För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Göteborgs och Bohus län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Göteborgs och Bohus län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Göteborgs och Bohus län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1816
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1821 Häri även uppbördslängd u.å.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1820
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1827 Med ortreg. Häri även sockenst. prot. 1830.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1833
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1831-1860.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Med ortreg.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Med ortreg och folkmängdsanteckningar 1846-1849.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med ortreg. och folkmängdsanteckningar 1852-1854.
4330959 Askims församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortreg. och folkmängdsanteckningar 1856-1859.
4330960 Askims församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1867
4330960 Askims församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1879
4330960 Askims församling B In- och utflyttningslängder 1, 1861-1884
4330961 Askims församling C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1792 Spridda år. Häri även vigselbok 1737-1792 spridda år och dödbok 1737-1820 spridda år.
4330961 Askims församling C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1846 Häri även vigselbok s. å. och dödbok 1801, 1820-1846.
4330961 Askims församling C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1860 Häri vigselbok och dödbok s.å.
4330961 Askims församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1635-1781 Huvudräkenskaper och specialer spridda år. Häri även invent.
förteckning 1739.
4330962 Fässbergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1765 Häri även lysnings- och vigselböcker och död- och begravningsböcker s.å.
4330962 Fässbergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1790 Häri även lysnings- och vigselbok 1766-1795 och död- och begravningsbok 1766-1801.
4330962 Fässbergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1822 Häri även lysnings- och vigselböcker 1796-1845, död- och begravningsbok 1801-1846 (1847), prot. vid husförhör med enskilda personer 1816, 1819, konfirmationsböcker 1808-1842.
4330962 Fässbergs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1860
4330962 Fässbergs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1815-1831 Omf. även Kållered, Råda, V. Frölunda, Askim. Häri även Fässberg lysningssedlar 1815-1830.
4330962 Fässbergs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1831-1850 Omf. även Kållered, Råda, V. Frölunda, Askim.
4330962 Fässbergs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 3, 1845-1862 Häri även död- och begravningsbok 1847-1861, konfirmationsbok 1843-1888, dito för Kållered och Råda 1862-1888.
4330962 Fässbergs församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 4, 1850-1862 Omf. 1850-1859 Fässberg, Kållered, Råda, V. Frölunda, Askim samt 1860-1862 Fässberg, Kållered, Råda.
4330963 Bottna församling A I Husförhörslängder 1, 1860-1900 Inb. Avskrift av originalutdrag i
Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv. Omf. åren 1860, 1870, 1880, 1890 och 1900. Häri även utdrag ur födelseböcker 1860-1894, vigselböcker 1860-1903 samt dödböcker 1860-1894.
4330963 Bottna församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även
anteckning om utlånade kyrkomedel
1598 samt inventarieförteck-
ningar för kyrkan 1601 & 1669 31/12.
4330963 Bottna församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1807 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1721 och 1747.
4330964 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1861
4330964 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 18, 1856-1861 Bihang till A I: 17.
4330964 Fässbergs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1770-1830 Spridda år.
4330964 Fässbergs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1862
4330965 Askums församling A I Husförhörslängder 1, 1860-1880 Sid. 1-145. Avskrift efter originalutdragen i Kungl. statistiska centralbyråns arkiv.
4330965 Backa församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1819 Häri även husförhörslängder för Göpåsby i Säve socken och Sävedelen av Tagene by.
4330965 Backa församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1826 Häri även husförhörslängder för Göpåsby i Säve socken och Sävedelen av Tagene by.
4330965 Backa församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1853 Häri även konfirmationsbok 1837 14/5.
4330965 Backa församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1860
4330966 Backa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1821-1862 Häri även vigselbok 1825-1860.
4330966 Backa församling D II Kommunionlängder 1, 1841-1857
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 1, 1766-1781 Luckor 1770, 1774, 1778 och 1779. Häri även husförhörslängder för Dragsmark för åren 1766, 1768, 1769, 1772, 1773, 1775, 1780 och 1781.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 2, 1784-1787 Häri även husförhörslängd för Dragsmark 1784-1787 samt konfirmationsbok för Bokenäs 1785-1791 och Dragsmark s.å.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1801
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 4, 1792-1799
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 5, 1800-1804 Häri även husförhörslängd för Dragsmark 1800-1804 samt konfirmationsbok för Bokenäs 1800-1804.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 6, 1804-1808 Häri även husförhörslängd för Dragsmark 1804-1808 samt konfirmationsbok för Bokenäs 1806-1808 och Dragsmark s.å.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 7, 1809-1812 Häri även husförhörslängd för Dragsmark 1809-1812.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 8, 1812-1836 Luckor 1822-1824, 1832-1834.
4330967 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1840 Häri även ant. rörande husförhörs hållande 1837-1838 samt statistiska uppgifter rörande folkmängden i Bokenäs och Dragsmark 1837.
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1842
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 11, 1842-1845
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 12, 1845-1847
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 13, 1847-1851
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1852
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 15, 1852-1855
4330968 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 16, 1856-1860
4330968 Bokenäs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1854 Utflyttningslängder. Häri även utflyttningslängd för Dragsmark 1838-1841.
4330968 Bokenäs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1855-1861 In- och utflyttningslängder.
4330969 Bokenäs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1768 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1685-1768, series pastorum 1562-1763, förteckning å sexmän 1688, gåvor till kyrkan, inventeringsprotokoll 1696, protokoll vid bänkdelning 1746 samt div. anteckn. om kyrkan.
4330969 Bokenäs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1818 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å. samt anteckning om inbrott i prästgården 1778 och i kyrkan 1781 jämte in- och utflyttningslängd 1811.
4330969 Bokenäs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1819-1845 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1819-1845 jämte anteckning om Bokenäs kyrka.
4330969 Bokenäs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1860 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4330970 Bokenäs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Häri även anteckn. om kyrkan, förteckn. på landsskyldspliktiga hemman 1705 2/7, förteckn. på kyrkans inventarier 1706 12/6, 1742 11/6 och 1767 23/6.
4330970 Bokenäs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1793-1912 Häri även redogörelse för klockaren Pehr Johanssons donationsfond till orgelbyggnad i Bokenäs kyrka 1885-1912, inventarieförteckning för kyrkan u.å. samt utdrag ur 1825 års specialjordebok för Bokenäs socken.
4330971 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 1, 1799- Häri även utflyttningslängd 1842-
1854.
4330971 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 2, 1811-1856 Lucka 1815-1824.
4330971 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 3, 1856-1860
4330971 Dragsmarks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1855-1861
4330971 Dragsmarks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1818 Häri även lysnings- och vigselbok 1685-1818, död- och begravningsbok 1686-1818, bänklängd 1748, anteckning om kyrkans byggnad 1689-1812, om gåvor till kyrkan 1687-1732 samt anteckningr om sakfall 1687, 1692 jämte avskrift av Kungl. resol. angående kollekt 1689.
4330971 Dragsmarks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1819-1860 Häri även lysnings- och vigselbok
1819-1861 samt död- och begravningsbok 1819-1860.
4330971 Dragsmarks församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Innehåller i början och slutet även inventarieförteckningar för åren 1706, 1748 och 1767.
4330972 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1835 Med ortreg.
4330972 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 2, 1835-1844 Med ortreg.
4330972 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1849 Med ortreg.
4330972 Bärfendals församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1798 Häri även vigselbok 1689-1799, död- och begravningsbok 1688-1799, stoldelningslängd 1737 samt anteckning om klockstapelns förfärdigande 1707.
4330972 Bärfendals församling C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1800-1860 samt död- och begravningsbok 1800-1860.
4330972 Bärfendals församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1711-1932 Gåvospecial. Häri även saköreslängd 1762-1804.
4330973 Säve församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1860 Med reg. över hemman. (Lev. 63/1952.)
4330973 Säve församling B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1862 Omf. past. Med några anteckn. från 1863. (Lev. 138/1952.)
4330974 Brastads församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1809
4330974 Brastads församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1815 Med ortregister
4330974 Brastads församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1829 Bunt om 3 häften
4330974 Brastads församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1833 Med ortregister
4330974 Brastads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1729 Dopbok 1703-1714. Häri även vigselböcker och begrav-
ningsböcker 1703-1729, längd över
kyrkopliktiga 1719,1721,1726 samt
anteckning om avrättning 1724.
4330974 Brastads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1781 Häri även vigselböcker och död-
böcker s.å., längder över kyrko-
pliktiga 1731-1769 spridda år,
anteckningar om avrättningar 1741,1747,1762 samt skiftesbrev
1749 27/2
4330974 Brastads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1782-1819 Häri även vigselböcker och död-
böcker s.å.
4330974 Brastads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1820-1860 Häri även vigselböcker och dödböcker s.å.
4330975 Brastads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1818-1860 Flyttningsattester.
4330975 Brastads församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1608-1703 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1669 och 1703.
4330975 Brastads församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 2, 1704-1798 Huvudräkenskaper. Häri även
inventarieförteckningar 1722, 1750, 1751, bänkdelningslängd 1725 och griftelängd odat. 1700-t.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 1, 1793-1797
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1809 Omf. även Brastad.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 3, 1809-1814 Med ortreg.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1820 Med ortreg.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1825
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 6, 1821-1829 Med ortreg. Delvis förd jämsides med nr 5.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 7, 1830-1833 Med ortregister.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1841 Med ortregister. Med förteckning över personer utan hemvist samt över personer som angripits av kolera. Omf. även Brastad.
4330976 Bro församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1848 Med ortreg. och förteckning över personer utan bestämd hemvist. Omf. även Brastad.
4330977 Bro församling A I Husförhörslängder 10, 1849-1855 Med förteckning över personer utan bestämd hemvist. Omf. även Brastad.
4330977 Bro församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med ortreg. och förteckning över personer utan bestämd hemvist. Omf. även Brastad.
4330977 Bro församling B In- och utflyttningslängder 1, 1805-1831 Omfattar pastoratet
4330977 Bro församling B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1860 Omfattar pastoratet
4330978 Bro församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1729 Dopbok 1703-1714. Häri även vigsel- och begravningsböcker 1703-1729 samt avlösningslängd 1704-1728.
4330978 Bro församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1773 Häri även vigsel- och dödböcker 1729-1773, kyrkopliktslängd 1730-1773 samt anteckning om jordbävning 1759.
4330978 Bro församling C Födelse- och dopböcker 3, 1774-1819 Häri även vigselböcker och dödböcker. s.å.
4330978 Bro församling C Födelse- och dopböcker 4, 1820-1860 Dito.
4330979 Bro församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1761-1779 Flyttningsattester. Omf. även past.
4330979 Bro församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1780-1790 Flyttningsattester. Omf. även past.
4330980 Bro församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1780-1790 Flyttningsattester. Omf. även past.
4330981 Bro församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1791-1810 Flyttningsattester. Omf. även past.
4330982 Bro församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1799-1837 Kartong. Lucka 1826-1830.
4330982 Bro församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1599-1703 Huvudräkenskaper, spridda år. Häri även inventarieförteckningar 1669, 1703 och odat. 1600-talet.
4330982 Bro församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 2, 1704-1788 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1722, 1750, 1751, bänkdelningslängd 1704, griftelängd 1700-talet odat. samt balkdelningslängd 1756.
4330983 Björlanda församling A I Husförhörslängder 1, 1786-1813 5 häften i bunt. Omf. åren
1786-1794, 1802-1805, 1805-1808, 1808-1811,
1811-1813. Med ortreg.
4330983 Björlanda församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1826 7 häften i bunt. Omf. åren 1813-1815, 1815-1817, 1817-1819,
1819-1821, 1821-1823, 1823-1825,
1825-1826. Med ortreg.
4330983 Björlanda församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1847 Med ortreg. (Lev. 62/1952.)
4330983 Björlanda församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1853 Med ortreg. (Lev. 62/1952.)
4330983 Björlanda församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1861 Med ortreg. (Lev. 62/1952.)
4330984 Bäve församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1816
4330984 Bäve församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1825 Med anteckn. angående nattvards-
gäster 1817-1825 samt förteckning över beväringar 1819 och ordnings- och sexmän 1813-1826.
4330984 Bäve församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1834 Med anteckn. ang. nattvardsgäster
1826-1833 samt förteckning över ordnings- och sexmän 1813-1833.
4330984 Bäve församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1844 Med förteckning över ordnings- och sexmän 1837-1844.
4330984 Bäve församling A I Husförhörslängder 5, 1843-1854
4330984 Bäve församling C Födelse- och dopböcker 1, 1812-1860 Med summariska folkmängdsuppgifter 1812-1830. Häri även vigsel- och död- och begravningsbok 1812-1860, avlösningslängd 1812-1840 samt anteckningar om sällsamma händelser 1815-1840.
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 1, 1786-1812
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 2, 1812-1826 Med sammandrag över in- och utflyttade 1826, förteckning över särskilt utfärdade attester och bevis 1812-1826 samt anteckningar till husförhörslängderna 1813-1826.
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 3, 1827-1840 Med längd över till kurhuset anvisade personer 1827-1833.
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 4, 1841-1860-05-29 Inflyttningslängd
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 5, 1841-1860 Utflyttningslängd
4330985 Uddevalla församling B In- och utflyttningslängder, äldre serie 6, 1860-10-01-1860-12-27 Inflyttningslängd
4330985 Uddevalla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1805-05-04-1811-03-02 Häfte i bunt
4330986 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1700-1720 Dagbok med enstaka anteckningar om födelse. Med anteckn. om kyrkotagning. Häri även anteckn. om krigsfolks nattvardsgång 1700-1704, vigsel-och begravningsböcker samt avlösningslängder 1698-1720, böteslängd för otidiga sänglag 1700-1720, räkenskaper för kollekt 1700-1720, förteckning över visitationer 1707-1718, kyrkojournal 1698-1719 samt anteckn. om sällsamma händelser 1702-1720. Omf. även Bäve.
4330986 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1725 Häri även vigsel- och begravningsböcker, avlösningslängd, böteslängd för otidiga sänglag 1721-1725, räkenskaper för kollekt 1721-1725 samt anteckn. om sällsamma händelser 1721-1724. Omf. även Bäve.
4330986 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1725-1748 Häri även vigsel- och begravningsböcker samt avlösningslängd 1725-1748, avvittringshandlingar 1733-1747, kollekträkenskaper 1725-1748, visitationsprotokoll 1728 och 1748 samt anteckn. om sällsamma händelser 1727-1748. Omf. även Bäve.
4331038 Björlanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1792-1823 Häri även lysnings- och vigselbok 1792-1860 och död- och begravningsbok 1793-1863.
4331038 Björlanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1824-1862 (Lev. 62/1952.)
4331039 Tossene församling A I Husförhörslängder 1, 1705-1711 Volymen har ursprungligen varit sammanbunden med Naverstads pastorats uppbördsböcker över pastors rättigheter 1698-1787. Häri även husförhörslängder för Askum och Bärfendal 1705-1711 samt statistiska uppgifter rör. folkmängden 1715, 1741, 1745.
4331039 Tossene församling A I Husförhörslängder 2, 1711-1719 Dito. Häri även husförhörslängder för Askum och Bärfendal s.å.
4331039 Tossene församling A I Husförhörslängder 3, 1719-1721 Dito. Häri även husförhörslängder för Askum och Bärfendal s.å.
4331039 Tossene församling C Födelse- och dopböcker 1, 1664-1685 Häri även vigsel- och dödbok s.å. Omf. past.
4331039 Tossene församling A I Husförhörslängder 4, 1860-1880 Avskrift efter originalutdragen i Kungl. statistiska centralbyråns arkiv.
4331039 Tossene församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1813-1847 Sockenstämmoprotokoll och handlingar rör. fördelning av Margareta Hvitfeldts donationsmedel till de fattiga. Omf. past.
4331039 Tossene församling L III Räkenskaper för fattigvård 1, 1819-1840 Räkenskaper över fattigmedlens utdelning inom Tossene och Askum.
4331040 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 6, 1796-1812 Häri även vigsel- och dödböcker samt avlösningslängd 1796-1812, avvittringshandl. 1792-1812 och anteckn. om sällsamma händelser 1796-1812. Omf. även Bäve.
4331040 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 7, 1812-1860 Häri även vigsel- och dödböcker 1812-1860, avlösningslängd 1812-1839, anteckn. ang. kyrkan
och dess inventarier 1812-1834 samt anteckn. ang. märkliga händelser 1814-1840.
4331041 Uddevalla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 7, 1846-07-05-1854-05-13 Häften i bunt
4331042 Uddevalla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 8, 1854-06-11-1857-11-21 Band i bunt
4331042 Uddevalla församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 9, 1857-12-05-1861-09-27 Band i bunt
4331043 Västra Frölunda församling B I Inflyttningslängder 1, 1823-1830 Lucka 1824-1825. Omfattar även Askim. Häri även utflyttnings- längd 1821-1826, 1830. Omfattar även Askim. Häri även enstaka flyttningsattester 1814-1828 spridda år. Omfattar även Askim
4331043 Västra Frölunda församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 1, 1737-1792 Luckor 1739 6/3-4/8 samt januari - april
1790. Häri även lysnings- och vigselbok 1737-1792 samt död- och begravningsbok 1737-1801, 1803-1820.
4331043 Västra Frölunda församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 2, 1793-1845 Lucka 1801 1/1-3/6. Häri även lysnings- och vigselbok 1793-1800, 1810-1812, 1815-1846 samt död- och begravningsbok 1821-1846.
4331043 Västra Frölunda församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 3, 1846-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1847-1860 samt död- och begravningsbok 1847-1860.
4331043 Västra Frölunda församling L I a Kyrkokassans huvudräkenskaper 1, 1797-1858 Inb. Häri även utgiftsspecial.
4331044 Bokenäs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1832-1859 Flyttningsbetyg. Omf. pastoratet
4331047 Björlanda församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1867 Med ortreg.
4331047 Björlanda församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1874 I
4331047 Björlanda församling A I Husförhörslängder 8, 1867-1874 II Vikens distrikt.
4331047 Björlanda församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1880 I
4331047 Björlanda församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1880 II
4331048 Björlanda församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 Med ortregister.
4331048 Björlanda församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1895
4331049 Askims församling A I Husförhörslängder 14, 1879-1889
4331050 Bäve församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1860 Sid. 1-121 a, 121 b-273. Med längd över lösdrivare.
4331050 Bäve församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1867
4331050 Bäve församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1879
4331050 Bäve församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1893
4331051 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1871 Inb.
4331051 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 5, 1871-1877 Band i kapsel. Häri även bok över
obefintliga s.å.
4331051 Dragsmarks församling A I Husförhörslängder 6, 1877-1888 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga s.å.
4331052 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 17, 1861-1870
4331052 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 18, 1870-1876 Häri även bok över obefintliga
4331053 Bokenäs församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1888 Häri även bok över obefintliga
4331054 Askums församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1869
4331054 Askums församling A I Husförhörslängder 3, 1880-1890
4331055 Brastads församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1866 Med ortregister
4331055 Brastads församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1870 Med ortregister
4331056 Brastads församling A I Husförhörslängder 7, 1870-1880 Med ortregister och förteckn. över obefintliga.
4331056 Brastads församling A I Husförhörslängder 8, 1881-1890 Med ortregister, löslista samt förteckning över obefintliga.
4331057 Bro församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1866 Med ortreg. och förteckning över personer utan bestämd hemvist.
4331057 Bro församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1870 Med ortreg.
4331058 Bro församling A I Husförhörslängder 14, 1870-1880 Med ortreg., löslista samt särskild förteckning 1870-1879
4331058 Bro församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 Med ortreg., löslista samt förteckning över obefintliga personer.
4331390 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1749-1774 Häri även vigsel- och dödboöcker, avlösningslängder och avvittringshandlingar m.m. 1749-1774 samt anteckn. om sällsamma händelser 1747-1760. Omf. även Bäve.
4331390 Uddevalla församling C Födelse- och dopböcker 5, 1775-1795 Häri även vigselbok 1775-1795, dödbok 1775-1796, avlösningslängder 1775-1795, avvittringshandl. 1774-1794, böteslängd för otidiga sänglag samt anteckn. om sällsamma händelser 1775-1795. Omf. även Bäve.
4331391 Uddevalla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1778-1812 Inb. Lysningsbok med enstaka anteckningar om vigsel. Häri även enstaka anteckningar om födelse och dop 1781-1782 samt prostlådeexpeditioner 1780-1790. Omf. pastoratet.
4331391 Uddevalla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1812-1836 Bunt med 2 häft. Lysningsböcker med anteckn. om vigsel. Omf. även Lane-Ryr.
4331391 Uddevalla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 3, 1838-1853 Bunt med 2 häft. Lysningsböcker med anteckn. om vigsel.
4331391 Uddevalla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 4, 1854-1860 Finnes 1854-1860 20/5. Inb. Opag. Lysningsbok med anteckn. om vigsel. Omf. pastoratet.
4331391 Uddevalla församling K III Kyrkorådets protokoll och handlingar 1, 1767-1775 Inb. Lucka 1769. Häri även kyrkokassans specialräkenskaper 1777-1839.
4331391 Uddevalla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1708-1710 4:o. Inb. Inledes av en tryckt dikt av B. Dahlberg med bön om gåvor till kyrkans reparation och förskönande. Gåvospecial 1708-1710. Transumt av rådstugu- protokoll 1710. Tolv förteckningar över kyrkovärdens arkiv och inventarier vissa år 1746-1774.
4331392 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1855 Häfte. Fol. 1-72. Med ortreg.
4331392 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1860 Häfte. Fol. 1-68. Med ortreg. och
folkmängdsuppgift 1859.
4331392 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1869 Inb.
4331392 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 7, 1870-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4331392 Bärfendals församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1898 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4331393 Backa församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1865 Med ortregister.
4331393 Backa församling A I Husförhörslängder 6, 1866-1873
4331393 Backa församling A I Husförhörslängder 7, 1874-1880
4331393 Backa församling A I Husförhörslängder 8, 1881-1885 Med ortregister.
4331393 Backa församling A I Husförhörslängder 9, 1886-1896
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1816
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1820
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1824 Häri även längd över soldater u.å.
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1826 Del I.
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1826 Del II. Häri även inflyttningslängder 1826, 1831, utflyttningslängd 1831-1832. Flyttningslängderna omfatta pastoratet.
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1830
4335277 Forshälla församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1833
4335278 Forshälla församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1840
4335278 Forshälla församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1852
4335278 Forshälla församling B In- och utflyttningslängder 1, 1809-1825 Inflyttningslängder 1809-1825, utflyttningslängder 1809-1815, 1817-1824, lysningsbok 1809 18/5-1831. Omfattar pastoratet.
4335278 Forshälla församling B In- och utflyttningslängder 2, 1833-1838 "För Forshälla: inflyttnings-
längder 1833 14/4-1838, utflyttningslängder 1833 24/5-1838; för Resteröd: inflyttningslängder 1833 29/10-
1835, 1837-1838, utflyttningslängder 1833 8/10-1838; för Ljung: inflytt-
ningslängder 1833 26/8-1838, utflyttningslängder 1833 2/8-1838; för Grinneröd inflyttningslängder 1833 14/4-
1838, utflyttningslängder
1833 22/10-1838."
4335278 Forshälla församling B In- och utflyttningslängder 3, 1839-1856 In- och utflyttningslängder. Omfattar pastoratet.
4335279 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1714 "För Forshälla: födelse- och dopbok 1688 10/3-1688 31/12,
1689 15/9-1714, vigselbok 1688 4/3-1747 1/11, begravningsbok 1688 15/4-1746; för Resteröd: födelse- och dopbok 1688 10/3-1733, vigselbok 1688 6/3-1727, 1732 maj-1746, begravningsbok 1688 29/4-1731, 1734-1746; för Ljung: födelse- och dopbok 1688 15/4-1708, vigselbok 1688 28/10-1709, begravningsbok 1688 27/10-1708; för Grinneröd: födelse- och dopbok 1688 9/5-1712 juni, vigselbok 1689 nov.-1707, begravningsbok 1688 19/9-1690;
för hela pastoratet: flyttnings-
längder för tjänstefolk 1747-1758, flyttningslängder 1758-1762."
4335279 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1751 "För Forshälla: födelse- och dop-
bok 1714 3/12-1728 6/10, 1729-
1735 5/10, 1736 1/1-1736 3/6, 1736 23/10-1751. Vigselbok 1747-
1751, begravningsbok 1747, död-
och begravningsbok 1748-1751;
för Resteröd: födelse- och dopbok 1737 20/3-1751, vigselbok
1747-1751, begravningsbok 1747,
död- och begravningsbok 1748-1751; för hela pastoratet: inflyttningslängd 1763-1805, utflyttningslängd 1763-1808 anteckningar om: avvittringshandlingar 1753-1774, gåvor till kyrkan 1759-1767, avlösningslängd 1750-1759, inventering 1696 6/11."
4335279 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1752-1783 Häri även vigselbok 1752-1783, död- och begravningsbok 1752-1783.
4335279 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1784-1811 Häri även vigselbok 1784-1803,
lysnings- och vigselbok 1804-1811 13/1, död- och begravningsbok 1784-1811 10/2, anteckningar om avlösning 1806 22/6.
4335280 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 1, 1826-1835 Hushållen äro uppförda i ordning efter husfaderns tjänstegrad. Summariskt register över de olika graderna i volymens slut.
4335280 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1845 Hushållen äro uppförda i ordning efter husfaderns tjänstegrad. Summariskt register över de olika graderna i volymens slut.
4335280 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1853 Hushållen äro uppförda i ordning efter husfaderns tjänstegrad. Summariskt register över de olika graderna i volymens slut.
4335280 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1862 Personregister i volymens slut.
4335280 Nya Varvets församling B In- och utflyttningslängder 1, 1820-1844 Utflyttningslängd med register.
4335280 Nya Varvets församling B In- och utflyttningslängder 2, 1845-1859 Inflyttningslängd.
4335280 Nya Varvets församling C Födelse- och dopböcker 1, 1816-1831 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1816-1860 samt död- och be-
gravningsbok 1816-1861.
4335280 Nya Varvets församling C Födelse- och dopböcker 2, 1832-1860
4335280 Nya Varvets församling D II Kommunionlängder 1, 1816-1833
4335280 Nya Varvets församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1843-1854 Lysningsbok.
4335281 Nya Varvets församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1776-1829 Spridda år. Inflyttnings-
attester.
4335281 Nya Varvets församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1830-1870 Inflyttningsattester.
4335282 Nya Älvsborg A I Husförhörslängder 1, 1850-1871
4335282 Nya Älvsborg A I Husförhörslängder 2, 1847-1861 För fångarna. Överförd till Nya Älvsborgs fästningsfängelse som D VI:4.
4335282 Nya Älvsborg C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1771 Häri även kommunionlängd 1745-1771. Lucka 1746. Vigsel-
bok 1690-1770, död- och begrav-
ningsbok 1690-1771, avlösnings-
längd 1712-1737, kyrkoräkenska-
per 1693-1753, lucka 1710-1747, fattigräkenskaper 1691-1749, spridda år, inventarieförteck-
ningar 1690-1762 samt series pastorum 1690-1794 m.m.
4335282 Nya Älvsborg C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1848 Häri även kommunionlängd 1772-
1849, lysnings- och vigselbok 1773-1844, död- och begravnings-
bok 1772-1848, reglemente för förvaltningen av Nya Älvsborgs kyrka 1775-1790, series pastorum 1768-1801 samt avskrift av kungö-
relser ang. anmälningsskyldighet för båtar vid fästningen.
4335282 Nya Älvsborg H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1839-1864 Kartong. Spridda år. Inflytt-
ningsattester. Häri även bil. till död- och begravningsboken 1860-1866 spr. år.
4335282 Nya Älvsborg L I Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1826 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteck-
ningar 1790-1835.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 1, 1773-1791 Lev. från Karl Johans förs.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1815
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1820 Med tabell över husförhören 1814-1819.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1823
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 5, 1822-1825 Med statistiska uppgifter rör. folkmängden u.å., anteckning rör. utdelade biblar u.å. samt summarisk förteckning på rotarna.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1828 Med förteckning på hemmanen i socknen enligt 1825 års jordebok samt summarisk förteckning på rotarna.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1830 Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1835 Dito.
4335283 Örgryte församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1840 Dito.
4335284 Örgryte församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1847 Dito.
4335284 Örgryte församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1852 Häri även personregister (ofullständigt).
4335284 Örgryte församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1863 Med register över personer å boningsställen utan namn samt utdrag ur 1811 års jordebok och 1821 års extrakt på förmedlat och oförmedlat hemmantal i Örgryte socken.
4335284 Örgryte församling B In- och utflyttningslängder 1, 1750-1789 Inflyttning 1760-1763, utflyttning 1750-1789 lucka 1754-1765. Omfattar även Amiralitetsvarvsförsamlingen och Marieberg. Häri även utflyttningslängder för Göteborgs Hospitalförsamling 1750-1753, 1766-1789, förteckningar över överlämnade prästbevis från Förenade Kustförs. till Nya Varvet 1827 och från Gamla Varvet till Nya Varvet 1813-1819. Lev. från Karl Johans förs.
4335284 Örgryte församling B In- och utflyttningslängder 2, 1831-1860 In- och utflyttning. Ej komplett.
4335285 Örgryte församling C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1783 Häri även vigselbok 1740-1799 och dödbok 1740-1797, anteckning om märkliga händelser 1742-1743 samt anteckning om Magnus Wallerii tillträde till prästämbetet i Örgryte och Hospitalförsamlingarna 1744.
4335285 Örgryte församling C Födelse- och dopböcker 2, 1783-1860 Med anteckning av kyrkoherde Magnus Wallerius om bokens uppläggning samt om Magnus Roempkes tillträde till kyrkoherdeämbetet 1799. Häri även vigselbok 1799-1861 och dödbok 1798-1861.
4335285 Örgryte församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1686 Specialräkenskaper. Häri även förteckning över kyrkans inventarier 1676, anteckningar om gåvor till kyrkklockan 1671-1672, kostnadsberäkning för klockgjutningen m.fl. anteckningar om klockan 1670-1675, förteckning över sexmän 1674 och 1678.
4335285 Örgryte församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1690-1749 Huvudräkenskaper 1690-1695, specialräkenskaper 1696-1749. Häri även förteckning över kyrkans föreståndare u.å.
4335285 Örgryte församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1720-1814 Sammandrag av kyrkans utgifter 1720-1759, special över särskilda inkomster för kyrkokassan, fattigkassan och lasarettsmedlen 1751-1814 spridda år.
4335285 Örgryte församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1750-1783 Specialräkenskaper. Med anteckning om gåva av predikstol 1780.
4335285 Örgryte församling L I Räkenskaper för kyrka 6, 1761- Specialräkenskaper.
4335286 Lundby församling A I Husförhörslängder 1, 1753-1767 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1761-1764. Omf. även Tuve.
4335286 Lundby församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1825 Lucka 1812. Omf. även Tuve 1797, 1811.
4335286 Lundby församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1848
4335286 Lundby församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1851 Med ortreg.
4335286 Lundby församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1854 Med ortreg.
4335287 Lundby församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1858 Med ortreg.
4335287 Lundby församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1861 Med ortreg.
4335287 Lundby församling B I Inflyttningslängder 1, 1753-1811 Spr år. Häri även utflyttnings- längd. Omfattar även Tuve.
4335287 Lundby församling B I Inflyttningslängder 2, 1825-1860 Omfattar även Tuve
4335287 Lundby församling B II Utflyttningslängder 1, 1825-1860 Omfattar även Tuve
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1745 Luckor 1707, 1717-1723. Häri även vigselbok 1693-1745, luckor 1719-1723, 1726-1728 (för Tuve 1715, 1732, 1742) samt död- och begravningsbok 1697-1745, lucka 1717-1723. Omf. även Tuve.
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1763 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma år samt series pastorum et comministrorum 1593-1827. Omf. även Tuve.
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1764-1802 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. även Tuve.
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1803-1813 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. även Tuve.
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1814-1836 Häri även lysnings- och vigselbok 1814-1837 samt död- och begravningsbok 1814-1836 jämte anteckningar om kyrka, klocka, prästgård m.m. 1829-1830. Omf. även Tuve.
4335288 Lundby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år jämte längd över delningen av kyrkogårdsmuren 1822.
4335289 Lundby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1722-1813 Inflyttningsattester. Omf. även Tuve.
4335290 Lundby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1814-1825 Inflyttningsattester. Omf. även Tuve.
4335290 Lundby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1769-1896 Lucka 1775-1787. Specialräkenskaper.
Finnes även på mikrofiche.
4335291 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 1, 1819-1830 Omfattar Hälleviksstrand, Halla, Råön, Årholmen, Rågårdsvik, Gåsö och Stocken.
4335291 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 2, 1831-1860 Omfattar Råön, Stocken, Hälle-
viksstrand, Rågårdsvik, Edshults-
hall och Gåsö. Med ortregister.
4335291 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 3, 1850-1854 Omfattar Stocken, Råön, Hälle-
viksstrand, Edshultshall och Rågårdsvik. Med personregister.
4335291 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 4, 1855-1860 Omfattar Rågårdsvik, Stocken, Råön, Hälleviksstrand och Edshultshall. Med personregister.
4335291 Morlanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1812-1845 Inflyttning. Häri även inflytt-
ningslängd för Mollösund s.å. samt för Fiskebäckskil 1812-1848.
4335291 Morlanda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1812-1846 Utflyttning. Häri även utflytt-
ningslängder för Fiskebäckskil 1812-1847 och för Mollösund 1812-1848.
4335292 Morlanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1744 Defekt i början av år 1731. Häri även vigselböcker och dödböcker s.å.
4335292 Morlanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1780 Häri även vigselböcker och död-
böcker s.å.
4335292 Morlanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1802 Häri även vigselböcker och död-
böcker s.å.
4335292 Morlanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1803-1847 Innehåller äkta födda 1803-1847, oäkta födda 1803-1842, dödfödda 1803-1842 samt tvillingar och trillingar 1803-1814. Häri även vigselböcker och dödböcker 1803-1847.
4335292 Morlanda församling C Födelse- och dopböcker 6, 1848-1860 "Häri även vigselbok 1848-1861 och dödbok 1848-1860, samt anteckn. om ""Märkvärdiga Natur-
tilldragelser"" 1851 13/4 och 28/7."
4335292 Morlanda församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1812-1838 Lysningsbok med anteckn. om vigsellagen. Omf. past.
4335292 Morlanda församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1848-1860 Omf. past.
4335293 Morlanda församling B In- och utflyttningslängder 3, 1846-1886 Inb. Sid. 1-138. Inflyttningslängd 1846-1860, in- och utflyttningslängd 1861-1886. Häri även inflyttningslängder för Mollösund och Fiskebäckskil 1849-1860.
4335293 Morlanda församling B In- och utflyttningslängder 4, 1846-1860 Inb. Sid. 1-114. Utflyttningslängd. Häri även inflyttningslängd för Mollösund 1861-1888, utflyttningslängd 1849-1888, inflyttningslängd för Fiskebäckskil 1861-1888, utflyttningslängd 1849-1888.
4335293 Morlanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1851-1860 Omf. past.
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1805
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1811
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1819 Med ortreg.
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1824
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1830 Med ortreg.
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1833 Med ortreg.
4335294 Foss församling A I Husförhörslängder 7, 1833-1841 Med ortreg.
4335295 Foss församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1847 Med ortreg.
4335295 Foss församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1854 Med ortreg.
4335295 Foss församling A I Husförhörslängder 10, 1854-1861 Med ortreg.
4335296 Foss församling B In- och utflyttningslängder 1, 1791-1829 Omfattar även Håby. Inflyttningslängd 1792 13/10-1823, utflyttningslängd 1825-1829.
4335296 Foss församling B In- och utflyttningslängder 2, 1854-1861 Omfattar pastoratet.
4335296 Foss församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Luckor 1689, 1712, 1729. Häri även vigselbok 1690-1729, död- och begravningsbok 1690-1729, anteckningar om inskription å kyrkoklocka och gravsten u.å., series pastorum 1500-1753 samt sällsamma händelser 1712, 1743.
4335296 Foss församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1783 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4335297 Foss församling C Födelse- och dopböcker 3, 1784-1833 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4335297 Foss församling C Födelse- och dopböcker 4, 1834-1861 Häri även vigselbok 1834-1861, samt död- och begravningsbok 1834-1860.
4335298 Foss församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1787-1810 Kartong. Omfattar pastoratet.
4335298 Foss församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Lucka 1602. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar u.å. samt 1670.
4335298 Foss församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1699-1727 Dupletträkenskaper. Omfattar även Håby och Svarteborg.
4335298 Foss församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1704-1790 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1705, 1728.
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1821
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1829 Omf. även Gåsö.
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1832 Omf. även Gåsö.
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1835 Omf. även Gåsö.
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1840 Omf. även Östersidan.
4335299 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 6, 1843-1849 Häri även uppgifter ang. folkmängden 1847-1851.
4335299 Fiskebäckskils församling C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1802 Häri även vigselbok 1712-1802 samt död- och begravningsbok 1711-1802.
4335299 Fiskebäckskils församling C Födelse- och dopböcker 2, 1803-1860 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1803-1860.
4335299 Fiskebäckskils församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1775 Huvudräkenskaper samt Margareta Hvitfelts räkenskaper över av henne till kyrkan donerade medel 1666-1682 jämte inventering av löspenningar i kassakistan 1818. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å., 1730-1818 samt undersökning rör. kyrkans jordar och hage 1742-1747.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 1, 1774-1826 Häri även vigselbok 1774-1780, 1812-1826 spridda år.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1844 Avskrift. Häri även vigselbok 1774-1789, 1812-1826 spridda år. Saknas vid inventering 2007.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 4, 1822-1836 Häri även vigselbok 1828-1833 samt död- och begravningsbok 1832-1833, 1837-1845. Saknas vid inventering 2007.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1845 Häri även vigselbok 1837-1845.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 6, 1845-1880 Avskrift.
4335300 Engelska församling C Födelse- och dopböcker 7, 1845-1897 Dopbok.
4335300 Engelska församling E Vigselböcker 1, 1845-1896
4335300 Engelska församling F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1897 Lucka 1835-1844.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling A I Husförhörslängder 1, 1812-1827 Inb.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling A I Husförhörslängder 2, 1827-1860 Häri även anteckningar om husförhören 1827-1840, om Göteborgs fattighus 1726-1767 samt series pastorum 1763-1827. Inb.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1763-1860 Finnes 1763 16/12-1860 26/11.
Inb. För vissa år inga anteckningar. Häri även vigselbok 1763-1836, död- och begravningsbok 1763-1861, anteckningar om kyrkan och dess inventarier 1767-1827 samt series pastorum 1726-1865.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1885 Inb. Häri även död- och begravningsbok 1860-1863 för Göteborgs arbetsfängelse.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling A I Husförhörslängder 3, 1861-1885 Inb.
4335300 Göteborgs fattighusförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1876-1881 Förteckning över inflyttade.
4335301 Göteborgs fattighusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1787-1825 Kapsel. Inflyttningsattester. Före 1810 spridda år, efter 1810 årligen.
4335301 Göteborgs fattighusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1826-1850 Kapsel. Inflyttningsattester.
4335301 Göteborgs fattighusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1851-1874 Kapsel. Inflyttningsattester. Inga attester 1859-1860.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 1, 1811-1884 För över- o. underbefäl.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 2, 1816-1820 Över Göta art. reg. (koncept).
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 3, 1817- Över Göta art. reg. tyg- o.
beväringsstater.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 4, 1817-1831 Över belägringsartilleriet.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 5, 1817-1831 Över fältartilleriet.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 6, 1818-1820 För över- o. underbefäl (koncept).
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 7, 1818-1822 Finnes 1818, 1820, 1822.
Fört. över till de olika kompanierna hörande militär-personer jämte deras familjer.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 8, 1831-1858 "Över 1-3 fältbatterierna. Senare är 1 batt. ändrat till 2; 2 batt. ändrat till 3; 3 batt.
ändrat till 8 batt."
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 9, 1831-1858 Över 4-6 batt. samt tygstaten. Senare är 4 batt. ändrat till 9 batt. 5 batt. ändrat till 10 batt. och 6 batt. ändrat till 11 batt.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 10, 1857-1871 Över 9-11:te batt. samt tygstaten.
4335302 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 11, 1859-1871 Över 2-3 o. 8 batterierna.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 1, 1801-1811 Kronhusförsamlingen.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 2, 1811-1820 Över gifta. Omf. även några militärer.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 3, 1811-1820 Över ogifta. Omf. även några militärer.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 4, 1817-1830 Över arrestanter.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 5, 1818-1820
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 6, 1820-1846 Över gifta.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 7, 1820-1846 Över ogifta.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 8, 1832- Över församlingsmedlemmar, boende å Älvsborgs Kungsladugård, Gamla Varvet o. i Örgryte
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 9, 1846-1871 Över gifta.
4335303 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 10, 1846-1871 Över ogifta.
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1786-1795
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 2, 1796-1811
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 3, 1826-1850 Inflyttningslängd.
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 4, 1826-1850 Utflyttningslängd.
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 5, 1851-1860 Inflyttningslängd.
4335304 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 6, 1851-1860 Utflyttningslängd.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 1, 1693-1717 "Omfattar både de militära och värvade infanteri reg:na
(= Prins Carls Lifregemente, senare ""Svenska Lifregementet till fot"") för hela tiden samt civila personer (= Kronhus-
församlingen) t.o.m. 1709.
(Luckor 1698, 1711 5/12-1712 6/3). Häri även vigselbok 1693-1718, död- o. begravnings-
bok 1693-1717 samt inventarie-
förteckningar u.å.-1711."
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 2, 1709-1720 Omfattar församlingen vid den nya garnisonen i Göteborg. (Lucka 1716-1717). Häri även lysnings- o. vigselbok 1709-1720 samt död- o. begravningsbok 1709-1720.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 3, 1716-1717 Omfattar församlingen. Häri även död- o. begravningsbok 1716-1717.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 4, 1721-1758 Omfattar artilleri- och forti-
fikationsstaterna samt kronhusförsamlingen. Häri även vigsel- o. dödbok 1721-1758.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 5, 1728-1760 Omfattar de militära av infanteriregementet. (Ribbingska,
senare Zanderska, Hessensteinska
reg:tet). Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1728-1760.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 6, 1759-1773 (Lucka 1767-1770). Omfattar artilleri- och fortifikations-
staterna samt kronhusförsam-
lingen. Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok 1759-1773.
4335305 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 7, 1761-1773 (Lucka 1768-1770). Omfattar de militära av infanteriregementet.
(Ribbingska, senare Zanderska, Hessensteinska reg:tet). Häri även vigselbok 1761-1773 samt död- och begravningsbok 1761-1766, 1771-1773.
4335306 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 8, 1772-1784 Omfattar garnisonsregementet 1772-1776, regementslivbataljonen 1777-1784, artilleri- o. fortifikationsstaterna 1772-1784, överstelöjtnants-
bataljonen vid garnisonsrege-
mentet (von Saltzas reg:te) 1777-1784 samt kronhusförsam-
lingen 1772-1784. Häri även lysnings- o. vigselbok 1772-1784 samt död- o. begravningsbok 1772-1784.
4335306 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 9, 1777-1801 Omfattar garnisonsregementets överstelöjtnantsbataljon. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1777-1801.
4335306 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 10, 1785-1801 Omfattar garnisonsregementet 1785-1801, artilleribrigaden 1785-1794 samt kronhusförsam-
lingen 1785-1801. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1785-1801.
4335306 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 11, 1794-1807 Omfattar Göta artilleriregemente 1794-1807 samt överstelöjtnants-
bataljonens 6 kompanier 1802-1807. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1794-1807.
4335306 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 12, 1802-1817 Omfattar de till bataljons-
predikantens själavård hörande
6 kompanierna av Göta artilleri-
församling. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1802-1817.
4335325 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 13, 1808-1828 Omf. Göta artilleriregemente och kronhusförsamlingen. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1808-1828.
4335325 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C I Födelse- och dopböcker 14, 1829-1860 Omf. Göta artilleriregemente och kronhusförsamlingen. Häri även lysnings- o. vigselbok samt död- o. begravningsbok 1829-1861.
4335326 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling C II Födelse- och dopböcker 1, 1847-1893 Över oäkta barn (Lucka 1861-1891).
4335326 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling D II Kommunionlängder 1, 1762-1774
4335326 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling D II Kommunionlängder 2, 1780-1794 Häri även in- o. utflyttnings-
längd 1780-1785.
4335326 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling D II Kommunionlängder 3, 1794-1800 Häri även konfirmationsbok 1794-1798.
4335326 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling D II Kommunionlängder 4, 1794-1810 Häri även konfirmationsbok 1795-1810.
4335327 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1801-1823 Omf. Göta artilleriregemente och kronhusförs.
4335327 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1801-1845 Omf. Göta artilleriregemente och kronhusförs.
4335327 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1715-1778 Inflyttningsattester.
4335327 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1778-1784 Inflyttningsattester.
4335328 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 10, 1811-1812 Inflyttningsattester.
4335328 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 11, 1813-1814 Inflyttningsattester.
4335329 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 12, 1815-1816 Inflyttningsattester.
4335329 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 13, 1817-1818 Inflyttningsattester.
4335330 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 14, 1819-1820 Inflyttningsattester.
4335330 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 15, 1821-1822 Inflyttningsattester.
4335330 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 16, 1823-1824 Inflyttningsattester.
4335331 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 17, 1825- Inflyttningsattester.
4335331 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1718-1728 Lysningshandlingar. Häri även kyrkoräkenskaper med verifik. 1712-1715.
4335332 Nylöse församling A I Husförhörslängder 1, 1821-1846 Lucka 1831-1835.
4335332 Nylöse församling A I Husförhörslängder 2, 1846-1868 Med ortreg. och anteckningar rör. folkmängden
1860, 1862, 1866. Häri även kommunionanteckningar s.å.
4335332 Nylöse församling B In- och utflyttningslängder 1, 1787-1830 In- och utflyttning. Ej komplett.
4335332 Nylöse församling B In- och utflyttningslängder 2, 1837-1857 Inflyttningslängd 1839-1857, utflyttningslängd 1837-1855.
4335332 Nylöse församling B In- och utflyttningslängder 3, 1858-1860 In- och utflyttning. Spridda namn 1867-1868.
Häri även konfirmationslängder 1869-1882.
4335332 Nylöse församling B In- och utflyttningslängder 4, 1860-1883 In- och utflyttning. Lucka i utflyttningslängden 1863-1867.
4335332 Nylöse församling C Födelse- och dopböcker 1, 1732-1860 I början strödda krönike-
anteckningar. Häri även lysnings- och vigselbok 1732-1835, död- och begravningsbok 1732-1861 samt döda och begravna bland dårhushjonen 1804-1823.
4335332 Nylöse församling C Födelse- och dopböcker 2, 1860-1883
4335332 Nylöse församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1860
4335332 Nylöse församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1860-1883
4335332 Nylöse församling F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1883 Inb.
4335332 Nylöse församling A I Husförhörslängder 3, 1868-1883 Omfattar längd över gifta och ogifta förda i alfabetisk ordning. Häri även kommunion-
anteckningar s.å.
4335333 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 1, 1812-1823 Finnes 1812 dec.-1823. Inb. Pag. 1-793. Längd över hushåll samt ogifta. Ogifta personer, vilka inflyttat före år 1813 upptages under år 1812.
4335333 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 2, 1824-1860 Finnes 1824-1860 (1864). Inb. Pag. 1-604. Längd över hushåll samt ogifta.
4335333 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 3, 1824-1860 Finnes 1824-1860 (1864). Inb. Fol. 1-229. Duplett av längder över ogifta i A I: 2.
4335333 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 1, 1774-1785 Finnes 1774-1785 jan. Inb. Pag. 1-149. Infl. 1774-1785, utfl. 1776-1784, lucka 1779-1782. Häri även konfirmationsbok 1775-1784, kommunionlängd s.å., verif. till kyrkoräkenskaper 1774-1779 samt kollekträkenskaper s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
4335334 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 2, 1785-1795 Inb. Pag. 1-229. In- och utflyttn. Häri äv. konfirmations-
bok o. kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
4335334 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 3, 1796-1804 Inb. Pag 1-267. In- och utflyttn.
Häri äv. konfirmationsbok o. kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
4335334 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 4, 1805-1812 Inb. Pag. 1-689. In- och
utflyttn. Häri äv. konfirmations-
bok o. kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
4335334 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 5, 1813-1837 Finnes 1813, 1824-1837. Inb. Pag. 1-124. Infl. 1813-1837 spridda år, utflytt. 1823-1824. Häri äv. konfirmationsbok 1802-1822 spr. år o. kommunion-
längd 1781-1837. Förd av tyske kyrkoherden.
4335334 Kristine församlings tyska avdelning B In- och utflyttningslängder 1, 1852-1865 Inb. Pag. 1-62. Inflyttningslängd t.o.m 9/6, utflyttningslängd t.o.m 10/7 1865, med statistiska uppgifter över inflyttningar 1852-1870.
4335334 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 1, 1655-1700 Inb. Pag. 1-348. Häri äv. vigsel-
bok och dödbok 1624-1700, kollekträkenskaper 1677-1684 med förteckn. på personer som upptagit kollekt 1753-1754.
4335335 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 2, 1701-1725 Finnes 1701-1725 20/7. Inb. pag. 1-498. Häri äv. vigsel- och dödbok 1701-1725.
4335335 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 3, 1725-1781 Finnes 1725 5/8-1781 4/7. Inb. Pag. 1-382. Häri äv. vigsel o. dödbok 1725-1781.
4335335 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 4, 1755-1774 Finnes 1755-1774 20/1. Inb. Pag. 1-519. Duplett. Med summarisk förteckn. över antalet födda, vigda o. döda 1755-1764. Häri äv. personalreg. 1786 o. utan år,
samt vigsel- och dödbok 1755-1774 20/1.
4335335 Göteborgs Kristine församling C II Födelse- och dopböcker, förda av svenska kyrkoherden 1, 1774-1803 Inb. Pag. I-VII, 1-507. Med förteckning över dem som fött oäkta barn 1780-1806 samt ant. om tillträde av svensk kyrkoherde
1774 4/4. Häri även vigsel- och dödbok 1774-1803.
4335335 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 5, 1781-1797 Finnes 1781-1797 10/7. Inb. Pag. 1-469. Häri äv. vigselbok 1781-1824 o. dödbok 1781-1832.
4335335 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 6, 1797-1819 Finnes 1797 14/7-1819 2/6. Inb. Pag. 1-3. 3a-478.
4335336 Göteborgs Kristine församling C II Födelse- och dopböcker, förda av svenska kyrkoherden 2, 1804-1823 Inb. Pag. 1-776. Häri äv. vigsel-
och dödbok s.å.
4335336 Göteborgs Kristine församling C I Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden 7, 1819-1860 Finnes 1819 20/5-1860. Inb. Pag.
1-1049.
4335337 Göteborgs Kristine församling C II Födelse- och dopböcker, förda av svenska kyrkoherden 3, 1824-1852 Finnes 1824-1852 30/4. Inb. Pag. 1-1033. Häri äv. vigsel- och dödbok 1824-1860.
4335337 Kristine församlings tyska avdelning C II Födelse- och dopböcker. Kladd- och duplettserien 1, 1851-1864 Finnes 1851 16/12 - 1864 31/1. Inb. Pag. 1-144. Kladd. Häri även konfirmations- och lysnings- och vigselbok 1853-1863 samt död- och begravningsbok 1852-1864.
4335337 Göteborgs Kristine församling C II Födelse- och dopböcker, förda av svenska kyrkoherden 4, 1852-1858 Finnes 1852 3/5-1858 28/1. Inb. Pag. 1-160.
4335337 Göteborgs Kristine församling C II Födelse- och dopböcker, förda av svenska kyrkoherden 5, 1858-1861 Finnes 1858-1861 27/1. Inb. Pag 1-111.
4335337 Göteborgs Kristine församling E I Lysnings- och vigselböcker, förda av den tyska kyrkoherden 1, 1824-1860 Inb. Pag. 1-657. Häri äv. död- och begravningsbok 1833-1860.
4335337 Göteborgs Kristine församling E II Lysnings- och vigselböcker, förda av den svenska kyrkoherden 1, 1830-1849 Finnes 1830-1849 3/8. Inb. Pag. 1-92. Lysningsbok.
4335337 Göteborgs Kristine församling E II Lysnings- och vigselböcker, förda av den svenska kyrkoherden 2, 1849-1857 Finnes 1849 24/8-1857.
Inb. Pag. 1-85. Lysningsbok.
4335337 Göteborgs Kristine församling E III Lysnings- o. vigselböcker för svenska avdelningen, senare Kristine territoriella församling 1, 1858-1861 Inb. Pag. 1-67. Lysnings- o. vigselbok. Kladd för år 1861.
4335338 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 1, 1818-1883 "Finnes 1818-1829 (1883).
Inb. Sid. 1-277. Förd i alfabetisk ordning. Förut betecknad ""Giftas personal före 1829""."
4335338 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 2, 1818-1883 "Finnes 1818-1829 (1883).
Inb. Sid. 1-196. Förd i alfabetisk ordning. Förut betecknad: ""Ogiftas personal före 1829"". Boken upplagd 1818."
4335338 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 3, 1829-1883 "Finnes 1829-1846 (1883).
Inb. Sid. 1-578. Förd i alfabetisk ordning. Förut betecknad: ""Giftas personal A."" vilket innebär supplementband A till A I: 1. Med statistiska uppgifter om folkmängden 1842-1846."
4335339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 4, 1829-1883 "Finnes 1829-1846 (1883).
Inb. Sid. 1-386. Förd i alfabetisk ordning. Förut betecknad: ""Ogiftas personal A."" vilket innebär supplementband A till A I: 2."
4335339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 5, 1847-1883 "Finnes 1847-1860 (1883).
Inb. Sid. 1-478. Förd i alfabetisk ordning från A-M. Förut betecknad: ""Giftas personal B."" = supplementband B till
A I: 1. Med statistiska uppgifter om folkmängden 1847-1848."
4335339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 6, 1847-1883 "Finnes 1847-1860 (1883).
Inb. Sid. 479-762. Förd i alfabetisk ordning från N-P. Förut betecknad: ""Giftas personal B."" = supplement B till A I: 1."
4335340 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 7, 1847-1883 "Finnes 1847-1860 (1883).
Inb. Sid. 1-627. Förd i alfabetisk ordning. Förut betecknad: ""Ogifta personal B."" = supplementband B till A I: 2."
4335341 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I b Register till Personalförteckningar 1, odat- "Register till ""Giftas personal
A och B"" = A Ia: 3, Ia: 5 och
A Ia: 6. Registret upplagt 1865."
4335341 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I b Register till Personalförteckningar 2, odat- "Register till ""Ogiftas personal A och B"" = A Ia: 4 och A Ia: 7."
4335342 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 1, 1762-1794 Inb. Sid. 1-316. Inflyttningslängd. Med alfabetiskt personregister samt jämväl förteckning över kvinnor, som fått avlösning för lönskaläge 1766 23/7-1777 jämte enstaka anteckningar för följande år t.o.m. 1798.
4335342 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 2, 1795-1828 Inb. Sid. 3-278. Inflyttningslängd. Förd i alfabetiskt ordning. Lucka beträffande bokstaven A. 1795-1798.
4335342 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 2a, 1795-1828 Bunt. Inflyttningslängd. Förd i alfabetiskt ordning. Duplett.
4335342 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 3, 1795-1836 Inb. Sid. 1-294. Utflyttningslängd. Förd i alfabetiskt ordning.
4335343 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 4, 1837-1851 Inb. Sid. 1-14, 17-170, 173-182, 185-194, 197-220, 225-306, 309-396, 419-428, 449-464, 467-543. Utflyttningslängd. Förd i alfabetiskt ordning.
4335343 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 5, 1851-1861 Inb. Fol. 1-468. Utflyttningslängd. Förd i alfabetiskt ordning.
4335344 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 1, 1669-1671 Opag. Häri även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335344 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1780 Sid. 1-607 även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335344 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1806 Sid. 1-704 även vigsel- o. dödbok s.å.
4335345 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 4, 1807-1815 Sid. 1-416 även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335345 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 5, 1816-1827 Sid. 1-506 även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335345 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1836 Sid. 1-606 även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335346 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 7, 1837-1844 Sid. 1-628 även vigsel- o. dödbok under s.å.
4335346 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 8, 1845-1852 Opag. även vigsel- o. dödbok 1845-1854.
4335347 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg C Födelse- och dopböcker 10, 1853-1860 Opag.
4335348 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg D II Kommunionlängder 1, 1802-1806 Inb. opag. Förd i kronologiskt ordning.
4335348 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg D II Kommunionlängder 2, 1807-1810 Inb. opag. Förd i kronologiskt ordning.
4335348 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg D II Kommunionlängder 3, 1811-1816 Inb. opag. Förd i kronologiskt ordning.
4335348 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg D II Kommunionlängder 4, 1817-1823 Inb. opag. Förd i kronologiskt ordning.
4335349 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg E Lysnings- och vigselböcker 1, 1762-1776 "Original handskriften, tillhör Göteborgs stadsbibliotek och ingår i dess handskriftsamling under beteckningen Fyrtiondeåttonde serien nr 1499.
Handskriften är inlagd i ett omslag med följande påteckning:
""Domprostens i Göteborg D:r Olof Ekeboms anteckningar öfver Lysningar i Domkyrkoförsaml. under medlet af 1700-talet. Den har förmodl. varit i hans familjs förvar vid stora branden 1802, hvarigenom den undgått det öde, som träffade alla öfriga domkyrkans handlingar, och fanns bland Ekeboms sondotters qvarlåtenskap. Göteborg d. 12 dec. 1891. G. Brusewitz.""
Här finns något mera information än i en vanlig lysnings- och vigselbok. Här finns även ett ”Register över personer för vilka lysning avkunnats”.
Inbunden maskinskriven volym avskriven vid landsarkivet i Göteborg 1940."
4335349 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg E Lysnings- och vigselböcker 7, 1855-1860 Inb. 4:o opag. Duplett.
4335349 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1860 Inb. opag.
4335397 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 44, 1860- Finnes 1860 nov-dec.
Inb. 4:o Nummer 19032-19598.
4335398 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II b Flyttningsattester. Supplementserien. 1, 1773-1822 Inb. Nummer 1-136.
4335398 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II b Flyttningsattester. Supplementserien. 2, 1823-1851 Inb. Nummer 137-433.
4335399 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 1, 1678-
4335399 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 2, 1688-
4335399 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 3, 1689-
4335399 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 4, 1690-
4335399 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 5, 1691-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 6, 1692-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 7, 1693-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 8, 1694-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 9, 1695-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 10, 1696-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 11, 1697-
4335400 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 12, 1698-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 13, 1699-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 14, 1700-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 15, 1701-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 16, 1702-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 17, 1703-
4335401 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 18, 1704-
4335402 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 19, 1705-
4335402 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 20, 1706-
4335402 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 21, 1707-
4335402 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 22, 1708-
4335402 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 23, 1709- Lucka 1710.
4335403 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 24, 1711-
4335403 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 25, 1712-
4335403 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 26, 1713-
4335403 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 27, 1714-
4335403 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 28, 1715-
4335404 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 29, 1716-
4335404 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 30, 1717-
4335404 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 31, 1718-
4335404 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 32, 1719-
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 11, 1829- Inb. 4:o Nummer 3006-3225.
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 12, 1830- Inb. 4:o Nummer 3226-3448.
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 13, 1831- Inb. 4:o Nummer 3449-3683.
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 14, 1832- Inb. 4:o Nummer 3684-3996.
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 15, 1833- Inb. 4:o Nummer 3997-4293.
4335405 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 16, 1834- Inb. 4:o Nummer 4294-4581.
4335406 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 17, 1835- Inb. 4:o Nummer 4582-4934.
4335406 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 18, 1836- Inb. 4:o Nummer 4935-5259.
4335406 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 19, 1837- Inb. 4:o Nummer 5260-5569.
4335406 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 20, 1838- Inb. 4:o Nummer 5570-5888.
4335406 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 21, 1839- Inb. 4:o Nummer 5889-6230.
4335407 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 22, 1840- Inb. 4:o Nummer 6231-6585.
4335407 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 23, 1841- Inb. 4:o Nummer 6586-6942.
4335407 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 24, 1842- Inb. 4:o Nummer 6943-7306.
4335407 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 25, 1843- Inb. 4:o Nummer 7307-7696.
4335408 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 26, 1844- Inb. 4:o Nummer 7697-8057.
4335408 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 27, 1845- Inb. 4:o Nummer 8058-8529.
4335408 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 28, 1846- Inb. 4:o Nummer 8530-8976.
4335409 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 29, 1847- Inb. 4:o Nummer 8977-9491.
4335409 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 30, 1848- Inb. 4:o Nummer 9492-9983.
4335409 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 31, 1849- Inb. 4:o Nummer 9984-10543.
4335410 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 32, 1850- Inb. 4:o Nummer 10544-11135.
4335410 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 33, 1851- Inb. 4:o Nummer 11136-11762.
4335411 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 34, 1852- Inb. 4:o Nummer 11763-12480 Nr 12481, 12482 sakn.
4335411 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 35, 1853- Inb. 4:o Nummer 12483-13084.
4335412 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 36, 1854- Inb. 4:o Nummer 13085-13827.
4335412 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 37, 1855- Inb. 4:o Nummer 13828-14601.
4335413 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 38, 1856- Inb. 4:o Nummer 14602-15514.
4335414 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 39, 1857- Inb. 4:o Nummer 15515-16430.
4335415 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 40, 1858- Inb. 4:o Nummer 16431-17407.
4335415 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 41, 1859- Finnes 1859 jan-okt.
Inb. 4:o Nummer 17408-17899.
4335416 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 42, 1859- Finnes 1859 nov-dec.
Inb. 4:o Nummer 17900-18424.
4335416 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 43, 1860- Finnes 1860 jan-okt.
Inb. 4:o Nummer 18425-19031.
4336158 Forshälla församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1862 Inbunden.
4336158 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 8, 1844-1862 Häri även vigselbok 1844-1866 samt dödbok 1844-1862.
4336159 Forshälla församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1822-1837 Kartong. Omfattar pastoratet.
4336159 Forshälla församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1789 Specialräkenskaper. Häri även
inventarieförteckning 1705 2/6.
4336160 Morlanda församling H I Bilagor till husförhörslängden 1, 1812-1868 Avskrifter av utgivna präst-
betyg. Omf. past.
4336160 Morlanda församling H I Bilagor till husförhörslängden 2, 1815-1877 Uppgifter ang. blinda, straff-
ade, anmärkningar vid husförhör. K.M:t tillstånd att ingå äktenskap, skiljebrev, avvitt-
ringshandlingar m.m. 1793-1846. Omf. past.
4336161 Morlanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1828-1830 Inflyttningsattester. Omf. past.
4336161 Morlanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1832-1840 Inflyttningsattester. Omf. past.
Lucka 1837.
4336161 Morlanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1841-1850 Omf. past.
4336162 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1861 Band i bunt. Omfattar Fiskebäckskil, Kristineberg och Östersidan. Med alfabetiskt personregister.
4336162 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1871 Band i bunt. Sid. 1-429 + 181 A-B. Omf. även Östersidan och Gåsö i Morlanda förs. Med personregister och anteckningar om straffad person i Fiskebäckskil.
4336162 Fiskebäckskils församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1882 Band i bunt. Sid. I-XII, 1-419 + 161 A-B. Omf. även Östersidan och Gåsö i Morlanda förs. Med personregister och anteckning ang. straffad person i Fiskebäckskil.
4336163 Skaftö församling A I Husförhörslängder 2, 1888-1895 Hemmanen och Rågårdsvik. Häri även bok över obefintliga.
4336164 Fjällbacka församling A I Husförhörslängder 1, 1882-1890
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 33, 1720-
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 34, 1721-
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 35, 1721-1724 Inb. Räkenskaper med Martin Edenbergh. Utgör förarbete till räkenskaperna i huvudserien.
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 37, 1722-
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 38, 1723-
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 39, 1724-
4336235 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 40, 1725-
4336236 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 41, 1726-
4336236 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 42, 1727-
4336236 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 43, 1728-
4336236 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 44, 1729-
4336236 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 45, 1730-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 46, 1731-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 47, 1732-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 48, 1733-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 49, 1734- Finnes 1734 jan-maj.
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 50, 1734-1735 Finnes 1734 juni-1735.
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 51, 1734-1746 Inb. Avskrift av Johan Buscks kassaräkning för kyrkan omf. kapitalräntor, kyrkotionde bänkrumslegor m.m. Med verifikationer.
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 53, 1736-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 54, 1737-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 55, 1738-
4336237 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 56, 1739-
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 58, 1740-1741
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 59, 1742-1743
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 60, 1744-1745
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 61, 1748-1749 Lucka 1746-1747.
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 62, 1750-1751
4336238 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 63a, 1752-1754
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 64, 1755-1757
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudserien. 65, 1758-1761
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ca Kassaböcker, Huvudserien 1, 1772-1778 Inb. Sid. 1-78 + opag. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1767 med kompletteringar till 1778.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ca Kassaböcker, Huvudserien 2, 1778-1795 Inb. Sid. 1-86 + opag.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ca Kassaböcker, Huvudserien 3, 1796-1809 Inb. Sid. 1-169 + opag. Kallad Litt A.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ea Specialräkenskaper för kyrkokassan, Tomtöreslängder 1, 1670-1673 Inb. Fol 1-123. Med räkenskaper för tomtöresmedlen. Häri även tomtöreslängder för Tyska kyrkan 1671-1673.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ea Specialräkenskaper för kyrkokassan, Tomtöreslängder 2, 1674-1676 Inb. Fol 1-79. Med räkenskaper för tomtöresmedlen.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ea Specialräkenskaper för kyrkokassan, Tomtöreslängder 3, 1677-1681 Inb. Fol 1-98. Med räkenskaper för tomtöresmedlen samt restantie-längd för år 1682.
4336239 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg L I ea Specialräkenskaper för kyrkokassan, Tomtöreslängder 4, 1729- Inb. Opag. Tryckt i Släkthistoriskt Forum 3/05.
4336240 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1791 Inb.
4336240 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1826 "Inb. Förteckning över ogifta personer 1796-1824, d;o över gifta 1810-1826."
4336240 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1827 Inb. Förteckning över gifta personer.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling B In- och utflyttningslängder 1, 1774-1826 Inb. Inflyttningslängd 1774-1776, 1788-1820 (Bokstaven A saknas t.o.m. 12/5 1803), d:o för Förenade kustförsamlingarna 1821-1826. Utflyttningslängd 1816-1820.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling B In- och utflyttningslängder 2, 1774-1820 Tillägg till 1828 års register över inflyttningsattester, upprättat 1895.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1770 Inb. Lucka 1732 9/9 - 1733 26/5. Häri även vigselbok 1730-1770, död- och begravningsbok 1730-1770, kollekträkenskaper 1730-1743, series pastorum 1700-1805, avlösningsanteckning-
ar 1732-1775 spr. år.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 2, 1771-1791 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok s.å., död- och begravningsbok 1771-1792, avlösningsanteckningar 1773, 1776.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1804 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok 1792-1806, död- och begravningsbok 1792-1806.
4336241 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 4, 1805-1820 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok 1807-1820, död- och begravningsbok 1807-1820, anteckning om kyrkans brand 1820 29/9, d:o om kustförsamlingarnas sammanslagning 1821-27/6.
4336242 Göteborgs Karl Johans församling D II Kommunionlängder 1, 1765-1774 Inb.
4336242 Göteborgs Karl Johans församling D II Kommunionlängder 2, 1774-1796 Finnes 1774 dec.-1796 3/1.
Inb.
4336243 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1774-1784
4336243 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1785-1793
4336243 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1794-1798
4336244 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1799-1802
4336244 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1803-1806
4336244 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1807-1810
4336245 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1811-1813
4336245 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1814-1815
4336245 Göteborgs Karl Johans församling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1816-1820
4336246 Göteborgs Karl Johans församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1789-1823 Häft. Inkomst- och utgiftspecial. Häri även räkenskaper för fattigvård 1792, 1794, bänkrumsavgifter 1789-1821, bår- och ringpenningar 1789-1824 samt vattenavgifter 1794-1798.
Mikrofiche.
4336247 Mariebergs församling A I Husförhörslängder 1, 1800-1809 Inb. Sid 1-123. Med ortregister, förteckning över tjänstefolk 1800 och förteckning över flyttningar inom församlingen.
4336247 Mariebergs församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1818 Inb. Sid 1-478 + opag. Husförhörslängder för 1:a roten 1812-1813, 1816-1818, 2:a roten 1814-1816, 3:e roten (defekt) 1814-1816 med register över hus och lägenheter, 5:e roten 1812, 6:e roten 1814-1816 med register. Häri även förteckning över till Varvsförsamlingens hörande leda-möter u.å. (1816?)
4336247 Mariebergs församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1820 Inb. Sid 1-424. Husförhörslängder (defekta) för 1:a roten 1818-1820, 2:a roten 1817-1820 (med register), 3:e roten 1817-1820, 4:e roten 1818-1820, 5:e roten 1818-1820 (med register) samt 6:e roten 1817-1818.
4336247 Mariebergs församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1824 "Inb. Sid 1-688. Husförhörslängder för 1-3 rotarna 1821-1824, 4:e roten 1822-1824, 5-6 rotarna 1821-1824. Med ""förteckning över alla till Kongl. Arméens Flottas Escadre i Göteborg hörande Embets- och tjänstemän"" m.m 1821."
4336247 Mariebergs församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1828 Inb. Sid 1-600.
4336248 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1747-1769
4336248 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1770-1773
4336249 Mariebergs församling B Flyttningslängder 1, 1751-1820 Inb. Kronologiskt register över inflyttningsattester, upprättat 1828 4/12 med kompletteringar 1829 23/10.
4336249 Mariebergs församling B Flyttningslängder 2, 1806-1827 Inb. 8:o Inflyttningslängd 1806-1821 utflyttningslängd, 1806-1827, lucka 1821. Omf. även Amiralitetsvarvsförs. 1822-1827.
4336249 Mariebergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1785-1822 Inb. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å. Omf. Amiralitetsvarvsförs. åren 1821-1822.
4336250 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1774-1778
4336250 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1779-1787
4336250 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1788-1793
4336250 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1794-1800
4336251 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1801-1809
4336251 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1810-1813
4336251 Mariebergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1814-1820
4336252 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 1, 1828-
4336252 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1834
4336253 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1836
4336253 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 4, 1837-1839
4336253 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1843
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1847
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1850 Omf. 1 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1850 Omf. 2 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 9, 1848-1850 Omf. 3 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1850 Omf. 4 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1850 Omf. 5 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 12, 1848-1850 Omf. 6 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1854 Omf. 1 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 14, 1851-1854 Omf. 2 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 15, 1851-1854 Omf. 3 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1854 Omf. 4 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 17, 1851-1854 Omf. 5 roten.
4336254 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 18, 1851-1854 Omf. 6 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 19, 1855-1857 Omf. 1 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 20, 1855-1857 Omf. 2 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 21, 1855-1857 Omf. 3 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 22, 1855-1857 Omf. 4 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 23, 1855-1857 Omf. 5 roten, tomt nr 1-49.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 24, 1855-1857 Omf. 5 roten, tomt nr 50-75.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 25, 1855-1857 Omf. 6 roten.
4336255 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 26, 1858-1864 Omf. 1 roten.
4336256 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 27, 1858-1864 Omf. 2 roten.
4336256 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 28, 1858-1864 Omf. 3 roten.
4336256 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 29, 1858-1864 Omf. 4 roten.
4336256 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 30, 1858-1864 Omf. 5 roten.
4336256 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 31, 1858-1864 Omf. 6 roten.
4336257 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 1, 1826-1839 Alfabetiskt förd. Häri även utflyttning.
4336257 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 2, 1840-1860
4336257 Göteborgs Karl Johans församling B II Utflyttningslängder 1, 1840-1860
4336258 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 1, 1823-1837 Inb. Sid 1-455. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4336258 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 2, 1838-1856 Inb. Sid 1-751. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4336258 Göteborgs Karl Johans församling C Födelse- och dopböcker 3, 1857-1860 Inb. Omf. födelse- och dopbok sid 1-126, lysnings- och vigselbok 1-71 samt död- och begravningsbok sid 1-31.
4336258 Göteborgs Karl Johans församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1824-1829
4336259 Göteborgs Karl Johans församling H II Inflyttningsattester m.m. 1, 1821-1822 Bunt.
4336259 Göteborgs Karl Johans församling H II Inflyttningsattester m.m. 2, 1823-1824 Bunt.
4336259 Göteborgs Karl Johans församling H II Inflyttningsattester m.m. 3, 1825- Bunt.
4336260 Foss församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1787-1810 Kartong. Omfattar pastoratet.
4336261 Forshälla församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1867 Band i kapsel. Del I.
4336261 Forshälla församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1867 Band i kapsel. Del II.
4336262 Forshälla församling A I Husförhörslängder 13, 1868-1877 Inbunden. Del I.
4336262 Forshälla församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1877 Inbunden. Del II. Häri även bok om obefintliga.
4336262 Forshälla församling A I Husförhörslängder 15, 1878-1889 Inbunden. Del I.
4336262 Forshälla församling A I Husförhörslängder 16, 1878-1889 Inbunden. Del II.
4336263 Foss församling A I Husförhörslängder 11, 1857-1868 Inbunden. Del. I.
4336263 Foss församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1868 Inbunden. Del II.
4336264 Foss församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1875 Inbunden. Del I.
4336264 Foss församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1876 Inbunden. Del. II.
4336265 Foss församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1884 Inbunden. Del. I
4336265 Foss församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1884 Inbunden. Del. II.
4336266 Foss församling A I Husförhörslängder 17, 1884-1889 Inbunden. Del. I.
4336266 Foss församling A I Husförhörslängder 18, 1885-1889 Inbunden. Del. II. Häri även bok över obefintliga samma år.
4336267 Foss församling A I Husförhörslängder 19, 1890-1896 Inbunden. Del. I.
4336267 Foss församling A I Husförhörslängder 20, 1890-1896 Inbunden. Del. II. Häri även bok över obefintliga samma år.
4345080 Mo församling A I Husförhörslängder 1, 1759-1792 Bunt. Häri även inflyttnings-
längd 1793, utfl. längd 1792 omf. Naverstad, konfirmations-
bok 1790-1795.
4345080 Naverstads församling D II Kommunionlängder 5, 1860-1864 Kartong. Topografiskt uppställd. Omfattar Mo 1825-1863. Lucka 1830-1840. Häri även konfirmationsböcker 1815, 1819, 1842-1868 omf. även Mo med flyttningsattester 1815 samt vaccinationslängd för Mo 1828-1863 spr. år.
4345080 Mo församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1753-1814 Bunt. Luckor 1755, 1757, 1760-1769, 1799.
4345080 Mo församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1815-1842 Bunt.
4345080 Naverstads församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1841-1859 Kartong. Handlingar ang. straffade. Omf. även Mo. Häri även bilagor till flyttningslängderna för Mo 1843-1860, bilagor till födelse- och dopboken 1845-1860 omf. även Mo, bilagor till konfirmationsboken 1845-1860 spr. år omf. även Mo samt bilagor till död- och begravningsboken 1845-1860 omf. även Mo.
4345080 Mo församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1783 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även inventariefört. 1717 1/8, 1721 29/6.
4345081 Naverstads församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1838 Stor folio. Omf. Mo.
4345081 Naverstads församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1842 Omf. Mo.
4345081 Naverstads församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1848 Omf. Mo. Med förteckning över fattigrotarna och rote-
hjonen, sexmansrotar, samt uppgift å godemän.
4345081 Naverstads församling A I Husförhörslängder 9, 1849-1856 Omf. även Mo. Med förteckning över rotehjon och utackorderade fattiga och arbetshjon, samt personer som lämnat församlingen utan flyttningsbevis.
4345083 Naverstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1826-1852 Omf. Mo. Häri även vigsel- och dödbok s.å. omf. Mo. avlösningslängd 1841-1852, lucka 1842. Omf. Mo. 1842-1851.
4345083 Naverstads församling D II Kommunionlängder 1, 1705-1718 Omf. Mo.
4345083 Naverstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1789 Inb. Huvudräkenskaper.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1830 16 häften i bunt. Lucka 1810-1811. Med diverse anteckningar. Häri även inflyttn.längd 1813-1830 luckor 1817, 1826, 1829 samt inflyttn.längd för Torsby 1822.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 2, 1830- Med diverse anteckn. Häri även inflyttn.längd 1830-1831.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 3, 1831- Med diverse anteckn. Häri även inflyttn.längd 1832.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 4, 1832- Med diverse anteckn. Häri även inflyttn.längd 1832-1833.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 5, 1833- Med diverse anteckn. Häri även inflyttn.längd 1833-1834.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 6, 1834- Med ortregister. Häri även inflyttn.längd 1835.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 7, 1835- Med ortregister.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 8, 1836- Med ortregister. Häri även inflyttn.längd 1836.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 9, 1837- Med diverse anteckningar.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 10, 1838- Med diverse anteckningar.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 11, 1839-1842 Med diverse anteckningar.
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 12, 1843-1845
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 13, 1846-1849
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 14, 1850-1853
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 15, 1854-1857
4345084 Harestads församling A I Husförhörslängder 16, 1858-1860
4345085 Harestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1760-1791 Häri även vigselbok 1761-1791 och dödbok 1760-1791 samt anteckn. om föregående kyrkoböckers brand etc.
4345085 Harestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1792-1820 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4345085 Harestads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1820-1861 Häri även vigselbok och dödbok s.å. samt avlösningslängd 1828-1830.
4345085 Harestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1594-1703 Specialer och huvudräkenskaper spridda år. Häri även invent.-
förteckningar 1629-1669 spridda år.
4345085 Harestads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1792 Huvudräkenskaper.
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1817 13 häften i bunt. Spridda år. Med div. anteckningar. Häri även inflyttningslängder 1813-1817 och avskrift av flyttningsbetyg 1811.
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1808
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1830 14 häften i bunt. Lucka 1825. Med div. anteckningar. Häri även inflyttningslängder 1818-1830.
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1838 8 häften i bunt. Med div. anteckningar. Häri även inflyttningslängder 1832, 1834-1836.
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1841 Med div. anteckningar.
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 6, 1842-1845
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1853
4345086 Lycke församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1858
4345087 Lycke församling C Födelse- och dopböcker 1, 1760-1791 Häri även vigselbok s.å. samt dödbok 1761-1791.
4345087 Lycke församling C Födelse- och dopböcker 2, 1792-1820 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4345087 Lycke församling C Födelse- och dopböcker 3, 1820-1861 Häri även vigselbok och dödbok s.å. samt avlösningslängd 1828-1830.
4345087 Lycke församling D II Kommunionlängder 1, 1759-1871 Kartong. 1 band 19 häften spr. år.
4345087 Lycke församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1595-1703 Räkenskaper för åren 1595-1662 i form av förhör och revisions-
berättelser, för åren 1663-1703 special och huvudräkenskaper. Häri även invent.förteckningar 1598-1669 spridda år.
4345088 Torsby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1748-1861 Utfl. fr.o.m. 1829. 3 häften i bunt. Spr. år. Omf. pastoratet.
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 1, 1792-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 2, 1795-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 3, 1800-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 4, 1803-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 5, 1807-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 6, 1810-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 7, 1811-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 8, 1812-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 9, 1813-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 10, 1814-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 11, 1815-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 12, 1816-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 13, 1817-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 14, 1818-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 15, 1819-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 16, 1820-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 17, 1821-1822 Fuktskadad.
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 18, 1823-
4345089 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 19, 1824-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 20, 1825- Fuktskadad.
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 21, 1826-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 22, 1827-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 23, 1828-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 24, 1829-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 25, 1830-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 26, 1831-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 27, 1832-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 28, 1833-
4345090 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 29, 1834-1836
4345091 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 30, 1836-1840
4345091 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 31, 1840-1845
4345091 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 32, 1845-1850
4345091 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 33, 1850-1855
4345091 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 34, 1855-1860 Defekt.
4345091 Hjärtums församling B In- och utflyttningslängder 1, 1787-1832 Häri även flyttningslängder för Västerlanda samma år.
4345091 Hjärtums församling B In- och utflyttningslängder 2, 1832-1862 Lev. 134/1951.
4345092 Hjärtums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1737 Häri även vigselbok 1686-1737, begravningsbok 1686-1737, utdrag av sockenstämmoprotokoll ang. nybyggnad av prästgården 1740, anteckning om reparation å kyrkan 1695-1697, 1718, 1726-1729, anteckning om präst-
gårdens ägor u.å., anteckning om suspendering av klockare 1711-1713, series pastorum 1558-1741, anteckning om begravningsplatsen m.m. 1884-1885, anteckning om biskoparna Erik och Jacob Benzelius, anteckning om grövre brott 1704-1729, roteindelning 1728, roteindelning för Hjärtum och Västerlanda 1722 samt förteckning å biskopar i Göteborgs stift 1632-1725. Häri även vigselbok för Västerlanda 1686-1737.
4345092 Hjärtums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1767 Häri även död- och begravningsbok 1738-1767 samt födelse- och dopbok för Västerlanda 1767.
4345092 Hjärtums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1805 Häri även vigselbok 1768-1801 samt död- och begravningsbok 1768-1805.
4345092 Hjärtums församling C Födelse- och dopböcker 4, 1806-1827 Häri även vigselbok 1802-1827 samt död- och begravningsbok 1806-1828 6/1.
4345093 Hjärtums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1828-1869 Lev. 134/1951. Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1869 samt död- och begravningsbok 1828-1870.
4345093 Hjärtums församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1785-1832 Häri även lysnings- och vigselbok för Västerlanda samma år.
4345093 Hjärtums församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1832-1869 Häri även lysnings- och vigselbok för Västerlanda 1832-1866.
4345093 Hjärtums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1774-1784 Inb. Inflyttningsattester. Omf. även Västerlanda.
4345093 Hjärtums församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1704-1782 Specialräkenskaper.
4345094 Kållereds församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1830 Med ortreg. Lucka 1795-1819.
4345094 Kållereds församling A I Husförhörslängder 2, 1831-1835 Med ortreg.
4345094 Kållereds församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1845 Med ortreg.
4345094 Kållereds församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1853 Med ortreg. Häri även folkmängdsuppgifter 1847-1852.
4345094 Kållereds församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1861 Med ortreg. Häri även folkmängdsuppgifter 1853-1854, 1856-1860.
4345094 Kållereds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1819-1861 Inflyttn. 1831-1860, utflyttn. 1830-1861, för Kållered och Råda inflyttn. 1819-1822, 1824-1830, utflyttn. 1822-1824, 1826, för Råda inflyttn. 1831-1861, utflyttn. 1830-1861.
4345094 Kållereds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1830 Lucka 1742. Häri även lysnings- och vigselbok 1737-1830 spridda år, död- och begravningsbok 1737-1741, 1742-1831, konfirmationsbok för Kållered och Råda 1824, bilagor till födelse- vigsel- och dödböckerna 1830.
4345094 Kållereds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1831-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1831-1861 och död- och begravningsbok 1831-1861.
4345094 Kållereds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1652-1746 Specialer. Häri även invent.förteckning 1739, 1746, anteckning om inköp och gåvor 1652.
4345094 Kållereds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1746-1831 Huvudbok och specialer spridda år. Häri även inventarieförteckning 1751.
4345095 Kungälvs församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1809
4345095 Kungälvs församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1860 Spridda år. Häri även konfirmationsbok 1841.
4345095 Kungälvs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1802-1828 Omf. past.
4345095 Kungälvs församling B In- och utflyttningslängder 2, 1829-1847 Omf. past. Lucka 1836-1839.
4345095 Kungälvs församling B In- och utflyttningslängder 3, 1847-1861 Omf. past.
4345096 Kungälvs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1696-1730 Omf. past. Lucka 1727 30/1-28/6.
4345096 Kungälvs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1796-1843 Häri även födelsebok för Rödbo 1796-1843.
4345096 Kungälvs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1806 Omf. även Rödbo.
4345096 Kungälvs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1861 Omf. även Rödbo.
4345096 Kungälvs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1795-1861 Vigselbok. Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. även Rödbo.
4345096 Kungälvs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1803-1806 Häri även lasarettskassans räkenskaper 1803-1805.
4345097 Kungälvs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1831-1840 Inflyttningsattester. Omf. past.
4345097 Kungälvs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1651-1665 Specialräkenskaper. Häri även uppbördslängd över skolskatten 1657, fattigkassans räkenskaper 1651-1652, lasarettsräkenskaper 1637, 1643-1650, stadskassans räkenskaper 1643-1652 samt förteckning över fonder 1645-1664. Omf. även Rödbo.
4345097 Kungälvs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1658-1697 Huvudräkenskaper. Lucka 1670-1680.
4345097 Kungälvs församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1671-1678 Specialräkenskaper. Lucka 1672-1676. Omf. även Rödbo. Häri även räkenskaper för fattigvården 1671-1683, lasarettsräkenskaper 1671-1683. Omf. även Rödbo.
4345097 Kungälvs församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1698-1709 Huvudräkenskaper. Lucka 1702. Häri även räkenskaper för boställskassan 1668. Omf. även Rödbo.
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 1, 1786-1803 Band i bunt. Omfattar Solberga 1786, 1795, 1800-1803, Jörlanda 1800-1804 samt Hålta 1795, 1800-1803. Med folkmängdsuppgifter,
1800 omf. past.
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 2, 1804- Omfattar Solberga och Hålta
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1814 Bunt. Med folkmängdsuppgifter, 1808 och 1814 omf. past.
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1824 Bunt. Med folkmängdsuppgifter, 1815 omf. past.
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 5, 1822-1823
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1826
4345098 Solberga församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1830 Lucka 1831-1835
4345099 Solberga församling B In- och utflyttningslängder 1, 1786-1803 Omf. past. Häri även avlösningslängd 1799-1800, förteckning över utgivna lysningssedlar 1786-1803, anteckn. om äktenskapsledighet 1792-1805 och om trolovade personer 1792-1793 samt förteckn. över uppvista avvittringar 1786-1802.
Omf. past.
4345099 Solberga församling B In- och utflyttningslängder 2, 1803-1811 Omf. past. Häri även lysningsbok 1803-1812, avlösningslängd 1803-1812, anteckn. om vigslar 1803-1804, om trolovningar 1811, om skillnad i trolovningar 1806-1811, förteckn. över uppvista avvittringar 1803-1812, ämbetsdiarium 1803-1814 samt kollektbok 1803-1812. Omf. past.
4345099 Solberga församling B In- och utflyttningslängder 3, 1812-1828 Omf. past. Häri även lysningsbok 1813-1828 omf. past., kyrkojournal 1814-1818 (1829), spridda år, avlösningslängd 1812-1820, äktenskapsansökn. hos Kungl. Maj:t 1815-1818, anteckn. om avvittringar 1818-1822, ämbetsdiarium 1812-1820, förteckn. över saköresmedel till kyrkan 1816 och till de fattiga 1816, 1818, anteckningar om kollekter och stamböcker 1812-1813 samt anteckn. om subskription å böcker 1812-1818. Omf. past.
4345099 Solberga församling B In- och utflyttningslängder 4, 1850-1860 Omf. past.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1659-1723 Finnes 1659-1715, 1723.
Lucka 1663 17/8-1664 12/3. Häri även Jörlanda 1659-1715, 1723 (luckor 1663-1664, 1698-1699) och Hålta 1659-1685, 1712 samt avlösningslängd 1659-1686 omf. past.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1694-1746 Häri även födelse- och dopbok för Jörlanda 1685-1746, för Hålta 1727-1733, vigselbok för Solberga 1746-1748, för Jörlanda 1685-1748 (lucka 1694), för Hålta
1685-1743 (luckor 1727, 1735, 1742) samt dödbok för Solberga och Jörlanda 1685-1745.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1786 Häri även vigselbok 1744-1786 samt dödbok s.å.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1787-1804 Häri även vigsel- och dödbok s.å. samt vaccinationslängd 1804-1805 omf. past.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 5, 1805-1830 Häri även vigsel- och dödböcker s.å.
4345100 Solberga församling C Födelse- och dopböcker 7, 1831-1860 Häri även vigsel- och dödbok 1831-1861
4345101 Solberga församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1659-1723 Trolovningsbok 1659-1684, vigselbok 1659-1715, 1723. Häri även trolovningsbok för Jörlanda och Hålta 1659-1684 samt vigselbok för Jörlanda 1659-1715, 1723 och för Hålta 1659-1685.
4345101 Solberga församling F Död- och begravningsböcker 1, 1659-1723 Omf. åren 1659-1699, 1700-1715, 1723. Häri även död- och begravningsbok för Jörlanda 1659-1715, 1723 samt för Hålta 1659-1685.
4345101 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1768-1791 Spridda år.
4345101 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1821-1830
4345101 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1831-1838
4345102 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1839-1846
4345102 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1847-1864 Spridda år.
4345102 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 1, 1598-1703 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även förteckning över kyrkans inventarier 1598 (kompl. 1630) och 1669.
4345102 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 2, 1704-1786 Inb. Huvudräkenskaper med kyrkans landskyld 1705. Häri även förteckning över kyrkans inventarier 1705.
4345102 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka: Räkenskapsböcker 3, 1786-1911 Band i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även inventariefört. 1789-1903. Spridda år.
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1824 Bunt. Lucka 1818. Med folkmängds-
uppg. u.å. Folkmängdsuppgifter 1808 och 1814 ingår i Solberga
A I: 3, dito 1815 ingår i Sol-
berga A I: 4.
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1828 Häri även anteckn. om utflyttade 1827.
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1844
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1847
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1851 Häri även längd över utflyttade tjänstehjon 1851 samt kriminal-
register 1843-1848.
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1855 Häri även kriminalregister 1843-1848.
4345103 Hålta församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861
4345104 Hålta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1786 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4345104 Hålta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1830 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4345104 Hålta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1860 Häri även vigselbok 1831-1861 och dödbok 1831-1860.
4345104 Hålta församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1786 Inb. Huvudräkenskaper samt för-
teckn.på kyrkans landskyld 1705. Häri även inventarie-
förteckn. 1705.
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1812 Folkmängdsuppg. 1808 ingår i Solberga A I: 3.
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1820 Folkmängsuppg. 1814 ingår i Solberga A I: 3. dito 1815 ingår i Solberga A I: 4.
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 3, 1823-
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1826
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1829
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1835
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4345105 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1844
4345106 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1847
4345106 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 10, 1847-1850
4345106 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1855
4345106 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1861
4345106 Jörlanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1744-1786 Häri även vigsel- och dödböcker 1744-1786.
4345106 Jörlanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1787-1821 Häri även vigsel- och dödböcker 1787-1821.
4345106 Jörlanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1822-1860 Häri även vigsel- och dödböcker 1822-1861.
4345107 Kville församling A I Husförhörslängder 1, 1860-1900 Inb. Avskrift av originalutdrag i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv. Omf. åren 1860, 1870, 1880, 1890 och 1900.
4345108 Kville församling C Födelse- och dopböcker 1, 1860-1873 Inb. Avskrift av originalutdrag i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv.
4345108 Kville församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1860-1903 Inb. Avskrift av originalutdrag i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv. Häri även utdrag ur dödböckerna 1860-1894.
4345108 Kville församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även anteckning om utlånade kyrkomedel 1586-1599, räkenskaps-
anteckningar 1604-1612 samt inventarieförteckningar för kyrkan 1601, 1670.
4345108 Kville församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1762 Inb. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1721 9/7, 1747 21/6.
4345108 Kville församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1763-1814 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning för kyrkan u.å.
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1816
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1820
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1822
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1824
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1826
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1833
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 7, 1833-1843
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 8, 1843-1852
4345109 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1861 Inb. Ortreg. Fol. I, I a tergo, Sid. 1-110.
4345109 Grinneröds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1811 Häri även vigselbok 1763 27/11- 1810, död- och begravningsbok 1762 31/12-1810, anteckningar om kyrktagning 1790, 1792, om undergången kyrkoplikt 1793-1794 samt om utdelning av fattigmedel 1779.
4345109 Grinneröds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1824-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1834-1865 samt död- och begravningsbok 1834-1862 29/1. Lev. 131/1952.
4345109 Grinneröds församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1690-1725 Specialräkenskaper.
4345109 Grinneröds församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1693-1774 Memorialbok över influtna gåvomedel till kyrkan 1693-1746, 1768-1770, 1774.
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1806
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1820
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1825
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1826
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1826
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1830
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 8, 1831-1833
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1841
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1852
4345110 Ljungs församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1860 Inb.
4345111 Ljungs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1762 Häri även för Ljung: vigselbok 1747-1762 10/10, död- och begravningsbok 1747-1762 10/10, för Grinneröd: födelse- och dopbok 1747-1762 16/11, vigselbok 1747-1762 10/10 samt död- och begravningsbok 1747-1762 7/10.
4345111 Ljungs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1811 Häri även vigselbok 1762 28/11-1811 6/1, död- och begravningsbok 1762 10/12-1810, anteckningar om kyrktagning 1783, 1785, u.å. samt anteckning om kyrkoplikt 1775, 1779, 1782, 1793.
4345111 Ljungs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1809-1822 Finnes 1809-1822 22/8.
Häri även lysnings- och vigselbok 1811-1833 samt död- och begravningsbok 1811-1833.
4345111 Ljungs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1834-1865 samt död- och begravningsbok 1834-1862 2/2.
4345111 Ljungs församling D II Kommunionlängder 3, 1853-1863 Topografiskt uppställd. Häri även kommunionlängd för Grinneröd samma år.
4345111 Ljungs församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1594-1698 Inb. Summariska redogörelser över inkomster och utgifter 1594-1659, huvudräkenskaper 1660-1698 med luckor för: 1672 kredit, 1673-1680, 1681 debet, 1682-1687, 1688 debet varjämte 1695, 1699 äro defekta. Häri även inventarieförteckningar 1598, 1669 3/12 med tillägg till 1674.
4345111 Ljungs församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1704-1791 Inb. Specialräkenskaper med debet delvis i sammandrag. Början och slutet saknas. Åren 1704-1730, 1773-1791 defekta.
4345111 Ljungs församling L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1793-1895 Inb. Specialräkenskaper med debet delvis i sammandrag, inventarieförteckning 1810.
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 1, 1771-1832 7 häftade längder omfattande:
1. 1771-1780. Första bladet, omf. början av Sandserhult, samt slutet av längden saknas.
2. 1780-1784.
3. 1785-1791.
4. 1790-1805.
5. 1816-1819.
6. 1819-1825.
7. 1825-1832.
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1838
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1843
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 4, 1844-1851
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1857
4345112 Härryda församling A I Husförhörslängder 6, 1858-1862
4345113 Härryda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1753 Häri även konfirmationsbok 1747-1754, vigselbok 1688-1753, död- och begravningsbok 1687-1753 samt förteckningar över kyrkans inventarier 1689 och 1746. Spridda år.
4345113 Härryda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1754-1861 Häri även konfirmationsbok 1755-1789, lysnings- och vigselbok 1754-1860 samt död- och begravningsbok 1754-1861.
4345113 Härryda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1636-1753 Specialräkenskaper 1636-1659, 1686-1753, summariska räkenskaper 1659-1685. Häri även förteckning över kyrkvärdar och sexmän 1659, anteckning om gåvor till kyrkan u.å., anteckning att Olof Gudmunsson skänkt denna bole till kyrkan 1636. Lucka 1665-1679.
4345113 Härryda församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1754-1806 Specialräkenskaper. Häri även förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1759, anteckning om dåvarande präster, kyrkvärdar och sexmän 1754.
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 1, 1750-1821 9 häftade längder omfattande:
1. 1750-1760.
2. 1763-1772. Häri även husför-
hörslängd för Härryda 1763-1772.
3. 1768.
4. 1771-1780.
5. 1774. Häri även husförhörs-
längd för Härryda 1774.
6. 1780-1784.
7. 1785-1791.
8. 1791-1805.
9. 1816-1821.
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1824
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1830 Häri även förteckning över hemman och hemmansägare.
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1837
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1843
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1857 Häri även förteckningar över sexmän och sexmansrotar 1853.
4345114 Landvetters församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1862 Häri även förteckningar över sexmansrotar och ödeshemman.
4345115 Landvetters församling B In- och utflyttningslängder 1, 1855-1861 In- och utflyttningslängder. Häri även in- och utflyttnings-
längder för Härryda och Partille 1855-1861.
4345115 Landvetters församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1723 Häri även vigselbok 1687-1723, död- och begravningsbok 1687-1724, förteckning över kyrkans inventarier 1688 samt an-
teckning om Herman Schröders tillträde till pastoratet 1717. Spridda år.
4345115 Landvetters församling C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1795 Häri även inflyttningslängd 1746-1748, lysnings- och vigsel-
bok 1725-1796, död- och begrav-
ningsbok 1724-1795, anteckning om vinhållningen 1747 samt an-
teckning om prosten Arvid Grundell 1681-1744. Spridda år.
4345115 Landvetters församling C Födelse- och dopböcker 3, 1797-1861 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1796-1861 samt död- och be-
gravningsbok 1796-1861.
4345115 Landvetters församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1792-1860 Lysningsbok. Häri även lysnings-
och vigselbok för Härryda och Partille samma år.
4345116 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1773-1812 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille. Spridda år.
4345116 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1813-1822 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345117 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1823-1829 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345117 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1830-1835 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345118 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1836-1841 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345118 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1842-1847 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345118 Landvetters församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1848-1855 Inflyttningsattester. Omf. även Härryda och Partille.
4345119 Landvetters församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 1, 1750-1787 Protokoll. Spridda år. Gäll-
stämmoprotokoll 1770 7/11-
1784 5/12. Spridda år. Häri även utlysningslängder 1753-1776. Omf. pastoratet.
4345119 Landvetters församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1635-1718 "Summariska räkenskaper 1635-1637, specialräkenskaper 1636-1718. Häri även: för Land-
vetter: längder över dem, som undergått kyrkoplikt 1639-1719, förteckning över hemmansägare 1659, avskrift av landshövding Henrich von Falkenbergs förord-
ning rörande sabbatsbrott 1675 16/4, anteckning om försam-
lingens beslut 1721 3/9, att kyrkans fordringar i penningar skulle med mynttecken få gäldas, förteckning över kyrk-
värdar 1638, 1640, 1647 5/2, 1659, förteckning över sexmän 1640, 1659, räkenskaper över gåvor till de fattiga i Göteborgs hospitalsförsamling 1640-1657, visitationsprotokoll 1647-1717, förteckning över kyrkans inventarier 1652, anteckningar om reparationer av kyrkan 1639-1652, anteckning om byggnader i prästgården och å tilldelningsstommen 1652, avskrift av synodalakt och bönedagstexter 1651, avskrifter av K. brev angående prästrättigheter 1617-1630, anteckningar om präster i församlingen 1635-1638, anteckningar om födelser och dödsfall i kungahuset 1685-1688, anteckning att boken givits till kyrkan av Lars Andersson 1635 4/10 samt en dikt härom 1635 4/10; för Härryda: förteck-
ning över kyrkovärdar 1647 5/2, räkenskaper över gåvor till de fattiga i Göteborgs hospitalför-
samling 1640-1657, visitations-
protokoll 1647-1717, förteck-
ning över kyrkans inventarier 1652, för Partille förteckning över kyrkovärdar 1647 5/2, räken-
skaper över gåvor till de fattiga i Göteborgs hospitalsförsamling 1640-1657, visitationsprotokoll 1647-1664, förteckning över kyrkans inventarier 1652."
4345119 Landvetters församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1757 Specialräkenskaper. Häri även förteckning över kyrkovärdar 1720 10/2, anteckning om ny kyrkovärd 1749 13/6, statistiska uppgifter om födde, vigde och döde 1744-1753, förteckningar över kyrkans inventarier och arkiv 1746-1751, anteckning om präst i församlingen 1720, anteckning att nämndemannen Bengt Svenssons gård i Snåkered nyligen härjats av eld 1744 8/10 samt anteckning om bokens inköp 1720 10/2.
4345119 Landvetters församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1817 Specialräkenskaper. Häri även förteckning över sexmän 1767-1817, anteckning om bokens inköp 1759 11/1.
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1815 Med anteckn. ang. födda 1793 samt ang. antalet nattvardsgäster 1813-1814.
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1819 Med anteckn. ang. nattvardsungdom 1813-1814, nattvardsgäster 1813-1819 samt förteckning över beväringar 1819 och sexmän 1815-1816.
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1834 Med anteckn. ang. nattvards-
gäster 1820-1833 samt förteckning över ordnings- och sexmän 1819-1834.
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1845 Med anteckn. ang. nattvards-
gäster 1833, samt förteckning över ordnings- och sexmän 1833-1846 och kyrkovärdar 1833-1846.
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 5, 1845-1854
4345132 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1860 Sid. 1-262.
4345133 Lane-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1717-12-1725-05 Dopbok med enstaka anteckningar om födelse. Häri även vigsel- och begravningsböcker 1711-1728, kyrkokassans specialräkenskaper 1711-1750, fattigkassans inkomstspecial 1739-1742 samt räkenskaper för kollekt 1711-1725.
4345133 Lane-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1728-1810 Dopbok 1728-1735, födelse- och dopbok 1735-1810. Med förteckning över sexmän 1803. Häri även vigsel- och död- och begravningsböcker 1728-1810, avlösningslängd 1728-1807, avvittringshandl. 1740-1810, böteslängd för otidig sänglag 1729-1786, räkenskaper för kollekt 1728-1734, anteckn. ang. biskopsvisitationer 1728-1767 samt anteckn. om sällsamma händelser 1729-1810.
4345134 Lane-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1814 Häri även vigselbok 1812-1814 samt död- och begravningsbok 1780-1814.
4345134 Lane-Ryrs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1811-1860 Med anteckn. ang. sexmän 1811 25/8 samt sammandrag av befolkningsstatistiska tabeller 1812-1830. Häri även vigsel- och död- och begravningsböcker 1811-1860, avlösningslängd 1810-1853, utdrag ur bouppteckningar odat. 1800-talet samt anteckningar om sällsamma händelser 1811-1844.
4345134 Lane-Ryrs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1811 4:o. Inb. Häri även inventarieförteckn. 1744 med komplettering t.o.m. 1770 samt anteckn. ang. kyrkans reparation 1738-1742.
4345135 Lysekils församling A I Husförhörslängder 1, 1834-1841
4345135 Lysekils församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1848
4345135 Lysekils församling A I Husförhörslängder 3, 1848-1855
4345135 Lysekils församling A I Husförhörslängder 4, 1856-1861
4345135 Lysekils församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1729 Häri även vigselbok 1703-1729, begravningsbok 1703-1728, avlösningslängder 1706-1720, kyrkokassans inkomstspecial 1764-1770, räkenskaper för vinkassan 1766 och 1768.
4345135 Lysekils församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1818 Häri även vigsel- och dödböcker 1729-1818.
4345135 Lysekils församling C Födelse- och dopböcker 3, 1819-1860 Häri även vigsel- och dödböcker 1819-1860.
4345135 Lysekils församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1664-1789 Spridda anteckningar 1664-1701, lucka 1702-1703. Häri även sockenstämmoprotkoll 1725-1785, inventarieförteckningar 1664 och 1751, bänkdelningslängd 1725 samt anteckning angående malning av spannmål 1758.
4345136 Lyse församling A I Husförhörslängder 1, 1834-1841
4345136 Lyse församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1849
4345136 Lyse församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1729 Dopbok 1703-1714. Häri även vigselböcker och dödböcker s.å., avlösningslängder 1706-1729 samt avskrift av bänkdelningslängd 1725.
4345136 Lyse församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1791 Häri även vigselböcker och dödböcker s.å. samt anteckningar ang. kyrkoplikt 1729-1748 spridda år.
4345136 Lyse församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1849 Häri även vigselböcker och dödböcker s.å.
4345136 Bro församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1773-1946 Kartong spr. år omf. past., skiljobrev och andra bilagor, inskrivningslistor för värnpliktiga. Utdrag ur kriminalregistret för Lyse 1853-1917, 2 skiljobrev avser Foss past. Häri även för Lyse: kommunionlängd 1790 bilaga till kommunionlängden 1894.
4345137 Lyse församling A I Husförhörslängder 3, 1848-1855
4345137 Lyse församling A I Husförhörslängder 4, 1855-1861 Inb. Pag. 1-200.
4345137 Lyse församling C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1860 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4345137 Lyse församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1796 Häri även inventarieförteckningar 1722, 1750, 1751 samt specifikation på griftställen 1759
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1797
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 2, 1802-
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 3, 1805-
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 4, 1808-
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 5, 1809-1812
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 6, 1812-1814
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 7, 1814-1815
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 8, 1815-1817
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 9, 1816-1821 Innehåller även särskild husf.längd över Mölndals husfolk.
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 10, 1820-1826 Häri även vinsädesräkensk. 1826-1827 samt div. anteckningar.
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 11, 1825-1830
4345138 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 12, 1831-1835 Med div. anteckningar.
4345139 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 13, 1836-1840
4345139 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 14, 1841-1845
4345139 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 15, 1846-1850 Med div. anteckningar.
4345139 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4345140 Fässbergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1749-1806 Omf. även Kållered och Råda. Luckor 1750-1753, 1755, 1759 och 1761.
4345141 Fässbergs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1577-1728 Se innehållsförteckning i volym och lappförteckning. Förvaras i pergamentbrevskåp 2.
4345141 Fässbergs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1729-1862 Se innehållsförteckning i volym och lappförteckning.
4345142 Gullholmens församling B In- och utflyttningslängder 1, 1838-1894 Kartong. 1 häfte 2 band. Lucka inflyttning 1838-1852. Häri även
födelse- och dopbok 1861-1876,
död- och begravningsbok
1861-1877, samt husförhörs- längder 1794-1799, 1837-1844.
4345142 Gullholmens församling A I Husförhörslängder 1, 1844-1855 3 roten efter nr 21 och hela 4
roten saknas.
4345142 Gullholmens församling A I Husförhörslängder 2, 1855-1876 Häri även längder över nattvards-
gäster 1863-1871 samt folkmängds-
anteckningar 1860, 1866-1868.
4345142 Gullholmens församling C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1861 Häri även vigselbok 1799-1864,
dödbok 1799-1861 samt summarisk
folkmängdsförtecking 1859-1860.
4345143 Käringöns församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1848 Häri även konfirmationsbok 1801-1811, luckor 1806, 1808.
4345143 Käringöns församling A I Husförhörslängder 2, 1849-1868 Häri även inflyttn.längd 1849-1856 och utflyttn.längd 1849-1859 samt statistiska tabeller rör. folkmängden 1853-1887.
4345143 Käringöns församling C Födelse- och dopböcker 1, 1795-1898 Häri även in- o. utflyttn.-
längder 1849-1898, lysnings- och vigselbok 1795-1897 och död- och begravningsbok 1795-1898.
4345143 Käringöns församling D I Konfirmationsböcker 1, 1822-1896 Spridda år. Häri även flyttningslängder 1842-1846.
4345143 Käringöns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1798-1894 Kartong. Attester, spridda år. Häri även bilagor till flytt-
ningslängderna 1797-1847 spr. år.
4345144 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1821 5 häften i bunt omf. 1794-1795, 1802-1810, 1810-1813, 1813-1818, 1818-1821.
4345144 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 2, 1844-1856 3 häften i bunt omf. åren 1844-1848, 1848-1851, 1851-1856.
4345144 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 3, 1856-1861 Med namnreg.
4345144 Mollösunds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1711-1802 Häri även vigselböcker och död-
böcker s.å.
4345144 Mollösunds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1803-1860 Häri även vigselbok 1803-1860, luckor 1821, 1827 samt dödbok 1803-1860.
4345144 Mollösunds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1584-1786 Spridda år. Med förteckning över kontanter i kassakistan 1787. Häri även inventarieförteckning 1612.
4345144 Mollösunds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1743-1846 Fragmentariska specialräkenska-
per, förteckningar över gåvo-
medel samt verifikationer. Spridda år.
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 1, 1787-1794
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 2, 1794-1797
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 3, 1797-1802
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 4, 1802-1810
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 5, 1810-1813
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 6, 1813-1818 Med ortreg.
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 7, 1818-1821 Med ortreg.
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 8, 1821-1824 Med ortreg.
4345145 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 9, 1824-1828 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 10, 1827-1830 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 11, 1830-1834 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 12, 1834-1836 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 13, 1837-1839 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 14, 1839-1841 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 15, 1841-1843 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 16, 1843-1845 Med ortreg.
4345146 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 17, 1845-1847 Med ortreg.
4345147 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 18, 1847-1852 Med ortreg.
4345147 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 19, 1852-1860 Med ortreg.
4345148 Karlstens slottsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1835-1860
4345149 Karlstens slottsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1694-1737 Häri även vigselbok 1694-1736, lucka 1735, dödbok 1717-1718 jämte ant. om enskilda personers död 1723 25/6, 1722 4/11 och 1731 17/10, ant. om kyrkans invigning 1694 16/3 och kyrkobokföringen 1694, 1717 och 1737, series pastorum u.å.-1768.
4345149 Karlstens slottsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1734-1790 Häri även vigselbok 1737-1790, lucka 1751, dödbok 1734-1790, lucka 1735, förteckn. över avvittringar 1737-1790 spr. år, räkenskaper anteckn. för kyrkan 1734-1745, inventarie-
förteckningar 1734-1745, anteckn. om kyrkobokföringen 1737 2/5.
4345149 Karlstens slottsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1791-1860 Häri även vigselbok 1791-1861. Luckor 1793-1808, 1811-1822, 1830, 1832, 1837. Dödbok 1791-1861. Lucka 1792-1808. Övriga handlingar u.å.-1888.
4345150 Marstrands församling A I Husförhörslängder 1, 1715-1778 Spridda år. Omf. även Karlstens slottsförsaml. 1778.
4345150 Marstrands församling A I Husförhörslängder 2, 1790-1810 Spridda år. Omf. även Karlstens slottsförsamling 1795, 1809-1810.
4345150 Marstrands församling A I Husförhörslängder 3, 1811-1823 Lucka 1812. Omf. även Karlstens slottsförsamling s.å. Häri även konfirmationslängder 1814-1815.
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 4, 1823-1831 Med register. Omf. även Karl-
stens slottsförs. s.å.
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1834 Omfattar även Karlstens slotts-
församling 1831-1834.
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 6, 1834-1838
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 7, 1839-1844
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1856
4345151 Marstrands församling A I Husförhörslängder 9, 1857-1867 Omf. även Karlstens slottsför-
samling 1857-1871.
4345151 Marstrands församling B In- och utflyttningslängder 1, 1811-1834 Infl. 1811-1834, lucka 1830-1831. Utfl. 1811-1834, lucka 1831. Omf. Karlstens slottsförsamling 1814-1834.
4345151 Marstrands församling B In- och utflyttningslängder 2, 1835-1841 Omf. Karlstens slottsförsaml. s.å.
4345151 Marstrands församling B In- och utflyttningslängder 3, 1842-1861 Omf. Karlstens slottsförsaml. s.å.
4345152 Marstrands församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1730 Omf. troligen Karlstens slotts-
förs. före 1694. Häri även vigsel- och dödbok s.å.,
lysningshandl. 1729-1730, säll-
samma händelser 1728 31/10.
4345152 Marstrands församling C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1769 Häri även vigsel- och dödbok s.å. lysningshandl. 1731-1748. Luckor 1736 och 1740.
4345152 Marstrands församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1811 Häri även vigselbok 1770-1811, luckor 1800-1802, 1804, dödbok 1770-1811, avlösningslängder, series pastorum m.m. 1263-1889.
4345152 Marstrands församling C Födelse- och dopböcker 4, 1812-1860 Häri även vigselbok 1812-1861. Luckor 1829, 1843, 1847, dödbok 1812-1861, vaccinations- och av-
lösningslängder 1812-1871, omf. Karlstens slottsförsamling 1812-1839.
4345152 Marstrands församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1834 Lysningsbok. Lucka 1833. Omf. även Karlstens slottsförsamling.
4345153 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1595-1682 Räkenskaper i form av revisioner av kassans ställning 1595-1678, anteckning 1681 12/11 om av landshövdingen tillsatta under-
sökningskommission samt dess re-
visionsräkenskaper 1656-1682. Häri även d:o räkenskaper för skolan 1656-1682, handlingar ang. kyrkan 1598, 1637, 1651, o. u. å.
4345153 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1654-1671 Specialräkenskaper 1654-1671 samt spec. över borgerskapets och främlingars gåvor till kyrkan 1665-1670. Häri även räkenskaper för skolan 1654-1670.
4345153 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1658-1689 Specialräkenskaper 1678-1689 jämte verifikationer samt borg-
mästare Sven Anderssons för-
klaring 1682 11/2 inför under-
sökningskommissionen med över-
sikt av kyrkans kapitalställning 1658-1674. Häri även räkenskaper för skolan 1658-1689, hospitalet 1681 24/8-31/12, inventarieför-
teckn. 1686 1/1 o. 1689 30/1.
4345153 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 5, 1690-1704 Räkenskaper jämte verifika-
tioner. Häri även räkenskaper för skolan s.å.
4345154 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 6, 1705-1724 Räkenskaper jämte verifikatio-
ner. Häri även räkenskaper för skolan s.å.
4345154 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 7, 1725-1736 Räkenskaper jämte verifika-
tioner. Häri även räkenskaper för skolan s.å., för hospitalet 1726, 1727.
4345154 Marstrands församling L I Räkenskaper för kyrka 8, 1737-1788 Räkenskaper 1737-1777 spr. år jämte verifikationer 1737-1788
spr. år. Häri även räkenskaper för skolan 1737-1777 spr. år, håvpengar 1737-1777 spr. år.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1798
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 2, 1799-1804
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 3, 1802-1807
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 4, 1807-1812
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1814 Med ortreg.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1822
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 7, 1817-1824 Med ortreg. Omf. även Torp.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 8, 1822-1825 Omf. även Torp.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 9, 1824-1825 Omf. även Torp.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 10, 1825-1831 Med ortreg.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 11, 1825-1832 Med ortreg.
4345155 Myckleby församling A I Husförhörslängder 12, 1832-1834 Med ortreg.
4345156 Myckleby församling A I Husförhörslängder 13, 1835-1838
4345156 Myckleby församling A I Husförhörslängder 14, 1838-1842
4345156 Myckleby församling A I Husförhörslängder 15, 1843-1846 Med ortreg.
4345156 Myckleby församling A I Husförhörslängder 16, 1847-1853 Med ortreg.
4345157 Myckleby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1758-1762 Omf. past. Häri även kommunion-
längd 1758-1799 (för Myckleby).
4345157 Myckleby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1817-1852 Kartong. Omf. past 1817-1832. Häri även utflyttningslängder för Långelanda och Torp 1833, 1835-1852.
4345157 Myckleby församling B In- och utflyttningslängder 3, 1853-1862 Inb. Fol. 1-92. Inflyttningslängd 1853-1861, utflyttningslängd 1853-1862 4/9. Häri även inflyttningslängder för Långelanda och Torp 1853-1861, utflyttningslängd för Långelanda 1853-1862 3/1, för Torp 1853-1861.
4345158 Myckleby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1766 Häri även vigsel- och död-
böcker 1689-1766.
4345158 Myckleby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1767-1792 Häri även vigsel- och dödböcker för samma år.
4345158 Myckleby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1829 Häri även vigsel- och dödböcker 1793-1829, avlösningslängd 1815-1829 samt series pastorum et comministrorum 1574-1907.
4345158 Myckleby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1860 Häri även vigsel- och dödböcker för samma år.
4345159 Myckleby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1790-1801 Kartong. Omf. past.
4345159 Myckleby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1793 Huvudräkenskaper. Häri även in-
ventarieförteckningar 1709-1729.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1818 Med ortreg.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1825 Med ortreg.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1822 För tjänstefolk.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1825 För tjänstefolk.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1832 Med ortreg. För tjänstefolk.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1832 Med ortreg. För tjänstefolk.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 7, 1832-1834 Med ortreg. För tjänstefolk.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1837
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1842 Med ortreg.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1847 Med ortreg.
4345160 Långelanda församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1853 Med ortreg.
4345160 Långelanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1834-1839
4345161 Långelanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1749 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år jämte bänkrumslängd 1723.
4345161 Långelanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1793 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år jämte avlösningslängd 1776, 1792.
4345161 Långelanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1827 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1793-1828 jämte avlösningslängd 1815-1827.
4345161 Långelanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1860 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1829-1860.
4345161 Långelanda församling D II Kommunionlängder 1, 1758-1791
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1798 Häri även utflyttningslängd för tjänstefolk inom pastoratet 1799.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 2, 1799-1805
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 3, 1807-1810
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1814
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1818 Med ortreg.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 6, 1817- För tjänstefolk.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1825
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1832 Med ortreg.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 9, 1825-1832 Med ortreg. För tjänstefolk.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1835 Med ortreg.
4345162 Torps församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1837 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1806
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 2, 1806-1816
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1824
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1830 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1833 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1841 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1847 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1854 Med ortreg.
4345163 Håby församling A I Husförhörslängder 9, 1854-1861 Med ortreg.
4345164 Håby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Häri även vigselbok 1690-1729 samt död- och begravningsbok 1690-1729.
4345164 Håby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1810 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4345164 Håby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1811-1846 Häri även vigselbok 1811-1845 samt död- och begravningsbok 1811-1846.
4345164 Håby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1860 Häri även vigselbok 1846-1861, samt död- och begravningsbok 1846-1860.
4345164 Håby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1832 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1818.
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1818
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1824
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1828
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1830
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1836
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1842 Med roteindelning.
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1844 Med roteindelning.
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1850 Med roteindelning.
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1855 Med roteindelning samt båtmans-
lista.
4345165 Kareby församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med roteindelning samt lista på
soldater som fått avsked med pension.
4345165 Kareby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1815-1823 Omf. pastoratet.
4345165 Kareby församling B In- och utflyttningslängder 2, 1823-1860
4345165 Kareby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1815-1839 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok för samma år.
4345165 Kareby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1861 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år, kriminalregister för Kareby 1853-1871 och Romelanda 1842-1869 samt historiska anteckningar för pastoratet 1860.
4345165 Kareby församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1820-1905 Kartong. Spridda år. Omf. pastoratet.
Häri även vigselkladd 1816-1843. Omf. past.
Död-och begravningsbok 1829-1839. Spr. år. Omf. past.
Bilagor till födelse- och dopboken 1803-1915. Spr. år. Omf. past.
Bilagor till kriminalregistret 1830-1871. Spr. år. Omf. past.
4345165 Kareby församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1843-1861 Lysningskladd. Omf. past.
4345166 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1825
4345166 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1844
4345166 Kungshamns församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1880 Bunt. Häri även skiljobrev 1796.
4345166 Kungshamns församling C Födelse- och dopböcker 1, 1785-1808 Häri även lysnings- och vigselbok 1785-1807 samt död- och begrav-
ningsbok 1785-1808.
4345166 Kungshamns församling C Födelse- och dopböcker 2, 1808-1834 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok under samma år.
4345166 Kungshamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1779-1874 Kartong. Luckor 1780-1783, 1786, 1793 och 1805, 1789.
4345167 Grundsunds församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1860
4345167 Grundsunds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1849 Häri även vigselbok 1800-1849 samt död- och begravningsbok 1799-1849.
4345167 Grundsunds församling D II Kommunionlängder 1, 1808-1833 Kartong. Lucka 1809-1825. Häri även bilagor till: flyttnings-
längderna 1856-1887 spr. år, födelse- och dopboken 1873, samt död- och begravningsboken 1813.
4345167 Grundsunds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1852-1882 Band i bunt. Sid. 1-376.
4345167 Grundsunds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1860 Band i bunt. Sid. 1-537. Häri även vigselbok 1850-1871, död- och begravningsbok 1850-1860. Med uppgift om folkmängden 1866.
4345167 Grundsunds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1882 Band i bunt. Sid. 1-664. Häri även vigselbok 1850-1878, död- och begravningsbok 1850-1882 samt summariska redogörelser för folkmängden 1860-1882. Duplettbok.
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 1, 1756-1769 Med ortreg.
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 2, 1788-1796
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1815 Med ortreg.
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1819
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 5, 1823-1825
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1829 Med ortreg.
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1833 Med längd över lösdrivare samt förteckning över gårdarna.
4345168 Herrestads församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1834 Med ortreg.
4345169 Herrestads församling A I Husförhörslängder 9, 1834-1840 Med ortreg. och längd över lösdrivare 1835, 1840.
4345169 Herrestads församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1845 Med ortreg. och längd över lösdrivare.
4345169 Herrestads församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1850 Med ortreg. och längd över lösdrivare, försvarslösa och sockenhjon.
4345170 Herrestads församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1856 Med ortreg. och längd över lösdrivare 1852-1856.
4345170 Herrestads församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860 Med ortreg., längd över till Amerika utflyttade personer 1870-1872, över lösdrivare, gratialister u.å.-1874, beväringsskyldiga 1868, båtsmän u.å.-1864, statistiska uppgifter rör. skolbarn 1870-1879, anteckn. rör vaccinerade barn 1876 samt avlidna sjömän u.å. Häri även statistiska uppgifter rör. folkmängden 1866-1884.
4345170 Högås församling D II Kommunionlängder 1, 1826-1839 Topografiskt uppställd. Häri även in- och utflyttningslängd 1826-1838 omf. även Herrestad 1829-1838 samt födelse- och dopkladd för Herrestad 1875-1878.
4345171 Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 Häri även lysnings- och vigsel-
bok och död- och begravningsbok s.å.
4345171 Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1802 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1750-1802 och död- och begravningsbok 1749-1802.
4345171 Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1829 Häri även lysnings- och vigsel-
bok och död- och begravningsbok 1803-1828.
4345171 Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1830-1848 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1829-1848 och död- och begravningsbok 1829-1849.
4345171 Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1860 Häri även lysnings- och vigsel-
bok och död- och begravningsbok 1849-1861.
4345182 Herrestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Huvudräkenskaper.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 1, 1756-1785
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1816
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1819
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1826 Med ortreg.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1840 Med ortreg. och förteckningar över ordnings- och sexmän, kyrkovärdar m.m. 1827-1830 samt längder över lösdrivare och fattighjon. Häri även längder över in- och utflyttade 1827-1831.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1845 Med ortreg. och längder över lösdrivare.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1850 Med ortreg. och längder över lösdrivare och försvarslösa.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 8, 1850-1856 Med ortreg. och längder över lösdrivare.
4345183 Högås församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Med längd över lösdrivare och gratialister 1861. Omf. past.
4345183 Högås församling D II Kommunionlängder 1, 1826-1839 Topografiskt uppställd. Häri även in- och utflyttningslängd 1826-1838 omf. även Herrestad 1829-1838 samt födelse- och dopkladd för Herrestad 1875-1878.
4345183 Högås församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1820 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1689-1820.
4345183 Högås församling C Födelse- och dopböcker 2, 1821-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1821-1861, död- och begravningsbok 1821-1860 samt anteckning rör. enskild skrift 1834.
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 1, 1756-1784 Med ortreg.
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 2, 1786-1787 Häri även husförhörslängd för Högås 1786-1787.
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1816
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1819
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1822
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 6, 1821-1823
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1826 Med förteckningar över ordnings- och sexmän samt kyrkovärdar 1826.
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1831 Med ortreg. samt förteckningar över ordnings- och sexmän m.m. 1827-1830. Häri även längder över in- och utflyttade 1827-1828.
4345184 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1840 Med ortreg. och förteckningar över ordnings- och sexmän 1832. Häri även stat. folkmängdsuppgifter för pastoratet 1832.
4345185 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 10, 1840-1846 Med ortreg. och längd över lösdrivare 1844.
4345185 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1850 Med ortreg. och förteckning över försvarslösa och lösdrivare 1846-1849.
4345185 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1856 Med ortreg. och längd över lösdrivare 1852.
4345185 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1861 Med ortreg. och längd över lösdrivare 1856-1860.
4345185 Skredsviks församling B In- och utflyttningslängder 1, 1820-1852 Omf. past. Spridda år.
4345185 Skredsviks församling B In- och utflyttningslängder 2, 1852-1867 Omf. past.
4345186 Skredsviks församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4345186 Skredsviks församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1789 Dito.
4345186 Skredsviks församling C Födelse- och dopböcker 3, 1790-1816 Dito.
4345186 Skredsviks församling C Födelse- och dopböcker 4, 1816-1860 Med anteckn. rör. enskilt skriftade personer 1829-1835. Häri även lysning- och vigselbok s.å. och död- och begravningsbok 1816-1861 samt statistiska uppgifter rör. döda i församlingen 1816.
4345186 Skredsviks församling D I Konfirmationsböcker 1, 1837-1851 Häri även konfirmationsböcker för Herrestad 1836-1851 och för Högås 1837-1851. Häri även dopjournal 1855-1860 omf. Herrestad 1856-1861, Högås 1857-1860, lysnings- och vigselbok 1852-1860 omf. past.
4345186 Skredsviks församling D II Kommunionlängder 1, 1802-1809 Topografiskt uppställd.
4345187 Skredsviks församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1766-1786 Kartong. omf. pastoratet.
4345187 Skredsviks församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1787-1810 Kartong. omf. pastoratet.
4345188 Skredsviks församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1811-1820 Kartong. omf. pastoratet.
4345188 Skredsviks församling L I aa Räkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper 1, 1704-1792 Huvudräkenskaper.
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1830
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1836
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1840
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1845 Med ortreg.
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850 Med ortreg.
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1855 Med ortreg.
4345189 Hede församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 Med ortreg.
4345190 Hede församling C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1779 Häri även vigselbok 1719-1780 samt död- och begravningsbok 1719-1771.
4345190 Hede församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1822 Häri även vigselbok 1780-1822 samt död- och begravningsbok 1779-1822.
4345190 Hede församling C Födelse- och dopböcker 3, 1823-1845 Häri även lysnings- och vigselbok 1822-1846 samt död- och begravningsbok 1823-1845.
4345190 Hede församling C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1846-1860 samt död- och begravningsbok 1846-1861.
4345191 Hede församling D II Kommunionlängder 1, 1798-1858 Top. uppställd.
4345191 Hede församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1838-1864 Lysningsbok.
4345191 Hede församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1607-1695 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1670.
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1805
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1807
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1808
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1811
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1812
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 6, 1812-1814
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 7, 1814-1816
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1819
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1822
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 10, 1821-1823
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 11, 1823-1826 Med ortreg.
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 12, 1826-1829 Med ortreg.
4345192 Krokstads församling A I Husförhörslängder 13, 1830-1834 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 14, 1835-1837 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 15, 1838-1840
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 16, 1841-1845 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 17, 1846-1850 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 18, 1851-1855 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling A I Husförhörslängder 19, 1856-1861 Med ortreg.
4345193 Krokstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1794-1822 Omf. past. Lucka 1814-1819.
4345193 Krokstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1822-1837 Omf. past. Lucka 1823-1833.
4345194 Krokstads församling B In- och utflyttningslängder 3, 1838-1861 Omf. past. Häri även vigselkladd för Krokstad 1863-1864.
4345194 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718 Häri även utflyttningslängd för pastoratet 1693-1698, vigselbok 1688-1718, död- och begravnings-
bok 1688-1718, sockenstämmo-
protokoll 1689, kyrkokassans gåvospecial 1705-1706 samt series
pastorum u.å.
4345194 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1740 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4345194 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1741-1780 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år jämte
historiska händelser 1741-1743.
4345195 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1780-1822 Häri även vigselbok 1780-1822 samt död- och begravningsbok 1779-1823.
4345195 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1823-1837 Häri även lysnings- och vigselbok
1822-1837 samt död- och begravningsbok 1823-1837.
4345195 Krokstads församling C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1861 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1837-1865, död- och begravningsbok 1837-1861 samt anteckning rör. reparation av kyrkan och inköp av ny kyrkklocka
1841-1844.
4345195 Krokstads församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1837 Omf. past. Lysningsbok. Lucka 1834-1835.
4345196 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1754-1810 Kartong. Spr. år omf. pastoratet.
4345196 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1811-1820 Kartong. Omf. pastoratet.
4345197 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1811-1820 Kartong. Omf. pastoratet.
4345197 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1821-1829 Kartong. Omf. pastoratet.
4345198 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1821-1829 Kartong. Omf. pastoratet.
4345198 Krokstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1830-1836 Kartong. Omf. pastoratet.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 1, 1759-1770
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 2, 1776-1779
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 3, 1780-1783
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 4, 1792-1796
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 5, 1797-1801
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 6, 1802-1805 Häri även konfirmationsbok 1804-1805.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 7, 1806-1810 Häri även konfirmationsbok 1806-1810.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 8, 1811-1812 Häri även konfirmationsbok 1811-1812.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 9, 1812-1814 Med förteckning över fattighjon u.å. Häri även konfirmationsbok 1813-1814.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 10, 1815-1818 Med förteckning över fattighjon u.å. Häri även konfirmationsbok 1815-1818.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 11, 1819-1823
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 12, 1824-1825 Med längder över sexmän 1824-1825 samt personer som rekvirerat biblar u.å. Häri även konfirmationsbok 1824.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 13, 1825-1830 Med förteckning över kyrkorådsledamöter och nämndemän 1826 samt över ordningsmän 1826-1830. Häri även konfirma-
tionsbok 1826-1830.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 14, 1831-1835 Med fattiglista 1831 samt förteckning över kyrkorådet, ordnings-, nämnde- och gode män i lagskifteverket 1831. Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 15, 1836-1840 Med förteckning över sexmän. Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 16, 1841-1844 Med förteckning över sexmän 1841-1846. Häri även konfirmationsbok 1841-1846.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 17, 1844-1850 Med förteckning över sexmän 1847, 1849-1850 samt sockennämnd och skolstyrelse 1848.
4345199 Lurs församling A I Husförhörslängder 18, 1851-1857
4345200 Lurs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1762 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravningsbok under samma år.
4345200 Lurs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1857 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravningsbok under samma år.
4345200 Lurs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1858-1860 Opag. Häri även död- och begravningsbok s.å.
4345200 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1831-1840 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345200 Lurs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1728 Specialräkenskaper.
4345201 Tanums församling A I Husförhörslängder 21, 1851-1857 "Med längd över lösdrivare, rotehjon och personer förda ""på socknens slut"" 1853."
4345201 Tanums församling A I Husförhörslängder 22, 1857-1860 Del. I. Omfattar Ahlevik-Kuseröd Västergården.
4345201 Tanums församling A I Husförhörslängder 23, 1857-1860 Del. II. Omfattar Kuseröd Östergården-Ön. Med längd över lösdrivare och rotehjon.
4345201 Tanums församling B In- och utflyttningslängder 1, 1779-1852 Spridda år. In- och utflyttning. Omf. pastoratet Med förteckning över vissa utfärdade bevis och attester 1819-1820. Häri även längd över personer som undergått straff 1823-1842.
4345201 Tanums församling B In- och utflyttningslängder 2, 1853-1861 In- och utflyttning. Omf. pastoratet.
4345202 Tanums församling C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1837 Häri även lysnings- och vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4345202 Tanums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1838-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1838-1861 22/3 samt död- och begravningsbok 1838-1860.
4345202 Tanums församling D I Konfirmationsböcker 2, 1844-1890 Kartong.
Lucka 1858, 1861.
Häri även dupletter av vigselbok 1819-1852 omf. även Lur.
4345202 Tanums församling E I Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1853-1860 Inb.
omf. även Lur.
4345203 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1751-1763 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345203 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1764-1773 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345203 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1776-1783 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345204 Tanums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1672-1779 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1710 31/7, 1722 19/8.
4345204 Tanums församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1727 Specialräkenskaper. Omf. pastoratet.
4345204 Tanums församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1778-1842 Specialräkenskaper. Omf. pastoratet.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1809 Häri även husförhörslängd för Klädesholmen samma år samt utflyttningar 1803-1804, konfirmationsböcker 1804-1809 och kungörelser 1802-1805.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1813 Häri även husförhörslängd för Klädesholmen 1809-1813 samt konfirmationsbok 1815 och räkenskaper för Rönnängs byggnadskassa 1872-1881.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1821
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1832 Häri även husförhörslängder för Klädesholmen 1825-1832.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 5, 1833-1835 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Klädesholmen 1833-1835.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1837 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Klädesholmen samma år.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1839 Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Klädesholmen samma år.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1847 Med ortreg.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1854 Med ortreg.
4345205 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 10, 1854-1860 Med ortreg.
4345205 Rönnängs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1828-1860 Utflyttningslängd. Omf. även Klädesholmen samma år.
4345205 Rönnängs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1797-1822 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4345205 Rönnängs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4345206 Rönnängs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1793-1860 Kartong. Attester. Omf. även Klädesholmen.
4345206 Rönnängs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1794-1833 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även avskrift av Kungl. brev ang. ny kyrka 1794, sockenstämmoprotokoll 1807-1823, vinräkenskaper 1813-1820 samt bänkdelningslängder 1795 och series pastorum u.å.
4345208 Stenkyrka församling C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1847 Häri även vigselbok 1846, 1859-1860 samt dödbok 1846. Kladd.
4345208 Stenkyrka församling C Födelse- och dopböcker 5, 1855-1861
4345208 Stenkyrka församling D II Kommunionlängder 1, 1828-1872 Top. uppställd.
4345208 Stenkyrka församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1840-1861 Omf. även Klövedal och Valla.
4345208 Stenkyrka församling F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1861
4345209 Stenkyrka församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1741-1780 Flyttningsattester. Omf. även Klövedal och Valla.
4345209 Stenkyrka församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1781-1789 Flyttningsattester. Omf. även Klövedal och Valla.
4345209 Stenkyrka församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1790-1807 Flyttningsattester. Omf. även Klövedal och Valla.
4345210 Stenkyrka församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1808-1820 Flyttningsattester. Omf. även Klövedal och Valla.
4345210 Stenkyrka församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1821-1839 Flyttningsattester. Omf. även Klövedal och Valla.
4345210 Stenkyrka församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1792 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1733-1777.
4345211 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1821
4345211 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1825
4345211 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 3, 1839-1847 Med ortreg.
4345211 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1854 Med ortreg.
4345211 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1861 Med ortreg.
4345211 Klädesholmens församling C Födelse- och dopböcker 1, 1795-1822 Häri även vigselbok 1795-1823 samt död- och begravningsbok 1795-1822.
4345211 Klädesholmens församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861 Häri även vigselbok 1822-1861 samt död- och begravningsbok 1822-1861.
4345211 Rönnängs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1793-1860 Kartong. Attester. Omf. även Klädesholmen.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1806
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 2, 1807-1808
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1810
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1811
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1812
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 6, 1812-1813
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1814 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 8, 1814-1815
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 9, 1815-1816
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 10, 1816-1817 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 11, 1817-1818 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 12, 1818-1819
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 13, 1819-1820
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 14, 1820-1821
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 15, 1821-1822
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 16, 1823-1824 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 17, 1824-1825 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 18, 1825-1826 Med ortreg.
4345212 Klövedals församling A I Husförhörslängder 19, 1826-1827 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 20, 1827-1830 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 21, 1830-1833
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 22, 1833-1835 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 23, 1838-1840
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 24, 1841-1845 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 25, 1846-1850 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 26, 1851-1855 Med ortreg.
4345213 Klövedals församling A I Husförhörslängder 27, 1856-1861 Med ortreg.
4345214 Klövedals församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1730 Lucka 1691. Häri även vigselbok, lucka 1693, 1710, samt död- och begravningsbok, lucka 1691, samma år.
4345214 Klövedals församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1778 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4345214 Klövedals församling C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1808 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4345214 Klövedals församling C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1861 Häri även vigselbok 1809-1839, lucka 1821 samt död- och begravningsbok 1809-1861.
4345215 Lommelands församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1824 Luckor 1814, 1817, 1820-1821.
4345215 Lommelands församling A I Husförhörslängder 2, 1835-1841 Lucka 1838.
4345215 Lommelands församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1856 Med ortreg.
4345216 Naverstads församling D II Kommunionlängder 5, 1860-1864 Kartong. Topografiskt uppställd. Omfattar Mo 1825-1863. Lucka 1830-1840. Häri även konfirmationsböcker 1815, 1819, 1842-1868 omf. även Mo med flyttningsattester 1815 samt vaccinationslängd för Mo 1828-1863 spr. år.
4345216 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1749-1789
4345216 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1790-1809
4345216 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1810-1819
4345217 Torsby församling A I Husförhörslängder 1 a, 1700t- 2 blad.
4345217 Torsby församling H I Bilagor till husförhörslängden 1, 1796-1833 Bunt. Spridda år. Omfattar pastoratet.
4345218 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1748-1780 Kartong. Omf. past.
4345218 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1781-1792 Kartong. Omf. past.
4345219 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1793-1807 Kartong. Omf. past.
4345219 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1808-1818 Kartong. Omf. past.
4345220 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1819-1831 Kartong. Omf. past.
4345220 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1832-1849 Kartong. Omf. past.
4345221 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1832-1849 Kartong. Omf. past.
4345221 Torsby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1850-1869 Kartong. Omf. past.
4345251 Torsby församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1785-1830 Lysningshandlingar. Lucka 1786-1799. Omf. past.
4345252 Hjärtums församling D II Kommunionlängder 1, 1793-1804 Topografiskt uppställd.
4345252 Hjärtums församling D II Kommunionlängder 2, 1805-1820 Spridda år. Topografiskt uppställda.
4345252 Hjärtums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1785-1794 Inb. Inflyttningsattester. Omf. även Västerlanda.
4345253 Hjärtums församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1751-1767 Omf. även Västerlanda.
4345254 Kungälvs församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1781-1845 Lysningshandlingar. Omf. past.
4345255 Landvetters församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1748-1765 Kartong. Lysningssedlar. Spr. år. Omf. pastoratet.
4345255 Landvetters församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1766-1783 Kartong. Lysningssedlar. Spr. år. Omf. pastoratet.
4345256 Marstrands församling D II Kommunionlängder 1, 1700-1758 Omfattar troligen Karlstens slottsförsamling.
4345256 Marstrands församling D II Kommunionlängder 2, 1778-1821 Finnes 1778-1821 spr. år. Häri även längder över nattvards-
ungdom 1812-1820. Omf. Karlstens slottsförs.
4345256 Marstrands församling D II Kommunionlängder 3, 1794-1835 Finnes 1794-1835 spr. år. 1794-1797, 1802-1811 omf. tro-
ligen Karlstens slottsför-
samling. Häri även längder över nattvardsungdom 1808-1811, 1822.
4345257 Marstrands församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1770-1795
4345257 Marstrands församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1796-1810
4345257 Marstrands församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1811-1833
4345258 Fässbergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1749-1806 Omf. även Kållered och Råda. Luckor 1750-1753, 1755, 1759 och 1761.
4345258 Fässbergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1807-1815 Omf. även Kållered och Råda.
4345258 Fässbergs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1816-1825 Omf. även Kållered och Råda.
4345259 Kareby församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1820-1905 Kartong. Spridda år. Omf. pastoratet.
Häri även vigselkladd 1816-1843. Omf. past.
Död-och begravningsbok 1829-1839. Spr. år. Omf. past.
Bilagor till födelse- och dopboken 1803-1915. Spr. år. Omf. past.
Bilagor till kriminalregistret 1830-1871. Spr. år. Omf. past.
4345259 Kareby församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1802-1841, odat
4345259 Romelanda församling H VI Bilagor till död- och begravningsboken 1, 1812-1900 Kartong. Omf. även Kareby.
4345260 Herrestads församling D II Kommunionlängder 1, 1781-1814 Inb. Med förteckning över skolbarn 1817-1829 samt diverse anteckningar.
4345260 Herrestads församling D II Kommunionlängder 2, 1816-1839 Kartong. Häften. Lucka 1835.
4345261 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1860
4345261 Kungshamns församling C Födelse- och dopböcker 3, 1835-1870 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok under samma år.
4345261 Kungshamns församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionslängder) 1, 1785-1792 Topografiskt uppställda.
4345261 Kungshamns församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1880 Bunt. Häri även skiljobrev 1796.
4345261 Kungshamns församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1779-1874 Kartong. Luckor 1780-1783, 1786, 1793 och 1805, 1789.
4345262 Krokstads församling D II Kommunionlängder 1, 1801-1836 Top. uppställd. Lucka 1807-1821.
4345262 Krokstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1598-1703 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1600, 1670.
4345262 Krokstads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1789 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1710-1728.
4345263 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1776-1783 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345263 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1784-1791 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345263 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1792-1798 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345264 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1792-1798 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345264 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1799-1807 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345264 Tanums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1808-1815 Inflyttningsattester.
Omf. pastoratet.
4345265 Stenkyrka församling H V c Övriga bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1740-1834 Äktenskapsbetyg, samtycke till äktenskap mm. Spr. år.
4345265 Stenkyrka församling H V a Lysningssedlar 1, 1748-1757
4345265 Stenkyrka församling H V b Förteckningar över lysningssedlar 1, 1748-1860 Spr. år. Omf. även Klövedal och Valla, fr.o.m. 1827 hela past.
4345266 Stenkyrka församling H V a Lysningssedlar 2, 1758-1769
4345266 Stenkyrka församling H V a Lysningssedlar 3, 1770-1782
4345266 Stenkyrka församling H V c Övriga bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1773-1861 Tillstånd att ingå äktenskap 1773-1861, avvittringshandlingar 1825-1861.
4345267 Kareby församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4345267 Kareby församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1878
4345267 Kareby församling A I Husförhörslängder 13, 1879-1884
4345268 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 35, 1860-1862 Häri även anteckning rör. barn i skolåldern 1846-1854 samt uppgifter om folkmängd, ytinnehåll o. dylikt, u.å.
4345268 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 36, 1862-1866
4345268 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 37, 1866-1873 Inb. Med ortregister
4345269 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 38, 1873-1880 Inb. Med ortregister
4345269 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 39, 1873-1880 Inb. Med ortregister
4345269 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 40, 1873-1880 Inb. Med ortregister. Häri även Bok över obefintliga, 1873 - 1880, se uppslag 400.
4345270 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 41, 1881-1885 Inb.
4345271 Hjärtums församling A I Husförhörslängder 42, 1886-1894 Inb. Häri även Bok över obefintliga 1886 - 1894, se uppslag 510.
4345272 Harestads församling A I Husförhörslängder 17, 1862-1869 Inb.
4345272 Harestads församling A I Husförhörslängder 18, 1869-1876 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345272 Harestads församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1883 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345272 Harestads församling A I Husförhörslängder 20, 1883-1896 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 9, 1858-1861 Inb.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1868 Band i kapsel.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 11, 1863-1867 Inb.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1875 Band i kapsel. Häri även bok över
obefintliga.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1881 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1892 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345273 Lycke församling A I Husförhörslängder 15, 1892-1897 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345274 Marstrands församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1877 Inb. Staden, Koön, Erholmens lotsplats, Hammarshärs fyr och å församlingen skrivna 1861-1870 samt staden 1871-1877. Häri även Karlstens slottsförsamling 1861-1877.
4345274 Marstrands församling A I Husförhörslängder 11, 1877- Inb. Staden och Koön. Med regis-
ter över fastighetsägare i staden och arbetarebostäder.
4345275 Marstrands församling A I Husförhörslängder 12, 1877-1883 Inb. Staden, Koön, Erholmens lotsstation och Hammarshärs fyr-
plats.
4345275 Marstrands församling A I Husförhörslängder 13, 1884-1894 Inb. Staden, Koön, Erholmens lotsstation och Hammarshärs fyr-
plats.
4345276 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 15, 1874-1880
4345276 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1889
4345276 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 17, 1889-1893
4345277 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 13, 1862-1866
4345277 Jörlanda församling A I Husförhörslängder 14, 1867-1873
4345278 Klövedals församling A I Husförhörslängder 28, 1862-1872 Med ortreg.
4345278 Klövedals församling A I Husförhörslängder 29, 1872-1881 Med ortreg.
4345278 Klövedals församling A I Husförhörslängder 30, 1881-1886 Del 1
4345278 Klövedals församling A I Husförhörslängder 31, 1881-1887 Del 2. Med ortregister över socknens upphörande (obefintlighetsregister).
4345279 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1871 Inb. Med namnregister. Häri även kriminalregister.
4345279 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 5, 1871-1882 Inb. Med namnregister.
4345279 Mollösunds församling A I Husförhörslängder 6, 1882-1894 Inb. Med namnregister. Häri även bok över obefintliga.
4345280 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1867
4345280 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1878
4345280 Lane-Ryrs församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1893
4345281 Kungälvs församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1871 Inb. Med ortregister.
4345281 Kungälvs församling A I Husförhörslängder 4, 1871-1882 Inb. Med ortregister.
4345281 Kungälvs församling A I Husförhörslängder 5, 1882-1892 Inb. Med ortregister.
4345282 Lommelands församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1873 Inb.
4345282 Lommelands församling A I Husförhörslängder 5, 1871-1885 Inb.
4345283 Hede församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1868 Inb. Häri även förteckning över obefintliga.
4345283 Hede församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1873 Inb. Häri även förteckning över obefintliga.
4345284 Hede församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1880 Inb.
4345284 Hede församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1894 Inb.
4345285 Krokstads församling A I Husförhörslängder 20, 1861-1867 Inb. Med ortreg.
4345285 Krokstads församling A I Husförhörslängder 21, 1867-1874 Inb. Del I. Med ortreg.
4345285 Krokstads församling A I Husförhörslängder 22, 1867-1874 Inb. Del II. Häri även förteckning över obefintliga.
4345286 Krokstads församling A I Husförhörslängder 23, 1874-1880 Del I. Sid. 1-197.
4345286 Krokstads församling A I Husförhörslängder 24, 1874-1880 Del II.
4345287 Krokstads församling A I Husförhörslängder 25, 1881-1894 Del I. Sid. 1-231.
4345287 Krokstads församling A I Husförhörslängder 26, 1881-1894 Del II.
4345288 Lurs församling A I Husförhörslängder 19, 1857-1864 Sid 1-228. Med ortreg.
4345288 Lurs församling A I Husförhörslängder 20, 1863-1868
4345288 Lurs församling A I Husförhörslängder 21, 1869-1875 Häri även bok över obefintliga s.å.
4345289 Lurs församling A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Häri även bok över obefintliga s.å.
4345289 Lurs församling A I Husförhörslängder 23, 1881-1885 Häri även bok över obefintliga s.å.
4345290 Lurs församling A I Husförhörslängder 24, 1886-1890
4345290 Lurs församling A I Husförhörslängder 25, 1891-1896
4345402 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 20, 1861-1871 Inb. Del I.
4345402 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 21, 1861-1871 Inb. Del II.
4345403 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 22, 1871-1882 Inb. Del I.
4345403 Morlanda församling A I a Husförhörslängder, huvudserie 23, 1871-1882 Inb. Del II.
4345404 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 5, 1861-1871 Inb. Omf. Rågårdsvik, Stocken, Råön, Hälleviksstrand, Edshults-
hall. Med personregister (omf. även Fiskebäckskil och Öster-
sidan).
4345404 Morlanda församling A I b Husförhörslängder för öarna m.m. 6, 1868-1882 Inb. Omf. Rågårdsvik, Stocken, Råön, Hälleviksstrand, Edshults-
hall. Med personregister.
4345405 Käringöns församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1880 Med förteckning över på Käringön icke boende men där mantals, skatt- eller kyrkoskrivna personer samt förteckning på där boende icke kyrkoskrivna personer.
4345405 Käringöns församling A I Husförhörslängder 4, 1881-1898 Inb. Häri även bok över obefint-
liga.
4345406 Grundsunds församling A I Husförhörslängder 2, 1861-1882 Inb. Sid. 1-58, 61-103, 108-199, 204-282. Med roteregister, folkmängdsuppgift 1869 och anteckningar om vissa personer 1873, 1878, u.å.
4345407 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1870
4345407 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 5, 1871-1880
4345407 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 6, 1881-1886
4345408 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 7, 1886-1891
4345408 Kungshamns församling A I Husförhörslängder 8, 1891-1895
4345409 Herrestads församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1869 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4345410 Herrestads församling A I Husförhörslängder 15, 1870-1879 Inb.
4345410 Herrestads församling A I Husförhörslängder 16, 1880-1890 Inb.
4345411 Håby församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1868 Inb.
4345411 Håby församling A I Husförhörslängder 11, 1868-1875 Inb.
4345411 Håby församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1884 inb.
4345412 Håby församling A I Husförhörslängder 13, 1885-1889 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4345412 Håby församling A I Husförhörslängder 14, 1890-1896 Inb. Häri bok över obefintliga.
4345414 Högås församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1870 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4345414 Högås församling A I Husförhörslängder 11, 1870-1879 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4345414 Högås församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1890 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4345415 Hogdals församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1873 Inb. Häri även bok över obefintliga 1865-1871.
4345415 Hogdals församling A I Husförhörslängder 8, 1873-1885 Inb. Häri även bok över obefintliga 1866-1885.
4345416 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1870 Inb. med teckenförklaring.
4345416 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1880 Inb.
4345416 Klädesholmens församling A I Husförhörslängder 8, 1881-1894 Inb.
4345417 Lyse församling A I Husförhörslängder 5, 1862-1867
4345417 Lyse församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1870
4345418 Lyse församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1880
4345418 Lyse församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1890 Häri även bok över obefintliga.
4345419 Lyse församling A I Husförhörslängder 9, 1891-1896 Häri även bok över obefintliga s.å. samt kollekträkenskaper 1891-1897.
4345419 Lyse församling A I Husförhörslängder 10, 1894-1896 Inb.
4345420 Lysekils församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1866 Inb.
4345420 Lysekils församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1870 Inb.
4345420 Lysekils församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1878 Inb.
4345421 Lysekils församling A I Husförhörslängder 8, 1878-1885 Inb. Med gaturegister samt förteckning över mantals- men ej kyrkoskrivna personer. Häri även bok över obefintliga.
4345421 Lysekils församling A I Husförhörslängder 9, 1885-1893 Inb. Med gaturegister och förteckning över mosaiska trosbekännare m.m. Häri även bok över obefintliga.
4345422 Mo församling A I Husförhörslängder 2, 1862-1867
4345422 Mo församling A I Husförhörslängder 3, 1867-1871
4345422 Mo församling A I Husförhörslängder 4, 1871-1880
4345422 Mo församling A I Husförhörslängder 5, 1881-1891
4345423 Naverstads församling A I Husförhörslängder 10, 1857-1862 Sid. 1-540. Omf. även Mo. Med ortreg. och förteckning över utackorderade fattiga och personer utan fast bostad, över utflyttade utan prästbevis samt för brott straffade personer.
4345423 Naverstads församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1870 Efter 1867 endast några få anteckningar.
4345424 Hålta församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1868
4345424 Hålta församling A I Husförhörslängder 11, 1868-1875 Med folkmängdsuppgifter 1870-1875.
4345424 Hålta församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1881 Med folkmängdsuppgifter 1876-1880.
4345424 Hålta församling A I Husförhörslängder 13, 1882-1894 Med folkmängdsuppgifter 1881-1894.
4345425 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1868 Band i kapsel.
4345425 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 11, 1868-1878 Inb.
4345425 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 12, 1879-1889 Inb.
4345425 Grinneröds församling A I Husförhörslängder 13, 1890-1897 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4345426 Långelanda församling A I Husförhörslängder 12, 1853-1866 Inb. Sid. 1-387. Med förteckning över rotar samt ortregister.
4345426 Långelanda församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1878 Inb. Fol. 1-186.
4345426 Långelanda församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1878 Inb. Fol. 187-345.
4345427 Långelanda församling A I Husförhörslängder 15, 1878-1885 Inb. Fol. 1-193.
4345427 Långelanda församling A I Husförhörslängder 16, 1878-1885 Inb. Fol. 194-369.
4345427 Långelanda församling A I Husförhörslängder 17, 1885-1894 Inb. Fol. 1-85.
4345427 Långelanda församling A I Husförhörslängder 18, 1885-1894 Inb. Fol. 86-161. Med bok över obefintliga och kriminalregister.
4345428 Gullholmens församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1869 Inb.
4345428 Gullholmens församling A I Husförhörslängder 4, 1869-1879 Inb. Med personregister och för-
teckning över utrikes vistande
sjömän. Häri även kriminalre-
gister.
4345429 Ljungs församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1868 Inb.
4345429 Ljungs församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1879 Inb.
4345429 Ljungs församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1890 Inb.
4345429 Ljungs församling A I Husförhörslängder 15, 1890-1897 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4345430 Naverstads församling C Födelse- och dopböcker 8, 1853-1870 Band i bunt. Sid. 1-218, 319-729, a tergo 1-257 (sid. 219-318 saknas p.g.a. felpaginering). Häri även lysnings- och vigsel- samt död- och begravningsbok 1853-1870. Omf. även Mo.
4345430 Naverstads församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1843-1867 Band i bunt. Opag. A tergo lysnings- och vigselbok för Mo s.å.
4345431 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 19, 1861-1869 Inb. med ortregister. Landsförsamlingen.
4345431 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 20, 1861-1870 Inb. med ortregister. Mölndals rotar och hemman.
4345431 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 21, 1869-1876 Inb. med ortregister. Landsförsamlingen.
4345432 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 22, 1869-1876 Inb. med ortregister. Mölndals hemman, kvarnar och fabriker.
4345432 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 23, 1873-1883 Inb. Rot. A-G.
4345432 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 24, 1873-1883 Inb. Rot. H-M.
4345432 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 25, 1873-1883 Inb. Forts. Rot. M + bihang till rot. A-M.
4345433 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 26, 1876-1883 Inb. med ortregister. Mölndals hemman och kvarnar.
4345433 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 27, 1876-1883 Inb. med ortregister. Rosendals fabriker.
4345433 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 28, 1876-1883 Inb. med ortregister. Landsförsamlingen + bilaga: Förteckning över obefintliga.
4345433 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 29, 1883-1888 Inb. Landsförsamlingen + bilaga: Förteckning över kvarstående obefintliga 1882.
4345434 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 30, 1883-1888 Inb. med ortregister. Mölndals rotar A-K.
4345434 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 31, 1883-1888 Inb. Mölndals kvarnar och fabriker A.
4345434 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 32, 1883-1889 Inb. Mölndals kvarnar och fabriker B.
4345434 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 33, 1883-1888 Inb. Mölndals rotar K-M.
4345434 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 34, 1888-1895 Inb. Landsförsamlingen.
4345435 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 35, 1888-1895 Inb. Mölndals rotar A-G.
4345435 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 36, 1888-1895 Inb. Mölndals rotar H-M.
4345435 Fässbergs församling A I Husförhörslängder 37, 1888-1897 Inb. Mölndals kvarnar och fabriker + bilaga: Carlsbergs spinneri.
4345436 Landvetters församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1867 Inb. Med förteckning över sexmansrotar och ödeshemman.
4345436 Landvetters församling A I Husförhörslängder 10, 1868-1875 Inb.
4345436 Landvetters församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1893 Inb.
4345437 Härryda församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1868 Inb. Med förteckning över sexmansrotar.
4345437 Härryda församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1878 Inb.
4345437 Härryda församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1891 Inb.
4345438 Kållereds församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1878 Inb.
4345438 Kållereds församling A I Husförhörslängder 7, 1878-1888
4345438 Kållereds församling A I Husförhörslängder 8, 1888-1894
4345439 Lundby församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1867 Inb. Med ortregister och förteckning över obefintliga.
4345439 Lundby församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1876 Inb. Del I. Med ortregister och förteckning över obefintliga. Häri även kriminalregister 1871, kladd.
4345439 Lundby församling A I Husförhörslängder 10, 1865-1869 Inb. Del II. Lindholmen.
4345440 Lundby församling A I Husförhörslängder 11, 1869-1876 Inb. Del III. Lindholmen.
4345440 Lundby församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1879 Inb. Del I. Fol. 1-303. Med ortregister och förteckning över obefintliga.
4345440 Lundby församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1879 Inb. Del II Fol. 304-609. Lindholmen. Med ortregister och roteregister.
4345440 Lundby församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1879 Inb. Del III. Fol. 610-768. Lindholmens verkstad. Med alfabetiskt register.
4345441 Lundby församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1888 Inb. Del I. Fol. 1-426. Med ortregister och förteckning över obefintliga.
4345441 Lundby församling A I Husförhörslängder 16, 1880-1888 Inb. Del II. Fol. 427-782. Lindholmen. Med ortregister och roteregister.
4345441 Lundby församling A I Husförhörslängder 17, 1880-1888 Inb. Del III. Fol. 783-981. Lindholmens verkstad. Med alfabetiskt register.
4345442 Lundby församling A I Husförhörslängder 18, 1888-1896 Inb. Del I. Fol. 1-397. Med ortregister och förteckning över obefintliga.
4345442 Lundby församling A I Husförhörslängder 19, 1888-1896 Inb. Del II. Fol. 397 b-795. Lindholmen, 1:a-3:e roten. Med roteregister.
4345443 Lundby församling A I Husförhörslängder 20, 1888-1896 Inb. Del III. Fol. 796-1194. Lindholmen. 4:e-5:e roten. Med roteregister.
4345443 Lundby församling A I Husförhörslängder 21, 1888-1896 Inb. Del IV. Fol. 1194-1595. Lindholmens verkstad. Med alfabetiskt register.
4345444 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 12, 1871-1878 Över befäl och manskap.
4345444 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 13, 1878-1899 Över befäl 1878-1891 samt manskap vid 1-4 batt. 1878-1899.
4345445 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 14, 1878-1899 Över underbefäl 1878-1891 samt manskap vid 5:te o. 8:de batterierna 1878-1899.
4345445 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I a Personalförteckningar Militärer. 15, 1891-1896 Över befäl.
4345446 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 11, 1869-1871 Över ogifta. Alfabetiskt förd (kladd). Defekt. Anteckningar finnas för bokstäverna A, B, S, T, U, V, o. Z.
4345446 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 12, 1871-1878
4345446 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 13, 1878-1894 Finnes 1878-1884 (1894).
Över gifta. Upplagd 1878-1884. Med anteckn. t.o.m. 1894.
4345446 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling A I b Personalförteckningar över civila avdelningen 14, 1878-1897 Finnes 1878-1888 (1897).
Över ogifta. Upplagd 1878-1888. Med anteckn. t.o.m. 1897.
4345447 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 7, 1871-1884
4345447 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 8, 1885-1894
4345447 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling B In- och utflyttningslängder 9, 1895-1921 Inflyttningslängd 1895-1921 och utflyttningslängd 1895-1916.
4347784 Naverstads församling A I Husförhörslängder 1, 1759-1778 Bunt. Med anteckn. om husförhör
i Mo u.å.
4347784 Naverstads församling A I Husförhörslängder 2, 1779-1792 Bunt. Häri även utflyttnings-
längd 1793 omf. Mo.
Konfirmationsbok 1790-1795.
4347784 Naverstads församling A I Husförhörslängder 3, 1792-1815 Bunt. Omf. Mo. Häri även ut-
flyttningslängder 1797, 1799-1800, 1812-1813, omf. Mo. konfirmationsböcker 1796-1798, 1801-1802, 1809-1810, 1812-1815. Omf. Mo åren 1796-1798, 1801-1802, 1812-1814.
4347784 Naverstads församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1820 Bunt. Omf. Mo. Häri även utflyttningslängder 1816-1818 och u.å. omf. Mo. Konfirma-
tionsbok 1816-1818 omf. Mo.
4347784 Naverstads församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1830 Omf. Mo. Häri även utflyttningslängd för Naverstad 1823.
4347785 Rödbo församling A I Husförhörslängder 1, 1800-1845 Luckor 1808-1816, 1831.
4347785 Rödbo församling A I Husförhörslängder 2, 1845-1859
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1840
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1845 Med längd över lösdrivare 1837-1843
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1848
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1853 Häri även kriminalregister 1846-1847
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 12, 1853-1857
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1859
4347786 Solberga församling A I Husförhörslängder 14, 1858-1861
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1816
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1820 Häri även tabell för befolknings-
statistiska uppgifter u.å.
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1822 Häri även förteckning å soldater u.å.
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1825 Ofullständig.
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1826 Två husförhörslängder, en över hemmansägare och en över torpare.
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1828
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1833
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1842
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1851
4347787 Resteröds församling A I Husförhörslängder 10, 1852-1861 Inb. Sid. 1-120.
4347788 Resteröds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1752-1811 Häri även vigselbok 1752-1803, lysnings- och vigselbok 1804-1811 10/2, död- och be-
gravningsbok 1752-1811 8/2.
4347788 Resteröds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1809-1829 Häri även lysnings- och vigsel-
bok 1809-1833, död- och be-
gravningsbok 1809-1834 12/1.
4347788 Resteröds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1862 Häri även lysnings- och vigselbok 1834-1839, vigselbok 1840-1865, död- och begravningsbok 1834 1/4-1861.
4347788 Resteröds församling D II Kommunionlängder 1, 1810-1839 För åren 1834-1837 uppställd topografiskt.
4347788 Resteröds församling D II Kommunionlängder 2, 1846-1855 Topografiskt uppställd.
4347788 Resteröds församling D II Kommunionlängder 3, 1855-1868 Topografiskt uppställd.
4347788 Resteröds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1613-1702 Specialräkenskaper. Häri även in-
ventarieförteckningar 1669 2/12 med tillägg 1671.
4347788 Resteröds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1792 Specialräkenskaper. Häri även anteckning om reparation av kyrkan 1752.
4347788 Resteröds församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1793-1895 Specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1824 jämte tillägg intill 1833, samt 1849 7/9.
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 1, 1800-1802 Början av längden, omf. Fotö, Hönö Klåva, Hönö Hult och del av Hönö Västergården, saknas.
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1807 Omf. även salterierna 1804-1807.
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1813 Omf. även salterierna s.å.
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1816
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1819
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 6, 1820-1824
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1827
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1829
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 9, 1829-1835
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 10, 1835-1842
4347789 Öckerö församling A I Husförhörslängder 11, 1842-1848
4347790 Öckerö församling A I Husförhörslängder 12, 1848-1854
4347790 Öckerö församling A I Husförhörslängder 13, 1855-1861
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 1, 1771-1774 Början av längden, omf. Utby, Mellby, Väster- och Bäckegårdar samt del av Mellby Rotegården, saknas.
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 2, 1774-1780 Början av längden, omf. Utby Nedergård och Västergård samt början av Utby Vaktmästaregård, saknas.
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 3, 1776-1780
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 4, 1780-1787
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 5, 1787-1795
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 6, 1795-1804
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 7, 1804-1811
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 8, 1812-1821 Sid. 1, omf. Utby Nedergården och början av Utby Västergården, saknas.
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1824 Början av längden saknas.
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 10, 1821-1823 Slutet av längden, omf. del av Skultorp Östergården, saknas.
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 11, 1821-1823
4347792 Partille församling A I Husförhörslängder 12, 1823-1825
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 13, 1825-1830
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 14, 1830-1834 Häri även förteckning å hemman.
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 15, 1834-1838
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 16, 1838-1844
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 17, 1844-1851
4347793 Partille församling A I Husförhörslängder 18, 1851-1862
4347794 Partille församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1736 Dopbok 1687 6/8-1698 16/10, 1719 6/12-1736. Häri även vigsel- och dödböcker 1687-1736 samt förteckning över kyrkans inventarier 1698. Spridda år.
4347794 Partille församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1828 Dopbok 1737-1747. Häri även vigselbok 1737-1828, dödbok 1737-1829, förteckning över kyrkans inventarier och arkiv 1759 och 1772, anteckningar om prosten Arvid Grundell 1744-1746 samt anteckning om kyrkobokens förande för år 1744. Spr. år.
4347794 Partille församling C Födelse- och dopböcker 3, 1829-1860 Häri även vigsel- och dödböcker 1829-1860.
4347794 Partille församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1766 Huvud- och specialräkenskaper.
4347794 Partille församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1767-1811 Specialräkenskaper.
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1818
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1822
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1824
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 4, 1824-1828
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1830
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1842
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1844
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 9, 1845-1850 Med förteckning över båtsmän.
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Med förteckning över båtsmän.
4347795 Romelanda församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860 Med förteckning över båtsmän, f.d. båtsmän samt avskedade soldater.
4347796 Romelanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1860 Lucka 1839-1840.
4347796 Romelanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1812-1839 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för 1815-1839.
4347796 Romelanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1840-1860 "Häri även lysnings- och vigselbok 1840-1861, död- och begravnings- bok samma år samt prosten C. J. Bohlins anteckningar angående ""Rommelanda pastoratet"" 1860-1868 och pastorsadj. N. Jörlins anteckningar i samma ärende 1880."
4347796 Romelanda församling D II Kommunionlängder 1, 1812-1831
4347796 Romelanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1831-1860 Kartong. Flyttningsattester.
4347796 Romelanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1827 Gåvospecial. Häri även fattigkassans gåvospecial 1783-1827 samt kollekt- räkenskaper under samma tid.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1798 Häri även konfirmationsbok u.å.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 2, 1798-1816 Med ortreg.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1827 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1824.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1835
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1840
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1841
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1845 Med ortreg.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1849 Med ortreg.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 9, 1849-1852 Med ortreg.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 10, 1852-1855 Med ortreg.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1859 Med ortreg. och folkmängdsuppgift 1856-1858.
4347798 Norums församling A I Husförhörslängder 12, 1859-1862 Med ortreg. och folkmängdsuppgift 1859.
4347798 Norums församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1872 Lucka 1845-1860.
4347799 Norums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1754 Häri även vigselbok och död- och begravningsbok 1690-1754, sockenstämmoprotokoll ang. stoldelning 1753, bänkrumslängd 1691 samt anteckningar om kyrkogårdsmurens delning 1691.
4347799 Norums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1797 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4347799 Norums församling C Födelse- och dopböcker 4, 1798-1845 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1798-1840.
4347799 Norums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1861 Finnes 1839, 1845-1861. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1845-1861.
4347799 Norums församling D II Kommunionlängder 1, 1762-1799 Topografiskt uppställd.
4347799 Norums församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1845 Häri även död- och begravningsbok 1841-1845 samt skolräkenskaper (special) 1850-1895.
4347800 Norums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1821-1860 Kartong. Inflyttningsattester.
4347800 Norums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1742 och anteckning om gåva av kalk till kyrkan 1713.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1814 Med längder över tjänstefolk i Spekeröd och Norum 1795-1797. Häri även konfirmationslängder för Spekeröd och Norum 1795.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1825 Början av längden defekt.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835 Första bladet defekt.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840 Början och slutet av längden saknas.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1841 Ofullständig.
4347801 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1850 Med längder över försvarslösa och på socknen skrivna personer samt över personer som fått arbetsbevis 1850, tillfälliga bevis 1847, 1848 och som försedlats till lasarettet i Uddevalla 1846.Med hemmansregister.
4347801 Spekeröds församling B In- och utflyttningslängder 1, 1797-1821 Band i bunt. Omf. även Norum.
4347801 Spekeröds församling G II Övriga längder 1, 1825-1898 Kartong. Kriminalregister 1825, 1844-1898, matrikel över kyrkovärdar, kyrkoråd, skolstyrelse, sockennämnd, fattigvårdsstyrelse, kommunalnämnd, sexmän, godemän vid skiftesverket, nämndemän, brandstods- och brandrotemästare, undersökningsnämnd, sundhetsnämnd samt vaccinationsföreståndare 1844-1879, omf. även Ucklum. Häri även flyttningslängder 1821-1852, omf.även Ucklum 1845-1852, födelse- och dopbok (kladd) 1846-1867, omf. även Ucklum, konfirmationsbok 1841-1877, omf. även Ucklum, kommunionlängder 1852-1865, lucka 1862-1864, omf. även Ucklum 1861, död- och begravningsbok 1846-1867 (kladd), omf. även Ucklum, bilagor till födelse- och dopboken 1860, död- och begravningsboken 1822-1878 spr. år, omf. även Ucklum samt bilagor till kriminalregistret 1824-1850 spr. år.
4347802 Spekeröds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1767 Dopbok delvis med anteckn. om födelse. Lucka 1707. Häri även vigselbok 1690-1767, begravningsbok 1690-1767, bänkrumslängd 1691, protokoll vid delning av kyrkogårdsmuren 1779, protokoll vid inventering av prästgården 1696 och anteckn. om kyrkoherdetillträde 1720.
4347802 Spekeröds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1768 "Kladd. Ett häfte för varje år. Alla innehålla födelse- och dopbok, död- och begravningsbok, vigselbok och anteckn. om gåvor till kyrkan och om kollekt (""pungpenningar""). Funnen i Norums kyrka på 1940-talet."
4347802 Spekeröds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1826 Häri även vigselbok s.å., död- och begravningsbok s.å., bänkrumslängd 1817 och anteckn. om kyrkoherdetillträde 1771.
4347802 Spekeröds församling G II Övriga längder 1, 1825-1898 Kartong. Kriminalregister 1825, 1844-1898, matrikel över kyrkovärdar, kyrkoråd, skolstyrelse, sockennämnd, fattigvårdsstyrelse, kommunalnämnd, sexmän, godemän vid skiftesverket, nämndemän, brandstods- och brandrotemästare, undersökningsnämnd, sundhetsnämnd samt vaccinationsföreståndare 1844-1879, omf. även Ucklum. Häri även flyttningslängder 1821-1852, omf.även Ucklum 1845-1852, födelse- och dopbok (kladd) 1846-1867, omf. även Ucklum, konfirmationsbok 1841-1877, omf. även Ucklum, kommunionlängder 1852-1865, lucka 1862-1864, omf. även Ucklum 1861, död- och begravningsbok 1846-1867 (kladd), omf. även Ucklum, bilagor till födelse- och dopboken 1860, död- och begravningsboken 1822-1878 spr. år, omf. även Ucklum samt bilagor till kriminalregistret 1824-1850 spr. år.
4347802 Spekeröds församling D II Kommunionlängder 1, 1762-1809 Topografiskt uppställd.
4347802 Spekeröds församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1845-1883 Lysningsbok med anteckn. om dag för vigsel. Häri även räkenskaper över böter för skriftat lönskaläge sept. 1845-nov. 1858. Båda längderna omf. även Ucklum.
4347803 Spekeröds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1759-1786 Kartong. Omf. även Norum. Lucka 1762-1765.
4347803 Spekeröds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1787-1802 Kartong. Omf. även Norum.
4347804 Spekeröds församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1594-1703 Lucka 1597. Med anteckning om bokens anskaffning. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1598, 1671 och series pastorum 1598-1884.
4347804 Spekeröds församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1792 Specialräkenskaper. Med förteckning över kyrkans räntor 1705. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1742 med tillägg 1748.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1788
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1814 Med ortreg. och folkmängdsuppgifter för Ödsmål och Ucklum 1812-1814.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1819 Häri även duplett av död- och begravningsbok 1818-1819.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1826 Med ortreg. Häri även utflyttningslängd 1825 samt duplett till död- och begravningsbok 1823-1825.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1828
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1836 Med ortreg.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1838
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1840
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1844 Med ortreg.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1847 Med folkmängdsuppgift 1845.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1850
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1855 Med folkmängdsuppgift 1850-1851,1854.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 13, 1855-1859 Med ortreg. och folkmängdsuppgift 1856-1858.
4347805 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 14, 1859-1862 Med ortreg.
4347805 Ödsmåls församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1872 Spridda år.
4347806 Ödsmåls församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1765 Häri även vigselbok 1715-1765, död- och begravningsbok 1728-1765, inventarieförteckning 1710, delningslängd för underhåll av kyrkogårdsmuren 1728 samt bänkdelningslängd 1728.
4347806 Ödsmåls församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1839 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4347806 Ödsmåls församling C Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4347806 Ödsmåls församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1861 Lysningsbok. Häri även lysningsbok för Ucklum 1839-1845 och för Norum 1845-1861.
4347807 Ödsmåls församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1767-1795 Inflyttningsattester. Omf. även Ucklum.
4347807 Ödsmåls församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1796-1824 Inflyttningsattester. Omf. även Ucklum.
4347808 Ödsmåls församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1825-1840 Inflyttningsattester. Omf. även Ucklum.
4347809 Säve församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1813 Bunt om 5 inb. vol. 1795-1798, 1802-1805, 1805-1808, 1808-1811, 1811-1813. Med ortreg.
4347809 Säve församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1825 Bunt om 6 inb. vol. 1813-1814, 1814-1816, 1816-1818, 1818-1820, 1820-1822, 1822-1825. Med ortreg. I vol. 6 även Backa-delen av Tagene by.
4347809 Säve församling A I Husförhörslängder 3, 1840-1853 Bunt om 5 häften. 1830, 1841, 1842-1844, 1845-1848, 1849-1853. Med ortreg. (Lev. 63/1952.)
4347811 Tegneby församling A I Husförhörslängder 1, 1841-1848 Med ortreg.
4347811 Tegneby församling A I Husförhörslängder 2, 1848-1856 Med ortreg.
4347811 Tegneby församling A I Husförhörslängder 3, 1856-1861 Med ortreg.
4347811 Tegneby församling B In- och utflyttningslängder 1, 1829-1860 Häri även lysningsbok 1830-1860. Omf. past.
4347811 Tegneby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1860- Häri även vigsel- och dödbok samma år. Omf. past. (Avskrift efter orginalutdragen i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv.)
4347813 Torslanda församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1861 Med ortreg.
4347813 Torslanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1812-1830 Omf. past. Inflyttn. 1812-1825, 1828-1830, utflyttn. 1812-1827, 1828-1830.
4347813 Torslanda församling B In- och utflyttningslängder 2, 1835-1860 In- och utflyttn.
4347813 Torslanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1736 Häri även vigselbok och dödbok s.å., räkenskaper över fattigmedlen 1709-1799, över gåvomedel till kyrkan 1684-1736, över kollektmedel i Torslanda och Öckerö 1699-1717, in- och utflyttn.längd 1709-1715, förteckning över kyrkoråd och sexmän 1707 samt anteckning om kyrkoherde Laitronius installation 1717. Inneh.fört. i vol.
4347813 Torslanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1797 Häri även vigselbok och dödbok s.å. samt räkensk. över gåvomedel till kyrkan 1737-1796.
4347813 Torslanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1798-1860 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
4347813 Torslanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1870 Häri även förteckning över influtna lasarettsmedel 1866.
4347813 Torslanda församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1839-1860 Lysningsbok. Häri även Öckerö s.å.
4347814 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1771-1792 Inflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347814 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1793-1805 Inflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347815 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1806-1817 Inflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347815 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1818-1840 Inflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347816 Lommelands församling C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1773 Lucka 1759-1768. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år, stoldelningslängd 1726, och delningslängd för underhåll av kyrkogårdsmuren 1733.
4347816 Lommelands församling C Födelse- och dopböcker 2, 1774-1814 Lucka 1792-1793. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år. Omf. även Hogdal och Näsinge för tiden 1774-1782.
4347816 Lommelands församling C Födelse- och dopböcker 3, 1853-1861 Häri även konfirmationsbok för pastoratet 1865-1894.
4347816 Lommelands församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar u.å, 1671.
4347816 Lommelands församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1851 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1740.
4347817 Näsinge församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1824 Lucka 1818. Häri även utflytt-
ningsanteckningar 1812-1813.
4347817 Näsinge församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1846 Luckor 1827, 1837. Häri även husförhörslängder för Lommeland 1825-1834, 1838-1839, 1842-1846.
4347817 Näsinge församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1856
4347817 Näsinge församling B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1861 Omf. past. Lucka 1825-1838. Häri även konfirmationsbok 1816-1863, lucka 1822-1838, omf. past., lysnings- och vigselbok 1839-1853, omf. past., bilagor till husförhörslängden för Hogdal 1895-1899 samt bilagor till lysnings- och vigselboken 1806-1860, spr. år, omf. past.
4347817 Näsinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1752 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år, stol-
rumslängd 1726 och delningslängd
för underhåll av kyrkogårds-
muren 1733.
4347817 Näsinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1753-1816 Luckor 1758-1768, 1774-1782, 1787-1790, 1792-1793. Häri även vigselbok samt död- och begrav-
ningsbok samma år.
4347817 Näsinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1852 Häri även vigselbok 1814-1842 samt död- och begravningsbok 1814-1853. Omf. past.
4347817 Näsinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Huvudräkenskaper. Luckor 1623, 1626, 1652, 1659. Häri även inventarieförteckningar u.å., 1671.
4347817 Näsinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1851 Huvudräkenskaper. Häri även in-
ventarieförteckningar 1740.
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1813 Häri även längd över utflyttade 1811, födelseanteckningar 1816 samt dödsanteckning 1818.
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1825 Med ortreg.
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1830 Med ortreg.
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1835 Med ortreg.
4347818 Skee församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1845
4347819 Skee församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1850 Del I.
4347819 Skee församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1850 Del II.
4347819 Skee församling B In- och utflyttningslängder 1, 1810-1844 Omfattar även Tjärnö.
4347819 Skee församling B In- och utflyttningslängder 2, 1824-1841 Utflyttningslängd. Omfattar även Tjärnö.
4347819 Skee församling B In- och utflyttningslängder 3, 1842-1860 Omfattar även Tjärnö.
4347820 Skee församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1725 Lucka 1702-28/4 1703, 3/6 1706-mars 1709. Häri även vigselbok 1693-1725, lucka 28/4 1702-9/1 1704, 29/5 1706-mars 1709 samt död- och begravningsbok 1693-1725, lucka 28/4 1702-1703, 3/6 1706-mars 1709.
4347820 Skee församling C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1745 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1726-1745.
4347820 Skee församling C Födelse- och dopböcker 3, 1744-1759 Häri även vigselbok 1745-1759 samt död- och begravningsbok 1744-1759.
4347820 Skee församling C Födelse- och dopböcker 4, 1759-1775 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1759-1775.
4347821 Skee församling C Födelse- och dopböcker 5, 1775-1793 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok 1775-1793.
4347821 Skee församling C Födelse- och dopböcker 6, 1794-1821 Häri även vigselbok 1794-1821 samt död- och begravningsbok 1794-1822.
4347821 Skee församling C Födelse- och dopböcker 7, 1822-1844 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4347821 Skee församling C Födelse- och dopböcker 9, 1844-1850 Häri även lysnings- och vigselbok 1844-1850 samt död- och begravningsbok 1844-1851. För Tjärnö födelse- och dopbok 1844-1851, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1845-1850.
4347822 Skee församling C Födelse- och dopböcker 11, 1851-1861 Häfte. Häri även lysnings- o. vigselbok 1851-1860 samt död- och begravningsbok 1851-1861.
4347822 Skee församling D II Kommunionlängder 1, 1841-1854 Kartong. 1 band, 2 häften. Omfattar även Tjärnö. Lucka 1855-1873
4347822 Skee församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1777-1786 Inflyttningsattester. Omf. även Tjärnö.
4347822 Skee församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1787-1796 Inflyttningsattester. Omf. även Tjärnö.
4347823 Skee församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1797-1806 Inflyttningsattester. Omf. även Tjärnö.
4347823 Skee församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1807-1814 Inflyttningsattester. Omf. även Tjärnö.
4347823 Skee församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 1, 1672-1738 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1702.
4347823 Skee församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 2, 1739-1782 Huvudräkenskaper.
4347823 Skee församling L I a Räkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker 3, 1783-1847 Huvudräkenskaper.
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1821
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1839
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 3, 1839-1841 Med ortreg.
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1846 Med ortreg.
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1856
4347824 Hogdals församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1861 Med ortreg. Omf. past.
4347824 Näsinge församling B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1861 Omf. past. Lucka 1825-1838. Häri även konfirmationsbok 1816-1863, lucka 1822-1838, omf. past., lysnings- och vigselbok 1839-1853, omf. past., bilagor till husförhörslängden för Hogdal 1895-1899 samt bilagor till lysnings- och vigselboken 1806-1860, spr. år, omf. past.
4347880 Hogdals församling C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1749 Inb. Lucka 1746-1748. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4347880 Hogdals församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1813 Inb. Luckor 1758-1768 samt 1774-1782. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4347880 Hogdals församling C Födelse- och dopböcker 3, 1759-1762 Inb. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. past.
4347880 Hogdals församling C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Inb. Häri även folkskolekassans räkenskaper 1867-1903, luckor 1873-1892, 1895-1901.
4347881 Näsinge församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1789-1849 Kartong. Spr. år. Omf. past.
4347881 Hogdals församling L I Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1599-1703 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar u.å. och 1671 (Lucka 1602-1606).
4347881 Hogdals församling L I Räkenskaper för kyrka och församling 2, 1704-1851 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1740.
4347882 Sanne församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1840 Finnes 1789, 1803-1840
4347882 Sanne församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1845
4347882 Sanne församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1850
4347882 Sanne församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1855
4347882 Sanne församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1861
4347883 Sanne församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718 Häri även vigselbok 1688-1718, död- och begravningsbok 1688-1718 samt kyrkoräkenskaper (gåvospecial) 1704-1710.
4347883 Sanne församling C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1779 Häri även vigselbok 1719-1779, död- och begravningsbok 1719-1780 samt anteckning om Hede kyrkas invigning 1727.
4347883 Sanne församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1822 Häri även vigselbok 1780-1823 samt död- och begravningsbok 1780-1823.
4347883 Sanne församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1856 Häri även lysnings- och vigselbok 1822-1856 samt död- och begravningsbok 1823-1856.
4347883 Sanne församling C Födelse- och dopböcker 5, 1857-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1857-1861.
4347883 Sanne församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1838-1865 Lysningsbok.
4347883 Sanne församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1597-1703 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1600-1670.
4347883 Sanne församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1789 Gåvospecial. Häri även inventarieförteckningar 1720-1747.
4347884 Röra församling A
I Husförhörslängder
1, 1833-1838 Med ortreg.
4347884 Röra församling A
I Husförhörslängder
2, 1849-1856
4347884 Röra församling A
I Husförhörslängder
3, 1856-1861
4347885 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1810-1819
4347885 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1820-1829
4347885 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1830-1842
4347886 Naverstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1830-1842
4347887 Myckleby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1802-1830 Kartong. Omf. past.
4347887 Myckleby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1831-1848 Kartong. Omf. past.
4347888 Myckleby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1831-1848 Kartong. Omf. past.
4347889 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856 Inb.Med ortregister och anteckningar om folkmängden 1851 och 1855.
4347889 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Inb.Med ortregister och anteckningar om folkmängden 1860.
4347889 Spekeröds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1827-1875 Sid. 1-297, 297a-373, 378-387, 389-433, 444-460.Häri även vigselbok 1827-1860, lysnings- och vigselbok 1861-1876 samt död- och begravningsbok 1827-1874.
4347889 Spekeröds församling G II Övriga längder 1, 1825-1898 Kartong. Kriminalregister 1825, 1844-1898, matrikel över kyrkovärdar, kyrkoråd, skolstyrelse, sockennämnd, fattigvårdsstyrelse, kommunalnämnd, sexmän, godemän vid skiftesverket, nämndemän, brandstods- och brandrotemästare, undersökningsnämnd, sundhetsnämnd samt vaccinationsföreståndare 1844-1879, omf. även Ucklum. Häri även flyttningslängder 1821-1852, omf.även Ucklum 1845-1852, födelse- och dopbok (kladd) 1846-1867, omf. även Ucklum, konfirmationsbok 1841-1877, omf. även Ucklum, kommunionlängder 1852-1865, lucka 1862-1864, omf. även Ucklum 1861, död- och begravningsbok 1846-1867 (kladd), omf. även Ucklum, bilagor till födelse- och dopboken 1860, död- och begravningsboken 1822-1878 spr. år, omf. även Ucklum samt bilagor till kriminalregistret 1824-1850 spr. år.
4347890 Spekeröds församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1773-1850 Kartong. Kungl. Maj:ts tillstånd till äktenskap 1773-1810, lysningssedlar samt förteckningar över lysningar jämte bilagor 1785-1850 samt avvittringshandlingar 1789-1830. Omf. även Norum.
4347890 Spekeröds församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1821-1840 Kartong. Omf. även Ucklum 1821-1830 och Norum 1836-1838.
4347891 Ödsmåls församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1841-1862 Inflyttningsattester. Omf. även Ucklum.
4347892 Tegneby församling D I Konfirmationsböcker 1, 1834-1879 Omf. past.
4347892 Tegneby församling M Handlingar angående prästval och andra val 1, 1825-1888 Ficka. Vallängder till klockarval i Röra 1825, 1850, handl. rör. val av kapellpredikant i Mollösund 1888.
4347893 Rönnängs församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1793-1860 Kartong. Attester. Omf. även Klädesholmen.
4347894 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1839-1875 Utflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347894 Torslanda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1841-1862 Inflyttning. Häri även Öckerö s.å.
4347894 Torslanda församling K I Sockenstämmas protokoll och handlingar 2, 1736-1795 Spridda år. Häri även Öckerö s.å., biskopsvisitationsprotokoll 1737, prost dito 1747, in- och utflyttningslängd 1747-1749, series pastorum u.å. samt sällsamma händelser 1736-1748.
4347895 Näsinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Häri även (a tergo) skolräkenskaper för Näsinge 1867-1910, för Lommeland 1874-1905 (gemensamma 1874-1891)
4347895 Näsinge församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1853-1861 Omf. past. Häri även skolräkenskaper för Lommeland 1867-1873 samt förteckning över i pastoratet tjänstgörande personer 1862-1863.
4347895 Näsinge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1853-1861 Omf. past. Häri även (a tergo) kriminallängd för pastoratet 1854-1911.
4347895 Näsinge församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1789-1849 Kartong. Spr. år. Omf. past.
4347896 Skee församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1855 Inb. Del I. Fol. 1-283.
4347896 Skee församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855 Inb. Del II. Fol. 284-568. Med förteckning över lösdrivare, rotehjon och husförhörsrotar.
4347897 Skee församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1860 Inb. Del I. Fol. 1-300.
4347897 Skee församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1860 Inb. Del II. Fol. 301-574, 574a-594, 596-601. Med förteckning över lösdrivare, rotehjon och husförhörsrotar.
4347898 Romelanda församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4347898 Romelanda församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1877
4347898 Romelanda församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1884
4347899 Säve församling A I Husförhörslängder 5, 1862-1867 Med ortregister.
4347899 Säve församling A I Husförhörslängder 6, 1869-1873 I
4347899 Säve församling A I Husförhörslängder 7, 1869-1873 II
4347900 Säve församling A I Husförhörslängder 8, 1874-1880 I
4347900 Säve församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1880 II
4347900 Säve församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1885 I
Med ortregister.
4347900 Säve församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1885 II
4347901 Säve församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1895 I
4347901 Säve församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1895 II Häri även bok över obefintliga.
4347902 Öckerö församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1866
4347902 Öckerö församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1871
4347903 Öckerö församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1876
4347903 Öckerö församling A I Husförhörslängder 17, 1876-1880
4347904 Öckerö församling A I Husförhörslängder 18, 1880-1885
4347904 Öckerö församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1890
4347905 Öckerö församling A I Husförhörslängder 21, 1891-1895
4347906 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1870
4347906 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1880
4347906 Ödsmåls församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1892 Inb. Utlånade till PÄ på lång tid.
4347907 Norums församling A I Husförhörslängder 13, 1862-1870
4347907 Norums församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1880
4347907 Norums församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1892 Inb.
4347908 Resteröds församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1868 Band i kapsel.
4347908 Resteröds församling A I Husförhörslängder 12, 1868-1878 Inb.
4347908 Resteröds församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1889 Inb.
4347908 Resteröds församling A I Husförhörslängder 14, 1890-1899 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga.
4347909 Solberga församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1866
4347909 Solberga församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1872
4347910 Solberga församling A I Husförhörslängder 17, 1873-1880 Med folkmängdsuppgifter 1872, 1874-1879
4347911 Solberga församling A I Husförhörslängder 18, 1881-1889 Med folkmängdsuppgifter 1880-1888
4347911 Solberga församling A I Husförhörslängder 19, 1889-1894 Med folkmängdsuppgifter 1889-1894, uppgifter om mantalsskrivning 1889-1894 och
antal fyrkar 1889
4347912 Röra församling A
I Husförhörslängder
4, 1861-1868 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4347912 Röra församling A
I Husförhörslängder
5, 1869-1877 Inb. Häri även bok över obefinliga.
4347912 Röra församling A
I Husförhörslängder
6, 1877-1892 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4347913 Rödbo församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1871 Inb. Med ortregister.
4347913 Rödbo församling A I Husförhörslängder 4, 1869-1882 Inb. Med ortregister. Häri även obefintliga 1879-1882.
4347913 Rödbo församling A I Husförhörslängder 5, 1882-1891 Inb. Med ortregister. Häri även förteckning över obefintliga 1882-1891.
4347914 Näsinge församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1874 Inb. Med ortregister.
4347914 Näsinge församling A I Husförhörslängder 5, 1875-1885
4347915 Sanne församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1868 Inb.
4347915 Sanne församling A I Husförhörslängder 7, 1866-1873 Inb.
4347915 Sanne församling A I Husförhörslängder 8, 1873-1880
4347915 Sanne församling A I Husförhörslängder 9, 1881-1894
4347916 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1877
4347916 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1882
4347916 Spekeröds församling A I Husförhörslängder 11, 1883-1892
4347917 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1869 Inb. Häri även längd över obefintliga s.å.
4347918 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 15, 1870-1879 Inb.
4347919 Skredsviks församling A I Husförhörslängder 16, 1880-1890 Inb.
4347966 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1870 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4347966 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4347966 Rönnängs församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1894 Inb.
4347967 Naverstads församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1871
4347967 Naverstads församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1881 Fol. 1-219.
4347967 Naverstads församling A I Husförhörslängder 14, 1871-1881 Fol. 221-438, obefintliga 1872-1880.
4347968 Naverstads församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1891
4347968 Naverstads församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1891
4347969 Myckleby församling A I Husförhörslängder 17, 1853-1866 Inb. Sid. 1-387. Med ortregister och förteckning över rotar.
4347969 Myckleby församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1878 Fol. 1-195.
4347969 Myckleby församling A I Husförhörslängder 19, 1866-1878 Fol. 196-388.
4347970 Myckleby församling A I Husförhörslängder 20, 1878-1883 Fol. 1-195.
4347970 Myckleby församling A I Husförhörslängder 21, 1878-1883 Fol. 196-364.
4347970 Myckleby församling A I Husförhörslängder 22, 1883-1890
4347970 Myckleby församling A I Husförhörslängder 23, 1890-1896
4347971 Skee församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1866 Inb. Del I. Hemman A-K.
4347971 Skee församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1866 Inb. Del II. Hemman L-Ä, personer med obestämd hemvist och rotehjon.
4347972 Skee församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1870 Inb. Del I. Hemman A-G.
4347972 Skee församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1871 Inb. Del II. Hemman H-L.
4347972 Skee församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Inb. Del III. Hemman M-S.
4347972 Skee församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Inb. Del IV. Hemman T-Ä, personer med obestämd hemvist och rotehjon.
4347973 Skee församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Inb. Del I. Hemman A-H.
4347974 Skee församling A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Inb. Del II. Hemman I-Ä.
4347974 Skee församling A I Husförhörslängder 21, 1871-1880 Inb. Del III. Inhyseshjon m.m. Häri även bok över obefintliga.
4347975 Skee församling A I Husförhörslängder 22, 1876-1880 Inb. Del I. Hemman A-J.
4347976 Skee församling A I Husförhörslängder 23, 1876-1881 Inb. Del II. Hemman K-Ä.
4347977 Skee församling A I Husförhörslängder 24, 1881-1885 Inb. Del I. Hemman A-Knarreviken.
4347978 Skee församling A I Husförhörslängder 25, 1881-1886 Inb. Del II. Hemman Kollekind-Ä, rotehjon. Häri även bok över obefintliga.
4347979 Skee församling A I Husförhörslängder 26, 1886-1890 Inb. Del I.
4347980 Skee församling A I Husförhörslängder 27, 1886-1890 Inb. Del II.
4347981 Skee församling A I Husförhörslängder 28, 1891-1895 Inb. Del I.
4347982 Skee församling A I Husförhörslängder 29, 1891-1895 Inb. Del II.
4347983 Råda församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1877
4347983 Råda församling A I Husförhörslängder 7, 1877-1882
4347983 Råda församling A I Husförhörslängder 8, 1883-1887
4347983 Råda församling A I Husförhörslängder 9, 1888-1894
4347984 Partille församling A I Husförhörslängder 19, 1862-1868
4347984 Partille församling A I Husförhörslängder 20, 1868-1876
4347984 Partille församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1888
4350116 Torsby församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1813 9 häften i bunt. Luckor 1787-1790. Häri även inflyttn. längd 1813.
4350116 Torsby församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1822 9 häften i bunt. Med div. anteckn. Häri även inflyttn. längd 1814-1821.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1831 8 häften i bunt. Med div anteckningar. Häri även inflyttn. längd 1823-1831.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 4, 1831- Med div. anteckn. Häri även inflyttn. längd 1832.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 5, 1832- Med div. anteckn.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1834 Med div. anteckn. Häri även inflyttn. längd 1833-1834.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 7, 1834- Med div. anteckn. Häri även inflyttn. längd 1834-1835.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 8 a, 1835-1836
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 8 b, 1836- Häri även inflyttningslängd 1836.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 9, 1838- Häri även inflyttningslängd.
4350117 Torsby församling A I Husförhörslängder 10, 1839-1841
4350118 Torsby församling A I Husförhörslängder 11, 1843-1845
4350118 Torsby församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1849
4350118 Torsby församling A I Husförhörslängder 13, 1850-1853
4350118 Torsby församling A I Husförhörslängder 14, 1853-1856
4350118 Torsby församling A I Husförhörslängder 15, 1857-1861
4350119 Torsby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1760-1791 Häri även vigselbok s.å., lucka 1761, dödbok s.å., anteckn. om revision av charta sigillatæ för lysningar i past. 1771-1783, anteckn. om föreg. kyrkoböckers brand 1760 samt om kyrkobokens uppläggande.
4350119 Torsby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1792-1811 Med förteckn. på barn i skolåldern som icke införts i födelse- och dopboken u.å. Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4350119 Torsby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1812-1837 Häri även vigselbok 1812-1836, dödbok 1812-1837 samt förteckn. över kyrkotagna och avlösningslängd 1828-1830.
4350119 Torsby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1857 Häri även vigselbok 1837-1856 och dödbok 1837-1856.
4350119 Torsby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1857-1861 Häri även vigselbok och dödbok s.å.
4350119 Torsby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Huvudräkenskaper. Häri även kollektmedel 1728-1729.
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1794 Finnes 1792, 1794. Defekt 1794.
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 2, 1795- Häri även anteckning om tionde 1797.
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 3, 1800-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 4, 1807-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 5, 1810-1811
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 6, 1811-1812
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 7, 1812-1813
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 8, 1813-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 9, 1814-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 10, 1815-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 11, 1816-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 12, 1817-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 13, 1818-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 14, 1819-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 15, 1820-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 16, 1821-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 17, 1821-1822
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 18, 1823-1824
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 19, 1825-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 20, 1826-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 21, 1827-
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 22, 1827-1828 Häri även anteckning om husför-
hören i Hjärtum och Västerlanda
1829.
4350120 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 23, 1828-1829
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 24, 1829-1830
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 25, 1830-1831
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 26, 1831-1832
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 27, 1833-1834 Häri även förteckning över utflyttade u.å.
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 28, 1834-1835 Sid. 45-46, omfattande Sågtorpet,
Sjöhallen, Stenbacken och början av Norra Hult, saknas.
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 29, 1836-1840
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 30, 1840-1845 "Häri även anteckning om erlagda avgifter ""till klockan""."
4350121 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 31, 1845-1850
4350121 Västerlanda församling B In- och utflyttningslängder 1, 1832-1861 Sid. 1-72. Inflyttningslängd
1832-1833 juli, utflyttningslängd
1832-1861.
4350122 Västerlanda församling C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1737 Häri även död- och begravningsbok
1686-1737.
4350122 Västerlanda församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1766 Häri även vigselbok 1738-1767 samt död- och begravningsbok 1738-1767.
4350122 Västerlanda församling C Födelse- och dopböcker 3, 1768-1808 Häri även vigselbok 1768-1808 samt död- och begravningsbok 1768-1808.
4350122 Västerlanda församling C Födelse- och dopböcker 4, 1809-1865 Häri även lysnings- och vigselbok
1809-1865, död- och begravnings-
bok 1809-1865, anteckningar ang. invigning av kolerakyrkogård 1834 och kyrkogård 1859 samt ang.
ovanliga vigslar 1842 och 1844.
4350122 Västerlanda församling C Födelse- och dopböcker 5, 1861-1880 Häri även död- och begravningsbok
1861-1880 1/9 samt kyrkotagnings-
längd 1865-1866.
4350123 Västerlanda församling D II Kommunionlängder 1, 1792-1809 Top. uppställd.
4350123 Västerlanda församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1782 Huvudräkenskaper.
4350124 Svenneby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1601-1703 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även anteckningar om utlånade kyrkomedel 1685-1691 samt inventarieförteckning för kyrkan 1670 1/1.
4350124 Svenneby församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1805 Bunt. Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1721 och 1747.
4350125 Torps församling A I Husförhörslängder 12, 1838-1843 Med ortreg.
4350125 Torps församling A I Husförhörslängder 13, 1843-1846 Med ortreg.
4350125 Torps församling A I Husförhörslängder 14, 1847-1853 Med ortreg.
4350125 Torps församling B In- och utflyttningslängder 1, 1834-1838
4350126 Torps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1769 Häri även vigselbok 1688-1769, lucka 1697, samt död- och begravningsbok 1689-1769, luckor 1688, 1690-1691, 1705.
4350126 Torps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1792 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4350126 Torps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1842 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år jämte avlösningslängd 1815-1827.
4350126 Torps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1843-1860 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4350126 Torps församling D II Kommunionlängder 1, 1758-1803
4350126 Torps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1792 Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1709-1726.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1817 Sid. 1-48. Med hemmansregister.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1822 Sid. 1-76. Med hemmansregister och anteckn. om födelse 1820. Häri även duplett av död- och begravningsbok 1820-1822.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1827 Sid. 1-66. Med hemmansregister och en anteckn. om utflyttn. u.å. Häri även duplett av död- och begravningsbok 1823-1825.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1828 Sid. 1-60.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1831 Sid. 1-78 + 47a. Med hemmansregister.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1837 Sid. 1-9, 12-132 + 39a.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1840 Sid. 1-182. Med anteckn. om spannmålstilldelning u.å.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1844 Sid. 1-94. Register över hemmanen sid. 90 och räkenskapsanteckningar sid. 94.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1846 Sid. 1-76. Register över hemmanen sid. 75 och register till mantalslängden sid. 76.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1855 Sid. I-II, 1-92. Med anteckningar till husförhörslängden. Register över hemmanen sid. I och anteckningar om utflyttade 1847 sid. 92.
4350127 Ucklums församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1861 Bunt. Ortreg. Sid. 1-96. Med avskrift av prästbetyg.
4350127 Ucklums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1839-1860 Kartong. Inflyttningsattester. Spr. år. Häri även förteckning över inflyttade 1841-1852 samt kommunionlängder 1845, 1852-1860.
4350128 Ucklums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1765 Sid. 1-524. Födelsebok 1714-1747, födelse- och dopbok 1748-1765. Häri även vigselbok 1715-1765 och död- och begravningsbok 1728-1765.
4350128 Ucklums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1846 Sid. 1-458. Häri även vigselbok 1766-1846, död- och begravningsbok 1766-1846.
4350128 Ucklums församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1839-1860 Kartong. Inflyttningsattester. Spr. år. Häri även förteckning över inflyttade 1841-1852 samt kommunionlängder 1845, 1852-1860.
4350128 Ucklums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1593-1703 Häri även förteckning över kyrkans inventarier 1598, 1670.
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 1, 1770-
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 2, 1775-1782
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 3, 1788-
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 4, 1789-
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1812
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 6, 1812-1814
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1820
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1824
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 9, 1825-1832
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1840
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 11, 1840-1848
4350129 Strömstads församling A I Husförhörslängder 12, 1848-1852
4350129 Strömstads församling B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1856 Bunt. Luckor 1827-1828,1830-1831.
4350130 Strömstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1713-1743 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4350130 Strömstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1786 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., avvittringsanteckningar 1743-1810, märkliga händelser 1744-1781 samt kollekträkenskaper 1743-1821.
4350130 Strömstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1787-1859 Häri även lysnings- och vigselbok 1787-1860, död- och begravningsbok 1787-1859 samt series pastorum 1811-1873.
4350131 Strömstads församling D II Kommunionlängder 1, 1743-1778
4350131 Strömstads församling D II Kommunionlängder 2, 1809-1824 Lucka 1813-1815
4350131 Strömstads församling D II Kommunionlängder 5, 1849-1861 Med kommunionlängd från andra församlingar 1862-1869.
4350131 Strömstads församling B In- och utflyttningslängder 2, 1857-1861-03
4350132 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1753-1773 Inflyttningsattester. Lucka 1768-1769.
4350132 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1774-1780 Inflyttningsattester.
4350132 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1781-1785 Inflyttningsattester.
4350132 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1786-1793 Inflyttningsattester.
4350133 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1794-1808 Finnes 1794-1799, 1808. Inflyttningsattester.
4350133 Strömstads församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1810-1850 Inflyttningsattester.Luckor 1816-1819, 1827, 1837.
4350134 Strömstads församling L I a Kyrkokassans huvudräkenskaper 1, 1686-1758 Finnes 1686-1688, 1694-1709,
1711-1717, 1758. Häri även
skolräkenskaper 1713.
4350134 Strömstads församling L I b Kyrkokassans specialräkenskaper 1, 1702-1841 Bunt. Spr. år. Häri även verifikationer 1725-1728, skolräkenskaper 1727, räkenskaper för flickskolefonden 1862-1866 och kollekträkenskaper 1727-1728.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1800 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1799-1800.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 2, 1801-1802 Med ortreg.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1820 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1819-1820, enstaka anteckningar.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1824 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1822-1824.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1827 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1824-1825.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1827 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1826-1827.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1829 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1828-1829.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 8, 1829-1830 Med ortreg. Häri även flyttningslängder 1830.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 9, 1831-
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 10, 1832-1836 Med ortreg samt folkmängdsuppgift 1834.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 11, 1837-1843 Med ortreg, och förteckning över kyrkorådets ledamöter 1832 samt ordningsmän.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 12, 1844-1851 Med ortreg. samt förteckning på antal barn som bevistat folkskolan 1847-1849 och folkmängdsuppgift 1844-1851. Häri även konfirmationsbok 1846-1851.
4350135 Styrsö församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1860 Inb. Sid. 1-166, 175, 176-178, 179, 180-181, 182. Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1852-1861, folkmändsuppgift 1852-1860, kriminalregister 1852-1866.
4350135 Styrsö församling B In- och utflyttningslängder 1, 1836-1861 Häri även räkenskaper för kyrkokassan 1861-1868, för fattigvård 1861-1867, för stamboks- och kollektmedel 1864-1873, för fruntimmerskassan 1861-1867 samt för pastors lön 1866.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1686-1723 Luckor 1704 25/4-1707 21/12, 1715 30/9-1719 1/10. Häri även vigselbok 1686-1723 spridda år, dödbok 1686-1723 spridda år, resolutioner och skrivelser 1688-1722 spridda år, kyrkoräkenskaper 1686-1723, anteckningar om pastorsval 1707, inventarieförteckning 1720 3/7, handlingar ang. kyrkan och prästgården 1708-1709 o. u.å. samt anteckningar om avlösningar 1707-1714.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1731 Häri även anteckningar om utflyttning 1720-1730, vigselbok 1724-1730, dödbok 1724-1731 jämte anteckningar om döda 1720-1730, resolutioner 1650-1723 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1723 29/9, kyrkoräkenskaper 1705-1731 spridda år, inventarieförteckningar 1720-1726, handlingar ang. kyrkan och prästgården 1721-1728 samt övriga handlingar 1638-1835.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1731-1809 Häri även vigselbok och dödbok samma år.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1828 Häri även vigselbok 1810-1828 (1829 26/4), dödbok 1810-1828, vaccinationslängder 1813-1828 och series pastorum 1731-1800.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1844 Finnes 1829-1843 (1844 15/1). Häri även vigselbok och dödbok 1829-1843 och vaccinationslängder 1829-1833.
4350136 Styrsö församling C Födelse- och dopböcker 6, 1844-1861 Finnes 1844-1861 febr.
Inb. Med anteckningar om enskild skrift 1848-1864. Häri även vigselbok och dödbok 1844-1861 febr.
4350137 Styrsö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1755-1854 Finnes 1755-1838, 1854.
Inflyttningsattester, spridda år. Häri även bilagor till födelseboken 1854.
4350137 Styrsö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1638-1688 Special, spridda år. Häri även anteckningar om pastors löneförmåner 1689, 1692 samt series pastorum 1680-1688.
4350137 Styrsö församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1688-1790 Huvud- och specialräkenskaper, lucka 1715-1731. Häri även inventarieförteckningar 1707, 1731, 1763.
4350137 Styrsö församling L I Räkenskaper för kyrka 4, 1790-1859 Huvud- och specialräkenskaper. Häri även handlingar ang. pastors löneförmåner 1764-1845, spridda år.
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 1, 1756-1758
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1807
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 3, 1807-1810
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1814 Häri även konfirmationsbok 1811.
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 5, 1812-1815 Med ortreg.
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 6, 1815-1820 Med ortreg.
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 7, 1818-1822 Med ortreg.
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1826
4350138 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 Med ortreg. Häri även jordebok för Foss u.å. samt handlingar ang. frivilligt sammanskott till kom. Landberg 1829.
4350139 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 10, 1830-1833 Med ortreg.
4350139 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 11, 1833-1841 Med ortreg.
4350140 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1847 Med ortreg.
4350140 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 13, 1847-1854 Med ortreg.
4350141 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 14, 1854-1861 Med ortreg.
4350142 Svarteborgs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1729 Häri även vigselbok 1690-1729 samt död- och begravningsbok 1690-1729.
4350142 Svarteborgs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1788 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4350143 Svarteborgs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1788-1835 Häri även vigselbok 1789-1834 samt död- och begravningsbok 1788-1835.
4350143 Svarteborgs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1860 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4350143 Svarteborgs församling D II Kommunionlängder 1, 1794-1819 Luckor 1811, 1817.
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 1, 1760-1773
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 2, 1776-1781
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 3, 1782-1785
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 4, 1786-1791 Med anteckningar till längden.
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 5, 1792-1796
4350144 Tanums församling A I Husförhörslängder 6, 1797-1799
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 7, 1800-1802
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 8, 1803-1806
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 9, 1807-1810
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 10, 1811-1812
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 11, 1813-1814
4350145 Tanums församling A I Husförhörslängder 12, 1815-1817
4350146 Tanums församling A I Husförhörslängder 13, 1818-1820 Med längd över fattighjon.
4350146 Tanums församling A I Husförhörslängder 14, 1821-1825 Med förteckning över fattighjon, ordnings-,sex- och nämndemän samt kyrkoråd u.å.-1825. Häri även konfirmationsbok 1821-1825.
4350146 Tanums församling A I Husförhörslängder 15, 1825-1830 Med längder över fattighjon, kyrkoråd, ordnings- sex- och nämndemän 1826-1831. Häri även konfirmationsbok 1826-1830.
4350146 Tanums församling A I Husförhörslängder 16, 1831-1835 Med längd över fattighjon 1831, ordnings-, sex- och nämndemän, sundhetsnämnd, godemän och kyrkoråd 1831-1836. Häri även konfirmationsbok 1831-1835.
4350147 Tanums församling A I Husförhörslängder 17, 1836-1840 Med längder över fattighjon 1835, ordnings-,sex- nämnde- och godemän samt kyrkoråd 1836-1841. Häri även konfirmationsbok 1836-1840.
4350147 Tanums församling A I Husförhörslängder 18, 1841-1844 Med fattiglista 1841 samt förteckning över ordnings- och sexmän 1841-1846. Häri även konfirmationsbok 1841-1846.
4350147 Tanums församling A I Husförhörslängder 19, 1844-1850 Del. 1. omfattar A-Hälm (Heden). Med register över rotehjon och förteckning över sexmän 1847-1850 samt ordningsmän 1847-1849.
4350147 Tanums församling A I Husförhörslängder 20, 1844-1850 Del. II. Omfattar Hällsö-Ön.
4350148 Tanums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1749 Lucka 1719 2/11-1720 9/8. Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4350148 Tanums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1766 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4350149 Tanums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1767-1808 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 1, 1807-1808
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1809
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 3, 1809-1810
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1811
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1814
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 6, 1814-1815
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 7, 1815-1816
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 8, 1816-1817 Med ortreg.
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 9, 1817-1818 Med ortreg.
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 10, 1818-1819 Med ortreg.
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 11, 1819-1820 Med ortreg.
4350150 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 12, 1820-1821
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 13, 1822-1823
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 14, 1823-1824 Med ortreg.
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 15, 1824-1825 Med ortreg.
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 16, 1825-1826
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 17, 1826-1827 Med ortreg.
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 18, 1827-1828
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 19, 1830-1833
4350151 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 20, 1833-1835
4350152 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 21, 1838-1840
4350152 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 22, 1840-1845
4350152 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 23, 1846-1850
4350153 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 24 a, 1851-1855 Del I. Med ortreg.
4350153 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 24 b, 1851-1855 Del II. Med ortreg.
4350153 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 25, 1856-1862 Med ortreg.
4350153 Stenkyrka församling B In- och utflyttningslängder 1, 1823-1828 Omf. även Klövedal och Valla.
4350153 Stenkyrka församling B In- och utflyttningslängder 2, 1829-1862 Omf. även Klövedal och Valla.
4350154 Stenkyrka församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1808 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4350154 Stenkyrka församling C Födelse- och dopböcker 2, 1809-1827 Häri även vigsel- och dödböcker samma år.
4350154 Stenkyrka församling C Födelse- och dopböcker 3, 1827-1854 Häri även vigselbok 1827-1840 samt dödbok 1827-1854.
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 1, 1783-1790 Med ortreg.
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 2, 1790-1794
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 3, 1795-1797
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 4, 1798-1805
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 5, 1807-
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 6, 1808-1809 Häri även flyttningslängd okt. 1807.
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 7, 1809-1810
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 8, 1810-1811
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 9, 1811-1812
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 10, 1812-1813 Med ortreg.
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 11, 1813-1814
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 12, 1814-1815 Med ortreg.
4350155 Valla församling A I Husförhörslängder 13, 1815-1816 Med ortreg.
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 24, 1826-1828 Med ortreg.
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 25, 1828-1830
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 26, 1830-1833
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 27, 1833-1835 Med ortreg.
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 28, 1838-1840 Med ortreg.
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 29, 1840-1846
4350196 Valla församling A I Husförhörslängder 30, 1846-1850 Med ortreg.
4350197 Valla församling A I Husförhörslängder 31, 1851-1855 Med ortreg.
4350197 Valla församling A I Husförhörslängder 32, 1856-1862 Med ortreg.
4350198 Valla församling C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1730 Häri även vigselbok 1692-1729 samt död- och begravningsbok 1691-1729.
4350198 Valla församling C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1778 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4350198 Valla församling C Födelse- och dopböcker 3, 1779-1820 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4350198 Valla församling C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1861 Häri även lysnings- och vigselbok 1822-1840 samt död- och begravningsbok 1821-1862.
4350199 Stala församling A I Husförhörslängder 1, 1849-1856
4350199 Stala församling A I Husförhörslängder 2, 1856-1860 Med ortreg.
4350199 Stala församling C Födelse- och dopböcker 1, 1839-1851 Häri även vigselbok 1839-1852 samt död- och begravningsbok 1839-1851.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1820 Med ortreg.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1825
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1830 Med ortreg.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1837 Med ortreg.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1844 Med ortreg.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1856 Med ortreg.
4350200 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1861
4350201 Tjärnö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1743 Luckor 1703, 1707-1708. Häri även vigselbok 1689-1743, luckor 1702-1703, 1707-1708, död- och begravningsbok 1689-1743, luckor 1703, 1707-1708.
4350201 Tjärnö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1782 Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4350201 Tjärnö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1860 Häri även lysnings- och vigselbok 1783-1861 samt död- och begravningsbok 1783-1860.
4350201 Tjärnö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1599-1703 Huvudräkenskaper.
Lucka 1648-1658. Häri även inventarieförteckningar u.å., 1672-1702.
4350202 Torslanda församling A I Husförhörslängder 1, 1793-1802 Med ortreg. Häri även längder över nattvardsungdom 1792-1800.
4350202 Torslanda församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1812
4350202 Torslanda församling A I Husförhörslängder 3, 1812-1842 8 häften i bunt. Omf. åren 1812-1815, 1814-1822, 1816-1820, 1819-1824, 1824-1826, 1826-1829, 1829-1834, 1835-1842. I nr 10 även in- och utflyttn.längd 1835.
4350202 Torslanda församling A I Husförhörslängder 4, 1842-1848 Med ortreg.
4350202 Torslanda församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1854 Med ortreg.
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1838 Lucka 1831-1836
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1838 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1844 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1848 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1850 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1854 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1860 Med ortreg
4350203 Tuve församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1862 Med ortreg
4350204 Tuve församling C Födelse- och dopböcker 1, 1837-1861 T o m 1861-04-01. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
4350204 Tuve församling L I a Räkenskaper för kyrka och församling 1, 1789-1825 Specialräkenskaper jämte verif- ikationer för tiden 1814-1821
4350205 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1814
4350205 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816 Med summariska anteckn. ang. nattvardsgäster för Uddevalla och Bäve 1812-1816.
4350205 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1825 Del I. Med förteckning över beväringar samt statistiska anteckn. ang. folkmängden 1820.
4350205 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 4, 1817-1825 Del II.
4350206 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1834 Del I. Med förteckning över adliga personer inom pastoratet.
4350206 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1834 Del II.
4350206 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1843 Del I.
4350207 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1843 Del II.
4350207 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1850 Del I.
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1816
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1820
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1827
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1824
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1833
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Häri även flyttningslängder 1831-1860
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4350208 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1846
4350209 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4350209 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855
4350209 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4350209 Västra Frölunda församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1785-1857 Spr.år. Omf även Askim
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 1, 1800-1805
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 2, 1806-1812
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 3, 1812-
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1815 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 5, 1816-1820
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1829 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1833 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 9, 1834-1836 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 10, 1837-1839 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 11, 1839-1841 Med ortreg.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 12, 1841-1843 Med ortreg. Häri även konfirmationsbok 1841-1842.
4350210 Ytterby församling A I Husförhörslängder 13, 1843-1845 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 14, 1845-1847 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 15, 1847-1849 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 16, 1850-1852 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 17, 1852-1854 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 18, 1854-1857 Med ortreg.
4350211 Ytterby församling A I Husförhörslängder 19, 1857-1862 Med ortreg.
4350212 Ytterby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1794-1837 Häri även lysnings- och vigselbok 1794-1861 samt död- och begravningsbok 1794-1858.
4350212 Ytterby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1838-1861
4350213 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 11, 1850-1859 Del I. Sid. 1-477. Omfattar rotarna 1-13. Med prästbevis för den i Uddevalla boende delen av Bohusläns regementes musik 1858, förteckning över lösdrivare.
4350213 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1859 Del II. Sid. 1-470. Omfattar rotarna 14-18 samt 19 (Stadsfjället). Med längd över utpensionerade fattiga och utpensionerade barn.
4350213 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 13, 1859-1860 Sid. 1-382. Omfattar rotarna 1-13. Med förteckning över lösdrivare, över Kampenhofs bolags fabriksarbetare samt över personal vid gasverket, kokhuset och färgeriet.
4350214 Torslanda församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1865 Inb.
4350214 Torslanda församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1870 Inb.
4350214 Torslanda församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1876 Inb.
4350214 Torslanda församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350215 Torslanda församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1885 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350215 Torslanda församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1891 Inb. Med personregister. Häri även bok över obefintliga.
4350215 Torslanda församling A I Husförhörslängder 13, 1891-1896 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350216 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 32, 1850-1855 Inb. Sid. 1-45, 50-168 (sid. 46-49 saknas p.g.a. felpaginering). Med ortreg.
4350216 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 33, 1855-1860 "Inb. Sid. 1-175, 196-204 (sid. 176-195 saknas p.g.a. fel-
paginering; sid. 1-2 defekta, sid. 3-4 endast fragment-
bibehåll). Med ortreg."
4350216 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 34, 1860-1862 Inb.
4350216 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 35, 1862-1873 Inb.
4350216 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 36, 1873-1880 Inb. Häri även Bok över obefintliga 1873 - 1880, se uppslag 300.
4350217 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 37, 1881-1887 Inb.
4350217 Västerlanda församling A I Husförhörslängder 38, 1887-1894 Inb.
4350218 Torsby församling A I Husförhörslängder 16, 1862-1868 Inb.
4350218 Torsby församling A I Husförhörslängder 17, 1869-1876 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350218 Torsby församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1882 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350219 Torsby församling A I Husförhörslängder 19, 1882-1892 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350219 Torsby församling A I Husförhörslängder 20, 1892-1897 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Inb. Pag. 1-243.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1878 Inb. Pag. 1-71 Styrsö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1896 Inb. Pag. 1-24 Köpstadsö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1894 Finnes 1866-1884 (1894). Inb. Pag. 1-50 Brännö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1894 Finnes 1866-1884 (1894). Inb. Pag. 1-46 Asperö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 19, 1866-1896 Finnes 1866-1884 (1896). Inb. Pag. 1-52 Donsö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 20, 1866-1896 Finnes 1866-1884 (1896). Inb. Pag. 1-51 Vrångö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 21, 1878-1893 Inb. Pag. 1-162 Styrsö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 22, 1884-1896 Inb. Pag. 1-98 Brännö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 23, 1884-1896 Inb. Pag. 1-30 Asperö.
4350220 Styrsö församling A I Husförhörslängder 24, 1884-1896 Inb. Pag. 1-69 Donsö.
4350221 Svenneby församling A I Husförhörslängder 1, 1860-1900 Inb. Avskrift av orginalutdrag i Kungl. Statistiska Centralbyråns arkiv. Omf. åren 1860, 1870, 1880, 1890 och 1900. Häri även utdrag ur födelseböcker 1860-1894, vigselböcker 1860-1893 samt dödböcker 1860-1894.
4350222 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1865 Del I.
4350222 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1865 Del II.
4350223 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 16, 1865-1870 Del I.
4350223 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 17, 1865-1870 Del II.
4350224 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 18, 1870-1877 Rote 1-13.
4350224 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 19, 1870-1877 Rote 14-19. Med förteckning över utpensionerade fattiga äldre s. 324-325, utpensionerade värnlösa barn s. 326, 327, 333, lösdrivare s. 328-332, lägenheterna på Stadsfjället.
4350225 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 20, 1877-1881 Rote 1-13.
4350225 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 21, 1877-1881 Rote 14-19. Med förteckning över mosaiska trosbekännare s. 363, utpensionerade äldre fattiga s. 364, värnlösa barn s. 365-367, vid församlingens slut s. 358-360, lägenheterna på Stadsfjället s. 370.
4350226 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 22, 1881-1889 Rote 1-13.
4350227 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 23, 1881-1889 Rote 14-19. Med förteckning över utpension.
4350228 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 24, 1890-1897 Rote 1 - 13
4350229 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 25, 1890-1897 Rote 14 - 15
4350229 Uddevalla församling A I Husförhörslängder 26, 1890-1897 Rote 16 - 19
4350230 Tegneby församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1868 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350230 Tegneby församling A I Husförhörslängder 5, 1869-1877 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350230 Tegneby församling A I Husförhörslängder 6, 1877-1891 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350231 Stala församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1868 Inb. Häri även bok över obefintliga.
4350231 Stala församling A I Husförhörslängder 4, 1869-1878 Inb.
4350231 Stala församling A I Husförhörslängder 5, 1879-1892 Inb.
4350232 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 26, 1862-1872 Inb. Hemman A-Morvik.
4350232 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 27, 1862-1872 Inb. Hemman Mölnerud-Tyfta, personer utan bestämd hemvist.
4350233 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 28, 1872-1881 Inb. Del I.
4350233 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 29, 1872-1881 Inb. Del II.
4350233 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 30, 1872-1881 Inb. Del III.
4350234 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 31, 1881-1886 Inb. Del I.
4350234 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 32, 1881-1886 Inb. Del II.
4350234 Stenkyrka församling A I Husförhörslängder 33, 1881-1886 Inb. Del III.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 14, 1816-1817 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 15, 1817-1818
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 16, 1818-1819 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 17, 1819-1820 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 18, 1820-1821 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 19, 1821-1822 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 20, 1822-1823 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 21, 1823-1824 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 22, 1824-1825 Med ortreg.
4350235 Valla församling A I Husförhörslängder 23, 1825-1826 Med ortreg.
4350296 Valla församling A I Husförhörslängder 33, 1862-1872 I.
4350296 Valla församling A I Husförhörslängder 34, 1862-1872 II.
4350296 Valla församling A I Husförhörslängder 35, 1872-1881 I.
4350296 Valla församling A I Husförhörslängder 36, 1872-1881 II.
4350297 Valla församling A I Husförhörslängder 37, 1881-1886 I.
4350297 Valla församling A I Husförhörslängder 38, 1881-1886 II.
4350298 Ytterby församling A I Husförhörslängder 20, 1859-1871 Inb. Med ortregister.
4350298 Ytterby församling A I Husförhörslängder 21, 1870-1882 Inb. Med ortregister. Häri även förteckning över obefintliga 1879-1882.
4350298 Ytterby församling A I Husförhörslängder 22, 1882-1891 Inb. Med ortregister.
4350299 Ucklums församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1868
4350299 Ucklums församling A I Husförhörslängder 13, 1868-1877
4350299 Ucklums församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1883
4350299 Ucklums församling A I Husförhörslängder 15, 1883-1892
4350300 Strömstads församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1857 Sid. 1-382. Med teckenförklaring.
4350300 Strömstads församling A I Husförhörslängder 14, 1857-1861 Sid. 1-649
Med teckenförklaring.
4350301 Strömstads församling A I Husförhörslängder 15, 1860-1866 Band i kapsel. Med förteckning över obefintliga.
4350301 Strömstads församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1872 Med förteckning över obefintliga.
4350302 Strömstads församling A I Husförhörslängder 17, 1872-1876 Band i kapsel. Med förteckning över obefintliga.
4350303 Strömstads församling A I Husförhörslängder 18, 1876-1880 Dito.
4350304 Strömstads församling A I Husförhörslängder 19, 1880-1887 Band i kapsel.
4350305 Strömstads församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1895 Med förteckning över obefintliga.
4350306 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Inb.
4350306 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1870 Inb.
4350306 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1876 Inb. Häri även bok för obefintliga s.å.
4350307 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1880 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350307 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1885 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350308 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1890 Band i kapsel. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350308 Tjärnö församling A I Husförhörslängder 14, 1891-1895 Inb. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350309 Tossene församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1869 Ofullständig (23 blad saknas).
4350309 Tossene församling A I Husförhörslängder 6, 1881-1890 Häri även bok över obefintliga s.å.
4350310 Torps församling A I Husförhörslängder 15, 1853-1865 Inb. Sid. 1-387. Med ortregister och förteckning över rotarna.
4350310 Torps församling A I Husförhörslängder 16, 1866-1877 Inb.
4350311 Torps församling A I Husförhörslängder 17, 1878-1883 Inb.
4350311 Torps församling A I Husförhörslängder 18, 1884-1895 Inb.
4350312 Tuve församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1868 Med ortregister och förteckning över obefintliga
4350312 Tuve församling A I Husförhörslängder 11, 1869-1876 Med ortregister och förteckning över obefintliga. Häri även kriminalregister 1869-1871, kladd
4350312 Tuve församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1881 Med ortregister och förteckning över obefintliga
4350312 Tuve församling A I Husförhörslängder 13, 1882-1890 Med ortregister och förteckning över obefintliga
4350313 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1868 Inb. Del I.
4350313 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1868 Inb. Del II.
4350314 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 17, 1868-1875 Inb. Del I.
4350314 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 18, 1868-1875 Inb. Del II.
4350315 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1884 Inb. Del I.
4350315 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 20, 1876-1884 Inb. Del II.
4350561 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 21, 1885-1889 Inb. Del I.
4350561 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 22, 1885-1889 Inb. Del II. Häri även bok över obefintliga.
4350562 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 23, 1890-1896 Inb. Del I.
4350562 Svarteborgs församling A I Husförhörslängder 24, 1890-1896 Inb. Del II. Häri även bok över obefintliga.
4350563 Tanums församling A I Husförhörslängder 24, 1860-1865 Del I.
Omfattar A-K.
4350563 Tanums församling A I Husförhörslängder 25, 1860-1865 Del II.
Omfattar K-S.
4350563 Tanums församling A I Husförhörslängder 26, 1860-1865 Del III.
Omfattar T-Ö.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4350564 Tanums församling A I Husförhörslängder 27, 1866-1870 Del I.
Omfattar A-G.
4350564 Tanums församling A I Husförhörslängder 28, 1866-1870 Del II.
Omfattar G-K.
4350565 Tanums församling A I Husförhörslängder 29, 1866-1870 Del III.
Omfattar K-R.
4350565 Tanums församling A I Husförhörslängder 30, 1866-1870 Del IV.
Omfattar S-Ö.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4350566 Tanums församling A I Husförhörslängder 31, 1871-1875 Del I.
Omfattar A-G.
4350566 Tanums församling A I Husförhörslängder 32, 1871-1875 Del II.
Omfattar G-K.
4350567 Tanums församling A I Husförhörslängder 33, 1871-1875 Del III.
Omfattar K-R.
4350567 Tanums församling A I Husförhörslängder 34, 1871-1875 Del IV.
Omfattar S-Ö.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4350568 Tanums församling A I Husförhörslängder 35, 1876-1880 Del I.
Omfattar A-G.
4350568 Tanums församling A I Husförhörslängder 36, 1876-1880 Del II.
Omfattar G-K.
4350569 Tanums församling A I Husförhörslängder 37, 1876-1880 Del III.
Omfattar K-R.
4350569 Tanums församling A I Husförhörslängder 38, 1876-1880 Del IV. Omfattar S-Ö. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350570 Tanums församling A I Husförhörslängder 39, 1881-1885 Del I.
Omfattar A-G.
4350570 Tanums församling A I Husförhörslängder 40, 1881-1885 Del II.
Omfattar G-K.
4350571 Tanums församling A I Husförhörslängder 41, 1881-1885 Del III.
Omfattar K-S.
4350571 Tanums församling A I Husförhörslängder 42, 1881-1885 Del IV.
Omfattar S-Ö. Häri även bok över obefintliga s.å.
4350572 Tanums församling A I Husförhörslängder 43, 1886-1891 Del I.
Omfattar A-G.
4350572 Tanums församling A I Husförhörslängder 44, 1886-1891 Del II.
Omfattar G-K.
4350573 Tanums församling A I Husförhörslängder 45, 1886-1891 Del III.
Omfattar K-S.
4350573 Tanums församling A I Husförhörslängder 46, 1886-1891 Del IV.
Omfattar S-Ö.
Häri även bok över obefintliga s.å.
4350574 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1867
4350574 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 13, 1867-1873
4350575 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 14, 1874-1880
4350575 Västra Frölunda församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1889 Inb. Med längd över sjömän.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1820 Luckor 1791-1794, 1796.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1839
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1843
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 4, 1844-1845 Med ortreg. V. Hisings härad.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1845 Med ortreg. Ale härad.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1848 Med ortreg.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1852 Med ortreg.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1856 Med ortreg.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1860 Med ortreg. V. Hisings härad.
4363324 Nödinge församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Med ortreg. Ale härad.
4363337 Nödinge församling B In- och utflyttningslängder 1, 1747-1763 Omf. past. Häri även kyrko-
räkenskaper, special- och skuld-
bok, 1618-1697, visitations-
protokoll och inventarieförteck-
ningar 1656-1695, längd över danska gårdar, lydande under Nödinge odat. 1700-talet samt sockenstämmoprotokoll för Kilanda 1747-1761.
4363337 Nödinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1808 Luckor 1690, 1692, 1696-1697. Häri även vigselbok 1688-1807, luckor 1690, 1695-1696, 1707, 1709, 1713, död- och begrav-
ningsbok 1688-1808, lucka 1696-1697, samt sockenstämmo-
protokoll 1736-1761.
4363337 Nödinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1808-1858 Häri även lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravnings-
bok samma år.
4363337 Nödinge församling C Födelse- och dopböcker 5, 1859-1861 Häri även vigsel- samt död- och begravningsbok samma år.
4363337 Nödinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1716-1768 Huvudräkenskaper. Häri även anteckningar ang. gudstjänst-
ordningen i Nödinge och Kilanda odat. 1700-talet.
4363337 Nödinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1764-1825 Luckor 1799, 1807-1821. Special-
räkenskaper. Häri även fattigkassan, huvud och special, 1821-1851 samt lasarettskassan 1822-1825 jämte fattigvårds-
styrelsens protokoll 1848-1851.
4374972 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1822
4374972 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 6, 1823-1831
4374972 Forshälla församling C Födelse- och dopböcker 7, 1832-1843 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1834-1843.
4374972 Forshälla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 1, 1809-1833 Häri även död- och begravningsbok 1811-1833.
4374972 Forshälla församling E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok 2, 1839-1856 Lysningsbok. Omfattar pastoratet.
4387395 Nödinge församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1874 Inb.
4387395 Nödinge församling A I Husförhörslängder 12, 1875-1888 Inb.
4387395 Nödinge församling A I Husförhörslängder 13, 1885-1895 Inb.
4448333 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1795-1798 Inflyttningsattester.
4448334 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 19, 1828-1829 Inflyttningsattester.
4448336 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 20, 1830-1831 Inflyttningsattester.
4448337 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 29, 1845- Inflyttningsattester.
4448337 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 30, 1846-1847 Inflyttningsattester.
4448338 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 31, 1848-1849 Inflyttningsattester.
4448339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 1, 1769-1800 Inb. 4:o Nummer 1-105.
4448339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 2, 1801-1810 Inb. 4:o Nummer 106-420 (jämte några lösa onumrerade attester).
4448339 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 3, 1811-1813 Inb. 4:o Nummer 421-684 (jämte några lösa onumrerade attester).
4448340 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 8, 1861-1883 "Finnes 1861-1865 (1883).
Inb. Sid. 1-927. Förd alfabetiskt. Betecknad ""Giftas personal litt C""."
4448341 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 9, 1861-1883 "Finnes 1861-1865 (1883).
Inb. Sid. 1-867. Förd alfabetiskt. Betecknad ""Ogiftas personal litt C""."
4448342 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 10, 1866-1883 "Finnes 1866-1872 (1883).
Inb. Sid. 1-1131. Alfabetiskt förd. Med statistiska uppgifter 1866-1871. Betecknad ""Giftas personal litt D""."
4448343 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 23, 1883-1890 Sid. 1-401. 12:e roten 68-100.
4448343 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 24, 1883-1890 Sid. 1-393. 12:e roten 68-100.
4448344 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 30, 1883-1890 Sid. 1-401. 15:e roten.
4448344 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 31, 1883-1890 Sid. 1-401. 7:e kvarteret.
4448351 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 7, 1890-1897 Fol. 541-780. Del III. 8 roten.
4448351 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 8, 1890-1897 Fol. 781-1020. Del IV. 9 roten.
4448351 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 9, 1890-1897 Fol. 1021-1320. Del V. 10 roten.
4448352 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 10, 1890-1897 Fol. 1321-1640. Del VI. 12, 16 rotarna.
4448352 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 11, 1890-1897 Fol 1641-1990. Del VII. 17 roten.
4448352 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 12, 1890-1897 Fol 1991-2091. Del VIII. Supplement.
4448353 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 1, 1869- 1:a roten.
4448354 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 15, 1871- 4:e roten.
4448354 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 16, 1871- 5:e roten.
4448355 Göteborgs Karl Johans församling D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt förda 2, 1828-1886 Inb. Alfabetiskt förd. Med anteckningar om lysning, flyttningar mm. Jfr anmärkning vid A I: 33. Omf. även Örgryte 1828-1862 (slutår ovisst).
4448356 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 34, 1883-1889 1 roten, 1-107.
4448356 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 35, 1883-1889 1 roten, 108-slutet.
4448356 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 36, 1883-1889 2 roten.
4448357 Göteborgs Karl Johans församling B II Utflyttningslängder 2, 1889-1894
4448357 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 7, 1895-1905
4448357 Göteborgs Karl Johans församling B II Utflyttningslängder 3, 1895-1905
4448358 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 2, 1883-1886 Fol. 1-250.
4448358 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 3, 1883-1886 Fol. 251-500.
4448358 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 4, 1883-1886 Fol. 501-750.
4448358 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 5, 1883-1886 Fol. 751-1000.
4448359 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1893 Fol. 1001-1250.
4448359 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1893 Fol. 1251-1500.
4448359 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1893 Fol. 1501-1750.
4448360 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 20, 1886-1893 Fol. 2501-2750.
4448360 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 21, 1886-1893 Fol. 2751-3000.
4448360 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1893 Fol. 3001-3250.
4448361 Göteborgs Oskar Fredriks församling B I Inflyttningslängder 1, 1883-1894
4448361 Göteborgs Oskar Fredriks församling B I Inflyttningslängder 2, 1895-1902
4448362 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 1, 1883-1887 Sid. 1-12, fol. 1-400, 400 b. Del I. Omf Nya Haga kv. 1-49, Östra Haga kv. 1-26.
4448362 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 2, 1883-1887 Fol. 401-800. Del II. Omf. Östra Haga kv. 27-95 AB.
4448363 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 7, 1885-1895 Fol. 401-800. Del II. Omf. Östra Haga kv. 29 p - 52.
4448363 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 8, 1885-1895 Fol. 801-1200. Del III. Omf. Östra Haga kv. 14, 53-91.
4448364 Göteborgs Haga församling B I Inflyttningslängder 1, 1883-1894 Inb. Sid 1-12, 15-1000. Förd i alfabetisk ordning.
4448364 Göteborgs Haga församling B I Inflyttningslängder 2, 1895-1904
4448365 Göteborgs Haga församling B II Utflyttningslängder 1, 1883-1894
4448365 Göteborgs Haga församling B II Utflyttningslängder 2, 1895-1905
4448366 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 8, 1880-1886 Inb. Alfabetiskt förd. Utfl.
4448366 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B I Inflyttningslängder huvudserie 1, 1883-1889 Finnes 1/5 1883-1889.
I. Sid. 1-483. Denna och efterföljande förda i alfabetisk ordning.
4448366 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B I Inflyttningslängder huvudserie 2, 1883-1889 Finnes 1/5 1883-1889.
II. Sid. 484-993.
4448367 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 6, 1888-1889 Fol. 251-500.
4448367 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 7, 1890-1897 Fol. 1-300. Benämnd inflyttningslängd.
4448367 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 8, 1890-1897 Fol. 301-600. Benämnd inflyttningslängd.
4448823 Örgryte församling D II Kommunionlängder 1, 1807-1814 Häri även längder för Amiralitetsvarvsförsamlingen 1812-1820. Lev. från Karl Johans förs.
4448823 Örgryte församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1804-1820 Luckor 1809, 1818. Lysningssedlar, K. M:ts tillstånd till äktenskap, avvittringshandlingar, skiljobrev, borgensförbindelser, hinderslöshetsbevis m.m. Omfattar även Mariebergs och Amiralitetsförsamlingarna. Häri även vaccinationslängd 1854, bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1783-1924, till död- och begravningsboken 1793, 1882, fyra skrivelser från domkapitlet ang. kyrkoräkenskapernas förande, skrivelser från domkapitlet ang. till Örgryte församling översända kollektmedel och ang. uteblivet kollektbidrag 1748-1774, skrivelse med kammarättens utslag ang. stämpelbeläggning å lysningssedlar 1833.
4448825 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 23, 1836-1837 Inflyttningsattester.
4448826 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 21, 1832-1833 Inflyttningsattester.
4448827 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1806-1808 Inflyttningsattester.
4448827 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1809-1810 Inflyttningsattester.
4448828 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1799-1801 Inflyttningsattester.
4448828 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1802-1805 Inflyttningsattester.
4448829 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1785-1788 Inflyttningsattester.
4448829 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1789-1794 Inflyttningsattester.
4448831 Nylöse församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1803-1860 Flyttningsattester för åren 1803 (1 st.), 1819 (1 st.), 1821-1860.
4448834 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 4, 1814-1816 Inb. 4:o Nummer 685-982.
4448834 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 5, 1817-1820 Inb. 4:o Nummer 983-1260.
4448834 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 6, 1821-1822 Inb. 4:o Nummer 1261-1601.
4448834 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 7, 1823-1824 Inb. 4:o Nummer 1602-2062.
4448835 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 8, 1825-1826 Inb. 4:o Nummer 2063-2510.
4448835 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 9, 1827- Inb. 4:o Nummer 2511-2759.
4448835 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg H II a Inflyttningsattester 10, 1828- Inb. 4:o Nummer 2760-3005.
4448836 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 5, 1863-1876 Personregister i volymens slut.
4448836 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 6, 1877-1882 Personregister i volymens början med förteckning å pensionstagare.
4448836 Nya Varvets församling A I Husförhörslängder 7, 1883-1890 Personregister i volymens början.
4448837 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 12, 1873-1883 "Finnes 1873-1877 (1883).
Inb. Sid. 1-1126. Alfabetiskt förd. Betecknad ""Giftas personal litt E"". Med statistiska uppgifter om folkmängden 1873."
4448838 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 13, 1873-1883 "Finnes 1873-1877 (1883). Inb. Sid. 1-817. Alfabetiskt förd. Betecknad ""Ogiftas personal litt E""."
4448838 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 14, 1875-1883 Inb. Sid. 1-361. Alfabetiskt förd. Förteckning över barn födda utom äktenskapet.
4448839 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 16, 1878-1883 "Finnes 1878-1883 30/4.
Inb. Sid. 1-839. Alfabetiskt förd. Betecknad ""Ogiftas personal litt F""."
4448840 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 17, 1883-1890 Sid. 1-381. 1:sta roten.
4448840 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 18, 1883-1890 Sid. 1-400. 2:a roten 1-89.
4448840 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 19, 1883-1890 Sid. 1-395. 2:a roten 90-145.
4448841 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 27, 1890-1893 Sid. 1-300. 13:e roten 51-125.
4448841 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 28, 1883-1890 Sid. 1-301. 13:e roten 169-200. Förut benämnd Västra Brantdala 1-24.
4448841 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 29, 1883-1890 Sid. 1-401. 14:de roten.
4448845 Örgryte församling A I Husförhörslängder 28, 1890-1897 Fol. 751-1000.
4448845 Örgryte församling A I Husförhörslängder 29, 1890-1897 Fol. 1001-1250.
4448845 Örgryte församling A I Husförhörslängder 30, 1890-1897 Fol. 1251-1500.
4448845 Örgryte församling A I Husförhörslängder 31, 1890-1897 Fol. 1501-1625.
4448846 Örgryte församling A I Husförhörslängder 19, 1882-1885
4448846 Örgryte församling A I Husförhörslängder 20, 1882-1885
4448846 Örgryte församling A I Husförhörslängder 21, 1885-1890 Böö, Kärralunds och Torpa rotar Förteckningar över dövstumma, blinda, sinnessjuka, utackorderade barnhusbarn, främmande trosbekännare, odöpta personer och personer inskrivna i sjömanshus, uppgift om förrättad mantalskrivning.
4448847 Kristine församlings tyska avdelning A I Personalförteckningar 1, 1852-1883 Finnes 1852-1883 30/4. Inb. Pag. 1-259. Alfabetiskt upplagd. Häri även längd över obefintliga 1866-1869 samt in- och utflyttningslängd 1852-1856.
4448847 Kristine församlings tyska avdelning B In- och utflyttningslängder 2, 1865-1894 Inb. Pag. 1-138. In- och utflyttningslängd.
4448847 Kristine församlings tyska avdelning B I
Inflyttningslängder
1, 1895-1963 Häri även utflyttningslängd 1895-1963 varav 1921-1963 endast för uflyttningar inom Göteborg och till utlandet. Häri även bok över obefintliga 1949-
4448848 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 8, 1877-1880 Finnes 1877-1880 (1883). Inb. Fol. 1-253. Giftas personal-
register, supplementband litt. BC. Sv. avd.
4448848 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 9, 1881-1883 Finnes 1881-1883 30/4 (1896). Inb. Fol. 1-442. Giftas personal-
förteckn. litt. D. Sv. avd.
4448848 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 10, 1881-1883 Finnes 1881-1883 (1899). Inb. Fol. 1-179, 1991-2012. Ogiftas personalregister litt. D. Häri även överföringar från litt. B och BC samt supplement till Giftas personalförteckning 1892-1894 omf. 17:de roten. Sv. avd.
4448849 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 33, 1865-1868 Omf. 3-6 rotarna.
4448850 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 9, 1870- 4:e roten.
4448850 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 10, 1870- 5:e roten.
4448851 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 11, 1870- 6:e roten.
4448852 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 20, 1872- 1:a roten nr 155-256.
4448852 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 21, 1872- 2:a roten nr 1-91.
4448852 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 22, 1872- 3:e roten nr 1-47.
4448854 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 5, 1881-1888 Dito.
4448854 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 6, 1889-1894 Dito.
4448855 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 5, 1883-1887 Sid. 1-12, fol. 1601-1716, 1719-2000. Del V. Omf. Albostaden kv. 75-76, 82-83, 88, Annedal kv. 9, 21, 33, 38-42, 45-49, 58, 74, 76-77, 82-83, 89, 95-97, 104, 107-109, 148-151, f.d. Majornas VI rote kv. 73-91, 93-94, Östra Haga kv. 2-3, 69 B, samt onämnt kv.
4448855 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 6, 1885-1895 Fol. 1-400, 400 ½. Del I. Omf. Östra Haga kv. 1-29 C.
4448856 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 9, 1885-1895 Fol. 1201-1600. Del IV. Omf. Östra Haga kv. 95-96, Nya Haga kv. 1-28 A.
4448856 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 10, 1885-1895 Fol. 1601-1900 varav 1857-1900 är tomma (1901--2000 var tomma sidor som borttogs vid ombindningen? Se även volym 5). Del V. Omf. Nya Haga kv. 28 B- 49, Östra Haga kv. 14 B, 97.
4448857 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B II a Utflyttningslängder 2, 1886-1891 Opag. Förd i alfabetisk ordning.
4448857 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B II a Utflyttningslängder 3, 1892-1894
4448857 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B II a Utflyttningslängder 4, 1895-1901 Tom 1901-06-07
4448858 Örgryte församling A I Husförhörslängder 16, 1871-1876 Uppgift från Göteborgs Rådstuverätt rörande beslut om dödförklaring av Johan Petter Andreasson Pettersson f. 1852, förteckning över personer, som avflyttat från församlingen utan att uttaga flyttningsbevis.
4448858 Örgryte församling A I Husförhörslängder 17, 1877-1882
4448858 Örgryte församling A I Husförhörslängder 18, 1882-1885 Skrivelser till pastorsämbetet i Örgryte rörande efterforskningar
av Andreas Andersson, Johanna Pettersdotter och Anna Kristina Andersson, intyg om rätt till nattvardsgång för Gustaf Bäckman f. 1862.
4448859 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 25, 1883-1890 Sid. 1-401. 13:e roten 1-50.
4448859 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 26, 1883-1890 Sid. 1-401. 13:e roten 51-174.
4449049 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 22, 1834-1835 Inflyttningsattester.
4449050 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 24, 1838-1839 Inflyttningsattester.
4449051 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 27, 1843- Inflyttningsattester.
4449051 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 28, 1844- Inflyttningsattester.
4449052 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 32, 1850-1872 Inflyttningsattester.
4449053 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 15, 1878-1883 "Finnes 1878-1883 30/4. Inb. Sid. 1-1191. Alfabetiskt förd. Be- tecknad ""Giftas personal litt F""."
4449054 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 32, 1883-1890 Sid. 1-401. 8:e o. 9 kvart. samt 10:e kv. St. Teatern.
4449054 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 33, 1883-1890 Sid. 1-487. Landala.
4449058 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 1, 1883-1889 Fol. 1-500. M.br. 6:e kv., 5, 12 rot.
4449058 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 2, 1883-1889 Fol. 501-1000. 6, 8, 9 rotarna.
4449059 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 6, 1861-1876 Ing. Fol. 1-290. In- o. utflyttningslängd. Sv. avd.
4449059 Göteborgs Kristine församling B In- och utflyttningslängder 7, 1877-1883 Finnes 1877-1883 30/4. Inb. Fol. 1-204. In- och utflyttningslängd.
Sv. avd.
4449060 Göteborgs Kristine församling B I Inflyttningslängder 1, 1883-1894 Inb.
4449061 Göteborgs Kristine församling B II Utflyttningslängder 1, 1883-1894 Inb.
4449061 Göteborgs Kristine församling B I Inflyttningslängder 2, 1895-1902
4449061 Göteborgs Kristine församling B II Utflyttningslängder 2, 1895-1902
4449062 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 32, 1865-1868 Omf. 1-2 rotarna.
4449063 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 2, 1869- 2:a roten.
4449063 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 3, 1869- 3:e roten.
4449063 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 4, 1869- 4:e roten.
4449064 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 6, 1870- 1:a roten.
4449065 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 7, 1870- 2:a roten.
4449065 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 8, 1870- 3:e roten.
4449066 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 12, 1871- 1:a roten.
4449067 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 13, 1871- 2:a roten.
4449067 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 14, 1871- 3:e roten.
4449068 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 17, 1871- 6:e roten.
4449070 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 9, 1883-1886 Fol. 1751-2000.
4449070 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 10, 1886-1893 Fol. 1-250.
4449070 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1893 Fol. 251-500.
4449070 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1893 Fol. 501-750.
4449070 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1893 Fol. 751-1000.
4449071 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1893 Fol. 1751-2000.
4449071 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1893 Fol. 2001-2250.
4449071 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 19, 1886-1893 Fol. 2251-2500.
4449072 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 23, 1886-1893 Fol. 3251-3500.
4449072 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 24, 1886-1893 Fol. 3751-4000.
4449072 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 25, 1886-1893 Fol. 4001-4250.
4449073 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 1, 1883- Finnes 1883 maj. Förteckning över personer, som vid territorialindelningen överfördes till Masthuggets nyupprättade församling från stadens förutvarande församlingar.
4449074 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 6, 1861-1864 Inb. Alfabetiskt förd. Omf. endast utflyttade, vilka varit skrivna i personalförteckningen över ogifta personer. Utfl.
4449074 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B In- och utflyttningslängder 7, 1861-1879 Inb. Alfabetiskt förd. Åren 1861-1864 omf. längden endast utflyttade, vilka varit skrivna i personalförteckningen över gifta personer. Utfl.
4449075 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B I Inflyttningslängder huvudserie 3, 1890-1894 Sid. 1-635.
4449075 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B I Inflyttningslängder huvudserie 4, 1895-1900 Sid. 1-300.
4449075 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg B II a Utflyttningslängder 1, 1883- Finnes 1/5 1883.
Opag. Förd i alfabetisk ordning, upptagande personer som vid territorialindelningen den 1 maj 1883 överfördes till annan församling.
4449076 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 3, 1883-1889 Fol. 501-1000.
4449076 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 4, 1888-1889 Fol. 1001-1250.
4449076 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 5, 1888-1889 Fol. 1-250.
4449077 Örgryte församling A I Husförhörslängder 13, 1859-1862 Kladd.
4449077 Örgryte församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1866
4449077 Örgryte församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1871
4449078 Örgryte församling A I Husförhörslängder 25, 1890-1897 Fol. 1-250. Med ortregister
4449078 Örgryte församling A I Husförhörslängder 26, 1890-1897 Fol. 251-500.
4449078 Örgryte församling A I Husförhörslängder 27, 1890-1897 Fol. 501-750.
4449098 Nya Varvets församling C Födelse- och dopböcker 3, 1860-1870 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1860-1873, lysnings- och vigselbok 1860-1870 samt död- och begravningsbok 1860-1876.
4449098 Nya Varvets församling C Födelse- och dopböcker 5, 1876-1889 Häri även in- och utflyttnings-
längd 1877-1890, lysnings- och vigselbok 1879-1889 samt död- och begravningsbok 1877-1889.
4449098 Nya Varvets församling B In- och utflyttningslängder 3, 1889-1895 För år 1895 endast utflyttnings-
längd.
4449100 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 18, 1826-1827 Inflyttningsattester.
4449101 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 25, 1840-1841 Inflyttningsattester.
4449101 Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling H II Bilagor till flyttningslängderna 26, 1842- Inflyttningsattester.
4449105 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 11, 1866-1883 "Finnes 1866-1872 (1883).
Inb. Sid. 1-963. Alfabetiskt förd. Betecknad ""Ogiftas personal litt D"". Med förteckning över barn, födda utom äktenskapet 1866-1874."
4449106 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 20, 1883-1890 Sid. 1-401. 3:e roten.
4449106 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 21, 1883-1890 Sid. 1-441. 4:e roten.
4449106 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 22, 1883-1890 Sid. 1-301. 5:e roten.
4449107 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 34, 1887-1894 Sid. 1-301. Gibraltar, Kristineberg, Grönalid, Almkärr, Grönkärr, Petersberg, Charlottenberg, Landala 1-43. Senare numrerade: Landala kv. 1-4.
4449107 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg A I a Personalförteckningar 35, 1887-1890 Sid. 1-301. Landala kv. 8-9.
4449108 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 6, 1861-1870 Finnes 1861-1870 (1886). Inb. Fol. 1-378. Personalförteckn. över hushåll o. ogifta, litt. B. Enstaka överföringar av og.pers. har skett till A I: 10. Sv. avd.
4449108 Göteborgs Kristine församling A I Personalförteckningar 7, 1871-1880 Finnes 1871-1880 (1887). Inb. Fol. 1-337, 339-512. Personal-
förteckning litt. BC, över hushåll 1871-1877, över ogifta 1871-1880. Enstaka överföringar av og. pers. har skett till
A I: 10. Sv. avd.
4449109 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 3, 1883-1889 Fol. 1001-1500. Cellfängelset, Tingstaden och 7, 10 rotarna.
4449109 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 4, 1886-1892 Fol. 1-287. 17 roten.
4449110 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 5, 1890-1897 Fol. 1-240. Del I. 5, 6 rotarna.
4449110 Göteborgs Kristine församling A I b Husförhörslängder 6, 1890-1897 Fol. 241-540. Del II. 7 roten.
4449111 Göteborgs Kristine församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1777-1839 Inb. Med tvenne pass. Tyska avd.
Häri även inflyttningslängd 1830-1831.
4449111 Göteborgs Kristine församling C IV Födelse- och dopböcker: Kladdserie 1, 1853-1855 Finnes 1853 juni-1855 febr. Inb. Häri även kladd till utflyttningslängd
1853 23/10-1855 febr., inflyttningslängd 1854-1855 febr., vigselbok 1854-1855 febr.,
dödbok 1853 juni-1855 febr.
4449111 Göteborgs Kristine församling H III Bilagor till födelse- och dopboken 1, 1855-1856 Pag. 1-82. Förteckning över födda och döpta. Häri även förteckn. över in- och utflyttade, utlysta, vidgda, döda och begravna s.å.
4449111 Göteborgs Kristine församling H III Bilagor till födelse- och dopboken 2, 1857-1859 Pag. 1-277. Förteckn. över födda och döpta. Häri äv. för-
teckning över in- och utflyttade,
utlysta, döda o. begravna.
4449111 Göteborgs Kristine församling C IV Födelse- och dopböcker: Kladdserie 2, 1860-1861 Inb. Häri även kladd till flyttningslängder, vigselbok och dödbok s.å.
4449112 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 5, 1869- 5:e roten.
4449113 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 18, 1872- 1:a roten nr 1-100.
4449113 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 19, 1872- 1:a roten nr 101-154.
4449114 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 37, 1883-1889 3 roten (utom 145) och 4 roten.
4449114 Göteborgs Karl Johans församling A I Husförhörslängder 38, 1883-1889 3 roten 145 med Littera och supplement till 2-4 rotarna.
4449115 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 3, 1861-1869 Häri även utflyttning.
4449115 Göteborgs Karl Johans församling B I Inflyttningslängder 4, 1870-1880 Dito.
4449116 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 6, 1883-1886 Fol. 1001-1250.
4449116 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 7, 1883-1886 Fol. 1251-1500.
4449116 Göteborgs Oskar Fredriks församling A I Husförhörslängder 8, 1883-1886 Fol. 1501-1750.
4449117 Göteborgs Oskar Fredriks församling B II Utflyttningslängder 1, 1883-1894
4449117 Göteborgs Oskar Fredriks församling B II Utflyttningslängder 2, 1895-1905
4449118 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 3, 1883-1887 Fol. 801-1200, 1200 b. Del III. Omf. Östra Haga kv. 95 B - 97, Annedal kv. 1-32 B, 39-42, 50-89.
4449118 Göteborgs Haga församling A I Husförhörslängder 4, 1883-1887 Fol. 1201-1600, 1600 b. Del IV. Omf. Annedal kv. 90-147.
4449119 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 1, 1883- Personalhusförhörslängd vid församlingens bildande.
4449119 Gamlestads församling A I Husförhörslängder 2, 1883-1887 Fol. 1-500.
4449120 Gamlestads församling B I Inflyttningslängder 1, 1883-1894
4449120 Gamlestads församling B I Inflyttningslängder 2, 1895-1910 Häri även utflyttningslängd 1895-1910
4449120 Gamlestads församling B II Utflyttningslängder 1, 1883-1894
4449121 Örgryte församling A I Husförhörslängder 22, 1885-1890 Örgryte, Stoms, Kallebäcks och Almedals rotar, Hinderlöshetsintyg för färgeriarbetaren Carl August Hansson f. 1855, födelse- och dopbevis för Fritz Valdemar Conrad f. 1889, frisedel för Filip Magnus Hellström f. 1864.
4449121 Örgryte församling A I Husförhörslängder 23, 1885-1890 Underås rote med Gårda. Absolutionsbevis för Anna Matilda Andersdotter, anteckning å bilaga rörande gasarbetaren Fredrik Ridderbjelke, anteckning å bilaga rörande Otto Emanuel Johnsson, anteckning å bilagor rörande tapettryckaren Lars August Johansson inträde i Metodistsamfundet 1890 samt hans utträde ur detsamma 1895, bilaga till inflyttningslängden för Haga församling 1896, rörande bagarlärlingen August Olsson.
4449121 Örgryte församling A I Husförhörslängder 24, 1885-1890 Krokslätts rotar. Uppgifter från Göteborgs Rådhusrätt rörande beslut om dödförklaringar
av bokhållaren Hans Vilhelm Hansson Holm f. 1887 och Gustaf Oskar Hansson Homl f. 1861, anteckningar å bilaga rörande Karin Andrea Johansson år 1889.
4449123 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 29, 1872- 6:e roten nr 59-80.
4449123 Göteborgs Karl Johans församling H I b Uppgifter till husförhörslängden 30, 1872- 6:e roten nr 81-114.
4534570 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 7, 1724-
4534570 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 8, 1725-
4534570 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 9, 1726-
4534571 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 10, 1727-
4534571 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 11, 1728-1729
4534571 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 12, 1730-
4534572 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 13, 1731-1740
4534572 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 14, 1741-1750
4534572 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 15, 1751-1756
4534573 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 15, 1751-1756
4534573 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 16, 1757-1760
4534573 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 17, 1761-1766
4534574 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 18, 1767-1769
4534574 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 19, 1770-1771
4534574 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 20, 1772-1774
4534575 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 20, 1772-1774
4534575 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 21, 1775-1777
4534575 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 22, 1778-1780
4534575 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 23, 1781-1783
4534576 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 23, 1781-1783
4534576 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 24, 1784-1786
4534576 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 25, 1787-1789
4534576 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 26, 1790-1792
4534577 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 26, 1790-1792
4534577 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 27, 1793-1795
4534577 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 28, 1796-1798
4534578 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 29, 1799-1802
4534718 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 1, 1666-1682 Lucka 1676-1678 24/9. Häri även visitationsprotokoll 1666-1667 och 1669.
4534718 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 2, 1691-1694 Finnes 1691 18/11-1694.
Häri även registratur 1691 nov-1694.
4534718 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 3, 1708-1711 Finnes 1708 9/9-1711.
Bunt.
4534720 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 4, 1712-1717 Luckor 1712 18/9-31/12 och 1713 27/3-26/4. Häri även registratur över resolutioner och remissorialer 1716.
4534720 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 5, 1718-1719 Häri även konceptprotokoll 1720-1728.
4534720 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 6, 1720-1728
4534721 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 7, 1729-1730 Finnes 1729-1730 19/8.
Häri även kollekträkenskaper 1729-1730 samt räkning 1729 över för Göteborgs och Bohus läns kyrkor av kronan inkasserade medel för spannmålsförskott åren 1709, 1710, 1713 och 1716.
4534722 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 8, 1732-1733 Med anteckningar om avgjorda ärenden under jan. 1731.
4534722 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 9, 1734-1737
4534722 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 10, 1738-1740
4534723 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 11, 1741-1745 Med register till 1745 års protokoll.
4534723 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 12, 1746-1750 Med register (ofullständigt för 1750).
4534723 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 13, 1755-1756 Med register.
4534724 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 14, 1757-1759 Med register.
4534724 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 15, 1760- Finnes 1760 2/1-2/10.
4534724 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 16, 1760-1764 Finnes 1760 15/10-1764. Med register 1761-1764.
4534725 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 17, 1765-1766 Med register.
4534725 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 18, 1767-1768 Med register.
4534725 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 19, 1769-1770 Med register.
4534726 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 20, 1771-1772 Med register. 1771 9/1-12/6.
4534726 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 21, 1773-1774 Med register.
4534726 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 22, 1775-1776 Med register.
4534726 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 23, 1777-1778 Med register. 1777.
4534727 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 24, 1779-1780 Med register. 1779.
4534727 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 25, 1781-1782 Med register.
4534727 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 26, 1783-1784
4534727 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 27, 1785-1786 Med register.
4534728 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 28, 1787-1788 Med register.
4534728 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 29, 1789-
4534728 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 30, 1790-1792 Prot. för 1790 16/6 ofullständigt samt lucka därefter till 1790 14/7. Prot. för 1790 8/9 ofullständigt liksom prot. för 1790 19/10 samt lucka däremellan.
4534729 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 31, 1793-1794
4534729 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 32, 1795-
4534729 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 33, 1796-1797 Prot. 1796 23/7 ofullständigt.
4534729 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 34, 1798-
4534730 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 35, 1799-1800 Med register.
4534730 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 36, 1801- Med register.
4534731 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 37, 1802-1803 "Prot. för 1802 10/3 ofullständigt; prot. för 1802 27/3 saknas."
4534731 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 38, 1804- § 1 i prot. 15/2 samt § 5 i prot. 16/6 saknas.
4534731 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 39, 1805- Prot. för 14/9 ofullständigt liksom prot. för 30/10 samt lucka däremellan.
4534732 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 40, 1806-1807 Prot. 1806 23/4 fortsätter efter prot. för 30/4. Prot. för 1807 21/1 inb. mellan § 20 och 21 i prot. för 7/1.
4534732 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 41, 1808-
4534732 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 42, 1809-1810
4534733 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 43, 1811-1812
4534733 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 44, 1813-1814
4534734 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 45, 1815-1816
4534734 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 46, 1817-1818
4534735 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 47, 1819-1820
4534735 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 48, 1821-1822
4534736 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 49, 1823-1824 Häri även diarier över ank. brev 1822-1824.
4534737 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 50, 1825-1826 Häri även diarier över ank. brev.
4534737 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 51, 1827- Häri även diarier över ank. brev
4534737 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 52, 1828- Häri även diarier över ank. brev.
4534738 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 53, 1829- Häri även diarier över ank. brev.
4534738 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 54, 1830- Häri även diarier över ank. brev.
4534738 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 55, 1831- Häri även diarier över ank. brev.
4534739 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 56, 1832- Häri även diarier över ank. brev.
4534739 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 57, 1833- Häri även diarier över ank. brev.
4534739 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 58, 1834- Häri även diarier över ank. brev.
4534740 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 59, 1835- Häri även diarier över ank. brev.
4534740 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 60, 1836- Häri även diarier över ank. brev.
4534740 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 61, 1837- Häri även diarier över ank. brev.
4534740 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 62, 1838- Häri även diarier över ank. brev.
4534741 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 63, 1839- Häri även diarier över ank. brev.
4534741 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 64, 1840- Häri även diarier över ank. brev.
4534741 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 65, 1841- Häri även diarier över ank. brev.
4534741 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 66, 1842- Häri även diarier över ank. brev.
4534742 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 67, 1843- Häri även diarier över ank. brev.
4534742 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 68, 1844- Häri även diarier över ank. brev.
4534742 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 69, 1845- Häri även diarier över ank. brev.
4534742 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 70, 1846- Häri även diarier över ank. brev.
4534743 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 71, 1847- Häri även diarier över ank. brev.
4534743 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 72, 1848- Häri även diarier över ank. brev.
4534743 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 73, 1849- Häri även diarier över ank. brev.
4534744 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 74, 1850- Häri även diarier över ank. brev.
4534744 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 75, 1851- Häri även diarier över ank. brev.
4534744 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 76, 1852- Häri även diarier över ank. brev.
4534745 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 77, 1853- Med register. Häri även diarier över ank. brev.
4534745 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 78, 1854- Med register. Häri även diarier över ank. brev.
4534745 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 79, 1855- Med register. Häri även diarier över ank. brev.
4534746 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 80, 1856- Med register. Häri även diarier över ank. brev.
4534746 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 81, 1857- Med register. Häri även diarier över ank. brev.
4534746 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 82, 1858- Med förteckning över ecklesiastikstaten. Häri även diarier över ank. brev.
4534747 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 83, 1859- Med förteckning över ecklesiastikstaten. Häri även diarier över ank. brev.
4534747 Göteborgs domkapitel A 1 A Protokoll, huvudserie 84, 1860- Häri även diarier över ank. brev.
4534748 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 3, 1720-
4534748 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 4, 1721-
4534749 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 5, 1722-
4534749 Göteborgs domkapitel F 3 Äktenskapshandlingar (skiljobrev) 6, 1723-

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: