För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Västerbottens län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Västerbottens län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4289368 Åsele församling A I:1, 1772-1780 A I Husförhörslängder 1, 1772-1780 Förhörsbok
4289368 Åsele församling A I:2, 1781-1802 A I Husförhörslängder 2, 1781-1802 "Förhörsbok
Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812
Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
4289368 Åsele församling A I:3, 1803-1853 A I Husförhörslängder 3, 1803-1853 Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda
listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)
Inneh även:
Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april
Ant om dödsfall 1832 15/3
4289369 Åsele församling A I:4, 1815-1825 A I Husförhörslängder 4, 1815-1825 Förhörsbok
4289369 Åsele församling A I:5, 1826-1835 A I Husförhörslängder 5, 1826-1835 Förhörsbok
4289369 Åsele församling A I:6, 1835-1845 A I Husförhörslängder 6, 1835-1845 Förhörsbok
Lev 35/1951
4289370 Åsele församling C:1, 1710-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1748 1710 17/6-1748
Fragment omfattande pag 209-364
Register se N:1
Inneh även:
Vigselbok 1701-1707, 1710 4/12- 1748
Begravningsbok 1711-1748
4289370 Åsele församling C:3, 1800-1847 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1847 Dop i Fatmomakke kapell under särskild rubrik
1802-1803
4289370 Åsele församling D II:1, 1791-1802 D II Kommunionlängder 1, 1791-1802 För den svenska allmogen. I slutet av boken upplägg
för bortavarande pigor och drängar
4289370 Åsele församling D II:2, 1791-1811 D II Kommunionlängder 2, 1791-1811 För lappallmogen. I slutet av boken upplägg för löst
folk av svenskar och lappar samt för norska lappar
4289370 Åsele församling E I:1, 1800-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1861 1800 1/5-1861
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1800-1862
4289371 Åsele församling L I a:1, 1648-1695 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1648-1695 1648--1695-04-30. Inb.
Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1758--1801-05-01.
4289371 Åsele församling L I a:2, 1700-1764 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1764 Inb. (i kapsel).
Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1744-1757. Inventariefört. för kyrkan 1648-1737.
Series pastorum 1648-1811.
4289371 Åsele församling L I a:3, 1765-1829 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1829 1765-05-01--1829-04-30. Inb.
Kyrkoräkenskaper.
4289371 Åsele församling L I b:1, 1742-1808 L I b Räkenskaper för kyrka 1, 1742-1808 1742-1764, 1808.
Verifikationer.
Inneh. även:
Verif. för fattigkassan.
4289372 Åsele församling A I:7, 1845-1854 A I Husförhörslängder 7, 1845-1854 Lev 44/1964
Var vid lev sammanbunden med
A I:8
4289372 Åsele församling A I:8, 1855-1861 A I Husförhörslängder 8, 1855-1861 Lev 44/1964
Var vid lev sammanbunden med
A I:7
4289372 Åsele församling C:4, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861 Lev 44/1964
4289373 Bjurholms församling A I:1, 1819-1826 A I Husförhörslängd 1, 1819-1826 Förhörs- och kommunionbok
4289373 Bjurholms församling A I:2, 1827-1833 (1834) A I Husförhörslängd 2, 1827-1833 (1834) Förhörs- och kommunionbok
Innehåller även:
förteckning för mantalsskrivning u.å
4289373 Bjurholms församling A I:3, 1834-1840 A I Husförhörslängd 3, 1834-1840 Förhörs- och kommunionbok
4289373 Bjurholms församling C:1, 1809-1835 C Födelse- och dopbok 1, 1809-1835 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1809-1830 20/4
Död- och begravningsbok 1809-1830 18/4
4289373 Bjurholms församling C:2, 1830-1848 C Födelse- och dopbok 2, 1830-1848 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1840
4289373 Bjurholms församling L I a:1, 1805-1890 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1805-1890 Inb
1805-09-15--1890
Anm.:
Till 1862-05-01 efter räkenskapsår
Fr o m 1863 efter kalenderår
Inneh. även:
Fattigkassans räkenskaper
1810-05-01--1850-05-01
4289374 Bjurholms församling A I:4, 1841-1848 A I Husförhörslängd 4, 1841-1848 Lev 7/1952
Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
4289374 Bjurholms församling A I:5, 1849-1854 A I Husförhörslängd 5, 1849-1854 Lev 31/1962
Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling A I:6a, 1855-1864 A I Husförhörslängd 6a, 1855-1864 Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling A I:6b, 1855-1864 A I Husförhörslängd 6b, 1855-1864 Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling B:1, 1847-1878 B In- och utflyttningslängd 1, 1847-1878 Lev 5/1972
4289375 Bjurholms församling C:3, 1849-1861 C Födelse- och dopbok 3, 1849-1861 Lev 31/1962
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1849-1861
4289376 Burträsks församling A I:1, 1710-1726 A I Husförhörslängder 1, 1710-1726 Förhörsbok
Utgöres av två längder.
Födelseår ej angivna.
I bokens mitt program för catechismiförhör 1709-1719 samt register över byarna.
Volymen ombunden 1965. Pärmfyllnanden från det äldre bandet, se J:4.
4289376 Burträsks församling A I:2, 1727-1750 (1770) A I Husförhörslängder 2, 1727-1750 (1770) Förhörsbok
1727-omkr 1750 (1770).
G. signum AI:4.
Oregelbundna anteckningar om dödsfall t.o.m. 1770.
Särskild längd över vallhjon 1731-1745.
Innehåller även:
Konfirmationslängder 1742-1743, 1746-1752.
4289376 Burträsks församling A I:3, 1744-1768 (1790) A I Husförhörslängder 3, 1744-1768 (1790) "Förhörsbok
För byarna finns anteckningar om nyfödda t.o.m. 1757, för
""soldatesken"" t.o.m. 1768;
dödsfalls- o.a. uppgifter oregelbunet tillskrivna t.o.m.1790.
Från sida 99 r. prot. över catechismiförhör 1755, 1763, 1764, 1767.
Innehåller även:
Födelse- och dopant. 1762 okt-nov.
Konfirmationslängd 1763.
Uppgift om vid lysning uppburna medel 1762 23/10."
4289376 Burträsks församling A I:4 a, 1750-1768 (1828) A I Husförhörslängder 4 a, 1750-1768 (1828) omkr 1750-1768 (1828).
Förhörsbok fol 1 - 81
4289377 Burträsks församling A I:5, 1780-1810 (1812) A I Husförhörslängder 5, 1780-1810 (1812) omkr 1780-1810 (1812).
Förhörsbok
Defekt, flera blad borta.
4289377 Burträsks församling A I:6, 1811-1816 A I Husförhörslängder 6, 1811-1816 Förhörsbok
4289743 Burträsks församling A I:7a, 1816-1825 A I Husförhörslängder 7a, 1816-1825 Förhörsbok
4289743 Burträsks församling A I:7b, 1816-1825 A I Husförhörslängder 7b, 1816-1825 Förhörsbok
Innehåller även:
In- och utflyttningsl. 1816-1818.
4289744 Burträsks församling A I:8a, 1825-1835 A I Husförhörslängder 8a, 1825-1835 Förhörsbok
4289744 Burträsks församling A I:8b, 1825-1835 A I Husförhörslängder 8b, 1825-1835 Förhörsbok
Innehåller även:
Förteckning på sexmän, kyrkoråds-
ledamöter, nämndemän och godemän u.å.
4289745 Burträsks församling B:1, 1821-1847 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1847 "Inflyttning 1/5 1821 - 4/7 1846;
Utflyttning 1/5 1821 - 22/11 1846"
4289745 Burträsks församling C:1, 1740-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1759 Före 1747 endast födelse- eller dopbok.
Innehåller även:
Vigselbok 1740-1774
Dödbok 1740-1770.
4289745 Burträsks församling C:2, 1760-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1788 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1771-1784
Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt och enskilt skrifter-
mål 1784-1795.
4289745 Burträsks församling C:3, 1789-1813 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1813 Innehåller även:
Vigselbok 1789-1812
Död- och begravningsbok 1789-1812.
4289745 Burträsks församling C:4, 1813-1837 C Födelse- och dopböcker 4, 1813-1837
4289746 Burträsks församling D II:1, 1731-1740 D II Kommunionlängder 1, 1731-1740 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling D II:2, 1740-1750 (1756) D II Kommunionlängder 2, 1740-1750 (1756) Kommunionbok
För kompaniet 1744-1756.
4289746 Burträsks församling D II:3, 1750-1765 D II Kommunionlängder 3, 1750-1765 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling D II:4, 1769-1786 D II Kommunionlängder 4, 1769-1786 Kommunionbok
Sid 1-104 saknas i början av volymen. Två av bladen har åter-
funnits som pärmfyllnad i en predikosamling förvarad i Skellefteå museum.
Se L III:10
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1786-1795.
4289746 Burträsks församling D II:5, 1787-1801 D II Kommunionlängder 5, 1787-1801 Kommunionbok
Å sista bladet notiser om catechismiförhör m m 1788-1793.
4289746 Burträsks församling D II:6, 1802-1810 D II Kommunionlängder 6, 1802-1810 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling E I:1, 1775-1788 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1788 Vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1784-1788.
4289746 Burträsks församling E I:2, 1813-1843 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1813-1843 Vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1813-1843.
4289747 Burträsks församling L I a:1, 1630-1685 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 1, 1630-1685 Avser tiden (1630)1631-1685
Kyrkoräkenskapsbok
Inneh. även:
Notis om ärkebiskop Paulinus
visitationsresa genom övre
Norrland 1642.
4289747 Burträsks församling L I a:2, 1685-1722 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 2, 1685-1722 Kyrkoräkenskapsbok
Anm,: I slutet notis om uttaxerat bidrag till ny bibelöversättning.
4289747 Burträsks församling L I a:3, 1723-1775 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 3, 1723-1775 Kyrkoräkenskapsbok
Inneh. även:
Uppgift om kyrkorådsledamöter
1772 Kyrkoinventarium 1730
med tillägg 1739 och u.å., 1768 (två avskrifter), 1782 och 1796.
4289747 Burträsks församling L I a:4, 1775-1813 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 4, 1775-1813 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Kyrkoinventarium 1821 16/7
Insaml. lasarettsmedel
1796-1813
Insaml. kollekter 1796-1808.
4289747 Burträsks församling L I b:1, 1813-1844 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialier. 1, 1813-1844 Inb.
Special
4289747 Burträsks församling L I a:5, 1813-1856 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 5, 1813-1856 Huvudbok
Inneh. även:
Skuldbok 1813-1816.
4289748 Burträsks församling A I:9a, 1836-1846 A I Husförhörslängder 9a, 1836-1846 Förhörsbok
Lev 95/1951
4289748 Burträsks församling A I:9b, 1836-1846 A I Husförhörslängder 9b, 1836-1846 Förhörsbok
Lev 95/1951
4289749 Burträsks församling A I:10a, 1846-1856 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1856 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
4289749 Burträsks församling A I:10b, 1846-1856 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1856 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
4289750 Burträsks församling A I:11a, 1857-1862 A I Husförhörslängder 11a, 1857-1862 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11b, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11b, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11c, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11c, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11d, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11d, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289751 Burträsks församling B:2, 1851-1858 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1858 Lev 40/1962
4289751 Burträsks församling B:3, 1858-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1858-1894 Lev 86/1972
4289751 Burträsks församling C:5, 1838-1852 C Födelse- och dopböcker 5, 1838-1852 Lev 95/1951
4289751 Burträsks församling C:6, 1852-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1852-1862 Lev 40/1962
Lista över dödfödda 1854.
4289751 Burträsks församling E I:3, 1844-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1844-1862 Lev 40/1962
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1844-1862.
4289752 Bygdeå församling A I:1, 1639-1752 A I Husförhörslängder 1, 1639-1752 "Katekismilängd.
ANM: upptar barn och ungdom; endast i början av volymen vuxna.
INNEHÅLLER ÄVEN: längder över nattvardsungdom 1744-1748 (?), 1751
(defekta)."
4289752 Bygdeå församling A I:2, 1746-1762 A I Husförhörslängder 2, 1746-1762 "Anm: häri ingår husförhörs- protokoll för ""moderkyrkan
och kapellet"" 1752-1762.
Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom 1752-1762 (bland husförhörs- protokoll).
Förteckn över ordning vid hus- förhör, efter rotar, byar och åboer fr o m
1752.
Kommunionlängd för Robertsfors bruk 1759-1762.
Förteckning på valda kyrkoråds- medlemmar 1763.
Minnesbok över sockenstämmobe- slut 1751-1758.
Kyrkorådsprotokoll 1752-1753."
4289752 Bygdeå församling A I:3, 1762- A I Husförhörslängder 3, 1762- Anm 1: upplagd med personernas namn och födelseår, men ej
tagen i bruk.
Anm 2: defekt genom utrivna blad.
4289752 Bygdeå församling A I:4, 1771-1778 (1794) A I Husförhörslängder 4, 1771-1778 (1794) Anm: defekt, vissa omkastningar genom
felbindning.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1775-1783 (def.)
4289753 Bygdeå församling A I:5 a, 1784-1797 A I Husförhörslängder 5 a, 1784-1797 Avser jordbruksbefolkningen.
4289753 Bygdeå församling A I:5 b, 1784-1797 A I Husförhörslängder 5 b, 1784-1797 Avser övrig befolkning.
4289753 Bygdeå församling A I:6, 1797-1807 A I Husförhörslängder 6, 1797-1807
4289753 Bygdeå församling A I:7 a, 1808-1818 A I Husförhörslängder 7 a, 1808-1818 Avser norra församlingsdelen.
4289753 Bygdeå församling A I:7 b, 1808-1818 A I Husförhörslängder 7 b, 1808-1818 Avser södra församlingsdelen.
4289754 Bygdeå församling A I:8, 1818-1826 A I Husförhörslängder 8, 1818-1826 Särskild längd för Robertsfors bruk 1824-1826.
4289754 Bygdeå församling A I:9, 1826-1833 A I Husförhörslängder 9, 1826-1833 Defekt.
Anm: Särskild längd för Roberts- fors bruk.
4289755 Bygdeå församling A I:10 a, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10 a, 1833-1838
4289755 Bygdeå församling A I:10 b, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10 b, 1833-1838
4289755 Bygdeå församling A I:11 a, 1839-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1839-1845 Lev 47/1951
4289755 Bygdeå församling A I:11 b, 1839-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1839-1845 Lev 47/1951
4289756 Bygdeå församling A I:12 a, 1846-1852 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1852 Lev 47/1951
4289756 Bygdeå församling A I:12 b, 1846-1852 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1852 Lev 47/1951
4289757 Bygdeå församling B:1, 1826-1837 B Flyttningslängder 1, 1826-1837 In- och utflyttningslängd.
Anm: häri ingår inflyttnings- längd för Robertsfors 1828 och
utflyttningslängd 1828 och 1831.
Innehåller även:
Ref ell avskr av biskops- visitationsprotokoll 1655-1764.
Arkivförteckning 1751.
Syneförrättning över präst- bordets åker och äng 1638.
4289757 Bygdeå församling C:1, 1724-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1791 1724 20/2 - 1791 2/10
Anm: för Nysätra kapellförsaml endast 1724-1743.
4289757 Bygdeå församling C:2, 1745-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1780 1745 8/5 - 1780
Anm: berör endast Bygdeå och Robertsfors.
Innehåller även:
Vigselbok 1745 29/5 - 1780 1/10
Död- o begravn.bok 1745 27/5-1780
Avlösningslängd 1762-1798.
4289757 Bygdeå församling C:3, 1781-1829 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1829 1781 - 1829 15/5
Anm: defekt
Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1781-1829
Död- o begravn.bok 1781-1829
4289758 Bygdeå församling C:4, 1829-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1860 Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1829-1864
Död- o begravningsbok 1829-1864
Lev 47/1951
4289758 Bygdeå församling D II:1, 1726-1753 D II Kommunionlängder 1, 1726-1753 Anm: lucka 1737-1739
4289758 Bygdeå församling H II:1, 1804-1882 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1804-1882 Flyttningsbetyg
4289759 Bygdeå församling L I:1, 1756-1892 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1756-1892 "Kyrkoräkenskaper Anm: Strödda
handl. som avse:
Arbeten å Bygdeå kyrka 1756-1760 Pastoralieinkomster 1759 kyrkobygget i
Sävar 1810-1818 Ink.-o. utgiftsspecial 1820-1822 Prästtionde 1854-1870
Längd avseende lösningspriser för
""Norra socken""(t. organisten?)
1860,1862,1864,1866.
Uppbörd och redov. av prästlöner 1880-1881
Verifikat till kyrkokassan 1889,
1890,1892."
4289759 Bygdeå församling L I:2, 1759-1832 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1832 Kyrkoräkenskaper Inneh. även:
Handl. rör. prästrättigheter
1612-1765
Handl. rör. Nysätra kapellförsamling och dess utbryt-
ning ur Bygdeå 1642-1821
Series pastorum 1500-tal.-1841 Kungl. autografer 1870-1933
4289759 Bygdeå församling L I:3, 1771-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1771-1804 "Kyrkoräkenskaper
Anm.: Vol. defekt i slutet. Inneh. även räkensk. för: Fattigvård 1771-1804
Kollekt 1771-1804
""Hospitalet å landet"" 1771-1775
Nya ljuskronan 1773-1798
Nya orgelverket 1800-1804"
4289760 Bygdeå församling L I:4, 1805-1822 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1805-1822 Kyrkoräkenskaper Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1805-1853 Räk.
för nya ljuskronan 1808-1816
4289760 Bygdeå församling L I:5, 1837-1860 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1837-1860 Kyrkojournaler
Anm.: Avse huvuds. frivilliga avgifter till kyrkan vid förrättningar.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1837-1860
Kollekträkenskaper 1837-1860
Räk. över lasarettsmedel 1837-1860
4289760 Bygdeå församling L I:6, 1841-1859 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1841-1859 1841-1843, 1847-1849, 1851-1859
Uppbördslängder över insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för kollekt och
stamboksmedel 1841-1859
4289761 Bygdeå församling L I:7, 1849-1871 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1849-1871 Uppbördslängder för pastoralier
Uppbördslängder för insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
4289761 Bygdeå församling L I:8, 1860-1876 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1860-1876 1860-1861, 1863-1867, 1871-1876
Uppbördslängder för pastoralier
Uppbördslängder för insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
4289761 Bygdeå församling L I:9, 1860-1877 L I Räkenskaper för kyrka 9, 1860-1877 Kyrkojournaler Anm.: Huvudsakl.
frivill. avgifter vid förrättningar
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1860-1877
Kollekträkenskaper 1860-1877
Räk. för lasarettsmedel 1860-1866
4289762 Bygdeå församling A I:13 a, 1852-1862 A I Husförhörslängder 13 a, 1852-1862 Lev 34/1962
4289762 Bygdeå församling A I:13 b, 1852-1862 A I Husförhörslängder 13 b, 1852-1862 Lev 34/1962
4289762 Bygdeå församling B:2, 1839-1888 (1889) B Flyttningslängder 2, 1839-1888 (1889) In- och utflyttning.
Lev 47/1974
4289763 Skellefteå landsförsamling A I:1, 1846-1853 A I Husförhörsböcker 1, 1846-1853 Lev. 29/1953
Inneh. även:
In- och utflyttningslängd 1846-1853
Uppgifter om nattvardsbarn från Ytterstfors och från Skellefteå moderförsamling 1846-1854
4289763 Skellefteå landsförsamling A I:2, 1854-1861 A I Husförhörsböcker 2, 1854-1861 "Lev. 12/1962
Innehåhåller två längder; 1854-1859 samt 1860-1861
"
4289763 Skellefteå landsförsamling C:1, 1838-1862.33333333333 C Födelse- och dopböcker 1, 1838-1862.33333333333 Lev. 29/1953
4289763 Skellefteå landsförsamling F:1, 1838-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1838-1860 Lev. 29/1953
Inneh. även:
In- och utflyttningsbok 1854-1860
Inventarieförteckning för Byske kyrka 1877 med tillägg t.o.m. 1898
4289764 Dorotea församling A I:1, 1798-1826 A I Husförhörslängder 1, 1798-1826 Förhörsbok
Längder 1798-omkr 1821, omkr 1815-1826
4289764 Dorotea församling A I:2, 1827-1838 A I Husförhörslängder 2, 1827-1838 Förhörsbok
Inneh även:
Series pastorum (fragment å pag 2)
4289764 Dorotea församling C:1, 1796-1837 C Födelse och dopböcker 1, 1796-1837
4289764 Dorotea församling E I:1, 1798-1865 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1798-1865 1798-1829 endast vigselbok
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1796-1865
4289765 Dorotea församling A I:3, 1854-1862 A I Husförhörslängder 3, 1854-1862 Förhörsbok omkr 1854-1862
Lev 49/1962
4289765 Dorotea församling B I:1, 1841-1894 B I Inflyttningslängder 1, 1841-1894 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
Inneh även:
Utflyttningslängd 1841-1894
4289765 Dorotea församling C:2, 1838-1888 C Födelse och dopböcker 2, 1838-1888 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
4289766 Vindelns församling A I:1, 1794-1814 A I Husförhörslängder 1, 1794-1814 Förhörsbok
4289767 Vindelns församling A I:2, 1815-1824 A I Husförhörslängder 2, 1815-1824 Förhörsbok
Innehåller även:
Förteckning på flickor som vunnit på k. nummerlotteriet
1819-1825.
4289767 Vindelns församling A I:3, 1825-1835 A I Husförhörslängder 3, 1825-1835 Förhörsbok
Anm. Enstaka anteckningar t.o.m.
1841
4289767 Vindelns församling A I:4, 1836-1842 A I Husförhörslängder 4, 1836-1842 Förhörsbok
4289767 Vindelns församling A I:5a, 1843-1847 A I Husförhörslängder 5a, 1843-1847 Förhörsbok
Lev 48/1952
4289768 Vindelns församling A I:5b, 1843-1847 A I Husförhörslängder 5b, 1843-1847 Förhörsbok
Lev 48/1952
4289768 Vindelns församling A I:6a, 1848-1857 A I Husförhörslängder 6a, 1848-1857 Förhörsbok
Lev 23/1953
4289768 Vindelns församling A I:6b, 1848-1857 A I Husförhörslängder 6b, 1848-1857 Förhörsbok
Lev 23/1953
4289768 Vindelns församling A I:7a, 1858-1860 A I Husförhörslängder 7a, 1858-1860 Lev 66/1962
4289768 Vindelns församling A I:7b, 1858-1860 A I Husförhörslängder 7b, 1858-1860 Lev 66/1962
4289768 Vindelns församling B:1, 1822-1856 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1856 Anm.:
Inflyttningar 1822-1856-07-05
Utflyttningar 1822-1856-07-14
4289768 Vindelns församling C:1, 1770-1800 C Födelse- och dopböcker 1, 1770-1800 Anm: Genom utrivna blad saknas helt eller delvis
uppgift för
åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.
Särskild längd över födda och döpta lappbarn 1772-1789.
Innehåller även:
Dödbok 1825 20/1 - 22/12,
1826 26/1 - 1/5
Konsistorii cirkulär (avskr) 1800.
4289769 Vindelns församling C:2, 1800-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1830 1800 3/7 - 1830.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1801-1830
Död- och begravningsbok 1800 1/7 - 1830 (1812-1830 end. dödbok).
4289769 Vindelns församling C:3, 1831-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1850 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1831-1847
Död- och begravningsbok 1831 -
1847 24/1 (före 1842 endast dödbok).
4289769 Vindelns församling C:4, 1851-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1869 Lev 49/1963
Opaginerad
4289769 Vindelns församling E I:1, 1847-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1847-1861 Lev 66/1962
Inneh. även:
Död- och begravningsbok
1847-1861
4289769 Vindelns församling F:1, 1789-1800 F Död- och begravningsböcker 1, 1789-1800 Lev 48/1952
4289770 Fredrika församling A I:1, 1800-1820 A I Förhörsböcker 1, 1800-1820 Förhörsbok.
Anm.1: Utgöres av 2 längder.
Anm.2: Lappallmoge upptages särskilt.
Anm.3: Även ref. av förordn. rör. husförhör, gästabud, kyrkoturer,
prästbevis m.m.
Inneh. även:
Uppgifter över antal vaccinerade 1812-1822.
4289770 Fredrika församling A I:2, 1821-1842 A I Förhörsböcker 2, 1821-1842 Förhörsbok.
Anm.1: Utgöres av 2 längder. Anm.2: Endast svensk befolkn. upptages.
Inneh. även:
Anteckningar om byarnas ålder och röketal.
4289770 Fredrika församling C:1, 1800-1844 C Födelse- och dopböcker 1, 1800-1844 1800--1844-03-12.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1800-1844.
4289770 Fredrika församling H II:1, 1797-1820 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 1, 1797-1820 Bunt. Flyttningsattester.
Lev. 51/1952.
4289770 Holmöns församling A I:1, 1820-1829(1830) A I Husförhörslängder 1, 1820-1829(1830)
4289770 Holmöns församling A I:2, 1830-1849(1850) A I Husförhörslängder 2, 1830-1849(1850)
4289770 Holmöns församling C:1, 1820-1828 C Födelse- och dopböcker 1, 1820-1828 1820 6/9-1828 11/4
Ant för 1828 överstrukna
Defekt genom utrivet blad
Inneh även:
Vigselbok 1820-1828
Död- och begravningsbok 1820-1828
Kyrkoräkenskaper 1820-1827
4289770 Holmöns församling C:2, 1831-1864 C Födelse- och dopböcker 2, 1831-1864 1831 9/6-1864 12/4
Inneh även:
Fragment av död- och begrav- ningsbok 1859 14/12-1861
4289770 Holmöns församling L I a:1, 1820-1880 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1820-1880 Inb Kyrkans räkenskaper Lev
91/1975 Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1836-
1879
4289770 Holmöns församling L I a:2, 1828-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1828-1830 Kapsel Inkomstbok
4289770 Holmöns församling L I a:3, 1837-1881 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1837-1881 Kapsel Kladdräkenskaper
4289770 Holmöns församling A I:3, 1850-1863 A I Husförhörslängder 3, 1850-1863 Lev 69/1962
Består av två längder: 1850-1856, 1857-1863
4289770 Holmöns församling E I:1, 1831-1863 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1863 Vigselbok
Lev 49/1953
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1831-1859
4289771 Fredrika församling A I:3, 1843-1852 A I Förhörsböcker 3, 1843-1852 Inb. Förhörsbok.
Lev. 51/1952.
Anm.: Fol. 41 och 42 saknas.
4289771 Fredrika församling A I:4, 1853-1862 A I Förhörsböcker 4, 1853-1862 Inb. Förhörsbok.
Lev. 51/1952.
4289771 Fredrika församling B:1, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1861 Inflyttningslängd.
4289771 Fredrika församling B:2, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1861 Utflyttningslängd.
Häri även uppgifter om folkmängden 1854-1859 samt en P.M. ang. rekvisition av nya ministerialböcker 1860.
Lev. 48/1962.
4289771 Fredrika församling C:2, 1844-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1844-1862 Lev. 51/1952.
Inneh. även:
Kyrkoräkenskaper 1877-1887. Skolräkenskaper 1877-1887.
4289771 Fredrika församling E I:1, 1844-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1844-1861 Lev. 48/1962.
4289771 Fredrika församling F:1, 1800-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1800-1861 (personaliebok).
Lev. 51/1952.
Pag. 1-2 Herdaminne över sex prästmän i församl. 1798 - omkr. 1915.
Inneh. även:
Kladd till kyrko- och fattigräkenskaper 1863-1892.
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:1, 1842-1855 A I Förhörsböcker. 1, 1842-1855 Består av två längder, en för åren 1842-1848, en för
åren 1849-1848, vilken senare är något defekt.
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:2, 1856-1861 A I Förhörsböcker. 2, 1856-1861 Serien avslutad
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:1, 1816-1861 C Födelse- och dopböcker. 1, 1816-1861 "1816-1861 4/4.
Inneh. även:
Vigselbok 1817-1860;
död- och begravningsbok 1816-1861 22/3."
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:2, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker. 2, 1840-1861 "1840(maj)-1861(april). ""Rapport"" över födelser,
vigslar och dödsfall. Notiserna upptages rent kronologiskt.
Serien avslutad"
4292090 Bjurholms församling A I:7a, 1865-1874 A I Husförhörslängd 7a, 1865-1874 Lev 5/1972
Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
4292090 Bjurholms församling A I:7b, 1865-1874 (1875) A I Husförhörslängd 7b, 1865-1874 (1875) Lev 5/1972
4292091 Bjurholms församling A I:8a, 1875- A I Husförhörslängd 8a, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
4292091 Bjurholms församling A I:8b, 1875- A I Husförhörslängd 8b, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
4292091 Bjurholms församling A I:8c, 1875- A I Husförhörslängd 8c, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
4292092 Bjurholms församling A I:9a, 1876-1886 A I Husförhörslängd 9a, 1876-1886 Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
4292092 Bjurholms församling A I:9b, 1876-1886 A I Husförhörslängd 9b, 1876-1886 Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608
Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
4292093 Bjurholms församling A I:10a, 1887-1896 A I Husförhörslängd 10a, 1887-1896 Lev 5/1972
Fol 1-383
Inneh även:
förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
4292093 Bjurholms församling A I:10b, 1887-1896 A I Husförhörslängd 10b, 1887-1896 Lev 5/1972
Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad
4292094 Bygdeå församling A I:14 a, 1863-1873 A I Husförhörslängder 14 a, 1863-1873 Lev 4/1974
4292094 Bygdeå församling A I:14 b, 1863-1873 A I Husförhörslängder 14 b, 1863-1873 Lev 4/1974
4292095 Bygdeå församling A I:15 a, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 a, 1874-1884 Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1874-1884.
4292095 Bygdeå församling A I:15 b, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 b, 1874-1884 Lev 47/1974
4292095 Bygdeå församling A I:15 c, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 c, 1874-1884 Lev 47/1974
4292096 Bygdeå församling A I:15 d, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 d, 1874-1884 Lev 47/1974
4292096 Bygdeå församling A I:16 a, 1885-1894 (1895) A I Husförhörslängder 16 a, 1885-1894 (1895) Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
4292097 Bygdeå församling A I:16 b, 1885-1894 (1895) A I Husförhörslängder 16 b, 1885-1894 (1895) Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
Serien avslutad
4292098 Dorotea församling A I:4, 1863-1873(1875) A I Husförhörslängder 4, 1863-1873(1875) Lev 180/1972
4292098 Dorotea församling A I:5, 1875-1884 A I Husförhörslängder 5, 1875-1884 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
4292098 Dorotea församling A I:6, 1885-1894 A I Husförhörslängder 6, 1885-1894 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
Separat husförhörslängd finns för Risbäck 1883-1905. Se Risbäck AI:1 Serien avslutad
4292099 Åsele församling A I:9, 1862-1869 A I Husförhörslängder 9, 1862-1869 Lev 56/1969
4292099 Åsele församling A I:10, 1870-1879 A I Husförhörslängder 10, 1870-1879 Lev 132/1973
4292100 Åsele församling A I:11a, 1880-1891 A I Husförhörslängder 11a, 1880-1891 Lev 132/1973
Fol 1-357
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar 1885-1891
Folkmängden 1884
4292100 Åsele församling A I:11b, 1880-1891 A I Husförhörslängder 11b, 1880-1891 Lev 132/1973
Fol 358-572
Inneh även:
Lista över obefintliga
4292101 Burträsks församling A I:12a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12a, 1863-1872 Lev 86/1972
4292101 Burträsks församling A I:12b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12b, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:12c, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12c, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:12d, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12d, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:13a, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13a, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13b, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13b, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13c, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13c, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13d, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13d, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292104 Burträsks församling A I:14a, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14a, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292104 Burträsks församling A I:14b, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14b, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292105 Burträsks församling A I:14c, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14c, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292105 Burträsks församling A I:14d, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14d, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292106 Vindelns församling A I:8a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8a, 1861-1865 Lev 67/1972
4292106 Vindelns församling A I:8b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8b, 1861-1865 Lev 67/1972
4292107 Vindelns församling A I:9a, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9a, 1866-1876 Lev 27/1973
4292107 Vindelns församling A I:9b, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9b, 1866-1876 Lev 27/1973
4292107 Vindelns församling A I:9c, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9c, 1866-1876 Lev 27/1973
Innehåller även:
Register över obefintliga
1860-1876
4292108 Vindelns församling A I:10a, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10a, 1877-1889 Lev 27/1973
4292108 Vindelns församling A I:10b, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10b, 1877-1889 Lev 27/1973
Innehåller även:
Register över obefintliga
1877-1891
4292109 Vindelns församling A I:10c, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10c, 1877-1889 Lev 27/1973
Inb i kapsel
Innehåller även:
Register över sinnessjuka
1877-1889 (först i vol).
Register över obefintliga
1877-1889.
4292110 Byske församling A I:1a, 1871-1880 A I Husförhörslängder 1a, 1871-1880 Lev 107/1975
Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a
Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med
församlingens tillkomst 1875.
Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
(A I:12a)
4292110 Byske församling A I:1b, 1871-1880 A I Husförhörslängder 1b, 1871-1880 Lev 107/1975
Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a
Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med
församlingens tillkomst 1875
Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
(A I:12a)
4292111 Byske församling A I:2a, 1881-1891 A I Husförhörslängder 2a, 1881-1891 Lev 107/1975
4292111 Byske församling A I:2b, 1881-1891 A I Husförhörslängder 2b, 1881-1891 Lev 107/1975
4292111 Skellefteå landsförsamling A I:3, 1861-1870 A I Husförhörsböcker 3, 1861-1870 Lev. 12/1963
4292112 Jörns församling A I:1, 1834-1841 A I Husförhörslängder 1, 1834-1841 Lev. 80/1962
4292112 Jörns församling A I:2, 1842-1852 A I Husförhörslängder 2, 1842-1852 Lev. 80/1962
Anm. 1:
Omfattar två längder: 1842-1848, 1849-1851(1852).
Anm. 2:
År 1852 omfattar enstaka anteckningar.
4292112 Jörns församling A I:3, 1852-1861 A I Husförhörslängder 3, 1852-1861 Lev. 80/1962
4292112 Jörns församling B:1, 1856-1894 B In- och utflyttningslängder 1, 1856-1894 In- och utflyttningslängd
Lev 48/1975
Innehåller även:
Vigselbok 1869-1870
Lysnings- och vigselbok 1872
4292112 Jörns församling C:1, 1849-1879 C Födelse- och dopböcker 1, 1849-1879 Födelse- och dopbok
Lev 179/1972
4292112 Jörns församling F:1, 1855-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1894 Lev 48/1975
4292113 Lycksele församling A I:1, 1742-1759 A I Husförhörslängder 1, 1742-1759 Förhörsbok
Två längder: 1742-1752, 1747-1759
4292113 Lycksele församling A I:2, 1759-1769 A I Husförhörslängder 2, 1759-1769 Förhörsbok
Strödda ant efter 1769
4292113 Lycksele församling A I:3, 1767-1789 A I Husförhörslängder 3, 1767-1789 Förhörsbok
Avser lappallmogen
Två längder: 1767-1779, 1780-1789 (med särsk längd över norska lappar),
inneh strödda ant efter 1789
Bandet enl blyertsant bildat av lösa lägg ur vol 1788-1809
4292113 Lycksele församling A I:4, 1788-1809 A I Husförhörslängder 4, 1788-1809 Förhörsbok
Ant från periodens början och slut ofullständiga?
4292113 Lycksele församling A I:5, 1790-1824 A I Husförhörslängder 5, 1790-1824 Förhörsbok
Avser lappallmogen
Två längder: 1790-omkr 1800, 1815-1824. Ant från sistnämnda periods början
och slut syns ofullständiga, ant efter 1824 förekommer
Omkr 1800-1814 saknas
4292114 Lycksele församling A I:6, 1810-1817 A I Husförhörslängder 6, 1810-1817 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:7, 1817-1828 A I Husförhörslängder 7, 1817-1828 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:8a, 1829-1838 A I Husförhörslängder 8a, 1829-1838 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:9, 1839-1845 A I Husförhörslängder 9, 1839-1845 Förhörsbok
4292115 Lycksele församling A I:10a, 1846-1855 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1855 Förhörsbok
Lev 14/1953
4292115 Lycksele församling A I:10b, 1846-1855 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1855 "Förhörsbok
Lev 14/1953
Särskilda längder över ""lappska allmogen"" i Stensele och Sorsele"
4292116 Lycksele församling B I:1, 1834-1842 B I In- och utflyttningslängder 1, 1834-1842
4292116 Lycksele församling C:1, 1702-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1777 "Före 1767 endast dopbok
År 1711 ingen ant; ej defekt;
för tidigare år torde boken vara rekonstruktion
Särsk för Sorsele och Tärna 1777
Inneh även:
Vigselbok 1704-1776
Lysnings- och vigselbok 1777-1780
Begravningsbok 1714-1776
Död- och begravningsbok 1777-1780"
4292116 Lycksele församling C:2, 1778-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1813 Slutar i okt (Obs en omkastn av blad 113-118)
Särsk för Sorsele 1709-1801
4292116 Lycksele församling C:3, 1813-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1831 Börjar 1813 okt
4292117 Lycksele församling A I:11, 1856-1866 A I Husförhörslängder 11, 1856-1866 Förhörsbok
Lev 21/1971
4292117 Lycksele församling B I:2, 1857-1882 B I In- och utflyttningslängder 2, 1857-1882 Lev 40/1976
Vol felpaginerad, fol 21 fortsätter på fol 43
4292117 Lycksele församling C:4, 1832-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1832-1862 Lev 14/1953
4292118 Lycksele församling F:1, 1778-1831 F Död- och begravningsböcker 1, 1778-1831 Före 1790 endast dödbok
Inneh utdrag ur Sorsele (lysnings- och) vigselbok 1709-1801 och död- (och
begravn) bok 1709-1801
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1778-1831
4292118 Lycksele församling H I a:1:1, 1800-tal H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker 1:1, 1800-tal Arkivkartong
Strödda bilagor
Äldre lev, Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över kommunikanter 1896 (Lev 40/1976)
Spridda räkenskapshandlingar 1846-1867 (Lev 51/1964)
Verifikationer 1942 (Lev 40/1976)
Reversal från Riksarkivet 1954 (Lev 40/1976)
4292118 Lycksele församling H II a:1, 1811-1839 H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1811-1839 Strödda prästbevis av skiftande karaktär
förekommer
4292119 Lycksele församling E I:1, 1832-1876 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1876 Lev 51/1964
4292119 Lycksele församling F:2, 1832-1872 F Död- och begravningsböcker 2, 1832-1872 1832-1872 28/1
Lev 51/1964
4292120 Lövångers församling A I:1, 1705-1711 A I Husförhörslängder 1, 1705-1711 Anm 1: Utgörs av tre längder
Anm 2: Några omkastningar i
bladföljden men rätt
paginerad
4292120 Lövångers församling A I:2, 1712-1729 (1728) A I Husförhörslängder 2, 1712-1729 (1728) "Anm 1: Enstaka anteckningar om
kommunion 1730, 1733
Anm 2: Utgöres av 4 längder; å
fol 156 v fört över vall-
pojkar som förhörts 1728
3/8"
4292120 Lövångers församling A I:3, 1761-1780 (1781) A I Husförhörslängder 3, 1761-1780 (1781) "Anm: Tre längder; defekt i början
Innehåller även:
Folkmängdsuppgift 1776-1777."
4292121 Lövångers församling A I:4, 1778-1804 A I Husförhörslängder 4, 1778-1804 "Anm: Består av två längder med
särskild paginering; defekt
i början."
4292121 Lövångers församling A I:5, 1805-1815 A I Husförhörslängder 5, 1805-1815 Anm: Några omkastningar i blad-
följden men pagineringen
riktig
4292121 Lövångers församling A I:6, 1816-1825 (1826) A I Husförhörslängder 6, 1816-1825 (1826)
4292122 Lövångers församling A I:7, 1826-1835 A I Husförhörslängder 7, 1826-1835
4292122 Lövångers församling A I:8 a, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8 a, 1836-1841
4292122 Lövångers församling A I:8 b, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8 b, 1836-1841
4292123 Lövångers församling A I:9 a, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9 a, 1842-1846 Lev 28/1952
4292123 Lövångers församling A I:9 b, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9 b, 1842-1846 Lev 28/1952
4292124 Lövångers församling A I:10 a, 1847-1855 A I Husförhörslängder 10 a, 1847-1855 Lev 28/1952
4292124 Lövångers församling A I:10 b, 1847-1855 A I Husförhörslängder 10 b, 1847-1855 Lev 28/1952
4292125 Lövångers församling A I:11 a, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11 a, 1856-1863 Lev 28/1952
4292125 Lövångers församling A I:11 b, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11 b, 1856-1863 Lev 28/1952
4292126 Lövångers församling C:1, 1691-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1724 Dopbok 1691 1/5 - 1724 17/9
Anm 1: Trol defekt på slutet
Anm 2: Fr o m dec 1723 även
födelsebok
Innehåller även:
Vigselbok 1697-1723
Begravningsbok 1697-1723
Visitationsprotokoll 1697, 1705 1722
Fragment av kyrkoräkenskaper omkring 1650-omkring 1700.
4292126 Lövångers församling C:2, 1725-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1733 Anm: Defekt i början
Innehåller även:
Vigselbok 1724-1725, 1730-1740
Död- och begravningsbok 1724-1740
Kyrkoräkenskaper 1724-1731
Kollekträkenskaper 1724-1725
4292126 Lövångers församling C:3, 1734-1790 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1790 T o m 22/7 1790
Anm: Defekt lucka 1789 dec -
1790 maj)
4292126 Lövångers församling C:4, 1791-1828 C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1828 Fr o m 6/10 1791
Anm: Defekt (lucka 1792 7/6 -
1793 11/1)
4292127 Lövångers församling D II:1, 1780-1795 D II Kommunionlängder 1, 1780-1795 Anm 1: Defekt i volymens början
Anm 2: Består av två längder,
innehåller även biogr data
o
1775-1785
4292127 Lövångers församling D II:2, 1796-1805 D II Kommunionlängder 2, 1796-1805 Anm: Innehåller även biogr data
1786-1796
Innehåller även:
Fattigkassans räkenskaper 1811-1844
4292127 Lövångers församling E I:1, 1741-1828 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1741-1828 Anm: T o m mars 1791 endast
vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1741-1828
4292128 Lövångers församling C:5, 1829-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1861 Lev 28/1952
T o m 1861 11/3.
4292128 Lövångers församling E I:2, 1829-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1829-1894 Lev 28/1952
4292128 Lövångers församling F:1, 1829-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1829-1894 Lev 28/1952
4292129 Nordmalings församling A I:1, 1704-1729 A I Husförhörslängder 1, 1704-1729 Förhörsbok 3 längder (1704-1708, 1711-1718, 1723)
Ant om födelseår 1723-1729
Inneh även:
Kommunionprotokoll 1718-1734 2/2
4292129 Nordmalings församling A I:2, 1734-1756 A I Husförhörslängder 2, 1734-1756 "Förhörsbok 2 längder (1734-1745, 1747-1756); 1746
saknas
Inneh även:
Kommunionlängd 1757-1762"
4292129 Nordmalings församling A I:3, 1775-1784 A I Husförhörslängder 3, 1775-1784 Förhörsbok Defekt
4292130 Nordmalings församling A I:4, 1785-1794 A I Husförhörslängder 4, 1785-1794 Förhörsbok
4292130 Nordmalings församling A I:5, 1795-1805 A I Husförhörslängder 5, 1795-1805 Förhörsbok
4292131 Nordmalings församling A I:6, 1795-1825 A I Husförhörslängder 6, 1795-1825 Förhörsbok 3 längder (1795-1805, 1806-1816, 1816-1825)
Upptar endast samma byar som
vol 4
4292131 Nordmalings församling A I:7, 1806-1816 A I Husförhörslängder 7, 1806-1816 Förhörsbok Även annot om antal åboer i vissa byar
1642-1696, antal vaccinerade barn 1805-1813, utdrag av legostadga 15/5
1805
4292181 Lövångers församling A I:12 a, 1864-1871 A I Husförhörslängder 12 a, 1864-1871 Lev 201/1972
4292181 Lövångers församling A I:12 b, 1864-1871 A I Husförhörslängder 12 b, 1864-1871 Lev 201/1972
Innehåller även: Förteckning över obefintliga
4292182 Lövångers församling A I:13 a, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13 a, 1872-1881 Lev 108/1975
4292182 Lövångers församling A I:13 b, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13 b, 1872-1881 Lev 108/1975
Innehåller även: Förteckning över obefintliga
4292183 Lövångers församling A I:14 a, 1882-1892 A I Husförhörslängder 14 a, 1882-1892 Lev 108/1975
4292183 Lövångers församling A I:14 b, 1882-1892 A I Husförhörslängder 14 b, 1882-1892 Lev 108/1975
4292184 Jörns församling A I:4, 1862-1871 A I Husförhörslängder 4, 1862-1871 Lev. 179/1972
4292184 Jörns församling A I:5, 1872-1881 A I Husförhörslängder 5, 1872-1881 Lev. 48/1975
Inneh. även:
Förteckning över personer med okänd vistelseort 1872-1881
4292184 Jörns församling A I:6, 1882-1891 A I Husförhörslängder 6, 1882-1891 Lev, 48/1975
Inneh. även:
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1892-01-05.
Förteckning över skoluppsynings- män 1879-1887
Förteckning över kyrko- och skolrådets ledamöter 1881-1890
Förteckning över personer med okänd vistelseort 1882-1891
4292185 Fredrika församling A I:5, 1863-1873 A I Förhörsböcker 5, 1863-1873 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
4292185 Fredrika församling A I:6, 1874-1883 A I Förhörsböcker 6, 1874-1883 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
4292185 Fredrika församling A I:7, 1884-1894 A I Förhörsböcker 7, 1884-1894 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
Inneh. även:
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1884-1893. Mantalsskrivnings- o.
folkmängdsuppgifter 1884-1894.
4292186 Lycksele församling A I:12a, 1867-1876 A I Husförhörslängder 12a, 1867-1876 Lev 40/1976
4292186 Lycksele församling A I:12b, 1867-1876 A I Husförhörslängder 12b, 1867-1876 Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över personer med okänd vistelseort
4292187 Lycksele församling A I:13a, 1877-1889 A I Husförhörslängder 13a, 1877-1889 Lev 40/1976
4292187 Lycksele församling A I:13b, 1877-1889 A I Husförhörslängder 13b, 1877-1889 Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över personer med okänd vistelseort
4292188 Holmöns församling A I:4, 1864-1883 A I Husförhörslängder 4, 1864-1883 Lev 91/1975
Två längder: 1864-1873, 1874-1883
4292188 Holmöns församling A I:5, 1884-1895 A I Husförhörslängder 5, 1884-1895 Lev 91/1975
Två längder: 1884-1893, 1894-1895
Serien avslutad
4292189 Holmsunds församling A I:1, 1863-1873 A I Husförhörslängder 1, 1863-1873 Lev 21/1974
Med personregister
4292189 Holmsunds församling A I:2, 1873-1882 A I Husförhörslängder 2, 1873-1882 Lev 21/1974
4292189 Holmsunds församling A I:3, 1883-1892 A I Husförhörslängder 3, 1883-1892 Lev 21/1974
4292190 Malå församling A I:1, 1862-1871 A I Husförhörslängder 1, 1862-1871 Lev. 26/1972
4292190 Malå församling A I:2, 1872-1881 A I Husförhörslängder 2, 1872-1881 Lev. 90/1972
4292190 Malå församling A I:3, 1882-1891 A I Husförhörslängder 3, 1882-1891 Lev. 90/1972
4292191 Nordmalings församling A I:8a, 1816-1825 A I Husförhörslängder 8a, 1816-1825 Förhörsbok
4292191 Nordmalings församling A I:8b, 1816-1825 A I Husförhörslängder 8b, 1816-1825 Förhörsbok
4292192 Nordmalings församling A I:9a, 1826-1835 A I Husförhörslängder 9a, 1826-1835 Förhörsbok
4292192 Nordmalings församling A I:9b, 1826-1835 A I Husförhörslängder 9b, 1826-1835 Förhörsbok
4292193 Nordmalings församling A I:10a, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10a, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
4292193 Nordmalings församling A I:10b, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10b, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
4292193 Nordmalings församling A I:10c, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10c, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk
4292194 Nordmalings församling A I:11a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 11a, 1843-1852 Förhörsbok
Lev 84/1951
4292194 Nordmalings församling A I:11b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 11b, 1843-1852 Förhörsbok
Lev 84/1951
4292194 Nordmalings församling A I:11c, 1845-1854 A I Husförhörslängder 11c, 1845-1854 Förhörsbok
Lev 84/1951
Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk (byvis)
4292194 Nordmalings församling A I:12a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 12a, 1855-1864 Lev 19/1962
Omfattar prästbordet och folk vid bruken
4292195 Nordmalings församling A I:12b, 1853-1863 A I Husförhörslängder 12b, 1853-1863 Lev 19/1962
4292195 Nordmalings församling A I:12c, 1853-1863 A I Husförhörslängder 12c, 1853-1863 Lev 19/1962
4292196 Nordmalings församling C:1, 1701-1745 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1745 1701 23/3-1745 28/4
Före 1728 endast dopbok
Inneh även:
Vigselbok 1730 8/11-1745
Död- och begravningsbok 1701 4/11-1749
4292196 Nordmalings församling C:2, 1745-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1788 1745 7/5-1788
Inneh även:
Vigselbok 1746-1788
4292196 Nordmalings församling C:3, 1789-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1809 Inneh även:
Vigselbok 1789-1809
4292196 Nordmalings församling C:4, 1810-1826 C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1826 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1810-1826
4292197 Nordmalings församling D II:1, 1763-1794 D II Kommunionlängder 1, 1763-1794 "3 längder; lucka 1775-1784
Sista längden, 1785-1794, är även förhörslängd"
4292197 Nordmalings församling F:1, 1750-1817 F Död- och begravningsböcker 1, 1750-1817
4292197 Nordmalings församling L I a:1, 1691-1748 L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper) 1, 1691-1748 "Gäller tiden 1691-05-17 -
1691-08-23, 1710-05-01 -
1748-05-01
Kyrkoräkenskaper
Anm.: 1691 endast inkomsträkning; 1710-1714 ink.- och utgiftsbok
samt summ. räkn.; 1734-1738 skuldbok.
Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1710- 1748
Kyrkoinventarium 1691 med tillägg
1730-1748.
Antikviteter i Mordmalings kyrka 1749"
4292197 Nordmalings församling L I d:1, 1712-1731 L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1712-1731 Gäller åren 1712, 1731
Kvittenser
Inneh. även:
Attest om kommunion 1757
4292197 Nordmalings församling L I a:2, 1749-1805 L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper) 2, 1749-1805 Gäller tiden 1749-05-01 -
1805-05-01 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1749-1805
4292198 Nordmalings församling B I:1, 1845-1861 B I In- och utflyttningslängder 1, 1845-1861 Häfte
Lev 19/1962
4292198 Nordmalings församling C:5, 1827-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1859 Lev 84/1951
4292198 Nordmalings församling C:6, 1860-1878 C Födelse- och dopböcker 6, 1860-1878 Lev 8/1975
4292198 Nordmalings församling E I:1, 1827-1865 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1865 Lev 84/1951
4292198 Nordmalings församling F:2, 1818-1882 F Död- och begravningsböcker 2, 1818-1882 Lev 84/1951
4292477 Norsjö församling A I:1, 1811-1817 A I Husförhörslängder 1, 1811-1817
4292477 Norsjö församling A I:2, 1831-1837 A I Husförhörslängder 2, 1831-1837
4292477 Norsjö församling A I:3, 1837-1842 A I Husförhörslängder 3, 1837-1842 Några få uppgifter 1843
Inneh även:
Sockenstämmoprotokoll 14/2 1841, 27/9 1941 (?)
4292477 Norsjö församling C:1, 1811-1834 C Födelse- och dopböcker 1, 1811-1834
4292477 Norsjö församling E I:1, 1811-1848 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1848 Även för Jörn
4292477 Norsjö församling F:1, 1811-1859 F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1859 Lucka 1823 23/6-1831 9/10
4292478 Norsjö församling A I:4, 1843-1852 A I Husförhörslängder 4, 1843-1852 Lev 73/1951
4292478 Norsjö församling A I:5, 1853-1861 A I Husförhörslängder 5, 1853-1861 Lev 50/1963
4292479 Norsjö församling B:1, 1842-1891 B In- och utflyttningslängder 1, 1842-1891 1842-1891(1892)
Lev 85/1975
Omfattar även Jörns församling 1842-1848
4292479 Norsjö församling C:2, 1835-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1835-1852 Lev 73/1951
Även för Jörn
4292479 Norsjö församling C:3, 1853-1878 C Födelse- och dopböcker 3, 1853-1878 Lev 85/1975
4292479 Norsjö församling E I:2, 1849-1891 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1849-1891 1849-1891(1892)
Lev 85/1975
4292479 Norsjö församling F:2, 1860-1891 F Död- och begravningsböcker 2, 1860-1891 1860-1891(1892)
Lev 85/1975
4292480 Nysätra församling A I:1, 1720-1775(1778) A I Husförhörslängder 1, 1720-1775(1778) "Förhörsbok
Tre längder: l ""över strecket"" 1720-tal-1750,
l ""under strecket"" 1769-1775(78), sist i boken 1751-1754(56)"
4292480 Nysätra församling A I:2, 1776-1780(1781) A I Husförhörslängder 2, 1776-1780(1781) Förhörsbok
4292480 Nysätra församling A I:3, 1780-tal-1805 A I Husförhörslängder 3, 1780-tal-1805 Förhörsbok Enstaka ant för 1806
4292480 Nysätra församling A I:4, 1806-1813(1814) A I Husförhörslängder 4, 1806-1813(1814) Förhörsbok
4292480 Nysätra församling A I:5, 1814-1824 A I Husförhörslängder 5, 1814-1824 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:6a, 1825-1835 A I Husförhörslängder 6a, 1825-1835 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:6b, 1825-1835 A I Husförhörslängder 6b, 1825-1835 Förhörsbok
Inneh även:
Längd över beväringsynglingar ställda på tillväxt eller kasserade
1826-1831, 1833-1835
4292481 Nysätra församling A I:7a, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7a, 1836-1841 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:7b, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7b, 1836-1841 Förhörsbok
4292482 Nysätra församling A I:8b, 1842-1851 A I Husförhörslängder 8b, 1842-1851 Förhörsbok
Lev 87/1951
Östra församlingsdelen
4292482 Nysätra församling A I:8a, 1842-1851 A I Husförhörslängder 8a, 1842-1851 Förhörsbok
Lev 87/1951
Västra församlingsdelen
4292483 Nysätra församling C:1, 1688-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1723 Dopbok
Register i volymen
Inneh även:
Vigselbok 1688-1723 Begravningsbok 1688-1723 Kyrkoräkenskaper 1654-1723
Räkenskaper för fattigkassan och allmogekassan 1688-1714
Utgivna kollekter 1688-1721 Kyrkoinventarium 1649 med tillägg 1659-1708
Prästgårdsinventarium 1654 Visitationsprotokoll 1688-1751 Bänklängder 1686,
1688(?), 1709 Korta ant om sockenstämma, sällsamma händelser och årsväxten
1688
4292483 Nysätra församling C:2, 1724-1745 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1745 Före 1734 endast dopbok
Inneh även:
Fört över vigda 1724-1745
Fört över döda 1724-1745 Kyrkoräkenskaper 1724-1776 Kollekträkenskaper
1746-1750 Inventarium 1725 8/9
4292483 Nysätra församling C:3, 1746-1790 C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1790 Lucka 1788 25/8-1789 27/2
Inneh även:
Vigselbok 1746-1790
Död- och begravningsbok 1746-1790
4292483 Nysätra församling C:4, 1790-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1835 Ant å sista bladet om födda och döpta 1829, 1833
(flyttat från AI:7)
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1790-1835 Död- och begravningsbok 1790-1835
4292483 Nysätra församling D II:1, 1782-1810 D II Kommunionlängder 1, 1782-1810 Kommunionbok
Består av fyra längder
4292483 Nysätra församling H I:1, 1818-1890-tal H I Bilagor till församlingsboken 1, 1818-1890-tal Strödda bilagor 1818-1835, 1890-tal
4292484 Nysätra församling A I:9a, 1852-1861 A I Husförhörslängder 9a, 1852-1861 Förhörsbok
Lev 55/1963
Med enstaka ant för 1862 samt ortsregister, jämväl till vol 9b
4292484 Nysätra församling A I:9b, 1852-1861 A I Husförhörslängder 9b, 1852-1861 Förhörsbok
Lev 55/1963
Med enstaka ant för 1862
Inneh även:
Längd över kommunala förtroendemän u å (1851-)
4292484 Nysätra församling B:1, 1851-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1861 Lev 55/1963
4292484 Nysätra församling C:5, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1861 Lev 87/1951
Med fört på barn tillhörande andra församlingar men döpta i Nysätra tiden
11/8 1837-22/1 1850
4292484 Nysätra församling E I:1, 1836-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1836-1861 Lev 87/1951
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1836-1861
4292485 Örträsks församling A I:1, 1849-1859 A I Husförhörslängder 1, 1849-1859 Lev 86/1964
4292485 Örträsks församling A I:2, 1860-1879 A I Husförhörslängder 2, 1860-1879 Lev 7/1972
Anm: Två längder 1860-1869, 1870-1879.
4292485 Örträsks församling C:1, 1850-1894 C Födelse- och dopböcker 1, 1850-1894 Lev 7/1972
4292485 Örträsks församling E I:1, 1850-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1894 Lev 7/1972
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1850-1894.
4292486 Robertsfors församling A I:1, 1815-1828 A I Husförhörslängder 1, 1815-1828 Enstaka anteckningar för 1834.
Defekt i början av volymen.
4292486 Robertsfors församling A I:2, 1828-1845 A I Husförhörslängder 2, 1828-1845
4292486 Robertsfors församling C:1, 1799-1834 C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1834 1799 6/5 - 1834 6/7. Anm: lucka 1827 dec. - 1829 febr.
Innehåller även:
Inflyttningslängd 1829-1833
Utflyttningslängd 1829-1834
Lysnings- och vigselbok 1799-1834
Död- och begravningsbok 1799-1834
17/6 (lucka 1827 2/10-1829 10/3)
Längd över kyrkotagna 1829-1834
Kyrkoräkenskap 1830, 1833-1834
4292486 Robertsfors församling C:2, 1828-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1828-1848 "Innehåller även;
Lysnings- och vigselbok 1828-1851
Död- och begravningsbok 1828-1851"
4292487 Robertsfors församling A I:3, 1845-1853 A I Husförhörslängder 3, 1845-1853 Lev 60/1952
4292487 Robertsfors församling A I:4, 1846-1851 A I Husförhörslängder 4, 1846-1851 Lev 60/1952
4292487 Robertsfors församling A I:5, 1854-1864 A I Husförhörslängder 5, 1854-1864 Lev 48/1974
Med personregister.
4292487 Robertsfors församling C:3, 1852-1880 C Födelse- och dopböcker 3, 1852-1880 Lev 48/1974
Innehåller även förteckning över nykterhetsledamöter 1855.
4292487 Robertsfors församling E I:1, 1852-1880 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1880 Lev 48/1974
Innehåller även:
Död- o begravn.bok 1852-1880
Inflyttningslängd 1858-1880 (lucka 1860-1861)
Utflyttningslängd 1852-1880 (lucka 1855-1857)
Längd över kyrkotagna 1852-1872.
4292488 Sorsele församling A I:1, 1778-1790 A I Husförhörslängder 1, 1778-1790 Några anteckningar före och efter angivna
gränsdata.
4292488 Sorsele församling A I:2, 1790-1817 A I Husförhörslängder 2, 1790-1817
4292488 Sorsele församling A I:3, 1817-1828 A I Husförhörslängder 3, 1817-1828 Inneh även:
In- och utflyttningslängd 1823-1826.
4292488 Sorsele församling A I:4, 1830-1840 A I Husförhörslängder 4, 1830-1840 Inneh. även:
Inflyttade pigor och drängar 1830-1840.
4292488 Sorsele församling A I:5, 1840-1846 A I Husförhörslängder 5, 1840-1846 Har tidigare varit bunden samman med A I: 6 a.
Inneh även:
Inflyttade pigor och drängar 1831-1846.
4292488 Sorsele församling A I:6a, 1847-1853 A I Husförhörslängder 6a, 1847-1853 Har tidigare varit bunden samman med A I: 5.
4292488 Sorsele församling A I:6b, 1847-1853 A I Husförhörslängder 6b, 1847-1853 Lev. 57/1951.
4292489 Sorsele församling C:1, 1762-1813 C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1813 1762 7/4-1813 7/12.
Inneh även:
Vigselbok 1762-1815.
Död- och begravningsbok 1762-1817.
Series pastorum o. 1690-1818.
4292489 Sorsele församling C:2, 1814-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1843
4292489 Sorsele församling E I:1, 1816-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1866 1816-1866 4/2.
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1816-1865 8/9.
4292489 Sorsele församling H:1, 1832-1892 odat H Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1832-1892 odat Inneh. även:
Revisionsberättelser 1865
Undervisningsstatistik 1878
Verifikationer till kyrkokassan
1861-1862
4292489 Sorsele församling L I:1, 1759-1824 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1759-1824 Räkenskaper för kyrkokassan
Inneh. även:
Räkenskaper för fattigkassan 1783-1797, 1803-1824
Räkenskaper för Tärna kapell 1789-1822
Räkenskaper för kommmunionkassan
1822-1824
Inventariförteckning 1767-1811
4292489 Sorsele församling L I:2, 1827-1847 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1827-1847 Räkenskaper för kyrkokassan
4292490 Sorsele församling A I:7, 1854-1866 A I Husförhörslängder 7, 1854-1866 Lev. 27/1964.
Indelad i två avdelningar, paginerade 1-235 och 1-140, omfattande resp
1854-1863, resp 1864-1866 (endast svenska allmogen).
4292490 Sorsele församling C:3, 1844-1865 C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1865 Lev. 27/1964.
4292491 Stensele församling A I:1, 1817-1826 A I Husförhörslängder 1, 1817-1826 Enstaka uppgifter 1827 och senare.
4292491 Stensele församling A I:2, 1827-1836 A I Husförhörslängder 2, 1827-1836 Enstaka senare uppgifter.
4292491 Stensele församling C:1, 1816-1862 C Födelse- och dopböcker 1, 1816-1862
4292491 Stensele församling H:1, 1817-1865 H Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1817-1865 Kapsel
1817, 1819-1960, 1865
Kyrkobokshandlingar
Huvudsaklingen flyttningsattester
4292492 Stensele församling A I:3, 1837-1844 A I Husförhörslängder 3, 1837-1844 Lev. 3/1952.
4292492 Stensele församling A I:4, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4, 1845-1854 Lev. 3/1952.
4292492 Stensele församling A I:5, 1855-1863 A I Husförhörslängder 5, 1855-1863 Lev. 16/1964.
4292492 Stensele församling E I:1, 1816-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1862 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1816-1865.
4292493 Sävars församling A I:1, 1823-1830 A I Husförhörslängder 1, 1823-1830
4292493 Sävars församling A I:2, 1831-1836 A I Husförhörslängder 2, 1831-1836
4292493 Sävars församling C:1, 1823-1837 C Födelse- och dopböcker 1, 1823-1837 Anm. 1828 23/4 - 1834 12/4 endast anteckningar om
födelser.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1823-1837
Död- och begravningsbok 1823-1837
4292494 Sävars församling A I:3, 1836-1844 A I Husförhörslängder 3, 1836-1844 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:4a, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4a, 1845-1854 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:4b, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4b, 1845-1854 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:5a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5a, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling A I:5b, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5b, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling A I:5c, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5c, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling B:1, 1827-1865 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1865 "Lev 44/1952
Anm. Inflyttningsboken börjar
1827 15/6; lucka (defekt) för delar av åren 1843 och 1844;
utflyttningsboken börjar 1827, oktober"
4292495 Sävars församling C:2, 1837-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1837-1860 Lev 44/1952
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1838-1860
(1861)
Död- och begravningsbok 1838-1860
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:1, 1724- A I Husförhörslängder 1, 1724- Kopia
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:2a, 1720-1770 A I Husförhörslängder 2a, 1720-1770 Kopia.
Fol. 1-180.
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:2b, 1720-1770 A I Husförhörslängder 2b, 1720-1770 Kopia.
Fol. 181-409.
4292682 Skellefteå landsförsamling A I:3a, 1771-1801 A I Husförhörslängder 3a, 1771-1801
4292682 Skellefteå landsförsamling A I:3b, 1771-1801 A I Husförhörslängder 3b, 1771-1801
4292683 Skellefteå landsförsamling A I:4a, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4a, 1802-1808 Kopia
4292683 Skellefteå landsförsamling A I:4b, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4b, 1802-1808 Kopia
4292684 Skellefteå landsförsamling A I:4c, 1802-1813 A I Husförhörslängder 4c, 1802-1813 1802-1808, (1809-1813).
Kopia
4292684 Skellefteå landsförsamling A I:4d, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4d, 1802-1808 Kopia
4292685 Skellefteå landsförsamling A I:5a, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5a, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292685 Skellefteå landsförsamling A I:5b, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5b, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292686 Skellefteå landsförsamling A I:5c, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5c, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292686 Skellefteå landsförsamling A I:5d, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5d, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292687 Skellefteå landsförsamling A I:6a, 1818-1825 A I Husförhörslängder 6a, 1818-1825 1818-1824, (1825)
Kopierad
Flyttningsanteckningar t.o.m. 1926
4292687 Skellefteå landsförsamling A I:6b, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6b, 1818-1826 Del 1:2
Kopierad
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6c, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6c, 1818-1826 Del 2:1.
Kopierad.
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6d, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6d, 1818-1826 Del 2:2.
Kopierad.
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6e, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6e, 1818-1826 Del 3.
Kopierad.
Register till A I:6 se A I:10 1.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7a, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7a, 1826-1836 Del 1:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7b, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7b, 1826-1836 Del 1:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7c, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7c, 1826-1836 Del 2:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7d, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7d, 1826-1836 Del 2:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7e, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7e, 1826-1836 Del 3:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7f, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7f, 1826-1836 Del 3:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7g, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7g, 1826-1836 Del 4.
Kopia.
Register till A I:7, se A I:10 1.
Särskild uppställning för lappfolk.
Personregister i exp.
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8a, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8a, 1836-1843 "Kopierad.
Del 1:1.
Defekt; omfattar nuvarande Byske."
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8b, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8b, 1836-1843 Kopierad.
Del 1:2.
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8c, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8c, 1836-1843 Kopierad.
Del 2:1.
4292692 Skellefteå landsförsamling A I:8d, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8d, 1836-1843 Kopierad.
Del 2:2.
4292692 Skellefteå landsförsamling A I:8e, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8e, 1836-1843 Kopierad.
Del 3:1.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8f, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8f, 1836-1843 Kopierad.
Del 3:2.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8g, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8g, 1836-1843 Kopierad.
Del 4.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8h, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8h, 1836-1843 Kopierad.
Del 5.
Särskild uppställning för lappfolk.
4292694 Skellefteå landsförsamling A I:9a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9a, 1843-1852 Kopierad.
Del 1:1.
Fol. 1-161.
Lev. 58/1952.
4292694 Skellefteå landsförsamling A I:9b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9b, 1843-1852 Kopierad.
Del 1:2.
Fol. 162-370.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9c, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9c, 1843-1852 Kopierad.
Del 2:1.
Fol. 1-134.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9d, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9d, 1843-1852 Kopierad.
Del 2:2.
Fol. 135-364.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9e, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9e, 1843-1852 Kopierad.
Del 3:1.
Fol. 1-188.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9f, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9f, 1843-1852 Kopierad.
Del 3:2.
Fol. 189-364.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9g, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9g, 1843-1852 Kopierad.
Del 4:1.
Fol. 1-189.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9h, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9h, 1843-1852 Kopierad.
Del 4:2.
Fol. 190-369.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9j, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9j, 1843-1852 Kopierad.
Del 5:1.
Fol. 1-160.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9k, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9k, 1843-1852 Kopierad.
Del 5:2.
Fol. 161-363.
Lev. 58/1952.
Särskild uppställning för lappfolk.
Husförhörslängd 1846-1852 för Skellefteå stad, med äldre beteckning vol. 6,
förstörd vid arkivbrand 1901.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10a, 1853-1862 A I Husförhörslängder 10a, 1853-1862 Kopierad.
Del 1:1.
Fol. 1-212.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10b, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10b, 1853-1863 Kopierad.
Del 1:2.
Fol. 213-399.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10c, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10c, 1853-1863 Kopierad.
Del 2:1.
Fol. 1-216.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10d, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10d, 1853-1863 Kopierad.
Del 2:2.
Fol. 217-394.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10e, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10e, 1853-1863 Kopierad.
Del 3:1.
Fol. 1-196.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10f, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10f, 1853-1863 Kopierad.
Del 3:2.
Fol. 197-403.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10g, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10g, 1853-1863 Kopierad.
Del 4:1.
Fol. 1-199.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10h, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10h, 1853-1863 Kopierad.
Del 4:2.
Fol. 200-399.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10j, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10j, 1853-1863 Kopierad.
Del 5:1.
Fol. 1-181.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10k, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10k, 1853-1863 Kopierad.
Del 5:2.
Fol. 182-388.
Lev. 20/1960.
Inneh. även:
Husförhörslängd 1853-1862 för Skellefteå stad.
Personreg. i exp.
4292700 Skellefteå landsförsamling B I:1, 1831-1837 B I In- och utflyttningslängder 1, 1831-1837 "In- och utflyttningsbok
Anm: Brandskadad; luckor åren
1831, 1832, 1834, 1835"
4292700 Skellefteå landsförsamling C:1, 1699-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1729 Anm 1: Defekter 1700-1705 genom
saknade blad
Anm 2: Endast undantagsvis
anteckn. om födelser 1699-
1723 juni
Anm 3: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 4: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:2, 1730-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1742 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:3, 1743-1757 C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1757 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:4 a, 1758-1765 C Födelse- och dopböcker 4 a, 1758-1765 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:4 b, 1766-1778 C Födelse- och dopböcker 4 b, 1766-1778 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:5, 1779-1788 C Födelse- och dopböcker 5, 1779-1788 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:6, 1789-1802 C Födelse- och dopböcker 6, 1789-1802 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:7 a, 1803-1810 C Födelse- och dopböcker 7 a, 1803-1810 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Bladens rätta ordning del-
vis osäker
Anm 3: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:7 b, 1811-1817 C Födelse- och dopböcker 7 b, 1811-1817 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Bladens rätta ordning del-
vis osäker
Anm 3: Kopia
4292702 Skellefteå landsförsamling C:8, 1818-1830 C Födelse- och dopböcker 8, 1818-1830 Anm 1: Kopia i 2 delar
Anm 2: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
4292702 Skellefteå landsförsamling C:9, 1831-1847 C Födelse- och dopböcker 9, 1831-1847 Anm 1: Kopia i 2 delar
Anm 2: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå stad 1846-1847
4292703 Skellefteå landsförsamling B I:2 b, 1838-1879 B I In- och utflyttningslängder 2 b, 1838-1879 In- och utflyttningslbok
Lev 33/1964
Anm: Brandskadad
4292703 Skellefteå landsförsamling C:11, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 11, 1848-1859 Anm: Rekonstruerad födelsebok i
maskinutskrift i exp.
Innehåller även: Födelse- ochdopbok för Skellefteå stad 1848-1859
4292703 Skellefteå landsförsamling C:12, 1860-1870 C Födelse- och dopböcker 12, 1860-1870 Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå
stad 1860-1863
Lev 87/1964
4292703 Skellefteå landsförsamling E I:2, 1850-1874 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1874 Anm 1: Brandskadad
Anm 2: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser 1850-1859, se Avskriftssamlingen, vol 76
Anm 3: Kopierad
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1850-1862
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:1, 1730-1750 D II Kommunionlängder 1, 1730-1750 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:2, 1753-1770 D II Kommunionlängder 2, 1753-1770 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:3, 1771-1788 D II Kommunionlängder 3, 1771-1788 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1783, 1787
4292705 Skellefteå landsförsamling D II:4, 1793-1801 D II Kommunionlängder 4, 1793-1801 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
Serien avslutad
4292705 Skellefteå landsförsamling E I:1, 1800-1849 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1849 Fr o m 1/5 1800
Anm 1: 1800-1804 endast vigselbok
Anm 2: Brandskadad
Anm 3: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser, se Avskriftssamlingen, vol 76
Anm 4: Kopierad
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1846-1849
Lysnings- och vigselbok för Ytterstfors 1838-1848
4292705 Skellefteå landsförsamling F:1, 1815-1865 F Död- och begravningsböcker 1, 1815-1865 "Anm 1: Lucka 1822-1830
Anm 2: Brandskadad
Anm 3: Å sista bladet förteckning
över ""begravna i stillhet""
1815-1821
Anm 4: Maskinavskrift, se Av-
skriftssamling, vol 85
Anm 5: Kopierad
Innehåller även: Död- och begrav-
ningsbok för Skellefteå stad 1846-1862"
4292706 Tärna församling A I:1, 1854-1874 A I Husförhörslängder 1, 1854-1874 Lev. 48/1976.
4292706 Tärna församling B I:1, 1858-1865 B I In- och utflyttningslängder 1, 1858-1865 Lev. 48/1976.
4292706 Tärna församling C:1, 1853-1865 C Födelse- och dopböcker 1, 1853-1865 Lev. 48/1976.
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1854 30/4 - 1965.
Kommunalstämmoprotokoll 2/7 1876.
4292707 Umeå stadsförsamling A I:1, 1737-1756 A I Husförhörslängder 1, 1737-1756 "Personregister i vol A I:2
Födelseår endast fr o m 1749
Särskilda uppställningar för:
""tjänstefolk"" (=ämbets- och
tjänstemän) 1745-1748 fr s 201;
utsocknes folk i alfabetisk
ordning efter förnamn 1737-1744;
inflyttade drängar och pigor 12
o 21 maj 1756; i slutet examens-
schema 1740.
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom
1751-1757"
4292707 Umeå stadsförsamling A I:2, 1737-1843 A I Husförhörslängder 2, 1737-1843 Personregister (8 häften avseende A I:1,3-9
4292708 Umeå stadsförsamling A I:3, 1757-1772 A I Husförhörslängder 3, 1757-1772 Personregister i vol A I:2
Examensschema 1757-1772 för
husförhörsrotarna 1-4 i slutet
av volymen
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom 1757-1772
4292708 Umeå stadsförsamling A I:4, 1773-1790 A I Husförhörslängder 4, 1773-1790 "Två längder; defekt
Personregister i vol A I:2
(avser endast längden 1782-1789)
I vol ingår personregister S-Ö
för längd 1773-1781; uppställ-
ning för regale bränneristaten
1782-1790; examensschema
1773-1775.
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom
1773-1788"
4292709 Umeå stadsförsamling A I:5, 1790-1807 A I Husförhörslängder 5, 1790-1807 "Två längder; personregister för
vardera längden i A I:2
Särskild längd för hyres- och
flyttningsfolk 1799-1807 samt
för utom staden boende 1799-1807;
i slutet examensschema 1792-1802 för rotarna 1-4
Innehåller även:
Konfirmationslängder 1792-1807"
4292709 Umeå stadsförsamling A I:6, 1808-1817 A I Husförhörslängder 6, 1808-1817 Personregister i vol A I:2
4292709 Umeå stadsförsamling A I:7, 1818-1827 A I Husförhörslängder 7, 1818-1827 "Gårdsregister i volymens början;
personregister i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:8, 1828-1837 A I Husförhörslängder 8, 1828-1837 "Gårdsregister i slutet av vol;
peresonregister i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:9, 1837-1844 A I Husförhörslängder 9, 1837-1844 "I början av vol register över dem som inte äger hus
eller tomt; i slutet gårdsregister och
""ny nummerordning på hus och
tomter"" uppgjord 1842; person-
register i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:10b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 10b, 1843-1852 Personregister till A I:10a
4292710 Umeå stadsförsamling A I:10a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 10a, 1843-1852 Lev. 38/1951
4292711 Umeå stadsförsamling B I:1, 1813-1852 B I Inflyttningslängder 1, 1813-1852 Inflyttade 1835-1852 30/6
Utflyttade 1813-1820,
1835-1852 29/6
Lucka 1/1-23/9 1814
4292711 Umeå stadsförsamling C:1, 1725-1780 C Födelse- och dopböcker 1, 1725-1780 Fr o m 1725 24/10
Innehåller även:
Vigselbok 1726-1781
Död- och begravningsbok
1725 17/10 - 1781
Avskrift av kungl brev 8/2 1764
Avskrift av två skrivelser från
konsistoriet, odat., 1765
Förteckning över böcker till-
hörande Umeå stads kyrka u å
Series pastorum /1649/-1868
Märkvärdigheter ang staden och
händelserna däruti 1622-1894
4292711 Umeå stadsförsamling C:2, 1781-1812 C Födelse- och dopböcker 2, 1781-1812 Innehåller även:
Vigselbok 1782-1812 4/10
Död- och begravningsbok 1782-1820
Avlösningslängd 1783-1806
4292711 Umeå stadsförsamling C:3, 1813-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1851 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1813-1851
Död- och begravningsbok 1821-1851
4292711 Umeå stadsförsamling H I:1, 1768-1892- H I Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1768-1892-
4292712 Umeå stadsförsamling A I:11a, 1853-1859 A I Husförhörslängder 11a, 1853-1859 Lev. 59/1963
4292712 Umeå stadsförsamling A I:11b, 1853-1859 A I Husförhörslängder 11b, 1853-1859 Lev. 59/1963
Med alfabetiskt personregister
till A I:11a-b
Innehåller även:
Protokollsutdrag beträffande
avgifter vid begravning: för
klockor, bårkläde mm 1796
4292712 Umeå stadsförsamling A I:12a, 1860-1866 A I Husförhörslängder 12a, 1860-1866 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
4292713 Umeå stadsförsamling A I:12b, 1860-1866 A I Husförhörslängder 12b, 1860-1866 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Omfattar även personer från Anumark som begagnat kyrkorätt i Umeå stad
1860-1864
4292713 Umeå stadsförsamling B I:2, 1852-1860 B I Inflyttningslängder 2, 1852-1860 Lev. 59/1963
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1852-1860
4292713 Umeå stadsförsamling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861 Lev. 61/1963
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1852-1874
Död- och begravningsbok 1852-1860
Förteckning över kyrkotagningar
o enskilda kommunioner 1861-1865
4292714 Umeå landsförsamling A I:1, 1722-1731 A I Husförhörslängder 1, 1722-1731 Defekt genom utrivet blad
4292714 Umeå landsförsamling A I:2, 1722-1820 A I Husförhörslängder 2, 1722-1820 "Avser Umeå kompani samt lappar
(längder över lappar 1723-1729, 1738-1744, 1747, 1768-1777).
Defekt; 1732-1735, 1745-1756 saknas.
Inneh. även:
Längd över drängar och pigor med angivande av in- och utflyttning 1811-1820
Uppgifter om dukpengar 1768-1777"
4292715 Umeå landsförsamling A I:3, 1732-1736 A I Husförhörslängder 3, 1732-1736 Defekt i volymens början
4292715 Umeå landsförsamling A I:4, 1736-1741 A I Husförhörslängder 4, 1736-1741
4292716 Umeå landsförsamling A I:5, 1742-1751 A I Husförhörslängder 5, 1742-1751
4292716 Umeå landsförsamling A I:6, 1757-1767 A I Husförhörslängder 6, 1757-1767 Defekt i volymens början
4292716 Umeå landsförsamling A I:7, 1768-1777 A I Husförhörslängder 7, 1768-1777 Flera defekter
4292717 Umeå landsförsamling A I:8, 1778-1786 A I Husförhörslängder 8, 1778-1786 Defekt
I slutet längder för Hörnefors bruk och för lappar
4292717 Umeå landsförsamling A I:9, 1787-1798 A I Husförhörslängder 9, 1787-1798 "Omkastning i början genom inbindning; defekter
Inneh. även:
Förteckning på uppsyningsmän 1792
Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798
Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å."
4292718 Umeå landsförsamling A I:10a, 1799-1810 A I Husförhörslängder 10a, 1799-1810 Fol 1-330
Inneh. även:
Uppgifter om kommunionpengar 1799-1803
4292718 Umeå landsförsamling A I:10b, 1799-1810 A I Husförhörslängder 10b, 1799-1810 Fol 331-631
4292719 Umeå landsförsamling A I:11a, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11a, 1811-1820 Fol 1-384
4292719 Umeå landsförsamling A I:11b, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11b, 1811-1820 Fol 385-765
4292719 Umeå landsförsamling A I:11c, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11c, 1811-1820 Fol 766-1147
4292720 Umeå landsförsamling A I:12a, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12a, 1821-1828 Fol 1-319
4292720 Umeå landsförsamling A I:12b, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12b, 1821-1828 Fol 320-575
4292721 Umeå landsförsamling A I:12c, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12c, 1821-1828 Fol 576-1055
4292722 Umeå landsförsamling A I:12d, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12d, 1821-1828 Fol 1056-1535
4292723 Umeå landsförsamling A I:13a, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13a, 1829-1834 Fol 1-440
4292724 Umeå landsförsamling A I:13b, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13b, 1829-1834 Fol 441-881
4292724 Umeå landsförsamling A I:13c, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13c, 1829-1834 Fol 882-1322
4292725 Umeå landsförsamling A I:14a, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14a, 1834-1840 Fol 1-483
4292726 Umeå landsförsamling A I:14b, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14b, 1834-1840 Fol 484-1062
4292726 Umeå landsförsamling A I:14c, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14c, 1834-1840 Fol 1065-1547
4292727 Umeå landsförsamling B I:1, 1812-1827 B I Inflyttningslängder 1, 1812-1827 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1812-1827
4292727 Umeå landsförsamling B I:2, 1828-1852 B I Inflyttningslängder 2, 1828-1852 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1828-1852
4292727 Umeå landsförsamling B I:3, 1836-1845 B I Inflyttningslängder 3, 1836-1845 Utlysningslängder, 2 häften i kapsel
4292728 Umeå landsförsamling C:1, 1721-1735 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1735 T o m 1722 19/8 endast dopbok
Innehåller även:
Vigselbok 1721-1736
Begravningsbok 1721-1735
4292728 Umeå landsförsamling C:2, 1736-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1756 1736-1756 26/6. Defekt.
Innehåller även:
Vigselbok 1736-1754
Död- och begravningsbok 1736-1753
4292728 Umeå landsförsamling C:3, 1756-1782 C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1782 1756 11/5-1782. Defekt.
Register i volymen.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1756-1782
Död- och begravningsbok 1756-1783
Dopsedlar u å, 1756-1758
4292728 Umeå landsförsamling C:4, 1783-1797 C Födelse- och dopböcker 4, 1783-1797 1783-1797 30/4
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1783-1808
4292729 Umeå landsförsamling C:5, 1797-1816 C Födelse- och dopböcker 5, 1797-1816 1797 10/5-1816
4292729 Umeå landsförsamling C:6, 1817-1836 C Födelse- och dopböcker 6, 1817-1836
4292730 Umeå landsförsamling D I:1, 1844-1870 D I Konfirmationsböcker 1, 1844-1870 Längder över nattvardsungdom
1844-1850, 1861-1870
Häri även en tabellarisk upp-
ställning över antalet natt-
vardsbarn 1841-1845
Kapsel
4292730 Umeå landsförsamling E I:1, 1786-1807 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1786-1807 Före 1797 endast vigselbok
4292730 Umeå landsförsamling E I:2, 1807-1826 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1807-1826
4292730 Umeå landsförsamling F:1, 1808-1857 F Död- och begravningsböcker 1, 1808-1857
4292731 Umeå landsförsamling H II:1, 1735-1815 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 1, 1735-1815 Häfte Flyttningsattester
4292731 Umeå landsförsamling H II:2, 1816-1820 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 2, 1816-1820 Häfte Flyttningsattester
4292789 Umeå landsförsamling H II:3, 1821-1825 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 3, 1821-1825 Häfte Flyttningsattester
4292789 Umeå landsförsamling H II:4, 1826-1830 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 4, 1826-1830 Häfte Flyttningsattester
4292790 Umeå landsförsamling H II:5, 1831-1835 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 5, 1831-1835 Häfte Flyttningsattester
4292791 Umeå landsförsamling H II:6, 1836-1840 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 6, 1836-1840 Häfte Flyttningsattester
4292791 Umeå landsförsamling H II:7, 1841-1844 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 7, 1841-1844 Häft Flyttningsattester
4292792 Umeå landsförsamling H II:8, 1845-1849 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 8, 1845-1849 Häfte Flyttningsattester
4292793 Umeå landsförsamling H II:9, 1850-1853 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 9, 1850-1853 Häfte Flyttningsattester
4292794 Umeå landsförsamling H II:10, 1854-1857 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 10, 1854-1857 Häfte Flyttningsattester
4292794 Umeå landsförsamling H II:11, 1858-1861 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 11, 1858-1861 Häfte Flyttningsattester
4292795 Umeå landsförsamling H II:12, 1862-1866 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 12, 1862-1866 Häfte Flyttningsattester
4292796 Umeå landsförsamling H II:13, 1867-1871 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 13, 1867-1871 Häfte Flyttningsattester
4292797 Umeå landsförsamling L I a:1, 1619-1695 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1619-1695 "Kyrkoräkenskaper
(""Umå sockns Kiörkiobook"")
Anm.: Register i volymen.
Inneh. även:
Sockenstämmobeslut 1617-1633
Förteckning över kyrkoinventarier
1619, 1647 och 1663
Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663
Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å.
Series pastorum 1510-1863
Prosten N. Grubbs autobiografi,
u.å."
4292797 Umeå landsförsamling L I c:1, 1735-1821 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1735-1821 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.: strödda handlingar t.o.m.
1812, därefter för varje år
Inneh. även:
Verifikat betr. kollekt-, lasaretts- och hospitalsmedel m.m
1735-1775
Verifikat för stamboks- och fattigvårdsmedel 1813-1821.
4292797 Umeå landsförsamling L I b:1, 1772-1789 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 1, 1772-1789 1772-1789(90)
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Utgöres av fortlöpande inkomsst räkning 1772-1789
samt specialer
Inneh. även:
Räkningar över uppburna fattigmedel 1772-1789(1790).
Insamlingar och gåvor till orgelverk, klockor och till lasarettet 1772-1789(1790)
4292797 Umeå landsförsamling L I a:2, 1776-1880 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1776-1880 1776-05-01--1880
Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan
Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
4292797 Umeå landsförsamling L I b:2, 1789-1812 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 2, 1789-1812 Inkomstbok för kyrkan
Inneh. även:
Inkomst- och utgiftsräkning för fattigkassan 1789-1859 (t.o.m. 1812 endast specialer)
Räkenskaper betr brukspatron
O.R. Meullers gåva till fattigv.-inrättningen 1840-1859
Räkning över skomakare Nohrströms stbhs donation till fattiga barns undervisning 1858-1859. Räkning å uppburna lasarettsmedel
1789-1812.
4292798 Umeå landsförsamling L I b:3, 1811-1837 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 3, 1811-1837 Inkomstbok för kyrkan
Inneh. även:
Förteckning på barn som åtnjuta uppfostringshjälp 1831, 1834
Inkomsträkning å fattigmedel 1811-1837
Inkomsträkning å Lasarettsmedel 1811-1837.
4292798 Umeå landsförsamling L I c:2, 1821-1844 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 2, 1821-1844 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.1: Häri även räkenskaper o.
verifikat för kyrkoreparationen 1843.
Anm.2: Lucka 1827-1830.
4292798 Umeå landsförsamling H V:1, 1813-1818 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1813-1818 Kapsel
Räkenskaper för vid lysningar uppburna medel
4292798 Umeå landsförsamling H V:2, 1831-1849 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1831-1849 Kapsel
Lysningshandlingar, spridda år
4292798 Umeå landsförsamling L I b:4, 1837-1861 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 4, 1837-1861 Inkomstbok för kyrka
Inneh. även:
Räkenskaper över influtna avgifter till de fattiga 1837-1861
Räkenskaper över avgifter till lasarettet 1837-1861.
4292799 Umeå landsförsamling L I c:3, 1845-1864 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 3, 1845-1864 Verifikat till kyrkoräkenskaper
4292800 Umeå landsförsamling L I b:5, 1861-1872 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 5, 1861-1872 Journal över avgifter till kyrkan
Anm.: 1871 saknas.
Inneh. även:
Journal över avg. till fattiga 1861-1872
Journal över avg. till lasarettet
1861-1866.
4292800 Umeå landsförsamling H V:7, 1860-1870 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 7, 1860-1870 Kapsel
Lysningshandlingar
4292800 Umeå landsförsamling H V:4, 1850-1859 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 4, 1850-1859 Kapsel
Lysningshandlingar
4292800 Umeå landsförsamling L I b:6, 1861-1872 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 6, 1861-1872 Ficka
Uppbörd av påskmål, vinpengar och
stamboksmedel
4292801 Umeå landsförsamling L I c:4, 1865-1871 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 4, 1865-1871 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.: Häri även reversalkonton för kyrkans utlånte medel
1860-1870
Redovisninsräkn. 1870
Revisionsberättelser 1869-1871.
4292802 Umeå landsförsamling A I:15a, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15a, 1841-1847 Fol 1-259
4292802 Umeå landsförsamling A I:15b, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15b, 1841-1847 Fol 260-499
4292803 Umeå landsförsamling A I:15c, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15c, 1841-1847 Fol 508-721
4292803 Umeå landsförsamling A I:15d, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15d, 1841-1847 Fol 722-941
4292803 Umeå landsförsamling A I:15e, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15e, 1841-1847 Fol 943-1195
4292803 Umeå landsförsamling A I:15f, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15f, 1841-1847 Fol 1196-1538
4292804 Umeå landsförsamling A I:16a, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16a, 1848-1854 Fol 1-229
4292804 Umeå landsförsamling A I:16b, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16b, 1848-1854 Fol 230-465
4292804 Umeå landsförsamling A I:16c, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16c, 1848-1854 Fol 467-728
4292804 Umeå landsförsamling A I:16d, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16d, 1848-1854 Fol 729-973
4292806 Umeå landsförsamling A I:17a, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17a, 1855-1861 Fol 1-477
4292806 Umeå landsförsamling A I:17b1, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17b1, 1855-1861 Fol 478-713
4292806 Umeå landsförsamling A I:17b2, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17b2, 1855-1861 Fol 714-1051
4292807 Umeå landsförsamling A I:17c, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17c, 1855-1861 Fol 1052-1363
4292807 Umeå landsförsamling A I:17d, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17d, 1855-1861 Fol 1364-1706
4292808 Umeå landsförsamling B I:4, 1853-1864 B I Inflyttningslängder 4, 1853-1864 Lev. 59/1964
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1853-1864
4292808 Umeå landsförsamling C:7, 1837-1854 C Födelse- och dopböcker 7, 1837-1854 1837-1854 10/5
Lev. 55/1953
4292808 Umeå landsförsamling C:8, 1854-1861 C Födelse- och dopböcker 8, 1854-1861 1854 2/6-1861 3/2
Lev. 59/1964
4292808 Umeå landsförsamling E I:3, 1827-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1827-1855 Lev. 55/1953
4292808 Umeå landsförsamling E I:4, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1856-1861 Lev. 59/1964
4292808 Umeå landsförsamling F:2, 1858-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1858-1860 Lev. 59/1964
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11a, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11a, 1862-1870 Del 1:1.
Fol. 1-166.
Lev. 41/1974.
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11b, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11b, 1862-1870 Del 1:2.
Fol. 167-395.
Lev. 41/1974.
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11c, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11c, 1862-1870 Del 2:1.
Fol. 1-216.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11d, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11d, 1862-1870 Del 2:2.
Fol. 217-393.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11e, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11e, 1862-1870 Del 3:1.
Fol. 1-197.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11f, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11f, 1862-1870 Del 3:2.
Fol. 198-397.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11g, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11g, 1862-1870 Del 4:1.
Fol. 1-234.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11h, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11h, 1862-1870 Del 4:2.
Fol. 235-400.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11j, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11j, 1862-1870 Del 5:1.
Fol. 1-152.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11k, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11k, 1862-1870 Del 5:2.
Fol. 153-397.
Lev. 41/1974.
Inneh. även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1862-1870.
Personreg. i exp.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12a, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12a, 1871-1880 Del 1.
Fol. 1-385.
Lev. 41/1974.
Avskrift. Originalboken, se Byske A I:1a, b.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12b, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12b, 1871-1880 Del 2:1.
Fol. 1-194.
Lev. 41/1974.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12c, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12c, 1871-1880 Del 2:2.
Fol. 195-362.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12d, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12d, 1871-1880 Del 3:1.
Fol. 1-168.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12e, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12e, 1871-1880 Del 3:2.
Fol. 169-393.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12f, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12f, 1871-1880 Del 4:1.
Fol. 1-202.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12g, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12g, 1871-1880 Del 4:2.
Fol. 203-418.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12h, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12h, 1871-1880 Del 5:1.
Fol. 1-258.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12j, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12j, 1871-1880 Del 5:2.
Fol. 259-417.
Lev. 41/1974.
Innehåller även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1871-1880, samt
Obefintliga personer.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13a, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13a, 1881-1890 Del 1:1.
Fol. 1-228.
Lev. 41/1974.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13b, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13b, 1881-1890 Del 1:2.
Fol. 229-423.
Lev. 41/1974.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13c, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13c, 1881-1890 Del 2:1.
Fol. 1-226.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13d, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13d, 1881-1890 Del 2:2.
Fol. 227-485.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13e, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13e, 1881-1890 Del 3:1.
Fol. 1-124.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13f, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13f, 1881-1890 Del 3:2.
Fol. 125-323.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13g, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13g, 1881-1890 Del 4:1.
Fol. 1-174.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13h, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13h, 1881-1890 Del 4:2.
Fol. 175-328.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13j, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13j, 1881-1890 Del 5:1.
Fol. 1-234.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13k, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13k, 1881-1890 Del 5:2.
Fol. 235-434.
Lev. 41/1974.
Inneh. även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1881-1890, samt
Obefintliga personer.
4292818 Örträsks församling A I:3, 1880-1889 A I Husförhörslängder 3, 1880-1889 Lev 7/1972
Innehåller även:
Anteckningar om obefintliga
1880-1889.
4292818 Örträsks församling A I:4, 1890-1894 A I Husförhörslängder 4, 1890-1894 Lev 7/1972
Serien avslutad
4292819 Nysätra församling A I:10a, 1862-1873 A I Husförhörslängder 10a, 1862-1873 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292819 Nysätra församling A I:10b, 1862-1873 A I Husförhörslängder 10b, 1862-1873 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292820 Nysätra församling A I:11a, 1874-1883 A I Husförhörslängder 11a, 1874-1883 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgäster
Fört över gratialister
4292820 Nysätra församling A I:11b, 1874-1883 A I Husförhörslängder 11b, 1874-1883 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över obefintliga 1884
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292821 Nysätra församling A I:12a, 1884-1894 febr A I Husförhörslängder 12a, 1884-1894 febr Lev 51/1974
Nummer 1-273.
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
4292821 Nysätra församling A I:12b, 1884-1894 febr A I Husförhörslängder 12b, 1884-1894 febr Lev 51/1974
Nummer 273-532.
Inneh även:
Fört över obefintliga
4292822 Norsjö församling A I:6, 1862-1871 A I Husförhörslängder 6, 1862-1871 Lev 25/1972
4292822 Norsjö församling A I:7, 1872-1881 A I Husförhörslängder 7, 1872-1881 Lev 85/1975
4292823 Norsjö församling A I:8, 1882-1891 A I Husförhörslängder 8, 1882-1891 Lev 85/1975
Inneh även:
Fört över allmänna nattvards- gångar 1882-1891
Fört över kyrkorådets ledamöter omkr 1868-1890
Fört över skoltillsyningsmän omkr 1886-1890
Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1882-1890 (avser även
Jörn)
4292824 Nordmalings församling A I:13a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13a, 1863-1872 Lev 150/1972
4292824 Nordmalings församling A I:13b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13b, 1863-1872 Lev 150/1972
4292824 Nordmalings församling A I:13c, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13c, 1863-1872 Lev 150/1972
4292825 Nordmalings församling A I:14a, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14a, 1873-1880 Lev 8/1975
4292825 Nordmalings församling A I:14b, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14b, 1873-1880 Lev 8/1975
4292825 Nordmalings församling A I:14c, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14c, 1873-1880 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15a, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15a, 1880-1890 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15b, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15b, 1880-1890 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15c, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15c, 1880-1890 Lev 8/1975
4292827 Tärna församling A I:2, 1875-1880 A I Husförhörslängder 2, 1875-1880 Lev. 48/1976.
4292827 Tärna församling A I:3, 1881-1889 A I Husförhörslängder 3, 1881-1889 Lev. 48/1976.
4292828 Sorsele församling A I:9, 1866-1875 A I Husförhörslängder 9, 1866-1875 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292828 Sorsele församling A I:11, 1876-1885 A I Husförhörslängder 11, 1876-1885 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292829 Sorsele församling A I:12, 1886-1895 A I Husförhörslängder 12, 1886-1895 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292829 Sorsele församling A I:8, 1864-1873 A I Husförhörslängder 8, 1864-1873 Lev. 25/1979.
4292829 Sorsele församling A I:10, 1874-1885 A I Husförhörslängder 10, 1874-1885 Lev. 25/1979.
4292829 Sorsele församling A I:13, 1886-1895 A I Husförhörslängder 13, 1886-1895 Lev. 25/1979.
Ammarnäs kapell.
Serien avslutad
4292830 Stensele församling A I:6 a, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6 a, 1864-1873 Lev. 7/1973.
4292830 Stensele församling A I:6 b, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6 b, 1864-1873 Lev. 7/1973.
4292830 Stensele församling A I:7, 1873-1882 A I Husförhörslängder 7, 1873-1882 Lev. 7/1973.
4292831 Stensele församling A I:8 b, 1883-1889 A I Husförhörslängder 8 b, 1883-1889 Lev. 7/1973.
Omfattar hantverkare, löntagare, backsittare, inhyses, fattighjon och lösa
personer.
4292831 Stensele församling A I:8 a, 1883-1892 A I Husförhörslängder 8 a, 1883-1892 Lev. 7/1973.
Inneh även:
Förteckning över obefintliga u.å. Förteckning över kyrko- och
skolrådsledamöter 1880-1886 spridda år. Mantalsskrivnings- och
folkmängdsuppgifter 1884-1892.
4292832 Sävars församling A I:6a, 1865-1874 A I Husförhörslängder 6a, 1865-1874 Lev 116/1972
4292832 Sävars församling A I:6b, 1865-1874 A I Husförhörslängder 6b, 1865-1874 Lev 116/1972
4292833 Sävars församling A I:7a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 7a, 1875-1884 Lev 116/1972
4292833 Sävars församling A I:7b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 7b, 1875-1884 Lev 116/1972
4292834 Sävars församling A I:8a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8a, 1884-1893 Lev 116/1972
4292834 Sävars församling A I:8b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8b, 1884-1893 Lev 116/1972
4292835 Robertsfors församling A I:6, 1865-1875 A I Husförhörslängder 6, 1865-1875 Lev 48/1974
Med personregister
4292835 Robertsfors församling A I:7, 1876-1886 A I Husförhörslängder 7, 1876-1886 Lev 48/1974
Med personregister. Innehåller även förteckning över sinnes- sjuka
1876-1886.
4296455 Vilhelmina församling A I a:1, 1780-1792 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 1, 1780-1792 Omfattar åren 1780-1781 hela Åsele församling, fortsätter därefter endast för Volgsjö kapellförsamling
Innehåller även:
Förhörsbok för lappar
Födelse- och dopbok för Volgsjö 1786-1789
D:o för Fatmomakke 1789, 1790, 1796
Notis om folkmängd i Vilhelmina 18455
4296455 Vilhelmina församling A I a:2, 1804-1820 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 2, 1804-1820 "Två längder; 1804-1815, 1815-1820"
4296455 Vilhelmina församling A I a:3, 1820-1830 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 3, 1820-1830 Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1829-1830
4296455 Vilhelmina församling A I a:4, 1830-1839 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 4, 1830-1839 Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1830-1836
4296455 Vilhelmina församling A I b:1, 1815-1828 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 1, 1815-1828
4296455 Vilhelmina församling A I b:2, 1829-1843 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 2, 1829-1843
4296456 Vilhelmina församling A I a:5, 1840-1846 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 5, 1840-1846 Lev 9/1953
4296457 Vilhelmina församling A I a:6, 1847-1856 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 6, 1847-1856 Lev 145/1964
4296457 Vilhelmina församling A I a:7a, 1857-1866 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 7a, 1857-1866 Lev 62/1972
4296457 Vilhelmina församling A I a:7b, 1857-1866 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 7b, 1857-1866 Lev 62/1972
4296457 Vilhelmina församling A I b:3, 1843-1851 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 3, 1843-1851 Lev 9/1953
4296457 Vilhelmina församling A I b:4, 1852-1863 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 4, 1852-1863 Lev 145/1964
4296458 Vilhelmina församling C:1, 1786-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1825 Vissa år fr o m 1807 redovisas döpta i Fatmomakke kapell särskilt
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1790-1825
4296458 Vilhelmina församling C:2, 1826-1846 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1846
4296458 Vilhelmina församling H I:1, 1811-1967 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1811-1967 Innehåller bl a tidigare H:1 Strödda bilagor till kyrkobok- föringen 1822-1844 (äldreleverans)
Innehåller även:
Bilagor till död- och begravningsboken (Tacksägelser 1840-talet)
4296458 Vilhelmina församling L I a:1, 1785-1821 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1785-1821 Kyrkoräkenskaper
Kapsel
1785 maj-1792 maj, 1793 maj-1821 maj
Anm.:
Två häften
4296458 Vilhelmina församling C:3, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1861 Lev 145/1964
4296458 Vilhelmina församling E I:1, 1814-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1861 Lev 9/1953
Vigseldata saknas vanligen 1814-1827
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1826-1861
4296459 Vännäs församling A I:1, 1825-1826 A I Husförhörslängder 1, 1825-1826 "Innehåller även:
""Interims Kyrko Bok"" (förhörslängd) ?-1833 för vissa byar och nybyggen, som hade kyrkorätt i Vännäs"
4296459 Vännäs församling A I:2, 1827-1833 A I Husförhörslängder 2, 1827-1833
4296459 Vännäs församling A I:3, 1834-1840 A I Husförhörslängder 3, 1834-1840
4296459 Vännäs församling A I:4, 1837-1847 A I Husförhörslängder 4, 1837-1847 "Består av 2 längder (-1842 och 1843-); den förra komplettering till AI:3, den senare till AI:5"
4296459 Vännäs församling C:1, 1829-1843 C Födelse- och dopböcker 1, 1829-1843 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1829-1843
Död- och begravningsbok 1829-1843
4296459 Vännäs församling H II:1, 1822-1844 spr år H II Bilagor till in- och utflyttninglängden 1, 1822-1844 spr år Flyttningsattester
Lev 26/1979
4296459 Vännäs församling D I:1, 1826-1853 D I Konfirmationsböcker 1, 1826-1853 Lev 1943
4296460 Vännäs församling A I:5, 1841-1847 A I Husförhörslängder 5, 1841-1847 Lev. 66/1953
4296460 Vännäs församling A I:6a, 1848-1854 A I Husförhörslängder 6a, 1848-1854 Lev. 52/1964
4296460 Vännäs församling A I:6b, 1848-1854 A I Husförhörslängder 6b, 1848-1854 Lev. 52/1964
4296461 Vännäs församling A I:7, 1855-1861 A I Husförhörslängder 7, 1855-1861 Lev. 52/1964
4296461 Vännäs församling K III a:1, 1824-1860 K III a Kyrkorådsprotokoll och handlingar 1, 1824-1860 Kapsel Protokoll och handlingar Lev. 66/1953
Anm.: Protokollen omfatta 1826-1860 och handlingarna 1824-1860, spr år.
4296461 Vännäs församling C:2, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1844-1861 Lev 52/1964
4296461 Vännäs församling E I:1, 1844-1861 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1844-1861 Lev 66/1953
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1844-1861
4296462 Vännäs församling A I:8a, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8a, 1862-1872 Lev. 76/1972
4296462 Vännäs församling A I:8b, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8b, 1862-1872 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1865-1871
4296462 Vännäs församling A I:9a, 1873-1883 A I Husförhörslängder 9a, 1873-1883 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1872-1883
4296463 Vännäs församling A I:9b, 1873-1883 A I Husförhörslängder 9b, 1873-1883 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1873-1883
4296463 Vännäs församling A I:10a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 10a, 1884-1893 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1860-1892
Förteckning över kyrko- och skolråds- ledamöter 1877-1887
Förteckning över dövstumma, sinnessjuka, epileptiker och blinda 1884-1893
4296464 Vännäs församling A I:10b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 10b, 1884-1893 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Förteckning över fältjägare och korpraler 1884-1893
Förteckning över sinnessjuka, dövstumma, blinda och epileptiker 1884-1893
Bok över obefintliga 1884-1893
4296465 Umeå stadsförsamling A I:13a, 1867-1876 A I Husförhörslängder 13a, 1867-1876 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
4296465 Umeå stadsförsamling A I:13b, 1867-1876 A I Husförhörslängder 13b, 1867-1876 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
1872-1876
4296466 Umeå stadsförsamling A I:14a, 1877-1887 A I Husförhörslängder 14a, 1877-1887 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över värnpliktiga
4296466 Umeå stadsförsamling A I:14b, 1877-1887 A I Husförhörslängder 14b, 1877-1887 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
1877-1887
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15a, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15a, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
1888-1893
Förteckning över dövstumma och blinda 1888-1893
Förteckning över kyrko- och
skolråd 1888-1895
Mantalsskrivningsstatistik
1888-1893
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15b, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15b, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
1888-1892
Förteckning över dövstumma och
blinda 1888-1893
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15c, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15c, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1888-1893
Förteckning över nattvardsgångar 1888-1893
Förteckning över dövstumma och
blinda 1888-1890
4296468 Vilhelmina församling A I a:8a, 1867-1876 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 8a, 1867-1876 Lev 62/1972
4296468 Vilhelmina församling A I a:8b, 1867-1876 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 8b, 1867-1876 Lev 62/1972
4296469 Vilhelmina församling A I a:9a, 1877-1886 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 9a, 1877-1886 Lev 13/1975
4296469 Vilhelmina församling A I a:9b, 1877-1886 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 9b, 1877-1886 Lev 13/1975
Innehåller även:
Längd över boställslösa samt obefintliga
4296470 Vilhelmina församling A I a:10a, 1886-1895 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 10a, 1886-1895 Lev 13/1975
Innehåller även:
Förteckning över kyrko- och skolråd 1886-1898
Mantals- och folkmängdsuppgifter 1886-1895
Beskrivning av invigningen av Fatmomakke lappkapell 1886
4296470 Vilhelmina församling A I a:10b, 1886-1895 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 10b, 1886-1895 Lev 13/1975
Innehåller även:
Förteckning över personer utan bestämd hemvist, hantverkare samt obefintliga
Frejdlista
Serien avslutad
4296471 Vilhelmina församling A I b:5, 1864-1875 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 5, 1864-1875 Lev 62/1972
Innehåller även:
Husförshörslängd för den svenska befolkningen 1868-1875
4296471 Vilhelmina församling A I b:6, 1875-1884 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 6, 1875-1884 Lev 13/1975
4296471 Vilhelmina församling A I b:7, 1885-1894 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 7, 1885-1894 Lev 13/1975
Mantals- och folkmängdsuppgifter 1885-1890
Förteckning över personer utan bestämd hemvist
Frejdlista
Serien avslutad
4296472 Umeå landsförsamling A I:18a, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18a, 1862-1868 Fol 1-227
4296472 Umeå landsförsamling A I:18b, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18b, 1862-1868 Fol 227-504
4296473 Umeå landsförsamling A I:18c, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18c, 1862-1868 Fol 505-758
4296473 Umeå landsförsamling A I:18d, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18d, 1862-1868 Fol 759-1042
4296474 Umeå landsförsamling A I:18e, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18e, 1862-1868 Fol 1060-1436
4296474 Umeå landsförsamling A I:18f, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18f, 1862-1868 Fol 1437-1796
4296475 Umeå landsförsamling A I:19a, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19a, 1869-1875 Fol 1-539
4296476 Umeå landsförsamling A I:19b, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19b, 1869-1875 Fol 549-1052
4296477 Umeå landsförsamling A I:19c, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19c, 1869-1875 Fol 1062-1450
4296477 Umeå landsförsamling A I:19d, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19d, 1869-1875 Fol 1458-1850
4296478 Umeå landsförsamling A I:20a, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20a, 1876-1885 Fol 1-609
4296479 Umeå landsförsamling A I:20b, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20b, 1876-1885 Fol 699-1262
4296480 Umeå landsförsamling A I:20c, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20c, 1876-1885 Fol 1393-1795
4296480 Umeå landsförsamling A I:20d, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20d, 1876-1885 Fol 2089-2441
4296481 Umeå landsförsamling A I:21a, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21a, 1886-1895 Fol 1-425
4296481 Umeå landsförsamling A I:21b, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21b, 1886-1895 Fol 426-854
4296482 Umeå landsförsamling A I:21c, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21c, 1886-1895 Fol 855-1246
4296482 Umeå landsförsamling A I:21d, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21d, 1886-1895 Fol 1234-1660
4296483 Umeå landsförsamling A I:21e, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21e, 1886-1895 Fol 1661-2087
4296483 Umeå landsförsamling A I:21f, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21f, 1886-1895 Fol 2088-2517
Serien avslutad
4296766 Åsele församling K IV c:2, 1732-1819 K IV c Skolrådshandlingar 2, 1732-1819 Matrikel över lärare och lärjungar vid Åsele
lappskola.
Anm.1: Matrikeln upprättad av Olof Hedenstedt 1749-11-22.
Anm.2: Häri (på försättsbladet):
Fört. på de dokumenter och skrifter, som hörer vid skolan, samt:
Förteckning på skolebordets
tillhörige fastigheter (odat.)
4289371 Åsele församling L I a:4, 1817-1832 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1817-1832 1817-05-01--1832-04-30. 12
häften i bunt. Kassajournaler. Lev. 42/1954 och tidigare.
Anm.1: Luckor 1818/19, 1820/21
och 1824/25.
Anm.2: Inventeringsinstrument för kyrkokassan 1826 se K I: 1.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper s.å. Lasarettsräkenskaper s.å. Kollekträkenskaper s.å.
4289375 Bjurholms församling F:1, 1830-1861 F Död- och begravningsbok 1, 1830-1861 Lev 7/1952
4292805 Umeå landsförsamling A I:16e, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16e, 1848-1854 Fol 972-1240
4292805 Umeå landsförsamling A I:16f, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16f, 1848-1854 Fol 1241-1555
4292805 Umeå landsförsamling A I:16g, 1848-1854 (1861) A I Husförhörslängder 16g, 1848-1854 (1861) För personer utan beständig vistelseort samt försvarslösa

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: