Öppna huvudmenyn

Sveriges län > Uppsala län > Film församling

Historia och geografi

Films socken i Uppland ingick i Olands härad och är sedan 1974 en del av Östhammars kommun.

Administrativ historik

Församlingen har medeltida ursprung. 1735 utbröts Österby bruksförsamling som kapellförsamling vilken senare åter införlivades.

Församlingen utgjorde till 1943 ett eget pastorat för att därefter till 2010 vara moderförsamling i pastoratet Film och Dannemora som 1962 utökades med Morkarla församling. Församlingen uppgick 2010 i Dannemorabygdens församling.[1]

Geografi

Större delen av tätorten Österbybruk med Österbybruks herrgård samt kyrkbyn Film med sockenkyrkan Films kyrka ligger i socknen.

Socknen är en flack mossrik skogsbygd med odlingsbygd i söder vid sjön Film.[2][3][4]

Platsnamn

Andersbo, Andersbo ägor

Bro ägor, Bryttbyn, Bryttbyn ägor, Bråskan

Elsarbo, Elsarbo ägor

Fattigstugan

Gubbo, Gruvan, Gräsbo, Gräsbo ägor

Haglösa

Kamgärdet, Karkebo, Karkebo ägor, Kullbol, Kyrkbyn, Kyrkbyn ägor

Ladugårds ägor, Lillbya, Lockbol, Långbron

Mariebol

Norrtorpen, Norråsen

Prästgården

Randersbo, Randersbo ägor, Roseln, Rönningarne, Rönnvik

Sibbo, Sibbo ägor, Sonbo, Sonbo ägor, Storbya, Storbya ägor, Stynsbo, Stynsbo ägor, Svedjan, Söderbacken, Söderbro, Söderskogen

Ursbo, Ursbo ägor

Vedskata, Vika

Älglösa

Andra platsförteckningar

På Institutet för språk och folkminnens hemsida finns det en bra platsförteckning för Films socken

Omgivande församlingar

Omgivande församlingar i bokstavsordning enligt SCB's Atlas över rikets indelningar från 1992

Dannemora, Forsmark, Morkarla, Tegelmora, Valö, Österlövsta.

Samlingar

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records
  • Court Records
  • Military Records

Relaterade källor

  • Digitala
  • Tryckta

Föreningar och bibliotek

Referensmaterial

Riksarkivet. "Film Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2011 http://www.nad.ra.se/
Film, Husförhörslängd 1841-1845, Ortregister

Övriga källor

  1. ”Ändringar i församlingsindelningen 2000-2013” (Excel). Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Indelningar/_Dokument/forsandr00-13_1129.xls. Läst 30 december 2012. 
  2. Sjögren, Otto (1929). Sverige geografisk beskrivning del 1 Stockholms stad, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9938 
  3. Nationalencyklopedin
  4. Karta över Films-Dannemora tingslag 1863-1864