För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Värmlands län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Värmlands län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4375585 Älgå församling A I:4, 1771-1782 A I Husförhörslängder 4, 1771-1782
4375585 Älgå församling A I:5, 1783-1794 A I Husförhörslängder 5, 1783-1794
4375586 Älgå församling A I:6, 1794-1799 A I Husförhörslängder 6, 1794-1799 Häri även konfirmationsbok 1807.
4375586 Älgå församling A I:7, 1800-1805 A I Husförhörslängder 7, 1800-1805
4375586 Älgå församling A I:8, 1806-1811 A I Husförhörslängder 8, 1806-1811
4375586 Älgå församling A I:9, 1811-1816 A I Husförhörslängder 9, 1811-1816 Häri även konfirmationsbok 1812-1815.
4375586 Älgå församling A I:10, 1816-1820 A I Husförhörslängder 10, 1816-1820 Häri även konfirmationsbok 1816-1820.
4375586 Älgå församling A I:11, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1821-1824.
4375587 Älgå församling A I:12, 1826-1832 A I Husförhörslängder 12, 1826-1832
4375587 Älgå församling A I:13, 1832-1836 A I Husförhörslängder 13, 1832-1836
4375587 Älgå församling A I:14, 1836-1841 A I Husförhörslängder 14, 1836-1841
4375587 Älgå församling A I:15, 1841-1850 A I Husförhörslängder 15, 1841-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1847.
4375588 Älgå församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4375588 Älgå församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4375588 Älgå församling B:1, 1838-1841 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1841 Fotostatkopia av original, som ingår i K III: 1.
4375588 Älgå församling B:2, 1855-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1855-1861 Häri födelse- och dopbok 1855-1862, lysnings- och vigselbok 1855-1857 samt död- och begravningsbok 1855-1858.
4375589 Älgå församling C:1, 1688-1707 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1707 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1708 samt död- och begravningsbok 1687-1707.
4375589 Älgå församling C:2, 1708-1724 C Födelse- och dopböcker 2, 1708-1724 Häri även lysnings- och vigselbok 1708-1724 samt död- och begravningsbok 1707-1724.
4375589 Älgå församling C:3, 1724-1747 C Födelse- och dopböcker 3, 1724-1747 Häri även lysnings- och vigselbok 1725-1748 samt död- och begravningsbok 1725-1749.
4375589 Älgå församling C:4, 1748-1793 C Födelse- och dopböcker 4, 1748-1793 Häri även lysnings- och vigselbok 1749-1793 samt död- och begravningsbok 1750-1793.
4375589 Älgå församling C:5, 1794-1840 C Födelse- och dopböcker 5, 1794-1840 Häri även lysnings- och vigselbok 1794-1840 samt död- och begravningsbok 1794-1841.
4375589 Älgå församling C:7, 1841-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1841-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1841-1861.
4375590 Älgå församling H II:1, 1780-1820 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1780-1820
4375591 Älgå församling L I:1, 1682-1724 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1724 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även skolräkenskaper 1789-1806, fattigräkenskaper 1719-1806 samt inventarieförteckningar u.å. och 1719. Mikrofilmad.
4375591 Älgå församling L I:2, 1725-1804 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1725-1804 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även skolräkenskaper 1793-1799, fattigräkenskaper 1729-1804 samt inventarieförteckningar 1736-1819. Mikrofilmad.
4375591 Älgå församling L I:3, 1762-1780 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1762-1780 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4375591 Älgå församling L I:4, 1781-1819 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1781-1819 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4375620 Älgå församling A I:1, 1726-1746 A I Husförhörslängder 1, 1726-1746
4375620 Älgå församling A I:2, 1747-1761 A I Husförhörslängder 2, 1747-1761 Häri även konfirmationsbok 1758-1761.
4375620 Älgå församling A I:3, 1761-1770 A I Husförhörslängder 3, 1761-1770
4375690 Älgå församling A I:18, 1861-1866 A I Husförhörslängder 18, 1861-1866 Häri även konfirmationsbok s.å.
4375690 Älgå församling A I:19, 1866-1871 A I Husförhörslängder 19, 1866-1871 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1867-1871.
4375995 Älgå församling A I:20, 1872-1876 A I Husförhörslängder 20, 1872-1876 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4375995 Älgå församling A I:21, 1877-1881 A I Husförhörslängder 21, 1877-1881 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4375996 Älgå församling A I:22, 1882-1887 A I Husförhörslängder 22, 1882-1887 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4375997 Älgå församling A I:23, 1888-1894 A I Husförhörslängder 23, 1888-1894 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4325201 Alsters församling H I:1, 1855-1900 H I Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok 1, 1855-1900 Bunt. bilagor spr. år med beväringsattester 1861-1886 luckor 1864, 1876-1880, uppgift om straffade 1890. Häri även uppg. rör. personer som avflyttat 1861-1865. Dopsedel 1842, anmälan om födelse 1881-1899, bil. konfirmationsb. 1882-1892,
bil. död- o begravningsbok 1881-1888, Östra Fågelvik- utlysningshandl. u.å. samt för Väse: Bilagor till husförhörslängden 1834-1854 födelse- o dopboken 1841, 1852 konfirmationsboken 1860 och död-
o begravningsboken 1727-1851 spr. år.
4328876 Alsters församling L I:4, 1751-1841 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1751-1841 Bunt. Inkomstspecial 1752-1773, räkenskaper rörande kyrkans reparation och kyrkobalkens uppmurande 1751-1766, luckor 1754-1755, 1759-1763. Verifikationer 1840-1841. Häri även skolhusbyggnadskassan 1882-1883, kollekträkenskaper 1827-1872, insamlingslistor för nödlidande i Stockholm, Uppsala och Västerås län 1845-1846 samt sockenstämmans och kyrkorådets prot. och handl. 1816-1844 spr. år skolreglemente 1835 Östra Fågelviks kommuns utgifter för komministerbostället 1907. Väse kyrkokassas specialräkenskaper 1644-1681 och verifikationer 1723-1759.
4375618 Alsters församling A I:1, 1721-1726 A I Husförhörslängder 1, 1721-1726
4375618 Alsters församling A I:2, 1726-1733 A I Husförhörslängder 2, 1726-1733 Med förteckning över faddrar 1732-1734,1740
4375618 Alsters församling A I:3, 1734-1740 A I Husförhörslängder 3, 1734-1740 Med förteckning över faddrar 1735-1741
4375618 Alsters församling A I:4, 1741-1747 A I Husförhörslängder 4, 1741-1747 Häri även konfirmationsbok 1742-1748
4375618 Alsters församling A I:5, 1748-1754 A I Husförhörslängder 5, 1748-1754
4375618 Alsters församling A I:6, 1755-1759 A I Husförhörslängder 6, 1755-1759
4375618 Alsters församling A I:7, 1759-1765 A I Husförhörslängder 7, 1759-1765
4375618 Alsters församling A I:8, 1766-1769 A I Husförhörslängder 8, 1766-1769
4375619 Alsters församling A I:9, 1770-1773 A I Husförhörslängder 9, 1770-1773 Med förteckning över soldater.
4375619 Alsters församling A I:10, 1774-1777 A I Husförhörslängder 10, 1774-1777
4375619 Alsters församling A I:11, 1778-1785 A I Husförhörslängder 11, 1778-1785
4375619 Alsters församling A I:12, 1785-1790 A I Husförhörslängder 12, 1785-1790
4375619 Alsters församling A I:13, 1790-1795 A I Husförhörslängder 13, 1790-1795
4375651 Alsters församling A I:14, 1795-1800 A I Husförhörslängder 14, 1795-1800
4375651 Alsters församling A I:15, 1800-1805 A I Husförhörslängder 15, 1800-1805
4375651 Alsters församling A I:16, 1805-1809 A I Husförhörslängder 16, 1805-1809
4375651 Alsters församling A I:17, 1810-1815 A I Husförhörslängder 17, 1810-1815
4375652 Alsters församling A I:18, 1821-1825 A I Husförhörslängder 18, 1821-1825
4375652 Alsters församling A I:19, 1826-1830 A I Husförhörslängder 19, 1826-1830 Med förteckningar över personer som saknar fast bostad, över fattiga indelade på rotar samt över antalet nattvardsgäster 1826-1830
4375652 Alsters församling A I:20, 1831-1835 A I Husförhörslängder 20, 1831-1835 Med statistiska uppgifter rörande nattvardsungdomen 1831-1835
4375653 Alsters församling A I:21, 1836-1840 A I Husförhörslängder 21, 1836-1840 Med förteckning över husförhörsrotar jämte anteckning om tid och plats för husförhörs hållande samt anteckning rörande uppfostringshjälp. Häri även konfirmationsbok 1838-1839
4375653 Alsters församling A I:22, 1841-1845 A I Husförhörslängder 22, 1841-1845 Med förteckning över förhörslagen. Häri även konfirmationsbok 1840-1845
4375653 Alsters församling A I:23, 1846-1850 A I Husförhörslängder 23, 1846-1850 Med anteckning rörande hållna husförhör. Häri även konfirmationsbok 1846-1850
samt kommunionlängd samma år
4375654 Alsters församling A I:24, 1851-1855 A I Husförhörslängder 24, 1851-1855 Med anteckningar till husförhörslängden och hållna husförhör. Häri även konfirmationsbok 1851-1855 samt kommunionlängd 1851-1854
4375654 Alsters församling A I:25, 1856-1860 A I Husförhörslängder 25, 1856-1860 Med anteckningar rörande husförhörs- hållande och förhörsavgifter. Häri även konfirmationsbok 1856-1860 samt kommunionlängd samma år
4375655 Alsters församling B I:1, 1826-1860 B I In- och utflyttningslängder 1, 1826-1860 In- och utflyttning
4375655 Alsters församling C I:1, 1688-1722 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1722 samt död och begravningsbok samma år
4375655 Alsters församling C I:2, 1722-1746 C I Födelse- och dopböcker 2, 1722-1746 Häri även lysnings- och vigselbok 1722-1746 samt död- och begravningsbok samma år
4375655 Alsters församling C I:3, 1747-1804 C I Födelse- och dopböcker 3, 1747-1804 Häri även lysnings- och vigselbok 1747-1804 samt död- och begravningsbok samma år Lucka 1747-01-28 - 1748-11-03. Häri även komminister Daniel Bergenhems anteckningar om vidskepelse m.m. i församlingen 1728-1742
4375655 Alsters församling C I:4, 1805-1860 C I Födelse- och dopböcker 4, 1805-1860
4375655 Alsters församling E I:1, 1805-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1860 Volymsignum E: 1
4375655 Alsters församling F I:1, 1805-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1805-1860
4375655 Alsters församling L I:1, 1661-1688 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1661-1688 Band i bunt. Specialräkenskaper. Häri även utflyttningslängd 1727-1737, sockenstämmoprotokoll 1683-1686 samt fattigvårdsräkenskaper 1724-1786. Mikrofilmad.
4375683 Alsters församling A I:26, 1861-1865 A I Husförhörslängder 26, 1861-1865 1-400. Med register. Häri även konfirmationsbok samt förteckning över beväringsynglingar s.å.
4375684 Alsters församling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870 1-456. Med register. Häri även konfirmationsbok s.å. samt
förteckning över beväringsynglingar 1866-1869
4375685 Alsters församling A I:28, 1871-1875 A I Husförhörslängder 28, 1871-1875 1-397. Med register. Häri även konfirmationsbok s.å., längd över obefintliga samt beväringsynglingar 1871.
4375686 Alsters församling A I:29, 1876-1880 A I Husförhörslängder 29, 1876-1880 1-444. Med register och folkmängdsuppgifter i slutet. Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga
4375687 Alsters församling A I:30, 1881-1885 A I Husförhörslängder 30, 1881-1885 1-500. Med register och folkmängdsuppgifter i slutet. Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga
4375688 Alsters församling A I:31, 1886-1890 A I Husförhörslängder 31, 1886-1890 1-500. Med register. Häri även konfirmationsbok s.å., längd över obefintliga samt ledamöter i kyrkor och skolråd
4375689 Alsters församling A I:32, 1891-1895 A I Husförhörslängder 32, 1891-1895 1-450. Utan register. Häri även konfirmationsbok 1891-1894, längd över obefintliga, soldater samt ledamöter i kyrkor och skolråd
4375656 Älvsbacka församling A I:1, 1779-1790 A I Husförhörslängder 1, 1779-1790
4375656 Älvsbacka församling A I:2, 1791-1801 A I Husförhörslängder 2, 1791-1801
4375656 Älvsbacka församling A I:3, 1802-1807 A I Husförhörslängder 3, 1802-1807
4375656 Älvsbacka församling A I:4, 1807-1811 A I Husförhörslängder 4, 1807-1811
4375656 Älvsbacka församling A I:5, 1811-1816 A I Husförhörslängder 5, 1811-1816
4375656 Älvsbacka församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820
4375656 Älvsbacka församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825
4375656 Älvsbacka församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830
4375657 Älvsbacka församling A I:9, 1831-1835 A I Husförhörslängder 9, 1831-1835 Med längd över försvarslösa och beväringar 1834-1835. Häri även konfirmationsbok 1835
4375657 Älvsbacka församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med längd över beväringar 1837-1840 och förteckning över husförhörsrotarna. Häri även konfirmationsbok 1837 och 1839
4375657 Älvsbacka församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med förteckning över rotar
4375657 Älvsbacka församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med förteckningar över värnpliktiga och rotar
4375657 Älvsbacka församling B:1, 1811-1820 B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1820 Bunt
4375657 Älvsbacka församling B:2, 1820-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1820-1860
4375658 Älvsbacka församling C:1, 1731-1787 C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1787
4375658 Älvsbacka församling C:2, 1788-1829 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1829
4375658 Älvsbacka församling C:3, 1827-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1860
4375658 Älvsbacka församling E I:1, 1732-1810 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1732-1810 Häri även död- och begravningsbok 1731-1822
4375658 Älvsbacka församling E I:2, 1811-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1811-1860 Häri även död- och begravningsbok 1823-1860
4375659 Älvsbacka församling H II:1, 1797-1824 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1797-1824 Inflyttningsattester. Lucka 1816.
4375659 Älvsbacka församling L I:1, 1731-1877 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1731-1877 Huvudräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1794-1877. Mikrofilmad.
4376014 Älvsbacka församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 1-139, 148-267, 270-298. Med förteckning över rotar, nattvardsbarn, värnpliktiga, försvarslösa samt ortregister
4376014 Älvsbacka församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 1-289. Med förteckning över rotar, nattvardsbarn, värnpliktiga och försvarslösa
4376014 Älvsbacka församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 1-291. Längd över beväringsynglingar 1861-1866 samt redogörelse för folkmängden 1860-1865
4376015 Älvsbacka församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 1-249. Med anteckningar om tidigare kapellpredikanter och komministrar i Älvsbacka. Med redogörelse för folkmängden samma år
4376015 Älvsbacka församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 1-244. Med anteckningar om innehållet. Häri även konfirmationsbok 1871 samt beväringar samma år
4376015 Älvsbacka församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 1-254
4376015 Älvsbacka församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 1-248
4376016 Älvsbacka församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 1-238
4376016 Älvsbacka församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 1-256
4375601 Arvika östra församling A I:1, 1826-1830 A I Husförhörslängder 1, 1826-1830
4375601 Arvika östra församling A I:2, 1836-1840 A I Husförhörslängder 2, 1836-1840
4375601 Arvika östra församling A I:3, 1841-1845 A I Husförhörslängder 3, 1841-1845
4375601 Arvika östra församling A I:4, 1846-1857 A I Husförhörslängder 4, 1846-1857
4375601 Arvika östra församling A I:5, 1858-1867 A I Husförhörslängder 5, 1858-1867 Häri även konfirmationsbok 1867.
4376006 Arvika östra församling A I:6, 1868-1872 A I Husförhörslängder 6, 1868-1872 Med förteckning över rotar och lärare i folk- och småskolan. Häri även konfirmationsbok 1868-1872.
4376006 Arvika östra församling A I:7, 1873-1878 A I Husförhörslängder 7, 1873-1878 Med förteckning å på fattighuset boende personer. Häri även konfirmationsbok 1873-1878.
4376007 Arvika östra församling A I:8, 1879-1887 A I Husförhörslängder 8, 1879-1887 Häri även bok över obefintliga 1882-1894 samt konfirmationsbok 1879-1887.
4376008 Arvika östra församling A I:9, 1888-1894 A I Husförhörslängder 9, 1888-1894 Sidorna 610-649 omfattar Arvika landsförsamling.
4376009 Arvika östra församling A I:10, 1894-1895 A I Husförhörslängder 10, 1894-1895 Sid 1-450. Tomt 1-100.
4376009 Arvika östra församling A I:11, 1894-1895 A I Husförhörslängder 11, 1894-1895 Sid 1-71. Tomt 101-153.
4375592 Arvika västra församling A I:1, 1760-1774 A I Husförhörslängder 1, 1760-1774
4375592 Arvika västra församling A I:2, 1774-1787 A I Husförhörslängder 2, 1774-1787
4375592 Arvika västra församling A I:3, 1787-1791 A I Husförhörslängder 3, 1787-1791
4375592 Arvika västra församling A I:4, 1791-1796 A I Husförhörslängder 4, 1791-1796
4375592 Arvika västra församling A I:5, 1796-1801 A I Husförhörslängder 5, 1796-1801
4375593 Arvika västra församling A I:6, 1801-1806 A I Husförhörslängder 6, 1801-1806
4375593 Arvika västra församling A I:7, 1806-1811 A I Husförhörslängder 7, 1806-1811
4375593 Arvika västra församling A I:8, 1811-1816 A I Husförhörslängder 8, 1811-1816 Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.
4375594 Arvika västra församling A I:9, 1816-1820 A I Husförhörslängder 9, 1816-1820 Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.
4375594 Arvika västra församling A I:10, 1820-1826 A I Husförhörslängder 10, 1820-1826 Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.
4375594 Arvika västra församling A I:11, 1826-1831 A I Husförhörslängder 11, 1826-1831
4375595 Arvika västra församling A I:12, 1831-1837 A I Husförhörslängder 12, 1831-1837 Häri även konfirmationsbok 1831-1832 samt husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.
4375595 Arvika västra församling A I:13, 1836-1841 A I Husförhörslängder 13, 1836-1841 Med längd över lösdrivare 1836-1840.
4375595 Arvika västra församling A I:14, 1841-1847 A I Husförhörslängder 14, 1841-1847 Med längd över lösdrivare s.å. Häri även utflyttningslängd 1841-1842.
4375596 Arvika västra församling A I:15, 1846-1858 A I Husförhörslängder 15, 1846-1858
4375597 Arvika västra församling A I:16, 1858-1867 A I Husförhörslängder 16, 1858-1867 Häri även inflyttningslängd 1864.
4375598 Arvika västra församling B:1, 1806-1838 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1838 Inflyttningslängd 1806-1837, lucka 1836. Utflyttningslängd 1806-1838. Häri även in- och utflyttningslängd 1812-1838 för Arvika stadsförsamling.
4375598 Arvika västra församling C I:1, 1687-1706 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1706 Första anteckningen 1687-12-31. Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1716 och död- och begravningsbok 1688-1707 samt lysnings- och vigselböcker för Eds församling 1713, Glava församling 1709, Gunnarskogs församling 1701-1716, Köla församling 1704-1708, Ny församling 1689-1716, Värmskogs församling 1706 och Älgå församling 1705-1716 samt lysnings- och vigselbok 1692-1713 och död- och begravningsbok 1704 för Brunskogs församling.
4375598 Arvika västra församling C I:2, 1706-1716 C I Födelse- och dopböcker 2, 1706-1716 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4375598 Arvika västra församling C I:3, 1717-1728 C I Födelse- och dopböcker 3, 1717-1728 Häri även lysnings- och vigselbok samt samt död- och begravningsbok samma år.
4375598 Arvika västra församling C I:4, 1717-1749 C I Födelse- och dopböcker 4, 1717-1749 Finnes 1717-1748 (1749). Endast en dopanteckning från 1749. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1717-1748.
4375598 Arvika västra församling C I:5, 1749-1785 C I Födelse- och dopböcker 5, 1749-1785 Häri även lysnings- och vigselbok 1749-1785 samt död- och begravningsbok 1749-1785 (1786).
4375598 Arvika västra församling C I:6, 1786-1808 C I Födelse- och dopböcker 6, 1786-1808 Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1808 samt död- och begravningsbok 1786-1809.
4375599 Arvika västra församling C I:7, 1809-1827 C I Födelse- och dopböcker 7, 1809-1827 Häri även lysnings- och vigselbok (1808) 1809-1827 och död- och begravningsbok 1809-1830 samt födelse- och dopbok 1811-1827, lysnings- och vigselbok 1811-1827 och död- och begravningsbok 1811-1830 för Arvika stadsförsamling.
4375599 Arvika västra församling C I:8, 1830-1842 C I Födelse- och dopböcker 8, 1830-1842 Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1841 och död- och begravningsbok 1830-1843 samt födelse- och dopbok 1830-1842, lysnings- och vigselbok 1830-1842, död- och begravningsbok 1830-1842 och avlösningslängd 1831-1832 för Arvika stadsförsamling.
4375599 Arvika västra församling C I:9, 1843-1858 C I Födelse- och dopböcker 9, 1843-1858 Häri även lysnings- och vigselbok 1842-1851, död- och begravningsbok 1843-1859 och bilagor till lysnings- och vigselboken 1843-1851samt födelse- och dopbok 1843-1857, lysnings- och vigselbok 1842-1851, död- och begravningsbok 1843-1859 och bilagor till lysnings- och vigselboken 1843-1851 för Arvika stadsförsamling, lysnings- och vigselbok 1842-1854 och bilagor till lysnings- och vigselboken 1843-1851 för Gunnarskogs församling, födelse- och dopbok 1858, lysnings- och vigselbok 1842-1851 och bilagor till lysnings- och vigselboken 1843-1851 för Ny församling samt lysnings- och vigselbok 1842-1851 och bilagor till lysnings- och vigselboken 1843-1851 för Älgå församling.
4375599 Arvika västra församling C I:10, 1857-1864 C I Födelse- och dopböcker 10, 1857-1864 Band i bunt. Häri även död- och begravningsbok 1859-1864 samt födelse- och dopbok 1857-1864 och död- och begravningsbok 1859-1865 för Arvika stadsförsamling.
4375600 Arvika västra församling L I:1, 1630-1703 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1630-1703 Inb. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även trolovningslängd med anteckningar om lysningar och vigslar för Arvika 1702-1706, för Brunskog 1705, för Glava 1702, 1706, för Gunnarskog 1702-1706, för Kila 1705, för Köla 1704-1705, för Ny 1702-1707, för Värneskog 1703, för Älgå 1702-1705, födelsenotis för Gunnarskog 1703 16/8, död- och begravningsbok för Gunnarskog 1703-1704 och för Ny 1703, avlösningslängd 1640, utdrag av kungl. brev 1651-1675, sockenstämmoprotokoll 1640-1664, visitationsprotokoll 1662, inventarieförteckning 1630 och anteckningar om inventariegåvor 1653, 1672, handl. ang. kyrkobyggnad 1642-1664, anteckningar om prästgårdsbyggnad och prästgårdens skörd 1662-1707 samt anteckningar till series pastorum m.m. 1653-1682. Mikrofilmad.
4375600 Arvika västra församling L I:2, 1707-1719 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1707-1719 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4375600 Arvika västra församling L I:3, 1736-1808 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1736-1808 Specialräkenskaper. Häri även skolräkenskaper 1806-1808 samt fattigräkenskaper 1738-1808. Mikrofilmad.
4375600 Arvika västra församling L I:4, 1783-1810 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1783-1810 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Kladd. Mikrofilmad.
4375998 Arvika västra församling A I:17, 1867-1871 A I Husförhörslängder 17, 1867-1871
4375999 Arvika västra församling A I:18, 1867-1871 A I Husförhörslängder 18, 1867-1871 Häri även konfirmationsbok s.å.
4376000 Arvika västra församling A I:19, 1872-1877 A I Husförhörslängder 19, 1872-1877
4376000 Arvika västra församling A I:20, 1872-1877 A I Husförhörslängder 20, 1872-1877 Häri även konfirmationsbok 1872-1878.
4376001 Arvika västra församling A I:21, 1877-1882 A I Husförhörslängder 21, 1877-1882 Del I. 1-349.
4376002 Arvika västra församling A I:22, 1877-1882 A I Husförhörslängder 22, 1877-1882 Del II. 350-679. Häri även bok över obefintliga och konfirmationsbok s.å.
4376003 Arvika västra församling A I:23, 1883-1890 A I Husförhörslängder 23, 1883-1890 Del I. 1-320.
4376003 Arvika västra församling A I:24, 1883-1890 A I Husförhörslängder 24, 1883-1890 Del II. 321-659. Sidorna 610-648 ingår i Arvika stadsförsamling volym A I: 9. Häri även konfirmationsbok 1887-1890.
4376004 Arvika västra församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Del I. 1-325.
4376004 Arvika västra församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 Del II. 327-650.
4378746 Arvika västra församling B:2, 1861-1875 B In- och utflyttningslängder 2, 1861-1875 Häri även lysnings- och vigselbok 1861-1867 och död- och begravningsbok 1865-1867 samt in- och utflyttningslängd 1861-1867 och lysnings och vigselbok 1862-1869 för Arvika stadsförsamling, lysnings- och vigselbok 1861-1868 för Bogens församling, lysnings- och vigselbok 1861-1867 för Gunnarskogs församling, lysnings- och vigselbok 1861-1868 för Ny församling och lysnings- och vigselbok 1861-1869 för Älgå församling.
4378746 Arvika västra församling E I:1, 1868-1870 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1868-1870 Häri även in- och utflyttningslängd 1868-1875 samt lysnings- och vigselbok 1867-1895 för Arvika stadsförsamling.
4375660 Bjurtjärns församling A I:1, 1704-1725 A I Husförhörslängder 1, 1704-1725 Del I-II. 1-216
4375660 Bjurtjärns församling A I:2, 1737-1751 A I Husförhörslängder 2, 1737-1751 1-311. Häri även inflyttningslängd 1737, utflyttningslängd 1735-1739, 1741, 1747-1748, 1750-1752 samt vinräkning 1756-1770
4375660 Bjurtjärns församling A I:3, 1758-1762 A I Husförhörslängder 3, 1758-1762 33970
4375660 Bjurtjärns församling A I:4, 1763-1768 A I Husförhörslängder 4, 1763-1768 1-96. Häri även utflyttningslängder 1765-1770
4375660 Bjurtjärns församling A I:5, 1769-1774 A I Husförhörslängder 5, 1769-1774 1-109
4375660 Bjurtjärns församling A I:6, 1775-1780 A I Husförhörslängder 6, 1775-1780 1-120. Med en dopanteckning 1793
4375660 Bjurtjärns församling A I:7, 1781-1785 A I Husförhörslängder 7, 1781-1785 1-136. Häri även utflyttningslängder 1785-1786, längd över nattvardsbarn 1782, vinpenningar 1784-1785
4375661 Bjurtjärns församling A I:8, 1786-1793 A I Husförhörslängder 8, 1786-1793 1-120. Häri även utflyttningslängder 1791, 1793
4375661 Bjurtjärns församling A I:9, 1794-1801 A I Husförhörslängder 9, 1794-1801 1-141
4375661 Bjurtjärns församling A I:10, 1802-1807 A I Husförhörslängder 10, 1802-1807 1-144. Häri även utflyttningslängder 1803-1807
4375661 Bjurtjärns församling A I:11, 1808-1812 A I Husförhörslängder 11, 1808-1812 1-152. Häri även utflyttningslängder 1809-1812
4375661 Bjurtjärns församling A I:12, 1813-1818 A I Husförhörslängder 12, 1813-1818 Del I-II. 1-187
4375661 Bjurtjärns församling A I:13, 1819-1823 A I Husförhörslängder 13, 1819-1823 1-239+4a
4375662 Bjurtjärns församling A I:14, 1824-1828 A I Husförhörslängder 14, 1824-1828 1-241, 140a. Blad saknas mellan 238 och 239
4375662 Bjurtjärns församling A I:15, 1829-1835 A I Husförhörslängder 15, 1829-1835 2-145, 147-255, 255a, 256, 258-261. Häri även längd över nattvardsungdom 1830-1831
4375662 Bjurtjärns församling A I:16, 1836-1840 A I Husförhörslängder 16, 1836-1840 1-352
4375663 Bjurtjärns församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 1-330
4375663 Bjurtjärns församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 1-323, 123a, 255a. Med samtida ortregister. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1846-1850 samt uppgift å folkmängden inom socknen 1846-1850
4375663 Bjurtjärns församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 1-328, 275 a-b. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1851-1852 samt uppgift å folkmängden inom socknen 1851-1855
4375664 Bjurtjärns församling B:1, 1816-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1816-1860 Opaginerad inflyttningslängd 1816-1860 med lucka 1855. Utflyttningslängd 1828-1860. Häri även del av kommunionlängd utan år
4375664 Bjurtjärns församling C:8, 1829-1838 C Födelse- och dopböcker 8, 1829-1838 Arkivkartong. Häftad dubblettbok med förteckning över döpta från Karlskoga 1829-1838. Häri även utlysningslängd 1826-1836 med anteckningar om inflyttade 1835 samt vissa vigde samma år, kommunionslängd 1829-1830, lysningsbevis 1775
4375664 Bjurtjärns församling C:1, 1688-1714 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1714 Häri även vigselbok 1702-1728, dödbok 1690-1743
4375664 Bjurtjärns församling C:2, 1714-1743 C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1743 Felaktigt bunden. De första åren ej i ordning.
4375664 Bjurtjärns församling C:3, 1743-1757 C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1757
4375664 Bjurtjärns församling C:4, 1757-1788 C Födelse- och dopböcker 4, 1757-1788
4375665 Bjurtjärns församling C:5, 1788-1815 C Födelse- och dopböcker 5, 1788-1815
4375665 Bjurtjärns församling C:6, 1816-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1816-1860
4375665 Bjurtjärns församling E I:1, 1728-1797 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1728-1797
4375665 Bjurtjärns församling E I:2, 1798-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1798-1860
4375665 Bjurtjärns församling F:1, 1744-1798 F Död- och begravningsböcker 1, 1744-1798
4375665 Bjurtjärns församling F:2, 1845-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1845-1860
4375676 Bjurtjärns församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 1-322. Häri även konfirmationslängd 1856-1860 och uppgift om folkmängd 1856-1860
4375677 Bjurtjärns församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865
4375678 Bjurtjärns församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870
4375679 Bjurtjärns församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Häri även förteckning över nattvardsungdom 1873-1875 samt folkmängdsstatistik 1872-1875
4375680 Bjurtjärns församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Häri även nattvardsungdom 1876-1879, förteckning över beväringsynglingar av årsklass 1855-1859, förteckning över odöpta barn utan år
4375681 Bjurtjärns församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 Häri även anteckningar om nattvardsgästers antal 1881-1885 samt förteckning över icke konfirmerade och icke döpta personer utan år
4375682 Bjurtjärns församling A I:26, 1886-1895 A I Husförhörslängder 26, 1886-1895 Häri även förteckning över nattvardsgästers antal 1886-1895, förteckning över personer uteslutna från nattvarden utan år, mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1885-1895, konfirmationsbok 1890-1895
4359464 Blomskogs församling C I:1, 1688-1702 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1702 Lucka 1694-1695. Häri även vigselbok 1695-1702, dödbok 1694-1702.
4359464 Blomskogs församling C I:2, 1707-1752 C I Födelse- och dopböcker 2, 1707-1752 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4359464 Blomskogs församling C I:3, 1753-1773 C I Födelse- och dopböcker 3, 1753-1773 Häri även vigsel- och dödböcker samma år. Med anteckning om kyrkklockan 1757.
4359464 Blomskogs församling C I:4, 1773-1827 C I Födelse- och dopböcker 4, 1773-1827 Häri även vigselbok 1773-1827 och dödbok 1773-1828.
4359464 Blomskogs församling C I:6, 1852-1856 C I Födelse- och dopböcker 6, 1852-1856 Häri även ämbetskungörelser 1901-1922 samt för Trankil dopkladd 1852-1870 spridda år, lysningskladd 1864-1867 och för Torrskog dopkladd 1869-1870.
4359464 Blomskogs församling C I:7, 1858-1865 C I Födelse- och dopböcker 7, 1858-1865 Dopkladd. Omfattar för åren 1858-1859 pastoratet, för åren 1860-1865 pastoratet utom Trankil.
4359464 Blomskogs församling C I:8, 1828-1860 C I Födelse- och dopböcker 8, 1828-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1852 samt död- och begravningsbok 1828-1867.
4359464 Blomskogs församling E I:1, 1825-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1825-1853 Dubblett. Förteckningar över utgivna lysningssedlar med anteckning om vigsel. Blomskogs församling: 1825-1832, 1834-1852. Blomskogs pastorat: 1832-1834. Torrskogs församling: 1825-1831
(1832-03-28), 1834-1853. Trankils församling: 1825-1831, 1834-1853 (luckor 1826, 1851). Vårviks församling: 1825-1832, 1834-1852 (1853-04-31.
4375613 Blomskogs församling A I:1, 1771-1782 A I Husförhörslängder 1, 1771-1782
4375613 Blomskogs församling A I:2, 1783-1794 A I Husförhörslängder 2, 1783-1794
4375613 Blomskogs församling A I:3, 1795-1805 A I Husförhörslängder 3, 1795-1805 Häri även konfirmationsbok 1797-1805.
4375613 Blomskogs församling A I:4, 1805-1816 A I Husförhörslängder 4, 1805-1816 Med längder över fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1806-1815.
4375614 Blomskogs församling A I:5, 1817-1826 A I Husförhörslängder 5, 1817-1826 Häri även konfirmationsbok 1816-1823, 1825.
4375614 Blomskogs församling A I:6, 1826-1831 A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 Häri även längder över in- och utflyttade 1830-1831samt konfirmationsbok 1827-1831.
4375614 Blomskogs församling A I:7, 1831-1836 A I Husförhörslängder 7, 1831-1836 Med längder över rote-, fostrings- och uttagshjon 1832 anteckningar om beväringsmanskap 1835. Häri även in- och utflyttningslängder 1831-1836 samt konfirmationsbok 1831-1836.
4375614 Blomskogs församling A I:8, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8, 1836-1841 Med längder över lösdrivare, rote- och uttagshjon,gratialister. Häri även in- och utflyttningslängder 1836-1840, samt konfirmationsbok 1837-1840.
4375615 Blomskogs församling A I:9, 1841-1846 A I Husförhörslängder 9, 1841-1846 Häri även konfirmationsbok 1841-1845, längd över inflyttade 1841-1845, längd över utflyttade 1841-1846.
4375615 Blomskogs församling A I:10, 1846-1852 A I Husförhörslängder 10, 1846-1852 Häri även konfirmationsbok 1846-1852, längd över in- och utflyttade 1846-1852.
4375617 Blomskogs församling L I:1, 1679-1719 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1679-1719 "Huvudräkenskaper. 1679-1687 specifikation över inkomster och utgifter ""sedan fienden kyrkorna och församlingen spolierade"". Häri även inventarium 1707 och anteckningar om kyrkobyggnad 1696-1703. Mikrofilmad."
4375617 Blomskogs församling L I:2, 1720-1776 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1776 Huvudräkenskaper. Specialräkenskaper 1744. Häri även protokoll vid biskopsvisitation 1733, ( omf. även Trankil), 1746 (omf. past.), dito vid prostvisitation 1755 (omf. även Trankil), 1755 (omf. Torrskog och Vårvik), 1774 (omf. även Trankil, 1774 (för Torrskog och Vårvik), inventarieförteckningar 1723, 1733, 1735, 1746, 1771, bänkrumslängd 1765, anteckningar om kyrkklockan 1757, anteckningar om kyrkans reparation 1765 samt anteckningar om Adolf Fredriks
död 1771 12/2. Mikrofilmad.
4375617 Blomskogs församling L I:3, 1776-1852 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1776-1852 Huvudräkenskaper och gåvospecial för kyrkokassan 1776-1786, förteckning över utlånta kapitaler i kyrkokassan 1776-1852. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1784-1852, förteckning över utlånta kapitaler ur fattigkassan 1832-1852 samt inventarieförteckning 1784. Mikrofilmad.
4375675 Blomskogs församling A I:11, 1853-1860 A I Husförhörslängder 11, 1853-1860 Häri även längd över in- och utflyttade samma år samt konfirmationsbok 1853-1857.
4375675 Blomskogs församling E I:2, 1853-1868 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1868 T.o.m. 1868-01. Häri
även Trankil lysnings- och vigselböcker 1853-1863 samt räkenskaper för vinkassan 1886-1899.
4376010 Blomskogs församling A I:12, 1861-1870 A I Husförhörslängder 12, 1861-1870 Häri även nattvardsungdom 1870.
4376011 Blomskogs församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Häri även nattvardsungdom samma år.
4376011 Blomskogs församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Häri även nattvardsungdom samma år.
4376012 Blomskogs församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Häri även nattvardsungdom samma år.
4376013 Blomskogs församling A I:16, 1886-1895 A I Husförhörslängder 16, 1886-1895 Band i bunt. Häri även nattvardsungdom samt längd över obefintliga s.år.
4375603 Boda församling A I:1, 1759-1763 A I Husförhörslängder 1, 1759-1763 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:2, 1764-1768 A I Husförhörslängder 2, 1764-1768 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:3, 1769-1774 A I Husförhörslängder 3, 1769-1774 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:5, 1782-1786 A I Husförhörslängder 5, 1782-1786 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:6, 1786-1789 A I Husförhörslängder 6, 1786-1789 Häri även kommunionlängd samma år.
4375603 Boda församling A I:7, 1790-1794 A I Husförhörslängder 7, 1790-1794 Häri även konfirmationsbok 1795.
4375604 Boda församling A I:8, 1795-1800 A I Husförhörslängder 8, 1795-1800 Häri även konfirmationsbok 1796-1798.
4375604 Boda församling A I:9, 1800-1804 A I Husförhörslängder 9, 1800-1804 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375604 Boda församling A I:10, 1805-1809 A I Husförhörslängder 10, 1805-1809 Häri även konfirmationsbok 1805-1808.
4375604 Boda församling A I:11, 1810-1814 A I Husförhörslängder 11, 1810-1814 Häri även konfirmationsbok 1811-1814.
4375604 Boda församling A I:12, 1815-1819 A I Husförhörslängder 12, 1815-1819 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375605 Boda församling A I:13, 1820-1824 A I Husförhörslängder 13, 1820-1824 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375605 Boda församling A I:14, 1825-1830 A I Husförhörslängder 14, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375605 Boda församling A I:15, 1831-1835 A I Husförhörslängder 15, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok samma år. Med anteckning om folkmängden i pastoratet.
4375605 Boda församling A I:16, 1836-1840 A I Husförhörslängder 16, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1838-1839. Med längd över rotehjon.
4375606 Boda församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375606 Boda församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375607 Boda församling A I:19, 1850-1855 A I Husförhörslängder 19, 1850-1855 Häri även konfirmationsbok samma år. Med anteckning om antalet ovaccinerade barn.
4375607 Boda församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok samma år. Med anteckning om folkmängden 1855-1860.
4375607 Boda församling B:1, 1839-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1839-1860 Inflyttning 1839-1860, utflyttning 1839-1846.
4375608 Boda församling C I:1, 1688-1747 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1747 Häri även sockenstämmoprotokoll 1721, 1728, 1730, fattigräkenskaper 1724-1729, visitationsprotokoll 1719-1744 och stollängder 1730, 1736.
4375608 Boda församling C I:2, 1748-1819 C I Födelse- och dopböcker 2, 1748-1819
4375608 Boda församling C I:3, 1820-1858 C I Födelse- och dopböcker 3, 1820-1858
4375608 Boda församling C I:5, 1859-1860 C I Födelse- och dopböcker 5, 1859-1860
4375608 Boda församling E I:1, 1690-1772 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1690-1772 Häri även död- och begravningsbok 1691-1772, lucka 1721-1722, sockenstämmoprot. 1722-1723 1739, fattigräkenskaper 1718-1721 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1737-1760.
4375608 Boda församling E I:2, 1773-1841 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1773-1841 Häri även död- och begravningsbok 1773-1810.
4375608 Boda församling E I:3, 1842-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1842-1860
4375608 Boda församling F I:1, 1810-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1810-1860
4375608 Boda församling L I:1, 1621-1651 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1621-1651 Gåvomedel. Häri även sockenstämmoprotokoll spridda år och inventarieförteckning 1621. Mikrofilmad.
4375608 Boda församling L I:2, 1671-1739 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1671-1739 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll spr.år., inventarieförteckningar 1682, 1707 och stoldelningslängder 1691, 1711. Mikrofilmad.
4376017 Boda församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok samma år.
4376017 Boda församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok samma år.
4376018 Boda församling A I:23, 1871-1876 A I Husförhörslängder 23, 1871-1876 Häri även konfirmationsbok 1871-1874.
4376019 Boda församling A I:24, 1877-1882 A I Husförhörslängder 24, 1877-1882 Häri även konfirmationsbok samma år.
4376020 Boda församling A I:25, 1883-1894 A I Husförhörslängder 25, 1883-1894 Häri även konfirmationsbok samma år.
4375608 Bogens församling A I:1, 1848-1851 A I Husförhörslängder 1, 1848-1851
4375674 Bogens församling A I:2, 1851-1855 A I Husförhörslängder 2, 1851-1855 Inb.Fol. I-II, 1-113. Häri även
anteckning om folkmängden 1854 samt korthistorik över kyrkan och dess befattningshavare.
4375674 Bogens församling A I:3, 1856-1860 A I Husförhörslängder 3, 1856-1860 Inb. Fol. 1-128, a tergo I, IV,
V-IX. Med förteckning över beväringar 1856-1860.
4375674 Bogens församling B:1, 1851-1870 B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1870
4375674 Bogens församling C:1, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1850-1860 Med särskild dopbok för utsocknes födda barn 1859-1860.
4375674 Bogens församling E:1, 1851-1870 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1851-1870
4375674 Bogens församling F:1, 1851-1870 F Död- och begravningsböcker 1, 1851-1870
4376005 Bogens församling A I:4, 1861-1870 A I Husförhörslängder 4, 1861-1870 Inb. Fol. 1-133, a tergo I-II.
Häri även anteckning om folkmängden 1861-1866, straff-
register 1868.
4376005 Bogens församling A I:5, 1871-1880 A I Husförhörslängder 5, 1871-1880
4376005 Bogens församling A I:6, 1881-1890 A I Husförhörslängder 6, 1881-1890 Häri även anteckn. om utdeln. av
biblar, skänkta av Karlstads stifts bibelfond 1886, samt bok över obefintliga 1881-1890.
4376005 Bogens församling A I:7, 1891-1895 A I Husförhörslängder 7, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga s.å.
4375609 Borgviks församling A I:1, 1737-1744 A I Husförhörslängder 1, 1737-1744
4375609 Borgviks församling A I:2, 1745-1758 A I Husförhörslängder 2, 1745-1758
4375609 Borgviks församling A I:3, 1759-1764 A I Husförhörslängder 3, 1759-1764 Med anteckningar om hållna husförhör och över ordinarie nattvardsdagar
4375609 Borgviks församling A I:4, 1764-1775 A I Husförhörslängder 4, 1764-1775 Med anteckning om hållna husförhör. Häri även utflyttningslängd 1770 samt kommunionlängd u.å.
4375609 Borgviks församling A I:5, 1783-1803 A I Husförhörslängder 5, 1783-1803 Häri även konfirmationsbok 1803 samt anteckning om födda och döpta barn 1802
4375609 Borgviks församling A I:6, 1803-1808 A I Husförhörslängder 6, 1803-1808
4375609 Borgviks församling A I:7, 1808-1820 A I Husförhörslängder 7, 1808-1820
4375609 Borgviks församling A I:8, 1820-1824 A I Husförhörslängder 8, 1820-1824
4375610 Borgviks församling A I:9, 1825-1831 A I Husförhörslängder 9, 1825-1831 Med längd över gratialister u.å. Häri även konfirmationsbok 1825-1830
4375610 Borgviks församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Häri även vaccinationslängd 1832-1833
4375610 Borgviks församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med uppgift över gratialister. Häri även konfirmationsbok 1836-1840 och vaccinationslängd 1836
4375610 Borgviks församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med förteckning över utackorderade barn
4375611 Borgviks församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med uppgift över lösdrivare 1848-1851. Häri även konfirmationsbok 1846-1850
4375611 Borgviks församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med förteckning över barn som erhålla understöd och vård jämte rote- och understödshjon
4375611 Borgviks församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med förteckning över rotehjon och över bortackorderade barn
4375612 Borgviks församling B:1, 1825-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1860 In- och utflyttningslängd
4375612 Borgviks församling C:1, 1718-1744 C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1744 Häri även lysnings- och vigselbok 1719-1744, död- och begravningsbok 1718-1744 och avlösningslängd 1724-1743
4375612 Borgviks församling C:2, 1744-1778 C Födelse- och dopböcker 2, 1744-1778 Häri även vigselbok 1745-1778, död- och begravningsbok 1745-1778, avlösningslängd 1750-1778, series pastorum 1777-1779 och historiska anteckningar 1771-1775
4375612 Borgviks församling C:3, 1779-1824 C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1824 Häri även in- och utflyttningslängd 1803-1824, lysnings- och vigselbok 1779-1816, död- och begravningsbok 1779-1824 och historiska anteckningar 1771-1789
4375612 Borgviks församling C:4, 1825-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1860
4375612 Borgviks församling E I:1, 1817-1863 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1863 Volymsignum E: 1
4375612 Borgviks församling F:1, 1825-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1825-1860
4376021 Borgviks församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Med förteckning över lösdrivare, ovaccinerade och folkmängd. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1861-1865
4376021 Borgviks församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870
4376021 Borgviks församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875
4376022 Borgviks församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880
4376022 Borgviks församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885
4376023 Borgviks församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890
4376023 Borgviks församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894
4142310 Botilsäters församling A I:1, 1764-1773 A I Husförhörslängder 1, 1764-1773
4142310 Botilsäters församling A I:2, 1774-1785 A I Husförhörslängder 2, 1774-1785
4142310 Botilsäters församling A I:3, 1786-1795 A I Husförhörslängder 3, 1786-1795
4142310 Botilsäters församling A I:4, 1796-1800 A I Husförhörslängder 4, 1796-1800
4142310 Botilsäters församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4142310 Botilsäters församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4142310 Botilsäters församling A I:7, 1810-1814 A I Husförhörslängder 7, 1810-1814
4306377 Botilsäters församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4306377 Botilsäters församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4306378 Botilsäters församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4306378 Botilsäters församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880
4306379 Botilsäters församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Häri även förteckning över nattvardsbarn 1881-1882.
4306380 Botilsäters församling A I:22, 1886-1890 A I Husförhörslängder 22, 1886-1890
4306380 Botilsäters församling A I:23, 1891-1895 A I Husförhörslängder 23, 1891-1895
4375666 Botilsäters församling A I:8, 1815-1820 A I Husförhörslängder 8, 1815-1820
4375666 Botilsäters församling A I:9, 1820-1824 A I Husförhörslängder 9, 1820-1824
4375666 Botilsäters församling A I:10, 1824-1830 A I Husförhörslängder 10, 1824-1830
4375666 Botilsäters församling A I:11, 1830-1835 A I Husförhörslängder 11, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4375666 Botilsäters församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4375667 Botilsäters församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845
4375667 Botilsäters församling A I:14, 1846-1851 A I Husförhörslängder 14, 1846-1851 Häri även konfirmationsbok 1846.
4375667 Botilsäters församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855
4375668 Botilsäters församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860
4375669 Botilsäters församling B I:1, 1827-1861 B I In- och utflyttningslängder 1, 1827-1861
4375669 Botilsäters församling C I:1, 1721-1759 C I Födelse- och dopböcker 1, 1721-1759 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år.
4375669 Botilsäters församling C I:2, 1760-1788 C I Födelse- och dopböcker 2, 1760-1788 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1760-1787.
4375669 Botilsäters församling C I:3, 1788-1819 C I Födelse- och dopböcker 3, 1788-1819 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år.
4375669 Botilsäters församling C I:4, 1820-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1820-1859
4375669 Botilsäters församling E I:1, 1820-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1820-1860 Häri även död- och begravningsbok 1820-1861.
4375669 Botilsäters församling L I a:1, 1694-1778 L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1694-1778 Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassan 1729-1778 och vinsädeskassan 1694-1778. Mikrofilmad.
4306317 Brattfors församling A I:1, 1743-1750 A I Husförhörslängder 1, 1743-1750
4306317 Brattfors församling A I:2, 1764-1768 A I Husförhörslängder 2, 1764-1768 Ofullständig.
4306317 Brattfors församling A I:3, 1796-1801 A I Husförhörslängder 3, 1796-1801
4306317 Brattfors församling A I:4, 1801-1805 A I Husförhörslängder 4, 1801-1805
4306317 Brattfors församling A I:5, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5, 1811-1815
4306317 Brattfors församling A I:6, 1816-1826 A I Husförhörslängder 6, 1816-1826 Med förteckning över beväringsskyldiga 1824.
4306317 Brattfors församling A I:7, 1827-1832 A I Husförhörslängder 7, 1827-1832
4306318 Brattfors församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1834-1835.
4306318 Brattfors församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med förteckningar över lösdrivare samt församlingens förtroendemän. Häri även konfirmationsbok 1836.
4306318 Brattfors församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med förteckning över kyrkorådets ledamöter, skiftesgodemän, vaccinationspersonal. Alfabetiskt personreg. till husförhörslängden ingår i H I: 1.
4306318 Brattfors församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850 Med förteckning över vaccinationspersonal, kyrkorådets ledamöter samt socknens gode män.
4306319 Brattfors församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4306319 Brattfors församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4306320 Brattfors församling B:1, 1795-1807 B In- och utflyttningslängder 1, 1795-1807 Utflyttningslängd för tjänstehjon. Lucka 1799-1806. Häri även konfirmationsbok 1795-1798 samt kyrkojournal 1772-1786. Lucka 1774-1782.
4306320 Brattfors församling B:2, 1834-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1834-1860
4306320 Brattfors församling C:1, 1737-1831 C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1831 Lucka 1740 2/2-21/9. Häri även lysnings- och vigselbok 1743-1831 samt död- och begravningsbok 1737-1831.
4306320 Brattfors församling C:2, 1832-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1832-1860
4306320 Brattfors församling E:1, 1832-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1860
4306320 Brattfors församling F:1, 1832-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1832-1860 Häri även konfirmationsbok 1837-1843.
4306320 Brattfors församling L I:1, 1661-1721 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1661-1721 Huvud- och specialräkenskaper enl. förteckning. Häri även sockenstämmoprotokoll 1694, räkenskaper över fattigmedel 1666-1691 samt kollektmedel 1713-1721. Mikrofilmad.
4306320 Brattfors församling L I:2, 1694-1729 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1694-1729 Huvud- och specialräkenskaper enl. förteckning. Med fört. över personer som skänkt till kyrkan. Häri även sockenstämmoprotokoll 1696, 1720, 1722, fattigräkenskaper 1694-1729 samt visitationsprotokoll 1710. Mikrofilmad.
4306333 Brattfors församling H II:1, 1828-1860 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1828-1860 Kartong. Attester. Luckor 1838-1839, 1841, 1843-1847.
4306373 Brattfors församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok 1861-1865, längd över obefintliga 1865 samt gåvor vid husförhör 1863.
4306373 Brattfors församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok 1866-1870 samt anteckningar ang. folkmängden samma år.
4306374 Brattfors församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok 1871-1875.
4306374 Brattfors församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok 1876-1880.
4306375 Brattfors församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 (Utan reg.) Häri även konfirmationsbok 1882-1885 samt anteckningar ang. folkmängden samma år.
4306375 Brattfors församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok 1886-1893, beväringar 1887-1890 samt anteckningar ang. folkmängden samma år.
4306376 Brattfors församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1894 samt längd över beväringar.
4306309 Bro församling A I:1, 1751-1755 A I Husförhörslängder 1, 1751-1755
4306309 Bro församling A I:2, 1755-1760 A I Husförhörslängder 2, 1755-1760
4306309 Bro församling A I:3, 1760-1764 A I Husförhörslängder 3, 1760-1764
4306309 Bro församling A I:4, 1765-1768 A I Husförhörslängder 4, 1765-1768
4306309 Bro församling A I:5, 1769-1775 A I Husförhörslängder 5, 1769-1775
4306309 Bro församling A I:6, 1775-1780 A I Husförhörslängder 6, 1775-1780
4306310 Bro församling A I:7, 1781-1790 A I Husförhörslängder 7, 1781-1790
4306310 Bro församling A I:8, 1791-1796 A I Husförhörslängder 8, 1791-1796
4306310 Bro församling A I:9, 1796-1801 A I Husförhörslängder 9, 1796-1801
4306310 Bro församling A I:10, 1801-1806 A I Husförhörslängder 10, 1801-1806
4306310 Bro församling A I:11, 1806-1810 A I Husförhörslängder 11, 1806-1810 Häri även in- och utflyttningslängd 1807-1810 samt konfirmationsbok 1808-1809.
4306311 Bro församling A I:12, 1810-1815 A I Husförhörslängder 12, 1810-1815
4306311 Bro församling A I:13, 1815-1820 A I Husförhörslängder 13, 1815-1820
4306311 Bro församling A I:14, 1820-1824 A I Husförhörslängder 14, 1820-1824
4306311 Bro församling A I:15, 1824-1829 A I Husförhörslängder 15, 1824-1829 Häri även konfirmationsbok 1827-1829.
4306312 Bro församling A I:16, 1830-1835 A I Husförhörslängder 16, 1830-1835
4306312 Bro församling A I:17, 1836-1840 A I Husförhörslängder 17, 1836-1840
4306312 Bro församling A I:18, 1841-1845 A I Husförhörslängder 18, 1841-1845
4306313 Bro församling A I:19, 1846-1850 A I Husförhörslängder 19, 1846-1850
4306313 Bro församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855
4306314 Bro församling A I:21, 1856-1860 A I Husförhörslängder 21, 1856-1860
4306314 Bro församling B:1, 1822-1848 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1848
4306314 Bro församling B:2, 1849-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1849-1860
4306315 Bro församling C:1, 1692-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1722 Häri även vigselbok 1692-1723, död- och begravningsbok 1689-1726 samt fattigräkenskaper 1707-1719.
4306315 Bro församling C:2, 1734-1783 C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1783
4306315 Bro församling C:3, 1784-1823 C Födelse- och dopböcker 3, 1784-1823
4306315 Bro församling C:4, 1823-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1860
4306315 Bro församling E I:1, 1781-1829 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1781-1829 Häri även död- och begravningsbok 1781-1830.
4306315 Bro församling E I:2, 1834-1843 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1834-1843 Kladdbok. Häri även avlösningslängd 1830-1844.
4306315 Bro församling F:1, 1837-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1837-1860
4306315 Bro församling L I:1, 1665-1728 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1665-1728 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även vinräkenskaper 1690-1692 samt visitationsprotokoll 1709-1717. Mikrofilmad.
4306315 Bro församling L I:2, 1724-1757 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1724-1757 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4306334 Bro församling H II:1, 1804-1827 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1804-1827 Kartong. Attester. Luckor 1805-1817, 1823-1824.
4306381 Bro församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865
4306381 Bro församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870
4306382 Bro församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875
4306382 Bro församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880
4306383 Bro församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Häri även bok över obefintliga samma år.
4306383 Bro församling A I:27, 1886-1894 A I Husförhörslängder 27, 1886-1894 Häri även bok över obefintliga samma år.
4306156 Brunskogs församling A I:1, 1760-1763 A I Husförhörslängder 1, 1760-1763 Häri även kommunionlängd samma år.
4306156 Brunskogs församling A I:2, 1764-1768 A I Husförhörslängder 2, 1764-1768 Häri även kommunionlängd samma år.
4306156 Brunskogs församling A I:3, 1769-1774 A I Husförhörslängder 3, 1769-1774 Häri även kommunionlängd samma år.
4306156 Brunskogs församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781 Häri även kommunionlängd samma år.
4306157 Brunskogs församling A I:5, 1782-1786 A I Husförhörslängder 5, 1782-1786 Häri även kommunionlängd samma år.
4306157 Brunskogs församling A I:6, 1786-1789 A I Husförhörslängder 6, 1786-1789 Häri även kommunionlängd samma år.
4306157 Brunskogs församling A I:7, 1790-1794 A I Husförhörslängder 7, 1790-1794 Häri även kommunionlängd samma år.
4306158 Brunskogs församling A I:8, 1795-1799 A I Husförhörslängder 8, 1795-1799 Häri även konfirmationsbok 1796-1799.
4306158 Brunskogs församling A I:9, 1800-1804 A I Husförhörslängder 9, 1800-1804 Häri även konfirmationsbok samma år.
4306159 Brunskogs församling A I:10, 1805-1809 A I Husförhörslängder 10, 1805-1809 Häri även konfirmationsbok samma år.
4306159 Brunskogs församling A I:11, 1810-1814 A I Husförhörslängder 11, 1810-1814 Häri även konfirmationsbok samma år.
4306160 Brunskogs församling A I:12, 1815-1818 A I Husförhörslängder 12, 1815-1818 Häri även konfirmationsbok samma år.
4306160 Brunskogs församling A I:13, 1820-1824 A I Husförhörslängder 13, 1820-1824 Östra delen.
4306160 Brunskogs församling A I:14, 1820-1824 A I Husförhörslängder 14, 1820-1824 Västra delen. Häri även konfirmationsbok 1820-1823.
4306161 Brunskogs församling A I:15, 1825-1830 A I Husförhörslängder 15, 1825-1830 Östra delen.
4306161 Brunskogs församling A I:16, 1825-1830 A I Husförhörslängder 16, 1825-1830 Västra delen. Häri även konfirmationsbok samma år.
4306161 Brunskogs församling A I:17, 1831-1835 A I Husförhörslängder 17, 1831-1835 Östra delen. Häri även konfirmationsbok 1831.
4306161 Brunskogs församling A I:18, 1831-1835 A I Husförhörslängder 18, 1831-1835 Västra delen. Häri även konfirmationsbok 1832.
4306162 Brunskogs församling A I:19, 1836-1840 A I Husförhörslängder 19, 1836-1840 Östra delen. Häri även konfirmationsbok 1838-1840.
4306162 Brunskogs församling A I:20, 1836-1840 A I Husförhörslängder 20, 1836-1840 Västra delen.
4306163 Brunskogs församling A I:21, 1841-1845 A I Husförhörslängder 21, 1841-1845 Östra delen. Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok samma år.
4306163 Brunskogs församling A I:22, 1841-1845 A I Husförhörslängder 22, 1841-1845 Västra delen.
4306164 Brunskogs församling C I:1, 1688-1736 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1736 Häri även sockenstämmoprotokoll 1723-1750 och inventarieförteckningar 1704, 1736.
4306164 Brunskogs församling C I:2, 1736-1781 C I Födelse- och dopböcker 2, 1736-1781 Häri även gällstämmoprotokoll 1745, visitationsprotokoll 1737-1810 varav 1772, 1794 och 1810 omfattar pastoratet och domkapitlets protokollsutdrag angående kyrka 1716.
4306164 Brunskogs församling C I:3, 1782-1844 C I Födelse- och dopböcker 3, 1782-1844 Lucka 1843 maj-sept.
4306164 Brunskogs församling E I:1, 1691-1763 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1691-1763 Häri även död- och begravningsbok 1691-1748, sockenstämmoprotokoll 1691-1758 spridda år, fattigräkenskaper 1717-1740, visitationsprotokoll 1697-1735 varav 1707-1724 för pastoratet samt anteckning om kyrkoinvigning 1708.
4306164 Brunskogs församling E I:2, 1763-1783 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1763-1783 Häri även död- och begravningsbok 1749-1783.
4306164 Brunskogs församling E I:3, 1784-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1784-1860
4306165 Brunskogs församling F I:1, 1783-1809 F I Död- och begravningsböcker 1, 1783-1809 Med förteckning över soldater döda i Finland 1788-1789.
4306165 Brunskogs församling F I:2, 1809-1860 F I Död- och begravningsböcker 2, 1809-1860
4306165 Brunskogs församling L I:1, 1621-1649 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1621-1649 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1630-1645 och inventarieförteckning 1621-1630. Mikrofilmad.
4306165 Brunskogs församling L I:2, 1667-1706 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1667-1706 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1667-1692, bänkrums- och kyrkobalkslängder odat., syneprotokoll 1679, series pastorum och comministrorum 1621-1867 med uppgift om Brunskog och Boda församlingars utbrytande ur Stavnäs pastorat 1621 samt sällsamma händelser 1715-1755. Mikrofilmad.
4306321 Brunskogs församling B:4, 1839-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1839-1860 Opaginerad.
4306321 Brunskogs församling C I:5, 1845-1860 C I Födelse- och dopböcker 5, 1845-1860
4306321 Brunskogs församling H II:1, 1751-1770 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1751-1770 Kartong. Attester spr. år omf. pastoratet.
4306321 Brunskogs församling H II:2, 1771-1784 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1771-1784 Kartong. Attester omf. pastoratet. Lucka 1776.
4306321 Brunskogs församling L I:3, 1706-1736 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1706-1736 Specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1714-1716. Mikrofilmad.
4306322 Brunskogs församling A I:25, 1851-1855 A I Husförhörslängder 25, 1851-1855 Östra delen. Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4306322 Brunskogs församling A I:26, 1851-1855 A I Husförhörslängder 26, 1851-1855 Västra delen. Med förteckning över gode män vid skiftesförrättning 1854. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4306323 Brunskogs församling A I:27, 1856-1860 A I Husförhörslängder 27, 1856-1860 Östra delen. Med folkmängdsuppgift 1855-1860, förteckning över husvilla samt uppgift om husförhörslag. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4306323 Brunskogs församling A I:28, 1856-1860 A I Husförhörslängder 28, 1856-1860 Västra delen. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4306362 Brunskogs församling A I:29, 1861-1865 A I Husförhörslängder 29, 1861-1865 1-385.
Med anteckningar om folkmängden i Fryksdals Prosteri 1865. Häri även konfirmationsbok 1861-1863 och 1865.
4306362 Brunskogs församling A I:30, 1861-1865 A I Husförhörslängder 30, 1861-1865 382-763. Häri även konfirmationsbok 1861-1864.
4306363 Brunskogs församling A I:31, 1866-1870 A I Husförhörslängder 31, 1866-1870 1-377. Häri även konfirmationsbok 1870.
4306363 Brunskogs församling A I:32, 1866-1870 A I Husförhörslängder 32, 1866-1870 384-750. Häri även konfirmationsbok 1866-1869.
4306364 Brunskogs församling A I:33, 1871-1880 A I Husförhörslängder 33, 1871-1880 1-390. Häri även konfirmationsbok 1871-1875.
4306364 Brunskogs församling A I:34, 1871-1880 A I Husförhörslängder 34, 1871-1880 391-777. Häri även konfirmationsbok 1876-1880.
4306365 Brunskogs församling A I:35, 1881-1890 A I Husförhörslängder 35, 1881-1890 1-399.
4306365 Brunskogs församling A I:36, 1881-1890 A I Husförhörslängder 36, 1881-1890 460-824. Häri även konfirmationsbok 1881-1890.
4306366 Brunskogs församling A I:37, 1891-1895 A I Husförhörslängder 37, 1891-1895 1-372. Häri även konfirmationsbok 1891-1895 samt dopkladd 1894.
4306366 Brunskogs församling A I:38, 1891-1895 A I Husförhörslängder 38, 1891-1895 366-747. Häri även konfirmationsbok 1891-1895 samt längd över obefintliga samma år.
4375602 Brunskogs församling A I:23, 1846-1850 A I Husförhörslängder 23, 1846-1850 Östra delen. Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok samma år.
4375602 Brunskogs församling A I:24, 1846-1850 A I Husförhörslängder 24, 1846-1850 Västra delen.
4375602 Brunskogs församling B:1, 1760-1776 B In- och utflyttningslängder 1, 1760-1776 Omfattar pastoratet.
4375602 Brunskogs församling B:2, 1776-1811 B In- och utflyttningslängder 2, 1776-1811 Omfattar även Mangskog samma år och Boda 1776-1812.
4375602 Brunskogs församling B:3, 1811-1839 B In- och utflyttningslängder 3, 1811-1839 Omfattar pastoratet. Lucka för Boda 1826-1831.
4306301 By församling A I:1, 1751-1754 A I Husförhörslängder 1, 1751-1754
4306301 By församling A I:2, 1755-1760 A I Husförhörslängder 2, 1755-1760
4306301 By församling A I:3, 1760-1764 A I Husförhörslängder 3, 1760-1764
4306301 By församling A I:4, 1765-1768 A I Husförhörslängder 4, 1765-1768
4306301 By församling A I:5, 1769-1774 A I Husförhörslängder 5, 1769-1774
4306301 By församling A I:6, 1775-1780 A I Husförhörslängder 6, 1775-1780
4306301 By församling A I:7, 1781-1790 A I Husförhörslängder 7, 1781-1790
4306302 By församling A I:8, 1791-1796 A I Husförhörslängder 8, 1791-1796
4306302 By församling A I:9, 1796-1800 A I Husförhörslängder 9, 1796-1800
4306302 By församling A I:10, 1801-1806 A I Husförhörslängder 10, 1801-1806
4306302 By församling A I:11, 1807-1810 A I Husförhörslängder 11, 1807-1810 Häri även inflyttningslängd 1807-1808.
4306302 By församling A I:12, 1811-1815 A I Husförhörslängder 12, 1811-1815
4306303 By församling A I:13, 1815-1820 A I Husförhörslängder 13, 1815-1820 Häri även in- och utflyttningslängd 1815-1817.
4306303 By församling A I:14, 1820-1824 A I Husförhörslängder 14, 1820-1824 Häri även in- och utflyttningslängd 1821-1823.
4306303 By församling A I:15, 1824-1830 A I Husförhörslängder 15, 1824-1830 Med längd över fattighjon u.å. Häri även konfirmationsbok 1826-1829.
4306303 By församling A I:16, 1830-1835 A I Husförhörslängder 16, 1830-1835
4306304 By församling A I:17, 1836-1840 A I Husförhörslängder 17, 1836-1840
4306304 By församling A I:18, 1841-1846 A I Husförhörslängder 18, 1841-1846 Med längd över lösdrivare och husvilla 1844.
4306304 By församling A I:19, 1846-1851 A I Husförhörslängder 19, 1846-1851
4306305 By församling A I:20, 1851-1856 A I Husförhörslängder 20, 1851-1856
4306306 By församling A I:21, 1856-1860 A I Husförhörslängder 21, 1856-1860
4306306 By församling B I:1, 1823-1860 B I In- och utflyttningslängder 1, 1823-1860
4306307 By församling C I:1, 1689-1715 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1715 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1689-1715, död- och begravningsbok 1689-1716, kyrkoräkenskaper 1707-1716, fattigräkenskaper 1707-1714 samt kollekträkenskaper 1716.
4306307 By församling C I:2, 1716-1727 C I Födelse- och dopböcker 2, 1716-1727 Häri även vigselbok 1716-1728, död- och begravningsbok 1716-1728, kyrkoräkenskaper 1716-1727, fattigräkenskaper 1726 samt kollekträkenskaper 1716-1723.
4306307 By församling C I:3, 1729-1740 C I Födelse- och dopböcker 3, 1729-1740 Häri även vigselbok 1729-1759 samt död- och begravningsbok 1729-1760.
4306307 By församling C I:4, 1743-1779 C I Födelse- och dopböcker 4, 1743-1779
4306307 By församling C I:5, 1781-1821 C I Födelse- och dopböcker 5, 1781-1821
4306307 By församling C I:7, 1821-1846 C I Födelse- och dopböcker 7, 1821-1846
4306307 By församling C I:10, 1846-1860 C I Födelse- och dopböcker 10, 1846-1860
4306307 By församling D I:1, 1830-1836 D I Konfirmationsböcker 1, 1830-1836 Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok för Huggenäs församling 1810-1829.
4306308 By församling E I:1, 1760-1807 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1760-1807 Volymsignum E: 1. Vigselbok.
4306308 By församling E I:2, 1807-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1807-1830 Volymsignum E: 2. Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok 1807-1830.
4306308 By församling E I:3, 1830-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1830-1861 Volymsignum E: 3. Omfattar pastoratet
4306308 By församling F I:1, 1761-1807 F I Död- och begravningsböcker 1, 1761-1807
4306308 By församling F I:2, 1830-1837 F I Död- och begravningsböcker 2, 1830-1837 Omfattar pastoratet.
4306308 By församling F I:3, 1837-1861 F I Död- och begravningsböcker 3, 1837-1861
4306308 By församling L I:1, 1642-1726 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1642-1726 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1666-1679, vinsädesräkenskaper 1690-1719, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1642-1720 samt anteckning om kyrkans byggnad 1642 jämte husesyn å prästgården 1689, 1707. Mikrofilmad.
4306308 By församling L I:3, 1728-1756 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1728-1756 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4306367 By församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865
4306368 By församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870
4306369 By församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875
4306370 By församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880
4306371 By församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885
4306372 By församling A I:28, 1886-1894 A I Husförhörslängder 28, 1886-1894
4448347 By församling A I:27, 1884-1888 A I Husförhörslängder 27, 1884-1888 Säffle köping.
4448347 By församling A I:29, 1889-1895 A I Husförhörslängder 29, 1889-1895 Säffle köping.
4306293 Dalby församling A I:1, 1716-1743 A I Husförhörslängder 1, 1716-1743 Med anteckning rörande vid gudstjänsten frånvarande 1716 samt rörande tillstånd till timmerhuggning 1740. Häri även kommunionlängd 1729-1730, 1746-1747.
4306293 Dalby församling A I:2, 1751-1756 A I Husförhörslängder 2, 1751-1756
4306293 Dalby församling A I:3, 1757-1766 A I Husförhörslängder 3, 1757-1766
4306293 Dalby församling A I:4, 1772-1777 A I Husförhörslängder 4, 1772-1777 Ofullständig.
4306293 Dalby församling A I:5, 1777-1783 A I Husförhörslängder 5, 1777-1783 Ofullständig.
4306294 Dalby församling A I:6, 1784-1794 A I Husförhörslängder 6, 1784-1794 Omfattar huvudsakligen södra delen. Endast enstaka gårdar från norra delen.
4306294 Dalby församling A I:7, 1794-1799 A I Husförhörslängder 7, 1794-1799 Del I. Norra. Omfattar även Norra Finnskoga.
4306294 Dalby församling A I:8, 1800-1805 A I Husförhörslängder 8, 1800-1805 Del I. Norra. Omfattar även Norra Finnskoga.
4306294 Dalby församling A I:9, 1800-1805 A I Husförhörslängder 9, 1800-1805 Del II. Södra. Omfattar även Södra Finnskoga.
4306294 Dalby församling A I:10, 1806-1810 A I Husförhörslängder 10, 1806-1810 Del I. Norra. Omfattar även Norra Finnskoga.
4306294 Dalby församling A I:11, 1811-1816 A I Husförhörslängder 11, 1811-1816 Del II. Södra. Omfattar även Södra Finnskoga.
4306295 Dalby församling A I:12, 1815-1821 A I Husförhörslängder 12, 1815-1821 Del I. Norra. Omfattar även Norra Finnskoga.
4306295 Dalby församling A I:13, 1815-1821 A I Husförhörslängder 13, 1815-1821 Del II. Södra. Omfattar även Södra Finnskoga.
4306295 Dalby församling A I:14, 1821-1825 A I Husförhörslängder 14, 1821-1825 Del I. Norra. Omfattar även Norra Finnskoga.
4306295 Dalby församling A I:15, 1821-1825 A I Husförhörslängder 15, 1821-1825 Del II. Södra. Omfattar även Södra Finnskoga.
4306295 Dalby församling A I:16, 1826-1830 A I Husförhörslängder 16, 1826-1830 Omfattar även Norra och Södra Finnskoga.
4306296 Dalby församling A I:17, 1829-1835 A I Husförhörslängder 17, 1829-1835
4306296 Dalby församling A I:18, 1835-1841 A I Husförhörslängder 18, 1835-1841 Häri även konfirmationsbok 1836-1839.
4306296 Dalby församling A I:19, 1841-1848 A I Husförhörslängder 19, 1841-1848 Häri även konfirmationsbok 1844, 1846.
4306297 Dalby församling A I:20, 1849-1855 A I Husförhörslängder 20, 1849-1855 Häri även konfirmationsbok 1848.
4306297 Dalby församling B:1, 1825-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1862 In- och utflyttning.
4306297 Dalby församling C:6, 1828-1852 C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1852 Dubblett.
4306297 Dalby församling C:7, 1844-1863 C Födelse- och dopböcker 7, 1844-1863 Finnes 1844 - 1863-01-14. Opaginerad.
4306297 Dalby församling C:8, 1881-1890 C Födelse- och dopböcker 8, 1881-1890 Häri även död- och begravningsbok 1881-1890 samt utlysningslängd 1881-1890. Kladdbok.
4306298 Dalby församling C:1, 1694-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1755 Häri även vigselbok 1696-1755 samt död- och begravningsbok 1694-1755.
4306298 Dalby församling C:2, 1778-1819 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1819
4306298 Dalby församling C:4, 1808-1821 C Födelse- och dopböcker 4, 1808-1821 Kladdbok. Häri även död- och begravningsbok 1809-1821.
4306298 Dalby församling C:5, 1820-1843 C Födelse- och dopböcker 5, 1820-1843 Finnes 1820-12-24 - 1843.
4306298 Dalby församling E:1, 1756-1783 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1756-1783 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok 1756-1784.
4306298 Dalby församling E:2, 1785-1814 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1785-1814 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok 1785-1808.
4306298 Dalby församling E:3, 1824-1862 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1824-1862 Vigselbok.
4306298 Dalby församling F:1, 1824-1862 F Död- och begravningsböcker 1, 1824-1862
4306298 Dalby församling L I:1, 1686-1789 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1686-1789 Huvudräkenskaper, jämte kyrkoräkenskaper för Likenäs 1686-1786. Häri även fattigräkenskaper 1716-1789, vinsädesräkenskaper 1771-1789 samt inventarieförteckning för kyrkan u.å., 1742, 1770. Mikrofilmad.
4306298 Dalby församling L I:2, 1687-1731 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1687-1731 Specialräkenskaper, med räkenskaper för Likenäs kyrka 1687-1726. Häri även fattigräkenskaper 1730-1731 jämte fattigräkenskaper för Likenäs 1719-1722. Mikrofilmad.
4306335 Dalby församling A I:21, 1855-1860 A I Husförhörslängder 21, 1855-1860
4306336 Dalby församling A I:22, 1861-1862 A I Husförhörslängder 22, 1861-1862
4306337 Dalby församling A I:23, 1863-1865 A I Husförhörslängder 23, 1863-1865
4306338 Dalby församling A I:24, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24, 1866-1870
4306339 Dalby församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875
4306340 Dalby församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880
4306341 Dalby församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Häri även bok över obefintliga.
4306342 Dalby församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Häri även bok över obefintliga.
4306343 Dalby församling A I:29, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga.
4306170 Eda församling A I:1, 1696-1701 A I Husförhörslängder 1, 1696-1701 Med ortreg. Häri även kommunion-
längd odat., 16-1700-talen.
4306170 Eda församling A I:2, 1702-1706 A I Husförhörslängder 2, 1702-1706 Häri även kommunionlängd 1702-1704.
4306170 Eda församling A I:3, 1757-1761 A I Husförhörslängder 3, 1757-1761
4306170 Eda församling A I:4, 1769-1774 A I Husförhörslängder 4, 1769-1774 Med ortreg. Häri även inflyttningslängd 1768-1774 och utflyttningslängd 1769-1775.
4306170 Eda församling A I:5, 1774-1779 A I Husförhörslängder 5, 1774-1779 Med ortreg. Häri även dödboks-
kladd 1803-1804.
4306170 Eda församling A I:6, 1780-1785 A I Husförhörslängder 6, 1780-1785 Med ortreg. och anteckningar till längden.
4306170 Eda församling A I:7, 1785-1790 A I Husförhörslängder 7, 1785-1790 Med anteckningar till längder och längder över barnaföderskor och fattiga. Häri även in- och utflyttningslängder 1786-1790 samt konfirmationsbok 1789-1790.
4306171 Eda församling A I:8, 1791-1796 A I Husförhörslängder 8, 1791-1796 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängder 1793-1795.
4306171 Eda församling A I:9, 1796-1802 A I Husförhörslängder 9, 1796-1802 Med anteckningar till längden och ortreg.
4306171 Eda församling A I:10, 1802-1807 A I Husförhörslängder 10, 1802-1807 Med ortreg. Häri även inflyttningslängd 1805-1806 samt utflyttningslängd 1804-1806.
4306171 Eda församling A I:11, 1807-1812 A I Husförhörslängder 11, 1807-1812 Med ortreg., husförhörsturer och anteckningar till längden.
4306172 Eda församling A I:12, 1812-1818 A I Husförhörslängder 12, 1812-1818 Med ortreg. och anteckningar ang. hållna husförhör.
4306172 Eda församling A I:13, 1819-1825 A I Husförhörslängder 13, 1819-1825 Med anteckningar ang. folkmängden, ang. fattiga som erhållit Nya Testamentet samt med anteckningar till längden och med ortreg.
4306172 Eda församling A I:14, 1826-1831 A I Husförhörslängder 14, 1826-1831 Med ortreg. och anteckningar ang. folkmängden.
4306172 Eda församling A I:15, 1831-1836 A I Husförhörslängder 15, 1831-1836
4306173 Eda församling A I:16, 1837-1843 A I Husförhörslängder 16, 1837-1843 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1836.
4306173 Eda församling A I:17, 1844-1850 A I Husförhörslängder 17, 1844-1850 Med förteckning över lösdrivare samt gratialister 1849. Häri även konfirmationsbok 1844-1849.
4306173 Eda församling B:4, 1851-1861 B In- och utflyttningslängder 4, 1851-1861
4306173 Eda församling C:8, 1845-1862 C Födelse- och dopböcker 8, 1845-1862
4306174 Eda församling B:1, 1749-1785 B In- och utflyttningslängder 1, 1749-1785 Inflyttningslängd: Luckor 1750, 1752 och 1780-1781. Utflyttningslängd: Luckor 1750 och 1754-1755. Häri även födelsebokskladd 1797, avlösningslängd 1750-1788 samt kyrkojournal 1749-1786.
4306174 Eda församling B:2, 1814-1826 B In- och utflyttningslängder 2, 1814-1826
4306174 Eda församling B:3, 1831-1851 B In- och utflyttningslängder 3, 1831-1851 Inflyttningslängd: Lucka 1836-1843, utflyttningslängd lucka 1837-1843.
4306174 Eda församling C:1, 1680-1692 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1692 Häri även dödbok 1680-1692 samt kyrkokassans specialräkenskaper 1680-1692.
4306174 Eda församling C:2, 1688-1707 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1707 Häri även kommunionlängd 1688, vigselbok 1688-1725, dödbok 1688-1718 och räkenskaper för kollekt 1695-1703.
4306174 Eda församling C:3, 1708-1735 C Födelse- och dopböcker 3, 1708-1735 Häri även död- och begravningsbok 1718-1741.
4306174 Eda församling C:5, 1735-1764 C Födelse- och dopböcker 5, 1735-1764
4306174 Eda församling C:6, 1764-1797 C Födelse- och dopböcker 6, 1764-1797 Häri även dödbokskladd 1782-1801.
4306175 Eda församling C:7, 1797-1845 C Födelse- och dopböcker 7, 1797-1845 Häri även vigselbok 1814-1815, vigselbokskladd 1812, dödbok 1811-1817. Med anteckningar ang. Edas ansökan att bliva eget pastorat 1805-1810 samt series comministrorum odat., 1800-talet omf. 1804-1805.
4306175 Eda församling E I:1, 1725-1811 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1725-1811 Vigselbok.
4306175 Eda församling E I:2, 1811-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1811-1862 Vigselbok 1811-1813, 1838-1849 och 1853-1862.
4306175 Eda församling F:1, 1741-1810 F Död- och begravningsböcker 1, 1741-1810
4306175 Eda församling F:2, 1817-1862 F Död- och begravningsböcker 2, 1817-1862
4306175 Eda församling L I:1, 1662-1738 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1738 Huvudräkenskaper samt gåvospecial 1662-1739. Lucka 1687. Häri även inventarieförteckning 1688. Mikrofilmad.
4306330 Eda församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 Inb. Del I. Fol. I, 1-258. Med ortregister och anteckning om utdelning av Nya Testamentet 1856. Häri även konfirmations-
bok 1850-1854.
4306330 Eda församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Inb. Del II. Fol. 258a, 259-457, 457a-504, 506-511.
Med ortregister och förteckning över lösdrivare.
4306330 Eda församling A I:20, 1856-1861 A I Husförhörslängder 20, 1856-1861 Inb. Ortreg. Fol. 1b, 2-637, 639-706, 709-715. Häri även konfirmationsbok 1855-1860.
4306331 Eda församling H II:1, 1770-1809 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1770-1809 Attester.
4306332 Eda församling L I:2, 1700-1740 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1740 Inkomstspecial 1700-1740, spridda år, gåvospecial 1700-1740 förd jämsides med gåvospecial 1662-1739 samt utgiftsspecial 1707-1739, spridda år. Mikrofilmad.
4306355 Eda församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Inb. Del I. Pag. 1-419.
4306356 Eda församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Inb. Del II. Pag. 420-850. Häri även konfirmationsbok s.å.
4306357 Eda församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Inb. Del I. Pag. 1-396.
4306358 Eda församling A I:24, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24, 1866-1870 Inb. Del II. Pag. 397-800. Häri även konfirmationsbok s.å. samt längd över obefintliga 1867-1870.
4306358 Eda församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Inb. Del I. Pag. 1-398.
4306359 Eda församling A I:26, 1871-1875 A I Husförhörslängder 26, 1871-1875 Inb. Del II. Pag. 400-796. Häri även konfirmationsbok, samt längd över obefintliga s.å.
4306360 Eda församling A I:27, 1876-1885 A I Husförhörslängder 27, 1876-1885 Inb. Pag. 1-773. Med speciellt register över husförhörsrotlar, nattvardsgäster m.m. Häri även längd över obefintliga samt konfirmationsbok s.å.
4306361 Eda församling A I:28, 1886-1895 A I Husförhörslängder 28, 1886-1895 Inb. Pag. 1-797. Med speciellt register över husförhörsrotlar, nattvardsgäster m.m. Häri även längd över obefintliga samt konfirmationsbok 1886-1894.
4306166 Eds församling A I:1, 1777-1782 A I Husförhörslängder 1, 1777-1782
4306166 Eds församling A I:2, 1783-1792 A I Husförhörslängder 2, 1783-1792
4306166 Eds församling A I:3, 1794-1799 A I Husförhörslängder 3, 1794-1799
4306166 Eds församling A I:4, 1800-1805 A I Husförhörslängder 4, 1800-1805
4306166 Eds församling A I:5, 1805-1810 A I Husförhörslängder 5, 1805-1810
4306167 Eds församling A I:6, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6, 1810-1816
4306167 Eds församling A I:7, 1816-1822 A I Husförhörslängder 7, 1816-1822 Häri även konfirmationsbok 1815-1821
4306167 Eds församling A I:8, 1822-1826 A I Husförhörslängder 8, 1822-1826 Med anteckning rörande folkmängden 1823-1825. Häri även konfirmationsbok 1822-1826
4306167 Eds församling A I:9, 1827-1830 A I Husförhörslängder 9, 1827-1830 Häri även konfirmationsbok 1827-1829
4306167 Eds församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med längd över personer utan fast hemvist
4306168 Eds församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840
4306168 Eds församling A I:12, 1841-1846 A I Husförhörslängder 12, 1841-1846 Med förteckning över fältjägare och gratialister 1841. Häri även konfirmationsbok 1841-1843
4306168 Eds församling A I:13, 1847-1852 A I Husförhörslängder 13, 1847-1852 Med förteckning över rotehjon, soldater, pensionärer och gratialister. Häri även konfirmationsbok 1849-1850
4306168 Eds församling A I:14, 1853-1860 A I Husförhörslängder 14, 1853-1860 Med förteckning över pensionerade soldater, soldater inom socknen samt pensionärer. Häri även konfirmationsbok 1855, 1857-1860 samt series comministrorum 1593-1857
4306169 Eds församling B:1, 1805-1813 B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1813
4306169 Eds församling B:2, 1821-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1821-1860
4306169 Eds församling C:1, 1699-1736 C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1736 Häri även vigselbok och begravningsbok s.å., avlösningslängd 1718-1736, sockenstämmoprotokoll 1702-1704, visitationsprotokoll 1703, 1728 och anteckning om biskops- och prostvisitationer 1703-1810
4306169 Eds församling C:2, 1737-1769 C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1769 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å. samt avlösningslängd 1737-1766
4306169 Eds församling C:3, 1770-1819 C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1819 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å
4306169 Eds församling C:4, 1820-1858 C Födelse- och dopböcker 4, 1820-1858 Häri även död- och begravningsbok
1820-1832
4306169 Eds församling C:5, 1830-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1860
4306169 Eds församling E I:1, 1820-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1820-1860 Volymsignum E: 1
4306169 Eds församling F:1, 1833-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1833-1860
4306329 Eds församling H II:2, 1812-1817 H II Bilagor till flyttningslängder t.o.m. 1967 2, 1812-1817 Filmad
4306329 Eds församling H II:1, 1805-1830 H II Bilagor till flyttningslängder t.o.m. 1967 1, 1805-1830 Inflyttningsattester 1812-1817 se volym 2. Häri även bilagor till husförhörslängden 1778-1811, spridda år
4306344 Eds församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Med förteckning över husförhör
4306344 Eds församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4306344 Eds församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875
4306345 Eds församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok 1877-1880
4306345 Eds församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok 1882-1885
4306346 Eds församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4306346 Eds församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895
4306284 Ekshärads församling A I:1, 1720-1742 A I Husförhörslängder 1, 1720-1742 Ofullständig. Med husförhörslängd över soldater. Häri även kommunionlängder över soldater 1733-1742 samt soldatrulla för Älvdals härad 1737
4306284 Ekshärads församling A I:2, 1750-1756 A I Husförhörslängder 2, 1750-1756 Ofullständig, början saknas
4306284 Ekshärads församling A I:3, 1766-1770 A I Husförhörslängder 3, 1766-1770 Med längd över soldater 1768-1772
4306284 Ekshärads församling A I:4, 1771-1777 A I Husförhörslängder 4, 1771-1777 Ofullständig
4306284 Ekshärads församling A I:5, 1777-1784 A I Husförhörslängder 5, 1777-1784 Med anteckningar till längden
4306285 Ekshärads församling A I:6, 1784-1791 A I Husförhörslängder 6, 1784-1791 Med anteckningar till längden. Del I
4306285 Ekshärads församling A I:7, 1784-1791 A I Husförhörslängder 7, 1784-1791 Del II
4306285 Ekshärads församling A I:8, 1791-1799 A I Husförhörslängder 8, 1791-1799
4306285 Ekshärads församling A I:9, 1800-1809 A I Husförhörslängder 9, 1800-1809
4306286 Ekshärads församling A I:10, 1811-1816 A I Husförhörslängder 10, 1811-1816
4306286 Ekshärads församling A I:11, 1817-1823 A I Husförhörslängder 11, 1817-1823 Häri även konfirmationsbok 1818. Del I
4306286 Ekshärads församling A I:12, 1817-1823 A I Husförhörslängder 12, 1817-1823 Del II
4306287 Ekshärads församling A I:13, 1823-1828 A I Husförhörslängder 13, 1823-1828 Del I
4306287 Ekshärads församling A I:14, 1823-1828 A I Husförhörslängder 14, 1823-1828 Del II
4306287 Ekshärads församling A I:15, 1828-1833 A I Husförhörslängder 15, 1828-1833 Del I. Häri även konfirmationsbok 1828-1833
4306287 Ekshärads församling A I:16, 1828-1833 A I Husförhörslängder 16, 1828-1833 Del II
4306288 Ekshärads församling A I:17, 1833-1839 A I Husförhörslängder 17, 1833-1839 Del I
4306288 Ekshärads församling A I:18, 1833-1839 A I Husförhörslängder 18, 1833-1839 Del II. Häri även konfirmationsbok 1834
4306288 Ekshärads församling A I:19, 1839-1845 A I Husförhörslängder 19, 1839-1845 Del 1.Ofullständig, slutet saknas. Häri även konfirmationsbok 1840-1841
4306288 Ekshärads församling A I:20, 1839-1845 A I Husförhörslängder 20, 1839-1845 Del II. Med anteckningar till längden
4306289 Ekshärads församling A I:21, 1845-1850 A I Husförhörslängder 21, 1845-1850 Del I. Häri även konfirmationsbok 1845-1849
4306289 Ekshärads församling A I:22, 1845-1850 A I Husförhörslängder 22, 1845-1850 Del II. Med förteckning över lösdrivare
4306290 Ekshärads församling A I:23, 1851-1856 A I Husförhörslängder 23, 1851-1856 Del I. Med förteckning över lösdrivare
4306290 Ekshärads församling A I:24, 1851-1856 A I Husförhörslängder 24, 1851-1856 Del II. Med förteckning över lösdrivare
4306290 Ekshärads församling B I:1, 1828-1841 B I Inflyttningslängder 1, 1828-1841 Volymsignum B: 1. Häri även utflyttningslängd samma år
4306290 Ekshärads församling B I:2, 1844-1872 B I Inflyttningslängder 2, 1844-1872 Volymsignum B: 2.Häri även utflyttningslängd samma år
4306291 Ekshärads församling C:1, 1665-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1665-1722
4306291 Ekshärads församling C:2, 1723-1799 C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1799
4306291 Ekshärads församling C:4, 1800-1846 C Födelse- och dopböcker 4, 1800-1846
4306292 Ekshärads församling E I:1, 1687-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1687-1853 Volymsignum E: 1. Vigselbok
4306292 Ekshärads församling E I:2, 1733-1803 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1733-1803 Volymsignum E: 2.
Förteckning över utfärdade lysningssedlar. Omfattar även Norra Råda, Sunnemo, Dalby och Ny för åren 1733-1791
4306292 Ekshärads församling E I:4, 1854-1867 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1854-1867 Volymsignum E: 4. Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1887-1890 samt kommunionlängd 1873-1883, lucka 1876-1877
4306292 Ekshärads församling F:1, 1688-1829 F Död- och begravningsböcker 1, 1688-1829 Luckor 1757-1762, 1776-1777 och 1824-1825
4306292 Ekshärads församling F:4, 1830-1869 F Död- och begravningsböcker 4, 1830-1869
4306952 Ekshärads församling A I:27, 1861-1865 A I Husförhörslängder 27, 1861-1865 Del I
4306953 Ekshärads församling A I:28, 1861-1865 A I Husförhörslängder 28, 1861-1865 Del II
4306954 Ekshärads församling A I:29, 1866-1870 A I Husförhörslängder 29, 1866-1870 Del I
4306955 Ekshärads församling A I:30, 1866-1870 A I Husförhörslängder 30, 1866-1870 Del II
4306956 Ekshärads församling A I:31, 1871-1875 A I Husförhörslängder 31, 1871-1875 Del I
4306957 Ekshärads församling A I:32, 1871-1875 A I Husförhörslängder 32, 1871-1875 Del II
4306958 Ekshärads församling A I:25, 1856-1861 A I Husförhörslängder 25, 1856-1861 Del I. Med förteckning över rotehjon
4306958 Ekshärads församling A I:26, 1856-1861 A I Husförhörslängder 26, 1856-1861 Del II. Med förteckning över lösdrivare
4306959 Ekshärads församling C:5, 1829-1853 C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1853 Dopkladd
4306959 Ekshärads församling C:7, 1853-1864 C Födelse- och dopböcker 7, 1853-1864 Dopkladd. Med längd över beväringar 1859-1864
4306960 Ekshärads församling D II:1, 1756-1760 D II Kommunionlängder 1, 1756-1760
4306960 Ekshärads församling D II:2, 1764-1770 D II Kommunionlängder 2, 1764-1770
4306960 Ekshärads församling H I b:1, 1861-1894 H I b Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 1, 1861-1894 Signum H I. Bunt. Häri även flyttningsattester 1683, 1778 - 1872, lysningshandlingar 1793 - 1823 samt bilagor till död- och begravningsboken 1857 - 1865. Spridda år
4306960 Ekshärads församling L I:1, 1673-1779 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1673-1779 Huvudräkenskaper. Luckor 1688, 1716-1717. Häri även vinräkenskaper samma år samt inventarieförteckningar 1673 och 1686. Mikrofilmad.
4306960 Ekshärads församling L I:2, 1691-1738 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1691-1738 Huvud- och specialräkenskaper enligt specifikation samt verifikationer 1729-1738. Häri även vinsädespengar 1691-1721. Mikrofilmad.
4306960 Ekshärads församling L I:3, 1744-1747 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1744-1747 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4307053 Ekshärads församling A I:33, 1876-1880 A I Husförhörslängder 33, 1876-1880 Del I
4307054 Ekshärads församling A I:34, 1876-1880 A I Husförhörslängder 34, 1876-1880 Del II
4307055 Ekshärads församling A I:35, 1881-1885 A I Husförhörslängder 35, 1881-1885 Del I
4307056 Ekshärads församling A I:36, 1881-1885 A I Husförhörslängder 36, 1881-1885 Del II
4307057 Ekshärads församling A I:37, 1886-1890 A I Husförhörslängder 37, 1886-1890 Del I
4307058 Ekshärads församling A I:38, 1886-1890 A I Husförhörslängder 38, 1886-1890 Del II
4307059 Ekshärads församling A I:39, 1891-1895 A I Husförhörslängder 39, 1891-1895 Del I. Med förteckning över konfirmander 1891-94
4307060 Ekshärads församling A I:40, 1891-1895 A I Husförhörslängder 40, 1891-1895 Del II
4306979 Eskilsäters församling A I:1, 1751-1764 A I Husförhörslängder 1, 1751-1764 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:2, 1786-1795 A I Husförhörslängder 2, 1786-1795
4306979 Eskilsäters församling A I:3, 1795-1799 A I Husförhörslängder 3, 1795-1799 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:4, 1800-1805 A I Husförhörslängder 4, 1800-1805 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:5, 1805-1810 A I Husförhörslängder 5, 1805-1810 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:6, 1810-1814 A I Husförhörslängder 6, 1810-1814 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:7, 1815-1820 A I Husförhörslängder 7, 1815-1820 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:8, 1820-1824 A I Husförhörslängder 8, 1820-1824 Med ortregister.
4306979 Eskilsäters församling A I:9, 1824-1830 A I Husförhörslängder 9, 1824-1830 Med ortregister.
4306980 Eskilsäters församling A I:10, 1830-1835 A I Husförhörslängder 10, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1833, 1835.
4306980 Eskilsäters församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Med ortregister.
4306980 Eskilsäters församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortregister. Häri även konfirma-
tionsbok 1844.
4306980 Eskilsäters församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortregister. Häri även konfirmationsbok 1847
4306981 Eskilsäters församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortregister.
4306981 Eskilsäters församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860
4306982 Eskilsäters församling B I:1, 1827-1861 B I In- och utflyttningslängder 1, 1827-1861
4306982 Eskilsäters församling C I:1, 1688-1707 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1707 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, sockenstämmoprotokoll 1686-1715, kyrkoräkenskaper 1686-1703 och inventarieförteckningar 1686, 1699.
4306982 Eskilsäters församling C I:2, 1708-1757 C I Födelse- och dopböcker 2, 1708-1757 Häri även vigselbok 1710-1757 och död- och begravningsbok 1707-1758.
4306982 Eskilsäters församling C I:3, 1757-1791 C I Födelse- och dopböcker 3, 1757-1791 Häri även vigselbok 1778-1791 och död- och begravningsbok 1757-1791.
4306982 Eskilsäters församling C I:4, 1792-1812 C I Födelse- och dopböcker 4, 1792-1812 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok samma år.
4306982 Eskilsäters församling C I:5, 1822-1827 C I Födelse- och dopböcker 5, 1822-1827 Häri även vigselbok 1822-1826, död- och begravningsbok 1822-1827 samt kyrkojournal 1808-1856.
4306982 Eskilsäters församling C I:6, 1826-1855 C I Födelse- och dopböcker 6, 1826-1855 Häri även lysnings- och vigselbok 1826-1860 samt död- och begravningsbok 1826-1862.
4306982 Eskilsäters församling C I:8, 1856-1861 C I Födelse- och dopböcker 8, 1856-1861
4306982 Eskilsäters församling L I a:1, 1713-1792 L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1713-1792 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad.
4307093 Eskilsäters församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307093 Eskilsäters församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307094 Eskilsäters församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307094 Eskilsäters församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307095 Eskilsäters församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307096 Eskilsäters församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Häri även förteckningar över nattvardsungdom s.å.
4307096 Eskilsäters församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Häri även förteckningar över nattvardsungdom 1891-94.
4306965 Färnebo församling A I:21 a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21 a, 1851-1855 1-299, Östra Bergslagen.
4306965 Färnebo församling A I:21 b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21 b, 1851-1855 1-247. Västra Bergslagen.
4306965 Färnebo församling A I:21 c, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21 c, 1851-1855 1-237. Gruvorna.
4306966 Färnebo församling A I:22 a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22 a, 1856-1860 1-308. Östra Bergslagen.
4306966 Färnebo församling A I:22 b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22 b, 1856-1860 1-264. Västra Bergslagen
4306966 Färnebo församling A I:22 c, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22 c, 1856-1860 1-264. Gruvorna.
4306966 Färnebo församling C:1, 1853-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1853-1860
4306983 Färnebo församling A I:5 a, 1760-1767 A I Husförhörslängder 5 a, 1760-1767 Östra Bergslagen.
4306983 Färnebo församling A I:5 b, 1760-1767 A I Husförhörslängder 5 b, 1760-1767 Västra Bergslagen.
4306983 Färnebo församling A I:6, 1767-1775 A I Husförhörslängder 6, 1767-1775 Västra Bergslagen.
4306983 Färnebo församling A I:7 a, 1775-1781 A I Husförhörslängder 7 a, 1775-1781 Östra Bergslagen.
4306983 Färnebo församling A I:7 b, 1775-1783 A I Husförhörslängder 7 b, 1775-1783 Västra Bergslagen.
4306984 Färnebo församling A I:8 a, 1781-1789 A I Husförhörslängder 8 a, 1781-1789 Östra Bergslagen.
4306984 Färnebo församling A I:8 b, 1783-1789 A I Husförhörslängder 8 b, 1783-1789 Västra Bergslagen.
4306984 Färnebo församling A I:9 a, 1789-1794 A I Husförhörslängder 9 a, 1789-1794 Östra Bergslagen.
4306984 Färnebo församling A I:9 b, 1789-1794 A I Husförhörslängder 9 b, 1789-1794 Västra Bergslagen.
4306985 Färnebo församling A I:10 a, 1794-1799 A I Husförhörslängder 10 a, 1794-1799 Östra Bergslagen.
4306985 Färnebo församling A I:10 b, 1794-1799 A I Husförhörslängder 10 b, 1794-1799 Västra Bergslagen.
4306985 Färnebo församling A I:11 a, 1799-1806 A I Husförhörslängder 11 a, 1799-1806 Östra Bergslagen.
4306985 Färnebo församling A I:11 b, 1799-1806 A I Husförhörslängder 11 b, 1799-1806 Västra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:12 a, 1807-1811 A I Husförhörslängder 12 a, 1807-1811 Östra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:12 b, 1807-1811 A I Husförhörslängder 12 b, 1807-1811 Västra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:13 a, 1812-1816 A I Husförhörslängder 13 a, 1812-1816 Östra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:13 b, 1812-1815 A I Husförhörslängder 13 b, 1812-1815 Västra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:14 a, 1816-1821 A I Husförhörslängder 14 a, 1816-1821 Östra Bergslagen.
4306986 Färnebo församling A I:14 b, 1816-1821 A I Husförhörslängder 14 b, 1816-1821 Västra Bergslagen.
4306987 Färnebo församling A I:15 a, 1821-1826 A I Husförhörslängder 15 a, 1821-1826 Östra Bergslagen.
4306987 Färnebo församling A I:15 b, 1821-1826 A I Husförhörslängder 15 b, 1821-1826 Västra Bergslagen.
4306987 Färnebo församling A I:16 a, 1826-1830 A I Husförhörslängder 16 a, 1826-1830 Östra Bergslagen. Häri även konfirmationsbok samma år.
4306987 Färnebo församling A I:16 b, 1826-1830 A I Husförhörslängder 16 b, 1826-1830 Västra Bergslagen. Häri även konfirmationsbok samma år.
4306988 Färnebo församling A I:17 a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 17 a, 1831-1835 Östra Bergslagen.
4306988 Färnebo församling A I:17 b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 17 b, 1831-1835 Västra Bergslagen.
4306989 Färnebo församling A I:18 a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18 a, 1836-1840 Östra Bergslagen.
4306989 Färnebo församling A I:18 b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18 b, 1836-1840 Västra Bergslagen.
4306989 Färnebo församling A I:18 c, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18 c, 1836-1840 Gruvorna.
4306990 Färnebo församling A I:19 a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19 a, 1841-1845 Östra Bergslagen.
4306990 Färnebo församling A I:19 b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19 b, 1841-1845 Västra Bergslagen.
4306990 Färnebo församling A I:19 c, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19 c, 1841-1845 Gruvorna.
4306991 Färnebo församling A I:20 a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20 a, 1846-1850 Östra Bergslagen.
4306991 Färnebo församling A I:20 b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20 b, 1846-1850 Västra Bergslagen.
4306991 Färnebo församling A I:20 c, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20 c, 1846-1850 Gruvorna.
4306991 Färnebo församling B:1, 1831-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1831-1860
4306996 Färnebo församling A I:1, 1718-1728 A I Husförhörslängder 1, 1718-1728
4306996 Färnebo församling A I:2, 1734-1740 A I Husförhörslängder 2, 1734-1740
4306996 Färnebo församling A I:3, 1743-1749 A I Husförhörslängder 3, 1743-1749
4306996 Färnebo församling A I:4 a, 1755-1759 A I Husförhörslängder 4 a, 1755-1759 Östra Bergslagen.
4306996 Färnebo församling A I:4 b, 1755-1759 A I Husförhörslängder 4 b, 1755-1759 Västra Bergslagen.
4307061 Färnebo församling A I:23, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23, 1861-1865 Västra Bergslagen.
4307061 Färnebo församling A I:24, 1861-1865 A I Husförhörslängder 24, 1861-1865 Östra Bergslagen.
4307062 Färnebo församling A I:25, 1861-1865 A I Husförhörslängder 25, 1861-1865 Gruvorna. Bergslagen.
4307062 Färnebo församling A I:26, 1861-1875 A I Husförhörslängder 26, 1861-1875 Strögruvorna. Bergslagen.
4307063 Färnebo församling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870 Västra Bergslagen.
4307064 Färnebo församling A I:28, 1866-1870 A I Husförhörslängder 28, 1866-1870 Östra Bergslagen.
4307064 Färnebo församling A I:29, 1866-1870 A I Husförhörslängder 29, 1866-1870 Gruvorna. Bergslagen.
4307065 Färnebo församling A I:30, 1871-1875 A I Husförhörslängder 30, 1871-1875 Västra Bergslagen.
4307066 Färnebo församling A I:31, 1871-1875 A I Husförhörslängder 31, 1871-1875 Östra Bergslagen.
4307066 Färnebo församling A I:32, 1871-1875 A I Husförhörslängder 32, 1871-1875 Gruvorna Bergslagen.
4307067 Färnebo församling A I:33, 1876-1880 A I Husförhörslängder 33, 1876-1880 Västra Bergslagen. Med folkmängdsuppgifter 1880.
4307067 Färnebo församling A I:34, 1876-1880 A I Husförhörslängder 34, 1876-1880 Östra Bergslagen.
4307068 Färnebo församling A I:35, 1876-1880 A I Husförhörslängder 35, 1876-1880 Gruvorna.
4307068 Färnebo församling A I:36, 1876-1885 A I Husförhörslängder 36, 1876-1885 Strögruvorna.
4307069 Färnebo församling A I:37, 1881-1885 A I Husförhörslängder 37, 1881-1885 Västra Bergslagen.
4307070 Färnebo församling A I:38, 1881-1885 A I Husförhörslängder 38, 1881-1885 Östra Bergslagen.
4307070 Färnebo församling A I:39, 1881-1885 A I Husförhörslängder 39, 1881-1885 Gruvorna.
4307071 Färnebo församling A I:40, 1886-1890 A I Husförhörslängder 40, 1886-1890 Västra Bergslagen.
4307072 Färnebo församling A I:41, 1886-1890 A I Husförhörslängder 41, 1886-1890 Östra Bergslagen.
4307072 Färnebo församling A I:42, 1886-1890 A I Husförhörslängder 42, 1886-1890 Gruvorna.
4307072 Färnebo församling A I:43, 1886-1890 A I Husförhörslängder 43, 1886-1890 Strögruvorna.
4307073 Färnebo församling A I:44, 1891-1895 A I Husförhörslängder 44, 1891-1895 Västra Bergslagen.
4307074 Färnebo församling A I:45, 1891-1895 A I Husförhörslängder 45, 1891-1895 Östra Bergslagen.
4307074 Färnebo församling A I:46, 1891-1895 A I Husförhörslängder 46, 1891-1895 Gruvorna.
4000157 Filipstads församling C:1, 1651-1679 C Födelse- och dopböcker 1, 1651-1679 Dopbok. Häri även dopbok för Brattfors samma år.
4000157 Filipstads församling C:2, 1680-1699 C Födelse- och dopböcker 2, 1680-1699 Häri även dopbok för Brattfors 1680-1694 och Gåsborn 1694.
4000157 Filipstads församling C:3, 1696-1701 C Födelse- och dopböcker 3, 1696-1701 Med kungörelser 1696-1701. Häri även vigsel- och lysningsbok, död- och begravningsbok samma år, kyrkoräkenskaper 1696-1701 och fattigräkenskaper 1700-1701.
4000157 Filipstads församling C:4, 1699-1717 C Födelse- och dopböcker 4, 1699-1717 Häri även lysnings- och vigselbok 1702-1760, lysnings- och vigselbok för Nordmark 1727-1731.
4000157 Filipstads församling C:5, 1717-1742 C Födelse- och dopböcker 5, 1717-1742 Häri även födelse- och dopbok för Nordmark 1727-1731.
4306870 Filipstads församling A I:1, 1743-1749 A I Husförhörslängder 1, 1743-1749
4306870 Filipstads församling A I:2, 1755-1759 A I Husförhörslängder 2, 1755-1759
4306870 Filipstads församling A I:3, 1760-1766 A I Husförhörslängder 3, 1760-1766
4306870 Filipstads församling A I:4, 1781-1789 A I Husförhörslängder 4, 1781-1789
4306870 Filipstads församling A I:5, 1790-1794 A I Husförhörslängder 5, 1790-1794
4306870 Filipstads församling A I:6, 1795-1798 A I Husförhörslängder 6, 1795-1798
4306870 Filipstads församling A I:7, 1799-1803 A I Husförhörslängder 7, 1799-1803
4306870 Filipstads församling A I:8, 1804-1806 A I Husförhörslängder 8, 1804-1806
4306870 Filipstads församling A I:9, 1806-1811 A I Husförhörslängder 9, 1806-1811
4306870 Filipstads församling A I:10, 1812-1815 A I Husförhörslängder 10, 1812-1815
4306871 Filipstads församling A I:11, 1817-1820 A I Husförhörslängder 11, 1817-1820
4306871 Filipstads församling A I:12, 1821-1825 A I Husförhörslängder 12, 1821-1825
4306871 Filipstads församling A I:13, 1826-1830 A I Husförhörslängder 13, 1826-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1830
4306871 Filipstads församling A I:14, 1831-1835 A I Husförhörslängder 14, 1831-1835
4306871 Filipstads församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840
4306872 Filipstads församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845
4306872 Filipstads församling A I:17, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17, 1846-1850 Med förteckning över de barn som icke begagna Filipstads folkskola
4306872 Filipstads församling B:1, 1814-1823 B In- och utflyttningslängder 1, 1814-1823 Utflyttningslängd. Häri även konfirmationsbok 1821-1823. Omfattar även Färnebo.
4306872 Filipstads församling B:2, 1822-1830 B In- och utflyttningslängder 2, 1822-1830 Omfattar även Färnebo.
4306872 Filipstads församling B:3, 1831-1861 B In- och utflyttningslängder 3, 1831-1861
4306873 Filipstads församling C:6, 1743-1779 C Födelse- och dopböcker 6, 1743-1779
4306873 Filipstads församling C:7, 1779-1809 C Födelse- och dopböcker 7, 1779-1809 Häri även död- och begravningsbok för Färnebo 1874-1890.
4306873 Filipstads församling C:8, 1810-1824 C Födelse- och dopböcker 8, 1810-1824 Band i bunt.
4306874 Filipstads församling C:9, 1825-1838 C Födelse- och dopböcker 9, 1825-1838
4306874 Filipstads församling C:11, 1839-1852 C Födelse- och dopböcker 11, 1839-1852
4306961 Filipstads församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 1-298
4306961 Filipstads församling A I:19, 1856-1860 A I Husförhörslängder 19, 1856-1860 1-119, 121-361
4306961 Filipstads församling C:12, 1849-1856 C Födelse- och dopböcker 12, 1849-1856 Dubblett.
4306961 Filipstads församling C:14, 1857-1859 C Födelse- och dopböcker 14, 1857-1859 Dubblett.
4306961 Filipstads församling H VI b:1, 1844-1849 H VI b Bilagor till död- och begravningsboken: Tacksägelseböcker 1, 1844-1849 Volumsignum H VI a: 1. Häri även utlysningslängd 1844-1845 samt pålysningsbok 1844-1849. Omf. även Färnebo.
4306961 Filipstads församling F:5, 1856-1860 F Död- och begravningsböcker 5, 1856-1860 Häri även död- och begravningsbok för Färnebo 1856-1866.
4307075 Filipstads församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865
4307075 Filipstads församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870
4307076 Filipstads församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 Staden
4307076 Filipstads församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Utrotarna
4307077 Filipstads församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Staden
4307077 Filipstads församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Utrotarna
4307078 Filipstads församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Staden
4307078 Filipstads församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Utrotarna
4307079 Filipstads församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Staden
4307079 Filipstads församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 Utrotarna
4307080 Filipstads församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 Staden
4307080 Filipstads församling A I:31, 1891-1895 A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 Utrotarna
4322592 Filipstads församling E:1, 1797-1829 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1797-1829
4322592 Filipstads församling E:2, 1830-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1830-1861
4322592 Filipstads församling F:1, 1664-1758 F Död- och begravningsböcker 1, 1664-1758 Häri även död- och begravningsbok för Brattfors 1664-1694, Gåsborn 1694 och Nordmark 1727-1731.
4322592 Filipstads församling F:2, 1759-1796 F Död- och begravningsböcker 2, 1759-1796 Häri även lysnings- och vigselbok 1761-1796.
4322592 Filipstads församling F:3, 1797-1821 F Död- och begravningsböcker 3, 1797-1821
4322592 Filipstads församling F:4, 1822-1855 F Död- och begravningsböcker 4, 1822-1855
4322592 Filipstads församling L I:1, 1648-1670 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1648-1670 Bunt. Specialräkenskaper. Omf. även Färnebo. Häri även inventarieförteckning 1666. Mikrofilmad.
4306875 Frykeruds församling A I:1, 1725-1729 A I Husförhörslängder 1, 1725-1729
4306875 Frykeruds församling A I:2, 1729-1736 A I Husförhörslängder 2, 1729-1736
4306875 Frykeruds församling A I:3, 1736-1741 A I Husförhörslängder 3, 1736-1741 Häri även konfirmationsbok 1820-1821.
4306875 Frykeruds församling A I:4, 1741-1746 A I Husförhörslängder 4, 1741-1746 Häri även konfirmationsbok 1746.
4306875 Frykeruds församling A I:5, 1746-1753 A I Husförhörslängder 5, 1746-1753
4306875 Frykeruds församling A I:6, 1753-1759 A I Husförhörslängder 6, 1753-1759
4306875 Frykeruds församling A I:7, 1759-1771 A I Husförhörslängder 7, 1759-1771
4306875 Frykeruds församling A I:8, 1771-1777 A I Husförhörslängder 8, 1771-1777 Häri även konfirmationsbok 1795-1796.
4306876 Frykeruds församling A I:9, 1778-1784 A I Husförhörslängder 9, 1778-1784 Häri även ut- flyttningslängd 1780.
4306876 Frykeruds församling A I:10, 1784-1791 A I Husförhörslängder 10, 1784-1791 Häri även utflyttningslängd 1784-1792 och konfirmationsbok 1794-1816.
4306876 Frykeruds församling A I:11, 1792-1797 A I Husförhörslängder 11, 1792-1797 Häri även in- och utflyttningslängd 1793-1794, 1811.
4306876 Frykeruds församling A I:12, 1797-1807 A I Husförhörslängder 12, 1797-1807 Finnes 1797-1806,1807.
4306877 Frykeruds församling A I:13, 1806-1812 A I Husförhörslängder 13, 1806-1812
4306877 Frykeruds församling A I:14, 1812-1817 A I Husförhörslängder 14, 1812-1817
4306877 Frykeruds församling A I:15, 1817-1823 A I Husförhörslängder 15, 1817-1823
4306878 Frykeruds församling A I:16, 1823-1830 A I Husförhörslängder 16, 1823-1830
4306878 Frykeruds församling A I:17, 1830-1835 A I Husförhörslängder 17, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1834.
4306878 Frykeruds församling A I:18, 1835-1840 A I Husförhörslängder 18, 1835-1840
4306879 Frykeruds församling A I:19, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19, 1841-1845
4306879 Frykeruds församling A I:20, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20, 1846-1850 Bunt.
4306880 Frykeruds församling A I:21a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21a, 1851-1855 Bunt. Del I.
4306880 Frykeruds församling A I:21b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21b, 1851-1855 Bunt. Del II.
4306881 Frykeruds församling A I:22b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22b, 1856-1860 Del II. Häri även konfirmationsbok 1857-1860.
4306881 Frykeruds församling A I:22a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22a, 1856-1860 Del I.
4306881 Frykeruds församling B:1, 1833-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1860
4306882 Frykeruds församling C :1, 1672-1701 C
Födelse- och dopböcker
1, 1672-1701 Dopbok 1672-08-18-1688-09-17, luckor 1673, 1677-1680-02-21, 1680-09-13-1686-03-06, födelse- och dopbok 1688-09-30-1701-02-04.
Häri även vigselbok 1672-09--29-1707, luckor 1673, 1681-1684, begravningsbok 1672-09-01, luckor 1673, 1682, död- och begravningsbok 1691, begravningsbok 1692-1706.
4306882 Frykeruds församling C :2, 1701-1726 C
Födelse- och dopböcker
2, 1701-1726
4306882 Frykeruds församling C :3, 1726-1746 C
Födelse- och dopböcker
3, 1726-1746
4306882 Frykeruds församling C :4, 1747-1777 C
Födelse- och dopböcker
4, 1747-1777
4306882 Frykeruds församling C :5, 1778-1807 C
Födelse- och dopböcker
5, 1778-1807
4306882 Frykeruds församling C :6, 1806-1860 C
Födelse- och dopböcker
6, 1806-1860
4306883 Frykeruds församling E I:1, 1708-1814 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1708-1814 Vigselbok 1708-1805.
4306883 Frykeruds församling E I:2, 1814-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1814-1861 Vigselbok 1833-1836.
4306883 Frykeruds församling F :1, 1744-1814 F
Död- och begravningsböcker
1, 1744-1814 T.o.m. 1814-08-14.
4306883 Frykeruds församling F :2, 1814-1861 F
Död- och begravningsböcker
2, 1814-1861 Fr.o.m. 1814-08-15.
4306884 Frykeruds församling H II:1, 1770-1799 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1770-1799 Bunt. Flyttningsattester. Spridda år.
4306884 Frykeruds församling H II:2, 1800-1812 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1800-1812 Bunt. Flyttningsattester. Spridda år.
4306884 Frykeruds församling H II:3, 1813-1822 H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1813-1822 Bunt. Flyttningsattester. Spridda år.
4306885 Frykeruds församling H II:4, 1823-1846 H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1823-1846 Bunt. Flyttningsattester. Spridda år.
4306942 Frykeruds församling A I:23, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok samma år.
4306943 Frykeruds församling A I:24a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24a, 1866-1870 Del I. Pag. 1-309.
4306943 Frykeruds församling A I:24b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24b, 1866-1870 Del II. Pag. 310-627. Häri även konfirmationsbok samma år.
4306945 Frykeruds församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1871-1876.
4306946 Frykeruds församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306947 Frykeruds församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306948 Frykeruds församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306949 Frykeruds församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306950 Frykeruds församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306951 Frykeruds församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4306967 Frykeruds församling L I:1, 1634-1744 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1634-1744 Inbunden. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1630-1718, fattigräkenskaper 1727-1739, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1648-1748 samt handlingar ang. kyrka och kyrkogård 1640-1730. Mikrofilmad.
4306967 Frykeruds församling L I:2, 1744-1787 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1744-1787 Inbunden. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1750-1767. Mikrofilmad.
4306967 Frykeruds församling L I:4, 1778-1802 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1778-1802 Band i bunt. Kyrkokassans inkomstspecial 1778-1802, utgiftsspecial 1778-1800. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial samma år. (Tidigare signum i landsarkivet L I: 5). Mikrofilmad.
4306962 Fryksände församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 Del I. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4306962 Fryksände församling A I:22, 1851-1855 A I Husförhörslängder 22, 1851-1855 Del II.
4306963 Fryksände församling A I:23, 1856-1860 A I Husförhörslängder 23, 1856-1860 Del I. Häri även konfirmationsbok 1856-1859.
4306963 Fryksände församling A I:24, 1856-1860 A I Husförhörslängder 24, 1856-1860 Del II. Häri även konfirmationsbok 1860.
4306964 Fryksände församling C I:6, 1844-1858 C I Födelse- och dopböcker 6, 1844-1858
4306964 Fryksände församling C I:8, 1859-1860 C I Födelse- och dopböcker 8, 1859-1860 Häri även statistiska uppgifter rörande pastoratet 1887, diarium över in- och utgående skrivelser 1887-1897, anteckningar om ärenden att föredraga vid kyrkoråd och kyrkostämma 1887, minnesanteckningar om skolärenden för skolråd och skollärare 1887, anteckning om ärende för kommunalstämma och kommunalnämnd samt fattigvård utan år, anteckning om ärenden för kyrkobyggnadskommitten utan år samt fragment av protokoll utan år.
4306964 Fryksände församling F I:3, 1851-1860 F I Död- och begravningsböcker 3, 1851-1860
4306964 Fryksände församling B:2, 1845-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1861
4306968 Fryksände församling A I:1, 1698- A I Husförhörslängder 1, 1698-
4306968 Fryksände församling A I:2, 1711-1719 A I Husförhörslängder 2, 1711-1719
4306968 Fryksände församling A I:3, 1730-1738 A I Husförhörslängder 3, 1730-1738
4306968 Fryksände församling A I:4, 1741-1749 A I Husförhörslängder 4, 1741-1749 Häri även konfirmationsbok 1744-1756.
4306968 Fryksände församling A I:5, 1750-1752 A I Husförhörslängder 5, 1750-1752
4306968 Fryksände församling A I:6a, 1752-1757 A I Husförhörslängder 6a, 1752-1757 Del I.
4306968 Fryksände församling A I:6b, 1752-1757 A I Husförhörslängder 6b, 1752-1757 Del II.
4306969 Fryksände församling A I:7, 1757-1765 A I Husförhörslängder 7, 1757-1765 Häri även konfirmationsbok 1767.
4306969 Fryksände församling A I:8, 1764-1768 A I Husförhörslängder 8, 1764-1768
4306969 Fryksände församling A I:9a, 1769-1771 A I Husförhörslängder 9a, 1769-1771 Del I.
4306969 Fryksände församling A I:9b, 1769-1771 A I Husförhörslängder 9b, 1769-1771 Del II.
4306969 Fryksände församling A I:10, 1772-1777 A I Husförhörslängder 10, 1772-1777
4306969 Fryksände församling A I:11, 1778-1789 A I Husförhörslängder 11, 1778-1789
4306970 Fryksände församling A I:12, 1790-1803 A I Husförhörslängder 12, 1790-1803
4306970 Fryksände församling A I:13, 1804-1812 A I Husförhörslängder 13, 1804-1812
4306970 Fryksände församling A I:14, 1812-1821 A I Husförhörslängder 14, 1812-1821
4306971 Fryksände församling A I:15, 1820-1824 A I Husförhörslängder 15, 1820-1824 Häri även konfirmationsbok 1824-1825.
4306971 Fryksände församling A I:16a, 1825-1829 A I Husförhörslängder 16a, 1825-1829 Del I. Med längd över rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1829.
4306971 Fryksände församling A I:16b, 1825-1829 A I Husförhörslängder 16b, 1825-1829 Del II. Häri även konfirmationsbok 1826-1828.
4306972 Fryksände församling A I:17a, 1830-1835 A I Husförhörslängder 17a, 1830-1835 Del I. Häri även konfirmationsbok
1830-1832.
4306972 Fryksände församling A I:17b, 1830-1835 A I Husförhörslängder 17b, 1830-1835 Del II.
4306973 Fryksände församling A I:18a, 1835-1839 A I Husförhörslängder 18a, 1835-1839 Del I. Häri även konfirmationsbok 1835-1839.
4306973 Fryksände församling A I:18b, 1835-1839 A I Husförhörslängder 18b, 1835-1839 Del II.
4306974 Fryksände församling A I:19a, 1840-1845 A I Husförhörslängder 19a, 1840-1845 Del I.
4306974 Fryksände församling A I:19b, 1840-1845 A I Husförhörslängder 19b, 1840-1845 Del II. Häri även konfirmationsbok 1840-1845.
4306975 Fryksände församling A I:20a, 1845-1851 A I Husförhörslängder 20a, 1845-1851
4306975 Fryksände församling A I:20b, 1845-1851 A I Husförhörslängder 20b, 1845-1851
4306976 Fryksände församling B:1, 1825-1844 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1844
4306976 Fryksände församling C I:1, 1707-1732 C I Födelse- och dopböcker 1, 1707-1732 Häri även lysnings- och vigselbok 1707-1731, död- och begravningsbok 1707-1733 samt inventarieförteckning utan år.
4306976 Fryksände församling C I:2, 1733-1749 C I Födelse- och dopböcker 2, 1733-1749 Häri även lysnings- och vigselbok 1733-1749, död- och begravningsbok 1733-1749 samt inventarieförteckning 1739.
4306976 Fryksände församling C I:3, 1750-1763 C I Födelse- och dopböcker 3, 1750-1763
4306976 Fryksände församling C I:4, 1763-1820 C I Födelse- och dopböcker 4, 1763-1820
4306976 Fryksände församling C I:5, 1821-1843 C I Födelse- och dopböcker 5, 1821-1843
4306977 Fryksände församling E I:1, 1750-1837 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1750-1837
4306977 Fryksände församling E I:2, 1827-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1827-1860 Häri även lysnings- och vigselbok för Vitsands församling samma år.
4306977 Fryksände församling F I:1, 1749-1807 F I Död- och begravningsböcker 1, 1749-1807
4306977 Fryksände församling F I:2, 1808-1854 F I Död- och begravningsböcker 2, 1808-1854
4306978 Fryksände församling L I:1, 1720-1738 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1738 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1720-1738 samt förteckning över utdelade gåvor till de fattiga 1776-1812. Mikrofilmad.
4306978 Fryksände församling L I:3, 1738-1750 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1738-1750 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1738-1754. Mikrofilmad.
4306978 Fryksände församling L I:4, 1751-1762 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1751-1762 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4306978 Fryksände församling L I:5, 1764-1779 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1764-1779 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4306978 Fryksände församling L I:6, 1780-1823 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1780-1823 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper under samma år. Mikrofilmad.
4307081 Fryksände församling A I:25, 1861-1865 A I Husförhörslängder 25, 1861-1865 Del I. 1-546. Häri även konfirmationsbok 1861-1862.
4307082 Fryksände församling A I:26, 1861-1865 A I Husförhörslängder 26, 1861-1865 Del II. 547-967.
4307083 Fryksände församling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870 Del I. 1-545.
4307084 Fryksände församling A I:28, 1866-1870 A I Husförhörslängder 28, 1866-1870 Del II. 547-979.
4307085 Fryksände församling A I:29, 1871-1875 A I Husförhörslängder 29, 1871-1875 Del I. 1-487.
4307086 Fryksände församling A I:30, 1871-1875 A I Husförhörslängder 30, 1871-1875 Del II. 490-896.
4307087 Fryksände församling A I:31, 1876-1880 A I Husförhörslängder 31, 1876-1880 Del I. 1-496.
4307088 Fryksände församling A I:32, 1876-1880 A I Husförhörslängder 32, 1876-1880 Del II. 501-995.
4307089 Fryksände församling A I:33, 1881-1885 A I Husförhörslängder 33, 1881-1885 Del I. 1-498.
4307090 Fryksände församling A I:34, 1881-1885 A I Husförhörslängder 34, 1881-1885 Del II. 500-996.
4307091 Fryksände församling A I:35, 1886-1890 A I Husförhörslängder 35, 1886-1890 Del I. 1-502.
4307092 Fryksände församling A I:36, 1886-1890 A I Husförhörslängder 36, 1886-1890 Del II. 501-1000.
4311008 Gåsborns församling A I:1, 1789-1795 A I Husförhörslängder 1, 1789-1795 Häri även konfirmationsbok 1799-1813 samt kommunionlängd 1792-1813.
4311008 Gåsborns församling A I:2, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2, 1800-1805 Häri även konfirmationsbok 1814.
4311008 Gåsborns församling A I:3, 1806-1810 A I Husförhörslängder 3, 1806-1810
4311008 Gåsborns församling A I:4, 1810-1815 A I Husförhörslängder 4, 1810-1815
4311008 Gåsborns församling A I:5, 1815-1820 A I Husförhörslängder 5, 1815-1820
4311008 Gåsborns församling A I:6, 1820-1825 A I Husförhörslängder 6, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1825.
4311009 Gåsborns församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Med längd över beväringar 1826 och sexmän u.å. Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4311009 Gåsborns församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Med längd över beväringsynglingar 1831-1835 och sexmän utan år. Häri även konfirmationsbok 1831-1834.
4311009 Gåsborns församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Med längd över beväringsynglingar 1838-1840.
4311009 Gåsborns församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Med förteckning över värnpliktiga, rotar och bynamn utan år.
4311009 Gåsborns församling B:1, 1826-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1862
4311010 Gåsborns församling C:1, 1695-1733 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1733 Häri även lysnings- och vigselbok 1701-1733 samt död- och begravningsbok 1695-1733.
4311010 Gåsborns församling C:2, 1733-1775 C Födelse- och dopböcker 2, 1733-1775
4311010 Gåsborns församling C:3, 1776-1839 C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1839 Häri även födelse- och dopbok för Rämen 1778-1784.
4311010 Gåsborns församling E I:1, 1733-1840 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1733-1840 "Häri även död- och begravningsbok 1733-1779 samt series pastorum 1693-1778; för Rämen vigselbok 1778-1786 samt död- och begravningsbok 1778-1780."
4311010 Gåsborns församling F:1, 1780-1864 F Död- och begravningsböcker 1, 1780-1864 Häri även död- och begravningsbok för Rämen 1780-1785.
4311011 Gåsborns församling L I:1, 1733-1785 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1733-1785 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4311017 Gåsborns församling A I:11, 1846-1855 A I Husförhörslängder 11, 1846-1855 1846-1850: 1-234. 1851-1856: 1-239. Med förteckning över rotar samt över beväringar 1846-1847, 1849-1855.
4311017 Gåsborns församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 1-477. Med förteckning över beväringar 1856-1862.
4311017 Gåsborns församling C:4, 1838-1854 C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1854 Journal över födda och döpta 1838-05-11 - 1854-10-25.
4311017 Gåsborns församling C:5, 1854-1867 C Födelse- och dopböcker 5, 1854-1867 Journal över födda och döpta 1854-11-10 - 1867-06-24.
4311017 Gåsborns församling E I:2, 1840-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1840-1860 Bunt.
4311017 Gåsborns församling H V:1, 1800-1909 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1800-1909 Kartong. 1 band, 1 häfte samt lösa bilagor. Journaler över lysningssedlar 1838-1863, bilagor 1800-1909 luckor 1801-1874, 1883-1884. Häri även kungörelser och pålysningar 1864-1869.
4311032 Gåsborns församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 1-280. Med förteckning över beväringar 1864-1865 samt lösdrivarlängd.
4311033 Gåsborns församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 1-349. Med längd över beväringar 1886-1887 samt lösdrivarlängd. Häri även längd över obefintliga.
4311033 Gåsborns församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 1-410. Med längd över beväringar 1871-1873. Häri även längd över obefintliga.
4311034 Gåsborns församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 1-472.
Med förteckning över belönade för trogen tjänst, över personer vilka medel insatts å Ränte- och kapitalsförsäkringsanstalten i Stockholm och Värmlands ränte- och kapitalsanstalt samt
över beväringar 1876-1879. Häri även längd över obefintliga.
4311035 Gåsborns församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 1-480. Med förteckning över belönade personer för lång och trogen tjänst, över personer för vilka medel insatts å Ränte- och kapitalsförsäkringsanstalten i Stockholm och Värmlands ränte- och kapitalsförsäkringsanstalt samt över beväringar 1881-1885. Häri även längd över obefintliga.
4311036 Gåsborns församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 1-479.
Med husförhörsförteckning, förteckning över kyrko- och skolråd, förvaltare av under församlingens vård stående kassor, ännu icke konfirmerade över 20 år, uteslutna från natttvard, dövstumma och blinda, mantalsskrivnings och folkmängdsuppgifter. Med förteckning över pensiontagare, över personer belönade för lång och trogen tjänst, personer för vilka medel insatts i Värmlands Ränte- och kapitalförsäkringsanstalt samt över beväringar 1886-1888. Häri även kommunionlängd 1886-1890 samt längd över obefintliga.
4311037 Gåsborns församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 1-503. Med husförteckning, förteckning över kyrko- och skolråd, mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter, pensionstagare inom församlingen samt över personer för vilka medel insatts i Värmlands Ränte- och kapitalsförsäkringsanstalt. Häri även kommunionlängd 1891-1899 samt längd över obefintliga.
4310732 Gillberga församling A I:1, 1733-1741 A I Husförhörslängder 1, 1733-1741
4310732 Gillberga församling A I:2, 1761-1765 A I Husförhörslängder 2, 1761-1765
4310732 Gillberga församling A I:3, 1782-1791 A I Husförhörslängder 3, 1782-1791 Västra delen.
4310732 Gillberga församling A I:4, 1782-1791 A I Husförhörslängder 4, 1782-1791 Östra delen.
4310732 Gillberga församling A I:5, 1791-1796 A I Husförhörslängder 5, 1791-1796
4310732 Gillberga församling A I:6, 1796-1801 A I Husförhörslängder 6, 1796-1801
4310733 Gillberga församling A I:7, 1801-1804 A I Husförhörslängder 7, 1801-1804
4310733 Gillberga församling A I:8, 1805-1810 A I Husförhörslängder 8, 1805-1810
4310733 Gillberga församling A I:9, 1811-1815 A I Husförhörslängder 9, 1811-1815
4310734 Gillberga församling A I:10, 1816-1820 A I Husförhörslängder 10, 1816-1820
4310734 Gillberga församling A I:11, 1821-1825 A I Husförhörslängder 11, 1821-1825
4310734 Gillberga församling A I:12, 1826-1830 A I Husförhörslängder 12, 1826-1830
4310735 Gillberga församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835
4310735 Gillberga församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Del I.
4310735 Gillberga församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840 Del II.
4310736 Gillberga församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845
4310736 Gillberga församling A I:17, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17, 1846-1850
4310737 Gillberga församling B I:1, 1804-1810 B I In- och utflyttningslängder 1, 1804-1810
4310737 Gillberga församling B I:2, 1810-1827 B I In- och utflyttningslängder 2, 1810-1827
4310737 Gillberga församling B I:3, 1828-1837 B I In- och utflyttningslängder 3, 1828-1837
4310737 Gillberga församling B I:4, 1840-1850 B I In- och utflyttningslängder 4, 1840-1850
4311012 Gillberga församling C I:6, 1823-1847 C I Födelse- och dopböcker 6, 1823-1847 Dubblett.
4311012 Gillberga församling H II:1, 1796-1806 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1796-1806
4311012 Gillberga församling H II:9, 1838-1841 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 9, 1838-1841
4311012 Gillberga församling L III:1, 1747-1799 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1747-1799 Huvud- och specialräkenskaper, lucka 1781-1786. Häri även inflyttningsslängd 1748 2/4-3/5, utflyttningslängd 1747 29/7-1752, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1778 24/10 samt rotehjonslängder 1776-1787, lucka 1785. Mikrofilmad.
4311100 Gillberga församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 Med förteckning över lösdrivare. Häri även bok över obefintliga samma år.
4311550 Gillberga församling C I:1, 1688-1720 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1720 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1723, död- och begravningsbok 1688-1716, kyrkoräkenskaper 1677-1733, visitationsprotokoll 1677-1757 och förteckning över prästgårdshusen 1677-1757 samt visitationshandlingar 1693-1757 och protokoll angående kyrkoherdeinstallation 1757 för Långseruds församling.
4311550 Gillberga församling C I:2, 1720-1754 C I Födelse- och dopböcker 2, 1720-1754 Häri även lysnings- och vigselbok 1723-1758, död- och begravningsbok 1716-1757, kyrkoräkenskaper 1734-1765 samt inventarieförteckningar 1747 och 1755-1757.
4311550 Gillberga församling C I:3, 1755-1788 C I Födelse- och dopböcker 3, 1755-1788 Häri även lysnings- och vigselbok 1759-1788 och död- och begravningsbok 1757-1788.
4311550 Gillberga församling C I:4, 1789-1820 C I Födelse- och dopböcker 4, 1789-1820 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1789-1820.
4311550 Gillberga församling C I:5, 1821-1839 C I Födelse- och dopböcker 5, 1821-1839 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1821-1835.
4448348 Gillberga församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 Med förteckning över lösdrivare och beväringsynglingar. Häri även bok över obefintliga samma år.
4448349 Gillberga församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Med förteckning över lösdrivare. Häri även bok över obefintliga samma år.
4448830 Gillberga församling B I:5, 1851-1860 B I In- och utflyttningslängder 5, 1851-1860
4448830 Gillberga församling C I:7, 1840-1860 C I Födelse- och dopböcker 7, 1840-1860
4448830 Gillberga församling E I:1, 1834-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1834-1860 Lucka 1851-1852. Med förteckning över utfärdade lysningssedlar 1834-1867. Häri även förteckning över utfärdade lysningssedlar 1834-1867 för Långseruds församling.
4448830 Gillberga församling F I:1, 1835-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1835-1861
4448842 Gillberga församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865
4448843 Gillberga församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 Med förteckning över lösdrivare.
4449045 Gillberga församling A I:19, 1856-1860 A I Husförhörslängder 19, 1856-1860
4449056 Gillberga församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 Med förteckning över lösdrivare och fältjägare. Häri även bok över obefintliga samma år.
4449057 Gillberga församling A I:25, 1886-1890 A I Husförhörslängder 25, 1886-1890
4449095 Gillberga församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855
4310738 Glava församling A I:1, 1779-1790 A I Husförhörslängder 1, 1779-1790 Häri även konfirmationsbok 1787-1789
4310738 Glava församling A I:2, 1790-1797 A I Husförhörslängder 2, 1790-1797
4310738 Glava församling A I:3, 1796-1803 A I Husförhörslängder 3, 1796-1803 Häri även konfirmationsbok 1801 och 1806
4310738 Glava församling A I:4, 1802-1806 A I Husförhörslängder 4, 1802-1806
4310738 Glava församling A I:5, 1807-1811 A I Husförhörslängder 5, 1807-1811
4310738 Glava församling A I:6, 1810-1815 A I Husförhörslängder 6, 1810-1815 Häri även konfirmationsbok 1810-1814
4310739 Glava församling A I:7, 1815-1820 A I Husförhörslängder 7, 1815-1820
4310739 Glava församling A I:8, 1820-1825 A I Husförhörslängder 8, 1820-1825
4310739 Glava församling A I:9, 1825-1830 A I Husförhörslängder 9, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1825-1829
4310739 Glava församling A I:10, 1830-1835 A I Husförhörslängder 10, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1830-1834
4310740 Glava församling A I:11, 1835-1840 A I Husförhörslängder 11, 1835-1840 Häri även konfirmationsbok 1835-1839
4310740 Glava församling A I:12, 1840-1844 A I Husförhörslängder 12, 1840-1844 Häri även konfirmationsbok samma år
4310741 Glava församling A I:13, 1845-1849 A I Husförhörslängder 13, 1845-1849 Häri även konfirmationsbok 1845-1849
4310741 Glava församling B :1, 1754-1794 B
In- och utflyttningslängder
1, 1754-1794 Häri även kyrkojournal 1799-1814
4310741 Glava församling B :2, 1810-1855 B
In- och utflyttningslängder
2, 1810-1855
4310742 Glava församling C I:1, 1696-1707 C I Födelse- och dopböcker 1, 1696-1707 Häri även vigselbok 1699-1707, död- och begravningsbok 1696-1708, sockenstämmoprotokoll 1652, kyrkoräkenskaper 1644-1689 samt inventarieförteckningar u.å. och 1661
4310742 Glava församling C I:2, 1707-1732 C I Födelse- och dopböcker 2, 1707-1732 Häri även vigselbok 1709-1731 samt död- och begravningsbok 1708-1732
4310742 Glava församling C I:3, 1733-1750 C I Födelse- och dopböcker 3, 1733-1750 Häri även vigselbok 1733-1753 och död- och begravningsbok 1733-1754
4310742 Glava församling C I:4, 1750-1788 C I Födelse- och dopböcker 4, 1750-1788 Häri även vigselbok 1753-1789
4310742 Glava församling C I:5, 1789-1805 C I Födelse- och dopböcker 5, 1789-1805
4310742 Glava församling C I:6, 1806-1853 C I Födelse- och dopböcker 6, 1806-1853
4310742 Glava församling E I:1, 1790-1845 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1790-1845 Volymsignum E: 1
4310742 Glava församling F I:1, 1753-1800 F I Död- och begravningsböcker 1, 1753-1800 Häri även inventarieförteckning 1754-1810
4310742 Glava församling F I:2, 1801-1846 F I Död- och begravningsböcker 2, 1801-1846
4310743 Glava församling L I:1, 1690-1741 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1690-1741 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1719. Mikrofilmad.
4310743 Glava församling L I:2, 1740-1777 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1740-1777 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4310743 Glava församling L I:4, 1776-1782 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1776-1782 Specialräkenskaper. Häri även fattigräk. 1776-1817. Mikrofilmad.
4311013 Glava församling A I:14, 1850-1855 A I Husförhörslängder 14, 1850-1855 1-11, 13-432. Häri även längd över nattvardsungdom samma år
4311013 Glava församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 1-499. Häri även längd över nattvardsungdom samma år
4311013 Glava församling B :3, 1856-1860 B
In- och utflyttningslängder
3, 1856-1860 In- och utflyttningslängd
4311013 Glava församling C I:8, 1854-1860 C I Födelse- och dopböcker 8, 1854-1860
4311013 Glava församling E I:2, 1846-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1846-1860 Volymsignum E: 2
4311013 Glava församling F I:3, 1847-1860 F I Död- och begravningsböcker 3, 1847-1860
4311053 Glava församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 1-597. Häri även konfirmationsbok samma år
4311054 Glava församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 1-623. Häri även konfirmationsbok samma år
4311095 Glava församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 1-613. Häri även konfirmationsbok samma år
4311096 Glava församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 1-495. Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år
4311097 Glava församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 1-450. Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år
4311098 Glava församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 1-465. Häri även längd över obefintliga samma år, samt konfirmationsbok 1886-1888
4311099 Glava församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 1-475. Häri även längd över obefintliga samma år
4310760 Gräsmarks församling A I:1, 1765-1772 A I Husförhörslängder 1, 1765-1772
4310760 Gräsmarks församling A I:2, 1772-1780 A I Husförhörslängder 2, 1772-1780
4310760 Gräsmarks församling A I:3, 1780-1786 A I Husförhörslängder 3, 1780-1786
4310760 Gräsmarks församling A I:4, 1786-1790 A I Husförhörslängder 4, 1786-1790
4310761 Gräsmarks församling A I:5a, 1790-1795 A I Husförhörslängder 5a, 1790-1795 Del I
4310761 Gräsmarks församling A I:5b, 1790-1795 A I Husförhörslängder 5b, 1790-1795 Del II
4310761 Gräsmarks församling A I:6a, 1795-1800 A I Husförhörslängder 6a, 1795-1800 Del I
4310761 Gräsmarks församling A I:6b, 1795-1800 A I Husförhörslängder 6b, 1795-1800 Del II
4310761 Gräsmarks församling A I:7a, 1800-1805 A I Husförhörslängder 7a, 1800-1805 Del I
4310761 Gräsmarks församling A I:7b, 1800-1805 A I Husförhörslängder 7b, 1800-1805 Del II
4310761 Gräsmarks församling A I:8a, 1805-1810 A I Husförhörslängder 8a, 1805-1810 Del I
4310761 Gräsmarks församling A I:8b, 1805-1810 A I Husförhörslängder 8b, 1805-1810 Del II
4310762 Gräsmarks församling A I:9a, 1810-1814 A I Husförhörslängder 9a, 1810-1814 Del I
4310762 Gräsmarks församling A I:9b, 1810-1814 A I Husförhörslängder 9b, 1810-1814 Del II
4310762 Gräsmarks församling A I:10, 1814-1819 A I Husförhörslängder 10, 1814-1819
4310762 Gräsmarks församling A I:11, 1819-1823 A I Husförhörslängder 11, 1819-1823
4310763 Gräsmarks församling A I:12, 1824-1829 A I Husförhörslängder 12, 1824-1829
4310763 Gräsmarks församling A I:13, 1829-1835 A I Husförhörslängder 13, 1829-1835
4310763 Gräsmarks församling A I:14, 1835-1838 A I Husförhörslängder 14, 1835-1838 Häri även konfirmationsbok 1837
4310764 Gräsmarks församling A I:15a, 1838-1845 A I Husförhörslängder 15a, 1838-1845 Del I
4310764 Gräsmarks församling A I:15b, 1838-1845 A I Husförhörslängder 15b, 1838-1845 Del II. Häri även konfirmationsbok 1838-1839
4310765 Gräsmarks församling A I:16a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16a, 1846-1850 Del I
4310765 Gräsmarks församling A I:16b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16b, 1846-1850 Del II
4310766 Gräsmarks församling A I:17a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17a, 1851-1855 Del I
4310766 Gräsmarks församling A I:17b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17b, 1851-1855 Del II. Häri även konfirmationsbok 1852-1855
4310767 Gräsmarks församling A I:18a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18a, 1856-1860 Del I. Häri även konfirmationsbok 1856-1860
4310767 Gräsmarks församling A I:18b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18b, 1856-1860 Del II
4310768 Gräsmarks församling B I:2, 1837-1860 B I In- och utflyttningslängder 2, 1837-1860
4310768 Gräsmarks församling C I:1, 1710-1722 C I Födelse- och dopböcker 1, 1710-1722 Häri även död- och begravningsbok 1688-1722
4310768 Gräsmarks församling C I:2, 1751-1769 C I Födelse- och dopböcker 2, 1751-1769 Häri även in- och utflyttningslängd 1787-1805, lysnings- och vigselbok 1749-1804, död- och begravningsbok 1750-1782 samt specialräkenskaper över influtna hospitalsavgifter 1792-1806
4310768 Gräsmarks församling C I:3, 1771-1805 C I Födelse- och dopböcker 3, 1771-1805 Häri även utflyttningslängd 1807-1808, lysnings- och vigselbok 1788-1805 samt död- och begravningsbok 1783-1805
4310768 Gräsmarks församling C I:4, 1808-1837 C I Födelse- och dopböcker 4, 1808-1837 Spridda år
4310768 Gräsmarks församling C I:5, 1838-1859 C I Födelse- och dopböcker 5, 1838-1859
4310768 Gräsmarks församling C I:7, 1860- C I Födelse- och dopböcker 7, 1860- Bunt. Häri även konfirmationsbok 1866-1870, 1883-1894 samt nödhjälpskommitténs protokoll 1903
4310768 Gräsmarks församling E I:1, 1838-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1838-1861
4310768 Gräsmarks församling F I:1, 1806-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1806-1861
4310769 Gräsmarks församling L I a:1, 1783-1805 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1805 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4311043 Gräsmarks församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 1-370. Del I. Häri även konfirmationsbok samma år
4311044 Gräsmarks församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865 401-805. Del II
4311045 Gräsmarks församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 1-387. Del I
4311046 Gräsmarks församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 401-807. Del II
4311047 Gräsmarks församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 1-417. Del I
4311048 Gräsmarks församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 418-835. Del II
4311049 Gräsmarks församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 1-431. Del I
4311050 Gräsmarks församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 432-850. Del II. Häri även längd över obefintliga
4311050 Gräsmarks församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 1-418. Del I
4311051 Gräsmarks församling A I:28, 1881-1885 A I Husförhörslängder 28, 1881-1885 421-846. Del II
4311052 Gräsmarks församling A I:29, 1886-1892 A I Husförhörslängder 29, 1886-1892 1-718. Häri även längd över obefintliga
4310744 Grava församling A I:1, 1751-1755 A I Husförhörslängder 1, 1751-1755
4310744 Grava församling A I:2, 1756-1759 A I Husförhörslängder 2, 1756-1759
4310744 Grava församling A I:3, 1759-1767 A I Husförhörslängder 3, 1759-1767
4310744 Grava församling A I:4, 1767-1775 A I Husförhörslängder 4, 1767-1775
4310744 Grava församling A I:5, 1787-1799 A I Husförhörslängder 5, 1787-1799
4310745 Grava församling A I:6, 1802-1807 A I Husförhörslängder 6, 1802-1807
4310745 Grava församling A I:7, 1807-1811 A I Husförhörslängder 7, 1807-1811
4310745 Grava församling A I:8, 1812-1817 A I Husförhörslängder 8, 1812-1817
4310746 Grava församling A I:9, 1816-1821 A I Husförhörslängder 9, 1816-1821
4310746 Grava församling A I:10, 1822-1824 A I Husförhörslängder 10, 1822-1824 Med förteckningar över rotehjon 1822, 1823, fattiga barn 1822,1823, fattigunderstödstagare 1822 samt anteckningar rörande längdens förande och tecknens betydelse
4310746 Grava församling A I:11, 1824-1828 A I Husförhörslängder 11, 1824-1828
4310747 Grava församling A I:12, 1829-1833 A I Husförhörslängder 12, 1829-1833 Häri även konfirmationsbok 1831-1832
4310747 Grava församling A I:13, 1834-1839 A I Husförhörslängder 13, 1834-1839 Häri även konfirmationsbok 1837-1838
4310747 Grava församling A I:14, 1839-1844 A I Husförhörslängder 14, 1839-1844 Med längder över lösdrivare och rotehjon 1839-1843. Häri även konfirmationsbok 1839-1843
4310748 Grava församling A I:15, 1844-1848 A I Husförhörslängder 15, 1844-1848 Med förteckningar över lösdrivare, rotehjon och pensionärer. Häri även konfirmationsbok samma år
4310748 Grava församling A I:16, 1849-1853 A I Husförhörslängder 16, 1849-1853 Med register över rotehjon, lösdrivare och hemman. Häri även konfirmationsbok samma år
4310749 Grava församling A I:17a, 1854-1860 A I Husförhörslängder 17a, 1854-1860 Del I. Husförhörslängd 1854-1860 delad i tre delar vid ombindning på Landsarkivet 1954
4310749 Grava församling A I:17b, 1854-1860 A I Husförhörslängder 17b, 1854-1860 Del II
4310749 Grava församling A I:17c, 1854-1860 A I Husförhörslängder 17c, 1854-1860 Del III. Med förteckning över rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1854-1859
4310750 Grava församling B:1, 1808-1847 B In- och utflyttningslängder 1, 1808-1847 Med anteckningar rörande längdens förande
4310750 Grava församling B:2, 1847-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1847-1860
4310751 Grava församling C I:1, 1688-1702 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1702 Häri även vigselbok 1688-1705, död- och begravningsbok 1688-1705 och kyrkoräkenskaper 1688-1705
4310751 Grava församling C I:2, 1720-1735 C I Födelse- och dopböcker 2, 1720-1735 Häri även vigselbok 1720-1735 och begravningsbok 1720-1736
4310751 Grava församling C I:3, 1736-1756 C I Födelse- och dopböcker 3, 1736-1756 Dopbok 1736-1756 28/3. Häri även vigselbok 1736-1756 6/6 och begravningsbok 1736-1756
4310751 Grava församling C I:4, 1756-1774 C I Födelse- och dopböcker 4, 1756-1774 Med anteckningar om bokens förande, dödfödda barn och begravning av döda. Häri även vigselbok 1756 7/6-1774 samt död- och begravningsbok 1757-1774
4310751 Grava församling C I:5, 1775-1802 C I Födelse- och dopböcker 5, 1775-1802 Häri även vigselbok 1775-1828 29/3, lysnings- och vigselbok 1806-1824 3/7, död- och begravningsbok 1775-1843 6/1 samt från andra församlingar begravne i Grava 1837, 1839-1843
4310752 Grava församling C I:6, 1803-1843 C I Födelse- och dopböcker 6, 1803-1843
4310752 Grava församling C I:7, 1843-1860 C I Födelse- och dopböcker 7, 1843-1860
4310752 Grava församling E I:1, 1828-1844 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1828-1844 Volymsignum E: 1. Åren 1828-1837 endast vigselbok
4310752 Grava församling E I:2, 1845-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1845-1860 Volymsignum E: 2
4310752 Grava församling F I:1, 1843-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1843-1860
4310753 Grava församling K I:1, 1636-1706 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1636-1706 Med förteckningar å kyrkovärdar och sexmän 1635, 1637, 1639. Häri även gåvor till kyrkan 1635-1679, spridda år, skuld till kyrkan 1663, kyrkoräkenskaper 1649, 1680-1686, inventarium för kyrkan 1636, 1680, 1689, protokoll rör. prosteting 1662 samt stoldelningslängd 1687. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:2, 1726-1761 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1726-1761 Huvudräkenskaper. Häri även inventarium för kyrkan 1762-1868, spridda år, berättelse och protokoll över biskopsvisitation 1872 samt protokoll vid sammanträde rör. minnesmärkens fredande 1828. Märkt L I: 2. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:6, 1762-1775 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 6, 1762-1775 Specialräkenskaper. Märkt L I: 6. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:7, 1776-1785 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 7, 1776-1785 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård samma år. Märkt L I: 7. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:8, 1776-1785 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 8, 1776-1785 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård samma år. Märkt L I: 8. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:9, 1785-1795 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 9, 1785-1795 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård samma år. Märkt L I: 9. Mikrofilmad.
4310753 Grava församling L I a:10, 1785-1795 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 10, 1785-1795 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård samma år. Märkt L I: 10. Mikrofilmad.
4311018 Grava församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Band i bunt. Häri även konfirmationsbok 1861
4311019 Grava församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Band i bunt. Häri även konfirmationsbok 1861
4311020 Grava församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Band i bunt
4311021 Grava församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Band i bunt
4311022 Grava församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Band i bunt. 1-436
4311023 Grava församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Band i bunt. 451-885
4311024 Grava församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 1-341
4311025 Grava församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 351-601
4311026 Grava församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 1-348
4311027 Grava församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 351-675
4311028 Grava församling A I:26, 1886-1890 A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 1-356
4311029 Grava församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 361-703. Häri även anteckningar angående borgerliga äktenskap
4311030 Grava församling A I:28, 1891-1895 A I Husförhörslängder 28, 1891-1895 1-298
4311031 Grava församling A I:29, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 301-596
4310754 Grums församling A I:1, 1750-1756 A I Husförhörslängder 1, 1750-1756 Häri även konfirmationsbok 1755
4310754 Grums församling A I:2, 1756-1761 A I Husförhörslängder 2, 1756-1761
4310754 Grums församling A I:3, 1778-1787 A I Husförhörslängder 3, 1778-1787
4310754 Grums församling A I:4, 1793-1796 A I Husförhörslängder 4, 1793-1796
4310754 Grums församling A I:5, 1796-1802 A I Husförhörslängder 5, 1796-1802
4310755 Grums församling A I:6, 1802-1808 A I Husförhörslängder 6, 1802-1808
4310755 Grums församling A I:7, 1808-1812 A I Husförhörslängder 7, 1808-1812
4310755 Grums församling A I:8, 1813-1817 A I Husförhörslängder 8, 1813-1817 Med förteckning över personer dömda för brott mot brännvinsförordningen 1813 samt förteckning över sexmän och sexmänsrotarna
4310756 Grums församling A I:9, 1818-1823 A I Husförhörslängder 9, 1818-1823
4310756 Grums församling A I:10, 1823-1828 A I Husförhörslängder 10, 1823-1828
4310756 Grums församling A I:11, 1828-1833 A I Husförhörslängder 11, 1828-1833
4310757 Grums församling A I:12, 1833-1839 A I Husförhörslängder 12, 1833-1839
4310757 Grums församling A I:13, 1839-1841 A I Husförhörslängder 13, 1839-1841
4310757 Grums församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Med förteckning över lösdrivare och rotehjon
4310758 Grums församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med förteckning över lösdrivare och rotehjon
4310759 Grums församling B:1, 1801-1839 B In- och utflyttningslängder 1, 1801-1839 Med anteckning om till äktenskap utlysta personer 1817 9/3-9/11
4310759 Grums församling B:2, 1840-1857 B In- och utflyttningslängder 2, 1840-1857
4310759 Grums församling C:1, 1728-1760 C Födelse- och dopböcker 1, 1728-1760 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å
4310759 Grums församling C:2, 1761-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1816 Lucka 1789-07-11 - 1790-02-02. Häri även vigselbok s.å. och död- och begravningsbok 1761-1838
4310759 Grums församling C:3, 1817-1854 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1854 Med förteckning över döpta barn vars föräldrar icke äro skattskrivna i Grums 1845-1850
4310759 Grums församling E I:1, 1817-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1860 Volymsignum E: 1
4310759 Grums församling F:1, 1838-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1838-1860 Häri även handlingar rörande skolan 1841
4310759 Grums församling L I:1, 1732-1780 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1732-1780 Specialräkenskaper. Häri även fattigvårdsräkenskaper s.å. Mikrofilmad.
4310759 Grums församling L I:3, 1780-1790 L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1780-1790 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4310759 Grums församling L I:4, 1790-1795 L I Räkenskaper för kyrkan 4, 1790-1795 Specialräkenskaper. Häri även fattigkassans räkenskaper s.å. Mikrofilmad.
4311014 Grums församling A I:16, 1851-1860 A I Husförhörslängder 16, 1851-1860 1-502, 505-527
4311014 Grums församling A I:17, 1856-1864 A I Husförhörslängder 17, 1856-1864 1-173
4311014 Grums församling A I:18, 1856-1864 A I Husförhörslängder 18, 1856-1864 174-190, 192-209, 211-554
4311015 Grums församling B:3, 1858-1861 B In- och utflyttningslängder 3, 1858-1861 Inflyttningslängd 1858-1860, utflyttningslängd 1858-1861
4311015 Grums församling C:4, 1854-1874 C Födelse- och dopböcker 4, 1854-1874 Finnes 1854-1874-03-04. Kladd
4311015 Grums församling C:5, 1855-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1855-1860 Häri även utflyttningslängd 1858-1861, inflyttningslängd 1858
4311038 Grums församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Del I. 1-302
4311038 Grums församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 Del II. 303-552
4311038 Grums församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 Del I. 1-283
4311039 Grums församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Del II. 284-571. Häri även förteckning över personer vars vistelseort är okänd
4311039 Grums församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Del I. 1-285
4311039 Grums församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Del II. 286-569. Häri även förteckning över personer vars vistelseort är okänd
4311040 Grums församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Del I. 1-286
4311040 Grums församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Del II. 287-583. Häri även längd över obefintliga s.å. samt summarisk redogörelse för folkmängden 1880-1884
4311041 Grums församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Del I. 1-286
4311041 Grums församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 Del II. 286-570. Häri även längd över obefintliga s.å
4311042 Grums församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 Del I. 1-290
4311042 Grums församling A I:31, 1891-1895 A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 Del II. 291-574. Häri även längd över obefintliga s.å
4311094 Grums församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Fol I, 1-19, 21-547 + 60 A, 85 A (fol. 20 saknas p.g.a felpaginering). Med förteckningar över lösdrivare, fattiga och rotehjon
4310770 Gunnarskogs församling A I:1, 1781-1788 A I Husförhörslängder 1, 1781-1788 Med ortreg.
4310770 Gunnarskogs församling A I:2, 1790-1797 A I Husförhörslängder 2, 1790-1797
4310770 Gunnarskogs församling A I:3, 1796-1801 A I Husförhörslängder 3, 1796-1801 Med ortreg.
4310771 Gunnarskogs församling A I:4, 1800-1806 A I Husförhörslängder 4, 1800-1806 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1806.
4310771 Gunnarskogs församling A I:5, 1806-1811 A I Husförhörslängder 5, 1806-1811 Med ortreg. Häri även in- och utflyttningslängd 1806-1810.
4310771 Gunnarskogs församling A I:6, 1810-1816 A I Husförhörslängder 6, 1810-1816 Med ortreg.
4310772 Gunnarskogs församling A I:7, 1816-1821 A I Husförhörslängder 7, 1816-1821 Med ortreg.
4310772 Gunnarskogs församling A I:8, 1820-1826 A I Husförhörslängder 8, 1820-1826 Med ortreg.
4310772 Gunnarskogs församling A I:9, 1826-1831 A I Husförhörslängder 9, 1826-1831 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1828.
4310773 Gunnarskogs församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Med ortreg.
4310773 Gunnarskogs församling A I:11, 1836-1841 A I Husförhörslängder 11, 1836-1841 Med ortreg. samt längd över rotehjon och lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1840.
4310774 Gunnarskogs församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Med ortreg. samt längd över rotehjon och lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1841-1845.
4310775 Gunnarskogs församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortreg. samt längd över rotehjon och lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1846.
4310776 Gunnarskogs församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Del I. Med ortreg.
4310776 Gunnarskogs församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Del II. Häri även konfirmationsbok 1851-1852.
4310777 Gunnarskogs församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Del I. Med ortreg.
4310777 Gunnarskogs församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 Del II. Med ortreg.
4310778 Gunnarskogs församling B:1, 1811-1835 B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1835
4310778 Gunnarskogs församling B:2, 1836-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1836-1861
4310778 Gunnarskogs församling C:1, 1688-1706 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1706 Häri även vigselbok 1688-1699, död- och begravningsbok 1688-1706 samt kyrkoräkenskaper 1705.
4310778 Gunnarskogs församling C:2, 1707-1711 C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1711 Häri även lysnings- och vigselbok 1706-1710 samt död- och begravningsbok 1707-1712.
4310778 Gunnarskogs församling C:3, 1719-1731 C Födelse- och dopböcker 3, 1719-1731 Häri även vigselbok 1719-1735 samt död- och begravningsbok 1719-1750.
4310778 Gunnarskogs församling C:4, 1719-1752 C Födelse- och dopböcker 4, 1719-1752 Kladd.
4310778 Gunnarskogs församling C:5, 1753-1795 C Födelse- och dopböcker 5, 1753-1795 Häri även vigselbok 1756-1795 samt död- och begravningsbok 1756-1796.
4310779 Gunnarskogs församling C:6, 1796-1836 C Födelse- och dopböcker 6, 1796-1836 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4310779 Gunnarskogs församling C:9, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 9, 1836-1861
4310779 Gunnarskogs församling E:1, 1834-1861 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1834-1861 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok samma år.
4310780 Gunnarskogs församling L Iaa:1, 1681-1725 L Iaa Räkenskaper för kyrka, kyrkokassans huvudböcker 1, 1681-1725 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1709-1724 samt inventarieförteckning u.å. Mikrofilmad.
4310780 Gunnarskogs församling L Iaa:2, 1726-1765 L Iaa Räkenskaper för kyrka, kyrkokassans huvudböcker 2, 1726-1765 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1736-1764. Mikrofilmad.
4310780 Gunnarskogs församling L Iaa:4, 1769-1794 L Iaa Räkenskaper för kyrka, kyrkokassans huvudböcker 4, 1769-1794 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4314054 Gunnarskogs församling H V:1, 1748-1778 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1748-1778 Lysningshandlingar.
4314054 Gunnarskogs församling H V:2, 1750-1760 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1750-1760 Lysningshandlingar.
4314854 Gunnarskogs församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 Del I. Häri även folkmängdsstatistik 1861-1862.
4314855 Gunnarskogs församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Del II. Häri även konfirmations- bok 1861-1865 samt folkmängds- statistik 1863-1865, bok över obefintliga 1865.
4314856 Gunnarskogs församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Del I.
4314857 Gunnarskogs församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 Del II. Häri även konfirmationsbok 1866-1870 samt folkmängdsstatistik 1866-1870.
4314858 Gunnarskogs församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 Del I.
4314859 Gunnarskogs församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Del II. Häri även bok över obefintliga 1865-1879 samt konfirmationsbok 1871-1874.
4314860 Gunnarskogs församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Del I.
4314861 Gunnarskogs församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Del II. Häri även konfirmations- bok 1879-1880, folkmängds- statistik 1871-1879 (luckor 1775-1776) samt folkmängds- statistik för Bogen 1873-1874, 1877.
4314862 Gunnarskogs församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Del I.
4314863 Gunnarskogs församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Del II. Häri även bok över obefintliga 1865-1888, konfirmationsbok 1881-1885, folkmängdsstatistik 1880-1885 samt folkmängdsstatistik för Bogen 1880, 1882-1885.
4314864 Gunnarskogs församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 Del I.
4314865 Gunnarskogs församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 Del II. Häri även konfirmations- bok 1886-1890, folkmängds- statistik 1886-1890 samt folk- mängdsstatistik för Bogen s.å.
4314866 Gunnarskogs församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 Del I.
4314867 Gunnarskogs församling A I:31, 1891-1895 A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 Del II. Häri även bok över obefintliga 1891-1895 samt konfirmationsbok s.å.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:1, 1786-1792 A I Husförhörslängder 1, 1786-1792 Med anteckningar till längden. Ofullständig. Med räkenskapsanteckningar 1786-1787.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:2, 1793-1804 A I Husförhörslängder 2, 1793-1804 Ofullständig.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:3, 1805-1812 A I Husförhörslängder 3, 1805-1812
4313973 Gustav Adolfs församling A I:4, 1813-1820 A I Husförhörslängder 4, 1813-1820 Häri även statistiska uppgifter rörande folkmängden för 1819-1824.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:5, 1820-1824 A I Husförhörslängder 5, 1820-1824 Häri även konfirmationsbok 1820-1824.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:6, 1825-1830 A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Häri även konfirmationsbok 1825-1830.
4313973 Gustav Adolfs församling A I:7, 1845-1849 A I Husförhörslängder 7, 1845-1849 Häri även konfirmationslängd samma år.
4313974 Gustav Adolfs församling C:1, 1789-1819 C Födelse- och dopböcker 1, 1789-1819
4313974 Gustav Adolfs församling C:2, 1828-1837 C Födelse- och dopböcker 2, 1828-1837 Kladdbok.
4313974 Gustav Adolfs församling C:3, 1838-1843 C Födelse- och dopböcker 3, 1838-1843 Kladdbok.
4313974 Gustav Adolfs församling E I:1, 1829-1877 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1829-1877
4313974 Gustav Adolfs församling F:1, 1789-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1789-1861
4313974 Gustav Adolfs församling L I:1, 1789-1809 L I Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1789-1809 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4314055 Gustav Adolfs församling A I:8, 1850-1854 A I Husförhörslängder 8, 1850-1854 1-230. Häri även längd över nattvardsungdom samma år.
4314055 Gustav Adolfs församling A I:9, 1855-1860 A I Husförhörslängder 9, 1855-1860 1-235. Häri även längd över nattvardsungdom.
4314055 Gustav Adolfs församling B:1, 1846-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1860 Bunt. In- och utflyttningslängd.
4314055 Gustav Adolfs församling C:5, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1861 Finnes 1844 - 1861-02-10. Häri även konfirmationslängd 1861.
4314055 Gustav Adolfs församling E I:2, 1846-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1846-1894 Box. 1 band i häfte. Lysningsböcker. Häri även bilagor till husförhörslängden 1862-1880 , bilagor till flyttningslängden 1883, bilagor till lysnings- och vigselbok 1798-1804 samt tacksägelselängder 1858-1876.
4314847 Gustav Adolfs församling A I:10, 1861-1865 A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4314848 Gustav Adolfs församling A I:11, 1866-1870 A I Husförhörslängder 11, 1866-1870 Häri även längd över nattvardsungdom 1870.
4314849 Gustav Adolfs församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 Häri även längd över nattvardsungdom 1871-1875.
4314850 Gustav Adolfs församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 1-199.
4314850 Gustav Adolfs församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 200-362. Häri även längd över nattvardsungdom 1876-1880. Med uppgifter rörande folkmängden.
4314851 Gustav Adolfs församling A I:15, 1881-1885 A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Häri även längd över nattvardsungdom 1881-1885, samt längd över obefintliga. Med uppgifter rörande folkmängden.
4314852 Gustav Adolfs församling A I:16, 1886-1890 A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Häri även längd över obefintliga. Med uppgifter rörande folkmängden.
4314853 Gustav Adolfs församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Häri även längd över obefintliga. Med uppgifter rörande folkmängden.
4313975 Hammarö församling A I:1, 1758-1769 A I Husförhörslängder 1, 1758-1769
4313975 Hammarö församling A I:2, 1770-1781 A I Husförhörslängder 2, 1770-1781
4313975 Hammarö församling A I:3, 1782-1800 A I Husförhörslängder 3, 1782-1800 Med anteckningar rörande hållna husförhör. Häri även statistiska uppgifter rörande folkmängden 1771-1780
4313975 Hammarö församling A I:4, 1801-1806 A I Husförhörslängder 4, 1801-1806 Med anteckningar rörande hållna husförhör 1801-1806. Häri även längd över utflyttade 1805 samt konfirmationsbok 1806
4313975 Hammarö församling A I:5, 1806-1812 A I Husförhörslängder 5, 1806-1812 Med anteckningar rörande hållna husförhör 1807-1812. Häri även konfirmationsbok 1806-1807 och 1809-1811
4313975 Hammarö församling A I:6, 1812-1819 A I Husförhörslängder 6, 1812-1819 Med anteckning rörande hållna husförhör, längd över rotehjon och beväringsmanskap. Häri även konfirmationsbok 1817
4313975 Hammarö församling A I:7, 1819-1824 A I Husförhörslängder 7, 1819-1824 Med längder över beväringar 1821-1825 och rotehjon 1820-1825
4313976 Hammarö församling A I:8, 1825-1831 A I Husförhörslängder 8, 1825-1831 Med längder över beväringar 1825-1828 och rotehjon 1825-1829
4313976 Hammarö församling A I:9, 1832-1836 A I Husförhörslängder 9, 1832-1836
4313976 Hammarö församling A I:10, 1837-1841 A I Husförhörslängder 10, 1837-1841
4313976 Hammarö församling A I:11, 1842-1845 A I Husförhörslängder 11, 1842-1845 Med förteckningar över fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1841-1845 samt uppgifter angående utom äktenskapet födda barn 1841, 1845 och 1847
4313977 Hammarö församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Med förteckningar över husvilla, lösdrivare och fattiga. Häri även uppgift om folkmängden 1850
4313977 Hammarö församling B:1, 1805-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1860
4313977 Hammarö församling H VI:1, 1841-1852 H VI Bilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967 1, 1841-1852 Tacksägelselängd. Häri även utlysningslängd 1841-1854 samt kladd för födde och döpta 1841-1854
4313978 Hammarö församling C:1, 1734-1782 C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1782 Dopbok 1734-1754 (lucka 1735 31/3-30/8). Födelse- och dopbok 1755-1782. Häri även vigselbok 1734-1780 samt begravningsbok 1734-1781
4313978 Hammarö församling C:2, 1781-1822 C Födelse- och dopböcker 2, 1781-1822 Lucka 1784-1785. Häri även lysnings- och vigselbok 1781-1822 samt död- och begravningsbok samma år
4313978 Hammarö församling C:3, 1823-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1823-1860
4313978 Hammarö församling E I:1, 1823-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1860 Volymsignum E: 1
4313978 Hammarö församling F:1, 1823-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1823-1860
4313978 Hammarö församling H II:1, 1771-1829 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1771-1829 Inflyttningsattester
4313978 Hammarö församling L I:1, 1734-1795 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1795 Inkomstspecial 1734-1795, utgiftsspecial 1780-1795. Häri även inkomstspecial för fattigmedel 1781-1795 och utgiftsspecial för dito 1734-1795. Mikrofilmad.
4313978 Hammarö församling L I:3, 1780-1815 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1780-1815 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård 1780-1815 samt huvudräkenskaper för dito 1780-1823. Mikrofilmad.
4314056 Hammarö församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Fol. 1-389. Med förteckning över fattig- rote- och understödshjon
4314056 Hammarö församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Fol. 1-81, 81a-410, 415. Med förteckning över fattighjon samt längd över beväringar 1856-1858
4314840 Hammarö församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Pag. 1-381
4314841 Hammarö församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870 Pag. 1-396
4314842 Hammarö församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Pag. 1-395
4314843 Hammarö församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Pag. 1-398
4314844 Hammarö församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Pag. 1-401
4314845 Hammarö församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Pag. 1-402
4314846 Hammarö församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Pag. 1-406. Häri även konfirmationsbok 1891-1894
4314009 Högeruds församling A I:1, 1776-1786 A I Husförhörslängder 1, 1776-1786
4314009 Högeruds församling A I:2, 1787-1801 A I Husförhörslängder 2, 1787-1801
4314009 Högeruds församling A I:3, 1800-1804 A I Husförhörslängder 3, 1800-1804 Häri även konfirmationsbok 1808, 1810.
4314009 Högeruds församling A I:4, 1805-1815 A I Husförhörslängder 4, 1805-1815 Häri även in- och utflyttningslängd 1805-1807 samt konfirmationsbok 1805-1815.
4314009 Högeruds församling A I:5, 1816-1820 A I Husförhörslängder 5, 1816-1820 Häri även konfirmationsbok 1818-1820
4314009 Högeruds församling A I:6, 1821-1825 A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1821-1825.
4314009 Högeruds församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830
4314009 Högeruds församling A I:8, 1831-1834 A I Husförhörslängder 8, 1831-1834 Häri även konfirmationsbok 1826-1828.
4314010 Högeruds församling A I:9, 1835-1839 A I Husförhörslängder 9, 1835-1839
4314010 Högeruds församling A I:10, 1840-1845 A I Husförhörslängder 10, 1840-1845
4314010 Högeruds församling A I:11, 1846-1850 A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4314010 Högeruds församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4314010 Högeruds församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4314011 Högeruds församling C I:1, 1689-1694 C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1694 Häri även död- och begravningsbok 1689-1694, kyrkoräkenskaper 1687-1764 samt inventarieförteckningar 1687-1769.
4314011 Högeruds församling C I:2, 1696-1713 C I Födelse- och dopböcker 2, 1696-1713 Häri även kommunionlängd 1710-1711, vigselbok 1697-1707, död- och begravningsbok 1696-1707, samt fattigräkenskaper 1729-1803.
4314011 Högeruds församling H V b:2, 1875-1925 H V b Bilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967 2, 1875-1925 Luckor 1890, 1892, 1903, 1904, 1905, 1907. Häri även bilagor till husförhörslängderna 1867 - 1884, samt tacksägelselängd 1830 - 1851.
4314012 Högeruds församling C I:3, 1704-1747 C I Födelse- och dopböcker 3, 1704-1747 Häri även lysnings- och vigselbok 1703-1747 samt död- och begravningsbok 1704-1748.
4314012 Högeruds församling C I:4, 1748-1820 C I Födelse- och dopböcker 4, 1748-1820 Häri även lysnings- och vigselbok 1748-1820 samt död och begravningsbok 1748-1821.
4314012 Högeruds församling C I:6, 1821-1861 C I Födelse- och dopböcker 6, 1821-1861 Häri även vigselbok 1821-1860 samt död- och begravningsbok 1821-1861.
4314012 Högeruds församling L I:1, 1765-1828 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1765-1828 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1803-1828 samt inventarieförteckningar 1779-1818. Mikrofilmad.
4314872 Högeruds församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865
4314872 Högeruds församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870
4314873 Högeruds församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875
4314873 Högeruds församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok 1876-1880.
4314873 Högeruds församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Med uppgift om folkmängden 1881-1886.
4314874 Högeruds församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Med uppgift om folkmängden 1886.
4314874 Högeruds församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Med uppgift om folkmängden 1891-1895. Häri även konfirmationsbok 1893, 1894.
4313983 Holmedals församling A I:1, 1754-1763 A I Husförhörslängder 1, 1754-1763
4313983 Holmedals församling A I:2, 1764-1768 A I Husförhörslängder 2, 1764-1768
4313983 Holmedals församling A I:3, 1791-1795 A I Husförhörslängder 3, 1791-1795
4313983 Holmedals församling A I:4, 1797-1801 A I Husförhörslängder 4, 1797-1801 Häri även konfirmationsbok 1801-1802, 1808.
4313983 Holmedals församling A I:5, 1802-1808 A I Husförhörslängder 5, 1802-1808 Häri även konfirmationsbok 1803-1807.
4313983 Holmedals församling A I:6, 1809-1814 A I Husförhörslängder 6, 1809-1814 Häri även konfirmationsbok 1812.
4313983 Holmedals församling A I:7, 1815-1821 A I Husförhörslängder 7, 1815-1821 Häri även konfirmationsbok 1819-1821.
4313984 Holmedals församling A I:8, 1821-1826 A I Husförhörslängder 8, 1821-1826 Häri även konfirmationsbok. 1822-1825.
4313984 Holmedals församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 Häri även längd över in- och utflyttade 1826-1831 samt konfirmationsbok 1826-1830.
4313984 Holmedals församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Häri även längd över in- och utflyttade 1831-1835 samt konfirmationsbok 1831-1835.
4313984 Holmedals församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Häri även längd över in- och utflyttade 1836-1840 samt konfirmationsbok 1836-1840.
4313985 Holmedals församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Häri även längd över in- och utflyttade 1841-1845 samt konfirmationsbok 1841-1845.
4313985 Holmedals församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Häri även längd över in- och utflyttade 1846-1851 samt konfirmationsbok 1846-1850.
4313985 Holmedals församling B I:1, 1818-1821 B I In- och utflyttningslängder 1, 1818-1821 Häri även utlysningslängd 1827-1854.
4313986 Holmedals församling C I:1, 1717-1766 C I Födelse- och dopböcker 1, 1717-1766 Häri även vigselbok 1717-1766, död- och begravningsbok 1717-1766, sockenstämmoprotokoll 1717-1733, visitationsprotokoll (omf. även Karlanda) 1717-1755, inventarieförteckningar 1717-1746 samt stoldelningslängd 1774.
4313986 Holmedals församling C I:2, 1767-1797 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1797 Häri även vigselbok 1767-1797, samt död- och begravningsbok 1767-1797.
4313986 Holmedals församling C I:3, 1797-1851 C I Födelse- och dopböcker 3, 1797-1851
4313986 Holmedals församling E I:1, 1798-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1798-1864 Häri även lysnings- och vigselbok för Karlanda, Töcksmarks, Västra Fågelviks och Östervallskogs församlingar samma år.
4313986 Holmedals församling F I:1, 1797-1843 F I Död- och begravningsböcker 1, 1797-1843 Häri även död- och begravningsbok för Karlanda, Töcksmarks, Västra Fågelviks och Östervallskogs församlingar samma år.
4313987 Holmedals församling E I:2, 1851-1874 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1851-1874 Bunt. Kladdbok. Häri även död- och begravningskladdbok (för Holmedal), lysnings- och vigselkladdbok samt död- och begravningskladdbok för Karlanda, Töcksmarks, Västra Fågelviks och Östervallskogs församlingar samma år.
4313987 Holmedals församling L I:1, 1708-1783 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1708-1783 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4313987 Holmedals församling L I:2, 1717-1766 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1766 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4313987 Holmedals församling L I:3, 1717-1846 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1717-1846 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper för pastoratet 1796-1817. Mikrofilmad.
4313987 Holmedals församling L I:4, 1796-1831 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1796-1831 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad.
4314057 Holmedals församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Häri även längd över in- och utflyttade 1851-1855 samt konfirmationsbok 1851.
4314057 Holmedals församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Häri även längd över in- och utflyttade 1856-1860.
4314058 Holmedals församling H V:1, 1751-1892 H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967 1, 1751-1892 Lysningshandlingar spridda år omfattar pastoratet.
4314875 Holmedals församling A I:16, 1861-1870 A I Husförhörslängder 16, 1861-1870 Häri även förteckning över nattvardsbarn samt obefintliga 1865-1870.
4314875 Holmedals församling A I:17, 1871-1880 A I Husförhörslängder 17, 1871-1880 Häri även förteckning över nattvardsbarn samt obefintliga
4314876 Holmedals församling A I:18, 1881-1890 A I Husförhörslängder 18, 1881-1890 Häri även förteckning över nattvardsbarn 1880-1890 samt obefintliga 1881-1890.
4314876 Holmedals församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Häri även förteckning över nattvardsbarn 1891-1894 samt obefintliga 1891-1893.
4314050 Huggenäs församling A I:1, 1775-1780 A I Husförhörslängder 1, 1775-1780
4314050 Huggenäs församling A I:2, 1781-1791 A I Husförhörslängder 2, 1781-1791
4314050 Huggenäs församling A I:3, 1791-1796 A I Husförhörslängder 3, 1791-1796
4314050 Huggenäs församling A I:4, 1796-1801 A I Husförhörslängder 4, 1796-1801
4314050 Huggenäs församling A I:5, 1801-1805 A I Husförhörslängder 5, 1801-1805
4314050 Huggenäs församling A I:6, 1806-1810 A I Husförhörslängder 6, 1806-1810 Häri även in- och utflyttningslängd 1805-1810.
4314050 Huggenäs församling A I:7, 1811-1815 A I Husförhörslängder 7, 1811-1815
4314050 Huggenäs församling A I:8, 1815-1820 A I Husförhörslängder 8, 1815-1820
4314050 Huggenäs församling A I:9, 1821-1826 A I Husförhörslängder 9, 1821-1826
4314050 Huggenäs församling A I:10, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1829.
4314051 Huggenäs församling A I:11, 1830-1835 A I Husförhörslängder 11, 1830-1835
4314051 Huggenäs församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4314051 Huggenäs församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845
4314051 Huggenäs församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850
4314052 Huggenäs församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855
4314052 Huggenäs församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860
4314052 Huggenäs församling B:1, 1821-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1860
4314053 Huggenäs församling C:1, 1744-1804 C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1804
4314053 Huggenäs församling C:2, 1805-1844 C Födelse- och dopböcker 2, 1805-1844
4314053 Huggenäs församling C:3, 1845-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1845-1860
4314053 Huggenäs församling E I:1, 1761-1809 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1761-1809 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok 1761-1807.
4314053 Huggenäs församling E I:2, 1837-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1837-1860 Duplett.
4314053 Huggenäs församling L I:1, 1728-1789 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1728-1789 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4314878 Huggenäs församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4314878 Huggenäs församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4314879 Huggenäs församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med förteckning över lösdrivare och hemlösa samma år.
4314879 Huggenäs församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med förteckning över lösdrivare och hemlösa samma år.
4314879 Huggenäs församling A I:21, 1881-1897 A I Husförhörslängder 21, 1881-1897
4313988 Järnskogs församling A I:1, 1696- A I Husförhörslängder 1, 1696-
4313988 Järnskogs församling A I:2, 1698-1700 A I Husförhörslängder 2, 1698-1700 Med längd över soldater.
4313988 Järnskogs församling A I:3, 1722-1739 A I Husförhörslängder 3, 1722-1739 Med längd över soldater.
4313988 Järnskogs församling A I:4, 1752-1757 A I Husförhörslängder 4, 1752-1757 Slutet av längden omf. Ulvshuvda, Saxebyn, Mosstakan, Södra och Norra Lian saknas.
4313988 Järnskogs församling A I:5, 1762-1767 A I Husförhörslängder 5, 1762-1767 Med ortregister.
4313988 Järnskogs församling A I:6, 1768-1773 A I Husförhörslängder 6, 1768-1773 Med ortregister.
4313988 Järnskogs församling A I:7, 1774-1779 A I Husförhörslängder 7, 1774-1779 Häri även inflyttningslängd 1778 och utflyttningslängd 1777-1778. Med ortregister.
4313988 Järnskogs församling A I:8, 1780-1785 A I Husförhörslängder 8, 1780-1785 Häri även in- och utflyttningslängder 1783-1785 samt längd över nattvardsungdom 1788. Med ortreg.
4313989 Järnskogs församling A I:9, 1785-1791 A I Husförhörslängder 9, 1785-1791 Häri även in- och utflyttningslängder 1786-1791 samt längd över nattvardsungdom 1786-1791.
4313989 Järnskogs församling A I:10, 1791-1798 A I Husförhörslängder 10, 1791-1798 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1792-1797 samt längd över nattvardsungdom 1792-1798.
4313989 Järnskogs församling A I:11, 1798-1801 A I Husförhörslängder 11, 1798-1801 Häri även inflyttningslängd 1799, utflyttningslängd 1798-1799 samt längd över nattvardsungdom 1799-1801. Med ortregister.
4313989 Järnskogs församling A I:12, 1802-1809 A I Husförhörslängder 12, 1802-1809 Häri även inflyttningslängd 1802-1808, utflyttningslängd 1802-1811 samt längd över natt-
vardsungdom 1802-1804. Med ort-
register.
4313989 Järnskogs församling A I:13, 1809-1812 A I Husförhörslängder 13, 1809-1812 Med ortregister.
4313989 Järnskogs församling A I:14, 1812-1817 A I Husförhörslängder 14, 1812-1817 Häri även utflyttningslängd 1815 och 1817. Med ortreg.
4313990 Järnskogs församling A I:15, 1817-1822 A I Husförhörslängder 15, 1817-1822 Häri även utflyttningslängd 1818-1821. Med ortreg.
4313990 Järnskogs församling A I:16, 1822-1828 A I Husförhörslängder 16, 1822-1828 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1822-1827.
4313990 Järnskogs församling A I:17, 1828-1833 A I Husförhörslängder 17, 1828-1833 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1829-1832.
4313990 Järnskogs församling A I:18, 1833-1838 A I Husförhörslängder 18, 1833-1838 Häri även in- och utflyttnings-
längder 1833-1837 samt längd över nattvardsungdom 1833-1837.
4313991 Järnskogs församling A I:19, 1838-1845 A I Husförhörslängder 19, 1838-1845 Med ortreg. och anteckn. ang. folkmängden 1840, 1844-1845.
4313991 Järnskogs församling A I:20, 1846-1852 A I Husförhörslängder 20, 1846-1852 Med ortreg.
4313991 Järnskogs församling A I:21, 1851-1856 A I Husförhörslängder 21, 1851-1856 Häri även in- och utflyttningslängder 1856.
4313992 Järnskogs församling A I:22, 1857-1861 A I Husförhörslängder 22, 1857-1861 Häri även utflyttningslängd 1857 samt längd över nattvardsungdom 1857-1860. Med ortreg. samt längd över soldater.
4313992 Järnskogs församling P:2, 1753- P Övriga handlingar och handskrifter 2, 1753- Finnes 1753 5/11. Beskrivning över gränsrössättning. Med gåvospecial för Järnskogs kyrka 1625, 1631-1633 (kopior ur 1586 års kyrkohandbok). Mikrofilmad.
4313992 Järnskogs församling B:1, 1839-1865 B In- och utflyttningslängder 1, 1839-1865 Inflyttningslängd, lucka 1848-1856. Utflyttningslängd, lucka 1849-1856.
4313993 Järnskogs församling C:1, 1664-1670 C Födelse- och dopböcker 1, 1664-1670 Födelsebok. Häri även dödbok 1664-1670, avlösningslängder 1708-1720, sockenstämmoprotokoll 1665-1759, protokoll vid prostvisitation i Järnskog och Skillingmark 1665 29/1, kyrkokassans gåvospecial 1654-1661, visitationsprotokoll 1703-1736, dito för Skillingmark 1717 och 1736, inventarieförteckningar 1642-1765, anteckningar om kyrkans byggande, invigning m.m. 1695-1699, stolrumslängd 1669-1717, kyrkobalkslängd 1701, beskrivning över Köla prästgårds rågångar 1641 22/5 samt anteckningar ang. kyrkoherdeinstallationer 1694 och 1765.
4313993 Järnskogs församling C:2, 1688-1721 C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1721 Häri även vigselbok 1689-1721 samt dödbok 1688-1705.
4313993 Järnskogs församling C:3, 1698-1737 C Födelse- och dopböcker 3, 1698-1737 Häri även längd över nattvardsgäster 1688-1690.
4313993 Järnskogs församling C:4, 1722-1729 C Födelse- och dopböcker 4, 1722-1729 Häri även vigselbok 1721-1763.
4313993 Järnskogs församling C:5, 1730-1751 C Födelse- och dopböcker 5, 1730-1751
4313993 Järnskogs församling C:6, 1830-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1830-1861
4313994 Järnskogs församling E I:1, 1815-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1861 Vigselbok 1815 - 1817-08-10.
4313994 Järnskogs församling F:1, 1706-1744 F Död- och begravningsböcker 1, 1706-1744
4313994 Järnskogs församling F:2, 1745-1808 F Död- och begravningsböcker 2, 1745-1808
4313994 Järnskogs församling F:3, 1809-1860 F Död- och begravningsböcker 3, 1809-1860
4313994 Järnskogs församling L I:1, 1662-1715 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1715 Med gåvospecial 1662-1715. Mikrofilmad.
4313994 Järnskogs församling L I:2, 1682-1700 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1682-1700 Inkomstspecial. Mikrofilmad.
4313994 Järnskogs församling L I:3, 1701-1740 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1701-1740 Inkomst- och utgiftspecial. Mikrofilmad.
4313994 Järnskogs församling L I:5, 1740-1831 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1740-1831 Inkomstspecial 1740-1831, utgiftspecial 1740-1749. Spridda år. Mikrofilmad.
4314868 Järnskogs församling A I:23, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23, 1861-1865 Pag. 1-428. Häri även nattvardsungdom s.å.
4314868 Järnskogs församling A I:24, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24, 1866-1870 Pag. 1-400. Häri även nattvardsungdom, samt längd över obefintliga s.å.
4314869 Järnskogs församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Pag. 1-396. Häri även nattvards-
ungdom, samt längd över obefintliga s.å.
4314869 Järnskogs församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Pag. 1-475. Häri även längd över obefintliga s.å.
4314870 Järnskogs församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Pag. 1-420. Häri även längd över obefintliga s.å.
4314877 Järnskogs församling A I:28, 1886-1895 A I Husförhörslängder 28, 1886-1895 Pag. 1-480. Häri även längd över obefintliga s.å.
4313979 Karlanda församling A I:1, 1774-1778 A I Husförhörslängder 1, 1774-1778
4313979 Karlanda församling A I:2, 1785-1790 A I Husförhörslängder 2, 1785-1790
4313979 Karlanda församling A I:3, 1791-1795 A I Husförhörslängder 3, 1791-1795
4313979 Karlanda församling A I:4, 1797-1801 A I Husförhörslängder 4, 1797-1801
4313979 Karlanda församling A I:5, 1810-1815 A I Husförhörslängder 5, 1810-1815
4313979 Karlanda församling A I:6, 1815-1821 A I Husförhörslängder 6, 1815-1821 Häri även konfirmationsbok 1817-1821.
4313979 Karlanda församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Med längd över rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1822-1825.
4313980 Karlanda församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4313980 Karlanda församling A I:9, 1831-1836 A I Husförhörslängder 9, 1831-1836 Häri även längd över in- och utflyttade 1831-1835 samt konfirmationsbok 1831-1835.
4313980 Karlanda församling A I:10, 1836-1841 A I Husförhörslängder 10, 1836-1841 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok 1836-1840.
4313981 Karlanda församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4313981 Karlanda församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4313982 Karlanda församling C I:1, 1695-1746 C I Födelse- och dopböcker 1, 1695-1746 Häri även vigselbok 1694-1704, död- och begravningsbok 1694-1742, sockenstämmoprotokoll 1695-1696, kyrkoräkenskaper 1694-1751, inventarieförteckning utan år, samt bänkrumslängd 1702.
4313982 Karlanda församling C I:2, 1767-1796 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1796 Häri även vigselbok 1767-1795 samt död- och begravningsbok 1767-1797.
4313982 Karlanda församling C I:3, 1797-1840 C I Födelse- och dopböcker 3, 1797-1840
4313982 Karlanda församling C I:4, 1836-1848 C I Födelse- och dopböcker 4, 1836-1848
4313982 Karlanda församling L Ia:1, 1740-1848 L Ia Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1740-1848 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1800-1848 samt skolräkenskaper 1847-1848. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4314059 Karlanda församling A I:13, 1851-1856 A I Husförhörslängder 13, 1851-1856 Häri även längd över in- och utflyttade, samt konfirmationsbok 1851-1855.
4314059 Karlanda församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Häri även längd över in- och utflyttade, samt konfirmationsbok 1856-1860.
4314059 Karlanda församling H I:1, 1874-1899 H I Bilagor till husförhörslängderna t.o.m. 1967 1, 1874-1899 Utträde ur kyrkan 1885-1888, beväringsattester 1874-1886, värnpliktslistor 1886-1899. Häri även protokoll rörande skolhusbyggnad 1867, skolreglemente 1901, protokoll vid sammanträde för bildande av hushållsnämnd 1865, uppbudslista 1868, tacksägelselängd 1831-1848 samt bilagor till död- och begravningsböckerna 1851-1891 spridda år.
4314059 Karlanda församling C I:5, 1849-1862 C I Födelse- och dopböcker 5, 1849-1862 Häri även tacksägelselängd samma år.
4314871 Karlanda församling A I:15, 1861-1870 A I Husförhörslängder 15, 1861-1870 Häri även förteckning över nattvardsbarn samt obefintliga samma år.
4314871 Karlanda församling A I:16, 1871-1880 A I Husförhörslängder 16, 1871-1880 Häri även förteckning över nattvardsbarn samt obefintliga samma år.
4314901 Karlanda församling A I:17, 1881-1890 A I Husförhörslängder 17, 1881-1890 Häri även förteckning över nattvardsbarn samt obefintliga samma år.
4311549 Karlstads landsförsamling A I:9, 1815-1819 A I Husförhörslängder 9, 1815-1819 Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1814-1819
4311549 Karlstads landsförsamling A I:10, 1819-1825 A I Husförhörslängder 10, 1819-1825 Häri även husförhörslängd för invånarna i Färjestad i Grava församling 1823-1824
4311549 Karlstads landsförsamling A I:11, 1825-1830 A I Husförhörslängder 11, 1825-1830 Med förteckning över soldater och anteckningar om hållna husförhör. Häri även husförhörslängd för invånarna i Färjestad i Grava församling samma år
4311549 Karlstads landsförsamling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Med förteckning över soldatrotarna
4311549 Karlstads landsförsamling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840
4311549 Karlstads landsförsamling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845
4311549 Karlstads landsförsamling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850
4311549 Karlstads landsförsamling C I:1, 1839-1860 C I Födelse- och dopböcker 1, 1839-1860 Volymsignum C: 1. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravnings-
bok samma år
4313995 Karlstads landsförsamling A I:1, 1764-1769 A I Husförhörslängder 1, 1764-1769 Med en anteckning om tjänst
4313995 Karlstads landsförsamling A I:2, 1775-1780 A I Husförhörslängder 2, 1775-1780 Häri även inflyttningslängd 1780 samt längd över nattvardsgäster 1776-1780
4313995 Karlstads landsförsamling A I:3, 1780-1790 A I Husförhörslängder 3, 1780-1790 Häri även anteckningar om nattvardsgäster 1784-1791
4313995 Karlstads landsförsamling A I:4, 1790-1795 A I Husförhörslängder 4, 1790-1795 Med anteckningar om rotemästare och fattiga. Häri även anteckningar om nattvardsgäster 1792-1795
4313995 Karlstads landsförsamling A I:5, 1795-1799 A I Husförhörslängder 5, 1795-1799 Med anteckning om sexmästare. Häri även husförhörslängd för stadens gesäller 1795-1797, konfirmationsbok för pastoratet 1795-1796, 1798-1799 samt kommunionlängder 1795-1799
4313995 Karlstads landsförsamling A I:6, 1800-1805 A I Husförhörslängder 6, 1800-1805 Med personreg. samt anteckning om sexmän. Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1804-1805, samt kommunionlängder u.å., 1802-1805, 1808
4313995 Karlstads landsförsamling A I:7, 1805-1809 A I Husförhörslängder 7, 1805-1809 Med anteckning om sexmän. Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1806-1814 samt kommunionlängder 1806-1808
4313995 Karlstads landsförsamling A I:8, 1810-1814 A I Husförhörslängder 8, 1810-1814
4314060 Karlstads landsförsamling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4314060 Karlstads landsförsamling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4314898 Karlstads landsförsamling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 1-241
4314898 Karlstads landsförsamling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 1-270
4314899 Karlstads landsförsamling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 1-277
4314899 Karlstads landsförsamling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 1-279
4314899 Karlstads landsförsamling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 1-250
4314900 Karlstads landsförsamling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 1-254
4314900 Karlstads landsförsamling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 1-252
4311007 Karlstads stadsförsamling A I:14, 1810-1814 A I Husförhörslängder 14, 1810-1814 Med förteckning över rotar. Häri även husförhörslängd för tjänstefolket i Färjestad i Grava församling samma år
4311007 Karlstads stadsförsamling A I:15, 1815-1819 A I Husförhörslängder 15, 1815-1819
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:1, 1721-1727 A I Husförhörslängder 1, 1721-1727 Med anteckningar om nattvardsgäster. Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen 1721-1727
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:2, 1736-1749 A I Husförhörslängder 2, 1736-1749 Med anteckning om vid förhör frånvarande 1740. Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen 1742-1748 samt inflyttningslängder 1736-1748, utflyttningslängder 1736, 1738, 1741-1748, längder över nattvardsungdom (konfirmationsbok) 1736-1748, allt omfattande pastoratet
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:3, 1748-1753 A I Husförhörslängder 3, 1748-1753 Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen 1749-1753 samt inflyttningslängder för pastoratet 1748-1753 samt utflyttningslängder för pastoratet 1749-1753 (med några anteckningar för 1754)
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:4, 1754-1755 A I Husförhörslängder 4, 1754-1755 Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen samma år, samt in- och utflyttningslängder för pastoratet samma år.
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:5, 1756-1759 A I Husförhörslängder 5, 1756-1759 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen samma år
4313996 Karlstads stadsförsamling A I:6, 1760-1764 A I Husförhörslängder 6, 1760-1764 Med förteckning över sjöfolk 1763. Häri även husförhörslängd för landsförsamlingen 1760-1764, samt in- och utflyttningslängder för pastoratet 1756-1758
4313997 Karlstads stadsförsamling A I:7, 1769-1774 A I Husförhörslängder 7, 1769-1774 Häri även en dödsattest 1775
4313997 Karlstads stadsförsamling A I:8, 1775-1779 A I Husförhörslängder 8, 1775-1779
4313998 Karlstads stadsförsamling A I:9, 1790-1794 A I Husförhörslängder 9, 1790-1794 Häri även konfirmationsbok 1793-1794 för pastoratet
4313998 Karlstads stadsförsamling A I:10, 1795-1799 A I Husförhörslängder 10, 1795-1799 Häri även konfirmationsbok 1797 för pastoratet
4313998 Karlstads stadsförsamling A I:11, 1800-1801 A I Husförhörslängder 11, 1800-1801 Häri även konfirmationsbok 1800-1801 för pastoratet
4313999 Karlstads stadsförsamling A I:12, 1801-1805 A I Husförhörslängder 12, 1801-1805 Med förteckning över rotar. Häri även konfirmationsbok 1802-1803 för pastoratet
4313999 Karlstads stadsförsamling A I:13, 1805-1809 A I Husförhörslängder 13, 1805-1809 Med förteckning över rotar
4314000 Karlstads stadsförsamling A I:16, 1819-1824 A I Husförhörslängder 16, 1819-1824 Med förteckning över tomter
4314001 Karlstads stadsförsamling A I:17, 1825-1830 A I Husförhörslängder 17, 1825-1830 Med lista över benämningar på platser och tomter
4314002 Karlstads stadsförsamling A I:18, 1831-1835 A I Husförhörslängder 18, 1831-1835 "Med förteckning över ""binamn"" på tomter och platser samt uppgift på mantals- och skattskrivningsdagar 1833-1834"
4314002 Karlstads stadsförsamling A I:19, 1836-1840 A I Husförhörslängder 19, 1836-1840 "Med förteckning över littera och ""binamn"" på tomter och lägenheter. Häri även längd över i församlingen icke skrivna nattvardsgäster 1838-1841"
4314003 Karlstads stadsförsamling A I:20, 1841-1845 A I Husförhörslängder 20, 1841-1845 "Med förteckning över ""binamn"" på tomter och lägenheter. Häri även längd över i församlingen icke skrivna nattvardsgäster 1841-1843"
4314004 Karlstads stadsförsamling A I:21, 1846-1850 A I Husförhörslängder 21, 1846-1850
4314005 Karlstads stadsförsamling B:1, 1758-1792 B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1792 Lucka 1764-1777. Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1778-1792
4314005 Karlstads stadsförsamling B:2, 1804-1825 B In- och utflyttningslängder 2, 1804-1825
4314005 Karlstads stadsförsamling B:3, 1825-1842 B In- och utflyttningslängder 3, 1825-1842
4314006 Karlstads stadsförsamling C I:1, 1701-1712 C I Födelse- och dopböcker 1, 1701-1712 Lucka 1708. Dopbok 1701-1706, födelse- och dopbok 1707, 1709-1712, jämte dopanteckningar 11/10-19/11, troligen för år 1699, samt en födelse- och dopanteckning 1719. Häri även lysnings- och vigselböcker 1698-1711 (lucka 1708-1709) med enstaka vigselanteckningar 1700-1711, samt död- och begravningsböcker 1698-1712 (lucka 1708-1709) jämte enstaka anteckningar om dödsfall 1698-1710. Allt omfattande pastoratet
4314006 Karlstads stadsförsamling C I:2, 1730-1758 C I Födelse- och dopböcker 2, 1730-1758 Häri även vigselbok 1730-1758 och förteckning över trolovade 1748, 1750, 1756-1758 samt död- och begravningsbok 1730-1758. Omfattar pastoratet
4314006 Karlstads stadsförsamling C I:3, 1758-1787 C I Födelse- och dopböcker 3, 1758-1787 Häri även series pastorum et comministrorum 1567-1886. Omfattar pastoratet
4314006 Karlstads stadsförsamling C I:4, 1788-1817 C I Födelse- och dopböcker 4, 1788-1817 Omfattar pastoratet
4314006 Karlstads stadsförsamling C I:6, 1818-1842 C I Födelse- och dopböcker 6, 1818-1842 Omfattar pastoratet för tiden 1818-1838
4314007 Karlstads stadsförsamling E:1, 1758-1828 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1758-1828 Vigselbok 1758-1763, lysnings- och vigselbok 1764-1828
4314007 Karlstads stadsförsamling E:2, 1819-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1819-1861 Lysningsbok, med vigselanteckningar 1825-1861
4314007 Karlstads stadsförsamling E:3, 1828-1860 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1828-1860 Omfattar pastoratet 1829-1837
4314008 Karlstads stadsförsamling F I:1, 1758-1797 F I Död- och begravningsböcker 1, 1758-1797 Volymsignum F: 1. Begravningsbok 1758-1763, död- och begravningsbok 1764-1797. Omfattar pastoratet
4314008 Karlstads stadsförsamling F I:2, 1798-1860 F I Död- och begravningsböcker 2, 1798-1860 Volymsignum F: 2. Dödbok 1798-1825, död- och begravningsbok 1825-1860. Med död- och begravningsbok för avlidna från andra socknar 1837-1838. Häri även död- och begravningsbok för landsförsamlingen 1798-1838
4314061 Karlstads stadsförsamling A I:22, 1851-1855 A I Husförhörslängder 22, 1851-1855 Häri även för brott ådömda personer 1840-1855
4314062 Karlstads stadsförsamling A I:23, 1856-1860 A I Husförhörslängder 23, 1856-1860
4314062 Karlstads stadsförsamling A I:24, 1856-1860 A I Husförhörslängder 24, 1856-1860 Med register. Häri även för brott ådömda personer 1846-1860
4314063 Karlstads stadsförsamling C I:8, 1843-1860 C I Födelse- och dopböcker 8, 1843-1860
4314063 Karlstads stadsförsamling B:4, 1843-1861 B In- och utflyttningslängder 4, 1843-1861 Omfattar även landsförsamlingen 1843-1860
4314063 Karlstads stadsförsamling H II a:1, 1791-1805 H II a Bilagor till in- och utflyttningslängderna: Inflyttningsattester 1, 1791-1805
4314064 Karlstads stadsförsamling A I:25, 1861-1865 A I Husförhörslängder 25, 1861-1865 Del 1: 1-427. Rotarna 1-5
4314065 Karlstads stadsförsamling A I:26, 1861-1865 A I Husförhörslängder 26, 1861-1865 Del 2: 428-1000. Rotarna 6-11. Med förteckningar över stadens gesäller resp. husvilla och straffade personer
4314880 Karlstads stadsförsamling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870 Del 1: 1-601. Staden nr 1-83
4314881 Karlstads stadsförsamling A I:28, 1866-1870 A I Husförhörslängder 28, 1866-1870 Del 2: 602-1170. Staden nr 84-174
4314881 Karlstads stadsförsamling A I:29, 1866-1870 A I Husförhörslängder 29, 1866-1870 "Del 3: 1171-1468. Med under ""Busiaden"" upptagna personer samt förteckningar över husvilla resp. ur boken avförda personer och över barn, som åtnjutit uppfostringshjälp"
4314882 Karlstads stadsförsamling A I:30, 1871-1875 A I Husförhörslängder 30, 1871-1875 Del 1: 1-489. Med förteckning över fattigvårdens barn.
4314883 Karlstads stadsförsamling A I:31, 1871-1875 A I Husförhörslängder 31, 1871-1875 Del 2: 490-988. Staden nr 1-139
4314884 Karlstads stadsförsamling A I:32, 1871-1875 A I Husförhörslängder 32, 1871-1875 Del 3: 989-1483. Staden nr 140-174. Med förteckningar över fattighjon resp. husvilla och ur boken avförda personer
4314885 Karlstads stadsförsamling A I:33, 1876-1880 A I Husförhörslängder 33, 1876-1880 Del 1: 1-490. Staden nr 1-139. Med förteckning över folkmängdstalen 1860-1880
4314886 Karlstads stadsförsamling A I:34, 1876-1880 A I Husförhörslängder 34, 1876-1880 Del 2: 491-968. Staden nr 140-174
4314887 Karlstads stadsförsamling A I:35, 1876-1880 A I Husförhörslängder 35, 1876-1880 Del 3: 969-1462. Med förteckningar över fattigvårdens barn och vuxna samt över husvilla och ur boken avförda personer
4314888 Karlstads stadsförsamling A I:36, 1881-1885 A I Husförhörslängder 36, 1881-1885 Del 1: 1-350. Staden nr 1-110. Med förteckning över folkmängdstalen 1880-1884
4314888 Karlstads stadsförsamling A I:37, 1881-1885 A I Husförhörslängder 37, 1881-1885 Del 2: 351-700. Staden nr 111-174
4314889 Karlstads stadsförsamling A I:38, 1881-1885 A I Husförhörslängder 38, 1881-1885 Del 3: 701-1152
4314890 Karlstads stadsförsamling A I:39, 1881-1885 A I Husförhörslängder 39, 1881-1885 Del 4: 1153-1604. Med förteckningar över fattigvårdens barn och understödstagare samt över husvilla och ur boken avförda personer
4314891 Karlstads stadsförsamling A I:40, 1886-1890 A I Husförhörslängder 40, 1886-1890 Del 1: 1-350. Staden nr 1-110. Med förteckning över folkmängdstalen 1885-1890
4314891 Karlstads stadsförsamling A I:41, 1886-1890 A I Husförhörslängder 41, 1886-1890 Del 2: 351-700. Staden nr 111-174
4314892 Karlstads stadsförsamling A I:42, 1886-1890 A I Husförhörslängder 42, 1886-1890 Del 3: 701-1152
4314893 Karlstads stadsförsamling A I:43, 1886-1890 A I Husförhörslängder 43, 1886-1890 "Del 4: 1153-1605. Med förteckningar över understödstagare och husvilla och ur boken avförda personer samt ""Pro Memoria"" ang. religionstillhörighet etc"
4314894 Karlstads stadsförsamling A I:44, 1891-1895 A I Husförhörslängder 44, 1891-1895 Del 1: 1-400. Staden nr 1-110. Med förteckning över folkmängdstalen 1890-1895
4314895 Karlstads stadsförsamling A I:45, 1891-1895 A I Husförhörslängder 45, 1891-1895 Del 2: 401-800. Staden nr 111-174
4314896 Karlstads stadsförsamling A I:46, 1891-1895 A I Husförhörslängder 46, 1891-1895 Del 3: 801-1300
4314897 Karlstads stadsförsamling A I:47, 1891-1895 A I Husförhörslängder 47, 1891-1895 Del 4: 1301-1793. Med förteckningar över understödstagare samt husvilla och ur boken (fr.o.m. 1881) avförda personer
4316978 Kila församling A I:1, 1761-1765 A I Husförhörslängder 1, 1761-1765 Häri även kommunionlängd samma år.
4316978 Kila församling A I:2, 1765-1768 A I Husförhörslängder 2, 1765-1768 Ofullständig. Häri även kommunionlängd samma år.
4316978 Kila församling A I:3, 1769-1776 A I Husförhörslängder 3, 1769-1776 Ofullständig. Häri även kommunionlängd samma år.
4316978 Kila församling A I:4, 1777-1783 A I Husförhörslängder 4, 1777-1783 Häri även kommunionlängd samma år.
4316979 Kila församling A I:5, 1784-1793 A I Husförhörslängder 5, 1784-1793 Ofullständig. Häri även utflyttningslängd 1796-1799 samt konfirmationsbok 1796-1798.
4316979 Kila församling A I:6, 1794-1799 A I Husförhörslängder 6, 1794-1799 Med anteckningar om läskunnighet. Häri även konfirmationsbok 1800-1806.
4316979 Kila församling A I:7, 1800-1804 A I Husförhörslängder 7, 1800-1804 Häri även konfirmationsbok 1807.
4316980 Kila församling A I:8, 1805-1809 A I Husförhörslängder 8, 1805-1809
4316980 Kila församling A I:9, 1809-1815 A I Husförhörslängder 9, 1809-1815 Häri även konfirmationsbok 1811-1815.
4316980 Kila församling A I:10, 1815-1821 A I Husförhörslängder 10, 1815-1821 Häri även konfirmationsbok 1816-1819.
4316981 Kila församling A I:11, 1821-1826 A I Husförhörslängder 11, 1821-1826
4316981 Kila församling A I:12, 1826-1830 A I Husförhörslängder 12, 1826-1830 Med förteckningar över rotehjon och läsrotar.
4316981 Kila församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835 Med förteckning över husförhörslag.
4316982 Kila församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Med förteckning över husförhörslag, sexmansrotar, soldater, fjärdingsmän samt gratialister. Häri även anteckning om folkmängden 1838.
4316983 Kila församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845 Med förteckningar över husförhörslag, rotehjon, fattighjon, lösdrivare samt gratialister.
4316983 Kila församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850 Med förteckningar över fattighjon, rotehjon, lösdrivare, gratialister, sexmän, kyrkovärdar samt ledamöter i kyrkorådet och kommunala tjänstemän.
4316984 Kila församling B I:1, 1805-1813 B I In- och utflyttningslängder 1, 1805-1813 Utflyttningslängd.
4316984 Kila församling H II:2, 1811-1889 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1811-1889 Band i bunt. Utlysningslängd.
4316984 Kila församling B I:2, 1813-1844 B I In- och utflyttningslängder 2, 1813-1844 Lucka 1818-1824.
4316985 Kila församling C I:1, 1640-1695 C I Födelse- och dopböcker 1, 1640-1695 Häri även lysnings- och vigselbok
1689-1695, begravningsbok 1691-1695, sockenstämmoprotokoll 1641-1693, spridda år, kyrkoräkenskaper 1641-1695, bänkrums- längd 1656, kyrkobalkslängd utan år samt anteckningar om prästgårdens ägor (troligen 1632) och löneförmåner 1643.
4316985 Kila församling C I:2, 1692-1699 C I Födelse- och dopböcker 2, 1692-1699 Häri även vigselbok 1692-1700, begravningsbok 1692-1698, sockenstämmoprotokoll 1692-1697, kyrkoräkenskaper 1692-1696, inventarieförteckning 1692 samt förteckning över prästgårdens egendom och protokoll vid rågångssyn 1645.
4316985 Kila församling C I:3, 1692-1724 C I Födelse- och dopböcker 3, 1692-1724 Lucka 1717-1719. Häri även begravningsbok 1692-1711.
4316985 Kila församling C I:4, 1719-1732 C I Födelse- och dopböcker 4, 1719-1732 Kladd. Häri även vigselbok 1719-1730, död- och begravningsbok, kyrko-, fattig- och kollekträkenskaper 1719-1732 samt vinräkenskaper 1720-1730.
4316985 Kila församling C I:5, 1725-1749 C I Födelse- och dopböcker 5, 1725-1749 Lucka 1746-1747. Häri även vigsel- och dödbok samma år.
4316985 Kila församling C I:6, 1746-1774 C I Födelse- och dopböcker 6, 1746-1774 Häri även vigselbok 1748-1773, död- och begravningsbok 1746-1774 samt inventarieförteckningar 1744, 1764.
4316985 Kila församling C I:7, 1775-1799 C I Födelse- och dopböcker 7, 1775-1799 Häri även vigselbok samma år, död- och begravningsbok 1775-1800, visitationsprotokoll 1790, inventarieförteckning 1781-1784 samt beskrivning över kyrkan 1790.
4316985 Kila församling C I:8, 1800-1826 C I Födelse- och dopböcker 8, 1800-1826 Häri även anteckningar om självmord 1812.
4316985 Kila församling C I:10, 1826-1860 C I Födelse- och dopböcker 10, 1826-1860 Med anteckningar om årligen födda barn 1801-1860.
4316986 Kila församling E I:1, 1800-1825 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1825 Häri även död- och begravningsbok 1800-1826.
4316986 Kila församling E I:2, 1826-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1826-1860
4316986 Kila församling F I:1, 1826-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1826-1861
4316986 Kila församling L Ia:1, 1732-1746 L Ia Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1732-1746 Specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1732-1741. Lucka 1735-1737. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4316986 Kila församling L Ia:2, 1752-1767 L Ia Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1752-1767 Specialräkenskaper. Mikrofilmad. Märkt L I: 2.
4316986 Kila församling L Ia:3, 1767-1826 L Ia Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1767-1826 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1813-1826. Mikrofilmad. Märkt L I: 3.
4321440 Kila församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med ortregister och husförhörslag samt förteckning över sexmän, tillsyningsmän för försvarslösa, kyrkovärdar, vinhållare, sockennämndens ordförande, nämndemän och soldater.
4321440 Kila församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med husförhörslag samt förteckning över sexmän och sexmannarotar, hus- och försvarslösa och deras tillsyningsmän, rotehjon, kyrkovärdar, vinhållare, nämndemän, ordf. i sockennämnden, knekt- och fattigvårdsrotar, soldater, fältjägare, gratialister vid Vadstena krigsmanshus, anteckningar om svärdsmedaljspension. Häri även konfirmationsbok samma år.
4321440 Kila församling B I:3, 1844-1888 B I In- och utflyttningslängder 3, 1844-1888
4321441 Kila församling H II:1, 1821-1830 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1821-1830 Kartong. Attester.
4321989 Kila församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865 Med förteckningar över rotehjon, personer med fattigvårdsunderstöd, hus- och försvarslösa, husförhörslag, sexmansrotar, ordningsmän, tillsyningsmän över försvarslösa, kyrkovärdar, vinhållare, sexmän, sockennämnd och skolstyrelse, kommunalnämnd (tillika fattigvårdsstyrelse), förenade kyrko- och skolråd, gratialister samt anteckning om svärdsmedaljpension. Häri även konfirmationsbok samma år.
4322258 Kila församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322259 Kila församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322260 Kila församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322261 Kila församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322262 Kila församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
4306299 Köla församling C:5, 1790-1819 C Födelse- och dopböcker 5, 1790-1819
4306299 Köla församling C:6, 1820-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1820-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1827-1832.
4306299 Köla församling C:7, 1824-1833 C Födelse- och dopböcker 7, 1824-1833 Dopkladd. Häri även kladd till lysningsbok för Köla pastorat och Eda socken 1827-01-12 - 1832-12-07, kladd till död- och begravningsbok för Köla pastorat och Eda socken 1829 - 1833-01-01. Kladd till Silbodals pastorat: Födelse- och dopbok 1825-1826, lysnings- och vigselbok 1824-1826, räkenskaper angående sterbhus-
procenten och böter till kyrkan 1824 16/2-1826-03-01 samt brevbok för pastoratet 1824 - 1825. Brevbok för Nordmarks kontrakt 1824-01-06 - 1828-10-02.
4306299 Köla församling C:8, 1833-1841 C Födelse- och dopböcker 8, 1833-1841 Kladd. Omfattar pastoratet och Eda socken. Häri även lysnings- och vigselbok (kladd) för pastoratet och Eda församling 1833-1840, död- och begravningsbok 1833-1841 för pastoratet och Eda församling, anteckningar av sterbhusprocenten i pastoratet och Eda församling 1833-1836 samt kollekträkenskaper 1833-1836.
4306299 Köla församling C:9, 1840-1853 C Födelse- och dopböcker 9, 1840-1853
4306299 Köla församling C:10, 1841-1846 C Födelse- och dopböcker 10, 1841-1846 Kladd. Omfattar pastoratet och Eda församling. Häri även lysnings- och vigselbok (kladd) för pastoratet och Eda 1841-1851 samt död- och begravningsbok för pastoratet och Eda 1841-1854.
4317006 Köla församling A I:1, 1694-1700 A I Husförhörslängder 1, 1694-1700 Med ortregister, föreskrifter ang. längdens förande, anteckningar ang. vid husförhör frånvarande samt längd över fattighjon. Häri även födelse- och dopbokskladd odat. och 1701.
4317006 Köla församling A I:2, 1701-1705 A I Husförhörslängder 2, 1701-1705 Med anteckningar ang. vid husförhör frånvarande samt längd över soldater. Häri även längd över nattvardsungdom 1701-1705.
4317006 Köla församling A I:3, 1706-1710 A I Husförhörslängder 3, 1706-1710 Med längd över fattighjon och soldater. Häri även längd över nattvardsungdom 1706-1707 samt bänkrumslängd odat. 1700-talet.
4317006 Köla församling A I:4, 1711-1715 A I Husförhörslängder 4, 1711-1715 Med längd över soldater. Häri även längd över nattvardsungdom 1711-1714.
4317006 Köla församling A I:5, 1715-1739 A I Husförhörslängder 5, 1715-1739 Med anteckningar ang. längdens förande, ang. kristensdoms-
kunskaper, längd över soldater samt enstaka kommuniant 1727. Häri även in- och utflyttnings-
längder 1732-1741 samt längd över nattvardsungdom 1715-1719.
4317006 Köla församling A I:6, 1740-1750 A I Husförhörslängder 6, 1740-1750 Med längd över soldater 1744-1748.
4317006 Köla församling A I:7, 1752-1756 A I Husförhörslängder 7, 1752-1756 Med längd över soldater 1755-1757.
4317006 Köla församling A I:8, 1757-1761 A I Husförhörslängder 8, 1757-1761 Med teckenförklaring och ort-
register, roteindelning samt längd över soldater.
4317007 Köla församling A I:9, 1761-1762 A I Husförhörslängder 9, 1761-1762 Med ortregister, anteckningar till längden samt längd över personer, svaga i kristendom.
4317007 Köla församling A I:10, 1763-1767 A I Husförhörslängder 10, 1763-1767 Med ortregister och tecken-
förklaring samt anteckning ang. fattiga och ang. läskunnighet.
Häri även inflyttningslängd 1763-1767 och utflyttningslängd 1763-1768.
4317007 Köla församling A I:11, 1768-1773 A I Husförhörslängder 11, 1768-1773 Med ortregister. Häri även inflyttningslängd 1768-1773, utflyttningslängd 1768-1774 samt längd över nattvardsungdom 1771.
4317007 Köla församling A I:12, 1774-1780 A I Husförhörslängder 12, 1774-1780 Med ortregister och längd över fattiga. Häri även inflyttnings-
längd 1774-1781, utflyttningslängd 1775-1781 samt längd över nattvardsungdom 1775-1777.
4317007 Köla församling A I:13, 1780-1785 A I Husförhörslängder 13, 1780-1785 Med ortregister och längd över fattiga. Häri även inflyttnings-
längd 1780-1784, utflyttnings-
längd 1780-1785.
4317007 Köla församling A I:14, 1785-1791 A I Husförhörslängder 14, 1785-1791 Med ortregister. Häri även inflyttningslängd 1785-1790, utflyttningslängd 1786-1791 samt längd över nattvardsungdom 1788-1789.
4317008 Köla församling A I:15, 1791-1796 A I Husförhörslängder 15, 1791-1796 Med ortregister. Häri även inflyttningslängd 1791-1796, utflyttningslängd 1792-1796 samt längd över nattvardsungdom 1792-1793, 1795.
4317008 Köla församling A I:16, 1796-1802 A I Husförhörslängder 16, 1796-1802 Med ortregister. Häri även inflyttningslängd 1797-1801, utflyttningslängd 1796-1802 samt längd över nattvardsungdom 1796-1797.
4317008 Köla församling A I:17, 1802-1809 A I Husförhörslängder 17, 1802-1809 Med ortregister. Häri även inflyttningslängd 1802-1808, utflyttningslängd 1803-1809.
4317008 Köla församling A I:18, 1809-1811 A I Husförhörslängder 18, 1809-1811 Med ortregister.
4317008 Köla församling A I:19, 1811-1817 A I Husförhörslängder 19, 1811-1817
4317009 Köla församling A I:20, 1817-1821 A I Husförhörslängder 20, 1817-1821
4317009 Köla församling A I:21, 1821-1825 A I Husförhörslängder 21, 1821-1825 Med ortregister.
4317009 Köla församling A I:22, 1826-1830 A I Husförhörslängder 22, 1826-1830 Med ortregister. Häri även längd över nattvardsungdom 1827-1830.
4317009 Köla församling A I:23, 1831-1836 A I Husförhörslängder 23, 1831-1836 Häri även längd över nattvards-
ungdom 1836.
4317010 Köla församling A I:24, 1837-1841 A I Husförhörslängder 24, 1837-1841 Med ortregister och längder över fattighjon och lösdrivare. Häri även längd över nattvardsungdom 1837-1840.
4317010 Köla församling A I:25, 1841-1845 A I Husförhörslängder 25, 1841-1845 Med ortregister. Häri även längd över nattvardsungdom 1841-1845.
4317010 Köla församling A I:26, 1846-1850 A I Husförhörslängder 26, 1846-1850 Med förteckning över rotehjon och lösdrivare. Häri även längd över nattvardsungdom samma år.
4317011 Köla församling B:1, 1749-1762 B In- och utflyttningslängder 1, 1749-1762
4317011 Köla församling B:2, 1817-1829 B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1829
4317011 Köla församling B:3, 1828-1842 B In- och utflyttningslängder 3, 1828-1842 Inflyttning 1830-1839, utflyttning 1828-1842.
4317012 Köla församling C:1, 1669-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1669-1712 Luckor 1675-1681 och 1692-10-10 - 1693-04-05. Häri även vigselbok 1664-1750.
4317012 Köla församling C:2, 1703-1739 C Födelse- och dopböcker 2, 1703-1739
4317012 Köla församling C:3, 1713-1736 C Födelse- och dopböcker 3, 1713-1736
4317012 Köla församling C:4, 1737-1789 C Födelse- och dopböcker 4, 1737-1789
4317013 Köla församling E I:1, 1750-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1750-1861
4317013 Köla församling F:1, 1664-1718 F Död- och begravningsböcker 1, 1664-1718 Begravningsbok 1688-05-26 - 1691-02-15 och 1692-05-26 - 1696. Häri även beskrivning över prästgårdens rågångar 1641-05-22.
4317013 Köla församling F:2, 1719-1747 F Död- och begravningsböcker 2, 1719-1747
4317013 Köla församling F:3, 1748-1795 F Död- och begravningsböcker 3, 1748-1795
4317013 Köla församling F:4, 1796-1860 F Död- och begravningsböcker 4, 1796-1860 Dödbok.
4317014 Köla församling L I:1, 1666-1716 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1716 Med inkomst- och utgiftsspecial 1662-1716. Mikrofilmad.
4317014 Köla församling L I:2, 1700-1723 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1723 Inkomstspecial 1700-1723 och utgiftsspecial 1700-1719. Spridda år. Mikrofilmad.
4317014 Köla församling L I:3, 1716-1759 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1716-1759 Med inkomst- och utgiftsspecial 1716-1759. Mikrofilmad.
4317014 Köla församling L I:4, 1723-1739 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1723-1739 Inkomstspecial. Mikrofilmad.
4317014 Köla församling L I:5, 1739-1796 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1739-1796 Inkomstspecial. Mikrofilmad.
4321443 Köla församling A I:27, 1851-1856 A I Husförhörslängder 27, 1851-1856 Inb. Pag. I. Fol. 1-302, 304-436. Med ortreg. o. förteckning över lösdrivare. Häri även nattvardsungdom s.å.
4321443 Köla församling A I:28, 1856-1860 A I Husförhörslängder 28, 1856-1860 Inb. Pag. I. Fol. 1-327, 327a-428. Med ortreg., förteckning över rotehjon och lösdrivare. Häri även nattvards-
ungdom s.å.
4321443 Köla församling B:4, 1840-1861 B In- och utflyttningslängder 4, 1840-1861
4322611 Köla församling A I:29, 1861-1865 A I Husförhörslängder 29, 1861-1865 Inb. Häri även nattvardsungdom s.å.
4322612 Köla församling A I:30, 1866-1870 A I Husförhörslängder 30, 1866-1870 Inb. Häri även nattvardsungdom s.å.
4322613 Köla församling A I:31, 1871-1875 A I Husförhörslängder 31, 1871-1875 Inb. Häri även nattvardsungdom s.å.
4322614 Köla församling A I:32, 1876-1880 A I Husförhörslängder 32, 1876-1880 Inb. Häri även nattvardsungdom s.å.
4322615 Köla församling A I:33, 1881-1890 A I Husförhörslängder 33, 1881-1890 Inb. Häri även nattvardsungdom s.å.
4322616 Köla församling A I:34, 1891-1895 A I Husförhörslängder 34, 1891-1895 Inb. Häri även nattvardsungdom 1891-1894.
4316987 Kristinehamns församling A I:1, 1730-1741 A I Husförhörslängder 1, 1730-1741
4316987 Kristinehamns församling A I:2, 1742-1748 A I Husförhörslängder 2, 1742-1748
4316987 Kristinehamns församling A I:3, 1756-1760 A I Husförhörslängder 3, 1756-1760
4316987 Kristinehamns församling A I:4, 1763-1767 A I Husförhörslängder 4, 1763-1767
4316987 Kristinehamns församling A I:5, 1769-1774 A I Husförhörslängder 5, 1769-1774
4316988 Kristinehamns församling A I:6, 1775-1781 A I Husförhörslängder 6, 1775-1781
4316988 Kristinehamns församling A I:7, 1782-1786 A I Husförhörslängder 7, 1782-1786
4316988 Kristinehamns församling A I:8, 1787-1791 A I Husförhörslängder 8, 1787-1791
4316988 Kristinehamns församling A I:9, 1792-1797 A I Husförhörslängder 9, 1792-1797
4316988 Kristinehamns församling A I:10, 1797-1801 A I Husförhörslängder 10, 1797-1801
4316988 Kristinehamns församling A I:11, 1802-1806 A I Husförhörslängder 11, 1802-1806
4316989 Kristinehamns församling A I:12, 1806-1810 A I Husförhörslängder 12, 1806-1810
4316989 Kristinehamns församling A I:13, 1811-1815 A I Husförhörslängder 13, 1811-1815
4316989 Kristinehamns församling A I:14, 1816-1820 A I Husförhörslängder 14, 1816-1820
4316989 Kristinehamns församling A I:15, 1820-1824 A I Husförhörslängder 15, 1820-1824
4316990 Kristinehamns församling A I:16, 1824-1828 A I Husförhörslängder 16, 1824-1828
4316990 Kristinehamns församling A I:17, 1829-1834 A I Husförhörslängder 17, 1829-1834
4316990 Kristinehamns församling A I:18, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836
4316991 Kristinehamns församling A I:19, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1842-1845
4316991 Kristinehamns församling A I:20, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20, 1846-1850
4316992 Kristinehamns församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855
4316993 Kristinehamns församling A I:22, 1855-1860 A I Husförhörslängder 22, 1855-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860
4316994 Kristinehamns församling B I:1, 1805-1815 B I In- och utflyttningslängder 1, 1805-1815 Häri även in- och utflyttningslängder för Varnum samma år
4316994 Kristinehamns församling B I:2, 1816-1821 B I In- och utflyttningslängder 2, 1816-1821 Häri även in- och utflyttningslängder för Varnum samma år
4316994 Kristinehamns församling B I:3, 1822-1846 B I In- och utflyttningslängder 3, 1822-1846 Lucka 1827-1838 i inflyttningslängderna
4316994 Kristinehamns församling B I:4, 1847-1860 B I In- och utflyttningslängder 4, 1847-1860
4316995 Kristinehamns församling C I:1, 1645-1689 C I Födelse- och dopböcker 1, 1645-1689 Häri även vigselbok 1645-1683, död- och begravningsbok 1645-1684, tacksägelsebön 1645, diverse utslag från häradsrätten 1687-1690, sockenstämmoprotokoll 1646-1708, saköreslängd 1645, 1648, kollekträkenskaper 1700-1735, inventarieförteckning 1687, kungliga brev och påbud rörande kyrka och prästerskap 1547-1620, anteckningar om kyrkobyggnaden 1687-1690, besiktningsinstrument 1682, berättelse om kapellansgården 1708-1739, uppgift om gravarna i kyrkan u.å., kyrkojournal 1679-1682, series pastorum 1642-1947 samt historiska anteckningar 1742-1772. Omfattar även Varnum
4316995 Kristinehamns församling C I:2, 1701-1712 C I Födelse- och dopböcker 2, 1701-1712 Omfattar även Varnum
4316995 Kristinehamns församling C I:3, 1712-1732 C I Födelse- och dopböcker 3, 1712-1732 Omfattar även Varnum
4316995 Kristinehamns församling C I:4, 1733-1764 C I Födelse- och dopböcker 4, 1733-1764 Omfattar även Varnum
4316996 Kristinehamns församling C I:5, 1765-1810 C I Födelse- och dopböcker 5, 1765-1810 Omfattar även Varnum
4316996 Kristinehamns församling C I:6, 1811-1836 C I Födelse- och dopböcker 6, 1811-1836 Omfattar även Varnum
4316996 Kristinehamns församling C I:8, 1837-1860 C I Födelse- och dopböcker 8, 1837-1860 Omfattar även Varnum
4316997 Kristinehamns församling E I:1, 1701-1748 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1701-1748 Omfattar även Varnum
4316997 Kristinehamns församling E I:2, 1749-1784 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1749-1784 Finnes 1749-1784 4/7. Omfattar även Varnum
4316997 Kristinehamns församling E I:3, 1784-1824 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1784-1824 Finnes 20/7 1784-1824. Omfattar även Varnum
4316997 Kristinehamns församling E I:4, 1825-1829 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1825-1829 Omfattar även Varnum
4316997 Kristinehamns församling E I:5, 1830-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1830-1860 Omfattar även Varnum
4316998 Kristinehamns församling F I:1, 1738-1739 F I Död- och begravningsböcker 1, 1738-1739 Häri även gåvospecial för kyrkan från 1690-talet. Omfattar även Varnum
4316998 Kristinehamns församling F I:2, 1758-1824 F I Död- och begravningsböcker 2, 1758-1824
4316998 Kristinehamns församling F I:3, 1825-1830 F I Död- och begravningsböcker 3, 1825-1830
4316998 Kristinehamns församling F I:4, 1830-1860 F I Död- och begravningsböcker 4, 1830-1860 Omfattar även Varnum
4316999 Kristinehamns församling L I a:1, 1670-1688 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1688 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4316999 Kristinehamns församling L I a:2, 1676-1704 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1676-1704 Specialräkenskaper. Häri även kyrkoräkenskaper för Varnum 1676-1679, samt fattigvårdsräkenskaper för Kristinehamn 1676-1679. Mikrofilmad.
4316999 Kristinehamns församling L I a:3, 1705-1730 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1705-1730 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4316999 Kristinehamns församling L I a:4, 1729-1820 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1729-1820 Gåvospecial. Mikrofilmad.
4321442 Kristinehamns församling H VI a:1, 1841-1862 H VI a Tacksägelse- och kungörelselängder t.o.m. 1967 1, 1841-1862 Volymsignum H VI: 1. Tacksägelselängd
4321442 Kristinehamns församling H II:1, 1825-1832 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1825-1832
4321442 Kristinehamns församling H II:2, 1833-1838 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1833-1838
4321445 Kristinehamns församling A I:23, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23, 1861-1865 Häri även kommunionlängd 1861-1865, längd över lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4321446 Kristinehamns församling A I:24, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24, 1866-1870 Häri även kommunionlängd 1866-1870, längder över obefintliga och lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4321447 Kristinehamns församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Med särskilt inbunden husförhörslängd 1874-1875 i slutet av boken. Häri även kommunionlängd 1871-1875, längder över obefintliga och lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4321448 Kristinehamns församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Med särskilt inbunden husförhörslängd 1874-1875 i slutet av boken. Häri även kommunionlängd 1871-1875, längder över obefintliga och lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4321595 Kristinehamns församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Band i bunt. Häri även kommunionlängd 1876-1880
4321596 Kristinehamns församling A I:27, 1876-1880 A I Husförhörslängder 27, 1876-1880
4321596 Kristinehamns församling A I:28, 1876-1880 A I Husförhörslängder 28, 1876-1880 Band i bunt. Häri även längder över obefintliga och lösdrivare, längd över personer tillhörande annat samfund och anteckningar angående folkmängden
4321597 Kristinehamns församling A I:29, 1881-1885 A I Husförhörslängder 29, 1881-1885
4321598 Kristinehamns församling A I:30, 1881-1885 A I Husförhörslängder 30, 1881-1885 Register även i slutet av boken
4321599 Kristinehamns församling A I:31, 1881-1885 A I Husförhörslängder 31, 1881-1885 Häri även kommunionlängd 1881-1882 och längder över obefintliga och lösdrivare
4321600 Kristinehamns församling A I:32, 1886-1890 A I Husförhörslängder 32, 1886-1890
4321601 Kristinehamns församling A I:33, 1886-1890 A I Husförhörslängder 33, 1886-1890
4321601 Kristinehamns församling A I:34, 1886-1890 A I Husförhörslängder 34, 1886-1890
4321602 Kristinehamns församling A I:35, 1886-1890 A I Husförhörslängder 35, 1886-1890
4321603 Kristinehamns församling A I:36, 1891-1895 A I Husförhörslängder 36, 1891-1895
4321604 Kristinehamns församling A I:37, 1891-1895 A I Husförhörslängder 37, 1891-1895
4321604 Kristinehamns församling A I:38, 1891-1895 A I Husförhörslängder 38, 1891-1895
4321974 Kristinehamns församling A I:39, 1891-1895 A I Husförhörslängder 39, 1891-1895
4321974 Kristinehamns församling A I:40, 1891-1895 A I Husförhörslängder 40, 1891-1895 Häri även längder över obefintliga och lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4317000 Kroppa församling A I:1, 1738-1744 A I Husförhörslängder 1, 1738-1744 Häri även längd över utflyttade 1744.
4317000 Kroppa församling A I:2, 1751-1760 A I Husförhörslängder 2, 1751-1760 Häri även längd över inflyttade 1751-1752.
4317000 Kroppa församling A I:3, 1759-1772 A I Husförhörslängder 3, 1759-1772
4317000 Kroppa församling A I:4, 1774-1779 A I Husförhörslängder 4, 1774-1779
4317000 Kroppa församling A I:5, 1780-1786 A I Husförhörslängder 5, 1780-1786
4317001 Kroppa församling A I:6, 1786-1792 A I Husförhörslängder 6, 1786-1792
4317001 Kroppa församling A I:7, 1792-1797 A I Husförhörslängder 7, 1792-1797
4317001 Kroppa församling A I:8, 1798-1804 A I Husförhörslängder 8, 1798-1804
4317001 Kroppa församling A I:9, 1804-1810 A I Husförhörslängder 9, 1804-1810
4317001 Kroppa församling A I:10, 1810-1815 A I Husförhörslängder 10, 1810-1815
4317001 Kroppa församling A I:11, 1815-1820 A I Husförhörslängder 11, 1815-1820
4317002 Kroppa församling A I:12, 1820-1825 A I Husförhörslängder 12, 1820-1825
4317002 Kroppa församling A I:13, 1826-1830 A I Husförhörslängder 13, 1826-1830
4317002 Kroppa församling A I:14, 1831-1835 A I Husförhörslängder 14, 1831-1835
4317003 Kroppa församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840
4317003 Kroppa församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845
4317003 Kroppa församling A I:17, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17, 1846-1850
4317004 Kroppa församling B:1, 1752-1821 B In- och utflyttningslängder 1, 1752-1821
4317004 Kroppa församling B:2, 1822-1844 B In- och utflyttningslängder 2, 1822-1844
4317005 Kroppa församling C:1, 1687-1721 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1721 Häri även vigselbok 1687-1721, död- och begravningsbok 1687-1721, visitationsprotokoll 1710 samt förteckning över upplästa kungörelser jämte avskrift av Kungl. brev 1642-1700.
4317005 Kroppa församling C:2, 1722-1759 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1759 Häri även vigselbok 1722-1759, död- och begravningsbok 1722-1759 samt visitationsprotokoll jämte inventarieförteckningar 1721-1761.
4317005 Kroppa församling C:4, 1760-1810 C Födelse- och dopböcker 4, 1760-1810 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4317005 Kroppa församling C:5, 1811-1858 C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1858 Häri även lysnings- och vigselbok 1811-1860 samt död- och begravningsbok 1811-1867.
4317005 Kroppa församling C:6, 1827-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1827-1860 Dubblett.
4322263 Kroppa församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 Band i bunt.
4322263 Kroppa församling A I:19, 1856-1860 A I Husförhörslängder 19, 1856-1860
4322264 Kroppa församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865
4322264 Kroppa församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870
4322265 Kroppa församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880
4322266 Kroppa församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885
4322267 Kroppa församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875
4322609 Kroppa församling A I:25, 1886-1890 A I Husförhörslängder 25, 1886-1890
4322610 Kroppa församling A I:26, 1891-1897 A I Husförhörslängder 26, 1891-1897
4317015 Långseruds församling A I:1, 1733-1752 A I Husförhörslängder 1, 1733-1752 Lucka 1740-1751.
4317015 Långseruds församling A I:2, 1776-1781 A I Husförhörslängder 2, 1776-1781
4317015 Långseruds församling A I:3, 1782-1789 A I Husförhörslängder 3, 1782-1789
4317015 Långseruds församling A I:4, 1789-1793 A I Husförhörslängder 4, 1789-1793
4317015 Långseruds församling A I:5, 1794-1799 A I Husförhörslängder 5, 1794-1799
4317015 Långseruds församling A I:6, 1800-1806 A I Husförhörslängder 6, 1800-1806
4317015 Långseruds församling A I:7, 1806-1810 A I Husförhörslängder 7, 1806-1810
4317016 Långseruds församling A I:8, 1811-1815 A I Husförhörslängder 8, 1811-1815
4317016 Långseruds församling A I:9, 1816-1820 A I Husförhörslängder 9, 1816-1820
4317016 Långseruds församling A I:10, 1821-1825 A I Husförhörslängder 10, 1821-1825
4317016 Långseruds församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830
4317017 Långseruds församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835
4317017 Långseruds församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840
4317017 Långseruds församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845
4317018 Långseruds församling A I:15, 1846-1851 A I Husförhörslängder 15, 1846-1851
4317018 Långseruds församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4317019 Långseruds församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4317020 Långseruds församling B I:1, 1805-1831 B I In- och utflyttningslängder 1, 1805-1831 Bunt. Lucka 1814-1820 i utflyttningslängden.
4317020 Långseruds församling B I:2, 1832-1842 B I In- och utflyttningslängder 2, 1832-1842
4317020 Långseruds församling C I:1, 1693-1747 C I Födelse- och dopböcker 1, 1693-1747 Häri även lysningsbok 1693-1747, död- och begravningsbok 1694-1747, kyrkoräkenskaper 1677-1746, inventarium u.å. samt stolrums- och kyrkobalkslängder spridda år.
4317020 Långseruds församling C I:2, 1747-1806 C I Födelse- och dopböcker 2, 1747-1806 Häri även lysningsbok 1747-1806, död- och begravningsbok 1747-1806, huvudräkenskaper för kyrkan 1747-1789, inventarium och arkivförteckning 1747-1782 samt kyrkobalkslängd 1746.
4321444 Långseruds församling C I:6, 1829-1860 C I Födelse- och dopböcker 6, 1829-1860 Dubblett.
4321444 Långseruds församling B I:3, 1843-1860 B I In- och utflyttningslängder 3, 1843-1860 Inflyttningslängd 1843-1859. Utflyttningslängd 1843-1860.
4321444 Långseruds församling E I:2, 1847-1859 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1859
4321444 Långseruds församling F I:1, 1847-1859 F I Död- och begravningsböcker 1, 1847-1859
4321982 Långseruds församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865
4321983 Långseruds församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 Häri även bok över obefintliga 1868.
4321984 Långseruds församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Häri även bok över obefintliga 1869, 1871.
4321985 Långseruds församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Häri även bok över obefintliga 1869, 1871 och konfirmationsbok 1876-1880.
4321986 Långseruds församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok s.å.
4321987 Långseruds församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Häri även bok över obefintliga och konfirmationsbok s.å.
4321988 Långseruds församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1891-1894.
4321976 Lekvattnets församling A I:1, 1851-1855 A I Husförhörslängder 1, 1851-1855 Med ortregister, förteckning över folkmängd, rotar, husförhörslag, hemmanstal, rotehjon och lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1850-1855.
4321976 Lekvattnets församling A I:2, 1856-1860 A I Husförhörslängder 2, 1856-1860 Med förteckning över rotar, husförhörslag, socknens hemmanstal, barn som har uppfostringshjälp av Serafimerorden, rotehjon, lösdrivare, folkmängdsuppgift 1855. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4321977 Lekvattnets församling A I:3, 1861-1865 A I Husförhörslängder 3, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok samma år.
4321977 Lekvattnets församling A I:4, 1866-1875 A I Husförhörslängder 4, 1866-1875 Häri även konfirmationsbok samma år.
4321978 Lekvattnets församling A I:5, 1876-1880 A I Husförhörslängder 5, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok 1876-1877.
4321978 Lekvattnets församling A I:6, 1881-1885 A I Husförhörslängder 6, 1881-1885
4321978 Lekvattnets församling A I:7, 1886-1890 A I Husförhörslängder 7, 1886-1890
4317022 Lungsunds församling A I:1, 1733-1750 A I Husförhörslängder 1, 1733-1750 Finnes 1733-1740, 1750
4317022 Lungsunds församling A I:2, 1752-1763 A I Husförhörslängder 2, 1752-1763
4317022 Lungsunds församling A I:3, 1764-1771 A I Husförhörslängder 3, 1764-1771
4317022 Lungsunds församling A I:4, 1772-1778 A I Husförhörslängder 4, 1772-1778
4317022 Lungsunds församling A I:5, 1778-1784 A I Husförhörslängder 5, 1778-1784
4317024 Lungsunds församling A I:6, 1784-1790 A I Husförhörslängder 6, 1784-1790
4317024 Lungsunds församling A I:7, 1790-1797 A I Husförhörslängder 7, 1790-1797
4317024 Lungsunds församling A I:8, 1797-1804 A I Husförhörslängder 8, 1797-1804
4317024 Lungsunds församling A I:9, 1804-1810 A I Husförhörslängder 9, 1804-1810
4317024 Lungsunds församling A I:10, 1810-1815 A I Husförhörslängder 10, 1810-1815
4317024 Lungsunds församling A I:11, 1815-1820 A I Husförhörslängder 11, 1815-1820
4317025 Lungsunds församling A I:12, 1820-1825 A I Husförhörslängder 12, 1820-1825
4317025 Lungsunds församling A I:13, 1825-1831 A I Husförhörslängder 13, 1825-1831
4317025 Lungsunds församling A I:14, 1831-1835 A I Husförhörslängder 14, 1831-1835
4317025 Lungsunds församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840
4317026 Lungsunds församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845 Häri även längd över in- och utflyttade samma år
4317026 Lungsunds församling A I:17, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17, 1846-1850
4317026 Lungsunds församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Häri även kommunionlängd 1846, 1850 samt in- och utflyttningslängd 1846-1850
4317027 Lungsunds församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Häri även kommunionlängd 1852
4317027 Lungsunds församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860
4317027 Lungsunds församling B:1, 1773-1807 B In- och utflyttningslängder 1, 1773-1807
4317027 Lungsunds församling B:2, 1806-1875 B In- och utflyttningslängder 2, 1806-1875 Lucka 1841-1850
4317028 Lungsunds församling C:1, 1687-1709 C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1709
4317028 Lungsunds församling C:2, 1710-1734 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1734
4317028 Lungsunds församling C:3, 1735-1773 C Födelse- och dopböcker 3, 1735-1773 Häri även vigselbok 1738-1773 samt död- och begravningsbok 1742-1773
4317028 Lungsunds församling C:4, 1774-1829 C Födelse- och dopböcker 4, 1774-1829 Häri även lysnings- och vigselbok 1774-1821
4317028 Lungsunds församling C:5, 1830-1854 C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1854
4317028 Lungsunds församling C:7, 1855-1870 C Födelse- och dopböcker 7, 1855-1870
4317028 Lungsunds församling E I:1, 1822-1900 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1900
4321439 Lungsunds församling L I a:1, 1671-1702 L I a Kyrkokassans räkenskaper 1, 1671-1702 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1680-1723, inventarieförteckningar 1679-1708 samt kyrkobalkslängd 1674. Mikrofilmad.
4321439 Lungsunds församling L I a:2, 1702-1729 L I a Kyrkokassans räkenskaper 2, 1702-1729 Specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1713-1718. Mikrofilmad.
4321439 Lungsunds församling L I a:4, 1730-1798 L I a Kyrkokassans räkenskaper 4, 1730-1798 Huvud- och Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4321439 Lungsunds församling L I a:6, 1787-1822 L I a Kyrkokassans räkenskaper 6, 1787-1822 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4321979 Lungsunds församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865
4321980 Lungsunds församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870
4321981 Lungsunds församling A I:23, 1871-1876 A I Husförhörslängder 23, 1871-1876
4322703 Lungsunds församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 Häri även anteckningar om nattvardsgång 1876-1880, värnpliktslistor 1876-1880, utfärdade arbetsattester 1876-1881 samt folkmängdsstatistik 1876
4322704 Lungsunds församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 Häri även anteckningar om nattvardsgång 1881-1885, utfärdade arbetsattester 1881-1886, beväringsynglingar 1881-1885 samt folkmängdsstatistik 1881
4322705 Lungsunds församling A I:26, 1886-1890 A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 Häri även anteckningar om nattvardsgång
1886-1891, utfärdade arbetsattester 1886-1891, beväringsynglingar 1886-1888 samt folkmängdsstatistik 1886
4322706 Lungsunds församling A I:27, 1891-1895 A I Husförhörslängder 27, 1891-1895 Häri även anteckningar om nattvardsgång 1891-1895, utfärdade arbetsattester 1891-1895, sinnessjuka och idioter utan år samt
folkmängdsstatistik 1891
4322593 Lysviks församling A I:1, 1765-1770 A I Husförhörslängder 1, 1765-1770
4322593 Lysviks församling A I:2a, 1769-1781 A I Husförhörslängder 2a, 1769-1781 Östra delen
4322593 Lysviks församling A I:2b, 1769-1781 A I Husförhörslängder 2b, 1769-1781 Västra delen
4322593 Lysviks församling A I:3, 1778-1786 A I Husförhörslängder 3, 1778-1786
4322593 Lysviks församling A I:4, 1787-1796 A I Husförhörslängder 4, 1787-1796
4322593 Lysviks församling A I:5, 1796-1805 A I Husförhörslängder 5, 1796-1805 Häri även kommunionlängd 1777-1785.
4322593 Lysviks församling A I:6, 1806-1815 A I Husförhörslängder 6, 1806-1815
4322594 Lysviks församling A I:7, 1815-1820 A I Husförhörslängder 7, 1815-1820 Häri även konfirmationsbok 1819-1820, 1822
4322594 Lysviks församling A I:8, 1820-1825 A I Husförhörslängder 8, 1820-1825
4322594 Lysviks församling A I:9, 1825-1829 A I Husförhörslängder 9, 1825-1829
4322595 Lysviks församling A I:10, 1830-1834 A I Husförhörslängder 10, 1830-1834 Häri även konfirmationsbok 1830-1834 samt uppgift om folkmängden 1830-1840
4322595 Lysviks församling A I:11, 1835-1839 A I Husförhörslängder 11, 1835-1839 Häri även konfirmationsbok 1835-1839
4322595 Lysviks församling A I:12, 1840-1845 A I Husförhörslängder 12, 1840-1845 Häri även konfirmationsbok 1840-1844
4322596 Lysviks församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Buntad
4322596 Lysviks församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855
4322597 Lysviks församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860
4322597 Lysviks församling B:1, 1830-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1830-1860
4322598 Lysviks församling C:1, 1692-1721 C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1721 Dopbok 1692-1706, födelse- och dopbok 1707-1717 22/11, lucka 1710-1711. Häri även lysnings- och vigselbok 1697-1721, död- och begravningsbok 1696-1721 (lucka 1711-1717-04-14 ), sockenstämmoprotokoll 1678, 1690, huvudräkenskaper för kyrkan 1680-1721, protokoll vid prostvisitation 1678, 1690, vid biskopsvisitation 1698, 1718, 1739, inventarie- och arkivförteckningar 1738, 1739 samt stoldelningslängd 1697. Gällande Fryksände finns även protokoll vid prostvisitation 1690 samt vid biskopsvisitation 1718 och 1739
4322598 Lysviks församling C:2, 1727-1765 C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1765 Lucka 1736. Häri även lysnings- och vigselbok 1722-1757 (lucka 1737-1739), vigselbok 1759-1765 samt död- och begravningsbok 1722-1740 (lucka 1731-1738)
4322598 Lysviks församling C:3, 1766-1793 C Födelse- och dopböcker 3, 1766-1793 Häri även vigselbok 1766-1791 samt död- och begravningsbok 1766-1793
4322598 Lysviks församling C:4, 1793-1818 C Födelse- och dopböcker 4, 1793-1818 Häri även vigselbok 1793-1819 samt död- och begravningsbok 1793-1818
4322598 Lysviks församling C:5, 1820-1838 C Födelse- och dopböcker 5, 1820-1838 Häri även död- och begravningsbok 1820-1856
4322598 Lysviks församling C:6, 1839-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1839-1860 Omfattar även dopbok över personer från andra församlingar 1846, 1851-1860
4322598 Lysviks församling E I:1, 1820-1845 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1820-1845 Volymsignum E: 1. Vigselbok
4322598 Lysviks församling E I:3, 1846-1858 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1846-1858 Volymsignum E: 3. Vigselbok
4322598 Lysviks församling F:1, 1857-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1857-1860
4322598 Lysviks församling H II:1, 1783-1860 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1783-1860 Inflyttningsattester. Spridda år
4322598 Lysviks församling L I:2, 1764-1804 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1764-1804 Specialräkenskaper. Häri även specialräkenskaper för fattigvård samma år samt specialräkenskaper för kollektmedel 1764-1803. Mikrofilmad.
4322708 Lysviks församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 1-504
4322709 Lysviks församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 1-584
4322710 Lysviks församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 1-584
4322711 Lysviks församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 1-612. Häri även längd över nattvardsungdom 1876-1879
4322712 Lysviks församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 1-594
4322713 Lysviks församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 1-607
4322714 Lysviks församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 1-676. Med förteckning över dövstumma, sinnessjuka, idioter. Häri även längd över nattvardsungdom 1892-1895
4322583 Mangskogs församling A I:1, 1760-1763 A I Husförhörslängder 1, 1760-1763 Häri även kommunionlängd samma år.
4322583 Mangskogs församling A I:2, 1764-1768 A I Husförhörslängder 2, 1764-1768 Häri även kommunionlängd samma år.
4322583 Mangskogs församling A I:3, 1769-1774 A I Husförhörslängder 3, 1769-1774 Häri även kommunionlängd samma år samt flyttningsstatistiska uppgifter 1771-1775.
4322583 Mangskogs församling A I:4, 1775-1781 A I Husförhörslängder 4, 1775-1781 Häri även kommunionlängd samma år.
4322583 Mangskogs församling A I:5, 1782-1786 A I Husförhörslängder 5, 1782-1786 Häri även kommunionlängd samma år.
4322583 Mangskogs församling A I:6, 1786-1789 A I Husförhörslängder 6, 1786-1789 Häri även kommunionlängd samma år.. Volymen defekt.
4322583 Mangskogs församling A I:7, 1790-1795 A I Husförhörslängder 7, 1790-1795 Häri även kommunionlängd samma år.
4322584 Mangskogs församling A I:8, 1795-1799 A I Husförhörslängder 8, 1795-1799 Häri även konfirmationsbok 1796-1800.
4322584 Mangskogs församling A I:9, 1800-1805 A I Husförhörslängder 9, 1800-1805 Häri även konfirmationsbok 1800-1804.
4322584 Mangskogs församling A I:10, 1805-1810 A I Husförhörslängder 10, 1805-1810 Häri även konfirmationsbok 1805-1809.
4322584 Mangskogs församling A I:11, 1810-1814 A I Husförhörslängder 11, 1810-1814 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322584 Mangskogs församling A I:12, 1815-1819 A I Husförhörslängder 12, 1815-1819 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322585 Mangskogs församling A I:13, 1820-1825 A I Husförhörslängder 13, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1820-1824.
4322585 Mangskogs församling A I:14, 1825-1831 A I Husförhörslängder 14, 1825-1831 Häri även konfirmationsbok 1825, 1827, 1830.
4322585 Mangskogs församling A I:15, 1830-1837 A I Husförhörslängder 15, 1830-1837 Häri även konfirmationsbok 1831, 1832, 1835.
4322585 Mangskogs församling A I:16, 1837-1841 A I Husförhörslängder 16, 1837-1841 Häri även konfirmationsbok 1838-1840.
4322586 Mangskogs församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok samma år.
4322586 Mangskogs församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Med förteckning över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok samma år.
4322586 Mangskogs församling B:1, 1839-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1839-1860 In- och utflyttning.
4322587 Mangskogs församling C I:1, 1706-1730 C I Födelse- och dopböcker 1, 1706-1730 Lucka 1709-1711. Häri även vigselbok 1712-1743, död- och begravningsbok 1706-1737, sockenstämmoprotokoll 1710-1726 spridda år, kyrkoräkenskaper 1706-1721, fattigräkenskaper 1715-1721 samt visitationsprotokoll 1721-1739.
4322587 Mangskogs församling C I:2, 1730-1764 C I Födelse- och dopböcker 2, 1730-1764 Häri även vigselbok 1745-1765, död- och begravningsbok 1737-1764, sockenstämmoprotokoll 1744-1757 spridda år, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1726-1760 samt anteckningar om kyrkoreparation med mera 1757. Visitationsprotokollet 1753 omfattar pastoratet.
4322587 Mangskogs församling C I:3, 1765-1835 C I Födelse- och dopböcker 3, 1765-1835
4322587 Mangskogs församling C I:4, 1836-1860 C I Födelse- och dopböcker 4, 1836-1860
4322587 Mangskogs församling E I:1, 1765-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1765-1855 Häri även död- och begravningsbok 1765-1810.
4322587 Mangskogs församling E I:2, 1855-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1860
4322587 Mangskogs församling F I:1, 1810-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1810-1860
4322587 Mangskogs församling L I:1, 1706-1786 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1706-1786 Med register. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4322587 Mangskogs församling L I:2, 1721-1754 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1754 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1726 25/10.
4322587 Mangskogs församling L I:3, 1777-1803 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1803 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. och kollekträkenskaper 1789-1802.
4322587 Mangskogs församling L I:4, 1786-1835 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1786-1835 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
4322715 Mangskogs församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 Med uppgift om antalet ovaccinerade 1854 samt förteckning å gode män vid skiftesförrättning 1854. Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4322715 Mangskogs församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 Med folkmängdsuppgift 1855-1860. Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4322716 Mangskogs församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322717 Mangskogs församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322717 Mangskogs församling A I:23, 1871-1880 A I Husförhörslängder 23, 1871-1880 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322718 Mangskogs församling A I:24, 1881-1890 A I Husförhörslängder 24, 1881-1890 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322642 Millesviks församling A I:1, 1700-1717 A I Husförhörslängder 1, 1700-1717 7 häften i bunt. Häri även visitationshandling 1714 7/6.
4322642 Millesviks församling A I:2, 1751-1765 A I Husförhörslängder 2, 1751-1765 Med ortreg.
4322642 Millesviks församling A I:3, 1786-1795 A I Husförhörslängder 3, 1786-1795
4322642 Millesviks församling A I:4, 1800-1805 A I Husförhörslängder 4, 1800-1805 Med ortreg.
4322642 Millesviks församling A I:5, 1805-1810 A I Husförhörslängder 5, 1805-1810 Med ortreg samt förteckning över fattighjon 1814 och husförhörs-
rotar 1805.
4322642 Millesviks församling A I:6, 1810-1814 A I Husförhörslängder 6, 1810-1814 "Med ortreg. samt förteckning över ""oäkta barnaföderskor"" 1810-1811, anteckning rör. hållna husförhör 1814 och över utflyttat
tjänstfolk 1814."
4322642 Millesviks församling A I:7, 1815-1820 A I Husförhörslängder 7, 1815-1820 Med ortreg. och förteckning över
fattighjon, rotehjon samt soldater u.å. Häri även in- och utflyttningslängd 1818-1819.
4322642 Millesviks församling A I:8, 1820-1824 A I Husförhörslängder 8, 1820-1824 Med ortreg. och förteckning över
beredningskommitténs ledamöter 1821.
4322642 Millesviks församling A I:9, 1824-1830 A I Husförhörslängder 9, 1824-1830 Med ortreg.
4322642 Millesviks församling A I:10, 1830-1835 A I Husförhörslängder 10, 1830-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1833 och 1835.
4322643 Millesviks församling A I:11, 1836-1841 A I Husförhörslängder 11, 1836-1841 Med ortreg.
4322643 Millesviks församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1844-1845.
4322643 Millesviks församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1847.
4322643 Millesviks församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Med ortreg.
4322643 Millesviks församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 Med ortreg.
4322643 Millesviks församling B:1, 1823-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1861 Häri även in- och utflyttningslängd 1823-1826 för Botilsäters, Ölseruds och Eskilsäters församlingar.
4322644 Millesviks församling C I:1, 1688-1721 C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1721 Häri även in- och utflyttningslängd 1700-1721, lysnings- och vigselbok 1688-1722, död- och begravningsbok 1688-1722, sockenstämmoprotokoll 1685-1698, kyrkoräkenskaper 1685-1705, vinsädeskassan 1691-1695, inventarieförteckningar 1650-1717, bänkrumsdelning 1685 och series pastorum 1649-1792.
4322644 Millesviks församling C I:2, 1721-1781 C I Födelse- och dopböcker 2, 1721-1781 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1721-1782.
4322644 Millesviks församling C I:3, 1782-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1782-1861 Häri även lysnings- och vigselbok
1782-1860 och död- och begravningsbok 1782.
4322644 Millesviks församling F I:1, 1783-1827 F I Död- och begravningsböcker 1, 1783-1827
4322644 Millesviks församling F I:2, 1828-1862 F I Död- och begravningsböcker 2, 1828-1862
4322644 Millesviks församling L I aa:1, 1691-1736 L I aa Räkenskaper för kyrka 1, 1691-1736 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1703-1736, kollekträkenskaper 1703-1736, vinsädeskassan 1691-1736 och inventarieförteckningar 1695-1722. Mikrofilmad.
4322644 Millesviks församling L I aa:2, 1737-1795 L I aa Räkenskaper för kyrka 2, 1737-1795 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1737-1787, vinkassan 1737-1759 samt visitationsprotokoll omf. past.
1739-1757. Mikrofilmad.
4322827 Millesviks församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322827 Millesviks församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322827 Millesviks församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322827 Millesviks församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322828 Millesviks församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322828 Millesviks församling A I:21, 1886-1890 A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Häri även förteckn. över nattvardsungdom s.å.
4322828 Millesviks församling A I:22, 1891-1895 A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Häri även förteckn. över nattvardsungdom 1891-1894.
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:1, 1733-1738 A I Husförhörslängder 1, 1733-1738
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:2, 1751-1760 A I Husförhörslängder 2, 1751-1760
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:3, 1759-1767 A I Husförhörslängder 3, 1759-1767
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:4, 1768-1774 A I Husförhörslängder 4, 1768-1774
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:5, 1774-1780 A I Husförhörslängder 5, 1774-1780
4322636 Nedre Ulleruds församling A I:6, 1781-1791 A I Husförhörslängder 6, 1781-1791
4322637 Nedre Ulleruds församling A I:7, 1791-1801 A I Husförhörslängder 7, 1791-1801 Häri även konfirmationsbok 1799-1801
4322637 Nedre Ulleruds församling A I:8, 1802-1806 A I Husförhörslängder 8, 1802-1806 Häri även konfirmationsbok 1803-1807
4322637 Nedre Ulleruds församling A I:9, 1807-1812 A I Husförhörslängder 9, 1807-1812 Häri även konfirmationsbok 1811
4322637 Nedre Ulleruds församling A I:10, 1812-1818 A I Husförhörslängder 10, 1812-1818
4322638 Nedre Ulleruds församling A I:11, 1818-1824 A I Husförhörslängder 11, 1818-1824
4322638 Nedre Ulleruds församling A I:12, 1825-1836 A I Husförhörslängder 12, 1825-1836
4322638 Nedre Ulleruds församling A I:13, 1836-1846 A I Husförhörslängder 13, 1836-1846
4322639 Nedre Ulleruds församling A I:14, 1846-1855 A I Husförhörslängder 14, 1846-1855
4322639 Nedre Ulleruds församling A I:15, 1855-1860 A I Husförhörslängder 15, 1855-1860 Häri även konfirmationsbok samma år
4322639 Nedre Ulleruds församling B:1, 1822-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1860
4322640 Nedre Ulleruds församling C:1, 1677-1694 C Födelse- och dopböcker 1, 1677-1694 Häri även vigselbok 1671-1721 och död- och begravningsbok 1677-1718
4322640 Nedre Ulleruds församling C:2, 1694-1718 C Födelse- och dopböcker 2, 1694-1718
4322640 Nedre Ulleruds församling C:3, 1719-1757 C Födelse- och dopböcker 3, 1719-1757
4322640 Nedre Ulleruds församling C:4, 1758-1805 C Födelse- och dopböcker 4, 1758-1805
4322640 Nedre Ulleruds församling C:6, 1806-1849 C Födelse- och dopböcker 6, 1806-1849
4322640 Nedre Ulleruds församling C:7, 1849-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1849-1860
4322641 Nedre Ulleruds församling E I:1, 1723-1818 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1723-1818 Volymsignum E: 1. Häri även död- och begravningsbok 1723-1794
4322641 Nedre Ulleruds församling E I:2, 1799-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1799-1861 Volymsignum E: 2
4322641 Nedre Ulleruds församling L I a:1, 1718-1758 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1718-1758 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1718-1725 och vinsädesräkenskaper 1718-1770. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4322641 Nedre Ulleruds församling L I a:3, 1759-1831 L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1759-1831 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad. Märkt L I: 3.
4322653 Nedre Ulleruds församling K I:1, 1719-1810 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1719-1810 Protokoll. Häri även utflyttningslängd 1770-1778, konfirmationsbok 1779 samt inventarie- och arkivförteckningar 1719-1802. Mikrofilmad.
4322653 Nedre Ulleruds församling L I a:2, 1727-1786 L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1727-1786 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1727-1786 och lasarettsräkenskaper 1755-1778. Mikrofilmad. Märkt L I: 2.
4322653 Nedre Ulleruds församling L I a:5, 1787-1836 L I a Räkenskaper för kyrkan 5, 1787-1836 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad. Märkt L I: 5.
4322653 Nedre Ulleruds församling L I a:6, 1806-1860 L I a Räkenskaper för kyrkan 6, 1806-1860 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1806-1860, vinsädesräkenskaper 1812-1860 och ljusräkenskaper 1840-1860. Mikrofilmad. Märkt L I: 6.
4322654 Nedre Ulleruds församling A I:16, 1861-1865 A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 1-519. Häri även konfirmationsbok samma år
4322655 Nedre Ulleruds församling A I:17, 1866-1870 A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 1-614. Häri även konfirmationsbok 1867-1870
4322656 Nedre Ulleruds församling A I:18, 1871-1875 A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 1-581. Häri även konfirmationsbok 1872-1875
4322657 Nedre Ulleruds församling A I:19, 1876-1880 A I Husförhörslängder 19, 1876-1880 1-578. Häri även konfirmationsbok 1877
4322658 Nedre Ulleruds församling A I:20, 1881-1885 A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 1-573. Häri även konfirmationsbok 1885
4322659 Nedre Ulleruds församling A I:21, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21, 1886-1895 1-491
4322645 Nordmarks församling A I:1, 1733-1744 A I Husförhörslängder 1, 1733-1744
4322645 Nordmarks församling A I:2, 1746-1749 A I Husförhörslängder 2, 1746-1749
4322645 Nordmarks församling A I:3, 1750-1754 A I Husförhörslängder 3, 1750-1754
4322645 Nordmarks församling A I:4, 1755-1759 A I Husförhörslängder 4, 1755-1759
4322645 Nordmarks församling A I:5, 1760-1766 A I Husförhörslängder 5, 1760-1766
4322645 Nordmarks församling A I:6, 1767-1775 A I Husförhörslängder 6, 1767-1775
4322645 Nordmarks församling A I:7a, 1776-1782 A I Husförhörslängder 7a, 1776-1782 Del I.
4322645 Nordmarks församling A I:7b, 1776-1782 A I Husförhörslängder 7b, 1776-1782 Del II.
4322645 Nordmarks församling A I:8, 1782-1791 A I Husförhörslängder 8, 1782-1791
4322646 Nordmarks församling A I:9, 1792-1797 A I Husförhörslängder 9, 1792-1797
4322646 Nordmarks församling A I:10, 1798-1806 A I Husförhörslängder 10, 1798-1806
4322646 Nordmarks församling A I:11, 1807-1812 A I Husförhörslängder 11, 1807-1812
4322646 Nordmarks församling A I:12, 1812-1816 A I Husförhörslängder 12, 1812-1816
4322646 Nordmarks församling A I:13, 1816-1821 A I Husförhörslängder 13, 1816-1821
4322646 Nordmarks församling A I:14, 1821-1826 A I Husförhörslängder 14, 1821-1826
4322647 Nordmarks församling A I:15, 1826-1830 A I Husförhörslängder 15, 1826-1830
4322647 Nordmarks församling A I:16, 1831-1835 A I Husförhörslängder 16, 1831-1835
4322647 Nordmarks församling A I:17, 1836-1840 A I Husförhörslängder 17, 1836-1840
4322648 Nordmarks församling A I:18, 1841-1845 A I Husförhörslängder 18, 1841-1845
4322648 Nordmarks församling A I:19, 1846-1850 A I Husförhörslängder 19, 1846-1850
4322649 Nordmarks församling B:1, 1802-1816 B In- och utflyttningslängder 1, 1802-1816 Häri även konfirmationsbok 1801-1856 samt längd över utfärdade lysningssedlar 1804-1807.
4322649 Nordmarks församling B:2, 1817-1826 B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1826
4322649 Nordmarks församling B:3, 1827-1850 B In- och utflyttningslängder 3, 1827-1850
4322649 Nordmarks församling C:1, 1731-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1731-1737 Häri även lysnings- och vigselbok 1731-1774 samt död- och begravningsbok 1731-1774.
4322649 Nordmarks församling C:2, 1731-1776 C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1776 Med sockenstämmoprotokoll 1737-1743 samt valhandling 1738.
4322649 Nordmarks församling C:3, 1776-1818 C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1818
4322649 Nordmarks församling C:4, 1819-1838 C Födelse- och dopböcker 4, 1819-1838
4322649 Nordmarks församling C:5, 1839-1855 C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1855
4322650 Nordmarks församling E I:1, 1775-1831 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1831 Häri även död- och begravningsbok samma år.
4322650 Nordmarks församling E I:2, 1832-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1832-1861
4322650 Nordmarks församling F:1, 1832-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1832-1861
4322650 Nordmarks församling H II:1, 1790-1858 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1790-1858 Finnes 1790-1820, 1858. Kartong. Inflyttningsattester. En attest 1858.
4322650 Nordmarks församling L I:1, 1728-1785 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1728-1785 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år samt inventarieförteckning 1745. Mikrofilmad.
4322650 Nordmarks församling L I:2, 1743-1759 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1743-1759 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4322650 Nordmarks församling L I:3, 1759-1777 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1759-1777 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4322650 Nordmarks församling L I:4, 1781-1824 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1781-1824 Specialräkenskaper. Häri även fattig- och lasarettsräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4322694 Nordmarks församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855
4322694 Nordmarks församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 Med anteckningar om första klassen av beväringsmanskap 1851-1856.
4322695 Nordmarks församling A I:22, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22, 1856-1860
4322695 Nordmarks församling A I:23, 1856-1860 A I Husförhörslängder 23, 1856-1860 Med anteckningar om första klassen av beväringsmanskap 1856-1860.
4322696 Nordmarks församling A I:24, 1861-1865 A I Husförhörslängder 24, 1861-1865
4322696 Nordmarks församling A I:25, 1861-1865 A I Husförhörslängder 25, 1861-1865
4322697 Nordmarks församling A I:26, 1866-1870 A I Husförhörslängder 26, 1866-1870
4322697 Nordmarks församling A I:27, 1866-1870 A I Husförhörslängder 27, 1866-1870
4322698 Nordmarks församling A I:28, 1871-1875 A I Husförhörslängder 28, 1871-1875
4322698 Nordmarks församling A I:29, 1871-1875 A I Husförhörslängder 29, 1871-1875
4322699 Nordmarks församling A I:30, 1876-1880 A I Husförhörslängder 30, 1876-1880
4322699 Nordmarks församling A I:31, 1876-1880 A I Husförhörslängder 31, 1876-1880
4322700 Nordmarks församling A I:32, 1881-1885 A I Husförhörslängder 32, 1881-1885 Med längd över lösdrivare.
4322700 Nordmarks församling A I:33, 1881-1885 A I Husförhörslängder 33, 1881-1885 Med längd över lösdrivare.
4322701 Nordmarks församling A I:34, 1886-1890 A I Husförhörslängder 34, 1886-1890 Med register över ägarna av i korgar indelad jord. Med anteckningar ang. folkmängden.
4322701 Nordmarks församling A I:35, 1886-1890 A I Husförhörslängder 35, 1886-1890 Med register över gruvbrytare eller nummerägare.
4322702 Nordmarks församling A I:36, 1891-1895 A I Husförhörslängder 36, 1891-1895 Med personer tillhörande annat samfund, uppgifter angående folkmängden, register över ägarna av i korgar indelad jord.
4322702 Nordmarks församling A I:37, 1891-1895 A I Husförhörslängder 37, 1891-1895 Med register över ägarna av i korgar indelad jord.
4322707 Nordmarks församling B:4, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 4, 1851-1860
4322707 Nordmarks församling C:6, 1856-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1856-1860 Med förteckning över döpta barn från andra församlingar samma år.
4322588 Norra Finnskoga församling A I:1, 1837-1844 A I Husförhörslängder 1, 1837-1844
4322588 Norra Finnskoga församling A I:2, 1845-1850 A I Husförhörslängder 2, 1845-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4322588 Norra Finnskoga församling A I:3, 1851-1856 A I Husförhörslängder 3, 1851-1856
4322588 Norra Finnskoga församling A I:4, 1857-1860 A I Husförhörslängder 4, 1857-1860 Häri även längd över nattvardsgäster 1857.
4322588 Norra Finnskoga församling C I:2, 1841-1874 C I Födelse- och dopböcker 2, 1841-1874 Kladd. Lucka 1851-1865. Häri även utflyttningslängd 1846-1849, död- och begravningsbok 1842-1850 samt kyrkojournal 1846-1849.
4322588 Norra Finnskoga församling C I:3, 1857-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1857-1861 Band i ficka. Finnes 1857-12-16 - 1861-02-16. Häri även kommunionlängd 1873-1885.
4322690 Norra Finnskoga församling A I:5, 1861-1866 A I Husförhörslängder 5, 1861-1866 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1861-1865.
4322690 Norra Finnskoga församling A I:6, 1867-1871 A I Husförhörslängder 6, 1867-1871 Häri även konfirmationsbok 1866-1870.
4322691 Norra Finnskoga församling A I:7, 1872-1876 A I Husförhörslängder 7, 1872-1876 Häri även konfirmationsbok 1871-1875.
4322691 Norra Finnskoga församling A I:8, 1877-1880 A I Husförhörslängder 8, 1877-1880 Häri även konfirmationsbok 1876-1880.
4322692 Norra Finnskoga församling A I:9, 1881-1885 A I Husförhörslängder 9, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322692 Norra Finnskoga församling A I:10, 1886-1890 A I Husförhörslängder 10, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samma år.
4322693 Norra Finnskoga församling A I:11, 1891-1895 A I Husförhörslängder 11, 1891-1895
4306300 Norra Ny församling C:1, 1686-1699 C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1699 Häri även vigselbok 1688-1746, lucka 1742, död- och begravnings-
bok 1687-1738, kyrkoräkenskaper 1686-1762, fattigräkenskaper 1715-1744 samt inventarieför-
teckningar 1686, 1745.
4306300 Norra Ny församling C:2, 1702-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1749
4306300 Norra Ny församling C:3, 1750-1772 C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1772
4306300 Norra Ny församling C:4, 1773-1825 C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1825 Lucka 1775-1778.
4306300 Norra Ny församling C:5, 1825-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1825-1860
4306300 Norra Ny församling E:1, 1790-1811 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1790-1811
4306300 Norra Ny församling E:3, 1823-1850 E Lysnings- och vigselböcker 3, 1823-1850 Lucka 1833-1840.
4306300 Norra Ny församling E:4, 1844-1861 E Lysnings- och vigselböcker 4, 1844-1861 Häri även lysningsbok för Dalby 1851-1861, Södra Finnskoga 1850-1861 samt Norra Finnskoga 1850-1860.
4306300 Norra Ny församling F:1, 1765-1838 F Död- och begravningsböcker 1, 1765-1838
4306300 Norra Ny församling F:2, 1844-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1844-1860
4322604 Norra Ny församling A I:1, 1745-1750 A I Husförhörslängder 1, 1745-1750
4322604 Norra Ny församling A I:2, 1750-1755 A I Husförhörslängder 2, 1750-1755
4322604 Norra Ny församling A I:3, 1756-1765 A I Husförhörslängder 3, 1756-1765
4322604 Norra Ny församling A I:4, 1765-1772 A I Husförhörslängder 4, 1765-1772 Häri även konfirmationsbok 1771.
4322604 Norra Ny församling A I:5, 1773-1779 A I Husförhörslängder 5, 1773-1779
4322604 Norra Ny församling A I:6, 1780-1789 A I Husförhörslängder 6, 1780-1789
4322604 Norra Ny församling A I:7, 1790-1795 A I Husförhörslängder 7, 1790-1795
4322605 Norra Ny församling A I:8, 1795-1800 A I Husförhörslängder 8, 1795-1800
4322605 Norra Ny församling A I:9, 1800-1805 A I Husförhörslängder 9, 1800-1805
4322605 Norra Ny församling A I:10, 1805-1812 A I Husförhörslängder 10, 1805-1812
4322605 Norra Ny församling A I:11, 1812-1820 A I Husförhörslängder 11, 1812-1820
4322605 Norra Ny församling A I:12, 1820-1825 A I Husförhörslängder 12, 1820-1825
4322605 Norra Ny församling A I:13, 1825-1829 A I Husförhörslängder 13, 1825-1829
4322606 Norra Ny församling A I:14, 1833-1837 A I Husförhörslängder 14, 1833-1837
4322606 Norra Ny församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840
4322606 Norra Ny församling A I:16, 1841-1848 A I Husförhörslängder 16, 1841-1848
4322606 Norra Ny församling A I:17, 1848-1852 A I Husförhörslängder 17, 1848-1852 Omfattar Finnmarken.
4322607 Norra Ny församling A I:18, 1848-1853 A I Husförhörslängder 18, 1848-1853
4322607 Norra Ny församling A I:19, 1853-1860 A I Husförhörslängder 19, 1853-1860
4322607 Norra Ny församling B:1, 1838-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1861
4322608 Norra Ny församling L I:1, 1687-1699 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1699 Specialräkenskaper. Mikrofilmad. Märkt L Ia: 1.
4322608 Norra Ny församling L I:3, 1758-1818 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1818 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad. Märkt L Ia: 3.
4322608 Norra Ny församling L I:4, 1759-1787 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1759-1787 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Märkt L Ia: 4.
4322608 Norra Ny församling L I:6, 1787-1821 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1787-1821 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Märkt L Ia: 6.
4322660 Norra Ny församling A I:20, 1853-1861 A I Husförhörslängder 20, 1853-1861 Omfattar Finnbygden.
4322660 Norra Ny församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865
4322661 Norra Ny församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Omfattar Svenskbygden.
4322661 Norra Ny församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Omfattar Finnmarken.
4322662 Norra Ny församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Häri även redogörelser för folkmängden 1870-1875.
4322663 Norra Ny församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Häri även folkmängdsuppgifter 1876-1879 samt bok över obefintliga 1876-1880.
4322687 Norra Ny församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Häri även redogörelser för folkmängden 1880-1885 samt bok över obefintliga 1881-1885.
4322688 Norra Ny församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Häri även folkmängdsuppgifter 1886-1894 samt bok över obefintliga 1886-1890.
4322689 Norra Ny församling A I:28, 1891-1895 A I Husförhörslängder 28, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga samma år.
4322626 Norra Råda församling A I:1, 1783-1792 A I Husförhörslängder 1, 1783-1792 Häri även Sunnemo samma år.
4322626 Norra Råda församling A I:2, 1793-1800 A I Husförhörslängder 2, 1793-1800
4322626 Norra Råda församling A I:3, 1801-1806 A I Husförhörslängder 3, 1801-1806
4322626 Norra Råda församling A I:4, 1807-1810 A I Husförhörslängder 4, 1807-1810
4322627 Norra Råda församling A I:5a, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5a, 1811-1815 Längden omfattar västra sidan om älven förutom Rådatorpen.
4322627 Norra Råda församling A I:5b, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5b, 1811-1815 Längden omfattar östra sidan om älven samt Rådatorpen på västra sidan.
4322627 Norra Råda församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820
4322627 Norra Råda församling A I:7, 1821-1825 A I Husförhörslängder 7, 1821-1825 Häri även statistiska uppgifter rörande befolkningen samma år.
4322628 Norra Råda församling A I:8, 1825-1829 A I Husförhörslängder 8, 1825-1829
4322628 Norra Råda församling A I:9, 1830-1835 A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Häri även anteckningar om stamboksmedel.
4322629 Norra Råda församling A I:10a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10a, 1836-1840 Del I.
4322629 Norra Råda församling A I:10b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10b, 1836-1840 Del. II.
4322629 Norra Råda församling A I:11a, 1841-1848 A I Husförhörslängder 11a, 1841-1848 Del I.
4322629 Norra Råda församling A I:11b, 1841-1848 A I Husförhörslängder 11b, 1841-1848 Del II.
4322630 Norra Råda församling A I:12a, 1848-1850 A I Husförhörslängder 12a, 1848-1850 Del I.
4322630 Norra Råda församling A I:12b, 1848-1850 A I Husförhörslängder 12b, 1848-1850 Del II.
4322631 Norra Råda församling A I:13a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13a, 1851-1855 Del I.
4322631 Norra Råda församling A I:13b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13b, 1851-1855 Del II.
4322632 Norra Råda församling A I:14a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14a, 1856-1860 Del I.
4322632 Norra Råda församling A I:14b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14b, 1856-1860 Del II.
4322632 Norra Råda församling B:1, 1818-1842 B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1842
4322633 Norra Råda församling C:1, 1725-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1725-1769
4322633 Norra Råda församling C:2, 1770-1796 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1796
4322633 Norra Råda församling C:3, 1796-1820 C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1820
4322633 Norra Råda församling C:4, 1821-1855 C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1855
4322633 Norra Råda församling C:6, 1856-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1856-1860
4322634 Norra Råda församling E I:1, 1730-1792 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1730-1792 Lucka 1789-1790. Häri även död- och begravningsbok 1726-1799.
4322634 Norra Råda församling E I:2, 1793-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1793-1830
4322634 Norra Råda församling E I:3, 1831-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1831-1860
4322634 Norra Råda församling F:1, 1799-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1799-1861
4322634 Norra Råda församling L I:1, 1673-1863 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1673-1863 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattig- och vinräkenskaper samma år samt
inventarieförteckningar 1699 och 1745. Mikrofilmad.
4323277 Norra Råda församling A I:15a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15a, 1861-1865 Del I.
4323278 Norra Råda församling A I:15b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15b, 1861-1865 Del II.
4323279 Norra Råda församling A I:16a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16a, 1866-1870 Del I.
4323280 Norra Råda församling A I:16b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16b, 1866-1870 Del II.
4323281 Norra Råda församling A I:17a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17a, 1871-1875 Del I.
4323282 Norra Råda församling A I:17b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17b, 1871-1875 Del II.
4323283 Norra Råda församling A I:18a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18a, 1876-1880 Del I.
4323284 Norra Råda församling A I:18b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18b, 1876-1880 Del II.
4323285 Norra Råda församling A I:19a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19a, 1881-1885 Del I. Häri även längd över obefintliga.
4323286 Norra Råda församling A I:19b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19b, 1881-1885 Del II.
4323287 Norra Råda församling A I:20a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20a, 1886-1890 Del. I. Häri även längd över obefintliga.
4323288 Norra Råda församling A I:20b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20b, 1886-1890 Del II.
4323289 Norra Råda församling A I:21a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21a, 1891-1895 Del I. Häri även längd över obefintliga.
4323290 Norra Råda församling A I:21b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21b, 1891-1895 Del II.
4322599 Nors församling A I:1, 1781-1790 A I Husförhörslängder 1, 1781-1790
4322599 Nors församling A I:2, 1791-1798 A I Husförhörslängder 2, 1791-1798
4322599 Nors församling A I:3, 1799-1805 A I Husförhörslängder 3, 1799-1805
4322599 Nors församling A I:4, 1804-1810 A I Husförhörslängder 4, 1804-1810
4322599 Nors församling A I:5, 1811-1815 A I Husförhörslängder 5, 1811-1815 Med förteckning över lösdrivare. Häri även kommunionlängd 1815
4322600 Nors församling A I:6, 1816-1820 A I Husförhörslängder 6, 1816-1820 Med anteckning om nattvardsgång 1819-1820
4322600 Nors församling A I:7, 1820-1825 A I Husförhörslängder 7, 1820-1825 Med anteckning om nattvardsgång m.m. 1823-1824
4322600 Nors församling A I:8, 1825-1830 A I Husförhörslängder 8, 1825-1830 Med anteckning om nattvardsgång 1826-1829
4322601 Nors församling A I:9, 1830-1835 A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Med förteckning över gratialister, över barn som åtnjuta uppfostringshjälp av Kungl. Serafimerordensgillet samt över vissa ståndspersoners nattvardsgång 1831-1835
4322601 Nors församling A I:10, 1835-1841 A I Husförhörslängder 10, 1835-1841 Med förteckningar över rotarna, över gratialister och över barn som åtnjuta uppfostringshjälp av Kungl. Serafimer-
ordensgillet
4322602 Nors församling A I:11, 1841-1845 A I Husförhörslängder 11, 1841-1845
4322602 Nors församling A I:12, 1846-1850 A I Husförhörslängder 12, 1846-1850
4322603 Nors församling B:1, 1805-1831 B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1831 In- och utflyttning
4322603 Nors församling B:2, 1832-1860 B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1860 In- och utflyttning
4322603 Nors församling C :1, 1779-1822 C
Födelse- och dopböcker
1, 1779-1822 Häri även lysnings- och vigselbok 1779-1816 samt död- och begravningsbok 1779-1860
4322603 Nors församling C :2, 1823-1860 C
Födelse- och dopböcker
2, 1823-1860
4322603 Nors församling E I:1, 1817-1852 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1817-1852 Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet 1837-1852
4322651 Nors församling A I:13, 1851-1855 A I Husförhörslängder 13, 1851-1855 Sid. I-IX, fol. 1-435
4322651 Nors församling A I:14, 1856-1860 A I Husförhörslängder 14, 1856-1860 Sid. I-VI, fol. 1-429. Häri även förteckning över nattvardsbarn 1860
4322652 Nors församling E I:2, 1853-1873 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1873 Omfattar även Grums 1853-1869, Segerstad 1853-1868, Ed 1853-1868 och Borgvik 1853-1869 (febr)
4322652 Nors församling H II:1, 1798-1814 H II Bilagor till flyttningslängder: flyttningsattester 1, 1798-1814
4322719 Nors församling A I:15, 1861-1865 A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Längd över avvikna personer
4322720 Nors församling A I:16, 1866-1870 A I Husförhörslängder 16, 1866-1870
4322721 Nors församling A I:17, 1871-1875 A I Husförhörslängder 17, 1871-1875 Längd över avvikna personer sid. 557-558. Längd över personer som sökt inträde vid Metodistkyrkan sid. 564. Längd över dövstumma sid. 565. Längd över smed och smedänkor som åtnjuta pension sid. 565
4322722 Nors församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Förteckning över avvikna personer sid. 528-529. Längd över personer som sökt inträde till Metodist-samfundet samt Episkopalkyrkan. Förteckning över döstumma, idioter samt barn som hava understöd av Serafimer Ordensgillet
4322723 Nors församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 Förteckning över avvikna vilkas vistelseort icke är känd sid. 538. Förteckning över medlemmar av Metodist-
Episkopal församlingen
4322724 Nors församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 Förteckning över lösdrivare sid. 542-550. Förteckning över obefintliga sid. 553. Förteckning över medlemmar av Metodist-Episkopalförsamlingen
4322725 Nors församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 Förteckning över lösdrivare sid. 536-543, förteckning över obefintliga sid. 545-546. Häri även förteckning över nattvards-
ungdom år 1891-1894
4322791 Ny församling A I:1, 1711-1750 A I Husförhörslängder 1, 1711-1750
4322791 Ny församling A I:2, 1772-1778 A I Husförhörslängder 2, 1772-1778
4322791 Ny församling A I:3, 1779-1785 A I Husförhörslängder 3, 1779-1785
4322791 Ny församling A I:4, 1785-1796 A I Husförhörslängder 4, 1785-1796
4322791 Ny församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4322791 Ny församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4322791 Ny församling A I:7, 1810-1814 A I Husförhörslängder 7, 1810-1814
4322791 Ny församling A I:8, 1814-1817 A I Husförhörslängder 8, 1814-1817
4322792 Ny församling A I:9, 1817-1821 A I Husförhörslängder 9, 1817-1821
4322792 Ny församling A I:10, 1821-1826 A I Husförhörslängder 10, 1821-1826 Häri även konfirmationsbok 1822-1826.
4322792 Ny församling A I:11, 1827-1833 A I Husförhörslängder 11, 1827-1833 Häri även konfirmationsbok 1827-1830.
4322792 Ny församling A I:12, 1831-1839 A I Husförhörslängder 12, 1831-1839 Finnes 1831-1835 (1839).
4322792 Ny församling A I:13, 1840-1845 A I Husförhörslängder 13, 1840-1845
4322792 Ny församling A I:14, 1846-1856 A I Husförhörslängder 14, 1846-1856 Häri även konfirmationsbok 1855.
4322792 Ny församling B:1, 1806-1853 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1853
4322793 Ny församling C:1, 1688-1711 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1711 Häri även vigselbok 1688-1710 samt död- och begravningsbok 1688-1711.
4322793 Ny församling C:2, 1712-1728 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1728 Häri även lysnings- och vigselbok 1707-1762 samt död- och begravningsbok 1712-1751.
4322793 Ny församling C:3, 1729-1771 C Födelse- och dopböcker 3, 1729-1771 Häri även vigselbok 1763-1771 samt död- och begravningsbok 1752-1772.
4322793 Ny församling C:4, 1772-1830 C Födelse- och dopböcker 4, 1772-1830 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4322793 Ny församling C:5, 1830-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1861 Häri även in- och utflyttningslängd 1855-1861, lysnings- och vigselbok 1845-1861, död- och begravningsbok 1830-1862 samt avlösningslängd 1830.
4322793 Ny församling L I a:1, 1630-1723 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1630-1723 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även bänkrumsdelning samt vissa anteckningar om kyrkan 1639-1673 och inventarieförteckning 1629. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4322793 Ny församling L I a:3, 1723-1731 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1723-1731 Specialräkenskaper. Mikrofilmad. Märkt L I: 3.
4322793 Ny församling L I a:4, 1730-1772 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1730-1772 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad. Märkt L I: 4.
4322793 Ny församling L I a:5, 1772-1795 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1772-1795 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år samt lasarettsräkenskaper 1778-1783. Mikrofilmad. Märkt L I: 5.
4322793 Ny församling L I a:6, 1795-1832 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 6, 1795-1832 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad. Märkt L I: 6.
4323312 Ny församling A I:15, 1861-1867 A I Husförhörslängder 15, 1861-1867 Häri även konfirmationsbok 1861-1864.
4323312 Ny församling A I:16, 1868-1872 A I Husförhörslängder 16, 1868-1872 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
4323313 Ny församling A I:17, 1873-1880 A I Husförhörslängder 17, 1873-1880 Häri även konfirmationsbok, längd över obefintliga samt redogörelse för folkmängden samma år.
4323313 Ny församling A I:18, 1881-1890 A I Husförhörslängder 18, 1881-1890 Häri även konfirmationsbok, längd över obefintliga samma år samt redogörelse för folkmängden 1881-1887.
4322794 Nyeds församling A I:1a, 1776-1782 A I Husförhörslängder 1a, 1776-1782 Del I.
4322794 Nyeds församling A I:1b, 1776-1782 A I Husförhörslängder 1b, 1776-1782 Del II.
4322794 Nyeds församling A I:2, 1783-1790 A I Husförhörslängder 2, 1783-1790
4322794 Nyeds församling A I:3, 1790-1794 A I Husförhörslängder 3, 1790-1794
4322795 Nyeds församling A I:4, 1795-1799 A I Husförhörslängder 4, 1795-1799
4322795 Nyeds församling A I:5, 1800-1805 A I Husförhörslängder 5, 1800-1805
4322795 Nyeds församling A I:6, 1805-1810 A I Husförhörslängder 6, 1805-1810
4322796 Nyeds församling A I:7, 1811-1815 A I Husförhörslängder 7, 1811-1815 Med förteckningar över beväringsmanskap i Nyed och Älvsbacka 1814, förstärkningsmanskap u.å. samt över lösdrivare 1814.
4322796 Nyeds församling A I:8, 1816-1820 A I Husförhörslängder 8, 1816-1820 Med förteckning över barn som åtnjuta uppfostringshjälp av Kungl. Serafimerordensgillet, beväringslängder för Nyed 1816-1817, 1820 samt anteckning om beväringsmanskap i Älvsbacka u.å.
4322797 Nyeds församling A I:9, 1821-1825 A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Med förteckning över barn som åtnjuta uppfostringshjälp av Kungl. Serafimerordensgillet.
4322797 Nyeds församling A I:10a, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10a, 1826-1830 Med förteckning över barn som åtnjuta uppfostringshjälp av Kungl. Serafimerordensgillet. Häri även statistiska uppgifter rörande befolkningen 1811-1815.
4322797 Nyeds församling A I:10b, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10b, 1826-1830
4322797 Nyeds församling A I:11a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11a, 1831-1835 "Med längd över ""attesterade till arbete"" 1831-1835."
4322797 Nyeds församling A I:11b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 11b, 1831-1835
4322799 Nyeds församling A I:14b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14b, 1846-1850
4322799 Nyeds församling B:1, 1747-1768 B In- och utflyttningslängder 1, 1747-1768
4322799 Nyeds församling B:2, 1822-1851 B In- och utflyttningslängder 2, 1822-1851
4322800 Nyeds församling C:1, 1716-1727 C Födelse- och dopböcker 1, 1716-1727
4322800 Nyeds församling C:2, 1721-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1733 Bunt med dubblettbok 1806-1816. Häri även kommunionlängd 1845-1846.
4322800 Nyeds församling C:3, 1727-1735 C Födelse- och dopböcker 3, 1727-1735
4322800 Nyeds församling C:4, 1738-1761 C Födelse- och dopböcker 4, 1738-1761
4322800 Nyeds församling C:5, 1762-1813 C Födelse- och dopböcker 5, 1762-1813
4322800 Nyeds församling C:6, 1814-1854 C Födelse- och dopböcker 6, 1814-1854
4322800 Nyeds församling B:3, 1852-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1852-1860
4322800 Nyeds församling C:8, 1855-1860 C Födelse- och dopböcker 8, 1855-1860
4322800 Nyeds församling E I:6, 1851-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 6, 1851-1860
4322800 Nyeds församling F:4, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 4, 1850-1860 Bunt.
4322801 Nyeds församling E I:1, 1707-1715 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1707-1715 Finnes 1707-05-12 - 1715. Häri även död- och begravningsbok 1699-1716, kyrkoräkenskaper 1765-1768 samt fattigräkenskaper 1765-1768.
4322801 Nyeds församling E I:2, 1742-1830 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1742-1830 Luckor 1770, 1775, 1796, 1798-1802. Förd som vigselbok från 1763.
4322801 Nyeds församling E I:5, 1830-1844 E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1830-1844
4322801 Nyeds församling F:1, 1716-1740 F Död- och begravningsböcker 1, 1716-1740
4322801 Nyeds församling F:2, 1740-1796 F Död- och begravningsböcker 2, 1740-1796
4322801 Nyeds församling F:3, 1796-1849 F Död- och begravningsböcker 3, 1796-1849
4322801 Nyeds församling H II a:1, 1800-1813 H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1800-1813 Volymsignum H II: 1. Kartong. Inflyttningsattester.
4322802 Nyeds församling H II a:1, 1800-1813 H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1800-1813 Volymsignum H II: 1. Kartong. Inflyttningsattester.
4322802 Nyeds församling H II a:2, 1814-1820 H II a Bilagor till flyttningslängderna 2, 1814-1820 Volymsignum H II: 2. Kartong. Inflyttningsattester.
4322802 Nyeds församling L I:1, 1695-1763 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1695-1763 Huvudräkenskaper. Häri även visitationshandlingar 1712-1822 spridda år samt inventarieförteckning 1735 1/5. Mikrofilmad.
4322802 Nyeds församling L I:6, 1763-1808 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1763-1808 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1805-1808 samt vinsädesräkenskaper 1806-1808.
4323270 Nyeds församling A I:15a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15a, 1851-1855 1-306.
4323270 Nyeds församling A I:15b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15b, 1851-1855 1-321.
4323271 Nyeds församling A I:16a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16a, 1856-1860 1-384.
4323271 Nyeds församling A I:16b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16b, 1856-1860 1-408.
4323291 Nyeds församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865 1-440.
4323292 Nyeds församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 1-472.
4323293 Nyeds församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 1-419.
4323294 Nyeds församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870 1-499.
4323295 Nyeds församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 1-431.
4323296 Nyeds församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 1-481.
4323297 Nyeds församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 1-447.
4323298 Nyeds församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 1-446. Med anteckningar angående folkmängden.
4323299 Nyeds församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 1-435. Med anteckningar angående folkmängden.
4323300 Nyeds församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 449-850.
4323301 Nyeds församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 1-450.
4323302 Nyeds församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 451-900. Med särskild längd över fattiggården i slutet.
4323303 Nyeds församling A I:29, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 1-446. Med anteckningar angående folkmängden 1891.
4323304 Nyeds församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895 447-892. Med särskild längd över fattiggården i slutet.
4448346 Nyskoga församling A I:1, 1880-1890 A I Husförhörslängder 1, 1880-1890 Utdrag ur husförhörslängderna 1880 och 1890 (avskrift efter originalutdragen i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv).
4322820 Ölme församling A I:1, 1747-1750 A I Husförhörslängder 1, 1747-1750
4322820 Ölme församling A I:2, 1751-1756 A I Husförhörslängder 2, 1751-1756
4322820 Ölme församling A I:3, 1757-1762 A I Husförhörslängder 3, 1757-1762
4322820 Ölme församling A I:4, 1762-1767 A I Husförhörslängder 4, 1762-1767
4322820 Ölme församling A I:5, 1767-1771 A I Husförhörslängder 5, 1767-1771
4322821 Ölme församling A I:6a, 1771-1777 A I Husförhörslängder 6a, 1771-1777
4322821 Ölme församling A I:6b, 1771-1777 A I Husförhörslängder 6b, 1771-1777
4322821 Ölme församling A I:7, 1777-1781 A I Husförhörslängder 7, 1777-1781
4322821 Ölme församling A I:8, 1780-1786 A I Husförhörslängder 8, 1780-1786
4322821 Ölme församling A I:9, 1786-1791 A I Husförhörslängder 9, 1786-1791
4322822 Ölme församling A I:10, 1791-1796 A I Husförhörslängder 10, 1791-1796
4322822 Ölme församling A I:11, 1796-1800 A I Husförhörslängder 11, 1796-1800
4322822 Ölme församling A I:12, 1801-1805 A I Husförhörslängder 12, 1801-1805
4322823 Ölme församling A I:13, 1806-1810 A I Husförhörslängder 13, 1806-1810
4322823 Ölme församling A I:14, 1811-1815 A I Husförhörslängder 14, 1811-1815
4322823 Ölme församling A I:15, 1816-1820 A I Husförhörslängder 15, 1816-1820
4322824 Ölme församling A I:16, 1826-1830 A I Husförhörslängder 16, 1826-1830 Med personregister
4322824 Ölme församling A I:17a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 17a, 1831-1835
4322824 Ölme församling A I:17b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 17b, 1831-1835
4322825 Ölme församling A I:18a, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18a, 1836-1840
4322825 Ölme församling A I:18b, 1836-1840 A I Husförhörslängder 18b, 1836-1840
4322825 Ölme församling A I:19, 1841-1845 A I Husförhörslängder 19, 1841-1845
4322826 Ölme församling A I:20, 1846-1850 A I Husförhörslängder 20, 1846-1850
4323265 Ölme församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855
4323266 Ölme församling A I:22, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22, 1856-1860
4323266 Ölme församling B I:1, 1805-1827 B I In- och utflyttningslängder 1, 1805-1827
4323266 Ölme församling B I:2, 1828-1863 B I In- och utflyttningslängder 2, 1828-1863
4323267 Ölme församling C I:1, 1695-1700 C I Födelse- och dopböcker 1, 1695-1700 Häri även konfirmationsbok 1733, 1736, vigselbok 1674-1696, död- och begravningsbok 1674-1700, sockenstämmoprotokoll 1682-1715, fattigräkenskaper 1723-1743, inventarieförteckning 1712, bänkrumslängd 1696-1703 samt kyrkobalkslängd 1720
4323267 Ölme församling C I:2, 1727-1792 C I Födelse- och dopböcker 2, 1727-1792 Dubblett
4323267 Ölme församling C I:3, 1731-1747 C I Födelse- och dopböcker 3, 1731-1747
4323267 Ölme församling C I:4, 1744-1792 C I Födelse- och dopböcker 4, 1744-1792
4323267 Ölme församling C I:6, 1793-1838 C I Födelse- och dopböcker 6, 1793-1838
4323268 Ölme församling C I:7, 1810-1833 C I Födelse- och dopböcker 7, 1810-1833 Gäller norra eller övre delen av församlingen. Häri även anteckningar om vigsel 1828-1831
4323268 Ölme församling C I:8, 1810-1828 C I Födelse- och dopböcker 8, 1810-1828 Gäller södra delen av församlingen. Häri även anteckningar om vigslar 1828
4323268 Ölme församling C I:9, 1829-1838 C I Födelse- och dopböcker 9, 1829-1838 Gäller södra delen av församlingen. Häri även fattigräkenskaper 1847-1871
4323268 Ölme församling C I:10, 1834-1867 C I Födelse- och dopböcker 10, 1834-1867
4323268 Ölme församling C I:11, 1839-1860 C I Födelse- och dopböcker 11, 1839-1860
4323268 Ölme församling E I:1, 1744-1838 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1744-1838 Häri även död- och begravningsbok 1808
4323268 Ölme församling E I:2, 1847-1853 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1853
4323268 Ölme församling F I:1, 1749-1839 F I Död- och begravningsböcker 1, 1749-1839
4323268 Ölme församling F I:2, 1839-1860 F I Död- och begravningsböcker 2, 1839-1860
4323269 Ölme församling L I:1, 1744-1775 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1744-1775 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4323269 Ölme församling L I:2, 1775-1789 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1775-1789 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4323269 Ölme församling L III:1, 1744-1810 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1744-1810 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4323276 Ölme församling H V:4, 1808-1848 H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker
t.o.m. 1967
4, 1808-1848
4323305 Ölme församling A I:23, 1861-1866 A I Husförhörslängder 23, 1861-1866
4323306 Ölme församling A I:24, 1867-1871 A I Husförhörslängder 24, 1867-1871 Häri även längd över lösdrivare
4323307 Ölme församling A I:25, 1871-1876 A I Husförhörslängder 25, 1871-1876 Häri även längd över lösdrivare och anteckningar angående folkmängden
4323308 Ölme församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Häri även anteckningar angående
folkmängden 1880
4323308 Ölme församling A I:27, 1876-1880 A I Husförhörslängder 27, 1876-1880 Häri även längd över lösdrivare
4323309 Ölme församling A I:28, 1881-1885 A I Husförhörslängder 28, 1881-1885
4323309 Ölme församling A I:29, 1881-1885 A I Husförhörslängder 29, 1881-1885 Häri även längd över lösdrivare
4323310 Ölme församling A I:30, 1886-1890 A I Husförhörslängder 30, 1886-1890
4323310 Ölme församling A I:31, 1886-1890 A I Husförhörslängder 31, 1886-1890 Häri även längd över lösdrivare
4323311 Ölme församling A I:32, 1891-1895 A I Husförhörslängder 32, 1891-1895
4323311 Ölme församling A I:33, 1891-1895 A I Husförhörslängder 33, 1891-1895 Häri även längd över lösdrivare
4322817 Ölseruds församling A I:1, 1777-1787 A I Husförhörslängder 1, 1777-1787
4322817 Ölseruds församling A I:2, 1786-1795 A I Husförhörslängder 2, 1786-1795 Med ortreg. Häri även kommunionlängd 1817.
4322817 Ölseruds församling A I:3, 1800-1804 A I Husförhörslängder 3, 1800-1804 Med ortreg. Häri även kommunionlängd 1823.
4322817 Ölseruds församling A I:4, 1805-1810 A I Husförhörslängder 4, 1805-1810 Med ortreg.
4322817 Ölseruds församling A I:5, 1810-1814 A I Husförhörslängder 5, 1810-1814 Med ortreg. Häri även kommunionlängd 1824.
4322817 Ölseruds församling A I:6, 1815-1819 A I Husförhörslängder 6, 1815-1819 Med ortreg.
4322817 Ölseruds församling A I:7, 1820-1825 A I Husförhörslängder 7, 1820-1825 Med ortreg.
4322817 Ölseruds församling A I:8, 1826-1830 A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 Med ortreg.
4322817 Ölseruds församling A I:9, 1830-1835 A I Husförhörslängder 9, 1830-1835 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1831-1834.
4322817 Ölseruds församling A I:10, 1836-1840 A I Husförhörslängder 10, 1836-1840 Med ortreg.
4322818 Ölseruds församling A I:11, 1846-1851 A I Husförhörslängder 11, 1846-1851 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1846.
4322818 Ölseruds församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortreg.
4322818 Ölseruds församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4322818 Ölseruds församling B I:1, 1827-1861 B I In- och utflyttningslängder 1, 1827-1861
4322818 Ölseruds församling D II:1, 1827-1846 D II Kommunionlängder 1, 1827-1846 Topografiskt uppställd.
4322819 Ölseruds församling C I:1, 1754-1805 C I Födelse- och dopböcker 1, 1754-1805 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1754-1807.
4322819 Ölseruds församling C I:2, 1806-1861 C I Födelse- och dopböcker 2, 1806-1861
4322819 Ölseruds församling C I:3, 1823-1834 C I Födelse- och dopböcker 3, 1823-1834 Kladdbok. Häri även död- och begravningsbok 1823-1833 samt kyrkojournal 1817-1843.
4322819 Ölseruds församling E I:1, 1808-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1808-1860 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok 1808-1862.
4322819 Ölseruds församling L I a:1, 1696-1779 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1779 Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1696-1797, vinsädeskassan 1696-1766 och inventarieförteckning u.å. Mikrofilmad.
4322819 Ölseruds församling L I a:2, 1753-1797 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1753-1797 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad.
4323356 Ölseruds församling A I:14, 1861-1865 A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323356 Ölseruds församling A I:15, 1866-1870 A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323356 Ölseruds församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323357 Ölseruds församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323357 Ölseruds församling A I:18, 1881-1885 A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323358 Ölseruds församling A I:19, 1886-1890 A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4323358 Ölseruds församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Häri även förteckning över nattvardsbarn s.å.
4322814 Östervallskogs församling A I:1, 1778-1785 A I Husförhörslängder 1, 1778-1785
4322814 Östervallskogs församling A I:2, 1785-1790 A I Husförhörslängder 2, 1785-1790 Häri även gåvospecial för kyrkan utan år.
4322814 Östervallskogs församling A I:3, 1804-1809 A I Husförhörslängder 3, 1804-1809 Häri även längder över nattvardsungdom 1804-1805.
4322814 Östervallskogs församling A I:4, 1808-1815 A I Husförhörslängder 4, 1808-1815 Häri även längder över nattvardsungdom 1812.
4322814 Östervallskogs församling A I:5, 1815-1821 A I Husförhörslängder 5, 1815-1821
4322815 Östervallskogs församling A I:6, 1821-1825 A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 Häri även längder över nattvardsungdom 1821-1825.
4322815 Östervallskogs församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Häri även längder över inflyttade 1826-1830 samt utflyttade 1826-1829 och över nattvardsungdom 1826-1830.
4322815 Östervallskogs församling A I:8, 1831-1835 A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Häri även längder över in- och utflyttade samt nattvardsungdom samma år, anteckning ang. redovisning av stamboksmedel 1848, anteckning ang. kyrkans invigning 1874 6/7 samt sista gudstjänsten i gamla och första i nya kyrkan ävensom anteckning om nya kyrkogårdens invigning 1877 3/9 samt anteckn. om begånget mord.
4322815 Östervallskogs församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Häri även in- och utflyttning samt nattvardsungdom samma år.
4322815 Östervallskogs församling A I:10, 1841-1845 A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Häri även in- och utflyttningslängd 1841-1845 samt längd över nattvardsungdom samma år.
4322816 Östervallskogs församling A I:11, 1846-1851 A I Husförhörslängder 11, 1846-1851 Med uppgift om rotar. Häri även in- och utflyttningslängd 1846-1850, samt konfirmationsbok 1846-1850.
4322816 Östervallskogs församling C I:1, 1717-1766 C I Födelse- och dopböcker 1, 1717-1766 Häri även lysnings- och vigselbok 1716-1766, begravningsbok 1717-1766, sockenstämmoprotokoll 1717-1739 samt kyrkoräkenskaper (specialräkenskaper 1717-1757).
4322816 Östervallskogs församling C I:2, 1767-1797 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1797 Häri även vigselbok 1767-1797 samt död- och begravningsbok 1767-1797.
4322816 Östervallskogs församling C I:3, 1798-1838 C I Födelse- och dopböcker 3, 1798-1838
4322816 Östervallskogs församling C I:4, 1839-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1839-1859 Häri även inventarieförteckning 1886.
4322816 Östervallskogs församling L I:1, 1755-1827 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1755-1827 Bunt. Spr. år. Gåvospecial (kladdräkenskaper). Häri även sockenstämmoprotokoll 1805-1806, kollekträkenskaper 1822-1825, gåvospecial för fattigkassan 1755-1827 spr. år samt predikantens namn varje söndag, kungörelser m.m. 1755-1827. Mikrofilmad.
4322816 Östervallskogs församling L I:2, 1757-1819 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1819 Huvudräkenskaper samt specialräkenskaper 1757-1795. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1799-1819, kyrkovärden Bryngel Amundssons redovisning 1797-1798 samt klockaren Nils Olssons redovisning s.å. Mikrofilmad.
4323275 Östervallskogs församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Häri även in- och utflyttningslängd och konfirmationslängd samma år.
4323275 Östervallskogs församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister. Häri även in- och utflyttningslängd och konfirmationslängd samma år.
4323354 Östervallskogs församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4323354 Östervallskogs församling A I:15, 1871-1880 A I Husförhörslängder 15, 1871-1880 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4323355 Östervallskogs församling A I:16, 1881-1890 A I Husförhörslängder 16, 1881-1890 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1881-1882.
4323355 Östervallskogs församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga samma år samt summariska folkmängdsuppgifter 1890-1895.
4322803 Östmarks församling A I:1, 1773-1778 A I Husförhörslängder 1, 1773-1778 Med anteckningar till längden, förteckning över personer, som vid 1776 års husförhör blivit tillsagda läsa i sakristian m.m., samt längder över personer, som blivit ålagda innanläsning. Häri även konfirmationsbok 1775-1779 och statistiska uppgifter rörande folkmängden 1775.
4322803 Östmarks församling A I:2, 1779-1787 A I Husförhörslängder 2, 1779-1787 Med anteckningar till längden, protokoll vid husförhör 1779-1785 och anteckningar om längdens förande. Häri även konfirmationsbok 1780-1788.
4322803 Östmarks församling A I:3, 1788-1793 A I Husförhörslängder 3, 1788-1793 Med anteckningar till husförhören 1790-1791, anteckningar rörande utlämnade katekeser och ABC-böcker samt koncept till brev till landshövdingen utan år. Häri även konfirmationsbok 1788-1793.
4322803 Östmarks församling A I:4, 1794-1799 A I Husförhörslängder 4, 1794-1799 "Med anteckningar till husförhören m.m. 1798, protokoll vid avläggande av ""juldagslöfte"" 1798, anteckningar rörande uppsyningsmännens förrättningar 1799 och anteckningar om utlämnade ABC-böcker 1795. Häri även konfirmationsbok 1794-1801."
4322803 Östmarks församling A I:5, 1800-1806 A I Husförhörslängder 5, 1800-1806 Med anteckningar rörande fattighjonsindelning m.m. 1802-1804. Häri även konfirmationsbok 1800-1806.
4322803 Östmarks församling A I:6, 1806-1811 A I Husförhörslängder 6, 1806-1811 Häri även konfirmationsbok 1807-1811.
4322804 Östmarks församling A I:7, 1811-1815 A I Husförhörslängder 7, 1811-1815 Häri även konfirmationsbok 1812-1814.
4322804 Östmarks församling A I:8, 1816-1820 A I Husförhörslängder 8, 1816-1820 Häri även konfirmationsbok 1817-1821.
4322804 Östmarks församling A I:9, 1821-1827 A I Husförhörslängder 9, 1821-1827 Häri även konfirmationsbok 1822-1828.
4322804 Östmarks församling A I:10, 1826-1830 A I Husförhörslängder 10, 1826-1830
4322805 Östmarks församling A I:11, 1830-1835 A I Husförhörslängder 11, 1830-1835
4322805 Östmarks församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Med förteckningar över lösdrivare 1837-1840. Häri även konfirmationsbok 1835-1841.
4322806 Östmarks församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Med förteckningar över lösdrivare och sexmän och uppgift på husförhörslag.
4322807 Östmarks församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850
4322807 Östmarks församling B:1, 1826-1876 B In- och utflyttningslängder 1, 1826-1876 Inflyttningslängd 1826-1860, utflyttningslängd 1826-1876
4322807 Östmarks församling C I:1, 1765-1818 C I Födelse- och dopböcker 1, 1765-1818 Lucka 1766-07-13 - 1767-07-22. Häri även vigselbok 1765-1822 samt dödbok 1765-1811.
4322807 Östmarks församling C I:3, 1821-1860 C I Födelse- och dopböcker 3, 1821-1860 Lucka 1822-10-23 - 1823-01-09. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1821-1860.
4323272 Östmarks församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Med förteckning på lösdrivare inom socknen år 1844.
4323272 Östmarks församling A I:16, 1856-1859 A I Husförhörslängder 16, 1856-1859 Del 1. 1-248. Med ortregister och förteckning utan år på skolrådets och skolstyrelsens ledamöter
4323272 Östmarks församling A I:17, 1856-1859 A I Husförhörslängder 17, 1856-1859 Del II. 249-498.
4323273 Östmarks församling A I:18, 1860-1861 A I Husförhörslängder 18, 1860-1861 Del I. 1-27.
4323273 Östmarks församling A I:19, 1860-1863 A I Husförhörslängder 19, 1860-1863 Del II. 272-520.
4323338 Östmarks församling A I:20, 1861-1866 A I Husförhörslängder 20, 1861-1866 Del I. I-VIII, 443. Med specialregister över dövstumma, förteckning över lösdrivare 1865, samt statistisk uppgift angående Östmarks församling. Häri även konfirmationsbok 1861-1864.
4323339 Östmarks församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Del II. 390-776. Med register över kyrko- och skolrådens ledamöter.
4323340 Östmarks församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Del 1. 1-419.
4323341 Östmarks församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Del II. 420-810. Häri även konfirmationsbok samma år.
4323342 Östmarks församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Del I. 1-212.
4323342 Östmarks församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 Del II. 215-513.
4323343 Östmarks församling A I:26, 1871-1875 A I Husförhörslängder 26, 1871-1875 Del III. 520-700. Häri även kommunionlängd samma år.
4323344 Östmarks församling A I:27, 1876-1880 A I Husförhörslängder 27, 1876-1880 Häri även bok över obefintliga samma år.
4323345 Östmarks församling A I:28, 1881-1885 A I Husförhörslängder 28, 1881-1885
4323346 Östmarks församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890
4323347 Östmarks församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895
4322809 Östra Ämterviks församling A I:1, 1774-1785 A I Husförhörslängder 1, 1774-1785
4322809 Östra Ämterviks församling A I:2, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2, 1800-1805
4322809 Östra Ämterviks församling A I:3, 1805-1810 A I Husförhörslängder 3, 1805-1810
4322809 Östra Ämterviks församling A I:4, 1810-1814 A I Husförhörslängder 4, 1810-1814
4322809 Östra Ämterviks församling A I:5, 1815-1820 A I Husförhörslängder 5, 1815-1820
4322810 Östra Ämterviks församling A I:6, 1821-1826 A I Husförhörslängder 6, 1821-1826
4322810 Östra Ämterviks församling A I:7, 1826-1830 A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Häri även konfirmationsbok 1830
4322810 Östra Ämterviks församling A I:8, 1831-1836 A I Husförhörslängder 8, 1831-1836
4322810 Östra Ämterviks församling A I:9, 1836-1840 A I Husförhörslängder 9, 1836-1840
4322811 Östra Ämterviks församling A I:10, 1841-1846 A I Husförhörslängder 10, 1841-1846
4322811 Östra Ämterviks församling A I:11, 1847-1853 A I Husförhörslängder 11, 1847-1853 Häri även konfirmationsbok 1847-1850
4322811 Östra Ämterviks församling B:1, 1833-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1833-1860
4322812 Östra Ämterviks församling C:1, 1706-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1720 Häri även lysnings- och vigselbok 1717-1722, död- och begravningsbok 1707-1722 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1718, 1739
4322812 Östra Ämterviks församling C:2, 1723-1753 C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1753 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma år
4322812 Östra Ämterviks församling C:3, 1753-1781 C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1781 Häri även lysnings- och vigselbok 1767-1781
4322812 Östra Ämterviks församling C:4, 1781-1817 C Födelse- och dopböcker 4, 1781-1817 Häri även lysnings- och vigselbok 1754-1816 samt död- och begravningsbok 1759-1817
4322812 Östra Ämterviks församling C:5, 1818-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1818-1859 Häri även vigselbok 1818-1861 samt död- och begravningsbok 1818-1860
4322812 Östra Ämterviks församling C:7, 1833-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1833-1860 Dopjournal
4322813 Östra Ämterviks församling L I a:1, 1720-1811 L I a Kyrkokassans räkenskaper 1, 1720-1811 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även vinkassan 1720-1811. Mikrofilmad.
4322813 Östra Ämterviks församling L I a:2, 1781-1795 L I a Kyrkokassans räkenskaper 2, 1781-1795 Inkomstspecial. Mikrofilmad.
4322813 Östra Ämterviks församling L I a:3, 1795-1811 L I a Kyrkokassans räkenskaper 3, 1795-1811 Inkomstspecial. Häri även fattigräkenskaper 1795-1811 och lasarettsräkenskaper 1796-1810. Mikrofilmad.
4323274 Östra Ämterviks församling A I:12, 1854-1861 A I Husförhörslängder 12, 1854-1861 Häri även konfirmationsbok 1854-1860
4323349 Östra Ämterviks församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 1-500
4323350 Östra Ämterviks församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 1-525
4323351 Östra Ämterviks församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 1-621
4323352 Östra Ämterviks församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 1-646
4323353 Östra Ämterviks församling A I:18, 1886-1895 A I Husförhörslängder 18, 1886-1895 1-652
4325152 Östra Fågelviks församling A I:1, 1728-1741 A I Husförhörslängder 1, 1728-1741
4325152 Östra Fågelviks församling A I:2, 1741-1747 A I Husförhörslängder 2, 1741-1747
4325152 Östra Fågelviks församling A I:3, 1751-1760 A I Husförhörslängder 3, 1751-1760
4325152 Östra Fågelviks församling A I:4, 1761-1766 A I Husförhörslängder 4, 1761-1766
4325152 Östra Fågelviks församling A I:5, 1767-1770 A I Husförhörslängder 5, 1767-1770
4325152 Östra Fågelviks församling A I:6, 1770-1773 A I Husförhörslängder 6, 1770-1773
4325152 Östra Fågelviks församling A I:7, 1774-1780 A I Husförhörslängder 7, 1774-1780
4325152 Östra Fågelviks församling A I:8, 1789-1793 A I Husförhörslängder 8, 1789-1793 Häri även nattvardsgäster 1799-10-12
4325153 Östra Fågelviks församling A I:9, 1794-1799 A I Husförhörslängder 9, 1794-1799
4325153 Östra Fågelviks församling A I:10, 1799-1804 A I Husförhörslängder 10, 1799-1804 Häri även in- och utflyttningslängd 1801, 1803 samt nattvardsungdom 1803
4325153 Östra Fågelviks församling A I:11, 1804-1810 A I Husförhörslängder 11, 1804-1810 Häri även in- och utflyttningslängd 1805 samt nattvardsungdom 1804-1810
4325154 Östra Fågelviks församling A I:12, 1810-1815 A I Husförhörslängder 12, 1810-1815 Häri även nattvardsungdom 1811-1815
4325154 Östra Fågelviks församling A I:13, 1815-1820 A I Husförhörslängder 13, 1815-1820 Häri även nattvardsungdom 1816-1819
4325154 Östra Fågelviks församling A I:14, 1820-1825 A I Husförhörslängder 14, 1820-1825 Häri även nattvardsungdom 1820-1824
4325154 Östra Fågelviks församling A I:15, 1825-1830 A I Husförhörslängder 15, 1825-1830 Häri även nattvardsungdom 1828, 1830
4325154 Östra Fågelviks församling A I:16, 1830-1834 A I Husförhörslängder 16, 1830-1834
4325154 Östra Fågelviks församling A I:17, 1835-1840 A I Husförhörslängder 17, 1835-1840
4325155 Östra Fågelviks församling A I:18, 1841-1844 A I Husförhörslängder 18, 1841-1844
4325155 Östra Fågelviks församling A I:19, 1845-1848 A I Husförhörslängder 19, 1845-1848 Häri även förteckning över nattvardsungdom
4325155 Östra Fågelviks församling A I:20, 1848-1850 A I Husförhörslängder 20, 1848-1850 Häri även förteckning över nattvardsungdom
4325155 Östra Fågelviks församling B:1, 1818-1831 B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1831
4325155 Östra Fågelviks församling B:2, 1847-1850 B In- och utflyttningslängder 2, 1847-1850 Häri även flyttningsattester 1844, 1847, dopattest 1847 samt dödsattest 1847
4325156 Östra Fågelviks församling C :1, 1688-1758 C
Födelse- och dopböcker
1, 1688-1758 Häri även vigsel- och dödbok 1688-1851, sockenstämmoprotokoll 1722, visitationsprotokoll 1721-1825 spridda år, inventarie- och arkivförteckningar 1736-1800 (spridda år) samt handlingar rörande Alsters prostvisitation 1758
4325156 Östra Fågelviks församling C :2, 1759-1850 C
Födelse- och dopböcker
2, 1759-1850
4325156 Östra Fågelviks församling H II:1, 1744-1848 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1744-1848 Bunt
4325156 Östra Fågelviks församling L I:1, 1694-1801 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1694-1801 Inb. Häri även inventarieförteckning 1724, 1752. Identisk med L Ia: 1, som ej finns. Mikrofilmad.
4325195 Östra Fågelviks församling A I:21, 1851-1855 A I Husförhörslängder 21, 1851-1855 Med roteregister samt anteckning om husförhör, pensionärer, husvilla och rotehjon
4325195 Östra Fågelviks församling A I:22, 1856-1860 A I Husförhörslängder 22, 1856-1860 Med anteckning om husförhör
4325195 Östra Fågelviks församling B:3, 1851-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1851-1860
4325195 Östra Fågelviks församling C :4, 1851-1860 C
Födelse- och dopböcker
4, 1851-1860 Häri även död- och begravningsbok 1851-1860
4325195 Östra Fågelviks församling D I:1, 1850-1894 D I Konfirmationsböcker 1, 1850-1894 Lucka 1857. Häri även vigselbok 1851-1860
4325196 Östra Fågelviks församling H II:2, 1810-1821 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1810-1821 Bunt
4325280 Östra Fågelviks församling A I:23, 1861-1865 A I Husförhörslängder 23, 1861-1865
4325280 Östra Fågelviks församling A I:24, 1866-1870 A I Husförhörslängder 24, 1866-1870
4325281 Östra Fågelviks församling A I:25, 1871-1875 A I Husförhörslängder 25, 1871-1875 1-280
4325281 Östra Fågelviks församling A I:26, 1876-1880 A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 1-323
4325282 Östra Fågelviks församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 1-278
4325282 Östra Fågelviks församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890 1-285
4325283 Östra Fågelviks församling A I:29, 1891-1895 A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 1-292
4325166 Övre Ulleruds församling A I:1, 1738- A I Husförhörslängder 1, 1738-
4325166 Övre Ulleruds församling A I:2, 1769-1776 A I Husförhörslängder 2, 1769-1776 Häri även in- och utflyttningslängd 1770-1775 och konfirmationsbok 1770-1775
4325166 Övre Ulleruds församling A I:3, 1776-1791 A I Husförhörslängder 3, 1776-1791
4325167 Övre Ulleruds församling A I:4, 1791-1801 A I Husförhörslängder 4, 1791-1801
4325167 Övre Ulleruds församling A I:5, 1801-1810 A I Husförhörslängder 5, 1801-1810
4325168 Övre Ulleruds församling A I:6, 1811-1817 A I Husförhörslängder 6, 1811-1817
4325168 Övre Ulleruds församling A I:7, 1817-1823 A I Husförhörslängder 7, 1817-1823
4325169 Övre Ulleruds församling A I:8, 1823-1829 A I Husförhörslängder 8, 1823-1829
4325169 Övre Ulleruds församling A I:9, 1829-1834 A I Husförhörslängder 9, 1829-1834
4325170 Övre Ulleruds församling A I:10, 1840-1844 A I Husförhörslängder 10, 1840-1844 Häri även konfirmationsbok 1840-1844
4325170 Övre Ulleruds församling A I:11a, 1845-1852 A I Husförhörslängder 11a, 1845-1852
4325170 Övre Ulleruds församling A I:11b, 1845-1852 A I Husförhörslängder 11b, 1845-1852 Häri även konfirmationsbok 1845-1846
4325171 Övre Ulleruds församling A I:12a, 1850-1860 A I Husförhörslängder 12a, 1850-1860 Häri även konfirmationsbok 1859-1860
4325171 Övre Ulleruds församling A I:12b, 1850-1860 A I Husförhörslängder 12b, 1850-1860
4325171 Övre Ulleruds församling B:1, 1817-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1817-1860
4325172 Övre Ulleruds församling C:1, 1670-1697 C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1697 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1671-1725
4325172 Övre Ulleruds församling C:2, 1697-1725 C Födelse- och dopböcker 2, 1697-1725
4325172 Övre Ulleruds församling C:3, 1725-1752 C Födelse- och dopböcker 3, 1725-1752 Häri även lysnings- och vigselbok 1746-1777
4325172 Övre Ulleruds församling C:4, 1753-1765 C Födelse- och dopböcker 4, 1753-1765 Bunt. Häri även lysnings- och vigselbok 1754-1769, död- och begravningsbok 1753-1777 (duplett) samt kyrkojournal 1753-1802
4325172 Övre Ulleruds församling C:5, 1786-1821 C Födelse- och dopböcker 5, 1786-1821
4325172 Övre Ulleruds församling C:6, 1831-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1831-1860 Häri även kyrkojournal 1861-1885
4325173 Övre Ulleruds församling E I:1, 1726-1745 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1726-1745 Volymsignum E: 1. Häri även död- och begravningsbok 1726-1743
4325173 Övre Ulleruds församling E I:2, 1778-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1778-1861 Volymsignum E: 2
4325173 Övre Ulleruds församling F:1, 1744-1769 F Död- och begravningsböcker 1, 1744-1769
4325173 Övre Ulleruds församling F:2, 1770-1801 F Död- och begravningsböcker 2, 1770-1801
4325173 Övre Ulleruds församling F:3, 1802-1861 F Död- och begravningsböcker 3, 1802-1861
4325174 Övre Ulleruds församling K I:1, 1725-1808 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1725-1808 Protokoll. Häri även in- och utflyttningslängd 1737-1740, inventarie- och arkivförteckningar 1732-1791, redogörelse för nya kyrkans uppförande och invigning 1725-1727 samt protokoll vid kyrkväktarval 1798. Mikrofilmad.
4325174 Övre Ulleruds församling L I a:1, 1630-1717 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1630-1717 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1637-1717, inventarieförteckning 1689 och stoldelningslängd 1637. Mikrofilmad. Märkt L I: 1.
4325174 Övre Ulleruds församling L I a:2, 1751-1781 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1751-1781 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper och vinsädesräkenskaper s.å. Mikrofilmad. Märkt L I: 2.
4325174 Övre Ulleruds församling L I a:3, 1779-1809 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1779-1809 Specialräkenskaper. Kladd. Häri även fattigräkenskaper s.å. Mikrofilmad. Märkt L I: 3.
4325174 Övre Ulleruds församling L I a:5, 1782-1848 L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1782-1848 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1782-1809 samt kladdräkenskaper 1843-1848. Mikrofilmad. Märkt L I: 5.
4325209 Övre Ulleruds församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 1-587. Häri även konfirmationsbok samma år
4325210 Övre Ulleruds församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 1-545. Häri även konfirmationsbok 1861-1871
4325211 Övre Ulleruds församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Del I. 1-255
4325211 Övre Ulleruds församling A I:16, 1871-1875 A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Del II. 256-502. Häri även konfirmationsbok 1872-1875
4325212 Övre Ulleruds församling A I:17, 1876-1880 A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Del I. 1-235
4325212 Övre Ulleruds församling A I:18, 1876-1880 A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Del II. 235-488. Häri även konfirmationsbok 1876-1881
4325213 Övre Ulleruds församling A I:19, 1881-1885 A I Husförhörslängder 19, 1881-1885 1-396. Häri även obefintliga 1884 a tergo
4325214 Övre Ulleruds församling A I:20, 1886-1890 A I Husförhörslängder 20, 1886-1890 1-473. Häri även obefintliga samma år
4325215 Övre Ulleruds församling A I:21, 1891-1895 A I Husförhörslängder 21, 1891-1895 1-500. Häri även obefintliga samma år
4322635 Rämmens församling A I:1, 1785-1804 A I Husförhörslängder 1, 1785-1804 Häri även in- och utflyttningslängd till och med 1801.
4322635 Rämmens församling A I:2, 1804-1811 A I Husförhörslängder 2, 1804-1811
4322635 Rämmens församling A I:3, 1812-1818 A I Husförhörslängder 3, 1812-1818
4322635 Rämmens församling A I:4, 1817-1821 A I Husförhörslängder 4, 1817-1821
4322635 Rämmens församling A I:5, 1822-1826 A I Husförhörslängder 5, 1822-1826 Häri även längd över personer från Nordmarks församling som begå nattvarden i Rämen 1822-1826.
4322635 Rämmens församling A I:6, 1827-1831 A I Husförhörslängder 6, 1827-1831 Häri även längd över personer från Nordmarks församling som begå nattvarden i Rämen 1827-1831.
4322808 Rämmens församling A I:7, 1832-1837 A I Husförhörslängder 7, 1832-1837 Häri även konfirmationsbok 1832-1833 samt längd över personer från Filipstad och Nordmarks församlingar, som begått nattvarden i Rämen (för Filipstad 1833-1836 och Nordmark 1832-1839).
4322808 Rämmens församling A I:8, 1838-1844 A I Husförhörslängder 8, 1838-1844
4322808 Rämmens församling A I:9, 1845-1851 A I Husförhörslängder 9, 1845-1851
4322808 Rämmens församling B:1, 1805-1808 B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1808
4322808 Rämmens församling B:2, 1806-1844 B In- och utflyttningslängder 2, 1806-1844 Häri även konfirmationsbok 1808 - 1879.
4322808 Rämmens församling C:1, 1785-1804 C Födelse- och dopböcker 1, 1785-1804 Häri även lysnings- och vigselbok 1793-1804 samt död- och begravningsbok 1785-1804.
4322808 Rämmens församling C:2, 1805-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1805-1839 Häri även lysnings- och vigselbok 1805-1861 samt död- och begravningsbok 1805-1861.
4325216 Rämmens församling A I:10, 1852-1857 A I Husförhörslängder 10, 1852-1857 I-XI, 1-311.
4325217 Rämmens församling A I:11, 1858-1864 A I Husförhörslängder 11, 1858-1864 I-XX, 1-369.
4325218 Rämmens församling A I:12, 1865-1870 A I Husförhörslängder 12, 1865-1870
4325219 Rämmens församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Häri även folkmängdsuppgifter 1871-1874.
4325220 Rämmens församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880
4325221 Rämmens församling A I:15, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 I.
4325222 Rämmens församling A I:16, 1881-1890 A I Husförhörslängder 16, 1881-1890 II.
4325223 Rämmens församling A I:17, 1891-1895 A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 I.
1-356.
4325223 Rämmens församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 II. 357-712. Kvarstående obefintliga sist.
4325230 Rämmens församling B:3, 1845-1861 B In- och utflyttningslängder 3, 1845-1861 1-255.
4325230 Rämmens församling C:5, 1839-1862 C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1862 Födelse- och dopbok 1839 - 1862-01-21.
4325144 Ransäters församling A I:1, 1776-1791 A I Husförhörslängder 1, 1776-1791 Häri även in- och utflyttningslängd 1786-1790 och konfirmationsbok 1781-1791
4325144 Ransäters församling A I:2, 1791-1801 A I Husförhörslängder 2, 1791-1801
4325144 Ransäters församling A I:3, 1801-1810 A I Husförhörslängder 3, 1801-1810 Med anteckning rörande linskörden
4325144 Ransäters församling A I:4, 1810-1820 A I Husförhörslängder 4, 1810-1820
4325145 Ransäters församling A I:5, 1820-1825 A I Husförhörslängder 5, 1820-1825
4325145 Ransäters församling A I:6, 1825-1829 A I Husförhörslängder 6, 1825-1829
4325145 Ransäters församling A I:7, 1830-1834 A I Husförhörslängder 7, 1830-1834
4325145 Ransäters församling A I:8, 1835-1840 A I Husförhörslängder 8, 1835-1840
4325146 Ransäters församling A I:9, 1840-1844 A I Husförhörslängder 9, 1840-1844
4325146 Ransäters församling A I:10, 1845-1850 A I Husförhörslängder 10, 1845-1850
4325146 Ransäters församling B:1, 1810-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1860
4325147 Ransäters församling C:1, 1691-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1725 Häri även vigselbok 1716-1747 och död- och begravningsbok 1717-1746
4325147 Ransäters församling C:2, 1726-1759 C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1759
4325147 Ransäters församling C:3, 1760-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1760-1805
4325147 Ransäters församling C:4, 1806-1834 C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1834 Häri även lysnings- och vigselbok 1810-1834
4325147 Ransäters församling C:5, 1828-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1828-1860
4325147 Ransäters församling C:6, 1835-1856 C Födelse- och dopböcker 6, 1835-1856 Häri även lysnings- och vigselbok samma år
4325147 Ransäters församling F:1, 1796-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1796-1860
4325147 Ransäters församling L I:1, 1719-1835 L I Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1719-1835 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å. Märkt L I a: 1. Mikrofilmad.
4325192 Ransäters församling A I:11, 1851-1855 A I Husförhörslängder 11, 1851-1855 Med förteckning över husvilla, lösdrivare samt fattig- och rotehjon
4325193 Ransäters församling A I:12, 1856-1860 A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Med hemmansregister, förteckning över lösdrivare, rote- och fattighjon samt anteckning om folkmängden 1858-1859. Häri även konfirmationsbok 1860
4325202 Ransäters församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 1-527. Häri även konfirmationsbok samma år
4325203 Ransäters församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 1-514
4325204 Ransäters församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 1-516
4325205 Ransäters församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 1-497
4325206 Ransäters församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 1-526
4325207 Ransäters församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 1-512. Häri även längd över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1887-1890
4325208 Ransäters församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 1-548. Häri även längd över obefintliga s.å. samt konfirmationsbok 1891-1894
4325175 Rudskoga församling A I:1, 1729-1735 A I Husförhörslängder 1, 1729-1735
4325175 Rudskoga församling A I:2, 1736-1742 A I Husförhörslängder 2, 1736-1742
4325175 Rudskoga församling A I:3, 1742-1753 A I Husförhörslängder 3, 1742-1753
4325175 Rudskoga församling A I:4, 1751-1761 A I Husförhörslängder 4, 1751-1761
4325175 Rudskoga församling A I:5, 1761-1775 A I Husförhörslängder 5, 1761-1775
4325175 Rudskoga församling A I:6, 1775-1793 A I Husförhörslängder 6, 1775-1793
4325175 Rudskoga församling A I:7, 1793-1798 A I Husförhörslängder 7, 1793-1798 Häri även konfirmationsböcker 1795-1798
4325175 Rudskoga församling A I:8, 1798-1803 A I Husförhörslängder 8, 1798-1803
4325185 Rudskoga församling A I:9, 1803-1808 A I Husförhörslängder 9, 1803-1808 Häri även konfirmationsböcker 1808-1816
4325185 Rudskoga församling A I:10, 1808-1812 A I Husförhörslängder 10, 1808-1812 Häri även konfirmationsböcker 1812-1815
4325185 Rudskoga församling A I:11, 1813-1818 A I Husförhörslängder 11, 1813-1818
4325185 Rudskoga församling A I:12, 1818-1823 A I Husförhörslängder 12, 1818-1823 Häri även konfirmationsböcker 1822
4325185 Rudskoga församling A I:13, 1822-1827 A I Husförhörslängder 13, 1822-1827 Häri även konfirmationsböcker 1824-1825
4325185 Rudskoga församling A I:14, 1826-1831 A I Husförhörslängder 14, 1826-1831 Häri även konfirmationsböcker 1827-1831
4325186 Rudskoga församling A I:15, 1831-1836 A I Husförhörslängder 15, 1831-1836 Häri även konfirmationsböcker 1832
4325186 Rudskoga församling A I:16, 1836-1840 A I Husförhörslängder 16, 1836-1840
4325186 Rudskoga församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845
4325186 Rudskoga församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Häri även konfirmationsböcker 1846-1847
4325187 Rudskoga församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855
4325187 Rudskoga församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860
4325188 Rudskoga församling B:1, 1805-1845 B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1845 Spridda år
4325188 Rudskoga församling C:1, 1689-1700 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1700 Häri även utflyttningslängder 1690-1693, inflyttningslängd 1694, sockenstämmoprotokoll 1688-1695, spridda år och kyrkoräkenskaper 1672-1699
4325188 Rudskoga församling C:2, 1701-1717 C Födelse- och dopböcker 2, 1701-1717 Häri även sockenstämmoprotokoll 1706-1733, spridda år och kyrkoräkenskaper 1700-1711
4325188 Rudskoga församling C:3, 1718-1767 C Födelse- och dopböcker 3, 1718-1767
4325188 Rudskoga församling C:4, 1768-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1768-1850
4325188 Rudskoga församling C:7, 1851-1868 C Födelse- och dopböcker 7, 1851-1868 Häri även vigsel- och dödböcker 1851-1869
4325189 Rudskoga församling L I:1, 1712-1740 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1712-1740 Inkomst- och utgiftsspecial. Mikrofilmad.
4325189 Rudskoga församling L I:2, 1741-1772 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1741-1772 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4325189 Rudskoga församling L I:4, 1769-1786 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1769-1786 Specialer. Mikrofilmad.
4325189 Rudskoga församling L I:5, 1769-1822 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1769-1822 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4325224 Rudskoga församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 1-406
4325225 Rudskoga församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 I kapsel. 1-407
4325226 Rudskoga församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 I kapsel. 1-412. Häri även konfirmationsböcker 1870-1875
4325227 Rudskoga församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 1-391. Häri även konfirmationsböcker 1876-1880
4325228 Rudskoga församling A I:25, 1881-1890 A I Husförhörslängder 25, 1881-1890 I kapsel. 1-396. Med ortregister. Häri även konfirmationsböcker 1881-1890
4325229 Rudskoga församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 1-400. Häri även konfirmationsböcker 1891-1895, längd över obefintliga, lösdrivare. Förteckning över främmande tros-
bekännare
4325148 Segerstads församling A I:1, 1765-1770 A I Husförhörslängder 1, 1765-1770
4325148 Segerstads församling A I:2, 1770-1774 A I Husförhörslängder 2, 1770-1774
4325148 Segerstads församling A I:3, 1775-1781 A I Husförhörslängder 3, 1775-1781
4325148 Segerstads församling A I:4, 1781-1790 A I Husförhörslängder 4, 1781-1790
4325148 Segerstads församling A I:5, 1791-1795 A I Husförhörslängder 5, 1791-1795
4325148 Segerstads församling A I:6, 1795-1800 A I Husförhörslängder 6, 1795-1800
4325148 Segerstads församling A I:7, 1801-1805 A I Husförhörslängder 7, 1801-1805
4325148 Segerstads församling A I:8, 1806-1810 A I Husförhörslängder 8, 1806-1810 Med förteckning över rotehjon. Häri även anteckningar rör. vinpenningar m.m. 1807-1811
4325149 Segerstads församling A I:9, 1811-1815 A I Husförhörslängder 9, 1811-1815 Med vinlängder 1812-1815 och förteckning över rotehjon
4325149 Segerstads församling A I:10, 1816-1821 A I Husförhörslängder 10, 1816-1821 Med förteckning över understödshjon och husvilla
4325149 Segerstads församling A I:11, 1821-1827 A I Husförhörslängder 11, 1821-1827 Dito
4325149 Segerstads församling A I:12, 1827-1832 A I Husförhörslängder 12, 1827-1832 Med förteckning över understödshjon och tjänstlösa
4325149 Segerstads församling A I:13, 1832-1837 A I Husförhörslängder 13, 1832-1837
4325150 Segerstads församling A I:14, 1837-1842 A I Husförhörslängder 14, 1837-1842
4325150 Segerstads församling A I:15, 1843-1847 A I Husförhörslängder 15, 1843-1847 Med förteckning över lösdrivare
4325150 Segerstads församling A I:16, 1848-1852 A I Husförhörslängder 16, 1848-1852 Med förteckning över lösdrivare
4325150 Segerstads församling B:1, 1806-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1860 Utflyttningslängd 1806-1860, inflyttningslängd 1820-1860.
4325151 Segerstads församling C :1, 1746-1793 C
Födelse- och dopböcker
1, 1746-1793 Häri även vigselbok och begravningsbok s.å.
4325151 Segerstads församling C :2, 1794-1861 C
Födelse- och dopböcker
2, 1794-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1794-1860 och död- och begravningsbok 1794-1861
4325151 Segerstads församling H II:1, 1782-1824 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1782-1824 Inflyttningsattester. Luckor 1788, 1791-1792, 1794, 1796, 1799, 1801-1806 och 1809-1812
4325151 Segerstads församling L I:1, 1699-1747 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1699-1747 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll. 1735 och inventarieförteckningar 1702, 1735. Mikrofilmad.
4325151 Segerstads församling L I:3, 1751-1891 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1751-1891 Huvudräkenskaper. Häri även räkenskaper för fattigkassan 1772-1815 samt för vinsädeskassan 1872-1890. Mikrofilmad.
4325151 Segerstads församling L I:4, 1779-1905 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1779-1905 Specialräkenskaper. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1779-1905. Mikrofilmad.
4325194 Segerstads församling A I:17, 1853-1857 A I Husförhörslängder 17, 1853-1857 Fol. I, 1-194. Med förteckning över understödshjon och tjänstlösa
4325194 Segerstads församling A I:18, 1858-1862 A I Husförhörslängder 18, 1858-1862 Fol. I-V, 1-240. Häri även konfirmationsbok 1860-1861
4325194 Segerstads församling C :3, 1806-1867 C
Födelse- och dopböcker
3, 1806-1867 Dopkladd. Häri även tacksägelser för döda 1806-1867, förteckning över sjuka som begärt förbön 1806-1861 och utlysningslängd 1864-1867
4325291 Segerstads församling A I:19, 1862-1865 A I Husförhörslängder 19, 1862-1865
4325291 Segerstads församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870
4325292 Segerstads församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875 Band i bunt
4325292 Segerstads församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880
4325293 Segerstads församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885
4325293 Segerstads församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890
4325293 Segerstads församling A I:25, 1891-1895 A I Husförhörslängder 25, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok 1891-1894
4325138 Silbodals församling A I:1, 1753-1756 A I Husförhörslängder 1, 1753-1756
4325138 Silbodals församling A I:2, 1757-1763 A I Husförhörslängder 2, 1757-1763 Häri även in- och utflyttningslängder 1758-1762.
4325138 Silbodals församling A I:3, 1764-1768 A I Husförhörslängder 3, 1764-1768
4325138 Silbodals församling A I:4, 1769-1775 A I Husförhörslängder 4, 1769-1775 Häri även konfirmationsbok 1769-1776.
4325138 Silbodals församling A I:5, 1776-1782 A I Husförhörslängder 5, 1776-1782 Häri även konfirmationsbok 1777-1782.
4325138 Silbodals församling A I:6, 1783-1792 A I Husförhörslängder 6, 1783-1792 Häri även konfirmationsbok 1786-1791.
4325138 Silbodals församling A I:7, 1793-1797 A I Husförhörslängder 7, 1793-1797 Häri även konfirmationsbok 1794-1795.
4325138 Silbodals församling A I:8, 1798-1804 A I Husförhörslängder 8, 1798-1804 Häri även konfirmationsbok 1798-1804.
4325139 Silbodals församling A I:9, 1805-1810 A I Husförhörslängder 9, 1805-1810 Häri även konfirmationsbok 1805-1809.
4325139 Silbodals församling A I:10, 1810-1815 A I Husförhörslängder 10, 1810-1815 Häri även konfirmationsbok 1812-1814.
4325139 Silbodals församling A I:11, 1815-1820 A I Husförhörslängder 11, 1815-1820 Häri även konfirmationsbok 1818-1819.
4325139 Silbodals församling A I:12, 1820-1825 A I Husförhörslängder 12, 1820-1825 Häri även konfirmationsbok 1820-1825.
4325139 Silbodals församling A I:13, 1826-1830 A I Husförhörslängder 13, 1826-1830 Anteckningar rörande fattiga barn, som behöva böcker samt förteckning över sexmansrotarna. Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4325140 Silbodals församling A I:14, 1831-1836 A I Husförhörslängder 14, 1831-1836 Med förteckning över sexmansrotar. Häri även in- och utflyttningslängder 1831-1836 samt konfirmationsbok 1831-1835.
4325140 Silbodals församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840 Med längd över lösdrivare och förteckning över sexsmansrotar. Häri även utflyttningslängd 1836-1840 samt konfirmationsbok 1836-1839.
4325140 Silbodals församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845 Med uppgift å sexsmansrotar. Häri även in- och utflyttningslängder 1841-1845 samt konfirmationsbok 1844-1845.
4325140 Silbodals församling A I:17, 1846-1855 A I Husförhörslängder 17, 1846-1855 Häri även in- och utflyttningslängder 1846-1855 samt konfirmationsbok 1846-1850.
4325141 Silbodals församling C I:1, 1709-1735 C I Födelse- och dopböcker 1, 1709-1735 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325141 Silbodals församling C I:2, 1736-1764 C I Födelse- och dopböcker 2, 1736-1764 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325141 Silbodals församling C I:3, 1765-1797 C I Födelse- och dopböcker 3, 1765-1797 Häri även lysning- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325141 Silbodals församling C I:4, 1798-1834 C I Födelse- och dopböcker 4, 1798-1834 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325141 Silbodals församling H II:1, 1761-1838 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1761-1838 Flyttningsattester. Spridda år.
4325141 Silbodals församling H II:2, 1839-1864 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1839-1864 Utlysningslängd. Häri även längd över barndop i kyrkan 1839-1856, tacksägelsebok 1839-1855 samt diverse pålysningar 1845-1848.
4325141 Silbodals församling K I:1, 1710-1716 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1710-1716 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1668-1687, visitationsprotokoll 1711, inventarieförteckningar för kyrkan 1698, 1699, 1711-1714, series pastorum 1642-1853 samt kyrkojournal 1778-1779. Mikrofilmad.
4325141 Silbodals församling L I:1, 1718-1763 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1718-1763 Huvudräkenskaper. Inkomstspecial 1718-1763, utgiftsspecial 1720-1723. Mikrofilmad.
4325141 Silbodals församling L I:2, 1763-1830 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1763-1830 Huvudräkenskaper. Lucka 1809-1810. Inkomstspecial 1763-1805. Mikrofilmad.
4325191 Silbodals församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Häri även inflyttningslängder 1856, 1859, utflyttningslängder 1856, 1857 och 1859 samt konfirmationsbok 1856-1858.
4325191 Silbodals församling B I:1, 1860-1874 B I In- och utflyttningslängder 1, 1860-1874
4325191 Silbodals församling C I:6, 1835-1868 C I Födelse- och dopböcker 6, 1835-1868 Med minnesanteckningar.
4325191 Silbodals församling E I:1, 1835-1870 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1835-1870 Med nattvardsskola 1868 (1869).
4325191 Silbodals församling F I:1, 1835-1870 F I Död- och begravningsböcker 1, 1835-1870 Med minnesanteckningar. Häri även kungörelser 1871-1873.
4325231 Silbodals församling A I:19, 1861-1870 A I Husförhörslängder 19, 1861-1870 Med uppgift å sexsmansrotar, utsockneslängd 1865-1870, förteckning över soldater, gratialister, jägare, förtroendemän, beväringsynglingar av 1:sta klassen 1866, 1868, 1870 samt över husrotar och stamboksmedel 1861. Häri även konfirmationsbok 1861, 1862, 1865-1870, kommunionlängd 1873, rest- och pantningslängd ang. Silbodals nya kyrkobyggnad 1857.
4325232 Silbodals församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Häri även bok över obefintliga samma år, kommunionlängd 1874-1876 samt folkmängdsuppgifter 1870-1875.
4325233 Silbodals församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Häri även bok över obefintliga samma år, konfirmationsbok 1878 samt folkmängdsuppgifter 1875-1880.
4325233 Silbodals församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Band i bunt. Häri även bok över obefintliga samma år.
4325234 Silbodals församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Häri även bok över obefintliga samma år.
4325279 Silbodals församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga samma år samt folkmängdsuppgifter 1891.
4325157 Silleruds församling A I:1, 1757-1762 A I Husförhörslängder 1, 1757-1762
4325157 Silleruds församling A I:2, 1763-1769 A I Husförhörslängder 2, 1763-1769
4325157 Silleruds församling A I:3, 1770-1776 A I Husförhörslängder 3, 1770-1776 Med
anteckningar till längden.
4325158 Silleruds församling A I:4, 1776-1782 A I Husförhörslängder 4, 1776-1782 Del I.
4325158 Silleruds församling A I:5, 1776-1782 A I Husförhörslängder 5, 1776-1782 Del II.
4325158 Silleruds församling A I:6, 1783-1792 A I Husförhörslängder 6, 1783-1792 Del I.
4325158 Silleruds församling A I:7, 1783-1792 A I Husförhörslängder 7, 1783-1792 Del II. Med förteckning över sexmansrotarna.
4325159 Silleruds församling A I:8, 1793-1800 A I Husförhörslängder 8, 1793-1800 Del I. Med förtecking över sexmansrotarna.
4325159 Silleruds församling A I:9, 1793-1800 A I Husförhörslängder 9, 1793-1800 Del II.
4325159 Silleruds församling A I:10, 1801-1806 A I Husförhörslängder 10, 1801-1806 Del I.
4325159 Silleruds församling A I:11, 1801-1806 A I Husförhörslängder 11, 1801-1806 Del II.
4325160 Silleruds församling A I:12, 1807-1813 A I Husförhörslängder 12, 1807-1813 Del I. Med anteckningar till längden.
4325160 Silleruds församling A I:13, 1807-1813 A I Husförhörslängder 13, 1807-1813 Del II. Med anteckningar till längden.
4325160 Silleruds församling A I:14, 1813-1821 A I Husförhörslängder 14, 1813-1821 Del I.
4325160 Silleruds församling A I:15, 1813-1821 A I Husförhörslängder 15, 1813-1821 Del II.
4325160 Silleruds församling A I:16, 1822-1827 A I Husförhörslängder 16, 1822-1827 Del I. Med förteckning över sexmansrotarna.
4325160 Silleruds församling A I:17, 1822-1827 A I Husförhörslängder 17, 1822-1827 Del II. Med förteckning över nattvardsturerna och sexmansrotarna. Häri även konfirmationsbok 1825-1826.
4325161 Silleruds församling A I:18, 1829-1835 A I Husförhörslängder 18, 1829-1835 Del I. Med och anteckning om folkmängd 1835.
4325161 Silleruds församling A I:19, 1829-1835 A I Husförhörslängder 19, 1829-1835 Del II. Med anteckning om folkmängd 1831.
4325161 Silleruds församling A I:20, 1836-1840 A I Husförhörslängder 20, 1836-1840 Del I. Med längd över rotehjon och förteckning över sexmansrotar. Häri även konfirmationsbok 1840.
4325161 Silleruds församling A I:21, 1836-1840 A I Husförhörslängder 21, 1836-1840 Del II. Med förteckning över sexmansrotar. Häri även konfirmationsbok 1837-1839.
4325162 Silleruds församling A I:22, 1841-1848 A I Husförhörslängder 22, 1841-1848 "Del I. Med förteckning över rotehjon. Häri även husförhörslängd 1848-1850 för Dalboredden; jfr. även A I: 23."
4325162 Silleruds församling A I:23, 1841-1848 A I Husförhörslängder 23, 1841-1848 Del II. Med förteckning över rotehjon och sexmansrotar. Häri även konfirmationsbok 1841-1850.
4325163 Silleruds församling A I:24, 1846-1850 A I Husförhörslängder 24, 1846-1850 Finnes (1846)1848-1850. Del I. Med förteckning över sexmansrotar.
4325163 Silleruds församling A I:25, 1846-1850 A I Husförhörslängder 25, 1846-1850 Finnes (1846)1848-1850. Del II.
4325163 Silleruds församling B I:1, 1823-1844 B I Inflyttningslängder 1, 1823-1844
4325164 Silleruds församling C I:1, 1683-1699 C I Födelse- och dopböcker 1, 1683-1699 Dopbok. Häri även vigselbok 1683-1700, begravningsbok 1683-1699, summariska räkenskaper för kyrkan 1683-1686, inkomst- och utgiftsspecial för kyrkan 1683-1699, anteckning om kyrkokistans öppnande och dess innehåll 1683, räkenskapsanteckningar rörande nybyggnader och reparation av prästgården 1683-1721, inventarieförteckning för kyrkan utan år.
4325164 Silleruds församling C I:2, 1700-1708 C I Födelse- och dopböcker 2, 1700-1708 Dopbok 1700-1705, födelse- och dopbok 1706-1708. Häri även inflyttningslängd 1701-1708, utflyttningslängd 1705-1708, vigselbok 1700-1708 (lucka 1704 27/7-1705 24/6), död- och begravningsbok 1700-1708, sockenstämmoprotokoll 1699-1712 (lucka 1704), specialräkenskaper för kyrkan 1700-1708, specialräkenskaper för de fattiga 1703-1706, förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1699, 1701-1713, protokoll vid prostvisitation och kyrkoherdeinstallation 1705, anteckning om prostvisitation 1709, förteckning över kyrkans böcker 1730, förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1733, bänkrumslängd 1699, 1707, tillägg härtill 1726, 1720 med tillägg härtill 1726, kyrkobalkslängd 1706, anteckningar om reparation av kyrkan 1707-1717, 1722-1730.
4325164 Silleruds församling C I:3, 1709-1733 C I Födelse- och dopböcker 3, 1709-1733 Häri även lysnings- och vigselbok 1709-1733, begravningsbok 1709-1733, sockenstämmoprotokoll 1712-1733,
protokoll vid biskopsvisitation 1717, vid prosteting 1713, 1715, 1720 samt protokoll vid prostvisitationer 1717, 1719, 1721, 1723, 1726 och 1727.
4325164 Silleruds församling C I:4, 1733-1756 C I Födelse- och dopböcker 4, 1733-1756 Häri även lysnings- och vigselbok 1733-1758, död- och begravningsbok 1733-1756, sockenstämmoprotokoll 1753-1760, kyrkoräkenskaper, special, 1733-1754, fattigräkenskaper 1753-1754, protokoll vid biskopsvisitation 1711, 1733, 1746, vid prostvisitation 1728, 1732, 1734, 1736, 1738, 1745, 1753, förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1746 samt bänkrumslängd 1753 samt anteckningar om prästgårdsbyggnaderna utan år och 1754.
4325164 Silleruds församling C I:6, 1755-1776 C I Födelse- och dopböcker 6, 1755-1776 Häri även vigselbok 1757-1783, dödsbok 1757-1769, kyrkoräkenskaper 1753-1774 samt förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1759 jämte tillägg härtill 1776.
4325164 Silleruds församling C I:8, 1775-1796 C I Födelse- och dopböcker 8, 1775-1796
4325164 Silleruds församling C I:9, 1797-1822 C I Födelse- och dopböcker 9, 1797-1822 Häri även inflyttningslängd 1782-1817 och utflyttningslängd 1782-1823.
4325164 Silleruds församling C I:10, 1824-1848 C I Födelse- och dopböcker 10, 1824-1848 Häri även död- och begravningsbok
1824-1848.
4325165 Silleruds församling E I:1, 1824-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1860
4325165 Silleruds församling F I:1, 1770-1821 F I Död- och begravningsböcker 1, 1770-1821 Lucka 1812. Häri även sockenstämmoprotokoll 1760-1785 (luckor 1762, 1764-1771), protokoll vid prostvisitationer 1760 och 1776 samt bänkrumslängd 1778.
4325165 Silleruds församling H II:1, 1775-1800 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1775-1800 Kartong. Inflyttningsattester.
4325165 Silleruds församling L I:1, 1754-1772 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1754-1772 Inkomstspecial. Häri även inkomstspecial för fattigmedel 1754-1769 samt utgiftsspecial 1763-1765 och huvudräkenskaper för fattigvården 1753-1773, lucka 1767 18/12-1769 30/4. Mikrofilmad.
4325165 Silleruds församling L I:2, 1760-1776 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1760-1776 Gåvospecial. Häri även fattigkassans gåvospecial samma år samt kollektmedel 1761-1771. Mikrofilmad.
4325165 Silleruds församling L I:3, 1775-1814 L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1775-1814 Huvudräkenskaper. Häri även huvudräkenskaper för fattigvården samma år samt inventarieförteckning för kyrkan 1782. Mikrofilmad.
4325197 Silleruds församling A I:26, 1851-1855 A I Husförhörslängder 26, 1851-1855 Inb. Fol. I-II, 1-354 a tergo.
4325197 Silleruds församling A I:27, 1851-1855 A I Husförhörslängder 27, 1851-1855 Inb. Fol. 356-711. Med förteckning över rotehjon och nummerbarn. Häri även längd över konfirmander samma år.
4325198 Silleruds församling A I:28, 1856-1860 A I Husförhörslängder 28, 1856-1860 Inb. Fol. 1-360.
4325198 Silleruds församling A I:29, 1856-1861 A I Husförhörslängder 29, 1856-1861 Inb. Fol. 365-728. Med förteckning över rotehjon och nummerbarn. Häri även längd över konfirmander samma år.
4325198 Silleruds församling B I:2, 1845-1860 B I Inflyttningslängder 2, 1845-1860
4325198 Silleruds församling C I:13, 1849-1859 C I Födelse- och dopböcker 13, 1849-1859 Häfte i bunt, kladdbok. Häri även konfirmationsbok 1794-1803, 1854, 1859-1860, vigselbok (kladd) 1841-1859, död- och begravningsbok 1824-1837, 1849-1860.
4325198 Silleruds församling C I:14, 1849-1860 C I Födelse- och dopböcker 14, 1849-1860 Sid. 1-153, 1-235 a tergo. Häri även kyrko- och skolrådsprotokoll 1871-1885.
4325199 Silleruds församling C I:5, 1754-1758 C I Födelse- och dopböcker 5, 1754-1758 Dopkladd. Häri även vigselbok (kladd) 1755-1764, tacksägelselängd 1758, specialräkenskaper för kyrkan (kladd) 1754-1759, fattigräkenskaper (kladd) 1754-1759 samt pålysningsbok
utan år.
4325199 Silleruds församling C I:7, 1759-1777 C I Födelse- och dopböcker 7, 1759-1777 Kladdbok. Häri även tacksägelselängd 1759-1776 (lucka 1760-1762), samt kyrkoräkenskaper special över inkomster (kladd) 1759-1760.
4325199 Silleruds församling H V c:1, 1775-1864 H V c Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1775-1864 Volymsignum H V: 1. Kartong. Lysningssedlar. Spr. år.
Lucka 1862.
4325200 Silleruds församling H II:2, 1800-1832 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1800-1832 Kartong. Inflyttningsattester. Lucka 1811-1814.
4325200 Silleruds församling H II:3, 1833-1840 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 3, 1833-1840 Kartong. Inflyttningsattester.
4325284 Silleruds församling A I:30, 1861-1870 A I Husförhörslängder 30, 1861-1870 Del I. Pag. 1-400.
4325285 Silleruds församling A I:31, 1861-1870 A I Husförhörslängder 31, 1861-1870 Del II. Pag. 401-805. Häri även nattvardsungdom 1862-1870.
4325286 Silleruds församling A I:32, 1871-1880 A I Husförhörslängder 32, 1871-1880 Del I. Pag. 1-383.
4325287 Silleruds församling A I:33, 1871-1880 A I Husförhörslängder 33, 1871-1880 Del II. Pag. 386-770. Häri även nattvardsungdom samma år.
4325288 Silleruds församling A I:34, 1881-1890 A I Husförhörslängder 34, 1881-1890 Del I. Pag. 1-408.
4325289 Silleruds församling A I:35, 1881-1890 A I Husförhörslängder 35, 1881-1890 Del II. Pag. 409-823. Häri även nattvardsungdom 1881-1883.
4325290 Silleruds församling A I:36, 1891-1895 A I Husförhörslängder 36, 1891-1895
4325142 Skillingmarks församling A I:1, 1757-1761 A I Husförhörslängder 1, 1757-1761
4325142 Skillingmarks församling A I:2, 1762-1767 A I Husförhörslängder 2, 1762-1767
4325142 Skillingmarks församling A I:3, 1768-1773 A I Husförhörslängder 3, 1768-1773
4325142 Skillingmarks församling A I:4, 1774-1779 A I Husförhörslängder 4, 1774-1779 Häri även längd över nattvardsungdom 1777-1778.
4325142 Skillingmarks församling A I:5, 1780-1785 A I Husförhörslängder 5, 1780-1785 Häri även inflyttningslängd 1783-1785, utflyttningslängd 1783-1784 samt längd över nattvardsungdom 1788.
4325142 Skillingmarks församling A I:6, 1785-1791 A I Husförhörslängder 6, 1785-1791 Häri även inflyttningslängd 1786-1791, utflyttningslängd 1787-1791 samt längd över nattvardsungdom 1786-1791.
4325142 Skillingmarks församling A I:7, 1791-1797 A I Husförhörslängder 7, 1791-1797 Häri även in- och utflyttningslängder 1792-1797 samt längd över nattvardsungdom 1792-1798.
4325142 Skillingmarks församling A I:8, 1797-1803 A I Husförhörslängder 8, 1797-1803 Häri även inflyttningslängd 1800, utflyttningslängd 1800-1801 samt längd över nattvardsungdom 1800-1801.
4325142 Skillingmarks församling A I:9, 1822-1827 A I Husförhörslängder 9, 1822-1827 Häri även inflyttningslängd 1822-1827 och utflyttninglängd 1822-1828. Med ortregister.
4325142 Skillingmarks församling A I:10, 1828-1832 A I Husförhörslängder 10, 1828-1832 Häri även in- och utflyttningslängder 1829-1833.
4325142 Skillingmarks församling A I:11, 1841-1855 A I Husförhörslängder 11, 1841-1855 Häri även längd över nattvardsungdom 1841.
4325142 Skillingmarks församling A I:12, 1855-1860 A I Husförhörslängder 12, 1855-1860 Häri även in- och utflyttningslängder 1856 samt längd över nattvardsungdom 1857-1860.
4325143 Skillingmarks församling C:1, 1688-1727 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1727 Luckor 1691-08-30 - 1696-08-17. Häri även vigselbok 1688-1761 samt dödbok 1688-1724.
4325143 Skillingmarks församling C:2, 1689-1693 C Födelse- och dopböcker 2, 1689-1693 Dopbok. Lucka 1690-1691. Häri även längd över nattvardsgäster 1688-1690, begravningsbokkladd 1689 och 1693, kyrkokassans speialräkenskaper 1686-1702 och anteckningar om kyrktornets färdigställande 1693.
4325143 Skillingmarks församling C:3, 1700-1741 C Födelse- och dopböcker 3, 1700-1741 Lucka 1714-09-19 - 1715. Dopbok 1700-1703-01-18. Med förteckning över kyrkotagna kvinnor 1708-04-02 - 1711-04-23.
4325143 Skillingmarks församling C:4, 1727-1740 C Födelse- och dopböcker 4, 1727-1740 Häri även dödbok 1724-03-13 - 1760-09-29.
4325143 Skillingmarks församling C:5, 1741-1805 C Födelse- och dopböcker 5, 1741-1805
4325143 Skillingmarks församling C:6, 1806-1855 C Födelse- och dopböcker 6, 1806-1855
4325143 Skillingmarks församling E I:1, 1762-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1762-1861 Vigselbok 1762-1816, 1844-1846 och 1860-1861.
4325143 Skillingmarks församling F:1, 1761-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1761-1861 Med anteckningar om Sveriges krigståg mot Norge 1808 i april.
4325143 Skillingmarks församling C:7, 1856-1874 C Födelse- och dopböcker 7, 1856-1874 Dopbok. Häri även utflyttningslängd 1856-1874, avlösningslängd 1856-1872, spridda år, sjuklängd 1856-1873, tacksägelselängd 1856-1874 samt kyrkojournal 1856-1874. Kladd.
4325143 Skillingmarks församling L I:1, 1662-1828 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1828 Häri även inkomstspecial 1675-1808 samt inventarieförteckningar 1686 1/11 och 1694 22/7. Mikrofilmad.
4325143 Skillingmarks församling L I:2, 1755-1815 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1755-1815 Inkomstspecial 1755-1815 samt utgiftsspecial 1755-1788. Mikrofilmad.
4327018 Skillingmarks församling A I:13, 1861-1865 A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Häri även förteckning över nattvardsungdom s.å.
4327018 Skillingmarks församling A I:14, 1866-1870 A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Häri även nattvardsungdom s.å.
4327018 Skillingmarks församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Häri även nattvardsungdom 1871-1874.
4327019 Skillingmarks församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Häri även nattvardsungdom 1876-1878, 1880.
4327019 Skillingmarks församling A I:17, 1881-1890 A I Husförhörslängder 17, 1881-1890 Häri även nattvardsungdom s.å.
4327019 Skillingmarks församling A I:18, 1891-1895 A I Husförhörslängder 18, 1891-1895 Häri även nattvardsungdom 1891-1894.
4322589 Södra Finnskoga församling A I:1, 1829-1832 A I Husförhörslängder 1, 1829-1832 Häri även Norra Finnskoga samma år.
4322589 Södra Finnskoga församling A I:2, 1831-1836 A I Husförhörslängder 2, 1831-1836 Häri även Norra Finnskoga samma år.
4322589 Södra Finnskoga församling A I:3, 1837-1844 A I Husförhörslängder 3, 1837-1844 Häri även konfirmationsbok 1840.
4322590 Södra Finnskoga församling A I:4, 1845-1850 A I Husförhörslängder 4, 1845-1850 Häri även konfirmationsbok 1846-1850.
4322590 Södra Finnskoga församling B:1, 1831-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1831-1861 In- och utflyttning. Häri även in- och utflyttningslängder för Norra Finnskoga 1831-1860.
4322591 Södra Finnskoga församling C I:1, 1831-1857 C I Födelse- och dopböcker 1, 1831-1857 Häri även födelse- och dopbok för Norra Finnskoga samma år.
4322591 Södra Finnskoga församling C I:3, 1858-1860 C I Födelse- och dopböcker 3, 1858-1860 Bunt.
4322591 Södra Finnskoga församling E I:1, 1832-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1860 Häri även lysnings- och vigselbok för Norra Finnskoga samma år.
4322591 Södra Finnskoga församling F I:1, 1831-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1831-1860 Häri även död- och begravningsbok för Norra Finnskoga 1831-1860.
4322591 Södra Finnskoga församling H II:1, 1826-1860 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1826-1860 Kartong. Luckor 1827, 1829, 1840, 1843. Omf. även Norra Finnskoga.
4326525 Södra Finnskoga församling A I:5, 1851-1857 A I Husförhörslängder 5, 1851-1857 Häri även konfirmationsbok 1851-1855.
4326525 Södra Finnskoga församling A I:6, 1857-1861 A I Husförhörslängder 6, 1857-1861 Häri även konfirmationsbok 1860.
4326539 Södra Finnskoga församling A I:7, 1861-1865 A I Husförhörslängder 7, 1861-1865 Med yrkesregister.
Häri även konfirmationsbok 1861-1865.
4326540 Södra Finnskoga församling A I:8, 1866-1870 A I Husförhörslängder 8, 1866-1870 Häri även nattvardsungdom 1866-1870, längd över obefintliga.
4326541 Södra Finnskoga församling A I:9, 1871-1875 A I Husförhörslängder 9, 1871-1875 Häri även nattvardsungdom 1871, längd över obefintliga, samt anteckningar ang. folkmängden 1870-1872.
4326542 Södra Finnskoga församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Häri även längd över obefintliga.
4326543 Södra Finnskoga församling A I:11, 1881-1885 A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 Häri även nattvardsungdom 1881-1885, samt längd över obefintliga.
4326544 Södra Finnskoga församling A I:12, 1886-1893 A I Husförhörslängder 12, 1886-1893 Häri även längd över obefintliga, anteckningar ang. folkmängden 1886-1896. Komplement i A I: 13.
4326544 Södra Finnskoga församling A I:13, 1894-1895 A I Husförhörslängder 13, 1894-1895 Komplement till A I: 12.
4306316 Södra Ny församling C:1, 1738-1782 C Födelse- och dopböcker 1, 1738-1782
4306316 Södra Ny församling C:2, 1823-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1823-1860
4306316 Södra Ny församling C:3, 1826-1872 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1872 Häri även in- och utflyttningslängd 1826-1829, död- och begravningsbok 1826-1831, avlösningslängd 1826-1865, kyrkoräkenskaper 1846-1872, fattigräkenskaper 1857-1870, kollekträkenskaper 1857-1870 och utlysningslängd 1830-1832 samt födelse- och dopbok för Huggenäs 1841-1872.
4306316 Södra Ny församling E I:1, 1739-1809 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1739-1809 Häri även död- och begravningsbok 1739-1809.
4306316 Södra Ny församling E I:2, 1810-1829 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1810-1829 Häri även födelse- och dopkladdbok 1831-1837.
4306316 Södra Ny församling F:1, 1810-1830 F Död- och begravningsböcker 1, 1810-1830 Häri även utlysningslängd 1831-1837 och avlösningslängd 1831-1837 för By församling.
4306316 Södra Ny församling D II:1, 1852- D II Kommunionlängder 1, 1852- Häri även död- och begravningsbok 1837-1859 samt död- och begravningskladdbok för Huggenäs församling 1850-1855.
4306316 Södra Ny församling L I:1, 1729-1772 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1772 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4306316 Södra Ny församling L I:2, 1773-1846 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1846 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4326499 Södra Ny församling A I:1, 1775-1781 A I Husförhörslängder 1, 1775-1781
4326499 Södra Ny församling A I:2, 1781-1791 A I Husförhörslängder 2, 1781-1791
4326499 Södra Ny församling A I:3, 1791-1796 A I Husförhörslängder 3, 1791-1796
4326499 Södra Ny församling A I:4, 1796-1801 A I Husförhörslängder 4, 1796-1801
4326499 Södra Ny församling A I:5, 1801-1806 A I Husförhörslängder 5, 1801-1806
4326499 Södra Ny församling A I:6, 1807-1810 A I Husförhörslängder 6, 1807-1810 Häri även in- och utflyttningslängd 1808-1811.
4326499 Södra Ny församling A I:7, 1810-1815 A I Husförhörslängder 7, 1810-1815 Häri även utflyttningslängd 1811.
4326499 Södra Ny församling A I:8, 1815-1820 A I Husförhörslängder 8, 1815-1820
4326500 Södra Ny församling A I:9, 1821-1827 A I Husförhörslängder 9, 1821-1827
4326500 Södra Ny församling A I:10, 1827-1830 A I Husförhörslängder 10, 1827-1830 Häri även konfirmationsbok 1829.
4326500 Södra Ny församling A I:11, 1830-1834 A I Husförhörslängder 11, 1830-1834
4326500 Södra Ny församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840
4326501 Södra Ny församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845
4326501 Södra Ny församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850
4326501 Södra Ny församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855
4326501 Södra Ny församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860
4326501 Södra Ny församling B:1, 1821-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1860
4327027 Södra Ny församling A I:17, 1861-1865 A I Husförhörslängder 17, 1861-1865
4327027 Södra Ny församling A I:18, 1866-1870 A I Husförhörslängder 18, 1866-1870
4327027 Södra Ny församling A I:19, 1871-1875 A I Husförhörslängder 19, 1871-1875
4327028 Södra Ny församling A I:20, 1876-1880 A I Husförhörslängder 20, 1876-1880 Med förteckning över hemlösa personer samma år.
4327028 Södra Ny församling A I:21, 1881-1885 A I Husförhörslängder 21, 1881-1885 Med förteckning över hemlösa personer samma år.
4327028 Södra Ny församling A I:22, 1886-1896 A I Husförhörslängder 22, 1886-1896 Med förteckning över hemlösa personer samma år.
4326502 Södra Råda församling A I:1, 1736-1742 A I Husförhörslängder 1, 1736-1742 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1736-1742, 1801.
4326502 Södra Råda församling A I:2, 1767-1783 A I Husförhörslängder 2, 1767-1783 Omf. Älvroten.
4326502 Södra Råda församling A I:3, 1785-1804 A I Husförhörslängder 3, 1785-1804 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1814-1818 1820-1821.
4326502 Södra Råda församling A I:4, 1785-1808 A I Husförhörslängder 4, 1785-1808 Med ortreg.
4326502 Södra Råda församling A I:5, 1811-1820 A I Husförhörslängder 5, 1811-1820 Ofullständig.
4326502 Södra Råda församling A I:6, 1815-1825 A I Husförhörslängder 6, 1815-1825 Omf. Älvroten. Med ortreg.
4326502 Södra Råda församling A I:7, 1820-1833 A I Husförhörslängder 7, 1820-1833 Med ortreg. Omf. icke Älvroten.
4326502 Södra Råda församling A I:8, 1825-1835 A I Husförhörslängder 8, 1825-1835 Med ortreg, även för Älvroten.
4326503 Södra Råda församling A I:9, 1836-1842 A I Husförhörslängder 9, 1836-1842 Med husförhörslängd för torp under Årås 1843-1847 med härtill hörande alfabetiskt ortreg. Häri även anteckning om döda 1842, anteckning om folkmängden 1839.
4326503 Södra Råda församling A I:10, 1842-1847 A I Husförhörslängder 10, 1842-1847 Med ortreg. och förteckning över soldater. Häri även anteckningar om döda 1843-1844.
4326503 Södra Råda församling A I:11, 1847-1850 A I Husförhörslängder 11, 1847-1850 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1848-1850.
4326504 Södra Råda församling A I:12, 1851-1855 A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortreg. och förteckning över rotar, ledamöter i skolstyrelsen samt husförhörslag. Häri även anteckning om folkmängd 1851-1854.
4326504 Södra Råda församling A I:13, 1856-1860 A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortreg.
4326504 Södra Råda församling B:1, 1825-1866 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1866
4326505 Södra Råda församling C:1, 1685-1755 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1755 Lucka 1704-1705. Häri även vigselbok 1685-1755 (lucka 1702), dödbok 1693-1754 (lucka 1714), kyrkoräkenskaper 1683-1735, inventarieförteckning för kyrkan 1702, kyrkobalkslängd 1692 samt series pastorum 1559-1794 och series comministrorum 1636-1804.
4326505 Södra Råda församling C:2, 1756-1806 C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1806 Häri även vigselbok 1756-1823 samt dödbok 1756-1824.
4326505 Södra Råda församling C:3, 1807-1824 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1824
4326505 Södra Råda församling C:4, 1825-1866 C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1866
4326505 Södra Råda församling E:1, 1826-1853 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1826-1853 Häri även dödbok 1825-1852.
4326505 Södra Råda församling E:2, 1850-1859 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1859 Åren 1850-1853 renskrift ur föregående volym.
4326505 Södra Råda församling F:1, 1850-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1850-1860 Häri även sockenstämmoprotokoll 1859, visitationsprotokoll 1830-1911, inventarieförteckningar 1852-1911, samt ämbetsberättelser 1873-1911, spr. år.
4326505 Södra Råda församling K I:1, 1753-1856 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1753-1856 Protokoll. Lucka 1796-1830. Med gällstämmoprotokoll 1845. Häri även kyrkorådsprotokoll 1842, 1846, skoldirektionens protokoll 1845 samt kyrkoräkenskaper 1738-1768.
4326505 Södra Råda församling L I:1, 1735-1886 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1886 Huvudräkenskaper.
4326545 Södra Råda församling A I:14, 1861-1870 A I Husförhörslängder 14, 1861-1870
4326545 Södra Råda församling A I:15, 1871-1875 A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Häri även folkmängdsuppgifter 1870-1875 samt bok över obefintliga 1871-1875.
4326546 Södra Råda församling A I:16, 1876-1880 A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Häri även folkmängdsuppgifter s.å. samt bok över obefintliga s.å.
4326546 Södra Råda församling A I:17, 1881-1885 A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Häri även folkmängdsuppgifter s.å. samt bok över obefintliga s.å.
4326547 Södra Råda församling A I:18, 1886-1890 A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Dito.
4326547 Södra Råda församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Dito.
4314046 Stavnäs församling A I:1, 1734-1745 A I Husförhörslängder 1, 1734-1745
4314046 Stavnäs församling A I:2, 1768-1773 A I Husförhörslängder 2, 1768-1773 Häri även utflyttningslängd 1771-1772 samt konfirmationsbok 1773-1777.
4314046 Stavnäs församling A I:3, 1773-1780 A I Husförhörslängder 3, 1773-1780 Häri även utflyttningslängd för Högerud 1780.
4314046 Stavnäs församling A I:4, 1781-1787 A I Husförhörslängder 4, 1781-1787 Häri även konfirmationsbok 1787.
4314047 Stavnäs församling A I:5, 1786-1792 A I Husförhörslängder 5, 1786-1792 Häri även konfirmationsbok för Stavnäs och Högerud 1787-1792.
4314047 Stavnäs församling A I:6, 1792-1795 A I Husförhörslängder 6, 1792-1795 Häri även konfirmationsbok för Stavnäs och Högerud 1795.
4314047 Stavnäs församling A I:7, 1795-1799 A I Husförhörslängder 7, 1795-1799 Häri även konfirmationsbok för Stavnäs och Högerud 1799-1804.
4314047 Stavnäs församling A I:8 a, 1800-1805 A I Husförhörslängder 8 a, 1800-1805 Västra delen.
4314047 Stavnäs församling A I:8 b, 1800-1805 A I Husförhörslängder 8 b, 1800-1805 Östra delen.
4314048 Stavnäs församling A I:12a, 1821-1825 A I Husförhörslängder 12a, 1821-1825 Västra delen. Häri även konfirmationsbok för Stavnäs 1821-1825 och för Högerud 1824.
4314048 Stavnäs församling A I:12b, 1821-1825 A I Husförhörslängder 12b, 1821-1825 Östra delen.
4314048 Stavnäs församling A I:13a, 1826-1830 A I Husförhörslängder 13a, 1826-1830 Västra delen. Häri även konfirmationsbok 1826-1829.
4314048 Stavnäs församling A I:13b, 1826-1830 A I Husförhörslängder 13b, 1826-1830 Östra delen. Häri även längd över utflyttade 1828.
4314049 Stavnäs församling B:1, 1810-1834 B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1834 Häri även in- och utflyttningslängd för Högerud 1810-1861.
4314049 Stavnäs församling B:2, 1834-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1834-1861
4325854 Stavnäs församling A I:9, 1805-1810 A I Husförhörslängder 9, 1805-1810 Häri även utflyttningslängd 1805-1808 samt konfirmationsbok 1805-1807.
4325854 Stavnäs församling A I:10, 1811-1815 A I Husförhörslängder 10, 1811-1815 Häri även konfirmationsbok 1812-1815.
4325854 Stavnäs församling A I:11a, 1816-1820 A I Husförhörslängder 11a, 1816-1820 Västra delen
4325854 Stavnäs församling A I:11b, 1816-1820 A I Husförhörslängder 11b, 1816-1820 Östra delen. Häri även konfirmationsbok 1818-1820.
4325855 Stavnäs församling A I:14a, 1830-1835 A I Husförhörslängder 14a, 1830-1835 Västra delen. Häri även konfirmationsbok 1835.
4325855 Stavnäs församling A I:14b, 1830-1835 A I Husförhörslängder 14b, 1830-1835 Östra delen.
4325855 Stavnäs församling A I:15a, 1835-1840 A I Husförhörslängder 15a, 1835-1840 Västra delen.
4325855 Stavnäs församling A I:15b, 1835-1840 A I Husförhörslängder 15b, 1835-1840 Östra delen.
4325856 Stavnäs församling A I:16a, 1840-1845 A I Husförhörslängder 16a, 1840-1845 Västra delen.
4325856 Stavnäs församling A I:16b, 1840-1845 A I Husförhörslängder 16b, 1840-1845 Östra delen.
4325857 Stavnäs församling A I:17a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17a, 1846-1850 Västra delen.
4325857 Stavnäs församling A I:17b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17b, 1846-1850 Östra delen.
4325858 Stavnäs församling A I:18a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18a, 1851-1855 Västra delen.
4325858 Stavnäs församling A I:18b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18b, 1851-1855 Östra delen.
4325859 Stavnäs församling A I:19, 1856-1860 A I Husförhörslängder 19, 1856-1860
4325860 Stavnäs församling C I:1, 1687-1707 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1707 Häri även lysnings- och vigselbok 1687-1707 samt död- och begravningsbok 1687-1707.
4325860 Stavnäs församling C I:2, 1707-1724 C I Födelse- och dopböcker 2, 1707-1724 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325860 Stavnäs församling C I:3, 1725-1735 C I Födelse- och dopböcker 3, 1725-1735 Häri även vigselbok samt död och begravningsbok samma år.
4325860 Stavnäs församling C I:4, 1735-1749 C I Födelse- och dopböcker 4, 1735-1749 Häri även lysnings- och vigselbok 1736-1749 samt död- och begravningsbok 1736-1750.
4325860 Stavnäs församling C I:5, 1750-1758 C I Födelse- och dopböcker 5, 1750-1758 Häri även lysnings- och vigselbok 1750-1758 samt död- och begravningsbok 1750-1759.
4325861 Stavnäs församling C I:6, 1759-1784 C I Födelse- och dopböcker 6, 1759-1784 Häri även lysnings- vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4325861 Stavnäs församling C I:7, 1785-1833 C I Födelse- och dopböcker 7, 1785-1833
4325861 Stavnäs församling C I:9, 1834-1860 C I Födelse- och dopböcker 9, 1834-1860
4325862 Stavnäs församling E I:2, 1785-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1785-1860 Häri även series pastorum 1551-1717.
4325862 Stavnäs församling F I:1, 1785-1861 F I Död- och begravningsböcker 1, 1785-1861
4325863 Stavnäs församling L I:1, 1697-1751 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1751 Huvud- och specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4325863 Stavnäs församling L I:2, 1704-1726 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1726 Specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll 1739, 1818. Mikrofilmad.
4325863 Stavnäs församling L I:3, 1717-1759 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1717-1759 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4325863 Stavnäs församling L I:4, 1723-1774 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1723-1774 Specialräkenskaper. Mikrofilmad.
4325863 Stavnäs församling L I:6, 1759-1827 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1759-1827 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1771-1828. Mikrofilmad.
4327020 Stavnäs församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865
4327021 Stavnäs församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870
4327022 Stavnäs församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875
4327023 Stavnäs församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880
4327024 Stavnäs församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
4327025 Stavnäs församling A I:25, 1886-1890 A I Husförhörslängder 25, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
4327026 Stavnäs församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 Häri även längd över obefintliga samma år, samt konfirmationsbok 1891-1894.
4325864 Stora Kils församling A I:1, 1735-1738 A I Husförhörslängder 1, 1735-1738 Finnes 1735, 1738.
4325864 Stora Kils församling A I:2, 1739-1741 A I Husförhörslängder 2, 1739-1741
4325864 Stora Kils församling A I:3, 1751-1755 A I Husförhörslängder 3, 1751-1755 Häri även in- och utflyttningslängd 1753-1755 samt konfirmationsbok 1752-1755.
4325864 Stora Kils församling A I:4, 1755-1761 A I Husförhörslängder 4, 1755-1761 Häri även in- och utflyttningslängd 1755-1760 samt konfirmationsbok 1756-1760.
4325864 Stora Kils församling A I:5, 1761-1766 A I Husförhörslängder 5, 1761-1766 Häri även utflyttningslängd 1760-1766 samt konfirmationsbok 1761-1765.
4325864 Stora Kils församling A I:6, 1767-1770 A I Husförhörslängder 6, 1767-1770 Häri även utflyttningslängd 1768-1770 samt konfirmationsbok 1766-1770.
4325865 Stora Kils församling A I:7, 1770-1775 A I Husförhörslängder 7, 1770-1775 Häri även utflyttningslängd 1771-1775 samt konfirmationsbok 1775.
4325865 Stora Kils församling A I:8, 1776-1781 A I Husförhörslängder 8, 1776-1781
4325865 Stora Kils församling A I:9, 1782-1789 A I Husförhörslängder 9, 1782-1789 Häri även utflyttningslängd 1782-1783.
4325865 Stora Kils församling A I:10, 1789-1794 A I Husförhörslängder 10, 1789-1794
4325866 Stora Kils församling A I:11, 1795-1800 A I Husförhörslängder 11, 1795-1800
4325866 Stora Kils församling A I:12, 1806-1812 A I Husförhörslängder 12, 1806-1812 Häri även in- och utflyttningslängd 1806-1811.
4325866 Stora Kils församling A I:13, 1812-1817 A I Husförhörslängder 13, 1812-1817
4325866 Stora Kils församling A I:14, 1817-1821 A I Husförhörslängder 14, 1817-1821
4325867 Stora Kils församling A I:15, 1822-1826 A I Husförhörslängder 15, 1822-1826
4325867 Stora Kils församling A I:16, 1825-1831 A I Husförhörslängder 16, 1825-1831
4325867 Stora Kils församling A I:17, 1831-1839 A I Husförhörslängder 17, 1831-1839
4325867 Stora Kils församling A I:18, 1840-1845 A I Husförhörslängder 18, 1840-1845 Bunt.
4326477 Stora Kils församling A I:19, 1846-1852 A I Husförhörslängder 19, 1846-1852 Häri även konfirmationsbok 1846-1852.
4326477 Stora Kils församling B:1, 1825-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1861 Lucka 1831-1845
4326478 Stora Kils församling C:1, 1672-1692 C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1692 Häri även vigselbok 1672-1694, död- och begravningsbok 1672-1694 samt kyrkoräkenskaper 1675-1678.
4326478 Stora Kils församling C:2, 1693-1708 C Födelse- och dopböcker 2, 1693-1708 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1694-1714.
4326478 Stora Kils församling C:3, 1708-1720 C Födelse- och dopböcker 3, 1708-1720 Häri även vigselbok 1714-1718 samt död- och begravningsbok 1714-1720.
4326478 Stora Kils församling C:4, 1720-1740 C Födelse- och dopböcker 4, 1720-1740 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4326478 Stora Kils församling C:5, 1735-1736 C Födelse- och dopböcker 5, 1735-1736 Häri även vigselbokskladd 1735, kyrkoräkenskaper 1735-1736, kollekträkenskaper 1735-1737 samt pålysningsbok 1735-1736.
4326478 Stora Kils församling C:6, 1741-1757 C Födelse- och dopböcker 6, 1741-1757 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4326478 Stora Kils församling C:7, 1761-1763 C Födelse- och dopböcker 7, 1761-1763 Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok, tacksägelselängd, pålysningsbok s.å. samt kyrkoräkenskaper 1761-1764.
4326478 Stora Kils församling C:8, 1764-1768 C Födelse- och dopböcker 8, 1764-1768 Häri även lysnings- och vigselbok 1764-1767, död- och begravningsbok, tacksägelselängd, kyrkoräkenskaper, kollekträkenskaper samt pålysningslängd 1764-1768.
4326478 Stora Kils församling C:9, 1768-1769 C Födelse- och dopböcker 9, 1768-1769 Häri även lysnings- och vigselbok 1768-1771, död- och begravningsbok, tacksägelselängd, kollekträkenskaper 1768-1769 samt avlösnings- och pålysningslängd 1768-1771.
4326479 Stora Kils församling C:10, 1771-1777 C Födelse- och dopböcker 10, 1771-1777 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok 1771-1778, tacksägelselängd 1771-1777, kyrkoräkenskaper 1771-1778, kollekträkenskaper 1774-1777 samt pålyningslängd1771-1777.
4326479 Stora Kils församling C:11, 1779-1785 C Födelse- och dopböcker 11, 1779-1785 Häri även lysnings- och vigselbok 1758-1779 samt död- och begravningsbok 1758-1786.
4326479 Stora Kils församling C:12, 1789-1811 C Födelse- och dopböcker 12, 1789-1811 Häri även lysningsbok 1816-1817 samt död- och begravningsbok 1787-1812.
4326479 Stora Kils församling C:13, 1812-1855 C Födelse- och dopböcker 13, 1812-1855
4326479 Stora Kils församling C:14, 1846-1862 C Födelse- och dopböcker 14, 1846-1862 Dubblett.
4326479 Stora Kils församling E:1, 1822-1860 E Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1860 Lysningsbok.
4326479 Stora Kils församling E:2, 1825-1861 E Lysnings- och vigselböcker 2, 1825-1861 Vigselbok.
4326479 Stora Kils församling F:1, 1813-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1813-1860
4326479 Stora Kils församling H II:1, 1826-1869 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1826-1869 Utlysningslängd.
4326480 Stora Kils församling L I:1, 1621-1675 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1621-1675 Specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1661 samt kyrkobalkslängd 1657. Mikrofilmad.
4326480 Stora Kils församling L I:2, 1680-1717 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1680-1717 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1630-1695, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1648-1706 samt bänkdelningslängd 1630. Mikrofilmad.
4326480 Stora Kils församling L I:3, 1718-1780 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1718-1780 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4326480 Stora Kils församling L I:5, 1776-1797 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1776-1797 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1776-1797 och kollekträkenskaper 1777-1797. Mikrofilmad.
4326480 Stora Kils församling L I:6, 1797-1824 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1797-1824 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1797-1824 och kollekträkenskaper 1798-1824. Mikrofilmad.
4326526 Stora Kils församling A I:20, 1851-1855 A I Husförhörslängder 20, 1851-1855 Häri även konfirmationsbok 1853-1855
4326527 Stora Kils församling A I:21, 1856-1860 A I Husförhörslängder 21, 1856-1860 Häri även konfirmationsbok 1856-1860.
4326532 Stora Kils församling A I:22, 1861-1865 A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Häri även konfirmationsbok s.å.
4326533 Stora Kils församling A I:23, 1866-1870 A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Häri även konfirmationsbok, samt längd över obefintliga s.å.
4326534 Stora Kils församling A I:24, 1871-1875 A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Häri även konfirmationsbok, samt längd över obefintliga s.å.
4326535 Stora Kils församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Häri även konfirmationsbok samt längd över obefintliga s.å.
4326536 Stora Kils församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Häri även konfirmationsbok s.å.
4326537 Stora Kils församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å.
4326538 Stora Kils församling A I:27, 1886-1890 A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Häri även konfirmationsbok s.å.
4311016 Sunne församling H V a:3, 1806-1815 H V a Bilagor till lysnings- och vigselboken 3, 1806-1815 Volymsignum H V: 3. Bunt. Förteckning över lysningssedlar. Omf. även Gräsmark samt Ö. och V. Ämtervik.
4311016 Sunne församling H V a:4, 1816-1822 H V a Bilagor till lysnings- och vigselboken 4, 1816-1822 Volymsignum H V: 4. Bunt. Förteckning över lysningssedlar. Omf. även Gräsmark samt Ö. och V. Ämtervik.
4311016 Sunne församling H V a:5, 1822-1836 H V a Bilagor till lysnings- och vigselboken 5, 1822-1836 Volymsignum H V: 5. Bunt. Förteckning över lysningssedlar. Omf. även Gräsmark samt Ö. och V. Ämtervik.
4311016 Sunne församling H II:1, 1805-1853 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1805-1853 Bunt. Flyttningsattester. Spr. år. Fuktskadade. Får ej utlånas.
4326481 Sunne församling A I:1, 1708-1717 A I Husförhörslängder 1, 1708-1717
4326481 Sunne församling A I:2, 1722-1728 A I Husförhörslängder 2, 1722-1728
4326481 Sunne församling A I:3, 1729-1735 A I Husförhörslängder 3, 1729-1735
4326481 Sunne församling A I:4, 1736-1740 A I Husförhörslängder 4, 1736-1740
4326481 Sunne församling A I:5, 1741-1746 A I Husförhörslängder 5, 1741-1746
4326481 Sunne församling A I:6, 1747-1749 A I Husförhörslängder 6, 1747-1749
4326482 Sunne församling A I:7, 1750-1752 A I Husförhörslängder 7, 1750-1752
4326482 Sunne församling A I:8, 1753-1757 A I Husförhörslängder 8, 1753-1757
4326482 Sunne församling A I:9, 1757-1764 A I Husförhörslängder 9, 1757-1764 Västra sidan
4326482 Sunne församling A I:10, 1757-1764 A I Husförhörslängder 10, 1757-1764 Östra sidan
4326483 Sunne församling A I:11, 1765-1771 A I Husförhörslängder 11, 1765-1771 Västra sidan
4326483 Sunne församling A I:12, 1765-1771 A I Husförhörslängder 12, 1765-1771 Östra sidan
4326483 Sunne församling A I:13, 1772-1775 A I Husförhörslängder 13, 1772-1775 Västra sidan
4326483 Sunne församling A I:14, 1772-1775 A I Husförhörslängder 14, 1772-1775 Östra sidan
4326483 Sunne församling A I:15, 1776-1781 A I Husförhörslängder 15, 1776-1781 Västra sidan
4326484 Sunne församling A I:16, 1781-1784 A I Husförhörslängder 16, 1781-1784 Östra sidan
4326484 Sunne församling A I:17, 1784-1790 A I Husförhörslängder 17, 1784-1790 Östra sidan
4326484 Sunne församling A I:18, 1785-1789 A I Husförhörslängder 18, 1785-1789 Västra sidan
4326484 Sunne församling A I:19, 1790-1795 A I Husförhörslängder 19, 1790-1795 Västra sidan
4326485 Sunne församling A I:20, 1790-1794 A I Husförhörslängder 20, 1790-1794 Östra sidan
4326485 Sunne församling A I:21, 1795-1799 A I Husförhörslängder 21, 1795-1799 Västra sidan
4326485 Sunne församling A I:22, 1795-1799 A I Husförhörslängder 22, 1795-1799 Östra sidan
4326485 Sunne församling A I:23, 1800-1805 A I Husförhörslängder 23, 1800-1805 Västra sidan
4326486 Sunne församling A I:24, 1800-1805 A I Husförhörslängder 24, 1800-1805 Östra sidan
4326486 Sunne församling A I:25, 1805-1810 A I Husförhörslängder 25, 1805-1810 Västra sidan
4326486 Sunne församling A I:26, 1805-1810 A I Husförhörslängder 26, 1805-1810 Östra sidan
4326486 Sunne församling A I:27, 1810-1815 A I Husförhörslängder 27, 1810-1815 Västra sidan
4326487 Sunne församling A I:28, 1810-1815 A I Husförhörslängder 28, 1810-1815 Östra sidan
4326487 Sunne församling A I:29, 1815-1821 A I Husförhörslängder 29, 1815-1821 Västra sidan
4326487 Sunne församling A I:30, 1815-1820 A I Husförhörslängder 30, 1815-1820 Östra sidan
4326488 Sunne församling A I:31, 1820-1825 A I Husförhörslängder 31, 1820-1825 Västra sidan
4326488 Sunne församling A I:32, 1820-1825 A I Husförhörslängder 32, 1820-1825 Östra sidan
4326489 Sunne församling A I:33, 1825-1830 A I Husförhörslängder 33, 1825-1830 Västra sidan
4326489 Sunne församling A I:34, 1825-1830 A I Husförhörslängder 34, 1825-1830 Östra sidan
4326490 Sunne församling A I:35, 1830-1835 A I Husförhörslängder 35, 1830-1835 Västra sidan
4326490 Sunne församling A I:36, 1830-1835 A I Husförhörslängder 36, 1830-1835 Östra sidan
4326491 Sunne församling A I:37, 1835-1840 A I Husförhörslängder 37, 1835-1840 Västra sidan
4326491 Sunne församling A I:38, 1835-1840 A I Husförhörslängder 38, 1835-1840 Östra sidan
4326492 Sunne församling A I:39, 1840-1844 A I Husförhörslängder 39, 1840-1844 Västra sidan
4326492 Sunne församling A I:40, 1840-1844 A I Husförhörslängder 40, 1840-1844 Östra sidan
4326493 Sunne församling A I:41, 1845-1849 A I Husförhörslängder 41, 1845-1849 Västra sidan
4326494 Sunne församling A I:42, 1845-1849 A I Husförhörslängder 42, 1845-1849 Östra sidan
4326494 Sunne församling B:1, 1806-1829 B In- och utflyttningslängder 1, 1806-1829
4326494 Sunne församling B:2, 1830-1848 B In- och utflyttningslängder 2, 1830-1848
4326495 Sunne församling C:1, 1680-1692 C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1692 Häri även vigselbok 1680-1706, dödbok 1680-1691,sockenstämmoprotokoll 1678-1695, kyrkoräkenskaper 1680-1718 och inventarium 1690
4326495 Sunne församling C:2, 1707-1721 C Födelse- och dopböcker 2, 1707-1721 Häri även lysningsbok 1706-1721, biskopsvisitationsprotokoll 1739 och anteckningar om historiska händelser 1699
4326495 Sunne församling C:3, 1721-1736 C Födelse- och dopböcker 3, 1721-1736 Häri även lysningsbok 1721-1736
4326495 Sunne församling C:4, 1736-1748 C Födelse- och dopböcker 4, 1736-1748 Häri även lysningsbok 1737-1748 och dödbok 1737-1744
4326495 Sunne församling C:5, 1748-1758 C Födelse- och dopböcker 5, 1748-1758 Häri även lysningsbok och dödbok 1748-1758 samt biskopsvisitationsprotokoll 1751
4326495 Sunne församling C:6, 1759-1774 C Födelse- och dopböcker 6, 1759-1774 Häri även lysningsbok och dödbok 1759-1774
4326496 Sunne församling C:7, 1774-1793 C Födelse- och dopböcker 7, 1774-1793 Häri även lysningsbok och dödbok 1774-1793
4326496 Sunne församling C:8, 1794-1819 C Födelse- och dopböcker 8, 1794-1819 Häri även lysningsbok 1793-1819, dödbok 1794-1819 samt inventeringsprotokoll 1819
4326497 Sunne församling C:9, 1820-1848 C Födelse- och dopböcker 9, 1820-1848 Häri även lysningsbok 1819-1848 och dödbok 1820-1848
4326497 Sunne församling E I:1, 1669-1681 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1669-1681 Volymsignum E: 1. Vigselbok. Häri även kyrkoräkenskaper 1669-1716 och handlingar rörande kyrkan 1671-1679
4326498 Sunne församling L I:2, 1716-1733 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1733 Huvudräkenskaper 1720-1733 och inkomstspecial 1716-1732. Häri även fattigkassans inkomstspecial 1720-1732 samt vinkassans huvudräkenskaper 1720-1724. Mikrofilmad.
4326498 Sunne församling L I:3, 1732-1776 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1732-1776 Huvudräkenskaper 1733-1776, inkomstspecial 1732-1738 och skuldbok för div. pers. 1776. Häri även fattigkassns inkomstspecial 1732-1738 samt vinkassans huvudräkenskaper 1725-1731. Mikrofilmad.
4326498 Sunne församling L I:4, 1738-1765 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1738-1765 Inkomst- och utgiftsspecial 1738-1765 och skuldbok 1742-1745. Mikrofilmad.
4326498 Sunne församling L I:5, 1765-1780 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1765-1780 Inkomst- och utgiftsspecial. Mikrofilmad.
4326498 Sunne församling L I:7, 1780-1808 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1780-1808 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1796-1808 och kollektmedel 1791-1808. Mikrofilmad.
4326528 Sunne församling A I:43, 1850-1855 A I Husförhörslängder 43, 1850-1855 Västra sidan. Del I
4326528 Sunne församling A I:44, 1850-1855 A I Husförhörslängder 44, 1850-1855 Västra sidan. Del II
4326529 Sunne församling A I:45, 1850-1855 A I Husförhörslängder 45, 1850-1855 Östra sidan. Del I
4326529 Sunne församling A I:46, 1850-1855 A I Husförhörslängder 46, 1850-1855 Östra sidan. Del II
4326530 Sunne församling A I:47, 1856-1860 A I Husförhörslängder 47, 1856-1860 Västra sidan. Del I
4326530 Sunne församling A I:48, 1856-1860 A I Husförhörslängder 48, 1856-1860 Västra sidan. Del II
4326531 Sunne församling A I:49, 1856-1860 A I Husförhörslängder 49, 1856-1860 Östra sidan. Del I
4326531 Sunne församling A I:50, 1856-1860 A I Husförhörslängder 50, 1856-1860 Östra sidan. Del II
4326531 Sunne församling B:3, 1849-1860 B In- och utflyttningslängder 3, 1849-1860
4326531 Sunne församling C:12, 1849-1860 C Födelse- och dopböcker 12, 1849-1860
4326531 Sunne församling E I:2, 1849-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1849-1861 Volymsignum E: 2. Med tre anteckningar för januari 1861
4326531 Sunne församling F:1, 1849-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1849-1860
4326548 Sunne församling A I:51, 1861-1865 A I Husförhörslängder 51, 1861-1865 Västra sidan. Del I. 1-307
4326549 Sunne församling A I:52, 1861-1865 A I Husförhörslängder 52, 1861-1865 Västra sidan. Del II. 1-393
4326550 Sunne församling A I:53, 1861-1865 A I Husförhörslängder 53, 1861-1865 Östra sidan. Del III. 1-366
4326551 Sunne församling A I:54, 1861-1865 A I Husförhörslängder 54, 1861-1865 Östra sidan. Del IV. 1-319
4326552 Sunne församling A I:55, 1866-1870 A I Husförhörslängder 55, 1866-1870 Östra sidan. Del I. 1-398
4326553 Sunne församling A I:56, 1866-1870 A I Husförhörslängder 56, 1866-1870 Östra sidan. Del II. 400-799
4326554 Sunne församling A I:57, 1866-1870 A I Husförhörslängder 57, 1866-1870 Västra sidan. Del III. 800-1198
4326555 Sunne församling A I:58, 1866-1870 A I Husförhörslängder 58, 1866-1870 Västra sidan. Del IV. Pag 1199-1597
4326556 Sunne församling A I:59, 1871-1875 A I Husförhörslängder 59, 1871-1875 Östra sidan. Del I. 1-396
4326557 Sunne församling A I:60, 1871-1875 A I Husförhörslängder 60, 1871-1875 Östra sidan. Del II. Pag. 397-795
4326558 Sunne församling A I:61, 1871-1875 A I Husförhörslängder 61, 1871-1875 Västra sidan. Del III. 796-1185
4326559 Sunne församling A I:62, 1871-1875 A I Husförhörslängder 62, 1871-1875 Västra sidan. Del IV. 1195-1570
4326560 Sunne församling A I:63, 1876-1880 A I Husförhörslängder 63, 1876-1880 Östra sidan. Del I. 1-396
4326561 Sunne församling A I:64, 1876-1880 A I Husförhörslängder 64, 1876-1880 Östra sidan. Del II. 401-797
4326562 Sunne församling A I:65, 1876-1880 A I Husförhörslängder 65, 1876-1880 Västra sidan. Del III. 800-1196
4326563 Sunne församling A I:66, 1876-1880 A I Husförhörslängder 66, 1876-1880 Västra sidan. Del IV. 1200-1596
4326564 Sunne församling A I:67, 1881-1885 A I Husförhörslängder 67, 1881-1885 Östra sidan. Del I. 1-398. Häri även folkmängdsuppgifter från 1880
4327007 Sunne församling A I:68, 1881-1885 A I Husförhörslängder 68, 1881-1885 Östra sidan. Del II. 401-798
4327008 Sunne församling A I:69, 1881-1885 A I Husförhörslängder 69, 1881-1885 Västra sidan. Del III. 801-1196
4327009 Sunne församling A I:70, 1881-1885 A I Husförhörslängder 70, 1881-1885 Västra sidan. Del IV. 1201-1593
4327010 Sunne församling A I:71, 1886-1890 A I Husförhörslängder 71, 1886-1890 Östra sidan. Del I. 1-445
4327011 Sunne församling A I:72, 1886-1890 A I Husförhörslängder 72, 1886-1890 Östra sidan. Del II. 446-895
4327012 Sunne församling A I:73, 1886-1890 A I Husförhörslängder 73, 1886-1890 Västra sidan. Del III. 900-1348
4327013 Sunne församling A I:74, 1886-1890 A I Husförhörslängder 74, 1886-1890 Västra sidan. Del IV. 1350-1800. Häri även längd över obefintliga
4327014 Sunne församling A I:75, 1891-1895 A I Husförhörslängder 75, 1891-1895 Östra sidan. Del I. 1-503
4327015 Sunne församling A I:76, 1891-1895 A I Husförhörslängder 76, 1891-1895 Östra sidan. Del II. 504-1006
4327016 Sunne församling A I:77, 1891-1895 A I Husförhörslängder 77, 1891-1895 Västra sid. Del III. 1007-1510
4327017 Sunne församling A I:78, 1891-1895 A I Husförhörslängder 78, 1891-1895 Västra sid. Del IV. 1511-2115. Häri även längd över obefintliga och folkmängdsuppgifter från 1890
4328877 Sunnemo församling A I:1, 1817-1824 A I Husförhörslängder 1, 1817-1824 Ofullständig.
4328877 Sunnemo församling A I:2, 1822-1826 A I Husförhörslängder 2, 1822-1826 Ofullständig.
4328877 Sunnemo församling A I:3, 1827-1833 A I Husförhörslängder 3, 1827-1833 Med förteckning över fattigrotar och rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1831-1848.
4328877 Sunnemo församling A I:4, 1834-1839 A I Husförhörslängder 4, 1834-1839 Ofullständig.
4328877 Sunnemo församling A I:5, 1840-1845 A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Med förteckning över fattigrotar och rotehjon. Häri även anteckningar över insamlade stamboksmedel 1840-1841 och 1844-1845.
4328877 Sunnemo församling A I:6, 1846-1852 A I Husförhörslängder 6, 1846-1852 Med förteckning över fattigrotar och lösdrivare. Häri även anteckningar rörande stamboksmedel 1852.
4328878 Sunnemo församling C:1, 1793-1849 C Födelse- och dopböcker 1, 1793-1849
4328878 Sunnemo församling E I:1, 1725-1856 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1725-1856 Häri även död- och begravningsbok 1725-1840.
4328878 Sunnemo församling H V:2, 1776-1852 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1776-1852 Finnes 1776-1817, 1852. Kartong. Lysningssedlar. Med en lös handling 1852. Häri även konfirmationsbok 1848-1852, Lysnings- och vigselkladd 1857-1861, bilagor till husförhörslängden 1704-1895 spr. år samt bilagor till flyttningslängderna 1710-1859 spr. år.
4328878 Sunnemo församling B:1, 1827-1872 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1872 Lucka i inflyttningslängden 1851-1854.
4328878 Sunnemo församling C:2, 1850-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1860 Häri även konfirmationsbok 1867-1868.
4328878 Sunnemo församling F:1, 1840-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1840-1860 Med förteckning på avlidna utsocknes personer 1853-1854, 1857-1860.
4328878 Sunnemo församling L I:3, 1727-1729 L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1727-1729 Mapp. Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4328878 Sunnemo församling L I:4, 1743-1854 L I Räkenskaper för kyrkan 4, 1743-1854 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper samma år samt lasarettsmedel 1807-1821. Mikrofilmad.
4328880 Sunnemo församling A I:7, 1852-1856 A I Husförhörslängder 7, 1852-1856 Med förteckning över ovaccinerade barn 1856, soldater och rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1853-1855.
4328880 Sunnemo församling A I:8, 1856-1860 A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Med förteckning över utfärdade arbetsattester 1858-1861, beväringsynglingar 1861, soldater och rotehjon. Häri även konfirmationsbok 1856-1859.
4328886 Sunnemo församling A I:9, 1861-1866 A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Med förteckning över utfärdade arbetsattester 1862-1864 och soldater. Häri även konfirmationsbok 1861-1866.
4328886 Sunnemo församling A I:10, 1866-1870 A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 Med förteckning över lösdrivare 1869 och beväringsynglingar 1870. Häri även konfirmationsbok 1869-1870.
4328887 Sunnemo församling A I:11, 1871-1875 A I Husförhörslängder 11, 1871-1875 Med längd över lösdrivare. Häri även konfirmationsbok 1871-1875.
4328888 Sunnemo församling A I:12, 1876-1880 A I Husförhörslängder 12, 1876-1880 Med längd över lösdrivare.
4328888 Sunnemo församling D I:1, 1876-1877 D I Konfirmationsböcker 1, 1876-1877 Häri även redogörelse för folkmängden 1875-1880.
4328888 Sunnemo församling A I:13, 1881-1885 A I Husförhörslängder 13, 1881-1885 Med förteckning över sinnesjuka. Häri även längd över obefintliga, konfirmationsbok 1881-1885 samt redogörelse för folkmängd 1881-1884.
4328889 Sunnemo församling A I:14, 1886-1890 A I Husförhörslängder 14, 1886-1890 Häri även längd över obefintliga 1886-1890, konfirmationsbok 1886-1890 samt redogörelse för folkmängd 1885-1886.
4328889 Sunnemo församling A I:15, 1891-1895 A I Husförhörslängder 15, 1891-1895 Häri även längd över obefintliga 1891-1895 samt konfirmationsbok 1891-1895.
4328788 Svanskogs församling A I:1, 1758-1768 A I Husförhörslängder 1, 1758-1768
4328788 Svanskogs församling A I:2, 1769-1776 A I Husförhörslängder 2, 1769-1776
4328788 Svanskogs församling A I:3, 1777-1784 A I Husförhörslängder 3, 1777-1784
4328788 Svanskogs församling A I:4, 1784-1790 A I Husförhörslängder 4, 1784-1790 Häri även konfirmationsbok 1789-1790.
4328788 Svanskogs församling A I:5, 1796-1801 A I Husförhörslängder 5, 1796-1801 Häri även konfirmationsbok 1797-1800.
4328789 Svanskogs församling A I:6, 1801-1806 A I Husförhörslängder 6, 1801-1806 Häri även konfirmationsbok 1804-1807 samt vaccinationslängd 1805.
4328789 Svanskogs församling A I:7, 1807-1812 A I Husförhörslängder 7, 1807-1812 Häri även konfirmationsbok 1808-1811.
4328789 Svanskogs församling A I:8, 1812-1816 A I Husförhörslängder 8, 1812-1816 Häri även konfirmationsbok 1814-1817.
4328789 Svanskogs församling A I:9, 1817-1821 A I Husförhörslängder 9, 1817-1821 Häri även konfirmationsbok 1818-1821.
4328789 Svanskogs församling A I:10, 1822-1826 A I Husförhörslängder 10, 1822-1826 Häri även konfirmationsbok 1822-1825.
4328790 Svanskogs församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830 Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4328790 Svanskogs församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1831-1835 samt kyrko- och fattigkassornas inkomstspecial 1831-1832.
4328790 Svanskogs församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1836.
4328791 Svanskogs församling A I:14, 1841-1846 A I Husförhörslängder 14, 1841-1846
4328791 Svanskogs församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850
4328792 Svanskogs församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4328792 Svanskogs församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4328793 Svanskogs församling B I:1, 1826-1851 B I In- och utflyttningslängder 1, 1826-1851 Inflyttningslängd 1826-1850, utflyttningslängd 1826-1851.
4328793 Svanskogs församling C I:1, 1684-1725 C I Födelse- och dopböcker 1, 1684-1725 Luckor 1685-1690 och 1708-1711. Dopbok 1691-1707. Häri även vigselbok 1693-1721, begravningsbok 1692-1726 samt
kyrkokassans huvudräkenskaper 1687-1699 och specialer 1691-1701.
4328793 Svanskogs församling C I:2, 1726-1751 C I Födelse- och dopböcker 2, 1726-1751 Häri även vigselbok 1739-1751 samt dödbok 1727-1751.
4328793 Svanskogs församling C I:3, 1752-1782 C I Födelse- och dopböcker 3, 1752-1782 Häri även lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker 1752-1782.
4328793 Svanskogs församling C I:4, 1783-1815 C I Födelse- och dopböcker 4, 1783-1815 Häri även lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker 1783-1815.
4328794 Svanskogs församling H II:1, 1790-1813 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1790-1813
4328794 Svanskogs församling H II:2, 1814-1824 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 2, 1814-1824
4328794 Svanskogs församling L Iaa:1, 1733-1887 L Iaa Kyrkokassans räkenskaper 1, 1733-1887 Inb. Häri även sockenstämmoprotokoll 1735 samt stolrumslängd 1735. Mikrofilmad.
4328900 Svanskogs församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865
4328901 Svanskogs församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870
4328902 Svanskogs församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875
4328903 Svanskogs församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880
4328904 Svanskogs församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885
4328905 Svanskogs församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890
4328799 Töcksmarks församling A I:1, 1754-1763 A I Husförhörslängder 1, 1754-1763 Häri även konfirmationsbok 1755-1756.
4328799 Töcksmarks församling A I:2, 1763-1773 A I Husförhörslängder 2, 1763-1773
4328799 Töcksmarks församling A I:3, 1774-1778 A I Husförhörslängder 3, 1774-1778
4328799 Töcksmarks församling A I:4, 1785-1790 A I Husförhörslängder 4, 1785-1790
4328799 Töcksmarks församling A I:5, 1797-1803 A I Husförhörslängder 5, 1797-1803
4328799 Töcksmarks församling A I:6, 1803-1809 A I Husförhörslängder 6, 1803-1809 Häri även anteckningar rörande utflyttade 1805.
4328799 Töcksmarks församling A I:7, 1809-1815 A I Husförhörslängder 7, 1809-1815 Häri även konfirmationbok 1810.
4328799 Töcksmarks församling A I:8, 1815-1821 A I Husförhörslängder 8, 1815-1821
4328799 Töcksmarks församling A I:9, 1821-1825 A I Husförhörslängder 9, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1821-1825.
4328800 Töcksmarks församling A I:10, 1826-1831 A I Husförhörslängder 10, 1826-1831 Häri även längd över in- och utflyttade 1826-1830 samt konfirmationsbok 1826-1830.
4328800 Töcksmarks församling A I:11, 1831-1836 A I Husförhörslängder 11, 1831-1836 Häri även längd över in- och utflyttade 1831-1835 samt konfirmationsbok 1831-1835.
4328800 Töcksmarks församling A I:12, 1836-1840 A I Husförhörslängder 12, 1836-1840 Häri även längd över in- och utflyttade 1836-1840 samt konfirmationsbok 1836-1840.
4328801 Töcksmarks församling A I:13, 1841-1845 A I Husförhörslängder 13, 1841-1845 Häri även längd över in- och utflyttade 1841-1845 samt konfirmationsbok 1841-1845.
4328801 Töcksmarks församling A I:14, 1846-1850 A I Husförhörslängder 14, 1846-1850 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4328802 Töcksmarks församling C I:1, 1717-1765 C I Födelse- och dopböcker 1, 1717-1765 Häri även lysnings- och vigselbok 1717-1766, död- och begravningsbok 1717-1766, sockenstämmoprotokoll 1717-1751, kyrkoräkenskaper 1717-1753, visitationsprotokoll 1717-1755, samt inventarie- och arkivförteckning 1717-1746.
4328802 Töcksmarks församling C I:2, 1767-1797 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1797 Häri även vigselbok 1767-1796, samt död- och begravningsbok 1767-1796.
4328802 Töcksmarks församling C I:3, 1798-1821 C I Födelse- och dopböcker 3, 1798-1821
4328802 Töcksmarks församling C I:4, 1822-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1822-1859
4328802 Töcksmarks församling L I:1, 1757-1807 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1757-1807 Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1797-1807. Mikrofilmad.
4328883 Töcksmarks församling A I:15, 1851-1855 A I Husförhörslängder 15, 1851-1855 Häri även in- och utflyttningslängd samt konfirmationbok samma år.
4328883 Töcksmarks församling A I:16, 1856-1860 A I Husförhörslängder 16, 1856-1860 Häri även in- och utflyttningslängd samt konfirmationsbok samma år.
4328883 Töcksmarks församling C I:5, 1831-1856 C I Födelse- och dopböcker 5, 1831-1856 3 häften i bunt. Kladd. Lucka 1846-1849. Häri även utlysningslängd 1836-1845, lucka 1837-1839 samt tacksägelsebok 1831-1845.
4328897 Töcksmarks församling A I:17, 1861-1870 A I Husförhörslängder 17, 1861-1870 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4328898 Töcksmarks församling A I:18, 1871-1880 A I Husförhörslängder 18, 1871-1880 Häri även konfirmationsbok samt bok över obefintliga samma år.
4328899 Töcksmarks församling A I:19, 1881-1890 A I Husförhörslängder 19, 1881-1890 Häri även konfirmationsbok 1881-1882 samt bok över obefintliga 1881-1890.
4328899 Töcksmarks församling A I:20, 1891-1895 A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga samma år samt folkmängdsuppgifter 1890-1893.
4328766 Trankils församling A I:1, 1782-1801 A I Husförhörslängder 1, 1782-1801 Häri även konfirmationsböcker 1792, 1794-1801, födelseanteckningar odat. (1796).
4328766 Trankils församling A I:2, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2, 1800-1805
4328766 Trankils församling A I:3, 1805-1810 A I Husförhörslängder 3, 1805-1810 Häri även konfirmationsbok 1802-1803, 1806-1807, 1817.
4328766 Trankils församling A I:4, 1810-1820 A I Husförhörslängder 4, 1810-1820 Ursprungligen sammanbunden med föregående volym.
4328766 Trankils församling A I:5, 1821-1832 A I Husförhörslängder 5, 1821-1832 Häri även längder över inflyttade 1830-1833, utflyttade 1830-1832 samt konfirmationsbok 1822-1832.
4328766 Trankils församling A I:6, 1833-1837 A I Husförhörslängder 6, 1833-1837 Häri även längder över in- och utflyttade 1833-1838 samt konfirmationsbok 1833-1837.
4328766 Trankils församling A I:7, 1838-1842 A I Husförhörslängder 7, 1838-1842 Häri även längder över inflyttade 1838-1842, utflyttade 1838-1843 samt konfirmationsbok 1838-1841.
4328766 Trankils församling A I:8, 1843-1849 A I Husförhörslängder 8, 1843-1849 Häri även längder över in- och utflyttade 1843-1850, samt konfirmationsbok 1843-1844, 1848-1849.
4328767 Trankils församling C I:1, 1760-1790 C I Födelse- och dopböcker 1, 1760-1790 Häri även vigselbok 1769-1789, dödbok 1759-1789.
4328767 Trankils församling C I:2, 1790-1825 C I Födelse- och dopböcker 2, 1790-1825 Lucka 1809. Häri även vigsel- och dödböcker 1790-1825.
4328767 Trankils församling C I:3, 1826-1861 C I Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861 Lucka 1842. Häri även in- och utflyttningslängder 1858-1861, kommunionlängder 1875-1878, vigselbok 1827-1861 samt dödbok 1826-1861.
4328767 Trankils församling L I aa:1, 1760-1800 L I aa Kyrkokassans huvudräkenskaper 1, 1760-1800 Huvudräkenskaper 1760-1800, specialräkenskaper 1765-1788. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1785-1800. Märkt L I: 1. Mikrofilmad.
4328767 Trankils församling L I aa:2, 1783-1835 L I aa Kyrkokassans huvudräkenskaper 2, 1783-1835 Gåvospecial. Häri även gåvospecial för fattigkassan samt inventarieförteckning odat. Märkt L I: 2. Mikrofilmad.
4328879 Trankils församling A I:9, 1850-1858 A I Husförhörslängder 9, 1850-1858 Med förteckning över lösdrivare. Häri även flyttningslängd 1850-1858, samt konfirmationsbok 1850-1857.
4328879 Trankils församling A I:10, 1859-1861 A I Husförhörslängder 10, 1859-1861 Häri även konfirmationsbok 1858-1859.
4329302 Trankils församling A I:13, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13, 1881-1890 Häri även konfirmationsbok samt förteckning över obefintliga samma år.
4329302 Trankils församling A I:14, 1891-1895 A I Husförhörslängder 14, 1891-1895 Häri även konfirmationsbok samt förteckning över obefintliga samma år.
4328777 Tveta församling A I:1, 1747-1753 A I Husförhörslängder 1, 1747-1753
4328777 Tveta församling A I:2, 1757-1764 A I Husförhörslängder 2, 1757-1764
4328777 Tveta församling A I:3, 1770-1777 A I Husförhörslängder 3, 1770-1777
4328777 Tveta församling A I:4, 1777-1787 A I Husförhörslängder 4, 1777-1787
4328777 Tveta församling A I:5, 1787-1795 A I Husförhörslängder 5, 1787-1795 Häri även konfirmationsbok 1792-1795.
4328778 Tveta församling A I:6, 1796-1800 A I Husförhörslängder 6, 1796-1800
4328778 Tveta församling A I:7, 1801-1805 A I Husförhörslängder 7, 1801-1805
4328778 Tveta församling A I:8, 1805-1810 A I Husförhörslängder 8, 1805-1810
4328778 Tveta församling A I:9, 1811-1816 A I Husförhörslängder 9, 1811-1816 Häri även längd över in- och utflyttade 1812-1816 samt konfirmationsbok 1806-1816.
4328778 Tveta församling A I:10, 1816-1822 A I Husförhörslängder 10, 1816-1822 Med längd över beväringsynglingar och soldater 1820-1823. Häri även längd över in- och utflyttade 1816-1822, samt konfirmationsbok 1817-1822.
4328778 Tveta församling A I:11, 1823-1827 A I Husförhörslängder 11, 1823-1827 Med längd över beväringsynglingar och soldater 1824-1826. Häri även utflyttningslängd 1823-1825 samt konfirmationsbok 1821-1826.
4328779 Tveta församling A I:12, 1826-1830 A I Husförhörslängder 12, 1826-1830 Med längd över soldater och rotehjon 1826-1830.
4328779 Tveta församling A I:13, 1831-1835 A I Husförhörslängder 13, 1831-1835
4328779 Tveta församling A I:14, 1836-1840 A I Husförhörslängder 14, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1837-1838.
4328780 Tveta församling A I:15, 1841-1845 A I Husförhörslängder 15, 1841-1845
4328780 Tveta församling A I:16, 1846-1850 A I Husförhörslängder 16, 1846-1850
4328780 Tveta församling B I:1, 1826-1851 B I In- och utflyttningslängder 1, 1826-1851
4328781 Tveta församling C I:1, 1687-1755 C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1755 Häri även vigselbok 1730-1755 samt död- och begravningsbok 1687-1750, sockenstämmoprotokoll 1688 samt kyrkoräkenskaper 1687-1702.
4328781 Tveta församling C I:2, 1737-1766 C I Födelse- och dopböcker 2, 1737-1766 Kladd. Häri även in- och utflyttningslängd 1739, vigselbok 1738-1766 samt död- och begravningsbok 1738-1765, kyrkojournal 1749, kyrkoräkenskaper 1718-1800 samt fattigräkenskaper 1718-1800.
4328781 Tveta församling C I:3, 1757-1795 C I Födelse- och dopböcker 3, 1757-1795 Häri även vigselbok 1778-1791 samt död- och begravningsbok 1757-1795.
4328781 Tveta församling C I:4, 1796-1826 C I Födelse- och dopböcker 4, 1796-1826 Häri även vigselbok 1796-1826 samt död- och begravningsbok 1796-1826 samt inventarieförteckning 1796.
4328781 Tveta församling C I:6, 1826-1870 C I Födelse- och dopböcker 6, 1826-1870
4328781 Tveta församling F:1, 1826-1870 F Död- och begravningsböcker 1, 1826-1870
4328781 Tveta församling L I:1, 1696-1815 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1815 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1769-1815. Mikrofilmad.
4328882 Tveta församling A I:17, 1851-1855 A I Husförhörslängder 17, 1851-1855 Med folkmängdsuppgifter samt förteckning över beväringar.
4328882 Tveta församling A I:18, 1856-1860 A I Husförhörslängder 18, 1856-1860 Med folkmängdsuppgift samt förteckning över lösdrivare och beväringar.
4328882 Tveta församling E I:1, 1826-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1826-1894
4329316 Tveta församling A I:19, 1861-1865 A I Husförhörslängder 19, 1861-1865
4329316 Tveta församling A I:20, 1866-1870 A I Husförhörslängder 20, 1866-1870
4329317 Tveta församling A I:21, 1871-1875 A I Husförhörslängder 21, 1871-1875
4329318 Tveta församling A I:22, 1876-1880 A I Husförhörslängder 22, 1876-1880
4329318 Tveta församling A I:23, 1881-1885 A I Husförhörslängder 23, 1881-1885
4329319 Tveta församling A I:24, 1886-1890 A I Husförhörslängder 24, 1886-1890
4328782 Värmskogs församling A I:1, 1775-1778 A I Husförhörslängder 1, 1775-1778
4328782 Värmskogs församling A I:2, 1779-1784 A I Husförhörslängder 2, 1779-1784 Häri även utflyttningslängd 1782-1786 och konfirmationsbok 1779-1794, 1797, 1801-1811.
4328782 Värmskogs församling A I:3, 1785-1790 A I Husförhörslängder 3, 1785-1790
4328782 Värmskogs församling A I:4, 1790-1795 A I Husförhörslängder 4, 1790-1795
4328782 Värmskogs församling A I:5, 1795-1799 A I Husförhörslängder 5, 1795-1799
4328782 Värmskogs församling A I:6, 1800-1804 A I Husförhörslängder 6, 1800-1804
4328782 Värmskogs församling A I:7, 1805-1809 A I Husförhörslängder 7, 1805-1809 Häri även utflyttningslängd 1805-1808.
4328782 Värmskogs församling A I:8, 1810-1815 A I Husförhörslängder 8, 1810-1815 Häri även konfirmationsbok 1812-1814.
4328783 Värmskogs församling A I:9, 1815-1819 A I Husförhörslängder 9, 1815-1819
4328783 Värmskogs församling A I:10, 1820-1825 A I Husförhörslängder 10, 1820-1825 Häri även folkmängdsanteckning 1820.
4328783 Värmskogs församling A I:11, 1826-1830 A I Husförhörslängder 11, 1826-1830 Häri även längd över beväringsmanskap s.å.
4328783 Värmskogs församling A I:12, 1831-1835 A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Häri även anteckningar om beväringsmanskap 1832, 1833 och 1835 samt om folkmängden 1831.
4328784 Värmskogs församling A I:13, 1836-1840 A I Husförhörslängder 13, 1836-1840 Häri även anteckningar om beväringsmanskap 1837-1840 samt om folkmängden 1836.
4328784 Värmskogs församling A I:14, 1841-1845 A I Husförhörslängder 14, 1841-1845 Häri även uppgift om folkmängden 1841. (Lev. 342/1952)
4328785 Värmskogs församling A I:15, 1846-1850 A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 (Lev. 342/1952)
4328785 Värmskogs församling B:1, 1810-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1860 In- och utflyttningslängder.
4328786 Värmskogs församling C:1, 1679-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1679-1712 Endast dopbok 1679-1707, födelse- och dopbok 1707-1712. Lucka 1697-1699. Häri även vigselbok 1679-1711, lucka 1698, dödbok 1679-1711, lucka 1697-1699.
4328786 Värmskogs församling C:2, 1712-1725 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1725 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4328786 Värmskogs församling C:3, 1726-1758 C Födelse- och dopböcker 3, 1726-1758 Häri även vigselbok 1728-1757 ,lucka 1736-1740, och dödbok 1726-1755.
4328786 Värmskogs församling C:4, 1759-1776 C Födelse- och dopböcker 4, 1759-1776 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4328786 Värmskogs församling C:5, 1777-1793 C Födelse- och dopböcker 5, 1777-1793 Med biografiska anteckningar av komminister Berndt Friberg. Häri även vigselbok och dödbok s.å. samt utflyttningslängd 1777-1781.
4328786 Värmskogs församling C:6, 1794-1844 C Födelse- och dopböcker 6, 1794-1844 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4328786 Värmskogs församling C:7, 1825-1860 C Födelse- och dopböcker 7, 1825-1860 Dubblettdopbok.
4328787 Värmskogs församling H II:1, 1796-1811 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1796-1811 Bunt. Finnes 1796-1799, 1811. Inflyttningsattester.
4328787 Värmskogs församling L I:1, 1762-1829 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1762-1829 Huvudräkenskaper och specialer. Häri även räkenskaper över insamlingar till ny storklocka 1775-1793, kyrkans målande 1785, nytt skiffertak 1790-1795, huvudräkenskaper för fattigkassan 1809-1829, inkomstspecial för dito 1762-1829 samt bänkdelningslängd 1763. Mikrofilmad.
4328881 Värmskogs församling A I:16, 1851-1855 A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 1-365, I a tergo. Med ortregister och uppgift om folkmängden 1852-1855. Häri även konfirmationsbok 1851-1859.
4328881 Värmskogs församling A I:17, 1856-1860 A I Husförhörslängder 17, 1856-1860 I, 1-350, I-II a tergo. Lätt fuktskadad. Med ortregister, förteckning över gratialister och lösdrivare samt uppgift om folkmängden 1856-1861. Häri även historiska anteckningar 1855, 1857, 1859.
4328881 Värmskogs församling C:8, 1845-1860 C Födelse- och dopböcker 8, 1845-1860 Häri även vigselbok 1845-1860, död- och begravningsbok 1845-1860.
4329320 Värmskogs församling A I:18, 1861-1865 A I Husförhörslängder 18, 1861-1865 I, 1-401. Med ortregister och längd över lösdrivare.
4329320 Värmskogs församling A I:19, 1866-1870 A I Husförhörslängder 19, 1866-1870 1-396. Med förteckning å till vistelseorten okända personer.
4329321 Värmskogs församling A I:20, 1871-1875 A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 1-398. Med förteckning å till vistelseorten okända personer.
4329321 Värmskogs församling A I:21, 1876-1880 A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 1-394. Med förteckning å kvarstående obefintliga personer.
4329322 Värmskogs församling A I:22, 1881-1885 A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 1-400. Med förteckning å kvarstående obefintliga personer. Häri även förteckning över nattvardsungdom 1881-1885.
4329322 Värmskogs församling A I:23, 1886-1890 A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 1-403. Med förteckning över obefintliga. Häri även förtecknig över nattvardsungdom 1886-1888, 1890.
4329323 Värmskogs församling A I:24, 1891-1895 A I Husförhörslängder 24, 1891-1895 1-421. Med förteckning över obefintliga. Häri även konfirmandförteckning 1891-1894.
4328768 Varnums församling A I:1, 1756-1762 A I Husförhörslängder 1, 1756-1762
4328768 Varnums församling A I:2, 1763-1768 A I Husförhörslängder 2, 1763-1768
4328768 Varnums församling A I:3, 1769-1774 A I Husförhörslängder 3, 1769-1774
4328768 Varnums församling A I:4, 1775-1780 A I Husförhörslängder 4, 1775-1780
4328769 Varnums församling A I:5, 1782-1786 A I Husförhörslängder 5, 1782-1786
4328769 Varnums församling A I:6, 1787-1791 A I Husförhörslängder 6, 1787-1791
4328769 Varnums församling A I:7, 1792-1797 A I Husförhörslängder 7, 1792-1797
4328769 Varnums församling A I:8, 1797-1801 A I Husförhörslängder 8, 1797-1801
4328769 Varnums församling A I:9, 1802-1805 A I Husförhörslängder 9, 1802-1805
4328770 Varnums församling A I:10, 1806-1810 A I Husförhörslängder 10, 1806-1810
4328770 Varnums församling A I:11, 1811-1815 A I Husförhörslängder 11, 1811-1815
4328770 Varnums församling A I:12, 1816-1820 A I Husförhörslängder 12, 1816-1820
4328770 Varnums församling A I:13, 1820-1824 A I Husförhörslängder 13, 1820-1824
4328771 Varnums församling A I:14, 1824-1829 A I Husförhörslängder 14, 1824-1829
4328771 Varnums församling A I:15, 1829-1835 A I Husförhörslängder 15, 1829-1835
4328772 Varnums församling A I:16, 1836-1840 A I Husförhörslängder 16, 1836-1840 Häri även konfirmationsbok 1837
4328772 Varnums församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Häri även konfirmationsbok 1842-1844
4328773 Varnums församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850
4328774 Varnums församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855
4328775 Varnums församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860
4328776 Varnums församling B I:1, 1822-1846 B I In- och utflyttningslängder 1, 1822-1846 Lucka 1828-1838 i inflyttningslängden
4328776 Varnums församling B I:2, 1847-1860 B I In- och utflyttningslängder 2, 1847-1860
4328776 Varnums församling F I:1, 1758-1813 F I Död- och begravningsböcker 1, 1758-1813
4328776 Varnums församling F I:2, 1815-1830 F I Död- och begravningsböcker 2, 1815-1830
4328890 Varnums församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 Häri även längder över lösdrivare och soldater samt anteckningar angående folkmängden
4328891 Varnums församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 Häri även längder över obefintliga och lösdrivare samt anteckningar angående folkmängden.
4328892 Varnums församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 Häri även längder över obefintliga och lösdrivare samt anteckningar angående folkmängden
4328893 Varnums församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880
4328893 Varnums församling A I:25, 1876-1880 A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Häri även längder över obefintliga och lösdrivare samt anteckningar angående folkmängden
4328894 Varnums församling A I:26, 1881-1885 A I Husförhörslängder 26, 1881-1885
4328894 Varnums församling A I:27, 1881-1885 A I Husförhörslängder 27, 1881-1885 Häri även längder över obefintliga, lösdrivare, metodister och sinnesslöa samt anteckningar angående folkmängden
4328895 Varnums församling A I:28, 1886-1890 A I Husförhörslängder 28, 1886-1890
4328895 Varnums församling A I:29, 1886-1890 A I Husförhörslängder 29, 1886-1890 Häri även längder över obefintliga, lösdrivare, metodister, sinnesslöa och dövstumma samt anteckningar angående folkmängden
4328896 Varnums församling A I:30, 1891-1895 A I Husförhörslängder 30, 1891-1895
4328896 Varnums församling A I:31, 1891-1895 A I Husförhörslängder 31, 1891-1895 Häri även längder över obefintliga, lösdrivare, dövstumma och sinnesslöa samt anteckningar angående folkmängden
4325190 Väse församling E I:1, 1747-1837 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1747-1837 Volymsignum E: 1
4325190 Väse församling F I:1, 1749-1772 F I Död- och begravningsböcker 1, 1749-1772
4325190 Väse församling F I:2, 1814-1845 F I Död- och begravningsböcker 2, 1814-1845
4325190 Väse församling H II:2, 1836-1840 H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1836-1840 Inflyttningsattester
4325201 Väse församling C I:9, 1843-1859 C I Födelse- och dopböcker 9, 1843-1859 Sid. 1-182, 185-194, 197- 200, 203-312, 315-350, a tergo 1-118. Häri även död- och begravningsbok 1845-1859
4325201 Väse församling C I:10, 1859-1860 C I Födelse- och dopböcker 10, 1859-1860 Sid. 1-53 och 55-74 a tergo. Häri även död- och begravningsbok 1859-1860
4325201 Väse församling H V:1, 1730-1759 H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker 1, 1730-1759 Lysningshandlingar.Häri även lysningsbok 1834-1850, omfattar Östra Fågelvik 1834, 1840-1850 samt bilagor till död- och begravningsboken 1828-1920. Spridda år
4328803 Väse församling A I:1, 1723-1728 A I Husförhörslängder 1, 1723-1728
4328803 Väse församling A I:2, 1728-1735 A I Husförhörslängder 2, 1728-1735
4328803 Väse församling A I:3, 1736-1739 A I Husförhörslängder 3, 1736-1739
4328803 Väse församling A I:4, 1740-1743 A I Husförhörslängder 4, 1740-1743
4328803 Väse församling A I:5, 1744-1750 A I Husförhörslängder 5, 1744-1750
4328803 Väse församling A I:6, 1750-1754 A I Husförhörslängder 6, 1750-1754
4328804 Väse församling A I:7, 1755-1759 A I Husförhörslängder 7, 1755-1759
4328804 Väse församling A I:8, 1759-1766 A I Husförhörslängder 8, 1759-1766
4328804 Väse församling A I:9, 1766-1770 A I Husförhörslängder 9, 1766-1770
4328804 Väse församling A I:10, 1770-1777 A I Husförhörslängder 10, 1770-1777
4328805 Väse församling A I:11, 1782-1786 A I Husförhörslängder 11, 1782-1786
4328805 Väse församling A I:12, 1791-1796 A I Husförhörslängder 12, 1791-1796
4328805 Väse församling A I:13, 1796-1800 A I Husförhörslängder 13, 1796-1800
4328806 Väse församling A I:14, 1801-1805 A I Husförhörslängder 14, 1801-1805
4328806 Väse församling A I:15, 1806-1810 A I Husförhörslängder 15, 1806-1810
4328806 Väse församling A I:16, 1811-1816 A I Husförhörslängder 16, 1811-1816
4328807 Väse församling A I:17, 1816-1820 A I Husförhörslängder 17, 1816-1820
4328807 Väse församling A I:18, 1821-1825 A I Husförhörslängder 18, 1821-1825
4328808 Väse församling A I:19, 1826-1831 A I Husförhörslängder 19, 1826-1831
4328808 Väse församling A I:20a, 1831-1835 A I Husförhörslängder 20a, 1831-1835 Del I
4328808 Väse församling A I:20b, 1831-1835 A I Husförhörslängder 20b, 1831-1835 Del II
4328809 Väse församling A I:21a, 1836-1837 A I Husförhörslängder 21a, 1836-1837 Del I
4328809 Väse församling A I:21b, 1836-1837 A I Husförhörslängder 21b, 1836-1837 Del II. Med längd över lösdrivare 1834-1836
4328809 Väse församling A I:22a, 1838-1840 A I Husförhörslängder 22a, 1838-1840 Del I
4328809 Väse församling A I:22b, 1838-1840 A I Husförhörslängder 22b, 1838-1840 Del II
4328810 Väse församling A I:22c, 1838-1840 A I Husförhörslängder 22c, 1838-1840 Del III. Med förteckning över lösdrivare
4328811 Väse församling A I:23a, 1841-1845 A I Husförhörslängder 23a, 1841-1845 Del I
4328811 Väse församling A I:23b, 1841-1845 A I Husförhörslängder 23b, 1841-1845 Del II
4328812 Väse församling A I:24a, 1846-1850 A I Husförhörslängder 24a, 1846-1850 Del I
4328812 Väse församling A I:24b, 1846-1850 A I Husförhörslängder 24b, 1846-1850 Del II
4328813 Väse församling B:1, 1818-1838 B In- och utflyttningslängder 1, 1818-1838 Häri även konfirmationsbok 1816-1837
4328813 Väse församling C I:1, 1678-1688 C I Födelse- och dopböcker 1, 1678-1688 Häri även in- och utflyttningslängder 1725-1771, vigselbok 1683-1688, död- och begravningsbok 1683-1688 samt kyrkoräkenskaper 1677
4328813 Väse församling C I:2, 1688-1717 C I Födelse- och dopböcker 2, 1688-1717 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1717, död- och begravningsbok 1688-1717, sockenstämmoprotokoll 1688-1690, kyrkoräkenskaper 1683-1704, visitations-
protokoll och inventarieförteckningar 1688-1736, förteckningar över prästgårdens ägor 1688-1736 samt sällsamma händelser 1688-1755
4328813 Väse församling C I:3, 1717-1732 C I Födelse- och dopböcker 3, 1717-1732 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år
4328813 Väse församling C I:4, 1732-1748 C I Födelse- och dopböcker 4, 1732-1748 Häri även lysnings- och vigselbok 1732-1747 samt död- och begravningsbok 1732-1749
4328813 Väse församling C I:5, 1748-1775 C I Födelse- och dopböcker 5, 1748-1775
4328814 Väse församling C I:6, 1775-1804 C I Födelse- och dopböcker 6, 1775-1804
4328814 Väse församling C I:7, 1805-1843 C I Födelse- och dopböcker 7, 1805-1843
4328814 Väse församling C I:8, 1843-1854 C I Födelse- och dopböcker 8, 1843-1854
4328814 Väse församling B:2, 1838-1854 B In- och utflyttningslängder 2, 1838-1854
4328876 Väse församling L I:1, 1613-1681 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1613-1681 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1613-1659 samt stoldelningslängder 1622-1647. Mikrofilmad.
4328876 Väse församling L I:2, 1661-1690 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1661-1690 Specialräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckning 1661-1662, stoldelningslängder 1725-1770, anteckning om kyrkans ombyggnad i mitten av 1700-talet samt series pastorum 1527-1790. Mikrofilmad.
4328876 Väse församling L I:3, 1704-1750 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1704-1750 Huvudräkenskaper. Häri även vinsädesmedel 1711-1718. Mikrofilmad.
4328876 Väse församling L I:4, 1750-1790 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1750-1790 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4328884 Väse församling A I:25a, 1851-1855 A I Husförhörslängder 25a, 1851-1855 Del I. Sid. I-V, 1-399 b (fol. 289 saknas)
4328884 Väse församling A I:25b, 1851-1855 A I Husförhörslängder 25b, 1851-1855 Del II. Sid. I-V, 400-803
4328885 Väse församling A I:26a, 1856-1860 A I Husförhörslängder 26a, 1856-1860 Del I. Sid. I-V, 1-400 och 400 A-J
4328885 Väse församling A I:26b, 1856-1860 A I Husförhörslängder 26b, 1856-1860 Del II. Sid. I-VII, 401- 813
4329303 Väse församling A I:27a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 27a, 1861-1865 Del I. 1-452
4329304 Väse församling A I:27b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 27b, 1861-1865 Del II. 453- 900
4329305 Väse församling A I:28a, 1866-1870 A I Husförhörslängder 28a, 1866-1870 Del I. 1-454
4329306 Väse församling A I:28b, 1866-1870 A I Husförhörslängder 28b, 1866-1870 Del II. 455- 921. Häri även längd över lösdrivare
4329307 Väse församling A I:29a, 1871-1875 A I Husförhörslängder 29a, 1871-1875 Del I. 1-740
4329308 Väse församling A I:29b, 1871-1875 A I Husförhörslängder 29b, 1871-1875 Del II. 741-937. Häri även längd över lösdrivare
4329308 Väse församling A I:30a, 1876-1880 A I Husförhörslängder 30a, 1876-1880 Del I. Med husförhörslag, 1-482. Häri även förteckning över skollärare
4329309 Väse församling A I:30b, 1876-1880 A I Husförhörslängder 30b, 1876-1880 Del II. 483-985. Häri även längd över lösdrivare
4329310 Väse församling A I:31a, 1881-1885 A I Husförhörslängder 31a, 1881-1885 Del I. 1-482
4329311 Väse församling A I:31b, 1881-1885 A I Husförhörslängder 31b, 1881-1885 Del II. 483-986. Häri även längd över lösdrivare
4329312 Väse församling A I:32a, 1886-1890 A I Husförhörslängder 32a, 1886-1890 Del I. 1-488
4329313 Väse församling A I:32b, 1886-1890 A I Husförhörslängder 32b, 1886-1890 Del II. 501-1007. Häri även längd över obefintliga
4329314 Väse församling A I:33a, 1891-1895 A I Husförhörslängder 33a, 1891-1895 Del I. 1-499
4329315 Väse församling A I:33b, 1891-1895 A I Husförhörslängder 33b, 1891-1895 Del II. 500- 1002. Häri även längd över lösdrivare
4328795 Västra Ämterviks församling A I:1, 1804-1811 A I Husförhörslängder 1, 1804-1811
4328795 Västra Ämterviks församling A I:2, 1809-1814 A I Husförhörslängder 2, 1809-1814
4328795 Västra Ämterviks församling A I:3, 1814-1820 A I Husförhörslängder 3, 1814-1820
4328795 Västra Ämterviks församling A I:4, 1820-1825 A I Husförhörslängder 4, 1820-1825
4328795 Västra Ämterviks församling A I:5, 1825-1830 A I Husförhörslängder 5, 1825-1830
4328796 Västra Ämterviks församling A I:6, 1830-1835 A I Husförhörslängder 6, 1830-1835
4328796 Västra Ämterviks församling A I:7, 1836-1843 A I Husförhörslängder 7, 1836-1843 Med längd över sockenhjon
4328796 Västra Ämterviks församling A I:8, 1844-1850 A I Husförhörslängder 8, 1844-1850 Med längd över sockenhjon, lösdrivare och fattighjon
4328796 Västra Ämterviks församling A I:9, 1851-1855 A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med förteckning över soldater
4328797 Västra Ämterviks församling A I:10, 1856-1862 A I Husförhörslängder 10, 1856-1862 Med förteckning över på arbete utvandrade personer 1856-1860, beväringar och soldater
4328798 Västra Ämterviks församling B:1, 1829-1860 B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860
4328798 Västra Ämterviks församling C:1, 1690-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1769 Häri även lysnings- och vigselbok
samt död- och begravningsbok samma år, visitationsprotokoll 1718-01-26 samt inventarie- och arkivförteckningar 1708, 1739, 1762
4328798 Västra Ämterviks församling C:2, 1770-1814 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1814 Häri även vigselbok 1770-1810 samt död- och begravningsbok 1770-1814
4328798 Västra Ämterviks församling C:3, 1825-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1825-1860 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år
4328798 Västra Ämterviks församling H II:1, 1806-1840 H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1806-1840 Kartong. Inflyttningsattester.
4328798 Västra Ämterviks församling H VI:1, 1851-1921 H VI Bilagor till död- och begravningsboken 1, 1851-1921 Kartong. Tacksägelselängd 1851-1921, bilagor 1862-1921, spr. år. Häri även bilagor till konfirmationsboken 1862-1901.
4328798 Västra Ämterviks församling L I:1, 1720-1852 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1852 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4330888 Västra Ämterviks församling A I:11, 1861-1865 A I Husförhörslängder 11, 1861-1865 1-323
4330888 Västra Ämterviks församling A I:12, 1866-1870 A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 1-349
4330889 Västra Ämterviks församling A I:13, 1871-1875 A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 1-357. Häri även längd över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1871-1874
4330890 Västra Ämterviks församling A I:14, 1876-1880 A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 1-380
4330891 Västra Ämterviks församling A I:15, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 1-474
4330892 Västra Ämterviks församling A I:16, 1891-1895 A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 1-501. Häri även längd över obefintliga samt konfirmationsbok 1891-1894
4330786 Västra Fågelviks församling A I:1, 1754-1763 A I Husförhörslängder 1, 1754-1763 Häri även konfirmationsbok 1755-1760.
4330786 Västra Fågelviks församling A I:2, 1763-1768 A I Husförhörslängder 2, 1763-1768
4330786 Västra Fågelviks församling A I:3, 1768-1782 A I Husförhörslängder 3, 1768-1782
4330786 Västra Fågelviks församling A I:4, 1782-1785 A I Husförhörslängder 4, 1782-1785
4330786 Västra Fågelviks församling A I:5, 1803-1809 A I Husförhörslängder 5, 1803-1809
4330786 Västra Fågelviks församling A I:6, 1809-1814 A I Husförhörslängder 6, 1809-1814
4330786 Västra Fågelviks församling A I:7, 1815-1821 A I Husförhörslängder 7, 1815-1821
4330786 Västra Fågelviks församling A I:8, 1821-1825 A I Husförhörslängder 8, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1822-1825.
4330786 Västra Fågelviks församling A I:9, 1826-1830 A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 Häri även längd över in- och utflyttade 1826-1830 samt konfirmationsbok 1826-1830.
4330787 Västra Fågelviks församling A I:10, 1831-1835 A I Husförhörslängder 10, 1831-1835 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4330787 Västra Fågelviks församling A I:11, 1836-1840 A I Husförhörslängder 11, 1836-1840 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4330787 Västra Fågelviks församling A I:12, 1841-1845 A I Husförhörslängder 12, 1841-1845 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4330787 Västra Fågelviks församling A I:13, 1846-1850 A I Husförhörslängder 13, 1846-1850 Häri även längd över in- och utflyttade samt konfirmationsbok samma år.
4330788 Västra Fågelviks församling C I:1, 1717-1766 C I Födelse- och dopböcker 1, 1717-1766 Häri även lysnings- och vigselbok 1717-1765, död- och begravningsbok 1717-1766, sockenstämmoprotokoll 1717-1752, kyrkoräkenskaper 1717-1757 samt inventarieförteckningar 1733, 1756.
4330788 Västra Fågelviks församling C I:2, 1767-1797 C I Födelse- och dopböcker 2, 1767-1797 Häri även vigselbok 1767-1797 samt död- och begravningsbok 1770-1797.
4330788 Västra Fågelviks församling C I:3, 1798-1851 C I Födelse- och dopböcker 3, 1798-1851
4330788 Västra Fågelviks församling K I:1, 1660-1713 K I Sockenstämmans
och sockennämndens protokoll och handlingar
1, 1660-1713 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1649-1735, fattigräkenskaper 1625-1735, samt inventarieförteckningar 1660, 1681. Mikrofilmad.
4330788 Västra Fågelviks församling P I:1, 1744-1798 P I Övriga handlingar och handskrifter 1, 1744-1798 Kyrkojournaler. Häri även specialräkenskaper för kyrko- och fattigkassorna 1744-1798. Mikrofilmad.
4330804 Västra Fågelviks församling A I:14, 1851-1855 A I Husförhörslängder 14, 1851-1855 Häri även in- och utflyttningslängd 1851-1855 samt konfirmationsbok 1851.
4330804 Västra Fågelviks församling A I:15, 1856-1860 A I Husförhörslängder 15, 1856-1860 1-69, 80-150. Häri även in- och utflyttningslängd 1856-1860.
4330804 Västra Fågelviks församling C I:4, 1855-1861 C I Födelse- och dopböcker 4, 1855-1861 Häri även tacksägelsebok 1855-1874.
4330899 Västra Fågelviks församling A I:16, 1861-1870 A I Husförhörslängder 16, 1861-1870 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1865-1870.
4330899 Västra Fågelviks församling A I:17, 1871-1880 A I Husförhörslängder 17, 1871-1880 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok samma år.
4330900 Västra Fågelviks församling A I:18, 1881-1890 A I Husförhörslängder 18, 1881-1890 Häri även bok över obefintliga samt konfirmationsbok s.å.
4330900 Västra Fågelviks församling A I:19, 1891-1895 A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Häri även bok över obefintliga samma år samt konfirmationsbok 1891-1894.
4330794 Visnums församling A I:6, 1789-1795 A I Husförhörslängder 6, 1789-1795 Med namnregister över soldater
4330794 Visnums församling A I:7, 1795-1800 A I Husförhörslängder 7, 1795-1800
4330794 Visnums församling A I:8, 1800-1804 A I Husförhörslängder 8, 1800-1804 Häri även konfirmationsbok 1800-1805
4330794 Visnums församling A I:9, 1804-1808 A I Husförhörslängder 9, 1804-1808
4330794 Visnums församling A I:10, 1809-1814 A I Husförhörslängder 10, 1809-1814
4330795 Visnums församling A I:11, 1814-1818 A I Husförhörslängder 11, 1814-1818 Häri även konfirmationsbok 1815 och 1817-1819
4330795 Visnums församling A I:12, 1819-1824 A I Husförhörslängder 12, 1819-1824 Med roteindelning samt förteckning över sexmän. Häri även konfirmationsbok 1820-1821 och 1823
4330795 Visnums församling A I:13, 1824-1830 A I Husförhörslängder 13, 1824-1830 Häri även konfirmationsbok 1825, 1827 samt anteckning rörande folkmängden 1825
4330795 Visnums församling A I:14, 1831-1835 A I Husförhörslängder 14, 1831-1835 Med längd över lösdrivare
4330796 Visnums församling A I:15, 1836-1840 A I Husförhörslängder 15, 1836-1840 Med längder över lösdrivare 1839-1840. Häri även samt statistiska folkmängdsuppgifter 1835
4330796 Visnums församling A I:16, 1841-1845 A I Husförhörslängder 16, 1841-1845 Med anteckning om antalet mantalsskrivna personer i Visnum och Kil
4330797 Visnums församling A I:17, 1846-1850 A I Husförhörslängder 17, 1846-1850
4330798 Visnums församling A I:18, 1851-1855 A I Husförhörslängder 18, 1851-1855
4330798 Visnums församling B:1, 1825-1852 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1852
4330799 Visnums församling C:1, 1689-1711 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1711 Luckor 1703, 1705-11-13-1706-04-30. Häri även vigselbok 1706-05-01-1731 samt begravningsbok 1706-05-01-1730-04-24
4330799 Visnums församling C:2, 1712-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1712-1749 Häri även begravningsbok 1695- 1704, luckor 1697 och 1703
4330799 Visnums församling C:3, 1750-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1795 Lucka 1794-11-01-12-25
4330799 Visnums församling C:4, 1796-1825 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1825
4330799 Visnums församling C:6, 1826-1853 C Födelse- och dopböcker 6, 1826-1853
4330799 Visnums församling C:7, 1842-1863 C Födelse- och dopböcker 7, 1842-1863 Dubblett. Häri även födelse- och dopboksdubbletter för Visnums-Kil samma år
4330800 Visnums församling E I:1, 1732-1786 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1732-1786 Volymsignum E: 1. Häri även död- och begravningsbok 1730-1786
4330800 Visnums församling E I:2, 1787-1825 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1787-1825 Volymsignum E: 2. Häri även död- och begravningsbok 1787-1825
4330800 Visnums församling E I:3, 1825-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1825-1860 Volymsignum E: 3
4330800 Visnums församling E I:4, 1830-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1830-1864 Volymsignum E: 4. Sju häften i bunt. Lysningsbok med anteckningar om vigsel. Häri även lysningsbok för Visnums-Kil samma år
4330801 Visnums församling K I:1, 1509-1637 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1509-1637 Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling K I:2, 1638-1711 K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1638-1711 Protokoll. Häri även räkenskaper för kyrkan 1638-1689, protokoll vid prosteting 1648, 1650, inventarium för kyrkan 1707, 1715, samt förteckningar på ringning efter diverse furstliga personer 1792-1813. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling L I:1, 1689-1759 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1759 Huvudräkenskaper. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling L I:3, 1714-1724 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1714-1724 Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även räkenskaper för fattigvården och vinsäden samma år. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling L I:5, 1749-1776 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1749-1776 Specialräkenskaper. Inkomster 1749-1776, utgifter 1749-1766. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling L I:8, 1784-1829 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1784-1829 4 st. häften. Inkomstspecial. Häri även inkomstspecial för fattigkassan och lasarettsmedel 1784-1797 samt kyrkojournal 1796-1797. Mikrofilmad.
4330801 Visnums församling L III:1, 1751-1784 L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1751-1784 Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för kyrkan 1776-1784 samt för lasarettsmedel 1776-1783. Mikrofilmad.
4330805 Visnums församling A I:19, 1856-1860 A I Husförhörslängder 19, 1856-1860 1-494 (dubbel paginering för 177)
4330805 Visnums församling B:2, 1853-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1853-1894
4330805 Visnums församling H II:1, 1794-1892 H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 1, 1794-1892 Utlysningslängder 1829-1892 och attester 1794-1855, spridda år.
4330805 Visnums församling F:1, 1825-1888 F Död- och begravningsböcker 1, 1825-1888
4330805 Visnums församling H VI a:1, 1848-1893 H VI a Bilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967 1, 1848-1893 Volymsignum H VI: 1. 2 band samt 2 häften i box.Tacksägelseböcker 1848-1892, 1868-1892, förbön för sjuka 1854-1893 samt attester 1863-1890.
4330881 Visnums församling A I:20, 1861-1865 A I Husförhörslängder 20, 1861-1865 1-531. Häri även längder över utfärdade arbetsattester, lösdrivare och fattighjon samt anteckningar angående folkmängden
4330882 Visnums församling A I:21, 1866-1870 A I Husförhörslängder 21, 1866-1870 1-541. Häri även längder över obefintliga, lösdrivare och fattighjon
4330883 Visnums församling A I:22, 1871-1875 A I Husförhörslängder 22, 1871-1875 1-571. Häri även längder över obefintliga, lösdrivare och fattighjon
4330884 Visnums församling A I:23, 1876-1880 A I Husförhörslängder 23, 1876-1880 1-564. Häri även längder över obefintliga, lösdrivare och fattighjon
4330885 Visnums församling A I:24, 1881-1885 A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 1-557. Häri även längder över obefintliga samt lösdrivare
4330886 Visnums församling A I:25, 1886-1890 A I Husförhörslängder 25, 1886-1890 1-545. Häri även längd över obefintliga, lösdrivare och fattighjon
4330887 Visnums församling A I:26, 1891-1895 A I Husförhörslängder 26, 1891-1895 1-570. Häri även konfirmationsbok 1891-1894, längd över obefintliga, lösdrivare, fattighjon samt anteckningar angående folkmängden
4449042 Visnums församling A I:1, 1733-1740 A I Husförhörslängder 1, 1733-1740 Häri även konfirmationsbok 1748
4449042 Visnums församling A I:2, 1755-1760 A I Husförhörslängder 2, 1755-1760 Häri även kommunionlängd 1761-1769
4449042 Visnums församling A I:3, 1761-1766 A I Husförhörslängder 3, 1761-1766 Med anteckningar rörande plats för husförhörs hållande
4449042 Visnums församling A I:4, 1772-1779 A I Husförhörslängder 4, 1772-1779
4449042 Visnums församling A I:5, 1779-1788 A I Husförhörslängder 5, 1779-1788 Med anmärkningar rörande längdens förande
4330789 Visnums-Kils församling A I:1, 1743-1754 A I Husförhörslängder 1, 1743-1754
4330789 Visnums-Kils församling A I:2, 1754-1761 A I Husförhörslängder 2, 1754-1761 Häri även konfirmationsbok 1763
4330789 Visnums-Kils församling A I:3, 1762-1767 A I Husförhörslängder 3, 1762-1767 Med anteckningar rörande utflyttat tjänstefolk 1761-1769, gåvor till kyrkan u.å. samt om betalda mantalspengar 1709
4330789 Visnums-Kils församling A I:4, 1768-1773 A I Husförhörslängder 4, 1768-1773 Häri även konfirmationsbok 1776
4330789 Visnums-Kils församling A I:5, 1775-1781 A I Husförhörslängder 5, 1775-1781
4330789 Visnums-Kils församling A I:6, 1781-1790 A I Husförhörslängder 6, 1781-1790
4330789 Visnums-Kils församling A I:7, 1791-1795 A I Husförhörslängder 7, 1791-1795 Häri även konfirmationsbok 1793
4330790 Visnums-Kils församling A I:8, 1796-1800 A I Husförhörslängder 8, 1796-1800
4330790 Visnums-Kils församling A I:9, 1801-1805 A I Husförhörslängder 9, 1801-1805 Häri även konfirmationsbok 1797-1805
4330790 Visnums-Kils församling A I:10, 1805-1811 A I Husförhörslängder 10, 1805-1811 Häri även konfirmationsbok 1806-1811
4330790 Visnums-Kils församling A I:11, 1811-1816 A I Husförhörslängder 11, 1811-1816 Häri även konfirmationsbok 1812-1816
4330790 Visnums-Kils församling A I:12, 1816-1821 A I Husförhörslängder 12, 1816-1821 Häri även konfirmationsbok 1817-1818, 1820
4330790 Visnums-Kils församling A I:13, 1821-1825 A I Husförhörslängder 13, 1821-1825 Häri även konfirmationsbok 1822
4330790 Visnums-Kils församling A I:14, 1826-1830 A I Husförhörslängder 14, 1826-1830 Häri även konfirmationsbok 1826, 1830
4330791 Visnums-Kils församling A I:15, 1831-1835 A I Husförhörslängder 15, 1831-1835 Häri även konfirmationsbok 1832-1834
4330791 Visnums-Kils församling A I:16, 1835-1840 A I Husförhörslängder 16, 1835-1840 Häri även anteckning om folkmängden 1835
4330791 Visnums-Kils församling A I:17, 1841-1845 A I Husförhörslängder 17, 1841-1845 Med förteckning å fattighjon och lösdrivare
4330791 Visnums-Kils församling A I:18, 1846-1850 A I Husförhörslängder 18, 1846-1850 Med förteckning å fattighjon och lösdrivare
4330792 Visnums-Kils församling C:1, 1688-1743 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1743 Dopbok 1688-1707 7/4, luckor 1692 21/8-1693 9/4, 1693 12/3-1/10, 1697, 1706 1/1-15/5, födelse- och dopbok 1707 15/6-1743 6/10, luckor 1719 25/6-1720 20/2, 1743 21/8-5/10
4330792 Visnums-Kils församling C:2, 1745-1791 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1791 Luckor 1753 9/7-1754 15/1, 1790 18/3-7/9
4330792 Visnums-Kils församling C:3, 1791-1816 C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1816
4330792 Visnums-Kils församling C:5, 1817-1875 C Födelse- och dopböcker 5, 1817-1875
4330793 Visnums-Kils församling E I:1, 1706-1798 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1706-1798 Volymsignum E: 1. Luckor: 1727 12/10-1729 4/1, 1729 1/12-1731 15/11. Häri även begravningsbok 1700-1799, luckor 1705 27/12-1706 5/5, 1721
4330793 Visnums-Kils församling E I:2, 1799-1825 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1799-1825 Volymsignum E: 2. Häri även död- och begravningsbok samma år, samt brevkonceptbok för prostarkivet 1827-1831
4330793 Visnums-Kils församling E I:3, 1825-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1825-1860 Volymsignum E: 3
4330793 Visnums-Kils församling L I:1, 1653-1696 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1653-1696 Huvudräkenskaper. Lucka 1664-1686. Häri även sockenstämmoprotokoll 1690-1692 samt inventarieförteckning för kyrkan 1696. Mikrofilmad.
4330793 Visnums-Kils församling L I:4, 1707-1760 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1707-1760 Huvudräkenskaper. Luckor: 1714, 1715, 1723-1732, 1756-1757, 1759-1760. Mikrofilmad.
4330793 Visnums-Kils församling L I:5, 1751-1762 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1751-1762 Utgiftsspecial 1751-1762, inkomstspecial 1752-1762. Häri även fattigkassans räkenskaper 1750-1763, vinsädeskassans räkenskaper 1761-1762, lasarettsmedel 1755 och anteckningar om kyrkodagsverken 1772-1830. Mikrofilmad.
4330793 Visnums-Kils församling L I:6, 1782-1799 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1782-1799 Huvudräkenskaper. Häri även fattig- och vinräkenskaper samma år. Mikrofilmad.
4330793 Visnums-Kils församling L I:2, 1697- L I Räkenskaper för kyrka 2, 1697- Special. Häri även dopbok samt anteckningar om begravningar.
4330793 Visnums-Kils församling L I:3, 1697-1727 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1697-1727 Huvudräkenskaper. Lucka 1711-1713. Mikrofilmad.
4330806 Visnums-Kils församling A I:19, 1851-1855 A I Husförhörslängder 19, 1851-1855 1-308, sidorna 70 och 170 saknas p.g.a. felpaginering. Med förteckning över fattighjon och lösdrivare
4330806 Visnums-Kils församling A I:20, 1856-1860 A I Husförhörslängder 20, 1856-1860 1-317. Med förteckning över gratialister, fattighjon och lösdrivare
4330806 Visnums-Kils församling B:1, 1825-1877 B In- och utflyttningslängder 1, 1825-1877
4330806 Visnums-Kils församling F:1, 1825-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1825-1894
4330807 Visnums-Kils församling A I:21, 1861-1865 A I Husförhörslängder 21, 1861-1865 1-351. Häri även uppgift rörande folkmängden 1860-1864 samt längd över lösdrivare och fattighjon
4330808 Visnums-Kils församling A I:22, 1866-1870 A I Husförhörslängder 22, 1866-1870 1-361. Häri även längd över lösdrivare och fattighjon
4330809 Visnums-Kils församling A I:23, 1871-1875 A I Husförhörslängder 23, 1871-1875 1-361. Häri även längd över lösdrivare och fattighjon
4330877 Visnums-Kils församling A I:24, 1876-1880 A I Husförhörslängder 24, 1876-1880 1-368. Häri även längd över lösdrivare och fattighjon
4330878 Visnums-Kils församling A I:25, 1881-1885 A I Husförhörslängder 25, 1881-1885 1-367
4330879 Visnums-Kils församling A I:26, 1886-1890 A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 1-374
4330880 Visnums-Kils församling A I:27, 1891-1895 A I Husförhörslängder 27, 1891-1895 1-370. Häri även konfirmationsbok 1891-1894 samt uppgifter rörande folkmängden
4330802 Vitsands församling A I:1, 1824-1830 A I Husförhörslängder 1, 1824-1830
4330802 Vitsands församling A I:2, 1830-1836 A I Husförhörslängder 2, 1830-1836
4330802 Vitsands församling A I:3, 1836-1841 A I Husförhörslängder 3, 1836-1841 Häri även konfirmationsbok 1836-1840
4330802 Vitsands församling A I:4, 1841-1844 A I Husförhörslängder 4, 1841-1844
4330802 Vitsands församling A I:5, 1841-1849 A I Husförhörslängder 5, 1841-1849 Häri även konfirmationsbok 1841-1842
4330802 Vitsands församling A I:6, 1845-1850 A I Husförhörslängder 6, 1845-1850 Häri även konfirmationsbok 1843-1851
4330803 Vitsands församling B:1, 1824-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1824-1862 Inflyttningslängd 1824-1860, utflyttningslängd 1824 - 1862-07-19.
4330803 Vitsands församling C I:1, 1824-1860 C I Födelse- och dopböcker 1, 1824-1860
4330803 Vitsands församling E I:1, 1824-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1824-1860 Vigselbok.
4330803 Vitsands församling F I:1, 1824-1860 F I Död- och begravningsböcker 1, 1824-1860
4330893 Vitsands församling A I:7, 1850-1855 A I Husförhörslängder 7, 1850-1855 Med anteckning om folkmängden. Häri även konfirmationsbok 1852-1854
4330893 Vitsands församling A I:8, 1855-1860 A I Husförhörslängder 8, 1855-1860 Med ortregister samt anteckningar om lösdrivare, folkmängden och understödstagare av hammarsmedslådemedel. Häri även konfirmationsbok 1855, 1860
4330894 Vitsands församling A I:9, 1861-1865 A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 1-356. Häri även konfirmationsbok 1861
4330894 Vitsands församling A I:10, 1866-1870 A I Husförhörslängder 10, 1866-1870 1-403
4330895 Vitsands församling A I:11, 1871-1875 A I Husförhörslängder 11, 1871-1875 1-240
4330895 Vitsands församling A I:12, 1871-1875 A I Husförhörslängder 12, 1871-1875 250-425
4330896 Vitsands församling A I:13, 1876-1880 A I Husförhörslängder 13, 1876-1880 1-497
4330896 Vitsands församling A I:14, 1881-1885 A I Husförhörslängder 14, 1881-1885 1-499
4330897 Vitsands församling A I:15, 1886-1890 A I Husförhörslängder 15, 1886-1890 1-505
4330898 Vitsands församling A I:16, 1891-1894 A I Husförhörslängder 16, 1891-1894 1-452

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: