För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Uppsala län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Uppsala län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4000154 Tillinge församling C:1, 1613-1681 C Födelse- och dopböcker 1, 1613-1681 "Lucka 1648-1659. Innehåller även vigselbok 1613-1681, dödbok 1660-1681, födelse- och dopbok för Svinnegarn 1613-1647, vigselbok för Svinnegarn 1613-1647, sockenstämmans protokoll 1614-1679, kyrkoräkenskaper 1613-1662, ""Mantaal wthi Tillinge och Swijngarn"" 1613, ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1637, kyrkoinventarier 1631, 1660, prästgårdsinventarier 1659, 1660, syn i prästgården 1660 och anteckningar om byggnad i kyrkan 1631-1641."
4000154 Tillinge församling C:2, 1681-1706 C Födelse- och dopböcker 2, 1681-1706 Innehåller även vigselbok 1681-1712, dödbok 1687-1706 och anteckningar om märkliga händelser 1680-1712.
4000154 Tillinge församling C:3, 1707-1742 C Födelse- och dopböcker 3, 1707-1742 Innehåller även dödbok 1707-1718, 1724-1743.
4000154 Tillinge församling C:4, 1746-1781 C Födelse- och dopböcker 4, 1746-1781
4000154 Tillinge församling C:5, 1782-1820 C Födelse- och dopböcker 5, 1782-1820 Innehåller även vigselbok 1782-1820, dödbok 1782-1820 och visitationsprotokoll och inventeringar 1790-1828.
4000154 Tillinge församling C:6, 1821-1837 C Födelse- och dopböcker 6, 1821-1837 "Innehåller även lysnings- och vigselbok 1821-1837 och död- och begravningsbok 1821-1837."
4000154 Tillinge församling E I:1, 1746-1781 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1746-1781
4000154 Tillinge församling F:1, 1746-1781 F Död- och begravningsböcker 1, 1746-1781
4000154 Tillinge församling J I:1, 1712-1742 J I Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 1, 1712-1742 "Innehåller även in- och utflyttningslängd 1713-1739, födelse- och dopbok 1743-1746, vigselbok 1713-1746, dödbok 1743-1746, bänklängd 1694 (1739) och ""Sällsynta händelser"" 1713-1741."
4000155 Uppsala domkyrka C a:1, 1693-1706 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 1, 1693-1706
4000155 Uppsala domkyrka C a:2, 1705-1719 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 2, 1705-1719
4000155 Uppsala domkyrka C a:3, 1720-1735 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 3, 1720-1735
4000155 Uppsala domkyrka C a:4, 1736-1765 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 4, 1736-1765
4000155 Uppsala domkyrka C a:5, 1766-1812 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 5, 1766-1812
4000155 Uppsala domkyrka C a:6, 1813-1854 C a Födelse- och dopböcker, huvudserie 6, 1813-1854
4000156 Västlands församling C:1, 1688-1733 C Födelse- och dopböcker. 1, 1688-1733

1688--1733-09-27.
Innehåller även:
1) "1725 åhrs lista på förhörda personer" (omfattar blott invånare i Valla by) 1725
2) Vigselbok (gäller även Tolfta åtm. åren 1727-1735) 1710-1735
3) Dödbok juni 1726.
4) Dödbok för Tolfta juli 1726
5) Anteckningar om masugnarnas gång 1729-1735.

4000156 Västlands församling C:2, 1733-1771 C Födelse- och dopböcker. 2, 1733-1771 "1733-10-13--1771. Innehåller även: 1) Inflyttningslängd 1759-1761, 1763-1765 2) Utflyttningslängd (gäller åtm. 1742-1843 även Tolfta) 1742-1745, 1753, 1759-1766 3) Konfirmationslängd 1760 4) Vigselbok (gäller även Tolfta) 1733-1771 5) Anteckningar om morgongåvor och avvittringar 1734-1746 6) Anteckningar om masugnarnas gång 1735-1772."
4000156 Västlands församling C:3, 1772-1802 C Födelse- och dopböcker. 3, 1772-1802 "Innehåller även: 1) Vigselbok (gäller t.o.m. 1800 även Tolfta) 1772-1802 2) Dödbok 1783-1802 3) Anteckningar om masugnarnas gång 1773-1827."
4000156 Västlands församling C:4, 1803-1837 C Födelse- och dopböcker. 4, 1803-1837
4000156 Västlands församling E I:1, 1803-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1803-1860
4000156 Västlands församling F:1, 1803-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1803-1860
4000156 Västlands församling L I a:1, 1707-1748 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1707-1748 (1707-1709) 1712-1748. Kyrkokassans special. För åren 1707-1709 blott ett sammandrag. Innehåller även kyrkoinventarium 1732, anteckningar om reparationer i kyrkan 1703-1717 (s.41 f.), anteckningar om ryska härjningarna 1719 (s. 55ff).
4000156 Västlands församling L I a:2, 1748-1754 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1748-1754 Kyrkokassans special. Innehåller även Tolfta kyrkokassas special 1650-1711. Kyrkoinventarier 1719, 1753. Tolfta kyrkas inventarium 1713.
4141399 Alunda församling A I:1, 1752-1764 A I Husförhörslängder 1, 1752-1764 "Med ortregister. Innehåller även längder över utflyttat tjänstefolk 1765-1771, 1773-1775 och uppbördslängd över ""Åhrliga Påskepenningar af Alunda Sockns Ordinaira Soldater"" 1753-1766."
4141399 Alunda församling A I:2, 1772-1778 A I Husförhörslängder 2, 1772-1778 Med ortregister.
4141400 Åkerby församling A I:1, 1696-1737 A I Husförhörslängder 1, 1696-1737 "Med ortregister. Innehållsförteckning fördelad på två upplägg: 1) Fol. 14-30: 1696-1700 2) Fol. 116-130:1723-1737. Innehåller även: 1) Födelse- och dopbok 1696-1747 (enbart dopbok t o m 1711) 2) Kommunionlängder 1694-1696, 1703, 1701-1730, 1726-1728, 1730-1736 3) Vigselbok 1698-1783 4) Död- och begravningsbok 1696-1783 (enbart begravningsbok t.o.m. 1721) 5) Anteckning om charta sigillata-revision i Åkerby och Jumkil för tiden 1776-1783 verkställd 1783."
4141400 Åkerby församling A I:2, 1737-1764 A I Husförhörslängder 2, 1737-1764 "Med ortregister. Innehåller även: 1) Inflyttningslängd 1741, 1745-1750 2) Utflyttningslängd 1741-1751, 1771 3) Kommunionlängd 1755-1764 4) Sockenstämmans protokoll 1776-1781 5) Protokoll vid ekonomisk prostinventering i Åkerby och Jumkil 1802, 1805, 1806 6) Åkerby kyrkas inventarium 1788, 1802 7) Sockenstämmans protokoll för Jumkil 1778-1780 8) Längd över Jumkils sockenbors sammanskott till inköp av ett väggur 1780 9) Jumkils kyrkas inventarium 1802 (med tillägg -1818)."
4141400 Åkerby församling A I:3, 1765-1771 A I Husförhörslängder 3, 1765-1771 Med ortregister.
4141400 Åkerby församling A I:4, 1772-1778 A I Husförhörslängder 4, 1772-1778 Med ortregister.
4141400 Åkerby församling A I:5, 1779-1799 A I Husförhörslängder 5, 1779-1799 Med ortregister. Fördelad på tre upplägg (uppslag 1-53) 1779-1785, (uppslag 54-106) 1786-1792 och (uppslag 107-143) 1793-1799.
4141400 Åkerby församling A I:6, 1800-1820 A I Husförhörslängder 6, 1800-1820 Med ortregister. Fördelad på tre upplägg: 1800-1806 (uppslag 4-70), 1807-1813 (uppslag 71-110) och 1813-1820 (uppslag 112-145).
4141400 Åkerby församling A I:7, 1820-1835 A I Husförhörslängder 7, 1820-1835 Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1820-1826 (uppslag 2-46) och 1827-1835 (uppslag 47-91).
4141400 Åkerby församling A I:8, 1836-1840 A I Husförhörslängder 8, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1839-1843 och avlösningslängd 1836-1845.
4141400 Åkerby församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom i Åkerby och Jumkil 1844-1845, 1847.
4141400 Åkerby församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Med ortregister.
4141401 Åkerby församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över fattighjon 1855, protokoll vid förhör med oeniga makar (koncept) 1855, tjänstgöringsbetyg för folkskoleläraren Anders Hjorth 1854 och intyg om vården av ett barnhusbarn i Jumkils socken 1853.
4141401 Åkerby församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även uppgifter om folkskoletillståndet i Åkerby 1856-1857, 1859 och intyg om en begravning i Jumkil 1856.
4141401 Åkerby församling C:1, 1748-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1861
4141401 Åkerby församling E I:1, 1776-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1860 Särskilt register i volymen. Vigselboken för åren 1776- september 1783 utgör avskrift ur A I:1. Enbart vigselbok t.o.m. 1802. Anteckningar saknas 1814-1817. Innehåller även lysnings- och vigselbok för Jumkil 1838-1861, död- och begravningsbok 1776-1861, kyrkorådets protokoll för Jumkil 30/10 1831 och anteckning om charta sigillatarevision i Åkerby och Jumkil 1783.
4141401 Åkerby församling L I a:1, 1627-1746 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1627-1746 Räkenskaper 1627-1746, skuldboksanteckningar 1730-1734. Innehåller även kyrkans inventarium 1627, prästgårdens inventarium 1627, inventeringsprotokoll 1643, anteckningar om prästgårdens ägor m.m. 1627(?)-1656, förteckning över nybyggnader och förbättringar i prästgården 1627-1689, anteckningar om gåvor till kyrkan 1682-1738, förteckning på förbättringar i Åkerby och Jumkils kyrkor 1725-1783, Jumkils kyrkoräkenskaper 1627-1649, Jumkils kyrkas inventarium 1627 (tillägg -1681) och protokoll vid inventering i Jumkils kyrka 1644.
4141401 Åkerby församling L I a:2, 1747-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1747-1801 Räkenskaper. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1820-1860, längd över nattvardsungdom 1820-1833, kyrkorådets protokoll 1825, 1826, fattigkassans huvudräkning 1788-1801 och protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1786.
4141401 Åkerby församling N I:1, 1657-1764 N I Visitationsprotokoll 1, 1657-1764 Med register i volymen. Protokoll vid ärkebiskopsvisitation i Åkerby och Jumkil 1712. Protokoll vid prostvisitation i Åkerby och Jumkil 1657-1764. Innehåller även dopbok (Åkerby) 1679-1696, vigselbok (Åkerby) 1687-1695, begravningsbok (Åkerby) 1688-1696, sockenstämmans protokoll 1674-1739, skuldboksanteckningar 1700-1710, 1715, längder över fattigutdelning 1699-1703, syneinstrument angående prästgården 1673, 1682, 1698, förteckning å pastors omkostnader för nybyggnader i prästgården 1699-1702, 1723, dopbok (Jumkil) 1692-1694, vigselbok (Jumkil) 1691-1695, begravningsbok (Jumkil) 1691-1694 och sockenstämmans protokoll (för Jumkil) 1674-1739.
4141402 Ålands församling A I:1, 1738-1754 A I Husförhörslängder 1, 1738-1754
4141402 Ålands församling A I:2, 1755-1764 A I Husförhörslängder 2, 1755-1764
4141402 Ålands församling A I:3, 1765-1779 A I Husförhörslängder 3, 1765-1779
4141402 Ålands församling A I:4, 1780-1794 A I Husförhörslängder 4, 1780-1794 En del av data för nattvardsgång i kolumnen för 1780 gäller i själva verket 1781.
4141402 Ålands församling A I:5, 1794-1814 A I Husförhörslängder 5, 1794-1814 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1814.
4141402 Ålands församling A I:6, 1814-1826 A I Husförhörslängder 6, 1814-1826 Med ortregister. Innehåller även flyttningslängd 1811-1816 och längd över nattvardsbarn 1816, 1818.
4141403 Ålands församling A I:7, 1826-1840 A I Husförhörslängder 7, 1826-1840 Med ortregister.
4141403 Ålands församling A I:8, 1841-1850 A I Husförhörslängder 8, 1841-1850 Med ortregister.
4141403 Ålands församling C:1, 1685-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1757 1744-1748 saknas. Innehåller även vigselbok 1685-1757 och dödbok 1685-1757.
4141403 Ålands församling C:2, 1758-1857 C Födelse- och dopböcker 2, 1758-1857 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1759-1856, död- och begravningsbok 1758-1856 och in- och utflyttningslängd 1829-1832.
4141404 Ålands församling A I:9, 1851-1860 A I Husförhörslängder 9, 1851-1860 Med ortregister till lägg a) 1851-1855 i volymens början, b) 1856-1860 i volymens slut. Innehåller även folkmängdsuppgifter 1856-1860 och längd över annorstädes skrivna kommunikanter 1856-1860.
4141404 Ålands församling C:4, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1857-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1857-1861och död- och begravningsbok 1857-1861.
4141405 Åkerby församling A I:13, 1861-1867 A I Husförhörslängder 13, 1861-1867 Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1861-1865 (uppslag 1-104), 1866-1867 (ny paginering 1-50). Med husförhörsturlistor 1862-1868. Innehåller även uppgifter om folkmängd 1860-1865, förteckning över sexmän och sockennämnd 1861, längd över nattvardsungdom 1867.
4141405 Åkerby församling A I:14, 1868-1872 A I Husförhörslängder 14, 1868-1872 Med förteckningar över soldater, dragoner och gratialister, förteckning över personer med okänd vistelseort och husförhörsturlistor 1869-1874. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1870 och uppgifter om folkmängd 1871.
4141405 Åkerby församling A I:15, 1873-1877 A I Husförhörslängder 15, 1873-1877 Innehåller även förteckning över personer med okänd vistelseort. Förteckning över vid husförhör upptagna kollekter.
4141405 Åkerby församling A I:16, 1878-1887 A I Husförhörslängder 16, 1878-1887 Innehåller även förteckning över vid husförhör upptagna kollekter.
4141405 Åkerby församling A I:17, 1888-1893 A I Husförhörslängder 17, 1888-1893 Serien avslutad. Se vidare serie A II a.
4141406 Ålands församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Innehåller även folkmängdsuppgifter 1861-1865 och längd över annorstädes skrivna kommunikanter 1861-1865.
4141406 Ålands församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1869.
4141406 Ålands församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1871-1875.
4141406 Ålands församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1876-1880.
4141406 Ålands församling A I:14, 1881-1886 A I Husförhörslängder 14, 1881-1886 Med ortregister.
4141406 Ålands församling A I:15, 1886-1891 A I Husförhörslängder 15, 1886-1891 Med ortregister.
4141406 Ålands församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141411 Alunda församling A I:3, 1779-1785 A I Husförhörslängder 3, 1779-1785 Med ortregister.
4141411 Alunda församling A I:4, 1786-1792 A I Husförhörslängder 4, 1786-1792 Med ortregister.
4141411 Alunda församling A I:5a, 1793-1799 A I Husförhörslängder 5a, 1793-1799 Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
4141411 Alunda församling A I:5b, 1793-1799 A I Husförhörslängder 5b, 1793-1799 Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
4141412 Alunda församling A I:6a, 1800-1806 A I Husförhörslängder 6a, 1800-1806 Med ort- och soldatregister. Lång och Löddby åttingar.
4141412 Alunda församling A I:6b, 1800-1806 A I Husförhörslängder 6b, 1800-1806 Med ort- och soldatregister. Lövsta och Garbo åttingar.
4141412 Alunda församling A I:7a, 1807-1814 A I Husförhörslängder 7a, 1807-1814 Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
4141412 Alunda församling A I:7b, 1807-1814 A I Husförhörslängder 7b, 1807-1814 Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
4141413 Alunda församling A I:8a, 1814-1821 A I Husförhörslängder 8a, 1814-1821 Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
4141413 Alunda församling A I:8b, 1814-1821 A I Husförhörslängder 8b, 1814-1821 Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
4141413 Alunda församling A I:9, 1821-1827 A I Husförhörslängder 9, 1821-1827 Med ort- och soldatregister.
4141414 Alunda församling A I:10, 1828-1834 A I Husförhörslängder 10, 1828-1834 Med ortregister och register över soldater och hantverkare. I två fall har uppgifterna om husförhör och nattvardsgång fördelats mellan den ursprungliga högersidan av uppslaget (fol. 298r, resp. 344r) med anteckningar för åren 1828-1832 och första sidan av ett därförut senare insatt blad (fol. 297 ½, resp. 343 ½), anteckningar för åren 1833-1834. Uppgifterna på den ursprungliga högersidan i årtalskolumnerna 1833-1834 gälla de dessa år nyinflyttade personer, som förtecknats på de nyinsatta bladen. Innehåller även avlösningslängd 1789-1834, avkortningslängd över personer med minderåriga barn 1829-1831 och längd över avskedade soldater som njuta underhåll 1830-1832.
4141414 Alunda församling A I:11, 1835-1839 A I Husförhörslängder 11, 1835-1839 Med ortregister och register över soldater och hantverkare. Flerstädes har uppgifterna om husförhör och nattvardsgång fördelats mellan den ursprungliga högersidan (med anteckningar för åren 1835-1837) och första sidan av ett därförut senare insatt ark, numrerat 25 ½, 53 ½ etc (med anteckningar för åren 1837-1839). På innersidorna av dessa nyinsatta ark har i ett par fall (fol. 334 ½ och fol. 396 ½) förtecknats 1837-1838 inflyttade personer med tillhörande uppgifter om husförhör och nattvardsgång. Innehåller även avlösningslängd 1835-1840.
4141414 Alunda församling B:1, 1821-1839 B Flyttningslängder 1, 1821-1839
4141415 Alunda församling C:1, 1679-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1679-1712 Luckor 1707-12-11 - 1708-03-29 samt 1711-11-10 - 1712-08-31. Innehåller även vigselbok 1685-1693, dödbok 1694-1695, summariska siffror över antalet vigda par 1698 och 1701 och summariska siffror över antalet döda 1679-1693, 1698 och 1701.
4141415 Alunda församling C:2, 1713-1732 C Födelse- och dopböcker 2, 1713-1732 Lucka 1728-01-28--04-26. Partiet maj-oktober 1732 har överkorsats och införts i volym C:3, vilken dock är defekt i denna del. Innehåller även vigselbok 1716-1731 och dödbok 1720-1727, 1729 - 1732-06-04.
4141415 Alunda församling C:3, 1732-1778 C Födelse- och dopböcker 3, 1732-1778 Första bladet, som innehållit uppgifter för maj-oktober 1732 om dopdag, barns och föräldrars namn mm, saknas men ersättes till större delen av det överkorsade partiet i volym C:2, uppslagsfol. 113-114. Lucka även 1735-10-12 - 1736-01-05(?). Innehåller (fol. 165-166) en särskild längd över dödfödda barn 1775-1778 och barn som påträffats döda i sängen 1775-1777.
4141415 Alunda församling C:4, 1779-1825 C Födelse- och dopböcker 4, 1779-1825 Volymen finns även kopierad i två delar: 4 a 1779-1799, 4 b 1800-1825.
4141415 Alunda församling C:6, 1833-1858 C Födelse- och dopböcker 6, 1833-1858 Duplett. 1833 - 1858-08-12. Innehåller även kyrkostämmoprotokoll 1863.
4141415 Alunda församling E I:1, 1766-1847 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1766-1847
4141415 Alunda församling F:1, 1766-1847 F Död- och begravningsböcker 1, 1766-1847 Fr o m 1766-05-01.
4141421 Alunda församling A I:12, 1839-1844 A I Husförhörslängder 12, 1839-1844 Med ortregister och register över soldater och hantverkare. Innehåller även avlösningslängd 1841-1844.
4141421 Alunda församling A I:13a, 1845-1850 A I Husförhörslängder 13a, 1845-1850 Med ort- och soldatregister. Löddby och Lövsta åttingar.
4141421 Alunda församling A I:13b, 1845-1850 A I Husförhörslängder 13b, 1845-1850 Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Innehåller även avlösningslängd 1845-1850.
4141422 Alunda församling A I:14a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14a, 1851-1855 Med ortregister och register över barnhusbarn. Soldatregister Löddby och Lövsta åttingar.
4141422 Alunda församling A I:14b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14b, 1851-1855 Med ortregister och register över barnhusbarn. Lång och Garbo åttingar. Innehåller även avlösningslängd 1851-1854.
4141422 Alunda församling A I:15a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15a, 1856-1860 Med ortregister och register över barnhusbarn. Löddby och Lövsta åttingar.
4141423 Alunda församling A I:15b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15b, 1856-1860 Med ortregister och register över barnhusbarn. Lång och Garbo åttingar.
4141423 Alunda församling B:2, 1840-1860 B Flyttningslängder 2, 1840-1860 Inflyttningslängd. Innehåller även statistisk tablå över antalet inflyttade 1840-1860.
4141423 Alunda församling B:3, 1840-1861 B Flyttningslängder 3, 1840-1861 Utflyttningslängd. Innehåller även statistisk tablå över antalet utflyttade 1840-1855.
4141423 Alunda församling C:5, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1826-1861 1826-1860 (1861). Volymen finns även kopierad i två delar: 5 a 1826-1842, 5 b 1843-1861.
4141423 Alunda församling E I:2, 1848-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1848-1861 Innehåller även statistisk tablå över antalet vigda par 1848-1860.
4141423 Alunda församling F:2, 1848-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1848-1861 Innehåller även statistisk tablå över antalet döda 1848-1860.
4141424 Alunda församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141424 Alunda församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141425 Alunda församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141425 Alunda församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141426 Alunda församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141426 Alunda församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141427 Alunda församling A I:22, 1876-1885 A I Husförhörslängder 22, 1876-1885 Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar.
4141427 Alunda församling A I:23, 1876-1885 A I Husförhörslängder 23, 1876-1885 Med ortregister. Lång coh Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141430 Älvkarleby församling A I:1, 1736-1744 A I Husförhörslängder 1, 1736-1744 Innehåller även förteckning på skolungdom (=konfirmationslängd) 1750-1758.
4141430 Älvkarleby församling A I:2, 1745-1762 A I Husförhörslängder 2, 1745-1762
4141430 Älvkarleby församling A I:3, 1768-1773 A I Husförhörslängder 3, 1768-1773
4141430 Älvkarleby församling A I:4, 1774-1785 A I Husförhörslängder 4, 1774-1785
4141430 Älvkarleby församling A I:5, 1785-1793 A I Husförhörslängder 5, 1785-1793
4141431 Älvkarleby församling A I:6, 1794-1801 A I Husförhörslängder 6, 1794-1801
4141431 Älvkarleby församling A I:7, 1802-1809 A I Husförhörslängder 7, 1802-1809
4141431 Älvkarleby församling A I:8, 1810-1819 A I Husförhörslängder 8, 1810-1819
4141431 Älvkarleby församling A I:9, 1818-1824 A I Husförhörslängder 9, 1818-1824
4141432 Älvkarleby församling B:1, 1824-1839 B Flyttningslängder 1, 1824-1839 Inflyttningslängd 1824--1839-06-15. Utflyttningslängd 1824--1838-10-22.
4141432 Älvkarleby församling C:1, 1730-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1759 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1730-1752, död- och begravningsbok 1730-1750, fragment av pålysningsbok 1811.
4141432 Älvkarleby församling C:2, 1760-1801 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1801 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1760-1799, död- och begravningsbok 1760--1809.
4141432 Älvkarleby församling C:3, 1801-1840 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1840 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1800-1822.
4141432 Älvkarleby församling C:5, 1841-1858 C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1858 Duplett.
4141432 Älvkarleby församling F:1, 1809-1840 F Död- och begravningsböcker 1, 1809-1840 Innehåller även visitationsprotokoll 1816, 1823, 1827, 1839, 1849, 1861, 1875, 1885, inventeringsprotokoll 1824, 1832, 1833, 1864, 1867, 1882, kyrkoinventarier 1827, 1839, 1849, 1864, 1867, 1875, 1882, protokoll vid inventering av minnesmärken i kyrkan 1829, kyrkoherde- och komministerlängder (1641-1833) upprättade 1827 och 1839.
4141432 Älvkarleby församling L I a:1, 1630-1680 L I a Räkenskaper för kyrka, församling och pastorat 1, 1630-1680 "Kyrkoräkenskaper. Innehåller även konfirmationslängd 1767, kyrkoinventarier 1638, 1655 och 1678, latinska anteckningar å första bladet: ""De ecclesia älfkarleby"" m.m. odaterat (omkring 1630-1680). Bänklängd 1672."
4141432 Älvkarleby församling L I a:2, 1683-1735 L I a Räkenskaper för kyrka, församling och pastorat 2, 1683-1735 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även konfirmationslängd 1773, kommunionlängd 1772-1773, protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1710, prostvisitationsprotokoll 1721, 1725 och 1728, kyrkoinventarier 1699, 1709, 1735 och 1742, inventerinsprotokoll 1742, förteckning över kyrkans böcker 1709 (tillägg 1735, 1742).
4141433 Älvkarleby församling A I:10, 1824-1831 A I Husförhörslängder 10, 1824-1831 Ortregister.
4141433 Älvkarleby församling A I:11, 1831-1836 A I Husförhörslängder 11, 1831-1836 Ortregister.
4141433 Älvkarleby församling A I:12, 1836-1837 A I Husförhörslängder 12, 1836-1837
4141434 Älvkarleby församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Enstaka uppgifter från 1841.
4141435 Alunda församling A I:24, 1886-1895 A I Husförhörslängder 24, 1886-1895 Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar.
4141435 Alunda församling A I:25, 1886-1895 A I Husförhörslängder 25, 1886-1895 Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141436 Älvkarleby församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1845.
4141437 Älvkarleby församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850
4141443 Älvkarleby församling A I:16, 1851-1860 A I Husförhörslängder 16, 1851-1860
4141443 Älvkarleby församling B:2, 1839-1860 B Flyttningslängder 2, 1839-1860
4141443 Älvkarleby församling C:6, 1841-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1841-1861 Innehåller även special över influtna lasarettsmedel 1841-1861.
4141443 Älvkarleby församling E I:1, 1823-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1860
4141443 Älvkarleby församling F:2, 1841-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1841-1861
4141444 Älvkarleby församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4141445 Älvkarleby församling A I:18 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18 a, 1866-1870
4141446 Älvkarleby församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875
4141447 Älvkarleby församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880
4141448 Älvkarleby församling A I:21, 1876-1885 A I Husförhörslängder 21, 1876-1885 Skutskär.
4141449 Älvkarleby församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885
4141450 Älvkarleby församling A I:23 ba, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23 ba, 1886-1890
4141450 Älvkarleby församling A I:23 bb, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23 bb, 1886-1890
4141455 Ärentuna församling A I:1, 1770-1785 A I Husförhörslängder 1, 1770-1785 För åren 1773-1785, se även A I:2.
4141455 Ärentuna församling A I:2, 1772-1785 A I Husförhörslängder 2, 1772-1785 Jfr A I:1.
4141455 Ärentuna församling A I:3, 1786-1792 A I Husförhörslängder 3, 1786-1792
4141455 Ärentuna församling A I:4, 1793-1799 A I Husförhörslängder 4, 1793-1799
4141455 Ärentuna församling A I:5, 1800-1806 A I Husförhörslängder 5, 1800-1806 Innehåller även inflyttningslängd 1806 och utflyttningslängd 1806-1807.
4141455 Ärentuna församling A I:6, 1807-1810 A I Husförhörslängder 6, 1807-1810 Innehåller även födelse- och dopbok 1831-1842.
4141455 Ärentuna församling A I:7, 1811-1817 A I Husförhörslängder 7, 1811-1817
4141455 Ärentuna församling A I:8, 1818-1824 A I Husförhörslängder 8, 1818-1824
4141456 Ärentuna församling A I:9, 1825-1841 A I Husförhörslängder 9, 1825-1841 Åren 1832-1836 ingår i A I:10.
4141456 Ärentuna församling A I:10, 1832-1841 A I Husförhörslängder 10, 1832-1841 Åren 1838-1840 ingår i A I:9.
4141456 Ärentuna församling A I:11, 1842-1847 A I Husförhörslängder 11, 1842-1847 Med dragon- och soldatregister.
4141456 Ärentuna församling A I:12, 1847-1851 A I Husförhörslängder 12, 1847-1851
4141457 Ärentuna församling A I:13, 1852-1857 A I Husförhörslängder 13, 1852-1857 Innehåller även uppgifter om till bibelkassan insamlade medel 1853-1856.
4141457 Ärentuna församling A I:14, 1857-1861 A I Husförhörslängder 14, 1857-1861 Innehåller även uppgifter om till bibelkassan insamlade medel 1858-1861.
4141458 Ärentuna församling B:1, 1808-1821 B Flyttningslängder 1, 1808-1821 Utflyttningslängder omfattar även del av år 1822.
4141458 Ärentuna församling B:2, 1822-1861 B Flyttningslängder 2, 1822-1861
4141458 Ärentuna församling C:1, 1714-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1861
4141458 Ärentuna församling C:2, 1842-1869 C Födelse- och dopböcker 2, 1842-1869 Duplett.
4141458 Ärentuna församling E I:1, 1714-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1714-1861
4141458 Ärentuna församling F:1, 1714-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1714-1861 Åren 1760-1762 saknas. Innehåller även vigselbok 1744-1746.
4141458 Ärentuna församling L I a:2, 1656-1719 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1656-1719 Innehåller även prostvisitationsprotokoll 1656, 1658, 1708. Kyrkoinventarier 1656-1707. Prästgårdsinventarier 1656, 1675, 1696. Bänkdelning 1693. Husesynsprotokoll 1675, 1685. Handlingar angående prästbordet 1671-1693. Anteckningar om reparationer i prästgården 1675-1705. Plan över Sätra ängar, odaterat (slutet av 1600- talet).
4141458 Ärentuna församling L I a:1, 1604-1673 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1604-1673 1637-1646 saknas. Innehåller även Ministerialbok 1685-1713. Skrivelser från ärkebiskopen 1717. Sockenstämmans protokoll 1687. Prostvistationsprotokoll 1644, 1646, 1650, 1656, och 1658. Kyrkoinventarier 1638, 1641,1656. Prästgårdsinventarier 1641,1656. Husesynsprotokoll 1649, 1652, 1656. Bänkdelningar 1650, 1687. Anteckningar om kyrko- och prästgårdsreparationer 1660-1672, 1714-1716. Anteckningar om medeltida inskrifter 1677, 1686. Johan III:s brev på Skellesta till prästbordet 1581. Riksrådets dito 1619. Intyg om klockarejorden 1601.
4141459 Älvkarleby församling A I:23 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23 a, 1886-1890 Skutskär.
4141460 Älvkarleby församling A I:24 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24 a, 1891-1895
4141461 Älvkarleby församling A I:24 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24 b, 1891-1895
4141462 Älvkarleby församling A I:24 c, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24 c, 1891-1895 Skutskär. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141507 Bälinge församling A I:1, 1685-1698 A I Husförhörslängder 1, 1685-1698 I tre delar: 1685(?)-1688(?), 1688(?)-1696 och 1696-1698. Dessutom special- längder för ryttare, soldater, inhyses-, allmose- och tjänste- folk 1686-1696.
4141507 Bälinge församling A I:2, 1727-1733 A I Husförhörslängder 2, 1727-1733 Husförhörslängden över ryttare och soldater går till 1735.
4141507 Bälinge församling A I:3, 1734-1740 A I Husförhörslängder 3, 1734-1740 Uppslag 1-135.
4141507 Bälinge församling A I:4 a, 1765-1771 A I Husförhörslängder 4 a, 1765-1771 Uppslag 1-68.
4141507 Bälinge församling A I:4 b, 1765-1771 A I Husförhörslängder 4 b, 1765-1771 Med ortregister. Uppslag 69-132.
4141507 Bälinge församling A I:5 a, 1772-1778 A I Husförhörslängder 5 a, 1772-1778 Med ortregister. Uppslag 1-90.
4141507 Bälinge församling A I:5 b, 1772-1778 A I Husförhörslängder 5 b, 1772-1778 Uppslag 91-186.
4141507 Bälinge församling A I:6 a, 1779-1785 A I Husförhörslängder 6 a, 1779-1785
4141507 Bälinge församling A I:6 b, 1779-1785 A I Husförhörslängder 6 b, 1779-1785
4141508 Bälinge församling A I:7 b, 1786-1792 A I Husförhörslängder 7 b, 1786-1792
4141508 Bälinge församling A I:7 a, 1786-1792 A I Husförhörslängder 7 a, 1786-1792
4141508 Bälinge församling A I:8 a, 1793-1799 A I Husförhörslängder 8 a, 1793-1799 Uppslag 1-324.
4141508 Bälinge församling A I:8 b, 1793-1799 A I Husförhörslängder 8 b, 1793-1799 Uppslag 1-324.
4141508 Bälinge församling A I:9 a, 1800-1806 A I Husförhörslängder 9 a, 1800-1806 Uppslag 1-333.
4141508 Bälinge församling A I:9 b, 1800-1806 A I Husförhörslängder 9 b, 1800-1806 Uppslag 1-333.
4141509 Bälinge församling A I:10, 1807-1813 A I Husförhörslängder 10, 1807-1813
4141509 Bälinge församling A I:11, 1814-1820 A I Husförhörslängder 11, 1814-1820
4141510 Bälinge församling A I:12 a, 1821-1827 A I Husförhörslängder 12 a, 1821-1827 Uppslag 1-181.
4141510 Bälinge församling A I:12 b, 1821-1827 A I Husförhörslängder 12 b, 1821-1827 Uppslag 182-385.
4141510 Bälinge församling A I:13 a, 1828-1832 A I Husförhörslängder 13 a, 1828-1832 Med ortregister. Uppslag 1-180.
4141510 Bälinge församling A I:13 b, 1828-1832 A I Husförhörslängder 13 b, 1828-1832 Uppslag 181-397.
4141511 Bälinge församling A I:14, 1833-1838 A I Husförhörslängder 14, 1833-1838 Med ortregister i volymens slut.
4141511 Bälinge församling A I:15, 1838-1843 A I Husförhörslängder 15, 1838-1843 Med ortregister i volymens början och slut.
4141513 Bälinge församling B:1, 1806-1819 B Flyttningslängder 1, 1806-1819 Omfattar inflyttningslängd 1806-1814 och 1816 samt utflyttningslängd 1806-1814, 1816-1819-09-29.
4141513 Bälinge församling B:2, 1819-1840 B Flyttningslängder 2, 1819-1840 1819 års utflyttningslängd är t o m notisen för den 29 sept. avskriven efter volym B:1.
4141513 Bälinge församling C:1, 1683-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1712 Innehåller även vigselbok 1683-1712, dödbok 1683-1712, sockenstämmans protokoll 1683, kyrkans räkenskaper 1683-1712, kyrkans inventarium 1683, anteckningar om inventariets ökning 1684-1695(?) och lista på bidragsgivare till den mindre klockans omgjutning odat.
4141513 Bälinge församling C:2, 1712-1753 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1753 Saknas för år 1745. 1712 års födelse-, dop-, lysnings-, vigsel-, död- och begravningsbok är avskriven efter C:1. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1713-1728, 1731-1733, lysnings- och vigselbok 1712-1741, 1746-1754, död- och begravningsbok 1712-1744, 1746-1754, sockenstämmans protokoll 1712-1739, 1755-1777, kyrkokassans räkenskaper 1712-1748(49), fattigkassans räkenskaper 1716-1748(49), kassainventering 1754, prostvisitationsprotokoll 1712-1714, kyrkans inventarium 1704 med tillökning till 1757, prästgårdens inventarium 1710, inskriptioner på klockorna och sällsamma händelser och olycksfall 1715-1738.
4141514 Bälinge församling C:3, 1755-1839 C Födelse- och dopböcker 3, 1755-1839 Defekt i början. Gäller fr.o.m. 1755-08-07.
4141514 Bälinge församling E I:1, 1755-1854 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1755-1854 Vigselanteckningar för 1822-1828 och dödsanteckningar för 1823-1828 är renskrift av E I:2. Innehåller även död- och begravningsbok 1755-1854.
4141515 Bälinge församling A I:16, 1843-1848 A I Husförhörslängder 16, 1843-1848 Med ortregister.
4141515 Bälinge församling A I:17, 1848-1853 A I Husförhörslängder 17, 1848-1853 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846- 1852.
4141516 Bälinge församling A I:18, 1853-1856 A I Husförhörslängder 18, 1853-1856 Med ortregister.
4141516 Bälinge församling C:4, 1834-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1860 Duplett.
4141517 Bälinge församling A I:19 a, 1857-1860 A I Husförhörslängder 19 a, 1857-1860 Med ortregister.
4141517 Bälinge församling A I:19 b, 1857-1860 A I Husförhörslängder 19 b, 1857-1860 Med ortregister.
4141517 Bälinge församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865 Med förteckning över förhörsrotar och turlista för husförhör.
4141519 Bälinge församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 Med ortregister, förteckning över förhörsrotar och turlista för husförhör.
4141520 Bälinge församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875
4141520 Bälinge församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880
4141521 Bälinge församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885
4141521 Bälinge församling A I:25, 1886-1892 A I Husförhörslängder 25, 1886-1892
4141522 Arnö församling A I:13, 1876-1885 A I Husförhörslängder 13, 1876-1885
4141522 Arnö församling A I:14, 1886-1890 A I Husförhörslängder 14, 1886-1890
4141522 Arnö församling A I:15, 1891-1895 A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Serien avslutad.
4141523 Ärentuna församling A I:15, 1861-1867 A I Husförhörslängder 15, 1861-1867
4141523 Ärentuna församling A I:16, 1868-1872 A I Husförhörslängder 16, 1868-1872
4141523 Ärentuna församling A I:17, 1873-1878 A I Husförhörslängder 17, 1873-1878
4141523 Ärentuna församling A I:18, 1879-1886 A I Husförhörslängder 18, 1879-1886
4141524 Ärentuna församling A I:19, 1887-1890 A I Husförhörslängder 19, 1887-1890
4141524 Ärentuna församling A I:20, 1891-1894 A I Husförhörslängder 20, 1891-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4141528 Balingsta församling A I:1, 1715-1747 A I Husförhörslängder 1, 1715-1747 Skadad. Med ortregister.
4141528 Balingsta församling A I:2, 1746-1765 A I Husförhörslängder 2, 1746-1765 Med ortregister.
4141528 Balingsta församling A I:3, 1765-1772 A I Husförhörslängder 3, 1765-1772 Med ortregister. (Skadad).
4141528 Balingsta församling A I:4, 1773-1779 A I Husförhörslängder 4, 1773-1779 Med ortregister. (Skadad).
4141528 Balingsta församling A I:5, 1780-1786 A I Husförhörslängder 5, 1780-1786 Med ortregister. Innehåller även ordning för tingspredikningarna i Hagunda härad 1779-1793.
4141529 Balingsta församling A I:6, 1787-1793 A I Husförhörslängder 6, 1787-1793 Med ortregister.
4141529 Balingsta församling A I:7, 1794-1808 A I Husförhörslängder 7, 1794-1808 Med ortregister. Delad i två upplägg, uppslag 1-112 för åren 1794-1800 och uppslag 113-223 för åren 1801-1808.
4141529 Balingsta församling A I:8, 1809-1815 A I Husförhörslängder 8, 1809-1815 Med ortregister.
4141529 Balingsta församling A I:9, 1816-1822 A I Husförhörslängder 9, 1816-1822 Med ortregister.
4141529 Balingsta församling A I:10, 1823-1829 A I Husförhörslängder 10, 1823-1829 Med ortregister.
4141529 Balingsta församling A I:11, 1830-1834 A I Husförhörslängder 11, 1830-1834 Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1830.
4141529 Balingsta församling A I:12, 1835-1840 A I Husförhörslängder 12, 1835-1840 Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1835-1840.
4141530 Balingsta församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1841-1845.
4141530 Balingsta församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även: 1) Förteckning på nattvardsungdomen 1846-1850 2) Avlösningslängd 1846-1850
4141530 Balingsta församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även förteckning på nattvardsungdomen 1851-1855 och avlösningslängd 1851-1855
4141530 Balingsta församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även förteckning på nattvardsungdomen 1856-1858, anteckning om sexmän 1859 samt längd över nattvardsgäster utom församlingen 1859-1860.
4141530 Balingsta församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även (på sista ärmen) förteckning på nattvardsgäster utom församlingen 1861-1864, samt (i början) anteckning om sexmän 1861, 1862, 1864 och om sockennämnd och fattigvårdsstyrelse 1861-1862.
4141531 Balingsta församling C:1, 1698-1740 C Födelse- och dopböcker 1, 1698-1740 1698-1722 endast dopbok. Innehåller även vigselbok 1698-1740 och begravningsbok 1698-1740
4141531 Balingsta församling C:2, 1741-1779 C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1779 Innehåller även vigselbok 1741-1779, död- och begravningsbok 1741-1779 (företrädesvis endast begravningsbok 1741-1749, endast dödbok 1750-1767, både död- och begravningsbok fr.o.m. 1768
4141531 Balingsta församling B:1, 1829-1858 B Flyttningslängder 1, 1829-1858 1 band och 12 ark i kapsel.
4141531 Balingsta församling B:2, 1859-1861 B Flyttningslängder 2, 1859-1861 Kapsel.
4141531 Balingsta församling B:3, 1861-1881 B Flyttningslängder 3, 1861-1881 Kuvert.
4141535 Balingsta församling C:3, 1780-1858 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1858
4141535 Balingsta församling C:5, 1859-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1859-1861
4141536 Balingsta församling E I:1, 1780-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1780-1861 1780-1790 företrädesvis vigselbok. Innehåller även: Skolrådsprotokoll 1865-02-19.
4141536 Balingsta församling F:1, 1780-1859 F Död- och begravningsböcker 1, 1780-1859
4141536 Balingsta församling F:2, 1859-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1859-1861
4141537 Arnö församling A I:1, 1752-1761 A I Husförhörslängder 1, 1752-1761
4141537 Arnö församling A I:2, 1765-1771 A I Husförhörslängder 2, 1765-1771 Defekt.
4141537 Arnö församling A I:3, 1780-1788 A I Husförhörslängder 3, 1780-1788 Defekt och mycket skadad.
4141537 Arnö församling A I:4, 1789-1795 A I Husförhörslängder 4, 1789-1795 Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1790, 1792-1793.
4141537 Arnö församling A I:5, 1796-1814 A I Husförhörslängder 5, 1796-1814 Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1807, 1809-1814.
4141537 Arnö församling A I:6, 1815-1817 A I Husförhörslängder 6, 1815-1817
4141537 Arnö församling A I:7, 1818-1824 A I Husförhörslängder 7, 1818-1824 Med ortregister.
4141537 Arnö församling A I:8, 1825-1830 A I Husförhörslängder 8, 1825-1830
4141538 Arnö församling A I:9, 1831-1850 A I Husförhörslängder 9, 1831-1850
4141538 Arnö församling A I:10, 1851-1860 A I Husförhörslängder 10, 1851-1860
4141538 Arnö församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4141538 Arnö församling A I:12, 1866-1875 A I Husförhörslängder 12, 1866-1875 Med ortregister.
4141538 Arnö församling B:1, 1861-1879 B Flyttningslängder 1, 1861-1879
4141538 Arnö församling C:1, 1638-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1638-1730 "Saknas för åren 1652, 1655-1656, 1674-1675, 1678-1682, 1688-1711. Innehåller även: 1) Inflyttningslängd ?-1718 2) Vigselbok 1637-1730 (1648-1657, 1674-1682, 1686-1711 saknas) 3) Dödbok 1638-1663 4) Avskrifter av brev 1605, 1610, 1613-1615, 1698-1699, 1712-1714 5) Kursbok 1715-1730 6) Sockenstämmoprotokoll 1723-1727, 1741 7) Kyrkans inkomst- och utgiftsspecial 1637-1647 8) Kyrkans inkomstspecial 1648-1658, 1662-1671, 1675-1683 9)Kyrkans utgiftsspecial 1648-1657, 1662-1671, 1675-1683 10) Kyrkans inkomsthuvudbok 1683-1684, 1689-1699, 1709-1712 11) Kyrkans utgiftsspecial 1687-1699, 1709-1712 12) Inventarium, odat 13) Anteckningar om föräringar vill till kyrkan, odat 14) Anteckningar om reparationer på kyrkan, bekostade av Johan Skytte 1640, 1643, 1647 15) Avskrift av synodalprotokoll 1728."
4141538 Arnö församling C:2, 1730-1790 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1790 "År 1752 saknas. Innehåller även: 1) Vigselbok 1730-1789 2) Dödbok 1730-1789 (1752 defekt) 3) In- och utflyttningslängd 1730-1733, 1736, 1741-1751 4) Sockenstämmoprotokoll 1737, 1741-1748 5) Examinationslängd 1741-1745."
4141538 Arnö församling C:3, 1790-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1790-1861
4141538 Arnö församling C:5, 1861-1878 C Födelse- och dopböcker 5, 1861-1878
4141538 Arnö församling E I:1, 1790-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1790-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1790-1861.
4141539 Balingsta församling A I:18, 1866-1875 A I Husförhörslängder 18, 1866-1875 Två upplägg: 1866-1870 uppslag 1-73, 1871-1875 uppslag 1-82. Med förteckning över nattvardsbarn 1872, 1874.
4141539 Balingsta församling A I:19, 1876-1885 A I Husförhörslängder 19, 1876-1885
4141539 Balingsta församling A I:20, 1886-1900 A I Husförhörslängder 20, 1886-1900 """Qvarstående obefintliga"" uppslag 134. Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
4141544 Biskopskulla församling A I:1, 1688-1724 A I Husförhörslängder 1, 1688-1724 Enbart katekismilängd 1688. Lucka 1689-1691 och 1723. 10 upplägg, de flesta omfattande 4-5 år.
4141544 Biskopskulla församling A I:2, 1724-1777 A I Husförhörslängder 2, 1724-1777 Lucka 1727-1739. 17 upplägg.
4141544 Biskopskulla församling A I:3, 1778-1790 A I Husförhörslängder 3, 1778-1790 Två upplägg: 1778-1784 och 1785-1790.
4141544 Biskopskulla församling A I:4, 1800-1813 A I Husförhörslängder 4, 1800-1813 Två upplägg: 1800-1806 och 1807-1813. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806.
4141545 Biskopskulla församling A I:5, 1814-1826 A I Husförhörslängder 5, 1814-1826 Två upplägg: 1814-1820 och 1821-1826.
4141545 Biskopskulla församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831
4141546 Biskopskulla församling A I:7, 1832-1839 A I Husförhörslängder 7, 1832-1839
4141546 Biskopskulla församling A I:8, 1840-1846 A I Husförhörslängder 8, 1840-1846
4141546 Biskopskulla församling A I:9, 1847-1851 A I Husförhörslängder 9, 1847-1851
4141546 Biskopskulla församling A I:10, 1852-1856 A I Husförhörslängder 10, 1852-1856
4141546 Biskopskulla församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4141547 Biskopskulla församling B:1, 1842-1860 B Flyttningslängder 1, 1842-1860
4141547 Biskopskulla församling C:1, 1688-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 1688-1689 fragment. Luckor 1689-01-09--1691-06-03 och 1692-08-01--1695-11-04. Innehåller även vigselbok och död- och begravningsbok 1690-1721.
4141547 Biskopskulla församling C:2, 1722-1800 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1800 Luckor 1740-06-03--1740-10-06 och 1740-12-27--1741-03-31. Innehåller även vigselbok 1722-1800, död och begravningsbok 1722-1799 och avskrifter av skrivelser från myndigheter avseende åren 1741-1755.
4141547 Biskopskulla församling C:3, 1801-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1861 Innehåller även vigselbok och dödbok 1801-17/11 1861.
4141547 Biskopskulla församling D II:1, 1742-1776 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1742-1776 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1769, 1770.
4141547 Biskopskulla församling L I a:1, 1644-1764 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1644-1764 Saknas för åren 1651-1660 och första halvåret 1727. Kreditsidan för år 1650 saknas. Huvudräkning 1644-1650, 1661-1764. Special över penningbidrag till kyrkans reparation 1676. Special över penningbidrag till ny predikstol 1685. Skuldbok 1657-1665. Skuldboksanteckningar 1730-1764 (ingå i huvudräkningen). Räkning vid revidering av kyrkoräkenskaperna 1694-1723, upprättad 1724. Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1676-1686, 1694-1726, 1744-1764, (för 1744-1764 i kolumner av kyrkoräkensakaperna), special över fattigutdelning 1749-1766, kyrkans inventarieförteckning 1644 (med tillägg 1650 och 1696), protokoll vid inventering av kyrkan 1744, 1763 (för 1763 i 2 ex), prästgårdens inventarieförteckning 1644, prostvisitationsprotokoll 1664, 1665, anteckning om gåvor till kyrkan 1667, 1670, 1759 och odat., anteckning om inköp av kyrkklockor 1726 och anteckningar om förbättringar i prästgården odat. (1672?).
4141548 Björklinge församling A I:1, 1686- A I Husförhörslängder 1, 1686- "Upplagd 1686. Husförhörslängd, ""Exercitium catecheticum"" daterade anteckningar till 1713."
4141548 Björklinge församling A I:2, 1731-1744 A I Husförhörslängder 2, 1731-1744 Gäller åren 1731-1736, 1744. Innehåller även kommunionlängd 1747-1748.
4141549 Björklinge församling A I:3, 1765-1772 A I Husförhörslängder 3, 1765-1772 Innehåller även förteckning över utflyttade c:a 1730-1770 och längd över nattvardsungdom 1766-1770.
4141549 Björklinge församling A I:4, 1772-1780 A I Husförhörslängder 4, 1772-1780 Innehåller även förteckning över utflyttade 1773-1799 och längd över nattvardsungdom 1773-1779.
4141549 Björklinge församling A I:5, 1780-1786 A I Husförhörslängder 5, 1780-1786 Innehåller även förteckning över utflyttade 1780-1785 och längd över nattvardsungdom 1780-1786.
4141549 Björklinge församling A I:6, 1786-1793 A I Husförhörslängder 6, 1786-1793 Innehåller även förteckning över utflyttade 1787-1792 och skriftebarn 1787-1793.
4141549 Björklinge församling A I:7, 1794-1799 A I Husförhörslängder 7, 1794-1799 Innehåller även förteckning över utflyttade 1798-1800 längd över skriftebarn 1799.
4141549 Björklinge församling A I:8, 1800-1806 A I Husförhörslängder 8, 1800-1806
4141550 Björklinge församling A I:9a, 1807-1814 A I Husförhörslängder 9a, 1807-1814 Norra delen.
4141550 Björklinge församling A I:9b, 1807-1814 A I Husförhörslängder 9b, 1807-1814 Södra delen.
4141550 Björklinge församling A I:10a, 1814-1821 A I Husförhörslängder 10a, 1814-1821
4141550 Björklinge församling A I:10b, 1814-1821 A I Husförhörslängder 10b, 1814-1821
4141550 Björklinge församling A I:11, 1821-1827 A I Husförhörslängder 11, 1821-1827 Med ortregister.
4141551 Björklinge församling A I:12, 1828-1838 A I Husförhörslängder 12, 1828-1838 Består av två upplägg, 1) 1828-1832, fol. 1-180. 2) 1833-1838, fol. 1-139.
4141551 Björklinge församling A I:13, 1839-1843 A I Husförhörslängder 13, 1839-1843 Med ortregister.
4141552 Björklinge församling C:1, 1671-1797 C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1797 Jfr. L I a:1 och E I:1.
4141552 Björklinge församling C:2, 1798-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1798-1861
4141552 Björklinge församling E I:1, 1670-1720 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1670-1720 Kapsel, innehåller även dopbok 1671-1722 och dödbok 1670-1720.
4141552 Björklinge församling L I a:1, 1625-1670 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1625-1670 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även: 1) In- och utflyttningslängd 1720-1744. 2) Födelse- och dopbok 1723-1740. 3) Lysnings- och vigselbok 1720-1750. 4) Död- och begravningsbok 1720-1750. 5) Riksrådsresolution 1633. 6) Visitationer och inventeringar 1641-1670. 7) Prästgårdssyner 1625, 1642. 8) Föräringar till kyrkan 1627, 1738-1741. 9) Bänkindelningslängd 1652, 1660-1662.
4141552 Björklinge församling L I a:2, 1671-1696 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1671-1696 Innehåller även: 1) Lysnings- och vigselbok 1754-1772. 2) Sockenstämmoprotokoll 1670-1772. 3) Inventarieförteckningar 1675,1689, 1696 och 1720. 4) Handlingar rörande kaplansbordet 1695. 5) Död- och begravningsbok 1754-1772.
4141552 Björklinge församling L I a:6, 1786-1794 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 6, 1786-1794 Special.
4141552 Björklinge församling L I a:9, 1801-1840 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 9, 1801-1840 Special.
4141554 Boglösa församling A I:1, 1750-1767 A I Husförhörslängder 1, 1750-1767
4141554 Boglösa församling A I:2, 1768-1775 A I Husförhörslängder 2, 1768-1775
4141554 Boglösa församling A I:3, 1775-1782 A I Husförhörslängder 3, 1775-1782
4141554 Boglösa församling A I:4, 1782-1788 A I Husförhörslängder 4, 1782-1788
4141554 Boglösa församling A I:5, 1798-1803 A I Husförhörslängder 5, 1798-1803 2 upplägg: uppslag 1-165 åren 1789-1795, uppslag. 166-249 åren 1797-1803.
4141555 Boglösa församling A I:6, 1803-1809 A I Husförhörslängder 6, 1803-1809
4141555 Boglösa församling A I:7, 1810-1816 A I Husförhörslängder 7, 1810-1816
4141555 Boglösa församling A I:8, 1817-1824 A I Husförhörslängder 8, 1817-1824
4141555 Boglösa församling A I:9, 1824-1828 A I Husförhörslängder 9, 1824-1828
4141555 Boglösa församling A I:10, 1828-1833 A I Husförhörslängder 10, 1828-1833
4141555 Boglösa församling A I:11, 1833-1843 A I Husförhörslängder 11, 1833-1843
4141556 Boglösa församling A I:12, 1843-1852 A I Husförhörslängder 12, 1843-1852
4141556 Boglösa församling A I:13, 1853-1857 A I Husförhörslängder 13, 1853-1857
4141556 Boglösa församling A I:14, 1858-1861 A I Husförhörslängder 14, 1858-1861
4141557 Boglösa församling C:1, 1688-1744 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1744 Innehåller även vigselbok 1688-1697, 1706-1710, 1713-1744 (saknas för mellanliggande år), dödbok 1713-1744 och avlösningslängd 1743.
4141557 Boglösa församling C:2, 1745-1777 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1777 Dopboken i två upplägg: uppslag 1-47, 1745-1762, uppslag 57-128, 1762-1777. Innehåller även vigselbok 1745-1776, dödbok 1745-1776 (1777) och avlösningslängd 1747, 1749.
4141557 Boglösa församling C:3, 1777-1808 C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1808 Dopboken i två upplägg: uppslag. 23-79 åren 1777-1795 och uppslag 142-176 åren 1796-1808. Innehåller även vigselbok 1777-1808 och dödbok 1777-1808 (1809).
4141557 Boglösa församling C:4, 1809-1847 C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1847 Innehåller även vigselbok 1809-1846 och dödbok 1809-1846 (1847).
4141557 Boglösa församling C:5, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1861 Duplett. Innehåller även vigselbok 1854-05-01--1861 (duplett) och dödbok 1854-05-01--1861 (duplett).
4141558 Boglösa församling L I a:1, 1646-1730 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1646-1730 Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1615-1633, 1669-1670, prostvisitationsprotokoll 1628, kyrkoinventarier 1607, 1616, 1633, (1648-1649), (1670).
4141561 Björklinge församling A I:14, 1844-1848 A I Husförhörslängder 14, 1844-1848
4141561 Björklinge församling A I:15, 1849-1854 A I Husförhörslängder 15, 1849-1854
4141561 Björklinge församling A I:16, 1855-1860 A I Husförhörslängder 16, 1855-1860
4141562 Björklinge församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4141562 Björklinge församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4141563 Björklinge församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Innehåller även bok över obefintliga.
4141563 Björklinge församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Innehåller även bok över obefintliga.
4141564 Biskopskulla församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4141564 Biskopskulla församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870
4141564 Biskopskulla församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4141564 Biskopskulla församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4141565 Biskopskulla församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4141565 Biskopskulla församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890
4141565 Biskopskulla församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4141566 Börje församling A I:1, 1726-1736 A I Husförhörslängder 1, 1726-1736
4141566 Börje församling A I:2, 1747-1767 A I Husförhörslängder 2, 1747-1767 Innehåller även husförhörsförteckning 1756-1767, längd över nattvardsgäster 1826-1832, uflyttningslängd 1752-1767 (68) och konfirmationslängd 1754-1776.
4141566 Börje församling A I:3, 1768-1805 A I Husförhörslängder 3, 1768-1805 Innehåller även utflyttningslängd 1768-1807 (08) och inflyttningslängd 1806.
4141566 Börje församling A I:4, 1806-1819 A I Husförhörslängder 4, 1806-1819 Innehåller även inflyttningslängd 1807-1809, 1834-1838 och utflyttningslängd 1808(?)-1809, 1834-1838.
4141567 Börje församling A I:5 a, 1820-1834 A I Husförhörslängder 5 a, 1820-1834 Med ortregister. Volymen delad i två upplägg: 1820-1825 (26) och ofullständigt förd 1826-1829, 1834. Anm.: I volymens senare del var några blad inlagda, som samlats till A I:5 b.
4141567 Börje församling A I:5 b, 1826-1834 A I Husförhörslängder 5 b, 1826-1834 Innehåller lösa blad, som upplagts för en ej känd volym men senare förts i samband med senare delen av A I:5 b
4141567 Börje församling A I:6, 1835-1840 A I Husförhörslängder 6, 1835-1840 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även längd över konfirmander 1835-1840, avlösningslängder 1835-1837, 1836-1839 och längd över lösdrivare 1836.
4141568 Börje församling D II:1, 1729-1752 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1729-1752 Längd över nattvardsgäster.
4141568 Börje församling D II:2, 1838-1849 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1838-1849
4141568 Börje församling D II:3, 1849-1868 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1849-1868
4141568 Börje församling L I a:1, 1642-1819 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1642-1819 Huvudräkning 1642-1707. Kyrkokassans kladd 1803-1819. Kyrkokassans skuldbok 1642-1670. Innehåller även fattigkassans kladd 1803-1819.
4141569 Börje församling C:1, 1656-1662 C Födelse- och dopböcker 1, 1656-1662 Omfattar åren 1656-1657, 1659-1660, 1662. Innehåller även dödbok 1656-1657, 1660 och kyrkoräkenskaper 1656-1662.
4141569 Börje församling C:2, 1662-1711 C Födelse- och dopböcker 2, 1662-1711 Innehåller även dödbok 1662-1712, vigselbok 1662-1712, kyrkoräkenskaper 1662-1686 och längd över fattiga 1670-1692 (?).
4141569 Börje församling C:3, 1708-1728 C Födelse- och dopböcker 3, 1708-1728 Innehåller även vigselbok 1708-1715, dödbok 1708-1716, räkning för invalidfonden (för beväringsmän från socknen) 1813-1820.
4141569 Börje församling C:4, 1729-1776 C Födelse- och dopböcker 4, 1729-1776 Innehåller även vigselbok 1729-1776 och dödbok 1729-1776.
4141569 Börje församling C:5, 1777-1871 C Födelse- och dopböcker 5, 1777-1871 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1777-1803 och död- och begravningsbok 1777-1803.
4141570 Börje församling A I:7, 1841-1845 A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1841-1845 och förteckning på dragoner och soldater.
4141570 Börje församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1846-1850 och förteckning på dragoner och soldater.
4141571 Börje församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1851-1855 och längd över bibelrekvirenter 1851.
4141571 Börje församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ort-, dragon- och soldatregister.
4141571 Börje församling E I:1, 1804-1875 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1875
4141571 Börje församling F:1, 1804-1876 F Död- och begravningsböcker 1, 1804-1876
4141572 Björklinge församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Innehåller även bok över obefintliga.
4141572 Björklinge församling A I:22, 1886-1894 A I Husförhörslängder 22, 1886-1894 Innehåller även bok över obefintliga. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4141573 Börje församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister och förteckningar över soldater, dragoner och läsrotar.
4141573 Börje församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ort-, dragon och soldatregister. Innehåller även nattvardsungdom 1864-1869.
4141573 Börje församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1871-1875.
4141573 Börje församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1876-1880 och insamling till bibel- och bibliotekskassan vid förhören.
4141574 Boglösa församling A I:15, 1861-1866 A I Husförhörslängder 15, 1861-1866
4141574 Boglösa församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1869-1870.
4141574 Boglösa församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4141575 Boglösa församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4141575 Boglösa församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4141575 Boglösa församling A I:20, 1886-1895 A I Husförhörslängder 20, 1886-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141577 Breds församling A I:1, 1745-1764 A I Husförhörslängder 1, 1745-1764 Skadad. Innehåller även inventarium 1802.
4141577 Breds församling A I:2, 1765-1772 A I Husförhörslängder 2, 1765-1772
4141577 Breds församling A I:3, 1773-1780 A I Husförhörslängder 3, 1773-1780
4141577 Breds församling A I:4, 1782-1788 A I Husförhörslängder 4, 1782-1788
4141577 Breds församling A I:5, 1789-1798 A I Husförhörslängder 5, 1789-1798
4141577 Breds församling A I:6, 1799-1803 A I Husförhörslängder 6, 1799-1803
4141577 Breds församling A I:7, 1804-1810 A I Husförhörslängder 7, 1804-1810
4141577 Breds församling A I:8, 1811-1815 A I Husförhörslängder 8, 1811-1815
4141577 Breds församling A I:9, 1815-1821 A I Husförhörslängder 9, 1815-1821
4141578 Breds församling A I:10, 1821-1826 A I Husförhörslängder 10, 1821-1826
4141578 Breds församling A I:11, 1827-1835 A I Husförhörslängder 11, 1827-1835
4141578 Breds församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4141578 Breds församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845
4141578 Breds församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Med ortregister.
4141578 Breds församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855
4141578 Breds församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Med register över rotarna.
4141578 Breds församling B:1, 1842-1860 B Flyttningslängder 1, 1842-1860
4141579 Breds församling D II:1, 1814-1826 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1814-1826
4141579 Breds församling D II:2, 1827-1851 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1827-1851
4141579 Breds församling D II:3, 1853-1889 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1853-1889
4141579 Breds församling E I:1, 1791-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1791-1861
4141579 Breds församling L I a:1, 1618-1683 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1618-1683 "Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1627-1652, kyrkoinventarier 1615-1652, biskopsvisitationsprotokoll 1686, anteckningar om arbeten på kyrkan 1618-1631, bänklängd, odat. (1600-talet), anteckningar om gåvor till kyrkan 1618-1654, donationsbrev å Backa samt handlingar med anledning därav 1649-1655, ""Märklig händelse"" 1672, Kungl. Maj:ts resolution i tvist om två vretar donerade till Breds kyrka 1651-10-11."
4141579 Breds församling L I a:2, 1699-1710 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1699-1710 Innehåller även räkenskaper för fattigvård 1699-1710, inventarieförteckningar 1699, 1713, särskild förteckning å tillökning i kyrkans inventarier genom gåvor och köp 1701-1708.
4141580 Breds församling C:1, 1711-1735 C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1735 Innehåller även vigselbok 1711-1730 och dödbok 1711-1724(1725).
4141580 Breds församling C:2, 1733-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1763 Innehåller även vigselbok 1733-1763 och dödbok 1736-1763.
4141580 Breds församling C:3, 1764-1790 C Födelse- och dopböcker 3, 1764-1790 Innehåller även vigselbok 1764-1790 och dödbok 1764-1790.
4141580 Breds församling C:4, 1791-1830 C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1830 Innehåller även dödbok 1791-1830(1831).
4141580 Breds församling C:5, 1831-1856 C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1856 Innehåller även dödbok 1831-1856.
4141580 Breds församling C:7, 1857-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1857-1861 Innehåller även dödbok 1857-1861.
4141581 Bro församling A I:1, 1757-1763 A I Husförhörslängder 1, 1757-1763
4141581 Bro församling A I:2, 1765-1776 A I Husförhörslängder 2, 1765-1776
4141581 Bro församling A I:3, 1777-1793 A I Husförhörslängder 3, 1777-1793 I tre delar: 1777-1783, 1784-1790 och 1791-1793.
4141581 Bro församling A I:4, 1794-1807 A I Husförhörslängder 4, 1794-1807 I tre delar: 1794-1800, 1801-1807 och 1806-1807. För de hemman som icke återfinns i delarna 2-3, finns anteckningar införda nederst på bladen i del 3.
4141581 Bro församling A I:5, 1808-1814 A I Husförhörslängder 5, 1808-1814
4141581 Bro församling A I:6, 1815-1821 A I Husförhörslängder 6, 1815-1821
4141582 Bro församling A I:7, 1822-1834 A I Husförhörslängder 7, 1822-1834
4141582 Bro församling A I:8, 1835-1839 A I Husförhörslängder 8, 1835-1839
4141582 Bro församling A I:9, 1840-1845 A I Husförhörslängder 9, 1840-1845
4141582 Bro församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850
4141582 Bro församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4141583 Bro församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860
4141583 Bro församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865
4141583 Bro församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870
4141583 Bro församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875
4141583 Bro församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880
4141584 Bro församling D II:1, 1872-1884 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1872-1884
4141584 Bro församling B:2 a, 1859-1872 B Flyttningslängder 2 a, 1859-1872
4141584 Bro församling C I:1, 1669-1729 C I Födelse- och dopböcker 1, 1669-1729 Omfattar åren 1669-1672, 1693-1729.
4141584 Bro församling C I:1 ½, 1730-1759 C I Födelse- och dopböcker 1 ½, 1730-1759 Gammal paginering och gammalt register (i volymens början). Pag. 253/254 samt de två sista bladen bortskurna.
4141584 Bro församling C I:2, 1761-1793 C I Födelse- och dopböcker 2, 1761-1793
4141584 Bro församling C I:3, 1794-1840 C I Födelse- och dopböcker 3, 1794-1840
4141584 Bro församling C I:4, 1841-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1841-1861
4141584 Bro församling C I:6, 1860-1879 C I Födelse- och dopböcker 6, 1860-1879
4141584 Bro församling D I:1, 1886-1892 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1886-1892
4141584 Bro församling E I:1, 1821-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1821-1861
4141584 Bro församling F I:1, 1761-1840 F I Död- och begravningsböcker 1, 1761-1840
4141584 Bro församling L I:1, 1669-1729 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1669-1729 Räkenskaper. Band.
4141585 Breds församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4141585 Breds församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med ortregister.
4141585 Breds församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875
4141585 Breds församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880
4141586 Breds församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885
4141586 Breds församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890
4141586 Breds församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895
4141587 Börje församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1881-1885, kyrko- och skolrådsledamöter 1878-1886 och insamling till bibel- och bibliotekskassan.
4141587 Börje församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbarn 1886-1890.
4141587 Börje församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbarn 1891-1894.
4141588 Bro församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885
4141588 Bro församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890
4141588 Bro församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895
4141589 Dalby församling A I:1, 1696-1743 A I Husförhörslängder 1, 1696-1743 Fördelad i fem upplägg: åren 1696-1706, 1707-1717, 1718-1728, 1728-1735 (36), och 1737-1743. Innehåller även räkningar för fattigmedel 1722-1733 och insamlade kollektmedel 1721-1731.
4141589 Dalby församling A I:2, 1744-1774 A I Husförhörslängder 2, 1744-1774 Fördelad i tre upplägg: åren 1744-1755, 1756-1765 och 1766-1774.
4141589 Dalby församling A I:3, 1782-1801 A I Husförhörslängder 3, 1782-1801 Fol. 2-4 i första upplägget saknas. Fördelad i två upplägg: åren 1782-1788 samt genom omskrivning 1789-1794 på fol. 1-124, åren 1795-1801 på fol. 1-64.
4141590 Dalby församling A I:4, 1802-1815 A I Husförhörslängder 4, 1802-1815
4141590 Dalby församling A I:5, 1816-1829 A I Husförhörslängder 5, 1816-1829
4141590 Dalby församling A I:6, 1828-1839 A I Husförhörslängder 6, 1828-1839 Fördelad i två upplägg: åren 1828-1832 (33) och 1833-1837 (39).
4141590 Dalby församling A I:7, 1840-1847 A I Husförhörslängder 7, 1840-1847 Fördelad i två upplägg: åren 1840-1844 och 1845-1847.
4141591 Dalby församling A I:8, 1848-1850 A I Husförhörslängder 8, 1848-1850
4141591 Dalby församling A I:9, 1851-1860 A I Husförhörslängder 9, 1851-1860 Fördelad i fyra upplägg: åren 1851-1852 (53), 1853-1855 (56), 1855-1859 och året 1860.
4141591 Dalby församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4141591 Dalby församling B:1, 1858-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1858-1860
4141591 Dalby församling B:2, 1861-1879 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1879
4141591 Dalby församling C:1, 1782-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1782-1861
4141591 Dalby församling E I:1, 1782-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1782-1861
4141591 Dalby församling F:1, 1782-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1782-1861
4141591 Dalby församling L I a:1, 1712-1788 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1712-1788 Räkningar. Innehåller även inventarieförteckningar 1721, 1733.
4141592 Danmarks församling A I:1, 1704-1721 A I Husförhörslängder 1, 1704-1721
4141592 Danmarks församling A I:2, 1721-1736 A I Husförhörslängder 2, 1721-1736
4141592 Danmarks församling A I:3, 1737-1754 A I Husförhörslängder 3, 1737-1754
4141593 Danmarks församling A I:4, 1754-1772 A I Husförhörslängder 4, 1754-1772 Innehåller även längder över utdelade fattigmedel 1755-1758, 1761-1773, förteckning på dem som lära barn läsa och fått låna ett ex. av M. Gråbergs katekes 1763-1772, anteckningar om utlämnade kommunionböcker, katekeser och psalmböcker 1763. Husförhörslängd 1773 saknas.
4141593 Danmarks församling A I:5, 1774-1780 A I Husförhörslängder 5, 1774-1780 Innehåller även längd över utdelade fattigmedel 1774-1783 och anteckningar om undergången kyrkoplikt 1774.
4141593 Danmarks församling A I:6, 1780-1788 A I Husförhörslängder 6, 1780-1788
4141593 Danmarks församling A I:7, 1789-1795 A I Husförhörslängder 7, 1789-1795 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1789, 1791.
4141593 Danmarks församling A I:8, 1796-1802 A I Husförhörslängder 8, 1796-1802
4141594 Västeråkers församling C:4, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1840-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1841-1858, död- och begravningsbok 1840-1861, längder över nattvardsungdom 1872-1894, kyrkostämmoprotokoll (även för Dalby) 1886-1916, samt kyrko- och skolrådsprotokoll 1889-1897 (varav ett gemensamt med Dalby 1889).
4141595 Dalby församling A I:11, 1866-1880 A I Husförhörslängder 11, 1866-1880
4141595 Dalby församling A I:12, 1881-1894 A I Husförhörslängder 12, 1881-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141596 Danmarks församling A I:9, 1803-1809 A I Husförhörslängder 9, 1803-1809
4141596 Danmarks församling A I:10, 1810-1816 A I Husförhörslängder 10, 1810-1816
4141596 Danmarks församling A I:11, 1817-1823 A I Husförhörslängder 11, 1817-1823
4141596 Danmarks församling A I:12, 1824-1830 A I Husförhörslängder 12, 1824-1830
4141597 Danmarks församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1833-1835 och avlösningslängd 1833-1835.
4141597 Danmarks församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840, avlösningslängd 1836-1840, längd över föräldralösa barn, som underhållas av fattigkassan, odat. (1836-1840), längd över personer, som äro uteslutna från nattvarden, odat. (1836-1840), längd över personer som icke äro lediga till äktenskap, odat. (1836-1840).
4141597 Danmarks församling A I:15 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15 a, 1841-1845 Uppslag 136 b-238. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845, avlösningslängd 1842-1845, längd över föräldralösa barn, som underhållas av fattigkassan, odat. (1841-1845), längd över personer, som äro uteslutna från nattvarden, odat. (1841-1845), längd över personer, som icke äro lediga till äktenskap, odat. 1841-1845.
4141597 Danmarks församling A I:15 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15 b, 1841-1845 Uppsl. 1-136 a.
4141597 Danmarks församling A I:16 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16 a, 1846-1850 Uppslag 124-239. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1849, avlösningslängd 1846, längd över föräldralösa barn, som underhållas av fattigkassan, odat. (1846-1850), längd över personer, som äro uteslutna från nattvarden, odat. (1846-1850), längd över personer, som icke äro lediga för äktenskap, odat. (1846-1850).
4141597 Danmarks församling A I:16 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16 b, 1846-1850 Uppslag 1-123.
4141598 Danmarks församling A I:17 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17 a, 1851-1855
4141598 Danmarks församling A I:17 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17 b, 1851-1855
4141598 Danmarks församling A I:18 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18 a, 1856-1860 Innehåller även längder över nattvardsugndom 1859-1860.
4141598 Danmarks församling A I:18 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18 b, 1856-1860
4141598 Danmarks församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865.
4141599 Danmarks församling A I:20 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 a, 1866-1870 Innehåller även konfirmationslängd 1866-1868.
4141599 Danmarks församling A I:20 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 b, 1866-1870 Innehåller även konfirmationslängd 1866-1868.
4141599 Danmarks församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875
4141600 Danmarks församling B:1, 1780-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1780-1835 Inflyttningslängd 1780-1786, 1816-1835. Utflyttningslängd 1780-1786, 1788, 1816-1835.
4141600 Danmarks församling B:2, 1836-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1860
4141600 Danmarks församling B:3, 1861-1889 B In- och utflyttningslängder 3, 1861-1889
4141600 Danmarks församling C:1, 1690-1754 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1754 Paginering och uppställning, se särkild förteckning i volymen. Har 1690-1691 och 1706-1712 företrädesvis förts endast som dopbok. En lucka föreligger för tiden 8(13) sept.-31 dec. 1751. Innehåller även vigselbok okt. 1701-juni 1754, död- och begravningsbok (1690-1691 och 1706-1711 företrädesvis endast förd som begravningsbok) 1690- 1754, avlösningsbok (längd) 1745-1777.
4141600 Danmarks församling C:2, 1755-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1828
4141601 Danmarks församling C:3, 1829-1848 C Födelse- och dopböcker 3, 1829-1848 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1829-1848 och död- och begravningsbok 1829-1848.
4141601 Danmarks församling C:5, 1849-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1861 Innehåller även lysning- och vigselbok 1849-1861 och död- och begravningsbok 1849-1861.
4141601 Danmarks församling C:6, 1861-1877 C Födelse- och dopböcker 6, 1861-1877 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt dödbok samma år.
4141601 Danmarks församling D II:1, 1737-1739 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1737-1739 Anteckningar för år 1738 saknas.
4141601 Danmarks församling D II:2, 1781-1790 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1781-1790 Boken är upplagd att omfatta åren 1781-1790. Emellertid förekommer anteckningar för år 1789 endast sparsamt och för år 1790 icke alls.
4141601 Danmarks församling D II:3, 1858-1869 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1858-1869 Innehåller även förteckningar över nattvardsgäster 27 febr. 1870.
4141601 Danmarks församling E I:1, 1754-1824 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1754-1824 Börjar den 29 sept./20 okt. 1754. Innehåller även förteckningar över utfärdade lysningssedlar 1825-1828.
4141601 Danmarks församling F:1, 1755-1828 F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1828
4141602 Danmarks församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880
4141602 Danmarks församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885
4141603 Danmarks församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890
4141603 Danmarks församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895
4141609 Dannemora församling A I:12, 1843-1848 A I Husförhörslängder 12, 1843-1848 Med ortregister.
4141609 Dannemora församling C:5, 1835-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1835-1861
4141609 Dannemora församling E I:1, 1835-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1835-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1835-1861.
4141610 Dannemora församling A I:13, 1849-1853 A I Husförhörslängder 13, 1849-1853 Med ortregister.
4141610 Dannemora församling A I:14, 1854-1858 A I Husförhörslängder 14, 1854-1858
4141610 Dannemora församling A I:15, 1859-1863 A I Husförhörslängder 15, 1859-1863
4141611 Dannemora församling A I:16, 1864-1868 A I Husförhörslängder 16, 1864-1868
4141611 Dannemora församling A I:17, 1869-1874 A I Husförhörslängder 17, 1869-1874
4141611 Dannemora församling A I:18, 1875-1879 A I Husförhörslängder 18, 1875-1879
4141612 Dannemora församling A I:19, 1880-1885 A I Husförhörslängder 19, 1880-1885
4141612 Dannemora församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4141613 Dannemora församling A I:1, 1686-1694 A I Husförhörslängder 1, 1686-1694 Med ortregister. Innehåller även inkomstspecial 1711-1723, kursbok 1723-1744, prostvisitationsprotokoll 1721-1813, biskopsvisitationsprotokoll 1742, 1781, kyrkoinventarier 1733, 1767, 1777, 1781, 1785, märkliga händelser etc. 1696-1727 och sockenstämmans protokoll 1780.
4141613 Dannemora församling A I:2, 1747-1765 A I Husförhörslängder 2, 1747-1765 Med ortregister.
4141613 Dannemora församling A I:3, 1765-1778 A I Husförhörslängder 3, 1765-1778 Med ortregister.
4141613 Dannemora församling A I:4, 1779-1790 A I Husförhörslängder 4, 1779-1790 Med ortregister.
4141613 Dannemora församling A I:5, 1791-1797 A I Husförhörslängder 5, 1791-1797 Med ortregister.
4141613 Dannemora församling A I:6, 1798-1804 A I Husförhörslängder 6, 1798-1804 Med ortregister. Blad nr 157 saknas.
4141614 Dannemora församling A I:7, 1805-1811 A I Husförhörslängder 7, 1805-1811 Med ortregister.
4141614 Dannemora församling A I:8, 1812-1818 A I Husförhörslängder 8, 1812-1818 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardungdom 1814-1818.
4141614 Dannemora församling A I:9, 1819-1825 A I Husförhörslängder 9, 1819-1825 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1819.
4141614 Dannemora församling A I:10, 1826-1835 A I Husförhörslängder 10, 1826-1835 Med ortregister.
4141614 Dannemora församling A I:11, 1836-1843 A I Husförhörslängder 11, 1836-1843 Med ortregister. Gäller 1836-1842(43).
4141614 Dannemora församling B:1, 1823- B In- och utflyttningslängder 1, 1823- Utflyttningslängd. Endast ett blad.
4141615 Dannemora församling C:1, 1694-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1747 Innehåller även vigselbok 1694-1746(47), 1718-1719 endast ett par antecknat, och dödbok 1710-1746(47).
4141615 Dannemora församling C:2, 1747-1784 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1784 Innehåller även vigselbok 1747-1784 och dödbok 1747-1784.
4141615 Dannemora församling C:3, 1785-1834 C Födelse- och dopböcker 3, 1785-1834 Innehåller även vigselbok 1785-1834 och dödbok 1785-1834.
4141615 Dannemora församling C:4, 1833-1858 C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1858 Duplett. Innehåller även inkomstkladd för kyrko-, skol- och fattigkassorna 1867-1878.
4141615 Dannemora församling L I a:1, 1650-1700 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1650-1700 Innehåller även series pastorum 1593-1820, 1462-1888, kyrkoinventarier 1619, 1665, 1685, 1691, prästgårdsinventarier 1619, 1694, anteckningar om gåvor till kyrkan 1650, 1685-1697, 1742, 1767, husesyneprotokoll 1662, 1665, 1668, 1685, 1694, anteckningar om reparation i kyrkan 1726-1731, protokoll vid ärkebiskopsvisitation 1691, prostvisitationsprotokoll 1704, 1706, 1713, ärkebiskopsbrev 1712 och anteckningar om förbättring på prästgård 1695-1708.
4141632 Ekeby församling A I:1, 1783-1789 A I Husförhörslängder 1, 1783-1789
4141632 Ekeby församling A I:2, 1797-1810 A I Husförhörslängder 2, 1797-1810
4141632 Ekeby församling A I:3, 1811-1815 A I Husförhörslängder 3, 1811-1815
4141632 Ekeby församling A I:4, 1816-1822 A I Husförhörslängder 4, 1816-1822
4141632 Ekeby församling A I:5, 1823-1829 A I Husförhörslängder 5, 1823-1829
4141632 Ekeby församling A I:6, 1830-1834 A I Husförhörslängder 6, 1830-1834
4141633 Ekeby församling A I:7, 1835-1839 A I Husförhörslängder 7, 1835-1839
4141633 Ekeby församling A I:8, 1840-1845 A I Husförhörslängder 8, 1840-1845
4141633 Ekeby församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4141633 Ekeby församling A I:10, 1851-1855 A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4141633 Ekeby församling A I:11, 1856-1860 A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4141634 Ekeby församling C:1, 1743-1757 C Födelse- och dopböcker 1, 1743-1757 T.o.m 1757-07-31. Mycket skadad och defekt. På grund av bortfall av sannolikt ett blad mellan nuvarande fol. 8 och fol. 9 saknas anteckningar fr.o.m. slutet av september 1746 och t.o.m. mitten av juni 1747.
4141634 Ekeby församling C:2, 1770-1831 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1831 "Skadad och defekt. I volymens början saknas minst ett blad, varför för större delen av år 1770 endast sidan med faddrarnas namn föreligger. Innehåller även: 1) Vigselbok 1770-1831 (saknas för 1804 och större delen av år 1805) 2) Dödbok 1770-1831 (saknas 1785-1792)."
4141634 Ekeby församling C:3, 1832-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1861 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1832-1861 2) Dödbok 1832-1861."
4141634 Ekeby församling L I a:1, 1715-1753 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1715-1753 Innehåller även prästgårdens inventarium 1710, kyrkans inventarium 1717, husesynsprotokoll 1717, visitationsprotokoll 1717, 1725, 1728, anteckningar om förbättringar å kyrka och prästgård 1717-1744, sockenstämmans protokoll 1751, 1783 och odat., utflyttningslängd 1768-1772, skolmästarfondens räkenskaper 1768-1773 och längd över fattigutdelning, odat.
4141634 Ekeby församling L I a:3, 1754-1810 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1754-1810 Special.
4141635 Dannemora församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895
4141656 Enköpings församling A I:1, 1743-1755 A I Husförhörslängder 1, 1743-1755 Omfattningen i tiden har bestämts på grundval av anteckningar om utflyttningar och dödsfall, inflyttningar och födelser.
4141656 Enköpings församling A I:2, 1755-1767 A I Husförhörslängder 2, 1755-1767 Se anm. vid A I:1.
4141656 Enköpings församling A I:3, 1768-1774 A I Husförhörslängder 3, 1768-1774
4141656 Enköpings församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781
4141656 Enköpings församling A I:5, 1782-1788 A I Husförhörslängder 5, 1782-1788
4141657 Enköpings församling A I:6, 1789-1795 A I Husförhörslängder 6, 1789-1795
4141657 Enköpings församling A I:7 a, 1796-1802 A I Husförhörslängder 7 a, 1796-1802 1796-1802 (1803). Fol. delvis. Bladen delvis borta eller multnade. Vid konservering år 1909 i R.A. har slutet av volymen, där bladen till mer än halva sin storlek äro bortmultnade, lämnats obehandlad.
4141657 Enköpings församling A I:8, 1803-1809 A I Husförhörslängder 8, 1803-1809
4141658 Enköpings församling A I:9, 1810-1817 A I Husförhörslängder 9, 1810-1817 1810-1816 (1817).
4141658 Enköpings församling A I:10, 1817-1824 A I Husförhörslängder 10, 1817-1824 1817-1823 (1824).
4141658 Enköpings församling A I:11, 1824-1831 A I Husförhörslängder 11, 1824-1831 1824-1830 (1831?). Med personregister.
4141659 Enköpings församling A I:12, 1831-1838 A I Husförhörslängder 12, 1831-1838 Med personregister.
4141659 Enköpings församling A I:13, 1838-1842 A I Husförhörslängder 13, 1838-1842 (1838) 1839-1842. Med personregister. Från år 1838 föreligga endast ett par anteckningar.
4141659 Enköpings församling A I:14, 1843-1851 A I Husförhörslängder 14, 1843-1851 1843-1847 (1851). Med personregister.
4141660 Enköpings församling A I:15, 1848-1853 A I Husförhörslängder 15, 1848-1853 1848-1852 (1853). Med personregister.
4141660 Enköpings församling A I:16, 1853-1858 A I Husförhörslängder 16, 1853-1858 1853-1857 (1858). Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1857.
4141660 Enköpings församling A I:17, 1857-1862 A I Husförhörslängder 17, 1857-1862 1857-1861 (1862). Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1858-1861.
4141661 Enköpings församling B I:1, 1835-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1835-1860 Innehåller även utflyttningslängder samma år. 1840-1841 saknas, samt saknas eller är ofullständig 1844-1845.
4141661 Enköpings församling C:1, 1663-1676 C Födelse- och dopböcker 1, 1663-1676 Födelsebok. Innehåller även vigselbok för staden 1663-1685,1695 (saknas för mellanliggande år), dödbok för staden 1679-1686, 1691-1705 (saknas för mellanliggande år), födelsebok för Vårfrukyrka 1663-1704 (saknas 1678, 1681) och vigselbok för Vårfrukyrka 1663-1679, 1695.
4141661 Enköpings församling C:2, 1668-1710 C Födelse- och dopböcker 2, 1668-1710 Utgör en renskrift av dopboken (jfr C 1). Vol. är defekt i slutet varjämte sid. 135-136 saknas på sin plats. Bladet har i stället vid konservering i R.A. insatts i slutet jämte två blad ur orginaldopboken 1684-1685.
4141661 Enköpings församling C:3, 1726-1763 C Födelse- och dopböcker 3, 1726-1763 Ett blad för 1733 till större delen utrivet. Blott en anteckning för 1726, ingen för 1727. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1728-1749, fagment av dödbok 1763.
4141661 Enköpings församling C:4, 1728-1773 C Födelse- och dopböcker 4, 1728-1773 Utgör till större delen en renskrift av C 3. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1728-1773, död- och begravningsbok 1728-1773.
4141661 Enköpings församling C:5, 1774-1839 C Födelse- och dopböcker 5, 1774-1839 Födelsebok. Innehåller även dödbok 1774-1839.
4141662 Ekeby församling A I:12, 1861-1865 A I Husförhörslängder 12, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1865.
4141662 Ekeby församling A I:13, 1866-1870 A I Husförhörslängder 13, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1865-1870.
4141662 Ekeby församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4141662 Ekeby församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4141663 Ekeby församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4141663 Ekeby församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890
4141663 Ekeby församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4141672 Enköpings församling C:6, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1840-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1840-1861.
4141672 Enköpings församling C:7, 1834-1857 C Födelse- och dopböcker 7, 1834-1857 Duplett.
4141672 Enköpings församling D II:1, 1744-1755 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1744-1755
4141672 Enköpings församling D II:2, 1756-1767 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1756-1767
4141672 Enköpings församling E I:1, 1774-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1774-1860 Innehåller även vigselbok för Vårfrukyrka 1774-1860.
4141672 Enköpings församling L I a:3, 1717-1785 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1717-1785 Räkenskaper 1717-1734, uppbördslängder över bänkhyra 1735-1746, 1745-1763 (1785?).
4141673 Enköpings församling A I:18 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18 a, 1861-1865 Uppslag 1-190. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster. Innehåller även konfirmationslängd 1862-1865.
4141673 Enköpings församling A I:18 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18 b, 1861-1865 Uppslag 191-415. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster. Innehåller även konfirmationslängd 1862-1865.
4141674 Enköpings församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Uppslag 1-236. Angående register, se A I:20.
4141674 Enköpings församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Uppslag 237-472. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster (gäller även för A 1:19.) Innehåller även konfirmationslängd 1866-1869.
4141675 Enköpings församling A I:21 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 a, 1871-1875 Uppslag 1-200.
4141675 Enköpings församling A I:21 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 b, 1871-1875 Uppslag 201-434.
4141676 Enköpings församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Uppslag 1-497.
4141676 Enköpings församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 Uppslag 498-594. Med personregister.
4141677 Enköpings församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Uppslag 1-333. Med personregister.
4141677 Enköpings församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 Uppslag 334-666. Med personregister.
4141677 Enköpings församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Uppslag 667-807.
4141678 Enköpings församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Uppslag 1-361. Med personregister.
4141679 Enköpings församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Uppslag 362-700 (783). Med personregister.
4141679 Enköpings församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 Uppslag 784-871. Med personregister.
4141683 Enköpings-Näs församling A I:1, 1692-1715 A I Husförhörslängder 1, 1692-1715 Innehåller även läselängd odaterad (c:a 1690-1715) /längd över läskunnighet m.m./.
4141683 Enköpings-Näs församling A I:2, 1716-1742 A I Husförhörslängder 2, 1716-1742
4141683 Enköpings-Näs församling A I:3, 1754-1772 A I Husförhörslängder 3, 1754-1772 Innehåller även längd över förhör med skolbarn 1762-1774, längd över förhör med nattvardsbarn 1762-1764, inflyttningslängd 1763 och utflyttningslängd 1763-1774.
4141684 Enköpings-Näs församling A I:4, 1773-1796 A I Husförhörslängder 4, 1773-1796 Innehåller även utflyttningslängd 1775, 1779, 1780, 1782-1788, 1790-1795.
4141684 Enköpings-Näs församling A I:5, 1797-1803 A I Husförhörslängder 5, 1797-1803
4141684 Enköpings-Näs församling A I:6, 1804-1810 A I Husförhörslängder 6, 1804-1810
4141685 Enköpings-Näs församling A I:7, 1811-1817 A I Husförhörslängder 7, 1811-1817
4141685 Enköpings-Näs församling A I:8, 1817-1823 A I Husförhörslängder 8, 1817-1823
4141685 Enköpings-Näs församling A I:9, 1824-1830 A I Husförhörslängder 9, 1824-1830 Innehåller även avlösningslängd 1829-1830.
4141685 Enköpings-Näs församling A I:10, 1831-1840 A I Husförhörslängder 10, 1831-1840 Innehåller även avlösningslängd 1831-1838.
4141686 Enköpings-Näs församling A I:11, 1841-1850 A I Husförhörslängder 11, 1841-1850 Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan att ta ut flyttningsbetyg, odaterad (1841-1850).
4141686 Enköpings-Näs församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4141686 Enköpings-Näs församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4141687 Enköpings-Näs församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1861-1865.
4141687 Enköpings-Näs församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan att ta ut flyttningsbetyg 1865-1869 och förteckning över nattvardsungdom 1869-1870.
4141687 Enköpings-Näs församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan flyttningsbetyg 1869-1875 och förteckning över nattvardsungdom 1871-1875.
4141687 Enköpings-Näs församling B:1, 1836-1867 B Flyttningslängder 1, 1836-1867
4141688 Enköpings-Näs församling L I a:1, 1622-1662 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1622-1662 Kyrkoräkenskaper. Register i början (uppgjort i landsarkivet). Innehåller även dopbok 1662--1693-03-05, vigselbok 1663-1692, anteckningar om adliga dödsfall 1628, 1657, referat av Kungl. Maj:ts patent 1555-06-20, odat. (1600-talet), kungliga brev i avskrift 1617 (2 st.), 1630, 1691, kungörelse om tacksägelse för intagandet av Grosswardein (1692), sockenstämmoprotokoll 1663, prostvisitationsprotokoll 1661, protokoll vid husesyn i prästgården 1662, kyrkoinventarier 1622, 1661, prästgårdsinventarium 1622, anteckningar om kyrkoinventariets tillökning genom gåvor 1623-1656, anteckningar om märkliga händelser 1635-1689, anteckningar om patronatsrätt (1612), artiklar om horsbrott m.m. (1430) 1600-talet (avskrift), avhandling om morgongåva u.å. (1600-talet), Kalmar recess (1474), avskrift 1600-talet, böndagstexter 1685, anteckningar om viten och förlikningar (1600-talet).
4141688 Enköpings-Näs församling C:1, 1685-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1720 Dopbok t o m 1720-03-15. Innehåller även vigselbok 1685-1748, dödbok 1685--1711-01-17, anteckningar om adliga dödsfall 1627-1845, Kung. Maj:ts och myndigheters skrivelser 1695-1707, sockenstämmans protokoll 1686-1710, 1741, kyrkoräkenskaper 1685-1711, ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1695, 1746, 1790, prostvisitationsprotokoll 1685, 1700, 1702, 1704, 1705, 1746, husesynsprotokoll 1693, kyrkoinventarier 1691, 1746, inventeringsprotokoll (1693), 1753, anteckningar om gåvor till kyrkan 1624-1798, anteckningar om prästgården odat. (c:a 1685-1720), bänklängd, odat. (c:a 1685), series pastorum 1530-1824, c:a 1685-1824, anteckningar om klockarens ämbete, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om kyrkonämnden, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om kyrkovärdarna, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om socknens sätesgårdar och där boende familjer c:a 1685-1886, historiska och kyrkohistoriska anteckningar c:a 1685-1772, anteckningar om årsväxt och sällsamma händelser c:a 1685-1780, gåvobrev till inrättande av ett spannmålsmagasin åt de fattiga 1788. Med gammalt register å fol. 5.
4141688 Enköpings-Näs församling C:2, 1720-1738 C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1738 Dopbok t.o.m. 1738-11-26. Med register i början (uppgjort i landsarkivet). Innehåller även dödbok 1711-1739, kyrkokassans huvudräkning 1712-1738 och prostvisitationsprotokoll 1713, 1715, 1718, 1720, 1725.
4141688 Enköpings-Näs församling C:3, 1738-1858 C Födelse- och dopböcker 3, 1738-1858 Fr o m 1738-12-13. Duplett 1831-1858. Register i början (uppgjort i landsarkivet). Innehåller även vigselbok 1749-1830 och dödbok 1740-1830.
4141688 Enköpings-Näs församling C:4, 1831-1868 C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1868 T o m 1868-04-17.
4141688 Enköpings-Näs församling E I:1, 1831-1868 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1868 Vigselbok t.o.m. 1868-04-02.
4141688 Enköpings-Näs församling F:1, 1831-1868 F Död- och begravningsböcker 1, 1831-1868 Dödbok t.o.m. 1868-04-26.
4141689 Enköpings församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 Uppslag 1-325 (448). Med personregister.
4141690 Enköpings församling A I:31, 1891-1895 A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 Uppslag 449-816. Med personregister.
4141690 Enköpings församling A I:32, 1891-1895 A I Husförhörslängder 32, 1891-1895 "Uppslag 817-979 samt ""Särskilda förteckningar"". Med personregister."
4141706 Enköpings-Näs församling D II:1, 1743-1768 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1743-1768
4141706 Enköpings-Näs församling D II:2, 1769-1796 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1769-1796
4141706 Enköpings-Näs församling D II:3, 1871-1885 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1871-1885
4141707 Films församling A I:1, 1712-1723 A I Husförhörslängder 1, 1712-1723
4141707 Films församling A I:2, 1733-1758 A I Husförhörslängder 2, 1733-1758 Med luckor.
4141707 Films församling A I:3, 1765-1783 A I Husförhörslängder 3, 1765-1783 Saknas för år 1779. Husförhörslängden omfattar Österby bruk.
4141707 Films församling A I:4, 1765-1778 A I Husförhörslängder 4, 1765-1778 Omfattar socknen utom Österby bruk.
4141707 Films församling A I:5, 1779-1785 A I Husförhörslängder 5, 1779-1785 Omfattar socknen utom Österby bruk.
4141707 Films församling A I:6, 1786-1789 A I Husförhörslängder 6, 1786-1789 Fr.o.m. 1786 finns Österby bruks husförhörslängder i Österby bruks församlings särskilda kyrkoarkiv.
4141707 Films församling A I:7, 1789-1793 A I Husförhörslängder 7, 1789-1793 För år 1789 se även A I:6.
4141708 Films församling A I:8 a, 1794-1808 A I Husförhörslängder 8 a, 1794-1808 Volym a) uppslag 1-68, 1-66, volym b) uppslag 1-63, 1-68. Vardera volymen är fördelad i två var för sig folierade upplägg, omfattande respektive åren 1794-1800 och 1801-1807(08). Rotarna är inte konsekvent delade på de båda volymerna, en och samma rote är för samma tid ibland representerad i båda.
4141708 Films församling A I:8 b, 1794-1808 A I Husförhörslängder 8 b, 1794-1808 Se A I:8 a.
4141708 Films församling A I:9 a, 1809-1814 A I Husförhörslängder 9 a, 1809-1814 Med ortregister. Volym a) uppslag 1-95, volym b) uppslag 1-72. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna- en och samma rote är ibland representerad i båda.
4141708 Films församling A I:9 b, 1809-1814 A I Husförhörslängder 9 b, 1809-1814 Se A I:9 a.
4141708 Films församling A I:10 a, 1815-1824 A I Husförhörslängder 10 a, 1815-1824 Med ortregister. Volym a) uppslag 1-101, volym b) uppslag 1-74. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna, en och samma rote är ibland representerad i båda.
4141708 Films församling A I:10 b, 1815-1824 A I Husförhörslängder 10 b, 1815-1824 Se A I:10 a.
4141708 Films församling A I:11 a, 1825-1831 A I Husförhörslängder 11 a, 1825-1831 Volym a) uppslag 1-71, volym b) uppslag 1-105. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna, vissa rotar är representerade i båda.
4141708 Films församling A I:11 b, 1825-1831 A I Husförhörslängder 11 b, 1825-1831 Se A I:11 a
4141708 Films församling A I:12 a, 1832-1836 A I Husförhörslängder 12 a, 1832-1836 Vardera volymen är försedd med ett personregister (endast gruv-folk?). Volym b) upptar endast gruvfolket.
4141708 Films församling A I:12 b, 1832-1836 A I Husförhörslängder 12 b, 1832-1836 Se A I:12 a.
4141709 Films församling A I:13, 1837-1840 A I Husförhörslängder 13, 1837-1840 Med kombinerat ort- och personregister.
4141709 Films församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Med (defekt) personregister i volymens början och ortregister i dess slut.
4141709 Films församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med personregister i volymens början och ortregister vid slutet.
4141709 Films församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4141709 Films församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4141710 Films församling B:1, 1688-1700 B Flyttningslängder 1, 1688-1700
4141710 Films församling C:1, 1684-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1712 1684 - 1712-05-11. Dopboken är defekt i början. Den bevarade delen synes omfatta tiden fr.o.m. 1684-06-08. Första nämnda årtal är 1685. Innehåller även dödbok 1679 - 1712-05-11.
4141710 Films församling C:2, 1712-1732 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1732 1712-05-04 - 1732. En födelseanteckning för Österby bruk även för 1733-02-16. Innehåller även dödbok 1712-05-11 - 1731 och vigselbok 1712-1732.
4141710 Films församling C:3, 1733-1767 C Födelse- och dopböcker 3, 1733-1767
4141710 Films församling C:4, 1768-1841 C Födelse- och dopböcker 4, 1768-1841
4141710 Films församling C:5, 1842-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1842-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1842-1867.
4141710 Films församling D II:1, 1753-1757 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1753-1757
4141710 Films församling E I:1, 1733-1782 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1733-1782
4141710 Films församling E I:2, 1783-1852 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1783-1852 Innehåller även död- och begravningsbok 1783-1841.
4141710 Films församling E I:3, 1848-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1848-1861
4141710 Films församling F:1, 1733-1782 F Död- och begravningsböcker 1, 1733-1782
4141711 Films församling B:2, 1845-1867 B Flyttningslängder 2, 1845-1867 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1850.
4141712 Enköpings-Näs församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4141712 Enköpings-Näs församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885
4141712 Enköpings-Näs församling A I:19, 1886-1895 A I Husförhörslängder 19, 1886-1895
4141713 Films församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med förteckningar över sexmän 1861-1866.
4141713 Films församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister och förteckningar över sexmän 1866-1868 och ordning för husförhören 1870-1871.
4141734 Fittja församling A I:1, 1786-1792 A I Husförhörslängder 1, 1786-1792
4141734 Fittja församling A I:2, 1793-1807 A I Husförhörslängder 2, 1793-1807 2 upplägg, 1793-1799 och 1800-1806(7).
4141734 Fittja församling A I:3, 1807-1818 A I Husförhörslängder 3, 1807-1818 2 upplägg, 1807-1812(13) och 1813-1818.
4141734 Fittja församling A I:4, 1819-1827 A I Husförhörslängder 4, 1819-1827 2 upplägg, 1819-1825, 1825-1827.
4141734 Fittja församling A I:5, 1827-1831 A I Husförhörslängder 5, 1827-1831 Innehåller även avlösningslängd 1829-1831.
4141734 Fittja församling A I:6, 1832-1841 A I Husförhörslängder 6, 1832-1841 2 upplägg, 1832-1835 och 1836-1841. Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1839 och 1841-1842 och förteckningar på fattighjon och anteckningar om deras underhåll 1831-1835.
4141735 Fittja församling A I:7, 1842-1849 A I Husförhörslängder 7, 1842-1849 2 upplägg, 1842-1845 och 1846-1849. Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1842-1843 och 1846.
4141735 Fittja församling A I:8, 1849-1858 A I Husförhörslängder 8, 1849-1858 2 upplägg, 1849-1854 och 1853-1858.
4141735 Fittja församling A I:9, 1859-1860 A I Husförhörslängder 9, 1859-1860 Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1859-1861.
4141735 Fittja församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1862-1865.
4141735 Fittja församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Med register över soldater och dragoner. Innehåller även anteckningar om nattvardsbarn 1870 och anteckningar om ett meteoritfall 1869-01-01.
4141736 Fittja församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 "Med förteckning ""å socken skrivna"". Innehåller även längd över nattvardsungdom i Fittja och Hjälsta 1871-1875, husförhörslängd för Hjälsta 1871-1875."
4141736 Fittja församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Med ortregister till husförhörslängden. Innehåller även längd över obefintliga, längd över nattvardsungdom i Fittja och Hjälsta 1876-1880 och husförhörslängd för Hjälsta 1876-1880.
4141736 Fittja församling B:1, 1831-1860 B Flyttningslängder 1, 1831-1860
4141736 Fittja församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4141737 Fittja församling C:1, 1688-1716 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1716 Innehåller även vigselbok 1688-1715, död- och begravningsbok 1688-1713 (lucka 1706-1709, 1711-1712 och 1714-1717), kyrkoräkenskaper 1688-1716, fattigvårdsräkenskaper 1691-1716, kollekträkenskaper 1691-1716.
4141737 Fittja församling C:2, 1716-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1716-1749 Innehåller även vigselbok 1716-1748, död- och begravningsbok 1718-1849, kyrkoräkenskaper 1717-1723, fattigvårdsräkenskaper 1717-1737, kollekträkenskaper 1716-1735.
4141737 Fittja församling C:3, 1749-1781 C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1781 Innehåller även vigselbok 1749-1781 och död- och begravningsbok 1749-1781.
4141737 Fittja församling C:4, 1782-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1782-1861 Innehåller även vigselbok 1782-1802 och död- och begravningsbok 1782-1802.
4141737 Fittja församling C:5, 1832-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1859 Duplettbok.
4141737 Fittja församling C:6, 1862-1888 C Födelse- och dopböcker 6, 1862-1888
4141737 Fittja församling D I:1, 1844-1860 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1844-1860 Omfattar åren 1844, 1848 och 1860.
4141737 Fittja församling D II:1, 1738-1767 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1738-1767
4141737 Fittja församling D II:2, 1768-1779 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1768-1779
4141737 Fittja församling D II:3, 1815-1818 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1815-1818
4141737 Fittja församling E I:1, 1803-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1803-1861
4141737 Fittja församling E I:2, 1862-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1862-1894
4141737 Fittja församling F:1, 1803-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1803-1861
4141737 Fittja församling F:2, 1862-1894 F Död- och begravningsböcker 2, 1862-1894
4141737 Fittja församling L I a:1, 1634-1737 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1634-1737 Innehåller även konung Johan III:s bekräftelse på överlåtelse under skattefrihet av ängstegar till prästgården 1589 (kopia), domkapitlets föreskrifter angående kyrkböckers förande 1712, inventarieförteckningar 1634, 1659, 1681, 1684, 1688, 1695-1745 och 1722, visitationer 1664 och 1665, husesyn 1659, Cathrina Bielkes gåvobrev angående en vret 1642, E. Emporagrius gåvobrev till kyrkan på en förgylld silverkanna 1651 samt brev av kyrkoherde Österman angående förmåner åt företrädarens änka 1682.
4141738 Fröslunda församling A I:1, 1692-1701 A I Husförhörslängder 1, 1692-1701 Innehåller även födelse- och dopbok (fragment) 1688 och 1689.
4141738 Fröslunda församling A I:2, 1702-1742 A I Husförhörslängder 2, 1702-1742
4141738 Fröslunda församling A I:3, 1744-1768 A I Husförhörslängder 3, 1744-1768
4141738 Fröslunda församling A I:4, 1768-1793 A I Husförhörslängder 4, 1768-1793
4141738 Fröslunda församling A I:5, 1794-1814 A I Husförhörslängder 5, 1794-1814
4141738 Fröslunda församling A I:6, 1815-1841 A I Husförhörslängder 6, 1815-1841 Uppdelad i fyra upplägg: 1815-1821 (22), 1822-1828 (29), 1829-1835 (36) och 1836-1841 (defekt).
4141739 Fröslunda församling C:1, 1743-1794 C Födelse- och dopböcker 1, 1743-1794 Innehåller även konfirmationslängd 1774, vigselbok 1743-1794, död- och begravningsbok 1743-1794 och besiktning av kyrkans åker i Enberga gärde (kyrkofallet) 1757-05-07.
4141739 Fröslunda församling C:2, 1795-1854 C Födelse- och dopböcker 2, 1795-1854 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1795-1854 och död- och begravningsbok 1795-1854.
4141739 Fröslunda församling C:3, 1832-1858 C Födelse- och dopböcker 3, 1832-1858 Duplett.
4141739 Fröslunda församling L I a:1, 1727-1816 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1727-1816 Huvudräkenskaper 1727-1800 med kassakladd 1803-1816. På grund av defekt i volymens slut saknas utgiftskladd 1803 - april 1805. Innehåller även fattigkassans huvudräkenskaper 1744-1800, fattigkassans kladd 1803-1816, kyrkoinventarium 1744 och ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1763.
4141740 Films församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875
4141740 Films församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880
4141741 Films församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885
4141741 Films församling A I:23, 1886-1895 A I Husförhörslängder 23, 1886-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141748 Funbo församling A I:1, 1713-1737 A I Husförhörslängder 1, 1713-1737 Innehåller även avskrifter av konsistorii brev 1737-1752 och sockenstämmans protokoll 1737-1766.
4141748 Funbo församling A I:2, 1737-1748 A I Husförhörslängder 2, 1737-1748
4141748 Funbo församling A I:3, 1748-1757 A I Husförhörslängder 3, 1748-1757
4141748 Funbo församling A I:4, 1772-1784 A I Husförhörslängder 4, 1772-1784
4141748 Funbo församling A I:5, 1785-1801 A I Husförhörslängder 5, 1785-1801
4141748 Funbo församling A I:6, 1802-1809 A I Husförhörslängder 6, 1802-1809
4141749 Funbo församling A I:7, 1810-1816 A I Husförhörslängder 7, 1810-1816
4141749 Funbo församling A I:8, 1817-1823 A I Husförhörslängder 8, 1817-1823
4141749 Funbo församling A I:9 a, 1824-1830 A I Husförhörslängder 9 a, 1824-1830
4141749 Funbo församling A I:9 b, 1824-1830 A I Husförhörslängder 9 b, 1824-1830
4141749 Funbo församling A I:10 a, 1831-1836 A I Husförhörslängder 10 a, 1831-1836
4141749 Funbo församling A I:10 b, 1831-1836 A I Husförhörslängder 10 b, 1831-1836
4141750 Funbo församling A I:11, 1837-1843 A I Husförhörslängder 11, 1837-1843
4141750 Funbo församling A I:12, 1844-1850 A I Husförhörslängder 12, 1844-1850
4141750 Funbo församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855
4141750 Funbo församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860
4141750 Funbo församling B:1, 1806-1810 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1810
4141750 Funbo församling B:2, 1839-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1839-1860 Innehåller även pålysningsbok angående utflyttade personer 1839-1860.
4141751 Funbo församling C:1, 1680-1727 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1727 Födelse- och dopbok 1680-1727. Födelse- och dopbok (kladd, defekt i början och i övrigt ställvis) juli 1689 - sept. 1690. Innehåller även vigselbok 1689-1727, död- och begravningsbok 1688-1727 och död- och begravningsbok 1690 (kladd).
4141751 Funbo församling C:2, 1727-1737 C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1737 Innehåller även vigselbok 1727-1736 och begravningsbok 1727-1737.
4141751 Funbo församling C:3, 1737-1780 C Födelse- och dopböcker 3, 1737-1780 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1737-1780 och död- och begravningsbok 1737-1780.
4141751 Funbo församling C:4, 1781-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1781-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1781-1861, död- och begravningsbok 1781-1861 och series pastorum 1669-1894.
4141751 Funbo församling C:5, 1833-1871 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1871 Duplett.
4141751 Funbo församling D I:1, 1851- D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1851- Konfirmationslängd.
4141752 Funbo församling D II:2, 1790-1811 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1790-1811
4141752 Funbo församling D II:1, 1736-1756 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1736-1756
4141752 Funbo församling L I a:1, 1608-1671 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1608-1671 Kyrkoräkenskaper. Skuldbok 1617-1643. Innehåller även pungpenningar 1680-1705, kyrkoinventarier 1608, (1644), prästgårdsinventarier 1608, (1644) och anteckningar om byggnader i kyrkan och prästgården mm 1634-1713.
4141752 Funbo församling L I a:2, 1644-1706 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1644-1706 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även kyrkoinventarier 1644, 1696, prostvisitationsprotokoll 1698, handlingar angående vederlaget 1626, 1681, husesyner 1644, 1674, 1680, anteckningar om byggnad i prästgården 1645, prästbordets inkomster (1696).
4141752 Funbo församling P IV:1, 1722-1871 P IV Övriga handlingar 1, 1722-1871 "Handlingar rörande frågan om Funbo är regalt eller konsistoriellt 1722-1765. Brev till Kyrkoherde Ol Galle angående inlösning av sedlar och mynttecken m m 1723, 1724. Handlingar rörande tillstånd till giftermål 1731. Latinskt rekommendationsbrev från Uppsala katedralskolas rektor, Jac. Arrhenius 1734. Anteckningar rörande kristendomsförhör i prästgården 1735-1737. Personalier 1749, 1750. Confessio peccatrorum (avskrift av medeltidshandskrift?). Protokoll över lantmäteriförrättningar 1761-1796. Kontrakt om salpetersjuderi 1805, 1822. Brandsynsordning 1815. K. B:s i Stockholms och Uppsala län utslag angående hemortsrätt 1817. Handlingar angående vägar 1819-1841 och odat. Handlingar rörande fattigvården 1819-1849. Rasbo häradsrätts domboksutdrag angående sökt odlingstillstånd å häradets allmänning 1820. Domkapitlets skrivelse angående passionspredikningar 1835. Valhandlingar 1826-1839. Skrivelser från häradsskrivaren i Uppsala läns 4:e fögderi 1862-1863. Provnummer av tidningen ""Swerige och Amerika"" 25/7 1871."
4141753 Fröslunda församling A I:7, 1841-1852 A I Husförhörslängder 7, 1841-1852 Uppdelad i två upplägg: 1841-1848 och 1848-1852.
4141753 Fröslunda församling A I:8, 1853-1857 A I Husförhörslängder 8, 1853-1857
4141753 Fröslunda församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860
4141753 Fröslunda församling C:4, 1855-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1855-1860, lysnings- och vigselbok 1855-1860 och död- och begravningsbok 1855-1860.
4141754 Fröslunda församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4141754 Fröslunda församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4141754 Fröslunda församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 "Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1871-1875 och förteckning över personer ""med obestämd vistelseort""."
4141754 Fröslunda församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 "Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort"" och förteckning över nattvardsbarn 1877-1878."
4141755 Fröslunda församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 "Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort""."
4141755 Fröslunda församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 "Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort""."
4141755 Fröslunda församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 "Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort"". Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
4141777 Gamla Uppsala församling G:1, 1684- G Övriga längder 1, 1684- Längd över församlingsborna.
4141777 Gamla Uppsala församling A I:1, 1708-1734 A I Husförhörslängder 1, 1708-1734 1708-1729 (-1734).
4141777 Gamla Uppsala församling A I:2, 1734-1759 A I Husförhörslängder 2, 1734-1759
4141777 Gamla Uppsala församling A I:3, 1760-1774 A I Husförhörslängder 3, 1760-1774 Innehåller även utflyttningslängd 1782.
4141777 Gamla Uppsala församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781
4141777 Gamla Uppsala församling A I:5, 1782-1787 A I Husförhörslängder 5, 1782-1787
4141777 Gamla Uppsala församling A I:6, 1787-1793 A I Husförhörslängder 6, 1787-1793
4141777 Gamla Uppsala församling A I:7, 1793-1799 A I Husförhörslängder 7, 1793-1799
4141778 Gamla Uppsala församling A I:8, 1799-1805 A I Husförhörslängder 8, 1799-1805
4141778 Gamla Uppsala församling A I:9, 1805-1811 A I Husförhörslängder 9, 1805-1811
4141778 Gamla Uppsala församling A I:10, 1812-1819 A I Husförhörslängder 10, 1812-1819
4141778 Gamla Uppsala församling A I:11, 1819-1825 A I Husförhörslängder 11, 1819-1825
4141778 Gamla Uppsala församling A I:12, 1826-1830 A I Husförhörslängder 12, 1826-1830 Med ortregister.
4141779 Gamla Uppsala församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Med ort- och roteregister, dragon- och soldatregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1833, förteckning på sockenbud 1833-1835, avlösningslängd 1827-1834 och uppgifter om insamlingar till bibelinköp åt nattvardsungdom 1833-1836.
4141779 Gamla Uppsala församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Med ort- och roteregister. Innehåller även avkortningslängd 1835-1838, avlösningslängd 1836-1840 och uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1837-1840.
4141779 Gamla Uppsala församling B:1, 1801-1861 B Flyttningslängder 1, 1801-1861 Lucka 1845-1847. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1803-1863.
4141779 Gamla Uppsala församling B:2, 1846-1847 B Flyttningslängder 2, 1846-1847 Längden går t o m april 1847.
4141780 Gamla Uppsala församling C:1, 1681-1696 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1696 Endast åren 1681-1692 samt 1695-1696. Innehåller även längd över kyrkogångshustrur för åren 1681-1692, vigselbok 1681-1691 och dödbok 1681-1692.
4141780 Gamla Uppsala församling C:2, 1709-1752 C Födelse- och dopböcker 2, 1709-1752 Innehåller även vigselbok 1709-1752, död- och begravningsbok 1709-1752 och avlösningslängd 1752.
4141780 Gamla Uppsala församling C:3, 1753-1804 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1804 Innehåller även vigselbok 1753-1804 och död- och begravningsbok 1753-1804.
4141780 Gamla Uppsala församling C:4, 1805-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1805-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1805-1861 och död- och begravningsbok 1805-1861.
4141781 Gamla Uppsala församling D I:1, 1684-1688 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1684-1688
4141781 Gamla Uppsala församling L I a:1, 1626-1681 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1626-1681 Innehåller även: Inventarier 1626, 1647, 1674, 1678, 1681. Anteckningar om gåvor till kyrkan 1668-1677. Anteckningar om reparationer i prästgården (1647-1674). Bänkdelning 1675. Sockenstämmoprotokoll 1679-05-11.
4141781 Gamla Uppsala församling L I a:2, 1678-1680 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1678-1680 "Originalräkenskap. I avskrift införd i ""kyrkians bok"" (L I a:1) fol 157-162."
4141781 Gamla Uppsala församling L I a:4, 1681-1701 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1681-1701 Special.
4141781 Gamla Uppsala församling L I a:5, 1681-1750 L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1681-1750 Endast åren 1681-1703, 1734-1750. Kladd (special). En bunt av flera lägg, varav 4 tillsammans utgöra kladd i egentlig mening 1681-1703, det 5:e special 1734-1750. Gäller även fattigkassan 1681-1703, 1734-1750.
4141781 Gamla Uppsala församling L I a:6, 1709-1719 L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1709-1719 Kassakladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1709-1719.
4141782 Gamla Uppsala församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1841-1846, uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1841-1845 och anteckning om vaccinationen 1839-1842.
4141782 Gamla Uppsala församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1848-1850 och uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1850.
4141782 Gamla Uppsala församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1851-1855 och insamlingskladd för bibelkassan 1851-1855.
4141782 Gamla Uppsala församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1855-1860 och insamlingskladd till bibelkassan 1856-1860.
4141783 Funbo församling A I:15, 1861-1870 A I Husförhörslängder 15, 1861-1870 Med ortregister.
4141783 Funbo församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4141783 Funbo församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1879-1880.
4141784 Funbo församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1884.
4141784 Funbo församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890
4141784 Funbo församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895
4141795 Giresta församling A I:1, 1721-1739 A I Husförhörslängder 1, 1721-1739 Omfattar åren 1721-1730, 1734, 1738-1739. Defekt i början och slutet.
4141795 Giresta församling A I:2, 1751-1764 A I Husförhörslängder 2, 1751-1764 2 upplägg: 1751-1755 och 1756-1764.
4141795 Giresta församling A I:3, 1765-1778 A I Husförhörslängder 3, 1765-1778 2 upplägg: 1765-1771 och 1772-1778.
4141795 Giresta församling A I:4, 1778-1793 A I Husförhörslängder 4, 1778-1793 2 upplägg: 1778-1784 och 1785-1793.
4141795 Giresta församling A I:5, 1794-1800 A I Husförhörslängder 5, 1794-1800
4141795 Giresta församling A I:6, 1829-1838 A I Husförhörslängder 6, 1829-1838 2 upplägg: 1829-1833 och 1834-1838. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1829-1838 och längd över nattvardsungdom 1829-1833.
4141795 Giresta församling A I:7, 1856-1860 A I Husförhörslängder 7, 1856-1860
4141796 Giresta församling B:1, 1849-1860 B Flyttningslängder 1, 1849-1860 Innehåller även inventarieförteckning för Giresta skola 1877-1895, förteckning över Giresta sockenbibliotek 1877-1893, inventarieförteckning för Gryta skola 1877-1879, förteckning över Gryta sockenbibliotek 1877-1879 och protokoll vid ekonomisk inventering 1896.
4141796 Giresta församling C:1, 1680-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1712 Innehåller även vigselbok 1680-1712, dödbok 1680-1712, kyrkoräkenskaper 1630-1708, visitationsprotokoll 1665 och sockenstämmans protokoll 1680-1681, 1688 och 1690.
4141796 Giresta församling C:2, 1690-1740 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1740 Särskild längd över oäkta födda. Innehåller även vigselbok 1690-1740 och dödbok 1734-1742.
4141796 Giresta församling C:3, 1741-1810 C Födelse- och dopböcker 3, 1741-1810 Innehåller även vigselbok 1741-1810 och dödbok 1741-1810.
4141796 Giresta församling C:4, 1811-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1861
4141796 Giresta församling F:1, 1811-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1861
4141796 Giresta församling L I a:1, 1630-1740 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1630-1740 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även Kungl. Maj:ts resolution på prästerskapets riksdagsbeslut 1678, kyrkoinventarier 1630-(-61), 1740 (-1756), syn på prästgården, odat. (1631 ?) och anteckningar om ecklesiastik jord, odat. (1750-talet ?).
4141797 Giresta församling A I:8, 1876-1880 A I Husförhörslängder 8, 1876-1880
4141797 Giresta församling A I:9, 1881-1890 A I Husförhörslängder 9, 1881-1890 Innehåller även förteckning över obefintliga.
4141797 Giresta församling A I:10, 1891-1895 A I Husförhörslängder 10, 1891-1895 Innehåller även längd över värnpliktiga och förteckning över obefintliga
4141798 Gamla Uppsala församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Med ortregister. Med uppgifter om folkmängd 1861. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1863-1892 och insamling till bibelkassan 1861-1865.
4141798 Gamla Uppsala församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Med ortregister. Med förteckningar över dragoner, soldater och gratialister och uppgifer rörande folkmängd. Innehåller även insamling till bibliotekskassan 1866-1870.
4141799 Gamla Uppsala församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875
4141799 Gamla Uppsala församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880
4141800 Gamla Uppsala församling A I:23, 1881-1890 A I Husförhörslängder 23, 1881-1890
4141800 Gamla Uppsala församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141878 Gryta församling A I:1, 1747-1762 A I Husförhörslängder 1, 1747-1762 Defekt i slutet.
4141878 Gryta församling A I:2, 1765-1780 A I Husförhörslängder 2, 1765-1780 2 upplägg, 1765-1771 uppslag 1-144, 1772-1780 uppslag 145-192.
4141878 Gryta församling A I:3, 1780-1786 A I Husförhörslängder 3, 1780-1786
4141878 Gryta församling A I:4, 1787-1793 A I Husförhörslängder 4, 1787-1793
4141878 Gryta församling A I:5, 1794-1800 A I Husförhörslängder 5, 1794-1800
4141878 Gryta församling A I:6, 1801-1807 A I Husförhörslängder 6, 1801-1807
4141879 Gryta församling A I:7, 1808-1814 A I Husförhörslängder 7, 1808-1814
4141879 Gryta församling A I:8, 1814-1821 A I Husförhörslängder 8, 1814-1821
4141879 Gryta församling A I:9, 1822-1828 A I Husförhörslängder 9, 1822-1828
4141879 Gryta församling A I:10, 1829-1838 A I Husförhörslängder 10, 1829-1838 2 upplägg. 1829-1833 uppslag 1-211, 1834-1838 uppslag 212-386.
4141880 Gryta församling A I:11, 1839-1843 A I Husförhörslängder 11, 1839-1843
4141880 Gryta församling A I:12, 1844-1850 A I Husförhörslängder 12, 1844-1850
4141880 Gryta församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855
4141880 Gryta församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860
4141880 Gryta församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865
4141881 Gryta församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4141881 Gryta församling A I:17, 1871-1876 A I Husförhörslängder 17, 1871-1876
4141881 Gryta församling A I:18, 1877-1881 A I Husförhörslängder 18, 1877-1881 Innehåller även förteckning över obefintliga.
4141881 Gryta församling B:1, 1854-1861 B Flyttningslängder 1, 1854-1861
4141881 Gryta församling B:2, 1862-1895 B Flyttningslängder 2, 1862-1895
4141882 Gryta församling C:1, 1773-1776 C Födelse- och dopböcker 1, 1773-1776 Innehåller även vigselbok 1733-1773, dödbok 1733-1773 och förteckning över utom äktenskap födda barn 1744-1757.
4141882 Gryta församling C:2, 1776-1810 C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1810 Innehåller även vigselbok 1776-1810 och dödbok 1776-1810.
4141882 Gryta församling C:3, 1811-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1811-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1852-1855.
4141882 Gryta församling E I:1, 1811-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1861
4141882 Gryta församling E I:2, 1862-1889 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1862-1889 T o m 1889-11-01.
4141882 Gryta församling F:1, 1811-1851 F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1851
4141882 Gryta församling F:2, 1852-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1852-1861
4141882 Gryta församling F:3, 1862-1895 F Död- och begravningsböcker 3, 1862-1895
4141882 Gryta församling L I a:1, 1630-1755 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1630-1755 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även prostvisitationer 1656, 1664, 1669 och 1746 och inventarieförteckningar 1656, 1677 och 1740.
4141883 Håbo-Tibble församling A I:1, 1752-1765 A I Husförhörslängder 1, 1752-1765 Innehåller även längd över församlingens barn och deras kristendomskunskap 1758-1768.
4141883 Håbo-Tibble församling A I:2, 1763- A I Husförhörslängder 2, 1763-
4141883 Håbo-Tibble församling A I:3, 1766-1787 A I Husförhörslängder 3, 1766-1787
4141883 Håbo-Tibble församling A I:4, 1788-1795 A I Husförhörslängder 4, 1788-1795
4141883 Håbo-Tibble församling A I:5, 1796-1802 A I Husförhörslängder 5, 1796-1802
4141883 Håbo-Tibble församling A I:6, 1803-1809 A I Husförhörslängder 6, 1803-1809
4141883 Håbo-Tibble församling A I:7, 1810-1817 A I Husförhörslängder 7, 1810-1817
4141883 Håbo-Tibble församling A I:8, 1817-1824 A I Husförhörslängder 8, 1817-1824
4141884 Håbo-Tibble församling A I:8, 1817-1824 A I Husförhörslängder 8, 1817-1824
4141884 Håbo-Tibble församling A I:9, 1824-1833 A I Husförhörslängder 9, 1824-1833
4141884 Håbo-Tibble församling A I:10a, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10a, 1833-1838 Med ortregister (även för A I: 10b). Kyrkoby och Jädra rotar samt en del av Skråmsta rote.
4141884 Håbo-Tibble församling A I:10b, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10b, 1833-1838 Ortregister, se A I: 10a. Del av Skråmsta rote samt Vallby, Täljeby och Lövsta rotar.
4141884 Håbo-Tibble församling A I:11, 1838-1843 A I Husförhörslängder 11, 1838-1843 Innehåller även avlösningslängd, odat. (1838-1843).
4141884 Håbo-Tibble församling A I:12, 1843-1848 A I Husförhörslängder 12, 1843-1848
4141884 Håbo-Tibble församling B:1, 1819-1837 B Flyttningslängder 1, 1819-1837
4141885 Håbo-Tibble församling C I:2, 1705-1758 C I Födelse- och dopböcker 2, 1705-1758
4141885 Håbo-Tibble församling C I:3, 1758-1821 C I Födelse- och dopböcker 3, 1758-1821
4141885 Håbo-Tibble församling C I:4, 1822-1862 C I Födelse- och dopböcker 4, 1822-1862
4141885 Håbo-Tibble församling D II:1, 1785-1790 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1785-1790
4141885 Håbo-Tibble församling L I:1, 1674-1709 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1674-1709 Något defekt (se anteckningar å särskilt blad i volymens början).
4141886 Håbo-Tibble församling A I:13, 1849-1853 A I Husförhörslängder 13, 1849-1853
4141886 Håbo-Tibble församling A I:14, 1854-1858 A I Husförhörslängder 14, 1854-1858
4141886 Håbo-Tibble församling A I:15, 1859-1864 A I Husförhörslängder 15, 1859-1864
4141886 Håbo-Tibble församling B:2, 1838-1842 B Flyttningslängder 2, 1838-1842
4141886 Håbo-Tibble församling B:3, 1843-1848 B Flyttningslängder 3, 1843-1848
4141886 Håbo-Tibble församling B:4, 1849-1860 B Flyttningslängder 4, 1849-1860
4141886 Håbo-Tibble församling E I:1, 1852-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1862
4141887 Gryta församling A I:19, 1881-1890 A I Husförhörslängder 19, 1881-1890 Innehåller även konfirmationsbok 1881-1890 och förteckning över obefintliga.
4141887 Gryta församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Innehåller även förteckning över obefintliga. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141888 Håbo-Tibble församling A I:16, 1864-1868 A I Husförhörslängder 16, 1864-1868
4141888 Håbo-Tibble församling A I:17, 1869-1873 A I Husförhörslängder 17, 1869-1873
4141888 Håbo-Tibble församling A I:18, 1874-1878 A I Husförhörslängder 18, 1874-1878
4141888 Håbo-Tibble församling A I:19, 1879-1883 A I Husförhörslängder 19, 1879-1883
4141889 Håbo-Tibble församling A I:20, 1884-1893 A I Husförhörslängder 20, 1884-1893
4141892 Hacksta församling A I:1, 1738-1765 A I Husförhörslängder 1, 1738-1765
4141892 Hacksta församling A I:2, 1761-1768 A I Husförhörslängder 2, 1761-1768
4141892 Hacksta församling A I:3, 1771-1777 A I Husförhörslängder 3, 1771-1777
4141892 Hacksta församling A I:4, 1778-1784 A I Husförhörslängder 4, 1778-1784
4141892 Hacksta församling A I:5, 1784-1805 A I Husförhörslängder 5, 1784-1805
4141892 Hacksta församling A I:6, 1806-1817 A I Husförhörslängder 6, 1806-1817 Med ortregister. Innehåller även utflyttningslängd 1809.
4141893 Hacksta församling A I:7, 1819-1832 A I Husförhörslängder 7, 1819-1832 Med ortregister.
4141893 Hacksta församling A I:8, 1833-1838 A I Husförhörslängder 8, 1833-1838 Med ortregister.
4141893 Hacksta församling A I:9, 1838-1842 A I Husförhörslängder 9, 1838-1842
4141893 Hacksta församling A I:10, 1843-1851 A I Husförhörslängder 10, 1843-1851 Med ortregister till 1:a upplägget. Fördelad på två upplägg: 1843-1847, 1848-1851. Innehåller även längd på nattvardsungdom i Hacksta 1846-1850, längd på nattvardsungdom i Löt 1846-1850.
4141893 Hacksta församling A I:11, 1851-1860 A I Husförhörslängder 11, 1851-1860 Fördelad i två upplägg, 1851-1855 och 1856-1860.
4141893 Hacksta församling B:1, 1843-1860 B Flyttningslängder 1, 1843-1860
4141894 Hacksta församling C:1, 1676-1771 C Födelse- och dopböcker 1, 1676-1771 Innehåller även historiska anteckningar 1691-1711, series pastorum m.m. 1500t-1700t, vigselbok 1676-1771, dödbok 1676-1771, visitationsprotokoll 1741-1762 och sockenstämmoprotokoll 1691-1692 (96?), 1713-1719, 1732-1741.
4141894 Hacksta församling C:2, 1817-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1861 Innehåller även vigselbok 1839-1860.
4141894 Hacksta församling D II:1, 1738-1762 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1738-1762 Kommunionbok.
4141894 Hacksta församling E I:1, 1772-1838 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1772-1838 Innehåller även dopbok 1772-1816 och dödbok 1772-1816.
4141894 Hacksta församling F:1, 1817-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1817-1861
4141894 Hacksta församling L I a:1, 1611-1688 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1611-1688 Innehåller även kyrkoinventarier 1611, 1645, 1655, 1664, kyrkans arkivförteckning 1731, prästgårdsinventarier 1611, 1664 och husesyner i prästgården 1611, 1664.
4141895 Hagby församling A I:1, 1767-1786 A I Husförhörslängder 1, 1767-1786 "Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg: fol. 1-69: 1767-1773 fol. 71-126: 1774-1780 fol. 127-194: 1780-1786."
4141895 Hagby församling A I:2a, 1787-1807 A I Husförhörslängder 2a, 1787-1807 "Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg: fol. 1-56: 1787-1793 fol. 57-114: 1794-1801 fol. 115-169: 1801-1807."
4141895 Hagby församling A I:2b, 1801-1816 A I Husförhörslängder 2b, 1801-1816 "Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg: uppslag 170-204: 1801-1807, uppslag 206-289: 1808-1813 uppslag 290-327: 1813-1816. Anmärkning: Volym A I:2 delades 1960 i samband med volymens konservering."
4141895 Hagby församling A I:3, 1817-1831 A I Husförhörslängder 3, 1817-1831 "Med ortregister. Delad i 3 upplägg 1817-1823 (uppslag 1-60), använt 1817-1821 1821-1827 (uppslag 61-127), använt 1821-1824 1824-1830 (uppslag 130-slut), använt 1824-1831."
4141896 Hagby församling A I:4, 1831-1835 A I Husförhörslängder 4, 1831-1835 Med ortregister. Innerhåller även avlösningslängd, odat. (1831-1835).
4141896 Hagby församling A I:5, 1836-1840 A I Husförhörslängder 5, 1836-1840 Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängd 1838-jan. 1846, utflyttningslängd 1838-maj 1846 och konfirmationslängd 1838-1840.
4141896 Hagby församling A I:6, 1841-1845 A I Husförhörslängder 6, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1841-1843.
4141896 Hagby församling A I:7, 1846-1850 A I Husförhörslängder 7, 1846-1850 Med ortregister. Register över fattighjon, dragoner och soldater. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-juli 1851, konfirmationslängd 1846-1855 och avlösningslängd 1849.
4141896 Hagby församling A I:8, 1851-1855 A I Husförhörslängder 8, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855, längd över fattiga 1852-1855 och längd över icke vaccinerade 1854-1855.
4141896 Hagby församling A I:9, 1856-1860 A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860 och konfirmationslängd 1860.
4141897 Hagby församling C:1, 1682-1767 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1767 T.o.m. april 1767. Innehåller även vigselbok 1682--1763-05-25 och död- och begravningsbok 1682--1762-09-05.
4141897 Hagby församling C:2, 1768-1786 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1786 T.o.m. 1786-08-19. Defekt i slutet och även i övrigt ställvis. Innehåller även vigselbok 1768-1786 och dödbok 1768-1786.
4141897 Hagby församling C:3, 1787-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1787-1861 Pag. 1-650. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1787-1861 och död- och begravningsbok 1787-1861.
4141897 Hagby församling D II:1, 1737-1741 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1737-1741 Defekt. Starkt fuktskadad. Får ej utlånas.
4141898 Hållnäs församling A I:1, 1755-1780 A I Husförhörslängder 1, 1755-1780 Vol. som är upplagd för tiden t.o.m. 1767, synes dock, av däri ingående anteckningar att döma, hava förts ännu 1780.
4141898 Hållnäs församling A I:2, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2, 1782-1788
4141898 Hållnäs församling A I:3, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3, 1789-1795
4141898 Hållnäs församling A I:4, 1796-1802 A I Husförhörslängder 4, 1796-1802
4141899 Hållnäs församling A I:5, 1803-1816 A I Husförhörslängder 5, 1803-1816 Innehåller anteckningar för flera år efter 1816.
4141899 Hållnäs församling A I:6a, 1825-1831 A I Husförhörslängder 6a, 1825-1831
4141899 Hållnäs församling A I:6b, 1825-1831 A I Husförhörslängder 6b, 1825-1831 Vol. A I:6b omfattar delar av rotarna Ängskär, Julö och Vafd.
4141899 Hållnäs församling A I:7, 1832-1839 A I Husförhörslängder 7, 1832-1839 Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1832-1839.
4141900 Hållnäs församling A I:8, 1840-1844 A I Husförhörslängder 8, 1840-1844 Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1840-1844.
4141900 Hållnäs församling A I:9, 1845-1850 A I Husförhörslängder 9, 1845-1850
4141901 Häggeby församling A I:1, 1703-1724 A I Husförhörslängder 1, 1703-1724 Lucka 1715, 1717-1723.
4141901 Häggeby församling A I:2, 1742-1744 A I Husförhörslängder 2, 1742-1744 Innehåller även ett fragment av husförhörslängd för åren 1751 o. ff., gällande endast barnen.
4141901 Häggeby församling A I:3, 1765-1772 A I Husförhörslängder 3, 1765-1772
4141901 Häggeby församling A I:4, 1772-1781 A I Husförhörslängder 4, 1772-1781
4141901 Häggeby församling A I:5, 1781-1787 A I Husförhörslängder 5, 1781-1787
4141901 Häggeby församling A I:6, 1788-1794 A I Husförhörslängder 6, 1788-1794
4141901 Häggeby församling A I:7, 1796-1802 A I Husförhörslängder 7, 1796-1802
4141901 Häggeby församling A I:8, 1803-1809 A I Husförhörslängder 8, 1803-1809
4141901 Häggeby församling A I:9, 1810-1823 A I Husförhörslängder 9, 1810-1823
4141902 Häggeby församling A I:10, 1824-1830 A I Husförhörslängder 10, 1824-1830
4141902 Häggeby församling A I:11, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11, 1831-1835
4141902 Häggeby församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4141902 Häggeby församling A I:13, 1841-1855 A I Husförhörslängder 13, 1841-1855
4141902 Häggeby församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860
4141902 Häggeby församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865
4141902 Häggeby församling B:1, 1845-1860 B Flyttningslängder 1, 1845-1860 Defekt.
4141903 Häggeby församling C:1, 1728-1786 C Födelse- och dopböcker 1, 1728-1786 Innehåller även dödbok 1766-1786.
4141903 Häggeby församling C:2, 1787-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1852 Innehåller även död- och begravningsbok 1787-1853.
4141903 Häggeby församling C:4, 1853-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Innehåller även dödbok 1853-1861.
4141903 Häggeby församling E I:1, 1765-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1765-1861
4141903 Häggeby församling L I a:1, 1634-1708 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1634-1708 Räkenskaper. Innehåller även kyrkoinventarier 1634, 1656, 1672, prästgårdsinventarier 1633, 1656, husesyner 1656, 1674, fattigräkenskaper 1717-1733.
4141903 Häggeby församling L I a:2, 1672-1800 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1672-1800 Räkenskaper. Räkenskapen 1672-1710 är av Lars Träbohm år 1711 uppgjorda balansräkningar. Innehåller även kyrkoinventarier 1741, 1765, anteckningar om gåvor till kyrkan 1742, 1750, 1764, 1803-1806 och anteckningar om reparationer vid kyrkan 1803-1814.
4141904 Häggeby församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1867-1870.
4141904 Häggeby församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4141904 Häggeby församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4141904 Häggeby församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4141904 Häggeby församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1890.
4141904 Häggeby församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141905 Hacksta församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870 Fördelat på två upplägg, 1861-1865 och 1866-1870. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
4141905 Hacksta församling A I:13, 1871-1880 A I Husförhörslängder 13, 1871-1880
4141905 Hacksta församling A I:14, 1881-1890 A I Husförhörslängder 14, 1881-1890
4141905 Hacksta församling A I:15, 1891-1895 A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141906 Hagby församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Med ortregister. Med förteckning över husförhör 1861-1865 och förteckning över fattighjon 1865. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4141906 Hagby församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Med förteckning över husförhör. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4141906 Hagby församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom samma tid.
4141906 Hagby församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom samma tid.
4141906 Hagby församling A I:14, 1881-1890 A I Husförhörslängder 14, 1881-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom samma tid.
4141907 Hagby församling A I:15, 1891-1895 A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4141934 Hållnäs församling A I:10, 1851-1856 A I Husförhörslängder 10, 1851-1856
4141934 Hållnäs församling A I:11, 1857-1861 A I Husförhörslängder 11, 1857-1861
4141935 Hållnäs församling C:1, 1664-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1664-1725 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1664-1725 2) Dödbok 1664-1725 3) Series pastorum 1593-1840."
4141935 Hållnäs församling C:2, 1725-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1751 "Specificerad innhållsförteckning inuti boken. Innehåller även: 1) Vigselbok 1725-1796 2) Dödbok 1725-1751 3) Bänkdelning 1687."
4141935 Hållnäs församling C:3, 1752-1835 C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1835
4141935 Hållnäs församling C:5, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1861
4141935 Hållnäs församling D I:1, 1788-1801 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1788-1801
4141935 Hållnäs församling E I:1, 1796-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1796-1855
4141935 Hållnäs församling E I:2, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1856-1861
4141935 Hållnäs församling F:1, 1752-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1752-1861
4141936 Härkeberga församling A I:1, 1720-1765 A I Husförhörslängder 1, 1720-1765
4141936 Härkeberga församling A I:2, 1766-1790 A I Husförhörslängder 2, 1766-1790
4141936 Härkeberga församling A I:3, 1790-1810 A I Husförhörslängder 3, 1790-1810
4141936 Härkeberga församling A I:4, 1811-1817 A I Husförhörslängder 4, 1811-1817
4141936 Härkeberga församling A I:5, 1818-1838 A I Husförhörslängder 5, 1818-1838 Innehåller även längd över nattvardsgäster 1826-1838.
4141936 Härkeberga församling A I:6, 1839-1843 A I Husförhörslängder 6, 1839-1843 Innehåller även längd över nattvardsgäster 1839-1843.
4141937 Hållnäs församling A I:12, 1862-1866 A I Husförhörslängder 12, 1862-1866 Innehåller även längd över obefintliga 1862-1866.
4141938 Hållnäs församling A I:13, 1867-1872 A I Husförhörslängder 13, 1867-1872 Dito 1867-1871.
4141939 Hållnäs församling A I:14, 1872-1877 A I Husförhörslängder 14, 1872-1877 Uppslag 1-209
4141939 Hållnäs församling A I:15, 1872-1877 A I Husförhörslängder 15, 1872-1877 """ 210-402"
4141940 Hållnäs församling A I:16, 1878-1882 A I Husförhörslängder 16, 1878-1882 """ 1-209"
4141940 Hållnäs församling A I:17, 1878-1882 A I Husförhörslängder 17, 1878-1882 """ 210-399"
4141968 Håtuna församling A I:1, 1733-1747 A I Husförhörslängder 1, 1733-1747 I två delar: en odat. med anteckningar från 1733-1734 (uppslag 1-47) och en 1735 upplagd med regelbundna anteckningar t.o.m. 1741 och enstaka från 1742-1747 (uppslag 49-173).
4141968 Håtuna församling A I:2, 1749-1754 A I Husförhörslängder 2, 1749-1754
4141968 Håtuna församling A I:3, 1757-1767 A I Husförhörslängder 3, 1757-1767
4141968 Håtuna församling A I:4, 1769-1782 A I Husförhörslängder 4, 1769-1782 I två delar: 1769-1770 (uppslag 2-125) och 1771-1782 (uppslag 126-254).
4141968 Håtuna församling A I:5, 1783-1786 A I Husförhörslängder 5, 1783-1786
4141968 Håtuna församling A I:6, 1787-1793 A I Husförhörslängder 6, 1787-1793
4141969 Håtuna församling A I:7, 1794-1801 A I Husförhörslängder 7, 1794-1801
4141969 Håtuna församling A I:8, 1802-1808 A I Husförhörslängder 8, 1802-1808
4141969 Håtuna församling A I:9, 1809-1815 A I Husförhörslängder 9, 1809-1815
4141970 Håtuna församling A I:10a, 1816-1822 A I Husförhörslängder 10a, 1816-1822 Håtunaholms-, Signilsbergs-, Aske-, Kvarnnibble-, Råby- och Skogsrotarna.
4141970 Håtuna församling A I:10b, 1816-1822 A I Husförhörslängder 10b, 1816-1822 Skällsta-, Nyborgs- och Prästgårdsrotarna.
4141970 Håtuna församling A I:11, 1822-1834 A I Husförhörslängder 11, 1822-1834
4141970 Håtuna församling A I:12, 1834-1840 A I Husförhörslängder 12, 1834-1840
4141970 Håtuna församling A I:13, 1840-1844 A I Husförhörslängder 13, 1840-1844
4141970 Håtuna församling A I:14, 1844-1849 A I Husförhörslängder 14, 1844-1849
4141971 Håtuna församling C I:1, 1705-1757 C I Födelse- och dopböcker 1, 1705-1757 Fr.o.m. 1705-05-01. I dopboken finns, på grund av defekter i volymen, stora luckor.
4141971 Håtuna församling C I:2, 1758-1785 C I Födelse- och dopböcker 2, 1758-1785
4141971 Håtuna församling C I:3, 1786-1851 C I Födelse- och dopböcker 3, 1786-1851
4141971 Håtuna församling C I:4, 1844-1865 C I Födelse- och dopböcker 4, 1844-1865 Dubblett.
4141971 Håtuna församling E I:1, 1803-1863 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1803-1863
4141971 Håtuna församling F I:1, 1808-1851 F I Död- och begravningsböcker 1, 1808-1851
4141971 Håtuna församling L I:1, 1674-1704 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1674-1704 Räkenskaper. Special och huvudräkning, den senare saknar för år 1704 kreditsidan.
4141972 Härkeberga församling A I:7, 1844-1849 A I Husförhörslängder 7, 1844-1849 Innehåller även längd över nattvardsgäster 1844-1848 och längd över nattvardsungdom 1844-1845, 1847-1849.
4141972 Härkeberga församling A I:8, 1850-1854 A I Husförhörslängder 8, 1850-1854 Innehåller även längd över nattvardsgäster 1850-1854 och längd över nattvardsungdom 1850-1854.
4141972 Härkeberga församling A I:9, 1855-1859 A I Husförhörslängder 9, 1855-1859 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1855-1856 och 1858-1860.
4141972 Härkeberga församling B:1, 1826-1840 B Flyttningslängder 1, 1826-1840
4141972 Härkeberga församling C:1, 1690-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1777 Lucka 1714-1719. Innehåller även vigselbok 1725-1777, dödbok 1690-1712, 1724-1725, 1743-1777, inventarieförteckning 1724, visitationsprotokoll 1736, 1748.
4141972 Härkeberga församling C:2, 1778-1834 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1834 Innehåller även vigselbok 1778-1834, dödbok 1778-1834.
4141972 Härkeberga församling C:4, 1835-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1861 Innehåller även vigselbok 1835-1861, dödbok 1835-1861.
4141972 Härkeberga församling L I a:1, 1659-1711 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1659-1711 Räkenskaper. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1666-1711, avskrifter av konsistorii memorial 1726-1727, längd över socknens fattiga 1725-1732.
4141973 Hållnäs församling A I:18, 1883-1890 A I Husförhörslängder 18, 1883-1890 """ 1-203"
4141973 Hållnäs församling A I:19, 1883-1890 A I Husförhörslängder 19, 1883-1890 """ 204-407"
4141974 Hållnäs församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4141975 Härkeberga församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4141975 Härkeberga församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4141975 Härkeberga församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875
4141975 Härkeberga församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880
4141975 Härkeberga församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4141975 Härkeberga församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890
4141975 Härkeberga församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:1, 1730-1759 A I a Husförhörslängder 1, 1730-1759 Omfattar 4 upplägg: Övervägande landsdelen 1730-1740, övervägande landsdelen 1741-1749, landsdelen 1743-1749, stadsdelen 1743-1759.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:2, 1749-1771 A I a Husförhörslängder 2, 1749-1771 Omfattar landsdelen. Innehåller även räkenskapsbok för bänkhyror 1789-1811(13) och influtna lasarettsmedel 1781-1812.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:3, 1770-1776 A I a Husförhörslängder 3, 1770-1776 Omfattar landsdelen.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:4, 1777-1783 A I a Husförhörslängder 4, 1777-1783 Omfattar landsdelen.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:5, 1784-1790 A I a Husförhörslängder 5, 1784-1790 Omfattar landsdelen.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:6, 1791-1797 A I a Husförhörslängder 6, 1791-1797 Omfattar landsdelen.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:7, 1798-1804 A I a Husförhörslängder 7, 1798-1804 Omfattar landsdelen.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:8, 1805-1811 A I a Husförhörslängder 8, 1805-1811 Omfattar landsdelen. Innehåller även konfirmationslängd 1805-1811.
4141979 Helga Trefaldighets församling A I a:9, 1812-1818 A I a Husförhörslängder 9, 1812-1818 Fr.o.m. denna husförhörslängd hela församlingen i en bok. Innehåller även konfirmationslängd 1812-1818.
4141980 Helga Trefaldighets församling A I a:10, 1819-1825 A I a Husförhörslängder 10, 1819-1825 Innehåller även konfirmationslängd 1819-1825 och kommunionlängd 1821-1825.
4141980 Helga Trefaldighets församling A I a:11, 1826-1830 A I a Husförhörslängder 11, 1826-1830 Innehåller även förteckning över utsocknes nattvardsgäster 1826-1830.
4141980 Helga Trefaldighets församling A I a:12, 1831-1835 A I a Husförhörslängder 12, 1831-1835 Innehåller även konfirmationslängd 1831-1835 och förteckning över utsocknes nattvardsgäster 1831-1835.
4141980 Helga Trefaldighets församling A I a:13, 1836-1840 A I a Husförhörslängder 13, 1836-1840 Innehåller även konfirmationslängd 1836-1840 och förteckning över utsocknes nattvardsgäster 1836-1840.
4141981 Helga Trefaldighets församling A I b:1, 1759-1769 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 1, 1759-1769 Katekisationslängd. Med personregister. Anteckningar rörande katekisation till 1769, rörande personalier till 1774.
4141981 Helga Trefaldighets församling A I b:2, 1771-1781 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 2, 1771-1781 Gäller åren 1771, 1772-1778, 1781. Med personregister.
4141981 Helga Trefaldighets församling A I b:3, 1781-1787 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 3, 1781-1787 Med personregister.
4141981 Helga Trefaldighets församling A I b:4, 1788-1797 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 4, 1788-1797 Med personregister.
4141981 Helga Trefaldighets församling A I b:5, 1798-1811 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 5, 1798-1811 Något defekt. Fr.o.m. 1812-1875 se A I a:9 och följande.
4141982 Helga Trefaldighets församling B I:2, 1773-1820 B I In- och utflyttningslängder 2, 1773-1820 Inflyttningslängd 1816-1820. Utflyttningslängd 1773-1777, 1779-1799, 1816-1820 och odat. Innehåller även två tacksägelser, odat. 1770-talet.
4141982 Helga Trefaldighets församling B I:3, 1821-1861 B I In- och utflyttningslängder 3, 1821-1861 1821-1860 (1861).
4141982 Helga Trefaldighets församling C:1, 1682-1707 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1707 Dopbok. Något defekt. Innehåller även vigselbok 1682-1707 (ofullständig för åren 1703-1704, saknas för året 1705) och begravningsbok 1682-1703.
4141982 Helga Trefaldighets församling C:2, 1705-1778 C Födelse- och dopböcker 2, 1705-1778 Någorlunda regelbundet förd födelsebok börjar 1712. Består av två ursprungligen fristående delar födelse- och dopbok 1705 - april 1737 och födelse- och dopbok maj 1737 - 1777.
4141982 Helga Trefaldighets församling C:3, 1779-1839 C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1839
4141982 Helga Trefaldighets församling C:4, 1833-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1860 Duplett.
4141982 Helga Trefaldighets församling D I:1, 1771-1804 D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1, 1771-1804 1771, 1774-1799, 1804.
4141983 Helga Trefaldighets församling D II:1, 1688-1695 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1688-1695
4141983 Helga Trefaldighets församling D II:2, 1715-1731 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1715-1731 Innehåller även förteckning över begravda 1726 och förteckning över personer som undergått kyrkoplikt 1729-1730.
4141983 Helga Trefaldighets församling D II:3, 1731-1750 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1731-1750
4141983 Helga Trefaldighets församling D II:4, 1750-1772 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1750-1772 "Består av (minst) två ursprungligen fristående delar bladföljden vid skarven är felaktig."
4141983 Helga Trefaldighets församling D II:5, 1772-1792 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 5, 1772-1792
4141984 Håtuna församling A I:15, 1850-1854 A I Husförhörslängder 15, 1850-1854
4141984 Håtuna församling A I:16, 1855-1864 A I Husförhörslängder 16, 1855-1864 I två delar: 1855-1859 och 1860-1864.
4141985 Håtuna församling A I:17, 1865-1869 A I Husförhörslängder 17, 1865-1869
4141985 Håtuna församling A I:18, 1870-1874 A I Husförhörslängder 18, 1870-1874
4141985 Håtuna församling A I:19, 1875-1879 A I Husförhörslängder 19, 1875-1879
4141986 Håtuna församling A I:20, 1880-1884 A I Husförhörslängder 20, 1880-1884 Uppslag 1-129. Ortregister, se A I: 21.
4141986 Håtuna församling A I:21, 1880-1884 A I Husförhörslängder 21, 1880-1884 Uppslag 130-237. Med ortregister (även för A I: 20).
4141986 Håtuna församling A I:22, 1885-1889 A I Husförhörslängder 22, 1885-1889
4141986 Håtuna församling A I:23, 1890-1895 A I Husförhörslängder 23, 1890-1895
4141988 Helga Trefaldighets församling E I:1, 1705-1839 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1705-1839 Består av tre ursprungligen fristående delar, resp. lysnings- och vigselböcker för åren 1705-1737, 1737-1778 och 1779-1839. Saknas för året 1708 och största delen av 1709. Regelbundna anteckningar om lysnings- och vigseldata från 1726.
4141988 Helga Trefaldighets församling F:1, 1705-1839 F Död- och begravningsböcker 1, 1705-1839 Består av tre ursprungligen fristående delar: Begravningsböcker 1705-1737 och 1737-1778 samt död- och begravningsbok 1779-1839. Saknas för tiden maj 1707 till april 1708. Innehåller även födelse-och dopbok april-dec 1778.
4141988 Helga Trefaldighets församling K I:2, 1682-1698 K I Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 2, 1682-1698 Sockenstämmans protokoll och handlingar. Innehåller även katekisationslängd 1682-1689, katekisationslängd över ryttare och soldater 1685-1698, kommunionlängd 1682-1683 och odat., byggnadsräkenskaper och dagverkslängder 1682-1687 och avskrift av Kungl brev och förordning angående katekisation med krigsfolket 1685-09-28.
4141988 Helga Trefaldighets församling L I a:1, 1608-1632 L I a Räkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 1, 1608-1632 Räkenskapsbok. Innehåller även begravningsbok (slutet har företrädersvis karaktär av räkenskaper) 1608-1616 (1618?), 1626-1628, anteckningar om sockenstämmor 1616, 1617-07-29, kyrkoinventarium 1609-02-26, 1629-06-14 och protokoll vid syn av Stabby prästgård 1616-05-01.
4141988 Helga Trefaldighets församling L I a:2, 1633-1661 L I a Räkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 2, 1633-1661 "Volymen har ursprungligen varit skuldbok för ""Stadens winkellare"" (i Stockholm) med anteckningar från 1620-1621. Innehåller även förteckning över kommunikanter från Uppsala stad, odat. (1630-1660), anteckningar om sockenstämmor 1637-1641, kyrkoinventarium 1637, balkdelningslängd, odat. (1630-1660)."
4141988 Helga Trefaldighets församling L I a:5, 1651-1666 L I a Räkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 5, 1651-1666 Special. Innehåller även vigselbok 1664 (-1665), diverse anteckningar i logik (på latin) 1600-talet.
4141988 Helga Trefaldighets församling L I a:6, 1656-1690 L I a Räkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 6, 1656-1690 Räkenskapsbok för klockringning och begravningsplatser. Innehåller ävenredogörelse för kyrkan, kyrkoinventarium, kyrkliga boställen och socknens hus m.m. under Petrus Rudbeckii tid (1674-1692) 1692 och ringnings- och gravplatstaxa 1682.
4141988 Helga Trefaldighets församling L III:1, 1665-1745 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1665-1745 Special. 1665-1693, 1729-1745. Innehåller även dopbok 1665-1673 (även särskild förteckning över utomäktenskapliga barn 1665-1668) och vigselbok 1665-1672.
4141989 Helga Trefaldighets församling A I a:14, 1841-1845 A I a Husförhörslängder 14, 1841-1845 Innehåller även förteckning på utsocknes nattvardsgäster 1841-1845, avlösningslängd (1 person) 1844 och längd över utskrivningsmanskap 1843-1844.
4141989 Helga Trefaldighets församling A I a:15, 1846-1850 A I a Husförhörslängder 15, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846, förteckning på utsocknes nattvardsgäster 1846-1850, avlösningslängd 1846-1850, anteckningar om spannmål som ankommit till socknen utan återbetalningsskyldighet 1845-1846, förteckning på i kyrkan avkunnade lösöresköp 1846, längd över beväringar 1846-1850.
4141989 Helga Trefaldighets församling A I a:16, 1851-1855 A I a Husförhörslängder 16, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även förteckning på utsocknes nattvardsgäster 1851-1855, avlösningslängd 1851-1853, insamlingskladd till skolkassan 1855 och längd över beväringar 1851-1852.
4141989 Helga Trefaldighets församling A I a:17, 1856-1860 A I a Husförhörslängder 17, 1856-1860 Med ortregister.
4141989 Helga Trefaldighets församling C:5, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1840-1861 Innehåller även vigselbok 1840-1861(62), dödbok 1840-1861 och avlösningslängd 1841- (1 person).
4141990 Helga Trefaldighets församling A I a:18, 1861-1865 A I a Husförhörslängder 18, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även förteckning över personer med okänd vistelseort och förteckning över turordning för husförhör 1862-1867.
4141990 Helga Trefaldighets församling A I a:19, 1866-1870 A I a Husförhörslängder 19, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även förteckning över personer med okänd vistelseort och förteckning över husförhörslokaler 1868-1871.
4141990 Helga Trefaldighets församling A I a:20, 1871-1875 A I a Husförhörslängder 20, 1871-1875
4141991 Helga Trefaldighets församling A I b:6, 1876-1880 A I b Husförhörslängder omfattande stadsdelen 6, 1876-1880 "Omfattar Luthagen. Personer inskrivna i denna längd finns i fortsättningen inte i Helga Trefaldighet, utan ""dyker upp"" - på något sätt som inte är klarlagt - i Domkyrkoförsamlingen."
4141991 Helga Trefaldighets församling A I a:21, 1876-1880 A I a Husförhörslängder 21, 1876-1880
4141991 Helga Trefaldighets församling A I a:22, 1881-1885 A I a Husförhörslängder 22, 1881-1885
4141992 Helga Trefaldighets församling A I a:23, 1886-1890 A I a Husförhörslängder 23, 1886-1890
4141992 Helga Trefaldighets församling A I a:24, 1891-1895 A I a Husförhörslängder 24, 1891-1895
4142001 Hjälsta församling A I:1, 1777-1782 A I Husförhörslängder 1, 1777-1782
4142001 Hjälsta församling A I:2, 1783-1789 A I Husförhörslängder 2, 1783-1789
4142001 Hjälsta församling A I:3, 1790-1799 A I Husförhörslängder 3, 1790-1799 2 upplägg: 1790-1796 och 1797-1799.
4142001 Hjälsta församling A I:4, 1799-1805 A I Husförhörslängder 4, 1799-1805
4142002 Hjälsta församling A I:5, 1806-1818 A I Husförhörslängder 5, 1806-1818 2 upplägg: 1806-1812 och 1813-1818
4142002 Hjälsta församling A I:6, 1819-1824 A I Husförhörslängder 6, 1819-1824 Defekt.
4142002 Hjälsta församling A I:7, 1825-1831 A I Husförhörslängder 7, 1825-1831
4142002 Hjälsta församling A I:8, 1832-1840 A I Husförhörslängder 8, 1832-1840 2 upplägg: 1832-1837 och 1838-1840
4142002 Hjälsta församling A I:9, 1841-1845 A I Husförhörslängder 9, 1841-1845 Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1842-1843.
4142003 Hjälsta församling A I:10, 1846-1850 A I Husförhörslängder 10, 1846-1850 Innehåller även anteckningar om insamlingar vid förhör till premier åt skolbarn 1846-1850.
4142003 Hjälsta församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4142003 Hjälsta församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör till böcker åt fattiga barn 1856-1860.
4142003 Hjälsta församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1861-1865.
4142003 Hjälsta församling A I:14, 1865-1870 A I Husförhörslängder 14, 1865-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1870.
4142004 Hjälsta församling B:1, 1836-1860 B Flyttningslängder 1, 1836-1860
4142004 Hjälsta församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4142004 Hjälsta församling C:1, 1749-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1769 Defekt i slutet. Innehåller även vigselbok 1749-1769 och dödbok 1749-1769.
4142004 Hjälsta församling C:2, 1770-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1813 Innehåller även vigselbok 1770-1797 och död- och begravningsbok 1773-1803.
4142004 Hjälsta församling C:3, 1814-1832 C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1832 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1803-1861.
4142004 Hjälsta församling C:5, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1861
4142004 Hjälsta församling C:6, 1862-1891 C Födelse- och dopböcker 6, 1862-1891
4142004 Hjälsta församling E I:1, 1862-1892 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1862-1892
4142004 Hjälsta församling F:1, 1803-1831 F Död- och begravningsböcker 1, 1803-1831
4142004 Hjälsta församling F:2, 1832-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1832-1861
4142004 Hjälsta församling F:3, 1862-1894 F Död- och begravningsböcker 3, 1862-1894
4142004 Hjälsta församling L I a:1, 1634-1722 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1634-1722 Innehåller även kyrkoinventarier 1634, 1688 och 1705, prostvisitationsprotokoll 1664 och 1665, avskrift av ordning för uppbörden av prästerskapets inkomster, daterad Vadstena 1595, tillkommen på 1600-talet.
4142004 Hjälsta församling L I a:2, 1722-1801 L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1722-1801 Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1736-1801 och kyrkoinventarium 1722.
4142005 Holms församling A I:1, 1680-1681 A I Husförhörslängder 1, 1680-1681
4142005 Holms församling A I:2, 1695-1716 A I Husförhörslängder 2, 1695-1716 Defekt. Ett upplägg för varje år.Innehåller å sista bladet även en bit av husförhörslängden 1724-1725.
4142005 Holms församling A I:3, 1749-1759 A I Husförhörslängder 3, 1749-1759 Innehåller längder även för åren 1768 och 1770. Innehåller även blyertsanteckningar om födda 1750(?), anteckningar om vigda 1750 och anteckningar om döda 1750.
4142005 Holms församling A I:4, 1778-1789 A I Husförhörslängder 4, 1778-1789 2 upplägg. 1778-1784 och 1784-1789.
4142005 Holms församling A I:5, 1789-1801 A I Husförhörslängder 5, 1789-1801 2 upplägg. 1789-1795 och 1795-1801.
4142005 Holms församling A I:6, 1802-1828 A I Husförhörslängder 6, 1802-1828 4 upplägg. 1802-1808, 1809-1816, 1816-1823 och 1824-1828. Innehåller även anteckningar om utflyttning 1828.
4142006 Holms församling A I:7, 1829-1850 A I Husförhörslängder 7, 1829-1850 5 upplägg. 1829-1830, 1831-1835, 1836-1840,1841-1845 och 1846-1850. Innehåller även längd över fattighjon i Holm 1844 och i Kulla 1844-1847.
4142006 Holms församling A I:8, 1851-1860 A I Husförhörslängder 8, 1851-1860 2 upplägg. 1851-1855 och 1856-1860.
4142006 Holms församling A I:9, 1861-1870 A I Husförhörslängder 9, 1861-1870 2 upplägg. 1861-1865 och 1864-1870. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1863-1870.
4142006 Holms församling A I:10, 1871-1875 A I Husförhörslängder 10, 1871-1875 Innehåller även husförhörslängd för Kulla uppslag 64-154, förteckning över obefintliga uppslag 155 och nattvardsungdom i Holm och Kulla 1871-1875 uppslag 164.
4142006 Holms församling A I:11, 1876-1880 A I Husförhörslängder 11, 1876-1880 Innehåller även husförhörslängd för Kulla, förteckning över obefintliga och nattvardsungdom i Holm och Kulla 1876-1880.
4142006 Holms församling B:2, 1861-1894 B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4142007 Holms församling C:1, 1672-1716 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1716 Lucka 1681, större delen av 1682 och halva 1716, Innehåller även vigselbok 1672-1716, dödbok 1672-1715 och 1722, kyrkoräkenskaper 1694-1716, special över håvpenningar 1694-1702 och 1706-1711, kollekträkenskaper 1694, 1708 och 1712-1713, kyrkopliktslängd och anteckningar om märkliga händelser 1698-1712, protokoll vid husesyn i Holms och Kulla prästgård 1713 och1716 och handlingar rörande kyrkoherde Shierffs byggnad i prästgården 1716-1721.
4142007 Holms församling C:2, 1722-1762 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1762 Lucka 1744. För 1750 jfr. A I:3. Innehåller även vigselbok 1722-1730, 1745, 1750 och 1752, dödbok 1722-1732 och 1750-1752, kyrkans räkenskaper 1722-1732 och 1750-1758 och kollekträkenskaper 1722-1723 och 1727.
4142007 Holms församling C:3, 1763-1815 C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1815 Innehåller även vigselbok 1763-1815 och död- och begravningsbok 1763-1815.
4142007 Holms församling C:4, 1816-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1816-1860 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1821-1860 och dödbok 1816-1860.
4142007 Holms församling C:6, 1861-1890 C Födelse- och dopböcker 6, 1861-1890 T o m 1890-01-09
4142007 Holms församling E I:1, 1861-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1894
4142007 Holms församling F:1, 1861-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1894
4142007 Holms församling L I a:1, 1636-1689 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1636-1689 Kyrkoräkenskaper 1636-1689, lucka 1667-1668. Skuldbok 1670-1683. Innehåller även kyrkans inventarium odat (1636?) med tillägg 1655 och odat, prästgårdens inventarium odat (1636?) med tillägg 1666,1672 och odat, gåvor till kyrkan 1663, prostvisitationprotokoll 1664 och 1665 anteckningar om förbättringar i prästgården 1661-1667 och 1672-1677, räkning över utdelning till de fattiga i Kulla 1678.
4142008 Fittja församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Innehåller även längd över obefintliga, husförhörslängd för Hjälsta 1881-1885, längd över nattvardsungdom i Fittja och Hjälsta 1881-1883.
4142008 Fittja församling A I:15, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15, 1886-1895 "Med ""på socknen skrivna"". Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886, 1888, 1890-1893. Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
4142008 Hjälsta församling A I:15, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15, 1886-1895 Innehåller även längd på nattvardsbarn 1886-1888 och 1890-1893 samt bok över obefintliga. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:1-2, 1695-1757 A I Husförhörslängder 1-2, 1695-1757 Endast åren 1695-1733,1741-1757. Husförhörslängd, av anteckningar att döma använd omkring 1695-1705. Fragment av husförhörslängd 1717-1718. Fragment (1 blad) av husförhörslängd 1733. Husförhörslängd 1741-1748 med i slutet tillagda förhörsanteckningar (prot.) t.o.m. 1757.
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:3, 1759-1778 A I Husförhörslängder 3, 1759-1778 Gäller åren 1759-1764, 1778.
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:4, 1765-1778 A I Husförhörslängder 4, 1765-1778
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:5, 1779-1786 A I Husförhörslängder 5, 1779-1786
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:6, 1787-1797 A I Husförhörslängder 6, 1787-1797
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:7, 1798-1802 A I Husförhörslängder 7, 1798-1802
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:8, 1802-1808 A I Husförhörslängder 8, 1802-1808
4142048 Husby-Sjutolfts församling A I:9, 1811-1817 A I Husförhörslängder 9, 1811-1817
4142049 Husby-Sjutolfts församling A I:10 a, 1817-1831 A I Husförhörslängder 10 a, 1817-1831 Omfattar Ekolsund och underlydande.
4142049 Husby-Sjutolfts församling A I:10 b, 1817-1831 A I Husförhörslängder 10 b, 1817-1831 Omfattar den övriga församlingen.
4142049 Husby-Sjutolfts församling A I:11 a, 1833-1843 A I Husförhörslängder 11 a, 1833-1843 Gäller för Ekolsund och underlydande. Även husförhörsbok för Skogsroten 1853-1858.
4142049 Husby-Sjutolfts församling A I:11 b, 1833-1843 A I Husförhörslängder 11 b, 1833-1843 Gäller för den övriga församlingen.
4142050 Husby-Sjutolfts församling A I:12, 1844-1849 A I Husförhörslängder 12, 1844-1849
4142050 Husby-Sjutolfts församling A I:13, 1850-1855 A I Husförhörslängder 13, 1850-1855 För den s.k. Skogsroten se även A I:10 a fr.o.m. 1853.
4142050 Husby-Sjutolfts församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 För den s.k. Skogsroten se även A I:10 a (tiden 1853-1858) och A I:14 (tiden 1859-1860).
4142050 Husby-Sjutolfts församling A I:15, 1859-1865 A I Husförhörslängder 15, 1859-1865 Husförhörslängd för Ekolsunds skogsrote. Bildar fortsättning på den i A I:10 a förekommande husförhörslängden för Skogsroten. Jämför även A I:11-13!
4142050 Husby-Sjutolfts församling B:1, 1850-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1860
4142051 Holms församling A I:12, 1881-1885 A I Husförhörslängder 12, 1881-1885 Innehåller även husförhörslängd för Kulla, förteckning över obefintliga och nattvardsungdom i Holm och Kulla 1881-1883.
4142051 Holms församling A I:13, 1886-1895 A I Husförhörslängder 13, 1886-1895 Innehåller även förteckning över obefintliga och nattvardsungdom 1886-1893. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142051 Kulla församling A I:10, 1886-1895 A I Husförhörslängder 10, 1886-1895 Innehåller även förteckning över obefintliga och konfirmationslängd 1886-1893. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142052 Husby-Sjutolfts församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870
4142052 Husby-Sjutolfts församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875
4142052 Husby-Sjutolfts församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4142052 Husby-Sjutolfts församling A I:20 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20 a, 1881-1885 Ekolsund-Hammaren.
4142052 Husby-Sjutolfts församling A I:20 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20 b, 1881-1885 Hacksta-På församlingen skrivna.
4142053 Husby-Sjutolfts församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890
4142053 Husby-Sjutolfts församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142054 Husby-Sjutolfts församling C:1, 1688-1732 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1732 Gäller åren 1688-1690, 1695-1697, 1707, 1711-1723, 1724-1732. Volymen defekt fr.o.m. 1724 års noteringar. Dessutom föreligger strödda anteckningar för åren 1698-1706, 1708-1710. Längd över oäkta födda 1714-1727. Innehåller även vigselbok 1688-1690, 1695, 1728 och dödbok 1688-1690, 1695-1697.
4142054 Husby-Sjutolfts församling C:2, 1732-1790 C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1790 Samlingsband av två tidigare volymer.
4142054 Husby-Sjutolfts församling C:3, 1791-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1851
4142054 Husby-Sjutolfts församling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861
4142054 Husby-Sjutolfts församling D II:1, 1732-1758 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1732-1758
4142054 Husby-Sjutolfts församling D II:2, 1765-1790 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1765-1790
4142056 Husby-Sjutolfts församling D II:3, 1841-1853 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1841-1853
4142056 Husby-Sjutolfts församling D II:4, 1854-1858 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1854-1858
4142056 Husby-Sjutolfts församling E I:1, 1732-1781 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1732-1781
4142056 Husby-Sjutolfts församling E I:2, 1782-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1782-1861
4142056 Husby-Sjutolfts församling F:1, 1740-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1740-1860
4142056 Husby-Sjutolfts församling L I a:2, 1644-1649 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1644-1649 Räkenskaper. Innehåller även bänklängd med plan av kyrkan 1644, inventarier 1644, 1684, avskrift av prästerskapets privilegier 1647, avskrifter av Kungl. brev 1538, 1617, 1630.
4142056 Husby-Sjutolfts församling L I a:3, 1685-1735 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1685-1735 Räkenskaper Innehåller även kyrkoinventarier 1684, 1690, prästgårdsinventarium 1690(?), husesyner 1685, 1690, avskrifter av brev å byte mellan prästbordet och Claes Tott 1665-08-17, 1666-09-22.
4142084 Jumkils församling A I:1, 1698-1699 A I Husförhörslängder 1, 1698-1699 Med ortregister. Defekt i början. Innehåller även födelse- och dopbok 1696-1738, inflyttningslängd 1708-1709, kommunionlängd 1701-1716(?), vigselbok 1696--1774-11-15 och död- och begravningsbok 1696-1747.
4142084 Jumkils församling A I:2, 1747-1763 A I Husförhörslängder 2, 1747-1763 Fördelad på två upplägg: 1747-1754, (uppslag 1-34) och 1755-1763 (uppslag 35-76). Innehåller även vigselbok 1774-12-27 - 1783-10-12.
4142084 Jumkils församling A I:3, 1765-1778 A I Husförhörslängder 3, 1765-1778 Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1765-1771 (Fol. 1-64) och 1772-1778 (Fol. 65-127).
4142084 Jumkils församling A I:4, 1793-1806 A I Husförhörslängder 4, 1793-1806 "Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1) Fol. 1-70: 1793-1799 2) Fol. 71-159: 1800-1806."
4142084 Jumkils församling A I:5, 1807-1820 A I Husförhörslängder 5, 1807-1820 "Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1) Fol. 1-99: 1807-1813 2) Fol. 101-196: 1813-1819 (1820)."
4142085 Jumkils församling A I:6, 1820-1827 A I Husförhörslängder 6, 1820-1827 Med ortregister.
4142085 Jumkils församling A I:7, 1827-1836 A I Husförhörslängder 7, 1827-1836 "Med ort- och roteregister. Fördelad på två upplägg 1) Uppslag 1-106 1827-1831 2) Uppslag 1-112 1832-1836."
4142085 Jumkils församling A I:8, 1837-1845 A I Husförhörslängder 8, 1837-1845 "Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1) Fol. 1-118, 123. 1837-1840 (1842) 2) Fol. 1-102. 1841-1845."
4142085 Jumkils församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ort- och roteregister.
4142085 Jumkils församling A I:10, 1851-1861 A I Husförhörslängder 10, 1851-1861 "Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1) Fol. 1-155. 1851-1855 2) Fol. 156, 1-132. 1856-1861 Innehåller även förteckning över församlingens invånare 1859-1861."
4142086 Järlåsa församling A I:1, 1696-1704 A I Husförhörslängder 1, 1696-1704 Innehåller även prostvisitation 1695, 1698, 1704, 1712, 1730, 1732, 1734, 1736, 1744, kyrkans inventarium 1695, 1733, 1740, kommunionlängd 1733-1739.
4142086 Järlåsa församling A I:2, 1734-1748 A I Husförhörslängder 2, 1734-1748
4142086 Järlåsa församling A I:3, 1749-1760 A I Husförhörslängder 3, 1749-1760 Innehåller även utflyttningslängd 1765.
4142086 Järlåsa församling A I:4, 1784-1797 A I Husförhörslängder 4, 1784-1797
4142087 Järlåsa församling A I:5, 1798-1811 A I Husförhörslängder 5, 1798-1811
4142087 Järlåsa församling A I:6, 1812-1824 A I Husförhörslängder 6, 1812-1824
4142087 Järlåsa församling A I:7, 1824-1830 A I Husförhörslängder 7, 1824-1830 Med ortregister.
4142087 Järlåsa församling A I:8, 1831-1836 A I Husförhörslängder 8, 1831-1836 Med ortregister.
4142087 Järlåsa församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med ortregister.
4142087 Järlåsa församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister.
4142088 Järlåsa församling C:1, 1645-1667 C Födelse- och dopböcker 1, 1645-1667 Endast åren 1645-1657 samt 1666-1667. Innehåller även död- och begravningsbok 1645-1657, 1667.
4142088 Järlåsa församling C:2, 1690-1737 C Födelse- och dopböcker 2, 1690-1737 Innehåller även vigselbok 1694-1752, dödbok 1690-1737 och räkning över vinpenningarna 1700-1724.
4142088 Järlåsa församling C:3, 1738-1798 C Födelse- och dopböcker 3, 1738-1798 Innehåller även vigselbok 1753-1826 och dödbok 1738-1813.
4142088 Järlåsa församling C:4, 1798-1826 C Födelse- och dopböcker 4, 1798-1826 Partiet januari - 11 juli 1798 har avskrivits efter C:3.
4142088 Järlåsa församling D II:1, 1739-1783 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1739-1783
4142088 Järlåsa församling F:1, 1814-1826 F Död- och begravningsböcker 1, 1814-1826 Innehåller även pålysningsbok 1831.
4142088 Järlåsa församling L I a:1, 1637-1752 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1637-1752 Innehåller även kyrkans och prästgårdens inventarium 1637.
4142089 Järlåsa församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Med ortregister.
4142089 Järlåsa församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister.
4142089 Järlåsa församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister.
4142089 Järlåsa församling B:1, 1851-1860 B Flyttningslängder 1, 1851-1860
4142089 Järlåsa församling C:5, 1827-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1861 Innehåller även kyrkostämmans protokoll 1894, kyrkorådets protokoll 1864-1895 och skolrådets protokoll 1863-1895.
4142089 Järlåsa församling E I:1, 1827-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1860 Innehåller även inventariebok 1853 (-1865) och historiska anteckningar om Järlåsa kyrka, odat. (1863?)
4142089 Järlåsa församling F:3, 1841-1848 F Död- och begravningsböcker 3, 1841-1848 Duplettbok.
4142090 Järlåsa församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Med ortregister och förteckning över sexmän. Innehåller även redogörelse för folkmängden 1860-1864, uppgifter om konfirmerade 1863-1865, mantalsuppgifter.
4142090 Järlåsa församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 "Med ortregister, översikt över personer som flyttat utan att uttaga betyg, förteckning över sexmän. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1866-1870 uppgifter över nattvardsgång 1870 mantalsuppgifter."
4142090 Järlåsa församling A I:16, 1871-1877 A I Husförhörslängder 16, 1871-1877 "Med ortregister och uppgifter om personer som utflyttat utan att uttaga betyg 1870-1875 uppgifter om personer utan stadig bostad 1871-1876."
4142091 Järlåsa församling A I:17, 1878-1887 A I Husförhörslängder 17, 1878-1887 Med ortregister.
4142091 Järlåsa församling A I:18, 1888-1893 A I Husförhörslängder 18, 1888-1893 Med ortregister.
4142097 Jumkils församling B:1, 1854-1860 B Flyttningslängder 1, 1854-1860
4142097 Jumkils församling C:1, 1739-1784 C Födelse- och dopböcker 1, 1739-1784 1739-03-03--1784.
4142097 Jumkils församling C:2, 1784-1847 C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1847 1784--1847-07-22. Med särskilt register i volymen. Partiet 1784-01-01--03-03 har avskrivits ur volym C:1. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1802-1810 och 1828-1845, längd över nattvardsungdom 1802-1809, lysnings- och vigselbok 1784-1853 (enbart vigselbok t.o.m. 1801) och död- och begravningsbok 1784-1853.
4142097 Jumkils församling C:4, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1861 1847-08-08--1861. Innehåller även special över influtna lasarettsmedel 1847-1866.
4142097 Jumkils församling F:1, 1854-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1854-1861 Volymnummer 2 är vakant.
4142097 Jumkils församling L I a:1, 1642-1729 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1642-1729 Skuldboksanteckningar 1723-1739. Innehåller även prostvisitationsprotokoll 1669, inventarieförteckningar 1643 (med tillägg 1652-1746), 1725 (med tillägg 1730-1785) och bänkdelningslängd 1669.
4142097 Jumkils församling L I a:2, 1730-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1730-1801 Räkenskaper. Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1788-1801, fattigkassans skuldbok 1801-1816, byggningskassans huvudräkning 1802-1811, byggningskassans skuldbok 1807-1814, protokoll vid ekonomisk prostinventering 1786, kyrkoinventarium 1788 och bänkdelningslängd 1763-1765.
4142097 Jumkils församling L I a:3, 1771-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1771-1801 Special. Innehåller även fattigkassans special 1771-1801, special över kollektmedel 1771-1801, special över lasarettsmedel 1771-1780 och byggningskassans special 1806-1809.
4142098 Kalmars församling A I:1, 1751-1761 A I Husförhörslängder 1, 1751-1761 Med ortregister. Defekt i början och slutet.
4142098 Kalmars församling A I:2, 1761-1774 A I Husförhörslängder 2, 1761-1774 Med ortregister. Defekt i början och slutet.
4142098 Kalmars församling A I:3, 1775-1784 A I Husförhörslängder 3, 1775-1784 Med ortregister.
4142098 Kalmars församling A I:4, 1784-1800 A I Husförhörslängder 4, 1784-1800 Med ortregister. Defekt i slutet.
4142098 Kalmars församling A I:5, 1800-1814 A I Husförhörslängder 5, 1800-1814 Med ortregister.
4142098 Kalmars församling A I:6, 1815-1825 A I Husförhörslängder 6, 1815-1825 Med ortregister.
4142099 Kalmars församling A I:7, 1826-1838 A I Husförhörslängder 7, 1826-1838 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1833-1834 och odat. (1826-1832?).
4142099 Kalmars församling A I:8, 1839-1848 A I Husförhörslängder 8, 1839-1848 Med ort- och soldatregister. Innehåller även avlösningslängd 1843-1846, räkningar över insamling till skolkassan 1841-1848 och räkning över insamling till orgelverksfonden 1843.
4142099 Kalmars församling A I:9, 1848-1856 A I Husförhörslängder 9, 1848-1856 Med ort- och soldatregister. Innehåller även avlösningslängd 1850-1855, flyttningsattest för socknens soldater till regementsmöte i Uppsala 1851 och räkningar över insamling till biblar åt nattvardsbarnen 1849-1855
4142100 Kalmars församling C:1, 1713-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1748 Med personregister. Innehåller även vigselbok 1713-1747 och begravningsbok 1713--1748-01-24.
4142100 Kalmars församling C:2, 1713-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1713-1799 Med personregister. Enbart dopbok t.o.m. 1750. Utgör för tiden 1713--1748-02-03 en avskrift av vol. C:1 (detta gäller även vigselbok och begravningsbok). Innehåller även vigselbok 1713-1799. död- och begravningsbok 1713-1799 (enbart begravningsbok t.o.m. 1750) och bevis över charta sigillata-revision för tiden, 1769-1782 utfärdat 1783.
4142100 Kalmars församling C:3, 1800-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1800-1860(61) och död- och begravningsbok 1800-1860(61).
4142100 Kalmars församling L I a:1, 1621-1724 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1621-1724 "Räkenskaper. Innehåller även räkenskaper över byggning och reparation å prästgården 1690-1710, prästgårdsinventarier 1620, 1671, 1690 (tillägg till d:o 1710), kyrkoinventarium odat. (upplagt före 1671? tillägg åtminstone t o m. 1701), tillägg till d:o 1706-1709, biskopsvisitationsprotokoll 1689 och protokoll vid syn å prästgården 1690."
4142101 Kulla församling A I:1a, 1695-1715 A I Husförhörslängder 1a, 1695-1715
4142101 Kulla församling A I:1b, 1717-1736 A I Husförhörslängder 1b, 1717-1736
4142101 Kulla församling A I:2, 1739-1770 A I Husförhörslängder 2, 1739-1770 Innehåller även konfirmationslängd 1763-1764.
4142101 Kulla församling A I:3, 1775-1795 A I Husförhörslängder 3, 1775-1795
4142101 Kulla församling A I:4, 1795-1815 A I Husförhörslängder 4, 1795-1815 Innehåller även konfirmationslängd 1796 och konfirmationslängd för Holm 1796.
4142101 Kulla församling A I:5, 1815-1830 A I Husförhörslängder 5, 1815-1830
4142102 Kalmars församling A I:10, 1856-1861 A I Husförhörslängder 10, 1856-1861 Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1856 och räkningar över insamling till nattvardsbarnen 1856-1859.
4142102 Kalmars församling B:1, 1854-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1854-1860 Innehåller även pålysningsbok (defekt i början) 1862-1876.
4142103 Jumkils församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 "Med ortregister. Med: 1) Förteckningar över: Barnhusbarn Gratialister ur Hjertas donation Personer som åtnjuta uppfostringshjälp från kongl. Seraphimer-Ordens-Gillet, personer som njuter fattigvårdsunderhåll av Selets Bruksägare i Norrbottens län Samt soldater 2) Husförhörsturlistor 1862-1866. Pappb. i dåligt skick."
4142103 Jumkils församling A I:12, 1866-1871 A I Husförhörslängder 12, 1866-1871 Med ortregister. Innehåller även förteckning över soldater och gratialister ur Troilska fonden 1866-1870. Uppgifter om folkmängd 1867-1869. Mantals- och skattskrivnings- längdens ordning inom Bälinge härad, odat. Husförhörslistor 1867-1873. Längd över nattvardsungdom 1867-1868 och 1870-1871. Insamlingar till bibelkassan 1869-1872.
4142103 Jumkils församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 På fol. 157 lista över personer med okänd vistelseort enl. Kungl. omkring 1865. Se vidare serien A III. Innehåller även förteckning över frivilliga bidrag till bibelkassan 1871-1876. Förteckning över soldater och dragon. Gratialister däribland avsk. löjtnanten C.G. Kraepelin, svärdsman, riddare av Ryska St. Georgsordens 5:te klass, Carl-Johans medalj för tapperhet i fält, se vidare fol. 127. Folkmängd efter rotar.
4142104 Jumkils församling A I:14, 1876-1885 A I Husförhörslängder 14, 1876-1885 Med ortregister. I två delar: 1876-1880 (160 uppslag), 1881-1885 (162 uppslag). Innehåller även förteckning över soldater, Gratialister. På sid. 160 och 162 listor över personer med okänd vistelseort.
4142104 Jumkils församling A I:15, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15, 1886-1895 Med ortregister. På sid. 163 förteckning över på socknen skrivne. Innehåller även förteckning över vid husförhör insamlade medel till sockenbiblioteket. Förteckning över fattighjon 1886-1895. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142105 Kalmars församling A I:11, 1861-1868 A I Husförhörslängder 11, 1861-1868 Innehåller även förteckning över kyrkointäkter i samband med husförhör 1861-1868.
4142105 Kalmars församling A I:12, 1869-1874 A I Husförhörslängder 12, 1869-1874 Innehåller även turlista för tingspredikoturer 1873-1880 och förteckning över kyrkointäkter i samband med husförhör 1869-1873.
4142105 Kalmars församling A I:13, 1874-1880 A I Husförhörslängder 13, 1874-1880
4142106 Kalmars församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881, 1885.
4142106 Kalmars församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890
4142106 Kalmars församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142112 Kulla församling A I:6, 1831-1850 A I Husförhörslängder 6, 1831-1850 Innehåller även konfirmationslängder 1845-1849 (inhäftade blad).
4142112 Kulla församling A I:7, 1851-1860 A I Husförhörslängder 7, 1851-1860 Innehåller även konfirmationslängd 1845-1846 och 1848-1860.
4142112 Kulla församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865.
4142112 Kulla församling A I:9, 1866-1870 A I Husförhörslängder 9, 1866-1870 Innehåller även konfirmationslängd 1866-1870.
4142112 Kulla församling B:1, 1861-1891 B Flyttningslängder 1, 1861-1891
4142113 Kulla församling C:1, 1671-1721 C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1721 Lucka 1681 och 1698. Innehåller även vigselbok 1672-1679, 1682-1686, 1689-1692, 1694-1707 och 1710-1716, dödbok 1672-1680, 1682-1718 och 1721-maj 1722, Kungl. Majt:s brev 1697-09-25, kyrkoräkenskaper 1693-1716, fattigräkenskaper 1694-1703, 1706-1708 och 1722-1739, series pastorum 1634-1716, kyrktagningsformulär, längd över prenumeranter på bibeln 1733 samt diverse anteckningar 1690 och 1693.
4142113 Kulla församling C:2, 1722-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1763 Innehåller även vigselbok 1722-1737, 1739. 1742-1743, 1747-1748 och 1751-jan 1778, dödbok maj 1722-1739 och 1751-1763, avlösningslängder(1770)-1800, kyrkokassans kladd 1722-1757 och fattigkassans kladd 1740-1757.
4142113 Kulla församling C:3, 1764-1815 C Födelse- och dopböcker 3, 1764-1815 Innehåller även vigselbok 1778-1813 och 1815 och död- och begravningsbok 1764-1815.
4142113 Kulla församling C:4, 1816-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1816-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1844-1860, lysnings- och vigselbok 1816-1860, dödbok 1816-1861 samt anteckningar om märkvärdigheter 1818-1820.
4142113 Kulla församling C:6, 1861-1883 C Födelse- och dopböcker 6, 1861-1883
4142113 Kulla församling E I:1, 1861-1891 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1891
4142113 Kulla församling F:1, 1861-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1894
4142113 Kulla församling L I a:1, 1626-1688 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1626-1688 Innehåller även Karl IX:s instruktion för sexmän i Uppland 1603-06-28, sockenstämmans protokoll 1634, 1660 och 1680, prostvisitationsprotokoll 1664 och 1665, kyrkoinventarier (1634) 1638 med tillägg 1665-1676, protokoll vid prästgårdssyn med inventarium 1636, bänklängd (c:a 1634), anteckningar om gåvor till kyrkan 1634-1671, brev om donation till prästbordet 1634 (original), rannsakning om gårdar i församlingen 1596 (avskrift), diverse anteckningar 1658-1667 (strödda).
4142114 Kungs-Husby församling A I:1, 1765-1778 A I Husförhörslängder 1, 1765-1778
4142114 Kungs-Husby församling A I:2, 1779-1785 A I Husförhörslängder 2, 1779-1785
4142114 Kungs-Husby församling A I:3, 1786-1792 A I Husförhörslängder 3, 1786-1792
4142114 Kungs-Husby församling A I:4, 1799-1805 A I Husförhörslängder 4, 1799-1805
4142114 Kungs-Husby församling A I:5, 1806-1818 A I Husförhörslängder 5, 1806-1818
4142114 Kungs-Husby församling A I:6, 1819-1829 A I Husförhörslängder 6, 1819-1829 Med ortregister.
4142115 Kungs-Husby församling A I:11, 1861-1867 A I Husförhörslängder 11, 1861-1867 Med ortregister.
4142115 Kungs-Husby församling A I:12, 1868-1872 A I Husförhörslängder 12, 1868-1872
4142115 Kungs-Husby församling A I:13, 1873-1880 A I Husförhörslängder 13, 1873-1880
4142115 Kungs-Husby församling A I:14, 1881-1890 A I Husförhörslängder 14, 1881-1890
4142116 Kungs-Husby församling A I:15, 1891-1895 A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142218 Lena församling A I:1a, 1744-1763 A I Husförhörslängder 1a, 1744-1763 Med ortregister. Om de tre längdernas inbördes förhållande och karaktär se redogörelse i A I:1 a.
4142218 Lena församling A I:1b, 1750-1759 A I Husförhörslängder 1b, 1750-1759 Med ortregister.
4142218 Lena församling A I:1c, 1760-1762 A I Husförhörslängder 1c, 1760-1762 Med ortregister.
4142218 Lena församling A I:2, 1774-1782 A I Husförhörslängder 2, 1774-1782
4142218 Lena församling A I:3, 1786-1796 A I Husförhörslängder 3, 1786-1796
4142218 Lena församling A I:4, 1797-1810 A I Husförhörslängder 4, 1797-1810
4142219 Lena församling A I:5, 1804-1814 A I Husförhörslängder 5, 1804-1814 "Två upplägg: 1) Fol.1-224, 1804-1810 2) Fol. 1-120, 1811-1814."
4142219 Lena församling A I:6, 1814-1819 A I Husförhörslängder 6, 1814-1819 1814-1818(1819).
4142219 Lena församling A I:7, 1819-1826 A I Husförhörslängder 7, 1819-1826 1819-1825(1826). Med dragon- och soldatregister.
4142219 Lena församling A I:8, 1826-1831 A I Husförhörslängder 8, 1826-1831 1826-1830(1831). Med dragon- och soldatregister.
4142220 Långtora församling A I:1a, 1688-1696 A I Husförhörslängder 1a, 1688-1696 Innehåller även anteckningar om dop, vigslar och begravningar 1693-1702, kommunionlängd 1691-1697, sockenstämmans protokoll 1696-1697, 1701, kyrkoräkenskaper 1693-1702, kollekträkenskaper 1693-1701 och visitationsprotokoll 1694-1695.
4142220 Långtora församling A I:1b, 1697-1701 A I Husförhörslängder 1b, 1697-1701 Innehåller även anteckningar om dop och begravningar 1700-1701, dop 1703, kommunionlängd 1698-1701, sockenstämmans protokoll 1698-1701 och kyrkoräkenskaper 1696.
4142220 Långtora församling A I:2, 1701-1733 A I Husförhörslängder 2, 1701-1733 Innehåller även flyttningslängd 1714-1717.
4142220 Långtora församling A I:3, 1753-1760 A I Husförhörslängder 3, 1753-1760
4142220 Långtora församling A I:4, 1760-1766 A I Husförhörslängder 4, 1760-1766 Innehåller även konfirmationslängd 1766-1773.
4142220 Långtora församling A I:5, 1744-1785 A I Husförhörslängder 5, 1744-1785 Upplagd med namnlängd 1744, men förd först fr o m 1766 t o m 1785.
4142220 Långtora församling A I:6, 1786-1790 A I Husförhörslängder 6, 1786-1790 Innehåller även konfirmationslängd 1790-1791.
4142221 Långtora församling A I:7, 1791-1797 A I Husförhörslängder 7, 1791-1797
4142221 Långtora församling A I:8, 1798-1803 A I Husförhörslängder 8, 1798-1803
4142221 Långtora församling A I:9, 1803-1809 A I Husförhörslängder 9, 1803-1809
4142221 Långtora församling A I:10, 1810-1816 A I Husförhörslängder 10, 1810-1816
4142221 Långtora församling A I:11, 1817-1823 A I Husförhörslängder 11, 1817-1823
4142221 Långtora församling A I:12, 1824-1836 A I Husförhörslängder 12, 1824-1836
4142222 Långtora församling A I:13, 1837-1841 A I Husförhörslängder 13, 1837-1841
4142222 Långtora församling A I:14, 1842-1846 A I Husförhörslängder 14, 1842-1846
4142222 Långtora församling A I:15, 1847-1851 A I Husförhörslängder 15, 1847-1851
4142222 Långtora församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4142222 Långtora församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4142223 Långtora församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865.
4142223 Långtora församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870
4142223 Långtora församling B:1, 1846-1861 B Flyttningslängder 1, 1846-1861
4142223 Långtora församling C:1, 1692-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1733 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1692-1732, död- och begravningsbok 1692-1733, avskrifter av skrivelser m.m. 1614-1696, 1712, sockenstämmoprotokoll 1693-1711, räkenskaper 1692-1696, kyrkoräkenskaper 1688-1713, kollekträkenskaper 1692-1697 (räkenskaper för klockgjutning), kyrkoinventarium 1703 (?), prästgårdsinventarium 1692, prästgårdshusesyn 1703, series pastorum 1688-1904 och anvisningar rörande kyrkobokföringen 1712 (?).
4142223 Långtora församling C:2, 1733-1851 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1851 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1733-1851, död- och begravningsbok 1733-1851 och series pastorum 1688-1830.
4142223 Långtora församling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861 Dopbok. Innehåller även vigselbok 1852-1861.
4142223 Långtora församling F:1, 1852-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1861
4142224 Läby församling -1894 A I:1, 1766-1786 A I Husförhörslängder 1, 1766-1786
4142224 Läby församling -1894 A I:2, 1803-1830 A I Husförhörslängder 2, 1803-1830
4142224 Läby församling -1894 A I:3, 1830-1850 A I Husförhörslängder 3, 1830-1850 Innehåller även kyrkopliktslängd 1830-1849.
4142224 Läby församling -1894 A I:4, 1851-1860 A I Husförhörslängder 4, 1851-1860 "Innehåller även kyrkopliktslängd 1852-1859 konfirmationslängd 1851-1860."
4142224 Läby församling -1894 C:1, 1686-1830 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1830 Avser endast åren 1686, 1691,1706-1830. Innehåller även vigselbok 1711-1822 och dödbok 1706-1830.
4142224 Läby församling -1894 L I a:1, 1649-1750 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1649-1750 Räkenskaper 1649-1668, 1678-1750. Innehåller även kyrkans inventarium 1682, 1746, prostvisitation 1669 och Petrus Rudbeckii regler för klockare och kyrkvärdar rörande kyrkans uppbörd och utgift 1667.
4142224 Läby församling -1894 C:2, 1831-1872 C Födelse- och dopböcker 2, 1831-1872  !831-1861, 1872. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1832-1849, lysnings- och vigselbok 1832-1861, död- och begravningsbok 1831-1861, sockenstämmans protokoll 1852-1857, kyrkostämmans protokoll 1872, 1875-1876, skolstyrelsens protokoll 1856-1857, 1861, skolrådets protokoll 1872, berättelse om stora klockans reparation 1857.
4142225 Långtora församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Med förteckning över på socknen mantals- och skattskrivna samt över fattighjon 1871.
4142225 Långtora församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med förteckning över mantalsskrivna men ej kyrkoskrivna vid Brunna 1876.
4142225 Långtora församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med odaterad förteckning över kronans manskap samt listor över platser för husförhör 1883-1886.
4142225 Långtora församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890
4142225 Långtora församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 T o m 1991-06-30. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142226 Läby församling -1894 A I:5, 1861-1865 A I Husförhörslängder 5, 1861-1865 Med ortregister och förteckning över förhörsrotar, husförhörsturlistor 1862-1866, uppgifter om folkmängd 1863-1865. Innehåller även konfirmationslängd 1861-1863.
4142226 Läby församling -1894 A I:6, 1866-1870 A I Husförhörslängder 6, 1866-1870 Med ortregister, husförhörsturlistor 1867-1871, uppgifter om folkmängd 1865-1869.
4142226 Läby församling -1894 A I:7, 1871-1875 A I Husförhörslängder 7, 1871-1875
4142226 Läby församling -1894 A I:8, 1876-1886 A I Husförhörslängder 8, 1876-1886 Med ortregister. Volymen omfattar två husförhörslängder: 1876-1880 (uppslag 1-60) och 1881-1886 (uppslag 61-120). Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1885.
4142227 Vänge och Läby församling A I:19, 1887-1896 A I Husförhörslängder 19, 1887-1896 Med ortregister. Åren 1887-1933 var Vänge och Läby församlingar förenade i Vänge-Läby församling. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1893-1894 för Vänge-Läby. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142228 Lena församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: Kyrkopliktslängd 1831-1835(36).
4142228 Lena församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: Kyrkopliktslängd 1836-1840.
4142228 Lena församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: Kyrkopliktslängd 1841-1845.
4142228 Lena församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: Konfirmationslängd 1846-1850.
4142228 Lena församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: Konfirmationslängd 1851-1855.
4142228 Lena församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 "Med dragon- och soldatregister. Innehåller även: 1) Konfirmationslängd 1856-1860 2) Förteckning över dem som undergått hemlig kyrkoplikt 1859-1860."
4142228 Lena församling B:1, 1779-1853 B In- och utflyttningslängder 1, 1779-1853 Spridda år.
4142228 Lena församling B:2, 1843-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1843-1861
4142229 Lena församling C:1 b, 1727-1753 C Födelse- och dopböcker 1 b, 1727-1753 "Innehåller även: 1) Lysnings- och vigselbok 1727-1753 2) Död- och begravningsbok 1727-1753 3) Anteckningar om begravningar i Bielkeska gravkoret 1718, 1740."
4142229 Lena församling C:2, 1740-1760 C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1760 "Innehåller även: 1) Lysnings- och vigselbok 1740-1755 2) Död- och begravningsbok 1740-1760."
4142229 Lena församling C:3, 1754-1789 C Födelse- och dopböcker 3, 1754-1789 "1754 - 1789-04-26. Innehåller även: 1) Lysnings- och vigselbok 1754 - 1789-05-01 2) Död- och begravningsbok 1754 - 1789-05-01."
4142229 Lena församling C:4, 1789-1838 C Födelse- och dopböcker 4, 1789-1838 "Innehåller även: 1) Lysnings- och vigselbok 1789-05-01 - 1837 2) Död- och begravningsbok 1789-05-01 - 1837."
4142229 Lena församling C:7, 1838-1861 C Födelse- och dopböcker 7, 1838-1861 "Innehåller även: 1)Lysnings- och vigselbok 1838-1860 2) Död- och begravningsbok 1838-1860."
4142229 Lena församling F:1, 1717-1726 F Död- och begravningsböcker 1, 1717-1726 "Innehåller även: 1) Dopbok 1722-1727 2/2 ( från 3/5 1726 födelse- och dopbok) 2) Lysnings- och vigselbok 1683-1725."
4142229 Lena församling L I a:1 , 1633-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1 , 1633-1801 Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1626, räkning över sammanskott till kyrkklockans omgjutning 1627-1629, kyrkans inventarium 1632, prästgårdens inventarium 1612, 1632, förteckning över kyrkans fasta egendom 1612(?), anteckningar om släkten Bielkes gåvor till kyrkan 1751, 1752, 1756, anteckning om stora kyrkklockans omgjutning 1782, anteckningar om deposition i kyrkan 1787-1790 och series pastorum för åren 1510-1843, förd c:a 1633-1843.
4142230 Lillkyrka församling A I:1, 1730-1745 A I Husförhörslängder 1, 1730-1745
4142230 Lillkyrka församling A I:2, 1752-1767 A I Husförhörslängder 2, 1752-1767
4142230 Lillkyrka församling A I:3, 1768-1774 A I Husförhörslängder 3, 1768-1774
4142230 Lillkyrka församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781
4142230 Lillkyrka församling A I:5, 1782-1796 A I Husförhörslängder 5, 1782-1796
4142230 Lillkyrka församling A I:6, 1798-1810 A I Husförhörslängder 6, 1798-1810
4142231 Lillkyrka församling A I:7, 1811-1820 A I Husförhörslängder 7, 1811-1820
4142231 Lillkyrka församling A I:8, 1820-1831 A I Husförhörslängder 8, 1820-1831
4142231 Lillkyrka församling A I:9, 1831-1849 A I Husförhörslängder 9, 1831-1849 Omfattar 1831-1848(49).
4142231 Lillkyrka församling A I:10, 1850-1859 A I Husförhörslängder 10, 1850-1859
4142231 Lillkyrka församling C:1, 1688-1837 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1837
4142232 Lillkyrka församling C:2, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1833-1861 Dopbok (duplett).
4142232 Lillkyrka församling D II:1, 1713-1800 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1713-1800 Kommunionlängd 1713-1727, 1730-1734 och 1800. Innehåller även konfirmationslängd 1785-1787.
4142232 Lillkyrka församling E I:1, 1688-1837 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1688-1837 Omfattar åren1688-1693, 1698-1707,1729-1748, 1751-1818, 1821-1837. För mellanliggande år se F:1.
4142232 Lillkyrka församling F:1, 1714-1837 F Död- och begravningsböcker 1, 1714-1837 Åren 1714-1724, 1727-1837. Innehåller även vigselbok 1714-1723, 1727-1728.
4142232 Lillkyrka församling L I a:1, 1647-1730 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1647-1730 Innehåller även sockenstämmans protokoll 1710, 1713-1730, biskopsvisitationsprotokoll 1719, kyrkoinventarium 1646, gåvor till kyrkan 1648-1728, prästgårdsinventarium 1646, 1666, 1696, husesyn i prästgården 1666, series pastorum (på frampärmen) 1615-1788, landshövding Hoghusens brev angående prästgårdsinventariets inlösning 9/1 1696.
4142232 Lillkyrka församling B:1, 1847-1862 B Flyttningslängder 1, 1847-1862 Inflyttningslängder 1847-1860. Utflyttningslängder 1847-1860, 1862.
4142232 Lillkyrka församling C:3, 1838-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1838-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1838-1861 och död- och begravningsbok 1838-1861.
4142233 Lillkyrka församling A I:11, 1860-1861 A I Husförhörslängder 11, 1860-1861
4142233 Lillkyrka församling A I:12, 1862-1866 A I Husförhörslängder 12, 1862-1866 Med folkmängdstabeller.
4142233 Lillkyrka församling A I:13, 1867-1870 A I Husförhörslängder 13, 1867-1870
4142233 Lillkyrka församling A I:14, 1871-1875 A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4142233 Lillkyrka församling A I:15, 1876-1880 A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4142233 Lillkyrka församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4142234 Lillkyrka församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890 Med uppgifter om folkmängd, nattvardsgång, kyrko- och skolrådets medlemmar m.m.
4142234 Lillkyrka församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Med uppgifter folkmängd, nattvardsgång, kyrko- och skolrådets medlemmar m.m. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142235 Lena församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865
4142235 Lena församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4142235 Lena församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142236 Lena församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142236 Lena församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4142237 Lena församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4142237 Lena församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142239 Litslena församling A I:1, 1719-1752 A I Husförhörslängder 1, 1719-1752 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1729-1773.
4142239 Litslena församling A I:2, 1751-1764 A I Husförhörslängder 2, 1751-1764 Innehåller även series pastorum 1647-1921, biskopsvisitationer 1790, 1916, prostvisitationer 1810, 1851, 1878, 1886, 1899, pastors ämbetsberättelser 1886, 1916, inventeringsprotokoll 1796-1897, inventarieförteckningar 1790-1925 (innehåller bl.a. arkivförteckning 1916.)
4142239 Litslena församling A I:3, 1753-1765 A I Husförhörslängder 3, 1753-1765 Med ortregister.
4142239 Litslena församling A I:4, 1765-1771 A I Husförhörslängder 4, 1765-1771
4142239 Litslena församling A I:5, 1772-1778 A I Husförhörslängder 5, 1772-1778
4142240 Litslena församling A I:6, 1779-1785 A I Husförhörslängder 6, 1779-1785
4142240 Litslena församling A I:7, 1786-1792 A I Husförhörslängder 7, 1786-1792
4142240 Litslena församling A I:8, 1793-1800 A I Husförhörslängder 8, 1793-1800
4142240 Litslena församling A I:9, 1801-1807 A I Husförhörslängder 9, 1801-1807
4142240 Litslena församling A I:10, 1808-1815 A I Husförhörslängder 10, 1808-1815
4142240 Litslena församling A I:11, 1815-1821 A I Husförhörslängder 11, 1815-1821
4142241 Litslena församling A I:12, 1822-1828 A I Husförhörslängder 12, 1822-1828
4142241 Litslena församling A I:13, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13, 1829-1834
4142241 Litslena församling A I:14, 1835-1840 A I Husförhörslängder 14, 1835-1840 Med ortregister.
4142241 Litslena församling A I:15, 1835-1840 A I Husförhörslängder 15, 1835-1840 Duplett till A I:14 där dock i regel ullständigare uppgifter finnas.
4142242 Litslena församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845
4142242 Litslena församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Duplett till A I:16 där dock i regel fullständigare uppgifter finnes.
4142242 Litslena församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850
4142242 Litslena församling A I:19, 1846-1850 A I Husförhörslängder 19, 1846-1850 Duplett till A I:18 där dock i regel fullständigare uppgifter finnes.
4142242 Litslena församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 Med ortregister.
4142243 Litslena församling A I:21, 1856-1860 A I Husförhörslängder 21, 1856-1860 Med ortregister.
4142243 Litslena församling B:1, 1850-1860 B Flyttningslängder 1, 1850-1860
4142243 Litslena församling C:1, 1694-1750 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1750 Innehåller även dödbok 1695-1751 och vigselbok 1694-1750.
4142243 Litslena församling C:2, 1751-1795 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1795 Innehåller även vigselbok 1751-1795 och dödbok 1751-1796 (januari).
4142244 Litslena församling C:3, 1796-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1846 Innehåller även vigselbok 1796-1846 och dödbok 1796-01-24--1846.
4142244 Litslena församling C:5, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1847-1861 Innehåller även vigselbok 1847-1860 och dödbok 1847-1861.
4142244 Litslena församling D II:1, 1835-1839 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1835-1839
4142244 Litslena församling D II:2, 1841-1848 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1841-1848
4142244 Litslena församling D II:3, 1860-1882 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1860-1882
4142244 Litslena församling L I a:1, 1633-1668 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1633-1668 Räkenskaper. Innehåller även gåvor till kyrkan 1610-1633, kyrkans inventarium 1634, 1654, 1686, (1695), 1719 med tillägg 1718-1852, husesyn i prästgården 1647, 1654, 1656, 1694, 1717, ärkebiskopsvisitation 1719, 1741 och Kungl. Maj:ts, domkapitlets och andra myndigheters skrivelser 1628-1789 (utdrag och avskrifter).
4142245 Litslena församling L I a:2, 1669-1734 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1669-1734 Räkenskaper.
4142246 Litslena församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Med ortregister.
4142246 Litslena församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870
4142247 Litslena församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875
4142247 Litslena församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880
4142248 Litslena församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Även folkmängd, barnhusbarn m.m. Kyrko- och skolråd.
4142250 Låssa församling A I:1, 1765-1778 A I Husförhörslängder 1, 1765-1778
4142250 Låssa församling A I:2, 1777-1789 A I Husförhörslängder 2, 1777-1789
4142250 Låssa församling A I:3, 1789-1799 A I Husförhörslängder 3, 1789-1799
4142250 Låssa församling A I:4, 1799-1809 A I Husförhörslängder 4, 1799-1809
4142250 Låssa församling A I:5, 1810-1815 A I Husförhörslängder 5, 1810-1815
4142250 Låssa församling A I:6, 1815-1821 A I Husförhörslängder 6, 1815-1821
4142251 Låssa församling A I:7, 1822-1838 A I Husförhörslängder 7, 1822-1838 I fyra delar: 1822-1827, 1828-1830, 1830-1835 och 1835-1838.
4142251 Låssa församling A I:8, 1839-1845 A I Husförhörslängder 8, 1839-1845
4142251 Låssa församling A I:9, 1846-1855 A I Husförhörslängder 9, 1846-1855
4142251 Låssa församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4142251 Låssa församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4142252 Låssa församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870
4142252 Låssa församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875
4142252 Låssa församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880
4142252 Låssa församling C I:1, 1766-1789 C I Födelse- och dopböcker 1, 1766-1789
4142252 Låssa församling C I:2, 1790-1823 C I Födelse- och dopböcker 2, 1790-1823
4142252 Låssa församling C I:3, 1823-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1823-1861 T.o.m. november 1861.
4142252 Låssa församling L I:1, 1693-1727 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1693-1727
4142253 Låssa församling L I:2, 1729-1834 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1729-1834 Huvudbok 1729-1801 och skuldbok 1801-1834.
4142254 Löts församling A I:1, 1765-1776 A I Husförhörslängder 1, 1765-1776 Två upplägg 1765-1771, 1772-1776.
4142254 Löts församling A I:2, 1776-1782 A I Husförhörslängder 2, 1776-1782
4142254 Löts församling A I:3, 1783-1797 A I Husförhörslängder 3, 1783-1797
4142254 Löts församling A I:4, 1798-1818 A I Husförhörslängder 4, 1798-1818 Fyra upplägg, 1798-1804,1805-1811, 1811-1814, uppslag 203-204 (avser endast Fånö gård) och 1812-1818.
4142254 Löts församling A I:5, 1819-1832 A I Husförhörslängder 5, 1819-1832 Med ortregister.
4142254 Löts församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837 Med ortregister.
4142254 Löts församling A I:7, 1838-1842 A I Husförhörslängder 7, 1838-1842 Med ortregister.
4142255 Löts församling A I:8, 1843-1851 A I Husförhörslängder 8, 1843-1851
4142255 Löts församling A I:9, 1851-1860 A I Husförhörslängder 9, 1851-1860
4142255 Löts församling A I:10, 1861-1870 A I Husförhörslängder 10, 1861-1870
4142255 Löts församling A I:11, 1871-1880 A I Husförhörslängder 11, 1871-1880
4142256 Löts församling B:1, 1841-1860 B Flyttningslängder 1, 1841-1860
4142256 Löts församling C:1, 1678-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1678-1723 Med specificerad förteckning inuti boken. Innehåller även vigselbok 1678-1723, dödbok 1678-1723, sockenstämmans protokoll 1675-1695 och 1732-1741, kyrkoräkenskaper 1671-1688 samt skuldbok 1695-1702.
4142256 Löts församling C:2, 1724-1767 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1767 Innehåller även vigselbok 1724-1767 och dödbok 1724-1767.
4142256 Löts församling C:3, 1767-1787 C Födelse- och dopböcker 3, 1767-1787 Innehåller även vigselbok 1767-1786 och dödbok 1767-1787.
4142256 Löts församling C:4, 1787-1831 C Födelse- och dopböcker 4, 1787-1831 Innehåller även vigselbok 1787-1861 och dödbok 1787-1831.
4142256 Löts församling C:5, 1832-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1832-1861 T o m 1861-06-28. I volymen förekommer en del blyertsklotter (siffror m.m.). Innehåller även vigselbok (överkorsade anteckningar) 1848--1851-06-09.
4142256 Löts församling F:1, 1832-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1832-1861 T o m 1861-07-05
4142256 Löts församling L I a:1, 1611-1662 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1611-1662 Räkenskaper. Innehåller även kyrkans inventarium 1611, 1621 och 1645.
4142257 Litslena församling A I:28, 1891-1895 A I Husförhörslängder 28, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142258 Löts församling A I:12, 1881-1890 A I Husförhörslängder 12, 1881-1890
4142258 Löts församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142259 Låssa församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885
4142259 Låssa församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890
4142259 Låssa församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895
4142260 Morkarla församling A I:1, 1765-1772 A I Husförhörslängder 1, 1765-1772 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:2, 1773-1779 A I Husförhörslängder 2, 1773-1779 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:3, 1780-1786 A I Husförhörslängder 3, 1780-1786 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:4, 1787-1793 A I Husförhörslängder 4, 1787-1793 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:5, 1794-1800 A I Husförhörslängder 5, 1794-1800 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:6, 1801-1807 A I Husförhörslängder 6, 1801-1807 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:7, 1808-1814 A I Husförhörslängder 7, 1808-1814 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:8, 1815-1822 A I Husförhörslängder 8, 1815-1822 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1822.
4142260 Morkarla församling A I:9, 1823-1829 A I Husförhörslängder 9, 1823-1829 Med ortregister.
4142260 Morkarla församling A I:10, 1830-1836 A I Husförhörslängder 10, 1830-1836 Med ortregister.
4142261 Morkarla församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ort-, soldat-, och dragonregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840.
4142261 Morkarla församling C:1, 1708-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1769 Enbart dopbok t.o.m. år 1748. Ställvis defekt, särskilt i slutet.
4142261 Morkarla församling C:2, 1769-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1839 Ställvis defekt i volymens början. Utgör för år 1769 en avskrift efter vol. C:1.
4142261 Morkarla församling C:3, 1833-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1862 Duplett.
4142261 Morkarla församling E I:1, 1708-1773 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1708-1773 Saknas för åren 1718-1722. Innehåller även: 1) Födelse-och dopbok 1770-1774, 2) Död-och begravningsbok 1723-1774. T o m 1765 företrädesvis enbart begravningsbok.
4142261 Morkarla församling F:1, 1769-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1769-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1769-1861.
4142262 Nysätra församling A I:1, 1689-1713 A I Husförhörslängder 1, 1689-1713 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:2, 1717-1754 A I Husförhörslängder 2, 1717-1754 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:3, 1765-1773 A I Husförhörslängder 3, 1765-1773 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:4, 1773-1778 A I Husförhörslängder 4, 1773-1778 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:5, 1779-1785 A I Husförhörslängder 5, 1779-1785 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:6, 1786-1793 A I Husförhörslängder 6, 1786-1793 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:7, 1794-1800 A I Husförhörslängder 7, 1794-1800 Med ortregister.
4142262 Nysätra församling A I:8, 1801-1807 A I Husförhörslängder 8, 1801-1807 Med ortregister. Innehåller även räkning över medel insamlade till böckers inköpande 1803-1804.
4142263 Nysätra församling A I:9, 1808-1814 A I Husförhörslängder 9, 1808-1814 Med ortregister.
4142263 Nysätra församling A I:10, 1815-1822 A I Husförhörslängder 10, 1815-1822 Med ortregister.
4142263 Nysätra församling A I:11, 1822-1827 A I Husförhörslängder 11, 1822-1827 Med ortregister.
4142263 Nysätra församling A I:12, 1828-1832 A I Husförhörslängder 12, 1828-1832 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även konfirmationslängd 1828-1832, flyttningslängd 1828-1832, förteckning över personer som undergått uppenbar eller enskild skrift 1828-1832 och räkning över till barnbokskassan insamlade medel 1828-1832.
4142263 Nysätra församling A I:13, 1833-1837 A I Husförhörslängder 13, 1833-1837 Med ort-, soldat- och dragonregister.
4142264 Nysätra församling A I:14, 1838-1843 A I Husförhörslängder 14, 1838-1843 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även utflyttningslängd 1838 och räkning över till barnbokskassan insamlade medel 1838-1842.
4142264 Nysätra församling A I:15, 1843-1848 A I Husförhörslängder 15, 1843-1848 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även konfirmationslängd 1841, 1845-1847, längd över fattighjon, odat. (1843-1848) och räkning över till barnbokskassan insamlade medel 1843-1847.
4142264 Nysätra församling A I:16, 1848-1852 A I Husförhörslängder 16, 1848-1852 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även utflyttningslängd 1849, 1852, 1853, inflyttningslängd 1853, konfirmationslängd 1848-1852 och räkning över till barnbokskassan insamlade medel 1848-1853.
4142264 Nysätra församling A I:17, 1853-1857 A I Husförhörslängder 17, 1853-1857 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även utflyttningslängd 1854(?)-1855, konfirmationslängd 1853-1857, räkning över till barnbokskassan insamlade medel 1853 - 1857.
4142265 Nysätra församling A I:18, 1858-1861 A I Husförhörslängder 18, 1858-1861 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1858 och uppgifter om till barnbokskassan insamlade insamlade medel 1858.
4142265 Nysätra församling B:1, 1726-1728 B Flyttningslängder 1, 1726-1728 Gäller även Österunda.
4142265 Nysätra församling B:2, 1850-1860 B Flyttningslängder 2, 1850-1860 Inflyttningslängd 1859-1860 och utflyttningslängd 1850-1860.
4142265 Nysätra församling C:1, 1689-1726 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1726 Anteckningar saknas okt.1714-dec. 1715. Innehåller även vigselbok 1689-01-05--1726 (anteckningar saknas dec 1701-maj 1705) och begravningsbok 1689-01-05--1726.
4142265 Nysätra församling C:2, 1728-1763 C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1763 T o m 1763-01-09. En anteckning om födelse och dop den 25 och 26 dec 1727. Innehåller ävenvigselbok 1730-1762 (anteckningar saknas 1736-sept 1739) och dödbok 1739-1762.
4142265 Nysätra församling C:3, 1763-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1805 Innehåller även vigselbok 1763--1803-06-30 och dödbok 1763--1805-01-17.
4142265 Nysätra församling C:4, 1803-1824 C Födelse- och dopböcker 4, 1803-1824 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1803 - 1824 och död- och begravningsbok 1803 - 1824.
4142265 Nysätra församling C:5, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1825-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1825-1861, död- och begravningsbok 1825 - 1861 och anteckningar om orgeln 1839.
4142266 Morkarla församling A I:12, 1841-1846 A I Husförhörslängder 12, 1841-1846 Med ort-, soldat-, dragon- och hantverkareregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1845.
4142266 Morkarla församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850.
4142266 Morkarla församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1851-1855.
4142266 Morkarla församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även uppgifter om antalet kommunikanter, nattvardsbarn och vaccinerade 1856-1860.
4142267 Morkarla församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885
4142267 Morkarla församling A I:21, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21, 1886-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142268 Nysätra församling A I:19, 1862-1866 A I Husförhörslängder 19, 1862-1866 Med ortregister.
4142268 Nysätra församling A I:20, 1867-1871 A I Husförhörslängder 20, 1867-1871 Med ortregister.
4142268 Nysätra församling A I:21, 1872-1876 A I Husförhörslängder 21, 1872-1876 Med ortregister.
4142269 Nysätra församling A I:22, 1877-1881 A I Husförhörslängder 22, 1877-1881 Med ortregister.
4142269 Nysätra församling A I:23, 1882-1886 A I Husförhörslängder 23, 1882-1886 Med ortregister.
4142269 Nysätra församling A I:24, 1887-1891 A I Husförhörslängder 24, 1887-1891 Med ortregister.
4142270 Films församling A I:1, 1786-1798 A I Husförhörslängder 1, 1786-1798
4142270 Films församling A I:2, 1799-1819 A I Husförhörslängder 2, 1799-1819
4142270 Films församling A I:3, 1820-1833 A I Husförhörslängder 3, 1820-1833 "Fördelad på två upplägg: a) åren 1820-1826 b) åren 1827-1833."
4142270 Films församling A I:4, 1834-1838 A I Husförhörslängder 4, 1834-1838
4142271 Films församling A I:5, 1839-1848 A I Husförhörslängder 5, 1839-1848 "Fördelad på två upplägg: a) åren 1839-1843 b) åren 1844-1848."
4142271 Films församling A I:6, 1849-1858 A I Husförhörslängder 6, 1849-1858 "Fördelad på två upplägg: a) åren 1849-1853 b) åren 1854-1858."
4142271 Films församling A I:7, 1859-1863 A I Husförhörslängder 7, 1859-1863
4142271 Films församling A I:8, 1864-1868 A I Husförhörslängder 8, 1864-1868
4142272 Films församling A I:9, 1869-1873 A I Husförhörslängder 9, 1869-1873
4142272 Films församling A I:10, 1874-1879 A I Husförhörslängder 10, 1874-1879
4142272 Films församling B:1, 1837-1894 B In- och utflyttningslängder 1, 1837-1894 Innehåller även lysnings-och vigselbok 1837-1878.
4142272 Films församling C:2, 1791-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1791-1860
4142272 Films församling C:3, 1833-1878 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1878 Är för tiden t.o.m. 1860 duplett till C:2. Innehåller även: Död- och begravningsbok 1837-1877.
4142272 Films församling F:1, 1823-1836 F Död- och begravningsböcker 1, 1823-1836
4142273 Österlövsta församling A I:1, 1771-1784 A I Husförhörslängder 1, 1771-1784 Ortregister. Lövsta bruk ingår ej.
4142273 Österlövsta församling A I:2 a, 1785-1791 A I Husförhörslängder 2 a, 1785-1791 Ortregister i alla vol. Vol. a omfattar socknen, vol. b Lövsta bruk m.m., vol. c Åkerby Bruks, Hillebola och Lötens rotar.
4142273 Österlövsta församling A I:2 b, 1785-1791 A I Husförhörslängder 2 b, 1785-1791 Se A I:2 a.
4142273 Österlövsta församling A I:2 c, 1785-1791 A I Husförhörslängder 2 c, 1785-1791 Se A I:2 a.
4142273 Österlövsta församling A I:3 a, 1792-1798 A I Husförhörslängder 3 a, 1792-1798 Vol. a med ort- och familjeregister. Vol. b med rote- och familjeregister. Vol. a omfattar socknen, vol. b bruket.
4142273 Österlövsta församling A I:3 b, 1792-1798 A I Husförhörslängder 3 b, 1792-1798 Se A I:3 a.
4142274 Österlövsta församling A I:4 a, 1799-1805 A I Husförhörslängder 4 a, 1799-1805 Vol. a med ort- och familjeregister, vol. b med rote- och familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142274 Österlövsta församling A I:4 b, 1799-1805 A I Husförhörslängder 4 b, 1799-1805 Se A I:4 a.
4142274 Österlövsta församling A I:5 a, 1806-1812 A I Husförhörslängder 5 a, 1806-1812 Vol. a med rote-, ort- och familjeregister, vol. b med rote- och familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142274 Österlövsta församling A I:5 b, 1806-1812 A I Husförhörslängder 5 b, 1806-1812 Se A I:5 a.
4142275 Österlövsta församling A I:6 a, 1813-1819 A I Husförhörslängder 6 a, 1813-1819 Vol. a med ort- och familjeregister, vol. b med rote- och familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142275 Österlövsta församling A I:6 b, 1813-1819 A I Husförhörslängder 6 b, 1813-1819 Se A I:6 a.
4142275 Österlövsta församling A I:7 a, 1820-1826 A I Husförhörslängder 7 a, 1820-1826 Vol. a med ort- och familjeregister, vol. b med rote- och familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142275 Österlövsta församling A I:7 b, 1820-1826 A I Husförhörslängder 7 b, 1820-1826 Se A I:7 a.
4142275 Österlövsta församling A I:8 a, 1827-1831 A I Husförhörslängder 8 a, 1827-1831 "Med ortregister till b och c. Vol. a omfattar ""Leufta bruk"", hushållen n:ris 1-329, vol. b ""Leufsta socken"", hushållen n:ris 1-270½ och vol. c ""Leufsta socken"", hushållen n:ris 271-374. Vol. c innehåller dessutom en husförhörslängd över bruket, n:ris 1-116, upplagd 1831 eller 1832 men utan införda husförhörsanteckningar."
4142275 Österlövsta församling A I:8 b, 1827-1831 A I Husförhörslängder 8 b, 1827-1831 Se A I:8 a.
4142275 Österlövsta församling A I:8 c, 1827-1831 A I Husförhörslängder 8 c, 1827-1831 Se A I:8 a.
4142276 Österlövsta församling A I:9 a, 1832-1836 A I Husförhörslängder 9 a, 1832-1836 Vol. a med rote- och ortregister, vol. b med rote- och familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142276 Österlövsta församling A I:9 b, 1832-1836 A I Husförhörslängder 9 b, 1832-1836 Se A I:9 a.
4142276 Österlövsta församling A I:10 a, 1837-1841 A I Husförhörslängder 10 a, 1837-1841 Vol. a med ortregister, vol. b med familjeregister. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142276 Österlövsta församling A I:10 b, 1837-1841 A I Husförhörslängder 10 b, 1837-1841 Se A I:10 a.
4142277 Österlövsta församling C:1, 1661-1727 C Födelse- och dopböcker 1, 1661-1727 Serien inbunden. 1661--1727-03-05. Födelsebok. Defekt i början och slutet.
4142277 Österlövsta församling C:2, 1727-1768 C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1768 1727-10-28--1768.
4142277 Österlövsta församling C:3, 1769-1803 C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1803
4142277 Österlövsta församling C:4, 1804-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1804-1835 "Även kallad: ""Barn-Bok""."
4142278 Films församling A I:11, 1880-1884 A I Husförhörslängder 11, 1880-1884 Innehåller även förteckning över konfirmerade barn 1881-1885.
4142278 Films församling A I:12, 1885-1890 A I Husförhörslängder 12, 1885-1890 Innehåller även förteckning över konfirmerade barn 1885-1889.
4142279 Nysätra församling A I:25, 1892-1896 A I Husförhörslängder 25, 1892-1896 Med ortregister.
4142279 Nysätra församling A I:26, 1892-1896 A I Husförhörslängder 26, 1892-1896 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142280 Österlövsta församling A I:11 a, 1842-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1842-1845 Ortregister i båda vol. Vol. a omfattar bruket (hushållen 1-389), vol. b socknen (hushållen 490-866). Vol. b innehåller även en förteckning över hushåll och personer, som hösten 1842 ej ägde helbibel.
4142280 Österlövsta församling A I:11 b, 1842-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1842-1845 Se A I:11 a.
4142280 Österlövsta församling A I:12 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850 Ortregister i båda volymerna. Uppdelning som i A I:11 a-b. Vol. a omfattar hushållen 1-408, vol. b hushållen 490-834.
4142281 Österlövsta församling A I:12 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850 Se A I:12 a.
4142281 Österlövsta församling A I:13 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1855 Ortregister i båda volymerna. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142281 Österlövsta församling A I:13 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1855 Se A I:13 a.
4142282 Österlövsta församling A I:14 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1860 Ortregister i båda volymerna. Uppdelning som i A I:3 a-b.
4142282 Österlövsta församling A I:14 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1860 Se A I:14 a.
4142282 Österlövsta församling B:1, 1829-1840 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1840 Utflyttningslängder. Saknas för åren 1832 och 1838. Lösa ark.
4142282 Österlövsta församling B:2, 1842-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1842-1860 Saknas för år 1852.
4142282 Österlövsta församling C:5, 1836-1854 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1854 1836--1854-09-08.
4142282 Österlövsta församling C:6, 1854-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1854-1861 1854-09-10--1860(61).
4142282 Österlövsta församling E I:3, 1823-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1823-1861
4142283 Österlövsta församling D II:1, 1739-1761 D II Längder över nattvardsgäster 1, 1739-1761 Kommunionbok.
4142283 Österlövsta församling D II:2, 1761-1781 D II Längder över nattvardsgäster 2, 1761-1781 Kommunionbok.
4142283 Österlövsta församling E I:1, 1702-1768 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1702-1768 Innehåller även: Död- och begravningsbok 1702-1768. Dödbok 1702-1738 s. 203 ff. Dödbok 1739-1768 s. 104-201.
4142283 Österlövsta församling E I:2, 1769-1822 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1769-1822 Utgör 1769-1778 enbart vigselbok. Innehåller även: Förteckning över in- och utflyttade (=Utgifne Prästbesked) 1788-1792.
4142283 Österlövsta församling F:1, 1769-1812 F Död- och begravningsböcker 1, 1769-1812
4142283 Österlövsta församling F:2, 1813-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1813-1860
4142284 Österlövsta församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Ortregister. Omfattar sockenrotarna. Med förteckning över husförhörsrotarna.
4142284 Österlövsta församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Omfattar bruksrotarna. Med förteckning över husförhörsrotarna.
4142285 Österlövsta församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Ortregister. Omfattar sockenrotarna. Med förteckning över husförhörsrotarna.
4142285 Österlövsta församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Omfattar bruksrotarna. Med förteckning över husförhörsrotarna.
4142286 Österlövsta församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Uppslag 1-445
4142286 Österlövsta församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 """ 446-704"
4142287 Österlövsta församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 """ 1-215"
4142287 Österlövsta församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Uppslag 216-429
4142287 Österlövsta församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 """ 432-685"
4142288 Övergrans församling A I:1, 1718-1744 A I Husförhörslängder 1, 1718-1744 "Med ortregister. Innehåller även ""Observationer wid catechismi läros drifwande - - -"" samt ""små Observationer --- wid kiörkiobeställningarne - - -""."
4142288 Övergrans församling A I:2, 1744-1750 A I Husförhörslängder 2, 1744-1750 Med ortregister.
4142288 Övergrans församling A I:3, 1760-1777 A I Husförhörslängder 3, 1760-1777 Med ortregister.
4142288 Övergrans församling A I:4 a, 1778-1784 A I Husförhörslängder 4 a, 1778-1784 Med ortregister i volymen. Omfattar åren 1778-1784.
4142288 Övergrans församling A I:4 b, 1784-1789 A I Husförhörslängder 4 b, 1784-1789 Med ortregister i volymen.
4142289 Övergrans församling A I:5 a, 1789-1807 A I Husförhörslängder 5 a, 1789-1807 Med ortregister i volymen.
4142289 Övergrans församling A I:5 b, 1789-1807 A I Husförhörslängder 5 b, 1789-1807 Med ortregister i volymen.
4142289 Övergrans församling A I:6 a, 1807-1818 A I Husförhörslängder 6 a, 1807-1818 Med ortregister i volymen.
4142289 Övergrans församling A I:6 b, 1807-1818 A I Husförhörslängder 6 b, 1807-1818 Med ortregister i volymen.
4142290 Övergrans församling A I:7 a, 1818-1830 A I Husförhörslängder 7 a, 1818-1830 Med ortregister i volymen.
4142290 Övergrans församling A I:7 b, 1818-1830 A I Husförhörslängder 7 b, 1818-1830 Med ortregister i volymen.
4142290 Övergrans församling A I:8, 1830-1835 A I Husförhörslängder 8, 1830-1835 Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även avlösningslängd 1829-1834, anteckningar om påskpenningar, odat. (o. 1830-1835).
4142290 Övergrans församling A I:9, 1835-1841 A I Husförhörslängder 9, 1835-1841 Med ortregister.
4142291 Övergrans församling A I:10, 1841-1846 A I Husförhörslängder 10, 1841-1846 Med ortregister. Innehåller även anteckningar om påskpenningar 1841-1845.
4142291 Övergrans församling A I:11, 1846-1851 A I Husförhörslängder 11, 1846-1851 "Med ortregister. Innehåller även anteckningar om ""Insamling till Missions Tidning m.m. för år 1850"" 1849-1850 och anteckningar om påskpenningar 1846-1850."
4142291 Övergrans församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 "Med ortregister. Innehåller även längd över ""Främmande Communicanter"" (uppslag 147) 1852-1855 och avlösningslängd (med endast 2 uppgifter) 1854."
4142291 Övergrans församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 "Med ort-, soldat- och dragonregister. Innehåller även längd över ""Främmande Communicanter"" (fol 300) 1856-1859 och avlösningslängd 1858-1859."
4142292 Österlövsta församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 """ 1-202"
4142292 Österlövsta församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 """ 203-400"
4142292 Österlövsta församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 """ 430-630"
4142293 Österlövsta församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 """ 1-431"
4142293 Österlövsta församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 """ 432-650"
4142294 Österlövsta församling A I:29, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 """ 1-360"
4142294 Österlövsta församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 """ 361-599 Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
4142295 Övergrans församling B:1, 1821-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1860
4142295 Övergrans församling C:1, 1703-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1715 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1703-1718, död- och begravningsbok 1703-1721 (1722), sockenstämmoprotokoll 1703-1715, sockenstämmoprotokoll för Yttergrans församling 1703, 1706 och anteckning om begagnandet av mässhakar och altarkläden 1703.
4142295 Övergrans församling C:2, 1715-1739 C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1739 Innehåller även längd, upptagande utflyttade, för några år även inflyttade, i synnerhet tjänstefolk 1736-1748, förteckning över nattvardsbarn samt över dem, som börjat lära sig läsa 1736-1751, lysnings- och vigselbok för Övergrans församling 1735-1756, död- och begravningsbok 1735-1739, avlösningslängd 1742-1758, sockenstämmoprotokoll (strödda år) 1716-1750, en anteckning från 1750 rörande Yttergrans församling, längd över torparnas vinpenningar 1735-1746 och lysnings- och vigselbok för Yttergrans församling 1738-1751, 1752-1753, 1755-1756, 1757-1760.
4142295 Övergrans församling C:3, 1740-1756 C Födelse- och dopböcker 3, 1740-1756 Innehåller även död- och begravningsbok 1740-1756.
4142295 Övergrans församling C:4, 1757-1790 C Födelse- och dopböcker 4, 1757-1790 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1757-1790, död- och begravningsbok 1757-1790 (lucka mellan 1783-05-11--12-06), attest om inventering av charta-sigillata avgifter för lysningar (även för Yttergran) 1783.
4142295 Övergrans församling C:5, 1791-1824 C Födelse- och dopböcker 5, 1791-1824 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1791-1823 och död- och begravningsbok 1791-1823.
4142296 Övergrans församling C:6, 1824-1852 C Födelse- och dopböcker 6, 1824-1852 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1824-1848 (1849) och död- och begravningsbok 1824-1852.
4142296 Övergrans församling C:7, 1853-1862 C Födelse- och dopböcker 7, 1853-1862 Innehåller även död- och begravningsbok 1853-1861 (1862).
4142296 Övergrans församling E I:1, 1849-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1849-1861
4142296 Övergrans församling L I a:1, 1628-1688 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1628-1688 "Kyrkoräkenskaper 1628-1655, 1672-1688. Gammalt sakregister i volymens början. Innehåller även kyrkoinventarium för Övergran och Yttergran 1713, Övergrans och Yttergrans prästgårdsinventarium 1713, anteckningar om reparationer i prästgården 1672-1674, protokoll vid husesyn i prästgården 1678, diverse handlingar angående kyrka, kyrkogård och prästgård 1712-1739, handlingar angående klockarborden i Övergran och Yttergran 1713, handlingar angående pastoralierna 1712 och 1723 och ""Anteckning huru mässhakar och altarkläden m.m. om året brukas skola"", odaterat (omkring 1744)."
4142296 Övergrans församling L I a:2, 1656-1703 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1656-1703 Kyrkoräkenskaper 1656-1672, 1678-1703. Innehåller även protokoll vid ärkebiskopsvisitation 1689, kyrkans inventarieförteckningar 1672, 1678, 1703 och 1744, prästgårdens inventarium 1672 samt anteckningar om reparationsarbeten vid kyrkan 1703-1744.
4142296 Övergrans församling L I a:3, 1703-1751 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1703-1751 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även kyrkans inventarium 1703 (med tillägg -1725) och förteckning på kyrkans böcker i Övergran och Yttergran 1750.
4142297 Ramsta församling A I:1, 1766-1786 A I Husförhörslängder 1, 1766-1786 "Med ortregister. Uppdelad på tre upplägg: 1766-1772 (fol. 1-48) 1773-1779 (fol. 49-123) 1780-1786 (fol. 124-187)."
4142297 Ramsta församling A I:2, 1787-1818 A I Husförhörslängder 2, 1787-1818 "Defekt i början. Med ortregister. Fördelad på fem upplägg: 1787-1793 (fol. 1-66) 1794-1800 (fol. 67-132) 1801-1807 (fol. 133-205) 1808-1814 , (fol. 206-295) 1815-1818, (fol. 296-345). Innehåller även längd över nattvardsungdom 1845."
4142297 Ramsta församling A I:3, 1819-1838 A I Husförhörslängder 3, 1819-1838 "Med ortregister. Fol. 1-288. Husförhörslängden delad på tre upplägg: 1819-1825 (fol. 1-84) 1825-1831 (fol. 85-172) 1832-1838 (fol. 173-273). Innehåller även avlösningslängd 1829-1838 och anteckningar om bibelutdelning 1821-1833."
4142297 Ramsta församling A I:4, 1839-1848 A I Husförhörslängder 4, 1839-1848 "Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1839-1843 (fol. 1-88) 1844-1848 (fol. 89-184). Innehåller även aAnteckningar om utflyttade 1842 och längd över nattvardsungdom 1842-1844, 1846-1848."
4142298 Ramsta församling A I:5, 1849-1860 A I Husförhörslängder 5, 1849-1860 Med ortregister. Fördelad på två upplägg: 1849-1854 (fol. 1-99), 1855-1860 (fol. 100-203). Innehåller även längd över nattvardsungdom 1849-1850, anteckningar om nattvardsbarn i Ramsta och Hagby 1859 och anteckningar om missionskollekter vid husförhör m.m. 1854.
4142298 Ramsta församling B:1, 1824-1860 B Flyttningslängder 1, 1824-1860
4142298 Ramsta församling C:1, 1683-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1724 1683-1723 (24). Före december 1723 endast dopbok. På främre spegeln en dopnotis från år 1679. Innehåller även vigselbok 1683-1723 och begravningsbok 1683-1723 (1724).
4142298 Ramsta församling C:2, 1724-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1828 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1724-1860 (1861) och död- och begravningsbok 1724-1835.
4142298 Ramsta församling C:3, 1829-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1829-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1836-1861.
4142298 Ramsta församling L I a:1, 1674-1724 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1674-1724 Räkenskaper. Pag. 1-194. Innehåller även kyrkoinventarium 1676, 1694, anteckningar om kyrkoinventariets tillökning 1693-1719 och räkning över insamlade medel till ny kyrkklocka 1669-1673.
4142299 Övergrans församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Med ortregister.
4142299 Övergrans församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över kommunikanter 1866-1870.
4142300 Övergrans församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över kommunikanter 1871-1875.
4142300 Övergrans församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Med ortregister. Innehåller även längd över kommunikanter 1876-1880.
4142301 Övergrans församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Med ortregister. Innehåller även längd över kommunikanter 1881-1885 och förteckning över nattvardsbarn 1881-1885.
4142301 Övergrans församling A I:19, 1886-1891 A I Husförhörslängder 19, 1886-1891 Med ortregister. Innehåller även längd över kommunikanter 1886-1887 och förteckning över nattvardsbarn 1886-1891.
4142302 Övergrans församling A I:20, 1892-1894 A I Husförhörslängder 20, 1892-1894 Med ortregister. Uppslag 1 - 175.
4142302 Övergrans församling A I:21, 1892-1894 A I Husförhörslängder 21, 1892-1894 Med ortregister. Uppslag 176 - 346. Innehåller även längd över obefintliga 1894. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142303 Rasbo församling A I:1, 1709-1736 A I Husförhörslängder 1, 1709-1736
4142303 Rasbo församling A I:2, 1748-1750 A I Husförhörslängder 2, 1748-1750
4142303 Rasbo församling A I:3, 1751-1760 A I Husförhörslängder 3, 1751-1760 Innehåller även anteckningar om utdelning av katekeser 1763-1769 (i slutet av 1755-1757 års husförhörslängd).
4142303 Rasbo församling A I:4, 1761-1766 A I Husförhörslängder 4, 1761-1766 Innehåller även utflyttningslängd 1764-1766.
4142303 Rasbo församling A I:5, 1767-1773 A I Husförhörslängder 5, 1767-1773
4142303 Rasbo församling A I:6, 1774-1780 A I Husförhörslängder 6, 1774-1780
4142303 Rasbo församling A I:7, 1781-1787 A I Husförhörslängder 7, 1781-1787
4142304 Rasbo församling A I:8, 1788-1794 A I Husförhörslängder 8, 1788-1794
4142304 Rasbo församling A I:9, 1794-1800 A I Husförhörslängder 9, 1794-1800
4142304 Rasbo församling A I:10, 1801-1807 A I Husförhörslängder 10, 1801-1807
4142304 Rasbo församling A I:11, 1808-1814 A I Husförhörslängder 11, 1808-1814
4142305 Rasbo församling A I:12, 1815-1820 A I Husförhörslängder 12, 1815-1820
4142305 Rasbo församling A I:13, 1821-1825 A I Husförhörslängder 13, 1821-1825
4142305 Rasbo församling A I:14, 1826-1830 A I Husförhörslängder 14, 1826-1830
4142306 Rasbo församling A I:15, 1831-1835 A I Husförhörslängder 15, 1831-1835 Med ort-, soldat- och gratialistregister. Innehåller även avlösningslängd 1832-1835 och odat.
4142306 Rasbo församling A I:16, 1836-1840 A I Husförhörslängder 16, 1836-1840 Med ort-, soldat- och gratialistregister. Från 1841 finns ett fåtal anteckningar.
4142307 Rasbo församling B:2, 1795-1825 B Flyttningslängder 2, 1795-1825 Utflyttningslängd. Omfattar åren 1795-1797, 1808, 1813-1825 och odat.
4142307 Rasbo församling B:3, 1823-1860 B Flyttningslängder 3, 1823-1860
4142307 Rasbo församling C:1, 1686-1708 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1708 Utgör 1686 - 1693-05-23 enbart dopbok. Innehåller även vigselbok 1686-1708 samt begravningsbok 1686-1708.
4142307 Rasbo församling C:2, 1708-1750 C Födelse- och dopböcker 2, 1708-1750 Fr o m 13 maj 1708 t o m 20 maj 1750.
4142307 Rasbo församling C:3, 1750-1803 C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1803 Fr o m 3 maj 1750.
4142307 Rasbo församling C:4, 1804-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1804-1861 T o m 24 juli 1861. Innehåller även avlösningslängd 1840-1861.
4142308 Rasbo församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Med ort-, sexmans- och gratialistregister.
4142308 Rasbo församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Med ort- och gratialistregister.
4142309 Ramsta församling A I:6, 1861-1865 A I Husförhörslängder 6, 1861-1865 Med förteckning över husförhör 1861-1865. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4142309 Ramsta församling A I:7, 1866-1870 A I Husförhörslängder 7, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4142309 Ramsta församling A I:8, 1871-1875 A I Husförhörslängder 8, 1871-1875 Med längd över nattvardsungdom för samma tid.
4142309 Ramsta församling A I:9, 1876-1880 A I Husförhörslängder 9, 1876-1880 Med längd över nattvardsungdom för samma tid.
4142309 Ramsta församling A I:10, 1881-1890 A I Husförhörslängder 10, 1881-1890 Med längd över nattvardsungdom för samma tid.
4142309 Ramsta församling A I:11, 1891-1895 A I Husförhörslängder 11, 1891-1895 Med längd över nattvardsungdom 1891-1894.
4142310 Botilsäters församling A I:1, 1764-1773 A I Husförhörslängder 1, 1764-1773
4142310 Botilsäters församling A I:2, 1774-1785 A I Husförhörslängder 2, 1774-1785
4142310 Botilsäters församling A I:3, 1786-1795 A I Husförhörslängder 3, 1786-1795
4142310 Botilsäters församling A I:4, 1796-1800 A I Husförhörslängder 4, 1796-1800
4142310 Botilsäters församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4142310 Botilsäters församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4142310 Botilsäters församling A I:7, 1810-1814 A I Husförhörslängder 7, 1810-1814
4142311 Rasbokils församling A I:1, 1685-1706 A I Husförhörslängder 1, 1685-1706
4142311 Rasbokils församling A I:2, 1753-1771 A I Husförhörslängder 2, 1753-1771 Med ortregister.
4142311 Rasbokils församling A I:3, 1771-1777 A I Husförhörslängder 3, 1771-1777 Med ortregister.
4142311 Rasbokils församling A I:4, 1777-1790 A I Husförhörslängder 4, 1777-1790 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1787-1790.
4142311 Rasbokils församling A I:5, 1791-1797 A I Husförhörslängder 5, 1791-1797 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1791-1797.
4142311 Rasbokils församling A I:6, 1798-1804 A I Husförhörslängder 6, 1798-1804 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1798-1801.
4142311 Rasbokils församling A I:7, 1805-1811 A I Husförhörslängder 7, 1805-1811 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1811.
4142311 Rasbokils församling A I:8, 1812-1818 A I Husförhörslängder 8, 1812-1818 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:9, 1819-1825 A I Husförhörslängder 9, 1819-1825 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:10, 1826-1835 A I Husförhörslängder 10, 1826-1835 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister.
4142312 Rasbokils församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ort-, dragon-, soldat- och gratialistregister. Innehåller även konfirmationslängd 1854-1855.
4142312 Rasbokils församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1856-1859.
4142313 Rasbo församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Med ort- och gratialistregister.
4142313 Rasbo församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Med ort- och gratialistregister.
4142314 Rasbo församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865
4142315 Rasbo församling A I:22, 1866-1871 A I Husförhörslängder 22, 1866-1871 Med ortregister.
4142316 Rasbo församling A I:23, 1872-1877 A I Husförhörslängder 23, 1872-1877 Med ortregister.
4142317 Rasbo församling A I:24, 1878-1883 A I Husförhörslängder 24, 1878-1883
4142318 Rasbo församling A I:25, 1884-1891 A I Husförhörslängder 25, 1884-1891
4142319 Rasbokils församling B:1, 1846-1861 B Flyttningslängder 1, 1846-1861
4142319 Rasbokils församling C:1, 1688-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 Fr.o.m. juni 1688. Innehåller även vigselbok 1688-1723 och död- och begravningsbok 1688-1722.
4142319 Rasbokils församling C:2, 1722-1801 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1801 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1724-1831 (1724-1741 företrädesvis enbart vigselbok) och död- och begravningsbok 1723-1801.
4142319 Rasbokils församling C:3, 1802-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1802-1861
4142319 Rasbokils församling D II:1, 1847-1850 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1847-1850
4142319 Rasbokils församling D II:2, 1854-1865 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1854-1865
4142319 Rasbokils församling E I:1, 1832-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1861
4142319 Rasbokils församling F:1, 1802-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1802-1861
4142319 Rasbokils församling L I a:1, 1643-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1643-1801 Räkenskaper. Innehåller även kyrkoinventarier 1670, 1751, anteckningar om tillägg till kyrkans inventarium 1642-1650, 1753-1789, anteckningar om kyrkan och dess epitaphier, odat. (omkr 1760), anteckningar om fattig- och skolhuset och om sockenmagasinet, odat. (efter 1768).
4142320 Skogs-Tibble församling A I:1, 1740-1769 A I Husförhörslängder 1, 1740-1769 Ursprungligen upplagd för åren 1740-1747. Anteckningar endast för åren 1740, 1741, 1746, 1769.
4142320 Skogs-Tibble församling A I:2, 1765-1778 A I Husförhörslängder 2, 1765-1778 Anteckningar för år 1769 även i A I:1.
4142320 Skogs-Tibble församling A I:3, 1778-1794 A I Husförhörslängder 3, 1778-1794 Tre upplägg: 1778-1781, 1781-1787 (88), 1788-1793 (94).
4142320 Skogs-Tibble församling A I:4, 1794-1805 A I Husförhörslängder 4, 1794-1805 Innehåller även utflyttningslängd 1806-1808 (fol 116 ff).
4142321 Skäfthammars församling A I:1, 1749-1761 A I Husförhörslängder 1, 1749-1761 Se även Hökhuvud A I:1.
4142321 Skäfthammars församling A I:2, 1765-1774 A I Husförhörslängder 2, 1765-1774
4142321 Skäfthammars församling A I:3, 1775-1783 A I Husförhörslängder 3, 1775-1783
4142321 Skäfthammars församling A I:4, 1784-1790 A I Husförhörslängder 4, 1784-1790
4142321 Skäfthammars församling A I:5, 1791-1797 A I Husförhörslängder 5, 1791-1797
4142321 Skäfthammars församling A I:6, 1798-1805 A I Husförhörslängder 6, 1798-1805
4142321 Skäfthammars församling A I:7, 1805-1811 A I Husförhörslängder 7, 1805-1811
4142322 Skäfthammars församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845
4142322 Skäfthammars församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850
4142322 Skäfthammars församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1851-1855.
4142322 Skäfthammars församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Med ort- och soldatregister. Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1856-1859.
4142322 Skäfthammars församling B:1, 1852-1860 B Flyttningslängder 1, 1852-1860
4142323 Skäfthammars församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med ortregister.
4142323 Skäfthammars församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4142323 Skäfthammars församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142323 Skäfthammars församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142323 Skäfthammars församling A I:19, 1881-1890 A I Husförhörslängder 19, 1881-1890
4142324 Rasbokils församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med roteregister samt förteckning över husförhör 1862-1866.
4142324 Rasbokils församling A I:17, 1866-1871 A I Husförhörslängder 17, 1866-1871 Dito 1867-1872.
4142324 Rasbokils församling A I:18, 1872-1877 A I Husförhörslängder 18, 1872-1877 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1873-1877.
4142325 Rasbokils församling A I:19, 1878-1887 A I Husförhörslängder 19, 1878-1887
4142325 Rasbokils församling A I:20, 1888-1895 A I Husförhörslängder 20, 1888-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142326 Skäfthammars församling A I:8, 1812-1819 A I Husförhörslängder 8, 1812-1819
4142326 Skäfthammars församling A I:9, 1820-1831 A I Husförhörslängder 9, 1820-1831 "Vol. delad i 2 uppslag: 1) fol. 1-87, 1820-1826 2) fol. 88-180, 1827-1831."
4142326 Skäfthammars församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ort- och soldatregister.
4142326 Skäfthammars församling C:1, 1679-1735 C Födelse- och dopböcker. 1, 1679-1735 "År 1703 -juli 1706, 1722-1723 saknas. Möjligen lucka nov.-dec. 1735. Innehåller även: 1) Vigselbok 1679-1735 2) Dödbok 1679-1734 3) Prostvisitationer 1680, 1686, 1733 4) Bänkdelningar 1686, 1725 5) Förteckning över gåvomedel till kyrka och altartavla 1680, 1685 6) Förteckning över reparationer av och donationer till kyrkan 1679-1696 7) Kungl. Maj:ts nådiga brev angående villoläror 1705."
4142326 Skäfthammars församling C:2, 1740-1789 C Födelse- och dopböcker. 2, 1740-1789 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1740-1741, 1743-1789 2) Dödbok 1740, 1742-1789."
4142326 Skäfthammars församling C:3, 1790-1861 C Födelse- och dopböcker. 3, 1790-1861 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1790-1861 2) Dödbok 1790-1861."
4142327 Skogs-Tibble församling A I:5, 1806-1820 A I Husförhörslängder 5, 1806-1820 Innehåller även utflyttningslängd 1814-1828.
4142327 Skogs-Tibble församling A I:6, 1821-1830 A I Husförhörslängder 6, 1821-1830 Med ortregister.
4142327 Skogs-Tibble församling A I:7, 1831-1835 A I Husförhörslängder 7, 1831-1835 Med ortregister.
4142327 Skogs-Tibble församling A I:8, 1836-1846 A I Husförhörslängder 8, 1836-1846 Med ortregister. Två upplägg: 1836-1840, 1841-1845 (46).
4142327 Skogs-Tibble församling A I:9, 1846-1850 A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850.
4142328 Skogs-Tibble församling C:1, 1758-1824 C Födelse- och dopböcker 1, 1758-1824 Innehåller även vigselbok och död- och begravningsbok för samma tid.
4142328 Skogs-Tibble församling L I a:1, 1646-1689 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1646-1689 Innehåller även kyrkans inventarium 1656, series pastorum intill 1750, prostvisitationer 1664 och 1669 samt anteckningar om gåvor till kyrkan och andra händelser 1649-1839.
4142328 Skogs-Tibble församling L I a:2, 1690-1718 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1690-1718 Innehåller även kyrkans inventarium 1684 (jämte tillägg 1686-1761), prostvisitationer 1684, 1695, 1698, 1702, 1704, 1708, 1713, 1718, 1722, 1750, sockenstämmans protokoll 1685-1695, 1749-1750, personalier över Drottning Ulrika Eleonora d.ä. 1693 (?) och Kungl. brev angående predikotexten å 27:e söndag efter Trefaldighet 1705.
4142328 Skogs-Tibble församling L I a:4, 1732-1775 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1732-1775 Kladdräkenskaper. Innehåller även fattigkassans kladd 1732-1775.
4142329 Skoklosters församling A I:1, 1787-1806 A I Husförhörslängder 1, 1787-1806
4142329 Skoklosters församling A I:2, 1819-1825 A I Husförhörslängder 2, 1819-1825 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1821-1825.
4142329 Skoklosters församling A I:3, 1826-1835 A I Husförhörslängder 3, 1826-1835 Med ortregister. Upplagd endast för 1826-1831 men har senare anteckningar. Innehåller även konfirmationslängd 1826-1835.
4142329 Skoklosters församling A I:4, 1836-1848 A I Husförhörslängder 4, 1836-1848 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1836-1848.
4142329 Skoklosters församling A I:5, 1849-1854 A I Husförhörslängder 5, 1849-1854 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1849-1854.
4142329 Skoklosters församling A I:6, 1855-1860 A I Husförhörslängder 6, 1855-1860 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1855-1860.
4142330 Skoklosters församling B:1, 1844-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1844-1860
4142330 Skoklosters församling C:1, 1661-1761 C Födelse- och dopböcker 1, 1661-1761 Innehåller även vigselbok och dödbok 1661-1761, series pastorum 1614-1713, fattigutdelningslängd 1680-1687.
4142330 Skoklosters församling C:2, 1761-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1861 Innehåller ävem vigselbok och dödbok 1761-1861.
4142330 Skoklosters församling L I a:1, 1614-1760 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1614-1760 Innehåller även kyrkoinventarier 1614, 1671, 1690 med tillägg, prästgårdsinventarium 1614, husesyner 1648, 1657, 1671, 1680 och 1687, uppgörelser mellan prästänkan och successor 1651, 1661 och 1680, inventeringar 1648, 1657, 1661 och 1679, anteckningar om en borttagen klocka 1691 och anteckning om kyrksilvret 1819.
4142331 Skogs-Tibble församling A I:10, 1851-1860 A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 Med ortregister. Omfattar två upplägg: 1) 1851-1855, 2) 1856-1860. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1856-1860 och längd över annorstädes skrivna kommunikanter 1852-1860.
4142331 Skogs-Tibble församling C:2, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1861 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1829-1832, lysnings- och vigselbok 1825-1861, död- och begravningsbok 1825-1861.
4142332 Skogs-Tibble församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med ortregister.
4142332 Skogs-Tibble församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister.
4142332 Skogs-Tibble församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Med uppgifter om personer som utflyttat utan att uttaga betyg.
4142333 Skogs-Tibble församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister. Med uppgifter om personer som utflyttat utan att uttaga betyg.
4142333 Skogs-Tibble församling A I:15, 1881-1886 A I Husförhörslängder 15, 1881-1886 Med ortregister.
4142333 Skogs-Tibble församling A I:16, 1886-1891 A I Husförhörslängder 16, 1886-1891 Med ortregister.
4142334 Skogs-Tibble församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142335 Skuttunge församling A I:1, 1690-1736 A I Husförhörslängder 1, 1690-1736 Delad i flera ursprungliga upplägg varav blott det sista (1721-1736) är försett med årskolumner. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1719-1731.
4142335 Skuttunge församling A I:2, 1737-1751 A I Husförhörslängder 2, 1737-1751 Två upplägg, 1737-1744, 1745-1751. Innehåller även längd över communicanter.
4142335 Skuttunge församling A I:3, 1754-1763 A I Husförhörslängder 3, 1754-1763 Fol. 2-68. Innehåller även längd över communicanter.
4142335 Skuttunge församling A I:4, 1759-1761 A I Husförhörslängder 4, 1759-1761 Supplement till A I:3.
4142335 Skuttunge församling A I:5, 1774-1780 A I Husförhörslängder 5, 1774-1780
4142335 Skuttunge församling A I:6, 1781-1788 A I Husförhörslängder 6, 1781-1788 Pag. 1-144.
4142335 Skuttunge församling A I:7, 1789-1795 A I Husförhörslängder 7, 1789-1795 Fol. 1-67.
4142335 Skuttunge församling A I:8, 1796-1802 A I Husförhörslängder 8, 1796-1802 Fol. 1-79.
4142335 Skuttunge församling A I:9, 1803-1810 A I Husförhörslängder 9, 1803-1810
4142336 Skuttunge församling A I:10, 1810-1816 A I Husförhörslängder 10, 1810-1816
4142336 Skuttunge församling A I:11, 1817-1823 A I Husförhörslängder 11, 1817-1823
4142336 Skuttunge församling A I:12, 1824-1830 A I Husförhörslängder 12, 1824-1830
4142336 Skuttunge församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även uppgifter om antalet kommunikanter 1831-1835 och förteckning på soldater av Kongl. Uplands Compagnie, odat. (1832?).
4142336 Skuttunge församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Med ortregister.
4142337 Skuttunge församling B:1, 1802- B Flyttningslängder 1, 1802-
4142337 Skuttunge församling C:1, 1684-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1747
4142337 Skuttunge församling C:2, 1747-1836 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1836
4142337 Skuttunge församling D II:1, 1693-1701 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1693-1701
4142337 Skuttunge församling E I:1, 1698-1773 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1698-1773
4142337 Skuttunge församling E I:2, 1774-1827 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1774-1827 Pag. 1-210. Innehåller även dödbok 1774-1827.
4142337 Skuttunge församling F:1, 1693-1773 F Död- och begravningsböcker 1, 1693-1773
4142337 Skuttunge församling L I a:1, 1580-1666 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1580-1666 Innehåller även series pastorum 1580-1758, prästgårdens inventarium 1580, testamentslängd 1580, 1591, 1597, 1598, 1603, 1608-1643, byggnadsarbeten i prästgården 1608-1621, anteckningar om märkliga händelser 1608-1647, 1720-1741.
4142337 Skuttunge församling L I a:2, 1667-1738 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1667-1738
4142338 Skuttunge församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845
4142338 Skuttunge församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850
4142338 Skuttunge församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Får ej utlånas
4142338 Skuttunge församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860
4142338 Skuttunge församling B:2, 1836-1856 B Flyttningslängder 2, 1836-1856 Innehåller även konfirmations- längd 1836-1894.
4142338 Skuttunge församling C:4, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861 Innehåller även förteckning på skolbarn 1865-1866.
4142338 Skuttunge församling E I:3, 1828-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1828-1861
4142338 Skuttunge församling F:2, 1828-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1828-1861
4142339 Skuttunge församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142339 Skuttunge församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142339 Skuttunge församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142340 Skoklosters församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865 Med ortregister och längd över personer med obestämd hemvist. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4142340 Skoklosters församling A I:8, 1866-1870 A I Husförhörslängder 8, 1866-1870 Med ortregister. Med turlista för husförhör 1867-1871 och längd över personer med smittkoppor 1866. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4142340 Skoklosters församling A I:9, 1871-1875 A I Husförhörslängder 9, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4142340 Skoklosters församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880.
4142340 Skoklosters församling A I:11, 1881-1885 A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885.
4142341 Skoklosters församling A I:12, 1886-1890 A I Husförhörslängder 12, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890.
4142341 Skoklosters församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894 samt förteckning över obefintliga 1895. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142342 Söderfors församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Ort- och personregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1843-1845.
4142342 Söderfors församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Person- och ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1846-1849.
4142343 Söderfors församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Person- och ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1851-1854.
4142343 Söderfors församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Person- och ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1856-1860.
4142343 Söderfors församling B:1, 1819-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1819-1860 Innehåller även: Konfirmationsbok 1819-1879.
4142343 Söderfors församling C:4, 1834-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1860
4142344 Söderfors församling A I:1, 1743-1762 A I Husförhörslängder 1, 1743-1762 "Innehåller även: 1) Anteckningar rörande masugnsgången 1762-1769 2) In- och utflyttningslängd 1760-1766."
4142344 Söderfors församling A I:2, 1763-1777 A I Husförhörslängder 2, 1763-1777 "Fol. 1-70, 1-83. Innehåller även: 1) Lasarettsmedel 1779-1781 2) Anteckningar rörande masugnsgången 1770-1797."
4142344 Söderfors församling A I:3, 1778-1793 A I Husförhörslängder 3, 1778-1793 Fol. 1-100, 1-95.
4142344 Söderfors församling A I:4, 1794-1801 A I Husförhörslängder 4, 1794-1801 Fol. 1-97.
4142344 Söderfors församling A I:5, 1802-1815 A I Husförhörslängder 5, 1802-1815
4142344 Söderfors församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Person- och ortregister, se H I:1.
4142345 Söderfors församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Person- och ortregister, se H I:1.
4142345 Söderfors församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830
4142345 Söderfors församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Innehåller även: Avlösningslängd 1831-1835.
4142345 Söderfors församling A I:10, 1836-1841 A I Husförhörslängder 10, 1836-1841 Ort- och personregister. Från 1841 finns endast ett par anteckningar. Innehåller även: Avlösningslängd 1836-1840.
4142346 Skuttunge församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142346 Skuttunge församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142347 Skuttunge församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142347 Skuttunge församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Innehåller även bok över obefintliga och anteckningar om nattvardsgång.
4142348 Söderfors församling C:1, 1689-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1725 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1689-1725 2) Dödbok 1690-1725."
4142348 Söderfors församling C:2, 1726-1764 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1764 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1726-1810 2) Dödbok 1726-1787 3) Kollekter 1730-1769 4) Visitationsprotokoll 1728, 1733 5) Inventarier 1743-1773."
4142348 Söderfors församling C:3, 1765-1833 C Födelse- och dopböcker 3, 1765-1833 Med register.
4142348 Söderfors församling E I:1, 1811-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1860 Pag. 1-65.
4142348 Söderfors församling F:1, 1788-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1788-1860
4142349 Sparrsätra församling A I:1, 1700-1704 A I Husförhörslängder 1, 1700-1704 Innehåller även Husförhörslängd för Breds socken 1735-1742.
4142349 Sparrsätra församling A I:2, 1712-1744 A I Husförhörslängder 2, 1712-1744
4142349 Sparrsätra församling A I:3a, 1763-1765 A I Husförhörslängder 3a, 1763-1765 Strödda anteckningar om avgång etc t o m1771. Innehåller även konfirmationslängd 1772.
4142349 Sparrsätra församling A I:3b, 1766-1772 A I Husförhörslängder 3b, 1766-1772 Fragment av en 1766 upplagd husförhörslängd, som sannolikt aldrig kommit att föras regelbundet.
4142349 Sparrsätra församling A I:4, 1772-1779 A I Husförhörslängder 4, 1772-1779 Strödda anteckningar om avgång etc. t.o.m. 1782.
4142349 Sparrsätra församling A I:5, 1782-1789 A I Husförhörslängder 5, 1782-1789 Defekt.
4142349 Sparrsätra församling A I:6, 1790-1797 A I Husförhörslängder 6, 1790-1797 Strödda anteckningar om avgång etc t o m 1798.
4142349 Sparrsätra församling A I:7, 1798-1803 A I Husförhörslängder 7, 1798-1803
4142349 Sparrsätra församling A I:8, 1803-1808 A I Husförhörslängder 8, 1803-1808
4142349 Sparrsätra församling A I:9, 1809-1814 A I Husförhörslängder 9, 1809-1814
4142350 Sparrsätra församling A I:10, 1814-1820 A I Husförhörslängder 10, 1814-1820
4142350 Sparrsätra församling A I:11, 1821-1827 A I Husförhörslängder 11, 1821-1827
4142350 Sparrsätra församling A I:12, 1827-1835 A I Husförhörslängder 12, 1827-1835
4142350 Sparrsätra församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Med ortregister.
4142351 Sparrsätra församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Med ortregister.
4142351 Sparrsätra församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med ortregister.
4142351 Sparrsätra församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Innehåller även förteckning över nattvards- ungdom 1854,1855, förteckning över utackorderade barn från Stockholms barnhus 1852(-55?), förteckning över utackor- derade barn från Uppsala fattigvård.
4142351 Sparrsätra församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Innehåller även förteckning över nattvards- ungdom 1856-1860.
4142352 Söderfors församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Band. Personregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1861-1865.
4142352 Söderfors församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Band. Personregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1866-1870.
4142352 Söderfors församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142353 Söderfors församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142353 Söderfors församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4142354 Söderfors församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4142354 Söderfors församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895
4142355 Sparrsätra församling B:1, 1806-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1860 Lucka 1809-1810. För år 1813 endast utflyttningslängd.
4142355 Sparrsätra församling C:1, 1833-1861 C Födelse- och dopbok 1, 1833-1861
4142355 Sparrsätra församling C:2, 1838-1861 C Födelse- och dopbok 2, 1838-1861
4142355 Sparrsätra församling D II:1, 1814-1835 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1814-1835 Innehåller även kyrkopliktslängd 1815-1833.
4142355 Sparrsätra församling D II:2, 1838-1888 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1838-1888
4142355 Sparrsätra församling E I:1, 1699-1744 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1699-1744 1719-1732 saknas. Innehåller även dopbok 1699-1744(1745) och dödbok 1699-1712, 1733-1744(1745).
4142355 Sparrsätra församling E I:2, 1745-1802 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1745-1802 Innehåller även dopbok 1745-1802 och dödbok 1745-1802.
4142355 Sparrsätra församling E I:3, 1838-1861 E I Lysning- och vigselböcker 3, 1838-1861 Innehåller även vigselbok för Bred 1838-1845, 1845-1850.
4142355 Sparrsätra församling F:1, 1838-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1838-1861
4142355 Sparrsätra församling L I a:1, 1611-1631 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1611-1631 Innehåller även dödbok över i pesten avlidna i Sparrsätra och Bred 1623, sockenstämmans protokoll 1624,1629, bänkrumsfördelningar 1628,1677, series pastorum 1587-1765.
4142355 Sparrsätra församling L I a:7, 1801-1858 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 7, 1801-1858 Huvudräkning. Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1801-1858.
4142356 Stavby församling A I:1, 1695-1737 A I Husförhörslängder 1, 1695-1737 3 upplägg: 1695-1711, 1712-1726, 1727-1737. Innehåller även utflyttningslängd 1712, konfirmationslängd 1713-1739, 1746, vigselbok (ett par) 1719, anteckningar om uppskov med nattvardsgång 1716, anteckningar om frånvaro från förhör 1727, 1735-1736, anteckningar om ungdomen och dess ålder 1731, 1734.
4142356 Stavby församling A I:2, 1738-1773 A I Husförhörslängder 2, 1738-1773 "2 upplägg, mellan vilka gränsåret ej är fullt klart sannolikt omfattar upplägg 1 1738-1749, upplägg 2 1750-1773. Innehåller även konfirmationslängd 1742-1772, 1775."
4142356 Stavby församling A I:3, 1765-1791 A I Husförhörslängder 3, 1765-1791 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1790, 1791.
4142356 Stavby församling A I:4, 1788-1802 A I Husförhörslängder 4, 1788-1802
4142357 Stavby församling A I:5, 1802-1808 A I Husförhörslängder 5, 1802-1808
4142357 Stavby församling A I:6, 1809-1816 A I Husförhörslängder 6, 1809-1816
4142357 Stavby församling A I:7, 1817-1823 A I Husförhörslängder 7, 1817-1823
4142357 Stavby församling A I:8, 1824-1828 A I Husförhörslängder 8, 1824-1828
4142357 Stavby församling A I:9, 1829-1833 A I Husförhörslängder 9, 1829-1833
4142357 Stavby församling A I:10, 1834-1839 A I Husförhörslängder 10, 1834-1839
4142357 Stavby församling A I:11, 1839-1844 A I Husförhörslängder 11, 1839-1844
4142358 Stavby församling A I:12, 1844-1849 A I Husförhörslängder 12, 1844-1849
4142358 Stavby församling A I:13, 1850-1854 A I Husförhörslängder 13, 1850-1854
4142358 Stavby församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Innehåller även anteckningar om folkmängden 1856-1861 och om födda, döda och flyttade 1857-1859.
4142359 Sparrsätra församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1861-1865.
4142359 Sparrsätra församling A I:19, 1866-1871 A I Husförhörslängder 19, 1866-1871 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1866-1867.
4142359 Sparrsätra församling A I:20, 1869-1875 A I Husförhörslängder 20, 1869-1875
4142359 Sparrsätra församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Innehåller även konfirmander.
4142359 Sparrsätra församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885
4142360 Sparrsätra församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890
4142360 Sparrsätra församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895
4142361 Stavby församling C:1, 1734-1774 C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1774 "Benämnes ""Stafby Kyrkiobook"". Innehåller även vigselbok 1734-1774 och dödbok 1734-1774."
4142361 Stavby församling C:2, 1775-1833 C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1833 "Benämnes ""Stafby Kiörkobok"". Innehåller även vigselbok 1775-1833 och dödbok 1775-1833."
4142361 Stavby församling C:4, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1834-1861 och död- och begravningsbok 1834-1961.
4142361 Stavby församling E I:1, 1661-1733 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1661-1733 "Benämnes ""Stafby Kyrkiobook"". Innehåller även dopbok 1659, 1661-1734, dödbok 1661-1734, series pastorum 1584-1706 (p. 227) och historiska anteckningar 1666-1697."
4142361 Stavby församling L I a:1, 1646-1755 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1646-1755 Innehåller även inventarium 1646, series pastorum 1554-1706, dombrev angående den s.k. Prästhagen vid Stavby kyrka 1651-06-09.
4142362 Kungsängens församling A I:1, 1767-1772 A I Husförhörslänger 1, 1767-1772
4142362 Kungsängens församling A I:2, 1779-1786 A I Husförhörslänger 2, 1779-1786
4142362 Kungsängens församling A I:3, 1787-1807 A I Husförhörslänger 3, 1787-1807 Omfattar åren 1787-1793, 1794-1800, 1801-1803, (1807). Anteckningarna för åren 1801-1803, (1807) till en del inflikade här och där i boken på lediga blad.
4142362 Kungsängens församling A I:4, 1803-1809 A I Husförhörslänger 4, 1803-1809 Fragment av husförhörslängd.
4142362 Kungsängens församling A I:5, 1810-1820 A I Husförhörslänger 5, 1810-1820
4142362 Kungsängens församling A I:6, 1821-1832 A I Husförhörslänger 6, 1821-1832 Volymen i tre delar: uppslag 1-98 (1821-1827), uppslag 99-205 (1828-1831) och uppslag 206-265 (1830-1832). Uppslag tre ej fullständigt.
4142363 Kungsängens församling A I:7, 1832-1842 A I Husförhörslänger 7, 1832-1842 Volymen i två delar, folierade var för sig: uppslag 1-117 (1832-1838) och uppslag 1-111 (1838-1842).
4142363 Kungsängens församling A I:8, 1843-1851 A I Husförhörslänger 8, 1843-1851 Volymen i två delar, folierade var för sig: uppslag 1-123 (1843-1845) och uppslag 1-111 (1846-1851).
4142363 Kungsängens församling A I:9, 1851-1862 A I Husförhörslänger 9, 1851-1862 Volymen i två delar, folierad var för sig: uppslag 1-110 (1851-1855) och uppslag 1-137 (1856-1862).
4142364 Kungsängens församling B:1, 1843-1864 B Flyttningslängder 1, 1843-1864 Omfattar åren 1843-1864 samt en utflytttningsanteckning från 1865.
4142364 Kungsängens församling C I:1, 1703-1746 C I Födelse- och dopböcker 1, 1703-1746 Omfattar åren 1703-1724, 1735-1746.
4142364 Kungsängens församling C I:2, 1747-1762 C I Födelse- och dopböcker 2, 1747-1762
4142364 Kungsängens församling C I:3, 1763-1831 C I Födelse- och dopböcker 3, 1763-1831
4142364 Kungsängens församling C I:4, 1831-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861
4142364 Kungsängens församling E I:1, 1763-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1763-1830
4142364 Kungsängens församling F I:1, 1763-1831 F I Död- och begravningsböcker 1, 1763-1831 Omfattar åren 1763-1810, 1818-1831.
4142364 Kungsängens församling L I a:1, 1674-1751 L I a Kyrkoräkenskaper. Äldre odelad serie 1, 1674-1751
4142365 Svinnegarns församling A I:1, 1687-1696 A I Husförhörslängder 1, 1687-1696
4142365 Svinnegarns församling A I:2, 1747-1753 A I Husförhörslängder 2, 1747-1753
4142365 Svinnegarns församling A I:3, 1753-1761 A I Husförhörslängder 3, 1753-1761 Innehåller även kommunionlängd 1769.
4142365 Svinnegarns församling A I:4, 1763-1769 A I Husförhörslängder 4, 1763-1769 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1763-1764.
4142365 Svinnegarns församling A I:5, 1770-1778 A I Husförhörslängder 5, 1770-1778
4142365 Svinnegarns församling A I:6, 1777-1783 A I Husförhörslängder 6, 1777-1783 Innehåller även kommunionbok 1777-1783.
4142365 Svinnegarns församling A I:7, 1784-1795 A I Husförhörslängder 7, 1784-1795 Innehåller även uppgifter angående de kommunicerandes antal 1784-1795.
4142365 Svinnegarns församling A I:8, 1796-1802 A I Husförhörslängder 8, 1796-1802 Innehåller även uppgifter angående de kommunicerandes antal 1796-1802.
4142365 Svinnegarns församling A I:9, 1803-1816 A I Husförhörslängder 9, 1803-1816 Innehåller även uppgifter angående de kommunicerandes antal 1803-1816.
4142366 Västra Ryds församling A I:13, 1855-1862 A I Husförhörslängder 13, 1855-1862 Volymen i två delar: uppslag 1-159 (1855-1859) och uppslag 1-19 (1860-1862).
4142366 Västra Ryds församling C I:1, 1705-1761 C I Födelse- och dopböcker 1, 1705-1761 I slutet ett påbörjat register över vigda och döda. För åren 1708-1711 endast några spridda anteckningar.
4142366 Västra Ryds församling C I:2, 1762-1788 C I Födelse- och dopböcker 2, 1762-1788
4142366 Västra Ryds församling C I:3, 1789-1824 C I Födelse- och dopböcker 3, 1789-1824
4142366 Västra Ryds församling C I:4, 1825-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1825-1861
4142366 Västra Ryds församling L I a:1, 1625-1672 L I a Kyrkoräkenskaper. Äldre odelad serie 1, 1625-1672
4142366 Västra Ryds församling L I a:2, 1673-1751 L I a Kyrkoräkenskaper. Äldre odelad serie 2, 1673-1751
4142367 Stavby församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Innehåller även uppgift om folkmängden vid 1860 års slut.
4142367 Stavby församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4142367 Stavby församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142367 Stavby församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Med ortregister.
4142368 Stavby församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Med ortregister.
4142368 Stavby församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Med ortregister.
4142368 Stavby församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142369 Kungsängens församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslänger 10, 1861-1865
4142369 Kungsängens församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslänger 11, 1866-1870
4142369 Kungsängens församling A I:12, 1871-1876 A I Husförhörslänger 12, 1871-1876
4142369 Kungsängens församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslänger 13, 1876-1880
4142370 Kungsängens församling A I:14, 1881-1887 A I Husförhörslänger 14, 1881-1887
4142370 Kungsängens församling A I:15, 1887-1897 A I Husförhörslänger 15, 1887-1897
4142371 Svinnegarns församling A I:10, 1817-1838 A I Husförhörslängder 10, 1817-1838 Med ortregister. Volymen i tre upplägg: 1817-1824, 1824-1831, 1832-1838. Innehåller även avlösningslängd 1830-1838.
4142371 Svinnegarns församling A I:11, 1839-1848 A I Husförhörslängder 11, 1839-1848 Med ortregister. Volymen i två upplägg: 1839-1845, 1844-1848. Innehåller även avlösningslängd 1840-1845 och längd å nattvardsungdom 1845-1847.
4142371 Svinnegarns församling A I:12, 1848-1851 A I Husförhörslängder 12, 1848-1851 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1848-1851.
4142371 Svinnegarns församling A I:13, 1851-1860 A I Husförhörslängder 13, 1851-1860
4142371 Svinnegarns församling B:1, 1841-1860 B Flyttningslängder 1, 1841-1860
4142372 Svinnegarns församling C:1, 1695-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1710 Innehåller även räkenskaper från kyrkan 1696-1715, vigselbok 1695-1708, dödbok 1695-1708.
4142372 Svinnegarns församling C:2, 1746-1807 C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1807 Innehåller även vigselbok 1746-1806 och dödbok 1746-1806.
4142372 Svinnegarns församling C:3, 1800-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1860 Innehåller även vigselbok 1800-1860 och dödbok 1800-1861.
4142372 Svinnegarns församling D II:1, 1707-1730 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1707-1730 Först i volymen ett fragment (sista bladet) av en äldre längd 1705? - 1707 i augusti.
4142372 Svinnegarns församling E I:1, 1860-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1860-1861
4142372 Svinnegarns församling L I a:2, 1716-1758 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1716-1758 Special 1716-1729. Inkomstspecialen defekt i början. Kyrkokassans skuldbok 1725-1758. Innehåller även fattigkassans special 1716-1729, kollektbok 1716-1731, vinpenningarnas inkomstspecial 1716-1733.
4142373 Teda församling A I:1, 1762-1767 A I Husförhörslängder 1, 1762-1767
4142373 Teda församling A I:2, 1768-1783 A I Husförhörslängder 2, 1768-1783 Innehåller även konfirmationslängd 1775.
4142373 Teda församling A I:3, 1784-1794 A I Husförhörslängder 3, 1784-1794
4142373 Teda församling A I:4, 1795-1803 A I Husförhörslängder 4, 1795-1803
4142373 Teda församling A I:5, 1804-1811 A I Husförhörslängder 5, 1804-1811
4142373 Teda församling A I:6, 1810-1815 A I Husförhörslängder 6, 1810-1815
4142373 Teda församling A I:7, 1816-1822 A I Husförhörslängder 7, 1816-1822 Med ortregister.
4142374 Teda församling A I:8, 1823-1841 A I Husförhörslängder 8, 1823-1841 Med ortregister. I tre upplägg: 1823-1829(1930), 1830-1836, 1837-1841.
4142374 Teda församling A I:9, 1841-1850 A I Husförhörslängder 9, 1841-1850 Med ortregister. I två upplägg: 1841-1845, 1846-1850.
4142374 Teda församling A I:10, 1851-1861 A I Husförhörslängder 10, 1851-1861 Med ortregister. I två upplägg: 1851-1855(1856), 1856-11-01--1860(1861).
4142374 Teda församling A I:11, 1861-1866 A I Husförhörslängder 11, 1861-1866
4142375 Teda församling C:1, 1682-1728 C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1728 Lucka 1684-1688, 1718-1719, 1722-1724. Innehåller även vigselbok 1690-1727 och dödbok 1716-1728.
4142375 Teda församling C:2, 1729-1746 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1746 Innehåller även vigselbok 1731-1746, dödbok 1736-1738, 1740-1742 (saknas för mellanliggande år).
4142375 Teda församling C:3, 1746-1793 C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1793 Innehåller även vigselbok 1746-1794 och dödbok 1746-1794.
4142375 Teda församling C:5, 1794-1868 C Födelse- och dopböcker 5, 1794-1868 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1794-1867 och död- och begravningsbok 1794-1867(1868).
4142375 Teda församling D II:1, 1828-1847 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1828-1847
4142375 Teda församling D II:2, 1848-1883 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1848-1883
4142376 Tegelsmora församling A I:1, 1712-1735 A I Husförhörslängder 1, 1712-1735 Fyra upplägg: 1712, 1713, 1715-1716, 1720-1735. Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1712.
4142376 Tegelsmora församling A I:2, 1735-1752 A I Husförhörslängder 2, 1735-1752 "Två upplägg, vartdera med ortregister: 1) 1735-1742 2) 1743(?)-1752."
4142376 Tegelsmora församling A I:3, 1753-1760 A I Husförhörslängder 3, 1753-1760 Med ortregister.
4142376 Tegelsmora församling A I:4, 1761-1770 A I Husförhörslängder 4, 1761-1770 Med ortsregister.
4142376 Tegelsmora församling A I:5, 1771-1784 A I Husförhörslängder 5, 1771-1784 "Med ortregister. Två upplägg: 1) 1771-1777 2) 1778-1784."
4142376 Tegelsmora församling A I:6, 1785-1798 A I Husförhörslängder 6, 1785-1798 "Med ortregister. Två upplägg: 1) 1785-1791 2) 1792-1798."
4142377 Tegelsmora församling A I:7, 1799-1812 A I Husförhörslängder 7, 1799-1812 "Med ortregister. Två upplägg: 1) 1799-1805 (10) 2) 1806-1812."
4142377 Tegelsmora församling A I:8, 1812-1818 A I Husförhörslängder 8, 1812-1818 Med ortsregister och register på änkor vid Tobo bruk samt på gruvarbetare.
4142377 Tegelsmora församling A I:9, 1818-1830 A I Husförhörslängder 9, 1818-1830 "Två upplägg: 1) 1818-1824 med ortregister och register på änkor vid Tobo bruk och på gruvarbetare 2) 1825-1830 med ortregister."
4142377 Tegelsmora församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med ortregister.
4142378 Tegelsmora församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortregister.
4142378 Tegelsmora församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister.
4142378 Tegelsmora församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister.
4142378 Tegelsmora församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med register på sexmansrotar, byar och gårdar, soldater och Tobo bruks folk.
4142378 Tegelsmora församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med register på sexmansrotar, förhörsrotar, byar och gårdar, soldater och Tobo bruks folk.
4142379 Tegelsmora församling A I:16, 1861-1870 A I Husförhörslängder 16, 1861-1870 Med register på sexmansrotar, förhörsrotar, byar och gårdar, soldater och Tobo bruks folk.
4142379 Tegelsmora församling B:1, 1833-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1861
4142379 Tegelsmora församling B:2, 1861-1877 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1877
4142379 Tegelsmora församling C:1, 1741-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1741-1759 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1741-1759 2) Död- och begravningsbok 1741-1759 3) Förteckning över utdelade böcker av fattigskolans medel 1805, 1807-1810, 1815, 1826-1828 4) Inkomstspecial över lasarettsmedlen 1781-1783."
4142379 Tegelsmora församling C:2, 1760-1779 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1779 "I 1772 års födelsebok fattas ett blad. Innehåller även: 1) Vigselbok 1760-1779 2) Död- och begravningsbok 1760-1794."
4142379 Tegelsmora församling C:3, 1780-1825 C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1825 Innehåller även: Utflyttningslängd 1831.
4142379 Tegelsmora församling C:4, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861 Innehåller även (från slutet): Lysnings- och vigselbok 1826-1861.
4142379 Tegelsmora församling C:6, 1861-1885 C Födelse- och dopböcker 6, 1861-1885 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok.
4142380 Teda församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med ortregister.
4142380 Teda församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn.
4142380 Teda församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880
4142380 Teda församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885
4142380 Teda församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890
4142380 Teda församling A I:17, 1891-1900 A I Husförhörslängder 17, 1891-1900 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142381 Tegelsmora församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142381 Tegelsmora församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142381 Tegelsmora församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4142382 Tegelsmora församling D II:1, 1736-1752 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1736-1752
4142382 Tegelsmora församling D II:2, 1809-1819 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1809-1819 Innehåller även (från slutet) längd över nattvardsungdom 1814, 1816, 1818.
4142382 Tegelsmora församling D II:3, 1820-1842 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1820-1842
4142382 Tegelsmora församling D II:4, 1842-1866 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1842-1866
4142382 Tegelsmora församling E I:1, 1780-1825 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1780-1825 Lysningsdagar blott 1803-1825.
4142382 Tegelsmora församling F:1, 1795-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1795-1861
4142383 Tegelsmora församling L I a:1, 1616-1672 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1616-1672 Räkenskaper 1616-1638, 1653-1672. Skuldbok 1617, 1700. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1701, kyrkoinventarium 1616, 1640, 1654, 1672, 1683 (tillägg),1701, prästgårdsinventarium 1617, 1654, 1672, 1701, förteckning över prästgårdens ägor (1616), husesyner i prästgården 1654, 1672, 1683, 1701, riksens råds svar på prästerskapets besvär 1633, series pastorum, omfattande tiden 1577-1800.
4142383 Tegelsmora församling L I a:2, 1672-1714 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1672-1714 Innehåller även protokoll vid biskopsvisitationer 1691, 1702, kyrkans inventarium 1691, 1702 och prästgårdens inventarium 1691.
4142383 Tegelsmora församling L I a:3, 1715-1737 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1715-1737 Innehåller även fattigvårdsräkenskaper 1717-1737.
4142383 Tegelsmora församling L I a:4, 1737-1756 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1737-1756 Innehåller även fattigvårdsräkenskaper 1737-1756.
4142384 Tensta församling A I:1, 1760-1768 A I Husförhörslängder 1, 1760-1768
4142384 Tensta församling A I:2, 1770-1784 A I Husförhörslängder 2, 1770-1784 "Två upplägg: 1) 1770-1780 2) 1781-1784. Innehåller även: Konfirmationslängd 1769-1782."
4142384 Tensta församling A I:3, 1786-1799 A I Husförhörslängder 3, 1786-1799 Upplagd till 1799, men anteckningar om avgång t.o.m. 1805, enstaka t.o.m. 1808.
4142384 Tensta församling A I:4 a, 1801-1814 A I Husförhörslängder 4 a, 1801-1814
4142384 Tensta församling A I:4 b, 1801-1814 A I Husförhörslängder 4 b, 1801-1814
4142384 Tensta församling A I:5, 1814-1821 A I Husförhörslängder 5, 1814-1821
4142385 Tensta församling A I:6, 1821-1827 A I Husförhörslängder 6, 1821-1827 Med ortregister.
4142385 Tensta församling A I:7, 1828-1832 A I Husförhörslängder 7, 1828-1832
4142385 Tensta församling A I:8, 1833-1837 A I Husförhörslängder 8, 1833-1837 Med ortregister.
4142385 Tensta församling A I:9, 1838-1840 A I Husförhörslängder 9, 1838-1840 Med ortregister och register på sexmansrotar.
4142386 Tensta församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 "Med ortregister och register på sexmansrotar. Fol. 1-262. Innehåller även: 1) Längd å dem som från 1833 undergått kyrkoplikt 1841-1845 2) Längd å exkommunicerade 1841(-1845?)."
4142386 Tensta församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 "Med ortregister (inkomplett) och register på sexmansrotar. Innehåller även: 1) Längd å exkommunicerade 1846-1850 2) Längd å dem som sedan 1833 undergått kyrkoplikt. 1846-1850."
4142386 Tensta församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister och register på sexmansrotar. Innehåller även: Längd å dem som efter 1851 undergått kyrkoplikt 1851(-1855?).
4142387 Tensta församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister och register på sexmans- och förhörsrotar.
4142387 Tensta församling B:1, 1834-1860 B Flyttningslängder 1, 1834-1860 Inflyttningslängd 1834-1856 och utflyttningslängd 1834-1860.
4142388 Tensta församling C:1, 1671-1707 C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1707 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1671-1707 2) Dödbok 1671-1707 3) Anteckningar om Salsta- gravens kistor, efter 1726."
4142388 Tensta församling C:2, 1718-1743 C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1743 "Lucka 1727-1731. Innehåller även: 1)Vigselbok 1718-1743 2)Död- och begravningsbok 1718-1743."
4142388 Tensta församling C:3, 1744-1800 C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1800 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1744-1800 2) Dödbok 1744-1800."
4142388 Tensta församling C:4, 1801-1833 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1833
4142388 Tensta församling C:5, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1861
4142388 Tensta församling D II:1, 1785-1802 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1785-1802
4142388 Tensta församling E I:1, 1801-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1860 Innehåller även: Död- och begravningsbok 1801-1862.
4142388 Tensta församling L I:1, 1688-1733 L I Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1688-1733 Innehåller även anteckningar om gåvor till kyrkan 1720-1731 (i början av vol.) och sockenstämmoprotokoll 1724-07-26 (i början av vol.).
4142388 Tensta församling N I:1, 1637-1678 N I Visitationsprotokoll 1, 1637-1678 Prostvisitationsprotokoll 1637, 1639, 1642, 1652, 1673, 1678. Innehåller även kyrkoinventarier 1651, 1671, 1695, prästgårdsinventarier 1652, 1696, husesyner i prästgården 1657, 1671, husesyner i klockare-(kaplansgården) 1652, 1672, 1684, kyrkoräkenskaper 1644-1656, 1671-1694, skuldbok 1656-1714, sockenstämmoprotokoll 1673-09-08.
4142389 Tensta församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870 Med ortregister och register på sexmans- och förhörsrotar.
4142389 Tensta församling A I:15, 1871-1880 A I Husförhörslängder 15, 1871-1880
4142389 Tensta församling A I:16, 1881-1885 A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4142390 Tegelsmora församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4142390 Tegelsmora församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142391 Tierps församling A I:1, 1774-1781 A I Husförhörslängder 1, 1774-1781
4142391 Tierps församling A I:2 a, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2 a, 1782-1788 Uppslag 1-300
4142391 Tierps församling A I:2 b, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2 b, 1782-1788 Uppslag 301-602
4142392 Tierps församling A I:3 a, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3 a, 1789-1795 Uppslag 1-311
4142392 Tierps församling A I:3 b, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3 b, 1789-1795 Uppslag 312-619
4142392 Tierps församling A I:4, 1796-1802 A I Husförhörslängder 4, 1796-1802
4142393 Tierps församling A I:5 a, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5 a, 1803-1809 Uppslag 1-356
4142393 Tierps församling A I:5 b, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5 b, 1803-1809 Uppslag 357-717
4142394 Tierps församling A I:6 a, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6 a, 1810-1816 Uppslag 1-410
4142394 Tierps församling A I:6 b, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6 b, 1810-1816 Uppslag 401-799
4142395 Tierps församling A I:7 a, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7 a, 1817-1824 Uppslag 1-392
4142395 Tierps församling A I:7 b, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7 b, 1817-1824 Uppslag 393-749
4142396 Tierps församling A I:8 a, 1824-1829 A I Husförhörslängder 8 a, 1824-1829 Uppslag 1-400
4142396 Tierps församling A I:8 b, 1824-1829 A I Husförhörslängder 8 b, 1824-1829 Uppslag 401-804
4142397 Tierps församling A I:9 a, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9 a, 1829-1834 Uppslag 1-469
4142397 Tierps församling A I:9 b, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9 b, 1829-1834 Uppslag 470-870
4142398 Tierps församling A I:10 a, 1835-1840 A I Husförhörslängder 10 a, 1835-1840 Uppslag 1-408
4142398 Tierps församling A I:10 b, 1835-1840 A I Husförhörslängder 10 b, 1835-1840 Uppslag 450-892
4142399 Tierps församling A I:11 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1841-1845 Uppslag 1-434
4142399 Tierps församling A I:11 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1841-1845 Uppslag 435-860
4142400 Tensta församling A I:17, 1886-1890 A I Husförhörslängder 17, 1886-1890
4142400 Tensta församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895
4142401 Tierps församling A I:12 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850 Uppslag 1-445
4142401 Tierps församling A I:12 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850 Uppslag 447-876
4142402 Tierps församling A I:13 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1855 Uppslag 1-514
4142402 Tierps församling A I:13 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1855 Uppslag 461-1012
4142403 Tierps församling A I:14 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1860 Uppslag 1-507
4142403 Tierps församling A I:14 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1860 Uppslag 508-966
4142404 Tierps församling A I:15 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 Uppslag 1-321
4142404 Tierps församling A I:15 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 Uppslag 322-534. Med förteckning över personer utan känd vistelseort 1861
4142405 Tierps församling A I:15 c, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 c, 1861-1865 Uppslag 540-780
4142405 Tierps församling A I:15 d, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15 d, 1861-1865 Uppslag 781-1008. Med förteckning över personer utan känd vistelseort 1861
4142406 Tierps församling A I:16 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 Uppslag 1-289
4142406 Tierps församling A I:16 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 Med förteckning över personer utan känd vistelseort
4142407 Tierps församling A I:16 c, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 c, 1866-1870 Uppslag 597-895
4142407 Tierps församling A I:16 d, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16 d, 1866-1870 Uppslag 896-1190. Med förteckning över personer utan känd vistelseort
4142408 Tierps församling A I:17 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 Uppslag 1-289
4142408 Tierps församling A I:17 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 Uppslag 290-564. Med förteckning över personer utan känd vistelseort
4142409 Tierps församling A I:17 c, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 c, 1871-1875 Uppslag 620-899
4142409 Tierps församling A I:17 d, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17 d, 1871-1875 Uppslag 900-1197. Med förteckning över personer utan känd vistelseort
4142410 Tierps församling B:1, 1838-1850 B Flyttningslängder 1, 1838-1850
4142410 Tierps församling B:2, 1851-1861 B Flyttningslängder 2, 1851-1861
4142410 Tierps församling B:3, 1861-1884 B Flyttningslängder 3, 1861-1884
4142410 Tierps församling C:1, 1723-1742 C Födelse- och dopböcker 1, 1723-1742 Innehåller även vigselbok 1723-1741 och dödbok 1723-1741
4142410 Tierps församling C:2, 1743-1768 C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1768
4142410 Tierps församling C:3, 1769-1800 C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1800
4142411 Tierps församling C:4, 1801-1837 C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1837
4142411 Tierps församling C:5, 1838-1850 C Födelse- och dopböcker 5, 1838-1850
4142411 Tierps församling C:6, 1851-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1851-1861
4142411 Tierps församling C:7, 1862-1869 C Födelse- och dopböcker 7, 1862-1869
4142411 Tierps församling C:8, 1870-1879 C Födelse- och dopböcker 8, 1870-1879
4142411 Tierps församling C:9, 1879-1880 C Födelse- och dopböcker 9, 1879-1880 Koncept till födelse- och dopbok. Innehåller även längd över nattvardsgäster 1895-1897.
4142412 Tierps församling D II:1, 1868-1874 D II Längder över nattvardgäster (kommunionlängder) 1, 1868-1874
4142412 Tierps församling E I:1, 1742-1804 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1742-1804 Innehåller även dödbok 1742-1806
4142412 Tierps församling E I:2, 1805-1850 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1805-1850
4142412 Tierps församling E I:3, 1851-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1851-1861
4142412 Tierps församling E I:4, 1862-1874 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1862-1874
4142412 Tierps församling F:1, 1807-1850 F Död- och begravningsböcker 1, 1807-1850 Innehåller även kyrkokassans special 1792-1801, fattigkassans special, sockenapotekens special 1792-1802 samt kollekter 1792-1799.
4142412 Tierps församling F:2, 1851-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1851-1861
4142412 Tierps församling F:3, 1862-1882 F Död- och begravningsböcker 3, 1862-1882
4142413 Tierps församling A I:18 a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1880 Uppslag 1-289
4142413 Tierps församling A I:18 b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 Uppslag 290-587. Med förteckning över personer utan känd vistelseort
4142414 Tierps församling A I:18 c, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 c, 1876-1880 Uppslag 600-896
4142414 Tierps församling A I:18 d, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18 d, 1876-1880 Uppslag 900-1197. Med förteckning över obefintliga
4142415 Tierps församling A I:19 a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 Uppslag 1-301
4142415 Tierps församling A I:19 b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1885 Uppslag 302-599
4142416 Tierps församling A I:19 c, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 c, 1881-1885 Uppslag 600-889
4142416 Tierps församling A I:19 d, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19 d, 1881-1885 Uppslag 890-1185. Med längd över obefintliga
4142417 Tierps församling A I:20 a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 Uppslag 1-300
4142417 Tierps församling A I:20 b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 Uppslag 301-600
4142418 Tierps församling A I:20 c, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 c, 1886-1890 Uppslag 601-900
4142418 Tierps församling A I:20 d, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20 d, 1886-1890 Uppslag 901-1200. Med längd över obefintliga
4142419 Tillinge församling A I:1 a, 1739-1746 A I Husförhörslängder 1 a, 1739-1746 Omkring 1739, uppslag 200-234, ej hela socknen. 1741-1746, uppslag 1-192. Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1746-1747, 1755.
4142419 Tillinge församling A I:1 b, 1746-1756 A I Husförhörslängder 1 b, 1746-1756 Med ortregister.
4142419 Tillinge församling A I:2, 1756-1765 A I Husförhörslängder 2, 1756-1765 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1756-1762 och in- och utflyttningslängd 1762, 1765.
4142419 Tillinge församling A I:3, 1763-1766 A I Husförhörslängder 3, 1763-1766 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1763-1767.
4142419 Tillinge församling A I:4, 1766-1771 A I Husförhörslängder 4, 1766-1771 Med ortregister. Defekt. Uppslag 96 saknas.
4142419 Tillinge församling A I:5, 1772-1778 A I Husförhörslängder 5, 1772-1778 Med ortregister.
4142420 Tillinge församling A I:6, 1779-1785 A I Husförhörslängder 6, 1779-1785 Med ortregister.
4142420 Tillinge församling A I:7, 1786-1792 A I Husförhörslängder 7, 1786-1792 Med ortregister.
4142420 Tillinge församling A I:8, 1793-1799 A I Husförhörslängder 8, 1793-1799 Med ortregister.
4142420 Tillinge församling A I:9 a, 1800-1810 A I Husförhörslängder 9 a, 1800-1810 Med ortregister.
4142420 Tillinge församling A I:9 b, 1800-1810 A I Husförhörslängder 9 b, 1800-1810 Med ortregister.
4142421 Tillinge församling A I:10 a, 1811-1817 A I Husförhörslängder 10 a, 1811-1817 Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängd 1832-1833.
4142421 Tillinge församling A I:10 b, 1811-1817 A I Husförhörslängder 10 b, 1811-1817 Med ortregister.
4142421 Tillinge församling A I:11, 1818-1824 A I Husförhörslängder 11, 1818-1824 Med ortregister.
4142422 Tillinge församling A I:12, 1825-1831 A I Husförhörslängder 12, 1825-1831 Med ortregister.
4142422 Tillinge församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Med ortregister. Innehåller även påbörjad flyttningslängd 1836.
4142422 Tillinge församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Med ortregister.
4142423 Tierps församling A I:21 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 Uppslag 1-300
4142423 Tierps församling A I:21 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 Uppslag 301-600
4142424 Tierps församling A I:21 c, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 c, 1891-1895 Uppslag 601-900
4142424 Tierps församling A I:21 d, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21 d, 1891-1895 Uppslag 901-1200. Med längd över obefintliga Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142425 Tillinge församling A I:19 a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19 a, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1865.
4142425 Tillinge församling A I:19 b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19 b, 1861-1865
4142425 Tillinge församling A I:20 a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 a, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4142425 Tillinge församling A I:20 b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20 b, 1866-1870
4142426 Tillinge församling A I:21 a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 a, 1871-1875 Uppslag 1-184. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn.
4142426 Tillinge församling A I:21 b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21 b, 1871-1875 Uppslag 185-365.
4142426 Tillinge församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn.
4142427 Tillinge församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1881.
4142428 Tillinge församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1851-1855.
4142428 Tillinge församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1856-1860.
4142428 Tillinge församling B:1, 1836-1863 B Flyttningslängder 1, 1836-1863
4142428 Tillinge församling C:8, 1838-1861 C Födelse- och dopböcker 8, 1838-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1838-1861.
4142428 Tillinge församling F:2, 1838-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1838-1861
4142429 Tillinge församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1841-1845.
4142429 Tillinge församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1850.
4142430 Tolfta församling A I:1, 1773-1779 A I Husförhörslängder 1, 1773-1779 Innehåller även pålysningsbok 1808-1809.
4142430 Tolfta församling A I:2, 1780-1786 A I Husförhörslängder 2, 1780-1786
4142430 Tolfta församling A I:3, 1787-1800 A I Husförhörslängder 3, 1787-1800
4142430 Tolfta församling A I:4, 1801-1812 A I Husförhörslängder 4, 1801-1812
4142431 Tolfta församling A I:5, 1812-1824 A I Husförhörslängder 5, 1812-1824 Innehåller även anteckningar om två eldsvådor 1824 och 1825.
4142431 Tolfta församling A I:6, 1825-1834 A I Husförhörslängder 6, 1825-1834
4142431 Tolfta församling A I:7, 1835-1845 A I Husförhörslängder 7, 1835-1845
4142432 Tillinge församling A I:24 a, 1886-1894 A I Husförhörslängder 24 a, 1886-1894 Uppslag 1-338.
4142432 Tillinge församling A I:24 b, 1886-1894 A I Husförhörslängder 24 b, 1886-1894 Uppslag 1-304. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142433 Kungs-Husby församling A I:7, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7, 1836-1841
4142433 Kungs-Husby församling A I:8, 1842-1845 A I Husförhörslängder 8, 1842-1845 Med ortregister.
4142433 Kungs-Husby församling A I:9, 1846-1852 A I Husförhörslängder 9, 1846-1852 Med ortregister.
4142433 Kungs-Husby församling A I:10, 1853-1860 A I Husförhörslängder 10, 1853-1860 Med ortregister.
4142433 Kungs-Husby församling B:1, 1851-1860 B Flyttningslängder 1, 1851-1860 Innehåller även flyttlängd för Torsvi 1851-1860.
4142433 Kungs-Husby församling C:1, 1715-1800 C Födelse- och dopböcker 1, 1715-1800 Innehåller även anteckningar angående kyrkoinkomster för åren 1714-1718.
4142433 Kungs-Husby församling C:2, 1801-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1861
4142433 Kungs-Husby församling E I:1, 1838-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1838-1861
4142433 Kungs-Husby församling F:1, 1764-1838 F Död- och begravningsböcker 1, 1764-1838 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1764-1837.
4142433 Kungs-Husby församling F:2, 1839-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1839-1861
4142434 Tolfta församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 Med personregister över Strömsbergs bruk. Innehåller även längder över nattvardsungdom och folkmängdsuppgifter.
4142434 Tolfta församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Med personregister över Strömsbergs bruk. Innehåller även längder över nattvardsungdom och folkmängdsuppgifter.
4142435 Tolfta församling A I:13, 1871-1880 A I Husförhörslängder 13, 1871-1880 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1871-1874.
4142436 Tolfta församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom för år 1881.
4142436 Tolfta församling A I:15 a, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15 a, 1886-1895 Uppslag 420-615
4142436 Tolfta församling A I:15 b, 1886-1895 A I Husförhörslängder 15 b, 1886-1895 Uppslag 616-874 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142440 Tolfta församling A I:8, 1846-1850 A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Med personregister över Strömsbergs bruk.
4142440 Tolfta församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med personregister över Strömsbergs bruk.
4142440 Tolfta församling A I:10, 1856-1860 A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med personregister över Strömsbergs bruk. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1858-1861 (för 1861 ofullständig) samt nattvardsbarn 1858-1860.
4142441 Torsvi församling A I:1, 1765-1778 A I Husförhörslängder 1, 1765-1778
4142441 Torsvi församling A I:2, 1779-1792 A I Husförhörslängder 2, 1779-1792
4142441 Torsvi församling A I:3, 1799-1805 A I Husförhörslängder 3, 1799-1805 Första bladet bortrivet.
4142441 Torsvi församling A I:4, 1819-1830 A I Husförhörslängder 4, 1819-1830 Med ortregister. Innehåller även flyttninggslängd 1827, 1829
4142441 Torsvi församling A I:5, 1836-1841 A I Husförhörslängder 5, 1836-1841
4142441 Torsvi församling A I:6, 1842-1846 A I Husförhörslängder 6, 1842-1846 Med ortregister.
4142441 Torsvi församling A I:7, 1847-1852 A I Husförhörslängder 7, 1847-1852 Med ortregister.
4142441 Torsvi församling A I:8, 1853-1861 A I Husförhörslängder 8, 1853-1861 Med ortregister.
4142442 Tolfta församling C I:1, 1688-1776 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1776
4142442 Tolfta församling C I:2, 1776-1827 C I Födelse- och dopböcker 2, 1776-1827 Saknas mellan 1778-05-18--12-28 samt hela 1781. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1800-1838, död- och begravningsbok 1783-1838, in- och utflyttningslängd 1806-1846 (1845 års inflyttningslängd saknas).
4142442 Tolfta församling C I:3, 1828-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1828-1861 Innehåller även husförhörslängd för Strömsbergs bruk (forts på A I:7) 1841-1845 och förteckningar över sockennämndens och nödhjälpskommittés ledamöter 1846.
4142442 Tolfta församling E I:1, 1839-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1839-1861.
4142442 Tolfta församling L I a:1, 1707-1776 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1707-1776 Räkenskaperna för åren 1707-1711 utgöras av ett löst inlagt fragment. Innehåller även kyrkoinventarium 1761.
4142443 Torsvi församling C:1, 1719-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1861 Luckor 1723 0ch 1724. Födelse- och dopboken 1725 defekt
4142443 Torsvi församling F:1, 1776-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1776-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok.
4142443 Torsvi församling L I a:1, 1652-1801 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1652-1801 Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1720-1801 och kyrkoinventarier 1719, 1739.
4142444 Tuna församling A I:1, 1693-1737 A I Husförhörslängder 1, 1693-1737 Innehåller även konfirmationslängd 1712-1716, 1726, 1734-1736, längd över förhör med dem som ämna ingå äktenskap 1693-1717.
4142444 Tuna församling A I:2, 1737-1763 A I Husförhörslängder 2, 1737-1763 I två upplägg, det senare börjande 1750.
4142444 Tuna församling A I:3 a, 1764-1778 A I Husförhörslängder 3 a, 1764-1778 Upplagd endast för åren 1770-1771, men anteckningarna omfattar hela tiden 1764-1778.
4142444 Tuna församling A I:3 b, 1778-1785 A I Husförhörslängder 3 b, 1778-1785 Upplagd endast för åren 1784-1785 (ställvis även 1787), men anteckningarna om avgång m m omfattar tiden 1778-1785.
4142444 Tuna församling A I:4, 1786-1799 A I Husförhörslängder 4, 1786-1799
4142445 Tuna församling A I:5, 1800-1806 A I Husförhörslängder 5, 1800-1806
4142445 Tuna församling A I:6, 1807-1813 A I Husförhörslängder 6, 1807-1813
4142445 Tuna församling A I:7, 1814-1821 A I Husförhörslängder 7, 1814-1821
4142445 Tuna församling A I:8, 1821-1826 A I Husförhörslängder 8, 1821-1826
4142445 Tuna församling A I:9, 1826-1831 A I Husförhörslängder 9, 1826-1831 Innehåller även statistiska anteckningar till ledning vid 5-årstabellens uppgörande för Tuna och Stavby 1826-1830.
4142446 Veckholms församling A I:5, 1805-1811 A I Husförhörslängder 5, 1805-1811 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1811 och husförhörslängd för vissa delar av Kungs Husby och Torsvi församlingar 1806-1823.
4142446 Veckholms församling A I:6, 1811-1818 A I Husförhörslängder 6, 1811-1818 Innehåller även inflyttningslängd 1811-1821 och utflyttningslängd 1811-1820.
4142446 Veckholms församling A I:7, 1819-1825 A I Husförhörslängder 7, 1819-1825 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1821-1825.
4142447 Torsvi församling A I:9, 1862-1868 A I Husförhörslängder 9, 1862-1868 Med ortregister.
4142447 Torsvi församling A I:10, 1869-1873 A I Husförhörslängder 10, 1869-1873
4142447 Torsvi församling A I:11, 1874-1880 A I Husförhörslängder 11, 1874-1880
4142447 Torsvi församling A I:12, 1881-1890 A I Husförhörslängder 12, 1881-1890
4142447 Torsvi församling A I:13, 1891-1895 A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142457 Tuna församling A I:10, 1831-1836 A I Husförhörslängder 10, 1831-1836 Innehåller även statistiska anteckningar rörande Tuna och Stavby till ledning vid 5-årstabellens upprättande 1831-1835, uppgifter om antalet kommunikanter 1833-1836, uppgifter om antalet vaccinerade barn i Tuna och Stavby 1831-1835.
4142457 Tuna församling A I:11, 1836-1841 A I Husförhörslängder 11, 1836-1841 Innehåller även statistiska anteckningar till ledning vid 5-årstabellens upprättande 1836-1840, statistiska anteckningar för Stavby socken av ovannämnt slag 1836-1839, uppgifter om antalet kommunikanter 1836-1841, uppgifter om antalet vaccinerade barn i Tuna och Stavby 1836-1840.
4142457 Tuna församling A I:12, 1841-1846 A I Husförhörslängder 12, 1841-1846 Innehåller även statistiska anteckningar till ledning vid 5-årstabellens upprättande 1841-1845, statistiska anteckningar rörande Stavby socken av ovannämnt slag 1841-1844, uppgifter om antalet kommunikanter 1841-1846, uppgifter om antalet vaccinerade barn i Tuna och Stavby 1841-1845.
4142458 Tuna församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Innehåller även anteckningar om vaccinerade 1846, kommunikanter 1846-1847, folkmängden 1846.
4142458 Tuna församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Innehåller även anteckningar om folkmängden 1851-1855.
4142458 Tuna församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Dito 1856-1860.
4142459 Tuna församling B:1, 1834-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1834-1860
4142459 Tuna församling C:1, 1661-1715 C Födelse- och dopböcker 1, 1661-1715 "Innehåller även vigselbok och dödbok för samma år anteckningar om arbeten i kyrkan m m 1662-1686 anteckningar om kyrkoherde Ingemar d. 1385 (från hans gravsten) series pastorum 1554-1690."
4142459 Tuna församling C:2, 1712-1717 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1717 Innehåller även vigselbok 1712-1717, dödbok 1712-1718.
4142459 Tuna församling C:3, 1716-1766 C Födelse- och dopböcker 3, 1716-1766 "Innehåller även vigselbok 1716-1765, dödbok 1716-1766 längd över vaccinerade 1811-1813 konfirmationslängd 1771-1782."
4142459 Tuna församling C:4, 1767-1820 C Födelse- och dopböcker 4, 1767-1820 Innehåller även vigselbok och dödbok för samma år.
4142459 Tuna församling C:5, 1821-1851 C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1851 Innehåller även lysnings-och vigselbok 1821-1851 och död-och begravningsbok 1821-1861.
4142459 Tuna församling E I:1, 1852-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok för Stavby 1861-1867.
4142460 Tuna församling C:6, 1830-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1830-1860 Duplett. Innehåller även vigselbok och dödbok 1840-1850.
4142461 Tuna församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865
4142461 Tuna församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870
4142461 Tuna församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875
4142462 Tuna församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Med ortregister.
4142462 Tuna församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister.
4142481 Uppsala domkyrka A I a:1, 1728-1736 A I a Husförhörslängder, huvudserie 1, 1728-1736 Personregister. Finns i forskarsalen (1 band).
4142481 Uppsala domkyrka A I a:2, 1749-1779 A I a Husförhörslängder, huvudserie 2, 1749-1779 Innehåller i slutet (avd. gesäller) strödda annotationer t o m år 1790. Personregister till volymen förvaras i forskarsalen (3 band).
4142482 Uppsala domkyrka A I a:3 a, 1780-1790 A I a Husförhörslängder, huvudserie 3 a, 1780-1790 Strödda anteckningar t o m 1812.
4142482 Uppsala domkyrka A I a:3 b, 1780-1790 A I a Husförhörslängder, huvudserie 3 b, 1780-1790 Utgör ett 1887 upprättat namnregister över A I a:3 a.
4142482 Uppsala domkyrka A I a:4 a, 1800-1812 A I a Husförhörslängder, huvudserie 4 a, 1800-1812 Upptager endast gårdsägarnes och de vid förhören tillstädesvarandes namn.
4142482 Uppsala domkyrka A I a:4 b, 1813-1830 A I a Husförhörslängder, huvudserie 4 b, 1813-1830 Upptager endast gårdsägarnes och de vid förhören tillstädesvarandes namn.
4142483 Uppsala domkyrka A I a:5 a, 1813- A I a Husförhörslängder, huvudserie 5 a, 1813- Norra Fjärdingen.
4142483 Uppsala domkyrka A I a:5 b, 1813- A I a Husförhörslängder, huvudserie 5 b, 1813- Södra Fjärdingen.
4142483 Uppsala domkyrka A I a:5 c, 1813- A I a Husförhörslängder, huvudserie 5 c, 1813- Svartbäcken.
4142483 Uppsala domkyrka A I a:5 d, 1813- A I a Husförhörslängder, huvudserie 5 d, 1813- Kungsängen. Alla volymer har register över kvarter och gårdsägare.
4142484 Uppsala domkyrka A I a:6 a, 1816- A I a Husförhörslängder, huvudserie 6 a, 1816- Södra Fjärdingen.
4142484 Uppsala domkyrka A I a:6 b, 1816- A I a Husförhörslängder, huvudserie 6 b, 1816- Kungsängen. Med register över kvarter och gårdsägare (i båda volymerna).
4142485 Uppsala domkyrka A I a:7 a, 1831-1835 A I a Husförhörslängder, huvudserie 7 a, 1831-1835 Norra Fjärdingn.
4142485 Uppsala domkyrka A I a:7 b, 1831-1835 A I a Husförhörslängder, huvudserie 7 b, 1831-1835 Södra Fjärdingen.
4142485 Uppsala domkyrka A I a:7 c, 1831-1835 A I a Husförhörslängder, huvudserie 7 c, 1831-1835 Svartbäcken.
4142486 Uppsala domkyrka A I a:7 d, 1831-1835 A I a Husförhörslängder, huvudserie 7 d, 1831-1835 Kungsängen. Alla volymer har register över kvarter och gårdsägare.
4142487 Uppsala domkyrka A I a:8 a, 1836-1840 A I a Husförhörslängder, huvudserie 8 a, 1836-1840 Norra Fjärdingen.
4142487 Uppsala domkyrka A I a:8 b, 1836-1840 A I a Husförhörslängder, huvudserie 8 b, 1836-1840 Södra Fjärdingen.
4142487 Uppsala domkyrka A I a:8 c, 1836-1840 A I a Husförhörslängder, huvudserie 8 c, 1836-1840 Svartbäcken.
4142488 Odensala församling C I:3, 1833-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1833-1861
4142488 Odensala församling C I:5, 1862-1871 C I Födelse- och dopböcker 5, 1862-1871
4142488 Odensala församling D II:1, 1740-1770 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1740-1770
4142488 Odensala församling E I:1, 1833-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1861
4142488 Odensala församling F I:1, 1680-1688 F I Död- och begravningsböcker 1, 1680-1688 Särskilt register i volymen. I boken finns anteckningar om döda 1697, vilket emellertid torde vara felskrivning för 1687.
4142488 Odensala församling F I:2, 1833-1861 F I Död- och begravningsböcker 2, 1833-1861 Innehåller även något litet av Odensala kyrkohistoria.
4142489 Tuna församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister.
4142489 Tuna församling A I:22, 1891-1896 A I Husförhörslängder 22, 1891-1896 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142499 Uppsala domkyrka A I a:8 d, 1836-1840 A I a Husförhörslängder, huvudserie 8 d, 1836-1840 Kungsängen.
4142499 Uppsala domkyrka A I b:1, 1829- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 1, 1829-
4142499 Uppsala domkyrka A I b:2, 1830- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 2, 1830-
4142500 Uppsala domkyrka A I b:3, 1831- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 3, 1831-
4142500 Uppsala domkyrka A I b:4, 1829-1836 A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 4, 1829-1836 Innehåller Fjärdingsroten 1835, Svartbäcksroten 1835-1836 samt odaterade från tiden 1829-1931 och 1835-1836.
4142501 Uppsala domkyrka A I b:5, 1836- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 5, 1836- Med personregister. Endast Kungsängen och Södra Fjärdingen.
4142501 Uppsala domkyrka A I b:6, 1837- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 6, 1837- Med personregister.
4142502 Uppsala domkyrka A I b:9, 1840- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 9, 1840- Med personregister.
4142502 Uppsala domkyrka A I b:10, 1841- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 10, 1841- Med personregister.
4142503 Uppsala domkyrka A I b:7, 1838- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 7, 1838- Med personregister.
4142503 Uppsala domkyrka A I b:8, 1839- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 8, 1839- Med personregister.
4142504 Uppsala domkyrka A I b:11, 1842- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 11, 1842- Med personregister.
4142504 Uppsala domkyrka A I b:12, 1843- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 12, 1843- Med personregister.
4142505 Uppsala domkyrka A I b:13, 1844- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 13, 1844- Med personregister.
4142506 Uppsala domkyrka A I b:14, 1845- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 14, 1845- Med personregister.
4142509 Uppsala domkyrka A I b:15, 1846- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 15, 1846-
4142510 Uppsala domkyrka A I b:16, 1847- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 16, 1847-
4142511 Uppsala domkyrka A I b:17, 1848-1849 A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 17, 1848-1849 Endast en handling för 1848
4142512 Uppsala domkyrka A I b:18, 1850- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 18, 1850-
4142513 Uppsala domkyrka A I b:19, 1851- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 19, 1851-
4142514 Uppsala domkyrka A I b:20, 1852- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 20, 1852-
4142515 Uppsala domkyrka B I:2, 1798-1814 B I Flyttningslängder 2, 1798-1814 Inflyttningslängd, med personregister.
4142515 Uppsala domkyrka B I:1, 1789-1813 B I Flyttningslängder 1, 1789-1813 Utflyttningslängd.
4142515 Uppsala domkyrka B I:4, 1815-1829 B I Flyttningslängder 4, 1815-1829 Inflyttningslängd, med personregister.
4142515 Uppsala domkyrka B I:3, 1814-1836 B I Flyttningslängder 3, 1814-1836 Utflyttningslängd.
4142515 Uppsala domkyrka B I:5, 1830-1840 B I Flyttningslängder 5, 1830-1840 Inflyttningslängd, med personregister. Innehåller även uppgifter om utflyttning 1816-1850-talet.
4142515 Uppsala domkyrka B I:6, 1837-1861 B I Flyttningslängder 6, 1837-1861 Utflyttningslängd t o m 1861-07-06.
4142516 Uppsala domkyrka D II:1, 1688-1730 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1688-1730 Gäller tiden 1688-1693, 1728-1730.
4142516 Uppsala domkyrka D II:2, 1800-1803 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1800-1803
4142516 Uppsala domkyrka D II:3, 1803-1809 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1803-1809
4142516 Uppsala domkyrka D II:4, 1809-1816 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1809-1816
4142516 Uppsala domkyrka E I:1, 1705-1739 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1705-1739
4142516 Uppsala domkyrka E I:2, 1739-1852 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1739-1852
4142519 Uppsala domkyrka F:1, 1705-1740 F Död- och begravningsböcker 1, 1705-1740 Innehåller även kyrkopliktslängd 1741-1745, 1757.
4142519 Uppsala domkyrka F:2, 1741-1776 F Död- och begravningsböcker 2, 1741-1776
4142519 Uppsala domkyrka F:3, 1790-1817 F Död- och begravningsböcker 3, 1790-1817
4142519 Uppsala domkyrka F:4, 1818-1846 F Död- och begravningsböcker 4, 1818-1846
4142519 Uppsala domkyrka L I aa:1, 1777-1829 L I aa Räkenskaper för kyrka. Äldre odelad serie 1, 1777-1829 Räkenskaper för begravningar. Domkyrkans inkomster för begravningar. I slutet särskild längd över begravda i domkyrkan 1777-1786.
4142519 Uppsala domkyrka L I aa:2, 1830-1851 L I aa Räkenskaper för kyrka. Äldre odelad serie 2, 1830-1851 "Egentligen enligt titeln: ""Uppbördsbok för domkyrkans inkomster vid begrafningar""."
4142520 Uppsala domkyrka A I a:9 a, 1849-1853 A I a Husförhörslängder, huvudserie 9 a, 1849-1853 Fjärdingsroten I.
4142520 Uppsala domkyrka A I a:9 b, 1849-1853 A I a Husförhörslängder, huvudserie 9 b, 1849-1853 Fjärdingsroten II.
4142521 Uppsala domkyrka A I a:9 c, 1849-1853 A I a Husförhörslängder, huvudserie 9 c, 1849-1853 Svartbäcksroten.
4142522 Uppsala domkyrka A I a:9 d, 1849-1853 A I a Husförhörslängder, huvudserie 9 d, 1849-1853 Vårfruroten.
4142522 Uppsala domkyrka A I a:9 e, 1849-1853 A I a Husförhörslängder, huvudserie 9 e, 1849-1853 Personregister för Fjärdingsroten Svartbäcksroten och Vårfruroten.
4142523 Uppsala domkyrka A I a:10 a, 1854-1859 A I a Husförhörslängder, huvudserie 10 a, 1854-1859 Fjärdingsroten I.
4142523 Uppsala domkyrka A I a:10 b, 1854-1859 A I a Husförhörslängder, huvudserie 10 b, 1854-1859 Fjärdingsroten II.
4142524 Uppsala domkyrka A I a:10 c, 1854-1859 A I a Husförhörslängder, huvudserie 10 c, 1854-1859 Svartbäcksroten.
4142525 Uppsala domkyrka A I a:10 d, 1854-1859 A I a Husförhörslängder, huvudserie 10 d, 1854-1859 Vårfruroten.
4142525 Uppsala domkyrka A I a:10 e, 1854-1859 A I a Husförhörslängder, huvudserie 10 e, 1854-1859 Personregister för Fjärdingsroten, Svartbäcksroten och Vårfruroten. Serien avslutad. Se vidare serierna A I aa, ab och ac.
4142526 Uppsala domkyrka B I:7, 1841-1851 B I Flyttningslängder 7, 1841-1851 Inflyttningslängd, med personregister.
4142526 Uppsala domkyrka B I:8, 1852-1860 B I Flyttningslängder 8, 1852-1860 Inflyttningslängd, med personregister.
4142526 Uppsala domkyrka F:5, 1836-1861 F Död- och begravningsböcker 5, 1836-1861
4142529 Uppsala domkyrka A I c:1, 1860-1864 A I c Namnregister till husförhörslängderna 1, 1860-1864 A-Ö
4142529 Uppsala domkyrka A I c:3, 1879-1882 A I c Namnregister till husförhörslängderna 3, 1879-1882 A-Ö
4142529 Uppsala domkyrka A I c:2, 1864-1877 A I c Namnregister till husförhörslängderna 2, 1864-1877 A-Ö
4142530 Uppsala domkyrka A I c:4, 1883-1886 A I c Namnregister till husförhörslängderna 4, 1883-1886 A-F
4142530 Uppsala domkyrka A I c:5, 1883-1886 A I c Namnregister till husförhörslängderna 5, 1883-1886 G-L
4142531 Uppsala domkyrka A I c:6, 1883-1886 A I c Namnregister till husförhörslängderna 6, 1883-1886 M-Ö
4142532 Uppsala domkyrka A I c:7, 1887-1896 A I c Namnregister till husförhörslängderna 7, 1887-1896 A-Eriksson född 1852
4142533 Uppsala domkyrka A I c:8, 1887-1896 A I c Namnregister till husförhörslängderna 8, 1887-1896 Erikkson född 1853-K
4142534 Uppsala domkyrka A I c:9, 1887-1896 A I c Namnregister till husförhörslängderna 9, 1887-1896 L-O
4142541 Uppsala domkyrka A I c:10, 1887-1896 A I c Namnregister till husförhörslängderna 10, 1887-1896 P-Ö
4142542 Uppsala domkyrka A I aa:1, 1860-1865 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 1, 1860-1865
4142543 Uppsala domkyrka A I ab:1, 1860-1864 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 1, 1860-1864
4142544 Uppsala domkyrka A I ac:1, 1860-1864 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 1, 1860-1864
4142545 Uppsala domkyrka A I ac:2, 1865-1878 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 2, 1865-1878 1
4142546 Uppsala domkyrka A I ac:3, 1865-1878 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 3, 1865-1878 2
4142549 Uppsala domkyrka A I aa:2, 1865-1879 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 2, 1865-1879 Sv
4142550 Uppsala domkyrka A I ac:4, 1865-1878 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 4, 1865-1878 No 1 n.b
4142551 Uppsala domkyrka A I ab:2, 1865-1879 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 2, 1865-1879 K
4142552 Uppsala domkyrka A I aa:3a,b, 1879-1881 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 3a,b, 1879-1881 Sv.nb
4142555 Uppsala domkyrka A I ab:3a,b,c, 1879-1882 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 3a,b,c, 1879-1882 Uppslag 1-249, 250-502, 503-749.
4142606 Uppsala domkyrka A I aa:4a,b, 1881-1883 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 4a,b, 1881-1883 Sv.N.B
4142607 Uppsala domkyrka A I ac:6, 1878-1884 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 6, 1878-1884 Fj.I N.B
4142608 Uppsala domkyrka A I ac:5, 1877-1883 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 5, 1877-1883
4142609 Uppsala domkyrka A I aa:5, 1883-1889 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 5, 1883-1889 S.A
4142610 Uppsala domkyrka A I aa:6, 1883-1889 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 6, 1883-1889 S.B
4142611 Uppsala domkyrka A I aa:7, 1883-1887 A I aa Husförhörslängder, Svartbäcksroten 7, 1883-1887 S.C
4142612 Uppsala domkyrka A I ab:4, 1882-1888 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 4, 1882-1888 K.A
4142613 Uppsala domkyrka A I ab:5a,b, 1882-1887 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 5a,b, 1882-1887 K.B. Uppslag 1-312, 313-620
4142614 Uppsala domkyrka A I ab:6, 1885-1890 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 6, 1885-1890 K.C
4142615 Uppsala domkyrka A I ab:7, 1887-1893 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 7, 1887-1893 K.D
4142616 Uppsala domkyrka A I ab:8, 1888-1892 A I ab Husförhörslängder, Kungsängsroten 8, 1888-1892 K.E
4142617 Uppsala domkyrka A I ac:7, 1884-1889 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 7, 1884-1889 F.A
4142621 Uppsala domkyrka A I ac:8, 1884-1888 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 8, 1884-1888 F.B
4142622 Uppsala domkyrka A I ac:9, 1887-1892 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 9, 1887-1892 F.C
4142623 Uppsala domkyrka A I ac:10a, 1888-1890 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 10a, 1888-1890 Uppslag F.D. 1-245.
4142624 Uppsala domkyrka A I ac:11, 1889-1893 A I ac Husförhörslängder, Fjärdingsroten 11, 1889-1893 F.E
4142625 Uppsala domkyrka A I b:23, 1886- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 23, 1886- Fjärdingsroten
4142626 Uppsala domkyrka A I b:26, 1887- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 26, 1887- Fjärdingsroten
4142627 Uppsala domkyrka A I b:29, 1888- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 29, 1888- Fjärdingsroten
4142628 Uppsala domkyrka A I b:32, 1889- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 32, 1889- Fjärdingsroten
4142629 Uppsala domkyrka A I b:35, 1890- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 35, 1890- Fjärdingsroten
4142630 Uppsala domkyrka A I b:41, 1892- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 41, 1892- Fjärdingsroten
4142631 Uppsala domkyrka A I b:38, 1891- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 38, 1891- Fjärdingsroten
4142632 Uppsala domkyrka A I b:44, 1893- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 44, 1893- Fjärdingsroten
4142638 Uppsala domkyrka A I b:47, 1894- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 47, 1894- Fjärdingsroten
4142639 Uppsala domkyrka A I b:50, 1895- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 50, 1895- Fjärdingsroten
4142640 Uppsala domkyrka A I b:25, 1887- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 25, 1887- Kungsängsroten
4142641 Uppsala domkyrka A I b:22, 1886- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 22, 1886- Kungsängsroten
4142642 Uppsala domkyrka A I b:28, 1888- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 28, 1888- Kungsängsroten
4142643 Uppsala domkyrka A I b:31, 1889- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 31, 1889- Kungsängsroten
4142644 Uppsala domkyrka A I b:34, 1890- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 34, 1890- Kungsängsroten
4142645 Uppsala domkyrka A I b:37, 1891- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 37, 1891- Kungsängsroten
4142646 Uppsala domkyrka A I b:40, 1892- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 40, 1892- Kungsängsroten
4142647 Uppsala domkyrka A I b:43, 1893- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 43, 1893- Kungsängsroten
4142648 Uppsala domkyrka A I b:46, 1894- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 46, 1894- Kungsängsroten
4142649 Uppsala domkyrka A I b:49, 1895- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 49, 1895- Kungsängsroten
4142652 Uppsala domkyrka A I b:21, 1886- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 21, 1886- Svartbäcksroten
4142653 Uppsala domkyrka A I b:24, 1887- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 24, 1887- Svartbäcksroten
4142654 Uppsala domkyrka A I b:27, 1888- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 27, 1888- Svartbäcksroten
4142655 Uppsala domkyrka A I b:30, 1889- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 30, 1889- Svartbäcksroten
4142656 Uppsala domkyrka A I b:33, 1890- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 33, 1890- Svartbäcksroten
4142657 Uppsala domkyrka A I b:36, 1891- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 36, 1891- Svartbäcksroten
4142658 Uppsala domkyrka A I b:39, 1892- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 39, 1892- Svartbäcksroten
4142659 Uppsala domkyrka A I b:42, 1893- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 42, 1893- Svartbäcksroten
4142660 Uppsala domkyrka A I b:45, 1894- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 45, 1894- Svartbäcksroten
4142661 Uppsala domkyrka A I b:48, 1895- A I b Husförhörsförteckningar, årligen avlämnade av husvärdarna 48, 1895- Svartbäcksroten
4142662 Uppsala-Näs församling A I:1, 1714-1744 A I Husförhörslängder 1, 1714-1744
4142662 Uppsala-Näs församling A I:2, 1751-1754 A I Husförhörslängder 2, 1751-1754 Innehåller även konfirmationslängd 1757-1761.
4142662 Uppsala-Näs församling A I:3, 1754-1767 A I Husförhörslängder 3, 1754-1767
4142662 Uppsala-Näs församling A I:4, 1767-1779 A I Husförhörslängder 4, 1767-1779 Fol. 1-53 och 1-77.
4142662 Uppsala-Näs församling A I:5, 1780-1794 A I Husförhörslängder 5, 1780-1794
4142662 Uppsala-Näs församling A I:6, 1795-1810 A I Husförhörslängder 6, 1795-1810
4142663 Uppsala-Näs församling A I:7, 1810-1825 A I Husförhörslängder 7, 1810-1825
4142663 Uppsala-Näs församling A I:8, 1826-1838 A I Husförhörslängder 8, 1826-1838 Med ortregister.
4142663 Uppsala-Näs församling A I:9, 1839-1858 A I Husförhörslängder 9, 1839-1858 "4 upplägg: 1839-1843 fol. 1-99 1844-1848 fol. 1-89 1849-1854 fol. 1-83 1854-1858 fol. 1-57. Innehåller även kyrkopliktslängd 1841-1851 (i volymens slut)."
4142670 Uppsala-Näs församling A I:12, 1876-1880 A I Husförhörslängder 12, 1876-1880
4142670 Uppsala-Näs församling A I:13, 1881-1885 A I Husförhörslängder 13, 1881-1885
4142670 Uppsala-Näs församling A I:14, 1886-1894 A I Husförhörslängder 14, 1886-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142671 Vaksala församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med dragon och soldatregister. Förteckning över husförhörsturer. Innehåller även längd över beväringsmanskap vid mantalsskrivningen 1862-1865.
4142671 Vaksala församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Med dragon och soldatregister.
4142672 Vaksala församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142672 Vaksala församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142673 Vaksala församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4142673 Vaksala församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4142674 Uppsala-Näs församling A I:10, 1858-1862 A I Husförhörslängder 10, 1858-1862
4142674 Uppsala-Näs församling A I:11, 1861-1875 A I Husförhörslängder 11, 1861-1875 Volymen delad i tre upplägg: 1861-1865, 1866-1870 och 1871-1875. Innehåller även anteckning om insamlade bibelmedel 1861-1868.
4142675 Uppsala-Näs församling B:1, 1821-1880 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1880
4142675 Uppsala-Näs församling C:2, 1734-1790 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1790 Åren 1736-1743 och 1747 se även K I:1. Innehåller även vigselbok 1732-1790 och dödbok 1732-1790.
4142675 Uppsala-Näs församling C:3, 1791-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1862 Innehåller även vigselbok 1791-1861(62) och dödbok 1791-1861(62).
4142675 Uppsala-Näs församling K I:2, 1687-1727 K I Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 2, 1687-1727 Sockenstämmans protokoll 1687-1704, 1709-1714, 1719-1727. Innehåller även husförhörslängd 1694-1714(?), födelse- och dopbok 1694-1731, 1736-1743, 1747, kommunionlängd 1694-1696, vigselbok 1697-1726, 1735-1739, 1741-1743, 1745, död- och begravningsbok 1694-1728, 1737-1740, fattigvårdsräkenskaper 1687-1697, protokoll vid introduktion av kyrkoherde Petrus Grise 1704-06-12, avskrift av Kungl. brev angående kollekt till Fasta kyrkklockas omgjutning 1694-05-12, strödda anteckningar 1687-1688, 1709.
4142675 Uppsala-Näs församling L I a:1, 1644-1746 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1644-1746 "Kyrkoräkenskaper. Med register. Innehåller även: 1) Längd över kyrkans fordringar, odat. 2) Fattigräkenskaper 1723-1746 (i särskild kolumn fr.o.m. 1733) 3) Biskopsvisitationsprotokoll 1658 4) Prostvisitationsprotokoll 1658, 1712, 1713, 1746, 1851, 1864, 1874 5) Tillträdesprotokoll 1710 6) Kyrkans inventarier (1644), 1668, 1709, 1812 7) Husesyner i prästgården 1644, 1662, 1668 8) Ekonomiska inventeringar 1866, 1869, 1880."
4142676 Vaksala församling A I:1, 1779-1785 A I Husförhörslängder 1, 1779-1785
4142676 Vaksala församling A I:2, 1786-1792 A I Husförhörslängder 2, 1786-1792
4142676 Vaksala församling A I:3, 1793-1799 A I Husförhörslängder 3, 1793-1799
4142676 Vaksala församling A I:4, 1800-1806 A I Husförhörslängder 4, 1800-1806
4142676 Vaksala församling A I:5, 1807-1812 A I Husförhörslängder 5, 1807-1812
4142677 Vaksala församling A I:6, 1812-1818 A I Husförhörslängder 6, 1812-1818
4142677 Vaksala församling A I:7, 1819-1825 A I Husförhörslängder 7, 1819-1825
4142677 Vaksala församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830
4142677 Vaksala församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835
4142678 Vaksala församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Innehåller även anteckningar om katekeser och bibliska historier, som utdelats till fattiga barn 1836-1839, förteckning på dem som undergått kyrkoplikt 1836-1840.
4142678 Vaksala församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Innehåller även anteckning om utdelade biblar 1843, förteckning på dem som undergått kyrkoplikt 1841-1845.
4142678 Vaksala församling A I:12, 1846-1851 A I Husförhörslängder 12, 1846-1851 Innehåller även förteckning på dem som undergått kyrkoplikt 1846-1847.
4142679 Vaksala församling A I:13, 1851-1856 A I Husförhörslängder 13, 1851-1856
4142679 Vaksala församling A I:14, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14, 1856-1861
4142680 Vaksala församling B:1, 1811-1836 B Flyttningslängder 1, 1811-1836 1811-1835(1836).
4142680 Vaksala församling B:2, 1836-1866 B Flyttningslängder 2, 1836-1866
4142680 Vaksala församling C:1, 1704-1767 C Födelse- och dopböcker 1, 1704-1767 Innehåller även vigselbok 1704-1766 och dödbok 1704-1766(1767).
4142680 Vaksala församling C:2, 1767-1793 C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1793 Innehåller även vigselbok 1767-1793 och dödbok 1767-1793.
4142680 Vaksala församling C:3, 1794-1836 C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1836
4142680 Vaksala församling C:4, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1836-1861 och död- och begravningsbok 1836-1861.
4142681 Vaksala församling D II:1, 1773-1778 "D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)

"

1, 1773-1778
4142681 Vaksala församling D II:2, 1835-1839 "D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)

"

2, 1835-1839 Innehåller även konfirmationslängd 1839.
4142681 Vaksala församling D II:3, 1844-1848 "D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)

"

3, 1844-1848 Innehåller även konfirmationslängd 1845.
4142681 Vaksala församling D II:4, 1849-1860 "D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)

"

4, 1849-1860 Innehåller även konfirmationslängd 1856-1860.
4142681 Vaksala församling E I:1, 1794-1836 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1794-1836
4142681 Vaksala församling F:1, 1794-1835 F Död- och begravningsböcker 1, 1794-1835
4142681 Vaksala församling L I a:1, 1622-1700 "L I a Räkenskaper för kyrka och församling

"

1, 1622-1700 Innehåller även kyrkoinventarier 1622, 1638, 1642, 1647, 1660 och 1671, förteckning över kyrkobiblioteket 1672, prästgårdsinventarier 1622, 1638, 1642 och 1660, husesyn 1660.
4142689 Vallby församling A I:1, 1701-1709 A I Husförhörslängder 1, 1701-1709 Upplagd endast för åren 1701-1703 men innehåller anteckningar om avgång t.o.m. 1909. Husförhörslängd 1693 ingår i Uppsala Domkapitels arkiv, EV: 148:1.
4142689 Vallby församling A I:2, 1738-1747 A I Husförhörslängder 2, 1738-1747 Innehåller även ortregister.
4142689 Vallby församling A I:3, 1747-1756 A I Husförhörslängder 3, 1747-1756 Anteckningar om avgång t.o.m. 1756. Innehåller även kyrko- och fattigkassans skuldbok 1778-1787.
4142689 Vallby församling A I:4, 1766-1777 A I Husförhörslängder 4, 1766-1777
4142689 Vallby församling A I:5, 1777-1790 A I Husförhörslängder 5, 1777-1790
4142689 Vallby församling A I:6, 1791-1804 A I Husförhörslängder 6, 1791-1804
4142690 Vallby församling A I:7, 1804-1814 A I Husförhörslängder 7, 1804-1814 Innehåller även ortregister. Endast ett par anteckningar från 1814.
4142690 Vallby församling A I:8, 1814-1820 A I Husförhörslängder 8, 1814-1820
4142690 Vallby församling A I:9, 1821-1827 A I Husförhörslängder 9, 1821-1827 Två skrivna blad, uppslag 1 och 10, saknas.
4142690 Vallby församling A I:10, 1828-1837 A I Husförhörslängder 10, 1828-1837
4142691 Vallby församling A I:11, 1838-1847 A I Husförhörslängder 11, 1838-1847
4142691 Vallby församling A I:12, 1848-1857 A I Husförhörslängder 12, 1848-1857
4142691 Vallby församling A I:13, 1858-1861 A I Husförhörslängder 13, 1858-1861
4142691 Vallby församling B:1, 1806-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1860
4142691 Vallby församling C:1, 1701-1735 C Födelse-och dopböcker 1, 1701-1735 Innehåller även vigselbok juli 1701-1725, 1734, dödbok 1701-1728, 1734, sockenstämmoprotokoll 1718, 1719, 1721, prästgårdsinventarium 1711, anteckningar om ökning i kyrkoinventariet 1713.
4142691 Vallby församling C:2, 1735-1802 C Födelse-och dopböcker 2, 1735-1802 Avser juli 1735-1802.
4142691 Vallby församling C:3, 1803-1861 C Födelse-och dopböcker 3, 1803-1861
4142691 Vallby församling E I:1, 1735-1802 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1735-1802
4142691 Vallby församling E I:2, 1803-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1803-1861
4142691 Vallby församling F:1, 1735-1802 F Död- och begravningsböcker 1, 1735-1802
4142691 Vallby församling F:2, 1803-1861 F Död- och begravningsböcker 2, 1803-1861
4142692 Enköpings församling B I:1, 1835-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1835-1860 Inflyttningslängd 1835-1839, 1842-1843, 1846-1860. Utflyttningslängd 1835-1839, 1842-1844, 1846-1860.
4142692 Enköpings församling C:1, 1713-1763 C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1763 Gäller åren 1713-1716, 1727-1763. Jfr C:2 för tiden 1728-1763.
4142692 Enköpings församling C:2, 1728-1773 C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1773 Huvudsakligen renskrift av C:1 för tiden 1728-1763. Innehåller även vigselbok 1729-1773 och dödbok 1730-1773.
4142692 Enköpings församling C:3, 1774-1855 C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1855 Innehåller även dödbok 1774-1855.
4142692 Enköpings församling C:5, 1856-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1856-1861 Innehåller även dödbok 1856-1861.
4142692 Enköpings församling D II:1, 1763-1769 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1763-1769 Defekt i början.
4142692 Enköpings församling E I:1, 1736-1748 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1736-1748 Innehåller även dödbok 1735-1763.
4142693 Vänge och Läby församling A I:1, 1766-1772 A I Husförhörslängder 1, 1766-1772
4142693 Vänge och Läby församling A I:2, 1773-1779 A I Husförhörslängder 2, 1773-1779
4142693 Vänge och Läby församling A I:3, 1780-1787 A I Husförhörslängder 3, 1780-1787 1780-1786 (87)
4142693 Vänge och Läby församling A I:4, 1787-1793 A I Husförhörslängder 4, 1787-1793
4142693 Vänge och Läby församling A I:5, 1794-1805 A I Husförhörslängder 5, 1794-1805
4142693 Vänge och Läby församling A I:6, 1805-1816 A I Husförhörslängder 6, 1805-1816
4142694 Vaksala församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142695 Vallby församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870
4142695 Vallby församling A I:15, 1871-1880 A I Husförhörslängder 15, 1871-1880
4142696 Vallby församling A I:16, 1881-1890 A I Husförhörslängder 16, 1881-1890
4142696 Vallby församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142698 Enköpings församling A I:1, 1769-1774 A I Husförhörslängder 1, 1769-1774
4142698 Enköpings församling A I:2, 1775-1781 A I Husförhörslängder 2, 1775-1781
4142698 Enköpings församling A I:3, 1782-1788 A I Husförhörslängder 3, 1782-1788 Innehåller även konfirmationslängd 1787.
4142698 Enköpings församling A I:4, 1789-1795 A I Husförhörslängder 4, 1789-1795 Innehåller även konfirmationslängd 1790, 1793.
4142699 Enköpings församling A I:5, 1796-1802 A I Husförhörslängder 5, 1796-1802
4142699 Enköpings församling A I:6, 1803-1810 A I Husförhörslängder 6, 1803-1810 Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1803-1805, 1808-1809.
4142699 Enköpings församling A I:7, 1810-1816 A I Husförhörslängder 7, 1810-1816 Med person- och gårdsregister. Innehåller även: Konfirmationslängd 1812 (fol. 222 f.).
4142699 Enköpings församling A I:8, 1817-1823 A I Husförhörslängder 8, 1817-1823 Med personregister.
4142700 Vänge och Läby församling C:4, 1766-1789 C Födelse- och dopböcker 4, 1766-1789 Innehåller även vigselbok 1769-1789 och dödbok 1766-1789.
4142700 Vänge och Läby församling C:5, 1789-1850 C Födelse- och dopböcker 5, 1789-1850 Innehåller även vigselbok 1789-1850 och dödbok 1789-1850.
4142700 Vänge och Läby församling D II:1, 1725-1745 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1725-1745
4142700 Vänge och Läby församling L I a:1, 1635-1752 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1635-1752 1635-1668, 1682, 1752. Innehåller även häradsrättens dom angående prästbordets ägor 1614, husesyn i prästgården 1634, 1645 och 1649, kyrkans inventarium 1635 (1649), prästgårdens inventarium 1614, 1634, gåvor till kyrkan 1652-1693, avlösningslängd 1786-1790 och historiska anteckningar 1458-1560.
4142701 Vänge och Läby församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Häri även insamlingskladd till böcker åt nattvardsungdomen 1842-1845.
4142701 Vänge och Läby församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Häri även insamlingskladd till bibelkassan 1850.
4142701 Vänge och Läby församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Häri även insamlingskladd till nattvardsungdom 1851.
4142701 Vänge och Läby församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4142702 Vänge och Läby församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 "Med ortregister och förteckningar över soldater, dragoner, gratialister samt förhörsrotar. Husförhörsturlistor 1862-1866 uppgifter om folkmängd 1863-1864. Innehåller även konfirmationslängd 1861, 1864."
4142702 Vänge och Läby församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister och husförhörsturlistor 1867-1871, uppgifter om folkmängd 1865-1869.
4142702 Vänge och Läby församling A I:16, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16, 1871-1876
4142703 Vänge och Läby församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4142703 Vänge och Läby församling A I:18, 1881-1886 A I Husförhörslängder 18, 1881-1886 Med ortregister.
4142706 Enköpings församling A I:9, 1824-1831 A I Husförhörslängder 9, 1824-1831 Med personregister.
4142706 Enköpings församling A I:10, 1831-1841 A I Husförhörslängder 10, 1831-1841 Endast med ett fåtal anteckningar från år 1841.
4142706 Enköpings församling A I:11, 1841-1846 A I Husförhörslängder 11, 1841-1846
4142707 Enköpings församling A I:12, 1846-1851 A I Husförhörslängder 12, 1846-1851 Innehåller även konfirmationslängd 1846-1850.
4142707 Enköpings församling A I:13, 1851-1856 A I Husförhörslängder 13, 1851-1856 Innehåller även konfirmationslängd 1851-1852.
4142707 Enköpings församling A I:14, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Innehåller även konfirmationslängd 1857-1861.
4142708 Västeråkers församling A I:1, 1773-1800 A I Husförhörslängder 1, 1773-1800
4142708 Västeråkers församling A I:2, 1821-1843 A I Husförhörslängder 2, 1821-1843 Med ortregister. Volymen delad i två upplägg 1821-1827 och 1828-1837. Volymen även använd under tiden 1838-1843. För åren 1841-1843, se även G:3.
4142708 Västeråkers församling A I:3, 1844-1845 A I Husförhörslängder 3, 1844-1845
4142708 Västeråkers församling A I:4, 1844-1860 A I Husförhörslängder 4, 1844-1860 Med ortregister. Vol. delad i fyra upplägg: 1844-1848, 1849-1852, 1853-1855 och 1855-1860.
4142708 Västeråkers församling A I:5, 1861-1865 A I Husförhörslängder 5, 1861-1865
4142708 Västeråkers församling B:1, 1858-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1858-1860
4142708 Västeråkers församling B:2, 1861-1879 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1879
4142709 Enköpings församling A I:15, 1860-1865 A I Husförhörslängder 15, 1860-1865 Innehåller även konfirmationslängd 1864-1865.
4142709 Enköpings församling A I:16, 1866-1872 A I Husförhörslängder 16, 1866-1872 Med förteckningar över husförhörsrotar. Innehåller även konfirmationslängd 1866-1869 och förteckning över personer med okänd vistelseort.
4142710 Enköpings församling A I:17, 1872-1876 A I Husförhörslängder 17, 1872-1876
4142710 Enköpings församling A I:18, 1877-1881 A I Husförhörslängder 18, 1877-1881
4142711 Enköpings församling A I:19, 1882-1886 A I Husförhörslängder 19, 1882-1886
4142711 Enköpings församling A I:20, 1887-1891 A I Husförhörslängder 20, 1887-1891
4142712 Västeråkers församling A I:6, 1866-1880 A I Husförhörslängder 6, 1866-1880
4142712 Västeråkers församling A I:7, 1881-1894 A I Husförhörslängder 7, 1881-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142717 Västlands församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865
4142718 Västlands församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4142719 Västlands församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4142719 Västlands församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880
4142720 Enköpings församling A I:21, 1892-1896 A I Husförhörslängder 21, 1892-1896
4142721 Västlands församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845
4142721 Västlands församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850
4142721 Västlands församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855
4142722 Västlands församling A I:14, 1856-1861 A I Husförhörslängder 14, 1856-1861
4142722 Västlands församling B:1, 1855-1860 B Flyttningslängder 1, 1855-1860 Innehåller även: Skolkassans special 1868-1882.
4142722 Västlands församling C:5, 1838-1860 C Födelse- och dopböcker. 5, 1838-1860
4142723 Västlands församling A I:6, 1813-1819 A I Husförhörslängder 6, 1813-1819
4142723 Västlands församling A I:7, 1819-1826 A I Husförhörslängder 7, 1819-1826
4142723 Västlands församling A I:8, 1826-1831 A I Husförhörslängder 8, 1826-1831 1826-1830(31) Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1826-1827.
4142723 Västlands församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835
4142723 Västlands församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840
4142724 Västlands församling A I:1, 1768-1773 A I Husförhörslängder 1, 1768-1773
4142724 Västlands församling A I:2, 1773-1779 A I Husförhörslängder 2, 1773-1779
4142724 Västlands församling A I:3, 1780-1786 A I Husförhörslängder 3, 1780-1786
4142724 Västlands församling A I:4, 1787-1800 A I Husförhörslängder 4, 1787-1800 "Två upplägg: 1) 1787-1793 2) 1794-1800."
4142724 Västlands församling A I:5, 1801-1813 A I Husförhörslängder 5, 1801-1813 "Två upplägg: 1) 1801-1807 2) 1808-1813."
4142763 Veckholms församling A I:1, 1765-1775 A I Husförhörslängder 1, 1765-1775 Innehåller även konfirmationslängd 1762-1770, 1772.
4142763 Veckholms församling A I:2, 1775-1782 A I Husförhörslängder 2, 1775-1782
4142763 Veckholms församling A I:3, 1790-1797 A I Husförhörslängder 3, 1790-1797
4142763 Veckholms församling A I:4, 1798-1804 A I Husförhörslängder 4, 1798-1804
4142764 Veckholms församling A I:8, 1826-1831 A I Husförhörslängder 8, 1826-1831 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1830 (slutar respektive 1829, 1830).
4142764 Veckholms församling A I:9, 1832-1837 A I Husförhörslängder 9, 1832-1837
4142764 Veckholms församling A I:10, 1838-1843 A I Husförhörslängder 10, 1838-1843
4142765 Västra Ryds församling A I:1-2, 1758-1766 A I Husförhörslängder 1-2, 1758-1766 Omfattar åren 1758-1760, 1763-1766. Föreliggande volymer är inbundna i ett och samma band.
4142765 Västra Ryds församling A I:3, 1767-1771 A I Husförhörslängder 3, 1767-1771
4142765 Västra Ryds församling A I:4, 1772-1775 A I Husförhörslängder 4, 1772-1775
4142765 Västra Ryds församling A I:5, 1775-1779 A I Husförhörslängder 5, 1775-1779
4142765 Västra Ryds församling A I:6, 1780-1785 A I Husförhörslängder 6, 1780-1785
4142765 Västra Ryds församling A I:7, 1785-1798 A I Husförhörslängder 7, 1785-1798
4142765 Västra Ryds församling A I:8, 1799-1807 A I Husförhörslängder 8, 1799-1807
4142765 Västra Ryds församling A I:9, 1807-1820 A I Husförhörslängder 9, 1807-1820
4142766 Västra Ryds församling A I:10, 1821-1831 A I Husförhörslängder 10, 1821-1831 Volymen i två delar: uppslag 1-130 (1821-1825) och uppslag 1-131 + fem stycken ofolierade (1825-1831).
4142766 Västra Ryds församling A I:11, 1832-1842 A I Husförhörslängder 11, 1832-1842 Volymen i två delar: uppslag 1-136 (1832-1837) och uppslag 1-135 (1837-1842).
4142766 Västra Ryds församling A I:12, 1843-1854 A I Husförhörslängder 12, 1843-1854 Volymen i två delar: uppslag 1-145 (1843-1848) och uppslag 1-159 (1849-1854).
4142767 Västra Ryds församling A I:14, 1863-1867 A I Husförhörslängder 14, 1863-1867
4142767 Västra Ryds församling A I:15, 1868-1872 A I Husförhörslängder 15, 1868-1872
4142767 Västra Ryds församling A I:16, 1873-1877 A I Husförhörslängder 16, 1873-1877
4142768 Västra Ryds församling A I:17, 1878-1882 A I Husförhörslängder 17, 1878-1882
4142768 Västra Ryds församling A I:18, 1883-1892 A I Husförhörslängder 18, 1883-1892 Uppslag 1-119.
4142768 Västra Ryds församling A I:19, 1883-1892 A I Husförhörslängder 19, 1883-1892 Uppslag 120-278.
4142769 Västlands församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885
4142769 Västlands församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4142770 Västlands församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4142836 Veckholms församling C:1, 1669-1698 C Födelse- och dopböcker 1, 1669-1698 Innehåller även vigselbok (brudoffer) 1669-1698, dödbok (testamentspengar) 1669-1698 och special över kyrkans övriga inkomster (tackoffer och bötespengar) 1669-1697.
4142836 Veckholms församling C:2, 1719-1782 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1782
4142836 Veckholms församling C:3, 1783-1806 C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1806
4142836 Veckholms församling C:4, 1770-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1770-1861 Åren 1775-1805 saknas.
4142836 Veckholms församling E I:1, 1770-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1770-1861
4142836 Veckholms församling F:1, 1770-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1770-1861
4142836 Veckholms församling L I a:2, 1719-1770 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1719-1770 Inkomstspecial. Inkomstspecialen har särskilda längder över brudoffer och testamentspengar efter den döde m.m. 1719-1770. Innehåller även kyrkans och hospitalets arkivalieförteckning 1738, kyrkoinventarium 1739 (med tillägg t.o.m. 1760) och visitationsprotokoll 1741.
4142837 Vendels församling A I:1a, 1775-1781 A I Husförhörslängder 1a, 1775-1781
4142837 Vendels församling A I:1b, 1775-1781 A I Husförhörslängder 1b, 1775-1781
4142837 Vendels församling A I:1c, 1775-1781 A I Husförhörslängder 1c, 1775-1781
4142837 Vendels församling A I:2a, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2a, 1782-1788
4142837 Vendels församling A I:2b, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2b, 1782-1788
4142837 Vendels församling A I:2c, 1782-1788 A I Husförhörslängder 2c, 1782-1788
4142838 Vendels församling A I:3a, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3a, 1789-1795
4142838 Vendels församling A I:3b, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3b, 1789-1795
4142838 Vendels församling A I:3c, 1789-1795 A I Husförhörslängder 3c, 1789-1795 Innehåller även: Förteckning över nattvardsbarn 1791-1795.
4142838 Vendels församling A I:4a, 1796-1802 A I Husförhörslängder 4a, 1796-1802
4142838 Vendels församling A I:4b, 1796-1802 A I Husförhörslängder 4b, 1796-1802
4142838 Vendels församling A I:4c, 1796-1802 A I Husförhörslängder 4c, 1796-1802
4142839 Vendels församling A I:5a, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5a, 1803-1809
4142839 Vendels församling A I:5b, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5b, 1803-1809
4142839 Vendels församling A I:5c, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5c, 1803-1809
4142839 Vendels församling A I:6a, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6a, 1810-1816
4142839 Vendels församling A I:6b, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6b, 1810-1816
4142839 Vendels församling A I:6c, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6c, 1810-1816
4142840 Vendels församling A I:7a, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7a, 1817-1824 Gäller åren 1817-1823 (24). 1:a och 3:e rotarna.
4142840 Vendels församling A I:7b, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7b, 1817-1824 Gäller åren 1817-1823 (24). 2:a och 4:e rotarna (fol. 55 och 76 dubblerade, fol. 144 överhoppat).
4142840 Vendels församling A I:7c, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7c, 1817-1824 Gäller åren 1817-1823 (24). 5:e och 6:e rotarna.
4142840 Vendels församling A I:8a, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8a, 1824-1830 1:a och 3:e rotarna. Innehåller även:kyrkopliktslängd 1828-1830.
4142840 Vendels församling A I:8b, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8b, 1824-1830 2:a och 4:e rotarna.
4142840 Vendels församling A I:8c, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8c, 1824-1830 5:e och 6:e rotarna. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1828-1830.
4142841 Vendels församling A I:9a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9a, 1831-1835 "1:a och 3:e rotarna. Innehåller även: Längd över nattvardsbarn 1831-1835 kyrkopliktslängd 1831-1835."
4142841 Vendels församling A I:9b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9b, 1831-1835 2:a och 4:e rotarna.
4142841 Vendels församling A I:9c, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9c, 1831-1835 5:e och 6:e rotarna.
4142841 Vendels församling A I:10a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10a, 1836-1840 "1:a och 3:e rotarna. Innehåller även:Längd över nattvardsbarn 1836-1840 Kyrkopliktslängd 1836-1840."
4142841 Vendels församling A I:10b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10b, 1836-1840 2:a och 4:e rotarna.
4142841 Vendels församling A I:10c, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10c, 1836-1840 5:e och 6:e rotarna.
4142842 Veckholms församling A I:11, 1844-1849 A I Husförhörslängder 11, 1844-1849 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1848-1849.
4142842 Veckholms församling A I:12, 1850-1855 A I Husförhörslängder 12, 1850-1855 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1850-1852.
4142842 Veckholms församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1855-1856 och utflyttningslängd 1860 (löst blad).
4142843 Veckholms församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4142843 Veckholms församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870
4142844 Veckholms församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4142844 Veckholms församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4142845 Veckholms församling A I:18 a, 1881-1890 A I Husförhörslängder 18 a, 1881-1890
4142845 Veckholms församling A I:18 b, 1881-1890 A I Husförhörslängder 18 b, 1881-1890
4142845 Veckholms församling A I:19 a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19 a, 1891-1895
4142845 Veckholms församling A I:19 b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19 b, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142847 Vendels församling B:1, 1828-1850 B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1850
4142847 Vendels församling C:1, 1683-1716 C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1716 "Gäller åren 1683-1688, 1709-1716. 1689-1708 se C:2-C:3. Särskild längd över oäkta födde tillsammans med kyrkopliktslängden. Innehåller även: 1) Vigselbok 1683-1688, 1709-1716 2) Dödbok 1683-1688, 1709-1716 3) Kyrkopliktslängd 1710-1715."
4142847 Vendels församling C:2, 1688-1699 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1699 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1688-1699 2) Dödbok 1688-1699 3) Kyrkopliktslängd 1688-1699."
4142847 Vendels församling C:3, 1699-1709 C Födelse- och dopböcker 3, 1699-1709 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1699-1708 2) Dödbok 1699-1709."
4142847 Vendels församling C:4, 1716-1748 C Födelse- och dopböcker 4, 1716-1748 "Särskild längd över oäkta födde tillsammans med kyrkopliktslängden. Innehåller även: 1) Vigselbok 1716-1748 2) Dödbok 1716-1748 3) Kyrkopliktslängd 1716-1748."
4142847 Vendels församling C:5, 1749-1791 C Födelse- och dopböcker 5, 1749-1791 "Särskild längd över oäkta födde tillsammans med kyrkopliktslängd. Innehåller även: 1) Vigselbok 1749-1791 2) Dödbok 1749-1791 3) Kyrkopliktslängd 1749-1776."
4142847 Vendels församling C:6, 1792-1828 C Födelse- och dopböcker 6, 1792-1828 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1792-1828 2) Dödbok 1792-1828."
4142847 Vendels församling C:7, 1829-1850 C Födelse- och dopböcker 7, 1829-1850 "Innehåller även: 1) Vigselbok 1829-1850 2) Död- och begravningsbok 1829-1850."
4142848 Vendels församling J:2, 1729-1760 J Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 2, 1729-1760 "Avskrifter av skrivelser, huvudsakligen från domkapitlet. Innehåller även: 1) Flyttningslängd 1791-1820 2) Längd över fattigskolans barn 1791-1798, 1807-1825."
4142848 Vendels församling L I a:1, 1607-1664 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1607-1664 "Innehåller även: 1) Kyrkoinventarier 1603, 1611, 1647 2) Husesyn i prästgården 1659 3) Handlingar angående prästgårdens ägor 1607-1612 4) Strödda anteckningar angående kyrkan m. m. 1603-1759 5) Bänkdelning 1625 6) Karl IX:s konungaförsäkran 1607."
4142848 Vendels församling L I a:3, 1659-1709 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1659-1709 "Kyrkoräkenskaper 1659-1698, 1707-1709 med gammalt register i början. Pag. 111-118 är bortskurna. Innehåller även: 1) Kyrkoinventarium 1688 2) Husesyner i prästgården (1659), 1688 3) Handlingar angående pastorers tillträde 1659-1698 4) Handlingar angående gravställen 1680-1686 5) Anteckningar om inskriptioner i kyrkan och å klockan."
4142848 Vendels församling L III:1, 1777-1811 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1777-1811 Fattigräkenskaper. Innehåller även: Husförhörslängd omkring 1750.
4142848 Vendels församling P I:1, 1827-1840 P I Pålysningsböcker 1, 1827-1840 Innehåller även anteckningar om utflyttningar 1827-1840.
4142849 Viksta församling A I:1, 1743-1753 A I Husförhörslängder 1, 1743-1753 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:2, 1790-1796 A I Husförhörslängder 2, 1790-1796 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:3, 1797-1803 A I Husförhörslängder 3, 1797-1803 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:4, 1803-1809 A I Husförhörslängder 4, 1803-1809 Med ortregister. Innehåller även Inflyttningslängd 1804-1812, Utflyttningslängd 1803-1812.
4142849 Viksta församling A I:5 a, 1810-1816 A I Husförhörslängder 5 a, 1810-1816 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:5 b, 1810-1816 A I Husförhörslängder 5 b, 1810-1816 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:6 a, 1817-1823 A I Husförhörslängder 6 a, 1817-1823 Med ortregister.
4142849 Viksta församling A I:6 b, 1817-1823 A I Husförhörslängder 6 b, 1817-1823 Med ortregister.
4142850 Vendels församling A I:11a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11a, 1841-1845
4142850 Vendels församling A I:11b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11b, 1841-1845
4142850 Vendels församling A I:12a, 1846-1851 A I Husförhörslängder 12a, 1846-1851
4142850 Vendels församling A I:12b, 1846-1851 A I Husförhörslängder 12b, 1846-1851
4142851 Vendels församling A I:13a, 1852-1856 A I Husförhörslängder 13a, 1852-1856
4142851 Vendels församling A I:13b, 1852-1856 A I Husförhörslängder 13b, 1852-1856
4142851 Vendels församling A I:14a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14a, 1856-1860
4142852 Vendels församling A I:14b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14b, 1856-1860
4142852 Vendels församling B:2, 1850-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1850-1861
4142852 Vendels församling C:9, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 9, 1850-1860 "Med anteckningar från 1861 som skrivits om i C:10. Innehåller även: 1) Vigselbok 1850-1860 2) Död- och begravningsbok 1850-1860."
4142853 Vendels församling A I:15a, 1861-1871 A I Husförhörslängder 15a, 1861-1871 "Med ort- och rotregister samt förteckningar över soldater i tjänst och pension över frikyrkliga över nattvardsbarn över personer som ej får besöka nattvarden samt över dem som undergått enskild skrift allt i volymens början."
4142853 Vendels församling A I:15b, 1861-1871 A I Husförhörslängder 15b, 1861-1871 Med rote- och ortregister samt förteckning över personer, som ej får besöka nattvarden i volymens början.Innehåller:
4142854 Vendels församling A I:16a, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16a, 1871-1876
4142854 Vendels församling A I:16b, 1871-1876 A I Husförhörslängder 16b, 1871-1876 Med förteckning på alla husförhörsläsrotarna.
4142855 Vendels församling A I:17a, 1876-1881 A I Husförhörslängder 17a, 1876-1881 "Med förteeckningar över med pension avskedade soldater soldater i tjänst varje års nattvardsbarn."
4142855 Vendels församling A I:17b, 1876-1881 A I Husförhörslängder 17b, 1876-1881 Med förteckning på alla husförhörsläsrotarna.
4142856 Vendels församling A I:18a, 1881-1886 A I Husförhörslängder 18a, 1881-1886 "Med förteckningar över med pension avskedade soldater soldater i tjänst varje års nattvardsbarn."
4142856 Vendels församling A I:18b, 1881-1886 A I Husförhörslängder 18b, 1881-1886 "Med ortregister förteckning på alla husförhörsläsrotarna."
4142857 Vendels församling A I:19a, 1886-1891 A I Husförhörslängder 19a, 1886-1891 "Med ortregister förteckning över med pension avskedade soldater soldater i tjänst."
4142857 Vendels församling A I:19b, 1886-1891 A I Husförhörslängder 19b, 1886-1891 Med ortregister.
4142858 Vendels församling A I:20a, 1891-1896 A I Husförhörslängder 20a, 1891-1896 "Med ortregister förteckning över med pension avskedade soldater soldater i tjänst."
4142858 Vendels församling A I:20b, 1891-1896 A I Husförhörslängder 20b, 1891-1896 Med ortregister.
4142861 Viksta församling A I:7, 1823-1830 A I Husförhörslängder 7, 1823-1830 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1824, 1826-1828, anteckningar om beväringsmanskap 1824-1826, 1829.
4142861 Viksta församling A I:8, 1830-1834 A I Husförhörslängder 8, 1830-1834 Med ortregister. Innehåller även förteckning på nattvardsungdom 1830-1832, 1834 och anteckningar om beväringsmanskap 1830-1831.
4142861 Viksta församling A I:9, 1835-1840 A I Husförhörslängder 9, 1835-1840 "Med ortregister. Innehåller även Kyrkopliktslängd 1837-1840 Förteckning på soldatrotar och soldater 1835-1840 Förteckning på läsrotar med folkmängdsuppgifter 1835."
4142861 Viksta församling B:1, 1834-1844 B Flyttningslängder 1, 1834-1844
4142862 Viksta församling C:1, 1716-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1716-1748 Innehåller även vigselbok 1716-1749 och dödbok 1716-1749.
4142862 Viksta församling C:2, 1751-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1751-1788
4142862 Viksta församling C:3, 1789-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1831 Innehåller även vigselbok 1789-1830 och dödbok 1789-1830.
4142862 Viksta församling E I:1, 1750-1788 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1750-1788
4142862 Viksta församling F:1, 1750-1788 F Död- och begravningsböcker 1, 1750-1788
4142862 Viksta församling L I a:2, 1655-1698 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1655-1698 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även prästgårdsinventarier 1688, 1696, kyrkoinventarier 1688, 1699, brev från Kungl. Maj:t och myndigheter 1692-1694, husesyn i prästgården 1699, husesyn i klockargården 1699, prostvisitationsprotokoll 1699.
4142862 Viksta församling P II:2, 1825-1831 P II Pålysningsböcker 2, 1825-1831 Innehåller även utflyttningslängd 1825-1830.
4142862 Viksta församling P II:3, 1831-1834 P II Pålysningsböcker 3, 1831-1834 Innehåller även utflyttningslängd 1831-1834.
4142863 Villberga församling A I:1, 1737-1747 A I Husförhörslängder 1, 1737-1747 Innehåller även skrivelser från myndigheter 1749 och sockenstämmoprotokoll 1735, 1737, 1741 och 1743.
4142863 Villberga församling A I:2, 1759-1778 A I Husförhörslängder 2, 1759-1778 Se även A I:3. Husförhör antecknade för åren 1759, 1764, 1767, 1769, 1774, 1775, 1778. Innehåller även dopbok 1737-1752, vigselbok 1743-1753 och dödbok 1743-1754.
4142863 Villberga församling A I:3, 1765-1771 A I Husförhörslängder 3, 1765-1771
4142863 Villberga församling A I:4, 1778-1787 A I Husförhörslängder 4, 1778-1787
4142863 Villberga församling A I:5, 1789-1795 A I Husförhörslängder 5, 1789-1795 Möjligen använd redan år 1788, vilket årtal nästan överallt ursprungligen stått i första kolumnen, sedan ändrat till 1789.
4142863 Villberga församling A I:6, 1796-1802 A I Husförhörslängder 6, 1796-1802 Med ortregister.
4142863 Villberga församling A I:7, 1803-1809 A I Husförhörslängder 7, 1803-1809 Med ortregister.
4142864 Villberga församling A I:8, 1810-1817 A I Husförhörslängder 8, 1810-1817 Defekt (de 8 första bladen saknas). Omfattar 1810-1816(18).
4142864 Villberga församling A I:9, 1817-1827 A I Husförhörslängder 9, 1817-1827
4142864 Villberga församling A I:10, 1827-1831 A I Husförhörslängder 10, 1827-1831 Innehåller även avlösningslängd 1829-1830 och influtna medel för bibelinköp åt nattvardsungdom 1828-1832.
4142865 Villberga församling A I:11, 1832-1837 A I Husförhörslängder 11, 1832-1837 Innehåller även avlösningslängd 1833-1836 och längd över nattvardsungdom 1832-1836.
4142865 Villberga församling A I:12, 1838-1842 A I Husförhörslängder 12, 1838-1842 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1838-1842m och avlösningslängd 1838-1841.
4142865 Villberga församling A I:13, 1843-1847 A I Husförhörslängder 13, 1843-1847 Innehåller även längd över nattvardungdom 1843-1847 och avlösningslängd 1843-1847.
4142866 Villberga församling C:1, 1737-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1861 1737-1752 se även A I: 2.
4142866 Villberga församling E I:1, 1783-1861 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1783-1861 Innehåller även (från slutet) kyrkostämmoprotokoll 1863-1875 (med realregister), kyrkorådsprotokoll 1866 19/9 och 1875 17/12, protokoll vid gemensam kyrko- och kommunalstämma 1871 5/3, protokoll vid gemensamt sammanträde med skolråd och kyrkostämma 1871 29/10, 1872 4/2 och 1875 14/2 samt besiktning av fattigstugan 1875 8/8.
4142866 Villberga församling F:1, 1755-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1861 1 eller möjligen 2 blad, innehåller döds- anteckningar för större delen av 1772 och början av 1773, saknas.
4142866 Villberga församling L I a:2, 1743-1778 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1743-1778 Kladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1743-1778 och kladd över kollekter 1743-1778.
4142867 Viksta församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med ortregister.
4142867 Viksta församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Med ortregister.
4142867 Viksta församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister.
4142867 Viksta församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister.
4142867 Viksta församling C:4, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861 Innehåller även vigselbok 1831-1861 och dödbok 1831-1861.
4142868 Villberga församling A I:14, 1848-1852 A I Husförhörslängder 14, 1848-1852 Innehåller även konfirmationslängd 1848-1852 och avlösningslängd 1849, 1851.
4142868 Villberga församling A I:15, 1853-1857 A I Husförhörslängder 15, 1853-1857 Innehåller även avlösningslängd 1853-1857.
4142868 Villberga församling A I:16, 1858-1861 A I Husförhörslängder 16, 1858-1861 Innehåller även konfirmationslängd 1858-1860 och avlösningslängd 1857-1858. Omfattar åren 1858-1860(61).
4142868 Villberga församling B:1, 1827-1860 B Flyttningslängder 1, 1827-1860
4142869 Viksta församling A I:14, 1861-1869 A I Husförhörslängder 14, 1861-1869 Med ortregister. Innehåller även förteckning över Lifcompagniets inom Viksta socken förlagda manskap.
4142869 Viksta församling A I:15, 1870-1875 A I Husförhörslängder 15, 1870-1875 Innehåller även bok över obefintliga och förteckning över nattvardsbarn.
4142869 Viksta församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Innehåller även bok över obefintliga och förteckning över nattvardsbarn.
4142870 Viksta församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Innehåller även bok över obefintliga och förteckning över nattvardsbarn.
4142870 Viksta församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Innehåller även bok över obefintliga och förteckning över nattvardsbarn.
4142870 Viksta församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Innehåller även bok över obefintliga och förteckning över nattvardsbarn.
4142871 Villberga församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex- mansrotar, samt förteckningar över personer som efter förseelser undergått enskild skrift, över kyrkskrivna men ej mantalsskrivna, över mantals- skrivna men ej kyrkskrivna, över nattvardsbarn, allt i volymens början.
4142871 Villberga församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex- mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn.
4142871 Villberga församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex- mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m
4142871 Villberga församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex- mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
4142872 Villberga församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
4142872 Villberga församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
4142872 Villberga församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142874 Yttergrans församling A I:1, 1778-1790 A I Husförhörslängder 1, 1778-1790 Med ortregister. 2 upplägg: 1778-1784 (uppslag 1-42:), 1785-1790 (uppslag 43-98).
4142874 Yttergrans församling A I:2, 1790-1813 A I Husförhörslängder 2, 1790-1813 Med ortregister. 3 upplägg: 1790-1797 (uppslag 1-53), 1797-1805 (uppslag 54-105), 1805-1813 (uppslag 106-176).
4142874 Yttergrans församling A I:3, 1813-1836 A I Husförhörslängder 3, 1813-1836 Med ortregister. 3 upplägg: 1813-1825 (uppslag 1-132), 1825-1830 (uppslag 133-179), 1830-1836 (uppslag 180-256). Innehåller även avlösningslängd 1830-1836.
4142874 Yttergrans församling A I:4, 1837-1856 A I Husförhörslängder 4, 1837-1856 Med ortregister. 4 upplägg: 1837-1841 (uppslag 1-82), 1842-1846 (uppslag 83-164), 1847-1851 (uppslag 165-215), 1852-1856 (uppslag 216-283). Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1856, avlösningslängd 1837-1854, statistiska uppgifter om antalet nattvardsungdom 1841-1845, uppgifter om insamlade påskpengar 1838-1855 och förteckning på medlemmarna i Håbo och Bro häraders distriktsstyrelse 1839.
4142874 Yttergrans församling A I:5, 1856-1862 A I Husförhörslängder 5, 1856-1862 2 upplägg: 1856-1860 (uppslag 1-66) 1861-1862 (uppslag 69-142). Innehåller även längd över nattvardsungdom 1857-1860, anteckningar om en person, som undergått kyrkoplikt 1860 samt uppgifter om uppburna påskpenningar 1856-1861.
4142875 Yttergrans församling L I a:4, 1789-1802 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1789-1802 Inkomstspecial 1789-1802. Utgiftsspecial 1792-1802. Innehåller även fattigkassans inkomstspecial 1789-1792 och in- och utflyttningslängd 1806-1862.
4142875 Yttergrans församling C:1, 1747-1790 C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1790 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1747-1789 (1790), (enbart vigselbok 1747-1765) och död- och begravningsbok 1762-1789 (defekt för år 1762).
4142875 Yttergrans församling C:2, 1790-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1790-1861 Uppgifterna för januari-oktober 1790 avskrivna ur vol. C:1, varvid uppgiften för den 10 januari överhoppats. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1790-04-25--1861 och död- och begravningsbok 1790-1861.
4142875 Yttergrans församling L I a:1, 1703-1780 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1703-1780 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även protokoll vid ekonomisk inventering 1703, 1761, 1779, 1780, 1787.
4142876 Yttergrans församling A I:6, 1861-1865 A I Husförhörslängder 6, 1861-1865 Med ortregister. Med uppgift om kyrkvärd och brandsynsmän 1861-1862.
4142876 Yttergrans församling A I:7, 1866-1870 A I Husförhörslängder 7, 1866-1870 Med ortregister.
4142876 Yttergrans församling A I:8, 1871-1875 A I Husförhörslängder 8, 1871-1875
4142876 Yttergrans församling A I:9, 1876-1880 A I Husförhörslängder 9, 1876-1880
4142876 Yttergrans församling A I:10, 1881-1885 A I Husförhörslängder 10, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1881-1885, längd över främmande kommunikanter 1881-1885 och längd över obefintliga 1881-1885.
4142876 Yttergrans församling A I:11, 1886-1891 A I Husförhörslängder 11, 1886-1891 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1886-1891, längd över främmande kommunikanter 1886-1890 och längd över obefintliga 1886-1891.
4142876 Yttergrans församling A I:12, 1892-1894 A I Husförhörslängder 12, 1892-1894 Innehåller även längd över obefintliga 1892-1894. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4142877 Svinnegarns församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Innehåller förteckning över främmande kommunikanter 1861-1865 och förteckning över nattvardsungdom 1861-1865.
4142877 Svinnegarns församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister.
4142877 Svinnegarns församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4142877 Svinnegarns församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4142877 Svinnegarns församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885
4142878 Svinnegarns församling A I:19, 1886-1894 A I Husförhörslängder 19, 1886-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4143545 Morkarla församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med roteregister.
4143545 Morkarla församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Med roteregister.
4143545 Morkarla församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875
4143545 Morkarla församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4146959 Vänge och Läby församling A I:7, 1817-1824 A I Husförhörslängder 7, 1817-1824 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1821-1828.
4146959 Vänge och Läby församling A I:8, 1824-1830 A I Husförhörslängder 8, 1824-1830
4146959 Vänge och Läby församling A I:9, 1831-1840 A I Husförhörslängder 9, 1831-1840
4146959 Vänge och Läby församling B:1, 1789-1793 B In- och utflyttningslängder 1, 1789-1793 Utflyttningslängd.
4146959 Vänge och Läby församling C:1, 1658-1669 C Födelse- och dopböcker 1, 1658-1669 Dopbok. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1694-1699, 1729, 1730, vigselbok 1658-1669, dödbok 1658-1669, kyrkoräkenskaper 1658-1673 och förteckning på fattighjon och till dem utdelade medel 1696-1730.
4146959 Vänge och Läby församling C:2, 1685-1748 C Födelse- och dopböcker 2, 1685-1748 1685-1747 (48). Innehåller även vigselbok 1685-1747 och dödbok 1685-1747.
4146959 Vänge och Läby församling C:3, 1748-1765 C Födelse- och dopböcker 3, 1748-1765 Innehåller även vigselbok 1748-1768 och dödbok 1748-1765.
4146960 Västeråkers församling C:1, 1692-1746 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1746 Innehåller även vigselbok 1692-1746 och dödbok 1692-1746.
4146960 Västeråkers församling C:2, 1748-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1839 Flera blad utrivna, varav defekterna. Innehåller även vigselbok 1746-1773, 1781-1836 och dödbok 1772-1839.
4146960 Västeråkers församling C:3, 1833-1857 C Födelse- och dopböcker 3, 1833-1857 "Innehåller även: 1) Kykostämmoprotokoll 1866-1886 2) Kyrkostämmoprotokoll gemensamt med Dalby och Västeråker 1866-1886 3) Skolrådsprotokoll 1867-1885 4) Kyrkorådsprotokoll 1869-1885 5) Protokoll vid arrendeauktion å kyrkans jord 1870, 1885 6) Nämndens för prästgårdens reparation protokoll 1871-1875 7) Protokoll vid elektorsval till val av lekmän i kyrkomötet 1873-1883."
4187441 Uppsala domkapitel 1:E V/38:1, 1559-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/38:1, 1559-1799 Fresta och Hammarby
4187442 Uppsala domkapitel 1:E V/113:1, 1637-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/113:1, 1637-1800 Simtuna och Altuna
4187442 Uppsala domkapitel 1:E V/113:2, 1679-1776 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/113:2, 1679-1776 Simtuna och Altuna
4187443 Uppsala domkapitel 1:E V/130:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/130:1, 1638-1800 Torstuna
4187444 Uppsala domkapitel 1:E V/163:1, 1629-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/163:1, 1629-1800 Våla
4187444 Uppsala domkapitel 1:E V/163:2, 1794-1829 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/163:2, 1794-1829 Våla
4192555 Uppsala domkapitel 1:E V/3:1, 1666-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/3:1, 1666-1800 "Almunge. Häri även Alsike och Knivsta åren 1637-1800. Förteckning i början av volymen""på handlingar i Almunge låda"" liksom i de flesta bundna volymerna till denna serie."
4192556 Uppsala domkapitel 1:E V/3:1, 1666-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/3:1, 1666-1800 "Almunge. Häri även Alsike och Knivsta åren 1637-1800. Förteckning i början av volymen""på handlingar i Almunge låda"" liksom i de flesta bundna volymerna till denna serie."
4192556 Uppsala domkapitel 1:E V/3:2, 1688-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/3:2, 1688-1849 Almunge
4192556 Uppsala domkapitel 1:E V/4:2, 1662-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/4:2, 1662-1849 Alsike och Knivsta
4192557 Uppsala domkapitel 1:E V/18:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/18:1, 1638-1800 Börstil, Östhammar och Gräsö
4192558 Uppsala domkapitel 1:E V/18:2, 1653-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/18:2, 1653-1849 Börstil, Östhammar och Gräsö
4192559 Uppsala domkapitel 1:E V/23:1, 1647-1793 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/23:1, 1647-1793 Ed och Sollentuna. Häri även Edebo åren 1647-1800.
4192560 Uppsala domkapitel 1:E V/23:1, 1647-1793 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/23:1, 1647-1793 Ed och Sollentuna. Häri även Edebo åren 1647-1800.
4192561 Uppsala domkapitel 1:E V/23:2, 1751-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/23:2, 1751-1849 Ed och Sollentuna
4192561 Uppsala domkapitel 1:E V/24:2, 1789-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/24:2, 1789-1849 Edebo
4192562 Uppsala domkapitel 1:E V/25:1, 1653-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/25:1, 1653-1798 Ekeby och Bladåker. Häri även Ekerö åren 1642-1796.
4192562 Uppsala domkapitel 1:E V/26:2, 1730-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/26:2, 1730-1849 Ekerö (förr Åkerö)
4192563 Uppsala domkapitel 1:E V/32:1, 1647-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/32:1, 1647-1797 Fasterna. Häri även Film åren 1645-1800.
4192564 Uppsala domkapitel 1:E V/38:1, 1559-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/38:1, 1559-1799 Fresta och Hammarby
4192565 Uppsala domkapitel 1:E V/40:1, 1639-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/40:1, 1639-1799 Frösunda och Kårsta. Häri även Frötuna och Rådmansö 1624-1800.
4192566 Uppsala domkapitel 1:E V/40:1, 1639-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/40:1, 1639-1799 Frösunda och Kårsta. Häri även Frötuna och Rådmansö 1624-1800.
4192566 Uppsala domkapitel 1:E V/41:2, 1751-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/41:2, 1751-1849 Frötuna och Rådmansö
4192567 Uppsala domkapitel 1:E V/68:1, 1641-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/68:1, 1641-1800 Häverö och Singö
4192567 Uppsala domkapitel 1:E V/68:2, 1726-1835 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/68:2, 1726-1835 Häverö och Singö
4192568 Uppsala domkapitel 1:E V/77:1, 1581-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/77:1, 1581-1800 Lagga och Östuna
4192568 Uppsala domkapitel 1:E V/77:2, 1716-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/77:2, 1716-1849 Lagga och Östuna
4192569 Uppsala domkapitel 1:E V/83:1, 1640-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/83:1, 1640-1799 Lohärad och Malsta
4192569 Uppsala domkapitel 1:E V/83:2, 1782-1784 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/83:2, 1782-1784 Lohärad och Malsta
4192570 Uppsala domkapitel 1:E V/86:1, 1650-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/86:1, 1650-1800 Länna och Blidö
4192570 Uppsala domkapitel 1:E V/86:2, 1783- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/86:2, 1783- Länna och Blidö
4192571 Uppsala domkapitel 1:E V/89:1, 1642-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/89:1, 1642-1800 Markim och Orkesta
4192571 Uppsala domkapitel 1:E V/89:2, 1752-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/89:2, 1752-1849 Markim och Orkesta
4192572 Uppsala domkapitel 1:E V/90:1, 1649-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/90:1, 1649-1800 Mo och Rengsjö. Häri även Munsö åren 1638-1800.
4192572 Uppsala domkapitel 1:E V/90:2, 1752-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/90:2, 1752-1849 Mo och Rengsjö
4192572 Uppsala domkapitel 1:E V/91:2, 1736-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/91:2, 1736-1849 Munsö
4192573 Uppsala domkapitel 1:E V/96:1, 1626-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/96:1, 1626-1800 Norrtälje
4192573 Uppsala domkapitel 1:E V/96:2, 1726-1779 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/96:2, 1726-1779 Norrtälje
4192574 Uppsala domkapitel 1:E V/98:1, 1640-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/98:1, 1640-1800 Närtuna och Gottröra
4192574 Uppsala domkapitel 1:E V/98:2, 1737-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/98:2, 1737-1849 Närtuna och Gottröra
4192575 Uppsala domkapitel 1:E V/102:1, 1625-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/102:1, 1625-1800 Odensala-Husby
4192575 Uppsala domkapitel 1:E V/102:2, 1704-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/102:2, 1704-1849 Odensala-Husby
4192576 Uppsala domkapitel 1:E V/106:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/106:1, 1639-1800 Riala och Kulla
4192576 Uppsala domkapitel 1:E V/106:2, 1749-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/106:2, 1749-1798 Riala och Kulla
4192577 Uppsala domkapitel 1:E V/112:1, 1590-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/112:1, 1590-1800 Sigtuna
4192577 Uppsala domkapitel 1:E V/112:2, 1791-1825 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/112:2, 1791-1825 Sigtuna
4192578 Uppsala domkapitel 1:E V/114:1, 1618-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/114:1, 1618-1800 Skepptuna och Lunda
4192578 Uppsala domkapitel 1:E V/114:2, 1797- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/114:2, 1797- Skepptuna och Lunda
4192579 Uppsala domkapitel 1:E V/118:1, 1649-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/118:1, 1649-1800 Skånela och Norrsunda. Häri även Solna åren 1649-1800.
4192579 Uppsala domkapitel 1:E V/119:2, 1748-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/119:2, 1748-1799 Solna
4192580 Uppsala domkapitel 1:E V/121:1, 1644-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/121:1, 1644-1800 Spånga och Järfälla
4192580 Uppsala domkapitel 1:E V/121:2, 1758-1762 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/121:2, 1758-1762 Spånga och Järfälla
4192581 Uppsala domkapitel 1:E V/122:1, 1308-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/122:1, 1308-1800 Sånga och Skå
4192581 Uppsala domkapitel 1:E V/122:2, 1788-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/122:2, 1788-1798 Sånga och Skå
4192582 Uppsala domkapitel 1:E V/137:1, 1637-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/137:1, 1637-1800 Täby
4192582 Uppsala domkapitel 1:E V/137:2, 1697-1796 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/137:2, 1697-1796 Täby
4192582 Uppsala domkapitel 1:E V/138:2, 1784-1789 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/138:2, 1784-1789 Tärna
4192583 Uppsala domkapitel 1:E V/149:1, 1633-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/149:1, 1633-1800 Vallentuna. Häri även Valö åren 1639-1800.
4192584 Uppsala domkapitel 1:E V/149:1, 1633-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/149:1, 1633-1800 Vallentuna. Häri även Valö åren 1639-1800.
4192585 Uppsala domkapitel 1:E V/151:1, 1591-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/151:1, 1591-1800 Vassunda och Haga
4192585 Uppsala domkapitel 1:E V/151:2, 1724-1782 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/151:2, 1724-1782 Vassunda och Haga
4192586 Uppsala domkapitel 1:E V/152:1, 1611-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/152:1, 1611-1800 Vaxholm
4192587 Uppsala domkapitel 1:E V/152:1, 1611-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/152:1, 1611-1800 Vaxholm
4192588 Uppsala domkapitel 1:E V/152:2, 1754-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/152:2, 1754-1795 Vaxholm
4192589 Uppsala domkapitel 1:E V/156:1, 1466-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/156:1, 1466-1800 Värmdö
4192590 Uppsala domkapitel 1:E V/156:1, 1466-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/156:1, 1466-1800 Värmdö
4192591 Uppsala domkapitel 1:E V/156:1, 1466-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/156:1, 1466-1800 Värmdö
4192592 Uppsala domkapitel 1:E V/156:2, 1749-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/156:2, 1749-1798 Värmdö
4192593 Uppsala domkapitel 1:E V/157A:1, 1761-1762 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/157A:1, 1761-1762 Värmdö kapell
4192593 Uppsala domkapitel 1:E V/157D:1, 1798- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/157D:1, 1798- Möja
4192594 Uppsala domkapitel 1:E V/159:1, 1316-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/159:1, 1316-1800 Vidbo och Husby-Långhundra
4192594 Uppsala domkapitel 1:E V/159:2, 1779-1792 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/159:2, 1779-1792 Vidbo och Husby-Långhundra
4192595 Uppsala domkapitel 1:E V/171:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/171:1, 1638-1800 Öregrund
4192596 Uppsala domkapitel 1:E V/172:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/172:1, 1639-1800 Össeby-Garn. Häri även Östhammar åren 1660-1800.
4192596 Uppsala domkapitel 1:E V/172:2, 1798-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/172:2, 1798-1849 Össeby-Garn
4192597 Uppsala domkapitel 1:E V/174, 1630-tal-1788 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/174, 1630-tal-1788 "Stockholm: Storkyrkan/S:t Nicolai 1630-1777 S:t Clara och Olai/Adolf Fredriks 1647-1788 Jocobi och Johannes 1653-1779 Kungl. Riddarholms 1639-1777 Maria Magdalena 1638-."
4192598 Uppsala domkapitel 1:E V/175, 1630-tal-1784 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/175, 1630-tal-1784 "Stockholm: Maria Magdalena -1768 S:t Catharina 1667-1784 Ulrika Eleonora 1674-1783 Finska förs. 1674-1736 Hedvig Eleonora 1674-1782 Stora Barnhuskyrkan 1645-1783 Kungl. Artillerikyrkan 1679-1722 Drottninghuset 1758-1762 Fransyska förs. 1693-1750 Danviks hospitalsförs. 1680-1781 Kungl. Skeppsholms förs. 1764-1767."
4192599 Uppsala domkapitel 1:E V/175 1/2, 1607-1772 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/175 1/2, 1607-1772 Stockholm: Tyska församlingen
4202512 Uppsala domkapitel 1:E V/5:1, 1643-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/5:1, 1643-1799 Alunda och Morkarla
4202512 Uppsala domkapitel 1:E V/5:2, 1682-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/5:2, 1682-1849 Alunda och Morkarla
4202513 Uppsala domkapitel 1:E V/10:1, 1637-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/10:1, 1637-1797 Biskopskulla och Fröjeslunda
4202513 Uppsala domkapitel 1:E V/10:2, 1784-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/10:2, 1784-1849 Biskopskulla och Fröjeslunda
4202514 Uppsala domkapitel 1:E V/11:1, 1650-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/11:1, 1650-1800 Björklinge
4202515 Uppsala domkapitel 1:E V/13:1, 1536-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/13:1, 1536-1800 (Roslags) Bro
4202516 Uppsala domkapitel 1:E V/13:2, 1675-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/13:2, 1675-1849 (Roslags) Bro
4202516 Uppsala domkapitel 1:E V/14:2, 1765-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/14:2, 1765-1849 Bro och Låssa
4202517 Uppsala domkapitel 1:E V/16:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/16:1, 1638-1800 Bälinge
4202518 Uppsala domkapitel 1:E V/15:1, 1650-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/15:1, 1650-1800 Bromma
4202519 Uppsala domkapitel 1:E V/16:2, 1637-1859 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/16:2, 1637-1859 Bälinge
4202519 Uppsala domkapitel 1:E V/17:2, 1741-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/17:2, 1741-1849 Börje
4202520 Uppsala domkapitel 1:E V/19:1, 1653-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/19:1, 1653-1800 Danderyd och Lidingö. Häri även Dannemora åren 1639-1799.
4202520 Uppsala domkapitel 1:E V/19:2, 1779-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/19:2, 1779-1849 Danderyd och Lidingö
4202520 Uppsala domkapitel 1:E V/20:2, 1794-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/20:2, 1794-1849 Danmark
4202521 Uppsala domkapitel 1:E V/25:1, 1653-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/25:1, 1653-1798 Ekeby och Bladåker. Häri även Ekerö åren 1642-1796.
4203085 Uppsala domkapitel 1:E V/27:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/27:1, 1639-1800 Älvkarleby
4203086 Uppsala domkapitel 1:E V/28:1, 1548-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/28:1, 1548-1799 Enköping
4203087 Uppsala domkapitel 1:E V/28:1, 1548-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/28:1, 1548-1799 Enköping
4203087 Uppsala domkapitel 1:E V/28:2, 1751-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/28:2, 1751-1849 Enköping
4203088 Uppsala domkapitel 1:E V/30:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/30:1, 1639-1800 Ärentuna. Häri även Estuna åren 1638-1800.
4203089 Uppsala domkapitel 1:E V/30:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/30:1, 1639-1800 Ärentuna. Häri även Estuna åren 1638-1800.
4203089 Uppsala domkapitel 1:E V/30:2, 1783-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/30:2, 1783-1849 Ärentuna
4203089 Uppsala domkapitel 1:E V/31:2, 1794-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/31:2, 1794-1849 Estuna
4203090 Uppsala domkapitel 1:E V/32:1, 1647-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/32:1, 1647-1797 Fasterna. Häri även Film åren 1645-1800.
4203090 Uppsala domkapitel 1:E V/32:2, 1749-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/32:2, 1749-1849 Fasterna
4203090 Uppsala domkapitel 1:E V/34:2, 1775-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/34:2, 1775-1849 Film
4203091 Uppsala domkapitel 1:E V/35:1, 1589-1796 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/35:1, 1589-1796 Fittja och Hjälsta
4203091 Uppsala domkapitel 1:E V/35:2, 1690-1829 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/35:2, 1690-1829 Fittja och Hjälsta
4203092 Uppsala domkapitel 1:E V/42:1, 1354-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/42:1, 1354-1800 Funbo
4203093 Uppsala domkapitel 1:E V/42:1, 1354-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/42:1, 1354-1800 Funbo
4203093 Uppsala domkapitel 1:E V/42:2, 1717-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/42:2, 1717-1849 Funbo
4203093 Uppsala domkapitel 1:E V/43:2, 1751-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/43:2, 1751-1849 Färentuna och Hilleshög
4203094 Uppsala domkapitel 1:E V/48:1, 1650-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/48:1, 1650-1800 Gran
4203094 Uppsala domkapitel 1:E V/48:2, 1730-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/48:2, 1730-1790 Gran
4203095 Uppsala domkapitel 1:E V/49:1, 1636-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/49:1, 1636-1800 Hacksta och Löt. Häri även Hagby och Ramsta åren 1641-1800.
4203096 Uppsala domkapitel 1:E V/49:1, 1636-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/49:1, 1636-1800 Hacksta och Löt. Häri även Hagby och Ramsta åren 1641-1800.
4203096 Uppsala domkapitel 1:E V/49:2, 1790-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/49:2, 1790-1849 Hacksta och Löt
4203097 Uppsala domkapitel 1:E V/63:1, 1643-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/63:1, 1643-1800 Husby-Sjutolft. Häri även Husby-Skedevid åren 1668-1800.
4203098 Uppsala domkapitel 1:E V/63:1, 1643-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/63:1, 1643-1800 Husby-Sjutolft. Häri även Husby-Skedevid åren 1668-1800.
4203098 Uppsala domkapitel 1:E V/63:2, 1772-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/63:2, 1772-1790 Husby-Sjutolft
4203098 Uppsala domkapitel 1:E V/64:2, 1741-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/64:2, 1741-1849 Husby-Skederid
4203099 Uppsala domkapitel 1:E V/65:1, 1544-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/65:1, 1544-1800 Vittinge. Häri även Hållnäs åren 1589-1800.
4203099 Uppsala domkapitel 1:E V/66:2, 1787-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/66:2, 1787-1795 Hållnäs
4203100 Uppsala domkapitel 1:E V/67:1, 1637-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/67:1, 1637-1800 Håtuna-Tibble
4203100 Uppsala domkapitel 1:E V/67:2, 1716-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/67:2, 1716-1790 Håtuna-Tibble
4203100 Uppsala domkapitel 1:E V/69:2, 1752-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/69:2, 1752-1790 Häggeby
4203101 Uppsala domkapitel 1:E V/71:1, 1453-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/71:1, 1453-1800 Hökhuvud och Skäfthammar
4203102 Uppsala domkapitel 1:E V/71:1, 1453-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/71:1, 1453-1800 Hökhuvud och Skäfthammar
4203103 Uppsala domkapitel 1:E V/75:1, 1650-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/75:1, 1650-1799 Kalmar (Uppsala län)
4203103 Uppsala domkapitel 1:E V/76:2, 1757-1789 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/76:2, 1757-1789 Knutby och Faringe
4203104 Uppsala domkapitel 1:E V/78:1, 1630-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/78:1, 1630-1800 Lena
4203541 Uppsala domkapitel 1:E V/78:1, 1630-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/78:1, 1630-1800 Lena
4203541 Uppsala domkapitel 1:E V/78:2, 1791-1794 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/78:2, 1791-1794 Lena
4203541 Uppsala domkapitel 1:E V/79:2, 1788-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/79:2, 1788-1790 Lillkyrka och Boglösa
4203542 Uppsala domkapitel 1:E V/80:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/80:1, 1638-1800 Litslena
4203543 Uppsala domkapitel 1:E V/80:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/80:1, 1638-1800 Litslena
4203543 Uppsala domkapitel 1:E V/80:2, 1782-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/80:2, 1782-1790 Litslena
4203544 Uppsala domkapitel 1:E V/87:1, 1603-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/87:1, 1603-1800 Västerlövsta och Enåker
4203545 Uppsala domkapitel 1:E V/87:1, 1603-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/87:1, 1603-1800 Västerlövsta och Enåker
4203545 Uppsala domkapitel 1:E V/87:2, 1757-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/87:2, 1757-1849 Västerlövsta och Enåker
4203546 Uppsala domkapitel 1:E V/97:1, 1578-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/97:1, 1578-1800 Nysätra och Österunda
4203546 Uppsala domkapitel 1:E V/97:2, 1690-1819 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/97:2, 1690-1819 Nysätra och Österunda
4203547 Uppsala domkapitel 1:E V/99:1, 1641-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/99:1, 1641-1800 Enköpings-Näs. Häri även Uppsala-Näs åren 1650-1800.
4203547 Uppsala domkapitel 1:E V/99:2, 1771-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/99:2, 1771-1849 Enköpings-Näs
4203547 Uppsala domkapitel 1:E V/100:2, 1769- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/100:2, 1769- Uppsala-Näs
4203548 Uppsala domkapitel 1:E V/105:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/105:1, 1638-1800 Rasbo och Kil
4203548 Uppsala domkapitel 1:E V/105:2, 1714-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/105:2, 1714-1799 Rasbo och Kil
4203549 Uppsala domkapitel 1:E V/109:1, 1631-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/109:1, 1631-1800 Västra Ryd och Näs. Häri även Östra Ryd åren 1604-1800.
4203549 Uppsala domkapitel 1:E V/109:2, 1790- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/109:2, 1790- Västra Ryd och Näs
4203549 Uppsala domkapitel 1:E V/110:2, 1716-1796 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/110:2, 1716-1796 Östra Ryd
4203550 Uppsala domkapitel 1:E V/120:1, 1671-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/120:1, 1671-1800 Sparrsätra och Bred
4203550 Uppsala domkapitel 1:E V/120:2, 1776-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/120:2, 1776-1790 Sparrsätra och Bred
4203551 Uppsala domkapitel 1:E V/124:1, 1645-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/124:1, 1645-1800 Söderby-Karl. Häri även Söderfors åren 1693-1800.
4203551 Uppsala domkapitel 1:E V/124:2, 1788-1830 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/124:2, 1788-1830 Söderby-Karl
4203551 Uppsala domkapitel 1:E V/125:2, 1796-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/125:2, 1796-1849 Söderfors
4203552 Uppsala domkapitel 1:E V/127:1, 1637-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/127:1, 1637-1800 Tegelsmora. Häri även Teda åren 1653-1800.
4203552 Uppsala domkapitel 1:E V/129:2, 1790- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/129:2, 1790- Teda
4203553 Uppsala domkapitel 1:E V/128:1, 1640-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/128:1, 1640-1800 Tensta
4203553 Uppsala domkapitel 1:E V/128:2, 1794- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/128:2, 1794- Tensta
4203554 Uppsala domkapitel 1:E V/132:1, 1617-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/132:1, 1617-1800 Tibble och Åland
4203554 Uppsala domkapitel 1:E V/132:2, 1785-1824 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/132:2, 1785-1824 Tibble och Åland
4203555 Uppsala domkapitel 1:E V/133:1, 1625-1880 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/133:1, 1625-1880 Tierp
4203556 Uppsala domkapitel 1:E V/133:1, 1625-1880 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/133:1, 1625-1880 Tierp
4203557 Uppsala domkapitel 1:E V/133:2, 1787-1829 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/133:2, 1787-1829 Tierp
4203558 Uppsala domkapitel 1:E V/134:1, 1400-tal-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/134:1, 1400-tal-1800 Tillinge och Svinnegarn
4203559 Uppsala domkapitel 1:E V/134:1, 1400-tal-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/134:1, 1400-tal-1800 Tillinge och Svinnegarn
4203560 Uppsala domkapitel 1:E V/134:1, 1400-tal-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/134:1, 1400-tal-1800 Tillinge och Svinnegarn
4203561 Uppsala domkapitel 1:E V/134:2, 1544-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/134:2, 1544-1790 Tillinge och Svinnegarn
4204379 Uppsala domkapitel 1:E V/135:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/135:1, 1638-1800 Tuna och Stavby
4204379 Uppsala domkapitel 1:E V/135:2, 1784-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/135:2, 1784-1798 Tuna och Stavby
4204380 Uppsala domkapitel 1:E V/140:1, 1538-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/140:1, 1538-1800 Uppsala domkyrkoförsamling
4204381 Uppsala domkapitel 1:E V/140:1, 1538-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/140:1, 1538-1800 Uppsala domkyrkoförsamling
4204382 Uppsala domkapitel 1:E V/140:2, 1651-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/140:2, 1651-1800 Uppsala domkyrkoförsamling
4204382 Uppsala domkapitel 1:E V/140:3, 1653-1899 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/140:3, 1653-1899 Uppsala domkyrkoförsamling
4204382 Uppsala domkapitel 1:E V/140:5, 1741-1901 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/140:5, 1741-1901 Uppsala domkyrkoförsamling
4204383 Uppsala domkapitel 1:E V/141:1, 1649-1700 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/141:1, 1649-1700 Uppsala domkyrkoförsamling, räkenskaper
4204384 Uppsala domkapitel 1:E V/141:2, 1646-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/141:2, 1646-1800 Uppsala domkyrkoförsamling, räkenskaper
4204385 Uppsala domkapitel 1:E V/141:2, 1646-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/141:2, 1646-1800 Uppsala domkyrkoförsamling, räkenskaper
4204386 Uppsala domkapitel 1:E V/142:1, 1558-1729 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/142:1, 1558-1729 Uppsala domkyrkoförsamling
4204387 Uppsala domkapitel 1:E V/142:2, 1720-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/142:2, 1720-1800 Uppsala domkyrkoförsamling
4204388 Uppsala domkapitel 1:E V/142:3a, 1679-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/142:3a, 1679-1799 Uppsala domkyrkoförsamling. Häri även åren 1783-1792.
4204389 Uppsala domkapitel 1:E V/143:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/143:1, 1638-1800 Uppsala Heliga Trefaldighet. Häri även Gamla Uppsala åren 1641-1800. I samma band dessutom Hospitalskyrkans i Uppsala handlingar från 1681-1800.
4204389 Uppsala domkapitel 1:E V/143:2, 1712-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/143:2, 1712-1849 Uppsala Heliga Trefaldighet. 1802-1849, 1 bunt från 1712, visitationsprotokoll.
4204389 Uppsala domkapitel 1:E V/144:2, 1743- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/144:2, 1743- Gamla Uppsala. Häri även åren 1801-1849.
4204390 Uppsala domkapitel 1:E V/145:1, 1652-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/145:1, 1652-1800 Vada och Angarn. Häri även Vaksala åren 1641-1800.
4204390 Uppsala domkapitel 1:E V/146:2, 1768- 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/146:2, 1768- Vaksala. Häri även åren 1801-1849.
4204391 Uppsala domkapitel 1:E V/153:1, 1505-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/153:1, 1505-1800 Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi
4204392 Uppsala domkapitel 1:E V/153:1, 1505-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/153:1, 1505-1800 Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi
4204393 Uppsala domkapitel 1:E V/153:2, 1696-1790 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/153:2, 1696-1790 Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi
4204394 Uppsala domkapitel 1:E V/154:1, 1536-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/154:1, 1536-1800 Väddö. Häri även Vendel åren 1547-1800.
4204394 Uppsala domkapitel 1:E V/154:2, 1751-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/154:2, 1751-1849 Väddö
4204394 Uppsala domkapitel 1:E V/155:2, 1736-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/155:2, 1736-1798 Vendel. Häri även åren 1801-1849.
4204395 Uppsala domkapitel 1:E V/158:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/158:1, 1638-1800 Västland och Tolfta
4204396 Uppsala domkapitel 1:E V/158:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/158:1, 1638-1800 Västland och Tolfta
4204397 Uppsala domkapitel 1:E V/158:2, 1774-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/158:2, 1774-1799 Västland och Tolfta. Innehåller bl a förteckning på prästbordets ägor sedan 1478.
4204398 Uppsala domkapitel 1:E V/160:1, 1641-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/160:1, 1641-1800 Viksta. Häri även Villberga åren 1645-1800.
4204399 Uppsala domkapitel 1:E V/165:1, 1614-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/165:1, 1614-1800 Vänge och Läby. Häri även Vätö åren 1619-1800.
4204399 Uppsala domkapitel 1:E V/165:2, 1725-1787 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/165:2, 1725-1787 Vänge och Läby
4204400 Uppsala domkapitel 1:E V/167:1, 1646-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/167:1, 1646-1800 Västeråker och Dalby
4204400 Uppsala domkapitel 1:E V/167:2, 1713-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/167:2, 1713-1795 Västeråker och Dalby
4204401 Uppsala domkapitel 1:E V/168:1, 1634-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/168:1, 1634-1800 Österåker. Häri även Åkerby och Jumkil åren 1650-1800.
4204402 Uppsala domkapitel 1:E V/168:1, 1634-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/168:1, 1634-1800 Österåker. Häri även Åkerby och Jumkil åren 1650-1800.
4204402 Uppsala domkapitel 1:E V/168:2, 1762-1796 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/168:2, 1762-1796 Österåker.
4204402 Uppsala domkapitel 1:E V/169:2, 1750-1820 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/169:2, 1750-1820 Åkerby och Jumkil
4443398 Rasbo församling D II:1, 1741-1750 D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1741-1750
4443398 Rasbo församling E I:1, 1708-1791 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1708-1791 Utgör 1708-1753 enbart vigselbok. Innehåller även död- och begravningsbok 1708-1794 (enbart begravningsbok 1708-1747).
4443398 Rasbo församling E I:2, 1792-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1792-1861 Innehåller även död- och begravningsbok 1795-1861 3/11.
4443398 Rasbo församling L I a:1, 1627-1708 L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1627-1708 Kyrkoräkenskaper 1627-1650 och 1670-1708. Innehåller även series pastorum 1200-talets slut - 1774, series comministrorum 1502-1786, beskrivning över prästgårdens ägor (1641?), syn på kyrktornet 1795, kyrkoinventarium 1670 med tillägg, prästgårdsinventarium 1670 samt anteckningar angående kyrkan 1702-1832.
4534579 Uppsala domkapitel 1:A I/1, 1593-1608 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/1, 1593-1608 Prot. saknas 1597 och 1606. Ofullständiga 1604-1605 och 1607-1608. Innehåller även en förteckning över studenter inskrivna vid Uppsala universitet 1595-1636.
4534579 Uppsala domkapitel 1:A I/2, 1634-1642 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/2, 1634-1642
4534580 Uppsala domkapitel 1:A I/3, 1643-1652 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/3, 1643-1652
4534580 Uppsala domkapitel 1:A I/4, 1653-1660 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/4, 1653-1660
4534580 Uppsala domkapitel 1:A I/5, 1661-1665 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/5, 1661-1665
4534581 Uppsala domkapitel 1:A I/6, 1665-1670 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/6, 1665-1670
4534581 Uppsala domkapitel 1:A I/7, 1670-1674 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/7, 1670-1674
4534581 Uppsala domkapitel 1:A I/8, 1675-1678 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/8, 1675-1678
4534582 Uppsala domkapitel 1:A I/9, 1678-1681 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/9, 1678-1681
4534582 Uppsala domkapitel 1:A I/10, 1681-1686 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/10, 1681-1686
4534582 Uppsala domkapitel 1:A I/10 1/2, 1687-1688 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/10 1/2, 1687-1688 1687 endast protokoll från december.
4534582 Uppsala domkapitel 1:A I/11, 1688- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/11, 1688-
4534582 Uppsala domkapitel 1:A I/12, 1689-1692 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/12, 1689-1692
4534583 Uppsala domkapitel 1:A I/13, 1692-1694 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/13, 1692-1694
4534583 Uppsala domkapitel 1:A I/14, 1694-1697 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/14, 1694-1697
4534583 Uppsala domkapitel 1:A I/15, 1698-1700 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/15, 1698-1700
4534584 Uppsala domkapitel 1:A I/16, 1700-1705 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/16, 1700-1705
4534584 Uppsala domkapitel 1:A I/17, 1706-1709 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/17, 1706-1709
4534584 Uppsala domkapitel 1:A I/18, 1709-1711 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/18, 1709-1711
4534585 Uppsala domkapitel 1:A I/19, 1711-1712 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/19, 1711-1712
4534585 Uppsala domkapitel 1:A I/20, 1712-1714 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/20, 1712-1714
4534585 Uppsala domkapitel 1:A I/21, 1715- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/21, 1715-
4534586 Uppsala domkapitel 1:A I/22, 1716- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/22, 1716-
4534586 Uppsala domkapitel 1:A I/23, 1717-1718 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/23, 1717-1718
4534586 Uppsala domkapitel 1:A I/24, 1719-1721 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/24, 1719-1721
4534586 Uppsala domkapitel 1:A I/25, 1722- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/25, 1722-
4534587 Uppsala domkapitel 1:A I/26, 1723-1724 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/26, 1723-1724
4534587 Uppsala domkapitel 1:A I/27, 1725-1726 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/27, 1725-1726
4534588 Uppsala domkapitel 1:A I/28, 1727-1728 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/28, 1727-1728
4534588 Uppsala domkapitel 1:A I/29, 1729-1730 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/29, 1729-1730
4534589 Uppsala domkapitel 1:A I/30, 1731- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/30, 1731-
4534589 Uppsala domkapitel 1:A I/31, 1732- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/31, 1732-
4534590 Uppsala domkapitel 1:A I/32, 1733- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/32, 1733-
4534590 Uppsala domkapitel 1:A I/33, 1734- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/33, 1734-
4534591 Uppsala domkapitel 1:A I/34, 1735- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/34, 1735-
4534591 Uppsala domkapitel 1:A I/35, 1736- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/35, 1736-
4534591 Uppsala domkapitel 1:A I/36, 1737- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/36, 1737-
4534592 Uppsala domkapitel 1:A I/37, 1738- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/37, 1738- Med register i slutet.
4534592 Uppsala domkapitel 1:A I/38, 1739- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/38, 1739- Med register i slutet
4534592 Uppsala domkapitel 1:A I/39, 1740- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/39, 1740- Med register i slutet
4534593 Uppsala domkapitel 1:A I/40, 1741- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/40, 1741- Med register i slutet
4534593 Uppsala domkapitel 1:A I/41, 1742-1743 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/41, 1742-1743 Med register i slutet
4534594 Uppsala domkapitel 1:A I/42, 1744-1745 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/42, 1744-1745 Med register i slutet
4534594 Uppsala domkapitel 1:A I/43, 1746-1747 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/43, 1746-1747 Med register i slutet
4534750 Uppsala domkapitel 1:A I/115, 1824- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/115, 1824- Med register i slutet
4534750 Uppsala domkapitel 1:A I/116, 1825- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/116, 1825- Med register i slutet
4534750 Uppsala domkapitel 1:A I/117, 1826- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/117, 1826- Med register i slutet
4534750 Uppsala domkapitel 1:A I/118, 1827- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/118, 1827- Med register i slutet
4534751 Uppsala domkapitel 1:A I/119, 1828- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/119, 1828- Med register i slutet
4534751 Uppsala domkapitel 1:A I/120, 1829- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/120, 1829- Med register i slutet
4534751 Uppsala domkapitel 1:A I/121, 1830- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/121, 1830- Med register i slutet
4534752 Uppsala domkapitel 1:A I/122, 1831- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/122, 1831- Med register i slutet
4534752 Uppsala domkapitel 1:A I/123, 1832- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/123, 1832- Med register i slutet
4534752 Uppsala domkapitel 1:A I/124, 1833- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/124, 1833- Med register i slutet
4534752 Uppsala domkapitel 1:A I/125, 1834- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/125, 1834- Med register i slutet
4534753 Uppsala domkapitel 1:A I/126, 1835- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/126, 1835- Med register i slutet
4534753 Uppsala domkapitel 1:A I/127, 1836- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/127, 1836- Med register i slutet
4534753 Uppsala domkapitel 1:A I/128, 1837- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/128, 1837- Med register i slutet
4534753 Uppsala domkapitel 1:A I/129, 1838- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/129, 1838- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/130, 1839- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/130, 1839- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/131, 1840- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/131, 1840- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/132, 1841- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/132, 1841- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/133, 1842- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/133, 1842- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/134, 1843- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/134, 1843- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/135, 1844- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/135, 1844- Med register i slutet
4534754 Uppsala domkapitel 1:A I/136, 1845- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/136, 1845- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/137, 1846- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/137, 1846- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/138, 1847- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/138, 1847- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/139, 1848- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/139, 1848- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/140, 1849- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/140, 1849- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/141, 1850- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/141, 1850- Med register i slutet
4534755 Uppsala domkapitel 1:A I/142, 1851- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/142, 1851- Med register i slutet
4534756 Uppsala domkapitel 1:A I/143, 1852- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/143, 1852- Med register i slutet
4534756 Uppsala domkapitel 1:A I/144, 1853- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/144, 1853- Med löst register
4534756 Uppsala domkapitel 1:A I/145, 1854- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/145, 1854- Med register i slutet
4534756 Uppsala domkapitel 1:A I/146, 1855- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/146, 1855- Med register i slutet
4534756 Uppsala domkapitel 1:A I/147, 1856- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/147, 1856- Med löst register
4534757 Uppsala domkapitel 1:A I/148, 1857- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/148, 1857- Register finns i volym 150
4534757 Uppsala domkapitel 1:A I/149, 1858- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/149, 1858- Register finns i volym 150
4534758 Uppsala domkapitel 1:A I/150, 1859- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/150, 1859- Med löst register för åren 1857-1859
4534758 Uppsala domkapitel 1:A I/151, 1860- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/151, 1860- Med löst register
4534759 Uppsala domkapitel 1:F VIII/1, 1745-1783, odat. 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/1, 1745-1783, odat. Domkapitlets koncept. Innehåller: 1) Koncept till skrivelser 1745-1783 och odat. 2) Koncept till skrivelser och andra expeditioner i en fortlöpande, från början sammanhäftad svit, 1760-1769. 3) Protokollskoncept 1769-1771.
4534759 Uppsala domkapitel 1:F VIII/2, 1647-1758 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/2, 1647-1758 Inkomna skrivelser.
4534759 Uppsala domkapitel 1:F VIII/3, 1760-1788 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/3, 1760-1788 Inkomna skrivelser.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/4, 1737-1791 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/4, 1737-1791 Inkomna skrivelser.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/5, 1724-1774 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/5, 1724-1774 Inkomna skrivelser.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/6, 1738-1786 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/6, 1738-1786 Inkomna skrivelser.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/7, odat.-1766?, 1767? 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/7, odat.-1766?, 1767? Inkomna skrivelser.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/8, 1754-1786 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/8, 1754-1786 Data för de i denna volym sammanförda handlingarnas ankomst till domkapitlet ha i regel ej kunnat fastställas. Ett kyrkoboksutdrag för Racoons och Pennsnecks församlingar 1754 har med hänsyn till formatet (stor folio) bundits i F VIII: 6 . Jämför även F VIII:14. Dagbok för år 1764 attribuerad till C. M. Wrangel, vol. F VII:8, fol.20-32, har översatts till engelska av C. M. Anderson. Pastor Wrangel´s Trip to the Shore (New Yersey History, Spring 1969, vol. 87:1). Jämför Ing. I:1106/1968. 4 december 1969 Birger Lundberg.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/9, 1770-1786 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/9, 1770-1786 Pastor Nils Collins dagbok och andra anteckningar om församlingarna i Racoon och Pennsneck. Dagboken saknar rubrik och underskrift, men både karaktär och författare framgå av innehållet.
4534760 Uppsala domkapitel 1:F VIII/10, 1750-1779 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/10, 1750-1779 """Prostboken"" för de svenska församlingarna i Amerika. Gammalt band, förut signerat F VIII:2. Boken upplades av prosten I. Acrelius, fördes av prostarne och tillhör svenske prostens i Amerika arkiv."
4534761 Uppsala domkapitel 1:F VIII/11, 1750-1783 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/11, 1750-1783 Originalskrivelser till prästerskapet vid svenska missionen i Amerika. Tillhöra svenske prostens i Amerika arkiv.
4534761 Uppsala domkapitel 1:F VIII/12, odat.- 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/12, odat.- """A simple explication of catechism by questions and answers"". Proveniens, datering och författare har inte kunnat fastställas."
4534761 Uppsala domkapitel 1:F VIII/13, 1695-1782, odat 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/13, 1695-1782, odat Övriga handlingar. Innehåller: 1) Avskrifter av från domkapitlet utgångna skrivelser 1745-1765. 2) Avskrifter av kungliga brev, fullmakter och dyligt 1755-1782. 3) Avskrifter av diverse brev, memorial m. m. (ej alla ställda till domkapitlet) 1695, 1737-1776 4) Diverse handlingar såsom promemorior, förteckningar m. m., 1738-1779 och odaterat.
4534761 Uppsala domkapitel 1:F VIII/14, odat.-1773? 1 Handlingar angående svenska församlingar i Amerika F VIII/14, odat.-1773? Förteckning över svenska församlingen i Racoon och Pennsneck. Överförd hit 1945 från D V:1.
4534971 Uppsala domkapitel 1:A I/44, 1748-1749 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/44, 1748-1749 Med register i slutet
4534971 Uppsala domkapitel 1:A I/45, 1750- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/45, 1750- Med register i slutet
4534971 Uppsala domkapitel 1:A I/46, 1751- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/46, 1751- Med register i slutet
4534972 Uppsala domkapitel 1:A I/47, 1752-1753 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/47, 1752-1753 Med register i slutet
4534972 Uppsala domkapitel 1:A I/48, 1754- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/48, 1754- Med register i slutet
4534972 Uppsala domkapitel 1:A I/49, 1755- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/49, 1755- Med register i slutet
4534973 Uppsala domkapitel 1:A I/50, 1756-1757 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/50, 1756-1757 Med register i slutet
4534973 Uppsala domkapitel 1:A I/51, 1758- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/51, 1758- Med register i slutet
4534973 Uppsala domkapitel 1:A I/52, 1759- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/52, 1759- Med register i slutet
4534974 Uppsala domkapitel 1:A I/53, 1760-1761 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/53, 1760-1761 Med register i slutet
4534974 Uppsala domkapitel 1:A I/54, 1762- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/54, 1762- Med register i slutet
4534974 Uppsala domkapitel 1:A I/55, 1763- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/55, 1763- Med register i slutet
4534975 Uppsala domkapitel 1:A I/56, 1764- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/56, 1764- Med register i slutet
4534975 Uppsala domkapitel 1:A I/57, 1765- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/57, 1765- Med register i slutet
4534976 Uppsala domkapitel 1:A I/58, 1766- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/58, 1766- Register saknas
4534976 Uppsala domkapitel 1:A I/59, 1767- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/59, 1767- Med register i slutet
4534977 Uppsala domkapitel 1:A I/60, 1768- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/60, 1768- Med register i slutet
4534977 Uppsala domkapitel 1:A I/61, 1769- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/61, 1769- Med register i slutet
4534978 Uppsala domkapitel 1:A I/62, 1770- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/62, 1770- Med register i slutet
4534978 Uppsala domkapitel 1:A I/63, 1771- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/63, 1771- Med register i slutet
4534979 Uppsala domkapitel 1:A I/64, 1772- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/64, 1772- Med register i slutet
4534979 Uppsala domkapitel 1:A I/65, 1773- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/65, 1773- Med register i slutet
4534980 Uppsala domkapitel 1:A I/66, 1774- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/66, 1774- Med register i slutet
4534980 Uppsala domkapitel 1:A I/67, 1775-1776 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/67, 1775-1776 Protokoll saknas 7/9 1775-1/10 1776. Med register i slutet
4534980 Uppsala domkapitel 1:A I/68, 1777- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/68, 1777- Med register i slutet
4534981 Uppsala domkapitel 1:A I/69, 1778- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/69, 1778- Med register i slutet
4534981 Uppsala domkapitel 1:A I/70, 1779- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/70, 1779- De flesta protokoll detta år saknas. De som finns är konceptprotokoll.
4534981 Uppsala domkapitel 1:A I/71, 1780- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/71, 1780- Med register i slutet
4534981 Uppsala domkapitel 1:A I/72, 1781- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/72, 1781- Med register i slutet
4534982 Uppsala domkapitel 1:A I/73, 1782- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/73, 1782- Med register i slutet
4534982 Uppsala domkapitel 1:A I/74, 1783- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/74, 1783- Med register i slutet
4534982 Uppsala domkapitel 1:A I/75, 1784- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/75, 1784- Med register i slutet
4534983 Uppsala domkapitel 1:A I/76, 1785- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/76, 1785- Med register i slutet
4534983 Uppsala domkapitel 1:A I/77, 1786- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/77, 1786- Med register i slutet
4534984 Uppsala domkapitel 1:A I/78, 1787- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/78, 1787- Med register i slutet
4534984 Uppsala domkapitel 1:A I/79, 1788- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/79, 1788- Med register i slutet
4534984 Uppsala domkapitel 1:A I/80, 1789- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/80, 1789- Med register i slutet
4534984 Uppsala domkapitel 1:A I/81, 1790- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/81, 1790- Med register i slutet
4534985 Uppsala domkapitel 1:A I/82, 1791- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/82, 1791- Med register i slutet
4534985 Uppsala domkapitel 1:A I/83, 1792- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/83, 1792- Med register i slutet
4534985 Uppsala domkapitel 1:A I/84, 1793- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/84, 1793- Med register i slutet
4534986 Uppsala domkapitel 1:A I/85, 1794- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/85, 1794- Med register i slutet
4534986 Uppsala domkapitel 1:A I/86, 1795- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/86, 1795- Med register i slutet
4534986 Uppsala domkapitel 1:A I/87, 1796- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/87, 1796- Med register i slutet
4534987 Uppsala domkapitel 1:A I/88, 1797- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/88, 1797- Med register i slutet
4534987 Uppsala domkapitel 1:A I/89, 1798- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/89, 1798- Med register i slutet
4534988 Uppsala domkapitel 1:A I/90, 1799- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/90, 1799- Med register i slutet
4534988 Uppsala domkapitel 1:A I/91, 1800- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/91, 1800- Med register i slutet
4534989 Uppsala domkapitel 1:A I/92, 1801- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/92, 1801- Med register i slutet
4534989 Uppsala domkapitel 1:A I/93, 1802- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/93, 1802- Med register i slutet
4534990 Uppsala domkapitel 1:A I/94, 1803- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/94, 1803- Med register i slutet
4534990 Uppsala domkapitel 1:A I/95, 1804- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/95, 1804- Med register i slutet
4534990 Uppsala domkapitel 1:A I/96, 1805- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/96, 1805- Med register i slutet
4534991 Uppsala domkapitel 1:A I/97, 1806- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/97, 1806- Med register i slutet
4534991 Uppsala domkapitel 1:A I/98, 1807- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/98, 1807- Med register i slutet
4534991 Uppsala domkapitel 1:A I/99, 1808- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/99, 1808- Med register i slutet
4534992 Uppsala domkapitel 1:A I/100, 1809- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/100, 1809- Med register i slutet
4534992 Uppsala domkapitel 1:A I/101, 1810- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/101, 1810- Med register i slutet
4534992 Uppsala domkapitel 1:A I/102, 1811- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/102, 1811- Med register i slutet
4534993 Uppsala domkapitel 1:A I/103, 1812- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/103, 1812- Med register i slutet
4534993 Uppsala domkapitel 1:A I/104, 1813- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/104, 1813- Med register i slutet
4534993 Uppsala domkapitel 1:A I/105, 1814- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/105, 1814- Med register i slutet
4534993 Uppsala domkapitel 1:A I/106, 1815- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/106, 1815- Med register i slutet
4534994 Uppsala domkapitel 1:A I/107, 1816- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/107, 1816- Med register i slutet
4534994 Uppsala domkapitel 1:A I/108, 1817- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/108, 1817- Med register i slutet
4534994 Uppsala domkapitel 1:A I/109, 1818- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/109, 1818- Med register i slutet
4534994 Uppsala domkapitel 1:A I/110, 1819- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/110, 1819- Med register i slutet
4534995 Uppsala domkapitel 1:A I/111, 1820- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/111, 1820- "Innehåller även ""Rotulus"" för år 1820. Med register i slutet"
4534995 Uppsala domkapitel 1:A I/112, 1821- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/112, 1821- Med register i slutet
4534995 Uppsala domkapitel 1:A I/113, 1822- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/113, 1822- Med register i slutet
4534995 Uppsala domkapitel 1:A I/114, 1823- 1 Domkapitlets protokoll huvudserie A I/114, 1823- Med register i början
4535629 Uppsala domkapitel 1:E V/1:1, 1650-1791 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/1:1, 1650-1791 "Adelsö. Häri även Alfta åren 1638-1799. I början en ""förteckning på handlingar i Adelsö församlings låda"". Möjligen är den första handlingen i denna volym ingående skrivelser från ett föregående år, dock ej tidigare än den 17 oktober 1648."
4535630 Uppsala domkapitel 1:E V/1:1, 1650-1791 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/1:1, 1650-1791 "Adelsö. Häri även Alfta åren 1638-1799. I början en ""förteckning på handlingar i Adelsö församlings låda"". Möjligen är den första handlingen i denna volym ingående skrivelser från ett föregående år, dock ej tidigare än den 17 oktober 1648."
4535630 Uppsala domkapitel 1:E V/1:2, 1649-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/1:2, 1649-1849 Adelsö
4535630 Uppsala domkapitel 1:E V/2:2, 1644-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/2:2, 1644-1849 Alfta
4535631 Uppsala domkapitel 1:E V/6:1, 1640-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/6:1, 1640-1799 Arbrå och Undersvik
4535632 Uppsala domkapitel 1:E V/6:2, 1640-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/6:2, 1640-1849 Arbrå och Undersvik
4535633 Uppsala domkapitel 1:E V/8:1, 1648-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/8:1, 1648-1800 Balingsta
4535633 Uppsala domkapitel 1:E V/8:2, 1688-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/8:2, 1688-1849 Balingsta
4535633 Uppsala domkapitel 1:E V/9:2, 1754-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/9:2, 1754-1849 Bergsjö och Hassela
4535634 Uppsala domkapitel 1:E V/12:1, 1642-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/12:1, 1642-1800 Bollnäs
4535635 Uppsala domkapitel 1:E V/12:2, 1713-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/12:2, 1713-1849 Bollnäs
4535636 Uppsala domkapitel 1:E V/22:1, 1618-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/22:1, 1618-1799 Delsbo
4535636 Uppsala domkapitel 1:E V/22:2, 1721-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/22:2, 1721-1849 Delsbo
4535637 Uppsala domkapitel 1:E V/29:1, 1614-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/29:1, 1614-1800 Enånger och Njutånger
4535637 Uppsala domkapitel 1:E V/29:2, 1784-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/29:2, 1784-1849 Enånger och Njutånger
4535638 Uppsala domkapitel 1:E V/33:1, 1379-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/33:1, 1379-1800 Österfärnebo
4535639 Uppsala domkapitel 1:E V/33:1, 1379-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/33:1, 1379-1800 Österfärnebo
4535639 Uppsala domkapitel 1:E V/33:2, 1752-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/33:2, 1752-1795 Österfärnebo. Häri även åren 1801-1849.
4535639 Uppsala domkapitel 1:E V/44:2, 1761-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/44:2, 1761-1795 Färila
4535640 Uppsala domkapitel 1:E V/36:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/36:1, 1638-1800 Forssa och Hög
4535641 Uppsala domkapitel 1:E V/45:1, 1594-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/45:1, 1594-1798 Gävle
4535642 Uppsala domkapitel 1:E V/45:1, 1594-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/45:1, 1594-1798 Gävle
4535643 Uppsala domkapitel 1:E V/45:1, 1594-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/45:1, 1594-1798 Gävle
4535643 Uppsala domkapitel 1:E V/45:2, 1756-1794 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/45:2, 1756-1794 Gävle
4535644 Uppsala domkapitel 1:E V/46:1, 1640-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/46:1, 1640-1800 Giresta och Gryta
4535645 Uppsala domkapitel 1:E V/46:1, 1640-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/46:1, 1640-1800 Giresta och Gryta
4535645 Uppsala domkapitel 1:E V/46:2, 1650-1787 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/46:2, 1650-1787 Giresta och Gryta
4535646 Uppsala domkapitel 1:E V/51:1, 1613-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/51:1, 1613-1799 Hamrånge
4535647 Uppsala domkapitel 1:E V/51:1, 1613-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/51:1, 1613-1799 Hamrånge
4535647 Uppsala domkapitel 1:E V/51:2, 1787-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/51:2, 1787-1795 Hamrånge
4535647 Uppsala domkapitel 1:E V/52:2, 1679-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/52:2, 1679-1795 Harbo
4535648 Uppsala domkapitel 1:E V/53:1, 1636-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/53:1, 1636-1800 Harg
4535649 Uppsala domkapitel 1:E V/53:1, 1636-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/53:1, 1636-1800 Harg
4535649 Uppsala domkapitel 1:E V/53:2, 1762-1784 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/53:2, 1762-1784 Harg
4535649 Uppsala domkapitel 1:E V/54:2, 1754-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/54:2, 1754-1849 Harmånger och Jättendal
4535650 Uppsala domkapitel 1:E V/56:1, 1628-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/56:1, 1628-1800 Hedesunda
4535650 Uppsala domkapitel 1:E V/56:2, 1783-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/56:2, 1783-1849 Hedesunda
4535651 Uppsala domkapitel 1:E V/57:1, 1652-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/57:1, 1652-1797 Hille
4535652 Uppsala domkapitel 1:E V/57:2, 1752-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/57:2, 1752-1849 Hille
4535652 Uppsala domkapitel 1:E V/59:2, 1752-1873 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/59:2, 1752-1873 Hogdal och Haverö
4535652 Uppsala domkapitel 1:E V/60:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/60:1, 1639-1800 Holm och Kulla
4535652 Uppsala domkapitel 1:E V/61:2, 1784-1794 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/61:2, 1784-1794 Huddunge
4535653 Uppsala domkapitel 1:E V/62:1, 1639-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/62:1, 1639-1800 Hudiksvall
4535653 Uppsala domkapitel 1:E V/62:2, 1733-1787 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/62:2, 1733-1787 Hudiksvall
4535654 Uppsala domkapitel 1:E V/73:1, 1645-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/73:1, 1645-1800 Järvsö
4535655 Uppsala domkapitel 1:E V/73:1, 1645-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/73:1, 1645-1800 Järvsö
4535655 Uppsala domkapitel 1:E V/73:2, 1762-1835 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/73:2, 1762-1835 Järvsö
4535656 Uppsala domkapitel 1:E V/81:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/81:1, 1638-1800 Ljusdal
4535656 Uppsala domkapitel 1:E V/81:2, 1783-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/81:2, 1783-1797 Ljusdal
4535656 Uppsala domkapitel 1:E V/82:2, 1755-1787 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/82:2, 1755-1787 Lovö
4535657 Uppsala domkapitel 1:E V/92:1, 1613-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/92:1, 1613-1800 Nora
4535658 Uppsala domkapitel 1:E V/92:1, 1613-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/92:1, 1613-1800 Nora
4535658 Uppsala domkapitel 1:E V/93:2, 1754-1798 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/93:2, 1754-1798 Norrala och Trönö
4535659 Uppsala domkapitel 1:E V/94:1, 1650-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/94:1, 1650-1800 Norrbo och Bjuråker
4535659 Uppsala domkapitel 1:E V/94:2, 1777-1819 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/94:2, 1777-1819 Norrbo och Bjuråker
4535660 Uppsala domkapitel 1:E V/101:1, 1665-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/101:1, 1665-1800 Ockelbo och Ugglebo
4535661 Uppsala domkapitel 1:E V/101:1, 1665-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/101:1, 1665-1800 Ockelbo och Ugglebo
4535661 Uppsala domkapitel 1:E V/101:2, 1764-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/101:2, 1764-1795 Ockelbo och Ugglebo
4535661 Uppsala domkapitel 1:E V/139:2, 1717-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/139:2, 1717-1849 Ununge och Edsbro
4535662 Uppsala domkapitel 1:E V/103:1, 1644-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/103:1, 1644-1800 Ovansjö
4535663 Uppsala domkapitel 1:E V/103:1, 1644-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/103:1, 1644-1800 Ovansjö
4535663 Uppsala domkapitel 1:E V/103:2, 1689-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/103:2, 1689-1795 Ovansjö
4535664 Uppsala domkapitel 1:E V/104:1, 1622-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/104:1, 1622-1800 Ovanåker
4535664 Uppsala domkapitel 1:E V/104:2, 1752-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/104:2, 1752-1795 Ovanåker
4535664 Uppsala domkapitel 1:E V/104B, 1752-1900 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/104B, 1752-1900 Ramsjö. (Övriga handlingar se Ljusdal.)
4535665 Uppsala domkapitel 1:E V/107:1, 1443-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/107:1, 1443-1800 Rimbo och Rö
4535666 Uppsala domkapitel 1:E V/107:1, 1443-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/107:1, 1443-1800 Rimbo och Rö
4535666 Uppsala domkapitel 1:E V/107:2, 1749-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/107:2, 1749-1849 Rimbo och Rö
4535666 Uppsala domkapitel 1:E V/108:2, 1691-1830 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/108:2, 1691-1830 Rogsta och Ilsbo
4535667 Uppsala domkapitel 1:E V/111:1, 1642-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/111:1, 1642-1800 Segerstad och Hanebo
4535667 Uppsala domkapitel 1:E V/111:2, 1752-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/111:2, 1752-1795 Segerstad och Hanebo
4535668 Uppsala domkapitel 1:E V/115:1, 1571-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/115:1, 1571-1800 Skog
4535668 Uppsala domkapitel 1:E V/115:2, 1754-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/115:2, 1754-1849 Skog
4535669 Uppsala domkapitel 1:E V/123:1, 1656-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/123:1, 1656-1800 Söderala
4535669 Uppsala domkapitel 1:E V/123:2, 1749-1825 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/123:2, 1749-1825 Söderala
4535670 Uppsala domkapitel 1:E V/126:1, 1626-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/126:1, 1626-1800 Söderhamn
4535670 Uppsala domkapitel 1:E V/126:2, 1784-1830 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/126:2, 1784-1830 Söderhamn
4535671 Uppsala domkapitel 1:E V/131:1, 1643-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/131:1, 1643-1800 Torsåker
4535672 Uppsala domkapitel 1:E V/131:1, 1643-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/131:1, 1643-1800 Torsåker
4535673 Uppsala domkapitel 1:E V/131:2, 1742-1839 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/131:2, 1742-1839 Torsåker
4535674 Uppsala domkapitel 1:E V/136:1, 1581-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/136:1, 1581-1800 Tuna (i Hälsingland)
4535674 Uppsala domkapitel 1:E V/136:2, 1627-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/136:2, 1627-1849 Tuna (i Hälsingland)
4535675 Uppsala domkapitel 1:E V/147:1, 1656-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/147:1, 1656-1800 Valbo
4535676 Uppsala domkapitel 1:E V/147:2, 1752-1849 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/147:2, 1752-1849 Valbo
4535676 Uppsala domkapitel 1:E V/148:2, 1790-1815 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/148:2, 1790-1815 Vallby och Arnö
4535677 Uppsala domkapitel 1:E V/160:2, 1651-1797 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/160:2, 1651-1797 Viksta
4535677 Uppsala domkapitel 1:E V/161:2, 1763-1792 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/161:2, 1763-1792 Villberga
4535677 Uppsala domkapitel 1:E V/162:1, 1784-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/162:1, 1784-1795 Voxna
4535678 Uppsala domkapitel 1:E V/170:1, 1613-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/170:1, 1613-1800 Årsunda
4535678 Uppsala domkapitel 1:E V/170:2, 1783-1795 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/170:2, 1783-1795 Årsunda
4620704 Uppsala domkapitel 1:E V/85:1, 1638-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/85:1, 1638-1800 Långtora och Herkulesberga
4620704 Uppsala domkapitel 1:E V/85:2, 1690-1799 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/85:2, 1690-1799 Långtora och Herkulesberga
4620705 Uppsala domkapitel 1:E V/117:1, 1649-1800 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/117:1, 1649-1800 Skuttunge
4620705 Uppsala domkapitel 1:E V/117:2, 1784-1789 1 Handlingar ordnade efter pastorat E V/117:2, 1784-1789 Skuttunge

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: