För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Västmanlands län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Västmanlands län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande).

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4000135 Hallstahammars församling B Flyttningslängder 1, 1803-1842 Inflyttningslängd 1807-1808, 1814-1842. Utflyttningslängd 1803-1808, 1810, 1814-1842. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1805 - 1813-04-25, kyrkorådsprotokoll 1811-1812, kyrkokassans huvudräkning 1772-1777, kyrkokassans intresseräkning 1772-1777 och kyrkokassans skuldbok 1772-1780. Volymen innehåller från ena sidan flyttningslängden, från den andra, som är paginerad 1-285, kyrkoräkenskaper, sockenstämmans och kyrkorådets protokoll.
4000135 Hallstahammars församling C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1764 För 1710-1728 endast ett sammandrag, innehållande barnens namn, födelsedag och faderns (men ej moderns) namn. Innehåller även död- och begravningsbok 1729-1764.
4000135 Hallstahammars C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1774 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1765-1774, död- och begravningsbok 1765-1774 samt avskrifter av skrivelser från biskop och domkapitel 1784 och sockenstämmoprotokoll 1776-1805. Volymen är paginerad 1-548 med luckor i pagina 29-150, 509-544, sannolikt uppkomna genom att oskrivna blad uttagits.
4000135 Hallstahammars församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1809 1775-1808(9).
4000135 Hallstahammars församling C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1860
4000136 Kolbäcks församling B Flyttningslängder 1, 1773-1818 Innehåller inflyttningslängd 1773-1799, 1816-1818 och utflyttningslängd 1784-1818. Inflyttningslängd 1800-1815 saknas.
4000136 Kolbäcks församling B Flyttningslängder 2, 1820-1836
4000136 Kolbäcks församling B Flyttningslängder 3, 1837-1861 1837-1860 (61).
4000136 Kolbäcks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1788 Volymen är tämligen sliten och i slutet defekt, varav kommer att födelsebok för 1789 och delar av 1787 och 1788 saknas.
4000136 Kolbäcks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1766 Födelse- och dopbok för Strömsholm. Se C:1 för barn födda vid Strömsholm före och efter denna tid. Innehåller även kommunionlängd för Strömsholm 1742-1763.
4000136 Kolbäcks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1790-1828
4000136 Kolbäcks församling C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1855
4000136 Kolbäcks församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1860 Duplett.
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1622-1669 Innehåller även vigsel- och dödbok 1622-1669, anteckningar om bisättningar 1692-1700, förteckningar över präster i Västerås.
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1670-1688 Innehåller även vigsel och dödbok 1670-1688, anteckningar om märkvärdiga händelser 1692-1700, kollektbok 1692-1715.
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1688-1731 Innehåller även vigselbok 1688-1701.
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1732-1757
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1758-1771
4000137 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 6, 1772-1774 Innehåller även vigselbok 1776-1799
4026556 Romfartuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1631-1683 Anteckningar om födda och döpta se även A I a:1.
4026556 Romfartuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1684-1725 Åren 1697-1698 saknas.
402655 Romfartuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1726-1754
4026556 Romfartuna församling C Födelse- och dopböcke 4, 1755-1823
4026556 Romfartuna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1824-1872 Omfattar åren 1824-1860, 1871-1872.
4026556 Romfartuna församling D II b Kommunionlängder 1, 1749-1759
4138442 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 12, 1842-1859 Duplett.
4138442 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 13, 1844-1860
4149877 Östervåla församling A I Husförhörslängder 1, 1748-1756
4149877 Östervåla församling A I Husförhörslängder 2, 1757-1764
4149877 Östervåla församling A I Husförhörslängder 3, 1765-1781
4149877 Östervåla församling A I Husförhörslängder 4 a, 1781-1788 1781-1787(88). Omfattar västra delen av församlingen.
4149877 Östervåla församling A I Husförhörslängder 4 b, 1782-1789 1782-1788(89). Omfattar östra delen av församlingen.
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 1, 1714-1745 Fördelad i fem upplägg: åren 1714-1721, 1722-1727, 1728-1734, 1735-1740, 1741-1745.
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 2, 1746-1754 Examinationsbok. Folierad 1-96 och 1-37. Fördelad i två upplägg: åren 1746-1750, 1752-1754(56).
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 3, 1755-1775 "Examinationsbok". Fördelad i tre upplägg: fol 1-141 åren1755-1762; fol 1-95 åren 1763-1770; fol 1-69 åren 1771-1775.
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 4, 1776-1782
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 5, 1783-1797 Fördelad i två upplägg:1783-1789, 1790-1796. Innehåller även anteckningar om kyrkoherde Tegmans död och begravning (å titelbladet) 1790.
4186996 Altuna församling A I Husförhörslängder 6, 1797-1803 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1801-1803.
4186997 Altuna församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1840 Fördelad i upplägg: 1831-1835 och 1836-1840. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1831-1836.
4186997 Altuna församling A I Husförhörslängder 7, 1804-1815 Fördelad i två upplägg: 1804-1810, 1811-1815. Innehåller även in - och utflyttningslängd 1804-1815.
4186997 Altuna församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1822 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1816-1822.
4186997 Altuna församling A I Husförhörslängder 9, 1822-1830 Med ortregister. Innehåller även flyttningsanteckningar (ofullständiga, å löst papper) 1823-1824.
4186997 Altuna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1837-1840
4186998 Altuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1775 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1714-1775 och död- och begravningsbok 1714-1775.
4186998 Altuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1792 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1776-1792 och död- och begravningsbok 1776--1793-01-04.
4186998 Altuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1821 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1801-1820, död- och begravningsbok 1801-1822 och specialräkning 1797-1802.
4186998 Altuna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1833-1858 Dopbok (duplett).
4186998 Altuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1790 Vigselbok (fragment). Gäller endast åren 1776-1778 samt 1790.
4186998 Altuna församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1604-1679 Innehåller även kyrkoinventarier 1604, (1617) 1622, 1641, sockenstämmans protokoll 1656.
4186998 Altuna församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1679-1736 Innehåller även kyrkoinventarium 1691- (1744).
4186999 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 3, 1775-1785 Med personregister.
4186999 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 4 a, 1786-1795 Nordanån Västra kvarteret, Stor- och Vretroten samt Sunnanån Östra kvarteret m m. Med personregister.
4187000 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 1 a, 1692-1704
4187000 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 1 b, 1701-1707 "Ungdomens förhör och Herrens Nattvards begående".
4187000 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 1 c, 1730-1752
4187000 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 2, 1753-1775 Med personregister.
4187001 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 4 b, 1786-1795 Sunnanån Västra kvarteret m m. Med personregister.
4187001 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 5, 1795-1805 Med personregister.
4187001 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 6, 1805-1814 Med personregister.
4187002 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 7, 1815-1824 Med personregister.
4187002 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 8 a, 1825-1835 Nordanån Västra kvarteret och Vretroten samt Sunnanån Östra och Västra kvarteren.
4187003 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 8 b, 1825-1835 Med ortregister. Södra och Norra Torprotarna.
4187003 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 8 c, 1825-1835 Personregister till A I:8 a.
4187003 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 9 a, 1835-1846 Rotarna 1-13 m m. Med personregister.
4187003 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 9 b, 1835-1846 Södra och Norra Torprotarna. Med ortregister.
4187004 Arboga stadsförsamling B Flyttningslängder 1, 1811-1824
4187004 Arboga stadsförsamling B Flyttningslängder 2, 1825-1846
4187004 Arboga stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1722 Innehåller även vigselbok 1699-1710, lysnings- och vigselbok 1711-1722 och dödbok 1670-1722.
4187004 Arboga stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1723-1749 Dopbok 1723-1742. Födelse- och dopbok 1742-1749. Innehåller även husförhörslängd "Ungdomens förhör och Herrens Nattvards begående" 1706-1707, lysnings- och vigselbok 1723-1751, dödbok 1723-1742, död- och begravningsbok 1742-1754.
4187004 Arboga stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1775
4187005 Arboga stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1776-1817
4187005 Arboga stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 5 a, 1818-1858 1818-1857(58).
4187006 Arboga stadsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1745-1747
4187006 Arboga stadsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1753-1775
4187006 Arboga stadsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1824-1832 Lucka 1827.
4187007 Arboga stadsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1752-1775
4187007 Arboga stadsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1776-1853
4187007 Arboga stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1775
4187007 Arboga stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1776-1797
4187007 Arboga stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1798-1832
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 1, 1664-1696 Förhörsbok. Även odat. Innehåller även dopbok 1659-1669 och vigselbok 1680-1686.
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 2, 1719-1723
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 3, 1727-1729
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängde 4, 1730-1733
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 5, 1734-1737
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 6, 1738-1742
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 7, 1743-1745 Innehåller även förteckning över skriftebarn 1743-1745.
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 8, 1746-1751 Innehåller även förteckning över skriftebarn 1746-1750.
4187008 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 9, 1752-1766 Innehåller även förteckning över skriftebarn 1752-1766.
4187009 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 10, 1768-1774 Innehåller även förteckning över skriftebarn 1766-1774.
4187009 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 11, 1775-1784 Innehåller även förteckning över skriftebarn 1775-1784.
4187009 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 12, 1786-1795
4187009 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 13, 1795-1804
4187010 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 14, 1805-1814
4187010 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 15, 1814-1824
4187011 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 16, 1825-1835
4187011 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 17, 1835-1845 Med ortregister.
4187012 Arboga landsförsamling B Flyttningslängder 1, 1818-1847 Fem utflyttningsanteckningar för 1847.
4187012 Arboga landsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1659-1731 Förteckning på födda. Innehåller även vigda 1704-1731 och döda 1688-1731.
4187012 Arboga landsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1769 Barndopsbok. Innehåller även vigselbok 1732-1774 och dödbok 1732-1754.
4187013 Arboga landsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1752-1767
4187013 Arboga landsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1768-1775
4187013 Arboga landsförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1833-1841
4187013 Arboga landsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1821
4187013 Arboga landsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1775
4187013 Arboga landsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1776-1808
4187013 Arboga landsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1809-1835 Se även personaliebok H VI:1.
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 1, 1660-1691 Har endast förts under åren 1660-1662, 1668, 1683-1686, 1688-1691. Föreligger i särskilda upplägg för varje år, maskinpaginerade i en följd 1-62. Innehåller även dopbok 1668-1675, vigselbok 1668-1679, 1691, begravningsbok 1668-1675, bänklängder 1630, 1650, förteckning på omkostnader vid prästgården 1658-1661.
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 3, 1714-1749 Flyttningsuppgifter meddelas först fr o m 1739. Föreligger för åren 1714-1738 i särskilda upplägg för varje år (uppslag 2-125 r), för åren 1739-1748(49) i 3 upplägg, maskinfolierade i en följd: fol 125 v - 135 r:1739-1742, fol 135 v - 145 v: 1743-1746, fol 146 r - 155 v: 1747-1748(49). Innehåller även skrivelser från Kungl Maj:t konsistoriet etc rörande prästrättigheterna 1617, 1681, 1686, 1725 och ovissa år (papperet skadat).
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 4, 1749-1789 Husförhörsanteckningar finns t o m 1785, födelseuppgifter t o m 1789. Föreligger i 4 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-41: 1749-1758; fol 42-85: 1759-1768; fol 86-136: 1769-1779; fol 137-197: 1780-1785(89). Innehåller även längder över påskpenningar 1787-1788 och odat.
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 5, 1789-1815 Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade vart för sig: fol 1-84: 1789-1798; fol 1-91: 1799-1808; fol 1-86: 1808-1815.
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1829 Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-84: 1815-1820; fol 85-164: 1820-1824; fol 165-254: 1825-1829.
4187014 Ängsö församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1840 Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-107: 1829-1834(35); fol 108-206: 1835-1838; fol 207-280: 1838-1840.
4187015 Ängsö församling B Flyttningslängder 1, 1792-1828
4187015 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 1, 1682-1706 Utgör 1682-1687 och 1691 företrädesvis dopbok, i övrigt vanligen både födelse- och dopbok. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1692-1696, vigselbok 1682-1706, död- och begravningsbok 1682-1706 (företrädesvis begravningsbok 1682-1687, 1691, 1696-1706, i övrigt både död- och begravningsbok), avskrift av Kungl brev om nya kyrkolagens publicering 1687, sockenstämmans protokoll 1692, 1694-1695, 1714-1715, 1723, kyrkokassans special 1682-1691, kyrkokassans huvudräkning 1692-1710 (kreditsidan 1710 saknas), kyrkans inventarieförteckning 1682.
4187015 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 2, 1707-1744 Innehåller även vigselbok 1707-1744 (anteckningar saknas för åren 1718, 1722-1723, 1725-1727 och 1731), begravningsbok 1707-1728 (anteckningar saknas för åren 1718, 1722 och 1725-1727), personalieanteckningar och tacksägelser, odat (1770-talet) och avvittringsinstrument 1692, 1702, 1706 och ovissa år (de senare defekta).
4187015 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 3, 1745-1786 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1745-1862(utgör 1750-1782 vigselbok, 1783-1810 än vigsel-, än lysnings-, än både lysnings-och vigselbok samt 1811-1862 konsekvent lysning- och vigselbok. För åren 1745-1749, 1787-1803, 1808 och 1810 meddelas varken vigsel- eller lysningsdag).
4187015 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 4, 1787-1837
4187015 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 6, 1841-1856 Duplett.
4187016 Ängsö församling A I Husförhörslängder 2, 1692-1711 Upplagd i sept 1692. Föreligger i särskilda upplägg för varje år därifrån räknat. Anteckningar saknas sept 1697 - sept 1698.
4187016 Ängsö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1741-1758 Personaliebok.
4187016 Ängsö församling F Död- och begravningsböcker 2, 1758-1773 Personaliebok.
4187016 Ängsö församling F Död- och begravningsböcker 3, 1774-1801 Personalier. Utgöres av en bunt av lösa ark och blad.
4187016 Ängsö församling F Död- och begravningsböcker 4, 1787-1834
4187016 Ängsö församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1694-1753 Inkomstspecial. Utgöres av längder över pungpenningar, testamenten och föräringar, fr o m 1751 även över bötespenningar och hyra för brudkronan. I testamentslängderna uppgives den avlidnes begravningsdag under den äldre tiden stundom, 1731-1753 konsekvent. Innehåller även fattigkassans utgiftspecial 1696-1737, kyrkoherdelängd 1472-1878, anteckningar om märkliga händelser 1539-1827, anteckningar om socknens och kyrkans tillkomst, odat. (omkr 1700).
4187017 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 1, 1667-1703
4187017 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 2, 1759-1776
4187017 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 3, 1777-1785
4187017 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 4, 1786-1795
4187017 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 5, 1796-1805
4187018 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 6, 1806-1813
4187018 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1823 1813-1822 (1823).
4187018 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 8, 1824-1833
4187018 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1842
4187019 Västerås Badelunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1717 Slutet av 1704 och början av 1705 saknas. Innehåller även vigselbok 1699-1713 och dödbok 1705-1716.
4187019 Västerås Badelunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1819
4187019 Västerås Badelunda församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1721-1734
4187019 Västerås Badelunda församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1757-1772
4187020 Västerås Badelunda församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1884
4187020 Västerås Badelunda församling F Död- och begravningsböcker 1, 1716-1753 Likbok.
4187020 Västerås Badelunda församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1821 Likbok.
4187020 Västerås Badelunda församling F Död- och begravningsböcker 3, 1822-1858
4187020 Västerås Badelunda församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1731-1777 Inkomst- och utgiftsspecial.
4187020 Västerås Badelunda församling N I Visitationshandlingar och visitationsprotokoll 1, 1650-1716 "Badelunda församlings kiörkiobook ". Inventering 1650 med tillägg, räkenskaper 1650-1716, dopbok 1684-1697, sockenstämmoprotokoll 1650-1653, bänklängd m.m.
4187020 Västerås Badelunda församling N III Inventerie- och arkivförteckningar 1, 1659-1734 Inventarier 1659, (1660), 1688, 1697, 1707, 1716, (1720), 1734. Anteckningar om nytillkomna saker 1666-1695. Innehåller även vigselbok 1684-1697, 1717, prostvisitation 1850 och anteckningar om begravde i Hornska gravkoret 1824.
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 1, 1665-1689 Möjligen ej för alla åren.
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 2, 1695-1737
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 3, 1738-1776 Saknas för åren 1777-1788.
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 4, 1789-1801
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 5, 1801-1810
4187021 Bergs församling A I Husförhörslängder 6, 1811-1820
4187022 Bergs församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1860
4187022 Bergs församling A I Husförhörslängder 7, 1821-1831
4187022 Bergs församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1841
4187022 Bergs församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1851
4187022 Bergs församling B Flyttningslängder 1, 1838-1860 Anteckningar för 1853 saknas.
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1680 Innehåller även vigselbok 1672-1680, begravningsbok 1672-1688, kyrkoräkenskaper 1674-1697, inkomstspecial för vinpenningar 1737-1766, 1789-1799, fattigräkenskaper 1690-1696, 1795-1802, anteckningar om förbättringar å prästgården 1672-1679, om gåvor till kyrkan 1682-1733, series pastorum 1584-1800 och series comministrorum 1619-1804.
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1693-1737 Innehåller även flyttningslängd 1693-1737, vigselbok 1693-1723, 1729-1737, dödbok 1693-1696, 1698-1737, myndigheters skrivelser i avskrift 1710-1725, sockenstämmoprotokoll 1737-1767, kyrkoräkenskapers huvudräkning 1697-1764, inkomst- och utgiftsspecialer 1697-1736, fattigkassans huvudräkning 1750-1764, kollekträkenskaper 1697-1735, biskopsvisitationsprotokoll 1693-1712, kyrkoinventarium med tillägg 1737 (1753), prästgårdsinventarium, odat. (1737-1748), bänklängd 1689 och om "Sällsamma händelser" 1737-1755.
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1761-1774 På grund av defekter i volymen saknas födelsebok för åren 1738-1761 samt för slutet av 1769 och början av 1770. Innehåller även flyttningslängd 1738-1799 (1800), lysnings- och vigselbok 1738-1774 och död- och begravningsbok 1738-1774.
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1802
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1803-1848
4187023 Bergs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1849-1861 Med anteckningar från jan-febr 1861, som skrivits om i C:8.
4187024 Bergs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1738-1776
4187024 Bergs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1860 1817-09-21 - 1828-10-05 saknas.
4187024 Bergs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1802
4187024 Bergs församling F Död- och begravningsböcker 2, 1803-1842
4187024 Bergs församling F Död- och begravningsböcker 4, 1843-1860
4187024 Bergs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1637-1740 Kyrkoräkenskaper 1637-1697, 1737-1740. Innehåller även kyrkoinventarium 1641 (med tillägg 1652-1688), prästgårdsinventarium 1641 (med tillägg 1641-1695 och anteckningar om förbättringar 1737-1864) och fattigvårdsräkenskaper 1737-1740.
4187025 Björksta församling A I Husförhörslängder 1, 1687-1695
4187025 Björksta församling A I Husförhörslängder 2, 1695-1714
4187025 Björksta församling A I Husförhörslängder 3, 1714-1755 Innehåller även kommunionlängd 1748-1755.
4187025 Björksta församling A I Husförhörslängder 4, 1755-1774 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187025 Björksta församling A I Husförhörslängder 5, 1752-1774 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187026 Björksta församling A I Husförhörslängder 6, 1775-1784 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187026 Björksta församling A I Husförhörslängder 7 a, 1785-1794 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187026 Björksta församling A I Husförhörslängder 7 b, 1785-1794 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187026 Björksta församling A I Husförhörslängder 8 a, 1795-1805 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187026 Björksta församling A I Husförhörslängder 8 b, 1795-1805 Innehåller även kommunionlängd för samma år.
4187027 Björksta församling A I Husförhörslängder 10, 1819-1829
4187027 Björksta församling A I Husförhörslängder 11, 1830-1840
4187027 Björksta församling A I Husförhörslängder 9, 1810-1819 Luckan för åren 1806-1809 står redan i 1884 års förteckning.
4187028 Björksta församling B Flyttningslängder 1, 1739-1788 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1740-1789.
4187028 Björksta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718 Innehåller även utflyttningslängd 1711-1714, vigselbok 1688-1714, dödbok 1710-1716.
4187028 Björksta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1764 Innehåller även vigselbok 1723-1736.
4187028 Björksta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1765-1788
4187028 Björksta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1788-1835
4187029 Björksta församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1726-1739 Kapsel.
4187029 Björksta församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1739-1748 Band. Innehåller även kyrkoräkenskapernas kvittenser 1754-1781.
4187029 Björksta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1788-1874 Inga anteckningar för åren 1835-1836.
4187029 Björksta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1714-1760
4187029 Björksta församling F Död- och begravningsböcker 2, 1761-1788
4187029 Björksta församling F Död- och begravningsböcker 3, 1788-1830
4187029 Björksta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1 b, 1693-1751
4187030 Björskogs församling A I Husförhörslängder 1, 1643-1687 Med ortregister.
4187030 Björskogs församling A I Husförhörslängder 2, 1688-1710 Med ortregister.
4187030 Björskogs församling A I Husförhörslängder 3, 1725-1735 Med ortregister.
4187030 Björskogs församling A I Husförhörslängder 4, 1737-1747 Med ortregister.
4187031 Björskogs församling A I Husförhörslängder 5, 1750-1762 Med ortregister.
4187031 Björskogs församling A I Husförhörslängder 6, 1775-1785 Med ortregister.
4187031 Björskogs församling A I Husförhörslängder 7, 1786-1795 Med ortregister.
4187032 Björskogs församling A I Husförhörslängder 10, 1813-1822 Med ortregister.
4187032 Björskogs församling A I Husförhörslängder 8, 1796-1805 Med ortregister.
4187032 Björskogs församling A I Husförhörslängder 9, 1806-1813 Med ortregister.
4187033 Björskogs församling A I Husförhörslängder 11 a, 1823-1832 Uppslag 1-190. Med ortregister. Gårdarna A-R.
4187033 Björskogs församling A I Husförhörslängder 11 b, 1823-1832 Uppslag 191-380. Med ortregister. Gårdarna S-Ö.
4187033 Björskogs församling A I Husförhörslängder 12 a, 1833-1843 Uppslag 1-190. Med ortregister.
4187033 Björskogs församling A I Husförhörslängder 12 b, 1833-1843 Uppslag 191-361. Med ortregister. Fattiglista 1837-1838.
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1626-1685 Födelsebok saknas slutet av 1674 och hela 1675. Innehåller även vigselbok 1627-1681 och dödbok 1627-1654 samt kyrkoräkenskaper 1648-1684.
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1685-1733 Innehåller även vigselbok och dödbok 1685-1733 samt förteckning å dem som undergått kyrkoplikt 1721-1733.
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1763 Innehåller även vigselbok och dödbok 1734-1774.
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1763-1774
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1775-1836
4187034 Björskogs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1842-1860 Duplett. Innehåller även duplett av vigselbok 1842-1860 och d:o av dödbok 1842-1860.
4187035 Björskogs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1726-1737
4187035 Björskogs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1738-1762
4187035 Björskogs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1763-1788
4187188 Björskogs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1881
4187188 Björskogs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1812
4187188 Björskogs församling F Död- och begravningsböcker 2, 1813-1857
4187188 Björskogs församling O I a Handlingar angående kyrka 1, 1572-1800 Handlingar angående kyrkan och kyrkklockan 1771 och 1807. Innehåller även längd över allt folk över 10 år och dop-, vigsel- och dödbok 1627-1652, avskrifter av brev 1407, 1414, 1451, 1442, 1573 och 1593, avskrifter av Kungl. brev 1684-1686, kyrkoräkenskaper 1627-1660, inventarier 1572, 1591, 1627, 1632, 1646, 1649, redogörelser för förbättringar på prästgården, series pastorum, redogörelse för socknens historia, märkliga händelser.
4187189 Bro församling A I Husförhörslängder 1, 1725-1746 Innehåller även "Förteckning på barn, som begynt läsa i bok" 1731-1741, (1744).
4187189 Bro församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1784 Med ortregister.
4187189 Bro församling A I Husförhörslängder 3, 1786-1795
4187189 Bro församling A I Husförhörslängder 4 a, 1796-1805 Med ortregister.
4187189 Bro församling A I Husförhörslängder 4 b, 1796-1805 Med ortregister.
4187190 Bro församling A I Husförhörslängder 5, 1806-1812 Med ortregister.
4187190 Bro församling A I Husförhörslängder 6, 1813-1822 Med ortregister.
4187190 Bro församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1832 Med ortregister.
4187190 Bro församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1842 Med ortregister.
4187191 Bro församling C Födelse- och dopböcker 1, 1775-1831
4187191 Bro församling C Födelse- och dopböcker 3, 1841-1859 Duplett. Innehåller även duplett av vigselbok och dödbok för samma tid.
4187191 Bro församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1874
4187191 Bro församling F Död- och begravningsböcker 1, 1772-1774
4187191 Bro församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1820
4187192 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 1, 1685-1690 Med ortregister. Innehåller i slutet en 1690 daterad personalförteckning samt en torparelängd.
4187192 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 2, 1692-1697 Med ortregister. Defekt i början och slutet.
4187192 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 3, 1698-1703 Med ortregister. Skriftbok. Defekt i slutet.
4187192 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 4, 1709-1721 Med ortregister.
4187192 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 5, 1723-1733 Med ortregister. Dingtuna Sochns skriftbok.
4187193 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 6, 1734-1744 Med ortregister.
4187193 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 7, 1751-1760 Med ortregister. Catheshismi- och Communionbok.
4187193 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 8, 1761-1768 Med ortregister. Cathechismi- och Communionbok.
4187193 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 9, 1768-1776 Med ortregister.
4187194 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 10 a, 1775-1784 Med ortregister.
4187194 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 10 b, 1775-1784 Med ortregister.
4187194 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 11 a, 1785-1794 Med ortregister.
4187194 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 11 b, 1785-1794 Med ortregister.
4187195 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 12 a, 1795-1804 Med ortregister.
4187195 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 12 b, 1795-1804 Med ortregister.
4187195 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 12 b, 1795-1804 Med ortregister.
4187195 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 13 a, 1805-1814 Förhörs- och Communionbok.
4187196 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 13 b, 1805-1814 Förhörs- och Communionbok.
4187196 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 13 c, 1805-1814 Förhörs- och Communionbok.
4187196 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 14 a, 1815-1824 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1815-1823.
4187197 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 14 b, 1815-1824 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1815-1823.
4187197 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 15 a, 1825-1835 Med ortregister.
4187197 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 15 b, 1825-1835 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1825-1835.
4187198 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 16 a, 1835-1845 Med ortregister.
4187198 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 16 b, 1835-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1838.
4187199 Dingtuna församling A I Husförhörslängde 17 a, 1846-1855 Med ortregister.
4187199 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 17 b, 1846-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1855.
4187200 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 18 a, 1856-1865
4187200 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 18 b, 1856-1865
4187202 Dingtuna församling B Flyttningslängder 1, 1844-1862
4187202 Dingtuna församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1740-1750 Innehåller även husförhörslängd 1745-1750.
4187202 Dingtuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1863 1775 defekt. 1776-1779 saknas.
4187202 Dingtuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1768-177 Innehåller även copiebok 1733-1739, sockenstämmoprotokoll 1780-1792 samt kyrkorådsprotokoll 1769.
4187202 Dingtuna församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1821
4187202 Dingtuna församling F Död- och begravningsböcker 3, 1822-1857
4187202 Dingtuna församling P I Pålysningsböcker 1, 1820-1828 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1822-1827.
4187202 Dingtuna församling P I Pålysningsböcker 2, 1828-1839 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1828-1838.
4187202 Dingtuna församling P I Pålysningsböcker 3, 1839-1858 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1839-1843.
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 1, 1696-1748
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 2, 1750-1767 Särskilda längder för årssviterna 1750-1752, 1754, 1756-1759, 1761-1762, 1765 samt för 1766-1767.
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 3, 1773-1793 I tre delar: 1773-1779, 1780-1786 och 1787-1793.
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 4, 1797-1808 I två delar: 1797-1801 och 1802-1808.
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1820
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1825
4187203 Enåkers församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1831
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845 Innehåller även kyrkodisciplinanteckningar 1842, 1845.
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Innehåller även kyrkopliktslängd 1829-1834.
4187204 Enåkers församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Innehåller även kyrkopliktslängd 1836-1840 samt förteckning på ålderstigna personer.
4187206 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 1, 1677-1700
4187206 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 2, 1717-1733
4187206 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 3, 1734-1748 Innehåller även kommunionlängd 1755-1769.
4187206 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 4, 1748-1775 Innehåller även anteckning om husförhör 1774-1792, nattvardsbarn 1750, 1756-1787 mm.
4187206 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1790
4187207 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 6, 1791-1800 Se även F:2.
4187207 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 7, 1801-1810
4187207 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 8, 1811-1820
4187208 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 10, 1830-1849 För östra sockendelen.
4187208 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 11, 1830-1849 För västra sockendelen.
4187208 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 9, 1821-1830
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1650-1713 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1649-1714 samt död- och begravningsbok 1649-1713.
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1756
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1757-1774 Innehåller även in- och utflyttade 1811.
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1816
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1817-1860
4187209 Fläckebo församling C Födelse- och dopböcker 6, 1841-1857 Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1841-1858, död- och begravningsbok 1841-1858 samt längd över nattvardsgäster 1869-1871.
4187209 Fläckebo församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1685-1705
4187209 Fläckebo församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1706-1725
4187210 Fläckebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1715-1774
4187210 Fläckebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1840
4187210 Fläckebo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1715-1770
4187210 Fläckebo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1771-1774 Innehåller även anteckning vid husförhör till 1831 samt in- och utflyttningslängd 1801.
4187210 Fläckebo församling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1813
4187210 Fläckebo församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1724-1741 Kyrkans special. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1827-1835.
4187211 Frösthults församling A I Husförhörslängder 1, 1687-1718 Innehåller även kommunionlängd 1719-1724.
4187211 Frösthults församling A I Husförhörslängder 2, 1734-1748 I två upplägg av respektive 1734 och 1744. Innehåller även kommunionlängd 1733-1740 och 1756-1757.
4187211 Frösthults församling A I Husförhörslängder 3, 1750-1764 Innehåller även flyttningslängd 1837-1860 samt special för kyrk- och fattigkassorna, skol-, lassaretts- och kollektmedel 1854-1861 (de två sistnämnda titlarna sammanförda med kyrkomedel fr o m 1856-06-01, försvinna ur kolumnrubrikerna 1856).
4187211 Frösthults församling A I Husförhörslängder 4, 1766-1783 I tre upplägg: 1766-1771 (och i början även 1778-1783), 1772-1778 (79), 1778 (79)-1783.
4187211 Frösthults församling A I Husförhörslängder 5, 1783-1806 I fyra upplägg: 1783-1789, 1790-1796, 1797-1803, 1804-1806.
4187212 Frösthults församling A I Husförhörslängder 6, 1806-1825 I tre upplägg: 1806-1812, 1813-1819, 1820-1825.
4187212 Frösthults församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1841 I tre upplägg, folierade var för sig: 1826-1830, 1831-1836, 1836-1841. Med ortregister till sista upplägget.
4187212 Frösthults församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1850 I två upplägg: 1841-1845, 1846-1850.
4187213 Frösthults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1723 Gäller åren 1684-1720, 1723. Volymen är till viss del fuktskadad.
4187213 Frösthults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1768 Innehåller även husförhörslängd 1749, kommunionlängd 1725 - mars 1734, vigselbok 1749-1752, dödbok 1749-1755, kyrkoräkenskaper 1725-1740, 1742-1764 och Härnevi kyrkas räkenskaper 1749-1764.
4187213 Frösthults församling C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1862 T o m 1862-05-25.
4187213 Frösthults församling F Död- och begravningsböcker 1, 1768-1862 T o m 1862-04-28. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1769-1861.
4187213 Frösthults församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1581-1686 Innehåller även notiser om sockenstämmor 1610 - omkring 1654 (strödda bland räkenskaperna), sockenstämmoprotokoll 1650-1652 1659, 1661, 1665, anteckningar om fattigutdelningar 1612-1613, 1650-1651, protokoll över ärkebiskopsvisitation 1673 och prostvisitationer 1610 och 1658, kyrkoinventarier 1611, 1620, 1630 och 1650, prästgårdsinventarier 1611, 1620 och 1650, anteckningar om arbeten i prästgården 1611, d:o 1630-1647 (av Joh. Rolphus), d:o 1650-1679 (av Joh. Jonae Campanius), anteckningar om sockenbornas hjälpåtgärder till präst- och klockaregård m. m. 1613, 1631-1639, 1652-1664, intyg om utarrendering av en äng under prästbordet 1632, d:o om den av kyrkoherden Ingemunds änka sådda vårsäden 1650, bogårdsmurs, kyrkogårds- och bänkdelning 1663, krönikeanteckningar 1611-1640.
4187213 Frösthults församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1682-1749 Innehåller även bl a avskrift av konsistorii brev 1749-1751 och synodalprotokoll 1750-1751, sockenstämmoprotokoll 1690 och 1742, protokoll över ärkebiskopsvitation 1746 och prostvisitation 1708,1713, 1718, 1724, 1745, 1748, kyrkoinventarier 1686, 1687 (med tillägg 1687-1733), 1745 (vid visitation), 1746 (d:o), prästgårdsinventarier 1686-1687, domstolsutslag 1698-11-07 (delvs angående prästgårdsägor 1729, 1738, 1746 (prästgårdens utjordar eller "fall", Kungl Maj:ts förklaring angående kyrkoordningen 1689-07-04 (i utdrag), redogörelse för överläggning om kyrkoordningen å K. kansliet 1689-03-23, avskrift av K. brev till konsistoriet 1695-1699, 1714, 1715 och av diverse myndigheters skrivelser (ej till pastorsämbetet) 1710-1711, längd över prästdragonernas upprättande 1700.
4187213 Frösthults församling L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1769-1846 Kyrkoräkenskaper 1769-1802, 1825-1846. Inkomstspecial 1796-1802, utgiftsspecial 1796-1801. Inkomst- och utgiftskladd (även för fattigkassan) 1825-1846. Innehåller även kollekter och lassarettsmedel 1769-1793, anteckningar om inflyttade 1822, utflyttade 1822-1823, 1825-1826 och skriftungdom 1805-1809, 1820-1821, 1823-1827, 1846-1860.
4187214 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 1, 1688-1724 Med ortregister. År 1725 saknas. Vissa orter återfinnas i Odensvi A I:1.
4187214 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 2, 1726-1744 Med ortregister.
4187214 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 3, 1745-1774 Med ortregister. Innehåller även kyrkorådsprotokoll 1776-1778.
4187214 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 4, 1765-1775 Med ortregister. Supplement till föregående volym. Innehåller även längd över tjänstefolk 1791-1799; Inkomster för kyrkokassan 1801-1818; Inkomster för fattigkassan 1812-1818; Utgifter för kyrkokassan 1801-1807, 1812-1816; Utgifter för fattigkassan 1812-1816; Insamling av lasarettsmedel 1812-1816; Anteckningar om utdelade biblar och testamenten 1816.
4187215 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 5 a, 1775-1807 Med ortregister.
4187215 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 5 b, 1775-1807 Med ortregister.
4187215 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1817 Med ortregister. Något defekt i slutet.
4187215 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 7 a, 1818-1827 Med ortregister.
4187215 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 7 b, 1818-1827 Med ortregister. Uppslag 2-97 samt 249-288. Bruken
4187216 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 8 a, 1828-1834 Med ortregister.
4187216 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 8 b, 1828-1834 Med ortregister. Bruken
4187216 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 9 a, 1835-1844 Med ortregister.
4187216 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 9 b, 1835-1844 Med ortregister. Bruken
4187216 Gunnilbo församling B Flyttningslängder 1, 1741-1787 "Förteckning över passtagare och passvisare".
4187216 Gunnilbo församling B Flyttningslängder 2, 1818-1826 Inflyttningslängd fr o m 1823.
4187217 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1660-1683 Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid. 1682 ofullständigt. 1682 och 1683 tidigare ihopblandade. 1661 saknas.
4187217 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1684-1706 Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
4187217 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1707-1737 Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
4187217 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1738-1752 Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
4187217 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1775-1823
4187217 Gunnilbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1850
4187217 Gunnilbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1833
4187218 Gunnilbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1631-1725 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även tvenne skrivelser från myndigheter 1684 samt inventarieförteckningar 1631 och 1656.
4187218 Gunnilbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1756-1817 Huvudräkning 1756-1817. Inkomst- och utgiftsspecial 1756-1806. En sannolikt till prostvisitation 1801-11-02 upprättad huvudräkning för tiden1801-05-01--1801-10-29 löst inlagd i volymen.
4187219 Harakers församling A I Husförhörslängder 1, 1689-1708
4187219 Harakers församling A I Husförhörslängder 2, 1709-1717
4187219 Harakers församling A I Husförhörslängder 3, 1718-1760 Innehåller även anteckningar om förhör 1761-1762.
4187219 Harakers församling A I Husförhörslängder 4, 1761-1775
4187219 Harakers församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1785
4187220 Harakers församling A I Husförhörslängder 6, 1786-1795
4187220 Harakers församling A I Husförhörslängder 7, 1798-1807
4187221 Harakers församling A I Husförhörslängder 10, 1829-1839 1829-1838 (1839).
4187221 Harakers församling A I Husförhörslängder 8, 1809-1818
4187221 Harakers församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1828
4187222 Harakers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1712 Innehåller även vigselbok 1680-1712 och död- och begravningsbok 1692-1712.
4187222 Harakers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1713-1774
4187222 Harakers församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1841
4187222 Harakers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1712-1774
4187222 Harakers församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1816
4187222 Harakers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1713-1774
4187223 Harakers församling F:2, 1775-1829 F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1829
4187223 Harakers församling F Död- och begravningsböcker 3, 1753-1770 Personaliebok.
4187223 Harakers församling F Död- och begravningsböcker 4, 1808-1835 Personaliebok.
4187223 Harakers församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 4, 1817-1837 Lysningskautionsbok.
418722 Harakers församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1636-1733 Innehåller även visitation 1651, bänkordning 1655 och anteckningar om tid för visitation m.m.
4187224 Harakers församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1660-1693 Special. Innehåller även dopbok 1667-1679 (1680), vigselbok 1670-1679 och anteckningar om förbättringar på prästgården 1661-1675.
4187224 Harakers församling P I Övriga handlingar 2, 1792-1830 Publikationskladd.
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 1, 1687-1718
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 2, 1718-1736
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 3, 1734-1743 Innehåller även: "Upsatz uppå ungdom, som --- blifwit i Catechismi förhörde" 1743-1749.
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 4, 1738-1764
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 5, 1763-1791
4187225 Harbo församling A I Husförhörslängder 6, 1792-1795
4187226 Harbo församling A I Husförhörslängder 7, 1796-1810
4187226 Harbo församling A I Husförhörslängder 8, 1811-1823
4187227 Harbo församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1835
4187227 Harbo församlin A I Husförhörslängder 11, 1836-1840
4187227 Harbo församling A I Husförhörslängder 9, 1824-1831
4187227 Harbo församling B Flyttningslängder 1, 1827-1835
4187228 Harbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1762
4187228 Harbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1825
4187228 Harbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1845 Innehåller även vigselbok 1826-1861 och dödbok 1826-1845.
4187229 Heds församling A I Husförhörslängder 1, 1715-1738 Med ortregister. Innehåller även avskrift av Kungl. brev och förordningar 1710-1743 och anteckningar om Heds kyrka och prästgård.
4187229 Heds församling A I Husförhörslängder Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1757-1765.
4187229 Heds församling A I Husförhörslängder 3, 1765-1777 Med ortregister.
4187229 Heds församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1785 Med ortregister.
4187230 Heds församling A I Husförhörslängder 5, 1786-1795 Med ortregister.
4187230 Heds församling A I Husförhörslängder 6, 1796-1805 Med ortregister.
4187230 Heds församling A I Husförhörslängder 7, 1806-1815 Med ortregister.
4187230 Heds församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1825 Med ortregister.
4187230 Heds församling A I Husförhörslängder 9, 1825-1831 Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1829-1830.
4187231 Heds församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1841 Med ortregister. Innehåller även längd över postbönder i Bysala (odat), längd över sexmän 1830-1842, folkmängdstabeller 1830-1840, anteckningar rörande hushåll som sakna bibel 1832-09-24 och anteckningar rörande stambokspersonal (odat).
4187231 Heds församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1845 Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1839-1845 och fattiglista (odat).
4187231 Heds församling B Flyttningslängder 1, 1738-1817
4187231 Heds församling B Flyttningslängder 2, 1829-1851
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1689 Innehåller även vigselbok 1690-1738, dödbok 1710-1738, avskrifter av skrivelser från K Maj:t, biskopen i Västerås m fl 1684-1707, sockenstämmoprotokoll 1685 och kyrkans räkenskaper 1681-1695 mm.
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1689-1699
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1700-1749
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1750-1775 Innehåller även anteckningar av Sam Schultz.
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 5, 1776-1826 Innehåller även förteckning på dem som undergått hemligt skriftemål 1780-1717.
4187232 Heds församling C Födelse- och dopböcker 6, 1827-1851 Innehåller även avlösningslängd 1827-1851.
4187232 Heds församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1738-1775 Innehåller även uppgifter om uppbörd av "härdar och hemman" samt penningutdelning årligen till socknens fattiga till midsommar och jul 1817-1818.
4187232 Heds församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1776-1850
4187232 Heds församling F Död- och begravningsböcker 1, 1738-1757 Dödbok jämte personalier. Berör även första halvåret 1858.
4187232 Heds församling F Död- och begravningsböcker 2, 1758-1788 Dödbok jämte personalier. Börjar med maj 1758.
4187233 Heds församling F Död- och begravningsböcker 3, 1788-1819 Personaliebok och begravningsbok.
4187233 Heds församling F Död- och begravningsböcker 4, 1776-1830
4187233 Heds församling F Död- och begravningsböcker 5, 1831-1855
4187233 Heds församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1668-1698 Innehåller även inventarium 1669 och 1773, bänklängder, series pastorum mm.
4187233 Heds församling L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1698-1738 Innehåller även inventarium 1698.
4187234 Härnevi församling A I Husförhörslängder 1, 1691-1721 Lucka 1703-1706. Innehåller även födelsebok 1690-1718 samt ett sockenstämmoprotokoll.
4187234 Härnevi församling A I Husförhörslängder 2, 1765-1793
4187234 Härnevi församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1831
4187234 Härnevi församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1840 Innehåller även flyttlängder 1833-1840.
4187235 Härnevi församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1850
4187235 Härnevi församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1860 Innehåller även flyttlängder 1851-1854.
4187235 Härnevi församling C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1834 Två upplägg: 1749-1798, 1799-1834. Innehåller även dödbok samt lysnings- och vigselbok 1749-1834, flyttningslängder 1830-1831 (inkompletta), konfirmationslängd 1781, sockenstämmoprotokoll 1753-1759, bänkdelningslängd 1775 samt series comministrorum 1691-1851.
4187235 Härnevi församling C Födelse- och dopböcker 3, 1834-1861 Innehåller även död-och begravningsbok 1834-1861.
4187235 Härnevi församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1862
4187236 Altuna församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1850 Med ortregister till lägg 1. Fördelad i två upplägg: 1841-1845, 1846-1850. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1850, konfirmationslängd 1847-1850.
4187236 Altuna församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1855 Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1851-1855, längd över nattvardsbarn 1851-1855.
4187236 Altuna församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860, in- och utflyttningslängd 1856-1857, avlösningslängd 1857-1860.
4187236 Altuna församling B In- och utflyttningslängder 2, 1857-1862 Utflyttningslängd fr o m 1857-10-12.
4187236 Altuna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1821-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1821-1861 och död- och begravningsbok samma år.
4187237 Arboga landsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1860
4187237 Arboga landsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1822-1860 År 1846 saknas.
4187237 Arboga landsförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1836-1860
4187238 Ängsö församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1854 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1850-1852, protokoll vid husförhör 1850-1855, vari specificerats influtna vinören, skolavgifter, stamboksmedel samt avgifter till pastor.
4187238 Ängsö församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1846 Omfattar två upplägg: 1840-1843 och 1843-1846.
4187238 Ängsö församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1849.
4187239 Ängsö församling B Flyttningslängder 2, 1846-1862 Innehåller även räkning på insamlade lasarettsmedel 1863-1866.
4187239 Ängsö församling C Födelse-och dopböcker 5, 1838-1862
4187239 Ängsö församling F Död- och begravningsböcker 5, 1835-1862
4187240 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 10, 1842-1854 1842-1853 (1854).
4187240 Västerås Badelunda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1820-1874
4187241 Björksta församling A I Husförhörslängder 12, 1840-1851
4187241 Björksta församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1863
4187242 Björksta församling B Flyttningslängder 2, 1840-1866 Innehåller även dagsverkslängd 1840-1849.
4187242 Björksta församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1874
4187242 Björksta församling F Död- och begravningsböcker 4, 1831-1866
4187243 Björskogs församling A I Husförhörslängder 13, 1843-1853 Med ortregister.
4187243 Björskogs församling A I Husförhörslängder 14, 1853-1861 Med ortregister.
4187244 Bro församling A I Husförhörslängder 10, 1853-1862 Med ortregister och husbondelängd i vol:s början. Häri även längd över soldater 1861 och folkmängdsuppgifter 1854, 1861.
4187244 Bro församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1852 Med ortregister.
4187245 Bro församling C Födelse- och dopböcker 2, 1832-1884
4187245 Bro församling F Död- och begravningsböcker 3, 1821-1874
4187246 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1860
4187246 Fläckebo församling B Flyttningslängder 1, 1836-1860 Innehåller även: Kommunionlängd 1862-1865.
4187246 Fläckebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1841-1860
4187246 Fläckebo församling F Död- och begravningsböcker 4, 1814-1860 Brandskadad. Konserverad 1957.
4187247 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 10 a, 1845-1855 Med ortregister.
4187247 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 10 b, 1845-1855 Med ortregister. Bruken
4187247 Gunnilbo församling B Flyttningslängder 3, 1835-1850
4187247 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 6, 1824-1871
4187247 Gunnilbo församling C Födelse- och dopböcker 7, 1841-1858 Duplett. Innehåller även vigselbok (duplett) och likbok (duplett) 1841-1858.
4187248 Harakers församling A I Husförhörslängder 11, 1839-1850
4187249 Harakers församling B Flyttningslängder 1, 1833-1863 Inflyttningslängd 1833-1860 och utflyttningslängd 1833-1863.
4187249 Harakers församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1859 Duplett. Innehåller även duplett av vigsel- och dödbok 1841-1859.
4187249 Harakers församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1837-1860
4187249 Harakers församling F Död- och begravningsböcker 5, 1830-1860
4187250 Harbo församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1846 1841-1845 (1846).
4187250 Harbo församling A I Husförhörslängder 13, 1846-1851 1846-1850 (1851).
4187250 Harbo församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1855
4187250 Harbo församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1860
4187250 Harbo församling B Flyttningslängder 2, 1840-1861
4187250 Harbo församling C Födelse- och dopböcker 4 a, 1846-1861 Omfattar Västmanlandsdelen.
4187250 Harbo församling C Födelse- och dopböcker 4 b, 1846-1861 Omfattar Uppsaladelen.
4187250 Harbo församling F Död- och begravningsböcker 1 a, 1846-1861 1846-1860 (1861). Omfattar Västmanlandsdelen.
4187250 Harbo församling F Död- och begravningsböcker 1 b, 1846-1860 Omfattar Uppsaladelen.
4187251 Heds församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1855 Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1846-1855.
4187251 Heds församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1865 Med ortregister.
4187251 Heds församling B Flyttningslängder 3, 1852-1862
4187251 Heds församling C Födelse- och dopböcker 8, 1852-1861 Innehåller även avlösningslängd 1852-1861.
4187251 Heds församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1851-1861
4187251 Heds församling F Död- och begravningsböcker 7, 1856-1861
4187252 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 10 a, 1846-1855 Rotarna 1-13 m m. Med personregister.
4187252 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 10 b, 1846-1855 Södra och Norra Torprotarna. Med ortregister.
4187253 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11 b, 1855-1865 Rotarna 9-13 och södra och norra Torprotarna.
4187253 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11aa, 1855-1865 Rotarna 1-5.
4187253 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11ab, 1855-1865 Rotarna 5-8.
4187254 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11 b, 1855-1865 Rotarna 9-13 och södra och norra Torprotarna.
4187254 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11ca, 1855-1865 Uppslag 1-300. Hyresbok.
4187254 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 11cb, 1855-1865 Uppslag 301-593. Hyresbok.
4187255 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 a, 1866-1871 Tändsticksfabriken, Järnvägsstation, Torprotarna, Arboga gjuteri. (T.B.)
4187255 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 b, 1866-1871 Uppslag 1-241. Hyresboken (H.B.).
4187256 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 c, 1866-1871 Uppslag 242-510. Hyresboken (H.B.).
4187257 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 d, 1866-1871 Uppslag 1-326. Norra gårdsboken (G.B.).
4187257 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 e, 1866-1871 Uppslag 327-505. Södra gårdsboken (G.B.).
Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 12 g, 1866- 1866-? Duplett. Ej avslutad.
4187258 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 13 a, 1872-1876 Uppslag 1-337. Norra gårdsboken.
4187258 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 13 b, 1872-1876 Uppslag 338-538. Södra gårdboken.
4187258 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 13 c, 1872-1876 Uppslag 1-240 och 1-66. Torp och gjuteriboken.
4187259 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 13 d, 1872-1876 Uppslag 1-258. Hyresbok.
4187259 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 13 e, 1872-1876 Uppslag 260-528. Hyresbok.
4187259 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 14 a, 1877-1881 Uppslag 1-198. Västra kvarteret.
4187260 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 14 b, 1877-1881 Uppslag 200-378. Östra kvarteret.
4187260 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 14 c, 1877-1881 Uppslag 380-575. Södra kvarteret.
4187260 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 14 d, 1877-1881 Uppslag 1-220 och 1-69. Torp och gjuteriboken.
4187261 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 15 a, 1881-1885 Uppslag 1-177. Västra kvarteret.
4187261 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 15 b, 1881-1885 Uppslag 200-380. Östra kvarteret.
4187262 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 15 c, 1881-1885 Uppslag 381-601. Södra kvarteret.
4187262 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 15 d, 1881-1885 Uppslag 1-255 och 1-68. Torp och gjuteriboken.
4187263 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 a, 1886-1893 Västra kvarteret.
4187263 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 b, 1886-1893 Östra kvarteret.
4187264 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 c, 1886-1893 Södra kvarteret.
4187264 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 d, 1886-1893 Norra skogen och gjuteribok.
4187265 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 d, 1886-1893

Norra skogen och gjuteribok.

4187265 Arboga stadsförsamling A I a Husförhörslängder 16 e, 1886-1893 Södra skogen, järnvägsstationen, glasbruket.
4187266 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 19, 1866-1876 Med ortregister.
4187267 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 20, 1876-1886 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1886.
4187367 Malma församling A I Husförhörslängder 1, 1742-1772
4187367 Malma församling A I Husförhörslängder 2, 1773-1774
4187367 Malma församling A I Husförhörslängder 3, 1775-1795
4187367 Malma församling A I Husförhörslängder 4, 1795-1805
4187367 Malma församling A I Husförhörslängder 5, 1805-1814
4187368 Malma församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1824
4187368 Malma församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1834
4187368 Malma församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1844
4187369 Malma församling C Födelse- och dopböcker 1, 1656-1721 Innehåller även vigselbok och dödbok 1656-1721.
4187369 Malma församling C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1754 Innehåller även vigselbok och dödbok 1722-1754.
4187369 Malma församling C Födelse- och dopböcker 3, 1755-1774 Innehåller även vigselbok och dödbok 1755-1774.
418736 Malma församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1828 Innehåller även vigselbok och dödbok 1775-1837.
4187369 Malma församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1859 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselboken 1841-1867 och dödboken 1841-1859.
4187370 Malma församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1708-1722
4187370 Malma församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1708-1748 En del år saknas.
4187370 Malma församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1740-1752
4187370 Malma församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1770-1774 Saknas för åren 1753-1769 och 1782-1871.
4187371 Himmeta församling A I Husförhörslängder 1, 1671-1696
4187371 Himmeta församling A I Husförhörslängder 2, 1697-1729
4187371 Himmeta församling A I Husförhörslängder 3, 1730-1746 1747-1751 saknas.
4187371 Himmeta församling A I Husförhörslängder 4, 1752-1774 Består av tre upplägg: 1752-, 1763-, 1773-1774. Upplägget 1773-1774 omfattar endast östra delen av församlingen.
4187372 Himmeta församling A I Husförhörslängder 6, 1773-1774 Husförhörskladd. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1870.
4187372 Himmeta församling A I Husförhörslängder 7, 1775-1794
4187372 Himmeta församling A I Husförhörslängder 8, 1795-1814
4187372 Himmeta församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1823
4187373 Himmeta församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1833 Med ortregister.
4187373 Himmeta församling A I Husförhörslängder 11, 1834-1849 Med ortregister. Består av två upplägg paginerade var för sig 1834-1843, (uppslag 1-318) och 1844-1849, (uppslag 1-313). Innehåller även förteckning på fattiga och till dem utdelade fattigmedel, 1839-1840.
4187373 Himmeta församling B Flyttningslängder 1, 1839-1861 T o m maj 1861.
4187374 Himmeta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1718-1738 Innehåller även vigselbok 1722-1741 och dödbok 1722-1738.
4187374 Himmeta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1774 Innehåller även vigselbok 1742-1774 och dödbok 1739-1774.
4187374 Himmeta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1821 Innehåller även vigselbok 1775-1849 och dödbok 1775-1821.
4187374 Himmeta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1822-1861 T o m 1861-02-05. Innehåller även död- och begravningsbok 1822-1853.
4187374 Himmeta församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1636-1779 Utgifts- och inkomstbok. Kyrkans huvudräkning 1752- -1779-05-01. Innehåller även inventarium ecclesiae 1642- -1735-12-21 och i slutet några kopior av gamla brev rörande kyrkans klocka av 1538, rörande en pålagad sölfskatt av 1579-06-07, angående kyrkans vin- och byggnadssäd av 1572-11-26, angående "konfirmation" därav av 1645-05-10, domar angående "prästgårdens ägor och synegångar" av 1645-10-24, 1664-10-14, 1665-01-24, 1670-10-12, 1680-09-23, angående ett öresland till kapellansbordet i Himmeta av 1642-09-26. pastores himmetaensium 1512--1798-03-18, series comministrorum himmetaensium 1660-1780, rörande något slags reparation å kyrkan av 1654 och kyrkobänkarnas fördelning mellan de olika hemmanen i socken.
4187375 Hubbo församling A I Husförhörslängder 2, 1750-1764 Katekisationslängd.
4187375 Hubbo församling A I Husförhörslängder 3, 1764-1775 Katekisationslängd.
4187375 Hubbo församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1785
4187375 Hubbo församling A I Husförhörslängder 5, 1785-1812 1796-1809 saknas.
4187375 Hubbo församling A I Husförhörslängder 6, 1795-1811
4187376 Hubbo församling A I Husförhörslängder 10, 1833-1845
4187376 Hubbo församling A I Husförhörslängder 7, 1812-1822
4187376 Hubbo församling A I Husförhörslängder 8, 1823-1832 Innehåller även inflyttningslängd 1824-1825 och 1833-1844 samt utflyttningslängd 1824-1825 och 1832-1834.
4187376 Hubbo församling A I Husförhörslängder 9, 1826-1829 Förhörsbok för Alvesta och Fränhammars rotar.
4187377 Hubbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1749 Innehåller även vigselbok 1700-1760, död- och begravningsbok 1696-1762 samt anteckningar om sockenstämmor 1697-1702 och förteckning över upplästa kungörelser och inkomna brev 1697-1722 (med enstaka anteckningar om kollekt, kyrkoplikt m.m.)
4187377 Hubbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1774 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1761-1774 och död- och begravningsbok 1763-1774.
4187377 Hubbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1830
4187377 Hubbo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861
4187377 Hubbo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1842-1889 Duplett. Avser ej åren 1860-1885.
4187377 Hubbo församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1731-1749 Volymen saknades vid inventering 2007.
4187377 Hubbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1852
4187377 Hubbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1830
4187377 Hubbo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1831-1861
4187377 Hubbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1643-1728 Huvudbok 1650-1659, special 1643-1649 och 1660-1728. Innehåller även anteckning om sockenstämma 1645-11-02, fattigkassans special 1716-1728, kollekträkenskaper 1679-1728 och kyrkoinventarium 1650-05-01.
4187378 Huddunge församling A I Husförhörslängder 1, 1770-1777
4187378 Huddunge församling A I Husförhörslängder 2, 1794-1800 Med ortregister.
4187378 Huddunge församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1809
4187378 Huddunge församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1817
4187378 Huddunge församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1825 Med ortregister.
4187379 Huddunge församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Med ortregister.
4187379 Huddunge församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1840 Med ortregister.
4187379 Huddunge församling B Flyttningslängder 1, 1795-1860
4187380 Huddunge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1714 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1688-1715, död- och begravningsbok 1688-1714, kyrkoräkenskaper 1686-1714, visitationer 1686-1714 och inventarium m.m.
4187380 Huddunge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1762 Innehåller även flyttningslängd 1714-1765, lysnings- och vigselbok 1751-1770, död- och begravningsbok 1714-1803, kopiebok 1712-1732 och visitationsakter 1711-1725 m.m.
4187380 Huddunge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1763-1861 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1775-1872. De tre första bladen i dopboken äro omskrivna /omkring 1860?/. Originalen till dessa blad äro numera försvunna. Volymen har omkring 1860 ombundits och tillökats /det blåaktiga papperet/.
4187380 Huddunge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1771-1861
4187380 Huddunge församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1592-1685 Innehåller även kyrkans och prästgårdens inventarium 1589 och 1665, anteckningar om Kolbo utgjord 1638 och 1738, husesyn vid Prästgården 1613, bänkdelning 1665 och avskrift av synodalprotokoller 1648 m.m.
4187380 Huddunge församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1715-1800 Innehåller även kyrkans inventarium, visitationsprotokoll 1722, 1780 och fattigvårdsräkenskaper 1795-1800.
4187381 Irsta församling A I Husförhörslängder 1, 1656-1673
4187381 Irsta församling A I Husförhörslängder 2, 1731-1758
4187381 Irsta församling A I Husförhörslängder 3, 1758-1768
4187381 Irsta församling A I Husförhörslängder 4, 1769-1775
4187381 Irsta församling A I Husförhörslängder 5 a, 1775-1785
4187382 Irsta församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1835
4187382 Irsta församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1845
4187382 Irsta församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1815
4187382 Irsta församling A I Husförhörslängder 9, 1816-1825
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1738 Innehåller även dödbok 1705.
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1766
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1766-1774
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1818
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 5, 1819-1850 T o m 1850-06-22.
4187383 Irsta församling C Födelse- och dopböcker 6, 1842-1856 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
4187383 Irsta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1718-1774 Innehåller även död- och begravningsbok 1718-1774.
4187383 Irsta församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1841
4187383 Irsta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1809
4187383 Irsta församling F Död- och begravningsböcker 2, 1810-1837 T o m 1837-03-16.
4187383 Irsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1619-1650 Innehåller även födelse- och dopbok 1626-1683, vigselbok 1621-1696, dödbok 1621-1670, bänkdelningslängd 1644, anteckningar om förbättringar på kyrkan och prästgården m.m. odat. (1650?) och anteckningar om gåvor till kyrkan 1622.
4187383 Irsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1672-1744 Specialräkning. Innehåller även inventarium 1653 m.m..
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 1, 1731-1753
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 2, 1749-1754
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 3, 1755-1765
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 4, 1766-1779
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1785
4187384 Karbennings församling A I Husförhörslängder 6, 1786-1795
4187385 Karbennings församling A I Husförhörslängder 10, 1828-1839
4187385 Karbennings församling A I Husförhörslängder 11, 1840-1846
4187385 Karbennings församling A I Husförhörslängder 7, 1796-1805 Med ortregister.
4187385 Karbennings församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1816
4187385 Karbennings församling A I Husförhörslängder 9, 1817-1827
4187386 Karbennings församling B Flyttningslängder 1, 1820-1860
4187386 Karbennings församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1735 Innehåller även vigselbok och dödbok för samma år.
4187386 Karbennings församling C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1772 Innehåller även vigselbok 1736-1771 och dödbok 1736-1764.
4187386 Karbennings församling C Födelse- och dopböcker 3, 1772-1808 Innehåller även vigselbok 1772-1805.
4187386 Karbennings församling C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1860
4187386 Karbennings församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1806-1860
4187387 Karbennings församling F Död- och begravningsböcker 1, 1694-1754 Personalier.
4187387 Karbennings församling F Död- och begravningsböcker 2, 1755-1774 Personaliebok.
4187387 Karbennings församling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1832
4187387 Karbennings församling F Död- och begravningsböcker 4, 1833-1860
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 1, 1663-1682 Gäller 1663?-1682. Tidigast synes längden vara upplagd år 1663.
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 2, 1703-1725 Innehåller även flyttningslängder 1703-1718(1719), defekta i slutet.
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 3, 1756-1775 Gäller 1756-1768(75). Innehåller även flyttningslängder för "Tjänsterhjon" 1756-1777 och längder över nattvardsungdom 1756-1767.
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1792
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1792
4187388 Kila församling A I Husförhörslängder 6, 1793-1802
4187389 Kila församling A I Husförhörslängder 10, 1811-1816
4187389 Kila församling A I Husförhörslängder 11, 1817-1826
4187389 Kila församling A I Husförhörslängder 7, 1793-1802
4187389 Kila församling A I Husförhörslängder 8, 1803-1810
4187389 Kila församling A I Husförhörslängder 9, 1803-1810
4187390 Kila församling A I Husförhörslängder 12, 1827-1836
4187390 Kila församling A I Husförhörslängder 13, 1837-1846
4187390 Kila församling B Flyttningslängder 1, 1821-1873 Inflyttningslängd.
4187390 Kila församling B Flyttningslängder 2, 1821-1842 Utflyttningslängd.
4187390 Kila församling B Flyttningslängder 3, 1843-1873 Utflyttningslängd.
4187391 Kila församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1731 Innehåller även vigselbok 1695-1761.
4187391 Kila församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1770
4187391 Kila församling C Födelse- och dopböcker 3, 1771-1774
418739 Kila församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1835
4187391 Kila församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1873
4187392 Kila församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1726-1751
4187392 Kila församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1770-1775 Innehåller även predikoturer 1811-1817.
4187392 Kila församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1762-1774 Innehåller även: Till okänd ort avflyttade 1865-1872.
4187392 Kila församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1819
4187392 Kila församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1820-1873
4187393 Kila församling F Död- och begravningsböcker 1, 1702-1722
4187393 Kila församling F Död- och begravningsböcker 2, 1722-1755
4187393 Kila församling F Död- och begravningsböcker 3, 1756-1770
418739 Kila församling F Död- och begravningsböcker 4, 1771-1774
4187393 Kila församling F Död- och begravningsböcker 5, 1775-1810
4187394 Kila församling F a Personalier 1, 1801-1815 Personaliebok. Innehåller även inkomstspecialer för kyrkokassan, fattigkassan, kollekträkenskaper och lasarettsmedel 1821-1846, fol 1-100 (a tergo), kyrkokassans kvittensbok 1846-1851, fol 101-102 (a tergo), fattigkassans kvittensbok 1846-1851, fol 49-51, anteckningar om upplästa kungörelser 1851-1862, fol 51-56, förteckning över nedlagda rovdjur 1855-1861, fol 103-106 (a tergo).
4187394 Kila församling F Död- och begravningsböcker 6, 1810-1851
4187394 Kila församling F Död- och begravningsböcker 8, 1851-1874
4187394 Kila församling J I Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrele, domkapitel, andra myndigheter och enskilda" 3, 1729-1738 Copiebok. Innehåller även special på alla inkomster till kyrkan, förteckning över kommunikanter 1740-1747, förteckning över husförhör och in- och utflyttade1751-1755, examinationslängder över nattvardsungdom 1751-1755.
4187394 Kila församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1678-1722 Special m m. Innehåller även födelsebok och vigselbok 1678-1694.
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 1 a, 1724-1734 I två upplägg: 1724-1727 och 1732-1734 (defekt). 1728-1731 saknas.
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 1 b, 1750-1766 I två upplägg: C:a 1750-1756/57/ (defekt) och 1756-1766.
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 2, 1762-1767 Proveniens okänd. Har tidigare ingått i större volym. Innehåller husförhörslängd för Trångfors bruk m.m.
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 3, 1766-1774 Innehåller även utflyttningslängd 1767-1783.
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1779 Något defekt i början (uppslag 1-2, 7-8 saknas).
4187395 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 5, 1779-1785 Uppslag 1 saknas.
4187396 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 6, 1785-1794
4187396 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1801 Med ortregister.
4187396 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 8, 1801-1811
4187397 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 10, 1818-1823 Med ortregister. Uppslag 272 anträffades i A I:8 och hitfördes vid nu skedd omordning.
418739 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 9, 1812-1818 Med ortregister.
4187398 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 11, 1823-1832 Med ortregister.
4187398 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 12, 1833-1841 1833-1840 (41). Med ortregister.
4187399 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 13, 1841-1851 1841-1850 (51). Med ortregister.
4187399 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 14 a, 1851-1860 Uppslag 1-251. Ortregister, se 14 b.
4187399 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 14 b, 1851-1860 Uppslag 252-501. Med ortregister för 14 a och 14 b.
4187400 Kolbäcks församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1748-1862 Omfattar åren 1748-1759, 1775-1786, 1792-1862. Samlingsband innehållande spillror av flera volymer.
4187400 Kolbäcks församling F Död- och begravningsböcker 1, 1688-1770
4187400 Kolbäcks församling F Död- och begravningsböcker 2, 1771-1797
4187401 Kolbäcks församling F Död- och begravningsböcker 3, 1798-1825
4187401 Kolbäcks församling F Död- och begravningsböcker 4, 1825-1856 1825-1855 (56).
4187401 Kolbäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1627-1690 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även bänklängder 1605 och 1654, kyrkoinventarium 1660, anteckningar om gåvor till kyrkan 1636-1653, anteckningar om reparationer å kyrkan 1629-1653, 1751-1785, berättelse om åsknedslag och eldsvåda i kyrkan 1785, prästgårdsinventarium 1655, anteckningar om förbättringar och reparationer å prästgården 1627-1785 (strödda år, eldsvåda 1669).
4187401 Kolbäcks församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1688-1701 Specialräkning. Utgör ett fragment av räkenskapsbok. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1688-1691.
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 1, 1661-1668 Innehåller även räkenskaper 1637-1665.
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 2, 1669-1685
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 3, 1685-1695
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 4, 1695-1709
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 5, 1710-1731
4187402 Kumla församling A I Husförhörslängder 6, 1732-1745 Innehåller även flyttningslängder 1738-1745 och längder över nattvardsungdom 1738-1746.
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 10 a, 1786-1795
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 10 b, 1786-1795
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 7, 1746-1755 Innehåller även flyttningslängder 1749(47)-1793, längder över nattvardsungdom 1747-1761 och diarium 1778-1780.
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 8, 1758-1774 Innehåller även flyttningslängder 1794-1812.
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 9 a, 1775-1785
4187403 Kumla församling A I Husförhörslängder 9 b, 1775-1785
4187404 Kumla församling A I Husförhörslängder 11 a, 1796-1804
4187404 Kumla församling A I Husförhörslängder 11 b, 1796-1804
4187404 Kumla församling A I Husförhörslängder 12 a, 1805-1814
4187404 Kumla församling A I Husförhörslängder 12 b, 1805-1814
4187404 Kumla församling A I Husförhörslängder 13, 1815-1824
4187405 Kumla församling A I Husförhörslängder 14 a, 1825-1834
4187405 Kumla församling A I Husförhörslängder 14 b, 1825-1834
4187405 Kumla församling A I Husförhörslängder 15 a, 1835-1845
4187405 Kumla församling A I Husförhörslängder 15 b, 1835-1845
4187405 Kumla församling B Flyttningslängder 1, 1815-1871 Inflyttningslängd 1815-1860 och utflyttningslängd 1815-1871.
4187406 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 21 a, 1886-1896 Med ortregister. Norra delen. Innehåller även boköver obefintliga 1876-1896.
4187406 Dingtuna församling A I Husförhörslängder 21 b, 1886-1896 Med ortregister. Södra delen. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4187407 Altuna församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865, avlösningslängd 1861-1863.
4187407 Altuna församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1880.
4187407 Altuna församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1875 Med ortregister.
4187407 Altuna församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Med ortregister.
4187408 Altuna församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1885 Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
4187408 Altuna församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
4187408 Altuna församling A I Husförhörslängder 20, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1892. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4187409 Frösthults församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1865.
4187409 Frösthults församling A I Husförhörslängder 11, 1863-1866
4187409 Frösthults församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4187409 Frösthults församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1860 I två upplägg, folierade var för sig: 1851-1855, 1856-1860.
4187410 Frösthults församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom samma år.
4187410 Frösthults församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom samma år.
4187410 Frösthults församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Innehåller även bok över obefintliga.
4187410 Frösthults församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga.
4187411 Frösthults församling A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4187412 Härnevi församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
4187412 Härnevi församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1866 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1865.
4187412 Härnevi församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4187412 Härnevi församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn.
4187413 Härnevi församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
4187413 Härnevi församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1890 Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
4187413 Härnevi församling A I Husförhörslängder 13, 1891-1895 Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4187414 Bergs församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1877 Med ortregister.
4187414 Bergs församling A I Husförhörslängder 12, 1878-1888
4187415 Bro församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1870 Med ortregister. Med förteckning över kyrkoskrivna men ej mantalsskrivna och uppgifter om folkräkning s.å.
4187415 Bro församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1880 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1880.
4187416 Bro församling A I Husförhörslängder 13 a, 1881-1891 Uppslag 1-192. Med ortregister.
4187416 Bro församling A I Husförhörslängder 13 b, 1881-1891 Uppslag 193-447. Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
4187417 Björskogs församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1892 Innehåller även bok över obefintliga.
4187418 Björksta församling A I Husförhörslängder 14 a, 1865-1875 Uppslag 1-159. Med ortregister (gäller även för A I:14 b). Med förteckningar över grenadjärer, soldater och hantverkare.
4187418 Björksta församling A I Husförhörslängder 14 b, 1865-1875 Uppslag 160-294. Ortregister, se A I:14 a.
4187418 Björksta församling A I Husförhörslängder 15 a, 1875-1883 Uppslag 1-153. Med ortregister (gäller även för A I:15 b). Innehåller även bok över obefintliga 1875-1883.
4187418 Björksta församling A I Husförhörslängder 15 b, 1875-1883 Uppslag 154-294. Ortregister, se A I:15 a.
4187419 Björksta församling A I Husförhörslängder 16 a, 1883-1890 Med ortregister.
4187419 Björksta församling A I Husförhörslängder 16 b, 1883-1890 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1883-1890.
4187420 Ängsö församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1874 1855-1864, 1865-1874. Med ortregister. Uppslag 1-271 omfattar första tioårsperioden. Luckor vissa år i vissa rotar.
4187420 Ängsö församling A I Husförhörslängder 12, 1874-1892 Med ortregister.
4187421 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 18 a, 1846-1855 Med ortregister (även för A I a:18 b).
4187421 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 18 b, 1846-1855 Ortregister, se A I:18 a.
4187421 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 19 a, 1856-1866 Uppslag 1-272. Västra delen. Ortregister, se A I:19 b.
4187421 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 19 b, 1856-1866 Uppslag 273-600. Östra delen. Med ortregister (även till A I:19 a).
4187422 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 20 a, 1867-1872 Uppslag 1-384. Västra delen. Med ortregister.
4187422 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 20 b, 1867-1872 Uppslag 385-722. Östra delen. Med ortregister.
4187423 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 21 a, 1873-1882 Uppslag 1-451. Västra delen. Med ortregister (även för A I:21 b). Personregister, se serien A I b.
4187423 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 21 b, 1873-1882 Uppslag 452-763. östra delen. Ortregister, se A I:21 a. Personregister, se serien A I b.
4187424 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 22 a, 1883-1893 Uppslag 1-230. Västra delen I. Med ortregister. Personregister, se serien A I:b.
4187424 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 22 b, 1883-1893 Uppslag 231-369. Västra delen II. Med ortregister. Personregister, se serien A I b.
4187424 Arboga landsförsamling A I a Husförhörslängder 22 c, 1883-1893 Uppslag 371-630. Östra delen. Med ortregister. Personregister, se serien A I b.
4187425 Harbo församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Innehåller även förteckning över medel insamlade vid husförhör 1861-1866.
4187425 Harbo församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Innehåller även förteckning över medel insamlade vid husförhör för åren 1866-1870.
4187425 Harbo församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Med ortregister och förteckning över soldater och gratialister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
4187426 Harbo församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1881 Med ortregister.
4187426 Harbo församling A I Husförhörslängder 20, 1881-1885 Med ortregister.
4187427 Harbo församling A I Husförhörslängder 21, 1886-1890 Med ortregister.
4187427 Harbo församling A I Husförhörslängder 22, 1891-1895 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4187428 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 11 a, 1855-1866 Med ortregister. Bruken
4187428 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 11 b, 1855-1869 Med ortregister.
4187428 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1879 Med personregister. Bruken
4187429 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 13 a, 1869-1879 Uppslag 1-192. Hemmanen I
4187429 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 13 b, 1869-1879 Uppslag 1-190. Hemmanen II
4187429 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 14 a, 1880-1889 Uppslag 1-99. Bruken
4187429 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 14 b, 1880-1889 Uppslag 100-290.
4187429 Gunnilbo församling A I Husförhörslängder 14 c, 1880-1889 Uppslag 291-401. Hemmanen II
4187430 Heds församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Med ortregister.
4187430 Heds församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1883 Med ortregister.
4187431 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1863
4187431 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 12, 1864-1873
4187432 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 13, 1874-1883
4187432 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 14 a, 1884-1894 Uppslag 1-190
4187432 Västerås Badelunda församling A I Husförhörslängder 14 b, 1884-1894 Uppslag 191-383 Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4187433 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Innehåller även: Beväringsrulla för beväringsmötena 1861-1864.
4187433 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1873
4187434 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 15, 1874-1883 Uppslag 1-99. Med ortregister; även för A I:16.
4187434 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 16, 1874-1883 Uppslag 100-228.
4187434 Fläckebo församling A I Husförhörslängde 17, 1874-1883 Uppslag 229-334. Med ortregister; även för A I:18.
4187434 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 18, 1874-1883 Uppslag 345-447.
4187435 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 19, 1884-1894 Uppslag 1-292. Med ortregister.
4187435 Fläckebo församling A I Husförhörslängder 20, 1884-1894 Uppslag 293-584. Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4187436 Enåkers församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Med förteckning över beväringar 1861-1864.
4187436 Enåkers församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Med ortregister.
4187436 Enåkers församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1876 Med ortregister och (i löst lägg) personregister.
4187437 Enåkers församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880 Med ortregister.
4187437 Enåkers församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1890
4187438 Harakers församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1860
4187438 Harakers församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870
4187439 Harakers församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870
4187439 Harakers församling A I Husförhörslängder 14 a, 1871-1881 Uppslag 1-219.
4187439 Harakers församling A I Husförhörslängder 14 b, 1871-1881 Uppslag 220-440.
4187440 Harakers församling A I Husförhörslängder 15 a, 1881-1891 Uppslag 1-251.
4187440 Harakers församling A I Husförhörslängder 15 b, 1881-1891 Uppslag 252-514. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
4187440 Harakers församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1901 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1901. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188233 Björskogs församling A I Husförhörslängder 15, 1862-1868 Med ortregister.
4188233 Björskogs församling A I Husförhörslängder 16 a, 1869-1880 Uppslag 1-191.
4188233 Björskogs församling A I Husförhörslängder 16 b, 1869-1880 Uppslag 192-407.
4188234 Irsta församling A I Husförhörslängder 5 b, 1775-1785
4188234 Irsta församling A I Husförhörslängder 6 a, 1786-1795
4188234 Irsta församling A I Husförhörslängder 6 b, 1786-1795
4188234 Irsta församling A I Husförhörslängder 7, 1796-1805 Defekt i början och slutet.
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1654-1677 Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år.
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1680-1731 Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år, sockenstämmoprotokoll 1680 och brev från myndigheter 1664-1701 m.m.
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1732-1747 Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år.
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1748-1756 Innehåller även vigselbok samma år, samt begravningsbok till 1753.
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 5, 1757-1799
4188235 Kumla församling C Födelse- och dopböcker 6, 1800-1860
4188236 Kumla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1741-1748 Innehåller även inflyttningslängd 1747-1748.
4188236 Kumla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1750-1776
4188236 Kumla församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1757-1823
4188236 Kumla församling F I a Död- och begravningsböcker 1, 1754-1773
4188236 Kumla församling F I a Död- och begravningsböcker 2, 1774-1822
4188237 Kumla församling F I b Personalieböcker 1, 1774-1780
4188237 Kumla församling F I b Personalieböcker 2, 1780-1801
4188237 Kumla församling F I b Personalieböcker 3, 1801-1813
4188237 Kumla församling F I b Personalieböcker 4, 1813-1823 Serien avslutad.
4188238 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 1, 1774- Ofullständig. Orsaken okänd till att böckerna saknas 177?-1815.
4188238 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1828 Hela församlingen inklusive Kungsör 1816-1823, för Kungsör 1822-1828. Defekt.
4188238 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1831 Sockendelen
4188238 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1838 Kungsör.
4188238 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 5, 1832-1837 Med ortregister.
4188239 Kung Karls församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1736 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1691-1736 och död- och begravningsbok 1684-1736.
4188239 Kung Karls församling C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1815 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1764-1805 och död- och begravningsbok 1764-1815.
4188239 Kung Karls församling C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1852
4188239 Kung Karls församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1861
4188239 Kung Karls församling F Död- och begravningsböcker 1, 1816-1847
4188239 Kung Karls församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1644-1684 Innehåller även inventarieförteckningar 1644, 1682-04-13 samt åtskilliga anteckningar om kyrkans ekonomi.
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 1, 1741-1774 Innehåller även kommunionlängd 1747-1750.
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1804 Med ortregister.
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1824 Med ortregister.
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1834
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1844
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1854
4188240 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1864
4188240 Kungs-Barkarö församling B Flyttningslängder 1, 1824-1862 Inflyttningslängd till 1860 och utflyttningslängd till 1862.
4188241 Kungs-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1748 Innehåller även vigselbok 1684-1769, dödbok 1684-1771, fattigvårdsräkenskaper 1748-1754.
4188241 Kungs-Barkarö C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1770 Innehåller även kommunionlängd 1738-1769.
4188241 Kungs-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1771-1774 Innehåller även kyrkoräkenskaper 1766-1814.
4188241 Kungs-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1771-1844
4188241 Kungs-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1862
4188241 Kungs-Barkarö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1771-1861
4188241 Kungs-Barkarö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1771-1844
4188241 Kungs-Barkarö församling F Död- och begravningsböcker 2, 1845-1862
4188241 Kungs-Barkarö församling L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 2, 1781-1812 Kollekt till lasarettet. Innehåller även vigselbok och personalier 1771-1774.
4188242 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 1, 1693-1737
4188242 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 2, 1737-1774 Innehåller i slutet förteckning på nattvardsbarn 1758-1774 och förteckning på de absolverade 1764-03-31 - 1772-03-29.
4188242 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 3, 1775-1805 Innehåller i slutet förteckning på nattvardsbarn 1775-1801 och på de absolverade 1775-1789.
4188242 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 4, 1806-1815 Innehåller även förteckning på nattvardsbarn 1806-1814.
4188243 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1827
4188243 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 6, 1828-1837 Med ortregister samt register över grenadjärer, soldater och avskedade soldater.
4188243 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1846 Register över hemman samt över grenadjärer och soldater. Innehåller även längd över straffade personer 1837-1839.
4188243 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1856 Med ortregister och register över grenadjären, soldater och gratialister. Innehåller även folkmängdsuppgifter, odat., (c.1850).
4188243 Kungsåra församling B Flyttningslängder 1, 1813-1830 Förteckning på utflyttade. Spridda år.
4188243 Kungsåra församling B Flyttningslängder 2, 1836-1854
4188244 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1628-1651 Innehåller även vigselbok 1627-1651, dödbok 1627-1650 samt kyrkoräkenskaper 1626-1648.
4188244 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 2, 1677-1700 Innehåller även vigselbok och dödbok 1677-1700, kyrkans special 1648-04-05--1675 med reversförteckning på kyrkans utlånta penningar 1677-12-28 vid specialvisitation, förteckning på gjorda förbättringar i prästgården 1651-1657 samt testamenten efter avlidna 1648-1675.
4188244 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 3, 1699-1729 Innehåller även vigselbok och dödbok för samma tid.
4188244 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 4, 1730-1753 Innehåller även vigselbok och dödbok för samma tid.
4188244

Kungsåra församling

C Födelse- och dopböcker 5, 1754-1774 1754-03-06--1774. Innehåller även barnförhörsbok fr o m 1776, kommunionlängd 1738-1752, vigselbok och dödbok 1754-1774.
4188245 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 6, 1775-1835 Innehåller även vigselbok 1775-1861 och dödbok 1775-1824.
4188245 Kungsåra församling C Födelse- och dopböcker 8, 1841-1863 Duplett. Innehåller även vigselbok (duplett) 1841-1857 och dödbok (d:o) 1841-1857.
4188245 Kungsåra församling D D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1699-1737
4188245 Kungsåra församling K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1700-1811 Protokoll 1700--1811-06-23. Innehåller även (i slutet) in- och utflyttningslängd 1699-1725, kyrkorådets protokoll 1742--1806-11-02, i protokoll av 1764-06-29 en bänklängd, en promemoria om dalupproret 1743.
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 1, 1727-1750
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 2, 1750-1761 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1750.
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 3, 1761-1775 Med ortregister.
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1785 Med ortregister.
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 5, 1785-1804 Med två ortregister. Volymen delad i två upplägg 1785-1794, 1795-1804.
4188246 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 6, 1805-1814
4188247 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1854 Med ortregister.
4188247 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 7, 1815-1827 Med ortregister. Volymen delad i två upplägg 1815-1818-1827.
4188247 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1834 Med ortregister.
4188247 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 9, 1834-1844 Med ortregister. Volymen delad i två upplägg 1834-1843, 1844.
4188248 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1864 Med ortregister.
4188248 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 12, 1865-1874 Med ortregister. Innehåller även längd å från socknen bortvikne personer (1865) 1871-1874.
4188248 Kärrbo församling B Flyttningslängder 1, 1832-1876
4188249 Kärrbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1634-1719 Innehåller även vigselbok 1631-1719 och dödbok 1631-1659, 1705-1712.
4188249 Kärrbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1775 Innehåller även vigselbok 1719-1775 och dödbok 1719-1775.
4188249 Kärrbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1828 1776-1827 (1828)
4188249 Kärrbo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1880
4188249 Kärrbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1863
4188249 Kärrbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1776-1811
4188249 Kärrbo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1811-1831
4188249 Kärrbo församling F Död- och begravningsböcker 3, 1832-1865
4188249 Kärrbo församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1658-1719 Special. Innehåller även visitationsprotokoll 1660 och kyrkobalksindelning.
4188250 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 1, -1731  ? -1729(31). Omfattar även landsförsamlingen. Innehåller även förteckning på nattvardsbarn 1731, 1738 för båda församlingarna.
4188250 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1732-1738
4188250 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1737- Innehåller även avskrifter av brev m m (1610) 1621-1681, kyrkoräkenskaper 1664-1695, avskrifter av donationsbrev och extrakt av ett testamente 1748.
4188250 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1739-1746 1739-1746?
4188250 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1739-1748
4188251 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 10 a, 1775-1785
4188251 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1749-1758
4188251 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1752-1758
4188251 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1759-1765
4188251 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1766-1774 Omfattar även landsförsamlingen.
4188252 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 10 b, 1775-1785 Defekt.
4188252 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 11 a, 1786-1795
4188252 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 11 b, 1786-1795
4188252 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 12 a, 1796-1805
4188253 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 12 b, 1796-1805
4188253 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 13 a, 1806-1814
4188254 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 a, 1814-1821
4188254 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 b, 1814-1821
4188254 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1822-1829 Personregister se A I:14 c.
4188255 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1829-1838 Med personregister.
4188255 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1838-1847 Med personregister. Enstaka anteckningar efter 1847.
4188256 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 1, 1804-1808 Utflyttningslängd
4188256 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 2, 1809-1825 Utflyttningslängd t o m juni 1825. Innehåller även utflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
4188256 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 3, 1816-1825 Inflyttningslängd. Innehåller även inflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
4188256 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 4, 1825-1842 Utflyttningslängd fr o m juli 1825. Innehåller även utflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
4188256 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 5, 1826-1842 Inflyttningslängd. Innehåller även inflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
4188256 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1712 Innehåller även födelse- och dopbok samma tid för Köpings landsförsamling. Med förteckning på avlösta 1688-1705.
4188256 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1734 Åren 1716 och 1722 saknas. Innehåller även förteckning på oäkta barn 1717, 1724 och 1725, vigselbok och dödbok 1715-1734 (icke 1716 och 1722) samt förteckning på sokenbudsavlösta. Innehåller även födelse- och dopbok samma tid för landsförsamlingen.
4188257 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1713-1774 Innehåller även längd över oäkta barn 1747-1774.
4188257 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1797
4188257 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1798-1829
4188257 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1842-1859 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
4188257 Köpings stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1688-1774 Åren 1709-1734 saknas. Innehåller även lysnings- och vigselbok för Köpings landsförsamlingen 1688-1709, 1735-1768.
4188257 Köpings stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1823 Innehåller även lysnings- och vigselbok samma tid för Köpings landsförsamling.
4188258 Köpings stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1688-1708 Innehåller även död- och begravningsbok samma tid för Köpings landsförsamling.
4188258 Köpings stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1735-1773 Innehåller även död- och begravningsbok 1735-1767 för Köpings landsförsamling.
4188258 Köpings stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1797 1774 saknas.
4188258 Köpings stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1798-1829
4188258 Köpings stadsförsamling J Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 4, 1612-1712 Kyrkobok. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1685-1688, kyrkorådsprotokoll 1676-1713, kyrkoräkenskaper 1629-1643, avskrifter av Kungl. brev, inventarieförteckningar 1630-1647 och bänkdelningslängd 1641. Se även register i volymen. Omfattar även landsförsamlingen.
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 1 a, 1732-1738
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 1 b, 1738-1748
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1739-1748
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1749-1758
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1752-1758
4188259 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1759-1765
4188260 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1814-1821 Personregister, se A I:9 b.
4188260 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1786-1796
4188260 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1796-1805
4188260 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 9 a, 1806-1813 Personregister, se A I:9 b.
4188261 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1822-1829 Personregister, se A I:9 b.
4188261 Köpings landsförsamlig A I Husförhörslängder 12, 1829-1838 Med ortregister. Enstaka anteckningar från 1863.
4188261 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1838-1847 Med ortregister.
4188262 Köpings landsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1774
4188262 Köpings landsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1797
4188262 Köpings landsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1798-1829
4188262 Köpings landsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1859 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
4188262 Köpings landsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1750-1774
4188262 Köpings landsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1797
4188262 Köpings landsförsamling Död- och begravningsböcker 3, 1798-1829
4188263 Lillhärads församling A I Husförhörslängder 1, 1835-1855 Innehåller även förteckning över fattighjon, grenadjärer, soldater och krigsmanshuset i Vadstena gratialister 1835.
4188263 Lillhärads församling A I Husförhörslängder 2, 1856-1860
4188263 Lillhärads församling B Flyttningslängder 1, 1831-1860
4188263 Lillhärads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1855
4188263 Lillhärads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1856-1861 Före oktober 1954 signerad C:2. Innehåller även konfirmationsbok 1840-1873.
4188263 Lillhärads församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1703-1861 Anteckningar om lysningar börjar 1747. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1763-10-10, jämte bänkdelningslängd.
4188263 Lillhärads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1826-1854
4188263 Lillhärads församling F Död- och begravningsböcker 2, 1841-1859 Duplett.
4188264 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 1, 1670-1695 1673-1675, 1679, 1682-1684? saknas.
4188264 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 2, 1697-1775 Innehåller även konfirmationslängd 1737-1776 samt in- och utflyttningslängd 1776-1788.
4188264 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 3, 1775-1794
4188264 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 4, 1795-1814
4188265 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 5, 1815-1833
4188265 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 6, 1834-1843 Med ortregister.
4188265 Västerås Lundby församling B Flyttningslängder 1, 1755-1775 Innehåller även förteckning över barn, som fått konfirmationsundervisning 1763-1775, samt förteckning över frånvaro från förhör 1756-1762.
4188266 Västerås Lundby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1651-1760 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1651-1774.
4188266 Västerås Lundby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1761-1775
4188266 Västerås Lundby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1838
4188266 Västerås Lundby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1838 1775-1837(38).
4188266 Västerås Lundby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1738-1775 1738-1774(75).
4188266 Västerås Lundby församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1813
4188266 Västerås Lundby församling F Död- och begravningsböcker 3, 1814-1860
4188266 Västerås Lundby församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1651-1673 Kladdräkning. Innehåller även kladdräkning för fattigkassan 1684-1696; dessutom inventarieförteckning 1651 (fullföljd t o m 1671) samt kyrkobalkdelning 1684.
4188266 Västerås Lundby församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1674-1739 Kladdräkning.
4188266 Västerås Lundby församling O I a Handlingar angående kyrkor 1, 1626-1628 Upprättad i tre exemplar efter tryckt formulär. 1:o "Vice matricula Ecclesiae Lundby", med bl a följande : Församlingens storhet, hennes tjänares namn, brev om kyrkans ägor, bya- och gärdslängd, sjöar, floder, skogar och berg inom socknen, bänk- och stolrum i kyrkan mm mm; 2:o "Then christeligha församling vthi ... Lundby ...". Folkalängd på alla som är över 10 år, med utförliga specifikationer angående hemman och gårdar, kyrkans egendom mm mm. I ovanstående ingår bl a series pastorum 1536-1830, sockenstämmoprotokoll 1630, utdrag ur kyrkoräkningen 1663, dop-, vigsel- och begravningslängder 1628-1630(31) etc.
4188267 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1853 Med ortregister.
4188267 Västerås Lundby församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1863 Med ortregister.
4188267 Västerås Lundby församling B Flyttningslngder 2, 1839-1860
4188267 Västerås Lundby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1839-1860
4188268 Medåkers församling A I Husförhörslängder 3, 1721-1750
4188268 Medåkers församling A I Husförhörslängder 4, 1751-1766
4188268 Medåkers församling A I Husförhörslängder 5, 1767-1774
4188268 Medåkers församling A I Husförhörslängder 6, 1775-1794
4188269 Medåkers församling A I Husförhörslängder 10, 1825-1834
4188269 Medåkers församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1844 Med ortregister.
4188269 Medåkers församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1804
4188269 Medåkers församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1815
4188269 Medåkers församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1824
4188269 Medåkers församling B Flyttningslängder 1, 1829-1861
4188270 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 1, 1683-1695 Innehåller även fragment av dopbok 1680 /1679?/ och dödbok 1650-1651, 1665-1675.
4188270 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 2, 1696-1735 Innehåller även vigselbok 1696-1735, dödbok 1696-1735, kyrkoräkenskaper 1696-1720 och series pastorum et sacellanorum.
4188270 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1774
4188270 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1822
4188270 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 5, 1823-1857
4188270 Medåkers församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1736-1833
4188270 Medåkers församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1833-1861
418827 Medåkers församling F Död- och begravningsböcker 1, 1736-1774
4188270 Medåkers församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1810
4188270 Medåkers församling F Död- och begravningsböcker 3, 1811-1831
4188270 Medåkers församling F Död- och begravningsböcker 4, 1832-1852
418827 Möklinta församling A I Husförhörslängder 1, 1656-1667 Innhåller även dopbok 1650-1687, vigselbok 1650-1654, 1673, dödbok 1650-1673 och räkenskaper, pungpenningar och testamenten 1675-1682.
4188271 Möklinta församling A I Husförhörslängder 2, 1686-1705 Omkring 1686-1705.
4188271 Möklinta församling A I Husförhörslängder 3, 1705-1740 Omkring 1705-1740.
4188271 Möklinta församling A I Husförhörslängder 4, 1740-1775

Omkring 1740-1775.

4188271 Möklinta församling A I Husförhörslängder 5 a, 1775-1784
4188271 Möklinta församling A I Husförhörslängder 5 b, 1775-1784
4188272 Möklinta församling A I Husförhörslängder 6, 1785-1794
4188272 Möklinta församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1804
4188272 Möklinta församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1814
4188273 Möklinta församling A I Husförhörslängder 10, 1825-1834
4188273 Möklinta församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1845
4188273 Möklinta församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1824
4188274 Möklinta församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1854
4188274 Möklinta församling A I Husförhörslängder 13, 1855-1861
4188275 Möklinta församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1870
4188275 Möklinta församling B Flyttningslängder 1, 1826-1845
4188275 Möklinta församling B Flyttningslängder 2, 1846-1880 Något defekt.
4188276 Möklinta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1725 Innehåller även vigselbok 1688-1745 och begravningsbok 1688-1714.
4188276 Möklinta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1781
4188276 Möklinta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1782-1809
4188276 Möklinta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1854
4188276 Möklinta församling C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1865
4188277 Möklinta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1746-1834
4188277 Möklinta församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1835-1865
4188277 Möklinta församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1866-1889
4188277 Möklinta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1715-1770
4188277 Möklinta församling F Död- och begravningsböcker 2, 1770-1807
4188277 Möklinta församling F Död- och begravningsböcker 3, 1810-1854
4188277 Möklinta församling F Död- och begravningsböcker 5, 1855-1865
4188278 Munktorps församling A I Husförhörslängder 1, 1691-1692
4188278 Munktorps församling A I Husförhörslängder 2, 1711-1737
4188278 Munktorps församling A I Husförhörslängder 3, 1738-1751
4188278 Munktorps församling A I Husförhörslängder 4 a, 1751-1765
4188278 Munktorps församling A I Husförhörslängder 4 b, 1751-1765
4188279 Munktorps församling A I Husförhörslängder 5 a, 1765-1775
4188279 Munktorps församling A I Husförhörslängder 5 b, 1765-1775
4188279 Munktorps församling A I Husförhörslängder 6 a, 1775-1784
4188279 Munktorps församling A I Husförhörslängder 6 b, 1775-1784
4188280 Munktorps församling A I Husförhörslängder 7 a, 1786-1796
4188280 Munktorps församling A I Husförhörslängder 7 b, 1786-1796
4188280 Munktorps församling A I Husförhörslängder 8 a, 1797-1808
4188281 Munktorps församling A I Husförhörslängder 8 b, 1797-1808
4188281 Munktorps församling A I Husförhörslängder 9 a, 1809-1818
4188281 Munktorps församling A I Husförhörslängder 9 b, 1809-1818
4188282 Munktorps församling A I Husförhörslängder 10 a, 1819-1829
4188282 Munktorps församling A I Husförhörslängder 10 b, 1819-1829
4188283 Munktorps församling A I Husförhörslängder 11 a, 1830-1836
4188283 Munktorps församling A I Husförhörslängder 11 b, 1830-1836
4188283 Munktorps församling B Flyttningslängder 1, 1693-1698 Innehåller även diverse skrivelser /ex av Johan Skytte/ 1692-1698, sockenstämmoprotokoll 1690-1699, kyrkoräkenskaper 1649-1696, inventarium 1649-1656 och bänkdelning 1650.
4188283 Munktorps församling B Flyttningslängder 2, 1795-1840
4188284 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1725 Innehåller dopbok maj 1681 - 1690-07 och födelse- och dopbok 1690-08 - 1725-03. Innehåller även vigselbok 1681-05 - 1727.
4188284 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1746 Åren 1726-1727 saknas. Innehåller även vigselbok 1730-1746.
4188284 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1747-1759 Innehåller även vigselbok 1747-1759.
4188284 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1760-1798 Innehåller även vigselbok 1760-1798.
4188285 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 5, 1799-1853 Innehåller även vigselbok 1799-1800.
4188285 Munktorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1853
4188285 Munktorps församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1737-1774
4188285 Munktorps församling F I Död- och begravningsböcker 2, 1775-1794
4188286 Munktorps församling F I Död- och begravningsböcker 3, 1795-1830
4188286 Munktorps församling F II Personalieböcker 1, 1759-1764
4188286 Munktorps församling F II Personalieböcker 2, 1764-1765
4188286 Munktorps församling F II Personalieböcker 3, 1766-1770
4188286 Munktorps församling F II Personalieböcker 4, 1770-1775
4188287 Munktorps församling J Skrivelser, resolutioner, utslag 3, 1700-1828 Handlingar. Innehåller brev från Kungl Maj:t, biskop och konsistorium, sockenstämmo- protokoll 1701-1726, förteckning på skolbarn, kyrkans inkomst och utgift 1697-1777, inventarium och avskrift av Viksells donationsbrev.
4188287 Munktorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1697 Inkomst- och utgiftsbok. Innehåller i slutet diverse andra räkenskaper.
4188288 Nora församling A I Husförhörslängder 1, 1738-1753 1754-1779 saknas.
4188288 Nora församling A I Husförhörslängder 2, 1780-1786
4188288 Nora församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1793 Med ortregister.
4188288 Nora församling A I Husförhörslängder 4 a, 1794-1800 Med ortregister.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 4 b, 1794-1800 Med ortregister.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 5 a, 1801-1807 Med ortregister.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 5 b, 1801-1807 Med ortregister.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 6 a, 1808-1814 Uppslag 159-189 saknas.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 6 b, 1808-1814 Uppslag 159-189 saknas.
4188289 Nora församling A I Husförhörslängder 7 a, 1815-1822
4188290 Nora församling A I Husförhörslängder 7 b, 1815-1822 Med ortregister.
4188290 Nora församling A I Husförhörslängder 8 a, 1823-1829 Med ortregister.
4188290 Nora församling A I Husförhörslängder 8 b, 1823-1829 Med ortregister.
4188290 Nora församling A I Husförhörslängder 9 a, 1830-1834 Med ortregister.
4188291 Nora församling A I Husförhörslängder 10 a, 1835-1839 Med ortregister.
4188291 Nora församling A I Husförhörslängder 10 b, 1835-1839 Med ortregister.
4188291 Nora församling A I Husförhörslängder 9 b, 1830-1834 Med ortregister.
4188291 Nora församling B Flyttningslängder 1, 1729-1803 Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1725-1760.
4188291 Nora församling B Flyttningslängder 2, 1806-1859 För år 1859 endast inflyttningslängd.
4188292 Nora församling C Födelse- och dopböcker 1, 1679-1725 Innehåller även vigselbok 1688-1724 och dödbok 1679-1725.
4188292 Nora församling C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1791 Innehåller även vigselbok och dödbok för samma tid.
4188292 Nora församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1852
4188292 Nora församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1792-1860
4188292 Nora församling F Död- och begravningsböcker 1, 1792-1860
4188292 Nora församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1634-1682 Innehåller även inventarium och synehandling 1603-1672.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 1, 1628- Förhörsbok. Innehåller längd över förhör vid visitation 1628 och "vigningsfolk" 1635-1638.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 2, 1705-1728 Två delar: 1705-1715 och 1716-1728.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 3, 1729-1747 Två delar: 1729-1736 (enstaka anteckningar - 1745) och 1737-1747 (förd från slutet). Innehåller även längd över soldater och gruvdrängar (endast namnen) vid husförhör 1745.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 4 a, 1748-1757 Två volymer: Vol. A I:4 a är en vanlig husförhörslängd 1748-1756; Vol. A I:4 b, betitlad "Tabellverksbok", som upplades 1748 i samband med tabellverkets inrättande, är uppställd efter förhörsrotar och innehåller namn, födelse-, vigsel-, döds- och flyttningsdata men ej anteckningar om kristendomskunskaper eller bevistande av husförhör och nattvardsgång. 1758-1761 saknas.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 4 b, 1748-1757 Se A I:4 a.
4188293 Norbergs församling A I Husförhörslängder 5 a, 1762-1774 A I:5 a innehåller husförhörslängd 1762-1774, vilken ej omfattar gruvarbetare, soldater, tjänstefolk och inhyseshjon. A I:5 b innehåller husförhörslängd 1763-1767 för ovannämnda befolkningsgrupper (med alfabetiskt namnregister över gruvarbetarne); A I:5 c innehåller d:o d:o 1767-1774 (med namnregister över gruvarbetare och tjänstefolk) A I:5 d innehåller förteckning över Bjurfors bruksfolk 1765.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 5 b, 1762-1774 Se A I:5 a.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 5 c, 1762-1774 Se A I:5 a.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 5 d, 1762-1774 Avser Bjurfors bruk. Se A I:5 a.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 6 a, 1775-1785 Med ortregister.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 6 b, 1775-1785 Med ortregister.
4188294 Norbergs församling A I Husförhörslängder 7 a, 1786-1800 Med ortregister.
4188295 Norbergs församling A I Husförhörslängder 7 b, 1786-1800 Med ortregister.
4188295 Norbergs församling A I Husförhörslängder 8 a, 1801-1810 Med ortregister och register över arbetare och inhysesfolk.
4188295 Norbergs församling A I Husförhörslängder 8 b, 1801-1810 Med ortregister och register över arbetare och inhysesfolk.
4188295 Norbergs församling A I Husförhörslängder 9 a, 1812-1820 Med ortregister.
4188296 Norbergs församling A I Husförhörslängder 10 a, 1821-1829 Med ortregister.
4188296 Norbergs församling A I Husförhörslängder 10 b, 1821-1829 Med defekt ortregister.
4188296 Norbergs församling A I Husförhörslängder 11 a, 1830-1839 Med ortregister.
4188296 Norbergs församling A I Husförhörslängder 11 b, 1830-1839 Med ortregister.
4188296 Norbergs församling A I Husförhörslängder 9 b, 1812-1820 Med ort- och namnregister.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1643-1671 Dopbok. Innehåller även vigselbok 1643-1671, begravningsbok 1643-1671 juli, kyrkoräkenskaper 1644-1695, kyrkoinventarium 1643 och anteckning om eldsvåda 1727. Volymen har tidigare i landsarkivet varit uppdelad på C:1 och L I:1 med återfördes 1938 till det skick den enligt äldre förteckningar haft vid leveransen, den inbördes ordningen i ministerialbokspartiet är dock ej fullt säkert den ursprungliga.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1671-1702 Dopbok. Med födelsedatum fr o m 1690. Innehåller även vigselbok 1671-1702 och begravningsbok 1671-1702.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1703-1727 Innehåller även vigselbok 1703-1727, begravningsbok 1703-1706 samt december 1727. Volymen har tidigare i landsarkivet varit efter innehållet uppdelad på serierna C, E och F men återställdes 1938 med ledning av äldre arkivförteckningar.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1728-1759 Innehåller även vigselbok 1728-1758 och begravningsbok 1728-1759 (februari), med dödsdatum fr o m 1747. Har tidigare i landsarkivet efter innehållet uppdelats på serierna C, E och F men återställdes 1938.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1759-1781 Innehåller även vigselbok 1759-1781, lysningdatum utsatta fr o m 1775. Volymen hade tidigare i landsarkivet uppdelats på serierna C och E, återställdes 1938.
4188297 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1781-1816 Fr o m september 1781 t o m juli 1816.
4188298 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1816-1851
4188298 Norbergs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1782-1851
4188298 Norbergs församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1628-1638 Begravningsbok. Innehåller även balkdelningslängd, odaterat (betr. dat. se utg. II:140/1967). Har tidigare i landsarkivet varit bunden som del av C:1 men att döma av äldre förteckningar vid leveransen utgjort en volym för sig.
4188298 Norbergs församling F I Död- och begravningsböcker 2, 1759-1790
4188298 Norbergs församling F I Död- och begravningsböcker 3, 1791-1819 1791-1819 april.
4188299 Norbergs församling F I Död- och begravningsböcker 4, 1819-1851
4188299 Norbergs församling F II Personalieböcker 1, 1698-1701 Har enligt leveransförteckningen vid leveransen utgjort en volym tillsammans med L I:8 men i landsarkivet förvarats skild från denna, då deras inbördes samband ej synes kunna fastställas, hava de bibehållits som skilda volymer.
4188299 Norbergs församling L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1697-1714 Specialräkning. Innehåller även fattigkassans special 1697-1707 (delvis förd tillsammans med kyrkokassans).
4188299 Norbergs församling L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1715-1734 Specialräkning.
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 1, 1687-1724
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 2, 1765-1771
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 3, 1784-1791 1784-1790 (91).
418830 Norrby församling A I Husförhörslängder 4, 1793-1800 1793-1799 (1800).
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 5, 1801-1807
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1813 1808-1812 (13).
4188300 Norrby församling A I Husförhörslängder 7 a, 1813-1822 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1819 och 1821.
4188301 Norrby församling A I Husförhörslängder 7 b, 1813-1822 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1822.
4188301 Norrby församling A I Husförhörslängder 8 a, 1823-1836 Volymen delad i två upplägg: 1823-1829; 1830-1836.
4188301 Norrby församling A I Husförhörslängder 8 b, 1823-1836 Volymen delad i två upplägg: 1823-1829; 1830-1836. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1823-1831 (1832) och längd å nattvardsungdom 1823-1830, 1834.
4188301 Norrby församling A I Husförhörslängder 9 a, 1837-1846 Volymen delad i två upplägg: 1837-1841; 1842-1846.
4188301 Norrby församling A I Husförhörslängder 9 b, 1837-1846 Dito.
4188301 Norrby församling B Flyttningslängder 1, 1832-1863 1832-1862 (63).
4188302 Norrby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1641-1669
4188302 Norrby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1693-1735
4188302 Norrby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1786
4188302 Norrby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1787-1851 1787-1850 (51).
4188302 Norrby församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1761-1764 Innehåller även räkning för sammanskott till sakristi- och prästgårdsbyggnader 1766-1769.
4188302 Norrby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1789-1869 Innehåller även död- och begravningsbok 1789-1869.
4188302 Norrby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1617-1719 Special. Innehåller även visitationsprotokoll 1622, 1673, 1678, 1688, 1709, 1724 och inventarieförteckningar 1622-1724.
4188302 Norrby församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1724-1757 Special. Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1724-1757, inventarieförteckningar 1744, 1766, 1774, 1802, 1803 och bänkdelning 1749.
4188302 Norrby församling L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1773-1808 Special.
4188303 Odensvi församling A I Husförhörslängder 1, 1700-1734 Innehåller även delar av Gunnilbo.
4188303 Odensvi församling A I Husförhörslängder 2, 1735-1747 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1740-1748.
4188303 Odensvi församling A I Husförhörslängder 3, 1748-1753 Innehåller även förteckning över kommunikanter 1777 och förteckning över bortflyttat tjänstefolk 1753-1758, 1760.
4188303 Odensvi församling A I Husförhörslängder 4, 1754-1766
4188303 Odensvi församling A I Husförhörslängder 5, 1767-1775
4188304 Odensvi församling A I Husförhörslängder 6, 1776-1784
4188304 Odensvi församling A I Husförhörslängder 7, 1785-1792 Innehåller även förteckning över avlösta 1775-1792.
4188304 Odensvi församling A I Husförhörslängder 8, 1792-1799 Innehåller även förteckning över avlösta 1793, 1794.
4188304 Odensvi församling A I Husförhörslängder 9, 1800-1810
4188305 Odensvi församling A I Husförhörslängder 10, 1811-1818
4188305 Odensvi församling A I Husförhörslängder 11, 1819-1828
4188305 Odensvi församling A I Husförhörslängder 12, 1829-1838
4188306 Odensvi församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1720 Dopbok. Innehåller även vigselbok 1681-1720, dödbok 1680-1720 och diverse brev och anteckningar om kyrka och prästgård 1680-1740.
4188306 Odensvi församling C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1760 Innehåller även vigselbok 1721-1760 och dödbok 1721-1759.
4188306 Odensvi församling C Födelse- och dopböcker 3, 1760-1775
4188306 Odensvi församling C Födelse- och dopböcker 4, 1776-1817
4188306 Odensvi församling C Födelse- och dopböcker 5, 1818-1861
4188307 Odensvi församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1760-1775 Anteckningar om brudfolk.
4188307 Odensvi församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1776-1858
4188307 Odensvi församling F Död- och begravningsböcker 1, 1760-1775
4188307 Odensvi församling F Död- och begravningsböcker 2, 1776-1810
4188307 Odensvi församling F Död- och begravningsböcker 3, 1811-1855
4188307 Odensvi församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1716-1746 Inkomst- och utgiftsspecial.
4188308 Himmeta församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1860
4188308 Himmeta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1851-1861 1851-1860 (1861).
4188308 Himmeta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1854-1861 1854-1860 (1861).
4188309 Huddunge församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortregister.
4188309 Huddunge församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1861 Med ortregister.
4188309 Huddunge församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1844 Med ortregister.
4188309 Huddunge församling A I Husförhörslängder 9, 1845-1850 Med ortregister.
4188309 Huddunge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1804-1861
4188310 Irsta församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1855 Med otregister.
4188310 Irsta församling F Död- och begravningsböcker 3, 1837-1858
4188311 Karbennings församling A I Husförhörslängder 12, 1847-1856 Med ort- och hemmansägareregister i volymens början. Innehåller även: folkmängdsuppgifter 1855.
4188312 Karbennings församling A I Husförhörslängder 13 a, 1857-1866 Uppslag 1-197. Med roteregister i början av volymen. Innehåller även: folkmängdsuppgifter 1856-1857.
4188312 Karbennings församling A I Husförhörslängder 13 b, 1857-1866 Uppslag 200-392. Med roteregister.
4188455 Kila församling A I Husförhörslängder 14, 1847-1856 Med ortregister.
4188455 Kila församling A I Husförhörslängder 15, 1857-1861
4188456 Kumla församling A I Husförhörslängder 16, 1846-1855
4188457 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 6 a, 1838-1844 Sockendelen
4188457 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 6 b, 1838-1845 Kungsör.
4188457 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 7 a, 1844-1850 Sockendelen
4188457 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 7 b, 1845-1851 Kungsör.
4188458 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 8 a, 1850-1855 Sockendelen
4188458 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 8 b, 1851-1855 Kungsör.
4188458 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 9 a, 1856-1860 Med ortregister. Sockendelen. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1858-1860.
4188458 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 9 b, 1856-1860 Med ortregister. Kungsör.
4188458 Kung Karls församling B Flyttningslängder 1, 1826-1861
4188458 Kung Karls församling C Födelse- och dopböcker 5, 1853-1861
4188458 Kung Karls församling F Död- och begravningsböcker 2, 1848-1863
4188459 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1848-1857 Med ortregister.
4188459 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1858-1864 Med ortregister.
4188460 Köpings landsförsamling B Flyttningslängder 1, 1843-1860
4188460 Köpings landsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1830-1860
4188460 Köpings landsförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1830-1860
4188461 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 18 a, 1848-1857 Med personregister, även för A I:18 b.
4188462 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 19, 1858-1864 Med personregister.
4188463 Köpings stadsförsamling B Flyttningslängder 6, 1843-1860
4188463 Köpings stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 6, 1830-1860
4188463 Köpings stadsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1824-1860 Innehåller även lysnings- och vigselbok för samma tid för Köpings landsförsamling.
4188463 Köpings stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 5, 1830-1860
4188464 Medåkers församling A I Husförhörslängder 12, 1845-1855 Gäller åren 1845-1854(55).
4188464 Medåkers församling A I Husförhörslängder 13, 1855-1865
4188464 Medåkers församling C Födelse- och dopböcker 7, 1857-1861
4188464 Medåkers församling F Död- och begravningsböcker 6, 1852-1861
4188465 Munktorps församling A I Husförhörslängder 12 a, 1837-1847
4188465 Munktorps församling A I Husförhörslängder 12 b, 1837-1847
4188466 Munktorps församling A I Husförhörslängder 12 c, 1837-1847
4188466 Munktorps församling A I Husförhörslängder 13 a, 1847-1856
4188467 Munktorps församling A I Husförhörslängder 13 b, 1847-1856
4188467 Munktorps församling A I Husförhörslängder 13 c, 1847-1856
4188467 Munktorps församling A I Husförhörslängder 13 d, 1847-1856
4188468 Munktorps församling B Flyttningslängder 3, 1841-1860
4188468 Munktorps församling C Födelse- och dopböcker 7, 1854-1860
4188468 Munktorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1854-1860
4188468 Munktorps församling F I Död- och begravningsböcker 4, 1831-1860
4188469 Nora församling A I Husförhörslängder 11 a, 1840-1845
4188469 Nora församling A I Husförhörslängder 11 b, 1840-1845
4188469 Nora församling A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850
4188469 Nora församling A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850
4188470 Nora församling A I Husförhörslängder 13 a, 1850-1854
4188470 Nora församling A I Husförhörslängder 13 b, 1850-1854
4188470 Nora församling A I Husförhörslängder 14 a, 1855-1861 Med ortregister.
4188470 Nora församling A I Husförhörslängder 14 b, 1855-1861 Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1856-1857.
4188470 Nora församling C Födelse- och dopböcker 6, 1853-1860
4188471 Norbergs församling A I Husförhörslängder 12 a, 1840-1849 Med ortregister.
4188471 Norbergs församling A I Husförhörslängder 12 b, 1840-1849 Med ortregister.
4188472 Norbergs församling A I Husförhörslängder 13 a, 1850-1856
4188472 Norbergs församling A I Husförhörslängder 13 b, 1850-1857 1850-1856 (1857).
4188473 Norbergs församling A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1861
4188473 Norbergs församling A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1861
4188474 Norbergs församling C Födelse- och dopböcker 9, 1852-1861
4188474 Norbergs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1861
4188474 Norbergs församling F I Död- och begravningsböcker 5, 1852-1861
4188475 Norrby församling A I Husförhörslängder 10 a, 1847-1856
4188475 Norrby församling A I Husförhörslängder 10 b, 1847-1856
4188475 Norrby församling A I Husförhörslängder 11 a, 1857-1865
4188475 Norrby församling A I Husförhörslängder 11 b, 1857-1865
4188475 Norrby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1851-1869 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1873-1875 och kyrko- och skolrådsprotokoll 1870-1899.
4188476 Lillhärads församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1870 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1865-1870.
4188476 Lillhärads församling A I Husförhörslängder 4, 1871-1880 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1880.
4188476 Lillhärads församling A I Husförhörslängder 5, 1881-1891 Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
4188477 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1865-1870 Med ortregister.
4188477 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1870-1879 Med ortregister.
4188477 Köpings landsförsamling A I Husförhörslängder 18, 1880-1890 Med ortregsiter
4188478 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 20, 1865-1870 Med personregister.
4188479 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 21, 1870-1879 Med personregister. Fastighetslängd (gårdsregister) 1875-1879, se A II b:1.
4188480 Köpings stadsförsamling A I Husförhörslängder 22, 1880-1890 Med personregister. Fastighetslängd (gårdsregister) 1880-1889, se A II b:2.
4188481 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1870 Med ortregister. Omfattar Bärsta, Norra, Södra och Wiby rotar. Med roteregister.
4188481 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1870 Med ortregister. Omfattar Strömsholms, Kungs Ladugårds, Stuteri, Slotts och Wågs rotar.
4188482 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 16 a, 1871-1880 Uppslag 1-413. Med roteregister över Bärsta, Norra, Södra och Wiby rotar. Innehåller även bok över obefintliga 1874-1880.
4188482 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 16 b, 1871-1880 Med ortregister och personregister. Strömsholms, Kungs Ladugårds, Stuteri, Slotts och Vågs rotar.
4188483 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 17 a, 1881-1890 Med ortregister. Bärsta, Norra, Södra och Wiby rotar. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1884.
4188484 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 17 a, 1881-1890 Med ortregister. Bärsta, Norra, Södra och Wiby rotar. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1884.
4188484 Kolbäcks församling A I Husförhörslängder 17 b, 1881-1890 Med ortregister och personregister. Strömsholms, Kungs Ladugårds, Stuteri, Slotts och Vågs rotar.
4188485 Malma församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1864
4188485 Malma församling A I Husförhörslängder 11, 1865-1870 Innehåller även uppgifter om folkmängden 1865-1869.
4188485 Malma församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1876 Med roteregister. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1876.
4188485 Malma församling A I Husförhörslängder 9, 1845-1854
4188486 Malma församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1886 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1886.
4188486 Malma församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1896 Innehåller även bok över obefintliga 1886-1896. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4188487 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 10 a, 1861-1865 Kungsör.
4188487 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 10 b, 1861-1865 Uppslag 1-161. Med ortregister. Sockendelen. Innehåller även längder över nattvardsungdom.
4188487 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 10 c, 1861-1865 Uppslag 162-270. Med ortregister. Sockendelen
4188488 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 11 a, 1866-1870 Kungsör.
4188488 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 11 b, 1866-1870 Med ortregister. Sockendelen. Innehåller även längder över nattvardsungdom.
4188489 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 12 a, 1871-1875 Kungsör
4188489 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 12 b, 1871-1875 Med ortregister. Sockendelen. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1873 samt uppgifter om antalet konfirmerade 1874-1875.
4188490 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 13 a, 1876-1880 Kungsör
4188490 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 13 b, 1876-1880 Sockendelen
4188490 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 13 c, 1876-1880 Sockendelen. Med ortregister
4188491 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 14 a, 1881-1885 Kungsör. Med "Särskild förteckning" över personer med okänd vistelseort.
4188491 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 14 b, 1881-1885 Sockendelen. Med ortregister och "Särskild förteckning" över personer med okänd vistelseort.
4188492 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 15 a, 1886-1890 Kungsör
4188492 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 15 b, 1886-1890 Sockendelen
4188492 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 15 c, 1886-1890 Sockendelen
4188493 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 16 a, 1891-1895 Kungsör. Med ortregister och "Särskild förteckning" över personer med okänd vistelseort.
4188493 Kung Karls församling A I Husförhörslängder 16 b, 1891-1895 Sockendelen. Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188494 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 10, 1885-1894 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188494 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 8, 1865-1874 Med ortregister.
4188494 Kungs-Barkarö församling A I Husförhörslängder 9, 1875-1884 Med ortregister.
4188495 Irsta församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1865 Med ortregister.
4188495 Irsta församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1876 Med ortregister.
4188496 Irsta församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885 Med ortregister.
4188496 Irsta församling A I Husförhörslängder 16 a, 1886-1896 Uppslag 1-170. Med ortregister (även för A I:16 b).
4188496 Irsta församling A I Husförhörslängder 16 b, 1886-1896 Uppslag 171-338. Ortregister, se A I:16 a. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188497 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1876
4188497 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1886
4188497 Kungsåra församling A I Husförhörslängder 9, 1857-1866 Med ortregister.
4188498 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1884 Med ortregister.
4188498 Kärrbo församling A I Husförhörslängder 14, 1885-1894 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188499 Himmeta församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1870.
4188499 Himmeta församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1880
4188499 Himmeta församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1890
4188500 Medåkers församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1866-1879.
4188500 Medåkers församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885
4188501 Medåkers församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1896
4188502 Munktorps församling A I Husförhörslängder 14 a, 1857-1863 Vissa orter (t ex Lissjö gård) återfinns i Sura församlings arkiv samma tidsperiod.
4188502 Munktorps församling A I Husförhörslängder 14 b, 1857-1863 Dito.
4188502 Munktorps församling A I Husförhörslängder 14 c, 1857-1863 Dito.
4188503 Munktorps församling A I Husförhörslängder 15 a, 1864-1873
4188503 Munktorps församling A I Husförhörslängder 15 b, 1864-1873
4188503 Munktorps församling A I Husförhörslängder 15 c, 1864-1873
4188504 Munktorps församling A I Husförhörslängder 16 a, 1874-1883 Med ortregister. Uppslag 1-350
4188504 Munktorps församling A I Husförhörslängder 16 b, 1874-1883 Med ortregister. Uppslag 351-631
4188504 Munktorps församling A I Husförhörslängder 16 c, 1874-1883 Med ortregister. Uppslag 632-980
4188505 Munktorps församling A I Husförhörslängder 17 a, 1884-1887 Med ortregister. Uppslag 1-150
4188505 Munktorps församling A I Husförhörslängder 17 b, 1884-1887 Med ortregister. Uppslag 151-290
4188505 Munktorps församling A I Husförhörslängder 17 c, 1884-1887 Med ortregister. Uppslag 301-450
4188506 Munktorps församling A I Husförhörslängder 18 a, 1887-1895 Med ortregister. Uppslag 1-180
4188506 Munktorps församling A I Husförhörslängder 18 b, 1887-1895 Med ortregister. Uppslag 181-350
4188506 Munktorps församling A I Husförhörslängder 18 c, 1887-1896 Med ortregister. Uppslag 351-529
4188506 Munktorps församling A I Husförhörslängder 18 d, 1887-1895 Med ortregister. Uppslag 531-710 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188507 Möklinta församling A I Husförhörslängder 15 a, 1871-1880 Uppslag 1-264
4188507 Möklinta församling A I Husförhörslängder 15 b, 1871-1880 Uppslag 257-510
4188508 Möklinta församling A I Husförhörslängder 16 a, 1881-1895 Uppslag 1-336
4188508 Möklinta församling A I Husförhörslängder 16 b, 1881-1895 Uppslag 1-228
4188509 Nora församling A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1870
4188509 Nora församling A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1870
4188510 Nora församling A I Husförhörslängder 16 a, 1871-1876
4188510 Nora församling A I Husförhörslängder 16 b, 1871-1876
4188510 Nora församling A I Husförhörslängder 17 a, 1876-1880 Uppslag 1-187. Med ortregister, även för A I:17 b.
4188510 Nora församling A I Husförhörslängder 17 b, 1876-1880 Uppslag 188-357. Ortregister, se A I:17 a.
4188511 Nora församling A I Husförhörslängder 18 a, 1881-1886 Uppslag 1-199. Med ortregister, även för A I:18 b.
4188511 Nora församling A I:18 A I Husförhörslängder 18 b, 1881-1886 Uppslag 200-389. Ortregister, se A I:18 a.
4188512 Nora församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1890 Med ortregister.
4188513 Nora församling A I Husförhörslängder 20, 1890-1897 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II
4188514 Norbergs församling A I Husförhörslängder 15 a, 1862-1870
4188515 Norbergs församling A I Husförhörslängder 15 b, 1862-1870
4188516 Norbergs församling A I Husförhörslängder 16 a, 1871-1877
4188516 Norbergs församling A I Husförhörslängder 16 b, 1871-1877
4188517 Norbergs församling A I Husförhörslängder 17 a, 1878-1889 Med ofullständigt ortregister.
4188517 Norbergs församling A I Husförhörslängder 17 b, 1878-1889
4188517 Norbergs församling A I Husförhörslängder 17 c, 1878-1889
4188518 Norbergs församling A I Husförhörslängder 17 d, 1878-1889
4188519 Norbergs församling A I Husförhörslängder 18 a, 1889-1896
4188519 Norbergs församling A I Husförhörslängder 18 b, 1889-1896
4188520 Norbergs församling A I Husförhörslängder 18 c, 1889-1896
4188520 Norbergs församling A I Husförhörslängder 18 d, 1889-1896 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188521 Heds församling A I Husförhörslängder 16 a, 1884-1893 Uppslag 1-191. Med ortregister.
4188521 Heds församling A I Husförhörslängder 16 b, 1884-1893 Uppslag 192-408. Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga.
4188521 Heds församling A I Husförhörslängder 16 c, 1884-1893 Uppslag 409-596. Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188522 Hubbo församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1881 Med ortregister. Omfattar två tidsperioder: 1845-1854 och 1873-1881.
4188522 Hubbo församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1862
4188522 Hubbo församling A I Husförhörslängder 13, 1863-1873 Med ortregister.
4188522 Hubbo församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1890 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1881.
4188523 Kila församling A I Husförhörslängder 16 a, 1862-1866 Med ortregister.
4188523 Kila församling A I Husförhörslängder 17, 1867-1870 Med ortregister.
4188524 Kila församling A I Husförhörslängder 18, 1867-1875 Med ortregister.
4188524 Kila församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Med ortregister.
4188525 Kila församling A I Husförhörslängder 20 a, 1876-1885 Med ortregister.
4188525 Kila församling A I Husförhörslängder 20 b, 1876-1885 Med ortregister.
4188526 Kila församling A I Husförhörslängder 21 a, 1886-1896 Med ortregister.
4188526 Kila församling A I Husförhörslängder 21 b, 1886-1896 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4188527 Kumla församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4188527 Kumla församling A I Husförhörslängder 18, 1861-1869
4188528 Kumla församling A I Husförhörslängder 19 a, 1870-1877 Uppslag 1-189
4188528 Kumla församling A I Husförhörslängder 19 b, 1870-1877 Uppslag 190-321
4188528 Kumla församling A I Husförhörslängder 20 a, 1878-1887 Uppslag 1-202. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1878-1888.
4188528 Kumla församling A I Husförhörslängder 20 b, 1878-1887 Uppslag 203-398
4188529 Norrby församling A I Husförhörslängder 12 a, 1866-1870
4188529 Norrby församling A I Husförhörslängder 12 b, 1866-1870
4188529 Norrby församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1876 Med ortregister.
4188530 Norrby församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1881 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1881 och längd över nattvardsbarn 1876-1880.
4188530 Norrby församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1886 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1886 och längd över nattvardsbarn 1881-1885.
5075971 Norrby församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1891 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1886-1891 och längd över nattvardsbarn 1886-1890.
Norrby församling A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1895 och längd över nattvardsbarn 1891-1894.
4188533 Karbennings församling A I Husförhörslängder 14 a, 1866-1875 Uppslag 1-293.
4188533 Karbennings församling A I Husförhörslängder 14 b, 1866-1875 Uppslag 294-514.
4188533 Karbennings församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1885
4188534 Huddunge församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1870
4188534 Huddunge församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1875 Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsbarn 1873.
4188534 Huddunge församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1880 Med ortregister.
4189007 Huddunge församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1885 Med ortregister.
4189007 Huddunge församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1890 Med ortregister.
4189007 Huddunge församling A I Husförhörslängder 17, 1891-1895 Med ortregister.
4189295 Säterbo församling A I Husförhörslängder 1-2, 1725-1753
4189295 Säterbo församling A I Husförhörslängder 3-4, 1754-1775
4189295 Säterbo församling A I Husförhörslängder 5, 1773-1785 Husförhörsanteckningar endast 1782-1785, övriga notiser 1773-1785.
4189295 Säterbo församling A I Husförhörslängder 6, 1786-1795
4189295 Säterbo församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1804
4189296 Säterbo församling A I Husförhörslängder 10, 1822-1830
4189296 Säterbo församling A I Husförhörslängder 11, 1831-1840 Med ortregister. Innehåller även anteckningar om reparation av kyrkan och kyrkogårdsmuren 1831-1832 och anteckningar om väderleken m m 1832-1840.
4189296 Säterbo församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1814
4189296 Säterbo församling A I Husförhörslängder 9, 1814-1822
4189297 Säterbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1758 Innehåller även vigsel- och dödbok 1708-1775.
4189297 Säterbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1759-1775 Födelse- och dopboken 1759 - augusti 1762 (ett löst lägg). Innehåller även utflyttningslängd 1808, 1810, pålysningsbok 1801-1809 och 1814-1824 samt förteckning på hemmansägare och -brukare, jordtorpare, inhysehjon etc, odaterat (omkring 1816-1818).
4189297 Säterbo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1820
4189297 Säterbo församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1678-1683 1684-1707 saknas. Innehåller även födelse- och dödbok 1678-1683.
4189297 Säterbo församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1776-1855
4189297 Säterbo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1776-1809
4189297 Säterbo församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1639-1708 Räkenskapskladd, endast åren 1639-1678,1704-1708.
4189297 Säterbo församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1644-1743 Kyrkoräkenskapsbok. T o m omkring 1670 innehåller volymen utom räkenskaper även sockenstämmans protokoll, kyrkoinventarier samt andra handlingar angående kyrkans egendom.
4189298 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 1, 1677-1695 Innehåller även födelse- och dopbok 1676-1696, längd å nattvardsungdom 1747, vigselbok 1676-1695, utdrag ur resolutioner och kungörelser mm 1607, 1664, 1681, 1693, 1723-1733 prostetingsprotokoll 1696, sockenstämmoprotokoll 1693, kyrkoräkenskaper 1677-1694, kyrkans skuldbok 1728-1733, fattigvårdsräkenskaper 1676-1693, räkenskaper för byggnad å prästgård 1670-1692, anteckningar om reparationer o d å kyrka, kyrkogård, prästgård 1671-1694, d:o om kyrkklockas reparation 1732 och d:o om byggnad å prästgård 1746.
4189298 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 2, 1696-1736 Synes omfatta åren 1696-1711 och 1718-1736. Innehåller även flyttningslängd 1733, konfirmationslängd 1725-1733(36), död- och begravningsbok 1721-1728 och kyrkoräkenskaper 1735-05-01 - 1736-05-01.
4189298 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 3 a, 1735-1774 Två volymer, båda omfattande hela församlingen. De båda böckerna har förts parallellt, delvis med avvikelser inbördes och troligen av olika präster. Vardera omfattar två upplägg, dels 1735(?)-1759(?), dels 1759-1774. Gränsåren är på grund av böckernas uppställningssätt vanskliga att med säkerhet angiva. Det första upplägget innehåller åtminstone i A I:3 a ett par notiser för 1760, varemot denna volym sannolikt ej börjat föras före 1737 (jfr en anteckning på titelbladet med kvitto på bokens inköp, daterat 1737-04-05), A I:3 b åter har åtminstone en dödsnotis redan för 1735. Det senare upplägget innehåller i A I:3 a åtminstone ett par notiser för 1775, i A I:3 b åtminstone en för 1778 och en för 1784.
4189298 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 3 b, 1735-1774 Om innehållet, se A I:3 a.
4189298 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1795 I två delar: 1775-1784, uppslag 1-157 och 1785-1794(95), uppslag 1-181.
4189299 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 5, 1795-1805 Enstaka husförhörsnotiser för 1805.
4189299 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 6, 1805-1816 Med ortregister. Enstaka notiser för 1816.
4189299 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 7, 1816-1826 Med person- och ortregister. Enstaka notiser för 1826.
4189299 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1836
4189300 Hallstahammars församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1691-1703 Längden är uppställd efter hushållen, såsom en husförhörslängd, men utan data om de i längden upptagna personerna. Innehåller även flyttningslängd 1693-1694, längd å nattvardsungdom 1702-1704, dödbok 1693-1695, längd å skolbarn (med anteckningar om deras kunskaper, eventuellt defekt i slutet) 1693, 1700-1703 samt ritning över kyrkogården (odat).
4189300 Hallstahammars församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1880
4189300 Hallstahammars församling F Död- och begravningsböcker 1, 1776-1842 Volymen är i början defekt, så att dödboken för 1775 saknas så när som på sista sidan (dödsdata 1775-10-08--12-26 utan de dödas namn).
4189300 Hallstahammars församling J Skrivelser från myndighete 1, 1538-1691 Kungligt brev i avskrift 1538-1691, andra myndigheters brev i original och avskrift 1616-1691. Innehåller även kyrkoräkenskaper 1634-1639, 1641-1647, 1663-1664, vsitationshandlingar 1626,1690-1691, inventarieförteckningar 1594, 1626, 1634, bänklängd 1659, andra uppgifter om kyrka, prästgård, annan ecklesiastik jord mm ("Matriculae") 1626, 1634, anteckningar om kyrka och prästgård 1648, 1728, series pastorum 1566-1736, series comministrorum 1630-talet-1724, series episcoporum Arosiensium 1523-1826, series praepositorum in Munktorp 1520-1803, Sveriges kungalängd 1521-1751, handlingar rörande kyrkoordningen 1689, 1693. Volymen är i slutet försedd med utförlig innehållsförteckning, samtidigt med inbindningen (1700-talet) i grått pappersomslag med gammal rubrik "Swedwie Kyrckios matricul".
4189300 Hallstahammars församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1650-1693 Huvudbok 1650-1662, 1669, 1671-1693. Special 1665-05-01--1666-04-30. Innehåller även kyrko- och prästgårdsinventarier 1665, 1669, handlingar angående köp av grav i kyrkan 1692, övriga anteckningar om kyrka och prästgård 1648-1670, avskrifter av och utdrag ur myndigheters skrivelser 1742-1743 samt ritningar (av astronomiskt eller matematiskt innehåll, med text) (odat). Volymen är försedd med specificerad innehållsförteckning i början och slutet samt diverse anteckningar om kyrkobokföring och kyrkoarkivbestånd (1600-talet).
4189300 Hallstahammars församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1696-1772 Huvudbok 1696-1772. Skuldbok 1763-1772. Diverse specialräkenskaper (vin- och byggnadssäd, föräringar till kyrkan, bötespenningar, vinpenningar, testamenterade medel, bårklädesavgifter, inventarieauktioner) 1696-1739 och en anteckning 1803. Innehåller även inflyttningslängd 1696-1719, 1736, utflyttningslängd 1696-1720, 1733-1734, 1736, födelse- och dopbok 1696-1729, lysnings- och vigselbok 1696-1764, död- och begravningsbok 1696-1721, avskrifter av myndigheters brev (bl a ett kungl brev 1538) 1538-1706, sockenstämmans protokoll 1695-1711, kollekträkenskaper 1696-1716, 1720-1726, domkyrkotunnans räkenskaper 1696-1715, biskopsvisitationsprotokoll 1714, prostvisitationsprotokoll 1696-1737, kyrkoinventarium 1697 (med tillägg t o m 1762), anteckningar om reparationer å kyrkan 1696-1710, bänkdelningslängd 1773, husesyn å prästgården 1696, andra handlingar rörande prästgården 1697-1703, handlingar angående prästlöner 1688, 1723 och "Sällsamma händelser" 1697-1715, 1721, 1739. Volymen är försedd med register på det som rör "Svedvi kyrka, församling och prästbord" (uppgjort omkring 1800).
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1779
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 2, 1779-1786
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 3, 1786-1792
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 4, 1793-1799
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 5, 1800-1806
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 6, 1807-1813
4189301 Österunda församling A I Husförhörslängder 7, 1814-1821
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1836
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 11, 1837-1841 Innehåller även förteckning på beväringsynglingar 1838.
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 12, 1842-1846 Innehåller även utflyttade 1844-1846, inflyttade 1844-1845, nattvardsbarn 1846.
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 13, 1847-1851 Innehåller även utflyttade 1847-1850, nattvardsbarn 1847-1850.
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 8, 1822-1827
4189302 Österunda församling A I Husförhörslängder 9, 1827-1831
4189303 Österunda församling A I Husförhörslängder 14, 1852-1856 Innehåller även nattvardsbarn 1853-1856.
4189303 Österunda församling A I Husförhörslängder 15, 1857-1861
4189303 Österunda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1854-1860
Österunda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1814 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1779-1814 och död- och begravningsbok 1779-1814.
4189303 Österunda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1815-1861 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1815-1861 och död- och begravningsbok 1815-1861.
4189303 Österunda församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1687-1725 Innehåller även döpta 1688-1727 (39) och döda 1688-1727.
4189303 Österunda församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1726-1754 Specialräkning för kyrka och fattigkassa (kladd).
4189304 Östervåla församling A I Husförhörslängder 5 a, 1790-1803 Omfattar västra delen av församlingen.
4189304 Östervåla församling A I Husförhörslängder 5 b, 1790-1803 Omfattar östra delen av församlingen.
4189304 Östervåla församling A I Husförhörslängder 6 a, 1804-1816 Omfattar västra delen av församlingen 1804-1810. Östra delen 1811-1816.
4189304 Östervåla församling A I Husförhörslängder 6 b, 1804-1816 Omfattar östra delen 1804-1810, västra delen 1811-1816.
4189305 Östervåla församling A I Husförhörslängder 7 a, 1817-1824 Omfattar västra delen av församlingen.
4189305 Östervåla församling A I Husförhörslängder 7 b, 1817-1824 Omfattar östra delen av församlingen.
4189305 Östervåla församling A I Husförhörslängder 8 a, 1824-1831 1824-1830(31). Omfattar västra delen av församlingen. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1825-1828.
4189305 Östervåla församling A I Husförhörslängder 8 b, 1824-1831 1824-1830(31). Omfattar östra delen av församlingen. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1829-1830.
4189306 Östervåla församling A I Husförhörslängder 10 a, 1836-1841 1836-1840(41). Omfattar västra delen av församlingen. Innehåller även: Register över fattighjon.
4189306 Östervåla församling A I Husförhörslängder 10 b, 1836-1841 1836-1840(41). Omfattar östra delen av församlingen.
4189306 Östervåla församling A I Husförhörslängder 9 a, 1831-1836 1831-1835(36). Omfattar västra delen av församlingen. Innehåller även: Längd över nattvardsungdom 1831-1832.
4189306 Östervåla församling A I Husförhörslängder 9 b, 1831-1836 1831-1835(36). Omfattar östra delen av församlingen.
4189307 Östervåla församling B Flyttningslängder 1, 1691-1838 Inflyttningslängd 1693-1700, 1710-1745, 1801-1837 med två anteckningar om inflyttade 1838 och utflyttningslängd 1691-1699, 1710-1743, 1801-1837 med fyra anteckninga om utflyttade 1838.
4189307 Östervåla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1697 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4189307 Östervåla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1697-1735 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4189307 Östervåla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1779 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4189307 Östervåla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1803 Innehåller även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4189307 Östervåla församling C Födelse- och dopböcker 5, 1804-1861
4189308 Östervåla församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1861
4189308 Östervåla församling F Död- och begravningsböcker 1, 1804-1861
4189308 Östervåla församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1594-1664 Kyrkoräkenskaper. Omfattar delvis även fattigkassans räkenskaper. Innehåller även inventarium 1594, 1649, 1663, 1679, 1684 och visitationsprotokoll 1603.
4189309 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 1, 1697-1727
4189309 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 2, 1732-1748 1732-1745, (1748). Defekt. Slutet saknas.
4189309 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 3, 1751-1758 Defekt. Slutet saknas.
4189309 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 4, 1767-1774
4189309 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1784
418930 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 6, 1785-1794
4189310 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1834
4189310 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1805
4189310 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1814
4189310 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1823
4189311 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1845
4189311 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1855
4189311 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1865
4189311 Ramnäs församling B Flyttningslängder 1, 1742-1841 Inflyttningslängd 1742-1787, 1803-1804, 1822-1841, utflyttningslängd 1742-1841. Innehåller även kyrkopliktslängd 1744-1820 och avskrift av K. brev 1780.
4189312 Ramnäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1774
4189312 Ramnäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1843
4189312 Ramnäs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1861
4189312 Ramnäs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1739-1750
4189312 Ramnäs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1761-1774
4189312 Ramnäs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1700-1774 Innehåller även personaliebok 1783-1787.
4189312 Ramnäs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1860 Innehåller även lysningshandlingar 1824-1860.
4189313 Ramnäs församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1730-1774 Innehåller även personaliebok 1779-1783.
4189313 Ramnäs församling F I Död- och begravningsböcker 2, 1775-1828
4189313 Ramnäs församling F I Död- och begravningsböcker 3, 1829-1861
4189313 Ramnäs församling F II Personalieböcker 1, 1727-1732
4189313 Ramnäs församling F II Personalieböcker 2, 1743-1756
4189313 Ramnäs församling F II Personalieböcker 3, 1757-1779
4189313 Ramnäs församling F II Personalieböcker 4, 1787-1802
4189314 Ramnäs församling G Andra befintliga längder 2, 1818-1826 Avlösningslängd 1818-1821, 1825-1826. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1842-1861.
4189314 Ramnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1632-1654 "Liber Ecclesiae Ramnensium". Inkomstspecial 1635-1646 och utgiftsspecial 1635-1645. Kyrkans skulder, odat. Folklängd, defekt, odat.,1630-talet. Dopbok 1634-1645. Vigselbok 1633-1644. Dödbok 1633-1645. Kyrkoinventarium 1653. Bänkdelning 1652. Balkdelning, odat. Reparationer i kyrkan 1635-1654. Prästgårdsinventarium 1633. Förteckning å kyrkans "tjänare" 1632. Gårdelängd.
4189314 Ramnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 10, 1757-1777 Specialräkning. Innehåller även personaliebok 1802-1812.
4189314 Ramnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1641-1683 Räkenskapsbok. Innehåller även räkenskaper för Sura församling 1641-1653, testamentspengar (begravningsbok) 1644-1645, 1650-1656, 1658-1668, 1669-1683, dopbok 1668-1683, vigselbok 1671-1683, fattigräkenskaper1684-1690, kyrkoinventarium odat.
4189314 Ramnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 5, 1684-1732 Räkenskapsbok. Testamentspengar (begravningsbok) 1684-1697, 1698-1730. Inkomst av brudskruden (vigselbok) 1684-1695, 1695-1696. Födelse- och dopbok 1684-1699. In- och utflyttningslängd 1688-1697, 1701-1703,1729. Kollekter 1684-1729. Föräringar 1684-1711. Bötespenningar 1684-1728. Utgiftsspecial 1684-1730. Fattigkassans special 1692-1702, 1703-1706, 1726-1732. Vin- och byggningssäd 1684(?)-1690(?), 1691-1730. Vinpengar 1690-1728, 1729-1730. Räkenskapskladd 1684-1687, 1691-1701. Räkning för kyrkoreparation 1711-1715.
4189314 Ramnäs församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 8, 1749-1777 Huvudbok. Innehåller även personaliebok 1812-1813.
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 1, 1684-1697 Innehåller även anteckningar om födda och döpta 1699.
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 2, 1710-1722 Innehåller även utflyttningslängd 1735-1741, 1743-1744 (1745), skriftreseprotokoll 1724-1734 och längd över nattvardsungdom 1724-1743.
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 3, 1727-1740
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 4, 1746-1751
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 5, 1750-1776 1750-1775 (1776).
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 6 a, 1776-1784 Obs! Omfattar hela församlingen liksom A I a:6 b.
4189315 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 6 b, 1776-1785 Obs! Omfattar hela församlingen liksom A I a:6 a.
4189316 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 7 a, 1786-1795 1786-1795 (1797). Obs! Omfattar hela församlingen liksom A I a:7 b.
4189316 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 7 b, 1786-1796 1786-1795 (1796) Obs! Omfattar hela församlingen liksom A I a:7 a.
4189316 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 8, 1796-1805
4189317 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 10, 1813-1821
4189317 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 11, 1821-1830
4189317 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 9, 1806-1813
4189318 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 12, 1831-1840
4189318 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 13, 1841-1851
5075969 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 14, 1852-1860
5075969 Romfartuna församling B Flyttningslängder 1, 1821-1860
4189320 Romfartuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1710-1786
4189320 Romfartuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1801-1860
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1684-1691
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 2, 1699-1746
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 3, 1747-1765
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 4, 1766-1786
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 5, 1787-1803
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 6, 1803-1844
4189320 Romfartuna församling F Död- och begravningsböcker 7, 1845-1860
4189320 Romfartuna församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1666-1715 Inkomst- och utgiftsspecial.
4189320 Romfartuna församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 7, 1770-1803 Inkomst- och utgiftsspecial.
4189321 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 1-2, 1684-1742
4189321 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 3, 1742-1775
4189321 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 4, 1775-1788
4189321 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 5, 1788-1798
4189321 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 6, 1799-1809
4189322 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 10, 1843-1850 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1845-1850. Serien avslutad. Se vidare serien A I c.
4189322 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 7, 1810-1822
4189322 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 8, 1822-1832 Gäller åren 1822-1831/32/.
4189322 Rytterne församling A I a Husförhörslängder för Stora Rytterne 9, 1833-1842
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 1, 1680-1700
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 2, 1701-1741 1742-1774 saknas.
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 3, 1775-1786
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 4, 1787-1798
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 5, 1799-1809
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 6, 1810-1822
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 7, 1822-1832 Gäller åren 1822-1831/32/.
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 8, 1833-1842
4189323 Rytterne församling A I b Husförhörslängder för Lilla Rytterne 9, 1843-1850 Serien avslutad. Se vidare serien A I c.
4189323 Rytterne församling B Flyttningslängder 1, 1696-1779 Innehåller längder för Stora Rytterne 1696-1740 och 1752-1772, för Lilla Rytterne 1696-1735 och 1752-1779.
4189324 Rytterne församling C I a Födelse- och dopböcker för Stora Rytterne 1, 1696-1741 Innehåller även vigselbok 1696-1741 och dödbok 1696-1742 för Stora Rytterne.
4189324 Rytterne församling C I a Födelse- och dopböcker för Stora Rytterne 2, 1742-1775 Innehåller även vigselbok 1741-1774 och dödbok 1742-1775 för Stora Rytterne.
4189324 Rytterne församling C I a Födelse- och dopböcker för Stora Rytterne 3, 1776-1822
4189324 Rytterne församling C I b Födelse- och dopböcker för Lilla Rytterne 1, 1696-1741 Innehåller även vigselbok 1696-1740, dödbok 1696-1741, sockenstämmoprotokoll 1696, 1795-1798, inventarium 1704-1726 och memorabilia 1700-1720.
4189324 Rytterne församling C I b Födelse- och dopböcker för Lilla Rytterne 2, 1742-1775 Innehåller även vigselbok 1741-1775 och dödbok 1742-1775 för Lilla Rytterne.
4189324 Rytterne församling C I b Födelse- och dopböcker för Lilla Rytterne 3, 1776-1827 Innehåller även födelse- och dopböcker 1823-1827 för Stora Rytterne.
4189324 Rytterne församling C II Födelse- och dopböcker för Lilla Rytterne 1, 1841-1860 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselboken och dödboken för Stora och Lilla Rytterne för samma tid samt duplett av födelse- och dopbok samma tid för Stora Rytterne.
4189324 Rytterne församling C II Födelse- och dopböcker för Lilla Rytterne 2, 1828-1850 Innehåller även födelse- och dopbok för Stora Rytterne. Serien avslutad. Se vidare serien C I c.
4189325 Rytterne församling D II b Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)för Lilla Rytterne 1, 1752-1770
4189325 Rytterne församling "D II b Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)för Lilla Rytterne 2, 1771-1789
4189325 Rytterne församling E I a Lysnings- och vigselböcker för Stora Rytterne 1, 1775-1876 Band. Anteckningar saknas för åren 1787 och 1817-1822. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1823-1876 för Lilla Rytterna.
4189325 Rytterne församling E I b Lysnings- och vigselböcker för Lilla Rytterne 1, 1775-1816 Band.
4189325 Rytterne församling F a Död- och begravningsböcker för Stora Rytterne 1, 1776-1813
4189325 Rytterne församling F a Död- och begravningsböcker för Stora Rytterne 2, 1814-1850
4189325 Rytterne församling F b Död- och begravningsböcker för Lilla Rytterne 1, 1776-1822
4189325 Rytterne församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1640-1687 Lilla Rytterne: Räkenskapsbok. Innehåller även dopbok 1641 och dödbok 1659-1687 för Lilla Rytterne, inventarium m.m. 1640-1649.
4189325 Rytterne församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1641-1739 Stora Rytterne. Räkenskapsbok 1641-1669 och 1696-1739. Innehåller även dödbok för Stora Rytterne 1659-1666, inventarium 1641, handlingar angående kyrka och prästgård 1636-1688 samt jordebok 1641.
4189325 Rytterne församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1659-1666 Stora Rytterne. Räkenskapsbok. Innehåller även dopbok 1659-1664, vigselbok 1659-1665 och dödbok 1659-1666 för Stora Rytterne, Kungl brev 1556-1660 och inventarium 1659-1666.
4189325 Rytterne församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1659-1695 Stora Rytterne. Innehåller även inventarium 1659-1666.
4189326 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 1 a, 1680-1692 Katekismilängd.
4189326 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 1 b, 1680-1692 Register till A I:1 a. Uppgjort under senare tid.
4189326 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1706-1710 Katekismilängd.
4189326 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1711-1722 Katekismilängd.
4189326 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1724-1735 Katekismilängd.
4189327 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1736-1746 Innehåller även utflyttningslängd för tjänstehjon 1737-1784.
4189327 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1746-1753
4189327 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1754-1762
4189327 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1763-1771 Med person- och ortregister i slutet av volymen.
4189328 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 10 a, 1775-1785
4189328 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 10 b, 1775-1785
4189328 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 11 a, 1786-1795
4189328 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1772-1774
4189329 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 11 b, 1786-1795
4189329 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 12 a, 1796-1805 Med personregister.
4189329 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 12 b, 1796-1805 Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1796-1803.
4189329 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 13 a, 1806-1815 Med register till volym a och b.
4189329 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 13 b, 1806-1815 Register i A I:13 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 a, 1816-1826 Volymerna a-c synes avse själva staden (volym c innehåller register till volym b.); volymerna d-f innehåller gruvan och bergslaget (volym f innehåller register till volym e).
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 b, 1816-1826 Se A I:14 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 c, 1816-1826 Se A I:14 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 d, 1816-1826 Se A I:14 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 e, 1816-1826 Se A I:14 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 14 f, 1816-1826 Se A I:14 a.
4189330 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 15 a, 1826-1836 Volymerna a-b synes avse själva staden, volym c gruvfolket. Personregister i volymernas slut; innehållsregister i början av volym c.
4189331 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 15 b, 1826-1836 Se A I:15 a.
4189331 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 15 c, 1826-1836 Se A I:15 a.
4189331 Sala stadsförsamling B Flyttningslängder 1, 1806-1820
4189331 Sala stadsförsamling B Flyttningslängder 2, 1821-1838
4189332 Sala stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1774 Innehåller även vigselbok 1747-1774 och död- och begravningsbok 1747-1772.
4189332 Sala stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1826
4189332 Sala stadsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1829
4189332 Sala stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1807 Innehåller även utdrag ur dödbok över de av "vådeliga händelser" etc. bortgångna.
4189333 Sala stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1808-1835
4189333 Sala stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1638-1693 Huvudbok 1638-1690. Special 1691-1693.
4189333 Sala stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1638-1696 Huvudbok 1638-1690. Special 1691-1696.
4189333 Sala stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1694-1721 Specialräkning.
4189333 Sala stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1722-1749 Specialräkning.
4189334 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1665-1682
4189334 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1682-1708
4189334 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1709-1716
4189334 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1717-1744
4189334 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1745-1759
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1786-1795
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1796-1805
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1760-1767
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1768-1774
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1775-1785 Omfattar endast en del av församlingen.
4189335 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1775-1785 Omfattar endast en del av församlingen.
4189336 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1806-1815
4189336 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1816-1826 Med ort- och personregister.
4189336 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1826-1835 Med ort- och personregister.
4189336 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1836-1845 Med ort- och personregister.
4189337 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1845-1855 Med ortregister.
4189337 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1856-1865 Med ortregister.
4189337 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 18, 1866-1875 Med ortregister.
4189338 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 19, 1876-1883 Med ortregister.
4189338 Sala landsförsamling B Flyttningslängder 1, 1806-1860
4189338 Sala landsförsamling B Flyttningslängder 2, 1861-1888
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1713 Innehåller även dödbok 1668-1713 och vigselbok 1680-1713.
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1742 Överflyttad från Sala stadsförsamlings arkiv. Innehåller även födelsebok 1656-1658, möjligen för stadsförsamlingen, dödbok 1714-1742 och vigselbok 1714-1742.
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1774 Innehåller även dödbok 1743-1774 och vigselbok 1743-1774.
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1830
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1860
4189339 Sala landsförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1861-1881
4189339 Sala landsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1829
4189339 Sala landsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1829-1860
4189339 Sala landsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1861-1894
4189340 Sala landsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1820
4189340 Sala landsförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1820-1860
4189340 Sala landsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1861-1894
4189340 Sala landsförsamling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1622-1639 Räkenskaper. Register i volymen.
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 1, 1693-1705
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 2, 1739-1760
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 3, 1761-1775 Innehåller även längd över nattvardsbarn 1784-1787.
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1795 Med förteckning över uppsyningsmän och fattighjon.
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 5, 1796-1805
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 6, 1806-1815
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 7, 1816-1825
4189341 Sevalla församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1835
4189342 Sevalla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1673-1741 Före 1693 endast dopanteckningar. Innehåller även vigselbok 1681-1741 och dödbok 1681-1741 samt sockenstämmoprotokoll 1732, 1733, 1741, fattigräkenskaper 1699 (?) -1703, kollekträkenskaper 1692 och visitationsprotokoll 1686.
4189342 Sevalla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1774 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1742-1774 och död- och begravningsbok 1742-1764.
4189342 Sevalla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1835
4189342 Sevalla församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1860
4189342 Sevalla församling F Död- och begravningsböcker 1, 1765-1841
4189342 Sevalla församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1658-1738 Special.
4189343 Simtuna församling A I Husförhörslängder 1, 1709-1724
4189343 Simtuna församling A I Husförhörslängder 2, 1725-1742
4189343 Simtuna församling A I Husförhörslängder 3, 1742-1744
4189343 Simtuna församling A I Husförhörslängder 4, 1745-1749
4189343 Simtuna församling A I Husförhörslängder 5, 1750-1755
4189344 Simtuna församling A I Husförhörslängder 6, 1756-1763
4189344 Simtuna församling A I Husförhörslängder 7, 1765-1771
4189344 Simtuna församling A I Husförhörslängder 8, 1772-1778
4189344 Simtuna församling A I Husförhörslängder 9, 1779-1785
4189345 Simtuna församling A I Husförhörslängder 10 a, 1787-1800 1787-1794 (1800). Med vissa sporadiska anteckningar 1795-1800.
4189345 Simtuna församling A I Husförhörslängder 10 b, 1787-1800 1787-1794 (1800). Dito.
4189345 Simtuna församling A I Husförhörslängder 11 a, 1800-1806
4189345 Simtuna församling A I Husförhörslängder 11 b, 1800-1806 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1800-1816 och konfirmationslängd 1801-1816.
4189345 Simtuna församling A I Husförhörslängder 12 a, 1807-1813
4189346 Simtuna församling A I Husförhörslängder 12 b, 1807-1813
4189346 Simtuna församling A I Husförhörslängder 13 a, 1814-1821
4189346 Simtuna församling A I Husförhörslängder 13 b, 1814-1821
4189346 Simtuna församling A I Husförhörslängder 14 a, 1821-1827
4189346 Simtuna församling A I Husförhörslängder 14 b, 1821-1827
4189347 Simtuna församling A I Husförhörslängder 15 a, 1827-1832 Innehåller även in- och utflyttningslängder 1828-början av 1832.
4189347 Simtuna församling A I Husförhörslängder 15 b, 1827-1832
4189347 Simtuna församling A I Husförhörslängder 16, 1831-1835 Innehåller även förteckning å sexmän 1831-1835 och in- och utflyttningslängd 1831-1835.
4189347 Simtuna församling A I Husförhörslängder 17, 1836-1840 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1840.
4189348 Simtuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1700 Innehåller även vigselbok 1687-1718 samt dödbok 1687-1730.
4189348 Simtuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1701-1744 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1719-1744 samt död- och begravningsbok 1731-1744.
4189348 Simtuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1773 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1744-1773, död- och begravningsbok 1744-1773 samt series pastorum.
4189348 Simtuna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1774-1829 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1774-1806 samt död- och begravningsbok 1774-1818.
4189348 Simtuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1818-1861
4189348 Simtuna församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1598-1674 Kyrkoräkenskaper. Special med bl a testamentspengar, gåvor, offerpengar. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1604-1612, 1645-1651 och 1678, kyrko- och prästgårdinventarium 1594, 1621 och 1641, husesyner i prästgården 1622 och 1680, anteckningar om byggnadsarbeten på kyrka och prästgård 1594-1616, 1641-1659 (70) å klockargård 1594-1606, överenskommelse om kapellantjänsten 1649 samt bevis angående prästbolets förbättring 1651.
4189348 Simtuna församling L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1782-1801 Inkomst- och utgiftsspecial 1782-1801. Skuldbok 1782-1788. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1806-1861, fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1782-1788 samt fattigkassans skuldbok 1782-1788.
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 1, 1708-1742 Omfattar 8 upplägg: Husförhörslängd 1708-1710(11); Husförhörslängd 1712; Husförhörslängd 1713; Katekisationslängd 1714-1719; Katekisationslängd 1720-1725; Katekisationslängd 1726-1735; Katekisationslängd 1736-1739; Katekisationslängd 1740-1742.
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 2, 1743-1760 Omfattar 4 upplägg: Husförhörslängd 1743-1750; Husförhörslängd (1750) 1751-1755; Husförhörslängd (1754) 1756-1760; Förhörslängd 1753-1760.
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 3, 1768-1775 Slutet saknas.
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1815 Omfattar 4 upplägg: 1775-1784; 1785-1794; 1795-1804; 1805-1814(15).
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1834 Omfattar två upplägg: 1816-1825(26); 1826-1834.
4189349 Skerike församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1851 Omfattar två upplägg:1835-1841; 1841-1850(51).
4189350 Skerike församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1860
4189350 Skerike församling B Flyttningslängder 1, 1788-1835 Inflyttningslängd 1795-1796 och 1801-1835, utflyttningslängd 1788-1835.
4189350 Skerike församling B:2, 1837-1860 B Flyttningslängder 2, 1837-1860
4189350 Skerike församling C Födelse- och dopböcker 1, 1632-1684 Dopbok. Innehåller även vigselbok 1633-1643 och 1651-1683 samt begravningsbok 1632-1684. Defekt för åren 1632-1635.
4189350 Skerike församling C Födelse- och dopböcker 2, 1684-1749 Regelbundet förd födelsebok börjar omkring 1690. Innehåller även vigselbok 1684-1749 samt död- och begravningsbok 1684-1749 (defekt för året 1712, saknas för åren 1713, 1718 och 1729). Regelbundna anteckningar om dödsdata börja omkring 1722. Innehåller vidare "Gäld som inneslutets uti 1673 åhrs Jnventario", nybyggen, reparationer, förbättringar och nyförvärv å kyrkan och prästgården 1684-1779, fördelning av kyrkobalkar 1689-07-02, bänkdelningslängd, början av 1700-talet, gåvor och föräringar till kyrkan 1733-1774, förteckning över biskopar i Västerås stift 1619-1801 samt kyrkoherdar 1429-1812 och komministrar 1623-1803 i Skerike, nekrolog över kyrkoherden i Skerike Johan Pratenius 1719-12-15 (ingår i begravningsboken).
4189350 Skerike församling C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1775 1750-1774(75). Innehåller även vigselbok 1750-1774 samt död- och begravningsbok 1750-1774. Innehåller vidare anmärkningar rörande mortaliteten i Skerike under året 1773.
4189350 Skerike församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1838 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1775-1837 samt död- och begravningsbok 1775-1838.
4189350 Skerike församling C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1860 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1839-1860 samt död- och begravningsbok 1839-1860.
4189350 Skerike församling F II Personalieböcker 1, 1781-1788 Innehåller även anteckningar om penninggåvor till kyrkan och de fattiga i samband med begravningar 1781-1788.
4189350 Skerike församling F II Personalieböcker 3, 1804-1808
4189350 Skerike församling F II Personalieböcker 4, 1821-1835
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 1, 1663- 1663-?
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 2, 1720- Före 1720. Med ortregister
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 3, 1663-1737
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 4 a, 1737-1755 Med ortregister
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 4 b, 1737-1755 Med ortregister
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 5 a, 1753-1769 Med ortregister
4189351 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 5 b, 1753-1769 Med ortregister
4189352 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 6 a, 1770-1774 Med ortregister
4189352 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 6 b, 1770-1774 Med ortregister
4189352 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 7 a, 1775-1785 Med ortregister
4189352 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 7 b, 1775-1785 Med ortregister
4189352 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 8 a, 1786-1795 Med ortregister
4189353 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 8 b, 1786-1795 Med ortregister
4189353 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 9 a, 1796-1805 Uppslag 1-247. Med ortregister
4189353 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 9 b, 1796-1805 Uppslag 262-524. Med ortregister
4189354 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 10, 1806-1815 Med ortregister
4189354 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 11, 1816-1824 Med ortregister
4189355 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 12 a, 1825-1834 Uppslag 1-211. Med ortregister
4189355 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 12 b, 1825-1834 Uppslag 212-420. Med ortregister
4189355 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 12 c, 1825-1834 Uppslag 423-594. Med ortregister
4189355 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 12 d, 1825-1834 Uppslag 601-800. Med ortregister
4189356 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 13 a, 1835-1845 Uppslag 1-425. Med ortregister
4189356 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 13 b, 1835-1845 Uppslag 432-836. Med ortregister
4189356 Skinnskattebergs församling B Flyttningslängder 1, 1821-1833
4189357 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1623-1677 Innehåller även vigselbok och dödbok 1623-1677.
4189357 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1678-1698 Innehåller även vigselbok och dödbok 1678-1698.
4189357 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1699-1720 Innehåller även vigselbok 1702-1722 och dödbok 1699-1720.
4189357 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1721-1746 Innehåller även vigselbok 1723-1774.
4189357 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1747-1755 Innehåller även Kungl. brev och avskrifter 1732-1784.
4189358 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1756-1774
4189358 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1775-1812
4189358 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 8, 1813-1847
4189359 Skinnskattebergs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1714-1756
4189359 Skinnskattebergs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1746-1756
4189359 Skinnskattebergs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1757-1774
4189360 Skinnskattebergs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1861
4189360 Skinnskattebergs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1721-1755
4189360 Skinnskattebergs församling F Död- och begravningsböcker 2, 1756-1774
4189360 Skinnskattebergs församling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1818
4189360 Skinnskattebergs församling F Död- och begravningsböcker 4, 1819-1856
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 1, 1681-1688 1681-1686(1688). Omfattar katekisationslängd 1681-1684 och husförhörslängd 1685-1686 (sporadiska anteckningar till 1688). Innehåller även katekisationslängd över ryttare och soldater från 1680- och 1690- talen.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 2, 1689-1734 Omfattar husförhörslängd 1689-1707 (anteckningar om kommunion omfattar endast åren 1689-1690 och 1697-1702) och katekisationslängd 1708-1734. Innehåller även förteckning över fattiga 1701.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 3, 1737-1760 1737-1752(1760). Katekisationslängd.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 4, 1752-1776 1752-1774(1776). Katekisationslängd.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 5 a, 1775-1784 Omfattar Forsby, Handberga, Ekeby och Skarvsta rotar samt Skultuna bruk.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 5 b, 1775-1795 Omfattar Tibble, Berga, Frövi, Skädduga och Nackby rotar 1775-1784 samt Skultuna bruk 1786-1795.
4189361 Skultuna församling A I Husförhörslängder 6, 1785-1794 Omfattar hela församlingen utom Skultuna bruk.
4189362 Skultuna församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1834 1824-1833(34).
4189362 Skultuna församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1804
4189362 Skultuna församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1814
4189362 Skultuna församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1824 Något defekt.
4189363 Skultuna församling A I Husförhörslängder 11 a, 1834-1843 Omfattar hela församlingen utom Skultuna bruk. Före oktober 1952 signerad A I:11.
4189363 Skultuna församling A I Husförhörslängder 11 b, 1834-1843 Omfattar mindre bruksorten. Före oktober 1952 signerad A I:12. Med personregister.
4189363 Skultuna församling A I Husförhörslängder 11 c, 1834-1853 Omfattar större bruksorten1834-1843 och 1844-1853. Före oktober 1952 signerad A I:13. Med personregister.
4189363 Skultuna församling A I Husförhörslängder 12 a, 1844-1853 Omfattar hela församlingen utom Skultuna bruk. Innehåller även Förteckning över grenadjärer och soldater från 1840-talet. Före oktober 1952 signerad A I:14.
4189364 Skultuna församling A I Husförhörslängder 12 b, 1844-1853 Omfattar mindre bruksroten.
4189364 Skultuna församling A I Husförhörslängder 13 a, 1854-1864 Omfattar östra sockendelen och södra bruksroten. Före oktober 1952 signerad A I:15 a. Med ort- och personregister.
4189364 Skultuna församling A I Husförhörslängder 13 b, 1854-1864 Omfattar västra sockendelen och norra bruksroten. Före oktober 1952 signerad A I:15 b. Med ort- och personregister.
4189364 Skultuna församling B Flyttningslängder 1, 1822-1852
4189364 Skultuna församling B Flyttningslängder 2, 1852-1862
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1622-1754 Dopbok 1622-1641 (saknas för tiden 1631-12-09 - 1634-05-28 och för året 1640). Innehåller även vigselbok 1622-1635 och förteckning över döda 1607-1622, 1646-1661 (omfattar endast "boofaste män"), begravningsbok 1622-1641, sockenstämmans protokoll 1628-04-06 (defekt) och 1680-09-26, kyrkoräkenskaper 1608-1626 och 1637-1711 (häri ingå huvudräkning 1651-1702 och special 1703-1711),kollekträkenskaper 1670-1711 (ingå i kyrkoräkenskaper), kyrkans samt präst- och klockargårdens inventarier 1607-1676, kyrkogårdsmurens delning till underhåll 1622-09-21, bänkdelningslängder jämte andra anteckningar rörande kyrkobänkar 1623-1754, avskrift av assessor Isak Cronströms skrivelse 1673-11-07 angående donationer och utfästelser med anledning av hans dotters dop, anteckningar rörande diverse händelser m m under 1500- och 1600-talen, konceptförteckning över församlingens prästmän 1607-1752, "Någre Orsaker, förhwarskull man skall wpscrifwa födelser oc Christendoms stunden; af hwad slecht enn födder, eller lagligen i echtenskapet sammanfögadt är; eller när någon af wåra wenner, etcc: döder är" 1622. Något defekt.
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1664-1679 Innehåller även vigselbok 1664-1679 och begravningsbok 1664-1679.
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1697-1717 Innehåller även vigselbok 1697-1717 och begravningsbok 1697-1717.
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1718-1741 Innehåller även vigselbok 1718-1742 och död- och begravningsbok 1718-1744 (dödboken börjar 1741).
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1742-1774
4189365 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 6, 1775-1828
4189366 Skultuna församling C Födelse- och dopböcker 7, 1829-1860
4189366 Skultuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1862 Saknas för åren 1829-1833.
4189366 Skultuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1744-1775 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1744-1774 (lysningsboken börjar 1771).
4189366 Skultuna församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1835
4189366 Skultuna församling F Död- och begravningsböcker 3, 1836-1862
4189366 Skultuna församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1669-1683 Innehåller även: a) Förteckning över Kungl Maj:ts och myndigheters inkomna skrivelser 1681-1682; b) Sockenstämmans protokoll 1671-1683; c) "SochneRådhz handlingar och slut" 1671-1683. d) Kollekträkenskaper 1669-1683; e) Förteckning över till kyrkan skänkta ljus under julhelgen 1671-1682; f) Anteckningar om diverse händelser m m 1672-1683.
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 1, 1688-1706 Innehåller även en anteckning från 1707.
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 2, 1711-1741
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 3, 1746-1774
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 4, 1775-1785
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 5, 1785-1794
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 6, 1795-1805
4189367 Sura församling A I a Husförhörslängder 7, 1805-1814
4189368 Sura församling A I a Husförhörslängder 8, 1815-1824
4189368 Sura församling A I a Husförhörslängder 9, 1825-1844 Brandskadad.
4189368 Sura församling A I b Avskrifter av husförhörslängder 1, 1825-1844 Avskrifter av förkolnade delar av husförhörslängd.
4189368 Sura församling B I a Flyttningslängder 1, 1746-1784 Innehåller även dopbok, vigselbok och dödbok 1745-1774.
4189369 Sura församling C I a Födelse- och dopböcker 1, 1656-1712 Innehåller även flyttningslängd 1695-1708 och vigselbok 1658-1719.
4189369 Sura församling C I a Födelse- och dopböcker 2, 1712-1744 Innehåller även anteckningar om husförhör 1775-1776, flyttningslängd 1738-1744, vigselbok 1729-1744 och dödbok 1731-1744.
4189369 Sura församling C I a Födelse- och dopböcker 3, 1775-1837 Brandskadad.
4189369 Sura församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1739-1776
4189369 Sura församling E I a Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1860
4189369 Sura församling F I a Död- och begravningsböcker 1, 1775-1837
4189369 Sura församling F II Personalieböcker 1, 1739-1755
4189369 Sura församling F II Personalieböcker 2, 1756-1792
4189369 Sura församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1656-1688 Special.
4189369 Sura församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1689-1729 Special. Innehåller även fattigvårdsräkenskaper 1724-1729 och pålysningskladd 1707-1718, 1766-1782.
4189370 Säby församling A I Husförhörslängder Katekismilängd. Innehåller även kommunionlängd 1719-1748.
4189370 Säby församling A I Husförhörslängder 2, 1750-1775 Katekismilängd och förhörsbok. Innehåller även kommunionlängd 1750-1775. Anteckningar 1769-1771 saknas.
4189370 Säby församling A I Husförhörslängder 3, 1775-1794 Med ortregister.
4189370 Säby församling A I Husförhörslängder 4, 1795-1809 Med ortregister,
4189370 Säby församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1820 Med ortregister.
4189371 Säby församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1829 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1791, 1794.
4189371 Säby församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1839 Med ortregister.
4189371 Säby församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1850 Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1846-1847.
4189371 Säby församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1862 Med ortregister.
4189372 Säby församling C Födelse- och dopbok 1, 1631-1687 1631-1634, 1664-1687. Lucka 1635-1663. Innehåller även vigselbok och dödbok 1631-1634 och 1664-1687, kyrkoräkenskaper 1637-1687, inventarieförteckningar 1609 och 1623, series pastorum, odat. 1600-tal, m.m.
4189372 Säby församling C Födelse- och dopbok 2, 1687-1699 Innehåller även flyttningslängd 1688-1698, vigselbok och dödbok 1687-1698, skrivelser från myndigheter 1704-1718, sockenstämmans protokoll 1687-1697, kyrkoräkenskaper 1687-1699, visitationsprotokoll 1692-1693 och inventarieförteckningar 1687, 1690, 1696. Försedd med register.
4189372 Säby församling C Födelse- och dopbok 3, 1699-1750 Innehåller även flyttningslängd 1727-1752, vigselbok 1699-1806, dödbok 1699-1750 och kyrkoräkenskaper 1699-1744.
4189372 Säby församling C Födelse- och dopbok 4, 1751-1811 Med sammandrag över "ChristningsBarn" 1727-1750. Innehåller även dödbok 1751-1811.
4189372 Säby församling C Födelse- och dopbok 5, 1841-1859 Duplett. Innehåller även duplett av vigselboken 1841-1858 och dödboken 1841-1856.
4189372 Säby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1869 1811-1868 (1869).
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 1, 1662-1687 Innehåller även kyrkoräkenskaper 1662-1665.
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 2, 1688-1736 Innehåller även utflyttningslängd 1734-1738 och konfirmationslängd 1734-1738.
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 3, 1737-1759 Innehåller även utflyttningslängd 1740-1741, 1743-1744 och 1747 samt konfirmationslängd 1740-1742, 1745, 1754 och 1758.
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 4, 1760-1775
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 5, 1775-1785
4189373 Tillberga församling A I Husförhörslängder 6, 1786-1795
4189374 Tillberga församling A I Husförhörslängder 10, 1827-1837
4189374 Tillberga församling A I Husförhörslängder 11, 1838-1847
4189374 Tillberga församling A I Husförhörslängder 7, 1796-1805
4189374 Tillberga församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1816 Innehåller även konfirmationslängd 1813-1853.
4189374 Tillberga församling A I Husförhörslängder 9, 1816-1826
4189586 Tillberga församling B Flyttningslängder 1, 1780-1870 Inflyttningslängd 1810-1812 och utflyttningslängd 1810-1811 saknas. Innehåller även protokoll vid skriftförhör 1781-1816.
4189586 Tillberga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1739 Före 1688 endast dopbok. Innehåller även vigselbok 1668-1739 och begravningsbok 1668-1739 (åren 1730-1731 saknas); för åren 1694-1716 och 1735 även anteckningar om dödsdagar.
4189586 Tillberga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1740-1775 Innehåller även vigselbok 1740-1775 (från 1762 även anteckningar om lysningar) och begravningsbok 1740-1774 (från 1751 även regelbundna anteckningar om dödsdagar).
4189586 Tillberga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1811
4189586 Tillberga församling C Födelse- och dopböcker 5, 1841-1860 Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok (duplett) 1841-1860 och död- och begravningsbok (duplett) 1841-1860.
4189586 Tillberga församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1894
4189586 Tillberga församling F Död- och begravningsböcker 1, 1775-1804
4189586 Tillberga församling F Död- och begravningsböcker 2, 1805-1831
4189587 Torpa församling A I Husförhörslängder 1 a, 1694-1697
4189587 Torpa församling A I Husförhörslängder 1 b, 1771-1785
4189587 Torpa församling A I Husförhörslängder 2, 1786-1796
4189587 Torpa församling A I Husförhörslängder 3, 1797-1806
4189588 Torpa församling A I Husförhörslängder 4, 1807-1815
4189588 Torpa församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1825
4189588 Torpa församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1834
4189588 Torpa församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1838 Med ortregister.
4189589 Torpa församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1852
4189589 Torpa församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1844
4189589 Torpa församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1848
4189590 Torpa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1721 Innehåller även vigselbok 1688-1721 och dödbok 1689-1721.
4189590 Torpa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1815 Innehåller även vigselbok 1752-1805 och dödbok 1752-1815.
4189590 Torpa församling C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1849 1816-1848(1849).
4189591 Torpa församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1702-1727
4189591 Torpa församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1717-1727
4189591 Torpa församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1727-
4189591 Torpa församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1730-1737
4189591 Torpa församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 5, 1738-1760
4189591 Torpa församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1861
4189591 Torpa församling F Död- och begravningsböcker 1, 1816-1838
4189591 Torpa församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1651-1714 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även inventarieförteckning av 1714 och i slutet några skrivelser.
4189591 Torpa församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1714-1745 Special. Innehåller i slutet ett kyrkoinventarium.
4189592 Torstuna församling A I Husförhörslängder 1, 1710-1715
4189592 Torstuna församling A I Husförhörslängder 2, 1723-1732 Innehåller även "absentes" 1740-1742.
4189592 Torstuna församling A I Husförhörslängder 3, 1734-1740 Åren 1736 och 1739 saknas.
4189592 Torstuna församling A I Husförhörslängder 4 a, 1743-1761 Åren 1744-1745, 1747-1749. 1752-1755 saknas. Innehåller även inflyttningslängd 1757-1761, utflyttningslängd 1747, 1749, 1750-1752 och 1757 och konfirmationslängd 1757-1761.
4189593 Torstuna församling A I Husförhörslängder 5, 1765-1771
4189593 Torstuna församling A I Husförhörslängder 6, 1772-1785
4189593 Torstuna församling A I Husförhörslängder 7, 1786-1792
4189593 Torstuna församling A I Husförhörslängder 8, 1793-1799
4189593 Torstuna församling A I Husförhörslängder 9, 1800-1807
4189594 Torstuna församling A I Husförhörslängder 10, 1808-1814
4189594 Torstuna församling A I Husförhörslängder 11 a, 1815-1821
4189594 Torstuna församling A I Husförhörslängder 11 b, 1815-1821
4189594 Torstuna församling A I Husförhörslängder 12 a, 1822-1828
4189594 Torstuna församling A I Husförhörslängder 12 b, 1822-1828
4189595 Torstuna församling A I Husförhörslängder 13 a, 1829-1833 Innehåller även förteckning på sexmän, odat och 1829-1833.
4189595 Torstuna församling A I Husförhörslängder 13 b, 1829-1833
4189595 Torstuna församling A I Husförhörslängder 14, 1834-1838 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1838, förteckning på sexmän, odat (1834-1838), uppgifter om antalet nattvardsgäster 1834-1838, förteckning på avskedade soldater som njuta underhåll 1836.
4189595 Torstuna församling A I Husförhörslängder 15, 1839-1843 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1839-1843, förteckning på sexmän, odat (1839-1843), uppgifter om antalet nattvardsgäster 1839-1843.
4189596 Torstuna församling A I Husförhörslängder 16, 1844-1848 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1844-1849 och nattvardsungdom 1846-1848.
4189596 Torstuna församling A I Husförhörslängder 17, 1849-1853 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1849-1853 och nattvardsungdom 1849-1853.
4189596 Torstuna församling A I Husförhörslängder 18, 1854-1859 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1854-1859 och nattvardsungdom 1854-1859.
4189597 Torstuna församling B In- och utflyttningslängder 1, 1790-1807 1790, 1806-1807.
4189597 Torstuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1734 Innehåller även vigselbok 1710-1745, dödbok 1710-1739, in- och utflyttningar 1710-1712.
4189597 Torstuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1754
4189597 Torstuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1755-1822
4189597 Torstuna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861
4189598 Torstuna församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1711-1722 1719 saknas.
4189598 Torstuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1780-1861 Innehåller även död- och begravningsbok för samma år.
4189598 Torstuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1739-1779 Innehåller även lysnings-och vigselbok 1746-1779 och specialräkning 1722-1726.
4189598 Torstuna församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1678-1710 Inkomst- och utgiftsspecial.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 1, 1734-1750 Med ortregister. Omfattar 3 längder för åren 1734-1740, 1741-1746, 1747-1750. Innehåller även kommunionlängd 1751-1760.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 2, 1751-1763 Med ortregister och förteckning över husförhörsturerna 1750-1763. Innehåller även inflyttningslängd 1763 och utflyttningslängd 1763-1764 samt insamlingslista till klocka för tredjegångsringning, odat. (1700-talet).
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 3, 1764-1774 Med ortregister. Innehåller förteckning över husförhörsturerna 1764-1774. Innehåller även inflyttningslängder 1765-1774, 1795, 1797-1798, 1801 och utflyttningslängder 1765-1774 (1766 endast en utflyttningsanteckning), 1795-1799, 1801. In- och utflyttningslängderna för 1795-1801 äro införda på pag. 23-33 tillsammans med husförhörsanteckningarna.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1783 Med ortregister.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 5, 1782-1789 Med ortregister.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 6, 1790-1795 Med ortregister. Innehåller även flyttningslängder 1773-1789 (år 1789 endast utflyttade) samt kyrkans special 1775-1777.
4189599 Tortuna församling A I Husförhörslängder 7, 1795-1804 Med ortregister.
4189600 Tortuna församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1818 Med ortregister och förteckning över soldater.
4189600 Tortuna församling A I Husförhörslängder 9, 1818-1834 Med ortregister. Omfattar 2 längder för åren 1818-1828 (fol. 1-293), 1828-1834 (fol. 1-108).
4189601 Tortuna församling B Flyttningslängder 1, 1789-1806 Saknas för åren 1796-1799, 1801. Innehåller även huvudräkenskapsbok för kyrkan 1734-1777 och pålysningsbok 1823-1827.
4189601 Tortuna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1638-1753 Med maskinskriven innehållsförteckning. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1638-1752(1753), död- och begravningsbok 1638-1754(1755), "Then Christeliga Församling uthi Tortuna, Västmanlands, Anno D. 1638", avlösningslängd 1751-1757, kyrkokassans utlåningsbok 1773-1778, biskopsvisitationsprotokoll 1686, kyrkoinventarier 1638, 1673, 1702, 1721, notister rörande kyrkan 1576-1747, redogörelser för förbättringar å kyrka och prästgård 1638-1742, bänkdelningslängder 1645, 1752, 1776, längd över gravplatser 1706, anteckningar rörande orgeln 1739, prästgårdsinventarier 1638, 1673, 1696, 1702, syneprotokoll rörande prästgården 1679, 1689, 1702, 1721, handlingar rörande kapellansgården 1689 (syneprotokoll), 1696, diverse handlingar och anteckningar rörande prästgården 1702, 1720, 1740, 1746-1747, handlingar rörande prästlönen 1687, 1706, 1740, series pastorum 1354-1733, series comministrorum 1638-1788, "Märkliga händelser" 1643-1803, anteckningar rörande märkliga dödfall 1646-1739 och förteckning över klockare, 1700-talet.
4189601 Tortuna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1775 1753-1774(1775). Innehåller även lysnings- och vigselbok 1753-1774(1775) och lånebok för kyrko- och fattigkassorna 1773-1778.
4189601 Tortuna församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1851 1775 - 1851-05-09.
4189601 Tortuna församling C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1859 Duplett. Innehåller även duplettvigselbok 1841-1859 och duplettdödbok 1841-1859.
4189601 Tortuna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1847
4189601 Tortuna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1755-1775 Innehåller även utflyttningslängd 1790-1791, avlösningslängd 1784-1805 och pålysningsbok 1817-1823.
4189601 Tortuna församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1833
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 1, 1765-1792 1765-1778(92).
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 2, 1779-1792
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 3, 1779-1801
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 4, 1809-1814 Innehåller även husförhörslängd för Tärna-Österbo 1830.
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1825
4189602 Tärna församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1835 För en del av församlingen även 1837.
4189603 Tärna församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1840
4189603 Tärna församling C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1761 Innehåller även lysnings- och vigselbok.
4189603 Tärna församling C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1861
4189603 Tärna församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1743-1747
4189603 Tärna församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1747-1750
4189603 Tärna församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1751-1789 Innehåller även död- och begravningsbok 1751-1792.
4189603 Tärna församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1793-1862 Innehåller även död- och begravningsbok 1793-1861.
4189604 Tärna församling F Död- och begravningsböcker 1, 1726-1729 Innehåller även kyrkoräkenskaper 1690-1744, fattigvårdsräkenskaper 1690-1729, visitations- och inventeringsprotokoll 1698-1775, bänkdelningar 1653, 1667, 1682 och griftlängder 1680, 1682.
4189604 Tärna församling K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1752-1834 Protokoll. Innehåller även husförhörslängd 1761, visitationshandling 1817 och inventeringar och besiktningar 1826.
4189604 Tärna församling L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1785-1795 Innehåller även längd över nattvardsgäster 1751-1764.
4189605 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 1, 1699-1716 Innehåller även dödbok för Västerås domkyrkoförsamling och S:t Ilian 1713-1740.
4189605 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1794
4189605 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 3, 1795-1803
4189605 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 4, 1801-1805
4189605 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 5, 1806-1810
4189606 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 6, 1812-1826
4189606 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1836 Med ortregister.
4189606 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 8, 1837-1846 Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängder 1845-1846.
4189606 Sankt Ilians församling C Födelse- och dopböcker 1, 1803-1826
4189606 Sankt Ilians församling C Födelse- och dopböcker 2, 1827-1854
4189606 Sankt Ilians församling F Död- och begravningsböcker 1, 1803-1854
4189607 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 10, 1857-1865 Med ortregister.
4189607 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1856 Innhåller även förteckning över personer som flyttat från staden till landet och från landet till staden 1852-1855.
4189607 Sankt Ilians församling B Flyttningslängder 1, 1851-1860 Inflyttningskladd.
4189607 Sankt Ilians församling C Födelse- och dopböcker 3, 1842-1859 Duplett.
4189607 Sankt Ilians församling C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1860
4189607 Sankt Ilians församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1860 Duplett.
4189607 Sankt Ilians församling F Död- och begravningsböcker 2, 1842-1859 Duplett ex.
4189607 Sankt Ilians församling F Död- och begravningsböcker 3, 1855-1860
4189608 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 1, 1697-1707
4189608 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 2, 1707-1739 För Västerås och S:t Ilian. Innehåller även avlösningslängd 1738-1740.
4189608 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 3, 1739-1755 För Västerås och S:t Ilian. Innehåller även avlösningslängd 1741-1754.
4189609 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 4, 1755-1774 För Västerås och S:t Ilian. Innehåller även avlösningslängd 1764-1771
4189609 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 5 a, 1775-1784 Blott Västerås. Västra kvarteret.
4189609 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 5 b, 1775-1784 Blott Västerås. Norra kvarteret.
4189609 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 5 c, 1775-1784 Blott Västerås. Södra kvarteret.
4189610 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 1, 1777-1802 Utflyttningskladd. Även för S:t Ilians församling.
4189610 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 2, 1786-1796 Utflyttningskladd. "Journal öfwer Gifts- och Afskieds Bewis". Även för S:t Ilians församling.
4189610 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 3, 1797-1807 Pålysningsbok för utflyttade. "Wittnesbördsbok".
4189610 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 4, 1818-1828 Utflyttningslängd. Början av volymen skadad.
4189610 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 5, 1828-1840 Utflyttningslängd. Även för S:t Ilians församling.
4189611 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 10, 1816-1831
4189611 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 11, 1832-1843
4189611 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 7, 1775-1788
4189611 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 8, 1789-1803
4189611 Västerås domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 9, 1803-1815
4189612 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1688-1712
4189612 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1712-1722
4189612 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1722-1727
4189612 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1728-1742 Innehåller även: Skolynglingars nattvardsgång 1742-1745.
4189613 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 5, 1742-1751
4189613 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 6, 1752-1761
4189613 Västerås domkyrkoförsamling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 7, 1762-1772
4189614 Västerås domkyrkoförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1741-1775 Innehåller även: Dödbok 1741-1768. År 1742 defekt.
4189614 Västerås domkyrkoförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1775-1846
4189614 Västerås domkyrkoförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1842-1859 Duplett.
4189614 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1769-1774 Innehåller även: Uppgifter om dödfödda 1775-1799.
4189614 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1789
4189614 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1790-1803
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 1, 1668-1679 1680 saknas.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 2, 1681-1703 1704-1708 saknas. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1721.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 3, 1709-1726 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1724-1726 och dödbok 1727-1729.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 4, 1727-1741 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1740-1745, längd över nattvardsungdom 1743-1749, statistiska uppgifter om sjukdom, ålder och stånd 1751 samt fört över de som undgått hemlig skrift 1751.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 5, 1742-1755 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1751-1759.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 6, 1756-1768 1769 saknas.
4189615 Västanfors församling A I Husförhörslängder 7, 1770-1775 Innehåller även kommunionlängd 1775-1776.
4189616 Västanfors församling A I Husförhörslängder 10, 1795-1804 Med ortregister.
4189616 Västanfors församling A I Husförhörslängder 11 a, 1805-1816 Med ortregister för A I:11 a och b.
4189616 Västanfors församling A I Husförhörslängder 11 b, 1805-1816 Ortregister ingår i vol A I:11 a.
4189616 Västanfors församling A I Husförhörslängder 8, 1775-1784 Med ortregister.
4189616 Västanfors församling A I Husförhörslängder 9, 1785-1794 Med ortregister.
4189617 Västanfors församling A I Husförhörslängder 12, 1816-1825 Med ortregister.
4189617 Västanfors församling A I Husförhörslängder 13, 1826-1835 Med ortregister.
4189618 Västanfors församling A I Husförhörslängder 14 a, 1836-1845 Med personregister.
4189618 Västanfors församling A I Husförhörslängder 14 b, 1836-1845 Med personregister.
4189619 Västanfors församling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1738 Innehåller även vigselbok 1694-1758 och dubblett till dödboken 1731-1736.
4189619 Västanfors församling C Födelse- och dopböcker 2, 1739-1783 Innehåller även vigselbok 1759-1774.
4189619 Västanfors församling C Födelse- och dopböcker 3, 1784-1824
4189619 Västanfors församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1854
4189620 Västanfors församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1860
4189620 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 1, 1702-1721
4189620 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 2, 1721-1726
4189620 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 3, 1729-1736
4189621 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 4, 1736-1774
4189621 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 5, 1775-1818
4189621 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 6, 1819-1849 Innehåller även komminister- och kyrkoherdelängd 1661-1841.
4189621 Västanfors församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1661-1693 1661-1668 delvis dubblett. Räkenskaperna gäller delvis även fattigkassan. Innehåller även dop-, vigsel och begravningsböcker.
4189622 Säterbo församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1852 Innehåller även anteckningar om väderleken m m 1841-1845.
4189622 Säterbo församling B Flyttningslängder 1, 1819-1854
4189622 Säterbo församling C Födelse- och dopböcker 4 a, 1821-1861
4189622 Säterbo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1810-1853
4189623 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1855 Med ortregister.
4189623 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1845 Med löst ortregister i volymens början.
4189624 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1864 Med ortregister.
4189624 Hallstahammars församling B Flyttningslängder 2, 1843-1860
4189624 Hallstahammars församling F Död- och begravningsböcker 2, 1843-1880
4189625 Odensvi församling A I Husförhörslängder 13, 1838-1845
4189625 Odensvi församling A I Husförhörslängder 14, 1845-1854
4189626 Östervåla församling A I Husförhörslängder 11 a, 1841-1845
4189626 Östervåla församling A I Husförhörslängder 11 b, 1841-1845
4189627 Östervåla församling A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1850
4189627 Östervåla församling A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1850
4189627 Östervåla församling A I Husförhörslängder 13 a, 1851-1856 Innehåller även förteckning på sammanskott till biblar 1850, 1852.
4189627 Östervåla församling A I Husförhörslängder 13 b, 1851-1856
4189628 Östervåla församling A I Husförhörslängder 14 a, 1856-1860
4189628 Östervåla församling A I Husförhörslängder 14 b, 1856-1860
4189629 Rytterne församling A I c Husförhörslängder för Rytterne 1, 1851-1860 Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1851-1860.
4189630 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 15 d, 1828-1838 Husförhörslängd över gesäller, lärlingar, tjänstefolk och oäkta barn.
4189630 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 16 a, 1836-1844 Staden. Personregister i volymens slut.
4189630 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 16 b, 1836-1844 Staden.
4189630 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 16 c, 1836-1844 Gruvfolket.
4189631 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 16 d, 1838-1844 Husförhörslängd över gesäller, lärlingar, tjänstefolk och oäkta barn.
4189631 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 17 a, 1845-1855 Gårdsägare. Personregister i volymens slut.
4189631 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 17 b, 1845-1855 "Ej bofaste personer"
4189632 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 17 c, 1845-1855 Gruv- och hyttarbetare.
4189632 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 18 a, 1856-1865 Staden. Personregister i volymens slut.
4189633 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 18 b, 1856-1865 Staden.
4189633 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 18 c, 1856-1865 Gruvfolket.
4189634 Sala stadsförsamling B Flyttningslängder 3, 1838-1860
4189634 Sala stadsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1860
4189635 Sala stadsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1830-1844
4189635 Sala stadsförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1844-1860
4189635 Sala stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1835-1848
4189635 Sala stadsförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1848-1861 1848-1860 (1861).
4189636 Sevalla församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1855 Med förteckning över sexmän, grenadjärer och soldater. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1846 och 1848.
4189636 Sevalla församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1865 Med förteckning över sexmän, grenadjärer och soldater.
4189636 Sevalla församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1845 Med förteckning över gratialister.
4189636 Sevalla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1855
4189636 Sevalla församling C Födelse- och dopböcker 6, 1856-1860
4189636 Sevalla församling F Död- och begravningsböcker 2, 1842-1860
4189637 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 14 a, 1845-1854 Uppslag 1-198. Med ortregister
4189637 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 14 b, 1845-1854 Uppslag 218-397. Med ortregister
4189637 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 14 c, 1845-1854 Uppslag 430-641. Med ortregister
4189638 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 14 d, 1845-1854 Uppslag 648-816. Med ortregister
4189638 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 15 a, 1855-1865 Uppslag 1-203. Med ortregister
4189638 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängde 15 b, 1855-1865 Uppslag 287-480. Med ortregister
4189639 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 15 c, 1855-1865 Uppslag 574-817. Med ortregister
4189639 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 15 d, 1855-1865 Uppslag 859-1056. Med ortregister
4189639 Skinnskattebergs församling B Flyttningslängder 2, 1834-1861
4189639 Skinnskattebergs församling C Födelse- och dopböcker 10, 1848-1861
4189639 Skinnskattebergs församling F Död- och begravningsböcker 6, 1856-1861
4189640 Sura församling A I a Husförhörslängder 10, 1845-1855 Brandskadad. Ersättningskopia finnes.
4189640 Sura församling A I a Husförhörslängder 11 a, 1856-1865
4189640 Sura församling A I a Husförhörslängder 11 b, 1857-1865
4189640 Sura församling A I b Avskrifter av husförhörslängder 2, 1845-1855 Avskrifter av förkolnade delar av husförhörslängd.
4189640 Sura församling B I a Flyttningslängder 2, 1848-1861 Brandskadad. Innehåller även (en obestämbar kassas) skuldbok 1875 (?)- 91.
4189640 Sura församling C I a Födelse- och dopböcker 4, 1838-1861 Brandskadad.
4189640 Sura församling F I a Död- och begravningsböcker 2, 1838-1861 Likbok.
4189641 Säby församling B Flyttningslängder 1, 1804-1892 Utflyttningslängd. Lucka: 1807, 1808. Inflyttningslängd 1816.
4189641 Säby församling C Födelse- och dopbok 6, 1811-1874
4189641 Säby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1812-1885
4189642 Sura församling C I a Födelse- och dopböcker 5, 1841-1859 Duplett. 1841-1858 (1859).
4189642 Tillberga församling A I Husförhörslängder 12, 1848-1858 Innehåller även förteckning över prästgårdsbyggnadsskyldiga hemman på 1840- och 1850-talen.
4189642 Tillberga församling A I Husförhörslängder 13, 1859-1870 Innehåller även förteckning över prästgårdsbyggnadsskyldiga hemman på 1850-talet.
4189642 Tillberga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1875 Innehåller även notis om kyrkoherdeinstallation 1842.
4189642 Tillberga församling F:3, 1832-1888 F Död- och begravningsböcker 3, 1832-1888
4189643 Torpa församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1856
4189643 Torpa församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1860 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1860.
4189643 Torpa församling C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1861
4189643 Torpa församling F Död- och begravningsböcker 2, 1838-1861
4189644 Tortuna församling A I Husförhörslängder 10, 1834-1849 Med ortregister. Omfattar 2 längder för åren 1834-1840, 1840-1849. Häri även förteckning över soldater, grenadjärer och gratialister.
4189644 Tortuna församling A I Husförhörslängder 11, 1850-1859 Med ortregister.
4189644 Tortuna församling B Flyttningslängder 2, 1844-1849
4189645 Tärna församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4189645 Tärna församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4189645 Tärna församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4189646 Simtuna församling A I Husförhörslängder 18, 1841-1845 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1845 och avlösningslängd 1841-1845.
4189646 Simtuna församling A I Husförhörslängder 19, 1846-1850 Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850 och avlösningslängd 1846-1850.
4189646 Simtuna församling C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1861
4189647 Säterbo församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1861 Med ortregister.
4189647 Säterbo församling A I Husförhörslängder 14 a, 1862-1872 Med ortregister.
4189647 Säterbo församling A I Husförhörslängder 14 b, 1862-1872 Med ortregister.
4189648 Säterbo församling A I Husförhörslängder 15, 1872-1881 Med ortregister.
4189649 Säterbo församling A I Husförhörslängder 16, 1882-1892 Med ortregister.
4189649 Säterbo församling A I Husförhörslängder 17, 1892-1896 Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II.
4189650 Simtuna församling A I Husförhörslängder 20 a, 1851-1855 Sid 1- 219. Innehåller även avlösningslängd 1851-1855.
4189650 Simtuna församling A I Husförhörslängder 20 b, 1851-1855 Sid 220 - 449.
4189650 Simtuna församling A I Husförhörslängder 21, 1856-1860 Dito 1856-1860.
4189651 Simtuna församling A I Husförhörslängder 22, 1861-1865 Med längder över sexmansrotar, husförhörsdito, soldater, sockenhatverkare.
4189652 Simtuna församling A I Husförhörslängder 23, 1866-1870 Dito.
4189653 Simtuna församling A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Med ortregister.
4189654 Simtuna församling A I Husförhörslängder 25, 1876-1880 Med ortregister.
4189654 Simtuna församling A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Med ortregister.
4189655 Simtuna församling A I Husförhörslängder 26, 1881-1885 Med ortregister.
4189655 Simtuna församling A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Med ortregister.
4189656 Simtuna församling A I Husförhörslängder 28, 1891-1895 Med ortregister. Innehåller även obefintliga, införda i särskild bok fr o m 1895-02-20. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4189657 Torstuna församling A I Husförhörslängder 19, 1860-1865 Med förteckning på sexmans-, husförhörsrotar och sexmän. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1860-1861, nattvardsungdom 1860-1865, uppgifter om folkmängd 1859.
4189657 Torstuna församling A I Husförhörslängder 20, 1866-1875 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn och sexmän.
4189658 Torstuna församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1885 Innehåller även förteckning över nattvardsbarn och sexmän.
4189659 Torstuna församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1890 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom.
4189659 Torstuna församling A I Husförhörslängder 23, 1891-1895 Innehåller även förteckning över nattvardsungdom.
4189660 Österunda församling A I Husförhörslängder 16, 1862-1866
4189660 Österunda församling A I Husförhörslängder 17, 1867-1871
4189660 Österunda församling A I Husförhörslängder 18, 1872-1876 Med ortregister.
4189661 Österunda församling A I Husförhörslängder 19, 1877-1881 Med ortregister.
4189661 Österunda församling A I Husförhörslängder 20, 1882-1886 Med ortregister.
4189661 Österunda församling A I Husförhörslängder 21, 1887-1891 Med ortregister.
4189662 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 12, 1865-1874 Med ortregister.
4189662 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 13 a, 1875-1884 Uppslag 1-150. Med ortregister; även för A I:13 b.
4189662 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 13 b, 1875-1884 Uppslag 151-304. Ortregister, se A I 13 a.
4189663 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 14 a, 1885-1894 Uppslag 1-240. Med ortregister.
4189663 Hallstahammars församling A I Husförhörslängder 14 b, 1885-1894 Uppslag 241-364. Med ort- och personregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4189664 Rytterne församling A I c Husförhörslängder för Rytterne 2, 1861-1870 Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1862, 1866-1870.
4189664 Rytterne församling A I c Husförhörslängder för Rytterne 3, 1871-1880 Med ortregister.
4189665 Rytterne församling A I c Husförhörslängder för Rytterne 4, 1881-1891 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
4189665 Rytterne församling A I c Husförhörslängder för Rytterne 5, 1891-1896 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1896.
4191011 Säby församling A I Husförhörslängder 10, 1863-1872 Med ortregister.
4191011 Säby församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1882 Med roteregister. Innehåller även bok över obefintliga 1873-1882.
4191011 Säby församling A I Husförhörslängder 12, 1883-1892 Med roteregister. Innehåller även bok över obefintliga 1883-1892.
4191012 Torpa församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1865 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1866.
4191012 Torpa församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1870 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
4191012 Torpa församling A I Husförhörslängder 15, 1871-1875 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1875 och bok över obefintliga 1871-1875.
4191013 Torpa församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1876-1880 och bok över obefintliga 1876-1880.
4191013 Torpa församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1885 och bok över obefintliga 1881-1885.
4191014 Torpa församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1890 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1886-1890 och bok över obefintliga 1886-1890.
4191014 Torpa församling A I Husförhörslängder 19, 1891-1895 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1891-1894 samt bok över obefintliga 1891-1895. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191015 Odensvi församling A I Husförhörslängder 15, 1854-1863
4191015 Odensvi församling A I Husförhörslängder 16, 1864-1873 Med ortregister.
4191016 Odensvi församling A I Husförhörslängder 17, 1874-1883 Med ortregister.
4191016 Odensvi församling A I Husförhörslängder 18, 1884-1893 Med ortregister.
4191017 Östervåla församling A I Husförhörslängder 15 a, 1861-1865 Uppslag 1-294. Omfattar västra delens husförhörslängd.
4191017 Östervåla församling A I Husförhörslängder 15 b, 1861-1865 Uppslag 300-597. Omfattar östra delens husförhörslängd.
4191018 Östervåla församling A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1870 Uppslag 1-297. Omfattar västra delens husförhörslängd.
4191018 Östervåla församling A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1870 Uppslag 301-615. Omfattar östra delens husförhörslängd.
4191019 Östervåla församling A I Husförhörslängder 17 a, 1871-1875 Uppslag 1-320. Med ortregister. Västra delen.
4191019 Östervåla församling A I Husförhörslängder 17 b, 1871-1875 Uppslag 321-409, 406 b-409 b och 410-647. Med ortregister. Östra delen.
4191020 Östervåla församling A I Husförhörslängder 18 a, 1876-1880 Uppslag 1-304. Med ortregister. Västra delen.
4191020 Östervåla församling A I Husförhörslängder 18 b, 1876-1880 Uppslag 310-616. Med ortregister. Östra delen.Innehåller även förteckning över beväringsmanskap 1876-1880.
4191021 Östervåla församling A I Husförhörslängder 19 a, 1881-1885 Uppslag 1-300. Med ortregister. Västra delen.
4191021 Östervåla församling A I Husförhörslängder 19 b, 1881-1885 Uppslag 310-610. Med ortregister. Östra delen.
4191022 Östervåla församling A I Husförhörslängder 20 a, 1886-1890 Uppslag 1-261. Med ortregister. Västra delen.
4191022 Östervåla församling A I Husförhörslängder 20 b, 1886-1890 Uppslag 262-532. Med ortregister. Östra delen.
4191023 Östervåla församling A I Husförhörslängder 21 a, 1891-1895 Uppslag 1-261. Med ortregister. Västra delen.
4191023 Östervåla församling A I Husförhörslängder 21 b, 1891-1895 Uppslag 262-531. Med ortregister. Östra delen. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191024 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875 Med supplement omfattande Seglingsbergs hytta.
4191024 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 15 b, 1876-1885 Uppslag 1-238
4191025 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 15 a, 1876-1885 Uppslag 1-286
4191025 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 16 aa, 1886-1896 Uppslag 1-148
4191025 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 16 ab, 1886-1896 Uppslag 150-298
4191025 Ramnäs församling A I Husförhörslängder 16 b, 1886-1896 Uppslag 300-525 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191026 Sala landsförsamling A I Husförhörslängder 20, 1883-1890 Med ort- och personregister.
4191027 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 19 a, 1866-1875 Med personregister i volymens slut.
4191028 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 19 b, 1866-1875 Se A I:19 a.
4191028 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 19 c, 1866-1875 Se A I:19 a.
4191029 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 20 a, 1876-1885 Del av staden. Med ofullständigt personregister.
4191030 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 20 b, 1876-1885 Dito. Dito.
4191030 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 20 c, 1876-1885 "Gruvfolk". Dito.
4191031 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 21 a, 1886-1895 Del av staden. Med ofullständigt personregister och ortregister.
4191031 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 21 b, 1886-1895 Uppslag 1-458 (fortsättning uppslag 459-506, se volym 22). Del av staden. Med ofullständigt personregister.
4191032 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 21 b, 1886-1895 Uppslag 1-458 (fortsättning uppslag 459-506, se volym 22). Del av staden. Med ofullständigt personregister.
4191032 Sala stadsförsamling A I Husförhörslängder 21 c, 1886-1895 "Gruvfolk". Med ofullständigt personregister.
4191033 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 15 a, 1861-1870
4191033 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 15 b, 1861-1870
4191034 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 16 aa, 1871-1880 Uppslag 1-149. Med ortregister, även för A I a:16 ab och A I a:16 b.
4191034 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 16 ab, 1871-1880 Uppslag 150-286. Ortregister, se A I a:16 aa.
4191034 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 16 b, 1871-1880 Uppslag 299-552. Ortregister, se A I:16 a.
4191035 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 17 aa, 1880-1890 Uppslag 1-145. Med ortregister, även till A I a:17 ab.
4191035 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 17 ab, 1880-1890 Uppslag 146-297. Ortregister, se A I a:17 aa.
4191035 Romfartuna församling A I a Husförhörslängder 17 b, 1880-1890 Uppslag 301-576. Med ortregister
4191036 Sura församling A I a Husförhörslängder 12 a, 1866-1876 Brandskadad.
4191036 Sura församling A I a Husförhörslängder 12 b, 1866-1876 Brandskadad.
4191036 Sura församling A I a Husförhörslängder 13 a, 1877-1886 Brandskadad.
4191037 Sura församling A I a Husförhörslängder 13 b, 1877-1886 Brandskadad.
4191037 Sura församling A I a Husförhörslängder 14 a, 1887-1896 Brandskadad.
4191037 Sura församling A I a Husförhörslängder 14 b, 1887-1896 Brandskadad. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191038 Sura församling A I b Avskrifter av husförhörslängder 3, 1866-1876 Avskrifter av förkolnade delar av husförhörslängd.
4191038 Sura församling A I b Avskrifter av husförhörslängder 4, 1877-1886 Dito.
4191039 Sevalla församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1876 Med ortregister.
4191039 Sevalla församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1886
4191039 Sevalla församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1896 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191040 Tillberga församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1880 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1871-1872.
4191040 Tillberga församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1891 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881.
4191041 Tortuna församling A I Husförhörslängder 12, 1860-1869
4191041 Tortuna församling A I Husförhörslängder 13, 1870-1879
4191041 Tortuna församling A I Husförhörslängder 14, 1880-1889
4191042 Tärna församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4191042 Tärna församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1867 1861-1866(67).
4191042 Tärna församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1870
4191042 Tärna församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1875
4191043 Tärna församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4191043 Tärna församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1885
4191043 Tärna församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1890
4191043 Tärna församling A I Husförhörslängder 18, 1891-1894 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191044 Skerike församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1898 Två delar; en 1881-1890 och en 1891-1898. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191044 Skerike församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4191044 Skerike församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1880
4191045 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 11, 1865-1874 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1865-1974.
4191045 Sankt Ilians församling A I Husförhörslängder 12, 1875-1886 Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1875-1885.
4191046 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 16 a, 1866-1875 Uppslag 1-196. Med roteregister. Omfattar Skinnskattebergs, Emthytte, Främshytte och Darsbo rotar.
4191046 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 16 b, 1866-1875 Uppslag 254-473. Med roteregister. Omfattar Baggå, Plöjnings, Sotbo och Godkärra rotar.
4191046 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 16 c, 1866-1875 Uppslag 501-726. Med roteregister. Omfattar Riddarhytte, Fors, Lindeshytte, Skilå och Bjursjö rotar.
4191046 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 16 d, 1866-1875 Uppslag 750-950. Med roteregister. Omfattar Uttersberg, Sillbo, Långviks och Fantbo rotar.
4191047 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 17 a, 1876-1885 Sidan 1-350. Med roteregister. Skinnskatteberg
4191047 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 17 b, 1876-1885 Sidan 485-702. Med roteregister. Baggbron
4191047 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 17 c, 1876-1885 Sidan 725-940. Med roteregister. Riddarhyttan
4191047 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 17 d, 1876-1885 Sidan 959-1200. Med roteregister. Uttersberg
4191048 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 18 a, 1886-1894 Sidan 1-241. Med ortregister. Skinnskatteberg
4191048 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 18 b, 1886-1894 Sidan 1-163. Med ortregister. Baggbron
4191048 Skinnskattebergs församling A I Husförhörslängder 18 c, 1886-1894 Sidan 1-150. Med ortregister. Riddarhyttan
4191048 Skinnskattebergs församling I Husförhörslängder 18 d, 1886-1894 Sidan 1-139. Med ortregister. Uttersberg
4191049 Skultuna församling A I Husförhörslängder 14 a, 1865-1874 Omfattar östra sockendelen och södra bruksroten. Med ort- och personregister.
4191049 Skultuna församling A I Husförhörslängder 14 b, 1865-1874 Omfattar västra sockendelen och norra bruksroten. Med ort- och personregister.
4191049 Skultuna församling A I Husförhörslängder 15 a, 1875-1884 Uppslag 1-190. Med ortregister.
4191050 Skultuna församling A I Husförhörslängder 15 b, 1875-1884 Uppslag 200-388. Med ortregister.
4191050 Skultuna församling A I Husförhörslängder 16 a, 1885-1893 Uppslag 1-200.
4191050 Skultuna församling A I Husförhörslängder 16 b, 1885-1893 Uppslag 201-400
4191792 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 6 a, 1785-1794 Västra och norra kvarteret.
4191792 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 6 b, 1785-1794 Södra kvarteret.
4191792 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 6 c, 1785-1794 Kronobränneriet.
4191792 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 7 a, 1795-1801 Västra och norra kvarteret.
4191792 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 7 b, 1795-1801 Södra kvarteret.
4191793 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 10, 1816-1827 Uppställd efter yrken och stånd. Upplagd för tiden 1816-1820, men använd till 1827.
4191793 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 8, 1801-1805 Uppställd efter yrken och stånd. Innehåller även födelse och dopbok 1801-1805.
4191793 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 9, 1806-1815 Uppställd efter yrke och stånd. Upplagd för tiden 1806-1810, men använd åtminstone t o m 1815; Anteckningar om flyttningar m m in på 1820-talet.
4191794 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 11, 1827-1835
4191794 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 12 a, 1833-1843 Västra kvarteret. Särskilt i landsarkivet upprättat personregister finns i landsarkivets forskarexpedition.
4191795 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 12 b, 1833-1843 Norra kvarteret.
4191795 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 12 c, 1833-1843 Södra kvarteret. Innehåller även uppgift å "Arbetshuset" i slutet av boken.
4191796 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder Västra kvarteret. Särskilt i landsarkivet upprättat personregister finns i landsarkivets forskarexpedition.
4191797 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 13 b, 1843-1852 Norra kvarteret. Dito.
4191798 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 13 c, 1843-1852 Södra kvarteret. Dito.
4191799 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 14 a, 1853-1861 Västra kvarteret. Namnregister, se A I a:14 d.
4191799 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 14 b, 1853-1861 Norra kvarteret. Namnregister, se A I a:14 d.
4191800 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 14 c, 1853-1861 Södra kvarteret. Namnregister, se A I a:14 d.
4191801 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 14 d, 1853-1861 Samtliga kvarter. Med namnregister i slutet av volymen till volymerna A I a:14 a, 14 b, 14 c och 14 d.
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 1, 1803-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 10, 1816-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 11, 1817-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 12, 1818-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 13, 1819-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 14, 1820-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 2 a, 1805-1806
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 2 b, 1805-1806
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 3, 1806-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 4, 1807-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 5, 1808-
419180 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 6, 1809-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 7, 1813-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 8, 1814-
4191802 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 9, 1815-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 15, 1821-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 16, 1822-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 17, 1823-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 18, 1824-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 19, 1825-
4191803 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 20, 1826-
4191804 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 21, 1830-
4191804 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 22, 1831- Med förteckning över elever.
4191804 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 23, 1832- Med förteckning över elever.
4191804 Västerås domkyrkoförsamling A I b Husförhörslängder ("uppskrivningslängder") 24, 1833- Med förteckning över elever. Serien avslutad.
4191804 Västerås domkyrkoförsamling A I c Fastighetsägarlängd 1, 1822-1829 Band. "Stadens Sjelfegne Invånare med deras Familjer". Serien avslutad.
4191805 Västerås domkyrkoförsamling A I e Namnregister 1, 1853-1861
4191805 Västerås domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 1, 1834-1850 Uppställd efter stånd och yrken.
4191805 Västerås domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 2, 1851-1860 "Inflyttningskladd". Uppställd efter stånd och yrken.
4191805 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 6, 1841-1856 Utflyttningslängd. Även för S:t Ilians församling.
4191805 Västerås domkyrkoförsamling B II Utflyttningslängder 7, 1857-1880 Utflyttningskladd. Även för S:t Ilians församling.
4191806 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1803-1823 Börjar februari 1803.
4191806 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 5, 1824-1846
4191806 Västerås domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 6, 1842-1859 Duplett.
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 1, 1721-1736
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 2, 1752-1753
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 3, 1755-1757 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1756-1758.
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 4 a, 1804-1810
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 4 b, 1804-1810
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 5 a, 1812-1820
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 5 b, 1812-1820
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 6 a, 1821-1827
4191807 Vittinge församling A I Husförhörslängder 6 b, 1821-1827
4191808 Vittinge församling A I Husförhörslängder 7 a, 1828-1832
4191808 Vittinge församling A I Husförhörslängder 7 b, 1828-1832
4191808 Vittinge församling A I Husförhörslängder 8 a, 1833-1842
4191808 Vittinge församling A I Husförhörslängder 8 b, 1833-1842
4191809 Vittinge församling A I Husförhörslängder 10 a, 1848-1852
4191809 Vittinge församling A I Husförhörslängder 10 b, 1848-1852
4191809 Vittinge församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1859
4191809 Vittinge församling A I Husförhörslängder 9 a, 1843-1847
4191809 Vittinge församling A I Husförhörslängder 9 b, 1843-1847
4191810 Vittinge församling A I Husförhörslängder 12, 1860-
4191810 Vittinge församling B Flyttningslängder 1, 1780-1814
4191810 Vittinge församling B Flyttningslängder 2, 1813-1847 Inflyttningslängd 1813-1832, 1841-1843 och utflyttningslängd 1814-1833, 1841-1844, 1847. Innehåller även pålysning om utflyttning, odat, samt statistiska uppgifter om folkmängden, födde och döde 1813-1827.
4191810 Vittinge församling B Flyttningslängder 3, 1854-1860 Innehåller inflyttningslängd 1854-1860 (1859 saknas) och utflyttningslängd 1854-1860. Innehåller även skolbetygsjournal 1868-1882.
4191810 Vittinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718 T o m 1718-04-30.
4191810 Vittinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1718-1734 Fr o m 1718-05-01 t o m 1734-04-30. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1714-1772, död- och begravningsbok 1714-1789.
4191810 Vittinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1789 Fr o m 1734-05-01.
4191810 Vittinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1854
4191810 Vittinge församling C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1860 Innehåller även räkenskapskladd 1862-1867 och matrikel över skolbarn födda åren 1853-1880.
4191811 Vittinge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1773-1861
4191811 Vittinge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1790-1843
4191811 Vittinge församling F Död- och begravningsböcker 2, 1844-1861
4191811 Vittinge församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper. 1, 1669-1732 Räkenskapsbok. Innehåller även inventarium 1669, 1696, 1712, 1713, 1741(?), visitationsprotokoll 1741, 1746, 1748, 1752, 1766, 1785, 1786, 1805 m fl och fattigkassans räkenskaper 1669-1732.
4191811 Vittinge församling P II Pålysningsböcker 1, 1835-1842 Pålysningsbok för flyttningar 1835-1840, 1842 och odaterat.
4191812 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 1, 1690-1695 3 upplägg: 1690-1691, 1692-1693 och 1694-1695.
4191812 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 2, 1696-1703 4 upplägg: 1696-1697, 1698-1699, 1700-1701 och 1702-1703.
4191812 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 3, 1704-1720 5 upplägg: 1704-1706, 1707-1709, 1712-1714, 1715-1717 och 1718-1720. Saknas för åren 1710-1711.
4191812 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 4, 1723-1747 Endast åren 1723-1728 och 1737-1747. Något defekt. Innehåller husförhörslängd 1723-1728 och katekisationslängd 1737-1747 (ej för hela församlingen).
4191812 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 5, 1729-1755 Husförhörslängd 1729-1735. Kommunionlängd 1736-1755 i 2 upplägg 1736-1752 och 1753-1755.
4191813 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 6, 1747-1770 Katekisationslängd 1747-1755. Husförhörslängd för Gärdsbo fjärding i 2 upplägg 1756-1761 och 1764-1770 (saknas för åren 1762-1763).
4191813 Västerfärnebo församling A I:7, 1756-1774 A I Husförhörslängder 7, 1756-1774 Kilbo och Salbo fjärdingar, 4 upplägg: Kilbo 1756-1761 och 1763 (-1769, 1772-) -1774 samt Salbo 1756-1761 och 1763 (-1769, 1772-) -1774.
4191813 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 8, 1756-1780 Hörende och Gärdsbo fjärdingar, 4 upplägg: Hörende 1756-1761, 1765-1769 och 1772-1777 (saknas för åren 1762-1764 och 1770-1771) samt Gärdsbo 1772-1780.
4191813 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 9, 1775-1794 Kilbo fjärding, 2 upplägg: 1775-1784 och 1785-1794.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 10, 1775-1794 Salbo fjärding, 2 upplägg: 1775-1784 och 1785-1794.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 11, 1778-1797 Hörende fjärding, 2 upplägg: 1778-1787 och 1788-1797.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 12, 1781-1800 Gärdsbo fjärding, 2 upplägg: 1781-1790 och 1791-1800.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 13, 1795-1814 Kilbo fjärding, 2 upplägg: 1795-1804 och 1805-1814.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 14, 1795-1814 Salbo fjärding, 2 upplägg: 1795-1804 och 1805-1814. Innehåller även förteckning över rotesoldater omkring 1800.
4191814 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 15, 1798-1817 Hörende fjärding, 2 upplägg: 1798-1807 och 1808-1817.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 16, 1801-1817 Gärdsbo fjärding, 2 upplägg: 1801-1810 och 1811-1817.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 17, 1815-1834 Kilbo och Salbo fjärdingar, 2 upplägg: Kilbo fjärding 1815-1824 samt Sands, Sör Salbo och Norr Salbo rotar av Salbo fjärding 1825-1834.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 18, 1815-1834 Salbo fjärding, 2 upplägg: Hela fjärdingen 1815-1824 samt Hebo och Boda rotar 1825-1834.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 19, 1818-1827 Hörende fjärding.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 20, 1818-1827 Gärdsbo fjärding.
4191815 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 21, 1825-1834 Kilbo fjärding.
4191816 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 22, 1828-1837 Hörende fjärding.
4191816 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 23, 1828-1837 Gärdsbo fjärding.
4191816 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 24, 1835-1844 Kilbo fjärding.
4191816 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 25, 1835-1844 Salbo fjärding.
4191817 Västerfärnebo församling B Flyttningslängder 1, 1754-1848 Utflyttningslängd 1754-1770 och 1784-1848. Inflyttningslängd 1755-1770. Innehåller även konfirmationslängd 1755-1762 och 1764-1771.
4191817 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1714 Innehåller även vigselbok 1689-1714, begravningsbok 1689-1714, sockenstämmoprotokoll 1730-02-08, sakrististämmans protokoll 1730-02-15. Avser t o m år 1708 även Bergs fjärding (sedermera Karbennings församling), fr o m år 1691 särskilt förd.
4191817 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1715-1735 Innehåller även vigselbok 1715-1752, död- och begravningsbok 1715-1737 (regelbundet förda anteckningar om dödsdagar börja 1722-05-02).
4191817 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 3, 1736-1758 Anteckningar för slutet av 1758 i avskrift efter original i F:1.
4191817 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 4, 1759-1810
4191817 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1836
4191818 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 7, 1841-1859 Duplett. Innehåller även vigselbok 1841-1859 och dödbok 1841-1859.
4191818 Västerfärnebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1647-1692 Innehåller även födelse- och dopbok 1647-1692 (anteckningar om födelsedagar börja 1690-04-07), begravningsbok 1647-1692, förteckning över husfattiga 1649. Avser även Bergs fjärding (sedermera Karbennings församling).
4191818 Västerfärnebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1754-1783 Lysningsanteckningar 1754-1770, avser även Karbennings församling.
4191818 Västerfärnebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1783-1829
4191819 Västerfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 1, 1738-1765 Innehåller även födelse- och dopbok för slutet av år 1758 (20-31/12).
4191819 Västerfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 2, 1765-1774
4191819 Västerfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1808 Innehåller även förteckning över kapellaner i Västerfärnebo 1622-1805.
4191819 Västerfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 4, 1808-1828
4191819 Västerfärnebo församling F F Död- och begravningsböcker 5, 1829-1849
4191820 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 1, 1698-1754
4191820 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 2, 1760-1772
4191820 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 3, 1772-1779
4191820 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 4, 1777-1783 Ofullständig. Molnebo och Norr Starfors saknas.
4191820 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 5, 1784-1791
4191821 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 6, 1791-1798
4191821 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 7, 1800-1807
4191821 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 8, 1808-1814
4191821 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 9, 1814-1820
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 10, 1821-1824
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 11 a, 1824-1830 Omfattar Prästgårds-, Horsbäcks-, Littersbo-, Sörby-, Åls och Röklinge-, Horsta och Heby-, Härvsta- och Arnebo rotar.
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 11 b, 1824-1830 Omfattar Ytter-Sävna-, Över-Sävna-, Sör-Starfors-, Molnebo och Norr Starfors-, Vansjö-, och By rotar.
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 12 a, 1830-1834 Av ovannämnda rotar i A I:11 a omfattar volymen Prästgårds- t o m Arnebo-rotarna (av den sista endast en del).
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 12 b, 1830-1834 Omfattar Arnebo- (resten) t o m Sör Starfors-rotarna.
4191822 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 12 c, 1830-1834 Omfattar Molnebo och Norr Starfors- t o m By-rotar samt personer utan stadig hemvist. Innehåller även avlösningslängd odat.
4191823 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 13 a, 1835-1839 Omfattar Prästgårds-, Horsbäcks-, Littersbo-, Sörby-, Åls och Röklinge-, Horsta och Heby-, Härvsta- och Arnebo rotar.
4191823 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 13 b, 1835-1839 Omfattar Ytter-Sävna-, Över-Sävna-, Sör-Starfors-, Molnebo och Norr Starfors-, Vansjö-, och By rotar, jämte personer utan stadig hemvist.
4191823 Västerlövsta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1725 T o m 1725-04-30. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1685-1707 och död- och begravningsbok 1685-1708.
4191823 Västerlövsta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1771 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1738-1771 och död- och begravningsbok samma år.
4191824 Västerlövsta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1772-1804 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1772-1804, död- och begravningsbok samma år och avlösningsbok 1822-1827.
4191824 Västerlövsta församling C:4, C Födelse- och dopböcker 4, 1805-1861
4191824 Västerlövsta församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1739-1771
4191824 Västerlövsta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1861
4191824 Västerlövsta församling F Död- och begravningsböcker 1, 1805-1861 Innehåller även kyrkokassans skuldbok 1819-1825 och 1853-1854, anteckningar om vissa avgifter till kyrkan, kollekter m.m. 1848-1849, fattigkassans skuldbok 1819-1849 (saknas för året 1843-05-01--1844-05-01), anteckningar av oviss innebörd, innehållande initialer, dopnamn, bynamn m.m. och sifferuppgifter (födelse år ?) 1859, förteckning på sockenbibliotekets boksamling, odat (1863 ?) och sockenbibliotekets utlåningsjournal 1863-1867 och c:a 1870-1876.
4191825 Västerlövsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1602-1672 Kyrkoräkenskaper. Innehåller även kyrkoinventarium 1603, avskrifter av kungliga brev 1604-1617, acta norrcopeus 1612, insamling till kyrkklocka 1615, anteckningar om Prästgårdens reparationer m.m. 1627-1637(?), insamling till brudkrona 1640, gåvor till kyrkan 1652-1672, series pastorum, bänklängd (odat) och ordning om prästerskapets årliga uppbörder.
4191825 Västerlövsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1673-1705 Special. Innehåller även inventarium 1674, ärkebiskopsvisitation 1695.
4191825 Västerlövsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1706-1734 Special. Innehåller även prostvisitationer 1708, 1712, 1720, 1726, 1730, inventarium 1708, fattigkassans special 1712-1734 och Ärkebiskopsvisitationer 1722.
4191825 Västerlövsta församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 4, 1734-1772 Special. Innehåller även fattigvårdskassans special 1734-1772 och prostvisitationer 1748, 1749, 1754, 1764, 1773, 1802, 1804, 1805, 1808, 1813, 1815, 1823, 1827.
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 1, 1690-1707 Innehåller även vigselbok 1676-1720, dopbok 1676-1720 och fragment av dödbok 1690.
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 2, 1743-1764 Volymen delad i sex upplägg; 1743-1746, 1747-1750, 1751-1754, 1755-1758, 1758-1761 och 1762-1764.
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 3, 1753-1784 Innehåller även längd över nattvardsungdomar 1759, 1761-1780.
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1794 Volymen delad i två upplägg: 1775-1784, 1785-1794.
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 5, 1795-1804
4191826 Västervåla församling A I Husförhörslängder 6, 1805-1814
4191827 Västervåla församling A I Husförhörslängder 7, 1815-1824
4191827 Västervåla församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1834 Med ortregister.
4191827 Västervåla församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1844 Med ortregister.
4191827 Västervåla församling B Flyttningslängder 1, 1791-1852
4191827 Västervåla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1774 Innehåller även vigselbok 1721-1774.
4191827 Västervåla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1814
4191827 Västervåla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1815-1855
4191828 Västervåla församling E I Lysning- och vigselböcker 1, 1775-1841
4191828 Västervåla församling E I Lysning- och vigselböcker 2 a, 1842-1860
4191828 Västervåla församling F Död- och begravningsböcker 1, 1697-1740
4191828 Västervåla församling F Död- och begravningsböcker 2, 1740-1774
4191828 Västervåla församling F Död- och begravningsböcker 3, 1775-1821
4191828 Västervåla församling F Död- och begravningsböcker 4 a, 1821-1860
4191828 Västervåla församling K I Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 1, 1734-1776 Sockenstämmans protokoll. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1735-1760 och förteckning över sex- och uppsyningsmän 1776 och 1779.
4191828 Västervåla församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1628-1726 Räkenskaper. Innehåller även kungl brev i avskrift 1585-1684, dopbok 1628-1652, dödbok 1628-1652, vigselbok 1628-1652, bänklängder 1640, 1691 och odat., biskopavisitaion 1628 febr 6-8 med "Then Christeligha Församling uthi Wåhla i Bergslagen 1628 den 6 febr", biskopsvisitation 1701 med "Then Christeliga Försambling uthi Wåhla Anno D.1701 den 26 febr", prästgårdsinventarium 1690, fattigkassans huvudräkning 1705-1726, anteckningar om märkvärdigheter 1628-1731 och insamling till kyrkklocka odat.
4191829 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 1, 1663-1718
4191829 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 2, 1720-1749
4191829 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 3, 1750-1773
4191829 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1796 Innehåller även flyttningslängd 1789-1824.
4191829 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 5, 1797-1807 Innehåller även flyttningslängd 1825-1831.
4191830 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1825
4191830 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1834 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1832-1834.
4191830 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1845 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1835-1845.
4191831 Västerås-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1774 Innehåller även vigselbok 1649-1774 och dödbok 1670-1717. En halv folio för 1688, som här saknas återfinnes i serie J:1.
4191831 Västerås-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1834
4191831 Västerås-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1859 Duplett. Innehåller även dupletter av vigselboken och dödboken för samma år.
4191831 Västerås-Barkarö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1814
4191831 Västerås-Barkarö församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1814-1861
4191831 Västerås-Barkarö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1738-1774 Innehåller även brevsavskrifter 1773-1780.
4191831 Västerås-Barkarö församling F Död- och begravningsböcker 2, 1775-1824
4191831 Västerås-Barkarö församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 3, 1718-1758 Inkomst- och utgiftsspecial.
4191831 Västerås-Barkarö församling P I Pålysningsböcker 5, 1830-1846
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 1, 1704-1739 Upplagd årligen för tiden 1704-1721 samt för åren 1723, 1727, 1739.
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 2, 1743-1765 Innehåller även protokoll vid katekismiförhör 1766-1815 och förteckning å nattvardsungdom 1766-1771.
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 3, 1766-1774 Innehåller även flyttningslängd 1771-1812.
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 4, 1775-1794
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 5, 1795-1802
4191832 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 6, 1803-1812
4191833 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 7, 1812-1821
4191833 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 8, 1822-1831
4191833 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1847 Med ortregister. Består av två upplägg, folierade var för sig: 1831-1840: uppslag 1-208; 1841-1847: uppslag 1-180.
4191834 Västra Skedvi församling C Födelse- och dopböcker 1, 1672-1725 Innehåller även husförhörslängd 1659-1661, vigselbok 1672-1725, anteckningar om döda i samband med testamentspenningar 1672-1725, Kungl. brev 1691, räkenskaper för kyrka och fattigvård 1659-1725 och å sista bladet en kopia av konvention med pastor och capellan 1687-03-18.
4191834 Västra Skedvi församling C Födelse- och dopböcker 2, 1726-1728 Innehåller även vigselbok 1726-1728 och räkenskaper för kyrka och fattigvård 1726-1785.
4191834 Västra Skedvi församling C Födelse- och dopböcker 3, 1729-1774 Innehåller även vigselbok 1729-1774 och dödbok 1729-1745.
4191834 Västra Skedvi församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1827 Innehåller även vigselbok 1775-1851.
4191834 Västra Skedvi församling C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1861 T o m aug 1861.
4191870 Västra Skedvi församling 1, 1696-1762 Innehåller även bänklängder 1700, 1731.
4191870 Västra Skedvi församling F Död- och begravningsbok 1, 1746-1774 Personaliebok. Innehåller även kommunionbok 1763-1771. (Saknas maj 1757 - maj 1765).
4191870 Västra Skedvi församling F Död- och begravningsbok 2, 1775-1813
4191870 Västra Skedvi församling F Död- och begravningsbok 3, 1814-1848
4191870 Västra Skedvi församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1649-1730 Innehåller även inventarium och series pastorum.
4191870 Västra Skedvi församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1745-1777 Huvudräkning. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1812--1861-05.
4191871 Västanfors församling A I Husförhörslängder 15, 1846-1855 Med personregister.
4191872 Västanfors församling A I Husförhörslängder 16 a, 1856-1860 Med personregister.
4191872 Västanfors församling A I Husförhörslängder 16 b, 1856-1860 Med personregister.
4191873 Västanfors församling B Flyttningslängder 1, 1842-1850 Innehåller även pålysnings- och kollektbok 1842-1850.
4191873 Västanfors församling B Flyttningslängder 2, 1851-1859 Innehåller även pålysnings- och kollektbok 1850-1859.
4191873 Västanfors församling C Födelse- och dopböcker 6, 1855-1860
4191873 Västanfors församling F Död- och begravningsböcker 7, 1850-1860
4191874 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 26, 1838-1847 Hörende fjärding.
4191874 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 27, 1838-1847 Gärdsbo fjärding.
4191874 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 28, 1845-1854 Kilbo fjärding.
4191875 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 29, 1845-1854 Salbo fjärding.
4191875 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 30, 1848-1857 Hörende fjärding.
4191875 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 31, 1848-1857 Gärdsbo fjärding.
4191876 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 32, 1855-1864 Kilbo fjärding.
4191876 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 33, 1855-1864 Salbo fjärding.
4191876 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 34, 1858-1867 Hörende fjärding.
4191876 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 35, 1858-1867 Gärdsbo fjärding.
4191877 Västerfärnebo församling B Flyttningslängder 2, 1848-1861
4191877 Västerfärnebo församling C Födelse- och dopböcker 8, 1859-1861
4191877 Västerfärnebo församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1830-1861
4191877 Västerfärnebo församling F Död- och begravningsböcker 6, 1850-1861
4191878 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 14 a, 1840-1844 Omfattar Prästgårds-, Horsbäcks-, Littersbo-, Sörby-, Åls och Röklinge-, Horsta och Heby-, Härvsta- och Arnebo rotar.
4191878 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 14 b, 1840-1844 Omfattar Ytter-Sävna-, Över-Sävna-, Sör-Starfors-, Molnebo och Norr Starfors-, Vansjö-, och By rotar, jämte personer utan stadig hemvist.
4191878 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 15 a, 1845-1850 Omfattar Prästgårds-, Horsbäcks-, Littersbo-, Sörby-, Åls och Röklinge-, Horsta och Heby-, Härvsta- och Arnebo rotar.
4191879 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 15 b, 1845-1850 Omfattar Ytter-Sävna-, Över-Sävna-, Sör-Starfors-, Molnebo och Norr Starfors-, Vansjö-, och By rotar, jämte personer utan stadig hemvist. Innehåller även avlösningslängd.
4191879 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1855 Innehåller även avlösningslängd.
4191879 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1860
4191880 Västerlövsta församling B Flyttningslängder 2, 1823-1861 Innehåller även matrikel över skolbarn 1850-1858 och 1864.
4191881 Västervåla församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1852 Med ortregister.
4191882 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1861.
4191882 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1855 Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1854.
4191882 Västerås-Barkarö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1861
4191882 Västerås-Barkarö församling F Död- och begravningsböcker 3, 1825-1861
4191883 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 10, 1847-1857
4191883 Västra Skedvi församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1861
4191883 Västra Skedvi församling F Död- och begravningsbok 4, 1849-1860
4191884 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1871 Med ortregister.
4191884 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 12, 1872-1881 Med ortregister.
4191884 Västerås-Barkarö församling A I Husförhörslängder 13, 1882-1892 Med ortregister.
4191885 Västanfors församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1870
4191886 Västanfors församling A I Husförhörslängder 18, 1861-1899 "Husförhörsbok för Västanfors församling upptagande Löse personer". 1861-1870, uppsl 1-29, 1870-1879 uppsl 31-62, 1880-1889 uppsl 64-98, 1890-1899 uppsl 99-, samt "Särskild förteckning" (enl Kungl Cirkulär den 20 jan 1865) 1867-1888 uppsl 30, 1885- uppsl 142. Med Register över löslistan.
4191886 Västanfors församling A I Husförhörslängder 19 a, 1870-1876 Uppslag 1-262. Omfattar Fagersta, Semla, Vestanfors, Aspbenning, Skeppmora och Meling.
4191886 Västanfors församling A I Husförhörslängder 19 b, 1870-1876 Uppslag 263-557. Omfattar Sundbo, Åvestbo, Bastmora, Onsjö, Moren och Hedkärra.
4191887 Västanfors församling A I Husförhörslängder 20 a, 1877-1886 Uppslag 1-406. Omfattar Fagersta, Sembla, Vestanfors, Aspbenning och Meling. Med löst personregister.
4191887 Västanfors församling A I Husförhörslängder 20 b, 1877-1886 Uppslag 407-690. Omfattar Sundbo, Åvestbo, Bastmora, Onsjö, Moren och Hedkärra.
4191888 Västervåla församling A I Husförhörslängder 11, 1852-1862 Med ortregister.
4191888 Västervåla församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1871 Med ortregister.
4191888 Västervåla församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1876 Med personregister (löst inlagt).
4191889 Västervåla församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1876 Med personregister (löst inlagt).
4191889 Västervåla församling A I Husförhörslängder 14 a, 1877-1886 Uppslag 1-202. Med personregister. Omfattar Kyrkogränds, Bondfallets och Vreta rotar.
4191889 Västervåla församling A I Husförhörslängder 14 b, 1877-1886 Uppslag 203-398. Med personregister. Omfattar Djupnäs, Ombennings och Engelsbergs rotar.
4191890 Västervåla församling A I Husförhörslängder 15, 1887-1898 Uppslag 1-431. Med personregister.
4191891 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 15, 1861-1870 Uppslag 1-501. Namnregister för volymen se A I e:2.
4191891 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 16, 1861-1870 Uppslag 503-999. Innehåller även bok över obefintliga 1865-1870. Namnregister för volymen, se A I e:2.
4191891 Västerås domkyrkoförsamling A I e Namnregister 2, 1861-1870
4191891 Västerås domkyrkoförsamling A I e Namnregister 3, 1871-1880
4191891 Västerås domkyrkoförsamling A I e Namnregister 4, 1880-1892
4191892 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 16, 1861-1870 Uppslag 503-999. Innehåller även bok över obefintliga 1865-1870. Namnregister för volymen, se A I e:2.
4191892 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 17 a, 1871-1879 Uppslag 1-249.
4191892 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 17 b, 1871-1879 Uppslag 250-498
4191893 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 17 a, 1871-1879 Uppslag 1-249.
4191893 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 17 b, 1871-1879 Uppslag 250-498
4191893 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 18 a, 1871-1879 Uppslag 500-748.
4191893 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 18 b, 1871-1879 Uppslag 749-988. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1878. Namnregister för volymerna A I a:17 a - A I a:18 b, se

A I e:3.

4191894 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 18 a, 1871-1879 Uppslag 500-748.
4191894 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 18 b, 1871-1879 Uppslag 749-988. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1878. Namnregister för volymerna A I a:17 a - A I a:18 b, se A I e:3.
4191894 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 19, 1876-1879 Uppslag 1000-1270
4191894 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 20 a, 1879-1892 Uppslag 1-200
4191894 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 20 b, 1879-1892 Uppslag 201-399
4191895 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 20 a, 1879-1892 Uppslag 1-200
4191895 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 20 b, 1879-1892 Uppslag 201-399
4191895 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 21 a, 1879-1892 Uppslag 400-600
4191895 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 21 b, 1879-1892 Uppslag 601-799
4191895 Västerås domkyrkoförsamling A I a Husförhörslängder 22, 1879-1892 Uppslag 800-1077. Innehåller även bok över obefintliga 1879-1892(1941). Namnregister för volymerna A I a:19 - A I a:22, se A I e:3-4.
4191896 Vittinge församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1870 Med förteckning över rotarna, upgifter om rotarnas folkmängd 1868-1885, förteckning över personer med okänd vistelseort 1865. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1870, och folkmängdsuppgifter 1871-1885.
4191896 Vittinge församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1880
4191896 Vittinge församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
4191897 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 36 a, 1865-1874 Kilbo fjärdning.
4191897 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 36 b, 1865-1874 Salbo fjärding.
4191897 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 37 a, 1868-1878 Gärdsbo fjärding. Med ortregister.
4191897 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 37 b, 1868-1878 Hörende fjärding. Med ortregister.
4191898 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 38 a, 1875-1884 Salbo fjärding. Med ortregister.
4191898 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 38 b, 1875-1885 Kilbo fjärding. Med ortregister.
4191898 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 39 a, 1878-1888 Hörende fjärding. Med ortregister.
4191898 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 39 b, 1878-1888 Gärdsbo fjärding. Med ortregister.
4191899 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 40 a, 1885-1894 Kilbo fjärding. Med ortregister.
4191899 Västerfärnebo församling A I Husförhörslängder 40 b, 1885-1894 Salbo fjärding. Med ortregister.
4191900 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 18, 1861-1863 Med förteckningar över fattighjon, soldater, grenadjärer, gratialister och sockenbud. Innehåller även kommunionlängd 1861-1863.
4191900 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 19, 1864-1868 Med förteckning över sockenbud 1864-1866. Innehåller även uppgifter om folkmängd 1864-1867.
4191900 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 20 a, 1869-1875 Uppslag 1-307. Med ortregister.
4191900 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 20 b, 1874-1875 Uppslag 258-317. Med personregister. Molnebo.
4191901 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1880 Med ortregister
4191901 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 22, 1881-1885 Med ortregister
4191902 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 23, 1886-1890 Med ofullständigt ortregister
4191902 Västerlövsta församling A I Husförhörslängder 24, 1891-1892 Med ortregister
4191903 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 11, 1857-1866 Med ortregister, register över läsrotarna, grenadierer och soldater.
4191903 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1876 Med ortregister.
4191903 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 13 a, 1876-1883 Uppslag 1-143. Med ortregister; även för A I:13 b.
4191903 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 13 b, 1876-1883 Uppslag 144-310. Ortregister, se A I:13 a.
4191904 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 14 a, 1879-1880 Kapsel. Alvestaboda rote.
4191904 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 14 b, 1880-1898 Alvestaboda rote i två perioder: 1880-1890 (uppslag 1-80) och 1890-1898 (uppslag 85-175).
4191904 Västra Skedvi församling A I Husförhörslängder 15, 1883-1892 Med ortregister.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: ...