter) 1661-1669, avskrift av synodalbeslut och kunglig resolution 1688, avskrifter rörande prästgården
1622 och 1671, avskrift rörande vinsäd 1673, avskrifter av kungliga resolutioner rörande prästerskapets uppbörd 1681 och 1687, bänklängder 1665 och 1688 samt delningslista över bogårdsbalkarna 1657.
4147302 Hyltinge församling A I:1, 1758-1772 A I Husförhörslängder 1, 1758-1772
4147302 Hyltinge församling A I:2, 1772-1783 A I Husförhörslängder 2, 1772-1783 Med ortregister.
4147302 Hyltinge församling A I:3, 1783-1795 A I Husförhörslängder 3, 1783-1795
4147302 Hyltinge församling A I:4, 1795-1805 A I Husförhörslängder 4, 1795-1805
4147303 Hyltinge församling A I:5, 1805-1812 A I Husförhörslängder 5, 1805-1812 Med ortregister.
4147303 Hyltinge församling A I:6, 1812-1818 A I Husförhörslängder 6, 1812-1818 Med ortregister.
4147303 Hyltinge församling A I:7, 1818-1824 A I Husförhörslängder 7, 1818-1824 Med ortregister.
4147303 Hyltinge församling A I:8, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8, 1824-1830 Med ortregister.
4147303 Hyltinge församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även
uppgifter om nattvardsgästernas antal 1831-1835.
4147304 Hyltinge församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även
uppgifter om nattvardsgästernas antal 1836.
4147304 Hyltinge församling B:1, 1806-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1861
4147304 Hyltinge församling C:1, 1692-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1723 Innehåller även vigselbok 1692-1723, dödbok 1692-1723,kyrkokassans specialräkning 1692-1733 samt kyrkokassans skuldbok 1717-1750.
4147304 Hyltinge församling C:2, 1723-1770 C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1770 "Lucka år 1765.
Volymen är defekt; uppslag 64, 223-224 och 227-228 saknas. Den första defekten har vållat luka i vigselboken, den andra i födelseboken medan den tredje icke synes medfört någon lucka i texten.
Innehåller även vigselbok 1723-1770 och
dödbok 1723-1770."
4147304 Hyltinge församling C:3, 1771-1830 C Födelse- och dopböcker 3, 1771-1830 Innehåller även vigselbok 1771-1830 och dödbok 1771-1830.
4147304 Hyltinge församling L I a:1, 1639-1778 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1639-1778 Kyrkoräkenskaper 1639-1664 och 1676-1778. Innehåller även doplängd 1652-1654 och 1681-1694,
vigsellängd 1652-1654 och 1687-1694, begravningslängd (1641-1655 se nedan) 1681-1694, avskrifter av Kungliga brev och myndigheters skrivelser 1681-1705, prostvisitationsprotokoll 1684, kyrkoinventarier 1613-1777,
längd å gåvor till kyrkan ca 1630-1655 och 1677-1680 (kombinerad med begravningslängd 1641-1655),
bänklängd 1694, balkdelning 1689 och prästgårdsinventarium för Helgesta 1594, 1617 och 1640 (avskrift).
4147305 Härads församling A I:1, odat- A I Husförhörslängder 1, odat- Husförhörslängd (fragment). Detta fragment anträffades vid förteckningens upprättande löst inlagt i volymen A I:2.
4147305 Härads församling A I:2, 1706-1739 A I Husförhörslängder 2, 1706-1739 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1725-1741 (strödda år).
4147305 Härads församling A I:3, 1743-1751 A I Husförhörslängder 3, 1743-1751
4147305 Härads församling A I:4, 1753-1762 A I Husförhörslängder 4, 1753-1762 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1753-1758, 1761.
4147305 Härads församling A I:5, 1774-1783 A I Husförhörslängder 5, 1774-1783
4147305 Härads församling A I:6, 1784-1794 A I Husförhörslängder 6, 1784-1794
4147306 Härads församling A I:7, 1795-1803 A I Husförhörslängder 7, 1795-1803 Med defekt ortregister.
4147306 Härads församling A I:8, 1804-1812 A I Husförhörslängder 8, 1804-1812 Innehåller även flyttningslängd 1806-1815 och längd å nattvardsungdom 1804-1812.
4147306 Härads församling A I:9, 1813-1818 A I Husförhörslängder 9, 1813-1818 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1813-1821.
4147307 Härads församling A I:10, 1819-1827 A I Husförhörslängder 10, 1819-1827 Fördelad i två upplägg, var för sig folierade: folio 1-141 åren 1819-1823, folio 1-83 åren 1824-1827.
4147307 Härads församling A I:11, 1827-1831 A I Husförhörslängder 11, 1827-1831
4147307 Härads församling A I:12, 1832-1836 A I Husförhörslängder 12, 1832-1836
4147307 Härads församling A I:13, 1837-1841 A I Husförhörslängder 13, 1837-1841
4147307 Härads församling A I:15, 1846-1855 A I Husförhörslängder 15, 1846-1855 "Två upplägg: 1846-1850; 1851-1855. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1846-1850, 1851-1855, anteckningar om vaccinationer 1854-1855 och anteckningar om skogseld, komministergården 1855, 1858."
4147308 Härads församling B:1, 1822-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1860
4147308 Härads församling C:1, 1706-1742 C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1742 Innehåller även vigselbok 1706-1731, 1734-1741 och dödbok 1723-1742.
4147308 Härads församling C:2, 1742-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1788 Skadad och defekt. Innehåller även vigselbok 1742-1788 (lakun 1761-1768) och dödbok 1743-1788.
4147308 Härads församling C:3, 1789-1857 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1857 "Innehåller även vigselbok 1789-1857 (saknas 1802, 1835-1845; beträffande åren 1835-1845 se Vansö C:2) och dödbok 1789-1857."
4147308 Härads församling L I a:1, 1617-1666 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1617-1666 Innehåller även doplängd 1669-1670, förteckning å döda 1669-1670, anteckningar om gåvor till kyrkan 1614-1638,
sockenstämmoprotokoll 1624 (eller 1625)-06-29, bänkdelningar 1603, 1638, 1668 och kyrkoinventarier 1597, 1619, 1622.
4147309 Härads församling L I a:2, 1665-1734 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1665-1734 Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1666-1734,
avskrifter av Kungl. och konsistorii brev 1724-1732 och
kyrkoinventarium 1680, med tillägg t o m år 1728.
4147309 Härads församling L I a:3, 1681-1731 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1681-1731 Kyrkokladd. På två ställen i
volymen är flera blad på vardera stället utskurna.
Innehåller även doplängd 1687-1699 och vigsellängd 1691-1699.
4147309 Härads församling L I a:4, 1731-1763 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1731-1763 Specialräkning.
4147309 Härads församling L I a:8, 1763-1790 L I a Räkenskaper för kyrka 8, 1763-1790 Specialräkning.
4147310 Hölö församling A I:1a, 1762-1779 A I Husförhörslängder 1a, 1762-1779 Volymen i två delar: Edeby, Lida, Hejesta, Åkerby, Tösta och Skilleby rotar (1762-1771) och Tullgarns, Skyttorps, Sunds, Böksta, Prästgårds och Kjulsta rotar (1772-1779).
4147310 Hölö församling A I:1b, 1762-1779 A I Husförhörslängder 1b, 1762-1779 Volymern i två delar: Tullgarns, Skyttorps, Sunds, Böksta, Prästgårds och Kjulsta rotar (1762-1771) och Edeby, Lida, Hejesta, Åkerby, Tösta och Skilleby rotar (1772-1779). Innehåller även anteckningar om de barn och ungdom vid husförhören givna läxor 1782-1788.
4147310 Hölö församling A I:2a, 1779-1800 A I Husförhörslängder 2a, 1779-1800 Edeby, Lida, Hejsta, Åkerby, Tösta och
Skilleby rotar. Volymen i två delar: 1779-1789 och 1790-1800.
4147310 Hölö församling A I:2b, 1779-1800 A I Husförhörslängder 2b, 1779-1800 Tullgarns, Skyttorps, Sunds, Böksta, Prästgårds och Kjulsta rotar. Volymen i två delar: 1779-1789 och 1790-1800.
4147311 Hölö församling A I:3, 1799-1814 A I Husförhörslängder 3, 1799-1814 Förhörsbok för ungdom.
4147311 Hölö församling A I:4a, 1800-1815 A I Husförhörslängder 4a, 1800-1815 Edeby, Lida, Hejsta, Åkerby, Tösta och
Skilleby rotar. Volymen i två delar: 1800-1809 och 1809-1815.
4147311 Hölö församling A I:4b, 1800-1815 A I Husförhörslängder 4b, 1800-1815 Tullgarns, Skyttorps, Sunds, Böksta, Prästgårds och Kjulsta rotar. Volymen i två delar: 1779-1789 och 1790-1800.
4147311 Hölö församling A I:5a, 1815-1820 A I Husförhörslängder 5a, 1815-1820 Edeby, Lida, Hejsta, Åkerby, Tösta och
Skilleby rotar.
4147311 Hölö församling A I:5b, 1815-1820 A I Husförhörslängder 5b, 1815-1820 Tullgarns, Skyttorps, Sunds, Böksta, Prästgårds och Kjulsta rotar.
4147311 Hölö församling A I:6, 1815-1828 A I Husförhörslängder 6, 1815-1828 Förhörsbok för ungdom.
4147311 Hölö församling A I:7, 1829-1834 A I Husförhörslängder 7, 1829-1834
4147334 Hölö församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825
4147334 Hölö församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830
4147334 Hölö församling A I:10, 1831-1836 A I Husförhörslängder 10, 1831-1836
4147335 Hölö församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840
4147335 Hölö församling C I:1, 1685-1716 C I Födelse- och dopböcker 1, 1685-1716 Några blad i volymen saknas, varigenom vållats lakun i texten. Av födelseboken saknas på sådan grund början av 1707 års anteckningar.
4147336 Hölö församling C I:2, 1717-1778 C I Födelse- och dopböcker 2, 1717-1778
4147336 Hölö församling C I:3, 1779-1835 C I Födelse- och dopböcker 3, 1779-1835
4147336 Hölö församling E I:1, 1819-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1819-1861
4147336 Hölö församling F I:1, 1717-1790 F I Död- och begravningsböcker 1, 1717-1790
4147336 Hölö församling F I:2, 1790-1861 F I Död- och begravningsböcker 2, 1790-1861
4147336 Hölö församling K I:1, 1733-1781 K I Sockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar 1, 1733-1781 Sockenstämmoprotokoll 1733-1748, 1761-1781.
4147336 Hölö församling P II:1, 1730-1743 P II Historiska anteckningar och övriga handlingar angående församlingen 1, 1730-1743 P. Scharffs anteckningsbok för prostgöromålen bl.a. om särskild gudstjänst vid Tullgarn.
4147337 Julita församling A I:1 a, 1783-1794 A I Husförhörslängder 1 a, 1783-1794 Med ortregister. Omfattar längd över män.
4147337 Julita församling A I:1 b, 1783-1794 A I Husförhörslängder 1 b, 1783-1794 Omfattar längd över kvinnor. Volym synes hava använts ännu för år 1794, möjligen 1795.
4147337 Julita församling A I:2 a, 1794-1806 A I Husförhörslängder 2 a, 1794-1806 Med ortregister. Omfattar längd över män.
4147343 Julita församling A I:2 b, 1794-1806 A I Husförhörslängder 2 b, 1794-1806 Omfattar längd över kvinnor. Volymen synes hava kommit till användning
först med år 1796 och innehåller enstaka anteckningar för år 1806.
4147343 Julita församling A I:3 a, 1806-1815 A I Husförhörslängder 3 a, 1806-1815 Omfattar längd över män.
4147343 Julita församling A I:3 b, 1806-1815 A I Husförhörslängder 3 b, 1806-1815 Omfattar längd över kvinnor.
4147344 Julita församling A I:4 a, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4 a, 1816-1820 Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar,
samt Äs och Fågelsta gårdar (fol. 1-178).
4147344 Julita församling A I:4 b, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4 b, 1816-1820 Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar
samt Julita och Gimmersta gårdar (fol. 1-179).
4147344 Julita församling A I:5 a, 1821-1825 A I Husförhörslängder 5 a, 1821-1825 Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar samt
Äs och Fågelsta säterier (fol. 1-100).
4147344 Julita församling A I:5 b, 1821-1825 A I Husförhörslängder 5 b, 1821-1825 Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbtorps, Råby och Väsby rotar samt
Gimmersta, Julita och Fiskebo säterier (fol. 1-100).
4147344 Julita församling A I:6 a, 1826-1830 A I Husförhörslängder 6 a, 1826-1830 Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.
4147344 Julita församling A I:6 b, 1826-1830 A I Husförhörslängder 6 b, 1826-1830 Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbtorps, Råby och Väsby rotar.
4147345 Julita församling A I:7 a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7 a, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även:
Dödsanteckning 1832. Beträffande
rotarna, jämför A I:6 a.
4147345 Julita församling A I:7 b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7 b, 1831-1835 Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 b.
4147345 Julita församling A I:8 a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8 a, 1836-1840 Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 a.
4147346 Julita församling A I:8 b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8 b, 1836-1840 Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 b.
4147346 Julita församling C:1, 1712-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1733 Innehåller även vigselbok 1712-1733 och dödbok 1712-1733.
4147346 Julita församling C:2, 1734-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1799 Innehåller även vigselbok 1734-1799 och dödbok 1734-1799.
4147346 Julita församling C:3, 1800-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1836 Innehåller även vigselbok 1800-1847 och dödbok 1800-1847.
4147347 Kattnäs församling A I:1, 1800-1815 A I Husförhörslängder 1, 1800-1815 Volymen är något defekt.
4147355 Kattnäs församling A I:2, 1815-1829 A I Husförhörslängder 2, 1815-1829 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1820-1830.
4147355 Kattnäs församling A I:3, 1829-1845 A I Husförhörslängder 3, 1829-1845 "Med ortregister. Föreligger i två upplägg, folierade var för sig:
1) 1829-1840: fol. 1-70 b;
2) 1841-1845: fol. 1-61.
Innehåller även längder över nattvardsungdom 1831-1835, 1841-1845, förteckning över fattiga barn som tilldelats Nya Testamentet 1834, 1835, 1837, jordeboksutdrag över oförmedlade och förmedlade hemman, odaterat, avskrift av 1797 års väglängd över vägen från landsvägen till kyrkan, odaterat (1829-1845) samt förteckning på ledamöter i taxeringskommittén för Kattnäs socken 1842-1844."
4147355 Kattnäs församling A I:4, 1846-1855 A I Husförhörslängder 4, 1846-1855 Innehåller även konfirmationslängd 1846-1854 och längd över delning av kyrkoväg 1849.
4147355 Kattnäs församling C:1, 1814-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1814-1861 Innehåller även vigselbok 1814-1861 och död- och begravningsbok 1814-1861.
4147355 Kattnäs församling L I a:1, 1763-1780 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1763-1780 "Kyrkokladd. Inkomstkladd 1763 - 1780-04-30. Utgiftskladd 1763-1779.
Innehåller även:
1) Kyrkokassans skuldbok 1776-1781;
2) Sammanskott till nytt altare 1785."
4147356 Kila församling A I:1, 1768-1778 A I Husförhörslängder 1, 1768-1778 Volymen är defekt i det att folio 1-2, 45-46 och 234-? saknas.
4147356 Kila församling A I:2, 1778-1788 A I Husförhörslängder 2, 1778-1788 Åtskilliga blad äro sönderklippta, andra utrivna. Osäkert i vad mån luckor i
texten därigenom uppkommit.
4147356 Kila församling A I:3, 1788-1800 A I Husförhörslängder 3, 1788-1800 I volymen äro några blad sönderklippta, andra äro utrivna (1-4, 28-31, 48-49,
80-82, 124-26, 148-50, 181-86, 212-16, 250, 276). Överhoppade vid folieringen äro n:ris 68 och 171-179.
Två gånger förekommer folio 135, 146, 230, 268, 269.
4147356 Kila församling A I:4, 1800-1810 A I Husförhörslängder 4, 1800-1810 Första bladet saknas, andra äro sönderrivna och delvis defekta.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1801-1803.
4147357 Kila församling A I:5, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5, 1811-1815 Med ortregister.
4147357 Kila församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Med ortregister.
4147357 Kila församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Med ortregister.
4147357 Kila församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1828-1830.
4147358 Kila församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835.
4147358 Kila församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
4147358 Kila församling B:1, 1828-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1835 Flyttningslängd.
4147358 Kila församling C:1, 1669-1699 C Födelse- och dopböcker 1, 1669-1699 1669-11-01--1699-04-01. Kvarto.
Volymen är defekt i början. Innehåller även vigselbok 1670--1699-04-01 och Dödbok
1670--1699-04-01.
4147358 Kila församling C:2, 1699-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1699-1756 1699--1756-05-01. Kvarto.
4147359 Kila församling C:3, 1758-1808 C Födelse- och dopböcker 3, 1758-1808 Kvarto. Volymen är defekt i början och slutet. I volymens början voro inlagda
fem lösa blad, nu inhäftade, vilka torde hava anträffats efter 1825 års ombindning. Nu saknas anteckningar
för 1757 och början av 1758, samt för slutet av 1808.
4147359 Kila församling C:4, 1809-1841 C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1841
4147359 Kila församling E I:1, 1739-1840 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1739-1840 Volymen har någon gång före överlämnandet till landsarkivet (om-) bundits. Härvid har dess äldre del skurits upp till alltför nära med förlust av rubriker. Den äldre delen defekt (obs! lakunen i dödboken).
Innehåller även dödbok 1730-1795, 1797-1798, 1800-1840.
4147359 Kila församling E I:2, 1827-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1827-1864 I sina äldre delar endast lysningsbok.
4147360 Kjula församling A I:1, 1764-1777 A I Husförhörslängder 1, 1764-1777 Husförhörslängden är delad i två upplägg:
1) fol. 1-100 år 1764-1770,
2) fol. 1-94 år 1771-1777. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1767-1774.
4147360 Kjula församling A I:2, 1778-1788 A I Husförhörslängder 2, 1778-1788 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1784-1788.
4147360 Kjula församling A I:3, 1788-1796 A I Husförhörslängder 3, 1788-1796 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1789-1796 och
förteckning å utflyttade 1792-1797.
4147360 Kjula församling A I:4, 1797-1804 A I Husförhörslängder 4, 1797-1804 Innehåller även längd å nattvardsungdom 1797-1803.
4147360 Kjula församling A I:5, 1804-1811 A I Husförhörslängder 5, 1804-1811 Med ortregister i volymens början. Med förteckning på icke skattlagda barnrika torpare och soldater, odat. (efter 1803),
förteckning på barnrika hemmansbrukare (med endast ett namn), odaterat (o. 1804-1811) samt anteckning om lantvärnet 1808. Innehåller även
utflyttningslängd (med endast ett namn) 1797, längd över nattvardsungdom 1810.
4147361 Kjula församling A I:6, 1811-1816 A I Husförhörslängder 6, 1811-1816
4147361 Kjula församling A I:7, 1817-1821 A I Husförhörslängder 7, 1817-1821
4147361 Kjula församling A I:8, 1822-1826 A I Husförhörslängder 8, 1822-1826 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825-1826.
4147361 Kjula församling A I:9, 1827-1831 A I Husförhörslängder 9, 1827-1831 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1827-1830 (31).
4147361 Kjula församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även
in- och utflyttningslängd 1831-1835 och räkning över insamlade medel till byggnadskassan 1831-1835.
4147362 Kjula församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840.
4147362 Kjula församling C:1, 1695-1775 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1775 Innehåller även vigselbok 1696-1775, dödbok 1696-1775 och Series pastorum 1567-1712.
4147362 Kjula församling C:2, 1776-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1839 1776-februari 1839. Innehåller även vigselbok 1776-1837, dödbok 1776- mars 1839 och Series pastorum 1567-1836.
4147362 Kjula församling L I a:1, 1633-1768 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1633-1768 "1633-1649, (1652-1659), 1695-1768. Kyrkoräkning. Räkningarna för åren 1652-1659 äro intagna i sockenstämmoprotokollen för samma tid (jfr nedan!). Innehåller även:
1) Sockenstämmoprotokoll 1652-1659;
2) Kyrkoinventarier 1695, 1764 (angående tillägg se N);
3) Anteckningar om inventariets tillökning 1712-1745;
4) Protokoll vid biskopsvisitationer 1727, 1736, 1764;
5) Protokoll och handlingar rörande den genom pastors förvållande inställda biskopsvisitationen 1763;
6) Bänklängd 1653."
4147363 Lerbo församling A I:1, 1740-1752 A I Husförhörslängder 1, 1740-1752
4147363 Lerbo församling A I:2, 1768-1777 A I Husförhörslängder 2, 1768-1777
4147363 Lerbo församling A I:3, 1777-1791 A I Husförhörslängder 3, 1777-1791
4147363 Lerbo församling A I:4, 1791-1797 A I Husförhörslängder 4, 1791-1797
4147363 Lerbo församling A I:5, 1798-1802 A I Husförhörslängder 5, 1798-1802
4147363 Lerbo församling A I:6, 1803-1807 A I Husförhörslängder 6, 1803-1807
4147364 Lerbo församling A I:7, 1808-1812 A I Husförhörslängder 7, 1808-1812
4147364 Lerbo församling A I:8, 1812-1816 A I Husförhörslängder 8, 1812-1816 Med ortregister.
4147364 Lerbo församling A I:9, 1816-1820 A I Husförhörslängder 9, 1816-1820 Med ortregister.
4147364 Lerbo församling A I:10, 1821-1827 A I Husförhörslängder 10, 1821-1827 Uppslag 1 - 214. Med ortregister.
4147364 Lerbo församling A I:11, 1828-1832 A I Husförhörslängder 11, 1828-1832 Uppslag 1 - 237. Med ortregister.
4147366 Lerbo församling A I:12, 1832-1836 A I Husförhörslängder 12, 1832-1836 Uppslag 1 - 246. Med ortregister.
4147366 Lerbo församling A I:13, 1837-1841 A I Husförhörslängder 13, 1837-1841 Uppslag 1 - 359. Med ortregister.
4147366 Lerbo församling A I:14 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14 a, 1841-1845 Uppslag 1 - 239.Med ortregister.
4147366 Lerbo församling A I:14 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14 b, 1841-1845 Uppslag 240 - 331.
4147367 Lerbo församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 "Uppslag 1 - 313. Med ortregister. Innehåller även: I boken inskrivna originalhandlingar:
erkännanden av faderskap;
ett testamentariskt förordnande 1848, 1849."
4147367 Lerbo församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Uppslag 1 - 300. Med ortregister. Bland uppgifterna om socknens folkmängd finnes en, för 1850, med detaljuppgift om antal personer inom varje femårsåldersklass.
4147367 Lerbo församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Uppslag 1 - 110, 120 - 335 (111 - 119 överhoppat genom fel vid folieringen). Med ortregister.
4147368 Lerbo församling B:1, 1806-1838 B Flyttningslängder 1, 1806-1838
4147368 Lerbo församling B:2, 1839-1856 B Flyttningslängder 2, 1839-1856
4147368 Lerbo församling B:3, 1857-1860 B Flyttningslängder 3, 1857-1860
4147368 Lerbo församling C:1, 1666-1714 C Födelse- och dopböcker 1, 1666-1714 Innehåller även vigselbok 1666-1712 och dödbok 1666-1719.
4147368 Lerbo församling C:2, 1718-1726 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1726 1718--1726-03-26. Volymen är starkt defekt, vilket torde vålla att anteckningar om dop saknas för 1714 års slut (även en anteckning i slutet av doplängden i C:1) t o m början av 1718. Anteckningar för 1718 och 1725 äro dessutom defekta.
Innehåller även vigselbok 1721-1725.
4147368 Lerbo församling C:3, 1738-1778 C Födelse- och dopböcker 3, 1738-1778 Innehåller även vigselbok 1738-1769, dödbok 1738-1769 och
Series pastorum ca 1600-1880.
4147369 Lerbo församling C:4, 1779-1856 C Födelse- och dopböcker 4, 1779-1856 Innehåller även vigselbok 1838-1856.
4147369 Lerbo församling D II:1, 1726-1738 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1726-1738 Kommunionlängd. Innehåller även husförhörslängd 1734 och
födelse-, vigsel- och dödbok (gemensam) 1726-1737.
4147369 Lerbo församling E I:1, 1769-1837 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1769-1837 Vigselbok 1769-04-16--1837. Innehåller även dödbok 1769-05-01--1861, längd å nattvardsungdom 1770-1843 och
Series pastorum c:a 1600-1892.
4147369 Lerbo församling L I a:1, 1618-1704 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1618-1704 "Kyrkoräkning. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1650, 1662
och 1665-1668, kyrkoinventarier 1618, 1632, 1643 och 1666,
prästgårdsinventarier 1604, 1635, anteckningar om prästgården,
dess hus m m 1636, 1650-1651 och odat,
anteckningar om klockarbordet 1604, 1672,
anteckningar om gåvor till kyrkan 1639-1671, bänklängd 1634,
balklängd odat (1600-talet),
längd å indelning i ""bårlag"", odat. (1600-talet), anteckningar om
pastors rätt till altare-smör 1624, anteckningar om utskrivningar 1642,
förteckningar å fattiga 1665 och odat samt anteckning om upplåtelse av stolrum i koret åt Johan Berendes 1644."
4147370 Lids församling A I:1, 1788-1797 A I Husförhörslängder 1, 1788-1797
4147370 Lids församling A I:2, 1798-1807 A I Husförhörslängder 2, 1798-1807 Volymen är delad i två upplägg: Uppslag 3-75: 1798-1802, uppslag 76-137: 1803-1807 (i den första kolumnen står oriktigt 1783 i st. f. 1803).
4147370 Lids församling A I:3, 1808-1817 A I Husförhörslängder 3, 1808-1817 Volymen är delad i två upplägg: uppslag 3-85 och 173rår 1808-1812,
uppslag 86-168 och 175 år 1813-1817.
4147370 Lids församling A I:4, 1818-1827 A I Husförhörslängder 4, 1818-1827 Volymen är delad i två upplägg:
uppslag 3-94, 196, 198 år 1818-1822, uppslag 95-193 och 200 år 1823-1827.
4147371 Lids församling A I:5, 1828-1835 A I Husförhörslängder 5, 1828-1835 Volymen är delad i två upplägg: uppslag 1-107 år 1828-1830(1831),
upplägg 1-169 år 1831-1835.
Innehåller även flyttningslängd 1829-1835 och längd över fattiga hushåll, som av Södermanlands Bibelsällskap tilldelats Nya Testamentet 1833-1834.
4147371 Lids församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Innehåller även flyttningslängd 1836-1840.
4147371 Lids församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Innehåller även flyttningslängd 1841-1845.
4147371 Lids församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Innehåller även flyttningslängd 1846-1850.
4147371 Lids församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Innehåller även flyttningslängd 1851-1855.
4147372 Lids församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Innehåller även flyttningslängd 1856-1860 och längd över nattvardsungdom 1856-1857.
4147372 Lids församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Innehåller även kommunionlängd samma år.
4147372 Lids församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4147372 Lids församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4147373 Lids församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4147373 Lids församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4147373 Lids församling B:1, 1861-1884 B Flyttningslängder 1, 1861-1884
4147373 Lids församling C:1, 1687-1782 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1782 Volymen är defekt i början (av ministerialboken), troligen också i slutet (av husförhörslängden). Bladet fol. 166 a har oriktigt insatts före i st.f. efter nuvarande fol. 167. I födelse- och dopboken saknas ett eller två blad, varigenom en lucka föreligger för tiden nov. 1690- okt. 1691.
Innehåller även husförhörslängd odat. (c:a 1689-1726), vigselbok 1688-1782, trolovningslängd 1767-1772, 1775-1778 och död- och begravningsbok 1687-1782.
4147373 Lids församling C:2, 1783-1829 C Födelse- och dopböcker 2, 1783-1829 Innehåller även vigselbok 1783-1829 och död- och begravningsbok 1783-1829.
4147373 Lids församling C:3, 1830-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1860 Innehåller även vigselbok 1830-1837, lysnings- och vigselbok 1838-1860 och död- och begravningsbok 1830-1860.
4147373 Lids församling C:5, 1861-1882 C Födelse- och dopböcker 5, 1861-1882
4147373 Lids församling E I:1, 1861-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1894
4147373 Lids församling F:1, 1861-1885 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1885
4147374 Lilla Malma församling A I:1, 1764-1774 A I Husförhörslängder 1, 1764-1774 Defekt i början och slutet. Innehåller även anteckning om graven under kyrkans kor, tillhörande Sundby säteri, gjord efter korets reparation 1858.
4147374 Lilla Malma församling A I:2, 1774-1783 A I Husförhörslängder 2, 1774-1783 Första bladet saknas.
4147374 Lilla Malma församling A I:3, 1784-1793 A I Husförhörslängder 3, 1784-1793
4147374 Lilla Malma församling A I:4, 1793-1802 A I Husförhörslängder 4, 1793-1802 Första bladet saknas.
4147374 Lilla Malma församling A I:5, 1803-1811 A I Husförhörslängder 5, 1803-1811 Med ortregister.
4147375 Lilla Malma församling A I:6, 1811-1822 A I Husförhörslängder 6, 1811-1822 Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierade: fol. 1-160 åren 1811-1816, fol. 1-138 åren 1817-1822.
4147375 Lilla Malma församling A I:7, 1823-1827 A I Husförhörslängder 7, 1823-1827 Med ortregister.
4147375 Lilla Malma församling A I:8, 1828-1832 A I Husförhörslängder 8, 1828-1832 1828-1831(32). Med ortregister.
4147375 Lilla Malma församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1831-1835. Särskild förd för Malmköping.
4147377 Lilla Malma församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 "Med ortregister i volymens början, jämte personregister till Malmköping. Innehåller även befolkningsstatistiska anteckningar 1838, 1840, förteckning på ""Gratialister af allmänna medel"", odat. (1830-talet) och förslag till utdelning av brudgåvovinster från Kong. Numm. Lotteriet 1826-1840."
4147377 Lilla Malma församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 I volymens början ortregister samt (blott för Malmköping) personregister.
4147377 Lilla Malma församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 I volymens början ortregister samt (blott för Malmköping) personregister.
4147378 Lilla Malma församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med ortregister.
4147378 Lilla Malma församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 I volymens början ortregister samt (blott för Malmköping) personregister.
4147378 Lilla Malma församling B:1, 1844-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1844-1860
4147379 Lilla Malma församling C:1, 1666-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1666-1733 1666-1675, 1680-1733. För åren 1690 och 1713-1714 är anteckningarna påtagligen ofullständiga.
Innehåller även vigselbok 1688-1765 (lucka 1702-1714) och dödbok 1666-1765 (luckor: 1676-1679, 1690, 1702-1714).
4147379 Lilla Malma församling C:2, 1733-1806 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1806 En lucka förefinnes i 1735 års anteckningar, vållad av bortfallet blad.
4147379 Lilla Malma församling C:3, 1807-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1861
4147379 Lilla Malma församling D II:1, 1738-1740 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1738-1740 Kommunionlängd. På några ställen förekomma anteckningar av genealogiskt innehåll, sannolikt gjorda vid mitten av 1800-talet.
4147379 Lilla Malma församling E I:1, 1766-1843 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1766-1843 Innehåller även dödbok 1766-1843 och anteckning om nya kyrkogårdens invigning 1833.
4147379 Lilla Malma församling E I:2, 1844-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1844-1860 Innehåller även dödbok 1844-186I.
4147379 Lilla Malma församling N III:1, 1640-1680 N III Inventarie- och arkivförteckningar 1, 1640-1680 Kyrkoinventarier 1640, 1680. Med anteckning om tillökning 1642-1643 och 1680-1883.
Volymen är upplagd av kyrkoherde Petrus Eliæ vid tillträdet 1640 såsom en inventarie- och gåvobok (se registret å det första bevarade bladet). Volymen är en motsvarighet till den i Dunkers kyrkoarkiv med signum N:1 befintliga volym.
- Av den ursprungliga volymen återstår numera endast ett fragment (fol. 2-45 med luckor även bland dem). Fullständigt saknas den enligt reg. en gång befintliga gåvolängden, uppställd efter gårdarne i socknen. Volymen har i stället någon gång i tiden tillökats med annat (yngre) papper i och för den i densamma införda specialräkningens fortsättande. Volymen har i senare tid ombundits varvid de första bladen delvis bundits i felaktig ordning (nu rättat).
Innehåller även anteckningar om kyrkans reparationer e t c 1640-1686, balklängd 1680, anteckningar om gåvor till kyrkan 1647, inkomstspecial för kyrkan 1680-1681, 1687, 1693-1749 och skuldbok 1680-1689.
4147380 Lista församling A I:1, 1745-1789 A I Husförhörslängder 1, 1745-1789 "1745-1748(?), 1768-1789.
Med ortregister till tredje upplägget.
Fördelad i tre upplägg:
1) ofolierade för åren 1745-1748;
2) fol. 1-71 för åren 1768-1778;
3) fol. 73-169 för åren 1779-1789."
4147380 Lista församling A I:2, 1790-1799 A I Husförhörslängder 2, 1790-1799 Med ortregister.
4147380 Lista församling A I:3, 1800-1811 A I Husförhörslängder 3, 1800-1811 Volymen något defekt i slutet.
4147380 Lista församling A I:4, 1812-1816 A I Husförhörslängder 4, 1812-1816 Med ortregister.
4147380 Lista församling A I:5, 1817-1820 A I Husförhörslängder 5, 1817-1820 Med ortregister.
4147380 Lista församling A I:6, 1821-1825 A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 Med ortregister.
4147381 Lista församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1830.
4147381 Lista församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835
4147381 Lista församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840
4147381 Lista församling C:1, 1726-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1778 Innehåller även vigselbok 1726-1778 och dödbok 1726-1778.
4147381 Lista församling C:2, 1779-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1830 1779 - 1830-05-18.
Innehåller även lysnings- och vigselbok 1779 - 1843-01-15 och
dödbok 1779 - 1843-01-12.
4147382 Ludgo församling A I:1, 1750-1759 A I Husförhörslängder 1, 1750-1759
4147382 Ludgo församling A I:2, 1760-1767 A I Husförhörslängder 2, 1760-1767
4147382 Ludgo församling A I:3, 1768-1777 A I Husförhörslängder 3, 1768-1777
4147382 Ludgo församling A I:4, 1783- A I Husförhörslängder 4, 1783- Synes ursprungligen varit upplagd för åren 1780-1789, vilket senare ändrats till 1783-1792. 1783 ha uppenbarligen namnen införts. Innehåller därutöver inga anteckningar.
4147382 Ludgo församling A I:5, 1790-1799 A I Husförhörslängder 5, 1790-1799
4147383 Ludgo församling A I:6, 1800-1804 A I Husförhörslängder 6, 1800-1804
4147383 Ludgo församling A I:7, 1805-1809 A I Husförhörslängder 7, 1805-1809
4147383 Ludgo församling A I:8, 1810-1814 A I Husförhörslängder 8, 1810-1814
4147383 Ludgo församling A I:9, 1815-1819 A I Husförhörslängder 9, 1815-1819
4147383 Ludgo församling A I:10, 1820-1824 A I Husförhörslängder 10, 1820-1824
4147384 Ludgo församling A I:11, 1825-1830 A I Husförhörslängder 11, 1825-1830 Innehåller även konfirmationslängd 1825-1830.
4147384 Ludgo församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Innehåller även flyttningslängd 1831-1835 och konfirmationslängd 1831-1835.
4147384 Ludgo församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Innehåller även flyttningslängd 1836-1840 och konfirmationslängd 1836-1840.
4147384 Ludgo församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Innehåller även flyttningslängd 1841-1846, konfirmationslängd 1841 och konfirmationslängd för Spelviks församling 1841.
4147385 Ludgo församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Innehåller även konfirmationslängd 1846, 1849 och konfirmationslängd för Spelvik 1846, 1849.
4147385 Ludgo församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Innehåller även konfirmationslängd för Ludgo och
Spelvik 1851-1855.
4147385 Ludgo församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Innehåller även konfirmationslängd för Ludgo och
Spelvik 1856-1860.
4147386 Lunda församling A I:1, 1722-1738 A I Husförhörslängder 1, 1722-1738 1732 saknas.
4147386 Lunda församling A I:2, 1746-1767 A I Husförhörslängder 2, 1746-1767 Volymen något skadad i början.
4147386 Lunda församling A I:3, 1768-1777 A I Husförhörslängder 3, 1768-1777
4147386 Lunda församling A I:4, 1778-1787 A I Husförhörslängder 4, 1778-1787 Första bladet saknas, fuktskadad.
4147386 Lunda församling A I:5, 1788-1798 A I Husförhörslängder 5, 1788-1798 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1788-1799.
4147392 Lunda församling A I:6, 1800-1809 A I Husförhörslängder 6, 1800-1809 Skadad.
Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1800-1805.
4147392 Lunda församling A I:7, 1810-1814 A I Husförhörslängder 7, 1810-1814
4147392 Lunda församling A I:8, 1815-1819 A I Husförhörslängder 8, 1815-1819 Synes i frågan om in- och utflyttning ha använts till 1822, (i något enstaka fall ända till 1823).
4147393 Lunda församling A I:9, 1823-1825 A I Husförhörslängder 9, 1823-1825 1823-1824 (1825).
4147393 Lunda församling A I:10, 1825-1830 A I Husförhörslängder 10, 1825-1830 Innehåller även: Konfirmationslängd 1825-1830.
4147393 Lunda församling A I:11, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11, 1831-1835 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1831-1833.
4147394 Lunda församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1836, 1838.
4147394 Lunda församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1841-1845.
4147394 Lunda församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1846-1850.
4147395 Lunda församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1851-1855.
4147395 Lunda församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860
4147395 Lunda församling B:1, 1806-1831 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1831
4147396 Lunda församling B:2, 1832-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1861
4147396 Lunda församling C:1, 1685-1717 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1717 Innehåller även vigselbok 1685-1717.
4147396 Lunda församling C:2, 1718-1781 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1781
4147396 Lunda församling C:3, 1782-1841 C Födelse- och dopböcker 3, 1782-1841
4147396 Lunda församling C:4, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1861
4147396 Lunda församling E I:1, 1718-1831 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1718-1831 Innehåller även död- och begravningsbok 1718-1791.
4147396 Lunda församling E I:2, 1832-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1832-1861 Innehåller även kommunalnämndens protokoll 1868--1898-10-17.
4147396 Lunda församling F:1, 1792-1833 F Död- och begravningsböcker 1, 1792-1833 "Innehåller även koncept till utgående skrivelser 1840-1844, kyrkorådets protokoll 1834-1846, instruktion ""för Jönåkers härads synemän och sockenombud i frågor rörande skogsutsyningars tillstyrkande från häradsallmänningen"" 1840-talet(?), uppgift på utsyning av såg- och byggnadstimmer uti Lunda socken 1840-1852 samt
Skogsutsyningsdiarium 1845-1846."
4147396 Lunda församling F:2, 1834-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1834-1861
4147397 Länna församling A I:1, 1689-1723 A I Husförhörslängder 1, 1689-1723 Katekismilängd. Innehåller även födelse- och dopbok 1701-1750,
död- och begravningsbok 1702-1750, lysnings- och vigselbok
1702-1750, balklängd 1693 och kyrkoinventarium, odat.
4147397 Länna församling A I:2, 1758-1773 A I Husförhörslängder 2, 1758-1773
4147397 Länna församling A I:3, 1773-1787 A I Husförhörslängder 3, 1773-1787 Med ortregister.
4147397 Länna församling A I:4, 1787-1804 A I Husförhörslängder 4, 1787-1804 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1773-1806.
4147397 Länna församling A I:5, 1804-1812 A I Husförhörslängder 5, 1804-1812 Med ortregister.
4147398 Länna församling A I:6, 1813-1818 A I Husförhörslängder 6, 1813-1818 Med ortregister.
4147398 Länna församling A I:7, 1819-1823 A I Husförhörslängder 7, 1819-1823 Med ortregister.
4147398 Länna församling A I:8, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8, 1824-1830 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825.
4147398 Länna församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1831-1835,
konfirmationslängd 1831-1835 och vaccinationslängd 1831-1835.
4147399 Länna församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840, lysnings- och vigselbok 1836-1840 och vaccinationslängd 1836-1837, 1839.
4147399 Länna församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1844, konfirmationslängd 1841-1845 och lysnings- och vigselbok
1841-1845.
4147400 Länna församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850, konfirmationslängd 1846-1850,
lysnings- och vigselbok 1846-1850, och folkmängdsuppgifter 1846-1851.
4147400 Länna församling C:1, 1751-1850 C Födelse- och dopböcker 1, 1751-1850 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1751-1850 och
död- och begravningsbok 1751-1830.
4147400 Länna församling F:1, 1831-1850 F Död- och begravningsböcker 1, 1831-1850 Begravningsbok blott för 1839-1850.
4147401 Lästringe församling A I:1, 1763-1779 A I Husförhörslängder 1, 1763-1779 Med ortregister (skadat).
4147401 Lästringe församling A I:2, 1780-1801 A I Husförhörslängder 2, 1780-1801 Flera blad saknas i början och slutet.
4147401 Lästringe församling A I:3, 1801-1809 A I Husförhörslängder 3, 1801-1809 Med ortregister.
Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1806-1809.
4147401 Lästringe församling A I:4, 1810-1818 A I Husförhörslängder 4, 1810-1818 Med ortregister.
Utflyttningskolumnen har används ännu 1819.
4147401 Lästringe församling A I:5, 1819-1823 A I Husförhörslängder 5, 1819-1823 Med ortregister.
4147401 Lästringe församling A I:6, 1823-1831 A I Husförhörslängder 6, 1823-1831 Med ortregister.
4147401 Lästringe församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835
4147401 Lästringe församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1840, 1841;
2) Längd innehållande förteckning på ledamöterna i skolstyrelsen, sockennämnden och brandstodskommittén, ej dat."
4147413 Lästringe församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1842-1845;
2) Förteckning på för inköp av biblar insamlade medel 1841-1844."
4147413 Lästringe församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Med ortregister.
Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4147413 Lästringe församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Med ortregister.
Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1851, 1852, 1855.
4147413 Lästringe församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 "Med ortregister.
Innehåller även: Längd över krigsmansänkor, ""som anmäles till gratifikation"", ej dat.."
4147413 Lästringe församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister.
4147414 Lästringe församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister.
4147414 Lästringe församling B:1, 1826-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1835
4147414 Lästringe församling B:2, 1836-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1860
4147414 Lästringe församling B:3, 1861-1884 B In- och utflyttningslängder 3, 1861-1884
4147414 Lästringe församling C:1, 1714-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1769 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1715-1769;
2) Dödbok 1715-1769."
4147414 Lästringe församling C:2, 1763-1820 C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1820 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1769-1820;
2) Död- och begravningsbok 1770-1820."
4147414 Lästringe församling C:3, 1821-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1821-1861 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1821-1861;
2) Död- och begravningsbok 1821-1861."
4147414 Lästringe församling C:4, 1862-1893 C Födelse- och dopböcker 4, 1862-1893 T o m 1893-10-27
4147414 Lästringe församling E I:1, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1861 Lysningsbok.
4147414 Lästringe församling E I:2, 1862-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1862-1894
4147414 Lästringe församling F:1, 1862-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1862-1894
4147414 Lästringe församling L I a:1, 1694-1779 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1694-1779 "Kyrkoräkning.
1769-1779 blott utgiftsspecial.
Innehåller även:
1) Kyrkoinventarium 1700-talet (?);
2) Anteckning om gåvor till kyrkan 1700-talet;
3) Kyrkogårdsdelning 1711;
4) Balkdelning 1694;
5) Bänkdelning 1694."
4147415 Mellösa församling A I:1, 1733-1748 A I Husförhörslängder 1, 1733-1748 Fuktskadad. Avser åren 1733, 1734, 1738-1748(?).
Innehåller även längd för catechismi-förhör med ungdomen på apostladagarna 1742-1748(?) samt
längd å nattvardsungdom 1739-1745.
4147415 Mellösa församling A I:2, 1747-1758 A I Husförhörslängder 2, 1747-1758 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1758.
4147415 Mellösa församling A I:3, 1757-1766 A I Husförhörslängder 3, 1757-1766 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1764.
4147415 Mellösa församling A I:4, 1767-1776 A I Husförhörslängder 4, 1767-1776
4147415 Mellösa församling A I:5, 1777-1786 A I Husförhörslängder 5, 1777-1786
4147415 Mellösa församling A I:6, 1787-1796 A I Husförhörslängder 6, 1787-1796 Med ortregister.
4147416 Mellösa församling A I:7, 1797-1806 A I Husförhörslängder 7, 1797-1806 Med ortregister.
4147416 Mellösa församling A I:8, 1807-1815 A I Husförhörslängder 8, 1807-1815 Med ortregister.
4147416 Mellösa församling A I:9, 1816-1820 A I Husförhörslängder 9, 1816-1820
4147416 Mellösa församling A I:10, 1821-1825 A I Husförhörslängder 10, 1821-1825
4147417 Mellösa församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830
4147417 Mellösa församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1831-1832 och konfirmandlängd 1833-1835.
4147417 Mellösa församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Med ortregister och kommunionregister.
4147418 Mellösa församling A I:14, 1841-1846 A I Husförhörslängder 14, 1841-1846 1841-1845(1846). Med ortregister och kommunionregister 1841-1843.
Innehåller även konfirmandlängd 1842-1845,
förteckning över soldatänkor, som erhålla understöd, odat.(1841-1845), anteckningar ur saköreslängden 1842.
4147418 Mellösa församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Innehåller även konfirmandlängd 1846-1949.
4147419 Mellösa församling B:1, 1833-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1861
4147419 Mellösa församling C:1, 1726-1760 C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1760 "1726--1760-05-14. Innehåller även anteckningar om ""blåsnings""-tiderna vid Hällefors masugn 1744-1758."
4147419 Mellösa församling C:2, 1760-1801 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1801
4147419 Mellösa församling C:3, 1802-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1802-1836
4147419 Mellösa församling L I a:1, 1716-1737 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1716-1737 Kyrkoräkning. Innehåller även avskrifter av Kungl brev och myndigheters skrivelser 1624-1704.
4147419 Mellösa församling L I a:2, 1738-1767 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1738-1767 Specialräkning. Innehåller även specialräkning för fattigkassan 1738-1767 och räkning för lasarettsmedlen 1755-1758.
4147419 Mellösa församling L I a:4, 1763-1784 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1763-1784 Specialräkning 1763-1784. Skuldbok för kyrkan 1763-1785. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1763-1832(33),
dödbok 1764-1799, specialräkning för fattigkassan 1763-1784 och Series pastorum 1593-1823.
4147420 Kärnbo församling A I:1, 1689-1715 A I Husförhörslängder 1, 1689-1715 För åren 1691, 1692, 1710, 1712, 1713 saknas alla anteckningar.
4147420 Kärnbo församling A I:2, 1753-1763 A I Husförhörslängder 2, 1753-1763 Dateringen gjord efter anteckningar i längdens kolumner.
4147420 Kärnbo församling A I:3, 1762-1771 A I Husförhörslängder 3, 1762-1771 Utflyttningskolumnen använd någon gång ännu 1772.
4147420 Kärnbo församling A I:4 a, 1772-1783 A I Husförhörslängder 4 a, 1772-1783 "Mariefreds stad. I slutet av volymen finnes en del ""annotationer"" för året 1785. I kolumnerna förekommer också i enstaka fall anteckningar för år 1784."
4147420 Kärnbo församling A I:4 b, 1772-1784 A I Husförhörslängder 4 b, 1772-1784 Kärnbo. Med register över rotarne. Volymen omfattar, åren 1777-1781, också Kungl. bränneriet. Jfr A I:5.
4147421 Kärnbo församling A I:5, 1781-1799 A I Husförhörslängder 5, 1781-1799 Gäller endast Kungl. bränneriet. Jfr A I:4 b.
4147421 Kärnbo församling A I:6 a, 1785-1798 A I Husförhörslängder 6 a, 1785-1798 "Mariefreds stad. Med register över rotarna.
Innehåller även längd över nattvardsungdom, odat, och
förteckning över ""Mariefreds och Kärnbo Fattige; Fattige huset intagne"" 1785-1797."
4147421 Kärnbo församling A I:6 b, 1785-1798 A I Husförhörslängder 6 b, 1785-1798 Kärnbo. Med ortregister.
4147422 Kärnbo församling A I:7 a, 1799-1817 A I Husförhörslängder 7 a, 1799-1817 Mariefred. Med register. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1806-1817.
4147422 Kärnbo församling A I:7 b, 1799-1817 A I Husförhörslängder 7 b, 1799-1817 Kärnbo. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1800-1805.
4147435 Kärnbo församling A I:8 a, 1817-1827 A I Husförhörslängder 8 a, 1817-1827 Mariefred. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1818-1823, 1828-1838.
4147435 Kärnbo församling A I:8 b, 1817-1827 A I Husförhörslängder 8 b, 1817-1827 Kärnbo. Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1824-1827.
4147435 Kärnbo församling A I:9 a, 1827-1832 A I Husförhörslängder 9 a, 1827-1832 Mariefred. Med gårdsägareregister.
4147435 Kärnbo församling A I:9 b, 1827-1832 A I Husförhörslängder 9 b, 1827-1832 Kärnbo. Med ortregister.
4147435 Kärnbo församling A I:10 a, 1832-1839 A I Husförhörslängder 10 a, 1832-1839 Mariefreds stad.
4147435 Kärnbo församling A I:10 b, 1832-1839 A I Husförhörslängder 10 b, 1832-1839 Kärnbo. Med ortregister (efter mantalslängden).
4147436 Kärnbo församling B:1, 1762-1790 B In- och utflyttningslängder 1, 1762-1790 "Inflyttningslängd 1762-1766. Utflyttningslängd 1762-1790. Innehåller även ""Förteckning på Kongl. Maj:ts nådiga förordningar, såväl som Riksens höglofl. ständers och flere Kongl. kollegiers författningar, vilka uti Mariefreds stads kyrka äro tillfinnandes"" 1636-1766."
4147436 Kärnbo församling C:1, 1667-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1723 "För 1684 inga anteckningar; efter 1713 blott sporadiska. 1721och 1722 inga anteckningar. Innehåller även vigselbok 1667-1713, 1728, 1729, död- och begravningsbok 1667-1718, 1725, 1729, anteckningar om gåvor till kyrkan 1693, 1694 och ""Upsats på thet för hella prästerskapet A:o 685 d 3:septembris uthi prästemötet proponerades..."""
4147436 Kärnbo församling C:2, 1688-1694 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1694 Dopbok (koncept) 1688-01-25--1694-02-14. Innehåller även vigselbok (koncept) 1688-02-18--1693(1692?)-11-30, död- och begravningsbok (koncept) 1688-01-25--1694-03-02, anteckningar rörande konungahuset 1693, anteckningar om gåva till kyrkan 1693. Dopboken, liksom vigselboken och död- och begravningsboken, innehåller enstaka uppgifter, som avvika från originaldopboken, resp. originalvigselboken och originaldödboken (samtliga i volym C:1) eller saknas där. Volymerna C:1 och C:2 böra därför begagnas jämsides. Vigselbokens slutår är sannolikt 1692 i stället för det angivna 1693. Död- och begravningsboken innehåller endast ett fåtal uppgifter om dödsdag.
4147436 Kärnbo församling C:3, 1723-1759 C Födelse- och dopböcker 3, 1723-1759 Avser 1723-1727, 1757-1759.
Förlossningslängd 1723-1727 (förlossningslängden 1723-1727 uppgiver alltid mannens, aldrig hustruns, endast i ett fåtal fall den nyföddes namn, och endast undantagsvis förlossningsdagen.) Födelse- och dopbok (koncept) 1757-1759. Innehåller även längd över dödsfall 1723-1727 och död- och begravningsbok (koncept) 1757-1759. Längden över dödsfall 1723-1727 meddelar aldrig dödsdagen, endast undantagsvis den avlidnes namn, vanligen endast mannens, resp. faderns namn.
4147436 Kärnbo församling C:4, 1726-1784 C Födelse- och dopböcker 4, 1726-1784 Innehåller även vigselbok 1754-1784.
4147436 Kärnbo församling C:5, 1785-1814 C Födelse- och dopböcker 5, 1785-1814 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1785-1830.
4147437 Kärnbo församling C:6, 1815-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1815-1861
4147437 Kärnbo församling F:1, 1721-1765 F Död- och begravningsböcker 1, 1721-1765 För åren 1721-1735 anges endast antalet döda.
4147437 Kärnbo församling F:2, 1766-1814 F Död- och begravningsböcker 2, 1766-1814 "Innehåller även ""Notabilia in regno naturae"" 1766-1796."
4147437 Kärnbo församling F:3, 1815-1861 F Död- och begravningsböcker 3, 1815-1861
4147438 Taxinge församling A I:1, 1693-1745 A I Husförhörslängder 1, 1693-1745 Omfattar åren 1693-1714 (med vissa luckor), 1721-1732, 1741, 1745. Innehåller dessutom anteckningar rörande hållandet av husförhör för tiden t.o.m. 1795.
4147438 Taxinge församling A I:2, 1749-1763 A I Husförhörslängder 2, 1749-1763 Volymen i två delar: 1749-1751, 1754 och 1757-1763 (senare delen defekt).
4147438 Taxinge församling A I:3, 1781- A I Husförhörslängder 3, 1781- """Förteckning uppå de Personer, som finnas uti Taxinge Församling år 1781"". Förteckningen, som anträffades löst inlagd i A I: 4, har ansetts böra placeras i denna serie, ehuru den icke utgör husförhörslängd i egentlig mening. Torde från början hava ingått i ett till serien P hörande häfte (se anteckning på omslaget till detta)."
4147438 Taxinge församling A I:4, 1795-1808 A I Husförhörslängder 4, 1795-1808 Volymen i två delar: 1795-1803 (uppslag 1-44) och 1804-1808 (uppslag saknas).
4147438 Taxinge församling A I:5, 1808-1835 A I Husförhörslängder 5, 1808-1835 Volymen i fyra delar: 1808-1816 (uppslag 1-93), 1816-1822 (uppslag 1-98), 1823-1831 (uppslag 1-98) och 1831-1835 (uppslag 1-75).
4147438 Taxinge församling A I:6, 1835-1845 A I Husförhörslängder 6, 1835-1845 Volymen i tre delar: 1835-1839 (uppslag 1-82), 1840-1844 (uppslag 1-90) och 1845 (uppslag 1-75).
4147439 Taxinge församling A I:7, 1846-1850 A I Husförhörslängder 7, 1846-1850
4147439 Taxinge församling A I:8, 1851-1855 A I Husförhörslängder 8, 1851-1855
4147439 Taxinge församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Med enstaka uppgifter från 1861.
4147439 Taxinge församling C I:1, 1734-1747 C I Födelse- och dopböcker 1, 1734-1747 Fragment av dopbok 1734, 1747. Rörande detta fragment se den i volymen inhäftade redogörelsen.
4147439 Taxinge församling C I:2, 1748-1781 C I Födelse- och dopböcker 2, 1748-1781
4147439 Taxinge församling C I:3, 1782-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1782-1861
4147439 Taxinge församling F I:1, 1743-1744 F I Död- och begravningsböcker 1, 1743-1744 Fragment av dödbok. Rörande detta fragment se den i volymen inhäftade redogörelsen.
4147439 Taxinge församling H V:1, 1760-1802 H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker 1, 1760-1802 Lysningshandlingar (1760-talet?-)1802.
4147439 Taxinge församling L I:1, 1703-1781 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1703-1781 "Kyrkans ""cladd"" 1703-1707, 1720-1722 och två räkningar mellan kyrkan och fru Birg. Magd. Fleetwood avseende 1710-1720. Dessa räkningar anträffades löst inlagda i L I: 2. Huvudräkning 1722-1775. Fragment av kyrkokladd 1722-1725. Specialförteckningar i renskrift å inkomst 1722-1723, 1726-1727. Inkomstkladd (defekt) 1724-1735.
Inkomst- och utgiftskladd 1735-1738.
Inkomstkladd 1738-1781.
Utgiftskladd 1738-1781.
Räkningar i sammandrag för kyrkans medel 1728-1739.
Diverse räkningar och verifikationer.
Kladdarna omfatta jämväl fattigmedlen.
"
4147439 Taxinge församling L I:3, 1806-1862 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1806-1862 Skuldbok.
4147440 Mörkö församling A I:1, 1765-1783 A I Husförhörslängder 1, 1765-1783
4147440 Mörkö församling A I:2, 1798-1811 A I Husförhörslängder 2, 1798-1811
4147440 Mörkö församling A I:3, 1812-1817 A I Husförhörslängder 3, 1812-1817 Utflyttningskolumnen använd ännu 1818, 1819, några gånger 1820.
4147440 Mörkö församling A I:4, 1818-1823 A I Husförhörslängder 4, 1818-1823 Utflyttningkolumnen använd ännu 1824, några gånger 1825.
4147440 Mörkö församling A I:5, 1825-1829 A I Husförhörslängder 5, 1825-1829 Döds- och utflyttningskolumnerna använda ännu 1830.
4147441 Mörkö församling A I:6, 1830-1834 A I Husförhörslängder 6, 1830-1834 Döds- och utflyttningskolumnerna använda några gånger 1835.
4147441 Mörkö församling A I:7, 1835-1839 A I Husförhörslängder 7, 1835-1839
4147441 Mörkö församling A I:8, 1840-1844 A I Husförhörslängder 8, 1840-1844 Utflyttningskolumnen använd 1845.
4147441 Mörkö församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4147441 Mörkö församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4147442 Mörkö församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4147442 Mörkö församling B:1, 1844-1860 B Flyttningslängder 1, 1844-1860
4147442 Mörkö församling C I:1, 1719-1790 C I Födelse- och dopböcker 1, 1719-1790
4147442 Mörkö församling C I:2, 1791-1843 C I Födelse- och dopböcker 2, 1791-1843
4147442 Mörkö församling C I:3, 1844-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1844-1861
4147442 Mörkö församling F I:1, 1719-1821 F I Död- och begravningsböcker 1, 1719-1821
4147442 Mörkö församling F I:2, 1822-1861 F I Död- och begravningsböcker 2, 1822-1861
4147442 Mörkö församling L I a:1, 1647-1717 L I a Kyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 1, 1647-1717 Kyrkoräkning.
4147443 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:1, 1770-1776 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 1, 1770-1776
4147443 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:2, 1777-1786 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 2, 1777-1786
4147443 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:3, 1783-1790 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 3, 1783-1790
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:4 a, 1791-1800 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 4 a, 1791-1800 Med personregister.
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:4 b, 1791-1800 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 4 b, 1791-1800
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:5, 1801-1810 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 5, 1801-1810 Hyresfolk.
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:6 a, 1811-1815 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 6 a, 1811-1815 Med personregister. Gårdsägare.
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:6 b, 1811-1815 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 6 b, 1811-1815 Hyresfolk.
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:7 a, 1816-1820 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 7 a, 1816-1820 Med personregister. Innehåller även
förteckning över särskilt fattiga 1819.
4147444 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:7 b, 1816-1820 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 7 b, 1816-1820
4147449 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:8, 1821-1825 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 8, 1821-1825 Med register på gårdsägare. Innehåller även
folkmängdstabell för västra församlingen 1821.
Kommunikanter 1822-1825.
4147449 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:9, 1826-1830 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 9, 1826-1830 Med personregister. Innehåller även
längd över nattvardsbarn från Trivialskolan 1826.
Särskilt uppförda kommunikanter 1826-1830.
4147450 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:10, 1831-1835 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 10, 1831-1835 Med personregister.
4147450 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:11, 1836-1840 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 11, 1836-1840 Med personregister.
4147451 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:12 a, 1841-1845 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 12 a, 1841-1845 Med personregister.
4147451 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:12 b, 1841-1845 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 12 b, 1841-1845 Med personregister.
4147451 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:13 a, 1846-1850 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 13 a, 1846-1850 Med personregister.
4147451 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:13 b, 1846-1850 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 13 b, 1846-1850 Med personregister.
4147452 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:14 a, 1851-1855 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 14 a, 1851-1855 Med personregister.
4147452 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:14 b, 1851-1855 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 14 b, 1851-1855 Med personregister.
4147453 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:15 a, 1856-1860 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 15 a, 1856-1860 Med personregister.
4147453 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:15 b, 1856-1860 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 15 b, 1856-1860 Med personregister.
4147454 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:1, 1734-1762 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 1, 1734-1762 1734-1750(1762).
4147454 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:2, 1751-1763 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 2, 1751-1763
4147454 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:3, 1765-1778 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 3, 1765-1778
4147454 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:4, 1780-1789 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 4, 1780-1789
4147455 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:5, 1791-1800 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 5, 1791-1800
4147455 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:6, 1801-1810 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 6, 1801-1810
4147455 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:7, 1811-1815 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 7, 1811-1815
4147455 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:8, 1816-1820 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 8, 1816-1820
4147456 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:9, 1821-1825 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 9, 1821-1825 Innehåller även statistiska tabeller för Nikolai landsförsamling 1820.
4147456 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:10, 1826-1830 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 10, 1826-1830 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn från Trivialskolan 1826.
4147456 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:11, 1831-1835 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 11, 1831-1835
4147457 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:12, 1836-1840 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 12, 1836-1840
4147457 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:13, 1841-1845 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 13, 1841-1845
4147457 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:14, 1846-1850 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 14, 1846-1850
4147458 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:15, 1851-1855 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 15, 1851-1855
4147458 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:16, 1856-1860 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 16, 1856-1860
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:1, 1779-1790 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 1, 1779-1790
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:2, 1791-1800 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 2, 1791-1800 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1799-1800.
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:3, 1801-1805 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 3, 1801-1805 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1801-1804.
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:4, 1806-1811 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 4, 1806-1811
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:5, 1811-1815 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 5, 1811-1815
4147464 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I c:6, 1816-1820 "A I c Husförhörslängder för Stjärnholms ""församling""" 6, 1816-1820 Serien avslutad. se vidare serien A I b.
4147465 Nyköpings Sankt Nicolai församling B I:1, 1815-1833 B I Flyttningslängder t o m 1952 1, 1815-1833 Innehåller även anmärkningar över diverse personers frejd 1816-1818.
4147465 Nyköpings Sankt Nicolai församling B I:2, 1834-1847 B I Flyttningslängder t o m 1952 2, 1834-1847
4147465 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:1, 1725-1740 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 1, 1725-1740 Nyköpings Västra och S:t Nicolai församlingar med Stjärnholm.
4147465 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:2, 1741-1756 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 2, 1741-1756 Nyköpings Västra och S:t Nicolai församlingar med Stjärnholm.
4147466 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:3, 1757-1814 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 3, 1757-1814 Nyköpings Västra stadsförsamling.
4147466 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:4, 1757-1814 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 4, 1757-1814 S:t Nicolai församling.
4147466 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:5, 1815-1857 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 5, 1815-1857 Nyköpings Västra stadsförsamling.
4147466 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:6, 1815-1857 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 6, 1815-1857 S:t Nicolai församling.
4147467 Nyköpings Sankt Nicolai församling D II:1, 1707-1732 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1707-1732
4147467 Nyköpings Sankt Nicolai församling D II:2, 1732-1737 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1732-1737 S:t Nicolai församling.
4147467 Nyköpings Sankt Nicolai församling D II:3, 1761-1763 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1761-1763
4147468 Nyköpings Sankt Nicolai församling E I:1, 1780-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1780-1861
4147468 Nyköpings Sankt Nicolai församling F I:1, 1707-1758 F I Död- och begravningsböcker t o m 1952 1, 1707-1758 "Innehåller även uppgifter om kollekter 1707-1725, 1720-1724, 1734-1735,
historiska anteckningar under rubriken ""Posteritati"" om kyrkliga förhållanden efter stadens plundring 1719-1720,
olyckor som övergått staden 1665 och 1719, präster från
Andreas Julinus till Gabriel Kolmodin 1600 talet-1763,
klockare i S:t Nicolai 1653-1772 samt
anteckningar om fattigpenningar 1721-1724."
4147468 Nyköpings Sankt Nicolai församling F I:2, 1759-1787 F I Död- och begravningsböcker t o m 1952 2, 1759-1787
4147468 Nyköpings Sankt Nicolai församling F I:3, 1788-1843 F I Död- och begravningsböcker t o m 1952 3, 1788-1843 Stadsförsamlingen 1788-1839.
Landsförsamlingen 1788-1843.
Innehåller även historiska anteckningar om minneshögtider 1834, 1841 och 1843.
4147469 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:1, 1620-1640 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1620-1640
4147469 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:2, 1640-1665 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1640-1665
4147469 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:4, 1665-1679 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1665-1679
4147469 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:5, 1679-1695 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 5, 1679-1695 Innehåller även förteckningar över kyrkoinventarier 1693-1695.
4147470 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:6, 1695-1712 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 6, 1695-1712 Innehåller även förteckningar över kyrkans inventarier 1712-1719.
4147471 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:10, 1730-1739 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 10, 1730-1739 Innehåller även förteckning över kyrkans inventarier 1730-1739.
4147471 Nyköpings Sankt Nicolai församling L I a:11, 1740-1779 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 11, 1740-1779 Innehåller även förteckning över kyrkans inventarier 1740-1776.
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:1, 1769-1777 A I Husförhörslängder 1, 1769-1777 Sporadiska anteckningar om flyttningar och dylikt redan från 1767 och ännu från 1778. Innehåller även konfirmationslängd 1777-1798 o. (1808).
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:2, 1777-1786 A I Husförhörslängder 2, 1777-1786
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:3, 1786-1796 A I Husförhörslängder 3, 1786-1796
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:4, 1796-1801 A I Husförhörslängder 4, 1796-1801 1796-1800(1801). Innehåller enstaka anteckningar om flyttning och dylikt annu 1801.
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:5, 1801-1806 A I Husförhörslängder 5, 1801-1806 1801-1805(1806). Innehåller enstaka anteckningar om flyttning och dylikt annu 1806.
4147472 Nyköpings Alla Helgona församling A I:6, 1806-1810 A I Husförhörslängder 6, 1806-1810
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:7, 1811-1815 A I Husförhörslängder 7, 1811-1815
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:8, 1816-1820 A I Husförhörslängder 8, 1816-1820
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:9, 1821-1825 A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 I början register över gårdsägare och hyresfolk.
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:10, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 I början register över gårdsägare och dito över (hyresfolk?).
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:11a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11a, 1831-1835 "Register se A I:11 b. Innehåller även längder över nattvardsungdom
(Nyköpings Östra 1834-1835; Allhelgona 1834), 1834-1835."
4147473 Nyköpings Alla Helgona församling A I:11b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11b, 1831-1835 Register till husförhörslängd
A I:11 a.
4147525 Nyköpings Alla Helgona församling A I:12a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12a, 1836-1840 Register se A I:12 b. Innehåller även längder över nattvardsungdom i Nyköpings Östra 1837, 1839.
4147525 Nyköpings Alla Helgona församling A I:12b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12b, 1836-1840 Register till husförhörslängd
A I:12 a.
4147525 Nyköpings Alla Helgona församling A I:13a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13a, 1841-1845 Omfattar gårdarna inom staden. Med register över gårdsägare samt över personer, som icke är gårdsägare, ej heller skrivna hos andra. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1841-1844.
4147525 Nyköpings Alla Helgona församling A I:13b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13b, 1841-1845 Omfattar lägenheterna utom staden. Med ortregister.
4147525 Nyköpings Alla Helgona församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Med register över gårdsägare och lägenheter. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1851-1855.
4147526 Nyköpings Alla Helgona församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med register. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1851-1855.
4147526 Nyköpings Alla Helgona församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med register. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1856-1859.
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:1, 1777-1786 A I Husförhörslängder 1, 1777-1786
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:2, 1786-1796 A I Husförhörslängder 2, 1786-1796
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:3, 1796-1800 A I Husförhörslängder 3, 1796-1800
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:4, 1801-1805 A I Husförhörslängder 4, 1801-1805
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:5, 1806-1810 A I Husförhörslängder 5, 1806-1810
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:6, 1811-1815 A I Husförhörslängder 6, 1811-1815
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:7, 1816-1820 A I Husförhörslängder 7, 1816-1820 Defekt.
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830
4147527 Nyköpings Alla Helgona församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835
4147529 Nyköpings Alla Helgona församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840
4147529 Nyköpings Alla Helgona församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Register över fattiga krigsmansänkor i volymens slut.
4147529 Nyköpings Alla Helgona församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Register över fattiga krigsmansänkor i volymens slut.
4147529 Nyköpings Alla Helgona församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom i Allhelgona
1851-1855. Förteckning över fattiga krigsmansänkor i Nyköpings Östra och Allhelgona.
4147529 Nyköpings Alla Helgona församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Förteckning över fattiga krigsmansänkor i Nyköpings Östra och Allhelgona.
Innehåller även längder över nattvardsungdom i Allhelgona
1856-1860.
4147530 Nyköpings Alla Helgona församling B I:1, 1819-1853 B I Flyttningslängder ( -1916) 1, 1819-1853 "1819-1823, 1829-1853.
Omfattar:
1) Inflyttningslängder 1819-1820, 1829-1853;
2) Utflyttningslängder 1819-1821, 1823, 1829-1853. Innehåller även flyttningslängd för Helgona församling 1819-1834."
4147530 Nyköpings Alla Helgona församling B:1, 1835-1860 B Flyttningslängder 1, 1835-1860
4147530 Nyköpings Alla Helgona församling B I:2, 1853-1861 B I Flyttningslängder ( -1916) 2, 1853-1861 1853-1860(1861).
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling C:1, 1735-1781 C Födelse- och dopböcker 1, 1735-1781 Innehåller även vigselbok 1735-1781 och
dödbok 1735-1781.
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling C:2, 1782-1821 C Födelse- och dopböcker 2, 1782-1821 Innehåller även vigselbok 1782-1797, 1805-1807, 1810-1822 och dödbok 1782-1822.
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling C:3, 1822-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1822-1861 1822-1860(1861).
Nyköpings Östra 1822-1860(1861),
Allhelgona 1822-1834.
Innehåller även:
Förteckning över döpta tillhörande annan församling än Nyköpings Östra 1843-1860.
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling C:1, 1835-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1835-1860 Innehåller även död- och begravningsbok 1835-1860.
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling E I:1, 1822-1834 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1834 Omfattar Nyköpings Östra och Allhelgona församlingar.
Innehåller även död- och begravningsbok för Nyköpings Östra
och Allhelgona församlingar 1823-1834,
död- och begravningsbok för Nyköpings Östra stadsförsamling
1835-1861, död- och begravningsbok över utsocknes personer,
som dött på länslasarettet 1839-1860, samt
taxa på avgifterna till kyrkan för ringning, bårkläder etc. 1832.
4147531 Nyköpings Alla Helgona församling E I:2, 1834-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1834-1860 Omfattar Nyköpings Östra och Allhelgona församlingar.
4147532 Näshulta församling A I:1, 1743-1747 A I Husförhörslängder 1, 1743-1747 """Förhörs- och nattvardsbok"". Något defekt.(Omfattningen av defekten kan ej säkert fastställas)."
4147532 Näshulta församling A I:2, 1760-1765 A I Husförhörslängder 2, 1760-1765 Med ortregister. Starkt defekt. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1765-1772.
4147532 Näshulta församling A I:3 a, 1765-1775 A I Husförhörslängder 3 a, 1765-1775 Rotarne I-III. Volymen något defekt i slutet.
4147532 Näshulta församling A I:3 b, 1765-1775 A I Husförhörslängder 3 b, 1765-1775 Rotarne IV-VI.
4147532 Näshulta församling A I:4 a, 1776-1798 A I Husförhörslängder 4 a, 1776-1798 Med ortregister, avser blott första upplägget. Volymen innefattar rotarne I-III. Fördelad på två upplägg:
1776-1786(87) och 1787(88)-1798. Varje upplägg är för sig folierat.
4147532 Näshulta församling A I:4 b, 1776-1798 A I Husförhörslängder 4 b, 1776-1798 Med ortregister, avser blott första upplägget. Rotarne IV-VI. Volymen uppdelad på två upplägg:
1776-1786(87) och
1787(88)-1798.
Varje upplägg är för sig folierat.
4147532 Näshulta församling A I:5 a, 1798-1815 A I Husförhörslängder 5 a, 1798-1815 Med ortregister avseende senare upplägget. Rotarne I-III. Volymen är fördelad i två upplägg: 1798-1806 och
1807-1815. Varje upplägg är för sig folierat.
4147532 Näshulta församling A I:5 b, 1798-1815 A I Husförhörslängder 5 b, 1798-1815 Med ortregister avseende senare upplägget. Rotarne IV-VI. Volymen uppdelad i två upplägg:
1798-1806 och 1807-1815. Varje upplägg är för sig folierat.
4147533 Näshulta församling A I:6 a, 1816-1827 A I Husförhörslängder 6 a, 1816-1827 Särskilt ortregister i början av varje upplägg. Rotarne I-III. Volymen uppdelad på två upplägg:
1816-1822 och 1823-1827. Varje upplägg är för sig folierat.
Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826.
4147533 Näshulta församling A I:6 b, 1816-1827 A I Husförhörslängder 6 b, 1816-1827 Särskilt ortregister i början av varje upplägg. Rotarne IV-VI. Volymen är fördelad på två upplägg: 1816-1822 och 1823-1827. Varje upplägg är för sig folierat.
4147533 Näshulta församling A I:7 a, 1828-1837 A I Husförhörslängder 7 a, 1828-1837 Med ortregister i början av varje upplägg. Rotarne I-III. Volymen fördelad på två upplägg: 1828-1832 och 1833-1837.
Varje upplägg är för sig folierat. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1827-1830.
4147533 Näshulta församling A I:7 b, 1828-1837 A I Husförhörslängder 7 b, 1828-1837 Med ortregister i början av varje upplägg. Rotarne IV-VI. Volymen uppdelad på två upplägg:
1828-1832 och 1833-1837. Varje upplägg är för sig folierat.
4147533 Näshulta församling A I:8 a, 1838-1842 A I Husförhörslängder 8 a, 1838-1842 Med ortregister. Omfattar rotarne I-III.
4147533 Näshulta församling A I:8 b, 1838-1842 A I Husförhörslängder 8 b, 1838-1842 Med ortregister. Omfattar rotarne IV-VI.
4147533 Näshulta församling A I:9 a, 1843-1845 A I Husförhörslängder 9 a, 1843-1845 Med ortregister. Rotarne I-III.
4147533 Näshulta församling A I:9 b, 1843-1845 A I Husförhörslängder 9 b, 1843-1845 Med ortregister. Rotarne IV-VI.
4147534 Näshulta församling A I:10 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10 b, 1846-1850 Med ortregister. Rotarne IV-VI.
4147534 Näshulta församling A I:10 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10 a, 1846-1850 Med ortregister. Rotarne I-III.
4147534 Näshulta församling B:1, 1831-1855 B Flyttningslängder 1, 1831-1855
4147534 Näshulta församling B:2, 1856-1860 B Flyttningslängder 2, 1856-1860 Denna volym förelåg vid lev. till
landsarkivet som lösa blad
(utklippta ur en annan volym) i
B:1.
4147534 Näshulta församling C:1, 1691-1751 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1751 Omfattar maj 1691-1714, november
1717-1718 och 1720-1851. Vol. är defekt (omfattningen av defekterna låta sig ej säkert
fastställas).
Innehåller även vigselbok, sept. 1691-1712, 1740-1743(44),
begravningsbok 1691-1714, 1740-1751(maj),
anteckningar om utflyttningar
1693-1713 och anteckningar om beslut vid sockenstämmor 1691-1704.
4147534 Näshulta församling C:2, 1750-1811 C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1811 Innehåller även vigselbok 1750-1811 och död- och begravningsbok 1750-1811.
4147534 Näshulta församling C:3, 1812-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1812-1846 Innehåller även vigselbok 1812-1846 och dödbok 1812-1846(47).
4147534 Näshulta församling L I a:1, 1671-1686 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1686 Innehåller även
kyrkoinventarium (1671),
inventariebok för kyrkan 1691-1760,
prästgårdsinventarium 1691,
anteckningar om prästgårdsbyggnad 1692-1739,
förteckning över kyrkoherdeboställets dokumenter från tiden
1589-1687,
avskrifter av och utdrag ur Kungl. brev och domkapitlets skrivelser 1695-1746.
4147534 Näshulta församling L I a:2, 1691-1748 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1691-1748 Innehåller även Series pastorum 1593-1747.
4147535 Öja församling A I:1, 1755-1763 A I Husförhörslängder 1, 1755-1763 Med ortregister. Tryckta kolumner för åren 1755-1764. Uppgifterna i kolumnen för 1764 tillhöra emellertid 1763, och av uppgifterna i kolumnerna för 1762 och 1763 förefalla de flesta tillhöra 1762.
Innehåller även: Utflyttningsanteckningar 1763.
4147535 Öja församling A I:2, 1764-1770 A I Husförhörslängder 2, 1764-1770 Med ortregister. Enstaka anteckningar om skriftemål även för 1771.
Innehåller även:
Utflyttningsanteckningar 1765.
4147535 Öja församling A I:3 a, 1770-1780 A I Husförhörslängder 3 a, 1770-1780 Med ortregister. Omfattar Södra, Norra och Västra rotarna. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för år 1781.
4147535 Öja församling A I:3 b, 1770-1780 A I Husförhörslängder 3 b, 1770-1780 "Med ortregister. Soldatregister. Omfattar Östra roten samt enstaka gårdar i Västra och Norra rotarna.
Innehåller även:
Husförhörslängd för soldaterna i Öja 1770-1801 (består av tre upplägg:
1) 1770-1780, maskinfol. 86-91;
2) 1781-1791, maskinfol. 49-64;
3) 1792-1801, maskinfol. 65-85)."
4147535 Öja församling A I:4 a, 1781-1791 A I Husförhörslängder 4 a, 1781-1791 Med ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för åren 1780 och 1792.
4147535 Öja församling A I:4 b, 1781-1791 A I Husförhörslängder 4 b, 1781-1791 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna. Enstaka födelse- och inflyttningsuppgifter även för 1792, enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1780 och 1792.
4147536 Öja församling A I:5 a, 1792-1801 A I Husförhörslängder 5 a, 1792-1801 Med ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna. En dödsuppgift även för år 1791, enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1802, 1803 och 1804.
4147536 Öja församling A I:5 b, 1792-1801 A I Husförhörslängder 5 b, 1792-1801 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna. Enstaka födelse- och inflyttningsuppgifter även för 1802, enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1791 och 1802.
4147536 Öja församling A I:6 a, 1802-1811 A I Husförhörslängder 6 a, 1802-1811 "Med soldatregister och ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna samt soldaterna i Öja. Enstaka dödsuppgifter även för 1801.
Innehåller även:
1) Förteckning på vargeringskarlar i Öja 1808-12-07;
2) Förteckning på lantvärnskarlar i Öja dec. 1812."
4147536 Öja församling A I:6 b, 1802-1811 A I Husförhörslängder 6 b, 1802-1811 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna. Enstaka utflyttningsanteckningar även för 1812.
4147536 Öja församling A I:7 a, 1812-1818 A I Husförhörslängder 7 a, 1812-1818 Med soldatregister och
ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna samt soldaterna i Öja. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1811 och 1819.
4147536 Öja församling A I:7 b, 1812-1818 A I Husförhörslängder 7 b, 1812-1818 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1819 samt en för 1820.
4147536 Öja församling A I:8 a, 1819-1825 A I Husförhörslängder 8 a, 1819-1825 Med ortregister och soldatregister. Omfattar Södra och Västra rotarna samt soldaterna i Öja.
4147536 Öja församling A I:8 b, 1819-1825 A I Husförhörslängder 8 b, 1819-1825 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna.
4147537 Öja församling A I:9 a, 1826-1832 A I Husförhörslängder 9 a, 1826-1832 Med ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna samt soldaterna i Öja. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1824 och 1825.
4147537 Öja församling A I:9 b, 1826-1832 A I Husförhörslängder 9 b, 1826-1832 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna. Åtskilliga döds- och utflyttningsuppgifter även för 1825.
4147537 Öja församling A I:10 a, 1832-1838 A I Husförhörslängder 10 a, 1832-1838 Med ortregister. Omfattar Södra och Västra rotarna.
4147537 Öja församling A I:10 b, 1832-1838 A I Husförhörslängder 10 b, 1832-1838 Med ortregister. Omfattar Norra och Östra rotarna samt soldaterna i Öja.
4147537 Öja församling C:1, 1688-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1748 "1688-1736 (1748). Dopbok. Uppgifter saknas för perioderna 1689-10-05--1692-12-31 och 1733-06-18--1734-10-28. Efter 1736 endast en dopuppgift för 1741 (fol. 124 r.) och två födelseuppgifter för 1745, respektive 1748 (fol.
3 r-v).
Innehåller även:
1) Vigselbok 1693--1745-11-03 (vigseldagen uppgives först fr o m 1697; fr o m oktober 1699 antecknas vigselpengar);
2) Begravningsbok 1697-05-09--1741-02-15 (med anteckningar om testamentspengar);
3) Inkomstspecial (kladd) 1725-05-01--1743 (fol. 93 v - 99 v, 123 v - 124 r; saknas för tiden 1726-05-01--1727-05-01."
4147537 Öja församling C:2, 1736-1745 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1745 "Dec. 1736 - sept. 1745.
Dec. 1736 - jan. 1740 och okt. 1742 - sept. 1745 dopbok;
febr. 1740 - sept. 1742 födelse- och dopbok (dock ej alltid med båda uppgifterna)."
4147537 Öja församling C:3, 1747-1774 C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1774 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1749-1751, 1753-1774 (för tiden 1749-1751 - detta parti återfinnes på två sidor i slutet av nedannämnda dödbok - meddelas vigseldagen endast i ett fall; för övrigt blott uppräkning av brudparen med uppgifter i särskild kolumn om vigselpengar och böter för ""otidigt sänglag"");
2) Död- och begravningsbok 1748-1774 (uppgifterna möta i ordningen april 1773 - dec. 1774 och 1748 - april 1773. Död- och begravningsdag meddelas först fr o m april 1749, båda konsekvent först fr o m slutet av maj detta år. För tiden 1748 - april 1753 särskild kolumn för testamentspengar)."
4147537 Öja församling C:4, 1775-1821 C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1821 "1775 - maj 1821. Innehåller även:
1) Vigselbok 1775-1821 (s. 275-317);
2) Död- och begravningsbok 1775 - okt. 1822
(s. 336 ff.);
3) Intyg över charta sigillata-revision 1785-04-26, 1803-10-29 (s.273 f.)."
4147537 Öja församling F:1, 1741-1746 F Död- och begravningsböcker 1, 1741-1746 Begravningsbok 1741-02-22 - 1746-10-05. Med anteckningar om testamentspengar.
4147552 Överselö församling A I:1, 1757-1766 A I Husförhörslängder 1, 1757-1766
4147552 Överselö församling A I:2, 1766-1775 A I Husförhörslängder 2, 1766-1775
4147552 Överselö församling A I:3, 1776-1786 A I Husförhörslängder 3, 1776-1786 Enstaka dödsuppgifter för åren 1774 och 1775.
4147552 Överselö församling A I:4, 1786-1796 A I Husförhörslängder 4, 1786-1796
4147552 Överselö församling A I:5, 1796-1804 A I Husförhörslängder 5, 1796-1804
4147553 Östra Vingåkers församling B:1, 1845-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1845-1860 Omfattar inflyttningslängd 1847-1860 och utflyttningslängd 1845-1860. 1850 års inflyttningslängd upptar endast ett namn.
4147553 Östra Vingåkers församling L I a:1, 1659-1730 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1659-1730 Huvudräkning 1659-1730.
Specialer över föräringar och bötespengar 1659-1674, 1683-1696.
Specialer över vigselpengar och bårklädespengar 1687-1696.
Special över pungpengar 1683-1696.
Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1683-09-30,
kyrko- och prästgårdsinventarium 1683 jämte tillägg 1697, 1720 och odat.,
kopia av Kungligt brev om invigning av kapellet 1642-06-23,
kopia av donationsbrev till prästgården 1667-01-10 och
stollängd, odat. (1700-t. ?)
4147554 Östra Vingåkers församling H II:1, 1783-1801 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967 1, 1783-1801
4147554 Östra Vingåkers församling H II:2, 1802-1816 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967 2, 1802-1816
4147554 Östra Vingåkers församling H II:3, 1817-1827 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967 3, 1817-1827
4147555 Östra Vingåkers församling C:1, 1670-1711 C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1711 Fol 3 r - 61 v och 94 r - 137 r. För tiden 1670-1687 huvudsakligen dopbok.
Innehåller även vigselbok 1670-1710, (död- och) begravningsbok 1670-1711 samt anteckningar om kapellet och de äldsta kaplanerna 1683-1742.
4147555 Östra Vingåkers församling C:2, 1712-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1742 "Innehåller även vigselbok 1712-1742,
(död och) begravningsbok 1712- februari 1743, anteckningar om kapellet och de äldsta kaplanerna 1642-174 samt. anteckningar om ""gräfningen wid kalkgropen"" 1749."
4147555 Östra Vingåkers församling C:3, 1743-1777 C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1777 T o m april 1777. Innehåller även vigselbok 1743-1776, död- och begravningsbok 1743-april 1777 (1778), ett par
anteckningar även för mars 1778. I början sannolikt begravningsbok, från juni 1767 död- och begravningsbok.
Anteckningar om dödfödda barn 1757-1776
4147555 Östra Vingåkers församling C:4, 1777-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1861 Fr o m maj 1777 - september 1861. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1777-1836. (endast vigselbok till september 1836) och död- och begravningsbok juni 1777 - februari 1837 (ovisst om död- eller begravningsdag uppgives).
4147555 Östra Vingåkers församling D I:1, 1784-1840 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1784-1840 Innehåller även vaccinationsfondens specialräkning 1804-1860 och
in- och utflyttningslängd 1819-1825 (defekt 1819).
4147555 Östra Vingåkers församling E I:1, 1837-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1861 Vigseluppgifterna går till juni 1861, lysningsuppgifterna till 15 sept. Innehåller även död- och begravningsbok 1837-september 1861.
4147556 Östra Vingåkers församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortregister.
4147556 Östra Vingåkers församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1858-1860.
4147557 Östra Vingåkers församling A I:8, 1841-1846 A I Husförhörslängder 8, 1841-1846 Med ortregister.
4147557 Östra Vingåkers församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortregister.
4147558 Östra Vingåkers församling A I:6, 1832-1836 A I Husförhörslängder 6, 1832-1836 1832-1835(1836). Med ortregister.
4147558 Östra Vingåkers församling A I:7, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7, 1836-1841 1836-1840(1841). Med ortregister.
4147559 Östra Vingåkers församling A I:1, 1756-1782 A I Husförhörslängder 1, 1756-1782 Med ortregister.
Ofullständig beträffande Barksäters rote.
Innehåller även spridda anteckningar om insamling till byggningskassan 1772-1781.
4147559 Östra Vingåkers församling A I:2, 1776-1791 A I Husförhörslängder 2, 1776-1791 Med ortregister.
Toltorps, Forssa och Barksäters rotar först från 1782-1783.
Innehåller även spridda anteckningar om insamling till byggningskassan 1779-1784.
4147559 Östra Vingåkers församling A I:3, 1792-1800 A I Husförhörslängder 3, 1792-1800 Med ortregister. Innehåller även utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1792-05-06.
4147559 Östra Vingåkers församling A I:4, 1800-1812 A I Husförhörslängder 4, 1800-1812 Med ortregister.
Enstaka anteckningar även för åren 1798, 1799 och 1813.
4147559 Östra Vingåkers församling A I:5, 1813-1836 A I Husförhörslängder 5, 1813-1836 1813-1833(1836). Med ortregister.
Enstaka anteckningar även för åren 1811, 1812, 1834-1836.
Innehåller även
in- och utflyttningslängder 1826-1841.
4147560 Österåkers församling B:1, 1816-1860 B Flyttningslängder 1, 1816-1860
4147560 Österåkers församling C:1, 1672-1703 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1703 1672-1698-02(1703). 1672 - febr 1688 uppges för det mesta endast dopdagen, fr o m mars 1688 både födelse- och dopdag. Spridda födelse- och dopuppgifter, bl a för åren 1693, 1695, 1697, 1698, 1702 och 1703, har av misstag införts i den i samma volym ingående vigselboken för 1665-1706 och död- och begravningsboken för 1665-1703.
Innehåller även
vigselbok 1665-1706, död- och begravningsbok 1665- jan 1703.
4147560 Österåkers församling C:2, 1700-1739 C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1739 Innehåller även uppgifter om dödsfall 1702-06-25 och 1702-07-12.
4147560 Österåkers församling C:3, 1740-1821 C Födelse- och dopböcker 3, 1740-1821 Defekt för år 1744.
4147560 Österåkers församling C:4, 1822-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1822-1861 1822 - 1861-07.
4147560 Österåkers församling E I:1, 1712-1736 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1712-1736 Vigselbok.
4147560 Österåkers församling E I:2, 1740-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1740-1860 1740 - sept 1746 förtecknas blott brudparen (ofta utelämnas dock brudens namn), utan uppgift om lysnings- och vigseldag. Sept 1746 - 1844 uppges blott vigseldagen, 1845-1860 både lysnings- och vigseldag.
4147560 Österåkers församling F:1, 1744-1829 F Död- och begravningsböcker 1, 1744-1829 1744 - april 1753 uppges vanligen blott dödsdagen (endast undantagsvis begravningsdagen), maj 1753-1829 för det mesta både döds- och begravningsdag.
4147560 Österåkers församling F:2, 1830-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1830-1861 1830 - 1861-09.
4147561 Österåkers församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1853, 1855.
4147561 Österåkers församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ortregister.
4147562 Österåkers församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Med ort- och soldatregister.
4147562 Österåkers församling A I:7, 1840-1845 A I Husförhörslängder 7, 1840-1845 Med ortregister.
4147562 Österåkers församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister.
4147563 Österåkers församling A I:1, 1793-1807 A I Husförhörslängder 1, 1793-1807 "1793-1804(1807). Med ortregister. Osäkert för vilka år husförhörslängdens uppgifter gäller. De tryckta kolumnerna för 1791-1795 förefaller i själva verket gälla åren 1793-1797. Husförhörsuppgifterna fortsätter i kolumnerna för ""Utflyttning"" och ""Omständigheter och Förhållande"", troligen för åren 1798 och 1799, likaså i kolumnerna för ""Inflyttning"", ""Gift"" och ""Död"", troligen för åren 1800-1804, dock efter vad det synes i skiftande ordningsföljd. Födelse- och inflyttningsuppgifter även för åren 1805-1807, enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1791 och 1792."
4147563 Österåkers församling A I:2, 1808-1818 A I Husförhörslängder 2, 1808-1818 1808-1816(1818). Med ortregister. Födelse-, döds- och flyttningsuppgifter även för 1817 (enstaka för 1818, 1820 och 1821), anteckningar om kristendomskuskap även för 1817 och 1818.
4147563 Österåkers församling A I:3, 1818-1824 A I Husförhörslängder 3, 1818-1824 1818-1822(1824). Med ortregister. Födelse-, döds- och flyttningsuppgifter samt anteckningar om kristendomskunskap även för 1823, enstaka dylika för 1824. Enstaka döds- och utflyttningsuppgifter även för 1817.
4147563 Österåkers församling A I:4, 1824-1830 A I Husförhörslängder 4, 1824-1830 1824-1828(1830). Med ortregister. Födelse-, döds- och flyttningsuppgifter samt anteckningar om kristendomskunskap även för 1829 och 1830.
4147563 Österåkers församling A I:5, 1830-1836 A I Husförhörslängder 5, 1830-1836 1830-1835(1836). Husförhörsuppgifter finns för 1830-1834, födelse-, döds- och flyttningsuppgifter även för 1835 (1836). I anmärkningskolumnen finnas anteckningar även för 1835 och 1836.
4147568 Överselö församling A I:6, 1805-1815 A I Husförhörslängder 6, 1805-1815 Enstaka döds- och utflyttningsanteckningar för 1804.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1806-1814.
4147568 Överselö församling A I:7, 1815-1821 A I Husförhörslängder 7, 1815-1821
4147568 Överselö församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825 "Enstaka födelse- och utflyttningsanteckningar för 1826.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1822-1825;
2) Förteckning på beväringskarlar 1824-1825."
4147568 Överselö församling A I:9, 1826-1831 A I Husförhörslängder 9, 1826-1831
4147569 Överselö församling A I:10, 1831-1836 A I Husförhörslängder 10, 1831-1836
4147569 Överselö församling A I:11, 1836-1842 A I Husförhörslängder 11, 1836-1842
4147569 Överselö församling A I:12, 1842-1846 A I Husförhörslängder 12, 1842-1846
4147570 Överselö församling C:1, 1670-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1690 "1670- 1690-03-30. Anteckningar saknas för 1672-10 - 1675-05-01 och 1685-01 - 1685-04. Dopbok.
Innehåller även:
1) Längd över trolovade 1670-10;
2) Vigselbok 1670-1672, 1675-1690 (anteckningar saknas för 1672-02 - 1675-05-01 och 1685-01 - 1685-04);
3) Begravningsbok 1670-1683, 1685 - 1690-05-01 (för samma tid även special över testamentspengar);
4) Anteckningar om kyrkans och pastors vederlag 1669;
5) Kyrkoräkenskaper 1670-1675, 1685 - 1737-05-01;
6) Specialer över testamentspengar, föräringar till kyrkan och de fattiga, bötespenningar m m 1670-1690 (anteckningar saknas för 1675-01 - 1675-04 och 1683-09 - 1683-12);
7) Kyrkans special 1684-1685;
8) Inventarieförteckning för kyrkan, odat (och 1671 ?), 1675-08-01 (med tillägg till omkring 1695);
9) Tillägg till kyrkans inventarieförteckningar, odat (ca 1712-1715);
10) Inventeringsprotokoll för kyrkan 1685-06-02;
11) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1630-1692 och odat;
12) Anteckningar om eldsvåda 1670-01-29."
4147570 Överselö församling C:2, 1690-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1788 "1690-05-06 - 1788.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1696-1788;
2) Död- och begravningsbok 1696-1788 ( t o m 1765 enbart begravningsbok);
3) Tryckta brev mellan Kungl Maj:t och biskop J Serenius angående bibelöversättning 1768;
4) Inventarieförteckning för kyrkan 1732-06-20 (med tillägg 1737-1793);
5) Tillägg till kyrkans inventarieförteckningar 1759-1767;
6) Förteckning på kyrkans brudskrud 1733-1778;
7) Avskrift av donationsbrev på brudskrud till kyrkan 1733-09-08;
8) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1700, 1728-1729 och odat, finns även i inventarieförteckning (1759-1793 och odat);
9) Anteckningar om reparationer och ombyggnader i kyrkan 1729, 1762;
10) Stollängder 1729, 1762;
11) Kontrakt om ny orgel 1752-01-26;
12) Kvittenser på betalningen av kyrkans nya orgel 1752-1754;
13) Instrument över besiktning av kyrkans nya orgel 1754-03-08;
14) Gravdelning 1749-10-01;
15) Balkdelningar 1756-08, 1772-06-10;
16) Kyrkoherdelängd 1578-1783 (från tiden 1700-1783);
17) Anteckningar om kyrkoeldsvådor i Strängnäs och Stockholm 1723;
18) Uppbördslista med kvittenser för prenumeration å bibelverk 1727;
19) Avskrifter av brev om donationer till socknens fattiga 1734-04-08, 1764-05-22;
20) Borgensförbindelse för klockare 1754-10-20."
4147570 Överselö församling C:3, 1789-1837 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1837 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1789-1841 (1841 endast en vigsel, t o m 1797 enbart vigselbok,
fr o m 1808 anteckningar även Charta Sigillata avgiften);
2) Död- och begravningbok 1789-1830."
4147571 Ripsa församling A I:1, 1778-1788 A I Husförhörslängder 1, 1778-1788 Med ortregister. Volymen är något defekt (fol. 60 - till större delen - samt fol. 79 och 81 ff saknas).
4147571 Ripsa församling A I:2, 1788-1798 A I Husförhörslängder 2, 1788-1798
4147571 Ripsa församling A I:3, 1798-1808 A I Husförhörslängder 3, 1798-1808 Med ortregister till senare upplägget. Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierade:
fol. 1-68 omfattar åren 1798-1802, fol. 1-83 omfattar åren 1803-1808.
4147571 Ripsa församling A I:4, 1808-1817 A I Husförhörslängder 4, 1808-1817 Med ortregister för senare upplägget. Volymen är fördelad i två upplägg var för sig folierade:
fol. 1-85 omfattar åren 1808-1812, fol. 1-82 omfattar åren 1813-1817.
4147571 Ripsa församling A I:5, 1818-1827 A I Husförhörslängder 5, 1818-1827 Med ortregister. Volymen som är genomgående folierad 1-185, är fördelad i två upplägg:
fol. 1-93 omfattar åren 1818-1822, fol. 94-185 omfattar åren 1822-1827.
4147571 Ripsa församling A I:6, 1827-1835 A I Husförhörslängder 6, 1827-1835 Med ortregister. Volymen är förd i två skilda perioder, den första omfattar tiden t.o.m. 1831, den andra tiden fr.o.m. 1832 - anteckningarne för andra perioden äro skrivna där ledig plats funnits. Innehåller även flyttningslängd 1834-1835.
4147572 Ripsa församling A I:7, 1836-1845 A I Husförhörslängder 7, 1836-1845 Med ortregister. Volymen är fördelad i två upplägg: fol. 1-111 omfattar åren 1836-1840, fol. 112-242 omfattar åren 1841-1845. Innehåller även flyttningslängd 1836-1845 och längd å nattvardsungdom 1836-1837.
4147572 Ripsa församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även flyttningslängd 1846-1850 och längd å nattvardsungdom 1849-1850.
4147572 Ripsa församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även flyttningslängd 1851-1855 och längd å nattvardsungdom 1851-1855.
4147572 Ripsa församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även flyttningslängd 1856-1860 och längd å nattvardsungdom 1856-1860.
4147572 Ripsa församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1862-1865.
4147573 Ripsa församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister och förteckning å lantvärnsmän. Innehåller även in- och utflyttade 1868-03-14 och längd å nattvardsungdom 1866-1870.
4147573 Ripsa församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister och förteckning på lantvärnsmän och gratialister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1871-1875.
4147573 Ripsa församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister och förteckning över gratialister 1876. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1879.
4147574 Ripsa församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister och förteckning över gratialister 1881. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1884-1885.
4147574 Ripsa församling B:1, 1806-1820 B Flyttningslängder 1, 1806-1820
4147574 Ripsa församling B:2, 1861-1882 B Flyttningslängder 2, 1861-1882
4147574 Ripsa församling C:1, 1686-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1743 Endast åren 1686-1739 och 1743. Pag. 1-16, 23-30, 241-246 samt 249-? saknas. 237-238 finnas in duplo. Innehåller även katekismilängder (odaterat), 1692, 1694, 1695, 1697, 1698 och 1699, vigselbok 1688-1738 och dödbok 1687-1737.
4147574 Ripsa församling C:2, 1744-1796 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1796 Innehåller även trolovningsbok 1765-05-01--1779, vigselbok 1765-05-01--1796 och dödbok 1765-05-01--1796.
4147574 Ripsa församling C:3, 1796-1847 C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1847 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1802-1847 och död- och begravningsbok 1796--1848-05-31.
4147575 Ripsa församling C:4, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1848-1861 och död- och begravningsbok 1848-1861.
4147575 Ripsa församling C:6, 1861-1885 C Födelse- och dopböcker 6, 1861-1885
4147575 Ripsa församling E I:1, 1861-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1894
4147575 Ripsa församling F:1, 1861-1889 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1889
4147575 Ripsa församling L I a:1, 1708-1796 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1708-1796 Specialräkning. För tiden 1708-1744 äro specialräkningarne intagna i vad som rubrikvis angives såsom sockenstämmoprotokoll (jämför anteckningen under K I). Innehåller även räkningar för fattigkassan 1744-1796 och
anteckningar om klockans omgjutande 1717.
4147575 Ripsa församling L I a:4, 1796-1839 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1796-1839 Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1835-1839 och Thorssonska medicinalkassans specialräkning 1815-1866 (1867).
4147576 Runtuna församling A I:1, 1756-1765 A I Husförhörslängder 1, 1756-1765
4147576 Runtuna församling A I:2, 1783-1789 A I Husförhörslängder 2, 1783-1789
4147576 Runtuna församling A I:3, 1790-1798 A I Husförhörslängder 3, 1790-1798
4147576 Runtuna församling A I:4, 1798-1806 A I Husförhörslängder 4, 1798-1806
4147576 Runtuna församling A I:5, 1807-1812 A I Husförhörslängder 5, 1807-1812 I volymens slut särskild längd upptagande barn som ännu icke begått H.H. Nattvard.
4147576 Runtuna församling A I:6, 1812-1816 A I Husförhörslängder 6, 1812-1816 "Enligt anteckning å försättsbladet äro de 47
första bladen såsom av vice pastor ""i oriktig ordning uppgjorde""
""annihilerade"" (av kyrkoherden)."
4147577 Runtuna församling A I:7, 1817-1821 A I Husförhörslängder 7, 1817-1821
4147577 Runtuna församling A I:8, 1822-1825 A I Husförhörslängder 8, 1822-1825
4147577 Runtuna församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 Innehåller även konfirmationslängd 1828-1830.
4147577 Runtuna församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Innehåller även nattvardsungdom 1832, uppgifter å folkmängd 1831.
4147577 Runtuna församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Innehåller även uppgifter å folkmängd 1837.
4147578 Runtuna församling C:1, 1688-1765 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1765
4147578 Runtuna församling C:2, 1766-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1825 Två blad saknas. På grund av volymdefekt saknas delar av fördelseboken för åren 1768-1769 och 1781. Innehåller även trolovningsbok 1782-1791, vigselbok 1782-1825 och dödbok 1781-1825.
4147578 Runtuna församling E I:1, 1753-1780 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1753-1780 Vigselbok. Innehåller även dödbok 1753-1780.
4147578 Runtuna församling F:1, 1689-1753 F Död- och begravningsböcker 1, 1689-1753 Personaliebok 1689-1753. Dödbok 1705-11-07--1753-07-25. Innehåller även längd över brudfolk 1705-1745, längd för brudfolks charta-sigillata-avgifter 1733-1747 och utflyttningslängd 1729-1747.
4147578 Runtuna församling K I:1, 1625-1657 K I Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 1, 1625-1657 Sockenstämmans protokoll. Volymen har karaktär av en pastors memorialbok, där undan för undan anteckningar gjorts om olika saker för bättre minnes skull. Sockenstämmoprotokollen hava också karaktär av memorialanteckningar (jfr K I:2). Några blad utrivna.
Innehåller även räkenskapsanteckningar 1622-1657, kyrkoinventarier 1622 och 1650, prästgårdsinventarium (1622),
handlingar angående prästgårdens ägor 1539-1620, anteckningar om nya klockan, som uppsatts 1639-10-24,
avskrifter och utdrag av myndigheters brev 1638-1648, anteckningar om arvskiften och i kyrkan insatt arvegods 1638-1647, anteckningar om överenskommelse mellan knekt och rotehållare 1639, angående utskrivning av knekt bland prästdrängarne 1639-1640, fattiglängd 1644.
4147578 Runtuna församling K I:2, 1633-1659 K I Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 2, 1633-1659 Sockenstämmans protokoll. Protokollen synas i förhållande till de i K I:1 införda vara att betrakta som ut- och renskrifter. Innehåller även räkenskapsanteckningar 1622-1659, kyrkoräkning 1661-1669, prästgårdsinventarier, odat. och 1705, kyrkoinventarium 1650, anteckningar om prästgårdens ägor (1622?), anteckningar om klockargårdens ägor (1622?), anteckningar om reparationer m.m. å kyrkan, odat, anteckningar om reparationer och andra arbeten å prästgården, odat. och 1662-1674, utdrag ur en förklaring vad som är laga hus i prästgården
1572-09-14.
4147578 Runtuna församling L I a:1, 1661-1689 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1661-1689 Kyrkoräkning. Innehåller tillika skuldbok för åren 1664-1673. I volymen äro en mängd - troligen oskrivna - blad
utskurna.
4147578 Runtuna församling L I a:2, 1705-1779 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1705-1779 Kyrkoräkningar.
4147579 Råby-Rekarne församling A I:1, 1784-1806 A I Husförhörslängder 1, 1784-1806 "Med ortregister. Volymen är fördelad i två upplägg: 1784-1798 pag. 1-74; 1799-1805 pag. 79-170. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1804-1851."
4147579 Råby-Rekarne församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Med ortregister.
4147579 Råby-Rekarne församling A I:3, 1821-1830 A I Husförhörslängder 3, 1821-1830 "Med ortregister i volymens början för vardera upplägget: 1821-1825; 1826-1830."
4147579 Råby-Rekarne församling A I:4, 1831-1840 A I Husförhörslängder 4, 1831-1840 Med ortregister för första upplägget 1831-1835, pag. 1-36.
Upplägg 1836-1840 pag. 37ff. Innehåller även längd över nattvardsungdpm 1831-1835.
4147579 Råby-Rekarne församling A I:5, 1841-1850 A I Husförhörslängder 5, 1841-1850 "Två upplägg: 1841-1845 fol. 1-48;
1846-1850 fol. 1-46."
4147579 Råby-Rekarne församling A I:6, 1851-1855 A I Husförhörslängder 6, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4147579 Råby-Rekarne församling A I:7, 1856-1860 A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860.
4147579 Råby-Rekarne församling C:1, 1743-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1743-1861 "Fr o m 1743-06-22. Innehåller även lysnings- och
vigselbok 1743-05-14 - 1861;
död- och begravningsbok 1743-05-14 - 1861."
4147608 Stigtomta församling A I:1, 1726-1745 A I Husförhörslängder 1, 1726-1745 Katekismilängd. 1726(-1745). Innehåller även flyttningslängd 1745-1750, födelse- och dopbok 1723-1742 och längd över nattvardsungdom 1745-1770.
4147608 Stigtomta församling A I:2, 1783-1790 A I Husförhörslängder 2, 1783-1790
4147608 Stigtomta församling A I:3, 1791-1800 A I Husförhörslängder 3, 1791-1800
4147608 Stigtomta församling A I:4, 1801-1805 A I Husförhörslängder 4, 1801-1805
4147609 Stigtomta församling A I:5, 1806-1810 A I Husförhörslängder 5, 1806-1810
4147609 Stigtomta församling A I:6, 1811-1815 A I Husförhörslängder 6, 1811-1815
4147609 Stigtomta församling A I:7, 1816-1820 A I Husförhörslängder 7, 1816-1820
4147609 Stigtomta församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825
4147609 Stigtomta församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830
4147610 Stigtomta församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Innehåller även flyttningslängd 1831-1835
4147610 Stigtomta församling A I:11, 1836-1845 A I Husförhörslängder 11, 1836-1845
4147610 Stigtomta församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850
4147611 Stigtomta församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855
4147611 Stigtomta församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860
4147611 Stigtomta församling C:1, 1747-1796 C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1796
4147611 Stigtomta församling C:2, 1797-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1797-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1782-januari 1861 (och för Nykyrka mars 1831-november 1861) och död- och begravningsbok 1782-november 1861.
4147611 Stigtomta församling L I a:1, 1698-1791 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer.

"

1, 1698-1791 Volymen har på ett flertal ställen fått flera eller färre blad utrivna, varigenom luckor i texten uppstått (pag. 1-38, 309-320, 327-350, 355-388, 391-?). Volymen är från början upplagd såsom special för inkomster men övergår efter hand till huvudräkning.
4147611 Stigtomta församling L I a:2, 1746-1780 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer.

"

2, 1746-1780 Specialräkning. Innehåller även specialräkning för fattigkassan 1746-1780.
4147612 Nykyrka församling A I:1, 1794-1803 A I Husförhörslängder 1, 1794-1803 Utflyttningskolumnen använd även 1804, i enstaka fall 1805.
4147612 Nykyrka församling A I:2, 1804-1813 A I Husförhörslängder 2, 1804-1813 Någon enstaka gång ha döds- och utflyttningskolumnerna använts senare än 1813.
4147612 Nykyrka församling A I:3, 1814-1823 A I Husförhörslängder 3, 1814-1823
4147612 Nykyrka församling A I:4, 1824-1836 A I Husförhörslängder 4, 1824-1836 "Med ortregister. Volymen delad i två
upplägg:
1) Uppslag 1-55, 1824-1828(30);
2) Uppslag 1-56, 1831-1835(36)."
4147612 Nykyrka församling A I:5, 1836-1850 A I Husförhörslängder 5, 1836-1850 "Med ortregister. Volymen delad i tre upplägg: 1) 1836-1840;
2) 1841-1845; 3) 1846-1850."
4147612 Nykyrka församling A I:6, 1851-1860 A I Husförhörslängder 6, 1851-1860 "Med ortregister. Volymen delad i två
upplägg: 1) 1851-1855; 2) 1856-1860.
Innehåller även flyttningslängder 1851-1860."
4147612 Nykyrka församling C:1, 1795-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1795-1861 Födelsebok ( fol. 2-63) 1795-1858-12-27 och födelsebok (fol. 83-88) 1858- 12-24--1861-11-12.
Innehåller även
vigselbok fol.64-82, 1795--1861-06-06 och dödbok fol. 64-82, 1795--1861-07-17.
4147613 Sköldinge församling A I:1, 1691-1722 A I Husförhörslängder 1, 1691-1722 Katekismilängd. Med ortregister. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1700-1719, avskrifter av myndigheters brev 1705-1717,
födelse- och dopbok 1690-1722,
vigselbok 1690-1722 och dödbok 1690-1722.
4147613 Sköldinge församling A I:2, 1723-1742 A I Husförhörslängder 2, 1723-1742 Katekismilängd 1723-1742. Innehåller även kyrkoinventarium 1732,
födelse- och dopbok 1742-1756, vigselbok 1742-1756 och
dödbok 1742-1756.
4147613 Sköldinge församling A I:3, 1761-1771 A I Husförhörslängder 3, 1761-1771 Fol 159 utrivet - sannolikt under volymens förande och utan lucka i texten.
4147613 Sköldinge församling A I:4 a, 1775-1790 A I Husförhörslängder 4 a, 1775-1790 Kyrkroten, Årbyroten och Elverstaroten,
fördelad i två upplägg,
åren 1775-1784 och 1785-1790.
4147613 Sköldinge församling A I:4 b, 1775-1790 A I Husförhörslängder 4 b, 1775-1790 Västroten, Lindsroten och Norroten, fördelad i två upplägg,
åren 1775-1784 och 1785-1790.
4147614 Sköldinge församling A I:5, 1791-1804 A I Husförhörslängder 5, 1791-1804 Två upplägg, Kyrk-, Årby- och Elvestarotarna för 1791-1797 och
Väst-, Lind- och Norrotarna för 1798-1804.
4147614 Sköldinge församling A I:6, 1805-1813 A I Husförhörslängder 6, 1805-1813
4147614 Sköldinge församling A I:7, 1814-1818 A I Husförhörslängder 7, 1814-1818
4147614 Sköldinge församling A I:8, 1819-1823 A I Husförhörslängder 8, 1819-1823 Med ortregister. Innehåller även längd å vissa kommunala befattningshavare 1821-1823.
4147614 Sköldinge församling A I:9, 1824-1832 A I Husförhörslängder 9, 1824-1832 Med ortregister 1824-1829.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1824-1829, förteckning å
skolbarn 1824-1832, förteckning å beväringsmanskap 1824-1829,
förteckning å diverse kommunala befattningshavare och
förtroendemän 1824-1829 samt snöplogsreglemente 1815.
4147615 Råby-Rönö församling A I:1, 1688- A I Husförhörslängder 1, 1688- Katekismilängd. Rörande defekter m.m. se i volymen inhäftad redogörelse. I voymens början har å blad, som tillhöra den äldsta katekismilängden, på ledigt utrymme skrivits sockenstämmans protokoll, längder å nattvardsungdom m.m.
Fördelad i 4 upplägg: 1688 (daterad anteckning 1696), 1706 (daterad anteckning 1717), före 1720 (daterad anteckning 1722) och 1723.
Innehåller även födelse- och dopbok 1688-1734, anteckningar om brudfolk 1688-1691, 1696, dödbok 1736-1739, längd över nattvardsungdom i Råby 1706-1740,
längd å nattvardsungdom i Bärbo 1706-1738,
bänkdelning 1708, sockenstämmoprotokoll för Råby 1706-1741, sockenstämmoprotokoll för Bärbo 1706-1732, fattiglängd m.m. för Råby 1706, fattiglängd m.m. för Bärbo 1705-1706 och protokoll vid biskopsvisitation 1718-09-30.
4147615 Råby-Rönö församling A I:2, 1778-1787 A I Husförhörslängder 2, 1778-1787 Husförhörslängd.
4147615 Råby-Rönö församling A I:3, 1788-1806 A I Husförhörslängder 3, 1788-1806 Rörande volymens uppställning, defekter m.m. se en i volymen inhäftad redogörelse.
4147615 Råby-Rönö församling A I:4, 1806-1814 A I Husförhörslängder 4, 1806-1814 Uppslag 1-151 (troligen defekt i slutet).
4147615 Råby-Rönö församling A I:5, 1814-1819 A I Husförhörslängder 5, 1814-1819 Med ortregister.
4147615 Råby-Rönö församling A I:6, 1820-1824 A I Husförhörslängder 6, 1820-1824 Med ortregister.
4147616 Råby-Rönö församling A I:7, 1825-1829 A I Husförhörslängder 7, 1825-1829 Med ortregister.
4147616 Råby-Rönö församling A I:8, 1830-1834 A I Husförhörslängder 8, 1830-1834 Med ortregister.
4147616 Råby-Rönö församling A I:9, 1835-1840 A I Husförhörslängder 9, 1835-1840 Med ortregister. Innehåller även längd över fattighjon utom fattighuset, odat. (1835),
uppgifter om antalet kommunikanter 1835-1840 och förteckningar på personer, som tilldelats biblar från Södermanlands bibelsällskap 1835-1839.
4147616 Råby-Rönö församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1841-1845.
4147616 Råby-Rönö församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1850.
4147617 Råby-Rönö församling C:1, 1738-1774 C Födelse- och dopböcker 1, 1738-1774 Innehåller även vigselbok 1738-1751, 1763-1774 och dödbok 1738-1774.
4147617 Råby-Rönö församling C:2, 1775-1823 C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1823 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1775-1823 och död- och begravningsbok 1775-1823.
4147617 Råby-Rönö församling C:3, 1824-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1824-1862
4147617 Råby-Rönö församling E I:1, 1824-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1861 T o m 1861-11-02. Innehåller även död- och begravningsbok 1824-1862.
4147617 Råby-Rönö församling L I a:1, 1650-1697 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1650-1697 Kyrkoräkning. Innehåller även
sockenstämmoprotokoll 1650-1663, 1669, 1696
kyrkoinventarier 1650, 1689,
prästgårdsinventarium 1650,
anteckningar om prostvisitation 1697,
anteckningar om prästgårdens ägor (1650?)-1659,
anteckningar om balkdelning 1707,
anteckningar om gåvor till kyrkan 1654-1686 och
kommunionlängd 1707-1722.
4147617 Råby-Rönö församling L I a:2, 1697-1872 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1697-1872 Huvudräkning. Innehåller även series pastorum 1567-1883,
kyrkoinventarier 1696, (1705?), 1745, 1796, avskrifter av fullmakter 1705-1739, (se närmare J I :1) och
överenskommelse angående underhållsskyldigheten till prästgårdens hus 1737.
4147624 Sköldinge församling A I:10, 1830-1834 A I Husförhörslängder 10, 1830-1834 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1830-1834
och förteckning å beväringsmanskap 1830-1832.
4147624 Sköldinge församling A I:11, 1835-1840 A I Husförhörslängder 11, 1835-1840 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1835-1840,
förteckning å skolungdom 1834-1838, förteckning å
beväringsmanskap 1835-1840 samt förteckning å kommunala befattningshavare 1835-1840.
4147624 Sköldinge församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister. Volymen i slutet sönderriven.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845 samt
förteckning å vissa kommunala befattningshavare 1841-1845.
4147624 Sköldinge församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1846-1850
och förteckning å kommunala befattningshavare 1846-1850.
4147625 Sköldinge församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855
och förteckning å kommunala befattningshavare 1851-1855.
4147625 Sköldinge församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1860
och förteckning å kommunala befattningshavare 1856-1860.
4147625 Sköldinge församling B:1, 1821-1855 B Flyttningslängder 1, 1821-1855 Inflyttningslängd 1822 -- 1855-07-31. Utflyttningslängd 1821 -- 1855-09-01.
4147626 Sköldinge församling B:2, 1855-1860 B Flyttningslängder 2, 1855-1860 "Innehåller även:
1) Pålysningsbok 1861-1867;
2) Kollekträkenskaper 1861-1863."
4147626 Sköldinge församling C:1, 1723-1741 C Födelse- och dopböcker 1, 1723-1741 Volymen är defekt i slutet. Innehåller även vigselbok 1723-1741 och död- och begravningsbok 1723-1737.
4147626 Sköldinge församling C:2, 1757-1787 C Födelse- och dopböcker 2, 1757-1787 Volymen är defekt, vilket framkallat en lucka oktober 1758- februari 1760 (jämför inhäftad redogörelse i volym).
Innehåller även vigselbok 1757-1787 och död- och begravningsbok 1757-1787.
4147626 Sköldinge församling C:3, 1788-1830 C Födelse- och dopböcker 3, 1788-1830 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1788-1830, död- och begravningsbok 1788-1830, anteckningar om reparationer å kyrkan m m 1824-1897 samt olyckshändelser etc 1733-1832.
4147626 Sköldinge församling C:4, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1831-1861 och död- och begravningsbok 1831-1861
4147627 Spelviks församling A I:1, 1773-1782 A I Husförhörslängder 1, 1773-1782 Med ortregister. Enstaka anteckningar från åren 1783
och 1785 visar att längden använts även efter det ovans såsom slutår angivna året. Mellan föreliggande längd och den därpå i serien följande (börjad 1790) synes ingen längd ha förts.
4147627 Spelviks församling A I:2, 1790-1800 A I Husförhörslängder 2, 1790-1800 Med ortregister. Uppläggningen av volymen synes ha påbörjats 1783 (se även anteckningarna å pärmens insida) men volymen synes icke ha förts förr än den ånyo upplades 1790, några
anteckningar från tiden före 1790 synes ej finnas (jfr A I:1).
4147627 Spelviks församling A I:3, 1800-1806 A I Husförhörslängder 3, 1800-1806 Delvis folierad. Volymen är fördelad i två upplägg:
1800-1804 och 1805-1806.
Rörande volymens defekter, förhållandet mellan de båda uppläggen m.m. se den i volymens början inhäftade redogörelsen.
4147627 Spelviks församling A I:4, 1806-1815 A I Husförhörslängder 4, 1806-1815 Volymen fördelad i två upplägg:
1806-1810 och 1811-1815.
4147627 Spelviks församling A I:5, 1815-1824 A I Husförhörslängder 5, 1815-1824 Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig
folierade: fol. 1-54 åren 1815-1819 och fol. 1-53 åren 1820-1824, varjämte sista delen av volymen är fol. 1-36
för ett tilltänkt tredje upplägg, avsett att omfatta åren 1825-1829.
4147627 Spelviks församling A I:6, 1825-1831 A I Husförhörslängder 6, 1825-1831 Med ortregister. Två upplägg: husförhörslängd 1825-1829, fol. 1-58 och husförhörslängd 1830-1831, fol. 59-85.
4147627 Spelviks församling A I:7, 1832-1835 A I Husförhörslängder 7, 1832-1835 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1832-1835 och konfirmationslängd 1832-1835.
4147627 Spelviks församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1836-1840.
4147627 Spelviks församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Med ortregister.
4147627 Spelviks församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Med ortregister.
4147627 Spelviks församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1853-1855 och
konfirmationslängd 1853-1855.
4147628 Spelviks församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1856-1860(1861), konfirmationslängd 1856-1858, 1860 och uppgifter om folkmängd 1855-1860.
4147628 Spelviks församling C:1, 1738-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1738-1763 Om volymens tillstånd före konserveringen,
förekommande defekter etc. se i volymen insatta anteckningar.
Innehåller även vigselbok 1738-1745.
4147628 Spelviks församling C:2, 1771-1800 C Födelse- och dopböcker 2, 1771-1800 1771-11-07--1782-08-30, 1785-06-20--1800. Volymen mycket svårt skadad och defekt, varigenom betydande textförluster uppstått. Innehåller även vigselbok 1777-1800 och dödbok 1768-1790.
4147628 Spelviks församling C:3, 1801-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1860 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1827-1853 och
död- och begravningsbok 1801-1861.
4147628 Spelviks församling E I:1, 1805-1826 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1826 Vigselbok. Innehåller även (från
slutet) upplästa förordningar 1807-1817.
4147628 Spelviks församling L I a:1, 1646-1761 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1646-1761 Kyrkoräkningar. Innehåller även födelsebok (1672-)1684-1737, vigselbok 1684-1737, dödbok 1684-1737, kyrkoinventarier 1694 och 1717, vittnesskrift rörande sockenstugutäppan 1648-05-06.
4147628 Spelviks församling L I a:2, 1761-1825 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1761-1825 Huvudräkning 1761-1784, 1794-1825. Inkomst- och utgiftsspecial 1784-1794. Skuldbok 1785-1825.
4147628 Spelviks församling L I a:4, 1796-1831 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1796-1831 Specialräkning. Innehåller även fattigkassans special 1796-1831 och special över lasaretts- och andra kollektmedel 1825-1831.
4147629 Stenkvista församling A I:1, 1734-1740 A I Husförhörslängder 1, 1734-1740 Katekismilängd. Med ortregister.
4147629 Stenkvista församling A I:2, 1747-1764 A I Husförhörslängder 2, 1747-1764 "Med ortregister. ""Examinationsbok"" i två upplägg: 1747-1754, 1755-1764 samt ""Annotationsbok"" 1747-1762."
4147629 Stenkvista församling A I:3, 1765-1776 A I Husförhörslängder 3, 1765-1776 Med ortregister.
4147629 Stenkvista församling A I:4, 1777-1789 A I Husförhörslängder 4, 1777-1789 I två upplägg: 1777-1783 och 1784-1789.
4147630 Stenkvista församling A I:5a, 1790-1799 A I Husförhörslängder 5a, 1790-1799 Balsta, Kolunda och Kjälbro
rotar.
4147630 Stenkvista församling A I:5b, 1790-1799 A I Husförhörslängder 5b, 1790-1799 Hällberga, Kumla och Torsberga rotar.
4147630 Stenkvista församling A I:6, 1789-1799 A I Husförhörslängder 6, 1789-1799 Förhörsbok för ungdom, som ännu icke begått den heliga nattvarden.
4147630 Stenkvista församling A I:7a, 1800-1806 A I Husförhörslängder 7a, 1800-1806 Balsta, Kolunda och Kjälbro
rotar.
4147630 Stenkvista församling A I:7b, 1800-1806 A I Husförhörslängder 7b, 1800-1806 Hällberga, Kumla och Torsberga rotar.
4147630 Stenkvista församling A I:8a, 1806-1814 A I Husförhörslängder 8a, 1806-1814 Balsta, Kolunda och Kjälbro
rotar.
4147630 Stenkvista församling A I:8b, 1806-1814 A I Husförhörslängder 8b, 1806-1814 Hällberga, Kumla och Torsberga rotar.
4147631 Stenkvista församling A I:9, 1815-1820 A I Husförhörslängder 9, 1815-1820
4147631 Stenkvista församling A I:10, 1821-1825 A I Husförhörslängder 10, 1821-1825 Med ortregister.
4147631 Stenkvista församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830
4147631 Stenkvista församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4147632 Stenkvista församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4147632 Stenkvista församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4147632 Stenkvista församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4147632 Stenkvista församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4147633 Stenkvista församling C:2, 1805-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1805-1849 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1805-1849 och död- och begravningsbok 1805-1849.
4147633 Stenkvista församling C:3, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1861 1850 - 1861-09-27.
Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1850 - 1861 20/10 och
död- och begravningsbok 1850 - 1861 6/9.
4147633 Stenkvista församling L I a:1, 1674-1764 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.

Huvudräkenskaper och specialer "

1, 1674-1764 Kyrkoräkningar. Innehåller även biskopsvisitationsprotokoll 1727, prostvisitationsprotokoll 1697 och 1721,
kyrkoinventarium 1704 (-1764), bänkdelningar 1704 och 1717,
balklängder, odaterat och 1746, anteckningar om till prästgården hörande ängar, odaterat.
4147633 Stenkvista församling L I a:3, 1736-1778 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.

Huvudräkenskaper och specialer "

3, 1736-1778 Inkomstspecial. Innehåller även inkomstspecial för fattigkassan 1736-1778 och
anordningar på pastors vederlag, vin- och byggnadssäd m m 1743 och 1745.
4148067 Stora Malms församling A I:1, 1700t- A I Husförhörslängder 1, 1700t- "Början av 1700-talet.
Anteckningar från 1711 och 1712.
Innehåller även:
1) Katekismiexamenslängd 1724;
2) Husförhörslängd 1728-1732."
4148067 Stora Malms församling A I:2, 1718-1726 A I Husförhörslängder 2, 1718-1726 Innehåller även: Strödda anteckningar om kollektmedel 1723 och odaterat.
4148067 Stora Malms församling A I:3, 1732-1749 A I Husförhörslängder 3, 1732-1749
4148067 Stora Malms församling A I:4, 1749-1762 A I Husförhörslängder 4, 1749-1762
4148067 Stora Malms församling A I:5, 1763-1774 A I Husförhörslängder 5, 1763-1774
4148068 Stora Malms församling A I:6 a, 1774-1777 A I Husförhörslängder 6 a, 1774-1777 Med ortregister. De sista bladen i vol. 6 a utrivna. Vol. 6 b innehåller även: Fattigkassans skuldbok 1779-1784, 1790-1795, 1797-1805.
4148068 Stora Malms församling A I:6 b, 1774-1777 A I Husförhörslängder 6 b, 1774-1777 Se A I:6 a.
4148068 Stora Malms församling A I:7 a, 1778-1787 A I Husförhörslängder 7 a, 1778-1787 Med ortregister.
4148068 Stora Malms församling A I:7 b, 1778-1787 A I Husförhörslängder 7 b, 1778-1787 Med ortregister.
4148068 Stora Malms församling A I:8 a, 1788-1797 A I Husförhörslängder 8 a, 1788-1797 Med ortregister.
4148068 Stora Malms församling A I:8 b, 1788-1797 A I Husförhörslängder 8 b, 1788-1797 Med ortregister.
4148069 Stora Malms församling A I:9 a, 1798-1802 A I Husförhörslängder 9 a, 1798-1802 Med ortregister.
4148069 Stora Malms församling A I:9 b, 1798-1802 A I Husförhörslängder 9 b, 1798-1802 Med ortregister.
4148069 Stora Malms församling A I:10 a, 1803-1807 A I Husförhörslängder 10 a, 1803-1807 Med ortregister.
4148069 Stora Malms församling A I:10 b, 1803-1807 A I Husförhörslängder 10 b, 1803-1807 Med ortregister.
4148069 Stora Malms församling A I:11 a, 1808-1812 A I Husförhörslängder 11 a, 1808-1812 Med ortregister.
Vol. 11 a innehåller även:
Förteckning å nattvardsungdom 1812.
4148069 Stora Malms församling A I:11 b, 1808-1812 A I Husförhörslängder 11 b, 1808-1812 Med ortregister.
4148070 Stora Malms församling A I:12 a, 1813-1818 A I Husförhörslängder 12 a, 1813-1818 Med ortregister. Vol. 12 a innehåller även:
Förteckning å utskrivet manskap 1813-1816, 1818.
Vol 12 b innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom 1813-1818.
4148070 Stora Malms församling A I:12 b, 1813-1818 A I Husförhörslängder 12 b, 1813-1818 Se A I:12 a.
4148070 Stora Malms församling A I:13 a, 1819-1821 A I Husförhörslängder 13 a, 1819-1821 "Med ortregister. Vol 13 a innehåller även: Förteckning å nattvardsungdom 1819-1821;
Anteckning om utdelandet av biblar skänkta av Fruntimmers-
sällskapet 1821.
Vol. 13 b innehåller även:
Förteckning å värnpliktiga 1819-1821."
4148070 Stora Malms församling A I:13 b, 1819-1821 A I Husförhörslängder 13 b, 1819-1821 Se A I:13 a.
4148070 Stora Malms församling A I:14 a, 1822-1825 A I Husförhörslängder 14 a, 1822-1825 "Med ortregister. Vol. 14 a innehåller även:
1) Förteckning å nattvardsungdom 1822-1825;
2) Förteckning å värnpliktiga 1822-1823;
3) Anteckningar om utdelandet av biblar skänkta av Fruntimmerssällskapet 1822-1824."
4148071 Stora Malms församling A I:14 b, 1822-1825 A I Husförhörslängder 14 b, 1822-1825 Med ortregister.
4148071 Stora Malms församling A I:15 a, 1826-1828 A I Husförhörslängder 15 a, 1826-1828 "Med ortregister. Vol. 15 a innehåller även:
1) Förteckning å nattvardsungdom 1826-1828;
2) Förteckning å värnpliktiga 1825, 1827;
3) Anteckning om utdelandet av biblar skänkta av Fruntimmerssällskapet 1826."
4148071 Stora Malms församling A I:15 b, 1826-1828 A I Husförhörslängder 15 b, 1826-1828 Med ortregister.
4148071 Stora Malms församling A I:16 a, 1829-1831 A I Husförhörslängder 16 a, 1829-1831 "Med ortregister. Vol. 16 a innehåller även:
1) Förteckning å nattvardsungdom 1829-1831;
2) Förteckning å värnpliktiga 1828-1830;
3) Anteckningar om utdelandet av biblar skänkta av Fruntimmerssällskapet 1829;
4) Anteckningar om premier till nattvardsungdom 1830."
4148071 Stora Malms församling A I:16 b, 1829-1831 A I Husförhörslängder 16 b, 1829-1831 Med ortregister.
4148072 Stora Malms församling A I:17 a, 1832-1835 A I Husförhörslängder 17 a, 1832-1835 "Med ortregister. Vol 17 a innehåller även:
1) Förteckning å nattvardsungdom 1832-1835;
2) Förteckning å värnpliktiga 1831-1835;
3) Anteckningar om
a) premier till nattvardsungdom 1832, 1834-1835;
b) Nya Testamenten till anständiga hushåll 1832, 1835;
c) Anteckning om utdelandet av biblar skänkta av Fruntimmerssällskapet 1833."
4148072 Stora Malms församling A I:17 b, 1832-1835 A I Husförhörslängder 17 b, 1832-1835 Med ortregister.
4148072 Stora Malms församling A I:18 a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18 a, 1836-1840 "Med ortregister. Vol. 18 a innehåller även:
1) Förteckning å nattvardsungdom 1836-1839;
2) Förteckning å änkor som erhållit understöd 1837-1840.
Vol. 18 b innehåller även:
1) Anteckning om utdelade Nya Testamenten till fattiga hushåll 1838."
4148072 Stora Malms församling A I:18 b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18 b, 1836-1840 Se A I:18 a.
4148073 Stora Malms församling A I:19 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19 a, 1841-1845 "Med ortregister. Vol. 19 a innehåller även:
1) Anteckningar om krigsmansänkors gravation 1841;
2) Statistiska uppgifter till Bibelsällskapet 1842-1845."
4148073 Stora Malms församling A I:19 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19 b, 1841-1845 Med ortregister.
4148073 Stora Malms församling A I:20 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20 a, 1846-1850 Med ortregister. Vol. 20 a innehåller även:
1) Statistiska uppgifter till Bibelsällskapet 1846-1850.
4148073 Stora Malms församling A I:20 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20 b, 1846-1850 Med ortregister.
4148074 Stora Malms församling A I:21 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21 a, 1851-1855 Med ortregister.
4148074 Stora Malms församling A I:21 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21 b, 1851-1855 Med ortregister.
4148075 Stora Malms församling A I:22 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22 a, 1856-1860 Med ortregister.
4148075 Stora Malms församling A I:22 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22 b, 1856-1860 Med ortregister.
4148075 Stora Malms församling B:1, 1838-1852 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1852 Sista bladet skadat.
4148076 Stora Malms församling C:1, 1691-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1712 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1691-1719;
2) Dödbok 1691-1696, 1699, 1701-1710, 1712."
4148076 Stora Malms församling C:2, 1713-1726 C Födelse- och dopböcker 2, 1713-1726 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1719-1729;
2) Dödbok 1713-1726;
3) Anteckning om å vapenhusets vägg befintliga verser."
4148076 Stora Malms församling C:3, 1727-1764 C Födelse- och dopböcker 3, 1727-1764 Innehåller även:
Vigselbok 1730-1771.
4148076 Stora Malms församling C:4, 1765-1789 C Födelse- och dopböcker 4, 1765-1789
4148076 Stora Malms församling C:5, 1790-1817 C Födelse- och dopböcker 5, 1790-1817
4148076 Stora Malms församling C:6, 1818-1835 C Födelse- och dopböcker 6, 1818-1835
4148078 Stora Malms församling C:7, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1836-1860
4148078 Stora Malms församling F:1, 1727-1808 F Död- och begravningsböcker 1, 1727-1808
4148078 Stora Malms församling F:2, 1809-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1809-1860
4148078 Stora Malms församling E I:1, 1771-1811 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1771-1811
4148078 Stora Malms församling E I:2, 1811-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1811-1861
4148078 Stora Malms församling L I a:1, 1640-1674 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1640-1674 Ej alla år. Innehåller även prästgårdens inventarium 1621, kyrkans inventarium 1641, anteckningar om vad som förärats kyrkan 1635, 1641-1647 och arvskifte efter komminister Th. Molinus 1640 samt en förbindelse av A. André 1640.
4148078 Stora Malms församling L I a:3, 1675-1702 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1675-1702 Innehåller även visitationsprotokoll 1676.
4148079 Sundby församling A I:1, 1748-1778 A I Husförhörslängder 1, 1748-1778 Innehåller även förteckning å nattvardsbarn 1767-1770, anteckning om husförhör 1783 och 1784 och anteckning om
kyrkogårdsmurens reparation 1760.
4148079 Sundby församling A I:2, 1779-1796 A I Husförhörslängder 2, 1779-1796 Innehåller även förteckning på nattvardsbarn 1780-1785, 1787-1794.
4148079 Sundby församling A I:3, 1805-1812 A I Husförhörslängder 3, 1805-1812 Med ortregister. Innehåller även förteckning å nattvardsbarn 1807-1812.
4148079 Sundby församling A I:4, 1813-1818 A I Husförhörslängder 4, 1813-1818 Med ortregister. Innehåller även förteckning å nattvardsbarn 1813.
4148079 Sundby församling A I:5, 1819-1824 A I Husförhörslängder 5, 1819-1824 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1824.
4148080 Sundby församling A I:6, 1825-1829 A I Husförhörslängder 6, 1825-1829 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825-1829.
4148080 Sundby församling A I:7, 1830-1834 A I Husförhörslängder 7, 1830-1834 Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängd 1830-1834.
4148080 Sundby församling A I:8, 1835-1839 A I Husförhörslängder 8, 1835-1839 Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängd 1835, in- och utflyttningslängd 1836-1839.
4148080 Sundby församling A I:9, 1840-1844 A I Husförhörslängder 9, 1840-1844 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1840-1844.
4148080 Sundby församling A I:10, 1845-1849 A I Husförhörslängder 10, 1845-1849 Med ortregister. Innehåller även in-och utflyttningslängd 1845-1849.
4148081 Sundby församling A I:11, 1850-1854 A I Husförhörslängder 11, 1850-1854 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1850-1854.
4148081 Sundby församling A I:12, 1855-1859 A I Husförhörslängder 12, 1855-1859 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd
1855-1859.
4148081 Sundby församling C:1, 1695-1809 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1809 Innehåller även vigselbok 1695-1809 och
dödbok 1695-1809.
4148081 Sundby församling C:2, 1810-1865 C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1865 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1810-1851 och dödbok 1810-1865.
4148081 Sundby församling L I a:1, 1653-1768 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1653-1768 Kyrkoräkenskaper (1653)1695-1768.
Innehåller även sockenstämmoprotokoll
1653-1659,
inventarieförteckningar 2 odat. och 1652, 1703, 1712, 1755, 1764, 1788 med tillägg 1804 samt
anteckning om nyanskaffningar
1712-1762.
4148082 Svärta församling A I:1, 1758-1789 A I Husförhörslängder 1, 1758-1789
4148082 Svärta församling A I:2, 1790-1798 A I Husförhörslängder 2, 1790-1798
4148082 Svärta församling A I:3, 1798-1803 A I Husförhörslängder 3, 1798-1803 Innehåller även anteckning om katekeser, biblar m m inom församlingen.
4148082 Svärta församling A I:4, 1803-1810 A I Husförhörslängder 4, 1803-1810
4148082 Svärta församling A I:5, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5, 1811-1815
4148082 Svärta församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Med ortregister.
4148083 Svärta församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1822-1825.
4148083 Svärta församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1828-1829
och konfirmationslängd 1826-1829.
4148083 Svärta församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1834.
4148083 Svärta församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ortregister.
4148084 Svärta församling C:3, 1777-1807 C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1807 Innehåller även dödbok 1777-1807.
4148084 Svärta församling C:4, 1808-1848 C Födelse- och dopböcker 4, 1808-1848 Innehåller även dödbok 1808-1848.
4148084 Svärta församling C:5, 1848-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1848-1860 Duplett. Innehåller även vigselbok 1848-1859 och dödbok 1848-1860.
4148084 Svärta församling D II:1, 1753-1785 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1753-1785
4148084 Svärta församling E I:1, 1818-1835 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1818-1835 1818-1820, 1826-1835.
4148084 Svärta församling L I a:1, 1685-1719 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1685-1719 Special. Anteckningarna om vigslar kunna tjäna som vigselbok 1701-1719. Innehåller även kopia av brev 1693 angående kyrkors underhåll.
4148085 Svärta församling L I a:2, 1719-1753 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1719-1753 Special. Flera blad saknas. Innehåller även anteckningar om upplästa kungörelser 1719-1722. Under rubriken vigsel- och brudepenningar förda anteckningar kunna tjäna som vigselbok 1719-1752.
4148085 Svärta församling L I a:3, 1753-1800 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1753-1800 Special. Under rubriken brudepenningar förda anteckningar kunna tjäna som lysnings- och vigselbok 1753-1800.
4148085 Svärta församling L I a:6, 1800-1819 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 6, 1800-1819 Special. Innehåller även räkning för vinsäd 1799-1822, räkning för kollekter 1801-1820.
4148085 Svärta församling L I a:7, 1819-1849 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 7, 1819-1849 Special. Innehåller även fattigkassans special 1836-1849, räkning för vinsäden 1819-1834, 1838-1848, räkning för kollekter 1820-1849.
4148086 Sättersta församling A I:1, 1687-1726 A I Husförhörslängder 1, 1687-1726 "Defekt. Innehåller även:
1) Inkomster och pastoralier samt andra räkenskaper 1773-1815;
2) Inkomster och pastoralier samt andra räkenskaper för Bogsta
1773-1815."
4148086 Sättersta församling A I:2, 1776-1786 A I Husförhörslängder 2, 1776-1786 Defekt.
4148086 Sättersta församling A I:3, 1789-1802 A I Husförhörslängder 3, 1789-1802 Volymen delad i 4 upplägg:
1789-1792, 1793-1796, 1797-1800
och 1801-1802.
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1794-1796, 1798, 1803 och 1811-1818.
Omfattar även Bogsta för åren 1794-1795.
4148086 Sättersta församling A I:4, 1803-1812 A I Husförhörslängder 4, 1803-1812 "Med ortregister. Volymen delad i 2 upplägg:
1) 1803-1807;
2) 1808-1812.
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1805-1810."
4148086 Sättersta församling A I:5, 1813-1819 A I Husförhörslängder 5, 1813-1819 "Med ortregister. Volymen delad i 2 upplägg:
1) 1813-1816;
2) 1817-1819."
4148086 Sättersta församling A I:6, 1819-1824 A I Husförhörslängder 6, 1819-1824 "Med ortregister. Volymen delad i 2 upplägg:
1) 1819-1823;
2) 1823-1824."
4148086 Sättersta församling A I:7, 1825-1830 A I Husförhörslängder 7, 1825-1830 "Med ortregister. Volymen delad i 2 upplägg:
1) 1825-1827;
2) 1827-1830.
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1826-1830."
4148087 Sättersta församling A I:8, 1831-1840 A I Husförhörslängder 8, 1831-1840 "Med ortregister. Volymen delad i 2 upplägg:
1) 1831-1835;
2) 1836-1840.
Innehåller även:
1) Uppgifter om nattvardsgång 1831-1840;
2) In- och utflyttningslängd 1831-1840."
4148087 Sättersta församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Uppgifter om nattvardsgång 1841-1845;
2) In- och utflyttningslängd 1841-1845."
4148087 Sättersta församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Uppgifter on nattvardsgång 1846-1850;
2) In- och utflyttningslängd 1846-1850."
4148087 Sättersta församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Uppgifter om nattvardsgång 1851-1855;
2) In- och utflyttningslängd 1851-1855."
4148087 Sättersta församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 "Med ortregister. Inehåller även:
1) Uppgifter om nattvardsgång 1856-1860;
2) Längd över nattvardsungdom 1858-1860;
3) In- och utflyttninglängd 1856-1860."
4148088 Sättersta församling C:1, 1673-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1673-1729 "Dopbok 1673-1716, 1718, 1720, 1722-1729. Innehåller även dödbok 1673-1708, 1714, 1722-1729; vigselbok 1673-1696, 1698-1708, 1711, 1722-1725, 1727-1728."
4148088 Sättersta församling C:2, 1730-1769 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1769 "Innehåller även dödbok 1733, 1737-1738, 1740-1753, 1755-1758, 1761-1765, 1767-1768;
vigselbok 1738, 1740-1748, 1751, 1756, 1763, 1767-1768;
anteckningar om trolovningar 1752-1755, 1757-1769."
4148088 Sättersta församling C:3, 1769-1826 C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1826 Innehåller även dödbok 1770, 1772-1826 och
vigselbok 1770, 1772-1777, 1779-1814, 1816-1825.
4148088 Sättersta församling C:4, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861 Innehåller även dödbok 1826-1861, vigselbok 1826-1861 och
vigselbok för Bogsta 1827-1861.
4148088 Sättersta församling L I:3, 1732-1766 L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1732-1766 Kyrkokladd. Innehåller även: Fattigräkenskaper 1732-1765.
4148088 Sättersta församling L I:4, 1766-1781 L I Räkenskaper för kyrkan 4, 1766-1781 Kyrkokladd. 1766-1781 och skuldbok 1772-1780. Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1766-1781.
4148089 Toresunds församling A I:1, 1694-1719 A I Husförhörslängder 1, 1694-1719 Katekismilängd. Innehåller även anteckningar rörande förbättringar å prästgården 1722-1736, kursbok 1726-1743,
sockenstämmans protokoll 1726-1743, bänkdelning 1727.
4148089 Toresunds församling A I:2, 1730t -- A I Husförhörslängder 2, 1730t -- Innehåller två odaterade längder, synes vara 1730-talet och 1760-talet.
4148089 Toresunds församling A I:3, 1744-1752 A I Husförhörslängder 3, 1744-1752 Volymen är enligt titelbladet upplagd 1743.
4148089 Toresunds församling A I:4, 1761-1771 A I Husförhörslängder 4, 1761-1771 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1761-1771.
4148089 Toresunds församling A I:5, 1772-1785 A I Husförhörslängder 5, 1772-1785 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1772-1782.
4148090 Toresunds församling A I:6, 1786-1799 A I Husförhörslängder 6, 1786-1799
4148090 Toresunds församling A I:7, 1800-1808 A I Husförhörslängder 7, 1800-1808 Med ortregister.
4148090 Toresunds församling A I:8 a, 1809-1817 A I Husförhörslängder 8 a, 1809-1817 Med ortregister. Omfattar rotarna 1-3.
4148090 Toresunds församling A I:8 b, 1809-1817 A I Husförhörslängder 8 b, 1809-1817 Rotarna 4-6.
4148091 Toresunds församling A I:9 a, 1818-1822 A I Husförhörslängder 9 a, 1818-1822 Med ortregister. Omfattar rotarna 1-3.
4148091 Toresunds församling A I:9 b, 1818-1822 A I Husförhörslängder 9 b, 1818-1822 Rotarna 4-6. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1818-1821.
4148091 Toresunds församling A I:10 a, 1823-1827 A I Husförhörslängder 10 a, 1823-1827 Med ortregister. Rotarna 1-3. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1827.
4148091 Toresunds församling A I:10 b, 1823-1827 A I Husförhörslängder 10 b, 1823-1827 Rotarna 4-6.
4148091 Toresunds församling A I:11, 1828-1832 A I Husförhörslängder 11, 1828-1832 Med ortregister.
4148092 Toresunds församling A I:12, 1833-1837 A I Husförhörslängder 12, 1833-1837 Med ortregister.
4148092 Toresunds församling A I:13, 1838-1842 A I Husförhörslängder 13, 1838-1842 Med ortregister.
4148092 Toresunds församling A I:14, 1843-1847 A I Husförhörslängder 14, 1843-1847 Med ortregister.
4148092 Toresunds församling A I:15, 1848-1852 A I Husförhörslängder 15, 1848-1852 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1848-1852.
4148093 Toresunds församling A I:16, 1853-1857 A I Husförhörslängder 16, 1853-1857 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1853-1858.
4148093 Toresunds församling B:1, 1815-1860 B Flyttningslängder 1, 1815-1860 Inflyttningslängd.
4148093 Toresunds församling B:2, 1815-1860 B Flyttningslängder 2, 1815-1860 Utflyttningslängd.
4148093 Toresunds församling C:1, 1690-1760 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1760 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1690-1760 och död- och begravningsbok 1691-1760.
4148093 Toresunds församling C:2, 1761-1824 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1824 Innehåller även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1761-1824.
4148093 Toresunds församling C:3, 1822-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1822-1860 Innehåller även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1825-1860.
4148093 Toresunds församling L I a:1, 1672-1696 L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer. 1, 1672-1696 "Räkning för kyrko- och fattigmedlen. Innehåller även:
1) Dopbok 1675-1683;
2) Vigselbok 1675-1683;
3) Begravningsbok 1675-1683;
4) Sockenstämmans protokoll 1672-1701;
5) Kyrkoinventarium 1676;
6) Bänklängd 1703;
7) Balkdelning 1697;
8) Anteckning om gravarne i kyrkan 1701;
9) Prostvisitationsprotokoll 1684, 1686, 1701;
10) Prästgårdsinventarium 1675; 11) Anteckningar om förbättringar vid prästgården 1675-1679;
12) Förteckning å socknens fattiga 1702;
13) Pastors relation om en undersökning rörande förment Trolldom 1675."
4148094 Torshälla församling A I:1, 1716-1732 A I Husförhörslängder 1, 1716-1732 Katekismilängd. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1721-1722.
4148094 Torshälla församling A I:2, 1727-1749 A I Husförhörslängder 2, 1727-1749 Katekismilängd 1727, 1729, 1737, 1749.
Innehåller även kommunionlängd 1750, 1760-1761,
längd å nattvardsungdom 1751-1760,
avlösningslängd 1753-1770,
bänkdelning 1750 och
utflyttningslängd 1750-1762.
4148094 Torshälla församling A I:3 a, 1750-1765 A I Husförhörslängder 3 a, 1750-1765 Katekismilängd 1750-1760. Husförhörslängd 1763-1765.
Katekismilängden har ortregister för landsdelen och personregister för stadsdelen.
4148094 Torshälla församling A I:3 b, 1762- A I Husförhörslängder 3 b, 1762- Anträffades löst inlagd i A I:3 a.
4148094 Torshälla församling A I:4 a, 1766-1771 A I Husförhörslängder 4 a, 1766-1771 Katekismilängd. Staden.
4148094 Torshälla församling A I:4 b, 1766-1771 A I Husförhörslängder 4 b, 1766-1771 Katekismilängd. Landet.
4148096 Torshälla församling A I:9 a, 1811-1815 A I Husförhörslängder 9 a, 1811-1815 Omfattar staden.
4148096 Torshälla församling A I:9 b, 1811-1815 A I Husförhörslängder 9 b, 1811-1815 Omfattar landet. Med ortregister.
4148096 Torshälla församling A I:10 a, 1816-1821 A I Husförhörslängder 10 a, 1816-1821 Omfattar staden.
4148096 Torshälla församling A I:10 b, 1816-1821 A I Husförhörslängder 10 b, 1816-1821 Omfattar landet. Med ortregister.
4148096 Torshälla församling A I:11 a, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11 a, 1821-1825 Omfattar staden. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1822-1825.
4148096 Torshälla församling A I:11 b, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11 b, 1821-1825 Omfattar landet. Med ortregister.
4148097 Torshälla församling A I:12 a, 1825-1830 A I Husförhörslängder 12 a, 1825-1830 Omfattar staden. Innehåller även anmärkningar rörande vissa personers leverne m m, varunder (i volym a) ett kyrkorådsprotokoll 1831-07-31.
4148097 Torshälla församling A I:12 b, 1825-1830 A I Husförhörslängder 12 b, 1825-1830 Omfattar landet. Med ortregister.
4148097 Torshälla församling A I:13 a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13 a, 1831-1835 Omfattar staden. Innehåller även anmärkningar om vissa personers uppförande.
4148097 Torshälla församling A I:13 b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13 b, 1831-1835 Omfattar landet. Med ortregister och förteckning över soldater. Innehåller även anmärkningar om vissa personers uppförande.
4148101 Torshälla församling A I:13 c, 1833-1835 A I Husförhörslängder 13 c, 1833-1835 Omfattar Nyby bruk.
4148101 Torshälla församling A I:14 a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14 a, 1836-1840 Omfattar staden. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
4148101 Torshälla församling A I:14 b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14 b, 1836-1840 Omfattar landet. Med ortregister.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
4148101 Torshälla församling A I:15 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15 a, 1841-1845 Omfattar staden. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1841-1845.
4148101 Torshälla församling A I:15 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15 b, 1841-1845 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148102 Torshälla församling A I:16 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16 a, 1846-1850 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1846-1850.
4148102 Torshälla församling A I:16 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16 b, 1846-1850 Omfattar landet. med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsunddom 1846-1850.
4148102 Torshälla församling A I:17 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17 a, 1851-1855 Omfattar staden. Innehåller även
utflyttningslängd över personer, som ej uttagit flyttningsattest 1851-1855(58) och odaterat samt
längder över nattvardsungdom 1851-1855.
4148102 Torshälla församling A I:17 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17 b, 1851-1855 Omfattar landet. Med ortregister.
4148103 Torshälla församling A I:18 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18 a, 1856-1860
4148103 Torshälla församling A I:18 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18 b, 1856-1860
4148103 Torshälla församling B:1, 1803-1826 B Flyttningslängder 1, 1803-1826 Utflyttningslängd 1803-1826.
Inflyttningslängd 1806-1826.
4148103 Torshälla församling B:2, 1844-1853 B Flyttningslängder 2, 1844-1853 Omfattar staden.
4148103 Torshälla församling B:3, 1844-1873 B Flyttningslängder 3, 1844-1873 Omfattar för tiden 1844-1853 endast landet.
4148103 Torshälla församling C:1, 1737-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1763 Innehåller även vigselbok 1737-1763 och
dödbok 1737-1763.
4148103 Torshälla församling C:2, 1764-1793 C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1793 Innehåller även vigselbok 1764-1793 och
dödbok 1764-1793.
4148104 Torshälla församling C:3, 1794-1834 C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1834 Innehåller även vigselbok 1794-1834 och
dödbok 1794-1834.
4148104 Torshälla församling C:4 a, 1835-1862 C Födelse- och dopböcker 4 a, 1835-1862 Omfattar staden. Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1835-1862 och
död- och begravningsbok 1835-1862.
4148104 Torshälla församling C:4 b, 1835-1862 C Födelse- och dopböcker 4 b, 1835-1862 Omfattar landet. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1835-1862 och död- och begravningsbok 1835-1862.
4148104 Torshälla församling K I:1, 1674-1733 K I Sockenstämmans
protokoll
1, 1674-1733 Protokoll åren 1674-1703 och 1711-1733. Innehåller även födelsebok 1674-1722, vigselbok 1674-1695, 1705-1722, dödbok 1674-1722,
series pastorum -1772, kursbok 1747-1753, protokoll vid biskopsvisitationer 1685, 1736,
protokoll vid prostvisitationer 1702, 1703, 1720, 1728 , förteckningar å gravarne i kyrkan, odaterat och 1752,
kyrkoinventarier 1674, 1685, 1699, prästgårdsinventarium 1674,
husesyn å prästgården 1674 och berättelse om kyrkans och prästbolets fasta ägor (avskrift)1628-11-21.
4148104 Torshälla församling L I a:1, 1609-1647 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1609-1647 Kyrkans räkenskapsbok. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1627-1668, kyrkoinventarier 1609, 1612, 1622, 1636, prästgårdsinventarier 1561, 1568, 1608, 1627, längd å gåvor till nya predikstolen 1642, längd å döpte 1674,1678, längd å vigde 1674-1678, längd å döde 1674-1678 och förteckning å ändringar och reparationer å kyrkan 1628-1645.
4148104 Torshälla församling L I a:2, 1652-1693 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1652-1693 Kyrkoräkningar. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1655, 1683, fattigräkning 1674-1695 och räkningar för kollektmedel till skolan i Torshälla 1675-1682.
4148105 Torsåkers församling A I:1, 1766-1777 A I Husförhörslängder 1, 1766-1777 Med ortregister.
Volymen företer svåra fuktskador, delvis även defekter.
4148105 Torsåkers församling A I:2, 1778-1796 A I Husförhörslängder 2, 1778-1796 Med ortregister.
Volymen företer svåra fuktskador.
4148105 Torsåkers församling A I:3, 1797-1814 A I Husförhörslängder 3, 1797-1814 "Volymen, som har mycket svåra fuktskador (se särskild i volym insatt rodogörelse) är fördelad i två upplägg:
1) Tiden 1797-1805;
2) Tiden 1806-1814."
4148105 Torsåkers församling A I:4, 1826-1835 A I Husförhörslängder 4, 1826-1835 "Volymen företer svåra fuktskador och saknar fol. 1 av första upplägget. Två upplägg var för sig folierade:
a) Fol. 2-68 omfattar åren 1826-1830;
b) fol. 1-65 omfattar åren 1831-1835."
4148105 Torsåkers församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Med ortregister.
4148105 Torsåkers församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148106 Torsåkers församling A I:7, 1846-1851 A I Husförhörslängder 7, 1846-1851 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1846-1851 och räkningar för folkskolemedlen 1846-1849.
4148106 Torsåkers församling A I:8, 1852-1856 A I Husförhörslängder 8, 1852-1856 Med ortregister. Innehåller även
längd å nattvardsungdom 1852-1853.
4148106 Torsåkers församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även
längd å nattvardsungdom 1856-1860.
4148106 Torsåkers församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
4148106 Torsåkers församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1870.
4148123 Torsåkers församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Innehåller även längd å nattvarsungdom 1871-1874.
4148123 Torsåkers församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1880.
4148123 Torsåkers församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även
längd å nattvardsungdom 1881-1885.
4148123 Torsåkers församling B:1, 1836-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1860
4148123 Torsåkers församling B:2, 1861-1887 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1887
4148123 Torsåkers församling C:1, 1769-1855 C Födelse- och dopböcker 1, 1769-1855 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok för Torsåker 1769-1855;
2) Lysnings- och vigselbok för Lästringe 1835-1855;
3) Dödbok för Torsåker 1770-1855."
4148124 Torsåkers församling C:2, 1856-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1856-1861
4148124 Torsåkers församling C:3, 1862-1887 C Födelse- och dopböcker 3, 1862-1887 Innehåller även skolrådsprotokoll 1865-1871.
4148124 Torsåkers församling E I:1, 1856-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1860
4148124 Torsåkers församling E I:2, 1862-1887 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1862-1887
4148124 Torsåkers församling F:1, 1856-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1856-1861
4148124 Torsåkers församling F:2, 1861-1887 F Död- och begravningsböcker 2, 1861-1887
4148124 Torsåkers församling L I a:1, 1705-1769 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1705-1769 Kyrkokassans specialräkning.
4148125 Trosa stadsförsamling A I:1, 1785-1798 A I Husförhörslängder 1, 1785-1798 1785-1797(1798). Innehåller även konfirmationslängd 1789-1797.
4148125 Trosa stadsförsamling A I:2, 1798-1802 A I Husförhörslängder 2, 1798-1802 Innehåller även plan för husförhören 1797-1819 och konfirmationslängd 1798-1804.
4148125 Trosa stadsförsamling A I:3, 1803-1808 A I Husförhörslängder 3, 1803-1808 Innehåller även konfirmationslängd 1805-1806.
4148125 Trosa stadsförsamling A I:4, 1808-1813 A I Husförhörslängder 4, 1808-1813 1808-1812(1813).
4148125 Trosa stadsförsamling A I:5, 1813-1818 A I Husförhörslängder 5, 1813-1818 1813-1817(1818).
4148125 Trosa stadsförsamling A I:6, 1818-1822 A I Husförhörslängder 6, 1818-1822
4148125 Trosa stadsförsamling A I:7, 1823-1827 A I Husförhörslängder 7, 1823-1827
4148126 Trosa stadsförsamling A I:8, 1828-1832 A I Husförhörslängder 8, 1828-1832 Innehåller även utflyttningslängd 1831-1832 och konfirmationslängd 1831-1832.
4148126 Trosa stadsförsamling A I:9, 1833-1838 A I Husförhörslängder 9, 1833-1838 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1834-1837 och konfirmationslängd 1833-1836.
4148126 Trosa stadsförsamling A I:10, 1838-1843 A I Husförhörslängder 10, 1838-1843 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1838-1842 och konfirmationslängd 1838-1842.
4148126 Trosa stadsförsamling A I:11, 1843-1847 A I Husförhörslängder 11, 1843-1847 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1843-1847 och konfirmationslängd 1843-1846.
4148127 Trosa stadsförsamling A I:12, 1848-1854 A I Husförhörslängder 12, 1848-1854 Innehåller även konfirmationslängd 1848-1854 och förteckning över vaccinerade 1848-1854.
4148127 Trosa stadsförsamling C I:1, 1708-1767 C I Födelse- och dopböcker 1, 1708-1767 Innehåller även flyttningslängder 1708-1731, vigselbok 1708-1767, begravningsbok 1708-1767(1768) samt anteckningar om byggnader vid Bråta 1782-1786.
4148127 Trosa stadsförsamling C I:2, 1767-1806 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1806 Innehåller även
husförhörslängd 1766-1755(1776),
konfirmationslängd 1768-1778,
lysnings- och vigselbok 1767-1806, död- och begravningsbok 1768-1806,
sockenstämmoprotokoll 1767-1777,
kyrkorådsprotokoll 1767-1805,
protokoll vid inventering av kyrko- och fattigkassorna 1778,
förteckning på utestående fordringar 1778,
inventarieförteckning 1779 och
bänkdelningsprotokoll 1773, 1779, 1799.
4148127 Trosa stadsförsamling C I:3, 1807-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1807-1861 Innehåller även
död- och begravningsbok
1807-1861.
4148127 Trosa stadsförsamling E I:1, 1807-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1807-1861
4148127 Trosa stadsförsamling L I a:1, 1669-1715 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1669-1715 Kyrko- och fattigkassornas specialer 1669-1688.
Kyrko- och fattigkassornas skuldböcker 1685. Kyrkokassans huvudräkning 1685-1715 (1705-1706 defekt).
Fattigkassans huvudräkning 1685-1704. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1688-1745, födelse- och dopbok 1688-1707, vigselbok 1688-1707, begravningsbok 1688-1698, skrivelser från K. Maj:t och konsistorium 1668-1702, odat., sockenstämmans protokoll 1688-1766, kyrkorådsprotokoll 1705, 1766, 1772, kyrkoinventarier 1685, 1693, 1701, 1745, 1750, 1769, stoldelningar 1722 och odat.,
relation om Trosa stenkyrkas byggnad 1722,
anteckningar om byggnader och reparationer 1750-1766, acta synodalia 1739, 1745,
prästerskapets besvär vid riksdagen 1747 och
anteckningar om ryssarnas härjningar 1719.
4148127 Trosa stadsförsamling P II:1, 1750t- P II Historiska anteckningar 1, 1750t- Pärm. Pärmen har tillhört en nu försvunnen husförhörslängd 1751-? och senare använts till nuvarande A I:1. Å pärmfodret: Konfirmationslängd 1756-1758.
4148128 Trosa landsförsamling A I:1, 1701-1750 A I Husförhörslängder 1, 1701-1750 Åren 1727-1730 och 1737-1745 saknas. Innehåller även födelse- och dopbok 1701-1720, vigselbok 1701-1727 och
död- och begravningsbok 1701-1727.
4148128 Trosa landsförsamling A I:2 a, 1766-1796 A I Husförhörslängder 2 a, 1766-1796 Gäller även Vagnhärad.
4148128 Trosa landsförsamling A I:2 b, 1768- A I Husförhörslängder 2 b, 1768- Anteckningar gjorda även år 1769.
4148128 Trosa landsförsamling A I:3, 1799-1807 A I Husförhörslängder 3, 1799-1807
4148128 Trosa landsförsamling A I:4, 1808-1816 A I Husförhörslängder 4, 1808-1816
4148129 Trosa landsförsamling A I:5, 1817-1825 A I Husförhörslängder 5, 1817-1825
4148129 Trosa landsförsamling A I:6, 1826-1830 A I Husförhörslängder 6, 1826-1830
4148129 Trosa landsförsamling A I:7, 1831-1836 A I Husförhörslängder 7, 1831-1836 Med statistiska uppgifter för 1833-1834 i slutet.
4148129 Trosa landsförsamling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1837.
4148129 Trosa landsförsamling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148129 Trosa landsförsamling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148130 Vagnhärads församling A I:1, 1708-1752 A I Husförhörslängder 1, 1708-1752 1708-1751 (1752)
4148130 Vagnhärads församling A I:2, 1764- A I Husförhörslängder 2, 1764-
4148130 Vagnhärads församling A I:3, 1769-1770 A I Husförhörslängder 3, 1769-1770
4148130 Vagnhärads församling A I:4, 1770-1771 A I Husförhörslängder 4, 1770-1771
4148130 Vagnhärads församling A I:5, 1772-1781 A I Husförhörslängder 5, 1772-1781 Anteckningar om utflyttningar och dödsfall även från år 1782.
4148130 Vagnhärads församling A I:6, 1786-1795 A I Husförhörslängder 6, 1786-1795 Anteckningar om utflyttningar och dödsfall även från åren 1796-1797.
4148130 Vagnhärads församling A I:7, 1797-1805 A I Husförhörslängder 7, 1797-1805
4148131 Vagnhärads församling A I:8, 1806-1814 A I Husförhörslängder 8, 1806-1814
4148131 Vagnhärads församling A I:9, 1815-1820 A I Husförhörslängder 9, 1815-1820
4148131 Vagnhärads församling A I:10, 1821-1825 A I Husförhörslängder 10, 1821-1825
4148131 Vagnhärads församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830
4148131 Vagnhärads församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835
4148132 Vagnhärads församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1837-1840.
4148132 Vagnhärads församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1841-1845 och redovisning av influtna kollektmedel till inköp av Nya Testamentet åt fattiga nattvardsbarn 1841-1842.
4148132 Vagnhärads församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1846-1850.
4148132 Vagnhärads församling C:1, 1668-1688 C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1688 "Dopbok 1668-05-01 - 1674-06-20, 1678; 1686-05-01 - 1688-03-25.
Innehåller även: Vigselbok 1668, 1671-1674, begravningsbok 1669-1674, 1678, 1688 och fattigvårdsräkenskaper 1669-1695."
4148132 Vagnhärads församling C:2, 1729-1803 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1803 Fr o m 1729-10-21. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1729-11-02 - 1803 och död- och begravningsbok 1729-10-28 - 1803.
4148132 Vagnhärads församling C:3, 1804-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1804-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1804-1861 och död- och begravningsbok 1804-1861.
4148132 Vagnhärads församling L I a:1, 1667-1691 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1667-1691 Specialräkenskaper 1667-1674, 1679-1691. Kyrkokassans huvudräkenskaper 1668-1691. Innehåller även uppbördslängder för kyrkobyggnaden (spån, spik etc) 1669-1670, sockenstämmoprotokoll 1668, bänklängd 1658, kyrkobalkslängd 1669 (med tillägg 1672, 1687),
inventarium 1668 (med tillägg till 1690),
Catalogus Pagorum 1668.
4148132 Vagnhärads församling L I a:2, 1668-1674 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1668-1674 Skuldbok 1668-1674. Kyrkokassans specialräkenskaper 1696 - 1724 30/4.
Innehåller även testamentspenningar 1675, odat. och sockenstämmoprotokoll 1693.
4148133 Tumbo församling A I:1, 1696-1711 A I Husförhörslängder 1, 1696-1711 Tre upplägg: 1) 1696-1698, 2) 1699-1703, 3) 1707-1711.
Innehåller även skrivelser från K. Maj:t och konsistorium 1685-1705.
4148133 Tumbo församling A I:2 a, 1720-1738 A I Husförhörslängder 2 a, 1720-1738 Innehåller även konfirmationslängd 1720-1738.
4148133 Tumbo församling A I:2 b, 1736-1738 A I Husförhörslängder 2 b, 1736-1738
4148133 Tumbo församling A I:3, 1739-1748 A I Husförhörslängder 3, 1739-1748 Innehåller även konfirmationslängd 1739-1748.
4148133 Tumbo församling A I:4, 1749-1753 A I Husförhörslängder 4, 1749-1753 "Innehåller även:
1) Födelse- och dopbok för Tumbo 1739-1743;
2) Födelse- och dopbok för Råby 1739-1743;
3) Lysnings- och vigselbok för Tumbo 1740-1743;
4) Lysnings- och vigselbok för Råby 1740-1743;
5) Död- och begravningsbok för Tumbo 1740-1743;
6) Död- och begravningsbok för Råby 1741-1743."
4148133 Tumbo församling A I:5, 1754-1765 A I Husförhörslängder 5, 1754-1765 Innehåller även konfirmationslängd 1749-1756.
4148134 Tumbo församling A I:6, 1766-1781 A I Husförhörslängder 6, 1766-1781
4148134 Tumbo församling A I:7, 1781-1803 A I Husförhörslängder 7, 1781-1803 Innehåller även inflyttningslängd 1806-1813 (14) och utflyttningslängd 1806-1813.
4148134 Tumbo församling A I:8, 1804-1813 A I Husförhörslängder 8, 1804-1813
4148134 Tumbo församling A I:9, 1813-1819 A I Husförhörslängder 9, 1813-1819
4148134 Tumbo församling A I:10, 1819-1825 A I Husförhörslängder 10, 1819-1825
4148134 Tumbo församling A I:11, 1825-1831 A I Husförhörslängder 11, 1825-1831
4148135 Tumbo församling A I:12, 1831-1836 A I Husförhörslängder 12, 1831-1836
4148135 Tumbo församling A I:13, 1836-1841 A I Husförhörslängder 13, 1836-1841
4148135 Tumbo församling A I:14, 1841-1846 A I Husförhörslängder 14, 1841-1846
4148135 Tumbo församling A I:15, 1845-1851 A I Husförhörslängder 15, 1845-1851
4148135 Tumbo församling A I:16, 1851-1856 A I Husförhörslängder 16, 1851-1856 Innehåller även konfirmationslängd 1851-1855.
4148136 Tumbo församling A I:17, 1856-1861 A I Husförhörslängder 17, 1856-1861 Innehåller även konfirmationslängd 1856-1860.
4148136 Tumbo församling B:1, 1814-1839 B In- och utflyttningslängder 1, 1814-1839
4148136 Tumbo församling C:1, 1697-1739 C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1739 Dopbok. 1706-1718 saknas.
Angår även Råby.
4148136 Tumbo församling C:2, 1743-1826 C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1826 "Innehåller även:
1) Lysningsbok 1804-1806, angår även Råby-Rekarne;
2) Vigselbok 1743-1824;
3) Död- och begravningsbok 1743-1826."
4148136 Tumbo församling C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 Innehåller även
lysnings- och vigselbok 1829-1861 och
död- och begravningsbok 1827-1861.
4148136 Tumbo församling L I a:1, 1661-1719 "L I a Räkenskaper för kyrka, församling och pastorat

Huvudräkenskaper och specialer "

1, 1661-1719 "Special- eller kladdräkning 1690-1714. Huvudräkning 1661-1691.
Innehåller även:
1) Diverse privatbrev i avskrift 1813;
2) Inventarieförteckningar, odat. och 1699,1712, 1719, 1813;
3) Series pastorum 1573-1813 (?); 4) Biografiska anteckningar om prosten Hallman 1814 (?);
5) Strödda anteckningar, memorabilia, antikviteter m. m. 1811-1815;
6) Biografiska notiser om militärer etc. 1815 (?);
7) Instruktioner för klockare, kyrkovärdar och kyrkvaktare 1813 (?);
8) Om sexmännen, odat.;
9) Om pastors ordinarie göromål, odat.,
10) Anteckningar om Sörgården i Broby, klockarbordet i Tumbo m. fl. gårdar, odat.."
4148137 Tuna församling A I:1, 1746-1757 A I Husförhörslängder 1, 1746-1757
4148137 Tuna församling A I:2, 1763-1782 A I Husförhörslängder 2, 1763-1782 Två upplägg: 1763-1772 och 1773-1781 (1782).
4148137 Tuna församling A I:3, 1782-1789 A I Husförhörslängder 3, 1782-1789 Innehåller även konfirmationslängd 1784-1788.
4148137 Tuna församling A I:4, 1790-1800 A I Husförhörslängder 4, 1790-1800 Innehåller även konfirmationslängd 1790-1791, 1796-1798.
4148137 Tuna församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4148137 Tuna församling A I:6, 1805-1811 A I Husförhörslängder 6, 1805-1811
4148138 Tuna församling A I:7, 1811-1816 A I Husförhörslängder 7, 1811-1816
4148138 Tuna församling A I:8, 1816-1822 A I Husförhörslängder 8, 1816-1822 Gäller åren 1816-1820 (1821, 1822). Innehåller även konfirmationslängd 1819.
4148138 Tuna församling A I:9, 1821-1826 A I Husförhörslängder 9, 1821-1826 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1824-1827 och
konfirmationslängd 1822.
4148138 Tuna församling A I:10, 1826-1831 A I Husförhörslängder 10, 1826-1831 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1828-1830 (1831).
4148138 Tuna församling A I:11, 1831-1836 A I Husförhörslängder 11, 1831-1836 Innehåller även
in- och utflyttningslängd 1831-1836.
4148139 Tuna församling A I:12, 1836-1841 A I Husförhörslängder 12, 1836-1841 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840 (1841) och förteckning över ungdom och fattiga, som tilldelats N.T. från Bibelsällskapet 1836, 1838, 1839.
4148139 Tuna församling A I:13, 1841-1846 A I Husförhörslängder 13, 1841-1846 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1845.
4148139 Tuna församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850 och konfirmationslängd 1846-1850.
4148139 Tuna församling A I:15, 1851-1856 A I Husförhörslängder 15, 1851-1856 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1851-1855 och konfirmationslängd 1851-1855.
4148139 Tuna församling A I:16, 1856-1861 A I Husförhörslängder 16, 1856-1861 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1856-1860.
4148140 Tuna församling C:1, 1710-1726 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1726 1710--1726-04-02. Innehåller även
vigselbok 1680-1725, död- och begravningsbok 1680--1726-04-24,
skrivelser från K. Maj:t och konsistorium 1633, 1664-1718, visitationsprotokoll 1718, 1720,
extrakt ur härads- och lagmansrättsprotokoll 1658-1742, prästmötesprotokoll 1685 och biskopens instruktion för prästerskapet 1684?
4148140 Tuna församling C:2, 1726-1769 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1769 1726-05-24--1769. Två upplägg 1726--1765-07-07 och 1765-07-15--1769. Innehåller även vigselbok 1726-06-12--1769 och död- och begravningsbok 1726-06-26--1770-03-19.
4148140 Tuna församling C:3, 1770-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1795 Två upplägg 1770-1792 och 1793-1795. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1770-1795 och död- och begravningsbok 1770-1795.
4148140 Tuna församling C:4, 1796-1841 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1841 1796--1841-05-20. Två upplägg:
1796-1829 och 1830-1841. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1796-1841, död- och begravningsbok 1796 1841-03-09 och minneslista för ting och mantalsskrivning 1823-1837.
4148140 Tuna församling C:5, 1841-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1862 1841-03-07--1862-01-28.
4148140 Tuna församling E I:1, 1841-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1861
4148140 Tuna församling F:1, 1841-1862 F Död- och begravningsböcker 1, 1841-1862 1841 - 1862-02-01.
4148140 Tuna församling L I a:1, 1660-1725 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1660-1725 "Kladd 1660, 1677--1725-05-01. Skuldbok 1665-1686. Anteckningar i volymens början: ""Anno 1661, 1662: 1663 finnes kyrckians inkompst och uthgift i gambla kyrckiobooken. Men 1664 blifwer på fölliande bladet medh dhereffter fölliande åhrs inkompst och uthgift richtigt annoterade"". Innehåller även skrivelser från K. Maj:t och konsistorium 1681-1705, sockenstämmans protokoll 1659, 1680-1697, prästeståndets skrivelser till K. Maj:t vid riksdagen 1747?, protokoll vid syneförättning å prästgården 1660, 1680, 1697, anteckningar om donationer till kyrkan 1706, 1722, 1725 och
tro- och huldhetsed till konung Fredrik, odaterat."
4148141 Tunabergs församling A I:1, 1688-1719 A I Husförhörslängder 1, 1688-1719
4148141 Tunabergs församling A I:2, 1746-1770 A I Husförhörslängder 2, 1746-1770 1746, 1748-1770.
Sidorna 94-101, 186-187, 204-239
fattas. Två upplägg: 1762-1770 och 1748-1762.
I andra upplägget instucket: 1746
(sid 312 ff).
Innehåller även kommunionlängd 1746-1750.
4148141 Tunabergs församling A I:3, 1771-1780 A I Husförhörslängder 3, 1771-1780
4148141 Tunabergs församling A I:4, 1781-1790 A I Husförhörslängder 4, 1781-1790
4148141 Tunabergs församling A I:5, 1791-1800 A I Husförhörslängder 5, 1791-1800
4148141 Tunabergs församling A I:6, 1800-1805 A I Husförhörslängder 6, 1800-1805
4148142 Tunabergs församling A I:7, 1806-1811 A I Husförhörslängder 7, 1806-1811 1806-1810 (1811).
4148142 Tunabergs församling A I:8 a, 1811-1817 A I Husförhörslängder 8 a, 1811-1817 Innehåller även
utflyttningslängd 1811-1812.
4148142 Tunabergs församling A I:8 b, 1811-1817 A I Husförhörslängder 8 b, 1811-1817 Innehåller även
inflyttningslängd 1811-1812.
4148142 Tunabergs församling A I:9, 1818-1823 A I Husförhörslängder 9, 1818-1823
4148142 Tunabergs församling A I:10, 1823-1828 A I Husförhörslängder 10, 1823-1828
4148142 Tunabergs församling A I:11, 1828-1833 A I Husförhörslängder 11, 1828-1833 Innehåller även flyttningslängder 1829-1832 och konfirmationslängd 1829.
4148143 Tunabergs församling A I:12, 1833-1838 A I Husförhörslängder 12, 1833-1838 Innehåller även flyttningslängder 1833-1837.
4148143 Tunabergs församling A I:13, 1838-1843 A I Husförhörslängder 13, 1838-1843 Innehåller även flyttningslängder 1838-1842.
4148143 Tunabergs församling A I:14, 1843-1845 A I Husförhörslängder 14, 1843-1845 Innehåller även flyttningslängder 1843-1845.
4148144 Tunabergs församling A I:15, 1846-1851 A I Husförhörslängder 15, 1846-1851 Innehåller även flyttningslängder 1846-1850.
4148144 Tunabergs församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Innehåller även flyttningslängder 1851-1855.
4148145 Tunabergs församling A I:17, 1856-1861 A I Husförhörslängder 17, 1856-1861 Innehåller även flyttningslängder 1856-1860 (1861).
4148145 Tunabergs församling C:1, 1680-1727 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1727 1719 saknas. Innehåller även vigselbok 1680-1727, död- och
begravningsbok 1680-1727, brev från Kungliga Maj:t och konsistorium 1627-1689, inventarieförteckning 1688, avlevereringsattester rörande kyrkotionden 1676, 1677,
handlingar och anteckningar rörande kaplansbostället Uttervik 1645-1682, församlingens indelning för byggnad i Tuna prästgård 1681.
4148145 Tunabergs församling C:2, 1728-1769 C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1769 Fol 46-194, 31-45. Innehåller även vigselbok 1727-1769 (fol 1-30) och död- och begravningsbok 1728-1769 (fol 195-263).
4148145 Tunabergs församling C:3, 1770-1798 C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1798 Två upplägg 1770 - 1796-03-26 (sid 1-134) och 1796-04-30 - 1798 (sid 171-182). Innehåller även lysnings- och vigselbok 1770-1798 (sid 135-166) och död- och begravningsbok 1770 - 1799-03-25 (sid 185-260). Sid 183-184 fattas (utan textförlust).
4148146 Tunabergs församling C:4, 1799-1832 C Födelse- och dopböcker 4, 1799-1832 1799-1831 (1832). Innehåller även flyttningslängder 1827, lysnings- och vigselbok 1799-1831 och död- och begravningsbok 1799-1831 (1832).
4148146 Tunabergs församling C:5, 1832-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1832-1861 och död- och begravningsbok 1832-1861 (1862).
4148146 Tunabergs församling L I a:1, 1654-1725 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1654-1725 Skuldbok 1654-1690. Specialräkning 1654-1725, maj 1706 - sept 1712 saknas. Innehåller även inventarieförteckning
1654 (?), anteckningar om donationer till kyrkan 1654, 1655, 1694 samt
kyrkans sexmän och kyrkvärdar 1660, sockenstämmans protokoll 1680-1681.
4148147 Tystberga församling A I:1, 1705-1731 A I Husförhörslängder 1, 1705-1731 "Katekismilängd.
Två upplägg:
1) Åren 1705-1723;
2) Åren 1723-1731.
Senare upplägget har ortregister."
4148147 Tystberga församling A I:2, 1794-1810 A I Husförhörslängder 2, 1794-1810 "1794-1809(1810).
Två upplägg:
1) Åren 1794-1799;
2) Åren 1800-1809 (1810)."
4148147 Tystberga församling A I:3, 1810-1815 A I Husförhörslängder 3, 1810-1815
4148148 Tystberga församling A I:4, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4, 1816-1820 Med ortregister.
4148148 Tystberga församling A I:5, 1821-1825 A I Husförhörslängder 5, 1821-1825 Med ortregister.
4148148 Tystberga församling A I:6, 1826-1830 A I Husförhörslängder 6, 1826-1830 Med ortregister.
4148148 Tystberga församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Med ortregister.
Enstaka anteckningar 1836.
4148148 Tystberga församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Med ortregister.
Enstaka anteckningar 1841.
Innehåller även:
Uppgifter om socknens hemman, odaterat (1836-1840).
4148149 Tystberga församling A I:9, 1841-1846 A I Husförhörslängder 9, 1841-1846 "1841-1845(1846).
Med ortregister.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1842-1845;
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1841-1846."
4148149 Tystberga församling A I:10, 1847-1850 A I Husförhörslängder 10, 1847-1850 "Med ortregister. Enstaka anteckningar 1851.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1846-1848;
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1847-1850."
4148149 Tystberga församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 "Med ortregister i volymens slut.
Innehåller även:
1) Längder över nattvardsungdom 1851-1855;
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1851-1855."
4148150 Tystberga församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 "Med ortregister i volymens slut.
Innehåller även:
1) Längder över nattvardsungdom 1856-1860;
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1856-1860."
4148150 Tystberga församling B:1, 1838-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1860
4148150 Tystberga församling C:1, 1666-1723 C Födelse och dopböcker 1, 1666-1723 "Dopbok.
1666--1674-03-21, 1686-1723.
Inom ovan angivna tidsgränser saknas anteckningar för tiden: 1667 (hela), 1669-01-01--1669-05-08, 1672 (1972-02-26-årets slut), 1674 (efter 1674-03-21), 1721-01-01--1722-05-27. Anteckningarna för 1723 avser blott del av året (jfr C:2).
Innehåller även:
1) Vigselbok 1722;
2) Begravningsbok 1666-1674,
1694--1723-07-28."
4148150 Tystberga församling C:2, 1723-1759 C Födelse och dopböcker 2, 1723-1759 "1723-1758(1759).
I volymens slut finnes särskild längd för oäkta födda, däri även antecknats undergången kyrkoplikt
(1728-1759).
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1723-1758;
2) Dödbok 1723--1759-02-25."
4148151 Tystberga församling C:3, 1759-1809 C Födelse och dopböcker 3, 1759-1809 "1759-1809(1809).
I volymens slut finnes särskild längd för oäkta födda, däri även antecknats undergången kyrkoplikt 1759-1808.
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1759-1808;
2) Död- och begravningsbok 1759-1808(1809)."
4148151 Tystberga församling C:4, 1809-1838 C Födelse och dopböcker 4, 1809-1838 "I volymens slut finnes särskild längd på oäkta födda, och i samband därmed anteckningar om undergången kyrkoplikt 1809-1836.
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1809-1838;
2) Död- och begravningsbok 1809-1838."
4148151 Tystberga församling C:5, 1839-1861 C Födelse och dopböcker 5, 1839-1861 "Särskild förteckning över födda oäkta barn 1840-1841.
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok
1839-1861;
2) Död- och begravningsbok 1839-1861."
4148151 Tystberga församling L I a:1, 1612-1693 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1612-1693 """Liber accepti et expensi Eccl:iae Tystebergensis"" Innehåller även:1) Sockenstämmoprotokoll 1612,1615; 2) Bänkdelning 1622, 1663;
3) Anteckningar rörande kaplansbolets tillkomst 1621."
4148152 Vadsbro församling A I:1, 1752-1771 A I Husförhörslängder 1, 1752-1771 Innehåller även:
Förteckning å barnens förkovring i kristendomskunskaper, samt anteckningar om deras första nattvardsgång 1752-1771.
4148152 Vadsbro församling A I:2, 1758-1764 A I Husförhörslängder 2, 1758-1764 1758-1763(1764).
Innehåller även:
Förteckning på barnens förkovring i kristendomskunskaper, samt anteckningar om deras första nattvardsgång 1758-1765.
4148152 Vadsbro församling A I:3, 1765-1785 A I Husförhörslängder 3, 1765-1785 1765-1784(1785).
4148153 Vadsbro församling A I:4, 1785-1802 A I Husförhörslängder 4, 1785-1802 1785-1801(1802).
4148153 Vadsbro församling A I:5, 1802-1811 A I Husförhörslängder 5, 1802-1811
4148153 Vadsbro församling A I:6, 1811-1820 A I Husförhörslängder 6, 1811-1820 Innehåller även:
Anteckningar om förhörskollekter 1817-1820.
4148153 Vadsbro församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 "Innehåller även:
1) Längd å vaccinerade 1824 och 1825;
2) Anteckningar om förhörskollekter 1821-1825."
4148153 Vadsbro församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 "Innehåller även:
1) Längd å vaccinerade 1826-1830;
2) Anteckningar om förhörskollekter 1826-1830."
4148154 Vadsbro församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 "Innehåller även:
1) Längd å vaccinerade 1831-1834;
2) Anteckningar om förhörskollekter 1831-1835."
4148154 Vadsbro församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 "Innehåller även:
1) Längd å vaccinerade 1837;
2) Anteckningar om förhörskollekter 1836-1840;
3) Längd å flickor uppförda å k. nummerlotteriets lista 1820-1840."
4148154 Vadsbro församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 "Innehåller även:
1) Historiska anteckningar 1844-1846;
2) Uppgifter om folkmängd 1840-1845;
3) Antalet in- och utflyttade 1841-1845;
4) Kommunioner 1841-1845;
5) Husförhörskollekter 1841-1845."
4148154 Vadsbro församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 "Innehåller även:
1) Folkmängden 1846-1849;
2) Antalet in- och utflyttade 1846-1849;
3) Priser på sålda gårdar 1846-1850;
4) Historiska anteckningar 1846-1850;
5) Förteckningar över dem som fått biblar 1846 och 1848;
6) Nattvardsgångar 1846-1850;
7) Förhörskollekter 1848."
4148154 Vadsbro församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 "Innehåller även:
1) Nattvardsungdom 1851-1852;
2) Folkmängden 1850-1854;
3) Nattvardsgångar 1851-1855;
4) Krigsmansänkor 1852."
4148154 Vadsbro församling A I:14, 1855-1860 A I Husförhörslängder 14, 1855-1860 "Innehåller även:
1) Folkmängden 1855-1860;
2) Nattvardsgångar 1856-1860;
3) Krigsmansänkor."
4148154 Vadsbro församling B:1, 1852-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1852-1861 1852-1860(1861).
4148154 Vadsbro församling C:1, 1667-1718 C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1718 "Födelsebok saknas
1669-1672, 1675-1685 och 1687;
En anteckning om födda 1719-12-29 finnes.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1667-1717;
2) Begravningsbok 1667-1717;
3) Kopior av kunliga brev 1687 och 1688;
4) Sockenstämmoprotokoll (skuldbok) 1668-1686;
5) Kollektbok 1688;
6) Skuldbok 1689;
7) Prostting 1687;
8) Kyrkoinventarium 1668
(med tillägg till 1697);
9) Husesyner 1668 och 1703;
10) Anteckningar om en klockaretäppa, odat."
4148155 Vadsbro församling C:2, 1719-1761 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1761 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1717-06-10--1719, 1748-1761 (anteckningar 1749 saknas);
2) Begravningsbok 1718-1719;
3) Dödbok 1747-1761."
4148155 Vadsbro församling C:3, 1762-1814 C Födelse- och dopböcker 3, 1762-1814 Innehåller även vigselbok 1762-1814 och
begravningsbok 1762-1814.
4148155 Vadsbro församling C:4, 1815-1851 C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1851 Innehåller även dödbok 1815-1851.
4148155 Vadsbro församling C:6, 1851-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1851-1861 Innehåller även
död- och begravningsbok 1851-1861.
4148156 Vallby församling A I:1, 1778-1796 A I Husförhörslängder 1, 1778-1796 "Volymen delad i två upplägg:
1778-1787;
1787-1796."
4148156 Vallby församling A I:2, 1797-1809 A I Husförhörslängder 2, 1797-1809 "Volymen delad i två upplägg:
1797-1805;
1805-1809."
4148156 Vallby församling A I:3, 1810-1820 A I Husförhörslängder 3, 1810-1820 "Med ortregister.
Volymen delad i två upplägg:
1810-1814;
1815-1820."
4148156 Vallby församling A I:4, 1821-1825 A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Med ortregister.
4148156 Vallby församling A I:5, 1826-1830 A I Husförhörslängder 5, 1826-1830 Med ortregister.
Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1827.
4148156 Vallby församling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortregister.
4148157 Vallby församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Med ortregister.
4148157 Vallby församling A I:8, 1841-1845 A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Med ortregister.
4148157 Vallby församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortregister.
4148157 Vallby församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortregister.
4148157 Vallby församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortregister.
4148157 Vallby församling C:1, 1774-1852 C Födelse- och dopböcker 1, 1774-1852 "1774 - 1852-10-31.
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1774 - 1852-10-31;
2) Död- och begravningsbok 1774 - 1852-10-31;
3) Kyrkoinventarium 1781
(med tillägg till 1821);
4) Kyrkoinventarium 1826
(med tillägg till 1861)."
4148158 Vansö församling A I:1, 1702-1746 A I Husförhörslängder 1, 1702-1746 1707-1710, 1739-1746. Innehåller även
dopbok 1708-1756, vigselbok 703-1756 och begravningsbok 1702-1756.
4148158 Vansö församling A I:2, 1757-1771 A I Husförhörslängder 2, 1757-1771 Med ortregister. Två upplägg: 1757-1763, 1764-1771. Innehåller även utflyttningslängd 1761 och konfirmationslängd 1756-1763,
1767.
4148158 Vansö församling A I:3, 1772-1788 A I Husförhörslängder 3, 1772-1788 Med ortregister. Två upplägg: 1772-1781 uppslag 1-150, 1782-1788 uppslag 151-238.
4148158 Vansö församling A I:4 a, 1789-1808 A I Husförhörslängder 4 a, 1789-1808 Med ortregister. Uppslag 1-227.
Omfattar husförhörslängd för hela socknen 1789-1798 samt för 1:a roten 1799-1808.
4148158 Vansö församling A I:4 b, 1799-1811 A I Husförhörslängder 4 b, 1799-1811 Med ortregister. Uppslag 228-478. Omfattar husförhörslängd 1799-1808 för rotarna 2-6 samt 1809-1811 för hela socknen.
4148163 Vansö församling A I:5, 1811-1825 A I Husförhörslängder 5, 1811-1825 "Med ortregister. Två upplägg: Husförhörslängd för hela socken 1811-1815(1816), uppslag 1-165;
husförhörslängd för en del av 4:e roten samt hela 5:te och 6:te rotarna 1821-1825, uppslag
166-200."
4148163 Vansö församling A I:6, 1816-1825 A I Husförhörslängder 6, 1816-1825 Med ortregister. Två upplägg: husförhörslängd för hela socknen 1816-1820, uppslag 1-179 och husförhörslängd för 1:a-3:e rotarna och en del av 4:e roten 1821-1825, uppslag 180-247.
4148163 Vansö församling A I:7, 1825-1829 A I Husförhörslängder 7, 1825-1829 Med ortregister.
4148163 Vansö församling A I:8, 1830-1835 A I Husförhörslängder 8, 1830-1835 Med ortregister.
4148163 Vansö församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1836-1840 och längd å beväringsynglingar 1836-1841.
4148163 Vansö församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd å
beväringsynglingar 1842-1843(1846).
4148164 Vansö församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Med ortergister. Innehåller även konfirmationslängd 1846-1850.
4148164 Vansö församling A I:12 a, 1851-1860 A I Husförhörslängder 12 a, 1851-1860 Med ortregister. Uppslag 1-192. Två upplägg: 1851-1855 uppslag 1-171, 1856-1860 uppslag 172-192. Innehåller även konfirmationsbok 1851-1860.
4148164 Vansö församling A I:12 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12 b, 1856-1860 Med ortregister. Uppslag 193-335.
4148164 Vansö församling B:1, 1821-1839 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1839 1821-1838(1839). Inflyttningslängden slutar 1839-09-15 och utflyttningslängden 1838-10-26.
4148164 Vansö församling C:1, 1757-1811 C Födelse- och dopböcker 1, 1757-1811 Innehåller även lysnings- och vigselbok och död- och begravninsbok samma år.
4148164 Vansö församling C:2, 1812-1858 C Födelse- och dopböcker 2, 1812-1858 1812-1857(1858). Innehåller även
lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma år, samt lysnings- och vigselbok för Härads församling 1822-1857(1858).
4148164 Vansö församling C:4, 1858-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1858-1862 Innehåller även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma år, samt lysnings- och vigselbok för Härad 1858-1862.
4148164 Vansö församling L I a:1, 1665-1770 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1665-1770 Specialräkning 1665-1770. Huvudräkning 1686-1701, 1704-1716. Skuldbok (kladd) 1666-1727, defekt. Deponerade mynttecken och sedlar 1719.
4148165 Vrena församling A I:1, 1763-1781 A I Husförhörslängder 1, 1763-1781 "Defekt. Volymen är fördelad i tre upplägg: a) 1763-1769;
b) 1770-1775;
c) 1776-1781.
Innehåller även:
1) Födelse- och dopbok 1763-1803 (födelseboken har lucka 1799-09-13--1802-09-06);
2) Död- och begravningsbok 1763--1804-04-08;
3) Vigselbok 1763-1802 (vigselbok saknas för 1793-11-08--1800-09-27);
4) Utflyttningslängd 1780, 1781, 1785."
4148165 Vrena församling A I:2, 1802-1813 A I Husförhörslängder 2, 1802-1813 "Något defekt. Volymen är fördelad i tre upplägg.
a) 1802-1806;
b) 1807-1811;
c) 1812-1813.
Ortregister gemensamt för de båda första uppläggen.
Obs! att fol.-siffrorna för de senare lägget står först."
4148165 Vrena församling A I:3, 1813-1823 A I Husförhörslängder 3, 1813-1823 "Gäller tiden 1813-1822 (1823).
Volymen fördelad i två upplägg:
a) 1813-1817;
b) 1818-1822.
Ortregister för båda uppläggen.
Upplagd för åren 1813-1822, men har flyttnings- och födelse- anteckningar för 1823."
4148165 Vrena församling A I:4, 1823-1830 A I Husförhörslängder 4, 1823-1830 Volymen fördelad i två upplägg:
1823-1826 och
1827-1830.
Två ortregister, ett för varje upplägg. Med enstaka utflyttningsanteckningar från 1831.
Innehåller även förteckning över läsungdom 1823-1825.
4148165 Vrena församling A I:5, 1831-1835 A I Husförhörslängder 5, 1831-1835 Med ortregister. Har enstaka utflyttnings-, födelse- och vigselanteckningar från år 1836.
4148165 Vrena församling A I:6, 1836-1840 A I Husförhörslängder 6, 1836-1840 Med ortregister.
4148165 Vrena församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4148166 Vrena församling B:1, 1806-1816 B Flyttningslängder 1, 1806-1816 Inflyttningslängd 1806-1811 och utflytningslängd 1806-1811, 1816.
4148166 Vrena församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med enstaka utflyttningsanteckningar för 1851. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1849.
4148166 Vrena församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855
4148166 Vrena församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med enstaka in- och utflyttnings- samt dödsfallsanteckningar för 1861.
4148166 Vrena församling B:2, 1831-1860 B Flyttningslängder 2, 1831-1860
4148166 Vrena församling C:1, 1804-1812 C Födelse- och dopböcker 1, 1804-1812 Innehåller även död- och begravningsbok 1804-1812 och
vigselbok 1804-1812.
4148166 Vrena församling C:2, 1813-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1813-1830 Innehåller även död- och begravningsbok 1813-1830 och
vigselbok 1815-1830.
4148166 Vrena församling C:3, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1861 Partiellt defekt. Lucka för tiden 1838-10-08--1840-04-02.
Innehåller även död- och begravningsbok 1831-1861 och
vigselbok 1833-1858.
4148166 Vrena församling L I a:1, 1642-1679 "L I a Räkenskaper för kyrka och
församling.

Huvudräkenskaper och specialier "

1, 1642-1679 Specialräkning t o m 1679-04-30 och kyrkokassans skuldbok 1670-1677. Innehåller även fattigvårdsräkenskaper 1674-1678(?).
4148166 Vrena församling L I a:2, 1670-1766 "L I a Räkenskaper för kyrka och
församling.

Huvudräkenskaper och specialier "

2, 1670-1766 Specialräkning t o m 1766-04-30. Volymen defekt.
4148167 Västerljungs församling A I:1, 1749-1754 A I Husförhörslängder 1, 1749-1754 Med ortregister. Volymen defekt, de första bladen (gammal folio 1-10) saknas.
4148167 Västerljungs församling A I:2, 1765-1775 A I Husförhörslängder 2, 1765-1775 Upplagd för åren 1765-1774 men har födelse- och förhörsanteckningar för 1775. Volymen defekt, pagina 1-18 samt 287 ff (gammal paginering) saknas.
4148167 Västerljungs församling A I:3, 1775-1791 A I Husförhörslängder 3, 1775-1791 Volymen är fördelad i två upplägg: 1775-1784(1785) och
1783-1789(1791).
Har talrika förhörsanteckningar för 1790 och enstaka dylika för 1791.
4148167 Västerljungs församling A I:4, 1789-1798 A I Husförhörslängder 4, 1789-1798 Med ortregister. Med
anteckningar om utflyttning för 1799 och 1800 samt dödsfalls- och födelseanteckningar för 1799.
4148167 Västerljungs församling A I:5, 1799-1807 A I Husförhörslängder 5, 1799-1807 Har anteckningar om utflyttning för 1808.
Innehåller även förteckning å båtsmäm, odaterat (1799-1807).
4148167 Västerljungs församling A I:6, 1808-1815 A I Husförhörslängder 6, 1808-1815 Upplagd för åren 1808-1816, men har för 1816 inga och för 1815 blott enstaka förhörsanteckningar. Har även enstaka dödsfalls- och utflyttningsanteckningar för 1815. Innehåller även längd å nattvardsbarn 1808-1809 och 1813-1814.
4148168 Västerljungs församling A I:7, 1815-1819 A I Husförhörslängder 7, 1815-1819 Med enstaka dödsfalls-, födelse- och utflyttningsanteckningar för 1820, samt en dödsfallsanteckning för 1822 (folio 163).
4148168 Västerljungs församling A I:8, 1820-1824 A I Husförhörslängder 8, 1820-1824 "Med ortregister. Dödsfalls-, födelse- och utflyttningsanteckningar för 1825. I volymen hänvisas flerstädes till ett ""bihang"", som dock icke finns i landsarkivet."
4148168 Västerljungs församling A I:9, 1825-1829 A I Husförhörslängder 9, 1825-1829 Med ortregister (upptar endast förhörsrotarna). Har åtskilliga anteckningar om dödsfall, födelser samt in- och utflyttning för år 1830. Innehåller även förteckning å båtsmän, odaterat (1825-1829).
4148168 Västerljungs församling A I:10, 1829-1833 A I Husförhörslängder 10, 1829-1833 Med ortregister. Har ett flertal dödsfalls-, födelse- och in- och utflyttningsanteckningar för 1834. Innehåller även förteckning å båtsmän, odaterat (1829-1833).
4148168 Västerljungs församling A I:11, 1834-1839 A I Husförhörslängder 11, 1834-1839 Med ortregister.
4148168 Västerljungs församling A I:12, 1838-1843 A I Husförhörslängder 12, 1838-1843 Med ortregister och båtsmansregister.
4148169 Västerljungs församling B:1, 1829-1842 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1842 Innehåller även kyrkans och prästgårdens inventarieförteckning 1850(1854),
strödda anteckningar om kyrka, kyrkogård och prästgård c:a 1680-1859, biografiska uppgifter om församlingens kyrkoherdar 1653-1866, strödda anteckningar om skörde- och naturförhållanden m. m. 1681-1858.
4148169 Västerljungs församling C:1, 1713-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1755 T o m 1755-03-11. Innehåller även
vigselbok 1713-1727, 1737-1757, dödbok 1713 - 1728-03-03, 1737-1757 och
inventarieförteckning 1721-1767 (1786).
4148169 Västerljungs församling C:2, 1755-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1834 T o m 1834-02-02.
4148169 Västerljungs församling E I:1, 1755-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1755-1860
4148169 Västerljungs församling F:1, 1755-1861 F Död- och begravningsbok 1, 1755-1861
4148170 Västermo församling A I:1, 1755-1764 A I Husförhörslängder 1, 1755-1764 Med ortregister. Har anteckningar om födelser även för åren 1765-1767.
4148170 Västermo församling A I:2 a, 1770-1780 A I Husförhörslängder 2 a, 1770-1780 Med ortregister.
Omfattar Västra, Norra och Mellanrotarna,
Med anteckningar om utflytning även för år 1781.
4148170 Västermo församling A I:2 b, 1770-1780 A I Husförhörslängder 2 b, 1770-1780 Östra roten. Med husförhörslängd över soldater 1780-1801 (uppsl 54-77).
4148170 Västermo församling A I:3 a, 1781-1791 A I Husförhörslängder 3 a, 1781-1791 Med ortregister. Omfattar Västra och Mellanrotarna. Med enstaka anteckningar om utflyttning även för 1792.
4148170 Västermo församling A I:3 b, 1781-1791 A I Husförhörslängder 3 b, 1781-1791 Norra och Östra rotarna.
Med enstaka anteckningar om dödsfall även för år 1792,
4148170 Västermo församling A I:4 a, 1792-1801 A I Husförhörslängder 4 a, 1792-1801 Med ortregister. Västra och Mellanrotarna.
Med anteckningar om intagning på fattighuset samt om in- och utflyttning för 1802.
4148170 Västermo församling A I:4 b, 1792-1801 A I Husförhörslängder 4 b, 1792-1801 "Norra och östra rotarna. Med enstaka anteckningar om utflyttningsbevis för 1804.
Innehåller även:
""Conceptregister till nya förhörsboken 1802"".
Se A I:4 a."
4148171 Västermo församling A I:5 a, 1802-1811 A I Husförhörslängder 5 a, 1802-1811 Med ortregister. Västra och Mellanrotarna.
4148171 Västermo församling A I:5 b, 1802-1811 A I Husförhörslängder 5 b, 1802-1811 "Norra och Östra rotarna. Innehåller även:
1) Längd å soldater, odaterat (1802-1810);
2) Längd å lantvärnsmanskap 1808;
3) Längd å vargeringskarlar 1808."
4148171 Västermo församling A I:6 a, 1812-1816 A I Husförhörslängder 6 a, 1812-1816 Med ortregister.
4148171 Västermo församling A I:6 b, 1812-1816 A I Husförhörslängder 6 b, 1812-1816 Omfattar Norra och Östra rotarna samt soldater.
Innehåller även:
Längd å soldater, odaterat (1812-1815).
4148171 Västermo församling A I:7 a, 1816-1822 A I Husförhörslängder 7 a, 1816-1822 Med ortregister. Omfattar Södra, Sydvästra, Nordvästra och Mellanrotarna.
Med enstaka anteckningar om dödsfall och utflyttning för år 1823.
4148171 Västermo församling A I:7 b, 1816-1822 A I Husförhörslängder 7 b, 1816-1822 Nörra och östra rotarna samt esoldater. Med enstaka anteckningar om dödsfall för 1823 (fol. 14 och 33) samt en anteckning om födelse för 1826 (fol. 86).
4148171 Västermo församling A I:8 a, 1823-1829 A I Husförhörslängder 8 a, 1823-1829 Med ortregister. Uppdelning som i
A I:6 a-b. Upplagd för 1823-1827, men har förhörs- m.fl. anteckningar även för 1828 och 1829
4148171 Västermo församling A I:8 b, 1823-1829 A I Husförhörslängder 8 b, 1823-1829 Norra och Östra rotarna samt soldater.
4148172 Västermo församling A I:9 a, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9 a, 1829-1834 Med ortregister. Uppdelning som i
A I:6 a-b.
Vol. b innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1832-1833.
4148172 Västermo församling A I:9 b, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9 b, 1829-1834 Se A I:9 a.
4148172 Västermo församling A I:10 a, 1834-1839 A I Husförhörslängder 10 a, 1834-1839 Med ortregister. Uppdelning som i A I:6 a-b.
Vol. b innehåller även:
Utflyttningslängd 1834.
4148172 Västermo församling A I:10 b, 1834-1839 A I Husförhörslängder 10 b, 1834-1839 Se A I:10 a.
4148172 Västermo församling A I:11 a, 1839-1844 A I Husförhörslängder 11 a, 1839-1844 Med ortregister. Uppdelning som i A I:6 a-b.
Vol. a innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1844.
4148172 Västermo församling A I:11 b, 1839-1844 A I Husförhörslängder 11 b, 1839-1844 Se A I:11 a.
4148172 Västermo församling A I:12 a, 1845-1849 A I Husförhörslängder 12 a, 1845-1849 "Med ortregister. Vol. a omfattar Vårhulta, Hjälmsäters, Åltorps, Vi och Vallby rotar,
vol. b Tovhulta, Allmännings- och Åby rotar samt ""på socknen skrivne"" och soldattorpen.
Vol. a innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1845-1849."
4148172 Västermo församling A I:12 b, 1845-1849 A I Husförhörslängder 12 b, 1845-1849 Se A I:12 a.
4148173 Västermo församling L I a:1, 1679-1782 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker och specialer 1, 1679-1782 "Huvudbok. Räkenskaper fattas för tiden 1726/27-1730/31.
Innehåller även:
1) Avskrift av biskop Billbergs påminnelser till prästerskapet i Strängnäs stift 1712-11-11;
2) Sockenstämmoprotokoll 1748-1752;
3) Kyrkokassans skuldbok 1685-1686;
4) Uppbördslängd för kyrkans reparation 1687;
5) Räkenskaper för kyrkans byggnads- och reparationskassa 1769-1781;
6) Kyrkoinventarium 1695, 1725, 1753, 1770, 1771-1780;
7) Bänkdelningslängd, odaterad;
8)Kyrkoherdelängd i Öja och Västermo 1649-1887;
9) Komministerlängd i Öja och Västermo 1679-1887."
4148173 Västermo församling L I a:3, 1695-1737 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker och specialer 3, 1695-1737 Inkomstspecial.
4148173 Västermo församling L I a:4, 1753-1786 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker och specialer 4, 1753-1786 "Inkomstspecial. Innehåller även:
1) Skolans huvudbok 1847-1862;
2) Räkning över utgifterna för skolhusets flyttning 1859-1861;
3) Skolhusbyggnadens räkenskaper 1849-1858;
4) Fattigkassans huvudbok 1803-1862."
4148173 Västermo församling L I a:6, 1786-1819 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker och specialer 6, 1786-1819 "Special. Fördelad på 3 avdelningar:
1) Inkomstspecial 1786-1816;
2) Utgiftsspecial 1786-1819;
3) Inkomstspecial 1816-1819.
Innehåller även:
1) Inkomstspecial för fattigkassan 1786-1819;
2) Utgiftsspecial för fattigkassan 1786-1819;
3) Inkomstspecial för kyrkans byggnads- och reparationskassa 1786-1816."
4148173 Västermo församling L I a:8, 1819-1855 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker och specialer 8, 1819-1855 "Special 1819--1855-04-30.
Fördelad på två upplägg:
1) Inkomstspecial 1819-1854;
2) Utgiftsspecial 1819-1855.
Innehåller även:
1) Fattigkassans inkomstspecial 1819-1854;
2) Fattigkassans utgiftsspecial 1819-1855."
4148174 Ytterselö församling A I:1, 1703-1746 A I Husförhörslängder 1, 1703-1746 Med ortregister. Endast åren 1703-1706, 1714, 1731, 1740-1744, 1746.
4148174 Ytterselö församling A I:2, 1750-1766 A I Husförhörslängder 2, 1750-1766 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1762-1766.
4148174 Ytterselö församling A I:3 a, 1766-1783 A I Husförhörslängder 3 a, 1766-1783 (1784, 1785). Med ortregister. Omfattar rotarna 1-3. Enstaka förhörsanteckningar även för 1784 och 1785.
Innehåller även längd å nattvardsbarn 1766-1786.
4148174 Ytterselö församling A I:3 b, 1766-1783 A I Husförhörslängder 3 b, 1766-1783 (1784). Med ortregister. Defekt. Omfattar rotarna 4-6. Enstaka förhörsanteckningar även för 1784.
4148174 Ytterselö församling A I:4, 1783-1792 A I Husförhörslängder 4, 1783-1792 Med ortregister. Innehåller även utflyttnings-, födelse- och dödsfallsanteckningar för 1793, utflyttningsanteckningar 1794 och längd över nattvardsbarn 1787-1795.
4148192 Ytterselö församling A I:5, 1793-1803 A I Husförhörslängder 5, 1793-1803 Med ortregister. Även förhörsanteckningar 1803.
Innehåller även notiser om utflyttning 1804 och
längd över nattvardsbarn 1796-1808.
4148192 Ytterselö församling A I:6, 1803-1811 A I Husförhörslängder 6, 1803-1811 Med ortregister.
4148192 Ytterselö församling A I:7, 1812-1817 A I Husförhörslängder 7, 1812-1817 Med ortregister. Innehåller även enstaka utflyttningsanteckningar 1818 och längd över nattvardsbarn 1814-1817.
4148192 Ytterselö församling A I:8, 1818-1822 A I Husförhörslängder 8, 1818-1822 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1818-1822.
4148193 Ytterselö församling A I:9, 1823-1827 A I Husförhörslängder 9, 1823-1827 Med ortregister.
4148193 Ytterselö församling A I:10, 1828-1832 A I Husförhörslängder 10, 1828-1832 Med ortregister. Innehåller även anteckningar om dödsfall 1833 och längd över nattvardsbarn 1829-1830.
4148193 Ytterselö församling A I:11, 1833-1837 A I Husförhörslängder 11, 1833-1837 Med ortregister. Innehåller även flyttnings-, födelse- och dödsfallsanteckningar 1838.
4148193 Ytterselö församling A I:12, 1838-1843 A I Husförhörslängder 12, 1838-1843 1838-1842(1843). Med ortregister. Innehåller även enstaka utflyttnings- och dödsfallsanteckningar 1844 och
uppgifter om folkundervisningen 1839, 1841-1843.
4148193 Ytterselö församling C:1, 1640-1665 C Födelse- och dopböcker 1, 1640-1665 "Uppgifter saknas för år 1641, 1644, 1648-1652, 1660, 1664. Volymen defekt.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1646-1657 (1648-1652, 1656 saknas);
2) Död- och begravningsbok 1640-1665 (1643-1645, 1648-1652,
1660, 1664 saknas);
3) Kopia av Gustaf I:s brev om kyrkjord 1538-05-26 (defekt);
4) Avskrift av Kungligt brev om tionde jämte tiondeordningen 1617-09-07;
5) Kunglig Maj:ts resolution å böndernas besvär över prästernas likstol 1643-11-25;
6) Sockenstämmans protokoll 1621-1666 (1621-1654 strödda år, 1657-1666 varje år);
7) Kyrkoräkenskaper 1625-1668 (1630, 1633-1635, 1637, 1639-1643, 1651-1652, 1654 saknas);
8) Kyrkokassans skuldbok 1656-1661 (1659-1660 saknas);
9) Kyrkoinventarium 1617(-1622), 1628, 1657;
10) Prästgårdsinventarium 1656."
4148193 Ytterselö församling C:2, 1669-1714 C Födelse- och dopböcker 2, 1669-1714 "Dopbok. Beträffande defekter m m se blad i volymen. Anteckningar saknas för 1688, 1710-1712.
Innehåller även:
1) Vigselbok 1669-1713;
2) Begravningsbok 1669-1713;
3) Sockenstämmans protokoll 1671-1699, 1715-1716;
4) Kyrkoräkenskaper 1713-1714;
5) Memorial över skriftrotarna."
4148194 Ytterselö församling C:3, 1718-1734 C Födelse- och dopböcker 3, 1718-1734 "Dopbok. Innehåller även:
1) Vigselbok 1718-1734;
2) Begravningsbok 1718-1734;
3) Sockestämmans protokoll 1719-1737;
4) Kyrkokassans inkomstspecial 1718-1734."
4148194 Ytterselö församling C:4, 1735-1784 C Födelse- och dopböcker 4, 1735-1784 "Enbart dopbok 1735-1736.
Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1735-1784 (enbart vigselbok 1735-1773);
2) Död- och begravningsbok 1735-1784 (begravningsbok 1735-1736);
3) Sockenstämmans protokoll 1738-1767;
4) Kyrkokassans inkomstspecial 1735-1766;
5) Prostvisitationsprotokoll 1754-09-22."
4148194 Ytterselö församling C:5, 1785-1827 C Födelse- och dopböcker 5, 1785-1827 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1785-1827 och död- och begravningsbok 1785-1827.
4148194 Ytterselö församling C:6, 1828-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1861
4148194 Ytterselö församling E I:1, 1828-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1828-1861
4148194 Ytterselö församling F:1, 1828-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1828-1861 Begravningsbok enbart 1828-1836, fr o m 1837 död- och begravningsbok.
4148195 Åkers församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1841-1845 och konfirmationslängder 1841-1845.
4148195 Åkers församling A I:14, 1846-1851 A I Husförhörslängder 14, 1846-1851 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-1850 (1851) och konfirmationslängder 1846-1850.
4148196 Åkers församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855, längder över nattvardsungdom 1851-1855 och utdrag ur statistiska tabeller 1749-1855.
4148196 Åkers församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860 och konfirmationslängder 1856-1860.
4148196 Åkers församling C:7, 1856-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1856-1861 1856-1860 (1861). Innehåller även lysnings- och vigselbok 1856-1861 (1862).
4148197 Björkviks församling A I:15 a, 1845-1850 A I Husförhörslängder 15 a, 1845-1850 Omfattar västra rotarna.
4148197 Björkviks församling A I:15 b, 1845-1850 A I Husförhörslängder 15 b, 1845-1850 Omfattar östra rotarna.
4148197 Björkviks församling A I:16 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16 a, 1851-1855 Omfattar västra rotarna.
4148198 Björkviks församling A I:16 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16 b, 1851-1855 Omfattar östra rotarna.
4148198 Björkviks församling A I:17 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17 a, 1856-1860 Omfattar västra rotarna.
4148198 Björkviks församling A I:17 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17 b, 1856-1860 Omfattar östra rotarna.
4148198 Björkviks församling B:2, 1842-1861 B Flyttningslängder 2, 1842-1861
4148198 Björkviks församling C:7, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1842-1861
4148199 Björnlunda församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister i volymens slut. Innehåller även: Förteckning på kyrkorådets ledamöter 1841-1845.
4148199 Björnlunda församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 "Med ortregister i volymens slut. Innehåller även:
1) Förteckning på ledamöterna i socknens olika nämnder och styrelser, sexmän etc. (1844) 1846-1850 (1851);
2) Uppgift om antalet nattvardsbarn 1846-1850;
3) Uppgift om antalet skolbarn 1850."
4148202 Bälinge församling A I:10, 1845-1850 A I Husförhörslängder 10, 1845-1850 Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:
1) längd över nattvardsungdom 1845-1850.
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1845-1850.
4148202 Bälinge församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 "Med ortregister i vol:s slut
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1851-1855;
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1851-1855."
4148202 Bälinge församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 "Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1856-1860;
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1856-1860."
4148203 Dunkers församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1841-1845.
4148203 Dunkers församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1846-1850.
4148204 Bärbo församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Innehåller även
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1841-1845 och
längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148204 Bärbo församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Innehåller även
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1846-1850 och
längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148204 Bärbo församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 "Med ortregister i volymens början. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1851-1855;
2) Anteckningar om en skilsmässa 1851;
3) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1851-1855."
4148204 Bärbo församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860 och
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1856-1860.
4148204 Bärbo församling C:4, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861
4148205 Dunkers församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4148205 Dunkers församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860.
4148205 Dunkers församling C:4, 1828-1853 C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1853 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1853, vigselbok 1828-1853, dödbok 1828-1853 och vigselbok för Lilla Malma församling 1847-1857.
4148205 Dunkers församling C:5, 1854-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1854-1861 T o m 1861-08-26. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1854-1860, lysnings- och vigselbok 1854-1861-06-21,
död- och begravningsbok 1854-1861-08-29, sockennämndens protokoll 1861-1862 och lysningsbok för Lilla Malma 1858-1881.
4148206 Eskilstuna Klosters församling A I b:15, 1849-1853 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

15, 1849-1853 Med personregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1850-1854.
4148206 Eskilstuna Klosters församling A I b:16, 1854-1858 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

16, 1854-1858 Med personregister. Innehåller även konfirmationslängder 1855-1859.
4148206 Eskilstuna Klosters församling A I b:17, 1859-1863 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

17, 1859-1863 Med personregister. Innehåller även konfirmationslängder 1860-1864.
4148207 Eskilstuna Klosters församling A I c:18, 1850-1854 A I c Husförhörslängder för Fristaden 18, 1850-1854 "Med personregister (ett alfabetiskt ordnat och ett ""lokalregister"").
Innehåller även
konfirmationslängder 1851-1855."
4148207 Eskilstuna Klosters församling A I c:19, 1855-1859 A I c Husförhörslängder för Fristaden 19, 1855-1859 "Med personregister (dels alfabetiskt, dels ""lokalregister"").
Innehåller även
konfirmationslängder 1856-1860."
4148208 Eskilstuna Klosters församling A I e:13, 1849-1853 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 13, 1849-1853 Med ortregister. Innehåller även
konfirmationslängder 1850-1854.
4148208 Eskilstuna Klosters församling A I e:14, 1854-1858 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 14, 1854-1858 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1855-1859.
4148208 Eskilstuna Klosters församling A I e:15, 1859-1863 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 15, 1859-1863 Med ortregister.
Innehåller även
konfirmationslängder 1860-1864.
4148209 Eskilstuna Klosters församling A I f:12, 1851-1855 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 12, 1851-1855 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.
Innehåller även
konfirmationslängder 1852-1856.
4148209 Eskilstuna Klosters församling A I f:13, 1856-1860 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 13, 1856-1860 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Västermarken.
Innehåller även
konfirmationslängder 1857-1861.
4148227 Eskilstuna Klosters församling B:5, 1850-1859 B Flyttningslängder 5, 1850-1859
4148227 Eskilstuna Klosters församling B:6, 1859-1860 B Flyttningslängder 6, 1859-1860
4148227 Eskilstuna Klosters församling C:10, 1848-1858 C Födelse- och dopböcker 10, 1848-1858 För Eskilstuna stad.
Innehåller även
lysnings- och vigselbok för dito 1848-1858,
död- och begravningsbok för dito 1848-1858.
4148227 Eskilstuna Klosters församling C:13, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 13, 1857-1861 För Kloster och Fors.
Innehåller även
lysnings- och vigselbok för dito 1857-1861,
död- och begravningsbok för dito 1857-1861.
4148227 Eskilstuna Klosters församling C:14, 1859-1861 C Födelse- och dopböcker 14, 1859-1861 För Eskilstuna stad.
Innehåller även
lysnings- och vigselbok för staden 1859-1861,
död- och begravningsbok för staden 1859-1861.
4148228 Ytterenhörna församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Innehåller även anteckningar till kyrkans inventarium 1852.
4148228 Ytterenhörna församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4148228 Ytterenhörna församling C I:5, 1845-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1845-1861 T.o.m. juni 1861.
4148229 Fogdö församling A I:18, 1841-1845 A I Husförhörslängder 18, 1841-1845 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148229 Fogdö församling A I:19, 1846-1850 A I Husförhörslängder 19, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148229 Fogdö församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4148230 Fogdö församling A I:21, 1856-1860 A I Husförhörslängder 21, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860.
4148230 Fogdö församling B:1, 1826-1858 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1858
4148230 Fogdö församling B:2, 1858-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1858-1861
4148230 Fogdö församling C:5, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1848-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1848-1861 och död- och begravningsbok 1848-1861.
4148231 Forssa församling A I:9, 1845-1849 A I Husförhörslängder 9, 1845-1849
4148231 Forssa församling A I:10, 1850-1855 A I Husförhörslängder 10, 1850-1855
4148231 Forssa församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4148231 Forssa församling C:4, 1841-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1861 Innehåller även vigsellängd och dödbok samma år.
4148232 Frustuna församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdomen 1841-1845 och uppgifter om antalet nattvardsgäster 1844-1845.
4148232 Frustuna församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 "Med ortregister. Innehåller även:
1) In- och utflyttningslängd 1846-1849;
2) Längd över nattvardsungdom 1846-1848;
3) Folkmängdsuppgifter 1846;
4) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1846-1849."
4148233 Gillberga församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845
4148233 Gillberga församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148233 Gillberga församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4148233 Gillberga församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Innehåller även 1ängd över nattvardsungdom 1856-1860 och
förteckning på Skol-Directionens ledamöter 1856.
4148233 Gillberga församling C:4, 1843-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1843-1861 och
död- och begravningsbok 1843-1862-01-31.
4148234 Hammarby församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortregister i volymens början.
Innehåller även folkmängdsuppgifter 1840-1845 och uppgifter om antalet nattvardsgäster 1841-1845.
4148234 Hammarby församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister i volymens början.
Innehåller även uppgifter om nattvardsgäster antalet 1846-1850.
4148234 Hammarby församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1851-1855.
4148234 Hammarby församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4148234 Hammarby församling B:2, 1858-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1858-1861
4148234 Hammarby församling C:5, 1858-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1858-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1858-1861 och död- och begravningsbok 1858-1861.
4148236 Helgarö församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4148236 Helgarö församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148236 Helgarö församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1852-1855.
4148236 Helgarö församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860. Inlagd: Anteckningar och längd över nattvardsungdom 1856-1857.
4148236 Helgarö församling B:1, 1826-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1860
4148236 Helgarö församling C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1826-1860 (1861) och lysnings- och vigselbok 1826-1860.
4148237 Helgesta församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortregister.
4148237 Helgesta församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med ortregister.
4148237 Helgesta församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med ortregister.
4148237 Helgesta församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Med ortregister.
4148237 Helgesta församling C:4, 1855-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1855-1861 och död- och begravningsbok 1855-1861.
4148238 Husby-Oppunda församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Innehåller även konfirmationslängder 1842-1845, anteckningar om nattvardsgäster samt anteckningar om fattiga soldatänkor.
4148238 Husby-Oppunda församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Innehåller även konfirmationslängder 1846-1855, anteckningar om kommunion samt anteckningar om fattiga soldatänkor.
4148238 Husby-Oppunda församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Innehåller även anteckningar om kommunion och anteckningar om fattiga soldatänkor.
4148238 Husby-Oppunda församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Innehåller även konfirmationslängder 1856-1860 och anteckningar om kommunion.
4148238 Husby-Oppunda församling B:1, 1837-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1837-1862
4148238 Husby-Oppunda församling C:4, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861
4148238 Husby-Oppunda församling F:1, 1837-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1837-1861 "Innehåller även skolstyrelsens protokoll 1847, 1849, 1861, 1862;
skolrådets protokoll 1863-1893;
kyrko- och skolrådsprotokoll 1888-10-07, 1889-05-20, 1891-02-28;
kyrkorådets protokoll 1888-11-19, 1890-11-24 samt innehållsregister till protokoll 1861-1893."
4148239 Husby-Rekarne församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845
4148239 Husby-Rekarne församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850
4148240 Husby-Rekarne församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855
4148240 Husby-Rekarne församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860
4148240 Husby-Rekarne församling B:1, 1835-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1860
4148240 Husby-Rekarne församling C:4, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1844-1859 och död- och begravningsbok 1844-1861.
4148241 Hyltinge församling A I:11, 1841-1847 A I Husförhörslängder 11, 1841-1847 Med ortregister.
4148241 Hyltinge församling A I:12, 1847-1850 A I Husförhörslängder 12, 1847-1850 Med ortregister.
4148241 Hyltinge församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855
4148241 Hyltinge församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860
4148241 Hyltinge församling C:4, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1831-1861 och död- och begravningsbok 1831-1861.
4148242 Härads församling A I:14, 1842-1846 A I Husförhörslängder 14, 1842-1846 Innehåller även konfirmationslängd 1842-1844.
4148242 Härads församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Innehåller även längd
över nattvardsungdom 1856-1860, folkmängdsuppgifter 1856-1860, förteckning på sockenbud 1858-1860.
4148242 Härads församling C:4, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861 Dublettbok. Innehåller även vigselbok 1848-1860, dödbok 1848-1861.
4148243 Hölö församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845
4148243 Hölö församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Rödmärkt. Utlånas ej före konservering.
4148251 Hölö församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855
4148251 Hölö församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860
4148251 Hölö församling C I:4, 1836-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861
4148252 Julita församling A I:9 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9 a, 1841-1845 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 a.
4148252 Julita församling A I:9 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9 b, 1841-1845 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 b.
4148252 Julita församling A I:10 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10 a, 1846-1850 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 a.
4148252 Julita församling A I:10 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10 b, 1846-1850 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
4148253 Julita församling A I:11 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11 a, 1851-1855 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 a.
4148253 Julita församling A I:11 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11 b, 1851-1855 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
4148254 Julita församling A I:12 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12 a, 1856-1860 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 a.
4148254 Julita församling A I:12 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12 b, 1856-1860 Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
4148254 Julita församling C:4, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861
4148254 Julita församling E I:1, 1848-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1848-1861.
4148255 Kila församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1842-1845.
4148255 Kila församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148255 Kila församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1850.
4148256 Kila församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860 och anteckningar om
kyrkan och gravstenar där 1750-1859, odat.
4148256 Kila församling B:2, 1841-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1860
4148256 Kila församling C:5, 1842-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1842-1860
4148256 Kila församling F:1, 1841-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1841-1861 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840.
4148257 Kjula församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 "Med ortregister i volymens början. Innehåller även:
1) Folkmängdsuppgifter 1835-1842;
2) Folkmängdsuppgifter för Sundby 1840-1841;
3) In- och utflyttningslängd 1841-1845;
4) Kladd på insamlade byggnadsmedel 1841."
4148257 Kjula församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister i volymens början. Innehåller även
in- och utflyttningslängd 1846-1850 och kladd på insamlade byggnadsmedel 1846-1850.
4148257 Kjula församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 "Med ortregister i volymens början. Innehåller även:
1) Uppgifter om trädplanteringar 1804, 1852;
2) Konfirmationslängd för Kjula och Sundby 1850-1855;
3) In- och utflyttningslängd 1851-1855;
4) Insamlingskladd till fattigbyggnadskassan 1852-1855."
4148257 Kjula församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 "Med ortregister i volymens början. Innehåller även:
1) Konfirmationslängd för Kjula och Sundby 1856-1860;
2) In- och utflyttningslängd 1856-1860;
3) Avlösningslängd -1860."
4148258 Kjula församling E I:1, 1821-1851 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1821-1851 Lysningsbok för Kjula och Sundby. Vigseldatum har påtecknats.
4148258 Kjula församling E I:2, 1851-1861 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1851-1861 Lysningsbok för Kjula och Sundby. Även vigseldatum har påtecknats.
4148259 Lista församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister i volymens slut.
4148259 Lista församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148259 Lista församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4148259 Lista församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860.
4148259 Lista församling C:3, 1830-1857 C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1857 Innehåller även förteckning på av komministern vigda 1830-1836.
4148260 Ludgo församling B:1, 1847-1870 B In- och utflyttningslängder 1, 1847-1870 Innehåller även in- och utflyttningslängd för Spelvik 1836-1852.
4148300 Länna församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1851-1855,
konfirmationslängd 1851-1855, lysnings- och vigselbok 1851-1855, folkmängdsuppgifter 1851-1855.
4148300 Länna församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1856-1860, konfirmationslängd 1856-1860, lysnings- och vigselbok 1856-1860, och anteckningar om straffade (1838) 1856-1860.
4148301 Mellösa församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd på nattvardsungdomen 1853-1855.
4148301 Mellösa församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdomen 1856-1860.
4148301 Mellösa församling C:4, 1837-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861
4148301 Mellösa församling C:5, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1848-1859 Duplett. Innehåller även vigselbok (duplett) 1848-1859 och dödbok (duplett) 1848-1859.
4148301 Mellösa församling E I:1, 1833-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok för Flen 1841-1851.
4148302 Kärnbo församling A I:11 a, 1840-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1840-1845 Mariefred.
4148302 Kärnbo församling A I:11 b, 1840-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1840-1845 Kärnbo. Med ortregister.
4148302 Kärnbo församling A I:12 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850 Mariefred.
4148302 Kärnbo församling A I:12 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850 Kärnbo. Med ortregister.
4148302 Kärnbo församling A I:13 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1855 Mariefred.
4148303 Kärnbo församling A I:13 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1855 Kärnbo.
4148303 Kärnbo församling A I:14, 1855-1860 A I Husförhörslängder 14, 1855-1860 "Innehåller två upplägg med olika paginering, a) Mariefred, b) Kärnbo, varav det senare har ortregister.
Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1857-1861;
2) Folkmängdsuppgifter 1858-1859."
4148303 Kärnbo församling B:2, 1848-1871 B In- och utflyttningslängder 2, 1848-1871 Utflyttningskladd. Anteckningarna är ofullständiga 1866-1871.
4148303 Kärnbo församling B:3, 1857-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1857-1860 Innehåller även anteckningar från 1861 som omskrivits i vol. B:4 resp B:5.
4148303 Kärnbo församling E I:1, 1831-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1861
4148304 Nyköpings Sankt Nicolai församling B I:3, 1848-1861 B I Flyttningslängder t o m 1952 3, 1848-1861 Utflyttning t o m 1861-01-24.
4148304 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:7, 1858-1861 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 7, 1858-1861 Nyköpings Västra stadsförsamling.
4148304 Nyköpings Sankt Nicolai församling C I:8, 1858-1861 C I Födelse- och dopböcker t o m 1952 8, 1858-1861 S:t Nicolai församling.
4148304 Nyköpings Sankt Nicolai församling F I:4, 1840-1861 F I Död- och begravningsböcker t o m 1952 4, 1840-1861 Nyköpings Västra församling.
4148304 Nyköpings Sankt Nicolai församling F I:5, 1844-1861 F I Död- och begravningsböcker t o m 1952 5, 1844-1861 S:t Nicolai församling.
4148305 Öja församling A I:11 a, 1838-1843 A I Husförhörslängder 11 a, 1838-1843 Med ortregister. Se A I:10 a.
4148305 Öja församling A I:11 b, 1838-1843 A I Husförhörslängder 11 b, 1838-1843 Med ortregister. Se A I:10 b.
4148305 Öja församling A I:12 a, 1844-1848 A I Husförhörslängder 12 a, 1844-1848 Med ortregister. Se A I:10 a.
4148305 Öja församling A I:12 b, 1844-1848 A I Husförhörslängder 12 b, 1844-1848 Med ortregister. Se A I:10 b.
4148305 Öja församling A I:13 a, 1849-1854 A I Husförhörslängder 13 a, 1849-1854 Med ortregister. Se A I:10 a.
4148305 Öja församling A I:13 b, 1849-1854 A I Husförhörslängder 13 b, 1849-1854 Med ortregister. Se A I:10 b.
4148305 Öja församling A I:14 a, 1855-1860 A I Husförhörslängder 14 a, 1855-1860 Med ortregister. Se A I:10 a.
4148305 Öja församling A I:14 b, 1855-1860 A I Husförhörslängder 14 b, 1855-1860 Med ortregister. Se A I:10 b.
4148305 Öja församling C:5, 1822-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1822-1861 "Innehåller även:
1) Vigselbok 1822-1861;
2) Död- och begravningsbok 1822-1861."
4148306 Överselö församling A I:13, 1847-1850 A I Husförhörslängder 13, 1847-1850 Innehåller även flyttningslängder 1848-1850 och längder över nattvardsungdom 1848-1850.
4148306 Överselö församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Innehåller även flyttningslängder 1851-1855 och längder över nattvardsungdom 1851-1855.
4148306 Överselö församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Innehåller även flyttningslängder 1856-1860 och längder över nattvardsungdom 1856-1860.
4148306 Överselö församling C:4, 1838-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1861
4148306 Överselö församling E I:1, 1841-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1861
4148306 Överselö församling F:1, 1831-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1831-1861
4148307 Runtuna församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Innehåller även konfirmationslängd 1843, 1845.
4148307 Runtuna församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Innehåller även konfirmationslängd 1846-1850.
4148307 Runtuna församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Innehåller även konfirmationslängd 1846-1852.
4148651 Runtuna församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Innehåller även konfirmationslängd 1858-1860, anteckningar om väderlek, skörd m.m. 1859-1860.
4148651 Runtuna församling B:1, 1826-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1861 1826-1860 (1861)
4148651 Runtuna församling C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 T o m 1861-08-03. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1826-1861-08-18 och död- och begravningsbok 1826-1861-08-03.
4148652 Råby-Rönö församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister.
4148652 Råby-Rönö församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860.
4148653 Stora Malms församling B:2a, 1853-1866 B In- och utflyttningslängder 2a, 1853-1866 Innehåller även:
Kommunionlängd 1880-1892 (1893).
4148654 Svärta församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även vigsellängd 1854 och längd över saknade 1851.
4148654 Svärta församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även vigsellängd 1856-1860.
4148654 Svärta församling B:1, 1833-1860 B Flyttningslängder 1, 1833-1860
4148654 Svärta församling E I:2, 1834-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1834-1860
4148655 Toresunds församling A I:17, 1858-1860 A I Husförhörslängder 17, 1858-1860 Innehåller även konfirmationslängd 1859-1861.
4148656 Trosa stadsförsamling A I:13, 1855-1860 A I Husförhörslängder 13, 1855-1860 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1856-1860, förteckning över antalet nattvardsgäster 1855-1860 och förteckning över vaccinerade 1855-1859.
4148656 Trosa stadsförsamling B:1, 1848-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1848-1860 Innehåller även huvudräkenskaper för kyrkokassan 1869-1884,
församlingskassans räkenskaper 1869-1884,
bibliotekskassans räkenskaper 1862-1863,
räkenskaper för pastorskan Nyqvist fond 1869-1884 och räkenskaper för makarna Lundgrens fond 1878-1884.
4148657 Vallby församling B:1, 1836-1841 B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1841
4148657 Vallby församling B:2, 1842-1846 B In- och utflyttningslängder 2, 1842-1846
4148657 Vallby församling B:3, 1847-1857 B In- och utflyttningslängder 3, 1847-1857
4148657 Vallby församling B:4, 1858-1871 B In- och utflyttningslängder 4, 1858-1871 Inflyttningslängd 1858-1871,
utflyttningslängd 1858-1861.
Innehåller även: Förteckning över brandförsäkringsbrev 1873-1880.
4148657 Vallby församling C:2, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1852-1861 "Innehåller även:
1) Lysnings- och vigselbok 1853-1861;
2) Död- och begravningsbok 1852-1861."
4148658 Västerljungs församling A I:13, 1843-1845 A I Husförhörslängder 13, 1843-1845 Med ortregister (defekt).
4148658 Västerljungs församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Med ortregister och båtsmansregister.
Innehåller även
konfirmationslängd m m 1846-1850.
4148658 Västerljungs församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med ort- och båtsmansregister.Innehåller även
konfirmationslängd 1851, 1853-1856,
längd över prenumeranter på missionstidningen och Bibel-Wännen, odaterat,
anteckningar om egendomspriser 1845, 1851-1855,
anteckningar om sädespriser 1851-1855 och
krönikeanteckningar 1851-1855.
4148659 Västerljungs församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med ortregister (ofullständigt) och båtsmansregister.
Innehåller även
konfirmationslängd 1856-1861,
längd över prenumeranter på missionstidningen och Bibel-Wännen 1857,
statistiska uppgifter om jordetal 1856, anteckningar om egendomspriser 1856-1860,
anteckningar om sädespriser och utdrag ur markegångstaxan 1856-1860 och
krönikeanteckningar 1856-1860.
4148659 Västerljungs församling B:2, 1843-1857 B In- och utflyttningslängder 2, 1843-1857 Inflyttningslängden innehåller även ett fåtal anteckningar t o m maj 1858.
4148659 Västerljungs församling C:3, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1834-1861 T o m 1861-08-16.
4148660 Västermo församling A I:13 a, 1850-1854 A I Husförhörslängder 13 a, 1850-1854 Med ortregister. Uppdelning som i A I:12 a-b.
Vol. a innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1850-1854.
Vol. b innehåller även: Längd över församlingens äldsta innevånare (födda 1761-1810) med anteckningar om dödsfall 1850-1861, nedskriven
c:a 1850-1861.
4148660 Västermo församling A I:13 b, 1850-1854 A I Husförhörslängder 13 b, 1850-1854 Se A I:13 a.
4148660 Västermo församling A I:14 a, 1855-1859 A I Husförhörslängder 14 a, 1855-1859 Med ortregister. Uppdelning som i A I:12 a-b.
Vol. b innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1855-1860.
4148660 Västermo församling A I:14 b, 1855-1859 A I Husförhörslängder 14 b, 1855-1859 Se A I:14 a.
4148661 Ytterselö församling A I:13, 1844-1850 A I Husförhörslängder 13, 1844-1850 1844-1849(1850). Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1850 och uppgifter till Sällskapet för vexelundervisning om Ytterselö skola 1844.
4148661 Ytterselö församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över hemman (odat) och längd över beväringsynglingar 1852.
4148661 Ytterselö församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister. Skadad. Innehåller även längd över beväringsskyldiga 1856-1860, längd över nattvardsungdom 1856-1960, och längd över hemman (odat).
4148662 Överenhörna församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4148662 Överenhörna församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4148662 Överenhörna församling C I:5, 1848-1859 C I Födelse- och dopböcker 5, 1848-1859 Dubblett.
4148662 Överenhörna församling C I:6, 1856-1861 C I Födelse- och dopböcker 6, 1856-1861 T.o.m. maj 1861.
4148663 Trosa landsförsamling B:1, 1744-1769 B Flyttningslängder 1, 1744-1769 Gäller även Vagnhärads annexförsamling samma tid.
4148663 Trosa landsförsamling C:1, 1720-1801 C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1801 Innehåller även vigselbok 1728-1801 och
död- och begravningsbok 1728-1801.
4148663 Trosa landsförsamling C:2, 1802-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1802-1862 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1802-1861 och
död- och begravningsbok 1802-1861.
4148663 Trosa landsförsamling L I a:1, 1667-1686 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1667-1686 Huvudräkning 1667-1686. Specialräkning 1670-1674. Innehåller även handlingar rörande Uttervik och Åshorn 1639-1672, arkivförteckning 1668,
räkningar med inspektor Wetterström 1765-1767.
4148663 Trosa landsförsamling L I a:2, 1668-1727 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1668-1727 Specialräkning t o m 30/4 1727. Kladdräkning 1/5 1727 - 30/4 1741. Skuldbok 1668-1674. Utgiftskladd 1676-1679. Inkomstkladd 1676 (?).
Innehåller även skrivelser från Kungl Maj:t 1664-1693,
sockenstämmoprotokoll 1676-1679,
fattigkassans kladdräkning 1/5 1727 - 30/4 1741, kladdräkning över kollektmedel 1/5 1727 - 30/4 1741.
4148664 Västra Vingåkers församling A I:1, 1757-1764 A I Husförhörslängder 1, 1757-1764
4148664 Västra Vingåkers församling A I:2 a, 1766-1783 A I Husförhörslängder 2 a, 1766-1783 1766-1779 (1783). Omfattar Wiks, Målke, Sköldnäs, Kesäters, Gäringe och Marsjö rotar.
4148664 Västra Vingåkers församling A I:2 b, 1766-1783 A I Husförhörslängder 2 b, 1766-1783 1766-1779 (1783). Omfattar Svarttorps, Billsbro, Berga och Vretsta rotar.
4148665 Västra Vingåkers församling A I:3 a, 1780-1790 A I Husförhörslängder 3 a, 1780-1790 Omfattar Viks, Målke, Sköldnäs, Kesäters och Gäringe rotar.
4148665 Västra Vingåkers församling A I:3 b, 1780-1790 A I Husförhörslängder 3 b, 1780-1790 Omfattar Marsjö, Billsbro och Svarttorps rotar.
4148666 Västra Vingåkers församling A I:4 a, 1791-1795 A I Husförhörslängder 4 a, 1791-1795 Omfattar Viks, Målke, Sköldnäs, Kesäters och Gäringe rotar.
4148666 Västra Vingåkers församling A I:4 b, 1791-1795 A I Husförhörslängder 4 b, 1791-1795 Omfattar Marsjö, Billsbro, Svarttorps, Berga och Vretsta rotar.
4148667 Västra Vingåkers församling A I:5 a, 1797-1804 A I Husförhörslängder 5 a, 1797-1804 Omfattar Viks, Målke, Sköldnäs, Kesäters och Gäringe rotar.
Innehåller även: Utflyttningslängd 1804-1805.
4148668 Västra Vingåkers församling A I:5 b, 1797-1804 A I Husförhörslängder 5 b, 1797-1804 Omfattar Marsjö, Billsbro, Svarttorps, Berga och Vretsta rotar. Innehåller även: Inflyttningslängd 1803-1808.
4148669 Västra Vingåkers församling A I:6 a, 1805-1813 A I Husförhörslängder 6 a, 1805-1813 Omfattar Viks, Målke, Sköldnäs, Kesäters och Gäringe rotar.
4148669 Västra Vingåkers församling A I:6 b, 1805-1813 A I Husförhörslängder 6 b, 1805-1813 Omfattar Marsjö, Billsbro, Svarttorps, Bergs och Vretsta rotar.
4148670 Västra Vingåkers församling A I:7 a, 1813-1822 A I Husförhörslängder 7 a, 1813-1822 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148670 Västra Vingåkers församling A I:7 b, 1813-1822 A I Husförhörslängder 7 b, 1813-1822 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148670 Västra Vingåkers församling A I:7 c, 1813-1822 A I Husförhörslängder 7 c, 1813-1822 Omfattar Marsjö, Billsbro och Svarttorps rotar.
4148670 Västra Vingåkers församling A I:7 d, 1813-1822 A I Husförhörslängder 7 d, 1813-1822 Omfattar Berga och Vretsta rotar.
4148671 Västra Vingåkers församling A I:8 a, 1823-1828 A I Husförhörslängder 8 a, 1823-1828 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148671 Västra Vingåkers församling A I:8 b, 1823-1828 A I Husförhörslängder 8 b, 1823-1828 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148671 Västra Vingåkers församling A I:8 c, 1823-1828 A I Husförhörslängder 8 c, 1823-1828 Omfattar Berga och Vretsta rotar.
4148671 Västra Vingåkers församling A I:8 d, 1823-1828 A I Husförhörslängder 8 d, 1823-1828 Omfattar Marsjö, Billsbro och Svarttorps rotar.
4148672 Västra Vingåkers församling A I:9 a, 1829-1833 A I Husförhörslängder 9 a, 1829-1833 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148672 Västra Vingåkers församling A I:9 b, 1829-1833 A I Husförhörslängder 9 b, 1829-1833 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148672 Västra Vingåkers församling A I:9 c, 1829-1833 A I Husförhörslängder 9 c, 1829-1833 Omfattar Berga och Vretsta rotar.
4148672 Västra Vingåkers församling A I:9 d, 1829-1833 A I Husförhörslängder 9 d, 1829-1833 Omfattar Marsjö, Billsbro och Svarttorps rotar.
4148673 Västra Vingåkers församling A I:10a, 1833-1835 A I Husförhörslängder 10a, 1833-1835 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148673 Västra Vingåkers församling A I:10b, 1833-1835 A I Husförhörslängder 10b, 1833-1835 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148673 Västra Vingåkers församling A I:10c, 1833-1835 A I Husförhörslängder 10c, 1833-1835 Omfattar Berga och Vretsta rotar.
4148673 Västra Vingåkers församling A I:10d, 1833-1835 A I Husförhörslängder 10d, 1833-1835 Omfattar Marsjö, Billsbro och Svarttorps rotar.
4148674 Västra Vingåkers församling A I:11a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11a, 1836-1840 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148674 Västra Vingåkers församling A I:11b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11b, 1836-1840 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148674 Västra Vingåkers församling A I:11c, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11c, 1836-1840 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4148675 Västra Vingåkers församling A I:11d, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11d, 1836-1840 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4148675 Västra Vingåkers församling A I:11e, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11e, 1836-1840 Omfattar Vretsta rote.
4148675 Västra Vingåkers församling A I:12a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12a, 1841-1845 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148675 Västra Vingåkers församling A I:12b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12b, 1841-1845 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148676 Västra Vingåkers församling A I:12c, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12c, 1841-1845 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4148676 Västra Vingåkers församling A I:12d, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12d, 1841-1845 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4148676 Västra Vingåkers församling A I:12e, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12e, 1841-1845 Omfattar Vretsta rote.
4148677 Västra Vingåkers församling A I:13a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13a, 1846-1850 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4148677 Västra Vingåkers församling A I:13b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13b, 1846-1850 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148677 Västra Vingåkers församling A I:13c, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13c, 1846-1850 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4148678 Västra Vingåkers församling A I:13d, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13d, 1846-1850 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148678 Västra Vingåkers församling A I:13e, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13e, 1846-1850 Omfattar Vretsta rote.
4148679 Västra Vingåkers församling A I:14a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14a, 1851-1855 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148679 Västra Vingåkers församling A I:14b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14b, 1851-1855 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148679 Västra Vingåkers församling A I:14c, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14c, 1851-1855 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4148680 Västra Vingåkers församling A I:14d, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14d, 1851-1855 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4148680 Västra Vingåkers församling A I:14e, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14e, 1851-1855 Omfattar Vretsta rote.
4148680 Västra Vingåkers församling A I:15a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15a, 1856-1860 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4148681 Västra Vingåkers församling A I:15b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15b, 1856-1860 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4148681 Västra Vingåkers församling A I:15c, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15c, 1856-1860 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4148681 Västra Vingåkers församling A I:15d, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15d, 1856-1860 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4148682 Västra Vingåkers församling A I:15e, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15e, 1856-1860 Omfattar Vretsta rote.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:1, 1830-1835 B I Inflyttningslängder 1, 1830-1835 Häfte. Ingår även utflyttningslängd samma år.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:2, 1836-1845 B I Inflyttningslängder 2, 1836-1845 Häfte. 1840-1841 saknas. Innehåller även utflyttningslängd 1836-1839 och 1842-1845.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:3, 1845-1862 B I Inflyttningslängder 3, 1845-1862 Innehåller även utflyttningslängd samma år.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:4, 1862-1870 B I Inflyttningslängder 4, 1862-1870 Innehåller även utflyttningslängd samma år.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:5, 1871-1880 B I Inflyttningslängder 5, 1871-1880 Innehåller även utflyttningslängd samma år.
4148683 Västra Vingåkers församling B I:6, 1881-1890 B I Inflyttningslängder 6, 1881-1890 Innehåller även utflyttningslängd samma år.
4148684 Västra Vingåkers församling C:1, 1666-1697 C Födelse- och dopböcker 1, 1666-1697 Innehåller även vigsel- och dödbok samma år.
4148684 Västra Vingåkers församling C:2, 1697-1719 C Födelse- och dopböcker 2, 1697-1719 Innehåller även vigsel- och dopbok samma år.
4148684 Västra Vingåkers församling C:3, 1720-1747 C Födelse- och dopböcker 3, 1720-1747 Innehåller även vigsel- och dopbok samma år.
4148684 Västra Vingåkers församling C:4, 1748-1767 C Födelse- och dopböcker 4, 1748-1767 Innehåller även vigsel- och dopbok samma år.
4148685 Västra Vingåkers församling C:5, 1768-1795 C Födelse- och dopböcker 5, 1768-1795 Innehåller även vigselbok 1768-1815 och dödbok 1768-1795. Register å försättsbladet.
4148686 Västra Vingåkers församling C:6, 1796-1809 C Födelse- och dopböcker 6, 1796-1809 Innehåller även dödbok 1796-1815.
4148686 Västra Vingåkers församling C:7, 1810-1829 C Födelse- och dopböcker 7, 1810-1829
4148686 Västra Vingåkers församling C:8, 1830-1839 C Födelse- och dopböcker 8, 1830-1839
4148686 Västra Vingåkers församling C:9, 1840-1846 C Födelse- och dopböcker 9, 1840-1846
4148689 Västra Vingåkers församling C:10, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 10, 1847-1861
4148690 Västra Vingåkers församling E I:1, 1816-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1861 Innehåller även dödbok samma år.
4148691 Västra Vingåkers församling H II:1, 1830-1836 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967 1, 1830-1836
4148691 Västra Vingåkers församling K I a:1, 1717-1756 K I a Sockenstämmans protokoll 1, 1717-1756 Innehåller även inflyttningslängder 1730-1762, utflyttningslängder 1730-1776, protokoll vid biskopsvisitation 1721-01-19, kollekträkenskaper 1721-1741 samt avskrifter av in- och utgående skrivelser och synodalprotokoll 1717-1755.
4148692 Västra Vingåkers församling L I a:1, 1659-1714 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1659-1714
4148692 Västra Vingåkers församling L I a:2, 1715-1835 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1715-1835
4148692 Västra Vingåkers församling L I b:1, 1748-1771 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialer 1, 1748-1771 Kyrkokladdar.
4148693 Jäders församling A I:1, 1749-1766 A I Husförhörslängder 1, 1749-1766 Fördelad på två upplägg: 1749-1756 och 1757-1766 med kombinerat ort- och personregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1757-1766.
4148693 Jäders församling A I:2, 1767-1779 A I Husförhörslängder 2, 1767-1779 Med anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1767-1779.
4148693 Jäders församling A I:3, 1780-1790 A I Husförhörslängder 3, 1780-1790 Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal gäster 1787-1790, motsvarande anteckningar för åren 1780-86 saknas på grund av textförlust genom fuktskador.
4148694 Jäders församling A I:4, 1790-1798 A I Husförhörslängder 4, 1790-1798 Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1791-1798.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1792-1797.
Längd över de barn som erhållit uppmuntringspremier vid förhören 1796.
4148694 Jäders församling A I:5, 1798-1806 A I Husförhörslängder 5, 1798-1806 Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1798-1806.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1798-1806, längd över de barn som erhållit bokpremier vid förhören 1798 och 1802-06 samt anteckningar om antal inflyttade 1801-1805.
4148694 Jäders församling A I:6, 1807-1815 A I Husförhörslängder 6, 1807-1815 Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1807-februari 1816 samt anteckningar över husförhörsrotar.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1807-1815, längd över de barn som erhållit belöningspremier vid förhören 1809-1813 samt anteckning om uppbrunna kyrkoböcker vid brand i Wallby prästgård 1781.
4148695 Jäders församling A I:7, 1816-1821 A I Husförhörslängder 7, 1816-1821 Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1816-1821.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1816-1821 ochlängd över de barn som erhållit belöningsböcker 1818-1821.
4148695 Jäders församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825 Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster december 1821-februari 1826 samt
förteckning över husförhörsrotar.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1822-1825 och längd över de barn som erhållitbokpremier 1822-1824.
4148695 Jäders församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1826-februari 1831.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1826-1830 samt längd över de barn som erhållit bokpremier 1826, 1827, 1829 och 1830.
4148696 Jäders församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1831-1835.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835 ochlängd över de barn som erhållit bokpremier 1831-1834.
4148696 Jäders församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1836-april 1841 samt anteckningar om lösdrivare.
Längd över nattvardsungdom
1836-1841.
4148696 Jäders församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1841-1845.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1842-1845.
4148697 Jäders församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardgångar och antal nattvardsgäster 1846-1850.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
4148697 Jäders församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1851-1855.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4148697 Jäders församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1856-1860 samt anteckningar om fattighjon utom fattighuset boende, soldatänkor och gratialister.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860 samt tabell över folkmängden i Jäder 1856.
4148698 Jäders församling E I:1, 1664-1697 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1664-1697 Lucka 1681-1686.
Med anteckningar om trolovade 1664-1680.
Innehåller även inflyttningslängd 1665-1671 och 1687-1694, utflyttningslängd 1688-1698, födelse- och dopbok 1687-1698 (kladd), död- och begravningsbok 1687-1698, samt anteckningar om de som är förlorade till tiggeri.
4148698 Jäders församling B:1, 1806-1836 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1836 Häfte i kapsel.
4148698 Jäders församling B:2, 1839-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1839-1851 Häfte i kapsel.
4148698 Jäders församling B:3, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1860
4148698 Jäders församling B:4, 1861-1893 B In- och utflyttningslängder 4, 1861-1893
4148699 Jäders församling C:1, 1688-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1747 Innehåller även vigselbok 1698-1716 samt 1719-1747, död- och begravningsbok 1698-1747 samt anteckningar om skriftade och kyrktagna 1702-1705, 1709-1710, 1712, 1740 och 1748.
4148699 Jäders församling C:2, 1748-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1848 1748-1791, 1843-1846, 1848.
Med enstaka uppgifter om födelse och dop 1843-1846 samt 1848.
Innehåller även vigselbok 1748-1786 samt 1791 med anteckningar om trolovade 1753-1773, 1776-1784 samt 1786.
Död- och begravningsbok 1748-1791, med anteckningar om döda och begravna ehuru ej skrivna i Jäders socken 1846 och 1848, samt anteckningar om absolverade och intagna i kyrkan 1752, 1755, 1756 samt 1759.
4148700 Jäders församling C:3, 1792-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1846 Innehåller även död- och begravningsbok 1792-1846.
4148700 Jäders församling C:4, 1846-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1861 Innehåller även död- och begravningsbok
1846-1861.
4148700 Jäders församling E I:2, 1791-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1791-1861 Med anteckningar om utfärdade lysningar i Barfva socken 1837-1861.
4148707 Jäders församling K I:1, 1650-1745 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1650-1745 1650-1663, 1764, 1745. Med innehållsförteckning.
Innehåller även:
Kyrkokassans specialräkenskaper 1650-1663 och 1702-1765.
Kyrkokassans räkenskaper i sammandrag 1650-1663.
Nicolaus Ungius redogörelse rörande hans installation 1650.
Johan Sellins anteckningar om sitt tillträde till kyrkoherdeämbetet 1654.
Kyrkoinventarier 1657 och 1695.
Anteckningar om kyrkoinventariets ökning 1702.
Biskopsvisitationsprotokoll 1695, 1727 och 1736.
Prostvisitationsprotokoll 1752 och 1764.
Protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1795.
Förteckning på vad J Doraeus påkostade prästgården från år 1688.
Bänklängd 1699 och 1789.
Förteckning över gravplatser på kyrkogården.
Kopia av Axel Oxenstiernas kyrkostadga 1652.
Extrakt ur synodalprotokollet hållet 1733. Mantalslängd 1783.
4148707 Jäders församling H V a:1, 1749-1770 "H V a Bilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok

Handlingar "

1, 1749-1770 Bunt i kapsel. Lysningshandlingar.
4148707 Jäders församling H V a:2, 1771-1786 "H V a Bilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok

Handlingar "

2, 1771-1786 Bunt i kapsel. Lysningshandlingar.
4148707 Jäders församling H V a:3, 1787-1803 "H V a Bilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok

Handlingar "

3, 1787-1803 Bunt i kapsel. Lysningshandlingar. Lucka 1790.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:1, 1684-1691 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 1, 1684-1691 1684-1688, 1690-1691 Saknar tidsangivelser utöver de på försättsbladet angivna. Med särskild husförhörslängd över båtsmän och fattiga.
Innehåller även konfirmationslängd 1688-1691.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:2, 1689-1705 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 2, 1689-1705 1689-1691, 1701-1705. (Längden för år 1705 återfinns på första bladen tills med åren 1689-1691).
Längden uppställd i ordningen borgare, båtsmän, bönder, soldater.
1689-1691 även särskilda husförhörslängd över fattiga.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:3, 1694-1705 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 3, 1694-1705 Längden uppställd i ordningen borgare, båtsmän, bönder, soldater, fattiga.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:4, 1705-1723 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 4, 1705-1723 Med särskild husförhörslängd över soldater och fattiga.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:5, 1741-1746 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 5, 1741-1746 Med särskild husförhörslängd över soldater, båtsmän och fördubblingsbåtmän.
4148708 Strängnäs stadsförsamling A I a:6, 1745-1754 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 6, 1745-1754 Med särskild husförhörslängd över inhysesfolk i staden,
båtsmän och soldater.
4148709 Strängnäs stadsförsamling A I a:7, 1765-1771 A I a Husförhörslängder, stads- och landsförsamlingarna 7, 1765-1771 Med särskild husförhörslängd 1765-1771 över tullbetjänter, båtsmän, hyresfolk i staden och soldater.
Innehåller även konfirmationslängd 1771-1780.
Serien avslutad. Se vidare serierna A I b resp. A I c.
4148710 Strängnäs stadsförsamling B:1, 1823-1856 B Flyttningslängder 1, 1823-1856 Gäller stads- och landsförsamlingarna.
4148710 Strängnäs stadsförsamling B:2, 1857-1868 B Flyttningslängder 2, 1857-1868 Gäller stads- och landsförsamlingarna.
4148710 Strängnäs stadsförsamling B:3, 1871-1889 B Flyttningslängder 3, 1871-1889 Gäller stads- och landsförsamlingarna 1871-1884. 1885-1889 för stadsförsamlingen.
4148710 Strängnäs stadsförsamling B:4, 1890-1894 B Flyttningslängder 4, 1890-1894
4148710 Strängnäs landsförsamling B:1, 1885-1895 B In- och utflyttningslängder 1, 1885-1895
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:1, 1667-1691 C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1691 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1667-1691 (lucka 1673-1674), död- och begravningsbok 1666-1691 (luckor 1671-1672, 1673 april-1674) och längder över nattvardsvin 1667-1698 (luckor 1667 jan-sept, 1670-1677 april, 1685 jan-april).
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:2, 1692-1701 C Födelse- och dopböcker 2, 1692-1701 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1696-1701 och död- och begravningsbok 1692-1701.
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:3, 1702-1712 C Födelse- och dopböcker 3, 1702-1712 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1702-1712 och död- och begravningsbok 1702-1713 juli.
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:4, 1713-1745 C Födelse- och dopböcker 4, 1713-1745 Innehåller även död- och begravningsbok
1713 jan-1734.
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:5, 1746-1806 C Födelse- och dopböcker 5, 1746-1806
4148729 Strängnäs stadsförsamling C:6, 1807-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1807-1861 1807-1860 (1861). Från och med år 1824 upptages stads- och landsförsamlingarna var för sig.
4148730 Strängnäs stadsförsamling E I:1, 1713-1823 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1713-1823 Innehåller även fattigkassans räkensakaper 1717, 1723-1724, odat.
4148730 Strängnäs stadsförsamling E I:2, 1824-1870 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1824-1870 Fr o m år 1826 upptages stads- och landsförsamlingarna var för sig.
4148730 Strängnäs stadsförsamling F:1, 1774-1856 F Död- och begravningsböcker 1, 1774-1856 Fr o m år 1826 upptages stads- och landsförsamlingarna var för sig.
Med förteckning över främmande personer, som dött och begravits inom Strängnäs stads- och landsförsamlingar 1844-1845.
4148730 Strängnäs stadsförsamling F:3, 1857-1870 F Död- och begravningsböcker 3, 1857-1870
4148731 Strängnäs stadsförsamling H II:1, 1758-1803 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965 1, 1758-1803
4148731 Strängnäs stadsförsamling H II:2, 1804-1813 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965 2, 1804-1813
4148732 Strängnäs stadsförsamling H II:2, 1804-1813 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965 2, 1804-1813
4148732 Strängnäs stadsförsamling H II:3, 1814-1819 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965 3, 1814-1819
4148732 Strängnäs stadsförsamling H II:4, 1820-1828 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965 4, 1820-1828
4148733 Strängnäs stadsförsamling L III:1, 1705-1731 L III Räkenskaper och verifikationer för fattigvård 1, 1705-1731 Bok över insamlade fattigunderstöd.
4148733 Strängnäs stadsförsamling L III:2, 1709-1771 L III Räkenskaper och verifikationer för fattigvård 2, 1709-1771 Bok över utdelade fattigunderstöd.
4148734 Strängnäs stadsförsamling A I b:1, 1772-1779 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 1, 1772-1779 Med särskild husförhörslängd över
tullbetjänte, båtsmän
och hyresfolk.
4148734 Strängnäs stadsförsamling A I b:2, 1780-1789 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 2, 1780-1789 Med särskild husförhörslängd över tullbetjänte, båtsmän och
hyresfolk.
4148734 Strängnäs stadsförsamling A I b:3, 1790-1799 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 3, 1790-1799 Med ej fullständigt register över gårdsägare, (A-F).
4148735 Strängnäs stadsförsamling A I b:4, 1799-1806 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 4, 1799-1806 Med särskild husförhörslängd över hyresfolk.
4148735 Strängnäs stadsförsamling A I b:5, 1807-1815 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 5, 1807-1815 Innehåller särskild husförhörslängd över hyresfolk och
register över gårdsägare.
4148735 Strängnäs stadsförsamling A I b:6, 1815-1820 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 6, 1815-1820 Med register över gårdarnas nummer och gårdsägare.
Innehåller även konfirmationslängd 1819 avseende stads- och landsförsamlingarna.
4148735 Strängnäs stadsförsamling A I b:7, 1821-1825 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 7, 1821-1825 Innehåller särskild husförhörslängd över hyresfolk och register över gårdsägare. Innehåller även
konfirmationslängd 1825 avseende stads- och landsförsamlingarna.
4148805 Strängnäs stadsförsamling A I b:8, 1826-1830 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 8, 1826-1830 Innehåller särskild husförhörslängd över hyresfolk,
register över gårdarnas nummer och register över gårdsägare.
4148805 Strängnäs stadsförsamling A I b:9, 1831-1835 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 9, 1831-1835 Särskild husförhörslängd över hyresfolk.
Register över gårdsägare.
Register över gårdarnas nummer.
4148805 Strängnäs stadsförsamling A I b:10, 1836-1840 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 10, 1836-1840 Särskild husförhörslängd över på staden skrivna peroner.
Alfabetiskt register över hyresfolk.
Dito över gårdsägare.
Register över gårdarnas nummer.
4148806 Strängnäs stadsförsamling A I b:11, 1841-1845 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 11, 1841-1845 Med alfabetiskt register över hyresfolk och gårdsägare.
4148806 Strängnäs stadsförsamling A I b:12, 1846-1850 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 12, 1846-1850 Innehåller företckning över prästänkor och prästdöttrar och
alfabetiskt personregister.
Innehåller även företckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1846-1850 och
kommunionlängd över personer från främmande församlingar 1846-1850.
4148807 Strängnäs stadsförsamling A I b:13, 1851-1855 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 13, 1851-1855 Innehåller särskild husförhörslängd över personer utan bestämd bostad och över barn, som underhållas av fattigvården samt förteckning över gårdar upptagna i husförhörslängden för landsförsamlingen vilka hör till staden.
Alfabetiskt register. Förteckning över prästänkor och prästdöttrar. Förteckning över
soldatänkor.
Innehåller även förteckning över personer, som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1851-1855,
kommunionlängd över personer från främmande församlingar 1851-1855 och avlösningslängd 1851-1855.
4148807 Strängnäs stadsförsamling A I b:14, 1856-1860 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 14, 1856-1860 Med särskild husförhörslängd över:
personer utan bestämd bostad, barn, som underhållas av fattigvården, barnhusbarn, alfabetiskt personregister och förteckning över prästänkor och prästdöttrar. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1856-1860 och kommunionlängd över personer från främmande församlingar 1855-1860.
4148808 Strängnäs stadsförsamling A I b:15, 1861-1866 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 15, 1861-1866 "1861-1865.
Alfabetiskt personregister.
1) Särskild husförhörslängd över personer utan bestämd bostad, barn som underhållas av fattigvården, barnhusbarn;
2) Förteckning över prästänkor och prästdöttrar.
Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1861-1866 och
kommunionlängd över personer från främmande församlingar 1861-1865."
4148808 Strängnäs stadsförsamling A I b:16, 1866-1870 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 16, 1866-1870 I kapsel.
Innehåller:
1) Särskilda husförhörslängd över personer utan bestämd bostad, över barn som underhållas av fattigvården.
Innehåller även:
1) Förteckning över personer, som lämnat församlingen uttaga prästbetyg 1866-1870.
4148809 Strängnäs stadsförsamling A I b:17, 1871-1875 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 17, 1871-1875 Med förteckning över staden tillhörande lägenheter, personer utan bestämd bostad m m.
4148809 Strängnäs stadsförsamling A I b:18, 1876-1880 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 18, 1876-1880 Med förteckning över staden tillhörande lägenheter, personer utan bestämd bostad m m.
4148810 Strängnäs stadsförsamling A I b:19, 1881-1885 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 19, 1881-1885 Med förteckning över lägenheter på stadens område, personer utan bestämd bostad m m.
4148810 Strängnäs stadsförsamling A I b:20, 1886-1890 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 20, 1886-1890 Med förteckning över lägenheter på stadens område, obefintliga, personer utan bestämd bostad m m.
4148811 Strängnäs stadsförsamling A I b:21, 1891-1895 A I b Husförhörslängder, stadsförsamlingen 21, 1891-1895 Med förteckning över lägenheter på stadens område, personer utan bestämd bostad m m.
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:1, 1772-1779 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 1, 1772-1779 Med särskild förteckning över soldater.
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:2, 1780-1789 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 2, 1780-1789
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:3, 1790-1799 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 3, 1790-1799 Med alfabetiskt register över gårdarna.
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:4, 1799-1806 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 4, 1799-1806
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:5, 1807-1815 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 5, 1807-1815 Med alfabetiskt register över gårdarna.
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:6, 1815-1820 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 6, 1815-1820 Med alfabetiskt register över gårdarna.
4148812 Strängnäs stadsförsamling A I c:7, 1821-1825 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 7, 1821-1825 Med alfabetiskt register över gårdarna.
4148813 Strängnäs stadsförsamling A I c:8, 1826-1830 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 8, 1826-1830 Med alfabetiskt register över gårdarna. Innehåller även förteckning över fattighjon 1829-09-25.
4148813 Strängnäs stadsförsamling A I c:9, 1831-1835 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 9, 1831-1835 Med alfabetiskt register över gårdarna. Innehåller även förteckning över fattighjon 1831-1835.
4148813 Strängnäs stadsförsamling A I c:10, 1836-1840 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 10, 1836-1840 Med alfabetiskt register över fattighjon och förteckning över på socknen skrivna 1836-1840.
4148813 Strängnäs stadsförsamling A I c:11, 1841-1845 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 11, 1841-1845 Med särskild husförhörslängd över på socknen skrivna, förteckning över fattiga soldatänkor, alfabetiskt register över gårdarna, förteckning över personer som åtnjuter fattigdel 1841-1845.
4148813 Strängnäs stadsförsamling A I c:12, 1846-1850 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 12, 1846-1850 "I längden sammanförda kategorier:1) Personer utan bestämd bostad; 2) På socknen skrivna; 3) Förteckning över gårdar tillhörande stadsförsamlingen; 4) Alfabetiskt register över gårdarna; 5) Register över gårdarna enligt mantalslängden; 6) Förteckning över fattiga krigsmansänkor. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg."
4148814 Strängnäs stadsförsamling A I c:13, 1851-1855 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 13, 1851-1855 "Med förteckning över: 1) Personer utan bestämd bostad; 2) Fattiga krigsmansänkor; 3) Till staden hörande lägenheter; 4) På förenklad ränta å hemman och lägenheter (1855) 5) Alfabetiskt register över gårdarna; 6) Register över gårdarna enligt mantalslängden. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg."
4148814 Strängnäs stadsförsamling A I c:14, 1856-1860 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 14, 1856-1860 "Med: 1) Alfabetiskt register över gårdarna; 2) Förteckning över staden tillhörande lägenheter; 3) Över samtliga hemman i församlingen; 4) Över personer utan bestämd bostad; 5) Över barnhusbarn. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg."
4148830 Strängnäs stadsförsamling A I c:15, 1861-1865 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 15, 1861-1865 "Med alfabetiskt register över gårdarna med: 1) Förteckning över staden tillhörande lägenheter; 2) Särskild husförhörslängd över personer utan bestämd bostad. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1857-1865."
4148830 Strängnäs stadsförsamling A I c:16, 1866-1870 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 16, 1866-1870 "I kapsel. Med alfabetiskt register över gårdarna med: 1) Förteckning över staden tillhörande lägenheter; 2) Över barnhusbarn; 3) Särskild husförhörslängd över personer utan bestämd bostad. Innehåller även förteckning över personer som lämnat församlingen utan att uttaga prästbetyg 1866-1870."
4148830 Strängnäs stadsförsamling A I c:17, 1871-1875 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 17, 1871-1875 Med ortregister.
4148831 Strängnäs stadsförsamling A I c:18, 1876-1880 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 18, 1876-1880 Med ortregister.
4148831 Strängnäs stadsförsamling A I c:19, 1881-1885 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 19, 1881-1885 Med ortregister.
4148831 Strängnäs stadsförsamling A I c:20, 1886-1890 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 20, 1886-1890 Med ortregister.
4148831 Strängnäs stadsförsamling A I c:21, 1891-1895 A I c Husförhörslängder, landsförsamlingen 21, 1891-1895 Med ortregister.
4148832 Länna församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1863.
4148832 Länna församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1869.
4148832 Länna församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4148833 Länna församling A I:18, 1876-1885 A I Husförhörslängder 18, 1876-1885 Med ortregister.
4148833 Länna församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Med ortregister.
4148833 Länna församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Med ortregister.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4148834 Åkers församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865 och kommunionlängder 1861-1865.
4148834 Åkers församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870 och kommunionlängder 1866-1870.
4148835 Åkers församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängder 1871-1874.
4148835 Åkers församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880 och kommunionlängder 1876-1880.
4148836 Åkers församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1881-1885 och kommunionlängder 1881-1885.
4148836 Åkers församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1886-1890 och kommunionlängder 1886-1887.
4148837 Åkers församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4148838 Stenkvista församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4148838 Stenkvista församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
4148838 Stenkvista församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4148839 Stenkvista församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880 och bok över obefintliga 1876-1880.
4148839 Stenkvista församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4148839 Stenkvista församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1889 och bok över obefintliga 1886-1889.
4148840 Stenkvista församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1892-1894 och bok över obefintliga 1891-1895.
4148841 Ärla församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1861-1864.
4148864 Ärla församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1867-1870.
4148865 Ärla församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom
1871-1873.
4148866 Ärla församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1880
4148867 Ärla församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1885.
4148868 Ärla församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1886-1890.
4148869 Ärla församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895 samt längd över nattvardsungdom 1890-1894.
4148870 Björkviks församling A I:18 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18 a, 1861-1865 Omfattar östra rotarna.
4148870 Björkviks församling A I:18 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18 b, 1861-1865 Omfattar västra rotarna.
4148871 Björkviks församling A I:19 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19 a, 1866-1870 Omfattar östra rotarna.
4148871 Björkviks församling A I:19 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19 b, 1866-1870 Omfattar västra rotarna.
4148883 Björkviks församling A I:20 a, 1871-1876 A I Husförhörslängder 20 a, 1871-1876 Omfattar östra rotarna.
4148883 Björkviks församling A I:20 b, 1871-1876 A I Husförhörslängder 20 b, 1871-1876 Omfattar västra rotarna.
4148884 Björkviks församling A I:21 a, 1876-1881 A I Husförhörslängder 21 a, 1876-1881 Omfattar östra rotarna.
4148884 Björkviks församling A I:21 b, 1876-1881 A I Husförhörslängder 21 b, 1876-1881 Omfattar västra rotarna.
4148885 Björkviks församling A I:22 a, 1881-1886 A I Husförhörslängder 22 a, 1881-1886 Omfattar östra rotarna.
4148885 Björkviks församling A I:22 b, 1881-1886 A I Husförhörslängder 22 b, 1881-1886 Omfattar västra rotarna.
4148886 Björkviks församling A I:23 a, 1886-1891 A I Husförhörslängder 23 a, 1886-1891 Uppslag 1-300. Omfattar östra rotarna.
4148886 Björkviks församling A I:23 b, 1886-1891 A I Husförhörslängder 23 b, 1886-1891 Uppslag 301-646. Omfattar västra rotarna.
4148887 Björkviks församling A I:24 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24 a, 1891-1895 Uppslag 1-300. Omfattar östra rotarna.
4148887 Björkviks församling A I:24 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24 b, 1891-1895 Uppslag 301-599. Omfattar västra rotarna.
4148888 Björnlunda församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister.
4148888 Björnlunda församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister och soldatänkeregister.
4148889 Björnlunda församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Förteckning över soldatänkor;
2) Husförhörsturlistor 1861-1866;
3) Förteckning över antalet nattvardsgångar 1861-1865."
4148890 Björnlunda församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 "Med ortregister.
Innehåller även:
1) Förteckningar över krigsmansänkor, personer med okänd vistelseort samt antalet nattvardsgångar 1866-1870;
2) Husförhörsturlistor 1866-1871;
3) Uppgifter om folkmängd 1868."
4148890 Björnlunda församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över obefintliga för samma år.
4148905 Björnlunda församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över obefintliga för samma år.
4148906 Björnlunda församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över obefintliga för samma år.
4148907 Björnlunda församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över obefintliga för samma år.
4148908 Dillnäs församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 "Med ortregister. Med förteckningar över:
1) Husförhör 1861-1866;
2) Antalet nattvardsgångar 1861-1865.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1862-1865."
4148908 Dillnäs församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 "Med ortregister. Med förteckningar över:
1) Husförhör 1866-1870;
2) Antalet nattvardsgångar 1866-1870.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1870."
4148908 Dillnäs församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1872-1874.
4148908 Dillnäs församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1879.
4148908 Dillnäs församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister.
4148908 Dillnäs församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1887-1890.
4148908 Dillnäs församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4148909 Gryts församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller: Förteck-
ning över nattvardsgångar 1861- 1865. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1862-1865.
4148909 Gryts församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller: Förteck-
ning över nattvardsgångar 1866- 1870. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4148910 Gryts församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och längd över obefintliga för samma år.
4148910 Gryts församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom för samma år.
4148911 Gryts församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och längd över obefintliga för samma år.
4148911 Gryts församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och längd över obefintliga för samma år.
4148911 Gryts församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894 och längd över obefintliga 1891-1895.
4148912 Björnlunda församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över obefintliga för samma år.
4148973 Gåsinge församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom samma år.
4148973 Gåsinge församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1895 och längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4148974 Eskilstuna Klosters församling A I b:19, 1869-1873 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

19, 1869-1873 Uppslag 1-249. Gårdarna 1-100. Med personnamnsregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1870-1893.
4148974 Eskilstuna Klosters församling A I b:20, 1869-1873 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

20, 1869-1873 Uppslag 250-624. I bokstavsordning A - Svahn.
4148975 Eskilstuna Klosters församling A I b:21, 1869-1873 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

21, 1869-1873 Uppslag 625-874. I bokstavsordning Svalling - Ö samt faktoriet. Med register, som utifrån kvartersnummer och personnamn hänvisar till uppslag. Innehåller även längd över nattvardsgäster 1870-1874.
4148976 Eskilstuna Klosters församling A I b:22, 1874-1878 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

22, 1874-1878 Uppslag 1-286. Gårdarna 1-103. Med personnamnsregister.
4148976 Eskilstuna Klosters församling A I b:23, 1874-1878 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

23, 1874-1878 Uppslag 288-668. I bokstavsordning A - Jonsson.
4148977 Eskilstuna Klosters församling A I b:24, 1874-1878 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

24, 1874-1878 Uppslag 669-1143. I bokstavsordning Jonsson - Ö samt faktoriet.
4148977 Eskilstuna Klosters församling A I b:25, 1874-1878 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

25, 1874-1878 Register till A I b:23-24, som utifrån kvartersnummer och personnamn hänvisar till uppslag.
4148978 Eskilstuna Klosters församling A I b:26, 1879-1884 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

26, 1879-1884 Uppslag 1-353. I bokstavsordning A - F.
4148978 Eskilstuna Klosters församling A I b:27, 1879-1884 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

27, 1879-1884 Uppslag 354-714. I bokstavsordning G - Lundqvist.
4148979 Eskilstuna Klosters församling A I b:28, 1879-1884 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

28, 1879-1884 Uppslag 713-1083. I bokstavsordning Lundqvist - S.
4148979 Eskilstuna Klosters församling A I b:29, 1879-1884 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

29, 1879-1884 Uppslag 1084-1381. I bokstvsordning T - Ö.
4148979 Eskilstuna Klosters församling A I b:30, 1879-1884 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

30, 1879-1884 Register till A I b:26-29, som utifrån kvartersnummer och personnummer hänvisar till uppslag.
4148980 Eskilstuna Klosters församling A I b:35, 1884-1888 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

35, 1884-1888 Register till A I b: 31-34, som utifrån kvartersnummer hänvisar till uppslag.
4148981 Eskilstuna Klosters församling A I b:31, 1884-1888 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

31, 1884-1888 Uppslag 1-369. I bokstavsordning A - Fo.
4148981 Eskilstuna Klosters församling A I b:32, 1884-1888 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

32, 1884-1888 Uppslag 370-738. I bokstvsordning Fr - Li.
4148982 Eskilstuna Klosters församling A I b:33, 1884-1888 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

33, 1884-1888 Uppslag 739-1105. I bokstavsordning Lj - Sp.
4148982 Eskilstuna Klosters församling A I b:34, 1884-1888 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

34, 1884-1888 Uppslag 1106-1474. I bokstavsordning St - Ö samt Klosterström.
4148983 Eskilstuna Klosters församling A I b:36, 1889-1893 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

36, 1889-1893 Uppslag 1-371. I bokstavsordning A - E.
4148983 Eskilstuna Klosters församling A I b:37, 1889-1893 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

37, 1889-1893 Uppslag 372-742. I bokstavsordning f - K.
4148984 Eskilstuna Klosters församling A I b:38, 1889-1893 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

38, 1889-1893 Uppslag 743-1113. I bokstavsordning L - Q.
4148985 Eskilstuna Klosters församling A I b:39, 1889-1893 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

39, 1889-1893 Uppslag 1114-1484. I bokstavsordning R-Ö samt Klosterström.
4148985 Eskilstuna Klosters församling A I b:40, 1889-1893 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

40, 1889-1893 Register till A I b:36-39, som utifrån kvartersnummer hänvisar till uppslag.
4148986 Eskilstuna Klosters församling A I e:16, 1864-1868 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 16, 1864-1868 Med ortregister. Innehåller även
konfirmationslängder 1865-1869.
4148987 Eskilstuna Klosters församling A I e:17, 1869-1873 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 17, 1869-1873 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1870-1873.
4148987 Eskilstuna Klosters församling A I e:18, 1874-1878 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 18, 1874-1878 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1877-1878.
4148988 Eskilstuna Klosters församling A I e:19, 1878-1882 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 19, 1878-1882 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1879.
4148988 Eskilstuna Klosters församling A I e:20, 1883-1887 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 20, 1883-1887 Med ortregister.
4148989 Eskilstuna Klosters församling A I e:21, 1888-1892 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 21, 1888-1892 Uppslag 1-200. Med ortregister (även för A I e:22).
4148989 Eskilstuna Klosters församling A I e:22, 1888-1892 A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling 22, 1888-1892 Uppslag 201-400. Ortregister se
A I e:21.
4148990 Eskilstuna Klosters församling A I f:14, 1861-1865 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 14, 1861-1865 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Västermarken.
Innehåller även
konfirmationslängder 1862-1866.
4148990 Eskilstuna Klosters församling A I f:15, 1866-1870 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 15, 1866-1870 Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad, Västermarken och Stålfors.
Innehåller även
konfirmationslängder 1867-1871.
4148990 Eskilstuna Klosters församling A I f:16, 1871-1875 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 16, 1871-1875 Med ortregister.
4148991 Eskilstuna Klosters församling A I f:17, 1876-1880 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 17, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1878.
4148991 Eskilstuna Klosters församling A I f:18, 1881-1885 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 18, 1881-1885 Med ortregister.
4148992 Eskilstuna Klosters församling A I f:19, 1886-1890 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 19, 1886-1890 Uppslag 1-299. Med ortregister.
4148992 Eskilstuna Klosters församling A I f:20, 1886-1890 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 20, 1886-1890 Uppslag 300-475. Med ortregister (även för A I F:21).
4148992 Eskilstuna Klosters församling A I f:21, 1886-1890 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 21, 1886-1890 Uppslag 476-648. Ortregister: se A I f:20.
4148992 Eskilstuna Klosters församling A I f:22, 1886-1890 A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling 22, 1886-1890 Register till A I f:19-21, som utifrån ortnamn via personnamn hänvisar till uppslag.
4148993 Eskilstuna Klosters församling A I b:18, 1864-1868 "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors

socken"

18, 1864-1868 Med personregister. Innehåller även konfirmationslängder 1865-1869.
4148994 Eskilstuna Klosters församling A I c:20, 1860-1864 A I c Husförhörslängder för Fristaden 20, 1860-1864 "Med personregister (dels alfabetiskt, dels ""lokalregister"").
Innehåller även
konfirmationslängder 1861-1864."
4148995 Eskilstuna Klosters församling A I c:21 a, 1864-1868 A I c Husförhörslängder för Fristaden 21 a, 1864-1868 Uppslag 1-334.
4148995 Eskilstuna Klosters församling A I c:21 b, 1864-1868 A I c Husförhörslängder för Fristaden 21 b, 1864-1868 "Uppslag 335-572. Med personregister (dels alfabetiskt, dels ""lokalregister""). Innehåller även lista över ""Catechumini"" 1865-1869.
Serien avslutad. Se vidare serien A I b."
4148996 Ytterenhörna församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4148996 Ytterenhörna församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870
4148997 Ytterenhörna församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4148997 Ytterenhörna församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4148997 Ytterenhörna församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885
4148997 Ytterenhörna församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890
4148998 Ytterenhörna församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895
4148999 Överenhörna församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4148999 Överenhörna församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870
4148999 Överenhörna församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4149000 Överenhörna församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4149000 Överenhörna församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885
4149000 Överenhörna församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890
4149000 Överenhörna församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895
4149001 Flens församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar 1861-1865.
4149001 Flens församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar 1866-1870.
4149001 Flens församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1871.
4149001 Flens församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Uppslag 1-150. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar 1876-1880.
4149002 Flens församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Uppslag 151-240.
4149002 Flens församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar 1881-1885.
4149002 Flens församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar 1886-1890.
4149003 Flens församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgångar samt bok över obefintliga 1891-1895.
4149004 Råby-Rekarne församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4149004 Råby-Rekarne församling A I:9, 1866-1870 A I Husförhörslängder 9, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149004 Råby-Rekarne församling A I:10, 1871-1875 A I Husförhörslängder 10, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4149004 Råby-Rekarne församling A I:11, 1876-1880 A I Husförhörslängder 11, 1876-1880 Dito. Dito 1876, 1880.
4149004 Råby-Rekarne församling A I:12, 1881-1885 A I Husförhörslängder 12, 1881-1885 Dito. Dito 1881, 1882, 1884, 1885.
4149005 Råby-Rekarne församling A I:13, 1886-1890 A I Husförhörslängder 13, 1886-1890 Dito. Dito 1886-1890.
4149005 Råby-Rekarne församling A I:14, 1891-1895 A I Husförhörslängder 14, 1891-1895 Dito. Dito 1891-1894.
4149006 Torshälla församling A I:19 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19 b, 1861-1865 Omfattar landet. Med ortregister och förteckning över husförhören 1862-1866. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4149006 Torshälla församling A I:20 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 b, 1866-1870 Omfattar landet. Med ortregister och förteckning över husförhören 1855-1888. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4149006 Torshälla församling A I:21 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 b, 1871-1875 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4149006 Torshälla församling A I:22 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22 b, 1876-1880 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4833488 Torshälla församling A I:23 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23 b, 1881-1885 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4833488 Torshälla församling A I:24 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24 b, 1886-1890 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4833488 Torshälla församling A I:25 b, 1891-1896 A I Husförhörslängder 25 b, 1891-1896 Omfattar landet. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
Serien avslutad.
Se vidare serien A II a (för staden) och serien A II a (för landet) i Hällby (före 1970-01-23 Torshälla landsförsamling) kyrkoarkiv.
4149008 Tumbo församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4149008 Tumbo församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149014 Tumbo församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4149014 Tumbo församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1880.
4149014 Tumbo församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881, 1882, 1884, 1885.
4149015 Tumbo församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4149016 Tumbo församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4149017 Hölö församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med förteckning över Båtsmanstorp.
4149017 Hölö församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med förteckning över prästänkor, gratialister, länsrotar och husförhörsrotar.
4149018 Hölö församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med förteckning över prästänkor, gratialister, krigsmansänkor, personer utan bostad och communikanter från annan församling.
4149018 Hölö församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4149019 Hölö församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885
4149019 Hölö församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890
4149020 Hölö församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895
4149021 Julita församling A I:13 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13 a, 1861-1865 Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.
Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång 1861-1865.
4149021 Julita församling A I:13 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13 b, 1861-1865 Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar. Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång
1861-1865.
4833489 Julita församling A I:14 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14 a, 1866-1870 Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång 1866-1870.
4833489 Julita församling A I:14 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14 b, 1866-1870 Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar. Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång
1866-1870.
4149023 Julita församling A I:15 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15 a, 1871-1875 Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar
4149023 Julita församling A I:15 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15 b, 1871-1875 Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar.
4833490 Julita församling A I:16 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16 a, 1876-1880 Omfattar Berga, Löfåker, Bottensrotar.
4833490 Julita församling A I:16 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16 b, 1876-1880 Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar.
4149025 Julita församling A I:17 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17 a, 1881-1885 Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.
4149025 Julita församling A I:17 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17 b, 1881-1885 Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar.
4149474 Julita församling A I:18 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18 a, 1886-1890 Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar.
4149474 Julita församling A I:18 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18 b, 1886-1890 Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar.
4149475 Julita församling A I:19 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19 a, 1891-1895 Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar
4149475 Julita församling A I:19 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19 b, 1891-1895 Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar.
4149476 Österåkers församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister. Med anteckningar om nattvardsgångar 1861-1865.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861, 1863, 1865.
4149485 Österåkers församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister. Med anteckningar om nattvardsgångar 1866-1870.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149486 Österåkers församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1875 samt längd över nattvardsbarn 1871-1875.
4149487 Österåkers församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1880 samt längd över nattvardsbarn 1876-1880.
4149488 Österåkers församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga
1881 samt längd över nattvardsbarn 1881, 1883-1885.
4149489 Österåkers församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1886-1889.
4149490 Österåkers församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891 samt längd över nattvardsbarn 1891-1894.
4149491 Bergshammars församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister, även med förteckningar över husförhör och nattvardsgångar 1861-1865 och uppgifter rörande folkmängd 1860-1865. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
4149491 Bergshammars församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister, även med förteckningar över husförhör och nattvardsgångar 1866-1870 och uppgifter rörande folkmängd 1865-1868. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1870.
4149491 Bergshammars församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875 och dito för Tuna 1873.
4149491 Bergshammars församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1877.
4149492 Bergshammars församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1883-1885.
4149492 Bergshammars församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4149492 Bergshammars församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149497 Kila församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister. Med fattigstugulängd, anteckningar över nattvardsgångar, obefinlighetslängd,
krigsmansänkor, gratialister. Innehåller även längder över nattvardsungdom samt anteckningar över in- och
utflyttade personer.
4149498 Kila församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister. Med obefinlighetslängder, anteckningar över nattvardsgångar, gratialister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1867 samt anteckningar över in- och utflyttade personer.
4149498 Kila församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister
4149499 Kila församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister
4149500 Kila församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom
1884-1885
4149501 Kila församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom
1886-1890
4149502 Kila församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom
1891-1894
4149503 Lunda församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1863-1865. Överförda till D I:2.
4149503 Lunda församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Innehåller även:
Längd å nattvardsungdom 1866-1870.
4149503 Lunda församling A I:19 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19 a, 1871-1875 Norra församlingsdelen. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4149504 Lunda församling A I:19 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19 b, 1871-1875 Södra församlingsdelen. Med ortregister
4149504 Lunda församling A I:20 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20 a, 1876-1880 Norra församlingsdelen. Med ortregister
4149504 Lunda församling A I:20 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20 b, 1876-1880 Södra församlingsdelen. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1879.
4149504 Lunda församling A I:21 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21 a, 1881-1885 Norra församlingsdelen. Med ortregister
4149504 Lunda församling A I:21 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21 b, 1881-1885 Södra församlingsdelen. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1880-1885.
4149505 Lunda församling A I:22 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22 a, 1886-1890 Norra församlingsdelen. Med ortregister
4149505 Lunda församling A I:22 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22 b, 1886-1890 Södra församlingsdelen. Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1885-1890.
4149505 Lunda församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4149506 Tuna församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med ortregister. Med förteckningar över nattvardsgångar 1861-1865 och husförhör 1861-1865.
4149506 Tuna församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister.
4149506 Tuna församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister.
4149506 Tuna församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med ortregister.
4149513 Tuna församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med ortregister.
4149513 Tuna församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med ortregister.
4149513 Tuna församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149514 Barva församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister och förteckning över antalet nattvardsgångar 1861-1865. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4149514 Barva församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister och förteckning över antalet nattvardsgångar 1866-1870. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4149514 Barva församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn 1871- 1875 och förteckning över nattvardsgångar.
4149514 Barva församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn 1876-1880.
4149515 Barva församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn 1881-1885.
4149515 Barva församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn 1886-1890.
4149515 Barva församling A I:17, 1890-1895 A I Husförhörslängder 17, 1890-1895 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn 1890-1894.
4149516 Hammarby församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4149516 Hammarby församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870
4149516 Hammarby församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875
4149516 Hammarby församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880
4149516 Hammarby församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1882-1885.
4149516 Hammarby församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1886-1890.
4149516 Hammarby församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149517 Jäders församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med ortregister.
Innehåller även förteckningar över kommunikanter 1861-1865,gratialister samt längd över nattvardsungdom 1861, 1863-1865.
4149517 Jäders församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med ortregister.
Innehåller även förteckningar över kommunikanter 1866-1870,personer med okänd vistelseort,soldater, gratialister,
husförhör 1866-1870 samt längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149518 Jäders församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister och förteckning över husförhörsställen 1871-1875. Innehåller även
förteckning över konfirmander 1871-1875.
4149518 Jäders församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även
förteckning över konfirmander 1876, 1878-1880 och kommunikantliggare 1876-1880.
4149519 Jäders församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även kommunikantliggare 1881-1885,
barnhusbarnslängd samt förteckning över konfirmander 1881-1885.
4149519 Jäders församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även förteckning över konfirmander 1886-1890 och kommunikantliggare 1886-1890.
4149520 Jäders församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även kommunikantliggare 1891-1895 och förteckning över konfirmander 1891-1894.
4149521 Kjula församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även: Längd över nattvardsbarn för Kjula och Sundby 1861-1865.
4149521 Kjula församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom i Kjula och Sundby 1866-1870.
2) Anteckningar om nattvardsgång, utflyttade, soldater m m.
4149522 Kjula församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1871-1875.
4149522 Kjula församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1876-1880.
4149607 Kjula församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister.
4149607 Kjula församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister.
4149608 Kjula församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1891-1895 och konfirmationsbok för Sundby 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149609 Sundby församling A I:13, 1860-1865 A I Husförhörslängder 13, 1860-1865 Med ortregister och förteckning över nattvardsgångar 1860-1865. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1860-1864.
4149609 Sundby församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister och förteckning över nattvardsgångar 1866-1870 och
folkmängdsuppgifter 1866-1870. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149609 Sundby församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4149609 Sundby församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4149610 Sundby församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4149610 Sundby församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4149610 Sundby församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895.
4149611 Vallby församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även
kommunionlängd 1861-1865.
4149611 Vallby församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Med ortregister.
Innehåller även kommunionlängd 1866-1870, längd över nattvardsbarn 1870.
4149611 Vallby församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1871-1875.
4149611 Vallby församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1876-1880.
4149612 Vallby församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Med ortregister. innehåller även längd över nattvardsbarn 1882-1885.
4149612 Vallby församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1886-1890.
4149612 Vallby församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149613 Stora Malms församling A I:28 d, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28 d, 1886-1890 Uppslag 698-986.
4149613 Stora Malms församling A I:28 e, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28 e, 1886-1890 Uppslag 1-193.
4149613 Stora Malms församling A I:29 d, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29 d, 1891-1895 Uppslag 655-857.
4149613 Stora Malms församling A I:29 e, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29 e, 1891-1895 Uppslag 858-1108.
4149617 Dunkers församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865 och lista över nattvardstillfällen 1861-1865.
4149617 Dunkers församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149618 Dunkers församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och lista över nattvardstillfällen.
4149618 Dunkers församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och lista över nattvardstillfällen.
4149619 Dunkers församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom och lista över nattvardstillfällen.
4149619 Dunkers församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även lista över nattvardstillfällen.
4149620 Dunkers församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Uppslag 1-219. Med ortregister.
4149620 Dunkers församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 Uppslag 220-440. Med ortregister.
4149621 Lilla Malma församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister och personregister (Malmköping). Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865 och
längder över nattvardsgäster 1861-1865.
4149621 Lilla Malma församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister och personregister (Malmköping). Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870, längder över nattvardsgäster 1866-1870.
4149625 Lilla Malma församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Lilla Malma. Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsbarn och uppgift om antalet kommunikanter.
4149625 Lilla Malma församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Malmköping. Med personregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn och lista över obefintliga.
4149625 Lilla Malma församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Lilla Malma. Med ortregister. Innehåller även förteckning över soldater, nattvardsbarn, antalet kommunikanter och obefintliga.
4149626 Lilla Malma församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Malmköping. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149626 Lilla Malma församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Lilla Malma. Med ortregister. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149626 Lilla Malma församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Malmköping. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149627 Lilla Malma församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Lilla Malma. Med ortregister. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn 1887-1890, antalet kommunikanter, samt förteckning över nattvardsbarn från Dunker m fl församlingar.
4149627 Lilla Malma församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Malmköping. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149627 Lilla Malma församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Lilla Malma. Med ortregister. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149628 Lilla Malma församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 Malmköping. Innehåller även förteckning över obefintliga, nattvardsbarn och antalet kommunikanter.
4149629 Kärnbo församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Innehåller två olika pagineringar,
a) Mariefred. Fol. 1-192,
b) Kärnbo. Fol. 1-184.
I kolumnerna förekommer även anteckningar för år 1866.
Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1862-1866.
4149629 Kärnbo församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Innehåller två olika pagineringar,
a) Mariefred. Fol. 1-200,
b) Kärnbo. Fol 1-183.
I kolumnerna förekommer även anteckningar för år 1871.
Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1867-1870.
4149630 Kärnbo församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister för Mariefred. Mariefred uppslag 1-190. Kärnbo uppslag 1-196.
Innehåller även längder nattvardsungdom 1871-1875.
4149630 Kärnbo församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister för Mariefred. Mariefred uppslag 1-195. Kärnbo uppslag 1-196. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4149631 Kärnbo församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister för Mariefred. Mariefred uppslag 1-192. Kärnbo uppslag 1-194. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4149631 Kärnbo församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister för Mariefred. Mariefred uppslag 1-202. Kärnbo uppslag 1-203. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4149635 Kärnbo församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister för Mariefred. Mariefred uppslag 1-207. Kärnbo uppslag 1-202. Innehåller även längder över konfirmander 1891-1895.
Serien avslutad.
Se vidare serien
A II a i Mariefred resp A II i Kärnbo.
4149636 Taxinge församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4149636 Taxinge församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4149637 Taxinge församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875
4149637 Taxinge församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880
4149637 Taxinge församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4149637 Taxinge församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890
4149637 Taxinge församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895
4149638 Mellösa församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4149638 Mellösa församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4149639 Mellösa församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdomen 1862-1865.
4149639 Mellösa församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4149640 Mellösa församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4149641 Mellösa församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4149643 Mellösa församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister.Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895.
4149644 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:16 a, 1861-1865 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 16 a, 1861-1865 Med personregister.
4149644 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:16 b, 1861-1865 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 16 b, 1861-1865 Med personregister.
4149645 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:17 a, 1866-1870 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 17 a, 1866-1870 Med personregister.
4149645 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:17 b, 1866-1870 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 17 b, 1866-1870 Med personregister.
4149645 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:18 a, 1871-1875 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 18 a, 1871-1875 Uppslag 1-430. Med register över gårdsägare.
4149646 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:18 b, 1871-1875 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 18 b, 1871-1875 Uppslag 455-903. Dito.
4149646 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:19 a, 1876-1880 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 19 a, 1876-1880 Uppslag 1-429. Dito.
4149646 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:19 b, 1876-1880 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 19 b, 1876-1880 Uppslag 455-901. Dito.
4149647 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:20 b, 1881-1885 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 20 b, 1881-1885 Uppslag 418-889. Dito.
4149647 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:20 a, 1881-1885 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 20 a, 1881-1885 Uppslag 1-417. Dito.
4149648 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:21 a, 1886-1890 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 21 a, 1886-1890 Uppslag 1-419. Dito.
4149648 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:21 b, 1886-1890 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 21 b, 1886-1890 Uppslag 420-938. Dito.
4149649 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:22 a, 1891-1895 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 22 a, 1891-1895 Uppslag 1-412. Dito.
4149649 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:22 b, 1891-1895 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 22 b, 1891-1895 Uppslag 413-646. Dito.
4149649 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I a:22 c, 1891-1895 A I a Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling 22 c, 1891-1895 Uppslag 647-926. Dito.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4149650 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:17, 1861-1865 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 17, 1861-1865
4149650 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:18, 1866-1870 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 18, 1866-1870
4149651 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:19, 1871-1875 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 19, 1871-1875
4149651 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:20, 1876-1880 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 20, 1876-1880
4149652 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:21, 1881-1885 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 21, 1881-1885
4149653 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:22, 1886-1890 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 22, 1886-1890
4149654 Nyköpings Sankt Nicolai församling A I b:23, 1891-1895 A I b Husförhörslängder för S:t Nicolai församling 23, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
4149655 Nyköpings Alla Helgona församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med personregister.
4149655 Nyköpings Alla Helgona församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med personregister.
4149656 Nyköpings Alla Helgona församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister.
4149656 Nyköpings Alla Helgona församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med ortregister.
4150438 Nyköpings Alla Helgona församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med ortregister.
4150439 Nyköpings Alla Helgona församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med ortregister.
4150439 Nyköpings Alla Helgona församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med ortregister och register över gårdsägare.
4150440 Nyköpings Alla Helgona församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 "Anteckningar om ""afskedade krigsmannsenkor"" på försättsbladen.
Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1865."
4150440 Nyköpings Alla Helgona församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 "Anteckningar om ""afskedade krigsmansenkor"" på försättsbladen.
Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1868-1870."
4150440 Nyköpings Alla Helgona församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister.
4150440 Nyköpings Alla Helgona församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister.
4150441 Nyköpings Alla Helgona församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1884-1888.
4150441 Nyköpings Alla Helgona församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister.
4150441 Nyköpings Alla Helgona församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150442 Lids församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150442 Lids församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895 och längd över nattvardsungdom 1891-1893.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150443 Ludgo församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150443 Ludgo församling A I:19, 1865-1870 A I Husförhörslängder 19, 1865-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4150464 Ludgo församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871, 1872 och 1875.
4150465 Ludgo församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4150465 Ludgo församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885
4150465 Ludgo församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1886-1890 och längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150466 Ludgo församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895 och längd över nattvardsungdom 1891-1895.
4150467 Ripsa församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister och förteckning över gratialister 1886. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1886-1890.
4150467 Ripsa församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister och förteckning över gratialister 1891-1895. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150468 Runtuna församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med förteckningar över nattvardsgångar 1861-1865 och fattighjon, uppgifter å folkmängd. Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865, anteckningar angående väderlek, skörd m m 1862-1865.
4150468 Runtuna församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med uppgifter å folkmängd, förteckning över nattvardsgångar 1866-1870. Innehåller även
konfirmationslängd 1866-1870,
anteckningar angående väderlek, skörd m m 1866-1869.
4150469 Runtuna församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Innehåller även bok över obefintliga 1871-1875 och längd över nattvardsungdom 1871-1873.
4150469 Runtuna församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Innehåller även bok över obefintliga 1876-1880 och längd över nattvardsungdom 1876-1879.
4150469 Runtuna församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Innehåller även bok över obefintliga 1881-1895 och längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150470 Runtuna församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Innehåller även bok över obefintliga 1886-1890 och längd över nattvardsungdom 1889-1890.
4150470 Runtuna församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895 och längd över nattvardsungdom 1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150471 Råby-Rönö församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150471 Råby-Rönö församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870 och anteckningar om väderlek och kyrkans restaurering 1870.
4150471 Råby-Rönö församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom
1871-1875.
4150471 Råby-Rönö församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom
1876-1880
4150472 Råby-Rönö församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1881-1885.
4150472 Råby-Rönö församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1886-1890.
4150472 Råby-Rönö församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1891-1896.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150473 Spelviks församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister. Soldat och gratial register.
Nattvardsgång 1861-1865. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1861-1865, uppgifter om folkmängd och in- och utflyttningslängd.
4150473 Spelviks församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1866-1870 och in- och utflyttningslängd.
4150473 Spelviks församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1871-1873 samt in- och utflyttningslängd
1871-1875.
4150473 Spelviks församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Mod ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1876-1880 samt in- och utflyttningslängd
1876-1880.
4150473 Spelviks församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1881-1885 samt in- och utflyttningslängd
1881-1885.
4150473 Spelviks församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1886-1890 samt in- och utflyttningslängd
1886-1890.
4150473 Spelviks församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över
nattvardsungdom 1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150474 Lerbo församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister, förteckning över gratialer, förteckning över folknumerär 1861, 1862, 1863, förteckning över antal nattvardsgångar 1865.
4150474 Lerbo församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister, brev om fånges uppförande i gäldfängelse, Nyköping 1870, förteckning över gratialer.
4150475 Lerbo församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister och obefintligregister
4150475 Lerbo församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister
4150476 Lerbo församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150476 Lerbo församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister
4150477 Lerbo församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvarsdungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150526 Sköldinge församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom.
4150526 Sköldinge församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom.
4150527 Sköldinge församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister.
4150527 Sköldinge församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister.
4150528 Sköldinge församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister.
4150528 Sköldinge församling A I:21a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21a, 1886-1890 Uppslag 1-299. Med ortregister. Kyrkroten, Skalunda, Årby, Årsta,
Elfvesta-rotar. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150529 Sköldinge församling A I:21b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21b, 1886-1890 Uppslag 300-564. Med ortregister.
Wähla, Walla, Myrkärrs, Linds, Norr-rotar.
4150529 Sköldinge församling A I:22a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22a, 1891-1895 Uppslag 1-299. Med ortregister. Kyrkroten, Skalunda, Årby, Årsta,
Elfvesta-rotar. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
4150529 Sköldinge församling A I:22b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22b, 1891-1895 Uppslag 300-561. Med ortregister.
Wähla, Walla, Myrkärrs, Linds, Norr-rotar.
4150530 Toresunds församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1861-1863.
4150530 Toresunds församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1866.
4150531 Toresunds församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister och folkmängdsuppgifter.
4150531 Toresunds församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister.
4150532 Toresunds församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister.
4150532 Toresunds församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1890.
4150536 Toresunds församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1891-1893.
4150537 Ytterselö församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1861-1865 och kommunionlängder 1861-1865.
4150537 Ytterselö församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Innehåller även konfirmationslängder 1866-1868, kommunionlängder 1866-1870 och längder över beväringsskyldiga 1866-1868.
4150537 Ytterselö församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister och förteckning över soldater. Innehåller även kommunionlängder 1871-1875.
4150538 Ytterselö församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängder 1876-1880.
4150538 Ytterselö församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1881-1885 och kommunionlängd 1881.
4150538 Ytterselö församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1886-1890.
4150539 Ytterselö församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängder 1891-1895.
4150540 Överselö församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Innehåller även
konfirmationslängder 1861-1864 och kommunionlängder 1861-1865.
4150540 Överselö församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Innehåller även kommunionlängder 1866-1870.
4150541 Överselö församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Innehåller även kommunionlängder 1871-1875.
4150541 Överselö församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Innehåller även kommunionlängd 1876.
4150542 Överselö församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885
4150542 Överselö församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Innehåller även kommunionlängder 1886-1890.
4150543 Överselö församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Innehåller även kommunionlängder 1891-1895.
4150544 Bärbo församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister (för mantalsskrivning).
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865 och
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1861-1865.
4150544 Bärbo församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1866-1870; 2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1866-1870; 3) Skolbetyg 1867-1869."
4150544 Bärbo församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875
4150544 Bärbo församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880
4150545 Bärbo församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885
4150545 Bärbo församling A I:20, 1886-1895 A I Husförhörslängder 20, 1886-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1895
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150546 Halla församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150546 Halla församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även anteckningar om nattvardsgång 1891-1895, förteckning över nattvardsbarn i Halla och Vrena 1891 samt förteckning över nattvardsbarn i Halla 1892-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150547 Nykyrka församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865 Med ortregister. Med förteckningar över kommunioner 1861-1865 grenadjärer och soldater och husförhör 1862-1866.
Innehåller även längd över nattvardsungdom i Stigtomta och
Nykyrka 1863.
4150547 Nykyrka församling A I:8, 1866-1870 A I Husförhörslängder 8, 1866-1870 Med ortregister. Med uppgifter rörande folkmängd 1868-1871 och förteckningar över grenadjär- och soldattorp,
nattvardsgångar 1866-1870 och husförhör 1866-1871.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4150547 Nykyrka församling A I:9, 1871-1875 A I Husförhörslängder 9, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150547 Nykyrka församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880
4150547 Nykyrka församling A I:11, 1881-1885 A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom1881-1885
4150547 Nykyrka församling A I:12, 1886-1890 A I Husförhörslängder 12, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890
4150547 Nykyrka församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150548 Stigtomta församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1864-1865.
4150548 Stigtomta församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4150549 Stigtomta församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150550 Stigtomta församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1878.
4150550 Stigtomta församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150551 Stigtomta församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150551 Stigtomta församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150552 Stora Malms församling A I:23 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23 a, 1861-1865 Uppslag 1-399. Med ortregister.
4150552 Stora Malms församling A I:23 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23 b, 1861-1865 Uppslag 400-737. Med ortregister.
4150553 Stora Malms församling A I:24 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24 a, 1866-1870 Uppslag 1-398. Med ortregister.
4150553 Stora Malms församling A I:24 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24 b, 1866-1870 Uppslag 399-796. Med ortregister.
4150554 Stora Malms församling A I:25 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25 a, 1871-1875 Uppslag 1-399. Med ortregister.
4150554 Stora Malms församling A I:25 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25 b, 1871-1875 Uppslag 400-779.
4150555 Stora Malms församling A I:26 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26 a, 1876-1880 Uppslag 1-368. Med ortregister.
4150555 Stora Malms församling A I:26 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26 b, 1876-1880 Uppslag 390-777.
4150556 Stora Malms församling A I:27 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27 a, 1881-1885 Uppslag 1-239. Med ortregister.
4150556 Stora Malms församling A I:27 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27 b, 1881-1885 Uppslag 240-598.
4150556 Stora Malms församling A I:27 c, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27 c, 1881-1885 Upplag 599-797.
4150557 Stora Malms församling A I:28 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28 a, 1886-1890 Uppslag 1-239. Med ortregister.
4150557 Stora Malms församling A I:28 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28 b, 1886-1890 Uppslag 240-540.
4150557 Stora Malms församling A I:28 c, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28 c, 1886-1890 Uppslag 541-697.
4150558 Stora Malms församling A I:29 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29 a, 1891-1895 Uppslag 1-221. Med ortregister.
4150558 Stora Malms församling A I:29 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29 b, 1891-1895 Uppslag 222-503.
4150558 Stora Malms församling A I:29 c, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29 c, 1891-1895 Uppslag 504-654.
4150559 Östra Vingåkers församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Med ortregister (löst).
Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1862 samt 1863 (ofullständig).
4150559 Östra Vingåkers församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4150560 Östra Vingåkers församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4150561 Östra Vingåkers församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4150562 Östra Vingåkers församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Med ortregister.
4150563 Östra Vingåkers församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Med ortregister.
4150564 Östra Vingåkers församling A I:18, 1891-1894 A I Husförhörslängder 18, 1891-1894 Med ortregister.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150565 Svärta församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgäster 1865.
4150565 Svärta församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även förteckning över antalet nattvardsgäster 1867-1870 och folkmängdsuppgifter 1867-1870.
4150566 Svärta församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1875.
4150566 Svärta församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1876-1880.
4150567 Svärta församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1881-1885.
4150568 Svärta församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1886-1890.
4150568 Svärta församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150569 Torshälla församling A I:19 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19 a, 1861-1865 Omfattar staden. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4150569 Torshälla församling A I:20 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 a, 1866-1870 Omfattar staden. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4150569 Torshälla församling A I:21 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 a, 1871-1875 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150569 Torshälla församling A I:22 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22 a, 1876-1880 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150571 Torshälla församling A I:23 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23 a, 1881-1885 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4150571 Torshälla församling A I:24 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24 a, 1886-1890 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150571 Torshälla församling A I:25 a, 1891-1896 A I Husförhörslängder 25 a, 1891-1896 Omfattar staden. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894 och bok över obefintliga 1893-1902.
4150572 Aspö församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865
4150572 Aspö församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870
4150572 Aspö församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister.
4150572 Aspö församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister.
4150572 Aspö församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister.
4150573 Aspö församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister.
4150573 Aspö församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med förteckning över nattvardsbarn 1891-1894.
4150574 Trosa stadsförsamling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1864 och längd över nattvardsgäster 1861-1865.
4150574 Trosa stadsförsamling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1867, 1869 och 1871 och längd över nattvardsgäster 1866-1869.
4150574 Trosa stadsförsamling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1873-1875.
4150574 Trosa stadsförsamling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1879-1880.
4150574 Trosa stadsförsamling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Innehåller även obefintligregister och längd över nattvardsungdom 1882 och 1884.
4150575 Trosa stadsförsamling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150575 Trosa stadsförsamling A I:20, 1891-1894 A I Husförhörslängder 20, 1891-1894 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150594 Tunabergs församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150594 Tunabergs församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150595 Tunabergs församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150595 Tunabergs församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150596 Tunabergs församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150596 Tunabergs församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ortregister. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4150597 Tunabergs församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150598 Trosa landsförsamling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Innehåller även redovisning för insamlade kollektmedel 1851-1855.
4150598 Trosa landsförsamling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även redovisning för insamlade kollektmedel 1856-1860.
4150598 Trosa landsförsamling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150603 Trosa landsförsamling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870 och längd över nattvardsgäster 1866-1870.
4150603 Trosa landsförsamling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875 och längd över obefintliga 1871-1875.
4150603 Trosa landsförsamling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880 och längd över obefintliga 1876-1880.
4150604 Trosa landsförsamling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885 och längd över obefintliga 1881-1885.
4150604 Trosa landsförsamling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890 och längd över obefintliga 1886-1890.
4150604 Trosa landsförsamling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894 och längd över obefintliga 1891-1894.
4150605 Vagnhärads församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Innehåller även redovisning av influtna kollektmedel 1843-1854 och längder över nattvardsungdom i Trosa landsförsamling och Vagnhärads församling 1852, 1854.
4150605 Vagnhärads församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1856-1860 och
redovisning av influtna kollektmedel 1856-1860.
4150605 Vagnhärads församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4150606 Vagnhärads församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4150606 Vagnhärads församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom
1871-1875
samt längd över obefintliga 1871-1875.
4150606 Vagnhärads församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880 samt
längd över obefintliga 1876-1880.
4150607 Vagnhärads församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Innehåller även längder över nattvardsungdom
1881-1885 samt längd över obefintliga 1881-1885.
4150607 Vagnhärads församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Innehåller även längder över nattvardsungdom
1886-1887, 1890 samt längd över obefintliga 1886-1890.
4150608 Vagnhärads församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894 och längd över obefintliga 1891-1895.
4150609 Västerljungs församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med förteckningar över nattvardsgångar 1861-1865, register över båtmanstorp och anteckning om folkmängden 1861-12-31 och 1864.
4150609 Västerljungs församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4150609 Västerljungs församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Innehåller även obefintligregister samt längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150610 Västerljungs församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Innehåller även obefintligregister samt längd över nattvardsungdom
1876-1880.
4150610 Västerljungs församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Innehåller även obefintligregister samt längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150610 Västerljungs församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Innehåller även obefintligregister samt längd över nattvardsungdom 1886-1890
4150611 Västerljungs församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Innehåller även obefintligregister samt längd över nattvardsungdom 1891-1895.
4150612 Fogdö församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150612 Fogdö församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4150613 Fogdö församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150613 Fogdö församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4150614 Fogdö församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150614 Fogdö församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890
4150615 Fogdö församling A I:28, 1891-1895 A I Husförhörslängder 28, 1891-1895
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150616 Helgarö församling A I:17, 1861-1870 A I Husförhörslängder 17, 1861-1870 Fördelad på två upplägg: 1861-1865 och
1866-1870. Med förteckning över obefintliga 1866-1870. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1870.
4150616 Helgarö församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875
4150616 Helgarö församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4150616 Helgarö församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885
4150622 Helgarö församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890
4150622 Helgarö församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150623 Härads församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste. Uppgifter om folkmängd. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
4150623 Härads församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste. Uppgifter om folkmängd.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1870.
4150623 Härads församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste. Uppgifter om folkmängd.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1871-1875.
4150624 Härads församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste. Uppgifter om folkmängd. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1880.
4150624 Härads församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 "Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste;
Uppgifter om folkmängd.
Innehåller även längd å nattvardsungdom 1881-1885."
4150624 Härads församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste.
Uppgifter om folkmängd. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1886-1890.
4150625 Härads församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med förteckningar över nattvardsgångar, sockenbud, änklingar, änkor samt äldste. Uppgifter om folkmängd. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1891-1894.
4150626 Vansö församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865.
4150626 Vansö församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1866-1870.
4150626 Vansö församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1871-1875.
4150626 Vansö församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1876-1880.
4150627 Vansö församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1881-1885.
4150627 Vansö församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1886-1890.
4150627 Vansö församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1891-1894.
4150641 Gillberga församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4150641 Gillberga församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870.
Med folkmängdsuppgifter.
4150641 Gillberga församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150642 Gillberga församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150642 Gillberga församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardungdom 1881-1885.
4150642 Gillberga församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150643 Gillberga församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
4150644 Lista församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4150644 Lista församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870. Med förteckning över folkmängd m m.
4150644 Lista församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150644 Lista församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150645 Lista församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4150645 Lista församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150645 Lista församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
4150646 Västermo församling A I:15 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 Omfattar Vårhulta, Hjälmsäters, Åltorps, Vi och Vallby rotar. Innehåller även: Kommunionlängd 1861-1862.
4150646 Västermo församling A I:15 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 "Omfattar Tovhulta, Allmännings- och Åby rotar samt ""på socknen skrivne"" och soldattorpen. Innehåller även:
1) Längder över nattvardsungdom 1861-1865;
2) Förteckning över barn i skolåldern 1861-1865 (?)."
4150646 Västermo församling A I:16 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 Med ortregister. Omfattar Vårhulta, Hjälmsäters, Åltorps, Arninge och Vi rotar.
Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1866-1867.
4150646 Västermo församling A I:16 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 "Med ortregister. Omfattar Vallby, Tovhulta, Allmännings- och Åby rotar samt ""på socknen skrivne"".
Innehåller även: Uppgifter om folkmängden 1866-1870."
4150647 Västermo församling A I:17 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17 a, 1891-1895 Med ortregister. Uppslag 1-240. Innehåller även uppgfifter om folkmängden 1885-1890.
4150647 Västermo församling A I:17 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17 b, 1891-1895 Uppslag 241-430. Innehåller även Berättelse om Westwrmo kyrka för 200 år sedan, daterad 1897, samt Fattigvården i Vestermo under förra århundradet, daterad 1898.
Bok över obefintliga 1891-1895.
4150648 Öja församling A I:15 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 Med ortregister. Norra och Östra rotarna. Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom 1861-1865.
4150648 Öja församling A I:15 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 Med ortregister. Södra och Västra rotarna. Innehåller även:
Längd över nattvardsgäster 1861-1863.
4150648 Öja församling A I:16 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 Med ortregister. Norra och Östra rotarna. Innehåller även:
Förteckning över personer från annan församling, vilka begått nattvard i Öja kyrka 1867-1868.
4150648 Öja församling A I:16 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 Med ortregister. Södra och Västra rotarna. Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom 1866-1870.
4150648 Öja församling A I:17 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 Med ortregister. Norra och Östra rotarna.
4150648 Öja församling A I:17 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 Med ortregister. Södra och västra rotarna. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150649 Öja församling A I:18 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1880 Med ortregister. Norra och östra rotarna.
4150649 Öja församling A I:18 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 Med ortregister. Södra och västra rotarna.
4150649 Öja församling A I:19 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 Med ortregister. Norra och östra rotarna.
4150649 Öja församling A I:19 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1885 Med ortregister. Södra och västra rotarna. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1885.
4150649 Öja församling A I:20 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 Med ortregister. Uppslag 1-159.
4150650 Öja församling A I:20 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 Med ortregister. Uppslag 160-334. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1887-1890.
4150650 Öja församling A I:21 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 Med ortregister. Uppslag 1-171.
4150650 Öja församling A I:21 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 Med ortregister. Uppslag 172-350. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1894.
4150651 Västra Vingåkers församling A I:16a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16a, 1861-1865 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4150651 Västra Vingåkers församling A I:16b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16b, 1861-1865 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4150651 Västra Vingåkers församling A I:16c, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16c, 1861-1865 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4150652 Västra Vingåkers församling A I:16d, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16d, 1861-1865 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4150652 Västra Vingåkers församling A I:16e, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16e, 1861-1865 Omfattar Vretsta rote.
4150652 Västra Vingåkers församling A I:17b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17b, 1866-1870 Omfattar Viks, Målke och Sköldnäs rotar.
4150653 Västra Vingåkers församling A I:17a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17a, 1866-1870 Omfattar Kesäters och Gäringe rotar.
4150653 Västra Vingåkers församling A I:17c, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17c, 1866-1870 Omfattar Marsjö och Svarttorps rotar.
4150654 Västra Vingåkers församling A I:17d, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17d, 1866-1870 Omfattar Billsbro och Berga rotar.
4150654 Västra Vingåkers församling A I:17e, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17e, 1866-1870 Omfattar Vretsta rote.
4150655 Västra Vingåkers församling A I:18a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18a, 1871-1875 Omfattar Vintergatans och Näs distrikt.
4150655 Västra Vingåkers församling A I:18b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18b, 1871-1875 Omfattar Sjögöles och Stentorps distrikt.
4150655 Västra Vingåkers församling A I:18c, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18c, 1871-1875 Omfattar Kyrkodistriktet.
4150656 Västra Vingåkers församling A I:18d, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18d, 1871-1875 Omfattar Lindbols, Opsala och Marsjö distrikt. (Uppsala).
4150656 Västra Vingåkers församling A I:18e, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18e, 1871-1875 Omfattar Berga och Lunda distrikt.
4150657 Västra Vingåkers församling A I:18f, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18f, 1871-1875 Omfattar Högsjö distrikt. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1875
4150657 Västra Vingåkers församling A I:19a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19a, 1876-1880 Omfattar Vintergatans och Näs distrikt.
4150657 Västra Vingåkers församling A I:19b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19b, 1876-1880 Omfattar Sjögöle och Stentorps distrikt.
4150657 Västra Vingåkers församling A I:19c, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19c, 1876-1880 Omfattar kyrkodistriktet.
4150658 Västra Vingåkers församling A I:19d, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19d, 1876-1880 Omfattar Lindbols, Oppsala och Marsjö distrikt.
4150658 Västra Vingåkers församling A I:19e, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19e, 1876-1880 Omfattar Berga och Lunda distrikt.
4150659 Västra Vingåkers församling A I:19f, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19f, 1876-1880 Omfattar Högsjö distrikt. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1880
4150659 Västra Vingåkers församling A I:20a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20a, 1881-1885 Omfattar Vintergatans och Näs distrikt.
4150659 Västra Vingåkers församling A I:20b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20b, 1881-1885 Omfattar Sjögöle och Stenstorps distrikt.
4150660 Västra Vingåkers församling A I:20c, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20c, 1881-1885 Omfattar Kyrkodistriktet.
4150660 Västra Vingåkers församling A I:20d, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20d, 1881-1885 Omfattar Lindbols, Oppsala och Marsjö distrikt.
4150661 Västra Vingåkers församling A I:20e, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20e, 1881-1885 Omfattar Berga och Lunda distrikt.
4150661 Västra Vingåkers församling A I:20f, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20f, 1881-1885 Omfattar Högsjö distrikt. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1885
4150661 Västra Vingåkers församling A I:21a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21a, 1886-1890 Omfattar Vintergatans och Näs distrikt.
4150661 Västra Vingåkers församling A I:21b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21b, 1886-1890 Omfattar Sjögöle och Stentorps distrikt.
4150662 Floda församling A I:16 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 "Omfattar Nästorps-, Granheds- och kyrkorotarna. Innehåller även:
1) Folkmängdsuppgifter
1866-1869;
2) Förteckningar över nattvardsgångar 1866-1870 och husförhör 1866-1869."
4150663 Floda församling A I:16 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 Omfattar Ramsta- och Öknarotarna. Innehåller även: Förteckningar över husförhör 1866-1869 och nattvardsgångar 1866-1870.
4150663 Floda församling A I:16 c, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 c, 1866-1870 Omfattar Bie- och Hissjörotarna. Innehåller även: Förteckningar över nattvardsgångar och husförhör 1866-1870.
4150664 Floda församling A I:15 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 Omfattar Nästorps-, Granheds- och kyrkorotarna. Innehåller även: Antalet nattvardsgäster 1861-1865.
4150664 Floda församling A I:15 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 Omfattar Ramsta- och Ökna rotar. Innehåller även: Antalet nattvardsgäster 1861-1865.
4150664 Floda församling A I:15 c, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 c, 1861-1865 Omfattar Bie- och Hissjörotarna. Innehåller även: Antalet nattvardsgäster 1861-1865.
4150665 Västra Vingåkers församling A I:22e, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22e, 1891-1895 Omfattar Berga och Lunda distrikt.
4150665 Västra Vingåkers församling A I:22f, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22f, 1891-1895 Omfattar Högsjö distrikt. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150666 Västra Vingåkers församling A I:22c, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22c, 1891-1895 Omfattar Kyrkodistriktet.
4150666 Västra Vingåkers församling A I:22d, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22d, 1891-1895 Omfattar Lindbols, Uppsala och Marsjö distrikt.
4150667 Västra Vingåkers församling A I:21f, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21f, 1886-1890 Omfattar Högsjö distrikt. Innehåller även bok över obefintliga 1886-1890
4150667 Västra Vingåkers församling A I:22a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22a, 1891-1895 Omfattar Vintergatans och Näs distrikt.
4150667 Västra Vingåkers församling A I:22b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22b, 1891-1895 Omfattar Sjögöle och Stentorps distrikt.
4150668 Västra Vingåkers församling A I:21c, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21c, 1886-1890 Omfattar Kyrkodistriktet.
4150668 Västra Vingåkers församling A I:21d, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21d, 1886-1890 Omfattar Lindbols, Oppsala och Marsjö distrikt.
4150668 Västra Vingåkers församling A I:21e, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21e, 1886-1890 Omfattar Berga och Lunda distrikt.
4150669 Floda församling A I:17 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 Med ortregister. Omfattar Nästorps-, Granheds- och Kyrkrotarna.
4150670 Floda församling A I:17 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 Med ortregister. Omfattar Bie- och Hissjörotarna
4150670 Floda församling A I:17 c, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 c, 1871-1875 Med ortregister. Omfattar Ramsta- och Öknarotarna
4150671 Floda församling A I:18 a, 1876-1881 A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1881 Med ortregister. Omfattar Nästorps-, Granheds- och Öknarotarna
4150672 Floda församling A I:18 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 Med ortregister. Omfattar Bie- och Hissjörotarna
4150672 Floda församling A I:18 c, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 c, 1876-1880 Med ortregister. Omfattar Ramsta- och Öknarotarna
4150673 Floda församling A I:19 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 Med ortregister. Omfattar Nästorps-, Granheds- och Kyrkrotarna
4150673 Floda församling A I:19 b, 1881-1886 A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1886 Med ortregister. Omfattar Bie- och Hissjörotarna
4150674 Floda församling A I:19 c, 1881-1886 A I Husförhörslängder 19 c, 1881-1886 Med ortregister. Omfattar Ramsta- och Öknarotarna
4150675 Floda församling A I:20 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 Med ortregister. Omfattar Nästorps-, Granheds- och Kyrkrotarna
4150676 Floda församling A I:20 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 Med ortregister. Omfattar Bie- och Hissjörotarna
4150676 Floda församling A I:20 c, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 c, 1886-1890 Med ortregister. Omfattar Ramsta- och Öknarotarna
4150677 Floda församling A I:21 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 Med ortregister. Omfattar Nästorps-, Granheds- och Kyrkrotarna
4150678 Floda församling A I:21 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 Med ortregister. Omfattar Bie- och hissjörotarna
4150678 Floda församling A I:21 c, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 c, 1891-1895 Med ortregister. Omfattar Ramsta- och Öknarotarna
4150679 Frustuna församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 "Med ortregister.
Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1850-1855;
2) Längd över nattvardsungdom 1851-1855;
3) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1851-02--1856;
4) Förteckning på förmedlade och
oförmedlade hemmantalet i Frustuna och Kattnäs socknar 1853;
5) Folkmängdsuppgifter i Frustuna och Kattnäs 1852-1855;
6) Soldatänkor 1852;
7) Husförhör i Frustuna 1852-1855."
4150679 Frustuna församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Inflyttningslängd 1856-1861 14/3, utflyttningslängd 1856-1861 25/03;
2) Längd över nattvardsungdom 1856--1860;
3) Antalet nattvardsgäster 1856--1861-03-24;
4) Folkmängdsuppgifter för Frustuna och Kattnäs 1856-1860;
5) Antalet barn i skolåldern i Frustuna och Kattnäs 1851, 1856;
6) Soldatänkor."
4150680 Frustuna församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 "Med ortregister.
Med förteckningar över:
1) Husförhör 1861-1865;
2) Nattvardsgångar 1861-1865;
3) Soldatänkor 1861;
4) Antalet vaccinerade i Frustuna och Kattnäs 1863-1864;
5) Folkmängdsuppgifter för Frustuna och Kattnäs 1861-1865.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865."
4150680 Frustuna församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 "Med ortregister.
Med förteckningar över:
1) Husförhör 1866-1870;
2) Nattvardsgångar 1866-1870;
3) Soldatänkor 1866;
4) Folkmängdsuppgifter för Frustuna och Kattnäs 1866-1870.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870."
4150681 Frustuna församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150681 Frustuna församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4150682 Frustuna församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4150682 Frustuna församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150682 Frustuna församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150683 Frustuna församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150683 Frustuna församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4150684 Kattnäs församling A I:5, 1856-1860 A I Husförhörslängder 5, 1856-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1856-1860,
längd över nattvardsungdom 1856-1858 och 1860 samt antalet nattvardsgäster 1856-1860, ej 1858.
4150684 Kattnäs församling A I:6, 1861-1865 A I Husförhörslängder 6, 1861-1865 Innehåller även förteckning över nattvardsgångar 1861-1865.
4150684 Kattnäs församling A I:7, 1866-1870 A I Husförhörslängder 7, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1865-1870, förteckningar över nattvardsgångar 1866-1870 och husförhör 1869-1870 och längd över nattvardsungdom 1868, 1870.
4150684 Kattnäs församling A I:8, 1871-1875 A I Husförhörslängder 8, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150684 Kattnäs församling A I:9, 1876-1880 A I Husförhörslängder 9, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4150684 Kattnäs församling A I:10, 1881-1885 A I Husförhörslängder 10, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4150684 Kattnäs församling A I:11, 1886-1890 A I Husförhörslängder 11, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4150684 Kattnäs församling A I:12, 1891-1895 A I Husförhörslängder 12, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1892-1895.
4150685 Husby-Rekarne församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865, uppgifter om folkmängden 1861-1865 och
förteckning över församlingens äldsta invånare.
4150685 Husby-Rekarne församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1867, uppgifter om folkmängden 1866-1869 och
förteckning över församlingens äldsta invånare.
4150686 Husby-Rekarne församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Med ortregister
4150687 Husby-Rekarne församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Med ortregister
4150687 Husby-Rekarne församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Med ortregister
4150688 Husby-Rekarne församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Med ortregister
4150688 Husby-Rekarne församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Med ortregister
4150689 Näshulta församling A I:11 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11 a, 1851-1855 Med ortregister. Rotarne I-III.
4150689 Näshulta församling A I:11 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11 b, 1851-1855 Med ortregister. Rotarne IV-VI.
4150689 Näshulta församling A I:12 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12 a, 1856-1860 Med ortregister. Rotarne I-III.
4150689 Näshulta församling A I:12 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12 b, 1856-1860 Med ortregister. Rotarne IV-VI.
4150689 Näshulta församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller uppgift om antalet nattvardsgäster 1861-1865, förteckning över soldattorp odat, och
förteckning över gratialister odat. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1863-1865.
4150690 Näshulta församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller uppgift om antalet nattvardsgäster 1866-1870, anteckningar om åren 1869 och 1870,
förteckning över gratialister, odat och förteckning över in- och utflyttade, födda och döda 1869-1870.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1867-1870.
4150690 Näshulta församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1874
4150690 Näshulta församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880
4150691 Näshulta församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885
4150691 Näshulta församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890
4150692 Näshulta församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150693 Mörkö församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4150693 Mörkö församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Med förteckning över husförhörsrotar.
4150693 Mörkö församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Med förteckning över husförhörsrotar.
4150694 Mörkö församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4150694 Mörkö församling A I:16, 1881-1890 A I Husförhörslängder 16, 1881-1890
4150695 Mörkö församling A I:16, 1881-1890 A I Husförhörslängder 16, 1881-1890
4150695 Mörkö församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895
4150697 Helgesta församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsgång 1861-1862 och längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150697 Helgesta församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4150697 Helgesta församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150697 Helgesta församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880 samt uppgifter om antalet nattvardsgångar och kommunikanter samma år.
4150698 Helgesta församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885 och uppgifter om antalet nattvardsgångar och kommunikanter samma år.
4150698 Helgesta församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150698 Helgesta församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister, uppgifter om folkmängd och husförhör. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1895.
4150699 Hyltinge församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister.
4150699 Hyltinge församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1867 och längd över nattvardsgäster 1866-1870.
4150699 Hyltinge församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsgångar.
4150699 Hyltinge församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsgångar.
4150700 Hyltinge församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885 och nattvardsgångar.
4150700 Hyltinge församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1896-1890 och nattvardsgångar.
4150700 Hyltinge församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1895 och nattvardsgångar.
4150701 Årdala församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister, uppgifter om folkmängden 1860-1865, förteckning över gratialister, antalet nattvardsgäster och anteckningar om källan till beskrivningar om kyrkans reparation 1861.
4150701 Årdala församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister och uppgifter om folkmängden, förteckning över gratialister och antalet nattvardsgäster.
4150701 Årdala församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1871-1875.
4150701 Årdala församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1876-1880.
4150702 Årdala församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1881-1885.
4150702 Årdala församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1886-1890.
4150702 Årdala församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1891-1895.
Serien avslutad.
Se vidare serien A II a.
4150703 Bogsta församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister.
Innehåller även: längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4150703 Bogsta församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 "Med ortregister. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1866-1870;
2) Längd över beväringsskyldiga 1866-1870."
4150703 Bogsta församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150704 Bogsta församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150704 Bogsta församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Dito. Dito 1881-1885
4150704 Bogsta församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Dito. Dito 1886-1890
4150704 Bogsta församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Dito. Dito 1891, 1894
4150705 Bälinge församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1861-1865.
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1861-1865.
4150705 Bälinge församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även:
1) Längd över nattvardsungdom 1866-1870.
2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1866-1870.
4150706 Bälinge församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150706 Bälinge församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150707 Bälinge församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4150707 Bälinge församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150707 Bälinge församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1874.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150708 Lästringe församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över
nattvardsungdom 1871-1875.
4150708 Lästringe församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Dito. Dito 1876-1880.
4150708 Lästringe församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Dito. Dito 1881-1885
4150708 Lästringe församling A I:18, 1886-1891 A I Husförhörslängder 18, 1886-1891 Dito. Dito 1886-1890
4150708 Lästringe församling A I:19, 1891-1894 A I Husförhörslängder 19, 1891-1894 Dito. Dito 1891-1894
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150709 Sättersta församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med statistik över nattvardsgång
och förteckning över beväringsskyldiga.
Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom, samma tid (D I).
4150709 Sättersta församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med statistik över nattvardsgång
och förteckning över beväringsskyldiga.
Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom, samma tid (D I).
4150709 Sättersta församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150710 Sättersta församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150710 Sättersta församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Dito. Dito 1881-1884.
4150710 Sättersta församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Dito. Dito 1885-1890.
4150710 Sättersta församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Dito. Dito 1891, 1894.
4150711 Torsåkers församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom
1886-1890.
4150711 Torsåkers församling A I:16, 1891-1894 A I Husförhörslängder 16, 1891-1894 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom
1891-1894.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150712 Tystberga församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Med ortsregister.
Innehåller även:
1) Längder över nattvardsbarn 1861-1865.
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1861-1865.
4150712 Tystberga församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även:
1) Längder över nattvardsbarn 1866-1870.
2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1866-1870.
4150713 Tystberga församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150713 Tystberga församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1879.
4150714 Tystberga församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4150714 Tystberga församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4150715 Tystberga församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1895.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150716 Bettna församling A I:15 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4150716 Bettna församling A I:15 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 I. Norra och Östra rotarna.
4150716 Bettna församling A I:16 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 II. Kyrkoroten och Västra roten.
4150717 Bettna församling A I:16 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 I. Norra och Östra rotarna.
4150717 Bettna församling A I:17 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 "I. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även:
1) Anteckningar om nattvards- gångar 1871-1874;
2) Förteckning över nattvardsungdom 1872-1875 (delvis på lösa blad)."
4150717 Bettna församling A I:17 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 II. Norra och Östra rotarna.
4150717 Bettna församling A I:18 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1880 I. Kyrkoroten och Västra roten samt del av Norra roten jämte anteckningar om rote- och läs- lagsindelningen.
Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150718 Bettna församling A I:18 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 II. Norra och Östra rotarna.
4150718 Bettna församling A I:19 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 I. Kyrkoroten och Västra roten samt del av Norra roten jämte anteckningar om rote- och läs-
lagsindelningen.
Innehåller även anteckningar om nattvardsgångar 1881-1885, förteckning över gratialister
inom Kyrkoroten och Västra roten,
straffade, barnhusbarn.
4150718 Bettna församling A I:19 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1885 "II. Norra och Östra rotarna. Innehåller även
anteckningar om nattvardsgångar 1886-1890 och förteckning över
gratialister inom Norra och Östra rotarna;
barnhusbarn, svagsinta och dövstumma;
läroverksstuderande."
4150719 Bettna församling A I:20 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 "I. Kyrkoroten och Västra roten samt del av Norra roten. Innehåller ävenb förteckning över
gratialister inom Kyrkoroten och Västra roten;
nattvardsungdom 1890;
blinda, stumma, ofärdiga och barnhusbarn."
4150719 Bettna församling A I:20 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 II. Norra och Östra rotarna. Innehåller även anteckningar om nattvardsgångar 1886-1890,
gratialister inom Norra och Östra rotarna, barnhusbarn, svagsinta och dövstumma, läroverksstuderande.
4150719 Bettna församling A I:21 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 I. Kyrkoroten och Västra roten samt del av Norra roten. Innehåller även
förteckning över nattvardsungdom 1891-1894.
4150719 Bettna församling A I:21 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 II. Norra och Östra rotarna. Innehåller även anteckningar om nattvardsgångar 1891-1895.
4150720 Forssa församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4150720 Forssa församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4150720 Forssa församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Med ortregister.
4150720 Forssa församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880 Med ortregister.
4150720 Forssa församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885 Med ortregister.
4150721 Forssa församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Med ortregister.
4150721 Forssa församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4150722 Husby-Oppunda församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med förteckning över nattvardsgångar och antalet
nattvardsgäster 1861-1865. Innehåller även konfirmationslängder 1861-1865 och anteckningar om kommunion.
4150722 Husby-Oppunda församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med förteckningar över nattvardsgångar 1866-1870,
barnhusbarn, sjuka och skröpliga, ålderstigna samt sockenbud 1866-1870.
Innehåller även
konfirmationslängder 1867-1870, anteckningar om nattvardsgångar (kommunion), handlingar rörande spridning av biblar 1837-1864, statistik och uppgifter 1831-1856 infordrade av Svenska Nykterhetssällskapet 1867, förteckning på sockenbud hos sjuka samt förteckning på gratialister och soldatänkor.
4150722 Husby-Oppunda församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom (konfirmationsförteckning) 1871-1875, förteckning över nattvardsgångar, förteckning över gratialister, soldatänkor, underhållstagare från Vadstena krigsmanskassa och barn som njuta uppfostringshjälp av hospitalsfonden samt förteckning över sockenbud hos sjuka.
4150722 Husby-Oppunda församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1876-1880, förteckning över nattvardsgångar, förteckning över gratialister, soldatänkor, underhållstagare från Vadstena krigsmanskassa, barn som njuta uppfostringshjälp samt förteckning över sockenbud.
4150723 Husby-Oppunda församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med förteckning över emigrerade.
Innehåller även förteckning över nattvardsundom 1881-1885 samt förteckning över underhållstagare från Vadstena krigsmanskassa.
4150723 Husby-Oppunda församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Innehåller även förteckning över konfirmerade 1886-1890,
förteckning över nattvardsgäster 1886-1890, förteckning över folkmängden (folkmängdsuppgifter) 1886-1889, förteckning över innehavare av kommunala befattningar i Oppunda församling 1886-1890, kyrkvärdar, kyrkoråds- och skolrådsledamöter, nämndledamöter m fl, förteckning över underhållstagare från Vadstena krigsmanskassa samt förteckning över husförhörsrotar.
4150724 Vrena församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 "Med förteckningar ""Å socknen skrivna""."
4150724 Vrena församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 "Med förteckningar över
""Nattvardsgångar"" 1868-1870."
4150724 Vrena församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 "Med ortregister. Med förteckningar över ""Nattvardsgångar"",
""Sockenskrivna"", och ""Kvarstående obefintliga""."
4150724 Vrena församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 "Med ortregister. Med förteckningar ""Nattvardsgångar"", ""Sockenskrivna""."
4150724 Vrena församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 "Med ortregister. Med förteckningar ""Nattvardsgångar"", ""Sockenskrivna"". Innehåller även förteckningar på ""Nattvardsungdom""."
4150724 Vrena församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 "Med ortregister. Med förteckningar ""Nattvardsgångar"", ""Sockenskrivna"". Innehåller även förteckningar
över ""Nattvardsungdom""."
4150724 Vrena församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 "Med ortregister. Med förteckningar ""Nattvardsgångar"", Folkmängdsammanställning"", ""Sockenskrivna"", ""Saknad hemvist"". Innehåller även förteckningar över ""Nattvardsungdom"".
Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
4150725 Blacksta församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom
1861-1865 i Blacksta och Vadsbro.
4150725 Blacksta församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom
1867-1870 i Blacksta och Vadsbro.
4150725 Blacksta församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4150725 Blacksta församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1876-1880 samt kommunikanternas antal.
4150725 Blacksta församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1876-1885 samt kommunikanternas antal.
4150726 Blacksta församling A I:16, 1886-1895 A I Husförhörslängder 16, 1886-1895 Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardungdom 1886-1895 samt främmande trosbekännare.
Serien avslutad.
Se vidare serien A II a.
4150726 Blacksta församling B:2, 1861-1869 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1869
4150726 Blacksta församling B:3, 1869-1895 B In- och utflyttningslängder 3, 1869-1895
4150727 Vadsbro församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Ortregister pag 1-99.
Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom 1862 och 1864 i Vadsbro och Blacksta.
4150727 Vadsbro församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Ortregister pag 100-140. Hedenlunda rote.
4150727 Vadsbro församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Ortregister pag 100-140. Hedenlunda rote.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1866-1870 i Vadsbro och Blacksta.
4150727 Vadsbro församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister. I kapsel. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4150728 Vadsbro församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister. I kapsel. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1876-1880.
4150728 Vadsbro församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister. I kapsel. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4150751 Vadsbro församling A I:21, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21, 1886-1895 Med ortregister. I kapsel. Innehåller även
längder över nattvardsungdom 1886-1895 samt bok över obefintliga 1895.
4150752 Vadsbro församling A I:22, 1896-1900 A I Husförhörslängder 22, 1896-1900 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1896-1900.
Serien avslutad.
Se vidare serien A II a.
4150752 Vadsbro församling B:2, 1861-1875 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1875
4150752 Vadsbro församling B:3, 1876-1895 B In- och utflyttningslängder 3, 1876-1895 Inflyttningslängd.
4150752 Vadsbro församling B:4, 1876-1896 B In- och utflyttningslängder 4, 1876-1896 Utflyttningslängd.
4184048 Leksands församling A I:19 f, 1878-1888 A I Husförhörslängder 19 f, 1878-1888 Med ortregister. Härads fjärding I. Innehåller även bok över obefintliga 1878-1888.
4184049 Leksands församling A I:19 g, 1878-1888 A I Husförhörslängder 19 g, 1878-1888 Med ortregister. Härads fjärding II.
4184049 Leksands församling A I:19 e, 1878-1888 A I Husförhörslängder 19 e, 1878-1888 Med ortregister. Norets by. Innehåller även bok över obefintliga 1878-1888.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: