För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Stockholm stad: Register till kyrkoböcker, indexeringsinstruktioner

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här kommer de grundläggande instruktionerna för att börja indexera registret till kyrkoböckerna för delar av Stockholms stad.

Läs instruktionerna[redigera | redigera wikitext]

 • Läs alltid projektinstruktionerna noga innan du börjar att indexera en bunt.
 • Läs igenom den här sidan ofta och titta i fälthjälpen så att du märker om instruktionerna har uppdaterats.
 • Klicka här för en sammanställning av projektuppdateringar.

Språk för projektinstruktioner[redigera | redigera wikitext]

 • I indexeringsprogrammet. Indexeringsfältens namn, fälthjälpen och projektinstruktionerna finns på svenska och engelska. Gör följande för att ändra språk:
 1. Gå till menyraden längst upp i indexeringsfönstret och klicka på Verktyg (Tools).
 2. Klicka på Alternativ (Options).
 3. Klicka på fliken Språk (Language).
 4. Klicka i rutorna Språk för fältnamn (Language for Field Names) och Språk för fälthjälp och projektinstruktioner (Language for Field Help and Project Instructions) och välj önskat alternativ.
 5. Klicka på OK.
 6. Stäng inmatningsfönstret och öppna bunten igen för att verkställa ändringarna.

Diakritiska och andra tecken[redigera | redigera wikitext]

 • Om namnet på en person eller plats skrivs med ett tecken som inte finns på ditt tangentbord, som å i Krååk eller ç i François, infogar du tecknet genom att klicka på ikonen Skriv in särskilda internationella tecken (ser ut som en fyrkant med ”ñ” skrivet på den) och välj önskat tecken, eller:
 1. Gå till menyraden och klicka på Redigera.
 2. Klicka på Internationella bokstäver.
 3. Klicka på bokstaven du vill infoga.

Antal uppteckningar per bild[redigera | redigera wikitext]

 • Inmatningsområdet är förinställd för en uppteckning per bild. Du kommer ofta att behöva lägga till fler uppteckningar i inmatningsområdet så att du har lika många uppteckningar som på bilden. Gör följande för att lägga till uppteckningar:
 1. Gå till menyraden och klicka på Verktyg (Tools).
 2. Klicka på Uppteckningar per bild (Records per Image).
 3. Klicka i rutan för Antal uppteckningar och skriv in antalet uppteckningar som finns på bilden.
 4. Klicka på OK.
 • Om du trycker på Tab eller Enter när du har fyllt i sista uppteckningen på en bild kommer ett meddelande upp som frågar dig om du vill lägga till en eller flera uppteckningar till bilden. Gör följande om du redan har indexerat alla uppteckningar på bilden:
 1. Försäkra dig om att siffran 0 (noll) är skriven i rutan för Antal uppteckningar.
 2. Klicka på OK.

Övrig information/länkar[redigera | redigera wikitext]