För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Skaraborgs län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Skaraborgs län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Skaraborgs län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4003059 Eks församling A I:1, 1816-1828 A I Husförhörslängder 1, 1816-1828
4003059 Eks församling A I:2, 1840-1850 A I Husförhörslängder 2, 1840-1850
4003059 Eks församling A I:3, 1851-1859 A I Husförhörslängder 3, 1851-1859 Sid. I-VI. 1-199. Med ortregister.
4003059 Eks församling C:1, 1729-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1738 Häri även dödbok 1735-1741, sockenstämmoprotokoll 1747-1759, kyrkoräkenskaper 1747-1762, håvpengar 1747-1759, inventarie-
förteckning 1747 och anteckn. om gåvor till kyrkan 1751-1752, 1756-1757.
4003059 Eks församling C:2, 1747-1804 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1804 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4003059 Eks församling C:3, 1805-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1850 Häri även vigselbok och dödbok 1805-1851.
4003059 Eks församling L V:1, 1773-1836 L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 1, 1773-1836 Vinsädeskassan 1773-1836, lasarettskassan 1812-1834. Häri även fragment av kommunionlängd 1700-talet samt avskrift av Kungl. Maj:ts resolution ang. vinsäd 1732.
4015754 Mölltorps församling C:1, 1689-1752 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1752 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1734-1753, vigselbok 1689-1795, död- och begravnings-
böcker 1689-1797, sockenstämmo-
protokoll 1694-1763, kyrko-
räkenskaper 1695-1756, av-
skrifter av domboksutdrag 1669-1737 samt memorial betr. kyrkoreparationer 1692-1767.
4015754 Mölltorps församling C:2, 1753-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1849 Häri även död- och begravnings-
bok 1798-1849, sockenstämmo-
protokoll 1735-1804 samt inventarieförteckningar 1758, 1792.
4015754 Mölltorps församling C:4, 1845-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1845-1869 Kladd. Häri även död- och begravningsbok 1845-1869.
4015754 Mölltorps församling F:1, 1850-1895 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1895
4015754 Mölltorps församling E:1, 1869-1895 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1869-1895
4015754 Ransbergs församling H II:1, 1836-1849 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1836-1849 Kartong. Omf. past.
4015754 Ransbergs församling H II:3, 1855-1862 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1855-1862 Kartong. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling B:1, 1738-1799 B In- och utflyttningslängder 1, 1738-1799 Lucka 1750-1760. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling B:2, 1817-1832 B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1832 Häri även socken- och gällstämmoprotokoll 1817-1830 samt kyrkorådsprotokoll 1824. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling B:3, 1833-1849 B In- och utflyttningslängder 3, 1833-1849 Häri även socken- och gällstämmoprotokoll 1831-1836 och sundhetsnämndens protokoll 1834. Omf. past. samt kyrkoräkenskaper, huvud, för Vilske-Kleva 1800-1830.
4093780 Vilske-Kleva församling B:4, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Inflyttningslängd. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling C:1, 1682-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1710 Häri även in- och utflyttningslängd 1691-1694, vigselbok 1682-1710, död- och begravningsbok 1682-1710, samtliga omf. past., sockenstämmoprotokoll 1683-1698, kyrkoräkenskaper, huvud, 1683-1706, visitationsprotokoll, omf. past., 1706, inventarieförteckning 1691, anteckning om Vilske-Klevas kyrka och prästgårdsbyggnd 1773-1797, skänkta föremål till kyrkan 1690-1720, stoldelnigslängder 1689, 1786, series pastorum et comministrorum 1616-1800 samt sällsamma händelser 1596-1598.
4093780 Vilske-Kleva församling C:2, 1710-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1780 Lucka 1713 28/4-1714 20/6. Häri även visitationsprotokoll 1715-1781. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling C:3, 1780-1797 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1797 Häri även vigselbok 1711-1797, död- och begravningsbok 1710-1797, visitationsprotokoll 1781-1828, inventarieförteckning u.å. omf. past. samt anteckning ang. nya kyrkan i Bjurum 1791.
4093780 Vilske-Kleva församling C:4, 1798-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1798-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. past.
4093780 Vilske-Kleva församling C:5, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1861 Finnes 1850-1861 22/1. Häri även in- och utflyttningslängd för Ullene 1861-1897 17/2.
4093780 Vilske-Kleva församling E:1, 1839-1851 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1851 Omf. past. Häri även för Bjurum kyrkoräkenskaper special och skuldbok 1819-1830 samt kollekträkenskaper 1819-1830.
4093780 Vilske-Kleva församling E:2, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1860
4093780 Vilske-Kleva församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4374973 Flo församling A I:9, 1841-1847 A I Husförhörslängder 9, 1841-1847 Alfabetiskt ortreg. Med rote- och hemmansreg., förteckning över försvarslösa personer, över soldater och gratialister i Flo socken, anteckning om hållna husförhör 1840-1845 samt anteckning om utfärdade åldersbetyg.
4374973 Flo församling A I:10, 1847-1856 A I Husförhörslängder 10, 1847-1856 Ortreg. Med förteckning över försvarslösa personer i socknen, över soldater och gratialister samt anteckningar till längden.
4374973 Flo församling A I:11, 1856-1864 A I Husförhörslängder 11, 1856-1864 Alfabetiskt register över Flo sockens hemman och lägenheter, register över ägare och brukare, förteckning över fattiga samt över soldater och gratialister.
4374973 Flo församling B:1, 1771-1828 B In- och utflyttningslängder 1, 1771-1828 Inflyttningslängd 1771-1810, lucka 1793-1805, utflyttnings-
längd 1771-1828, luckor 1796-1804, 1811-1819. Häri även inflyttningslängder för Sal och Ås 1771-1810, lucka 1793-1805, för Vänersnäs 1781-1792, utflyttningslängder för Sal och Ås 1771-1828, luckor 1796-1804, 1811-1819, för Vänersnäs 1781-1795.
4374973 Flo församling B:2, 1827-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1827-1860 Inflyttningslängd 1827-1860, utflyttningslängd 1828-1860. Omfattar pastoratet.
4374974 Flo församling C:1, 1771-1816 C Födelse- och dopböcker 1, 1771-1816 Häri även födelse- och dopböcker för Sal och Ås 1771-1816 samt för Vänersnäs 1771-1814.
4374974 Flo församling C:2, 1817-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1850 Häri även födelse- och dopböcker för Sal och Ås samma år.
4374974 Flo församling C:3, 1851-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1860 Häri även födelse- och dopbok för Sal och Ås samma år.
4374974 Flo församling E:1, 1771-1816 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1771-1816 Häri även lysnings- och vigsel-
böcker för Sal, Ås och Vänersnäs 1771-1816.
4374974 Flo församling E:2, 1827-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1827-1860 Häri även lysnings- och vigselböcker för Sal och Ås samma år.
4374974 Flo församling F:1, 1771-1816 F Död- och begravningsböcker 1, 1771-1816 Häri även död- och begravnings-
böcker för Sal och Ås 1771-1816 samt för Vänersnäs 1771-1813.
4374974 Flo församling F:2, 1827-1851 F Död- och begravningsböcker 2, 1827-1851 Häri även död- och begravnings-
böcker för Sal och Ås samma år.
4374974 Flo församling F:4, 1852-1860 F Död- och begravningsböcker 4, 1852-1860 Häri även död- och begravnings-
bok för Sal och Ås samma år.
4375515 Börstigs församling B:1, 1778-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1778-1850 Inflyttningslängd 1778-1838, lucka 1793 okt.-1799, och utflyttningslängd 1791-1850, lucka 1794-1798. Omf. past.
4375515 Börstigs församling C:1, 1688-1706 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1706 Häri även konfirmationsbok 1726, vigselbok 1688-1706, luckor 1698 7/1-1698 12/6 och 1702-1703, död- och begravningsbok 1688-1706, sockenstämmoprotokoll 1679-1725, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1679-1688, fattigräkenskaper 1724-1726, kollekträkenskaper u.å.-1725, inventarieförteckningar 1688-1706 samt series pastorum 1583-1745 m.m.
4375515 Börstigs församling C:2, 1706-1736 C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1736 Luckor 1726 april-1727 14/12 och 1728 januari-16/12. Häri även vigselbok 1707-1732, luckor 1717, 1724, 1727-1728 25/12, 1731 8/6-25/12, död- och begravningsbok 1706-1733, sockenstämmoprotokoll 1708-1753, luckor 1715, 1717-1745, 1747, 1751, kyrkoräkenskaper, special, 1705-1736, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1746 (inventarieförteckningen 1706 omf. past.) m.m.
4375515 Börstigs församling C:3, 1736-1775 C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1775 Häri även födelse- och dopbok för Brismene 1747 och för Kärråkra 1746-1747, vigselbok 1736-1775, lucka 1746-1748, samt död- och begravningsbok 1736-1775, lucka 1746-1748.
4375515 Börstigs församling C:4, 1750-1776 C Födelse- och dopböcker 4, 1750-1776 Kladd. Häri även vigselbok 1750-1754, död- och begravningsbok 1750-1776 samt kyrkoräkenskaper special, 1753-1776.
4375515 Börstigs församling C:5, 1775-1804 C Födelse- och dopböcker 5, 1775-1804 Häri även död- och begravningsbok 1776-1804.
4375515 Börstigs församling C:6, 1805-1851 C Födelse- och dopböcker 6, 1805-1851 Älvsborgslänsdelen. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Kärråkra.
4375515 Börstigs församling C:7, 1805-1851 C Födelse- och dopböcker 7, 1805-1851 Skaraborgslänsdelen. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Brismene samt konfirmationsbok 1854, omf. past.
4375515 Börstigs församling E:1, 1775-1850 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1850 Omf. past. För Brismene lucka 1801-1803 samt för Kärråkra 1795 febr.-1797 13/5 och 1802.
4375515 Börstigs församling H II:1, 1841-1899 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1841-1899 Kartong. Inflyttningsattester 1841, 1849-1851, 1876-1899, förteckning över flyttningsanmälningar 1869-1871.
4375515 Börstigs församling K I:1, 1769-1774 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1769-1774 Protokoll. Häri även kyrko- räkenskaper, huvud- och special, 1736-1781.
4375515 Börstigs församling L I:2, 1777-1814 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1814 Specialräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1777-1810.
4375529 Vara församling A I:1, 1775-1789 A I Husförhörslängder 1, 1775-1789
4375529 Vara församling A I:2, 1789-1796 A I Husförhörslängder 2, 1789-1796
4375529 Vara församling A I:3, 1796-1814 A I Husförhörslängder 3, 1796-1814
4375529 Vara församling A I:4, 1814-1826 A I Husförhörslängder 4, 1814-1826 Med ortregister
4375529 Vara församling A I:5, 1825-1836 A I Husförhörslängder 5, 1825-1836 Med ortregister
4375529 Vara församling C:1, 1672-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1715 Spridda år. Häri även vigselbok 1673-1714 spridda år, död- och begravningsbok 1672-1718 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1674-1728, kyrkoräkenskaper special- och huvud- 1671-1807 samt inventarieförteckningar 1671-1770.
4375529 Vara församling L I:1, 1763-1806 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1763-1806 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4376742 Börstigs församling A I:5, 1851-1859 A I Husförhörslängder 5, 1851-1859 Inb. Fol. I, 1-96. Med ortreg., förteckning över soldater samt folkmängdsuppgift 1851.
4376742 Börstigs församling A I:6, 1860-1871 A I Husförhörslängder 6, 1860-1871 Inb. Fol. 1-141, I a tergo. Med ortreg.
4376742 Börstigs församling B:2, 1851-1871 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1871 Inb. Opag. Inflyttningslängd. Omf. past.
4376742 Börstigs församling B:3, 1851-1871 B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1871 Inb. Opag. Utflyttningslängd. Omf. past.
4376742 Börstigs församling C:9, 1852-1871 C Födelse- och dopböcker 9, 1852-1871 Inb. Opag. Omf. past.
4376742 Börstigs församling E:3, 1851-1872 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1851-1872 Inb. Opag. Omf. past.
4376742 Börstigs församling F:2, 1852-1871 F Död- och begravningsböcker 2, 1852-1871 Inb. Opag. Omf. past.
4392167 Valtorps församling A I:6, 1873-1884 A I Husförhörslängder 6, 1873-1884 Inb. Häri även obefintliga 1877-1879.
4460919 Amnehärads församling A I:1, 1735-1741 A I Husförhörslängder 1, 1735-1741
4460919 Amnehärads församling A I:2, 1766-1783 A I Husförhörslängder 2, 1766-1783 Med anteckn. rör. hållna husförhör.
4460919 Amnehärads församling A I:3, 1805-1815 A I Husförhörslängder 3, 1805-1815 Med ortreg.
4460919 Amnehärads församling A I:4, 1815-1824 A I Husförhörslängder 4, 1815-1824 Med ortreg. och längder över soldater och gratialister u.å.
4460919 Amnehärads församling A I:5, 1823-1830 A I Husförhörslängder 5, 1823-1830 Med ortreg.
4460919 Amnehärads församling A I:6, 1830-1833 A I Husförhörslängder 6, 1830-1833 Med ortreg.
4460919 Amnehärads församling A I:7a, 1833-1841 A I Husförhörslängder 7a, 1833-1841 Del I. Med ortreg. för del I och II.
4460919 Amnehärads församling A I:7b, 1833-1841 A I Husförhörslängder 7b, 1833-1841 Del II.
4460920 Amnehärads församling B:1, 1827-1856 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1856 Häri även konfirmationsbok 1824-1894. Lucka 1859.
4460920 Amnehärads församling C:1, 1683-1717 C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1717 Med register. Häri även vigselbok 1684-1747, begravningsbok 1683-1747, kyrkoräkenskaper 1682-1698, vinsädeskassans räkenskaper 1723-1737, inventarium för kyrkan 1682 samt kyrkobalkslängd 1693.
4460920 Amnehärads församling C:2, 1719-1726 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1726 Dopbok. Häri även ämbetsmemorial 1745-1749 samt sockenstämmoprotokoll för Amnehärad 1728-1748, för Södra Råda 1728-1748.
4460920 Amnehärads församling C:3, 1726-1747 C Födelse- och dopböcker 3, 1726-1747 Häri även in- och utflyttningslängder 1765-1796 sockenstämmoprotokoll 1749-1796, samt vinsädeskassans räkenskaper 1752-1760.
4460920 Amnehärads församling C:4, 1748-1821 C Födelse- och dopböcker 4, 1748-1821 Häri även vigselbok 1748-1847 samt död- och begravningsbok 1748-1834.
4460920 Amnehärads församling C:5, 1822-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1822-1860 Med inventarieförteckningar 1863 och 1870.
4460920 Amnehärads församling F:1, 1835-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1835-1861
4460921 Locketorps församling A I:1, 1773-1777 A I Husförhörslängder 1, 1773-1777
4460921 Locketorps församling A I:2, 1795-1803 A I Husförhörslängder 2, 1795-1803
4460921 Locketorps församling A I:3, 1804-1812 A I Husförhörslängder 3, 1804-1812
4460921 Locketorps församling A I:4, 1813-1823 A I Husförhörslängder 4, 1813-1823
4460921 Locketorps församling A I:5, 1824-1838 A I Husförhörslängder 5, 1824-1838
4460921 Locketorps församling A I:6, 1838-1848 A I Husförhörslängder 6, 1838-1848
4460922 Locketorps församling L I:1, 1659-1704 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1659-1704 Specialer. Häri även inventarieförteckning 1631. Anteckning rör. kyrkans förbättringar 1631-1654, anteckning rör. kyrkobalkarna 1689 samt kopia av vittnesmål i rågångstvist 1641.
4460922 Locketorps församling L I:2, 1689-1812 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1689-1812 Huvudräkenskaper 1689-1783, special 1774-1812.
4460922 Locketorps församling L I:3, 1705-1774 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1705-1774 Special. Häri även anteckning om kyrkoportarna.
4460923 Värings församling A I:1, 1773-1777 A I Husförhörslängder 1, 1773-1777
4460923 Värings församling A I:2, 1778-1796 A I Husförhörslängder 2, 1778-1796
4460923 Värings församling A I:3, 1795-1803 A I Husförhörslängder 3, 1795-1803
4460923 Värings församling A I:4, 1804-1812 A I Husförhörslängder 4, 1804-1812
4460923 Värings församling A I:5, 1813-1824 A I Husförhörslängder 5, 1813-1824
4460923 Värings församling A I:6, 1824-1838 A I Husförhörslängder 6, 1824-1838
4460923 Värings församling A I:7, 1838-1848 A I Husförhörslängder 7, 1838-1848
4460923 Värings församling A I:8, 1848-1853 A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4460924 Värings församling C:1, 1688-1774 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1774 Häri även födelse- och dopbok för Locketorp s.å. samt för Väring och Locketorp: in- och ut-
flyttningslängder 1690-1770, vigselbok 1688-1774, socken-
stämmoprotokoll 1690-1733, summarisk kyrkoräkning 1689-1747, visitationsprotokoll 1690-1749, inventarieförteckningar 1689-1725, anteckning om präst-
gårdens ägor 1690, relation om Värings gälls gränsskillnad 1698, anteckning om kyrkobalkarna 1689, series pastorum 1557-1753, anteckning om sällsamma händelser 1681-1698 spridda år, anteckning om kyrkoboken 1689, anteckning om morgongåvors införande i kyrko-
boken 1688 samt bänklängder i Locketorp 1690 och 1718.
4460924 Värings församling C:2, 1774-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1849 Häri även död- och begravningsbok s.å. samt födelse- och dopbok och död- och begravningsbok för Locketorp s.å. och födelseboksduplett för Väring och Locketorp 1704-1774.
4460924 Värings församling E:1, 1774-1850 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1774-1850 Häri även Locketorp 1774-1849 samt för Väring och Locketorp: in- och utflyttningslängder 1774-1849, teckenförklaring till flyttningslängderna, formulär för uppgifter om adliga personers giftemål, födelse- och dödsfall 1782.
4460925 Dimbo församling A I:1, 1747-1754 A I Husförhörslängder 1, 1747-1754
4460925 Dimbo församling A I:2, 1763-1766 A I Husförhörslängder 2, 1763-1766 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:3, 1767-1776 A I Husförhörslängder 3, 1767-1776 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:4, 1776-1797 A I Husförhörslängder 4, 1776-1797 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:5, 1797-1808 A I Husförhörslängder 5, 1797-1808 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:6, 1808-1816 A I Husförhörslängder 6, 1808-1816 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:7, 1816-1821 A I Husförhörslängder 7, 1816-1821 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:8, 1821-1828 A I Husförhörslängder 8, 1821-1828 Omf. pastoratet.
4460925 Dimbo församling A I:9, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9, 1829-1834 Omf. pastoratet.
4460926 Dimbo församling A I:10, 1835-1845 A I Husförhörslängder 10, 1835-1845 Omf. pastoratet.
4460926 Dimbo församling A I:11, 1845-1850 A I Husförhörslängder 11, 1845-1850 Omf. pastoratet.
4460926 Dimbo församling A I:12, 1851-1856 A I Husförhörslängder 12, 1851-1856 Förteckning över soldater och gratialister av Västgöta och Skaraborgs regementen. Omf. pastoratet.
4460926 Dimbo församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Förteckning på tjänstgörande och avskedade soldater. Omf. pastoratet.
4460927 Dimbo församling B:1, 1758-1856 B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1856 Lucka 1769-1836. Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1758-1856. Omf. past.
4460927 Dimbo församling B:2, 1856-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1856-1860 Omfattar pastoratet
4460927 Dimbo församling C:1, 1658-1736 C Födelse- och dopböcker 1, 1658-1736 Häri även lysnings- och vigselbok 1658-1736, död- och begravningsbok 1658-1736, kyrkoräkenskaper 1653-1682 samt inventarieförteckningar u.å. och 1658. Omf. pastoratet.
4460927 Dimbo församling C:2, 1737-1752 C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1752 Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok samt kyrkoräkenskaper 1737-1753 och inventarieförteckning u.å. Omf. pastoratet.
4460928 Acklinga församling A I:1, 1806-1815 A I Husförhörslängder 1, 1806-1815 Med ortregister.
4460928 Acklinga församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Med ortregister.
4460928 Acklinga församling A I:3, 1820-1827 A I Husförhörslängder 3, 1820-1827 Med ortregister.
4460928 Acklinga församling A I:4, 1827-1838 A I Husförhörslängder 4, 1827-1838 Med ortregister.
4460928 Acklinga församling A I:5, 1838-1857 A I Husförhörslängder 5, 1838-1857 Med ortregister.
4460929 Acklinga församling B:1, 1806-1857 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1857 Omf. pastoratet.
4460929 Acklinga församling C:1, 1648-1667 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1667 Dopbok. Omfattar pastoratet.
Häri även begravningsbok för pastoratet 1648-1667, kyrkoräkenskaper med anteckningar om sockenstämmor, sexmän och kyrkovärdar 1612-1687, bänkdelningslängd 1613, kyrkoinventarier 1612 (-1702), prästgårdsinventarier 1611, 1660 jämte beskrivning av prästgårdens jord.Odaterad anteckning rörande kyrkogärdet m. m. Anteckningar om person som undergått uppenbar kyrkoplikt 1657. Personer som stå för vinhållet 1658-1660, märkliga händelser 1620-1679, upplästa kungörelser 1681-1682, odaterad anteckning angående kyrkobesök samt odaterad längd över personer och gårdar.
4460929 Acklinga församling C:2, 1747-1805 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1805 Lucka 1749. Omfattar även Agnetorp och Baltak. Häri även inflyttningslängd för pastoratet 1748-1777, utflyttningslängd för pastoratet 1748-1776, vigselbok 1747-1804, vigselbok för Agnetorp och Baltak 1747-1805, död- och begravningsbok för pastoratet 1747-1805, sockenstämmoprotokoll för pastoratet 1748-1776, kyrkorådsprotokoll för Acklinga 1765 och för Agnetorp 1771 och avskrift 1774 av odaterat biskopsvisitationsprotokoll. Inventarieförteckningar för Acklinga prästgård 1758 och kyrkan 1747 (1758), Odaterad inventarieförteckning för Agnetorps kyrka. Syneprotokoll för prästgården 1774 och 1776. Vittnesbörd om stommens i Agnetorp ägor 1668 (avskrift). Auktionsprotokoll för Acklinga kyrkas utjord 1760. Kyrkobalksdelning för Agnetorp 1773, bänkdelningslängder för Acklinga 1765 och 1779 samt för Agnetorp 1765. Odateradeanteckningar rörande Acklinga kyrka och klockstapel. Konstistorie resolution 1705 och protokoll 1766 angående gudstjänstordningen i pastoratet. Odaterade längder över hemman i Acklinga och Baltak vilka deltaga vid konungaringningar etc.
4460929 Acklinga församling C:3, 1805-1828 C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1828 Lucka 1826. häri även födelse- och dopbok för Agnetorp och Baltak 1806-1828, vigselbok för Acklinga 1806-1828, för Agnetorp
1806-1828, för Baltak 1806-1827, död- och begravningsbok för Acklinga 1805-1828, för Agnetorp 1806-1828 samt för Baltak 1805-1828.
4460929 Acklinga församling C:4, 1829-1856 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1856 Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet 1829-1856 samt död- och begravningsbok för pastoratet 1829-1857.
4460930 Acklinga församling L I aa:1, 1747-1870 L I aa Kyrkoräkenskaper 1, 1747-1870 Bok i bunt. Sid. I-II, 3-105 +opag. Kyrkans inkomstspecial 1747-1758, specialräkenskaper för kyrkan 1758-1830. Förteckningar över kyrkans utlånta medel 1762-1870, över influtna fattig- medel 1758-1766 och över fattig- kassans utlånta medel 1773-1862.
4460931 Hångsdala församling C:1, 1702-1793 C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1793 Luckor 1710 12/3-1711, 1782 17/12-29/12, 1783 23/1-5/4, 1785 5/11-1788 7/4. Häri även vigselbok 1702-1793, lucka 1720-1725, död- och begravningsbok 1702-1793, lucka 1719 20/5-1725. Omf. past.
4460931 Hångsdala församling C:2, 1794-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1794-1835 Omf. past. Häri även vigselbok 1794-1836 3/1 samt död- och begravningsbok 1794-1835. Omf. past.
4460931 Hångsdala församling C:3, 1836-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1851 Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1836-1851 (1852 10/1) samt död- och begravningsbok 1836-1851 (1852 11/1). Omf. past.
4460931 Hångsdala församling L I:1, 1687-1769 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1769 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å. samt series pastorum, series comministrorum och historiska anteckningar 1484-1803.
4460931 Hångsdala församling L I:3, 1782-1835 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1835 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1830-1835 samt vinsädesräkenskaper 1788-1813.
4460932 Bärebergs församling A I:1, 1818-1834 A I Husförhörslängder 1, 1818-1834 Med ortreg.
4460932 Bärebergs församling A I:2, 1834-1858 A I Husförhörslängder 2, 1834-1858 Med ortreg.
4460932 Bärebergs församling A I:3, 1855-1862 A I Husförhörslängder 3, 1855-1862 Med ortreg.
4460932 Bärebergs församling C:1, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1836-1860 Häri även död- och begravnings-
bok under samma år.
4460932 Bärebergs församling L I:1, 1679-1750 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1679-1750 Specialräkenskaper.
4460932 Bärebergs församling L I:2, 1750-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1830 Huvudräkenskaper.
4460933 Främmestads församling A I:1, 1776-1789 A I Husförhörslängder 1, 1776-1789 Omfattar pastoratet. Häri även konfirmationsbok 1776-1778. Omfattar pastoratet.
4460933 Främmestads församling A I:2, 1790-1806 A I Husförhörslängder 2, 1790-1806 Med ortreg. Omfattar pastoratet.
4460933 Främmestads församling A I:3, 1807-1818 A I Husförhörslängder 3, 1807-1818 Med ortreg. samt längd över förstärkningsmanskap 1812.
4460933 Främmestads församling A I:4, 1818-1836 A I Husförhörslängder 4, 1818-1836 Med ortreg.
4460934 Främmestads församling A I:5a, 1834-1857 A I Husförhörslängder 5a, 1834-1857 Del. I. Med ortreg.
4460934 Främmestads församling A I:5b, 1834-1857 A I Husförhörslängder 5b, 1834-1857 Del. II. Med ortreg.
4460934 Främmestads församling A I:6, 1855-1863 A I Husförhörslängder 6, 1855-1863 Med ortreg.
4460934 Främmestads församling B:1, 1739-1807 B In- och utflyttningslängder 1, 1739-1807 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1739-1807 för past.
4460934 Främmestads församling B:2, 1826-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1826-1860 Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet. Häri även skolräkenskaper 1872-1897 för past.
4460935 Främmestads församling C:1, 1657-1691 C Födelse- och dopböcker 1, 1657-1691 Omfattar pastoratet. Med förteckning över kyrkans sexmän. Häri även död- och begravningsbok 1677-1680, kyrkoräkenskaper 1654-1740, visitationsprotokoll 1681-1690 samt avskrift av Kungl. brev u.å.
4460935 Främmestads församling C:2, 1695-1738 C Födelse- och dopböcker 2, 1695-1738 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1698-1738 samt död- och begravningsbok 1698-1738. Omf. pastoratet.
4460935 Främmestads församling C:3, 1739-1799 C Födelse- och dopböcker 3, 1739-1799 Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok samma år för pastoratet.
4460935 Främmestads församling C:4, 1800-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1800-1835 Omfattar pastoratet. Häri även, a tergo, död- och begravningsbok under samma år för pastoratet.
4460935 Främmestads församling C:5, 1836-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1860 Häri även död- och begravningsbok under samma år.
4460936 Norra Fågelås församling A I:1, 1789-1812 A I Husförhörslängder 1, 1789-1812 Med ortreg. Omf. även S. Fågelås 1802-1811.
4460936 Norra Fågelås församling A I:2, 1811-1824 A I Husförhörslängder 2, 1811-1824 Med ortreg. och förteckning över sexmän, rotemästare, kyrkorådsledamöter m.m. Omf. även S. Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4460936 Norra Fågelås församling A I:3, 1824-1836 A I Husförhörslängder 3, 1824-1836 Med ortreg. och förteckningar över sexmän, rotemästare, ordningsmän och gratialister. Omf. även S Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4460937 Norra Fågelås församling A I:4, 1834-1842 A I Husförhörslängder 4, 1834-1842 Med ortreg.
4460937 Norra Fågelås församling A I:5, 1841-1851 A I Husförhörslängder 5, 1841-1851 Med ortreg.
4460938 Södra Fågelås församling A I:1, 1810-1831 A I Husförhörslängder 1, 1810-1831 Med ortreg.
4460938 Södra Fågelås församling A I:2, 1834-1842 A I Husförhörslängder 2, 1834-1842 Med ortreg.
4460938 Södra Fågelås församling A I:3, 1842-1851 A I Husförhörslängder 3, 1842-1851
4460939 Södra Fågelås församling A I:4, 1851-1858 A I Husförhörslängder 4, 1851-1858 Inb. Fol. II-IV, 1-258, 293-297. Med ortreg.
4460939 Södra Fågelås församling C:1, 1811-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1811-1860 Häri även död- och begravningsbok 1811-1838 samt för N. Fågelås födelse- och dopbok 1860.
4460939 Södra Fågelås församling L I:1, 1748-1787 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1787 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1748-1778 samt för Nykyrka kyrkoräkenskaper 1748-1767.
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:1, 1796-1808 A I Husförhörslängder 1, 1796-1808
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:2, 1809-1815 A I Husförhörslängder 2, 1809-1815
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:4, 1821-1825 A I Husförhörslängder 4, 1821-1825
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:7, 1835-1841 A I Husförhörslängder 7, 1835-1841
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:8, 1841-1849 A I Husförhörslängder 8, 1841-1849
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:9, 1850-1855 A I Husförhörslängder 9, 1850-1855 Omfattar även landsförsamlingen (utom Dotorps rote) samma år.
4460940 Falköpings stadsförsamling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Omfattar även landsförsamlingen samma år.
4460941 Falköpings stadsförsamling B:1, 1811-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1849 Inflyttningslängd 1811-1846, utflyttningslängd 1823-1849,
Luckor i utflyttningslängden 1826, 1827, 1829, 1830, 1832. Omfattar pastoratet.
4460941 Falköpings stadsförsamling B:2, 1850-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1861 Inflyttningslängd 1850-1860, utflyttningslängd 1850-1861. Omfattar pastoratet.
4460941 Falköpings stadsförsamling C:1, 1726-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1737 "Duplett. Kladd. Omf. även landsförsamlingen samma år. Luttra, Torbjörnstorp och Friggeråker 1726-1735. Häri även vigselbok för stads- och landsförsamlingen 1726-1733, lucka 1734, Luttra 1727-1737, lucka 1728-1729, Torbjörnstorp 1726? Friggeråker 1726-1727, död
och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1726-1735, Luttra 1726-1737, Torbjörnstorp 1726-1736, lucka 1735, Friggeråker 1726-1736; sockenstämmoprotokoll för stads- och landsförsamlingarna 1742-1758, för samma församlingar kyrkoräkenskaper 1741-1758 samt gällande pastoratet: visitationsprotokoll, inventeringsprotokoll, inventarieförteckningar för kyrkorna, series pastorum et communistrorum, allt spridda år 1457-1875."
4460941 Falköpings stadsförsamling K I:1, 1724-1741 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1724-1741 Lucka 1729. Häri även kyrkoräkenskaper för lands- och stadsförsamlingarna 1707-1740 (1707 endast utgifter), inventarieförteckningar för stadens kyrka 1687, för pastoratets kyrkor 1696 och 1715, visitationsprotokoll omf. past. 1696-1745, spridda år, utdrag ur Skara domkapitels protokoll 1739 ang. tiden för gudstjänsten i Luttra kyrka, stoldelningslängd för stadens kyrka 1732.
4460941 Falköpings stadsförsamling C:2, 1726-1755 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1755 "Defekt 1729 2/2-1730 4/4. Omf. landsförsamlingen, Friggeråker och Torbjörnstorp samma år. Häri även vigselböcker för stads- och landsförsamlingen 1726-1755, ingen anteckning 1734, Friggeråker 1726-1755, inga anteckningar 1728-1730,1732,1735,
Torbjörnstorp 1726-1754, luckor 1742,1747, inga anteckningar 1727-1731, 1753; död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1726-1755, lucka 1746 25/7-1747, Friggeråker 1726-1755 och Torbjörntorp 1726-1755, inga anteckningar 1735."
4460941 Falköpings stadsförsamling C:3, 1756-1834 C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1834 Omf. landsförsamlingen samma år. Häri även vigselböcker för stads- och landsförsamlingarna1756-1817, lysningsböcker för samma församlingar 1818-1834, vigselböcker omf. pastoratet 1796-1817, lysningsböcker 1818-1834, död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1756-1834.
4460941 Falköpings stadsförsamling C:4, 1835-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1849 "Omf. landsförsamlingen samma år. Häri även lysningsbok omf. past. 1835-1837, lysnings- och vigselbok för past. 1838-1849;
död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1835-1849; längd över nattvardsungdom i pastoratet 1851-1860, lucka 1854."
4460942 Falköpings landsförsamling A I:1, 1798-1809 A I Husförhörslängder 1, 1798-1809 Med ortregister. Innehåller anteckning rör. hållna husförhör samt statistiska uppgifter rör. folkmängden 1800.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:2, 1810-1815 A I Husförhörslängder 2, 1810-1815 Med ortregister. Innehåller anteckningar rör. hållna husförhör.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Med ortregister. Häri även anteckningar för 1821 och 1822 samt anteckningar rör. hållna husförhör 1816-1821.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:4, 1821-1825 A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Med ortregister. Innehåller anteckningar om hållna husförhör 1821-1825. Häri även anteckningar för 1826.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:5, 1826-1830 A I Husförhörslängder 5, 1826-1830 Med ortregister. Innehåller anteckningar om hållna husförhör 1826-1829. För Bestorps och Dotorps rotar även anteckningar för 1831-1835. Ortregistret u.å. har anteckning om å resp. hemman boende personer.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:6, 1831-1835 A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över hemmansägare och deras familjer i Friggeråkers församling u.å.
4460942 Falköpings landsförsamling A I:7, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7, 1841-1849 Med ortregister.
4460943 Gudhems församling A I:1, 1765-1777 A I Husförhörslängder 1, 1765-1777
4460943 Gudhems församling A I:2, 1778-1789 A I Husförhörslängder 2, 1778-1789
4460943 Gudhems församling A I:3, 1790-1804 A I Husförhörslängder 3, 1790-1804
4460943 Gudhems församling A I:4, 1804-1821 A I Husförhörslängder 4, 1804-1821
4460943 Gudhems församling A I:5, 1821-1831 A I Husförhörslängder 5, 1821-1831
4460943 Gudhems församling A I:6, 1829-1837 A I Husförhörslängder 6, 1829-1837
4460943 Gudhems församling A I:7, 1837-1848 A I Husförhörslängder 7, 1837-1848
4460943 Gudhems församling B:1, 1764-1777 B In- och utflyttningslängder 1, 1764-1777 Omf. pastoratet. Infl. t.o.m. 1776, utfl. t.o.m. 1777.
4460943 Gudhems församling B:2, 1803-1831 B In- och utflyttningslängder 2, 1803-1831 In- och utfl. Omf. även Ugglum 1803-1831 och Östra Tunhem 1803-1832.
4460944 Gudhems församling C:1, 1721-1766 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1766 Omf. pastoratet. Lucka 1722-1737. Häri även vigsel- och dödbok 1747-1766 omf. pastoratet, sockenstämmo- protokoll 1737-1771 spr. år, omf. pastoratet 1749-1771, Ugglum 1741-1760 spr. år, Ö. Tunhem 1742-1760 spr. år, kyrkoräkenskaper 1718-1767, visitationsprotokoll 1721-1782 spr. år, omf. pastoratet 1727-1782 spr år. Ugglum 1851, Inventarieförteckning 1727-1882 spr år, omf. pastoratet 1799-1882 spr. år. Ugglum 1727, 1739, 1768,
Ö. Tunhem 1727, 1729, 1768, handlingar ang. kyrka 1703-1872 spr. år omf. pastoratet 1872, hist. dok. 1600-t. i avskrift.
4460944 Gudhems församling C:2, 1767-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1836 Omf. pastoratet. Häri även vigsel- och dödbok 1767-1836, series pastorum omkr. 1312-1889 och series comministrorum 1418-1888.
4460944 Gudhems församling C:3, 1837-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1837-1860 Omfattar pastoratet. Häri även vigsel- och dödbok samma år.
4460944 Gudhems församling L I a:2, 1764-1802 L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker 2, 1764-1802 Specialräkenskaper inkomster 1764-1802, utgifter 1764-1801, skuldbok 1780-1802.
4460945 Östra Tunhems församling A I:1, 1765-1776 A I Husförhörslängder 1, 1765-1776
4460945 Östra Tunhems församling A I:2, 1778-1789 A I Husförhörslängder 2, 1778-1789
4460945 Östra Tunhems församling A I:3, 1790-1805 A I Husförhörslängder 3, 1790-1805
4460945 Östra Tunhems församling A I:4, 1805-1821 A I Husförhörslängder 4, 1805-1821
4460945 Östra Tunhems församling A I:5, 1821-1831 A I Husförhörslängder 5, 1821-1831
4460945 Östra Tunhems församling A I:6, 1829-1838 A I Husförhörslängder 6, 1829-1838 Omf. även Ugglum.
4460945 Östra Tunhems församling A I:7, 1838-1848 A I Husförhörslängder 7, 1838-1848 Omf. även Ugglum.
4460945 Östra Tunhems församling L I a:1, 1733-1765 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1765 Kladdräkenskaper inkomster, utgifter, skuldbok. Häri även sockenstämmoprotokoll 1741 3/5, fattigvårdsräkenskaper 1733-1801.
4460945 Östra Tunhems församling L I a:2, 1764-1791 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1791 Ink.- och utgiftsspecial samt skuldbok.
4460945 Östra Tunhems församling L I a:3, 1791-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1791-1830 Specialräkenskaper inkomster, utgifter o. skuldbok.
4460946 Längnums församling A I:1, 1721-1745 A I Husförhörslängder 1, 1721-1745 Lucka 1723-1725.
4460946 Längnums församling A I:2, 1850-1862 A I Husförhörslängder 2, 1850-1862 Med ortreg.
4460946 Längnums församling C:1, 1721-1810 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1810 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1747-1809. Luckor 1750, 1787-1799, 1805. Vigselbok 1721-1810 samt död- och begravningsbok 1721-1811.
4460946 Längnums församling C:2, 1810-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1849 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1810-1830, luckor 1811, 1828, vigselbok 1810-1829, luckor
1820, 1828, lysnings- och vigsel-
bok för pastoratet 1831-1850, död- och begravningsbok 1810-1849 samt vaccinationslängd
1816-1821, lucka 1819.
4460946 Längnums församling D II:1, 1833-1854 D II Kommunionlängder 1, 1833-1854 Top. uppställd.
4460946 Längnums församling L I:1, 1722-1832 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1832 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1745.
4460947 Tengene församling A I:1, 1721-1745 A I Husförhörslängder 1, 1721-1745
4460947 Tengene församling A I:2, 1812-1822 A I Husförhörslängder 2, 1812-1822 Omf. även Trökörna.
4460947 Tengene församling A I:3, 1822-1831 A I Husförhörslängder 3, 1822-1831 Med ortreg.
4460947 Tengene församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Med ortreg. Omf. även Trökörna åren 1831-1839.
Häri även in- och utflyttningslängd 1836-1841. Omf. past.
4460947 Tengene församling A I:5, 1835-1841 A I Husförhörslängder 5, 1835-1841 Med ortreg. Omf. även Trökörna åren 1839-1844.
4460947 Tengene församling A I:6, 1841-1844 A I Husförhörslängder 6, 1841-1844 Med ortreg.
4460947 Tengene församling A I:7, 1844-1858 A I Husförhörslängder 7, 1844-1858 Med ortreg.
4460948 Tengene församling C:1, 1688-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1743 Häri även vigselbok 1688-1743, lucka 1711, samt död- och begravningsbok 1689-1743.
4460948 Tengene församling C:2, 1744-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1777 Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1777, lucka 1774-1775, vigselbok 1744-1777, lucka 1763, död- och begravningsbok 1744-1777 samt series pastorumet comministrorum 1593-1855.
4460948 Tengene församling C:3, 1778-1811 C Födelse- och dopböcker 3, 1778-1811 Häri även in- och utflyttningslängd 1778-1810, lucka 1787-1799, vigselbok 1778-1810 samt död- och begravningsbok 1778-1811.
4460948 Tengene församling C:4, 1811-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1849 Häri även in- och utflyttningslängd 1811-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1811-1831, död- och begravningsbok 1811-1849 samt vaccinationslängd 1813-1825, lucka 1814-1815.
4460948 Tengene församling C:5, 1850-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1859 Duplett. Häri även konfirmationsbok 1890-1894. Omf. past.
4460948 Tengene församling C:6, 1850-1867 C Födelse- och dopböcker 6, 1850-1867 Omf. past.
4460949 Ås församling A I:1, 1795-1805 A I Husförhörslängder 1, 1795-1805
4460949 Ås församling A I:2, 1806-1816 A I Husförhörslängder 2, 1806-1816 Ortreg. över Ås och Sal. Häri även längd över soldater i Ås och Sal samt förteckning över oförmedlade hemman i Sal.
4460949 Ås församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820
4460949 Ås församling A I:4, 1821-1825 A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Ortreg. Häri även längd över soldater i Ås.
4460949 Ås församling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Ortreg.
4460949 Ås församling A I:6, 1831-1836 A I Husförhörslängder 6, 1831-1836 Ortreg.
4460949 Ås församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Ås.
4460949 Ås församling A I:8, 1841-1848 A I Husförhörslängder 8, 1841-1848 Ortreg. Enstaka anteckningar 1849 och 1850. Med anteckningar till längden, anteckningar om plats för husförhörs hållande 1841-1845 samt längd över soldater och gratialister i Ås.
4460949 Ås församling A I:9, 1848-1855 A I Husförhörslängder 9, 1848-1855 Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Ås.
4460950 Hyringa församling A I:8, 1857-1862 A I Husförhörslängder 8, 1857-1862 Inb. Sid. I-II. fol. 1-160. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister samt uppgift om fattighjonens antal.
4460950 Hyringa församling C:1, 1717-1775 C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1775 Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1777, vigselbok 1718-1775 samt död- och begravningsbok 1717-1775.
4460950 Hyringa församling C:2, 1776-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1810 Häri även in- och utflyttningslängd 1776-1811, luckor 1781, 1787-1799, vigselbok 1776-1810 samt död- och begravningsbok 1776-1811.
4460950 Hyringa församling C:3, 1811-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1811-1849 Häri även in- och utflyttningslängd 1811-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1811-1830, död- och begravningsbok 1811-1849 samt vaccinationslängd 1813-1825, luckor 1814-1815, 1820-1824.
4460950 Hyringa församling L I:1, 1745-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1745-1831 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4460951 Skeby församling A I:1, 1691-1695 A I Husförhörslängder 1, 1691-1695 Band i bunt. Häri även födelse- och dopbok 1694-1798, luckor 1719-1722, 1731, 1741, död- och begravningsbok 1694-1798, luckor 1718-1721, 1732. Kyrkobalkslängd 1690 28/10, stolrumslängd 1691 11/3, fört. på gravpl. 1690 28/10.
4460951 Skeby församling A I:2, 1839-1851 A I Husförhörslängder 2, 1839-1851 Häri även husförhörslängd för Hangelösa 1839-1851.
4460951 Skeby församling A I:3, 1852-1856 A I Husförhörslängder 3, 1852-1856 Inb. Sid. 2-288. Med ortregister. Omf. även Hangelösa 1852-1853.
4460951 Skeby församling A I:4, 1857-1862 A I Husförhörslängder 4, 1857-1862 Inb. Sid. 1-291. Med ortregister.
4460951 Skeby församling C:1, 1799-1883 C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1883 Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1883.
4460951 Skeby församling D II:1, 1740-1747 D II Kommunionlängder 1, 1740-1747 Häfte i bunt. Häri även specialräkenskaper för kyrka 1751-1778, specialräkenskaper för fattigvård 1759-1778.
4460951 Skeby församling L I:1, 1778-1826 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1778-1826 Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial.
Häri även inkomst- och utgiftsspecial till fattigvårdsräkenskaper 1778-1814, räkenskaper för kollekt 1778-1811.
4460952 Gustav Adolfs församling A I:1, 1827-1830 A I Husförhörslängder 1, 1827-1830
4460952 Gustav Adolfs församling A I:2, 1830-1838 A I Husförhörslängder 2, 1830-1838
4460952 Gustav Adolfs församling A I:3, 1838-1846 A I Husförhörslängder 3, 1838-1846
4460952 Gustav Adolfs församling A I:4, 1847-1852 A I Husförhörslängder 4, 1847-1852
4460952 Gustav Adolfs församling L I:1, 1715-1746 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1715-1746 Spridda år. Specialräkenskaper.
4460953 Habo församling L I:1, 1684-1701 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1684-1701 Specialräkenskaper.
4460953 Habo församling H III:1, 1708-1711 H III Bilagor till födelse- och dopboken 1, 1708-1711 Inb. Häri även konfirmationsbok 1746-1748, bil. till lysnings- och vigselboken 1695-1711, bil. till död- och begravningsboken 1696-1726, kyrkoräkenskaper 1713-1730, fattigräkenskaper 1692-1695, handlingar ang. kyrkorep. u.å., innestående predikorättigheter 1705-1724, restlängd 1732, förhörslängd 1737-1738 samt vederlagslängd 1756.
4460953 Habo församling P:4, 1661-1827 P Övriga handlingar och handskrifter 4, 1661-1827 Handlingar och handskrifter enl. specifikation i bokens framsida.
4460954 Hjo stadsförsamling A I:1, 1789-1810 A I Husförhörslängder 1, 1789-1810
4460954 Hjo stadsförsamling A I:2, 1830-1836 A I Husförhörslängder 2, 1830-1836 Häri även husförhörslängd för Hjo landsförsamling 1833-1836.
4460954 Hjo stadsförsamling A I:3, 1834-1841 A I Husförhörslängder 3, 1834-1841
4460954 Hjo stadsförsamling A I:4, 1841-1851 A I Husförhörslängder 4, 1841-1851
4460955 Hova församling E I:1, 1753-1766 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1753-1766
4460955 Hova församling E I:2, 1777-1850 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1777-1850 Finnes 1777-1849 (1850 26/1).
Omf. även Älgarås och Finnerödja 1777-1826, luckor 1782-1788.
4460955 Hova församling F:1, 1752-1771 F Död- och begravningsböcker 1, 1752-1771
4460955 Hova församling F:2, 1815-1867 F Död- och begravningsböcker 2, 1815-1867 Finnes 1815-1866 (1867 1/3).
4460955 Hova församling L I:1, 1639-1694 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1639-1694 Inkomstspecial 1667-1694, lucka 1668-1669 samt utgiftsspecial 1639-1694 spridda år.
4460955 Hova församling L I:4, 1694-1782 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1694-1782 Huvud- o. specialräkenskaper. Omf. även Älgarås 1694 och Finnerödja 1690-1695. Häri även gällstämmoprotokoll 1730-1746, kollekträkenskaper 1694-1716, omf. pastoratet, visitations-
handl. och inventarieförteckn. 1694-1782 spr. år, omf. pastoratet, stolrumslängd 1730 17/10 och ant. om reparation i prästgården 1695-1699, sällsamma händelser 1714-1820 spr. år.
4460955 Hova församling L I:8, 1776-1816 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1776-1816 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigräkenskaper 1782-1816.
4460956 Järpås församling A I:1, 1688-1689 A I Husförhörslängder 1, 1688-1689 Häri även Uvered, Häggesled och Kållands-Vedum.
4460956 Järpås församling A I:2, 1747-1761 A I Husförhörslängder 2, 1747-1761
4460956 Järpås församling A I:3, 1797-1811 A I Husförhörslängder 3, 1797-1811 Häri även Kållands-Vedum.
4460956 Järpås församling A I:4, 1812-1823 A I Husförhörslängder 4, 1812-1823 Häri även nattvardsungdom 1819.
4460956 Järpås församling A I:5, 1824-1835 A I Husförhörslängder 5, 1824-1835 Häri även Kållands-Vedum.
4460956 Järpås församling A I:6, 1836-1850 A I Husförhörslängder 6, 1836-1850 Häri även Höra.
4460956 Järpås församling B:1, 1806-1834 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1834 Finnes 1806-1834 7/3.
Bunt. Utflyttningslängder. Omf. pastoratet.
4460957 Järpås församling C:1, 1648-1658 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1658 Inb. Omf. pastoratet. Häri även vigsel 1648, 1657, 1658 o. dödböcker 1657-1658. Kyrkojournaler 1654-1679, skrivelser etc. 1602-1678, räkenskaper för kyrkan i Järpås 1643-1705 samt inventarie- och visitationsprotokoll 1642 samt Järpås 1645-1688.
4460957 Järpås församling C:2, 1688-1698 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1698 Inb. Omf. pastoratet.
4460957 Järpås församling C:3, 1688-1705 C Födelse- och dopböcker 3, 1688-1705 Inb. Luckor 1698-1700. Omf. past. Häri även vigselbok 1688-1704 samt dödbok 1688-1700.
4460957 Järpås församling C:4, 1705-1759 C Födelse- och dopböcker 4, 1705-1759 Inb. omf. past. Häri även in- o. utflyttningslängder 1711-1806, vigselbok 1705-1759, begravningsbok 1705-1745 o. dödbok 1746-1760, sockenstämmo-
protokoll 1706-1724, kyrkoräkenskaper 1705-1759, inventarieprotokoll 1705-1746, handl. ang. kyrkan 1705-1759.
4460957 Järpås församling C:5, 1760-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1760-1860 Inb. Omf. pastoratet.
4460958 Järpås församling E:1, 1760-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1760-1861 Inb. Omf. past.
4460958 Järpås församling F:1, 1760-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1760-1861 Inb. Omf. past. Häri även vinsädeskassan 1780-1832 samt div. donationshandlingar 1782-1826.
4460958 Järpås församling L I:1, 1705-1737 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1705-1737 Specialräkenksaper.
4460958 Järpås församling L I:2, 1749-1781 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1749-1781 Specialräkenskaper. Häri även håvpengar 1760-1781, vinsädes-
räkenskaper 1759-1781.
4460958 Järpås församling L I:4, 1781-1814 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1781-1814 Specialräkenskaper. Häri även håvpengar 1781-1814, vinsädeskassan 1781-1814.
4460959 Uvereds församling A I:1, 1773-1789 A I Husförhörslängder 1, 1773-1789
4460959 Uvereds församling A I:2, 1798-1811 A I Husförhörslängder 2, 1798-1811
4460959 Uvereds församling A I:3, 1812-1823 A I Husförhörslängder 3, 1812-1823 Häri även nattvardsungdom 1819.
4460959 Uvereds församling A I:4, 1824-1835 A I Husförhörslängder 4, 1824-1835
4460959 Uvereds församling A I:5, 1836-1850 A I Husförhörslängder 5, 1836-1850 Häri även Häggesled s.å.
4460959 Uvereds församling L I:1, 1695-1771 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1771 Inb. Huvudräkenskaper.
4460959 Uvereds församling L I:2, 1759-1785 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1785 Band i bunt. Inkomstspecial.
4460959 Uvereds församling L I:3, 1785-1826 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1826 Inb. Häri även kollektmedel 1785-1826.
4460960 Edsvära församling A I:1, 1737-1738 A I Husförhörslängder 1, 1737-1738
4460960 Edsvära församling A I:2, 1739-1744 A I Husförhörslängder 2, 1739-1744
4460960 Edsvära församling A I:3, 1745-1747 A I Husförhörslängder 3, 1745-1747
4460960 Edsvära församling A I:4, 1748-1749 A I Husförhörslängder 4, 1748-1749
4460960 Edsvära församling A I:5, 1750-1753 A I Husförhörslängder 5, 1750-1753
4460960 Edsvära församling A I:6, 1755-1759 A I Husförhörslängder 6, 1755-1759
4460960 Edsvära församling A I:7, 1760-1768 A I Husförhörslängder 7, 1760-1768
4460960 Edsvära församling A I:8, 1769-1771 A I Husförhörslängder 8, 1769-1771
4460960 Edsvära församling A I:9, 1772-1779 A I Husförhörslängder 9, 1772-1779
4460960 Edsvära församling A I:10, 1779-1782 A I Husförhörslängder 10, 1779-1782
4460960 Edsvära församling A I:11, 1783-1788 A I Husförhörslängder 11, 1783-1788
4460960 Edsvära församling A I:12, 1787-1792 A I Husförhörslängder 12, 1787-1792
4460960 Edsvära församling A I:13, 1793-1812 A I Husförhörslängder 13, 1793-1812 Häri även konfirmationslängder 1772-1782 spr. år.
4460960 Edsvära församling A I:14, 1812-1817 A I Husförhörslängder 14, 1812-1817
4460960 Edsvära församling A I:15, 1817-1823 A I Husförhörslängder 15, 1817-1823
4460960 Edsvära församling A I:16, 1824-1830 A I Husförhörslängder 16, 1824-1830
4460960 Edsvära församling A I:17, 1830-1836 A I Husförhörslängder 17, 1830-1836
4460960 Edsvära församling A I:18, 1836-1842 A I Husförhörslängder 18, 1836-1842
4460960 Edsvära församling A I:19, 1843-1849 A I Husförhörslängder 19, 1843-1849
4460960 Edsvära församling K I:1, 1698-1776 K I Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar 1, 1698-1776 Spridda år. Häri även kyrkoräkenskaper 1697-1775, inventarieförteckning 1671, 1718, 1760 samt bänkdelningslängd
1768.
4460961 Norra Vånga församling A I:1, 1737-1738 A I Husförhörslängder 1, 1737-1738
4460961 Norra Vånga församling A I:2, 1739-1741 A I Husförhörslängder 2, 1739-1741
4460961 Norra Vånga församling A I:3, 1742-1747 A I Husförhörslängder 3, 1742-1747
4460961 Norra Vånga församling A I:4, 1749-1750 A I Husförhörslängder 4, 1749-1750
4460961 Norra Vånga församling A I:5, 1751-1754 A I Husförhörslängder 5, 1751-1754
4460961 Norra Vånga församling A I:6, 1755-1760 A I Husförhörslängder 6, 1755-1760
4460961 Norra Vånga församling A I:7, 1760-1764 A I Husförhörslängder 7, 1760-1764 Häri även konfirmationslängder 1739-1747 och 1759-1760. Omf. past.
4460961 Norra Vånga församling A I:8, 1789-1807 A I Husförhörslängder 8, 1789-1807
4460961 Norra Vånga församling A I:9, 1808-1826 A I Husförhörslängder 9, 1808-1826 Med statistiska uppgifter om pastoratets folkmängd 1815.
4460961 Norra Vånga församling A I:10, 1825-1831 A I Husförhörslängder 10, 1825-1831
4460961 Norra Vånga församling A I:11, 1831-1840 A I Husförhörslängder 11, 1831-1840
4460962 Norra Vånga församling C:1, 1688-1718 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718 Omfattar pastoratet.
Häri även vigselbok för N. Vånga 1711-1719, för Edsvära 1681-1694, 1698-1716, för Kvänum 1681-1694, 1698-1720, död- och begravningsbok för pastoratet 1698-1720, sockenstämmoprotokoll 1693, kyrkoräkenskaper 1671-697 samt bänkdelningslängd för kvinnor u.å.
4460962 Norra Vånga församling C:2, 1730-1750 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1750 Häri även inflyttningslängd 1748-1751, utflyttnningslängd 1736-1751 omfattar pastoratet, födelse- och dopbok för Edsvära och Kvänum 1732-1750, lysnings- och vigselbok omfattar pastoratet 1730-1750, död- och begravningsbok omfattar pastoratet 1730-1751, sockenstämmoprotokoll 1654-1673, kyrkoräkenskaper 1655-1668, visitationsanteckningar 1642, 1659 samt inventarieföteckningar 1631-1654 m.m.
4460962 Norra Vånga församling C:3, 1775-1821 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1821 Omf. past. Häri även död- och begravningsbok omf. past. 1775-
1824.
4460962 Norra Vånga församling C:5, 1803-1831 C Födelse- och dopböcker 5, 1803-1831 Kladd. Omf. Åren 1803-1831 men synes för åren 1822-1831 ha varit den enda förda födelse- och dopboken. Häri även död- och begravningsbok s.å.
4460962 Norra Vånga församling C:6, 1831-1849 C Födelse- och dopböcker 6, 1831-1849 Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok 1831-1849.
4460962 Norra Vånga församling D II:1, 1842-1855 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1842-1855
4460963 Norra Vånga församling E:1, 1775-1824 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1775-1824 Häri även lysnings- och vigseböcker för Edsvära och Kvänum 1775-1823, konfirmationsböcker för N. Vånga 1775-1863 samt för Edsvära och Kvänum 1776-1862.
4460963 Norra Vånga församling H II:1, 1825-1858 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1825-1858 Inflyttningsattester, spr. år 1825-1831, lucka 1841-1857. Omf. past.
4460963 Norra Vånga församling L I:1, 1722-1860 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1860
4460963 Norra Vånga församling L I:2, 1775-1827 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1775-1827 Specialer.
4460964 Forshems församling A I:1, 1772-1780 A I Husförhörslängder 1, 1772-1780 Häri även konfirmationsbok 1772-1779.
4460964 Forshems församling A I:2, 1779-1791 A I Husförhörslängder 2, 1779-1791
4460964 Forshems församling A I:3, 1791-1798 A I Husförhörslängder 3, 1791-1798
4460964 Forshems församling A I:4, 1798-1812 A I Husförhörslängder 4, 1798-1812
4460964 Forshems församling A I:5, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5, 1813-1820
4460964 Forshems församling A I:6, 1821-1834 A I Husförhörslängder 6, 1821-1834 Häri även flyttningslängd 1828-1829. Konfirmationslängd omfattande pastoratet 1821, 1823-1826, 1844-1846.
4460965 Fullösa församling A I:1, 1772-1779 A I Husförhörslängder 1, 1772-1779 Häri även konfirmationsbok 1771-1779, kommunionlängd u.å.
4460965 Fullösa församling A I:2, 1780-1790 A I Husförhörslängder 2, 1780-1790
4460965 Fullösa församling A I:3, 1791-1798 A I Husförhörslängder 3, 1791-1798
4460965 Fullösa församling A I:4, 1799-1812 A I Husförhörslängder 4, 1799-1812
4460965 Fullösa församling A I:5, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5, 1813-1820
4460965 Fullösa församling A I:6, 1821-1834 A I Husförhörslängder 6, 1821-1834
4460965 Fullösa församling A I:7, 1835-1850 A I Husförhörslängder 7, 1835-1850
4460965 Fullösa församling A I:8, 1850-1862 A I Husförhörslängder 8, 1850-1862
4460965 Fullösa församling C:1, 1688-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1710 Häri även vigselbok 1689-1710, dödbok 1690-1710, sockenstämmoprotokoll 1752-1776.
4460965 Fullösa församling K I:1, 1650-1751 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1650-1751 Inb. spr. år. Häri även kyrkoräkenskaper 1650-1739 spr. år, håvpengar 1676-1739 spr. år, kyrkobalkslängd 1747 11/5.
4460965 Fullösa församling L I:1, 1736-1762 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1762 Bunt. Inkomst- och utgiftsspecial 1736-1755 samt mulbets- och auktionspengar 1747-1762. Häri även räkenskaper för fattigvård 1736-1755 håvpengar och kollekter 1736-1755.
4460965 Fullösa församling L I:3, 1778-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1778-1830 Bunt. Inb. inkomstspecial 1781-1830, utgiftsspecial 1781-1829 samt skuldbok 1778-1830. Häri även håvpengar 1781-1829.
4460966 Medelplana församling C:1, 1688-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1690 Omf. pastoratet. Häri även pastoratets flyttningslängd 1689,
vigselbok 1688-1689, begravnings-
bok 1623 14/11-13/12, död- och
begravningsbok 1688-1690, anteckning om sockenstämma 1626,
räkenskaper för kyrka 1599-1680
spr. år, inventarieförteckningar
1629-1635 och anteckn. om gåvor av inventarier 1614-1657 samt u.å., anteckn. om byggande av kyrkogårdsport 1624, av kyrkfönster 1628, om reparationer
å kyrkan 1652-1656, anteckning om
gravplats 1690, anteckning om
gåvor av allmänningen till kyrka
och prästbol 1622 och 1673 samt
u.å., anteckning om reparationer
å prästgården 1621-1655, 1710-1716, anteckning om altar-
skrift i Gotha, om Huss och Luther samt series pastorum 1349-
1855. Xeroxkop. 1970. Inb.
4460966 Medelplana församling C:2, 1688-1721 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1721 "Finnes 1688 13/4-1721 31/5. Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: in- och utflyttnings-
längd 1688-1701 (lucka 1699), vigselbok 1688 24/10-1728 (lucka
1710-1719), död- och begravnings-
bok 1688 29/4-1722 19/3 (med luckor), avlösningslängd 1689-1736 (med luckor), berättelse om nödåren 1596-1598 samt ""Textus in Augustanæ Confessionis articulos""."
4460966 Medelplana församling C:3, 1721-1780 C Födelse- och dopböcker 3, 1721-1780 Finnes 1721 8/6 1780 14/6. Omfattar pastoratet. Häri även för pastoratet: flyttningslängder 1749-1804 (med luckor). För Medelplana församling: flyttningslängder 1804-1806, vigselbok 1734-1805 12/10, död- och begravningsbok 1732-1779 (lucka 1741-1742). För Västerplana församling: flyttningslängder 1804-1805, födelse- och dopbok 1721-1780, vigselbok 1734-1805 samt död- och begravningsbok 1732-1779 (lucka 1741-1742).
4460966 Medelplana församling C:4, 1780-1829 C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1829 Finnes 1780-1829 11/5. Omf. pastoratet. Häri även födelse- och dopbok 1780-1829 för Västerplana, död- och begravningsböcker s.å. för Medelplana och Västerplana samt series pastorum för pastoratet 1449-1865.
4460966 Medelplana församling C:5, 1829-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1860 Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: död- och begravnings-
bok 1829-1860 och lysnings- och vigselbok 1829-1861.
4460966 Medelplana församling D II:1a, 1787-1795 D II Kommunionlängd 1a, 1787-1795 Ficka. Trasig, med luckor. Med flyttningsattest daterad Husaby
1771, fragment av befolkningsstatistiska tabeller u.å. av husförhörslängd för Ledsjö socken 1770-talets början, av kyrkoräkenskaper för Götene 1771 u.å. Fuktskadade handl. Får ej utlånas.
4460966 Medelplana församling E:1, 1806-1828 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1806-1828 "Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: flyttningslängder 1806-1815, kyrkostämmoprotokoll
1868-1882, kyrkorådsprotokoll 1874 13/3, skolrådsprotokoll 1869-1881, samt skol- och kyrko-
rådsprotokoll 1881; för Västerplana: kyrkostämmo-
protokoll 1868-1880. Dessutom
protokoll 1836 30/4 vid prost-
visitation och protokoll 1839 1/7 vid treårsrevision av under pastors vård varande kassor."
4461398 Amnehärads församling A I:8a, 1840-1848 A I Husförhörslängder 8a, 1840-1848 Del I.
4461398 Amnehärads församling A I:8b, 1840-1848 A I Husförhörslängder 8b, 1840-1848 Del II. Med ortreg. för del I och II.
4461398 Amnehärads församling A I:9a, 1848-1851 A I Husförhörslängder 9a, 1848-1851 Del I.
4461398 Amnehärads församling A I:9b, 1848-1851 A I Husförhörslängder 9b, 1848-1851 Del II. Med ortreg. för del I och II.
4461398 Amnehärads församling E:1, 1848-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1860 Inb. Lysnings- och vigselbok. Häri äv. räkenskaper för vin-sädeskassan 1893-1948.
4461399 Amnehärads församling L I:1, 1698-1736 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1698-1736 Huvudräkenskaper. Häri även protokoll vid prostvisitation 1698-1719, vid biskopsvisitation 1703-1747, beskrivning av Amnehärads prästgårdsägor 1698-1735, inventarieförteckning 1713, kyrkans rep. 1835-1856 samt series pastorum 1646-1885.
4461399 Amnehärads församling L I:2, 1736-1825 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1736-1825 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1758.
4461400 Värings församling L I:1, 1679-1726 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1679-1726 Special. Häri även avskrifter av inkomna skrivelser 1693-1695, räkenskaper för kollekt 1681-1689, anteckning om för-
bättringar 1670-1672, anteckning om fönster i prästgården 1672, relation om Värings gälls gränsskillnad 1698 samt anteckning om kyrkobalkarna 1689.
4461400 Värings församling L I:2, 1727-1773 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1773 Special.
4461400 Värings församling L I:3, 1748-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1748-1831 Huvudräkenskaper. Häri även a tergo inventarieförteckning 1758 samt räkenskaper för fattigkassan 1774-1831.
4461401 Dimbo församling C:3, 1753-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1809 Häri även död- och begravningsbok 1753-1809 för pastoratet samt för Ottravad lysnings- och vigselbok 1753-1758.
4461401 Dimbo församling C:5, 1810-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1810-1860 Häri även död- och begravningsbok 1810-1860. Omf. pastoratet.
4461401 Dimbo församling E:1, 1780-1796 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1780-1796 Häri även lysnings- och vigselbok för Ottravad 1786-1796 samt död- och begravningsbok för Dimbo 1774-1844 och för Ottravad 1784-1844.
4461401 Dimbo församling E:2, 1857-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1857-1860 Omf. pastoratet.
4461401 Dimbo församling L I:1, 1683-1736 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1736 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1683 9/9.
4461402 Ottravads församling A I:1, 1747-1754 A I Husförhörslängder 1, 1747-1754
4461402 Ottravads församling L I:1, 1683-1757 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1757 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kyrkoräkenskaper för Dimbo 1683-1686 samt för Ottravad sockenstämmoprotokoll 1735 13/7 och odaterad inventarieförteckning.
4461402 Ottravads församling L I:2, 1758-1793 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1758-1793 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper för Dimbo 1758-1793 samt för Ottravad samma år. För Ottravad även vinsädesräkenskaper 1758-1788 och lasarettsräkenskaper 1758-1767.
4461402 Ottravads församling L I:3, 1791-1799 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1791-1799 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1793-1799.
4461403 Skörstorps församling A I:1, 1824-1831 A I Husförhörslängder 1, 1824-1831
4461403 Skörstorps församling A I:2, 1831-1837 A I Husförhörslängder 2, 1831-1837
4461403 Skörstorps församling L I:1, 1727-1827 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1727-1827 Huvudräkenskaper.
4461403 Skörstorps församling L I:2, 1783-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1783-1835 Specialräkenskaper.
4461404 Östra Gerums församling A I:1, 1824-1831 A I Husförhörslängder 1, 1824-1831
4461404 Östra Gerums församling A I:2, 1831-1836 A I Husförhörslängder 2, 1831-1836
4461404 Östra Gerums församling L I:1, 1687-1827 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1827 Huvudräkenskaper. Häri även räkenskaper för magasinskassan 1806-1813 samt inventarieförteckning u.å.
4461404 Östra Gerums församling L I:2, 1783-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1783-1835 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1829-1835 samt för Skörstorp fattigräkenskaper 1830-1835.
4461405 Hångsdala församling A I:1, 1824-1831 A I Husförhörslängder 1, 1824-1831
4461405 Hångsdala församling A I:2, 1831-1837 A I Husförhörslängder 2, 1831-1837
4461405 Hångsdala församling A I:3, 1836-1849 A I Husförhörslängder 3, 1836-1849 Med reg. enligt mantalslängden. Häri även husförhörslängder för Skörstorp och Östra Gerum samma år.
4461405 Hångsdala församling B:1, 1762-1799 B In- och utflyttningslängder 1, 1762-1799 Lucka för inflyttning 1767-1768. Omf. past.
4461405 Hångsdala församling B:2, 1799-1812 B In- och utflyttningslängder 2, 1799-1812 Inflyttning 1799-1810, utflyttning 1799-1812. Omf. past.
4461405 Hångsdala församling B:3, 1835-1851 B In- och utflyttningslängder 3, 1835-1851 Omf. past. Häri även konfirmationsbok 1840-1864. Omf. past.
4461406 Främmestads församling E:1, 1808-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1808-1860 Omf. pastoratet.
4461406 Främmestads församling L I:1, 1738-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1830 Huvudräkenskaper.
4461406 Främmestads församling L I:2, 1774-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1774-1831 Specialräkenskaper.
4461407 Norra Fågelås församling B:1, 1748-1784 B In- och utflyttningslängder 1, 1748-1784 Häri även vigselbok s.å. Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4461407 Norra Fågelås församling B:2, 1785-1825 B In- och utflyttningslängder 2, 1785-1825 Häri även lysnings- och vigselbok s.å. Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4461407 Norra Fågelås församling B:3, 1826-1852 B In- och utflyttningslängder 3, 1826-1852 Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4461407 Norra Fågelås församling C:1, 1688-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1747 Häri även vigselbok och dödbok s.å. Omf. även S. Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4461407 Norra Fågelås församling C:2, 1748-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1810 Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. även S. Fågelås.
4461407 Norra Fågelås församling C:3, 1811-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1811-1860 Häri även död- och begravningsbok s.å. Dödboken omf. även
S. Fågelås 1839-1860.
4461408 Norra Fågelås församling L I:1, 1644-1725 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1644-1725 Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås och Nykyrka. Häri även förteckning över kyrkoinventarier 1644 omf. Norra o. Södra Fågelås.
4461408 Norra Fågelås församling L I:2, 1656-1697 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1656-1697 Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås 1648-1706 och Nykyrka 1644-1747. Häri även förteckning över Nykyrka inventarier 1644, 1653 och anteckningar om skänkta inventarier till Norra och Södra Fågelås jämte Nykyrka 1651-1675.
4461408 Norra Fågelås församling L I:3, 1681-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1681-1810 Huvudräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås och Nykyrka.
4461408 Norra Fågelås församling L I:4, 1726-1787 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1726-1787 Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås s.å. och Nykyrka 1748-1787.
4461408 Norra Fågelås församling L I:5, 1787-1831 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1787-1831 Specialräkenskaper.
4461409 Friggeråkers församling A I:1, 1820-1825 A I Husförhörslängder 1, 1820-1825 Med ortreg. Med anteckningar rör.
hållna husförhör 1821-1825 och trosskusken Peter Johansson och
hans familj.
4461409 Friggeråkers församling A I:2, 1826-1830 A I Husförhörslängder 2, 1826-1830 Med ortreg. Med anteckningar rör. hållna husförhör 1826, 1828-1831, 1834.
4461409 Friggeråkers församling A I:3, 1835-1841 A I Husförhörslängder 3, 1835-1841 Med ortreg.
4461409 Friggeråkers församling A I:4, 1841-1849 A I Husförhörslängder 4, 1841-1849 Med ortreg.
4461409 Friggeråkers församling A I:5, 1850-1855 A I Husförhörslängder 5, 1850-1855 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Dotorps rote tillhörande Falköpings landsförsamling samma år.
4461409 Friggeråkers församling C:1, 1695-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1729 Luckor 1700, 1720. Häri även vigselbok 1688-1727, luckor
1689, 1692, 1698-1699, 1704, 1707-1709, 1717, 1718-1721, 1723-1724, samt död- och begravningsbok 1690-1728, luckor 1716, 1718.
4461409 Friggeråkers församling C:2, 1756-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1849 Häri även vigselbok 1756-1796 samt död- och begravningsbok 1756-1849.
4461410 Ugglums församling A I:1, 1762-1769 A I Husförhörslängder 1, 1762-1769 Omf. även Östra Tunhem.
4461410 Ugglums församling A I:2, 1765-1776 A I Husförhörslängder 2, 1765-1776
4461410 Ugglums församling A I:3, 1778-1789 A I Husförhörslängder 3, 1778-1789
4461410 Ugglums församling A I:4, 1790-1803 A I Husförhörslängder 4, 1790-1803
4461410 Ugglums församling A I:5, 1805-1821 A I Husförhörslängder 5, 1805-1821
4461410 Ugglums församling A I:6, 1821-1831 A I Husförhörslängder 6, 1821-1831
4461410 Ugglums församling K I:1, 1761-1841 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1761-1841 Spridda år. Protokoll. Omf. även Östra Tunhem 1771-1838 spr. år.
Häri även kyrkoräkenskaper 1744-1830.
4461410 Ugglums församling L I a:1, 1674-1744 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1674-1744 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckn.
1681 och 1703.
4461410 Ugglums församling L I a:2, 1764-1789 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1789 Inkomst- och utgiftsspecial 1764-1789 samt skuldbok 1765-1789.
4461410 Ugglums församling L I a:3, 1789-1821 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1789-1821 Inkomst- och utgiftsspecial 1789-1821 samt skuldbok s.å.
4461411 Kinne-Vedums församling A I:1, 1772-1779 A I Husförhörslängder 1, 1772-1779 Häri även konfirmationsbok 1771-1779.
4461411 Kinne-Vedums församling A I:2, 1781-1790 A I Husförhörslängder 2, 1781-1790
4461411 Kinne-Vedums församling A I:3, 1791-1798 A I Husförhörslängder 3, 1791-1798
4461411 Kinne-Vedums församling A I:4, 1799-1813 A I Husförhörslängder 4, 1799-1813
4461411 Kinne-Vedums församling A I:5, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5, 1813-1820
4461411 Kinne-Vedums församling A I:6, 1821-1833 A I Husförhörslängder 6, 1821-1833 Häri även flyttningslängder 1828-1832.
4461411 Kinne-Vedums församling A I:7, 1833-1850 A I Husförhörslängder 7, 1833-1850
4461411 Kinne-Vedums församling A I:8, 1850-1862 A I Husförhörslängder 8, 1850-1862 Med folkmängdsuppgifter 1852, 1853, 1858.
4461412 Kinne-Vedums församling L I:1, 1668-1729 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1668-1729 Inb. Specialräkenskaper samt delvis huvudräkenskaper 1668-1729 och skuldbok 1688-1696 spr. år. Häri även sockenstämmo-
protokoll 1668-1697 spr. år håvpengar 1684-1729, inventarie-
förteckningar 1668 o. 1698.
4461412 Kinne-Vedums församling L I:2, 1710-1755 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1710-1755 Häfte i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar 1710-1755.
4461413 Sals församling A I:1, 1779-1805 A I Husförhörslängder 1, 1779-1805 Häri även div. personanteckningar 1750-1756, anteckning rör. stortjuven Petter Nilsson i Brännebacka.
4461413 Sals församling A I:2, 1806-1816 A I Husförhörslängder 2, 1806-1816 Häri även längd över soldater med fyra minderåriga barn 1806.
4461413 Sals församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Ortreg. Med längd över soldater i Sal.
4461413 Sals församling A I:4, 1821-1825 A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Ortreg.
4461413 Sals församling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Alfabetiskt ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal.
4461413 Sals församling A I:6, 1831-1836 A I Husförhörslängder 6, 1831-1836 Ortreg.
4461413 Sals församling A I:7, 1836-1840 A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal.
4461413 Sals församling A I:8, 1841-1848 A I Husförhörslängder 8, 1841-1848 Ortreg. Med anteckning rör. plats för husförhörs hållande 1839, 1841-1845 samt längd över soldater och gratialister i Sal.
4461413 Sals församling A I:9, 1848-1855 A I Husförhörslängder 9, 1848-1855 Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal 1848-1855.
4461413 Sals församling A I:10, 1855-1864 A I Husförhörslängder 10, 1855-1864 Ortreg. Med längd över soldater i Sal samt anteckning till längden och anteckning rör. folkmängden.
4461414 Tengene församling B:1, 1841-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1841-1849 Omf. past. Häri även kyrkoräkenskaper, gåvospecial, 1800-1831 samt fattigräkenskaper samma år.
4461414 Tengene församling B:2, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1860 Inflyttningslängd. Omf. past.
4461414 Tengene församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860 Utflyttningslängd. Omf. past.
4461415 Tengene församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860 Duplett. Omf. past.
4461415 Tengene församling F:2, 1850-1879 F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1879 Omf. past.
4461416 Tengene församling L I:1, 1675-1766 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1766 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1679-1757.
4461416 Tengene församling L I:2, 1706-1742 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1706-1742 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1706, 1715. Omf. past.
4461416 Tengene församling L I:3, 1721-1744 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1721-1744 Gåvospecial. Omf. past.
4461416 Tengene församling L I:4, 1766-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1766-1831 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1722.
4461417 Trökörna församling A I:1, 1721-1745 A I Husförhörslängder 1, 1721-1745
4461417 Trökörna församling A I:2, 1822-1831 A I Husförhörslängder 2, 1822-1831
4461417 Trökörna församling A I:3, 1844-1857 A I Husförhörslängder 3, 1844-1857 Med ortreg.
4461417 Trökörna församling C:1, 1688-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1743 Häri även vigselbok 1688-1743, luckor 1710-1711, 1715-1716, 1720, samt död- och begravningsbok 1688-1744.
4461417 Trökörna församling C:2, 1744-1811 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1811 Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1810, lucka 1781, vigselbok 1744-1810, luckor 1749, 1783, 1786, samt död- och begravningsbok 1744-1811.
4461417 Trökörna församling C:3, 1809-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1809-1849 Häri även in- och utflyttningslängd 1809-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1809-1831, död- och begravningsbok 1809-1850 samt vaccinationslängd 1813-1825, luckor 1814, 1819, 1821-1824.
4461417 Trökörna församling L I:1, 1675-1730 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1730 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1705.
4461417 Trökörna församling L I:2, 1721-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1831 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1742, 1757.
4461418 Flo församling A I:1, 1781-1795 A I Husförhörslängder 1, 1781-1795
4461418 Flo församling A I:2, 1796-1811 A I Husförhörslängder 2, 1796-1811 Häri även konfirmationsbok 1805-1809, förteckning över rotarna samt förteckning över förmedlade hemman i Vänersnäs socken.
4461418 Flo församling A I:3, 1811-1816 A I Husförhörslängder 3, 1811-1816 Ortregister dels rotevis, dels alfabetiskt samt anteckningar rör. drängen Olof Eriksson, född 1796.
4461418 Flo församling A I:4, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4, 1816-1820
4461418 Flo församling A I:5, 1820-1825 A I Husförhörslängder 5, 1820-1825
4461418 Flo församling A I:6, 1825-1830 A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Alfabetiskt ortreg.
4461418 Flo församling A I:7, 1830-1836 A I Husförhörslängder 7, 1830-1836 Ortreg.
4461418 Flo församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Ortreg. Med spridda anteckningar för åren 1841-1843, förteckning över soldater och gratialister i Flo socken.
4461419 Hyringa församling A I:1, 1725-1745 A I Husförhörslängder 1, 1725-1745
4461419 Hyringa församling A I:2, 1812-1822 A I Husförhörslängder 2, 1812-1822 Omf. även Längnum och Malma.
4461419 Hyringa församling A I:3, 1822-1831 A I Husförhörslängder 3, 1822-1831 Med ortreg. Omf. även Längnum och Malma.
4461419 Hyringa församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Med ortreg. Omf. även Längnum och Malma. Häri även in- och utflyttningslängd för Tengene pastorat 1831-1835.
4461419 Hyringa församling A I:5, 1835-1841 A I Husförhörslängder 5, 1835-1841 Med ortreg. Omf. även Längnum.
4461419 Hyringa församling A I:6, 1841-1850 A I Husförhörslängder 6, 1841-1850 Med ortreg. Omf. även Längnum.
4461419 Hyringa församling A I:7, 1850-1857 A I Husförhörslängder 7, 1850-1857 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:1, 1774-1796 A I Husförhörslängder 1, 1774-1796 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:2, 1796-1805 A I Husförhörslängder 2, 1796-1805 Med ortreg. Defekt.
4461420 Agnetorps församling A I:3, 1806-1815 A I Husförhörslängder 3, 1806-1815 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:4, 1815-1820 A I Husförhörslängder 4, 1815-1820 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:5, 1820-1828 A I Husförhörslängder 5, 1820-1828 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:6, 1828-1839 A I Husförhörslängder 6, 1828-1839 Med ortreg.
4461420 Agnetorps församling A I:7, 1839-1857 A I Husförhörslängder 7, 1839-1857 Med ortreg.
4461421 Agnetorps församling C:1, 1689-1768 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1768 Dopbok för Agnetorp och Baltak 1689-1749, födelse- och dopbok för Agnetorp och Baltak 1750- 1768, luckor 1751-1755,1765.
Häri även vigselbok för Agnetorp och Baltak 1691-1767, luckor 1740-1742,1751-1755,1765,
begravningsbok för Agnetorp och Baltak 1691-1749, luckor 1700,1741-1742, död- och begrav-
ningsbok för Agnetorp och Baltak 1757-1768, lucka 1765, sockenstämmoprotokoll 1739-1746, kyrkoräkenskaper special med anteckn. om sockenstämmors hållande spridda år 1661-1693, 1709-1748, skuldbok 1661-1677, u.å.,1738-1744, redogörelse för Agnetorps stomhemmans jord 1668, anteckn. rör. fogdens Ambros Hansson u.å.
4461421 Agnetorps församling C:2, 1768-1775 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1775 Häri även vigselbok 1768-1774 samt död- och begravningsbok 1768-1775.
4461421 Agnetorps församling C:3, 1814-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1836 Häri även vigselbok 1814-1829, död- och begravningsbok 1814-1835, kyrkans och fattigkassans specialräkenskaper 1820-1835 samt lasarettskassans och vaccinationskassans specialräkenskaper 1820-1835.
4461421 Agnetorps församling L I aa:1, 1612-1678 L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper 1, 1612-1678 4:o. Inb. Sid. 1-174. Inkomstspecial över gåvo-, bötes- och testamentsmedel 1613-1614, 1616-1635, 1639-1640, 1642-1645, 1647-1656, 1658-1675, 1677-1678, utgiftsspecial 1612-1617, samt spr. år 1619-1662. Häri även sockenstämmoprot. 1633-1638, två ant. rör. kyrkogården och dess underhåll u.å., biskopens och domkapitlets i Skara föreskrifter om kyrkoordningen 1613-1617.
4461421 Agnetorps församling L I aa:2, 1680-1805 L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper 2, 1680-1805 4:o. Inb. Opag. Kyrkokassans huvudbok 1680-1702, delvis huvudbok, delvis special 1705-1805, kyrkobalkslängd 1773, inventarieförteckningar 1687, 1730, 1743, anteckn. om kyrkstapelns byggande 1632 och om reparationer av kyrkan och inventarierna 1758-1776.
4461421 Agnetorps församling L I aa:3, 1747-1846 L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper 3, 1747-1846 Bok i bunt. sid. 1-109 + opag. inkomstspecial 1747-1805, utgiftsspecial 1758-1805, förteckning över utlånta medel 1766-1804, 1829-1846, för fattigkassan: inkomstspecial 1747-1766, utgiftsspecial 1758-1766, förteckning över utlånta medel 1829-1846.
4461422 Broby församling A I:1, 1690-1695 A I Husförhörslängder 1, 1690-1695 Inb. Häri även utflyttningslängd 1797, födelse- och dopbok 1695 5/4-1798, död- och begravningsbok 1694 19/7-1798, kyrkobalkdelningslängd 1679 6/6, längd över grifteplatser 1690 10/10, bänkdelningslängd 1691 6/3, 1709, anteckning om den mindre kyrkklockans uppsättning i klockstapeln 1752 4/9.
4461422 Broby församling C:1, 1799-1820 C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1820 Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1820.
4461422 Broby församling D II:1, 1740-1747 D II Kommunionlängder 1, 1740-1747 Häfte i bunt. Häri även kyrkoräkenskaper, inkomst- och utgiftsspecialer 1751-1778, fattigvårdsräkenskaper: inkomst- och utgiftsspecialer 1759-1778.
4461422 Broby församling L I:1, 1778-1805 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1778-1805 Band i bunt. Inkomst och utgiftsspecial. Häri även specialer till fattigvårds- räkenskaper 1778-1815, räkenskaper för kollekt 1778-1811.
4461423 Hangelösa församling A I:1, 1691-1695 A I Husförhörslängder 1, 1691-1695 Inb. Häri även födelse- och dopbok 1694-1798, död- och begravningsbok 1694-1798, kyrko-
balkslängder 1679, 1726, 1783, förteckn. på gravplatser 1690, stolrumslängder 1691, 1697.
4461423 Hangelösa församling A I:2, 1791-1800 A I Husförhörslängder 2, 1791-1800 Inb. Häri även husförhörslängd för Skeby 1791-1800.
4461423 Hangelösa församling A I:3, 1800-1808 A I Husförhörslängder 3, 1800-1808 Inb. Häri även husförhörslängd för Skeby 1800-1808 och för-
teckn. över rotarna.
4461423 Hangelösa församling A I:4, 1816-1832 A I Husförhörslängder 4, 1816-1832 Inb. Med husförhörsturer, ort-
register och register efter jordeboken för Hangelösa och Skeby 1818-1828.
Häri även husförhörslängd för Skeby 1816-1832.
4461423 Hangelösa församling A I:5, 1832-1838 A I Husförhörslängder 5, 1832-1838 Inb. Med husförhörsturer och ort-
register för Hangelösa och Skeby 1832-1841. Häri även husförhörs-
längd för Skeby 1832-1838.
4461423 Hangelösa församling C:1, 1799-1879 C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1879 Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1879.
4461423 Hangelösa församling L I:1, 1778-1815 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1778-1815 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1778-1814, räkenskaper för kollekt 1778-1810.
4461424 Källby församling A I:1, 1689-1690 A I Husförhörslängder 1, 1689-1690 Omf. pastoratet. Häri även skrivelser från myndigheter 1688-1689, kyrkoräkenskaper 1671-1692, inventarieförteckn.
1687 samt odat 1600-talet, stolrumslängder för Källby, Broby och Hangelösa 1691, kyrkobalkslängder för Källby 1690, Skeby odat. 1600-talet, förteckning över grifteplatser för Källby, Broby och Skeby 1690, syn över prästgårdens ägor u.å. och 1687.
4461424 Källby församling A I:2, 1770- A I Husförhörslängder 2, 1770- Omf. pastoratet 1770, samt Hangelösa och Skeby 1771-1772.
4461424 Källby församling A I:3, 1773- A I Husförhörslängder 3, 1773- Omf. pastoratet 1773, samt Broby och Skeby 1772.
4461424 Källby församling A I:4, 1774-1775 A I Husförhörslängder 4, 1774-1775 Fragment.
4461424 Källby församling A I:5, 1787-1790 A I Husförhörslängder 5, 1787-1790 Omf. även Broby. Med anteckningar angående hållna husförhör 1787-1791. Häri även längder över nattvardsungdom i hela pastoratet 1788-1790.
4461424 Källby församling A I:6, 1790-1800 A I Husförhörslängder 6, 1790-1800 Omf. även Broby. Med husförhörsturer 1790-1799.
4461424 Källby församling A I:7, 1800-1809 A I Husförhörslängder 7, 1800-1809 Omf. även Broby.
4461424 Källby församling A I:8, 1809-1816 A I Husförhörslängder 8, 1809-1816 Omf. pastoratet. Med husförhörsturer för Källby och Broby 1809-1816, för Skeby 1809-1815, för Hangelösa 1809-1818.
4461424 Källby församling A I:9, 1816-1831 A I Husförhörslängder 9, 1816-1831 Omf. öven Broby. Med anteckningar rörande husförhör 1816-1831, längd över soldater i pastoratet.
4461424 Källby församling A I:10, 1832-1840 A I Husförhörslängder 10, 1832-1840 Omf. även Broby. Med anteck-
ningar ang. husförhör samt längder över soldater i pastoratet.
4461424 Källby församling A I:11, 1839-1851 A I Husförhörslängder 11, 1839-1851 Häri även husförhörslängd för Broby, Skeby och Hangelösa 1839-1851 samt konfirmationsbok 1846-1847.
4461424 Källby församling B:1, 1798-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1798-1849 Inb. Omf. pastoratet. Inflyttning 1798-1848, utflyttning 1798-1849. Häri även lysnings- och vigselbok 1798-1810.
4461424 Källby församling B:2, 1849-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1851 Inflyttningslängd 1849 29/10-1851 6/4. Utflyttningslängd 1849 29/4-1851 30/5. Omf. pastoratet.
4461425 Källby församling C:1, 1694-1798 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1798 Inb. Enstaka notiser gälla annexförsamlingsarna i pastoratet. Dopbok 1694-1696, födelse- och dopbok 1696-1798. Luckor 1723-1725, 1730-1731. Häri även husförhörslängd 1691-1696, in- och utflyttningslängd 1696-1798, lysnings- och vigselbok 1696-1798, död- och begravningsbok 1694-1798, sockenstämmoprotokoll 1794, inventarieförteckning för pastoratet 1629, 1715, 1770, 1791, inventarieförteckn. för prästgården odat. 1600-talet, protokoll vid biskopsvisitation 1708, 1715, 1726, 1746 och 1770, kyrkobalkslängd 1690, stolrumslängd 1691 och 1698, förteckn. på gravplatser 1690,
förteckn. på prästens, klockarens och kyrkovärdarnas
löneförmåner 1696.
4461425 Källby församling C:2, 1799-1881 C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1881 Häri även död- och begravningsbok 1799-1881 samt för Broby födelse- och dopbok 1821-1881 samt död- och begravningsbok 1821-1881.
4461425 Källby församling E:1, 1810-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1810-1861 Inb. Omf. pastoratet 1810-1860. Källby, Broby och Hangelösa dessutom för år 1861.
4461425 Källby församling L I:1, 1696-1779 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1779 Band i bunt. Huvudräkenskaper för pastoratet.
Luckor: för Källby 1718-1725, för Hangelösa 1716-1725, för Broby och Skeby 1715-1725. Häri även inventarieförteckning för pastoratet 1696 och 1746.
4461425 Källby församling L I:2, 1778-1815 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1815 Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1778-1801, räkenskaper för kollekt 1784-1808.
4461426 Habo församling A I:1, 1800-1806 A I Husförhörslängder 1, 1800-1806
4461426 Habo församling A I:2, 1806-1811 A I Husförhörslängder 2, 1806-1811
4461426 Habo församling A I:3, 1810-1815 A I Husförhörslängder 3, 1810-1815
4461426 Habo församling A I:4, 1814-1820 A I Husförhörslängder 4, 1814-1820
4461426 Habo församling A I:5, 1821-1826 A I Husförhörslängder 5, 1821-1826
4461426 Habo församling A I:6, 1826-1827 A I Husförhörslängder 6, 1826-1827 I.
4461427 Habo församling A I:7, 1826-1827 A I Husförhörslängder 7, 1826-1827 II.
4461427 Habo församling A I:8, 1827-1830 A I Husförhörslängder 8, 1827-1830
4461427 Habo församling A I:9, 1827-1861 A I Husförhörslängder 9, 1827-1861 Omfattar Mobo rote.
4461427 Habo församling A I:10, 1830-1839 A I Husförhörslängder 10, 1830-1839
4461427 Habo församling A I:11, 1839-1847 A I Husförhörslängder 11, 1839-1847
4461428 Habo församling A I:12, 1847-1852 A I Husförhörslängder 12, 1847-1852
4461428 Habo församling A I:13, 1853-1861 A I Husförhörslängder 13, 1853-1861
4461428 Habo församling A I:14, 1853-1861 A I Husförhörslängder 14, 1853-1861
4461428 Habo församling B I:1, 1745-1826 B I Inflyttningslängder 1, 1745-1826 Omfattar 1745-1794, 1804-1826.
4461428 Habo församling B I:2, 1827-1860 B I Inflyttningslängder 2, 1827-1860
4461429 Habo församling C:1, 1675-1704 C Födelse- och dopböcker 1, 1675-1704
4461429 Habo församling C:2, 1690-1696 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1696
4461429 Habo församling C:3, 1703-1806 C Födelse- och dopböcker 3, 1703-1806 Register över födelseböckerna. Häri även förteckning över i kyrkoböckerna ej upptagna personer 1712-1775 samt över hemmansbrukare och torpare med 4 minderåriga eller 4 mantalsskrivna barn 1777-1792. Omf. pastoratet.
4461429 Habo församling C:4, 1704-1708 C Födelse- och dopböcker 4, 1704-1708
4461429 Habo församling C:5, 1709-1718 C Födelse- och dopböcker 5, 1709-1718
4461429 Habo församling C:6, 1719-1738 C Födelse- och dopböcker 6, 1719-1738 Omfattar 1719-1720, 1722-1738.
4461429 Habo församling C:8, 1739-1754 C Födelse- och dopböcker 8, 1739-1754
4461429 Habo församling C:9, 1755-1800 C Födelse- och dopböcker 9, 1755-1800
4461429 Habo församling C:10, 1801-1820 C Födelse- och dopböcker 10, 1801-1820 Register till födelseböckerna.
4461430 Habo församling C:11, 1801-1827 C Födelse- och dopböcker 11, 1801-1827
4461430 Habo församling C:12, 1827-1860 C Födelse- och dopböcker 12, 1827-1860
4461430 Habo församling C:13, 1831-1848 C Födelse- och dopböcker 13, 1831-1848
4461430 Habo församling D II:1, 1691-1815 D II Längder över nattvardsgäster (Kommunionlängder) 1, 1691-1815 Spridda år.
4461430 Habo församling E I:1, 1755-1835 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1755-1835 Omfattar 1755-1812, 1814-1835.
4461431 Habo församling E I:2, 1836-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1836-1860
4461431 Habo församling F:1, 1755-1800 F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1800
4461431 Habo församling F:2, 1801-1826 F Död- och begravningsböcker 2, 1801-1826
4461431 Habo församling H V:1, 1693- H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1693- Lysningshandlingar.
4461431 Habo församling K I:1, 1638-1673 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1638-1673 Inb. luckor 1650, 1654, 1656-1657. Sockenstämmo- protokoll. Häri även kyrko- räkenskaper 1673-1706, visitationshandlingar och inventarieförteckningar 1623-1740, stoldelningslängd, balkdelningslängd och rotelängd 1643-1686 samt anteckningar rör. inköp av byggnadsmaterial till kyrkan, prästbolet och pastors tilträde, stadganden rör. likstolsavgift, bevillning till organisten och tillsättande av förtroendemän 1653-1677.
4461432 Habo församling L I:3, 1719-1746 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1719-1746 Spridda år. Specialräkenskaper. Delvis defekta.
4461432 Habo församling L I:4, 1764-1827 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1764-1827 A tergo. Specialräkenskaper. Häri även fattigkassans special- räkenskaper 1773-1828 och vinsädeskassans räkenskaper 1773-1828. Omf. pastoratet.
4461432 Habo församling L I:5, 1773-1827 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1773-1827 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecialer 1780-1826, vinsädeskassans räkenskaper 1780-1824, sockenmagasinets räkenskaper 1761-1838 samt sockenkassans inkomst- och utgiftsspecial 1809-1814.
4461432 Habo församling L I:6, 1780-1831 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1780-1831 Spridda år. Specialräkenskaper jämte verifikationer. Häri även längder över fattigmedel 1792-1805 samt handlingar om kungörelser 1783-1823. Omf pastoratet.
4461432 Habo församling L I:7, 1791-1806 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1791-1806 Specialer över frivilliga gåvor till kyrkan och de fattiga. Häri även lasarettsmedel samma år.
4461433 Hjo stadsförsamling C:1, 1694-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1730 Omf. även Hjo landsf. s.å.
4461433 Hjo stadsförsamling C:2, 1731-1781 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1781 Omf. även Hjo landsf. s.å.
4461433 Hjo stadsförsamling C:3, 1782-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1782-1810 Häri även död- och begravnings-
bok 1802-1810 omf. även Hjo landsf. och lysnings- och vigselbok 1826-1860 omf. även Hjo landsf., N. och S. Fågelås.
4461433 Hjo stadsförsamling C:4, 1811-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1860 Häri även död- och begravnings-
bok s.å.
4461433 Hjo stadsförsamling F:1, 1694-1797 F Död- och begravningsböcker 1, 1694-1797 Omf. även Hjo landsf. Häri även kyrkoräkenskaper 1718.
4461433 Hjo stadsförsamling L I:1, 1680-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1831 Huvudräkenskaper.
4461433 Hjo stadsförsamling L I:2, 1787-1826 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1787-1826 Specialräkenskaper.
4461434 Hjo landsförsamling A I:1, 1788-1808 A I Husförhörslängder 1, 1788-1808
4461434 Hjo landsförsamling A I:2, 1834-1840 A I Husförhörslängder 2, 1834-1840 Med ortreg.
4461434 Hjo landsförsamling A I:3, 1840-1852 A I Husförhörslängder 3, 1840-1852 Med ortreg.
4461434 Hjo landsförsamling C:1, 1811-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1811-1860 Lucka 1817-1823. Häri även död- och begravningsbok s.å.
4461435 Hova församling A I:1, 1793-1819 A I Husförhörslängder 1, 1793-1819
4461435 Hova församling A I:2, 1819-1845 A I Husförhörslängder 2, 1819-1845
4461435 Hova församling A I:3, 1841-1857 A I Husförhörslängder 3, 1841-1857
4461435 Hova församling A I:4, 1841-1857 A I Husförhörslängder 4, 1841-1857
4461435 Hova församling B:1, 1776-1855 B In- och utflyttningslängder 1, 1776-1855 Luckor för inflyttn. 1783, 1785-1788 samt för utflyttn. 1776 och 1783.
4461436 Hova församling C:1, 1688-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1715 Häri även vigselbok 1694-1711, lucka 1700 samt dödbok 1694-1710.
4461436 Hova församling C:2, 1716-1746 C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1746 Häri även vigselbok 1712-1746 samt dödbok 1711-1746.
4461436 Hova församling C:3, 1747-1814 C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1814 Lucka 1747 april-1751 11/9. Häri även dödbok 1776-1814 samt anteckn. om antalet vaccinerade personer i Hova, Älgarås och Finnerödja 1814.
4461436 Hova församling C:6, 1815-1866 C Födelse- och dopböcker 6, 1815-1866 Finnes 1815-1865 (1866 26/1).
4461437 Älgarås församling A I:1, 1793-1820 A I Husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1793-1820
4461437 Älgarås församling A I:2, 1821-1856 A I Husförhörslängder och församlingsböcker 2, 1821-1856
4461437 Älgarås församling C:1, 1688-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1743 Lucka 1692 18/9-1696 13/4. Häri även vigselbok 1699-1743, luckor 1728, 1732, dödbok 1688-1740, series comministrorum 1653-1864.
4461437 Älgarås församling C:2, 1743-1829 C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1829
4461437 Älgarås församling E I:1, 1743-1867 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1743-1867
4461437 Älgarås församling F:1, 1743-1762 F Död- och begravningsböcker 1, 1743-1762 Häri även sockenstämmoprotokoll 1765-1775 spr. år., kyrkoräkenskaper 1749-1758.
4461437 Älgarås församling F:2, 1762-1875 F Död- och begravningsböcker 2, 1762-1875
4461438 Älgarås församling L I:1, 1635-1717 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1635-1717 Specialräkenskaper 1635-1717 samt huvudräkenskaper 1685-1687.
4461438 Älgarås församling L I:2, 1720-1743 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1743 Lucka 1731. Specialräkenskaper.
4461438 Älgarås församling L I:3, 1743-1861 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1743-1861 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777-1848.
4461438 Älgarås församling L I:4, 1748-1776 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1748-1776 Specialräkenskaper 1748-1776, lucka 1750-1757 samt skuldbok 1766-1774.
4461438 Älgarås församling L I:5, 1778-1865 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1778-1865 Inkomstspecial 1784-1865, luckor 1802-1838, utgiftsspecial 1784-1801, skuldbok 1778-1791, verifikationer 1850-1853. Häri även fattigkassan 1780-1865, lucka 1802-1838, övriga räkenskaper 1838-1865.
4461439 Häggesleds församling A I:1, 1801-1812 A I Husförhörslängder 1, 1801-1812
4461439 Häggesleds församling A I:2, 1812-1823 A I Husförhörslängder 2, 1812-1823 Häri även nattvardsungdom 1814.
4461439 Häggesleds församling A I:3, 1824-1835 A I Husförhörslängder 3, 1824-1835
4461439 Häggesleds församling L I:1, 1759-1804 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1759-1804 Inb. Inkomst- och utgiftsspecial.Häri även kollektmedel s.å.
4461440 Kvänums församling A I:1, 1782-1785 A I Husförhörslängder 1, 1782-1785
4461440 Kvänums församling A I:2, 1786-1790 A I Husförhörslängder 2, 1786-1790
4461440 Kvänums församling A I:3, 1791-1794 A I Husförhörslängder 3, 1791-1794
4461440 Kvänums församling A I:4, 1795-1812 A I Husförhörslängder 4, 1795-1812
4461440 Kvänums församling A I:5, 1813-1825 A I Husförhörslängder 5, 1813-1825
4461440 Kvänums församling A I:6, 1825-1830 A I Husförhörslängder 6, 1825-1830
4461440 Kvänums församling A I:7, 1831-1837 A I Husförhörslängder 7, 1831-1837
4461440 Kvänums församling A I:8, 1837-1844 A I Husförhörslängder 8, 1837-1844
4461440 Kvänums församling A I:9, 1844-1850 A I Husförhörslängder 9, 1844-1850
4461441 Norra Vånga församling A I:12, 1841-1846 A I Husförhörslängder 12, 1841-1846
4461441 Norra Vånga församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850
4461441 Norra Vånga församling B:1, 1751-1775 B In- och utflyttningslängder 1, 1751-1775 Omfattar pastoratet. Häri även födelse- och dopbok för N. Vånga 1750-1774. Edsvära och Kvänum 1751-1774, lysnings- och vigselbok för pastoratet 1750-1774, död- och begravningsbok för pastoratet 1751-1774 samt längd över nattvardsungdom i N. Vånga 1752.
4461441 Norra Vånga församling B:2, 1775-1830 B In- och utflyttningslängder 2, 1775-1830 Omfattar pastoratet
4461441 Norra Vånga församling B:3, 1830-1849 B In- och utflyttningslängder 3, 1830-1849 Omfattar pastoratet
4461442 Forshems församling A I:7, 1835-1850 A I Husförhörslängder 7, 1835-1850
4461442 Forshems församling A I:8, 1850-1860 A I Husförhörslängder 8, 1850-1860
4461442 Forshems församling B:1, 1800-1827 B In- och utflyttningslängder 1, 1800-1827 Omfattar pastoratet. Häri även Brottmålsrapporter 1800-1846 spr. år omfattande pastoratet. Kyrkorådsprotokoll Forshem 1850, 1851, 1853, 1855, kyrkoråds- protokoll Fullösa och Kinne-Vedum 1854 27/8, Fullösa 1854 1/10 och sundhetsnämndens protokoll. Forshem 1850 och 1853.
4461442 Forshems församling B:2, 1846-1866 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1866 Omfattar pastoratet.
4461443 Forshems församling C:1, 1688-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1710 Luckor 1696, 1700-1704, 1706-1708. Häri även vigselbok 1688-1699. Lucka 1689. Död- och begravningsbok 1688-1710, luckor 1695, 1697, 1700-1708, sockenstämmoprotokoll 1711 30/4 och 1723 1/5. Biografi över prosten Sven Holmblad 1715-1777.
4461443 Forshems församling C:2, 1710-1750 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1750 Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängd 1710-1723, vigselbok 1710-1751, dödbok 1710-1751, resolutioner 1660-1729 spr. år. Sockenstämmoprotokoll 1711-1750 Forshem spr. år. 1711-1741 Fullösa spr. år. 1737-1745 spr. år Kinne-Vedum. Kyrkoräkenskaper Forshem 1710-1749 spr. år och 1700-talet. Fullösa 1710-1749 spr. år och 1700-talet, Kinne-Vedum 1710-1749 spr. år och 1700-talet. Kollekter 1710-1749 spridda år, omfattar pastoratet. Inventarieförteckningar 1582, 1791 och 1700-talet Forshem, 1582, 1719, 1720, 1743, 1791 Kinne-Vedum. Visitations- protokoll 1582, 1708-1747 spr. år omf. pastoratet. Handlingar angående kyrkan och prästgården 1679-1747 spr. år omfattar Fullösa 1708 och Kinne-Vedum 1708-1739, sällsamma händelser Forshem 1712-1740 spr. år samt Fullösa 1711. Avlösningslängd Forshem 1739-1751, spr. år.
4461443 Forshems församling C:3, 1751-1799 C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1799 Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängder 1751-1799 omfattar pastoratet, vigselbok 1751-1799 omfattar pastoratet, död- och begravningsbok 1751-1799 omfattar pastoratet, avvittrings- handlingar 1752-1761 spr. år, domar och resolutioner m.m. 1655-1768 spr. år, sockenstämmoprotokoll 1750-1751, visitationshandlingar 1758 omfattar pastoratet,inventarie- förteckningar 1796-1817 spr. år omfattar pastoratet, handlingar angående kyrkan och kyrkogården 1700-talet och 1755-1804 spridda år, omfattar pastoratet, 1700-talet samt Fullösa 1781 och 1819 och Kinne-Vedum 1782 och 1813, series pastorum och comministrorum 1290-1862 samt avlösningslängder omfattar pastoratet 1751-1801 spr. år.
4461443 Forshems församling C:5, 1800-1849 C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1849 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1800-1849 omf. pastoratet, död- och begravningsbok 1800-1849, Vedum 1850 1/1, visitationsprotokoll 1817-1849 spr. år, inventarieförteckningar 1829.
4461444 Forshems församling C:6, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1850-1861 Omfattar pastoratet.
4461444 Forshems församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860 Omfattar pastoratet.
4461444 Forshems församling F:1, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1861 Omfattar pastoratet.
4461444 Forshems församling L I:1, 1655-1733 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1655-1733 Inkomst- och utgiftsperiod. Häri även sockenstämmoprotokoll 1666-1711 spr. år, håvpengar och kollekt 1673-1732 spr. år, inventarieförteckningar 1629 och 1695-1696.
4461446 Medelplana församling A I:1, 1746-1751 A I Husförhörslängder 1, 1746-1751
4461446 Medelplana församling A I:2, 1751-1761 A I Husförhörslängder 2, 1751-1761
4461446 Medelplana församling A I:3, 1778-1785 A I Husförhörslängder 3, 1778-1785
4461446 Medelplana församling A I:4, 1801-1808 A I Husförhörslängder 4, 1801-1808
4461446 Medelplana församling A I:5, 1807-1824 A I Husförhörslängder 5, 1807-1824 Häri även konfirmationsbok
1807-1815, Lucka 1811, omf.past.
4461446 Medelplana församling A I:6, 1824-1839 A I Husförhörslängder 6, 1824-1839 Häri även konfirmationsbok. Omf.
past.
4461446 Medelplana församling A I:7, 1840-1850 A I Husförhörslängder 7, 1840-1850 Häri även konfirmationsbok. Omf.
past.
4461446 Medelplana församling B:1, 1829-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1861 Omf. Pastoratet. Häri även räkenskaper ang. rep. av prästgården 1872-1875 samt räkenskaper och skuldbok för Medelplana pastorats klockarbolsfond 1870-1897.
4461447 Medelplana församling L I:1, 1687-1720 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1720 Huvudräkenskaper (Bär gammalt signum M 1). Häri även visita-
tionsprotokoll 1708-1750 (7 st.)
samt ett protokoll om kyrkornas
angelägenheter 1772, inventarie-
förteckningar 1689-1750 samt för
Västerplana 1750. Häri även för-
teckning över gåvor (1750), av-
skrifter av utslag vid Kinne
häradsting 1681 och av Kungl. brev. 1703, berättelse om konung
Karl XIII:s genomresa 1814.
4461447 Medelplana församling L I:2, 1721-1829 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1829 Huvudräkenskaper. Häri även an-
teckningar ang. byggnadsarbeten på kyrkan 1772-1829
4461447 Medelplana församling L I:3, 1755-1761 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1755-1761 Specialräkenskaper.
4461447 Medelplana församling L I:4, 1771-1821 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1771-1821 Finnes 1771 1/5-1821 30/4.
Med register. Specialräkenskaper.
4461448 Västerplana församling A I:1, 1751-1762 A I Husförhörslängder 1, 1751-1762
4461448 Västerplana församling A I:2, 1763-1778 A I Husförhörslängder 2, 1763-1778
4461448 Västerplana församling A I:3, 1779-1808 A I Husförhörslängder 3, 1779-1808 2 häften i bunt lucka 1786-1800.
Häri även häftad kommunionslängd
1787-1795.
4461448 Västerplana församling L I:1, 1682-1720 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1720 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1682-1721.
4461448 Västerplana församling L I:2, 1721-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1830 Finnes 1721-1830 30/4. Huvud- räkenskaper. Häri även huvud- räkenskaper för fattigkassan
1829 1/4-1830 30/4, avskrift av baron Fehmans testamente 1731 18/11 m.m.
4461448 Västerplana församling L I:3, 1750-1771 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1750-1771 Specialräkenskaper.
4461448 Västerplana församling L I:4, 1771-1830 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1771-1830 Finnes 1771 1/5-1830 30/4. Specialräkenskaper. Med register. Enstaka luckor.
4461449 Levene församling A I:1, 1746-1760 A I Husförhörslängder 1, 1746-1760
4461449 Levene församling A I:2, 1761-1768 A I Husförhörslängder 2, 1761-1768
4461449 Levene församling A I:3, 1770-1788 A I Husförhörslängder 3, 1770-1788
4461449 Levene församling A I:4, 1801-1805 A I Husförhörslängder 4, 1801-1805
4461449 Levene församling A I:5, 1810-1815 A I Husförhörslängder 5, 1810-1815
4461449 Levene församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Med ortreg.
4461449 Levene församling A I:7, 1820-1824 A I Husförhörslängder 7, 1820-1824 Med ortreg.
4461449 Levene församling A I:8, 1825-1830 A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Med ortreg.
4461449 Levene församling A I:9, 1831-1836 A I Husförhörslängder 9, 1831-1836 Omf. även Long.
4461449 Levene församling A I:10, 1837-1845 A I Husförhörslängder 10, 1837-1845
4461449 Levene församling A I:11, 1846-1855 A I Husförhörslängder 11, 1846-1855
4461450 Levene församling B:1, 1790-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1790-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samma år, omfattar pastoratet
4461450 Levene församling B:2, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1860 Omfattar pastoratet
4461450 Levene församling C:1, 1688-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1710 Häri även vigselbok 1688-1712, död- och begravningsbok 1704-1715, sockenstämmoprotokoll 1667, 1710, kyrkoräkenskaper 1667-1700, samt inventarieför-
teckning u.å. och visitations-
protokoll 1679.
4461450 Levene församling C:2, 1710-1740 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1740 Häri även kommunionlängd 1740-1746, vigselbok 1712-1735, död- och begravningsbok 1715-1740 samt kyrkoräkenskaper 1710-1736.
4461450 Levene församling C:3, 1740-1789 C Födelse- och dopböcker 3, 1740-1789 Häri även in- och utflyttningslängd 1752-1789, lysnings- och vigselbok 1740-1789, död- och begravningsbok 1740-1789, samt avlösningslängd 1741-1750, omfattar pastoratet
4461450 Levene församling C:4, 1790-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1850 Omfattar pastoratet
4461450 Levene församling C:5, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860 Häri även död- och begravningsbok 1850-1860. Omf. past.
4461806 Levene församling D II:1, 1811-1876 D II Kommunionlängder 1, 1811-1876
4461806 Levene församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860 Omfattar pastoratet
4461806 Levene församling F:1, 1790-1849 F Död- och begravningsböcker 1, 1790-1849 Omf. past.
4461806 Levene församling L I:1, 1686-1754 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1686-1754 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1704-1754 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1699-1710.
4461806 Levene församling L I:2, 1705-1750 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1705-1750 Lucka 1729-1739. Huvudräkenskap-
er. Häri även vinsädeskassan 1744-1831 samt visitations-
protokoll och inventarieför-
teckningar 1705-1817. Omf. past.
4461806 Levene församling L I:3, 1736-1783 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1736-1783 Specialräkenskaper.
4461806 Levene församling L I:5, 1784-1831 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1784-1831 Specialräkenskaper.
4461807 Longs församling A I:1, 1770-1777 A I Husförhörslängder 1, 1770-1777
4461807 Longs församling A I:2, 1810-1815 A I Husförhörslängder 2, 1810-1815 Med ortreg.
4461807 Longs församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Med ortreg.
4461807 Longs församling A I:4, 1820-1825 A I Husförhörslängder 4, 1820-1825 Med ortreg.
4461807 Longs församling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Med ortreg.
4461807 Longs församling A I:6, 1837-1845 A I Husförhörslängder 6, 1837-1845 Omf. även Slädene.
4461807 Longs församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855 Med ortreg.
4461807 Longs församling A I:8, 1856-1870 A I Husförhörslängder 8, 1856-1870 Inb. Sid. 365-572. Tidigare be-
tecknad II. Omfattar Rytterås och Håkantorps rotar. Med rote-
och ortregister, teckenförkla-
ringar, husförhörsturer 1856-1870 (lucka 1869) samt för-
teckning över gratialister.
4461807 Longs församling A I:9, 1856-1870 A I Husförhörslängder 9, 1856-1870 Inb. Sid. 473-594. Tidigare be-
tecknad I. Omfattar Kåsentorps, Longs och Lagmanstorps rotar. Med rote- och ortregister, hemmansförteckn. med folkmängds-
uppgift 1856-1870 (lucka 1868-1869). Folkmängden 1870 31/12 samt anteckn. om personer boende på okänd ort.
4461807 Longs församling D II:1, 1787-1811 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1787-1811 Bunt.
4461808 Lidköpings församling B I:1, 1816-1845 B I Inflyttningslängder 1, 1816-1845 Inb. Häri även utflyttningslängder 1816-1846.
4461808 Lidköpings församling C I:1, 1675-1739 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 1, 1675-1739 Sid. 1-394. Häri även vigsel- och begravningsböcker 1675-1739, skrivelser från Kungl. Maj:t och domkapitlet 1684-1704, sockenstämmoprotokoll 1677-1687, kyrkorådsprotokoll 1687-1694, inventarieförteckningar odat. 1600-talet och 1677, handl. ang. gåva till kyrkan och ang. kyrkans inkomster odat. 1600-talet och 1681, kyrkobalkslängd odat. 1600-talet, förteckning över gravplatser 1687 samt handl. ang. pastors tillsättande 1673 och avskrift av prästerskapets betänkande ang. kyrkoordningen vid riksdagen 1689.
4461808 Lidköpings församling C I:2, 1740-1758 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 2, 1740-1758 Sid. 1-171. Lucka 1757. Häri även dödbok 1743-1758.
4461808 Lidköpings församling C I:3, 1757-1792 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 3, 1757-1792 Sid. 1-400. År 1758 fört jämsides med C I: 2. Häri även dödbok 1757-1792 samt anteckn. ang. sällsamma händelser 1752-1778.
4461808 Lidköpings församling C I:4, 1793-1821 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 4, 1793-1821 Finnes 1793 1/5-1821.
Sid. 1-362. Häri även dödbok 1793-1822.
4461808 Lidköpings församling C I:5, 1822-1854 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 5, 1822-1854 Sid. 1-323, a tergo 325-463. Häri även dödbok 1822-1854.
4461809 Leksbergs församling A I:12, 1821-1822 A I Husförhörslängder 12, 1821-1822
4461809 Leksbergs församling A I:13, 1821-1830 A I Husförhörslängder 13, 1821-1830
4461809 Leksbergs församling A I:14, 1830-1845 A I Husförhörslängder 14, 1830-1845
4461809 Leksbergs församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Häri även kommunionlängd över nattvardsgäster även från andra församlingar 1846-1850
4461809 Leksbergs församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Häri även kommunionlängd med nattvardsgäster även från andra församlingar 1851-1856.
4461809 Leksbergs församling A I:17, 1854-1864 A I Husförhörslängder 17, 1854-1864
4461809 Leksbergs församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860
4461810 Mariestads församling A I:13, 1810-1817 A I Husförhörslängder 13, 1810-1817
4461810 Mariestads församling A I:14, 1818-1825 A I Husförhörslängder 14, 1818-1825
4461810 Mariestads församling A I:15, 1826-1832 A I Husförhörslängder 15, 1826-1832
4461810 Mariestads församling A I:16, 1833-1837 A I Husförhörslängder 16, 1833-1837
4461811 Mariestads församling A I:17, 1838-1843 A I Husförhörslängder 17, 1838-1843
4461812 Bällefors församling A I:1, 1777-1787 A I Husförhörslängder 1, 1777-1787 Häri även
husförhörslängd för Ekeskog 1777-1787 samt kommunionlängd 1778-1786.
4461812 Bällefors församling A I:2, 1787-1794 A I Husförhörslängder 2, 1787-1794 Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
4461812 Bällefors församling A I:3, 1794-1806 A I Husförhörslängder 3, 1794-1806 Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
4461812 Bällefors församling A I:4, 1807-1823 A I Husförhörslängder 4, 1807-1823 Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
4461812 Bällefors församling A I:5, 1821-1842 A I Husförhörslängder 5, 1821-1842 Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
4461812 Bällefors församling A I:6, 1842-1860 A I Husförhörslängder 6, 1842-1860 Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
4461812 Bällefors församling B:1, 1717-1763 B In- och utflyttningslängder 1, 1717-1763 Fotostat. Luckor 1718, 1720, 1722, 1725, 1729, 1732-1739, 1743, 1745-1752. Omfattar även Beateberg och Ekeskog.
4461812 Bällefors församling B:2, 1764-1848 B In- och utflyttningslängder 2, 1764-1848 Omfattar även Beateberg och Ekeskog. Häri även konfirmationsbok 1790-1802. Lucka infl: 1823-1838, utfl: 1825-1838.
4461813 Bällefors församling B:3, 1849-1869 B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1869 Opaginerad. Omfattar även Beateberg och Ekeskog.
4461813 Bällefors församling L I:1, 1723-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1723-1831 Huvudräkenskaper.
4461813 Bällefors församling L I:2, 1732-1825 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1825 Tibergs kyrkas räkenskaper 1732-1770 och specialräkenskaper för kyrkokassan 1813-1825. Häri även huvudräkenskaper för sockenkassan 1815-1842 samt vaccinationslängd 1804-1817.
4461814 Ekeskogs församling L I:1, 1668-1722 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1668-1722 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1656, 1702.
4461814 Ekeskogs församling L I:2, 1723-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1830 Huvudräkenskaper.
4461814 Ekeskogs församling L I:3, 1756-1792 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1756-1792 Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för vinsädeskassan 1786-1790, för fattigmedel 1823-1831 och för sockenkassan 1842-1845.
4461815 Gösslunda församling A I:7, 1855-1869 A I Husförhörslängder 7, 1855-1869 Inb. Med ortregister.
4461815 Gösslunda församling C:1, 1753-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1753-1861 Häri även in- och utflyttningslängder samt lysningsbok och dödbok s.å.
4461816 Otterstads församling A I:1, 1778-1795 A I Husförhörslängder 1, 1778-1795
4461816 Otterstads församling A I:2, 1795-1810 A I Husförhörslängder 2, 1795-1810
4461816 Otterstads församling A I:3, 1810-1817 A I Husförhörslängder 3, 1810-1817
4461816 Otterstads församling A I:4, 1817-1825 A I Husförhörslängder 4, 1817-1825
4461816 Otterstads församling A I:5, 1825-1841 A I Husförhörslängder 5, 1825-1841
4461816 Otterstads församling A I:6, 1840-1845 A I Husförhörslängder 6, 1840-1845
4461816 Otterstads församling A I:7, 1845-1857 A I Husförhörslängder 7, 1845-1857 Häri även längd över fattighjon 1842-1845.
4461816 Otterstads församling A I:8, 1857-1860 A I Husförhörslängder 8, 1857-1860 s. 23-24 (Hemmingstorp, Vasalund, Målaretorpet och Frösviken) saknas.
4461817 Otterstads församling L I a:1, 1729-1884 L I a Räkenskaper för kyrka, huvud- och specialräkenskaper 1, 1729-1884 Huvudräkenskaper för kyrkokassan 1729 1/5-1884, skuldbok 1832 1/5-
1875. Häri även huvudräkenskaper för vinsädeskassan 1841 1/5-1861 30/4 samt för Senäte: Kyrkokassans huvudräkenskaper 1841 1/5-1855, skuldbok 1841-1855 samt vinsädeskassans huvudräkenskaper 1841 1/5-
1855 30/4.
4461818 Rackeby församling K I:1, 1627-1688 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1627-1688 Spr. år. Omf. även Skalunda. Häri även kyrkokassans räkenskaper 1603-1757 spr. år, kollektmedel 1758-1765, lasarettskassan 1758-1765, visitationsprotokoll 1654, inventarieförteckningar 1603-1724 spridda år, dito för Skalunda 1640-1686 spr. år, handlingar ang. kyrkan och kyrkogården 1682-1723 samt u.å. samt div. skrivelser 1679-1734 spr. år.
4461818 Rackeby församling L I:2, 1782-1815 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1815 Inkomst- och utgiftsspecial 1786-1815 samt skuldbok 1782-1790. Häri även fattig-
kassans inkomst- och utgifts-
special, håvpenningar och vin-
sädespenningar 1786-1815.
4461819 Skalunda församling A I:1, 1790-1825 A I Husförhörslängder 1, 1790-1825
4461819 Skalunda församling A I:2, 1825-1845 A I Husförhörslängder 2, 1825-1845
4461819 Skalunda församling A I:3, 1845-1861 A I Husförhörslängder 3, 1845-1861
4461819 Skalunda församling C:1, 1771-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1771-1860 Häri även död- och begravningsbok 1787-1860.
4461819 Skalunda församling K I:1, 1636-1688 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1636-1688 Spr. år. Häri även kyrkokassans huvudräkenskaper 1689-1758 samt för Rackeby sockenstämmoprot. 1679, visitationsprot. 1707-1897 spr. år samt inventarium för kyrkan 1653-1887 med kompl. t.o.m. 1896.
4461819 Skalunda församling L I:1, 1758-1861 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1758-1861 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassans huvudräkenskaper 1766-1861 samt vinsädeskassan 1771-1786.
4461819 Skalunda församling L I:2, 1770-1819 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1770-1819 Inkomst- och utgiftsspecial 1786-1819, skuldbok 1770-1796. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1786-1819 samt håv- och vinsädespenningar s.å.
4461820 Sunnersbergs församling A I:1, 1802-1818 A I Husförhörslängder 1, 1802-1818
4461820 Sunnersbergs församling A I:2, 1818-1825 A I Husförhörslängder 2, 1818-1825
4461820 Sunnersbergs församling A I:3, 1825-1834 A I Husförhörslängder 3, 1825-1834
4461820 Sunnersbergs församling A I:4, 1834-1840 A I Husförhörslängder 4, 1834-1840
4461820 Sunnersbergs församling A I:5, 1840-1845 A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4461820 Sunnersbergs församling A I:6, 1845-1854 A I Husförhörslängder 6, 1845-1854
4461821 Norra Kedums församling K I:1, 1695-1834 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1695-1834 Inb. Spridda år. Häri även kyrkoräkenskaper 1695-1713.
4461821 Norra Kedums församling A I:1, 1813-1824 A I Husförhörslängder 1, 1813-1824 Med ortreg.
4461821 Norra Kedums församling A I:2, 1825-1833 A I Husförhörslängder 2, 1825-1833 Med ortreg.
4461821 Norra Kedums församling L I:1, 1714-1769 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1769 Band i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även flyttningslängder 1847-1861 omf. past., handlingar ang. skolan 1813-1871 spridda år, räkenskaper för fattigvård 1761-1768, dito för skolan för Tådene 1851-1875 och för past. 1863-1864, 1875-1891.
4461821 Norra Kedums församling L I:3, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1761-1831 Inb. Specialer och skuldbok. Häri även fattigkassans specialer och håvpenningar s.å.
4461822 Ryda församling A I:1, 1818-1838 A I Husförhörslängder 1, 1818-1838 Med ortreg. samt anteckning om hållna husförhör 1827-1833, förteckning över rotemästare och gratialister. Omf. även Halvås under samma år.
4461822 Ryda församling A I:2, 1838-1841 A I Husförhörslängder 2, 1838-1841 Med ortreg. Omf. även Halvås under samma år.
4461822 Ryda församling A I:3, 1841-1850 A I Husförhörslängder 3, 1841-1850 Med ortreg. Omf. även Halvås under samma år.
4461822 Ryda församling A I:4, 1851-1859 A I Husförhörslängder 4, 1851-1859 Med ortreg. samt förteckning över barnhusbarn från Stockholm. Omf. även Halvås under samma år.
4461822 Ryda församling B:1, 1736-1819 B In- och utflyttningslängder 1, 1736-1819 Häri även vigselbok 1711-1820. Omf. pastoratet.
4461822 Ryda församling B:2, 1820-1849 B In- och utflyttningslängder 2, 1820-1849 Häri även lysnings- vigselböcker 1821-1850. Omf. pastoratet.
4461822 Ryda församling B:3, 1850-1861 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1861 Omfattar pastoratet
4461823 Dala församling A I:1, 1776-1790 A I Husförhörslängder 1, 1776-1790
4461823 Dala församling A I:2, 1791-1808 A I Husförhörslängder 2, 1791-1808 Finnes 1791-1806,(1808).
4461823 Dala församling A I:3, 1806-1815 A I Husförhörslängder 3, 1806-1815
4461823 Dala församling A I:4, 1815-1825 A I Husförhörslängder 4, 1815-1825
4461823 Dala församling A I:5, 1825-1833 A I Husförhörslängder 5, 1825-1833
4461823 Dala församling A I:6, 1833-1846 A I Husförhörslängder 6, 1833-1846
4461824 Håkantorps församling A I:1, 1796-1803 A I Husförhörslängder 1, 1796-1803
4461824 Håkantorps församling A I:2, 1802-1806 A I Husförhörslängder 2, 1802-1806
4461824 Håkantorps församling A I:3, 1806-1813 A I Husförhörslängder 3, 1806-1813
4461824 Håkantorps församling A I:4, 1813-1836 A I Husförhörslängder 4, 1813-1836 Omfattar längderna 1813-1824, 1824-1834, 1829-1836.
4461824 Håkantorps församling A I:5, 1836-1842 A I Husförhörslängder 5, 1836-1842
4461824 Håkantorps församling A I:6, 1842-1852 A I Husförhörslängder 6, 1842-1852
4461824 Håkantorps församling A I:7, 1852-1860 A I Husförhörslängder 7, 1852-1860 Inb. Med ortregister och roteregister samt anteckning om rotemästare och soldater.
4461824 Håkantorps församling A I:8, 1860-1873 A I Husförhörslängder 8, 1860-1873 Inb. Med anteckning om husförhörsrotar.
4461824 Håkantorps församling L I:1, 1768-1805 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1768-1805 Inb. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även räkenskaper för fattigvården s.å. (inkomstspecial 1768-1804, utgiftsspecial 1768-1782), lasarettsmedel (inkomster) 1768-1773 och håvpengar 1768-1804.
4461825 Segerstads församling A I:1, 1740- A I Husförhörslängder 1, 1740- Omfattar pastoratet. Häri även inflyttningslängder för pastoratet 1777-1792, utflyttningslängder för pastoratet 1769-1792, längder över nattvardsungdom för pastoratet 1740-1793, anteckningar om examination av skolbarn i pastoratet 1780-1782, gällstämmoprotokoll 1768 4/9, kyrkans utgiftsspecial 1771-1772, kyrkans kladdräkenskaper 1808-1814, räkenskaper för vinsädeskassan för pastoratet 1769-1852, lucka 1804 samt anteckning om markegångspriset för vissa sädesslag 1778-1794 och extrakt av jordeboken u.å.
4461825 Segerstads församling A I:2, 1783-1795 A I Husförhörslängder 2, 1783-1795 Avd. I. Längd för åren 1783-1791. Avd. II. Längd för åren 1791-1795.
4461825 Segerstads församling A I:3, 1797-1805 A I Husförhörslängder 3, 1797-1805 Omf. längderna 1797-1802, 1803-1805.
4461825 Segerstads församling A I:4, 1806-1813 A I Husförhörslängder 4, 1806-1813
4461825 Segerstads församling A I:5, 1814-1829 A I Husförhörslängder 5, 1814-1829 Omf. längderna 1814-1822, 1822-1829.
4461825 Segerstads församling A I:6, 1829-1836 A I Husförhörslängder 6, 1829-1836
4461825 Segerstads församling A I:7, 1836-1842 A I Husförhörslängder 7, 1836-1842
4461825 Segerstads församling A I:8, 1842-1852 A I Husförhörslängder 8, 1842-1852
4461825 Segerstads församling B:1, 1799-1845 B Flyttningslängder 1, 1799-1845 Inb. In- och utfl.längder. Omf. pastoratet.
4461826 Valtorps församling A I:1, 1806-1836 A I Husförhörslängder 1, 1806-1836
4461826 Valtorps församling A I:2, 1837-1842 A I Husförhörslängder 2, 1837-1842 Med ortreg.
4461826 Valtorps församling A I:3, 1842-1852 A I Husförhörslängder 3, 1842-1852 Med ortreg.
4461826 Valtorps församling L I:1, 1682-1767 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1767 Huvudräkenskaper och specialer.
Spridda år. Häri även specialer för fattigvårdsräkensk. 1749-1767 och lasarettsmedel 1761-1767 samt en invent.förteckn. 1689.
4461826 Valtorps församling L I:2, 1739-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1739-1786 Huvudräkenskaper. Häri även specialer för Håkantorp 1738-1780.
4461826 Valtorps församling L I:3, 1768-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1768-1804 Specialer. Häri även räkenskaper för fattigmedel 1768-1799 samt lasarettsmedel 1768-1797 spridda år.
4461828 Norra Kyrketorps församling A I:1, 1787-1813 A I Husförhörslängder 1, 1787-1813
4461828 Norra Kyrketorps församling A I:2, 1812-1849 A I Husförhörslängder 2, 1812-1849 Med ortreg.
4461828 Norra Kyrketorps församling C:1, 1701-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1763 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1736-1737, vigselbok 1703-1763, död- och begravnings-
bok 1703-1763, sockenstämmo-
protokoll 1693-1763, kyrko-
räkenskaper 1701-1761, inventarieförteckningar 1693, 1748 samt kyrkobalkslängd 1695, 1746.
4461828 Norra Kyrketorps församling C:2, 1764-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1810 Häri även vigselbok 1764-1811, död- och begravningsbok 1764-1811, sockenstämmoprotokoll 1764-1801, kyrkoräkenskaper 1761-1795 samt inventarieför-
teckning 1795.
4461828 Norra Kyrketorps församling L I:1, 1760-1797 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1760-1797 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1790-1797. Kladd.
4461831 Våmbs församling A I:1, 1786-1812 A I Husförhörslängder 1, 1786-1812 Med ortreg.
4461831 Våmbs församling A I:2, 1812-1842 A I Husförhörslängder 2, 1812-1842 Med ortreg.
4461831 Våmbs församling A I:3, 1843-1858 A I Husförhörslängder 3, 1843-1858
4461831 Våmbs församling A I:5, 1859-1862 A I Husförhörslängder 5, 1859-1862 Inb. Sid. 1-58, 58 a-146,
146 a-203.
4461831 Våmbs församling C:1, 1723-1788 C Födelse- och dopböcker 1, 1723-1788 Lucka 1755. Häri även vigselbok 1723-1788, luckor 1729, 1743, 1746, 1754, 1756-1757, 1784, död-
och begravningsbok 1725-1787, lucka 1753-1755, sockenstämmo-
protokoll 1723-1786 samt in-
ventarieförteckningar 1748, 1774.
4461831 Våmbs församling C:2, 1788-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1810 Häri även vigselbok 1788-1811, luckor 1790, 1795, 1809, död- och begravningsbok 1788-1811, sockenstämmoprotokoll 1790-1810,
inventarieförteckningar 1795, 1820, avskrift av Kungl. brev till Skara domkapitel ang. riks-
dagsman Peter Henrikssons besvär
rör. gudstjänster i Våmbs kyrka 1789 samt brandordning för Våmbs by 1790.
4461831 Våmbs församling L I:1, 1795-1842 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1795-1842 Gåvospecial. Häri även fattig- och lasarettsräkenskaper samma år.
4461832 Fredsbergs församling A I:1, 1813-1820 A I Husförhörslängder 1, 1813-1820
4461832 Fredsbergs församling A I:2, 1818-1826 A I Husförhörslängder 2, 1818-1826 Med ortreg.
4461832 Fredsbergs församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Med ortreg. och anteckningar till längden. Häri även statistiska uppgifter rör. folkmängden 1825.
4461832 Fredsbergs församling A I:4, 1831-1842 A I Husförhörslängder 4, 1831-1842 Del. I. Med ortreg., uppgift å ordningsmän samt förteckning å soldater.
4461832 Fredsbergs församling A I:5, 1831-1842 A I Husförhörslängder 5, 1831-1842 Del II.
4461832 Fredsbergs församling A I:6, 1843-1852 A I Husförhörslängder 6, 1843-1852 Med ortregister och förteckning över gratialister.
4461833 Fredsbergs församling B:1, 1764-1789 B In- och utflyttningslängder 1, 1764-1789 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok för pastoratet 1764-1788.
4461833 Fredsbergs församling B:2, 1789-1829 B In- och utflyttningslängder 2, 1789-1829 Delar av 1790 års flyttningslängder saknas. Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok för pastoratet 1791-1819 2/1.
4461833 Fredsbergs församling B:3, 1840-1849 B In- och utflyttningslängder 3, 1840-1849 Omfattar pastoratet.
4461833 Fredsbergs församling C:1, 1745-1764 C Födelse- och dopböcker 1, 1745-1764 Häri även vigselbok 1745-1764, död- och begravningsbok 1745-1764 samt räkenskaper för fattigvård, summariska, 1774-1814 och utlånade medel 1777-1795 (lucka 1781, 1782). Omfattar pastoratet.
4461833 Fredsbergs församling C:2, 1764-1783 C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1783 Häri även död- och begravningsbok 1764-1782. Omfattar pastoratet.
4461833 Fredsbergs församling C:3, 1783-1814 C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1814 Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok för pastoratet 1783-1814.
4461833 Fredsbergs församling C:4, 1815-1830 C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1830 Omfattar pastoratet. Häri även lysnings- och vigselbok 1819-1830 (lucka 1825, 1827), död- och begravningsbok 1815-1831, allt omfattar pastoratet.
4461833 Fredsbergs församling C:5, 1830-1848 C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1848 Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok för pastoratet 1830-1848.
4461833 Fredsbergs församling E:1, 1830-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1830-1860 Omfattar pastoratet. Häri även konfirmationsbok 1889.
4461834 Flistads församling A I:1, 1746-1757 A I Husförhörslängder 1, 1746-1757
4461834 Flistads församling A I:2, 1768-1776 A I Husförhörslängder 2, 1768-1776
4461834 Flistads församling A I:3, 1776-1789 A I Husförhörslängder 3, 1776-1789
4461834 Flistads församling A I:4, 1790-1798 A I Husförhörslängder 4, 1790-1798
4461834 Flistads församling A I:5, 1806-1815 A I Husförhörslängder 5, 1806-1815
4461834 Flistads församling A I:6, 1815-1821 A I Husförhörslängder 6, 1815-1821
4461834 Flistads församling A I:7, 1821-1839 A I Husförhörslängder 7, 1821-1839
4461834 Flistads församling A I:8, 1839-1850 A I Husförhörslängder 8, 1839-1850 Häri även utflyttningslängd 1855-1860.
4461834 Flistads församling B:1, 1742-1757 B In- och utflyttningslängder 1, 1742-1757 Inbunden. In- och utflyttningslängder. Omf.även Götlunda. Häri även sockenstämmoprotokoll 1742-1757, Flistads skolas inventarium 1827, protokoll vid sammanträde med Götlunda pastorats kyrkvärdar och församlingsombud 1925, inventarieförteckningar 1745-1896 (för Götlunda 1744-1896), protokoll vid prostvisitation 1745-1937, prot. vid biskopsvisitation 1746-1945, inventeringsprotokoll 1879, 1896,1918,ant. ang. byggnader och förbättringar vid prästgården 1743-1751, series pastorum et comministrorum (1593)-1818, sällsamma händelser 1744-1760, Avskrifter av div. dokument 1746-1751, ant. ang. invigning av Götlunda utvidgade kyrkogård 1904, ant. ang. kyrkoherdeinstallation 1927, ant. ang. invigning av Brännemo kyrkogård 1928, ant. ang.invigning av Flistads utvidgade kyrkogård 1935, ant. ang. invigning av pastoratets församlingshem 1935, ant. ang. återöppnandet av Brännemo kyrka 1938, ant. ang. återöppnandet av Flistads kyrka 1939. Omf. även Götlunda.
4461834 Flistads församling B:2, 1758-1776 B In- och utflyttningslängder 2, 1758-1776 Omfattar pastoratet. Häri även sockenst.prot. 1758-1778.
4461834 Flistads församling B:3, 1782-1795 B In- och utflyttningslängder 3, 1782-1795 Omfattar pastoratet. Häri även sockenst.prot. 1778-1817, lucka 1793.
4461834 Flistads församling B:4, 1796-1826 B In- och utflyttningslängder 4, 1796-1826 Omfattar pastoratet. Häri även lysnings- och vigselbok s.å.
4461834 Flistads församling B:5, 1826-1850 B In- och utflyttningslängder 5, 1826-1850 Omfattar pastoratet.
4461835 Götlunda församling A I:1, 1775-1789 A I Husförhörslängder 1, 1775-1789 Med rotereg. samt statistiska uppgifter om folkmängden.
4461835 Götlunda församling A I:2, 1790-1797 A I Husförhörslängder 2, 1790-1797
4461835 Götlunda församling A I:3, 1797-1805 A I Husförhörslängder 3, 1797-1805
4461835 Götlunda församling A I:4, 1805-1820 A I Husförhörslängder 4, 1805-1820 Med ortreg. och förteckn. över fattighjon samt hemmanen efter jordeboken.
4461835 Götlunda församling A I:5, 1820-1839 A I Husförhörslängder 5, 1820-1839 Med reg., teckenförklaringar, förteckn. över ordningsmän och på lägenheter som ej äro upptagna under sina gårdar.
4461835 Götlunda församling A I:6, 1839-1850 A I Husförhörslängder 6, 1839-1850 Inb.
4461836 Böja församling A I:1, 1820-1827 A I Husförhörslängder 1, 1820-1827
4461836 Böja församling C:1, 1777-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1825 Häri även lysnings- och vigselböcker för åren 1777-1781, 1784-1804, 1813-1816, död- och begravningsböcker för åren 1777-1808, 1813-1825. Sockenstämmoprotokoll 1775-1828.
4461836 Böja församling D II:1, 1792-1822 D II Kommunionlängder 1, 1792-1822
4461836 Böja församling L I:1, 1740-1784 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1740-1784 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1743-1784.
4461836 Böja församling K I:1, 1695-1724 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1695-1724 Häri även kyrkoräkenskaper 1687-1740, kyrkoinventarium 1661, historiska anteckningar odat.
4461836 Böja församling L I:2, 1740-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1740-1830 Huvudräkenskaper. Häri även kladdräkenskapsanteckningar 1841-1843.
4461836 Böja församling L I:3, 1784-1805 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1805 Inkomst- och utgiftsspecial (utgifterna antecknade t o m 1817). Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan 1784-1804 samt kladdräkenskaper för skolkassan 1849-1851.
4461837 Tibro församling B:1, 1767-1807 B In- och utflyttningslängder 1, 1767-1807 Luckor 1771, 1776-1777, 1787 för utflyttade. Omf. även Mofalla. Häri även series pastorum 1557-1805, series comministrorum 1692-1829.
4461837 Tibro församling B:2, 1808-1836 B In- och utflyttningslängder 2, 1808-1836 Omf. även Mofalla.
4461837 Tibro församling B:3, 1836-1850 B In- och utflyttningslängder 3, 1836-1850 Bunt. Omf. även Mofalla. Lev. 222/1952.
4461838 Ullervads församling A I:9, 1840-1850 A I Husförhörslängder 9, 1840-1850 Med förteckningar över husarer och soldater.
4461838 Ullervads församling B:1, 1806-1833 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1833 Omf. även Ek s.å.
4461838 Ullervads församling B:2, 1833-1850 B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1850 Omf. även Ek s.å.
4461839 Ljunghems församling A I:1, 1782-1810 A I Husförhörslängder 1, 1782-1810 Omf. även Edåsa. Har ursprungligen varit sammanbunden med Varola och Värsås husförhörslängder s.å.
4461839 Ljunghems församling A I:2, 1816-1825 A I Husförhörslängder 2, 1816-1825 Omf. även Edåsa. Har ursprungligen varit sammanbunden med Varola husförhörslängd s.å.
4461839 Ljunghems församling A I:3, 1833-1843 A I Husförhörslängder 3, 1833-1843 Omf. även Edåsa. Längden har ursprungl. varit sammanbunden med Varola husförhörslängd s.å.
4461839 Ljunghems församling A I:4, 1843-1850 A I Husförhörslängder 4, 1843-1850 Omf. även Edåsa.
4461839 Ljunghems församling A I:5, 1851-1861 A I Husförhörslängder 5, 1851-1861 Inb. Fol. 176-301+178a-a, 178b. Med ortregister. Omf. även Edåsa s.å.
4461839 Ljunghems församling C:1, 1663-1693 C Födelse- och dopböcker 1, 1663-1693 Dopbok. Lucka 1672-1676. Häri även vigselbok 1666-1691, begravningsbok 1663-1686, sockenstämmoprotokoll 1695, kyrkoräkenskaper 1645-1775, inventarieförteckning för kyrkan med senare kompletteringar 1645-1682, visitationsprotokoll 1666
och anteckningar om visitationer 1662, 1748, anteckning om klockstapeln 1674 samt om kyrkoherdebyte i Gudhems församling 1666.
4461839 Ljunghems församling L I:2, 1775-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1775-1835 Special och skuldbok. Häri även räkenskaper för fattigkassan 1782-1834, för barnmorskekassan 1812-1833 för gravkassan 1821-1833 samt för sockenkassan 1831-1835. o. för lasarettsmedl. 1814-1833.
4461840 Sventorps församling A I:1, 1776-1794 A I Husförhörslängder 1, 1776-1794 Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
4461840 Sventorps församling A I:2, 1795-1806 A I Husförhörslängder 2, 1795-1806 Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
4461840 Sventorps församling A I:3, 1807-1813 A I Husförhörslängder 3, 1807-1813 Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
4461840 Sventorps församling A I:4, 1811-1829 A I Husförhörslängder 4, 1811-1829 Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
4461840 Sventorps församling A I:5, 1830-1849 A I Husförhörslängder 5, 1830-1849 Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
4461841 Kälvene församling A I:1, 1775-1812 A I Husförhörslängder 1, 1775-1812 Häri även kommunionlängd 1780-1782.
4461841 Kälvene församling A I:2, 1812-1828 A I Husförhörslängder 2, 1812-1828 Med ortreg. samt förteckning över utskrivningsmanskap och husförhörsturer. Häri även konfirmationsbok 1818-1828.
4461841 Kälvene församling A I:3, 1829-1845 A I Husförhörslängder 3, 1829-1845 Med ortreg., längder över beväringsynglingar 1828-1839, över soldater u.å. samt anteckning om sex- och ordningsmän 1844. Häri även konfirmationsbok 1829-1839.
4461841 Kälvene församling A I:4, 1845-1859 A I Husförhörslängder 4, 1845-1859 Med förteckning över soldater och register över hemman.
4461841 Kälvene församling C I:1, 1764-1849 C I Födelse- och dopböcker 1, 1764-1849 Häri även död- och begravnings-
bok s.å.
4461841 Kälvene församling C I:2, 1850-1894 C I Födelse- och dopböcker 2, 1850-1894 Inb.
4461841 Kälvene församling L I:1, 1713-1787 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1713-1787 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1738 samt 1750.
4461841 Kälvene församling L I:2, 1764-1802 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1802 Specialräkenskaper. Häri även huvudräkenskaper för fattigvård 1764-1803.
4461842 Näs församling A I:1, 1788-1796 A I Husförhörslängder 1, 1788-1796
4461842 Näs församling A I:2, 1797-1817 A I Husförhörslängder 2, 1797-1817
4461842 Näs församling A I:3, 1816-1827 A I Husförhörslängder 3, 1816-1827
4461842 Näs församling A I:4, 1824-1840 A I Husförhörslängder 4, 1824-1840 Med förteckning över vaccinerade barn 1824 samt hemman. Häri även konfirmationsbok 1811, 1817.
4461842 Näs församling A I:5, 1840-1850 A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortregister.
4461842 Näs församling C I:1, 1770-1876 C I Födelse- och dopböcker 1, 1770-1876 Häri även död- och begravnings-
bok under samma år.
4461843 Vartofta-Åsaka församling L I:1, 1701-1745 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1701-1745 Huvudräkenskaper. Med anteckningar om vinsädens beskaffenhet 1713, till förvaring i kyrkokistan inlämnad handling 1728 samt några emigranters kristendomskunskap 1745 och 1746. Häri även avskrift av Kungl. Maj:ts utslag på ansökan att få ingå äktenskap 1751, specialräkenskaper för fattigvården 1702-1722, 1728, vinsädesräkenskapr 1710-1745, anteckningar rör. prästgårdens inventarium 1699, inventarie- förteckning för kyrkan 1699-1743, protokoll vid prostvisitationer 1704-1707, 1709-1718, 1733-1745, protokoll vid biskopsvisitationer 1708, 1720, anteckningar rör. pesten 1711.
4461843 Vartofta-Åsaka församling L I:2, 1745-1813 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1745-1813 Huvudräkenskaper. Med anteckningar rör. kyrkoräkningarnas överseende 1750, 1764 och 1799. Häri även in- och utflyttningslängder 1748-1763, vinsädesräkenskaper för pastoratet 1745-1813, inventarieförteckning för kyrkan 1745-1765, protokoll vid prostvisitation 1747 23/9, 1753-1757 samt protokoll vid biskopsvisitation 1750.
4461843 Vartofta-Åsaka församling L I:4, 1764-1802 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1764-1802 Specialräkenskaper.
4461844 Skärvs församling A I:1, 1795-1813 A I Husförhörslängder 1, 1795-1813
4461844 Skärvs församling A I:2, 1830-1836 A I Husförhörslängder 2, 1830-1836
4461844 Skärvs församling A I:3, 1837-1848 A I Husförhörslängder 3, 1837-1848
4461844 Skärvs församling C:1, 1688-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1725 Luckor 1689 och 1722. Häri även vigselbok 1688-1724 samt begravningsbok 1688-1725, anteckningar om insamling till klockköp 1652, 1674, kyrkoräkenskaper 1686-1692 och 1717-1725 samt inventarium 1692.
4461844 Skärvs församling C:2, 1725-1773 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1773 Luckor 1756, 1760, 1759-1763 ofullst. Häri även vigselbok 1725-1773 samt död- och begravningsbok 1725-1773 samt kyrkoräkenskaper 1725-1756.
4461844 Skärvs församling C:3, 1774-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1805 Häri även lysnings- och vigselbok
1774-1805 och död- och begravningsbok s.å.
4461844 Skärvs församling L I a:1, 1708-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1708-1830 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1710 18/5, utdrag av sockenstämmoprot. 1728 24/5, 1746 21/5, 1747 31/5 och 1748 25/5 samt utdrag ur Valle härads prot., hållet på ordinarie höststämma uti Skärv 1723 10/10,
inventarieförteckn. 1710 18/5 och
1742 25/7 och historiska anteckningar.
4461844 Skärvs församling L I a:2, 1777-1823 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1823 Specialer. Häri även fattigkassans räkenskaper samt räkenskaper för lasarettsmedlen s.å.
4461845 Varnhems församling L I:1, 1695-1799 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1799 Häri även räkenskaper för av kungl. Maj:t donerade, Varnhems klosterkyrkas reparationsmedel 1694-1728 (L V), (kopie)räkning för vinhållet (vinsäden) 1719-1756 (omf. pastoratet,
L V), räkenskaper för räntor till Varnhems klosterkyrka från Per Töresgård i Lugnås sn 1719-1743 (L V). Räkenskaper för fattiga barns medel i Varnhems sn (f. undervisn. i Kristend.-
kunskap), 1803-1829 (L V). Inventarieförteckn. för Varnhems kyrka 1739 maj (kompl.t.1791) (N), Grevinnan Elisabet Oxen-
stiernas donationsbrev t. Varn-
hems klosterkyrka (avskrift) 1719 6/5 (O), kyrkojournal 1802-1815 aug. (P).
4461845 Varnhems församling L I:2, 1755-1799 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1755-1799 Räkenskaper för: friv. gåvor 1780-1799, ord. sammanskott 1756-1799, plikt- o. bötespengar 1755-1799, bårklädes-, ring-
nings-, testamentspenningar efter döda och pengar för återfången hälsa 1755-1797, utlånade pgr ur kyrkokassan 1755-1797, influtna intressepgr 1756-1799, extra inkomster 1755-1799, ink. av en till kyrkan skattlagd kvarn vid Sandtorp 1761-1788, ord. utgifter, löningar
(t. orgeltrampare, klockare, kyrkoväktare o. änkepengar) 1755-1799, e.o. utgifter, repa-
rationer m.m. 1755-1799, köpt materiel 1756-1793. Häri även räkenskaper för vin och oblat-
håll (omf. pastoratet) 1757-1782, Varnhems kyrkas reparationsmedel 1755-1760, Varnhems socken fattigmedel 1761-1856 o. för utlånade penningar ur Varnhems sn fattigkassa o. inbetalda intressepgr 1800-1801. Med räkensk. odat. rör. utlån. materiel.
4461846 Eggby församling A I:1, 1791-1800 A I Husförhörslängder 1, 1791-1800 Med ortreg. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling A I:2, 1800-1814 A I Husförhörslängder 2, 1800-1814 Med ort- och rotereg. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling A I:3, 1814-1830 A I Husförhörslängder 3, 1814-1830 Med ortreg. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling A I:4, 1830-1840 A I Husförhörslängder 4, 1830-1840 Med ortreg. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling A I:5, 1840-1849 A I Husförhörslängder 5, 1840-1849 Med ortreg. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling C:1, 1688-1698 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1698 Häri även vigselbok 1688-1703, död- och begravningsbok 1688-1704, kyrkoräkenskaper 1668-1721, vinsädesräkenskaper u.å., inventarieförteckningar 1687-1739 samt stolrumslängd 1663. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling C:2, 1700-1754 C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1754 Häri även vigselbok 1705-1757 samt död- och begravningsbok 1706-1757. Omf. även Istrum.
4461846 Eggby församling L I:1, 1721-1799 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1721-1799 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1803-1829 samt stolrumslängd 1753. Omf. även Istrum.
4461847 Härja församling C:1, 1691-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1720 Häri även vigselbok 1691-1722, 1733 samt död- och begravnings-
bok 1691-1720.
4461847 Härja församling C:2, 1722-1786 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1786 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1727-1786, stoldelningslängder 1747, 1786 och series pastorum 1676-1803.
4461847 Härja församling C:3, 1787-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1787-1862 Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1809, 1817 samt död- och begravningsbok 1787-1862.
4461847 Härja församling L I:1, 1789-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1789-1830 Huvud-, special- och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1800-1819 samt vinsädeskassan 1800-1831.
4461848 Velinga församling B:1, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1860
4461848 Velinga församling C:1, 1711-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1755 Häri även vigselbok 1709-1747, luckor 1712, 1715, 1723-1725, samt död- och begravningsbok 1709-1755.
4461848 Velinga församling C:2, 1755-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1852 Häri även lysnings- och vigselbok 1755-1850, lucka 1794, samt död- och begravningsbok 1755-1850.
4461848 Velinga församling C:3, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860
4461848 Velinga församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860
4461848 Velinga församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4461848 Velinga församling L I:1, 1649-1688 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1649-1688 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1665, 1687, stoldelningslängder 1654, 1700 samt avskrift av greve Per Brahes förordnande ang. vinhållet i Velinge kyrka 1669.
4461848 Velinga församling L I:2, 1688-1745 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1688-1745 Huvudräkenskaper.
4461848 Velinga församling L I:3, 1745-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1745-1830 Huvudräkenskaper. Häri även stol-
delningslängd 1775, 1778.
4461848 Velinga församling L I:4, 1755-1830 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1755-1830 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även skuldbok för fattig- och vinsädeskassorna 1825-1830.
4461849 Barne-Åsaka församling A I:1, 1808-1814 A I Husförhörslängder 1, 1808-1814 Omf. även Fåglum.
4461849 Barne-Åsaka församling A I:2, 1814-1826 A I Husförhörslängder 2, 1814-1826 Med ortreg. Omf. även Kyrkås 1814-1825 och Essunga 1831-1838.
4461849 Barne-Åsaka församling A I:3, 1825-1832 A I Husförhörslängder 3, 1825-1832 Omf. även Fåglum 1825-1832 och Kyrkås 1825-1832.
4461849 Barne-Åsaka församling A I:4, 1839-1847 A I Husförhörslängder 4, 1839-1847
4461849 Barne-Åsaka församling A I:5, 1847-1853 A I Husförhörslängder 5, 1847-1853
4461849 Barne-Åsaka församling A I:6, 1860-1865 A I Husförhörslängder 6, 1860-1865 Omf. även Fåglum 1860-1865.
4461849 Barne-Åsaka församling K I:1, 1787-1839 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1787-1839 Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1821-1836, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1774-1797, spridda år samt fattigräkenskaper 1782-1799.
4461850 Kyrkås församling A I:1, 1799-1814 A I Husförhörslängder 1, 1799-1814
4461850 Kyrkås församling A I:2, 1839-1847 A I Husförhörslängder 2, 1839-1847
4461850 Kyrkås församling A I:3, 1847-1853 A I Husförhörslängder 3, 1847-1853
4461850 Kyrkås församling A I:4, 1853-1860 A I Husförhörslängder 4, 1853-1860
4461850 Kyrkås församling A I:5, 1856- A I Husförhörslängder 5, 1856-
4461850 Kyrkås församling L I:1, 1744-1816 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1744-1816 Huvudräkenskaper.
4461850 Kyrkås församling L I:2, 1788-1843 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1788-1843 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1803-1842 samt för Essunga kyrkoräken-
skaper, special, 1843-1844, fattigräkenskaper 1843-1844 och lasarettsräkenskaper 1843-1844.
4461850 Kyrkås församling K I:1, 1780-1862 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1780-1862 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special och skuldbok, 1774-1813 samt fattigräkenskaper 1776-1812.
4461851 Lekåsa församling B:1, 1791-1859 B In- och utflyttningslängder 1, 1791-1859 Lucka 1817-1818. Omf. past.
4461851 Lekåsa församling C:1, 1689-1703 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1703 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1689-1703, luckor 1690, 1701, vigselbok 1689-1703, död- och begravningsbok 1689-1703, kollekträkenskaper 1680-1715, luckor 1701-1702, 1704, anteckning ang. prästgårdens ägor 1680-1712 samt kungörelser 1692-1693. Omf. past.
4461851 Lekåsa församling C:2, 1704-1724 C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1724 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1704-1722, lucka 1712-1713, vigselbok samt död- och begravningsbok 1704-1724, skrivelse från biskopen 1704, visitationsprotokoll 1704-1725 samt anteckningar om märkliga händelser 1721, 1723. Omf. past.
4461851 Lekåsa församling C:3, 1727-1788 C Födelse- och dopböcker 3, 1727-1788 Luckor 1751-1752, 1755-1759. Häri även vigselbok 1726-1785, lucka 1746-1759 samt död- och begravningsbok 1726-1788, lucka 1749-1768. Omf. past.
4461852 Beatebergs församling A I:1, 1778-1784 A I Husförhörslängder 1, 1778-1784
4461852 Beatebergs församling A I:2, 1785-1787 A I Husförhörslängder 2, 1785-1787
4461852 Beatebergs församling A I:3, 1787-1794 A I Husförhörslängder 3, 1787-1794
4461852 Beatebergs församling A I:4, 1794-1806 A I Husförhörslängder 4, 1794-1806 Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
4461852 Beatebergs församling A I:5, 1807-1822 A I Husförhörslängder 5, 1807-1822 Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
4461852 Beatebergs församling A I:6, 1822-1840 A I Husförhörslängder 6, 1822-1840 Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
4461852 Beatebergs församling A I:7, 1841-1854 A I Husförhörslängder 7, 1841-1854 Omfattar även Ekeskog rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors samt Gäddenäs och Bällefors rotarna Vräkfors samt Gäddenäs
4461853 Fägre församling L I:1, 1695-1820 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1820 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även avskrift av handlingar ang. bildande av brandstodsförening 1774 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar, omf. pastoratet, 1695-1818.
4461853 Fägre församling L I:2, 1776-1803 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1776-1803 Specialräkenskaper.
4461854 Hjälstads församling A I:1, 1764-1773 A I Husförhörslängder 1, 1764-1773 Omfattar även Svenneby
4461854 Hjälstads församling A I:2, 1774-1788 A I Husförhörslängder 2, 1774-1788 Omfattar även Svenneby
4461854 Hjälstads församling A I:3, 1780-1806 A I Husförhörslängder 3, 1780-1806 Häri även konfirmationsbok 1802.
4461854 Hjälstads församling A I:4, 1788-1812 A I Husförhörslängder 4, 1788-1812 Omfattar även Svenneby 1810-1812.
4461854 Hjälstads församling A I:5, 1803-1810 A I Husförhörslängder 5, 1803-1810 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok u.å.
4461854 Hjälstads församling A I:6, 1812-1827 A I Husförhörslängder 6, 1812-1827 Med ortregister. Omfattar även Svenneby
4461854 Hjälstads församling A I:7, 1828-1842 A I Husförhörslängder 7, 1828-1842 Med ortregister. Omfattar även Svenneby
4461854 Hjälstads församling A I:8, 1843-1860 A I Husförhörslängder 8, 1843-1860 Med ortregister
4461854 Hjälstads församling B:1, 1763-1840 B In- och utflyttningslängder 1, 1763-1840 Lucka 1803, 1807. Omfattar pastoratet.
4461854 Hjälstads församling B:2, 1841-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1841-1860 Omfattar pastoratet
4461855 Hjälstads församling C:1, 1688-1717 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1717 Häri även in- och utflyttnings- längd 1689-1706, vigselbok 1689-1746, död- och begravningsbok 1689-1701, sockenstämmoprotokoll 1689-1764, kyrkoräkenskaper (huvud) 1689-1720, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1704-1744, bänk- och kyrkobalks- längder 1697-1861, series
pastorum och comministorum 1414-1837 samt historiska- och sällsamma händelser 1743-1747. Omf. pastoratet.
4461855 Hjälstads församling C:2, 1688-1825 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1825 Duplett som omfattar pastoratet
4461855 Hjälstads församling C:3, 1717-1746 C Födelse- och dopböcker 3, 1717-1746 Omfattar pastoratet. Häri även för Hjälstad vinsädeskassan 1714-1878.
4461855 Hjälstads församling C:4, 1746-1769 C Födelse- och dopböcker 4, 1746-1769 Häri även vigselbok 1746-1770, död- och begravningsbok 1746-1769, kyrkoräkenskaper (huvud) 1721-1782, visitations- protokoll och inventarie- förteckningar 1782-1873 samt anteckningar om märkliga händelser 1750-1760. Omf. pastoratet. För Hjälstad Konsistorii skrivelse till frih. Carl Sparre 1746.
4461855 Hjälstads församling C:5, 1770-1837 C Födelse- och dopböcker 5, 1770-1837 Omfattar pastoratet
4461855 Hjälstads församling C:6, 1838-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1838-1860 Omfattar pastoratet
4461885 Longs församling C:1, 1704-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1715 Häri även vigselbok 1704-1715, död- och begravningsbok 1704-1715, sockenstämmoproto-
koll 1704-1755, kyrkoräkenskaper 1686-1754 samt inventarieför-
teckning u.å.
4461885 Longs församling C:2, 1715-1740 C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1740 Häri även kommunionlängd 1741-1747, vigselbok 1715-1740, död- och begravningsbok 1715-1740, kyrkoräkenskaper 1711-1728, samt fattigräkenskaper 1719-1720.
4461885 Longs församling L I:1, 1727-1783 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1727-1783 Specialräkenskaper.
4461885 Longs församling L I:3, 1784-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1831 Specialräkenskaper. Häri även skoldirektionens protokoll 1833-1834.
4461886 Lidköpings församling A I:9, 1825-1833 A I Husförhörslängder 9, 1825-1833 Uppslag 1-300.
4461886 Lidköpings församling A I:10, 1833-1839 A I Husförhörslängder 10, 1833-1839 Stor fol. Uppslag 1-247.
4461886 Lidköpings församling A I:11, 1833-1839 A I Husförhörslängder 11, 1833-1839 Stor fol. Uppslag 1-125.
4461886 Lidköpings församling A I:12, 1839-1845 A I Husförhörslängder 12, 1839-1845 Gamla staden.
4461887 Lidköpings församling L I a:1, 1723-1787 L I a Huvudräkenskaper för kyrka 1, 1723-1787 Bunt. Lucka 1731-1732.
4461887 Lidköpings församling L I a:2, 1756-1865 L I a Huvudräkenskaper för kyrka 2, 1756-1865 Inb. Sid. 1-557. Delvis förd jämsides med L I a: 1.
4461887 Lidköpings församling L I b:1, 1760-1793 L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1760-1793 Bunt. Inkomstspecial omf. stolrums-, håv-, fattig-, begravnings- och vigselpenningar, frivilliga gåvor och bötespenningar.
4461888 Leksbergs församling A I:1, 1731-1734 A I Husförhörslängder 1, 1731-1734
4461888 Leksbergs församling A I:2, 1735-1739 A I Husförhörslängder 2, 1735-1739
4461888 Leksbergs församling A I:3, 1740- A I Husförhörslängder 3, 1740-
4461888 Leksbergs församling A I:4, 1741-1742 A I Husförhörslängder 4, 1741-1742
4461888 Leksbergs församling A I:5, 1742-1743 A I Husförhörslängder 5, 1742-1743
4461888 Leksbergs församling A I:6, 1743- A I Husförhörslängder 6, 1743-
4461888 Leksbergs församling A I:7, 1744-1746 A I Husförhörslängder 7, 1744-1746
4461888 Leksbergs församling A I:8, 1747-1759 A I Husförhörslängder 8, 1747-1759
4461888 Leksbergs församling A I:9, 1760-1770 A I Husförhörslängder 9, 1760-1770
4461888 Leksbergs församling A I:10, 1771-1785 A I Husförhörslängder 10, 1771-1785 Med folkmängdsuppgifter 1777, 1781, 1785. Häri även inflyttningsanteckningar 1773.
4461888 Leksbergs församling A I:11, 1785-1794 A I Husförhörslängder 11, 1785-1794
4461889 Mariestads församling A I:1, 1702-1703 A I Husförhörslängder 1, 1702-1703
4461889 Mariestads församling A I:2, 1757-1763 A I Husförhörslängder 2, 1757-1763
4461889 Mariestads församling A I:3, 1763-1765 A I Husförhörslängder 3, 1763-1765
4461889 Mariestads församling A I:4, 1766-1768 A I Husförhörslängder 4, 1766-1768
4461889 Mariestads församling A I:5, 1769-1772 A I Husförhörslängder 5, 1769-1772
4461889 Mariestads församling A I:6, 1773-1776 A I Husförhörslängder 6, 1773-1776
4461889 Mariestads församling A I:7, 1777-1780 A I Husförhörslängder 7, 1777-1780
4461889 Mariestads församling A I:8, 1781-1784 A I Husförhörslängder 8, 1781-1784
4461889 Mariestads församling A I:9, 1785-1787 A I Husförhörslängder 9, 1785-1787
4461889 Mariestads församling A I:10, 1793-1796 A I Husförhörslängder 10, 1793-1796
4461889 Mariestads församling A I:11, 1796-1802 A I Husförhörslängder 11, 1796-1802
4461889 Mariestads församling A I:12, 1802-1810 A I Husförhörslängder 12, 1802-1810
4461890 Mariestads församling B:1, 1791-1799 B In- och utflyttningslängder 1, 1791-1799 Häri även konfirmationsbok 1791-1796.
4461890 Mariestads församling B:2, 1797-1831 B In- och utflyttningslängder 2, 1797-1831 Utflyttning, spridda år
4461890 Mariestads församling B:3, 1807-1834 B In- och utflyttningslängder 3, 1807-1834
4461890 Mariestads församling B:4, 1835-1846 B In- och utflyttningslängder 4, 1835-1846
4461890 Mariestads församling B:5, 1847-1849 B In- och utflyttningslängder 5, 1847-1849 Häri även kyrkorådsprotokoll 1792-1810 och sockenstämmoprotokoll 1793-1811.
4461890 Mariestads församling B:6, 1850- B In- och utflyttningslängder 6, 1850- Inflyttning
4461890 Mariestads församling B:7, 1850- B In- och utflyttningslängder 7, 1850- Utflyttning
4461892 Otterstads församling C:1, 1684-1716 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1716 Dopbok 1684 12/9-1687, födelse- och dopbok 1688 21/5-1707 15/4, dopbok 1707 6/2-1716. Häri även in- och utflyttningslängd 1688-1706 30/3, vigselbok 1684-1706 7/10, begravningsbok 1684 26/11-1687, dödbok 1688-1694, död- och be-
gravningsbok 1695-1707 12/4, avskrift av Kungl. brev 8 nov. 1694, anteckningar ang. socken-
stämma 1688-1706, luckor spridda år, kyrkans utgifter 1614-1676, luckor spridda år, kyrkans inkomster 1615-1677, luckor spridda år, gåvor till kyrkan 1679-1683, kyrkans inkomster och utgifter 1685 1/5-1729 30/4, kollekt 1680-1682, anteckningar ang. visitation 1699, kyrkans inventarium 1613, 1682, 1685, 1686, 1694, 1695, 1698, prästgårdens inventarium 1688, bänklängd 1688 samt sällsamma händelser 1688-1699, spridda år. Omf. även Senäte: In- och utflyttningslängd 1692-1706 30/3, födelse- och dopbok (oäkta barn) 1697, dopbok 1707 6/12-1716, vigselbok 1692 1706 7/10, anteckningar ang. sockenstämma 1692-1706, luckor spridda år samt bänklängd 1688.
4461892 Otterstads församling C:2, 1722-1741 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1741 Finnes 1722 19/5-1741. Födelse- och dopbok 1722 19/5-1741 4/2. Häri även vigselbok 1722 3/6- 1755, död- och begravningsbok 1722 16/5-1742. Anteckning om lönskaläger 1746. För Senäte: Födelse- och dopbok 1722 16/5-
1741.
4461892 Otterstads församling C:3, 1741-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1741-1860 Finnes 1741 29/3-1860. Häri även död- och begravningsbok 1742 12/12-1860. Omf. även Senäte.
4461892 Otterstads församling E:1, 1756-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1756-1860 Omf. även Senäte. Häri även in- och utflyttningslängder 1754-1860 och vinsädesräkenskaper 1757-1817.
4461892 Otterstads församling K I:1, 1729-1779 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1729-1779 Sockenstämmobok (lucka 1741 14/5-1745 24/8). Häri även in- och utflyttningslängd 1735-1753, vinsädeskassa, huvudräkenskaper 1742-1746, stoldelningslängd 1747, avskrifter av kungl. brev 1741 18/11 rör. nya kyrkoordningar och av brev 1744 28/7 från änkan Katarina Otter rörande grav. Omf. även Senäte.
4461893 Senäte församling A I:1, 1825-1841 A I Husförhörslängder 1, 1825-1841
4461893 Senäte församling A I:2, 1840-1845 A I Husförhörslängder 2, 1840-1845
4461893 Senäte församling C:1, 1684-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1722 Dopbok 1684 dec.-1685. Födelse- och dopbok 1688-1691. 1692-1706 9/2, 1717-1720 23/4, 1720 17/5- 1722 15/4. Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1691, inflyttningslängd 1699, vigselbok 1685, 1688-1691, 1702-1705, begravningsbok 1685, dödbok 1688-1691, död- och begravningsbok 1692-1700 (lucka 1696), anteckningar ang. sockenstämma 1686-1690, gåvor till kyrkan 1613-1663, spridda år, kyrkoräkenskaper 1685-1729.
4461893 Senäte församling L I:1, 1767-1831 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1767-1831 Utlånade pengar 1767-1818 30/4, återbetalade lån 1780 1/5-1831 5/4, utgiftsspecial 1780 1/5-1831 30/4, frivilliga gåvor 1780 1/5- 1831 30/4 samt pliktpengar 1806 1/5-1831 30/4. Häri även håvpengar
1780 1/5-1831 30/4 och bårklädespengar 1780 1/5-1831 30/4.
4461894 Strö församling A I:1, 1786-1804 A I Husförhörslängder 1, 1786-1804 Med anteckning om folkmängden 1796.
4461894 Strö församling A I:2, 1805-1818 A I Husförhörslängder 2, 1805-1818
4461894 Strö församling A I:3, 1818-1825 A I Husförhörslängder 3, 1818-1825
4461894 Strö församling A I:4, 1825-1840 A I Husförhörslängder 4, 1825-1840
4461894 Strö församling A I:5, 1840-1845 A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4461894 Strö församling A I:6, 1845-1854 A I Husförhörslängder 6, 1845-1854 Med ortregister samt anteckn. om gratialister.
4461894 Strö församling C:1, 1753-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1753-1861 Häri även inflyttningslängder 1753-1861 spr.år, lysningsbok 1753-1861,lucka 1805-1807 samt dödbok 1753-1861.
4461894 Strö församling L I a:2, 1741-1832 L I a Kyrkokassans huvud- och specialräkenskaper 2, 1741-1832 Inkomstspecial 1741-1831, utgiftsspecial 1797-1831, lucka 1820-1822 samt skuldbok 1831-1832. Häri även fattigkassans räkenskaper 1741-1831.
4461895 Sunnersbergs församling B:1, 1753-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1753-1861 Häri även konfirmationslängder omf. Sunnersberg, Gösslunda och Stö 1785-1847, luckor 1821-1825, 1827-1840.
4461895 Sunnersbergs församling C:1, 1688-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Omf. även Gösslunda och Strö. Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1731 lysnings- och vigselbok 1688-1730 samt död- och begravningsbok 1688-1731.
4461895 Sunnersbergs församling C:2, 1729-1752 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1752 Omf. även Gösslunda och Strö. Häri även in- och utflyttningslängder 1731-1752, lysnings- och vigselbok 1729-1753, död- och begravningsbok 1731-1752 samt sockenstämmoprotokoll 1753-1768.
4461895 Sunnersbergs församling C:3, 1753-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1861 Häri även lysnings- och vigselbok s.å.
4461895 Sunnersbergs församling F:1, 1753-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1753-1861 Inb.
4461896 Sunnersbergs församling K I:1, 1726-1752 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1726-1752 Spridda år. Omfattar även Gösslunda och Strö. Häri även div. andra protokoll och handlingar.
4461896 Sunnersbergs församling K I:3, 1827-1847 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 3, 1827-1847 Omfattar även Gösslunda och Strö. Häri även div. andra protokoll, handlingar, räkenskaper m.m.
4461896 Sunnersbergs församling L I aa:1, 1784-1832 L I aa Kyrkokassans huvud- och specialräkenskaper 1, 1784-1832 Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial 1784-1831, skuldbok 1831-1832. Häri även fattigkassans räkenskaper spr. år, håvpenningar 1784-1831 samt anteckn. om kollektpenningar 1786.
4461897 Naums församling A I:1, 1792-1807 A I Husförhörslängder 1, 1792-1807 Omf. även Södra Kedum under samma år.
4461897 Naums församling A I:2, 1807-1818 A I Husförhörslängder 2, 1807-1818 Omf. även Södra Kedum under samma år.
4461897 Naums församling A I:3, 1819-1827 A I Husförhörslängder 3, 1819-1827 Omf. även Södra Kedum under samma år.
4461897 Naums församling A I:4, 1826-1833 A I Husförhörslängder 4, 1826-1833 Omf. även Södra Kedum under samma år. Med ortreg.
4461897 Naums församling A I:5, 1834-1839 A I Husförhörslängder 5, 1834-1839 Omf. även Södra Kedum under samma år.
4461897 Naums församling A I:6, 1839-1841 A I Husförhörslängder 6, 1839-1841 Omf. även Södra Kedum under samma år. Med ortreg.
4461897 Naums församling A I:7, 1841-1850 A I Husförhörslängder 7, 1841-1850 Med ortreg. samt förteckning över personer, som uttagit arbetsbetyg 1852-1856.
4461897 Naums församling A I:8, 1850-1858 A I Husförhörslängder 8, 1850-1858 Med ortreg. samt förteckning över barnhusbarn.
4461897 Naums församling A I:9, 1858-1864 A I Husförhörslängder 9, 1858-1864
4461897 Naums församling L I:1, 1671-1711 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1711 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1686-1705.
4461897 Naums församling L I:3, 1718-1762 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1718-1762 Specialräkenskaper.
4461898 Södra Kedums församling A I:1, 1841-1849 A I Husförhörslängder 1, 1841-1849 Med ortreg.
4461898 Södra Kedums församling A I:2, 1850-1858 A I Husförhörslängder 2, 1850-1858 Med ortreg.
4461898 Södra Kedums församling A I:3, 1858-1864 A I Husförhörslängder 3, 1858-1864
4461898 Södra Kedums församling C:1, 1686-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1712 Häri även vigselbok 1688-1713 samt död- och begravningsbok 1691-1712.
4461898 Ryda församling C:3, 1859-1871 C Födelse- och dopböcker 3, 1859-1871 Omfattar pastoratet
4461898 Ryda församling C:4, 1872-1881 C Födelse- och dopböcker 4, 1872-1881 Omfattar pastoratet
4461898 Södra Kedums församling L I:1, 1701-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1701-1830 Band i bunt.
Huvudräkenskaper.
Häri över inventarieförteckningar 1705, 1746.
4461898 Södra Kedums församling L I:2, 1704-1762 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1762 Häfte i bunt.
Specialräkenskaper
4461899 Borgunda församling A I:1, 1775-1790 A I Husförhörslängder 1, 1775-1790
4461899 Borgunda församling A I:2, 1791-1808 A I Husförhörslängder 2, 1791-1808
4461899 Borgunda församling A I:3, 1806-1815 A I Husförhörslängder 3, 1806-1815
4461899 Borgunda församling A I:4, 1815-1825 A I Husförhörslängder 4, 1815-1825
4461899 Borgunda församling A I:5, 1825-1833 A I Husförhörslängder 5, 1825-1833 Förteckning över gratialister m.m. stat. uppgifter rörande fattiga 1826-1831 och avskrift av skrivelse från arméns pensionskassa rörande fattigas pensioner 1828 31/7, förteckning över rotarna samt folkmängdsuppgift 1825.
4461899 Borgunda församling A I:6, 1832-1845 A I Husförhörslängder 6, 1832-1845
4461899 Borgunda församling C:1, 1715-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1715-1743 Häri även vigselbok 1724-1743, dödbok 1727-1744, kyrkoräkenskaper 1724-1743, fattigräkenskaper 1724-1743.
4461899 Borgunda församling C:2, 1744-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1763 Häri även vigselbok och dödbok 1744-1763, kyrko- och fattigräkenskaper 1744-1763.
4461899 Borgunda församling L I:1, 1787-1833 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1787-1833 Special 1787-1830 samt skuldbok 1787-1833. Häri även fattigkassans skuldbok 1830-1833.
4461900 Häggums församling C:1, 1696-1719 C Födelse- och dopböcker 1, 1696-1719 Häri även vigselbok 1697-1713, dödbok 1697-1713, sockenst. prot. 1698-1759, kyrkoräkenskaper 1697-1749, kollekter 1697-1738, visitationshandl. och inventarieförteckn. 1697, 1706, 1708, 1710, 1749, handl. ang. kyrkan 1738-1770, 1792 samt series pastorum 1650-1897, allt spridda år.
4461900 Häggums församling C:2, 1714-1730 C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1730 Häri även lysnings- och vigselbok 1714-1742, dödbok 1714-1731, sockenst. prot. 1714-1735, visitationshandl. och inventarieförteckn. 1714-1755, stolrumslängd 1700-t. samt kyrkobalkslängd 1798, allt spridda år.
4461900 Häggums församling C:3, 1730-1791 C Födelse- och dopböcker 3, 1730-1791 Häri även vigselbok 1738-1792, dödbok 1731-1791, kyrkoräkenskaper 1736-1791, invent. förteckningar 1749-1804 samt anteckn. om reparationer av kyrkan 1801-1809, allt spridda år.
4461900 Häggums församling C:4, 1791-1852 C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1852 Häri även handl. ang. kyrkan och prästgården 1804, 1830, 1859 samt series pastorum 1320-1827 spridda år.
4461900 Häggums församling D II:1, 1786-1829 D II Kommunionlängder 1, 1786-1829
4461901 Sjogerstads församling A I:1, 1777-1798 A I Husförhörslängder 1, 1777-1798
4461901 Sjogerstads församling A I:2, 1798-1813 A I Husförhörslängder 2, 1798-1813
4461901 Sjogerstads församling A I:3, 1814-1824 A I Husförhörslängder 3, 1814-1824 Med ortreg.
4461901 Sjogerstads församling A I:4, 1824-1832 A I Husförhörslängder 4, 1824-1832 Med ortreg.
4461901 Sjogerstads församling A I:5, 1832-1847 A I Husförhörslängder 5, 1832-1847 Med ortreg.
4461901 Sjogerstads församling B:1, 1770-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1770-1849 Luckor 1791-1797. Omf. även Rådene.
4461901 Sjogerstads församling H II:1, 1810-1873 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1810-1873 Spridda år. Omf. även Rådene. Häri även lysningshandlingar 1810, 1840 omf. även Rådene. 1869 handl. (lev. 43/65).
4461902 Skövde stadsförsamling A I:1, 1737-1745 A I Husförhörslängder 1, 1737-1745
4461902 Skövde stadsförsamling A I:2, 1769-1782 A I Husförhörslängder 2, 1769-1782
4461902 Skövde stadsförsamling A I:3, 1769-1793 A I Husförhörslängder 3, 1769-1793 Med ortreg. Häri även folkmängdsberäkning 1780, 1790 samt konfirmationsbok 1800. Omf. även Skövde lantförsamling 1770-1795, Svenstorp 1770-1795, Forsby 1770-1796, Ryd 1770-1795, Våmb 1770-1794, Norra Kyrketorp 1770-1793 samt Hagelberg 1770-1804.
4461902 Skövde stadsförsamling A I:4, 1782-1802 A I Husförhörslängder 4, 1782-1802
4461902 Skövde stadsförsamling A I:5, 1808-1811 A I Husförhörslängder 5, 1808-1811
4461902 Skövde stadsförsamling A I:6, 1812-1827 A I Husförhörslängder 6, 1812-1827
4461903 Skövde stadsförsamling A I:7, 1827-1852 A I Husförhörslängder 7, 1827-1852 Med ortreg.
4461903 Skövde stadsförsamling B:1, 1768-1824 B In- och utflyttningslängder 1, 1768-1824 Inflyttningslängd. Omf. past.
4461903 Skövde stadsförsamling B:2, 1769-1825 B In- och utflyttningslängder 2, 1769-1825 Utflyttningslängd. Omf. past.
4461903 Skövde stadsförsamling B:3, 1825-1832 B In- och utflyttningslängder 3, 1825-1832 Omf. past.
4461903 Skövde stadsförsamling B:4, 1833-1841 B In- och utflyttningslängder 4, 1833-1841 Omf. past.
4461903 Skövde stadsförsamling B:5, 1841-1849 B In- och utflyttningslängder 5, 1841-1849 Omf. past.
4461904 Skövde stadsförsamling D II:1, 1795-1812 D II Kommunionlängder 1, 1795-1812 Topografisk uppställd. Omf. även Skövde landsf. Ryd, Öm och Forsby.
4461904 Skövde stadsförsamling D II:2, 1847-1856 D II Kommunionlängder 2, 1847-1856 Topografisk uppställd. Omf. past.
4461904 Skövde stadsförsamling E:1, 1811-1841 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1841 Omf. past.
4461904 Skövde stadsförsamling E:2, 1841-1849 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1841-1849
4461904 Skövde stadsförsamling F:1, 1816-1823 F Död- och begravningsböcker 1, 1816-1823 Omf. past. 1816-1824.
4461904 Skövde stadsförsamling K I:1, 1686-1714 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1686-1714 Protokoll samt förteckning på de dokument rörande Skövde, som förvaras i Riksarkivet. Omf. past. Häri även gåvospecial 1663-1671, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1662-1796, stoldelningslängd 1690-1774, sällsamma händelser 1413-1780.
4461904 Skövde stadsförsamling L I:1, 1631-1741 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1631-1741 Lucka 1703-1716. Huvud- och specialräkenskaper. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:2, 1703-1773 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1703-1773 Lucka 1717-1741. Huvud- och specialräkenskaper. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:3, 1722-1753 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1722-1753 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:4, 1759-1775 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1759-1775 Huvud- och specialräkenskaper. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:5, 1759-1775 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1759-1775 Huvudräkenskaper och verifikationer. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:6, 1759-1778 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1759-1778 Specialräkenskaper. Omf. även Skövde landsf. och Ryd.
4461905 Skövde stadsförsamling L I:7, 1776-1799 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1776-1799 Specialräkenskaper. Omf. även Skövde landsf.
4461906 Skövde landsförsamling A I:1, 1769-1785 A I Husförhörslängder 1, 1769-1785 Omf. även Ryd samma år.
4461906 Skövde landsförsamling A I:2, 1808-1814 A I Husförhörslängder 2, 1808-1814 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Forsby och Ryd samma år.
4461906 Skövde landsförsamling A I:3, 1814-1838 A I Husförhörslängder 3, 1814-1838 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Forsby och Ryd samma år.
4461906 Skövde landsförsamling A I:4, 1831-1855 A I Husförhörslängder 4, 1831-1855 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Forsby och Ryd samma år.
4461906 Skövde landsförsamling C:1, 1811-1827 C Födelse- och dopböcker 1, 1811-1827 Häri även död- och begravningsbok 1811-1843. Omf. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Svenstorp och Forsby.
4461906 Skövde landsförsamling C:2, 1827-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1827-1849 Omf. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Svenstorp och Forsby.
4461906 Skövde landsförsamling E:1, 1842-1849 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1849 Omf. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Sventorp
och Forsby.
4461906 Skövde landsförsamling F:1, 1844-1849 F Död- och begravningsböcker 1, 1844-1849 Omf. landsförs., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Sventorp och Forsby.
4461907 Finnerödja församling A I:1, 1793-1800 A I Husförhörslängder 1, 1793-1800
4461907 Finnerödja församling A I:2, 1800-1809 A I Husförhörslängder 2, 1800-1809
4461907 Finnerödja församling A I:3, 1810-1825 A I Husförhörslängder 3, 1810-1825
4461907 Finnerödja församling A I:4, 1825-1835 A I Husförhörslängder 4, 1825-1835
4461907 Finnerödja församling A I:5, 1836-1845 A I Husförhörslängder 5, 1836-1845
4461907 Finnerödja församling B:1, 1801-1846 B Flyttningslängder 1, 1801-1846 Innehåller även konfirmationsbok 1797-1845. Lucka 1820.
4461908 Götlunda församling C:1, 1724-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1748 Häri även vigselbok och begravningsbok s.å.
4461908 Götlunda församling C:2, 1749-1805 C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1805 Häri även vigselbok 1749-1795 och död- och begravningsbok 1749-1805.
4461908 Götlunda församling C:3, 1805-1864 C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1864 Häri även dödbok s.å.
4461908 Götlunda församling L I:1, 1730-1754 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1754 Huvudräkenskaper samt skuldbok 1736-1744 med lucka 1739-1741. Häri även håvpenningar 1730-1754, kassainventeringar 1719-1753 spridda år samt kyrkobalkslängd 1753.
4461908 Götlunda församling L I:3, 1758-1805 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1805 Special 1758-1805 och skuldbok 1758-1805. Med avskrifter av kvittenser 1742-1758. Häri även fattigkassans special 1796-1806 samt räkenskaper för håvpenningar 1758-1804.
4461909 Lerdala församling A I:1, 1773-1779 A I Husförhörslängder 1, 1773-1779
4461909 Lerdala församling A I:2, 1779-1789 A I Husförhörslängder 2, 1779-1789 Häri även längd över in- och utflyttade 1773.
4461909 Lerdala församling A I:3, 1786-1796 A I Husförhörslängder 3, 1786-1796
4461909 Lerdala församling A I:4, 1797-1804 A I Husförhörslängder 4, 1797-1804
4461909 Lerdala församling A I:5, 1804-1812 A I Husförhörslängder 5, 1804-1812
4461910 Timmersdala församling A I:1, 1820-1827 A I Husförhörslängder 1, 1820-1827 Häri även Karstorps rote, Lerdala församling 1822.
4461910 Timmersdala församling C:1, 1777-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1825 Häri även vigselbok 1777-1816, dödbok 1777-1825 samt sockenstämmoprotokoll 1775-1828.
4461910 Timmersdala församling C:2, 1826-1883 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1883 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4461911 Tibro församling A I:1, 1771-1780 A I Husförhörslängder 1, 1771-1780 Inb. Omfattar även Mofalla.
4461911 Tibro församling A I:2, 1780-1793 A I Husförhörslängder 2, 1780-1793 Inb.
4461911 Tibro församling A I:3, 1801-1819 A I Husförhörslängder 3, 1801-1819 Inb.
4461911 Tibro församling A I:4, 1818-1833 A I Husförhörslängder 4, 1818-1833 Inb.
4461912 Ullervads församling C:1, 1691-1694 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1694 "Finnes 1691-1694 18/5.
Inb. 4:o. Sid. I-IV, fol. 1-145. Omf. även Ek och Leksberg. Häri även vigselbok 1691 och 1693. Omf. även Ek och Leksberg. Dödbok 1691-1694. Omf. även Ek och Leksberg; Sockenstämmo-
protokoll 1688-1692, lucka 1689, med ant. om sockenstämmobeslut 1674-1687, spridda år, kyrko-
räkenskaper 1639-1714, håvpengar och kollekter 1648-1714 spridda år, inventarieförteckningar 1656 1/5, 1673 1/5 med tillägg t.o.m. 1685; handlingar ang. kyrkan och prästgården 1595-1684 spridda år. Märkliga händelser 1596-1659 spridda år."
4461912 Ullervads församling C:2, 1703-1729 C Födelse- och dopböcker 2, 1703-1729 Finnes 1703-1729 20/3.
Inb. Sid. 1-432. Med register och formulär till kungörelse ang. brott mot 6:te budet. Omf. Ek s.å. och Leksberg 1703-1720. Häri även: dödbok 1700-1725. Omf. Ek och Leksberg s.å., socken- stämmoprotokoll 1691-1773 spridda år. Omf. Ek 1692-1757 spridda år och Leksberg 1691-1723 spridda år, kyrkoräkenskaper 1691-1833, lucka 1704-1738. Omf. Ek 1690-1703 och Leksberg 1690-1702. Håvpengar 1758-1833 1/5, inventarieförteckning u.å. (1690) med tillägg 1692-1721, 1697-1701, 1724 17/10 och 1747 8/8 med tillägg 1754-1782. Omf. Ek 1682 med tillägg 1694-1703 och 1724 17/10 samt Leksberg u.å. med tillägg 1694-1723, stolrumslängd u.å. (1690-talet). Omf. Ek och Leksberg s.å.
4461912 Ullervads församling C:3, 1727-1739 C Födelse- och dopböcker 3, 1727-1739 Finnes 1727 24/6-1739 18/3.
Inb. Sid. 1-206. Häri även ant. om vigsel 1729 samt förteckn. över utlovade morgongåvor 1728, dödbok 1735 22/6-1744 1/1, kyrkoräkenskaper 1725 2/5-1762 1/5, håvpengar och kollekter 1725-1762, kyrkobalkslängd 1732 29/6.
4461912 Ullervads församling C:4, 1747-1788 C Födelse- och dopböcker 4, 1747-1788 Finnes 1747 8/5-1788 1/4.
Inb. Sid. I, 1-280. Häri även vigselbok 1747-1788, märkliga händelser 1752-1788.
4461912 Ullervads församling C:5, 1788-1829 C Födelse- och dopböcker 5, 1788-1829 Finnes 1788 29/5-1829.
Inb. Sid. I, 1-289. Häri även vigselbok s.å. Dödbok s.å.
4461912 Ullervads församling C:7, 1830-1851 C Födelse- och dopböcker 7, 1830-1851 Finnes 1830 22/1-1851 28/2.
Inb. Sid. 1-375. Häri även vigselbok 1830-1851, dödbok 1830-1851.
4461912 Ullervads församling E:2, 1815-1834 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1815-1834 Lysningsbok. Omf. även Ek s.å.
4461913 Ullervads församling H II:1, 1855-1859 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1855-1859 Omf. även Ek.
4461913 Ullervads församling L I:1, 1783-1792 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1792 Specialräkenskaper. Häri även håvpengar 1783-1792.
4461913 Ullervads församling L I:2, 1792-1834 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1834 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även håvpengar 1792-1833 samt förteckning över till kyrkan skänkta inventarier 1789-1833 spridda år.
4461913 Ullervads församling L I:3, 1792-1835 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1792-1835 Specialräkenskaper 1811-1835, verifikationer 1815-1831 spridda år och auktionsprotokoll å försålda kyrkoinventarier 1792, 1793, 1815. Häri även håvpengar 1811-1835 samt räkenskaper för sockenmagasinet 1783-1784.
4461914 Edåsa församling C:1, 1663-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1663-1690 Dopbok. Häri även vigselbok 1669-1691 samt begravningsbok 1654, 1663-1682 samt räkenskaper för kyrkan 1669-1765.
4461914 Edåsa församling L I:1, 1775-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1831 Huvudräkenskaper. Häri även räkenskaper för fattigkassan 1781-1831, för barnmorskekassan 1816-1831 samt för sockenkassan 1830-1831.
4461915 Forsby församling A I:1, 1777-1809 A I Husförhörslängder 1, 1777-1809 Med ortreg. och anteckning om hållna husförhör 1777-1778 samt förteckning över soldater och ryttare.
4461915 Forsby församling A I:2, 1809-1814 A I Husförhörslängder 2, 1809-1814 Med ortreg. och anteckning om hållna husförhör 1811-1812.
4461915 Forsby församling A I:3, 1814-1843 A I Husförhörslängder 3, 1814-1843
4461915 Forsby församling A I:4, 1843-1857 A I Husförhörslängder 4, 1843-1857 Inbunden. Sid. I-II, 1-289. Med ortregister.
4461915 Forsby församling A I:5, 1858-1864 A I Husförhörslängder 5, 1858-1864 Inbunden. Sid. I-IV, fol. 1-2, 2a-69. Med ortregister.
4461915 Forsby församling C:1, 1704-1767 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1767 Häri även in- och utflyttningslängd 1736, lysnings- och vigselbok 1704-1767, död- och begravningsbok 1704-1767, sockenstämmoprotokoll 1704-1768, inventarium för kyrkan 1748 samt bänkrumsdelningslängd 1705.
4461915 Forsby församling C:2, 1768-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1810 Häri även lysnings- och vigselbok 1768-1811, död- och begravningsbok 1768-1811, sockenstämmoprotokoll 1769-1800, kyrkoräkenskaper 1768-1770, inventarium för kyrkan 1774, 1795 samt bänkrumsdelningslängd 1705.
4461916 Varola församling C:1, 1672-1695 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1695 Häri även anteckn. om in- och ut-
flyttning 1688, vigselbok 1671-1696, begravningsbok 1671-
1696 samt kyrkoräkenskaper 1672-
1710.
4461916 Varola församling C:2, 1695-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1695-1780 Omf. pastoratet. Luckor 1722 2/3-
10/8 och 1739 28/1-14/12. Häri även in- och utflyttningslängd 1695-1704, 1781, konfirmations-
bok 1781, lysnings- och vigsel-
bok 1695-1780, död- och begrav-
ningsbok 1695-1780, avskrifter av skrivelser från Kungl. Maj:t och andra myndigheter 1694-1745, sockenstämmoprot. 1695-1755, kyrkoräkenskaper 1695-1717, vi-
sitationsprot. 1695-1827, inven-
tarieförteckningar 1695, 1738, 1760, allt omf. past. Dessutom ingår handl. ang. Varola kyrka och kyrkogård 1695-1736 spr. år samt anteckn. ang. sällsamma händelser 1695.
4461916 Varola församling C:3, 1777-1796 C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1796 Häri även död- och begravnings-
bok 1777-1797, kyrkoräkenskaper 1777-1805, räkenskaper för lasa-
rettsmedlen 1777-1803 samt för vinsädeskassan 1777-1803.
4461917 Varola församling C:4, 1781-1823 C Födelse- och dopböcker 4, 1781-1823 Omf. past. Häri även död- och begravningsbok för past. s.å.
4461917 Varola församling C:5, 1824-1853 C Födelse- och dopböcker 5, 1824-1853 Omf. past. Häri även död- och be-
gravningsbok för past. s.å.
4461917 Varola församling E:1, 1781-1853 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1781-1853 Omf. past. Häri även konfirma-
tionsbok för past. 1781-1863.
4461917 Varola församling L I:1, 1672-1726 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1672-1726 Häfte med medeltida pergamentsomslag med 1400-talstext. Lucka 1695-1699. Häri även sockenstäm-
moprotokoll 1614-1695 spridda år, inventarieförteckningar för kyrkan 1611-1700 spridda år, in-
ventarieförteckningar för prästgården 1652, 1653 samt u.å. visitationsprotokoll 1645 28/10, handl. ang. kyrka och kyrkogård 1613-1691 samt anteckningar om prästutnämningar 1620-1695 spr. år.
4461917 Varola församling L I:2, 1727-1775 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1775 Special 1727-1743, huvudräken-
skaper 1743-1775.
4461918 Värsås församling A I:7, 1850-1861 A I Husförhörslängder 7, 1850-1861 Inb. Fol. 1-164, 164a-177.
4461918 Värsås församling C:1, 1772-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1772-1799 Häri även död- och begravnings-
bok 1772-1799, kyrkoräkenskaper
1772-1804 samt fattigvårdsräkens-
kaper 1772-1795.
4461918 Värsås församling C:2, 1799-1831 C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1831 Häri även död- och begravnings-
bok 1804-1822.
4461918 Värsås församling L I aa:1, 1672-1775 L I aa Räkenskaper för kyrka: huvud- och specialräkenskaper 1, 1672-1775 Huvudräkenskaper 1672-1695, 1743-
1775, special 1713-1743, skuld-
bok 1697-1721 spridda år. Häri
även sockenstämmoprotokoll 1688,
1695, anteckn. om kyrkobyggnaden
1672-1694, bänkdelningslängd 1689, kyrkobalkslängd u.å. an-
teckningar om gåvor till kyrkan
1694-1714, kopia av salubrev ang.
gravplats 1730 samt anteckn. ang. sexmän 1683, 1688 m.m.
4461919 Vartofta-Åsaka församling C I:1, 1687-1698 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1698 Med antecknigar om dop 1727 och frånvaro från husförhör 1730. Häri även vigselbok 1725, begravningsbok 1725, gåvor till kyrkan u.å. och 1672 samt kollekträkenskaper 1726-1727. Omf. past.
4461919 Vartofta-Åsaka församling C I:2, 1706-1753 C I Födelse- och dopböcker 2, 1706-1753 Häri även vigselbok 1707-1752 (lucka 1731), död- och begravningsbok 1707-1753 samt kollekträkenskaper 1713-1718. Omf. även past.
4461919 Vartofta-Åsaka församling C I:3, 1753-1766 C I Födelse- och dopböcker 3, 1753-1766 Häri även vigselbok 1753-1764 samt död- och begravningsbok 1753-1766. Omf. past.
4461919 Vartofta-Åsaka församling C I:4, 1764-1849 C I Födelse- och dopböcker 4, 1764-1849 Häri även död- och begravningsbok 1764-1849.
4461919 Vartofta-Åsaka församling E I:1, 1764-1849 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1764-1849 Häri även inflyttningslängd 1764-1819 (luckor 1810-1811, 1816-1817), utflyttningslängd 1764-1820. Omf. även Kälvene.
4461920 Vistorps församling A I:1, 1760-1780 A I Husförhörslängder 1, 1760-1780
4461920 Vistorps församling A I:2, 1797-1812 A I Husförhörslängder 2, 1797-1812
4461920 Vistorps församling A I:3, 1812-1816 A I Husförhörslängder 3, 1812-1816
4461920 Vistorps församling A I:4, 1816-1824 A I Husförhörslängder 4, 1816-1824
4461920 Vistorps församling A I:5, 1824-1840 A I Husförhörslängder 5, 1824-1840 Med förteckning över hemman.
4461920 Vistorps församling A I:6, 1840-1850 A I Husförhörslängder 6, 1840-1850 Med ortregister.
4461920 Vistorps församling C I:1, 1694-1720 C I Födelse- och dopböcker 1, 1694-1720 Dopbok. Häri även in- och utflyttningslängd 1694-1720, vigselbok 1698-1731, begravningsbok 1696-1732, sockenstämmoprotokoll 1694-1795, inventarieförteckning för kyrkan 1706 samt stoldelningslängd 1733.
4461920 Vistorps församling C I:2, 1770-1877 C I Födelse- och dopböcker 2, 1770-1877 Häri även död- och begravningsbok 1770-1876.
4461920 Vistorps församling D II:1, 1835-1854 D II Kommunionlängder 1, 1835-1854 Top, uppställd.
4461920 Vistorps församling L I:1, 1738-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1798-1830.
4461920 Vistorps församling L I:2, 1772-1808 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1808 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1807-1808, vinsädesräkenskaper 1772-1806 samt lasarettsräkenskaper 1807-1808.
4461921 Yllestads församling A I:1, 1760-1778 A I Husförhörslängder 1, 1760-1778
4461921 Yllestads församling A I:2, 1788-1796 A I Husförhörslängder 2, 1788-1796
4461921 Yllestads församling A I:3, 1797-1816 A I Husförhörslängder 3, 1797-1816 Med anteckningar till längden u.å. samt rörande fattigstugan 1797. Häri även statistiska uppgifter rörande folkmängden i pastoratet 1813, 1815.
4461921 Yllestads församling A I:4, 1816-1827 A I Husförhörslängder 4, 1816-1827
4461921 Yllestads församling A I:5, 1823-1840 A I Husförhörslängder 5, 1823-1840 Med anteckning till längden 1837, förtecknig över hemman samt över flickor, som insänt sina prästbetyg för erhållande av brudgåvevinst i Kungl. nummerlotteriet 1839.
4461921 Yllestads församling A I:6, 1840-1850 A I Husförhörslängder 6, 1840-1850 Med förteckning över soldater, pensionärer samt register över hemman enl. jordeboken.
4461922 Norra Vings församling A I:1, 1795-1804 A I Husförhörslängder 1, 1795-1804
4461922 Norra Vings församling A I:2, 1802-1810 A I Husförhörslängder 2, 1802-1810
4461922 Norra Vings församling A I:3, 1810-1813 A I Husförhörslängder 3, 1810-1813
4461922 Norra Vings församling A I:4, 1813-1830 A I Husförhörslängder 4, 1813-1830 Häri även husförhörslängd för Skärvs församling. 1813-1830.
4461922 Norra Vings församling A I:6, 1830-1836 A I Husförhörslängder 6, 1830-1836
4461922 Norra Vings församling A I:7, 1837-1846 A I Husförhörslängder 7, 1837-1846
4461922 Norra Vings församling B:1, 1775-1805 B In- och utflyttningslängder 1, 1775-1805 In- och utflyttning. Häri även flyttningslängder för Skärv och Stenum 1775-1805.
4461922 Norra Vings församling B:2, 1806-1830 B In- och utflyttningslängder 2, 1806-1830 In- och utflyttning. Häri även flyttningslängder för Skärv och Stenum 1806-1830.
4461922 Norra Vings församling B:3, 1831-1848 B In- och utflyttningslängder 3, 1831-1848 In- och utflyttning. Utflyttningslängden omf. endast tiden 1831-1842. Häri även flyttningslängder för Skärv och Stenum 1831-1848.
4461922 Norra Vings församling C:1, 1688-1773 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1773 "Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1688-1773, död- och begrav-
ningsbok 1661-1773, kyrkoräken-
skaper 1651-1741, inventarium 1692, uppt. av ""sällsamma händelser"" 1723."
4461922 Norra Vings församling C:2, 1774-1805 C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1805 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1774-1805 samt död- och begravningsbok 1774-1805.
4461922 Norra Vings församling C:3, 1806-1848 C Födelse- och dopböcker 3, 1806-1848 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1807-1848 samt död- och begravningsbok 1806-1848. Omf.
pastoratet.
4461923 Norra Vings församling H II:1, 1845-1859 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1845-1859 Omf. pastoratet. Luckor 1846, 1848-1850, 1858.
4461923 Norra Vings församling L I aa:1, 1692-1799 L I aa Räkenskaper för kyrka 1, 1692-1799 Huvudräkenskaper.
4461923 Norra Vings församling L I aa:2, 1777-1823 L I aa Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1823 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777-1823 samt lasarettsmedel s.å.
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:1, 1768-1790 A I Husförhörslängder 1, 1768-1790 Häri även kommunionlängd 1769-1772.
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:2, 1791-1810 A I Husförhörslängder 2, 1791-1810
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:3, 1811-1819 A I Husförhörslängder 3, 1811-1819
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:4, 1819-1834 A I Husförhörslängder 4, 1819-1834 Häri även längd över in- och utflyttade 1820-1834, konfirmationsbok 1820-1834.
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:5, 1835-1846 A I Husförhörslängder 5, 1835-1846 Häri även konfirmationsbok 1835-1846.
4461924 Skånings-Åsaka församling A I:6, 1846-1852 A I Husförhörslängder 6, 1846-1852 Häri även konfirmationsbok 1849-1852.
4461925 Skånings-Åsaka församling B:1, 1754-1819 B In- och utflyttningslängder 1, 1754-1819 Luckor 1766-1767. In- och utflyttningslängd. Häri även lysnings- och vigselbok 1754-1836.
4461925 Skånings-Åsaka församling B:2, 1835-1852 B In- och utflyttningslängder 2, 1835-1852 In- och utflyttningslängd.
4461925 Skånings-Åsaka församling C:1, 1686-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1733 Häri även lysnings- och vigselbok 1686-1732, död- och begravningsbok 1686-1732, räkenskaper rörande kyrkans
reparation 1716-1717,
lysnings- och vigselhandlingar 1745, 1746.
4461925 Skånings-Åsaka församling C:2, 1754-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1834
4461925 Skånings-Åsaka församling C:3, 1835-1852 C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1852 Häri även död- och begravningsbok 1835-1852.
4461925 Skånings-Åsaka församling E:1, 1837-1869 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1869
4461925 Skånings-Åsaka församling F:1, 1754-1834 F Död- och begravningsböcker 1, 1754-1834
4461925 Skånings-Åsaka församling H II:4, 1853-1860 H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1853-1860 Kartong.
4461926 Skånings-Åsaka församling K I:1, 1688-1738 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1688-1738 Spridda år. Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1688-1738, fattigräkenskaper 1717-1722, inventarieförteckningar 1688-1734, visitationsprotokoll 1704-1714 samt ant. om inhysesfolk 1690.
4461926 Skånings-Åsaka församling K I:2, 1739-1798 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1739-1798 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1739-1754, visitationsprotokoll 1745 samt inventarieförteckning 1742.
4461926 Skånings-Åsaka församling L I:1, 1723-1736 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1723-1736 Häri även Fattigkassans räkenskaper 1723-1737.
4461926 Skånings-Åsaka församling L I:3, 1754-1825 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1754-1825 Häri även fattigräkenskaper 1754-1825
4461926 Skånings-Åsaka församling L I:4, 1754-1816 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1754-1816 Häri även räkenskaper för Vinsädeskassan 1754-1792 samt inventarieförteckn. 1759.
4461927 Stenums församling A I:1, 1795-1805 A I Husförhörslängder 1, 1795-1805
4461927 Stenums församling A I:2, 1804-1813 A I Husförhörslängder 2, 1804-1813
4461927 Stenums församling A I:3, 1813-1830 A I Husförhörslängder 3, 1813-1830
4461927 Stenums församling A I:4, 1820-1830 A I Husförhörslängder 4, 1820-1830
4461927 Stenums församling A I:5, 1830-1836 A I Husförhörslängder 5, 1830-1836
4461927 Stenums församling A I:6, 1837-1846 A I Husförhörslängder 6, 1837-1846
4461928 Stenums församling C:1, 1688-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1715 Dopbok 1688-1715. Häri även vigselbok 1690-1718, begravningsbok 1645-1657, 1688-1716, sockenstämmoprot. 1739, kyrkoräkenskaper 1637-1713 samt inventarium för kyrkan 1647, 1654.
4461928 Stenums församling C:2, 1717-1746 C Födelse- och dopböcker 2, 1717-1746 Häri även vigselbok 1717-1746, begravningsbok 1716-1746, sockenstämmoprot. 1777, kyrkoräkenskaper 1713-1750 samt anteckningar om gåvor till kyrkan 1705-1710.
4461928 Stenums församling C:3, 1747-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1805 Häri även in- och utflyttningslängd 1767, kommunionlängd 1745-1746, lysnings- och vigselbok 1746-1805, död- och begravningsbok 1746-1805, inventarieförteckning för kyrkan 1746-1759 och anteckningar om gåvor till kyrkan 1753, 1757, 1770, 1776.
4461928 Stenums församling C:5, 1823-1841 C Födelse- och dopböcker 5, 1823-1841 Kladd. Häri även dödbok 1823-1842, kyrkoräkenskaper 1823-1842, 1849-1860 samt räkenskaper för fattigvård 1834-1842, 1849, dessutom räkenskaper för lasarettsmedel 1823-1842 och 1849-1861.
4461928 Stenums församling C:6, 1849-1869 C Födelse- och dopböcker 6, 1849-1869 Band i bunt. Sid. 1-299. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1849-1869.
4461928 Stenums församling L I a:1, 1746-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1830 2 häften i bunt 1) 1746-1753, häri även fattigvårdsräkenskaper 1748-1751. 2) 1750-1830, häri även fattigvårdsräkenskaper 1777-1830.
4461928 Stenums församling L I a:2, 1777-1823 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1823 Specialer. Häri även räkenskaper för fattigvård 1777-1823 och räkenskaper för lasarettsmedel 1777-1823.
4461929 Varnhems församling A I:1, 1779-1787 A I Husförhörslängder 1, 1779-1787
4461929 Varnhems församling A I:2, 1786-1791 A I Husförhörslängder 2, 1786-1791
4461929 Varnhems församling A I:3, 1792-1800 A I Husförhörslängder 3, 1792-1800
4461929 Varnhems församling A I:4, 1800-1815 A I Husförhörslängder 4, 1800-1815 Med ortreg. folkmängdsuppgift 1801-1803, 1812 samt förteckn. över beväringar 1813 och rotar-
na.
4461929 Varnhems församling A I:5, 1815-1836 A I Husförhörslängder 5, 1815-1836 Med teckenförklaring samt för-
teckn. över rotarna.
4461929 Varnhems församling A I:6, 1836-1846 A I Husförhörslängder 6, 1836-1846
4461929 Varnhems församling B:1, 1800-1825 B In- och utflyttningslängder 1, 1800-1825 In- o. utflyttn. omf. pasto-
ratet. Häri även vigselbok 1808-1826. Omf. pastoratet.
4461929 Varnhems församling B:2, 1826-1849 B In- och utflyttningslängder 2, 1826-1849 In- och utflyttn. omf. pasto-
ratet. Häri även lysningsbok 1826-1849 med anteckn. om vigsel. Omf. pastoratet.
4461930 Varnhems församling C:1, 1694-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1757 Lucka 1705-1714. Häri även vigselbok 1694-1757. Lucka 1701, 1703-1714, dödbok 1694-1757. Lucka 1704-1714, inventarie-
förteckn. 1700 11/5, 1726 2/2.
4461930 Varnhems församling C:2, 1758-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1836 Omf. pastoratet. Häri även vigselbok 1758-1835 omf. pasto-
ratet, dödbok 1758-1837 omf. pastoratet vaccinationslängd 1804-1815 omf. pastoratet.
4461930 Varnhems församling C:3, 1837-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1837-1849 Häri även dödbok 1838-1850 14/1. Omf. pastoratet. Sockenstämmo-
prot. 1857-1863. Omf. pasto-
ratet. Kyrkostämmoprot. 1863-1884. Lucka 1870. Omf. pastoratet. Skolstyrelsens prot. 1857 15/9 omf. pastoratet. Handl. ang. Öglunda kyrka 1857 28/2.
4461931 Velinga församling A I:1, 1771-1791 A I Husförhörslängder 1, 1771-1791
4461931 Velinga församling A I:2, 1812-1825 A I Husförhörslängder 2, 1812-1825 Med ortreg. Omf. även Brandstorp samma år.
4461931 Velinga församling A I:3, 1825-1837 A I Husförhörslängder 3, 1825-1837 Med ortreg.
4461931 Velinga församling A I:4, 1837-1848 A I Husförhörslängder 4, 1837-1848 Med ortreg.
4461931 Velinga församling A I:5, 1848-1855 A I Husförhörslängder 5, 1848-1855 Med ortreg.
4461931 Velinga församling A I:6, 1855-1860 A I Husförhörslängder 6, 1855-1860 Med ortreg.
4461932 Fåglums församling A I:1, 1839-1847 A I Husförhörslängder 1, 1839-1847
4461932 Fåglums församling A I:2, 1847-1853 A I Husförhörslängder 2, 1847-1853
4461932 Fåglums församling A I:3, 1853-1860 A I Husförhörslängder 3, 1853-1860
4461932 Fåglums församling K I:1, 1779-1840 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1779-1840 Protokoll. Häri även kyrkoräken-
skaper, special, 1774-1802 samt fattigräkenskaper 1775-1801.
4461933 Lekåsa församling C:4, 1789-1831 C Födelse- och dopböcker 4, 1789-1831 Häri även död- och begravnings-
bok 1789-1831, lucka 1826-1828, omf. past., samt series pastorum för Lekåsa u.å.-1800-talet.
4461933 Lekåsa församling C:5, 1832-1869 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1869 Band i bunt. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. past.
4461933 Lekåsa församling E:1, 1789-1869 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1789-1869 Omf. past.
4461933 Lekåsa församling K I:1, 1776-1837 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1776-1837 Lucka 1778-1779. Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1774-1805 samt fattigräkenskaper 1775-1796.
4461933 Lekåsa församling L I:1, 1703-1763 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1703-1763 Huvudräkenskaper. Häri även vi-
sitationsprotokoll och inventa-
rieförteckningar u.å.-1738, omf. past. samt stolrumslängd u.å.
4461934 Fägre församling B:1, 1794-1826 B In- och utflyttningslängder 1, 1794-1826 Häri även vigselbok 1794-1825. Omfattar pastoratet
4461934 Fägre församling B:2, 1827-1867 B In- och utflyttningslängder 2, 1827-1867 Häri även lysnings- och vigselbok 1827-1868. Omfattar pastoratet
4461934 Fägre församling C:1, 1695-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1757 Lucka 1708-1731. Häri även vigselbok 1749-1757, död- och begravningsbok 1606-1757, lucka 1707-1731, omf. pastoratet samt kollektbrev för Fägre avbrända kyrka 1750 och utdrag av jordeboken u.å.
4461934 Fägre församling C:2, 1758-1793 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1793 Häri även död- och begravningsbok s.å. omf. past.
4461934 Fägre församling C:3, 1794-1818 C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1818 Häri även död- och begravningsbok s.å. omf.
pastoratet.
4461934 Fägre församling C:4, 1819-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1819-1835 Häri även död- och begravningsbok s.å. omf.
pastoratet.
4461934 Fägre församling C:5, 1836-1858 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1858 Häri även död- och begravningsbok s.å. omf.
pastoratet.
4462553 Sparlösa församling A I:1, 1770-1780 A I Husförhörslängder 1, 1770-1780 Häri även kommunionlängd 1779-1788.
4462553 Sparlösa församling A I:2, 1801-1805 A I Husförhörslängder 2, 1801-1805
4462553 Sparlösa församling A I:3, 1811-1815 A I Husförhörslängder 3, 1811-1815 Med ortreg.
4462553 Sparlösa församling A I:4, 1816-1820 A I Husförhörslängder 4, 1816-1820 Med ortreg.
4462553 Sparlösa församling A I:5, 1820-1825 A I Husförhörslängder 5, 1820-1825 Med ortreg.
4462553 Sparlösa församling A I:6, 1825-1831 A I Husförhörslängder 6, 1825-1831 Med ortreg.
4462553 Sparlösa församling A I:7, 1831-1837 A I Husförhörslängder 7, 1831-1837
4462553 Sparlösa församling A I:8, 1837-1845 A I Husförhörslängder 8, 1837-1845
4462554 Sparlösa församling A I:9, 1846-1855 A I Husförhörslängder 9, 1846-1855 Med ortreg.
4462554 Sparlösa församling A I:10, 1856-1870 A I Husförhörslängder 10, 1856-1870 Inb. Sid. 93-248. Del I. Omfattar Perstorps, Pallegårds, Sven Månsgårds och Frittorps rotar. Med rote- och ortregister. Statistiska uppgifter rörande folkmängden 1856, 1870 31/12 samt uppgifter om civilstånd och matlag. Teckenförklaringar, husförhörsturer 1856-1868 (lucka 1867) soldater 1865 samt kyrkojord u.å.
4462554 Sparlösa församling A I:11, 1856-1870 A I Husförhörslängder 11, 1856-1870 Inb. Sid. 249-255. Del II. Omfattar Ulfstorps by- och herrgårdsrote. Med rote- och ortregister, husförhörsturer 1856-1866, teckenförklaringar samt anteckn. om soldater u.å.
4462554 Sparlösa församling C:1, 1687-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1710 Häri även inflyttningslängd 1689, vigselbok 1688-1708, död- och begravningsbok 1688-1709, sockenstämmoprotokoll 1677-1687, kyrkoräkenskaper 1677-1733 samt inventarieförteckningar 1699-1704.
4462554 Sparlösa församling C:2, 1710-1740 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1740 Häri även kommunionlängd 1741-1747, vigselbok 1711-1737, död- och begravningsbok 1710-1740 samt kyrkoräkenskaper 1710-1734.
4462554 Sparlösa församling D II:1, 1789-1800 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1789-1800
4462554 Sparlösa församling L I:1, 1734-1783 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1783 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper
1718-1721, 1734.
4462554 Sparlösa församling L I:3, 1784-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1831 Specialräkenskaper.
4462555 Lidköpings församling A I:1, 1738- A I Husförhörslängder 1, 1738- 4:0. Häfte. Fragment. Påträffad 1943 som pärmfyllnad till Götlunda kyrkräkenskaper 1754-1831.
4462555 Lidköpings församling A I:2, 1782-1786 A I Husförhörslängder 2, 1782-1786 Sid. 1-52.
4462555 Lidköpings församling A I:3, 1787-1790 A I Husförhörslängder 3, 1787-1790 Sid. 1-73 a.
4462555 Lidköpings församling A I:4, 1791-1795 A I Husförhörslängder 4, 1791-1795 Sid. 1-134.
4462555 Lidköpings församling A I:5, 1795-1800 A I Husförhörslängder 5, 1795-1800 Sid. 1-242.
4462555 Lidköpings församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810 Sid. 10-376.
4462555 Lidköpings församling A I:7, 1815-1820 A I Husförhörslängder 7, 1815-1820 Sid. 1-273.
4462555 Lidköpings församling A I:8, 1820-1825 A I Husförhörslängder 8, 1820-1825 Sid. 1-286.
4462556 Lidköpings församling A I:13, 1839-1845 A I Husförhörslängder 13, 1839-1845 Nya staden, I.
4462556 Lidköpings församling A I:14, 1839-1845 A I Husförhörslängder 14, 1839-1845 Nya staden, II.
4462556 Lidköpings församling A I:16, 1845-1851 A I Husförhörslängder 16, 1845-1851 Nya staden, I.
4462556 Lidköpings församling A I:17, 1845-1851 A I Husförhörslängder 17, 1845-1851 Nya staden, II.
4462556 Lidköpings församling A I:15, 1845-1851 A I Husförhörslängder 15, 1845-1851 Gamla staden.
4462557 Lidköpings församling F II:2, 1746-1747 F II Död- och begravningsböcker: duplett och kladdserien 2, 1746-1747 Bunt. Dödbok. Häri även vigselbok 1746 och 1748.
4462557 Lidköpings församling E I:1, 1768-1816 E I Lysnings- och vigselböcker: huvudserien 1, 1768-1816 Finnes 1768 7/11-1816 25/2.
Inb. Sid. 1-402. Vigselbok 1768 7/11-1793 2/6. Häri även inflyttningslängd 1760-1815, utflyttningslängd 1765-1815 samt konfirmationsbok 1762-1787.
4462557 Lidköpings församling E I:2, 1816-1868 E I Lysnings- och vigselböcker: huvudserien 2, 1816-1868 Finnes 1816 4/2-1868 16/10.
4462558 Leksbergs församling B:1, 1822-1838 B Flyttningslängder 1, 1822-1838
4462558 Leksbergs församling B:2, 1839-1849 B Flyttningslängder 2, 1839-1849
4462558 Leksbergs församling B:3, 1849-1860 B Flyttningslängder 3, 1849-1860 Inflyttning
4462558 Leksbergs församling B:4, 1849-1860 B Flyttningslängder 4, 1849-1860 Utflyttning
4462558 Leksbergs församling C:1, 1720-1740 C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1740 Häri även vigselbok 1724-1746, död- och begravningsbok 1720-1746, sockenstämmoprotokoll 1720-1730, visitationsprotokoll och inventarieförtteckning 1724, 1730 och 1739, stolrums- och kyrkobalkslängd 1724 24/6
4462558 Leksbergs församling C:2, 1740-1795 C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1795 Häri även flyttningslängd 1752-1774, vigselbok 1752-1795, lucka 1794, död- och begravningsbok 1752-1795, visitationsprotokoll 1740, 1742, 1747
4462558 Leksbergs församling C:3, 1796-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1849 Häri även lysnings- och vigselbok 1796-1850, död- och begravningsbok 1796-1849
4462558 Leksbergs församling C:4, 1849-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1849-1860 Bunt.
4462558 Leksbergs församling E:1, 1688, 1690-1691 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1688, 1690-1691 Endast 4 par vigda. Häri även död- och begravningsbok 1687-1692, skrivelser och resolutioner 1614-1734 samt förteckning å kungabrev 1584-1734 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1672-1687,1690, kyrkoräkenskaper 1672 1714, 1720-1740, kollektpengar 1676-1740 spridda år, inventarieförteckning 1672 1/3, series pastorum och comministrorum 1614-1837 samt förteckning över hemman efter jordeboken 1724 24/4
4462558 Leksbergs församling E:2, 1849-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1849-1860
4462558 Leksbergs församling F:1, 1849-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1849-1860
4462559 Leksbergs församling L I:1, 1730-1756 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1756 Band i bunt. Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för fattigvård 1730-1756. Håvpengar s.å.
4462559 Leksbergs församling L I:3, 1739-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1739-1804 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även huvudräkenkaper för fattigvården 1739-1804, håvpengar och kollekter 1739-1804, räkenskaper för sockenmagasinet 1772-1804, inventarieförteckningar 1747, 1751 med kompl. t.o.m. 1797.
4462559 Leksbergs församling L I:4, 1756-1771 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1756-1771 Bunt. Specialräkenskaper. Häri även vigselanteckningar 1747, 1750, död- och begravnings-
anteckn. 1747, 1748, 1750, räkenskaper för fattigvård 1756-1771, håvpengar 1756-1770, anteckn. om inbrott i kyrkan 1771 22-23/4.
4462559 Leksbergs församling L I:5, 1770-1825 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1770-1825 Inb. Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för fattigvård 1770-1825, håvpengar 1770-1825.
4462560 Mariestads församling A I:18, 1843-1847 A I Husförhörslängder 18, 1843-1847
4462560 Mariestads församling A I:19, 1847-1850 A I Husförhörslängder 19, 1847-1850
4462561 Mariestads församling C:1, 1688-1742 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1742 Häri även flyttningslängder 1688-1724 spr.år, vigselbok 1688-1742 (1743), lucka 1696-1713, död- o. begravningsbok 1688-1742, luckor 1696-1714. Inventarieförteckn. 1689-1754 spr.år. och u.å. stolrumslängd 1685 20/6 o. kyrkobalkslängd 1704 7/5, sällsamma händelser 1693-1726 spr.år samt anteckningar ang. avlagda borgareder 1721-1724.
4462561 Mariestads församling C:2, 1740-1771 C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1771 Häri även flyttningslängder 1745-1768, vigselbok 1740-1771, död- och begravningsbok 1740-1771, inventarieförteckning 1763 27/4 med kompl. 1772-1790.
4462561 Mariestads församling C:4, 1772-1827 C Födelse- och dopböcker 4, 1772-1827 Häri även flyttningslängder 1780-1792, lucka 1781-1784, lysnings- och vigselbok 1772-1827, död- och begravningsbok 1772-1827.
4462561 Mariestads församling C:8, 1828-1850 C Födelse- och dopböcker 8, 1828-1850 Finnes 1828-1849 (1850 13/1). Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1836, död- och begravningsbok 1828-1849 (1850 6/1)
4462561 Mariestads församling H II:1, 1701-1728 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1701-1728 Bunt. Frejdebetyg. Spridda år. Häri även avlösningslängd 1851-1856, bilagor till husförhörslängden 1821-1915 spridda år samt bilagor till död- och begravningsboken 1894.
4462562 Bällefors församling C:1, 1688-1705 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1705 Häri även anteckningar om gåvor till kyrkan 1627-1634, kyrkoräkenskaper 1636-1667, vigselbok 1688-1705, död- och begravningsbok 1688-1705, in- och utflyttningslängd 1623, 1688-1705, luckor 1689, 1697-1698, 1701-1702, 1704, samt redogörelser för pastoratets kyrkor u.å. och series pastorum u.å. Omf. även Ekeskog och Beateberg samma år.
4462562 Bällefors församling C:2, 1705-1721 C Födelse- och dopböcker 2, 1705-1721 Häri även vigselbok 1705-1721 och död- och begravningsbok 1705-1720. Omf. även Ekeskog och Beateberg.
4462562 Bällefors församling C:3, 1721-1758 C Födelse- och dopböcker 3, 1721-1758 Häri även vigselbok 1721-1810 och död- och begravningsbok 1721-1758. Omf. även Ekeskog och Beateberg.
4462562 Bällefors församling C:4, 1759-1806 C Födelse- och dopböcker 4, 1759-1806 Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Ekeskog och Beateberg.
4462562 Bällefors församling C:5, 1807-1852 C Födelse- och dopböcker 5, 1807-1852 Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Ekeskog och Beateberg.
4462562 Bällefors församling E:1, 1811-1881 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1811-1881 Omfattar även Ekeskog och Beateberg.
4462563 Gösslunda församling A I:1, 1786-1804 A I Husförhörslängder 1, 1786-1804
4462563 Gösslunda församling A I:2, 1804-1818 A I Husförhörslängder 2, 1804-1818
4462563 Gösslunda församling A I:3, 1818-1825 A I Husförhörslängder 3, 1818-1825
4462563 Gösslunda församling A I:4, 1825-1840 A I Husförhörslängder 4, 1825-1840
4462563 Gösslunda församling A I:5, 1840-1845 A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4462563 Gösslunda församling A I:6, 1846-1854 A I Husförhörslängder 6, 1846-1854 Med hemmansregister och ortregister.
4462564 Rackeby församling A I:1, 1788-1816 A I Husförhörslängder 1, 1788-1816
4462564 Rackeby församling A I:2, 1817-1825 A I Husförhörslängder 2, 1817-1825
4462564 Rackeby församling A I:3, 1825-1845 A I Husförhörslängder 3, 1825-1845
4462564 Rackeby församling A I:4, 1845-1861 A I Husförhörslängder 4, 1845-1861
4462564 Rackeby församling B:1, 1831-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1831-1850 Omf. även Skalunda. Häri även kyrkokassans och fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1815-1831, skolkassans huvud-
räkenskaper 1845-1855, dito specialer 1845-1846, håvpenning-
ar 1815-1831 samt vinsädeskassan 1815-1831.
4462564 Rackeby församling C:1, 1690-1770 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1770 Häri även in- och utflyttn. längder 1691-1708 spridda år, vigselbok 1690-1758 spridda år, dödböcker 1691-1787, fattig-
kassans specialer 1717, vinsädes-
anteckningar 1741 och jordeboks-
extrakt ang. till kyrkan done-
rade hemman u.å.
4462564 Rackeby församling C:2, 1771-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1771-1860 Häri även dödbok 1787-1860.
4462564 Rackeby församling E:1, 1758-1833 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1758-1833 Häri även in- och utflyttn. längder s.å. Omf. även Skalunda.
4462564 Rackeby församling E:2, 1834-1860 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1834-1860 Häri även sockenstämmoprotokoll 1861 och sockenkassans huvud-
räkenskaper 1861-1868, omf. även Skalunda, samt för Skalunda inkomst- och utgiftsspecial för kyrka och fattigvård 1819-1831.
4462565 Lavads församling A I:1, 1814-1824 A I Husförhörslängder 1, 1814-1824 Med ortreg.
4462565 Lavads församling A I:2, 1825-1833 A I Husförhörslängder 2, 1825-1833 Med ortreg.
4462565 Lavads församling C:1, 1695-1753 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1753 Häri även flyttningslängder
1695-1752 och vigselbok 1695-1753
spridda år, död- och begravnings-
bok 1695-1753, sockenstämmoproto-
koll 1690, visitationsprotokoll
och invent. förteckn. 1689 och 1695.
4462565 Lavads församling K I:1, 1695-1826 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1695-1826 Band i bunt. Spridda år. Häri även kyrkoräkenskaper 1695-1712
samt div. handlingar.
4462565 Lavads församling L I:1, 1714-1836 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1836 Band i bunt. Huvudräkensk. 1714-
1769, skuldbok 1760-1836 spridda
år. Häri även flyttningslängder
1829-1846, konfirmationslängder
1830-1858 samt fattigkassan 1761-
1836 allt omf. past.
4462565 Lavads församling L I:2, 1741-1760 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1741-1760 Band i bunt. Specialer och skuld-
bok spridda år samt fattigkassan
1747-1764 och håvpenningar 1741-
1759.
4462565 Lavads församling L I:4, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1761-1831 Band i bunt. Specialer och skuld-
bok 1761-1798. Häri även fattig-
kassan och håvpenningar s. å.
4462566 Tranums församling A I:1, 1812-1813 A I Husförhörslängder 1, 1812-1813 Omf. även Lavad.
4462566 Tranums församling A I:2, 1814-1824 A I Husförhörslängder 2, 1814-1824 Med ortreg.
4462566 Tranums församling A I:3, 1825-1833 A I Husförhörslängder 3, 1825-1833 Med ortreg.
4462566 Tranums församling A I:4, 1833-1845 A I Husförhörslängder 4, 1833-1845 Omf. även Lavad.
4462566 Tranums församling C:1, 1695-1753 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1753 Band i bunt. Lucka 1736. Häri även flyttningslängder 1696-1752,
vigselbok 1695-1753, död- och begravningsbok 1695-1753, vinsädesräkenskaper 1761, visitationsprot. och invent. förteckn. 1689, 1695 samt handlingar ang. kyrkan och prästgården 1600-t., 1740,
1760, 1761.
4462566 Tranums församling K I:1, 1695-1795 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1695-1795 Band i bunt. Protokoll. Spridda år. Med gällstämmoprotokoll 1774,
1790-1791. Häri även huvudräkenskaper för kyrkan 1695-1712.
4462566 Tranums församling L I:1, 1714-1770 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1770 Band i bunt. Huvudräkenskaper. Lucka 1731-1738. Häri även fattigkassan 1762-1767.
4462566 Tranums församling L I:2, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1831 Inb. Specialer och skuldbok. Häri även fattigkassan och håvpenningar s.å.
4462567 Tådene församling A I:1, 1738-1745 A I Husförhörslängder 1, 1738-1745 Luckor 1741, 1743-1744. Omf. pastoratet. Häri även flyttningslängder 1740-1829, konfirmationsböcker 1740-1752 och anteckningar om kollektmedel 1761-1763, samtliga omf. pastoratet.
4462567 Tådene församling A I:2, 1813-1824 A I Husförhörslängder 2, 1813-1824
4462567 Tådene församling A I:3, 1825-1833 A I Husförhörslängder 3, 1825-1833 Med ortreg.
4462567 Tådene församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830 Omf. pastoratet.
4462567 Tådene församling A I:5, 1833-1836 A I Husförhörslängder 5, 1833-1836 Omf. pastoratet.
4462567 Tådene församling A I:8, 1848-1861 A I Husförhörslängder 8, 1848-1861 Inb. Sid. 1-116. Med ortreg. Omf. pastoratet.
4462567 Tådene församling A I:6, 1833-1845 A I Husförhörslängder 6, 1833-1845 Omf. även Norra Kedum.
4462567 Tådene församling C:5, 1840-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1840-1860 Omfattar pastoratet. Häri även konfirmationsbok 1859-1893 samt död- och begravningsbok 1840-1860 allt omf. past.
4462567 Tådene församling E:1, 1854-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1854-1860 Omfattar pastoratet
4462568 Tådene församling C:1, 1695-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1710 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok och dödbok s.å., omf. past., flyttningslängder 1695-1714, omf. Lavad och Norra Kedum, resolutioner 1696, 1699 omf. past., räkenskaper över lasarettsmedel 1761-1763 omf. past., visitationsprotokoll och inventeringar 1689-1705, spridda år, omf. past., handlingar ang. kyrkan 1688-1710 omf. past. samt anteckningar angående sällsamma händelser 1697.
4462568 Tådene församling C:2, 1711-1753 C Födelse- och dopböcker 2, 1711-1753 Band i bunt. Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å., flyttningslängder 1714-1753, resolution från Kungl. Maj:t 1777, visitationshandlingar och inventeringar 1715-1888, series pastorum 1584-1904. Samtliga ovanstående längder och handlingar omf. past. Stoldelningslängd 1698, avskrift av köpehandl. 1740 rörande en grav samt anteckning om Tådene nya kyrkas invigning 1880.
4462568 Tådene församling C:3, 1754-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1754-1810 Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängder 1754-1761, konfirmationsböcker 1805-1830, vigselbok 1754-1810, död- och begravningsbok 1754-1810, märkliga händelser 1800-1819, samtliga omf. past.
4462568 Tådene församling C:4, 1811-1840 C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1840 Häri även lysnings- och vigselböcker 1811-1839 samt död- och begravningsbok 1811-1840, allt omf. past.
4462568 Tådene församling K I:1, 1652-1695 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1652-1695 Inb. Protokoll, spridda år. Häri även specialer och skuldbok för kyrkan 1652-1712, inventarieförteckning 1626-1653 omf. past., visitationsprotokoll
1692, 1696, handl. ang. kyrkan och kyrkogården 1647-1691 spridda år, div. handl. 1603, 1696 samt series pastorum 1600-t.
4462568 Tådene församling L I:1, 1714-1773 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1714-1773 Band i bunt. Huvudräkenskaper 1714-1773 och verifikationer 1744, 1746. Häri även fattigkassan 1760-1765, vinsädeskassan 1761-1772, räkenskaper för Liljehökska donationen 1750-1759 samt visitationsprotokoll 1716, 1717 omf. past.
4462568 Tådene församling L I:2, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1831 Inb. Specialer och skuldbok. Häri även fattigkassan och håvpenningar s.å.
4462569 Ryda församling C:1, 1712-1797 C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1797 Omfattar pastoratet
4462569 Ryda församling C:2, 1798-1858 C Födelse- och dopböcker 2, 1798-1858 Omfattar pastoratet
4462569 Ryda församling E:1, 1850-1862 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1862 Häri även död- och begravningsbok 1850-1861. Omf. pastoratet.
4462569 Ryda församling F:1, 1696-1712 F Död- och begravningsböcker 1, 1696-1712 Häri även kyrkoräkenskaper 1686-1705. Omf. även Halvås.
4462569 Ryda församling F:2, 1713-1829 F Död- och begravningsböcker 2, 1713-1829 Omf. pastoratet.
4462569 Ryda församling F:3, 1830-1849 F Död- och begravningsböcker 3, 1830-1849 Omf. pastoratet.
4462569 Ryda församling L I a:1, 1671-1739 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1739 Band i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även visitationshandlingar 1704-1713, inventarieförteck- ningar u.å., 1705, 1715, stoldelningslängd 1684 samt historiska händelser 1700.
4462569 Ryda församling L I a:2, 1711-1762 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1711-1762 Band i bunt. Specialräkenskaper.
4462569 Ryda församling L I a:3, 1726-1853 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1726-1853 Inb. Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1830-1848 och inventarieförteckning 1746, 1817 samt för Naum kyrkoräkenskaper 1830-1861, fattigräkenskaper 1842-1848, för Kedum kyrko- räkenskaper 1830-1861, fattigräkenskaper 1830-1848.
4462570 Dala församling B:1, 1763-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1763-1849 In- och utflyttn. Omf. pastoratet. Häri även vigselbok 1764-1849 omf. pastoratet.
4462570 Dala församling C:1, 1688-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1743 Lucka 1722 12/5-1724 3/7. Häri även vigselbok 1724-1743 och (1744 11/1) spridda år. Dödbok 1724-1743, spridda år. Kyrkoräkenskaper 1724-1744, fattigräkenskaper 1724-1743.
4462570 Dala församling C:2, 1724-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1763 Omf. pastoratet. Häri även flyttningslängder 1748-1763 omf. pastoratet, vigsel- och dödbok 1724-1763 omf. pastoratet, sockenstämmoprotokoll 1672, 1724-1776, omf. även Borgunda 1724-1776 och Högstena 1725-1776, kyrkoräkenskaper 1724-1753 omf. pastoratet, fattigräkenskaper 1724-1748 omf. pastoratet, visitationsprotokoll och inventarieförteckn. odat. 1700-talet och 1724, 1750, omf. pastoratet, handlingar ang. kyrkan och kyrkogården 1672 5/5 samt odat. 1700-talet omf. pastoratet, övriga handlingar 1560-1781 omf. pastoratet.
4462570 Dala församling C:3, 1744-1763 C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1763 Häri även vigselbok 1744-1763, dödbok 1744-1763, kyrkoräken- skaper 1744-1763, fattigräkenskaper 1744-1763.
4462570 Dala församling C:4, 1764-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1764-1849 Omf. pastoratet. Häri även dödbok 1764-1849 (1850 22/1-2/4 kladd) omf. pastoratet.
4462570 Dala församling L I:1, 1676-1721 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1676-1721 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1700-talet och 1716-1723, spridda år, omf. past. inventarieförteckning
1716 1/7.
4462571 Högstena församling A I:1, 1776-1790 A I Husförhörslängder 1, 1776-1790
4462571 Högstena församling A I:2, 1791-1807 A I Husförhörslängder 2, 1791-1807
4462571 Högstena församling A I:3, 1807-1815 A I Husförhörslängder 3, 1807-1815
4462571 Högstena församling A I:4, 1825-1833 A I Husförhörslängder 4, 1825-1833
4462571 Högstena församling A I:5, 1832-1873 A I Husförhörslängder 5, 1832-1873
4462571 Högstena församling C:1, 1744-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1763 Häri även vigsel- och dödbok 1744-1763, kyrkoräkenskaper 1744-1764 och fattigvårds-
räkenskaper 1744-1763.
4462571 Högstena församling C:2, 1768-1832 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1832 Spridda år. Kladd. Häri även vigselbok 1770-1832 spridda år, dödbok 1763-1823 spr. år, kyrkoräkenskaper 1763-1809, fattigvårdsräkenskaper 1794-1809, räkning över Brombergska kassan 1803, 1804.
4462571 Högstena församling L I:1, 1787-1833 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1787-1833 Special 1787-1830 samt skuldbok 1787-1833. Häri även fattigkassans skuldbok 1830-1832.
4462572 Segerstads församling C:1, 1688-1797 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1797 Enbart dopbok för tiden 1688-1727 16/4. Omf. pastoratet. Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet s.å. samt död- och begravningsbok för pastoratet s.å.
4462572 Segerstads församling C:2, 1798-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1798-1852 Födelse- och dopbok 1798-1852 30/7. Omf.pastoratet. Häri även lysnings- och vigselböcker för pastoratet 1798-1817 14/9 samt död- och begravningsböcker för pastoratet 1798-1852 15/8.
4462572 Segerstads församling E:1, 1817-1852 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1852 Inb. Lucka 1851. Omfattar pastoratet.
4462572 Segerstads församling L I:1, 1738-1787 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1787 Huvudräkenskaper. Häri även håvpenningar 1740-1787.
4462572 Segerstads församling L I:2, 1757-1790 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1790 Inb. Häri även räkenskaper för fattigvården 1756-1790, håvpenningar 1757-1790 och för lasarettsmedlen (inkomstspecial) 1761-1774.
4462573 Häggums församling A I:1, 1763-1776 A I Husförhörslängder 1, 1763-1776 Häri även kommunionlängd 1764-1776.
4462573 Häggums församling A I:2, 1792-1812 A I Husförhörslängder 2, 1792-1812
4462573 Häggums församling A I:3, 1811-1825 A I Husförhörslängder 3, 1811-1825
4462573 Häggums församling A I:4, 1826-1840 A I Husförhörslängder 4, 1826-1840 Med ortreg., längd över soldater och folkmängdsuppgift 1839. Häri även husförhörslängd i koncept 1840-1851.
4462573 Häggums församling A I:5, 1839-1845 A I Husförhörslängder 5, 1839-1845 Med ortreg.
4462573 Häggums församling A I:6, 1846-1850 A I Husförhörslängder 6, 1846-1850
4462573 Häggums församling A I:7, 1850-1856 A I Husförhörslängder 7, 1850-1856 Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister. Häri även konfirmationsbok 1846, 1848.
4462573 Häggums församling B:1, 1760-1820 B In- och utflyttningslängder 1, 1760-1820 Luckor 1812, 1818. Häri även sockenst. prot. 1760-1822, protokoll vid klockareval 1807, vid visitationer 1758-1821 spridda år samt invent. förteckn. 1785 och 1817.
4462573 Häggums församling B:2, 1821-1852 B In- och utflyttningslängder 2, 1821-1852 Häri även vigselbok 1792-1850 lucka 1807 och dödbok 1791-1852.
4462574 Sjogerstads församling C:1, 1648-1652 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1652 Omf. även Rådene. Häri även vigselbok 1648-1665, dödbok 1647-1665, sockenst. protokoll 1658, kyrkoräkenskaper 1642-1666, inventarieförteckning 1642, handl. ang. kyrkan och prästgården 1642-1665 samt kyrkobalkslängd u.å. Omf. även Rådene spridda år.
4462574 Sjogerstads församling C:2, 1687-1696 C Födelse- och dopböcker 2, 1687-1696 Häri även dödbok s.å., sockenst. protokoll 1673-1703, kyrkoräkenskaper 1672-1696, fattigvårdsräkenskaper 1703, inventarieföeteckn. 1667-1701, handl. ang.kyrkan och prästgården
1680-1763 samt div. andra längder
m.m. spr. år. Omf. delvis även Rådene.
4462574 Sjogerstads församling C:3, 1697-1738 C Födelse- och dopböcker 3, 1697-1738 Häri även in- och utflyttningslängder 1703-1767, vigselbok 1702-1736, dödbok 1697-1738, sockenst. protokoll 1704-1738, kyrkoräkenskaper 1697-1738, handl. ang. kyrkan och prästgården 1718 och u.å., series pastorum 1288-1905, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1701-1797 spr. år samt diverse
brev och avskrifter. Omf. delvis även Rådene.
4462574 Sjogerstads församling C:4, 1739-1769 C Födelse- och dopböcker 4, 1739-1769 Häri även vigselbok och dödbok s.å., sockenst. protokoll 1739-1771, kyrkoräkenskaper 1738-1770, visitationsprot. och inventarieförteckningar 1741-1767. Omf. delvis även Rådene.
4462574 Sjogerstads församling C:5, 1770-1849 C Födelse- och dopböcker 5, 1770-1849 Omf. även Rådene 1764-1849. Häri även dödbok 1770-1849 och noteringar om märkvärdiga händelser 1834 samt Rådene dödbok
1764-1849.
4462574 Sjogerstads församling E:1, 1770-1849 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1770-1849 Omf. även Rådene.
4462574 Sjogerstads församling L I:1, 1748-1768 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1768 Inkomst- och utgiftsspecial.
4462574 Sjogerstads församling L I:2, 1768-1778 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1768-1778 Inkomst- och utgiftsspecial samt skuldbok. Häri även håvpengar 1768-1778 och vinsädespengar 1771-1772.
4462574 Sjogerstads församling L I:3, 1778-1798 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1778-1798 Inkomstspecial 1778-1797, utgiftsspecial 1778-1796 och skuldbok 1778-1798. Häri även håvpengar 1778-1796 och vinsädespengar 1779-1793.
4462575 Hagelbergs församling A I:1, 1787-1812 A I Husförhörslängder 1, 1787-1812 Med ortreg.
4462575 Hagelbergs församling A I:2, 1811-1841 A I Husförhörslängder 2, 1811-1841 Med ortreg.
4462575 Hagelbergs församling A I:3, 1842-1857 A I Husförhörslängder 3, 1842-1857 Med ortreg.
4462575 Hagelbergs församling A I:5, 1856-1864 A I Husförhörslängder 5, 1856-1864 Fol. I, 1-114. Med ortregister.
4462575 Hagelbergs församling C:1, 1701-1758 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1758 Häri även vigselbok 1701-1758, lucka 1703-1704, 1706, 1708-1709, 1716-1717, 1740, 1752-1756, död- och begravningsbok 1701-1758, luckor 1712, 1721, in- och utflyttningslängder 1725-1737, sockenstämmoprotokoll 1701-1750, kyrkoräkenskaper 1700-1713, inventarieförteckningar 1706-1774 samt bänkrumslängd 1705.
4462575 Hagelbergs församling L I a:1, 1746-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1830 Huvudräkenskaper.
4462575 Hagelbergs församling L I a:2, 1768-1795 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1768-1795 Band i bunt. Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1771-1795.
4462575 Hagelbergs församling L I a:3, 1793-1800 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1793-1800 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4462576 Töreboda församling A I:1, 1806-1813 A I Husförhörslängder 1, 1806-1813 Med ortreg. och förteckning över ryttare och soldater u.å.
4462576 Töreboda församling A I:2, 1818-1827 A I Husförhörslängder 2, 1818-1827
4462576 Töreboda församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830
4462576 Töreboda församling A I:4, 1831-1843 A I Husförhörslängder 4, 1831-1843 Med ortreg. och uppgift å ordningsmän.
4462576 Töreboda församling A I:5, 1843-1852 A I Husförhörslängder 5, 1843-1852 Med ortreg.
4462576 Töreboda församling L I:1, 1683-1776 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1776 Huvudräkenskaper. Luckor 1727-1744, 1755-1756. För åren 1758-1776 endast inkomstspecial.
4462576 Töreboda församling L I:2, 1748-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1748-1835 Huvudräkenskaper. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1831-1835, räkenskaper för sockenkassan 1831-1838 samt inventarieförteckningar för kyrkan 1758, 1796.
4462577 Bäcks församling A I:1, 1806-1813 A I Husförhörslängder 1, 1806-1813 Med ortreg. samt förteckning över ryttare, soldater och korpraler u.å.
4462577 Bäcks församling A I:2, 1818-1826 A I Husförhörslängder 2, 1818-1826
4462577 Bäcks församling A I:3, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Med ortreg.
4462577 Bäcks församling A I:4, 1831-1843 A I Husförhörslängder 4, 1831-1843 Med ortreg.
4462577 Bäcks församling A I:5, 1843-1852 A I Husförhörslängder 5, 1843-1852 Med ortreg.
4462577 Bäcks församling L I:1, 1749-1835 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1749-1835 Huvudräkenskaper. Räkenskaper över utlånade medel 1829-1834. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1831-1835, huvudräkenskaper för sockenkassan 1833-1835, stoldelningslängd 1749 samt inventarieförteckningar för kyrkan 1758, 1796.
4462578 Finnerödja församling C:1, 1688-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1725 Lucka 1698-1699. Innehåller även dödbok 1695-1725. Lucka 1710-1717.
4462578 Finnerödja församling C:2, 1725-1747 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1747 Innehåller även vigselbok 1725-1745. Luckor 1731, 1735-1741. Dödbok 1745-1747.
4462578 Finnerödja församling C:3, 1748-1800 C Födelse- och dopböcker 3, 1748-1800
4462578 Finnerödja församling C:4, 1801-1848 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1848
4462578 Finnerödja församling E I:1, 1801-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1866
4462578 Finnerödja församling F:1, 1747-1801 F Död- och begravningsböcker 1, 1747-1801 Omfattar tiden 1747-12-29 - 1801-01-06.
4462578 Finnerödja församling F:2, 1801-1866 F Död- och begravningsböcker 2, 1801-1866
4462578 Finnerödja församling B:2, 1846-1871 B Flyttningslängder 2, 1846-1871 Inflyttningslängd 1846-1870, utflyttningslängd 1846-10-02--1871-04-06. Innehåller även konfirmationsbok 1846-1888.
4462578 Finnerödja församling C:5, 1849-1870 C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1870 Innehåller även jan 1871, som omskrivits i C:6.
4462578 Finnerödja församling L I a:1, 1654-1695 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1654-1695 Specialräkenskaper 1654-1695 spridda år. Utgiftsspecial 1654-1687 spridda år. Räkning för insamlade pengar till kyrkans reparation 1665.
Räkenskaper angående ny kyrkklocka 1677. Innehåller även dopkladd 1688-1692 och inventarieförteckning 1654, 1685 och odat.
4462579 Flistads församling C:1, 1688-1706 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1706 Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängder 1692-1713, vigselbok 1689-1720, begravningsbok 1688-1721, sockenst. prot. 1688-1741,
kyrkokassans huvudräkenskaper 1688-1756, visitationsprotokoll 1702-1738, inventarieförteckningar 1725-1743, handlingar ang. kyrkan och prästgården 1688-1739, övriga handlingar och handskrifter (P) (1472)-1893. Samtliga handlingar omf. past. samt äro från spridda år.
4462579 Flistads församling C:2, 1707-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1742 Omfattar pastoratet. 1707-1723. Häri även vigselbok 1721-1742 därav för past. 1722-1723, död- och begravningsbok 1722-1742 därav för past. 1722-1723, förteckning över frivilliga gåvor till Flistads kyrka 1706, kollektpenningar 1708 samt skrivelser ang. eldsvåda i Flistads kyrka 1706.
4462579 Flistads församling C:3, 1742-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1742-1805 Häri även vigselbok 1742-1795 samt död- och begravningsbok 1742-1805.
4462579 Flistads församling E:1, 1825-1866 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1825-1866 Inbunden. En anteckning 1867. Häri även lysnings- och vigselbok för Götlunda s.å.
4462580 Lerdala församling A I:6, 1813-1820 A I Husförhörslängder 6, 1813-1820
4462580 Lerdala församling A I:7, 1820-1823 A I Husförhörslängder 7, 1820-1823
4462580 Lerdala församling A I:8, 1823-1827 A I Husförhörslängder 8, 1823-1827
4462580 Lerdala församling A I:9, 1827-1837 A I Husförhörslängder 9, 1827-1837
4462580 Lerdala församling C:1, 1777-1824 C Födelse- och dopböcker 1, 1777-1824 Häri även vigselbok 1777-1816, död- och begravningsbok 1777-1809, 1813-1824 samt sockenstämmoprotokoll 1775-1829.
4462581 Tibro församling A I:5, 1833-1841 A I Husförhörslängder 5, 1833-1841 Inb. Omfattar även Mofalla.
4462581 Tibro församling A I:6, 1842-1851 A I Husförhörslängder 6, 1842-1851 Inb. Omfattar även Mofalla. Lev. 130/1952.
4462582 Tibro församling C:1, 1704-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1722 Omf. även Mofalla. Häri även vigselbok 1704-1723 dödbok 1705-1724, sockenstämmoprotokoll 1705-1723, kyrkoräkenskaper 1695-1723, håvpengar 1699-1723.
4462582 Tibro församling C:2, 1722-1754 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1754 Häri även vigselbok 1723-1748, dödbok 1724-1754 omf. även Mofalla. Kungl. skrivelse 1736 29/1 (avskrift).
4462582 Tibro församling C:3, 1752-1781 C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1781 Finnes 1752, 1754-1781. Häri även vigsel- och dödbok 1754-1781.
4462582 Tibro församling C:4, 1782-1836 C Födelse- och dopböcker 4, 1782-1836 Häri även dödbok 1782-1836.
4462582 Tibro församling C:5, 1837-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1860 Häri även dödbok 1837-1860. Lev. 222/1952.
4462582 Tibro församling E:1, 1782-1850 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1782-1850 Omf. även Mofalla 1807-1850.
4462583 Tibro församling L I:1, 1683-1838 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1838 Inb. Huvudräkenskaper 1683-1830, skuldbok 1830-1838. Häri även räkenskaper för fattigvård 1768-1838, håvpengar 1683-1830, inventariefört. 1687.
4462583 Tibro församling L I:2, 1777-1789 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1789 Specialräkenskaper. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1777-1798, håvpengar 1777-1798, lasarettsmedel 1779-1789.
4462583 Tibro församling L I:3, 1786-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1810 Inb. Specialräkenskaper 1789-1810 samt skuldbok 1786-1808, lucka 1787-1788, 1801-1804. Häri även fattigvårds-
räkenskaper 1800-1810, håvpengar 1789-1810, vinsädeskassan 1791-1816, lasarettsmedel 1789-1810.
4462584 Ullervads församling A I:4, 1801-1810 A I Husförhörslängder 4, 1801-1810
4462584 Ullervads församling A I:1, 1775-1789 A I Husförhörslängder 1, 1775-1789
4462584 Ullervads församling A I:2, 1788-1794 A I Husförhörslängder 2, 1788-1794
4462584 Ullervads församling A I:3, 1794-1800 A I Husförhörslängder 3, 1794-1800
4462584 Ullervads församling A I:5, 1811-1816 A I Husförhörslängder 5, 1811-1816 Med förteckning över personer som låtit stämpla husvävnader till avsalu 1819 20/6.
4462584 Ullervads församling A I:6, 1816-1828 A I Husförhörslängder 6, 1816-1828
4462584 Ullervads församling A I:7, 1828-1832 A I Husförhörslängder 7, 1828-1832 Omf. även Ek s.å.
4462584 Ullervads församling A I:8, 1833-1840 A I Husförhörslängder 8, 1833-1840 Omf. även Ek s.å.
4462585 Mofalla församling A I:1, 1818-1833 A I Husförhörslängder 1, 1818-1833
4462585 Mofalla församling C:1, 1705-1753 C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1753 Häri även vigselbok 1705-1753. Luckor 1706, 1712, 1719, 1745, dödbok 1705-1753. Lucka 1746, kyrkoräkenskaper 1683-1777, håvpengar 1683-1777, inventarie- förteckn. 1683-1748 spridda år, stolrums- och kyrkobalkslängd 1700-talet.
4462585 Mofalla församling C:2, 1754-1857 C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1857 Häri även vigselbok 1754-1806 samt lysningsbok 1822-1849 omf. även Kyrkefalla, dödbok 1754-1857.
4462585 Mofalla församling L I:2, 1788-1815 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1788-1815 Inb. Specialräkenskaper 1789-
1815 samt skuldbok 1788-1815. Häri även fattigräkenskaper 1789-1815 samt håvpengar och lasarettsmedel s.å.
4462586 Sventorps församling C:1, 1701-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1723 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1701-1724, kyrkoräkenskaper 1700-1724, inventarieförteckningar u.å., anteckn. om donationer till kyrkan 1697-1722, bänklängd 1666-1707, sällsamma händelser 1700-1701, anteckn. om
kapellanssätet och om bokens uppläggning samt register.
4462586 Sventorps församling C:2, 1724-1767 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1767 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok s.å., flyttningsanteckningar 1727, 1736, sockenstämmoprotokoll 1725-1768, inventarieförteckning 1748, donationshandling 1752, anteckn. om kyrkobygge 1766, om kapellansbostället och om kyrkans inkomster, register samt anteckn. om bokens upprättande 1724.
4462586 Sventorps församling C:3, 1768-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1810 Häri även lysnings- och
vigselbok 1768-1811 19/4, död- begravningsbok 1767-1810, sockenstämmoprotokoll 1725-1800, kyrkoräkenskaper 1768-1772, inventarieförteckning 1774, 1795, register samt anteckn. om bokens upprättande 1768.
4462586 Sventorps församling L I:1, 1722-1793 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1793 Huvudräkenskaper.
4462586 Sventorps församling L I:4, 1785-1796 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1785-1796 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1785-1796 och vinsädesräkenskaper 1782-1795.
4462586 Sventorps församling L I:5, 1795-1801 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1795-1801 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper och vinsädesräkenskaper s.å.
4462587 Varola församling A I:1, 1782-1810 A I Husförhörslängder 1, 1782-1810 Längden har ursprungligen varit sammanbunden med Värsås, Ljung-
hem och Edåsa husförhörslängder s.å.
4462587 Varola församling A I:2, 1783-1803 A I Husförhörslängder 2, 1783-1803 Med anteckning om husförhör 1796-
1802.
4462587 Varola församling A I:3, 1802-1815 A I Husförhörslängder 3, 1802-1815 Med anteckning om husförhör samt om fattiga.
4462587 Varola församling A I:4, 1815-1825 A I Husförhörslängder 4, 1815-1825
4462587 Varola församling A I:5, 1826-1834 A I Husförhörslängder 5, 1826-1834 Med längd över gratialister och soldater.
4462587 Varola församling A I:6, 1835-1843 A I Husförhörslängder 6, 1835-1843 Längden har ursprungligen varit sammanbunden med Värsås, Ljung-
hem och Edåsa husförhörslängder s.å.
4462587 Varola församling A I:7, 1843-1850 A I Husförhörslängder 7, 1843-1850 Med längd över gratialister.
4462587 Varola församling B:1, 1781-1846 B In- och utflyttningslängder 1, 1781-1846 Omf. past.
4462587 Varola församling B:2, 1847-1853 B In- och utflyttningslängder 2, 1847-1853 Omf. past.
4462588 Värsås församling A I:1, 1782-1811 A I Husförhörslängder 1, 1782-1811 Längden har ursprungligen varit sammanbunden med Varola, Ljung-
hem och Edåsa husförhörslängder
samma år.
4462588 Värsås församling A I:2, 1802-1816 A I Husförhörslängder 2, 1802-1816 Med längd över fattiga och an-
teckningar rörande husförhör.
4462588 Värsås församling A I:3, 1814-1826 A I Husförhörslängder 3, 1814-1826 Med längd över fattiga och an-
teckningar rörande husförhör.
4462588 Värsås församling A I:4, 1826-1833 A I Husförhörslängder 4, 1826-1833 Med längd över gratialister och
soldater.
4462588 Värsås församling A I:5, 1833-1843 A I Husförhörslängder 5, 1833-1843
4462588 Värsås församling A I:6, 1843-1850 A I Husförhörslängder 6, 1843-1850
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:1, 1753-1774 A I Husförhörslängder 1, 1753-1774
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:2, 1775-1799 A I Husförhörslängder 2, 1775-1799 Häri även kommunionlängder 1775-1819.
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:3, 1799-1812 A I Husförhörslängder 3, 1799-1812
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:4, 1813-1826 A I Husförhörslängder 4, 1813-1826 Med ortreg. och anteckningar rör. hållna husförhör 1816-1826, förteckninga på familjer med fyra minderåriga barn 1819 samt längd över utskrivningsmanskap 1818-1826. Häri även konfirmationsbok 1818-1826.
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:5, 1827-1845 A I Husförhörslängder 5, 1827-1845 Med ortreg. och längd över hållna husförhör 1826-1839, 1844-1847, över utskrivningsmanskap 1826-1835, 1838, över soldater, förteckning över ordningsmän och rotemästare. Häri även konfirmationsbok 1827-1839 samt stat. folkmängdsuppgifter för Vartofta-Åsaka och Kälvene 1831-1841.
4462589 Vartofta-Åsaka församling A I:6, 1845-1859 A I Husförhörslängder 6, 1845-1859 Med ortreg. samt förteckning över soldater.
4462589 Vartofta-Åsaka församling B I:1, 1821-1850 B I In- och utflyttningslängder 1, 1821-1850 Lucka 1840-1841. Häri även in- och utflyttnigslängder för Kälvene s.å.
4462590 Yllestads församling B:1, 1749-1795 B In- och utflyttningslängder 1, 1749-1795 In- och utflyttningslängd. Omf. past. Häri även konfirmationsbok 1762-1795, omf. past., samt för Näs in- och utflyttningslängd 1694-1719, vigselbok 1698-1730, begravningsbok 1695-1732, sockenstämmoprotokoll 1694-1710, häradsrättens protokoll 1887, kyrkoräkenskaper 1694-1728, inventarieförteckning för kyrkan u.å. stolrumslängd samt series pastorum u.å.
4462590 Yllestads församling B:2, 1798-1840 B In- och utflyttningslängder 2, 1798-1840 In- och utflyttningslängd. Häri även konfirmationsbok 1802-1840. Omf. past.
4462590 Yllestads församling C I:1, 1694-1721 C I Födelse- och dopböcker 1, 1694-1721 Dopbok. Med bystämmobeslut 1734, anteckningar rör. veckopredikningar av kyrkohrede Bornander. Häri även in- och utflyttningslängd 1693-1749, vigselbok 1695-1723, död- och begravningsbok 1695-1724,
sockenstämmoprotokoll 1694-1710, kyrkoräkenskaper 1685-1706, visitationsprotokoll 1687-1710, stoldelningslängd 1695-1705 samt märkliga händelser 1700-1771.
4462590 Yllestads församling C I:2, 1721-1769 C I Födelse- och dopböcker 2, 1721-1769 Med förteckning över hemmantalen, utdrag ur domkapitlets protokoll 1773 ang. gudstjänsterna, prästgårdens enskilda ägor 1769 samt domstolsutdrag ang. en haga 1769. Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1727-1798, död- och begravningsbok 1727-1769, inventarieförteckningar 1760, 1773, absolutionslängd 1746-1813 samt Series pastorum och comministrorum u.å. omf. past.
4462590 Yllestads församling C I:3, 1770-1876 C I Födelse- och dopböcker 3, 1770-1876 Födelse- och dopbok. Häri även död- och begravningsbok 1770-1877.
4462590 Yllestads församling L I a:1, 1692-1728 L I a Räkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper 1, 1692-1728 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1692-1693.
4462590 Yllestads församling L I a:2, 1729-1773 L I a Räkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper 2, 1729-1773 Specialräkenskaper.
4462590 Yllestads församling L I a:3, 1773-1830 L I a Räkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper 3, 1773-1830 Specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1772-1840.
Omf. past.
4462590 Yllestads församling L I a:4, 1780-1811 L I a Räkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper 4, 1780-1811 Specialräkenskaper.
4462591 Varnhems församling H II:1, 1839-1850 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1839-1850 Kartong, spr. år omf. pastoratet.
4462591 Varnhems församling H II:2, 1851-1857 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1851-1857 Kartong, spr. år omf. pastoratet.
4462591 Varnhems församling H II:3, 1858-1864 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1858-1864 Kartong, spr. år omf. pastoratet.
4462592 Öglunda församling A I:1, 1748-1761 A I Husförhörslängder 1, 1748-1761
4462592 Öglunda församling A I:2, 1780-1787 A I Husförhörslängder 2, 1780-1787
4462592 Öglunda församling A I:3, 1786-1792 A I Husförhörslängder 3, 1786-1792
4462592 Öglunda församling A I:4, 1792-1800 A I Husförhörslängder 4, 1792-1800
4462592 Öglunda församling A I:5, 1800-1815 A I Husförhörslängder 5, 1800-1815 Med ortreg.
4462592 Öglunda församling A I:6, 1815-1836 A I Husförhörslängder 6, 1815-1836
4462592 Öglunda församling A I:7, 1836-1846 A I Husförhörslängder 7, 1836-1846
4462592 Öglunda församling A I:8, 1846-1854 A I Husförhörslängder 8, 1846-1854
4462592 Öglunda församling A I:9, 1854-1862 A I Husförhörslängder 9, 1854-1862 Inb.
Fol. 1-32, 32a-89.
4462592 Öglunda församling L I:1, 1719-1800 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1719-1800 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1803-1815.
4462592 Öglunda församling L I:2, 1755-1795 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1755-1795 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1761-1838.
4462593 Baltaks församling A I:1, 1804-1816 A I Husförhörslängder 1, 1804-1816 Med ortreg.
4462593 Baltaks församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Med ortreg.
4462593 Baltaks församling A I:3, 1820-1828 A I Husförhörslängder 3, 1820-1828 Med ortreg.
4462593 Baltaks församling A I:4, 1828-1841 A I Husförhörslängder 4, 1828-1841 Med ortreg.
4462593 Baltaks församling A I:5, 1841-1858 A I Husförhörslängder 5, 1841-1858 Med ortreg.
4462593 Baltaks församling C:1, 1781-1820 C Födelse- och dopböcker 1, 1781-1820 Häri även vigselbok 1782-1820, inga anteckningar. 1785,1794,1797,1814,1818-1819, samt död- och begravniungsbok 1781-1819.
4462594 Baltaks församling L I aa:1, 1681-1805 L I aa Räkenskaper för kyrkan: Huvud- och specialräkenskaper 1, 1681-1805 4:o, bok i bunt. Opag. Inneh: Huvudräkenskaper 1681-1702, delvis huvudräkenskaper, delvis special 1702-1805, kyrkobalkslängd 1777, fört. över kyrkans inventarier u.å., före 1692, 1743, anteckn. om inventarierna 1687, 1692, 1771, anteckn. om åt klockaren avsatta jordstycken vid delning av åker och äng 1779.
4462594 Baltaks församling L I aa:2, 1747-1805 L I aa Räkenskaper för kyrkan: Huvud- och specialräkenskaper 2, 1747-1805 Bok i bunt. Fol. 1-17, 17a, 18-43, pag. 45-62, 64 + opag. Inneh: Kyrkans inkomstspecial över håv- och gåvomedel 1747-31/5 1748, inkomstspecial 1749-1753, 1758-1805, utgiftsspecial 1758-1805, fört. över utlånta medel 1762-1805, 1828-1844. Fört. över de panter, som Setterborg lämnat till kyrkan för sitt lån, u.å., ant. om mynt i kyrkokistan 1764, inkomstspecial för fattigkassan 1758-1766, fört. över fattigkassans utlånta medel 1828-1848, och ant. om gåvor samt huru dessa fördelats 1747-1748.
4462594 Baltaks församling L I aa:3, 1781-1818 L I aa Räkenskaper för kyrkan: Huvud- och specialräkenskaper 3, 1781-1818 4:o. Inb. Sid. 1-216. Inneh: Inkomstspecial för kyrkan över håv- och gåvomedel 1781-1818, utgiftsspecial 1781-1818, fört. över utlånta medel 1781-1814, fattigkassans utgifts- och inkomstspecial 1781-1818, fört. över influtna lasarettsmedel 1781-1814, fört. över influtna vaccinationsmedel 1809-1818.
4462594 Baltaks församling L III:1, 1765-1805 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1765-1805 4:o, häft. i bunt. Opag. Special 1765-1805, kort beskrivning över fattigvårdsinrättningen 1765.
4462595 Daretorps församling A I:1, 1790-1812 A I Husförhörslängder 1, 1790-1812 Med ortreg. Omf. past.
4462595 Daretorps församling A I:3, 1837-1846 A I Husförhörslängder 3, 1837-1846
4462595 Daretorps församling A I:4, 1850-1855 A I Husförhörslängder 4, 1850-1855 Med ortreg.
4462595 Daretorps församling A I:5, 1855-1860 A I Husförhörslängder 5, 1855-1860 Med ortreg.
4462595 Daretorps församling B:1, 1813-1845 B In- och utflyttningslängder 1, 1813-1845 Lucka 1817. Omf. past.
4462595 Daretorps församling B:2, 1846-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1851 Omf. past.
4462595 Daretorps församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860
4462596 Daretorps församling C:1, 1680-1754 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1754 Luckor 1730, 1732. Häri även födelse- och dopbok för Brandstorp 1681-1754, lucka 1742, Velinge 1680-1708, vigselbok 1680-1755, omf. past. samt död- och begravningsbok för Daretorp 1680-1754, lucka 1681, Brandstorp 1681-1754 samt Velinge 1680-1708.
4462596 Daretorps församling C:2, 1755-1840 C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1840 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1755-1840.
4462596 Daretorps församling C:3, 1841-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1841-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4462596 Daretorps församling C:4, 1847-1848 C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1848 Kladd. Omf. past.
4462596 Daretorps församling C:5, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860
4462596 Daretorps församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860
4462596 Daretorps församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4462596 Daretorps församling L I:1, 1680-1722 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1722 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1680-1734 samt stoldelningslängd u.å.
4462596 Daretorps församling L I:2, 1722-1744 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1722-1744 Huvudräkenskaper.
4462596 Daretorps församling L I:3, 1745-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1745-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper omf. past. 1831-1844, inventarieförteckning 1773 samt kyrkobalkslängd 1763.
4462596 Daretorps församling L I:4, 1755-1819 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1755-1819 Specialräkenskaper.
4462597 Härja församling A I:1, 1813-1826 A I Husförhörslängder 1, 1813-1826
4462597 Härja församling A I:2, 1826-1832 A I Husförhörslängder 2, 1826-1832 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Utvängstorp
1832-1835.
4462597 Härja församling A I:3, 1834-1839 A I Husförhörslängder 3, 1834-1839
4462597 Härja församling A I:4, 1840-1855 A I Husförhörslängder 4, 1840-1855 Med ortreg.
4462597 Härja församling A I:5, 1854-1870 A I Husförhörslängder 5, 1854-1870 Med ortreg.
4462597 Härja församling B:1, 1831-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1831-1861 Omf. även Utvängstorp. Häri även inventarieförteckningar 1863-1925 omf. pastoratet.
4462598 Lekåsa församling A I:1, 1799-1814 A I Husförhörslängder 1, 1799-1814
4462598 Lekåsa församling A I:2, 1814-1838 A I Husförhörslängder 2, 1814-1838 Lucka 1826-1830. Omf. även Barne-Åsaka 1831-1838 samt Fåglum 1814-1825.
4462598 Lekåsa församling A I:3, 1825-1832 A I Husförhörslängder 3, 1825-1832 Omf. även Essunga 1825-1832.
4462598 Lekåsa församling A I:4, 1839-1847 A I Husförhörslängder 4, 1839-1847
4462598 Lekåsa församling A I:5, 1847-1853 A I Husförhörslängder 5, 1847-1853
4462598 Lekåsa församling A I:6, 1853-1860 A I Husförhörslängder 6, 1853-1860 Omf. även Barne-Åsaka 1853-1860.
4462598 Lekåsa församling A I:7, 1860-1865 A I Husförhörslängder 7, 1860-1865
4462599 Beatebergs församling A I:8, 1842-1854 A I Husförhörslängder 8, 1842-1854 Omfattar även Ekeskog rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors samt Gäddenäs och Bällefors rotarna Vräkfors samt Gäddenäs
4462599 Beatebergs församling A I:9, 1855-1862 A I Husförhörslängder 9, 1855-1862 Omfattar även Ekeskog rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors samt Gäddenäs och Bällefors rotarna Vräkfors samt Gäddenäs
4462599 Beatebergs församling L I:2, 1759-1818 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1818 Specialräkenskaper.
4462600 Fägre församling A I:1, 1810-1818 A I Husförhörslängder 1, 1810-1818 Med ortregister
4462600 Fägre församling A I:2, 1818-1827 A I Husförhörslängder 2, 1818-1827 Med ortregister
4462600 Fägre församling A I:3, 1827-1838 A I Husförhörslängder 3, 1827-1838 Med ortregister
4462600 Fägre församling A I:4, 1838-1849 A I Husförhörslängder 4, 1838-1849
4462664 Norra Lundby församling A I:1, 1778-1787 A I Husförhörslängder 1, 1778-1787
4462664 Norra Lundby församling A I:2, 1786-1791 A I Husförhörslängder 2, 1786-1791
4462664 Norra Lundby församling A I:3, 1791-1800 A I Husförhörslängder 3, 1791-1800
4462664 Norra Lundby församling A I:4, 1800-1815 A I Husförhörslängder 4, 1800-1815 Med förteckning över beväringar
1813, längd över dragoner, sol-
dater och inhysesfolk m.m. u.å.,
statistiska uppgifter rör. folk-
mängden 1803, 1812, förteckning över rotarna samt ortregister
(delvis personregister).
4462664 Norra Lundby församling A I:5, 1815-1832 A I Husförhörslängder 5, 1815-1832 Med anteckning rör. längdens fö-
rande samt teckenförklaringar och
förteckn. över rotarna.
4462664 Norra Lundby församling A I:6, 1832-1840 A I Husförhörslängder 6, 1832-1840 Med förteckning över rotar.
4462664 Norra Lundby församling A I:7, 1840-1849 A I Husförhörslängder 7, 1840-1849
4462664 Norra Lundby församling C:1, 1688-1700 C Födelse och dopböcker 1, 1688-1700 Dopbok med strödda anteckningar
om födelse. Häri även vigselbok
1688-1704 3/1, (luckor 1691 o. 1696), dödbok 1689-1704, kyrko-
räkenskaper 1670-1717, inventa-
rieförteckning (odat., med til-
lägg 1692 o. 1695), anteckningar
rör. kyrkans rep. 1686.
4462664 Norra Lundby församling C:2, 1700-1757 C Födelse och dopböcker 2, 1700-1757 Födelse- och dopbok 1700 5/5-
1706 12/9, 1715 15/6-1757. (Före
1745 företrädesvis dopbok.) Häri
äv. vigselbok 1716-1757, död-
och begravningsbok 1715 2/10-1757
(före 1748 endast begravnings- bok), inventarieförteckn. 1700 10/5 (med senare tillägg).
4462664 Norra Lundby församling L I:1, 1724-1799 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1724-1799 Häri även fragment av uppbörds-
längd å pastoralierna 1837-1843.
Häri även pålysningsbok 1885-1889.
4462665 Essunga församling A I:1, 1799-1814 A I Husförhörslängder 1, 1799-1814
4462665 Essunga församling A I:2, 1814-1825 A I Husförhörslängder 2, 1814-1825 Häri även husförhörslängd för Fåglum och Kyrkås 1831-1839.
4462665 Essunga församling A I:3, 1839-1847 A I Husförhörslängder 3, 1839-1847 Med ortreg.
4462665 Essunga församling A I:4, 1847-1853 A I Husförhörslängder 4, 1847-1853
4462665 Essunga församling A I:5, 1853-1860 A I Husförhörslängder 5, 1853-1860
4462665 Essunga församling K I:1, 1776-1793 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1776-1793 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1774-1794 samt fattigräkenskaper 1775-1793.
4462666 Bergs församling C:3, 1746-1776 C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1776 Omf. pastoraret. Häri även flyttningslängder 1747-1768, vigselbok samt död- och begravningsbok 1746-1776, anteckn. om avvittringshandlingar 1746-1758, avskrift av kungl. resolutioner 1689 16/3, 1732 11/2, sockenstämmoprotokoll 1746-1768, revisions- och inventeringsprotokoll 1815-1858, anteckningar om kyrkornas inkomstkällor u.å., anteckning om tionde till vinhållet 1843, d:o till vederlaget 1843, visitationsprotokoll 1749-1843, inventarieförteckningar till kyrkorna samt gåvor 1746-1843, förteckning å kyrkoarkivet 1843, inventarieförteckning för prästgården 1740, anteckningar om kyrkobyggnaderna och deras förbättringar i Berg och Lerdala 1740-1776, d:o i Timmersdala och Böja 1740-1776, anteckningar om prästgårdsbyggnaden och dess förbättringar 1740-1778, bänkdelningslängder 1744-1775, kyrkobalkslängder u.å. med anteckn. om nymätning 1775 samt series pastorum 1739-1911.
4462666 Bergs församling C:4, 1777-1826 C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1826 Häri även vigselbok 1777-1817, dödbok 1777-1826 samt sockenstämmoprotokoll 1775-1793.
4462666 Bergs församling C:5, 1827-1883 C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1883 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4462666 Bergs församling E:1, 1843-1883 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1843-1883 Omf. pastoratet
4462667 Berga församling A I:1, 1766-1800 A I Husförhörslängder 1, 1766-1800
4462667 Berga församling A I:2, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2, 1800-1805
4462667 Berga församling A I:3, 1806-1810 A I Husförhörslängder 3, 1806-1810
4462667 Berga församling A I:4, 1810-1814 A I Husförhörslängder 4, 1810-1814
4462667 Berga församling A I:5, 1814-1821 A I Husförhörslängder 5, 1814-1821
4462667 Berga församling A I:6, 1821-1825 A I Husförhörslängder 6, 1821-1825
4462667 Berga församling A I:7, 1825-1833 A I Husförhörslängder 7, 1825-1833
4462667 Berga församling A I:8, 1833-1843 A I Husförhörslängder 8, 1833-1843
4462667 Berga församling A I:9, 1843-1860 A I Husförhörslängder 9, 1843-1860
4462667 Berga församling L I:1, 1709-1800 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1709-1800 Huvudräkenskaper.Häri även kyrkobalkslängd 1726.
4462668 Hassle församling A I:1, 1763-1765 A I Husförhörslängder 1, 1763-1765
4462668 Hassle församling A I:2, 1778-1786 A I Husförhörslängder 2, 1778-1786
4462668 Hassle församling A I:3, 1786-1789 A I Husförhörslängder 3, 1786-1789
4462668 Hassle församling A I:4, 1789-1792 A I Husförhörslängder 4, 1789-1792
4462668 Hassle församling A I:5, 1792-1793 A I Husförhörslängder 5, 1792-1793
4462668 Hassle församling A I:6, 1794-1796 A I Husförhörslängder 6, 1794-1796
4462668 Hassle församling A I:7, 1797-1800 A I Husförhörslängder 7, 1797-1800
4462668 Hassle församling A I:8, 1800-1805 A I Husförhörslängder 8, 1800-1805
4462668 Hassle församling A I:9, 1806-1810 A I Husförhörslängder 9, 1806-1810
4462668 Hassle församling A I:10, 1810-1814 A I Husförhörslängder 10, 1810-1814
4462668 Hassle församling A I:11, 1814-1821 A I Husförhörslängder 11, 1814-1821
4462668 Hassle församling A I:12, 1821-1825 A I Husförhörslängder 12, 1821-1825
4462669 Södra Kedums församling A I:4, 1861-1874 A I Husförhörslängder 4, 1861-1874 Inb. Sid.1-3,fol.1-6,6a, 7-140. Med ortregister, roteregister samt förteckning på fattiga.
4462669 Södra Kedums församling A I:5, 1874-1884 A I Husförhörslängder 5, 1874-1884 Inb.Ortreg. Fol.1-189.Med förteckning på fattiga Häri även bok över obefintliga 1874-1884.
4462670 Brismene församling A I:7, 1872-1879 A I Husförhörslängder 7, 1872-1879 Inb.
4462670 Brismene församling A I:8, 1880-1894 A I Husförhörslängder 8, 1880-1894 Inb.
4462671 Vilske-Kleva församling A I:6, 1862-1873 A I Husförhörslängder 6, 1862-1873 Inb.
4462671 Vilske-Kleva församling A I:7, 1874-1881 A I Husförhörslängder 7, 1874-1881 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1873-1880 voterings- längd för skollärare-
och klockarval 1882.
4462672 Norra Vånga församling B:4, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Opag. Inflyttningslängd. Omfattar pastoratet
4462672 Norra Vånga församling B:5, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 5, 1850-1860 Opag. Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet
4462672 Norra Vånga församling C:7, 1850-1861-04-13 C Födelse- och dopböcker 7, 1850-1861-04-13 Opaginerad. Omfattar pastoratet
4462672 Norra Vånga församling E:2, 1850-1861-04-07 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1850-1861-04-07 Opaginerad. Omfattar pastoratet. För 1861 blott lysningsbok.
4462672 Norra Vånga församling F:1, 1850-1861-04-14 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1861-04-14 Opaginerad. Omfattar pastoratet
4462673 Skara stadsförsamling C:7, 1850-1873 C Födelse- och dopböcker 7, 1850-1873 Inb. Opag. Omfattar även Skara landsförsamling 1850-1867. Med en anteckning för år 1874.
4462673 Skara stadsförsamling E:1, 1850-1872 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1872 Inb. Opag. Omfattar även Skara landsförsamling s.å. Med två anteckningar för år 1873.
4462674 Värings församling B:1, 1849-1871 B In- och utflyttningslängder 1, 1849-1871 Inb. Fol. 1-91. Inflyttnings-
längd. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling B:2, 1849-1871 B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1871 Inb. Fol. 1-92. Utflyttnings-
längd. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling C:3, 1849-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1849-1861 Inb. Opag. Duplett. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling C:4, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1850-1860 Inb. Opag. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling E:2, 1849-1859 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1849-1859 Inb. Opag. Duplett av vigsel-
boken. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling E:3, 1850-1861 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1850-1861 Inb. Opag. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling F:1, 1849-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1849-1861 Inb. Opag. Duplett. Omfattar även Locketorp.
4462674 Värings församling F:2, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1861 Inb. Opag. Omfattar även Locketorp.
4462675 Älgarås församling B:1, 1824-1885 B In- och utflyttningslängder 1, 1824-1885 Inb.
4462675 Älgarås församling B:2, 1886-1896 B In- och utflyttningslängder 2, 1886-1896 Inb. Inflyttningslängder.
4462675 Älgarås församling B:3, 1886-1896 B In- och utflyttningslängder 3, 1886-1896 Inb. Utflyttningslängder.
4462675 Älgarås församling C:3, 1830-1885 C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1885 Inb.
4462676 Lidköpings församling A I:40, 1881-1891 A I Husförhörslängder 40, 1881-1891 Inb. Tomtregister. Nya staden 2.
4462677 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:32, 1875-1879 A I Husförhörslängder 32, 1875-1879 Sappörbataljonen.
4462677 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:33, 1876-1883 A I Husförhörslängder 33, 1876-1883 Fortifikationer, disciplinbefälet, civila. Alfabetiskt register lagt till H I: 7.
4462677 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:36, 1880-1884 A I Husförhörslängder 36, 1880-1884 Artilleriet och tygstaten.
4462677 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:35, 1879-1885 A I Husförhörslängder 35, 1879-1885 Sappörbataljonens 3:e kompani.
4462677 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:37, 1880-1884 A I Husförhörslängder 37, 1880-1884 Sappörbataljonens 1:a och 2:a kompani.
4462678 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:34, 1876-1885 A I Husförhörslängder 34, 1876-1885 Disciplinkompaniets manskap.
4462678 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:40, 1884-1890 A I Husförhörslängder 40, 1884-1890
4462679 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:38, 1882-1893 A I Husförhörslängder 38, 1882-1893 Artilleriet.
4462679 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:39, 1893-1894 A I Husförhörslängder 39, 1893-1894 Norrlands artillerireg:s 4:e, 5:e, 6:e batteri.
4462679 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:41, 1886-1894 A I Husförhörslängder 41, 1886-1894 Göta artilleri 1886-1893, Karlsborgs artillerikår 1893-1894.
4462680 Flistads församling A I:11, 1862-1874 A I Husförhörslängder 11, 1862-1874 Band i bunt.
4462680 Flistads församling A I:12, 1875-1884 A I Husförhörslängder 12, 1875-1884
4462680 Flistads församling A I:13, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13, 1885-1894
4462680 Vads församling A I:9, 1861-1879 A I Husförhörslängder 9, 1861-1879 Inb.
4462680 Vads församling A I:10, 1879-1895 A I Husförhörslängder 10, 1879-1895 Inb.
4462681 Amnehärads församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Del II. Häri även folkmängdsuppgifter s.å. samt bok över obefintliga s.å.
4462681 Amnehärads församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Del I.
4462681 Amnehärads församling A I:23, 1891-1896 A I Husförhörslängder 23, 1891-1896 Del II. Häri även folkmängdsuppgifter s.å. samt bok över obefintliga s.å.
4462682 Skärvs församling A I:4, 1848-1860 A I Husförhörslängder 4, 1848-1860 Fol. 1-183, 51 A, 52 A.
Med ortreg.
4462682 Skärvs församling A I:5, 1861-1869 A I Husförhörslängder 5, 1861-1869
4462682 Skärvs församling A I:6, 1870-1880 A I Husförhörslängder 6, 1870-1880
4462682 Skärvs församling A I:7, 1881-1891 A I Husförhörslängder 7, 1881-1891
4462683 Stenums församling A I:7, 1846-1861 A I Husförhörslängder 7, 1846-1861 Inb. Fol. 1-83, 85-163, 32A, 47A, 72A, 106A, 120A, 160A. Med ortreg.
4462683 Stenums församling A I:8, 1861-1869 A I Husförhörslängder 8, 1861-1869
4462683 Stenums församling A I:9, 1870-1880 A I Husförhörslängder 9, 1870-1880
4462683 Stenums församling A I:10, 1881-1891 A I Husförhörslängder 10, 1881-1891
4462684 Berga församling A I:10, 1861-1866 A I Husförhörslängder 10, 1861-1866
4462684 Berga församling A I:11, 1866-1877 A I Husförhörslängder 11, 1866-1877
4462684 Berga församling A I:12, 1878-1897 A I Husförhörslängder 12, 1878-1897
4462685 Skörstorps församling A I:4, 1861-1878 A I Husförhörslängder 4, 1861-1878 Inb.
4462685 Skörstorps församling A I:5, 1879-1889 A I Husförhörslängder 5, 1879-1889 Inb.
4462686 Brandstorps församling A I:5, 1861-1870 A I Husförhörslängder 5, 1861-1870
4462686 Brandstorps församling A I:6, 1870-1880 A I Husförhörslängder 6, 1870-1880
4462686 Brandstorps församling A I:7, 1880-1895 A I Husförhörslängder 7, 1880-1895
4462687 Valstads församling A I:15, 1861-1868 A I Husförhörslängder 15, 1861-1868 Inb. Omf. även Vättak, Suntak och Kymbo.
4462688 Valstads församling A I:16, 1868-1878 A I Husförhörslängder 16, 1868-1878 Inb. Omf. även Vättak, Suntak och Kymbo.
4462688 Valstads församling A I:17, 1879-1889 A I Husförhörslängder 17, 1879-1889 Inb. Omf. även Vättak, Suntak och Kymbo.
4462689 Mariestads församling A I:29, 1870-1875 A I Husförhörslängder 29, 1870-1875
4462689 Mariestads församling A I:30, 1875-1880 A I Husförhörslängder 30, 1875-1880
4462689 Mariestads församling A I:31, 1875-1880 A I Husförhörslängder 31, 1875-1880
4462690 Mariestads församling A I:35, 1889-1897 A I Husförhörslängder 35, 1889-1897
4462691 Lyrestads församling A I:9, 1880-1885 A I Husförhörslängder 9, 1880-1885 Västerliden. Med brottmålslängd.
4462691 Lyrestads församling A I:10, 1880-1885 A I Husförhörslängder 10, 1880-1885 Österliden.
4462691 Lyrestads församling A I:11, 1886-1894 A I Husförhörslängder 11, 1886-1894 Västerliden.
4462692 Skövde stadsförsamling A I:13, 1866-1880 A I Husförhörslängder 13, 1866-1880 II. Omf. 42-109.
4462692 Skövde stadsförsamling A I:14, 1866-1880 A I Husförhörslängder 14, 1866-1880 III. Tilläggsband med samtida tomtregister.
4462693 Timmersdala församling A I:2, 1862-1879 A I Husförhörslängder 2, 1862-1879 Inb.
4462694 Fägre församling A I:12, 1878-1886 A I Husförhörslängder 12, 1878-1886 II.
4462694 Fägre församling A I:13, 1878-1886 A I Husförhörslängder 13, 1878-1886 III. Häri även obefintlighetsbok.
4462695 Undenäs församling A I:9, 1845-1856 A I Husförhörslängder 9, 1845-1856 Inb. Del I. Med ortregister. (Omfattar Hanebäcks, Bocksjö, Hulta, Granviks, Selsendi, Svanviks, Forsviks, Sanums, Prästgårds, Åna och Gammalruds rotar.)
4463132 Hjälstads församling E:1, 1770-1837 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1770-1837 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok s.å. Omfattar pastoratet
4463132 Hjälstads församling E:2, 1838-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1838-1860 Häri även död- och begravningsbok s.å. Omfattar pastoratet
4463132 Hjälstads församling F:1, 1714-1745 F Död- och begravningsböcker 1, 1714-1745 Omfattar pastoratet
4463133 Hjälstads församling L I:1, 1636-1665 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1636-1665 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1651, 1663 varav sistn. omf. past., vinsädesräkenskaper 1628-1666, visitationsprotokoll 1640 omf. past., handlingar ang. prästerskapets löneförmåner u.å., tiondelängder 1654-1666 samt historiska händelser u.å.-1652.
4463133 Hjälstads församling L I:2, 1671-1729 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1671-1729 Specialräkenskaper.
4463133 Hjälstads församling L I:3, 1697-1776 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1697-1776 Specialräkenskaper. Omf. past. Häri även sockenstämmoprotokoll 1655-1668 omf. past., inventarieförteckningar för kyrkan och prästgården 1654-1668, samt handlingar ang. prästgårdens reparation m.m. u.å.
4463133 Hjälstads församling L I:5, 1744-1825 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1744-1825 Skuldbok. Häri även fattigkassan 1750-1826, magasinskassan 1818-1821 och vinsädeskassan 1765-1826.
För Mo: kyrkokassan 1740-1825, fattigkassan 1750-1826, magasinskassan 1818-1821 och vinsädeskassan 1826-1865.
För Svenneby: kyrkokassan 1725-1825, fattigkassan 1750-1825, magasinskassan 1818-1821 och vinsädeskassan 1765-1826.
För Vad: kyrkokassan 1744-1825, fattigkassan 1750-1826, magasinskassan 1818-1821 och vinsädeskassan 1765-1826.
4463134 Mo församling A I:1, 1803-1811 A I Husförhörslängder 1, 1803-1811
4463134 Mo församling A I:2, 1843-1860 A I Husförhörslängder 2, 1843-1860 Med ortregister
4463134 Mo församling L I:1, 1668-1744 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1668-1744 Huvudräkenskaper.
4463134 Mo församling L I:3, 1765-1821 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1821 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1783-1820 och lasarettskassan 1786-1820.
4463134 Mo församling L I:4, 1778-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1778-1831 Specialräkenskaper.
4463135 Trästena församling A I:1, 1810-1818 A I Husförhörslängder 1, 1810-1818
4463135 Trästena församling A I:2, 1818-1831 A I Husförhörslängder 2, 1818-1831 Med ortregister
4463135 Trästena församling A I:3, 1831-1841 A I Husförhörslängder 3, 1831-1841 Med ortregister
4463135 Trästena församling A I:4, 1841-1857 A I Husförhörslängder 4, 1841-1857 Med ortregister
4463135 Trästena församling L I:1, 1695-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1831 Huvud- och specialräkenskaper, lucka 1721-1731. Häri även skolräkenskaper 1848-1865, inventarieförteckningar 1695, 1746, samt bänkdelningslängd u.å.
4463135 Trästena församling L I:2, 1762-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1762-1786 Specialräkenskaper.
4463135 Trästena församling L I:3, 1786-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1831 Special- och skuldbok.
4463136 Bergs församling A I:1, 1765-1770 A I Husförhörslängder 1, 1765-1770
4463136 Bergs församling A I:2, 1773-1779 A I Husförhörslängder 2, 1773-1779
4463136 Bergs församling A I:3, 1779-1786 A I Husförhörslängder 3, 1779-1786 Ofullständig. Del av Bergs och Högsböla samt Esbjörnstorps rotar saknas.
4463136 Bergs församling A I:4, 1786-1798 A I Husförhörslängder 4, 1786-1798
4463136 Bergs församling A I:5, 1798-1804 A I Husförhörslängder 5, 1798-1804 Häri även flyttningslängd 1802-1812.
4463137 Bergs församling A I:6, 1804-1812 A I Husförhörslängder 6, 1804-1812
4463137 Bergs församling A I:7, 1810-1813 A I Husförhörslängder 7, 1810-1813
4463137 Bergs församling A I:8a, 1813-1820 A I Husförhörslängder 8a, 1813-1820 Med rote- och ortregister.
4463137 Bergs församling A I:8b, 1813-1826 A I Husförhörslängder 8b, 1813-1826 Karlsfors bruk. Med personreg.
4463137 Bergs församling A I:9, 1821-1827 A I Husförhörslängder 9, 1821-1827 Med rote- och ortregister.
4463137 Bergs församling A I:10a, 1827-1842 A I Husförhörslängder 10a, 1827-1842
4463137 Bergs församling A I:10b, 1828-1843 A I Husförhörslängder 10b, 1828-1843 Karlsfors bruk. Med personreg.
4463137 Bergs församling A I:11a, 1842-1848 A I Husförhörslängder 11a, 1842-1848
4463137 Bergs församling A I:11b, 1843-1853 A I Husförhörslängder 11b, 1843-1853 Karlsfors bruk.
4463137 Bergs församling A I:12, 1853-1861 A I Husförhörslängder 12, 1853-1861 Karlfors bruk.
4463138 Bergs församling B:1, 1813-1836 B In- och utflyttningslängder 1, 1813-1836 Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1817-1836 (omf.past.).
4463138 Bergs församling B:2, 1837-1843 B In- och utflyttningslängder 2, 1837-1843 Omf. past. Häri även konfirmationsbok 1852-1894 (omf. past.), vigselbok 1837-1848 (omf. past.), huvudräkenskaper för fattigkassan 1812-1830 samt utgiftsbok för fattigkassan 1812-1818.
4463138 Bergs församling B:3, 1843-1856 B In- och utflyttningslängder 3, 1843-1856 Omf. past.
4463138 Bergs församling C:1, 1642-1695 C Födelse- och dopböcker 1, 1642-1695 Finnes 1642, 1689-1695.
Omf. past. Häri även vigselbok 1630-1695, död- och begravningsbok 1631-1695, skrivelser från krigskollegium m.fl. myndigheter 1640-1685, sockenstämmoprotokoll 1644-1693, spr. år, räkenskaper för kyrkokassan 1630-1685 spr.år, inventarieförteckningar 1630, 1677, protokoll vid prosteting 1635-1687 spr.år, vid biskopsvisitation 1661, visitationshandlingar 1644, 1655, anteckningar ang. kyrkoportarnas underhåll 1600-talet, anteckn. om kyrkobalkar 1600-talet, om rep. av kyrkan 1646-1681, om prästgårdsbyggnader 1644-1679, om skogsmarken mellan Bergs och Odensåkers förs. 1600-talet, stolrumslängd 1630, sällsamma händelser 1632-1640 spr. år, series pastorum ang. pastor Jacobus 1644 2/12, samt anteckning om vinsäden 1657, 1664 och 1669.
4463138 Bergs församling C:2, 1695-1745 C Födelse- och dopböcker 2, 1695-1745 Omf. pastoratet. Häri även flyttningslängder 1696-1723, 1740-1744, vigselbok samt död- och begravningsbok 1695-1745, avvittringsanteckningar 1703-1750, avskrifter av div. kungl.maj:ts m.fl:s brev och resolutioner 1547-1746, sockenstämmoprotokoll 1695-1762, utdrag ur kyrkoräkenskaper 1695-1745, anteckningar om kyrkornas inkomstkällor, 1695 och senare, visitationsprotokoll 1693-1746 spr. år, protokoll vid syn å prästgården 1704 2/3, inventarieförteckning för kyrkorna 1695-1746, d:o för prästgården 1740 aug., anteckning om kyrkobyggnaderna och dess förbättringar 1695-1884, d:o om prästgårdsbyggnaderna 1693-1752, anteckning om kaplanboställets ägor 1740, bänkrumslängder i Bergs kyrka 1699, 1744, i annexförsamlingarnas kyrkor 1697, kyrkobalkslängder omf. pastoratet 1695, series pastorum 1340-1739, anteckn. om sällsamma händelser 1696-1836.
4463139 Bergs församling K I:1, 1693-1725 K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1693-1725 Häri även kyrkoräkenskaper 1687-1729, insamlingslista för nya kyrkobibeln 1698, anteckning om revision 1644-1702, anteckning om vinhållet 1695-1696, kyrkans inventarium 1699, protokoll vid syn på kyrkan 1687, anteckning om kyrkobyggnad 1693-1699, anteckningar om gåvor till kyrkans prydande 1693-1702 samt kyrkobalksledning 1694.
4463139 Bergs församling L I:1, 1729-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1830 Specialräkenskaper 1729-1740 30/4, huvudräkenskaper 1740 1/5-1830 30/4.
4463139 Bergs församling L I:2, 1740-1806 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1740-1806 Finnes 1740-1805 (1806)
1. 1740-1762. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan samma år. 2. 1762-1784. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan samma år, för vinsädespengar 1773-1784 (omf.past.) och för lasarettspengar 1778-1784. 3. 1784-1805 (1806). Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan 1784-1805 och för lasarettsmedel 1784-1787, vinkassan 1784-1811, omf. past.
4463139 Bergs församling L I:4, 1789-1805 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1789-1805 Kladd. Inkomstspecial för kyrko- och fattigkassorna, utgiftsspecial för kyrkokassan.
4463140 Färeds församling A I:1, 1769-1777 A I Husförhörslängder 1, 1769-1777
4463140 Färeds församling A I:2, 1778-1810 A I Husförhörslängder 2, 1778-1810
4463140 Färeds församling A I:3, 1810-1814 A I Husförhörslängder 3, 1810-1814
4463140 Färeds församling A I:4, 1814-1821 A I Husförhörslängder 4, 1814-1821
4463140 Färeds församling A I:5, 1825-1843 A I Husförhörslängder 5, 1825-1843
4463140 Färeds församling A I:6, 1843-1860 A I Husförhörslängder 6, 1843-1860
4463140 Färeds församling L I:1, 1640-1799 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1640-1799 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.-1677 samt kyrkobalkslängd 1731.
4463140 Färeds församling L I:2, 1770-1795 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1770-1795 Specialräkenskaper. Häri även spannmålsräkenskaper 1829-1855, spridda år.
4463141 Hassle församling C:1, 1690-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1757 Häri även in- och utflyttningslängd 1735-1766, vigselbok 1690-1757 samt död- och begravningsbok 1690-1757. Omfattar pastoratet
4463141 Hassle församling C:2, 1758-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1799 Häri även vigselbok 1758-1799 samt död- och begravningsbok 1758-1799. Omfattar pastoratet
4463141 Hassle församling C:3, 1789-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1795 Kladd. Häri även utflyttningslängd 1789-1795, lysnings- och vigselbok 1789-1796 samt död- och begravningsbok 1792-1795. Omfattar pastoratet
4463142 Edsvära församling A I:24, 1876-1885 A I Husförhörslängder 24, 1876-1885
4463142 Edsvära församling A I:25, 1886-1895 A I Husförhörslängder 25, 1886-1895
4463143 Norra Vings församling B:4, 1849-1869 B In- och utflyttningslängder 4, 1849-1869 Opag. Omf. past.
4463143 Norra Vings församling C:4, 1849-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1849-1869 Band i bunt. Sid. 1-299. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1849-1869.
4463144 Ransbergs församling B:2, 1850-1886 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1886 Finnes 1850-1886 20/1. Inb. Fol. 1-191. Utflyttningslängd. Omfattar även Mölltorp 1850-1868.
4463144 Ransbergs församling B:3, 1850-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1894 Fol. 1-189. Inflyttnings- längd. Omfattar även Mölltorp 1850-1868.
4463144 Ransbergs församling B:4, 1886-1894 B In- och utflyttningslängder 4, 1886-1894 Opag. Utflyttningslängd.
4463145 Ransbergs församling C:5, 1850-1894 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1894 Opag.
4463145 Ransbergs församling E:2, 1850-1894 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1850-1894 Fol. 1-128. Omfattar även Mölltorp 1850-1868.
4463145 Ransbergs församling F:1, 1850-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1894 Opag.
4463146 Råda församling B:1, 1846-1873 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1873 Inb. Sid. 1-280, a tergo 1-246. Omfattar pastoratet.
4463146 Råda församling C:5, 1843-1869 C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1869 Inb. Sid. 1-609, a tergo 1-333. Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1846-1869, död- och begravningsbok 1843-1869. Omf. pastoratet.
4463147 Skara stadsförsamling B:4, 1850-1873 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1873 Inflyttningslängd. Omfattar även Skara landsförsamling 1850-1867.
4463147 Skara stadsförsamling B:5, 1850-1873 B In- och utflyttningslängder 5, 1850-1873 Opag. Utflyttningslängd. Omfattar även Skara landsförsamling 1850-1867.
4463148 Åsle församling B:2, 1842-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1842-1860 Inb. Sid. 1-95, à tergo 1-25. Häri även förlikningsnämndens protokoll 1865-1870. Omfattar pastoratet.
4463148 Åsle församling C:5, 1839-1871 C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1871 Inb.
Sid. 1-257, a tergo 1-97.
Födelse- och dopbok 1839-1871 29/9.
Häri även lysnings- och vigselbok 1839-1870 samt död- och begravningsbok 1839-1871 1/10.
4463148 Mularps församling C I:3, 1839-1871 C I Födelse- och dopböcker 3, 1839-1871 "Inb. Sid. 1-309 samt a tergo 1-55. Födelse- och dopbok 1839-1871 13/9. Häri även lys-
nings- och vigselbok 1839-1869
(för åren 1845, 1846 och 1870 saknas lysnings- och vigsel-
uppgifter); samt död- och begravningsbok 1839-1871 30/7."
4463149 Lidköpings församling A I:41, 1881-1891 A I Husförhörslängder 41, 1881-1891 Inb. Ort- och tomtregister. Nya staden 3.
4463149 Lidköpings församling A I:42, 1890-1891 A I Husförhörslängder 42, 1890-1891 Inb. Supplement.
4463150 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:27, 1861-1863 A I Husförhörslängder 27, 1861-1863 Tionde kronoarbetskompaniet. Häri även dödbok 1861-1863.
4463150 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:29, 1862-1874 A I Husförhörslängder 29, 1862-1874 Disciplinkompaniet.
4463150 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:30, 1871-1878 A I Husförhörslängder 30, 1871-1878 Disciplinkompaniet. Lös förteckning (fol 201-233) lagd till H I: 5.
4463150 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:31, 1874-1880 A I Husförhörslängder 31, 1874-1880 Artilleriet.
4463151 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:42, 1886-1896 A I Husförhörslängder 42, 1886-1896 Sappörbataljonen.
4463151 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:43, 1891-1896 A I Husförhörslängder 43, 1891-1896
4463152 Amnehärads församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870 Del I. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463152 Amnehärads församling A I:13, 1861-1870 A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Del II. Häri även folkmängdsuppgifter 1862-1864 samt skolbarnsstatistik för Amnehärad 1849-1863 och för Södra Råda 1849-1856.
4463152 Amnehärads församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Del I. Häri även folkmängdsuppgifter s.å.
4463153 Amnehärads församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Del II. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463153 Amnehärads församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Del I.
4463153 Amnehärads församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Del II. Häri även folkmängdsuppgifter s.å.
4463154 Amnehärads församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Del I.
4463154 Amnehärads församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Del II. Häri även folkmängdsuppgifter s.å.
4463155 Amnehärads församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Del I.
4463156 Färeds församling A I:7, 1861-1866 A I Husförhörslängder 7, 1861-1866
4463156 Färeds församling A I:8, 1866-1877 A I Husförhörslängder 8, 1866-1877
4463156 Färeds församling A I:9, 1878-1897 A I Husförhörslängder 9, 1878-1897
4463157 Baltaks församling A I:6, 1858-1867 A I Husförhörslängder 6, 1858-1867
4463157 Baltaks församling A I:7, 1867-1887 A I Husförhörslängder 7, 1867-1887
4463158 Fröjereds församling A I:9, 1864-1874 A I Husförhörslängder 9, 1864-1874
4463158 Fröjereds församling A I:10, 1874-1883 A I Husförhörslängder 10, 1874-1883
4463159 Agnetorps församling A I:10, 1876-1884 A I Husförhörslängder 10, 1876-1884 I
4463159 Agnetorps församling A I:11, 1876-1884 A I Husförhörslängder 11, 1876-1884 II
4463159 Agnetorps församling A I:12, 1884-1895 A I Husförhörslängder 12, 1884-1895 I
4463159 Agnetorps församling A I:13, 1884-1895 A I Husförhörslängder 13, 1884-1895 II Häri även ant. om obefintl. s.å., ant. om allm. nattvards- gångar 1887-1899, mantals- skrivnings- och folkmängds- uppgifter 1887-1896.
4463160 Mariestads församling A I:24, 1861-1865 A I Husförhörslängder 24, 1861-1865
4463160 Mariestads församling A I:25, 1861-1865 A I Husförhörslängder 25, 1861-1865
4463161 Mariestads församling A I:26, 1866-1870 A I Husförhörslängder 26, 1866-1870
4463161 Mariestads församling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870
4463161 Mariestads församling A I:28, 1870-1875 A I Husförhörslängder 28, 1870-1875
4463162 Mariestads församling A I:32, 1875-1880 A I Husförhörslängder 32, 1875-1880
4463162 Mariestads församling A I:33, 1881-1888 A I Husförhörslängder 33, 1881-1888
4463162 Mariestads församling A I:34, 1881-1888 A I Husförhörslängder 34, 1881-1888
4463163 Mölltorps församling A I:7, 1860-1873 A I Husförhörslängder 7, 1860-1873 Med ortreg.
4463163 Mölltorps församling A I:8, 1874-1887 A I Husförhörslängder 8, 1874-1887 Inb. Häri även längd över obefintliga s.å.
4463164 Lyrestads församling A I:3, 1855-1860 A I Husförhörslängder 3, 1855-1860 Inb. Västerliden.
4463164 Lyrestads församling A I:4, 1855-1860 A I Husförhörslängder 4, 1855-1860 Inb. Österliden.
4463164 Lyrestads församling A I:5, 1861-1870 A I Husförhörslängder 5, 1861-1870 Västerliden. Med brottsmålslängd.
4463165 Lyrestads församling A I:6, 1861-1870 A I Husförhörslängder 6, 1861-1870 Österliden.
4463165 Lyrestads församling A I:7, 1871-1879 A I Husförhörslängder 7, 1871-1879 Västerliden. Med brottmålslängd.
4463165 Lyrestads församling A I:8, 1871-1879 A I Husförhörslängder 8, 1871-1879 Österliden.
4463166 Beatebergs församling A I:10, 1863-1870 A I Husförhörslängder 10, 1863-1870 Band i bunt
4463166 Beatebergs församling A I:11, 1871-1890 A I Husförhörslängder 11, 1871-1890 Häri även folkmängdsuppgifter 1878-1890 samt bok över obefintliga 1871-1890
4463167 Eggby församling A I:8, 1864-1871 A I Husförhörslängder 8, 1864-1871 Inb. Omf. även Istrum.
4463167 Eggby församling A I:9, 1871-1881 A I Husförhörslängder 9, 1871-1881 Inb. Omf. även Istrum.
4463167 Eggby församling A I:10, 1881-1895 A I Husförhörslängder 10, 1881-1895
4463167 Istrums församling A I:1, 1881-1895 A I Husförhörslängder 1, 1881-1895
4463168 Ryds församling A I:2, 1863-1888 A I Husförhörslängder 2, 1863-1888 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463169 Skövde landsförsamling A I:6, 1861-1870 A I Husförhörslängder 6, 1861-1870 I
4463169 Skövde landsförsamling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 II Häri även bok över obefintliga.
4463170 Skövde landsförsamling A I:8, 1870-1886 A I Husförhörslängder 8, 1870-1886 I Häri även bok över
obefintliga.
4463170 Skövde landsförsamling A I:9, 1870-1886 A I Husförhörslängder 9, 1870-1886 II Häri även bok över
obefintliga.
4463171 Skövde stadsförsamling A I:10, 1860-1866 A I Husförhörslängder 10, 1860-1866 I. Omf. tomt 1-36.
4463171 Skövde stadsförsamling A I:11, 1860-1866 A I Husförhörslängder 11, 1860-1866 II. Omf. tomt 37-stadens slut.
4463171 Skövde stadsförsamling A I:12, 1866-1880 A I Husförhörslängder 12, 1866-1880 I. Omf. tomt 1-41.
4463172 Skövde stadsförsamling A I:15, 1880-1891 A I Husförhörslängder 15, 1880-1891 I. Omf. tomt 1-41.
4463173 Broby församling A I:2, 1861-1871 A I Husförhörslängder 2, 1861-1871 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1863-1869.
4463173 Broby församling A I:3, 1871-1882 A I Husförhörslängder 3, 1871-1882 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463173 Broby församling A I:4, 1883-1893 A I Husförhörslängder 4, 1883-1893 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängduppgifter 1888-1892.
4463174 Enåsa församling A I:8, 1861-1866 A I Husförhörslängder 8, 1861-1866
4463174 Enåsa församling A I:9, 1866-1878 A I Husförhörslängder 9, 1866-1878
4463174 Enåsa församling A I:10, 1878-1897 A I Husförhörslängder 10, 1878-1897
4463175 Böja församling A I:4, 1862-1879 A I Husförhörslängder 4, 1862-1879 Inb.
4463175 Lerdala församling A I:14, 1860-1878 A I Husförhörslängder 14, 1860-1878 Inb.
4463176 Hova församling A I:5, 1857-1870 A I Husförhörslängder 5, 1857-1870 Del I. Inb. Sid. 1-403, 403a-b. Med ortreg. ställvis slöjlagad.
4463176 Hova församling A I:6, 1857-1870 A I Husförhörslängder 6, 1857-1870 Del II. Inb. Sid. 404-621, 632-732. Med ortreg. Ställvis slöjlagad.
4463176 Hova församling A I:7, 1870-1884 A I Husförhörslängder 7, 1870-1884 Inb. Del I.
4463177 Hova församling A I:8, 1870-1884 A I Husförhörslängder 8, 1870-1884 Inb. Del II. Häri även obefintliga 1860-1884.
4463177 Hova församling A I:9, 1884-1894 A I Husförhörslängder 9, 1884-1894 Inb. Del I.
4463178 Hova församling A I:10, 1884-1894 A I Husförhörslängder 10, 1884-1894 Inb. Del II.
4463178 Hova församling A I:11, 1884-1894 A I Husförhörslängder 11, 1884-1894 Inb. Del III. Häri även obefintliga 1860-1894.
4463179 Hagelbergs församling A I:4, 1720t- A I Husförhörslängder 4, 1720t- Kopia efter original i Malmström-Grenanderska samlingen i Skövde museum. Kopian gjord 1959.
4463179 Hagelbergs församling A I:6, 1865-1888 A I Husförhörslängder 6, 1865-1888
4463180 Töreboda församling A I:6, 1852-1872 A I Husförhörslängder 6, 1852-1872 Fol. 1-338 + 182 A-B. Med ortreg.
och förteckning på soldater och husarer samt folkmängdsuppgift per den 1/1 1853.
4463180 Töreboda församling A I:7, 1866-1884 A I Husförhörslängder 7, 1866-1884
4463181 Trästena församling A I:5, 1857-1865 A I Husförhörslängder 5, 1857-1865
4463181 Trästena församling A I:6, 1863-1879 A I Husförhörslängder 6, 1863-1879
4463181 Trästena församling A I:7, 1879-1886 A I Husförhörslängder 7, 1879-1886
4463181 Trästena församling A I:8, 1886-1895 A I Husförhörslängder 8, 1886-1895
4463183 Sveneby församling A I:1, 1786-1804 A I Husförhörslängder 1, 1786-1804
4463183 Sveneby församling A I:2, 1788-1809 A I Husförhörslängder 2, 1788-1809
4463183 Sveneby församling A I:3, 1804-1810 A I Husförhörslängder 3, 1804-1810 Häri även konfirmationsbok 1802
4463183 Sveneby församling A I:4, 1843-1860 A I Husförhörslängder 4, 1843-1860 Med ortregister
4463183 Sveneby församling L I:1, 1666-1716 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1716 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1672 och inventarieförteckning 1680.
4463183 Sveneby församling L I:2, 1717-1874 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1874 Specialräkenskaper.
4463183 Sveneby församling L I:3, 1765-1820 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1820 Specialräkenskaper.
4463183 Sveneby församling L I:4, 1778-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1778-1831 Specialräkenskaper.
4463184 Bergs församling A I:13, 1847-1857 A I Husförhörslängder 13, 1847-1857 Med ortregister
4463184 Bergs församling A I:14, 1858-1864 A I Husförhörslängder 14, 1858-1864 Med ortregister
4463185 Enåsa församling A I:1, 1778-1810 A I Husförhörslängder 1, 1778-1810
4463185 Enåsa församling A I:2, 1810-1814 A I Husförhörslängder 2, 1810-1814
4463185 Enåsa församling A I:3, 1814-1821 A I Husförhörslängder 3, 1814-1821
4463185 Enåsa församling A I:4, 1821-1826 A I Husförhörslängder 4, 1821-1826
4463185 Enåsa församling A I:5, 1826-1833 A I Husförhörslängder 5, 1826-1833
4463185 Enåsa församling A I:6, 1833-1843 A I Husförhörslängder 6, 1833-1843
4463185 Enåsa församling A I:7, 1843-1860 A I Husförhörslängder 7, 1843-1860
4463186 Hassle församling A I:13, 1825-1833 A I Husförhörslängder 13, 1825-1833
4463186 Hassle församling A I:14, 1833-1843 A I Husförhörslängder 14, 1833-1843
4463186 Hassle församling A I:15, 1843-1860 A I Husförhörslängder 15, 1843-1860
4463186 Hassle församling B:1, 1800-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1800-1850 Bunt med 2 fasciklar: 1. 1800, 1806-1850.
Häri även flyttningslängder för pastoratet 1833, 1835. 2. 1849-1850. Häri även flyttningslängder för pastoratet 1849.
4463186 Hassle församling B:2, 1851-1868 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1868 Omfattar pastoratet
4463187 Skärvs församling C:4, 1849-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1849-1869 Band i bunt. Sid. 1-301. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1849-1869.
4463188 Tuns församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860 Opag. Inflyttningslängd. Omf. past.
4463188 Tuns församling B:4, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Opag. Utflyttningslängd. Omf. past.
4463188 Tuns församling C:3, 1850-1858-07-26 C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1858-07-26 Sid. 1-98. Omf. past.
4463188 Tuns församling C:4, 1858-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1858-1860 Inb. Sid. 1-284. Omf. past.
4463188 Tuns församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860 Inb. Opag. Omf. past.
4463188 Tuns församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860 Inb. Sid. 1-100. Omf. past.
4463189 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:28, 1861-1876 A I Husförhörslängder 28, 1861-1876
4463189 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:26, 1860-1866 A I Husförhörslängder 26, 1860-1866 Femte kronoarbetskompaniet i Karlskrona.
4463190 Acklinga församling A I:6, 1857-1870 A I Husförhörslängder 6, 1857-1870 Med ortregister.
4463190 Acklinga församling A I:7, 1870-1888 A I Husförhörslängder 7, 1870-1888 Häri även summariska folkmängdsuppgifter 1887-1888.
4463191 Bäcks församling A I:6, 1852-1871 A I Husförhörslängder 6, 1852-1871 Fol. 1-193. Med ortreg. och förteckning över soldater och husarer samt folkmängdsuppgift per den 1/1 1853.
4463191 Bäcks församling A I:7, 1872-1884 A I Husförhörslängder 7, 1872-1884
4463191 Bäcks församling A I:8, 1885-1894 A I Husförhörslängder 8, 1885-1894
4463192 Agnetorps församling A I:8, 1858-1867 A I Husförhörslängder 8, 1858-1867
4463192 Agnetorps församling A I:9, 1867-1876 A I Husförhörslängder 9, 1867-1876
4463193 Fridene församling A I:7, 1864-1878 A I Husförhörslängder 7, 1864-1878
4463194 Korsberga församling A I:7, 1864-1875 A I Husförhörslängder 7, 1864-1875
4463194 Korsberga församling A I:8, 1876-1884 A I Husförhörslängder 8, 1876-1884
4463195 Bällefors församling A I:7, 1861-1872 A I Husförhörslängder 7, 1861-1872 Omfattar även Ekeskog.
4463195 Bällefors församling A I:8, 1872-1884 A I Husförhörslängder 8, 1872-1884 Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1878-1883.
4463195 Ekeskogs församling A I:1, 1872-1884 A I Husförhörslängder 1, 1872-1884 Häri även folkmängdsuppgifter 1878-1883
4463196 Skövde stadsförsamling A I:16, 1880-1891 A I Husförhörslängder 16, 1880-1891 II. Omf. tomt 42-76.
4463196 Skövde stadsförsamling A I:17, 1880-1891 A I Husförhörslängder 17, 1880-1891 III. Omf. tomt 77-145. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463197 Bergs församling A I:15, 1865-1880 A I Husförhörslängder 15, 1865-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463198 Ljunghems församling A I:6, 1861-1868 A I Husförhörslängder 6, 1861-1868 Omf. även Edåsa s.å.
4463198 Ljunghems församling A I:7, 1868-1875 A I Husförhörslängder 7, 1868-1875 Omf. även Edåsa s.å.
4463198 Ljunghems församling A I:8, 1876-1885 A I Husförhörslängder 8, 1876-1885 Omf. även Edåsa s.å.
4463198 Ljunghems församling A I:9, 1886-1893 A I Husförhörslängder 9, 1886-1893 Omf. även Edåsa s.å.
4463199 Fägre församling A I:9, 1863-1878 A I Husförhörslängder 9, 1863-1878 I.
4463199 Fägre församling A I:10, 1863-1878 A I Husförhörslängder 10, 1863-1878 II.
4463199 Fägre församling A I:11, 1878-1886 A I Husförhörslängder 11, 1878-1886 I.
4463200 Fägre församling A I:14, 1886-1896 A I Husförhörslängder 14, 1886-1896 I.
4463200 Fägre församling A I:15, 1886-1896 A I Husförhörslängder 15, 1886-1896 II. Häri även obefintlighetsbok.
4463201 Töreboda församling A I:8, 1872-1884 A I Husförhörslängder 8, 1872-1884
4463201 Töreboda församling A I:9, 1884-1895 A I Husförhörslängder 9, 1884-1895
4463201 Töreboda församling A I:10, 1884-1895 A I Husförhörslängder 10, 1884-1895
4463202 Källby församling A I:13, 1855-1860 A I Husförhörslängder 13, 1855-1860 Inb. Med hemmans- och roteregister. Omf. även Broby 1855-1861.
4463202 Källby församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1861-1869.
4463202 Källby församling A I:15, 1870-1881 A I Husförhörslängder 15, 1870-1881 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1870-1880.
4463202 Källby församling A I:16, 1881-1887 A I Husförhörslängder 16, 1881-1887 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1881-1886.
4463203 Undenäs församling A I:10, 1845-1856 A I Husförhörslängder 10, 1845-1856 Inb. Del II. Med ortregister samt anteckningar om soldater och pensionärer. Omfattar även Halna. (Omfattar Skallebo, Häggebo, Bosjöfalla, Igelstads, Fräckestads, Skaga, Närlunda, Sättra, Halnatorps, By och Trälkets rotar.)
4463204 Undenäs församling A I:11, 1856-1861 A I Husförhörslängder 11, 1856-1861 Inb. Del I. Med ortregister. Omfattar Hanebäcks, Bocksjö, Hulta, Granviks, Selsendi, Svanviks, Forsviks, Sannums och Prästgårds rotar.
4463205 Halna församling A I:2, 1863-1874 A I Husförhörslängder 2, 1863-1874 Inb. Folio 1-190. Med ortregister.
4463205 Halna församling A I:3, 1874-1895 A I Husförhörslängder 3, 1874-1895 Inb.
4463206 Fredsbergs församling A I:8, 1871-1884 A I Husförhörslängder 8, 1871-1884 Del 1.
4463206 Fredsbergs församling A I:9, 1871-1884 A I Husförhörslängder 9, 1871-1884 Del 2.
4463207 Hangelösa församling A I:8, 1859-1864 A I Husförhörslängder 8, 1859-1864 Inb. Häri även folkmängds-
uppgifter 1860-1864.
4463207 Hangelösa församling A I:9, 1864-1873 A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 Inb.
4463207 Hangelösa församling A I:10, 1873-1883 A I Husförhörslängder 10, 1873-1883 Band i bunt. Häri även bok över
obefintliga s.å.
4463207 Hangelösa församling A I:11, 1883-1892 A I Husförhörslängder 11, 1883-1892 Inb. Häri även bok över obefint-
liga s.å. Samt folkmängds-
uppgifter 1887-1893.
4463208 Hassle församling A I:18, 1878-1897 A I Husförhörslängder 18, 1878-1897
4463209 Tidavads församling A I:10, 1884-1896 A I Husförhörslängder 10, 1884-1896 Dito.
4463210 Finnerödja församling A I:10, 1883-1894 A I Husförhörslängder 10, 1883-1894 Uppslag 1-240.
4463210 Finnerödja församling A I:11, 1883-1894 A I Husförhörslängder 11, 1883-1894 Uppslag 241-476.
4463210 Finnerödja församling A I:12, 1883-1894 A I Husförhörslängder 12, 1883-1894 Uppslag 477-715.
Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4463211 Tiarps församling A I:4, 1852-1865 A I Husförhörslängder 4, 1852-1865 Inb. Fol. I, 1-60. Med ortregister samt förteckning på hållna husförhör.
4463211 Tiarps församling A I:5, 1866-1872 A I Husförhörslängder 5, 1866-1872 Inb.
4463211 Tiarps församling A I:6, 1872-1879 A I Husförhörslängder 6, 1872-1879 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463211 Tiarps församling A I:7, 1880-1893 A I Husförhörslängder 7, 1880-1893 Inb.
4463212 Mo församling A I:3, 1861-1878 A I Husförhörslängder 3, 1861-1878
4463212 Mo församling A I:4, 1879-1895 A I Husförhörslängder 4, 1879-1895
4463213 Forsby församling A I:6, 1864-1875 A I Husförhörslängder 6, 1864-1875 Inbunden.
4463213 Forsby församling A I:7, 1876-1892 A I Husförhörslängder 7, 1876-1892 Inbunden. Med obefintliga.
4463214 Rådene församling A I:6, 1847-1860 A I Husförhörslängder 6, 1847-1860 Bunt. Med ortreg. Pag. 1-94.
4463214 Rådene församling A I:7, 1861-1872 A I Husförhörslängder 7, 1861-1872
4463214 Rådene församling A I:8, 1873-1885 A I Husförhörslängder 8, 1873-1885
4463215 Mularps församling A I:8, 1852-1865 A I Husförhörslängder 8, 1852-1865 Inb. Fol. I-II, 1-72. Med ort-
register och hemmansregister efter mantalslängden samt för-
teckning på hållna husförhör.
4463215 Mularps församling A I:9, 1866-1872 A I Husförhörslängder 9, 1866-1872 Inb.
4463215 Mularps församling A I:10, 1872-1880 A I Husförhörslängder 10, 1872-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463215 Mularps församling A I:11, 1881-1893 A I Husförhörslängder 11, 1881-1893 Inb.
4463216 Norra Kyrketorps församling A I:3, 1853-1860 A I Husförhörslängder 3, 1853-1860 Inb. Fol. 1-153. Med ortregister.
4463216 Norra Kyrketorps församling A I:4, 1862-1879 A I Husförhörslängder 4, 1862-1879 Inb.
4463217 Åsle församling A I:8, 1852-1860 A I Husförhörslängder 8, 1852-1860 Inb. Fol. I, 1-134. Med ortregister och hemmansreg. efter mantalslängden samt förteckning på pensionärer, gratalister och hållna husförhör.
4463217 Åsle församling A I:9, 1861-1866 A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Inb.
4463217 Åsle församling A I:10, 1866-1871 A I Husförhörslängder 10, 1866-1871 Inb.
4463218 Breviks församling A I:5, 1863-1869 A I Husförhörslängder 5, 1863-1869 Inb.
4463218 Breviks församling A I:6, 1869-1876 A I Husförhörslängder 6, 1869-1876 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463219 Värings församling A I:9, 1854-1861 A I Husförhörslängder 9, 1854-1861 Sid. 1-299. Med ortregister och uppgift om antalet nattvards-
gäster 1854-1861.
4463219 Värings församling A I:10, 1861-1872 A I Husförhörslängder 10, 1861-1872 Häri även förteckning över obe-
fintliga från 1867. Med för-
teckning över till Amerika ut-
flyttade 1869-1872, över antalet nattvardsgäster 1862-1867.
4463220 Horns församling A I:4, 1861-1873 A I Husförhörslängder 4, 1861-1873
4463220 Horns församling A I:5, 1873-1880 A I Husförhörslängder 5, 1873-1880 Häri även bok över obefintliga.
4463220 Horns församling A I:6, 1880-1893 A I Husförhörslängder 6, 1880-1893 Häri även bok över obefintliga.
4463221 Värsås församling A I:12, 1884-1895 A I Husförhörslängder 12, 1884-1895
4463222 Ekby församling A I:15, 1862-1870 A I Husförhörslängder 15, 1862-1870
4463222 Ekby församling A I:16, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16, 1871-1876
4463222 Ekby församling A I:17, 1877-1884 A I Husförhörslängder 17, 1877-1884
4463222 Ekby församling A I:18, 1884-1894 A I Husförhörslängder 18, 1884-1894
4463223 Utby församling A I:12, 1862-1870 A I Husförhörslängder 12, 1862-1870
4463223 Utby församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875
4463223 Utby församling A I:14, 1876-1884 A I Husförhörslängder 14, 1876-1884
4463223 Utby församling A I:15, 1884-1894 A I Husförhörslängder 15, 1884-1894
4463224 Skeby församling A I:5, 1862-1872 A I Husförhörslängder 5, 1862-1872 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1863.
4463224 Skeby församling A I:6, 1872-1883 A I Husförhörslängder 6, 1872-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463224 Skeby församling A I:7, 1883-1893 A I Husförhörslängder 7, 1883-1893 Inb. Häri även bok över obefinliga s.å. Samt folkmängdsuppgifter 1883-1892.
4463225 Götlunda församling A I:9, 1862-1874 A I Husförhörslängder 9, 1862-1874
4463226 Götlunda församling A I:10, 1875-1884 A I Husförhörslängder 10, 1875-1884
4463226 Götlunda församling A I:11, 1885-1894 A I Husförhörslängder 11, 1885-1894
4463227 Säters församling A I:4, 1861-1873 A I Husförhörslängder 4, 1861-1873
4463227 Säters församling A I:5, 1873-1880 A I Husförhörslängder 5, 1873-1880 Häri även obefintlighetsbok.
4463227 Säters församling A I:6, 1880-1892 A I Husförhörslängder 6, 1880-1892 Häri även obefintlighetsbok.
4463228 Ullervads församling A I:13, 1875-1880 A I Husförhörslängder 13, 1875-1880
4463228 Ullervads församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4463229 Ullervads församling A I:15, 1886-1894 A I Husförhörslängder 15, 1886-1894
4463230 Varnhems församling A I:9, 1854-1862 A I Husförhörslängder 9, 1854-1862 Inb.
4463230 Varnhems församling A I:10, 1862-1869 A I Husförhörslängder 10, 1862-1869 Inb.
4463231 Häggums församling A I:8, 1856-1867 A I Husförhörslängder 8, 1856-1867
4463231 Häggums församling A I:9, 1868-1877 A I Husförhörslängder 9, 1868-1877
4463231 Häggums församling A I:10, 1878-1884 A I Husförhörslängder 10, 1878-1884
4463231 Häggums församling A I:11, 1884-1898 A I Husförhörslängder 11, 1884-1898
4463232 Våmbs församling A I:4, 1770-1782 A I Husförhörslängder 4, 1770-1782 Kopia av original i Malmström-
Grenanderska samlingen i Skövde
museum. Kopian gjord 1959.
4463232 Våmbs församling A I:6, 1863-1881 A I Husförhörslängder 6, 1863-1881 Inb.
4463255 Undenäs församling A I:12, 1856-1864 A I Husförhörslängder 12, 1856-1864 Inb. Del II. Med ortregister. Omfattar Åna och Gammalruds rotar.
4463255 Undenäs församling A I:13, 1856-1861 A I Husförhörslängder 13, 1856-1861 Inb. Del III. Med ortregister. Omfattar Skallebo, Igelstads, Fräckestads, Skaga, Närlunda och Sättra rotar.
4463255 Undenäs församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870 Inb. Hanebäck-Prästgårdsrote.
4463256 Undenäs församling A I:15, 1864-1876 A I Husförhörslängder 15, 1864-1876 Inb. Vikaskogarna.
4463256 Undenäs församling A I:16, 1861-1870 A I Husförhörslängder 16, 1861-1870 Inb. Svanhult-Sättra.
4463257 Undenäs församling A I:17, 1870-1888 A I Husförhörslängder 17, 1870-1888 Inb. Hanebäck-Prästgårdsrote.
4463257 Undenäs församling A I:19, 1870-1895 A I Husförhörslängder 19, 1870-1895 Inb. Svanhult-Sättra.
4463258 Fredsbergs församling A I:10, 1884-1895 A I Husförhörslängder 10, 1884-1895
4463258 Fredsbergs församling A I:11, 1886-1895 A I Husförhörslängder 11, 1886-1895
4463259 Hassle församling A I:16, 1861-1866 A I Husförhörslängder 16, 1861-1866
4463259 Hassle församling A I:17, 1866-1877 A I Husförhörslängder 17, 1866-1877
4463260 Odensåkers församling A I:9, 1860-1867 A I Husförhörslängder 9, 1860-1867 Inb. Omf. även Binneberg s.å. Häri även bok över obefintliga för Odensåker resp. Binneberg s.å.
4463260 Odensåkers församling A I:10, 1867-1875 A I Husförhörslängder 10, 1867-1875 Inb. Omf. även Binneberg s.å. Häri även bok över obefintliga för Odensåker resp. Binneberg s.å.
4463261 Odensåkers församling A I:11, 1875-1884 A I Husförhörslängder 11, 1875-1884 Inb. Omf. även Binneberg s.å. Häri även bok över obefintliga för Odensåker resp. Binneberg s.å.
4463261 Odensåkers församling A I:12, 1884-1897 A I Husförhörslängder 12, 1884-1897 Inb. Omf. även Binneberg s.å. Häri även bok över obefintliga för Odensåker resp. Binneberg s.å.
4463262 Tidavads församling A I:7, 1860-1867 A I Husförhörslängder 7, 1860-1867 Inb. Omf. även Låstad. Häri även bok över obefintliga för Tidavad och Låstad s.å.
4463262 Tidavads församling A I:8, 1867-1875 A I Husförhörslängder 8, 1867-1875 Dito.
4463262 Tidavads församling A I:9, 1875-1884 A I Husförhörslängder 9, 1875-1884 Dito.
4463263 Finnerödja församling A I:6, 1845-1865 A I Husförhörslängder 6, 1845-1865 Med ortregister och förteckning över hållna husförhör 1851-1865.
4463263 Finnerödja församling A I:7, 1864-1871 A I Husförhörslängder 7, 1864-1871 Häri även förteckning över hållna husförhör 1866-1870 och statistiska uppgifter om folmängden 1870-1882.
4463264 Finnerödja församling A I:8, 1872-1883 A I Husförhörslängder 8, 1872-1883 Uppslag 1-252.
4463264 Finnerödja församling A I:9, 1872-1883 A I Husförhörslängder 9, 1872-1883 Uppslag 253-507.
4463265 Hjälstads församling A I:9, 1861-1878 A I Husförhörslängder 9, 1861-1878
4463265 Hjälstads församling A I:10, 1879-1896 A I Husförhörslängder 10, 1879-1896 Häri även obefintliga s.å.
4463266 Sveneby församling A I:5, 1861-1878 A I Husförhörslängder 5, 1861-1878
4463266 Sveneby församling A I:6, 1879-1895 A I Husförhörslängder 6, 1879-1895
4463267 Sjogerstads församling A I:6, 1847-1860 A I Husförhörslängder 6, 1847-1860 Bunt. Med ortregister. Pag. 1-120.
4463267 Sjogerstads församling A I:7, 1861-1873 A I Husförhörslängder 7, 1861-1873
4463267 Sjogerstads församling A I:8, 1873-1885 A I Husförhörslängder 8, 1873-1885
4463268 Mofalla församling A I:4, 1862-1876 A I Husförhörslängder 4, 1862-1876
4463268 Mofalla församling A I:5, 1876-1890 A I Husförhörslängder 5, 1876-1890
4463269 Norra Vings församling A I:8, 1846-1860 A I Husförhörslängder 8, 1846-1860 Fol. 1-103. Med ortreg.
4463269 Norra Vings församling A I:9, 1861-1869 A I Husförhörslängder 9, 1861-1869
4463269 Norra Vings församling A I:10, 1870-1880 A I Husförhörslängder 10, 1870-1880
4463269 Norra Vings församling A I:11, 1880-1891 A I Husförhörslängder 11, 1880-1891
4463270 Åsle församling A I:11, 1872-1879 A I Husförhörslängder 11, 1872-1879 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å., folkmängdsuppgifter för pastoratet 1872.
4463270 Åsle församling A I:12, 1880-1893 A I Husförhörslängder 12, 1880-1893 Band i bunt.
4463271 Breviks församling A I:7, 1876-1883 A I Husförhörslängder 7, 1876-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463271 Breviks församling A I:8, 1883-1891 A I Husförhörslängder 8, 1883-1891 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463272 Öglunda församling A I:10, 1862-1872 A I Husförhörslängder 10, 1862-1872
4463272 Öglunda församling A I:11, 1872-1881 A I Husförhörslängder 11, 1872-1881
4463272 Öglunda församling A I:12, 1881-1895 A I Husförhörslängder 12, 1881-1895
4463273 Locketorps församling A I:7, 1848-1854 A I Husförhörslängder 7, 1848-1854 Sid. I, 1-286. Med ortregister.
4463273 Locketorps församling A I:8, 1854-1861 A I Husförhörslängder 8, 1854-1861 Sid. I, 1-294. Med ortregister.
4463273 Locketorps församling A I:9, 1860-1872 A I Husförhörslängder 9, 1860-1872 Inb. Häri även förteckning över obefintliga från 1867. Med förteckning över antalet nattvardsgäster 1862-1870, över till Amerika utflyttade 1869-1872.
4463274 Locketorps församling A I:10, 1872-1882 A I Husförhörslängder 10, 1872-1882 Häri även förteckning över obefintliga från 1873. Med förteckning över till Amerika utflyttade 1873-1882.
4463274 Locketorps församling A I:11, 1882-1898 A I Husförhörslängder 11, 1882-1898 Häri även förteckning över obefintliga 1874-1897, folkmängdsuppgifter 1886-1892. Med förteckning över allmänna nattvardsgångar 1888-1894, över församlingens kyrko- och skolråd 1866-1891, över gratialister u.å. samt över soldater u.å.
4463275 Värings församling A I:11, 1872-1883 A I Husförhörslängder 11, 1872-1883 Häri även förteckning över obefintliga 1867-1882. Med förteckning över emigranter 1869-1882.
4463275 Värings församling A I:12, 1882-1898 A I Husförhörslängder 12, 1882-1898 Häri även förteckning över obefintliga 1867-1897, folk-
mängdsuppgifter 1886-1892. Med förteckning över församlingens kyrko- och skolråd 1872-1891, emigranter 1883-1887, allm. nattvardsgångar 1888-1893, korpraler och soldater u.å., gratialister u.å.
4463276 Torsö församling A I:10, 1862-1873 A I Husförhörslängder 10, 1862-1873 Omf. Torsö framsocken. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463276 Torsö församling A I:11, 1862-1892 A I Husförhörslängder 11, 1862-1892 Omf. Torsö nordsocken. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463276 Torsö församling A I:12, 1874-1892 A I Husförhörslängder 12, 1874-1892 Omf. Torsö framsocken.
4463277 Frösve församling A I:3, 1861-1873 A I Husförhörslängder 3, 1861-1873
4463277 Frösve församling A I:4, 1873-1880 A I Husförhörslängder 4, 1873-1880 Häri även obefintlighetsbok.
4463277 Frösve församling A I:5, 1880-1892 A I Husförhörslängder 5, 1880-1892 Häri även obefintlighetsbok.
4463278 Varola församling A I:9, 1861-1868 A I Husförhörslängder 9, 1861-1868
4463278 Varola församling A I:10, 1869-1887 A I Husförhörslängder 10, 1869-1887
4463278 Varola församling A I:11, 1884-1894 A I Husförhörslängder 11, 1884-1894 Band i bunt.
4463279 Värsås församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865
4463279 Värsås församling A I:9, 1865-1871 A I Husförhörslängder 9, 1865-1871
4463279 Värsås församling A I:10, 1871-1878 A I Husförhörslängder 10, 1871-1878
4463279 Värsås församling A I:11, 1878-1884 A I Husförhörslängder 11, 1878-1884
4463280 Eks församling A I:4, 1860-1868 A I Husförhörslängder 4, 1860-1868
4463280 Eks församling A I:5, 1868-1874 A I Husförhörslängder 5, 1868-1874
4463280 Eks församling A I:6, 1875-1880 A I Husförhörslängder 6, 1875-1880
4463280 Eks församling A I:7, 1881-1885 A I Husförhörslängder 7, 1881-1885
4463280 Eks församling A I:8, 1886-1893 A I Husförhörslängder 8, 1886-1893
4463281 Grevbäcks församling A I:6, 1868-1876 A I Husförhörslängder 6, 1868-1876 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1870-1875.
4463281 Grevbäcks församling A I:7, 1876-1883 A I Husförhörslängder 7, 1876-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1876-1882.
4463281 Grevbäcks församling A I:8, 1883-1891 A I Husförhörslängder 8, 1883-1891 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4463282 Sventorps församling A I:8, 1864-1873 A I Husförhörslängder 8, 1864-1873 Band i bunt.
4463282 Sventorps församling A I:9, 1864-1875 A I Husförhörslängder 9, 1864-1875 Band i bunt. Omf. Suntetorp.
4463283 Sventorps församling A I:10, 1874-1892 A I Husförhörslängder 10, 1874-1892 Inb.
4463283 Sventorps församling A I:11, 1874-1892 A I Husförhörslängder 11, 1874-1892 Omf. Suntetorp.
4463284 Tibro församling A I:9, 1862-1876 A I Husförhörslängder 9, 1862-1876 Band i bunt. Del I. Fol. 1-308.
4463284 Tibro församling A I:10, 1862-1876 A I Husförhörslängder 10, 1862-1876 Inb. Del II. Fol. 309-450.
4463284 Tibro församling A I:11, 1862-1876 A I Husförhörslängder 11, 1862-1876 Band i bunt. Del III. Fol. 452-622.
4463285 Tibro församling A I:12, 1876-1890 A I Husförhörslängder 12, 1876-1890 Inb. Del I. Fol. 1-333.
4463285 Tibro församling A I:13, 1876-1890 A I Husförhörslängder 13, 1876-1890 Inb. Del II. Fol. 334-660.
4463286 Leksbergs församling A I:19, 1860-1866 A I Husförhörslängder 19, 1860-1866 Med register. Med förteckning över hemmanen i församlingen och deras mantal. Häri även kommunionlängd över nattvardsgäster från andra församlingar 1861-1866.
4463286 Leksbergs församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Med register. Med förteckning över hemmanen i församlingen och deras mantal. Häri även kommunionlängd över nattvardsgäster från andra församlingar 1861-1866.
4463286 Leksbergs församling A I:21, 1871-1877 A I Husförhörslängder 21, 1871-1877 Häri även förteckning över obefintliga år 1872-1877.
4463286 Leksbergs församling A I:22, 1877-1881 A I Husförhörslängder 22, 1877-1881 Häri även förteckning över obefintliga år 1877-1880.
4463287 Leksbergs församling A I:23, 1881-1892 A I Husförhörslängder 23, 1881-1892 Med register. Med förteckning över hemmanen i församlingen och deras mantal.
4463287 Ullervads församling A I:11, 1860-1868 A I Husförhörslängder 11, 1860-1868
4463287 Ullervads församling A I:12, 1869-1874 A I Husförhörslängder 12, 1869-1874
4463288 Varnhems församling A I:11, 1869-1880 A I Husförhörslängder 11, 1869-1880
4463288 Varnhems församling A I:12, 1880-1895 A I Husförhörslängder 12, 1880-1895
4463289 Norra Lundby församling A I:9, 1859-1867 A I Husförhörslängder 9, 1859-1867
4463289 Norra Lundby församling A I:10, 1867-1872 A I Husförhörslängder 10, 1867-1872
4463289 Norra Lundby församling A I:11, 1872-1880 A I Husförhörslängder 11, 1872-1880 Inb.
4463289 Norra Lundby församling A I:12, 1880-1894 A I Husförhörslängder 12, 1880-1894 Inb.
4474177 Torsö församling B:1, 1781-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1781-1861 Smal folio
4474177 Torsö församling C:1, 1690-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1725 Med anteckning angående Fågelö kapell, odaterad. Häri även vigselbok 1695-1725, begravningsbok 1690-1725, sockenstämmoprotokoll 1678-1729, kyrkokassans specialräkenskaper 1687-1729, fattigkassans utgiftsspecial 1717-1720, vinsädesräkenskaper 1715-1726, visitationsprotokoll 1686-1725, kyrkobalkslängder 1702 och 1736 samt series pastorum, odaterad., 1700-talet och inventarieförteckning 1687-1758
4474177 Torsö församling C:2, 1726-1761 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1761 Med anteckning om volymens innehåll samt givaren och om kungörelsers uppläsande, odaterad, 1700-talet. Häri även flyttningslängder 1753-1781, vigselbok 1726-1761 15/11, dödbok 1726-1756, protokoll vid kyrkoherdeval 1729 27/4, vid biskopsvisitationer 1730-1813, vid prostvisitationer 1726-1832, inventeringsprotokoll 1796-1813 samt anteckning angående försåld gravplats 1727 23/12
4474178 Frösve församling A I:1, 1788-1816 A I Husförhörslängder 1, 1788-1816
4474178 Frösve församling A I:2, 1792-1819 A I Husförhörslängder 2, 1792-1819
4474178 Frösve församling L I:1, 1680-1723 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1723 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1640-1692
samt bänkdelningslängd 1688.
4474178 Frösve församling L I:2, 1723-1788 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1788 Huvudräkenskaper.
4474178 Frösve församling L I:3, 1764-1785 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1764-1785 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1764-1766 samt kollekträkenskaper 1764-1783.
4474178 Frösve församling L I:4, 1789-1830 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1789-1830 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även specialräkenskaper för Horns kyrko- och fattigkassor 1830-1831.
4474179 Bjurbäcks församling A I:1, 1784-1811 A I Husförhörslängder 1, 1784-1811
4474179 Bjurbäcks församling A I:2, 1811-1822 A I Husförhörslängder 2, 1811-1822
4474179 Bjurbäcks församling A I:3, 1822-1840 A I Husförhörslängder 3, 1822-1840
4474179 Bjurbäcks församling A I:4, 1840-1851 A I Husförhörslängder 4, 1840-1851
4474179 Bjurbäcks församling B I:1, 1825-1850 B I Inflyttningslängder 1, 1825-1850
4474179 Bjurbäcks församling C:1, 1740-1824 C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1824
4474179 Bjurbäcks församling C:2, 1825-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1850
4474180 Nykyrka församling A I:1, 1790-1793 A I Husförhörslängder 1, 1790-1793
4474180 Nykyrka församling A I:2, 1793-1826 A I Husförhörslängder 2, 1793-1826
4474180 Nykyrka församling A I:3, 1806-1820 A I Husförhörslängder 3, 1806-1820
4474180 Nykyrka församling A I:4, 1817-1828 A I Husförhörslängder 4, 1817-1828
4474180 Nykyrka församling A I:5, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5, 1829-1838
4474180 Nykyrka församling A I:6, 1838-1851 A I Husförhörslängder 6, 1838-1851
4474180 Nykyrka församling A I:7, 1850-1864 A I Husförhörslängder 7, 1850-1864
4474181 Sandhems församling A I:1, 1759-1781 A I Husförhörslängder 1, 1759-1781
4474181 Sandhems församling A I:2, 1784-1805 A I Husförhörslängder 2, 1784-1805
4474181 Sandhems församling A I:3, 1805-1807 A I Husförhörslängder 3, 1805-1807
4474181 Sandhems församling A I:4, 1806-1821 A I Husförhörslängder 4, 1806-1821
4474182 Sandhems församling A I:5, 1816-1834 A I Husförhörslängder 5, 1816-1834
4474182 Sandhems församling A I:6, 1831-1836 A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4474182 Sandhems församling A I:7, 1834-1841 A I Husförhörslängder 7, 1834-1841
4474182 Sandhems församling A I:8, 1841-1851 A I Husförhörslängder 8, 1841-1851
4474182 Sandhems församling A I:9, 1852-1862 A I Husförhörslängder 9, 1852-1862
4474183 Sandhems församling B I:1, 1757-1808 B I Inflyttningslängder 1, 1757-1808 Spridda år.
4474183 Sandhems församling B I:2, 1828-1861 B I Inflyttningslängder 2, 1828-1861
4474183 Sandhems församling C:1, 1674-1698 C Födelse- och dopböcker 1, 1674-1698
4474183 Sandhems församling C:2, 1690-1710 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1710
4474183 Sandhems församling C:3, 1711-1759 C Födelse- och dopböcker 3, 1711-1759 Omfattar 1711-1715, 1717-1759.
4474183 Sandhems församling C:4, 1760-1863 C Födelse- och dopböcker 4, 1760-1863
4474184 Sandhems församling H II:1, 1808-1827 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1808-1827 Kartong. Omf. past.
4474184 Sandhems församling K I:2, 1673-1704 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1673-1704 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper huvud- och special 1648-1738, vinsädesräkenskaper 1730-1746, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1676-1733, redogörelser för prästgårdsbygget 1674-1686, bänkdelningslängd u.å. samt märkliga händelser 1709-1716.
4474184 Sandhems församling K I:3, 1741-1788 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 3, 1741-1788 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper huvud- och special 1738-1789, fattigräkenskaper huvud- och special 1756-1797, sjukstugans räkenskaper 1760-1788, vinsädesräkenskaper, omf. även Utvängstorp, 1781-1788, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1734-1830, inventarieförteckningar för pastoratet 1828-1830, bänkdelningslängder u.å.-1748 samt märkliga händelser 1704-1798.
4474184 Sandhems församling L I:1, 1757-1811 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1811 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädesräkenskaper för pastoratet 1757-1804.
4474185 Bjurums församling A I:1, 1792-1816 A I Husförhörslängder 1, 1792-1816 Med ortreg.
4474185 Bjurums församling A I:2, 1816-1822 A I Husförhörslängder 2, 1816-1822
4474185 Bjurums församling A I:3, 1822-1838 A I Husförhörslängder 3, 1822-1838 Med ortreg.
4474185 Bjurums församling A I:4, 1838-1857 A I Husförhörslängder 4, 1838-1857 Med ortreg.
4474185 Bjurums församling A I:5, 1857-1862 A I Husförhörslängder 5, 1857-1862 Med ortreg.
4474185 Bjurums församling B:1, 1861-1878 B In- och utflyttningslängder 1, 1861-1878 Häri även födelse- och dopbok för Ullene 1850-1860,
4474185 Bjurums församling C:1, 1711-1797 C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1797 Häri även vigselbok 1711-1797 samt död- och begravningsbok 1712-1797.
4474185 Bjurums församling C:2, 1850-1870 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1870 Lucka 1851-1860. Duplett.
4474185 Bjurums församling E:2, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1860
4474185 Bjurums församling K I:1, 1685-1698 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1685-1698 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud, 1685-1706, inventarieförteckning 1685, 1706 samt stoldelningslängd 1700. Omf. även Ullene. Spridda år.
4474186 Bolums församling A I:1, 1790-1817 A I Husförhörslängder 1, 1790-1817 Med ortregister.
4474186 Bolums församling L I:1, 1736-1776 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1776 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1737-1775
4474186 Bolums församling L I:2, 1776-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1776-1830 Huvudräkenskaper och Skuldbok. Häri även duplett av död- och begravningsboken för pastoratet
1842-1849
4474186 Bolums församling K I:1, 1777-1820 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1777-1820 Protokoll. Häri även födelse- och dopbok (dublett) 1842-1849, kyrkoräkenskaper (skuldbok) 1830-1832, fattigkassan (special-
och skuldbok) 1830-1832 samt vinsädeskassan 1830-1832. Om-
fattar pastoratet
4474187 Broddetorps församling C:1, 1703-1704 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1704 Häri även vigselbok 1687-1693 spridda år, sockenstämmoprotokoll
1687-1728 samt visitationsprotokoll 1702-1727.
Omfattar pastoratet. För Brodde-
torp: kyrkoräkenskaper (huvud)
1687-1734, inventarieförteckning
1697 samt bänkrumslängd u.å.
4474187 Broddetorps församling C:2, 1704-1761 C Födelse- och dopböcker 2, 1704-1761 Lucka 1707 13/3-1709. Häri även in- och utflyttningslängd 1704-1749, vigselbok 1704-1761, död- och begravningsbok 1704-1761, anteckningar rör. vin-
säden 1711-1749, visitations-
protokoll och inventarie-
förteckningar 1704-1749, skriv-
elser från K. M:t 1725-1727 omf. pastoratet samt kyrkoräkenskaper (huvud) för Broddetorp 1704-1710 och kyrkoräkenskaper för Hornborga 1704-1712.
4474187 Broddetorps församling C:3, 1761-1829 C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1829 Häri även död- och begravnings-
bok 1761-1829, luckor 1765-1766, 1770-1772. Omf. pastoratet.
4474187 Broddetorps församling C:4, 1830-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1861 Häri även död- och begravnings-
bok samma år. Omf. pastoratet.
4474187 Broddetorps församling E:1, 1764-1851 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1764-1851 Luckor 1771-1772,1778 10/2-1785
8/2-1850. Häri även vinsädes-
kassan 1859-1900 samt byggnads-
kassan 1867. Omf. pastoratet.
4474187 Broddetorps församling K I:1, 1737-1819 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1737-1819 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper (huvud) 1734-1823, lucka 1777-1789 samt kyrkobalkslängd 1770.
4474187 Broddetorps församling L I:1, 1768-1832 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1768-1832 Specialräkenskaper
4474188 Sätuna församling A I:1, 1800-1817 A I Husförhörslängder 1, 1800-1817 Med ortregister.
4474188 Sätuna församling L I:1, 1704-1776 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1776 Huvudräkenskaper.
Häri även sockenstämmoprotokoll 1721-1819 och fattigräkenskaper 1776.
4474188 Sätuna församling L I:2, 1768-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1768-1830 Specialräkenkaper.
4474189 Bredsäters församling A I:1, 1794-1797 A I Husförhörslängder 1, 1794-1797
4474189 Bredsäters församling A I:2, 1798-1801 A I Husförhörslängder 2, 1798-1801
4474189 Bredsäters församling A I:3, 1806-1812 A I Husförhörslängder 3, 1806-1812
4474189 Bredsäters församling A I:4, 1813-1827 A I Husförhörslängder 4, 1813-1827
4474189 Bredsäters församling A I:5, 1827-1837 A I Husförhörslängder 5, 1827-1837 Med ortreg.
4474189 Bredsäters församling A I:6, 1838-1845 A I Husförhörslängder 6, 1838-1845 Med ortreg.
4474189 Bredsäters församling A I:7, 1846-1850 A I Husförhörslängder 7, 1846-1850
4474189 Bredsäters församling A I:8, 1851-1860 A I Husförhörslängder 8, 1851-1860 Inb. Fol. 1 - 106. Med ortregister.
4474189 Bredsäters församling L I:1, 1781-1821 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1821 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1781-1821.
4474190 Lugnås församling A I:1, 1747-1757 A I Husförhörslängder 1, 1747-1757
4474190 Lugnås församling A I:2, 1794-1797 A I Husförhörslängder 2, 1794-1797 Häri även Björsäter samma år.
4474190 Lugnås församling A I:3, 1798-1801 A I Husförhörslängder 3, 1798-1801
4474190 Lugnås församling A I:4, 1802-1805 A I Husförhörslängder 4, 1802-1805
4474190 Lugnås församling A I:5, 1806-1813 A I Husförhörslängder 5, 1806-1813
4474190 Lugnås församling A I:6, 1813-1828 A I Husförhörslängder 6, 1813-1828 Med ortregister.
4474190 Lugnås församling A I:7, 1827-1837 A I Husförhörslängder 7, 1827-1837 Med ortregister.
4474190 Lugnås församling A I:8, 1838-1845 A I Husförhörslängder 8, 1838-1845 Med ortregister.
4474190 Lugnås församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4474190 Lugnås församling L I:1, 1781-1816 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1816 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. 1782-1830 ingår i K I:1 Huvudräkenskaper. 1816-1830 Ingår i Björsäter L I:6 Specialräkenskaper.
4474191 Ransbergs församling C:4, 1798-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1798-1849 Häri öven död- och begravnings- bok 1798-1849, statistiska tabeller 1689-1800 (1827), avskrifter av äktenskaps-
förord 1811-1818, avskrifter av protokoll och av kungl. Maj:ts stadsfästelseresolution rör.
pastoraliers utgörande 1817-1818.
4474191 Ransbergs församling D II:1, 1700t- D II Kommunionlängder 1, 1700t- Finnes 1700t (mitten). Häri även kyrkokassans räkenskaper 1747-1784 samt sockenkassans räkenskaper 1783-1785.
4474191 Ransbergs församling E:1, 1798-1849 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1798-1849 Vigselbok 1798-1810, 1813-1819. Omfattar även Mölltorp 1797-1849.
4474191 Ransbergs församling L I:1, 1682-1746 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1746 Specialräkenskaper.
4474191 Ransbergs församling L I:2, 1746-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1746-1835 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för vinsädeskassan 1800-1846, samt fattigkassans skuldbok 1834-1835.
4474192 Kinneveds församling A I:7, 1858-1879 A I Husförhörslängder 7, 1858-1879
4474192 Kinneveds församling B:1, 1844-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1844-1850 Häri även fattigräkenskaper, special, 1809-1830. Omf. även Vårkumla.
4474192 Kinneveds församling B:2, 1851-1885 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1885 Häri även lysnings- och vigselbok 1851-1884. Omf. även Vårkumla.
4474193 Kinneveds församling C:3, 1851-1885 C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1885 Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. även Vårkumla.
4474193 Kinneveds församling L I:1, 1697-1777 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1777 Huvudräkenskaper.
4474193 Kinneveds församling L I:2, 1753-1885 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1753-1885 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädesräkenskaper för pastoratet 1754-1885.
4474194 Brunnhems församling A I:1, 1746-1753 A I Husförhörslängder 1, 1746-1753
4474194 Brunnhems församling A I:2, 1764-1771 A I Husförhörslängder 2, 1764-1771 Fragment. Del av 4:de roten.
4474194 Brunnhems församling L I:1, 1670-1723 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1723 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1676-1678, inventarieförteckningar 1674, 1697 samt stoldelningslängd 1694.
4474194 Brunnhems församling L I:2, 1723-1819 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1819 Huvudräkenskaper. Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet 1828-1850.
4474194 Brunnhems församling L I:3, 1765-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1810 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan samma år.
4474195 Stenstorps församling B:1, 1764-1795 B In- och utflyttningslängder 1, 1764-1795 Häri även konfirmationsbok 1764-1795. Omf. past.
4474195 Stenstorps församling B:2, 1796-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1796-1851 Lucka 1820-1822. Häri även konfirmationsbok 1806-1838, lucka 1808-1825. Omf.past.
4474195 Stenstorps församling C:1, 1674-1751 C Födelse- och dopböcker 1, 1674-1751 Häri även förteckning över utfärdade utflyttningsattester 1763-1764, vigselbok 1673-1755, död- och begravningsbok 1674-1755, förteckning över upplästa kungörelser 1681-1829, series pastorum 1673-1882 samt series comministrorum 1693-1805. Omf. past.
4474195 Stenstorps församling C:2, 1752-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1756-1828 samt död- och begravningsbok 1756-1804. Omf. past.
4474195 Stenstorps församling F:1, 1804-1851 F Död- och begravningsbok 1, 1804-1851 Omf. past.
4474195 Stenstorps församling L I:1, 1675-1702 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1702 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1674-1676 samt anteckningar rör. predikstolar och kyrkklockorna 1680-1695.
4474195 Stenstorps församling L I:5, 1788-1830 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1788-1830 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474196 Odensåkers församling C:1, 1693-1721 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1721 Lucka 1700. Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1735, lucka 1715, vigselbok 1688-1734 samt död- och begravningsbok 1688-1740. Omf. past.
4474196 Odensåkers församling C:2, 1722-1785 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1785 Häri även död- och begravnings-
bok för Odensåker och Låstad 1740-1785, Binneberg och Tidavad 1740-1784, series pastorum 1593-1838 samt sällsamma händel-
ser 1720-1756. Omf. past.
4474196 Odensåkers församling C:3, 1786-1837 C Födelse- och dopböcker 3, 1786-1837 Häri även vigselbok 1786-1838 samt död- och begravningsbok 1786-1838. För Binneberg: Födelse- och dopbok 1786-1837, vigselbok samt död- och begrav-
ningsbok 1786-1838. För Låstad: Födelse- och dopbok 1832-1837, vigselbok samt död- och begrav-
ningsbok 1832-1838. För Tidavad: Födelse- och dopbok 1832-1837, vigselbok samt död- och begrav-
ningsbok 1832-1838.
4474196 Odensåkers församling C:4, 1842-1859 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1859 Duplett. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begrav-
ningsbok samma år. Omf. past.
4474196 Odensåkers församling E:1, 1735-1786 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1735-1786 Vigselbok. Häri även in- och utflyttningslängder 1736-1787, spridda år. Omf. past.
4474196 Odensåkers församling L I a:1, 1681-1746 L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 1, 1681-1746 Huvudräkenskaper. Häri även vin-
sädesräkenskaper 1690-1746, omf. past., skrivelser från Kungl. Maj:t 1694, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar å prästgården 1681-1693, inventarieförteckningar å kyrkan 1681-1716 samt visitations-
protokoll, omf. past., 1704-1716.
4474196 Odensåkers församling L I a:3, 1773-1790 L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 3, 1773-1790 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474197 Flakebergs församling A I:1, 1768-1786 A I Husförhörslängder 1, 1768-1786 Lucka 1783. Omf. även del av Bjärby, 1770-1786.
4474197 Flakebergs församling A I:2, 1783-1810 A I Husförhörslängder 2, 1783-1810
4474197 Flakebergs församling A I:3, 1811-1818 A I Husförhörslängder 3, 1811-1818 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1811.
4474197 Flakebergs församling A I:4, 1818-1827 A I Husförhörslängder 4, 1818-1827
4474197 Flakebergs församling A I:5, 1827-1835 A I Husförhörslängder 5, 1827-1835 Med ortreg.
4474197 Flakebergs församling A I:6, 1835-1846 A I Husförhörslängder 6, 1835-1846 Med ortreg.
4474197 Flakebergs församling C:1, 1688-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1724 Häri även vigselbok 1690-1723, luckor 1693-1694, 1696, 1702, 1705, död- och begravningsbok 1689-1723, luckor 1710, 1722, sockenstämmoprotokoll 1705-1723 samt inventarieförteckningar 1692-1705.
4474197 Flakebergs församling C:2, 1739-1747 C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1747 Häri även vigselbok 1738-1745 samt död- och begravningsbok 1738-1747.
4474197 Flakebergs församling D II:1, 1765-1799 D II Kommunionlängder 1, 1765-1799 Omfattar även del av Bjärby.
4474197 Flakebergs församling L I a:1, 1724-1899 L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 1, 1724-1899 Huvud- special och skuldbok. Häri även sockenstämmoprotokoll 1742-1756, skolräkenskaper 1801-1848, fattigräkenskaper, huvud- och skuldbok, 1788-1848 samt inventarieförteckning 1744.
4474198 Särestads församling A I:1, 1767-1784 A I Husförhörslängder 1, 1767-1784 Omf. även Bjärby.
4474198 Särestads församling A I:2, 1811-1818 A I Husförhörslängder 2, 1811-1818 Häri även in- utlyttningslängd 1811. Omf. även Bjärby.
4474198 Särestads församling A I:3, 1818-1828 A I Husförhörslängder 3, 1818-1828 Omf. även Bjärby.
4474198 Särestads församling A I:4, 1827-1835 A I Husförhörslängder 4, 1827-1835 Med ortreg. Omf. även Bjärby.
4474198 Särestads församling A I:5, 1835-1848 A I Husförhörslängder 5, 1835-1848 Med ortreg. Omf. även Bjärby.
4474198 Särestads församling A I:6, 1843-1854 A I Husförhörslängder 6, 1843-1854 Med ortreg. Omf. även Bjärby.
4474199 Grolanda församling K I:1, 1770-1796 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1770-1796 Socken- och gällst.prot. Häri även kyrkoräkenskaper, special, för Skärvum 1746-1759.
4474199 Grolanda församling L I:1, 1726-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1726-1830 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprot. och inventarieförteckningar för pastoratet 1755 samt anteckn. ang. Skärvums kyrkas ägor u.å.
4474199 Grolanda församling L I:2, 1734-1833 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1734-1833 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1821-1827, kollekträkenskaper 1819-1830 samt lasarettsräkenskaper 1831-1833.
4474199 Grolanda församling L I:3, 1754-1792 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1754-1792 Skuldbok. Häri även fattigräkenskaper huvud, 1754-1806 samt vinsädesräkenskaper 1752-1792.
4474200 Gökhems församling A I:7, 1830-1838 A I Husförhörslängder 7, 1830-1838 Med ortregister.
4474200 Gökhems församling A I:8, 1838-1850 A I Husförhörslängder 8, 1838-1850 Med ortregister.
4474200 Gökhems församling A I:9, 1850-1858 A I Husförhörslängder 9, 1850-1858 Med ortregister.
4474200 Gökhems församling A I:10, 1858-1862 A I Husförhörslängder 10, 1858-1862 Med ortregister.
4474201 Gökhems församling C:4, 1773-1787 C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1787 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1773-1786, kladd.
4474201 Gökhems församling C:5, 1785-1835 C Födelse- och dopböcker 5, 1785-1835 Häri även död- och begravningsbok 1785-1835, lucka 1808-1820. Omf. pastoratet.
4474201 Gökhems församling C:6, 1787-1835 C Födelse- och dopböcker 6, 1787-1835 Häri även död- och begravningsbok s.å. Kladd.
4474201 Gökhems församling C:7, 1836-1878 C Födelse- och dopböcker 7, 1836-1878 Häri även död- och begravningsbok s.å. Kladd.
4474201 Gökhems församling E:1, 1783-1835 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1783-1835 Häri även konfirmationsbok 1785-1833. Omf. past.
4474201 Gökhems församling E:2, 1835-1878 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1835-1878 Häri även konfirmationsbok 1834-1882. Omf. past. Lucka 1837.
4474201 Gökhems församling L I:1, 1720-1808 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1808 Huvud- och specialräkenskaper.
4474201 Gökhems församling L I:2, 1760-1785 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1785 Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för orgelverkskassan 1775.
4474201 Gökhems församling L I:3, 1786-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1810 Specialräkenskaper.
4474202 Göteve församling A I:1, 1816-1824 A I Husförhörslängder 1, 1816-1824
4474202 Göteve församling A I:2, 1824-1835 A I Husförhörslängder 2, 1824-1835
4474202 Göteve församling A I:3, 1835-1856 A I Husförhörslängder 3, 1835-1856 Med ortreg.
4474202 Göteve församling A I:4, 1855-1874 A I Husförhörslängder 4, 1855-1874 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängder 1862-1872, spridda år.
4474202 Göteve församling K I:1, 1772-1797 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1772-1797 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud, 1733-1797.
4474203 Sörby församling A I:1, 1788-1796 A I Husförhörslängder 1, 1788-1796 Finnes 1788-1792 (1796).
4474203 Sörby församling A I:2, 1791-1796 A I Husförhörslängder 2, 1791-1796
4474203 Sörby församling A I:3, 1799-1808 A I Husförhörslängder 3, 1799-1808
4474203 Sörby församling A I:4, 1810-1817 A I Husförhörslängder 4, 1810-1817
4474203 Sörby församling A I:5, 1818-1822 A I Husförhörslängder 5, 1818-1822
4474203 Sörby församling A I:6, 1822-1831 A I Husförhörslängder 6, 1822-1831 Med ortregister.
4474203 Sörby församling A I:7, 1831-1850 A I Husförhörslängder 7, 1831-1850 Med ortregister.
4474203 Sörby församling A I:8, 1850-1859 A I Husförhörslängder 8, 1850-1859 Med ortregister.
4474203 Sörby församling A I:9, 1858-1862 A I Husförhörslängder 9, 1858-1862 Med ortregister.
4474203 Sörby församling C:1, 1767-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1767-1787 Häri även vigselbok 1767-1786, lucka 1776 samt död- och begravningsbok 1767-1786. Kladd.
4474203 Sörby församling C:2, 1787-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1835 Häri även död- och begravningsbok s.å. Kladd.
4474203 Sörby församling C:3, 1836-1878 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1878 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474203 Sörby församling L I:1, 1708-1816 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1708-1816 Huvud- och specialräkenskaper.
4474203 Sörby församling L I:2, 1760-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1786 Specialräkenskaper.
4474203 Sörby församling L I:3, 1786-1811 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1811 Specialräkenskaper.
4474204 Fröjereds församling C:1, 1727-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1727-1769 Häri även lysnings- och vigselböcker spr. år samt död-
och begravningsböcker 1727-
1769, kyrkoräkenskaper, special, 1727-1766 samt inventarieförteckning 1748.
4474204 Fröjereds församling C:2, 1770-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1861 Lucka 1855-1859. Häri även död-och begravningsbok 1770-1855.
4474204 Fröjereds församling C:3, 1840-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1840-1849.
Duplett. Omf. past.
4474204 Fröjereds församling C:4, 1855-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1861 Omfattar pastoratet.
4474204 Fröjereds församling E:1, 1769-1854 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1769-1854 Omfattar pastoratet.
4474204 Fröjereds församling E:2, 1855-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1861 Omfattar pastoratet.
4474204 Fröjereds församling F:1, 1855-1865 F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1865 Omfattar pastoratet.
4474204 Fröjereds församling L I:1, 1619-1687 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1619-1687 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även visitationsprotokoll, omfattar pastoratet, 1619-1684, stolrums- och kyrkobalkslängder 1621-1661
samt anteckningar om kyrkobyggnad
samt uppförande av klockstapel 1642, 1683.
4474204 Fröjereds församling L I:2, 1655-1726 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1655-1726 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1724, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar, omfattar pastoratet, 1699-1745.
4474204 Fröjereds församling L I:3, 1758-1807 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1807 Specialräkenskaper och skuldbok.
4474205 Korsberga församling A I:1, 1790-1802 A I Husförhörslängder 1, 1790-1802 Med ortreg.
4474205 Korsberga församling A I:2, 1802-1813 A I Husförhörslängder 2, 1802-1813 Med ortreg. Häri även utflyttningslängd 1814.
4474205 Korsberga församling A I:3, 1814-1831 A I Husförhörslängder 3, 1814-1831 Med ortreg.
4474205 Korsberga församling A I:4, 1832-1839 A I Husförhörslängder 4, 1832-1839 Med ortreg.
4474206 Korsberga församling C:1, 1727-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1727-1769 Häri även vigselbok 1727-1767, död- och begravningsbok 1727-1769, sockenstämmoprotokoll 1697-1770, gällstämmoprotokoll 1770 samt bänkrumslängd 1697.
4474206 Korsberga församling C:2, 1770-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1861 Lucka 1855-1860 13/7. Häri även död- och begravningsbok 1770-1854.
4474206 Korsberga församling L I:1, 1643-1692 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1643-1692 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1658-1688, stolrums- och kyrkobalkslängd u.å.-1664 samt anteckningar om korets uppförande 1664.
4474206 Korsberga församling L I:2, 1692-1779 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1692-1779 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1705-1747, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1692-1773 samt sällsam händelse 1737.
4474206 Korsberga församling L I:3, 1758-1818 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1818 Special- och
skuldbok.
4474206 Korsberga församling L I:4, 1780-1829 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1780-1829 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1790-1829.
4474207 Väla församling A I:1, 1775-1777 A I Husförhörslängder 1, 1775-1777
4474207 Väla församling A I:2, 1790-1799 A I Husförhörslängder 2, 1790-1799 Med ortregister. Häri även husf.
längd för Gillstad 1790-1799.
4474207 Väla församling A I:3, 1798-1812 A I Husförhörslängder 3, 1798-1812 Med ortregister.
4474207 Väla församling A I:4, 1812-1823 A I Husförhörslängder 4, 1812-1823 Med ortregister.
4474207 Väla församling A I:5, 1823-1843 A I Husförhörslängder 5, 1823-1843 Med ortregister.
4474207 Väla församling A I:6, 1843-1855 A I Husförhörslängder 6, 1843-1855 Med ortregister.
4474207 Väla församling C:1, 1710-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1799 Lucka 1724. Häri även in- och ut-
flyttningslängder 1710-1758
spridda år, vigselbok 1710-1799
spridda år, död- och begravnings-
bok 1710-1799 spridda år, socken-
stämmoprotokoll 1710-1762 spridda
år, kyrkoräkenskaper, huvud, 1710-1769, inventarieförteck-
ningar 1710, 1745, gåvor till och reparation av kyrkan 1714-1754 samt historiska anteckningar 1760.
4474207 Väla församling C:2, 1800-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1800-1859, lucka 1838 och död- och begravningsbok 1800-1860.
4474207 Väla församling L I:1, 1773-1798 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1798 Specialräkenskaper. Häri även
fattigkassan s.å.
4474208 Örslösa församling B:1, 1773-1796 B In- och utflyttningslängder 1, 1773-1796 Häri även kyrkoräkenskaper, huvud, 1683-1708 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1684-1723. Omf. pastoratet.
4474208 Örslösa församling B:2, 1800-1857 B In- och utflyttningslängder 2, 1800-1857 Häri även längder över bötfällda 1811-1857, spridda år. Omf. pastoratet.
4474208 Örslösa församling C:1, 1705-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1705-1710 Häri även vigselbok 1705-1710, död- och begravningsbok 1705-1710, sockenstämmoprotokoll 1681-1708, kyrkoräkenskaper, special, 1667-1710, visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1684, handlingar ang. kyrka och kyrkogård 1664-1708 samt bänkrumslängd 1691.
4474208 Örslösa församling C:2, 1710-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1799 Häri även in- och utflyttningslängder 1710-1758, vigselbok 1710-1799, död- och begravningsbok 1710-1799, socken- och gällstämmoprotokoll 1710-1760, kyrkoräkenskaper, huvud, 1710-1769, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1716-1745, vinsädeskassan 1709-1710, bänkdelningslängd 1691, anteckn. om gåvor till kyrkan 1729-1746 samt historiska anteckningar u.å.
4474208 Örslösa församling C:3, 1800-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4474208 Örslösa församling L I:1, 1773-1787 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1787 Specialräkenskaper. Kladd. Häri även fattigräkenskaper under s.å.
4474208 Örslösa församling L I:3, 1787-1805 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1787-1805 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper. s.å.
4474209 Öttums församling A I:1, 1793-1795 A I Husförhörslängder 1, 1793-1795
4474209 Öttums församling A I:2, 1796-1802 A I Husförhörslängder 2, 1796-1802
4474209 Öttums församling A I:3, 1802-1807 A I Husförhörslängder 3, 1802-1807
4474209 Öttums församling A I:4, 1808-1814 A I Husförhörslängder 4, 1808-1814
4474209 Öttums församling A I:5, 1814-1824 A I Husförhörslängder 5, 1814-1824
4474209 Öttums församling A I:6, 1824-1828 A I Husförhörslängder 6, 1824-1828
4474209 Öttums församling A I:7, 1828-1838 A I Husförhörslängder 7, 1828-1838 Med ortregister.
4474209 Öttums församling A I:8, 1838-1850 A I Husförhörslängder 8, 1838-1850
4474209 Öttums församling C:1, 1688-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1763 Häri även in- och utflyttningslängder 1689-1722 spridda år, vigselbok 1688-1763, luckor 1694, 1707-1708, 1720, 1729, 1731, 1736, 1742, död- och begravningsbok 1688-1763, luckor 1724, 1732.
4474209 Öttums församling C:2, 1764-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1828 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4474209 Öttums församling C:3, 1829-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1829-1850 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4474209 Öttums församling L I b:1, 1771-1773 L I b Räkenskaper för kyrkan: specialer 1, 1771-1773 Inb. Häri även fattigkassan 1775-1830 och lasarettsmedel 1794-1830.
4474209 Öttums församling L I b:2, 1773-1827 L I b Räkenskaper för kyrkan: specialer 2, 1773-1827 Inb. Häri även vinsädeskassan s.å.
4474210 Holmestads församling A I:1, 1757-1764 A I Husförhörslängder 1, 1757-1764
4474210 Holmestads församling A I:2, 1791-1818 A I Husförhörslängder 2, 1791-1818 Med ortregister.
4474210 Holmestads församling A I:3, 1819-1833 A I Husförhörslängder 3, 1819-1833
4474210 Holmestads församling A I:4, 1833-1836 A I Husförhörslängder 4, 1833-1836 Med ortregister.
4474210 Holmestads församling A I:5, 1837-1851 A I Husförhörslängder 5, 1837-1851 Med ortregister.
4474210 Holmestads församling A I:6, 1851-1861 A I Husförhörslängder 6, 1851-1861 Med ortregister.
4474211 Sils församling C:1, 1688-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1738 Häri även vigselbok 1699-1755 samt död- och begravningsbok 1688-1756. Samtliga spridda år.
4474211 Sils församling C:2, 1738-1794 C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1794 Häri även lysnings- och vigselbok 1755-1794 samt död- och begravningsbok 1755-1793.
4474211 Sils församling C:3, 1794-1866 C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1866 Häri även lysnings- och vigselbok 1794-1867 spridda år samt död- och begravningsbok 1794-1867.
4474211 Sils församling K I:1, 1702-1737 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1702-1737 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1688-1737 samt inventarieförteckningar 1688-1739.
4474211 Sils församling L I:1, 1767-1823 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1767-1823 Specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1768-1797.
4474212 Hasslösa församling A I:1, 1770-1777 A I Husförhörslängder 1, 1770-1777
4474212 Hasslösa församling A I:2, 1778-1800 A I Husförhörslängder 2, 1778-1800
4474212 Hasslösa församling A I:3, 1800-1812 A I Husförhörslängder 3, 1800-1812
4474212 Hasslösa församling A I:4, 1824-1831 A I Husförhörslängder 4, 1824-1831 Omfattar även Lindärva.
4474212 Hasslösa församling A I:5, 1831-1837 A I Husförhörslängder 5, 1831-1837 Omfattar även Lindärva.
4474212 Hasslösa församling A I:6, 1837-1845 A I Husförhörslängder 6, 1837-1845 Omfattar även Lindärva.
4474212 Hasslösa församling A I:7, 1845-1850 A I Husförhörslängder 7, 1845-1850 Omfattar även Lindärva.
4474212 Hasslösa församling A I:8, 1850-1856 A I Husförhörslängder 8, 1850-1856 Omfattar även Lindärva.
4474212 Hasslösa församling A I:9, 1856-1861 A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Omfattar även Lindärva.
4474213 Sävare församling A I:1, 1775-1790 A I Husförhörslängder 1, 1775-1790
4474213 Sävare församling A I:2, 1795-1800 A I Husförhörslängder 2, 1795-1800
4474213 Sävare församling A I:3, 1800-1804 A I Husförhörslängder 3, 1800-1804
4474213 Sävare församling A I:4, 1807-1812 A I Husförhörslängder 4, 1807-1812
4474213 Sävare församling A I:5, 1812-1818 A I Husförhörslängder 5, 1812-1818
4474213 Sävare församling A I:6, 1818-1823 A I Husförhörslängder 6, 1818-1823 Med ortreg.
4474213 Sävare församling A I:7, 1824-1831 A I Husförhörslängder 7, 1824-1831 Med ortreg.
4474213 Sävare församling A I:8, 1831-1837 A I Husförhörslängder 8, 1831-1837 Med ortreg.
4474213 Sävare församling A I:9, 1837-1845 A I Husförhörslängder 9, 1837-1845 Med ortreg.
4474213 Sävare församling A I:10, 1845-1850 A I Husförhörslängder 10, 1845-1850
4474213 Sävare församling A I:11, 1850-1856 A I Husförhörslängder 11, 1850-1856 Med ortreg.
4474213 Sävare församling A I:12, 1856-1861 A I Husförhörslängder 12, 1856-1861 Med ortreg.
4474214 Sävare församling B:1, 1758-1769 B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1769 Häri även gällst.prot. 1758-1768, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1677-1744, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1677-1766. Omf. pastoratet.
För Sävare: sockenstämmoprotokoll 1758-1769, handlingar rör. kyrkan tillhörig åker och rätt till jorderänta 1709-1736 samt series pastorum och comministrorum 1625-1911.
4474214 Sävare församling B:2, 1806-1850 B In- och utflyttningslängder 2, 1806-1850 Lucka 1810. Häri även födelse- och dopbok, duplett, 1801-1804 samt konfirmationsbok 1802-1894, lucka 1878-1881. Omf. pastoratet.
4474214 Sävare församling C:1, 1648-1660 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1660 Dopbok. Häri även vigselbok 1651-1652, sockenstämmoprotokoll 1655-1662, gällstämmoprotokoll 1643-1649, kyrkoräkenskaper, special, 1626-1662, förteckning över hus i prästgården 1648 samt series pastorum 1625-1639.
4474214 Sävare församling C:2, 1663-1710 C Födelse- och dopböcker 2, 1663-1710 Spridda år. Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1711, vigselbok 1677-1712, lucka 1710, död- och begravningsbok 1663-1712 spridda år, gällstämmoprotokoll 1680 samt kollekträkenskaper 1684-1713. Omf. pastoratet.
För Sävare: sockenstämmoprotokoll 1665-1714, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1665-1713, inventarieförteckningar u.å.-1695, förteckning över prästgårdens ägor, kyrkan och gravplatser 1671-1785 samt sällsamma händelser 1688-1762.
4474215 Skofteby församling C:1, 1704-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1759 Häri även in- och utflyttningslängder 1779-1797, för Norra Härene och Hovby, vigselbok 1704-1757, död- och begravningsbok 1704-1759, kyrkoräkenskaper, huvud, 1704-1756 samt inventarieförteckningar 1694, 1704.
4474216 Kinne-Kleva församling C:1, 1688-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1738 Häri även vigselbok 1693-1756 spridda år samt död- och
begravningsbok 1688-1757, lucka 1703.
4474216 Kinne-Kleva församling C:2, 1738-1772 C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1772 Häri även vigselbok 1755-1782, lucka 1759, samt död- och begravningsbok 1755-1772.
4474216 Kinne-Kleva församling C:3, 1773-1866 C Födelse- och dopböcker 3, 1773-1866 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1773-1867 spridda år samt död- och begravningsbok 1773-1867.
4474216 Kinne-Kleva församling K I:1, 1702-1737 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1702-1737 Protokoll. Häri även kyrkoräken-
skaper, huvud, 1688-1737, visitationsprotokoll och in-
ventarieförteckningar 1692-1723 omf. även Sil 1708-1723 samt kyrkobalkslängd
1703.
4474216 Kinne-Kleva församling L I:1, 1737-1771 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1771 Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och in-
ventarieförteckningar 1738-1827 omf. även Sil.
4474216 Kinne-Kleva församling L I:2, 1767-1791 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1767-1791 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädesräkenskaper 1768-1791.
4474217 Bitterna församling A I:1, 1818-1830 A I Husförhörslängder 1, 1818-1830 Västra delen
4474217 Bitterna församling A I:2, 1818-1830 A I Husförhörslängder 2, 1818-1830 Östra delen
4474217 Bitterna församling A I:3, 1830-1838 A I Husförhörslängder 3, 1830-1838 Västra delen
4474217 Bitterna församling A I:4, 1830-1838 A I Husförhörslängder 4, 1830-1838 Östra delen
4474217 Bitterna församling A I:5, 1838-1853 A I Husförhörslängder 5, 1838-1853 Västra delen
4474217 Bitterna församling A I:6, 1838-1852 A I Husförhörslängder 6, 1838-1852 Östra delen
4474217 Bitterna församling B:1, 1838-1852 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1852 Häri även lysnings- och vigselbok 1838-1861. Lucka 1854-1859. Omfattar pastoratet
4474217 Bitterna församling C:1, 1818-1851 C Födelse- och dopböcker 1, 1818-1851 Häri även födelse- och dopbok, samt död- och begravningsbok för Väster- och Österbitterna 1792-1817, för Laske-Vedum 1792-1851 samt för Bitterna död- begravningsbok 1818-1851.
4474217 Bitterna församling E:1, 1818-1837 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1818-1837 Omfattar pastoratet.. Häri även in- och utflyttningslängder 1765-1806 och lysnings- och vigselbok 1747-1817 för Västerbitterna pastorat samt kyrkoräkenskaper huvud, för Österbitterna 1777-1788.
4474217 Österbitterna församling A I:1, 1775-1799 A I Husförhörslängder 1, 1775-1799 Med ortreg.
4474217 Österbitterna församling C:1, 1731-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1787 Lucka 1755. Häri även vigselbok 1732-1751, död- och begravningsbok 1732-1784. Luckor 1742-1743, 1752, 1755, 1760, samt kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1729-1777.
4474218 Bjurbäcks församling A I:5, 1852-1860 A I Husförhörslängder 5, 1852-1860 Sid. I, fol. 1-21a,b, 22 a,b-77, 79-94. Med ortregister och husförhörsturer.
4474218 Bjurbäcks församling B I:2, 1851-1862 B I Inflyttningslängder 2, 1851-1862
4474218 Bjurbäcks församling C:3, 1851-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1851-1862
4474218 Bjurbäcks församling H II:1, 1813-1851 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1813-1851 Kart. attester spr. år. Häri även fragment av kommunionslängd 1823-1829.
4474218 Bjurbäcks församling L I:1, 1671-1737 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1671-1737 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1732-1737 samt inventarieförteckning u.å.
4474218 Bjurbäcks församling L I:2, 1738-1791 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1738-1791 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474218 Bjurbäcks församling L I:3, 1778-1788 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1778-1788 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474218 Bjurbäcks församling L I:4, 1791-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1791-1831 Specialräkenskaper.
4474219 Nykyrka församling B I:1, 1828-1861 B I Inflyttningslängder 1, 1828-1861
4474219 Nykyrka församling C:1, 1731-1762 C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1762
4474219 Nykyrka församling C:2, 1763-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1861
4474219 Nykyrka församling L I:1, 1677-1793 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1677-1793 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1685-1686 samt visitations- protokoll och inventarieförteck- ningar 1677-1750.
4474219 Nykyrka församling L I:2, 1713-1805 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1805 Specialräkenskaper. Häri även stoldelningslängd 1722.
4474220 Utvängstorps församling A I:1, 1804-1826 A I Husförhörslängder 1, 1804-1826
4474220 Utvängstorps församling A I:2, 1818-1833 A I Husförhörslängder 2, 1818-1833
4474220 Utvängstorps församling A I:3, 1834-1848 A I Husförhörslängder 3, 1834-1848
4474220 Utvängstorps församling A I:4, 1840-1854 A I Husförhörslängder 4, 1840-1854
4474220 Utvängstorps församling A I:5, 1854-1870 A I Husförhörslängder 5, 1854-1870
4474221 Utvängstorps församling C:1, 1693-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1737
4474221 Utvängstorps församling C:2, 1751-1785 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1785
4474221 Utvängstorps församling C:3, 1786-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1786-1861
4474221 Utvängstorps församling L I:1, 1699-1761 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1699-1761 Specialräkenskaper.
4474221 Utvängstorps församling L I:2, 1712-1783 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1712-1783 Special- och skuldbok.
4474221 Utvängstorps församling L I:3, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1761-1831 Special- och skuldbok.
4474222 Broddetorps församling A I:1, 1790-1817 A I Husförhörslängder 1, 1790-1817 Med ortregister.
4474222 Broddetorps församling A I:2, 1817-1831 A I Husförhörslängder 2, 1817-1831 Med ortregister. Omf. även Bolum.
4474222 Broddetorps församling A I:3, 1832-1845 A I Husförhörslängder 3, 1832-1845 Med ortregister. Omf. även Bolum.
4474222 Broddetorps församling A I:4, 1845-1852 A I Husförhörslängder 4, 1845-1852 Med ortregister. Omf. även Bolum.
4474222 Broddetorps församling B:1, 1807-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1850 Omfattar pastoratet.
4474223 Björsäters församling A I:8, 1827-1837 A I Husförhörslängder 8, 1827-1837 Med ortreg.
4474223 Björsäters församling A I:9 a, 1838-1845 A I Husförhörslängder 9 a, 1838-1845 Del. I. Med ortreg.
4474223 Björsäters församling A I:9 b, 1838-1845 A I Husförhörslängder 9 b, 1838-1845 Del. II. Med ortreg.
4474223 Björsäters församling A I:10a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1850 Del I. Med ortreg.
4474223 Björsäters församling A I:10b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1850 Del. II. Med ortreg.
4474223 Björsäters församling B:1, 1755-1822 B In- och utflyttningslängder 1, 1755-1822 Häri även konfirmationsbok 1755-1822. Omf. past.
4474223 Björsäters församling B:2, 1823-1866 B In- och utflyttningslängder 2, 1823-1866 Omf. past.
4474224 Björsäters församling C:1, 1688-1692 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1692 Häri även in- och utflyttningslängder 1690-1698, luckor 1694, 1696-1697, vigselbok 1688-1692, död- och begravningsbok 1688-1692, sockenstämmoprotokoll 1687-1703, visitationsprotokoll 1697 samt ant. nödåren 1596-1598, Omf. past. För Björsäter: Kyrkoräkenskaper, special, 1687-1703, inventarieförteckningar u.å. 1697 samt stoldelningslängd 1692. För Bredsäter: Kyrkoräkenskaper special,
1687-1702, inventarieförteckningar u.å.-1697 samt stoldelningslängd 1692. För Lugnås: Kyrkoräkenskaper, special, 1687-1703,
inventarieförteckningar u.å.-1697 samt stoldelningslängd 1692.
4474224 Björsäters församling C:2, 1688-1706 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1706 Duplett. Häri även vigselbok- samt död- och begravningsbok 1688-1730, sockenstämmoprotokoll 1672-1674, kyrkoräkenskaper, special, 1672-1728 samt kyrkobalkslängd för Björsäter. Omf. past.
4474224 Björsäters församling C:3, 1701-1733 C Födelse- och dopböcker 3, 1701-1733 Häri även in- och utflyttningslängder 1701-1754, vigselbok 1701-1744, död- och begravningsbok 1701-1742, sockenstämmoprotokoll 1700-1759, kyrkoräkenskaper, huvud, 1701-1746, vinsädeskassan 1708-1732, visitationsprotokoll 1703-1746, inventarieförteckning 1746, stoldelningslängd för Björsäter 1701 samt sällsamma händelser 1703-1808. Omf. past.
4474224 Björsäters församling C:4, 1734-1758 C Födelse- och dopböcker 4, 1734-1758 Häri även vigselbok 1744-1758, död- och begravningsbok 1743-1758 samt visitationsprotokoll 1746. Omf past.
4474224 Björsäters församling C:5a-b, 1759-1805 C Födelse- och dopböcker 5a-b, 1759-1805 2 Band. Fotokopior 5a födelse- och dopbok 5b. Vigselbok samt död- och begravningsbok omf. pastoratet.
4474224 Björsäters församling C:6, 1805-1837 C Födelse- och dopböcker 6, 1805-1837 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. past.
4474225 Brandstorps församling A I:1, 1825-1840 A I Husförhörslängder 1, 1825-1840
4474225 Brandstorps församling A I:2, 1840-1850 A I Husförhörslängder 2, 1840-1850
4474225 Brandstorps församling A I:3, 1850-1854 A I Husförhörslängder 3, 1850-1854
4474225 Brandstorps församling A I:4, 1854-1860 A I Husförhörslängder 4, 1854-1860
4474225 Brandstorps församling B I:1, 1850-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1850-1860
4474225 Brandstorps församling C:1, 1755-1853 C Födelse- och dopböcker 1, 1755-1853 Omfattar 1755-1749, 1852-1853.
4474225 Brandstorps församling C:2, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1860
4474225 Brandstorps församling E I:1, 1850-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860
4474225 Brandstorps församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4474226 Brandstorps församling L I:1, 1680-1718 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1718 Specialräkenskaper.
4474226 Brandstorps församling L I:2, 1718-1745 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1718-1745 Specialräkenskaper.
4474226 Brandstorps församling L I:3, 1745-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1745-1830 Huvudräkenskaper.
4474226 Brandstorps församling L I:4, 1755-1830 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1755-1830 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även skuldbok för fattig- och vinsädeskassorna 1816-1830.
4474227 Mölltorps församling A I:1, 1768-1783 A I Husförhörslängder 1, 1768-1783
4474227 Mölltorps församling A I:2, 1783-1820 A I Husförhörslängder 2, 1783-1820 Med ortreg. Häri även in- och ut-
flyttningslängder 1783-1801, lucka 1797-1798, samt konfirma-
tionsbok 1799-1800.
4474227 Mölltorps församling A I:3, 1821-1837 A I Husförhörslängder 3, 1821-1837 Med ortreg.
4474227 Mölltorps församling A I:4, 1838-1847 A I Husförhörslängder 4, 1838-1847 Med ortreg.
4474227 Mölltorps församling A I:5, 1843-1860 A I Husförhörslängder 5, 1843-1860
4474227 Mölltorps församling A I:6, 1849-1864 A I Husförhörslängder 6, 1849-1864 Med ortreg. Häri även vigselbok 1854-1855.
4474228 Mölltorps församling L I:1, 1737-1822 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1822 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1772-1822.
4474228 Mölltorps församling L I:2, 1746-1835 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1746-1835 Huvud-, special- och skuldbok. Häri även vinkassan 1799-1846.
4474228 Mölltorps församling L I:3, 1785-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1830 Special- och skuldbok.
4474229 Ransbergs församling A I:1, 1746-1753 A I Husförhörslängder 1, 1746-1753
4474229 Ransbergs församling A I:2, 1768-1782 A I Husförhörslängder 2, 1768-1782
4474229 Ransbergs församling A I:3, 1782-1801 A I Husförhörslängder 3, 1782-1801 Med ort.reg. Häri även flyttningslängder 1783-1801 samt konfirmationsbok 1799-1801.
4474229 Ransbergs församling A I:4, 1802-1817 A I Husförhörslängder 4, 1802-1817 Med ortreg.
4474229 Ransbergs församling A I:5, 1817-1831 A I Husförhörslängder 5, 1817-1831
4474229 Ransbergs församling A I:6, 1832-1839 A I Husförhörslängder 6, 1832-1839
4474229 Ransbergs församling A I:7, 1839-1846 A I Husförhörslängder 7, 1839-1846 Med ortreg.
4474230 Börstigs församling A I:1, 1777-1810 A I Husförhörslängder 1, 1777-1810
4474230 Börstigs församling A I:2, 1810-1831 A I Husförhörslängder 2, 1810-1831
4474230 Börstigs församling A I:3, 1831-1842 A I Husförhörslängder 3, 1831-1842
4474230 Börstigs församling A I:4, 1842-1852 A I Husförhörslängder 4, 1842-1852 Med ortreg.
4474231 Kinneveds församling A I:1, 1792-1812 A I Husförhörslängder 1, 1792-1812
4474231 Kinneveds församling A I:2, 1812-1824 A I Husförhörslängder 2, 1812-1824 Med ortreg.
4474231 Kinneveds församling A I:3, 1825-1833 A I Husförhörslängder 3, 1825-1833
4474231 Kinneveds församling A I:4, 1833-1840 A I Husförhörslängder 4, 1833-1840 Med ortreg.
4474231 Kinneveds församling A I:5, 1840-1850 A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortreg.
4474231 Kinneveds församling A I:6, 1851-1859 A I Husförhörslängder 6, 1851-1859 Med ortreg.
4474232 Stenstorps församling A I:1, 1746-1753 A I Husförhörslängder 1, 1746-1753
4474232 Stenstorps församling A I:2, 1754-1760 A I Husförhörslängder 2, 1754-1760
4474232 Stenstorps församling A I:3, 1764-1771 A I Husförhörslängder 3, 1764-1771 Häri även konfirmationsbok u.å.
4474232 Stenstorps församling A I:4, 1772-1784 A I Husförhörslängder 4, 1772-1784 Med ortreg. Omf. past.
4474232 Stenstorps församling A I:5, 1784-1804 A I Husförhörslängder 5, 1784-1804 Med ortreg. Omf. past.
4474232 Stenstorps församling A I:6, 1798-1811 A I Husförhörslängder 6, 1798-1811 Omf. även Brunnhem samma år.
4474232 Stenstorps församling A I:7, 1807-1831 A I Husförhörslängder 7, 1807-1831 Omf. past.
4474232 Stenstorps församling A I:8, 1811-1827 A I Husförhörslängder 8, 1811-1827 Omf. past. Häri även konfirmationsbok 1818.
4474232 Stenstorps församling A I:9, 1828-1836 A I Husförhörslängder 9, 1828-1836 Omf. past.
4474232 Stenstorps församling A I:10, 1836-1850 A I Husförhörslängder 10, 1836-1850 Omf. past. Med ortreg.
4474233 Ekby församling B:1, 1811-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1850 Omf. även Utby.
4474233 Ekby församling C:1, 1688-1700 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1700 Häri även flyttningslängder 1749-1810, konfirmationsbok 1833-1838, lysnings- och vigselbok 1748-1848, död- och begravningsbok 1696-1700, bilagor till vigselboken 1701, anteckning om reparationer av prästgårdshusen 1701-1712. Omf. även Utby. För Ekby: Anteckning om reparation av sockenstugan 1703-1709, kyrkoräkenskaper 1687-1725, avskrifter av brev rör. inköp av mässkrud och kyrksilver 1531-1536, kort relation om kyrkan, församlingsindelning o.dyl. 1704-1709, anteckning om prästgårdens brand 1657, anteckning om reparationer av prästgårdshusen 1700-1728, anteckning om plantering av träd i prästgården 1704-1710, avskrifter av Kungl. brev 1695-1702, avskrifter av brev rör. kyrkliga förrättningar 1717-1749, series pastorum 1534-1795, avskrift av biskop Sigges i Skara avlatsbrev 1429, anteckning om Sven Månssons deltagande i Dackefejden 1542, utdrag av protokoll vid prästmöten 1745-1748. För Utby: Sockenstämmoprotokoll 1698, kyrkoräkenskaper 1697, vinsädesräkenskaper 1695, anteckning om sex gamla pergamentsbrev 1429-1528 i kyrkan.
4474233 Ekby församling C:2, 1700-1737 C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1737 Finnes 1700-1737 6/1.
Häri även flyttningslängder 1701-1748, vigselbok 1700-1747, död- och begravningsbok 1700-1735, sockenstämmoprotokoll 1701-1728, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1701-1735. Omf. även Utby.
För Ekby: Förteckning över prästgårdens ägor 1701, kort relation om Ekby och dess kyrkoherdar 1534-1716, bänkrumslängder 1704-1744, anteckning om väderlek och boskapssjukdomar 1817-1819, sällsamma händelser 1703-1744. För Utby: Kyrkoräkenskaper 1700-1721 samt bänkrumslängder 1686, 1704.
4474233 Ekby församling C:3, 1737-1791 C Födelse- och dopböcker 3, 1737-1791 Häri även konfirmationsbok 1791-1809. Omf. även Utby.
4474233 Ekby församling C:4, 1791-1849 C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1849 Häri även död- och begravningsbok 1791-1850, räkenskaper för kollekter och lasarettsmedel 1784-1790. Omf. även Utby.
4474233 Ekby församling C:5, 1849-1858 C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1858 Lucka 1850. Duplett. omf. även Utby.
4474233 Ekby församling D II:1, 1780-1886 D II Kommunionslängder 1, 1780-1886 Kartong. Lucka 1788-1856, 1858-1880. Häri även konfirmationsbok 1876-1892 samt kommunionslängder för Utby 1825-1833, 1850-1855.
4474234 Odensåkers församling A I:1, 1779-1783 A I Husförhörslängder 1, 1779-1783 Fragment. Med anteckning om hållna husförhör 1790-1794.
4474234 Odensåkers församling A I:2, 1802-1809 A I Husförhörslängder 2, 1802-1809
4474234 Odensåkers församling A I:3, 1809-1812 A I Husförhörslängder 3, 1809-1812 Häri även konfirmationsbok 1810.
4474234 Odensåkers församling A I:4, 1811-1812 A I Husförhörslängder 4, 1811-1812 Omf. past.
4474234 Odensåkers församling A I:5, 1812-1824 A I Husförhörslängder 5, 1812-1824 Med ortreg.
4474234 Odensåkers församling A I:6, 1824-1837 A I Husförhörslängder 6, 1824-1837 Med ortreg.
4474234 Odensåkers församling A I:7, 1837-1845 A I Husförhörslängder 7, 1837-1845 Med ortreg. Omf. även Binneberg.
4474234 Odensåkers församling B:1, 1806-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1849 Omf. past. Lucka 1812.
4474235 Tidavads församling A I:1, 1789-1802 A I Husförhörslängder 1, 1789-1802
4474235 Tidavads församling A I:2, 1802-1812 A I Husförhörslängder 2, 1802-1812 Häri även konfirmationsbok 1810.
4474235 Tidavads församling A I:3, 1812-1824 A I Husförhörslängder 3, 1812-1824 Med ortreg.
4474235 Tidavads församling A I:4, 1824-1837 A I Husförhörslängder 4, 1824-1837
4474235 Tidavads församling A I:5, 1837-1845 A I Husförhörslängder 5, 1837-1845 Med ortreg. Omf. även Låstad.
4474235 Tidavads församling C:1, 1786-1831 C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1831 Häri även vigselbok 1786-1831, luckor 1794, 1800, 1803, 1814, 1828, samt död- och begravningsbok 1787-1831. För Låstad: Födelse- vigsel- och dödböcker 1786-1831.
4474235 Tidavads församling L I:2, 1731-1790 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1731-1790 Specialräkenskaper.
4474236 Utby församling L I:1, 1666-1734 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1734 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1664-1680, anteckningar om prostvisitationer
1662, förteckning över kyrkans inventarier 1655-1662, stol-
delningslängd 1686, anteckning om gåvor till kyrkan 1658-1718 samt anteckning om tillträde till pastoratet 1655.
4474236 Utby församling L I:2, 1735-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1735-1830 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1782-1830.
4474236 Utby församling L I:3, 1741-1783 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1741-1783 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474236 Utby församling L I:4, 1784-1829 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1784-1829 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474236 Utby församling L I:5, 1791-1795 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1791-1795 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474237 Bjärby församling A I:1, 1788-1810 A I Husförhörslängder 1, 1788-1810 Ofullständig.
4474238 Tängs församling A I:1, 1788-1810 A I Husförhörslängder 1, 1788-1810
4474238 Tängs församling A I:2, 1811-1818 A I Husförhörslängder 2, 1811-1818 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1811.
4474238 Tängs församling A I:3, 1818-1828 A I Husförhörslängder 3, 1818-1828
4474238 Tängs församling A I:4, 1827-1835 A I Husförhörslängder 4, 1827-1835 Med ortreg.
4474238 Tängs församling A I:5, 1835-1848 A I Husförhörslängder 5, 1835-1848
4474238 Tängs församling C:1, 1724-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1747 Häri även vigselbok 1724-1744, död- ovh begravningsbok 1724-1747, sockenstämmoprotokoll 1739-1756, kyrkoräkenskaper, huvud, 1724-1823, fattigräkenskaper, huvud, 1786-1822 samt inventarieförteckning 1744.
4474239 Floby församling A I:1, 1795-1800 A I Husförhörslängder 1, 1795-1800
4474239 Floby församling A I:2, 1800-1815 A I Husförhörslängder 2, 1800-1815
4474239 Floby församling A I:3, 1816-1832 A I Husförhörslängder 3, 1816-1832
4474239 Floby församling A I:4, 1832-1845 A I Husförhörslängder 4, 1832-1845
4474239 Floby församling A I:5, 1844-1855 A I Husförhörslängder 5, 1844-1855 Med ortregister.
4474239 Floby församling A I:6, 1855-1864 A I Husförhörslängder 6, 1855-1864
4474239 Floby församling B:1, 1803-1829 B In- och utflyttningslängder 1, 1803-1829 Omfattar pastoratet.
4474239 Floby församling B:2, 1831-1847 B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1847 Omfattar pastoratet. Häri även för Floby kyrkoräkenskaper special, 1771-1829, fattigräkenskaper 1774-1829 samt för Göteve fattigräkenskaper, skuldbok, 1776-1830.
4474239 Floby församling B:3, 1850-1869 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1869 Omfattar pastoratet.
4474239 Floby församling C:1, 1690-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1730 Lucka 1726-1727. Häri även in- och utflyttningslängder 1690-1708, vigselbok 1690-1729, lucka 1726-1727, död- och begravningsbok 1690-1728, lucka 1726-1727, kyrkoräkenskaper för Floby, special 1687-1740 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1706-1832. Omfattar pastoratet.
4474240 Grolanda församling C:1, 1695-1718 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1718 Häri även vigselbok 1695-1716, luckor 1698, 1708, död- och begravningsbok 1695-1717, lucka
1711, gällstämmoprotokoll 1702-1734 spridda år samt visitationsprotokoll 1690-1746. Omf. past. För Grolanda: socken-
stämmoprotokoll 1721-1752 spridda år, inventarieförteckningar u.å. -1746, handlingar ang. kyrkans ägor u.å., syneprotokoll 1680, 1696, bänk- och balkdelningslängd
1733, 1746 samt acta synodalia
1748.
För Jäla: sockenstämmoprotokoll 1727-1752 spridda år samt inventarieförteckningar 1690-1746.
För Skärvum: sockenstämmoprotokoll 1727-1752 spridda år samt inventarieför-
teckningar u.å. -1746.
4474240 Grolanda församling C:2, 1718-1773 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1773 Lucka 1753-1768. Häri även vigselbok 1718-1751, luckor
1739, 1741, död- och begravningsbok 1718-1773, lucka 1753-1768. Omf. även Skärvum t.o.m. 1752.
För Grolanda: skrivelser från domkapitlet 1731-1737. Kyrkoräkenskaper, special 1718-
1750, fattigräkenskaper 1718-1736 och kollekträkenskaper
1719-1721.
4474240 Grolanda församling C:3, 1753-1829 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1829 Lucka 1759-1772. Omf. även Skärvum t.o.m. 1757. Häri även vigselbok 1773-1830 och död- och begravningsbok 1773-1830, vigselbok för Jäla 1776-1829
spridda år.
4474240 Grolanda församling C:4, 1830-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1831-1861, lysnings- och vigselbok för Jäla 1831-1861.
4474241 Gökhems församling A I:1, 1788-1794 A I Husförhörslängder 1, 1788-1794
4474241 Gökhems församling A I:2, 1795-1797 A I Husförhörslängder 2, 1795-1797
4474241 Gökhems församling A I:3, 1798-1804 A I Husförhörslängder 3, 1798-1804
4474241 Gökhems församling A I:4, 1805-1808 A I Husförhörslängder 4, 1805-1808
4474241 Gökhems församling A I:5, 1809-1821 A I Husförhörslängder 5, 1809-1821 Med ortregister.
4474241 Gökhems församling A I:6, 1821-1830 A I Husförhörslängder 6, 1821-1830 Med ortregister.
4474242 Jäla församling A I:1, 1746-1786 A I Husförhörslängder 1, 1746-1786 Omf. även Grolanda s.å.
4474242 Jäla församling A I:2, 1785-1821 A I Husförhörslängder 2, 1785-1821
4474242 Jäla församling A I:3, 1821-1832 A I Husförhörslängder 3, 1821-1832
4474242 Jäla församling A I:4, 1832-1841 A I Husförhörslängder 4, 1832-1841 Med ortregister.
4474242 Jäla församling A I:5, 1840-1850 A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortregister.
4474242 Jäla församling A I:6, 1851-1860 A I Husförhörslängder 6, 1851-1860 Med ortregister.
4474242 Jäla församling C:1, 1717-1802 C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1802 Finnes 1717-1800, 1802 30/1.
Häri även vigselbok 1751-1778, lucka 1754-1772 samt död- och begravningsbok 1717-1801.
4474242 Jäla församling C:2, 1801-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1861 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474242 Jäla församling L I:1, 1706-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1706-1830 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1690, 1726 och series pastorum 1549-1791.
4474242 Jäla församling L I:2, 1790-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1830 Specialräkenskaper.
4474243 Marka församling A I:1, 1788-1794 A I Husförhörslängder 1, 1788-1794
4474243 Marka församling A I:2, 1791-1796 A I Husförhörslängder 2, 1791-1796
4474243 Marka församling A I:3, 1796-1801 A I Husförhörslängder 3, 1796-1801
4474243 Marka församling A I:4, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4, 1802-1808
4474243 Marka församling A I:5, 1809-1820 A I Husförhörslängder 5, 1809-1820 Med ortregister.
4474243 Marka församling A I:6, 1820-1831 A I Husförhörslängder 6, 1820-1831 Med ortregister.
4474243 Marka församling A I:7, 1830-1836 A I Husförhörslängder 7, 1830-1836 Med ortregister.
4474244 Fröjereds församling A I:1, 1740-1747 A I Husförhörslängder 1, 1740-1747 Omfattar pastoratet.
4474244 Fröjereds församling A I:2, 1756-1759 A I Husförhörslängder 2, 1756-1759 Omfattar pastoratet.
4474244 Fröjereds församling A I:3, 1790-1802 A I Husförhörslängder 3, 1790-1802 Med ortreg. Häri även kommunionlängd 1820-1829.
4474244 Fröjereds församling A I:4, 1802-1814 A I Husförhörslängder 4, 1802-1814 Med ortreg. Häri även stoldelningslängd 1812.
4474244 Fröjereds församling A I:5, 1814-1832 A I Husförhörslängder 5, 1814-1832 Med ortreg.
4474244 Fröjereds församling A I:6, 1832-1840 A I Husförhörslängder 6, 1832-1840 Med ortreg.
4474244 Fröjereds församling A I:7, 1841-1851 A I Husförhörslängder 7, 1841-1851 Med ortreg.
4474245 Friels församling A I:1, 1808-1814 A I Husförhörslängder 1, 1808-1814
4474245 Friels församling A I:2, 1814-1819 A I Husförhörslängder 2, 1814-1819 Med ortreg.
4474245 Friels församling A I:3, 1820-1825 A I Husförhörslängder 3, 1820-1825
4474245 Friels församling A I:4, 1826-1831 A I Husförhörslängder 4, 1826-1831 Med ortreg.
4474245 Friels församling A I:5, 1831-1837 A I Husförhörslängder 5, 1831-1837 Med ortreg.
4474245 Friels församling A I:6, 1838-1846 A I Husförhörslängder 6, 1838-1846 Med ortreg.
4474245 Friels församling A I:7, 1847-1853 A I Husförhörslängder 7, 1847-1853
4474245 Friels församling L I:1, 1757-1817 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1817 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan samma år.
4474246 Tuns församling B:1, 1757-1846 B In- och utflyttningslängder 1, 1757-1846 Luckor: 1814-1830 inflyttning och 1826-1830 utflyttning. Häri även lysnings- och vigselbok 1757-1846. Omf. past.
4474246 Tuns församling B:2, 1847-1849 B In- och utflyttningslängder 2, 1847-1849 Häri även födelse- och dopbok 1848-1849, lysnings- och vigselbok 1847-1849 samt död- och begravningsbok 1848-1849.
Omf. past.
4474246 Tuns församling C:1, 1672-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1825 Luckor 1677-1688, 1704-1715. Häri även död- och begravningsbok 1757-1825.
Omf. past.
4474246 Tuns församling C:2, 1825-1847 C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1847 Häri även död- och begravningsbok 1825-1847. Omf. past.
4474247 Gillstads församling A I:1, 1775-1778 A I Husförhörslängder 1, 1775-1778 Häfte.
4474247 Gillstads församling A I:2, 1798-1812 A I Husförhörslängder 2, 1798-1812 Med ortregister.
4474247 Gillstads församling A I:3, 1812-1823 A I Husförhörslängder 3, 1812-1823
4474247 Gillstads församling A I:4, 1823-1843 A I Husförhörslängder 4, 1823-1843 Med ortregister.
4474247 Gillstads församling A I:5, 1843-1855 A I Husförhörslängder 5, 1843-1855 Med ortregister.
4474247 Gillstads församling C:1, 1710-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1799 Häri även in- och utflyttningslängd 1710-1758, spridda år, vigselbok 1710-1799, luckor 1742, 1762-1763, 1782, död- och begravningsbok 1710-1799, lucka 1798 1/5-22/10, sockenstämmoprotokoll 1710-1762, lucka 1724-1736, kyrkoräkenskaper, huvud, 1710-1769, inventarieförteckningar 1710-1748, anteckn. om gåvor till och reparationsarbeten på kyrkan 1710-1712.
4474247 Gillstads församling C:2, 1800-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1800-1860, luckor 1844, 1855, 1859 samt död- och begravningsbok 1800-1860.
4474247 Örslösa församling D II:1, 1820-1891 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1820-1891 Kartong. Lucka 1843-1881. 5 Häften 1 band spr. år omf. även Gillstad 1778-1786, 1856, 1861, Söne 1832-1842, Väla 1822-1827.
4474247 Gillstads församling L I:1, 1773-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1786-1830.
4474247 Gillstads församling L I:2, 1790-1827 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1827 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4474248 Grevbäcks församling A I:1, 1804-1817 A I Husförhörslängder 1, 1804-1817 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Bredvik 1818-1822.
4474248 Grevbäcks församling A I:2, 1818-1822 A I Husförhörslängder 2, 1818-1822 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Bredvik 1804-1817.
4474248 Grevbäcks församling A I:3, 1822-1834 A I Husförhörslängder 3, 1822-1834 Med ortreg.
4474248 Grevbäcks församling A I:4, 1835-1856 A I Husförhörslängder 4, 1835-1856 Med ortreg.
4474248 Grevbäcks församling B:1, 1755-1832 B In- och utflyttningslängder 1, 1755-1832 Häri även flyttningslängder för Bredvik s.å.
4474248 Grevbäcks församling B:2, 1832-1849 B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1849 Häri även lysnings- och vigselbok 1832-1860 samt kyrkoräkenskaper (huvud) 1822-1831. Omfattar även Bredvik.
4474249 Undenäs församling A I:4, 1818-1824 A I Husförhörslängder 4, 1818-1824 Inb. Del II. Omf. även Halna. Med ortregister.
4474249 Undenäs församling A I:5, 1824-1835 A I Husförhörslängder 5, 1824-1835 Inb. Del I. Med ortregister.
4474249 Undenäs församling A I:6, 1824-1835 A I Husförhörslängder 6, 1824-1835 Inb. Del II. Omf. även Halna. Med ortregister.
4474249 Undenäs församling A I:7, 1834-1845 A I Husförhörslängder 7, 1834-1845 Inb. Del I. Med ortregister.
4474250 Götene församling A I:1, 1768-1774 A I Husförhörslängder 1, 1768-1774 Omf. även Holmestad.
4474250 Götene församling A I:2, 1792-1818 A I Husförhörslängder 2, 1792-1818
4474250 Götene församling A I:3, 1818-1852 A I Husförhörslängder 3, 1818-1852
4474250 Götene församling A I:4, 1853-1860 A I Husförhörslängder 4, 1853-1860 Med ortregister.
4474250 Götene församling B:1, 1807-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1807-1860 Lucka 1818-1834. Omf. pastoratet.
4474250 Götene församling C:1, 1807-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1807-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1807-1822 och död- och begravningsbok 1807-1860.
4474250 Götene församling E:1, 1835-1881 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1835-1881 Omfattar pastoratet.
4474250 Götene församling H II:1, 1789-1843 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1789-1843 Finnes 1789-1801, 1843. Inflytt-
ningsattester, spr. år. Omf. past.
4474251 Hovby församling A I:1, 1825-1837 A I Husförhörslängder 1, 1825-1837 Med ortreg.
4474251 Hovby församling A I:2, 1837-1849 A I Husförhörslängder 2, 1837-1849 Med ortreg.
4474251 Hovby församling A I:3, 1850-1860 A I Husförhörslängder 3, 1850-1860 Inb. Sid. I, fol. 1-185, 188-192. Med ortreg.
4474251 Hovby församling C:1, 1699-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1759 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1699-1705, kyrkoräkenskaper (huvud) 1699-1749, inventarieförteckning 1704 samt stoldelningslängd u.å.
4474251 Hovby församling D II:1, 1782-1797 D II Kommunionlängder 1, 1782-1797
4474251 Hovby församling D II:2, 1798-1821 D II Kommunionlängder 2, 1798-1821
4474251 Hovby församling L I:1, 1766-1770 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1770 Specialräkenskaper.
4474252 Lindärva församling A I:1, 1776-1781 A I Husförhörslängder 1, 1776-1781
4474252 Lindärva församling A I:2, 1781-1788 A I Husförhörslängder 2, 1781-1788
4474252 Lindärva församling A I:3, 1789-1812 A I Husförhörslängder 3, 1789-1812
4474252 Lindärva församling C:1, 1677-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1677-1759 Luckor 1710-1713 25/8 och 1716-1722 1/7. Häri även vigsel-
bok 1677-1759 spridda år, död- och begravningsbok 1686-1759, sockenstämmoprotokoll 1678-1740,
kyrkoräkenskaper, special, 1677-
1744, inventarieförteckningar
1678-1700, kyrkobalkslängd 1678,
förteckning över vad Anders Soop
skänkt till kyrkan 1678 samt anteckn. över kyrkan tillhörig
fast egendom 1678-1726.
4474252 Lindärva församling C:2, 1760-1801 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1801 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1797-1806, vigselbok 1761-
1807, död- och begravningsbok
1760-1805, sockenstämmoprotokoll
1758-1806, kyrkoräkenskaper, spe-
cial, 1745-1805 samt fattig-
räkenskaper 1798-1805. För
Sävare: in- och utflyttnings-
längder 1797-1806, födelse- och
dopbok 1792-1801, vigselbok 1787-1807, död- och begravnings-
bok 1789-1805. För Hasslösa: in-
och utflyttningslängder 1797-1806, födelse- och dopbok
1797-1801 och vigselbok 1787-1806.
4474252 Lindärva församling C:3, 1801-1852 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1852 Häri även död- och begravningsbok
1805-1852.
4474252 Lindärva församling F:1, 1852-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1860
4474252 Lindärva församling C:4, 1852-1894 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1894 Inb.
4474252 Lindärva församling D I:1, 1825- D I Konfirmationsböcker 1, 1825- Kartong. Omf. även Hasslösa. Häri
även kommunionslängder 1813-1859
spr. år omf. även Hasslösa.
4474252 Lindärva församling L I:1, 1781-1808 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1808 Specialräkenskaper.
4474253 Sävare församling H II:5, 1842-1855 H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1842-1855 Kartong. Omf. pastoratet. Lucka 1844-1848.
4474253 Sävare församling H II:6, 1856-1860 H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1856-1860 Kartong. Omf. pastoratet.
4474253 Sävare församling L I:1, 1750-1781 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1750-1781 Specialräkenskaper.
4474254 Husaby församling B:1, 1816-1855 B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1855 Omf. pastoratet.
4474254 Husaby församling C:1, 1685-1779 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1779 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1730-1781 omf. past., vigselbok 1687-1779, död- och begravningsbok 1685-1779 omf. även Skälvum samt kyrkoräkenskaper, huvud, 1697-1708 för Husaby.
4474254 Husaby församling C:2, 1780-1815 C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1815 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1781-1815 varav för pastoratet 1797-1805, vigselbok 1780-1816 varav för pastoratet 1797-1816 samt död- och begravningsbok 1780-1815.
4474254 Husaby församling C:4, 1816-1855 C Födelse- och dopböcker 4, 1816-1855 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474254 Husaby församling E:1, 1816-1838 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1838 Omf. pastoratet.
4474254 Husaby församling E:2, 1816-1855 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1816-1855 Omf. pastoratet.
4474254 Husaby församling L I:1, 1685-1720 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1685-1720 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1685-1731 för pastoratet.
4474254 Husaby församling L I:2, 1721-1781 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1781 Huvudräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1728-1732 omf. pastoratet samt inventarie-
förteckning 1726.
4474255 Ledsjö församling A I:1, 1824-1852 A I Husförhörslängder 1, 1824-1852 Med ortregister.
4474255 Ledsjö församling A I:2, 1853-1861 A I Husförhörslängder 2, 1853-1861 Med ortregister.
4474255 Ledsjö församling C:1, 1688-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Luckor 1703, 1709, 1713-1715. Häri även vigselbok 1688-1749 spridda år och död- och begravningsbok 1689-1741 spridda år.
4474255 Ledsjö församling C:2, 1807-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1807-1819 och död- och begravningsbok 1807-1860.
4474256 Skälvums församling A I:1, 1815-1818 A I Husförhörslängder 1, 1815-1818 Med ortreg.
4474256 Skälvums församling A I:2, 1816-1831 A I Husförhörslängder 2, 1816-1831 Med ortreg.
4474256 Skälvums församling A I:3, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3, 1829-1839 Med ortreg.
4474256 Skälvums församling A I:4, 1840-1845 A I Husförhörslängder 4, 1840-1845 Med ortreg.
4474256 Skälvums församling A I:5, 1845-1855 A I Husförhörslängder 5, 1845-1855 Med ortreg.
4474256 Skälvums församling A I:6, 1856-1860 A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Inb. Fol. I-III, 1-89. Med ortreg.
4474256 Skälvums församling C:1, 1781-1815 C Födelse- och dopböcker 1, 1781-1815 Häri även in- och utflyttningslängder 1781-1815, lucka 1797-1805, vigselbok 1781-1794 samt död- och begravningsbok 1781-1815.
4474256 Skälvums församling C:2, 1816-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1816-1834 Omf. även Ova.
4474256 Skälvums församling C:3, 1816-1855 C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1855 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474256 Skälvums församling F:1, 1816-1832 F Död- och begravningsböcker 1, 1816-1832 Häri även död- och begravningsbok för Ova 1819-1832.
4474260 Horns församling A I:1, 1788-1814 A I Husförhörslängder 1, 1788-1814
4474260 Horns församling A I:2, 1792-1819 A I Husförhörslängder 2, 1792-1819
4474260 Horns församling A I:3, 1860- A I Husförhörslängder 3, 1860- Häri även födelse-, vigsel- och dödböcker 1849, 1857, 1860. Omf.
past. Avskrift av duplettböckerna
i Skara domkapitels arkiv och av kyrkoboksutdragen i Statistiska centralbyråns arkiv.
4474260 Horns församling B:1, 1764-1787 B In- och utflyttningslängder 1, 1764-1787 Lucka 1770-1783 för inflyttning och 1768-1773 för utflyttning. Häri även konfirmationsbok 1759-1808. Omf. past.
4474260 Horns församling C:1, 1688-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Häri även in- och utflyttningslängder 1688-1745 spridda år, vigselbok 1688-1743, död- och begravningsbok 1690-1734, socken- och gällstämmoprotokoll 1688-1708, kyrkoräkenskaper, huvud, 1681-1765, lucka 1745-1748, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å. -1745, bänklängder u.å. -1705, biskop Jesper Svedbergs påminnelser till prästerskapet och församlingen 1704. Omf. past. samt specifikation över prästgårdens ägor i Horn 1687.
4474260 Horns församling C:2, 1730-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1788 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1750-1830, spridda år, vigselbok 1743-1788, död- och begravningsbok 1734-1788, socken-
och gällstämmoprotokoll 1715-1765, visitationsprotokoll
1745-1758, series pastorum et comministrorum 1593-1861 samt sällsamma händelser 1745-1801. Omf. past. För Horn: Kyrkoräkenskaper, huvud, 1766-1773, inventarieför-
teckningar 1731-1796 samt bänk-
längder 1705-1805. För Säter: Kyrkoräkenskaper, huvud, 1764-1773, inventarieför-
teckningar 1745-1802 samt bänk-
längder 1705-1802. För Frösve: Kyrkoräkenskaper, huvud, 1764-1773, inventarieför-
teckningar 1745-1796 samt bänk-
längd 1705.
4474261 Horns församling F:1, 1794-1850 F Död- och begravningsböcker 1, 1794-1850 Inbunden. Kopior av dödlistor ur Binnebergs tingslag F III: 1-3, omfattande Horn, Säter och Frösve
församlingar.
4474261 Horns församling L I:1, 1680-1723 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1723 Huvudräkenskaper. Häri även gällstämmoprotokoll 1654, inventarieförteckningar u.å. -1692, anteckningar om reparation
av kyrkan 1638-1669, bänkdelningslängd 1664, samt beskrivning av prästgårdens och klockarebolets ägor 1687.
4474261 Horns församling L I:2, 1707-1759 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1707-1759 Specialräkenskaper.
4474261 Horns församling L I:4, 1723-1788 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1723-1788 Huvudräkenskaper.
4474261 Horns församling L I:5, 1759-1785 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1759-1785 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan 1766-1785, kollekt-
kassan 1766-1784 samt lasaretts-
kassan 1766-1767.
4474262 Säters församling A I:1, 1719- A I Husförhörslängder 1, 1719- Fragment.
4474262 Säters församling A I:2, 1788-1815 A I Husförhörslängder 2, 1788-1815 Med ortregister.
4474262 Säters församling A I:3, 1792-1819 A I Husförhörslängder 3, 1792-1819
4474262 Säters församling L I:1, 1681-1723 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1723 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar u.å.-1681 samt anteckn. om gjutning av ringklocka 1659.
4474262 Säters församling L I:2, 1695-1764 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1695-1764 Specialräkenskaper.
4474262 Säters församling L I:3, 1723-1788 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1723-1788 Specialräkenskaper.
4474262 Säters församling L I:5, 1789-1831 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1789-1831 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1830-1831.
4474262 Säters församling L I:6, 1808-1831 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1808-1831 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1808-1831, kollekträkenskaper 1810-1823 samt lasarettskassan. 1808-1830.
4474263 Elings församling A I:1, 1774-1801 A I Husförhörslängder 1, 1774-1801 Med ortreg.
4474263 Elings församling A I:2, 1802-1817 A I Husförhörslängder 2, 1802-1817 Med ortreg.
4474263 Elings församling A I:3, 1818-1830 A I Husförhörslängder 3, 1818-1830 Med ortreg.
4474263 Elings församling A I:4, 1831-1838 A I Husförhörslängder 4, 1831-1838 Med ortreg.
4474263 Elings församling A I:5, 1838-1854 A I Husförhörslängder 5, 1838-1854 Med ortreg.
4474263 Elings församling C:1, 1710-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1791 Lucka 1741. Häri även vigselbok 1710-1748, luckor 1711, 1715-1716, 1719, 1731, 1739, 1741-1742, 1746, död- och begravningsbok 1710-1791, luckor 1722, 1728, 1741, 1787, kyrkoräkenskaper, special, 1688-1744, inventarieföreckningar 1688, 1714, samt stoldelningslängd u.å.
4474263 Elings församling C:2, 1792-1851 C Födelse- och dopböcker 2, 1792-1851 Häri även död- och begravningsbok 1792-1851. Lucka 1825.
4474263 Elings församling L I:1, 1746-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1774.
4474263 Elings församling L I:2, 1762-1832 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1762-1832 Specialräkenskaper. Häri även fattig- och lasarettskassorna samma år.
4474264 Laske-Vedums församling A I:1, 1779-1800 A I Husförhörslängder 1, 1779-1800 Med ortreg.
4474264 Laske-Vedums församling A I:2, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2, 1800-1805 Omf. även del av Österbitterna under samma år. Jfr inl.
4474264 Laske-Vedums församling A I:3, 1806-1817 A I Husförhörslängder 3, 1806-1817 Omf. även del av Österbitterna under samma år. Jfr inl.
4474264 Laske-Vedums församling A I:4, 1818-1830 A I Husförhörslängder 4, 1818-1830 Med ortreg.
4474264 Laske-Vedums församling A I:5, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5, 1829-1838 Med ortreg.
4474264 Laske-Vedums församling A I:6, 1838-1851 A I Husförhörslängder 6, 1838-1851 Med ortreg.
4474264 Laske-Vedums församling C:1, 1710-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1791 Luckor 1747-1748, 1753. Häri även vigselbok 1710-1746, luckor 1712, 1720, död- och begravningsbok 1710-1791, luckor 1720, 1747-1748, 1787, kyrkoräkenskaper, special 1688-1756, inventarieförteckningar 1688, 1714, samt stoldelningslängd 1788.
4474264 Laske-Vedums församling L I:1, 1757-1832 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1832 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1760, 1774.
4474265 Bjärka församling A I:1, 1779-1790 A I Husförhörslängder 1, 1779-1790
4474265 Bjärka församling A I:2, 1791-1799 A I Husförhörslängder 2, 1791-1799
4474265 Bjärka församling A I:3, 1843-1849 A I Husförhörslängder 3, 1843-1849 Med ortreg.
4474265 Bjärka församling C:1, 1700-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1722 Häri även vigselbok 1700-1720, död- och begravningsbok 1700-1722, sockenstämmoprotokoll
1711-1715, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1694-1781, samt visitationsprotokoll 1713-1720.
4474265 Bjärka församling L I:1, 1766-1822 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1822 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädeskassan 1766-1780.
4474266 Torbjörntorps församling A I:1, 1798-1825 A I Husförhörslängder 1, 1798-1825 Med ortreg. och anteckningar om hållna husförhör. Häri även anteckning om folkmängden 1798 och 1800.
4474266 Torbjörntorps församling A I:2, 1811-1815 A I Husförhörslängder 2, 1811-1815 Med ortregister, ofullständigt.
Häri även husförhörslängd för Luttra 1815-1820.
4474266 Torbjörntorps församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Med ortreg. och anteckning om hållna husförhör 1816-1817. Häri även husförhörslängd för Friggeråker 1810-1815.
4474266 Torbjörntorps församling A I:4, 1826-1830 A I Husförhörslängder 4, 1826-1830 Med ortreg. och anteckning om hållna husförhör.
4474266 Torbjörntorps församling A I:5, 1830-1836 A I Husförhörslängder 5, 1830-1836 Med ortreg.
4474266 Torbjörntorps församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840 Med ortreg.
4474266 Torbjörntorps församling A I:7, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7, 1841-1849 Med ortreg.
4474266 Torbjörntorps församling A I:8, 1850-1855 A I Husförhörslängder 8, 1850-1855 Med ortreg.
4474266 Torbjörntorps församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Friggeråker samma år.
4474266 Torbjörntorps församling C:1, 1756-1849 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1849 Lucka 1797. Häri även vigselbok 1756-1795 samt död- och begravningsbok 1756-1849, åren 1818-1820, 1823-1838 enbart dödbok.
4474267 Björsäters församling A I:1, 1739-1745 A I Husförhörslängder 1, 1739-1745 Finnes 1739,1745. Häri även konfirmationsbok 1745-1754, skrivelser från Kungl. Maj:t och domkapitlet 1719-1749, kyrkoräkenskaper 1747 samt kollekträkenskaper 1746-1752. Omf. past.
4474267 Björsäters församling A I:2, 1774-1793 A I Husförhörslängder 2, 1774-1793
4474267 Björsäters församling A I:3, 1793-1797 A I Husförhörslängder 3, 1793-1797
4474267 Björsäters församling A I:4, 1798-1802 A I Husförhörslängder 4, 1798-1802 Häri även Bredsäter 1802-1806.
4474267 Björsäters församling A I:5, 1798-1805 A I Husförhörslängder 5, 1798-1805
4474267 Björsäters församling A I:6, 1806-1812 A I Husförhörslängder 6, 1806-1812
4474267 Björsäters församling A I:7, 1811-1827 A I Husförhörslängder 7, 1811-1827 Med ortreg.
4474268 Ransbergs församling B:1, 1768-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1768-1849 Luckor 1771-1776, 1783-1800. Omfattar även Mölltorp 1768-1849.
4474268 Ransbergs församling C:1, 1689-1693 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1693 Häri även in- och utflyttningslängder 1689-1692, vigselbok 1689-1692, död- och begravningsbok 1689-1692, sockenstämmoprotokoll 1634-1658,
anteckn. om disposition av kyrkotionden 1634-1662, räkenskaper för sockenmagasinet 1679, inventarieförtecknignar 1638-1651, kyrkobalkslängd u.å., förteckning över prästgårdens ägor u.å.-1665, anteckn. om och avskrifter av skrivelser ang. klagomål om dålig prästgårdsmark 1640-1641, anteckn. om kyrkan 1653-1664, förteckn. över gåvor till kyrkan 1688-1694 spridda år, anteckn. om en ny kyrkstol 1691, mantalslängd u.å., historiska anteckn. u.å., biografiska anteckn. om herr Hans Gustafsson u.å. samt självbiografiska anteckn. av Kh. Nic. Thorstani 1643.
4474268 Ransbergs församling C:2, 1693-1739 C Födelse- och dopböcker 2, 1693-1739 Födelse- och dopbok 1693-1720, 1738-1739, dopbok 1720-1738. Häri även utflyttningslängder 1694-1765, vigselbok 1693-1796, död- och begravningsbok 1693-1751, sockenstämmoprotokoll 1694-1751, kyrkoräkenskaper u.å.-1756, visitationsprotokoll 1705-1721, inventarieförteck- ningar u.å.-1714, bänklängd u.å., kyrkobalkslängd u.å., extrakt ang. prästgårdsägor u.å., anteckn. ang. kyrkoreparationer 1689-1696, föreskrifter ang. predikotexter 1695, avskrifter av tingsprotokoll 1723-1748, förteckning över reparationer m.m. 1737-1769, sällsamma händelser 1703-1759 spridda år samt series pastorum 1732-1755 och inventaraieförteckning även för Mölltorp 1714.
4474268 Ransbergs församling C:3, 1739-1797 C Födelse- och dopböcker 3, 1739-1797 Häri även död- och begravningsbok 1751-1797, sockenstämmoprotokoll 1752-1789, vinsädesräkenskaper u.å., prästgårdens inventarium u.å., inventarieförteckningar 1758-1899, visitationsprotokoll 1746-1880, protokoll över revision och inventering av kassor 1846-1872, kyrkobalks- längd och delning 1772, avskrift av skrivelser rör. prästgårdens ägotvister 1800-1801, beskrivning över prästgården med ägor och tillhörigheter 1774, series pastorum 1593-1870, series comministrorum 1692-1871, jordbruksutdrag u.å., redogörelse för hemmantal, kyrkor och belä- genheter 1774.
För pastoratet: inventarieförteckningar u.å., 1817, 1861, 1880, 1899, visitationsprotokoll 1758, 1792, 1826-1846, 1880, protokoll över revision och inventering av kassor 1846-1872, series pastorum 1593-1870, series comministrorum 1692-1871, jordbruksutdrag u.å. samt redogörelser för hemmantal, kyrkor och belägenheter 1774.
4474269 Brismene församling A I:1, 1777-1810 A I Husförhörslängder 1, 1777-1810
4474269 Brismene församling A I:2, 1810-1831 A I Husförhörslängder 2, 1810-1831
4474269 Brismene församling A I:3, 1831-1844 A I Husförhörslängder 3, 1831-1844
4474269 Brismene församling A I:4, 1844-1852 A I Husförhörslängder 4, 1844-1852 Med ortreg.
4474269 Brismene församling A I:5, 1851-1860 A I Husförhörslängder 5, 1851-1860 Inb.Fol.1-46, I a tergo. Med ortregister och förteckning över soldater.
4474269 Brismene församling A I:6, 1860-1871 A I Husförhörslängder 6, 1860-1871 Inb.Fol. 1-67, I a tergo. Med ortregister och förteckning över
försvarslösa 1866.
4474269 Brismene församling C:1, 1706-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1733 Häri även vigselbok 1706-1733,
död- och begravningsbok 1706-1733, sockenstämmoprotokoll 1708-1752, kyrkoräkenskaper, special, 1705-1736, kollekträkenskaper, omf. past., 1748 samt inventarieförteckningar 1714-1746.
4474269 Brismene församling C:2, 1736-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1777 Lucka 1747-1751. Häri även vigselbok 1736-1777, lucka 1746-1751, samt död- och begravningsbok 1736-1777, luckor 1746-1748, 1749 20/2-1751.
4474269 Brismene församling C:3, 1775-1804 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1804 Häri även död- och begravningsbok 1778-1804.
4474269 Brismene församling D II:1, 1831-1855 D II Kommunionlängder 1, 1831-1855 Häri även kyrkoräkenskaper, huvud
1777-1831.
4474269 Brismene församling L I:1, 1736-1786 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1786 Specialräkenskaper.
4474269 Brismene församling L I:2, 1786-1814 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1786-1814 Specialräkenskaper jämte skuldbok. Häri även vinsädes-
kassan samma år.
4474270 Vårkumla församling A I:1, 1825-1836 A I Husförhörslängder 1, 1825-1836 Häri även konfirmationsbok u.å.
4474270 Vårkumla församling A I:2, 1836-1850 A I Husförhörslängder 2, 1836-1850 Med ortreg.
4474270 Vårkumla församling A I:3, 1851-1866 A I Husförhörslängder 3, 1851-1866 Med ortreg.
4474270 Vårkumla församling L I:1, 1692-1824 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1692-1824 Huvudräkenskaper.
4474271 Stenstorps församling L I:2, 1704-1739 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1739 Specialräkenskaper. Omf. past. Häri även sockenstämmoprotokoll för pastoratet 1707,1733 samt anteckningar rör. Brunnhems kyrkas reparation u.å.
4474271 Stenstorps församling L I:3, 1704-1830 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1704-1830 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotkoll och inventarieförteckningar, omf. past., 1707-1857.
4474271 Stenstorps församling L I:4, 1764-1798 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1764-1798 Specialräkenskaper och skuldbok.
4474272 Södra Kyrketorps församling A I:1, 1746-1764 A I Husförhörslängder 1, 1746-1764 Lucka 1754-1762.
4474272 Södra Kyrketorps församling A I:2, 1754-1761 A I Husförhörslängder 2, 1754-1761
4474272 Södra Kyrketorps församling L I:1, 1690-1751 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1751 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1697 samt stoldelningslängd 1709.
4474272 Södra Kyrketorps församling L I:3, 1764-1803 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1764-1803 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474272 Södra Kyrketorps församling A I:3, 1851-1861 A I Husförhörslängder 3, 1851-1861 Med ortreg.och anteckning om husförhörs hållande.
4474272 Södra Kyrketorps församling D II:2, 1803-1824 D II Kommunionlängder 2, 1803-1824
4474273 Ekby församling A I:1, 1704- A I Husförhörslängder 1, 1704- Omf. även Utby.
4474273 Ekby församling A I:2, 1743-1779 A I Husförhörslängder 2, 1743-1779 Luckor 1747-1752, 1761, 1764-1772. Omf. även Utby 1743-1746.
4474273 Ekby församling A I:3, 1746-1753 A I Husförhörslängder 3, 1746-1753
4474273 Ekby församling A I:4, 1785-1791 A I Husförhörslängder 4, 1785-1791
4474273 Ekby församling A I:5, 1791-1803 A I Husförhörslängder 5, 1791-1803
4474273 Ekby församling A I:6, 1804-1812 A I Husförhörslängder 6, 1804-1812 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1811-1816.
4474273 Ekby församling A I:7, 1812-1821 A I Husförhörslängder 7, 1812-1821 Med ortreg.
4474273 Ekby församling A I:8, 1822-1829 A I Husförhörslängder 8, 1822-1829
4474273 Ekby församling A I:9, 1829-1835 A I Husförhörslängder 9, 1829-1835
4474273 Ekby församling A I:10, 1836-1838 A I Husförhörslängder 10, 1836-1838
4474273 Ekby församling A I:11, 1838-1843 A I Husförhörslängder 11, 1838-1843
4474273 Ekby församling A I:12, 1844-1850 A I Husförhörslängder 12, 1844-1850 Med ortreg.
4474274 Ekby församling F:1, 1735-1791 F Död- och begravningsböcker 1, 1735-1791 Omf. även Utby. Häri även kyrkoräkenskaper, special, 1788-1826 samt fattigräkenskaper 1795-1826.
4474274 Ekby församling F:2, 1849-1858 F Död- och begravningsböcker 2, 1849-1858 Duplett. Omf. även Utby.
4474274 Ekby församling L I:1, 1656-1719 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1656-1719 Specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1717-1727, förteckningar över kyrkans och prästgårdens inventarier 1655, bänk- och kyrkobalkslängd 1680-1701, förteckningar över hus i prästgården 1655-1657 samt anteckningar om prästänkas nådår 1655. För Ekby och Utby: Vinsädesräk. 1706-1723.
4474274 Ekby församling L I:2, 1720-1829 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1829 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kyrkorådsprotokoll 1832. För Ekby och Utby: Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1701-1797. För Utby: Kyrkoräkenskaper, huvud, 1791-1829.
4474274 Ekby församling L I:3, 1729-1783 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1729-1783 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1741-1783 samt för Ekby och Utby: Vinsädesräkenskaper 1741-1783.
4474274 Ekby församling L I:4, 1784-1829 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1784-1829 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år.
4474275 Låstads församling A I:1, 1785-1788 A I Husförhörslängder 1, 1785-1788
4474275 Låstads församling A I:2, 1789-1799 A I Husförhörslängder 2, 1789-1799
4474275 Låstads församling A I:3, 1797-1811 A I Husförhörslängder 3, 1797-1811
4474275 Låstads församling A I:4, 1810-1812 A I Husförhörslängder 4, 1810-1812
4474275 Låstads församling A I:5, 1813-1824 A I Husförhörslängder 5, 1813-1824 Med ortreg.
4474275 Låstads församling A I:6, 1824-1837 A I Husförhörslängder 6, 1824-1837 Omf. även Binneberg samma år.
4474275 Låstads församling L I:1, 1729-1790 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1790 Specialräkenskaper.
4474275 Låstads församling L I:2, 1787-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1787-1831 Huvud- och specialräkenskaper.
4474276 Håle församling A I:1, 1766-1788 A I Husförhörslängder 1, 1766-1788 Luckor 1769, 1773-1775, 1779, 1783-1785.
4474276 Håle församling A I:2, 1788-1810 A I Husförhörslängder 2, 1788-1810
4474276 Håle församling A I:3, 1811-1818 A I Husförhörslängder 3, 1811-1818 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1811.
4474276 Håle församling A I:4, 1818-1828 A I Husförhörslängder 4, 1818-1828
4474276 Håle församling A I:5, 1827-1835 A I Husförhörslängder 5, 1827-1835
4474276 Håle församling A I:6, 1835-1847 A I Husförhörslängder 6, 1835-1847 Med ortreg.
4474276 Håle församling A I:7, 1848-1854 A I Husförhörslängder 7, 1848-1854 Inb. Fol. I, sid. 2-103, 106-182.
Med ortregister. Omf. även Täng.
4474276 Håle församling A I:8, 1854-1865 A I Husförhörslängder 8, 1854-1865 Inb. Fol. I, sid. 1-95, 100-187, 191-192. Med ortregister. Omf. även Täng.
4474276 Håle församling C:1, 1688-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1724 Häri även vigselbok 1690-1723, luckor 1693, 1708, 1714, 1716-1717, död- och begravnings-
bok 1689-1723, luckor 1706, 1708, 1711 samt sockenstämmo-
protokoll 1705-1723.
4474276 Håle församling C:2, 1724-1747 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1747 Lucka 1737. Häri även vigselbok 1724-1744, luckor 1726, 1730, 1735, 1741, död- och begravnings-
bok 1725-1747, sockenstämmo-
protokoll 1739-1756, kyrkoräken-
skaper, huvud- och skuldbok, 1724-1795, fattigräkenskaper, huvud, 1786-1795 samt inventarie-
förteckning 1744.
4474277 Särestads församling B:1, 1758-1847 B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1847 Omf. past.
4474277 Särestads församling C:1, 1688-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1724 Häri även vigselbok 1690-1723, lucka 1704, 1710, död- och begravningsbok 1689-1724, omf. även Bjärby, ank. skrivelser från Kungl. Maj:t m.m. 1686-1749, sockenstämmoprotokoll 1690-1721, omf. past., kyrkoräkenskaper, huvud, 1674-1723, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1705-1715, omf. past., syneprotokoll å prästgården 1691, kyrkojournal 1626-1696 samt sällsamma händelser 1705-1723, omf. past.
4474278 Floby församling H II:1, 1754-1911 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1754-1911 Kartong. spr. år, omfattar pastoratet. Häri även bilagor till husförhörslängden 1851-1899 spr. år omf. pastoratet, samt bilagor till födelse- och dopboken 1871-1893 spr. år.
4474278 Floby församling L I:1, 1740-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1740-1830 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper för pastoratet 1742-1909.
4474278 Floby församling L I:2, 1771-1829 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1771-1829 Specialräkenskaper. Häri även in- och utflyttningslängder, omfattar pastoratet, 1848-1849, fattigräkenskaper 1771-1829, kollekträkenskaper 1771-1809 samt lasarettsräkenskaper 1771-1829.
4474279 Hällestads församling A I:1, 1816-1823 A I Husförhörslängder 1, 1816-1823
4474279 Hällestads församling A I:2, 1824-1835 A I Husförhörslängder 2, 1824-1835
4474279 Hällestads församling A I:3, 1835-1844 A I Husförhörslängder 3, 1835-1844
4474279 Hällestads församling A I:4, 1844-1855 A I Husförhörslängder 4, 1844-1855 Med ortreg.
4474279 Hällestads församling A I:5, 1856-1864 A I Husförhörslängder 5, 1856-1864 Med ortreg.
4474279 Hällestads församling L I:1, 1771-1829 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1771-1829 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1774-1829.
4474280 Marka församling A I:8, 1836-1844 A I Husförhörslängder 8, 1836-1844
4474280 Marka församling A I:9, 1844-1850 A I Husförhörslängder 9, 1844-1850 Med ortregister.
4474280 Marka församling A I:10, 1850-1858 A I Husförhörslängder 10, 1850-1858 Med ortregister.
4474280 Marka församling A I:11, 1858-1862 A I Husförhörslängder 11, 1858-1862 Med ortregister.
4474280 Marka församling C I:3, 1836-1878 C I Födelse- och dopböcker 3, 1836-1878 Häri även död- och begravnings-
bok s.å.
4474280 Marka församling L I:1, 1720-1820 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1820 Huvud- och specialräkenskaper.
4474280 Marka församling L I:2, 1760-1786 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1786 Specialräkenskaper.
4474280 Marka församling L I:3, 1786-1811 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1786-1811 Specialräkenskaper.
4474281 Trävattna församling A I:1, 1816-1830 A I Husförhörslängder 1, 1816-1830
4474281 Trävattna församling A I:2, 1831-1843 A I Husförhörslängder 2, 1831-1843
4474281 Trävattna församling A I:3, 1844-1855 A I Husförhörslängder 3, 1844-1855 Med ortreg.
4474281 Trävattna församling A I:4, 1855-1863 A I Husförhörslängder 4, 1855-1863
4474282 Ullene församling A I:1, 1792-1822 A I Husförhörslängder 1, 1792-1822
4474282 Ullene församling A I:2, 1820-1838 A I Husförhörslängder 2, 1820-1838 Med ortreg.
4474282 Ullene församling A I:3, 1839-1856 A I Husförhörslängder 3, 1839-1856 Med ortreg.
4474282 Ullene församling A I:4, 1857-1862 A I Husförhörslängder 4, 1857-1862 Med ortreg.
4474282 Ullene församling C:1, 1710-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1791 Luckor 1711, 1717, 1740.
4474282 Ullene församling E:2, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1860
4474282 Ullene församling F:1, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1861 Häri även kommunionlängd 1862-1864.
4474283 Vilske-Kleva församling A I:1, 1792-1816 A I Husförhörslängder 1, 1792-1816
4474283 Vilske-Kleva församling A I:2, 1816-1822 A I Husförhörslängder 2, 1816-1822 Med ortreg.
4474283 Vilske-Kleva församling A I:3, 1822-1837 A I Husförhörslängder 3, 1822-1837 Med ortreg.
4474283 Vilske-Kleva församling A I:4, 1838-1856 A I Husförhörslängder 4, 1838-1856 Med ortreg.
4474283 Vilske-Kleva församling A I:5, 1857-1862 A I Husförhörslängder 5, 1857-1862 Med ortreg.
4474284 Vilske-Kleva församling L I:1, 1706-1795 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1706-1795 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kyrkoräkenskaper för Bjurum och Ullene 1706-1794, fattigräkenskaper för Bjurum 1770-1793, anteckning om kyrkoreparationer m.m. Vilske-Kleva och Bjurum 1710-1726 samt inventarieförteckningar för Vilske-Kleva och Ullene 1715-1797 och för Bjurum 1715-1739.
4474285 Fridene församling A I:1, 1790-1801 A I Husförhörslängder 1, 1790-1801 Med ortreg.
4474285 Fridene församling A I:2, 1802-1813 A I Husförhörslängder 2, 1802-1813 Med ortreg.
4474285 Fridene församling A I:3, 1814-1832 A I Husförhörslängder 3, 1814-1832 Med ortreg.
4474285 Fridene församling A I:4, 1832-1839 A I Husförhörslängder 4, 1832-1839 Med ortreg.
4474285 Fridene församling A I:5, 1840-1850 A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortreg.
4474285 Fridene församling A I:6, 1850-1863 A I Husförhörslängder 6, 1850-1863 Med ortreg.
4474286 Fröjereds församling A I:8, 1851-1863 A I Husförhörslängder 8, 1851-1863 Med ortreg.
4474286 Fröjereds församling B:1, 1791-1839 B In- och utflyttningslängder 1, 1791-1839 Omfattar pastoratet.
4474286 Fröjereds församling B:2, 1839-1854 B In- och utflyttningslängder 2, 1839-1854 Omfattar pastoratet. Häri även kommunionlängd 1867-1879. Lucka 1874.
4474286 Fröjereds församling B:3, 1855-1861 B In- och utflyttningslängder 3, 1855-1861 Inflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4474286 Fröjereds församling B:4, 1855-1861 B In- och utflyttningslängder 4, 1855-1861 Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet
4474287 Korsberga församling A I:5, 1840-1850 A I Husförhörslängder 5, 1840-1850 Med ortreg.
4474287 Korsberga församling A I:6, 1850-1863 A I Husförhörslängder 6, 1850-1863 Med ortreg.
4474288 Karaby församling A I:1, 1772-1775 A I Husförhörslängder 1, 1772-1775
4474288 Karaby församling A I:2, 1790-1809 A I Husförhörslängder 2, 1790-1809
4474288 Karaby församling A I:3, 1815-1819 A I Husförhörslängder 3, 1815-1819
4474288 Karaby församling A I:4, 1819-1825 A I Husförhörslängder 4, 1819-1825 Med ortreg.
4474288 Karaby församling A I:5, 1826-1831 A I Husförhörslängder 5, 1826-1831 Med ortreg.
4474288 Karaby församling A I:6, 1831-1837 A I Husförhörslängder 6, 1831-1837 Med ortreg.
4474288 Karaby församling A I:7, 1838-1846 A I Husförhörslängder 7, 1838-1846 Med ortreg.
4474288 Karaby församling A I:8, 1847-1853 A I Husförhörslängder 8, 1847-1853
4474288 Karaby församling D II:1, 1776-1792 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1776-1792
4474289 Tuns församling A I:1, 1744-1749 A I Husförhörslängder 1, 1744-1749 Lucka 1745-1746. Häri även in- och utflyttningslängder 1751-1756, födelsekladd 1750-1757 samt dödbokskladd 1749-1757. Omf. past.
4474289 Tuns församling A I:2, 1770-1789 A I Husförhörslängder 2, 1770-1789
4474289 Tuns församling A I:3, 1807-1812 A I Husförhörslängder 3, 1807-1812
4474289 Tuns församling A I:4, 1815-1819 A I Husförhörslängder 4, 1815-1819
4474289 Tuns församling A I:5, 1820-1825 A I Husförhörslängder 5, 1820-1825
4474289 Tuns församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 Med ortreg.
4474289 Tuns församling A I:7, 1831-1837 A I Husförhörslängder 7, 1831-1837 Med ortreg.
4474289 Tuns församling A I:8, 1838-1846 A I Husförhörslängder 8, 1838-1846 Med ortreg.
4474289 Tuns församling A I:9, 1846-1852 A I Husförhörslängder 9, 1846-1852 Med ortreg.
4474290 Tuns församling D II:1, 1792-1811 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1792-1811
4474290 Tuns församling H II:1, 1817-1829 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1817-1829 Kartong. Inflyttningsattester.
Omf. past.
4474290 Tuns församling H II:2, 1830-1849 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1849 Kartong. Inflyttningsattester.
Omf. past.
4474291 Örslösa församling A I:1, 1752-1757 A I Husförhörslängder 1, 1752-1757 Omf. pastoratet.
4474291 Örslösa församling A I:2, 1758-1766 A I Husförhörslängder 2, 1758-1766 Omf. pastoratet.
4474291 Örslösa församling A I:3, 1764-1772 A I Husförhörslängder 3, 1764-1772 Omf. pastoratet.
4474291 Örslösa församling A I:4, 1783-1788 A I Husförhörslängder 4, 1783-1788
4474291 Örslösa församling A I:5, 1789-1795 A I Husförhörslängder 5, 1789-1795 Med ortregister.
4474291 Örslösa församling A I:6, 1796-1804 A I Husförhörslängder 6, 1796-1804
4474291 Örslösa församling A I:7, 1804-1812 A I Husförhörslängder 7, 1804-1812
4474291 Örslösa församling A I:8, 1812-1824 A I Husförhörslängder 8, 1812-1824
4474291 Örslösa församling A I:9, 1823-1842 A I Husförhörslängder 9, 1823-1842 Med ortregister.
4474291 Örslösa församling A I:10, 1843-1855 A I Husförhörslängder 10, 1843-1855 Med ortregister.
4474292 Grevbäcks församling C:1, 1704-1752 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1752 Häri även flyttningslängder 1708, 1745-1750, vigselbok 1704-1752, död- och begravningsbok 1704-1752, sockenstämmoprotokoll 1707-1752, visitationsprotokoll 1705-1748, series pastorum 1557-1827.
Omfattar pastoratet.
För Grevbäck: Kyrkoräkenskaper
(huvud) 1704-1739, inventarieförteckningar 1688, 1705 samt bänklängder 1684-1685.
För Bredvik: Kyrkoräkenskaper (huvud) 1704-1751, inventarieförteckning 1705 samt bänklängd 1756.
4474292 Grevbäcks församling C:2, 1753-1840 C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1840 Häri även vigselbok 1753-1831, död- och begravningsbok 1753-1840, kungl. brev och utslag 1611, 1759, sockenstämmoprotokoll 1753-1754, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1755-1847, gravplatsdelning 1770, series pastorum 1770 samt inventarieförteckningar för Bredvik 1791-1840.
4474292 Grevbäcks församling C:3, 1840-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1860 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474292 Grevbäcks församling D II:1, 1795-1806 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1795-1806
4474292 Grevbäcks församling H II:1, 1850-1854 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1850-1854 Inflyttningsattester. Omfattar även Bredvik. Häri även bilagor till husförhörslängden 1856-1914, bilagor till födelse- och dopboken 1848, samt bilagor till lysnings- och vigselboken 1730-1897 spr. år.
4474292 Grevbäcks församling L I:1, 1740-1822 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1740-1822 Huvudräkenskaper. Lucka 1817-1819. Häri även fattigräkenskaper 1801-1803 samt vinsädesräkenskaper 1798-1803.
4474293 Fyrunga församling A I:1, 1793-1796 A I Husförhörslängder 1, 1793-1796
4474293 Fyrunga församling A I:2, 1797-1808 A I Husförhörslängder 2, 1797-1808
4474293 Fyrunga församling A I:3, 1808-1827 A I Husförhörslängder 3, 1808-1827
4474293 Fyrunga församling A I:4, 1827-1832 A I Husförhörslängder 4, 1827-1832 Med ortregister.
4474293 Fyrunga församling A I:5, 1833-1839 A I Husförhörslängder 5, 1833-1839 Med ortregister.
4474293 Fyrunga församling A I:6, 1840-1849 A I Husförhörslängder 6, 1840-1849 Med ortregister.
4474293 Fyrunga församling C:1, 1688-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1763 Häri även vigselbok 1733-1762, lucka 1742 och död- och begravningsbok 1688-1764, lucka 1724-1750.
4474293 Fyrunga församling C:2, 1764-1826 C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1826 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1764-1828.
4474293 Fyrunga församling C:3, 1826-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1850 Häri även lysnings- och vigselbok, luckor 1834, 1844 samt död- och begravningsbok 1829-1850.
4474293 Fyrunga församling L I b:1, 1770-1794 L I b Räkenskaper för kyrka: specialer 1, 1770-1794 Bunt. Häri även lasarettsräkenskaper 1793-1830 och fattigräkenskaper 1800-1830.
4474293 Fyrunga församling L I b:2, 1773-1828 L I b Räkenskaper för kyrka: specialer 2, 1773-1828 Band i bunt.
4474294 Undenäs församling C:4, 1766-1798 C Födelse- och dopböcker 4, 1766-1798 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1774-1803 som omf. även Halna samt död- och begravningsbok 1766-1800.
4474294 Undenäs församling C:5, 1798-1825 C Födelse- och dopböcker 5, 1798-1825 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1803-1804 som omf. även Halna samt död- och begravningsbok 1801-1825.
4474294 Undenäs församling C:6, 1826-1845 C Födelse- och dopböcker 6, 1826-1845 Häri även död- och begravnings-
bok s.å.
4474294 Undenäs församling E:1, 1804-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1860 Omf. även Halna.
4474294 Undenäs församling C:7, 1846-1864 C Födelse- och dopböcker 7, 1846-1864 Inb. Opag. A tergo död- och be-
gravningsbok s.å.
4474294 Undenäs församling L I:1, 1639-1711 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1639-1711 Specialräkenskaper. (Häri även visitationsprotokoll och in-
ventarieförteckningar 1638 omf. även Halna), bänkrums- och stol-
delningslängder 1653-1690 samt (series pastorum- och comministrorum 1624-1844 omf. även Halna).
4474294 Undenäs församling L I:2, 1714-1776 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1714-1776 Specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och in-
ventarieförteckning 1703-1728, omf. även Halna.
4474295 Vättlösa församling A I:1, 1807-1827 A I Husförhörslängder 1, 1807-1827 Med ortregister.
4474295 Vättlösa församling A I:2, 1828-1836 A I Husförhörslängder 2, 1828-1836
4474295 Vättlösa församling A I:3, 1837-1851 A I Husförhörslängder 3, 1837-1851 Med ortregister.
4474295 Vättlösa församling A I:4, 1851-1861 A I Husförhörslängder 4, 1851-1861 Med ortregister.
4474295 Vättlösa församling C:1, 1793-1807 C Födelse- och dopböcker 1, 1793-1807 Lucka 1806.
4474295 Vättlösa församling C:2, 1807-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1807-1819 och död- och begravningsbok 1807-1860.
4474295 Vättlösa församling D II:1, 1806-1814 D II Kommunionlängder 1, 1806-1814 Omf. även Ledsjö.
4474295 Vättlösa församling D II:2, 1814-1823 D II Kommunionlängder 2, 1814-1823 Omf. även Ledsjö.
4474295 Vättlösa församling K I:1, 1654-1687 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1654-1687 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1665-1789 samt inventarieförteckningar 1751, 1769.
4474296 Hasslösa församling C:1, 1648-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1648-1725 Luckor 1671-1677, 1710-1713, 1716. Häri även vigselbok 1677-1724, luckor 1700-1701, 1705, 1709-1713, 1716-1719, död- och begravningsbok 1647-1725, luckor 1657, 1671-1676, 1701-1702, 1708, 1711-1713, sockenstämmoprotokoll 1651-1706 spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1651-1724, inventarie-
förteckningar u.å.-1648, anteckningar rör. kyrkan tillhörig fast egendom u.å.-1716, kyrko- och stoldelningslängder 1651, 1666 samt för Lindärva sockenstämmo-
protokoll 1655.
4474296 Hasslösa församling C:2, 1725-1755 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1755 Häri även vigselbok 1725-1754, luckor 1729, 1735, 1742, död- och begravningsbok 1725-1754, lucka 1729, sockenstämmoprotokoll 1727, 1730, kyrkoräkenskaper, special, 1724-1753 samt anteckn. om inbrottsstöld i kyrkan 1718.
4474296 Hasslösa församling C:3, 1755-1796 C Födelse- och dopböcker 3, 1755-1796 Häri även vigselbok 1755-1786, död- och begravningsbok 1755-1806, sockenstämmoprotokoll 1758-1773, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1754-1770 samt visitationsprotokoll 1766.
4474296 Hasslösa församling C:4, 1801-1852 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1852 Häri även död- och begravningsbok 1807-1852.
4474296 Hasslösa församling F:1, 1852-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1860
4474296 Hasslösa församling K I:1, 1774-1822 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1774-1822 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1771-1825, fattigräken-
skaper, huvud, 1796-1824 samt kyrkobalkslängd 1793. För Lindärva: sockenstämmoprotokoll 1800.
4474296 Hasslösa församling L I:1, 1781-1809 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1781-1809 Specialräkenskaper. Kladd.
4474296 Lindärva församling D I:1, 1825- D I Konfirmationsböcker 1, 1825- Kartong. Omf. även Hasslösa. Häri
även kommunionslängder 1813-1859
spr. år omf. även Hasslösa.
4474296 Hasslösa församling C:5, 1852-1894 C Födelse- och dopböcker 5, 1852-1894 Inb.
4474297 Norra Härene församling A I:1, 1792-1799 A I Husförhörslängder 1, 1792-1799 Omf. även Hovby.
4474297 Norra Härene församling A I:2, 1805-1810 A I Husförhörslängder 2, 1805-1810 Omf. även Hovby. Med ortreg.
4474297 Norra Härene församling A I:3, 1811-1815 A I Husförhörslängder 3, 1811-1815 Omf. även Hovby.
4474297 Norra Härene församling A I:4, 1816-1825 A I Husförhörslängder 4, 1816-1825
4474297 Norra Härene församling A I:5, 1825-1837 A I Husförhörslängder 5, 1825-1837 Med ortreg.
4474297 Norra Härene församling A I:6, 1837-1849 A I Husförhörslängder 6, 1837-1849 Med ortreg.
4474298 Kinne-Kleva församling B:1, 1736-1790 B In- och utflyttningslängder 1, 1736-1790 Omf. även Sil.
4474298 Kinne-Kleva församling B:2, 1826-1854 B In- och utflyttningslängder 2, 1826-1854 Omf. även Sil.
4474298 Kinne-Kleva församling B:3, 1854-1866 B In- och utflyttningslängder 3, 1854-1866 Omf. även Sil.
4474299 Skara hospitalsförsamling A I:1, 1779-1811 A I Husförhörslängder 1, 1779-1811
4474299 Skara hospitalsförsamling A I:2, 1812-1821 A I Husförhörslängder 2, 1812-1821 Häri även utflyttningslängd 1818-1820 samt kommunionlängd 1812-1820.
4474299 Skara hospitalsförsamling A I:3, 1821-1833 A I Husförhörslängder 3, 1821-1833 Häri även utflyttningslängd 1823-1826, födelse- och dopbok 1824-1826, vigselbok 1824-1825 samt död- och begravningsbok 1823-1826.
4474299 Skara hospitalsförsamling C:1, 1736-1831 C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1831 Häri även in- och utflyttningslängd 1826-1831, vigselbok 1738-1830, spr. år, död- och begravningsbok 1741-1831, luckor 1751, 1822, series pastorum 1660-1826 samt anteckningar om sällsamma händelser 1761-1771.
4474299 Skara hospitalsförsamling H II:1, 1806-1831 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1806-1831 Inflyttningsattester.
4474306 Hassle församling C:4, 1796-1801 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1801 Kladd. Häri även lysnings- och vigselbok 1796-1860 samt död- och begravningsbok, kladd, 1797-1804. Omfattar pastoratet
4474306 Hassle församling C:5, 1800-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1860 Häri även lysnings- och vigselbok, kladd, 1800-1832 samt död- och begravningsbok 1800-1860. Omfattar pastoratet
4474306 Hassle församling L I:1, 1685-1757 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1685-1757 Huvudräkenskaper. Häri även avskrifter av brev från domkapitlet 1706-1708, socken-
stämmoprotokoll 1690-1757, spridda år, vinsädesräkenskaper 1731-1774, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1695-1747, omf. past., samt stol- och kyrkobalkslängder 1652, 1737.
4474307 Torsö församling A I:1, 1796-1801 A I Husförhörslängder 1, 1796-1801 Med anteckn. ang. hemman och hemmantal. Häri även statistiska anteckn. ang. folkmängden 1750-1794.
4474307 Torsö församling A I:2, 1796-1810 A I Husförhörslängder 2, 1796-1810 1786-1801 delvis förd jämsides med A I: 1. Början omf. början av Skeberga rote, saknas. Med förteckningar över krigsfolks prästbevis 1811 22/5, över till krigstjänst förpliktade personer 1806, över pastoratets äldste 1804, samt anteckn. ang. hemman och hemmantal. Häri även utdrag ur sockenstämmoprot. 1801 18/10.
4474307 Torsö församling A I:3, 1810-1822 A I Husförhörslängder 3, 1810-1822 Med anteckn. ang. examinerade skolbarn, odat. 1820, längder över beväringar 1813-1816, vaccinerade barn 1814 och 1815, pastoratets äldste 1817, ägare till hemman 1818 samt anteckn. ang. hemman och hemmantal. Häri även längd över nattvardsungdom 1817-1819 och statistiska uppgift. rör. befolkningen 1815.
4474307 Torsö församling A I:4, 1821-1830 A I Husförhörslängder 4, 1821-1830 Med längd över beväringen 1821. Häri även anteckn. ang. folkmängden 1822-1828.
4474307 Torsö församling A I:5, 1828-1837 A I Husförhörslängder 5, 1828-1837 Register över hemmanen.
4474307 Torsö församling A I:6, 1837-1846 A I Husförhörslängder 6, 1837-1846
4474308 Torsö församling C:3, 1762-1828 C Födelse- och dopböcker 3, 1762-1828 Häri även vigselbok 1762 3/11-1828
4474308 Torsö församling C:4, 1829-1866 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1866 Häri även (a tergo) vigselbok 1829-1861
4474308 Torsö församling D II:1, 1823-1850 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1823-1850
4474308 Torsö församling D II:2, 1845-1861 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1845-1861
4474308 Torsö församling F:1, 1757-1849 F Död- och begravningsböcker 1, 1757-1849
4474308 Torsö församling L I a:1, 1724-1757 L I a Räkenskaper för kyrkan: Huvudräkenskaper 1, 1724-1757 Med Fågelö kapells huvudräkenskaper 1732-1757. Häri även kyrkans specialräkenskaper 1743-1835, fattigkassans skuldbok 1799-1835, vinsädeskassans räkenskaper 1733-1745, brandstodskassans skuldbok 1795-1834, magasinskassans skuldbok 1817-1819 samt handlingar angående reparation av kyrkan 1799-1813 och av kyrkliga fastigheter 1812-1813.
4474308 Torsö församling L I b:1, 1762-1813 L I b Räkenskaper för kyrkan 1, 1762-1813 Inkomstspecial 1762-1813, utgiftspecial 1762-1813, lucka 1797-1800 samt inkomst- och utgiftsspecial för Fågelö 1762-1790 spridda år. Häri även fattigkassans inkomstspecial 1796-1813 och lasarettskassans inkomstspecial 1801-1813.
4474309 Binnebergs församling A I:1, 1812-1824 A I Husförhörslängder 1, 1812-1824 Med ortreg.
4474309 Binnebergs församling L I:1, 1682-1773 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1773 Specialräkenskaper.
4474309 Binnebergs församling L I:2, 1780-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1780-1831 Huvud- och specialräkenskaper.
4474309 Binnebergs församling L I:3, 1790-1810 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1790-1810 Specialräkenskaper och skuldbok.
4474310 Västerbitterna församling A I:1, 1762-1774 A I Husförhörslängder 1, 1762-1774 Häri även kommunionlängd 1777-1785.
4474310 Västerbitterna församling A I:2, 1775-1799 A I Husförhörslängder 2, 1775-1799
4474310 Västerbitterna församling A I:3, 1800-1805 A I Husförhörslängder 3, 1800-1805 Omfattar även del av Österbitterna samma år. (Jämför inledningen).
4474310 Västerbitterna församling A I:4, 1806-1817 A I Husförhörslängder 4, 1806-1817 Omfattar även del av Österbitterna samma år. (Jämför inledningen).
4474310 Västerbitterna församling C:1, 1710-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1791 Häri även in- och utflyttningslängder, omf. past., 1761-1765, vigselbok 1710-1746, luckor 1717, 1722, 1724, 1729, död- och begravningsbok 1714-1791, luckor 1723, 1747, 1749, 1758, 1760, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar, omf. past. 1704-1746, anteckningar om prästgårdens ägor 1688, Kungl. Maj:ts utslag ang. gudstjänstordningen 1725 samt Kungl. Maj:ts utslag ang. Österbitternas kyrka 1787.
4474310 Västerbitterna församling L I:1, 1688-1790 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1688-1790 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
4474310 Bitterna församling H II:1, 1818-1880 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1818-1880 Kartong. Inflyttningsatt. Omf. pastoratet 1818-1825, samt Västerbitterna past. 1800-1817.
4474311 Södra Lundby församling A I:1, 1805-1812 A I Husförhörslängder 1, 1805-1812
4474311 Södra Lundby församling A I:2, 1813-1822 A I Husförhörslängder 2, 1813-1822 Med ortreg.
4474311 Södra Lundby församling A I:3, 1822-1834 A I Husförhörslängder 3, 1822-1834 Med ortreg.
4474311 Södra Lundby församling A I:4, 1834-1840 A I Husförhörslängder 4, 1834-1840 Med ortreg.
4474311 Södra Lundby församling A I:5, 1840-1849 A I Husförhörslängder 5, 1840-1849
4474312 Hornborga församling A I:1, 1800-1817 A I Husförhörslängder 1, 1800-1817 Med ortregister.
4474312 Hornborga församling A I:2, 1817-1832 A I Husförhörslängder 2, 1817-1832 Med ortregister. Omf. även Sätuna.
4474312 Hornborga församling A I:3, 1845-1852 A I Husförhörslängder 3, 1845-1852 Omf. även Sätuna.
4474312 Hornborga församling A I:4, 1852-1860 A I Husförhörslängder 4, 1852-1860 Inb. Sid. 1-30. Fol. 131-135, sid. 133-277. Omf. även Sätuna samma år.
4474312 Hornborga församling L I:1, 1736-1774 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1736-1774 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1737-1769.
4474313 Björsäters församling L I:1, 1641-1747 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1641-1747 Specialräkenskaper. Spridda år. Häri även vigselanteckningar, kladd, 1734-1744. Omf. past.
4474313 Björsäters församling L I:2, 1704-1782 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1782 Huvudräkenskaper. Häri även huvudräkenskaper och skuldbok för Bredsäter 1701-1789.
4474313 Björsäters församling L I:3, 1747-1752 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1747-1752 Specialräkenskaper. Kladd. Häri även fattigkassan samma år. Omf. past.
4474314 Breviks församling A I:1, 1791-1805 A I Husförhörslängder 1, 1791-1805 Med ortreg.
4474314 Breviks församling A I:2, 1821-1834 A I Husförhörslängder 2, 1821-1834 Med ortreg.
4474314 Breviks församling A I:3, 1834-1856 A I Husförhörslängder 3, 1834-1856 Med ortreg.
4474314 Breviks församling C:1, 1698-1705 C Födelse- och dopböcker 1, 1698-1705 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å., skrivelser från domkapitlet 1704-1708, sockenstämmoprotokoll 1698,1704, kyrkoräkenskaper (huvud) 1692-1705 samt inventarieförteckning 1705.
4474314 Breviks församling C:2, 1753-1840 C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1840 Häri även lysnings- och vigselbok 1753-1832, död- och begravningsbok 1753-1840, sockenstämmoprotokoll 1753, 1754, kyrkoräkenskaper (huvud) 1752-1831, visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1755, stol- och kyrkobalkslängder 1760-1838 samt gravplatsdelning 1770.
4474314 Breviks församling C:3, 1840-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1860 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4474314 Breviks församling L I:1, 1775-1813 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1813 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinkassan 1813-1835.
4474315 Kinneveds församling C:1, 1713-1750 C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1750 Häri även in- och utflyttningslängd 1746-1751, vigselbok 1713-1750, död- och begravningsbok 1713-1750 samt visitationsprotokoll 1706-1757. Omf. även Vårkumla.
4474315 Kinneveds församling C:2, 1751-1850 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1850 Häri även in- och utflyttningslängd 1752-1844,
lysnings- och vigselbok 1751-1850, död- och begravningsbok 1751-1850, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1789-1832 samt series pastorum och comministrorum 1417-1880. Omf. även Vårkumla.
4474316 Luttra församling A I:1, 1796-1809 A I Husförhörslängder 1, 1796-1809 Med innehålls- och ortreg. Häri även anteckningar rör. hållna husförhör 1796-1809 samt statis-
tiska uppgifter rör. folkmängden
1800.
4474316 Luttra församling A I:2, 1810-1815 A I Husförhörslängder 2, 1810-1815 Med ortreg. och anteckningar rör.
hållna husförhör 1810-1816. Häri även husförhörslängd för Friggeråker 1816-1820.
4474316 Luttra församling A I:3, 1826-1830 A I Husförhörslängder 3, 1826-1830 Med ortreg. och anteckningar rör.
hållna husförhör 1829-1832.
4474316 Luttra församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Med ortreg.
4474316 Luttra församling A I:5, 1835-1841 A I Husförhörslängder 5, 1835-1841 Med ortreg. Häri även husförhörs-
längd för Friggeråker 1830-1835.
4474316 Luttra församling A I:6, 1841-1849 A I Husförhörslängder 6, 1841-1849 Med ortreg.
4474316 Luttra församling A I:7, 1850-1860 A I Husförhörslängder 7, 1850-1860 Med ortreg.
4474316 Luttra församling C:1, 1726-1834 C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1834 Lucka 1726 24/7-1727 18/1.
Fr.o.m. 1823-1834 enbart födelse-
bok. Häri även vigselbok 1730-1796, luckor 1738-1739, 1749, 1771 samt död- och begrav-
ningsbok 1726-1834.
4474316 Luttra församling C:2, 1835-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1835-1849 Häri även död- och begravningsbok
samma år.
4474316 Luttra församling K I:1, 1731-1780 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1731-1780 Luckor 1734-1738, 1744-1747, 1755.Häri även kyrkoräkenskaper
1730-1780.
4474316 Luttra församling K I:2, 1781-1862 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1781-1862 Protokoll. Luckor 1812, 1826, 1833, 1841, 1844, 1846, 1855, 1858, 1861. Häri även
kyrkoräkenskaper 1780-1831, inventarieförteckning för kyrkan 1790 20/11 (med tillägg 1793) samt stoldelningslängd 1787 26/8.
4474316 Luttra församling L I:1, 1773-1810 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1810 Specialräkenskaper. Häri även anteckning rör. hållna husförhör
1796.
4474317 Utby församling A I:1, 1747-1751 A I Husförhörslängder 1, 1747-1751
4474317 Utby församling A I:2, 1757-1779 A I Husförhörslängder 2, 1757-1779 Luckor 1761, 1766-1769.
4474317 Utby församling A I:3, 1784-1789 A I Husförhörslängder 3, 1784-1789
4474317 Utby församling A I:4, 1805-1812 A I Husförhörslängder 4, 1805-1812 Med ortreg.
4474317 Utby församling A I:5, 1813-1821 A I Husförhörslängder 5, 1813-1821 Med ortreg.
4474317 Utby församling A I:6, 1829-1835 A I Husförhörslängder 6, 1829-1835
4474317 Utby församling A I:7, 1836-1838 A I Husförhörslängder 7, 1836-1838 Med ortreg.
4474317 Utby församling A I:8, 1838-1844 A I Husförhörslängder 8, 1838-1844
4474317 Utby församling A I:9, 1844-1850 A I Husförhörslängder 9, 1844-1850 Med ortreg.
4474317 Utby församling A I:10, 1850-1855 A I Husförhörslängder 10, 1850-1855 Fol. 1-80. Med ortregister och förteckning över gratialister.
4474317 Utby församling A I:11, 1856-1861 A I Husförhörslängder 11, 1856-1861 Fol. 1-95. A tergo 1-2. Med ort-
register.
4474317 Ekby församling D II:1, 1780-1886 D II Kommunionslängder 1, 1780-1886 Kartong. Lucka 1788-1856, 1858-1880. Häri även konfirmationsbok 1876-1892 samt kommunionslängder för Utby 1825-1833, 1850-1855.
4474318 Särestads församling C:2, 1724-1747 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1747 Häri även utdrag ur födelse- och dopboken 1700-1747, omf. past., vigselbok 1724-1747, död- och begravningsbok 1724-1747, omf. även Bjärby, sockenstämmoprotokoll 1737-1756, omf. även Bjärby, kyrkoräkenskaper, huvud, 1724-1831, fattigräkenskaper 1797-1831, omf. även Bjärby, vinsädesräkenskaper 1764-1767, visitationsprotokoll 1725-1757, omf. past., inventarieförteckningar 1744-1757 samt ant. om kyrkklockorna 1744-1748, omf. även Bjärby.
4474318 Särestads församling C:3, 1761-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1809 Häri även lysnings- och vigselbok 1748-1809 samt död- och begravningsbok 1748-1809, omf. past.
4474318 Särestads församling C:4, 1809-1853 C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1853 Häri även lysnings- och vigselbok 1809-1853 samt död- och begravningsbok 1809-1854. Omf. past.
4474319 Floby församling C:2, 1726-1771 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1771 Häri även vigselbok 1726-1771, död- och begravningsbok 1726-1771, lucka 1737 samt socken- och gällstämmoprotokoll 1725-1771. Omfattar pastoratet.
4474319 Floby församling C:3, 1772-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1772-1831 Häri även vigselbok 1772-1831 samt död- och begravningsbok 1772-1831 och socken- och gällstämmoprotokoll 1772-1801. Omfattar pastoratet.
4474319 Floby församling C:4, 1832-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1832-1869 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omfattar pastoratet.
4474320 Grolanda församling A I:1, 1721- A I Husförhörslängder 1, 1721- Omf. även Skärvum 1721 och Jäla 1724.
4474320 Grolanda församling A I:2, 1778-1821 A I Husförhörslängder 2, 1778-1821
4474320 Grolanda församling A I:3, 1822-1831 A I Husförhörslängder 3, 1822-1831
4474320 Grolanda församling A I:4, 1832-1841 A I Husförhörslängder 4, 1832-1841 Med ortregister.
4474320 Grolanda församling A I:5, 1841-1845 A I Husförhörslängder 5, 1841-1845 Med ortregister.
4474320 Grolanda församling A I:6, 1846-1861 A I Husförhörslängder 6, 1846-1861 Med ortregister.
4474320 Grolanda församling B:1, 1773-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1773-1835 Omf. även Jäla. Häri även vigselbok, duplett, för Grolanda
1773-1782.
4474320 Grolanda församling B:2, 1835-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1835-1860 Omf. även Jäla.
4474321 Gökhems församling B:1, 1767-1785 B In- och utflyttningslängder 1, 1767-1785 Utflyttningslängd. Häri även konfirmationsbok s.å. samt kyrkorådsprotokoll 1768, 1771. Omf. past.
4474321 Gökhems församling B:2, 1786-1838 B In- och utflyttningslängder 2, 1786-1838 Omf. pastoratet.
4474321 Gökhems församling B:3, 1838-1849 B In- och utflyttningslängder 3, 1838-1849 Häri även kollekträkenskaper 1874-1878 omf. past. samt kyrkoräkenskaper, huvud för Gökhem 1810-1830 samt byggnadskassan 1876-1883.
4474321 Gökhems församling B:4, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Omf. pastoratet.
4474321 Gökhems församling C:1, 1695-1746 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1746 Häri även flyttningslängder 1695-1784, vigselbok 1695-1747, död- och begravningsbok 1695-1746, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1706-1780, omf. pastoratet. För Gökhem: anteckn. om reparation av båda kyrkklockorna 1745 och uppgifter rörande gravplatser 1781. För Marka och Sörby: bänkrums- och gravplatslängder 1780-1781.
4474321 Gökhems församling C:2, 1747-1784 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1784 Häri även vigselbok 1747-1776, död- och begravningsbok 1747-1784 samt series pastorum 1288-1841. Omf. pastoratet.
4474321 Gökhems församling C:3, 1763-1772 C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1772 Häri även vigselbok 1767-1773, död- och begravningsbok 1765-1773. För Marka: födelse- och dopbok 1771 och vigselbok 1767, 1772. För Sörby: vigselbok 1767, kladd.
4474321 Marka församling C I:1, 1773-1787 C I Födelse- och dopböcker 1, 1773-1787 Häri även vigselbok 1773-1786 och död- och begravningsbok 1773-1787. Kladd.
4474322 Fridene församling C:1, 1727-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1727-1769 Lucka 1767. Häri även vigselbok 1727-1769, luckor 1736, 1746, 1759, 1764, 1767-1768, död- och begravningsbok 1727-1769, lucka 1766 9/6-1767, sockenstämmoprotokoll 1759-1769, kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1727-1796 samt anteckningar om biskopsvisitationer och inventarieförteckningar 1730-1748.
4474322 Fridene församling C:2, 1770-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1861 Lucka 1855-1860. Häri även död- och begravningsbok 1770-1854.
4474322 Fridene församling K I:1, 1704-1757 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1704-1757 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special och skuldbok, 1658-1727, inventarieförteckningar u.å.-1738 samt stolrums- och kyrkobalkslängd 1719, 1728.
4474322 Fridene församling L I:1, 1758-1818 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1758-1818 Special och skuldbok.
4474323 Söne församling A I:1, 1780-1788 A I Husförhörslängder 1, 1780-1788
4474323 Söne församling A I:2, 1796-1805 A I Husförhörslängder 2, 1796-1805 Med ortregister.
4474323 Söne församling A I:3, 1805-1813 A I Husförhörslängder 3, 1805-1813
4474323 Söne församling A I:4, 1813-1823 A I Husförhörslängder 4, 1813-1823
4474323 Söne församling A I:5, 1823-1842 A I Husförhörslängder 5, 1823-1842 Med ortregister.
4474323 Söne församling A I:6, 1843-1855 A I Husförhörslängder 6, 1843-1855 Med ortregister.
4474323 Söne församling C:1, 1710-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1799 Häri även in- och utflyttningslängder 1712-1759, spridda år, vigselbok 1710-1799, lucka 1746, död- och begravningsbok 1710-1799, avvittringshandlingar 1711-1737, sockenstämmoprotokoll 1710-1762, spridda år, kyrkoräkenskaper, huvud, 1710-1769, inventarieförteckningar 1723, 1745, handlingar ang. kyrka och kyrkogård 1668-1766, bänkdelningslängd 1757 samt historiska anteckningar 1710-1711.
4474323 Söne församling C:2, 1800-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1800-1860 samt död- och begravningsbok 1800-1861.
4474323 Örslösa församling H I:1, 1808-1872 H I Bilagor till husförhörslängden 1, 1808-1872 Kartong. Omf. pastoratet. Häri även bilagor till flyttningslängderna 1771-1772, för Söne 1860, bilagor till födelse- och dopboken 1852, för Söne 1849-1857 spr. år, samt bilagor till lysnings- och vigselboken 1848-1873 omf. pastoratet.
4474323 Söne församling L I:1, 1739-1772 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1739-1772 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Kladd.
4474324 Jungs församling A I:1, 1793-1795 A I Husförhörslängder 1, 1793-1795
4474324 Jungs församling A I:2, 1796-1801 A I Husförhörslängder 2, 1796-1801
4474324 Jungs församling A I:3, 1802-1805 A I Husförhörslängder 3, 1802-1805 Med ortregister.
4474324 Jungs församling A I:4, 1806-1808 A I Husförhörslängder 4, 1806-1808
4474324 Jungs församling A I:5, 1808-1815 A I Husförhörslängder 5, 1808-1815
4474324 Jungs församling A I:6, 1816-1826 A I Husförhörslängder 6, 1816-1826
4474324 Jungs församling A I:7, 1827-1832 A I Husförhörslängder 7, 1827-1832
4474324 Jungs församling A I:8, 1832-1840 A I Husförhörslängder 8, 1832-1840 Med ortregister.
4474324 Jungs församling A I:9, 1841-1850 A I Husförhörslängder 9, 1841-1850 Med ortregister.
4474325 Jungs församling C:1, 1659-1660 C Födelse- och dopböcker 1, 1659-1660 Häri även vigselbok 1659, dödbok 1658-1660, förteckning över personer som betalt charta sigillataavgifter (omf. past.) 1733-1764, avskrifter av Kungl. Maj:ts resolutioner 1649-1650, anteckn. om sockenstämma 1685, kyrkoräkenskaper (huvud- och special) 1668-1770, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1659-1720, Jungs prästgårds jord u.å., syneprotokoll 1648-1686, anteckningar om gåvor till kyrkan u.å.-1680, om reparation av prästgården 1663, om reparation av kyrkan 1666, series pastorum 1593-1718, genealogiska anteckningar om släkten Odhelius 1620-1761, series
comministrorum 1648-1884, anteckn. ang. skattens utgörande vid ombyte av soldat på ryttartorpet 1657, avskrift av tingsprotokoll rör. invånarna i gället 1676-1717, sällsamma händelser 1715-1718 samt anteckning om vägmätning 1729.
4474325 Jungs församling C:2, 1688-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1763 Häri även in- och utflyttningslängder 1690-1720, spridda år, omf. past., vigselbok 1688-1763, luckor 1697, 1707-1712, dödbok 1688-1763, kladdanteckn. till kyrkokassans skuldbok 1720-1727, kollekträkenskaper omf. past. 1720-1741 samt förteckn. över lån av biskopens böcker 1720-1724.
4474325 Jungs församling C:3, 1764-1828 C Födelse- och dopböcker 3, 1764-1828 Häri även vigselbok och död- och begravn.bok s.å.
4474325 Jungs församling C:4, 1828-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1850 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1829-1850.
4474325 Jungs församling L I:1, 1720-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1830 Huvudräkenskaper. Häri även in- och utfl. längder 1721-1723, 1763, socken och gällstämmoprotokoll 1721-1773 spridda år, samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1720-1842. Omf. pastoratet.
För Jung: Vigselbokskladd 1721-1722, series pastorum 1557-1874 samt sällsamma händelser 1728.
För Öttum: Kyrkoräkenskaper 1720-1764.
För Fyrunga: Kyrkoräkenskaper 1720-1762.
4474325 Jungs församling L I:2, 1770-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1770-1830 Specialräkenskaper, kladd. Häri även fattigräkenskaper 1775-1830.
4474325 Jungs församling L I:3, 1773-1827 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1773-1827 Specialräkenskaper.
4474326 Halna församling C:1, 1756-1762 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1762 Häri även vigselbok 1756-1759 och död- och begravningsbok 1755-1761. Kladd, samt bil. till husförhörslängden 1864-1894 spr. år, bil. till flyttningslängden 1870-1873, bil. till lysnings- och vigselboken 1889, 1894, bil. till död- och begravningsboken 1889-1894.
4474326 Halna församling C:2, 1766-1872 C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1872 Häri även lysnings- och vigselbok 1862-1872 och död- och begravningsbok 1799-1872.
4474327 Undenäs församling A I:1, 1782-1799 A I Husförhörslängder 1, 1782-1799 Inb. Omf. även Halna.
4474327 Undenäs församling A I:2, 1799-1818 A I Husförhörslängder 2, 1799-1818 Inb. Omf. även Halna. Med ort-
register.
4474327 Undenäs församling A I:3, 1818-1824 A I Husförhörslängder 3, 1818-1824 Inb. Del I. Med ortregister.
4474328 Undenäs församling A I:8, 1834-1845 A I Husförhörslängder 8, 1834-1845 Inb. Del II. Omf. även Halna.
4474328 Halna församling A I:1, 1856-1863 A I Husförhörslängder 1, 1856-1863 Inb. Fol. 1-141. Med ortregister.
4474328 Undenäs församling B:1, 1822-1854 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1854 Omf. även Halna.
4474329 Undenäs församling C:1, 1689-1711 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1711 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1703-1710 spridda år, vigselbok och död- och begrav-
ningsbok 1689-1712 samt säll-
samma händelser 1694-1710. Omf. även Halna.
4474329 Undenäs församling C:2, 1712-1735 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1735 Halna 1712-1731. Häri även in- och utflyttningslängder 1713-1778, vigselbok 1712-1738, vigselbok 1712-1738, död- och begravningsbok 1712-1739 samt sällsamma handelser 1714-1725. Omf. även Halna.
4474329 Undenäs församling C:3, 1736-1771 C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1771 Häri även vigselbok 1736-1774, död- och begravningsbok 1736-1770, kyrkoräkenskaper, huvud, 1727-1772 samt inventarieförteckning 1715. För Halna: Födelse- och dopbok 1731-1798, vigselbok 1756-1782, död- och begravningsbok 1733-1799 spridda år samt kyrko-
räkenskaper, huvud, 1727-1791. För Undenäs och Halna: Socken-
stämmoprotokoll 1727-1776, visitationsprotokoll 1746.
4474330 Holmestads församling C:1, 1751-1827 C Födelse- och dopböcker 1, 1751-1827 Häri även lysnings- och vigselbok 1751-1819, lucka 1780 samt död- och begravningsbok 1751-1827.
4474330 Holmestads församling C:2, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1826-1833 och död- och begravningsbok 1826-1861.
4474330 Holmestads församling K I:1, 1662-1687 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1662-1687 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1662-1753 samt inventarieförteckningar 1662, 1687.
4474331 Norra Härene församling B:1, 1797-1816 B In- och utflyttningslängder 1, 1797-1816 Häri även kassakonto och diverse personers konto 1817-1830. Omf. även Hovby.
4474331 Norra Härene församling B:2, 1817-1845 B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1845 Omf. även Hovby.
4474331 Norra Härene församling C:1, 1699-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1759 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1699-1758, lucka 1706-1755 samt konfirmationsbok 1791-1797 omf. även Hovby, vigselbok 1699-1759, död- och begravningsbok 1699-1759, avlösningslängder 1748-1752, sockenstämmoprotokoll 1699-1711, gällstämmoprotokoll 1709-1716 omf. past., kyrkoräkenskaper (huvud) 1695-1756, inventarie-
förteckning 1704 samt stol-
delningslängd u.å.
4474331 Norra Härene församling C:2, 1759-1806 C Födelse- och dopböcker 2, 1759-1806 Häri även vigselbok 1760-1806 och död- och begravningsbok 1759-1806.
För Hovby: Födelse- och dopbok 1759-1806, vigselbok 1760-1806 samt död- och begravningsbok 1760-1806.
För Skofteby: Födelse- och dopbok 1760-1775, vigselbok 1764-1774 samt död- och begrav-
ningsbok 1760-1775.
4474331 Norra Härene församling C:3, 1807-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1849 Häri även vigselbok 1807-1849 och död- och begravningsbok 1807-1850. Omf. även Hovby.
4474331 Norra Härene församling L I:1, 1757-1798 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1798 "Huvudräkenkaper och skuldbok. Häri även räkenskaper för kyrkans ombyggnad 1768, fattig-
kassans skuldbok 1798 samt vinsädeskassan 1797; den sistnämnda omf. även Hovby.
För Hovby: kyrkoräkenskaper, huvud, 1749-1798, skuldbok 1749-1798.
För Skofteby: kyrkoräkenskaper, huvud, 1757-1775."
4474331 Norra Härene församling L I:2, 1776-1804 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1776-1804 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan s.å.
4474332 Sävare församling C:3, 1714-1749 C Födelse- och dopböcker 3, 1714-1749 Häri även vigselbok 1714-1749, död- och begravningsbok 1714-1749, sockenstämmoprotokoll 1730, kyrkoräkenskaper, special, 1711-1750 samt avskrift av kungl. brev 1736.
4474332 Sävare församling C:4, 1750-1792 C Födelse- och dopböcker 4, 1750-1792 Häri även in- och utflyttningslängder 1770-1797 och konfirmationsbok 1774-1801 omf. past., vigselbok 1750-1786, död- och begravningsbok 1750-1788, sockenstämmoprotokoll 1770-1782, gällstämmoprotokoll 1772-1782 samt kyrkobalkslängd 1758, 1771.
4474332 Sävare församling C:5, 1801-1852 C Födelse- och dopböcker 5, 1801-1852 Häri även död- och begravningsbok 1805-1852.
4474332 Sävare församling C:6, 1840-1850 C Födelse- och dopböcker 6, 1840-1850 Häri även vigselbok 1840-1849 och död- och begravningsbok 1840-1850. Duplett. Omf. pastoratet.
4474332 Sävare församling E:1, 1807-1852 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1807-1852 Omf. pastoratet.
4474332 Sävare församling E:2, 1852-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1861 Omf. pastoratet.
4474332 Sävare församling F:1, 1852-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1860
4474332 Sävare församling H II:5, 1842-1855 H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1842-1855 Kartong. Omf. pastoratet. Lucka 1844-1848.
4474333 Husaby församling A I:1, 1749-1752 A I Husförhörslängder 1, 1749-1752
4474333 Husaby församling A I:2, 1770-1816 A I Husförhörslängder 2, 1770-1816 Luckor 1773-1776, 1778-1779, 1781-1782, 1784-1787, 1801-1804.
4474333 Husaby församling A I:3, 1774-1776 A I Husförhörslängder 3, 1774-1776
4474333 Husaby församling A I:4, 1816-1830 A I Husförhörslängder 4, 1816-1830 Med ortreg.
4474333 Husaby församling A I:5, 1829-1839 A I Husförhörslängder 5, 1829-1839 Med ortreg.
4474333 Husaby församling A I:6, 1840-1845 A I Husförhörslängder 6, 1840-1845 Med ortreg.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:1, 1747-1757 A I Husförhörslängder 1, 1747-1757 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:2, 1758-1774 A I Husförhörslängder 2, 1758-1774 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:3, 1773-1780 A I Husförhörslängder 3, 1773-1780 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:4, 1781-1796 A I Husförhörslängder 4, 1781-1796 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:5, 1793-1798 A I Husförhörslängder 5, 1793-1798 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:6, 1798-1804 A I Husförhörslängder 6, 1798-1804 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:7, 1804-1819 A I Husförhörslängder 7, 1804-1819 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:8, 1819-1826 A I Husförhörslängder 8, 1819-1826 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:9, 1826-1835 A I Husförhörslängder 9, 1826-1835 Omf. även Sil. Med ortreg.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:10, 1836-1849 A I Husförhörslängder 10, 1836-1849 Omf. även Sil. Med ortreg.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:11, 1849-1854 A I Husförhörslängder 11, 1849-1854 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:12, 1855-1860 A I Husförhörslängder 12, 1855-1860 Omf. även Sil.
4474334 Kinne-Kleva församling A I:13, 1860-1867 A I Husförhörslängder 13, 1860-1867 Omf. även Sil.
4474335 Ova församling A I:1, 1772-1817 A I Husförhörslängder 1, 1772-1817 Luckor 1773-1788, 1791-1794. Häri även kommunionlängd 1813-
1815.
4474335 Ova församling A I:2, 1817-1830 A I Husförhörslängder 2, 1817-1830 Med ortreg.
4474335 Ova församling A I:3, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3, 1829-1839 Med ortreg.
4474335 Ova församling A I:4, 1844-1846 A I Husförhörslängder 4, 1844-1846 Med ortreg.
4474335 Ova församling A I:5, 1846-1855 A I Husförhörslängder 5, 1846-1855 Inb. Fol. I-III, 1-61. Med ort-
reg.
4474335 Ova församling A I:6, 1856-1860 A I Husförhörslängder 6, 1856-1860 Inb. Fol. I-IV, 1-62. Med ort-
reg.
4474335 Ova församling C:1, 1664-1781 C Födelse- och dopböcker 1, 1664-1781 Häri även vigselbok 1698-1781 spridda år, död- och begravnings-
böcker 1665-1780 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1686-1748 spridda år samt kyrkoräkenskaper 1654-1781.
4474335 Ova församling C:2, 1781-1815 C Födelse- och dopböcker 2, 1781-1815 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1781-1815, vigselbok 1781-1796 samt död- och begrav-
ningsbok 1781-1815.
4474335 Ova församling C:3, 1816-1855 C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1855 Häri även död- och begravnings-
bok s.å.
4474335 Ova församling L I:1, 1786-1812 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1786-1812 Specialräkenskaper och skuldbok.
4474336 Skara landsförsamling A I:1, 1760-1772 A I Husförhörslängder 1, 1760-1772
4474336 Skara landsförsamling A I:2, 1781-1790 A I Husförhörslängder 2, 1781-1790
4474336 Skara landsförsamling A I:3, 1789-1800 A I Husförhörslängder 3, 1789-1800
4474336 Skara landsförsamling A I:4, 1800-1806 A I Husförhörslängder 4, 1800-1806
4474336 Skara landsförsamling A I:5, 1812-1819 A I Husförhörslängder 5, 1812-1819
4474336 Skara landsförsamling A I:6, 1820-1829 A I Husförhörslängder 6, 1820-1829 Med ortreg.
4474336 Skara landsförsamling A I:7, 1829-1833 A I Husförhörslängder 7, 1829-1833
4474337 Skara stadsförsamling A I:5, 1778-1782 A I Husförhörslängder 5, 1778-1782 Med ortreg. Omf. även Skara landsf. 1772-1777.
4474337 Skara stadsförsamling A I:6, 1781-1800 A I Husförhörslängder 6, 1781-1800 Omf. även Skara landsf. 1823-1824.
4474337 Skara stadsförsamling A I:7, 1800-1806 A I Husförhörslängder 7, 1800-1806 Häri även konfirmationsbok 1801.
4474337 Skara stadsförsamling A I:8, 1806-1811 A I Husförhörslängder 8, 1806-1811
4474337 Skara stadsförsamling A I:9, 1811-1815 A I Husförhörslängder 9, 1811-1815
4474337 Skara stadsförsamling A I:10, 1816-1817 A I Husförhörslängder 10, 1816-1817
4474337 Skara stadsförsamling A I:11, 1818-1819 A I Husförhörslängder 11, 1818-1819
4474337 Skara stadsförsamling A I:12, 1820-1822 A I Husförhörslängder 12, 1820-1822 Häri även kommunionlängd 1820.
4474338 Skallmeja församling A I:1, 1746-1761 A I Husförhörslängder 1, 1746-1761
4474338 Skallmeja församling A I:2, 1762-1777 A I Husförhörslängder 2, 1762-1777
4474338 Skallmeja församling A I:3, 1797-1816 A I Husförhörslängder 3, 1797-1816
4474338 Skallmeja församling A I:4, 1816-1824 A I Husförhörslängder 4, 1816-1824 Med ortreg.
4474338 Skallmeja församling A I:5, 1824-1833 A I Husförhörslängder 5, 1824-1833 Med ortreg.
4474338 Skallmeja församling A I:6, 1835-1843 A I Husförhörslängder 6, 1835-1843 Med ortreg.
4474338 Skallmeja församling A I:7, 1843-1856 A I Husförhörslängder 7, 1843-1856 Med ortreg.
4474338 Skallmeja församling L I:1, 1761-1779 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1761-1779 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1761-1795.
4474338 Skallmeja församling L I:2, 1779-1840 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1779-1840 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1795-1798.
4474339 Hassle församling H II:3, 1841-1848 H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1841-1848 Inflyttningsattester för pastoratet
4474339 Hassle församling H II:4, 1849-1852 H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1849-1852 Inflyttningsattester för pastoratet.
Häri även kyrkokassans verifikationer 1816-1878 spr. år, verifikationer för premiefonden 1865, 1866, 1868, prosten Sven Bergmans privata räkningar 1854-1867
4474340 Kungslena församling A I:5, 1861-1879 A I Husförhörslängder 5, 1861-1879 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1870-1873, folk-
mängdsuppgifter 1867-1868.
4474340 Kungslena församling A I:6, 1879-1887 A I Husförhörslängder 6, 1879-1887 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4474341 Hjo landsförsamling A I:6, 1864-1877 A I Husförhörslängder 6, 1864-1877 Inb. Med ortregister. Häri även förteckning över obefintliga 1865-1873.
4474341 Hjo landsförsamling A I:7, 1877-1890 A I Husförhörslängder 7, 1877-1890 Inb. Med ortregister. Häri även förteckning över obefintliga 1877-1888.
4474342 Daretorps församling A I:6, 1861-1869 A I Husförhörslängder 6, 1861-1869 Inb. Med ortregister.
4474342 Daretorps församling A I:7, 1870-1880 A I Husförhörslängder 7, 1870-1880 Inb. Med ortregister.
4474343 Velinga församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Inb. Med ortregister.
4474343 Velinga församling A I:8, 1870-1880 A I Husförhörslängder 8, 1870-1880 Inb. Med ortregister.
4474343 Velinga församling A I:9, 1880-1895 A I Husförhörslängder 9, 1880-1895 Inb. Med ortregister.
4474344 Lidköpings församling A I:29, 1867-1873 A I Husförhörslängder 29, 1867-1873 Inb. Ortregister. Nya staden 1.
4474344 Lidköpings församling A I:30, 1867-1873 A I Husförhörslängder 30, 1867-1873 Inb. Ortregister. Nya staden 2.
4474344 Lidköpings församling A I:31, 1867-1873 A I Husförhörslängder 31, 1867-1873 Inb. Ortregister. Nya staden 3.
4474345 Lidköpings församling A I:34, 1873-1881 A I Husförhörslängder 34, 1873-1881 Inb. Tomtregister. Nya staden 1.
4474354 Skara landsförsamling A I:8, 1834-1844 A I Husförhörslängder 8, 1834-1844 Med ortreg.
4474354 Skara landsförsamling A I:9, 1844-1857 A I Husförhörslängder 9, 1844-1857 Häri även husförhörslängd för Skara stads länderier 1844-1849.
4474355 Skara stadsförsamling A I:13, 1823-1824 A I Husförhörslängder 13, 1823-1824
4474355 Skara stadsförsamling A I:14, 1824-1828 A I Husförhörslängder 14, 1824-1828
4474355 Skara stadsförsamling A I:15, 1828-1833 A I Husförhörslängder 15, 1828-1833
4474355 Skara stadsförsamling A I:16, 1834-1844 A I Husförhörslängder 16, 1834-1844
4474356 Skara stadsförsamling C:1, 1692-1719 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1719 Luckor 1706, 1708, 1710-1714, 1717 delvis ofullständiga. Häri även död- och begravningsbok 1692-1705, avskrifter av skrivelser från Kungl. Maj:t med fl. myndigheter 1705-1772, inventarieförteckningar 1686-1776, bänkrumslängder 1685-1745, förteckning på gravplatser i domkyrkan 1691-1716, series pastorum 1053-1771. Omf. även Skara landsf.
4474356 Skara stadsförsamling C:2, 1719-1726 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1726 Häri även vigselbok 1719-1726, begravningsbok 1719-1726, sockenstämmoprotokoll 1720-1753 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1721-1749. Omf. även Skara landsf.
4474356 Skara stadsförsamling C:3, 1737-1776 C Födelse- och dopböcker 3, 1737-1776 Häri även in- och utflyttningslängder 1755-1785, inflyttningslängden från 1773, vigselbok 1745-1781, död- och begravningsbok 1738-1776. Omf. även Skara landsf.
4474356 Skara stadsförsamling C:4, 1777-1816 C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1816 Häri även vigselbok 1782-1816 samt död- och begravningsbok 1777-1816. Omf. även Skara landsf.
4474357 Skara stadsförsamling H II:13, 1849-1850 H II Bilagor till flyttningslängderna 13, 1849-1850 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4474357 Skara stadsförsamling H II:14, 1851-1852 H II Bilagor till flyttningslängderna 14, 1851-1852 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4474357 Skara stadsförsamling H II:15, 1853-1855 H II Bilagor till flyttningslängderna 15, 1853-1855 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4474358 Skarstads församling A I:1, 1791-1796 A I Husförhörslängder 1, 1791-1796
4474358 Skarstads församling A I:2, 1797-1813 A I Husförhörslängder 2, 1797-1813
4474358 Skarstads församling A I:3, 1812-1825 A I Husförhörslängder 3, 1812-1825 Med ortregister
4474358 Skarstads församling A I:4, 1825-1836 A I Husförhörslängder 4, 1825-1836 Med ortregister
4474358 Skarstads församling A I:5, 1837-1857 A I Husförhörslängder 5, 1837-1857 Med ortregister, omfattar även Hällum
4474358 Hällums församling A I:5, 1858-1865 A I Husförhörslängder 5, 1858-1865 Inb. Ortreg. Fol. 1-103.
4474359 Händene församling B:1, 1791-1848 B In- och utflyttningslängder 1, 1791-1848
4474359 Händene församling B:2, 1849-1869 B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1869
4474359 Händene församling C:1, 1688-1698 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1698 Lucka 1693. Häri även vigselbok 1690-1697, luckor 1692-1694, 1696, död- och begravningsbok 1694-1698, sockenstämmoprotokoll 1649-1703, kyrkoräkenskaper, special, 1649-1719, spridda år samt stoldelningslängd 1669.
4474359 Händene församling C:2, 1719-1766 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1766 Lucka 1757. Häri även vigselbok 1719-1766, luckor 1747-1758, död- och begravningsbok 1719-1766, lucka 1756-1757, sockenstämmoprotokoll 1719-1758, spridda år, kyrkoräkenskaper, huvud, 1718-1761, spridda år, samt anteckningar om släkten Gyllenhammars gravkor 1747.
4474359 Händene församling C:3, 1766-1803 C Födelse- och dopböcker 3, 1766-1803 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1766-1804 samt series pastorum m.m. 1410-1899.
4474359 Händene församling C:4, 1804-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1804-1860 Häri även lysnings- och vigselbok
1805-1858 samt död- och begravningsbok 1805-1860.
4474359 Händene församling H V:1, 1748-1925 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1748-1925 Kartong. Lysningshandlingar. Spridda år.
4474359 Händene församling K I:1, 1760-1802 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1760-1802 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1758-1803 samt inventarieförteckning 1772.
4474359 Händene församling L I:1, 1756-1804 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1756-1804 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1762-1804 samt vinsädeskassan 1761-1770.
4474360 Marums församling A I:1, 1773-1811 A I Husförhörslängder 1, 1773-1811 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1776-1782.
4474360 Marums församling A I:2, 1809-1824 A I Husförhörslängder 2, 1809-1824 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1812.
4474360 Marums församling A I:3, 1820-1843 A I Husförhörslängder 3, 1820-1843 Med ortreg.
4474360 Marums församling A I:4, 1841-1851 A I Husförhörslängder 4, 1841-1851 Med ortreg.
4474360 Marums församling C:1, 1691-1756 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1756 Luckor 1708, 1722. Häri även in- och utflyttningslängd 1691-1849, vigselbok 1690-1756 spridda år, död- och begravningsbok 1690-1756 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1691-1755, kyrkoräkenskaper, gåvospecial, 1691-1695 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1694-1725.
4474360 Marums församling C:2, 1757-1835 C Födelse- och dopböcker 2, 1757-1835 Häri även lysnings- och vigselbok 1757-1836, luckor 1802, 1825-1826 samt död- och begravningsbok 1757-1836.
4474360 Marums församling L I:3, 1830-1863 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1830-1863 Specialräkenskaper. Kladd. Häri även utflyttningsanteckningar för tjänstehjon 1855, fattigräkenskaper 1830-1863 samt lasarettskassan 1831-1861.
4474360 Marums församling L I:1, 1726-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1726-1830 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1772-1829.
4474361 Synnerby församling C:4, 1840-1871 C Födelse- och dopböcker 4, 1840-1871 Häri även död- och begravningsbok 1840-1871 OMF. PASTORATET samt för SYNNERBY kyrkoräkenskaper, huvud, 1755-1830.
4474361 Synnerby församling L I:1, 1733-1755 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1755 Specialräkenskaper.
4474361 Synnerby församling L I:2, 1779-1839 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1779-1839 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1795-1798.
4474362 Vinköls församling A I:1, 1773-1807 A I Husförhörslängder 1, 1773-1807 Häri även konfirmationsbok 1776-1781.
4474362 Vinköls församling A I:2, 1808-1820 A I Husförhörslängder 2, 1808-1820 Häri även konfirmationsbok u.å.
4474362 Vinköls församling A I:3, 1820-1830 A I Husförhörslängder 3, 1820-1830
4474362 Vinköls församling A I:4, 1830-1840 A I Husförhörslängder 4, 1830-1840 Med ortreg.
4474362 Vinköls församling A I:5, 1840-1848 A I Husförhörslängder 5, 1840-1848 Med ortreg.
4474362 Vinköls församling B:1, 1815-1847 B In- och utflyttningslängder 1, 1815-1847 Häri även konfirmationsbok som omf. även Marum 1834-1846. Lucka
1835-1841.
4474363 Kungslena församling A I:4, 1850-1860 A I Husförhörslängder 4, 1850-1860 Inb. Fol. I-II, 1-102, 1-42.
4474363 Kungslena församling C:1, 1687-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1720 Dopbok. Luckor 1706-1709, 1714-1715. Häri även husförhörs-
längd 1688, död- och begravnings-
bok 1688-1705, sockenstämmo-
protokoll 1684-1734, kyrkoräkenskaper, huvud- och special 1679-1738, inventarie-
förteckning u.å., anteckningar om reparationer å kyrkan 1679-1700 samt kyrkobalkslängd u.å.
4474363 Kungslena församling C:2, 1778-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1849 Häri även lysnings- och vigselbok 1778-1850 samt död- och begravningsbok 1778-1849.
4474363 Kungslena församling L I:1, 1747-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1747-1831 Huvud- och specialräkenskaper.
Häri även fattigräkenskaper 1806-1831.
4474364 Suntaks församling A I:1, 1755-1763 A I Husförhörslängder 1, 1755-1763
4474364 Suntaks församling A I:2, 1786-1805 A I Husförhörslängder 2, 1786-1805
4474364 Suntaks församling A I:3, 1806-1814 A I Husförhörslängder 3, 1806-1814
4474364 Suntaks församling A I:4, 1815-1820 A I Husförhörslängder 4, 1815-1820
4474364 Suntaks församling A I:5, 1821-1829 A I Husförhörslängder 5, 1821-1829 Med ortreg.
4474364 Suntaks församling A I:6, 1830-1835 A I Husförhörslängder 6, 1830-1835
4474364 Suntaks församling A I:7, 1839-1843 A I Husförhörslängder 7, 1839-1843
4474364 Suntaks församling A I:8, 1843-1850 A I Husförhörslängder 8, 1843-1850 Med ortreg.
4474364 Suntaks församling A I:9, 1852-1857 A I Husförhörslängder 9, 1852-1857 Inb. Fol. 1-65. Med ortregister.
4474364 Suntaks församling L I:1, 1691-1767 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1691-1767 Huvudräkenskaper. Häri även duplett av födelse- och dopboken 1691-1696, vigselbok 1691-1695, död- och begravningsbok 1691-1696, inventarieförteckning u.å. samt sällsamma händelser 1690.
4474365 Vättaks församling A I:1, 1755-1761 A I Husförhörslängder 1, 1755-1761
4474365 Vättaks församling A I:2, 1765-1779 A I Husförhörslängder 2, 1765-1779
4474365 Vättaks församling A I:3, 1787-1805 A I Husförhörslängder 3, 1787-1805
4474365 Vättaks församling A I:4, 1806-1835 A I Husförhörslängder 4, 1806-1835 Med ortreg.
4474365 Vättaks församling A I:5, 1839-1843 A I Husförhörslängder 5, 1839-1843
4474365 Vättaks församling A I:6, 1843-1848 A I Husförhörslängder 6, 1843-1848
4474365 Vättaks församling A I:7, 1847-1849 A I Husförhörslängder 7, 1847-1849 Med ortreg. Omf. även Valstad
1849.
4474365 Vättaks församling A I:8, 1852-1857 A I Husförhörslängder 8, 1852-1857 Inb. Fol. 1-70. Med ortregister.
4474365 Vättaks församling L I:1, 1687-1728 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1728 "Huvudräkenskaper. Häri även dupletter av födelse- och begrav-
ningsbok 1691-1695; sockenstäm-
moprotokoll 1691 samt bänkrums-
längd u.å."
4474365 Vättaks församling L I:2, 1729-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1729-1831 Huvudräkenskaper. Häri även
fattigräkenskaper 1781-1831.
4474366 Höra församling A I:1, 1781-1811 A I Husförhörslängder 1, 1781-1811
4474366 Höra församling A I:2, 1812-1823 A I Husförhörslängder 2, 1812-1823 Med ortreg.
4474366 Höra församling A I:3, 1824-1836 A I Husförhörslängder 3, 1824-1836 Med ortreg.
4474366 Höra församling L I:1, 1759-1805 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1759-1805 Special- och skuldbok. Kladd.
4474367 Karleby församling A I:1, 1756-1757 A I Husförhörslängder 1, 1756-1757
4474367 Karleby församling A I:2, 1790-1798 A I Husförhörslängder 2, 1790-1798
4474367 Karleby församling A I:3, 1797-1801 A I Husförhörslängder 3, 1797-1801
4474367 Karleby församling A I:4, 1801-1811 A I Husförhörslängder 4, 1801-1811
4474367 Karleby församling A I:5, 1812-1825 A I Husförhörslängder 5, 1812-1825
4474367 Karleby församling A I:6, 1825-1837 A I Husförhörslängder 6, 1825-1837
4474367 Karleby församling A I:7, 1837-1849 A I Husförhörslängder 7, 1837-1849 Med ortreg.
4474368 Mularps församling C I:1, 1687-1695 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1695 Häri även vigselbok 1687-1695, lucka 1688, död- begravningsbok 1687-1695, sockenstämmoprotokoll
1704-1761, kyrkoräkenskaper, special, 1689-1703, inventarie-
förteckningar u.å.-1709 samt bänkrums- och kyrkobalkslängd u.å.-1704.
4474368 Mularps församling C I:2, 1776-1838 C I Födelse- och dopböcker 2, 1776-1838 Häri även död- och begravnings-
bok 1776-1838, lucka 1779.
4474368 Mularps församling E I:1, 1776-1838 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1838 Luckor 1779, 1786-1787, 1796-1797, 1811-1812, 1822-1824, 1827, 1830, 1835. Häri även in-
och utflyttningslängd 1775-1835,
spridda år.
4474368 Mularps församling L I:1, 1758-1829 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1758-1829 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper under s.å. samt lasaretts-
räkenskaper 1758-1794.
4474369 Slöta församling B I:1, 1760-1805 B I In- och utflyttningslängder 1, 1760-1805 Spridda år. Häri även lysnings- och vigselbok s.å. Omf. även Karleby.
4474369 Slöta församling B I:2, 1805-1838 B I In- och utflyttningslängder 2, 1805-1838 Häri även lysnings- och vigselbok 1804-1838. Omf. även Karleby.
4474369 Slöta församling C I:1, 1714-1715 C I Födelse- och dopböcker 1, 1714-1715 Dopbok, enstaka anteckningar. Häri även vigselbok 1714, begravningsbok 1714-1715, sockenstämmoprotokoll 1685-1711, kyrkoräkenskaper, huvud- och special 1685-1711, inventarieförteckning 1685 samt visitationsprotokoll omf. past. 1695-1710.
4474369 Slöta församling C I:2, 1715-1731 C I Födelse- och dopböcker 2, 1715-1731 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok, spridda anteckn. omf. past., sockenstämmoprotokoll 1715-1717, kyrkoräkenskaper, Special 1715-1731 och vinsädesräkenskaper omf. past. 1710-1734.
4474369 Slöta församling C I:3, 1731-1753 C I Födelse- och dopböcker 3, 1731-1753 Häri även lysnings- och vigselbok 1731-1754 omf. även Karleby 1733-1754, död- och begravningsbok 1731-1753, kyrkoräkenskaper, special 1731-1753, fattigräkenskaper 1733-1753 samt vinsädesräkenskaper omf. även Karleby 1716-1751.
4474369 Slöta församling C I:4, 1742-1752 C I Födelse- och dopböcker 4, 1742-1752 Häri även utflyttningslängd omf. även Karleby 1736-1742, död- och begravningsbok 1744-1751, sockenstämmoprotokoll 1737-1759, kyrkoräkenskaper, huvud- 1735-1810, kollekträkenskaper 1739-1756, visitationsprotokoll omf. även Karleby 1755, anteckningar rör. prästgårdens ägor u.å. 1826, sällsamma händelser 1833 samt series pastorum 1662-1820.
4474370 Åsle församling A I:1, 1796-1805 A I Husförhörslängder 1, 1796-1805 Omf. även delar av Tiarp och Mularp under s.å.
4474370 Åsle församling A I:2, 1806-1815 A I Husförhörslängder 2, 1806-1815 Omf. även delar av Tiarp 1796-1815 och Mularp 1806-1815.
4474370 Åsle församling A I:3, 1815-1825 A I Husförhörslängder 3, 1815-1825 Omf. även delar av Tiarp och Mularp under s.å.
4474370 Åsle församling A I:4, 1826-1835 A I Husförhörslängder 4, 1826-1835 Med ortreg.
4474370 Åsle församling A I:5, 1836-1841 A I Husförhörslängder 5, 1836-1841 Med ortreg.
4474370 Åsle församling A I:6, 1840-1845 A I Husförhörslängder 6, 1840-1845 Med ortreg.
4474370 Åsle församling A I:7, 1846-1851 A I Husförhörslängder 7, 1846-1851 Med ortreg.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:1, 1827-1836 A I Husförhörslängder 1, 1827-1836 Inb. sid. 1-56. Kungl. Pioniär Corpsen.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:2, 1831-1837 A I Husförhörslängder 2, 1831-1837 Inb. sid. 1-24. 4:de Depot Comp. av Kungl. Göta Art. reg.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:3, 1831-1840 A I Husförhörslängder 3, 1831-1840 Inb. sid. I. 1-97. Artilleriet, Civilstaten, Ecklesiastikstaten m.fl.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:4, 1837-1842 A I Husförhörslängder 4, 1837-1842 Inb. sid. 1-116. Kungl. Pioniär Corpsen. Häri även in- och utflyttningslängder 1837, samt dödbok 1837.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:5, 1841-1845 A I Husförhörslängder 5, 1841-1845 Inb. sid. 1-160. Artilleriet, civilstaten, fortifikations-
staten m.fl. Häri även utflytt-
ningslängd 1845.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:6, 1843-1850 A I Husförhörslängder 6, 1843-1850 Inb. sid. 1-146 + opag. Krono-
Arbetscorpsen å Rindön. Häri även död- och begravningsbok 1843-1852.
4474371 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:7, 1845-1847 A I Husförhörslängder 7, 1845-1847 Inb. opag. Personalförteckning 1:a Komp. av kronoarbetskårens soldatklass.
4474372 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:8, 1845-1847 A I Husförhörslängder 8, 1845-1847 Bok i bunt, opag. 2:dra Krono arb.kompaniet.
4474372 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:9, 1845-1847 A I Husförhörslängder 9, 1845-1847 Bok i bunt, opag. 3:dje Krono arb.kompaniet.
4474372 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:10, 1845-1847 A I Husförhörslängder 10, 1845-1847 Bok i bunt, opag. 4:de Krono arb.kompaniet.
4474372 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:11, 1845-1850 A I Husförhörslängder 11, 1845-1850 Bok i bunt, 4:o. Sid. 1-85. Artilleristaten, Rödesund, Ulvstigen och Värdshuset.
4474373 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:12, 1846-1860 A I Husförhörslängder 12, 1846-1860 Inb. Fol. 1-198. Personalförteckning för 5:te kronoarbetskompaniet i Karlskrona.
4474373 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:13, 1847- A I Husförhörslängder 13, 1847- Häft. uppslag 1-17. Längd över fångar (kronoarbetskåren). Gäller fångar, förlagda i Falun.
4474373 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:14, 1847-1861 A I Husförhörslängder 14, 1847-1861 Inb. fol. 1-246. Personalförteckning för kronoarbetskåren Waxholms batteri.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling B:1, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1860 Inb. sid. 1-182. Häri även födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling B:2, 1857-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1857-1860 Inb. opag. Inflyttningslängd.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling C:1, 1831-1836 C Födelse- och dopböcker 1, 1831-1836 Inb. Sid. 1-16. Häri även in- och utflyttningslängd 1836-1837 samt död- och begravningsbok 1830-1836.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling C:2, 1837-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1837-1849 Inb. Sid. 1-25. Häri även lysnings- och vigselbok 1837-1849 samt död- och begravningsbok 1837-1849.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:1, 1839-1849 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1839-1849 Bunt. Inflyttningsattester.
4474374 Karlsborgs garnisonsförsamling H I:5, 1872-1874 H I Bilagor till husförhörslängden 5, 1872-1874 Kartong. Förteckning över nyanlända disciplinsoldater, bilagor även för åren 1840-1879 spr. år. Häri även bilagor till födelse- och dopboken 1852-1878, bilagor till konfirmationsboken 1849, bilagor till lysnings- och vigselboken 1831-1854 samt till död- och begravningsboken 1862-1878.
4474375 Österplana församling C:1, 1732-1809 C Födelse- och dopböcker 1, 1732-1809 Häri även in- och utflyttningslängder 1788-1809, vigselbok 1732-1809, död- och begravningsbok 1732-1809 samt inventarieförteckning för Österplana kyrka 1747. Omf. även Kestad.
4474375 Österplana församling C:2, 1809-1832 C Födelse- och dopböcker 2, 1809-1832 Häri även in- och utflyttningslängder, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. även Kestad.
4474375 Österplana församling C:3, 1833-1855 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1855 Häri även in- och utflyttningslängder 1833-1854, konfirmationsbok 1839-1854, lysnings- och vigselbok 1833-1854 samt död- och begravningsbok 1833-1854. Omf. även Kestad.
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:1, 1768- A I Husförhörslängder 1, 1768-
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:2, 1769-1770 A I Husförhörslängder 2, 1769-1770
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:3, 1771-1773 A I Husförhörslängder 3, 1771-1773
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:4, 1774-1781 A I Husförhörslängder 4, 1774-1781
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:5, 1799-1809 A I Husförhörslängder 5, 1799-1809
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:6, 1809-1824 A I Husförhörslängder 6, 1809-1824
4474376 Kållands-Åsaka församling A I:7, 1835-1847 A I Husförhörslängder 7, 1835-1847 Med ortreg.
4474376 Kållands-Åsaka församling L I:1, 1676-1742 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1676-1742 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1689-1708.
4474376 Kållands-Åsaka församling L I:2, 1742-1849 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1742-1849 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1792-1849.
4474377 Råda församling C:1, 1686-1707 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1707 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1687-1712, vigselbok 1688-1704, död- och begravningsbok 1687-1701 samt visitationsprotokoll 1716-1717.
Omfattar pastoratet.
4474377 Råda församling C:2, 1708-1767 C Födelse- och dopböcker 2, 1708-1767 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1708-1767, luckor 1739-1740, 1744, vigselbok 1708-1767, död- och begravnings-
bok 1708-1767, avvittrings-
handlingar 1742-1824, avskrifter
av handlingar rör. prästgården tillhöriga ägor 1432-1625 samt series pastorum- och commini-
strorum 1432-1885. Omfattar pastoratet.
För Råda: Inventarieförteckningar
u.å.-1723, avskrifter av testamenten för Helena Brisman, Axel Magnus Stjernsparre och Jonas Larsson 1773-1815 samt anteckn. om tillbyggnad av kyrkans sakristia jämte avritning
av runsten 1720.
För Mellby: In- och utflyttnings-
längd 1811-1824, inventarieför-
teckningar u.å.-1719 samt avskrift av testamente för Axel Magnus Stjernsparre och andra donationer 1786-1794.
För Kållands-Åsaka: In- och ut-
flyttningslängd 1811-1824 samt inventarieförteckning u.å.
4474377 Råda församling C:3, 1768-1843 C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1843 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1768-1845 (Råda 1811-1823),
lysnings- och vigselbok 1768-1845
samt död- och begravningsbok 1768-1842. Omf. pastoratet.
4474377 Råda församling C:4, 1841-1851 C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1851 Häri även vigselbok 1841-1851, död- och begravningsbok 1841-1851, kyrkoräkenskaper, special, 1887-1921, skolräken-
skaper 1887-1921, kyrkobyggnads-
kassan 1903-1910, orgelkassan 1903-1911, vinsädeskassan 1887-1918 samt bibelkassan 1887-1918. Duplett. Omf. pastoratet.
4474377 Råda församling L I:1, 1654-1746 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1654-1746 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar u.å.-1693, synehandlingar å prästgården 1693, beskrivning över pastoratets kyrkor samt reparationer å desamma 1654-1705.
4474377 Råda församling L I:2, 1735-1742 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1735-1742 Specialräkenskaper, kladd. Häri även fattigräkenskaper under s.å.
4474377 Råda församling P:1, 1681-1696 P Övriga handlingar och handskrifter 1, 1681-1696 Jordeboksutdrag 1690, uppgift å underofficerare och soldater 1686-1691, kungörelser 1681-1696.
Häri även kollekträkenskaper 1681-1700 samt anteckn. om änkor
och änklingar som ingått äktenskap 1690-1699. Omfattar pastoratet.
4474378 Längjums församling A I:1, 1805-1812 A I Husförhörslängder 1, 1805-1812
4474378 Längjums församling A I:2, 1813-1822 A I Husförhörslängder 2, 1813-1822 Med ortreg.
4474378 Längjums församling A I:3, 1822-1834 A I Husförhörslängder 3, 1822-1834 Med ortreg.
4474378 Längjums församling A I:4, 1834-1839 A I Husförhörslängder 4, 1834-1839
4474378 Längjums församling A I:5, 1840-1849 A I Husförhörslängder 5, 1840-1849
4474378 Längjums församling L I:1, 1731-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1731-1830 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även inventarieförteckning 1749.
4474379 Vads församling C:1, 1688-1694 C Födelse- och doplängder 1, 1688-1694 Duplett. Lucka 1689. Häri även död- och begravningsbok 1693-1694, sockenstämmoprotokoll 1660 och kyrkoräkenskaper, huvud, 1648-1737.
4474379 Vads församling L I:1, 1738-1921 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1921 Huvudräkenskaper.
4474379 Vads församling L I:2, 1778-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1831 Specialräkenskaper.
4474380 Amnehärads församling A I:10a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10a, 1851-1855 Del I. Fol. 1-244.
4474380 Amnehärads församling A I:10b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10b, 1851-1855 Del II. Fol. 245-361, 361a-436, 436a-475.
4474380 Amnehärads församling A I:11a, 1855-1860 A I Husförhörslängder 11a, 1855-1860 Del I. Fol. 1-236.
4474380 Amnehärads församling A I:11b, 1855-1860 A I Husförhörslängder 11b, 1855-1860 Del II. Fol. 237-315 a-c, 316-474.
4474381 Marums församling A I:5, 1852-1861 A I Husförhörslängder 5, 1852-1861 Inb. Ortreg. Fol. 1-98. Med förteckning på gratialister.
4474381 Marums församling C:3, 1836-1879 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1879 Sid. 1-370. Häri även lysnings- och vigselbok 1836-1879, död- och begravningsbok 1836-1879.
4474382 Skallmeja församling A I:8, 1856-1865 A I Husförhörslängder 8, 1856-1865 Inb. Ortreg. Sid. I-III, 1-271. Med längd över soldater.
4474383 Malma församling A I:4, 1857-1862 A I Husförhörslängder 4, 1857-1862 Inb. Sid. I-III, I a tergo, fol 1-163. Med ortreg. förteckning över soldater och gratialister, fattighjon och obefintliga, samt protokoll över husförhör.
4474384 Flakebergs församling A I:7, 1846-1854 A I Husförhörslängder 7, 1846-1854 Inbunden. Fol. I, sid. 1-127.
4474384 Flakebergs församling A I:8, 1855-1865 A I Husförhörslängder 8, 1855-1865 Inbunden. Fol. I, sid. 1-143. Med ortregister.
4474385 Särestads församling A I:7, 1854-1865 A I Husförhörslängder 7, 1854-1865 Inb. Häri även Bjärby s.å.
4474385 Särestads församling B:2, 1848-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1848-1860 Omf. past.
4474385 Särestads församling C:5, 1854-1857 C Födelse- och dopböcker 5, 1854-1857 Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1854-1860. Omf. past. Död- och begravningsbok 1854-1857. Omf. past.
4474385 Särestads församling C:6, 1858-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1858-1860 Omfattar pastoratet.
4474385 Särestads församling D II:1, 1800-1816 D II Kommunionlängder 1, 1800-1816 Lucka 1810-1811. Omf. även Bjärby.
4474386 Gudhems församling A I:8, 1848-1859 A I Husförhörslängder 8, 1848-1859 Inb. Fol. I, 1-193. Med uppgift om husförhör 1854, 1856, 1858-1859, förteckning över soldater, gratialister, torp och rotar, samt folkmängdsuppgift 1858-1859.
4474387 Gustav Adolfs församling D II:1, 1781-1829 D II Längder över nattvardsgäster (Kommunionlängder) 1, 1781-1829
4474387 Gustav Adolfs församling P:1, 1753-1828 P Övriga handlingar och handskrifter 1, 1753-1828 Handlingar och handskrifter enligt specifikation i bokens framsida.
4474388 Norra Fågelås församling A I:7, 1858-1864 A I Husförhörslängder 7, 1858-1864 Inb. Med ortregister. Häri även folkmängdsuppgifter 1861-1863, även för Södra Fågelås s.å.
4474388 Norra Fågelås församling A I:8, 1864-1874 A I Husförhörslängder 8, 1864-1874 Inb. Med ortregister.
4474389 Södra Fågelås församling A I:7, 1874-1885 A I Husförhörslängder 7, 1874-1885 Inb. Med ortregister.
4474389 Södra Fågelås församling A I:8, 1884-1895 A I Husförhörslängder 8, 1884-1895 Inb. Med ortregister. Häri även obefintliga u.å. Med förteckning över allm. nattvardsgångar u.å., fört. över församlingens kyrko- och skolråd 1888-1894, fört. över odöpta 1883-1895.
4474390 Otterstads församling A I:11, 1877-1894 A I Husförhörslängder 11, 1877-1894 Med ortregister samt förteckning över obefintliga 1880-1892.
4474391 Lidköpings församling A I:25, 1861-1867 A I Husförhörslängder 25, 1861-1867 Inb. Ortregister. Nya staden 1.
4474391 Lidköpings församling A I:26, 1861-1867 A I Husförhörslängder 26, 1861-1867 Inb. Ortregister. Nya staden 2.
4474448 Skara stadsförsamling B:1, 1786-1817 B In- och utflyttningslängder 1, 1786-1817 Omf. även Skara landsförsamling.
4474448 Skara stadsförsamling B:2, 1817-1847 B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1847 Omf. även Skara landsförsamling.
4474448 Skara stadsförsamling B:3, 1848-1849 B In- och utflyttningslängder 3, 1848-1849 Omf. även Skara landsförsamling.
4474449 Skara stadsförsamling C:5, 1817-1832 C Födelse- och dopböcker 5, 1817-1832 Häri även lysnings- och vigselbok 1817-1850, död- och begravningsbok 1817-1846 samt konfirmationsbok 1825-1833. Omf. även Skara landsf.
4474449 Skara stadsförsamling C:6, 1833-1849 C Födelse- och dopböcker 6, 1833-1849 Häri även död- och begravningsbok 1847-1850 samt konfirmationsbok 1834-1884. Luckor 1837-1838, 1847, 1862. Omf. även
Skara landsf.
4474450 Skara stadsförsamling H II:16, 1856-1857 H II Bilagor till flyttningslängderna 16, 1856-1857 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4474450 Skara stadsförsamling H II:17, 1858-1859 H II Bilagor till flyttningslängderna 17, 1858-1859 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4474451 Hällums församling A I:1, 1791-1796 A I Husförhörslängder 1, 1791-1796
4474451 Hällums församling A I:2, 1796-1804 A I Husförhörslängder 2, 1796-1804
4474451 Hällums församling A I:3, 1805-1813 A I Husförhörslängder 3, 1805-1813
4474451 Hällums församling A I:4, 1825-1836 A I Husförhörslängder 4, 1825-1836 Med ortreg.
4474451 Hällums församling C:1, 1667-1714 C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1714 Spridda år. Häri även vigselbok 1667-1713 spridda år, död- och begravningsbok 1667-1715 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1672-1709, kyrkoräkenskaper special 1673-1709, inventarieförteckning 1661 samt anteckn. om gåvor till kyrkan 1663-1684.
4474451 Hällums församling L I:1, 1685-1807 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1685-1807 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1685-1779, fattigräkenskaper 1800-1807 samt inventarieförteckningar 1705, 1770
4474451 Hällums församling L I:2, 1757-1805 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1805 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4474452 Skarstads församling L I:1, 1685-1807 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1685-1807 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1685-1756 lucka 1721-1751 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1704-1807. För Önum, Hällum och Vara: visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1704-1797.
4474452 Skarstads församling L I:2, 1777-1807 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1807 Special- och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4474453 Synnerby församling C:1, 1686-1738 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1738 Häri även in- och utflyttningslängder 1687-1714, 1737, vigselbok 1686-1734, död- och begravningsbok 1686-1738, sockenstämmoprotokoll 1690-1735, visitationsprotokoll 1692-1722 samt kollekträkenskaper 1687-1721. OMFATTAR PASTORATET. FÖR SYNNERBY: Inventarieförteckning 1686, 1735, kyrkoräkenskaper, huvud, 1686-1734, stoldelningslängder u.å., prästgårdsinventarieförteckning och reparationer m.m. 1675, 1715 samt kyrkoreparationer 1687-1733.
FÖR SKALLMEJA: Kyrkoräkenskaper 1686-1734, inventarieförteckningar 1686, 1735 samt kyrkoreparationer 1690-1733.
FÖR VÄSTRA GERUM: Kyrkoräkenskaper 1686-1737, inventarieförteckningar 1686 samt stoldelningslängd u.å.
4474453 Synnerby församling C:2, 1737-1784 C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1784 Häri även in- och utflyttningslängd 1737-1765 spridda år, lysnings- och vigselbok 1738-1797, död- och begravningsbok 1737-1783, sockenstämmoprotokoll 1737-1755, visitationsprotokoll 1738-1756, kollekträkenskaper 1737, betalda charta-sigillatapenningar 1740-1749 samt sällsamma händelser 1749-1750. OMFATTAR PASTORATET.
FÖR SYNNERBY: Kyrkoräkenskaper, huvud, 1737-1755, inventarieförteckningar 1748, stoldelningslängd u.å. samt anteckn. om kyrkoreparationer 1737-1794.
FÖR SKALLMEJA: Kyrkoräkenskaper 1737-1755, inventarieförteckning 1748 samt kyrkoreparationer 1736-1752.
FÖR VÄSTRA GERUM: Kyrkoräkenskaper 1737-1755, inventarieförteckning 1748, stoldelningslängd u.å. samt kyrkoreparationer 1737-1752.
4474453 Synnerby församling C:3, 1784-1839 C Födelse- och dopböcker 3, 1784-1839 Häri även in- och utflyttningslängd 1797-1817, lucka 1802-1807, konfirmationsbok 1797, lysnings- och vigselbok 1797-1839, död- och begravningsbok 1784-1839 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1797-1843. OMFATTAR PASTORATET.
4474454 Västra Gerums församling A I:1, 1797-1815 A I Husförhörslängder 1, 1797-1815
4474454 Västra Gerums församling A I:2, 1833-1844 A I Husförhörslängder 2, 1833-1844 Med ortreg.
4474454 Västra Gerums församling A I:3, 1843-1856 A I Husförhörslängder 3, 1843-1856
4474454 Västra Gerums församling A I:4, 1856-1864 A I Husförhörslängder 4, 1856-1864
4474454 Västra Gerums församling L I:1, 1656-1761 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1656-1761 Huvud- och specialräkenskaper, spridda år. Häri även inventarieförteckning 1728 samt stoldelningslängd u.å.
4474455 Härjevads församling C:1, 1746-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1746-1755 Häri även vigselbok 1745-1754 spridda år, död- och begravningsbok 1745-1755 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1749-1755, kyrkoräkenskaper, huvud 1749-1756, fattig- räkenskaper 1744-1747 samt inventarieförteckning 1715.
4474455 Härjevads församling C:2, 1755-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1836 Häri även lysnings- och vigselbok 1755-1830, luckor 1771-1774, 1803, 1811, 1826 samt död- och begravningsbok 1755-1836.
4474455 Härjevads församling K I:1, 1688-1747 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1688-1747 Protokoll. Häri även kyrko- räkenskaper, huvud 1688-1748 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1691, 1700.
4474455 Härjevads församling L I:1, 1734-1755 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1755 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1746-1747 samt kollekträkenskaper 1747.
4474455 Härjevads församling L I:2, 1756-1791 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1756-1791 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1759-1775.
4474456 Saleby församling A I:1, 1735-1752 A I Husförhörslängder 1, 1735-1752 Finnes 1735-1749 (1752). Häri även in- och utflyttningslängder 1735-1752. Omf. pastoratet.
4474456 Saleby församling A I:2, 1756-1763 A I Husförhörslängder 2, 1756-1763
4474456 Saleby församling A I:3, 1763-1774 A I Husförhörslängder 3, 1763-1774 Häri även konfirmationsbok 1774 omf. past. samt series pastorum 1719-1845.
4474456 Saleby församling A I:4, 1775-1790 A I Husförhörslängder 4, 1775-1790
4474456 Saleby församling A I:5, 1790-1809 A I Husförhörslängder 5, 1790-1809
4474456 Saleby församling A I:6, 1809-1819 A I Husförhörslängder 6, 1809-1819 Med ortreg.
4474456 Saleby församling A I:7, 1819-1825 A I Husförhörslängder 7, 1819-1825 Med ortreg.
4474457 Saleby församling B:1, 1755-1772 B In- och utflyttningslängder 1, 1755-1772 Omf. pastoratet.
4474457 Saleby församling B:2, 1805-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1805-1851 Omf. pastoratet.
4474457 Saleby församling C:1, 1688-1740 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1740 Häri även in- och utflyttningslängder 1690-1740 spridda år, för pastoratet 1690-1699, vigselbok 1688-1739, död- och begravningsbok 1688-1740 samt för Härjevad födelse- och dopbok 1694.
4474457 Saleby församling C:2, 1741-1790 C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1790 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å. För Härjevad: födelsebok 1741-1746, vigselbok 1741-1747 samt död- och begravningsbok 1741-1747.
4474457 Saleby församling C:3, 1791-1830 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1830 Häri även lysnings- och vigselbok 1791-1831 samt död- och begravningsbok 1791-1830.
4474457 Saleby församling C:4, 1830-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1850 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å. För Trässberg och Härjevad: födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1837-1850.
4474457 Saleby församling C:5, 1852-1853 C Födelse- och dopböcker 5, 1852-1853 Kartong. Kladdar Häri även konfirmationsbok 1756-1861 spr. år, omf. past., kommunionlängd 1828-1831 samt dupletter till lysnings- ovh vigselboken 1851-1853, död- och begravningsboken 1852-1853, omf. past.
4474458 Saleby församling H II:1, 1800-1816 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1800-1816 Kartong. Omf. past.
4474458 Saleby församling H II:7, 1850-1855 H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1850-1855 Kartong. Omf. past.
4474458 Saleby församling H II:8, 1856-1861 H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1856-1861 Kartong. Omf. past.
4474459 Saleby församling K I:1, 1658-1698 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1658-1698 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special 1662-1741, fattigräkenskaper 1734-1739, vinsädesräkenskaper 1715, inventarieförteckningar 1658-1682 samt avskrift av protokoll rör. tvist om mulbete 1667.
4474459 Saleby församling K I:2, 1700-1751 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1700-1751 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud 1696-1751, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar för pastoratet 1696-1724 samt anteckningar rör. inskriptioner på pastoratets kyrkklockor 1747.
4474459 Saleby församling L I:2, 1741-1776 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1741-1776 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även specialräkenskaper för fattigkassan 1745-1748.
4474459 Saleby församling L I:4, 1776-1829 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1776-1829 Specialräkenskaper.
4474460 Varvs församling A I:1, 1704-1706 A I Husförhörslängder 1, 1704-1706 Häri även dopbok 1689-1696, för
Varv 1697-1705, vigselbok 1691-1697, lucka 1692, död- och begravningsbok 1687-1705, lucka
1690-1697. Omf. pastoratet.
Vidare kyrkoräkenskaper, special 1688-1747, vinsädesräkenskaper 1806-1849 och visitationspro- tokoll för pastoratet 1698-1706.
4474460 Varvs församling A I:2, 1776-1796 A I Husförhörslängder 2, 1776-1796
4474460 Varvs församling A I:3, 1797-1822 A I Husförhörslängder 3, 1797-1822 Med ortreg.
4474460 Varvs församling A I:4, 1823-1838 A I Husförhörslängder 4, 1823-1838 Med ortreg. Omf. pastoratet.
4474460 Varvs församling A I:5, 1839-1849 A I Husförhörslängder 5, 1839-1849 Med ortreg.
4474460 Varvs församling B:1, 1827-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1850
4474461 Varvs församling C:1, 1681-1688 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1688 Häri även vigselbok 1686-1705,
lucka 1691-1698, död- och begrav-
ningsbok 1680-1688, omf. pastora-
tet, sockenstämmoprotokoll 1644-
1687, skrivelser och resolutioner
1640-1701, kyrkoräkenskaper, spe-
cial 1651-1715 samt anteckn. om
gåvor till kyrkan 1649.
4474461 Varvs församling C:2, 1747-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1777 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1747-1777 spridda år, konfirmationsbok 1827-1837, vig-
selbok 1747-1777, död- och beg-
ravningsbok 1747-1777, vinsädes-
räkenskaper 1784-1794 samt säll-
samma händelser 1749-1906.
Omfattar pastoratet.
4474461 Varvs församling C:3, 1778-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1778-1850 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1778-1849 samt död- och beg-
ravningsbok 1778-1849.
4474461 Varvs församling L I:1, 1747-1831 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1747-1831 Huvudräkenskaper. Häri även fat-
tigräkenskaper 1806-1831.
4474461 Varvs församling L I:2, 1761-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1761-1831 Specialräkenskaper, kladd. Häri
även vinsädeskassan 1761-1763.
4474461 Varvs församling L I:3, 1774-1793 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1793 Specialräkenskaper.
4474462 Karleby församling C:1, 1712-1718 C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1718 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1686-1711, kyrkoräkenskaper, special 1685-1722 samt inventarie-
förteckning 1695.
4474462 Karleby församling C:2, 1739-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1751 Häri även sockenstämmoprotokoll 1741-1793, kyrkoräkenskaper, huvud- och special- 1739-1800 samt stoldelningslängd 1758.
4474462 Karleby församling C:3, 1744-1771 C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1771 Häri även lysnings- och vigselbok 1744-1766, luckor 1746, 1749, 1752-1755, 1757, död- och begravningsbok 1744-1772, kyrkoräkenskaper, special 1744-1771 samt fattigräkenskaper 1744-1773.
4474462 Karleby församling C:4, 1772-1833 C Födelse- och dopböcker 4, 1772-1833 Häri även död- och begravningsbok 1772-1832.
4474462 Karleby församling L I:1, 1771-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1771-1830 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädeskassan 1771-1830.
4474463 Mularps församling A I:1, 1796-1805 A I Husförhörslängder 1, 1796-1805 Med ortreg.
4474463 Mularps församling A I:2, 1806-1825 A I Husförhörslängder 2, 1806-1825 Med ortreg.
4474463 Mularps församling A I:3, 1823-1825 A I Husförhörslängder 3, 1823-1825
4474463 Mularps församling A I:4, 1825-1835 A I Husförhörslängder 4, 1825-1835 Med ortreg.
4474463 Mularps församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Med ortreg.
4474463 Mularps församling A I:6, 1840-1845 A I Husförhörslängder 6, 1840-1845
4474463 Mularps församling A I:7, 1845-1854 A I Husförhörslängder 7, 1845-1854 Med ortreg.
4474464 Slöta församling A I:1, 1764-1772 A I Husförhörslängder 1, 1764-1772
4474464 Slöta församling A I:2, 1773-1791 A I Husförhörslängder 2, 1773-1791
4474464 Slöta församling A I:3, 1790-1801 A I Husförhörslängder 3, 1790-1801
4474464 Slöta församling A I:4, 1800-1811 A I Husförhörslängder 4, 1800-1811
4474464 Slöta församling A I:5, 1812-1827 A I Husförhörslängder 5, 1812-1827 Med ortreg.
4474464 Slöta församling A I:6, 1827-1837 A I Husförhörslängder 6, 1827-1837 Med ortreg.
4474464 Slöta församling A I:7, 1837-1849 A I Husförhörslängder 7, 1837-1849 Med ortreg.
4474465 Tiarps församling A I:1, 1806-1824 A I Husförhörslängder 1, 1806-1824 Med ortreg.
4474465 Tiarps församling A I:2, 1825-1835 A I Husförhörslängder 2, 1825-1835 Med ortreg.
4474465 Tiarps församling A I:3, 1836-1849 A I Husförhörslängder 3, 1836-1849 Med ortreg.
4474465 Tiarps församling C:1, 1687-1690 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1690 Häri även vigselanteckningar 1690 6/1, död- och begravningsbok 1687-1690, lucka 1689, sockenstämmoprotokoll 1680-1723, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1668-1704, inventarieförteckningar u.å.-1715
samt bänkrumslängd 1700.
4474465 Tiarps församling C:2, 1776-1838 C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1838 Häri även in- och utflyttningslängd 1775-1776, 1812, 1835, lysnings- och vigselbok 1777-1838 spridda år samt död- och begravningsbok 1775-1838.
4474465 Tiarps församling C:3, 1839-1871 C Födelse- och dopböcker 3, 1839-1871 Inb. Sid. 1-307, a tergo sid. 1-43. Till 1871 2/8. Häri även lysnings- och vigselbok 1840-1869
samt död- och begravningsbok 1839-1871 30/7.
4474465 Tiarps församling L I:1, 1730-1757 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1757 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1734-1757.
4474465 Tiarps församling L I:2, 1758-1829 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1758-1829 Huvud- o. specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. samt lasarettsräkenskaper 1758-1794.
4474466 Åsle församling L I:1, 1687-1702 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1702 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1704-1722, inventarieförteckningar 1694-1775 samt kyrko- och bänkrumslängder 1689-1770. Omf. även Flittorp.
FÖR PASTORATET: Visitationsprotokoll 1704-1714 samt anteckningar om reparationer och tillbyggnader vid kyrkorna och prästgården 1700-1721.
4474466 Åsle församling L I:2, 1700-1772 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1772 Huvud- och specialräkenskaper, även för Mularp 1700-1765 och för Tiarp 1700-1771.
FÖR PASTORATET: berättelse om Åsle pastorats kyrkor u.å., series pastorum och comministrorum 1412-1804 samt genealogiska anteckningar om ätten Lilliehöök 1304-1824.
4474466 Åsle församling L I:3, 1730-1757 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1730-1757 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1730-1757 och lasarettsräkenskaper 1757.
4474466 Åsle församling L I:5, 1758-1795 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1758-1795 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper och lasarettsräkenskaper under s.å.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:18, 1840t- A I Husförhörslängder 18, 1840t- Häft. opag. Personalförteckning för kronoarbetskåren. Gäller bl.a. fångar som arbetat vid Seglingsbergs station.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:19, 1850t- A I Husförhörslängder 19, 1850t- Häft. opag. Personalförteckning för kronoarbetskåren. Gäller troligen fångar som arbetat någon tid på Gotland.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:20, 1850-1855 A I Husförhörslängder 20, 1850-1855 Inb. uppslag 1-98. Artilleriet, fortifikationsstaten, kronoarbetskårens befäl m.fl.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:21, 1850-1857 A I Husförhörslängder 21, 1850-1857 Inb. uppslag 1-62. Personalförteckning för kronoarbetskåren.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:22, 1853-1860 A I Husförhörslängder 22, 1853-1860 Inb. uppslag 1-85. Personalförteckning för kronoarbetskåren.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:23, 1853-1861 A I Husförhörslängder 23, 1853-1861 Inb. opag. Personalförteckning för 1:a komp. av kronoarbetskårens soldatklass.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:24, 1856-1858 A I Husförhörslängder 24, 1856-1858 Inb. uppslag 1-87. Personalförteckning för kronoarbetskåren.
4474467 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:25, 1856-1860 A I Husförhörslängder 25, 1856-1860 Inb. uppslag 1-139. Artilleriet, fortifikationsstaten, kronoarbetskårens befäl etc.
4474468 Kestads församling A I:1, 1755-1771 A I Husförhörslängder 1, 1755-1771
4474468 Kestads församling L I:1, 1728-1773 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1728-1773 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1791.
4474468 Kestads församling L I:2, 1760-1809 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1809 Specialräkenskaper och skuldbok, spridda år. Häri även fattigkassan samma år.
4474469 Mellby församling A I:1, 1752- A I Husförhörslängder 1, 1752- Omf. även Kållands-Åsaka.
4474469 Mellby församling A I:2, 1754- A I Husförhörslängder 2, 1754- Omf. även Kållands-Åsaka.
4474469 Mellby församling A I:3, 1769-1770 A I Husförhörslängder 3, 1769-1770
4474469 Mellby församling A I:4, 1771-1773 A I Husförhörslängder 4, 1771-1773
4474469 Mellby församling A I:5, 1774-1781 A I Husförhörslängder 5, 1774-1781
4474469 Mellby församling A I:6, 1782-1809 A I Husförhörslängder 6, 1782-1809 Omf. även Kållands-Åsaka.
4474469 Mellby församling A I:7, 1809-1824 A I Husförhörslängder 7, 1809-1824
4474469 Mellby församling A I:8, 1824-1834 A I Husförhörslängder 8, 1824-1834 Omf. även Kållands-Åsaka. Med ortreg.
4474469 Mellby församling A I:9, 1835-1847 A I Husförhörslängder 9, 1835-1847 Med ortreg.
4474469 Mellby församling L I:1, 1654-1812 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1654-1812 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1792-1812 samt inventarieförteckningar 1689-1708.
4474470 Råda församling A I:1, 1695-1715 A I Husförhörslängder 1, 1695-1715 Häri även visitationsprotokoll 1774. Omf. past.
4474470 Råda församling A I:2, 1754- A I Husförhörslängder 2, 1754-
4474470 Råda församling A I:3, 1756- A I Husförhörslängder 3, 1756-
4474470 Råda församling A I:4, 1769-1770 A I Husförhörslängder 4, 1769-1770
4474470 Råda församling A I:5, 1771-1773 A I Husförhörslängder 5, 1771-1773
4474470 Råda församling A I:6, 1774-1784 A I Husförhörslängder 6, 1774-1784 Häri även konfirmationsbok 1774-1833. Omf. past.
4474470 Råda församling A I:7, 1784-1798 A I Husförhörslängder 7, 1784-1798
4474470 Råda församling A I:8, 1799-1809 A I Husförhörslängder 8, 1799-1809
4474470 Råda församling A I:9, 1808-1824 A I Husförhörslängder 9, 1808-1824 Med ortreg.
4474470 Råda församling A I:10, 1824-1834 A I Husförhörslängder 10, 1824-1834 Med ortreg.
4474470 Råda församling A I:11, 1835-1847 A I Husförhörslängder 11, 1835-1847 Med ortreg.
4474471 Larvs församling B:1, 1745-1753 B In- och utflyttningslängder 1, 1745-1753 Häri även konfirmationsbok 1792-1840, lucka 1823-1826. Omf. pastoratet.
4474471 Larvs församling B:2, 1774-1844 B In- och utflyttningslängder 2, 1774-1844 Omfattar pastoratet. Lucka f. infl. 1836-1844.
4474472 Larvs församling C:1, 1688-1700 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1700 Häri även utflyttningslängd 1688-1700, vigselbok 1688-1701, död- och begravningsbok 1688-1701, sockenstämmoprotokoll 1695-1714, visitationsprotokoll 1701 samt series pastorum 1584-1831. Omf. pastoratet. För Larv: Kyrkoräkenskaper, special, 1672-1695, inventarieförteckningar 1681, 1692, bänkdelningslängd 1677 samt reparationer å kyrkan 1675-1697.
4474472 Larvs församling C:2, 1701-1725 C Födelse- och dopböcker 2, 1701-1725 Häri även vigselbok 1701-1725, död- och begravningsbok 1701-1725 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1704-1725. Omf. pastoratet. För Larv: Kyrkoräkenskaper, special, 1695-1721.
4474472 Larvs församling C:3, 1725-1744 C Födelse- och dopböcker 3, 1725-1744 Häri även vigselbok 1726-1738 samt sockenstämmoprotokoll 1723-1736. Omf. pastoratet. För Larv: Död- och begravningsbok 1725-1728 samt kyrkoräkenskaper, special, 1721-1738. För Södra Lundby: Död- och begravningsbok 1726-1728.
4474472 Larvs församling C:4, 1745-1829 C Födelse- och dopböcker 4, 1745-1829 Häri även lysnings- och vigselbok 1746-1829 samt död- och begravningsbok 1746-1829. Omf. pastoratet.
4474473 Slädene församling A I:1, 1801-1805 A I Husförhörslängder 1, 1801-1805
4474473 Slädene församling A I:2, 1810-1815 A I Husförhörslängder 2, 1810-1815
4474473 Slädene församling A I:3, 1816-1820 A I Husförhörslängder 3, 1816-1820 Med ortreg.
4474473 Slädene församling A I:4, 1820-1825 A I Husförhörslängder 4, 1820-1825 Med ortreg.
4474473 Slädene församling A I:5, 1825-1831 A I Husförhörslängder 5, 1825-1831 Med ortreg.
4474473 Slädene församling A I:6, 1831-1836 A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4474473 Slädene församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855
4474473 Slädene församling A I:8, 1856-1870 A I Husförhörslängder 8, 1856-1870 Inb. Sid. 597-672. Med roteregister, förteckn. över husförhörsturer 1856-1865, hemmansförteckning med folkmängdsuppgifter 1856 samt folkmängdsuppgift 1870 31/12.
4474473 Slädene församling C:1, 1715-1740 C Födelse- och dopböcker 1, 1715-1740 Häri även kommunionlängd 1742, vigselbok 1717-1738, död- och begravingsbok 1716-1740 samt kyrkoräkenskaper 1713-1755.
4474473 Slädene församling L I:2, 1755-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1755-1831 Specialräkenskaper.
4474474 Vinköls församling A I:6, 1849-1859 A I Husförhörslängder 6, 1849-1859 Inb. Ortreg. Fol. 1-146,
146 a - 239. Med förteckning på
soldater.
4474474 Vinköls församling A I:7, 1860-1870 A I Husförhörslängder 7, 1860-1870 Inb. Fol. 1-214. Med ortregister
och förteckning över obefintliga
1865, 1868, 1870.
4474474 Vinköls församling B:2, 1848-1879 B In- och utflyttningslängder 2, 1848-1879 Sid. 1-365. In- och utflytt-
ningslängd. Häri även in- och ut-
flyttningslängd för Marum 1865-1879, förteckning över natt-
vardsbarn Vinköl 1848-1866, Marum
1848-1866, främmande socknar 1860-1866.
4474474 Vinköls församling C:3, 1836-1879 C Födelse- och dopböcker 3, 1836-1879 Sid. 1-161. Häri även lysnings- och vigselbok 1836-1879, död- och begravnings-
bok 1836-1879.
4474475 Östra Gerums församling A I:3, 1849-1860 A I Husförhörslängder 3, 1849-1860 Inb. Sid. I-II, Fol. 1-6, 8-61. Med ortregister.
4474476 Falköpings stadsförsamling C:5, 1850-1863 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1863 Inbunden. Födelse- och dopbok. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
Omf. pastoratet.
4474477 Tengene församling A I:8, 1858-1862 A I Husförhörslängder 8, 1858-1862 Inb. Sid. I-III, fol. 1-157. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister samt uppgift om antalet fattighjon.
4474478 Trökörna församling A I:4, 1857-1862 A I Husförhörslängder 4, 1857-1862 Inb. Sid I-III, fol. 1-34, 34a-159. Med ortregister samt förteckning över soldater, fattighjon och obefintliga.
4474479 Ås församling A I:10, 1855-1864 A I Husförhörslängder 10, 1855-1864 Ortreg. Med längd över soldater i Ås och anteckningar till längden.
4474480 Östra Tunhems församling A I:8, 1848-1860 A I Husförhörslängder 8, 1848-1860 Inb. Sid. I-II, fol. 1-192. Omf. även Ugglum. Med förteckning över hållna husförhör 1854-1859, roteindelning: Ö. Tunhem och Ugglum, förteckning över soldater och folkmängdsuppgift 1858-1859.
4474481 Härlunda församling A I:8, 1850-1856 A I Husförhörslängder 8, 1850-1856 Inb. Fol. 1-33, 36-170, 180-212 (fol. 34-35, 171-179 saknas p.g.a. felfoliering). Med ortreg. och folkmängdsuppgifter 1851-1856. Omf. även Bjärka.
4474482 Slöta församling A I:9, 1861-1870 A I Husförhörslängder 9, 1861-1870 Inb. Häri även konfirmationsbok s.å.
4474482 Slöta församling A I:10, 1870-1880 A I Husförhörslängder 10, 1870-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4474483 Otterstads församling A I:9, 1861-1865 A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Med ortregister.
4474484 Otterstads församling A I:10, 1866-1879 A I Husförhörslängder 10, 1866-1879
4474485 Lidköpings församling A I:27, 1867-1873 A I Husförhörslängder 27, 1867-1873 Inb. Ortregister. Gamla staden 1.
4474485 Lidköpings församling A I:28, 1862-1873 A I Husförhörslängder 28, 1862-1873 Inb. Ortregister. Gamla staden 2.
4474486 Fredsbergs församling B:4, 1850-1854 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1854 Häfte i bunt. Inflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4474486 Fredsbergs församling B:5, 1850-1856 B In- och utflyttningslängder 5, 1850-1856 Häfte i bunt. Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet.
4474486 Fredsbergs församling B:6, 1858-1870-01-31 B In- och utflyttningslängder 6, 1858-1870-01-31 Fol. 1-131, a tergo 1-122 + 42 A. Omfattar pastoratet.
4474486 Fredsbergs församling C:6, 1849-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1849-1860 Fol. 1-97. Omfattar pastoratet.
4474486 Fredsbergs församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860 Band i bunt. Fol. 1-55. Omfattar pastoratet.
4474487 Källby församling B:3, 1851-1866 B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1866 4 häften i kartong omf. pastoratet ofullständig 1860.
4474489 Skara stadsförsamling A I:17, 1841-1847 A I Husförhörslängder 17, 1841-1847
4474490 Skara stadsförsamling A I:18, 1846-1858 A I Husförhörslängder 18, 1846-1858 Med ortreg. Skara länderier.
4474490 Skara stadsförsamling A I:19, 1847-1856 A I Husförhörslängder 19, 1847-1856
4474491 Skarstads församling B:1, 1776-1832 B In- och utflyttningslängder 1, 1776-1832 Häri även konfirmationsbok 1776-1832. Omfattar pastoratet
4474491 Skarstads församling C:1, 1667-1709 C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1709 Spridda år. Häri även in- och utflyttningslängder 1689-1694 spridda år, vigselbok 1667-1714 spridda år,död- och begravningsbok 1667-1714 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1667-1708, kyrkoräkenskaper special 1685-1708, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1704, anteckningar om gåvor till kyrkan 1662-1683, stoldelningslängd 1664 samt syneprotokoll 1681, 1685.
4474491 Skarstads församling C:2, 1724-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1749 Häri även in- och utflyttningslängder 1725-1778, konfirmationsbok 1750-1777, vigselbok 1724-1748 luckor 1730, 1733, död- och begravningsbok 1724-1749 samt kollekträkenskaper 1776-1782, omfattar pastoratet.
4474491 Skarstads församling C:3, 1749-1787 C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1787 Häri även in- och utflyttningslängder 1751-1796, vigselbok 1749-1796 samt död- och begravningsbok 1749-1794, omfattar pastoratet
4474491 Skarstads församling C:4, 1788-1832 C Födelse- och dopböcker 4, 1788-1832 Häri även lysnings- och vigselbok 1797-1833 samt död- och begravningsbok 1795-1832, omfattar pastoratet
4474491 Skarstads församling C:5, 1833-1849 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1849 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., omfattar pastoratet
4474492 Önums församling A I:1, 1775-1779 A I Husförhörslängder 1, 1775-1779
4474492 Önums församling A I:2, 1780-1788 A I Husförhörslängder 2, 1780-1788
4474492 Önums församling A I:3, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3, 1789-1795
4474492 Önums församling A I:4, 1796-1814 A I Husförhörslängder 4, 1796-1814
4474492 Önums församling A I:5, 1813-1825 A I Husförhörslängder 5, 1813-1825 Med ortreg.
4474492 Önums församling A I:6, 1825-1837 A I Husförhörslängder 6, 1825-1837 Med ortreg.
4474492 Önums församling A I:7, 1837-1857 A I Husförhörslängder 7, 1837-1857 Med ortreg. Omf. även Vara.
4474492 Önums församling A I:8, 1858-1866 A I Husförhörslängder 8, 1858-1866 Inb. Fol. I-II, 1-103.
4474492 Önums församling C:1, 1688-1714 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1714 Lucka 1709-1710. Häri även vigselbok 1688-1714 luckor 1693, 1697, 1705, 1708-1710, död- och begravningsbok 1688-1707 lucka 1703, sockenstämmoprotokoll 1685-1714, kyrkoräkenskaper huvud- och special 1685-1807, inventarieförteckningar 1685, 1770 samt series pastorum 1720-1899.
4474493 Händene församling A I:1, 1775-1802 A I Husförhörslängder 1, 1775-1802
4474493 Händene församling A I:2, 1802-1810 A I Husförhörslängder 2, 1802-1810 Med ortreg.
4474493 Händene församling A I:3, 1809-1815 A I Husförhörslängder 3, 1809-1815
4474493 Händene församling A I:4, 1815-1831 A I Husförhörslängder 4, 1815-1831 Med ortreg.
4474493 Händene församling A I:5, 1830-1838 A I Husförhörslängder 5, 1830-1838 Med ortreg.
4474493 Händene församling A I:6, 1838-1846 A I Husförhörslängder 6, 1838-1846 Med ortreg.
4474493 Händene församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855 Med ortreg.
4474493 Händene församling A I:8, 1855-1861 A I Husförhörslängder 8, 1855-1861 Med ortreg.
4474494 Härlunda församling C:1, 1657-1667 C Födelse- och dopböcker 1, 1657-1667 Häri även vigselbok samt dödbok samma år, luckor 1659-1660, husförhörslängd 1709-1713, Kungl. brev 1684-1692, sockenstämmoprotokoll 1641-1657, kyrkoräkenskaper 1657-1679, inventarieförteckning 1646, stoldelningslängd 1653, kopia av Härlunda stoms givna domar u.å., utdrag ur Skånings härads dombok 1628 samt extrakt av jordransakningsprotokoll om prästbolet 1704.
4474494 Härlunda församling C:2, 1706-1722 C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1722 Lucka 1716. Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1707-1722, kyrkoräkenskaper, huvud, 1703-1714, 1720, inventarieförteckning 1700, sockenstämmoprotokoll 1700-1715, inventarieförteckning 1700, omf. även Bjärka samt för Bjärka specialräkenskaper för kyrkan 1694-1700.
4474494 Härlunda församling C:3, 1722-1768 C Födelse- och dopböcker 3, 1722-1768 Spridda år. Häri även husförhörslängd 1713-1719, vigselbok samt död- och begravningsbok 1722-1768, kyrkoräkenskaper, huvud, 1713-1719, sockenstämmoprotokoll 1716-1756, kyrkoräkenskaper huvud, 1720-1748, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1700-1756, omf. även Bjärka, samt för Bjärka dopbok 1722-1768, vigselbok samt död- och begravningsbok 1722-1768 samt kyrkoräkenskaper 1713-1719.
4474494 Härlunda församling C:4, 1769-1832 C Födelse- och dopböcker 4, 1769-1832 Häri även lysnings- och vigselbok 1769-1828 död- och begravningsbok 1769-1832 samt in- och utflyttningslängder 1769-1829. Omf. även Bjärka.
4474494 Härlunda församling C:5, 1832-1849 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1849 Häri även lysnings- och vigselbok 1832-1849 samt död- och begravningsbok 1832-1850. Omf. även Bjärka.
4474494 Härlunda församling K I:1, 1684-1691 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1684-1691 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud- och special, 1678-1750 samt inventarieförteckning 1684.
4474494 Härlunda församling L I:2, 1766-1822 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1822 Specialräkenskaper. Häri även kyrkoräkenskaper 1781-1822 för Bjärka samt vinsädeskassan 1766-1822. Omf. även Bjärka 1782-1822.
4474495 Synnerby församling A I:1, 1775-1797 A I Husförhörslängder 1, 1775-1797
4474495 Synnerby församling A I:2, 1797-1815 A I Husförhörslängder 2, 1797-1815
4474495 Synnerby församling A I:3, 1816-1824 A I Husförhörslängder 3, 1816-1824 Med ortreg.
4474495 Synnerby församling A I:4, 1824-1833 A I Husförhörslängder 4, 1824-1833 Med ortreg.
4474495 Synnerby församling A I:5, 1833-1843 A I Husförhörslängder 5, 1833-1843
4474495 Synnerby församling A I:6, 1843-1857 A I Husförhörslängder 6, 1843-1857 Med ortreg.
4474495 Synnerby församling B:1, 1818-1859 B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1859 Omfattar pastoratet.
4474496 Vinköls församling C:1, 1690-1756 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1756 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1691-1695, vigselbok 1690-1756, död- och begravnings-
bok 1690-1752, sockenstämmo-
protokoll 1655-1741 spridda år, kyrkoräkenskaper, huvud, 1657-1718 spridda år samt stol-
delningslängd 1647.
4474496 Vinköls församling C:2, 1757-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1757-1836 Häri även lysnings- och vigselbok
1757-1835 samt död- och begrav-
ningsbok 1757-1836.
4474496 Vinköls församling L I:1, 1776-1832 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1776-1832 Special- och skuldbok. Häri även vinsädesräkenskaper 1841-1845.
4474497 Saleby församling A I:8, 1825-1830 A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Med ortreg.
4474497 Saleby församling A I:9, 1831-1834 A I Husförhörslängder 9, 1831-1834 Med ortreg.
4474497 Saleby församling A I:10, 1835-1844 A I Husförhörslängder 10, 1835-1844 Med ortreg.
4474497 Saleby församling A I:11, 1844-1849 A I Husförhörslängder 11, 1844-1849 Med ortreg.
4474498 Hömbs församling A I:1, 1776-1796 A I Husförhörslängder 1, 1776-1796 Häri även kommunionslängd 1776-1810.
4474498 Hömbs församling A I:2, 1797-1822 A I Husförhörslängder 2, 1797-1822 Med ortreg.
4474498 Hömbs församling A I:3, 1809-1820 A I Husförhörslängder 3, 1809-1820 Omf. Kavlås Alunbruk.
4474498 Hömbs församling A I:4, 1838-1849 A I Husförhörslängder 4, 1838-1849 Med ortreg.
4474498 Hömbs församling B:1, 1827-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1850
4474498 Hömbs församling C:1, 1778-1850 C Födelse- och dopböcker 1, 1778-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1778-1849 samt död- och begravningsbok 1778-1849.
4474498 Hömbs församling L I:1, 1667-1747 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1667-1747 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1669-1697.
4474498 Hömbs församling L I:2, 1747-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1747-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper, huvud 1806-1831.
4474499 Kymbo församling A I:1, 1806-1814 A I Husförhörslängder 1, 1806-1814
4474499 Kymbo församling A I:2, 1815-1820 A I Husförhörslängder 2, 1815-1820
4474499 Kymbo församling A I:3, 1821-1835 A I Husförhörslängder 3, 1821-1835 Med ortreg.
4474499 Kymbo församling A I:4, 1839-1843 A I Husförhörslängder 4, 1839-1843 Med ortreg.
4474499 Kymbo församling A I:5, 1843-1849 A I Husförhörslängder 5, 1843-1849
4474499 Kymbo församling A I:6, 1848-1849 A I Husförhörslängder 6, 1848-1849
4474499 Kymbo församling A I:7, 1849- A I Husförhörslängder 7, 1849-
4474499 Kymbo församling L I:1, 1687-1735 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1735 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även dupletter av födelse- och dopboken 1691-1695, vigsel-
boken 1691-1692 och död- och begravningsboken 1691-1695, samt inventarieförteckning u.å.
4474499 Kymbo församling L I:2, 1735-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1735-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1781-1831.
4474500 Valstads församling A I:1, 1695- A I Husförhörslängder 1, 1695- Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling A I:2, 1703-1722 A I Husförhörslängder 2, 1703-1722 Finnes 1703, 1706, 1722. Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling A I:3, 1755-1762 A I Husförhörslängder 3, 1755-1762 Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling A I:4, 1765-1773 A I Husförhörslängder 4, 1765-1773
4474500 Valstads församling A I:5, 1775-1787 A I Husförhörslängder 5, 1775-1787 Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling A I:6, 1806-1814 A I Husförhörslängder 6, 1806-1814
4474500 Valstads församling A I:7, 1814-1820 A I Husförhörslängder 7, 1814-1820
4474500 Valstads församling A I:8, 1820-1829 A I Husförhörslängder 8, 1820-1829
4474500 Valstads församling A I:9, 1830-1835 A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Med ortreg.
4474500 Valstads församling A I:10, 1835-1839 A I Husförhörslängder 10, 1835-1839 Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling A I:11, 1839-1849 A I Husförhörslängder 11, 1839-1849 Med ortreg.
4474500 Valstads församling B:1, 1823-1837 B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1837 Omf. pastoratet.
4474500 Valstads församling B:2, 1838-1849 B In- och utflyttningslängder 2, 1838-1849 Omf. pastoratet.
4474501 Valstads församling C:1, 1691-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1757 Häri även vigselbok 1691-1756 samt död- och begravningsbok 1691-1757. Omf. pastoratet.
4474501 Valstads församling C:2, 1757-1809 C Födelse- och dopböcker 2, 1757-1809 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1764-1820, vigselbok 1757-1809 samt död- och be-
gravningsbok 1757-1809. Omf. pastoratet.
4474501 Valstads församling C:3, 1810-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1850 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1810-1849 samt död- och begravningsbok 1810-1850. Omf. pastoratet.
4474501 Valstads församling L I:1, 1680-1730 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1730 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1655-1707.
4474501 Valstads församling L I:2, 1731-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1731-1831 Huvudräkenskaper. Häri även skol-
räkenskaper 1811-1823, fattig-
räkenskaper 1781-1831 samt vin-
sädesräkenskaper omf. pastoratet 1757-1839.
4474502 Slöta församling C I:5, 1753-1760 C I Födelse- och dopböcker 5, 1753-1760 Häri även utflyttningslängd 1771, lysnings- och vigselbok omf. även Karleby 1754-1760, död- och begravningsbok 1754-1760, kyrkoräkenskaper, special 1753-1760, fattigräkenskaper 1753-1760, vinsädesräkenskaper omf. även Karleby 1745-1759, lasarettsräkenskaper 1759-1760, visitationsprotokoll omf. även Karleby 1757 samt sällsam händelse 1754.
4474502 Slöta församling C I:6, 1759-1838 C I Födelse- och dopböcker 6, 1759-1838 Häri även död- och begravningsbok 1760-1838.
4474502 Slöta församling C I:8, 1847-1875 C I Födelse- och dopböcker 8, 1847-1875 Finnes 1847, 1875.
Häri även lysnings- och vigselbok 1797-1875 spr. år omf. Karleby 1875, död- och begravningsbok 1852-1875 spr. år omf. Karleby 1875, kyrkotagning 1875 omf. Karleby samt avlösningshandlingar 1717-1806 spr. år.
4474502 Slöta församling H II:1, 1801-1868 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1801-1868 Inflyttningsattester. Omf. pastoratet.
4474502 Slöta församling L I:1, 1760-1801 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1760-1801 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även vinsädesräkenskaper 1770-1800.
4474503 Åsle församling B:1, 1775-1841 B In- och utflyttningslängder 1, 1775-1841 Luckor 1777-1795, 1798-1808, 1810, 1821-1834. Häri även lysnings- och vigselbok 1776-1838 samt flyttningslängder för Mularp och Tiarp 1796-1841.
4474503 Åsle församling C:1, 1687-1689 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1689 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok under s.å., sockenstämmoprotokoll 1671-1696, gällstämmoprotokoll 1697-1698, kyrkoräkenskaper, special, 1659-1692, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1659-1693, bänkrumslängd u.å.-1689, anteckn. om penningstöld i kyrkan 1689, förteckning över prästgårdens ägor u.å. samt syneprotokoll 1680. Omf. även Flittorp.
4474503 Åsle församling C:2, 1690-1721 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1721 Häri även in- och utflyttningslängd, enstaka anteckningar, 1691-1714, vigselbok 1690-1721 samt död- och begravningsbok 1690-1721. Omf. pastoratet.
4474503 Åsle församling C:3, 1722-1775 C Födelse- och dopböcker 3, 1722-1775 Häri även in- och utflyttningslängd, enstaka anteckningar, 1721-1775, vigselbok 1722-1775, död- och begravningsbok 1722-1770 för Mularp och Tiarp 1722-1775, visitationsprotokoll 1711-1766, series pastorum 1412-1760 samt märkliga händelser 1721-1722. Omf. pastoratet.
4474503 Åsle församling C:4, 1776-1838 C Födelse- och dopböcker 4, 1776-1838 Häri även död- och begravningsbok 1770-1838.
4474504 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:15, 1848-1853 A I Husförhörslängder 15, 1848-1853 Inb. opag. Personalförteckning 1:sta komp. av kronoarbetskårens soldatklass.
4474504 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:16, 1849-1861 A I Husförhörslängder 16, 1849-1861 Inb. fol. 1-253. Personalför-
teckning för kronoarbetskåren
Waxholms bat., 9:e & 10:e komp.
4474505 Larvs församling A I:1, 1803-1812 A I Husförhörslängder 1, 1803-1812 Häri även kommunionlängd 1808-1815.
4474505 Larvs församling A I:2, 1812-1821 A I Husförhörslängder 2, 1812-1821
4474505 Larvs församling A I:3, 1822-1834 A I Husförhörslängder 3, 1822-1834 Med ortreg.
4474505 Larvs församling A I:4, 1835-1840 A I Husförhörslängder 4, 1835-1840 Med ortreg.
4474505 Larvs församling A I:5, 1840-1849 A I Husförhörslängder 5, 1840-1849
4474506 Larvs församling C:5, 1830-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1849 samt död- och begravningsbok 1830-1860. Omf. pastoratet.
4474506 Larvs församling L I:1, 1738-1830 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1830 Huvudräkenskaper och skuldbok. Häri även kyrkodirektionens protokoll 1855-1859 samt magasinsräkenskaper 1812-1813.
4474506 Larvs församling L I:2, 1750-1798 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1798 Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även konsistoriebrev 1749 samt vinsädesräkenskaper 1776-1797.
4474507 Tråvads församling A I:1, 1805-1812 A I Husförhörslängder 1, 1805-1812
4474507 Tråvads församling A I:2, 1813-1822 A I Husförhörslängder 2, 1813-1822
4474507 Tråvads församling A I:3, 1822-1834 A I Husförhörslängder 3, 1822-1834 Med ortreg.
4474507 Tråvads församling A I:4, 1834-1840 A I Husförhörslängder 4, 1834-1840
4474507 Tråvads församling A I:5, 1840-1849 A I Husförhörslängder 5, 1840-1849
4474507 Larvs församling D II:1, odat, ca 1830- D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, odat, ca 1830- Häfte i bunt,
topografiskt uppställd. Omfattar Längjum 1873-1878, Södra Lundby 1869-1879, Tråvad 1792-1853 spr. år.
4474507 Tråvads församling L I:1, 1722-1786 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1722-1786 Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1720-1736, inventarieförteckningar 1722-1749
samt stoldelningslängd u.å.
4474507 Tråvads församling L I:2, 1757-1830 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1830 Specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1786-1829.
4474508 Lyrestads församling C:1, 1625-1746 C Födelse- och dopböcker 1, 1625-1746 Häri även inflyttningslängd 1677-1695, vigselbok 1626-1746, död- och begravningsbok 1625-1746, sockenstämmoprotokoll 1678-1750, kyrkoräkenskaper, huvud, 1665-1790, fattigräkenskaper 1785-1790, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1665-1899, bänk- och kyrkobalkslängder 1634-1664, anteckn. om orgelinvigning 1770, protokoll vid avträdessyn 1853 samt series pastorum u.å.
4474508 Lyrestads församling C:2, 1746-1855 C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1855 Häri även lysnings- och vigselbok 1746-1855, död- och begravningsbok 1746-1856, kollekträkenskaper 1776-1789, vinsädesräkenskaper 1744-1790 samt protokoll ang. ersättning för jord med anledning av Göta Kanalbygget 1811.
4474509 Vads församling A I:1, 1747-1762 A I Husförhörslängder 1, 1747-1762 Med ortreg. Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:2, 1764-1773 A I Husförhörslängder 2, 1764-1773 Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:3, 1773-1788 A I Husförhörslängder 3, 1773-1788 Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:4, 1788-1811 A I Husförhörslängder 4, 1788-1811 Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:5, 1803-1811 A I Husförhörslängder 5, 1803-1811 Med ortreg.
4474509 Vads församling A I:6, 1812-1828 A I Husförhörslängder 6, 1812-1828 Med ortreg. Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:7, 1828-1842 A I Husförhörslängder 7, 1828-1842 Med ortreg. Omf. även Mo.
4474509 Vads församling A I:8, 1843-1860 A I Husförhörslängder 8, 1843-1860 Med ortreg.
4474510 Horns församling K I:1, 1766-1823 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1766-1823 Socken- och gällstämmoprotokoll. Häri även visitationsprotokoll 1767 omf. past. För Frösve: Avskrift av kontrakt ang. kyrkobyggnad 1769. För Horn: Avskrift av protokoll ang. kyrkans invigning 1778, domkapitlets utslag ang. guds-
tjänster 1790, bestämning av prästgårdens del i gärdesgård 1794, kontrakt ang. uppförande av ny kyrka 1803 samt ang. kyrkans inredning 1804. För Säter: Ang. överklagat klockareval 1787.
4474510 Horns församling L I:6, 1788-1831 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1788-1831 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkvårdsstyrelsens protokoll
1850-1862, skolräkenskaper 1832-1847, omf. past., samt fattigkassans, huvud, special- och skuldbok 1851-1862.
4474510 Horns församling L I:7, 1789-1830 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1789-1830 Specialräkenskaper. Häri även från Frösve kyrko- och fattig-
kassor 1830-1831 samt för pastoratets vinsädeskassa 1789-1807.
4474510 Horns församling L I:8, 1808-1831 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1808-1831 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassan, omf. past., 1808-1831, kollekträkenskaper 1808-1822 samt lasarettskassan 1808-1831.
4474510 Horns församling L III:1, 1806-1831 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1806-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även skolkassan, huvud-, special- och skuldbok, 1846-1848. Omf. past.
4474510 Horns församling L V:1, 1765-1863 L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 1, 1765-1863 Magasinskassan. Omf. past.
4474511 Hångsdala församling A I:4, 1849-1860 A I Husförhörslängder 4, 1849-1860 Inb. sid. I-II. Fol. 1-58 med ortregister.
4474511 Hångsdala församling B:4, 1852-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1852-1860 Sid. 1-62, 1-56 a tergo. Omf. pastoratet.
4474511 Hångsdala församling C:4, 1852-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1860 Inb. sid. 1-70. Omf. pastoratet.
4474511 Hångsdala församling E:1, 1852-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1860 Omf. pastoratet.
4474511 Hångsdala församling F:1, 1852-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1860 Omfattar pastoratet.
4474512 Hömbs församling A I:5, 1850-1860 A I Husförhörslängder 5, 1850-1860 Inb. Ortreg. Fol. I, 1-75, 1-40.
4474513 Skörstorps församling A I:3, 1849-1860 A I Husförhörslängder 3, 1849-1860 Inb. Sid. I-II. Fol. 1-60. Med ortregister.
4474514 Valstads församling A I:12, 1850-1852 A I Husförhörslängder 12, 1850-1852 Inb. Fol. 1-96. Med ortregister. Omf. även Vättak.
4474514 Valstads församling A I:13, 1852-1857 A I Husförhörslängder 13, 1852-1857 Inb. Fol. 1-142. Med ortregister.
4474514 Valstads församling A I:14, 1857-1861 A I Husförhörslängder 14, 1857-1861 Inb. Fol. 1-277. Med ort-
register. Omf. past.
4474515 Valstads församling C:4, 1849-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1849-1860 Omf. past.
4474515 Valstads församling E:1, 1849-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1849-1860 Omf. past.
4474515 Valstads församling F:1, 1849-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1849-1860 Omf. past.
4474515 Valstads församling D II:1, 1788-1799 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1788-1799
4474515 Valstads församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860 Inflyttningslängd. Omf. past.
4474515 Valstads församling B:4, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Utflyttningslängd. Omf. past.
4474516 Broddetorps församling A I:5, 1852-1860 A I Husförhörslängder 5, 1852-1860 Inb.Fol.1-186.Omf.även Bolum.
4474516 Broddetorps församling B:2, 1851-1862 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1862 Inb.Sid.1-35,1-47 a tergo. In-
flyttningslängd 1851-1860 ut-
flyttningslängd 1851-1862. Omf.
past.
4474516 Broddetorps församling E:2, 1851-1862 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1851-1862 Inb.Sid.1-35. Omf. pastoratet.
4474517 Hassle församling H II:1, 1820-1831 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1820-1831 Inflyttningsattester för pastoratet
4474517 Hassle församling H II:2, 1832-1840 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1832-1840 Inflyttningsattester för pastoratet
4474518 Hjo stadsförsamling A I:7, 1861-1868 A I Husförhörslängder 7, 1861-1868 Häri även folkmängdsuppgifter 1861-1866.
4474518 Hjo stadsförsamling A I:8, 1868-1877 A I Husförhörslängder 8, 1868-1877
4474519 Hjo stadsförsamling A I:9, 1877-1889 A I Husförhörslängder 9, 1877-1889
4474520 Norra Fågelås församling A I:9, 1874-1884 A I Husförhörslängder 9, 1874-1884 Inb. Med ortregister. Häri även folkmängdsuppgifter 1875-1884, även för Södra Fågelås s.å., förteckning över obefintliga 1882-1884.
4474520 Norra Fågelås församling A I:10, 1885-1895 A I Husförhörslängder 10, 1885-1895 Inb. Med ortregister. Häri även folkmängdsuppgifter 1885-1895, även för Södra Fågelås s.å. Med fört. över församlingens kyrko- och skolråd 1886-1894, över odöpta barn 1886-1891. Förteckning över obefintliga 1886-1894.
4474521 Södra Fågelås församling A I:5, 1858-1865 A I Husförhörslängder 5, 1858-1865 Inb. Med ortregister.
4474521 Södra Fågelås församling A I:6, 1865-1875 A I Husförhörslängder 6, 1865-1875 Inb. Med ortregister. Häri även obefintliga 1869-1873
4474522 Härja församling A I:6, 1870-1875 A I Husförhörslängder 6, 1870-1875 Inb.
4474522 Härja församling A I:7, 1876-1890 A I Husförhörslängder 7, 1876-1890 Inb.
4474523 Karleby församling A I:9, 1861-1870 A I Husförhörslängder 9, 1861-1870 Inb. Häri även konfirmationsbok 1861-1864.
4474523 Karleby församling A I:10, 1871-1880 A I Husförhörslängder 10, 1871-1880 Band i bunt. Häri även bok över obefintliga s.å.
4474523 Karleby församling A I:11, 1881-1894 A I Husförhörslängder 11, 1881-1894 Inb.
4474524 Slöta församling A I:11, 1880-1894 A I Husförhörslängder 11, 1880-1894 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4474525 Lidköpings församling A I:32, 1873-1881 A I Husförhörslängder 32, 1873-1881 Inb. Ortregister. Gamla staden 1.
4474525 Lidköpings församling A I:33, 1873-1881 A I Husförhörslängder 33, 1873-1881 Inb. Ortregister. Gamla staden 2.
4474526 Lidköpings församling A I:35, 1873-1881 A I Husförhörslängder 35, 1873-1881 Inb. Tomtregister. Nya staden 2.
4474526 Lidköpings församling A I:36, 1873-1881 A I Husförhörslängder 36, 1873-1881 Inb. Ort- och tomtregister. Nya staden 3.
4474527 Lidköpings församling A I:37, 1881-1891 A I Husförhörslängder 37, 1881-1891 Inb. Ort- och tomtregister. Gamla staden 1.
4474527 Lidköpings församling A I:38, 1881-1891 A I Husförhörslängder 38, 1881-1891 Inb. Ortregister. Gamla staden 2.
4474528 Hova församling B:2, 1856-1888 B In- och utflyttningslängder 2, 1856-1888 Inb.
4474528 Hova församling E I:4, 1841-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1841-1866 För åren 1841-1849 endast lysningsbok. Häri även lysnings- och vigselbok för Älgarås 1841-1894 och för Finnerödja 1841-1862.
4474553 Skara stadsförsamling A I:1, 1746-1759 A I Husförhörslängder 1, 1746-1759 Omf. även Skara landsf. 1746-1756. Häri även konfirmationsbok 1757-1759.
4474553 Skara stadsförsamling A I:2, 1759-1766 A I Husförhörslängder 2, 1759-1766
4474553 Skara stadsförsamling A I:3, 1766-1772 A I Husförhörslängder 3, 1766-1772 Häri även konfirmationsbok 1774-1796.
4474553 Skara stadsförsamling A I:4, 1773-1777 A I Husförhörslängder 4, 1773-1777 Med person- och ortregister. Omf. även Skara landsf. 1778-1782. Häri även konfirmationsbok 1773-1797.
4474554 Skara stadsförsamling L III:1, 1720-1767 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1720-1767 Specialräkenskaper med utspisningsbok 1756-1760.
4474554 Skara stadsförsamling L III:2, 1756-1760 L III Räkenskaper för fattigvård 2, 1756-1760 Sammandrag över sammanskottsmedel.
4474554 Skara stadsförsamling L III:3, 1760-1767 L III Räkenskaper för fattigvård 3, 1760-1767 Utspisningsbok.
4474554 Skara stadsförsamling L III:4, 1765-1811 L III Räkenskaper för fattigvård 4, 1765-1811 Specialräkenskaper.
4474554 Skara stadsförsamling L III:5, 1765-1814 L III Räkenskaper för fattigvård 5, 1765-1814 Specialräkenskaper.
4474554 Skara stadsförsamling L III:6, 1767-1777 L III Räkenskaper för fattigvård 6, 1767-1777 Utspisningsbok.
4474554 Skara stadsförsamling L III:7, 1778-1813 L III Räkenskaper för fattigvård 7, 1778-1813 Utspisningsbok.
4474555 Härjevads församling A I:1, 1756-1763 A I Husförhörslängder 1, 1756-1763 Omf. även Trässberg.
4474555 Härjevads församling A I:2, 1763-1774 A I Husförhörslängder 2, 1763-1774 Med ortreg. Häri även series pastorum 1228-1848 samt hus- förhörslängd för Trässberg 1763-1774.
4474555 Härjevads församling A I:3, 1775-1796 A I Husförhörslängder 3, 1775-1796 Omf. även Trässberg.
4474555 Härjevads församling A I:4, 1796-1813 A I Husförhörslängder 4, 1796-1813 Omf. även Trässberg.
4474555 Härjevads församling A I:5, 1813-1819 A I Husförhörslängder 5, 1813-1819 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474555 Härjevads församling A I:6, 1819-1825 A I Husförhörslängder 6, 1819-1825 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474555 Härjevads församling A I:7, 1825-1830 A I Husförhörslängder 7, 1825-1830 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474555 Härjevads församling A I:8, 1831-1834 A I Husförhörslängder 8, 1831-1834 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474555 Härjevads församling A I:9, 1835-1843 A I Husförhörslängder 9, 1835-1843 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474555 Härjevads församling A I:10, 1844-1849 A I Husförhörslängder 10, 1844-1849 Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4474556 Trässbergs församling C:1, 1692-1739 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1739 Häri även vigselbok 1692-1747,
luckor 1709-1710, 1724-1729, 1732, död- och begravningsbok 1692-1747, lucka 1730, sockenstämmoprotokoll 1688-1738,
kyrkoräkenskaper, special 1688-1738, inventarieförteckningar 1692-1715, kyrkobalkslängd 1734
samt anteckn. rör. nya predikstolens invigning 1704.
4474556 Trässbergs församling C:2, 1740-1817 C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1817 Häri även vigselbok 1747-1817,
lucka 1770, död och begravningsbok 1747-1817, sockenstämmoprotokoll 1739-1756,
kyrkoräkenskaper, huvud 1739-1756
samt visitationsprotokoll och
inventarieförteckning 1738-1748 omf. pastoratet.
4474556 Trässbergs församling C:3, 1818-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1818-1836 Häri även lysnings- och vigselbok 1818-1830 samt död- och begravningsbok 1818-1837.
4474556 Trässbergs församling L I:1, 1704-1758 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1758 Specialräkenskaper, lucka 1706-1744.
Häri även fattigräkenskaper
1744-1755 samt lasarettskassan 1755-1757.
4474556 Trässbergs församling L I:2, 1758-1789 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1758-1789 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1758-1790.
4474556 Trässbergs församling L I:3, 1777-1789 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1789 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777-1790.
4474556 Trässbergs församling L I:4, 1790-1794 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1790-1794 Specialräkenskaper.
4474557 Kungslena församling A I:1, 1797-1822 A I Husförhörslängder 1, 1797-1822 Med ortreg.
4474557 Kungslena församling A I:2, 1822-1838 A I Husförhörslängder 2, 1822-1838 Med ortreg.
4474557 Kungslena församling A I:3, 1838-1849 A I Husförhörslängder 3, 1838-1849 Med ortreg.
4474557 Kungslena församling B:1, 1827-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1850
4474558 Karlsborgs garnisonsförsamling A I:17, 1849-1861 A I Husförhörslängder 17, 1849-1861 Inb. fol. 254-483. Personalför-
teckning för kronoarbetskåren Waxholms bat., 10:e komp. Häri även in- och utflyttningslängd 1849-1851, kommunionlängd 1849 (för 9:e och 10:e komp.), död- och begravningsbok 1853-1860 samt alfabetiskt register till
A I: 16 och A I: 17.
4474559 Österplana församling A I:1, 1740-1745 A I Husförhörslängder 1, 1740-1745 Finnes 1740-1741, 1745. Omf. även Kestad.
4474559 Österplana församling A I:2, 1743-1747 A I Husförhörslängder 2, 1743-1747 Häri även inflyttningslängd 1749, 1751 samt inventarieförteckning 1817. Omf. även Kestad.
4474559 Österplana församling A I:3, 1801-1812 A I Husförhörslängder 3, 1801-1812 Omf. även Kestad.
4474559 Österplana församling A I:4, 1829-1837 A I Husförhörslängder 4, 1829-1837 Med ortreg. Omf. även Kestad.
4474559 Österplana församling A I:5, 1837-1850 A I Husförhörslängder 5, 1837-1850 Med ortreg. Omf. även Kestad.
4474559 Österplana församling A I:6, 1850-1861 A I Husförhörslängder 6, 1850-1861 Inb. Fol. 1-245. Med ortregister, förteckning över gratialister samt folkmängdsuppgift för pastoratet 1858-1859. Omf. även Kestad.
4474560 Österplana församling H II:1, 1819-1870 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1819-1870 Inflyttningsattester, spridda år. Omf. även Kestad.
4474560 Österplana församling L I:1, 1765-1827 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1765-1827 Specialräkenskaper.Häri även sockenstämmoprotokoll 1692,1706 samt kyrkoräkenskaper, special, för Kestad 1809-1833.
4474561 Lyrestads församling A I:1, 1837-1853 A I Husförhörslängder 1, 1837-1853 Häri även lysningsbok 1833-1855, skolstyrelsens protokoll 1855, kyrkoräkenskaper, special, 1824-1831 samt fattigräkenskaper 1824-1831.
4474561 Lyrestads församling A I:2, 1850-1855 A I Husförhörslängder 2, 1850-1855 Med ortreg. Västerliden.
4474562 Synnerby församling A I:7, 1858-1865 A I Husförhörslängder 7, 1858-1865 Inb. Sid. 1-380
4474562 Synnerby församling A I:8, 1866-1874 A I Husförhörslängder 8, 1866-1874 Inb. Ortreg. Sid. 1-374. Med förteckning över soldater.
4474562 Synnerby församling B:2, 1859-1875 B In- och utflyttningslängder 2, 1859-1875 Sid. 1-480. Omfattar pastoratet.
4474562 Synnerby församling E:1, 1840-1881 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1840-1881 Inb. Sid. 1-164. Omfattar pastoratet. Med anteckning om betalning av lån u.å.
4474563 Kymbo församling A I:8, 1850-1852 A I Husförhörslängder 8, 1850-1852 Inb. Fol. 1-97. Med ortregister. Omf. även Suntak.
4474563 Kymbo församling A I:9, 1852-1857 A I Husförhörslängder 9, 1852-1857 Inb. Fol. 1-122. Med ortregister.
4474564 Varvs församling A I:6, 1850-1860 A I Husförhörslängder 6, 1850-1860 Inb. Något brandskadad. Med ortreg. Fol. I, 1-47, 1-23.
4474564 Varvs församling B:2, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1860 Inb. Sid. 1-226, a tergo 1-54.
Omfattar pastoratet. Häri även
specialräkenskaper för kyrko- kassan 1880-1925.
4474564 Varvs församling C:4, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1850-1861 Inb. Sid. 1-268. Omf. pastoratet.
Häri även lysnings- och vigselbok
1850-1861 samt död- och begrav-
ningsbok 1850-1861. Omfattar pas-
toratet.
4474565 Norra Fågelås församling A I:6, 1851-1858 A I Husförhörslängder 6, 1851-1858 Inb. Fol. I-III, 1-279. Med ortregister.
4474565 Norra Fågelås församling B:4, 1853-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1853-1860 Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
4474566 Härlunda församling A I:9, 1857-1863 A I Husförhörslängder 9, 1857-1863 Inb. Fol. 1-129. Med ortreg. och folkmängdsuppgifter 1858-1861.
4474566 Härlunda församling A I:10, 1864-1870 A I Husförhörslängder 10, 1864-1870 Inb.
4474567 Varvs församling A I:7, 1860-1878 A I Husförhörslängder 7, 1860-1878 Inb. Häri även fört. över obe-
fintliga 1869-1876.
4474567 Varvs församling A I:8, 1878-1886 A I Husförhörslängder 8, 1878-1886 Inb. Häri även fört. över obe-
fintliga 1880-1885.
4474568 Daretorps församling A I:8, 1880-1895 A I Husförhörslängder 8, 1880-1895 Inb. Med ortregister.
4474569 Lidköpings församling A I:24, 1861-1867 A I Husförhörslängder 24, 1861-1867 Inb. Ortregister. Gamla staden.
4474570 Lidköpings församling A I:39, 1881-1891 A I Husförhörslängder 39, 1881-1891 Inb. Tomtregister. Nya staden 1.
4474571 Bitterna församling B:2, 1853-1871 B In- och utflyttningslängder 2, 1853-1871 Inflyttningslängd, omfattar pastoratet
4474571 Bitterna församling B:3, 1853-1872 B In- och utflyttningslängder 3, 1853-1872 Utflyttningslängd, omfattar pastoratet
4474571 Bitterna församling C:2, 1852-1872 C Födelse- och dopböcker 2, 1852-1872 Omfattar pastoratet
4474571 Bitterna församling E:2, 1853-1872 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1853-1872 Omfattar pastoratet
4474571 Bitterna församling F:1, 1852-1872 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1872 Omfattar pastoratet
4475210 Torsö församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855 Inb. Sid. I-VIII, 1-388. Med ortreg.
4475210 Torsö församling A I:8, 1856-1862 A I Husförhörslängder 8, 1856-1862 I. Inb. Fol. 1-215. Med ortreg. Omf. Torsö framsocken.
4475210 Torsö församling A I:9, 1856-1862 A I Husförhörslängder 9, 1856-1862 II. Inb. Sid. I-II, Fol. 301-444. Med ortreg. Omfattar Torsö nordsocken.
4475210 Torsö församling F:2, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1861
4475211 Hjo stadsförsamling A I:5, 1852-1858 A I Husförhörslängder 5, 1852-1858 Fol. I-IX, 1-228.
4475211 Hjo stadsförsamling A I:6, 1858-1863 A I Husförhörslängder 6, 1858-1863 Fol. 1-262.
4475212 Hjo landsförsamling A I:4, 1853-1858 A I Husförhörslängder 4, 1853-1858 Inb. Fol. I-V, 1-133, 154-257.
4475212 Hjo landsförsamling A I:5, 1858-1863 A I Husförhörslängder 5, 1858-1863 Inb. Fol. 1-251, 261-264.
4475213 Grevbäcks församling A I:5, 1856-1868 A I Husförhörslängder 5, 1856-1868 Inb. sid. I-V, 1-216, med ortregister.
4475213 Grevbäcks församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860 Sid. 1-79 a tergo 1-83. In- och utflyttningslängd. Omfattar även Brevik.
4475214 Husaby församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder 7, 1846-1855 Inb. Fol. I-V, 1-168. Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1855.
4475214 Husaby församling A I:8, 1856-1860 A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Inb. Fol. I-VI, 1-169. Med ortreg. Häri även konfirmations-
bok 1856-1868, summariska uppgifter över folkmängden 1855-1860, skolräkenskaper i sammandrag 1851-1860.
4475214 Husaby församling L I:3, 1781-1816 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1816 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1813-1816, vinsädeskassan 1759-1816 omf. past. samt invalidkassan 1816. För Ova: kyrkoräkenskaper 1781-1816, fattigkassan 1813-1816 samt invalidkassan 1816-1817. För Skälvum: kyrkoräkenskaper 1735-1816 och fattigkassan 1813-1816.
4475215 Källby församling A I:12, 1852-1855 A I Husförhörslängder 12, 1852-1855 Inb. Sid. 2-292. Omf. även Broby s.å. samt Gategården, Öredal och Djupedal av Hangelösa s:n 1852-1853.
4475215 Källby församling D II:1, 1740-1747 D II Kommunionlängder 1, 1740-1747 Häfte i bunt. Häri även kyrkoräkenskaper, inkomst- och utgiftsspecial 1751-1778, fattigvårdsräkenskaper, inkomst- och utgiftsspecial 1751-1778.
4475215 Källby församling K I:1, 1671-1767 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1671-1767 Inb. Häri även sockenstämmoprotokoll för Broby och Hangelösa 1733-1763, Skeby 1733-1767, upplästa kungörelser i Källby och Hangelösa 1681-1693, kyrkoräkenskaper, inkomst och utgiftsspecial för pastoratet 1671-1695, övriga handlingar rörande kyrka och prästgård 1671-1754, spridda år, series pastorum odat. 1600-talet-1789, diverse händelser 1671-1693.
4475216 Daretorps församling D II:1, 1818-1825 D II Kommunionlängder 1, 1818-1825 Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1849-1861.
4475217 Järpås församling A I:7, 1851-1861 A I Husförhörslängder 7, 1851-1861 Inb. Omf. även Höra och Vedum.
4475218 Uvereds församling A I:6, 1850-1861 A I Husförhörslängder 6, 1850-1861 Inb.
4475219 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:2, 1841-1849 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1841-1849 Bunt. För kronoarbetskåren. Häri även bilagor till husförhörslängden s.å.
4475220 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:3, 1843-1851 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1843-1851 Bunt. För kronoarbetskåren. Lucka 1846. Häri även bilagor till husförhörslängden s.å.
4475221 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:4, 1850-1857 H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1850-1857 Bunt. Inflyttningsattester.
4475222 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:5, 1852-1854 H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1852-1854 Bunt. För kronoarbetskåren. Häri även bilagor till husförhörs-
längden s.å.
4475223 Karlsborgs garnisonsförsamling P:1, 1847-1894 P Övriga handlingar och handskrifter 1, 1847-1894 Häft. opag. Predikantens dagbok vid den i Falun förlagda avd. av kronoarbetskåren. Häri även bilagor till flyttningslängderna 1845, 1846, 1849. Fyrktalslängder 1882-1894.
4475223 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:6, 1855-1872 H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1855-1872 Bunt. För kronoarbetskåren. Häri även bilagor till husförhörs-
längden 1855, 1857-1863, 1870-1872.
4475224 Karlsborgs garnisonsförsamling H II:7, 1858-1866 H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1858-1866 Bunt. Inflyttningsattester.
4475225 Forshems församling H II:3, 1836-1851 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1836-1851 Kartong. Omfattar pastoratet.
4475226 Jungs församling A I:10, 1851-1856 A I Husförhörslängder 10, 1851-1856 Inb. Med hemmans- och roteregister samt förteckning över soldater och gratialister, kyrkvärdar, ordningsmän och sexmän samt ledamöter av kyrkoråd, sockennämnd och skolstyrelse.
4475226 Jungs församling A I:11, 1856-1869 A I Husförhörslängder 11, 1856-1869 Inb. med hemmans- och roteregister samt förteckning över soldater och gratialister.
4475226 Jungs församling B:5, 1850-1869 B In- och utflyttningslängder 5, 1850-1869 Omfattar pastoratet
4475226 Jungs församling C:5, 1851-1870-04-16 C Födelse- och dopböcker 5, 1851-1870-04-16 Omfattar pastoratet
4475226 Jungs församling F:1, 1851-1870-04-29 F Död- och begravningsböcker 1, 1851-1870-04-29 Omfattar pastoratet
4475227 Kvänums församling A I:10, 1850-1856 A I Husförhörslängder 10, 1850-1856 Fol. I, 1-157. Med förteckning på gratialister.
4475227 Kvänums församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Fol. I, 1-173. 1 a tergo. Med förteckning på gratialister.
4475228 Norra Vånga församling K I:1, 1698-1718 K I Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar 1, 1698-1718 Socken- och gällstämmoprotokoll. Häri även räkenskaper för kyrkan 1698-1722, visitationsprotokoll för pastoratet 1704-1721, inventarieförteckningar 1671-1760, handlingar angående kyrklig jord 1607-1698 samt handlingar angående prästerskapets löneförmåner 1609-1648.
4475229 Längjums församling A I:6, 1849-1855 A I Husförhörslängder 6, 1849-1855 Inb. Ortreg. Fol. I, sid. 1-359. Häri även husförhörslängd 1849-1855 för Tråvads och S. Lundby församlingar.
4475229 Längjums församling A I:7, 1856-1860 A I Husförhörslängder 7, 1856-1860 Inb. Fol. 1-359. Häri även hus-
förhörslängd 1856-1860 för Tråvads och S. Lundby församlingar.
4475230 Levene församling A I:12, 1856-1870 A I Husförhörslängder 12, 1856-1870 Inb. Sid. 1-91. Omfattar Levene och Baljereds rotar. Med ortregister, hemmansförteckn. med taxerings- och folkmängds-
uppgift m.m. 1856, statistiska uppgifter ang. civilstånd, matlag och krigsmanskap 1856, husförhörsturer 1856, 1870 spridda år, gratialister 1868, folkmängdsuppgifter 1870 12/2, 31/12.
4475230 Levene församling A I:13, 1856-1870 A I Husförhörslängder 13, 1856-1870 Inb. Sid. 673-793. Omfattar Skårs och Smetofta rotar. Med roteregister, husförhörsturer 1856-1870 (Lucka 1869). Tecken-
förklaringar samt försvarslösa 1868.
4475230 Levene församling H II:1, 1761-1842 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1761-1842 Kartong. Spr. år, omf. past.
4475231 Lidköpings församling B I:2, 1847-1868 B I Inflyttningslängder 2, 1847-1868 Finnes 1847 24/11-1868.
Inb. Opag. Häri även utflyttningslängd 1847 25/10-1868.
4475231 Lidköpings församling C I:6, 1855-1868 C I Födelse- och dopböcker: huvudserien 6, 1855-1868 Inb. Sid. I, 1-177, a tergo 1-77. Födelse- och dopbok. Häri även död- och begravningsbok 1855-1868.
4475232 Björsäters församling A I:11a, 1851-1860 A I Husförhörslängder 11a, 1851-1860 Inb.Fol. 1-192, 194-217. Med ortregister. Häri även anteckn. rör. folkmängden 1850 samt längd över militären tillh. Västgöta regemente.
4475232 Björsäters församling A I:11b, 1851-1860 A I Husförhörslängder 11b, 1851-1860 Inb. Fol. 1-73. Omf. Gullsäters och Fjälls rotar.
4475232 Björsäters församling C:7, 1838-1867 C Födelse- och dopböcker 7, 1838-1867 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok s.å., förteckning över hemmantal 1850, anteckning rörande folkundervisningen 1853 samt sällsamma händelser 1830-1855. Omf. past.
4475233 Mariestads församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 I. Inb. Med rote- och tomtregister.
4475233 Mariestads församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 II. Inb. Med ort- och tomregister.
4475233 Mariestads församling A I:22, 1855-1860 A I Husförhörslängder 22, 1855-1860 I. Inb. Med ortregister.
4475233 Mariestads församling A I:23, 1855-1860 A I Husförhörslängder 23, 1855-1860 II. Inb. Med ortregister.
4475234 Mariestads församling C:10, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 10, 1850-1860
4475234 Mariestads församling E:1, 1835-1849 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1835-1849
4475234 Mariestads församling E:2, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1850-1860
4475234 Mariestads församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860
4475234 Mariestads församling H II:1, 1701-1728 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1701-1728 Bunt. Frejdebetyg. Spridda år. Häri även avlösningslängd 1851-1856, bilagor till husförhörslängden 1821-1915 spridda år samt bilagor till död- och begravningsboken 1894.
4475234 Mariestads församling B:8, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 8, 1851-1860 Inflyttning
4475234 Mariestads församling B:9, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 9, 1851-1860 Utflyttning
4475235 Fägre församling A I:5, 1849-1856 A I Husförhörslängder 5, 1849-1856 Pag. I-V, fol. 1-5, 5a-46, 46a-49, 49a-100, 100a-109, 109a-131, 131a-143a. Med ortreg. och uppgifter ang. husförhör.
4475235 Fägre församling A I:6, 1849-1856 A I Husförhörslängder 6, 1849-1856 Pag. I-II, fol. 144-162, 162a,b,c, -163, 163a-176, 176a-191, 191a-204, 204a-211, 211a-212, 212a-214, 214a-241, 241a-263. Med uppgifter ang. husförhör. Uppgift över utflyttade personer år 1867.
4475235 Fägre församling A I:7, 1856-1865 A I Husförhörslängder 7, 1856-1865 Pag. I-III, fol. 1-143. (Pag. I defekt). Med förteckning över husarer, soldater och gratialister. Uppgift ang. personer, som för grövre- och sedlighets brott blivit dömda av Vadsbo häradsrätt och Valla tingslag under oktober 1859. Med uppgift över husförhör.
4475235 Fägre församling A I:8, 1856-1865 A I Husförhörslängder 8, 1856-1865 Fol. 144-144a, 145-286. Med uppgift över husförhör. Förteckning över försvarslösa.
4475236 Sandhems församling H II:2, 1828-1836 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1828-1836 Kartong. Omf. past.
4475237 Breviks församling A I:4, 1856-1863 A I Husförhörslängder 4, 1856-1863 Inb. Sid. 1-80, 80-234.
4475238 Saleby församling H V:1, 1700t- H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1700t- Finnes 1774-1778, u.å. 1700-talet. Kartong. Spr. år. Omf. past.
4475238 Saleby församling H V:2, 1804-1839 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1804-1839 Kartong. Spr. år. Omf. past.
4475238 Saleby församling H V:3, 1840-1869 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 3, 1840-1869 Kartong. Spr. år. Omf. past. Häri även bilagor till husförhörslängden 1778-1886 spr. år, omf. Trässberg 1790-1853 spr. år.
4475239 Skara stadsförsamling D II:1, 1782-1793 D II Kommunionlängder 1, 1782-1793 Med personreg. Omf. även Skara landsf.
4475239 Skara stadsförsamling H II:1, 1795-1808 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1795-1808 Lucka 1796-1800. Inflyttningsattester. Omf. även Skara landsförsamling.
4475240 Skara stadsförsamling H II:2, 1809-1813 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1809-1813 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475241 Skara stadsförsamling H II:3, 1814-1816 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1814-1816 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475241 Skara stadsförsamling H II:2, 1809-1813 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1809-1813 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475241 Skara stadsförsamling H II:4, 1817-1820 H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1817-1820 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475242 Skara stadsförsamling H II:5, 1821-1824 H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1821-1824 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475242 Skara stadsförsamling H II:6, 1825-1827 H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1825-1827 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475242 Skara stadsförsamling H II:7, 1828-1830 H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1828-1830 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475243 Skövde stadsförsamling C:7, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1850-1860 Inb.
4475243 Skövde stadsförsamling E:3, 1850-1857 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1850-1857 Finnes 1850-1857 juni. Inb.
4475243 Skövde stadsförsamling E:4, 1857-1869 E Lysnings- och vigselböcker 4, 1857-1869 Finnes 1857 juli-1869. Inb.
4475243 Skövde stadsförsamling F:2, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1861 Inb.
4475243 Skövde stadsförsamling H VI:1, 1812-1849 H VI Bilagor till död- och begravningsboken 1, 1812-1849 Tacksägelselängd. Omf. past.
4475243 Skövde stadsförsamling B:6, 1850-1861 B In- och utflyttningslängder 6, 1850-1861 Inb. Inflyttningslängd. Omf. pastoratet.
4475243 Skövde stadsförsamling B:7, 1850-1861 B In- och utflyttningslängder 7, 1850-1861 Inb. Utflyttningslängd. Omf. pastoratet.
4475244 Skövde landsförsamling A I:5, 1854-1861 A I Husförhörslängder 5, 1854-1861 Inb. Fol. 1-284, 285a, 285b, 286, 287a, 287b, 288-345. Häri även husförhörslängd för Forsby samma år.
4475244 Skövde landsförsamling C:3, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1860 Inb. Omf. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Svenstorp och Forsby.
4475244 Skövde landsförsamling E:2, 1850-1857 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1857 Finnes 1850-1857 juni.
Inb. Omf. landsf., Ryd, Våmb,
N.Kyrketorp, Hagelberg, Sventorp
och Forsby.
4475244 Skövde landsförsamling E:3, 1857-1866 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1857-1866 Finnes 1857 juli-1866.
Inb. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Sventorp
och Forsby.
4475244 Skövde landsförsamling F:2, 1850-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1850-1861 Inb. Omf. landsf., Ryd, Våmb, N.Kyrketorp, Hagelberg, Sventorp
och Forsby.
4475245 Ryds församling A I:1, 1856-1863 A I Husförhörslängder 1, 1856-1863 Inb. Fol. 1-112.
4475246 Segerstads församling A I:9, 1852-1858 A I Husförhörslängder 9, 1852-1858 Inb. Med ortregister samt anteckning om förhörsrotar och rotemästardistrikt.
4475246 Segerstads församling A I:10, 1858-1867 A I Husförhörslängder 10, 1858-1867 Inb. Med ortregister samt anteckning om förhörsrotar och ledamöter av sockennämnden.
4475246 Segerstads församling B:2, 1845-1868 B Flyttningslängder 2, 1845-1868 Inb.
Luckor: inflyttning 1849-1850, utflyttning 1849-1851.
Omf. past.
4475248 Valtorps församling A I:4, 1851-1860 A I Husförhörslängder 4, 1851-1860 Inb. Med ortregister samt för-
teckning över rotar och rote-
mästardistrikt.
4475248 Valtorps församling A I:5, 1860-1873 A I Husförhörslängder 5, 1860-1873 Inb. Med anteckning om husför-
hörsrotar.
4475249 Tibro församling A I:7, 1852-1859 A I Husförhörslängder 7, 1852-1859 Inb. Fol. 1-188½, 189-198½, 199-282.
4475249 Tibro församling A I:8, 1860-1862 A I Husförhörslängder 8, 1860-1862 Inb. Fol. 1-296. Med ortregister.
4475249 Tibro församling E:2, 1850-1857 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1850-1857 Bunt. Omf. även Mofalla.
4475249 Tibro församling E:3, 1858-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 3, 1858-1860 Omf. även Mofalla.
4475249 Tibro församling B:4, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1851-1860 Omf. även Mofalla.
4475250 Flistads församling A I:9, 1850-1853 A I Husförhörslängder 9, 1850-1853 Inbunden. Ortreg. Sid. 1-117.
4475250 Flistads församling A I:10, 1854-1862 A I Husförhörslängder 10, 1854-1862 Inb. Ortreg. Sid. I -III, 1-252. A tergo förteckning över personer hos vilka husförhör hållits 1855-1861 samt över tjänstgörande husarer i Flistad u.å.
4475250 Flistads församling C:4, 1806-1894 C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1894 Inbunden. Pag. A tergo död- och begravningsbok 1806-1894.
4475251 Götlunda församling A I:7, 1850-1853 A I Husförhörslängder 7, 1850-1853 Inb. Ortreg. Sid. I-IV, 1-335.
4475251 Götlunda församling A I:8, 1854-1861 A I Husförhörslängder 8, 1854-1861 Inb. Ortreg. Sid. I-III, 1-694. A tergo förteckning på husarer.
4475252 Böja församling A I:2, 1844-1851 A I Husförhörslängder 2, 1844-1851 Med ortreg. Omf. även Timmersdala.
4475252 Böja församling A I:3, 1851-1862 A I Husförhörslängder 3, 1851-1862 Med ortreg. Omf. även Timmersdala.
4475252 Böja församling C:2, 1826-1883 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1883 Häri även död- och begravningsbok s.å.
4475253 Lerdala församling A I:10, 1836-1844 A I Husförhörslängder 10, 1836-1844 Omf. även Timmersdala och Böja.
4475253 Lerdala församling A I:11, 1844-1848 A I Husförhörslängder 11, 1844-1848 Med ortregister.
4475253 Lerdala församling A I:12, 1848-1851 A I Husförhörslängder 12, 1848-1851 Med ortregister.
4475253 Lerdala församling A I:13, 1851-1860 A I Husförhörslängder 13, 1851-1860 Med ortregister.
4475254 Finnerödja församling H II:1, 1748-1787 H II Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967 1, 1748-1787 Flyttningsattester.
4475255 Fredsbergs församling A I:7, 1852-1870 A I Husförhörslängder 7, 1852-1870 Fol. 14-572 (fol. 1-13 saknas).
4475255 Fredsbergs församling D II:1, 1785-1790 D II Kommunionlängder 1, 1785-1790 Band i bunt.
4475255 Fredsbergs församling D II:2, 1798-1821 D II Kommunionlängder 2, 1798-1821
4475256 Ekby församling A I:13, 1850-1856 A I Husförhörslängder 13, 1850-1856 Fol. 1-112. Med ortregister, förteckning över soldater och gratialister.
4475256 Ekby församling A I:14, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Fol. 1-22a, 22b-26a, 26b-29a, 29b-44a, 44b-110. Med ortregister.
4475256 Ekby församling E:1, 1849-1858 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1849-1858 Inb. Vigselbok. Duplett. Häri även Utby.
4475257 Tidavads församling A I:6, 1845-1860 A I Husförhörslängder 6, 1845-1860 Inb. Fol. I, 1-298, Ia tergo. Med ortreg. Omf. även Låstad.
4475258 Norra Lundby församling A I:8, 1850-1859 A I Husförhörslängder 8, 1850-1859 Inb. Fol. 1-100, 100a-134.
4475259 Varnhems församling A I:7, 1846-1859 A I Husförhörslängder 7, 1846-1859 Inb. Sid. 1-7a, 8-7b, 8a-198, omf. samtliga rotar utom Skarke.
4475259 Varnhems församling A I:8, 1846-1859 A I Husförhörslängder 8, 1846-1859 Inb. Sid. 197-246. Omf. Skarke Rote.
4475259 Varnhems församling B:3, 1850-1867 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1867 Inb. Sid. 1-770. Omf. past.
4475259 Varnhems församling C:4, 1850-1871 C Födelse- och dopböcker 4, 1850-1871 Sid. 1-385. Födelse- och dopbok. Omf. past.
4475259 Varnhems församling E:1, 1850-1873 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1873 Inb. Sid. 1-135. Lysnings- och vigselbok. Omf. past.
4475259 Varnhems församling F:1, 1850-1873 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1873 Sid. 1-302. Död- och begravningsbok. Omf. past.
4475260 Karleby församling A I:8, 1849-1860 A I Husförhörslängder 8, 1849-1860 Inb. I. 1849-1855. Fol. I-II, 1-85, 85a-96, 98. II. 1856-1860. Fol. I-III, 1-114. Häri även konfirmationsbok 1860.
4475260 Karleby församling C:5, 1833-1869 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1869 Inb. Häri även död- och begravningsbok.
4475261 Slöta församling B I:3, 1839-1869 B I In- och utflyttningslängder 3, 1839-1869 Omfattar pastoratet 1839-1861. Häri även Karleby 1862-1869.
4475261 Slöta församling C I:7, 1839-1869 C I Födelse- och dopböcker 7, 1839-1869 Inb. Häri även död- och begravningsbok.
4475261 Slöta församling E I:1, 1839-1869 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1869 Inb. Omf. pastoratet 1839-1860. Häri även lysnings- och vigselbok för Karleby 1861-1869.
4475261 Slöta församling C I:8, 1847-1875 C I Födelse- och dopböcker 8, 1847-1875 Finnes 1847, 1875.
Häri även lysnings- och vigselbok 1797-1875 spr. år omf. Karleby 1875, död- och begravningsbok 1852-1875 spr. år omf. Karleby 1875, kyrkotagning 1875 omf. Karleby samt avlösningshandlingar 1717-1806 spr. år.
4475262 Vistorps församling A I:7, 1850-1856 A I Husförhörslängder 7, 1850-1856 Inb. Fol. 1-154, 154a-157. Med ortregister. Omf. även Näs.
4475262 Vistorps församling A I:8, 1857-1864 A I Husförhörslängder 8, 1857-1864 Inb. Sid I-II. fol 1-94, 1-67. Med ortregister. Omf. även Näs.
4475263 Sävare församling C:7, 1852-1894 C Födelse- och dopböcker 7, 1852-1894 Inb.
4475263 Sävare församling B:3, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1860 Omfattar pastoratet.
4475263 Sävare församling H II:1, 1778-1810 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1778-1810 Kartong. Omf. pastoratet. Lucka 1780-1783, 1798.
4475264 Mofalla församling A I:2, 1852-1859 A I Husförhörslängder 2, 1852-1859 Med ortregister.
4475264 Mofalla församling A I:3, 1860-1862 A I Husförhörslängder 3, 1860-1862 Med ortregister samt förteckning över soldater och gratialister.
4475264 Mofalla församling C:3, 1858-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1858-1860
4475265 Sventorps församling A I:6, 1850-1863 A I Husförhörslängder 6, 1850-1863 Inb. Del I omf. Sventorp. Sid. I-XI, fol. 1-42, 42 b-86, 86a-233, 133a-286. Med ortregister.
4475265 Sventorps församling A I:7, 1850-1863 A I Husförhörslängder 7, 1850-1863 Inb. Del II, omf. Suntetorp. Sid. I-XI, fol. 1-216. Med ortregister.
4475265 Sventorps församling B:1, 1857-1868 B In- och utflyttningslängder 1, 1857-1868 Inb. Sid. 1-153. Omf. även Suntetorp och Forsby.
4475265 Sventorps församling C:4, 1857-1864 C Födelse- och dopböcker 4, 1857-1864 Inb. Sid. 1-47. Omf. även Suntetorp och Forsby
4475265 Sventorps församling E:1, 1858-1864 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1864 Inb. Sid. 1-27. Omf. även Suntetorp och Forsby
4475265 Sventorps församling F:1, 1857-1864 F Död- och begravningsböcker 1, 1857-1864 Inb. Sid. 1-35. Omf. även Suntetorp och Forsby
4475266 Varola församling A I:8, 1851-1861 A I Husförhörslängder 8, 1851-1861 Inb. Sid. IV-XIX, fol. 1-175 + 2a. Med ortregister.
4475266 Varola församling C:6 a, 1854-1860 C Födelse- och dopböcker 6 a, 1854-1860 Fotokopia. Ur C:6
4475266 Varola församling E:2, 1853-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1861 Finnes 1853 12/8-1861 10/5. Inb. Giftermålsbok. Omf. past.
4475266 Varola församling F:1 a, 1854-1860 F Död- och begravningsböcker 1 a, 1854-1860 Fotokopia. Ur C:6.
4475266 Varola församling B:3, 1853-1868 B In- och utflyttningslängder 3, 1853-1868 Omf. past.
4475267 Skara landsförsamling A I:10, 1858-1862 A I Husförhörslängder 10, 1858-1862 Inb. Med ortregister
4475267 Skara landsförsamling A I:11, 1863-1866 A I Husförhörslängder 11, 1863-1866 Inb.
4475267 Skara landsförsamling A I:12, 1867-1876 A I Husförhörslängder 12, 1867-1876 Inb.
4475267 Skara landsförsamling A I:13, 1877-1884 A I Husförhörslängder 13, 1877-1884 Inb.
4475267 Skara landsförsamling A I:14, 1885-1894 A I Husförhörslängder 14, 1885-1894 Inb.
4475268 Skara stadsförsamling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Inb. Med förteckning över barnhusbarn och excommunicerade.
4475268 Skara stadsförsamling A I:21, 1858-1862 A I Husförhörslängder 21, 1858-1862 Inb. Omfattar Skara stads länderier. Med ortregister.
4475269 Skara stadsförsamling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Inb.
4475269 Skara stadsförsamling A I:23, 1863-1867 A I Husförhörslängder 23, 1863-1867 Inb. Omf. Skara stadsländerier. Med ortreg.
4475270 Skara stadsförsamling A I:24, 1866-1874 A I Husförhörslängder 24, 1866-1874 Inb. Med reg. över särskilt benämnda lägenheter. Häri även obefintlighetslängd 1866-1894.
4475271 Skara stadsförsamling A I:27, 1875-1880 A I Husförhörslängder 27, 1875-1880 Inb. Omf. Skara stadsländerier. Med ortreg.
4475272 Skara stadsförsamling A I:30, 1883-1891 A I Husförhörslängder 30, 1883-1891 Inb. Del I.
4475272 Skara stadsförsamling A I:31, 1883-1891 A I Husförhörslängder 31, 1883-1891 Inb. Del II. Med reg. över särskilt benämnda lägenheter.
4475273 Marums församling A I:6, 1862-1870 A I Husförhörslängder 6, 1862-1870 Inb. Fol. 1-111. Med ortreg., förteckning över obefintliga, hemman och kvarnar samt folkmängdsuppgift 1865-1866.
4475273 Marums församling A I:7, 1871-1880 A I Husförhörslängder 7, 1871-1880 Inb. Fol. 1-114. Med ortregister och förteckning över obefintliga.
4475273 Marums församling A I:8, 1880-1889 A I Husförhörslängder 8, 1880-1889 Inb.
4475274 Vinköls församling A I:8, 1871-1880 A I Husförhörslängder 8, 1871-1880 Inb. Fol. 1-219. Med ortreg. och förteckning över obefintliga.
4475274 Vinköls församling A I:9, 1881-1889 A I Husförhörslängder 9, 1881-1889 Inb.
4475275 Fyrunga församling A I:9, 1870-1880 A I Husförhörslängder 9, 1870-1880
4475275 Fyrunga församling A I:10, 1881-1891 A I Husförhörslängder 10, 1881-1891 Häri även obefintlighetsbok.
4475276 Jungs församling A I:12, 1870-1880 A I Husförhörslängder 12, 1870-1880
4475276 Jungs församling A I:13, 1881-1892 A I Husförhörslängder 13, 1881-1892 Häri även obefintlighetsbok.
4475277 Edsvära församling A I:20, 1850-1855 A I Husförhörslängder 20, 1850-1855 Fol. I-II, 1-210. Med förteckning på gratialister.
4475277 Edsvära församling A I:21, 1855-1860 A I Husförhörslängder 21, 1855-1860 Fol. I-II, 1-246, 1-4 a tergo. Med förteckning på soldater och gratialister.
4475278 Edsvära församling A I:22, 1861-1866 A I Husförhörslängder 22, 1861-1866
4475278 Edsvära församling A I:23, 1867-1876 A I Husförhörslängder 23, 1867-1876
4475279 Naums församling A I:10, 1861-1874 A I Husförhörslängder 10, 1861-1874 Inb. Ortreg. Fol. 1-171. Med förteckning på gratialister och fattiga.
4475279 Naums församling A I:11, 1874-1884 A I Husförhörslängder 11, 1874-1884 Inb. Ortreg. Fol. 1-189. Med förteckning på fattiga. Häri även bok över obefintliga 1867-1884.
4475280 Ryda församling A I:5, 1859-1864 A I Husförhörslängder 5, 1859-1864 Band i bunt. Sid. 1, 1 a tergo, fol. 1-105, 105 a, 106-165. Med ortregister, roteregister samt förteckning på gratialister. Omf. även Halvås under samma år.
4475280 Ryda församling A I:6, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6, 1864-1873 Inb. Ortreg. Fol. 1-189. Omf. även Halvås under samma år.
4475280 Ryda församling A I:7, 1873-1884 A I Husförhörslängder 7, 1873-1884 Inb. Ortreg. Fol. 1-237. Med anteckning om vistelse på okänd ort. Omf. även Halvås under samma år.
4475281 Älgarås församling A I:3, 1856-1869 A I Husförhörslängder och församlingsböcker 3, 1856-1869 Inb.
4475281 Älgarås församling A I:4, 1870-1882 A I Husförhörslängder och församlingsböcker 4, 1870-1882 Inb.
4475282 Ransbergs församling A I:8, 1846-1857 A I Husförhörslängder 8, 1846-1857 Inb. Sid. 1, 3-532. Defekt. Med ortregister.
4475282 Ransbergs församling A I:9 , 1857-1868 A I Husförhörslängder 9 , 1857-1868 Inb. Sid. 1-3, fol. 1-336. Med ortregister, förteckning på hemmanen enl. mantalslängden samt på husarer, soldater och gratialister.
4475283 Ransbergs församling A I:10, 1868-1877 A I Husförhörslängder 10, 1868-1877 Inb. Lagad. Sid. 1-6, fol. 1-60, 66-255, 266-600 (fol. 61-65, 256-265 saknas p.g.a felpaginering). Med ortregister, särskild längd 1872-1873, förteckning på husarer, soldater och gratialister.
4475284 Ransbergs församling A I:11, 1877-1894 A I Husförhörslängder 11, 1877-1894 Inb. Del I. Fol. 1-231, 231b, 232, 232b, 233-351, 351b, 352-399. Med ortregister samt förteckning på husarer, soldater och gratialister.
4475285 Ransbergs församling A I:12, 1877-1894 A I Husförhörslängder 12, 1877-1894 Inb. Del II. Fol. 401-575, 576a-b, 577-772. Med ortregister, särskild längd 1872-1894 samt förteckning på husarer och soldater.
4475286 Norra Vånga församling A I:14, 1850-1857 A I Husförhörslängder 14, 1850-1857 Fol. I-II, 1-360, 362-370 (fol. 361 saknas p.g.a. felpagine-
ring). Med förteckning på gra-
tialister.
4475287 Norra Vånga församling A I:15, 1857-1860 A I Husförhörslängder 15, 1857-1860 Fol. I-II, 1-325, 325 a-b, 326-366. Med förteckning på sol-
dater och gratialister.
4475288 Norra Vånga församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865
4475288 Norra Vånga församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4475573 Hangelösa församling A I:6, 1853-1859 A I Husförhörslängder 6, 1853-1859 Inb. Del I. Sid. 1-283. Med ort-
register.
4475573 Hangelösa församling A I:7, 1854-1859 A I Husförhörslängder 7, 1854-1859 Inb. Del II. Sid. 286-375.
4475574 Fyrunga församling A I:7, 1850-1855 A I Husförhörslängder 7, 1850-1855 Inb. Med hemmans- och roteregister.
4475574 Fyrunga församling A I:8, 1856-1870 A I Husförhörslängder 8, 1856-1870 Inb. Med hemmans- och roteregister.
4475574 Fyrunga församling K I:1, 1672-1690 K I Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar 1, 1672-1690 Protokoll, lucka 1673-1684. Häri även kyrkoräkenskaper, huvud 1683-1772, lucka 1720-1722 samt inventarieförteckningar 1715, 1737.
4475575 Öttums församling A I:9, 1850-1856 A I Husförhörslängder 9, 1850-1856 Inb. Med hemmans- och roteregister.
4475575 Öttums församling A I:10, 1856-1870 A I Husförhörslängder 10, 1856-1870 Inb. Med hemmans- och roteregister.
4475576 Larvs församling A I:6, 1849-1855 A I Husförhörslängder 6, 1849-1855 Inb. Sid. 1-317. Med ortregister.
4475576 Larvs församling A I:7, 1856-1861 A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 Inb. Fol. 1-328.
4475576 Larvs församling B:3, 1845-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1845-1860 Inflyttningslängd. fol. 1-41, Utflyttningslängd fol. 1-41 a tergo. Omf. pastoratet
4475576 Larvs församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1850-1860 Vigselbok, omfattar pastoratet.
4475577 Lidköpings församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 Inb. Fol. 1-84, 90-168. Fol. 144 saknas p.g.a. felpag. Omfattar gamla staden.
4475577 Lidköpings församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Inb. Fol. 170-311. Fol. 272 saknas p.g.a. felpag. Omfattar nya staden del 1.
4475577 Lidköpings församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 Inb. Fol. 313-330 a,b, 350 a,b-472. Fol. 375 saknas p.g.a. felpag. Omfattar nya staden
del 2.
4475577 Lidköpings församling A I:21, 1855-1861 A I Husförhörslängder 21, 1855-1861 Inb. Sid. I, Fol. 1-189. Fol. 190 saknas p.g.a. felpag. Omfattar gamla staden. Häri skrivelse från Kung. Maj:ts befalln. havande 11/4 1856.
4475577 Lidköpings församling A I:22, 1855-1861 A I Husförhörslängder 22, 1855-1861 Inb. Fol. 191-382 b. Omfattar nya staden del 1.
4475577 Lidköpings församling A I:23, 1855-1861 A I Husförhörslängder 23, 1855-1861 Inb. Fol. 383-424, 426-447, 425, 448-512 a,b-556. Omfattar nya staden del 2.
4475578 Lugnås församling A I:10, 1851-1860 A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 Inbunden. Folio. 1-169.
Med ortregister.
4475579 Rackeby församling H II:1, 1811-1838 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1811-1838 Kartong. Omf. även Skalunda.
4475580 Strö församling A I:7, 1855-1869 A I Husförhörslängder 7, 1855-1869 Inb.Med ortregister samt anteckning om soldater och gratialister.
4475581 Skarstads församling A I:6, 1858-1865 A I Husförhörslängder 6, 1858-1865 Med otregister och förteckning över fattiga
4475581 Skarstads församling B:2, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1860 Avd. I, fol.1-40. Inflyttningslängd 1850-1855, 1857-1860 4/6. Omf. pastoratet. Avd. II, fol. 1-41. Utflyttningslängd 1850-1860 25/6. Omf. pastoratet.
4475581 Skarstads församling C:6, 1850-05-11-1858-03-14 C Födelse- och dopböcker 6, 1850-05-11-1858-03-14 Defekt. Häri även lysnings- och vigselbok 1850-1860, död- och begravningsbok 1850-1861 6/1, omfattar pastoratet.
4475582 Härjevads församling A I:11, 1850-1855 A I Husförhörslängder 11, 1850-1855 Inb. Fol. I, 1-36, 38-115, 133-142, 148. Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4475582 Härjevads församling A I:12, 1856-1861 A I Husförhörslängder 12, 1856-1861 Inb. Fol. 1-47, 49-141, 144. Omf. även Trässberg. Med ortreg.
4475583 Saleby församling A I:12, 1850-1855 A I Husförhörslängder 12, 1850-1855 Inb. Sid. 1-435. Med ortreg.
4475583 Saleby församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Fol. 1-225. Med ortreg.
4475584 Saleby församling H V:2, 1804-1839 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1804-1839 Kartong. Spr. år. Omf. past.
4475584 Saleby församling H V:3, 1840-1869 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 3, 1840-1869 Kartong. Spr. år. Omf. past. Häri även bilagor till husförhörslängden 1778-1886 spr. år, omf. Trässberg 1790-1853 spr. år.
4475585 Skara stadsförsamling H II:7, 1828-1830 H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1828-1830 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475585 Skara stadsförsamling H II:8, 1831-1834 H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1831-1834 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475585 Skara stadsförsamling H II:9, 1835-1837 H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1835-1837 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475586 Skara stadsförsamling H II:9, 1835-1837 H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1835-1837 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475586 Skara stadsförsamling H II:10, 1838-1841 H II Bilagor till flyttningslängderna 10, 1838-1841 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475586 Skara stadsförsamling H II:11, 1842-1844 H II Bilagor till flyttningslängderna 11, 1842-1844 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475587 Skara stadsförsamling H II:11, 1842-1844 H II Bilagor till flyttningslängderna 11, 1842-1844 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475587 Skara stadsförsamling H II:12, 1845-1848 H II Bilagor till flyttningslängderna 12, 1845-1848 Inflyttn. attester. Omf. äv. Skara landsf.
4475588 Skövde stadsförsamling A I:8, 1852-1858 A I Husförhörslängder 8, 1852-1858 Fol. 1-276, 278-285.
4475588 Skövde stadsförsamling A I:9, 1858-1860 A I Husförhörslängder 9, 1858-1860 Fol. 1-169, 158a, 159a, 160a, 161a, 162a, 163a, 164a, 165a, 166a, 167a, 168a, 169a, 170-178, 178a-241.
4475589 Borgunda församling A I:7, 1846-1878 A I Husförhörslängder 7, 1846-1878 Inb. Sid. I-VII, folf. 2-274. Med ortregister och förteckning över soldater.
4475590 Dala församling A I:7, 1846-1878 A I Husförhörslängder 7, 1846-1878 Inb. Sid. I-II. Fol. 1-245. Med ortregister.
4475590 Dala församling C:5, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860 Inb. Sid. 1-34, fol. 100-119, 211-221. Födelse- och dopbok, omf. pastoratet.
4475590 Dala församling E:1, 1850-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1860 Inb. Fol. 1-28. Lysnings- och vigselbok. Omf. pastoratet.
4475590 Dala församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860 Inb. Sid. 1-29, 101-344. Omf. pastoratet.
4475590 Dala församling B:2, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1860 Inb. Kontaktkopior av in- och utflyttningslängder. Omf. pastoratet.
4475591 Lerdala församling C:2, 1824-1880 C Födelse- och dopböcker 2, 1824-1880 Häri även död- och begravningsbok
1824-1879.
4475591 Lerdala församling K I:1, 1676-1725 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1676-1725
4475592 Odensåkers församling A I:8, 1845-1860 A I Husförhörslängder 8, 1845-1860 Inb. Fol. 1-182, 186-258,
sid. I-III, 259-409. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister. Omf. även Binneberg.
4475593 Eggby församling A I:6, 1849-1857 A I Husförhörslängder 6, 1849-1857 Inb. Fol. 1-107, 107a-168. Omf. även Istrum.
4475593 Eggby församling A I:7, 1857-1864 A I Husförhörslängder 7, 1857-1864 Inb. Fol. 1-9, 9a-186. Omf. även Istrum.
4475594 Vara församling A I:6, 1858-1866 A I Husförhörslängder 6, 1858-1866 Ortreg. Fol. I-II, 1-52, 54-103. Med förteckning på personer som uttagit arbetsbetyg,
förteckning på fattiga.
4475595 Vartofta-Åsaka församling H II:1, 1753-1794 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1753-1794 Luckor 1754, 1758-1759, 1761, 1764, 1766, 1768, 1772-1776, 1778, 1786-1788, 1791-1792.
4475595 Vartofta-Åsaka församling H II:2, 1797-1839 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1797-1839 Luckor 1799, 1804-1805, 1807-1809, 1831.
4475596 Norra Härene församling A I:7, 1850-1857 A I Husförhörslängder 7, 1850-1857 Inb. Sid. I-V, fol. 1-254. Med ortregister.
4475596 Norra Härene församling A I:8, 1857-1864 A I Husförhörslängder 8, 1857-1864 Inb. Fol. 1-255, sid. I-II. Med ortregister och betygskala.
4475597 Norra Härene församling C:4, 1849-1865 C Födelse- och dopböcker 4, 1849-1865 Inb. Sid. 1-333, 1-53 a tergo. Häri även lysnings- och vigselbok s.å. samt död- och begravningsbok 1850-1865. Omf. även Hovby.
4475597 Norra Härene församling B:3, 1846-1865 B In- och utflyttningslängder 3, 1846-1865 Inb. In- och utflyttningslängd. Omf. även Hovby.
4475597 Norra Härene församling D I:1, 1799-1814 D I Konfirmationsböcker 1, 1799-1814 Omf. även Hovby. Häri även kommunionlängd 1798-1813.
4475598 Skara stadsförsamling A I:26, 1875-1882 A I Husförhörslängder 26, 1875-1882 Inb.
4475599 Skara stadsförsamling A I:28, 1880-1891 A I Husförhörslängder 28, 1880-1891 Inb. Del I. Omf. Skara stadsländerier.
4475599 Skara stadsförsamling A I:29, 1880-1891 A I Husförhörslängder 29, 1880-1891 Inb. Del II. Omf. Skara stadsländerier. Med ortregister.
4475600 Öttums församling A I:11, 1871-1880 A I Husförhörslängder 11, 1871-1880
4475600 Öttums församling A I:12, 1880-1892 A I Husförhörslängder 12, 1880-1892 Häri även obefintlighetsbok.
4475601 Älgarås församling A I:5, 1883-1895 A I Husförhörslängder och församlingsböcker 5, 1883-1895 Inb.
4475607 Slöta församling A I:8, 1849-1860 A I Husförhörslängder 8, 1849-1860 I. 1849-1852. Fol. 1-149, 149a-160. II. 1853-1860, Fol. 1-7, 7½-86, 86a-116. Med ortreg., förteckning över sakfällda 1850, 1859, 1860.
Häri även konfirmationsbok 1860.
4475608 Vartofta-Åsaka församling B I:2, 1850-1873 B I In- och utflyttningslängder 2, 1850-1873 Inb. Omf. även Kälvene.
4475608 Vartofta-Åsaka församling C I:5, 1850-1895 C I Födelse- och dopböcker 5, 1850-1895 Inb.
4475609 Yllestads församling A I:7, 1850-1857 A I Husförhörslängder 7, 1850-1857 Inb. Sid. I-III, fol. 1-161. Med ortregister.
4475609 Yllestads församling A I:8, 1857-1864 A I Husförhörslängder 8, 1857-1864 Inb. Sid. I-III, fol. 1-169. Med ortregister.
4475609 Yllestads församling D I:1, 1841-1891 D I Konfirmationsböcker 1, 1841-1891 Häri även lysnings- och vigselbok 1799-1840 samt utdrag ur saköreslängderna 1799-1873 och kriminalregistret 1840. Omf. past.
4475609 Yllestads församling E I:1, 1841-1876 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1876 Inb. Omf. pastoratet.
4475609 Yllestads församling B:3, 1841-1866 B In- och utflyttningslängder 3, 1841-1866 Inb. Omf. past.
4475610 Skara stadsförsamling A I:25, 1867-1874 A I Husförhörslängder 25, 1867-1874 Inb. Omf. Skara stadsländerier. Med ortreg.
4475611 Händene församling A I:9, 1862-1875 A I Husförhörslängder 9, 1862-1875 Inb.
4475611 Händene församling A I:10, 1875-1885 A I Husförhörslängder 10, 1875-1885 Inb.
4475611 Händene församling A I:11, 1885-1894 A I Husförhörslängder 11, 1885-1894 Inb.
4475612 Slädene församling A I:9, 1871-1877 A I Husförhörslängder 9, 1871-1877 Inb.
4475612 Slädene församling A I:10, 1878-1892 A I Husförhörslängder 10, 1878-1892 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4475613 Sparlösa församling A I:12, 1871-1878 A I Husförhörslängder 12, 1871-1878 Inb.
4475613 Sparlösa församling A I:13, 1878-1892 A I Husförhörslängder 13, 1878-1892 Inb. Del I.
4475613 Sparlösa församling A I:14, 1878-1892 A I Husförhörslängder 14, 1878-1892 Inb. Del II.
4475614 Längjums församling A I:9, 1869-1881 A I Husförhörslängder 9, 1869-1881 Inb. Fol. 1-311. Med ortregister.
4475614 Längjums församling A I:10, 1881-1897 A I Husförhörslängder 10, 1881-1897 Inb. Fol. 1-333. Med ortregister.
4475615 Tråvads församling A I:6, 1869-1880 A I Husförhörslängder 6, 1869-1880 Inb. Fol. 1-130. Med ortregister. Laske- Tråvad.
4475615 Tråvads församling A I:7, 1869-1880 A I Husförhörslängder 7, 1869-1880 Inb. Fol. 132-262. Med ortregister. Skånings- Tråvad.
4475615 Tråvads församling A I:8, 1881-1896 A I Husförhörslängder 8, 1881-1896 Inb. Fol. 1-165. Ortreg. Laske- Tråvad.
4475615 Tråvads församling A I:9, 1881-1896 A I Husförhörslängder 9, 1881-1896 Inb. Fol. 1-167. Ortreg. Skånings-Tråvad.
4475616 Larvs församling A I:8, 1861-1868 A I Husförhörslängder 8, 1861-1868 Inb. Fol. 1-359, med ortregister.
4475617 Götene församling A I:5, 1861-1874 A I Husförhörslängder 5, 1861-1874 Inb.
4475617 Götene församling A I:6, 1875-1882 A I Husförhörslängder 6, 1875-1882 Inb.
4475617 Götene församling A I:7, 1883-1894 A I Husförhörslängder 7, 1883-1894 Inb.
4475618 Flo församling A I:14, 1886-1895 A I Husförhörslängder 14, 1886-1895 Inbunden. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475619 Österplana församling A I:7, 1861-1871 A I Husförhörslängder 7, 1861-1871 Inb. Omf. även Kestad s.å. Häri även uppgifter rör. folkmängden i Österplana och Kestad 1858-1870, lucka 1863-1865.
4475620 Österplana församling A I:8, 1871-1878 A I Husförhörslängder 8, 1871-1878 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1871-1877.
4475620 Österplana församling A I:9, 1878-1888 A I Husförhörslängder 9, 1878-1888 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1884-1887.
4475620 Österplana församling A I:10, 1888-1894 A I Husförhörslängder 10, 1888-1894 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4475621 Flakebergs församling A I:9, 1866-1886 A I Husförhörslängder 9, 1866-1886 Inbunden.
4475622 Uvereds församling A I:7, 1861-1872 A I Husförhörslängder 7, 1861-1872 Inb. Omf. även Häggesled. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475622 Uvereds församling A I:8, 1873-1886 A I Husförhörslängder 8, 1873-1886 Inb. Häri även bok över obe-
fintliga s.å.
4475622 Häggesleds församling A I:4, 1873-1893 A I Husförhörslängder 4, 1873-1893 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475623 Skarstads församling A I:7, 1866-1880 A I Husförhörslängder 7, 1866-1880
4475623 Skarstads församling A I:8, 1880-1894 A I Husförhörslängder 8, 1880-1894
4475624 Vättlösa församling A I:5, 1861-1874 A I Husförhörslängder 5, 1861-1874 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475624 Vättlösa församling A I:6, 1872-1881 A I Husförhörslängder 6, 1872-1881 Inb.
4475624 Vättlösa församling A I:7, 1882-1893 A I Husförhörslängder 7, 1882-1893 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475625 Holmestads församling A I:7, 1861-1871 A I Husförhörslängder 7, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475625 Holmestads församling A I:8, 1872-1881 A I Husförhörslängder 8, 1872-1881 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475625 Holmestads församling A I:9, 1882-1892 A I Husförhörslängder 9, 1882-1892 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475626 Tengene församling A I:9, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9, 1862-1872 Inb.
4475626 Tengene församling A I:10, 1872-1880 A I Husförhörslängder 10, 1872-1880 Inb.
4475627 Tengene församling A I:11, 1880-1890 A I Husförhörslängder 11, 1880-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475627 Tengene församling A I:12, 1890-1897 A I Husförhörslängder 12, 1890-1897 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475628 Stenstorps församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870 Inb.
4475628 Stenstorps församling A I:13, 1870-1876 A I Husförhörslängder 13, 1870-1876 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475628 Stenstorps församling A I:14, 1876-1895 A I Husförhörslängder 14, 1876-1895 Inb.
4475629 Söne församling A I:7, 1855-1868 A I Husförhörslängder 7, 1855-1868 Inb. Fol. 1-151. Med ortregister och förteckning över hållna husförhör.
4475629 Söne församling A I:8, 1868-1880 A I Husförhörslängder 8, 1868-1880 Inb. Sid 1-159.
4475629 Söne församling A I:9, 1881-1891 A I Husförhörslängder 9, 1881-1891 Inb. Sid 1-158.
4475630 Sunnersbergs församling A I:7, 1855-1869 A I Husförhörslängder 7, 1855-1869 Inb. Med ortregister samt anteckning om gratialister och annorstädes skattskrivna.
4475630 Sunnersbergs församling A I:8, 1870-1876 A I Husförhörslängder 8, 1870-1876 Inb. Med ortregister samt anteckning om gratialister.
4475631 Falköpings stadsförsamling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 I.
4475631 Falköpings stadsförsamling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 II. Häri även obefintlighetsbok.
4475632 Grolanda församling A I:7, 1861-1873 A I Husförhörslängder 7, 1861-1873 Inb.
4475632 Grolanda församling A I:8, 1873-1884 A I Husförhörslängder 8, 1873-1884 Inb.
4475632 Grolanda församling A I:9, 1884-1896 A I Husförhörslängder 9, 1884-1896 Inb. Häri även mantalsskrivnings- och folkmängdsupgifter 1893-1897.
4475633 Gudhems församling A I:11, 1876-1886 A I Husförhörslängder 11, 1876-1886 Häri även obefintlighetsbok.
4475633 Gudhems församling A I:12, 1886-1894 A I Husförhörslängder 12, 1886-1894 Häri även obefintlighetsbok.
4475634 Torbjörntorps församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Omf. även Friggeråker.
4475634 Torbjörntorps församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Omf. även Friggeråker. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475634 Torbjörntorps församling A I:15, 1886-1894 A I Husförhörslängder 15, 1886-1894 Omf. även Friggeråker. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475635 Vartofta-Åsaka församling A I:7, 1859-1868 A I Husförhörslängder 7, 1859-1868 Inb.
4475635 Vartofta-Åsaka församling A I:8, 1868-1894 A I Husförhörslängder 8, 1868-1894 Inb. Älvsborgsdelen.
4475635 Vartofta-Åsaka församling A I:9, 1868-1878 A I Husförhörslängder 9, 1868-1878 Inb. Skaraborgsdelen.
4475635 Vartofta-Åsaka församling A I:10, 1878-1895 A I Husförhörslängder 10, 1878-1895 Inb. Skaraborgsdelen.
4475636 Ullene församling A I:5, 1862-1873 A I Husförhörslängder 5, 1862-1873 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1864-1872.
4475636 Ullene församling A I:6, 1874-1881 A I Husförhörslängder 6, 1874-1881 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1873-1880.
4475636 Ullene församling A I:7, 1881-1891 A I Husförhörslängder 7, 1881-1891 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1881-1890.
4475637 Börstigs församling A I:7, 1872-1880 A I Husförhörslängder 7, 1872-1880 Inb. Skaraborgslänsdelen.
4475637 Börstigs församling A I:8, 1872-1880 A I Husförhörslängder 8, 1872-1880 Inb. Älvsborgslänsdelen.
4475637 Börstigs församling A I:9, 1881-1895 A I Husförhörslängder 9, 1881-1895 Inb. Skaraborgslänsdelen.
4475637 Börstigs församling A I:10, 1881-1895 A I Husförhörslängder 10, 1881-1895 Inb. Älvsborgslänsdelen.
4475638 Friels församling A I:8, 1853-1857 A I Husförhörslängder 8, 1853-1857 Inbunden. Fol. I-III, 1-116. Med förteckning över soldater, gratialister och fattighjon samt ortregister och teckenförklaring.
4475638 Friels församling A I:9, 1858-1861 A I Husförhörslängder 9, 1858-1861 Inbunden. Fol. I-IV, 1-144. Med förteckning över soldater, gratialister och fattighjon samt husförhörsordning och ortregister.
4475638 Friels församling A I:10, 1861-1870 A I Husförhörslängder 10, 1861-1870
4475638 Friels församling A I:11, 1871-1880 A I Husförhörslängder 11, 1871-1880
4475638 Friels församling A I:12, 1881-1894 A I Husförhörslängder 12, 1881-1894
4475639 Tuns församling A I:13, 1871-1880 A I Husförhörslängder 13, 1871-1880
4475639 Tuns församling A I:14, 1881-1891 A I Husförhörslängder 14, 1881-1891
4475640 Marka församling A I:12, 1862-1868 A I Husförhörslängder 12, 1862-1868 Med ortregister.
4475640 Marka församling A I:13, 1868-1875 A I Husförhörslängder 13, 1868-1875
4475640 Marka församling A I:14, 1875-1882 A I Husförhörslängder 14, 1875-1882
4475640 Marka församling A I:15, 1883-1895 A I Husförhörslängder 15, 1883-1895
4475641 Sävare församling A I:13, 1861-1875 A I Husförhörslängder 13, 1861-1875 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475641 Sävare församling A I:14, 1875-1884 A I Husförhörslängder 14, 1875-1884 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475641 Sävare församling A I:15, 1885-1894 A I Husförhörslängder 15, 1885-1894 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475642 Norra Vånga församling A I:18, 1866-1875 A I Husförhörslängder 18, 1866-1875
4475642 Norra Vånga församling A I:19, 1866-1875 A I Husförhörslängder 19, 1866-1875
4475643 Essunga församling A I:8, 1870-1880 A I Husförhörslängder 8, 1870-1880 Med ortreg.
4475643 Essunga församling A I:9, 1880-1897 A I Husförhörslängder 9, 1880-1897
4475643 Essunga församling A I:10, 1880-1897 A I Husförhörslängder 10, 1880-1897
4475644 Bjärby församling A I:2, 1866-1886 A I Husförhörslängder 2, 1866-1886 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475645 Skånings-Åsaka församling A I:9, 1869-1879 A I Husförhörslängder 9, 1869-1879 Band i bunt.
4475645 Skånings-Åsaka församling A I:10, 1880-1891 A I Husförhörslängder 10, 1880-1891 Band i bunt.
4475646 Södra Lundby församling A I:6, 1869-1880 A I Husförhörslängder 6, 1869-1880 Inb.
4475646 Södra Lundby församling A I:7, 1881-1897 A I Husförhörslängder 7, 1881-1897 Inb.
4475647 Larvs församling A I:11, 1881-1895 A I Husförhörslängder 11, 1881-1895 Inb. Fol. 1-357, med ortregister.
4475647 Larvs församling A I:12, 1881-1895 A I Husförhörslängder 12, 1881-1895 Inb. Fol. 358-714, med ortregister.
4475648 Levene församling A I:14, 1871-1877 A I Husförhörslängder 14, 1871-1877 Inb. Häri även summariska folk-
mängdsuppgifter 1870-1876.
4475648 Levene församling A I:15, 1878-1892 A I Husförhörslängder 15, 1878-1892 Inb. Del I. Häri även anteckningar ang. obefintliga 1878-1892. Samt summarisk folk-
mängdsuppgift 1878.
4475648 Levene församling A I:16, 1878-1892 A I Husförhörslängder 16, 1878-1892 Inb. Del II. Häri även anteckn. ang. obefintliga s.å.
4475649 Kvänums församling A I:12, 1861-1866 A I Husförhörslängder 12, 1861-1866
4475649 Kvänums församling A I:13, 1867-1876 A I Husförhörslängder 13, 1867-1876
4475650 Kvänums församling A I:14, 1876-1885 A I Husförhörslängder 14, 1876-1885
4475650 Kvänums församling A I:15, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15, 1886-1895
4475651 Ova församling A I:7, 1860-1870 A I Husförhörslängder 7, 1860-1870 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4475651 Skälvums församling A I:7, 1860-1870 A I Husförhörslängder 7, 1860-1870 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å. samt kommunionlängd för Skälvum och Ova 1865-1869.
4475651 Skälvums församling A I:8, 1871-1880 A I Husförhörslängder 8, 1871-1880 Inb. Omf. även Ova s.å. Häri även förteckning över obefintliga för Skälvum och Ova s.å. samt förteckning över konfirmander i Skälvum och Ova 1875.
4475651 Skälvums församling A I:9, 1881-1894 A I Husförhörslängder 9, 1881-1894 Inb. Omf. även Ova s.å. Häri även förteckning över obefintliga för Skälvum och Ova s.å. samt förteckning över konfirmander i Skälvum, Ova och Husaby 1892-1894.
4475652 Järpås församling A I:8, 1861-1872 A I Husförhörslängder 8, 1861-1872 Inb. Omf. även Höra o. Vedum. Häri även längd över obefintliga s.å.
4475652 Järpås församling A I:9, 1873-1887 A I Husförhörslängder 9, 1873-1887 Inb. Omf. även Höra o. Vedum.
4475653 Längnums församling A I:3, 1862-1880 A I Husförhörslängder 3, 1862-1880 Inb.
4475653 Längnums församling A I:4, 1880-1890 A I Husförhörslängder 4, 1880-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475654 Håle församling A I:9, 1866-1885 A I Husförhörslängder 9, 1866-1885 Inb.
4475655 Malma församling A I:5, 1862-1872 A I Husförhörslängder 5, 1862-1872 Inb. Häri även bok över obefint-
liga s.å.
4475655 Malma församling A I:6, 1872-1880 A I Husförhörslängder 6, 1872-1880 Inb. Häri även bok över obefint-
liga s.å.
4475655 Malma församling A I:7, 1880-1890 A I Husförhörslängder 7, 1880-1890 Inb. Häri även bok över obefint-
liga s.å.
4475656 Sals församling A I:11, 1865-1884 A I Husförhörslängder 11, 1865-1884 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475656 Sals församling A I:12, 1885-1895 A I Husförhörslängder 12, 1885-1895 Inb.
4475657 Vistorps församling A I:9, 1864-1877 A I Husförhörslängder 9, 1864-1877 Inb.
4475657 Vistorps församling A I:10, 1877-1890 A I Husförhörslängder 10, 1877-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475658 Kestads församling A I:2, 1871-1887 A I Husförhörslängder 2, 1871-1887 Inb. Häri även folkmängdsupp-
gifter 1871-1877.
4475658 Kestads församling A I:3, 1888-1894 A I Husförhörslängder 3, 1888-1894 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1889.
4475659 Skallmeja församling A I:9, 1865-1873 A I Husförhörslängder 9, 1865-1873 Inb. Ortreg. Sid 1-265, fol. 70b-71, 252-253, 266-270.
4475659 Skallmeja församling A I:10, 1874-1885 A I Husförhörslängder 10, 1874-1885 Inb.
4475660 Västra Gerums församling A I:5, 1864-1874 A I Husförhörslängder 5, 1864-1874 Inb. Ortreg. Sid. 1-137, 140-177, fol. 138-140a, 178-181.
4475660 Västra Gerums församling A I:6, 1874-1885 A I Husförhörslängder 6, 1874-1885 Inb.
4475661 Göteve församling A I:5, 1870-1890 A I Husförhörslängder 5, 1870-1890 Inb.
4475662 Håkantorps församling A I:9, 1873-1897 A I Husförhörslängder 9, 1873-1897 Inb. Häri även obefintliga 1883.
4475663 Kälvene församling A I:5, 1859-1868 A I Husförhörslängder 5, 1859-1868 Inb.
4475663 Kälvene församling A I:6, 1868-1894 A I Husförhörslängder 6, 1868-1894 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475664 Ås församling A I:11, 1865-1877 A I Husförhörslängder 11, 1865-1877 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475664 Ås församling A I:12, 1877-1886 A I Husförhörslängder 12, 1877-1886 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475664 Ås församling A I:13, 1886-1895 A I Husförhörslängder 13, 1886-1895 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475665 Forshems församling A I:9, 1861-1866 A I Husförhörslängder 9, 1861-1866
4475665 Forshems församling A I:10, 1867-1877 A I Husförhörslängder 10, 1867-1877
4475666 Råda församling A I:12, 1848-1856 A I Husförhörslängder 12, 1848-1856 Inb. Sid. I-II, 1-192. Med ortreg.
4475666 Råda församling A I:13, 1856-1861 A I Husförhörslängder 13, 1856-1861 Inb. Sid. I-II, 1-66, 66a, 67-231. Med ortreg. och uppgift om folkmängden 1860 och 1861.
4475666 Råda församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870 Inb.
4475666 Råda församling A I:15, 1871-1880 A I Husförhörslängder 15, 1871-1880 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å.
4475667 Örslösa församling A I:11, 1855-1868 A I Husförhörslängder 11, 1855-1868 Inb. Sid. I, fol. 1-103. Med ortregister och förteckning över hållna husförhör. Omfattar Kjellstorps och Örslösa rotar.
4475667 Örslösa församling A I:12, 1855-1868 A I Husförhörslängder 12, 1855-1868 Inb. fol. 1-101. Med ortregister och förteckning över hållna husförhör. Omfattar Månslunda, Tubbetorps och Ettrums rotar.
4475667 Örslösa församling A I:13, 1868-1880 A I Husförhörslängder 13, 1868-1880 Inb. Sid. 1-242.
4475667 Örslösa församling A I:14, 1881-1891 A I Husförhörslängder 14, 1881-1891 Inb. Sid. 1-251.
4475668 Saleby församling A I:16, 1880-1892 A I Husförhörslängder 16, 1880-1892 Inb. Del I.
4475668 Saleby församling A I:17, 1880-1892 A I Husförhörslängder 17, 1880-1892 Inb. Del II.
4475669 Sandhems församling A I:10, 1862-1872 A I Husförhörslängder 10, 1862-1872
4475670 Gösslunda församling A I:8, 1870-1876 A I Husförhörslängder 8, 1870-1876 Inb. Sid. 1, fol. 1-73, 73 b, 74-113, 113 b, 114-155, 155 b, 156-180, 190-228, 228 b, 229-240 (fol. 181-189 saknas p.g.a. felpaginering). Med ortregister.
4475670 Gösslunda församling A I:9, 1876-1886 A I Husförhörslängder 9, 1876-1886 Inb. Sid. 1-5, fol. 1-246. Med ortregister, roteregister, förteckning på soldater, gratialister, fattiga och fästningsfångar.
4475670 Gösslunda församling A I:10, 1886-1896 A I Husförhörslängder 10, 1886-1896 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter 1886-1895.
4475671 Jäla församling A I:7, 1861-1873 A I Husförhörslängder 7, 1861-1873 Inb.
4475671 Jäla församling A I:8, 1873-1884 A I Husförhörslängder 8, 1873-1884 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475671 Jäla församling A I:9, 1884-1895 A I Husförhörslängder 9, 1884-1895 Inb. Häri även mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1893-1897.
4475672 Synnerby församling A I:9, 1874-1886 A I Husförhörslängder 9, 1874-1886 Inb.
4475673 Falköpings landsförsamling A I:11, 1876-1880 A I Husförhörslängder 11, 1876-1880 Omfattar även Luttra. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475673 Falköpings landsförsamling A I:12, 1881-1886 A I Husförhörslängder 12, 1881-1886 Omfattar även Luttra. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475673 Falköpings landsförsamling A I:13, 1886-1892 A I Husförhörslängder 13, 1886-1892 Omfattar även Luttra. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475674 Falköpings stadsförsamling A I:11, 1861-1866 A I Husförhörslängder 11, 1861-1866
4475674 Falköpings stadsförsamling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870
4475675 Tådene församling A I:8, 1848-1861 A I Husförhörslängder 8, 1848-1861 Inb. Sid. 1-116. Med ortreg. Omf. pastoratet.
4475675 Tådene församling A I:9, 1861-1871 A I Husförhörslängder 9, 1861-1871 Inb.
4475675 Tådene församling A I:10, 1871-1888 A I Husförhörslängder 10, 1871-1888 Inb.
4475676 Broddetorps församling A I:6, 1861-1870 A I Husförhörslängder 6, 1861-1870 Inb. Omfattar även Bolum s.å.
4475676 Broddetorps församling A I:7, 1871-1880 A I Husförhörslängder 7, 1871-1880 Inb. Omfattar även Bolum s.å., samt bok över obefintliga s.å.
4475677 Trökörna församling A I:5, 1862-1872 A I Husförhörslängder 5, 1862-1872 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475677 Trökörna församling A I:6, 1872-1880 A I Husförhörslängder 6, 1872-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475677 Trökörna församling A I:7, 1881-1891 A I Husförhörslängder 7, 1881-1891 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475678 Gustav Adolfs församling A I:9, 1882-1892 A I Husförhörslängder 9, 1882-1892 1-363. Med förteckning över personer som rymt ur församlingen.
4475679 Lugnås församling A I:11, 1861-1871 A I Husförhörslängder 11, 1861-1871 Inbunden.
4475679 Lugnås församling A I:12, 1872-1880 A I Husförhörslängder 12, 1872-1880 Inbunden.
4475680 Hasslösa församling A I:10, 1861-1875 A I Husförhörslängder 10, 1861-1875 Inb. Omf. även Lindärva s.å.
4475681 Gökhems församling A I:11, 1862-1869 A I Husförhörslängder 11, 1862-1869 Med ortregister.
4475681 Gökhems församling A I:12, 1868-1876 A I Husförhörslängder 12, 1868-1876
4475681 Gökhems församling A I:13, 1876-1883 A I Husförhörslängder 13, 1876-1883 I
4475682 Norra Vånga församling A I:22, 1885-1895 A I Husförhörslängder 22, 1885-1895
4475682 Norra Vånga församling A I:23, 1885-1895 A I Husförhörslängder 23, 1885-1895
4475683 Lekåsa församling A I:9, 1870-1880 A I Husförhörslängder 9, 1870-1880 Omf. även Barne-Åsaka samma år.
4475683 Lekåsa församling A I:10, 1881-1897 A I Husförhörslängder 10, 1881-1897 Inb.
4475683 Barne-Åsaka församling A I:7, 1881-1897 A I Husförhörslängder 7, 1881-1897 Inb.
4475684 Laske-Vedums församling A I:7, 1852-1859 A I Husförhörslängder 7, 1852-1859 Inb. Sid. I-II, fol. 1-170. Med ortregister.
4475684 Laske-Vedums församling A I:8, 1859-1865 A I Husförhörslängder 8, 1859-1865 Inb. Sid. I-II, 1-324. Med ortregister.
4475684 Laske-Vedums församling A I:9, 1866-1873 A I Husförhörslängder 9, 1866-1873 Inb. Fol. 1-168. Med ortregister.
4475685 Särestads församling A I:8, 1866-1885 A I Husförhörslängder 8, 1866-1885 Inb.
4475686 Längjums församling A I:8, 1861-1868 A I Husförhörslängder 8, 1861-1868 Inb. Fol. 1-383. Med ortregister. Häri även husförhörslängd för Tråvad och Södra Lundby s.å.
4475687 Husaby församling A I:9, 1860-1870 A I Husförhörslängder 9, 1860-1870 Inb. Häri även redogörelse för folkmängden i Husaby, Skälvum och Ova 1860, förteckning över straffade personer 1869 samt konfirmationsbok för Husaby, Skälvum och Ova 1870.
4475687 Husaby församling A I:10, 1871-1880 A I Husförhörslängder 10, 1871-1880 Inb. Häri även redogörelse för folkmängden i Husaby 1749-1880, lucka 1775-1800, Skälvum 1772, 1830-1880, Ova 1749-1880, luckor 1772, 1825, förteckning över obefintliga 1868-1880, konfirmationsbok för Husaby, Skälvum och Ova 1871, 1872, 1874.
4475687 Husaby församling A I:11, 1881-1894 A I Husförhörslängder 11, 1881-1894 Inb. Häri även förteckning över obefintliga 1881-1890, konfirmationsbok för Husaby, Skälvum och Ova 1878-1891.
4475688 Hyringa församling A I:9, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9, 1862-1872 Inb.
4475688 Hyringa församling A I:10, 1873-1880 A I Husförhörslängder 10, 1873-1880 Inb.
4475688 Hyringa församling A I:11, 1881-1890 A I Husförhörslängder 11, 1881-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475689 Härjevads församling A I:13, 1862-1872 A I Husförhörslängder 13, 1862-1872 Inb.
4475689 Härjevads församling A I:14, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14, 1873-1880 Inb. Häri äv. summariska folk- mängdsuppgifter 1873-1888. Omf. past.
4475689 Härjevads församling A I:15, 1881-1895 A I Husförhörslängder 15, 1881-1895 Inb. Häri äv. förteckn. över obefintliga 1890-1892.
4475690 Flo församling A I:12, 1864-1875 A I Husförhörslängder 12, 1864-1875 Inbunden. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475690 Flo församling A I:13, 1875-1886 A I Husförhörslängder 13, 1875-1886 Inbunden. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475691 Härlunda församling A I:11, 1871-1880 A I Husförhörslängder 11, 1871-1880 Inb.
4475691 Härlunda församling A I:12, 1881-1896 A I Husförhörslängder 12, 1881-1896 Inb.
4475692 Kinne-Kleva församling A I:14, 1867-1872 A I Husförhörslängder 14, 1867-1872 Inb. Omf. även Sil s.å.
4475692 Kinne-Kleva församling A I:15, 1872-1877 A I Husförhörslängder 15, 1872-1877 Inb. Omf. även Sil s.å.
4475692 Kinne-Kleva församling A I:16, 1878-1883 A I Husförhörslängder 16, 1878-1883 Inb. Omf. även Sil s.å. Häri även förteckning över nattvards-
barn i Kinne-Kleva och Sil 1878-1882.
4475692 Kinne-Kleva församling A I:17, 1883-1891 A I Husförhörslängder 17, 1883-1891 Inb. Omf. även Sil s.å. Häri även förteckning över nattvards-
barn i Kinne-Kleva och Sil s.å.
4475692 Kinne-Kleva församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Inb. Omf. även Sil s.å. Häri även förteckning över obefint-
liga s.å. samt förteckning över nattvardsbarn i Kinne-Kleva och Sil 1892-1895.
4475693 Segerstads församling A I:11, 1868-1881 A I Husförhörslängder 11, 1868-1881 Inb.
4475694 Södra Kyrketorps församling A I:4, 1862-1894 A I Husförhörslängder 4, 1862-1894 Inb.
4475695 Vara församling A I:7, 1867-1878 A I Husförhörslängder 7, 1867-1878
4475695 Vara församling A I:8, 1878-1895 A I Husförhörslängder 8, 1878-1895
4475696 Önums församling A I:9, 1867-1881 A I Husförhörslängder 9, 1867-1881 Inb.
4475696 Önums församling A I:10, 1882-1895 A I Husförhörslängder 10, 1882-1895 Inb. Häri även längd över obefintliga s.å.
4475697 Näs församling A I:6, 1864-1877 A I Husförhörslängder 6, 1864-1877 Inb.
4475697 Näs församling A I:7, 1877-1891 A I Husförhörslängder 7, 1877-1891 Inb. Häri även bok över obe-
fintliga s.å.
4475698 Kinne-Vedums församling A I:9, 1862-1880 A I Husförhörslängder 9, 1862-1880
4475698 Kinne-Vedums församling A I:10, 1880-1894 A I Husförhörslängder 10, 1880-1894
4475699 Medelplana församling A I:8, 1851-1857 A I Husförhörslängder 8, 1851-1857 Inb. Fol. I-III, 1-171, 173-221. Med ortreg. Omf. även Västerplana.
4475699 Medelplana församling A I:9, 1856-1865 A I Husförhörslängder 9, 1856-1865 Inb. Fol. 1-131, 192-224. Med
ortreg. Häri även längd över nattvardsbarn.
4475699 Medelplana församling A I:10, 1865-1870 A I Husförhörslängder 10, 1865-1870 Inb.
4475700 Medelplana församling A I:11, 1871-1879 A I Husförhörslängder 11, 1871-1879 Inb.
4475700 Medelplana församling A I:12, 1880-1889 A I Husförhörslängder 12, 1880-1889 Inb.
4475701 Västerplana församling A I:4, 1857-1866 A I Husförhörslängder 4, 1857-1866 Inb. Sid. 1-12, fol. 13-197. Med ortreg.
4475701 Västerplana församling A I:5, 1866-1879 A I Husförhörslängder 5, 1866-1879 Inb.
4475701 Västerplana församling A I:6, 1880-1889 A I Husförhörslängder 6, 1880-1889 Inb.
4475702 Mellby församling A I:10, 1848-1856 A I Husförhörslängder 10, 1848-1856 Inb. Ortreg. Sid. 1-168. Med för-
teckning på soldater och gratialister.
4475702 Mellby församling A I:11, 1856-1862 A I Husförhörslängder 11, 1856-1862 Inb. Ortreg. Sid. I-II, 1-198. Med uppgift om folkmängden 1860-1861.
4475702 Mellby församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870
4475702 Mellby församling A I:13, 1871-1880 A I Husförhörslängder 13, 1871-1880
4475703 Bjurums församling A I:6, 1862-1873 A I Husförhörslängder 6, 1862-1873 Med ortreg.
4475703 Bjurums församling A I:7, 1872-1880 A I Husförhörslängder 7, 1872-1880 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter s.å.
4475703 Bjurums församling A I:8, 1881-1891 A I Husförhörslängder 8, 1881-1891 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1881-1889.
4475704 Östra Tunhems församling A I:9, 1860-1867 A I Husförhörslängder 9, 1860-1867 Omf. även Ugglum.
4475704 Östra Tunhems församling A I:10, 1868-1877 A I Husförhörslängder 10, 1868-1877 Omf. även Ugglum.
4475705 Östra Tunhems församling A I:11, 1878-1886 A I Husförhörslängder 11, 1878-1886 Omf. även Ugglum.
4475705 Östra Tunhems församling A I:12, 1887-1894 A I Husförhörslängder 12, 1887-1894 Band i bunt. Omf. även Ugglum.
4475706 Gillstads församling A I:6, 1855-1867 A I Husförhörslängder 6, 1855-1867 Inb. Fol. 1-150. Med ortregister och förteckning över hållna husförhör.
4475706 Gillstads församling A I:7, 1868-1880 A I Husförhörslängder 7, 1868-1880 Inb. Sid. 1-162. Med ortreg.
4475706 Gillstads församling A I:8, 1881-1890 A I Husförhörslängder 8, 1881-1890 Inb. Sid. 1-126. Med ortreg.
4475707 Saleby församling A I:14, 1862-1871 A I Husförhörslängder 14, 1862-1871 Inb. Häri även konfirmationsbok 1869.
4475707 Saleby församling A I:15, 1872-1880 A I Husförhörslängder 15, 1872-1880 Inb.
4475708 Bärebergs församling A I:4, 1861-1874 A I Husförhörslängder 4, 1861-1874 Med ortreg.
4475708 Bärebergs församling A I:5, 1874-1889 A I Husförhörslängder 5, 1874-1889 Inb.
4475708 Bärebergs församling A I:6, 1889-1896 A I Husförhörslängder 6, 1889-1896 Inb.
4475709 Främmestads församling A I:7, 1861-1874 A I Husförhörslängder 7, 1861-1874 Med längd över soldater, ägarna, med genealogiska uppgifter, till Främmestads säteri.
4475709 Främmestads församling A I:8, 1874-1886 A I Husförhörslängder 8, 1874-1886 Inbunden.
4475711 Yllestads församling A I:9, 1864-1876 A I Husförhörslängder 9, 1864-1876 Inb.
4475711 Yllestads församling A I:10, 1877-1890 A I Husförhörslängder 10, 1877-1890 Inb.
4475712 Falköpings stadsförsamling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875
4475713 Lavads församling A I:3, 1846-1861 A I Husförhörslängder 3, 1846-1861 Inb. Sid. I-II, 1-144. Med ortreg. och förteckning på soldater. Omf. även Tådene 1862-1865.
4475713 Lavads församling A I:4, 1861-1872 A I Husförhörslängder 4, 1861-1872 Inb.
4475713 Lavads församling A I:5, 1872-1885 A I Husförhörslängder 5, 1872-1885 Inb. Häri även förteckning över
obefintliga 1882-1885.
4475714 Tranums församling A I:5, 1846-1861 A I Husförhörslängder 5, 1846-1861 Inb. Sid. I-II, 1-144. Med förteckning på soldater. Omf. även Lavad 1862-1865.
4475714 Tranums församling A I:6, 1861-1871 A I Husförhörslängder 6, 1861-1871 Inb.
4475714 Tranums församling A I:7, 1872-1888 A I Husförhörslängder 7, 1872-1888 Inb.
4475715 Gudhems församling A I:9, 1860-1867 A I Husförhörslängder 9, 1860-1867 Häri även obefintlighetsbok.
4475715 Gudhems församling A I:10, 1868-1876 A I Husförhörslängder 10, 1868-1876 Häri även obefintlighetsbok.
4475716 Habo församling A I:15, 1862-1866 A I Husförhörslängder 15, 1862-1866 I. Med ortregister.
4475716 Habo församling A I:16, 1862-1866 A I Husförhörslängder 16, 1862-1866 II.
4475717 Habo församling A I:17, 1867-1876 A I Husförhörslängder 17, 1867-1876
4475717 Habo församling A I:18, 1867-1876 A I Husförhörslängder 18, 1867-1876
4475718 Habo församling A I:21, 1876-1892 A I Husförhörslängder 21, 1876-1892 Omfattar Mobo rote.
4475718 Habo församling A I:22, 1881-1891 A I Husförhörslängder 22, 1881-1891
4475719 Gustav Adolfs församling A I:7, 1867-1875 A I Husförhörslängder 7, 1867-1875 1-287.
4475719 Gustav Adolfs församling A I:8, 1876-1881 A I Husförhörslängder 8, 1876-1881 1-295. Med förteckning över personer som rymt ur församlingen.
4475720 Bredsäters församling A I:9, 1861-1873 A I Husförhörslängder 9, 1861-1873 Inb.
4475720 Bredsäters församling A I:10, 1873-1880 A I Husförhörslängder 10, 1873-1880 Inb.
4475720 Bredsäters församling A I:11, 1881-1894 A I Husförhörslängder 11, 1881-1894 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475721 Hångsdala församling A I:5, 1861-1878 A I Husförhörslängder 5, 1861-1878 Inb.
4475721 Hångsdala församling A I:6, 1879-1889 A I Husförhörslängder 6, 1879-1889 Inb.
4475728 Bitterna församling A I:8, 1853-1860 A I Husförhörslängder 8, 1853-1860 Västerbitterna
4475728 Bitterna församling A I:10, 1860-1865 A I Husförhörslängder 10, 1860-1865 Västerbitterna
4475728 Bitterna församling A I:11, 1865-1873 A I Husförhörslängder 11, 1865-1873 Västerbitterna
4475728 Bitterna församling A I:13, 1873-1880 A I Husförhörslängder 13, 1873-1880 Västerbitterna
4475728 Bitterna församling A I:15, 1880-1897 A I Husförhörslängder 15, 1880-1897 Västerbitterna
4475729 Elings församling A I:6, 1854-1860 A I Husförhörslängder 6, 1854-1860 Inb. Sid. I, fol. 1-84. Med ortregister.
4475729 Elings församling A I:7, 1860-1865 A I Husförhörslängder 7, 1860-1865 Inb. Sid. I-II, fol. 1-93. Med ortregister.
4475729 Elings församling A I:8, 1865-1873 A I Husförhörslängder 8, 1865-1873 Inb. Fol. 1-76. Med ortregister.
4475729 Elings församling A I:9, 1873-1880 A I Husförhörslängder 9, 1873-1880 Inb.
4475729 Elings församling A I:10, 1880-1897 A I Husförhörslängder 10, 1880-1897 Inb.
4475730 Lekåsa församling A I:8, 1865-1870 A I Husförhörslängder 8, 1865-1870 Omf. även Barne-Åsaka och Fåglum samma år.
4475731 Fåglums församling A I:4, 1870-1882 A I Husförhörslängder 4, 1870-1882 Med ortreg. Omf. även Kyrkås.
4475731 Fåglums församling A I:5, 1881-1897 A I Husförhörslängder 5, 1881-1897 Inb.
4475732 Laske-Vedums församling A I:10, 1873-1880 A I Husförhörslängder 10, 1873-1880 Inb.
4475732 Laske-Vedums församling A I:11, 1880-1897 A I Husförhörslängder 11, 1880-1897 Inb.
4475733 Skånings-Åsaka församling A I:7, 1853-1860 A I Husförhörslängder 7, 1853-1860 Inb. Sid. 1-481. Med ortregister och förteckningar över hemman, soldater, gratialister, straffade personer, barnhusbarn, kommunala förtroendemän, utfärdade arbetsbetyg och ej mantalsskrivna personer. Häri även konfirmationsbok 1853-1871 (lucka 1856-1860).
4475733 Skånings-Åsaka församling A I:8, 1860-1868 A I Husförhörslängder 8, 1860-1868
4475734 Tängs församling A I:6, 1866-1886 A I Husförhörslängder 6, 1866-1886 Inb.
4475735 Ledsjö församling A I:3, 1861-1871 A I Husförhörslängder 3, 1861-1871 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475735 Ledsjö församling A I:4, 1872-1881 A I Husförhörslängder 4, 1872-1881 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475735 Ledsjö församling A I:5, 1882-1891 A I Husförhörslängder 5, 1882-1891 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475736 Bjärka församling A I:4, 1856-1870 A I Husförhörslängder 4, 1856-1870 Inb.
4475736 Bjärka församling A I:5, 1870-1880 A I Husförhörslängder 5, 1870-1880 Inb.
4475736 Bjärka församling A I:6, 1881-1896 A I Husförhörslängder 6, 1881-1896 Inb.
4475737 Vårkumla församling A I:4, 1867-1879 A I Husförhörslängder 4, 1867-1879 Inb.
4475737 Vårkumla församling A I:5, 1880-1895 A I Husförhörslängder 5, 1880-1895 Inb. Häri även folkmängdsupp-
gifter 1880-1890.
4475738 Kinneveds församling A I:8, 1880-1894 A I Husförhörslängder 8, 1880-1894 Inb. Häri även förteckning över obefintliga s.å., samt folkmängdsuppgifter 1880-1891.
4475739 Hällestads församling A I:6, 1865-1874 A I Husförhörslängder 6, 1865-1874 Häri även in- och utflyttningslängd 1862 samt förteckning över personer som blivit dömda för grövre brott 1852-1869.
4475739 Hällestads församling A I:7, 1873-1890 A I Husförhörslängder 7, 1873-1890 Inb.
4475740 Hällums församling A I:6, 1866-1885 A I Husförhörslängder 6, 1866-1885 Inb. Häri även längd över obefintliga s.å.
4475741 Fullösa församling A I:9, 1862-1880 A I Husförhörslängder 9, 1862-1880
4475741 Fullösa församling A I:10, 1881-1894 A I Husförhörslängder 10, 1881-1894
4475742 Bjurbäcks församling A I:6, 1861-1876 A I Husförhörslängder 6, 1861-1876
4475742 Bjurbäcks församling A I:7, 1877-1883 A I Husförhörslängder 7, 1877-1883
4475742 Bjurbäcks församling A I:8, 1884-1895 A I Husförhörslängder 8, 1884-1895
4475743 Väla församling A I:7, 1855-1868 A I Husförhörslängder 7, 1855-1868 Inb. Sid. I, fol. 1-103. Med ortregister och förteckning över
hållna husförhör.
4475743 Väla församling A I:8, 1868-1880 A I Husförhörslängder 8, 1868-1880 Inb. Sid. 1-111. Med ortreg.
4475743 Väla församling A I:9, 1881-1890 A I Husförhörslängder 9, 1881-1890 Inb. Sid. 1-108. Med ortreg.
4475744 Främmestads församling A I:9, 1886-1896 A I Husförhörslängder 9, 1886-1896 Del I. Inbunden.
4475744 Främmestads församling A I:10, 1886-1896 A I Husförhörslängder 10, 1886-1896 Del II. Inbunden.
4475745 Sunnersbergs församling A I:9, 1876-1886 A I Husförhörslängder 9, 1876-1886 Inb. Med ort- och roteregister samt förteckning över soldater, gratialister, fästningsfångar, fattighjon och personer, vilkas vistelseort är obekant.
4475745 Sunnersbergs församling A I:10, 1886-1895 A I Husförhörslängder 10, 1886-1895 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt folkmängdsuppgifter s.å.
4475746 Sörby församling A I:10, 1862-1868 A I Husförhörslängder 10, 1862-1868 Med ortregister.
4475746 Sörby församling A I:11, 1868-1875 A I Husförhörslängder 11, 1868-1875 Med ortregister.
4475746 Sörby församling A I:12, 1875-1892 A I Husförhörslängder 12, 1875-1892
4475747 Björsäters församling A I:12, 1861-1871 A I Husförhörslängder 12, 1861-1871 Del. I. Inb.
4475747 Björsäters församling A I:13, 1861-1871 A I Husförhörslängder 13, 1861-1871 Del. II.Inb. Omf. Gullsäters och Fjells rot.
4475748 Björsäters församling A I:14, 1871-1880 A I Husförhörslängder 14, 1871-1880 Del. I. Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475748 Björsäters församling A I:15, 1871-1879 A I Husförhörslängder 15, 1871-1879 Del. II. Inb. Omf. Gullsäters och Fjälls rot.
4475748 Björsäters församling A I:16, 1880-1895 A I Husförhörslängder 16, 1880-1895 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475749 Falköpings stadsförsamling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880
4475750 Falköpings stadsförsamling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Häri även obefintlighetsbok.
4475751 Falköpings stadsförsamling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Häri även obefintlighetsbok.
4475752 Norra Kedums församling A I:3, 1846-1862 A I Husförhörslängder 3, 1846-1862 Inb. Sid. I-II, 1-148. Med ortreg. och förteckning på soldater och gratialister. Omf. även Tranum 1861-1865.
4475752 Norra Kedums församling A I:4, 1861-1871 A I Husförhörslängder 4, 1861-1871 Inb.
4475752 Norra Kedums församling A I:5, 1871-1885 A I Husförhörslängder 5, 1871-1885 Inb.
4475753 Broddetorps församling A I:8, 1881-1891 A I Husförhörslängder 8, 1881-1891 Inb. Omf. även Bolum s.å. samt bok över obefintliga för Broddetorp och Bolum s.å.
4475754 Hömbs församling A I:6, 1861-1892 A I Husförhörslängder 6, 1861-1892 Inb. Häri även fört. över obefintliga 1870-1881, samt folkmängdsuppgift 1868.
4475755 Habo församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4475755 Habo församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880
4475756 Lugnås församling A I:13, 1881-1894 A I Husförhörslängder 13, 1881-1894 Inbunden.
Häri även bok över obefintliga
samma år.
4475757 Torbjörntorps församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Omf. även Friggeråker.
4475757 Torbjörntorps församling A I:11, 1865-1870 A I Husförhörslängder 11, 1865-1870 Omf. även Friggeråker.
4475757 Torbjörntorps församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Omf. även Friggeråker.
4475758 Vilske-Kleva församling A I:8, 1881-1888 A I Husförhörslängder 8, 1881-1888 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1881-1887.
4475758 Vilske-Kleva församling A I:9, 1886-1896 A I Husförhörslängder 9, 1886-1896 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1889-1896 samt bok över obefintliga 1886-1896.
4475759 Rackeby församling A I:5, 1861-1873 A I Husförhörslängder 5, 1861-1873 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å. samt husförhörslängd för Skalunda s.å.
4475759 Rackeby församling A I:6, 1874-1883 A I Husförhörslängder 6, 1874-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475759 Rackeby församling A I:7, 1884-1895 A I Husförhörslängder 7, 1884-1895 Band i bunt. Häri även bok över obefintliga s.å.
4475759 Skalunda församling A I:4, 1874-1883 A I Husförhörslängder 4, 1874-1883 Inb.
4475759 Skalunda församling A I:5, 1884-1895 A I Husförhörslängder 5, 1884-1895 Inb.
4475760 Dimbo församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4475760 Dimbo församling A I:15, 1866-1875 A I Husförhörslängder 15, 1866-1875
4475761 Dimbo församling A I:16, 1876-1881 A I Husförhörslängder 16, 1876-1881
4475761 Dimbo församling A I:17, 1882-1894 A I Husförhörslängder 17, 1882-1894
4475762 Hasslösa församling A I:11, 1875-1884 A I Husförhörslängder 11, 1875-1884 Inb. Omf. även Lindärva s.å. Häri även bok över obefintliga för Hasslösa och Lindärva s.å.
4475762 Hasslösa församling A I:12, 1885-1894 A I Husförhörslängder 12, 1885-1894 Inb. Omf. även Lindärva s.å.
4475763 Tuns församling A I:10, 1853-1857 A I Husförhörslängder 10, 1853-1857 Inb. Fol. I-IV, 1-165. Med förteckning över soldater, gratialister, fattighjon, gårdar och torp under Såtenäs, gårdar i Prästgårdsroten samt ortregister.
4475763 Tuns församling A I:11, 1858-1861 A I Husförhörslängder 11, 1858-1861 Inb. Fol. I-IV, 1-183, 19½. Med förteckning över soldater och fattighjon samt husförhörsordning och ortregister.
4475763 Tuns församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870
4475764 Hornborga församling A I:5, 1861-1870 A I Husförhörslängder 5, 1861-1870 Inb. Omf. även Sätuna s.å.
4475764 Hornborga församling A I:6, 1871-1880 A I Husförhörslängder 6, 1871-1880 Inb. Omf. även Sätuna s.å. Häri även bok över obefintliga a.å. (H).
4475764 Hornborga församling A I:7, 1881-1891 A I Husförhörslängder 7, 1881-1891 Inb. Omf. även Sätuna s.å. Häri även bok över obefintliga för Hornborga och Sätuna s.å.
4475765 Hovby församling A I:4, 1861-1880 A I Husförhörslängder 4, 1861-1880 Inb.
4475765 Hovby församling A I:5, 1881-1890 A I Husförhörslängder 5, 1881-1890 Inb.
4475766 Nykyrka församling A I:8, 1861-1872 A I Husförhörslängder 8, 1861-1872
4475766 Nykyrka församling A I:9, 1872-1890 A I Husförhörslängder 9, 1872-1890
4475767 Utvängstorps församling A I:6, 1870-1876 A I Husförhörslängder 6, 1870-1876
4475767 Utvängstorps församling A I:7, 1876-1890 A I Husförhörslängder 7, 1876-1890
4475793 Norra Vånga församling A I:20, 1875-1884 A I Husförhörslängder 20, 1875-1884
4475793 Norra Vånga församling A I:21, 1875-1884 A I Husförhörslängder 21, 1875-1884
4475794 Bitterna församling A I:7, 1852-1859 A I Husförhörslängder 7, 1852-1859 Österbitterna
4475794 Bitterna församling A I:9, 1859-1864 A I Husförhörslängder 9, 1859-1864 Österbitterna
4475794 Bitterna församling A I:12, 1865-1873 A I Husförhörslängder 12, 1865-1873 Österbitterna
4475794 Bitterna församling A I:14, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14, 1873-1880 Österbitterna
4475794 Bitterna församling A I:16, 1880-1897 A I Husförhörslängder 16, 1880-1897 Österbitterna
4475795 Kyrkås församling A I:6, 1881-1897 A I Husförhörslängder 6, 1881-1897
4475795 Essunga församling A I:6, 1860-1865 A I Husförhörslängder 6, 1860-1865 Omf. även Kyrkås.
4475795 Essunga församling A I:7, 1865-1870 A I Husförhörslängder 7, 1865-1870 Med ortreg. Omf. även Kyrkås.
4475796 Larvs församling A I:9, 1868-1881 A I Husförhörslängder 9, 1868-1881 Inb. Fol. 1-335, med ortregister.
4475796 Larvs församling A I:10, 1868-1881 A I Husförhörslängder 10, 1868-1881 Inb. Fol. 336-669, med ortregister.
4475797 Longs församling A I:10, 1871-1877 A I Husförhörslängder 10, 1871-1877 Inb.
4475797 Longs församling A I:11, 1878-1892 A I Husförhörslängder 11, 1878-1892 Inb.
4475798 Trässbergs församling A I:1, 1862-1872 A I Husförhörslängder 1, 1862-1872 Inb.
4475798 Trässbergs församling A I:2, 1873-1880 A I Husförhörslängder 2, 1873-1880 Inb. Häri äv. förteckning över obefintliga s.å.
4475798 Trässbergs församling A I:3, 1881-1892 A I Husförhörslängder 3, 1881-1892 Inb. Häri äv. förteckning över obefintliga s.å.
4475799 Trävattna församling A I:5, 1863-1871 A I Husförhörslängder 5, 1863-1871 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängder 1862-1868.
4475799 Trävattna församling A I:6, 1870-1890 A I Husförhörslängder 6, 1870-1890 Inb.
4475800 Floby församling A I:7, 1863-1870 A I Husförhörslängder 7, 1863-1870 Med ortregister. Häri även in- och utflyttningslängd 1863.
4475800 Floby församling A I:8, 1870-1890 A I Husförhörslängder 8, 1870-1890 Inbunden.
4475801 Kållands-Åsaka församling A I:8, 1848-1856 A I Husförhörslängder 8, 1848-1856 Inb. Ortreg. Sid. 1-116, 119-120. Med förteckning på soldater.
4475801 Kållands-Åsaka församling A I:9, 1856-1862 A I Husförhörslängder 9, 1856-1862 Inb. Ortreg. Sid. I, 1-136. Med uppgift om folkmängden 1860, 1861.
4475801 Kållands-Åsaka församling A I:10, 1861-1870 A I Husförhörslängder 10, 1861-1870 Inb.
4475801 Kållands-Åsaka församling A I:11, 1871-1880 A I Husförhörslängder 11, 1871-1880 Inb. Häri ingår även folkmängds-
uppgifter 1876-1877.
4475802 Forshems församling A I:11, 1878-1894 A I Husförhörslängder 11, 1878-1894
4475803 Medelplana församling A I:13, 1890-1896 A I Husförhörslängder 13, 1890-1896 Inb.
4475804 Brunnhems församling A I:3, 1861-1872 A I Husförhörslängder 3, 1861-1872 Inb.
4475804 Brunnhems församling A I:4, 1872-1894 A I Husförhörslängder 4, 1872-1894 Inb.
4475805 Sandhems församling A I:11, 1872-1876 A I Husförhörslängder 11, 1872-1876
4475806 Strö församling A I:8, 1870-1876 A I Husförhörslängder 8, 1870-1876 Inb.
Sid. 1, fol. 1-74, 74b, 75-150.
Med ortregister.
4475806 Strö församling A I:9, 1876-1886 A I Husförhörslängder 9, 1876-1886 Inb.
Sid. 1-5, fol. 1-246.
Med ortregister och roteregister, förteckning på soldater, gratialister, fattiga och obefintliga
4475806 Strö församling A I:10, 1886-1896 A I Husförhörslängder 10, 1886-1896 Inb. Häri även folkmängdsuppgifter 1886-1895.
4475807 Falköpings landsförsamling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Omfattar även Luttra.
4475807 Falköpings landsförsamling A I:9, 1865-1870 A I Husförhörslängder 9, 1865-1870 Omfattar även Luttra.
4475807 Falköpings landsförsamling A I:10, 1871-1875 A I Husförhörslängder 10, 1871-1875 Omfattar även Luttra.
4475808 Habo församling A I:23, 1881-1891 A I Husförhörslängder 23, 1881-1891
4475809 Gustav Adolfs församling A I:5, 1853-1861 A I Husförhörslängder 5, 1853-1861 I, 1-107, 109-253, 258-259. Med ortreg.
4475809 Gustav Adolfs församling A I:6, 1861-1867 A I Husförhörslängder 6, 1861-1867 1-255. Med ortreg.
4475810 Karaby församling A I:9, 1853-1858 A I Husförhörslängder 9, 1853-1858 Inb. Fol. I-III, 1-93. Med förteckning över soldater, gratialister och fattighjon samt ortregister och teckenförklaring.
4475810 Karaby församling A I:10, 1858-1861 A I Husförhörslängder 10, 1858-1861 Inb. Fol. I-IV, 1-118. Med för-
teckning över gratialister, soldater och fattighjon samt husförhörsordning och ortregister.
4475810 Karaby församling A I:11, 1861-1870 A I Husförhörslängder 11, 1861-1870
4475810 Karaby församling A I:12, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12, 1871-1880
4475810 Karaby församling A I:13, 1881-1894 A I Husförhörslängder 13, 1881-1894
4475811 Gökhems församling A I:14, 1876-1883 A I Husförhörslängder 14, 1876-1883 II
4475811 Gökhems församling A I:15, 1883-1895 A I Husförhörslängder 15, 1883-1895 I
4475811 Gökhems församling A I:16, 1883-1895 A I Husförhörslängder 16, 1883-1895 II
4475812 Norra Härene församling A I:9, 1864-1879 A I Husförhörslängder 9, 1864-1879 Inb. Husförhörslängd.
4475812 Norra Härene församling A I:10, 1880-1890 A I Husförhörslängder 10, 1880-1890 Inb. Husförhörslängd.
4475813 Östra Gerums församling A I:4, 1861-1889 A I Husförhörslängder 4, 1861-1889 Inb.
4587560 Malma församling A I:1, 1721-1745 A I Husförhörslängder 1, 1721-1745 Lucka 1727.
4587560 Malma församling A I:2, 1835-1844 A I Husförhörslängder 2, 1835-1844 Med ortreg.
4587560 Malma församling A I:3, 1844-1857 A I Husförhörslängder 3, 1844-1857 Med ortreg.
4587560 Malma församling C:1, 1708-1771 C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1771 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1747-1774, vigselbok 1708-1773, lucka 1710, 1713, 1716, 1719, 1721, död- och begravningsbok 1708-1771.
4587560 Malma församling C:2, 1774-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1839 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1774-1831, lucka 1787-1799, lysnings- och vigsel-
bok 1774-1831, luckor 1795, 1799, död- och begravningsbok 1774-1840 samt vaccinationslängd 1813-1825, luckor 1814, 1819-1824.
4587560 Malma församling C:3, 1840-1849 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1849 Häri även död- och begravnings-
bok 1840-1849 samt kyrkostämmo-
protokoll 1866-1911, vilken sistnämnda även omfattar Hyringa och Längnum.
4587567 Jungs församling B:1, 1774-1805 B In- och utflyttningslängder 1, 1774-1805 Häri även konfirmationsbok 1774-1806. Omf. past.
4587567 Jungs församling B:2, 1806-1831 B In- och utflyttningslängder 2, 1806-1831 Häri även konfirmationsbok 1807-1829, lucka 1827. Omf. past.
4587567 Jungs församling B:3, 1832-1847 B In- och utflyttningslängder 3, 1832-1847 Häri även konfirmationsbok 1830-1837. Omf. past.
4587567 Jungs församling B:4, 1848-1849 B In- och utflyttningslängder 4, 1848-1849 Häri även brottmålsjournal 1856 och skolräkenskaper 1870-1875. Omf. past.
4587568 Härlunda församling A I:1, 1773-1779 A I Husförhörslängder 1, 1773-1779 Omf. även Bjärka.
4587568 Härlunda församling A I:2, 1779-1790 A I Husförhörslängder 2, 1779-1790
4587568 Härlunda församling A I:3, 1791-1799 A I Husförhörslängder 3, 1791-1799
4587568 Härlunda församling A I:4, 1800-1813 A I Husförhörslängder 4, 1800-1813 Omf. även Bjärka.
4587568 Härlunda församling A I:5, 1813-1827 A I Husförhörslängder 5, 1813-1827 Omf. även Bjärka.
4587568 Härlunda församling A I:6, 1828-1842 A I Husförhörslängder 6, 1828-1842 Med ortreg. Omf. även Bjärka.
4587568 Härlunda församling A I:7, 1843-1849 A I Husförhörslängder 7, 1843-1849 Med ortreg.
4587568 Härlunda församling B:1, 1832-1849 B In- och utflyttningslängder 1, 1832-1849 Häri även sockenstämmoprotokoll 1862, kyrkostämmoprotokoll 1863-1881, kyrkorådsprotokoll 1876-1878 samt skolrådsprotokoll 1865-1881. Omf. även Bjärka.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: