För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Stadsarkiven och kommunala arkiv

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tillbaka till Huvudsidan

Kommunala arkiv i Sverige är primärkommunernas arkiv, exempelvis Gävle stadsarkiv, Örebro Stadsarkiv o.s.v. Dessa bevarar även de kommuners arkiv som uppgått i den nu existerande kommunen. Landstingen har egna arkiv, exempelvis Jämtlands läns landstings arkiv. Enligt arkivlagen är varje kommun och varje landsting sin egen arkivmyndighet och är inte underställt statens tillsyn.

På de kommunala arkiven kan du:

  • söka beslut som tagits av en kommunal nämnd
  • få fram skolbetyg
  • söka efter skolhälsovårdsjournaler
  • söka äldre avloppstillstånd och bygglov
  • få fram information om var ett barn var placerat
  • söka namnen på skolkamrater till en person
  • hembygdsforska, släktforska och söka emigranter
  • söka bilder på hus från förr i tiden
  • ... och mycket mer

Vad som finns i ett kommunalt arkiv varierar från plats till plats. Det finns heller inget centralt register över deras innehåll utan det får sökas på respektive arkivs hemsida.

Beroende på åldern på dokumenten kan det finnas sekretessregler som gör att du inte får se ett dokument, eller delar av informationen på det. I Sverige är 70 år en normal sekretessgräns.